A magyar rádió-műsorszórás fejlődése, 1949-től a hetvenes évek közepéig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar rádió-műsorszórás fejlődése, 1949-től a hetvenes évek közepéig"

Átírás

1 A magyar rádió-műsorszórás fejlődése, 1949-től a hetvenes évek közepéig Dósa György okl. villamosmérnök, okl. műsorszóró és hírközlési szakmérnök Nyolcvan évvel ezelőtt, december 1-én kezdődött meg Magyarországon a rendszeres, hivatalos rádióműsor-szóró szolgáltatás. Az eltelt évtizedek alatt a Magyar Rádió műsorszórása folyamatosan és dinamikusan fejlődött, amit túlnyomó részben a magyar ipar valósított meg, hazai szakemberek munkájával. Az évforduló alkalmából a magyar műsorszórás a negyvenes évek vége és a hetvenes évek közepe közötti időszakának eredményeiről kívánunk megemlékezni. A második világháború és az utána következő időszakban nemzetközi szinten igen nagy mértékben növekedett a rádió műsorszórás jelentősége, fontossága, ami elsődlegesen az üzembe lépő adóberendezések számában és a teljesítményük növekedésében mutatkozott meg. Nemzetközi vonatkozásban a létrejött nagy fejlődést egyezményekben, frekvencia tervekben, megállapodásokban egyeztették, szabályozták. Az 1947-ben, Atlantic Cityben tartott nemzetközi értekezleten elfogadott Nemzetközi Távközlési Egyezmény Rádiószabályzata meghatározta a rádió műsorszórásra felhasználható frekvenciasávokat (hosszú, közép, rövid és URH FM). Hazánkban az újjáépítés utáni években megkezdődött a Kossuth és a Petőfi középhullámú adóhálózat, majd az új diósdi rövidhullámú adóállomás kiépítése és üzembe állítása, ill. az ötvenes évek második felében megkezdődött az URH FM adások sugárzása, mindez a magyar ipar és a szakemberek eredményes munkája alapján. A háború utáni újjáépítési időszakban rövidhullámú műsorszórásunk nem volt június 1-jén két 0,4 kw-os amerikai adóberendezéssel indult újra az épülő diósdi állomásról a rövidhullámú műsoradásunk kis óraszámmal, négy nyelven október 31-én, miután az adókhoz elkészültek postai gyártásban a végfokozatok, így 2 kw-ra növekedett az adóteljesítmény. A Magyar Posta 1947 elején egy komplex fejlesztési-beruházási célkitűzést, ill. tervet készített a hazai rádió műsorszórás korszerűsítésére, bővítésére, ill. kiépítésére. 1 Ezek az alábbiakat tartalmazták: a./ A két magyar műsort Budapest I., illetve Budapest II. az ország túlnyomó részén megfelelően lehessen venni, b./ Európa nagy részében a Magyar Rádió műsorait lehessen hallgatni, c./ Észak-Amerika, Kanada és Dél-Amerika területére a magyar műsorsugárzást biztosítani kell. Ezen terv alapján valósult meg először és állt üzembe az ország főműsorának sugárzására Lakihegyen az új, korszerű 135 kw-os adóberendezés a szivarantennával, melyet november 13-án ünnepélyesen helyeztek üzembe és kezdte meg a sugárzását f = 545;95 khz frekvencián. (Az 1. sz. ábrán látható az új 135 kw-os adóberendezés) Az adóberendezést a magyar Standard gyár készítette és helyezte üzembe (Sárközy Géza, Szikszai Lajos, Malcsiner Ferenc, Adamis Béla, Major László), konstrukciója, ill. áramköri kialakítása és 1 A Postavezérigazgatóság és a Magyar Rádió közös irányelvei alapján a részletes tervezet kidolgozását a Posta Kísérleti Állomás (PKÁ) munkatársai: Garai László, Kodolányi Gyula, Kováts Andor és Susánszky László végezték. A hírközlési ipar részéről a szakértő Sárközy Géza volt.

2 műszaki paraméterei is igen korszerűek voltak február l-jén Magyar Köztársaság kikiáltásának ünnepén a Budapest I. a Kossuth Rádió, a Budapest II. pedig a Petőfi Rádió nevet kapta. Postai vizsgálatok alapján azonban hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy Budapest II. (Petőfi) országos besugárzására egy jelentősen megnövelt teljesítményű (kb. 800 kw-os) adóberendezést, nagy antennarendszert kellene üzembe állítani az engedélyezett frekvencián; de erre akkoriban sem gazdaságilag, sem műszakilag nem volt lehetőség. A Magyar Posta szakemberei úgy vélték, hogy a Budapest II. (Petőfi) műsorának sugárzására Cegléd környezetében egy 135 kw-os teljesítményű adóberendezés üzembe állításával, ill. a közvetítő adóhálózat alkalmazásával bizonyos teljesítmények növelésével lehetőség nyílhat, így Magyarország nagyobb részén az adó műsorát fogni lehetne. Az első elképzelésekben a nyugat-dunántúli terület ellátásának növelésére Zalaegerszeg környezetében terveztek megépíteni egy ötödik közvetítő állomást. Később azonban Zalaegerszeg helyett Szombathely mellett döntöttek, amiben közrejátszott az is, hogy így nagyobb területi ellátást lehetett biztosítani. Cegléd sem bizonyult tartós elképzelésnek, mert villamosenergia-biztosítási problémák miatt a Petőfi műsor sugárzására a főadó Szolnok mellett épült fel. A szolnoki új 135 kw-os adóállomás augusztus 27-én kezdte meg rendszeres üzemét az f = 1040 khz frekvencián. (A 2. sz. ábra az új szolnoki 135 kw-os adórendszert mutatja) A szolnoki 135 kw-os adó és antennarendszer teljes egészében a magyar ipar eredménye, az adórendszert az utóbb Budapesti Híradástechnikai Gyár (BHG) névre magyarosított Standard gyár 3, az antennarendszert pedig a MÁVAG gyártotta, és ugyancsak a MÁVAG munkatársai végezték a helyszíni telepítési, valamint szerelési munkálatokat. A szolnoki 135 kw-os adóberendezés felépítésében és elrendezésében lényegileg azonos volt a hasonló teljesítményű lakihegyi adóval. A szolnoki adó sugárzó rendszerét azonban három szinten kikötött, antifading kialakítású, 126 m magas egyenletes keresztmetszetű, vasból kiépített toronyszerkezet képezte tavaszán folytatódott a háború alatt abbamaradt diósdi rövidhullámú adóállomás építése ban az épületek már elkészültek és a postai megrendelések alapján a Standard cég megkezdte a két 100 kw-os korszerű, rövidhullámú adóberendezések, a MÁVAG pedig a hat irányított síkantenna-rendszer tornyainak a gyártását, majd a helyszíni szerelését. Az első 100 kw-os rövidhullámú adóberendezés szerelését és telepítését 1950 márciusában, míg a második adórendszer telepítését május végére fejezték be a Standard szakemberei 4. (A 3. sz. ábrán látható a 100 kw-os rövidhullámú adó.) Időközben az irányított antennarendszerek szerelését, beállítását és bemérését a postai szakemberek elvégezték. A két 100 kw-os korszerű rövidhullámú adóberendezés hat irányított és két európai körsugárzó antennával június 1-jével megkezdte a rendszeres magyar rövidhullámú műsorsugárzást Diósdról. (A 4. sz. ábra az irányított síkantennák elrendezését mutatja be.) Az új adóberendezések 5 15 MHz frekvenciatartományban üzemeltek, a frekvenciasáv váltása a végfokozataik reaktáns elemeinek cserélésével történt. Az áthangolás megkönnyítésére és meggyorsítására az egyes sávokhoz tartozó végfokozati tekercs és kondenzátor készlet külön külön egy egy kocsira volt felszerelve, amelyet be lehetett gurítani az adók végfokozatába. 2 A PKÁ részéről a munkában dr. Magyari Endre, Susánszky László, a GANZ-MÁVAG, ill. az UVATERV részéről dr. Petur Lajos, Masányi Károly, Reiner András, Szalay Dénes vettek részt. A Posta Rádióműszaki Igazgatóságot a közös fejlesztésben Garai László, Kodolányi Gyula és Fata Lajos képviselte. 3 Meghatározó mérnökök voltak ebben a munkában Sárközy Géza, Szikszai Lajos, Malcsiner Ferenc és Major László. 4 A tervezés munkájában a Standard részéről Sárközy Géza, Almássy Lajos, Szikszai Lajos, Sturman György, Malcsiner Ferenc, a GANZ-MÁVAG részéről: dr. Petur Lajos, Reiner András és Szalay Dénes, a Magyar Posta részéről pedig Garai László, Susánszky László, Kodolányi Gyula, Bognár Géza és Kiss Zoltán vett részt.

3 Az adóberendezések ez időben naponta hat órányi műsort sugároztak magyar, valamint részben angol, francia, német, orosz és görög nyelveken európai területre szeptemberében pedig megkezdődtek az angol és magyar nyelvű adások az Egyesült Államok és Kanada, ill. Dél-Amerika felé. Diósd rádióállomás üzembe helyezése után hamarosan igen sok, eredményes sugárzást igazoló vételmegfigyelés érkezett Európából, Észak- és Dél-Amerikából. (Az 5. sz. melléklet egy Braziliából küldött vételmegfigyelési levelet mutat be.) Itt kell megjegyezni, hogy a háború utáni időszakban Diósd rádióállomás az adóteljesítmény és az antennák tekintetében, de technikai kialakításában is Közép-Európa egyik jelentős és elismert állomása volt. A magyar műsorszóró adóhálózat 1950-re nemcsak újjáépült, hanem új adóállomásokkal, továbbá korszerű adóberendezések és antennák üzembeállításával jelentősen bővült és korszerűsödött úgy a közép-, mint a rövidhullámú sugárzási lehetőségek tekintetében. A Kossuth és a Petőfi műsorok 1949 végére kialakult vételi lehetőségeit a 6. sz. és a 7. sz. térképek szemléltetik. A háború utáni években, de különösen az ötvenes évek első időszakában, főként Európában mind több új rádióállomás épült és lépett üzembe, korábbiakhoz képest nagyobb teljesítményű adóberendezésekkel. A hosszú és középhullámú műsorszórás intenzív és gyors fejlődését az alábbiak határozták meg: rádiózás népszerűsége, igények növekedése, vételtechnika fejlődése, vevőkészülékek nagyobb választéka, hordozható vevőkészülékek elterjedése, jó terjedési feltételek (felületi, ill. ionoszférikus), az adócső és adógyártás fejlődése. A középhullámú műsorszórás nagyarányú fejlődését az európai területen, háború utáni időkben az alábbi adatok is bizonyítják: Évek Üzemelő adók száma Össz. teljesítmény (kw) A nemzetközi kapcsolatok terén meg kell említeni, hogy a Koppenhágában, 1948-ban megtartott nemzetközi rádiókonferencián Magyarország 5 sikeresen megvédte a két kizárólagos frekvenciára vonatkozó igényét. Az új frekvencia elosztási terv, az ún. Koppenhágai frekvencia terv március 15-én lépett életbe, mely alapján a magyar adók frekvenciái némileg módosultak, a következőképpen: Kossuth adó frekvenciája 539 khz-re, a Petőfi adó frekvenciája 1187 khz-re változott, s ez jelentősen javította a Kossuth műsor vételi lehetőségét. A Petőfi műsor hazai besugárzása azonban továbbra is kedvezőtlen volt, miután az országnak csak kb. 50`%-ában volt biztosítható a megfelelő vétel, különösen a dunántúli terület ellátása volt kedvezőtlen. A Petőfi műsor vételkörzetének kiterjesztésére, ill. javítására a Magyar Posta a Magyar Rádióval közösen fejlesztési tervet dolgozott ki. Eszerint az ország második műsorral való ellátását a szolnoki 135 kw-os adó üzembe állítása nem oldotta meg, ezért a Balaton térségében egy szintén 135 kw-os új adóállomásra van szükség, a nyugat-dunántúli régió vételi lehetőségeinek javítására pedig Szombathely térségében egy új adóállomás kiépítése szükséges 25 kw-os adóberendezéssel és befelé irányított antennával. Kelet-Magyarország ellátottságának növelésére Nyíregyháza mellett szintén egy új 25 kw-os adóállomás felépítése szükséges; továbbá a régi közvetítő adóállomások 5 A Magyar Posta részéről Bognár Géza és Kodolányi Gyula voltak a kiküldöttek.

4 esetében, tehát Pécs és Miskolc rádióállomásokon a teljesítményemelés indokolt. Ezen új állomások kiépítésével a Petőfi műsor javítása mellett a körzeti, ill. a helyi műsorok lehetősége is megteremtődött. Elsőnek a Balatonszabadi rádióállomás 6 munkái kezdődtek meg 1951-ben. Az ide tervezett 146 m-es antennatorony építését a következő évben kezdte meg a MÁVAG úgy, hogy ehhez felhasználták a Lakihegyen felszabadult és feleslegessé vált 150 m magas torony anyagát 7. A toronyszerkezetet kisebb átalakításokkal mint több szinten kikötött önsugárzó antennatornyot használták fel. Az adóberendezést a BHG készítette, amely lényegében megegyezett a lakihegyi és a szolnoki 135 kw-os adóberendezésekkel, azonban a helyi viszonyok miatt bizonyos tekintetben más megoldást alkalmaztak. Új eljárás volt például az, hogy az adócsövek hűtésére szolgáló desztillált víz hőelvezetése egy hűtőtóban tárolt, ún. szekundervízzel, ill. ennek párologtatásával valósult meg. Azonban a hűtőtó eliszaposodása miatt ez a rendszer nem vált igazán be, ezért később a léghűtéses megoldást kellett alkalmazni. Fontos eltérés volt még a másik két adóval szemben, hogy ez az új adóberendezés már teljesen hazai anyagokból és szerelvényekből készült. A Balatonszabadi rádióállomást október 24-én helyezték hivatalosan üzembe és ekkor kezdte meg a Petőfi műsor sugárzását 872 khz-en. Ezzel a Dunántúl jelentős részén a Petőfi műsor vételi lehetősége nagymértékben nőtt. (Az új 135 kw-os középhullámú adót a 8. sz. ábra szemlélteti.) Későbbi időpontban a Magyar Rádió igénye alapján balatonszabadi adó a külföldre szóló magyar és idegen nyelvű műsor sugárzását vette át. A Petőfi műsor sugárzás javítása érdekében a Magyar Posta már 1951-ben megrendelt a BHG-tól három darab korszerű ún. monoblock kialakítású 7 kw-os középhullámú adóberendezést Pécs, Balatonszabadi, ill. Miskolc állomások részére végéig a Kossuth és Petőfi főadók éjszakánként jelentős óraszámban idegen nyelvű műsort is sugároztak a külföld felé. A főadók műsorát időközben a sok idegen nyelvű adástól mentesíteni kellett, ezért a külföldre irányuló műsoradások feladatát a 135 kw-os Balatonszabadi adóberendezés kapta, és 1956 januárjában kezdte meg a sugárzást. A Petőfi műsor sugárzására részleges pótlásul január 5-én Balatonszabadiban üzembe állt az új 7 kw-os BHG gyártmányú léghűtéses adóberendezés, mely egy 56 méter magas, különleges kialakítású, felül betáplált földelt antennával sugárzott, ha kellett a zivatarok ideje alatt is! Az adóberendezés teljesítményét a Magyar Adócsőgyár 8 által kifejlesztett új thorium-wolfram katódú csövek alkalmazásával 1956-ban 15 kw-ra emelte a BHG. (Lásd a 8. sz. ábrát!) A pécsi adóállomáson az első új 7 kw-os BHG adóberendezés 1954 márciusában kezdte meg munkáját, és az üzembe helyezést követően az új thoriumos csövek cseréjével májusban az adóberendezés teljesítményét 15 kw-ra emelték. (A pécsi 15 kw-os adórendszert a 9. sz. ábra mutatja be). A harmadik 7 kw-os BHG adóberendezést 1956 áprilisában Miskolc adóállomáson állították üzembe, és az új csövekkel később ennek teljesítményét is 15 kw-ra emelték. 9 A Nyíregyházán és Szombathelyen kiépítendő új középhullámú adóállomások részére a Magyar Posta a Standard gyárnál már 1949 szeptemberében két darab 25 kw-os középhullámú adóberendezés gyártását rendelte meg. Ezek alapján a Standard 1949 novemberében megkezdte a nyíregyházi 134 m magas antennatorony 6 Itt kell megjegyezni, hogy eredetileg ezt az adóállomást nem Balatonszabadiba, hanem Ordacsehi térségébe tervezték. 7 A torony áthelyezési tervét az UVATERV készítette és a GANZ-MÁVAG Hídosztálya valósította meg. A beruházást a Posta Rádióműszaki Hivatal (igazgató: Susánszky László) irányította. Az épületeket a Középülettervező Vállalat, az adóberendezést a BHG, az antennarendszert az UVATERV és a GANZ-MÁVAG tervezte. 8 Garai László 9 A munka irányítói a Posta Rádióműszaki Hivatal részéről Kiss Zoltán, a BHG részéről pedig Szabó Miklós voltak.

5 elektromos tervezését. A nyíregyházi adóállomás épülete az új 25 kw-os középhullámú adóberendezés elhelyezésére nem volt alkalmas, ezért teljesen új állomás épült fel Nyíregyháza- Sóstón. Az új állomás a 25 kw-os új adóberendezéssel 1952 májusában üzembe állt és megkezdte a rendszeres sugárzását az 1250 khz frekvencián. Szombathelyen is teljesen új közvetítőállomást kellett kiépíteni, miután itt régebben rádióállomás üzem nem volt. Az állomás telepítése 1950 elején kezdődött és az adóépületen kívül a személyzet részére lakásokat is kellett építeni. A szombathelyi rádióállomás antennarendszerére a Magyar Posta irányított sugárzású antennarendszer alkalmazását írta elő (irányváltási lehetőséggel; kb. K Ny-i főirányítással.) Az új adó 1952 júniusára készült el, és a sikeres próbaüzem után augusztus 20-án kezdte meg a rendszeres üzemét az 1340 khz frekvencián. Az adó fontos szerkezeti eleme volt a 2 db 60 m magas öntartó antennatorony, amellyel irányított sugárzást lehetett biztosítani. A 25 kw-os adóberendezés kialakításban azonos volt a nyíregyházi adóval. (A l0. sz. ábra szemlélteti a 25 kwos középhullámú adóberendezést.) Az adóberendezés a Pefőfi műsort sugározta K-i irányítással, de bizonyos időszakokban Ny-i irányítással külföldre szóló műsorokat is továbbított. Győr város és vételkörzetének ellátására, 1952 júniusában a győri l. sz. Postahivatal épületébe telepítettek egy 0,4 kw-os adóberendezést, amely az épület tetején egy T-antennával, 1349 khz frekvencián egészen a hatvanas évek végéig üzemelt. 10 Az as években az önálló helyi műsorok sugárzása is megkezdődött a vidéki rádióállomásokon az alábbi időpontokban: a nyíregyházi adó 1952 decemberétől 1340 khz-en sugározta az első megyei műsort a nyíregyházi stúdióból, naponta egy órás időtartammal, 1953 januárjától szombathelyi adó, a győri stúdió önálló műsorát sugározta 18 órától kb. egy órán keresztül; 1953 januárjától a pécsi adó az első nemzetiségi műsort sugározta magyar és szerb nyelven a pécsi stúdióból, 1953 áprilisában a miskolci adó a Borsod megyei stúdió műsorát kezdte sugározni, naponta egy órás időtartammal, 1953 augusztusában a szolnoki stúdió műsorát a Szolnok rádióállomás egy önálló 0,4 kw-os adóberendezéssel T-antennával sugározta 1349 khz frekvencián (helyi és megyei műsorok). Az ötvenes évek végén a Kossuth és a Pefőfi műsort sugárzó adóhálózatunk országos vételi lehetőségét (ellátottságát) a 11. sz. és a 12. sz. térképek szemléltetik. Az ultrarövidhullámú (URH) adások megindítása fő feladata volt a Magyar Postának, és ennek érdekében 1955 júliusában megkezdődött a Rádióműszaki Hivatalban egy 1 kw teljesítményű FM adó tervezése, ill. kivitelezése. A 250 W-os előfokozat 1956 szeptemberére elkészült, és a kísérleti sugárzást megkezdték a Posta budapesti Hargita épületében. Az 1 kw-os adó és az antennarendszerének telepítése 1957 februárjában fejeződött be 11, és ekkor kezdte meg a kísérleti sugárzását is f= 89,2 MHz-en, a CCIR sávban tól Budapesten és Pécsett egy-egy 2 kw-os szovjet gyártmányú URH adóberendezést helyeztek üzembe augusztusában pedig Miskolcon állították munkába a budapesti 1 kw-os URH adót. Az ötvenes évek végén Európában és a Közel-keleten is mind nagyobb egyedi teljesítményű 10 A műszaki tervet Kalydy Béla villamos mérnök készítette el. 11 A munka szakértői Kiss Lajos és Nemcsics Elek voltak

6 (300 kw) közép- és hosszúhullámú adóberendezések léptek üzembe, és megnövekedtek a vételi zavarások a magyar frekvenciákon is. Ennek következtében az országos ellátottság a Kossuth műsornál kb. 64 %-ra esett vissza, de a Petőfi műsor hallhatósága igaz kisebb mértékben romlott. A kialakult helyzetben nem maradt más hátra, mint hogy a Magyar Posta ismét megvizsgálta a hazai műsorszóró hálózat helyzetét az ellátottság szempontjából, ill. kategóriába sorolta az üzemelő adóberendezéseket elöregedettség és korszerűség tekintetében, amelynek célja a további fejlesztések ütemezése volt ben a Magyar Posta a Magyar Rádióval együttesen végzett országos térerősség mérései azt bizonyították, hogy elkerülhetetlen a hazai középhullámú műsorsugárzásnak, mindenekelőtt a lakihegyi adóknak a korszerűsítése; teljesítményük emelése, azaz a rekonstrukció halaszthatatlan. 12 A vizsgálatok alapján a Kossuth műsor ellátottság javítására kb. 80 %-os országos besugárzásra egy 300 kw-os adóberendezésre lenne szükség. A Petőfi műsor ellátás javítására, különösen a Duna Tisza közötti területrészt figyelembe véve Lakihegyen egy új 20 kw-os adó és egy új irányított antennarendszer telepítése szükséges. Győr környezetében pedig egy új 5 kw-os középhullámú adó üzembe állítása javítaná az ellátottságot, A lakihegyi rekonstrukciós munkálatok 1962-ben kezdődtek meg és több lépcsőben valósult meg. Első lépésként Lakihegyen a Petőfi műsort sugárzó adó került kiváltásra és 1962-ben egy 5 kw-os korszerű hazai gyártmányú (Magyar Adócsőgyár) VATEG került telepítésre és 1964 szeptemberében kezdte meg üzemét. Ezen adóberendezést 1965 januárjában felváltotta a korszerű 20 kw-os Magyar Adócsőgyár gyártmányú adórendszer és kezdte meg január 29-én a rendszeres sugárzást 873 khz frekvencián a 117 m-es antennával. (A l3.sz. ábrán látható a 20 kw-os VATEG KH adó) az 5 kw-os adó pedig a tartalékot képezte, majd később Mosonmagyaróvárra került üzembe. A 20 kw-os adórendszerhez a rekonstrukció keretében a PKI által tervezett irányított antennarendszer került kiépítésre. Ezen irányított antennarendszer Budapest környezetének és a Duna-Tisza közének Petőfi műsorának nagyobb ellátását biztosította 873 khz-en, ill khz-en is. A sugárzó rendszer 2 db 86 m-es magasságú öntartó tornyot tartalmazott, egymástól 170 m távolságra, de fázisban egymástól különböző talpponti árammal táplálva, így lehetett az irányított sugárzást biztosítani (piskóta alakú antennakarakterisztika). Az új irányított antennarendszerrel a 20 kw-os adóberendezés 1968 októberében kezdte meg a sugárzást. 13 Lakihegyre a Kossuth sugárzására 2 db 150 kw-os elgőzölögtetéses hűtésű, parallel kapcsolású adóberendezés került kifejlesztésre, ill. telepítésre a kiegészítő berendezésekkel. A fejlesztési és gyártási munkálatokat a Magyar Adócsőgyár kezdte meg, majd átszervezés következtében 1965-től az Elektromechanikai Vállalat (ÉMV) folytatta a rekonstrukciós munkálatokat. Az új adók fogadására Lakihegyen új adóépület felépítésére volt szükség. A 300 kw teljesítményre a régi tápvonal nem volt használható, új korszerű tápvonalrendszer kiépítése vált szükségessé. A 314 m-es szivarantenna régi talpszigetelőit ki kellett cserélni és fel kellett újítani a kikötő köteleket is. A lakihegyi 2x150 kw-os parallel járatott adórendszert december 28-án helyezték üzembe és 12 Dósa György és Kalydy Béla 13 Az antennarendszer tervezői Kiss Lajos és dr. Győry Tibor mérnökök voltak.

7 kezdte meg 300 kw-al a Kossuth műsor sugárzását. 14 (A 14. sz. ábrán látható a 2x150 kw-os adórendszer.) A hatvanas évek végén szükségessé vált, hogy a közvetítő állomások miután tartalék adóberendezésekkel nem rendelkeztek egységesen 5 kw-os tartalék adóberendezéseket kapjanak. Lakihegyen a 20 kw-os adó tartalék 5 kw-os adója 1969 októberében került üzembe, mivel a régi 5 kw-os VATEG adó 1966-ban Mosonmagyaróvár Rádióállomásra került áttelepítésre. Szombathely Rádióállomás 1969 decemberében, a pécsi adóállomás pedig 1970 februárjában kapta meg az új 5 kw-os tartalék adóberendezéseket. Szolnok Rádióállomásra 1970-ben, míg Nyíregyháza Rádióállomásra pedig 1972-be kerültek a tartalék 5 kw-os középhullámú adóberendezések elején a hazai középhullámú adóhálózaton részben frekvencia módosítások és műsorrend változások jöttek létre az alábbiak szerint: Lakihegyen a 2x150 kw-os új adórendszer sugározta a Kossuth műsort, a 135 kw-os adóberendezés pedig a 117 m-es antennatoronnyal 1340 khz frekvencián a külföldre szóló magyar és idegen nyelvű műsorokat átvette. A Balatonszabadi 135 kw-os nagyadó pedig 1250 khz frekvencián a Petőfi műsort sugározta. Szolnok 1187 khz frekvencián a 135 kw-os adóval ezután is a Petőfi műsort sugározta. A Kossuth adó vételi lehetőségének változását a l5. sz. és l6. sz. térképek szemléltetik a végrehajtott rekonstrukció alapján. A Petőfi műsor ellátottság alakulására a 17. sz. és a l8. sz. térképek adnak felvilágosítást az átrendezés előtti és utáni állapotra. Szólni kell e helyen a külföldre történő rövidhullámú műsorsugárzásunk eredményeiről és a felmerült gondokról! A rövidhullámú sugárzásban az ötvenes évek elején nagyarányú fejlődés kezdődött, világszerte megnőtt az adások száma, időtartama és emelkedtek az adóteljesítmények. Az eddigi magyar célterületek jobb besugárzására is fokozott igény jelentkezett és szükségessé vált új célterületekre is kiterjeszteni a magyar rövidhullámú műsorszórást. Az 1950-es évek végén sugárzási nehézségek jelentkeztek a Diósdi Rádióállomáson, miután a 6 és 7 MHz-es körsugárzó antennák napfolt maximumos időszakban kevésnek bizonyultak Európa és Észak-Afrika optimális besugárzására. Ezen probléma csökkentésére épültek ki az új 9, 12 és 15 MHz-es körsugárzó antennák között. Észak-Amerika, Kanada és Dél-Amerika jobb ellátása érdekében ben két új síkantenna rendszer épült ki 6 és 7 MHz-es sávra. Tekintettel a gyorsan változó igényekre, időszerűvé vált egy olyan antennarendszer alkalmazása, mely bármilyen irányba tud sugározni és a kilövellési szöge is változtatható. Ilyen célra legcélszerűbbnek egy forgatható és dönthető rövidhullámú log.per. antennarendszer üzembe helyezése látszott. Figyelembe véve e típus igen kedvező felhasználási lehetőségét a Magyar Posta, ill. a Posta Rádió és Televízió Műszaki Igazgatóság (PRTMIG) 1968-ban tervbe vette, hogy Diósd Rádióállomáson üzembe állít egy korszerű rövidhullámú log.per. antennarendszert ben kezdte el működését a svéd gyártmányú ALLGON forgatható és dönthető rövidhullámú log.per, antennarendszer, mely 6 30 MHz frekvencia tartományban üzemelt (500 kw teljesítménye) és a billentési szöge között távvezérléssel volt beállítható. (A l9. sz. ábra szemlélteti a svéd gyártmányú ALLGON forgatható log.per. antennát.) A rendszeres műsorsugárzás ezen új antennával december 12-én indult meg. 15 A hatvanas évek végén a különböző célterületeinkről beérkező vételmegfigyelések szerint az azonos és a szomszédos csatornákon megjelenő nagy teljesítményű külföldi adók rontották a magyar adásokat. 14 A beruházás tervezői az ÉMV részéről Kopócsy Mihály, Sturman György, Tóth Alice, Ruzsinszky Zsolt, Tánczos Mihály voltak, dr. Tófalvi Gyula főmérnök vezetésével. 15 A munkában a Magyar Posta részéről Kovalóczy György, Dósa György és Ökrös Tiborné vettek részt.

8 A jelentkező gondokon új, nagy teljesítményű adóberendezésekkel és nagy nyereségű irányított antennákkal rendelkező új rövidhullámú adóállomás kiépítése. A Magyar Rádió által meghatározott célterületek ismeretében a Magyar Posta műszaki szakemberei (dr. Győry Tibor, Kiss Lajos, dr. Pálvölgyi Istvánné, és Dósa György) elkészítették az új rövidhullámú adóállomás rendszertechnikai tervét, valamint a tervezés irányelveit. 16 A magyar ipar egyik szakvállalata, az Elektromechanikai Vállalat (EMV) késznek mutatkozott arra, hogy a szükséges adóberendezéseket és kiegészítő egységeit, valamint a szükséges antennákat a korszerű követelményeknek megfelelően kifejleszti, legyártja és üzembe állítja. 17 A részletes vizsgálatok és előkészítő munkák alapján a műszaki és a gazdasági szempontok mérlegelésével a Magyar Posta a Jászágó Rádióállomás két adójának építése mellett döntött. Az új rövidhullámú adóállomás Jászberény mellett Jászágón létesült 1974-ben. Az itt kialakított két korszerű, automata hangolású, trapézmodulációra is alkalmas, elgőzölögtetéses hűtésű 250 kw-os adó, a 4 26 MHz frekvenciatartományban üzemelt (üzemel ma is!). A kezelőfülkéből távkezeléssel működtethető az adóberendezések és az antennák frekvencia- és irányváltása. Használatukkal minden rövidhullámú műsorszóró sávban lehetséges adás. (A 20. sz. ábrán látható a 250 kw-os EMV gyártmányú rövidhullámú adóberendezés.) A kívánt célterületek besugárzására optimális megoldásnak bizonyult, ha a síkantennákat magába foglaló antennasorok három ágú ún. csillagformában helyezkednek el. Az antennasorok ezzel egymáshoz képest kb os szöget zárnak be, természetesen a sugárzási irányok által meghatározott tájolásban. A fő sugárzási irányok tehát a nagy távolságú antennák esetében , ill a középtávolságú antennák esetében pedig 7 187, ill Az É Ny-i, ill. a D Ny-i antennasor végén egy-egy közelsugárzó antennarendszert építettek ki a 4, 6 MHz-es műsorszóró sávokra, amelyek a közép-európai, ill. a hazai sugárzást biztosítják. (A jászberényi adóállomás antennahálózatának rendszertechnikai kialakítását a 2l. sz. ábra, a hatáskörzet, területbesugárzás alakulását a 21. a. és a 21. b., 21. c. térképek szemléltetik, a síkantennákról pedig a 21. d. ábra ad tájékoztatást.) A két adóberendezést a távvezérelt antenna-kombinátorral 28 különböző irányítású; nagy nyereségű síkantennára és 2 közelsugárzó antennára lehetett kapcsolni. (Dél-Amerika, Észak-Amerika, Kanada, Távol-Kelet, Észak-Afrika, Közel-Kelet, Európa) A síkantennák 180 -os irányváltása szintén távvezérléssel történik. Az ös időszak vételi tapasztalatai bebizonyították, hogy az új adók és az antennarendszer üzembe állításával jelentősen megjavult a magyar rövidhullámú adások hallhatósága külföldön, és jobb lett az adások minősége is. A vételi viszonyok kedvezőbbek lettek Nyugat-, Dél- és Észak-Európában, továbbá Észak- Amerikában, Kanadában is. A hetvenes évek közepétől a Jászberény Rádió állomásról a 250 kw-os adóberendezések hétköznaponként átlagosan 18 órát, szombat-vasárnaponként pedig 22 óra műsort sugároztak hét nyelven, hét rövidhullámú műsorszóró sávban. Az állomás kiválasztása, kiépítése az adóberendezés és antennarendszer fejlesztése, gyártása, szerelése, üzembe állítása teljes egészében magyar mérnöki munka, a magyar ipar eredménye volt. 16 A Magyar Rádió szakértője dr. Kodolányi Gyula volt. 17 A szoros együttműködésben megvalósított program résztvevői a következők voltak: dr. Tófalvi Gyula, Kopócsy Mihály, Sturman György, Ruzsinszky Zsolt, Tóth Alice, dr. Soós Tibor, Hofgard Károly, dr. Szalay Pál, Ladányi Béla, dr. Szabó Pál, valamennyien az Elektromechanikai Vállalat munkatársai; az UVATERV részéről Reiner Endre, Földi András, Henrich Tibor és Szánthó Pál vettek részt a munkában, míg a Posta Rádió és Televízió Műszaki Igazgatóságot (PRTMIG) érintő feladatokkal Dósa György és Dúró Imre foglalkoztak.

Első kísérleti adó filmbontóval K100 100 W / 50 W Külön kép- és hangadó antennák Próbaadás a PKÁ-ból 1953 december 16. Ünnepélyes indulás a

Első kísérleti adó filmbontóval K100 100 W / 50 W Külön kép- és hangadó antennák Próbaadás a PKÁ-ból 1953 december 16. Ünnepélyes indulás a Első kísérleti adó filmbontóval K100 100 W / 50 W Külön kép- és hangadó antennák Próbaadás a PKÁ-ból 1953 december 16. Ünnepélyes indulás a Hargitából 1954. január 20. Készítők: Posta Kísérleti Állomás

Részletesebben

A magyar rövidhullámú műsorszórás fejlődése

A magyar rövidhullámú műsorszórás fejlődése DŐSA GYÖRGY Posta Rádió és Televízió Műszaki Igazgatóság A magyar rövidhullámú műsorszórás fejlődése BTO e21.396.712.029.5s(439) 1933/197ő":654.i9('á39} A műsorszóró rádiózásban megkülönböztető helyet

Részletesebben

Újabb vizsgálatok eredményei a hazai rövidhullámú sugárzás hatékonyabbá tétele érdekében az európai területen

Újabb vizsgálatok eredményei a hazai rövidhullámú sugárzás hatékonyabbá tétele érdekében az európai területen Újabb vizsgálatok eredményei a hazai rövidhullámú sugárzás hatékonyabbá tétele érdekében az európai területen BALLA ÉVA 1, DÓSA GYÖRGY, STANDEISKY ISTVÁN 2 1 Antenna Hungária Zrt., ballae@ahrt.hu 2 Széchenyi

Részletesebben

A magyar műsorszórás jelene. Dömsödi János Antenna Hungária Zrt. Műszaki igazgató Budapest 2015.12.01

A magyar műsorszórás jelene. Dömsödi János Antenna Hungária Zrt. Műszaki igazgató Budapest 2015.12.01 A magyar műsorszórás jelene Dömsödi János Antenna Hungária Zrt. Műszaki igazgató Budapest 2015.12.01 Az Antenna Hungária telephely állománya 2015-ben TELEPHELY TÍPUS Saját telephely Bérelt telephely Telephelyszám

Részletesebben

Örökségünk ADATOK A JÁSZBERÉNYI-JÁSZÁGÓI RÁDIÓÁLLOMÁS TÖRTÉNETÉHEZ

Örökségünk ADATOK A JÁSZBERÉNYI-JÁSZÁGÓI RÁDIÓÁLLOMÁS TÖRTÉNETÉHEZ 300 Örökségünk Mátics Béla a hang halhatatlan, s mikor már nem is hallja senki, él és röpül tovább! (Babits Mihály: Rádió) ADATOK A JÁSZBERÉNYI-JÁSZÁGÓI RÁDIÓÁLLOMÁS TÖRTÉNETÉHEZ A műsortovábbítás, -szórás

Részletesebben

Irányított rövidhullámú antennarendszerek fejlôdése

Irányított rövidhullámú antennarendszerek fejlôdése ANTENNARENDSZEREK Irányított rövidhullámú antennarendszerek fejlôdése DÓSA GYÖRGY A cikk a HTE megalakulásának 60. évfordulója tiszteletére készült. Kulcsszavak: rövidhullám, síkantenna, rombuszantenna,

Részletesebben

BEBfflHUH. A magyar középhullámú műsorszórás. 1925. december 1-én ünnepélyesen felavatták Csepelen

BEBfflHUH. A magyar középhullámú műsorszórás. 1925. december 1-én ünnepélyesen felavatták Csepelen i BEBfflHUH * KlftADiSttCHHIX*! TUDOMÁNYOS t&tltulet ta»)a FUCSKÓ LAJOS A magyar középhullámú műsorszórás BTO 621.396.712.029.S3('439) 192/1975" :654.19S(439) 192/1975" 1925. december 1-én ünnepélyesen

Részletesebben

Közös antennarendszer egyidejû használata két AM-sávi rádió-mûsorszóró adó sugárzása esetében

Közös antennarendszer egyidejû használata két AM-sávi rádió-mûsorszóró adó sugárzása esetében két AM-sávi rádió-mûsorszóró adó sugárzása esetében BALLAÉVA, DÓSA GYÖRGY, STANDEISKY ISTVÁN ballae@ahrt.hu, standi@sze.hu Lektorált Kulcsszavak: középhullám, hosszúhullám, közös antennás üzem, diplexer,

Részletesebben

IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI

IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI FREKVENCIAGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁG IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI URH FM RÁDIÓADÓ Budapest 2008 március I. A frekvenciaterv követelményei és kötelező tartalma 1. Tervezési feladat A

Részletesebben

A Postamúzeum eredményei a műszaki örökség megőrzése terén

A Postamúzeum eredményei a műszaki örökség megőrzése terén A Postamúzeum eredményei a műszaki örökség megőrzése terén Az ICOMOS 50 éve és az Ipari Örökségek Éve ünnepi konferencia Budapest, 2015. október 15. Gábor Zsolt műszaki muzeológus gabor.zsolt@postamuzeum.hu

Részletesebben

A Médiatanács 1612/2015. (XII. 15.) sz. döntése

A Médiatanács 1612/2015. (XII. 15.) sz. döntése A Médiatanács 1612/2015. (XII. 15.) sz. döntése Műsorterjesztési platformok: M1 DVB-T (HD) DVB-S2 (HD) on-line, egyidejű streaming a fentiekkel azonos földrajzi lefedettség mellett Az M1 médiaszolgáltatás

Részletesebben

MŰSORSZÓRÓ SZOLGÁLAT MŰSZAKI IRÁNYELVEI

MŰSORSZÓRÓ SZOLGÁLAT MŰSZAKI IRÁNYELVEI MŰSORSZÓRÓ SZOLGÁLAT MŰSZAKI IRÁNYELVEI URH-FM RÁDIÓ 2005. március T A R T A L O M J E G Y Z É K oldalszám Bevezetés 2. I. Az URH-FM adóállomások, adóhálózatok változatai 2. 1. Országos URH-FM adóhálózat

Részletesebben

Gyógyszertári készlettároló, kiadó automata berendezés fejlesztése, prototípusának megépítése (2009.10.19-2012.07.31)

Gyógyszertári készlettároló, kiadó automata berendezés fejlesztése, prototípusának megépítése (2009.10.19-2012.07.31) Gyógyszertári készlettároló, kiadó automata berendezés fejlesztése, prototípusának megépítése (2009.10.19-2012.07.31) A projektjavaslat célkitűzése egy belföldi és nemzetközi piacon is forgalomképes gyógyszertári

Részletesebben

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015.

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015. A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015. július 1-től Műsorterjesztési platformok: M1 DVB-T (HD) DVB-S2 (HD) on-line,

Részletesebben

Rádióalkalmazási Táblázat

Rádióalkalmazási Táblázat 1. melléklet a /2011. (....) NMHH rendelethez Rádióalkalmazási Táblázat Frekvenciasávok és rádiószolgálatok Rádióalkalmazások Nemzetközi és hazai ok Speciális feltételek, egyedi követelmények 9 khz alatt

Részletesebben

Tovább javul a digitális földfelszíni televízió vételi lehetősége Változások a közszolgálati televíziós programok digitális földfelszíni sugárzásában

Tovább javul a digitális földfelszíni televízió vételi lehetősége Változások a közszolgálati televíziós programok digitális földfelszíni sugárzásában SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. szeptember 27. Tovább javul a digitális földfelszíni televízió vételi lehetősége Változások a közszolgálati televíziós programok digitális földfelszíni sugárzásában 2011.

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT BESUGÁRZÁSI TERVKÉSZÍTÉSI ÉS TERVELLENŐRZÉSI KÖVETELMÉNYEK

EGYSZERŰSÍTETT BESUGÁRZÁSI TERVKÉSZÍTÉSI ÉS TERVELLENŐRZÉSI KÖVETELMÉNYEK EGYSZERŰSÍTETT BESUGÁRZÁSI TERVKÉSZÍTÉSI ÉS TERVELLENŐRZÉSI KÖVETELMÉNYEK HELYI DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ ADÓÁLLOMÁSOK BESUGÁRZÁSI TERVÉHEZ BEVEZETÉS Ezen előírás az analóg rádióengedéllyel rendelkező helyi

Részletesebben

Kissné dr. Akli Mária

Kissné dr. Akli Mária A PMSE eszközök frekvencia használati lehetőségei a DVB-T-vel közös 470-790 MHz sávban Kissné dr. Akli Mária Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kissne@nmhh.hu 2013.április 16. NMHH A vezeték nélküli

Részletesebben

Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban már az 1930-as években létezett televíziós műsorközvetítés.

Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban már az 1930-as években létezett televíziós műsorközvetítés. Nagy-Britanniában, Franciarszágban, Németrszágban már az 1930-as években létezett televíziós műsrközvetítés. A televíziós képátviteli technika kifejlesztésében száms magyar tudós, pl. Mihály Dénes, Barta

Részletesebben

A WRC-15 Rádiótávközlési Világértekezletre történő felkészülés jelenlegi helyzete. CPG PTD munkacsoport. Bálint Irén Spektrumgazdálkodási osztály

A WRC-15 Rádiótávközlési Világértekezletre történő felkészülés jelenlegi helyzete. CPG PTD munkacsoport. Bálint Irén Spektrumgazdálkodási osztály Bálint Irén Spektrumgazdálkodási osztály 2013. november 8. A WRC-15 Rádiótávközlési Világértekezletre történő felkészülés jelenlegi helyzete CPG PTD munkacsoport CPG PTD munkacsoport 2 Feladatok : a WRC-15

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének 00/2011. (00. 00.) NMHH rendelete a frekvencialekötés és használat díjáról

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének 00/2011. (00. 00.) NMHH rendelete a frekvencialekötés és használat díjáról A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének 00/2011. (00. 00.) NMHH rendelete a frekvencialekötés és használat díjáról A médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény

Részletesebben

Harmonikus csökkentés Danfoss AAF szűrő segítségével

Harmonikus csökkentés Danfoss AAF szűrő segítségével Harmonikus csökkentés Danfoss AAF szűrő segítségével Egy nagy tapasztalattal rendelkező tervező- és kivitelező kecskeméti cég romániai projektje során szembesült a felharmonikusok elleni védekezés kihívásaival.

Részletesebben

Tóth András. Ferencz Zsolt. A digitális rádiózás frekvenciagazdálkodási kérdései. műsorszóró szakértő ferencz.zsolt@nmhh.hu

Tóth András. Ferencz Zsolt. A digitális rádiózás frekvenciagazdálkodási kérdései. műsorszóró szakértő ferencz.zsolt@nmhh.hu A digitális rádiózás frekvenciagazdálkodási kérdései Ferencz Zsolt műsorszóró szakértő ferencz.zsolt@nmhh.hu Tóth András műsorszóró szakértő toth.andras@nmhh.hu A digitális rádiózás frekvenciagazdálkodási

Részletesebben

A hosszú-, közép- és rövidhullámú mûsorszórás

A hosszú-, közép- és rövidhullámú mûsorszórás A hosszú-, közép- és rövidhullámú mûsorszórás DÓSA GYÖRGY, DR. STANDEISKY ISTVÁN, BALLA ÉVA standi@sze.hu ballae@ahrt.hu Írásunkban megpróbáltuk összefoglalni a hosszú-, közép- és rövidhullámú mûsorszórás

Részletesebben

BESUGÁRZÁSI TERVKÉSZÍTÉSI ÉS TERVELLENŐRZÉSI KÖVETELMÉNYEK ANALÓG TELEVÍZIÓ ÉS URH-FM RÁDIÓADÓÁLLOMÁSOK TERVEZÉSÉHEZ

BESUGÁRZÁSI TERVKÉSZÍTÉSI ÉS TERVELLENŐRZÉSI KÖVETELMÉNYEK ANALÓG TELEVÍZIÓ ÉS URH-FM RÁDIÓADÓÁLLOMÁSOK TERVEZÉSÉHEZ BESUGÁRZÁSI TERVKÉSZÍTÉSI ÉS TERVELLENŐRZÉSI KÖVETELMÉNYEK ANALÓG TELEVÍZIÓ ÉS URH-FM RÁDIÓADÓÁLLOMÁSOK TERVEZÉSÉHEZ 2008. augusztus T A R T A L O M J E G Y Z É K oldalszám I. A besugárzási terv követelményei

Részletesebben

WLAN lefedettségi terv készítés - Site Survey

WLAN lefedettségi terv készítés - Site Survey WLAN lefedettségi terv készítés - Site Survey 1. Mérés célja Az ISM és U-NII sávok közkedvelt használata, az egyre dizájnosabb és olcsóbb Wi- Wi képes eszközök megjelenése, dinamikus elterjedésnek indította

Részletesebben

Csőd- és felszámolási eljárások

Csőd- és felszámolási eljárások Csőd- és felszámolási eljárások 3. 4. 1. Csődeljárások száma Terület Érkezett megszüntetés Befejezett ebből egyezség egyéb Az év végén folyamatban maradt Fővárosi Törvényszék 91 12 24 27 63 56 Pécsi Törvényszék

Részletesebben

A NÉMET NYELVŰ ÉS NÉMET NEMZETISÉGI NEVELÉS-OKTATÁS INFRASTRUKTURÁLIS KAPACITÁSÁNAK BŐVÍTÉSE GYŐRBEN

A NÉMET NYELVŰ ÉS NÉMET NEMZETISÉGI NEVELÉS-OKTATÁS INFRASTRUKTURÁLIS KAPACITÁSÁNAK BŐVÍTÉSE GYŐRBEN KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT A NÉMET NYELVŰ ÉS NÉMET NEMZETISÉGI NEVELÉS-OKTATÁS INFRASTRUKTURÁLIS KAPACITÁSÁNAK BŐVÍTÉSE GYŐRBEN Projekt Zárókiadvány A projekt célja: A projekt

Részletesebben

Műszertechnikai és Automatizálási Intézet MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK ÚTMUTATÓ

Műszertechnikai és Automatizálási Intézet MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK ÚTMUTATÓ Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Műszertechnikai és Automatizálási Intézet MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK ÚTMUTATÓ 20/7. sz. mérés HAMEG HM-5005 típusú spektrumanalizátor vizsgálata

Részletesebben

Város Polgármestere TÁJÉKOZTATÁS. Önkormányzati ingatlanokon felépült illetve tervezett hírközlési tornyokkal kapcsolatban

Város Polgármestere TÁJÉKOZTATÁS. Önkormányzati ingatlanokon felépült illetve tervezett hírközlési tornyokkal kapcsolatban Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÁS Önkormányzati

Részletesebben

Különbözô teljesítményû rövidhullámú adóberendezések hûtôrendszerének fejlôdése

Különbözô teljesítményû rövidhullámú adóberendezések hûtôrendszerének fejlôdése ADÓBERENDEZÉSEK Különbözô teljesítményû rövidhullámú adóberendezések hûtôrendszerének fejlôdése DÓSA GYÖRGY A cikk a HTE megalakulásának 60. évfordulója tiszteletére készült. Kulcsszavak: AM-adók, elektroncsô,

Részletesebben

XXIX. 10. A Pamutfonóipari Vállalat Váci Finompamutfonó és Cérnázó gyárának iratai (1949) 1950 1989. d) A Műszaki Osztály iratai (1949 ) 1950 1966

XXIX. 10. A Pamutfonóipari Vállalat Váci Finompamutfonó és Cérnázó gyárának iratai (1949) 1950 1989. d) A Műszaki Osztály iratai (1949 ) 1950 1966 XXIX. 10 A Pamutfonóipari Vállalat Váci Finompamutfonó és Cérnázó gyárának iratai (1949) 1950 1989 d) A Műszaki Osztály iratai (1949 ) 1950 1966 Terjedelem: 2,30 fm, 23 doboz, 23 raktári egység Raktári

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Szentgotthárd

Részletesebben

Új forgalomirányító és utastájékoztató rendszer a Kisalföld Volán Zrt.-nél

Új forgalomirányító és utastájékoztató rendszer a Kisalföld Volán Zrt.-nél Új forgalomirányító és utastájékoztató rendszer a Kisalföld Volán Zrt.-nél Mihályka Imre személyszállítási igazgató Bognár László forgalmi és kereskedelmi igazgatóhelyettes Az előadás felépítése A Kisalföld

Részletesebben

A Magyar Néphadsereg (Honvédség) URH sávú rádió riasztási rendszere

A Magyar Néphadsereg (Honvédség) URH sávú rádió riasztási rendszere Solti István nyá. mk. alezredes A Magyar Néphadsereg (Honvédség) URH sávú rádió riasztási rendszere A magyar honvédség vezetése a VSZ hadászati és hadműveleti doktrínájának megfelelően igényt tartott arra,

Részletesebben

Alagúti besugárzó kábel és antennarendszer szállítása, kiépítése, bontása

Alagúti besugárzó kábel és antennarendszer szállítása, kiépítése, bontása Alagúti besugárzó kábel és antennarendszer szállítása, kiépítése, bontása Régi sugárzó kábel bontása a meglévı bilincsbıl,ideiglenes kábel rögzítése 25000 m Cserére kijelölt kábeltartók gyártása, cseréje

Részletesebben

A használattal arányos útdíjfizetési rendszer hatása a forgalmi és baleseti adatokra Dr. Mocsári Tibor főmérnök, osztályvezető

A használattal arányos útdíjfizetési rendszer hatása a forgalmi és baleseti adatokra Dr. Mocsári Tibor főmérnök, osztályvezető A használattal arányos útdíjfizetési rendszer hatása a forgalmi és baleseti adatokra Dr. Mocsári Tibor főmérnök, osztályvezető IX. Forgalomszabályozási Konferencia, 2014. május 29. - Pécs TARTALOM Forgalmi

Részletesebben

Az öntözés helyzete a Vajdaságban

Az öntözés helyzete a Vajdaságban Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban Az öntözés helyzete a Vajdaságban Mészáros Minucsér Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar Workshop 2014. Április 7.

Részletesebben

Összefoglaló jegyzőkönyv

Összefoglaló jegyzőkönyv Mérésügyi Főosztály Összefoglaló jegyzőkönyv Lakókörnyezet elektromágneses expozíciójáról A vizsgálat elvégzése a lakossági elektromágneses kitettséget mérő program keretében történt. A mérőprogramról,

Részletesebben

FM/MW/SW1-7-MINI 9 SÁVOS DIGITÁLIS RÁDIÓ ÉBRESZTŐÓRÁVAL

FM/MW/SW1-7-MINI 9 SÁVOS DIGITÁLIS RÁDIÓ ÉBRESZTŐÓRÁVAL Kezelési útmutató FM/MW/SW1-7-MINI 9 SÁVOS DIGITÁLIS RÁDIÓ ÉBRESZTŐÓRÁVAL VÁZLATOS MEGJELENÉS ÉS RENDELTETÉS 1. Sávkapcsoló 2. Kijelző 3. Órát beállító gomb 4. Tápkijelző 5. Kézi hordszíj 6. Megvilágítás

Részletesebben

TV-átjátszók vevő- és adóantenna-rendszerei

TV-átjátszók vevő- és adóantenna-rendszerei TV-átjátszók vevő- és adóantenna-rendszerei DR. SZABÓ PÁL JÓSA LÁSZLÓ BHG V i ÖSSZEFOGLALÁS A terepviszonyok szempontjából hátrányos helyzetű vevők (völgyekbe, takart területre épült városrészek) tv-jellel

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ÁLLAMI KÉZBŐL. Ilenczfalvi-Szász Gábor vezérigazgató

FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ÁLLAMI KÉZBŐL. Ilenczfalvi-Szász Gábor vezérigazgató FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ÁLLAMI KÉZBŐL Ilenczfalvi-Szász Gábor vezérigazgató 1 Az RFH Zrt. bemutatása 2000 óta működő, 100 %-ban állami tulajdonú pénzügyi szolgáltató és tanácsadó társaság Cél a vállalkozások

Részletesebben

MÉRÉS, FREKVENCIAGAZDÁLKODÁS

MÉRÉS, FREKVENCIAGAZDÁLKODÁS Frekvencia - és Azonosítógazdálkodási Főosztály, Mérésügyi Főosztály 2 BEKÖSZÖNTŐ CÉL MÉRÉS, FREKVENCIAGAZDÁLKODÁS AZ OKTATÁS Az oktatási intézmények hallgatóinak szeretnénk bemutatni a Nemzeti Média-és

Részletesebben

Egy történet Magyari Endréről (Az 56-os forradalom és szabadságharc közelgő 60. évfordulója kapcsán)

Egy történet Magyari Endréről (Az 56-os forradalom és szabadságharc közelgő 60. évfordulója kapcsán) Egy történet Magyari Endréről (Az 56-os forradalom és szabadságharc közelgő 60. évfordulója kapcsán) Prológus: A rádióvétel zavarása közel egyidejű a rádióforgalmazással, vagyis megelőzte a rádió-műsorszórást.

Részletesebben

A vezeték nélküli mikrofonok (PMSE) felhasználásának feltételei

A vezeték nélküli mikrofonok (PMSE) felhasználásának feltételei A vezeték nélküli mikrofonok (PMSE) felhasználásának feltételei A nemzetközi szabályozási környezet jellemzői, megoldási irányok Előadó: Berecz László Diasor: Bálint Irén Berecz László 2013. április 16.

Részletesebben

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSS)EFOGLALÓ TÁBLÁ)ATA

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSS)EFOGLALÓ TÁBLÁ)ATA Gördülő fejlesztési terv a - időszakra FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSS)EFOGLALÓ TÁBLÁ)ATA A tervet e yújtó szervezet : Bi ske Város Ö kor á yzata ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziköz

Részletesebben

Helikopter levegő-föld telefonhálózat kiépítése

Helikopter levegő-föld telefonhálózat kiépítése Solti István nyá. mk. alezredes Helikopter levegő-föld telefonhálózat kiépítése Amiről kevesen tudtak, de sokan használták. A Magyar Honvédség (Magyar Néphadsereg) 1982-ben rendszeresítet két darab, 11

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

A magyarországi CEF projektek

A magyarországi CEF projektek A magyarországi CEF projektek Thoroczkay Zsolt főosztályvezető Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2014. január 22. Nemzeti Közlekedési Stratégia projektjei Vasúti Közúti A CEF projektek területei Vasúti

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-i ülésére. A tájékoztatót készítette műszaki irodavezető

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-i ülésére. A tájékoztatót készítette műszaki irodavezető 6508-2/2011 T Á J É K O Z T A T Ó Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztatás öntözőcsatorna kiépítésének lehetőségéről A tájékoztatót készítette Strobl

Részletesebben

Országos Meteorológiai Szolgálat

Országos Meteorológiai Szolgálat Országos Meteorológiai Szolgálat Az Országos Meteorológiai Szolgálat állomáshálózata, a debreceni szinoptikus állomás Készítette: Jákfalvi Mihály 2008. március 27. Az Országos Meteorológiai Szolgálat állomáshálózata,

Részletesebben

11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE

11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE 11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE ZÁRÓRENDEZVÉNY 2015. február 25. ELŐADÓ: BORZA TIBOR 11.06. ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI Pályázat előkészítése A pályázat előkészítése

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére. 2013. május 22.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére. 2013. május 22. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére 2013. május 22. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011

A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 A hazai fény... Referencia projektek 2009-2011 MAGYAR TERMÉK Tervezéstől a gyártásig A hazai fény... A világítástechnikában eltöltött több évtizedes múltunknak köszönhetően, szinte minden kihívásnak meg

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

Nemzeti Hírközlési Hatóság

Nemzeti Hírközlési Hatóság INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 1077 Budapest Dob u. 75-81. Az adatszolgáltatás a 303/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet alapján kötelező Nyilvántartási szám: 1705/04 A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS MŰSORSZÓRÁSI

Részletesebben

Magyarországi színes televízió Tételi lehetőségek BTO 821.391.81-.S21.397.132-.e21.397.743

Magyarországi színes televízió Tételi lehetőségek BTO 821.391.81-.S21.397.132-.e21.397.743 VILLÁNYI OTTÓ Postavezérigazgatóság Magyarországi színes televízió Tételi lehetőségek BTO 821.391.81-.S21.397.132-.e21.397.743 A színes televízió műsorsugárzás magyarországi bevezetése igen széles körű

Részletesebben

Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat

Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat Az ágazatra felvételt nyert hallgatók a képzés folyamán megszerzik azokat a szakismereteket, melyek a légijárművek (repülőgépek, helikopterek) biztonságos le-, és

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági Tartalom 1.10 ADSL... 2 1.11 SHDSL... 2 1.12 Dial-up... 2 1.13 GTS ISDN 30... 2 1.14 GTS ISDN 2... 2 1.15 GTS analóg hangszolgáltatás...

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági Tartalom 1.10 ADSL... 2 1.11 SHDSL... 2 1.12 Dial-up... 2 1.13 GTS ISDN 30... 3 1.14 GTS ISDN 2... 3 1.15 GTS analóg hangszolgáltatás...

Részletesebben

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT MÉDIAAJÁNLAT BEVEZETŐ ITTHON VAGYUNK Az elektronikus média egyre inkább meghatározza életünket. Gondoljunk csak a televízióra, ami ma már az

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. február 24-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető igazgató

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. február 24-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető igazgató 2068-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. február 24-i ülésére Tárgy: A Kerek1Rádió 2010. évi működtetése Az előterjesztést készítette: Varga István ügyvezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

Időeltolásos tévénézés Magyarországon

Időeltolásos tévénézés Magyarországon www.agbnielsen.hu Időeltolásos tévénézés Magyarországon A 2011. októberi TSV teszt eredményei A digitális műsorszórás beindításával, illetve az ehhez kapcsolódó időeltolásos tévénézést lehetővé tevő eszközök

Részletesebben

A földfelszíni digitális rádiózás helyzete Magyarországon. Merre tart a világ? Fejlődési lehetőségek, kilátások hazánkban

A földfelszíni digitális rádiózás helyzete Magyarországon. Merre tart a világ? Fejlődési lehetőségek, kilátások hazánkban A földfelszíni digitális rádiózás helyzete Magyarországon Merre tart a világ? Fejlődési lehetőségek, kilátások hazánkban Áttekintés 1. A digitális rádió jellemzői 2. A digitális rádió helyzete Európában

Részletesebben

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése TARTALOMJEGYZÉK Szöveges munkarészek Tartalomjegyzék Tervezői nyilatkozat Iratok Műszaki leírás Üzemelési

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény

Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es Hirdetmény típusa:

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Bátaszék

Részletesebben

A HBONE 2004. évi fejlesztési eredményei

A HBONE 2004. évi fejlesztési eredményei A HBONE 2004. évi fejlesztési eredményei Farkas István MTA SZTAKI 1 Tartalomjegyzék A gerinchálózat kiterjesztése Új nagysebességű végpontok Központi bővítések Vidéki bővítések Meglévő végpontok bővítése

Részletesebben

Mészáros Sándor, Gergely György, Ádám János A hazai TV-képcsô története 7

Mészáros Sándor, Gergely György, Ádám János A hazai TV-képcsô története 7 A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület folyóirata Tartalom SZAKMÁNK TÖRTÉNETÉBÔL... 1 Dósa György Irányított rövidhullámú antennarendszerek fejlôdése 2 Mészáros Sándor, Gergely György, Ádám

Részletesebben

Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében

Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében Mátrai Gábor hírközlési elnökhelyettes Információs társadalom és tartalomfogyasztás 2012. június 14. Globális trendek európai és nemzeti

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 januári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 januári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 januári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 januárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel Kelet, Ausztrália

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Enviroduna

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 Készlet tartalma: M Távirányító D,I 2 /16 Ohmos hangszóró E Vezérlő egység R Infra vevő Csatlakozó pontok F Tápellátás 230V N Tápellátás 230V I Bal hangszóró ( piros vezeték

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése KEOP-7.14.0/15-2015-0004 A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületállomány-kataszterében a pályázat benyújtásakor

Részletesebben

Tervezési munkáink 2004. november hó

Tervezési munkáink 2004. november hó Tervezési munkáink 2004. november hó Logisztikai Szolgáltató Központ Székesfehérvár, Vásárhelyi út Az Érték forma újság 1998/1 lapszámában ipari épületek bemutatása közt ismertettük a Székesfehérvári Logisztikai

Részletesebben

A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS MŰSORSZÓRÁSI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG. 2006. év összesítés

A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI ÉS MŰSORSZÓRÁSI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG. 2006. év összesítés INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 1024 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 11/b Az adatszolgáltatás a XXX/2002. (X. XX.) Korm. rendelet alapján kötelező Nyilvántartási szám: 1705/03 A POSTAI, TÁVKÖZLÉSI

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATAL LÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATAL LÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATAL LÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA KIVONAT ELEKTROMÁGNESES EXPOZÍCIÓ VÁRHATÓ TERHELÉSE AZ ORSZÁG TERÜLETÉRE TELEPÍTENDO 3D RADAROK KÖRNYEZETÉBEN (TELEPÍTÉS

Részletesebben

Szeged, 2014.07.02-04. Energia-megtakar és s Csatornamű Kft. Ift Miklós ügyvezető KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.

Szeged, 2014.07.02-04. Energia-megtakar és s Csatornamű Kft. Ift Miklós ügyvezető KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. XXXII. Országos Hidrológiai VándorgyV ndorgyűlés Szeged, 2014.07.02-04. 04. Energia-megtakar megtakarítás a KAVÍZ Z Kaposvári Víz-V és s Csatornamű Kft. üzemeltetési tevékenys kenységében Ift Miklós ügyvezető

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

3.16.1. A rádiózavarok forrásai A rádió adó-vevő berendezés üzemeltetésével kapcsolatban két féle rádiózavar fordulhat elő:

3.16.1. A rádiózavarok forrásai A rádió adó-vevő berendezés üzemeltetésével kapcsolatban két féle rádiózavar fordulhat elő: 3.16. Zavarvédelem 3.16.1. A rádiózavarok forrásai A rádió adó-vevő berendezés üzemeltetésével kapcsolatban két féle rádiózavar fordulhat elő: Az adóállomás jelei zavart okoznak valamely más berendezés

Részletesebben

Konzultáció és szakmai, műszaki tanácsadás

Konzultáció és szakmai, műszaki tanácsadás Konzultáció és szakmai, műszaki tanácsadás Tevékenységünk A C2C Kft. az elmúlt években számos jelentős beruházás megvalósításában vett részt, mint a projekt lebonyolítója, irányítója, műszaki ellenőre.

Részletesebben

ÚJ RÖNTGEN GENERÁTORCSALÁD FEJLESZTÉSE AZ INNOMED MEDICAL ZRT-BEN

ÚJ RÖNTGEN GENERÁTORCSALÁD FEJLESZTÉSE AZ INNOMED MEDICAL ZRT-BEN ÚJ RÖNTGEN GENERÁTORCSALÁD FEJLESZTÉSE AZ INNOMED MEDICAL ZRT-BEN Az Innomed Medical Zrt. megalakulása óta, azaz közel két évtizede folyamatosan foglalkozik röntgentechnikával, röntgen berendezések fejlesztésével,

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza

PÉCS: Pécs SALG: Salgótarján. MOSD: Mosdós NYH: Nyíregyháza PARLAGFŰ POLLENTERHELÉS ÉRTÉKELÉSE, MAGYARORSZÁG 1992-2010 Az Aerobiológiai Hálózat: Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata 1992-ben alakult 3 állomással, folyamatosan bővült 2007-ig (19 mérőállomás: Nyíregyháza,

Részletesebben

Az épület funkcióváltásával csupán a legszükségesebb átalakításokat végezték el. a nagy ipari csarnokokat részben lefalazták és néhány vizes

Az épület funkcióváltásával csupán a legszükségesebb átalakításokat végezték el. a nagy ipari csarnokokat részben lefalazták és néhány vizes Tisztelt Vendégeink! Szeretettel köszöntöm mai rendezvényünk valamennyi résztvevőjét. Bánfi Gáborné vagyok az intézmény gazdasági vezetője, 1984 óta dolgozom az intézményben. Szentgotthárd az Őrség észak-nyugati

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról

Frank-Elektro Kft. EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t VERSENYTANÁCS Vj-92/2007. Ikt.sz: Vj-92/2007/007. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a TDF S.A. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, amelyben további ügyfélként

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:752-3/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája,

Részletesebben