CORPORATE GOVERNANCE. Arculatunk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CORPORATE GOVERNANCE. Arculatunk"

Átírás

1 CORPORATE GOVERNANCE Arculatunk A WESSLING Európa vezető analitikai, vizsgáló és tanácsadó vállalatai közé tartozik. A laboranalitikai és mérnöki munka kombinációjaként egyedülálló szolgáltatási spektrumot kínálunk. Analitikai vizsgálati adataink fontos döntések alapjául szolgálnak. Szaktanácsadásunkkal segítjük a vizsgálati programok tervezését és a megfigyelt adatok értelmezését. Magán- és független vállalkozásként a WESSLING teljes tevékenysége a minőség, a biztonság, az egészség és a környezet (Quality, Safety, Health, Environment: QSHE) jobbá tételét, míg munkatársaink sokrétű ismeretei és átfogó tárgyi tudása partnereink sikerét szolgálják. Célunk, hogy partnereink számára vonzó szolgáltató partnerek legyünk azokon a területeken, ahol tervezésre, analitikai vizsgálatokra, tanúsításra van szükségük. Különleges kvalitásokkal rendelkező vállalat vagyunk, és partnereink így is tekintenek ránk. Munkatársaink különleges feladatnak és megtiszteltetésnek tekintik, hogy partnereink megrendelései alapján napi munkájuk során a QSHE iránti felelősséget viselhetnek. Munkatársaink aktívan közreműködnek az életminőség folyamatos javításában, és annak fenntarthatóságának biztosításában az eljövendő nemzedékek számára. Családi vállalkozásként vállaljuk társadalmi felelősségünket azáltal, hogy a fenntarthatóságot vállalatunknál is a gyors siker elé helyezzük, valamint munkatársaink és családjaik számára perspektívát és biztonságot építünk. Együttműködésünk alapja a kölcsönös tisztelet, a megbecsülés és a felelősségvállalás. A WESSLING olyan vállalatként azonosítja önmagát, amely tanul; ahol az emberek sokszínűségük és egyedülállóságuk miatt egymástól és egymással tanulnak, és rendkívüli teljesítményt nyújtanak. Tanulásra képesnek és változásra késznek tekintjük a munkatársainkat és a partnereinknél dolgozó kollégákat, éppen ezért különös figyelmet szentelünk a képzésnek és a továbbképzésnek. Meggyőződésünk, hogy a modern tudásalapú társadalomban a tanulás kimagasló szerepet játszik. Európában és azon túl nemzetközi hidakat építünk különböző kultúrák közé. Átlépjük a nyelvi és kulturális határokat és éppen ezért, vállalatunk kommunikációs nyelvének az angolt választottuk. Partnereink igényeinek globális szinten történő személyre szabott kielégítése során felismerjük a különböző kultúrák gazdagságát, és ezek sokszínűségének jelentőségét. A sokszínűség nálunk a hétköznapok során magától értetődő és elfogadott. Partnereinkre fókuszálunk Vállalatunk sikerének alapját elégedett partnereink képezik. Vállalatunk valamennyi folyamata arra irányul, hogy optimalizáljuk a hasznosságot mind partnereink, mind vállaltunk számára. A nagyfokú vevőközeliség célja az is, hogy nyitott szemmel járva és pontos elemzésekkel felismerjük, hogy mi az, amire partnerünknek most és majdan szüksége lesz. Vevőink megrendelésére alapozva lehetünk gazdaságilag sikeresek. Kiszámíthatóan és gazdaságosan működő szállítóként biztosítjuk vevőink számára vállalatuk stabilitását. A gazdasági siker erősíti függetlenségünket, munkahelyeket teremt és őriz meg.

2 Az alábbiakat biztosítjuk vevőink számára: egyedülálló szolgáltatás-spektrum kiváló minőség személyes és szívélyes tanácsadás egyedi szaktanácsadás megbízhatóság partnerközeliség gazdaságosság fenntarthatóság pontosság interdiszciplináris együttműködésre épülő kompetencia. Partnereink folyamatosan egyre jobb teljesítményekre sarkallnak bennünket. A teljesítőképességünk alapját világosan strukturált és hatékony folyamataink, szakmai és szociális kompetenciával bíró munkatársaink, valamint nagyteljesítményű műszaki felszereltségünk képezi. Menedzsment-rendszerünk folyamatoptimálásának alapja a vevő elégedettsége, valamint a működés hatékonyság szempontjából történő folyamatos ellenőrzése és javítása. Tanuló vállalatunknál rendszeresen és megelőzően alkalmazzuk a szükséges változtatásokat. Stratégiai vállalattervezésünk felismeri a piacok jövőbeli tendenciáit és piackonform fejlesztéseket kezdeményez. A folyamatos javítás, valamint a legjobbaktól történő tanulás révén versenyképesek maradunk és felkészülten várjuk a jövőt, amelyet aktívan kívánunk alakítani. Szolgáltatásaink és folyamataink innovatív fejlesztése jelenti a hajtóerőt partnereink és vállalatunk jövőbeli sikere számára. Nemzetközi vállalatcsoportként decentralizált szervezettel rendelkezünk, és regionálisan is képviseltetjük magunkat. Vevőinknek érezniük kell személyes közelségünket, valamint szolgáltatásaink rugalmasságát és hatékonyságát. Tapasztalataink és ötleteink következetes továbbfejlesztésére épülő dinamikus növekedésünk során elsődlegesen saját erőforrásainkra támaszkodunk. Decentralizált vállalatcsoportunk így alapozza meg saját és a hasonlóan decentralizáltan szervezett vevőink közös sikerét. Telephelyeink hálózata, vevőorientációnk, függetlenségünk és innovatív, egyedi megoldásaink, valamint megbízhatóságunk révén tartós vevő- és partnerkapcsolatok épülnek. Fontos pillér a függetlenség Vállalati filozófiánk fontos pillére és sikerünk egyik lényeges tényezője függetlenségünk, ami hozzájárul partnereink és vállalatunk gazdasági sikereihez. Függetlenségünket értékrendünk, szolgáltatásaink széles köre, valamint partnereink sokasága és sokszínűsége révén biztosítjuk. Megvesztegethetetlenek vagyunk és aktívan fellépünk bármifajta korrupciós kísérlet ellen. Számunkra a törvényi szabályozások és normák szigorú betartása magától értetődő. Tanuló vállalat - közösen találunk jobb megoldást A tanuló vállalat gondolatát és ezáltal a tanuló szervezet struktúráit honosítottuk meg vállalatunknál. Valamennyi folyamat kiindulópontjának a tanulást tekintjük. Még a legjobb szolgáltatás és a legjobb vizsgálati módszer sem lehet annyira tökéletes, hogy ne lehetne rajta javítani. Annak érdekében, hogy a versenyben helytálljunk, szeretnénk mindig egy lépéssel a fejlődés előtt járni, a jól bevált dolgokra kritikusan rákérdezni, a jót tovább javítani, és újdonságokat kifejleszteni. Munkatársaink tudására, képességeire és elkötelezettségére építünk. Támogatjuk munkatársainkat a tanulásban és az újdonságok kipróbálásában, fejlesztjük ez irányú készségüket. Biztosítjuk, hogy mindenki saját képességeit és szakmai felkészültségét adva,

3 munkatársaival közösen tehessen a vállalatért, hozzájárulhasson a teljes folyamat sikeréhez. Minden munkatársunk felelősen ellenőrzi valamennyi munkafolyamatunk hatékonyságát, - visszajelzéseivel, kreativitásával és innovatív ötleteivel pedig gondoskodik arról, hogy ezt folyamatosan javítsák. A legjobbaktól történő tanulás, valamint a változó feltétekhez és lehetőségekhez való rugalmas alkalmazkodás révén biztosítjuk és javítjuk piaci pozíciónkat. Senki nem birtokolja az igazságot. Minden esetben nyílt kommunikáció révén próbálunk közösen jobb megoldást találni. Innovációk - az igényes partnerek inspirálnak bennünket. Vállalatunk és vevőink jövőbeli sikerének motorját folyamataink és szolgáltatásaink innovativitása jelenti. Innováció-menedzsmentünk ösztönzi termékeink, szolgáltatásaink, szervezeti struktúránk és munkafolyamataink továbbfejlesztését, valamint az új ötletek megvalósítását. WESSLING Innovation Award díjjal jutalmazzuk minden évben munkatársaink legjobb ötleteit. Minőség, biztonság, egészség, környezet (QSHE - Quality, Safety, Health, Environment) Szolgáltatásunk széles spektruma révén nagyban hozzájárulunk a termékek és szolgáltatások minőségéhez és biztonságához, valamint a munka- és egészségvédelemhez, továbbá környezetünk regenerálódásához és védelméhez. Emiatt a vállalaton belül is következetesen figyelembe vesszük a környezetvédelmi és biztonsági szempontokat, és ebben a vonatkozásban is optimalizáljuk az üzemi folyamatokat. Megköveteljük és erősítjük valamennyi munkatársunk esetében a biztonság- és egészségtudatosságot, és kompetenciájuk folyamatos fejlesztésére törekszünk. Integrált menedzsmentrendszerünket a munkavégzés biztonságára vonatkozó normák szerint tanúsítattuk. Ezek kapcsolják össze a minőségbiztosítást, a környezetvédelmet, az egészségés munkavédelmet. Minőség Elköteleztük magunkat a vállalatunknál folyó kimagaslóan igényes szakmai munka és gyakorlat mellett, a vevők kiszolgálására végzett vizsgálatok és szakértői tevékenység elsőrendű minősége iránt. Szolgáltatásaink megfelelnek a szabványoknak, jogi előírásoknak, műszaki és tudományos szempontok alapján összeállított követelményeknek. Fenti céljaink megvalósításának érdekében, szolgáltatásaink a vevők részéről elvárt minőségének biztosítására működtetjük és folyamatosan fejlesztjük irányítási rendszerünket. Minőségünk biztosítása érdekében a minőségbiztosítási módszerek teljes spektrumát felhasználjuk: részt veszünk nemzetközi és nemzeti jártassági körvizsgálatokban; eljárásainkat akkreditáltatjuk és tanúsíttatjuk; megszerezzük a szükséges engedélyeket és hatósági kijelöléseket; házon belüli összehasonlító vizsgálatokat végzünk; tapasztalatcserét folytatunk a vállalatra kiterjedő munkacsoportokban; tudományos és szabványalkotó fórumokon veszünk részt;

4 belső és külső auditokat alkalmazunk; a reklamációkkal történő aktív bánásmóddal és fejlesztési javaslatokkal biztosítjuk a minőséget, fejlesztjük irányítási rendszerünket. Készek vagyunk külső vizsgálati előírások alapján is dolgozni. Arra törekszünk, hogy minden hibát kiküszöböljünk. Felelős tudatában vagyunk annak, hogy vevőink, a környezetünkben élő emberek, vagy környezetünk számára akár egy kis hiba is messzemenő következményekkel járhat. Folyamatmenedzsmentünk a hibák elkerülése érdekében aktív és konstruktív eljárásokat alkalmaz, hogy a későbbiekben esély nyíljon a folyamatok javítására, akár vevőink saját tevékenységének vonatkozásában is. Biztonság- és egészségvédelem Az egészség élet- és munkaminőséget jelent. Ennek biztosítása és javítása egyben vállalatunk tevékenységének fontos célkitűzése. Az életminőség javításáért tevékenykedő szolgáltatóként tisztában vagyunk azzal, mekkora felelősséget viselünk az egészségért és a biztonságért. A munkahelyi légkör, az egészséges munkahely, valamint a munka és a szabadidő egyensúlya mind olyan lényeges tényező, amely alapvető hatással van az emberek közérzetére és teljesítőképességére. Az üzemi munkavédelmet menedzsmentrendszerünkben fektettük le, és aktívan megvalósítjuk. Minden egyes munkatárs felelős a munkahelyi biztonságért és az egészség védelméért, és a veszélyes helyzetek aktív kezelése révén gondoskodik a megelőző balesetvédelemről. Minden munkatársunk köteles jelezni a veszélyes helyzeteket és a majdnem bekövetkezett baleseteket. Minden baleset eggyel több a kelleténél, szenvedést, valamint elkerülhető költségeket okoz. A munka- és egészségvédelem kéz a kézben halad. Olyan munkafeltételeket teremtünk, amelyek elősegítik a fizikai és lelki egészséget, és a hatékony munkavégzés kapcsán elégedettséghez vezetnek. A munkahelyen alkoholt vagy kábítószert fogyasztani tilos. A munkahelyen is gondoskodunk arról, hogy érzékeljük az addiktológiai problémákat, és támogatjuk azok terápiás kezelését. Valamennyi munkatársunkat megkértük, hogy figyeljenek oda kollégáikra, és a fizikai vagy lelki betegségekből eredő lehetséges pszichés, és akár addiktológiai problémákat jelezzék. Környezet Napi cselekedeteink részét képezi a környezetünk és természetes erőforrásaink iránti felelősségtudat. A vevőink számára nyújtott szolgáltatásokat, a szállítóinkkal fennálló kapcsolatainkat, és az anyagbeszerzés során tanúsított magatartásunkat ez a felelősség hatja át. Vevőink számos megbízása kiterjed a környezetvédelmi vizsgálatokra, és előzetes, vagy utólagos környezetvédelmi intézkedések kidolgozására. Munkánknak ezáltal nemcsak gazdasági, hanem gyakorta közvetlen ökológiai következményei is vannak. Alapelvünk, hogy a környezeti károk megítélése, azok megszüntetésére irányuló intézkedésekre tett javaslataink során ügyelünk az ökológiai szempontokra is. Támogatjuk partnereinket az energia, a víz, a nyersanyagok és a földterületek fenntartható hasznosításában.

5 Előnyben részesítjük az energia- és forráskímélő eljárásokat, megvizsgáljuk az emisszió és a hulladékmennyiség csökkentésének, valamint az újrahasznosításnak és a másodlagos felhasználásnak a lehetőségeit. A környezetvédelem kapcsán felmerülő kérdések megválaszolására gyakran új és optimalizált megoldásokat kell találni. A WESSLING különböző kutatási és fejlesztési projektekben való közreműködése révén aktív szerepet játszik ezek kidolgozásában. A szakmai és szabványalkotó bizottságokban, valamint szakmai szövetségekben végzett társadalmi munkánk révén rendszeres külső tapasztalat- és információcserében veszünk részt. A tanácsadás valamennyi területén tanúsított környezetmenedzsment talaján állunk. A környezetvédelmi irányítási rendszer működtetése során ellenőrizzük a különböző vizsgálati paramétereket, az ezekhez tartozó határértékek betartását. A kiértékelés éves periódusokban történik, amelynek során ellenőrizzük a hozott intézkedések megfelelőségét, valamint ezek hatékonyságát. Vezetés egy közös értékrend alapján Munkatársaink és vezetőink azonosulnak vállalatunk célkitűzéseivel, teljesítményelvárásával, és kiemelten a folyamatos változás iránti elkötelezettséggel. Részvételen alapuló vezetési stílust gyakorlunk. Lényeges számunkra a bizalom és a kommunikáció minősége. Vezetési irányelveink munkatársainknak egyben visszajelzés, olyan emberi magatartáspéldát nyújt, amely a munkatársainktól megkövetelhető. Tükrözi közös értékrendünket, megjeleníti az egymás közti érintkezés kultúráját. Meghatározza törekvésünket a kommunikáció átláthatóságra. A nyílt, őszinte visszajelzésekre és a bizalomra építünk. Cselekedeteinket felelősségtudat, megbízhatóság, egyértelműség és átláthatóság, valamint az önkritikus szemlélet határozza meg. A munkatársainkkal szembeni bánásmódunkra egyaránt jellemző a tisztelet és a gondoskodás. Minden erőnkkel támogatjuk a csapatmunkát, valamint az egyéni kezdeményezéseket, a know-how transzfert és az átfogó, hálózatosan összekapcsolt együttgondolkodást és közös cselekvést. Úgy véljük, ez a kulcsa annak, hogy partnereink szükségleteit gyorsan felismerjük, és megfelelő megoldásokat fejlesszünk ki számukra. Személyes és szakmai fejlődési esélyek minden munkatárs számára Szaktudásra alapozott teljesítményeket értékesítő korszerű szolgáltató vállalat vagyunk. Jövőnk alapja munkatársaink oktatása és továbbképzése. Tanulni képes vállalatként kiemelt erőfeszítést fordítunk minden egyes munkatárs folyamatos fejlesztésére és támogatására, a kvalifikációra és a nemzetközi méretekben is zajló know-how transzferre. A tanuló vállalattal történő nagyfokú azonosulást a rendszeres oktatások biztosítják, valamint - az egyéni szintekre szabva - a személyes fejlődés és különböző tanulási lehetőségek támogatása. Vállalatunknál minden munkatársunknak hosszú távú perspektívát kínálunk, és lehetőségeink szerint támogatjuk személyes fejlődésüket. Munkatársainkat bevonjuk a döntési folyamatokba és egyértelmű felelősségekkel ruházzuk fel őket. Motiváltságukat és elégedettségüket kellemes munkahelyi környezet és légkör erősíti. Munkafolyamataink hatékonyságát kötelező és nyílt kommunikációval javítjuk. Nemétől, etnikai hovatartozásától, fajától, vallásától, világnézetétől vagy szexuális irányultságától, életkorától, betegségétől és fogyatékosságától függetlenül minden

6 munkatársunk azonos esélyekkel bír. Aktívan fellépünk a bármely okból történő diszkrimináció minden fajtája ellen. Vállalatunk számára gazdagítónak tekintjük a sokszínűséget. Családbarát: összhangban a munka, a szabadidő és a család Minden egyes munkatársunk lelkesedése meghatározó vállalati sikerünk számára. Ezt csak olyan elégedett munkatársakkal érhetjük el, akik összhangba tudják hozni a munkát, a magánéletet és a családot. Ebből az egyensúlyból adódnak a hosszú távú perspektívák. Rugalmas részmunkaidős modellek teszik lehetővé a szülők számára a gyermeknevelés és a hivatás közötti egyensúlyt. A családközpontúság azonban nemcsak a gyermekes családokra vonatkozik, hanem például célzottan az ápolásra szoruló hozzátartozókkal bíró munkatársak igényeire is. Kommunikáció: minden kapcsolat szíve A tanulni képes vállalat központi alkotóeleme a kommunikáció és ennek jelentősége. Mind befelé, mind kifelé nyíltan és átlátható módon, érthetően és pontosan kommunikálunk. Ismerjük azt a fontos szerepet, amelyet a média tölt be a közvélemény alakításában. Támogatjuk partnereinket a tényállások objektív bemutatása során és kiállunk az igazság és a világos szavak mellett. Az általános etikai értékek, vállalatfilozófiánk, valamint szolgáltatásspektrumunk tükröződik kiadványainkban és honlapjainkon is. A Die Welle című kétnyelvű vállalati újságunk révén élénk nemzetközi eszmecserét folytatunk. Adatbiztonság és biztonságos kommunikációs eszközök Stratégiánk szilárd részét képezi az adatbiztonság és az adatokkal való érzékeny bánásmód. Adatvédelmi megbízottjaink felügyelik az adatvédelem betartását és megismertetik munkatársainkkal az adatvédelem kultúrájának hétköznapi gyakorlatát és alkalmazását. A felelős adatkezeléshez az is hozzátartozik, hogy kizárólag jogtiszta szoftvert használunk, valamint betartjuk a licenszek előírásait. Valamennyi munkatársunk köteles bizalmasan kezelni a cégadatokat és partnereinkre vonatkozó információkat. Harmadik személyek felé titoktartást gyakorlunk. Munkatársaink hozzáférhetnek a korszerű információforrásokhoz. Biztosítjuk a technika mindenkori fejlettségi szintjének megfelelő, biztonságos adatforgalmat és jogosultságelvű adatkezelést. Mindenki számára természetes, hogy a törvényeket betartjuk, megőrizzük a WESSLING csoport tekintélyét. A különböző adattartalmak hasznosítása és terjesztése etikai értékek talaján állva történik. Így tilos például sértő, rágalmazó, alkotmányellenes, rasszista, szexista vagy pornográf megnyilvánulásokat, vagy ábrákat internetről letölteni vagy bármilyen módon terjeszteni. Szállítói kapcsolatok: nyílt párbeszéd A vevőinkkel kialakított együttműködéshez hasonlóan a szállítóinkkal folytatott közös munkát is hosszú távra tervezzük. Szállítóinkkal átlátható és nyílt párbeszédre törekszünk. Rendszeres tapasztalatcserét folytatunk olyan szállítóinkkal, akik a szállított termékeik, szolgáltatásuk fejlesztéséhez szeretnék megismerni véleményünket. Ezek a párbeszédek a

7 termékek és szolgáltatások továbbfejlesztésén keresztül saját teljesítményünk fokozásához is hozzájárulnak. Szállítóinktól elvárjuk ezt a továbbfejlődést, és az innovativitásra való törekvést. Társadalmi és kulturális elkötelezettség Elkötelezettségünk alapja az ember, a képzés és a kreativitás. Ennek középpontjában a WESSLING ösztöndíj alapítványa áll. Ezzel vállalatunk fiatal tanulni vágyóinak az oktatás és képzésben való részvétel lehetőségét nyújtjuk, hogy így fejlesszük - a vállalatunknál jövőben betöltendő pozíciójukhoz - kompetenciájukat. Adományok vagy szponzorálás formájában központilag és decentralizáltan egyaránt támogatunk olyan különböző projekteket, amelyek megfelelnek filozófiánknak, a tanulásra, mint vezérelvre épülő világtársadalom gondolatának. Vállalati kultúránkon belül jelentősnek tekintjük a művészetet, a kultúrát és az irodalmat, és így ezek munkatársainknak szervezett és egyéb rendezvényeink programjában is kiemelkedően fontos részt töltenek be.

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés 2010-12 Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés tartalomjegyzék 1. Vezérigazgatói köszöntő 4 2. A jelentésről 6 3. Cégbemutatás 7 3.1. Telenor Magyarország 8 3.2. Irányító testületek 10 3.3.

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1

ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1 ETIKAI KÓDEX GDF SUEZ Etikai kódex 1 Gérard Mestrallet bevezetője 4 AZ ETIKAI ELVEK ÉS AZ ÉRDEKELTEK KÖRE Alapelvek 8 Magas követelményeket támasztó etika 12 AZ ETIKA IRÁNYÍTÁSA Alkalmazási terület 16

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

www.hungarocontrol.hu

www.hungarocontrol.hu www.hungarocontrol.hu A HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalási Programja 3 A HungaroControl Zrt. társadalmi felelőssége Vezérigazgatói köszöntő 2 1 HungaroControl Zrt. 4 2 A HungaroControl

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) L 394/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) AZ

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

ZF HUNGÁRIA KFT. Velünk vált a világ!

ZF HUNGÁRIA KFT. Velünk vált a világ! ZF HUNGÁRIA KFT. Velünk vált a világ! Cégismertető Kedves Kolléga! Üdvözöljük a ZF Hungária Kft-nél, Magyarország egyik legnagyobb járműipari vállalatánál! Vállalati kultúránk sarokpontja: legnagyobb értékünk

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

Függetlenség és felelősség

Függetlenség és felelősség Függetlenség és felelősség A Magyar Nemzeti Bank Alapokmánya 2O14. május Tartalo m ELŐSZÓ 9 KÜLDETÉS 12 JÖVŐKÉP 13 ALAPÉRTÉKEK 16 ÖSSZEFOGLALÓ 19 1. A MAGYAR NEMZETI BANK MŰKÖDÉSÉNEK JOGI KERETRENDSZERE

Részletesebben

az Európai Bizottság támogatásával

az Európai Bizottság támogatásával ECVision A szupervízió és coaching európai fogalomtára 1 ECVision. A szupervízió és coaching európai fogalomtára A jelen anyag az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány csak a szerzők

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

Nestlé Hungária Kft. Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2008. Good Food, Good Life

Nestlé Hungária Kft. Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2008. Good Food, Good Life Nestlé Hungária Kft. Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2008 Good Food, Good Life 1. Köszöntô 2 Tartalom 2. A jelentésrôl 2 3. A cégrôl 4 3.1. Küldetés és értékek 9 3.2. Szervezeti ábra és

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Memorandum az egész életen át tartó tanulásról 1 Letölthetô EU-dokumentumok magyarul (www.oki.hu/eudok.asp) Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Tartalomjegyzék 1. Bevezetô 2. Egész életen át

Részletesebben

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál SUSTAINABILITY SERVICES Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál A 2008 2009-es jelentések tükrében ADVISORY Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Részletesebben

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezettségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Tartalom

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el? MORÁL ÉS MEGFELELÉS

Részletesebben