BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!"

Átírás

1 Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban létezik, ezt írja számunkra a Biblia: Ne a régi dolgokat emlegessétek, Ne a múltakon tûnôdjetek! Mert én újat cselekszem. ÉZS 43, Isten úgy teremtett minket, hogy legyen igényünk az új kezdetekre olyan pillanatokra, amikor szabadjára engedhetjük hitünket, és azt mondhatjuk: Ez az a pillanat, amikor új világ nyílik meg elôttem, amikor új lappal indíthatok. Az új év kezdete mindig jó alkalom arra, hogy új irányba fordítsuk életünket. A Jézus által említett bôséggel teli életet magunk is megtapasztalhatjuk, de ehhez el kell határoznunk, hogy elengedjük a múltat. Ha nem fordítunk hátat annak az útnak, amelyen eddig haladtunk, nem lép változás az életünkbe. Istennek szándékában áll változtatni dolgainkon, de teljes együttmûködést vár tôlünk. Ritkán fordul elô, hogy körülményeink változzanak anélkül, hogy elôbb bennünk történt volna változás. Ha tehát meg szeretnénk tapasztalni az Isten által nekünk szánt bôséget az idei évben, most azonnal engedjük szabadjára hitünket, és mondjuk ki: E pillanat jelenti számomra az új élet kezdetét. Aztán figyeljük, mi történik életünkben. Sok szeretettel Bencsik Mónika polgármester és Maier Jenô alpolgármester az Önkormányzat nevében Zajlik az élet az Öregiskolában Programok gyermekeknek, családoknak Fotó: Pataki

2 A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA Ügyfélfogadási idô: hétfôn: szerdán: pénteken: óráig Adóhatóság A helyi iparûzési adóban bekövetkezett leglényegesebb változás, hogy a évi LXXVII. törvény értelmében a helyi iparûzési adóval összefüggô hatásköröket január 1-jétôl kezdôdô adóéveket érintôen az állami adóhatóság (APEH) gyakorolja. Az adózók az APEH-ba nyújtják be az iparûzési adó bevallásaikat, illetôleg az állami adóhatóságokhoz teljesítik a befizetéseiket. A fenti idôpontot megelôzô adóévek tekintetében (pl. a évi adóbevallás, melynek határideje május 31.) az önkormányzati adóhatóság marad az illetékes. Az átmeneti rendelkezések értelmében a március 15-én esedékes helyi iparûzési adó elôleget még az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni. Bankszámlaszámunk: Erste Bank Nyrt Az adó- és adóelôleg fizetési idôpontok nem változtak, azonban a helyi iparûzési adóelôleget is önadózással kell teljesíteni az adózónak (tehát május 31-i bevallásban ki kell kalkulálni az adózónak a éves adóelôleget) január 1-jétôl az adóköteles tevékenységet év közben megkezdô, illetve az átalakulással létrejövô adózónak be kell jelentkeznie az APEH-hoz, illetve ezzel egyidejûleg a elôlegfizetési idôszakra adóelôleget kell bejelentenie az erre rendszeresített nyomtatványon (www.apeh.hu). Kérdéseikkel forduljanak Antal Judit 26/ /115 mellék Tájékoztatjuk azon tisztelt nagykovácsi tulajdonosokat, akik eddig telekadót fizettek, de 2009-ben a felépített családi házukra megkapták a jogerôs használatbavételi engedélyt, tegyék meg építményadó bevallásukat és küldjék be a Polgármesteri Hivatalba, hogy 2010-tôl építményadó kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni és a telekadó kivetés törlésre kerülhessen. Építményadó bevallás nyomtatvány a honlapról letölthetô, vagy az ügyfélszolgálatunkon beszerezhetô. Igazgatás Tájékoztatás a gázár-támogatásról A kormány módosította a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhô-felhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X.31.) Korm. rendeletet. A módosítás lényege a következô: Az az idôszak, amelyre a támogatás jár, december 31-rôl április 30-ra változik, ami azt jelenti, hogy ha a támogatása én fennáll, akkor nem kell új kérelmet benyújtani a Magyar Államkincstár felé, mert a jogosultság április 30-ig automatikusan meghosszabbodik. A támogatás akkor is meghosszabbodik, ha a kérelmezô, illetve családja helyzetében a évre megállapított támogatást követô idôszakban bármilyen változás is következett be, akár a jövedelmi viszonyokban, akár a háztartás összetételét illetôen. Ugyanakkor arra sincs lehetôség, hogy a megállapított támogatás mértéke (a kategória) emelkedjen. További részletek a www. allamkincstar.gov.hu honlapon találhatóak. Közterület-felügyelô Megismételnénk azt a kérésünket, hogy a zavartalan hókotrás és síkosságmentesítés érdekében a jármûtulajdonosok a gépkocsikkal lehetôség szerint az ingatlanukra álljanak be. Ha ez nem lehetséges, olyan helyen parkoljanak ahol a munkagépeket nem akadályozzák. Ezen túlmenôen az ingatlantulajdonosokat kérjük, hogy az ingatlanok elôtt tegyék lehetôvé a gyalogos közlekedést! Rókacsapda igénylése Nagykovácsi környékén és a településen belül is sok róka kóborol élelem után kutatva. A róka károkozásainak megfékezésére az Önkormányzat 2 db rókacsapdát vásárolt. A csapdák kihelyezését igényelhetik az ingatlanjukra. A Budakeszi Erdészet vállalta, hogy a befogott állatot elszállítja, így zökkenômentesen megoldható az állat további ❷ elhelyezése. Az állatcsapda igénylése érkezési sorrendben történik, szíves türelmüket kérjük, mivel csak 2 db csapda áll rendelkezésre. Igénylés: a Polgármesteri Hivatalban személyesen, en: telefonon.: /117 melléken Parkolás A Bánya utca Zsíros-hegyi út felújítása során aszfaltozott járda épült a gyalogosok számára. Kérjük az autósokat a KRESZ elôírásainak betartására és arra, hogy ne parkoljanak a járdára, mert az büntetést von maga után. Ott, ahol azt tábla külön nem engedi, tilos a járdára felállva megállni, ellehetetlenítve ott a babakocsival vagy kerekesszékkel való közlekedést. Parkolni lehet, az út szélén. Másrészrôl a járda hamar tönkremegy, mert nem a gépkocsik terhelésére van méretezve. Megváltozott forgalmi rend a Kossuth utcán FIGYELEM, a Kossuth utca páratlan számozású oldalán megállni tilos a Takarékszövetkezettôl a Tisza István térig. Korábban az Általános Iskola elôtt volt kitéve a megállni tilos tábla, ez került most áthelyezésre, mert a délutáni órákban az út mentén parkoló autóktól már szinte nem lehet közlekedni. Kérjük, szíves megértésüket Titkárság A Képviselô-testület által hozott döntéseket a Polgármesteri Hivatal elôterében elhelyezett hirdetôtáblán olvashatják. A Képviselô-testületi ülések nyilvánosak, azokról felvétel készül, melyet a kábel tévé MOZAIK adásában megtekinthetnek. *** Az alábbiakban közöljük a január 1-én hatályba lépô képviselôtestületi rendeleteknek a fizetendô díjakat, illtve adókat érintô részeit: A 24/2009.(XII.18.) számú rendelet szerint: A szolgáltatott ivóvíz nettó díjai: (1) Lakossági fogyasztási díj: 325, Ft/m 3 +ÁFA (2) Lakossági készenléti díj: , Ft/év/fogyasztó+ÁFA (3) Közületi fogyasztási díj: 551, Ft/m 3 +ÁFA (4) Közületi készenléti díj: , Ft/év/fogyasztó+ÁFA Szolgáltatásért fizetendô nettó csatornadíjak: (1) Lakossági fogyasztási díj: 321, Ft/m 3 +ÁFA (2) Lakossági készenléti díj: , Ft/év/fogyasztó+ÁFA (3) Közületi fogyasztási díj: 643, Ft/m 3 +ÁFA (4) Közületi készenléti díj: , Ft/év/fogyasztó+ÁFA Tehát a víz- és csatornadíjak az elmúlt évihez képest nem emelkedtek JANUÁR

3 A 26/2009.(XII.18.) számú rendelet szerint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatás díjai az alábbiak szerint módosulnak: Díjfizetési idôszak: január december 31. között. Edény méret Egyszeri Negyedéves ürítési díj ürítési díj 30 l edény 108, Ft+ÁFA 1.393, Ft+ÁFA 60 l edény 224, Ft+ÁFA 2.913, Ft+ÁFA 120 l edény 429, Ft+ÁFA 5.572, Ft+ÁFA 240 l edény 858, Ft+ÁFA , Ft+ÁFA 1100 l edény 3.931, Ft+ÁFA , Ft+ÁFA A helyi adókról szóló l27/2009. (XII. 18.) sz. rendelet módosítása szerint: Az építményadó mértéke: 600 Ft/m 2 /év. A telekadó tekintetében módosult az adóköteles telek meghatározása (a rendelet 10. 1) bekezdése) az alábbiak szerint: Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévô az ingatlan nyilvántartás szerint beépítetlen belterületi földrészletként szereplô ingatlan (továbbiakban telek) Az adó mértéke: 170 Ft/m 2 /év. Az iparûzési adó mértéke: Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2%-a. (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó mértéke: a.) a Htv. 37. (2) bekezdés a.) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként Ft. b.) a Htv. 37. (2) bekezdés b.) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként Ft. Azaz a Képviselô-testület a helyi adók mértékét az elmúlt évivel azonos mértékben határozta meg, az adókat nem emelte. * * * Bencsik Mónika polgármesteri fogadó órája minden hónap elsô hétfôjén Fónagy László helyettes jegyzôi elôzetes egyeztetés után fogadja az ügyfeleket. Maier Jenô alpolgármester hétfô és keddi napokon teljes munkaidôben elérhetô a hivatalban. Kérjük ügyfeleinket szíveskedjenek elôre telefonon bejelentkezni a titkárságon. Telefon: /111 mellék Nagykovácsi honlapja: * * * Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévô temetô üzemeltetését egyben teljeskörû temetkezési szolgáltatását a Rex-Salus Kegyeleti Szolgáltató Kft. látja el. Az éjjel-nappal 24 órás ügyeleti telefonszám Legközelebbi irodák címei: 2040 Budaörs, Szabadság útja 106. Megközelíthetô a Móricz Zsigmond körtérrôl induló 40, 240 jelzésû kék busszal. Nyitva: hétfôtôl-csütörtökig ; pénteken óráig Telefon/fax: ; Mobil: Törökbálint, Munkácsy Mihály utca Megközelíthetô a Kosztolányi Dezsô térrôl induló 72 jelzésû kék busszal. Nyitva: hétfôtôl-csütörtökig ; pénteken óráig Telefon/fax: ; Mobil: Nagy Attila temetôgondnok elérhetô: A TEMETÔ NYITVA TARTÁSI IDEJE: NOVEMBER 16. FEBRUÁR 28. KÖZÖTT ÓRÁIG * * * Saubermacher-Bicske Kft. tájékoztatása Fenyôfa begyûjtésének idôpontja: január 09., szombat A begyûjtést a szolgáltatásokon felül, díjmentesen végzik. Házhoz menô szelektív hulladékgyûjtés A Saubermacher-Bicske Kft. a szigetes szelektív hulladékgyûjtési módszerbôl eredô kellemetlenségek felszámolása érdekében egy magasabb szintû, fejlettebb gyûjtési formát, az un. házhoz menô szelektív gyûjtést kívánja községünkben is megvalósítani. Ennek lényege, hogy a lakosok otthonukban gyûjthetik az ún. sárga zsákban a mûanyag csomagolási hulladékokat. A zsákon lévô feliratból a lakos minden információt megtalál. Mérete 120 liter, ami a jelenlegi tapasztalatokat tekintve a szolgáltató szerint egy hónapra elegendô kapacitást biztosít egy átlagos háztartásnak. A lakosság évi 12 db sárga zsákot kap térítésmentesen. Ennek évi költségét külön megállapodás keretében az önkormányzat téríti meg a szolgáltató felé. Az esetleges többlethulladéknak 120, Ft/+Áfa/db áron vásárolhat további zsákokat a zsákárusító helyen településen belül. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a magunk nevében ez úton is köszönjük hozzánk eljuttatott ünnepi jókívánságaikat! Bencsik Mónika polgármester Maier Jenô alpolgármester Tisztelt Fogyasztóink! FELHÍVÁS Az ELMÛ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út ) felkéri az ellátási területén lévô ingatlanok tulajdonosait, kezelôit a településeket a szabadvezeték-hálózati biztonsági övezetét sértô fák, bokrok, magasabb növényzet, eltávolítására, gallyazásának elvégzésére. A növényzet eltávolítására a balesetek és az áramkimaradások elkerülése érdekében van szükség. Jelen felhívást a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény, valamint a villamosmû biztonsági övezetérôl szóló 122/2004. (X.15.) GKM. számú rendelet alapján tesszük közzé. A biztonsági övezetben lévô fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelôje) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határait elérik. Amennyiben a vezetékek biztonsági övezetében az ingatlantulajdonosok eleget kívánnak tenni felkérésünknek, és a gallyazást, fa, növényeltávolítást saját maguk elvégzik, kérjük, hogy a munka megkezdése elôtt feszültségmentesítés céljából szíveskedjenek értesíteni az ELMÛ Hálózati Kft.-t. Telecentrum (helyi tarifával hívható telefonszáma): /5 menûpont A vezetékek biztonsági övezetének terjedelme szélsô vezetôtôl: Kisfeszültségû (0,4 kv-os) csupasz hálózat esetén: 1 méter Középfeszültségû (1-35 kv-os) hálózat esetén: 5 méter, illetôleg belterületen 2,5 méter. Nagyfeszültségû ( 120 kv-os ) hálózat esetén: 13 méter. A biztonsági övezetben csak olyan gyümölcs- vagy egyéb fa telepíthetô, illetve akkor hagyható meg, ha véglegesen kifejtett állapotában fa vagy növényzet esetében kisfeszültségnél 1,25 m- nél, 1-35 kv névleges feszültség között 2 méternél, 120 kv-on 4 m-nél jobban annak legkedvezôtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetôt. Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelôsséget nem vállalunk. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a felhívás megjelenésétôl számított 10 munkanapon belül nem jelenti be, hogy a gallyazást elvégzi, a 11. munkanaptól az ELMÛ Hálózati Kft.-vel szerzôdéses jogviszonyban álló szakvállalkozók kezdik meg a növényzet eltávolítását és a gallyazást annak érdekében, hogy a biztonsági övezetbe benyúló növények ne veszélyeztessék a folyamatos villamosenergia szolgáltatást, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot. A fenti jogszabályok biztosítják azt a jogot az ELMÛ Hálózati Kft. részére, hogy a gallyazási munkálatokat elvégezze, elvégeztesse, és amely munkálatok elvégzését az ingatlan tulajdonosa (kezelôje) a Polgári törvénykönyv (1) bekezdése alapján tûrni köteles. A gallyazással kapcsolatos további hasznos információk találhatók az ELMÛ Hálózati Kft. honlapján: ELMÛ Hálózati Kft JANUÁR ❸

4 Tájékoztató a Képviselô-testület decemberi tevékenységérôl December 15-én a Pénzügyi Bizottság, 17-én a Képviselô-testület tartotta ez évi utolsó ülését, melyen több, a jövô évi díjakra vonatkozó döntés született. Elôször a évi víz- és csatornadíjak tekintetében módosította a testület a díjakról intézkedô 2004-es rendeletét. Örömteli hír, hogy a évihez képest a díjak nem emelkedtek. Ehhez kapcsolódóan, mint minden évben, most is döntött a testület arról, hogy januárban benyújtja víz- és csatornadíj támogatási igényét a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához. A következô rendelet-módosítás az élelmezési nyersanyagnormákat és az Önkormányzat fenntartásában mûködô intézményekben fizetendô étkezési térítési díjakat érintette. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárásoknak köszönhetôen kedvezô beszerzési árakkal számolhatunk, a gyermekek térítési díját (azaz a norma ÁFA-val növelt összegét) nem emelte meg a Képviselô-testület. A felnôttek (dolgozók, külsô és vendég étkezôk) a norma és a rezsiköltség ÁFA-val növelt összegét fizetik: ebben az esetben a rezsiköltség viszonylag csekély mértékû növekedésével számolva állapította meg a díjakat a testület. Döntött a Képvislô-testület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatás szervezésérôl, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 15/2006. (IX. 18.) számú rendelet módosításáról. Az elfogadott módosítás kizárólag a jogszabályoknak megfelelô (és a hulladékkezelés ágazati a teljes körûnél magasabb inflációját tartalmazó) díjkalkuláció szerinti, átlagosan 13%-os díjnövekedést érvényesítette. A helyi adókról szóló rendeletét a Képviselô-testület csak a szöveges részben módosította, így pontosította a telekadóról intézkedô részben az adóköteles telek meghatározását, de a helyi adók (építményadó, telekadó, iparûzési adó) mértékét nem emelte. A hosszú címû szociális rendelet módosítására most csak az Államigazgatási Hivatal észrevételeinek alapján került sor. További módosításokra várhatóan januárban, a törvényi változások miatt lesz szükség, és akkor elkészül a 36/2004. számú rendelet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új változata is. A közfoglalkoztatási terv módosítása csak az adatok pontosítása miatt volt szükséges, a következô évi terv, új adatok alapján elôre láthatólag januárban készül el. A Száva utcai orvosi rendelô egyik rendelôjét bérlô szakorvosok közül kettô (bôrgyógyász és pszichiáter) jelezte helyiségbérleti szerzôdése felmondási szándékát. Kezdeményezésükre a velük kötött bérleti szerzôdést a Képviselô-testület közös megegyezéssel december 31-i hatállyal megszüntette. Tekintettel arra, hogy a Kispatak Óvoda Dózsa György utcai konyhája már most teljes kapacitással mûködik, a felépülô új óvodát csak akkor tudja ellátni, ha az iskolai étkeztetés különválik. Ennek megfelelôen a Képviselô-testület úgy döntött, hogy módosítja közbeszerzési tervét, és a Nagykovácsi Általános Iskola közétkeztetés szolgáltatása tárgyában közbeszerzési eljárást indít. A Pénzügyi Bizottság javaslatára a testület úgy döntött, hogy Bencsik Mónika polgármester részére három havi illetményének megfelelô bruttó jutalmat ad. (A Pénzügyi Bizottság javaslatának indoklásában szerepel többek között a több mint ezer, a polgármester által intézett ügyirat, a kistérségi együttmûködésekben végzett munka, a beadott illetve elindított kilenc európai uniós pályázat, valamint az, hogy a Képviselôtestület önkormányzati feladat-ellátási tevékenységét együttmûködô és gondos elôkészítô munkával vezeti és segíti. Az évben elkészített elôterjesztések száma 161, amibôl november végéig 155 határozat és 23 rendelet született. ) Zárt ülésen módosította a Képviselô-testület az elôzô ülésén (szintén zárt ülésen) hozott határozatát, ennek eredményeként a Rákóczi u. 1. szám alatti ingatlan kiürítésének költsége 200 ezer forinttal emelkedett. Végül a Képviselô-testület beszámolókat hallgatott meg a év közbeszerzési eljárásairól, az önkormányzat peres ügyeirôl, valamint a Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházásáról, és felhatalmazta a polgármestert a villamosenergia- és földgázbeszerzéssel kapcsolatosan a tanácsadó céggel való szerzôdéskötésre. Maier Jenô alpolgármester Anyakönyvi hírek Újszülöttek Ruben Soma, Márton Mihály, Dávid, Áron, Bátor, Hanka Kata Legyetek üdvözölve! Halottaink Fülöp Ferenc (60) ( ) Újabb Barnabásné (75) sz.: Szôke Katalin ( ) Dr. Molnár Sándor (83) ( ) A Nagykovácsi Református Gyülekezetért Közhasznú Alapítvány január 11-én órakor közgyûlést tart. Helyszín: Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség Parókia (Rákóczi u. 56.) A Képviselô-testület legközelebbi ülésére várhatóan január 21-én kerül sor. ❹ JANUÁR

5 50. Házassági Évforduló december 19. Bencsik Mónika polgármester asszony köszöntötte a jubiláló házaspárt: Szeretettel köszöntöm a kedves jubiláló házaspárt dr. Szabó Istvánné Kovács Erzsébetet és dr. Szabó Istvánt! Külön köszöntöm gyermeküket Istvánt és családját, valamint a jelenlévô rokonokat, barátokat, vendégeket! Sokszor érezzük úgy hétköznapi életünkben, hogy fontos dolgok történnek velünk, azután belátjuk egy újabb történés után, hogy nem volt jelentôsége, pedig azt gondoltuk megváltoztatja az egész életünket. Meghatározóbb talán az, hogy a jelentôsnek vélt pillanatokban kik voltak, vannak mellettünk. Ki az, akivel megosztjuk, aki osztozik örömünkben, fájdalmunkban Gyermekük és az unokák verssel köszöntötték a nagyszülôket. Megerôsítették fogadalmukat majd aláírták az emlékkönyvet. Közösen meggyújtották a jubileumi gyertyát, felhúzták egymás ujjára a karikagyûrût és átvették a jubiláló házaspárnak járó emléklapot. A szertartás pezsgôs koccintással fejezôdött be. Szívbôl kívánjuk, hogy egészségben, szeretetben, békességben éljenek tovább szeretteik körében még hosszú éveken át. Gratulálunk a szép évfordulóhoz. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és Anyakönyvi Hivatala nevében Bencsik Mónika polgármester KÖSZÖNET Hálás köszönetünket fejezzük ki Bencsik Mónika polgármesternek és Fábos Lajosné anyakönyvvezetônek, az aranylakodalmunk szervezésében és lebonyolításában való közremûködésükért. Kedves és szívhez szóló köszöntésük, külön is jelentôsen emelte az ünnepünk színvonalát. Számunkra azért is volt megható Bencsik Mónika közremûködése, miután ezüstlakodalmunkon is már iskolásként ô köszöntött bennünket egy szép verssel. Kívánjuk, hogy még nagyon sok hasonló szép ünnepen köszöntsék mindketten az ünneplôket, kifejezésre juttatva a házasság, és a család szerepének fontosságát. Köszönjük. Dr. Szabó István és neje. Amatôr humoristák jelentkezését várjuk, szerzôi és elôadói kategóriában egy vagy több pályamûvel. Szerzôi kategóriában írásban (legfeljebb 2 nyomtatott oldal), elôadói kategóriában hanganyaggal (CD, MC, MP3 legfeljebb 5 perc), vagy videó, DVD anyaggal (legfeljebb 5 perc). A pályázaton minden esetben tüntessék fel, hogy melyik kategóriában pályáznak! A mûveket postán, ben, vagy személyesen lehet eljuttatni. A beérkezett pályamûveket szakmai zsûri bírálja el. A pályázók meghívást kapnak a február 27-én megrendezésre kerülô Humorpercek címû rendezvényünkre, melyen a legjobbak neves humoristákkal együtt fel is léphetnek. Beküldési határidô: január 25. Cím: Klebelsberg Kultúrkúria 1028 Templom u <http://www.kulturkuria.hu> tel.: , fax: VENDÉGÜL LÁTTUK A GESZTI TISZA CSALÁD EMLÉKKÖRÉT Mindig örvendetes dolog, amikor a települések között baráti, testvéri kapcsolat születik, mert méginkább szükségünk van az emberi szóra, jelenlétre, egymás megismerésére is mai, agyoninformált világunkban is, amikor egy székben ülve egy kattintással a világ minden táját bejárhatjuk. Nagykovácsi is büszkélkedhet jónéhány ilyen baráti kapcsolattal Erdélytôl Németországig, a Felvidéktôl Görögországig nemcsak az Önkormányzat, hanem a helyi civil, egyházi, iskolai szervezetek jóvoltából: legyen az mûvészeti, rokoni, vagy bármely más nemes célból. A 2001-ben alakult Nagykovácsi gr. Tisza István Nemzeti Kör is a maga szerény módján az idén hozzájárult ehhez a közösségteremtô szándékhoz, amikor felvettük a kapcsolatot a Tisza család hajdani birtokán fekvô Geszt községgel. Amint azt tudjuk, Tisza László ban kapja meg a királynôtôl Geszt és Mezôgyán falvakat és a környezô pusztákat. Geszt nevezetessége Nagykovácsihoz hasonlóan a Tisza-kastély. A borosjenôi Tisza-család 1766-ban jutott mezôgyáni és geszti birtokához ben már felépült a mai kastély, s ettôl kezdve ez volt a 4100 holddal rendelkezô Tisza-család fészke. Itt született Tisza Lajos bihari fôispán három fia: Kálmán, a dualizmus korának ismert miniszterelnöke, Lajos, a szegedi árvíz kormánybiztosa, és a korán elhunyt Domokos, Arany János neveltje. Itt született Kálmán fia, István, a keménykezûnek ismert politikus is. A manzárdtetôs barokkcopf stílusú épület többszörösen átalakított, bôvített épület, földszinti helyiségek boltozottak. Jelenleg általános iskola és kultúrház mûködik az épületben. A kultúrházi szárnyon három teremben két szép márványkandalló és egy, a család címerével díszített fehér csempekályha található. A kastély melletti kis nyári lak volt Arany János kedvelt tartózkodási helye, amikor Tisza Domokos nevelôjeként 1851 januárjától októberig a kastélyban lakott. Az épületben ma Arany János emlékére berendezett kiállítás látható. A kastélyt övezô parkot a XIX. század elején tájképi angolpark jelleggel alakították ki a meglévô fás növényzet felhasználásával. Két hatalmas platánfa, feketefenyô, kocsányos és vörös tölgy, vérbükk, néhány szil és egy fekete diófa fasor emlékeztetnek az egykori parkra. A geszti Tisza-kör meghívásának örömmel tettünk eleget, és ápr. 26-án kétnapos látogatást tettünk Geszten, Tisza István születésnapjára emlékezve. Az ottani szeretetteljes fogadtatást viszonozva október 10-én Nagykovácsi vendégül láthatta a geszti barátokat, köztük az alpolgármestert és az iskola igazgatónôjét, akivel községünk igazgatója és képviselôje, Dér Zsuzsanna pillanatok alatt bensôséges szakmai és baráti kapcsolatot teremtett. A vendégek között voltak olyanok, akik gyerekkorukban kerültek el Nagykovácsiból, és azóta sem jártak itt. Meghatottan elevenítették fel és osztották meg velünk emlékeiket, s bár a falu azóta sokat változott, a régi épületek, a környék látványa felidézte a régmúlt idôket. A kastélyban található panzió elôadótermében az Asszonykórus szép énekekkel kedveskedett nekünk, ezután a Polgármesteri Hivatal jóvoltából finom ebéddel vendégelhettük meg barátainkat, akikkel a Gesztrôl ajándékba hozott igen zamatos, 15 éves szilvóriummal koccintottunk. Ezután felkerekedtünk, és végigsétálva a fôúton, a Tisza István és a világháborúk mártírjainak emlékoszlopa elôtt Janits Béla rövid beszédet mondott a mártír-miniszterelnökrôl, majd a gesztiek elhelyezték az emlékezés és tisztelet koszorúját. Sétánkat folytatva a Bánya utcai felújításnak köszönhetôen vendégeink ízelítôt kaphattak a hegyi földutak élményébôl, autóinkat kissé meggyötörve a készülô Kálvária mellôl csodáltuk meg a nagykovácsi panorámát. Búcsúzásképpen még megmutattuk az épülô református templomot, majd a következô, reményeink szerinti 2010-es találkozást megerôsítve vendégeink elköszöntek Nagykovácsitól azzal, hogy legközelebb bakancsot is hoznak magukkal. Ezúton mondunk köszönetet a Polgármesteri Hivatalnak az anyagi támogatásért, reméljük, vendégeink jól érezték magukat községünkben, és a szeretetteljes, baráti kapcsolat és együttmûködés a Tisza-család emlékének megôrzésében tovább erôsödik dec. 15. Janits Béla a Nagykovácsi gr. Tisza István Nemzeti Kör elnöke JANUÁR ❺

6 A Német Nemzeti Közösség december 18-án megtartotta évi közmeghallgatását. Ezt követôen az adventi mûsor keretében az Általános Iskola német nyelvet tanuló gyermekei mûsort tartottak. Köszönjük Mészáros Ildikó tanárnônek és a gyerekeknek a szép elôadást. HÁZI GYERMEKORVOSI SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE: Kossuth Lajos u. 64. Dr. Cesko Izabella Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek páratlan hét: páros hét Egészséges tanácsadás: Hétfô, Szerda, Csütörtök (Kizárólag elôjegyzésre: ) Dr. Jakab Erika Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek páros hét: páratlan hét: Egészséges tanácsadás: Kedd: (Kizárólag elôjegyzésre: ) Rendelési idôn túl tôl reggel 8.00-ig illetve hétvégén és ünnepnapokon egész nap a Budakeszi Orvosi Ügyelethez kell fordulni. Telefon: Fejér György ( ) Nagykovácsi Szociális Közalapítvány A Közalapítványt Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete alapította, abból a célból, hogy a létminimum határán vagy az alatt élôk szociális helyzetének javítása, valamint az elszegényedésnek kitett nagykovácsi lakosok támogatása érdekében anyagi és természetbeni juttatást nyújtson. A támogatásra jogosultak többek között: a válságban lévô emberek és családok; a munkanélküliek; a társadalom perifériájára szorult emberek; hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett gyermekek és fiatalok. Kedves Nagykovácsi Lakosok! Tisztelettel kérjük Önöket, támogassák Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítványt. Jövedelemadójuk 1%-át a számlájára utalják át, hogy azt a létminimum határán, vagy az alatt élôk szociális helyzetének javítására fordíthassuk. A Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány számlaszáma A Kuratórium nevében köszönjük felajánlásaikat: Bencsik Mónika a Kuratórium elnöke, Tóthné Pataki Csilla a Kuratórium titkára A HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT PÉNTEKI RENDELÉSI IDEJE Nagykovácsi, Száva u. 4. Január óráig Dr. Kelenföldi Ferenc óráig Dr. Koltay Angéla Január óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig Dr. Kelenföldi Ferenc Január óráig Dr. Koltay Angéla óráig Dr. Solynóczki Katalin Január óráig Dr. Kelenföldi Ferenc óráig Dr. Koltay Angéla Február óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig Dr. Kelenföldi Ferenc A pénteki szabadnapon nem rendelô orvos betegeit, az az napon rendelô mindkét orvos fogadja! A rendelô telefonszáma: Dr. Koltay Angéla Dr. Solynóczki Katalin Dr. Sorbán András Dr. Kelenföldi Ferenc Budakeszi ügyelet TÛZOLTÓSÁG POLGÁRÔRSÉG Segítségre készen! Önért és Nagykovácsi minden lakójáért! Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete 2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 61. Riasztás: ❻ JANUÁR

7 2010. JANUÁR ❼

8 A kiskakas is hozzánk jár címmel rajzpályázatot hirdetett a Kispatak Óvoda nagycsoportos óvodásai részére a Kereskedelmi és Hitelbank nagykovácsi fiókja. A pályázatra közel 60 pályamunka érkezett, melyeken a gyermekek lerajzolták, milyen lehet Meseország képzeletbeli bankja, illetve ôk hogyan képzelik el a takarékoskodást. A szebbnél szebb alkotások közül a legjobban tetszôkre szavazhatott a lakosság. A legtöbb szavazatot elnyert képek alkotói jutalmat kaptak a K&H Bank munkatársaitól, valamint minden résztvevô gyermek kis meglepetés ajándékot (állatfigurás pénztárcát, benne szerencsepénzzel) kapott. A díjazottak: 1. Földesi Katinka (Fülesmackó csoport) 2. Bertalan Tamás (Fülesmackó csoport) 3. Gábris Márton (Süni csoport) Külön díjat kapott a K&H dolgozóinak szavazata alapján: ❽ Mit visz a Kispatak? Kispatak Óvoda: Dózsa Gy. u. 39., Tel./fax: Tagóvodák: Száva u. 5., Tel.: 26/ Bükk u. 9., Tel.: 26/ Nagy-Tóth Lilla (Katica csoport) Büszkék vagyunk rájuk. A díjazott alkotások, valamint az összes pályamunka megtekinthetô január hónapjában a K&H Bank nagykovácsi fiókjában (Nagykovácsi, Kossuth L. u. 47.) Kiszelné Mohos Katalin óvodavezetô Visszatekintô közhasznúsági jelentés a Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány mûködésérôl években. Kedves Szülôk, Kedves Támogatók! A október 15. megtartott kuratóriumi ülésen áttekintettük az Alapítvány elmúlt 5 évi mûködését, az alapítók által kitûzött célok megvalósulását. Az alapítvány létrehozására 1992-ben került sor 12 lelkes és kiskorú gyermekek fejlôdéséért, magasabb színtû neveléséért oktatásáért tenni akaró alapító fáradozásának eredményeként. Köszönet érte. Az alapítványt a Pest Megyei Bíróság P.k.A /92. szám alatt bejegyezte és 1998 január 1-tôl közhasznú szervezetnek, minôsítette. Az alapítvány fôbb célkitûzései: Kiskorú gyermekek értelmi fejlôdésének elôsegítése, Segítségnyújtás a nevelési oktatási tevékenység tárgyi eszközrendszerének javítása, Kiegészítô tevékenységen keresztül kiemelt foglalkozás a gyermekek tudásszintjének emelésével. Az alapítvány mûködése években a számok tükrében 2004 évben 2005 évben 2006 évben 2007 évben 2008 évben 1. nyitó vagyon támogatások Szja 1 % Egyéb bevétel összes bev Cél orientált felhasználás e.mûk.kiadás összes kiadás Vagyon vált Az alapítvány vagyona január 01-én volt, melybôl Ft a házipénztár Ft az egyszámlán és Ft lekötött betétben áll rendelkezésre. Az elmúlt 5 év során tehát az alapítvány Ft közvetlen támogatást Ft személyi jövedelemadó 1 %-os támogatást kapott. KÖSZÖNET ÉRTE MINDENKINEK A kapott támogatásokból ezen idôszakban az alapítvány célkitûzésére Ft-ot fordítottunk és a évet Ft nyitó vagyonnal tudtuk elkezdeni. Kedves Támogatóink! A Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány alapítói köszönetüket fejezik ki még egyszer ezért az áldozatért, támogatásért és kérjük segítsék továbbra is az alapítványt. Nagykovácsi, december 17. Mészáros Ágnes Sarolta Kuratórium elnöke Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntô újév reggelén Nem kívánok senkinek se különösebben nagy dolgot. Mindenki, amennyire tud, legyen boldog. Érje el, ki mit szeretne, s ha elérte, többre vágyjon, s megint többre. Tiszta szívbôl ezt kívánom. Szaporodjon ez az ország Emberségbe, hitbe, kedvbe, s ki honnan jött, soha soha ne feledje. Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy, vissza nem fognak a kátyúk A többit majd apródonként megcsináljuk. Végül pedig azt kívánom, legyen béke. Gyönyörködjünk még sokáig a lehulló hópihékbe! Sikerekben gazdag, örömteli újesztendôt kívánok a Kispatak Óvoda valamennyi dolgozója nevében: Kiszelné Mohos Katalin óvodavezetô Néhány gondolat a Kispatak Óvodában megtartott Karácsonyi ünnepségrôl Ebben az évben is megtartották a Kispatak Óvodában a komoly hagyományokkal rendelkezô Karácsonyi ünnepséget. Mint kiscsoportos anyuka, elsô alkalommal vehettem részt rajta. Nagyon kedves és megható kis mısort adtak elô a gyerekek az óvó nénik és a dadus néni segítségével. Sok karácsony dalocskát, éneket, játékot hallhattunk, amelyeket a gyerekek boldogan és vidáman adtak elô. Jó volt látni, hogy azok a gyerekek, akik alig több mint 3 hónapja még sírva búcsúzkodtak reggel a szüleiktôl, bizonytalanság félelmével lépték át az óvoda küszöbét, mára egy olyan kis gyermekközösség tagjai, amelyben jól érzik magukat és várják a következô napi találkozást a pajtásaikkal és nevelôikkel. Az ünnepi mûsor után a kicsik vendégül látták a szülôket, vendégeket. Volt ott rengeteg finomság, sütemény, frissítôk, amelyeket a kiscsoportos szülôk készítettek az ünnepségre. Mi szülôk is kaptunk ajándékot a kicsiktôl, illetve ôk is kaptak az ovi Jézuskájától. Összességében egy nagyon kedves, szeretetteljes Karácsonyi ünnepség részese lehettem azon a délutánon. Végezetül pár sorban meg szeretném köszönni a Kispatak Óvoda összes dolgozójának, hogy olyan odaadóan és szeretettel fordulnak a gyermekeink felé, hogy segítik ôket személyiségük kiteljesedésében, óvják ôket félelmeikben. Különös tekintettel szeretnék köszönetet mondani Anci óvó néninek, Éva óvó néninek és Évi dadus néninek, hogy nyugodt szívvel végezhetem egész nap a munkámat, mert tudom, hogy a kislányom olyan helyen van, ahol vigyáznak rá, szeretik ôt. Ilcsikné Katona Éva JANUÁR

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

I. Adókötelezettség 1..

I. Adókötelezettség 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 33/2007/XII.28./., 23/2002/VIII.14./sz., 17/2002/VI.14./ sz., a 25/2001/XII.12./, a 29/2000/XII.21./sz., a 21/1999./VI.9./sz. és a 35/2011.(XII.20.)számú

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. napirendi pont E - 172 Előterjesztő: Bencsik Mónika Polgármester Előterjesztést készítette: dr. Halmosi-Rokaj Odett Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Mellékletek: terembérleti

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2004. (XII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról 1

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2004. (XII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról 1 Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2004. (XII. 27.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetbe foglalva 202. január 2., hatályos 202. január -től) Révfülöp Nagyközség

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. Derecskei Polgármesteri Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület/ 9. sz. irodahelyiség

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2006 óta támogatja a fogyatékos fiatal felnőtteket.

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 3. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az idő rövidsége miatt a képviselők telefonon

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete 1 Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (V.27.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere '!:;OJ,. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (;61. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

TESZ-VESZ OVI ÓVODÁS GYERMEKEIÉRT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY

TESZ-VESZ OVI ÓVODÁS GYERMEKEIÉRT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY TESZ-VESZ OVI ÓVODÁS GYERMEKEIÉRT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! Sárközben élni gyökerek nélkül nem lehet. Körülvesz, átölel minket a múlt, a hagyományok

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére

A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére 10234-2/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére Tárgy: Helyi iparűzési adóról szóló 15/1996. (XII. 12.) sz. rendelet módosítása

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2013. július 5-től hatályos állapot

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2013. július 5-től hatályos állapot EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2013. július 5-től hatályos állapot Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2010 (XII. 16.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Pécel Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12. Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.) rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben 2 Eplény Községi

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:...

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:... Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2007. (XII. 3.) rendelete a tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 24/2003.(VI. 27.) rendelete módosításáról Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET

TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390 Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412412 E-mail:

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben a 11/2008. (III.21.) a 38/2008.(XII.30.) a 21/2009.(XII.22.), az 1/2010. (I.4.), az 1/2011.

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 49/2014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve:

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

Határok nélküli partnerség című konferencia

Határok nélküli partnerség című konferencia 31/2010 KTE KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 1372 Budapest, Pf. 451. Telefon/Fax: 353-2005, 353-0562 (Rend. 31/2009) Határok nélküli partnerség című konferencia A régiók

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése

Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (XI.20.), 9/2004. (IV.20.), 21/2004. (XII. 07.) 7/2005. (IV.05.) és 16/2007. (XI.27.) rendeletével módosított 5/1999. (VI.29.) számú rendelet

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1.

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Damjanich János Általános Iskola 2117 Isaszeg, Madách Imre u. 1. TÉMAHÉT "ADVENTI-HÉT" 2012. december 17. - 2012.

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER SZEPTEMBER 1. hétfő 1. Első tanítási nap 2. kedd 2. 3. szerda 3. "ÉVREKÉSZ" tanévkezdő projekt 4. csütörtök 4. 5. péntek 5. 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 6. 2015 Katolikus naptár - rajzpályázat 9. kedd

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya:

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya: DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület 9. sz. irodahelyiség Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben