FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:"

Átírás

1 PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/ Kamarai bejegyzési szám: FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL Készítette: Eszterbauer Julianna számon bejegyzett kamarai tag könyvvizsgáló A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET TULAJDONOSAINAK

2 2 Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet (7623 Pécs Köztársaság tér 2. cégjegyzékszám: ) 2012 évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31 i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és a források egyező végösszege e Ft, a mérleg szerinti eredmény e Ft veszteség, a saját tőke összege e Ft -, és az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok különösen a számviteli törvény és a 250/2000 (XII. 24.) kormányrendelet, valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások beleértve az éves beszámoló akár csalásból akár hibából eredő lényeges, hibás állításai kockázatainak felméréseit is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményem megadásához. Vélemény Véleményem szerint az éves beszámoló megbízható, valós képet ad a Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet december 31 én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről valamint az ezen időpontra végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés

3 3 Elvégeztem a Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet mellékelt évi éves beszámolójához kapcsolódó, december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésnek a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. Az én felelősségem az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazza egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményem szerint a Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet évi üzleti jelentése az Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Szekszárd, május 13. Eszterbauer Julianna számon bejegyzett kamarai tag könyvvizsgáló ügyvezető PAGATOR KFT Szekszárd, Táncsics u

4 4 PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/ Kamarai bejegyzési szám: KIEGÉSZÍTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL KÉSZÜLT FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ Készítette: Eszterbauer Julianna számon bejegyzett könyvvizsgáló A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET TULAJDONOSAINAK

5 5 I. BEVEZETŐ Mint a Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet megválasztott könyvvizsgálója az ügyvezetés által elkészített december 31.-i mérleg, a december 31. nappal végződő évre vonatkozó eredménykimutatás és kiegészítő melléklet (együtt pénzügyi kimutatások) vizsgálatát elvégeztem. A pénzügyi kimutatásokat a Hitelszövetkezet évi éves beszámolója tartalmazza. I/1. A megbízás és teljesítése A Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet közgyűlése május 30.-án választott a Hitelszövetkezet könyvvizsgálójává, mint a PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató KFT képviseletében eljáró természetes személy könyvvizsgálót. Az előző üzleti évről készült beszámolót a Bayer Éva számon bejegyzett kamarai tag könyvvizsgáló a május 30. napján kiadott jelentésében hitelesítő záradékkal látta el. A közzétételre kerülő éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés feladata és felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége a közzétételre kerülő beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálat célja a számviteli törvény és a pénzintézetek beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló rendelet alapján a hitelszövetkezetnél a könyvvezetési, beszámoló készítési és értékelési elvek betartásának, a mérleg és az eredménykimutatás valódiságának, teljességének és világosságának ellenőrzése. A könyvvizsgálat során a mérleg és az eredménykimutatás vizsgálatakor a pénzintézet által elkészített számviteli politikával összhangban az értékelési elvek állandóságának és következetességének betartását, a mérlegtételek valódiságának alátámasztását, a kiegészítő melléklet valóságnak megfelelő tartalmát vizsgáltam. A könyvvizsgálat során alapvetően rendszer jellegű ellenőrzést végeztem. Ennek során vizsgáltam a hitelszövetkezet által a tevékenység speciális vonatkozásait figyelembe vevő belső szabályozás SZMSZ, számviteli politika, egyéb jogszabály által előírt és önálló szabályzatok meglétét, azokban rögzítettek jogszabályi megfelelését, továbbá azok betartását. Megállapítottam, hogy az előírt kötelező szabályzatokat a hitelszövetkezet elkészítette, döntően a mintaszabályzatok felhasználásával, folyamatosan aktualizálva a helyi sajátosságok figyelembe vételével. A könyvvizsgálat során egyes területeken a tételes vizsgálat módszerét alkalmaztam, más esetekben a szúrópróbaszerű vizsgálat alapján történt. Tételesen vizsgáltam az év végi betét és hitelállomány leltárát, az állammal szembeni tartozások és követelések bevallásokkal illetve folyószámla kivonattal való egyezőségét, az analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyezőségét és a mérlegtételek bizonylati alátámasztását. Szúrópróbaszerűen vizsgáltam a költségelszámolások helyességét, az ügyfelekkel szembeni követelések minősítését. Az ellenőrzést a szövetkezet székhelyén végeztem. Dokumentumként rendelkezésemre állt: - az időszak gazdasági eseményeinek alapbizonylatai - a belőlük készült analitikus és főkönyvi nyilvántartások és kimutatások - a különböző szabályzatok - a december 31.-i főkönyvi kivonat, valamint az ebből összeállított

6 6 mérlegbeszámoló - a évi vagyonmérlegben szereplő eszközök és források december 31.-i időpontra vonatkozó leltárai - a számviteli politika - a számlatükör, számlarend A könyvvizsgálatot a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, a Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó hatályos törvények és jogszabályok, továbbá számvitelről szóló évi C. Tv. 155 (2) (3) (5) bekezdésének a 250/2000 (XII. 24.) Kormányrendelet, és az azt módosító Kormányrendeletek (figyelemmel a 196/2007. és a 200/2007. Kormányrendelet előírásaira is), valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII.Tv a alapján végeztem. A hitelszövetkezet megbízott könyvvizsgálójaként a évi pénzintézeti tevékenység számviteli elszámolását, a gazdasági események bizonylatolását, minősítését, valamint a mérleg fordulónapján meglévő vagyon számbavételének jogszerűségét, az elkészített beszámoló valódiságát vizsgáltam. A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az éves beszámoló elkészítésekor törvényi rendelkezéseket betartották e, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad e a társaság vagyoni, pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. Az ügyvezetés a december 31. re vonatkozó teljességi nyilatkozatot aláírta, elismerve ezzel, hogy a fenti fordulónappal készített mérlegben valamennyi eszköz és forrás, vagyonrész és tartozás hiánytalanul szerepel. A könyvvizsgálat a társasági adóalap kivételével nem terjed ki a költségvetési kapcsolatok tételes vizsgálatára. I/2. A hitelszövetkezet és a vizsgált üzleti év bemutatása A Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet április 25. napján alakult. A szövetkezet székhelye 7623 Pécs Köztársaság tér 2, cégjegyzékszáma: A hitelszövetkezet tevékenysége 10 településre terjed ki, melyeket a székhely és 9 betétgyűjtő pénztár. szolgál ki. Ezek a következő településeken találhatók: Pécs Geresdlak Felsőnána Palotabozsok Tass Borota Lippó Belvárdgyula Sükösd Nemesnádudvar A cégbíróságon december 31. napján bejegyzett tőke összege e Ft, a Cégbírósági végzés kelte A hitelszövetkezet tulajdonosainak száma fő, melyből fő természetes személy, 11 fő egyéni vállalkozó, 153 jogi személyiségű társaság, 1 önkormányzat, 15 betéti társaság, 3 hitelintézet. A Hitelszövetkezet napján megtartott küldöttgyűlése döntött arról, hogy a Hitelszövetkezet kezdeményezze a cégbíróságnál a jegyzett tőke e Ft összegben történő bejegyzését. A bejegyzésre a mérlegkészítés időpontjáig nem került sor. A hitelszövetkezet az alábbi tevékenységek végzésére jogosult: betétgyűjtés, hitelfolyósítás, számlavezetés.. A hitelszövetkezet az üzleti évben végrehajtotta fő célkitűzéseit, amely - a források és a betétek összegének növelésében

7 7 - a biztonságos forráskihelyezésben - szolgáltatások színvonalának emelésében - a pénzintézet működése tárgyi feltételeinek javításában - a belső ügyviteli rendszer folyamatos korszerűsítésében nyilvánult meg. Azonban a tervezett 0 mérleg szerinti eredménnyel szemben jelentős ( e Ft) mérleg szerinti veszteséget realizált, a saját tőke 23,58 % - os mérséklődése mellet. Az üzleti évben a pénzintézet a minősített hitel állományának aránya - az előző évi 48,0 %-os szinthez képest nőtt - az összes hitelállományon belül 54,9 %. A minősített hitelállomány 81,1 % - a külön figyelendő kategóriába tartozik. I/3. A gazdasági tevékenység szabályozottsága, általános információk a számvitelről A pénzintézet rendelkezik a megalakulásának és működésének feltételeit tartalmazó alapszabállyal és általános üzleti szabályzattal. Elkészítették, a jogszabályváltozás miatt szükséges módosításokat A Hitelszövetkezet informatikai tervében megfogalmazott célok közül a legfontosabb feladat a Hpt 13/C pontjában megfogalmazott követelményeknek való megfelelés. A Hitelszövetkezet ennek érdekében törekedett a szükséges intézkedések megtételére. A könyvelési és nyilvántartási feladatok domináns részét számítógépen végzik. Informatikai rendszerük az EUROBANK Kisbanki szoftver. A szoftver az ügyviteli munka és a hitel, betét kezelés csaknem teljes keresztmetszetét átfogja. Számítógépen történik a hitel- és betétállomány nyilvántartása, a főkönyvi könyvelés, a folyószámla vezetés, valamint a tagnyilvántartás. Különálló szoftverrel történik a bérszámfejtés, a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása és értékcsökkenésének elszámolása kézi módszerrel történik. A kisbanki rendszeren kívül előállított tételek feladás alapján kerülnek a főkönyvi könyvelésbe. A főkönyvi számlák adatait analitikus nyilvántartás támasztja alá, az adatok egyeztetése és ellenőrzése biztosított. A szövetkezet rendelkezik számviteli politikával, és számlarenddel. A számviteli politikában bemutatja az üzleti tevékenységgel összhangban az Éves Beszámoló és a könyvvezetés, kiemelten a mérlegkészítés, a főkönyvi zárlat időpontját, a számlarend, a számlatükör és az analitikus nyilvántartások összefüggéseit. Rögzíti a mérleg és az eredménykimutatás tételeinek kapcsolatát, a főkönyvhöz és a részletező számlákhoz. A könyvvezetés során alkalmazott számlák, megnevezésük, tartalmuk biztosítják a számviteli törvény összemérés és világosság elvének betartását. A számviteli politika bemutatja a mérlegtételek választott értékelési módjait, rendelkezik az amortizáció elszámolásának szabályairól, a rendkívüli bevételek és ráfordítások elkülönítéséről. A hitelszövetkezetnél a számviteli bizonylatok a valós gazdasági események alapján készülnek, alakilag és tartalmilag általában megfelelnek az előírt követelményeknek. A mérlegkészítés időpontja február 28, a mérlegforduló napja december 31. A leltározást, az értékelést, a zárlati munkákat a számviteli törvény és a pénzintézetek éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló kormányrendelet előírásainak

8 8 megfelelően végezték. A mérleget és az eredménykimutatást a számviteli alapelveknek és a pénzintézeti beszámolónak megfelelő tartalommal és sémában készítették el. A hitelszövetkezet 2012 novemberétől teljes munkaidőben foglalkoztat 1 fő belső ellenőrt, aki rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel. Ezt megelőzően részmunkaidőben foglalkoztattak 1 főt, akinek munkatervében szerepelt a hitelszövetkezet legkockázatosabb területei többségének vizsgálata. Azonban ezt nem sikerült maradéktalanul végrehajtani. Vizsgálatai kiterjednek a központi pénztár és a betétgyűjtő pénztárak többségére, a hitelfolyósítás, a zárlati tevékenység ellenőrzésére, a PSZÁF jelentések figyelemmel kísérésére. Vizsgálatait dokumentálja, tevékenységéről a Felügyelő Bizottságnak beszámol. I/1.4. A vállalkozás továbbfolytatása elvének könyvvizsgálói megítélése A Számviteli törvény szerinti éves beszámoló hitelesítésének alapfeltétele a vállalkozás továbbfolytatása elvének érvényesülése. Ennek megfelelően a vizsgálat tárgyát képezte annak megítélése, hogy a beszámoló készítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a hitelszövetkezet a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét. A vállalkozás folytatása elvének ellentmondó tényt (likviditási problémák, nagymértékű eladósodás) nem állapítottunk meg. Így a legfontosabb számviteli alapelvre épülő éves beszámoló elkészítésének törvényi akadálya nincs. II. A SZÖVETKEZET VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETE DECEMBER 31.- I FORDULÓNAPRA II/1 A vagyoni és pénzügyi helyzet (mérleg) AKTÍVÁK Megnevezés Előző év (e Ft Tárgy év (e Ft) Változás / e Ft 1. Pénzeszközök Állampapírok Hitelint. szembeni követelés Ügyfelekkel szembeni követelés Hitelviszonyt megt. Értékpapírok Részesedések és más értékpapírok Részesedések befektetési célra Részesedédek kapcs. Vállalk. ban Immateriális javak Tárgyi eszközök Saját részvények Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Ebből: Forgóeszközök Befektetett eszközök ,

9 9 II/1.1 Pénzeszközök A pénzeszközök záró állománya a forintpénztárak december 31.- i pénztárjelentéssel egyező záróállományát, valamint a bankszámlák december 31.- i kivonatokkal egyező összegeit tartalmazzák az alábbi bontásban: Pénztárak Elszámolási betét számlák Úton levő pénzeszköz Összes pénzeszköz Ft Ft Ft Ft II/1.2. Állampapírok Az állampapírok között szereplő forgatási cé1ú papírok e Ft - os összegét kincstárjegyek és jegybankképes értékpapírok alkotják az alábbiak szerint: Diszkont kincstárjegy Ft Összes forgatási célú értékpapír Ft Az értékpapírokról a hitelszövetkezet megfelelő - a december 31.- i állapotról egyeztetéssel készült - leltárral rendelkezik. Az értékpapírok hozamait a futamidő évek közötti aránya szerint megosztották, a már elfeküdt időre eső hozamokat aktív időbeli elhatárolásként elszámolták. II/1.3. A hitelintézetekkel szembeni követelések A hitelintézetekkel szembeni követelések között 497 e Ft látra szóló, e Ft éven belüli lejáratú követelések szerepelnek az alábbiak szerint. A látra szóló követelések: Devizaszámla (CHF) Raiffeisen bank 91 e Ft Devizaszámla (JPY) Raiffeisen bank 59 e Ft Forintszámla Raiffeisen bank 266 e Ft Forint számla Volksbank 34 e Ft Forintszámla UniCredit bank 47 e Ft Összes látra szóló számla 497 e Ft Az éven belüli követelések: MNB nél lekötött betét Raiffeisen Banknál lekötött betét Volksbanknál lekötött betét UniCredit Banknál lekötött betét Összes éven belüli követelés e Ft e Ft e Ft e Ft Ft A mérlegben szereplő tételek leltárral alátámasztottak. A hitelintézetekkel szembeni követelések állománya %-kal haladja meg az előző évi értéket. A növekedés az éven belüli lejáratú követelések körében történt.

10 10 II/1.4. Az ügyfelekkel szembeni követelések A mérlegtétel az éven belüli lejáratú ( e Ft) valamint éven túli lejáratú ( e Ft) követelések értékvesztéssel csökkentett összegeit tartalmazza. Az ügyfelekkel szembeni követelések állománya 0,4 %-kal marad el az előző évi mérlegértékhez képest. A hitelszövetkezet rendelkezik hitel típusonként név szerinti számítógépes analitikus nyilvántartással, amely megegyezik a főkönyvi számlák december 31.- i egyenlegeivel. Az ügyfelekkel szembeni követelések záró állománya a tőke összegét tartalmazza. A mérlegben szereplő érték egyeztetéssel készült leltárral alátámasztott. A hitelszövetkezet a kintlévőségeit a vonatkozó előírásoknak megfelelően készített minősítési szabályzat alapján minősítette, és az Eszközminősítési és értékelési szabályzatban meghatározott mértékű értékvesztést képzett utánuk. Az ügyfelekkel szembeni követelések után elszámolt értékvesztés összege a tárgyévben e Ft, amely az összes (bruttó) hitel 3,78 %-a. Az előző évben elszámolt értékvesztés e Ft volt, amely az összes hitelállományra 2,68 %-os lefedettséget jelentett. Az elszámolt értékvesztés e Ft-tal haladja meg az előző évi összegét, amely az összes hitelállományra vetített lefedettség tekintetében 1,59 %-os növekedést eredményezett. II/1.5. Részvények, részesedések befektetési célra A mérlegtétel év végi értéke az alábbi tételeket tartalmazza: Részvények hitelintézetben Részesedésekre elszámolt értékvesztés Részvények egyéb vállalkozásban Részesedések értékvesztése Részesedések összesen e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft A befektetési célra szolgáló részvények és részesedések között a legnagyobb a Széchenyi István Hitelszövetkezetben levő részjegyek összege: e Ft, valamint a Szentesi Hitelszövetkezetben levő részjegyek összege: e Ft, további 60 e Ft összegű részjegy az Általános Közlekedési Hitelszövetkezetben levő részjegyek összege. A részvények egyéb vállalkozásban e Ft értékű Hitelgarancia Zrt-ben levő részvényt foglal magában. A pénzügyi befektetéseket a hitelszövetkezet a befektetések minősítési szabályzata szerint egyedileg értékelte a rendelkezésre álló információk alapján. Értékvesztés elszámolására már az üzleti évet megelőzően sor került az Általános Közlekedési Hitelszövetkezetben jegyzett részjegyek után 100 %-os mértékben. Az üzleti évben figyelemmel a PSZÁF vizsgálat megállapításaira a Széchenyi István Hitelszövetkezetben levő részjegyek után 65 % (6.425 e Ft) a Hitelgarancia ZRT 71 % (710 e Ft) értékvesztést számoltak el. II/1.6. Immateriális javak Az immateriális javak állománya a pénzügyi és számviteli valamint banküzemi nyilvántartásokhoz használt szoftverek nettó értékét tartalmazza e Ft összegben. A mérlegérték 8,4 %-kal marad el az előző évi összegtől.

11 11 II/1.7. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök között a pénzintézeti tevékenységet szolgáló 100 e Ft-ot meghaladó egyedi beszerzési értékű, egy éven túl elhasználódó ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek szerepelnek. A tárgyi eszközök mérlegértéke az alábbi tételekből tevődik össze: Ingatlanok (bérelt) Műszaki berendezések, gépek, járművek, felszerelések Összes tárgyi eszköz 123 e Ft e Ft e Ft II/1.8. Egyéb eszközök Az egyéb eszközök a készletek e Ft-os, valamint az egyéb követelések e Ft-os értékét tartalmazza. A készletek között e Ft értékű követelés fejében átvett eszközök leltárral alátámasztott összege szerepel. A követelés fejében átvett eszközök ingatlanok, melyek után összesen e Ft összegű értékvesztést számoltak el, ebből e Ft-ot az üzleti évben. A követelések között szereplő átvett eszközök értéke értékbecsléssel alátámasztott. Az egyéb követelések a főkönyvi számlákhoz kapcsolódó számviteli dokumentációk alapján készített egyeztetésekkel, leltárakkal alátámasztottak. A legfontosabb tételek e Ft a központi költségvetéssel szembeni követelés adótúlfizetés miatt (társasági adó), 92 e Ft iparűzési adó túlfizetés, e Ft a kilépett tagokkal szembeni követelés, 123 e Ft vevőkkel szembeni követelés, végrehajtási díjak miatti követelés 964 e Ft, 10 e Ft adott kaució. II/1.9. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások mérleg értéke e Ft, amelyet a számviteli törvény és a pénzintézetek mérlegkészítési sajátosságait tartalmazó kormányrendelet szerint számoltak el. A tétel bevételek (kamat bevételek és hozamok), időbeli elhatárolását tartalmazza. Lekötött betét kamata Diszkont kincstárjegy kamata Hitelkamat / 1-2 min kat / Hitelintézettől Kötelező tartalék kamata Kamatjellegű bevétel Bevételek összesen: 512 e Ft e Ft e Ft 84 e Ft 167 e Ft 30 e Ft e Ft Az aktív időbeli elhatárolások a számviteli törvény egyedi értékelés elvének megfelelően ügyletenként számításokkal, számviteli dokumentációkkal alátámasztott. PASSZÍVÁK Megnevezés Előző év e Ft Tárgyév e Ft Változás e Ft 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocs. értékpapírok miatti kötelezettség - - -

12 12 4. Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettség Jegyzett tőke Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Források összesen Ebből: Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Saját tőke II/1.10. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek A hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek között e Ft összegű refinanszírozási hitelek ( e Ft JPY-ben, e Ft CHF-ben felvett hitel) miatti kötelezettség szerepel. II/1.11. Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek A hitelszövetkezet ügyfelekkel szembeni kötelezettségeinek 84,4 %-a takarékbetétből (látra szóló, illetve éven belüli), 15,6 %-a egyéb pénzügyi szolgáltatásból keletkezett. Az ügyfelek által elhelyezett pénzeszközökről betétesenként analitikus nyilvántartást vezetnek. A mérleg fordulónapjával készített betét leltárak tartalmazzák a tőkésített kamatok összegét. Az analitikus nyilvántartások, a leltárak és a főkönyvi könyvelés adatai egyezők. A mérlegtétel az alábbi tételeket tartalmazza: Takarékbetétek Ebből: látra szóló könyves betét éven belüli lej lakossági. könyves betét Egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból Ebből: látra szóló éven belüli lejáratú éven túli lejáratú e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft A szövetkezet forrásállományában jelentős (79,9,%) az ügyfelekkel szembeni kötelezettség, a mérlegérték 4,2 %-kal haladja meg az előző évi értéket. A növekedés az éven belüli lejáratú takarékbetétek és számlabetétek állományában jelentkezett.

13 13 II/1.12. Egyéb kötelezettségek Az egyéb kötelezettségek e Ft összege éven belüli tételekből áll. A jelentősebb tételek: Szállítók Adók (SZJA, kamatadó, TB, cégautó adó, szakk.hj) Munkavállalókkal szembeni kötelezettség Kapott kaució PSZÁF díj HBA díj Még be nem jegyzett részjegyek értéke Osztalék(fizetendő) Korábbi évek utáni fel nem vett osztalék Egyéb kötelezettségek éven belül MVZRT felé fennálló kötelezettség éven túl Egyéb kötelezettségek összesen 979 e Ft e Ft e Ft 118 e Ft 238 e Ft e Ft e Ft 42 e Ft 690 e Ft e Ft e Ft e Ft II/1.13 Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások mérlegértéke e Ft, amelynek meghatározó része (2.119 e Ft) a betétek után járó a tárgyidőszakot terhelő kamat, 618 e Ft az üzleti évet terhelő, de csak a következő évben kifizetett igénybevett szolgáltatás díja., 324 e Ft kapott az üzleti évben megkapott, de évre esedékes bevétel összegét tartalmazza nevezetesen: Lakossági betétek kamata 821 e Ft Társaságok betét kamatai 941 e Ft Hitelintézettel szembeni kamatok 150 e Ft Egyéb szektor betét kamatai 207 e Ft Igénybe vett szolgáltatások díja 628.e Ft Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása e Ft Bevételek (garancia díj) elhatárolása 325 e Ft Összes átmenő passzíva e Ft II/1.14. Céltartalékok E mérlegtétel a függő kötelezettségek után képzett céltartalék összeget tartalmazza. A ki nem használt folyószámlahitelek után 99 e Ft céltartalékot képeztek az adós minősítésének megfelelően, 1 % mértékkel, összesen 99 e Ft került elszámolásra. II/1.15. Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek között e Ft a Hitelszövetkezetek Első Hazai Önkéntes Betétbiztosítási és Intézményvédelmi Alapból (HBA) kapott kölcsön összegét tartalmazza, amely január 5. napján fizetendő vissza.

14 14 II/1.16. Saját tőke A saját tőke december 31.- i értéke e Ft, amely az előző évhez képest a következő eltérést mutatja: Megnevezés Előző év / e Ft/ Tárgy év / e Ft / Változás / e Ft/ Jegyzett tőke Tőke tartalék Általános tartalék Eredmény tartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen A jegyzett tőke a cégbíróságon bejegyzett összeget tartalmazza. Tőke tartalékkal nem rendelkezik a hitelszövetkezet. Az általános tartalék december 31-ig képzett e Ft os összegét a HPT 75 (5) bekezdése szerint az üzleti évben képződött veszteség részbeni rendezésére használták fel. Az eredménytartalék összege az előző évhez viszonyítva e Ft-tal növekedett, amely az előző évi mérlegszerinti eredmény és veszteségmérséklésre korábban kapott és az üzleti évben felhasznált a lekötött tartalék összege. A lekötött tartalék összege nullára csökkent, miután a fentiek szerint felhasználásra került az egy tagtól ben végleges vagyoni hozzájárulásként kapott összeget A mérleg szerinti eredmény e Ft veszteség, amely egyező az eredmény kimutatásban szereplő összeggel. II./2. A jövedelmi helyzet (eredménykimutatás) A hitelszövetkezet eredménykimutatását a 250/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 2. számú melléklet I. változata szerint készítette el. A hitelszövetkezet ben pénzintézeti és egyéb tevékenysége körében e Ft veszteséget realizált, amelynek főbb összetevői az eredménykimutatás alapján az alábbiak: Megnevezés Előző év e Ft Tárgyév e Ft Változás Ft Kapott kamatok és kamatjellegű bevétel Fizetett kamatok és kamat jell. ráfordítás Kamatkülönbözet Bevételek értékpapírokból (osztalék) - - Jutalék és díj bevétel.- ráford. különbözete Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb bevét. és ráfordítások különbsége Általános igazgatási költségek Értékcsökkenési leírás Értékvesztés és célt. képzés Értékvesztés visszaírás és célt felhasználás Ált kockázati CT. képzés - - -

15 15 Értékvesztés részesedések után Szokásos (vállalkozási) eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Általános tartalékképzés Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény A mérleg szerinti eredmény december 31.-i összegét a következő eredményre ható tényezők határozták meg: - a pénzintézeti tevékenységből származó kamatkülönbözet e Ft, amely az alábbiak szerint tevődik össze: Bevételek: Pénzintézeti betét után kapott kamat bevételek Éven belüli lejáratú hitelek kamatbevételei Ft Éven túli lejáratú hitelek kamatbevételei Kamatjellegű jutalék és díjbevételek Kincstárjegy, jegybankképes értékpapír kamata Összesen Ráfordítások: Hitelintézetnek fizetett kamat Éven belüli lejáratú számlák kamata Éven túl lekötött betétek kamata Egyéb fizetett kamat (HBA) Összesen e Ft e e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 881 e Ft e Ft - jutalék és díjbevétel és ráfordítás különbözete e Ft nyereség, amely az alábbi tételekből keletkezett: Bevételek: Számlavezetési díjak Készpénzforgalom bevételei Electra díjak (előfizetés, sms) Bankgarancia díjbevétele Egyéb díjbevételek Összesen: Ráfordítások: Számlavezetési díj (MNB) Összesen e Ft 147 e Ft 144 e Ft 390 e Ft 22 e Ft e Ft e Ft e Ft

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés 11110077... BBuuddaappeesst tt BBaal llkkáánn uu... 1122... ffsszzt f tt...11. TTeel ll: : 226633- -2299- -0033 ee- -mmaai iil ll: : iinnf i ffoo@aauuddi iit ttl lli iinn ee...hhuu wwwwww...aauuddi iit

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (8086 Felcsút Fő utca 176) tulajdonosainak. Elvégeztem a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (továbbiakban Alapítvány)

Részletesebben

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK A 008.0.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Önkéntes és Magáni ágazatának 008. évi gazdálkodásáról közzétett adatok az összesített alapján MÉRLEG-ESZKÖZÖK i

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a közhasznúsági mellékletéről Készítette: C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET VÉGELSZÁMOLÁS ALATT PÉCS 2016. 01.09. FORDULÓNAPPAL KÉSZÜLT BESZÁMOLÓJÁRÓL

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET VÉGELSZÁMOLÁS ALATT PÉCS 2016. 01.09. FORDULÓNAPPAL KÉSZÜLT BESZÁMOLÓJÁRÓL PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

Végleges Vagyonmérleg

Végleges Vagyonmérleg 22411825845701111308 08-09-008156 Kapuvári Ipari Park KFT 9330 Kapuvár, Fő utca 1. Végleges Vagyonmérleg 2011. július 14. Átvevő Kapuvári Ipari Park KFT végleges vagyonmérlege 1/2. oldal 22411825845701111308

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft.

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. : 1042 Budapest, József A. u. 32-34. B. lph. I/3. TH: 1042 Budapest, József A. u. 18. II/15. : 1-369-7555,1-369-6648. fax: 1-369-7555. e-mail:

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft-ban A. Befektetett 0 65 661 191 979 370 0 191 979

Részletesebben

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint A 2008.06.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Magánnyugdíjpénztári ágazatának 2008. évközi végleges vagyonmérlegér l közzétett adatok Mérlegfordulónap: 2008.06.30

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.30 22:39:34 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 6 2 Település: Budapest Közterület neve: Budapesti Közterület jellege: út Házszám: 180 Lépcsőház:

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Könyvvizsgálói jelentés 2016-2017 Könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos változások 2016. december 15-én vagy azt követően végződő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata során kell

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0.

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0. A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár ezúton hozza nyilvánosságra a 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat a 2013. évre vonatkozóan: A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár (korábban

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK. PA Audit Kft / Tóth Péter bejegyzett könyvvizsgáló

6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK. PA Audit Kft / Tóth Péter bejegyzett könyvvizsgáló 6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK 1. oldal I. Előzmények - A feladat meghatározása Átalakulási vagyonmérleg-tervezetek felülvizsgálatáról az Észak-magyarországi

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Hitelesítő záradék (igen/nem) *

Hitelesítő záradék (igen/nem) * Ügyfél neve Mudi Fajtamentő Egyesület 1 8 7 2 6 9 0 3 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Ügyfél címe 2377 Örkény, Vörösmarty u. 66 Mérlegkészítés helye Örkény adószám P K 6 0 4 0 0-2 0 0 9 18726903-9499-529-13 Cégjegyzék

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez FÖLDES VAGYONGAZDÁLKODÁSI KFT. 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 1. E-mail: foldes.vagyongazd@gmail.com Iktatószám: 1335-2/2015. 7. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez a Földes Közmű Kft.

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben