--'-.1-'-1- számú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "--'-.1-'-1- számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere --'-.1-'-1- számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Törekvés Művelődési Központnak évben nyújtott támogatás elszámolásáról és szakmai beszámolójáról I. Tartalmi összefoglaló Vizi Tibor elnök úr benyújtotta a Törekvés Művelődési Központ (a továbbiakban: Törekvés) részére 20 ll. évben nyújtott 17 millió forint összegű támogatás elszámolását. Az elszámolás az előterjesztés 2. melléklete. A részletes elszámolás - a terjedelme miatt - az Oktatási, Kulturális és Civil Csoportnál (Budapest X., Bánya u. 35. II. emelet 203.) megtekinthető. A költségvetésben biztosított 17 millió forint összegű támogatás mellett Révész Máriusz bizottsági elnök úr javaslatára a Képviselő-testület a 231/20 ll. (IV. 21.) KÖKT határozatával még 2 millió forint támogatásban részesítette a Törekvést, melyről a megállapodásban rögzített módon és időben elszámoltak. Elnök úr tájékoztatott arról, hogy a 17+2 millió forint támogatás jelentős segítség volt ahhoz, hogy a Törekvés működni tudjon, hisz a MÁV Északi Járműjavító 20 l O-ben megszűnt, így a Művelődési Központ bevételeiből 6 millió forint kiesett. A MÁV bérleti díj fizetésre kötelezte a Törekvést, mely újabb l,8 millió forinttal terhelte a költségvetésüket. A költségek további csökkentése csak a jól működő csoportok, rendszeres prograrnak megszüntet~sévellenne lehetséges. A kapott millió forint támogatásnak köszönhetőerr meg tudták rendezni a Törekvés Táncegyüttes 50. évfordulóját a Müvészetek Palotájában, támogatták a Törekvésben müködő nyugdíjas szervezetek programjait. A MÁV Északi Járműjavító megszűnése miatt kiesett összeg ellenére a fűtést tovább tudták működtetni. A 20 ll-es évben a Törekvés Müvelődési Központ törekedett a hagyományok ápolására, helyet biztosított a modern (verseny-, társas) táncok gyakorlóinak Az itt működő nyugdíjas szervezetek működése erősödött, és új nyugdijas csoport is alakult a volt Északi Járműjavító munkatársaiból. A könyvtár müködése zavartalan volt az elmúlt időszakban, és a pénzhiány ellenére is szerveztek íróolvasó találkozókat, továbbá megteremtették a könyvállomány megóvásához szükséges feltételeket is. Kiterjesztették a wi-fi hálózatot az egész intézményre, és a meglévő számítógépes parkat 6 új géppel növelték. Az intézményben működő különböző klubok, körök egész évben aktív tevékenységet végeztek. Rendszeresen tartottak kézműves foglalkozást gyermekeknek, kibővítették a táncosok ruhatárát, aktívan szerveztek kiállításokat, valamint a közösségformáló, alakító táncházi programokat is rendszeresen megszervezték. A házban dolgozó munkatársak saját erővel, munkával (tisztasági festés, vakolás) is hozzájárultak a 2011-es év sikeréhez. A Törekvés Müvelődési Központ részére nyújtott 17 millió forintos támogatást a következő módon használták fel: forintot személyi juttatásokra, bérre, forintot járulékokra, forintot dologi kiadásokra (2. melléklet). A 2 millió forintos támogatásból l forintot személyi juttatásokra,

2 l forintot járulékokra, forintot dologi kiadásokra fordítottak (3. melléklet). Il. Döntési javaslat: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot Budapest, 20 ll. december 20. Weeber Tibor Törvényességi szempontból ellenjegyzem: l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete... /2012. (.. ) határozata a Törekvés Művelődési Központnak évben nyújtott támogatás elszámolásáról és szakmai beszámolójáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés Művelődési Központnak nyújtott 19 millió forint támogatásról szóló elszámolást és szakmai beszámolót elfogadja.

3 KŐBÁNYAlésVASUTAS Törekvés MŰVELÖDÉSI KÖZPONT KULTURÁLIS- SZABADIDŐ EGYESÜLET 1101 B u d a p es t Könyves Kálmán krt. 25. Adósz: Bank:számlaszám: OTP Bírósági b.sz.: {0, ~1\.'\d\ ~~J e -{ Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat ll 02 Budapest, Szent László tér 29. Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport dr.kántásné dr. Szabó Ivett Úrhölgy részére Tárgy: elszámolás lkt.sz.: ~b~. /2011 Ügyint.:Lukács-HorváthNóra Tisztelt dr.kántásné dr. Szabó Ivett Úrhölgy! Mellékelten megküldjük a Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulturális-Szabadidő Egyesület és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között április 14-én a Kőbányai Önkormányzat a közművelődésről szóló évi CLX Törvény 79. alapján és az Önkormányzat 4/2009.(11.20.) rendelete alapján egyes közművelődési feladatok ellátására kötött megállapodás teljesítéséhez tartozó 20 ll. évi pénzügyi bizonylatok listáját. Az elszámolás az éves Ft támogatási keretet foglalja magába. Köszönjük a támogatást és bízunk abban, hogy a jövőben is eredményesen segítik a TÖRI-KE tevéken ységét. Budapest,20 ll. december 22. Melléklet: -Tételes részelszámolás a támogatásról T artalm azza: L Személyi juttatások IL Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások , , , ,- 11W<~~(~~~~*"f:'~I/4/A?;;;;..~;. '\263~Z545~ ~ ;lt;í;:~~$/~

4 -~ _,. Köbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulntrális- Szabadidö Egyesület támogatott szervezet Adószáma: A pályázatért tdelös személy neve: Vizi Tibor Kapott támogatás összege: , F e!használt támogatás összege: 17. OOO. OOO. Maradvány: O,- Tételes Elszámolás a április 14-én a Kőbányai Önkormányzat a közmüvelődésről szóló évi CLX Törvény 79. alapján és az Önkormányzat 4/2009.(II.20.) rendelete alapján egyes A támogatás felhasználására vonatkozó bizonylat Sorszáma* Számla kiállításának ( idörendben) sorszáma dátuma 1./l.Személyi juttatások közmüvelődési feladatok ellátására kötött megállaoadás teliesítéséhez -- tartozó oénzügvi bizonviatok r.'. ---_r_----- o..~ A bizonylatot kiállító Bankkivonat l A támogatás felhasználásánakjogcíme Számla összege (szállító) megnevezése pénztárbizonylat (pl. megbízási díj, tb. jár., szaigáitatás és tartalma) Ft.-ban Január ,- l./ lll. Bér I.havi bérszámfejtés P7/27-18/KI P7/32-23/KI január havi készpénz kifizetés ,- Vl/1.1 Bér I.havi bérszámfejtés P 7/27-18/KI P7/32-23/KI Kiss Tibarcz Zoltán ,- Vl/1.2 Bér l.havi bérszámfejtés P 7/27-18/KI P7 /32-23/KI Losonczy Józsefné ,- 111/2 Bér I.havi bérszámfejtés P7/28-19/KI január havi készpénz kifizetés ,- I/112.1 Bér Lhavi bérszámfejtés P7 /28-19/KI Ugró Gyula ,- Vl/2.2 Bér l.havi bérszámfejtés P7 /28-19/KI Uri Mihály ,- 1/1/3. Bér I.havi bérszámfejtés P7 /29-20/Kl január havi készpénz kifizetés ,- Vl/3.1 Bér l.havi bérszámfejtés P 7 /29-20/KI Ács György ,- Vl/3.2 Bér Lhavi bérszámfejtés P7 /29-20/KI Kertész Ferenc ,- I/1/3 J Bér Lhavi bérszámfejtés P7/29-20/KI U gró Gyuláné ,- Ill/3.4 Bér I.havi bérszámfejtés P 7 /29-20/KI Varga Emilné ,- lll/4. Bér I.havi bérszámfejtés P7/30-21/KI január havi készpénz kifizetés ,- Vl/4.1 Bér l.havi bérszámfejtés P7 /30-21/KI Béres Edina ,- I/1/4.2 Bér I.havi bérszámfejtés P7/30-21/KI Neusinger Sándor ,- lll/5. Bér I.havi bérszámfejtés P 7/31-22/KI Jl!nu~r,Jtavi készpénz kifizetés ,- I/1/5.1 Bér "n l :-- ~~ 9ét:&~míejtés- - - P;7 /31-22/KI l~j\~drás ,- _/.. _...""'- 1 K.\Jt::l.'\.!'11 Yf\1 cs vasuta~ 1 tnu<kves i l ~(il~""~"- l -- _ - -"<'-'Y!i_'_~, -o,>, Y\ l! K ulturúlis Szaln:cíiuö E!!,Y!" i: let l ( ( ;:::~~(~~ ;J i, l C! dp., k011yvc,_ K:dm:IJ) k:-1}:>-, \ t:,_y.;;.,~ 1 1~1.: 2[13-029'! h1x: " 1.! ~-<\l,.l..,\ 'i,., ' ~-J.:'.2:1.~~.~~~~~:~'J.:~.._w\Vw.llli~kvcs.hu 1..." -vv ~ ~

5 1/1/16.2 Bér Ill.havi bérszámfejtés P7 /120-89/KI Neusinger Sándor ,- 111/17. Bér Ill.havi bérszámfejtés P7/121-90/KI március havi készpénz kifizetés , Bér Ill.havi bérszámfejtés P7/121-90/KI Bernei András ,- 1/1/18. Bér Ill.havi bérszámfejtés P7/127-95/KI ,- március havi készpénz kifizetés P7 /119-88/KI ,- 1/1/18.1 Bér Ill.havi bérszámfejtés P7/127-95/KI P7/119-88/KI Tóth László ,- Személyi.iuttatások Április 1/1/19. Bér IV.havi bérszámfejtés P7 / /KI április havi készpénz kifizetés ,- 1/1/19.1 Bér IV.havi bérszámfejtés P /KI Bernei András ,- 1/1/19.2 Bér IV.havi bérszámfejtés P7! /KI Kiss Tiborcz Zoltán , Bér IV.havi bérszámfejtés P7/ /KI Losonczy Józsefné ,- lll/20. Bér IV.havi bérszámfejtés P7/ /KI április havi készpénz kifizetés ,- I/ Bér IV.havi bérszámfejtés P 7 / /KI Ugró Gyula ,- l/1/21. Bér IV.havi bérszámfejtés P7/ /KI április havi készpénz kifizetés , Bér IV.havi bérszámfejtés P7/ /KI Ács György , Bér IV.havi bérszámfejtés P7/ /KI Bárdos Zsuzsanna 8.515,- 111/21.3 Bér IV.havi bérszámfejtés P7/ /KI Németh Tibomé , Bér IV.havi bérszámfejtés P7/ /KI Tóth László O,- 1/1/25. Bér IV.havi bérszámfejtés P7/ /KI április havi készpénz kifizetés ,- 111/25.1 Bér IV.havi bérszámfejtés P7/ /KI Béres Edina ,- 111/25.2 Bér IV.havi bérszámfejtés P7/ /KI Neusinger Sándor , Bér IV.havi bérszámfejtés P7 / /KI Uri Mihály , ,- l Személyi juttatások 111/26. Bér VII. havi bérszámfejtés P7/ /KI Július havi készpénz kifizetés I/1/26.1 Bér VII. havi bérszámfejtés P 7/ /KI Bemei András ,- I/1/26.2 Bér VII.havi bérszámfejtés P7 / /KI Losonczy Józsefné ,- I/1/26.3 Bér VII.havi bérszámfejtés P7 / /KI Török Orsolya ,- I/1/27. Bér VII. havi bérszámfejtés P7/ /KI Július havi készpénz kifizetés ,- I/1/27.1 Bér VII.havi bérszámfejtés P7/ /KI Ugró Gyula ,- 111/28. Bér VII. havi bérszámfejtés P7/ /KI Július havi készpénz kifizetés ,- I/1/28.1 Bér VII. havi bérszámfejtés P7 / /KI Bárdos Zsuzsanna 8.125,- Július ,-

6 I/1/28.2 Bér VII. havi bérszámfejtés P7 / /KI Németh Tiborné 7.380, Bér VII. havi bérszámfejtés P 7 / /KI Tóth László 3.095, Bér VII. havi bérszámfejtés P7 / /KI Július havi készpénz kifizetés , Bér VII. havi bérszámfejtés P 7/ /KI Neusinger Sándor ,- 111/29.2 Bér Vll. havi bérszámfejtés P7 / /KI Uri Mihály ,- Személyi juttatások Augusztus , Bér VIII.havi bérszámfejtés P7/ /KI augusztus havi készpénz kifizetés ,- I/1/30.1 Bér VIII.havi bérszámfejtés P7 / /KI Bernei András ,- Il Bér VIII.havi bérszámfejtés P7/ /KI Losonczy Józsefné ,- I/1/30.3 Bér VIII.havi bérszámfejtés P7 / /KI Török Orsolya , Bér VIII.havi bérszámfejtés P7/ /KI augusztus havi készpénz kifizetés ,- Ill /31.1 Bér VIII.havi bérszámfejtés P7/ /KI Ugró Gyula ,- I/ Bér VIII.havi bérszámfejtés P7/ /KI Uri Mihály ,- 1/1132. Bér VIII.havi bérszámfejtés P7/ /KI augusztus havi készpénz kifizetés /1/32.1 Bér VIII.havi bérszámfejtés P7/ /KI Tóth László ,- lll/33 Bér VIII.havi bérszámfejtés P7 / /Kl augusztus havi készpénz kifizetés /33.l Bér VIII.havi bérszámfejtés P7/ /KI Bárdos Zsuzsa 8.900,- Il Bér VIII.havi bérszámfejtés P7/ /KI Neusinger Sándor ,- Személyi juttatások November ,- 111/34. Bér XI.havi bérszámfejtés P7/ /KI novem ber havi készpénz kifizetés ,- I/ Bér XI.havi bérszámfejtés P7/ /KI Bernei András ,- I/ Bér XI.havi bérszámfejtés P7/ /KI Losonczy Józsefné ,- I/1/34.3 Bér XI.havi bérszámfejtés P7/ /KI Kiss Ágnes ,- I/1/34.4 Bér XI.havi bérszámfejtés P7/ /KI Lukács-Horváth Nóra Kata ,- 1/1/35. Bér XI.havi bérszámfejtés P7 / /Kl november havi készpénz kifizetés ,- Il l Bér XI.havi bérszámfejtés P7 / /KI Ugró Gyula ,- 1/1/36. Bér XI.havi bérszámfejtés P 7 l /KI november havi készpénz kifizetés ,- Il 1/36.1 Bér XI.havi bérszámfejtés P7/ /KI Ács György ,- 111/37. Bér XI.havi bérszámfejtés P7 / /Kl november havi készpénz kifizetés ,- Ill /3 7.l Bér Xl.havi bérszámfejtés P7/ /KI Tóth László l/1/37.2 Bér XI.havi bérszámfejtés P 7 / /Kl Neusinger Sándor ,- Il Bér XI.havi bérszámfejtés P7/ /KI Uri Mihály ,- Ill/38. Bér XI.havi bérszámfejtés P7 / /KI Bárdos Zsuzsa

7 Ill /3 8.1 Bér XI.havi bérszámfejtés P7 / /Kl Bárdos Zsuzsa 8.900, ,- --~----~ ~-----" * Sorszám: a visszakereshetőség érdekében folyamatos legyen! Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre, továbbá, hogy az elszámolásban feltüntetett bizonylatok szabályszerű érvényesítése megtörtént, más elszámolásban felhasználásra nem kerültek. Budapest, 20 ll.december ~- P..:..... KÖBÁNYAl \;s Vasutas TÖREKVÉS r,-~,.,,,., M l( r... \.)~.::. r ~. &.in y.1..-,, ", -,,... ~~~~~q...'';,.l..:'~, Kutturalls - Szabamdo E!!yestilct t~;vt j},,-~ 1101 Bp., Könyves K!11mún ~ krt. 25. "'1'.::);'/r; / Td.: 26~-029lJ Fux: ? j,.:~~~~~.~~!l;.":'w;".tor~kvcs.hli 1 ~.~ cégszerű aláírás

8 Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulturális- Szabadidő Egyesillet támogatott szervezet Adószáma: A pályázatért felelős személy neve: Vizi Tibor Kapott támogatás összege: , Felhasznált támogatás összege: Maradvány: O, Tételes Elszámolás a április!4-én a Kőbányai Önkormányzat a közművelődésről szóló évi CLX Törvény 79. alapján és az Önkormányzat 4/2009.(!!.20.) rendelete alapján egyes közművelődési feladatok ellátására kötött me~rállaoodás teliesítéséhez tartozó oénzi.i~rvi bizonviatok l' ' I./2.Személyi juttatások: Január Banki utalások 112/1 Bér I.havi bérszámfejtés OTP/013/2011 január havi banki utalások , Bér l.havi bérszámfejtés OTP/013/2011 Garas Anna Marietta ,- 1/2/1.2 Bér l.havi bérszámfejtés OTP/013/2011 Vizi Tibor ,- 1/2/1.3 Bér I.havi bérszámfejtés OTP/013/2011 Bárdos Zsuzsanna ,- 1/2/1.4 Bér I.havi bérszámfejtés OTP/013/2011 Verseczki András Manó ,- I/2/1.5 Bér l.havi bérszámfejtés OTP/013/2011 Vizi Bernadett ,- 1/2/1.6 Bér I.havi bérszámfejtés OTP/013/2011 Gyetvai Alfrédné ,- 1/211.7 Bér I.havi bérszámfejtés OTP/013/2011 Nyulász Etelka ,- ~ Személyi juttatások: Február Banki utalások 1/2/2 Bér II.havi bérszámfe.ités OTP/019/2011 február havi banki utalások ,- 112/2.1 Bér Il.havi bérszámfejtés OTP/019/2011 Garas Anna Marietta ,- 1/2/3 Bér II.havi bérszámfejtés OTP/023/2011 február havi banki utalások ,- 1/2/3.l Bér II.havi bérszámfejtés OTP/023/2011 Nyulász Etelka ,- 1/2/3.2 Bér Il.havi bérszámfejtés OTP/023/2011 Vizi Tibor ,- 1/2/3.3 Bér Il.havi bérszámfejtés OTP/023/2011 Bárdos Zsuzsanna ,- 112/3.4 Bér Il.havi bérszámfejtés OTP/023/2011 Gyetvai Alfrédné ,- 1/2/3.5 Bér Il.havi bérszámfejtés OTP/023/2011 Verseczki András Manó ,- 1/2/3.6 Bér Il.havi bérszámfejtés OTP/023/2011 Vizi Bernadett ,- l ~zem~lyi. l Március l l l l JUttatasok. J l i

9 Banki utalások 1/2/4 Bér Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/2011 március havi banki utalások ,- l/2/4.1 Bér Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/2011 Nyulász Etelka ,- l/2/4.2 Bér Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/20 ll Vizi Tibor ,- l/2/4.3 Bér Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/20 ll Gyetvai Alfrédné ,- l/2/4.4 Bér Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/20 ll Bárdos Zsuzsanna ,- l/2/4.5 Bér Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/2011 Vizi Bernadett ,- 1/2/4.6 Bér Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/2011 Verseczki András Manó _]_().21_~,~-~ Személyi, juttatások: Aprilis Banki utalások 112/5 Bér IV.havi bérszámfejtés OTP /029/20 ll április havi banki utalások ,- 1/2/5.l Bér IV.havi bérszámfejtés OTP/029/20 ll N yulász Etelka ,- J/215.2 Bér IV.havi bérszámfejtés OTP/029/20 ll Tóth Józsefné ,- I/2/5.3 Bér IV.havi bérszámfejtés OTP/029/20 ll Vizi Tibor ,- I/2/5.4 Bér IV.havi bérszámfejtés OTP/029/2011 Gyetvai Alfrédné ,- l/2/5.5 Bér IV.havi bérszámfejtés OTP/029/2011 Varga Emilné ,- I/2/5.6 Bér IV.havi bérszámfejtés OTP/029/2011 V erseczki András Manó ,- I/2/5. 7 Bér IV.havi bérszámfejtés OTP/029/2011 Vizi Bernadett ,- Személyi juttatások: Július Banki utalások 112/6 Bér VII.havi bérszámfejtés OTP/032/2011 július havi banki utalások ,- I/2/6.1 Bér Vll.havi bérszámfejtés OTP/032/2011 Tóth Józsefné ,- 112/6.2 Bér Vll.havi bérszámfejtés OTP/032/2011 Vizi Tibor ,- 1/2/6.3 Bér VII.havi bérszámfejtés OTP/032/2011 Varga Emilné ,- 112/6.4 Bér VII.havi bérszámfejtés OTP/032/20 ll V erseczki András Manó ,- l/2/6.5 Bér Vll.havi bérszámfejtés OTP/032/20 ll Vizi Bernadett ,- 1/2/6.6 Bér VII.havi bérszámfejtés OTP/032/20 ll Gyetvai Alfrédné ,- I/2/6. 7 Bér VII.havi bérsz~~fejtés OTP/032/2011 N yulász Etelka ,-

10 ~ Személyi juttatások: Augusztus Banki utalások l/ 217 Bér VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/2011 augusztus havi banki utalások ,- I/2/7.1 Bér VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/20 ll T ó th Józsefné ,- I/2/7.2 Bér VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/2011 Vizi Tibor ,~ I/217.3 Bér VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/20 ll V ar ga Emilné ,- I/217.4 Bér VIII.havi bérszámfejtés OTP/ ll V erseczki András Manó ,- I/217.5 Bér VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/2011 Vizi Bernadett ,- I/217.6 Bér VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/2011 Gyetvai Alfrédné ,- I/2/7.7 Bér VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/20 ll Nyulász Etelka ,- Személyi juttatások: November Banki utalások 112/8 Bér XI.havi bérszámfejtés OTP/2011 november havi banki utalások ,- l/2/8.1 Bér XI.havi bérszámfejtés OTP/2011 Tóth Józsefné ,- I/2/8.2 Bér Xl.havi bérszámfejtés OTP/2011 Vizi Tibor ,- 1/2/8.3 Bér Xl.havi bérszámfejtés OTP/2011 Varga Emilné ,- I/2/8.4 Bér Xl.havi bérszámfejtés OTP//2011 Verseczki András Manó ,- l/2/8.5 Bér XI.havi bérszámfejtés OTP/2011 Vizi Bernadett ,- I/2/8.6 Bér XI.havi bérszámfejtés OTP//2011 Gyetvai Alfrédné ,- I/2/8.7 Bér Xl.havi bérszámfejtés OTP//2011 N yulász Etelka , ,- * Sorszám: a visszakereshetőség érdekében folyamatos legyen! Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre, továbbá, hogy az elszámolásban feltüntetett bizonylatok szabályszerü érvényesítése megtörtént, más elszámolásban felhasználásra nem kerültek. r; " l" - l /!(ÓBÁNYAI és Yasuta. ' ' ' Budapest, december 21. ) '_' 1_P'/'). _ p.fí.: ' förekves l / 1-,-.)h'i.~"-,'J'l'\ 1,n.K. - " " \'\J ' l/, '(' _';,;_,l:! \\.. 1 Ku!!urúli~; Szab~idiJi) Fgy" :ift!, '" -~~ 1 "<.' ;.., L.l~~ ~,J.\.._,:. ;' 1 ~:" 1 j ll O,i ll p., K\inyv~s Kitlmiu1 kn. 25. ll l..._-<~~')" ----' l lel ')() F.1x 2( l " 1 l: ll',lj l.ot<.:k.ji.~s(f~lqlqkv~,_hu hu l _.,.,.,\'<.., ~~,_...,...,.o'll~~~----j

11 Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulturális- Szabadidő Egyesület támogatott szervezet Adószáma: A pályázatért telelős személy neve: Vizi Tibor Kapott támogatás összege: , Felhasznált támogatás összege: Maradvány: O, Tételes Elszámolás a április 14-én a Kőbányai Önkormányzat a közművelődésről szóló évi CLX Törvény 79. alapján és az Önkormányzat 4/2009.(11.20.) rendelete alapján egyes közművelődési feladatok ellátására kötött me!.!állaoodás teliesítéséhez tartozó oénzü!.!vi bizonvl.... -~ r o_ I./3. Bérjárulék I/3/1 Január ,- 1/3/1.1 Bérjárulék o.!.havi bérszámfejtés OTP/015/2011 január havi m. válla1ói munkaerő piacijárulék , Bérjárulék o. I.havi bérszámfejtés OTP/015/2011 január havi m. vállatói SZJA ,- 113/1.3 Bérjárulék o.!.havi bérszámfejtés OTP/015/2011 január havi m. vállatói eg.bizt.jár ,- 113/1.4 Bérjárulék o.!.havi bérszámfejtés OTP/015/2011 január havi m. vállatói nyugdíj jár ,- 113/1.5 ÖTA tagdíj o. l.havi bérszámfejtés OTP/015/2011 január havi ÖTA tagdíj 2.21 O, Bírói letiltás o. l.havi bérszámfejtés OTP/015/2011 január havi bírói letiltás , Szakszervezeti o. l.havi bérszámfejtés OTP/015/2011 január havi Szakszervezeti tagdíj 6.860,- tagdíj Bérjárulék I/3/2 Február ,- 113/2.1 Bérjárulék Il.havi bérszámfejtés OTP/025/2011 február havi m. vállalói munkaerő piaci járulék ,- 113/2.2 Bérjárulék II.havi bérszámfejtés OTP/025/2011 február havi m. vállatói SZJA ,- 113/2.3. Bérjárulék ll.havi bérszámfejtés OTP/025/2011 február havi m. vállatói eg.bizt.jár ,- 113/2.4 Bérjárulék Il.havi bérszámfejtés OTP/025/2011 február havi m. vállalói nyugdij jár ,- 113/2.5 ÖTA tagdíj Il.havi bérszámfejtés OTP/023/2011 február havi ÖT A tagdíj 2.21 O,- 113/2.6 Bírói letiltás ll.havi bérszámfejtés OTP/023/2011 február havi bírói letiltás ,- 113/2.7 Szakszervezeti tagdíj II.havi bérszámfejtés OTP/025/2011 február havi Szakszervezeti tagdíj 5.960,- Bérjárulék I/3/3 Március ,- I/3/3. l Bérjárulék Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/20 ll március havi m. vállalói munkaerő piacijárulék ,- 1/3/3.2 Bérjárulék Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/20 ll március havi m. vállatói SZJA ,- 113/3.3 Bérjárulék Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/2011 március havi m. vállalói eg.bizt.jár ,- 113/3.4 Bérjárulék Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/2011 március havi m. vállalói nyugdíj jár ,- 113/3.5 ÖTA tagdíj Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/2011 március havi ÖTA tagdíj 2.580,- I/3/3.6 Bírói letiltás Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/2011 március havi bírói letiltás ,- l/3/3. 7 Szakszervezeti Ill.havi bérszámfejtés OTP/028/2011 március havi Szakszervezeti tagdíj 7.000,- tagdíj ~

12 Bérjárulék, 1/3/4 Aprilis ,- V3/4.1 Bérjárulék IV.havi bérszámfejtés OTP/029/2011 április havi m. vállalói munkaerő piacijárulék ,- l/3/4.2 Bérjárulék IV.havi bérszámfejtés OTP/029/2011 április havi m. vállalói SZJA ,- l/3/4.3 Bérjárulék IV.havi bérszámfejtés OTP/029/20 ll április havi m. vállalói eg.bizt.jár ,- l/3/4.4 Bérjárulék IV.havi bérszámfejtés OTP/029/2011 április havi m. vállalói nyugdíj jár ,- I/3/4.5 ÖTA tagdíj IV.havi bérszámfejtés OTP/029/20 ll április havi ÖTA tagdij 2.580,- I/3/4.6 Bírái letiltás IV.havi bérszámfejtés OTP/029/20 ll április havi bírói letiltás ,- l/3/4.7 Szakszervezeti IV.havi bérszámfejtés tagdíj OTP/029/2011 április havi Szakszervezeti tagdíj 6.700,- Bér'árulék 1/3/5 Július ,- I/3/5.1 Bérjárulék VII. havi bérszámfejtés OTP/032/2011 július havi m. vállalói munkaerő piacijárulék ,- l/3/5.2 Bérjárulék VII. havi bérszámfejtés OTP/032/2011 július havi m. vállalói SZJA ,- I/3/5.3 Bérjárulék VII. havi bérszámfejtés OTP/032/2011 július havi m. vállalói eg.bizt.jár ,- 1/3/5.4 Bérjárulék VII. havi bérszámfejtés OTP/032/2011 július havi m. vállalói nyugdíj jár ,- I/3/5.5 ÖTA tagdíj VII. havi bérszámfejtés OTP/032/2011 július havi ÖTA tagdíj 2.580,- l/3/5.6 Birói letiltás VII. havi bérszámfejtés OTP/032/2011 július havi bírói letiltás l 0.618,- Szakszervezeti VII. havi bérszámfejtés I/3/ OTP/032/2011 július havi Szakszervezeti tagdíj 5.929,- tagdíj Bérjárulék 1/3/6 Augusztus ,- 1/3/6.1 Bérjárulék VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/2011 augusztus havi m. vállaló i munkaerő piaci járulék ,- 113/6.2 Bérjárulék VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/2011 augusztus havi m. vállalái SZJA ,- I/3/6.3 Bérjárulék VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/20 ll augusztus havi m. vállalói eg.bizt.jár ,- 113/6.4 Bérjárulék VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/20 ll augusztus havi m. vállalói nyugdíj jár ,- I/3/6.5 ÖTA tagdíj VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/20 ll augusztus havi ÖT A tagdíj 2.580,- I/3/6.6 Bírái letiltás VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/2011 augusztus havi bírói letiltás l 0.618,- l/3/6.7 Szakszervezeti tagdíj VIII.havi bérszámfejtés OTP/033/2011 augusztus havi Szakszervezeti tagdíj 5.800,- Bérjárulék 1/3/7 November ,- l/3/7.1 Bérjárulék Xl.havi bérszámfejtés OTP/ november havi m. vállalói munkaerő piaci járulék ,- 113/7.2 Bérjárulék XI.havi bérszámfejtés OTP/ november havi m. vállalói SZJA , Bérjárulék 201!. XI..havi bérszámfejtés OTP! november havi m. vállalói eg.biztjár , Bérjárulék XI..havi bérszámfejtés OTP! november havi m. vállalói nyugdíj jár ,- 1/1/7.:') ÖTA t:h!clíi XT.havi héts7:ámfeités OTP/ novemher havi ÖT A ta!lclíi 2.:SRO.-

13 ------~--- V317.6 Bírói letiltás Xl.havi bérszámfejtés OTP/ november havi bírói letiltás l 0.618,- V317.7 Szakszervezeti tagdíj Xl.havi bérszámfejtés OTP/ november havi Szakszervezeti tagdíj 5.783, , ~-----~ Mindösszesen: ,- [ ~ ~ * Sorszám: a visszakereshetőség érdekében folyamatos legyen! Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre, továbbá, hogy az elszámolásban feltüntetett bizonylatok szabályszerű érvényesítése megtörtént, más elszámolásban felhasználásra nem kerültek. Budapest, 20 1l.december 21. p.h. (.;;;~~-KŐBÁNYAI 0;-v;;;,~tas TÖREKVÉS ~H;;,_~Ir \ M.l\.. Js.~<~,{~Jif_:~~~~) l l l O '{.J!);_~_?",~.:~(;J \ 1 Kulturúl-iB- Sza-h:~c\idö Egyesiilet l 8 p., Könyve~_ Kidmitn krt _~:.,_~:>- TGI.: 26]-()21)9 hix: J. j "v l ~ rnail; / L------~ _ ~~~~ ~~ cégszerű aláírás

14 Köbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulturális- Szabadidö Egyesillet támogatott szervezet Adószáma: A pályázatér-t felelős személy neve: Vizi Tibor Kapott támogatás összege: , Felhaszná1t támogatás összege: , Maradvány:O,- Tételes Elszámolás a április 14-én a Kőbányai Önkonnányzat a közművelődésről szóló évi CLX Törvény 79. alapján és az Önkormányzat 4/2009.(11.20.) rendelete alapján egyes közművelődési feladatok ellátására kötött me!zállaoodás teliesítéséhez tartozó oénzü!zvi bizonviatok }'. '. A támogatás felhasználására vonatkozó bizonylat Sorszáma* Számla kiállításának A bizonylatot kiállító Bankkivonat l A támogatás felhasználásánakjogcíme Számla összege (szállító) megnevezése pénztárbizonylat (pl. megbízási díj, tb. jár., szolgáltatás és tartalma) Ft.-ban (időrendben) sorszáma dátuma II.Munkaadót terhelő járulékok 11/1 átutalás JANUÁR OTP/015/2011 Munkaadót terhelő járulékok ,- IV I. l II/1.2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal: Elfogadó ebev Nyugta érkeztetés visszaigazolása Havi Bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefúggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Adó és járulékbevallás lll 1.4 átutalás OTP/015/2011 január havi munkaadói nyugdíjbizt.jár ,- Il/1.5 átutalás OTP/015/2011 január havi munkaadói egbizt.jár ,- Il/1.6 átutalás o. OTP/015/2011 január havi munkaerő-piaci járulék ,- IV I. 7 átutalás o. OTP/015/2011 január havi kifizetői SZJA ,- 11/2 átutalás FEBRUÁR OTP/025/2011 Munkaadót terhelő járulékok ,- IV2.1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal: Elfogadó ebev Nyugta érkeztetés visszaigazolása Il/2.2 Havi Bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefliggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról JI/2.3 Adó és járulékbevallás II/2.4 átutalás OTP/025/2011 február havi munkaadói nyugdíjbizt.jár ,- II/2.5 átutalás OTP/025/20 ll február havi munkaadói egbizt.jár ,- II/2.6 átutalás OTP/025/2011 február havi munkaerő-piaci járulék ,- II/2.7 átutalás OTP/025/20 ll február havi kifizetői SZJA 7.794,- 11/3 átutalás MÁRCIUS OTP/028/20 ll Munkaadót terhelő járulékok ,- Nemzeti Adó- és Vámhivatal: Elfogadó ebev ll/3.l Nyugta érkeztetés visszaigazolása

15 II/3.2 Havi Bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról II/3.3 Adó és járulékbevallás II/3.4 átutalás OTP/028/2011 március havi munkaadói nyugdíjbizt.jár ,~ átutalás OTP/028/20 ll március havi munkaadói egbizt.jár ,- II/3.6 átutalás OTP/028/20 ll március havi munkaerő-piaci járulék ,~ Il/3. 7 átutalás OTP/028/20 ll március havi kifizetői SZJA 7.429,~ Il/4 átutalás ÁPRILIS OTP/029/2011 Munkaadót terhelő járulékok ,- Nemzeti Adó- és Vámhivatal: Elfogadó ebev Il/4.1 Nyugta érkeztetés visszaigazolása. Havi Bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal ll/4.2 összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról II/4.3 Adó és járulékbevallás II/4.4 átutalás OTP/029/20 ll április havi munkaadói nyugdíjbizt.jár ,- 11/4.5 átutalás OTP/029/20 ll április havi munkaadói egbizt.jár ,- Il/4.6 átutalás OTP/029/20 ll április havi munkaerő-piaci járulék ,- 11/4.7 átutalás OTP/029/20 ll április havi kifizetői SZJA 7.429,- Il/5 átutalás JÚLIUS OTP/032/2011 Munkaadót terhelő járulékok ,- IV5.1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal: Elfogadó ebev Nyugta érkeztetés visszaigazolása Havi Bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összeftlggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Il/5.3 Adó és járulékbevallás Il/5.4 átutalás OTP/032/2011 július havi munkaadói nyugdíjbizt.jár ,- II/5.5 átutalás OTP/032/2011 július havi munkaadói egbizt.jár ,- ll/5.6 átutalás OTP/032/2011 július havi munkaerő-piaci járulék ,- ll/5.7 átutalás OTP/032/2011 július havi kifizetői SZJA 6.857,- Il/6 átutalás AUGUSZTUS OTP/033/2011 Munkaadót terhelő járulékok ,- ll/6.1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal: Elfogadó ebev Nyugta érkeztetés visszaigazolása II/6.2 Havi Bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Adó és járulékbevallás Il/6.3 átutalás OTP/033/2011 augusztus havi munkaadói nyugdíjbizt.jár ,- ll/6.4 átutalás OTP/033/2011 augusztus havi munkaadói egbizt.jár ,-

16 Il/6.5 átutalás OTP/033/2011 augusztus havi munkaerő-piaci járulék ,- Il/6.6 átutalás OTP/033/2011 augusztus havi kifizetői SZJA 5.714,- ll/6.7 ll/7 átutalás NOVEMBER OTP/ Munkaadót terhelő járulékok ,- II/7.l Nemzeti Adó- és Vámhivatal: Elfogadó ebev Nyugta érkeztetés visszaigazolása II/7.2 Havi Bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefúggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról II/7.3 Adó és járulékbevallás II/7.4 átutalás OTP/ november havi munkaadói nyugdíjbizt.jár ,- II/7.5 átutalás OTP/ november havi munkaadói egbizt.jár ,- II/7.6 átutalás OTP/ november havi munkaerő-piaci járulék ,- II/7.7 átutalás OTP/ november havi kifizetői SZJA ,- II/7.8 átutalás OTP/ november havi 27%-os EHO 4.097,- Mindösszesen: ,- * Sorszám: a visszakereshetőség érdekében folyamatos legyen! Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre, továbbá, hogy az elszámolásban feltüntetett bizonylatok szabályszerű érvényesítése megtörtént, más elszámolásban felhasználásra nem kerültek. Budapest, 20 ll.december r -- (' :. ~' 1 j KÖDANYAI és Vasutas TÖREKVf~S!.'ll ', ;,/(> ', í. p.h. M.K. ~ Q.í.;t; f:i; i i'~.1 ::., i í<..uiturúli:> Szaballidő Egyesüll t /'\ty'i:.;;; " ;l, 1 l :1 O: ilp., Kiinyws Kúlmún krt. 25. " /:~~;;,;j'!!'cl.: \19 Fax: J. ~/! ~ \i1:.1ii: -,._.j",...,,,,.,..,,r..."_,.,.,,_"_""_''*''~..,.,.,,.~,ft-""' j ~~ ~~ cégszerű aláírás

17 - Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulturális- Szabadidő Egyesület támogatott szervezet Adószáma: A pályázatért tt:ldős személy neve: Vizi Tibor Kapott támogatás összege: , Felhasznált támogatás összege: , Maradvány:O,- Tételes Elszámolás a április 14-én a Kőbányai Önkormányzat a közművelődésről szóló évi CLX Törvény 79. alapján és az Önkormányzat 4/2009.(II.20.) rendelete alapján egyes közmüvelődési fejadatok ellátására kötött me!!állaoodás teliesítéséhez tartozó oénzü!!vi bizonviatok J' ''. A támogatás felhasználására vonatkozó bizonylat Sorszáma* (időrendben) Számla sorszáma III. Dologi kiadások kiállításának dátuma A bizonylatot kiállító (szállító) megnevezése Bankkivonat l pénztárbizonylat - - ~ -- A támogatás felhasználásának jogcíme (pl. megbízási díj, tb. jár., szolgáltatás és tartalma) Számla összege Ft-ban lilllll B/ Jogismeret Alapítvány OTP 002/20 ll közlöny előfizetés 3.750,- Illll/ Print Sisters Kft. P71l2-7/KI fénymásolás 4.000,- lllll/3 B/0524/ Forum Media Kiadó Kft OTP/012/2011 számviteli kézikönyv ,- III/1/4 AM7S-F P7 /26-17/KI megbízási díj (portaszolgálat ellátása) ,- Illll/ Müller László teljsítés igazolás IIlll/ vállakozói keretszerződés Illll/5 BI0527lll Magyar Táncmüvészeti Főiskola OTP/018/2011 oktatás, II. félév kötségtérítés (Vizi Tibor) ,- Illll/ /0629/ Lapker Zrt. P 7/3 8-25/KI adókóclex 4.952,- Illll/ /1786/ o. ENI Bt. (Elefánt Patika) P7/39-26/KI elsősegély felszerelés ,- Illll/8 B/0532/ Online Kereső Cégcsoport Kft OTP/025/2011 hirdetés ,- Illll/9 B/0529/ Kompkonzult számítástechnikai és tanácsadó Kft. OTP/019/2011 adótörvénykönyv, munkajogi ismeretek ,- III/lll O AJ7E-L Lendvai Valéria P71l /KI anyag (dekoráció) 5.085,- Illll/ll AM8EA Madárdal B t. P7 /103-74/KI megbízási díj (zenei szolgáltatás) Ill/ megbízási szerződés l 0.000,- III/l/12. ML9EA IM JANE Kft. P7 /l 04-75/KI megbízási díj (művészeti tevékenység) ,- III/ megbízási szerződés III/l/13 C08SB Süss fel nap Bt. P7/l 05-76/Kl megbízási díj (táncoktatás) ,- III/1/13.l rnegbízási szerződés AM7S-F Müller László P7 /60-43/KI ,- lll/ megbízási díj (portaszolgálat ellátása) IIll1/ teljesítés igazolásteljesítés igazolás

18 11111/15. AJ7S-H V ándorszínpad Kft. P7 /63-45/KI megbízási díj (művészeti tevékenység) , megbízási szerződés III/ /1254/ OBI Hungary Retail Kft. P7/73-54/KI anyag (barkács árú) /0322/ ,- lilllll 8. B/0534/ Blaze Arts Kft OTP/027/2011 web tárterület, domain 11111/19. B/0536/ megbízási díj (tánctanítás) , /19.1 Eszter és Tibor Bt. IIII OTP/027/ megbízási szerzödés teljesítés igazolás /1/20. B/0535/ Blaze Arts Kft. OTP/027/2011 domain 760,- III/ /0(0 ll )00 12/ METRO Kereskedelmi Kft. P7/110-81/KI anyag (írószer) ,- Illll/22 AM7S-F Müller László P7 /l 00-72/KI megbízási díj (portaszolgálat ellátása) ,- l III/ teljesítés igazolás l Illll/23. B/0538/ Erdős Béláné megbízási díj (jelmeztáros) ,- III/l /23.l OTP/028/2011 megbízási szerzödés lllll/24 AJ7E-Q Tesco Global Zrt. P7/113-83/KI étkezési utalvány ,-! lllll/ /00051/Ft Ocean's Drearn Bt. P 7 l /KI anyag (technikai eszközök, mikrofon szett) ,- lll/1126 AC7S-N Red Velvet Kft. P7!125-93/KI megbízási díj (zenei kíséret) l 0.000,- Illll/ megbízási szerzödés IIT/1127 AM8SB Gyémánt Valentin P /KI megbízási díj (művészeti tevékenység) ,- lll/ m~gbízási szerzödés Ill! 1128 LJ9SA Németh László P 7 l /KI megbízási díj (zenei kíséret) , megbízási szerzödés i III/ 1129 AD7E-B Tarnon Erika P /KI megbízási díj (művészeti tevékenység) ,-! llf/ megbízási szerzödés lllll/30 DY7E-F Neu & Singer Bt. P 7 l /KI megbízási díj (művészeti tevékenység) ,- lll/ megbízási szerzödés IU/1/31 OQOEA Sportreklám Kft. P 7 l /Kl érem 5.990,- III/1/32 B/0539/ Ocean' s Drearn Bt OTP/028/2011 technikai eszközök (hangfal) ,- Ill/1/ / WebÁruház Kft. P /KI anyag (tintapatron) 1.440,- Illll/34 SM-2011/ AVSpecialista Kft. P7! /KI vetítővászon ,- III/1/35 A/ /2159/ MOLNyrt. P7/137-l 02/KI anyag (benzin) 1.842,- III/1/36 B/0544/ Fővárosi Közterület-fenntartó Z rt. hulladékkezelési díj ,- OTP/028/2011 TH/1/1.7 70fi0000lii14Rlf()0011?Ol l 04 l R ORT Hunallrv RP.tllil Kft P7/141-1 Ofi/KT llnvllo" (hllrkrr..c; Rrl'l) 1 fi 7Qn.

19 IIVl/38 B/0543/ Premium Line Kft OTP/028/2011 anyag (irodaszer) ,- IIV1/ / OBI Hungary Retail Kft. P?/ /KI anyag (barkács árú) ,- liv l/ 40 B/0546/ Topopress.map Kft térkép hirdetés OTP/029/20 ll ,- IIVl/41 B/ Nemzeti Táncszínház Nonprofit jegy IIVl/ Kft. OTP/029/2011 megállapodás ,- III/l /42 B/0542/ Hrúz Dénes megbízási díj (zenei kíséret) l o 1.500,- OTP/028/2011 IIVl/ vállalkozási szerződés IIVl/43 B/0540/ Mohácsy Albert megbízási díj (zenei kíséret) ,- OTP/028/2011 IIVl/ vállalkozási szerződés IIVl/44 B/ Hrúz Szabolcs megbízási díj (zenei kíséret) OTP/028/2011 IIVl/ vállalkozási szerződés liv l/ 45 B/0552/ Gelencsér János megbízási díj (zenei szolgáltatás) ,- OTP/029/2011 III/1/ vállalkozási szerződés Illll/46 B/0551/ Hrúz Dénes megbízási díj(zenei szolgáltatás) ,- OTP/028/2011 IIVl/ vállalkozási szerződés IIV1/47 B/0571/ NBO Magyarország Kft. OTP/032/2011 anyag (tisztítószer) ,- B/0575/ Fővárosi Közterület Fenntartó OTP/032/2011 hulladékkezelési dij IIV l/ ,- Z rt. IIV1/49 B/0580/ Eszter és Tibor Bt. OTP/033/2011 megbízási díj ,- IIVI/ l. megbízási szerződés liv l/ 50 OFOEA MÁV- Start Zrt. P?/ /KI utazási költség (bérlet) ,- IIVl/ /2467/ Magyar Posta Zrt. P? / /KI Adminisztrációs Költség (posta) 315,- IIVl/ /2628/ Magyar Posta Zrt. P 7/ /KI Adminisztrációs Költség (posta) 90.- IIVl/53 LJ9SA ll Müller László P7/ /KI megbízási díj (portaszolgálat) ,- IIV 1/53.l teljesítés igazolás Illll/54 QHOEA KÁ-TÉ Kult.Szolg. Bt. P7 / /KI részvételi díj(táncegyüttes-bulgária) ,- III/1/54.1 meghívó IIVI/55 DY7E-G VadasOtto Universum P 7/ /KI anyag (tál, tányér) 2.264,- IIV1/56 C08EB Nagy Zsolt P 7 / /KI megbízási díj (zenei szolgáltatás) ,- III/1/ megbízási szerződés livl/57 20 lll Volánbusz Zrt. P? / /KI utazási költség (havi bérlet) 2.360,- III/l/ 58 0/0(011)0012/ METRO Kereskedelmi Kft. P7 / /KI anyag (berendezés-asztal) ,-

20 lllll/59 AP7E-A Képesbolt Kft. P7 / /KI anyag (írószer) 700,- III/ l /60 AM7E-W Pergapapír Kft. P7 / /KI anyag (írószer) 1.320,- IH/1/61 OQOSA Madárdal Bt. P7/ /KI megbízási díj (művészeti tevékenység) l 0.000,- Illll/62 AM8SB Norwel Kft. P7/ /KI megbízási dij művészeti tevékenység) ,- Illll/63 AM8SB Norwe1 Kft. P7/ /KI megbízási díj (művészeti tevékenység) ,- Illll/64 OFOEA MÁV- Start Zrt. P7/ /KI utazási költség (bérlet) ,- III/l / /2485/ Magyar Posta Zrt. P7 / /KI Adminisztrációs Költség (posta) 725,- III/ l /66 B/0587/ Fórum Média Kiadó Kft. OTP/035/2011 áfatörvény ,- Illll/ / Dr. Halasi Lívia közjegyz. P7 / /KI másolat hitelesítési díj 3.420,- lllll/ /2672/ Magyar Posta Zrt. P7/ /KI Adminisztrációs Költség (posta) 460,- Illll/69 B/0589/ Hello HD Kft. OTP/035/2011 internet 1520,- lllll/ /2291/ Magyar Posta Zrt. P7 / /KI Adminisztrációs Költség (posta) 315,- Illll/ /2746/ Magyar Posta Zrt. P7/ /KI Adminisztrációs Költség (posta) Illll/ Közép-Magyarországi Folklór Szövetség P7/ /KI tagdíj ,- III/l /73 DY7E-G VadasOtto Universum P 7 / /KI anyag (dekoráció- mécses) Illll/74 0/0(011)0014/ METRO Kereskedelmi Kft. P 7/ l /KI Anyag (irodaszer) ,- lll/ l /75 OFOEA MÁV- Start Zrt. P 7 / /KI utazási költség (vonaljegy) 5.580,- Illll/76 QOEA Lonkai Géza P7 / /Kl anyag (virág) 2.000,- III/ l /77 AC7S-N Red V elvet Kft. P 7 / /KI megbízási díj (zenei kíséret) Illll/ ,- IIlll/ ll/ Volánbusz Zrt. P7 / /KI utazási költség (bérlet) 2.360,- Ill/l /79. LJ 9 SA Müller László P7/ /KI megbízási díj (porta szolgálat) ,- III/1/ teljesítés igazolás lllll/80 AM 7 E-TO Németi Pál P7/ /KI megbízási díj( előadó művészeti tevékenység) 2.000,- III/ 1/81 SM A VSpecialista Kft. P7/ /KI anyag (vetítő) ,- Illll/ / Web Áruház Kft. P7/ /KI anyag (tintapatron) 1.520,- III/1/ megbízási díj (művészeti tevékenység) AM8SB Norwel Kft. P7 / /KI liill/83.l megbízási szerződés ,- Illll/84 DY7E-F Neu & Singer Bt. P7/ /KI megbízási díj (művészeti tevékenység) 2.000,- III/ 1/85 393/ Marczibányi Téri Művelődési Központ P7/ /KI játékkönyv, drámajátékok könyv 5.990,- Illll/86 OQOEB MÁV -Start Zrt. P7 / /KI utazási költség (bérlet) ,- III/1/87 P42/ Klauzál Gábor Budafok- Tétényi P7 / /Kl bérleti díj ,- Művelődési Központ lll/1/ terembérleti szerződés lllll/88 DY7E-G A1pern Péterné -Picóra vegyesbolt P 7 / /KI ~- anyag (bélyegző) 7.990,-

Kiemeit helyet foglal el a beszámolóban a Törekvés Magyar Néptáncegyüttes, amely minden

Kiemeit helyet foglal el a beszámolóban a Törekvés Magyar Néptáncegyüttes, amely minden Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,, () ~..-~ számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kolturális-Szabadidő

Részletesebben

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon:

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1CJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi

Részletesebben

Előterjesztés. 2014. évi támogatás (eh) 3.700

Előterjesztés. 2014. évi támogatás (eh) 3.700 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/323 E-MAIL: KULTURALlS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT-11-1 /2015.

Részletesebben

C11_. számú előterjesztés

C11_. számú előterjesztés ------------------ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere C11_. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az érettségi vizsgák támogatási összegének felszabadításáról

Részletesebben

Előterjesztés. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUHll ÉR 1. PF.: 83. 1[lEf ON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

~.a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~.a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. költségvetésben a Kőbányai Torna Club Sportegyesület részére céltartalékban

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Harmat Gyermekkar részére a 60. Neerpelti Nemzetközi Kórusfesztiválon való részvételhez támogatás

Részletesebben

Javaslat Kőbányai és Vasutas Törekvés

Javaslat Kőbányai és Vasutas Törekvés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere X. kt rül~.:t Kőbányai.+{ép visejú-testület ülése L{k~flf{~o~-, l! Tárgy: Javaslat Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról ...l..:j.:j_ Ul et szamu ' ' e lőt erjesz t' es Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2014. évi támogatásárakiírt

Részletesebben

/?~-~' .~~:~' . ' 239. számú előterjesztés

/?~-~' .~~:~' . ' 239. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 239. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú

Részletesebben

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés.i _. szám ú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Roma Önkormányzat 2013. évi támogatása elszámolásáról,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. PartyPont Egyesület 2011. 01. 01-2011. 12. 31.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. PartyPont Egyesület 2011. 01. 01-2011. 12. 31. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. 01. 01-2011. 12. 31. - 1 - Tartalom: 1. Kimutatások - A kapott támogatásokról, - a támogatás felhasználásáról, - kötelezettségekről. 2. Pénzügyi elszámolás 3. Beszámoló a közhasznú

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktsz: 1/138-1/2012/I Tárgy: Makó Városi Kulturális-Közművelődési Üi: Simonné Nonprofit Kft 2012 évi üzleti terve Melléklet: 2012 évi üzleti terv Makó

Részletesebben

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1.

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1. XVII. évfolyam - 1. szám Programajánló január 20. (Szerda) Nyugdíjas Klub 2016. évi első Klubnapja január 22. (Péntek) Magyar Kultúra Napja január 30. (Szombat) DerekDarts - Darts kupa február 13. (Szombat)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására Készítette: Damm Mária Szociális és Egészségügyi Ágazat koordinátora Előterjesztő:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2010. évről

Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Tartalom: - Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) - A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás - Célszerinti kifizetések kimutatása - Támogatások kimutatása

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Törekvés Művelődési Központ 2012. évi szakmai beszámolójáról és a támogatás elszámolásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Törekvés Művelődési Központ 2012. évi szakmai beszámolójáról és a támogatás elszámolásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1\B'_ számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Törekvés Művelődési Központ 2012. évi szakmai beszámolójáról és

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése Az közhasznú szervezet 1132 Budapest, Visegrádi utca 6. V/1. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Farkas Réka elnök Budapest, 2010. február 1. 1 1. Számviteli beszámoló ezer forint 2008 2009 A. Összes közhasznú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány "Ha úgy tűnik, nincs segítség, közelebb van, mint remélnéd." Unique 2010. május- június havi programajánlat 2800 Tatabánya, Kodály tér

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Előte rjesztés. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előte rjesztés. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALPOLGÁRMESTER 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-5'0; FAX: +36 42 524-50' E-MAIL: ALPOLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

BUDAÖRSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAÖRSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZATI ADATLAP Támogatási kérelem benyújtása nemzetiségi önkormányzatok részére 2016 évre Budaörs Város Önkormányzatához BUDAÖRSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2. sz. melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP Támogatási

Részletesebben

_1L. számú előterjesztés

_1L. számú előterjesztés _1L. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányán működő egyházak 2013. évi támogatásának elszámolásáról I.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára Általános adatok Szervezet neve: Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány Címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Víg u.63.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Ars Erotica Alapítvány 2. Igazgató: Mester Dóra Djamila 3. Székhely: 1024.Budapest Keleti K.u.33.I/4. 4. Adószám:

Részletesebben

I. A szervezet alapadatai

I. A szervezet alapadatai TARTALOM I. A szervezet alapadatai II. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról IV.

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5.

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5. E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KÉSZÍTETTE: AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum. Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.hu Szakmai beszámoló A Karacs Ferenc Múzeum csillagos éjszakája-

Részletesebben

Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése

Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése A pénztár záró egyenleg: 77 A valutapénztár záró egyenlege: 77 A bankszámla záró egyenlege: 6 624 A lekötött bankszámla egyenlege: 55 000

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Esztergomi Környezetkultúra Egyesület 2008 1. Számviteli beszámoló

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Esztergomi Környezetkultúra Egyesület 2008 1. Számviteli beszámoló KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Esztergomi Környezetkultúra Egyesület 2008 1. Számviteli beszámoló A Mérleg és az Eredménykimutatás mellékelve 2. Költségvetési támogatás felhasználása Az egyesület ilyen támogatást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

Y. számú előterjesztés

Y. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Y. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

!!5'. számú előterjesztés

!!5'. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere!!5'. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmail.com Telefon: - Myletos Art Ságiné Őze Rita élelmiszer boltja Gyógynövény és Reformélelmiszer Üzlet (Szentes) Rongybika (Szentes) Erasmus + Dr. Brusznyai

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2015. április 13.-án

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

"A Kőbányai Gyermekjóléti Központ részére 2010-ben 300 OOO Ft-ot kapott szervezetfejlesztésre a Tisztelt Bizottságtól, amit köszönettel fogadtunk.

A Kőbányai Gyermekjóléti Központ részére 2010-ben 300 OOO Ft-ot kapott szervezetfejlesztésre a Tisztelt Bizottságtól, amit köszönettel fogadtunk. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: A Kőbányai Gyermekjóléti Központ szervezetfejlesztésére kapott bizottsági támogatás elszámolása Tisztelt Népjóléti Bizottság! A

Részletesebben

működtetésének, csapatok Humánszolgáltatások határozat Mátészalkai Idősekért Közalapítvány REND-TEAM Polgárőr Egyesület Aádám Jenő Pedagógus Énekkar

működtetésének, csapatok Humánszolgáltatások határozat Mátészalkai Idősekért Közalapítvány REND-TEAM Polgárőr Egyesület Aádám Jenő Pedagógus Énekkar Sorszám Döntéshozó testület Döntés száma 1. Város 34/2007. (III.07.) i MTK szakosztályok 13.500.000,-Ft működtetésének, csapatok versenyeztetésének, sportingatlanok fenntartásának támogatása/ 2. Város

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

L51 számú előterjesztés

L51 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere L51 számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjeszt és a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbánya kolturális életének 2015.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2012. évről

Közhasznúsági jelentés a 2012. évről CÉDRUS Közhasznú Alapítvány Cím: 2083 Solymár, Templom tér 25. Adószám: 18684247-1-13 Banksz: 14700002-00500602-41129019 Banco Popolare Hungary Bank Zrt. Solymár 4.Pk.60.236/1999. közhasznú szervezet Közhasznúsági

Részletesebben

Előterjesztés a települési kisebbségi önkormányzatok számára II. félévében pályázat kiírásáról

Előterjesztés a települési kisebbségi önkormányzatok számára II. félévében pályázat kiírásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a települési kisebbségi önkormányzatok számára 2011. II. félévében pályázat kiírásáról A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

6. napirend. E-szám: 19/2015

6. napirend. E-szám: 19/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 19/2015 Tárgy: Döntés a 2014. évben nyújtott költségvetési támogatások elszámolásainak elfogadásáról Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve:

Részletesebben

~.i :.) 0. számú előterjesztés

~.i :.) 0. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~.i :.) 0. számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Koccintós Hagyományőrző Egyesület székhelybejegyzési kérelméről

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/22-3/3/2015. Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-i rendes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 17-i ülésére Tárgy: Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2007. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

~t~. számú előterjesztés

~t~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~t~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Baptista Szeretetszolgálattal együttműködési megállapodás megkötéséről

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva:

Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.30 08.58.00 Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.30 08.58.00 Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva:

Részletesebben

o_ 0 o ~ FFtt ~!11talás nem tö~~nt 2013. április 2013. május OOO OOO Ft C----+------- ---1------- ---- ---------- -l 500 OOO Ft1 l 1 1_~ 5 _ 0 0

o_ 0 o ~ FFtt ~!11talás nem tö~~nt 2013. április 2013. május OOO OOO Ft C----+------- ---1------- ---- ---------- -l 500 OOO Ft1 l 1 1_~ 5 _ 0 0 l (::A. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális -

Részletesebben

45t. számú előterjesztés

45t. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 45t. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére az idősek üdültetéséről szóló pályázati kiírásról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014.

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. Dévaványai Folkműhely Egyesület Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. A Dévaványai Folkműhely Egyesület 2013. augusztus 12-én alakult azzal acéllal, hogy az alapszabályában lefektetett

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról {(é{;. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2012. évi támogatásának elszámolása és 2013. évi támogatása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság május 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság május 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-221/2016. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. május 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

Márványos Tamburazenekar

Márványos Tamburazenekar Márványos Tamburazenekar MŰSORAINK "Húzzad édes muzsikásom" - Magyar népi hangszerek, hangadó játékszerek bemutatója: Az interaktív előadás során a magyar népzene hangszereit mutatjuk be. Egy műsoron belül

Részletesebben

Támogatási szerződések nyilvánosságra hozatala.

Támogatási szerződések nyilvánosságra hozatala. 1. sz. melléklet Adatközlő neve: Polgármesteri Iroda Támogatási szerződések nyilvánosságra hozatala. Támogató neve Támogatott neve, címe Támogatás célja Támogatás összege Vigyázó Sándor Művelődési Ház

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére Tárgy: Sport és társadalmi szervezetek pályázati felhívására beérkezett pályázatok

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

REGE KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. ÉV Budapest, 2006. május 24. Elfogadva: KGy 3/2006 (05.24) 1. A szervezet alapadatai Elnevezés: Rege Kulturális Egyesület Képviselő: Vajna Balázs

Részletesebben

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/323 E-MAIL: KULTURAUS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 6-1/2015.

Részletesebben

)) 9?,, l "t. t, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Apolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

)) 9?,, l t. t, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Apolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló -------------------------------- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Apolgármestere )) 9?,, l "t. t, ~..,:J szamu e o erjesz es Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Janikovszky

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 464 299 E-mail: muvhazfoldes@gmail.com 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: 2014. évi civil keret felosztása Előterjesztő: Nagy

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Almádiért Közalapítvány

Almádiért Közalapítvány 2009 Közhasznúsági jelentés Balatonalmádi, 2010. április 14. Almádiért Közalapítvány Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 a.számviteli beszámoló A számviteli beszámolót mellékeljük.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je. I. Tartalmi összefoglaló. '1 ;-. számú előterjesztés

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je. I. Tartalmi összefoglaló. '1 ;-. számú előterjesztés '1 ;-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozatainak

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3.

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): Adószám: 18693805-1-13 Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2014 év

Közhasznúsági jelentés 2014 év 18584240-9499-517-10 Statisztikai számjel Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 3240 Parád Kossuth Lajos út 128. Közhasznúsági jelentés 2014 év Keltezés: Parád, 2015.március 20. P.H. Völgyi Ferenc

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben