HÉTközlap. Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja. Az emberi személy: a béke szíve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÉTközlap. Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja. Az emberi személy: a béke szíve"

Átírás

1 DECEMBER JANUÁRI ÖSSZEVONT SZÁM II. évfolyam 1. szám január 10. HÉTközlap Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja Megjelenik havonta az Izotóp Információs Társulás kiadásában Kivonat Õszentsége XVI. Benedek pápa üzenetébõl a béke világnapjára január 1. Az emberi személy: a béke szíve Az új év kezdetén szeretnék békét kívánni a nemzetek vezetõinek, felelõseinek, minden jóakaratú embernek. E jókívánsággal legfõképpen azokhoz fordulok, akik fájdalomban és szenvedésben élnek, akiket a fegyverek ereje és az erõszak fenyeget, akiknek semmibe veszik méltóságát, és emberi illetve társadalmi értelemben is felszabadulásukat várják. Békét kívánok a gyermekeknek, akik ártatlanságuk révén jósággal és reménnyel gazdagítják az emberiséget, fájdalmukkal pedig arra ösztönöznek, hogy igazságosságot és békét teremtsünk. Éppen a gyermekekre gondolva, különösen azokra, akiknek jövõjét lelkiismeretlen felnõttek gonoszságai és visszaélései árnyékolják be, azt szeretném, hogy a béke világnapja alkalmával figyelmünket e témára irányítsuk: Az emberi személy: a béke szíve. Meg vagyok gyõzõdve arról, hogy az ember iránti tisztelettel lehet elõmozdítani a békét, és a békét építve lehet megteremteni a hiteles, teljes humanizmus elõfeltételeit. Így készítünk elõ derûs jövõt az új nemzedékek számára. Folytatás a 18. oldalon

2 2 HÉTközlap Izotóp Információs Társulás január 10. A kezdetektõl napjainkig 8. rész Medencevizsgálatok 1999-ben a biztonsági elemzést segítendõ döntés születet arról, hogy két, már lezárt medence megnyitásra kerül. A vizsgálatok alapfeladata a több mint 20 évvel ezelõtt lerakott radioaktív hulladékok állapotának szemrevételezése és dokumentálása, a tároló szerkezetek építésekor alkalmazott betontechnológia rekonstruálása, a tároló lezárása során kialakított szigetelõ elemek állapotának és hatékonyságának vizsgálata és dokumentálása volt. A vizsgálatokhoz önálló feladatterv készült, amely szerint az RHFT eredeti kiépítésekor megépült, feltöltött, lezárt és ideiglenesen földtakarással lefedett tároló medencéi közül az A5 és A6 számút a szerkezet, a vízszigetelés és a beltartalom vizsgálatához meg kell bontani, a jelenlegi jellemzõik meghatározásával adatokat kell nyerni az építés során alkalmazott beton-receptúrára és a kb. 20 éves öregedés során bekövetkezett változásokra. A vizsgálandó medencék kiválasztása azon az alapon történt, hogy egy teljes terjedelmében kibetonozott 70 m3-es tároló cellát és egy térkitöltõ betonozást nem tartalmazó tároló cellát is vizsgálni lehessen. A feltárásra és a vizsgálati program elvégzésére márciusában került sor. A vizsgálati program legfontosabb elemei az alábbiak voltak: fotó- és videofelvétel a kijelölt területrõl: az eróziós nyomok és az állati behatolás mértékének rögzítése; fotó- és videofelvétel a földtakarás felületérõl; a betonfelület repedezettségének vizsgálata; gáz mintavétel a tárolómedencékrõl; fotó- és videofelvétel a medencék tartalmáról; mintavétel a beton fejrészbõl és a fedõpanelbõl (nyomószilárdság, betonöszszetétel, vízáteresztõ képesség, karbonizációs mélység, izotóp-szorpciós tulajdonságok meghatározása); dörzsmintavétel az A5 medence fenéklemezénél; mikrokamerás, endoszkópos vizsgálat a mélyebben fekvõ hulladékok állapotáról az A5 medencében. A feltárási munkák közvetlen tapasztalatai az alábbiak voltak. A teljes rendszer állapota az elõzetesen várt jellemzõkhöz képest sokkal jobb. A földtakarás alatt a bitumen szigetelõ-réteg teljesen ép, a takaró betonból csak kis területen és erõs mechanikai behatással választható el. A medencék lefedése az eredeti tervben szereplõ megoldáshoz közeli. A medencéken belül a hulladék jó minõségben, az eredeti csomagolás épségének megõrzésével maradt meg. Kismértékû felületi süllyedés, tömörödés valószínûleg az önsúlyból eredõen észlelhetõ. Az 1978-ban teljesen feltöltött medencében a zsákos hulladék jelenlegi szintje a peremtõl kb. 2-2,5 m-re van. A medencén belüli korrózió alacsonyabb mértékû, mint amit 20 év alatt atmoszferikus körülmények között várnánk. A betonszerkezeten belüli vasalás korróziója nem észlelhetõ. A teljes térfogatában cementkõvel kitöltött A6 medence felszínén zsugorodási, vagy igénybevételi repedezés nem észlelhetõ. Az A5 medence oldalfalának és fenéklemezének mikrokamerás vizsgálata, valamint a dörzsminta eredmények azt mutatják, hogy vízbehatolás, vagy felhalmozódás nem történt. A munkák befejezését követõen megtörtént a medencék visszazárása és szigetelése az eredeti állapotnak megfelelõen. A medencék állapota alapján megfogalmazható volt egy olyan program, amely a medencékbõl a hulladékokat kiemelve, átválogatva, tömörítve és újracsomagolva nemcsak az elhelyezés biztonságát növelné, hanem jelentõs tároló-térfogatot is felszabadítana. Dr. Ormai Péter

3 2007. január 10. HÉTközlap 3 Tartalom IIT A kezdetektõl napjainkig 8. 2 Galgamácsa Ez történt 2006-ban 4 Kisnémedi Ez történt 2006-ban 6 Ajándékcsomag rászorulóknak 7 Õrbottyán Ez történt 2006-ban 8 Civilek a felsõ házban 9 Szeretetünnep 9 Püspökszilágy Ez történt 2006-ban 10 Az önkormányzat hírei 10 Újabb lépésekkel közelebb 11 Vácegres Ez történt 2006-ban 12 Mennybõl az angyal 13 Tûzifa-kitermelés Vácegresen 13 Váchartyán Ez történt 2006-ban 14 Fejlõdés az oviban 15 Mulasztásos törvénysértés? 15 Váckisújfalu Ez történt 2006-ban 16 Mikulásvárás 17 Aranylakodalom 17 Újévi üzenet Az emberi személy: a béke szíve 1 Megye A megye megakadályozná 20 Nyílt levél 20 A patikán kívüli gyógyszerforgalmazás 21 Változás az inzulin-injekciók 21 Bûnüldözõ Furcsa öngyilkosság 22 Impresszum Szerkesztõk: Bertók László, Császár Attila Tipográfus: Valkóczi József Nyomda: T-MART Press Kft., Budapest Felelõs vezetõ: Körösvölgyi Tamás Szerkesztõség postacíme: 2101 Gödöllõ, Pf.: Hirdetésfelvétel: Kisfalvi Gabriella, (06 30) Kiadó: Izotóp Információs Társulás (I. I. T.) Nemes prémek, nemes célok Látok a metróban egy almát hámozás közben. Felette felirat: Az állattal is ezt tennéd? Ne vásárolj bundát! Nagyon diszkrét, túlontúl visszafogott plakát, és mint ilyen, szerintem hatástalan. Egyrészrõl az efféle finom utalás akkor, amikor egy hat éves gyerek is több ezer gyilkosságot látott már a tévében, semmit nem ér. Ki a csuda sajnál meg egy almát, amiért meghámozzák? Ha a nyers, brutális és kendõzetlen valóságot, magát az állatkínzást mutatnák be elrettentésül, akkor talán elérnék az ingerküszöböt. A másik hiba éppen a metró utazóit gyõzködni arról, hogy ne vegyenek bundát. Gyakorló tömegközlekedõként állítom, jellemzõen nem ugyanazokkal az emberekkel lehet találkozni a metrón, mint akikkel a szõrmekereskedésekben. A szõrmevásárlók egy másik kaszt tagjai, és legfeljebb akkor mennek föld alá, amikor luxusautóikkal behajtanak valamely mélygarázsba. Inkább a csupa márvány irodaházak, szállodák, elegáns bevásárlóközpontok, welness-központok, elit klubok környékén lett volna célszerû kampányolni bundaügyben. Mindazonáltal tiszteletreméltónak találom az állatvédõk humanista igyekezetét. Ha beütöm az internetes keresõbe a szót, hogy állatvédelem, egy sor tisztességes szándékú portált találok cikkekkel. Ezekben sokkoló információk olvashatók a tenyésztéssel kapcsolatos kínzásokról, hogy milyen embertelen körülmények között tartják és végzik ki a bundájukért tenyésztett állatokat, illetve miként tizedelik az orvvadászok a kipusztulóban lévõ nagymacskákat. De vajon azzal, hogy megkíséreljük lebeszélni a bundavásárlásról a rendszerváltás nyerteseit, vajon a lényegrõl beszélünk-e? Vagy csak a lelkiismeretünket próbáljuk meg nyugtatgatni Karácsony tájékán, amit mellesleg a fogyasztás ünnepévé tett a kereskedelem? A kihalóban lévõ nagymacskák alapvetõen az életterük beszûkülése miatt fogynak, és csak másodsorban az orvvadászok miatt. Az orvvadászatot a drákói szigor mérsékelhetné, de erre a harmadik világ korrupt államaiban aligha van remény. Jómagam például beszéltem olyan mongol természetvédelmi õrrel, akit azért rúgtak ki állásából, mert egy nemzeti parkban lebuktatott hópárducvadászokat (a hópárduc kihalóban van). Az orvvadászok történetesen egy fõvárosi politikus megrendelésére dolgoztak, a néptribun pedig bosszúból leszólt. Egyszóval a kihalóban lévõ állatoknak nincs idejük kivárni, míg valahogy lebeszéljük a bunda után sóvárgó nõket azok viselésérõl jóllehet meg kell mindent próbálni. Nagyobb baj a természetes élettér csökkenése, ami pedig ha áttételeken keresztül is, de elsõsorban a csak a profitra tekintettel levõ globális pénzhatalom bûne. A nagymérvû környezetszennyezést és globális klímaváltozást elõidézõ fogyasztói társadalmak nem maguktól alakultak ki. Azok létrejöttét lényegében a mindenároni növekedés közgazdasági doktrínája kényszerítette ki. Hogy tere legyen a növekedésnek, csökkentették a termékek élettartamát, megszüntették javíthatóságukat, miközben a reklámokon keresztül elhitették az emberekkel, hogy muszáj minden áron a legújabb tárgyat megvásárolniuk. Ez a gerjesztett, de finanszírozhatatlan fogyasztási igény az embereket (humánerõforrásokat) adósságcsapdába, munkahelyi függésbe sodorta, megszüntetve maradék autonómiájukat is. Az egyre nagyobb fogyasztás folyamatosan bõvülõ energiafelhasználást, nyersanyagéséget, szállítást, beruházásokat feltételez, ami tovább csökkenti a természetes élõhelyek megmaradási esélyeit, növeli a pazarlást és szennyezést. A világ tehetetlenül rohan a vesztébe. Globális kihatású olajháborúk sora, népesedési válság, természeti- és, szociális katasztrófák küszöbén állunk. Ehhez képest lebeszélni néhány gazdag nõt arról, hogy bundát vetessen magának lovagjával, marginális kérdés. A világ sorsát valóban meghatározó nemzetközi tõke megfoghatatlan tagjait valami egészen másról kellene meggyõzni, ami persze alighanem lehetetlen. Õket nem a pesti metróban kell keresni. De ha találkozik velük mégis valaki, kérem, beszélje le õket a bundavásárlásról is! Bertók László

4 4 HÉTközlap január 10. Galgamácsa Ez történt 2006-ban Aszfalton járva A tavasz beköszöntével elkezdõdött az Arany János utca (Magtár utca Hunyadi utca) felújítása. A kivitelezési munkálatokat elnyert cég pályázat útján arra kapott megbízást, hogy mintegy háromszáz méteren kiszélesítse a falut és az Újtelepet összekötõ utat. A munkálatok során a gyalogosok számára járdát is építettek, valamint a Galga árterét átszelõ aszfaltút alatt három áteresz is megvalósul. A hídhoz, annak bonyolult szerkezete miatt, nem nyúlnak a kivitelezõk. Az új útburkolatra forgalomkorlátozás lépett életbe, arra nagyméretû buszokkal, illetve teherautókkal nem lehet behajtani. A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács még szeptember 20-i ülésén döntött a szilárd burkolatú közút felújításának támogatásáról. Ugyancsak aszfaltoztak a galgamácsai óvoda elõtt, ahol a korábbi földes útpadkát számolták fel. A kicsiket szállító szülõknek így nem kell az esõs idõben bokáig járniuk a sárban, ugyanis mintegy 8-10 személyautó tud kényelmesen parkolni az intézmény elõtt. Az önkormányzat a három millió forintos beruházással megoldotta a csapadékvíz elvezetését is, a parkoló alatt áteresz vezeti le a lehullott esõvizet. Közös zászló alatt Interjút közöltünk a galgamácsai szlovák önkormányzat vezetõjével Galgamácsán eddig nem volt kisebbségi önkormányzat, az õszi önkormányzati választásokat megelõzõen azonban kiderült, 32 magát szlovák nemzetiségûnek valló polgára van a községnek. A szlovák kisebbségi önkormányzat vezetõje egy ambiciózus fiatalember lett, akit többek között az elõzményekrõl és a célokról kérdeztünk. Társberuházói megállapodást kötött egymással Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu, Püspökszilágy és Kisnémedi községek a települések szennyvíztisztításának és elvezetésének közös megvalósítására. A dokumentumot a jegyzõk is ellátták kézjegyükkel, hogy az októberi önkormányzati választások végeredménye se tudja befolyásolni a közmûhálózat létrejöttét. A lakosság igénye és a településvezetõk szándéka évek óta meg van, meg volt a szennyvíz kezelésére, azonban jórészt a törvényi szabályzók és a beruházáshoz szükséges anyagi erõforrások hiánya okozták a környezetkímélõ eljárás megvalósítását. Bagyánszki János elmondta: mindössze három éve él Galgamácsán, családjuk egy szlovákok lakta községbõl, Csomádról költözött ide. Felmenõi tótok, a családi hagyomány pedig úgy tartja, hogy 1723-ban, III. Károly király telepítette be az õsöket a felvidékrõl Csomádra. Nagyjából ekkoriban jelentek meg szlovák telepesek Vácegresen, és vélhetõen Galgamácsán is, illetve a környezõ településeken. Jellemzõ, hogy a betelepítéseknél ügyeltek arra, hogy elhintsék a vallási és nyelvi különbség magvát azzal, hogy ahol katolikus magyar volt a többség, oda feltétlenül evangélikus szlovákokat raktak, ahol református magyarok éltek, oda katolikus szlovákokat. Ráadásul a betelepített szlovákok közt sok igen jó módú család volt, ami tovább fokozta az ellenérzéseket irántuk. Sokáig a környék etnikai csoportjai nem is érintkeztek egymással. Ez a széttagoltság máig érezteti hatását, igaz, ma már nem etnikai alapon, mivel a szlovákok jórészt asszimilálódtak. Az emberek viszont megszokták, hogy túlságosan elszigetelõdjenek egymástól. Dudás Juli, amikor festményein megörökítette a színes szlovák népviseletû embereket, sokan haragudtak rá, féltve a helyi magyarság fehér népviseletét. Arra a kérdésünkre, hogy érez-e ma etnikai feszültséget a településen azt felelte: egyáltalán nem. Amikor például társaságban szóba kerül, hogy õ elmagyarosodott szlovák, aki ugyan odahaza már nem beszél szlovákul, viszont büszke arra, hogy Kossuth zászlaja alatt rengeteg szlovák harcolt, a legtöbben megértik e kettõs identitás mibenlétét. Egyszerûen szlovák származású magyar hazafinak tartja magát.

5 2007. január 10. HÉTközlap 5 Galgamácsa Felújították és kiállították a 100 éves tûzoltófecskendõt A Mûvelõdési Ház megérett a felújításra Vízáradat nem elõször A meghívott vendégek között volt többek között Horváth Zoltán ezredes, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetõje, Medla Zoltán alezredes a Gödöllõ Város Tûzoltóság vezetõje, Tóth Gábor országgyûlési képviselõ és Csiba Tibor esperes, aki megáldotta a 100 éves tûzoltó fecskendõt. A kiállításra nem kerülhetett volna sor Drexler Gyõzõ muzeológus és Kovács József munkatárs nélkül, akik irányították és végrehajtották a kivitelezést. Így a kiállított, 1904 körül készült, éppen 100 éves tûzoltófecskendõ ismét eredeti pompájában látható a település önkormányzatának udvarán. A XX. század elején, a szalma- és zsúpfedeles házak korában különösen fontos volt a falvakban az önkéntes tûzoltóság jelenléte. Galgamácsán is volt és jól mûködött ez a szervezet ben javították utoljára a rézkarcon is látható fecskendõt, akkor még a település gyermekei játszottak rajta. Az épületet még a 60-as években tervezték, de azóta nem tatarozták. Életveszélyessé vált a ház teljes elektromos hálózata, a lábazatot alámosta a csapadékvíz és egyes nyílászárók, mint például a hátsó bejárati ajtó, tönkrement. Az önkormányzat az Információs Izotóp Társulás (IIT) erre a célra felhasználható pénzébõl 2006-ban megkezdte a villamos-gépészeti rekonstrukciós munkálatokat, kicserélték az összes biztosítótáblát, kapcsolót, vezetéket, sõt az épület díszkivilágításához szükséges elõmunkálatok is befejezõdtek, valamint a színpadi fénytechnika is megújult. A homlokzati armatúrákra most nem jutott fedezet, azokat egy késõbbi idõpontban vásárolják meg és szerelik fel az épületre. Így is a munkálatoknak csak ez a szelete elérte a négymillió forintot. A lábazatot új járdával védik az esõtõl és az átázástól és kicserélték a pincerész ablakait is. A Mûvelõdési Ház teljes renoválása három pénzügyi fázisból valósul meg, amelynek összköltsége megközelíti a húszmillió forintot. Nagyszombaton a felhõszakadás következtében hatalmas vízár zúdult le a lakótelep és a temetõ közti úton, teljesen megtöltve a vízelvezetõ árkot. A rohanó víztömeg mindent elsodort, ami az útjába került és még a támfal feletti a kanyar után egy lakóházat is elöntéssel fenyegetett. Az önkormányzat, a környékbeliek és a tulajdonosok homokzsákokkal, fatáblákkal próbálták meg befolyásolni a víz útját. Majdnem teljes sikerrel, hiszen így csak az ingatlan udvarán folyt át a nagy mennyiségû csapadékvíz. Az úttest jobb oldalán lévõ járdát azonban helyenként teljesen alámosta az esõ és az átereszek egy része is megrongálódott. Pesti Klára polgármester asszony a kárt bejelentette a Pest Megyei Katasztrófavédelemnek, illetve a területfejlesztési kht. szakembereinek. Galgamácsa a történtekre hivatkozással 18 millió forint támogatást igényelt az erre a célra fenntartott költségvetési vismajor keretbõl, amit a település meg is kapott. Galgamácsa község adatai Terület: 4331 hektár Lakosság: 1948 fõ Lakások száma: 734 Kistérség: Veresegyházi Önkormányzat címe: 2183, Petõfi u Polgármester: dr. Pesti Klára Jegyzõ: Kovács Miklósné cím: Weboldal:

6 6 HÉTközlap január 10. Kisnémedi Ez történt 2006-ban Sportlegendák jártak Kisnémediben A magyar sport legendás alakjai, Buzánszki Jenõ és Kárpáti György élménybeszámolót tartottak a kisnémedi mûvelõdési házában. Az egykori sportóriások arra buzdították a népes hallgatóságot, Nagyszabású nyugdíjas-találkozó hogy a áprilisi választásokon olyan politikai erõt támogassanak, amely értékrendjénél fogva közel áll a sporthoz, annak nem csak üzleti, hanem társadalomépítõ jelentõségét is elismeri. Már napokkal július 15-e elõtt lázas készülõdés volt Kisnémediben. Különbözõ csoportok alakultak a vendégek ellátására, fogadására, kísérésére. Az asszonyok mellett a helybéli férfiak is szerepet kaptak a programok lebonyolításában, jórészt rendezõként. A példát, az ötletet Tápiószecsõ adta, ahol minden évben megrendezik az Életet az Éveknek Szövetség találkozóját. Ott is megjelennek a civil szervezetek képviselõi, a baráti társaságok. A mûsor alatt Davcsó Károlyné fõtitkárt arról faggattuk, milyennek látja saját kis csapatát, a helyi emberek egymáshoz fûzõdõ kapcsolatát és azt, miként mûködik az egyesület. Mint fogalmazott: ben alakultak. Elsõ körben Fódi Márta, a település háziorvosa volt a szervezet elnöke, jó ideje azonban a polgármester, Edelman György látja el ezt a tisztséget. Örömmel újságolta, van saját klubházuk, ahová a programok megtartása mellett taggyûléseket és beszélgetések hívhatnak össze. A ma már száztagú egyesület egy kis létszámú csoportból alakult, cégbírósági bejegyzéssel rendelkeznek és bár jelképes, csupán ötszáz forint az éves tagdíj, komolyabb pénzek felett diszponálnak. Mindezt az önkormányzat támogatásával és pályázatok révén érték el. Falugyûlést tartottak Kisnémediben Továbbra is az elkövetkezendõ négy év legfontosabb feladatai közé sorolta a település polgármestere a szennyvíz-elvezetést, amit rendelet és határidõ szabályoz. A hálózat telephelye Aszódon lesz, itt épül majd meg a tározó-rendszer és a tisztítómû jelentette be Edelman György. Ami bizonyosra vehetõ, hogy a bekötésbõl fakadó költség háztartásonként, mintegy öt éven át, havi ezer forintos kiadást jelent majd a szennyvíz-díjon túlmenõen. Az önkormányzat mindehhez további 50 millió forintot biztosít, aminek a fedezete rendelkezésre áll. Edelman György jelezte: még ebben a ciklusban rendbe hozzák az orvosi rendelõt. Ugyanis sem az épület, sem pedig a berendezések nem felelnek meg a kor elvárásainak. Az átalakítás és fejlesztés költségigénye 180 millió forint lesz, amit három év alatt kíván kigazdálkodni a testület. Errõl már korábban határoztak a képviselõk. A változás a jelenlegi helyzethez képest több újdonságot is tartalmaz. Az épületben helyet kap majd egy patika, egy fogászat és olyan helyiségek is megépülnek, mint az orvos-beteg kapcsolatát segítõ szoba, külön gyermekváró, pelenkázó, de az autóval érkezõk sem panaszkodhatnak, számukra parkoló épül majd.

7 2007. január 10. HÉTközlap 7 Kisnémedi Ajándékcsomag rászorulóknak Karácsonykor nekik is jutott a bõség kosarából Egy szebb és élhetõbb település Három és fél utca felújítását, aszfaltozását végeztette el Kisnémedi Önkormányzata. A pályázat útján elnyert pénzekbõl új burkolatot kapott a Rákóczi, a Zrínyi, a Petõfi utca felsõ szakasza, valamint a Szabadság utca. A Liszt Ferenc utca pedig földútból lett jól járható aszfaltúttá. A project összesen 21,3 millió forintba került, amibõl új kopóréteget húztak a már megviselt, töredezett útfelületekre. Így megszûntek a nyomvályúk, a kátyúk, továbbá szegélyt és rézsût alakítottak ki az építõk. Mûszaki paramétereit tekintve az utak kétszáz autó forgalmát képesek átereszteni naponta. Hegyi Ágnes jegyzõasszonytól megtudtuk, hogy a település tizenhat utcájának több mint tizenhat százaléka épült át a beruházás révén. Nem árt tudni, hogy Kisnémediben a belterületi utak teljes hossza méter, ebbõl 1903 méter kapott új aszfaltréteget. 25 rászoruló gyermek kapta meg még a Szentestét megelõzõen a karácsonyi élelmiszercsomagot. Az ajándékozást a Gyermekétkeztetési Alapítvány XII. Karácsonyi Élelmiszercsomag Küldõ Akciója keretében bonyolították le a szervezõk. A közel 20 kg-os dobozok hasznos tartalommal lepték meg a gyermekeket. Volt bennük többek között 3 liter Sió üdítõ, vaníliás karika, 4 kilogramm vitaminozott liszt, spagetti, ropogós piskóta, majdnem fél kilo szaloncukor és készétel konzerv. A pályázaton induló Kisnémedi Önkormányzat az elosztóhelyen vette át a csomagokat és azokat a falukarácsony alkalmával adta át a rászorulóknak. Az ajándékcsomagot olyanoknak állították össze, akiknek a téli szünetben otthoni étkezésük megoldatlan vagy problémás volt. Az akciót a Gyermekétkeztetési Alapítvány a személyi jövedelemadók 1%-nak az alapítvány számára történõ odaítélésébõl finanszírozta. Bemutatkozott az új iskolaigazgató Szeptember 1-jétõl a település iskolájának új igazgatója van. Tüskés Gabriella tanítóként és matematika szakos tanárként 25 éves tanítási és 10 éves vezetõi gyakorlattal rendelkezik. Részt vett a Hajdu matematika tankönyvcsalád elkészítésében lektorként, a késõbbiek során szerzõként is, és a tankönyvcsaládhoz tartozó módszertant az ország jó néhány iskolájában oktatta már. Közoktatási szakértõként a veresegyházi kistérségben és az ország más területein is végezett és végez szakértõi munkákat. Kisnémedi község adatai Ismét teltház mellett tartotta a település a falukarácsonyt. Elõször a helyi kisiskolások adták elõ mûsorukat, majd pedig komolyzenei hangverseny szórakoztatta az egybegyülteket. Terület: 1384 hektár Lakosság: 691 fõ Lakások száma: 294 Irányítószám: 2165 Kistérség: Váci Önkormányzat címe: 2165 Kisnémedi, Fõ u. 5. Telefon: (06 27) Fax: (06 27) cím: Polgármester: Edelman György Jegyzõ: Hegyi Ágnes

8 8 HÉTközlap január 10. Õrbottyán Ez történt 2006-ban Õrbottyán új testvértelepülése egy felvidéki magyar község, a Nyitra melletti Kalász lett. Az errõl szóló együttmûködési megállapodást március 12- én írták alá a kalászi polgármesteri hivatalban. A március 15-ei ünnepségeken leplezték le a Hõsök terén felállított négy kopjafát, Sebestyén Zoltán mogyoródi fafaragó mester alkotását. A kopjafák az 1848-as szabadságharcnak, az I., illetve II. világháború magyar hõseinek és 1956 mártírjainak állít emléket. Az önkormányzat Környezet-, és Természetvédelmi Bizottsága szervezésében nagyszabású személtgyûjtési akció volt április 1-jén, szombaton. Az akcióban részt vevõ jóakaratú polgárok több teherautónyi szemetet szedtek össze a nagyközség bel- és külterületein, az üdülõterület és a strand környékén. Rangos vízügyi szakemberek részvételével Kvassay-emlékünnepség és koszorúzás volt június 9-én. Az Õrbottyán temetõjében nyugvó, 106 éve született nagy vízépítõ mérnök, Kvassay Jenõ munkásságát Ányos József, a Magyar Víziközmû Szövetség elnöke idézte fel elõadásában. A lakossági igények regisztrálása után új rendezési tervet fogadott el az önkormányzat. Július 1-jén elkészült Õrbottyán nyugdíjasháza, a Kvassay Jenõ Klubház. A 86 négyzetméteres alapterületû épület közadakozásból és szponzorációkból épült fel. Az építkezésben megszervezésében kiemelkedõ szerepe volt Béres Istvánnak, a klub vezetõjének. Hivatalosan augusztus 20-án adta át Kereskényi János polgármester az új bottyáni óvodát, majd aszfaltburkolatot kapott a parkolója is. Az önkormányzati választásokon Õrbottyán nagyközség választópolgárai új polgármestert választottak Cserepka András személyében. A nagy önkormányzati múlttal rendelkezõ polgármester a civil szervezetekkel való szorosabb együttmûködést, ennél fogva kevesebb népszerûtlen döntést ígért választóinak. Az év végén pótköltségvetés készült, amit az tett indokolttá, hogy az elõzõ költségvetésbe tervezett bevételek nem teljesültek. A 240 milliós bevétel kiesése jelentõs hiányt okozott az önkormányzat kasszájában.

9 2007. január 10. HÉTközlap 9 Õrbottyán Civilek a felsõ házban A polgármester társadalmi szervezetekhez fordult A nagyközség polgármestere, Cserepka András az újév elsõ munkanapján levéllel fordult ahhoz a Veritas Jogvédõ Kommunikációs és Településfejlesztési Alapítványhoz, amely az elmúlt hónapokban többször felajánlotta, hogy életre hívja a Civil Fórumot abból a célból, hogy együttesen képviselhessék magukat az õrbottyáni civil szervezetek a település közéletben. Megszólította a helyi civil- és egyéb szervezeteket, közösségeket a csatlakozásra. A polgármester reményei szerint létrejöhetne egy olyan, civilekbõl álló felsõház Õrbottyánban, amely révén az önkormányzati képviselõ-testületi munka még jobban összhangba kerülhetne a település lakosságának igényeivel. A polgármester kezdeményezése nem új keletû, a választási kampány során is bejelentette ezen szándékát a helyi szervezetek felé jelezve, hogy ez vezetõi munkastílusának alapvetõ eleme. Érdeklõdésünkre elmondta, hogy elképzelése szerint a Civil Fórum mindig megkapná elõzetes véleményezésre a képviselõ-testület elé kerülõ fontosabb javaslatokat, így noha a döntéshozatal továbbra is a képviselõk joga és felelõssége maradna az egyes döntések esetleges buktatóira még idõben fény derülne, a meghozott döntések pedig szélesebb lakossági támogatást élvezhetnének. A levél tanúsága szerint a testület idei elsõ feladatai, amelyekkel kapcsolatban már kikérnék a társadalmi szervezetek véleményét, a következõk: Az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési szabályzatának megalkotása, beépítve az említett együttmûködés szabályait. A testület 2007-évi Munkaterve, ami felölelné a közösségi munka minden területét. A 2007-es költségvetés összeállítása, ami magába foglalja az együttmûködni szándékozó szervezetek terveit annak támogatását, a közös feladatmegoldás finanszírozását. A hosszút távú Rendezési terv felülvizsgálata. A négy évre szóló Ciklusprogram. Az együttmûködéshez mindenekelõtt az kell emeli ki a polgármester hogy a nagyközség társadalmi szervezeteit összefogó, valóban demokratikus, a szervezetek tényleges súlyát tükrözõ Civil Fórum létrejöjjön, és kialakítsa az álláspontját a település életével kapcsolatos egyes kérdésekben. A Civil Fórum arra is jó vélekedik Cserepka András hogy tisztázódjon az együttmûködési szándék és annak lehetõsége a helyi szervezetek között illetve a szervezetek és a képviselõ testület között. A kommunális adó emelkedik, az iparûzési marad Az õrbottyáni képviselõ-testület döntése értelmében 2007 január 1-tõl az éves kommunális adó háztartásonként 6000 forintról 9000 forintra emelkedik, amelyet két részletben kell befizetni. A megemelt összeg még mindig elmarad a maximálisan kiróható 12 ezer forintos felsõ határtól, de ezzel 7,5 millió forinttal csökken a település mûködési hiánya. Információink szerint a testület elõtt két lehetõség állt. Vagy megszüntetik a lakossági szemétszállítás költségeihez történõ 20 százalékos önkormányzati hozzájárulást, vagy ennek fedezetére megemelik a kommunális adót, és ez utóbbi mellett döntöttek. Sajnálatos, hogy a megemelt kommunális díj különbözetébõl még a szemétszállítás lakossági támogatása sem fedezhetõ, a kommunális adóbevétel pedig nem, elegendõ a település éves közvilágítási díjára. Az iparûzési adó mértékén ugyanakkor nem változtattak. Ez az adó maradt az árbevétel után fizetendõ 1,9 százalékos szinten, amibõl 30 millió forint körüli bevételre számít az önkormányzat. Szeretetünnep Karácsony elõtt tartották meg a Községi Falukarácsonyt a központi iskolában. Az ünnepségen gyerekek, iskolai csoportok, a helyi egyházi közösségek adtak elõ karácsonyi mûsort, illetve megajándékozták a közönség soraiban helyet foglaló idõs embereket. Az ünnepre készülve Cserepka András polgármester köszöntötte a jelenlévõket, majd Eszlényi László evangélikus lelkipásztor adott áldást a jelenlévõkre, a település családjaira. Õrbottyán nagyközség adatai Terület: 2737 hektár Lakosság: 6000 fõ Lakások száma: 2462 Kistérség: Veresegyházi Önkormányzat címe: 2162 Õrbottyán, Fõ u. 63. Telefon/fax: (06 28) , (06 28) cím: Weboldal: Polgármester: Cserepka András Jegyzõ: Babinszki Edit

10 10 HÉTközlap január 10. Püspökszilágy Ez történt 2006-ban Az év elején új funkciókkal bõvült a Mûvelõdési ház: a színházterem mellett felfrissülõ kínálattal költözött be a könyvtár, megnyílt a Teleház, az internet-kávéház, a kondicionáló terem és helyet kaptak különbözõ civil szervezetek is. Elkezdõdött az árok és útrekonstrukció. A község lakosságának idegeit egy névtelen feljelentõ borzolta, aki képes volt rekord mennyiségû, mintegy 250 feljelentést tenni különbözõ ügyekben. A jelenség nyilvánosságra hozatala után a feljelentések megszûntek. Beszakadt a Táncsics Mihály utca a kukásautó alatt március 15-én. Mint kiderült, egy százötven éves, régen elfeledett alagút omlott be. szórakoztató programokban nem volt hiány. Átadták Püspökszilágy díszburkolattal felújított fõterét a templom elõtti parkolóval. Márciusban megalakult a Magyar Tölgy Egyesület, amely célul tûzte maga elé a környék környezeti értékeinek megõrzését, horgásztavak létrehozását, az idegenforgalom elõsegítését. Július végére elkészültek a honvédségi lõtér felé vezetõ út felújításával. A Magyar Tölgy Egyesület elhatározta, hogy táblák kihelyezésével segíti a turisták tájékozódását, és hogy lépéseket tesznek egy erdei iskola létrehozása érdekében. A környezõ erdõk változatos élõvilága alkalmas tanösvény kialakítására, erdészekrõl elnevezett pihenõhelyekkel, kilátóval, tantermekkel, diákszállással. A választások elõtt Tordai Sándor polgármester ismertette programját. E szerint többek között az oktatás fejlesztését, a gyermekorvosi rendelés megvalósítását, az Erdei iskola megteremtését, sportöltözõ felújítását, csatornázást, szelektív hulladékgyûjtést, új temetõi parcella kialakítását ígérte a következõ ciklusra. A falu szavazópolgárai újraválasztották Tordai Sándort. Tovább folytatódott a Málnafesztivál hagyománya 2006-ban. Jóllehet málnát nem sokat lehetett találni a fesztiválon, A polgármester a Kistérségi Tanács ülésén a környezõ települések aktívabb együttmûködésére tett javaslatot az adottságok jobb idegenforgalmi kihasználása érdekében. A javaslatnak egyenlõre nem volt sok foganatja, de Tordai nem adta fel Az önkormányzat hírei Püspökszilágy önkormányzata számára a 2006-os gazdasági év adósság nélkül ért véget. Mivel az állami normatívák továbbra sem fedezik az önkormányzati feladatok ellátásának költségeit, az önkormányzat 2007-ben is beadja pályázatát az önhibájukon kívül hátrányos helyzetû települések (ÖNHIKI) állami támogatására. Ezen az úton 2006-ban 19 millió forintos támogatásban részesült a község, amivel a szabályoknak megfelelõen az intézmények mûködtetéséhez járult hozzá a központi költségvetés. A képviselõ testület döntött a polgármesteri hivatal körjegyzõséggé alakításáról. Ennek eredményeként hamarosan Penc és Püspökszilágy közös körjegyzõségben mûködik a jövõben, ami javíthat mind a térségi együttmûködésen, mind a költséghatékonyságon. A püspökszilágyi önkormányzat idei feladatai között kiemelt helyen szerepel további ingatlanok megszerzése a fejlesztés céljaira. Továbbra is folyamatban van az egyeztetés a Honvédelmi Minisztériummal a honvédségi ingatlan teljes, vagy részbeni átadásáról. A megegyezés azért húzódik, mert idõközben nyugállományba helyezték azokat a tábornokokat, akiket a miniszter korábban kijelölt az ügy bonyolítására, ráadásul érintett katonai alakulatok összevonása is éppen most zajlik. A közeli napokban azonban egy újabb találkozó lesz illetékesekkel, amelyen talán elõre tud lépni az önkormányzat az ingatlan, és a hozzá tartozó több hektárnyi terület átadása ügyében. A megállapodás után az egész völgy sok változáson fog átmenni.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat Gazdasági programjára

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-9/2015.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-án,

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. Telefon: 99/532-040, Fax: 99/532-041 E-mail: jegyzo@pereszteg.hu honlap: www.pereszteg.hu JEGYZŐKÖNYV Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Számviteli beszámoló A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Kaszap István Alapítvány Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévben Alapítványunk nem részesült költségvetési

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 386-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1136-9/2013. 1. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE Február 1. Kazár község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi ülésterve 2. Kazár Község Önkormányzatának 2010-2014 közötti

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN.

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN. KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN. 1.Lakóhelyi Környezet és településfejlesztés 2002. október - november. - Lakossági összefogással, gyalogos utak építése ill. felújítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről /Egységes szerkezetben 2007. 07. 18./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Tompaháti lovas nap 2011

Tompaháti lovas nap 2011 á z h i y g e k e r e D Hírek szám. I -V m a y fol. év I I X. 2011 us uszt Aug er emb t p e Sz t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 24-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Dobos István alpolgármester, Tőzsér András képviselő, Nagy István képviselő Molnár Lászlóné

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1136-8/2013. 1. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:139-7/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014 2 1. FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ELHELYEZKEDÉSE A község közigazgatási területe: 7.734 hektár 6.334 m2 Közigazgatási határai: - Északon Szilvásvárad,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1/h. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Titán Sport

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről. Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-11/2014.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 29-én,

Részletesebben