Tisztább technológia és vízrendszer-korszerûsítés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztább technológia és vízrendszer-korszerûsítés"

Átírás

1 18 Tisztább technológia és vízrendszer-korszerûsítés 6728 Szeged, Budapesti út 10. Kapcsolattartó: Jóri Zoltán, munkabiztonsági osztályvezetô (62) (62) Alapítás éve: 1966 Alkalmazottak száma: 705 Éves forgalom (2001): 18 milliárd Ft Fô termékek: gumikeverék, gumitömlô, textilbetétes gumiheveder, gumilemez A 2000-ben átadott új keverôüzem 1,44 milliárdos beruházása 3,3 év alatt megtérült A cégrôl röviden A hamburgi PHOENIX A.G. több mint embert foglalkoztató vállalatcsoport, amely összeredménye alapján az ágazatban Európa legjelentôsebb cégei közé tartozik. A mûszaki gumitermékek gyártásában több mint 140 éves hagyománnyal büszkélkedhet, leányvállalatai, érdekeltségei a világ több mint 30 országában jelen vannak évi árbevétele 950 millió euró volt, amelyet elsôsorban az ipari szektorban realizált, ebbôl 60 százalékot az autóiparban. Az elmúlt év felvásárlásai eredményeként kulcsszereplô lett az olajipari tömlôk világpiacán, ugyanakkor szállítószalag-gyártó kapacitása is meghatározó a világban. Magyarországon öt leányvállalata van. A német PHOENIX vállalatcsoport két szegedi leányvállalata a PHOENIX RUBBER Gumiipari Kft. és a CONVEYOR BELT SYSTEMS PHOENIX Gumiipari Kft. az 1993-ban létrehozott óta a Phoenix csoport tagjaként mûködô TAURUS EMERGÉ Gumiipari Kft. jogutódja. Fôbb környezetvédelmi intézkedések Vezetôink tisztában vannak azzal, hogy napjainkban egy vállalat tevékenységének megítélésében nemcsak piaci, gazdasági eredményei döntôek. Tudjuk, hogy a gazdasági eredmények mellett a környezetvédelmi teljesítmény is elsôrendû szemponttá vált. Éppen ezért 1997 óta rendelkezünk az ISO szabvány szerint tanúsított környezetközpontú irányítási rendszerrel (KIR). Megrendelôink közül egyre többen megkövetelik a környezeti tanúsítvány meglétét. Piaci pozícióink erôsítésének egy fontos eszköze a vállalat egyéb irányítási rendszereivel integrált KIR. A KIR tanúsítása óta 32 kisebb-nagyobb programot fejeztünk be, jelenleg öt program végrehajtásán dolgozunk. Beruházásaink megvalósításának rangsorolásakor a környezetet terhelô kibocsátások és a hulladék mennyiségének csökkentésére irányuló fejlesztések elônyt élveznek. Nem elégszünk meg azzal, hogy vezetôink tudják, a környezet védelme egy korszerûen mûködô vállalatnál Fajlagos villamosenergia felhasználás alapkövetelmény, célokat, végrehajtási terveket dolgozunk ki, ezeket tudatosítjuk minden munkatársunkkal. A tudatos környezetvédelmi tevékenység a fajlagos energia-felhasználás és a gyártási hulladékok jelentôs mértékû csökkenését eredményezte. Hevederek

2 Phoenix Rubber Gumiipari Kft. Phoenix Conveyor Belt Systems Phoenix Gumiipari Kft. 19 A késztermékeink egyik leglényegesebb összetevôje a gumikeverék. A gumikeverékek készítése ezért a gyárat tekintve igen jelentôs volumenû, és környezetvédelmi szempontból is kulcsfontosságú technológiának számít. A régi nyitott beadagolású keverôüzemünket váltotta fel az új, automatizált, zárt, illetve félig zárt gumikeverék-gyártósorunk, amelyen 2000-ben kezdtük meg gumikeverék gyártását. Csapadékvíz és ipari szennyvíz rendszerünket között szétválasztottuk. A kivitelezés során az ipari szennyvíz rendszerbe a napjainkban elérhetô legjobb technikát alkalmazó három darab mechanikai rendszerû iszap- és olajfogó mûtárgyat építettünk be, így biztosítani tudjuk, hogy a kibocsátott szennyezés a határértéknél lényegesen alacsonyabb szintû. Környezeti és gazdasági hatások Fajlagos hulladék mennyisége Beruházás Mûködési költség (éves) Az intézkedés Mióta Megtakarítás (éves) megnevezése mûködik? Környezeti javulás Megtérülési idô Technológia csere: új, automatizált zárt, illetve félig zárt gumikeverékgyártósor a korábbi nyitott adagolású helyett Csapadékvíz és ipari szennyvíz rendszer szétválasztása, korszerû mechanikus szûrôk beépítése A légszennyezés és a vízfelhasználás is 60%-kal csökkent A várható büntetés elmaradásán túl a környezetvédelmi biztonság. 50%-kal csökkent a vízszennyezés mértéke. 1,44 milliárd Ft 3,3 év 45 millió Ft 15 év REWOX-rendszerû olajelválasztó berendezés az elérhetô legjobb technika A környezeti fejlesztésben szerepet játszó szakértô: VÍZÖV Vízilétesítményi és Környezeti Mérnöki Kft Szeged, Szilágyi u. 2, Andó György, ügyvezetô, Tel.: (62) A VÍZÖV Kft. mérnökei digitalizált helyszínrajzon rögzítették a telephely víziközmûveinek állapotát, majd cégünk szakembereinek közremûködésével dolgozták ki az új terveket. A fejlesztési célok megvalósításában aktívan részt vettek, és a kivitelezést is ôk irányították. Jelenleg is folyik velük új beruházásaink elôkészítése.

3 Phoenix Rubber Gumiipari Kft. Optimális erôforrás felhasználás = kisebb környezetszennyezés 6728 Szeged, Budapesti út 10. Kapcsolattartó: Jóri Zoltán munkabiztonsági és KIR vezetô (62) (62) Alapítás éve: 1966 Alkalmazottak száma: 290 fô Éves forgalom: millió Ft (2004) Fô termékek: mûszaki gumitermékek, gumikeverékek, gumitömlôk A cégrôl röviden A szegedi gumigyárat 1966 novemberében ünnepélyes keretek között avatták fel. A '90-es évek elején létrejött Taurus Gumiipari Rt. a hazai gumigyártás közel 80%-át tudhatta magáénak. A szegedi telephely nehézmûszaki gumitermékek nagy hagyományokkal rendelkezô gyártója, 1996-tól a Phoenix-csoport tagjaként mûködik, 2001-tôl neve Phoenix Rubber Gumiipari Kft.-re változott, ez továbbra is szavatolja az itt elkészített termékek, korábban már megszokott világszínvonalú minôségét tôl a Phoenix cégcsoport a Continental gumiipari óriásvállalat Contitech nevû üzleti egységével egyesülve a világ vezetô gumitermék gyártói közé kerül. A cég a legnagyobb német autógyárak beszállítói között szerepel (BMW, Mercedes, VW), illetve az olajiparban használatos tömlôi kielégítik a legszigorúbb amerikai szabványokat is (API). Fôbb környezetvédelmi intézkedések A környezettudatos vállaltirányítás alapjait még a privatizáció elôtt felálló vezetôség rakta le azzal, hogy megfogalmazta a cég elsô környezetvédelmi politikáját. Késôbb megindult a környezetközpontú vállalatirányítási rendszer kiépítése és szinte az ISO 14001:1996 szabvány megjelenésével egy idôben a tanúsítási folyamat is megkezdôdött ben az országban harmadikként cégünk megszerezte a KIR tanúsítást. Az azóta eltelt nyolc évben megfelelve a szabvány támasztotta folyamatos fejlôdés követelménynek cégünk a környezetet egyre csökkenô mértékben terheli és a környezetbôl vett erôforrás felhasználása is csökkent. Fajlagos energiafelhasználási mutatóink, illetve a fajlagos hulladék mennyiségünk elérte az általunk használt technológiához tartozó minimumot. Különösen örvendetes, hogy jelentôs mértékben tudtuk csökkenteni a gyártás során keletkezô veszélyes hulladékok mennyiségét. 16 hektár Szeged ipari övezetében a név és a tulajdonos változik, a gyár marad Hatékony hulladékgazdálkodás hatékony eszközökkel Vevôink közül évente többen is tartanak környezeti auditot telephelyünkön és eddig mindannyian elismeréssel szóltak környezeti teljesítményünkrôl. Mi magunk is minôsítjük beszállítóinkat és ennek a minôsítési rendszernek fontos része a szállító környezettudatos viselkedése. Az elmúlt évben végrehajtott intézkedéseink közül kiemelkedik a vízelôkészítô rendszerünk korszerûsítése melynek keretein belül az eddig használt ioncserén alapuló vízlágyításról áttértünk a membránszûrôk alkalmazására, megtakarítva ezzel többek között 162 tonna környezetbe kibocsátott regeneráló sót és 40 ezer m 3 friss vizet. Egy másik intézkedésünk eredményeként a technológiából származó fáradt gôz hôtartalmát használva szociális célú melegvizet állítunk elô, illetve üzemrészeket fûtünk, és elômelegítjük a kazán pótvizet is. 26

4 Ablakon bedobott pénz IV. megtakarítások környezetvédelemmel, Hulladékgazdálkodási rendszerünk megújítását ebben az évben kezdtük el és elsô lépésként olyan szolgáltatóval kötöttünk szerzôdést, aki a hulladékkezelés minden ágában képes kielégíteni igényeinket. Segítségével egységesítettük a gyûjtô edényeket a termelô területeinken, továbbá hulladék tömörítôs konténert biztosít a hasznosításra kerülô papír összegyûjtéséhez, amelyek segítségével leegyszerûsödik és természetesen olcsóbbá is válik a cégen belüli hulladékkezelés. Ahol a fáradt gôz újra életre kel Az elmúlt évben végrehajtott intézkedéseink közül kiemelkedik a vízelôkészítô rendszerünk korszerûsítése melynek keretein belül az eddig használt ioncserén alapuló vízlágyításról áttértünk a membránszûrôk alkalmazására, megtakarítva ezzel többek között 162 tonna környezetbe kibocsátott regeneráló sót és 40 ezer m 3 friss vizet. Energia felügyeleti rendszerünk sosem alszik: a nap 24 órájában optimalizálja a felhasznált energiát Nem szükséges 162 tonna konyhasó, ha a víztisztítás membránszûréssel történik Környezeti és gazdasági hatások Beruházás Az intézkedés megnevezése Mióta mûködik? Környezeti javulás Mûködési költség (éves) Megtakarítás (éves) Megtérülési idô Kazánházi vízelôkészítô rendszer korszerûsítése tonna regeneráló sóval és 40 ezer m 3 vízzel kevesebb felhasználás 29,2 millió Ft 1,2 millió Ft 11,1 millió Ft 3 év Fáradt gôz hôtartalmának hasznosítása ezer m 3 földgáz-megtakarítás 24,4 millió Ft 100 ezer Ft 12 millió Ft 2 év 1 hónap Hulladékgyûjtési rendszer bevezetése tonna mûanyag fólia és 60 tonna papír újrahasznosítása 0 Ft 0 Ft 1,5 millió Ft azonnali KÖVET-INEM Hungária Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület 27

5 ContiTech Rubber Industrial Kft óta a KÖVET tagvállalata Ki a kicsit nem becsüli Kis lépésekkel az élhetőbb környezetért! 6728 Szeged Budapesti út 10. Kapcsolattartó: Jóri Zoltán munkabiztonsági és KIR vezető (62) (62) hu Alapítás éve: 1966 Alkalmazottak száma: 490 fő Éves forgalom (2007): 21 milliárd Ft Fő termékek: műszaki gumitermékek, szállítószalag hevederek, gumikeverékek, gumitömlők A cégről röviden A Continental AG konszernen belül a ContiTech vállalatok önálló vállalatcsoportba szerveződnek, nyolc üzletággal. Székhelye a németországi Hannover. Magyarországon a ContiTech a Conveyor Belt Group (szállítóhevederek), a Fluid Technology (tömlõk) és az Air Spring Systems (légrugó) üzletágakkal van jelen négy városban (Vác, Nyíregyháza, Szeged, Makó). Az elmúlt évek beruházásai, fejlesztései eredményeként Szegeden található Európa egyik legnagyobb hevedergyára. A tengeri és szárazföldi olajkutatásban, kitermelésben használatos nagynyomású gumitömlők a világ élvonalába tartoznak. Vállalatunknál magas A gyár bejárata szintű fejlesztőmunka folyik. Az olajipari tömlők területén például a növekvő műszaki elvárásokon túl az egyre szigorúbb biztonsági követelményeknek is eleget kell tenni, akár szélsőséges időjárási körülmények között, tengeren és szárazföldön egyaránt. A technológia megújításával egyidejűleg, mondhatni újjászületve a Taurus Emergé márkanév ismét megjelent a hazai piacon. Fejlett technológiájú termékeinkkel és rendszereinkkel beszállítóként és összehangolt termékfejlesztés résztvevőjeként világszerte jelen vagyunk az autóiparban és számos más iparágban. Leányvállalatainkkal, kereskedelmi kirendeltségeinkkel és vegyesvállalati partnereinkkel több mint 140 országban képviseltetjük magunkat. Főbb környezetvédelmi intézkedések Társaságunk célja a mindenkori hatályos jogszabályoknak való megfelelés, tevékenységünknek az EU direktívákhoz történő igazítása, a környezettudatos magatartás fejlesztése a szervezet minden szintjén. Tisztában vagyunk azzal, hogy az egyre szigorodó jogi szabályozás és ellenőrzés, a közvélemény környezetvédelem iránti növekvő érzékenysége egyre magasabb színvonalú tevékenységet követel meg ben cégünk az országban harmadikként szerezte meg a KIR tanúsítást. Az azóta eltelt tíz évben megfelelve a szabvány támasztotta folyamatos fejlődés követelményének, cégünk a környezetet egyre csökkenő mértékben terheli, és a környezetből vett erőforrás felhasználása is csökkent. A Környezetközpontú Irányítási Rendszerünk bevezetésével és fenntartásával tehát olyan eszközt sikerült teremtenünk, amely a környezetvédelem területén felmerülő problémáinkra a vállalat működésének egészét átfogó válaszokat képes adni. A környezetvédelmi tevékenység a működésünk szerves részévé integrálódott, szorosan együttműködik a minőségbiztosítási rendszerrel. Vállalatirányítási rendszerünk alapja az ISO 9001:2000, az ISO TS 16949:2002 és az ISO 14001:2005. Minőség- és környezetvédelemmel kapcsolatos célirányos és szisztematikus tevékenységünk a folyamatok állandó javításához vezet és segít a negatív környezeti hatások csökkentésében. Elektromos energia megtakarítás frekvenciaváltók beépítésével A technológiai vízhűtés két recirkulációs vízrendszerrel biztosított. A hűtés egy 2,6 és egy 1,2 MW teljesítményű hűtőtornyon történik. A recirkuláltatott vízmennyiségek átlagosan m 3 /nap és m 3 /nap. Villamos energia felhasználásunk csökkentése érdekében 2008 első felében a hűtőtorony ventillátorait hajtó motorokra frekvenciaváltót telepítettünk, melynek lényege, hogy szabályozza a ventillátorok motorjainak áramfelvételét attól függően, hogy mekkora az üzemi hűtési kapacitás igény. A korszerűsítéssel átlagosan 50-55%-kal csökkent a hűtőtorony áramfelvétele. Frekvencia váltóval vezérelt hűtőtornyunk Gőzvezetékek szigetelése A központi kazánházban előállított gőzt távvezetéken továbbítjuk a hőközpontokba ahonnan az elágazásokon keresztül a gépekhez, berendezésekhez vezetjük. A gyár területén 6 km gőzvezeték található. Ezek megfelelő szigetelésével nagymennyiségű fölöslegesen elpocsékolt energiát tudunk megtakarítani. Egy méter jól szigetelt csővezeték 1 kj energia megtakarítást jelent óránként. 20

6 Ablakon bedobott pénz VII. megtakarítások környezetvédelemmel Gyantakeverék hulladékának csökkentése Veszélyes hulladékaink mennyiségének csökkentése folyamatos feladatot ad nekünk. A felhasznált alapanyagok veszélyességének csökkentésén túl, igyekszünk az ártalmatlanítóba küldött veszélyes hulladékaink mennyiségét is csökkenteni. Ebben az évben a mélyfúró-tömlőink csatlakozóinak ragasztásához kezdtünk el használni egy gyanta keverő-adagoló gépet, aminek hatására az eddigi éves epoxigyanta hulladék mennyiségünk 60%-kal csökkent. Az intézkedés megnevezése Mióta működik? Környezeti javulás Az új ragasztókeverő gép munkában Beruházás Működési költség (éves) Megtakarítás (éves) Villamos energia felhasználásunk csökkentése érdekében első felében a hűtőtorony ventillátorait hajtó motorokra frekvenciaváltót telepítettünk, melynek lényege, hogy szabályozza a ventillátorok motorjainak áramfelvételét attól függően, hogy mekkora az üzemi hűtési kapacitás igény. A korszerűsítéssel átlagosan 50-55%-kal csökkent a hűtőtorony áramfelvétele. Megtérülési idő Elektromos energia megtakarítás frekvenciaváltók beépítésével % energia-megtakarítás, összesen évi kb. 108 MWh 10 millió Ft 100 ezer Ft 2,8 millió Ft 3 év 8 hónap Gőzvezetékek újra szigetelése m leszigetelt gőzcső 360 GJ megtakarított energia évenként 280 ezer Ft 0 Ft 1,1 millió Ft 3 hónap 2 millió Ft Gyanta hulladék csökkentése tonnával kevesebb veszélyes hulladék és 300 kg megspórolt alapanyag 400 ezer Ft 1,5 millió Ft 1 év 10 hónap Gőzvezeték felújítás után KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért 21

Tartalomjegyzék. Megtakarítások környezetvédelemmel Elsô lépések a fenntarthatóság felé

Tartalomjegyzék. Megtakarítások környezetvédelemmel Elsô lépések a fenntarthatóság felé Megtakarítások környezetvédelemmel Elsô lépések a fenntarthatóság felé Kiadja: Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület 2005 H-1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16. www.kovet.hu Budapest, 2005. október

Részletesebben

Ablakon bedobott pénz

Ablakon bedobott pénz Ablakon bedobott pénz Megtakarítások környezetvédelemmel VII. kötet Bodroghelyi Csaba Havasi Péter Pap Imre Újabb tizenhat magyarországi szervezet esettanulmánya környezeti és gazdasági hasznot egyszerre

Részletesebben

Éves integrált jelentés a gazdasági, környezeti és szociális teljesítményünkről 2010-2011.

Éves integrált jelentés a gazdasági, környezeti és szociális teljesítményünkről 2010-2011. Éves integrált jelentés a gazdasági, környezeti és szociális teljesítményünkről 2010-2011. Dióhéjban A vállalat neve: Grundfos Magyarország Gyártó Kft. Alapítás éve: 2000. Tulajdonos: Grundfos A/S Telephelyek:

Részletesebben

Környezetvédelmi. teljesítményünk. Környezetvédelmi. teljesítményünk. Köszöntô

Környezetvédelmi. teljesítményünk. Környezetvédelmi. teljesítményünk. Köszöntô Környezetvédelmi Környezetvédelmi Köszöntô Az építôipar berkein belül jártas olvasók jól tudhatják, hogy a Holcim Csoport évek óta élen jár a fenntartható fejlôdés elveinek megvalósításában, melynek ékes

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2009 Szilárd, megbízható alapokon Bevezetô 2 Kedves Olvasó! Mennyire fenntarthatóak a fenntarthatósági törekvéseink a válság idején? Minden bizonnyal ez a leggyakrabban elhangzó

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton...

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton... FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Tovább az úton... n TVK RT. 2004 Tisztelt Partnereink! Az elmúlt néhány évben olvasható Környezetvédelmi Jelentésünket szélesebb körre kiterjeszt ve tavaly tettük közzé első,

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2010. A zöldebb jövőért program

Fenntarthatósági jelentés 2010. A zöldebb jövőért program Fenntarthatósági jelentés A zöldebb jövőért program 1 Tartalom 1 Előszó 2 Cégtörténet, cégprofil 4 A zöldebb jövőért - Bevezetés FEJLESZTÉS 6 Környezetbarát sörgyártás 14 Környezetbarát kereskedelem TÁMOGATÁS

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő 5 Így történt 5 Stratégia, fejlesztés, rekonstrukció 6

Múlt, jelen, jövő 5 Így történt 5 Stratégia, fejlesztés, rekonstrukció 6 T artalom Bevezetõ 3 Múlt, jelen, jövő 5 Így történt 5 Stratégia, fejlesztés, rekonstrukció 6 Víz, természetesen 9 Ahonnan a víz ered 9 A víz útja 10 A mi dolgunk 12 Fővárosi Vízművek az agglomerációban

Részletesebben

GRUNDFOS HUNGÁRIA KFT. 2045 Törökbálint, Park u. 8. 23/511 110 Fax: 23/511 111 info_ghu@grundfos.com www.grundfos.hu. Grundfos Hungária Kft.

GRUNDFOS HUNGÁRIA KFT. 2045 Törökbálint, Park u. 8. 23/511 110 Fax: 23/511 111 info_ghu@grundfos.com www.grundfos.hu. Grundfos Hungária Kft. GRUNDFOS HUNGÁRIA KFT. 2045 Törökbálint, Park u. 8. 23/511 110 Fax: 23/511 111 info_ghu@grundfos.com www.grundfos.hu Grundfos Hungária Kft. Az évtized legfontosabb feladata a környezet hosszútávú és megfelelô

Részletesebben

Éves beszámoló 2014 Tartalomjegyzék 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi helyzet

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2014 1 TARTALOM A TVK-ról röviden... 4 Fő tevékenységünk... 4 Fő célkitűzéseink versenyképesség, hatékonyság, eredményesség... 5

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

Fenntarthatósági. jelentés 2010/2011. Tesco-Global Áruházak Zrt.

Fenntarthatósági. jelentés 2010/2011. Tesco-Global Áruházak Zrt. Fenntarthatósági 2010/2011 jelentés Tesco-Global Áruházak Zrt. 4 Vezérigazgatói köszöntő 6 A Tesco Magyarországon 6 köszöntő Tartalomjegyzék 8 20 12 Vállalati felelősség a Tescónál Vállalati értékeink

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

Dorogi fióktelep: 2510 Dorog, Esztergomi út 27. Postacím: 2511 Dorog, Pf. 26. Telefon: +36 33 530 000 Fax: +36 33 431 981

Dorogi fióktelep: 2510 Dorog, Esztergomi út 27. Postacím: 2511 Dorog, Pf. 26. Telefon: +36 33 530 000 Fax: +36 33 431 981 A jelentés elkészítésében közreműködtek: Beke Zsuzsa, Dr. Bolla Zsófia, Fazekas Lászlóné, Föld Judit, Dr. Gyertyán István, Kurcsics Antal, Molnárné Czirják-Nagy Zsuzsanna, Monek Ilona, Otrok Györgyné,

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

Nestlé Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2011

Nestlé Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2011 Nestlé Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2011 Good Food, Good Life Bea és Dominik A Nestlé Hungária egyik munkatársa és kisfia a borítón Tartalom Köszöntô 2 Fôbb eredményeink 2011-ben 3

Részletesebben

CIVIN VILMOS, DR. KASZÁNÉ TAKÁCS ÉVA, SZABÓ JÁNOS, GALLI MIKLÓS*, ZSUGA EDIT*

CIVIN VILMOS, DR. KASZÁNÉ TAKÁCS ÉVA, SZABÓ JÁNOS, GALLI MIKLÓS*, ZSUGA EDIT* 41 Környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése az MVM Rt.-ben A Magyar Villamos Mûvek Rt. vezetése 1999-ben határozta el, hogy a MSZ EN ISO 9001 szerinti minôségügyi rendszer kifogástalan mûködése

Részletesebben

Magyarország. Éves jelentés 2012. www.siemens.com

Magyarország. Éves jelentés 2012. www.siemens.com Magyarország Éves jelentés 2012 www.siemens.com TARTALOM 1. A Siemensről 1.1. 4 A Siemens konszern 1.2. 6 A magyarországi Siemens csoport 1.3. 9 Küldetés, értékek, célok 1.4. 12 A Siemens Zrt., a Siemens

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés 2007

Fenntarthatósági Jelentés 2007 Fenntarthatósági Jelentés 2007 kutatás-termelés 1 4 6 7 9 14 15 16 18 19 Elnöki és Vezérigazgatói levél Bemutatkozunk A MOL-csoport Céljaink megvalósítása Eredmények és célkitűzések 2007. évi teljesítményünk

Részletesebben

Kedves Vendégeink! Örömmel várjuk visszajelzéseiket. Gödöllô, 2014. június 28-29. Dr. Gémesi György elnök

Kedves Vendégeink! Örömmel várjuk visszajelzéseiket. Gödöllô, 2014. június 28-29. Dr. Gémesi György elnök Kedves Vendégeink! A Magyar Önkormányzatok Szövetsége nevében nagy örömünkre szolgál, hogy a Magyar Polgármesterek X. jubileumi Világtalálkozója alkalmából elôször adhatjuk kezükbe a találkozó kísérô rendezvényének,

Részletesebben

A szakmaszerkezeti változásokat meghatározó tényezők

A szakmaszerkezeti változásokat meghatározó tényezők Vegy-, gyógyszer- és építőanyag-ipar Holczer Gábor A szakmaszerkezeti változásokat meghatározó tényezők 2007 Tartalomjegyzék 1. Vegyipar, építőanyag ipar... 3 2. Az ágazat jellege, struktúrája... 4 2.

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2011 CÉGBEMUTATÓ GAZDASÁGI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KÖRNYEZETI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2011 ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. 2 TARTALOM

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA ALAPJÁN

ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA ALAPJÁN TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz Fenntarthatósági Szótár Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz 2 Magyar Telekom Fenntarthatósági Szótár A Magyar Telekom Csoport számára a fenntarthatóság, a környezet társadalom

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK ALAP/LEVELEZŐ TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN Készítette:

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet Minőségirányítási fejlesztések a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központban Keresztény Natália 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben