2012. évi évközi változások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. évi évközi változások"

Átírás

1 Magyarországon nincsenek megszorítások! Nem voltak, nem is lesznek! (Orbán Viktor miniszterelnök ) évi évközi változások Távközlési adó Távmunka Bedolgozói jogviszony Egy munkavállalás több foglalkoztató Fordított áfa a gabonára és az olajos magvakra Innovációs járulék feltöltési kötelezettség 1

2 ADÓZÁS évi CLXXVIII. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról évi CLXVIII. törvény a közművezetékek adójáról évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról évi CXLVI. törvény a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről évi CII. törvény a biztosítási adóról évi LVI. törvény a távközlési adóról A évi változások célrendszere A pénzügyi egyensúly biztosítása, a vállalkozni kívánók megbecsülése, valamint a jövedelmeket terhelő adók súlyának csökkentése a fogyasztási forgalmi adók szerepének növelése mellett. Arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó rendszer megszilárdítása, a költségvetési helyzet stabilizálása a GDP-arányos államadósság tartósan csökkenő pályájának biztosítása mellett, illetékkulcs-rendszer átalakítása, vállalkozói környezet, versenyképesség javítása, befektetések ösztönzése, az adózói adminisztrációs terhek, az adó- és vámhatósági adminisztráció csökkentése, az adómorál erősítése, az adónorma hatékonyságának, egyértelműségének javítása, a jogalkalmazás során felmerült problémák orvoslása. 2

3 A legjelentősebb változások Új adófajták: Pénzügyi tranzakciós illeték Közművezetékek adója Biztosítási adó SZJA szuperbruttó megszűnése SZJA biztosítási szabályok újrakodifikálása ÁFA alanyi adómentesség 6 millió Ft-ig ÁFA pénzforgalmi szemléletű adózás ÁFA összesítő jelentés TBJ nyugdíjjárulék felső határának az eltörlése Új kedvezmények a szociális hozzájárulási adóból Jelentős változások az illetékekben Pénztárgépek bekötése a NAV-hoz Készpénzfizetés korlátozása KATA kisadózó vállalkozások tételes adója KIVA kisvállalati adó 3

4 Ami még várható T/9401. sz. törvényjavaslat egyes adótörvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról EVA/KATA átjelentkezés Art. pénztárgépekkel szembeni követelmények ÁFA számla-, nyugtaadás szabályai Biztosítási adó Pénzügyi tranzakciós illeték lényegében újrakodifikálás! KATA, KIVA 3 oldalnyi pontosítás évi CLXXVIII. tv. két oldalnyi pontosítás az adószabályokhoz Szektorális adók távközlési adó Hatályba lépett: július 1. Adóalany: a távközlési szolgáltató Adóalap: a híváskezdeményezés és az üzenetküldés Adó mértéke: Percdíj 2 Ft Üzenet 2 Ft (a szolgáltató számítása szerinti üzenetenként) Maximális mértéke (hívószámonként) 2012-ben Magánszemély: 400 Ft Más személy: 1400 Ft 2013-ban Magánszemély: 700 Ft Más személy: 2500 Ft Mentességek: Magánszemélynél megkezdett 10 perc Segélyhívás (mentők, tűzoltók, rendőrség stb.) Közcélú adománygyűjtő számra (szükségállapot és veszélyhelyzet miatti rövid hívószámok) vonatkozó hívás/üzenetküldés 4

5 Szektorális adók pénzügyi tranzakciós illeték Pénzforgalmi szolgáltatásokra; alanya a szolgáltató Mértéke: általában 0,2 %, készpénzfelvételre 0,3 %, ügyletenként maximum Ft, kivéve, ha a Posta vagy a Kincstár a kötelezett Mentesül alóla a Magyar Nemzeti Bank Mentesülő kincstári műveletek: Járulékalapot képező kifizetések Uniós támogatások/elszámolások Nemzetközi szervezetekkel való elszámolások NAV-os számlák műveletei Állampapír-műveleteknél maximum Ft a kötelezettség Értékpapír-ügyletekre is kiterjed 2014-től Származtatott (derivatív) ügyletekre: 0,01 % Egyéb értékpapír-ügyletekre: 0,1 % A pénzforgalmi szolgáltatónak tájékoztatni kell a megfizetett illetékről az ügyfeleit, évente legalább egyszer. Szektorális adók pénzügyi szervezetek adója Biztosítók mentesülnek január 1-jétől Egyéb pénzügyi szervezetek továbbra is (véglegesen?) kötelezettek Megmarad: a hitelintézeti különadó és a hitelintézeti járadék is! 5

6 Szektorális adók energiaellátók jövedelemadója (Robin Hood adó) Mértéke a korábbi 8 %-ról 31 %-ra emelkedik. Az új beruházásokra tekintettel az energiaellátók jövedelemadójából is érvényesíthető adókedvezmény. Ennek maximális mértéke a számított adó 50%-a. Szektorális adók biztosítási adó A KGFB-díjakra vonatkozó baleseti adó nem változik. Megszűnik a tűzvédelmi hozzájárulás, a biztosítókra vonatkozó pénzügyi szervezetek különadója. A biztosítási adó tárgya: a casco, valamint a vagyon- és baleset-biztosítás. Nem képez adóalapot a mezőgazdasági biztosítás (lábon álló növényi kultúra) díja. Az adó mértéke: casco: 15 % vagyon- és balesetbiztosítás: 10 % Ha a biztosító adóalapja kisebb, mint 8 Mrd Ft, akkor 1 Mrd Ft-ig az adó 25 %-át, efelett 50 százalékát kell megfizetni. 6

7 Szektorális adók közművezetékek adója Közművezeték: a fogyasztók vízellátási, szennyvízelvezetési és belterületi csapadékvíz-elvezetési, földgáz-, hő- és villamosenergia-ellátási, valamint hírközlési időszakos és folyamatos igényeinek kiszolgálását lehetővé tevő vezeték (a továbbiakban: vezeték) közterületen, továbbá annak felszíne alatt vagy felett elhelyezett része, valamint a vezetéknek a közterületnek nem minősülő földrészleten, továbbá annak felszíne alatt vagy felett elhelyezett része, ide nem értve a közterületen vagy közterületnek nem minősülő földrészleten elhelyezett olyan vezetéket, amely kizárólag az adott helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet használatára jogosultnak a földrészlet használatával összefüggő fogyasztói igényei kiszolgálását teszi lehetővé Nem adóköteles: az épülethez, telekhez vezető leágazás Szektorális adók közművezetékek adója Adóalany: a tulajdonos, ha a tulajdonos az állam, akkor az üzemeltető Mértéke 125 Ft/m Évente két részletben március 20., szeptember 20. kell megfizetni A hírközlési vezeték esetén métert meg nem haladó része után az adó 20%-át, méter között az adó 40%-át, méter között az adó 80%-át, métert meghaladó része után az adó teljes összegét kell megfizetni. 7

8 SZJA Söralátét : a munkáltató, kifizető részletes tájékoztatásra köteles az összesített igazoláson (már 2012-re is!) Egykulcsos, 16 %-os szja, megszűnik a szuperbruttó! Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár és Nyugdíj Előtakarékossági Számla estén az új számlákra 10 éves várakozási idő vonatkozik (felhalmozási időszak; csak ezt követően lesz a nyugdíjcélú kifizetés is adómentes) A cafeteria eho-terhe 10-ről 14 %-ra emelkedik. Erzsébet utalvány: 5000 helyett 8000 Ft/hó adható a kedvezményes eho-kulcs mellett (de az éves 500 eft-os korlát megmarad!). Iskolakezdési támogatás: csak utalvány formájában adható (a hozott számla már nem elfogadható) SZJA - Biztosítások Adómentes havonta a minimálbér 30 %-áig a kockázati (élet-, baleset-, betegségbiztosítás) díja Kockázati az olyan személybiztosítás, amelynek sem lejárati szolgáltatása, sem visszavásárlási értéke nincsen. Adómentes a kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás szerződőként vagy a biztosítóhoz bejelentett díjfizetőként fizetett rendszeres díja. (a kifizető adatszolgáltatást ad a NAV-nak) A nem adómentes biztosítási díj a díjfizetés időpontjába adóköteles! A biztosítási díj után (főszabály!) a díjat fizető adózik: díj x 1,19, 16 % szja, 27 % eho. 8

9 Társasági adó Szabad vállalkozási zóna: a térség fejlődése érdekében, a Kormány által kijelölt, térségi gazdaságfejlesztő szervezet által koordinált, közigazgatási határokkal, illetve helyrajzi számokkal lehatárolt, a fejlesztés szempontjából együtt kezelt térség Bejelentett immateriális jószág kedvezménye: saját előállításra is Minimum adóalapnál a bevételt növeli: Tagi kölcsönök átlagos állománya Megelőző év utolsó napján a taggal szemben fennálló kötelezettségek 50 %-a Nyilvántartott előadóművészi szervezetek támogatásának adókedvezménye: a jegybevétel 80 %-áig (igazolás kell) Társasági adó Fejlesztési adókedvezmény Be kell jelenteni az NGM-nek a beruházás befejezési időpontját Új jogcím: szabad vállalkozási zónában energiahatékony beruházás Új szankció: a beruházás üzembe helyezését követően nem érvényesíthető a kedvezmény abban az évben, amelyben jogerős környezetvédelmi bírságot szabtak ki a vállalkozásra Kutatás-fejlesztés 3x-os kedvezménye; bővül a jogosító szervezetek köre: Központi költségvetési szerv kutatóintézet Többségi (közvetlen vagy közvetett) állami tulajdonban lévő gazdasági társasági formában működő kutatóintézet 9

10 Általános forgalmi adó Az alanyi adómentesség értékhatára 5 millió Ft-ról 6 millió Ft-ra emelkedik. December 31-ig lehet az áfa-alanyoknak az adóköteles tevékenységgel kapcsolatos nyilatkozatukat megváltoztatni (alanyi adómentesség oda-vissza!) április 1-jétől fordított áfa a sertéságazatban (élő és hasított félsertés), valamint egyes takarmányokra áprilistól a pénztárgépek online összekötésbe kerülnek a NAV-val. Személygépkocsi karbantartási, javítási költsége esetén a levonási korlát 50 %-ra csökken Általános forgalmi adó Pénzforgalmi szemléletű áfa-elszámolás: 2010/45/EU tanácsi irányelv október 16-tól hatályos, január 1-jétől választható KKV szektor (vagy annak minősülne) Belföldi Nem lehet csőd-, felszámolás alatt Nem lehet alanyi adómentes Termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás nettó összértéke sem a tárgyévben, sem a megelőző évben nem haladhatja meg a 125 millió Ft-ot Számlán fel kell tüntetni: Pénzforgalmi elszámolás A kibocsátó fizetési és a befogadó levonási jogosultsága is a pénzforgalomhoz igazodik Sajátosságok vannak: Tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok értékesítése, lízing, Közösségen belüli adómentes ügyletek, adómentes közérdekű és pénzügyi ügyletek (stb.)esetében 10

11 Általános forgalmi adó Elektronikus számla: formátuma szabad, lehet pl. pdf is A számla kibocsátásának időpontjától a számla megőrzési idejének végéig biztosítani kell: 1. a számla eredetének hitelességét (az eladó és a számlában ekként feltüntetett személy azonos), 2. adattartalmának sértetlenségét (a számla tartalmát nem változtatták meg) és 3. olvashatóságát (a számla az ember számára olvasható). Az adóalany minősített elektronikus aláírással ellátott számlát, vagy EDI rendszerben továbbított számlát alkalmaz, ezek esetében úgy kell tekinteni, hogy az adattartalom sértetlensége és az eredet hitelessége követelményének történő megfelelés biztosított. Általános forgalmi adó Belföldi áfa-összesítő jelentés A legalább 2 mft áfa-tartalmú számlákra A fizetésre kötelezettnek és a levonási jogosultnak is teljesíteni kell A levonási jogot gyakorlónak akkor is, ha ugyanazon adózótól befogadott több számla alapján éri el a 2 mft-ot Elektronikus úton kell teljesíteni július 1-jétől a befogadók elektronikusan megnézhetik a rájuk vonatkozó áfa-összesítő jelentéseket 11

12 Illetékek Öröklés és ajándékozás esetén az eddigi 18 kulcs helyett kettő marad: lakásra 9 %, egyéb esetekben 18 % Az özvegy öröklése is illetékmentes Visszterhes vagyonszerzés esetén az illeték mértéke 4 % (korábban 2 és 4 % volt) A 35 év alattiak első lakásszerzés esetén 15 millió (korábban 8 millió) Ft-ig az illeték felét fizetik Helyi adók A helyi iparűzési adó alapját az ELÁBÉ-nak és a közvetített szolgáltatásoknak csak meghatározott részével lehet csökkenteni. A nettó árbevétel 500 millió forintot meg nem haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg egésze, 500 millió forintot meghaladó, de 20 milliárd forintot meg nem haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 85%-a, 20 milliárd forintot meghaladó, de 80 milliárd forintot meg nem haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 75%-a, 80 milliárd forintot meghaladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 70%-a vonható le. Kivétel: export, pénzügyi lízinggel beszerzett eszköz 12

13 Helyi adók MÁK adatbázis a helyi adózásról Önkormányzatok töltik fel Településsoros adatok: bevezetett adónemek, adómértékek, mentességek, kedvezmények Az önkormányzatoknak a honlapjukon egységes szerkezetbe foglalva közzé kell tenni a helyi adó rendeleteket, bevallási nyomtatványokat, elérhetőségi információkat. Társadalombiztosítási járulékok A 10 %-os nyugdíjjárulék plafonja megszűnik. Egészségügyi szolgáltatási járulék 6390 Ft-ról 6660 Ft-ra emelkedik (/hó!, 222 Ft/nap) 13

14 Szociális hozzájárulási adó Új (személyhez kötött) kedvezmények: Új és régi dolgozókra az első 100 eft bérre 14,5 százalékpont kedvezmény a 25 év alattiak foglalkoztatása esetén az 55 év felettiek foglalkoztatása esetén a FEOR-08-as körbe tartozók (szakképzettséget nem igénylő foglalkoztatások) esetén 27 % kedvezmény az első két évben, 14,5 % kedvezmény a 3. évben a tartós munkanélküliek a gyermeknevelési távollétről visszatérők a 25 év alatti pályakezdők esetében. Szociális hozzájárulási adó Szabad vállalkozási zónában foglalkoztatás bővítésére havi 100 eft bruttó bérig a foglalkoztatás első két évében 100 %, 3. évében 14,5 % kedvezmény. Vállalkozási kutatóhelyek részére adókedvezmény a tudományos címmel rendelkező PhD-tól felfelé kutatók után: szociális hozzájárulási adó mértéke 500 eft/hó munkabérig 0 %. 14

15 Szakképzési hozzájárulás Együttműködési megállapodás és tanulószerződés együttesen is figyelembe vehető Saját munkavállalók képzési költségei is korlátozott mértékben elszámolhatóak Adózás rendje Igazolás kiállítási határidő: 8 napról 6 napra csökken Kötelező a szakmai képviselet a következő ügyekben: Feltételes adómegállapítás Szokásos piaci ár megállapítása (APA) Miniszteri felügyeleti intézkedés kérése Egy utalással több adófizetés: várhatóan negyedévében (tranzakciós illeték?) Felhívás önellenőrzésre: Nem kötelező önellenőrizni Önellenőrzésig, de legfeljebb 30 napig az ellenőrzés nem kezdhető meg Visszaigénylési határidő szünetel (nyugszik) 15

16 Adózás rendje Méltányosabb eljárások Adóregisztrációs eljárás Fokozott adóhatósági felügyelet Végrehajtás Magánszemélyek is jelentkezhetnek a köztartozásmentes adózói adatbázisba Egyszerűsített bevallást (Szja) nem kötelező aláírva visszaküldeni Felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás esetén a volt vezető is bírságolható Bizonylatok elektronikus megőrzése On-line is lehet Be kell jelenteni Ellenőrzés esetén az adóhatóság részére kötelező az elektronikus hozzáférés, letöltés biztosítása Adózás rendje Készpénzfizetés korlátozása Ha mindkét oldalon pénzforgalmi számlával rendelkező áll Havonta legfeljebb 1,5 mft Termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra (pl. banki műveletekre nem) % mulasztási bírság megsértés esetén A bírság nem esik mérlegelés alá 16

17 Kisadózó vállalkozók tételes adója (KATA) Bármikor választható a következő hónaptól való alkalmazással. NAV értesítő levéllel nyugtáz! Választásra jogosultak: szja-s egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag magánszemély taggal működő bt. és kkt. Kizárt tevékenységek: biztosítási ügynöki tevékenység pénzügyi ügynöki tevékenység (bróker) bérbeadási tevékenység Ha ezekből bevételt szerez! Nem választhatja, akinek két éven belül adószámát felfüggesztették, törölték, továbbá végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés alatt. Kisadózó vállalkozók tételes adója (KATA) Két fogalom: kisadózó vállalkozás, bejelentett kisadózó Bejelentett kisadózó: akire a szabályokat alkalmazzák. Kötelező bejelenteni: az egyetlen tagot (egyéni vállalkozás, egyéni cég) a tevékenységben (nem munkaviszonyban) például vezető tisztségviselőként közreműködőt Nem főfoglalkozású, aki mellette heti 36 órás munkaviszonyban áll nyugdíjas megváltozott munkaképességű vállalkozó külföldön (elismerten) biztosított 17

18 Kisadózó vállalkozók tételes adója (KATA) Összege: havi 50 eft, nem főfoglalkozású esetén havi 25 eft, 6 millió Ft (kisvállalkozási!) bevétel felett 40 %. Az ellátási jogosultságnál havi Ft-ot kell alapul venni, de csak a főállásúnál! x (0,16 + 0, ,27) = ,5 Adófizetés alól mentesített időszakok: egész hónapban táppénz, gyed, gyes, gyet, ápolási díj ellátásban részesül katonai szolgálat fogvatartott tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó Ezt az állapotot be kell jelenteni a következő hónap 12. napjáig. Kisadózó vállalkozók tételes adója (KATA) Kiváltott közterhek: vállalkozói személyi jövedelemadó vállalkozói osztalékalap utáni adó átalányadó társasági adó személyi jövedelemadó egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék munkaerő-piaci járulék egészségügyi hozzájárulás szociális hozzájárulási adó szakképzési hozzájárulás De csak a bejelentett kisadózó személyek után! Az általános forgalmi adót nem váltja ki, de alanyi adómentesség választható! 18

19 Kisadózó vállalkozók tételes adója (KATA) Adóalanyiság megszűnése: bármelyik választási feltétel sérül (elhalálozás esetén 90 napon belül még be lehet jelenteni új kisadózót); negyedév végén 100 eft-ot meghaladó adótartozás esetén; számla-, nyugtaadás elmulasztása esetén; be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása esetén; igazolatlan eredetű áru forgalmazása esetén. Ha a megszűnés szankciójellegű, akkor 24 hónapon belül nem választható a KATA. Kisadózó vállalkozók tételes adója (KATA) Egyéb: A kisadózó vállalkozás által kiállított számla korlátozás nélkül elszámolható. Ha a KATA-alany ugyanazon üzleti partnertől összesítve 1 millió Ft-ot meghaladóan szerez bevételt, azt a KATA-alanynak (nyilatkozatában, illetve bevallásában) és az üzleti partnernek (következő év január hónapra vonatkozó adó- és járulékbevallásában) is be kell jelentenie a NAV felé. Az előző esetben a törvény (a NAV) megdönthető vélelmet állít fel: a kisadózónál munkaviszonyt vélelmeznek. 19

20 Kisadózó vállalkozók tételes adója (KATA) Bevallás, nyilatkozattétel: 6 mft alatt csak nyilatkozatot kell tenni; 6 mft felett bevallást kell tenni. Nyilvántartási kötelezettség: bevételi nyilvántartás. Számlázás: Számlázni kell! A számlán fel kell tüntetni, hogy Kisadózó. Helyi iparűzési adó alapja: önkormányzatonként 2,5-2,5 mft (időarányosan), általában bevallást sem kell tenni Kisvállalati adó (KIVA) December 20-ig lehet az EVA hatálya alá be-, alóla kijelentkezni, illetve a KIVA hatálya alá bejelentkezni a határidő jogvesztő! Adóalanyok lehetnek a) az egyéni cég, b) a közkereseti társaság, c) a betéti társaság, d) a korlátolt felelősségű társaság, e) a zártkörűen működő részvénytársaság, f) a szövetkezet és a lakásszövetkezet, g) az erdőbirtokossági társulat, h) a végrehajtó iroda, i) az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda, j) a szabadalmi ügyvivői iroda, k) a külföldi vállalkozó, l) a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy. 20

21 Kisvállalati adó (KIVA) Akkor választható a kisvállalati adó szerinti adózás, ha az átlagos statisztikai állományi létszám az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg a 25 főt; az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétel várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 500 millió forint időarányos részét; az adóévet megelőző két naptári évben az adózó adószámát az állami adóhatóság jogerősen nem törölte vagy függesztette fel; az adózó üzleti évének mérlegforduló napja december 31.; az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolóban a mérlegfőösszeg várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot. Kisvállalati adó (KIVA) Adóalap: az adózó pénzforgalmi szemléletű eredményének és a személyi jellegű kifizetéseknek az együttes összege, de legalább az utóbbi. Személyi jellegű ráfordításként a (garantált) minimálbér 112,5%-át kell figyelembe venni, ha a tagra jutó személyi jellegű ráfordítás ennél alacsonyabb. A vállalkozásba kívülről (pl. hitel) bevont pénzeszközök csökkentik, a kihelyezett pénzeszközök növelik az adóalapot. A nem a vállalkozás érdekében felmerülő ráfordítások növelik az adóalapot. 21

22 Kisvállalati adó (KIVA) Az adó mértéke: 16 % Év közben adóelőleget kell fizetni Adóbevallás: május 31. Helyettesített adónemek: Társasági adó Szociális hozzájárulási adó Szakképzési hozzájárulás HIPA egyszerűsített adóalap-megállapítási lehetőség: KIVA-alap 20 %-kal növelt összege Kisvállalati adó (KIVA) A kisvállalati adóalanyiság megszűnik: a bevételi értékhatár meghaladásának hónapját megelőző hónap utolsó napjával; a végelszámolás, a felszámolás, a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal; ha az adóalany végelszámolási vagy felszámolási eljárás nélkül szűnik meg, a megszűnés napjával; az adóalany átalakulását megelőző nappal; az adóhatósági határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző hónap utolsó napjával, ha az adóalany terhére számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért mulasztási bírságot jövedéki bírságot állapítottak meg; az adóalany adószámának alkalmazását felfüggesztő vagy törlő határozat jogerőre emelkedésének hónapját megelőző hónap utolsó napjával; a naptári negyedév utolsó napjával, ha az adóalany az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adó- és vámtartozása a naptári negyedév utolsó napján meghaladja az 1 millió forintot; a létszámváltozás hónapjának utolsó napjával, ha a létszámnövekedés miatt az adóalany átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladta az 50 főt. 22

Hírlevél. 2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó. 2013. január elsejétől megvalósul Magyarországon

Hírlevél. 2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó. 2013. január elsejétől megvalósul Magyarországon 1/2013 Hírlevél Szakképzési hozzájárulás Szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolásának változása Lehetővé válik az együttműködési megállapodás és a tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati

Részletesebben

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27.

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27. 2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló 2012. november 27. 1 Tartalom A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 7 I. Célok... 7 II. Javasolt intézkedések... 9 1. Személyi jövedelemadó...

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

Adótörvény változások 2012

Adótörvény változások 2012 Adótörvény változások 2012 A Parlament elfogadta a 2013 évi adótörvény-változások jelentős részét tartalmazó törvényjavaslatot, mely a több részletben bejelentett költségvetési megszorító csomag rendelkezéseit

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata)

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata) TÁJÉKOZTATÓ* a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvényről és a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről TÁJÉKOZTATÓ a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről Nem kell hozzá jóstehetség, hogy feltételezzük azt, hogy a vállalkozások

Részletesebben

Adóváltozások 2013 Egyes adónemekre, eljárási szabályokra vonatkozó változások ismertetése 2013- ra vonatkozóan

Adóváltozások 2013 Egyes adónemekre, eljárási szabályokra vonatkozó változások ismertetése 2013- ra vonatkozóan Adóváltozások 2013 Egyes adónemekre, eljárási szabályokra vonatkozó változások ismertetése 2013- ra vonatkozóan 2012.12.12. Fehér Zsóka 1 1. Személyi jövedelemadó 1995. évi CXVII törvény a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés

Részletesebben

wts hírlevél # 1.2012

wts hírlevél # 1.2012 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # 1.2012 fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a 2012. november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó Hírlevél 2012. év 13. szám 2012. december 20. Tartalom Számla kötelező adattartalma Módosulnak, illetve pontosításra kerülnek a számla tartalmi elemei. Pontosításra került, hogy mit kell a számlán feltüntetni

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Adóváltozások. A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen

Adóváltozások. A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen Adóváltozások 2013 A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen 1 Tartalomjegyzék Személyi jövedelemadó... 4 SZUPERBRUTTÓSÍTÁS KIVEZETÉSE... 4 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK... 4 EGYES MEGHATÁROZOTT JUTTATÁSOK...

Részletesebben

Vagyonőrként melyiket válasszam?

Vagyonőrként melyiket válasszam? Vagyonőrként melyiket válasszam? (felkínált lehetőségek a 2013. évi közterhek változásai tükrében) Egyre többször hangzik el a kérdés, hisz sürget az idő, decemberben a vállalkozásoknak dönteni kell, hogy

Részletesebben

2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK

2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK VEZINFÓ-TUDÁSTÁR online szakkönyv-sorozat Gottgeisl Rita 2013. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK VEZINFÓ Kiadó és Tanácsadó Kft. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja 1 VEZINFÓ-TUDÁSTÁR online szakkönyv-sorozat

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása Alapvető fogalmak, kérdések: - az egyes adónemek választására jogosultak köre - az adóalap meghatározása - a helyettesített adónemek 1. AZ EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Bevallás Társasági adó 2012. - 1229. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja Hi.: 2013. május

Részletesebben

Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től

Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től Adó, járulék, és egyéb változások 2013. január 01 től Munkavállalót terhelő adók és járulékok: SZJA (16 %) Nyugdíjjárulék (10%) MNYP tag esetén is! Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%) Pénzbeli

Részletesebben