CORPORATE GOVERNANCE. Arculatunk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CORPORATE GOVERNANCE. Arculatunk"

Átírás

1 CORPORATE GOVERNANCE Arculatunk A WESSLING Európa vezető analitikai, vizsgáló és tanácsadó vállalatai közé tartozik. A laboranalitikai és mérnöki munka kombinációjaként egyedülálló szolgáltatási spektrumot kínálunk. Analitikai vizsgálati adataink fontos döntések alapjául szolgálnak. Szaktanácsadásunkkal segítjük a vizsgálati programok tervezését és a megfigyelt adatok értelmezését. Magán- és független vállalkozásként a WESSLING teljes tevékenysége a minőség, a biztonság, az egészség és a környezet (Quality, Safety, Health, Environment: QSHE) jobbá tételét, míg munkatársaink sokrétű ismeretei és átfogó tárgyi tudása partnereink sikerét szolgálják. Célunk, hogy partnereink számára vonzó szolgáltató partnerek legyünk azokon a területeken, ahol tervezésre, analitikai vizsgálatokra, tanúsításra van szükségük. Különleges kvalitásokkal rendelkező vállalat vagyunk, és partnereink így is tekintenek ránk. Munkatársaink különleges feladatnak és megtiszteltetésnek tekintik, hogy partnereink megrendelései alapján napi munkájuk során a QSHE iránti felelősséget viselhetnek. Munkatársaink aktívan közreműködnek az életminőség folyamatos javításában, és annak fenntarthatóságának biztosításában az eljövendő nemzedékek számára. Családi vállalkozásként vállaljuk társadalmi felelősségünket azáltal, hogy a fenntarthatóságot vállalatunknál is a gyors siker elé helyezzük, valamint munkatársaink és családjaik számára perspektívát és biztonságot építünk. Együttműködésünk alapja a kölcsönös tisztelet, a megbecsülés és a felelősségvállalás. A WESSLING olyan vállalatként azonosítja önmagát, amely tanul; ahol az emberek sokszínűségük és egyedülállóságuk miatt egymástól és egymással tanulnak, és rendkívüli teljesítményt nyújtanak. Tanulásra képesnek és változásra késznek tekintjük a munkatársainkat és a partnereinknél dolgozó kollégákat, éppen ezért különös figyelmet szentelünk a képzésnek és a továbbképzésnek. Meggyőződésünk, hogy a modern tudásalapú társadalomban a tanulás kimagasló szerepet játszik. Európában és azon túl nemzetközi hidakat építünk különböző kultúrák közé. Átlépjük a nyelvi és kulturális határokat és éppen ezért, vállalatunk kommunikációs nyelvének az angolt választottuk. Partnereink igényeinek globális szinten történő személyre szabott kielégítése során felismerjük a különböző kultúrák gazdagságát, és ezek sokszínűségének jelentőségét. A sokszínűség nálunk a hétköznapok során magától értetődő és elfogadott. Partnereinkre fókuszálunk Vállalatunk sikerének alapját elégedett partnereink képezik. Vállalatunk valamennyi folyamata arra irányul, hogy optimalizáljuk a hasznosságot mind partnereink, mind vállaltunk számára. A nagyfokú vevőközeliség célja az is, hogy nyitott szemmel járva és pontos elemzésekkel felismerjük, hogy mi az, amire partnerünknek most és majdan szüksége lesz. Vevőink megrendelésére alapozva lehetünk gazdaságilag sikeresek. Kiszámíthatóan és gazdaságosan működő szállítóként biztosítjuk vevőink számára vállalatuk stabilitását. A gazdasági siker erősíti függetlenségünket, munkahelyeket teremt és őriz meg.

2 Az alábbiakat biztosítjuk vevőink számára: egyedülálló szolgáltatás-spektrum kiváló minőség személyes és szívélyes tanácsadás egyedi szaktanácsadás megbízhatóság partnerközeliség gazdaságosság fenntarthatóság pontosság interdiszciplináris együttműködésre épülő kompetencia. Partnereink folyamatosan egyre jobb teljesítményekre sarkallnak bennünket. A teljesítőképességünk alapját világosan strukturált és hatékony folyamataink, szakmai és szociális kompetenciával bíró munkatársaink, valamint nagyteljesítményű műszaki felszereltségünk képezi. Menedzsment-rendszerünk folyamatoptimálásának alapja a vevő elégedettsége, valamint a működés hatékonyság szempontjából történő folyamatos ellenőrzése és javítása. Tanuló vállalatunknál rendszeresen és megelőzően alkalmazzuk a szükséges változtatásokat. Stratégiai vállalattervezésünk felismeri a piacok jövőbeli tendenciáit és piackonform fejlesztéseket kezdeményez. A folyamatos javítás, valamint a legjobbaktól történő tanulás révén versenyképesek maradunk és felkészülten várjuk a jövőt, amelyet aktívan kívánunk alakítani. Szolgáltatásaink és folyamataink innovatív fejlesztése jelenti a hajtóerőt partnereink és vállalatunk jövőbeli sikere számára. Nemzetközi vállalatcsoportként decentralizált szervezettel rendelkezünk, és regionálisan is képviseltetjük magunkat. Vevőinknek érezniük kell személyes közelségünket, valamint szolgáltatásaink rugalmasságát és hatékonyságát. Tapasztalataink és ötleteink következetes továbbfejlesztésére épülő dinamikus növekedésünk során elsődlegesen saját erőforrásainkra támaszkodunk. Decentralizált vállalatcsoportunk így alapozza meg saját és a hasonlóan decentralizáltan szervezett vevőink közös sikerét. Telephelyeink hálózata, vevőorientációnk, függetlenségünk és innovatív, egyedi megoldásaink, valamint megbízhatóságunk révén tartós vevő- és partnerkapcsolatok épülnek. Fontos pillér a függetlenség Vállalati filozófiánk fontos pillére és sikerünk egyik lényeges tényezője függetlenségünk, ami hozzájárul partnereink és vállalatunk gazdasági sikereihez. Függetlenségünket értékrendünk, szolgáltatásaink széles köre, valamint partnereink sokasága és sokszínűsége révén biztosítjuk. Megvesztegethetetlenek vagyunk és aktívan fellépünk bármifajta korrupciós kísérlet ellen. Számunkra a törvényi szabályozások és normák szigorú betartása magától értetődő. Tanuló vállalat - közösen találunk jobb megoldást A tanuló vállalat gondolatát és ezáltal a tanuló szervezet struktúráit honosítottuk meg vállalatunknál. Valamennyi folyamat kiindulópontjának a tanulást tekintjük. Még a legjobb szolgáltatás és a legjobb vizsgálati módszer sem lehet annyira tökéletes, hogy ne lehetne rajta javítani. Annak érdekében, hogy a versenyben helytálljunk, szeretnénk mindig egy lépéssel a fejlődés előtt járni, a jól bevált dolgokra kritikusan rákérdezni, a jót tovább javítani, és újdonságokat kifejleszteni. Munkatársaink tudására, képességeire és elkötelezettségére építünk. Támogatjuk munkatársainkat a tanulásban és az újdonságok kipróbálásában, fejlesztjük ez irányú készségüket. Biztosítjuk, hogy mindenki saját képességeit és szakmai felkészültségét adva,

3 munkatársaival közösen tehessen a vállalatért, hozzájárulhasson a teljes folyamat sikeréhez. Minden munkatársunk felelősen ellenőrzi valamennyi munkafolyamatunk hatékonyságát, - visszajelzéseivel, kreativitásával és innovatív ötleteivel pedig gondoskodik arról, hogy ezt folyamatosan javítsák. A legjobbaktól történő tanulás, valamint a változó feltétekhez és lehetőségekhez való rugalmas alkalmazkodás révén biztosítjuk és javítjuk piaci pozíciónkat. Senki nem birtokolja az igazságot. Minden esetben nyílt kommunikáció révén próbálunk közösen jobb megoldást találni. Innovációk - az igényes partnerek inspirálnak bennünket. Vállalatunk és vevőink jövőbeli sikerének motorját folyamataink és szolgáltatásaink innovativitása jelenti. Innováció-menedzsmentünk ösztönzi termékeink, szolgáltatásaink, szervezeti struktúránk és munkafolyamataink továbbfejlesztését, valamint az új ötletek megvalósítását. WESSLING Innovation Award díjjal jutalmazzuk minden évben munkatársaink legjobb ötleteit. Minőség, biztonság, egészség, környezet (QSHE - Quality, Safety, Health, Environment) Szolgáltatásunk széles spektruma révén nagyban hozzájárulunk a termékek és szolgáltatások minőségéhez és biztonságához, valamint a munka- és egészségvédelemhez, továbbá környezetünk regenerálódásához és védelméhez. Emiatt a vállalaton belül is következetesen figyelembe vesszük a környezetvédelmi és biztonsági szempontokat, és ebben a vonatkozásban is optimalizáljuk az üzemi folyamatokat. Megköveteljük és erősítjük valamennyi munkatársunk esetében a biztonság- és egészségtudatosságot, és kompetenciájuk folyamatos fejlesztésére törekszünk. Integrált menedzsmentrendszerünket a munkavégzés biztonságára vonatkozó normák szerint tanúsítattuk. Ezek kapcsolják össze a minőségbiztosítást, a környezetvédelmet, az egészségés munkavédelmet. Minőség Elköteleztük magunkat a vállalatunknál folyó kimagaslóan igényes szakmai munka és gyakorlat mellett, a vevők kiszolgálására végzett vizsgálatok és szakértői tevékenység elsőrendű minősége iránt. Szolgáltatásaink megfelelnek a szabványoknak, jogi előírásoknak, műszaki és tudományos szempontok alapján összeállított követelményeknek. Fenti céljaink megvalósításának érdekében, szolgáltatásaink a vevők részéről elvárt minőségének biztosítására működtetjük és folyamatosan fejlesztjük irányítási rendszerünket. Minőségünk biztosítása érdekében a minőségbiztosítási módszerek teljes spektrumát felhasználjuk: részt veszünk nemzetközi és nemzeti jártassági körvizsgálatokban; eljárásainkat akkreditáltatjuk és tanúsíttatjuk; megszerezzük a szükséges engedélyeket és hatósági kijelöléseket; házon belüli összehasonlító vizsgálatokat végzünk; tapasztalatcserét folytatunk a vállalatra kiterjedő munkacsoportokban; tudományos és szabványalkotó fórumokon veszünk részt;

4 belső és külső auditokat alkalmazunk; a reklamációkkal történő aktív bánásmóddal és fejlesztési javaslatokkal biztosítjuk a minőséget, fejlesztjük irányítási rendszerünket. Készek vagyunk külső vizsgálati előírások alapján is dolgozni. Arra törekszünk, hogy minden hibát kiküszöböljünk. Felelős tudatában vagyunk annak, hogy vevőink, a környezetünkben élő emberek, vagy környezetünk számára akár egy kis hiba is messzemenő következményekkel járhat. Folyamatmenedzsmentünk a hibák elkerülése érdekében aktív és konstruktív eljárásokat alkalmaz, hogy a későbbiekben esély nyíljon a folyamatok javítására, akár vevőink saját tevékenységének vonatkozásában is. Biztonság- és egészségvédelem Az egészség élet- és munkaminőséget jelent. Ennek biztosítása és javítása egyben vállalatunk tevékenységének fontos célkitűzése. Az életminőség javításáért tevékenykedő szolgáltatóként tisztában vagyunk azzal, mekkora felelősséget viselünk az egészségért és a biztonságért. A munkahelyi légkör, az egészséges munkahely, valamint a munka és a szabadidő egyensúlya mind olyan lényeges tényező, amely alapvető hatással van az emberek közérzetére és teljesítőképességére. Az üzemi munkavédelmet menedzsmentrendszerünkben fektettük le, és aktívan megvalósítjuk. Minden egyes munkatárs felelős a munkahelyi biztonságért és az egészség védelméért, és a veszélyes helyzetek aktív kezelése révén gondoskodik a megelőző balesetvédelemről. Minden munkatársunk köteles jelezni a veszélyes helyzeteket és a majdnem bekövetkezett baleseteket. Minden baleset eggyel több a kelleténél, szenvedést, valamint elkerülhető költségeket okoz. A munka- és egészségvédelem kéz a kézben halad. Olyan munkafeltételeket teremtünk, amelyek elősegítik a fizikai és lelki egészséget, és a hatékony munkavégzés kapcsán elégedettséghez vezetnek. A munkahelyen alkoholt vagy kábítószert fogyasztani tilos. A munkahelyen is gondoskodunk arról, hogy érzékeljük az addiktológiai problémákat, és támogatjuk azok terápiás kezelését. Valamennyi munkatársunkat megkértük, hogy figyeljenek oda kollégáikra, és a fizikai vagy lelki betegségekből eredő lehetséges pszichés, és akár addiktológiai problémákat jelezzék. Környezet Napi cselekedeteink részét képezi a környezetünk és természetes erőforrásaink iránti felelősségtudat. A vevőink számára nyújtott szolgáltatásokat, a szállítóinkkal fennálló kapcsolatainkat, és az anyagbeszerzés során tanúsított magatartásunkat ez a felelősség hatja át. Vevőink számos megbízása kiterjed a környezetvédelmi vizsgálatokra, és előzetes, vagy utólagos környezetvédelmi intézkedések kidolgozására. Munkánknak ezáltal nemcsak gazdasági, hanem gyakorta közvetlen ökológiai következményei is vannak. Alapelvünk, hogy a környezeti károk megítélése, azok megszüntetésére irányuló intézkedésekre tett javaslataink során ügyelünk az ökológiai szempontokra is. Támogatjuk partnereinket az energia, a víz, a nyersanyagok és a földterületek fenntartható hasznosításában.

5 Előnyben részesítjük az energia- és forráskímélő eljárásokat, megvizsgáljuk az emisszió és a hulladékmennyiség csökkentésének, valamint az újrahasznosításnak és a másodlagos felhasználásnak a lehetőségeit. A környezetvédelem kapcsán felmerülő kérdések megválaszolására gyakran új és optimalizált megoldásokat kell találni. A WESSLING különböző kutatási és fejlesztési projektekben való közreműködése révén aktív szerepet játszik ezek kidolgozásában. A szakmai és szabványalkotó bizottságokban, valamint szakmai szövetségekben végzett társadalmi munkánk révén rendszeres külső tapasztalat- és információcserében veszünk részt. A tanácsadás valamennyi területén tanúsított környezetmenedzsment talaján állunk. A környezetvédelmi irányítási rendszer működtetése során ellenőrizzük a különböző vizsgálati paramétereket, az ezekhez tartozó határértékek betartását. A kiértékelés éves periódusokban történik, amelynek során ellenőrizzük a hozott intézkedések megfelelőségét, valamint ezek hatékonyságát. Vezetés egy közös értékrend alapján Munkatársaink és vezetőink azonosulnak vállalatunk célkitűzéseivel, teljesítményelvárásával, és kiemelten a folyamatos változás iránti elkötelezettséggel. Részvételen alapuló vezetési stílust gyakorlunk. Lényeges számunkra a bizalom és a kommunikáció minősége. Vezetési irányelveink munkatársainknak egyben visszajelzés, olyan emberi magatartáspéldát nyújt, amely a munkatársainktól megkövetelhető. Tükrözi közös értékrendünket, megjeleníti az egymás közti érintkezés kultúráját. Meghatározza törekvésünket a kommunikáció átláthatóságra. A nyílt, őszinte visszajelzésekre és a bizalomra építünk. Cselekedeteinket felelősségtudat, megbízhatóság, egyértelműség és átláthatóság, valamint az önkritikus szemlélet határozza meg. A munkatársainkkal szembeni bánásmódunkra egyaránt jellemző a tisztelet és a gondoskodás. Minden erőnkkel támogatjuk a csapatmunkát, valamint az egyéni kezdeményezéseket, a know-how transzfert és az átfogó, hálózatosan összekapcsolt együttgondolkodást és közös cselekvést. Úgy véljük, ez a kulcsa annak, hogy partnereink szükségleteit gyorsan felismerjük, és megfelelő megoldásokat fejlesszünk ki számukra. Személyes és szakmai fejlődési esélyek minden munkatárs számára Szaktudásra alapozott teljesítményeket értékesítő korszerű szolgáltató vállalat vagyunk. Jövőnk alapja munkatársaink oktatása és továbbképzése. Tanulni képes vállalatként kiemelt erőfeszítést fordítunk minden egyes munkatárs folyamatos fejlesztésére és támogatására, a kvalifikációra és a nemzetközi méretekben is zajló know-how transzferre. A tanuló vállalattal történő nagyfokú azonosulást a rendszeres oktatások biztosítják, valamint - az egyéni szintekre szabva - a személyes fejlődés és különböző tanulási lehetőségek támogatása. Vállalatunknál minden munkatársunknak hosszú távú perspektívát kínálunk, és lehetőségeink szerint támogatjuk személyes fejlődésüket. Munkatársainkat bevonjuk a döntési folyamatokba és egyértelmű felelősségekkel ruházzuk fel őket. Motiváltságukat és elégedettségüket kellemes munkahelyi környezet és légkör erősíti. Munkafolyamataink hatékonyságát kötelező és nyílt kommunikációval javítjuk. Nemétől, etnikai hovatartozásától, fajától, vallásától, világnézetétől vagy szexuális irányultságától, életkorától, betegségétől és fogyatékosságától függetlenül minden

6 munkatársunk azonos esélyekkel bír. Aktívan fellépünk a bármely okból történő diszkrimináció minden fajtája ellen. Vállalatunk számára gazdagítónak tekintjük a sokszínűséget. Családbarát: összhangban a munka, a szabadidő és a család Minden egyes munkatársunk lelkesedése meghatározó vállalati sikerünk számára. Ezt csak olyan elégedett munkatársakkal érhetjük el, akik összhangba tudják hozni a munkát, a magánéletet és a családot. Ebből az egyensúlyból adódnak a hosszú távú perspektívák. Rugalmas részmunkaidős modellek teszik lehetővé a szülők számára a gyermeknevelés és a hivatás közötti egyensúlyt. A családközpontúság azonban nemcsak a gyermekes családokra vonatkozik, hanem például célzottan az ápolásra szoruló hozzátartozókkal bíró munkatársak igényeire is. Kommunikáció: minden kapcsolat szíve A tanulni képes vállalat központi alkotóeleme a kommunikáció és ennek jelentősége. Mind befelé, mind kifelé nyíltan és átlátható módon, érthetően és pontosan kommunikálunk. Ismerjük azt a fontos szerepet, amelyet a média tölt be a közvélemény alakításában. Támogatjuk partnereinket a tényállások objektív bemutatása során és kiállunk az igazság és a világos szavak mellett. Az általános etikai értékek, vállalatfilozófiánk, valamint szolgáltatásspektrumunk tükröződik kiadványainkban és honlapjainkon is. A Die Welle című kétnyelvű vállalati újságunk révén élénk nemzetközi eszmecserét folytatunk. Adatbiztonság és biztonságos kommunikációs eszközök Stratégiánk szilárd részét képezi az adatbiztonság és az adatokkal való érzékeny bánásmód. Adatvédelmi megbízottjaink felügyelik az adatvédelem betartását és megismertetik munkatársainkkal az adatvédelem kultúrájának hétköznapi gyakorlatát és alkalmazását. A felelős adatkezeléshez az is hozzátartozik, hogy kizárólag jogtiszta szoftvert használunk, valamint betartjuk a licenszek előírásait. Valamennyi munkatársunk köteles bizalmasan kezelni a cégadatokat és partnereinkre vonatkozó információkat. Harmadik személyek felé titoktartást gyakorlunk. Munkatársaink hozzáférhetnek a korszerű információforrásokhoz. Biztosítjuk a technika mindenkori fejlettségi szintjének megfelelő, biztonságos adatforgalmat és jogosultságelvű adatkezelést. Mindenki számára természetes, hogy a törvényeket betartjuk, megőrizzük a WESSLING csoport tekintélyét. A különböző adattartalmak hasznosítása és terjesztése etikai értékek talaján állva történik. Így tilos például sértő, rágalmazó, alkotmányellenes, rasszista, szexista vagy pornográf megnyilvánulásokat, vagy ábrákat internetről letölteni vagy bármilyen módon terjeszteni. Szállítói kapcsolatok: nyílt párbeszéd A vevőinkkel kialakított együttműködéshez hasonlóan a szállítóinkkal folytatott közös munkát is hosszú távra tervezzük. Szállítóinkkal átlátható és nyílt párbeszédre törekszünk. Rendszeres tapasztalatcserét folytatunk olyan szállítóinkkal, akik a szállított termékeik, szolgáltatásuk fejlesztéséhez szeretnék megismerni véleményünket. Ezek a párbeszédek a

7 termékek és szolgáltatások továbbfejlesztésén keresztül saját teljesítményünk fokozásához is hozzájárulnak. Szállítóinktól elvárjuk ezt a továbbfejlődést, és az innovativitásra való törekvést. Társadalmi és kulturális elkötelezettség Elkötelezettségünk alapja az ember, a képzés és a kreativitás. Ennek középpontjában a WESSLING ösztöndíj alapítványa áll. Ezzel vállalatunk fiatal tanulni vágyóinak az oktatás és képzésben való részvétel lehetőségét nyújtjuk, hogy így fejlesszük - a vállalatunknál jövőben betöltendő pozíciójukhoz - kompetenciájukat. Adományok vagy szponzorálás formájában központilag és decentralizáltan egyaránt támogatunk olyan különböző projekteket, amelyek megfelelnek filozófiánknak, a tanulásra, mint vezérelvre épülő világtársadalom gondolatának. Vállalati kultúránkon belül jelentősnek tekintjük a művészetet, a kultúrát és az irodalmat, és így ezek munkatársainknak szervezett és egyéb rendezvényeink programjában is kiemelkedően fontos részt töltenek be.

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

A vállalkozás vezérelvei

A vállalkozás vezérelvei A vállalkozás vezérelvei Developing the future. Magunkról: Raiffeisen evolution project development Cégünk egy Ausztriában, Közép- és Kelet-Európában működő, bécsi székhelyű ingatlanvállalkozás. Sikerünk

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE

SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE SE INNONET Innovációs és Technológiai Központ, Győr 2007. május 08. Előadó: Hajdu Elemér cégvezető tanácsadó Hajdu & Társai Tanácsadó és

Részletesebben

MARKETINGKÓDEX jägermeister

MARKETINGKÓDEX jägermeister MARKETINGKÓDEX jägermeister Bevezetés A szeszes italok kulturális örökségünk részét alkotják, fogyasztásuk több évszázados hagyománynak örvend: a felelősségteljes alkoholfogyasztás felnőttek milliói számára

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Audi Termelési Rendszer (APS) Út elszigetelt hatékonyságnövelő intézkedésektől egy átfogó vállalatirányítási rendszerhez

Audi Termelési Rendszer (APS) Út elszigetelt hatékonyságnövelő intézkedésektől egy átfogó vállalatirányítási rendszerhez Audi Termelési Rendszer (APS) Út elszigetelt hatékonyságnövelő intézkedésektől egy átfogó vállalatirányítási rendszerhez Napi Gazdaság Hatékonyságfejlesztési Koferencia 2009.06.18 Budapest Gerbeaud-Ház

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Elsőa piacon, elsőa Legjobb Munkahelyek között 2004.

Elsőa piacon, elsőa Legjobb Munkahelyek között 2004. Elsőa piacon, elsőa Legjobb Munkahelyek között 2004. T-Mobile Magyarország - a piacvezető mobil szolgáltató 19.38% 47.19% TMM Pannon Vodafone 33.43% 2004.október 2 Életutunk a technológiai kiválóságtól

Részletesebben

Folyamat ésszerűsítés. Hidak a jövőbe. Szerszámok / Méréstechnika / Automatizáció

Folyamat ésszerűsítés. Hidak a jövőbe. Szerszámok / Méréstechnika / Automatizáció Folyamat ésszerűsítés Hidak a jövőbe Szerszámok / Méréstechnika / Automatizáció Küldetésünk Ön műszakilag igényes termékeket vagy alkatrészeket készít. Mi a gyártás hatékonyságáról és megbízhatóságáról,

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

AZ ESSILOR ALAPELVEI

AZ ESSILOR ALAPELVEI AZ ESSILOR ALAPELVEI Munkavégzésünk során mindannyian osztozunk az Essilor felelősségében és ügyelünk jó hírnevére. Ezért ismernünk kell, és tiszteletben kell tartanunk a mindenkire érvényes alapelveket.

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

Vállalati felelősségvállalás TÜV Rheinland InterCert Kft.

Vállalati felelősségvállalás TÜV Rheinland InterCert Kft. Vállalati felelősségvállalás TÜV Rheinland InterCert Kft. Küldetés Víziónk Elkötelezettek vagyunk egy olyan jövő iránt, melyben az emberiség és a környezet érdekei hosszú távon is egyaránt érvényesülnek.

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A MUNKAFELÜGYELET. Szervezet, jogok és kötelezettségek. www.arbeitsinspektion.gv.at

A MUNKAFELÜGYELET. Szervezet, jogok és kötelezettségek. www.arbeitsinspektion.gv.at A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MU NKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNK AFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A

Részletesebben

XELLA Pórusbeton építés jövõje

XELLA Pórusbeton építés jövõje XELLA Pórusbeton építés jövõje Hagyomány és fejlõdés A növekedésorientált vállalati stratégiát a technikai és minõségi elõrelépés indokolja. Franz Haniel und Cie. Haniel Bau-Industrie (Führungsgesellschaft)

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Európai víz Charta. 3. lecke A víz jelentőségét az ember és környezete számára az

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba.

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes Közoktatási Főosztály Oktatási és Kulturális Minisztérium 1. Az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment)

Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) Szövetség az Italoskartonért és a Környezetvédelemért (The Alliance for Beverage Cartons & the Environment) - Az italoskarton gyűjtés és újrahasznosítás európai perspektívája Katarina Molin Főigazgató

Részletesebben

School of Business Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Minőségpolitika

School of Business Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Minőségpolitika School of Business Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Minőségpolitika Hatályba lép: 2012. január 02. Jóváhagyó: Bokor József (ügyvezető) Ph. cégszerű aláírás Minőségpolitika Az School of Business

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

ISO 9001:2015 revízió - áttekintés

ISO 9001:2015 revízió - áttekintés ISO 9001:2015 revízió - áttekintés Tartalom n Ki az illetékes? n Milyen az ütemterv? n Hol tartunk most? n Hogyan fog ez folytatódni? n Mik képezik a kialakítás kereteit? n Mik képezik az alapvető képességeket?

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B

AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B r e z s a d AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B ri o Telefon: +36 1 999 6346 +36 1 999 6347 +36 1 999 6348 Fax:

Részletesebben

Szociális fenntartható tudatos gazdálkodás

Szociális fenntartható tudatos gazdálkodás www.sozialproduziert.at Gazdaság, szociális vállalatok, társadalom és környezet hogy mindenki nyertes legyen! Kiváló minőségű termékek ipari hulladékból Térségi szolgáltatások társadalmi hozzáadott értékkel

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében Welcome! This is an online publication within the CHAMP-project with virtual pages that can be turned with the mouse or by clicking on the navigation bar Az éghajlatváltozáshoz való hatékony alkalmazkodáshoz

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül

A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül Szabó Zsuzsanna & Mádi-Szabó Zoltán Minőségellenőrzési

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás?

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? Program 14.00-14.15 Megnyitó 14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? 15:00-15.30 Komócsin Laura International Coach Federation Magyar

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni.

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Működési Kódex Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. 2 3 Tartalom Előszó 4 Bevezetés 6 A vállalatcsoport jövőképe, értékrendje 6 Megvalósítás 7 Alkalmazás és érvényesség 7 Jog és etika

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A bírálati szempontok két csoportra oszlanak: Tartalom (50%) Jelentési alapelvek (50%) 1. Tartalom Ez a bírálati szempont

Részletesebben

INTEGRITÁS MENEDZSMENT TRÉNING Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet

INTEGRITÁS MENEDZSMENT TRÉNING Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet INTEGRITÁS MENEDZSMENT TRÉNING Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet TARTA I SS E G A A legfontosabb ábrák és összefüggések Dr. Pallai Katalin, az Integritás Tudásközpont vezetője

Részletesebben

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30.

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30. Szomolányi Katalin Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály Tartalom Csoport Működés Környezetvédelmi Stratégiai eredmények Csoport Környezetvédelmi Politika Csoport Környezetvédelmi Stratégia Csoport

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

A szociális gazdaság létrejöttének okai

A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükséglet Ezeknek az igényeknek az olcsó kielégíthetősége A nagy munkanélküliség, és a formális

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-12. Kulturális és Oktatási Bizottság 2008/2330(INI) 19.2.2009. Véleménytervezet Cornelis Visser (PE418.

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-12. Kulturális és Oktatási Bizottság 2008/2330(INI) 19.2.2009. Véleménytervezet Cornelis Visser (PE418. EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/2330(INI) 19.2.2009 MÓDOSÍTÁS: 1-12 Cornelis Visser (PE418.242v02-00) Megújított szociális menetrend (COM(2009)0412 2008/2330(INI)) AM\770151.doc

Részletesebben

Felelős működés Társadalmi felelősségvállalás

Felelős működés Társadalmi felelősségvállalás Felelős működés Társadalmi felelősségvállalás 1 Tartalomjegyzék 3 Bevezető 4 Piaci Felelősség Vendégek 4 Beszállítók 4 Munkatársak 4 Társadalom 4 5 Környezet Tájvédelem 5 Közlekedés 5 Hulladékkezelés 5

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. július 7. (OR. en) 11267/04 CORDROGUE 59 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: a COREPER/Tanács Tárgy: Tervezet - Tanácsi állásfoglalás

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A LEADER alapelvek: 1. térségi jellegzetességeken alapuló helyi fejlesztési stratégia, 2. a helyi fejlesztési

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben