HÉTközlap. Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja. Az emberi személy: a béke szíve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÉTközlap. Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja. Az emberi személy: a béke szíve"

Átírás

1 DECEMBER JANUÁRI ÖSSZEVONT SZÁM II. évfolyam 1. szám január 10. HÉTközlap Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja Megjelenik havonta az Izotóp Információs Társulás kiadásában Kivonat Õszentsége XVI. Benedek pápa üzenetébõl a béke világnapjára január 1. Az emberi személy: a béke szíve Az új év kezdetén szeretnék békét kívánni a nemzetek vezetõinek, felelõseinek, minden jóakaratú embernek. E jókívánsággal legfõképpen azokhoz fordulok, akik fájdalomban és szenvedésben élnek, akiket a fegyverek ereje és az erõszak fenyeget, akiknek semmibe veszik méltóságát, és emberi illetve társadalmi értelemben is felszabadulásukat várják. Békét kívánok a gyermekeknek, akik ártatlanságuk révén jósággal és reménnyel gazdagítják az emberiséget, fájdalmukkal pedig arra ösztönöznek, hogy igazságosságot és békét teremtsünk. Éppen a gyermekekre gondolva, különösen azokra, akiknek jövõjét lelkiismeretlen felnõttek gonoszságai és visszaélései árnyékolják be, azt szeretném, hogy a béke világnapja alkalmával figyelmünket e témára irányítsuk: Az emberi személy: a béke szíve. Meg vagyok gyõzõdve arról, hogy az ember iránti tisztelettel lehet elõmozdítani a békét, és a békét építve lehet megteremteni a hiteles, teljes humanizmus elõfeltételeit. Így készítünk elõ derûs jövõt az új nemzedékek számára. Folytatás a 18. oldalon

2 2 HÉTközlap Izotóp Információs Társulás január 10. A kezdetektõl napjainkig 8. rész Medencevizsgálatok 1999-ben a biztonsági elemzést segítendõ döntés születet arról, hogy két, már lezárt medence megnyitásra kerül. A vizsgálatok alapfeladata a több mint 20 évvel ezelõtt lerakott radioaktív hulladékok állapotának szemrevételezése és dokumentálása, a tároló szerkezetek építésekor alkalmazott betontechnológia rekonstruálása, a tároló lezárása során kialakított szigetelõ elemek állapotának és hatékonyságának vizsgálata és dokumentálása volt. A vizsgálatokhoz önálló feladatterv készült, amely szerint az RHFT eredeti kiépítésekor megépült, feltöltött, lezárt és ideiglenesen földtakarással lefedett tároló medencéi közül az A5 és A6 számút a szerkezet, a vízszigetelés és a beltartalom vizsgálatához meg kell bontani, a jelenlegi jellemzõik meghatározásával adatokat kell nyerni az építés során alkalmazott beton-receptúrára és a kb. 20 éves öregedés során bekövetkezett változásokra. A vizsgálandó medencék kiválasztása azon az alapon történt, hogy egy teljes terjedelmében kibetonozott 70 m3-es tároló cellát és egy térkitöltõ betonozást nem tartalmazó tároló cellát is vizsgálni lehessen. A feltárásra és a vizsgálati program elvégzésére márciusában került sor. A vizsgálati program legfontosabb elemei az alábbiak voltak: fotó- és videofelvétel a kijelölt területrõl: az eróziós nyomok és az állati behatolás mértékének rögzítése; fotó- és videofelvétel a földtakarás felületérõl; a betonfelület repedezettségének vizsgálata; gáz mintavétel a tárolómedencékrõl; fotó- és videofelvétel a medencék tartalmáról; mintavétel a beton fejrészbõl és a fedõpanelbõl (nyomószilárdság, betonöszszetétel, vízáteresztõ képesség, karbonizációs mélység, izotóp-szorpciós tulajdonságok meghatározása); dörzsmintavétel az A5 medence fenéklemezénél; mikrokamerás, endoszkópos vizsgálat a mélyebben fekvõ hulladékok állapotáról az A5 medencében. A feltárási munkák közvetlen tapasztalatai az alábbiak voltak. A teljes rendszer állapota az elõzetesen várt jellemzõkhöz képest sokkal jobb. A földtakarás alatt a bitumen szigetelõ-réteg teljesen ép, a takaró betonból csak kis területen és erõs mechanikai behatással választható el. A medencék lefedése az eredeti tervben szereplõ megoldáshoz közeli. A medencéken belül a hulladék jó minõségben, az eredeti csomagolás épségének megõrzésével maradt meg. Kismértékû felületi süllyedés, tömörödés valószínûleg az önsúlyból eredõen észlelhetõ. Az 1978-ban teljesen feltöltött medencében a zsákos hulladék jelenlegi szintje a peremtõl kb. 2-2,5 m-re van. A medencén belüli korrózió alacsonyabb mértékû, mint amit 20 év alatt atmoszferikus körülmények között várnánk. A betonszerkezeten belüli vasalás korróziója nem észlelhetõ. A teljes térfogatában cementkõvel kitöltött A6 medence felszínén zsugorodási, vagy igénybevételi repedezés nem észlelhetõ. Az A5 medence oldalfalának és fenéklemezének mikrokamerás vizsgálata, valamint a dörzsminta eredmények azt mutatják, hogy vízbehatolás, vagy felhalmozódás nem történt. A munkák befejezését követõen megtörtént a medencék visszazárása és szigetelése az eredeti állapotnak megfelelõen. A medencék állapota alapján megfogalmazható volt egy olyan program, amely a medencékbõl a hulladékokat kiemelve, átválogatva, tömörítve és újracsomagolva nemcsak az elhelyezés biztonságát növelné, hanem jelentõs tároló-térfogatot is felszabadítana. Dr. Ormai Péter

3 2007. január 10. HÉTközlap 3 Tartalom IIT A kezdetektõl napjainkig 8. 2 Galgamácsa Ez történt 2006-ban 4 Kisnémedi Ez történt 2006-ban 6 Ajándékcsomag rászorulóknak 7 Õrbottyán Ez történt 2006-ban 8 Civilek a felsõ házban 9 Szeretetünnep 9 Püspökszilágy Ez történt 2006-ban 10 Az önkormányzat hírei 10 Újabb lépésekkel közelebb 11 Vácegres Ez történt 2006-ban 12 Mennybõl az angyal 13 Tûzifa-kitermelés Vácegresen 13 Váchartyán Ez történt 2006-ban 14 Fejlõdés az oviban 15 Mulasztásos törvénysértés? 15 Váckisújfalu Ez történt 2006-ban 16 Mikulásvárás 17 Aranylakodalom 17 Újévi üzenet Az emberi személy: a béke szíve 1 Megye A megye megakadályozná 20 Nyílt levél 20 A patikán kívüli gyógyszerforgalmazás 21 Változás az inzulin-injekciók 21 Bûnüldözõ Furcsa öngyilkosság 22 Impresszum Szerkesztõk: Bertók László, Császár Attila Tipográfus: Valkóczi József Nyomda: T-MART Press Kft., Budapest Felelõs vezetõ: Körösvölgyi Tamás Szerkesztõség postacíme: 2101 Gödöllõ, Pf.: Hirdetésfelvétel: Kisfalvi Gabriella, (06 30) Kiadó: Izotóp Információs Társulás (I. I. T.) Nemes prémek, nemes célok Látok a metróban egy almát hámozás közben. Felette felirat: Az állattal is ezt tennéd? Ne vásárolj bundát! Nagyon diszkrét, túlontúl visszafogott plakát, és mint ilyen, szerintem hatástalan. Egyrészrõl az efféle finom utalás akkor, amikor egy hat éves gyerek is több ezer gyilkosságot látott már a tévében, semmit nem ér. Ki a csuda sajnál meg egy almát, amiért meghámozzák? Ha a nyers, brutális és kendõzetlen valóságot, magát az állatkínzást mutatnák be elrettentésül, akkor talán elérnék az ingerküszöböt. A másik hiba éppen a metró utazóit gyõzködni arról, hogy ne vegyenek bundát. Gyakorló tömegközlekedõként állítom, jellemzõen nem ugyanazokkal az emberekkel lehet találkozni a metrón, mint akikkel a szõrmekereskedésekben. A szõrmevásárlók egy másik kaszt tagjai, és legfeljebb akkor mennek föld alá, amikor luxusautóikkal behajtanak valamely mélygarázsba. Inkább a csupa márvány irodaházak, szállodák, elegáns bevásárlóközpontok, welness-központok, elit klubok környékén lett volna célszerû kampányolni bundaügyben. Mindazonáltal tiszteletreméltónak találom az állatvédõk humanista igyekezetét. Ha beütöm az internetes keresõbe a szót, hogy állatvédelem, egy sor tisztességes szándékú portált találok cikkekkel. Ezekben sokkoló információk olvashatók a tenyésztéssel kapcsolatos kínzásokról, hogy milyen embertelen körülmények között tartják és végzik ki a bundájukért tenyésztett állatokat, illetve miként tizedelik az orvvadászok a kipusztulóban lévõ nagymacskákat. De vajon azzal, hogy megkíséreljük lebeszélni a bundavásárlásról a rendszerváltás nyerteseit, vajon a lényegrõl beszélünk-e? Vagy csak a lelkiismeretünket próbáljuk meg nyugtatgatni Karácsony tájékán, amit mellesleg a fogyasztás ünnepévé tett a kereskedelem? A kihalóban lévõ nagymacskák alapvetõen az életterük beszûkülése miatt fogynak, és csak másodsorban az orvvadászok miatt. Az orvvadászatot a drákói szigor mérsékelhetné, de erre a harmadik világ korrupt államaiban aligha van remény. Jómagam például beszéltem olyan mongol természetvédelmi õrrel, akit azért rúgtak ki állásából, mert egy nemzeti parkban lebuktatott hópárducvadászokat (a hópárduc kihalóban van). Az orvvadászok történetesen egy fõvárosi politikus megrendelésére dolgoztak, a néptribun pedig bosszúból leszólt. Egyszóval a kihalóban lévõ állatoknak nincs idejük kivárni, míg valahogy lebeszéljük a bunda után sóvárgó nõket azok viselésérõl jóllehet meg kell mindent próbálni. Nagyobb baj a természetes élettér csökkenése, ami pedig ha áttételeken keresztül is, de elsõsorban a csak a profitra tekintettel levõ globális pénzhatalom bûne. A nagymérvû környezetszennyezést és globális klímaváltozást elõidézõ fogyasztói társadalmak nem maguktól alakultak ki. Azok létrejöttét lényegében a mindenároni növekedés közgazdasági doktrínája kényszerítette ki. Hogy tere legyen a növekedésnek, csökkentették a termékek élettartamát, megszüntették javíthatóságukat, miközben a reklámokon keresztül elhitették az emberekkel, hogy muszáj minden áron a legújabb tárgyat megvásárolniuk. Ez a gerjesztett, de finanszírozhatatlan fogyasztási igény az embereket (humánerõforrásokat) adósságcsapdába, munkahelyi függésbe sodorta, megszüntetve maradék autonómiájukat is. Az egyre nagyobb fogyasztás folyamatosan bõvülõ energiafelhasználást, nyersanyagéséget, szállítást, beruházásokat feltételez, ami tovább csökkenti a természetes élõhelyek megmaradási esélyeit, növeli a pazarlást és szennyezést. A világ tehetetlenül rohan a vesztébe. Globális kihatású olajháborúk sora, népesedési válság, természeti- és, szociális katasztrófák küszöbén állunk. Ehhez képest lebeszélni néhány gazdag nõt arról, hogy bundát vetessen magának lovagjával, marginális kérdés. A világ sorsát valóban meghatározó nemzetközi tõke megfoghatatlan tagjait valami egészen másról kellene meggyõzni, ami persze alighanem lehetetlen. Õket nem a pesti metróban kell keresni. De ha találkozik velük mégis valaki, kérem, beszélje le õket a bundavásárlásról is! Bertók László

4 4 HÉTközlap január 10. Galgamácsa Ez történt 2006-ban Aszfalton járva A tavasz beköszöntével elkezdõdött az Arany János utca (Magtár utca Hunyadi utca) felújítása. A kivitelezési munkálatokat elnyert cég pályázat útján arra kapott megbízást, hogy mintegy háromszáz méteren kiszélesítse a falut és az Újtelepet összekötõ utat. A munkálatok során a gyalogosok számára járdát is építettek, valamint a Galga árterét átszelõ aszfaltút alatt három áteresz is megvalósul. A hídhoz, annak bonyolult szerkezete miatt, nem nyúlnak a kivitelezõk. Az új útburkolatra forgalomkorlátozás lépett életbe, arra nagyméretû buszokkal, illetve teherautókkal nem lehet behajtani. A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács még szeptember 20-i ülésén döntött a szilárd burkolatú közút felújításának támogatásáról. Ugyancsak aszfaltoztak a galgamácsai óvoda elõtt, ahol a korábbi földes útpadkát számolták fel. A kicsiket szállító szülõknek így nem kell az esõs idõben bokáig járniuk a sárban, ugyanis mintegy 8-10 személyautó tud kényelmesen parkolni az intézmény elõtt. Az önkormányzat a három millió forintos beruházással megoldotta a csapadékvíz elvezetését is, a parkoló alatt áteresz vezeti le a lehullott esõvizet. Közös zászló alatt Interjút közöltünk a galgamácsai szlovák önkormányzat vezetõjével Galgamácsán eddig nem volt kisebbségi önkormányzat, az õszi önkormányzati választásokat megelõzõen azonban kiderült, 32 magát szlovák nemzetiségûnek valló polgára van a községnek. A szlovák kisebbségi önkormányzat vezetõje egy ambiciózus fiatalember lett, akit többek között az elõzményekrõl és a célokról kérdeztünk. Társberuházói megállapodást kötött egymással Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu, Püspökszilágy és Kisnémedi községek a települések szennyvíztisztításának és elvezetésének közös megvalósítására. A dokumentumot a jegyzõk is ellátták kézjegyükkel, hogy az októberi önkormányzati választások végeredménye se tudja befolyásolni a közmûhálózat létrejöttét. A lakosság igénye és a településvezetõk szándéka évek óta meg van, meg volt a szennyvíz kezelésére, azonban jórészt a törvényi szabályzók és a beruházáshoz szükséges anyagi erõforrások hiánya okozták a környezetkímélõ eljárás megvalósítását. Bagyánszki János elmondta: mindössze három éve él Galgamácsán, családjuk egy szlovákok lakta községbõl, Csomádról költözött ide. Felmenõi tótok, a családi hagyomány pedig úgy tartja, hogy 1723-ban, III. Károly király telepítette be az õsöket a felvidékrõl Csomádra. Nagyjából ekkoriban jelentek meg szlovák telepesek Vácegresen, és vélhetõen Galgamácsán is, illetve a környezõ településeken. Jellemzõ, hogy a betelepítéseknél ügyeltek arra, hogy elhintsék a vallási és nyelvi különbség magvát azzal, hogy ahol katolikus magyar volt a többség, oda feltétlenül evangélikus szlovákokat raktak, ahol református magyarok éltek, oda katolikus szlovákokat. Ráadásul a betelepített szlovákok közt sok igen jó módú család volt, ami tovább fokozta az ellenérzéseket irántuk. Sokáig a környék etnikai csoportjai nem is érintkeztek egymással. Ez a széttagoltság máig érezteti hatását, igaz, ma már nem etnikai alapon, mivel a szlovákok jórészt asszimilálódtak. Az emberek viszont megszokták, hogy túlságosan elszigetelõdjenek egymástól. Dudás Juli, amikor festményein megörökítette a színes szlovák népviseletû embereket, sokan haragudtak rá, féltve a helyi magyarság fehér népviseletét. Arra a kérdésünkre, hogy érez-e ma etnikai feszültséget a településen azt felelte: egyáltalán nem. Amikor például társaságban szóba kerül, hogy õ elmagyarosodott szlovák, aki ugyan odahaza már nem beszél szlovákul, viszont büszke arra, hogy Kossuth zászlaja alatt rengeteg szlovák harcolt, a legtöbben megértik e kettõs identitás mibenlétét. Egyszerûen szlovák származású magyar hazafinak tartja magát.

5 2007. január 10. HÉTközlap 5 Galgamácsa Felújították és kiállították a 100 éves tûzoltófecskendõt A Mûvelõdési Ház megérett a felújításra Vízáradat nem elõször A meghívott vendégek között volt többek között Horváth Zoltán ezredes, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetõje, Medla Zoltán alezredes a Gödöllõ Város Tûzoltóság vezetõje, Tóth Gábor országgyûlési képviselõ és Csiba Tibor esperes, aki megáldotta a 100 éves tûzoltó fecskendõt. A kiállításra nem kerülhetett volna sor Drexler Gyõzõ muzeológus és Kovács József munkatárs nélkül, akik irányították és végrehajtották a kivitelezést. Így a kiállított, 1904 körül készült, éppen 100 éves tûzoltófecskendõ ismét eredeti pompájában látható a település önkormányzatának udvarán. A XX. század elején, a szalma- és zsúpfedeles házak korában különösen fontos volt a falvakban az önkéntes tûzoltóság jelenléte. Galgamácsán is volt és jól mûködött ez a szervezet ben javították utoljára a rézkarcon is látható fecskendõt, akkor még a település gyermekei játszottak rajta. Az épületet még a 60-as években tervezték, de azóta nem tatarozták. Életveszélyessé vált a ház teljes elektromos hálózata, a lábazatot alámosta a csapadékvíz és egyes nyílászárók, mint például a hátsó bejárati ajtó, tönkrement. Az önkormányzat az Információs Izotóp Társulás (IIT) erre a célra felhasználható pénzébõl 2006-ban megkezdte a villamos-gépészeti rekonstrukciós munkálatokat, kicserélték az összes biztosítótáblát, kapcsolót, vezetéket, sõt az épület díszkivilágításához szükséges elõmunkálatok is befejezõdtek, valamint a színpadi fénytechnika is megújult. A homlokzati armatúrákra most nem jutott fedezet, azokat egy késõbbi idõpontban vásárolják meg és szerelik fel az épületre. Így is a munkálatoknak csak ez a szelete elérte a négymillió forintot. A lábazatot új járdával védik az esõtõl és az átázástól és kicserélték a pincerész ablakait is. A Mûvelõdési Ház teljes renoválása három pénzügyi fázisból valósul meg, amelynek összköltsége megközelíti a húszmillió forintot. Nagyszombaton a felhõszakadás következtében hatalmas vízár zúdult le a lakótelep és a temetõ közti úton, teljesen megtöltve a vízelvezetõ árkot. A rohanó víztömeg mindent elsodort, ami az útjába került és még a támfal feletti a kanyar után egy lakóházat is elöntéssel fenyegetett. Az önkormányzat, a környékbeliek és a tulajdonosok homokzsákokkal, fatáblákkal próbálták meg befolyásolni a víz útját. Majdnem teljes sikerrel, hiszen így csak az ingatlan udvarán folyt át a nagy mennyiségû csapadékvíz. Az úttest jobb oldalán lévõ járdát azonban helyenként teljesen alámosta az esõ és az átereszek egy része is megrongálódott. Pesti Klára polgármester asszony a kárt bejelentette a Pest Megyei Katasztrófavédelemnek, illetve a területfejlesztési kht. szakembereinek. Galgamácsa a történtekre hivatkozással 18 millió forint támogatást igényelt az erre a célra fenntartott költségvetési vismajor keretbõl, amit a település meg is kapott. Galgamácsa község adatai Terület: 4331 hektár Lakosság: 1948 fõ Lakások száma: 734 Kistérség: Veresegyházi Önkormányzat címe: 2183, Petõfi u Polgármester: dr. Pesti Klára Jegyzõ: Kovács Miklósné cím: Weboldal:

6 6 HÉTközlap január 10. Kisnémedi Ez történt 2006-ban Sportlegendák jártak Kisnémediben A magyar sport legendás alakjai, Buzánszki Jenõ és Kárpáti György élménybeszámolót tartottak a kisnémedi mûvelõdési házában. Az egykori sportóriások arra buzdították a népes hallgatóságot, Nagyszabású nyugdíjas-találkozó hogy a áprilisi választásokon olyan politikai erõt támogassanak, amely értékrendjénél fogva közel áll a sporthoz, annak nem csak üzleti, hanem társadalomépítõ jelentõségét is elismeri. Már napokkal július 15-e elõtt lázas készülõdés volt Kisnémediben. Különbözõ csoportok alakultak a vendégek ellátására, fogadására, kísérésére. Az asszonyok mellett a helybéli férfiak is szerepet kaptak a programok lebonyolításában, jórészt rendezõként. A példát, az ötletet Tápiószecsõ adta, ahol minden évben megrendezik az Életet az Éveknek Szövetség találkozóját. Ott is megjelennek a civil szervezetek képviselõi, a baráti társaságok. A mûsor alatt Davcsó Károlyné fõtitkárt arról faggattuk, milyennek látja saját kis csapatát, a helyi emberek egymáshoz fûzõdõ kapcsolatát és azt, miként mûködik az egyesület. Mint fogalmazott: ben alakultak. Elsõ körben Fódi Márta, a település háziorvosa volt a szervezet elnöke, jó ideje azonban a polgármester, Edelman György látja el ezt a tisztséget. Örömmel újságolta, van saját klubházuk, ahová a programok megtartása mellett taggyûléseket és beszélgetések hívhatnak össze. A ma már száztagú egyesület egy kis létszámú csoportból alakult, cégbírósági bejegyzéssel rendelkeznek és bár jelképes, csupán ötszáz forint az éves tagdíj, komolyabb pénzek felett diszponálnak. Mindezt az önkormányzat támogatásával és pályázatok révén érték el. Falugyûlést tartottak Kisnémediben Továbbra is az elkövetkezendõ négy év legfontosabb feladatai közé sorolta a település polgármestere a szennyvíz-elvezetést, amit rendelet és határidõ szabályoz. A hálózat telephelye Aszódon lesz, itt épül majd meg a tározó-rendszer és a tisztítómû jelentette be Edelman György. Ami bizonyosra vehetõ, hogy a bekötésbõl fakadó költség háztartásonként, mintegy öt éven át, havi ezer forintos kiadást jelent majd a szennyvíz-díjon túlmenõen. Az önkormányzat mindehhez további 50 millió forintot biztosít, aminek a fedezete rendelkezésre áll. Edelman György jelezte: még ebben a ciklusban rendbe hozzák az orvosi rendelõt. Ugyanis sem az épület, sem pedig a berendezések nem felelnek meg a kor elvárásainak. Az átalakítás és fejlesztés költségigénye 180 millió forint lesz, amit három év alatt kíván kigazdálkodni a testület. Errõl már korábban határoztak a képviselõk. A változás a jelenlegi helyzethez képest több újdonságot is tartalmaz. Az épületben helyet kap majd egy patika, egy fogászat és olyan helyiségek is megépülnek, mint az orvos-beteg kapcsolatát segítõ szoba, külön gyermekváró, pelenkázó, de az autóval érkezõk sem panaszkodhatnak, számukra parkoló épül majd.

7 2007. január 10. HÉTközlap 7 Kisnémedi Ajándékcsomag rászorulóknak Karácsonykor nekik is jutott a bõség kosarából Egy szebb és élhetõbb település Három és fél utca felújítását, aszfaltozását végeztette el Kisnémedi Önkormányzata. A pályázat útján elnyert pénzekbõl új burkolatot kapott a Rákóczi, a Zrínyi, a Petõfi utca felsõ szakasza, valamint a Szabadság utca. A Liszt Ferenc utca pedig földútból lett jól járható aszfaltúttá. A project összesen 21,3 millió forintba került, amibõl új kopóréteget húztak a már megviselt, töredezett útfelületekre. Így megszûntek a nyomvályúk, a kátyúk, továbbá szegélyt és rézsût alakítottak ki az építõk. Mûszaki paramétereit tekintve az utak kétszáz autó forgalmát képesek átereszteni naponta. Hegyi Ágnes jegyzõasszonytól megtudtuk, hogy a település tizenhat utcájának több mint tizenhat százaléka épült át a beruházás révén. Nem árt tudni, hogy Kisnémediben a belterületi utak teljes hossza méter, ebbõl 1903 méter kapott új aszfaltréteget. 25 rászoruló gyermek kapta meg még a Szentestét megelõzõen a karácsonyi élelmiszercsomagot. Az ajándékozást a Gyermekétkeztetési Alapítvány XII. Karácsonyi Élelmiszercsomag Küldõ Akciója keretében bonyolították le a szervezõk. A közel 20 kg-os dobozok hasznos tartalommal lepték meg a gyermekeket. Volt bennük többek között 3 liter Sió üdítõ, vaníliás karika, 4 kilogramm vitaminozott liszt, spagetti, ropogós piskóta, majdnem fél kilo szaloncukor és készétel konzerv. A pályázaton induló Kisnémedi Önkormányzat az elosztóhelyen vette át a csomagokat és azokat a falukarácsony alkalmával adta át a rászorulóknak. Az ajándékcsomagot olyanoknak állították össze, akiknek a téli szünetben otthoni étkezésük megoldatlan vagy problémás volt. Az akciót a Gyermekétkeztetési Alapítvány a személyi jövedelemadók 1%-nak az alapítvány számára történõ odaítélésébõl finanszírozta. Bemutatkozott az új iskolaigazgató Szeptember 1-jétõl a település iskolájának új igazgatója van. Tüskés Gabriella tanítóként és matematika szakos tanárként 25 éves tanítási és 10 éves vezetõi gyakorlattal rendelkezik. Részt vett a Hajdu matematika tankönyvcsalád elkészítésében lektorként, a késõbbiek során szerzõként is, és a tankönyvcsaládhoz tartozó módszertant az ország jó néhány iskolájában oktatta már. Közoktatási szakértõként a veresegyházi kistérségben és az ország más területein is végezett és végez szakértõi munkákat. Kisnémedi község adatai Ismét teltház mellett tartotta a település a falukarácsonyt. Elõször a helyi kisiskolások adták elõ mûsorukat, majd pedig komolyzenei hangverseny szórakoztatta az egybegyülteket. Terület: 1384 hektár Lakosság: 691 fõ Lakások száma: 294 Irányítószám: 2165 Kistérség: Váci Önkormányzat címe: 2165 Kisnémedi, Fõ u. 5. Telefon: (06 27) Fax: (06 27) cím: Polgármester: Edelman György Jegyzõ: Hegyi Ágnes

8 8 HÉTközlap január 10. Õrbottyán Ez történt 2006-ban Õrbottyán új testvértelepülése egy felvidéki magyar község, a Nyitra melletti Kalász lett. Az errõl szóló együttmûködési megállapodást március 12- én írták alá a kalászi polgármesteri hivatalban. A március 15-ei ünnepségeken leplezték le a Hõsök terén felállított négy kopjafát, Sebestyén Zoltán mogyoródi fafaragó mester alkotását. A kopjafák az 1848-as szabadságharcnak, az I., illetve II. világháború magyar hõseinek és 1956 mártírjainak állít emléket. Az önkormányzat Környezet-, és Természetvédelmi Bizottsága szervezésében nagyszabású személtgyûjtési akció volt április 1-jén, szombaton. Az akcióban részt vevõ jóakaratú polgárok több teherautónyi szemetet szedtek össze a nagyközség bel- és külterületein, az üdülõterület és a strand környékén. Rangos vízügyi szakemberek részvételével Kvassay-emlékünnepség és koszorúzás volt június 9-én. Az Õrbottyán temetõjében nyugvó, 106 éve született nagy vízépítõ mérnök, Kvassay Jenõ munkásságát Ányos József, a Magyar Víziközmû Szövetség elnöke idézte fel elõadásában. A lakossági igények regisztrálása után új rendezési tervet fogadott el az önkormányzat. Július 1-jén elkészült Õrbottyán nyugdíjasháza, a Kvassay Jenõ Klubház. A 86 négyzetméteres alapterületû épület közadakozásból és szponzorációkból épült fel. Az építkezésben megszervezésében kiemelkedõ szerepe volt Béres Istvánnak, a klub vezetõjének. Hivatalosan augusztus 20-án adta át Kereskényi János polgármester az új bottyáni óvodát, majd aszfaltburkolatot kapott a parkolója is. Az önkormányzati választásokon Õrbottyán nagyközség választópolgárai új polgármestert választottak Cserepka András személyében. A nagy önkormányzati múlttal rendelkezõ polgármester a civil szervezetekkel való szorosabb együttmûködést, ennél fogva kevesebb népszerûtlen döntést ígért választóinak. Az év végén pótköltségvetés készült, amit az tett indokolttá, hogy az elõzõ költségvetésbe tervezett bevételek nem teljesültek. A 240 milliós bevétel kiesése jelentõs hiányt okozott az önkormányzat kasszájában.

9 2007. január 10. HÉTközlap 9 Õrbottyán Civilek a felsõ házban A polgármester társadalmi szervezetekhez fordult A nagyközség polgármestere, Cserepka András az újév elsõ munkanapján levéllel fordult ahhoz a Veritas Jogvédõ Kommunikációs és Településfejlesztési Alapítványhoz, amely az elmúlt hónapokban többször felajánlotta, hogy életre hívja a Civil Fórumot abból a célból, hogy együttesen képviselhessék magukat az õrbottyáni civil szervezetek a település közéletben. Megszólította a helyi civil- és egyéb szervezeteket, közösségeket a csatlakozásra. A polgármester reményei szerint létrejöhetne egy olyan, civilekbõl álló felsõház Õrbottyánban, amely révén az önkormányzati képviselõ-testületi munka még jobban összhangba kerülhetne a település lakosságának igényeivel. A polgármester kezdeményezése nem új keletû, a választási kampány során is bejelentette ezen szándékát a helyi szervezetek felé jelezve, hogy ez vezetõi munkastílusának alapvetõ eleme. Érdeklõdésünkre elmondta, hogy elképzelése szerint a Civil Fórum mindig megkapná elõzetes véleményezésre a képviselõ-testület elé kerülõ fontosabb javaslatokat, így noha a döntéshozatal továbbra is a képviselõk joga és felelõssége maradna az egyes döntések esetleges buktatóira még idõben fény derülne, a meghozott döntések pedig szélesebb lakossági támogatást élvezhetnének. A levél tanúsága szerint a testület idei elsõ feladatai, amelyekkel kapcsolatban már kikérnék a társadalmi szervezetek véleményét, a következõk: Az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési szabályzatának megalkotása, beépítve az említett együttmûködés szabályait. A testület 2007-évi Munkaterve, ami felölelné a közösségi munka minden területét. A 2007-es költségvetés összeállítása, ami magába foglalja az együttmûködni szándékozó szervezetek terveit annak támogatását, a közös feladatmegoldás finanszírozását. A hosszút távú Rendezési terv felülvizsgálata. A négy évre szóló Ciklusprogram. Az együttmûködéshez mindenekelõtt az kell emeli ki a polgármester hogy a nagyközség társadalmi szervezeteit összefogó, valóban demokratikus, a szervezetek tényleges súlyát tükrözõ Civil Fórum létrejöjjön, és kialakítsa az álláspontját a település életével kapcsolatos egyes kérdésekben. A Civil Fórum arra is jó vélekedik Cserepka András hogy tisztázódjon az együttmûködési szándék és annak lehetõsége a helyi szervezetek között illetve a szervezetek és a képviselõ testület között. A kommunális adó emelkedik, az iparûzési marad Az õrbottyáni képviselõ-testület döntése értelmében 2007 január 1-tõl az éves kommunális adó háztartásonként 6000 forintról 9000 forintra emelkedik, amelyet két részletben kell befizetni. A megemelt összeg még mindig elmarad a maximálisan kiróható 12 ezer forintos felsõ határtól, de ezzel 7,5 millió forinttal csökken a település mûködési hiánya. Információink szerint a testület elõtt két lehetõség állt. Vagy megszüntetik a lakossági szemétszállítás költségeihez történõ 20 százalékos önkormányzati hozzájárulást, vagy ennek fedezetére megemelik a kommunális adót, és ez utóbbi mellett döntöttek. Sajnálatos, hogy a megemelt kommunális díj különbözetébõl még a szemétszállítás lakossági támogatása sem fedezhetõ, a kommunális adóbevétel pedig nem, elegendõ a település éves közvilágítási díjára. Az iparûzési adó mértékén ugyanakkor nem változtattak. Ez az adó maradt az árbevétel után fizetendõ 1,9 százalékos szinten, amibõl 30 millió forint körüli bevételre számít az önkormányzat. Szeretetünnep Karácsony elõtt tartották meg a Községi Falukarácsonyt a központi iskolában. Az ünnepségen gyerekek, iskolai csoportok, a helyi egyházi közösségek adtak elõ karácsonyi mûsort, illetve megajándékozták a közönség soraiban helyet foglaló idõs embereket. Az ünnepre készülve Cserepka András polgármester köszöntötte a jelenlévõket, majd Eszlényi László evangélikus lelkipásztor adott áldást a jelenlévõkre, a település családjaira. Õrbottyán nagyközség adatai Terület: 2737 hektár Lakosság: 6000 fõ Lakások száma: 2462 Kistérség: Veresegyházi Önkormányzat címe: 2162 Õrbottyán, Fõ u. 63. Telefon/fax: (06 28) , (06 28) cím: Weboldal: Polgármester: Cserepka András Jegyzõ: Babinszki Edit

10 10 HÉTközlap január 10. Püspökszilágy Ez történt 2006-ban Az év elején új funkciókkal bõvült a Mûvelõdési ház: a színházterem mellett felfrissülõ kínálattal költözött be a könyvtár, megnyílt a Teleház, az internet-kávéház, a kondicionáló terem és helyet kaptak különbözõ civil szervezetek is. Elkezdõdött az árok és útrekonstrukció. A község lakosságának idegeit egy névtelen feljelentõ borzolta, aki képes volt rekord mennyiségû, mintegy 250 feljelentést tenni különbözõ ügyekben. A jelenség nyilvánosságra hozatala után a feljelentések megszûntek. Beszakadt a Táncsics Mihály utca a kukásautó alatt március 15-én. Mint kiderült, egy százötven éves, régen elfeledett alagút omlott be. szórakoztató programokban nem volt hiány. Átadták Püspökszilágy díszburkolattal felújított fõterét a templom elõtti parkolóval. Márciusban megalakult a Magyar Tölgy Egyesület, amely célul tûzte maga elé a környék környezeti értékeinek megõrzését, horgásztavak létrehozását, az idegenforgalom elõsegítését. Július végére elkészültek a honvédségi lõtér felé vezetõ út felújításával. A Magyar Tölgy Egyesület elhatározta, hogy táblák kihelyezésével segíti a turisták tájékozódását, és hogy lépéseket tesznek egy erdei iskola létrehozása érdekében. A környezõ erdõk változatos élõvilága alkalmas tanösvény kialakítására, erdészekrõl elnevezett pihenõhelyekkel, kilátóval, tantermekkel, diákszállással. A választások elõtt Tordai Sándor polgármester ismertette programját. E szerint többek között az oktatás fejlesztését, a gyermekorvosi rendelés megvalósítását, az Erdei iskola megteremtését, sportöltözõ felújítását, csatornázást, szelektív hulladékgyûjtést, új temetõi parcella kialakítását ígérte a következõ ciklusra. A falu szavazópolgárai újraválasztották Tordai Sándort. Tovább folytatódott a Málnafesztivál hagyománya 2006-ban. Jóllehet málnát nem sokat lehetett találni a fesztiválon, A polgármester a Kistérségi Tanács ülésén a környezõ települések aktívabb együttmûködésére tett javaslatot az adottságok jobb idegenforgalmi kihasználása érdekében. A javaslatnak egyenlõre nem volt sok foganatja, de Tordai nem adta fel Az önkormányzat hírei Püspökszilágy önkormányzata számára a 2006-os gazdasági év adósság nélkül ért véget. Mivel az állami normatívák továbbra sem fedezik az önkormányzati feladatok ellátásának költségeit, az önkormányzat 2007-ben is beadja pályázatát az önhibájukon kívül hátrányos helyzetû települések (ÖNHIKI) állami támogatására. Ezen az úton 2006-ban 19 millió forintos támogatásban részesült a község, amivel a szabályoknak megfelelõen az intézmények mûködtetéséhez járult hozzá a központi költségvetés. A képviselõ testület döntött a polgármesteri hivatal körjegyzõséggé alakításáról. Ennek eredményeként hamarosan Penc és Püspökszilágy közös körjegyzõségben mûködik a jövõben, ami javíthat mind a térségi együttmûködésen, mind a költséghatékonyságon. A püspökszilágyi önkormányzat idei feladatai között kiemelt helyen szerepel további ingatlanok megszerzése a fejlesztés céljaira. Továbbra is folyamatban van az egyeztetés a Honvédelmi Minisztériummal a honvédségi ingatlan teljes, vagy részbeni átadásáról. A megegyezés azért húzódik, mert idõközben nyugállományba helyezték azokat a tábornokokat, akiket a miniszter korábban kijelölt az ügy bonyolítására, ráadásul érintett katonai alakulatok összevonása is éppen most zajlik. A közeli napokban azonban egy újabb találkozó lesz illetékesekkel, amelyen talán elõre tud lépni az önkormányzat az ingatlan, és a hozzá tartozó több hektárnyi terület átadása ügyében. A megállapodás után az egész völgy sok változáson fog átmenni.

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat Gazdasági programjára

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT: KEOP 1.2.0-1.F- 2008-0040

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT: KEOP 1.2.0-1.F- 2008-0040 Médium: Gödöllő regionális Hírportál Megjelenés ideje: 2008.07.23. Web: http://www.hedvig.hu/cikk/20080723/nyertes-csatorna-palyazat-keop- %E2%80%93120-1f-2008-0040 NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT: KEOP 1.2.0-1.F-

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. augusztus 02. rendkívüli képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. augusztus 02. rendkívüli képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. augusztus 02. rendkívüli képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dr. Balatoni Gyöngyi, Dr. Péter Mihály, Antal Istvánné, Balázs Gusztáv,

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. PILISCSÉVI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. Piliscsévi Aranykapu Egységes

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. november 5-én tartandó rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. november 5-én tartandó rendkívüli üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. november 5-én tartandó rendkívüli üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25- ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által 2008. évben támogatásban részesített szervezetek elszámolásáról

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án 16 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: A csatolt

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v 32/13/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31.- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 96/2013.(X.31.)

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz: F- 9996-9/2015. Témafelelős: Cseuz András Tárgy: Szentes, Kiss Bálint Református Általános Iskola környezetének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE 2014. OKTÓBER 20.

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE 2014. OKTÓBER 20. NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE 2014. OKTÓBER 20. Nagyszentjános, 2014 október 10. 2014-2019 CIKLUSPROGRAM JÖVŐKÉPÜNK Nagyszentjános község közigazgatási területén

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros Város Önkormányzata Nagymaros Város Önkormányzata 2014. évben javasolt beruházások, felújítások, karbantartások FEJLESZTÉS Tervezés 8 600 000 Forgalomlassítók, forgalmi csomópontok 1 200 000 EÜ ház felújítás tervezése 900

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 29-92/2014. Ea.: Varga Gy.-né Tárgy: Tájékoztató Apátfalva Község Cigány

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kelt: Veresegyház, 2012. március 26. 1 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. 290/5/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Határozat: 45/2015.(VI.2.)kt.határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tanácskozási joggal meghívott: Távolmaradását bejelentette: Csizmadia Csaba és Szigeti Dezső képviselő.

J e g y z ő k ö n y v. Tanácskozási joggal meghívott: Távolmaradását bejelentette: Csizmadia Csaba és Szigeti Dezső képviselő. 1 Noszlop-Oroszi-Doba Községek Körjegyzősége 8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45. Tel./Fax: 88/505-820, 505-821 Mobil: 06/20-524-2323 E-mail: noszlop@ajkanet.hu Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Noszlop

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről /Egységes szerkezetben 2007. 07. 18./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu

Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu Ikt. szám: 659/2014. Tárgy: Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Részletesebben

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés i Kistérség 2015. évi programok Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR 3. Húsvétváró Húsvéti készülődés 4. Húsvét vigiliája 5. Locsolóbál 8. Óvodai húsvétolás 9. A költészet napja alkalmából Regionális

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Az 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját, amelynek kötelező

Részletesebben

Készült: Adorjánháza község képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án 19 órától megtartott képviselő-testületi üléséről.

Készült: Adorjánháza község képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án 19 órától megtartott képviselő-testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Adorjánháza Szám: 230-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza község képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án 19 órától megtartott képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. NAPIREND 1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Indítványok, javaslatok

JEGYZŐKÖNYV. NAPIREND 1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Indítványok, javaslatok JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17-én, 13.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE Február 1. Kazár község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi ülésterve 2. Kazár Község Önkormányzatának 2010-2014 közötti

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:69-72/2013. (VII. 1.) számú határozatok d.

Részletesebben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben 1039 Budapest, Mátyás király út 77 Tel.: 240-9065 Számlasz: 11703006 20036249 Közhasznú szervezet Főv. Bíróság nyt. sz: 9236

Részletesebben

Megvalósult és folytatandó kulturális rendezvényeink:

Megvalósult és folytatandó kulturális rendezvényeink: Bevezető A bemutatásra kerülő anyagok, 2014. december 18-án, a rendezvényházban, közmeghallgatás keretében voltak kivetítve, a helyi lakosság számára. Ebből az anyagból, hiányoznak a szóbeli magyarázatra

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. 01. 14. 9 12.00 Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 3. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az idő rövidsége miatt a képviselők telefonon

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

117 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. február 26-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 2/2015. (II.27.)

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:139-7/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 24-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester Dr. Balatoni Gyöngyi

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 963-20 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. október 25- én 18.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse.

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse. ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. december 14- ei ülésére. Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervére Határozati javaslat: Nyergesújfalu

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben