Adótervezés és a gazdasági válság. Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adótervezés és a gazdasági válság. Dr. Bedőházi Zita-Rózália"

Átírás

1 Adótervezés és a gazdasági válság Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1

2 Adótervezés a válságban válságban az adótervezés 2

3 Adótervezés Mikro Makro Vállalkozások adótervezése Magánszemélyek adótervezése 3

4 Adótervezés: Az adótervezés a jövedelem alakításának tudománya, amely során meghatározott térbeli és időbeli koordináták között az adóalanyok vagy potenciális adóalanyok komplex költségvetési kapcsolatait optimalizáljuk az adóalanyok aspektusából. (Herich) A válság = egyensúlyhiány 4

5 A válság hatása az adózásra Adóalap csökkenése Adóelkerülés ösztönözve (lét a tét) Ellenőrzési tevékenység erősödése Jogszabályok szigorítása / ösztönzése Társadalmi megítélés változása (offshore cégek) = Adótervezés előtérbe kerül régi struktúrák áttervezése új adózók belépése a piacra adóellenőrzés motivált adótervezés 5

6 A válság hatása az adózásra Mindenki igyekszik a költségeit még jobban csökkenteni Az adó egy visszatérülés nélküli költségelem 6

7 I.R.C. v. Duke of Westmister Az adótervezés legitimációja Minden embernek joga van ahhoz, hogy ügyeit, ha tudja, oly módon intézze, hogy az azokhoz a megfelelő törvények értelmében kapcsolódó adó kevesebb legyen, mint egyébként lehetne. Ha sikerül úgy intéznie ügyeit, hogy ezt az eredményt biztosítsa, akkor habár az >>Inland 210/B/1999. AB határozat a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve az Alkotmánybíróság szerint nem tiltja a legális eszközökre szorítkozó adóminimalizálást, a jogilag nem kifogásolható adótervezést. Rendeltetésellenes joggyakorlásnak az az eset számít általában, amikor a szerződés vagy más jogügylet létrehozásának célja nem a piacon elérhető gazdasági előny, hanem kizárólag, illetve döntően az elérhető adómegtakarítás, az adóelkerülés. Nemzetközi szinten Revenue<< eljáró képviselői vagy más adóalanyok szemében leleményessége értetlenséget válthat ki nem kényszeríthető arra, hogy megnövelt mértékben fizessen adót. Vállalkozások szabadsága Bírósági döntések Ayrshire Pullman Motor Services eset Nemzetközi szerződések Magyarországon Alkotmánybírósági döntések Art. 2. (1) bek. Versenyképességi tényező AUDI 0% OMV 0% Vodafone 0% Coca-Cola 0,27% Suzuki 1,37% Tesco 1,72% Mercedes??? +támogatások! Aki fair, az nye(l)r (Lord Tomlin) Senki emberfia ebben az országban nem kötelezhető sem erkölcsi vagy egyéb szempontból a lehető legkisebb mértékben sem arra, hogy jogi kapcsolatait oly módon rendelje hozzá üzleti Art. 2. kommentár: nem tiltja meg általánosságban a legális eszközökre szorítkozó adókikerülést, annak speciális esetét tekinti ellentétesnek a jog társadalmi rendeltetésével. Rendeltetésellenes joggyakorlásnak azt az esetet minősíti a törvény, amikor a ügyeihez vagy vagyonához, hogy ezáltal lehetővé tegye az >>Inland Revenue<< számára, hogy az a lehető legnagyobb lapáttal merítsen az adóalany készletéből. Newman eset (Lord Clyde) szerződés vagy más jogügylet létrehozásának célja nem a piacon elérhető gazdasági előny, hanem kizárólag vagy döntően a kölcsönös vagy egyoldalú adómegtakarítás, és közvetve az államháztartás valamely Újból és újból a bíróságok azt mondták, semmi baljóslatú nincs abban, hogy valaki úgy intézi az ügyeit, hogy adóit oly alacsony szinten tartsa, amennyire csak tudja. Mindenki így tesz, gazdag és szegény, mivel senki sem tartozik több fizetendő közteherrel, mint amennyit a jog megkíván: az adók kikényszerített elvonások, nem pedig önkéntes hozzájárulások. Az erkölcs nevében többet követelni puszta képmutatás. alrendszerének okozott kár. 7 (ismeretlen)

8 Senki sem köteles a lehető legtöbb adót fizetni Ha olcsóbb cipőt veszek, kevesebb az áfa tartalom? Ha pénzemet tőzsdei cégben kamatoztatom, kevesebb osztalékadót fizetek? Ha biciklivel járok autó helyett? áfa Ø regisztrációs adó Ø jövedéki adó Ø gépjárműadó Ø Adócsalás vagy adótervezés? Van egyéb cél?! 8

9 Az elmúlt időszak adótervezési eseteiből Jogszabály -> Adótervezés -> Jogszabályvált. -> Adótervezés -> Időben korlátlan társasági adó kedvezmények Nem kötelező ÉCS elszámolás kedvezmény megszűnése után gyorsított leírás Good-will elszámolás, majd gyorsított leírás Térítés nélküli eszközátadás majd illetékfizetés (amnesztiával) 9

10 Adóellenőrzés erősödése (helyzet fokozódása) Adóhatósági együttműködés erősödik (elsősorban információáramlás) nemzetközi szinten államon belül kettős adóztatási egyezmények adatszolgáltatás bővülése kölcsönös segítségnyújtási EU Tanácsi rendelet új EUROFISC rendszer 10

11 Adóellenőrzés erősödése Néhány drasztikus példa Régebbi ingatlanértékesítés áfa visszaigénylés időpontja (befejezés, szerződés bejelentés, birtokba kerülés) Újabbak befektetések értékvesztésének elszámolhatósága értékvesztés, átértékelés (pl. készlet stb) közvetített szolgáltatás részletezése (helyi iparűzési adó, számla formai hiba APEH, cikkek jelentősége) felelősség kiterjesztése a láncügyletekben (áfa, alvállalkozók) vagyonosodási vizsgálat becsléssel indít, indulót nem fogad el vizsgálatok száma és határideje növekszik (kapcsolódó ellenő.) nincs önellenőrzés, nincs nullás igazolás, finanszírozási hiány jogszabály helyett bírósági döntésre, állásfoglalásra, cikkre való hivatkozás stb. 11

12 Agresszív adóellenőrzés U.S.A. IRS - CIA IRS (adóhatóság) honlapjára felteszik a tiltott ügyleteket, leírják, melyeket nem szabad alkalmazni, mert adócsalásnak minősül Magyarországon az Art. 2. (1) bek. szerint biztosítani kell a gazdasági előnyt is a rendeltetésszerű joggyakorláshoz 12

13 Érdekellentét Az adóhatóság az adó maximalizálásában érdekelt Az adózó az adó minimalizálásában érdekelt De közös érdek: a jogszerűség 13

14 Adótervezés offshore cégekkel Offshore (az adott államban tevékenységgel, tényleges gazdasági jelenléttel nem bíró) Onshore (helyben működő, adózó vállalkozás) Nemzetközi összefogás az alacsony adókulcsú államok ellen bűnbak-keresés (?) Offshore elleni konferenciák: USA, Németország, OECD Cél: információ, átláthatóság szelep globalizáció az adózásban 14

15 Adótervezési motiváció válságban Túl sok adót fizetek, a konkurencia kevesebbet, kiesek a versenyből Nem bírom a terheket, veszteséges leszek Nem akarom, nem tudom zsebből fizetni a dolgozókat, a teljes terhelést nem bírja el a vállalkozás Nem tudom fizetni az adóelőleget Adóellenőrzés anomáliái időhúzás egyoldalú megállapítások év 15

16 Adótervezés HA nyereséges a vállalkozás VAGY HA veszteséges a vállalkozás 16

17 Adótervezés a gazdasági válságban 2009 versus 2010 Válság + jogszabályi környezet változás = ADÓTERVEZÉS ÉLÉNKÜLÉSE régi konstrukciók átdolgozása új modellek pl. adóalap újratervezés, holding struktúra pl. adóamnesztia átalakítás hasznosítása 17

18 Az adótervezés klasszikus területei életciklus tervezés vállalat alapítás akvizíció átalakulás felszámolás adóalap tervezés finanszírozás elszámoló-ár allokáció minősítések értékelési politikák rejtett tartalék veszteség hasznosítás adómérték adókedvezmény támogatások adófizetés időzítése holdingstruktúra adókockázat adóamnesztia kihasználása 18

19 Akvizíció ingatlannal 1. Bank beolvadásos modell 2009 SHARE DEAL X1 HU 1 HU 2 Nem kell saját forrás HU1 cég kitermeli a kamatot és a hiteltörlesztést a kamat csökkenti a HU1 adóalapját nincs alultőkésítési probléma (bank) nincs illetékfizetés (10%) a Banki biztosíték a cégben van mindenki Indokolás: az adótervet a Bank kényszeríti ki

20 Akvizíció ingatlannal Céget veszünk, de nem közvetlenül. Kapcsolt vállalkozás fogalmának újraszabályozása Cél: ne legyen kapcsolt Ingatlannal rendelkező cég fogalma Meg kell fizetni a 4% illetéket Assett deal versus Share deal Mérlegelés: ingatlan értékesítésnél - szerződések átírása - garancia átírása - stb.

21 Definíciók változása 2010-től Tao. tv kapcsolt vállalkozás: a) az adózó és az a személy, amelyben az adózó - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, b) az adózó és az a személy, amely az adózóban - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, c) az adózó és más személy, ha harmadik személy - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni; d) a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi vállalkozóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll; e) az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó külföldi telephelye és az a személy, amely az adózóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll; Tao. tv /a. ingatlannal rendelkező társaság: a) az adózó, illetve az adózó belföldön fekvő ingatlannal rendelkező kapcsolt vállalkozásai, amennyiben 1. az adózó adóévi beszámolójában, a belföldön fekvő ingatlannal rendelkező kapcsolt vállalkozások beszámolójában együttesen kimutatott eszközök piaci értékének (együttes) összegéből a belföldön fekvő ingatlan értéke több mint 75 százalék és 2. valamelyikük tagja (részvényese) az adóév legalább egy napján olyan államban rendelkezik külföldi illetőséggel, amellyel a Magyar Köztársaság nem kötött a kettős adóztatás elkerüléséről egyezményt vagy az egyezmény lehetővé teszi az árfolyamnyereség Magyarországon történő adóztatását azzal, hogy aa) az illetőséget az adózó a tag (részvényes) nyilatkozata alapján veszi figyelembe, ab) az adózónak az ingatlan arányának megállapításához szükséges adatokról az adóévre vonatkozó társasági adóbevallás esedékességének napját követő 60 napon belül tájékoztatnia kell valamennyi belföldön fekvő ingatlannal rendelkező kapcsolt vállalkozását; 21 b) az a) pont rendelkezései az elismert tőzsdén jegyzett adózóra nem vonatkoznak;

22 Ingatlanhoz kapcsolódó adótervezés 2010 Ingatlanos cégek (konszolidált piaci ingatlan/eszköz érték > 75%) értékesítés: TAO, illeték Kivéve egyezményes ország és Mo. nem adóztathat tőzsdén jegyzett társaság nincs külföldi tulajdonos Védekezés tulajdonos egyezményes országba helyezése értékarány módosítása kapcsolt vállalkozási szerkezet átalakítása menekülés (egérút) értékesítés 2010 előtt, vagy megszüntetés adóamnesztiával 2010 előtt 22

23 2009 Átalakulás 2010 Megszűnt az átalakulásokra vonatkozó általános illetékmentesség Csak a kedvezményezett átalakulás illetékmentes, definíció: Tao. tv /a. olyan átalakulás (ideértve az egyesülést, a szétválást is), amelyben jogelődként és jogutódként is csak társaság vesz részt, ha a) a jogügylet révén a jogelőd tagja, részvényese a jogutód által az átalakulás keretében újonnan kibocsátott részvényt, üzletrészt, és legfeljebb azok együttes névértéke 10 százalékának megfelelő pénzeszközt szerez, valamint b) szétválás esetén a jogelőd tagjai, részvényesei arányos részesedést szereznek a jogutódokban, c) az egyszemélyes társaság egyedüli tagjába, részvényesébe olvad be. Adótervezési feladat: kedvezményezett átalakulás biztosítása szerződés legyen, TAO bevallásban benne legyen 23

24 Adóalap tervezés 2009/2010 Finanszírozás ALULTŐKÉSÍTÉS minden hitel / banki hitel Nem változott, de nyugaton átlagos érték / év végi érték paradigma-váltás készül részesedés / szavazati arány Új mutató: kamat/árbevétel max. 20% 24

25 Forrásadó optimalizálás kamat Bank <-betét kamat -> Offshore-1 hitel -> osztalék kamat <- HU-1 Kft Bank <-betét kamat <- kamat -> Offshore-1 Ciprus/Málta/EU* osztalék hitel HU-1 Kft * nem ellenőrzött külföldi vállalkozás 25

26 Veszteséghasznosítás A veszteség értéke A veszteség piaci értéke = a vele megtakarítható adó és a kompenzálási költség különbsége A veszteség értéke tér-idő dimenzióban Veszteséghasznosítás szempontjai (gyorsaság, teljes körűség, hatékonyság) A jövőbeli veszteségnél a mozgástér nagyobb Veszteséghasznosítás: pozitív, negatív, vertikális, horizontális, csoportadózás 26

27 Veszteséghasznosítás struktúraváltással Nyereséges vállalkozás értékesítése veszteséges vállalkozásnak, vagy fordítva Nyereséges vállalat részegységének átvitele a veszteséges vállalatba Átalakulás(összeolvadás,beolvadás) Jogi forma megváltoztatása (személyegyesítőből tőkeegyesítő) Kockázatcsökkentés Egérút, menekülés 27

28 Az adóamnesztia, mint adótervezési lehetőség évi LXXXI. tv Külföldről repatriált jövedelem kedvező adózása Offshore-1 Offshore-1 osztalék pl. osztalék pl. osztalék pl. 36% 0% 10% 0% osztalék Magán sz. HU-1 Kft 25% (+14%*) (korábban 35%+14%*) *(14%, de max Ft eho) Magán sz. +állampapír (?) HU-1 Kft 28

29 Adóamnesztia Tőkemenekítés oka: adó- és kockázatcsökkentés kedvezőbb forrásbiztosítás államcsőd veszély árfolyam-ingadozás kivédése jövedelem-kivonás Költségvetési cél: tőkerepatriálás költségvetési bevétel (adóbevétel) költségvetési finanszírozási teher csökkentése szigorítást megelőzően biztosított amnesztia 29

30 Válságközpontú adótervezés Követelés értékesítés Értékelési mozgástér kihasználása Hitelek átrendezése kockázat beépítés Deviza árfolyamváltozások kihasználása 30

31 Egy nemzet fiskális történetében le van írva az emberek hangulata, a kulturális szintje, szociális struktúrája, valamint azok a tények, melyet az államigazgatásuk készít el és még ennél több minden is Schumpeter 31

32 Az Alkotmánybíróság legyen veletek!

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LXXXI. törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 A 2013.5.19. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1996. évi LXXXI. törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. Fejezet

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése, továbbá az

Részletesebben

III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI 120 perc

III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI 120 perc Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI

Részletesebben

Kell e félnünk egy vállalati átalakulástól?

Kell e félnünk egy vállalati átalakulástól? Kell e félnünk egy vállalati átalakulástól? Dr. Fekete Zsuzsa Molnár Andrea Palotai Kinga 2011. január 26. Tartalom Általános bemutatkozás Mazars kik vagyunk? Átalakulások közös szabályai Mi az átalakulás?

Részletesebben

Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekhó)

Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekhó) 3. FEJEZET Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekhó) Az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény alapján, a törvényben meghatározott foglalkozást űző magánszemélyek

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.)

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Bevallás Társasági adó 2011. - 1129. számú bevallás - a KETTŐS könyvvitelt, valamint az EGYSZERES könyvvitelt vezető adózók számára (a nonprofit

Részletesebben

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény. 1 Társasági adó bevallás Bevallás - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja új: energiaellátók jövedelemadó

Részletesebben

Társasági adó bevallás 2013.

Társasági adó bevallás 2013. Társasági adó bevallás 2013. Bevallás a társasági adókötelezettségről Társasági adó 2013. - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja hi.: 2014. május 31. - 1471. számú bevallás

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1 GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki:

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki: 2011. évi XCVI. törvény egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS, A KEDVEZMÉNYEZETT RÉSZESEDÉSCSERE ÉS A KEDVEZMÉNYEZETT ESZKÖZÁTRUHÁZÁS

A KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS, A KEDVEZMÉNYEZETT RÉSZESEDÉSCSERE ÉS A KEDVEZMÉNYEZETT ESZKÖZÁTRUHÁZÁS A KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS, A KEDVEZMÉNYEZETT RÉSZESEDÉSCSERE ÉS A KEDVEZMÉNYEZETT ESZKÖZÁTRUHÁZÁS TANULMÁNY 2010 Készítette: dr. Csörgei Zsuzsa 2. oldal, összesen: 45 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Hír-ADÓ 2010. november 17. Adótanácsadás A Parlament elfogadta a 2011-es adótörvény-módosításokat A Parlament 2010. november 16-i ülésnapján elfogadta a 2011-re

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Adójogi változások 2010

Adójogi változások 2010 2009.06.29. Adójogi változások 2010 Elfogadta a jövő évi adótörvényeket az Országgyűlés. A legfontosabb módosítások a személyi jövedelemadót, a társasági adót és a munkaadói járulékokat érintik. Bevezetésre

Részletesebben

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Bevallás Társasági adó 2012. - 1229. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja Hi.: 2013. május

Részletesebben

Változások a társasági adó rendszerében 2013.

Változások a társasági adó rendszerében 2013. Változások a társasági adó rendszerében 2013. Az Országgyûlés által a 2012.11.19-ei ülésen elfogadott, egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény

Részletesebben

2014. évi adótörvény változásokról

2014. évi adótörvény változásokról 2014. évi adótörvény változásokról 2013. évi CC. tv. figyelembe vételével S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. Társasági adó 1 FOGALMAK Bejelentett részesedés (4. 5.pont)

Részletesebben

Menedzsment 7 Lauf László: Számviteli ismeretek menedzserek számára 12. rész. A teljesítés időpontja önkényesen nem határozható meg

Menedzsment 7 Lauf László: Számviteli ismeretek menedzserek számára 12. rész. A teljesítés időpontja önkényesen nem határozható meg SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI 2011/ 7 JÚLIUS MENEDZSER TUDÁS- ÉS VÁLASZKÖZPONT MENEDZSER TUDÁS- ÉS VÁLASZKÖZPONT MENEDZSER TUDÁS- ÉS VÁLASZKÖZPONT Tartalom Áfa 1 Bonácz Zsolt: A teljesítés időpontja önkényesen

Részletesebben

ADÓTERVEZÉS- VAGYONÁTHELYEZÉS- OFFSHORE- ADÓAMNESZTIA 2012. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2012. január 31.

ADÓTERVEZÉS- VAGYONÁTHELYEZÉS- OFFSHORE- ADÓAMNESZTIA 2012. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2012. január 31. ADÓTERVEZÉS- VAGYONÁTHELYEZÉS- OFFSHORE- ADÓAMNESZTIA 2012. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2012. január 31. FOGALOM alacsony vagy 0 % az adókulcs kettős adózást kizáró egyezmény

Részletesebben