--'-.1-'-1- számú előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "--'-.1-'-1- számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere --'-.1-'-1- számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Törekvés Művelődési Központnak évben nyújtott támogatás elszámolásáról és szakmai beszámolójáról I. Tartalmi összefoglaló Vizi Tibor elnök úr benyújtotta a Törekvés Művelődési Központ (a továbbiakban: Törekvés) részére 20 ll. évben nyújtott 17 millió forint összegű támogatás elszámolását. Az elszámolás az előterjesztés 2. melléklete. A részletes elszámolás - a terjedelme miatt - az Oktatási, Kulturális és Civil Csoportnál (Budapest X., Bánya u. 35. II. emelet 203.) megtekinthető. A költségvetésben biztosított 17 millió forint összegű támogatás mellett Révész Máriusz bizottsági elnök úr javaslatára a Képviselő-testület a 231/20 ll. (IV. 21.) KÖKT határozatával még 2 millió forint támogatásban részesítette a Törekvést, melyről a megállapodásban rögzített módon és időben elszámoltak. Elnök úr tájékoztatott arról, hogy a 17+2 millió forint támogatás jelentős segítség volt ahhoz, hogy a Törekvés működni tudjon, hisz a MÁV Északi Járműjavító 20 l O-ben megszűnt, így a Művelődési Központ bevételeiből 6 millió forint kiesett. A MÁV bérleti díj fizetésre kötelezte a Törekvést, mely újabb l,8 millió forinttal terhelte a költségvetésüket. A költségek további csökkentése csak a jól működő csoportok, rendszeres prograrnak megszüntet~sévellenne lehetséges. A kapott millió forint támogatásnak köszönhetőerr meg tudták rendezni a Törekvés Táncegyüttes 50. évfordulóját a Müvészetek Palotájában, támogatták a Törekvésben müködő nyugdíjas szervezetek programjait. A MÁV Északi Járműjavító megszűnése miatt kiesett összeg ellenére a fűtést tovább tudták működtetni. A 20 ll-es évben a Törekvés Müvelődési Központ törekedett a hagyományok ápolására, helyet biztosított a modern (verseny-, társas) táncok gyakorlóinak Az itt működő nyugdíjas szervezetek működése erősödött, és új nyugdijas csoport is alakult a volt Északi Járműjavító munkatársaiból. A könyvtár müködése zavartalan volt az elmúlt időszakban, és a pénzhiány ellenére is szerveztek íróolvasó találkozókat, továbbá megteremtették a könyvállomány megóvásához szükséges feltételeket is. Kiterjesztették a wi-fi hálózatot az egész intézményre, és a meglévő számítógépes parkat 6 új géppel növelték. Az intézményben működő különböző klubok, körök egész évben aktív tevékenységet végeztek. Rendszeresen tartottak kézműves foglalkozást gyermekeknek, kibővítették a táncosok ruhatárát, aktívan szerveztek kiállításokat, valamint a közösségformáló, alakító táncházi programokat is rendszeresen megszervezték. A házban dolgozó munkatársak saját erővel, munkával (tisztasági festés, vakolás) is hozzájárultak a 2011-es év sikeréhez. A Törekvés Müvelődési Központ részére nyújtott 17 millió forintos támogatást a következő módon használták fel: forintot személyi juttatásokra, bérre, forintot járulékokra, forintot dologi kiadásokra (2. melléklet). A 2 millió forintos támogatásból l forintot személyi juttatásokra,

2 l forintot járulékokra, forintot dologi kiadásokra fordítottak (3. melléklet). Il. Döntési javaslat: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot Budapest, 20 ll. december 20. Weeber Tibor Törvényességi szempontból ellenjegyzem: l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete... /2012. (.. ) határozata a Törekvés Művelődési Központnak évben nyújtott támogatás elszámolásáról és szakmai beszámolójáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés Művelődési Központnak nyújtott 19 millió forint támogatásról szóló elszámolást és szakmai beszámolót elfogadja.

3 KŐBÁNYAlésVASUTAS Törekvés MŰVELÖDÉSI KÖZPONT KULTURÁLIS- SZABADIDŐ EGYESÜLET 1101 B u d a p es t Könyves Kálmán krt. 25. Adósz: Bank:számlaszám: OTP Bírósági b.sz.: {0, ~1\.'\d\ ~~J e -{ Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat ll 02 Budapest, Szent László tér 29. Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport dr.kántásné dr. Szabó Ivett Úrhölgy részére Tárgy: elszámolás lkt.sz.: ~b~. /2011 Ügyint.:Lukács-HorváthNóra Tisztelt dr.kántásné dr. Szabó Ivett Úrhölgy! Mellékelten megküldjük a Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulturális-Szabadidő Egyesület és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között április 14-én a Kőbányai Önkormányzat a közművelődésről szóló évi CLX Törvény 79. alapján és az Önkormányzat 4/2009.(11.20.) rendelete alapján egyes közművelődési feladatok ellátására kötött megállapodás teljesítéséhez tartozó 20 ll. évi pénzügyi bizonylatok listáját. Az elszámolás az éves Ft támogatási keretet foglalja magába. Köszönjük a támogatást és bízunk abban, hogy a jövőben is eredményesen segítik a TÖRI-KE tevéken ységét. Budapest,20 ll. december 22. Melléklet: -Tételes részelszámolás a támogatásról T artalm azza: L Személyi juttatások IL Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások , , , ,- 11W<~~(~~~~*"f:'~I/4/A?;;;;..~;. '\263~Z545~ ~ ;lt;í;:~~$/~

4 -~ _,. Köbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulntrális- Szabadidö Egyesület támogatott szervezet Adószáma: A pályázatért tdelös személy neve: Vizi Tibor Kapott támogatás összege: , F e!használt támogatás összege: 17. OOO. OOO. Maradvány: O,- Tételes Elszámolás a április 14-én a Kőbányai Önkormányzat a közmüvelődésről szóló évi CLX Törvény 79. alapján és az Önkormányzat 4/2009.(II.20.) rendelete alapján egyes A támogatás felhasználására vonatkozó bizonylat Sorszáma* Számla kiállításának ( idörendben) sorszáma dátuma 1./l.Személyi juttatások közmüvelődési feladatok ellátására kötött megállaoadás teliesítéséhez -- tartozó oénzügvi bizonviatok r.'. ---_r_----- o..~ A bizonylatot kiállító Bankkivonat l A támogatás felhasználásánakjogcíme Számla összege (szállító) megnevezése pénztárbizonylat (pl. megbízási díj, tb. jár., szaigáitatás és tartalma) Ft.-ban Január ,- l./ lll. Bér I.havi bérszámfejtés P7/27-18/KI P7/32-23/KI január havi készpénz kifizetés ,- Vl/1.1 Bér I.havi bérszámfejtés P 7/27-18/KI P7/32-23/KI Kiss Tibarcz Zoltán ,- Vl/1.2 Bér l.havi bérszámfejtés P 7/27-18/KI P7 /32-23/KI Losonczy Józsefné ,- 111/2 Bér I.havi bérszámfejtés P7/28-19/KI január havi készpénz kifizetés ,- I/112.1 Bér Lhavi bérszámfejtés P7 /28-19/KI Ugró Gyula ,- Vl/2.2 Bér l.havi bérszámfejtés P7 /28-19/KI Uri Mihály ,- 1/1/3. Bér I.havi bérszámfejtés P7 /29-20/Kl január havi készpénz kifizetés ,- Vl/3.1 Bér l.havi bérszámfejtés P 7 /29-20/KI Ács György ,- Vl/3.2 Bér Lhavi bérszámfejtés P7 /29-20/KI Kertész Ferenc ,- I/1/3 J Bér Lhavi bérszámfejtés P7/29-20/KI U gró Gyuláné ,- Ill/3.4 Bér I.havi bérszámfejtés P 7 /29-20/KI Varga Emilné ,- lll/4. Bér I.havi bérszámfejtés P7/30-21/KI január havi készpénz kifizetés ,- Vl/4.1 Bér l.havi bérszámfejtés P7 /30-21/KI Béres Edina ,- I/1/4.2 Bér I.havi bérszámfejtés P7/30-21/KI Neusinger Sándor ,- lll/5. Bér I.havi bérszámfejtés P 7/31-22/KI Jl!nu~r,Jtavi készpénz kifizetés ,- I/1/5.1 Bér "n l :-- ~~ 9ét:&~míejtés- - - P;7 /31-22/KI l~j\~drás ,- _/.. _...""'- 1 K.\Jt::l.'\.!'11 Yf\1 cs vasuta~ 1 tnu<kves i l ~(il~""~"- l -- _ - -"<'-'Y!i_'_~, -o,>, Y\ l! K ulturúlis Szaln:cíiuö E!!,Y!" i: let l ( ( ;:::~~(~~ ;J i, l C! dp., k011yvc,_ K:dm:IJ) k:-1}:>-, \ t:,_y.;;.,~ 1 1~1.: 2[13-029'! h1x: " 1.! ~-<\l,.l..,\ 'i,., ' ~-J.:'.2:1.~~.~~~~~:~'J.:~.._w\Vw.llli~kvcs.hu 1..." -vv ~ ~

5 1/1/16.2 Bér Ill.havi bérszámfejtés P7 /120-89/KI Neusinger Sándor ,- 111/17. Bér Ill.havi bérszámfejtés P7/121-90/KI március havi készpénz kifizetés , Bér Ill.havi bérszámfejtés P7/121-90/KI Bernei András ,- 1/1/18. Bér Ill.havi bérszámfejtés P7/127-95/KI ,- március havi készpénz kifizetés P7 /119-88/KI ,- 1/1/18.1 Bér Ill.havi bérszámfejtés P7/127-95/KI P7/119-88/KI Tóth László ,- Személyi.iuttatások Április 1/1/19. Bér IV.havi bérszámfejtés P7 / /KI április havi készpénz kifizetés ,- 1/1/19.1 Bér IV.havi bérszámfejtés P /KI Bernei András ,- 1/1/19.2 Bér IV.havi bérszámfejtés P7! /KI Kiss Tiborcz Zoltán , Bér IV.havi bérszámfejtés P7/ /KI Losonczy Józsefné ,- lll/20. Bér IV.havi bérszámfejtés P7/ /KI április havi készpénz kifizetés ,- I/ Bér IV.havi bérszámfejtés P 7 / /KI Ugró Gyula ,- l/1/21. Bér IV.havi bérszámfejtés P7/ /KI április havi készpénz kifizetés , Bér IV.havi bérszámfejtés P7/ /KI Ács György , Bér IV.havi bérszámfejtés P7/ /KI Bárdos Zsuzsanna 8.515,- 111/21.3 Bér IV.havi bérszámfejtés P7/ /KI Németh Tibomé , Bér IV.havi bérszámfejtés P7/ /KI Tóth László O,- 1/1/25. Bér IV.havi bérszámfejtés P7/ /KI április havi készpénz kifizetés ,- 111/25.1 Bér IV.havi bérszámfejtés P7/ /KI Béres Edina ,- 111/25.2 Bér IV.havi bérszámfejtés P7/ /KI Neusinger Sándor , Bér IV.havi bérszámfejtés P7 / /KI Uri Mihály , ,- l Személyi juttatások 111/26. Bér VII. havi bérszámfejtés P7/ /KI Július havi készpénz kifizetés I/1/26.1 Bér VII. havi bérszámfejtés P 7/ /KI Bemei András ,- I/1/26.2 Bér VII.havi bérszámfejtés P7 / /KI Losonczy Józsefné ,- I/1/26.3 Bér VII.havi bérszámfejtés P7 / /KI Török Orsolya ,- I/1/27. Bér VII. havi bérszámfejtés P7/ /KI Július havi készpénz kifizetés ,- I/1/27.1 Bér VII.havi bérszámfejtés P7/ /KI Ugró Gyula ,- 111/28. Bér VII. havi bérszámfejtés P7/ /KI Július havi készpénz kifizetés ,- I/1/28.1 Bér VII. havi bérszámfejtés P7 / /KI Bárdos Zsuzsanna 8.125,- Július ,-

6 I/1/28.2 Bér VII. havi bérszámfejtés P7 / /KI Németh Tiborné 7.380, Bér VII. havi bérszámfejtés P 7 / /KI Tóth László 3.095, Bér VII. havi bérszámfejtés P7 / /KI Július havi készpénz kifizetés , Bér VII. havi bérszámfejtés P 7/ /KI Neusinger Sándor ,- 111/29.2 Bér Vll. havi bérszámfejtés P7 / /KI Uri Mihály ,- Személyi juttatások Augusztus , Bér VIII.havi bérszámfejtés P7/ /KI augusztus havi készpénz kifizetés ,- I/1/30.1 Bér VIII.havi bérszámfejtés P7 / /KI Bernei András ,- Il Bér VIII.havi bérszámfejtés P7/ /KI Losonczy Józsefné ,- I/1/30.3 Bér VIII.havi bérszámfejtés P7 / /KI Török Orsolya , Bér VIII.havi bérszámfejtés P7/ /KI augusztus havi készpénz kifizetés ,- Ill /31.1 Bér VIII.havi bérszámfejtés P7/ /KI Ugró Gyula ,- I/ Bér VIII.havi bérszámfejtés P7/ /KI Uri Mihály ,- 1/1132. Bér VIII.havi bérszámfejtés P7/ /KI augusztus havi készpénz kifizetés /1/32.1 Bér VIII.havi bérszámfejtés P7/ /KI Tóth László ,- lll/33 Bér VIII.havi bérszámfejtés P7 / /Kl augusztus havi készpénz kifizetés /33.l Bér VIII.havi bérszámfejtés P7/ /KI Bárdos Zsuzsa 8.900,- Il Bér VIII.havi bérszámfejtés P7/ /KI Neusinger Sándor ,- Személyi juttatások November ,- 111/34. Bér XI.havi bérszámfejtés P7/ /KI novem ber havi készpénz kifizetés ,- I/ Bér XI.havi bérszámfejtés P7/ /KI Bernei András ,- I/ Bér XI.havi bérszámfejtés P7/ /KI Losonczy Józsefné ,- I/1/34.3 Bér XI.havi bérszámfejtés P7/ /KI Kiss Ágnes ,- I/1/34.4 Bér XI.havi bérszámfejtés P7/ /KI Lukács-Horváth Nóra Kata ,- 1/1/35. Bér XI.havi bérszámfejtés P7 / /Kl november havi készpénz kifizetés ,- Il l Bér XI.havi bérszámfejtés P7 / /KI Ugró Gyula ,- 1/1/36. Bér XI.havi bérszámfejtés P 7 l /KI november havi készpénz kifizetés ,- Il 1/36.1 Bér XI.havi bérszámfejtés P7/ /KI Ács György ,- 111/37. Bér XI.havi bérszámfejtés P7 / /Kl november havi készpénz kifizetés ,- Ill /3 7.l Bér Xl.havi bérszámfejtés P7/ /KI Tóth László l/1/37.2 Bér XI.havi bérszámfejtés P 7 / /Kl Neusinger Sándor ,- Il Bér XI.havi bérszámfejtés P7/ /KI Uri Mihály ,- Ill/38. Bér XI.havi bérszámfejtés P7 / /KI Bárdos Zsuzsa

7 Ill /3 8.1 Bér XI.havi bérszámfejtés P7 / /Kl Bárdos Zsuzsa 8.900, ,- --~----~ ~-----" * Sorszám: a visszakereshetőség érdekében folyamatos legyen! Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre, továbbá, hogy az elszámolásban feltüntetett bizonylatok szabályszerű érvényesítése megtörtént, más elszámolásban felhasználásra nem kerültek. Budapest, 20 ll.december ~- P..:..... KÖBÁNYAl \;s Vasutas TÖREKVÉS r,-~,.,,,., M l( r... \.)~.::. r ~. &.in y.1..-,, ", -,,... ~~~~~q...'';,.l..:'~, Kutturalls - Szabamdo E!!yestilct t~;vt j},,-~ 1101 Bp., Könyves K!11mún ~ krt. 25. "'1'.::);'/r; / Td.: 26~-029lJ Fux: ? j,.:~~~~~.~~!l;.":'w;".tor~kvcs.hli 1 ~.~ cégszerű aláírás

8 Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulturális- Szabadidő Egyesillet támogatott szervezet Adószáma: A pályázatért felelős személy neve: Vizi Tibor Kapott támogatás összege: , Felhasznált támogatás összege: Maradvány: O, Tételes Elszámolás a április!4-én a Kőbányai Önkormányzat a közművelődésről szóló évi CLX Törvény 79. alapján és az Önkormányzat 4/2009.(!!.20.) rendelete alapján egyes közművelődési feladatok ellátására kötött me~rállaoodás teliesítéséhez tartozó oénzi.i~rvi bizonviatok l' ' I./2.Személyi juttatások: Január Banki utalások 112/1 Bér I.havi bérszámfejtés OTP/013/2011 január havi banki utalások , Bér l.havi bérszámfejtés OTP/013/2011 Garas Anna Marietta ,- 1/2/1.2 Bér l.havi bérszámfejtés OTP/013/2011 Vizi Tibor ,- 1/2/1.3 Bér I.havi bérszámfejtés OTP/013/2011 Bárdos Zsuzsanna ,- 1/2/1.4 Bér I.havi bérszámfejtés OTP/013/2011 Verseczki András Manó ,- I/2/1.5 Bér l.havi bérszámfejtés OTP/013/2011 Vizi Bernadett ,- 1/2/1.6 Bér I.havi bérszámfejtés OTP/013/2011 Gyetvai Alfrédné ,- 1/211.7 Bér I.havi bérszámfejtés OTP/013/2011 Nyulász Etelka ,- ~ Személyi juttatások: Február Banki utalások 1/2/2 Bér II.havi bérszámfe.ités OTP/019/2011 február havi banki utalások ,- 112/2.1 Bér Il.havi bérszámfejtés OTP/019/2011 Garas Anna Marietta ,- 1/2/3 Bér II.havi bérszámfejtés OTP/023/2011 február havi banki utalások ,- 1/2/3.l Bér II.havi bérszámfejtés OTP/023/2011 Nyulász Etelka ,- 1/2/3.2 Bér Il.havi bérszámfejtés OTP/023/2011 Vizi Tibor ,- 1/2/3.3 Bér Il.havi bérszámfejtés OTP/023/2011 Bárdos Zsuzsanna ,- 112/3.4 Bér Il.havi bérszámfejtés OTP/023/2011 Gyetvai Alfrédné ,- 1/2/3.5 Bér Il.havi bérszámfejtés OTP/023/2011 Verseczki András Manó ,- 1/2/3.6 Bér Il.havi bérszámfejtés OTP/023/2011 Vizi Bernadett ,- l ~zem~lyi. l Március l l l l JUttatasok. J l i

9 Banki utalások 1/2/4 Bér Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/2011 március havi banki utalások ,- l/2/4.1 Bér Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/2011 Nyulász Etelka ,- l/2/4.2 Bér Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/20 ll Vizi Tibor ,- l/2/4.3 Bér Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/20 ll Gyetvai Alfrédné ,- l/2/4.4 Bér Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/20 ll Bárdos Zsuzsanna ,- l/2/4.5 Bér Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/2011 Vizi Bernadett ,- 1/2/4.6 Bér Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/2011 Verseczki András Manó _]_().21_~,~-~ Személyi, juttatások: Aprilis Banki utalások 112/5 Bér IV.havi bérszámfejtés OTP /029/20 ll április havi banki utalások ,- 1/2/5.l Bér IV.havi bérszámfejtés OTP/029/20 ll N yulász Etelka ,- J/215.2 Bér IV.havi bérszámfejtés OTP/029/20 ll Tóth Józsefné ,- I/2/5.3 Bér IV.havi bérszámfejtés OTP/029/20 ll Vizi Tibor ,- I/2/5.4 Bér IV.havi bérszámfejtés OTP/029/2011 Gyetvai Alfrédné ,- l/2/5.5 Bér IV.havi bérszámfejtés OTP/029/2011 Varga Emilné ,- I/2/5.6 Bér IV.havi bérszámfejtés OTP/029/2011 V erseczki András Manó ,- I/2/5. 7 Bér IV.havi bérszámfejtés OTP/029/2011 Vizi Bernadett ,- Személyi juttatások: Július Banki utalások 112/6 Bér VII.havi bérszámfejtés OTP/032/2011 július havi banki utalások ,- I/2/6.1 Bér Vll.havi bérszámfejtés OTP/032/2011 Tóth Józsefné ,- 112/6.2 Bér Vll.havi bérszámfejtés OTP/032/2011 Vizi Tibor ,- 1/2/6.3 Bér VII.havi bérszámfejtés OTP/032/2011 Varga Emilné ,- 112/6.4 Bér VII.havi bérszámfejtés OTP/032/20 ll V erseczki András Manó ,- l/2/6.5 Bér Vll.havi bérszámfejtés OTP/032/20 ll Vizi Bernadett ,- 1/2/6.6 Bér VII.havi bérszámfejtés OTP/032/20 ll Gyetvai Alfrédné ,- I/2/6. 7 Bér VII.havi bérsz~~fejtés OTP/032/2011 N yulász Etelka ,-

10 ~ Személyi juttatások: Augusztus Banki utalások l/ 217 Bér VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/2011 augusztus havi banki utalások ,- I/2/7.1 Bér VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/20 ll T ó th Józsefné ,- I/2/7.2 Bér VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/2011 Vizi Tibor ,~ I/217.3 Bér VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/20 ll V ar ga Emilné ,- I/217.4 Bér VIII.havi bérszámfejtés OTP/ ll V erseczki András Manó ,- I/217.5 Bér VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/2011 Vizi Bernadett ,- I/217.6 Bér VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/2011 Gyetvai Alfrédné ,- I/2/7.7 Bér VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/20 ll Nyulász Etelka ,- Személyi juttatások: November Banki utalások 112/8 Bér XI.havi bérszámfejtés OTP/2011 november havi banki utalások ,- l/2/8.1 Bér XI.havi bérszámfejtés OTP/2011 Tóth Józsefné ,- I/2/8.2 Bér Xl.havi bérszámfejtés OTP/2011 Vizi Tibor ,- 1/2/8.3 Bér Xl.havi bérszámfejtés OTP/2011 Varga Emilné ,- I/2/8.4 Bér Xl.havi bérszámfejtés OTP//2011 Verseczki András Manó ,- l/2/8.5 Bér XI.havi bérszámfejtés OTP/2011 Vizi Bernadett ,- I/2/8.6 Bér XI.havi bérszámfejtés OTP//2011 Gyetvai Alfrédné ,- I/2/8.7 Bér Xl.havi bérszámfejtés OTP//2011 N yulász Etelka , ,- * Sorszám: a visszakereshetőség érdekében folyamatos legyen! Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre, továbbá, hogy az elszámolásban feltüntetett bizonylatok szabályszerü érvényesítése megtörtént, más elszámolásban felhasználásra nem kerültek. r; " l" - l /!(ÓBÁNYAI és Yasuta. ' ' ' Budapest, december 21. ) '_' 1_P'/'). _ p.fí.: ' förekves l / 1-,-.)h'i.~"-,'J'l'\ 1,n.K. - " " \'\J ' l/, '(' _';,;_,l:! \\.. 1 Ku!!urúli~; Szab~idiJi) Fgy" :ift!, '" -~~ 1 "<.' ;.., L.l~~ ~,J.\.._,:. ;' 1 ~:" 1 j ll O,i ll p., K\inyv~s Kitlmiu1 kn. 25. ll l..._-<~~')" ----' l lel ')() F.1x 2( l " 1 l: ll',lj l.ot<.:k.ji.~s(f~lqlqkv~,_hu hu l _.,.,.,\'<.., ~~,_...,...,.o'll~~~----j

11 Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulturális- Szabadidő Egyesület támogatott szervezet Adószáma: A pályázatért telelős személy neve: Vizi Tibor Kapott támogatás összege: , Felhasznált támogatás összege: Maradvány: O, Tételes Elszámolás a április 14-én a Kőbányai Önkormányzat a közművelődésről szóló évi CLX Törvény 79. alapján és az Önkormányzat 4/2009.(11.20.) rendelete alapján egyes közművelődési feladatok ellátására kötött me!.!állaoodás teliesítéséhez tartozó oénzü!.!vi bizonvl.... -~ r o_ I./3. Bérjárulék I/3/1 Január ,- 1/3/1.1 Bérjárulék o.!.havi bérszámfejtés OTP/015/2011 január havi m. válla1ói munkaerő piacijárulék , Bérjárulék o. I.havi bérszámfejtés OTP/015/2011 január havi m. vállatói SZJA ,- 113/1.3 Bérjárulék o.!.havi bérszámfejtés OTP/015/2011 január havi m. vállatói eg.bizt.jár ,- 113/1.4 Bérjárulék o.!.havi bérszámfejtés OTP/015/2011 január havi m. vállatói nyugdíj jár ,- 113/1.5 ÖTA tagdíj o. l.havi bérszámfejtés OTP/015/2011 január havi ÖTA tagdíj 2.21 O, Bírói letiltás o. l.havi bérszámfejtés OTP/015/2011 január havi bírói letiltás , Szakszervezeti o. l.havi bérszámfejtés OTP/015/2011 január havi Szakszervezeti tagdíj 6.860,- tagdíj Bérjárulék I/3/2 Február ,- 113/2.1 Bérjárulék Il.havi bérszámfejtés OTP/025/2011 február havi m. vállalói munkaerő piaci járulék ,- 113/2.2 Bérjárulék II.havi bérszámfejtés OTP/025/2011 február havi m. vállatói SZJA ,- 113/2.3. Bérjárulék ll.havi bérszámfejtés OTP/025/2011 február havi m. vállatói eg.bizt.jár ,- 113/2.4 Bérjárulék Il.havi bérszámfejtés OTP/025/2011 február havi m. vállalói nyugdij jár ,- 113/2.5 ÖTA tagdíj Il.havi bérszámfejtés OTP/023/2011 február havi ÖT A tagdíj 2.21 O,- 113/2.6 Bírói letiltás ll.havi bérszámfejtés OTP/023/2011 február havi bírói letiltás ,- 113/2.7 Szakszervezeti tagdíj II.havi bérszámfejtés OTP/025/2011 február havi Szakszervezeti tagdíj 5.960,- Bérjárulék I/3/3 Március ,- I/3/3. l Bérjárulék Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/20 ll március havi m. vállalói munkaerő piacijárulék ,- 1/3/3.2 Bérjárulék Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/20 ll március havi m. vállatói SZJA ,- 113/3.3 Bérjárulék Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/2011 március havi m. vállalói eg.bizt.jár ,- 113/3.4 Bérjárulék Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/2011 március havi m. vállalói nyugdíj jár ,- 113/3.5 ÖTA tagdíj Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/2011 március havi ÖTA tagdíj 2.580,- I/3/3.6 Bírói letiltás Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/2011 március havi bírói letiltás ,- l/3/3. 7 Szakszervezeti Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/2011 március havi Szakszervezeti tagdíj 7.000,- tagdíj ~

12 Bérjárulék, 1/3/4 Aprilis ,- V3/4.1 Bérjárulék IV.havi bérszámfejtés OTP/029/2011 április havi m. vállalói munkaerő piacijárulék ,- l/3/4.2 Bérjárulék IV.havi bérszámfejtés OTP/029/2011 április havi m. vállalói SZJA ,- l/3/4.3 Bérjárulék IV.havi bérszámfejtés OTP/029/20 ll április havi m. vállalói eg.bizt.jár ,- l/3/4.4 Bérjárulék IV.havi bérszámfejtés OTP/029/2011 április havi m. vállalói nyugdíj jár ,- I/3/4.5 ÖTA tagdíj IV.havi bérszámfejtés OTP/029/20 ll április havi ÖTA tagdij 2.580,- I/3/4.6 Bírái letiltás IV.havi bérszámfejtés OTP/029/20 ll április havi bírói letiltás ,- l/3/4.7 Szakszervezeti IV.havi bérszámfejtés tagdíj OTP/029/2011 április havi Szakszervezeti tagdíj 6.700,- Bér'árulék 1/3/5 Július ,- I/3/5.1 Bérjárulék VII. havi bérszámfejtés OTP/032/2011 július havi m. vállalói munkaerő piacijárulék ,- l/3/5.2 Bérjárulék VII. havi bérszámfejtés OTP/032/2011 július havi m. vállalói SZJA ,- I/3/5.3 Bérjárulék VII. havi bérszámfejtés OTP/032/2011 július havi m. vállalói eg.bizt.jár ,- 1/3/5.4 Bérjárulék VII. havi bérszámfejtés OTP/032/2011 július havi m. vállalói nyugdíj jár ,- I/3/5.5 ÖTA tagdíj VII. havi bérszámfejtés OTP/032/2011 július havi ÖTA tagdíj 2.580,- l/3/5.6 Birói letiltás VII. havi bérszámfejtés OTP/032/2011 július havi bírói letiltás l 0.618,- Szakszervezeti VII. havi bérszámfejtés I/3/ OTP/032/2011 július havi Szakszervezeti tagdíj 5.929,- tagdíj Bérjárulék 1/3/6 Augusztus ,- 1/3/6.1 Bérjárulék VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/2011 augusztus havi m. vállaló i munkaerő piaci járulék ,- 113/6.2 Bérjárulék VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/2011 augusztus havi m. vállalái SZJA ,- I/3/6.3 Bérjárulék VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/20 ll augusztus havi m. vállalói eg.bizt.jár ,- 113/6.4 Bérjárulék VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/20 ll augusztus havi m. vállalói nyugdíj jár ,- I/3/6.5 ÖTA tagdíj VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/20 ll augusztus havi ÖT A tagdíj 2.580,- I/3/6.6 Bírái letiltás VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/2011 augusztus havi bírói letiltás l 0.618,- l/3/6.7 Szakszervezeti tagdíj VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/2011 augusztus havi Szakszervezeti tagdíj 5.800,- Bérjárulék 1/3/7 November ,- l/3/7.1 Bérjárulék Xl.havi bérszámfejtés OTP/ november havi m. vállalói munkaerő piaci járulék ,- 113/7.2 Bérjárulék XI.havi bérszámfejtés OTP/ november havi m. vállalói SZJA , Bérjárulék 201!. XI..havi bérszámfejtés OTP! november havi m. vállalói eg.biztjár , Bérjárulék XI..havi bérszámfejtés OTP! november havi m. vállalói nyugdíj jár ,- 1/1/7.:') ÖTA t:h!clíi XT.havi héts7:ámfeités OTP/ novemher havi ÖT A ta!lclíi 2.:SRO.-

13 ------~--- V317.6 Bírói letiltás Xl.havi bérszámfejtés OTP/ november havi bírói letiltás l 0.618,- V317.7 Szakszervezeti tagdíj Xl.havi bérszámfejtés OTP/ november havi Szakszervezeti tagdíj 5.783, , ~-----~ Mindösszesen: ,- [ ~ ~ * Sorszám: a visszakereshetőség érdekében folyamatos legyen! Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre, továbbá, hogy az elszámolásban feltüntetett bizonylatok szabályszerű érvényesítése megtörtént, más elszámolásban felhasználásra nem kerültek. Budapest, 20 1l.december 21. p.h. (.;;;~~-KŐBÁNYAI 0;-v;;;,~tas TÖREKVÉS ~H;;,_~Ir \ M.l\.. Js.~<~,{~Jif_:~~~~) l l l O '{.J!);_~_?",~.:~(;J \ 1 Kulturúl-iB- Sza-h:~c\idö Egyesiilet l 8 p., Könyve~_ Kidmitn krt _~:.,_~:>- TGI.: 26]-()21)9 hix: J. j "v l ~ rnail; / L------~ _ ~~~~ ~~ cégszerű aláírás

14 Köbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulturális- Szabadidö Egyesillet támogatott szervezet Adószáma: A pályázatér-t felelős személy neve: Vizi Tibor Kapott támogatás összege: , Felhaszná1t támogatás összege: , Maradvány:O,- Tételes Elszámolás a április 14-én a Kőbányai Önkonnányzat a közművelődésről szóló évi CLX Törvény 79. alapján és az Önkormányzat 4/2009.(11.20.) rendelete alapján egyes közművelődési feladatok ellátására kötött me!zállaoodás teliesítéséhez tartozó oénzü!zvi bizonviatok }'. '. A támogatás felhasználására vonatkozó bizonylat Sorszáma* Számla kiállításának A bizonylatot kiállító Bankkivonat l A támogatás felhasználásánakjogcíme Számla összege (szállító) megnevezése pénztárbizonylat (pl. megbízási díj, tb. jár., szolgáltatás és tartalma) Ft.-ban (időrendben) sorszáma dátuma II.Munkaadót terhelő járulékok 11/1 átutalás JANUÁR OTP/015/2011 Munkaadót terhelő járulékok ,- IV I. l II/1.2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal: Elfogadó ebev Nyugta érkeztetés visszaigazolása Havi Bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefúggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Adó és járulékbevallás lll 1.4 átutalás OTP/015/2011 január havi munkaadói nyugdíjbizt.jár ,- Il/1.5 átutalás OTP/015/2011 január havi munkaadói egbizt.jár ,- Il/1.6 átutalás o. OTP/015/2011 január havi munkaerő-piaci járulék ,- IV I. 7 átutalás o. OTP/015/2011 január havi kifizetői SZJA ,- 11/2 átutalás FEBRUÁR OTP/025/2011 Munkaadót terhelő járulékok ,- IV2.1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal: Elfogadó ebev Nyugta érkeztetés visszaigazolása Il/2.2 Havi Bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefliggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról JI/2.3 Adó és járulékbevallás II/2.4 átutalás OTP/025/2011 február havi munkaadói nyugdíjbizt.jár ,- II/2.5 átutalás OTP/025/20 ll február havi munkaadói egbizt.jár ,- II/2.6 átutalás OTP/025/2011 február havi munkaerő-piaci járulék ,- II/2.7 átutalás OTP/025/20 ll február havi kifizetői SZJA 7.794,- 11/3 átutalás MÁRCIUS OTP/028/20 ll Munkaadót terhelő járulékok ,- Nemzeti Adó- és Vámhivatal: Elfogadó ebev ll/3.l Nyugta érkeztetés visszaigazolása

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE MÁV ÉSZAKI J.J. TÖERKVÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE MÁV ÉSZAKI J.J. TÖERKVÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Vasutasok Szakszervezete MÁV Északi Jármű Javító Törekvés Művelődési Központ 1 1101 Budapest, Könyves Kálmán krt.25. Adószám: 19003544-2-42 Telefonsz: 263-0299 VASUTASOK SZAKSZERVEZETE MÁV ÉSZAKI J.J.

Részletesebben

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. ÁPRILIS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 170,- FT Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton 2012.március 30-án bonyolította le a hercegkúti Gyöngyszem

Részletesebben

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2013. FEBRUÁR HÓ, 14. ÉVFOLYAM 2 SZÁM ÁRA: 200,- FT Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése A Bodrogolaszi

Részletesebben

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (C) számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége

Részletesebben

Boldogi Búcsú. Egy mûalkotással ismét gazdagabban

Boldogi Búcsú. Egy mûalkotással ismét gazdagabban XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2007. MÁJUS Egy mûalkotással ismét gazdagabban Az Ujváry Ferenc Alapítvány felkérésére helyi mûvésztanárunk Szpisják Pál egy faragott információs táblával lepett meg bennünket. INGYENES

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság elkészítette a 2007. I. félévre vonatkozó egyszerűsített beszámolóját. A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Városi Sportbál hetedszer

Városi Sportbál hetedszer 2007. február Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 2. szám 2007. február Ára: 150 Ft Városi Sportbál hetedszer Abony Sportcsarnoka adott helyszínt február 17-én annak a nagyszabású rendezvénynek,

Részletesebben

Önkormányzati hírek. Beszámoló a képviselő-testület 2011. május 20-án tartott üléséről. Felhasználás Központi költségvetést terhelő rész

Önkormányzati hírek. Beszámoló a képviselő-testület 2011. május 20-án tartott üléséről. Felhasználás Központi költségvetést terhelő rész 2011. május-június június hó Majális XII. évfolyam 5-6. 5 szám 2007. óta az Önkormányzat nem rendezett majálist. Ennek több oka volt, amelyet most nem szeretnék részletezni. Azonban 2010. év végén a képviselő-testület

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Élet és Szó. Bányászokra emlékeztünk TARTALOMJEGYZÉK. Közérdekû...12. szavalata. Kazáron a Kazári Népdalkör

Élet és Szó. Bányászokra emlékeztünk TARTALOMJEGYZÉK. Közérdekû...12. szavalata. Kazáron a Kazári Népdalkör Kazári Élet és Szó A Kazári Bányász Nyugdíjas Szakszervezet szeptember 6-án két helyszínen Mizserfán és Kazáron tartotta bányásznapi megemlékezését. A mizserfai megemlékezésre sok év után ismét a szociális

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

Fiatalokkal útban a demokrácia felé *

Fiatalokkal útban a demokrácia felé * AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Fiatalokkal útban a demokrácia felé * A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT JÁTSZANI JÓ, JÓ, JÓ! Kis játékmesterek Csanádapácán A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, Akarsz-e mindig, mindig játszani (Kosztolányi Dezső) Ezzel a kérdéssel

Részletesebben

Talentumok találkozója

Talentumok találkozója JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. november Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 11. szám Meghívó Talentumok találkozója Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet... Jászfényszaru Város Önkormányzat Szociális,

Részletesebben

hírlevél Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve Hatvan férőhelyes lesz az idősek otthona Lengyeli járda Tanévkezdés Kisvejkén Olimpiai bronz Ösztöndíj

hírlevél Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve Hatvan férőhelyes lesz az idősek otthona Lengyeli járda Tanévkezdés Kisvejkén Olimpiai bronz Ösztöndíj völgységi BONYHÁD ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAPJA hírlevél V. évfolyam, 7. szám 2011. szeptember Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve i y Szeptember 18-án avatták föl Bonyhádon a Magyar-Lengyel Barátság Emlékművét,

Részletesebben

Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről...

Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről... Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről... Mozaik Perbáli Ünnep Karácsonyi összeállítás Óvodai hírek Iskolai hírek A Közösségi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015 BESZÁMOLÓ Központ 2014 Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015 Tartalom BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI PROGRAM 2014... 5 AGÓRA FUNKCIÓK... 8 HELYSZÍNEK...10 KÜLSŐ SZERVEZETEK

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

DÍJESÕ NYÍREGYHÁZÁRA

DÍJESÕ NYÍREGYHÁZÁRA KREATÍVSÁG ÉS ÚJSZERÛSÉG Április elején Budapesten tartották az Év Turisztikai Kommunikációs Kampányának ünnepélyes díjátadóját. A turisztikai szakma kommunikációs versenyére az idén már 10. alkalommal

Részletesebben

Kedves Döbröközi Lakosok!

Kedves Döbröközi Lakosok! Kedves Döbröközi Lakosok! Már csak pár nap és elmúlik a 2012 es év. Az év vége és az új év kezdete arra késztet bennünket, hogy számba vegyük a mögöttünk hagyott év önkormányzati eredményeit és a jövő

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos XXI. évf. 2012. június BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ Új BKV menetrend Elballagtak Babaszépségverseny Aranyeső Bölények Lengyelországból http://hirmondo.budakeszi.hu Rejtvény Pitypangos

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről BESZÁMOLÓ az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre

Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre TÁPI Bokréta Nyugdíjasklub Megjelent a 2015. április 19-20-21-én Balatonfüreden, a Hotel Annabellában megrendezendő Életet az éveknek Fesztivál kiírása és jelentkezési

Részletesebben