Bevételek. Rovat megnevezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevételek. Rovat megnevezése"

Átírás

1 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Bevételek Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=20+21) B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B B13 B14 B15 B22 B23 B24 Rovat száma ezer forintban Módosított előirányzat 1

2 1.a függelék Bevételek Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Módosított előirányzat Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek (= ) B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (= ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B5 0 B61 B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 54 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=60) B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B817 B BEVÉTEL ÖSSZESEN

3 2014. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint Önkormányzat (e Ft-ban) 1. a függeléke részletes Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Normatív támogatások Bevételek Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés B 111 -Önkorm-i Hivatal Műk.tám B 111 -Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz B 111 -Egyéb önkormányzati feladatok támogatása B 112 -Köznevelési feladatok támogatása B 113 -Kedvezményes gyermekétkeztetés tám B 113 -Szociális és Gyermekjóléti feladatok tám B 114 -Könyvtári és közművelődési feladatok tám B 115 -Üdülőhelyi feladatok támogatása B 115 -Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása B 115 -E-útdíj B 115 -Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása B 115 -Előző évről áthúzódó bérkompenzáció ( havi) B évi Bérkompenzáció B 116 -Szociális ágazati pótlék B 116 -A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések tám NORMATÍVA ÖSSZESEN: Segély visszatérülések B 113 -Rendszeres szociális segély 90 %-a B 113 -Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a B 113 -Lakásfenntartási támogatás 90 %-a

4 2014. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint Önkormányzat (e Ft-ban) 1. a függeléke részletes B 113 -Település üzemeltetéshez kapcs. Tám SEGÉLY VISSZATÉRÜLÉSEK ÖSSZESEN: B 11 -ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN: Adók B 34 -Vagyoni típusú adók - Telekadó B 34 -Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója B 351 -Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó állandó jelleggel B 355 -Egyéb áruhaszn.és szolg.adók - Idegenforgalmi adó tartózkodás után B 355 -Egyéb áruhaszn.és. Szolg. Adók - Talajterhelési díj B 354 -Gépjárműadók B 36 - Egyéb közhatalmi bevételek - Pótlék, Bírság B 36 -Egyéb közhatalmi bevételek - Közigazgatási bírság B 36 - Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díj (Esküvői díjak, Termőföld kifüggesztés díja) B 3 -KÖZHATALMI BEVÉTELEK (ADÓK) ÖSSZESEN:

5 2014. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint Önkormányzat (e Ft-ban) 1. a függeléke részletes KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről (TB alapoktól - Védőnő OEP támogatás) KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Elkülönített állami pénzalapoktól - Munkaügyi Központtól - bértámogatás) KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Elkülönített állami pénzalapoktól - Munkaügyi Központtól - bér-és eszköztámogatás) KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: Sportlétesítmények edzőtáborok működtetése és fejlesztése B 402 -Szolgáltatások ellenértéke -Sportcsarnok bérleti díj bevételei B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről

6 2014. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint Önkormányzat (e Ft-ban) 1. a függeléke részletes (Csarnok felújítására pályázati bevétel - egyéb fejezeti kez. ei.-tól) KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége B Szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj bevételek (Faluház, gyógyszertár, bank,színház,konditerem,víztorony-telefon adóvevő) B 403 -Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Tov.szla.szolg ÁHT-n kívülről:gyógyszertár, Bank -közüzemi díjak,telep.rend.terv) B 406 -Kiszámlázott ÁFA (Tov.szla Áfa: Gyógyszertár,Bank közüz.díj Áfa) B 408 -Kamatbevétel 0 10 B 410 -Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek B 4 -MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Faluház berendezésére pályázati bevétel - egyéb fejezeti kez. ei.-tól) B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Orvosi rendelő, könyvtár felújítására pályázati bevétel - egyéb fejezeti kez. ei.-tól) B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről (helyi önkormányzatoktól) Közös Hiv.finansz.4 önk.-tól: e Ft

7 2014. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint Önkormányzat (e Ft-ban) 1. a függeléke részletes Informatikai feladatok tám. 3 önk.-tól évre/alcsút,tabajd,vacsa/: e Ft B 1 -MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN: KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése B 402 -Szolgáltatások ellenértéke - Fejérvíz csatornahálózat bérleti díja B 406 -Kiszámlázott ÁFA KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: Háziorvosi alapellátás B 403 -Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Tov.szla.szolg ÁHT-n belülről: Rendelő közüzemi díjai Faluházban) B 406 -Kiszámlázott ÁFA KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: Iskolai intézményi étkeztetés B 405 -Ellátási díjak iskolás gyermek ebéd befizetés B 406 -Kiszámlázott ÁFA

8 2014. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint Önkormányzat (e Ft-ban) 1. a függeléke részletes KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: Támogatási célú finanszírozási műveletek B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Számítási módja: i pénzkészlet + 39-es átfutó - 48-as átfutó) KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: Egyéb szociális pénzbeli és természetbni ellátások, támogatások B 62 -Műk.c.visszatérítendő tám.-ok,kölcsönök visszatérülése ÁHT kív (2013. évben felvett szociális kölcsönök visszatérülése önk.-hoz háztartásoktól, 3 fő) KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: Könyvtári szolgáltatások B 403 -Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Tov.szla.szolg ÁHT-n belülről: Könyvtár közüzemi díjainak 40%-a OSZI-tól) B 406 -Kiszámlázott ÁFA KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:

9 2014. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint Önkormányzat (e Ft-ban) 1. a függeléke részletes

10 1.b függelék Sorszám Bevételek Rovat megnevezése 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Rovat száma ezer forintban Módosított előirányzat Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=20+21) B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B35 0 B13 B14 B15 B22 B23 B24 1

11 1.b függelék Bevételek Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Módosított előirányzat Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (= ) B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (= ) B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B61 B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 54 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B7 60 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=60) Betétek megszüntetése B813 B Központi, irányító szervi támogatás B Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B BEVÉTEL ÖSSZESEN

12 1.b függelék részletes Kormányzati funkció: évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege B1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B16 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről Választások miatt átvett támogatás Esély Társulástól pénzügyes miatt átvett havi 24 órára eső alapill és járulék: Egyéb működési célú tám.áht-n belülről B4.Működési bevételek B403 Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül irattározás költsége, program beszerzés továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül telefondíj továbbszámlázás Közvetített szolgáltatások B406 Kiszámlázott ÁFA 27% Kiszámlázott ÁFA B8. Finanszírozási bevételek B816 Központi,irányító szervi támogatás Állami támogatás Felcsút hozzájárulása dologi kiadásokhoz Felcsút hozzájárulása Alcsútdoboz hozzájárulása Csabdi hozzájárulása Tabajd hozzájárulása Vértesacsa hozzájárulása Központi,irányító szervi támogatás BEVÉTEL ÖSSZESEN Irattározás bruttó költsége Hozzájárulás felosztása Felcsút: Ft lakosságszám, jei Alcsútdoboz: Ft Felcsút Ft Vértesacsa: Ft Alcsútdoboz Ft Tabajd: Ft Csabdi Ft Csabdi: Ft Tabajd Ft Vértesacsa Ft összesen

13 1.c függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Bevételek Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B11 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=20+21) B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (= ) B35 0 B13 B14 B15 B22 B23 B24 Rovat száma ezer forintban Módosított előirányzat 1

14 1.c függelék Bevételek Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Módosított előirányzat Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (= ) B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (= ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B5 B61 B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 54 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=60) B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B817 B BEVÉTEL ÖSSZESEN

15 2014. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint Óvoda (e Ft-ban) 1. c függeléke részletes Támogatási célú finanszírozási műveletek Bevételek Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés B 816 -Központi, irányító szervi támogatás (kiadások alapján) (Normatíva: Önkorm-i finanszírozás Polgm.Tiszt.Díj: 327) KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: Óvodai intézményi étkeztetés B 405 -Ellátási díjak óvodai gyermek ebéd befizetés + önk-tól segélyes B 402 -Szolgáltatások ellenértéke (iskolás gyermek ebéd befizetés + önk-tól segélyes) B 406 -Kiszámlázott általános forgalmi adó (ebéd befizetések ÁFA-ja) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: Munkahelyi étkeztetés B 402 -Alkalmazottak térítési díj bevételei 0 656

16 2014. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint Óvoda (e Ft-ban) 1. c függeléke részletes B 410 -Egyéb működési bevételek dolgozó ebéd befizetés B 406 -Kiszámlázott általános forgalmi adó (ebéd befizetések ÁFA-ja) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai B 408 -Kamatbevételek 0 15 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: ÓVODA BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:

17 2.a függelék Sorszám 16 Kiadások Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K1112 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K313 Rovat száma ezer forintban Módosított előirányzat 07 Béren kívüli juttatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) K Választott tisztségviselők juttatásai K K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (= ) K Személyi juttatások (=14+18) K Készletbeszerzés (= ) K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (= ) K

18 2.a függelék Kiadások Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Módosított előirányzat Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K Dologi kiadások (= ) K Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K Nemzetközi kötelezettségek K Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K503 K504 K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K507 K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 2

19 2.a függelék Sorszám Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Módosított előirányzat Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások (= ) K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások (= ) K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K Költségvetési kiadások (= ) K1-K8 91 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K8 0 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Finanszírozási kiadások (=91+92) K K Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 K81 K82 K83 K85 K KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 2014. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint Önkormányzat (e Ft-ban) 2. a. függeléke részletes Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége K Törvény szerinti illetmények, munkabérek - Alapilletmény (1 fő hivatalsegéd +1 fő karbantartó +1fő Faluház gondnok +1fő Fauláz takarító bére) K Bérkompenzáció K Normatív jutalmak (Aill. 8 %-a) K Túlóra (Faluház gondnok) K Béren kívüli juttatások (Erzsébet utalványok, hó x 2 fő x Ft, Képv. Tiszt. díjból) K 121 -Választott tisztségviselők juttatásai (2014. évi polg. Tiszt. díj Ktv-knek) K 122 -Mvégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt (1 fő iskolai alkalmazott ebéd hordásért járó megb.díj: Ft/hó x 10 hó) K 122 -Mvégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt (További munkaviszony lét. Jutt., 1 fő 4 órás Ktv bére) K 123 -További munkaviszonyt létesítők juttatásai K 123 -Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)

21 2014. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint Önkormányzat (e Ft-ban) 2. a. függeléke részletes K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 % ) K 2 -Eü. hj. (14 %) (2013. évi Erzsébet utalv. EHO Képv. Tiszt. díjból) K 2 -SZJA (16 %) (2013. évi Erzsébet utalv. EHO Képv. Tiszt. díjból) K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN: K 311 -Szakmai anyagok beszerzése -Folyóirat beszerzés 0 14 K Üzemeltetési anyagok beszerzése -Irodaszer, nyomtatvány K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer) K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Tüzelőanyag K 321 -Inform.szolg. igénybevétele (közadattár adatfeltöltés+ honlap karbantartás) K 322 -Egyéb kommunikációs szolg.-ok -Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon) K 331 -Közüzemi díjak -Gázenergia K 331 -Közüzemi díjak -Villamosenergia K 331 -Közüzemi díjak -Víz-csatorna díj K 333 -Bérleti és lízing díjak (fénymásoló)

22 2014. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint Önkormányzat (e Ft-ban) 2. a. függeléke részletes K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolg.-ok (gépek javítása) K 335 -Közvetített szolg.-ok -Tovább számlázott szolg. ÁHT-n kívülre (Település rendezési terv) K 336 -Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Üzemorvosi díj: 46 + Vérvétel: Ügyvédi díj: 300) K 337 -Egyéb szolgáltatások (Gyepmesteri tev: postaköltségek: Kéményseprés, tűzoltókész. ellenőrzés: Kéményseprés, tűzoltókész. ellenőrzés: Eurovéd 1fő őrzés Felcsúti Hírlap hirdetés: Kataszter zárás: 80 + Irattározás: Faluház lift és riasztó rendszer felülvizsg.: 315) K 337 -Egyéb szolgáltatások -Pénzügyi szolgáltatások (banki költségek) K 337 -Egyéb szolgáltatások -Díjak, egyéb befizetések (biztosítások) K 341 -Belföldi kiküldetés K 342 -Reklám- és propagandakiadások (Tel. Könyvben megjelenés évben) K 351 -Működési célú előzetesen felszámított Áfa K 352 -Kiszámlázott termékek után fizetendő Áfa (Áfa bevallás alapján) K 355 -Egyéb dologi kiadások (falunap költségei + koszorúk ünnepségekre késedelmi kamatok + Védőoltás HPV vírus ellen: eft + Képviselő testület évi tiszt.díja: )

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12.

Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban. Rovatszám. Teljesítés 2014.12. Sorszám Rovatszám Rovatszám I/1. számú melléklet a 12/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

Bevétel jogcíme. Adóbevételek

Bevétel jogcíme. Adóbevételek Bevétel jogcíme Normatív hj.,és normatív, kötött felh,.tám. SZJA helyben maradó része SZJA egyéb jogcímen Norm. hj. lakosságsz. kött. Normat. hj. feladatmut. kötötten Kieg.tám. egyes szoc. feladatokhoz

Részletesebben

2014. I féléves előirányzat módosítás Füzesgyarmat Város Önkormányzata

2014. I féléves előirányzat módosítás Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2014. féléves előirányzat módosítás Füzesgyarmat Város Önkormányzata. Elöirányzati Eredeti Módosított Előirányzat Fokonyvs szam.. Fokonyvs szans neve... Fokonyvi szasn elosranyzat eláiraisyzat változás

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I 1. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei A B C D E F G H I Kiemelt 2013. évi eredeti 2015. évi eredeti Előir. csop. előir. tény

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre

MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre Bevételek Megnevezése Kiadások Megnevezése adatok e/ft-ban Működési bevételek

Részletesebben

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola Kollégium és VM Gyakorlóiskola, Budapest 2014 I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a)

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben