Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata A békéscsabai önkormányzati vállalatok egységes irányítási rendszerének kialakítása, valamint kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással Helyzetelemzés és javaslatok Budapest Békéscsaba, március IFUA Horváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. Telefon: +36 (1) Fax: +36 (1) A HORVÁTH & PARTNERS csoport tagja T H E P E R F O R M A N C E A R C H I T E C T S Barcelona Berlin Boston Budapest Düsseldorf Madrid Munich Prague Stuttgart Vienna Zurich

2 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 2/137 Tartalom 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ 4 2. BEVEZETÉS 7 3. HELYZETELEMZÉS A helyzetelemzés célja és módszertana Átfogó helyzetkép Finanszírozási struktúra Az Önkormányzat helyzetét befolyásoló tényezık Az önkormányzati szervezetek közötti kapcsolatok és a fıbb gazdálkodási adataik Önkormányzati vállalatok Irányítási struktúra Gazdálkodás és pénzügyek Alaptevékenységek Támogató tevékenységek, szolgáltatások Önkormányzati fenntartású intézmények Gazdálkodás és pénzügyek Támogató tevékenységek, szolgáltatások Kistérségi Társulás Munkaszervezete, a Kistérség által fenntartott intézmények Gazdálkodás és pénzügyek Támogató tevékenységek, szolgáltatások Önkormányzati vagyongazdálkodás Az önkormányzati vagyon struktúrája Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása Az Önkormányzat vagyona gazdasági társaságokban Az önkormányzati feladatellátást szabályozó szerzıdések Városfejlesztés A helyzetelemzés megállapításainak összefoglalása AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASÁGOK EGYSÉGES IRÁNYÍTÁSÁNAK LEHETSÉGES MODELLJEI ÉS BÉKÉSCSABA VÁROSÁBAN JAVASOLT MEGOLDÁS Az egységes irányítási rendszer kialakításának céljai Az egységes irányítás fıbb jellemzıi, elınyei Az egységes irányítás lehetséges modelljei Egységes vállalat Törzsház-konszern Holding Az egységes irányítás javasolt békéscsabai modellje AZ ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉGES IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA BÉKÉSCSABÁN A vállalatcsoport kialakításával és mőködtetésével kapcsolatos kérdések Jogszabályi háttér A vállalatcsoport megalakítása Tulajdonlás és az egységes irányítás eszközei a vállalatcsoport irányítására A törzsház-konszern mőködésének finanszírozása Az egységes irányítás alá vont társaságok körének meghatározása 79

3 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 3/ Az egyes vállalatok vonatkozásában tett mőködési javaslatok A vállalatcsoporton belüli közös (osztott) szolgáltatások rendszere Cash pool rendszer Beszerzés Gazdasági adminisztráció Létesítményüzemeltetés és -karbantartás Egyéb szolgáltatások Az önkormányzati vagyongazdálkodásra vonatkozó javaslatok Vagyongazdálkodási stratégia és terv kidolgozása Az ingatlanhasznosítási szerzıdések felülvizsgálata Az önkormányzati feladatellátást szabályozó szerzıdések felülvizsgálata Az Önkormányzat gazdasági társaságokban fennálló vagyonával kapcsolatos javaslatok Tevékenységek továbbfejlesztése és városfejlesztés A jelenlegi társaságok tevékenységi körének bıvítése Városfejlesztés és Városfejlesztı társaság létrehozatala Új társaságok létrehozása Az önkormányzati fenntartású intézményekre vonatkozó javaslatok A Kistérségi Társulás Munkaszervezetére és a kistérségi fenntartású intézményekre vonatkozó javaslatok A vállalatcsoport irányításának szereplıi, a testületek és tisztségviselık feladat- és hatáskörelhatárolása A törzsház konszern funkciói, a munkaszervezet feladatkörei A törzsház konszern szervezete és létszáma KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS Általános megfontolások Számszaki elemzés Az intézkedéscsomag nem számszerősíthetı hasznai Az átalakítás kritikus sikertényezıi MEGVALÓSÍTÁSI PROGRAM Feladatok Elıkészítés Az irányítási és szervezeti struktúra kialakítása, a munka- és hatáskörmegosztás szabályozása A belsı szolgáltatások rendszerének kialakítása A vállalatcsoport controlling rendszerének kialakítása Ütemezés MELLÉKLETEK A vezetıi interjúkon résztvevık névsora Bekért dokumentumok Az összehasonlításba bevont kistérségek Az összehasonlításba bevont kistérségek jellemzıi 137

4 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 4/137 1.Vezetıi összefoglaló Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a ig terjedı gazdasági programja V. fejezetének,2.6.3 pontjában elhatározta a tulajdonában levı gazdasági társaságok egységes irányításának megvalósítását. Az IFUA Horváth Partners Kft. arra kapott megbízást, hogy készítsen javaslatot az Önkormányzat tulajdonában lévı vállalatok egységes irányítási rendszerének kialakítására. A munka célja olyan szakértıi anyag elkészítése, amely tartalmazza az egységes irányítás alá vonandó társaságok körére vonatkozó javaslatot; a Békéscsaba MJV Önkormányzata esetében követendı egységes irányításra vonatkozó javaslatot; az egységes irányítás eszköztárára és szervezetére és az egységes irányítás kialakításának lépéseire és ütemezésére szóló javaslatot; az önkormányzati intézmények részleges vizsgálatát az egységes irányítás alá helyezett vállalatcsoport és az intézmények között kihasználható szinergiák szempontjából; a kistérségi feladatellátás és irányítási rendszer vizsgálatát a Békéscsaba MJV önkormányzata tulajdonában lévı társaságok és a város vagyongazdálkodásának optimalizálása szempontjából. Munkánk fókuszában az eddig kihasználatlan, együttes irányításból eredı hasznok, valamint azon elınyök bemutatása áll, melyeket az egységes irányítási rendszer megvalósítása esetén a város kiaknázhat. Az elkészült tanulmány alapján a város vezetése képet kap a társaságok mőködésének jelenlegi keretfeltételeirıl és eredményességérıl. A helyzetelemzés eredményeire támaszkodóan megfogalmazott, az egységes irányítási rendszer kialakításának irányába mutató javaslataink alapján a Közgyőlés megalapozottan dönthet a szervezeti átalakításról, meghatározhatja a vállalatok mőködésének jövıbeli irányait. A szakértıi anyagot a Polgármesteri Hivatalban, a társaságoknál készített vezetıi interjúk és a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok alapján készítettük el. Ennek során egyrészt a cégek jelenlegi gazdasági, finanszírozási jellemzıinek felmérésére került sor, másrészt megvilágítást kaptak azok a problémák, amelyekkel a város vezetése és a vállalatirányítás szembesülnek. A helyzetfelmérés alapján összességében megállapítható, hogy Békéscsaba helyzetét a többi, hasonló nagyságú megyei jogú várossal összevetve az elmúlt években viszonylag stabil mőködés jellemezte, gazdálkodása kiegyensúlyozott, likviditási helyzete megfelelı volt. Ugyanakkor a költségvetés kiadási oldalát elemezve megállapítható, hogy a hasonló nagyságú magyarországi városokkal összevetve magasabb kiadással bír. A javasolt fejlesztések megvalósításával az Önkormányzat egészére és egyes részeire vonatkozóan is hatékonyságnövelés és költségmegtakarítás érhetı el. A helyzetértékelés és a kialakítható szervezeti modellek vizsgálata alapján a békéscsabai önkormányzati tulajdonban lévı vállalatok egységes irányításának megvalósítására a törzsház-konszern formát azon belül irányító vállalatnak a Vagyonkezelı Zrt-t javasoljuk. Az egységes irányítás kialakítása mellett egyéb szervezeti és mőködési átalakításokat is megvalósítani javaslunk a vállalatcsoporton belül. Ezek a javaslatok a következık: A Foglalkozásegészségügyi Kft. intézményi tulajdonrészének megvásárlása, és az egész vállalat egységes irányítás alá vonása.

5 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 5/137 Ezzel egyidejőleg az Önkormányzat tulajdonában lévı, 50% alatti, illetve stratégiailag nem kiemelt fontosságú tulajdonrészek értékesítése. Városfejlesztı társaság létrehozása, az EU-s pályázati források bevonására. A Vagyonkezelı Zrt., a Vállalkozó Centrum Kft. és az önkormányzati intézmények karbantartási tevékenységeinek összevonása a Vagyonkezelı Zrt. keretein belül. Ezzel egyidejőleg az intézményeknél foglalkoztatott karbantartók létszámának csökkentését javasoljuk. A Vagyonkezelı Zrt.. profilbıvítése mindazon tevékenységek esetében, melyek a cég vállalkozói eredményét növelik (pl.: piaci alapú sporttevékenységek, rendezvényszervezésben részvétel). A Foglalkozásegészségügyi Kft. ügyfélkörének bıvítése az önkormányzat, valamint tulajdonosi döntés alapján a megye tulajdonában lévı vállalatok munkatársaira is. Az önkormányzati vagyongazdálkodás egységes elveinek kidolgozása, a koncepció megvalósítása (vagyongazdálkodási stratégia és terv kidolgozása). Ennek keretében sor kerül: az önkormányzati vagyon felmérésére és értékelésére, vagyonelemenként az önkormányzat céljainak és a hasznosítás módjának meghatározására, a vagyon hasznosításával kapcsolatos folyamatok részletes szabályozására, ill. optimalizálására, valamint a naprakész és rugalmas, gyors vezetıi információs lehetıségeket biztosító nyilvántartási és beszámoló rendszer kialakítására. Az ingatlanhasznosítási és az önkormányzati feladatellátást szabályozó szerzıdések felülvizsgálata. Az önkormányzati vállalatokkal kapcsolatos javaslataink mellett az intézmények és a kistérségi társulás vonatkozásában tett javaslataink a következık: Az intézményi kör bevonása a közös beszerzésekbe, szolgáltatásokba, melynek eredményeképpen nagyobb méretgazdaságossági elınyök, illetve kedvezmények érhetık el. A gazdasági adminisztráció vonatkozásában további Gazdaságellátó Szervezet(ek) kialakítását javasoljuk. További vizsgálat eredménye alapján határozható meg, hogy egy közös szervezetet, vagy ágazatspecifikus GESZ központokat állítsanak-e fel a városban. Az intézmények karbantartási tevékenységét, illetve karbantartóit a Vagyonkezelı Zrt. keretein belül, egy csoportban javasoljuk kialakítani. A takarítási feladat elvégzését szintén központosított formában javasoljuk ellátni. Itt további vizsgálatot igényel, hogy a feladat ellátására külsı szervezet bevonása szükséges-e, illetve a már meglévı szervezetek valamelyike látja el a feladatot. A Kistérség fenntartásában lévı intézmények közös szolgáltatásokba való bekapcsolódására is javaslatot tettünk. A javaslatok megvalósításának tervezett finanszírozási kereteit és az elérhetı megtakarításokat költség-haszon elemzés alapján mutatjuk be, melynek eredményei alapján a javasolt struktúra szerint létrejövı egységes vállalatirányítás megvalósításával éves szinten millió Ft összmegtakarítás realizálható. Ez az összeg már tartalmazza az öszszes javaslat megvalósításából származó pénzügyi elınyöket. Abban az esetben, ha csak az egységes vállalatirányítás valósul meg, éves szinten 7-8 millió Ft megtakarítás realizálható.

6 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 6/137 További megtakarítást hozhat, ha az intézményi kör esetében a város a gazdasági és logisztikai feladatok összevonása mellett dönt. Ebben az esetben az egységes irányítás keretében a létrejövı vállalatcsoport tagjai bekapcsolódhatnak a feladatellátásba. A társaságok gazdálkodási helyzetének és az egységes irányítás, közös szolgáltatások és beszerzések várható hasznának elemzése alapján megállapítható az is, hogy noha az ezekbıl származó haszon nem elhanyagolható mértékő, a vállalatcsoport tagjainak hangsúlyosan kell foglalkoznia tevékenységük továbbfejlesztésének és bıvítésének lehetıségeivel, annak érdekében, hogy a társaságok mőködésébıl adódó bevételek növekvı mértékben kiváltsák az önkormányzati támogatást és finanszírozni tudják a társaságok által ellátott közfeladatokat. A tanulmány végén a javaslatok megvalósítására szolgáló ütemterv található, melynek alapján tavaszán meghozott döntéssel számolva ıszéig megvalósítható a törzsház-konszern jogi kialakítása. A törzsház-konszern szervezeti struktúrájának kialakítása után a belsı szolgáltatások rendszerének és a controlling rendszernek a kiépítése következik, melynek befejezési idıpontja legkorábban áprilisára várható.

7 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 7/137 2.Bevezetés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008 januárjában az IFUA Horváth & Partners Kft-t bízta meg azzal, hogy vizsgálja meg az Önkormányzat érdekeltségében álló vállalatok irányítási rendszerének átalakítási lehetıségeit, valamint a tulajdonában lévı intézmények és a kistérségi társulás kapcsolódási pontjait az egységes irányítási rendszerhez. Az Önkormányzat a kisebbségi tulajdonrésszel bíró cégek ilyen irányú felülvizsgálatát is be kívánja kapcsolni az elemzésbe. A munka fı fókuszában tehát a többségi önkormányzati tulajdonú városi vállalatok egységes irányítási rendszerének kialakítása áll. Az intézményeket és a kistérséget az önkormányzati vagyongazdálkodás szempontjából, illetve közös tevékenységek kiterjesztése kapcsán vizsgáljuk. Az IFUA az elmúlt években hasonló megbízások keretében közremőködött Debrecen, Jászberény, Eger, Miskolc, Salgótarján, Veszprém, Székesfehérvár, Pécs, Kazincbarcika önkormányzati vállalatai egységes irányítási rendszerének kialakításában, illetve továbbfejlesztésében. A gyakorlati referenciapontokon túl eddigi munkáinkban is építettünk azokra az elméleti széleskörő hazai és nemzetközi kutatáson alapuló vállalatirányítási modellekre, amelyeket az önkormányzatok széles körben elterjedten alkalmaznak vállalataik menedzselésére. Az IFUA hazánkban egyedülálló tapasztalatainak vélhetıen jelentıs szerepe volt abban, hogy végül cégünk kapta a megbízást az Önkormányzattól a békéscsabai városi vállalatok elemzésére és az egységes irányítás rendszerére vonatkozó javaslat kidolgozására, amelyet ezúton is köszönünk. A társaságok irányításának átalakításával és az intézmények mőködésének felülvizsgálatával az Önkormányzatnak az a célja, hogy a jövıben erıteljesebben tudja érvényesíteni tulajdonosi érdekeit, hatékonyabbá tegye a társaságok mőködését, érvényre juttassa az eddig kihasználatlan, az együttes irányításból eredı hasznokat, csökkentse az önkormányzat mőködési célú támogatásainak nagyságát, valamint a város tulajdonában lévı vagyont megfelelıen hasznosítsa. További fontos szempont az Önkormányzati költségvetési hiány minimálisra szorítása, a vállalatok és az intézmények pénzügyi bepótlásának csökkentése, valamint az együttmőködésbıl fakadó szinergiákból fakadó megtakarítások kihasználása. A munka középpontjában azoknak a lehetséges elınyöknek a feltárása és helyi konkretizálása áll, amelyeket az egységes irányítási rendszer megvalósítása esetén a város kiaknázhat, és amelyek összeegyeztethetık a megújult városvezetés stratégiai elképzeléseivel. A jelen tanulmány alapját képezı átalakítási program a közvetlen irányítást lehetıvé tévı, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra, a városi intézményrendszer összességére és a kistérségi társulásra terjed ki. Érintılegesen foglalkozunk a megyei fenntartásban, de kisebbségi városi tulajdonban lévı cégekkel is. Jelen tanulmányban bemutatjuk a helyzetfelmérés eredményeit, majd javaslatot teszünk a jelenleg alkalmazott irányítási rendszer átalakítására. Bízunk benne, hogy a tanulmányban foglalt javaslatok megvalósításával Békéscsaba Város számára fontos eredményeket lehet elérni a gazdálkodás átláthatósága és eredményessége terén. A tanulmány természetesen nem készülhetett volna el a Megrendelı munkatársainak aktív támogatása nélkül. Ezúton fejezzük ki köszönetünket a tanulmány elkészítésében közremőködı minden önkormányzati, intézményi és vállalati szakembernek.

8 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 8/137 3.Helyzetelemzés 3.1.A helyzetelemzés célja és módszertana E bevezetı fejezet célja azon kritikus pontok és területek rövid áttekintése, amelyek Békéscsaba Város érdekeltségi körében lévı gazdálkodó szervezetek és intézmények mőködését és együttmőködését érintik. Azokat a pontokat győjtöttük össze, amelyeken véleményünk szerint az Önkormányzatnak beavatkozási lehetısége van a hatékonyabb mőködés érdekében. A fejezetben felvázolt helyzetkép jelenti a viszonyítási pontot javaslataink megfogalmazása, az irányítási struktúra újragondolására során. A fejezet felépítése során a következı elvet követjük: a vállalatokat külön kezeljük az intézményektıl és a kistérségi társulástól, hiszen munkánk során a vállalatok egységes irányítása áll a fókuszban, a további szervezeteket ehhez kapcsolódva vizsgáljuk. A helyzetelemzéshez szükséges információkat vezetıi interjúk, és a vizsgálatba bevont szervezetek által rendelkezésünkre bocsátott adatok segítségével, valamint vállalati és intézményi dokumentumok elemzésével győjtöttük össze 1. Megállapításaink megfogalmazása során felhasználtuk azokat a tapasztalatokat, amelyeket az IFUA korábbi projektjeiben önkormányzati szervezetek újjáalakítása, konszernstruktúrák kialakítása, illetve közüzemi vállalatok hatékonyságjavítása terén szerzett. Elemzésünkbe beépítettük cégünk németországi irodáinak a németországi önkormányzati szervezetekkel, illetve önkormányzati közmőholdingokkal (Stadtwerke) kapcsolatos fontosabb tapasztalatait. A helyzetelemzés jellegét tekintve kvalitatív, kiemelt megállapításainkat azonban a beszámolókban található, illetve a Megbízó által rendelkezésünkre bocsátott számadatokkal támasztjuk alá. A választott megközelítést az indokolja, hogy az elemzésnek nem a vizsgálatba bevont vállalatok és intézmények gazdálkodásának szisztematikus, pénzügyi-számviteli fókuszú átvilágítása a célja, hanem egy vezetıi szempontú pillanatfelvétel készítése az Önkormányzati körbe tartozó szervezetekrıl. Ennek megfelelıen szöveges elemzésünkben csak az irányítási rendszer átalakítása szempontjából valóban lényeges megállapításainkat közöljük. Az elemzés azokra a vállalatokra terjed ki különbözı részletezettséggel, amelyekben az Önkormányzat legalább 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik, valamint ehhez kapcsolódóan foglalkozik az önkormányzati intézményekkel és a Kistérségi Társulással. A tanulmány kitér a megyei fenntartásban lévı, de városi tulajdoni hányaddal is bíró Békés Megyei Vízmővek Zrt-re és a Békés Megyei Temetkezési Vállalatra is. A vizsgálatba bevont önkormányzati többségi tulajdonban lévı vállalatok a következık: Vállalat megnevezése Önkormányzat tulajdoni hányada (%) Mérlegfıösszeg (2006, eft) Adózás elıtti eredmény (2006, eft) Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft Békéscsaba 1912 Elıre Kft Csabai Foglalkozásegészségügyi Kft Az adatkéréseket februárban küldtük el a vizsgálatba bevont szervezeteknek. Ebben az idıszakban a évre vonatkozóan a szervezetek még nem rendelkeztek lezárt adatokkal, ezért az adatkérések és szakértıi anyagunk elemzései a évi adatokra támaszkodnak. Ha a évi adatokban jelentıs eltérés várható a évi adatokhoz képest, azt az interjúkon kapott információk alapján jelezzük az anyagban.

9 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 9/137 A több önkormányzat tulajdonában, megyei fenntartásban lévı vállalatok a következık: Vállalat megnevezése Önkormányzat tulajdoni hányada (%) Mérlegfıösszeg (2006, eft) Adózás elıtti eredmény (2006, eft) Békés Megyei Vízmővek Zrt. 37, Békés Megyei Temetkezési Vállalat 43, A vizsgálatba bevont intézmények a Békéscsabai Önkormányzat fenntartásában lévı valamennyi intézmény, melyek csoportosítását és számát a következı táblázat tartalmazza: Intézmények Közoktatási intézmények 33 Szociális intézmények 1 Egészségügyi intézmények 2 Kulturális intézmények 4 Egyéb 2 Önálló és részben önálló költségvetési szervek száma (db) A közoktatási intézmények magukban foglalják az általános iskolákat, a középiskolákat és kollégiumokat, valamint a vegyes oktatási intézményeket. Az egyéb intézményeken belül az ifjúsági tábort és a városi tőzoltóparancsnokságot tartja fenn az Önkormányzat. További intézmények (Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítı Központ, Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, Békéscsabai Kistérségi Életfa Idısek Otthona) vizsgálata a fenntartó Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (továbbiakban: Kistérség) keretein belül történik a tanulmányban. A Kistérség fıbb jellemzıit a következı táblázat tartalmazza: Év terv Bevételek összesen (eft) Mérlegfıösszeg (eft) n.a. n.a. Az adatok alapján megállapítható, hogy a Kistérség mind bevételeit, mind eszközeit, kezelt vagyonelemeit illetıen jelentıs növekedésen ment át az elmúlt években. A 2007-es év beszámolója a tanulmány írásakor még nem állt rendelkezésre, de a felvázolt tendencia a tavalyi évben is folytatódott. 3.2.Átfogó helyzetkép A tanulmány bevezetıjében kitértünk arra, hogy a Város helyzetét, az egységes irányítás kialakítására való törekvést nagymértékben befolyásolja az önkormányzati források hiánya, valamint a deficites költségvetés. Ennek elemzésére a következı fejezetpontban kerül sor, melyben a többi megyei jogú várossal összehasonlítva vizsgáljuk Békéscsaba finanszírozási helyzetét.

10 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 10/ Finanszírozási struktúra Békéscsaba helyzetét a többi, hasonló nagyságú megyei jogú várossal összevetve az elmúlt években viszonylag stabil mőködés jellemezte, gazdálkodása kiegyensúlyozott, likviditási helyzete megfelelı volt. Ugyanakkor a költségvetés kiadási oldalát elemezve megállapítható, hogy a hasonló nagyságú magyarországi városokkal összevetve magasabb kiadással bír. (Forrás: évi beszámolók, 2006-os KSH népességi adatok) Település Lakosságszám (fı) Bevétel (eft) Összes bevétel Helyi adó SZJA Összes kiadás Kiadás (eft) Összes mőködési kiadás Felhalmozási és tıke jellegő kiadás Hosszú lejáratú hitel (eft) Békéscsaba Dunaújváros Eger Hódmezıvásárhely Kaposvár Nagykanizsa Salgótarján n.a. n.a n.a. n.a. n.a. Sopron Szekszárd n.a. n.a n.a. n.a. n.a. Szolnok Szombathely Tatabánya n.a. n.a Veszprém Zalaegerszeg n.a. n.a n.a Negatív jelenség, hogy a helyi adóbevételek az összes forrásnak csupán 9%-át jelentik. Ennek oka, hogy viszonylag alacsony a városban letelepedı vállalkozások száma, amely probléma hosszútávon a fejlesztési elképzelések egyik meghatározó eleme kell, hogy legyen. Település Lakosságszám (fı) 1 lakosra jutó bevétel (eft/fı) 1 lakosra jutó kiadás (eft/fı) Békéscsaba Dunaújváros Eger Hódmezıvásárhely Kaposvár Nagykanizsa Salgótarján n.a. Sopron Szekszárd n.a. Szolnok Szombathely Tatabánya Veszprém Zalaegerszeg lakosra jutó hosszú lejáratú hitel összege (eft) A városgazdálkodás lakosságra vetített arányszámai azt mutatják, hogy Békéscsaba nagy költségvetéssel látja el a felvállalt feladatkörét. Az egy fıre jutó kiadások magasak, ami bár jelenleg stabil likviditási helyzettel párosul, hosszú távon nehezen tartható. A magas egy fıre jutó kiadás mögött az ellátott feladatok nagysága húzódhat meg. A jelenlegi költségvetési szabályozás, az állami feladatok finanszírozásának rendszere nem teszi lehetıvé feladat-szinten a feladatok bevételeinek és kiadásainak összevetését, egy-egy fel-

11 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 11/137 adat esetében nehéz megállapítani, hogy az önkormányzati feladatellátás biztosítása pontosan mennyibe is kerül. Önkormányzatok egy lakosra jutó kiadása (eft) Hódmezıvásárhely Nagykanizsa Sopron Szolnok Békéscsaba Salgótarján Kaposvár Eger Zalaegerszeg Dunaújváros Szombathely Veszprém Szekszárd Tatabánya Gondot jelent a hitelfelvétel növekvı tendenciája, mely Békéscsaba mellett a többi megyei jogú város esetében is negatív jelenségként könyvelhetı el. Ki kell emelni ugyanakkor, hogy ugyan a 2006-os évben az egy lakosra jutó hosszú lejáratú hitel összegét vizsgálva Békéscsaba esetében alacsonyabb összeget jelentett más városokhoz képest, ez az elıny a 2008-as évben már megszőnni látszik. A tervezett 4 milliárd Ft értékő kötvénykibocsátással az Önkormányzat finanszírozási helyzete és likviditási pozíciója nagymértékben romlani fog. Ennek fényében mind a táraságok és intézmények mőködésének, mind a fejlesztések megtervezésekor úgy kell eljárni, hogy az ebbıl eredı bevételek képesek legyenek finanszírozni a kötvénykibocsátás költségeit.

12 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 12/137 Az egy lakosra jutó hosszú lejáratú hitel összege (eft) Sopron Hódmezıvásárhely Szombathely Veszprém Eger Zalaegerszeg Tatabánya Nagykanizsa Szolnok Békéscsaba Kaposvár Dunaújváros A kedvezıtlen költségvetési helyzet javítása két módon lehet megvalósítható: A bevételek növelésével, vagy A kiadások csökkentésével. Az egységes irányítási rendszer kialakításával, a szervezetek közötti kapcsolódási pontok kihasználásával, valamint további szervezetfejlesztési lépésekkel mindkét irányban kedvezı folyamatokat indukálhat a város Az Önkormányzat helyzetét befolyásoló tényezık A város helyzetét a jelenlegi városirányítási rendszer erısségei és gyengeségei döntıen befolyásolják, és meghatározzák a jövıben lehetséges és kívánatos mozgásteret:

13 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 13/137 Erısségek Kistérségi szerepkör felvállalása Határ közelsége Ipari park vonzereje Megyeszékhely státusz Gyengeségek Infrastrukturális ellátottság hiányosságai, rossz megközelíthetıség Önként vállalt, költséges önkormányzati feladatok (sport és civil szervezetek támogatása) Párhuzamosan végzett tevékenységek, folyamatok Önkormányzati vállalatok gyenge tulajdonosi kontrollja A képzett fiatalok megtartásának nehézsége Elöregedı lakosság, romló demográfiai korszerkezet Kistérségi szerepkörbıl következı fejlesztések, és azok terheinek megosztása más önkormányzatokkal Határmenti együttmőködések lehetıségének kihasználása Hátrányos helyzet miatt pályázati források bevonása Turisztikai vonzerı kihasználása Önkormányzati vállalatok, intézmények tulajdonosi kontrolljának erısítése Piacorientált vagyongazdálkodás Egységes városirányítás a párhuzamosságok megszüntetésére Önkormányzatnak adott központi támogatási források további csökkenése, finanszírozási struktúra romlása Megyei, országos infrastrukturális fejlesztések elmaradása Magánvállalkozások megerısödésének nehézségei makro- és mikrogazdasági környezet miatt Munkapiaci túlkínálat fennmaradása Korábbi helytelen vagyongazdálkodási politika folytatása Politikai ellentétek kiélezıdése, ennek következtében pályázati források bevonásának hiánya Lehetıségek Veszélyek A felvázolt tényezık jelentıs mértékben befolyásolják az önkormányzati vagyongazdálkodás hatékonytalanságát. Ezek a következık: A korábbi nem megfelelı vagyongazdálkodási politika, melynek következtében az önkormányzati vagyon nagymértékben lecsökkent. Az önként vállalt feladatok, például a sport, civil szféra fejlesztése kiemelt súllyal szerepel a költségvetésben. Békéscsaba helyzetébıl és múltjából adódóan a lakosság jelentıs szociális juttatásokhoz és szolgáltatási körhöz jut hozzá. Célzott tulajdonosi intézkedésekkel ugyanakkor jelentıs változás érhetı el a társaságok és intézmények hatékonyságában. Ennek kialakítása során elsısorban a következı veszélyforrásokra kell koncentrálni. A tulajdonosi ellenırzés jelenlegi folyamatai (költségvetés tervezése, negyedéves beszámoltatás, felügyelı-bizottságok) a tulajdonos számára kevés kézzelfogható eredményt biztosítanak. Különösen problematikusak a vagyongazdálkodás bonyolult viszonyai, az önkormányzati intézmények és vállalatok közötti kapcsolatok minimális megléte. Az önkormányzati érdekkörön belül nincsenek egyértelmő, lehetıség szerint számszerősített elvárások, célok elsısorban a vállalatokkal szemben hiányzik az iránymutatás. A jelenlegi pénzügyi helyzet csak azáltal orvosolható, ha az azt elıidézı tényezıkön, folyamatokon pozitív irányú változtatásokat hajtunk végre. A kötelezı feladatok ellátása mellett, úgy véljük, hogy a jelenlegi helyzetben jelentıs javulást okozna: 1. A hatékonysági tartalékok feltárása a párhuzamosságok kiküszöbölése, a közösen végezhetı feladatok centralizálása, a minimálisan szükséges leépítések végrehajtása.

14 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 14/ A városstratégia egyértelmővé tétele, és a gazdálkodó társaságokkal szembeni elvárások új alapokra helyezése. Ennek érdekében a társaságok mőködésével kapcsolatban összességében és külön-külön is olyan célokat kell kitőzni, amelyek levezethetık a gazdasági programban és a városfejlesztési stratégiában foglalt célokból, számszerősítettek vagy más módon egyértelmően meghatározottak és tükrözik a társaságok mőködésével kapcsolatos elvárások különbözı dimenziót (pénzügyi, szociális, eredményességi). A hatékonysági tartalékok feltárásának legmegfelelıbb eszköze egy integrált városirányítási rendszer kialakítása Az önkormányzati szervezetek közötti kapcsolatok és a fıbb gazdálkodási adataik Az Önkormányzat tulajdonában lévı vállalatok, intézmények és az Önkormányzat közötti kapcsolatokat a következı ábra szemlélteti. Jelen munkánk fókuszában a legalább 50%-ban önkormányzati tulajdonban lévı vállalatok, az intézmények és a Kistérség állnak. Önkormányzat Közgyőlés Polgármester Bizottságok Kabinet Az önkormányzati vállalatok esetében a Közgyőlési jogok gyakorlása Hatósági ármegállapítás Az Önkormányzat képviselete Munkáltatói jogok gyakorlása az intézményvezetık, vállalatvezetık felett A vállalatok és intézmények felügyelete Vállalati tervek és beszámolók véleményezése Polgármester és alpolgármesterek munkájának segítése Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztály Önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi finanszírozás Ingatlanvagyon kataszter nyilvántartása Stratégiai- Fejlesztési Osztály Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok Gazdasági társaságok alapításával, mőködtetésével kapcsolatos feladatok Intézmények Vállalatok Közoktatási intézmények 100% Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. 100% Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. 99% Szociális intézmények Békéscsaba 1912 Elıre Kft. 50% Csabai Foglalkozásegészségügyi Kft. Egészségügyi intézmények 37% Békés Megyei Vízmővek Zrt. 43% Békés Megyei Temetkezési Vállalat Kulturális intézmények Munkánk fókusza 70% Békéscsabai Recycling Szelektív Hulladékkezelı és Beruházó Kft. 14% Csaba-Centrum Kft. 13% Körös Kazán Kft. 24% Jamina Innovációs Kft. További 3 cég 10% részesedés alatt Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás A dokumentumelemzés és a lefolytatott vezetıi interjúk alapján néhány fontos, átfogó megállapítást már a helyzetelemzés elején megtehetünk: Az önkormányzati vállalatok összessége megyei méretekben kiemelkedı gazdasági erıt képvisel mérlegfıösszege és árbevétele alapján. Békéscsaba városának tulajdonában nagy számosságú, összesen 14 kisebbnagyobb vállalat van, melynek nagy részében az önkormányzat alacsony tulajdonrésszel rendelkezik. A vállalatokban az önkormányzat eltérı tulajdoni hányaddal rendelkezik. A vállalatokat jelenleg az önkormányzat közvetlenül irányítja.

15 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 15/137 A megyei tulajdonban lévı vállalatok elaprózott tulajdonosi struktúrája következtében az érintett cégek irányítása, közvetlen koordinációja nem megoldott. Ennek következtében a társaságok transzparens mőködése sem valósul meg teljes mértékben. A nagy közszolgáltató cégek nem jelennek meg az önkormányzat tulajdonában (városüzemeltetés, hulladékgazdálkodás, távhıszolgáltatás). Kivételt képez ez alól a víztermeléssel, -kezeléssel és elosztással foglalkozó Békés Megyei Vízmővek Zrt., amely azonban szintén nem Békéscsaba MJV Önkormányzata többségi tulajdonában van. Az önkormányzati tulajdonban lévı cégek között jellemzıen nincs közvetlen kapcsolat. A vállalatok túlnyomórészt önállóan oldják meg a támogató és kiszolgáló feladatokat (pl. karbantartás, takarítás, beszerzések, stb.). Az intézmények jelentıs önkormányzati bepótlás mellett mőködnek. A Kistérségi Társulás több feladatot átvállalt a várostól, melynek koordinálása már túlnıtt a jelenlegi szervezeti kereteken. A cégek és az intézmények tevékenységi területe viszonylag homogén, az egyes feladatcsoportok esetében nincsenek átfedések egymás között. A cégek gazdálkodási alapadatait, mutatóit a következı táblázatok tartalmazzák. A többségi tulajdonban lévı önkormányzati társaságok fıbb gazdálkodási adatai 1/2 Általános adatok Létszám Mérlegfıösszeg (eft) Árbevétel (eft) Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft Békéscsaba 1912 Elıre Kft Csabai Foglalkozásegészségügyi Kft Összesen A többségi tulajdonban lévı önkormányzati társaságok fıbb gazdálkodási adatai 2/2 Általános adatok Üzemi (üzleti) eredmény (eft) Adózás elıtti eredmény (eft) Önkormányzati támogatás (eft) Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft Békéscsaba 1912 Elıre Kft Csabai Foglalkozásegészségügyi Kft Összesen

16 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 16/137 A vállalatok egyike sem fizetett osztalékot a vizsgált idıszakban. Ugyanakkor más formában (bérleti díj, részesedés emelése) hozzájut az Önkormányzat a képzıdı nyereséghez. Jelentıs önkormányzati bepótlással a Békéscsaba 1912 Elıre Kft. mőködik. További indirekt támogatást jelent a részükre nyújtott ingyenes szolgáltatás is (bérleti díjak elengedése), ami jelenleg nem jelenik meg transzparensen a beszámolójukban. A megyei tulajdonban lévı vállalatok fıbb gazdálkodási adatai 1/2 Általános adatok Létszám Mérlegfıösszeg (eft) Árbevétel (eft) Békés Megyei Vízmővek Zrt Békés Megyei Temetkezési Vállalat Összesen A megyei tulajdonban lévı vállalatok fıbb gazdálkodási adatai 1/2 Általános adatok Üzemi (üzleti) eredmény (eft) Adózás elıtti eredmény (eft) Békés Megyei Vízmővek Zrt Békés Megyei Temetkezési Vállalat Összesen Az önkormányzati tulajdonú vállalatokhoz hasonlóan a megyei cégek sem fizettek osztalékot az elmúlt három évben. A Vízmővek esetében a nyereség felosztása a részvények növelésével járt. Önkormányzati támogatást a megyei cégek nem kaptak. A részletesen vizsgált vállalatok összesített adatai Létszám Mérlegfıösszeg (eft) Árbevétel (eft) Üzemi (üzleti eredmény (eft) Adózás elıtti eredmény (eft) Önkormányzati támogatás (eft) Osztalék (eft) Megítélésünk szerint az Önkormányzat tulajdonában lévı vállalatok gazdálkodási teljesítménye is fejleszthetı az egységes irányítással.

17 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 17/137 Az egységes vállalatirányítási rendszer megvalósításával közelebb kerülhet az Önkormányzat ahhoz a célkitőzéshez, hogy az egyes vállalatok önfenntartóvá váljanak, és források felszabadításával járuljanak hozzá a város stratégiai célkitőzéseinek megvalósításához. Az intézmények esetében a fıbb gazdálkodási adatok a következıképpen alakulnak: Év Engedélyezett Betöltött Mérlegfıösszeg (eft) Bevétel (eft) Saját bevétel (eft) Költségvetési finanszírozás / önkormányzati támogatás (eft) álláshely (fı) Közoktatási intézmények Szociális intézmények Egészségügyi intézmények Kulturális intézmények Egyéb Közoktatási intézmények Szociális intézmények Egészségügyi intézmények Kulturális intézmények Egyéb Közoktatási intézmények Szociális intézmények Egészségügyi intézmények Kulturális intézmények Egyéb Az intézmények gazdálkodását magas bepótlás-igény jellemzi. A bevételek legnagyobb részét (2006-ban 93%-át) az önkormányzati támogatásból befolyó pénzeszközök jelentik. A többcélú kistérségi társulás esetében a következı táblázat mutatja a legfontosabb gazdasági adatokat: Alapadatok Dolgozói létszám terv Bevételek összesen (eft) Kiadások összesen (eft) Tartalék (eft) Bevételek Saját bevételek (eft) Normatív támogatások (eft) Kiadások Személyi jellegő kiadások (eft) (járulékkal) Dologi kiadások (eft) Felhalmozási kiadások (eft) Összességében megállapítható, hogy a Társulás a megalakításától számított évek során ugrásszerően fejlıdött mind az ellátott feladatok, mind az ehhez kapcsolódó bevételek vonatkozásában. Míg azonban a feladatellátást tükrözı normatívabevételek csaknem az ötszörösére nıttek, a Társulásra vonatkozó kiadások ezt a növekedést nem követték ilyen ütemben. A következıkben az elemzésbe bevont szervezetek értékelését az egyes szervezetek egységes irányítási struktúrába való bekapcsolódási lehetıségeit figyelembe véve a következı szempontok szerint ismertetjük:

18 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 18/ Önkormányzati vállalatok: Irányítási struktúra az Önkormányzat irányítási és kontroll gyakorlatának elemzése; Gazdálkodás és pénzügyek a társaságok pénzügyi helyzetének áttekintése; Alaptevékenységek a párhuzamosan végzett feladatok és a diverzifikáltság áttekintése (a munka nem tartalmazza a vállalatok alaptevékenységének részletes felmérését); Támogató tevékenységek, szolgáltatások a vállalatok szolgáltatás-beszerzési gyakorlatának feltérképezése. 2. Az önkormányzat fenntartásában lévı intézmények: Gazdálkodás és pénzügyek az intézmények pénzügyi helyzetének áttekintése; Támogató tevékenységek, szolgáltatások az intézmények szolgáltatás-beszerzési gyakorlatának feltérképezése. 3. Kistérség: Gazdálkodás és pénzügyek a Kistérség pénzügyi helyzetének áttekintése; Támogató tevékenységek, szolgáltatások a Kistérség és a fenntartásában lévı intézmények szolgáltatás-beszerzési gyakorlatának feltérképezése.

19 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 19/ Önkormányzati vállalatok Irányítási struktúra A társaságirányítás szervezeti felépítését mutatja a következı ábra, melyen az áttekinthetıség érdekében csak a vállalatirányítási és intézményirányítási szempontból releváns egységeket (bizottságokat, osztályokat) tüntettük fel. Békéscsaba MJV Közgyőlés Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Közmővelıdési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottság Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenırzı Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztály Stratégiai- Fejlesztési Osztály Városüzemeltetési Osztály Szociálpolitikai Osztály Oktatási, Közmővelıdési és Sport Osztály Titkársági Osztály Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt. Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Békéscsaba 1912 Elıre Kft. Intézmények Békés Megyei Vízmővek Zrt. Békés Megyei Temetkezési Vállalat Csabai Foglalkozásegészségügyi Kft. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Az elemzésbe bevont vállalatok közül 2 vállalat zrt. három vállalat pedig kft. formában mőködik. Egy vállalat kft-vé való átalakítása folyamatban van, jelenleg közüzemi vállalatként funkcionál. A vállalatok irányító testületeinek létszámát, illetve azok költségeit az alábbi táblázat tartalmazza. Irányító testületek A többségi önkormányzati tulajdonú vállalatok irányító testületei Létszám Igazgatóság Éves költség (ezer Ft) Létszám Békéscsaba Vagyonkezelı Zrt Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft Felügyelı Bizottság Éves költség (ezer Ft) Békéscsaba 1912 Elıre Kft. 5 nem részesülnek tiszteletdíjban Csabai Foglalkozásegészségügyi Kft A megyei fenntartásban lévı vállalatok közül a Temetkezési Vállalatnál nem mőködik irányító testület, míg a Vízmővek esetében nem rendelkezünk információkkal erre vonatkozóan. Az elemzésbe bevont cégek közül a Vagyonkezelı Zrt. rendelkezik igazgatósággal, a felügyelı bizottságok esetében a jogszabályban elıírt minimumot (3 fı) 3 vállalat lépi túl. Az éves költségük alacsony szinten van. Egységes irányítási rendszer (törzsház konszern) kialakítása esetén alapelvként kezelhetı, hogy a 100%-ig bevonható társaságoknál a Felügyelı Bizottságok nem szüntethetık

20 kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással 20/137 meg, egységes vállalat esetében viszont a bevont tagvállalatok Felügyelı Bizottságai megszüntethetık. Ugyancsak megállapítható, hogy az egységes irányítás kialakítása esetén az irányító vállalat vezetıje abban az esetben lehet a tagvállalat FB tagja, ha a vállalatok fı tevékenysége nem egyezik meg egymással. A társaságirányítás önkormányzati gyakorlatát vizsgálva megfigyelhetı, hogy nem alakult ki egységes rendszerő irányítás. A jelenlegi irányítási struktúra az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata alapján a legtöbb esetben a Polgármester, a Bizottságok és a Közgyőlés között osztja meg a jogokat és feladatokat. Ez a megállapítás az intézmények irányítására is vonatkozik. A Közgyőlés által meghatározott minısített többségő szavazással eldönthetı ügyek közé tartoznak az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos alapítói döntések. A nem önkormányzat által alapított gazdasági társaságoknál a gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság gyakorolja a tulajdonosi jogokat. Összefoglalva elmondható, hogy a vállalatok egészére vonatkozó célok kitőzésében, elérésük ellenırzésében és a cégek irányításában az alábbi fıbb problémák mutatkoznak: A cégek valódi tulajdonosi kontroll nélkül, viszonylag nagy önállósággal mőködnek, fejlesztenek. A tulajdonosi kontrollt gyengíti, hogy gyakorlatilag csak az éves üzleti terv elfogadásakor kerül napirendre a cég mőködésének értékelése. Az intézmények mőködésének megítélésére az éves beszámoló nyújt lehetıséget. A vállalatok számára nincsenek konkrét, lehetıség szerint számszerősített tulajdonosi elvárások, célkitőzések megfogalmazva Gazdálkodás és pénzügyek A tanulmányunkban tárgyalt többségi önkormányzati tulajdonú vállalatok együttes mérlegfıösszege hozzávetılegesen 1 milliárd Ft. Ehhez a megyei tulajdonban lévı társaságok további 6 milliárd Ft-tal járulnak hozzá. A vállalatok mérlegfıösszegének legnagyobb részét a megyei fenntartású Vízmő adja, csaknem 6 milliárd Ft értékben. Jelentıs ezenkívül a Vagyonkezelı Zrt. 760 millió Ft-ot kitevı értéke is. A kiemelkedı összegek a cégek alaptevékenységébıl fakadnak, a tulajdonukban lévı vagyonelemek jelentıs mértékőek. A vállalatok összárbevétele 2006-ban több mint 5 milliárd forintot tett ki. Ennek jelentıs részét (87%-át) a Vízmő árbevétele teszi ki a beszedett lakossági szolgáltatási díjakból. A nem megyei fenntartású cégek összárbevétele csaknem 600 millió Ft volt a 2006-os évben. A vizsgált vállalatok közül a Békéscsaba 1912 Elıre Kft. és a Csabai Foglalkozásegészségügyi Kft. kivételével valamennyi cég nyereséges volt a tavalyi évben. A pozitív eredménybıl származó nyereséget az Önkormányzat nem osztalék formájában vette ki a cégeibıl.

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

A vállalattal kapcsolatban lévık

A vállalattal kapcsolatban lévık Az éves beszámoló és a vállalati eredmény elemzése Gazdasági elemzés 4. alkalom Budaházy György Az elemzés szükségessége A vállalkozás helyzetének, fejlıdésének a megítélése évenként a teljesítmény megállapítása.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz DKMT Kht. KSH szám: 21803310 9133 571 06 Szeged, Tábor u. 7/b. Cégjegyzékszám.: 06 14 000103 6722 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz 1. Számviteli beszámoló A Kht.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET - 1 - Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület Egyszerősített éves beszámolójának kiegészítı melléklete KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület éves egyszerüsített éves beszámolójához Budapest, 2012.06.01.

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához 2.oldal 1./ A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 19-i ülésére

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2006. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31.

Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. június 14. Fábián Zsuzsanna Nóra Filák-Darázsi Orsolya társelnökök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Somogy Megyei Bíróság Pk /2007/ Balatonszemes, Szabadság utca 1. Elemzés, értékelés

Somogy Megyei Bíróság Pk /2007/ Balatonszemes, Szabadság utca 1. Elemzés, értékelés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 18784677-1-14 Somogy Megyei Bíróság Pk.60.154/2007/4. Balatonszemes-Balatonıszöd Bőnmegelızési Egyesület 8636 Balatonszemes, Szabadság utca 1 2011 Fordulónap:

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl. Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 11-i ülésére

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentés az Magyar Vese Alapítvány Egyszerősített éves beszámolójához

2009. évi Közhasznúsági jelentés az Magyar Vese Alapítvány Egyszerősített éves beszámolójához 2009. évi Közhasznúsági jelentés az Magyar Vese Alapítvány Egyszerősített éves beszámolójához 1. Általános rész: Név: Magyar Vese Alapítvány Címe: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.. Alapítás éve: 1990.szeptember

Részletesebben

Vállalkozások pénzügyei

Vállalkozások pénzügyei Vállalkozások pénzügyei Készítette: Hutfleszné Horváth Katalin A Vállalkozások pénzügyei almodul egyik meghatározó területe a kalkulációs ismeretek. Az alábbiakat mindenekelıtt a tervezés szempontjából

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. december 15... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 9-i ülésére

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása Elıterjesztı: Elıterjesztést

Részletesebben

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. május 26. aláírás Országos Diákszínjátszó Egyesület Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 19016955-9499-529-01 Mérleg Adatok eft-ban

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 A Mátrafüredi Plébánia Felújításáért Alapítvány 3200 Gyöngyös, Orczy utca 8. III/15. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2 I. Általános rész 1. A Társaságra vonatkozó alapinformációk

Részletesebben

Kaposvár Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Németh István fasor 16.

Kaposvár Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Németh István fasor 16. Kaposvár Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Németh István fasor 16. Statisztikai számjel: 21165719 8621 113 14 Cégjegyzékszám: 14-14-309396 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Kaposvár

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi

Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi A mérlegelmezés A mérleg szerepe a vállalkozás számviteli rendszerében Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl az érdeklıdık számára. Tulajdonos Potenciális

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2013. március 23. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

A Szombathelyi Távhıszolgáltató Kft. hatékony mőködésének és a tulajdonosi érdek megvalósulásának biztosítása kontrolling rendszer által

A Szombathelyi Távhıszolgáltató Kft. hatékony mőködésének és a tulajdonosi érdek megvalósulásának biztosítása kontrolling rendszer által SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. 9700 Szombathely, Welther K. u. 4. Nyilvántartó szerv: Vas Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Cg.18-10-100680 Telefon:(94) 314-040,

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2009. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

Tájékoztatás. Fehér László Sk. Polgármester

Tájékoztatás. Fehér László Sk. Polgármester Tájékoztatás Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII tv. 50/A (4) szerint az alábbi jelentést teszem közzé a Celldömölk Város Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, valamint a képviselı-testület

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A SIÓFOKI FELSİOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY 2009. január 1 2009. december 31-ig terjedı idıszakról Siófok, 2010. május. 24. Készítette: Dr. Sárdi Csilla 1/1 1 Tartalomjegyzék A közalapítvány

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület

Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület 2007. ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ Kelt: 2008. június 30. 2 A Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület Alapszabályának

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: MH:17-074/100/2012 Üi.: Vincze Csaba Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottsága Melléklet: - Miskolc Holding

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata

Enying Város Önkormányzata Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 A Pénzügyi Ellenırzı és Rendészeti Bizottság 2010. november 09-i ülésére Tájékoztatás az Egyesített Szociális Intézmény feladatellátásáról,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. 18566945-8042-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY 4225 Debrecen, Csonkatorony u 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ----------------------------------------------------- az egyéb szervezet képviselıje 1 EGYSZERES KÖNYVITELŐ

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 18853951-1-17 17 Szekszárdi Törvényszék 17 PK 60047 /1996/3. 17/01/799 7100 Szekszárd, Béla király tér 6. 2012 Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2011.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Mohl Anna számvevı tanácsos Az önkorm nkormányzati nyzati alrendszer kötv tvény és hiteltartozása Az önkormányzati

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. 2010 év

Kiegészítı melléklet. 2010 év 18352144919933103 Statisztikai számjel VADASKERT TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY Kiegészítı melléklet A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerősített éves beszámolójához 2010 év Kecskemét,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére Ikt.szám: 5190-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

Részletesebben

Magyar Posta. Postás Szakszervezetek Határmenti Találkozója május 22. Elıadó: Szőts Ildikó, a Magyar Posta Zrt.

Magyar Posta. Postás Szakszervezetek Határmenti Találkozója május 22. Elıadó: Szőts Ildikó, a Magyar Posta Zrt. Magyar Posta Postás Szakszervezetek Határmenti Találkozója 2008. május 22. Elıadó: Szőts Ildikó, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója 1 Magyar Posta számokban 2007 162 milliárd Ft nettó értékesítési árbevétel

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere 2008. november 17. Sopron Sopron madártávlatból A hőség és a szabadság városa

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Összeállította: Kalapos Zoltánné Elıterjesztette: Csige Tamás ELİTERJESZTÉS Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Tisztelt Polgármester Úr(ak)! A Hajdúsági

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 284. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi belsı i terve E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

A pénzeszközök értéke a bankkivonatnak és a pénztárjelentésnek megfelelıen a fıkönyvvel egyeztetett egyenlegben kerültek kimutatásra.

A pénzeszközök értéke a bankkivonatnak és a pénztárjelentésnek megfelelıen a fıkönyvvel egyeztetett egyenlegben kerültek kimutatásra. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz 1./ Általános információk Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Típusa: nyílt alapítvány Jogállása: közhasznú szervezet

Részletesebben

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki:

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 11/2012. (III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1) önkormányzati rendelet

Részletesebben

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület Adószám:18010303-1-41 V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület 1048 Budapest, Hajló utca 7. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2010. év 1 V2 Baráti

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Pásztortőz Kulturális és Hagyományápoló Egyes az egyéb szervezetmegnevezése 6400 Kiskunhalas,Kossuth u.21. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.01.01-2011.12.31.

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben