K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK"

Átírás

1 K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. Felügyelő Bizottságában történő személyi változásról 57 / (02.24.) a közbeszerzési bíráló bizottság állandó tagjának megválasztásáról és díjazásáról 58 / (02.24.) az Európa Centrum KhT Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztásáról 60 / (02.24.) Szakképzési Tanács tagjainak megválasztásáról 5 94 / (02.24.) zárt ülés sajtódíj adományozásáról RENDELET 4/2005. (02.15.)Ör az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló évi 8 számú önkormányzati rendelet módosításáról 5/2005. (02.15.) Ör. a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről szóló 57/2001. (02.10) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 5 7 6/2005. (03.07.) Ör a talajterhelési díjról 7 7/2005. (03.03.) Ör az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2002. (02.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 8/2005. (03.01.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi ellátások, oktatási nevelési intézményekben biztosított szolgáltatások térítési díjairól HATÁROZATOK 39 / (02.10.) a évi költségvetési rendelet végrehajtását szolgáló intézkedésekről 40 / (02.10.) a évi vagyongazdálkodási irányelvek intézkedési tervéről 43 / (02.10.) Támogatási Közalapítvány alapító okiratának módosításáról / (02.10.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének módosításáról 45 / (02.10.) a Pécsi Filmünnep Közép-Európai Filmfesztivál KhT alapításáról 46 / (02.10.) DAPHNE II. pályázati programon való részvételről

2 2 47 / (02.10.) a közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióhoz készült cselekvési program jóváhagyásáról 48 / (02.10.) az ELOCA (Európai helyi közigazgatás a demográfiai változásban) projektben való együttműködésről 49 / (02.10.) FECSKEHÁZ építési program együttműködési megállapodásának módosításáról 50 / (02.10.) az Integrált Szociális Intézményben az időskorúak közétkeztetése tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásáról 51 / (02.10.) Pécs Városi Környezetvédelmi alap terhére történő támogatásokról a Környezetünkért Közalapítványon keresztül 52 / (02.10.) a pécsi, Megyeri úti 23996/2. hrsz-ú ingatlanra vételi jog alapításával kötött adás-vételi szerződés felbontásáról 53 / (02.10.) a Magasházra kötött adás-vételi szerződés módosításáról / (02.10.) a nem állami tulajdonú viziközműtől lakossági felhasználásra vásárolt ivóvíz támogatásáról 55 / (02.10.) zárt ülés GVOP közbeszerzési eljárás lezárásáról / (02.24.) a város, a megye és az egyetem együttműködéséről / (02.24.) vagyonhasznosítási szerződés elszámolásáról és közművek megvásárlásáról a Pécsi Ipari Park Gazdaságfejlesztő Rt-től 62 / (02.24.) a Támasz Alapítvány alapító okiratának módosításáról / (02.24.) Kisgyermek Szociális Intézmények alapító okiratának módosításáról 64 / (02.24.) a Pécs Története Alapítvány alapító okiratának módosításáról / (02.24.) Pécs város szociális szolgáltatástervezési koncepciójáról / (02.24.) a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás számára családsegítő és gyermekjóléti szolgálat biztosításáról 67 / (02.24.) az ISPA projekt évi teljesítéséről és a évi végrehajtás menetéről szóló beszámolóról 68 / (02.24.) Mecseki Bányavagyon - Hasznosító Rt. vagyonának átvételéről és ezzel egyenértékű kötelezettségvállalásáról 69 / (02.24.) a Komplex kulturális turisztikai együttműködés Pécs, Eszék, Baranya és Eszék-Baranya között című Interreg pályázatról 70 / (02.24.) DIGITAL HISTORY elektronikus történelmi és kulturális tartalomfejlesztési projektről 71 / (02.24.) a KRESZ-park vagyoni helyzetének rendezéséről / (02.24.) beszámoló a településrészi önkormányzatok tevékenységéről / (02.24.) honvédségi ingatlanok hasznosításáról / (02.24.) a 2005/2006. tanévben indítható elsős osztályok számának meghatározásáról / (02.24.) Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda horvát-magyar humán erőforrás fejlesztés Interreg pályázatról 27

3 3 76 / (02.24.) nevelési-oktatási intézmények házirendjének jóváhagyásáról / (02.24.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott általános iskolák napközis tevékenységének ellenőrzéséről 78 / (02.24.) dr. Thuránszky Emőke, dr. Nagy Andrea és dr. Füzi Ibolya háziorvosok megbízási szerződéseinek módosításáról 79 / (02.24.) dr. Kálmán Ildikó és dr. Trompos Katalin háziorvosok megbízási szerződéseinek módosításáról 80 / (02.24.) dr. Scháb Andrea fogszakorvos megbízási szerződésének módosításáról 81 / (02.24.) a 18. sz. iskolafogászati körzet területi ellátási kötelezettségének biztosításáról 82 / (02.24.) az Értelmi Fogyatékosok Egyesített Szociális intézmény igazgatójának kérelméről 83 / (02.24.) a Miroslav Krleža Horvát - Magyar Oktatási Központ konyharekonstrukció tervezési szerződésének megkötéséről 84 / (02.24.) közterület ingatlanok törzsvagyonba visszahelyezéséről / (02.24.) a pécsi 18939/3. hrsz-ú, Rákóczi úttól délre található telekrész értékesítéséről 86 / (02.24.) Pécs, Szabadság u udvari raktárépület bérbeadásáról (02.24.) Bittner A. u. Gödör u. összekötő út telekkönyvi rendezéséről / (02.24.) használat jogának bejegyzéséről a Pécs, Hajnóczy úti 610/2 hrsz-ú ingatlanra 89 / (02.24.) Pécs, Táncsics M. u. 54. sz. ingatlan és a Kertváros u. 2. sz. udvari ingatlan ideiglenes hasznosításáról 90 / (02.24.) Csurgó Hajnalka telekbővítési ügyéről / (02.24.) délnyugati elkerülő út ingatlanainak kisajátításához fedezet biztosításáról 92 / (02.24.) az Interreg III.A hulladék-gazdálkodási programhoz partnerségi nyilatkozatról 93 / (02.24.) a Déli kapu nyitása magyar-horvát kulturális és turisztikai együttműködések Pécs és Eszék városok térségei között elnevezésű INTERRG III.A pályázat beadásáról MELLÉKLETEK TÁRA 6 / ( ) számú. rendelet melléklete 33 7 / ( ) számú. rendelet melléklete 34 8 / ( ) számú. rendelet melléklete / ( ) számú határozat melléklete SZEMÉLYI RÉSZ

4 41/2005. (02.10.) sz. határozat bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 1.) A Közgyűlés tudomásul veszi Dr. Tóth Bertalan Pénzügyi Bizottsági tagságáról történő lemondását és a Pénzügyi Bizottság tagjává a mai nappal a Közgyűlés megbízatásának lejártáig Molnár Gézát megválasztja. 2.) A Közgyűlés Somogyvári Attila Közlekedési és Kommunális Bizottsági szakértői megbízását visszavonja és február 11. napjától Elekes Lajosnét a Közgyűlés megbízatásának lejártáig a Közlekedési és Kommunális Bizottság szakértőjének megbízza. 3.) A Közgyűlés Andráska Gergely, Tóth Krisztina Külügyi, Európai Integrációs és Informatikai Bizottsági szakértői megbízását visszavonja és február 11. napjától a Közgyűlés megbízatásának lejártáig Fuchs Gábort és Piros Lászlót a Külügyi, Európai Integrációs és Informatikai Bizottság szakértőjének megbízza. 4.) A Közgyűlés Orsulics Hajnalka Oktatási Bizottsági szakértői megbízását viszszavonja és február 11. napjától a Közgyűlés megbízatásának lejártáig Kis - Bogdán Jánost az Oktatási Bizottság szakértőjének megbízza. 5.) A Közgyűlés dr. Bódi Csilla Egészségpolitikai és Szociális Bizottsági szakértői megbízását visszavonja és 2005.február 11. napjától a Közgyűlés megbízatásának lejártáig Dávid Zsuzsannát az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság szakértőjének megbízza. 6.) A Közgyűlés felkéri dr. Papp Judit címzetes főjegyzőt, hogy a változásokkal kapcsolatban tegye meg a szükséges intézkedéseket. Határidő: február 10. Felelős: dr. Papp Judit címzetes főjegyző 42/2005. (02.10.) sz. határozat a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. Felügyelő Bizottságában történő személyi változásról 1.) A Közgyűlés Hering Gyulát ( 7628 Pécs, Egyenlőség útja 5 / b.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. Felügyelő Bizottsága tagjának - a bizottság tagjaira érvényes díjazással ( Ft / hó ), a jelenlegi tagok megbízásának lejártáig december 12-ig - megválasztja. 2.) A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselő Kabinet vezetőjét, hogy a Közgyűlés ezen döntéséről írásban értesítse a PVV Rt. Igazgatóságát, Felügyelő Bizottságát és Vezérigazgatóját. Határidő: azonnal Felelős: dr. Varga István főosztályvezető 57/2005. (02.24.) sz. határozat a közbeszerzési bíráló bizottság állandó tagjának megválasztásáról és díjazásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat közbeszerzéseinek lebonyolításában közreműködő bíráló bizottság állandó tagjául dr. Vargáné Partos Katalin köztisztviselőt, a Hatósági Főosztály, Műszaki Osztályának általános műszaki csoportvezetőjét március 1-jétől kezdődő határozatlan időre megválasztja. Díjazását március 1. napjától ,- Ft/hó összegben állapítja meg. Határidő: február /2004. (02.24.) sz. határozat az "Európa Centrum" Kht Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztásáról 1.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az "Európa Centrum" Kht. taggyűlése Schmidt Károlynét és Buczó Zoltánt - öt éves időtartamra, az eddigi érvényes díjazással - megválassza az "Európa Centrum" Kht. Felügyelő Bizottsága tagjának. 2.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az "Európa Centrum" Kht. taggyűlé-

5 5 sén ezen határozat 1. pontjában foglaltaknak megfelelően adja le szavazatát. Határidő: a Kht. következő taggyűlése 60/2005. (02.24.) sz. határozat Szakképzési Tanács tagjainak megválasztásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által működtetendő Szakképzési Tanács tagjainak Fratanolo János Németh Balázs Pintér János képviselőket választja meg. A Közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy döntéséről a Baranya Megyei Önkormányzat Elnökét tájékoztassa. Határidő: március 14. Felelős: Póla József főosztályvezető 94/2005. (02.24.) sz. zárt ülési határozat Sajtódíj adományozásáról A Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a polgármester előterjesztését Pécs Város Sajtódíja évi adományozásáról. 1.) A testület évben Pécs Város Sajtódíját, az adományozásról szóló oklevelet és a kitüntetéssel járó pénzjutalmat Gung László részére adományozza. 2.) A testület felkéri dr. Toller László polgármestert, hogy a kitüntetést, az oklevelet és a pénzjutalmat a Magyar Sajtó Napja alkalmából adja át a kitüntetettnek. A közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a pénzjutalom biztosításáról gondoskodjék. Határidő: Felelős: a városi sajtónapi ünnepség időpontja: 2005.március 11. a kitüntetés átadásáért: dr.toller László polgármester a jutalom összegének biztosításáért: dr. Tolnai Márta főosztályvezető RENDELETEK 4/2005 (02.15) számú rendelet az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló évi 8. számú önkormányzati rendelet módosításáról 1. Az 1994.évi 8. számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 11/A -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A "Fecskeház -i lakások bérbeadásának különös szabályai 11/A. (1) A Fecskeház olyan garzonház, melyben az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőit a Pécsi Tudományegyetem illetve Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata jelöli ki, az erre vonatkozó megállapodás alapján. 2. Az Ör. 11/B -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 11/B. A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) bérlőkijelölésére vonatkozó szabályok (1) A Fecskeház -i lakások bérlőit (továbbiakban: bérlő) a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) jelöli ki. (2) Bérlőül jelölhető az Egyetemmel, munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (továbbiakban: munkaviszony) álló 35. életévét be nem töltött oktató, aki házastársi vagy igazolt élettársi kapcsolatban él és vállalja, hogy évente a részére bérbeadott lakás előállítási költsége 5 %-ának megfelelő összegű készpénzt előtakarékossági betétben elhelyez. (3) Bérlőül jelölhető továbbá az Egyetem házastársi vagy élettársi kapcsolatban élő nappali tagozatos hallgatója is.

6 6 (4) A bérlőkijelölés legfeljebb öt évi határozott időtartamra történhet. A lakásbérleti jogviszony az öt év elteltekor megszűnik. (5) Ha az oktató munkaviszonya, illetve a nappali tagozatos hallgató hallgatói jogviszonya az öt év eltelte előtt szűnik meg, a munkaviszony, illetve a hallgatói jogviszony megszűnésének napján a lakásbérleti jogviszony is megszűnik. (6) Megszűnik a lakásbérleti jogviszony akkor is, ha a bérlő a lakásból az öt év eltelte előtt kiköltözik. (7) A bérlő a lakásbérleti jogviszony megszűnésének napján, de legkésőbb a lakásbérleti jogviszony megszűnését követő hat hónapon belül köteles a lakást kiürítve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó részére visszaadni. (8) A bérlő a lakásbérleti jogviszony megszűnésekor elhelyezésre igényt nem tarthat. (9) A lakásbérleti jogviszony nem hoszszabbítható meg. (10) A bérlő a részére bérbeadott lakást nem cserélheti el. (11) A bérlő a lakásba házastársán, élettársán és kiskorú gyermekén kívül más személyt még átmenetileg sem fogadhat be. 3. Az Ör. 11/C -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 11/C. A Pécsi Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) bérlőkijelölésére vonatkozó szabályok (1) Bérlőül jelölhető, érvényes bérbevételi kérelemmel rendelkező munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 35. életévét be nem töltött személy, aki házastársi vagy igazolt élettársi kapcsolatban él, akinek az egy főre jutó jövedelme a rendelet 4. (1) bekezdésében meghatározott jövedelemhatárt meghaladja és vállalja, hogy évente a részére bérbe adott bérlakás előállítási költsége 5 %-ának megfelelő összegű készpénzt előtakarékossági betétben elhelyez. (2) A bérlőkijelölés legfeljebb öt évi határozott időtartamra történhet. A lakásbérleti jogviszony az öt év elteltekor megszűnik. A bérlő öt év eltelte után köteles saját elhelyezéséről gondoskodni. (3) Megszűnik a lakásbérleti jogviszony akkor is, ha a bérlő a lakásból az öt év eltelte előtt kiköltözik (4) A bérleti jogviszony megszűnése után a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles a lakást kiüríteni. (5) A fecskeházi lakásba a bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával csak házastársát és kiskorú gyermekét fogadhatja be. (6) A fecskeházban lévő lakások bérlői a lakást nem cserélhetik el. (7) A fecskeházi lakásokat évente egyszer pályáztatni kell. (8) A benyújtott pályázatokat a Lakásfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság javaslatára a pályázati idő lejártát követő 30 napon belül a Közgyűlés bírálja el. (9) Az eredményes pályázókkal a bérbeadó bérleti szerződést köt. A pályázatok elbírálása során előnyben kell részesíteni az 5 évnél rövidebb fecskeházi elhelyezést igénylő és a legrégebb óta nyilvántartott kérelmezőket. 4. Ezen rendelet 2005.március 1.-én lép hatályba. Dr. Toller László s.k. polgármester Dr. Papp Judit s.k. címzetes főjegyző Záradék: elfogadta a Közgyűlés február 10 -i ülésén Kihirdetve: 2005.február 15- én. 5/2005.(02.15.) számú rendelet a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről szóló 57/2001.(10.10.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról

7 7 1. A Rendelet 2. (1) bekezdésének 8. francia bekezdésében, valamint a 2. (3) bekezdésében meghatározott belső ellenőr szövegrész hatályát veszti. 2. A jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Toller László s.k. Dr. Papp Judit s.k. polgármester címzetes főjegyző Záradék: elfogadta a Közgyűlés február 10-ei ülésén Kihirdetve: február 15. napján 6/2005. ( ) sz. rendelet a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 26. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a Ktd ában meghatározott kibocsátókra terjed ki. Adatszolgáltatási kötelezettség és eljárási szabályok 2. (1) A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, tárgyévet követő év március 31. napjáig Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgazdasági Főosztálya Adóügyi Osztályán (továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) tesz bevallást a rendelet mellékleteként meghatározott nyomtatványon. (2) A Pécsi Vízmű Rt az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatokat szolgáltat a tárgyévet követő év január 31. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról (korrigálva az adatot a locsolási célra felhasznált, mért ivóvízmennyiség mértékével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel). (3) Azon kibocsátók esetében, akik a szennyvizet az ingatlanon létesített tárolóban gyűjtik, jogosultak az adóalapot képező vízfogyasztás mennyiségét csökkenteni az arra jogosult szállító számlájával igazolható vízmennyiséggel, amelyet a szennyvíztárolóból elszállított. (4) Azon kibocsátók esetében, akiknél az ingatlant nem kötötték rá a közműves hálózatra vagy a vételezés nem mérőórával történik, a tárgyévi vízfogyasztást a közüzemi vízműről szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló évi 38. sz. önkormányzati rendelet 4. (1) bekezdésében meghatározott módon átalányként kell megállapítani. (5) Az adatszolgáltatás a kibocsátók azonosításához szükséges adatokra, valamint a Ktd. 12. (2) bekezdésében meghatározottakra terjed ki. (6) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjmentességben részesülő személyekről az önkormányzati adóhatóság vezet nyilvántartást. (7) Az önkormányzati adóhatóság a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés módját a Ktd ában meghatározottak alapján az adózás rendjéről szóló Art. rendelkezései szerint határozatban állapítja meg. (8) A Ktd. 21/A. (2) bekezdés alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátó a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Rt-nél vezetett számú talajterhelési díj beszedési számlája javára köteles befizetni. A befizetett díj az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételét képezi. Díjmentesség 3. (1) A talajterhelési díj megfizetése alól szociális körülményeik miatt mentesek

8 8 (a kibocsátó erre vonatkozó kérelme alapján): a.) a közös háztartásban élők, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, b.) egyedülálló kibocsátó havi nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 170 %-át, c.) az egyedülálló 70 év feletti kibocsátó. (2) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt a rákötés évében. (3) A rendeletben biztosított díjmentesség iránti kérelmet a bevallással együtt a tárgyévet követő március 31. napjáig az önkormányzati adóhatósághoz lehet benyújtani. A mentesség feltételeinek meglétét az igényjogosult adatokkal köteles alátámasztani. A díjmentességről a hatóság határozattal dönt. Értelmező rendelkezések 4. Kibocsátó: az a környezethasználó (1995. évi LIII. tv. 2. (2) bekezdése) természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi (elhelyezésénél és műszaki kialakításánál fogva), hogy a kibocsátó ingatlanát rácsatlakoztassa. Jövedelem: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. (1) bekezdés a.) meghatározottak. Család: az egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozók. Egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban él. Háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek. Vegyes és átmeneti rendelkezések 5. (1) A kibocsátó évi fizetési kötelezettségéről március 31. napjáig tesz bejelentést az önkormányzati adóhatósághoz. (2) A Pécsi Vízmű Rt január 31-ig szolgáltat adatot a kibocsátók köréről és évi vízfogyasztásukról. (Ktd. 21/A. (3) bekezdés) (3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd-ben, valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.) foglaltak irányadóak. (4) Abban a kérdésben, hogy adott ingatlan rendelkezésére áll-e a közcsatorna vitás esetben a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának állásfoglalását kell figyelembe venni. Hatályba lépés 6. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Toller László s.k. Dr. Papp Judit s.k. polgármester címzetes főjegyző Záradék: megalkotta a Közgyűlés február 24-i ülésén Kihirdetve: március hó 07. napján 7/2005.( ) számú rendelet Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2002.(02.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 1. A 2/2002. (02.15.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban rendelet) preambulumában "a kulturális javak védelméről és" szövegrész hatályát veszti. 2. A rendelet 4. (1) d.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: "4. (1/ d.) az egyetemes, a nemzeti és más kisebbségi kultúra megismertetését, tárgyi és szellemi értékeinek gyarapítását, az ünnepek kultúrájának gondozását, különös tekintettel a bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a lengyel, a német, ukrán, ruszin és a szerb nemzetiségi kultúrára,"

9 9 3. A rendelet 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: "6. (1) (Az önkormányzat a városi hagyományokat is figyelembe véve az alábbi közművelődési és művészeti intézményeket működteti:) Pécsi Kulturális Központ Pécsi Ifjúsági Központ Pécsi Városi Könyvtár Pécsi Nemzeti Színház Bóbita Bábszínház Pécsi Horvát Színház Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely Pannon Filharmonikusok-Pécs Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Művelődési Háza és Könyvtára" 4. Az rendelet 6. (2) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG Kht. 5. A rendelet 9. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: "9. (4) Az önkormányzat a pályázati szabályzatában írtak betartásával biztosítja a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet szerint benyújtandó pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt, amelyet minden évben az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmaz." 6. A rendelet 10. (2) bekezdése hatályát veszti. 7. A rendelet 1. sz. melléklete helyébe a jelen önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete lép. 8. Ez a rendelet március 10-én lép hatályba. Dr. Toller László s.k. polgármester Dr. Papp Judit s.k. címzetes főjegyző Záradék: megalkotta a Közgyűlés február 24-ei ülésén. Kihirdetve: március 03. napján. 8/2005. (03.01.) számú rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi ellátások, oktatási nevelési intézményekben biztosított szolgáltatások térítési díjairól 1. A Közgyűlés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv.(továbbiakban: Szt.) ában, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI tv. (továbbiakban: Gyvt.) ában kapott felhatalmazás alapján az önköltséget figyelembe véve az alábbiak szerint állapítja meg: (1) Gyermekétkeztetési térítés napi összege (ÁFA nélkül) Megnevezés Intézményi térítési díj Bölcsőde 227.-Ft/fő bentlakásos bölcsőde 320.-Ft/fő Nyitott bölcsőde (időszakos gyermekfelügyelet) 300.-Ft/óra 1 gondozott ellátásáért (étkeztetés nélkül) fizetett díj 300.-Ft/óra 4 órai igénybevétel felett 800.-Ft/fő Heti igénybevétel esetén Ft/fő Havi igénybevétel esetén Ft/fő Játszó csoport (étkezés nélkül) 300.-Ft/fő Óvodai ellátás 199.-Ft/fő Általános iskolai napközi 251.-Ft/fő Általános iskola ebéd 165.-Ft/fő Általános iskolai diákotthon 376.-Ft/fő Sajátos nevelési igényű gyermekek egész napi ellátása 526.-Ft/fő

10 10 Középiskolai kollégium Középiskolai ebéd Általános iskolai gyermeküdültetés Lisztérzékenyek óvodai ellátása Általános iskolai lisztérzékenyek napközi (2) Gyermekétkeztetésnek nem minősülő élelmezés napi térítési díja (ÁFA nélkül) reggeli vagy uzsonna ebéd vacsora (3) Házi segítségnyújtás óradíja (ÁFA nélkül) hivatásos gondozó foglalkoztatásakor tiszteletdíjas gondozó foglalkoztatásakor (4) Ápolást, gondozást nyújtó intézmények térítési díja: Integrált Szociális Intézmény Malomvölgyi úti Otthonának régi időskorú részlegében napi havi Integrált Szociális Intézmény Malomvölgyi úti Otthonának új időskorú részlegében napi havi 398.-Ft/fő 183.-Ft/fő 501.-Ft/fő 239.-Ft/fő 315.-Ft/fő 90,-Ft/fő 318,-Ft/fő 130,-Ft/fő 520.-Ft/óra 260.-Ft/óra Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Integrált Szociális Intézmény Malomvölgyi úti Otthonának mozgásfogyatékos részlegében napi havi Tímár utcai Idősek Otthonában napi havi Tüzér utcai Egyesített Szociális Intézmény Pécs, Tüzér u. 7.szám alatti telephelyén napi havi Tüzér utcai Egyesített Szociális Intézmény Pécs, Mártírok u. 9.szám alatti telephelyén napi havi Xavér utcai Egyesített Szociális Intézmény Pécs, Xavér u. 10.szám alatti telephelyén napi havi Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Xavér utcai Egyesített Szociális Intézmény Pécs, Alkotmány u. 77..szám alatti telephelyén napi havi Ft/fő Ft/fő Xavér utcai Egyesített Szociális Intézmény Pécs, Felsőbalokány u. 1.szám alatti telephelyén napi havi Ft/fő Ft/fő Xavér utcai Egyesített Szociális Intézmény Pécs, Barátság u. 18.szám alatti telephelyén napi havi Ft/fő Ft/fő 5) Értelmi Fogyatékosok Egyesített Szociális Intézménye (ÁFA nélkül)

11 11 átmeneti szállás napi 740.-Ft havi Ft nappali ellátást nyújtó napi 408.-Ft (6) Időskorúak gondozóháza Tüzér utcai Egyesített Szoc. Int. Pécs, Zipernovszky u. 1.szám alatti Időskorúak gondozóháza napi havi 1.150,-Ft/fő Ft/fő Tüzér utcai Egyesített Szoc. Int. Pécs, Garai u. 33. szám alatti időskorúak gondozóháza napi havi (7) Utógondozói ellátás (Pécsi Gyermekotthon 18 év feletti gondozottjai) napi havi (8) Gyermekek átmeneti otthoni ellátása napi havi (9) Családok átmeneti otthona Étkezés nélkül Étkezéssel (10) Támogató szolgálat térítési díja személyi segítés térítési díja személyi szállítás díja Ft/fő Ft/fő 810.-Ft/fő Ft/fő 810.-Ft/fő Ft/fő 345.-Ft/fő Ft/fő 648.-Ft/fő Ft/fő 520.-Ft/óra 30.-Ft/km 2.. (1) Az e rendelet 1..-ában szereplő ellátási formáknál az idősek otthona és a mozgásfogyatékosok ápoló-gondozó otthona ellátás Szt.117..(3) bekezdésének eseteit kivéve a személyi térítési díj megállapítása az intézményvezető hatáskörébe tartozik. (2) Amennyiben az idősek otthonában, vagy a mozgásfogyatékosok ápológondozó otthonában ellátott a havi jövedelméből nem tudja megfizetni az intézményi térítési díjat, a fenntartó határozattal állapítja meg a személyi térítési díjat a Szt (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Ilyen esetben a polgármester határozattal dönt a személyi térítési díjról a beutaló határozatban, vagy a térítési díj felülvizsgálata során. (3) A szociális étkeztetés, az idősek klubjában történő étkeztetés és a házi segítség nyújtás személyi térítési díját az e rendelet 1.sz. melléklete alapján kell meghatározni. (4) A házi segítségnyújtás valamint a támogató szolgálat keretében végzett mentális gondoskodás szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe. (5.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe. (6) Az 1.. (4)-(5)-(6) bekezdéseiben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért az Szt. térítési díj fejezete-, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II.17.) számú Kormányrendelet adott ellátásra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kell a személyi térítési díjat megállapítani. (7) Az 1.. (7)-(8)-(9) bekezdéseiben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti illetve gyermekvédelmi ellátásokért a Gyvt. térítési díj fejezete-, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyíté-

12 12 kokról szóló 133/1997. (VII.29.) sz. Kormányrendelet adott ellátásra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kell a személyi térítési díjat megállapítani. Gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben (1.. (1) bek.) a személyi térítési díjak megállapításánál az évi III.tv. és a gyermekek védelméről szóló évi XXXI.tv ban foglaltakra kell figyelemmel lenni. (8) A személyi térítési díj nem lehet magasabb az intézményi térítési díjnál. (9) Amennyiben a szociális vagy gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény vezetője által megállapított személyi térítési díjat a kötelezett vitatja a díjmegállapítás módjával nem ért egyet - a térítési díjról szóló értesítés kézhezvételéről számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a polgármester határozattal dönt a személyi térítési díjról. 3.. (1) Ha a térítési díj megfizetése a kötelezett saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti, illetve a szociális körülményei azt indokolttá teszik - az 1..(1) bekezdésében foglalt esetek kivételével a személyi térítési díj méltányosságból történő csökkentésére vagy elengedésére van lehetőség. (2) A személyi térítési díj csökkentése, vagy elengedése a kötelezett kérelme és az intézményvezető javaslata alapján történik. A kérelemhez jövedelemigazolást kell csatolni és az intézményvezető javaslatával együtt a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Főosztálya Szociálpolitikai Osztályához kell benyújtani. A személyi térítési díj méltányosságból történő csökkentéséről illetve elengedéséről a polgármester határozattal dönt. 4.. (1) Amennyiben a megállapított személyi térítési díjat a kötelezett nem fizeti meg határidőben az intézményvezető a fenntartóhoz fordul a díjhátralék megállapítása céljából. Ilyen esetben a Népjóléti Főosztály előkészítésében, a polgármester határozattal megállapítja a hátralékot és intézkedik a térítési díj behajtása érdekében. A jogerős határozatokat az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. tv. valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII.tv. alkalmazásával kell végrehajtani. (2) Amennyiben a térítési díjhátralékot a végrehajtás során behajthatatlannak nyilvánítják, a fenntartó a külön önkormányzati rendeletben foglaltak alapján intézkedik a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. Záró rendelkezések 5.. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi ellátások, oktatási nevelési intézményekben biztosított szolgáltatások térítési díjairól szóló10/2004. ( ) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. Dr. Toller László s.k. polgármester Dr. Papp Judit s.k. címzetes főjegyző Záradék: elfogadva a Közgyűlés február 24.-i ülésén Kihirdetve: március 01-én

13 13 HATÁROZATOK 39/2005. (02.10.) sz. határozat a évi költségvetési rendelet végrehajtását szolgáló intézkedésekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta dr. Toller László polgármester előterjesztését a város évi költségvetéséről. A költségvetési rendelet végrehajtása érdekében az alábbi intézkedések megtéte - lét rendeli el: 1.) Vizsgálandó a változó igényekhez rugalmasan alkalmazkodó óvodai kapacitás folyamatos biztosításának lehetősége a és az azt követő évek tekintetében. Határidő: április 30. Felelős: Póla József főosztályvezető 2.) Szakmai-iskolapolitikai szempontok figyelembevételével meg kell vizsgálni az önkormányzat által finanszírozott többlet óraszámok csökkentésének lehetőségét az oktatási ágazat teljes területén, a pedagógiai programokkal párhuzamosan. Határidő: május 31. Felelős: Póla József főosztályvezető 3.) Szakmai szempontok és demográfiai adatok figyelembevételével helyzetelemzés és intézkedés szükséges az általános iskolás korú gyermekek racionális elhelyezésére, a sajátos nevelési igényű tanulók képzésének gazdaságos biztosítására, az óraszükséglet és álláshely szám meghatározására. Határidő: április 15. Felelős: Póla József főosztályvezető 4.) A módosított közoktatási törvényben foglaltakra, a város teljes középfokú oktatási rendszerében/struktúrájában történt változásokra és a szakképzés megújulására is tekintettel, felül kell vizsgálni a középfokú oktatási intézmények jelenlegi struktúráját, szükség esetén átfogó koncepció birtokában a minőségfejlesztés céljából intézkedni kell a gazdaságosabb működést biztosító átszervezésről, profiltisztításról. Határidő: április 30. Felelős: Póla József főosztályvezető 5.) Megvizsgálandó, - elsősorban a peremkerületek tekintetében hogy az ún. nyitott iskola koncepció keretében, mely intézményben van lehetőség a korszerű könyvtári/informatikai szolgáltatás lakossági célokat is szolgáló bevezetésére. Támogatni kell az ezt segítő pályázatokat. Tárgyalásokat kell kezdeményezni a Baranya Megyei Önkormányzattal és a Pécsi Tudományegyetemmel az egységes könyvtárhálózat kiépítésének lehetőségéről. Határidő: június 30. Felelős: Póla József főosztályvezető 6.) Folytatni kell az intézmény-felújítás pályázati forrásokra is támaszkodó programját. Az elfogadott felújítási ütem figyelembe vételével, a sikeres pályázat előfeltételeként, folyamatosan kell gondoskodni a szükséges tervek elkészítéséről. Határidő: értelemszerűen Felelős: Jeszták Lajos főosztályvezető Póla József főosztályvezető 7.) Az érintettek széles körének bevonásával el kell készíteni az Európa kulturális fővárosa cím elnyerését segítő stratégiát. Ennek alapján készüljenek éves feladattervek, melyek megvalósításához szükséges erőforrások prioritását biztosítani kell. Határidő: március 31. Felelős: dr. Kunszt Márta alpolgármester 8.) Tovább kell fejleszteni az önkormányzat és az intézmények közötti információáramlás számítástechnikai támogatottságát, felhasználva a szakmai fejlesztésre biztosított normatív állami támogatást. Határidő: június 30. Felelős: Póla József főosztályvezető Zalán László osztályvezető 9.) A megváltozott jogszabályi feltételekre tekintettel át kell gondolni az EEI működését. Határidő: június 30. Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető 10.)Meg kell vizsgálni az önkormányzati fenntartású kulturális- és művelődési intézmények feladat ellátásának gazdasági

14 14 társaságokba, KHT-k-ba történő kiszervezésének lehetőségét, különös tekintettel az Európa Kulturális Fővárosa pályázat megvalósíthatóságára. Határidő: május 31. Felelős: Póla József főosztályvezető dr. Tolnai Márta főosztályvezető 11.) Át kell tekinteni a működési célú pénzeszközök átadásának célszerűségét, valamint azt, hogy a pénzeszköz átadások milyen mértékben szolgálják az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatellátását. Határidő: március 31. dr. Papp Judit címzetes főjegyző bizottsági elnökök 12.) Fel kell mérni az önkormányzat által ellátott, megyét érintő feladatokat és a Baranya Megyei Önkormányzattal egyeztetve kell biztosítani a finanszírozáshoz szükséges összeget. Határidő: március 31. Felelős: dr. Papp Judit címzetes főjegyző 13.)Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknél, valamint a számlavezető pénzintézetnél a folyószámlahitel kamatterheinek csökkentése érdekében a szükséges egyeztetést le kell folytatni. Határidő: február )Meg kell vizsgálni a PPP rendszer alkalmazhatóságát a beruházások forrásrészének kiváltása érdekében. Határidő: Felelős: folyamatos Jeszták Lajos főosztályvezető 15.)Az Informatikai Osztály vezetője az Igazgatási ágazat informatikai fejlesztéseire biztosított előirányzat felhasználása előtt kérje ki a Külügyi-, EU Integrációs és Informatikai Bizottság véleményét a tervezett számítástechnikai beszerzésekről, felújításokról. Határidő: Felelős: folyamatos Zalán László osztályvezető 16.)A szakfőosztályok az intézményvezetők bevonásával dolgozzanak ki javaslatot a költségvetési rendeletben ágazatonként előírt, év folyamán végrehajtandó létszámleépítés végrehajtására, intézményenként megjelölve a racionális gazdálkodás és feladatellátás-átszervezés következtében megszüntethető álláshelyek számát. Határidő: június 30. Felelős: Póla József főosztályvezető dr. Sohár Endre főosztályvezető intézményvezetők 17.)Az utcai szociális munka feladatellátás jogszabályi feltételeknek megfelelő kialakítását követően mivel a hajléktalanok ellátása az INDIT Közalapítvány és a Támasz Alapítvány által működtetett szolgálatok keretében került megszervezésre a Közgyűlés az e tárgyban korábban hozott 194/2004.(05.13.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi. Határidő: február )A Közgyűlés a évi költségvetésben elfogadott hitelfelvétellel kapcsolatban szükségesnek tartja, hogy a hitelt nyújtó pénzintézet kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történjen. Az eljárás lefolytatása speciális banki- és pénzügyi ismeretet és szakértelmet igényel, ezért a Közgyűlés úgy dönt, hogy az eljárást megfelelő speciális szakirányú ismeretekkel rendelkező szervezet bonyolítsa. Elrendeli továbbá, hogy az eljárást lebonyolító szervezet kiválasztása ugyancsak közbeszerzési eljárás keretében történjen. Határidő: azonnal Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 40/2005. (02.10.) sz. határozat a évi vagyongazdálkodási irányelvek intézkedési tervéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta és az alábbi tartalommal elfogadja a Gazdaság, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság előterjesztését a évi vagyongazdálkodási irányelvek intézkedési tervéről. 1.) Az Önkormányzatnak a társaságokban lévő üzletrészei

15 15 a.) Az illetékes bizottságok javaslata alapján a Gazdasági-, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság a társaságok évi üzleti terveinek elfogadását megelőzően meghatározza az Önkormányzat azon célkitűzéseit, amelyeket érvényesíteni kíván a társaságokkal kapcsolatban és erről a Közgyűlést az üzleti tervek elfogadását követően tájékoztatja. Határidő: február 28. Felelős: dr. Varga István főosztályvezető b.) A Közgyűlés a évi költségvetési rendelet elfogadását követően meghatározza azokat a kisebbségi társasági üzletrészeket, amelyek évi értékesítését indokoltnak tartja. Határidő: február 28. Felelős: dr. Varga István főosztályvezető c.) A társaságok a évi mérlegük elfogadását követő 30 naptári napon belül teljesítsék az Önkormányzatot megillető évi osztalék-fizetési kötelezettségüket. Határidő: június 30. Felelős: dr. Varga István főosztályvezető 2.) Az Önkormányzat készítsen évre ingatlanértékesítési tervet a évi költségvetés elfogadásáig. Határidő: február 10. Felelős: Jeszták Lajos főosztályvezető 3.) Az Önkormányzat elsősorban közművesített ingatlanokat értékesítsen, amenynyiben ez nem valósítható meg, a közművesítetlen ingatlanok értékesítésekor tartson meg tulajdonában olyan ingatlanokat, amelyek értéke a közművesítést követően jelentősen emelkedik. Határidő: folyamatos Felelős: Jeszták Lajos főosztályvezető 4.) Az Önkormányzat a hatályba lépő Pécsi Építési Szabályzat Szabályozási Terve alapján készítsen rangsorolási elveket a megvalósításához szükséges kisajátítási, kártalanítási igényekre valamint az ingatlanvásárlásokra, az elvek alapján pedig sorolja ezen igényeket, és különítsen el azok forrására pénzügyi fedezetet. Határidő: rangsorolási elv: április 30. ingatlanok sorolása: Felelős: október 31. Jeszták Lajos főosztályvezető 5.) Az Önkormányzat a számára jelenleg felesleges ingatlan hasznosítása során vizsgálja felül, hogy arra a későbbiekben mely időpontban lesz szüksége a feladatai ellátásához, és ennek ismeretében döntsön az ingatlan további hasznosításának módjáról. Amennyiben nem indokolt az ingatlan önkormányzati tulajdonban tartása, azt értékesíteni szükséges. Határidő: június 30. Felelős: Jeszták Lajos főosztályvezető koordinálásával Póla József és dr. Sohár Endre főosztályvezetők 6.) Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy ha az Önkormányzat ingatlan juttatásával támogat szervezeteket ne adjon hozzájárulást az ingatlan beépítéséhez vagy bővítéséhez, illetőleg a hozzájárulás kivételes megadásakor az ingatlant használóval olyan megállapodást kössön, amely szerint az Önkormányzatot a használat megszűnését követően nem terheli megtérítési kötelezettség. Határidő: folyamatos Felelős: Jeszták Lajos főosztályvezető Póla József főosztályvezető dr. Sohár Endre főosztályvezető 7.) Fokozott hangsúlyt kapjon az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága. Általános szempontként az önkormányzati vagyon hasznosítása versenyeztetési eljárás keretében történjen, csak különös méltánylást érdemlő esetben kerülhet sor a versenyeztetési szabályok alkalmazásának mellőzésére. Határidő: folyamatos Felelős: Jeszták Lajos főosztályvezető Póla József főosztályvezető dr. Sohár Endre főosztályvezető 8.)Az Önkormányzat törekedjen arra, hogy a vagyontárgyainak hasznosítása mindenkor a piaci viszonyoknak megfelelő forgalmi értéken történjen. Határidő: folyamatos Felelős: Jeszták Lajos főosztályvezető Póla József főosztályvezető dr. Sohár Endre főosztályvezető

16 16 9.) Indokolt annak felülvizsgálata szükség szerint a vagyonrendelet módosításával is, hogy a versenyeztetési eljárás mellőzésével hasznosított vagyontárgy esetében a hasznosítás jogát megszerzőt további kedvezmény (vételár, bérleti díj mérséklés) ne illesse meg. Határidő: folyamatos Felelős: Jeszták Lajos főosztályvezető Póla József főosztályvezető dr. Sohár Endre főosztályvezető 10.)Az Önkormányzat közút és közterület céljára szolgáló ingatlant kizárólag akkor vegyen tulajdonába, ha az ingatlan átruházó a közút és közterület kialakítását, kiépítését valamint közművesítését és a tulajdonba adás áfa fizetési kötelezettségét magára vállalja. Határidő: folyamatos Felelős: Jeszták Lajos főosztályvezető 11.)Indokolt áttekinteni a különféle szervezetek részére törzsvagyonon kívüli vagyontárgy ingyenes juttatását, arról nyilvántartást készíteni és azt folyamatosan vezetni. A továbbiakban a törzsvagyonon kívüli vagyontárgy ingyenes juttatására csak az eddig részükre átadott vagyontárgy hasznosításának felülvizsgálata és hasznosítási tapasztalatai ismeretében kerülhet sor. Határidő: június 30. Felelős: dr. Varga István főosztályvezető 12.)A Közgyűlés az 514/2004.( ) sz. határozat 12.) pontját hatályon kívül helyezi, mivel a Munkácsy M. u. 19. sz. alatti ingatlan eladásából származó várható összeg szerepel a költségvetési rendelet tervezett bevételei között. Határidő: folyamatos Felelős: Jeszták Lajos főosztályvezető 13.) Az Önkormányzat működjön közre a közötti időszakban az M57- es út (M6-os pécsi bekötése) megvalósításában, készüljön fel az ehhez szükséges ingatlanok megszerzésére a valószínűsíthető kormányzati igényekre tekintettel. Határidő: folyamatos Felelős: Jeszták Lajos főosztályvezető 14.) Át kell tekinteni a Pécsi Ipari Park részére hasznosításra átengedett ingatlanok körét és azok hasznosításának lehetséges módozatait, meg kell határozni a Pécsi Ipari Park Rt. fejlesztésének lehetséges irányát és célját. Határidő: május 31. Felelős: Gonda Tibor alpolgármester 15.) A Közgyűlés javasolja, hogy a 13. pontban megfogalmazottak csak Pécs közigazgatási területére vonatkozzanak. Határidő: folyamatos Felelős: Jeszták Lajos főosztályvezető 16.) A Közgyűlés javasolja kidolgozni, hogy a szervezetek részére ingyenesen juttatott ingatlanok használatának felülvizsgálata milyen módon történjen. Határidő: június 30. Felelős: dr. Varga István főosztályvezető 43/2005. (02.10.) sz. határozat Támogatási Közalapítvány alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1.) A Közgyűlés a Támogatási Közalapítvány alapító okiratának 5.pontját az alábbiak szerint módosítja: Az alapítvány legfőbb szerve és kezelője a 15 tagú kuratórium. 2.) A Közgyűlés a Támogatási Közalapítvány alapító okiratának 5.1.pontját az alábbiak szerint módosítja: Fratanolo János a kuratóriumi elnökének, valamint a kuratórium tagjai közül Koósz Margit, Lőcsei Attila, dr.kelemen Gábor, Alatyányi Ferencné, Tomics János lemondását a Közgyűlés tudomásul veszi. A kuratórium új elnöke: dr.schmidt Emília Pécs, Zöldfa u.30.sz. A kuratórium tagjai: dr.tóth Bertalan Pécs, Ady Endre u. 39. dr. Daczi Éva Pécs, Anikó u. 5. Pásztory Csaba Pécs, Regina u. 6.

17 17 Pásztory Dóra Pécs, Illyés Gyula u. 44. Medvetzky Antal Pécs, Budai Nagy Antal u. 4. Szűcs Zoltánné Pécs, Hunyadi János út. 71. dr.leib Rudolf Pécs, Fazekas Mihály u.6. De Blasio Antonio Pécs, Fischer Béla u. 11. dr.koltai Dénes Pécs, Kispiricsizma dűlő 5. dr.ivancsics Imre Pécs. Nagy Jenő u. 22. Fuchs Gábor Pécsvárad, Dózsa Gy.u 28. Gyura Barbara Pécs, Gém u. 7. dr.szalai János Pécs, Jókai Mór u. 34. Csürke József Cserkút, Rákóczi u. 25. szám alatti lakosok. 3.) A Közgyűlés a Támogatási Közalapítvány alapító okiratának 5.5. pontját az alábbiak szerint módosítja: A Felügyelő Bizottság tagjai: dr.fekete Éva Pécs, Deák Ferenc u. 93. Horváth Zoltán Pécs, Barackos út. 24. Fratanolo János Pécs, Gábor Áron u. 1. szám alatti lakosok. A Közgyűlés a Támogatási Közalapítvány alapító okiratának 6. pontját az alábbiak szerint módosítja: Az alapítvány titkára: Pásztory Csaba Pécs, Regina u. 6.szám alatti lakos. 4.) A Közgyűlés a Támogatási Közalapítvány alapító okirat 10. a) - Felügyelő Bizottság működésére vonatkozó - pontjában foglaltakat az előterjesztéshez mellékelt alapító okiratban foglaltaknak megfelelően kiegészíti. Az alapító okirat többi része változatlan marad. 5.) A Közgyűlés felhatalmazza dr.toller László polgármestert, hogy a módosított alapító okiratot írja alá. Határidő: azonnal Felelős: dr.toller László polgármester 6.) A Közgyűlés utasítja a Jogi és Önkormányzati Főosztály vezetőjét, hogy a változás átvezetése iránti szükséges intézkedéseket a Baranya Megyei Bíróság felé tegye meg. Határidő: értelem szerint Felelős: dr.modrovits Sándor aljegyző 44/2005. (02.10.) sz. határozat Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének módosításáról 1. A Közgyűlés az előterjesztésben foglaltak alapján a Polgármesteri Hivatal önálló, osztály szintű szervezeti egységeként, Ellenőrzési Osztály elnevezéssel egységes belső ellenőrzési szervezetet hoz létre, amely a címzetes főjegyző közvetlen irányítása alatt működik. 2. A Közgyűlés az 1.) pontban foglaltakra tekintettel, azzal egyidejűleg a Jogi és Önkormányzati Főosztály Ellenőrzési Osztály elnevezésű szervezeti egységét, valamint a Tisztségviselői Kabinet Belső Ellenőrzés elnevezésű részlegét megszünteti. Határidő: február 15. Felelős: dr. Papp Judit címzetes főjegyző 3. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az 1.) pont szerint kialakítandó Ellenőrzési Osztály - erre vonatkozó külön megállapodás alapján-a kisebbségi önkormányzatok, a Városi Tűzoltóság, valamint a GESZ belső ellenőrzési feladatait is ellássa. 4. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a belső ellenőrzési tevékenységhez kapcsolódó többletfeladat, valamint a 3. pontban foglaltak ellátásához létszámfejlesztés keretében 2 fő felsőfokú képzettségű belső ellenőr alkalmazását biztosítja. A létszámfejlesztés költség vonzatát öszszesen e Ft-ban határozza meg, amelyből e Ft-ot személyi juttatásként, míg e Ft-ot a munkaadót terhelő járulékként biztosít a évi költségvetés terhére.

18 18 5. A Közgyűlést egyetért azzal, hogy a Közgazdasági Főosztály Adóügyi Osztálya keretében Adóügyi Csoport, Végrehajtási Csoport és Pénzügyi Csoport elnevezésű belső szervezeti egységek alakuljanak ki, és a jelenlegi szervezeti tagozódás ennek megfelelően módosuljon. 6. A közgyűlés utasítja a Címzetes Főjegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjét a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően módosítsa és tegye meg a szervezeti változással kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket. Határidő: február 15. Felelős: dr. Papp Judit címzetes főjegyző 45/2005. (02.10.) sz. határozat a Pécsi Filmünnep Közép-Európai Filmfesztivál KhT alapításáról A Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta dr. Toller László polgármester előterjesztését a Pécsi Filmünnep Közép-Európai Filmfesztivál Kht. alapításáról. A szükséges intézkedések megtétele érdekében a Közgyűlés az alábbiakról határozott: 1.) A Közgyűlés indokoltnak tartja a Pécsi Filmünnepek megszervezését; a város számos nagysikerű országos és nemzetközi kulturális rendezvényének tapasztalataira építő és a korábbi Pécsi Filmszemléhez hasonlóan magas művészi színvonalú szakmai, egyúttal a város szélesebb közönségét is megszólító, fesztiváljellegű nemzetközi rendezvénysorozat megszervezését. Határidő: folyamatos, első alkalommal szeptember 28-tól október 2. 2.) A Közgyűlés úgy határoz, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621. Pécs, Széchenyi tér 1. sz., képv.: dr. Toller László polgármester) Ft, azaz hárommilió Ft kizárólag pénzbetétből álló törzstőkével megalapítja a Pécsi Filmünnep Közép-Európai Filmfesztivál közhasznú társaságot (székhelye: Pécs, Lyceum u. 7). A Közgyűlés az előterjesztés mellékletét képező alapító okiratot jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidő: azonnal 3.) A Közgyűlés elfogadja az Önkormányzat és a megalakuló kht. közti, az előterjesztéshez mellékelt közhasznú szerződés tervezetét és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal 4.) A Közgyűlés az alapító okirat aláírásának napjától számított 5 éves időtartamra megválasztja a kht. első ügyvezetőinek Szekeres Dénes 1020 Budapest, Előd Vezér u. 21. Gyimesi Kinga 7622 Pécs, Vasvári P. u. 2. szám alatti lakosokat. A ügyvezetők díjazása: Ft/hó 5.) A Közgyűlés az alapító okirat aláírásának napjától számított 5 éves időtartamra megválasztja a Felügyelő Bizottsága tagjainak Békés István 7632 Pécs, Móra F. u sz., Stenczer Béla 7621 Pécs, Toldi M. u. 6. sz., Meixner András 7631 Pécs, Nagypostavögyi út 26/1. szám alattilakosokat. A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása: Ft/hó 6.)A Közgyűlés az alapító okirat aláírásának napjától számított 5 éves időtartamra a kht. könyvvizsgálójának a Property Audit Kft.-t ( 1016 Budapest, Naphegy u. 35., cégjegyzékszáma: , a könyvvizsgálatért felelős személy: dr. Szalay László, Budapest, Naphegy u. 35. sz. alatti lakos) bízza meg Ft + ÁFA / hó díjazással. Határidő: azonnal 7.) A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a Ft

19 19 törzsbetétet a Kht. bankszámlájára utalja át. Határidő: február 15. Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 8.) A Közgyűlés a évi költségvetés terhére a évi rendezvénysorozat megszervezéséhez, a kht. megalakításához és működéséhez 40 millió Ft-ot biztosít, a kötelezettségvállalás forrása a évi költségvetési-tervezetben a Költségvetési Bizottság javaslatára az általános tartalék címen szereplő költségkeret. Határidő: Felelős: az alapító okiratban, valamint a Költségvetési Bizottság által jóváhagyott ütemtervben foglaltak szerint dr. Toller László polgármester dr. Tolnai Márta főosztályvezető 9.) A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy készítse el a 40 M Ft felhasználásának ütemtervét, melyet terjesszen a Költségvetési Bizottság elé. Határidő: február 28. Felelős: dr. Varga István főosztályvezető ügyvezetők 10.)A Közgyűlés felkéri a Kht ügyvezetőit, hogy a Pécsi Filmünnep Közép-Európai Filmfesztivál közhasznú társaság megalapításához szükséges további intézkedések megtételéről gondoskodjanak. Határidő: azonnal Felelős: Szekeres Dénes ügyvezető Gyimesi Kinga ügyvezető 46/2005. (02.10.) sz. határozat DAPHNE II. pályázati programon való részvételről A Közgyűlés a Jogi, Igazgatási, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság előterjesztését megtárgyalva - az Európai Bizottság Külés Biztonságpolitikai Főosztálya által kiírt, két év alatt megvalósuló DAPHNE II pályázati programon való részvételt támogatja. A programban az önkormányzat partner szervezetként vesz részt, a pályázó és annak lebonyolítója a Baranya Ifjúságáért Kht. Az önkormányzat javasolja, hogy a kht. a program megvalósításához elnyerhető maximális támogatásra nyújtsa be a pályázatot, melynek éves összege ,- Euró, azaz ,- Ft; a kétéves programot figyelembe véve ,- Ft. Az önkormányzat a pályázathoz szükséges 20% önerőt, összesen ,- Ft-ot a és években két egyenlő részletben biztosítja évben a Pályázati Önrész Alap terhére ,- F-ot biztosít, illetőleg évre vonatkozóan kötelezettséget vállal arra, hogy a költségvetéséből a további ,- Ft-ot a Baranya Ifjúságáért Kht részére finanszírozza. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy az ez évi önrész fedezetét biztosítsa, illetőleg a jövő évben esedékes további forrás költségvetésbe történő beépítéséről gondoskodjék. Határidő: azonnal, ill évi költségvetés előkészítése dr. Tolnai Márta főosztályvezető dr. Varga István főosztályvezető 47/2005. (02.10.) sz. határozat a közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióhoz készült cselekvési program jóváhagyásáról 1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Pécs Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójához évre készült Cselekvési Programot az előterjesztés mellékletét képező szövegezéssel jóváhagyja. Határidő: Cselekvési Programban megjelölt határidők Felelős: Cselekvési Programban megjelölt személyek illetve testületek 2.) A Cselekvési Program megvalósításához szükséges anyagi fedezet biztosításául Pécs város évi költségvetésében biztosított ,- Ft nagyságú célkeret, illetve a Jogi, Igazgatási, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

20 ,- Ft nagyságú bizottsági kerete szolgál. 48/2005. (02.10.) sz. határozat az ELOCA (Európai helyi közigazgatás a demográfiai változásban) projektben való együttműködésről A Közgyűlés úgy dönt, hogy Pécs Megyei Jogú Város megfigyelő partnerként részt vesz az ELOCA (Európai helyi közigazgatás a demográfiai változásban) elnevezésű projektben. A Közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert a részvételhez szükséges Szándéknyilatkozat és Kötelezettségvállalási nyilatkozatok aláírására. Határidő: február 28. dr. Sohár Endre főosztályvezető 49/2005. (02.10.) sz. határozat FECSKEHÁZ építési program együttműködési megállapodásának módosításáról A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Koller u-ban épülő 61 lakásos garzonház fecskeház megvalósításánál az Oktatási Minisztérium a Pécsi Tudomány Egyetem és Pécs M. J. Város Önkormányzata között án megkötött együttműködési megállapodás 1. számú módosítása az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal megkötésre kerüljön. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás1. számú módosításának aláírására. Utasítja a Lakásgazdálkodási Csoportot, hogy a megállapodás megkötését követően a bérlő kijelöléssel kapcsolatban a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: azonnal Jeszták Lajos főosztályvezető dr. Varga Pál Józsefné csoportvezető 50/2005. (02.10.) sz. határozat az Integrált Szociális Intézményben az időskorúak közétkeztetése tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásáról A közgyűlés megtárgyalta a Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság fenti tárgyú előterjesztését és úgy döntött, hogy a Szociális Intézmények Gazdasági Szolgálata egyszerűsített közbeszerzési eljárást folytasson le a Malomvölgyi úti Integrált Szociális Intézmény gondozottjainak étkeztetése tárgyában. Az ajánlati felhívást és az ajánlattételi dokumentációt azzal egészíti ki, hogy a cukorbetegek étkeztetésének biztosítása érdekében az ajánlattételi felhívásban a kiíró írja elő a diabetikus étkeztetést biztosító ISO minőségbiztosítási rendszer meglétének szükségességét. Utasítja a Szociális Intézmények Gazdasági Szolgálatának vezetőjét, hogy az ajánlati felhívást tegye közzé a Közbeszerzési Értesítőben, és a közbeszerzési eljárást folytassa le. Az eljárást lezáró döntési javaslatát terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: az ajánlati felhívásban foglaltak szerint Felelős: Mátyás Tibor, a SzIGSz vezetője 51/2005. (02.10.) sz. határozat Pécs Városi Környezetvédelmi alap terhére történő támogatásokról a Környezetünkért Közalapítványon keresztül A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Város- és Környezetfejlesztési Bizottság 133 / 2004.(12.08.) számú határozata szerint a Zöld Híd Alapítvány Ft támogatást kapjon a Pécs Városi Környezetvédelmi Alap terhére meghirdetett pályázat keretében. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az elnyert támogatások felhasználását - beleértve a fenti alapítvány támogatásának felhasználását is - a Környezetünkért Közalapítvány koordinálja, melynek végrehajtásához szükséges összeget Ft-ot - az Alapítványnak átadja a Pécs Városi Környezetvédelmi Alap évi kerete terhére az előterjesztés mellékletét képező támogatási szerződés szerint. Az

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (II.22.), a 44/2007. (XII.28.), a 39/2013. (IX.23.) és a 44/2016. (X.28.)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll. 31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

(A 39/2015. (Xl.24.) módosító rendelettel, valamint a 16/2016. (lll.22.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.)

(A 39/2015. (Xl.24.) módosító rendelettel, valamint a 16/2016. (lll.22.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll.31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2005.(II.03.) számú rendelete. a talajterhelési díjról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2005.(II.03.) számú rendelete. a talajterhelési díjról 4 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005.(II.03.) számú rendelete a talajterhelési díjról Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2004.(VII.23.) rendelete. a talajterhelési díjról

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2004.(VII.23.) rendelete. a talajterhelési díjról Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2004.(VII.23.) rendelete a talajterhelési díjról Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Közgy Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/1999.(11.01.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában álló tartós bentlakásos szociális intézmények igénybevételéről Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Balatonboglár Városi Önkormányzat a talajterhelési díjról szóló 3/2013. (III.26.) számú önkormányzati rendelete módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben)

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben) AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL (egységes szerkezetben) 1.) A rendelet hatályba lép: 2007. január 1-jén. 2.) A 19/2006. (XII. 13.) számú rendelet hatályba

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(VIII.15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 22/2004. (IX. 22.) számú rendelete a talajterhelési díjról egységes szerkezetben a 11/2005. (IV.27.) sz. ör. rendelettel Lábatlan Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 34/2004.(XII. 23.) RENDELETÉNEK A 2/2005.(I.

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról.

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a környezetterhelési

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2005.(III.31.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2005.(III.31.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2005.(III.31.) KGY. r e n d e l e t e a talajterhelési díjról (egységes szerkezetben a 29/2009.(IX.29.) KGY rendelettel) A Közgyűlés a környezetterhelési

Részletesebben

szolgáltatási szerződés bemutatásával kell igazolni. A kedvezmény érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással egyidejűleg a rendelet 1. számú mellékl

szolgáltatási szerződés bemutatásával kell igazolni. A kedvezmény érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással egyidejűleg a rendelet 1. számú mellékl Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról (egységes szerkezetben a 10/2014. (IV.30.) Önk. rendelettel) Nagykálló Város Önkormányzat

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e 1 NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e a talajterhelési díjról Nyírmada Nagyközség Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX.

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. A talajterhelési díj mértékének meghatározása 3. (4) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3 (Köt. 12.

Rendelet hatálya 1. A talajterhelési díj mértékének meghatározása 3. (4) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3 (Köt. 12. Pusztazámor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VII. 09.) Ör. sz. rendelete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéséhez kapcsolódó talajterhelési díjról

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

(Tervezet) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területére. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség

(Tervezet) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területére. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség ELŐTERJESZTÉS a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás és eljárási szabályokról szóló rendelettervezethez Tisztelt

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról

Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról Kővágótöttös község Önkormányzatának Képviselő-testülete A környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 14/2007. (IV. 27.) rendelet módosítása

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 14/2007. (IV. 27.) rendelet módosítása KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 Kapuvár, Fő tér 1. (96) 596-001 napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság A pénzben és természetben nyújtott szociális

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 172. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. december 13-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2004.(XII. 31.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2004.(XII. 31.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2004.(XII. 31.) önkormányzati rendelete A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete. /2015.(...)önkormányzatai rendelete. a talajterhelési díjról. (tervezet)

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete. /2015.(...)önkormányzatai rendelete. a talajterhelési díjról. (tervezet) Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete /2015.(...)önkormányzatai rendelete a talajterhelési díjról (tervezet) Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete./2015.(...)önkormányzatai rendelete

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(XI. 28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(XI. 28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról 15/2012.(XI. 28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A (2) bekezdésében, és

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

IX. 19/2012. (V.22.) 24/2011. (IX.26.)

IX. 19/2012. (V.22.) 24/2011. (IX.26.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Jánoshalma település Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Püspökmolnári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet-tervezet. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete

Rendelet-tervezet. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete Rendelet-tervezet Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló a 9/2009. (XI.30.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 20/2004./08.31./ rendelete a talajterhelési díjról

Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 20/2004./08.31./ rendelete a talajterhelési díjról Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 20/2004./08.31./ rendelete a talajterhelési díjról Egységes szerkezetben a 20/2014. (XII. 01.), a 22/2014.(XII.22.) és a 29/2015. (XI. 02.) számú Önkormányzati

Részletesebben

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. Rendelet hatálya. Eljárási szabályok. A talajterhelési díj alapja, mértéke, egységdíja

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. Rendelet hatálya. Eljárási szabályok. A talajterhelési díj alapja, mértéke, egységdíja Mikepércs Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VI.06.) számú KT. rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. Gyermekvédelmi alap és szakellátások biztosításához szükséges további döntésekről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. Gyermekvédelmi alap és szakellátások biztosításához szükséges további döntésekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2013. (09.19.) számú határozata Gyermekvédelmi alap és szakellátások biztosításához szükséges további döntésekről 1.) A Közgyűlés a Pécs és Környéke

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 32/2009. (VI.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000. (III. 17.)

Részletesebben

(1d) A Szücs és Társa Kft. a 3. melléklet 2. pontja szerinti rezsiköltséget számláz az étkezést igénybe vevő költségvetési szerv számára.

(1d) A Szücs és Társa Kft. a 3. melléklet 2. pontja szerinti rezsiköltséget számláz az étkezést igénybe vevő költségvetési szerv számára. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 9/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE. A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben)

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE. A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben) JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (Egységes szerkezetben a 38/2015. (XII. 18.)' módosító rendelettel) Budakeszi Város

Részletesebben

14. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28. napjára összehívott ülésére

14. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28. napjára összehívott ülésére 14. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28. napjára összehívott ülésére Előterjesztés tárgya: A talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadása

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Gyömrő Város Önkormányzatának 5/2010. (III. 17.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról a 10/2011. (III.29.) sz. és a 17/2011.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) rendelete a talajterhelési díjról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) rendelete a talajterhelési díjról 1 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) rendelete a talajterhelési díjról Egyek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház)

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház) Kazincbarcika Város Önkormányzatának 7/1998. (II. 27.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 1 Kazincbarcika

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

II. Általános rendelkezések

II. Általános rendelkezések Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (III.17.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja:

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-4/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Az ellátások formái

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Az ellátások formái Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (III.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a gyermekvédelmi alapellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

38/2007. (XII.10.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

38/2007. (XII.10.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ a 20/2009. (IX.25.) és a 28/2013. (VI.24.) rendelet által módosított 38/2007. (XII.10.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben