HÉTközlap. Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja. Az emberi személy: a béke szíve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÉTközlap. Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja. Az emberi személy: a béke szíve"

Átírás

1 DECEMBER JANUÁRI ÖSSZEVONT SZÁM II. évfolyam 1. szám január 10. HÉTközlap Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja Megjelenik havonta az Izotóp Információs Társulás kiadásában Kivonat Õszentsége XVI. Benedek pápa üzenetébõl a béke világnapjára január 1. Az emberi személy: a béke szíve Az új év kezdetén szeretnék békét kívánni a nemzetek vezetõinek, felelõseinek, minden jóakaratú embernek. E jókívánsággal legfõképpen azokhoz fordulok, akik fájdalomban és szenvedésben élnek, akiket a fegyverek ereje és az erõszak fenyeget, akiknek semmibe veszik méltóságát, és emberi illetve társadalmi értelemben is felszabadulásukat várják. Békét kívánok a gyermekeknek, akik ártatlanságuk révén jósággal és reménnyel gazdagítják az emberiséget, fájdalmukkal pedig arra ösztönöznek, hogy igazságosságot és békét teremtsünk. Éppen a gyermekekre gondolva, különösen azokra, akiknek jövõjét lelkiismeretlen felnõttek gonoszságai és visszaélései árnyékolják be, azt szeretném, hogy a béke világnapja alkalmával figyelmünket e témára irányítsuk: Az emberi személy: a béke szíve. Meg vagyok gyõzõdve arról, hogy az ember iránti tisztelettel lehet elõmozdítani a békét, és a békét építve lehet megteremteni a hiteles, teljes humanizmus elõfeltételeit. Így készítünk elõ derûs jövõt az új nemzedékek számára. Folytatás a 18. oldalon

2 2 HÉTközlap Izotóp Információs Társulás január 10. A kezdetektõl napjainkig 8. rész Medencevizsgálatok 1999-ben a biztonsági elemzést segítendõ döntés születet arról, hogy két, már lezárt medence megnyitásra kerül. A vizsgálatok alapfeladata a több mint 20 évvel ezelõtt lerakott radioaktív hulladékok állapotának szemrevételezése és dokumentálása, a tároló szerkezetek építésekor alkalmazott betontechnológia rekonstruálása, a tároló lezárása során kialakított szigetelõ elemek állapotának és hatékonyságának vizsgálata és dokumentálása volt. A vizsgálatokhoz önálló feladatterv készült, amely szerint az RHFT eredeti kiépítésekor megépült, feltöltött, lezárt és ideiglenesen földtakarással lefedett tároló medencéi közül az A5 és A6 számút a szerkezet, a vízszigetelés és a beltartalom vizsgálatához meg kell bontani, a jelenlegi jellemzõik meghatározásával adatokat kell nyerni az építés során alkalmazott beton-receptúrára és a kb. 20 éves öregedés során bekövetkezett változásokra. A vizsgálandó medencék kiválasztása azon az alapon történt, hogy egy teljes terjedelmében kibetonozott 70 m3-es tároló cellát és egy térkitöltõ betonozást nem tartalmazó tároló cellát is vizsgálni lehessen. A feltárásra és a vizsgálati program elvégzésére márciusában került sor. A vizsgálati program legfontosabb elemei az alábbiak voltak: fotó- és videofelvétel a kijelölt területrõl: az eróziós nyomok és az állati behatolás mértékének rögzítése; fotó- és videofelvétel a földtakarás felületérõl; a betonfelület repedezettségének vizsgálata; gáz mintavétel a tárolómedencékrõl; fotó- és videofelvétel a medencék tartalmáról; mintavétel a beton fejrészbõl és a fedõpanelbõl (nyomószilárdság, betonöszszetétel, vízáteresztõ képesség, karbonizációs mélység, izotóp-szorpciós tulajdonságok meghatározása); dörzsmintavétel az A5 medence fenéklemezénél; mikrokamerás, endoszkópos vizsgálat a mélyebben fekvõ hulladékok állapotáról az A5 medencében. A feltárási munkák közvetlen tapasztalatai az alábbiak voltak. A teljes rendszer állapota az elõzetesen várt jellemzõkhöz képest sokkal jobb. A földtakarás alatt a bitumen szigetelõ-réteg teljesen ép, a takaró betonból csak kis területen és erõs mechanikai behatással választható el. A medencék lefedése az eredeti tervben szereplõ megoldáshoz közeli. A medencéken belül a hulladék jó minõségben, az eredeti csomagolás épségének megõrzésével maradt meg. Kismértékû felületi süllyedés, tömörödés valószínûleg az önsúlyból eredõen észlelhetõ. Az 1978-ban teljesen feltöltött medencében a zsákos hulladék jelenlegi szintje a peremtõl kb. 2-2,5 m-re van. A medencén belüli korrózió alacsonyabb mértékû, mint amit 20 év alatt atmoszferikus körülmények között várnánk. A betonszerkezeten belüli vasalás korróziója nem észlelhetõ. A teljes térfogatában cementkõvel kitöltött A6 medence felszínén zsugorodási, vagy igénybevételi repedezés nem észlelhetõ. Az A5 medence oldalfalának és fenéklemezének mikrokamerás vizsgálata, valamint a dörzsminta eredmények azt mutatják, hogy vízbehatolás, vagy felhalmozódás nem történt. A munkák befejezését követõen megtörtént a medencék visszazárása és szigetelése az eredeti állapotnak megfelelõen. A medencék állapota alapján megfogalmazható volt egy olyan program, amely a medencékbõl a hulladékokat kiemelve, átválogatva, tömörítve és újracsomagolva nemcsak az elhelyezés biztonságát növelné, hanem jelentõs tároló-térfogatot is felszabadítana. Dr. Ormai Péter

3 2007. január 10. HÉTközlap 3 Tartalom IIT A kezdetektõl napjainkig 8. 2 Galgamácsa Ez történt 2006-ban 4 Kisnémedi Ez történt 2006-ban 6 Ajándékcsomag rászorulóknak 7 Õrbottyán Ez történt 2006-ban 8 Civilek a felsõ házban 9 Szeretetünnep 9 Püspökszilágy Ez történt 2006-ban 10 Az önkormányzat hírei 10 Újabb lépésekkel közelebb 11 Vácegres Ez történt 2006-ban 12 Mennybõl az angyal 13 Tûzifa-kitermelés Vácegresen 13 Váchartyán Ez történt 2006-ban 14 Fejlõdés az oviban 15 Mulasztásos törvénysértés? 15 Váckisújfalu Ez történt 2006-ban 16 Mikulásvárás 17 Aranylakodalom 17 Újévi üzenet Az emberi személy: a béke szíve 1 Megye A megye megakadályozná 20 Nyílt levél 20 A patikán kívüli gyógyszerforgalmazás 21 Változás az inzulin-injekciók 21 Bûnüldözõ Furcsa öngyilkosság 22 Impresszum Szerkesztõk: Bertók László, Császár Attila Tipográfus: Valkóczi József Nyomda: T-MART Press Kft., Budapest Felelõs vezetõ: Körösvölgyi Tamás Szerkesztõség postacíme: 2101 Gödöllõ, Pf.: Hirdetésfelvétel: Kisfalvi Gabriella, (06 30) Kiadó: Izotóp Információs Társulás (I. I. T.) Nemes prémek, nemes célok Látok a metróban egy almát hámozás közben. Felette felirat: Az állattal is ezt tennéd? Ne vásárolj bundát! Nagyon diszkrét, túlontúl visszafogott plakát, és mint ilyen, szerintem hatástalan. Egyrészrõl az efféle finom utalás akkor, amikor egy hat éves gyerek is több ezer gyilkosságot látott már a tévében, semmit nem ér. Ki a csuda sajnál meg egy almát, amiért meghámozzák? Ha a nyers, brutális és kendõzetlen valóságot, magát az állatkínzást mutatnák be elrettentésül, akkor talán elérnék az ingerküszöböt. A másik hiba éppen a metró utazóit gyõzködni arról, hogy ne vegyenek bundát. Gyakorló tömegközlekedõként állítom, jellemzõen nem ugyanazokkal az emberekkel lehet találkozni a metrón, mint akikkel a szõrmekereskedésekben. A szõrmevásárlók egy másik kaszt tagjai, és legfeljebb akkor mennek föld alá, amikor luxusautóikkal behajtanak valamely mélygarázsba. Inkább a csupa márvány irodaházak, szállodák, elegáns bevásárlóközpontok, welness-központok, elit klubok környékén lett volna célszerû kampányolni bundaügyben. Mindazonáltal tiszteletreméltónak találom az állatvédõk humanista igyekezetét. Ha beütöm az internetes keresõbe a szót, hogy állatvédelem, egy sor tisztességes szándékú portált találok cikkekkel. Ezekben sokkoló információk olvashatók a tenyésztéssel kapcsolatos kínzásokról, hogy milyen embertelen körülmények között tartják és végzik ki a bundájukért tenyésztett állatokat, illetve miként tizedelik az orvvadászok a kipusztulóban lévõ nagymacskákat. De vajon azzal, hogy megkíséreljük lebeszélni a bundavásárlásról a rendszerváltás nyerteseit, vajon a lényegrõl beszélünk-e? Vagy csak a lelkiismeretünket próbáljuk meg nyugtatgatni Karácsony tájékán, amit mellesleg a fogyasztás ünnepévé tett a kereskedelem? A kihalóban lévõ nagymacskák alapvetõen az életterük beszûkülése miatt fogynak, és csak másodsorban az orvvadászok miatt. Az orvvadászatot a drákói szigor mérsékelhetné, de erre a harmadik világ korrupt államaiban aligha van remény. Jómagam például beszéltem olyan mongol természetvédelmi õrrel, akit azért rúgtak ki állásából, mert egy nemzeti parkban lebuktatott hópárducvadászokat (a hópárduc kihalóban van). Az orvvadászok történetesen egy fõvárosi politikus megrendelésére dolgoztak, a néptribun pedig bosszúból leszólt. Egyszóval a kihalóban lévõ állatoknak nincs idejük kivárni, míg valahogy lebeszéljük a bunda után sóvárgó nõket azok viselésérõl jóllehet meg kell mindent próbálni. Nagyobb baj a természetes élettér csökkenése, ami pedig ha áttételeken keresztül is, de elsõsorban a csak a profitra tekintettel levõ globális pénzhatalom bûne. A nagymérvû környezetszennyezést és globális klímaváltozást elõidézõ fogyasztói társadalmak nem maguktól alakultak ki. Azok létrejöttét lényegében a mindenároni növekedés közgazdasági doktrínája kényszerítette ki. Hogy tere legyen a növekedésnek, csökkentették a termékek élettartamát, megszüntették javíthatóságukat, miközben a reklámokon keresztül elhitették az emberekkel, hogy muszáj minden áron a legújabb tárgyat megvásárolniuk. Ez a gerjesztett, de finanszírozhatatlan fogyasztási igény az embereket (humánerõforrásokat) adósságcsapdába, munkahelyi függésbe sodorta, megszüntetve maradék autonómiájukat is. Az egyre nagyobb fogyasztás folyamatosan bõvülõ energiafelhasználást, nyersanyagéséget, szállítást, beruházásokat feltételez, ami tovább csökkenti a természetes élõhelyek megmaradási esélyeit, növeli a pazarlást és szennyezést. A világ tehetetlenül rohan a vesztébe. Globális kihatású olajháborúk sora, népesedési válság, természeti- és, szociális katasztrófák küszöbén állunk. Ehhez képest lebeszélni néhány gazdag nõt arról, hogy bundát vetessen magának lovagjával, marginális kérdés. A világ sorsát valóban meghatározó nemzetközi tõke megfoghatatlan tagjait valami egészen másról kellene meggyõzni, ami persze alighanem lehetetlen. Õket nem a pesti metróban kell keresni. De ha találkozik velük mégis valaki, kérem, beszélje le õket a bundavásárlásról is! Bertók László

4 4 HÉTközlap január 10. Galgamácsa Ez történt 2006-ban Aszfalton járva A tavasz beköszöntével elkezdõdött az Arany János utca (Magtár utca Hunyadi utca) felújítása. A kivitelezési munkálatokat elnyert cég pályázat útján arra kapott megbízást, hogy mintegy háromszáz méteren kiszélesítse a falut és az Újtelepet összekötõ utat. A munkálatok során a gyalogosok számára járdát is építettek, valamint a Galga árterét átszelõ aszfaltút alatt három áteresz is megvalósul. A hídhoz, annak bonyolult szerkezete miatt, nem nyúlnak a kivitelezõk. Az új útburkolatra forgalomkorlátozás lépett életbe, arra nagyméretû buszokkal, illetve teherautókkal nem lehet behajtani. A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács még szeptember 20-i ülésén döntött a szilárd burkolatú közút felújításának támogatásáról. Ugyancsak aszfaltoztak a galgamácsai óvoda elõtt, ahol a korábbi földes útpadkát számolták fel. A kicsiket szállító szülõknek így nem kell az esõs idõben bokáig járniuk a sárban, ugyanis mintegy 8-10 személyautó tud kényelmesen parkolni az intézmény elõtt. Az önkormányzat a három millió forintos beruházással megoldotta a csapadékvíz elvezetését is, a parkoló alatt áteresz vezeti le a lehullott esõvizet. Közös zászló alatt Interjút közöltünk a galgamácsai szlovák önkormányzat vezetõjével Galgamácsán eddig nem volt kisebbségi önkormányzat, az õszi önkormányzati választásokat megelõzõen azonban kiderült, 32 magát szlovák nemzetiségûnek valló polgára van a községnek. A szlovák kisebbségi önkormányzat vezetõje egy ambiciózus fiatalember lett, akit többek között az elõzményekrõl és a célokról kérdeztünk. Társberuházói megállapodást kötött egymással Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu, Püspökszilágy és Kisnémedi községek a települések szennyvíztisztításának és elvezetésének közös megvalósítására. A dokumentumot a jegyzõk is ellátták kézjegyükkel, hogy az októberi önkormányzati választások végeredménye se tudja befolyásolni a közmûhálózat létrejöttét. A lakosság igénye és a településvezetõk szándéka évek óta meg van, meg volt a szennyvíz kezelésére, azonban jórészt a törvényi szabályzók és a beruházáshoz szükséges anyagi erõforrások hiánya okozták a környezetkímélõ eljárás megvalósítását. Bagyánszki János elmondta: mindössze három éve él Galgamácsán, családjuk egy szlovákok lakta községbõl, Csomádról költözött ide. Felmenõi tótok, a családi hagyomány pedig úgy tartja, hogy 1723-ban, III. Károly király telepítette be az õsöket a felvidékrõl Csomádra. Nagyjából ekkoriban jelentek meg szlovák telepesek Vácegresen, és vélhetõen Galgamácsán is, illetve a környezõ településeken. Jellemzõ, hogy a betelepítéseknél ügyeltek arra, hogy elhintsék a vallási és nyelvi különbség magvát azzal, hogy ahol katolikus magyar volt a többség, oda feltétlenül evangélikus szlovákokat raktak, ahol református magyarok éltek, oda katolikus szlovákokat. Ráadásul a betelepített szlovákok közt sok igen jó módú család volt, ami tovább fokozta az ellenérzéseket irántuk. Sokáig a környék etnikai csoportjai nem is érintkeztek egymással. Ez a széttagoltság máig érezteti hatását, igaz, ma már nem etnikai alapon, mivel a szlovákok jórészt asszimilálódtak. Az emberek viszont megszokták, hogy túlságosan elszigetelõdjenek egymástól. Dudás Juli, amikor festményein megörökítette a színes szlovák népviseletû embereket, sokan haragudtak rá, féltve a helyi magyarság fehér népviseletét. Arra a kérdésünkre, hogy érez-e ma etnikai feszültséget a településen azt felelte: egyáltalán nem. Amikor például társaságban szóba kerül, hogy õ elmagyarosodott szlovák, aki ugyan odahaza már nem beszél szlovákul, viszont büszke arra, hogy Kossuth zászlaja alatt rengeteg szlovák harcolt, a legtöbben megértik e kettõs identitás mibenlétét. Egyszerûen szlovák származású magyar hazafinak tartja magát.

5 2007. január 10. HÉTközlap 5 Galgamácsa Felújították és kiállították a 100 éves tûzoltófecskendõt A Mûvelõdési Ház megérett a felújításra Vízáradat nem elõször A meghívott vendégek között volt többek között Horváth Zoltán ezredes, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetõje, Medla Zoltán alezredes a Gödöllõ Város Tûzoltóság vezetõje, Tóth Gábor országgyûlési képviselõ és Csiba Tibor esperes, aki megáldotta a 100 éves tûzoltó fecskendõt. A kiállításra nem kerülhetett volna sor Drexler Gyõzõ muzeológus és Kovács József munkatárs nélkül, akik irányították és végrehajtották a kivitelezést. Így a kiállított, 1904 körül készült, éppen 100 éves tûzoltófecskendõ ismét eredeti pompájában látható a település önkormányzatának udvarán. A XX. század elején, a szalma- és zsúpfedeles házak korában különösen fontos volt a falvakban az önkéntes tûzoltóság jelenléte. Galgamácsán is volt és jól mûködött ez a szervezet ben javították utoljára a rézkarcon is látható fecskendõt, akkor még a település gyermekei játszottak rajta. Az épületet még a 60-as években tervezték, de azóta nem tatarozták. Életveszélyessé vált a ház teljes elektromos hálózata, a lábazatot alámosta a csapadékvíz és egyes nyílászárók, mint például a hátsó bejárati ajtó, tönkrement. Az önkormányzat az Információs Izotóp Társulás (IIT) erre a célra felhasználható pénzébõl 2006-ban megkezdte a villamos-gépészeti rekonstrukciós munkálatokat, kicserélték az összes biztosítótáblát, kapcsolót, vezetéket, sõt az épület díszkivilágításához szükséges elõmunkálatok is befejezõdtek, valamint a színpadi fénytechnika is megújult. A homlokzati armatúrákra most nem jutott fedezet, azokat egy késõbbi idõpontban vásárolják meg és szerelik fel az épületre. Így is a munkálatoknak csak ez a szelete elérte a négymillió forintot. A lábazatot új járdával védik az esõtõl és az átázástól és kicserélték a pincerész ablakait is. A Mûvelõdési Ház teljes renoválása három pénzügyi fázisból valósul meg, amelynek összköltsége megközelíti a húszmillió forintot. Nagyszombaton a felhõszakadás következtében hatalmas vízár zúdult le a lakótelep és a temetõ közti úton, teljesen megtöltve a vízelvezetõ árkot. A rohanó víztömeg mindent elsodort, ami az útjába került és még a támfal feletti a kanyar után egy lakóházat is elöntéssel fenyegetett. Az önkormányzat, a környékbeliek és a tulajdonosok homokzsákokkal, fatáblákkal próbálták meg befolyásolni a víz útját. Majdnem teljes sikerrel, hiszen így csak az ingatlan udvarán folyt át a nagy mennyiségû csapadékvíz. Az úttest jobb oldalán lévõ járdát azonban helyenként teljesen alámosta az esõ és az átereszek egy része is megrongálódott. Pesti Klára polgármester asszony a kárt bejelentette a Pest Megyei Katasztrófavédelemnek, illetve a területfejlesztési kht. szakembereinek. Galgamácsa a történtekre hivatkozással 18 millió forint támogatást igényelt az erre a célra fenntartott költségvetési vismajor keretbõl, amit a település meg is kapott. Galgamácsa község adatai Terület: 4331 hektár Lakosság: 1948 fõ Lakások száma: 734 Kistérség: Veresegyházi Önkormányzat címe: 2183, Petõfi u Polgármester: dr. Pesti Klára Jegyzõ: Kovács Miklósné cím: Weboldal:

6 6 HÉTközlap január 10. Kisnémedi Ez történt 2006-ban Sportlegendák jártak Kisnémediben A magyar sport legendás alakjai, Buzánszki Jenõ és Kárpáti György élménybeszámolót tartottak a kisnémedi mûvelõdési házában. Az egykori sportóriások arra buzdították a népes hallgatóságot, Nagyszabású nyugdíjas-találkozó hogy a áprilisi választásokon olyan politikai erõt támogassanak, amely értékrendjénél fogva közel áll a sporthoz, annak nem csak üzleti, hanem társadalomépítõ jelentõségét is elismeri. Már napokkal július 15-e elõtt lázas készülõdés volt Kisnémediben. Különbözõ csoportok alakultak a vendégek ellátására, fogadására, kísérésére. Az asszonyok mellett a helybéli férfiak is szerepet kaptak a programok lebonyolításában, jórészt rendezõként. A példát, az ötletet Tápiószecsõ adta, ahol minden évben megrendezik az Életet az Éveknek Szövetség találkozóját. Ott is megjelennek a civil szervezetek képviselõi, a baráti társaságok. A mûsor alatt Davcsó Károlyné fõtitkárt arról faggattuk, milyennek látja saját kis csapatát, a helyi emberek egymáshoz fûzõdõ kapcsolatát és azt, miként mûködik az egyesület. Mint fogalmazott: ben alakultak. Elsõ körben Fódi Márta, a település háziorvosa volt a szervezet elnöke, jó ideje azonban a polgármester, Edelman György látja el ezt a tisztséget. Örömmel újságolta, van saját klubházuk, ahová a programok megtartása mellett taggyûléseket és beszélgetések hívhatnak össze. A ma már száztagú egyesület egy kis létszámú csoportból alakult, cégbírósági bejegyzéssel rendelkeznek és bár jelképes, csupán ötszáz forint az éves tagdíj, komolyabb pénzek felett diszponálnak. Mindezt az önkormányzat támogatásával és pályázatok révén érték el. Falugyûlést tartottak Kisnémediben Továbbra is az elkövetkezendõ négy év legfontosabb feladatai közé sorolta a település polgármestere a szennyvíz-elvezetést, amit rendelet és határidõ szabályoz. A hálózat telephelye Aszódon lesz, itt épül majd meg a tározó-rendszer és a tisztítómû jelentette be Edelman György. Ami bizonyosra vehetõ, hogy a bekötésbõl fakadó költség háztartásonként, mintegy öt éven át, havi ezer forintos kiadást jelent majd a szennyvíz-díjon túlmenõen. Az önkormányzat mindehhez további 50 millió forintot biztosít, aminek a fedezete rendelkezésre áll. Edelman György jelezte: még ebben a ciklusban rendbe hozzák az orvosi rendelõt. Ugyanis sem az épület, sem pedig a berendezések nem felelnek meg a kor elvárásainak. Az átalakítás és fejlesztés költségigénye 180 millió forint lesz, amit három év alatt kíván kigazdálkodni a testület. Errõl már korábban határoztak a képviselõk. A változás a jelenlegi helyzethez képest több újdonságot is tartalmaz. Az épületben helyet kap majd egy patika, egy fogászat és olyan helyiségek is megépülnek, mint az orvos-beteg kapcsolatát segítõ szoba, külön gyermekváró, pelenkázó, de az autóval érkezõk sem panaszkodhatnak, számukra parkoló épül majd.

7 2007. január 10. HÉTközlap 7 Kisnémedi Ajándékcsomag rászorulóknak Karácsonykor nekik is jutott a bõség kosarából Egy szebb és élhetõbb település Három és fél utca felújítását, aszfaltozását végeztette el Kisnémedi Önkormányzata. A pályázat útján elnyert pénzekbõl új burkolatot kapott a Rákóczi, a Zrínyi, a Petõfi utca felsõ szakasza, valamint a Szabadság utca. A Liszt Ferenc utca pedig földútból lett jól járható aszfaltúttá. A project összesen 21,3 millió forintba került, amibõl új kopóréteget húztak a már megviselt, töredezett útfelületekre. Így megszûntek a nyomvályúk, a kátyúk, továbbá szegélyt és rézsût alakítottak ki az építõk. Mûszaki paramétereit tekintve az utak kétszáz autó forgalmát képesek átereszteni naponta. Hegyi Ágnes jegyzõasszonytól megtudtuk, hogy a település tizenhat utcájának több mint tizenhat százaléka épült át a beruházás révén. Nem árt tudni, hogy Kisnémediben a belterületi utak teljes hossza méter, ebbõl 1903 méter kapott új aszfaltréteget. 25 rászoruló gyermek kapta meg még a Szentestét megelõzõen a karácsonyi élelmiszercsomagot. Az ajándékozást a Gyermekétkeztetési Alapítvány XII. Karácsonyi Élelmiszercsomag Küldõ Akciója keretében bonyolították le a szervezõk. A közel 20 kg-os dobozok hasznos tartalommal lepték meg a gyermekeket. Volt bennük többek között 3 liter Sió üdítõ, vaníliás karika, 4 kilogramm vitaminozott liszt, spagetti, ropogós piskóta, majdnem fél kilo szaloncukor és készétel konzerv. A pályázaton induló Kisnémedi Önkormányzat az elosztóhelyen vette át a csomagokat és azokat a falukarácsony alkalmával adta át a rászorulóknak. Az ajándékcsomagot olyanoknak állították össze, akiknek a téli szünetben otthoni étkezésük megoldatlan vagy problémás volt. Az akciót a Gyermekétkeztetési Alapítvány a személyi jövedelemadók 1%-nak az alapítvány számára történõ odaítélésébõl finanszírozta. Bemutatkozott az új iskolaigazgató Szeptember 1-jétõl a település iskolájának új igazgatója van. Tüskés Gabriella tanítóként és matematika szakos tanárként 25 éves tanítási és 10 éves vezetõi gyakorlattal rendelkezik. Részt vett a Hajdu matematika tankönyvcsalád elkészítésében lektorként, a késõbbiek során szerzõként is, és a tankönyvcsaládhoz tartozó módszertant az ország jó néhány iskolájában oktatta már. Közoktatási szakértõként a veresegyházi kistérségben és az ország más területein is végezett és végez szakértõi munkákat. Kisnémedi község adatai Ismét teltház mellett tartotta a település a falukarácsonyt. Elõször a helyi kisiskolások adták elõ mûsorukat, majd pedig komolyzenei hangverseny szórakoztatta az egybegyülteket. Terület: 1384 hektár Lakosság: 691 fõ Lakások száma: 294 Irányítószám: 2165 Kistérség: Váci Önkormányzat címe: 2165 Kisnémedi, Fõ u. 5. Telefon: (06 27) Fax: (06 27) cím: Polgármester: Edelman György Jegyzõ: Hegyi Ágnes

8 8 HÉTközlap január 10. Õrbottyán Ez történt 2006-ban Õrbottyán új testvértelepülése egy felvidéki magyar község, a Nyitra melletti Kalász lett. Az errõl szóló együttmûködési megállapodást március 12- én írták alá a kalászi polgármesteri hivatalban. A március 15-ei ünnepségeken leplezték le a Hõsök terén felállított négy kopjafát, Sebestyén Zoltán mogyoródi fafaragó mester alkotását. A kopjafák az 1848-as szabadságharcnak, az I., illetve II. világháború magyar hõseinek és 1956 mártírjainak állít emléket. Az önkormányzat Környezet-, és Természetvédelmi Bizottsága szervezésében nagyszabású személtgyûjtési akció volt április 1-jén, szombaton. Az akcióban részt vevõ jóakaratú polgárok több teherautónyi szemetet szedtek össze a nagyközség bel- és külterületein, az üdülõterület és a strand környékén. Rangos vízügyi szakemberek részvételével Kvassay-emlékünnepség és koszorúzás volt június 9-én. Az Õrbottyán temetõjében nyugvó, 106 éve született nagy vízépítõ mérnök, Kvassay Jenõ munkásságát Ányos József, a Magyar Víziközmû Szövetség elnöke idézte fel elõadásában. A lakossági igények regisztrálása után új rendezési tervet fogadott el az önkormányzat. Július 1-jén elkészült Õrbottyán nyugdíjasháza, a Kvassay Jenõ Klubház. A 86 négyzetméteres alapterületû épület közadakozásból és szponzorációkból épült fel. Az építkezésben megszervezésében kiemelkedõ szerepe volt Béres Istvánnak, a klub vezetõjének. Hivatalosan augusztus 20-án adta át Kereskényi János polgármester az új bottyáni óvodát, majd aszfaltburkolatot kapott a parkolója is. Az önkormányzati választásokon Õrbottyán nagyközség választópolgárai új polgármestert választottak Cserepka András személyében. A nagy önkormányzati múlttal rendelkezõ polgármester a civil szervezetekkel való szorosabb együttmûködést, ennél fogva kevesebb népszerûtlen döntést ígért választóinak. Az év végén pótköltségvetés készült, amit az tett indokolttá, hogy az elõzõ költségvetésbe tervezett bevételek nem teljesültek. A 240 milliós bevétel kiesése jelentõs hiányt okozott az önkormányzat kasszájában.

9 2007. január 10. HÉTközlap 9 Õrbottyán Civilek a felsõ házban A polgármester társadalmi szervezetekhez fordult A nagyközség polgármestere, Cserepka András az újév elsõ munkanapján levéllel fordult ahhoz a Veritas Jogvédõ Kommunikációs és Településfejlesztési Alapítványhoz, amely az elmúlt hónapokban többször felajánlotta, hogy életre hívja a Civil Fórumot abból a célból, hogy együttesen képviselhessék magukat az õrbottyáni civil szervezetek a település közéletben. Megszólította a helyi civil- és egyéb szervezeteket, közösségeket a csatlakozásra. A polgármester reményei szerint létrejöhetne egy olyan, civilekbõl álló felsõház Õrbottyánban, amely révén az önkormányzati képviselõ-testületi munka még jobban összhangba kerülhetne a település lakosságának igényeivel. A polgármester kezdeményezése nem új keletû, a választási kampány során is bejelentette ezen szándékát a helyi szervezetek felé jelezve, hogy ez vezetõi munkastílusának alapvetõ eleme. Érdeklõdésünkre elmondta, hogy elképzelése szerint a Civil Fórum mindig megkapná elõzetes véleményezésre a képviselõ-testület elé kerülõ fontosabb javaslatokat, így noha a döntéshozatal továbbra is a képviselõk joga és felelõssége maradna az egyes döntések esetleges buktatóira még idõben fény derülne, a meghozott döntések pedig szélesebb lakossági támogatást élvezhetnének. A levél tanúsága szerint a testület idei elsõ feladatai, amelyekkel kapcsolatban már kikérnék a társadalmi szervezetek véleményét, a következõk: Az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési szabályzatának megalkotása, beépítve az említett együttmûködés szabályait. A testület 2007-évi Munkaterve, ami felölelné a közösségi munka minden területét. A 2007-es költségvetés összeállítása, ami magába foglalja az együttmûködni szándékozó szervezetek terveit annak támogatását, a közös feladatmegoldás finanszírozását. A hosszút távú Rendezési terv felülvizsgálata. A négy évre szóló Ciklusprogram. Az együttmûködéshez mindenekelõtt az kell emeli ki a polgármester hogy a nagyközség társadalmi szervezeteit összefogó, valóban demokratikus, a szervezetek tényleges súlyát tükrözõ Civil Fórum létrejöjjön, és kialakítsa az álláspontját a település életével kapcsolatos egyes kérdésekben. A Civil Fórum arra is jó vélekedik Cserepka András hogy tisztázódjon az együttmûködési szándék és annak lehetõsége a helyi szervezetek között illetve a szervezetek és a képviselõ testület között. A kommunális adó emelkedik, az iparûzési marad Az õrbottyáni képviselõ-testület döntése értelmében 2007 január 1-tõl az éves kommunális adó háztartásonként 6000 forintról 9000 forintra emelkedik, amelyet két részletben kell befizetni. A megemelt összeg még mindig elmarad a maximálisan kiróható 12 ezer forintos felsõ határtól, de ezzel 7,5 millió forinttal csökken a település mûködési hiánya. Információink szerint a testület elõtt két lehetõség állt. Vagy megszüntetik a lakossági szemétszállítás költségeihez történõ 20 százalékos önkormányzati hozzájárulást, vagy ennek fedezetére megemelik a kommunális adót, és ez utóbbi mellett döntöttek. Sajnálatos, hogy a megemelt kommunális díj különbözetébõl még a szemétszállítás lakossági támogatása sem fedezhetõ, a kommunális adóbevétel pedig nem, elegendõ a település éves közvilágítási díjára. Az iparûzési adó mértékén ugyanakkor nem változtattak. Ez az adó maradt az árbevétel után fizetendõ 1,9 százalékos szinten, amibõl 30 millió forint körüli bevételre számít az önkormányzat. Szeretetünnep Karácsony elõtt tartották meg a Községi Falukarácsonyt a központi iskolában. Az ünnepségen gyerekek, iskolai csoportok, a helyi egyházi közösségek adtak elõ karácsonyi mûsort, illetve megajándékozták a közönség soraiban helyet foglaló idõs embereket. Az ünnepre készülve Cserepka András polgármester köszöntötte a jelenlévõket, majd Eszlényi László evangélikus lelkipásztor adott áldást a jelenlévõkre, a település családjaira. Õrbottyán nagyközség adatai Terület: 2737 hektár Lakosság: 6000 fõ Lakások száma: 2462 Kistérség: Veresegyházi Önkormányzat címe: 2162 Õrbottyán, Fõ u. 63. Telefon/fax: (06 28) , (06 28) cím: Weboldal: Polgármester: Cserepka András Jegyzõ: Babinszki Edit

10 10 HÉTközlap január 10. Püspökszilágy Ez történt 2006-ban Az év elején új funkciókkal bõvült a Mûvelõdési ház: a színházterem mellett felfrissülõ kínálattal költözött be a könyvtár, megnyílt a Teleház, az internet-kávéház, a kondicionáló terem és helyet kaptak különbözõ civil szervezetek is. Elkezdõdött az árok és útrekonstrukció. A község lakosságának idegeit egy névtelen feljelentõ borzolta, aki képes volt rekord mennyiségû, mintegy 250 feljelentést tenni különbözõ ügyekben. A jelenség nyilvánosságra hozatala után a feljelentések megszûntek. Beszakadt a Táncsics Mihály utca a kukásautó alatt március 15-én. Mint kiderült, egy százötven éves, régen elfeledett alagút omlott be. szórakoztató programokban nem volt hiány. Átadták Püspökszilágy díszburkolattal felújított fõterét a templom elõtti parkolóval. Márciusban megalakult a Magyar Tölgy Egyesület, amely célul tûzte maga elé a környék környezeti értékeinek megõrzését, horgásztavak létrehozását, az idegenforgalom elõsegítését. Július végére elkészültek a honvédségi lõtér felé vezetõ út felújításával. A Magyar Tölgy Egyesület elhatározta, hogy táblák kihelyezésével segíti a turisták tájékozódását, és hogy lépéseket tesznek egy erdei iskola létrehozása érdekében. A környezõ erdõk változatos élõvilága alkalmas tanösvény kialakítására, erdészekrõl elnevezett pihenõhelyekkel, kilátóval, tantermekkel, diákszállással. A választások elõtt Tordai Sándor polgármester ismertette programját. E szerint többek között az oktatás fejlesztését, a gyermekorvosi rendelés megvalósítását, az Erdei iskola megteremtését, sportöltözõ felújítását, csatornázást, szelektív hulladékgyûjtést, új temetõi parcella kialakítását ígérte a következõ ciklusra. A falu szavazópolgárai újraválasztották Tordai Sándort. Tovább folytatódott a Málnafesztivál hagyománya 2006-ban. Jóllehet málnát nem sokat lehetett találni a fesztiválon, A polgármester a Kistérségi Tanács ülésén a környezõ települések aktívabb együttmûködésére tett javaslatot az adottságok jobb idegenforgalmi kihasználása érdekében. A javaslatnak egyenlõre nem volt sok foganatja, de Tordai nem adta fel Az önkormányzat hírei Püspökszilágy önkormányzata számára a 2006-os gazdasági év adósság nélkül ért véget. Mivel az állami normatívák továbbra sem fedezik az önkormányzati feladatok ellátásának költségeit, az önkormányzat 2007-ben is beadja pályázatát az önhibájukon kívül hátrányos helyzetû települések (ÖNHIKI) állami támogatására. Ezen az úton 2006-ban 19 millió forintos támogatásban részesült a község, amivel a szabályoknak megfelelõen az intézmények mûködtetéséhez járult hozzá a központi költségvetés. A képviselõ testület döntött a polgármesteri hivatal körjegyzõséggé alakításáról. Ennek eredményeként hamarosan Penc és Püspökszilágy közös körjegyzõségben mûködik a jövõben, ami javíthat mind a térségi együttmûködésen, mind a költséghatékonyságon. A püspökszilágyi önkormányzat idei feladatai között kiemelt helyen szerepel további ingatlanok megszerzése a fejlesztés céljaira. Továbbra is folyamatban van az egyeztetés a Honvédelmi Minisztériummal a honvédségi ingatlan teljes, vagy részbeni átadásáról. A megegyezés azért húzódik, mert idõközben nyugállományba helyezték azokat a tábornokokat, akiket a miniszter korábban kijelölt az ügy bonyolítására, ráadásul érintett katonai alakulatok összevonása is éppen most zajlik. A közeli napokban azonban egy újabb találkozó lesz illetékesekkel, amelyen talán elõre tud lépni az önkormányzat az ingatlan, és a hozzá tartozó több hektárnyi terület átadása ügyében. A megállapodás után az egész völgy sok változáson fog átmenni.

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám 2012 NOVEMBER ÚJABB SIKERES PÁLYÁZAT! 5. oldal Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott

Részletesebben

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok XXI. évf. 46. szám 2012. december 19. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A 2013-as esztendő kihívásairól, az idei esztendő eredményeiről és a további tervekről

Részletesebben

Dunakeszi. Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok. 2014 december Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 12.

Dunakeszi. Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok. 2014 december Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 12. Dunakeszi városi magazin 2014 december Polgár XV. évfolyam 12. szám Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok 2 Dunakeszi Polgár 25. 30-31. 4. 16. 4 Adventi zenei áhitat 5 Városvezetők

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sümeg versenyelőnye Történt pedig, hogy hősünk a maga és felesége személyi jövedelemadó bevallását és néhány más fontos hivatalos iratot volt

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!!

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!! Elismerés 50 éves szolgálatért Frajna András esperes urat 1963-ban avatták pappá. Az 50 éves szolgálatból 12 évet töltött Kerepesen, mely szolgálat elismeréseként a kerepesi hívôk kereszttel-, az önkormányzat

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Tavasszal a Petőfi utca is megszépül. Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata

Csömöri Hírmondó. Tavasszal a Petőfi utca is megszépül. Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Tavasszal a Petőfi utca is megszépül 6. oldal Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata 23. oldal Májusban európai parlamenti választás lesz

Részletesebben

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 XIX. évf. 42. szám 2010. november 24. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Erősödik a közbiztonság Gödöllőn az európai uniós elnökségi rendezvények alatt. Bozsó

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Fotó: Gáti Kornél. Városfejlesztés Turizmus kultúra vasút

Fotó: Gáti Kornél. Városfejlesztés Turizmus kultúra vasút XXVIII. évf. 3. szám 2015. április Az önkormányzat havi magazinja Városfejlesztés Turizmus kultúra vasút TARTALOM XXVIII. évf. 3. szám 2015. április Siófok vezérprojektjei... 4. Locsolkodás és jótékonyság...

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

Parlamenti választás: Tolnán is Fidesz fölény

Parlamenti választás: Tolnán is Fidesz fölény XXIV. évfolyam 4. szám Tolnán is a Fidesz KDNP-t támogatták a legtöbben voksaikkal az április 6-án rendezett országgyűlési választáson. A város 13 választókörzetében összesen 5502-en jelentek meg a szavazáson,

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

Kopogtat a költségvetés

Kopogtat a költségvetés Újpest Önkormányzatának INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2008. február 8., II. évf., 3. szám hivatalos Újpesti lapja Napló www.ujpest.hu Kopogtat a költségvetés Mire jut idén? 2-3. oldal FOTÓ:

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben Új Gyáli 2012 április Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Önkormányzati támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek 4. oldal Lesz gyáli adóslista Az évfordulók városa 5. oldal

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. (Írásunk a 27. oldalon) 2009. április. IX. évfolyam 4. szám. Fotó: KesziPress

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. (Írásunk a 27. oldalon) 2009. április. IX. évfolyam 4. szám. Fotó: KesziPress Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 4. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. április Overdose világvágtája Akik újra megismertetik ALAG nevét a világgal (Írásunk a 27. oldalon) Fotó: KesziPress 2 Dunakeszi Polgár tartalom

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 1. szám 2014. január 15. 2014 / 01 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS 10. oldal KÉRDEZTÜNK Sütő Petre Rozália Magyar képzőművészet

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót

A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót XV. évfolyam 2. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2009. június A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót Alattyán rendezi 2009. június 26-28-ig. Az elsõ ilyen találkozót 1995- ben Jászberényben

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben

MEGJÖTT A TAVASZ, FOLYTATJUK A MUNKÁT!

MEGJÖTT A TAVASZ, FOLYTATJUK A MUNKÁT! Az év első fele mindig a tervezésé. Polgármesterként megszoktam már, hogy ilyenkor településünk éves költségvetésének megtervezése adja a legtöbb feladatot. Bár Péteri nem számít nagy településnek, mégis

Részletesebben