BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!"

Átírás

1 Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban létezik, ezt írja számunkra a Biblia: Ne a régi dolgokat emlegessétek, Ne a múltakon tûnôdjetek! Mert én újat cselekszem. ÉZS 43, Isten úgy teremtett minket, hogy legyen igényünk az új kezdetekre olyan pillanatokra, amikor szabadjára engedhetjük hitünket, és azt mondhatjuk: Ez az a pillanat, amikor új világ nyílik meg elôttem, amikor új lappal indíthatok. Az új év kezdete mindig jó alkalom arra, hogy új irányba fordítsuk életünket. A Jézus által említett bôséggel teli életet magunk is megtapasztalhatjuk, de ehhez el kell határoznunk, hogy elengedjük a múltat. Ha nem fordítunk hátat annak az útnak, amelyen eddig haladtunk, nem lép változás az életünkbe. Istennek szándékában áll változtatni dolgainkon, de teljes együttmûködést vár tôlünk. Ritkán fordul elô, hogy körülményeink változzanak anélkül, hogy elôbb bennünk történt volna változás. Ha tehát meg szeretnénk tapasztalni az Isten által nekünk szánt bôséget az idei évben, most azonnal engedjük szabadjára hitünket, és mondjuk ki: E pillanat jelenti számomra az új élet kezdetét. Aztán figyeljük, mi történik életünkben. Sok szeretettel Bencsik Mónika polgármester és Maier Jenô alpolgármester az Önkormányzat nevében Zajlik az élet az Öregiskolában Programok gyermekeknek, családoknak Fotó: Pataki

2 A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA Ügyfélfogadási idô: hétfôn: szerdán: pénteken: óráig Adóhatóság A helyi iparûzési adóban bekövetkezett leglényegesebb változás, hogy a évi LXXVII. törvény értelmében a helyi iparûzési adóval összefüggô hatásköröket január 1-jétôl kezdôdô adóéveket érintôen az állami adóhatóság (APEH) gyakorolja. Az adózók az APEH-ba nyújtják be az iparûzési adó bevallásaikat, illetôleg az állami adóhatóságokhoz teljesítik a befizetéseiket. A fenti idôpontot megelôzô adóévek tekintetében (pl. a évi adóbevallás, melynek határideje május 31.) az önkormányzati adóhatóság marad az illetékes. Az átmeneti rendelkezések értelmében a március 15-én esedékes helyi iparûzési adó elôleget még az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni. Bankszámlaszámunk: Erste Bank Nyrt Az adó- és adóelôleg fizetési idôpontok nem változtak, azonban a helyi iparûzési adóelôleget is önadózással kell teljesíteni az adózónak (tehát május 31-i bevallásban ki kell kalkulálni az adózónak a éves adóelôleget) január 1-jétôl az adóköteles tevékenységet év közben megkezdô, illetve az átalakulással létrejövô adózónak be kell jelentkeznie az APEH-hoz, illetve ezzel egyidejûleg a elôlegfizetési idôszakra adóelôleget kell bejelentenie az erre rendszeresített nyomtatványon (www.apeh.hu). Kérdéseikkel forduljanak Antal Judit 26/ /115 mellék Tájékoztatjuk azon tisztelt nagykovácsi tulajdonosokat, akik eddig telekadót fizettek, de 2009-ben a felépített családi házukra megkapták a jogerôs használatbavételi engedélyt, tegyék meg építményadó bevallásukat és küldjék be a Polgármesteri Hivatalba, hogy 2010-tôl építményadó kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni és a telekadó kivetés törlésre kerülhessen. Építményadó bevallás nyomtatvány a honlapról letölthetô, vagy az ügyfélszolgálatunkon beszerezhetô. Igazgatás Tájékoztatás a gázár-támogatásról A kormány módosította a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhô-felhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X.31.) Korm. rendeletet. A módosítás lényege a következô: Az az idôszak, amelyre a támogatás jár, december 31-rôl április 30-ra változik, ami azt jelenti, hogy ha a támogatása én fennáll, akkor nem kell új kérelmet benyújtani a Magyar Államkincstár felé, mert a jogosultság április 30-ig automatikusan meghosszabbodik. A támogatás akkor is meghosszabbodik, ha a kérelmezô, illetve családja helyzetében a évre megállapított támogatást követô idôszakban bármilyen változás is következett be, akár a jövedelmi viszonyokban, akár a háztartás összetételét illetôen. Ugyanakkor arra sincs lehetôség, hogy a megállapított támogatás mértéke (a kategória) emelkedjen. További részletek a www. allamkincstar.gov.hu honlapon találhatóak. Közterület-felügyelô Megismételnénk azt a kérésünket, hogy a zavartalan hókotrás és síkosságmentesítés érdekében a jármûtulajdonosok a gépkocsikkal lehetôség szerint az ingatlanukra álljanak be. Ha ez nem lehetséges, olyan helyen parkoljanak ahol a munkagépeket nem akadályozzák. Ezen túlmenôen az ingatlantulajdonosokat kérjük, hogy az ingatlanok elôtt tegyék lehetôvé a gyalogos közlekedést! Rókacsapda igénylése Nagykovácsi környékén és a településen belül is sok róka kóborol élelem után kutatva. A róka károkozásainak megfékezésére az Önkormányzat 2 db rókacsapdát vásárolt. A csapdák kihelyezését igényelhetik az ingatlanjukra. A Budakeszi Erdészet vállalta, hogy a befogott állatot elszállítja, így zökkenômentesen megoldható az állat további ❷ elhelyezése. Az állatcsapda igénylése érkezési sorrendben történik, szíves türelmüket kérjük, mivel csak 2 db csapda áll rendelkezésre. Igénylés: a Polgármesteri Hivatalban személyesen, en: telefonon.: /117 melléken Parkolás A Bánya utca Zsíros-hegyi út felújítása során aszfaltozott járda épült a gyalogosok számára. Kérjük az autósokat a KRESZ elôírásainak betartására és arra, hogy ne parkoljanak a járdára, mert az büntetést von maga után. Ott, ahol azt tábla külön nem engedi, tilos a járdára felállva megállni, ellehetetlenítve ott a babakocsival vagy kerekesszékkel való közlekedést. Parkolni lehet, az út szélén. Másrészrôl a járda hamar tönkremegy, mert nem a gépkocsik terhelésére van méretezve. Megváltozott forgalmi rend a Kossuth utcán FIGYELEM, a Kossuth utca páratlan számozású oldalán megállni tilos a Takarékszövetkezettôl a Tisza István térig. Korábban az Általános Iskola elôtt volt kitéve a megállni tilos tábla, ez került most áthelyezésre, mert a délutáni órákban az út mentén parkoló autóktól már szinte nem lehet közlekedni. Kérjük, szíves megértésüket Titkárság A Képviselô-testület által hozott döntéseket a Polgármesteri Hivatal elôterében elhelyezett hirdetôtáblán olvashatják. A Képviselô-testületi ülések nyilvánosak, azokról felvétel készül, melyet a kábel tévé MOZAIK adásában megtekinthetnek. *** Az alábbiakban közöljük a január 1-én hatályba lépô képviselôtestületi rendeleteknek a fizetendô díjakat, illtve adókat érintô részeit: A 24/2009.(XII.18.) számú rendelet szerint: A szolgáltatott ivóvíz nettó díjai: (1) Lakossági fogyasztási díj: 325, Ft/m 3 +ÁFA (2) Lakossági készenléti díj: , Ft/év/fogyasztó+ÁFA (3) Közületi fogyasztási díj: 551, Ft/m 3 +ÁFA (4) Közületi készenléti díj: , Ft/év/fogyasztó+ÁFA Szolgáltatásért fizetendô nettó csatornadíjak: (1) Lakossági fogyasztási díj: 321, Ft/m 3 +ÁFA (2) Lakossági készenléti díj: , Ft/év/fogyasztó+ÁFA (3) Közületi fogyasztási díj: 643, Ft/m 3 +ÁFA (4) Közületi készenléti díj: , Ft/év/fogyasztó+ÁFA Tehát a víz- és csatornadíjak az elmúlt évihez képest nem emelkedtek JANUÁR

3 A 26/2009.(XII.18.) számú rendelet szerint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatás díjai az alábbiak szerint módosulnak: Díjfizetési idôszak: január december 31. között. Edény méret Egyszeri Negyedéves ürítési díj ürítési díj 30 l edény 108, Ft+ÁFA 1.393, Ft+ÁFA 60 l edény 224, Ft+ÁFA 2.913, Ft+ÁFA 120 l edény 429, Ft+ÁFA 5.572, Ft+ÁFA 240 l edény 858, Ft+ÁFA , Ft+ÁFA 1100 l edény 3.931, Ft+ÁFA , Ft+ÁFA A helyi adókról szóló l27/2009. (XII. 18.) sz. rendelet módosítása szerint: Az építményadó mértéke: 600 Ft/m 2 /év. A telekadó tekintetében módosult az adóköteles telek meghatározása (a rendelet 10. 1) bekezdése) az alábbiak szerint: Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévô az ingatlan nyilvántartás szerint beépítetlen belterületi földrészletként szereplô ingatlan (továbbiakban telek) Az adó mértéke: 170 Ft/m 2 /év. Az iparûzési adó mértéke: Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2%-a. (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó mértéke: a.) a Htv. 37. (2) bekezdés a.) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként Ft. b.) a Htv. 37. (2) bekezdés b.) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként Ft. Azaz a Képviselô-testület a helyi adók mértékét az elmúlt évivel azonos mértékben határozta meg, az adókat nem emelte. * * * Bencsik Mónika polgármesteri fogadó órája minden hónap elsô hétfôjén Fónagy László helyettes jegyzôi elôzetes egyeztetés után fogadja az ügyfeleket. Maier Jenô alpolgármester hétfô és keddi napokon teljes munkaidôben elérhetô a hivatalban. Kérjük ügyfeleinket szíveskedjenek elôre telefonon bejelentkezni a titkárságon. Telefon: /111 mellék Nagykovácsi honlapja: * * * Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévô temetô üzemeltetését egyben teljeskörû temetkezési szolgáltatását a Rex-Salus Kegyeleti Szolgáltató Kft. látja el. Az éjjel-nappal 24 órás ügyeleti telefonszám Legközelebbi irodák címei: 2040 Budaörs, Szabadság útja 106. Megközelíthetô a Móricz Zsigmond körtérrôl induló 40, 240 jelzésû kék busszal. Nyitva: hétfôtôl-csütörtökig ; pénteken óráig Telefon/fax: ; Mobil: Törökbálint, Munkácsy Mihály utca Megközelíthetô a Kosztolányi Dezsô térrôl induló 72 jelzésû kék busszal. Nyitva: hétfôtôl-csütörtökig ; pénteken óráig Telefon/fax: ; Mobil: Nagy Attila temetôgondnok elérhetô: A TEMETÔ NYITVA TARTÁSI IDEJE: NOVEMBER 16. FEBRUÁR 28. KÖZÖTT ÓRÁIG * * * Saubermacher-Bicske Kft. tájékoztatása Fenyôfa begyûjtésének idôpontja: január 09., szombat A begyûjtést a szolgáltatásokon felül, díjmentesen végzik. Házhoz menô szelektív hulladékgyûjtés A Saubermacher-Bicske Kft. a szigetes szelektív hulladékgyûjtési módszerbôl eredô kellemetlenségek felszámolása érdekében egy magasabb szintû, fejlettebb gyûjtési formát, az un. házhoz menô szelektív gyûjtést kívánja községünkben is megvalósítani. Ennek lényege, hogy a lakosok otthonukban gyûjthetik az ún. sárga zsákban a mûanyag csomagolási hulladékokat. A zsákon lévô feliratból a lakos minden információt megtalál. Mérete 120 liter, ami a jelenlegi tapasztalatokat tekintve a szolgáltató szerint egy hónapra elegendô kapacitást biztosít egy átlagos háztartásnak. A lakosság évi 12 db sárga zsákot kap térítésmentesen. Ennek évi költségét külön megállapodás keretében az önkormányzat téríti meg a szolgáltató felé. Az esetleges többlethulladéknak 120, Ft/+Áfa/db áron vásárolhat további zsákokat a zsákárusító helyen településen belül. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a magunk nevében ez úton is köszönjük hozzánk eljuttatott ünnepi jókívánságaikat! Bencsik Mónika polgármester Maier Jenô alpolgármester Tisztelt Fogyasztóink! FELHÍVÁS Az ELMÛ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út ) felkéri az ellátási területén lévô ingatlanok tulajdonosait, kezelôit a településeket a szabadvezeték-hálózati biztonsági övezetét sértô fák, bokrok, magasabb növényzet, eltávolítására, gallyazásának elvégzésére. A növényzet eltávolítására a balesetek és az áramkimaradások elkerülése érdekében van szükség. Jelen felhívást a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény, valamint a villamosmû biztonsági övezetérôl szóló 122/2004. (X.15.) GKM. számú rendelet alapján tesszük közzé. A biztonsági övezetben lévô fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelôje) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határait elérik. Amennyiben a vezetékek biztonsági övezetében az ingatlantulajdonosok eleget kívánnak tenni felkérésünknek, és a gallyazást, fa, növényeltávolítást saját maguk elvégzik, kérjük, hogy a munka megkezdése elôtt feszültségmentesítés céljából szíveskedjenek értesíteni az ELMÛ Hálózati Kft.-t. Telecentrum (helyi tarifával hívható telefonszáma): /5 menûpont A vezetékek biztonsági övezetének terjedelme szélsô vezetôtôl: Kisfeszültségû (0,4 kv-os) csupasz hálózat esetén: 1 méter Középfeszültségû (1-35 kv-os) hálózat esetén: 5 méter, illetôleg belterületen 2,5 méter. Nagyfeszültségû ( 120 kv-os ) hálózat esetén: 13 méter. A biztonsági övezetben csak olyan gyümölcs- vagy egyéb fa telepíthetô, illetve akkor hagyható meg, ha véglegesen kifejtett állapotában fa vagy növényzet esetében kisfeszültségnél 1,25 m- nél, 1-35 kv névleges feszültség között 2 méternél, 120 kv-on 4 m-nél jobban annak legkedvezôtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetôt. Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelôsséget nem vállalunk. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a felhívás megjelenésétôl számított 10 munkanapon belül nem jelenti be, hogy a gallyazást elvégzi, a 11. munkanaptól az ELMÛ Hálózati Kft.-vel szerzôdéses jogviszonyban álló szakvállalkozók kezdik meg a növényzet eltávolítását és a gallyazást annak érdekében, hogy a biztonsági övezetbe benyúló növények ne veszélyeztessék a folyamatos villamosenergia szolgáltatást, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot. A fenti jogszabályok biztosítják azt a jogot az ELMÛ Hálózati Kft. részére, hogy a gallyazási munkálatokat elvégezze, elvégeztesse, és amely munkálatok elvégzését az ingatlan tulajdonosa (kezelôje) a Polgári törvénykönyv (1) bekezdése alapján tûrni köteles. A gallyazással kapcsolatos további hasznos információk találhatók az ELMÛ Hálózati Kft. honlapján: ELMÛ Hálózati Kft JANUÁR ❸

4 Tájékoztató a Képviselô-testület decemberi tevékenységérôl December 15-én a Pénzügyi Bizottság, 17-én a Képviselô-testület tartotta ez évi utolsó ülését, melyen több, a jövô évi díjakra vonatkozó döntés született. Elôször a évi víz- és csatornadíjak tekintetében módosította a testület a díjakról intézkedô 2004-es rendeletét. Örömteli hír, hogy a évihez képest a díjak nem emelkedtek. Ehhez kapcsolódóan, mint minden évben, most is döntött a testület arról, hogy januárban benyújtja víz- és csatornadíj támogatási igényét a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához. A következô rendelet-módosítás az élelmezési nyersanyagnormákat és az Önkormányzat fenntartásában mûködô intézményekben fizetendô étkezési térítési díjakat érintette. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárásoknak köszönhetôen kedvezô beszerzési árakkal számolhatunk, a gyermekek térítési díját (azaz a norma ÁFA-val növelt összegét) nem emelte meg a Képviselô-testület. A felnôttek (dolgozók, külsô és vendég étkezôk) a norma és a rezsiköltség ÁFA-val növelt összegét fizetik: ebben az esetben a rezsiköltség viszonylag csekély mértékû növekedésével számolva állapította meg a díjakat a testület. Döntött a Képvislô-testület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatás szervezésérôl, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 15/2006. (IX. 18.) számú rendelet módosításáról. Az elfogadott módosítás kizárólag a jogszabályoknak megfelelô (és a hulladékkezelés ágazati a teljes körûnél magasabb inflációját tartalmazó) díjkalkuláció szerinti, átlagosan 13%-os díjnövekedést érvényesítette. A helyi adókról szóló rendeletét a Képviselô-testület csak a szöveges részben módosította, így pontosította a telekadóról intézkedô részben az adóköteles telek meghatározását, de a helyi adók (építményadó, telekadó, iparûzési adó) mértékét nem emelte. A hosszú címû szociális rendelet módosítására most csak az Államigazgatási Hivatal észrevételeinek alapján került sor. További módosításokra várhatóan januárban, a törvényi változások miatt lesz szükség, és akkor elkészül a 36/2004. számú rendelet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új változata is. A közfoglalkoztatási terv módosítása csak az adatok pontosítása miatt volt szükséges, a következô évi terv, új adatok alapján elôre láthatólag januárban készül el. A Száva utcai orvosi rendelô egyik rendelôjét bérlô szakorvosok közül kettô (bôrgyógyász és pszichiáter) jelezte helyiségbérleti szerzôdése felmondási szándékát. Kezdeményezésükre a velük kötött bérleti szerzôdést a Képviselô-testület közös megegyezéssel december 31-i hatállyal megszüntette. Tekintettel arra, hogy a Kispatak Óvoda Dózsa György utcai konyhája már most teljes kapacitással mûködik, a felépülô új óvodát csak akkor tudja ellátni, ha az iskolai étkeztetés különválik. Ennek megfelelôen a Képviselô-testület úgy döntött, hogy módosítja közbeszerzési tervét, és a Nagykovácsi Általános Iskola közétkeztetés szolgáltatása tárgyában közbeszerzési eljárást indít. A Pénzügyi Bizottság javaslatára a testület úgy döntött, hogy Bencsik Mónika polgármester részére három havi illetményének megfelelô bruttó jutalmat ad. (A Pénzügyi Bizottság javaslatának indoklásában szerepel többek között a több mint ezer, a polgármester által intézett ügyirat, a kistérségi együttmûködésekben végzett munka, a beadott illetve elindított kilenc európai uniós pályázat, valamint az, hogy a Képviselôtestület önkormányzati feladat-ellátási tevékenységét együttmûködô és gondos elôkészítô munkával vezeti és segíti. Az évben elkészített elôterjesztések száma 161, amibôl november végéig 155 határozat és 23 rendelet született. ) Zárt ülésen módosította a Képviselô-testület az elôzô ülésén (szintén zárt ülésen) hozott határozatát, ennek eredményeként a Rákóczi u. 1. szám alatti ingatlan kiürítésének költsége 200 ezer forinttal emelkedett. Végül a Képviselô-testület beszámolókat hallgatott meg a év közbeszerzési eljárásairól, az önkormányzat peres ügyeirôl, valamint a Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházásáról, és felhatalmazta a polgármestert a villamosenergia- és földgázbeszerzéssel kapcsolatosan a tanácsadó céggel való szerzôdéskötésre. Maier Jenô alpolgármester Anyakönyvi hírek Újszülöttek Ruben Soma, Márton Mihály, Dávid, Áron, Bátor, Hanka Kata Legyetek üdvözölve! Halottaink Fülöp Ferenc (60) ( ) Újabb Barnabásné (75) sz.: Szôke Katalin ( ) Dr. Molnár Sándor (83) ( ) A Nagykovácsi Református Gyülekezetért Közhasznú Alapítvány január 11-én órakor közgyûlést tart. Helyszín: Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség Parókia (Rákóczi u. 56.) A Képviselô-testület legközelebbi ülésére várhatóan január 21-én kerül sor. ❹ JANUÁR

5 50. Házassági Évforduló december 19. Bencsik Mónika polgármester asszony köszöntötte a jubiláló házaspárt: Szeretettel köszöntöm a kedves jubiláló házaspárt dr. Szabó Istvánné Kovács Erzsébetet és dr. Szabó Istvánt! Külön köszöntöm gyermeküket Istvánt és családját, valamint a jelenlévô rokonokat, barátokat, vendégeket! Sokszor érezzük úgy hétköznapi életünkben, hogy fontos dolgok történnek velünk, azután belátjuk egy újabb történés után, hogy nem volt jelentôsége, pedig azt gondoltuk megváltoztatja az egész életünket. Meghatározóbb talán az, hogy a jelentôsnek vélt pillanatokban kik voltak, vannak mellettünk. Ki az, akivel megosztjuk, aki osztozik örömünkben, fájdalmunkban Gyermekük és az unokák verssel köszöntötték a nagyszülôket. Megerôsítették fogadalmukat majd aláírták az emlékkönyvet. Közösen meggyújtották a jubileumi gyertyát, felhúzták egymás ujjára a karikagyûrût és átvették a jubiláló házaspárnak járó emléklapot. A szertartás pezsgôs koccintással fejezôdött be. Szívbôl kívánjuk, hogy egészségben, szeretetben, békességben éljenek tovább szeretteik körében még hosszú éveken át. Gratulálunk a szép évfordulóhoz. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és Anyakönyvi Hivatala nevében Bencsik Mónika polgármester KÖSZÖNET Hálás köszönetünket fejezzük ki Bencsik Mónika polgármesternek és Fábos Lajosné anyakönyvvezetônek, az aranylakodalmunk szervezésében és lebonyolításában való közremûködésükért. Kedves és szívhez szóló köszöntésük, külön is jelentôsen emelte az ünnepünk színvonalát. Számunkra azért is volt megható Bencsik Mónika közremûködése, miután ezüstlakodalmunkon is már iskolásként ô köszöntött bennünket egy szép verssel. Kívánjuk, hogy még nagyon sok hasonló szép ünnepen köszöntsék mindketten az ünneplôket, kifejezésre juttatva a házasság, és a család szerepének fontosságát. Köszönjük. Dr. Szabó István és neje. Amatôr humoristák jelentkezését várjuk, szerzôi és elôadói kategóriában egy vagy több pályamûvel. Szerzôi kategóriában írásban (legfeljebb 2 nyomtatott oldal), elôadói kategóriában hanganyaggal (CD, MC, MP3 legfeljebb 5 perc), vagy videó, DVD anyaggal (legfeljebb 5 perc). A pályázaton minden esetben tüntessék fel, hogy melyik kategóriában pályáznak! A mûveket postán, ben, vagy személyesen lehet eljuttatni. A beérkezett pályamûveket szakmai zsûri bírálja el. A pályázók meghívást kapnak a február 27-én megrendezésre kerülô Humorpercek címû rendezvényünkre, melyen a legjobbak neves humoristákkal együtt fel is léphetnek. Beküldési határidô: január 25. Cím: Klebelsberg Kultúrkúria 1028 Templom u <http://www.kulturkuria.hu> tel.: , fax: VENDÉGÜL LÁTTUK A GESZTI TISZA CSALÁD EMLÉKKÖRÉT Mindig örvendetes dolog, amikor a települések között baráti, testvéri kapcsolat születik, mert méginkább szükségünk van az emberi szóra, jelenlétre, egymás megismerésére is mai, agyoninformált világunkban is, amikor egy székben ülve egy kattintással a világ minden táját bejárhatjuk. Nagykovácsi is büszkélkedhet jónéhány ilyen baráti kapcsolattal Erdélytôl Németországig, a Felvidéktôl Görögországig nemcsak az Önkormányzat, hanem a helyi civil, egyházi, iskolai szervezetek jóvoltából: legyen az mûvészeti, rokoni, vagy bármely más nemes célból. A 2001-ben alakult Nagykovácsi gr. Tisza István Nemzeti Kör is a maga szerény módján az idén hozzájárult ehhez a közösségteremtô szándékhoz, amikor felvettük a kapcsolatot a Tisza család hajdani birtokán fekvô Geszt községgel. Amint azt tudjuk, Tisza László ban kapja meg a királynôtôl Geszt és Mezôgyán falvakat és a környezô pusztákat. Geszt nevezetessége Nagykovácsihoz hasonlóan a Tisza-kastély. A borosjenôi Tisza-család 1766-ban jutott mezôgyáni és geszti birtokához ben már felépült a mai kastély, s ettôl kezdve ez volt a 4100 holddal rendelkezô Tisza-család fészke. Itt született Tisza Lajos bihari fôispán három fia: Kálmán, a dualizmus korának ismert miniszterelnöke, Lajos, a szegedi árvíz kormánybiztosa, és a korán elhunyt Domokos, Arany János neveltje. Itt született Kálmán fia, István, a keménykezûnek ismert politikus is. A manzárdtetôs barokkcopf stílusú épület többszörösen átalakított, bôvített épület, földszinti helyiségek boltozottak. Jelenleg általános iskola és kultúrház mûködik az épületben. A kultúrházi szárnyon három teremben két szép márványkandalló és egy, a család címerével díszített fehér csempekályha található. A kastély melletti kis nyári lak volt Arany János kedvelt tartózkodási helye, amikor Tisza Domokos nevelôjeként 1851 januárjától októberig a kastélyban lakott. Az épületben ma Arany János emlékére berendezett kiállítás látható. A kastélyt övezô parkot a XIX. század elején tájképi angolpark jelleggel alakították ki a meglévô fás növényzet felhasználásával. Két hatalmas platánfa, feketefenyô, kocsányos és vörös tölgy, vérbükk, néhány szil és egy fekete diófa fasor emlékeztetnek az egykori parkra. A geszti Tisza-kör meghívásának örömmel tettünk eleget, és ápr. 26-án kétnapos látogatást tettünk Geszten, Tisza István születésnapjára emlékezve. Az ottani szeretetteljes fogadtatást viszonozva október 10-én Nagykovácsi vendégül láthatta a geszti barátokat, köztük az alpolgármestert és az iskola igazgatónôjét, akivel községünk igazgatója és képviselôje, Dér Zsuzsanna pillanatok alatt bensôséges szakmai és baráti kapcsolatot teremtett. A vendégek között voltak olyanok, akik gyerekkorukban kerültek el Nagykovácsiból, és azóta sem jártak itt. Meghatottan elevenítették fel és osztották meg velünk emlékeiket, s bár a falu azóta sokat változott, a régi épületek, a környék látványa felidézte a régmúlt idôket. A kastélyban található panzió elôadótermében az Asszonykórus szép énekekkel kedveskedett nekünk, ezután a Polgármesteri Hivatal jóvoltából finom ebéddel vendégelhettük meg barátainkat, akikkel a Gesztrôl ajándékba hozott igen zamatos, 15 éves szilvóriummal koccintottunk. Ezután felkerekedtünk, és végigsétálva a fôúton, a Tisza István és a világháborúk mártírjainak emlékoszlopa elôtt Janits Béla rövid beszédet mondott a mártír-miniszterelnökrôl, majd a gesztiek elhelyezték az emlékezés és tisztelet koszorúját. Sétánkat folytatva a Bánya utcai felújításnak köszönhetôen vendégeink ízelítôt kaphattak a hegyi földutak élményébôl, autóinkat kissé meggyötörve a készülô Kálvária mellôl csodáltuk meg a nagykovácsi panorámát. Búcsúzásképpen még megmutattuk az épülô református templomot, majd a következô, reményeink szerinti 2010-es találkozást megerôsítve vendégeink elköszöntek Nagykovácsitól azzal, hogy legközelebb bakancsot is hoznak magukkal. Ezúton mondunk köszönetet a Polgármesteri Hivatalnak az anyagi támogatásért, reméljük, vendégeink jól érezték magukat községünkben, és a szeretetteljes, baráti kapcsolat és együttmûködés a Tisza-család emlékének megôrzésében tovább erôsödik dec. 15. Janits Béla a Nagykovácsi gr. Tisza István Nemzeti Kör elnöke JANUÁR ❺

6 A Német Nemzeti Közösség december 18-án megtartotta évi közmeghallgatását. Ezt követôen az adventi mûsor keretében az Általános Iskola német nyelvet tanuló gyermekei mûsort tartottak. Köszönjük Mészáros Ildikó tanárnônek és a gyerekeknek a szép elôadást. HÁZI GYERMEKORVOSI SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE: Kossuth Lajos u. 64. Dr. Cesko Izabella Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek páratlan hét: páros hét Egészséges tanácsadás: Hétfô, Szerda, Csütörtök (Kizárólag elôjegyzésre: ) Dr. Jakab Erika Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek páros hét: páratlan hét: Egészséges tanácsadás: Kedd: (Kizárólag elôjegyzésre: ) Rendelési idôn túl tôl reggel 8.00-ig illetve hétvégén és ünnepnapokon egész nap a Budakeszi Orvosi Ügyelethez kell fordulni. Telefon: Fejér György ( ) Nagykovácsi Szociális Közalapítvány A Közalapítványt Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete alapította, abból a célból, hogy a létminimum határán vagy az alatt élôk szociális helyzetének javítása, valamint az elszegényedésnek kitett nagykovácsi lakosok támogatása érdekében anyagi és természetbeni juttatást nyújtson. A támogatásra jogosultak többek között: a válságban lévô emberek és családok; a munkanélküliek; a társadalom perifériájára szorult emberek; hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett gyermekek és fiatalok. Kedves Nagykovácsi Lakosok! Tisztelettel kérjük Önöket, támogassák Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítványt. Jövedelemadójuk 1%-át a számlájára utalják át, hogy azt a létminimum határán, vagy az alatt élôk szociális helyzetének javítására fordíthassuk. A Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány számlaszáma A Kuratórium nevében köszönjük felajánlásaikat: Bencsik Mónika a Kuratórium elnöke, Tóthné Pataki Csilla a Kuratórium titkára A HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT PÉNTEKI RENDELÉSI IDEJE Nagykovácsi, Száva u. 4. Január óráig Dr. Kelenföldi Ferenc óráig Dr. Koltay Angéla Január óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig Dr. Kelenföldi Ferenc Január óráig Dr. Koltay Angéla óráig Dr. Solynóczki Katalin Január óráig Dr. Kelenföldi Ferenc óráig Dr. Koltay Angéla Február óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig Dr. Kelenföldi Ferenc A pénteki szabadnapon nem rendelô orvos betegeit, az az napon rendelô mindkét orvos fogadja! A rendelô telefonszáma: Dr. Koltay Angéla Dr. Solynóczki Katalin Dr. Sorbán András Dr. Kelenföldi Ferenc Budakeszi ügyelet TÛZOLTÓSÁG POLGÁRÔRSÉG Segítségre készen! Önért és Nagykovácsi minden lakójáért! Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete 2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 61. Riasztás: ❻ JANUÁR

7 2010. JANUÁR ❼

8 A kiskakas is hozzánk jár címmel rajzpályázatot hirdetett a Kispatak Óvoda nagycsoportos óvodásai részére a Kereskedelmi és Hitelbank nagykovácsi fiókja. A pályázatra közel 60 pályamunka érkezett, melyeken a gyermekek lerajzolták, milyen lehet Meseország képzeletbeli bankja, illetve ôk hogyan képzelik el a takarékoskodást. A szebbnél szebb alkotások közül a legjobban tetszôkre szavazhatott a lakosság. A legtöbb szavazatot elnyert képek alkotói jutalmat kaptak a K&H Bank munkatársaitól, valamint minden résztvevô gyermek kis meglepetés ajándékot (állatfigurás pénztárcát, benne szerencsepénzzel) kapott. A díjazottak: 1. Földesi Katinka (Fülesmackó csoport) 2. Bertalan Tamás (Fülesmackó csoport) 3. Gábris Márton (Süni csoport) Külön díjat kapott a K&H dolgozóinak szavazata alapján: ❽ Mit visz a Kispatak? Kispatak Óvoda: Dózsa Gy. u. 39., Tel./fax: Tagóvodák: Száva u. 5., Tel.: 26/ Bükk u. 9., Tel.: 26/ Nagy-Tóth Lilla (Katica csoport) Büszkék vagyunk rájuk. A díjazott alkotások, valamint az összes pályamunka megtekinthetô január hónapjában a K&H Bank nagykovácsi fiókjában (Nagykovácsi, Kossuth L. u. 47.) Kiszelné Mohos Katalin óvodavezetô Visszatekintô közhasznúsági jelentés a Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány mûködésérôl években. Kedves Szülôk, Kedves Támogatók! A október 15. megtartott kuratóriumi ülésen áttekintettük az Alapítvány elmúlt 5 évi mûködését, az alapítók által kitûzött célok megvalósulását. Az alapítvány létrehozására 1992-ben került sor 12 lelkes és kiskorú gyermekek fejlôdéséért, magasabb színtû neveléséért oktatásáért tenni akaró alapító fáradozásának eredményeként. Köszönet érte. Az alapítványt a Pest Megyei Bíróság P.k.A /92. szám alatt bejegyezte és 1998 január 1-tôl közhasznú szervezetnek, minôsítette. Az alapítvány fôbb célkitûzései: Kiskorú gyermekek értelmi fejlôdésének elôsegítése, Segítségnyújtás a nevelési oktatási tevékenység tárgyi eszközrendszerének javítása, Kiegészítô tevékenységen keresztül kiemelt foglalkozás a gyermekek tudásszintjének emelésével. Az alapítvány mûködése években a számok tükrében 2004 évben 2005 évben 2006 évben 2007 évben 2008 évben 1. nyitó vagyon támogatások Szja 1 % Egyéb bevétel összes bev Cél orientált felhasználás e.mûk.kiadás összes kiadás Vagyon vált Az alapítvány vagyona január 01-én volt, melybôl Ft a házipénztár Ft az egyszámlán és Ft lekötött betétben áll rendelkezésre. Az elmúlt 5 év során tehát az alapítvány Ft közvetlen támogatást Ft személyi jövedelemadó 1 %-os támogatást kapott. KÖSZÖNET ÉRTE MINDENKINEK A kapott támogatásokból ezen idôszakban az alapítvány célkitûzésére Ft-ot fordítottunk és a évet Ft nyitó vagyonnal tudtuk elkezdeni. Kedves Támogatóink! A Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány alapítói köszönetüket fejezik ki még egyszer ezért az áldozatért, támogatásért és kérjük segítsék továbbra is az alapítványt. Nagykovácsi, december 17. Mészáros Ágnes Sarolta Kuratórium elnöke Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntô újév reggelén Nem kívánok senkinek se különösebben nagy dolgot. Mindenki, amennyire tud, legyen boldog. Érje el, ki mit szeretne, s ha elérte, többre vágyjon, s megint többre. Tiszta szívbôl ezt kívánom. Szaporodjon ez az ország Emberségbe, hitbe, kedvbe, s ki honnan jött, soha soha ne feledje. Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy, vissza nem fognak a kátyúk A többit majd apródonként megcsináljuk. Végül pedig azt kívánom, legyen béke. Gyönyörködjünk még sokáig a lehulló hópihékbe! Sikerekben gazdag, örömteli újesztendôt kívánok a Kispatak Óvoda valamennyi dolgozója nevében: Kiszelné Mohos Katalin óvodavezetô Néhány gondolat a Kispatak Óvodában megtartott Karácsonyi ünnepségrôl Ebben az évben is megtartották a Kispatak Óvodában a komoly hagyományokkal rendelkezô Karácsonyi ünnepséget. Mint kiscsoportos anyuka, elsô alkalommal vehettem részt rajta. Nagyon kedves és megható kis mısort adtak elô a gyerekek az óvó nénik és a dadus néni segítségével. Sok karácsony dalocskát, éneket, játékot hallhattunk, amelyeket a gyerekek boldogan és vidáman adtak elô. Jó volt látni, hogy azok a gyerekek, akik alig több mint 3 hónapja még sírva búcsúzkodtak reggel a szüleiktôl, bizonytalanság félelmével lépték át az óvoda küszöbét, mára egy olyan kis gyermekközösség tagjai, amelyben jól érzik magukat és várják a következô napi találkozást a pajtásaikkal és nevelôikkel. Az ünnepi mûsor után a kicsik vendégül látták a szülôket, vendégeket. Volt ott rengeteg finomság, sütemény, frissítôk, amelyeket a kiscsoportos szülôk készítettek az ünnepségre. Mi szülôk is kaptunk ajándékot a kicsiktôl, illetve ôk is kaptak az ovi Jézuskájától. Összességében egy nagyon kedves, szeretetteljes Karácsonyi ünnepség részese lehettem azon a délutánon. Végezetül pár sorban meg szeretném köszönni a Kispatak Óvoda összes dolgozójának, hogy olyan odaadóan és szeretettel fordulnak a gyermekeink felé, hogy segítik ôket személyiségük kiteljesedésében, óvják ôket félelmeikben. Különös tekintettel szeretnék köszönetet mondani Anci óvó néninek, Éva óvó néninek és Évi dadus néninek, hogy nyugodt szívvel végezhetem egész nap a munkámat, mert tudom, hogy a kislányom olyan helyen van, ahol vigyáznak rá, szeretik ôt. Ilcsikné Katona Éva JANUÁR

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A 2013. évi hulladékszállítási

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 49/2014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve:

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére

A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére 10234-2/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére Tárgy: Helyi iparűzési adóról szóló 15/1996. (XII. 12.) sz. rendelet módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

6. napirend. E-szám: 19/2015

6. napirend. E-szám: 19/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 19/2015 Tárgy: Döntés a 2014. évben nyújtott költségvetési támogatások elszámolásainak elfogadásáról Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve:

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2006 óta támogatja a fogyatékos fiatal felnőtteket.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:...

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:... Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2007. (XII. 3.) rendelete a tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 24/2003.(VI. 27.) rendelete módosításáról Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. Derecskei Polgármesteri Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület/ 9. sz. irodahelyiség

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én (szerdán) 17 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület Előterjesztés Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Balla Lászlóné Jászivány, Fő út 7. szám alatti lakos temetési költségek

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Év: 2010 Székhely:Kiskunfélegyháza Kapcsolattartó: Mészáros Gyuláné Közhasznúsági jelentés szövege: Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete 1 Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezéséről

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere '!:;OJ,. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

RENDELET-TERVEZET. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../.(...) önkormányzati rendelete

RENDELET-TERVEZET. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../.(...) önkormányzati rendelete Melléklet a 17543/2011. II. számú előterjesztéshez: PONTOSÍTOTT! RENDELET-TERVEZET Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../.(...) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésével

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola diákújságja

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola diákújságja Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola diákújságja http://erdisportiskola.sulinet.hu 2015. január A 2014/15 tanév első féléve január 16-án fejeződött be. A tanulók az eltelt időszakban nyújtott

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-283/2014 ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Tisztelt Aljegyző Asszony! Felsőpakony Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2363 Felsőpakony Petőfi S. u. 9. Itsz.: III 243 / 2015. Ügyintéző: Matisz Zsolt kuratóriumi elnök Langné Malecz Andrea aljegyző részére Tárgy: beszámoló az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által 2008. évben támogatásban részesített szervezetek elszámolásáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben