KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE"

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület május 23-i ülésére Tárgy: Érintett bizottság: Polgármesteri Hivatal beszámolója Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság Közoktatási, Közművelődési és Sport Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.) 38. (1) bekezdése alapján a képviselő-testület egységes hivatal hoz létre polgármesteri hivatal elnevezéssel, melynek munkájáról éves beszámoló készül. A Hivatal elsődleges feladata az önkormányzat működésének segítése, az államigazgatási ügyek döntésre való szakszerű előkészítése és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, ezen belül az alábbiak: ellátja az önkormányzati szervekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, segíti a Képviselő-testület munkáját, előkészíti és végrehajtja az önkormányzati szervek döntéseit, ellátja a jogszabályokban megállapított feladatokat, előkészíti döntésre az államigazgatási ügyeket és gondoskodik a döntések végrehajtásáról. A polgármesteri hivatal ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat. Az önkormányzati törvény szerint a hivatalt a polgármester irányítja, a jegyző pedig vezeti. A polgármesteri hivatal belső működési rendjét a Képviselő-testület 29/2010. (XI. 26.) sz. önkormányzati rendelete, a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Ebben került szabályozásra többek között a Polgármesteri Hivatal működési és ügyfélfogadási rendje, és belső tagozódása. A Polgármesteri Hivatal évben munkáját a hatályos jogszabályok alapján végezete. Kiemelt cél, hogy az ügyfelekkel való bánásmódot a szolgáltatásorientált, ügyfélbarát közigazgatás szellemének megfelelően kell formálni, a törvény alapján tovább kell egyszerűsíteni a hatósági ügyintézést. A jövőben is nagy figyelmet kell fordítani a hatályos jogkövetésre.

2 Beszámolóm az állományban lévő köztisztviselők egyéni értékeléseinek és az osztályvezetők összefoglaló jelentéseinek figyelembe vételével készült. A hivatalban folyó munka nagyságrendjét részben az ügyiratforgalom mutatja be. A következő táblázatban összehasonlítható a és évi ügyiratforgalom alakulása. Ügyforgalmi statisztika év Ügyforgalmi statisztika év Főszám Alszám Főszám Alszám Igazgatás db db Igazgatás db db Műszak 756 db db Műszak db db Pénzügy db db Pénzügy 126 db 587 db Szervezés 98 db 351 db Szervezés 33 db 62 db Titkárság 7 db 14 db Titkárság 76 db 223 db Pénzügy - Gépjármű adó ügyek db db Igazgatás Gépjármű adó ügyek db db Igazgatás - Szabálysértési iratok 106 db 332 db Igazgatás - Szabálysértési iratok 70 db 102 db Összesen: db db Igazgatás Iparűzési adó ügyek db db Összesen: db db A hivatalban folyó munkáról szóló beszámoló osztályokra bontva a következő: Szervezési Iroda beszámolója A Szervezési Iroda az aljegyző vezetésével látja el a képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos ügyviteli, adminisztratív és szervezési feladatokat, a Polgármesteri Hivatal beérkező és kimenő levelezésének iktatását, az informatikai rendszer üzemeltetését, valamint a szerződések, rendeletek jogi véleményezését. A feladatokat 5 fő köztisztviselő látja el. A köztisztviselőkből 2 fő felsőfokú végzettséggel, 3 fő középfokú végzettséggel rendelkezik. Az informatikai rendszer üzemeltetését külsős cég informatikusa végzi. A Szervezés Iroda ügyiratforgalma évben a következőképpen alakult: 33 db főszám és 62 db alszám. Iktatás 2011 év folyamán a személyi feltételekben sok változás történt. Az iktatóban régebb óta dolgozó kolléganőt áthelyezték az igazgatási osztályra, valamint egy kolléganő nyugdíjba vonult 2011 novemberében -, ezért két új köztisztviselő felvételére került sor végére több mint es ügyiratforgalmat bonyolítottak le. Az iktató könyvek felosztása - gépjárműadó, iparűzési adó, szabálysértési adó és az általános ügyekre vonatkozó polgármesteri iktatókönyv - könnyebbé tette az ügyiratok elkülönítését. Szervezési ügyintézők A Szervezési Iroda feladatai közé tartozik a lakosság informálása mind a közérdekű információk, mind az önkormányzati döntések tekintetében. A 2011-es évben is folyamatos volt a címen elérhető honlap frissítése. A főoldalon megjelentetett hírek 2

3 mellett számos tekintetben naprakész volt honlapunk: felkerültek új galériák, partnerek, közbeszerzési adatok, egyesületek, vállalkozások, koncepciók, letölthető nyomtatványok, önkormányzati pályázatok, a Kistarcsai Híradó elektronikus példányai, az intézményeinek érintő fontos változások, stb. A hatékonyabb keresés és jobb átláthatóság jegyében a Polgármesteri Hivatallal és az Önkormányzattal kapcsolatos dokumentumokat szétválasztottuk. A 2011-es év újítása volt egy egyszerűbb és rendezettebb rendelettár kialakítása a honlapon. Ezen kívül a Közhasznú információk menüpont alatt a Nemzeti Adóés Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága hivatalos közleményeit is közzétesszük. A 2011-es év végétől a törvényi követelményekhez igazodva, szem előtt tartva a személyes adatok védelmét, megjelentetjük a Képviselő-testület és bizottságai részére készített előterjesztéseket is. Az önkormányzati honlap fejlesztése jelenleg is folyamatos: az internetezők szokásaihoz igazodva cikkeinket a Facebook közösségi oldalon is közzétesszük, valamint új menüpontokat alakítottunk ki (Hatósági hirdetmények és Link- és rendezvényajánló). A költséghatékonyság maximalizálása érdekében a 2011-es évben építette ki a Szervezési Iroda a Polgármesteri Hivatal és intézményei bevonásával közös mobiltelefonos flottáját a kommunikációs-költség racionalizálását tartalmazó tanulmány eredményeinek figyelembe vételével. Az 50 új előfizetés és a hozzájuk tartozó készülékek beszerzése ingyenes volt a Telenorral kötött megállapodás értemében. A szerződésben Ft összegű készülékvásárlási keretet biztosított a telekommunikációs cég a hivatal részére. Mivel a keretösszeget 2011-ben nem vásároltuk le (a Polgármesteri Hivatal még mintegy Ftos kerettel rendelkezik), így új készülékek ingyenes beszerzésére továbbra is van lehetőségünk a kedvező készülékajánlatok mellett. A flottán belüli ingyenes hívások mellett komoly megtakarítást jelent az is, hogy a hivatal kimenő mobil hívásai is egy új automatikus rendszeren, mobilközponton keresztül, nagyon kedvező percdíjakkal folynak. Irodánk látja el továbbá a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működéséhez és pályázatához kapcsolódó adminisztratív és szervezési feladatokat. A Képviselő-testület és bizottságai munkája évben az alábbiak szerint alakult: a Képviselő-testület 354 napirendi pontot tárgyalt, 56 db rendeletet alkotott és 513 db határozatot hozott; a Közoktatási, Közművelődési és Sport Bizottság 65 napirendi pontot tárgyalt és 111 db határozatot hozott; a Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság 305 db napirendi pontot tárgyalt és 486 db határozatot hozott. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 46 napirendi pontot tárgyalt és 196 határozatot hozott. A Kistarcsa Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata évben négy ülést tartott és 25 db határozatot hozott. A Kistarcsai Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata évben négyszer került összehívásra, 2 alkalommal tartott ülést és 8 db határozatot hozott. Jogi referens (2011. június 1-től) A Polgármesteri Hivatal elsősorban a magánjogi, szerződéses jogviszonyokban történő jogi közreműködés érdekében döntött jogi referens foglalkoztatása mellett, tekintettel arra, hogy 3

4 az Önkormányzat és a Hivatal mindennapi működése elsősorban szerződéses jogviszonyok útján történik. Az ezzel kapcsolatos mindennapos feladatellátás pedig hatékonyabban és kevesebb költséggel valósulhat meg egy a Hivatal alkalmazásában álló jogász foglalkoztatásával, mint egy külsős jogász megbízásával, aki számos ügyféllel rendelkezik, és nem tud folyamatosan rendelkezésre állni. A jogi munka kezdetben az Önkormányzat és a Hivatal által megkötendő szerződések (megbízási, vállalkozási, bérleti, adásvételi, csere stb.), illetve az Önkormányzat és a Hivatal által teendő jognyilatkozatok, áttekintésére, felülvizsgálatára terjedt ki. A jogi tevékenység része volt továbbá a Hivatal ügyintézői, munkatársai feladatellátása közben felmerült jogi problémákban történő segédkezés, és a jogszabályi környezet, jogszabályi változások nyomon követése is. Jelenleg a jogi feladatok kiterjedtebbek és szélesebb körűek. A fentiek mellett az elvégzendő jogi munka magában foglalja többek között szerződések, szerződésminták önálló elkészítését, önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát, illetve megírását, kapcsolattartást az Önkormányzattal és a Hivatallal kapcsolatban álló személyekkel, ügyvédi irodákkal, feljegyzések, összefoglalók elkészítését, hivatalos levelek megírását, az Önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok jogi ügyeiben, szerződéseinek elkészítésében történő közreműködést, jogi tanácsadást, előterjesztések elkészítését, a Hivatali munkatársak által írt előterjesztések áttekintését, az Önkormányzat bizottsági, testületi ülésein, továbbá egyeztető megbeszéléseken való részvételt is, valamint minden egyéb jogi ismereteket igénylő feladat elvégzését, amely a Hivatal, az Önkormányzat, intézményei és gazdasági társaságai működése során felmerül. Informatikus év elején a költségvetésből kifejezetten elavult gépek cseréje valósult meg. Ez egészen pontosan 5db IBM-kompatibilis asztali számítógépet jelent i3-as processzorral, és 4GB memóriával, továbbá 64-bites Win7 Pro HUN legális operációs rendszerrel. A második lépcső, a pénzügyi integrált rendszer (vállalat irányítási rendszer) megvalósítása volt. Ami a Computrend segítségével valósult meg. Beszerzésre került egy előre egyeztetett paraméterekkel rendelkező szerver, és a hozzá kifejezetten javasolt operációs rendszer, melyet a fejlesztő hagyott jóvá. Ebbe a rendszerbe lehetett későbbiekben integrálni a többi intézményt is, ahogyan most is van. Harmadik lépcsőként a szünetmentes tápegységek cseréje kezdődött el a hivatalban, a létfontosságú gépeknél (adó, adószerver, pénzügy). A mentési struktúrát átütemezve sokkal helytakarékosabban és hatékonyabban lehet már tárolni az adatokat. A évben került kialakításra az Informatikai Biztonsági Szabályzat alapján egy jogosultsági mátrix, ami meghatározza, hogy ki, milyen osztályról, milyen megosztásokat és mappákat/fájlokat érhet el, ami attól kezdve havi rendszerességgel frissül. A Közös mappa struktúrája is teljesen át lett alakítva az eredményesebb keresés érdekében, így a mappa nevek beszédesek lettek mindent a saját neve alatt lehet megtalálni. Igazgatási osztály beszámolója A képviselő-testület által elfogadott SZMSZ szerint az Igazgatási Osztály szervezeti felépítése a következő: - Igazgatási Osztály: 8 fő - Ügyfélszolgálat: 3 fő - Adócsoport: 5 fő - Közterület-felügyelet: 1 fő 4

5 Az Ügyfélszolgálaton naponta átlagosan 40 fő fordul meg, de határidős beadványok időszakában (pl. helyi iparűzési adó, telekadó) ennél lényegesen magasabb számban intézik ügyfeleik ügyeiket. Az Ügyfélszolgálaton dolgozó 3 kollégából ketten külön feladataik mellett látják el az ügyfélszolgálati teendőket. A recepción naponta átlagosan 80 fő fordul meg évtől a szelektív hulladékgyűjtő zsákok kiadása is a recepción dolgozókra hárul, ami a napi ügyfélforgalmon is látható. Az Igazgatási Osztály által előkészített, Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó ügyek: Ügytípusok Kérelmek száma Éves szinten megállapított támogatás Átlagosan megállapított támogatás Átmeneti segély ,- Ft 7.700,- Ft/fő Rendkívüli gyermekvédelmi ,- Ft 3.350,- Ft/fő támogatás Temetési segély ,- Ft ,- Ft/fő Lakásfenntartási támogatás Normatív: 129 Helyi: 37 Ápolási díj (méltányos) 36 Az Igazgatási Osztály által előkészített, polgármester hatáskörébe tartozó ügy: Kérelmek száma Éves szinten Átlagosan Elutasítások megállapított megállapított száma támogatás támogatás Krízis segély ,- Ft ,- Ft 2 Az Igazgatási Osztály által előkészített, jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek: Ügytípusok Kérelmek száma Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 122 Ápolási díj (alanyi) 36 Közgyógyellátási igazolvány Alanyi: 80 Normatív: 30 Méltányos: 54 A szociális és gyermekvédelmi ügyintézők hetente átlagosan 20 környezettanulmányt, helyszíni szemlét végeznek. Rendszeres támogatások esetében minden esetben, valamint állattartási, birtokvédelmi ügyekben is szeptember 1-től a korábbi formájában megszűnt a gázártámogatás, beépült a lakástámogatási rendszerbe szeptember 1. és december 31. között, azaz négy hónap alatt Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 88 kérelmezőnek állapított meg lakásfenntartási támogatást. A jogosultság megállapításához minden esetben részletes környezettanulmány készül, amely kiterjed a közös háztartásban élők vagyoni, jövedelemi helyzetére, az ingatlan és környezete rendezettségére, a lakáshasználat jogcímére. 5

6 A közfoglalkoztatás rendszere 2011-től átalakult, a korábbinál lényegesen hosszadalmasabb folyamat a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek munkába állítása. A Munkaügyi Központ jóváhagyja az önkormányzat közfoglalkoztatásra irányuló kérelmét, majd ezt követően kérjük a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek kiközvetítését, amelynek elfogadását követően kerülhet sor a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra és a munkaszerződések megkötésére. Oktatási területen a legfőbb feladatot a közoktatási intézmények átszervezése jelentette: - A Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium feladatának átadása a megyei önkormányzatnak és az intézmény megszüntetése. A megszüntetés kapcsán a jogszabály által előírt véleményeztetési eljárás, szakértői vélemények beszerzése, a gyermekek elhelyezése kapcsán a Pest Megyei Önkormányzattal való egyeztetés. Az intézmény dokumentumainak és vagyonának átvétele és azok kezelése. Bizonyítvány másolatok, törzskönyvek és társhivatalok által kért adatszolgáltatások. - A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és a Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átszervezése. A két intézmény összevonása kapcsán a jogszabály által előírt véleményeztetési eljárás lefolytatása, szakértői vélemények beszerzése, szülői fórumokon való részvétel. A Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ingóságainak és intézményi dokumentumainak átadása a Kölcsey Ferenc Általános Iskola igazgatójának. - A létrejött új intézmény a Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményi dokumentumainak, tantárgyfelosztásának előkészítése a 2011/2012-es tanévre, melyet a két intézmény vezetőiből álló team készített elő a Polgármesteri Hivatal koordinálásával. A létrejött intézmény intézményi dokumentumainak véleményeztetése és elfogadtatása a Képviselő-testülettel. - A Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói pályázatának előkészítése és lebonyolítása. Elszámolást nyújtottunk be: - Egyes sajátos feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet alapján a BTM-es gyermekek támogatásáról. - Az alapfokú művészetoktatás támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 18/2010. (IV. 7.) OKM rendelet alapján a zeneiskola támogatásáról. - Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról szóló 5/2011. (II. 15.) KIM rendelet pénzügyi elszámolását. - Az egyes sajátos feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 17. pedagógusok szakvizsga támogatására vonatkozó Pályázatot nyújtottunk be: - Ez egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet a BTM-es gyermekek támogatására. - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot bonyolítottuk le. - Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 27/2011. (IX.14) KIM rendelet alapján történt igénylését a Simándy József Általános iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatására. 6

7 - Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról szóló 5/2011. (II.15.) KIM rendelete alapján Simándy József Általános iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben dolgozó pedagógusok támogatására. Anyakönyvi események alakulása Kistarcsa településen között: Év Születés Házasságkötés Haláleset Népességszám alakulása között: Év Lakosságszám január fő január fő január fő január fő január fő Pénzügyi osztály beszámolója A évben lezajlott intézmény megszüntetések/ átszervezések jelentős többlet feladatot keletkeztettek a pénzügyi osztály munkájában. A Városgondnokság megszűnése kapcsán el kellett végezni az intézményt érintő selejtezési, majd leltározási feladatokat illetve a megszűnéshez kapcsolódó beszámoló összeállítását is, a szokásos napi munka mellett. A megszűnő Szakközépiskola és az összevonásra kerülő Általános Iskolák esetében ugyancsak jelentkeztek az említett selejtezési, leltározási, beszámoló készítési feladatok, csakúgy, mint az átszervezések létjogosultságát megalapozó összehasonlító kimutatások, adatgyűjtések elkészítése. Az átszervezések és megszüntetések kapcsán szükségessé vált munkaügyi döntések előkészítése is jelentős többletmunkát okozott. A évben több pályázati támogatás elszámolásában érdemi többlet feladatot látott el az osztály. Az elmúlt évben munkánkat érintően meghatározó változás történt azzal, hogy a korábban hosszú éveken át használt könyvelési programot egy új, és a jogszabályi elvárásokhoz alkalmazkodni készebb, integrált számítógépes program váltotta fel, mely az év felétől került használatba. Az új programra való átállás osztályunk életében komoly kihívást jelentett, hiszen valamennyi, a félévi állapotnak megfelelő tervezési és teljesítési adatot újonnan rögzíteni kellett- hónapokig párhuzamosan alkalmazva az új és régi rendszert-, és az évek óta magabiztosan használt könyvelési program helyett az új program kezelését év közben kellett elsajátítani. A program változás a beszámoló adatainak összeállításában is nehézséget okozott, távlatosan azonban az új integrált rendszer jelentősen segítheti a vezetői döntéseket, a megfelelő részinformációk kigyűjtését. A tavalyi év jelentős eredménye, hogy a hosszú évek óta elmaradt és jogszabályellenes gyakorlat felszámolása valósult meg azáltal, hogy megtörtént a teljes önkormányzati intézményhálózatra vonatkozó leltározás, mely nem csupán intézmény átszervezés, megszűnés okán feladat, hanem a mérleg adatok alátámasztásához elengedhetetlen. A 7

8 leltározási feladatok (az előkészítéstől végrehajtáson át a leltározás adatainak feldolgozásáig), egész évben zajlottak az osztály 2 dolgozója részvételével - és az intézmények közreműködésével - a rendes napi munka mellett. A fenti többlet feladatokon túl, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya végzi a teljes intézmény hálózatra vonatkozó könyvelési, nyilvántartás-vezetési, adatszolgáltatási, beszámoló készítési feladatokat. Az éves költségvetési koncepció, a költségvetési rendelet összeállítása, a rendelet módosítások elkészítése és a féléves, háromnegyed éves és év végi beszámolók határidőben végrehajtandó munkái kiemelten fontosak, melyben az osztály valamennyi dolgozója részt vesz. A 7 munkatárs napi munkája szinte láthatatlan háttérmunka (számlázás, nyilvántartás vezetés, könyvelés, személyügy, adóbevallások), mely azonban alapvetően meghatározza az Önkormányzat minőségi feladatellátását. Műszaki osztály beszámolója Személyi állomány: A műszaki osztály nyolc fővel dolgozik. Az osztályvezető irányítása alá tarozik két fő építéshatósági ügyintéző, három fő műszaki ügyintéző, valamint kettő fő vagyongazdálkodói ügyintéző. Az osztály dolgozói közül hatan felsőfokú és ketten középfokú végzetséggel rendelkeznek. Feladatkörök: Osztályvezető: Az osztályvezető az osztály irányításán, vezetésén kívül az önkormányzat beruházásait, fejlesztéseit is előkészíti, A fejlesztések lebonyolításában kivitelezésében kapcsolatot tart a kivitelezővel, műszaki ellenőrrel, a helyszínen ellenőrzi a munkákat, a felmerülő problémákat kezeli, Előkészíti a feladatok ellátásához szükséges Önkormányzati döntéseket, Az osztályvezető a szakterületéhez kapcsolódó pályázatok elkészítésében, a pályázatok lefolytatásában és lebonyolításában, azok ellenőrzésében, elszámolásában, és utóéletében is részt vesz. Építéshatósági ügyintézők: Építésügyi hatósági engedélyek kiadása (elvi építési-, építési-, egyszerűsített építési-, módosított építési-, használatbavételi-, bontási-, fennmaradási-, fennmaradási és továbbépítési-, összevont építési engedély), Egyéb építésügyi hatósági engedélyek kiadása (pl.:jogutódlási engedély), Építésügyi hatósági bejelentés kiadása ( építéi-, bontási-, használatbavételi bejelentés), Építésügyi hatósági bizonyítványok, szakhatósági állásfoglalások, kötelezések kiadása, ügyfélfogadás keretén belül fogadja az ügyfeleket, tájékoztatja az ügyfeleket építési előírásokról, jogszabályokról, Műszaki ügyintézők: a közterületeken elvégzendő közműépítési feladatok, a területhasználatra megkötik a szerződéseket, 8

9 ellenőrzik a közterületek helyreállítását, környezetvédelmi, vízgazdálkodási feladatokat látnak el, ellátják az útügyi igazgatási feladatok, kivizsgálja a lakossági panaszokat, közvilágítás üzemeltetésével fejlesztésével kapcsolatos feladatok megoldása, a nyilvántartások készítése, statisztikai adatszolgáltatások elvégzése, közterület használati megállapodások előkészítése, ügyfelekkel való teljes lebonyolítása, Kistarcsa utcáinak házszám megállapításával kapcsolatos igazgatási feladatok ellátása (30 db utca átlagosan 25 határozat/utcánként), Építéshatósági nyilvántartások vezetése a folyamatosan lezárt építési ügyekből (a kiselejtezett építési ügyekből az ingatlan-nyilvántartás 5 éves anyagának elkészítése), Vagyongazdálkodási ügyintézők: az ingatlanok nyilvántartása, előkészíti az ingatlanokkal kapcsolatos Önkormányzati döntéseket (állami ingatlanok kikérése, hasznosítható ingatlanok bérbeadása, elidegenítése, stb.), foglalkozik a Polgármesteri Hivatal beszerzéseivel, a helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátása, az Önkormányzat érdekkörébe tartozó gazdasági társaságokkal (KIVÜ Kft., Szilasvíz Kft., Villért Zrt.) való kapcsolattartás, ügyintézés, bérleménygazdálkodás (pl.: bérlemények ellenőrzése, birtokbaadás, közüzem ellenőrzés, közgyűléseken való részvétel, bérleti díjak éves felülvizsgálata, lakásokkal kapcsolatos végrehatási ügyek intézése), A szerződésekről szóló nyilvántartás folyamatos vezetése, statisztikai adatszolgáltatások elvégzése, A temető üzemeltetőjével (SZIGÜ Kft.-vel) való kapcsolattartás, bejárások, ellenőrzések, nyilvántartja az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati intézmények szerződéseit. A kérelmek ügyintézése során minden esetben helyszíni szemle tartására kerül sor, hiszen a megalapozott döntések meghozatalánál ez előfeltétel. A hatóság a munkavégzéséhez szükséges előírt eszközökkel rendelkezik, a helyszíni szemlék megtartását saját gépkocsi használattal oldják meg. Az elmúlt évben a műszaki osztály részt vett a pályázatok zárásában, a garanciális munkálatok elvégeztetésében. A műszaki osztály foglalkozik a településrendezési eszközök módosításával, mely jelenleg is folyamatban van. A Hivatal más osztályainak munkájához szükséges ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lapok TAKARNET rendszerből történő lekérését is az osztály végzi. Az osztály ügyiratforgalma a következőképpen alakult: 2010 évben 756 főszámú és 1625 alszámú ügyirat készült évben 1027 főszámú és 2442 alszámú ügyirat készült 9

10 Az osztály kiemelt célja, hogy az önkormányzat fejlesztési elképzeléseit a lehető leghatékonyabban hajtsa végre. Fontos célkitűzés az önkormányzati vagyon hatékonyabb hasznosítása. Ezen felül a műszaki osztály prioritásai közt szerepel, hogy a megalapított Kistarcsai Városüzemeltető Nonprofit Kft-vel együttműködve a közterületek rendjét, tisztaságát, az utak állapotának stb. javítását is elvégezze. Munkaköri változások, előrejelzések: Az előző évhez képest az építéshatósági ügyintézők munkaköri leírásának módosítása vált szükségessé, melyet jogszabályváltozás alapozott meg. E szerint az ún. profiltisztított módon történő kizárólagos építéshatósági feladatkör ellátása megszűnt, az ügyintézők bevonásra kerültek az önkormányzati beruházások előkészítésébe, megvalósításába, a pályázati -, illetve egyéb ad-hoc jellegű feladatok ellátásába. Ennek szükségességét a jogszabályi előíráson túl az építőiparban tapasztalható országos tendencia is mutatja. Statisztikai mutatók alapján elmondható, hogy az előző évhez/ évekhez képest csökkent az építési kedv, kevesebb építési engedély került kiadásra, az építéshatósági ügyintézők ügyiratszáma is csökkent. Az ügyiratforgalmi statisztika szerint az építéshatósági ügyintézők idei év első felének ügyiratszáma (257 db) a 2011-es év (667 db) 40%-át sem éri el. Ez a csökkenő tendencia előrevetíti a személyi állomány átcsoportosításának gondolatát, vagyis az építéshatósági ügyintézői létszám csökkentését, egyúttal a beruházási, intézményi, illetve közterületi feladatok hatékonyabb ellátásához szükséges személyi feltétel növelését. A műszaki osztály évi előterjesztései: A képviselő-testületi/bizottsági ülések előterjesztéseinek 40,7.%-át (503 darab előterjesztésből 205 darabot) a műszaki osztály készítette a évben. Ezek közül a következő meghatározó jelentőségűek: - Állami tulajdonban lévő ingatlanok kikérése (egykori internáló tábor területe, Völgy utca); - Az egykori internáló tábor területén lévő pincehelyiség hasznosítása; - Gesztenyés Óvoda melletti Pest Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő terület kedvezményes áron ( Ft) való megvásárlása, ingatlanhasznosítási alternatívák kidolgozása (a földhivatali eljárás jogerős befejezésére vár); - A LAVET Kft.-val történő csereszerződés megkötése. Az egykori Városgondnokságnak helyt adó 1237/9 hrsz.-ú ingatlan 3146/9 hrsz.-ú ingatlannal való a KIVÜ Kft. jelenlegi székhelye - elcserélése; - A Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdonában lévő Kistarcsa 151/1, 151/2 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése, lebonyolítása (csereszerződés megkötése); - Az ÁPV Rt. által bírói letétbe helyezett Villért Zrt. részvényei után járó osztalék ( Ft) kikérése az ÁPV Rt. jogutódjától, azaz az MNV Zrt.-től; - Az önkormányzati ingatlanvagyon hasznosítási irányaira tett javaslatok kidolgozása (2011. június 22-i testületi ülés); - A Városgondnokság megszüntetésével kapcsolatos munkálatok előkészítése, egyben KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. megalapításában, működésében való közreműködés, tulajdonosi döntések előkészítése; - Az egykori Szent István Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény (3144/6 hrsz.-ú) alsó épületszárnyának TALENTUM Alapítvány részére történő bérbeadása, az ingatlan felső épületszárnyának hasznosítása sport, oktatási és kulturális célokra; - A 3142 hrsz.-ú ingatlan (ÁFÉSZ) értékesítése ( Ft); 10

11 - A Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium szakképzési hozzájárulásból beszerzett eszközeivel összefüggésben felmerülő problémák kezelése, adatszolgáltatás az NSZFI-nek, valamint az egykori intézményvezető helyett elvégzendő elszámolások elkészítése; - A háztól történő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, 2012.évi folytatásának vizsgálata a évi beszámoló alapján; Titkárság beszámolója A 2010 novemberében osztállyá alakult titkárság, több, összetettebb és jelentősebb feladatokat kapott az előző évekhez képest. Polgármester, jegyző és alpolgármester kiszolgálása mellett a kommunikáció, médiafigyelés és kapcsolattartással összefüggő feladatokat is hatékonyabban látjuk el. Megalakulásától osztályunk foglalkozik a pályázatokkal kapcsolatos teendőkkel, közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolításában való közreműködéssel, szervezi a jogszabályok szerinti közművelődési és sport ügyeket, ellátja a civil szervezetek pályáztatásával kapcsolatos feladatokat, elvégzi a belső ellenőrzéssel kapcsolatos adminisztrációt óta már a katasztrófavédelemmel kapcsolatos ügyeket is osztályunk látja el. Ügyiratforgalmunk a 2010-es évhez képest jelentősen megnövekedett, főszám tekintetében tízszerese a növekedés (76 db), alszám tekintetében pedig majdnem húszszoros (223 db). Mindez a közbeszerzési és pályázatokkal kapcsolatos feladatoknak köszönhető évben az egységes arculat kialakítása céljából Kistarcsa Város Önkormányzata felirattal molinót készíttettünk, melyet a hivatal I. emeleti tanácstermében helyeztünk el. Nagy gondot fordítottunk arra, hogy Díszpolgárainkról méltó módon emlékezzünk meg. Fényképeiket egy igényesen kialakított tablón helyeztük el a hivatal I. emeleti folyosóján. Hangsúlyt fektettünk a civil szervezetekkel való jobb kapcsolattartásra. A civil szervezetek vezetőinek figyelmét igyekszünk felhívni a határidők betartására, segítséget nyújtunk esetleges kérdéseik, problémáik megoldásában. A munkatársak között év közben változás történt, így a tavalyi év végén két felsőfokú, egy középfokú végzettségű hivatalnok dolgozott az osztályon évben történt meg a Gesztenyés Óvoda bővítése és akadálymentesítése-, valamint a Fenyves utat és Burillák utcát érintő út pályázat elszámolása. A két pályázat 280 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz segítette Kistarcsa Városát. Sikeresen megtörtént a Vismayor támogatás elszámolása is, valamint beadásra került a Városi tanuszoda pályázata, mellyel sajnos nem nyertünk, így a beruházás nem valósult meg. A titkárságvezető közbeszerzési referensként 20 közbeszerzési eljárás lebonyolítását végezte el sikeresen. Az osztály megalakulásával a titkársági feladatok ellátása hatékonyabb, pontosabb, rugalmasabb, felelősségteljesebb lett. Napra készen tartjuk a kapcsolatot a képviselőkkel, javult a külső- és belső (hivatalon belüli) kommunikáció. Az információ áramlása gyorsabb és pontosabb lett. Az idei évben célunk a civil szervezetek pályáztatásának egyszerűsítése, az EU-s pályázatok monitoringozásának pontos ellátása. 11

12 Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! Az osztályok beszámolóiban a számadatok közlésével egyrészt a hivatalban folyó munka nagyságrendjét, másrészt annak sokféleségét igyekeztünk bemutatni. Minden egyes ügytípus mögött jogszabályok sokasága áll, amelyek gyakran változnak és e változásokat a köztisztviselőknek a saját munkájuk során figyelemmel kell kísérniük. Fentiekből megállapítható, hogy a Polgármesteri Hivatal egyre növekvő követelményeknek kell, hogy megfeleljen, ami egyrészt adódik a jogszabályi feltételek szerinti működésből, másrészt a Képviselő-testület és a lakosság elvárásaiból. A technikai feltételek megléte csak az alapját képezi a korszerű ügyintézésnek, amihez elengedhetetlen a dolgozók folyamatos képzése és önképzése. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal évi munkáját tartalmazó beszámolót szíveskedjen megvitatni, és az alábbiak szerint elfogadni: Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Czukkerné dr. Pintér Erzsébet, jegyző (a határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) Kistarcsa, május 10. Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 12

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

DOROG VÁROS JEGYZŐJE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS JEGYZŐJE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TEL.: FAX.: DOROG VÁROS JEGYZŐJE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : JEGYZO@DOROG.HU Előterjesztés Dorog Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 25-i ülésére Tárgy: A Dorogi

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését! ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 2280/2015. Tárgy: Beszámoló a Csanádpalotai Közös i Hivatal 2014. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Portaszolgálat: 06-48/524-100

Portaszolgálat: 06-48/524-100 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri jegyzéke A Hivatal egyes szervezeti egységei 2014. október 01-jét követően az alábbi címeken elérhetőek el: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal - Edelény,

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

52/1992. (XII. 29.) számú. a Polgármesteri Hivatalról

52/1992. (XII. 29.) számú. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testületének 52/1992. (XII. 29.) számú r e n d e l e t e a Polgármesteri Hivatalról A rendelet kihirdetve: 1992. XII. 29. Várpalota Város önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei: 1. számú melléklet BIZOTTSÁGI, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI FELADATOK, BIZOTTSÁGOKRA, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETRE ÉS POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalról E rendelet kihirdetve: Várpalota, 1999. október 29. Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.sz: 35180/2010 J a v a s l a t a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés 21/2000. (II.28.)

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00

Titkársági osztály. Ügyfélfogadás: hétfő szerda: 08:00 12:00 és 12:30 15:30 csütörtök: Szünnap péntek: 08:00 12:00 Titkársági osztály A titkársági osztály munkatársai az I. emeleten végzik munkájukat. Paks, Dózsa György u. 55-61; Központ: 75/500-500; jegyzői titkárság: 75/500-533 E-mail: jegyzo@paks.hu Polgármesteri

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatalára Ózd, január 24.

Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatalára Ózd, január 24. Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatalára Ózd, 2013. január 24. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására

Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

NEMESNÁDUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

NEMESNÁDUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 3. napirendi pont NEMESNÁDUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6345 Nemesnádudvar, Szentháromság tér 1. : 79/478-643 E-mail: jegyzo@nemesnadudvar.hu Ügyiratszám: 9-2/2016 Készítette: Kucsoráné dr.

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Tárgy: A 2016. évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester Összeállította: Dr. Görög István jegyző Melléklet: 2016. évi

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Hivatal általános ügyfélfogadási rendje és elérhetősége Irodák ügyfélfogadási rendje. Ügyfélszolgálati Iroda félfogadása:

Hivatal általános ügyfélfogadási rendje és elérhetősége Irodák ügyfélfogadási rendje. Ügyfélszolgálati Iroda félfogadása: Hivatal általános ügyfélfogadási rendje és elérhetősége Irodák ügyfélfogadási rendje Hétfő 13,00-17,30 Szerda 08,00-12,00; 13,00-15,30 Péntek 08,00-12,00 Ügyfélszolgálati Iroda félfogadása: Hétfő: 08,00-17,30

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján a korábban a rendelet hatálya alól kivett ügyköröket a megváltozott jogi környezet alapján szűkíteni kell.

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján a korábban a rendelet hatálya alól kivett ügyköröket a megváltozott jogi környezet alapján szűkíteni kell. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. március 6-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető Tárgy: Javaslat az vagyonának

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 14-i ülésére 6. napirend: Schulcz József polgármester

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 14-i ülésére 6. napirend: Schulcz József polgármester 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 14-i ülésére 6. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Képviselő Testület 2016. évi munkaterve

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. június 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. június 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről. Előadó: dr. Horváth Sándor bizottsági

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. Előterjesztés a 2015. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Előadó: Jegyző Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Adóiroda Előterjesztés a Szentendre

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az egyes képviselő- testületi hatáskörök

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145 Mátraterenye Kossuth út 178.

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Szám: 195-6/2015/I. Előterjesztés Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Mátranovák Község Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április márciusáig végzett munkájáról Szociális és Fgészségügyi Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Véleményező Pénzügyi- és Gazdasági 13 zottság Bizottság: ligyrendi, Jogi, és Közbiztonsági Bizottság Készítette:

Részletesebben

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Önkormányzati és Szervezési Iroda A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 28/2011 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben