A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA"

Átírás

1 ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA január A Képviselő- testület december 29-én rendkívüli ülésen határozta meg a 2004-re érvényes víz- és csatornadíjat. A rendelet szerint a vízdíj a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által meghatározott régiós díj lesz, a csatorna díj 315 Ft, melyet 15% adó terhel. A Vízmű lakossági díjkiegészítésre pályázik, így a lakók ennél kevesebbet fizetnek majd a csatorna használatáért. December 18-án a képviselők a szemétdíj bevezetésével kapcsolatos döntést is hoztak. A szemétdíjat második félévétől kell majd fizetni. (A díjrendelet alapján egy 120 literes kuka, vagy zsák heti egyszeri ürítése bruttó 284 Ft-ba kerül majd). Addig lakossági fórumon, s más módon is tájékoztatjuk a lakókat a szolgáltatóval kötendő egyedi szerződésekről, a szállítás módjáról. A díj bevezetése fokozatosan, több éven keresztül történik, ezalatt az önkormányzat kezdetben nagyobb, majd fokozatosan csökkenő díjkiegészítést ad a lakóknak. Az igazság nagyon szubjektív. Mindenki a saját szemszögéből ítéli meg a dolgokat, s tartja azokat igazságosnak, vagy igazságtalannak. A tények viszont makacsak, utólag megváltoztathatatlanok. A fentebb közölt adatok száraz tények. Tény az is, hogy a lakosság nagy résr'nek ezek a díjtételek komoly problémát jelentenek. Tény, hogy érthetetlenül magas a csatornadíj. Tény, hogy igaza van mindazoknak, akik ezzel nem értenek egyet. Tény, hogy más településen is bevezetik a szemétdíjat. Van olyan község a közelünkben, ahol már most bevezették azt, hogy a lakó közvetlenül szerződést köt a szolgáltatóval.tény, hogy a környékünkön azokon a településeken, ahol az ÉDV Rt. a szolgáltató, hasonlóan magasak a csatornadíjak. Az is tény, ahol ugyan szintén az ÉDV Rt. az üzemeltető, de a csatorna állami és nem önkormányzati tulajdonban van, jóval alacsonyabb a csatorna díja. Tény, hogy más szolgáltatóval működő csatornamű a szomszédunkban szintén jóval alacsonyabb díjjal üzemel. Mi itt az igazság? Miért van az, hogy a Képviselő-testület - élén a polgármesterrel - ilyen rendeleteket hoz? Miért nem képviselik megfelelően a lakosság érdekeit? Joggal vetődnek fel ezek a kérdések manapság. A válasz többnyire sommás és lesújtó. Miért és hogyan alkották meg ezeket a rendeleteket a képviselők? Azt az elején leszögezem, hogy egyikünk sem ért egyet az ilyen magas csatornadíjjal. A következmények és az egyéb körülmények mérleglése után viszont nem tehettünk mást. Már amikor pályáztunk az állami céltámogatásra és a környezetvédelmi alapra, megbeszélést folytattunk a Vízmüvei a várható csatornadíjról. Akkor és azóta is többször elhangzott, hogy várhatóan nem éri el a vízdíj mértékét, legfeljebb azzal lesz egyenlő. A lakosság tájékoztatása során ez többször is elhangzott. Mellbevágóan meglepő volt a Vízmű szeptemberében küldött árajánlata, amely a végül is elfogadott díjnál több mint 150 Ft-tal volt több. Ezt természetesen nem fogadtam el, és új ajánlatot kértem. Ez az ajánlat, amefy nettó 345 Ft-ról szólt, került a képviselők elé a december 18-án tartott testületi ülésen. Ezt megelőzően munkaértekezleten találkoztunk a Dorogi Vízmű Üzem vezetőjével, aki részletesen indokolta és elemezte a javaslatukat. A testületi ülésen ő már meg sem jelent, mert úgy vélte, hogy az indokai meggyőzték a képviselők többségét, valamint azt jelezte, hogy a Vízmű alacsonyabb díjat nem tud elfogadni. A díjrendeletben, amelyet - nagy vita után egyhangúan fogadtunk el, a lakossági vízdíjat 216 Ft-ban, a csatornadíjat pedig 160 Ft-ban állapítottuk meg. Ezt a rendeletet elküldtük a Vízműnek, melyre december 23-án meg is érkezett a válasz. Ebben a következőt írják: Hivatkozott díjrendeletük az üzemeltetéshez szükséges pénzügyi fedezetet nem biztosítja, ezért meghozott rendeletük változatlanul hagyása esetén az ivóvízszolgáltatásra vonatkozó üzemeltetési szerződést Önök részéről történő szerződéses kötelezettség nem teljesítése miatt elejétől felmondottnak tekintjük. Az elfogadott csatornadíjuk az előírt szolgáltatási feladatok ellátására nem nyújt fedezetet, így díjrendeletük fenntartása esetén a község területén ilyen feltételek mellett nem kívánunk csatornahálózat üzemeltetési feladatokat ellátni a tulajdonukat képező csatornaműveken....kérjük beterjesztett javaslataink elfogadását, nevezetesen, hogy a vízdíj mértéke évben a korábban elfogadott rendeletüknek megfelelően a KVM által megállapított ÉOV Rt.-re vonatkozó regionális díj legyen, illetve az általunk beterjesztett 345 Ft/m3 csatornadíj elfogadást nyerjen. l

2 A csatornadíj mértékénél módosulást az adhat, ha az árba beépített amortizációs költség a javasolt 75 Ft/m3 helyett 45 Ft/m3-ig csökken. Ennél alacsonyabb amortizációs díjat elfogadni Részvénytársaságunk a csatornarendszer biztonságos üzemeltetése érdekében nem tud." December 29-ére rendkívüli testületi ülést hívtam össze, mert tudtam, hogy amennyiben nem lesz üzemeltető, akkor nem tudunk eleget tenni a KAC támogatási szerződésben előírt feltételeknek, s ennek súlyos anyagi következményei lesznek. Az is nagy problémát jelentett, hogy többen engedély nélkül rákötöttek a csatornára, s a végátemelőben összegyűlt szennyvizet a tisztítómű nem fogadta. A rendkívüli ülésen a Víznű időponti problémák miatt nem képviseltette magát. A régiós vízdíj elfogadása, mivel a korábban hozott rendeletünk is csak ezt tette lehetővé, s 2003-ban csökkentettük le a vízdíjunkat a régiós díjra, rövid tárgyalás után egyhangúlag megtörtént. A Vízmű ultimátuma" a csatornadíj vonatkozásában parázs vitát váltott ki. Az ülésre meghívtam a GYŐRBER képviselőit is. Ők is megerősítették: ha nem fogadjuk el a javaslatot, akkor nem lesz üzemeltető, s nem tudunk eleget tenni a korábban ismertetett szerződéses kötelezettségeinknek, melyek komoly anyagi következményekkel járnak. Természetesen az ülés előtt más szolgáltatókat is megkerestem, akik a környéken olcsóbban szolgáltatnak, de a próbálkozásom sikertelen volt. Első szavazásra csupán négy képviselő - közöttük én is - értett egyet azzal, hogy elfogadjuk a Vízmű javaslatát. További vita és győzködés után fogadta el a többség, hogy a kisebbik rosszat választjuk így. A végső szavazáson már kilencen szavaztak az elfogadásra, hárman pedig továbbra is ellene. A minimális 45 Ft-os amortizációs költséget elismerve 315 Ft-os csatornadíjat fogadott el végül a testület. A döntésben szerepet játszott az is, hogy a testület a rendelet elfogadása mellett olyan határozatot hozott, miszerint az irreálisan magas díj ellen minden lehetséges fórumon tiltakozunk majd, illetve pályázatot írunk ki az üzemeltetésre. Közben megjelent a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2003. (XII.19.) KvVM rendelete, melyben az ÉDV Rt. működési területére 237 Ft/m3 vízdíjat állapított meg. Ez az úgynevezett régiós díj. A évi központi költségvetésről szóló törvény a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására előirányzatot tartalmaz. A támogatást csak azok az önkormányzatok, illetőleg az önkormányzatok egyetértésével azok a szolgáltatók igényelhetik, ahol az ivóvíz- és a csatornaszolgáltatás együttes, összevont, évre várható ráfordítása meghaladja a nettó 517 Ft/m3 mértéket. Mivel ez az összeg nálunk magasabb (552 Ft ), a díjkiegészítésre a Vízmű az egyetértésünkkel pályázik. Ezek alapján a lakossági vízdíj 237 Ft, a csatornadíj pedig 280 Ft, azaz összesen 517 Ft lesz köbméterenként, melyet 15% áfa terhel még, tehát közel bruttó 595 Ft. A napokban kapott tájékoztatás szerint 3-4 Ft-os környezetterhelési díj is várható köbméterenként, amely közvetlenül az államot illeti meg. Ez igen magas díj, amely aggodalommal és felháborodással vegyes érzelmeket vált ki mindannyiunkból, s amelynek csökkentése érdekében minden lehetséges eszközzel küzdünk majd. A szemétdíj, amely ugyancsak nagy port kavart, jóval kisebb problémát jelent. Az tény, hogy a hulladéktörvény és a vele kapcsolatos végrehajtási rendeletek előírják, hogy a szolgáltatónak, hasonlóan a víz-, gáz-, villamos-energia szolgáltatókhoz, a lakókkal egyedi szolgáltatási szerződést kell kötni. Az is tény, hogy a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendeletünkben már tavaly is benne voltak a díjtételek, s ehhez képest 2004-re csupán alig változtak. Tény, hogy a 2000 január elsejétől bevezetett kommunális adó mértéke, melyet a szemétdíj behajthatatlansága miatt vezettünk be, s már a bevezetésekor messze nem fedezte a szemétszállítás tényleges költségeit, azóta sem változott. Jelenleg is 3000 Ft ingatlanonként. Az éves bevétel ebből alig több, mint 2 millió Ft. A szemét elszállításának költsége pedig már 7 millió Ft felett van. A kommunális adó nemcsak a szemétdíjat jelenti, hanem a lakók hozzájárulását az egyéb út- és közterület fenntartási feladatokhoz. Sok településen a miénknél jóval nagyobb mértékű kommunális adó mellett a lakók régóta külön fizetik a szemétdíjat a szolgáltatóval kötött szerződés alapján ( például Taton ). Jónéhány helyen egyéb helyi adót is bevezetni kényszerültek, mint például az építmény adót. Természetesen ellenpélda is van! Miért nem jelent különösebb problémát a szemétdíj 2004 második félévétől történő bevezetése? Azért, mert rajtunk múlik, hogy milyen mértékű támogatást nyújtunk. Ugyanis a rendelet elfogadásakor határozatot is hoztunk, hogy alaposan megvizsgáljuk a helyzetet, s kidolgozzuk, hogy hány éven keresztül, s milyen mértékben adunk díjkiegészítést ben tehát nem azt a teljes díjat kell majd fizetni, melyet a rendelet rögzít, s azt is csak a második félévtől. A lakosságot teljes körűen tájékoztatjuk majd a szükséges tudnivalókról. V a r g a János polgármester 2

3 Önkormányzatunk képviselő-testülete soron következő ülését október 30-án tartotta. A polgármester két ülés között történt eseményekről szóló beszámolója után elfogadták az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló rendeletet, majd ugyancsak rendeletet alkottak a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről. E rendelet rendelkezései alapján közterület használa.i engedély nélkül nem lehet használni a közterületet. Nem adható közterület-használati engedély: a.) olyan közterületre, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná, b.) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállomány rongálásának, pusztításának, csonkításának, károsításának elkerülését, megelőzését nem biztosítja, kivéve a területükön húzódó közmüvek javításához, létesítéséhez nélkülözhetetlen munkálatokat, c.) a közút és a járda felületének reklám - ideértve a politikai reklámot is - céljára történő használatához, d.) közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához, e.) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné, f.) olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg, g.) jármű iparszerü javítására, h.) Vállalkozói tevékenység gyakorlásához szükséges gépek, jármüvek közterületen történő tárolására, i.) Tömegközlekedést bonyolító autóbuszok közterületen történő parkolására." Megtagadható a közterület-használati engedély kiadása, ha a kért közterület-használat: j.) a lakosság nyugalmának túlzott mértékű zavarásával járna, k.) veszélyeztetné a közrendet, a közbiztonságot, 1.) a közterület rendeltetésszerű használatának indokolatlan mértékű zavarásával járna, m.) sértené a községképet, n.) gátolná a települési esztétikai követelmények érvényesülését, o.) a természeti és épített környezet túlzott megterhelésével járna, p.) veszélyeztetné a közegészségügyi előírások érvényesülését, q.) indokolatlanul korlátozná a település közlekedését," Kisebb mértékben módosításra került a gyermekek védelméről szóló 9/2003 (VII. 11.) sz., valamint az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003. (III. 28.) sz. rendelet is. Ezek után Szabó Mária iskolaigazgató számolt be az iskola 2002/2003-as tanév munkájáról, majd pedig Cservenka Ildikó óvodavezetőnek az óvoda 2002/2003-as nevelési év munkájáról szóló beszámolóját hallgathatták meg a jelenlévők. Módosításra került a Szociális Gondozási Központ alapító okirata, valamint szakmai programja. A képviselők módosították a Helyi Építési Szabályzatot, majd határozatban felhatalmazták a polgármestert ana, hogy a Vass és Társa Kft-vel megállapodást kössön, amely az alábbiakra terjed ki: egyrészt az első (hibás) szerződés semmisségére, az eredeti állapot helyreállítása helyett más reperációt kell alkalmazni, amely mindkét fél számára egyformán előnyös, az új telekalakítás a módosított Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat szerint történik, az újonnan kialakított ingatlan vételára megegyezik a semmissé nyilvánított szerződés vételárával. Zárt ülés keretében döntöttek a képviselők a lakásépítési- és vásárlási támogatások odaítéléséről. Öten adták be kérelmüket, mind az öten megfeleltek a pályázati feltételeknek, s a kérelmezők egyenként 200 eft-os támogatásban részesültek. Ugyancsak zárt ülésen döntött a képviselő-testület a Tokodaltáró Községért Kitüntető Cím, valamint a Tokodaltáró Község Szolgálatáért kitüntetés odaítéléséért. Az előbbi díjat Kovács Géza nyugdíjas pedagógus, valamint a Bányász Kórus kapta, az utóbbit pedig Cservenka Ildikó óvodavezető és Szóda József pedagógus. Következő ülését a képviselő-testület november 27-én tartotta. Döntés született arról, hogy az önkormányzat megállapodást köt közös ingatlanfejlesztési programra az AKVA-GÁZ Kft-vel, valamint a FÁRISZ Bt-vel. E megállapodás arról szól, hogy a két gazdasági társaság az akácos felé elterülő 10 hektáros területen közművesített telkeket alakít ki, s a telkeket az önkormányzattal közösen értékesíti. Elfogadták az önkormányzat I - III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót eft bevételi és eft kiadási főösszeggel. Elfogadásra került az önkormányzat évre szóló költségvetési koncepciója az alábbiak szerint: A évi költségvetés összeállításánál prioritást kell biztosítani a település működtetésének fenntarthatóságának. Ennek érdekében vizsgálat alá kell vonni az intézmények kihasználtságával összefüggésben a létszámgazdálkodást. Likviditási problémák elkerülése végett a kiadások csak az előirányzati ütemterv alapján történhetnek. 3

4 Az előzetes számítások alapján a várható bevételek és kiadások között mutatkozó hiány kiküszöbölése érdekében plusz bevételi források feltárásával, valamint a kiadások csökkentési lehetőségeinek kidolgozásával törekedni kell az egyensúly megteremtésére. A év kiemelt felhalmozási feladatai: - építési telkek kialakítása - épület felújítások, felszabadult szolgálati lakás hasznosítása - oktatási intézmények informatikai beruházásainak megvalósítása (EU pályázati lehetőség) - iskolai szakmai felszerelés biztosítása - településfejlesztés, ezen belül buszvárók kialakítása, parkolók létesítése, falukép javítása (parkosítás, rendezés) - ellátatlan területek közvilágításba való bevonása - Bányász kultúrotthon fejlesztése - HACCP minőségbiztosítási feltételek biztosítása, az előírásoknak megfeleltetés - Köztemető létesítése Döntés szültetett arról, hogy a képviselő-testület nem tartja szükségesnek újabb felnőtt háziorvosi körzet kialakítását. Zárt ülésen döntöttek a Bursa Hungarica ösztöndíjra beérkezett pályázatokról. 11 fiatal nyújtotta be az A" típusúra a pályázatát, 2 fiatal pedig a B" típusúra. A pályázati feltételeknek A" típusú esetén 9, a B" típusú esetén pedig 1 fő felelt meg. Legközelebbi ülését a képviselő-testület december 18-án tartotta. Módosították a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 22/2002. (XII. 13.) sz. rendeletet. A díjtételek az alábbiak szerint alakulnak: - 60 literes edény, zsák heti egyszeri ürítése bruttó 142 Ft literes edény, zsák heti egyszeri ürítése bruttó 284 Ft literes edény, zsák heti egyszeri ürítése bruttó 567 Ft literes edény heti egyszeri ürítése bruttó Ft A lakóknak az év első felében továbbra sem kell szemétdíjat fizetni, azt tőlük az önkormányzat átvállalja második félévétől a Pírus-Rumpold Rt. szerződést köt minden egyes lakóval, s a szerződés alapján szállítják el mindenkitől a szemetet. (E témában részletesebben a polgármester írásából tájékozódhatnak az olvasók.) Rendeletben állapították meg a vízdíj és a csatornadíj mértékét. A lakossági vízdíjat 216 Ft-ban, a szennyvíz díját pedig 160 Ftban fogadták el (később ezt a rendeletet hatályon kívül kellett helyezni). Rendeletet alkottak a képviselők tiszteletdíjáról. A képviselők tiszteletdíját úgy kell megállapítani, hogy az alapdíj nem haladhatja meg a köztisztviselői illetményalap és a 2,2-es szorzó szorzatát. A képviselők 2-es szorzóval állapították meg az alapdíjukat. Az alapdíjukon túl bizottságonként az alapdíj 25 %-át, a bizottság elnökei pedig az alapdíj 50 %-át kapják meg. A testületben minden képviselő két bizottságnak tagja, így a tiszteletdíjuk január l-jétől az alábbiak szerint alakul: A képviselők tiszteletdíja két bizottsági tagság esetén A bizottsági elnökök tiszteletdíja egy bizottsági tagság, s egy elnökség esetén A bizottság kültagjainak tiszteletdíja Ft Ft Ft A polgármester évi jövedelmét az illetményalap és a 11-es szorzó szorzataként bruttó Ft-ban, költségátalányát pedig nettó Ft-ban állapították meg. Az alpolgármester tiszteletdíját az illetményalap és az ötös szorzó szorzataként Ft-ban állapították meg. December 29-én rendkívüli ülésre ültek össze képviselőink. Erre azért volt szükség, mert a december 18-án megtartott ülésen a képviselők által megállapított vízdíjat és csatornadíjat az ÉDV Rt. nem fogadta el, új rendeletet kellett alkotni. A lakossági vízdíjat a regionális vízdíj mértékében, a szennyvíz díját pedig 315 Ft-ban állapították meg a képviselők. Rúzsa Anna Jegyző A Gárdonyi Géza Általános Iskola (2532 Tokodaltáró, Sallai u. 6.) tanulói és nevelőtestülete ezúton fejezi ki köszönetét a Gyermekétkeztetési Alapítványnak, amely alapítvány pályázat útján 80 db (egyenként kb. 15 kg súlyú) élelmiszercsomaggal támogatta a rászoruló családokat. Az adományokat a rászorultság mértéke szerint 148 gyermek (60 család) között osztottuk szét. Köszönetünket fejezzük ki a Rumpold Kft-nek is, amely a kb. 1,5 tonna súlyú élelmiszert ingyen szállította Budapestről Tokodaltáróra. Szabó Mária igazgató 4

5 2004. január l-jétől változott a gépjárműadóról szóló törvény. A törvény módosításának legfontosabb változása, hogy az adó mértéke emelkedik. Jelentős változás még, hogy nem kell bevallást benyújtani az adóhatósághoz (önkormányzat) az eladónak, illetve vevőnek gépjármű adás-vétel esetén. A gépjárműszerzéssel összefüggő adóbevalláson alapuló adóztatást felváltja a BM központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala által az önkormányzatok részére történő adatszolgáltatáson alapuló adóztatás. Ezzel az adóalanynak a jelenlegi kétféle hatósággal történő kapcsolatfelvétele egy hatóságnál (az okmányirodánál) való eljárásra redukálódik. Tehát január l-jétől a dorogi okmányirodában kell a gépjármű tulajdonszerzéssel kapcsolatos ügyintézést lefolytatni. A gépjárműadó alanya az, aki a nyilvántartás szerint az év első napján az adott gépjármű tulajdonosa, illetőleg ha a hatósági nyilvántartásban az üzembentartó is szerepel, akkor az üzembentartó az adó alanya. Előfordulhat, hogy a vevő az okmányirodánál nem jelenti be a gépjármű vásárlását, s erre tekintettel még az eladó szerepel tulajdonosként és adóalanyként a nyilvántartásban az értékesítést követő év első napján. Ahhoz, hogy az eladó mentesüljön a jogkövetkezmények alól, továbbra is lehetősége lesz, hogy a gépjármű eladását követő 15 napon belül az okmányirodába bejelentse gépjárműve eladását. Ezen bejelentés megtétele esetén akkor sem kell az adót megfizetnie, ha a vevő elmulasztotta a gépjármű vásárlását bejelenteni az okmányirodánál, azaz nem íratta át" a gépjárművet a saját nevére. Bár főszabály szerint bevallást az adózónak nem kell benyújtani, bizonyos esetekben azonban szükséges bevallás" (bejelentés, nyilatkozat) benyújtása, hiszen valamennyi adókötelezettségre vonatkozó adatot a közlekedési nyilvántartás nem tartalmaz. így fennmarad az önkormányzati adóhatósághoz történő adóbevallás benyújtási kötelezettség mindazon esetekben, amikor az adóalanyt a gépjárműadó szabályai szerint mentesség, vagy kedvezmény illeti meg. Természetesen ezen bevallási, bejelentési kötelezettségeket csak akkor kell a évben megtenni, ha a jármű évben gazdát cserél, vagy évben szűnik meg a mentességre okot adó körülmény, vagy évben áll elő a mentesség. A korábbi években is ilyen mentességet élvezők számára - ha változás nem következik be - bevallást nem kell benyújtani. A fentiek alapján tehát az önkormányzati adóhatóság a közúti közlekedési nyilvántartásból kapott adatok alapján állapítja meg z, fizetési kötelezettséget. A nyilvántartásból kitűnik az adó alanya, az adóalany és a jármű azonosításához szükséges adatok, a gépjármű környezetvédelmi osztályba sorolása. Amennyiben adómentességre való jogosultságról bevallás nem érkezik, az adóhatóság a nyilvántartás adatai alapján készíti el a kivetési iratot, azaz a fizetési kötelezettséget tartalmazó határozatot. Az új adóztatási rendszer az adóhatóság illetékességi szabályát annyiban változtatja meg, hogy a közúti közlekedési nyilvántartásban feltüntetett lakóhelyhez, székhelyhez, telephelyhez köti az eljáró adóhatóságot. Továbbra is hatályos az a szabályozás, hogy ha a nyilvántartás a székhelyet és a telephelyet egyaránt tartalmazza, akkor a telephely szerinti önkormányzati adóhatóság jogosult és kötelezett az eljárásra. Változás az is, hogy az eddigi tételes adózású gépjármüvek cm3 feletti motorkerékpárok, lakóautók, sátras utánfutók - után a továbbiakban a gépjármű tömege után kell adót fizetni. Az adó mértéke január l-jétől Ft/100 kg-ra emelkedik. Ez azt is jelenti, hogy megszűnik az önkormányzatok adómérték-megállapítási jogosultsága, az adó egységessé, az egész ország területén azonos összegűvé válik. A gépjárműadó így megszűnik önkormányzati adónak lenni, az adónem önkormányzati adóhatóság kezelésében lévő központi adó lesz. Mivel az adó mértéke január elsejétől emelkedett, ezért valamennyi adózó új határozatot kap adóhatóságunktól. Rúzsa Anna jegyző 5

6 ALTÁRÓI TÜKÖR CSATORNA Az építés hírei A kivitelező Penta Kft. az építési munkát november végén készre jelentette, így a GYŐRBER műszaki ellenőre december 10-ére meghirdette a műszaki átadás-átvételt. Az eljárásban résztvevők (a beruházó önkormányzat, a kivitelező, a bonyolító GYÖRBER, az üzemeltető ÉDV Rt., a szakhatóságok és a Tokodaltárón működő szolgáltatók: ÉDÁSZ, EGÁZ, Invitel, Juhász Antennatechnika, stb.) nyilatkoztak arról, hogy a műszaki átadás-átvételhez és az üzemeltetési vízjogi engedélyezési eljárás megindításához hozzájárulnak. Az átadás befejeződött, így január 7-én beindulhatott az egy hónapos próbaüzem, melynek befejeztével már üzemszerűen működik a rendszer. A műszaki ellenőr a szerződésben rögzített első osztályú minőségben vette át a csatornát, amely a kivitelező Penta Kft. jó munkáját dicséri. Azt már megírtam, hogy az utak végleges helyreállítása csak tavasszal történik, mert a Vízmű több helyen vezetékcserét tervez, s badarság lenne az újonnan helyreállított utakat ismét felbontani. Az is jó ebben, hogy a télen konszolidálódott utakat sokkal jobb minőségben lehet megcsinálni, mintha ezt késő ősszel tették volna. Az önkormányzat az intézményeit már rákötötte a rendszerre, és nincs semmi akadálya, hogy a lakosság is rákössön. Sokan jelentkeztek már a házi bekötéshez szükséges csövekért, közülük többen meg is kapták. A csövek átvételének módját az alábbiakban ismertetem. A házi bekötésekről A beígért csövek december közepére megérkeztek, de a közelgő Karácsony és a hideg miatt nem kezdtük el a kiosztását. Főképp azért sem tettük ezt, mert mindaddig, amíg nem volt üzemeltető, illetve még nem vette át az építőtől a rendszert, nem lehetett rákötni. így is többen megtették ezt, s komoly gondot okoztak. Hogyan lehet csőhöz jutni? Mit kell tenni a rákötés előtt? 1. A Víziközmű Társulatnál ( a Polgármesteri Hivatal 9-es szobája ) CSATORNA BEKÖTÉSI KÉRELEM című nyomtatványt kell kérni, melyet ki kell tölteni. A Társulat azzal, hogy ezt a nyomtatványt kiadja igazolja, hogy a lakó jogosult-e, azaz befizetett legalább két évi érdekeltségi hozzájárulást. 2. A Társulati Iroda melletti Településfejlesztési és Községüzemeltetési Iroda ( 10-es szoba ) adják ki azt a papírt, amelyen igazolják, hogy hány méter csőre és hány darab 45 -os idomra van szükség a rákötéshez. 3. A csövet Demeter Roland vállalkozó raktárából (Váci Mihály u. 23/2.) munkanapokon óra között lehet felvenni a kiadott igazolással és a személyazonosság igazolásával. ( A lakás a szomszédban van a Landler Jenő u. 8. sz. alatt! ). 4. A BEKÖTÉSI KÉRELEM végén van egy CSATORNABEKÖTÉS ÁTADÁS - ÁTVÉTEL rész, amelyet a lakónak kell kitöltenie, ugyanis a Vízmű nem jön ki a rákötést ellenőrizni. A vízmérő állását csak akkor olvassák le és írják be, amikor ténylegesen használják már a csatornát! Aki február 2-ika előtt ráköt a rendszerre, az is csak ezen időponttól fizet majd, mert az eddig tartó próbaüzem költségeit a Penta Kft. fizeti. 5. A tényleges rákötés után a kitöltött CSATORNA BEKÖTÉSI KÉRELEM nyomtatványt a Víziközmű Társulatnál kell leadni, s mi továbbítjuk a Vízműnek. A kérelemhez semmiféle rajzot igazolást, stb. nem kell mellékelni! Ez csak a későbbi rákötőkre vonatkozik. A rákötés legkésőbbi időpontja március vége ( bizonyos esetekben ettől el lehet térni ), mert a KAC támogatási szerződés előírja ezt. A rákötésnél szabály, hogy a szennyvíztárolót ( emésztő ) ki kell kerülni! Csapadékvizet a csatornába vezetni tilos! A házi bekötést szakemberrel végeztessék, mert annak jó működése a lakó felelőssége és egyben érdeke, ugyanis a Vízmű üzemeltetési felelőssége csak a telekhatáron belül egy méterre lévő tisztítóidomig terjed. Varga János, társulati elnök 6

7 IIItilBliilIlilillllllllIIIIlIIIIIII Kitüntetettjeink A Szent Borbála naphoz kötődő rendezvények megtisztelő hagyománya a Tokodaltáró Község Szolgálatáért kitüntetés és a Tokodaltáró Községért kitüntető cím adományozása. Kitüntetettjeink egy életpálya, egy tartalmas életszakasz elismeréseként vehették át méltó keretek között az elismeréseket. Az Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Községért kitüntető címet adományozott Kovács Géza nyugdíjas pedagógusnak. Kovács Géza több évtizede él Tokodaltárón, tartalmas pedagógiai és közéleti múlttal rendelkezik. Az esztergomi tanítóképző iskola elvégzése után, 1951 szeptemberétől Tokodon tanított ban feleségül vette a tokodaltárói Janositz Magdolnát, aki szintén pedagógus ben a pécsi Pedagógiai Főiskolán szerzett magyar történelem szakos tanári, majd 1966-ban az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen történelem szakos középiskolai tanári képesítést tól augusztusáig tanított a tokodaltárói általános iskolában, januárjától nyugdíjasként folytatta tanári munkáját ban Kiváló munkáért kitüntetésben részesült. Munkavégzését mindvégig nagyfokú hivatástudat, alapos szakmai felkészültség és igényesség jellemezte. Hosszú pályafutása során több generáció tudását alapozta meg. Tanítványai máig tisztelik, szeretettel emlékeznek rá. 2002ben megkapta az Arany Diplomát. A közéletben is jelentős szerepet vállalt től 1992-ig képviselő-testületi tag volt, majd Tokodaltáró község önállóvá válásától a Szociális Bizottság külső tagjaként végzett felelősségteljes, sokrétű munkát től 2002-ig a Választási Bizottság elnökeként felügyelte a választások törvényességét, tisztaságát. Tokodaltáró Község Szolgálatáért kitüntetés tulajdonosa lett Cservenka Ildikó, a tokodaltárói óvoda vezetője. Ildikó 27 éve dolgozik az óvónői pályán, 11 év telt el azóta, hogy az altárói óvoda vezetője lett. Szakmai felkészültsége kiemelkedő, magatartásával és munkájával jelentős mértékben segítette és előmozdította az önkormányzati feladatok végrehajtását, az intézményi célok eredményes teljesítését. Vezetése alatt az óvoda jól működik. A dolgozók elégedettek munkájával. A szülők kimondva, vagy kimondatlanul, de tudják, hogy gondos, hozzáértő kezekben hagyják gyermekeiket nap nap után az Ildikó által vezetett óvodában. Tokodaltáró Község Szolgálatáért kitüntetést adományozott községünk vezetősége Szóda József úrnak. Szóda József tartalmas nevelői és közéleti múlttal rendelkező pedagógus. Az esztergomi tanítóképző elvégzése után Tokodon oktatott ben technika tanári diplomát szerzett től a tokodaltárói iskola tanára, jelenleg mint nyugdíjas pedagógus. Feleségével és két gyermekével négy évtizede él Tokod községben, ahol aktív közéleti tevékenységet is folytat. Szakmai tudását, precizitását, türelmét kollégái mindig tisztelték és elismerték től szakfelügyelőként, 1987-től nyugdíjazásáig megyei szaktanácsadóként segítette pedagógus társait. Kiváló szaktanárként és osztályfőnökként fegyelemre és tisztességre nevelte tanítványait, akik ma is tisztelettel és szeretettel emlegetik. A nevelőtestület tagjaként is megbecsülésnek örvend. Ünnepeink és Faluünnepünk sem lenne teljes a Bányász Kórus szépen csengő hangjai nélkül. A kórus tagjai hétről hétre összegyűlnek, gyakorolnak azért, hogy átadhassák nekünk, hallgatóknak azt a csodát, melynek ők már birtokosai: a zene, a dalok szeretetét. Ezt a lelkes adni akarást és adni tudást köszönte meg ez évben Önkormányzatunk azzal, hogy Tokodaltáró Községért Kitüntető címet adományozott a Bányász Kórusnak. A kórus 1929-ben alakult. Virágkorát 1973 és 1993 között élte, Hunyadi Zoltán vezetése alatt. Minősítésük ekkor a legmagasabb amatőr díj, a Fesztivál díj diploma." A sok évig ténykedő kórustagok elfáradtak, egy kis pihenőt tartottak februárjában népesült be újra a próbaterem Páncélné Világi Ildikó vezetésével. Ildikó pici lány korától ismeri a kórust. Felnőttként, szakemberként rá várt a feladat, hogy újra élesztve a hagyományt, alkotó közösséget teremtsen. Vállalt feladatának sikeresen tett eleget. Ez alatt az öt év alatt is sok fellépést tudhatnak hátuk mögött. Jótékonysági koncertek és az év végi Falukarácsony szervezése is nevükhöz fűződik. Páncélné Ildikó munkáját önzetlenül segíti Hunyadi tanár úr, ki nem vált meg a kórustól. Szívből örült az újrakezdésnek, s ha ideje engedi, részt vesz a kórus munkájában. Szívből gratulálunk! 7

8 Intézményünket a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat tartja fenn, ennek megfelelően lakóink a megye területéről kerülnek hozzánk. Jelenleg 105 ellátott él az intézmény fő épületében és tízen családias körülmények között a lakó otthonban. Lakóink értelmileg akadályozottak (középsúlyos értelmi fogyatékosok), ezen kívül előfordul halmozott sérülés is, amikor az értelmi akadályozottság mellé mozgás-, látás-, hallás-fogyatékosság társul. Otthonunkban a gondozottak teljes körű ellátást kapnak, ami magába foglalja az ápolást-gondozást, az egészségügyi ellátást, az étkeztetést, a mentálhigiénés ellátást, valamint a foglalkoztatást. A világ haladó országaihoz hasonlóan, nálunk is egyre jelentősebb szerepe van az integrációra való törekvésnek, ami arra irányul, hogy lakóink úgy lehessenek jelen az épek társadalmában, mint egyenrangú állampolgárok. Ennek a törekvésnek a jegyében, és a fogyatékkal élők problémáira érzékeny, jó szándékú emberek segítségével egyre színesebb programokat tudunk szervezni. Ebben az esztendőben többször voltunk Taton, a Kultúrházban, kiállításon, ahol mindig szívesen látnak minket. A Tát - Kertvárosi Általános Iskola tanárainak jóvoltából néhány gondozottunk láthatta a Muzsika Hangja c. előadást az iskola diákjainak előadásában. Tavasszal a Fővárosi Állat- és Növénykertben jártunk. Nyáron huszonnégy lakónkkal felejthetetlen egy hetet töltöttünk Balatonszepezd-fürdőn. Az intézmény keretein belül ez volt az első lakóknak szervezett nyaralás. A részt vevők most voltak először egy olyan közösségben, ahol alkalom nyílt arra, hogy baráti kapcsolatokat kössenek, hogy hajókiránduláson vehessenek részt és hogy lássák a Balatont. Ez a program jó alkalmat nyújtott a szocializációs képességeik kibontakoztatására, fejlesztésére. A kirándulásról élményekben gazdagon tértünk vissza. Ősszel két jelentősebb kirándulást szerveztünk. Októberben vonattal Budapestre utaztunk és látogatást tettünk az Országházban. Gyönyörködtünk az épület káprázatos szépségében és megnéztük azt a helyet, ahol a törvényeket hozzák. Novemberben - úgy, mint tavasszal az állatkertbe -, Haracska Ferenc segítségével, jelképes összegért külön busszal eljutottunk a Tropicáriumba. Különösen nagy élményt jelentett az óceánok élővilága, a tőlünk karnyújtásnyira úszkáló cápák, ráják és egyéb élőlények látványa. Nagyon sikeres együttműködés van kialakulóban a helyi Művelődési Ház vezetőjével, Császiné Papp Katalinnal. Az ő jóvoltából az idei Mikulás ünnepségünket már a szűkös társalgónk helyett a Művelődési Ház tágas mozi termében rendezhettük meg. Az ünnep fényét emelte produkciójával Dudó bohóc, aki térítés mentesen, a fogyatékkal élőkért érzett elhivatottságból lépett fel és szórakoztatta a lakóinkat. A siker várakozáson felüli volt. Az öröm és a boldogság ragyogott az arcokon. Már a Mikulásra való készülődéssel párhuzamosan megkezdődtek a karácsonyi műsor előkészületei is. Az ünnepséget szintén a'mozi teremben tartottuk, így lehetőségünk nyílt arra is, hogy több hozzátartozót hívhassunk közös ünneplésre. Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik lehetőségeik szerint segítettek bennünket abban, hogy lakóink élet színesebbé tehessük. Kívánunk mindenkinek szeretetteljes, áldott szép új esztendőt egy dal refrénjével, melyet a nyaraláson tanultunk, mert hitünk szerint: A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és megért, a szeretet mindennél többet ér": Horváthné Trepák Etelka mentálhigiénés csoportvezető 90-en túliak Őszinte szívvel és nagy tisztelettel köszöntjük azokat az altárói lakosokat, akik betöltötték 2003-ban 90. életévüket: Békési Józsefnét, Estéli Józsefnét és Meszes Mihálynét. Gratulálunk Tóth Károlynénak, Pilárszki Vilmosnénak és Kótai Jánosnak 91. születésnapjuk alkalmából. Szabó Miklósné, Szamosvári Józsefné, Faragó István 2003-ban a 93. születésnapjukat ünnepelték. Községünk legidősebb lakója Kiss Imréné, 97 éves volt október 21-én. Jó egészséget kívánunk Önöknek! Maradjanak még sokáig közöttünk! 8

9 TOKGDALTÁRÓI NYUGDÍJAS KLUBTAGOK EGYESÜLETE Az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepséget egyesületünk, melyre meghívtuk községünk idős lakóit is. Színvonalas műsoroknak lehettünk nézői és előadói egyaránt. A Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulójának szép versmondása, a helyi óvodások kedves játéka örömmel töltötte el szívünket. Ezúton is köszönjük Selmeci Tiborné óvónő munkáját! A dorogi és tokodi nyugdíjas klub tagjai énekkel és tánccal szórakoztattak bennünket, tánccal kedveskedtek. Az ünnepség megfelelő alkalom volt arra, hogy egyesületünk most megalakult kamara kórusa is bemutatkozzon. Juhász Istvánné Marika szavalata emlékezetes marad mindannyiunk számára. A műsorok sorát a Bányász Vegyes Kórus előadása zárta, melyet Ildikó betegsége miatt Hunyadi Zoltán vezényelt. Az egyesület minden fellépőt és jelenlévőt megvendégelt. Zenét lljú János és Gulyás Ferenc szolgáltatott. Sokan táncra is perdültek. Régen volt ilyen jó hangulatú rendezvény a művelődési ház falai között. A vezetőség a karácsonyi ünnepségre is készült, melyet december 15-én, hétfőn rendeztünk meg. Hasonlóan jó hangulatú rendezvénnyel búcsúzhattunk az évtől. A Nyugdíjas Klubtagok Egyesületének tagjai és a magam nevében kívánok minden kedves altárói lakosnak szeretetteljes és békés, boldog új esztendőt: Szendi Jánosné. VÖRÖSKERESZT TOKODALTÁRÓI SZERVEZETE A Vöröskereszt tokodaltárói szervezete egyedi elbírálás alapján tizenhat rászoruló családot támogatott meg ötezer forint értékű tartós élelmiszer csomagokkal karácsony közeledtével. A pénzösszeget, melyet az ajándékokra vásárlására fordíthattunk, a H é t f o r r á s K e r e s z t é n y E g y e s ü l e t juttatta el hozzánk adomány formájában. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az egyesület minden tagjának e nemes gesztusért. így módunkban állt a nem mindennapi élethelyzetbe került családoknak együttérzésünket kifejezni, tudatni velük, hogy a bajban nem állnak egyedül: Újbányi Tiborné titkár MIÉP TOKODALTÁRÓI SZERVEZETE Régóta téma, hogy néhány utca nevét meg kellene változtatni Tokodaltárón. Többször szóba került már, mégsem történt semmi ez ügyben. Tudom, hogy sok a gond a településen (csatornázás, anyagi problémák stb.), de a névváltozások nem kerülnek semmibe, sem az önkormányzatnak, sem a lakosságnak. Szégyen, hogy még mindig ilyen utcaneveket kell használnunk! Itt van például Kun Béla. Kun Béla Nyugat-Európában mint csaló, pénzügyi bűnöző vált ismertté. Magyarországon az es lázadás vezéralakja volt, nevéhez fűződik több ezer ember kínoztatása, kivégzése. Miután Magyarországról menekülnie kellett, Szovjetunióban folytatta munkáját", KRÍMI HÓHÉR néven vonult be a történelem negatív hősei közé. A hozzá köthető kivégzések, deportálások százezres nagyságrendet értek el! Biztos, hogy ő a megfelelő személy arra, hogy egy utcánk nevét viselje? Aki ellenzi az utcanevek megváltoztatását, gondolkodjon el: ha az ő hozzátartozóit kínoztatja halálra egy elmebeteg, szadista gyilkos, szívesen olvasná-e nevét az utcanév táblákon? Tisztelettel: Szabó Zsolt K U L T U R Á L T ÉLET EGYESÜLET T O K O D A L T Á R Ó A tokodaltárói Kulturált Élet Egyesület novembere óta bíróság által bejegyzett társadalmi szervezet. A megalakulást követően nagy lendülettel kezdtünk az Alapszabályzatunkban is rögzített feladatok megvalósításához: ismeretterjesztő, szórakoztató programok, kiállítások szervezése, hagyományőrzés, tanácsadó szolgálat működtetése. A kezdeti lelkesedést időleges megtorpanás követte. A kultúrotthon vezetésében bekövetkezett változás arra ösztönöz bennünket, hogy egyesületünk munkáját újra indítsuk. Célunk változatlan: a kultúrház tartalmi munkájának segítése. Februárban tartjuk tisztújító közgyűlésünket. Kérünk mindenkit, aki egyetért céljainkkal, tagként, vagy személyi jövedelemadója 1 %-os felajánlásával segítse munkánkat. A közgyűlés időpontjáról, az adószámunkról a Bányász Kultúrotthonban kérhetnek felvilágosítást.: Demeter Ferenc az egyesület képviselője 9

10 Tallózás a Kultúrotthon életéből Nem kell sok az emberi ünnephez - írja Márai Sándor. - Minden napba belecsempészhetsz valamilyen varázsos elemet... Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltőd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal; tehát az ünneppel." December hónapban igazán sok hétköznapot sikerült megtöltenünk ünneppel. Az egész község ünnepe volt a falunap a kőhídgyarmati Kurtaszoknyás táncegyüttessel és a karácsonyi koncert a Bányász Kórus közreműködésével. Kiscsoportjaink mindegyike (Nőklub, K.E.T. klub, Flóra kör, Bányász Kórus) igyekezett a tavalyi évtől méltóképpen búcsút venni, hangulatos, zártkörű rendezvények keretében. A gyermekek részére karácsonyi játszóházat rendeztünk műsorral egybekötve. Itt még elkészíthették a résztvevők a hiányzó karácsonyi asztaldíszeket, kopogtatókat. A Teleházzal közösen lebonyolított maratoni Lan Partyn vehettek részt az érdeklődők a két ünnep között. Elmondhatom, hogy a magunk módján mi igyekeztünk. Új évet írunk, új ünnepekkel. A Kultúra Napja alkalmából január 23-án 17 órakor festménykiállítást nyitunk a kultúrotthon emeletén. Polacsekné Zsohár Zsuzsa altárói lakos tárja képeit közönség elé. A megnyitón való részvét, a kiállítás megtekintése is egy lehetőség arra, hogy a monoton hétköznapot megtölthessük ünnepivel. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Császiné A környezetvédő (K.E.T.) klub hírei Az altárói Környezet- és Egészségvédő Klub 2003-ban belépett az Esztergom-Dorog-Nyergesújfalu Nyugdíjas Szervezetek és Idősek Egyesületébe. Célunk: az egyesületen belül megalakítani a környezet- és egészségvédő tagozatot és a nyugdíjas civil szervezeteket jobban bevonni a helyi környezetvédő programokba. Kistérségi szinten az együttműködő önkormányzatokkal és civil szervezetekkel égető környezetvédelmi problémákra programokat dolgozni ki, és egymást segítve végre is hajtani azokat, kapcsolódva az országos programokhoz. A megalakulással szinte egy időben az UNITED WAY VÉRTES VIDÉKE ALAPÍTVÁNY környezetvédelmi pályázati felhívására jelentkeztünk. Hosszú távú programjaink közül Az illegális szemétlerakók felmérés"-ét fogadták el. Pályázatunkkal 150 ezer forintot nyertünk. Programunk: a helyi nyugdíjas, civil szervezetek az iskolával, vagy iskolákkal együtt a településen felmérik az illegális szemétlerakókat, elkészítik a szennyezettségi térképet és a hozzá tartozó dokumentációt. Az elkészült munkát átadjuk az önkormányzatnak. Ez a dokumentáció óriási lehetőség és segítség az illegális szemétlerakók felszámolási munkáinak tervezésénél ez évi esetleges pályázati részvétel esetén az önkormányzatok számára. Az illegális szemétlerakók az EU-ba lépés után nem maradnak rejtve. A légi felvételeken pontosan rögzítik és komoly környezetszennyezettségi forrásnak tekintik az illegális szemétlerakókat. Ezek szennyezik a levegőt, a talajba jutva szennyezik a talajt és rétegvizeinket, patakokat, folyókat. A programhoz elsőként csatlakozott a kistérségben Tokodaltáró, Dorog, Nyergesújfalu és Tokod. A résztvevők közül legtöbb segítséget az altárói önkormányzat ad a munka elkészítéséhez. A program megvalósulása igen fontos környezeti nevelés szempontjából is: együtt kirándul a gyermek és a nagyszülő és kirándulás közben aktívan munkálkodnak környezetünk védelméért. Tokodaltárón a K.E.T. klub tagjai és a Gárdonyi Géza általános iskola Környezet- és Egészségvédő szakköre Szomjúné Deli Ilona tanárnő vezetésével októberben megkezdte az illegális szemétlerakók felmérését. Hangsúlyozni szeretnénk, nem a szemét felszedése a feladat, hanem a szemét felmérése, feltérképezése! Gyógynövény-gyűjtő kirándulásunk egyben felmérés is lett. A gyerekek is szembesültek a valósággal. A külterületeken, utak mentén a kihordott szemét látványa megdöbbentő volt. A felmérők most nemcsak arra kerékpároztak, de tudatosan érzékelték a veszélyt. Amikor látták a kidobott gyógyszereket, akkumulátorokat, festékmaradványokat, vegyszereket, egyéb háztartási hulladékokat, felháborodásuk egyre nőtt. Lázasan kezdték keresni a bizonyítékokat, és találtak. A szemét vallott: lakásfelújításnál gyűlt össze; itt a klubtagsági igazolvány személyi igazolvány számmal, címmel; gyermekem tankönyve és a nagymama gyógyszer receptje... A felmérés folytatódik. Kérjük a kedves lakosokat, aki úgy érzi, hogy tenni kell valamit környezetünk tisztaságáért, segítsen. Védjük meg környezetünket azoktól a felelőtlen, lusta emberektől is, akik úgy hiszik, hogy a tiszta udvar, rendes ház" a kapuig tart, azon túlra kihordhatom saját szemetemet. Ez bekerülve a talajvízbe, visszakerül az ő kis védett kertjébe is, persze a többiekét is szennyezve. Az illegális szemétlerakók helyét, kérjük, jelezze az iskolai környezetvédő szakkörnek, vagy a K.E.T. klub tagjainak. A K.E.T. klub a Bányász Művelődési Házban tartja újra összejöveteleit minden hónap utolsó keddjén tól. Várjuk szeretettel a klub tagjait és az érdeklődőket! Császiné Papp Katalin pár hónapos vezetése alatt újra megpezsdült az élet kulturális, oktató és ismeretterjesztő hangulatos rendezvényekkel. Hisszük, hogy a jövőben a Bányász Kultúrotthon a kultúra, a művelődés, az egymást segítő, tisztelő civil szervezetek igazi otthona lesz: Muntyán Istvánné 10

11 ALTAROI TÜKÖR Irodalmi rovat Nagy Mihály: Szélkakas, meg a kémény Enyém a szélrózsa, felemel a tér, Tájolok a kémény legtetején! Testem nemes! Színe vörös, most kék, Kovácsolt műves díszített fém! Lehet keleti barbár vihar, nyugati bombázó szél, Az erő részese vagyok, énemnek éltető kény. Olyan, amit érdemel a világ - én, Én, ÉN: az ideológiám! Jm - Alakod szépsége igaztalan! Gőg, gyávaság, pénzéhség körbetakar! Ha mélyebben nézem, Arcod, hazád, Európád sincsen. Engem szolgáló nem láthat jól, magam a hatalom, te meg a pór! - Ha lejár az időnk, Én, a ház összeroskad! Forgó lemeztollas, Velünk együtt mélybe hullassz! Alatt-valóm. Uralkodó szelek segítenek, fenntartanak. Érdekükbe, alám szilárd falat, tetőt és kéményt raknak. - Ez a szép, új glóbuszod? Társaid, honod elárulod? Ha mélyebben nézem, Szánalmas vagy, hited sincsen. Enyém a szélrózsa! Enyém a tér! Munkálkodom a kémény legtetején! Személyem nemes! Színe vörös, most kék... Kerecsényi Miklós: Emlékezés Ó, boldogság, hová tűntél? - Tova tűntél. Elszálltai, mint a madár! Nincs már remény az életemben. Ám odaát semmi sem fáj, Régi szeretteim várnak reám. S örömkönnyek áztatják orcám. Wf. ' - y. ',.-} (Az illusztrációt Nagy Mihály készítette) Kerecsényi Miklós Egyedül Fiatalember létemre Mélabúval nézelődöm Magam elé tépelődve. A magány oly nehéz nekem. Egyedül bolyongva, Búsant engem szomorú életem. Mindenem volt! Egy szolid leány, Kinek szeme pillantása Ezer arannyal is fölér! Ám a kedves, tünde ajka Nem forr velem Lázas csókba. Csillogó szemem meg se rebben érted! Mosolyod - ha kacér is -, értem. Szívem már nem szeret téged! ll

12 ALTÁRÓI TÜKÖR Köszönetnyilvánítás A év fontos változást hozott az életembe: új lakásba költöztem. Nem csekély anyagi áldozatot követelt tőlem ez a lépés, s mivel egyedülálló vagyok, minden segítségnek nagyon örültem. Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik hozzásegítettek új lakásomhoz: Tokodaltáró Képviselő-testületének a kapott lakásvásárlási támogatásért, valamint ismerőseimnek, barátaimnak, akik munkájukkal, bíztatásukkal átsegítettek a költözködés örömteli, de nehéz napjain: Juhász Ágnes Egy híresztelés margójára Felröppent a lakók, s néhány képviselő körében, hogy a csatornaépítés során egyesek, köztük jómagam is anyagilag jól járt, nevezetesen: néhány millió Ft-tal meggazdagodtam. Tájékoztatom a Tisztelt Lakókat, hogy én mint jegyző a testületi döntések során semmiféle szavazati joggal nem rendelkezem, tehát senkinek nem lehet érdeke, hogy engem lefizessen. E lap hasábjain szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy sem a csatornázás során, sem pedig máskor soha egyetlen fillért nem kaptam, nem tettem zsebre. Az ennek ellenkezőjéről szóló mindenféle híresztelés rágalom. Rúzsa Anna jegyző SMS Figyelem! Kellő számú jelentkező esetén tanfolyamokat is indítunk a művelődési házban. Előzetes igényfelmérés alapján felnőttek körében érdeklődés mutatkozott a következő tanfolyamokra: - angol nyelvtanfolyam, kezdő - számítógépes alapismereti tanfolyam, - intenzív szövő tanfolyam. Az eddig jelentkezők száma ígéretes, de nem elégséges. Ezért kérem Önöket, hogy aki kedvet, érdeklődést érez és még nem jelentkezett, január végéig jelezze részvételi szándékát a Bányász Kultúrotthonban! Az Ön jelentkezése után indítunk! Elhaláloztak; Tóth Vilmosné Kovács Mária Garai László Bagi Lajos Földi Ferenc Nagy Pál Józsefné Bartók Margit Börcsök Jánosné Weisz Erzsébet Varga Mihályné Fülöp Anna Jó pár évvel ezelőtt az ünnepek előtti időszak lázas készülődéseihez szorosan hozzátartozott a képeslapok írása, melyben távollévő szeretteinket köszöntöttük. A mobil telefonok elterjedésével már nem ragaszkodunk annyira a képeslapokhoz, SMS-eket írunk és kapunk. A rímekbe szedett jókívánságok közül most egy párat közreadok nem minden célzat nélkül. Következő nagy ünnepünk a húsvét. Kérek minden olvasót, hogy húsvétra szánt SMS-eit juttassa el hozzánk, a Bányász Kultúrotthonba. A legjobban sikerülteket megjelentetjük, sőt díjazásba részesítjük a legeredetibb rímek íróit! Születtek: Székely Hunor Levente Tudor Álla Kara Patrik Attila Misik Kiara Kara Angéla Blasek Ádám Havas téli lepedő borítja a tájat, ilyenkor a jó pezsgő serkenti a májat. Sült malacka vándorol, surran a bendőbe, kívánok sok minden jót az új esztendőbe! Kosznovszki Gábor Kapa Gábor Őszinte részvétünk! Török Dániel Ismét eltelt egy év, amit sok élmény kísért. Holnap újra indul egy esztendő, ezért a jót kívánók között én szeretnék lenni az első: BUÉK! Csillagszóró szórja fényét, kíván melegséget, békét. Angyalka száll házad felett, hogy átadjon egy üzenetet: békés, boldog karácsonyt és új évet kívánok nektek. Utolsó napján ennek az évnek szerencse malackák megint útra kélnek. Azt kívánom néked, hogyha arra járnak, térjenek be hozzád, s maradjanak nálad! Gratulálunk.' Kiadja: Tokodaltáró Önkormányzata Felelős kiadó: Varga János polgármester. Főszerkesztő: dr. Császiné Papp Katalin Készült: a PRESS-G-96 Bt. Nyomdájában, 1300 példányban, Felelős vezető: Gergely László, telefon:

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1.

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/1999. (V.25.) KT sz. rendelete a kommunális adóról (egységes szerkezetben) 1 A többször módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazása

Részletesebben

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó Tiszaüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5061 Tiszasüly, Kistéri út 21. Tel:56/497-000, fax: 56/497-019 Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE (Egységes szerkezetben a 16/1997.(V.23.), A 22/1997.(IX.01.), A 34/1997.(XII.18), 27/1998.(XII.29.), 19/1999.(XII.16.),

Részletesebben

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanvásárlási igények Előterjesztő: Szabó Loránd

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben)

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben) AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL (egységes szerkezetben) 1.) A rendelet hatályba lép: 2007. január 1-jén. 2.) A 19/2006. (XII. 13.) számú rendelet hatályba

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról A 8/2013. (III. 28.) és 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításával

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Község Önkormányzatának Képviselőtestülete - a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE. A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben)

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE. A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben) JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet 63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet a telekadóról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: A Képviselő-testület) a helyi adókról szló 1990. évi C. Törvény 1. és 6. -a alapján

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

A rendelet hatálya. A hozzájárulás mértéke. A hozzájárulás mértékét jelen rendelet 1. számú melléklete határozza meg.

A rendelet hatálya. A hozzájárulás mértéke. A hozzájárulás mértékét jelen rendelet 1. számú melléklete határozza meg. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2009. (III.20.) számú önkormányzati rendelete a csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulásról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról.

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a környezetterhelési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. január 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu a Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március hó 29. napján megtartott ülésének könyvéből: 13/2012.(III. 29.) önkormányzati határozat Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 34/2004.(XII. 23.) RENDELETÉNEK A 2/2005.(I.

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 25/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelettel) Budakalász Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 172. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. december 13-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Pakod Község

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002. (XII.10.) és 20/2004. (XII.07.) rendeletével módosított 1/1995. (I.31.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (a módosításokkal

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 1 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc /5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 36/2004. (VI.25.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól az 5/2005. (I.28.). a 63/2005. (XII.6.) 2 és a 20/2009. (IX.30.) 3 egységes szerkezetben

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e 1 NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e a talajterhelési díjról Nyírmada Nagyközség Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX.

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Püspökmolnári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Készült a Képviselő-testület április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/7/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 7/2009

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 7/2009 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 7/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 19-én megtartott ülésen felvett hangfelvétellel rögzített jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Baj község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról

Baj község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról Baj község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete A helyi adókról Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E. a magánszemélyek kommunális adójáról AZ ADÓ BEVEZETÉSE

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E. a magánszemélyek kommunális adójáról AZ ADÓ BEVEZETÉSE MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E a magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben a 26/2010.(XII.30.) és a 32/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete a településen működő vállalkozások támogatásának helyi szabályairól Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról

Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról Kővágótöttös község Önkormányzatának Képviselő-testülete A környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2001. /XII. 10./ SZ. RENDELETE A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL. Egységes szerkezetben!

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2001. /XII. 10./ SZ. RENDELETE A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL. Egységes szerkezetben! ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2001. /XII. 10./ SZ. RENDELETE A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL Egységes szerkezetben! 1./ A 17/2001. (XII.10.) sz. rendelet kihirdetve 2001. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-i ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-i ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-i ülésén Jelen vannak: Havrancsik Tibor, Ifj. Havrancsik Tibor, Seresné Papp Zsuzsanna, Somogyi

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben) Csávoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról

Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (l) bekezdésében

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Mészáros Tamás polgármester Taschner Lászlóné alpolgármester Szöllősi Tibor önkormányzati képviselő Kelemen László önkormányzati képviselő

Mészáros Tamás polgármester Taschner Lászlóné alpolgármester Szöllősi Tibor önkormányzati képviselő Kelemen László önkormányzati képviselő Ügyszám: 11/2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Öcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. Ülés helye: Faluház, Öcs Jelen vannak: Hiányzó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének Biharkeresztes Város Képviselő-testületének 8/2008. (II. 7.), 5/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2005. (III. 24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Biharkeresztes Város

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2.

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2. Diósd Város Önkormányzata 19/2015. (X. 28) önkormányzati rendelete az építményadóról és a telekadóról (Egységes szerkezetben a 7 /2016. (II.25.) önkormányzati rendelettel) Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E a magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben a 26/2010.(XII.30.) rendelettel) 1. AZ ADÓ BEVEZETÉSE 1. A helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-7/2014. Előterjesztő: Tóbel János polgármester Készítette:

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je ~~)G. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a telekadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben