BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!"

Átírás

1 Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban létezik, ezt írja számunkra a Biblia: Ne a régi dolgokat emlegessétek, Ne a múltakon tûnôdjetek! Mert én újat cselekszem. ÉZS 43, Isten úgy teremtett minket, hogy legyen igényünk az új kezdetekre olyan pillanatokra, amikor szabadjára engedhetjük hitünket, és azt mondhatjuk: Ez az a pillanat, amikor új világ nyílik meg elôttem, amikor új lappal indíthatok. Az új év kezdete mindig jó alkalom arra, hogy új irányba fordítsuk életünket. A Jézus által említett bôséggel teli életet magunk is megtapasztalhatjuk, de ehhez el kell határoznunk, hogy elengedjük a múltat. Ha nem fordítunk hátat annak az útnak, amelyen eddig haladtunk, nem lép változás az életünkbe. Istennek szándékában áll változtatni dolgainkon, de teljes együttmûködést vár tôlünk. Ritkán fordul elô, hogy körülményeink változzanak anélkül, hogy elôbb bennünk történt volna változás. Ha tehát meg szeretnénk tapasztalni az Isten által nekünk szánt bôséget az idei évben, most azonnal engedjük szabadjára hitünket, és mondjuk ki: E pillanat jelenti számomra az új élet kezdetét. Aztán figyeljük, mi történik életünkben. Sok szeretettel Bencsik Mónika polgármester és Maier Jenô alpolgármester az Önkormányzat nevében Zajlik az élet az Öregiskolában Programok gyermekeknek, családoknak Fotó: Pataki

2 A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA Ügyfélfogadási idô: hétfôn: szerdán: pénteken: óráig Adóhatóság A helyi iparûzési adóban bekövetkezett leglényegesebb változás, hogy a évi LXXVII. törvény értelmében a helyi iparûzési adóval összefüggô hatásköröket január 1-jétôl kezdôdô adóéveket érintôen az állami adóhatóság (APEH) gyakorolja. Az adózók az APEH-ba nyújtják be az iparûzési adó bevallásaikat, illetôleg az állami adóhatóságokhoz teljesítik a befizetéseiket. A fenti idôpontot megelôzô adóévek tekintetében (pl. a évi adóbevallás, melynek határideje május 31.) az önkormányzati adóhatóság marad az illetékes. Az átmeneti rendelkezések értelmében a március 15-én esedékes helyi iparûzési adó elôleget még az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni. Bankszámlaszámunk: Erste Bank Nyrt Az adó- és adóelôleg fizetési idôpontok nem változtak, azonban a helyi iparûzési adóelôleget is önadózással kell teljesíteni az adózónak (tehát május 31-i bevallásban ki kell kalkulálni az adózónak a éves adóelôleget) január 1-jétôl az adóköteles tevékenységet év közben megkezdô, illetve az átalakulással létrejövô adózónak be kell jelentkeznie az APEH-hoz, illetve ezzel egyidejûleg a elôlegfizetési idôszakra adóelôleget kell bejelentenie az erre rendszeresített nyomtatványon (www.apeh.hu). Kérdéseikkel forduljanak Antal Judit 26/ /115 mellék Tájékoztatjuk azon tisztelt nagykovácsi tulajdonosokat, akik eddig telekadót fizettek, de 2009-ben a felépített családi házukra megkapták a jogerôs használatbavételi engedélyt, tegyék meg építményadó bevallásukat és küldjék be a Polgármesteri Hivatalba, hogy 2010-tôl építményadó kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni és a telekadó kivetés törlésre kerülhessen. Építményadó bevallás nyomtatvány a honlapról letölthetô, vagy az ügyfélszolgálatunkon beszerezhetô. Igazgatás Tájékoztatás a gázár-támogatásról A kormány módosította a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhô-felhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X.31.) Korm. rendeletet. A módosítás lényege a következô: Az az idôszak, amelyre a támogatás jár, december 31-rôl április 30-ra változik, ami azt jelenti, hogy ha a támogatása én fennáll, akkor nem kell új kérelmet benyújtani a Magyar Államkincstár felé, mert a jogosultság április 30-ig automatikusan meghosszabbodik. A támogatás akkor is meghosszabbodik, ha a kérelmezô, illetve családja helyzetében a évre megállapított támogatást követô idôszakban bármilyen változás is következett be, akár a jövedelmi viszonyokban, akár a háztartás összetételét illetôen. Ugyanakkor arra sincs lehetôség, hogy a megállapított támogatás mértéke (a kategória) emelkedjen. További részletek a www. allamkincstar.gov.hu honlapon találhatóak. Közterület-felügyelô Megismételnénk azt a kérésünket, hogy a zavartalan hókotrás és síkosságmentesítés érdekében a jármûtulajdonosok a gépkocsikkal lehetôség szerint az ingatlanukra álljanak be. Ha ez nem lehetséges, olyan helyen parkoljanak ahol a munkagépeket nem akadályozzák. Ezen túlmenôen az ingatlantulajdonosokat kérjük, hogy az ingatlanok elôtt tegyék lehetôvé a gyalogos közlekedést! Rókacsapda igénylése Nagykovácsi környékén és a településen belül is sok róka kóborol élelem után kutatva. A róka károkozásainak megfékezésére az Önkormányzat 2 db rókacsapdát vásárolt. A csapdák kihelyezését igényelhetik az ingatlanjukra. A Budakeszi Erdészet vállalta, hogy a befogott állatot elszállítja, így zökkenômentesen megoldható az állat további ❷ elhelyezése. Az állatcsapda igénylése érkezési sorrendben történik, szíves türelmüket kérjük, mivel csak 2 db csapda áll rendelkezésre. Igénylés: a Polgármesteri Hivatalban személyesen, en: telefonon.: /117 melléken Parkolás A Bánya utca Zsíros-hegyi út felújítása során aszfaltozott járda épült a gyalogosok számára. Kérjük az autósokat a KRESZ elôírásainak betartására és arra, hogy ne parkoljanak a járdára, mert az büntetést von maga után. Ott, ahol azt tábla külön nem engedi, tilos a járdára felállva megállni, ellehetetlenítve ott a babakocsival vagy kerekesszékkel való közlekedést. Parkolni lehet, az út szélén. Másrészrôl a járda hamar tönkremegy, mert nem a gépkocsik terhelésére van méretezve. Megváltozott forgalmi rend a Kossuth utcán FIGYELEM, a Kossuth utca páratlan számozású oldalán megállni tilos a Takarékszövetkezettôl a Tisza István térig. Korábban az Általános Iskola elôtt volt kitéve a megállni tilos tábla, ez került most áthelyezésre, mert a délutáni órákban az út mentén parkoló autóktól már szinte nem lehet közlekedni. Kérjük, szíves megértésüket Titkárság A Képviselô-testület által hozott döntéseket a Polgármesteri Hivatal elôterében elhelyezett hirdetôtáblán olvashatják. A Képviselô-testületi ülések nyilvánosak, azokról felvétel készül, melyet a kábel tévé MOZAIK adásában megtekinthetnek. *** Az alábbiakban közöljük a január 1-én hatályba lépô képviselôtestületi rendeleteknek a fizetendô díjakat, illtve adókat érintô részeit: A 24/2009.(XII.18.) számú rendelet szerint: A szolgáltatott ivóvíz nettó díjai: (1) Lakossági fogyasztási díj: 325, Ft/m 3 +ÁFA (2) Lakossági készenléti díj: , Ft/év/fogyasztó+ÁFA (3) Közületi fogyasztási díj: 551, Ft/m 3 +ÁFA (4) Közületi készenléti díj: , Ft/év/fogyasztó+ÁFA Szolgáltatásért fizetendô nettó csatornadíjak: (1) Lakossági fogyasztási díj: 321, Ft/m 3 +ÁFA (2) Lakossági készenléti díj: , Ft/év/fogyasztó+ÁFA (3) Közületi fogyasztási díj: 643, Ft/m 3 +ÁFA (4) Közületi készenléti díj: , Ft/év/fogyasztó+ÁFA Tehát a víz- és csatornadíjak az elmúlt évihez képest nem emelkedtek JANUÁR

3 A 26/2009.(XII.18.) számú rendelet szerint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatás díjai az alábbiak szerint módosulnak: Díjfizetési idôszak: január december 31. között. Edény méret Egyszeri Negyedéves ürítési díj ürítési díj 30 l edény 108, Ft+ÁFA 1.393, Ft+ÁFA 60 l edény 224, Ft+ÁFA 2.913, Ft+ÁFA 120 l edény 429, Ft+ÁFA 5.572, Ft+ÁFA 240 l edény 858, Ft+ÁFA , Ft+ÁFA 1100 l edény 3.931, Ft+ÁFA , Ft+ÁFA A helyi adókról szóló l27/2009. (XII. 18.) sz. rendelet módosítása szerint: Az építményadó mértéke: 600 Ft/m 2 /év. A telekadó tekintetében módosult az adóköteles telek meghatározása (a rendelet 10. 1) bekezdése) az alábbiak szerint: Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévô az ingatlan nyilvántartás szerint beépítetlen belterületi földrészletként szereplô ingatlan (továbbiakban telek) Az adó mértéke: 170 Ft/m 2 /év. Az iparûzési adó mértéke: Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2%-a. (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó mértéke: a.) a Htv. 37. (2) bekezdés a.) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként Ft. b.) a Htv. 37. (2) bekezdés b.) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként Ft. Azaz a Képviselô-testület a helyi adók mértékét az elmúlt évivel azonos mértékben határozta meg, az adókat nem emelte. * * * Bencsik Mónika polgármesteri fogadó órája minden hónap elsô hétfôjén Fónagy László helyettes jegyzôi elôzetes egyeztetés után fogadja az ügyfeleket. Maier Jenô alpolgármester hétfô és keddi napokon teljes munkaidôben elérhetô a hivatalban. Kérjük ügyfeleinket szíveskedjenek elôre telefonon bejelentkezni a titkárságon. Telefon: /111 mellék Nagykovácsi honlapja: * * * Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévô temetô üzemeltetését egyben teljeskörû temetkezési szolgáltatását a Rex-Salus Kegyeleti Szolgáltató Kft. látja el. Az éjjel-nappal 24 órás ügyeleti telefonszám Legközelebbi irodák címei: 2040 Budaörs, Szabadság útja 106. Megközelíthetô a Móricz Zsigmond körtérrôl induló 40, 240 jelzésû kék busszal. Nyitva: hétfôtôl-csütörtökig ; pénteken óráig Telefon/fax: ; Mobil: Törökbálint, Munkácsy Mihály utca Megközelíthetô a Kosztolányi Dezsô térrôl induló 72 jelzésû kék busszal. Nyitva: hétfôtôl-csütörtökig ; pénteken óráig Telefon/fax: ; Mobil: Nagy Attila temetôgondnok elérhetô: A TEMETÔ NYITVA TARTÁSI IDEJE: NOVEMBER 16. FEBRUÁR 28. KÖZÖTT ÓRÁIG * * * Saubermacher-Bicske Kft. tájékoztatása Fenyôfa begyûjtésének idôpontja: január 09., szombat A begyûjtést a szolgáltatásokon felül, díjmentesen végzik. Házhoz menô szelektív hulladékgyûjtés A Saubermacher-Bicske Kft. a szigetes szelektív hulladékgyûjtési módszerbôl eredô kellemetlenségek felszámolása érdekében egy magasabb szintû, fejlettebb gyûjtési formát, az un. házhoz menô szelektív gyûjtést kívánja községünkben is megvalósítani. Ennek lényege, hogy a lakosok otthonukban gyûjthetik az ún. sárga zsákban a mûanyag csomagolási hulladékokat. A zsákon lévô feliratból a lakos minden információt megtalál. Mérete 120 liter, ami a jelenlegi tapasztalatokat tekintve a szolgáltató szerint egy hónapra elegendô kapacitást biztosít egy átlagos háztartásnak. A lakosság évi 12 db sárga zsákot kap térítésmentesen. Ennek évi költségét külön megállapodás keretében az önkormányzat téríti meg a szolgáltató felé. Az esetleges többlethulladéknak 120, Ft/+Áfa/db áron vásárolhat további zsákokat a zsákárusító helyen településen belül. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a magunk nevében ez úton is köszönjük hozzánk eljuttatott ünnepi jókívánságaikat! Bencsik Mónika polgármester Maier Jenô alpolgármester Tisztelt Fogyasztóink! FELHÍVÁS Az ELMÛ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út ) felkéri az ellátási területén lévô ingatlanok tulajdonosait, kezelôit a településeket a szabadvezeték-hálózati biztonsági övezetét sértô fák, bokrok, magasabb növényzet, eltávolítására, gallyazásának elvégzésére. A növényzet eltávolítására a balesetek és az áramkimaradások elkerülése érdekében van szükség. Jelen felhívást a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény, valamint a villamosmû biztonsági övezetérôl szóló 122/2004. (X.15.) GKM. számú rendelet alapján tesszük közzé. A biztonsági övezetben lévô fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelôje) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határait elérik. Amennyiben a vezetékek biztonsági övezetében az ingatlantulajdonosok eleget kívánnak tenni felkérésünknek, és a gallyazást, fa, növényeltávolítást saját maguk elvégzik, kérjük, hogy a munka megkezdése elôtt feszültségmentesítés céljából szíveskedjenek értesíteni az ELMÛ Hálózati Kft.-t. Telecentrum (helyi tarifával hívható telefonszáma): /5 menûpont A vezetékek biztonsági övezetének terjedelme szélsô vezetôtôl: Kisfeszültségû (0,4 kv-os) csupasz hálózat esetén: 1 méter Középfeszültségû (1-35 kv-os) hálózat esetén: 5 méter, illetôleg belterületen 2,5 méter. Nagyfeszültségû ( 120 kv-os ) hálózat esetén: 13 méter. A biztonsági övezetben csak olyan gyümölcs- vagy egyéb fa telepíthetô, illetve akkor hagyható meg, ha véglegesen kifejtett állapotában fa vagy növényzet esetében kisfeszültségnél 1,25 m- nél, 1-35 kv névleges feszültség között 2 méternél, 120 kv-on 4 m-nél jobban annak legkedvezôtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetôt. Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelôsséget nem vállalunk. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a felhívás megjelenésétôl számított 10 munkanapon belül nem jelenti be, hogy a gallyazást elvégzi, a 11. munkanaptól az ELMÛ Hálózati Kft.-vel szerzôdéses jogviszonyban álló szakvállalkozók kezdik meg a növényzet eltávolítását és a gallyazást annak érdekében, hogy a biztonsági övezetbe benyúló növények ne veszélyeztessék a folyamatos villamosenergia szolgáltatást, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot. A fenti jogszabályok biztosítják azt a jogot az ELMÛ Hálózati Kft. részére, hogy a gallyazási munkálatokat elvégezze, elvégeztesse, és amely munkálatok elvégzését az ingatlan tulajdonosa (kezelôje) a Polgári törvénykönyv (1) bekezdése alapján tûrni köteles. A gallyazással kapcsolatos további hasznos információk találhatók az ELMÛ Hálózati Kft. honlapján: ELMÛ Hálózati Kft JANUÁR ❸

4 Tájékoztató a Képviselô-testület decemberi tevékenységérôl December 15-én a Pénzügyi Bizottság, 17-én a Képviselô-testület tartotta ez évi utolsó ülését, melyen több, a jövô évi díjakra vonatkozó döntés született. Elôször a évi víz- és csatornadíjak tekintetében módosította a testület a díjakról intézkedô 2004-es rendeletét. Örömteli hír, hogy a évihez képest a díjak nem emelkedtek. Ehhez kapcsolódóan, mint minden évben, most is döntött a testület arról, hogy januárban benyújtja víz- és csatornadíj támogatási igényét a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához. A következô rendelet-módosítás az élelmezési nyersanyagnormákat és az Önkormányzat fenntartásában mûködô intézményekben fizetendô étkezési térítési díjakat érintette. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárásoknak köszönhetôen kedvezô beszerzési árakkal számolhatunk, a gyermekek térítési díját (azaz a norma ÁFA-val növelt összegét) nem emelte meg a Képviselô-testület. A felnôttek (dolgozók, külsô és vendég étkezôk) a norma és a rezsiköltség ÁFA-val növelt összegét fizetik: ebben az esetben a rezsiköltség viszonylag csekély mértékû növekedésével számolva állapította meg a díjakat a testület. Döntött a Képvislô-testület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatás szervezésérôl, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 15/2006. (IX. 18.) számú rendelet módosításáról. Az elfogadott módosítás kizárólag a jogszabályoknak megfelelô (és a hulladékkezelés ágazati a teljes körûnél magasabb inflációját tartalmazó) díjkalkuláció szerinti, átlagosan 13%-os díjnövekedést érvényesítette. A helyi adókról szóló rendeletét a Képviselô-testület csak a szöveges részben módosította, így pontosította a telekadóról intézkedô részben az adóköteles telek meghatározását, de a helyi adók (építményadó, telekadó, iparûzési adó) mértékét nem emelte. A hosszú címû szociális rendelet módosítására most csak az Államigazgatási Hivatal észrevételeinek alapján került sor. További módosításokra várhatóan januárban, a törvényi változások miatt lesz szükség, és akkor elkészül a 36/2004. számú rendelet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új változata is. A közfoglalkoztatási terv módosítása csak az adatok pontosítása miatt volt szükséges, a következô évi terv, új adatok alapján elôre láthatólag januárban készül el. A Száva utcai orvosi rendelô egyik rendelôjét bérlô szakorvosok közül kettô (bôrgyógyász és pszichiáter) jelezte helyiségbérleti szerzôdése felmondási szándékát. Kezdeményezésükre a velük kötött bérleti szerzôdést a Képviselô-testület közös megegyezéssel december 31-i hatállyal megszüntette. Tekintettel arra, hogy a Kispatak Óvoda Dózsa György utcai konyhája már most teljes kapacitással mûködik, a felépülô új óvodát csak akkor tudja ellátni, ha az iskolai étkeztetés különválik. Ennek megfelelôen a Képviselô-testület úgy döntött, hogy módosítja közbeszerzési tervét, és a Nagykovácsi Általános Iskola közétkeztetés szolgáltatása tárgyában közbeszerzési eljárást indít. A Pénzügyi Bizottság javaslatára a testület úgy döntött, hogy Bencsik Mónika polgármester részére három havi illetményének megfelelô bruttó jutalmat ad. (A Pénzügyi Bizottság javaslatának indoklásában szerepel többek között a több mint ezer, a polgármester által intézett ügyirat, a kistérségi együttmûködésekben végzett munka, a beadott illetve elindított kilenc európai uniós pályázat, valamint az, hogy a Képviselôtestület önkormányzati feladat-ellátási tevékenységét együttmûködô és gondos elôkészítô munkával vezeti és segíti. Az évben elkészített elôterjesztések száma 161, amibôl november végéig 155 határozat és 23 rendelet született. ) Zárt ülésen módosította a Képviselô-testület az elôzô ülésén (szintén zárt ülésen) hozott határozatát, ennek eredményeként a Rákóczi u. 1. szám alatti ingatlan kiürítésének költsége 200 ezer forinttal emelkedett. Végül a Képviselô-testület beszámolókat hallgatott meg a év közbeszerzési eljárásairól, az önkormányzat peres ügyeirôl, valamint a Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházásáról, és felhatalmazta a polgármestert a villamosenergia- és földgázbeszerzéssel kapcsolatosan a tanácsadó céggel való szerzôdéskötésre. Maier Jenô alpolgármester Anyakönyvi hírek Újszülöttek Ruben Soma, Márton Mihály, Dávid, Áron, Bátor, Hanka Kata Legyetek üdvözölve! Halottaink Fülöp Ferenc (60) ( ) Újabb Barnabásné (75) sz.: Szôke Katalin ( ) Dr. Molnár Sándor (83) ( ) A Nagykovácsi Református Gyülekezetért Közhasznú Alapítvány január 11-én órakor közgyûlést tart. Helyszín: Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség Parókia (Rákóczi u. 56.) A Képviselô-testület legközelebbi ülésére várhatóan január 21-én kerül sor. ❹ JANUÁR

5 50. Házassági Évforduló december 19. Bencsik Mónika polgármester asszony köszöntötte a jubiláló házaspárt: Szeretettel köszöntöm a kedves jubiláló házaspárt dr. Szabó Istvánné Kovács Erzsébetet és dr. Szabó Istvánt! Külön köszöntöm gyermeküket Istvánt és családját, valamint a jelenlévô rokonokat, barátokat, vendégeket! Sokszor érezzük úgy hétköznapi életünkben, hogy fontos dolgok történnek velünk, azután belátjuk egy újabb történés után, hogy nem volt jelentôsége, pedig azt gondoltuk megváltoztatja az egész életünket. Meghatározóbb talán az, hogy a jelentôsnek vélt pillanatokban kik voltak, vannak mellettünk. Ki az, akivel megosztjuk, aki osztozik örömünkben, fájdalmunkban Gyermekük és az unokák verssel köszöntötték a nagyszülôket. Megerôsítették fogadalmukat majd aláírták az emlékkönyvet. Közösen meggyújtották a jubileumi gyertyát, felhúzták egymás ujjára a karikagyûrût és átvették a jubiláló házaspárnak járó emléklapot. A szertartás pezsgôs koccintással fejezôdött be. Szívbôl kívánjuk, hogy egészségben, szeretetben, békességben éljenek tovább szeretteik körében még hosszú éveken át. Gratulálunk a szép évfordulóhoz. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és Anyakönyvi Hivatala nevében Bencsik Mónika polgármester KÖSZÖNET Hálás köszönetünket fejezzük ki Bencsik Mónika polgármesternek és Fábos Lajosné anyakönyvvezetônek, az aranylakodalmunk szervezésében és lebonyolításában való közremûködésükért. Kedves és szívhez szóló köszöntésük, külön is jelentôsen emelte az ünnepünk színvonalát. Számunkra azért is volt megható Bencsik Mónika közremûködése, miután ezüstlakodalmunkon is már iskolásként ô köszöntött bennünket egy szép verssel. Kívánjuk, hogy még nagyon sok hasonló szép ünnepen köszöntsék mindketten az ünneplôket, kifejezésre juttatva a házasság, és a család szerepének fontosságát. Köszönjük. Dr. Szabó István és neje. Amatôr humoristák jelentkezését várjuk, szerzôi és elôadói kategóriában egy vagy több pályamûvel. Szerzôi kategóriában írásban (legfeljebb 2 nyomtatott oldal), elôadói kategóriában hanganyaggal (CD, MC, MP3 legfeljebb 5 perc), vagy videó, DVD anyaggal (legfeljebb 5 perc). A pályázaton minden esetben tüntessék fel, hogy melyik kategóriában pályáznak! A mûveket postán, ben, vagy személyesen lehet eljuttatni. A beérkezett pályamûveket szakmai zsûri bírálja el. A pályázók meghívást kapnak a február 27-én megrendezésre kerülô Humorpercek címû rendezvényünkre, melyen a legjobbak neves humoristákkal együtt fel is léphetnek. Beküldési határidô: január 25. Cím: Klebelsberg Kultúrkúria 1028 Templom u <http://www.kulturkuria.hu> tel.: , fax: VENDÉGÜL LÁTTUK A GESZTI TISZA CSALÁD EMLÉKKÖRÉT Mindig örvendetes dolog, amikor a települések között baráti, testvéri kapcsolat születik, mert méginkább szükségünk van az emberi szóra, jelenlétre, egymás megismerésére is mai, agyoninformált világunkban is, amikor egy székben ülve egy kattintással a világ minden táját bejárhatjuk. Nagykovácsi is büszkélkedhet jónéhány ilyen baráti kapcsolattal Erdélytôl Németországig, a Felvidéktôl Görögországig nemcsak az Önkormányzat, hanem a helyi civil, egyházi, iskolai szervezetek jóvoltából: legyen az mûvészeti, rokoni, vagy bármely más nemes célból. A 2001-ben alakult Nagykovácsi gr. Tisza István Nemzeti Kör is a maga szerény módján az idén hozzájárult ehhez a közösségteremtô szándékhoz, amikor felvettük a kapcsolatot a Tisza család hajdani birtokán fekvô Geszt községgel. Amint azt tudjuk, Tisza László ban kapja meg a királynôtôl Geszt és Mezôgyán falvakat és a környezô pusztákat. Geszt nevezetessége Nagykovácsihoz hasonlóan a Tisza-kastély. A borosjenôi Tisza-család 1766-ban jutott mezôgyáni és geszti birtokához ben már felépült a mai kastély, s ettôl kezdve ez volt a 4100 holddal rendelkezô Tisza-család fészke. Itt született Tisza Lajos bihari fôispán három fia: Kálmán, a dualizmus korának ismert miniszterelnöke, Lajos, a szegedi árvíz kormánybiztosa, és a korán elhunyt Domokos, Arany János neveltje. Itt született Kálmán fia, István, a keménykezûnek ismert politikus is. A manzárdtetôs barokkcopf stílusú épület többszörösen átalakított, bôvített épület, földszinti helyiségek boltozottak. Jelenleg általános iskola és kultúrház mûködik az épületben. A kultúrházi szárnyon három teremben két szép márványkandalló és egy, a család címerével díszített fehér csempekályha található. A kastély melletti kis nyári lak volt Arany János kedvelt tartózkodási helye, amikor Tisza Domokos nevelôjeként 1851 januárjától októberig a kastélyban lakott. Az épületben ma Arany János emlékére berendezett kiállítás látható. A kastélyt övezô parkot a XIX. század elején tájképi angolpark jelleggel alakították ki a meglévô fás növényzet felhasználásával. Két hatalmas platánfa, feketefenyô, kocsányos és vörös tölgy, vérbükk, néhány szil és egy fekete diófa fasor emlékeztetnek az egykori parkra. A geszti Tisza-kör meghívásának örömmel tettünk eleget, és ápr. 26-án kétnapos látogatást tettünk Geszten, Tisza István születésnapjára emlékezve. Az ottani szeretetteljes fogadtatást viszonozva október 10-én Nagykovácsi vendégül láthatta a geszti barátokat, köztük az alpolgármestert és az iskola igazgatónôjét, akivel községünk igazgatója és képviselôje, Dér Zsuzsanna pillanatok alatt bensôséges szakmai és baráti kapcsolatot teremtett. A vendégek között voltak olyanok, akik gyerekkorukban kerültek el Nagykovácsiból, és azóta sem jártak itt. Meghatottan elevenítették fel és osztották meg velünk emlékeiket, s bár a falu azóta sokat változott, a régi épületek, a környék látványa felidézte a régmúlt idôket. A kastélyban található panzió elôadótermében az Asszonykórus szép énekekkel kedveskedett nekünk, ezután a Polgármesteri Hivatal jóvoltából finom ebéddel vendégelhettük meg barátainkat, akikkel a Gesztrôl ajándékba hozott igen zamatos, 15 éves szilvóriummal koccintottunk. Ezután felkerekedtünk, és végigsétálva a fôúton, a Tisza István és a világháborúk mártírjainak emlékoszlopa elôtt Janits Béla rövid beszédet mondott a mártír-miniszterelnökrôl, majd a gesztiek elhelyezték az emlékezés és tisztelet koszorúját. Sétánkat folytatva a Bánya utcai felújításnak köszönhetôen vendégeink ízelítôt kaphattak a hegyi földutak élményébôl, autóinkat kissé meggyötörve a készülô Kálvária mellôl csodáltuk meg a nagykovácsi panorámát. Búcsúzásképpen még megmutattuk az épülô református templomot, majd a következô, reményeink szerinti 2010-es találkozást megerôsítve vendégeink elköszöntek Nagykovácsitól azzal, hogy legközelebb bakancsot is hoznak magukkal. Ezúton mondunk köszönetet a Polgármesteri Hivatalnak az anyagi támogatásért, reméljük, vendégeink jól érezték magukat községünkben, és a szeretetteljes, baráti kapcsolat és együttmûködés a Tisza-család emlékének megôrzésében tovább erôsödik dec. 15. Janits Béla a Nagykovácsi gr. Tisza István Nemzeti Kör elnöke JANUÁR ❺

6 A Német Nemzeti Közösség december 18-án megtartotta évi közmeghallgatását. Ezt követôen az adventi mûsor keretében az Általános Iskola német nyelvet tanuló gyermekei mûsort tartottak. Köszönjük Mészáros Ildikó tanárnônek és a gyerekeknek a szép elôadást. HÁZI GYERMEKORVOSI SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE: Kossuth Lajos u. 64. Dr. Cesko Izabella Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek páratlan hét: páros hét Egészséges tanácsadás: Hétfô, Szerda, Csütörtök (Kizárólag elôjegyzésre: ) Dr. Jakab Erika Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek páros hét: páratlan hét: Egészséges tanácsadás: Kedd: (Kizárólag elôjegyzésre: ) Rendelési idôn túl tôl reggel 8.00-ig illetve hétvégén és ünnepnapokon egész nap a Budakeszi Orvosi Ügyelethez kell fordulni. Telefon: Fejér György ( ) Nagykovácsi Szociális Közalapítvány A Közalapítványt Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete alapította, abból a célból, hogy a létminimum határán vagy az alatt élôk szociális helyzetének javítása, valamint az elszegényedésnek kitett nagykovácsi lakosok támogatása érdekében anyagi és természetbeni juttatást nyújtson. A támogatásra jogosultak többek között: a válságban lévô emberek és családok; a munkanélküliek; a társadalom perifériájára szorult emberek; hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett gyermekek és fiatalok. Kedves Nagykovácsi Lakosok! Tisztelettel kérjük Önöket, támogassák Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítványt. Jövedelemadójuk 1%-át a számlájára utalják át, hogy azt a létminimum határán, vagy az alatt élôk szociális helyzetének javítására fordíthassuk. A Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány számlaszáma A Kuratórium nevében köszönjük felajánlásaikat: Bencsik Mónika a Kuratórium elnöke, Tóthné Pataki Csilla a Kuratórium titkára A HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT PÉNTEKI RENDELÉSI IDEJE Nagykovácsi, Száva u. 4. Január óráig Dr. Kelenföldi Ferenc óráig Dr. Koltay Angéla Január óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig Dr. Kelenföldi Ferenc Január óráig Dr. Koltay Angéla óráig Dr. Solynóczki Katalin Január óráig Dr. Kelenföldi Ferenc óráig Dr. Koltay Angéla Február óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig Dr. Kelenföldi Ferenc A pénteki szabadnapon nem rendelô orvos betegeit, az az napon rendelô mindkét orvos fogadja! A rendelô telefonszáma: Dr. Koltay Angéla Dr. Solynóczki Katalin Dr. Sorbán András Dr. Kelenföldi Ferenc Budakeszi ügyelet TÛZOLTÓSÁG POLGÁRÔRSÉG Segítségre készen! Önért és Nagykovácsi minden lakójáért! Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete 2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 61. Riasztás: ❻ JANUÁR

7 2010. JANUÁR ❼

8 A kiskakas is hozzánk jár címmel rajzpályázatot hirdetett a Kispatak Óvoda nagycsoportos óvodásai részére a Kereskedelmi és Hitelbank nagykovácsi fiókja. A pályázatra közel 60 pályamunka érkezett, melyeken a gyermekek lerajzolták, milyen lehet Meseország képzeletbeli bankja, illetve ôk hogyan képzelik el a takarékoskodást. A szebbnél szebb alkotások közül a legjobban tetszôkre szavazhatott a lakosság. A legtöbb szavazatot elnyert képek alkotói jutalmat kaptak a K&H Bank munkatársaitól, valamint minden résztvevô gyermek kis meglepetés ajándékot (állatfigurás pénztárcát, benne szerencsepénzzel) kapott. A díjazottak: 1. Földesi Katinka (Fülesmackó csoport) 2. Bertalan Tamás (Fülesmackó csoport) 3. Gábris Márton (Süni csoport) Külön díjat kapott a K&H dolgozóinak szavazata alapján: ❽ Mit visz a Kispatak? Kispatak Óvoda: Dózsa Gy. u. 39., Tel./fax: Tagóvodák: Száva u. 5., Tel.: 26/ Bükk u. 9., Tel.: 26/ Nagy-Tóth Lilla (Katica csoport) Büszkék vagyunk rájuk. A díjazott alkotások, valamint az összes pályamunka megtekinthetô január hónapjában a K&H Bank nagykovácsi fiókjában (Nagykovácsi, Kossuth L. u. 47.) Kiszelné Mohos Katalin óvodavezetô Visszatekintô közhasznúsági jelentés a Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány mûködésérôl években. Kedves Szülôk, Kedves Támogatók! A október 15. megtartott kuratóriumi ülésen áttekintettük az Alapítvány elmúlt 5 évi mûködését, az alapítók által kitûzött célok megvalósulását. Az alapítvány létrehozására 1992-ben került sor 12 lelkes és kiskorú gyermekek fejlôdéséért, magasabb színtû neveléséért oktatásáért tenni akaró alapító fáradozásának eredményeként. Köszönet érte. Az alapítványt a Pest Megyei Bíróság P.k.A /92. szám alatt bejegyezte és 1998 január 1-tôl közhasznú szervezetnek, minôsítette. Az alapítvány fôbb célkitûzései: Kiskorú gyermekek értelmi fejlôdésének elôsegítése, Segítségnyújtás a nevelési oktatási tevékenység tárgyi eszközrendszerének javítása, Kiegészítô tevékenységen keresztül kiemelt foglalkozás a gyermekek tudásszintjének emelésével. Az alapítvány mûködése években a számok tükrében 2004 évben 2005 évben 2006 évben 2007 évben 2008 évben 1. nyitó vagyon támogatások Szja 1 % Egyéb bevétel összes bev Cél orientált felhasználás e.mûk.kiadás összes kiadás Vagyon vált Az alapítvány vagyona január 01-én volt, melybôl Ft a házipénztár Ft az egyszámlán és Ft lekötött betétben áll rendelkezésre. Az elmúlt 5 év során tehát az alapítvány Ft közvetlen támogatást Ft személyi jövedelemadó 1 %-os támogatást kapott. KÖSZÖNET ÉRTE MINDENKINEK A kapott támogatásokból ezen idôszakban az alapítvány célkitûzésére Ft-ot fordítottunk és a évet Ft nyitó vagyonnal tudtuk elkezdeni. Kedves Támogatóink! A Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány alapítói köszönetüket fejezik ki még egyszer ezért az áldozatért, támogatásért és kérjük segítsék továbbra is az alapítványt. Nagykovácsi, december 17. Mészáros Ágnes Sarolta Kuratórium elnöke Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntô újév reggelén Nem kívánok senkinek se különösebben nagy dolgot. Mindenki, amennyire tud, legyen boldog. Érje el, ki mit szeretne, s ha elérte, többre vágyjon, s megint többre. Tiszta szívbôl ezt kívánom. Szaporodjon ez az ország Emberségbe, hitbe, kedvbe, s ki honnan jött, soha soha ne feledje. Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy, vissza nem fognak a kátyúk A többit majd apródonként megcsináljuk. Végül pedig azt kívánom, legyen béke. Gyönyörködjünk még sokáig a lehulló hópihékbe! Sikerekben gazdag, örömteli újesztendôt kívánok a Kispatak Óvoda valamennyi dolgozója nevében: Kiszelné Mohos Katalin óvodavezetô Néhány gondolat a Kispatak Óvodában megtartott Karácsonyi ünnepségrôl Ebben az évben is megtartották a Kispatak Óvodában a komoly hagyományokkal rendelkezô Karácsonyi ünnepséget. Mint kiscsoportos anyuka, elsô alkalommal vehettem részt rajta. Nagyon kedves és megható kis mısort adtak elô a gyerekek az óvó nénik és a dadus néni segítségével. Sok karácsony dalocskát, éneket, játékot hallhattunk, amelyeket a gyerekek boldogan és vidáman adtak elô. Jó volt látni, hogy azok a gyerekek, akik alig több mint 3 hónapja még sírva búcsúzkodtak reggel a szüleiktôl, bizonytalanság félelmével lépték át az óvoda küszöbét, mára egy olyan kis gyermekközösség tagjai, amelyben jól érzik magukat és várják a következô napi találkozást a pajtásaikkal és nevelôikkel. Az ünnepi mûsor után a kicsik vendégül látták a szülôket, vendégeket. Volt ott rengeteg finomság, sütemény, frissítôk, amelyeket a kiscsoportos szülôk készítettek az ünnepségre. Mi szülôk is kaptunk ajándékot a kicsiktôl, illetve ôk is kaptak az ovi Jézuskájától. Összességében egy nagyon kedves, szeretetteljes Karácsonyi ünnepség részese lehettem azon a délutánon. Végezetül pár sorban meg szeretném köszönni a Kispatak Óvoda összes dolgozójának, hogy olyan odaadóan és szeretettel fordulnak a gyermekeink felé, hogy segítik ôket személyiségük kiteljesedésében, óvják ôket félelmeikben. Különös tekintettel szeretnék köszönetet mondani Anci óvó néninek, Éva óvó néninek és Évi dadus néninek, hogy nyugodt szívvel végezhetem egész nap a munkámat, mert tudom, hogy a kislányom olyan helyen van, ahol vigyáznak rá, szeretik ôt. Ilcsikné Katona Éva JANUÁR

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről.

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 2 2011. december KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. CSATORNÁZÁS Zajlik a szennyvízberuházás építési munkáira a közbeszerzési eljárás. Három eljárás közvetlenül érinti a

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Mindenki Karácsonya Ceglédbercel Község Önkormányzata 2006. december 21-én (csütörtök)

Részletesebben

DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA. Részletek a 7. és 8. oldalon

DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA. Részletek a 7. és 8. oldalon XXIII. évfolyam 2. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. február VÁROSI KORIPÁLYA civil összefogással Részletek a 7. és 8. oldalon 2 Dunavarsányi Napló XXIII. évfolyam 2. szám TESTÜLETI

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget.

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget. XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR INGYENES Kedves Boldogiak! Kívánok mindenkinek eredményes, boldog, sikeres új esztendõt! Megoldásra vár: Falugyûlésen, illetve a Boldogi Élet utolsó számában szóltam

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet.

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet. ZAMÁRDI HÍRMONDÓ ZAMÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA XX. évf. 1. szám 2012. január Oly sok a kívánság, nem tudom, hol kezdjem? Talán hogy a Földön békesség teremjen. Legyen bőség, vagyon, sok, sok

Részletesebben

Égnek az adventi gyertyáink

Égnek az adventi gyertyáink S O R O K S Á R Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A XIX. évfolyam 11. szám 2013. december Égnek az adventi gyertyáink Sárga helyett kék lesz januártól a Soroksár-busz Hosszas egyeztető tárgyalások

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

Önkormányzati hírek. 2015. július. Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SPIEGELKOMPASS. Szépkorú köszöntése. Szabadidőpark. OVI bál. Játék Nagykovácsiért

Önkormányzati hírek. 2015. július. Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SPIEGELKOMPASS. Szépkorú köszöntése. Szabadidőpark. OVI bál. Játék Nagykovácsiért Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SPIEGELKOMPASS Játék Nagykovácsiért OVI bál Szépkorú köszöntése Szabadidőpark Kedvenc helyem Nagykovácsiban Kiszelné Mohos Katalin polgármester A főszerkesztő,

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről...

Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről... Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről... Mozaik Perbáli Ünnep Karácsonyi összeállítás Óvodai hírek Iskolai hírek A Közösségi

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK!

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. FEBRUÁR TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Polgármesterségem első ciklusának új éve új irányt hozott a Deszki Hírnök életében.

Részletesebben

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom 2011. december Tartalom Kiemelt arany a néptáncosainknak 2. oldal Kilencvenéveseket köszöntöttünk 2. oldal Síkosság mentesítési felhívás 3. oldal Kátyúztatunk a tél előtt 3. oldal Mezőföldi Mikulás-túra

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Hírmondó XXV. évfolyam 3. szám Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség

Részletesebben