TANULMÁNY. Gondolatok az önkormányzati gazdaságról, szabályozó rendszeréről. avagy: Az önkormányzatok feladatarányos finanszírozása.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNY. Gondolatok az önkormányzati gazdaságról, szabályozó rendszeréről. avagy: Az önkormányzatok feladatarányos finanszírozása."

Átírás

1 Az első legfontosabb dolog: Legyen bátorságunk elkezdeni. Clemenceau. TANULMÁNY Gondolatok az önkormányzati gazdaságról, szabályozó rendszeréről avagy: Az önkormányzatok feladatarányos finanszírozása Készült: 2011 Készítette: Pálfi András

2 TARTALOMJEGYZÉK: BEVEZETŐ 3 1. A FELADATSTRUKTÚRA Minisztériumok Önkormányzatok Települési önkormányzatok Középszint Társulás Civil szervezetek 8 2. AZ ÖNKORMÁNYZATOK FINANSZÍROZÁSÁNAK ELMÉLETI KATEGÓRIÁI 8 3. EGY FELADATARÁNYOS TERVEZÉSI, ELOSZTÁSI RENDSZER ÉS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A modell bemutatása A központi alapok elosztása Településüzemeltetési alap Az ide sorolható feladatok, s legfontosabb jellemzőik Arányok a településkategóriák között Magasabb szintű közösségi feladatok alapja A feladatok mérése A feladatarányos finanszírozás technikája A feladatváltozások Az egyes események (tranzakciók) hatásának kimutatása A változások együttes hatása A HELYI ALAP (-OK) TOVÁBBI ALAKULÁSA A FELADATARÁNYOS ELOSZTÁS ÉS A BEVÉTELI ÉRDEKELTSÉG Érdekeltség a bevételek alakulásában Szervezeti szintű érdekeltség gyakorlati kérdései Az átlagos fedezeti összeghez viszonyított többlet kezelése Az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása A település jövedelemtermelő képességéhez kapcsolódó érdekeltségi elem További kiegészítő eszközrendszerek alkalmazásának lehetősége 32 ÖSSZEFOGLALÓ 33 Mellékletek: 1a-h Az első legfontosabb dolog: 2

3 Legyen bátorságunk elkezdeni. Clemenceau. Gondolatok az önkormányzati gazdaságról, szabályozó rendszeréről Bevezető avagy Az önkormányzatok feladatarányos finanszírozása. Államháztartási, önkormányzati reform! Jó magyar mondás szerint már a csapból is ez folyik! Ami nem is lenne baj, ha e szavak mögött mindig valós tartalmak jelennének meg. Kis lépésekkel is messzire lehet jutni! Ha jól tudom Benjamin Disraeli mondta, magyar fordításban; Haladó országban a változás állandó. A gond véleményem szerint az, hogy sok esetben apróbb tüneti, hiánypótló intézkedésekre is ráhúztuk (-zuk) a reform kategóriáját, ami pedig nem is reform, vagy a nagy reform elhatározásokból csak tüneti kezelések lettek, lesznek. Egyébként is mi az, hogy reform? Hol kezdődik? Hol végződik? Milyen léptékű? Van e- egyáltalán kezdete, illetve vége? stb-stb. Államháztartás, önkormányzat, mint kategóriák említésekor nekem mindig alapvetően két másik kategória, a feladat és a pénz jut eszembe. Beugrik még a vagyon is, de témám szempontjából, felfogásom szerint ez nem önálló kategória, pénz is vagyon, valamilyen formában a tárgyiasult vagyon is pénz. A pénzből vagyon, a vagyonból pénz lehet, s az értelmesen felhasznált, úgymond költségként elköltött, elszámolt pénz, vagyonérték is vagyon, csak az ennek nyomon követése (egészség, tudás, a szükségletek mindig magasabb szinten történő kielégítése, a munkaerő újratermelődése, stb.) nem mindig egyszerű. De visszatérve a tanulmány témájához! Megítélésem szerint az önkormányzatok pénzügyi szabályozásának területén lényegesen nagyobb léptékű változások történtek, mint a feladatok rendszerében melyek legjelentősebbike - az egészségügy teljesítményfinanszírozása mellett - a jelenleg is funkcionáló forrásszabályozás mechanizmusának kidolgozása, bevezetése volt. A feladatok mentek ide-oda, attól függően, hogy a centralizálási, vagy éppen a decentralizálási törekvések kaptak nagyobb hangsúlyt esetenként ötletszerűen. Tanulmányomban, az államháztartás részeként lényegében csak az önkormányzati feladatokkal, illetve alapvetően az önkormányzatok pénzügyi szabályozásával kívánok foglalkozni. A címből eredően, helyesebben azért e cím, mert a tanulmányban megfogalmazottak csak gondolatok, sem időm, sem energiám nem volt, nincs és nem is lesz, egyszerűen lehetetlen, hogy kellő mélységben kimunkáljam a gondolataimat. Annál is inkább mivel a témával csak hobbi szinten foglalkoztam, (-om) akkor, addig, amíg időm, energiám volt, van rá. És egyáltalán van rá igény? Korábbi tanulmányaim azt mutatták, hogy nem sok, vagy nincs szándék arra, hogy e témában folyjék egy kutatás. Meggyőződésem, hogy a rendszer célszerűen működik, s előbb utóbb találok egy értő fület, egy pozitív szándékot, elindulhat egy kutatás, amely igazolja meggyőző- 3

4 désemet, vagy megcáfolja azt. Nem hiszem, hogy megtaláltam a bölcsek kövét 1, viszont hiszek a kollektív gondolkodás bölcsességében, ami jól hasznosítva csodákra lehet képes. Az önkormányzati gazdaság egy rendkívül bonyolult (túlbonyolított?!), összetett, érzékeny rendszer, tele szubjektív elemekkel, érdekellentétekkel, esetenként alaptalanul szított érdekellentétekkel. Ezt bonyolítja, hogy a gyakorlatban alkalmazott pénzügyiszámviteli információs rendszerben egyszerűen nem lehet megválaszolni a közgazdaság, a józan paraszti ész, a kvázi piaci mechanizmus alaptételét, azt, hogy mi, mibe kerül. 2 Sok esetben az sem egyértelmű, hogy mi az 3, amiről azt szeretnénk tudni, hogy miben kerül. A forrásszabályozás véleményem szerint betöltötte szerepét, a mechanikusan, sematikusan alkalmazott bázisfinanszírozási rendszernél jobb. Meggyőződésem, hogy a jelenlegi önkormányzati struktúra, a mai feladatelosztási rendszer, megspékelve az alapvető mérőszámok hiányával, a kistérségi, illetve akármilyen társulások alkalmazott rendszerével, a jelenlegi, ún. forrásszabályozási rendszerben kezelhetetlen 4. A megállapítást cáfolhatja, hogy az eltelt időszakban minden kritika ellenére, minden önkormányzat működőképes maradt. Ez véleményem szerint annak tudható be, hogy voltak, vannak olyan konstrukciók - ÖNHIKI, vis maior, stb. - alapok, melyből a kvázi ellehetetlenülő önkormányzatok folyamatosan mentőövet kaptak, kapnak, vagy esetenként megalázó körülmények között igyekeznek biztosítani a feladatellátást. E kiegészítő mechanizmusok rendszeridegen elemek a forrásszabályozás elméletében, mert ezek valamilyen úton, módon nyíltan, vagy kevésbé nyíltan egyfajta kiadási szintet illesztenek a forrásszabályozás mellé. Nem akarok ebbe mélyebben belemenni, mások is, és én is kifejtettem már az ezzel kapcsolatos gondolataimat. Mindenképpen szükség van egy megbízhatóbb elosztási rendszerre, az önkormányzatok szabályozási rendszerének gyökeres reformjára. A jelenlegit is életben lehet tartani, lehet toldozni, foldozni szinte bármeddig, de fogyatékosságaiból eredően mindig újra fogja termelni a problémákat. A közelmúltban, az általam megismert tanulmányok alapján a szabályozó rendszerekkel kapcsolatos elvárások, elméleti megközelítések rendkívül gazdag, színes szakirodalommal rendelkeznek, de az operatív megvalósítás lehetőségeit boncolgató tanulmányok száma rendkívül kevés. 1 Talán csak egy ici-pici morzsát, amiből közösen gondolkodva lehet kihozni valamit. 2 Egyre inkább az az érzésem, hogy a jelenlegi számvitelben ez nem is fontos, nem is tudni mi a fontos annyira bürokratikus az egész, hogy a fától nem látjuk az erdőt. 3 Itt alapvetően a mérőszámok hiányára, illetve a kiválasztás célszerűségére, illetve célszerűtlenségére gondolok. Pl. szerintem az iskolai rendszerű oktatást a tanulók csoportosan, tanulócsoportba szervezve veszik igénybe, természetesen tudom az indokát, de ma sem tudom elfogadni, hogy a jelen finanszírozás részeként miért a tanulói létszám áll a finanszírozás középpontjában. Elrémülve olvastam az 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztatóban az Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladat mutatószámát, Teljesítménymutató: Üzemeltetett útpálya hossza (km, m²) Üzemeltetett hidak, alagutak hossza (km). Hogy ez mit jelent az önkormányzatoknál! az nem egészen világos számomra. 4 A közelmúltban egy kutatás keretében elkezdtem foglalkozni azzal, hogy a normatívák mintegy 20 éves időtávlatban, mennyiben fedezik a feladatellátással kapcsolatos kiadásokat. Egyszerűen megfoghatatlanok, kezelhetetlenek, összehasonlíthatatlanok az adatok a szinte folyamatos ad hoc jellegű, ésszerűtlenváltozások miatt. Talán egyszer megpróbálom papírra vetni tapasztalataimat. 4

5 E tanulmányban megpróbálom közreadni azokat a gondolatokat, melyek az évek során kialakultak bennem, egyfajta gondolatébresztés céljából, illetve ha vannak olyan független gondolkodók, akik gondolatai hasonló irányban kalandoznak, mint az enyémek, nem tartják eszement ötletnek amit leírtam, a továbbiakban leírok, egymásra találjunk. Nem vagyok tudós alkat, nem tudom 5, hogy mit hol olvastam, hallottam, s ha vannak olyan gondolatok, amelyeket mások magukénak vallanak, azoktól szíves elnézést kérek. Nem hivatkozásként, inkább emlékeztetőül említem a Feladatfinanszírozás az önkormányzatok gazdálkodásában (Pénzügyi Szemle 1995/7. szám, Magyar Közigazgatás 1995/9. szám) Feladat finanszírozás a HBM Önkormányzat évi költségvetésében. (Pénzügyi Szemle 1996/11. szám, Magyar Közigazgatás 10/1996. szám) Önkormányzat, feladat, szervezet, pénz (Magyar Közigazgatás 2006/10. szám) című tanulmányaimat, melyekben a jelen tanulmányommal kapcsolatos egyes témakörök bővebben ki vannak fejtve. 1. A feladatstruktúra Itt csak és kizárólag az önkormányzati gazdaság keretébe tartozó feladatstruktúrával kívánok foglalkozni 6. Nem akarok nagy jogszabályi körítést adni a témának, csak utalok az Ötv 8. -ára, az Áht.-re, illetve ennek felhatalmazása alapján készült államháztartás szakfeladat rendjére, ami a TEÁOR alapján foglalja rendszerbe az ellátandó feladatokat. Nem akarok belemélyedni a feladatellátással, a feladatellátáshoz kapcsolódó munkamegosztással kapcsolatos értelmezésekbe, anomáliákba, csupán arra szeretnék rávilágítani, hogy kellene egy olyan jogszabály, törvény, amely az alapvető munkamegosztást, illetve a munkamegosztás keretében az átláthatóságot biztosítja, az átjárhatóságok, az együttműködések, az adatszolgáltatások, az információáramlások elveit rendszerezi. Ez véleményem szerint lehet az államháztartásról szóló törvény 7 is. Szerintem mindenkinek, aki közfeladatot lát el egységes szerkezetben kellene megjelenni a feladatellátók palettáján - legyen az költségvetési szerv, vagy bármely más formában gazdálkodó szerv, a feladatellátással kapcsolatos ráfordítások adatait azonos szerkezetben kell közzétenni 8. Lássuk, hogy hol mennyi a mennyi és egyszer végre valahára derüljön ki, hogy mi mibe kerül! A jelenlegi gyakorlat szerint a munkamegosztás három lépcsős. Feladatellátók a minisztériumok, az önkormányzatok, és az úgynevezett civil szervek. Ezt a munkamegosztást alapjaiban nem is kell megváltoztatni, csak kizárólag szakmai alapon, rendszerszemlélet alapján újragondolni óta vagyok a szakmában, s mindig a végrehajtás szintjén, s nem vezettem nyilvántartást, hogy mit kitől hallottam, vagy olvastam. 6 A közigazgatás teljesen más téma, bár alapvető gondnak látom, hogy az önkormányzatisághoz, illetve a közigazgatáshoz kapcsolódó feladatkörök úgy össze vannak keveredve, hogy ember legyen a talpán, aki megpróbál benne eligazodni. 7 Időközben megjelent a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény, ami témám szempontjából semmi érdemi újat nem hozott, néhány fogalmat átrendezett, átértelmezett, átfestett néhány cégtáblát, s el is tűnt a süllyesztőben. 8 Teljesen mindegy, hogy pénzforgalmi, vagy üzemgazdasági szemléletű a nyilvántartás, mindegyikben megoldható a kiadások, ráfordítások feladatarányos elszámolása, csak akarni kell. 5

6 1.1. Minisztériumok A minisztériumok, országos hatáskörű szervek szintjén feladat az ágazati feladatok ellátásának országos szintű koordinálása, irányítása, a kiemelt jelentőségű - felsőfokú feladatok ellátása, a hozzá tartozó speciális intézményrendszerekkel, pl. a felsőfokú oktatás (egyetemek, főiskolák, klinikák, stb.) s a további egészen speciális (kulturális, közgyűjteményi, védelmi, igazgatási, közhatalmi, stb.) szolgáltatást biztosító egyéb intézményekkel Önkormányzatok Települési önkormányzatok A Települési önkormányzatok - kell-e egyáltalán más önkormányzat?! - alapvető feladata a településüzemeltetés (klasszikus önkormányzati feladatok), s az adott település jellegének regionális szerepkörének leginkább megfelelő alap-, közép-, esetlegesen felsőbbfokú közösségi szükségletek kielégítése. Ebből eredően - ami ma is így van - az egyes önkormányzatoknak eltérő a feladatstruktúrája. Véleményem szerint a jelenlegi feladatmegosztásnál nem kell más típusú önkormányzat. Minden településnek alanyi joga az önkormányzás, s az ahhoz szükséges és elégséges pénzalap. Viszont rögzíteni kellene, hogy közalkalmazott ne lehessen települési önkormányzati képviselő. Határozottan és következetesen szét kellene választani az önkormányzatisági, és a közigazgatási jogosítványokat, feladatokat, felelősséget. Az önkormányzatisággal kapcsolatos jogok, feladatok, felelősség gyakorlója a képviselő testület, illetve képviseletében a polgármester, a közigazgatási feladatok, jogosítványok felelőse, letéteményese a jegyző. De ez egy másik tanulmány lehetne, amit nálamnál hivatottabb, speciális képzettséggel bíró szakembereknek kell kimunkálni, építve a magyar sajátosságokra, kezelve a mindennapok gyakorlatában felmerült problémákat, anomáliákat. Emellett az is igaz, hogy egyes önkormányzati csoportok (nagyságrend, regionális szerepkör) feladatstruktúrája hasonló. Erre alapozva, ezt kihasználva a települési önkormányzatok között differenciálni lehet, kell, melyhez rendező elvek, hogy; Alapfokú települések csak településüzemeltetési feladatokat (bővebben később) láthatnak el. Bármennyire is sajnálatos, de természetes tény, hogy munkalehetőség nélkül egy település nem lehet életképes. Amennyiben meg akarjuk tartani a jelenlegi településszerkezetet munkalehetőséget kell teremteni a kistelepülések lakosai számára. Kistérségi szerepkört ellátó alapfokú települések; a településüzemeltetési feladatok mellett biztosítanák a hozzájuk kapcsolható (önkéntes, esetenként egy-egy feladatra vonatkozóan kötelező társulás alapján) alapfokú települések vonatkozásában az alapfokú közösségi szükségletek (egészségügy, szociális, oktatási, stb.) kielégítését. Középfokú települések az olyan települések, amelyek nem rendelkeznek regionális szerepkörrel, de lakónépességűk nagyságrendjéből eredően, elvárható szintű kihasználtsággal, hatékonyan tudják működtetni az alapfokú, illetve egyes középfokú (egészségügy, szociális, oktatási, stb.) közösségi szükségletek kielégítését biztosító intézményrendszert. Kistérségi szerepkört ellátó középfokú települések, melyek a hozzájuk kapcsolható kistérségekben (önkéntes, esetenként kötelező társulás alapján) ellátják az alap- és egyes középfokú közösségi szükségletek kielégítését, jó hatásfokkal tudják működtetni az ellátásokat biztosító intézményrendszert. 6

7 Felsőfokú település (megyei jogú városok) melyek szerepkörükből eredően több kistérség vonatkozásában van kisugárzó hatásuk, ebből eredően ellátnak egyes magasabb szintű (egészségügyi, oktatási, stb.) feladatokat. Kiemelt felsőfokú települések, Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged, a klasszikus megyei jogú városok az előzőeken túl széles körben otthont adnak, biztosítják a környezetet a minisztériumi hatáskörbe tartozó ún. felsőfokú feladatoknak is. Főváros és a kerületek. Minden, ami a kiemelt felsőfokú településeknél lehetséges, plusz ami még a szerepköréből eredhet, s amit legcélszerűbben el tud látni, láttatni. Ezek külön kategóriák, bár a kerületek egy-egy települési önkormányzatok, a főváros pedig felfogható egy regionális feladatokat ellátó speciális középszintnek Középszint A régiók vagy megyék, feladata véleményem szerint a régiószintű területfejlesztési, területrendezési, gazdaságszervezési, ellátás-szervezési (pl. középfokú szükségletek - oktatás, egészségügy, kultúra), egyes esélykiegyenlítő mechanizmusok működtetése lenne. Ilyen aspektusban még önkormányzatként is működhetnének. Viszont ne a települési önkormányzatok polgármestereiből verbuválódó testület legyen, sőt! Úgynevezett intézményfenntartó GAMESZ-eknek (megyéknek, önálló szervezetekkel rendelkező kötelező társulásoknak) véleményem szerint nincs létjogosultsága, illetve egy ilyen szerepkör nagyon megkérdőjelezhető. Ezeket a feladatokat a regionális szerepkört ellátó település, regionális szinten is el tudja látni minden külön képződmény (munkaszervezet) nélkül. A középfokú, illetve ennél magasabb szerepkörű települések a megyék által ellátott feladatokat képesek lennének ellátni Társulás Legújabban megjelentek (-nek) a kistérségi társulások, de ezeket a jelenlegi formájukban szükségszerű rossznak tekintem. Rossz abban az értelemben, hogy a jogos szakmai integrációt, egészséges centralizációt ösztönző, illetve restriktív pénzügyi intézkedésekkel kívánja önkéntes alapokra helyezni a rendszer. Ebből eredően, nagyon sok esetben csak névlegesen társultak (-nak) az önkormányzatok, a társuláshoz kapcsolódó ösztönző anyagi juttatások elérése érdekében. A társulásokat nem tekintem a feladatellátás szempontjából önálló kategóriáknak, mivel ezek önkéntesek, s véleményem szerint önkéntes társulásnak nem lehet kötelező feladatot adni. A feladatok címzettjei mindenkor az önkormányzatok kell hogy legyenek. A társult önkormányzatok a társulás minőségének megfelelően kell hogy összeadják a közösen ellátott feladatokhoz a szükséges fedezeti összegeket. A kistérségi társulások saját szervezettel szintén nem mások, mint egy-egy sajátos GAMESZ-ek?. Hasonlóan a megyéhez, ezek ilyen formában való működtetése is erősen megkérdőjelezhető. Azért a társulásoknak van reális létjogosultsága, csak nem a jelenlegi, erőltetett, kistérségi társulások formájában. A kistérségi (regionális) szerepkört ellátó településeknek kell, lehet olyan jogosítványokat adni, hogy a településüzemeltetési feladatokon túli (bővebben később) feladatok ellátását biztosítsák, adott esetben akár kötelező feladatként is. Véleményem szerint mindenképpen indokolt meghagyni a társulások lehetőségét, mindenféle pozitív, illetve negatív befolyásolási szándék nélkül, abszolút önkéntes alapon. 7

8 Amennyiben az egyes önkormányzatok intézményei (kapacitásai) nem kellően kihasználtak, nem biztosítható az elvárt szintű szakmai teljesítés, önkéntes alapon nem társulnak, léphet be kötelezően a regionális körzetközpont, mint feladatellátó. Az ilyenirányú döntéseket a helyi sajátosságok figyelembevételével, humánértékelési szempontok alapján egyedileg kell meghozni. Ki kell munkálni a szükséges konszenzusok, megteremtésének, konszenzus hiányában a végső döntés meghozatalának kereteit, meg kell határozni a végső döntés meghozatalának jogosultját Civil szervezetek Ma már természetes tény, hogy a Civil szervezetek - amelyek nem költségvetési szervek - is bekapcsolódtak, s egyre nagyobb arányban bekapcsolódnak a közösségi szükségletek kielégítésébe, megszűnt a feladatellátás állami monopóliuma. Fennmaradt viszont egyes esetekben a feladatellátás állami, önkormányzati szintű ellátási kötelezettsége 9. Emiatt, illetve a teljesség érdekében a Civil szervezetek által ellátott feladatokat is figyelembe kell venni a rendszerben, különösen abban az esetben, ha az államháztartásból támogatást igényelnek a feladatellátáshoz. Véleményem szerint ekkor az adott feladat profiljának megfelelő minisztériumhoz (pl. egyetemek, főiskolák, stb.), illetve a feladatellátás helye szerinti települési önkormányzathoz igazodóan, az adott önkormányzatnál kell megjeleníteni ezeket a feladatokat. A Civil szervezetek kössenek megállapodást a feladatellátásra kötelezett önkormányzattal. A feladatellátáshoz kapcsolódó támogatást a feladatellátásra kötelezett önkormányzattól kell megkapniuk. Megítélésem szerint akkor is figyelemmel kell lenni a civil szervezetek által ellátott feladatokra, ha nem igényelnek hozzá támogatást, abból a megfontolásból eredően, hogy ha ezek valamilyen ok miatt beszüntetik tevékenységüket, a feladatellátás kötelező jellegéből eredően annak folyamatosságáról az arra kötelezettnek kell gondoskodni. Visszatérve tanulmányom eredeti témájához, csak főirányok tekintetében, és csak vázlatosan az önkormányzatok finanszírozásának elméleti kategóriáiról! 2. Az önkormányzatok finanszírozásának elméleti kategóriái Az általam megismertek alapján beszélhetünk ún. kiadási szintszabályozásról, illetve forrásszabályozásról, de! Nem is tudom! Van e egyáltalán értelme ilyen elméleti kérdéseken filozofálni? Egyébként is a végeredmény ugyanaz, meghatározásra kerül egy öszszeg, amiből az adott szinten az adott feladatot, feladatokat el lehet, el kell látni. Ismereteim szerint ezek a nagy kategóriák soha nem funkcionáltak a maguk valóságában önállóan, valamilyen összefüggésben mindig együtt éltek. A szerint minősítettük a mindenkor funkcionáló rendszert, hogy mely elemei kerültek túlsúlyba. Szerintem ez így helyes, ezeknek együtt kell élniük olyan rendszerbe foglalva, amely leginkább szolgálja a legalapvetőbb követelményt, a feladatarányos elosztás, finanszírozás elvét. Arra kell törekedni, hogy a mindenkori elosztási rendszer valamilyen (akármilyen) módon közelítsen a feladatellátáshoz, a szükséges és elégséges 10 a lehető legoptimálisabb fedezeti összeg, bevétel biztosítására. 9 Önkormányzati törvény, ágazati (oktatás, kultúra, stb.) törvények. 10 Ki tudja ezt megmondani? A jelenlegi információs rendszerben biztosan senki nem merne erre vállalkozni. Szerintem valahol az egy-egy mérőszámra eső, országos átlagban érvényesülő, tényleges kiadásokon nyugvó fajlagos ráfordítások környékén lehet. 8

9 A jelenleg alkalmazott szabályozási rendszerre a legjobb jóindulat mellett sem mondható, hogy feladatarányos elosztást valósít meg 11. Minden feladatarányos elosztási rendszerhez természetesen az kell, hogy a feladatok mérhetőek legyenek, jól szervezett pénzügyi-számviteli irányítási és nyilvántartási rendszerben megbízhatóan megállapítható legyen, hogy mi mibe kerül. 3. Egy feladatarányos tervezési, elosztási rendszer és gyakorlati alkalmazása Elméletileg többfajta feladatarányos elosztási rendszer is lehetséges 12 de itt nem véletlenül, a korábban publikált tanulmányaimban bemutatottal foglalkozom, kiegészítve a legfrissebb gondolataimmal. Az önkormányzatok által jelenleg ellátott, ellátandó feladatokat témám szempontjából alapvetően három csoportra célszerű, kell osztani. Ilyenek: - a településüzemeltetési feladatok, (kommunális, alapfokú szociális, kulturális, helyi rendészeti, igazgatási, stb. feladatok) - a magasabb szintű közösségi feladatok, (oktatás, magasabb szintű szociális, kulturális, stb. feladatok) - az társadalombiztosítás keretében finanszírozott feladatok. A sorrendben legutolsónak sorolt feladatcsoporttal nem kívánok foglalkozni, mivel az egy teljesen elkülönülő rendszer. Elkülönített alapból, finanszírozzák egyébként is erényeinek, hibáinak bemutatása egy külön tanulmányt igényelne. Meglátásom szerint viszont ezt az alapot is el lehetne osztani az általam elképzelt, javasolt, a tanulmányban tárgyalt rendszerben. Megfontolandó a működési és a felhalmozási kiadások egyértelmű szétválasztása is. Véleményem szerint az önkormányzati feladatok finanszírozására ún. önkormányzati alapot, alapokat indokolt létrehozni, s azokat sajátosságainak megfelelően feladatarányosan elosztani. Önkormányzati alap kép vetületben értelmezhető; Érthetjük alatta azt a központi alapot, amely a mintegy 3200 önkormányzat finanszírozására szolgál, illetve azt a helyi alapot, amely egy-egy önkormányzatnál, az adott önkormányzat által ellátott feladatok fedezeti összegeként rendelkezésre áll. A központi illetve a helyi alap (-ok) között szoros összhangnak kell lenni, annak érdekében, hogy a pénzeszközök útját, összhangját figyelemmel lehessen kísérni. A megfelelő arányok tartása rendkívül nagy jelentőséggel bír, mivel az üzemeltetési alapból történő erőszakolt fejlesztések visszahatnak. Azok jellegükből eredően természetesen üzemeltetési többletkiadásokat indukálva könnyen az ellehetetlenülés spiráljába sodorhatják az adott önkormányzatot. Természetesen lehet mentőövet dobni az adott önkormányzatnak, de azt a többi önkormányzat rovására lehet csak megtenni. 11 Csak utalni szeretnék az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok számára, illetve amiről nem beszélünk, az önhibájukon kívül előnyös helyzetű önkormányzatok számára. 12 Feladatfinanszírozási, normatív finanszírozási, stb. rendszerek, véleményem szerint mechanizmusából eredően valahol a bázisfinanszírozási rendszer is annak tekinthető. 9

10 Önkormányzati alapok 13 : Üzemeltetési alap: - településüzemeltetési alap, amely tartalmazza az ide sorolható feladatok 14 = a működési kiadásait, illetve = a kapcsolódó felhalmozási kiadások (pótlás, felújítás, fejlesztés) fedezetét, - magasabb szintű közösségi feladatok alapja, amely tartalmazza az ide sorolható feladatok 15 = a működési kiadásait, illetve = a felhalmozási kiadások közül a pótlás és a felújítás fedezeti összegét. Magasabb szintű közösségi feladatok központosított felhalmozási kiadásának alapja (egyedi fejlesztések fedezete). Az üzemeltetési alapoknál terv szinten nem indokolt szétbontani a működési illetve a felhalmozási kiadásokat, mivel a feladat folyamatos ellátásának része a rendelkezésre álló eszközök szintentartásának, pótlásának, illetve településüzemeltetéshez kapcsolódó fejlesztési szükséglete is 16. Ezen felhalmozási kiadások keretébe sorolt szükségletek kielégítésére az igény állandó és stabil. A felhasználásra vonatkozó döntéseket helyben kell, a helyi igényeknek megfelelően megtervezni. Az elkülönült kezelésnek, nyilvántartásnak az arány-meghatározás, az aránytartás, szükség szerinti figyelemmel kísérése, elemzése miatt indokolt. Az üzemeltetés feladatai tartós állandó fedezeti összeget igényelnek amíg az adott önkormányzatnál, önkormányzatoknál az adott feladatot, feladatokat ellátják, ezért a fedezeti összeget feladatarányosan kell biztosítani. A magasabb szintű közösségi feladatok központosított felhalmozási kiadásának alapja, nevéből eredően a helyi szükségletváltozások miatt megjelenő, de központi döntést igénylő fejlesztési, bővítési feladatok megvalósításának fedezetét képezi. Az igény, a szükséglet itt nem stabil folyamatosan változhat, ebből eredően a felhasználás címzettje folyamatosan változó 17. Elosztása egyedi döntéseken kell hogy alapuljon. Az egyedi fejlesztések üzemeltetési kiadásainak fedezetéről a finanszírozónak kell gondoskodnia, központi alapképzés keretében, amit majd az elosztási rendszernek, a belépő új mérőszámok (mennyiségi fejlesztés keretében) alapján kell eljuttatni (korrekt alkalmazás keretében el is juttatja) az illető önkormányzathoz. A feladatarányosan elosztandó központi üzemeltetési alap, alapok elosztására vonatkozó elképzeléseimet egy modellen keresztül mutatom be: A feladatarányosan elosztandó alapból történő juttatás elnevezése lehet állami hozzájárulás (jelenlegi terminológia) illetve közösségi átcsoportosítás Természetesen a társadalombiztosítás alapja nélkül. 14 Bővebben később. 15 Bővebben később. 16 Ez lényegében az amortizáció fedezeteként fogható fel. 17 Vis maior célok, új feladat belépése, feladat átszervezése miatt szükségessé váló fejlesztések fedezete. 18 Az államháztartásban lényegében a bevont jövedelmek újraelosztása, átcsoportosítása történik meg. 10

11 3.1. A modell bemutatása Célszerűségi okok miatt elképzeléseimet az 1995-ben megjelent tanulmányom modelljén keresztül mutatom be 19. E modell alapadatait használom fel a településüzemeltetési feladatok finanszírozásának bemutatására vonatkozóan is. A modell a jelenlegi szabályozási rendszerhez igazodóan tartalmazza az adatokat. Ezek az adatok kalkuláltak, s amennyiben valósak is voltak már elavultak, egyébként is egy ilyen modell csak arra jó, hogy általa a rendszer működési mechanizmusa bemutatható legyen. Az említett tanulmányban csak az általam magasabb szintű közösségi szükségletek feladatarányos elosztásával foglalkoztam, a következő modell alkalmazásával: 19 Egyrészt az folytonosság, másrészt munkamegtakarítás, a könnyebb átláthatóság érdekében, harmadrészt hogy ne legyen semmi köze a valósághoz - pedig ez maga a megtestesült valóság, ne keressünk benne semmi olyat, ami nincs benne, csak és kizárólag a rendszer logikájára helyeződjön a hangsúly. 11

12 Azonosító szám Megnevezés. Kiadás A jelenlegi rendszerben ezer Ft. Ebből: Állami hozzájárulás ezer Ft. Feladatmutatók megnevezése Menynyisége db. Ellá-. tottak száma fő Fajlagos ráfordítás feladatmutatóra jutó ezer Ft. Ellátottra jutó ezer Ft. A B C D E F G H I 1 Óvodai ellátás (f1) 2 A önkormányzat (e1) fh B önkormányzat (e2) fh C önkormányzat (e3) fh összesen: fh Alapfokú műv..megszerz. (f2) 7 A Önkormányzat (e1) tan.cs B Önkormányzat (e2) tan.cs C Önkormányzat (e3) tan.cs Összesen: tan.cs Szakképesítés megszerz. (f3) 12 A Önkormányzat (e1) 0 0 tan.cs B Önkormányzat (e2) 0 0 tan.cs C Önkormányzat (e3) tan.cs Összesen: tan.cs Főösszesen: Önkormányzatok Lakónépesség Egy lakosra jutó kiad Ft. 18 A önkormányzat (e1) Fő B önkormányzat (e2) Fő C önkormányzat (e3) Fő Összesen: Fő A településüzemeltetéssel kapcsolatos fedezeti összeg meghatározásánál fontos, hogy az alkalmazott modellben a "C" önkormányzat települése regionális szerepkört lát el 20, - míg az A illetve a B önkormányzatok alapfokú településeken működnek A központi alapok elosztása Településüzemeltetési alap A településüzemeltetési és fejlesztési feladatok és feladatarányos finanszírozásuk Az ide sorolható feladatok, s legfontosabb jellemzőik Az általam ide sorolt feladatok az államháztartás szerkezeti rendjében jelenleg alkalmazott ismérveknek megfelelően, a teljesség igénye nélkül a következők: Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, Erdőgazdálkodási szolgáltatás, Kiadói tevékenység, Építőipar, épületfenntartás és korszerűsítés, Egyéb nem bolti kiskereskedelem, szállás és vendéglátás (kollégium nélkül), Közlekedés, távközlés, Ingatlanügyletek, bérbeadás, gazdasági szolgáltatás, Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül, Szennyvíz és hulladékkezelés, köztisztaság, 20 Ebből eredően rendelkezik szakképesítés megszerzését biztosító feladattal is, ami alapvetően nem az adott település lakónépességének kielégítését szolgálja, 12

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere 1 Tartalmi felépítés I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere II. Az önkormányzati állami feladatok áttekintése, csoportosítása, szétválasztása: oktatással kapcsolatos

Részletesebben

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Bancsók József, Kiss Ibolya A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE 348 képzés és munkaerőpiac A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE A szakképzés a képzési rendszeren belül elméletileg viszonylag jól elhatárolható terület, mert nagyon erősen kötődik a munkaerőpiachoz.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009.

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE SZAKDOLGOZAT Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. 1 BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY Budapest, 2014. június 15. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Az önkormányzati feladatokról és intézményekről

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY Készítette: Budapest, 2014. július 31. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNY. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás

ZÁRÓTANULMÁNY. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás ZÁRÓTANULMÁNY A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából című kutatás A program vezetője: Kovács Róbert Az anyagot szerkesztette: Kovács Róbert Készítették:

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

A felsőoktatás finanszírozása, a közpénzek hatékony. Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között.

A felsőoktatás finanszírozása, a közpénzek hatékony. Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között. Pavlik Lívia Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között Sajátosságok a felsőoktatásban Összefoglaló: Az elmúlt év végén a kormány elfogadta az új felsőoktatási stratégiát.

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010.

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. 1 Tartalomjegyzék Általános bevezető... 6 Államháztartási Belső Kontroll Standardok... 10 1. KONTROLLKÖRNYEZET... 10 1.1. Célok és szervezeti felépítés...

Részletesebben

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában. A LIGA Szakszervezetek 2006. november 23-24-i konferenciája előadásainak szerkesztett változata.

Részletesebben

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása Doktori értekezés Írta: dr. HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR Témavezető: PROF. DR. HAJDÚ JÓZSEF Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata A költségvetés tervezési folyamat felülvizsgálata és új tervezési módszertanok bemutatása

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

A hazai felnôttképzés dilemmái

A hazai felnôttképzés dilemmái Borsi Árpád Füleki Katalin Kiss Paszkál MŰHELY f e l s Ô o k t a t á s i A hazai felnôttképzés dilemmái egy empirikus kutatás tanulságai A felnôttképzés fogalmi definíciója, tartalmi meghatározása mind

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

G a z d a s á g f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a

G a z d a s á g f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a Ország Közepe Önkormányzati Társulás G a z d a s á g f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a Ország Közepe Önkormányzati Társulás G a z d a s á g f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a Készítetették:

Részletesebben