Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola"

Átírás

1 Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola felülvizsgált és aktualizált Helyi tanterv Szakmai program Pécs, június 28.

2 helyi tanterv általános rendelkezések A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Helyi tantervének részei 2 i. kötet Bevezető és általános rendelkezések Az általános közismereti képzés helyi tanterve ii. kötet iii. kötet iv. kötet Drámatagozatos gimnáziumi képzés helyi tanterve Képző-iparművészeti szakképzés szakmai programja Táncművészeti szakképzés szakmai programja v. kötet Zeneművészeti szakképzés szakmai programja Az öt kötet oldalszámozása folyamatos.

3 helyi tanterv általános rendelkezések 3 Tartalomjegyzék i. kötet első rész 1. Bevezető Óratervek Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei: Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei Az érettségi vizsgára történő felkészítés lehetőségei, feltételei, az érettségi követelményei A tanulók fizikai állapotának mérése i. kötet második rész / általános közismereti oktatás 1. Magyar nyelv-és irodalomból Történelem élő idegen nyelv Német nyelv kezdő Matematika Fizika Kémia Az integrált természettudományos oktatás lehetőségei biológia-földrajz tantárgyak integrálásával Informatika Testnevelés és sport A 11. évfolyamon kötelezően választandó művészeti tárgyak A 12. évfolyamon kötelezően választandó társadalomtudományi tárgyak Mozgóképkultúra és médiaismeret Népművészet Művészettörténet Az osztályfőnöki munka helyi tanterve ii. kötet drámaképzés 1. A drámaképzés céljai Drámaképzés főtárgyai Drámaképzés tárgyai Felvételi eljárás sajátosságai a drámatagozatos gimnáziumi képzés esetében A drámatagozatos képzés speciális eszközigényei iii. kötet képző-iparművészeti szakképzés 1. A szakképesítések országos képzési jegyzékben szereplő adatai További adatok a szakképesítésről A képzés szerkezete Órakeret A tananyagelemekhez tartozó tantárgyak, tananyagok Rajz-festészet és rajz-mintázás Alkalmazott grafika szak okj: Festő szak (általános festő) okj: Kerámikus szak okj:

4 helyi tanterv általános rendelkezések Fémműves okj: Kőszobrász szak Textilműves/kézműves Képzés Művészettörténet Ábrázoló geometria Színtan Népművészet Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek Felvételi képességfelmérések az általános felvételi eljárás keretében iv. kötet táncművészeti szakképzés 1. A képzés szervezésének feltételei: A képzés szerkezete A képzés célja: Tananyag 9. évfolyam Tananyag 10. évfolyam Tananyag 11. évfolyam Tananyag 12. évfolyam Tananyag 13. évfolyam A tanítási órákat kiegészítő, azokhoz kapcsolódó, hatásukat felerősítő tevékenységformák: mesterkurzusok szervezése Képességfelmérés a táncművészeti tagozaton v. kötet zeneművészeti szakképzés 1. A szakképesítés országos képzési jegyzékben szereplő adatai További adatok a szakképesítésről A képzés szerkezete Hangkultúra szak száma: Klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével) szak száma: Magánénekes szak száma: Zeneelmélet-szolfézs szak száma: Zeneszerzés szak száma: A tananyagegységek, tananyagelemek oktatásának szervezési formái Órakeret Követelménymodulok Tananyagegységekhez rendelt követelmények Tananyagelemek, tananyagok Hangkultúra szak OKJ: Klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével) szak OKJ: Magánénekes szak OKJ: Zeneelmélet-Szolfézs szak OKJ: Zeneszerzés szak OKJ: Tehetséggondozás Pályaorientáció Felvételi képességfelmérések az általános felvételi eljárás keretében Szakmai vizsgáztatás követelményei eszköz- és felszerelési jegyzék

5 helyi tanterv általános rendelkezések 5 Részletes tartalomjegyzék i. kötet első rész 1. Bevezető Az iskola Pedagógiai Programjában meghatározott Helyi Tanterv felülvizsgálata során használt szempontok Óratervek Óratervek évfolyamkénti bontásban A szakképzéshez kapcsolódó óratervek szakmánként és évfolyamonként A képző-iparművészeti képzés óraterve A táncművészeti képzés óraterve A zeneművészeti képzés óraterve Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei: Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei A képességmérések követelményei Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere Az írásbeli beszámoltatások formája, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya Az írásbeli beszámoltatások rendje: Az írásbeli beszámoltatásnak az értékelésben betöltött súlya, szerepe Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai: A tanulók teljesítményének ellenőrzése és értékelése Tantárgyi értékelés A tanulók magatartásának, szorgalmának ellenőrzése, értékelése: Az érettségi vizsgára történő felkészítés lehetőségei, feltételei, az érettségi követelményei Az érettségi vizsga témakörei tantárgyanként A tanulók fizikai állapotának mérése i. kötet második rész / általános közismereti oktatás 1. Magyar nyelv-és irodalomból Irodalom Az irodalmi képzés általános fejlesztési céljai: Ellenőrzés, mérés, értékelés az irodalom tanításában Házi olvasmányok, memoriterek, ajánlott filmek évfolyamonként: Témakörök Magyar nyelv osztály Belépő tevékenységformák osztály Belépő tevékenységformák osztály Belépő tevékenységformák osztály Belépő tevékenységek Mellékletek Kortárs irodalom-jegyzék Ellenőrzés, értékelés A középszintű érettségihez az érvelés, szövegértés és az összehasonlító elemzés tanítása A közép- és emelt szintű érettségi vizsga követelményei A magyar mint idegen nyelv tantárgy tanításának követelményei...74

6 helyi tanterv általános rendelkezések 6 2. Történelem A tantárgy helye és szerepe a közoktatás rendszerében Általános tantervi célok és fejlesztési követelmények A tantárgy helye az intézmény helyi tantervében Belépő tevékenységformák és tananyag évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam A továbbhaladás feltételei és a számonkérés módja A számonkérés és értékelés módja, formái A történelem érettségi vizsga általános követelményei élő idegen nyelv Kulcskompetenciák fejlesztése Angol kezdő tanterv Angol nyelv 9. (A1) Angol nyelv 10. (A2) Angol nyelv 11. (A2/B1) Angol nyelv 12. (B1) Angol haladó tanterv Angol nyelv (A2/B1) szint Angol nyelv (B1) szint Angol nyelv 11 (B1/B2) Angol nyelv 12 (B2) Német nyelv kezdő Német 9. évfolyam (A1-) A Német 10. évfolyam A Német 11. évfolyam A2 (európai alapszint) Német 12 B Német haladó tanterv Német 9. évfolyam A2 (B1) Német 10. évfolyam (A2) B Német 11. évfolyam B1 (B2) Német 12. évfolyam B Olasz kezdő tanterv Olasz nyelv 9. (A1) Olasz nyelv 10. (A2) Olasz nyelv 11. (A2/B1) Olasz nyelv 12. (B1) Matematika Bevezetés Alapelvek, célok Fejlesztési feladatok, követelmények Tananyag évfolyam évfolyam évfolyam...215

7 helyi tanterv általános rendelkezések 7 2. Történelem A tantárgy helye és szerepe a közoktatás rendszerében Általános tantervi célok és fejlesztési követelmények A tantárgy helye az intézmény helyi tantervében Belépő tevékenységformák és tananyag évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam A továbbhaladás feltételei és a számonkérés módja A számonkérés és értékelés módja, formái A történelem érettségi vizsga általános követelményei élő idegen nyelv Kulcskompetenciák fejlesztése Angol kezdő tanterv Angol nyelv 9. (A1) Angol nyelv 10. (A2) Angol nyelv 11. (A2/B1) Angol nyelv 12. (B1) Angol haladó tanterv Angol nyelv (A2/B1) szint Angol nyelv (B1) szint Angol nyelv 11 (B1/B2) Angol nyelv 12 (B2) Német nyelv kezdő Német 9. évfolyam (A1-) A Német 10. évfolyam A Német 11. évfolyam A2 (európai alapszint) Német 12 B Német haladó tanterv Német 9. évfolyam A2 (B1) Német 10. évfolyam (A2) B Német 11. évfolyam B1 (B2) Német 12. évfolyam B Olasz kezdő tanterv Olasz nyelv 9. (A1) Olasz nyelv 10. (A2) Olasz nyelv 11. (A2/B1) Olasz nyelv 12. (B1) Matematika Bevezetés Alapelvek, célok Fejlesztési feladatok, követelmények Tananyag évfolyam évfolyam évfolyam...215

8 helyi tanterv általános rendelkezések évfolyam Fizika A fizikaoktatás céljai és feladatai (9 10. osztály) Fejlesztési követelmények A célok megvalósításához szükséges feltételek Tanulásszervezési alapelvek A tanulási folyamat motiválása A tanulmányi munka számonkérése, értékelése Kémia A tantervfejlesztés lehetőségei, a Nat és a helyi tantervek A természettudomány tanításának jelentősége, sajátosságai iskolánkban A Természettudományi ismeretek helyi tantervének megalkotását alátámasztó tényezők Az integrált természettudományos oktatás lehetőségei biológia-földrajz tantárgyak integrálásával I. fejezet Modulok felsorolása A modulok részletes kidolgozása Informatika Célok és feladatok Fejlesztési követelmények Témakörök, altémák Informatika választható érettségi vizsgatárgy Célok és feladatok Fejlesztési követelmények Belépő tevékenységformák Belépő tevékenységformák Testnevelés és sport Célok, alapelvek Az iskolánk profiljából adódó speciális célok és feladatok: Fejlesztendő képességek, kompetenciák A tantárgy óraterve Testnevelés választható érettségi vizsgatárgy Célja és feladata Tantárgy óraterve A 11. évfolyamon kötelezően választandó művészeti tárgyak Drámajáték Tananyag Művészettörténet A 12. évfolyamon kötelezően választandó társadalomtudományi tárgyak Bevezetés a filozófiába Célok és feladatok Tartalmak Társadalomismeret Célok és feladatok Fejlesztési követelmények Társadalmi ismeretek (20 óra)

9 helyi tanterv általános rendelkezések Gazdasági ismeretek vagy Pszichológia Mozgóképkultúra és médiaismeret Célok és feladatok A tantárgy helye és szerepe a közoktatás rendszerében Általános tantervi célok A tantárgy helye az intézmény helyi tantervében Belépő tevékenységformák A továbbhaladás feltételei és a számonkérés módja A továbbhaladás feltételei a 11. évfolyamon A továbbhaladás feltételei a 12. évfolyamon Népművészet Célok: Művészettörténet A tantárgy cél- és feladatrendszere: Fejlesztési követelmények Tananyag Az osztályfőnöki munka helyi tanterve évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam ii. kötet drámaképzés 1. A drámaképzés céljai A drámaképzés fejlesztendő kompetenciái A fejlesztendő képességek A drámaképzés speciális tantárgyainak órái* Drámaképzés főtárgyai évfolyam, első félév évfolyam, második félév évfolyam, első félév évfolyam, második félév Vers-és prózamondás főtárgy évfolyam évfolyam Klasszikus színjáték tárgy Drámaképzés tárgyai Zeneismeret tárgy Ének-Zene tárgy Kreatív zene Bábjáték tárgy Beszédgyakorlat Drámatörténet Kreatív mozgás (testnevelés tantárgyhoz kapcsolódóan) Rajz és vizuális kultúra Felvételi eljárás sajátosságai a drámatagozatos gimnáziumi képzés esetében A drámatagozatos képzés speciális eszközigényei

10 helyi tanterv általános rendelkezések 10 iii. kötet képző-iparművészeti szakképzés 1. A szakképesítések országos képzési jegyzékben szereplő adatai További adatok a szakképesítésről A képzés szerkezete A Pécsi Művészeti Gimnáziumban folyó képző-iparművészeti szakképesítések követelménymoduljai Feladatprofilok Közös modulok Általános festő OKJ: Alkalmazott grafikus Keramikus Fémműves Kőszobrász Kéziszövő Tulajdonságprofilok Közös modulok Általános festő OKJ: Alkalmazott grafikus Keramikus Fémműves Kőszobrász Kéziszövő Órakeret A tananyagelemekhez tartozó tantárgyak, tananyagok Rajz-festészet és rajz-mintázás Célok Tananyag a 9. évfolyamon Tananyag a 10. évfolyamon Tananyag a 11. évfolyamon Tananyag a 12. évfolyamon Tananyag a 13. évfolyamon Alkalmazott grafika szak okj: A célok és kompetenciák meghatározása A témakörök és tananyagok beosztása A kiértékelés módja Az egységek általános anyag-és helyigényei Grafika ajánlott olvasmányok Festő szak (általános festő) okj: Célok és kompetenciák meghatározása A témakörök és tananyagok beosztása Feladatcsoportok évfolyamonkénti lebontása A kiértékelés módja A program megvalósításához szükséges technikai feltételek Kerámikus szak okj: A képzés célja A fejlesztendő kompetenciák meghatározása: A fejlesztendő képességek rendszere:...509

11 helyi tanterv általános rendelkezések A tantervi tartalom kiválogatása, elrendezése: A szakképesítés vizsgáztatási követelményei Fémműves okj: A pécsi szakközépiskolai ötvös-fémműves szakmai képzésről elöljáróban Az ötvös oktatás céljai, feladatai, követelményei és értékelése Helyi tanterv évfolyamonként Ötvös oktatás moduláris óraterve pécsi viszonylatokban Az azonosító számú, Fémműves megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek és tananyagelem leírásai Kőszobrász szak A fejlesztendő kompetenciák meghatározása: A fejlesztendő képességek: A tantervi tartalom és követelmények leírása: Értékelés Tananyag Textilműves/kézműves Képzés A textilműves képzés célja: A textilműves képzés feladata: A textilműves/kézműves képzés tananyaga: Művészettörténet A tantárgy cél- és feladatrendszere: Fejlesztési követelmények Tananyag Ábrázoló geometria Tananyag Színtan Népművészet Követelmények a program elvégzése után: Az értékelés módja: Tananyag Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek A tantárgy célja Felvételi képességfelmérések az általános felvételi eljárás keretében iv. kötet táncművészeti szakképzés 1. A képzés szervezésének feltételei: Tárgyi feltételek: A tanulók felvételének feltételei: A táncos szakképesítés munkaterületének összefoglalása: A képzés szerkezete Szakmai gyakorlati tantárgyak kompetenciái Szakmai elméleti tantárgyak kompetenciái tananyag egység: Próbatermi és színpadi feladatok tananyag egység: Színházi tánc technikájának folyamatos karbantartásaés fejlesztése

12 helyi tanterv általános rendelkezések I. Tananyag egység: 076/1.0/ Próbateremben végzett gyakorlati feladatok II. Tananyag egység: 076/2.0/ Felkészülés a színpadi feladatokra III. Tananyag egység: 076/1.0/ A színházi tánc speciális táncművészeti gyakorlatai IV. Tananyag egység: 076/2.0/ Felkészülés a színpadi feladatokra V. Tananyag egység: 076/3.0/ Általános elméleti ismeretek Tananyag egység: 076/4.0/ A színpadi tánc speciális elméleti ismeretei A táncművészeti képzés óraterve A képzés célja: A klasszikus balett A tantárgy tanításának célja, feladata: A tantárgy kapcsolata más tantárgyak témáival Az értékelés módja Emeléstan tantárgy A tantárgy oktatásának célja és feladata A tantárgy kapcsolata más tantárgyak témáival Az értékelés módja Modern tánc tantárgy A tantárgy oktatásának célja és feladata A tantárgy kapcsolata más tantárgyak témáival Az értékelés módja Színpadi tánc tantárgy A tantárgy oktatásának célja és feladata A tantárgy kapcsolata más tantárgyak témáival Az értékelés módja Néptánc tantárgy A tantárgy oktatásának célja és feladata A tantárgy kapcsolata más tantárgyak témáival Az értékelés módja Színészmesterség A tantárgy oktatásának célja és feladata A tantárgy kapcsolata más tantárgyak témáival Az értékelés módja Előadóművészi gyakorlat tantárgy A tantárgy oktatásának célja és feladata A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal Az értékelés módja Zeneismeret tantárgy Zeneismeret tantárgy oktatásának célja és feladata A tantárgy kapcsolata más tantárgyak témáival Értékelés módja Tánctörténet tantárgy

13 helyi tanterv általános rendelkezések A tantárgy oktatásának célja és feladata A tantárgy kapcsolata más tantárgyak témáival Értékelés módja Balett elmélet tantárgy A tantárgy oktatásának célja és feladata A tantárgy kapcsolata más tantárgyak témáival Az értékelés módja Tananyag 9. évfolyam Főtantárgy: klasszikus balett Modern tánc előkészítő Színpadi tánc Néptánc Színészmesterség Zeneismeret Tananyag 10. évfolyam Főtantárgy: klasszikus balett Modern tánc Színpadi tánc Néptánc Színészmesterség Zeneismeret Tananyag 11. évfolyam Főtantárgy: klasszikus balett Emelés tantárgy Modern tánc Színpadi tánc Néptánc Színészmesterség Tananyag 12. évfolyam Főtantárgy: klasszikus balett Emelés tantárgy Modern tánc Színpadi tánc Néptánc Tananyag 13. évfolyam Főtantárgy: klasszikus balett Emelés tantárgy Színpadi tánc Modern tánc Néptánc Előadóművészeti gyakorlat Tánctörténet Balett-elmélet A tanítási órákat kiegészítő, azokhoz kapcsolódó, hatásukat felerősítő tevékenységformák: mesterkurzusok szervezése Képességfelmérés a táncművészeti tagozaton

14 helyi tanterv általános rendelkezések 14 v. kötet zeneművészeti szakképzés 1. A szakképesítés országos képzési jegyzékben szereplő adatai További adatok a szakképesítésről A képzés szerkezete Hangkultúra szak száma: Klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével) szak száma: Magánénekes szak száma: Zeneelmélet-szolfézs szak száma: Zeneszerzés szak száma: A tananyagegységek, tananyagelemek oktatásának szervezési formái Órakeret Követelménymodulok Tananyagegységekhez rendelt követelmények Szolfézs Zeneelmélet (hangszeres, magánénekes és hangkultúra szak) Zeneelmélet (zeneelmélet szolfézs szak) Kötelező zongora Zeneirodalom zenetörténet Népzene Zenei menedzselés Kamarazene Zenekar Kamaraének Kórus Hangkultúra szak Klasszikus zenész (hangszeres szakok) Fuvola oboa Klarinét Szaxofon Fagott Kürt 703 Trombita Harsona Tuba Ütőhangszerek Gitár Zongora orgona Hegedű Brácsa Gordonka Nagybőgő Magánének szak Zeneelmélet szolfézs szak Zeneszerzés szak

15 helyi tanterv általános rendelkezések Tananyagelemek, tananyagok Hangkultúra szak OKJ: Szolfézs Zeneelmélet Zeneirodalom - zenetörténet Népzene Kötelező zongora Hangszeres/énekes szakmai gyakorlat Zenei menedzselés Zenei mozgóképkultúra esztétika Stúdiótechnikai ismeretek Hangfelvételi műelemzés Szolfézs Zenei újságírás és szerkesztés Számítástechnika Klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével) szak OKJ: Szolfézs Zeneelmélet Zeneirodalom - zenetörténet Népzene Kötelező zongora Hangszeres/énekes szakmai gyakorlat Hangszeres játék Zenei menedzselés Hangszeres játék Fuvola oboa Klarinét Fagott Szaxofon Kürt 836 Trombita Harsona Tuba Ütőhangszerek Zongora orgona Gitár Hegedű Brácsa Gordonka Nagybőgő Zenei készségek fejlesztése előadói gyakorlat Hangszer...914

16 helyi tanterv általános rendelkezések 16 Korrepetíció Számítástechnika Magánénekes szak OKJ: Szolfézs Zeneelmélet Zeneirodalom - zenetörténet Népzene Kötelező zongora Hangszeres/énekes szakmai gyakorlat Zenei menedzselés énekes előadás előadói gyakorlat Beszédgyakorlat Idegen nyelvek Zeneelmélet-Szolfézs szak OKJ: Szolfézs Zeneelmélet Zeneirodalom - zenetörténet Népzene Kötelező zongora Hangszeres/énekes szakmai gyakorlat Zenei menedzselés Zeneelmélet Szolfézs éneklés előadói gyakorlat Hangegészségtan Beszédgyakorlat Idegen nyelvek Zeneszerzés szak OKJ: Szolfézs Zeneelmélet Zeneirodalom - zenetörténet Népzene Kötelező zongora Hangszeres/énekes szakmai gyakorlat Zenei menedzselés Zeneszerzés-elmélet Zeneszerzés-technika Szolfézs Zeneirodalom-zenetörténet előadói gyakorlat Számítástechnika Beszámoltatás és értékelés formái a zeneművészeti képzésben Tehetséggondozás Pályaorientáció

17 helyi tanterv általános rendelkezések Felvételi képességfelmérések az általános felvételi eljárás keretében A zenei képességek felmérésének módja: Felvételi pontszámítás Vizsgált képességterületek Szakmai vizsgáztatás követelményei eszköz- és felszerelési jegyzék

18 1. Bevezető helyi tanterv általános rendelkezések Az iskola Pedagógiai Programjában meghatározott Helyi Tanterv felülvizsgálata során használt szempontok A) A 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szerint: 11. (3) A középiskoláknak és a szakiskoláknak a pedagógiai programjuk felülvizsgálatát az (1) bekezdésben meghatározott időpontig a közoktatásról szóló törvény 48. (1) bekezdés b) pont hatodik-hetedik gondolatjelében, továbbá (3)-(4) bekezdésében szabályozott körben, helyi tantervük teljes felülvizsgálatát pedig június 30-ig kell elvégezniük és a fenntartó részére megküldeniük. B) Az iskola helyi tantervének tartalmaznia kell az évi LXXIX. törvény (a jelenleg hatályos közoktatási törvény) alapján a következőket: 48. (1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza: b) az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai foglalkozásokat, valamint azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit, az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá jogszabály keretei között a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formáját, moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe, a középszintű érettségi vizsga témaköreit, a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket, c) szakközépiskola és szakiskola esetén a szakmai programot,. C) Az egyes műveltségi területekre, szakmai területekre, tantárgyakra alkalmazva a Helyi Tanterv a következő elemeket tartalmazza: 1. Az adott terület céljainak megállapítása 2. A fejlesztendő kompetenciák meghatározása 3. A fejlesztendő képességek rendszerének összeállítása 4. A tantervi tartalom kiválogatása és elrendezése: témakörök /tananyag kiválasztása, egymásra épülésének megtervezése, elrendezése az évfolyamok között tanári tevékenységek, tanulói tevékenységek/módszerek megállapítása, taneszközök alkalmazásának megtervezése követelmények meghatározása, az értékelés, ellenőrzés rendszerének, módszereinek összeállítása. D) A Helyi Tanterv az integrációra és inklúzióra vonatkozó tartalmakat, előírásokat a Pedagógiai Programban meghatározottak szerint érvényesíti a kötelező és válaszható tanórai foglalkozások tananyagának és követelményeinek meghatározásában,

19 helyi tanterv általános rendelkezések az iskolán kívüli tanórai foglalkozásokon, illetve a kötelező tananyag elsajátításának egyéb formái alkalmával, a módszertani elemek megválasztásával, az együttműködés lehetőségeinek felhasználásával, az érintett tanulóra vonatkozó szakvélemény alapján készített egyéni fejlesztési terv megvalósításával 19 E) A Helyi Tanterv felülvizsgálatának folyamata: április 1-jéig: A célok, kompetenciák, képességek, meghatározása, a tantervi tartalom öszszeállítása május 1-jéig: az elkészült anyagok megismerése, véleményezése, módosítása, véglegesítése június 1-jéig: az elkészült Helyi Tanterv elfogadása június végéig: a dokumentum felterjesztése a fenntartóhoz elfogadásra szeptember 1-jétől: a Helyi Tanterv bevezetése, alkalmazása. 6. A 2011/2012. tanév végéig: a tartalmak, a folyamatok értékelése, korrekciója. F) Záradék A Helyi tantervet a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola nevelőtestülete június 28-án elfogadta.

20 2. Óratervek 2.1 Óratervek évfolyamkénti bontásban helyi tanterv általános rendelkezések évfolyam hangkultúra klasszikus zenész magánének zeneelmélet-szolfézs zeneszerzés alkalmazott grafikus általános festő keramikus fémműves kőszobrász kéziszövő táncos dráma évfolyam összes szakképzés összesen közismereti oktatás összesen irodalom magyar nyelv 1.idegen nyelv 2. idegen nyelv történelem matematika fizika kémia természettudomány informatika testnevelés testnevelés / kreatív mozgás drámajáték vers- és prózamondás beszédgyakorlat zeneismeret ének-zene rajz és víz. kult. osztályfőnöki heti , ,5 36 éves , , heti , ,5 éves , ,5 heti éves heti éves heti éves heti éves heti 3 éves 108 heti éves heti éves heti éves heti éves heti éves heti éves heti éves heti 3 éves 111 heti 2 éves 74 heti 2 éves 74 heti 1 éves 37 heti 1 éves 37 heti 1 éves 37 heti 2 éves 74 heti éves

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban , Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető Módosítva 2008-ban 1 TARTALOM PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 HELYZETKÉP... 4 AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI RENDSZERE... 5 NEVELÉSI-MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

BAROSS IMRE ARTISTAKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

BAROSS IMRE ARTISTAKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA BAROSS IMRE ARTISTAKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA NEVELÉSI ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Az iskola alaptevékenysége... 5 Az Artistaképző történeti áttekintése... 6 I. Nevelési program...

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M W e s s e l é n y i M i k l ó s M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a é s S z a k i s k o l a B u d a p e s t 2001 2013 óh, hatalmas Sors, adj egy férfias, munkásan

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 AZ ÖSSZEVONT INTÉZMÉNY LÉTREJÖTTE... 4 Az összevont

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév 12. évfolyam 4 évfolyamos képzés TARTALOM A z é r t é k e l é s i r e n d s z e r... 2 Magyar nyelv és mű v é s

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Tartalomjegyzék Bevezető... 7 1. Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról... 9 1.1. Belügyi

Részletesebben

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 1. Pedagógiai értékelés A minőség legjobban bevált mérőeszközei

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest 2010 Köszöntő 1997 májusában a Hit Gyülekezete egyház megalapította iskolánkat,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben