A magyar rádió-műsorszórás fejlődése, 1949-től a hetvenes évek közepéig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar rádió-műsorszórás fejlődése, 1949-től a hetvenes évek közepéig"

Átírás

1 A magyar rádió-műsorszórás fejlődése, 1949-től a hetvenes évek közepéig Dósa György okl. villamosmérnök, okl. műsorszóró és hírközlési szakmérnök Nyolcvan évvel ezelőtt, december 1-én kezdődött meg Magyarországon a rendszeres, hivatalos rádióműsor-szóró szolgáltatás. Az eltelt évtizedek alatt a Magyar Rádió műsorszórása folyamatosan és dinamikusan fejlődött, amit túlnyomó részben a magyar ipar valósított meg, hazai szakemberek munkájával. Az évforduló alkalmából a magyar műsorszórás a negyvenes évek vége és a hetvenes évek közepe közötti időszakának eredményeiről kívánunk megemlékezni. A második világháború és az utána következő időszakban nemzetközi szinten igen nagy mértékben növekedett a rádió műsorszórás jelentősége, fontossága, ami elsődlegesen az üzembe lépő adóberendezések számában és a teljesítményük növekedésében mutatkozott meg. Nemzetközi vonatkozásban a létrejött nagy fejlődést egyezményekben, frekvencia tervekben, megállapodásokban egyeztették, szabályozták. Az 1947-ben, Atlantic Cityben tartott nemzetközi értekezleten elfogadott Nemzetközi Távközlési Egyezmény Rádiószabályzata meghatározta a rádió műsorszórásra felhasználható frekvenciasávokat (hosszú, közép, rövid és URH FM). Hazánkban az újjáépítés utáni években megkezdődött a Kossuth és a Petőfi középhullámú adóhálózat, majd az új diósdi rövidhullámú adóállomás kiépítése és üzembe állítása, ill. az ötvenes évek második felében megkezdődött az URH FM adások sugárzása, mindez a magyar ipar és a szakemberek eredményes munkája alapján. A háború utáni újjáépítési időszakban rövidhullámú műsorszórásunk nem volt június 1-jén két 0,4 kw-os amerikai adóberendezéssel indult újra az épülő diósdi állomásról a rövidhullámú műsoradásunk kis óraszámmal, négy nyelven október 31-én, miután az adókhoz elkészültek postai gyártásban a végfokozatok, így 2 kw-ra növekedett az adóteljesítmény. A Magyar Posta 1947 elején egy komplex fejlesztési-beruházási célkitűzést, ill. tervet készített a hazai rádió műsorszórás korszerűsítésére, bővítésére, ill. kiépítésére. 1 Ezek az alábbiakat tartalmazták: a./ A két magyar műsort Budapest I., illetve Budapest II. az ország túlnyomó részén megfelelően lehessen venni, b./ Európa nagy részében a Magyar Rádió műsorait lehessen hallgatni, c./ Észak-Amerika, Kanada és Dél-Amerika területére a magyar műsorsugárzást biztosítani kell. Ezen terv alapján valósult meg először és állt üzembe az ország főműsorának sugárzására Lakihegyen az új, korszerű 135 kw-os adóberendezés a szivarantennával, melyet november 13-án ünnepélyesen helyeztek üzembe és kezdte meg a sugárzását f = 545;95 khz frekvencián. (Az 1. sz. ábrán látható az új 135 kw-os adóberendezés) Az adóberendezést a magyar Standard gyár készítette és helyezte üzembe (Sárközy Géza, Szikszai Lajos, Malcsiner Ferenc, Adamis Béla, Major László), konstrukciója, ill. áramköri kialakítása és 1 A Postavezérigazgatóság és a Magyar Rádió közös irányelvei alapján a részletes tervezet kidolgozását a Posta Kísérleti Állomás (PKÁ) munkatársai: Garai László, Kodolányi Gyula, Kováts Andor és Susánszky László végezték. A hírközlési ipar részéről a szakértő Sárközy Géza volt.

2 műszaki paraméterei is igen korszerűek voltak február l-jén Magyar Köztársaság kikiáltásának ünnepén a Budapest I. a Kossuth Rádió, a Budapest II. pedig a Petőfi Rádió nevet kapta. Postai vizsgálatok alapján azonban hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy Budapest II. (Petőfi) országos besugárzására egy jelentősen megnövelt teljesítményű (kb. 800 kw-os) adóberendezést, nagy antennarendszert kellene üzembe állítani az engedélyezett frekvencián; de erre akkoriban sem gazdaságilag, sem műszakilag nem volt lehetőség. A Magyar Posta szakemberei úgy vélték, hogy a Budapest II. (Petőfi) műsorának sugárzására Cegléd környezetében egy 135 kw-os teljesítményű adóberendezés üzembe állításával, ill. a közvetítő adóhálózat alkalmazásával bizonyos teljesítmények növelésével lehetőség nyílhat, így Magyarország nagyobb részén az adó műsorát fogni lehetne. Az első elképzelésekben a nyugat-dunántúli terület ellátásának növelésére Zalaegerszeg környezetében terveztek megépíteni egy ötödik közvetítő állomást. Később azonban Zalaegerszeg helyett Szombathely mellett döntöttek, amiben közrejátszott az is, hogy így nagyobb területi ellátást lehetett biztosítani. Cegléd sem bizonyult tartós elképzelésnek, mert villamosenergia-biztosítási problémák miatt a Petőfi műsor sugárzására a főadó Szolnok mellett épült fel. A szolnoki új 135 kw-os adóállomás augusztus 27-én kezdte meg rendszeres üzemét az f = 1040 khz frekvencián. (A 2. sz. ábra az új szolnoki 135 kw-os adórendszert mutatja) A szolnoki 135 kw-os adó és antennarendszer teljes egészében a magyar ipar eredménye, az adórendszert az utóbb Budapesti Híradástechnikai Gyár (BHG) névre magyarosított Standard gyár 3, az antennarendszert pedig a MÁVAG gyártotta, és ugyancsak a MÁVAG munkatársai végezték a helyszíni telepítési, valamint szerelési munkálatokat. A szolnoki 135 kw-os adóberendezés felépítésében és elrendezésében lényegileg azonos volt a hasonló teljesítményű lakihegyi adóval. A szolnoki adó sugárzó rendszerét azonban három szinten kikötött, antifading kialakítású, 126 m magas egyenletes keresztmetszetű, vasból kiépített toronyszerkezet képezte tavaszán folytatódott a háború alatt abbamaradt diósdi rövidhullámú adóállomás építése ban az épületek már elkészültek és a postai megrendelések alapján a Standard cég megkezdte a két 100 kw-os korszerű, rövidhullámú adóberendezések, a MÁVAG pedig a hat irányított síkantenna-rendszer tornyainak a gyártását, majd a helyszíni szerelését. Az első 100 kw-os rövidhullámú adóberendezés szerelését és telepítését 1950 márciusában, míg a második adórendszer telepítését május végére fejezték be a Standard szakemberei 4. (A 3. sz. ábrán látható a 100 kw-os rövidhullámú adó.) Időközben az irányított antennarendszerek szerelését, beállítását és bemérését a postai szakemberek elvégezték. A két 100 kw-os korszerű rövidhullámú adóberendezés hat irányított és két európai körsugárzó antennával június 1-jével megkezdte a rendszeres magyar rövidhullámú műsorsugárzást Diósdról. (A 4. sz. ábra az irányított síkantennák elrendezését mutatja be.) Az új adóberendezések 5 15 MHz frekvenciatartományban üzemeltek, a frekvenciasáv váltása a végfokozataik reaktáns elemeinek cserélésével történt. Az áthangolás megkönnyítésére és meggyorsítására az egyes sávokhoz tartozó végfokozati tekercs és kondenzátor készlet külön külön egy egy kocsira volt felszerelve, amelyet be lehetett gurítani az adók végfokozatába. 2 A PKÁ részéről a munkában dr. Magyari Endre, Susánszky László, a GANZ-MÁVAG, ill. az UVATERV részéről dr. Petur Lajos, Masányi Károly, Reiner András, Szalay Dénes vettek részt. A Posta Rádióműszaki Igazgatóságot a közös fejlesztésben Garai László, Kodolányi Gyula és Fata Lajos képviselte. 3 Meghatározó mérnökök voltak ebben a munkában Sárközy Géza, Szikszai Lajos, Malcsiner Ferenc és Major László. 4 A tervezés munkájában a Standard részéről Sárközy Géza, Almássy Lajos, Szikszai Lajos, Sturman György, Malcsiner Ferenc, a GANZ-MÁVAG részéről: dr. Petur Lajos, Reiner András és Szalay Dénes, a Magyar Posta részéről pedig Garai László, Susánszky László, Kodolányi Gyula, Bognár Géza és Kiss Zoltán vett részt.

3 Az adóberendezések ez időben naponta hat órányi műsort sugároztak magyar, valamint részben angol, francia, német, orosz és görög nyelveken európai területre szeptemberében pedig megkezdődtek az angol és magyar nyelvű adások az Egyesült Államok és Kanada, ill. Dél-Amerika felé. Diósd rádióállomás üzembe helyezése után hamarosan igen sok, eredményes sugárzást igazoló vételmegfigyelés érkezett Európából, Észak- és Dél-Amerikából. (Az 5. sz. melléklet egy Braziliából küldött vételmegfigyelési levelet mutat be.) Itt kell megjegyezni, hogy a háború utáni időszakban Diósd rádióállomás az adóteljesítmény és az antennák tekintetében, de technikai kialakításában is Közép-Európa egyik jelentős és elismert állomása volt. A magyar műsorszóró adóhálózat 1950-re nemcsak újjáépült, hanem új adóállomásokkal, továbbá korszerű adóberendezések és antennák üzembeállításával jelentősen bővült és korszerűsödött úgy a közép-, mint a rövidhullámú sugárzási lehetőségek tekintetében. A Kossuth és a Petőfi műsorok 1949 végére kialakult vételi lehetőségeit a 6. sz. és a 7. sz. térképek szemléltetik. A háború utáni években, de különösen az ötvenes évek első időszakában, főként Európában mind több új rádióállomás épült és lépett üzembe, korábbiakhoz képest nagyobb teljesítményű adóberendezésekkel. A hosszú és középhullámú műsorszórás intenzív és gyors fejlődését az alábbiak határozták meg: rádiózás népszerűsége, igények növekedése, vételtechnika fejlődése, vevőkészülékek nagyobb választéka, hordozható vevőkészülékek elterjedése, jó terjedési feltételek (felületi, ill. ionoszférikus), az adócső és adógyártás fejlődése. A középhullámú műsorszórás nagyarányú fejlődését az európai területen, háború utáni időkben az alábbi adatok is bizonyítják: Évek Üzemelő adók száma Össz. teljesítmény (kw) A nemzetközi kapcsolatok terén meg kell említeni, hogy a Koppenhágában, 1948-ban megtartott nemzetközi rádiókonferencián Magyarország 5 sikeresen megvédte a két kizárólagos frekvenciára vonatkozó igényét. Az új frekvencia elosztási terv, az ún. Koppenhágai frekvencia terv március 15-én lépett életbe, mely alapján a magyar adók frekvenciái némileg módosultak, a következőképpen: Kossuth adó frekvenciája 539 khz-re, a Petőfi adó frekvenciája 1187 khz-re változott, s ez jelentősen javította a Kossuth műsor vételi lehetőségét. A Petőfi műsor hazai besugárzása azonban továbbra is kedvezőtlen volt, miután az országnak csak kb. 50`%-ában volt biztosítható a megfelelő vétel, különösen a dunántúli terület ellátása volt kedvezőtlen. A Petőfi műsor vételkörzetének kiterjesztésére, ill. javítására a Magyar Posta a Magyar Rádióval közösen fejlesztési tervet dolgozott ki. Eszerint az ország második műsorral való ellátását a szolnoki 135 kw-os adó üzembe állítása nem oldotta meg, ezért a Balaton térségében egy szintén 135 kw-os új adóállomásra van szükség, a nyugat-dunántúli régió vételi lehetőségeinek javítására pedig Szombathely térségében egy új adóállomás kiépítése szükséges 25 kw-os adóberendezéssel és befelé irányított antennával. Kelet-Magyarország ellátottságának növelésére Nyíregyháza mellett szintén egy új 25 kw-os adóállomás felépítése szükséges; továbbá a régi közvetítő adóállomások 5 A Magyar Posta részéről Bognár Géza és Kodolányi Gyula voltak a kiküldöttek.

4 esetében, tehát Pécs és Miskolc rádióállomásokon a teljesítményemelés indokolt. Ezen új állomások kiépítésével a Petőfi műsor javítása mellett a körzeti, ill. a helyi műsorok lehetősége is megteremtődött. Elsőnek a Balatonszabadi rádióállomás 6 munkái kezdődtek meg 1951-ben. Az ide tervezett 146 m-es antennatorony építését a következő évben kezdte meg a MÁVAG úgy, hogy ehhez felhasználták a Lakihegyen felszabadult és feleslegessé vált 150 m magas torony anyagát 7. A toronyszerkezetet kisebb átalakításokkal mint több szinten kikötött önsugárzó antennatornyot használták fel. Az adóberendezést a BHG készítette, amely lényegében megegyezett a lakihegyi és a szolnoki 135 kw-os adóberendezésekkel, azonban a helyi viszonyok miatt bizonyos tekintetben más megoldást alkalmaztak. Új eljárás volt például az, hogy az adócsövek hűtésére szolgáló desztillált víz hőelvezetése egy hűtőtóban tárolt, ún. szekundervízzel, ill. ennek párologtatásával valósult meg. Azonban a hűtőtó eliszaposodása miatt ez a rendszer nem vált igazán be, ezért később a léghűtéses megoldást kellett alkalmazni. Fontos eltérés volt még a másik két adóval szemben, hogy ez az új adóberendezés már teljesen hazai anyagokból és szerelvényekből készült. A Balatonszabadi rádióállomást október 24-én helyezték hivatalosan üzembe és ekkor kezdte meg a Petőfi műsor sugárzását 872 khz-en. Ezzel a Dunántúl jelentős részén a Petőfi műsor vételi lehetősége nagymértékben nőtt. (Az új 135 kw-os középhullámú adót a 8. sz. ábra szemlélteti.) Későbbi időpontban a Magyar Rádió igénye alapján balatonszabadi adó a külföldre szóló magyar és idegen nyelvű műsor sugárzását vette át. A Petőfi műsor sugárzás javítása érdekében a Magyar Posta már 1951-ben megrendelt a BHG-tól három darab korszerű ún. monoblock kialakítású 7 kw-os középhullámú adóberendezést Pécs, Balatonszabadi, ill. Miskolc állomások részére végéig a Kossuth és Petőfi főadók éjszakánként jelentős óraszámban idegen nyelvű műsort is sugároztak a külföld felé. A főadók műsorát időközben a sok idegen nyelvű adástól mentesíteni kellett, ezért a külföldre irányuló műsoradások feladatát a 135 kw-os Balatonszabadi adóberendezés kapta, és 1956 januárjában kezdte meg a sugárzást. A Petőfi műsor sugárzására részleges pótlásul január 5-én Balatonszabadiban üzembe állt az új 7 kw-os BHG gyártmányú léghűtéses adóberendezés, mely egy 56 méter magas, különleges kialakítású, felül betáplált földelt antennával sugárzott, ha kellett a zivatarok ideje alatt is! Az adóberendezés teljesítményét a Magyar Adócsőgyár 8 által kifejlesztett új thorium-wolfram katódú csövek alkalmazásával 1956-ban 15 kw-ra emelte a BHG. (Lásd a 8. sz. ábrát!) A pécsi adóállomáson az első új 7 kw-os BHG adóberendezés 1954 márciusában kezdte meg munkáját, és az üzembe helyezést követően az új thoriumos csövek cseréjével májusban az adóberendezés teljesítményét 15 kw-ra emelték. (A pécsi 15 kw-os adórendszert a 9. sz. ábra mutatja be). A harmadik 7 kw-os BHG adóberendezést 1956 áprilisában Miskolc adóállomáson állították üzembe, és az új csövekkel később ennek teljesítményét is 15 kw-ra emelték. 9 A Nyíregyházán és Szombathelyen kiépítendő új középhullámú adóállomások részére a Magyar Posta a Standard gyárnál már 1949 szeptemberében két darab 25 kw-os középhullámú adóberendezés gyártását rendelte meg. Ezek alapján a Standard 1949 novemberében megkezdte a nyíregyházi 134 m magas antennatorony 6 Itt kell megjegyezni, hogy eredetileg ezt az adóállomást nem Balatonszabadiba, hanem Ordacsehi térségébe tervezték. 7 A torony áthelyezési tervét az UVATERV készítette és a GANZ-MÁVAG Hídosztálya valósította meg. A beruházást a Posta Rádióműszaki Hivatal (igazgató: Susánszky László) irányította. Az épületeket a Középülettervező Vállalat, az adóberendezést a BHG, az antennarendszert az UVATERV és a GANZ-MÁVAG tervezte. 8 Garai László 9 A munka irányítói a Posta Rádióműszaki Hivatal részéről Kiss Zoltán, a BHG részéről pedig Szabó Miklós voltak.

5 elektromos tervezését. A nyíregyházi adóállomás épülete az új 25 kw-os középhullámú adóberendezés elhelyezésére nem volt alkalmas, ezért teljesen új állomás épült fel Nyíregyháza- Sóstón. Az új állomás a 25 kw-os új adóberendezéssel 1952 májusában üzembe állt és megkezdte a rendszeres sugárzását az 1250 khz frekvencián. Szombathelyen is teljesen új közvetítőállomást kellett kiépíteni, miután itt régebben rádióállomás üzem nem volt. Az állomás telepítése 1950 elején kezdődött és az adóépületen kívül a személyzet részére lakásokat is kellett építeni. A szombathelyi rádióállomás antennarendszerére a Magyar Posta irányított sugárzású antennarendszer alkalmazását írta elő (irányváltási lehetőséggel; kb. K Ny-i főirányítással.) Az új adó 1952 júniusára készült el, és a sikeres próbaüzem után augusztus 20-án kezdte meg a rendszeres üzemét az 1340 khz frekvencián. Az adó fontos szerkezeti eleme volt a 2 db 60 m magas öntartó antennatorony, amellyel irányított sugárzást lehetett biztosítani. A 25 kw-os adóberendezés kialakításban azonos volt a nyíregyházi adóval. (A l0. sz. ábra szemlélteti a 25 kwos középhullámú adóberendezést.) Az adóberendezés a Pefőfi műsort sugározta K-i irányítással, de bizonyos időszakokban Ny-i irányítással külföldre szóló műsorokat is továbbított. Győr város és vételkörzetének ellátására, 1952 júniusában a győri l. sz. Postahivatal épületébe telepítettek egy 0,4 kw-os adóberendezést, amely az épület tetején egy T-antennával, 1349 khz frekvencián egészen a hatvanas évek végéig üzemelt. 10 Az as években az önálló helyi műsorok sugárzása is megkezdődött a vidéki rádióállomásokon az alábbi időpontokban: a nyíregyházi adó 1952 decemberétől 1340 khz-en sugározta az első megyei műsort a nyíregyházi stúdióból, naponta egy órás időtartammal, 1953 januárjától szombathelyi adó, a győri stúdió önálló műsorát sugározta 18 órától kb. egy órán keresztül; 1953 januárjától a pécsi adó az első nemzetiségi műsort sugározta magyar és szerb nyelven a pécsi stúdióból, 1953 áprilisában a miskolci adó a Borsod megyei stúdió műsorát kezdte sugározni, naponta egy órás időtartammal, 1953 augusztusában a szolnoki stúdió műsorát a Szolnok rádióállomás egy önálló 0,4 kw-os adóberendezéssel T-antennával sugározta 1349 khz frekvencián (helyi és megyei műsorok). Az ötvenes évek végén a Kossuth és a Pefőfi műsort sugárzó adóhálózatunk országos vételi lehetőségét (ellátottságát) a 11. sz. és a 12. sz. térképek szemléltetik. Az ultrarövidhullámú (URH) adások megindítása fő feladata volt a Magyar Postának, és ennek érdekében 1955 júliusában megkezdődött a Rádióműszaki Hivatalban egy 1 kw teljesítményű FM adó tervezése, ill. kivitelezése. A 250 W-os előfokozat 1956 szeptemberére elkészült, és a kísérleti sugárzást megkezdték a Posta budapesti Hargita épületében. Az 1 kw-os adó és az antennarendszerének telepítése 1957 februárjában fejeződött be 11, és ekkor kezdte meg a kísérleti sugárzását is f= 89,2 MHz-en, a CCIR sávban tól Budapesten és Pécsett egy-egy 2 kw-os szovjet gyártmányú URH adóberendezést helyeztek üzembe augusztusában pedig Miskolcon állították munkába a budapesti 1 kw-os URH adót. Az ötvenes évek végén Európában és a Közel-keleten is mind nagyobb egyedi teljesítményű 10 A műszaki tervet Kalydy Béla villamos mérnök készítette el. 11 A munka szakértői Kiss Lajos és Nemcsics Elek voltak

6 (300 kw) közép- és hosszúhullámú adóberendezések léptek üzembe, és megnövekedtek a vételi zavarások a magyar frekvenciákon is. Ennek következtében az országos ellátottság a Kossuth műsornál kb. 64 %-ra esett vissza, de a Petőfi műsor hallhatósága igaz kisebb mértékben romlott. A kialakult helyzetben nem maradt más hátra, mint hogy a Magyar Posta ismét megvizsgálta a hazai műsorszóró hálózat helyzetét az ellátottság szempontjából, ill. kategóriába sorolta az üzemelő adóberendezéseket elöregedettség és korszerűség tekintetében, amelynek célja a további fejlesztések ütemezése volt ben a Magyar Posta a Magyar Rádióval együttesen végzett országos térerősség mérései azt bizonyították, hogy elkerülhetetlen a hazai középhullámú műsorsugárzásnak, mindenekelőtt a lakihegyi adóknak a korszerűsítése; teljesítményük emelése, azaz a rekonstrukció halaszthatatlan. 12 A vizsgálatok alapján a Kossuth műsor ellátottság javítására kb. 80 %-os országos besugárzásra egy 300 kw-os adóberendezésre lenne szükség. A Petőfi műsor ellátás javítására, különösen a Duna Tisza közötti területrészt figyelembe véve Lakihegyen egy új 20 kw-os adó és egy új irányított antennarendszer telepítése szükséges. Győr környezetében pedig egy új 5 kw-os középhullámú adó üzembe állítása javítaná az ellátottságot, A lakihegyi rekonstrukciós munkálatok 1962-ben kezdődtek meg és több lépcsőben valósult meg. Első lépésként Lakihegyen a Petőfi műsort sugárzó adó került kiváltásra és 1962-ben egy 5 kw-os korszerű hazai gyártmányú (Magyar Adócsőgyár) VATEG került telepítésre és 1964 szeptemberében kezdte meg üzemét. Ezen adóberendezést 1965 januárjában felváltotta a korszerű 20 kw-os Magyar Adócsőgyár gyártmányú adórendszer és kezdte meg január 29-én a rendszeres sugárzást 873 khz frekvencián a 117 m-es antennával. (A l3.sz. ábrán látható a 20 kw-os VATEG KH adó) az 5 kw-os adó pedig a tartalékot képezte, majd később Mosonmagyaróvárra került üzembe. A 20 kw-os adórendszerhez a rekonstrukció keretében a PKI által tervezett irányított antennarendszer került kiépítésre. Ezen irányított antennarendszer Budapest környezetének és a Duna-Tisza közének Petőfi műsorának nagyobb ellátását biztosította 873 khz-en, ill khz-en is. A sugárzó rendszer 2 db 86 m-es magasságú öntartó tornyot tartalmazott, egymástól 170 m távolságra, de fázisban egymástól különböző talpponti árammal táplálva, így lehetett az irányított sugárzást biztosítani (piskóta alakú antennakarakterisztika). Az új irányított antennarendszerrel a 20 kw-os adóberendezés 1968 októberében kezdte meg a sugárzást. 13 Lakihegyre a Kossuth sugárzására 2 db 150 kw-os elgőzölögtetéses hűtésű, parallel kapcsolású adóberendezés került kifejlesztésre, ill. telepítésre a kiegészítő berendezésekkel. A fejlesztési és gyártási munkálatokat a Magyar Adócsőgyár kezdte meg, majd átszervezés következtében 1965-től az Elektromechanikai Vállalat (ÉMV) folytatta a rekonstrukciós munkálatokat. Az új adók fogadására Lakihegyen új adóépület felépítésére volt szükség. A 300 kw teljesítményre a régi tápvonal nem volt használható, új korszerű tápvonalrendszer kiépítése vált szükségessé. A 314 m-es szivarantenna régi talpszigetelőit ki kellett cserélni és fel kellett újítani a kikötő köteleket is. A lakihegyi 2x150 kw-os parallel járatott adórendszert december 28-án helyezték üzembe és 12 Dósa György és Kalydy Béla 13 Az antennarendszer tervezői Kiss Lajos és dr. Győry Tibor mérnökök voltak.

7 kezdte meg 300 kw-al a Kossuth műsor sugárzását. 14 (A 14. sz. ábrán látható a 2x150 kw-os adórendszer.) A hatvanas évek végén szükségessé vált, hogy a közvetítő állomások miután tartalék adóberendezésekkel nem rendelkeztek egységesen 5 kw-os tartalék adóberendezéseket kapjanak. Lakihegyen a 20 kw-os adó tartalék 5 kw-os adója 1969 októberében került üzembe, mivel a régi 5 kw-os VATEG adó 1966-ban Mosonmagyaróvár Rádióállomásra került áttelepítésre. Szombathely Rádióállomás 1969 decemberében, a pécsi adóállomás pedig 1970 februárjában kapta meg az új 5 kw-os tartalék adóberendezéseket. Szolnok Rádióállomásra 1970-ben, míg Nyíregyháza Rádióállomásra pedig 1972-be kerültek a tartalék 5 kw-os középhullámú adóberendezések elején a hazai középhullámú adóhálózaton részben frekvencia módosítások és műsorrend változások jöttek létre az alábbiak szerint: Lakihegyen a 2x150 kw-os új adórendszer sugározta a Kossuth műsort, a 135 kw-os adóberendezés pedig a 117 m-es antennatoronnyal 1340 khz frekvencián a külföldre szóló magyar és idegen nyelvű műsorokat átvette. A Balatonszabadi 135 kw-os nagyadó pedig 1250 khz frekvencián a Petőfi műsort sugározta. Szolnok 1187 khz frekvencián a 135 kw-os adóval ezután is a Petőfi műsort sugározta. A Kossuth adó vételi lehetőségének változását a l5. sz. és l6. sz. térképek szemléltetik a végrehajtott rekonstrukció alapján. A Petőfi műsor ellátottság alakulására a 17. sz. és a l8. sz. térképek adnak felvilágosítást az átrendezés előtti és utáni állapotra. Szólni kell e helyen a külföldre történő rövidhullámú műsorsugárzásunk eredményeiről és a felmerült gondokról! A rövidhullámú sugárzásban az ötvenes évek elején nagyarányú fejlődés kezdődött, világszerte megnőtt az adások száma, időtartama és emelkedtek az adóteljesítmények. Az eddigi magyar célterületek jobb besugárzására is fokozott igény jelentkezett és szükségessé vált új célterületekre is kiterjeszteni a magyar rövidhullámú műsorszórást. Az 1950-es évek végén sugárzási nehézségek jelentkeztek a Diósdi Rádióállomáson, miután a 6 és 7 MHz-es körsugárzó antennák napfolt maximumos időszakban kevésnek bizonyultak Európa és Észak-Afrika optimális besugárzására. Ezen probléma csökkentésére épültek ki az új 9, 12 és 15 MHz-es körsugárzó antennák között. Észak-Amerika, Kanada és Dél-Amerika jobb ellátása érdekében ben két új síkantenna rendszer épült ki 6 és 7 MHz-es sávra. Tekintettel a gyorsan változó igényekre, időszerűvé vált egy olyan antennarendszer alkalmazása, mely bármilyen irányba tud sugározni és a kilövellési szöge is változtatható. Ilyen célra legcélszerűbbnek egy forgatható és dönthető rövidhullámú log.per. antennarendszer üzembe helyezése látszott. Figyelembe véve e típus igen kedvező felhasználási lehetőségét a Magyar Posta, ill. a Posta Rádió és Televízió Műszaki Igazgatóság (PRTMIG) 1968-ban tervbe vette, hogy Diósd Rádióállomáson üzembe állít egy korszerű rövidhullámú log.per. antennarendszert ben kezdte el működését a svéd gyártmányú ALLGON forgatható és dönthető rövidhullámú log.per, antennarendszer, mely 6 30 MHz frekvencia tartományban üzemelt (500 kw teljesítménye) és a billentési szöge között távvezérléssel volt beállítható. (A l9. sz. ábra szemlélteti a svéd gyártmányú ALLGON forgatható log.per. antennát.) A rendszeres műsorsugárzás ezen új antennával december 12-én indult meg. 15 A hatvanas évek végén a különböző célterületeinkről beérkező vételmegfigyelések szerint az azonos és a szomszédos csatornákon megjelenő nagy teljesítményű külföldi adók rontották a magyar adásokat. 14 A beruházás tervezői az ÉMV részéről Kopócsy Mihály, Sturman György, Tóth Alice, Ruzsinszky Zsolt, Tánczos Mihály voltak, dr. Tófalvi Gyula főmérnök vezetésével. 15 A munkában a Magyar Posta részéről Kovalóczy György, Dósa György és Ökrös Tiborné vettek részt.

8 A jelentkező gondokon új, nagy teljesítményű adóberendezésekkel és nagy nyereségű irányított antennákkal rendelkező új rövidhullámú adóállomás kiépítése. A Magyar Rádió által meghatározott célterületek ismeretében a Magyar Posta műszaki szakemberei (dr. Győry Tibor, Kiss Lajos, dr. Pálvölgyi Istvánné, és Dósa György) elkészítették az új rövidhullámú adóállomás rendszertechnikai tervét, valamint a tervezés irányelveit. 16 A magyar ipar egyik szakvállalata, az Elektromechanikai Vállalat (EMV) késznek mutatkozott arra, hogy a szükséges adóberendezéseket és kiegészítő egységeit, valamint a szükséges antennákat a korszerű követelményeknek megfelelően kifejleszti, legyártja és üzembe állítja. 17 A részletes vizsgálatok és előkészítő munkák alapján a műszaki és a gazdasági szempontok mérlegelésével a Magyar Posta a Jászágó Rádióállomás két adójának építése mellett döntött. Az új rövidhullámú adóállomás Jászberény mellett Jászágón létesült 1974-ben. Az itt kialakított két korszerű, automata hangolású, trapézmodulációra is alkalmas, elgőzölögtetéses hűtésű 250 kw-os adó, a 4 26 MHz frekvenciatartományban üzemelt (üzemel ma is!). A kezelőfülkéből távkezeléssel működtethető az adóberendezések és az antennák frekvencia- és irányváltása. Használatukkal minden rövidhullámú műsorszóró sávban lehetséges adás. (A 20. sz. ábrán látható a 250 kw-os EMV gyártmányú rövidhullámú adóberendezés.) A kívánt célterületek besugárzására optimális megoldásnak bizonyult, ha a síkantennákat magába foglaló antennasorok három ágú ún. csillagformában helyezkednek el. Az antennasorok ezzel egymáshoz képest kb os szöget zárnak be, természetesen a sugárzási irányok által meghatározott tájolásban. A fő sugárzási irányok tehát a nagy távolságú antennák esetében , ill a középtávolságú antennák esetében pedig 7 187, ill Az É Ny-i, ill. a D Ny-i antennasor végén egy-egy közelsugárzó antennarendszert építettek ki a 4, 6 MHz-es műsorszóró sávokra, amelyek a közép-európai, ill. a hazai sugárzást biztosítják. (A jászberényi adóállomás antennahálózatának rendszertechnikai kialakítását a 2l. sz. ábra, a hatáskörzet, területbesugárzás alakulását a 21. a. és a 21. b., 21. c. térképek szemléltetik, a síkantennákról pedig a 21. d. ábra ad tájékoztatást.) A két adóberendezést a távvezérelt antenna-kombinátorral 28 különböző irányítású; nagy nyereségű síkantennára és 2 közelsugárzó antennára lehetett kapcsolni. (Dél-Amerika, Észak-Amerika, Kanada, Távol-Kelet, Észak-Afrika, Közel-Kelet, Európa) A síkantennák 180 -os irányváltása szintén távvezérléssel történik. Az ös időszak vételi tapasztalatai bebizonyították, hogy az új adók és az antennarendszer üzembe állításával jelentősen megjavult a magyar rövidhullámú adások hallhatósága külföldön, és jobb lett az adások minősége is. A vételi viszonyok kedvezőbbek lettek Nyugat-, Dél- és Észak-Európában, továbbá Észak- Amerikában, Kanadában is. A hetvenes évek közepétől a Jászberény Rádió állomásról a 250 kw-os adóberendezések hétköznaponként átlagosan 18 órát, szombat-vasárnaponként pedig 22 óra műsort sugároztak hét nyelven, hét rövidhullámú műsorszóró sávban. Az állomás kiválasztása, kiépítése az adóberendezés és antennarendszer fejlesztése, gyártása, szerelése, üzembe állítása teljes egészében magyar mérnöki munka, a magyar ipar eredménye volt. 16 A Magyar Rádió szakértője dr. Kodolányi Gyula volt. 17 A szoros együttműködésben megvalósított program résztvevői a következők voltak: dr. Tófalvi Gyula, Kopócsy Mihály, Sturman György, Ruzsinszky Zsolt, Tóth Alice, dr. Soós Tibor, Hofgard Károly, dr. Szalay Pál, Ladányi Béla, dr. Szabó Pál, valamennyien az Elektromechanikai Vállalat munkatársai; az UVATERV részéről Reiner Endre, Földi András, Henrich Tibor és Szánthó Pál vettek részt a munkában, míg a Posta Rádió és Televízió Műszaki Igazgatóságot (PRTMIG) érintő feladatokkal Dósa György és Dúró Imre foglalkoztak.

Első kísérleti adó filmbontóval K100 100 W / 50 W Külön kép- és hangadó antennák Próbaadás a PKÁ-ból 1953 december 16. Ünnepélyes indulás a

Első kísérleti adó filmbontóval K100 100 W / 50 W Külön kép- és hangadó antennák Próbaadás a PKÁ-ból 1953 december 16. Ünnepélyes indulás a Első kísérleti adó filmbontóval K100 100 W / 50 W Külön kép- és hangadó antennák Próbaadás a PKÁ-ból 1953 december 16. Ünnepélyes indulás a Hargitából 1954. január 20. Készítők: Posta Kísérleti Állomás

Részletesebben

Örökségünk ADATOK A JÁSZBERÉNYI-JÁSZÁGÓI RÁDIÓÁLLOMÁS TÖRTÉNETÉHEZ

Örökségünk ADATOK A JÁSZBERÉNYI-JÁSZÁGÓI RÁDIÓÁLLOMÁS TÖRTÉNETÉHEZ 300 Örökségünk Mátics Béla a hang halhatatlan, s mikor már nem is hallja senki, él és röpül tovább! (Babits Mihály: Rádió) ADATOK A JÁSZBERÉNYI-JÁSZÁGÓI RÁDIÓÁLLOMÁS TÖRTÉNETÉHEZ A műsortovábbítás, -szórás

Részletesebben

Irányított rövidhullámú antennarendszerek fejlôdése

Irányított rövidhullámú antennarendszerek fejlôdése ANTENNARENDSZEREK Irányított rövidhullámú antennarendszerek fejlôdése DÓSA GYÖRGY A cikk a HTE megalakulásának 60. évfordulója tiszteletére készült. Kulcsszavak: rövidhullám, síkantenna, rombuszantenna,

Részletesebben

BEBfflHUH. A magyar középhullámú műsorszórás. 1925. december 1-én ünnepélyesen felavatták Csepelen

BEBfflHUH. A magyar középhullámú műsorszórás. 1925. december 1-én ünnepélyesen felavatták Csepelen i BEBfflHUH * KlftADiSttCHHIX*! TUDOMÁNYOS t&tltulet ta»)a FUCSKÓ LAJOS A magyar középhullámú műsorszórás BTO 621.396.712.029.S3('439) 192/1975" :654.19S(439) 192/1975" 1925. december 1-én ünnepélyesen

Részletesebben

Közös antennarendszer egyidejû használata két AM-sávi rádió-mûsorszóró adó sugárzása esetében

Közös antennarendszer egyidejû használata két AM-sávi rádió-mûsorszóró adó sugárzása esetében két AM-sávi rádió-mûsorszóró adó sugárzása esetében BALLAÉVA, DÓSA GYÖRGY, STANDEISKY ISTVÁN ballae@ahrt.hu, standi@sze.hu Lektorált Kulcsszavak: középhullám, hosszúhullám, közös antennás üzem, diplexer,

Részletesebben

IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI

IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI FREKVENCIAGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁG IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI URH FM RÁDIÓADÓ Budapest 2008 március I. A frekvenciaterv követelményei és kötelező tartalma 1. Tervezési feladat A

Részletesebben

MŰSORSZÓRÓ SZOLGÁLAT MŰSZAKI IRÁNYELVEI

MŰSORSZÓRÓ SZOLGÁLAT MŰSZAKI IRÁNYELVEI MŰSORSZÓRÓ SZOLGÁLAT MŰSZAKI IRÁNYELVEI URH-FM RÁDIÓ 2005. március T A R T A L O M J E G Y Z É K oldalszám Bevezetés 2. I. Az URH-FM adóállomások, adóhálózatok változatai 2. 1. Országos URH-FM adóhálózat

Részletesebben

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015.

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015. A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015. július 1-től Műsorterjesztési platformok: M1 DVB-T (HD) DVB-S2 (HD) on-line,

Részletesebben

A hosszú-, közép- és rövidhullámú mûsorszórás

A hosszú-, közép- és rövidhullámú mûsorszórás A hosszú-, közép- és rövidhullámú mûsorszórás DÓSA GYÖRGY, DR. STANDEISKY ISTVÁN, BALLA ÉVA standi@sze.hu ballae@ahrt.hu Írásunkban megpróbáltuk összefoglalni a hosszú-, közép- és rövidhullámú mûsorszórás

Részletesebben

Különbözô teljesítményû rövidhullámú adóberendezések hûtôrendszerének fejlôdése

Különbözô teljesítményû rövidhullámú adóberendezések hûtôrendszerének fejlôdése ADÓBERENDEZÉSEK Különbözô teljesítményû rövidhullámú adóberendezések hûtôrendszerének fejlôdése DÓSA GYÖRGY A cikk a HTE megalakulásának 60. évfordulója tiszteletére készült. Kulcsszavak: AM-adók, elektroncsô,

Részletesebben

A Magyar Néphadsereg (Honvédség) URH sávú rádió riasztási rendszere

A Magyar Néphadsereg (Honvédség) URH sávú rádió riasztási rendszere Solti István nyá. mk. alezredes A Magyar Néphadsereg (Honvédség) URH sávú rádió riasztási rendszere A magyar honvédség vezetése a VSZ hadászati és hadműveleti doktrínájának megfelelően igényt tartott arra,

Részletesebben

Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban már az 1930-as években létezett televíziós műsorközvetítés.

Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban már az 1930-as években létezett televíziós műsorközvetítés. Nagy-Britanniában, Franciarszágban, Németrszágban már az 1930-as években létezett televíziós műsrközvetítés. A televíziós képátviteli technika kifejlesztésében száms magyar tudós, pl. Mihály Dénes, Barta

Részletesebben

Tóth András. Ferencz Zsolt. A digitális rádiózás frekvenciagazdálkodási kérdései. műsorszóró szakértő ferencz.zsolt@nmhh.hu

Tóth András. Ferencz Zsolt. A digitális rádiózás frekvenciagazdálkodási kérdései. műsorszóró szakértő ferencz.zsolt@nmhh.hu A digitális rádiózás frekvenciagazdálkodási kérdései Ferencz Zsolt műsorszóró szakértő ferencz.zsolt@nmhh.hu Tóth András műsorszóró szakértő toth.andras@nmhh.hu A digitális rádiózás frekvenciagazdálkodási

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének 00/2011. (00. 00.) NMHH rendelete a frekvencialekötés és használat díjáról

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének 00/2011. (00. 00.) NMHH rendelete a frekvencialekötés és használat díjáról A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének 00/2011. (00. 00.) NMHH rendelete a frekvencialekötés és használat díjáról A médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATAL LÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATAL LÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATAL LÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA KIVONAT ELEKTROMÁGNESES EXPOZÍCIÓ VÁRHATÓ TERHELÉSE AZ ORSZÁG TERÜLETÉRE TELEPÍTENDO 3D RADAROK KÖRNYEZETÉBEN (TELEPÍTÉS

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről SAVARIA Távközlési és Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Bárdosi Németh János utca 47.; cégjegyzék szám: Cg.18-09-107132;

Részletesebben

A WRC-15 Rádiótávközlési Világértekezletre történő felkészülés jelenlegi helyzete. CPG PTD munkacsoport. Bálint Irén Spektrumgazdálkodási osztály

A WRC-15 Rádiótávközlési Világértekezletre történő felkészülés jelenlegi helyzete. CPG PTD munkacsoport. Bálint Irén Spektrumgazdálkodási osztály Bálint Irén Spektrumgazdálkodási osztály 2013. november 8. A WRC-15 Rádiótávközlési Világértekezletre történő felkészülés jelenlegi helyzete CPG PTD munkacsoport CPG PTD munkacsoport 2 Feladatok : a WRC-15

Részletesebben

Harmonikus csökkentés Danfoss AAF szűrő segítségével

Harmonikus csökkentés Danfoss AAF szűrő segítségével Harmonikus csökkentés Danfoss AAF szűrő segítségével Egy nagy tapasztalattal rendelkező tervező- és kivitelező kecskeméti cég romániai projektje során szembesült a felharmonikusok elleni védekezés kihívásaival.

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t VERSENYTANÁCS Vj-92/2007. Ikt.sz: Vj-92/2007/007. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a TDF S.A. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, amelyben további ügyfélként

Részletesebben

Balatonfűzfő Fűzfőgyártelep városrészének értéknövelő és funkcióbővítő fejlesztése

Balatonfűzfő Fűzfőgyártelep városrészének értéknövelő és funkcióbővítő fejlesztése Balatonfűzfő Fűzfőgyártelep városrészének értéknövelő és funkcióbővítő fejlesztése A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A

Részletesebben

agyar Virtuális Mikrohálózatok Mérlegköri Klaszter MAVIRKA fejlesztése Dr. Nagy József BÜKK-MAK LEADER ügyvezető

agyar Virtuális Mikrohálózatok Mérlegköri Klaszter MAVIRKA fejlesztése Dr. Nagy József BÜKK-MAK LEADER ügyvezető A decentralizált elektromos energia termelés, elosztás és kereskedelem felépítésének lehetőségei Magyarországon agyar Virtuális Mikrohálózatok Mérlegköri Klaszter MAVIRKA fejlesztése Dr. Nagy József BÜKK-MAK

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ÁLLAMI KÉZBŐL. Ilenczfalvi-Szász Gábor vezérigazgató

FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ÁLLAMI KÉZBŐL. Ilenczfalvi-Szász Gábor vezérigazgató FEJLESZTÉSI FORRÁSOK ÁLLAMI KÉZBŐL Ilenczfalvi-Szász Gábor vezérigazgató 1 Az RFH Zrt. bemutatása 2000 óta működő, 100 %-ban állami tulajdonú pénzügyi szolgáltató és tanácsadó társaság Cél a vállalkozások

Részletesebben

Helikopter levegő-föld telefonhálózat kiépítése

Helikopter levegő-föld telefonhálózat kiépítése Solti István nyá. mk. alezredes Helikopter levegő-föld telefonhálózat kiépítése Amiről kevesen tudtak, de sokan használták. A Magyar Honvédség (Magyar Néphadsereg) 1982-ben rendszeresítet két darab, 11

Részletesebben

Útmutatás és a gyártó nyilatkozata Elektromágneses kibocsátás és zavartűrés

Útmutatás és a gyártó nyilatkozata Elektromágneses kibocsátás és zavartűrés Útmutatás és a gyártó nyilatkozata Elektromágneses kibocsátás és zavartűrés Magyar Oldal AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 -as sorozat 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 -as sorozat II VPAP -as sorozat III 10-12 AirSense

Részletesebben

3.16.1. A rádiózavarok forrásai A rádió adó-vevő berendezés üzemeltetésével kapcsolatban két féle rádiózavar fordulhat elő:

3.16.1. A rádiózavarok forrásai A rádió adó-vevő berendezés üzemeltetésével kapcsolatban két féle rádiózavar fordulhat elő: 3.16. Zavarvédelem 3.16.1. A rádiózavarok forrásai A rádió adó-vevő berendezés üzemeltetésével kapcsolatban két féle rádiózavar fordulhat elő: Az adóállomás jelei zavart okoznak valamely más berendezés

Részletesebben

A NÉMET NYELVŰ ÉS NÉMET NEMZETISÉGI NEVELÉS-OKTATÁS INFRASTRUKTURÁLIS KAPACITÁSÁNAK BŐVÍTÉSE GYŐRBEN

A NÉMET NYELVŰ ÉS NÉMET NEMZETISÉGI NEVELÉS-OKTATÁS INFRASTRUKTURÁLIS KAPACITÁSÁNAK BŐVÍTÉSE GYŐRBEN KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT A NÉMET NYELVŰ ÉS NÉMET NEMZETISÉGI NEVELÉS-OKTATÁS INFRASTRUKTURÁLIS KAPACITÁSÁNAK BŐVÍTÉSE GYŐRBEN Projekt Zárókiadvány A projekt célja: A projekt

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági Tartalom 1.10 ADSL... 2 1.11 SHDSL... 2 1.12 Dial-up... 2 1.13 GTS ISDN 30... 2 1.14 GTS ISDN 2... 2 1.15 GTS analóg hangszolgáltatás...

Részletesebben

A 2009. évi CXXII. törvény 2.. (3). bekezdése szerinti szerződések adatai

A 2009. évi CXXII. törvény 2.. (3). bekezdése szerinti szerződések adatai A 2009. évi CXXII. törvény 2.. (3). bekezdése szerinti ek adatai Szerződés megnevezése nél nél vállalkozási vállalkozási ZRT. 1 251 298 2013.01.14 2013.01.14 2013.01.16 ZRT. 100 666 2013.01.14 2013.01.14

Részletesebben

A rádióamatőr szolgálat tevékenysége a rövidhullámú sávokban Szűcs György Csaba (HA6IGM) rádióamatőr, a Rádióamatőr Készenléti Szolgálat tagja

A rádióamatőr szolgálat tevékenysége a rövidhullámú sávokban Szűcs György Csaba (HA6IGM) rádióamatőr, a Rádióamatőr Készenléti Szolgálat tagja A rádióamatőr szolgálat tevékenysége a rövidhullámú sávokban Szűcs György Csaba (HA6IGM) rádióamatőr, a Rádióamatőr Készenléti Szolgálat tagja Vészhelyzetek, természeti csapások bekövetkezésekor a kormányzati

Részletesebben

Referencia munka. Forester & Partners Alternatív energia Kft. www.alternativ-energia.eu 06-70-605-4934

Referencia munka. Forester & Partners Alternatív energia Kft. www.alternativ-energia.eu 06-70-605-4934 Referencia munka A Kft.-t mint a Paradigma GmbH. Sytem Partner-ét interneten keresztül írásban megkeresték a gyár solar termékeire vonatozóan. Az érdeklődő elmondta, hogy hallott a gyár termékeiről, azok

Részletesebben

A Magyar Katolikus Rádió épülete (Bp. VI. ker. Délibáb u.)

A Magyar Katolikus Rádió épülete (Bp. VI. ker. Délibáb u.) Bemutatjuk: Magyar Katolikus Rádió Rádiónkat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia azzal a céllal hozta létre, hogy a magyar társadalomban a keresztény életfelfogást megerősítse és terjessze. Szerepet

Részletesebben

Nagy aktívitásu radioaktív sugárforrással működő vérbesugárzó berendezések áttelepítése

Nagy aktívitásu radioaktív sugárforrással működő vérbesugárzó berendezések áttelepítése Nagy aktívitásu radioaktív sugárforrással működő vérbesugárzó berendezések áttelepítése Nádasi Iván IZINTA XL. ELFT. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015.04.21-23 Témavázlat 1. Előzmények

Részletesebben

Számítógépes programokkal a fenti mérőszámok alapján meghatározhatók adott frekvenciákon az összeköttetések lehetőségei.

Számítógépes programokkal a fenti mérőszámok alapján meghatározhatók adott frekvenciákon az összeköttetések lehetőségei. 3.15. Hullámterjedés 3.15.1. A Föld légköre és rétegei Az elektromágneses hullámok terjedésében nagy szerepet játszik a Föld légköre. A légkör alsó, kb. 11 km. magasságig terjedő szakasza a troposzféra.

Részletesebben

- igények feltérképezése kérdések alapján (pl. Milyen célra tervezi

- igények feltérképezése kérdések alapján (pl. Milyen célra tervezi - igények feltérképezése kérdések alapján (pl. Milyen célra tervezi a rendszert? Sziget- vagy hálózatra visszatápláló üzemű lesz? Mekkora a villamos-energia felhasználása? Hol van alkalmas terület ingatlanán

Részletesebben

Az együttfutásról általában, és konkrétan 2.

Az együttfutásról általában, és konkrétan 2. Az együttfutásról általában, és konkrétan 2. Az első részben áttekintettük azt, hogy milyen számítási eljárás szükséges ahhoz, hogy egy szuperheterodin készülék rezgőköreit optimálisan tudjuk megméretezni.

Részletesebben

A rádió használata. FM vételi jellemzők. Az FM és az AM vétel különbségei. Elhalkulás. Használat

A rádió használata. FM vételi jellemzők. Az FM és az AM vétel különbségei. Elhalkulás. Használat A rádió használata FM vételi jellemzők Általában az FM hangminősége jobb, mint az AM-é. Az FM és sztereó FM vétele esetén azonban több olyan sajátos probléma is fellép, amely nem jellemző az AM-re. Mozgó

Részletesebben

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes.

1882 októberében megkezdődött a kórház építése, ekkor jött létre a ma is látható pavilonrendszerű épületegyüttes. Módszertani levél Intézetünk története a Magyar Vöröskereszt, akkori nevén a Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egyletének megalakulásáig, 1881. május 16-ig nyúlik vissza. A Központi Segélyező

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére. 2013. május 22.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére. 2013. május 22. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 21. heti ülésszakának napirendjére 2013. május 22. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

Időeltolásos tévénézés Magyarországon

Időeltolásos tévénézés Magyarországon www.agbnielsen.hu Időeltolásos tévénézés Magyarországon A 2011. októberi TSV teszt eredményei A digitális műsorszórás beindításával, illetve az ehhez kapcsolódó időeltolásos tévénézést lehetővé tevő eszközök

Részletesebben

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked!

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Hálózatokat alkotunk Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Europort Kft. Az Europort Kft. legfontosabb tevékenysége a gyenge- és erősáramú hálózatok tervezése, kivitelezése. Olyan komplex tervezési feladatokat

Részletesebben

Lakatos üzem és iroda épület bővítése felújítása

Lakatos üzem és iroda épület bővítése felújítása Projekt címe: Projekt száma: Lakatos üzem és iroda épület bővítése, felújítása a FAKON Kft. érsekvadkerti telephelyén ÉMOP-1.1.1/F-11-2011-0106 Lakatos üzem és iroda épület bővítése felújítása 2011. Augusztusban

Részletesebben

TV átjátszó állomások megvalósítása BARTHA ATTILA POSTA Rádió- és Televízióműszaki Igazgatóság

TV átjátszó állomások megvalósítása BARTHA ATTILA POSTA Rádió- és Televízióműszaki Igazgatóság TV átjátszó állomások megvalósítása BARTHA ATTILA POSTA Rádió- és Televízióműszaki Igazgatóság ÖSSZEFOGLALÁS A szerző ismerteti a TV-áfcjátszó adóhálózat hazai kialakításának menetét. Az ötéves tervek

Részletesebben

Az Antenna Hungária Rt. 2002. évi tőzsdei jelentése

Az Antenna Hungária Rt. 2002. évi tőzsdei jelentése Az Antenna Hungária Rt. 2002. évi tőzsdei jelentése TSZ1. Általános cégadatok: ÁLTALÁNOS CÉGADATOK A hatályos alapszabály kelte: 1998. szeptember 30. Utolsó cégbírósági bejegyzés helye: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

Az öntözés helyzete a Vajdaságban

Az öntözés helyzete a Vajdaságban Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban Az öntözés helyzete a Vajdaságban Mészáros Minucsér Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar Workshop 2014. Április 7.

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval

Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval Sebalog N-3 hálózat Aktuális mérési adatok minden nap Nincs szükség a loggerek helyszínen történő kiolvasására Távolról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 35. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 31., csütörtök. Tartalomjegyzék. 52/2011. (III. 31.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 35. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 31., csütörtök. Tartalomjegyzék. 52/2011. (III. 31.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 31., csütörtök 35. szám Tartalomjegyzék 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 38. heti ülésszakának napirendjére. 2013. szeptember 18.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 38. heti ülésszakának napirendjére. 2013. szeptember 18. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 203. évi 38. heti ülésszakának napirendjére 203. szeptember 8. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag. Gazdaságfejlesztés intézkedés A1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. 2014.

LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag. Gazdaságfejlesztés intézkedés A1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. 2014. LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag Gazdaságfejlesztés intézkedés A1 Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2014. december Cég bemutatása A pályázati intézkedésben meghatározott

Részletesebben

Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt

Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt MOM Kulturális Központ, 2014. március 27. A FŐTÁV a hazai távhő

Részletesebben

A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA

A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKATÁRSAINAK KOMPETENCIAFEJLESZTÉSE ÁROP 2.2.23 Készítette: Szántó Krisztina, Erzsébet Szállodák, Táborok és Vendégházak Nonprofit

Részletesebben

A HBONE aktualitások. 2008. június 5.

A HBONE aktualitások. 2008. június 5. A HBONE aktualitások Farkas István istvan@niif.hu 1 Tartalomjegyzék Az elmúlt hónapok eseményei Várható események Egyéb 2 Az elmúlt hónapok eseményei NetworkShop 2008 (március 17-19) Dunaújváros https://nws.niif.hu/

Részletesebben

A dohányszárítás elmélete és gyakorlata

A dohányszárítás elmélete és gyakorlata A dohányszárítás elmélete és gyakorlata A mezôgazdaság mûszaki fejlesztésének tudományos kérdései 92. Gondozza Az MTA Agrártudományok Osztálya Agrármûszaki Bizottsága Szerkesztô Sembery Péter egyetemi

Részletesebben

TALPUNK ALATT (már nem) FÜTYÜL A SZÉL!!

TALPUNK ALATT (már nem) FÜTYÜL A SZÉL!! TALPUNK ALATT (már nem) FÜTYÜL A SZÉL!! Szánti Istvánné, Sárosdiné Horváth Márta Egyetemi okleveles ápoló, OKJ ápoló Fejér Megyei Szent György Kórház, II.Járóbeteg Szakrendelő Székesfehérvár 2012. Fejér

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

ELEKTROMOS ÉS ELEKTROMÁGNESES MÓDSZEREK A VÍZBÁZISVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN

ELEKTROMOS ÉS ELEKTROMÁGNESES MÓDSZEREK A VÍZBÁZISVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN JÁKFALVI SÁNDOR 1, SERFŐZŐ ANTAL 1, BAGI ISTVÁN 1, MÜLLER IMRE 2, SIMON SZILVIA 3 1 okl. geológus (info@geogold.eu, tel.: +36-20-48-000-32) 2 okl. geológus (címzetes egyetemi tanár ELTE-TTK; imre.muller

Részletesebben

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek A megújuló energiák között a napenergia hasznosítása a legdinamikusabban fejlődő üzletág manapság. A napenergia hasznosításon belül

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer

Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer A leírást készítette: Deákvári József, intézeti mérnök Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2005-ben újabb műszerekkel gyarapodott. Beszerzésre került egy Sokkia gyártmányú

Részletesebben

A tervezett magyarországi telepítési pontok: új mérési pontok pirossal meglévők kékkel jelölve

A tervezett magyarországi telepítési pontok: új mérési pontok pirossal meglévők kékkel jelölve TÁJÉKOZTATÓ Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2008 évben közös pályázatot nyújtott be három hazai önkormányzattal (Szentgotthárd, Szombathely és Mosonmagyaróvár)

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz A jelő melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak

Általános Szerzıdési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz A jelő melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak 1.Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

C É G I S M E R T E T

C É G I S M E R T E T ELTI Energetikai Létesítményeket Tervez Iroda Kft. Telephely, levélcím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 28. /: (36-1) 279-1674, 279-1675 : elti.kft@chello.hu C É G I S M E R T E T Tisztelt leend Partnerünk!

Részletesebben

LBC 3200/00 line array rendszerű beltéri hangszóró

LBC 3200/00 line array rendszerű beltéri hangszóró Kommnikációs rendszerek LBC 3200/00 line array rendszerű beltéri hangszóró LBC 3200/00 line array rendszerű beltéri hangszóró www.boschsecrity.h Kibővített hallgatási terület Kiváló beszédérthetőség és

Részletesebben

Lánchíd Rádió MÉDIAAJÁNLAT

Lánchíd Rádió MÉDIAAJÁNLAT MÉDIAAJÁNLAT 2011 2011 A rádió profilja A Lánchíd Rádió 2007. március 15-én szólalt meg regionális közműsor-szolgáltató adóként a fővárosban és környékén. Jelenleg már Balatonfüred és Székesfehérvár körzetében

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS Az ISIS-COM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, IGÉNYBEVÉTELE SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: Az adathálózati

Részletesebben

A félreismert APRS. ha5di@hasix.org

A félreismert APRS. ha5di@hasix.org A félreismert APRS ha5di@hasix.org A kezdetek Automatic Position Reporting System Tervezte: Bob Bruninga, WB4APR Bemutatta: 1992 TAPR DCC-n Szabvány: 2000 augusztus 29 TAPR támogatása Mi az APRS? Valósidejű

Részletesebben

Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról

Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról Hódmezővásárhely, 2008. február 7. Készítette: Városfejlesztési Csoport Csáki Imre Városi főmérnök Hódmezővásárhely Megyei Jogú

Részletesebben

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK a 11. B-nek Elektromos Kondenzátor: töltés tárolására szolgáló eszköz (szó szerint összesűrít) Kapacitás (C): hány töltés fér el rajta 1 V-on A homogén elektromos mező energiát

Részletesebben

Új lehetôségek és megváltozott szabályozási környezet a földfelszíni mûsorszórásban

Új lehetôségek és megváltozott szabályozási környezet a földfelszíni mûsorszórásban Új lehetôségek és megváltozott szabályozási környezet a földfelszíni mûsorszórásban KISSNÉ AKLI MÁRIA, BÁLINT IRÉN, PADOS LÁSZLÓ Nemzeti Hírközlési Hatóság {kissne, balint.iren, pados}@nhh.hu Kulcsszavak:

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

A DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI RÁDIÓ-MŰSORSZÓRÁS JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON

A DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI RÁDIÓ-MŰSORSZÓRÁS JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK NAPPALI TAGOZAT PR ÉS SZÓVÍVŐI SZAKIRÁNY A DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI RÁDIÓ-MŰSORSZÓRÁS JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Temesvári Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető 2013. Május 29. Cégünkről Alapítás:

Részletesebben

A magyar televíziózás 50 évvel ezelôtti indulásának emlékei

A magyar televíziózás 50 évvel ezelôtti indulásának emlékei A magyar televíziózás 50 évvel ezelôtti indulásának emlékei TORMÁSI GYÖRGY Antenna Hungária Zrt. tormasig@ahrt.hu Délelôtt írok, estefelé a televízió elé ülök. Egy éve leptek meg vele a lányaim, azóta

Részletesebben

Mi a DAB+ reális esélye?

Mi a DAB+ reális esélye? Mi a DAB+ reális esélye? Timári Sándor Expert Zrt. 11/10/14 Kell- e nekünk digitális rádió? Nem, mert... * elegendő az FM rádió * jó, de mi lesz 20 év múlva mit hagyunk a jövő generációra? * meddig maradhat

Részletesebben

Solingen 19. március 2013. Sikertörténet. Felhasználói jelentés. Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról Alumíniumra vált

Solingen 19. március 2013. Sikertörténet. Felhasználói jelentés. Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról Alumíniumra vált Solingen 19. március 2013 Sikertörténet Felhasználói jelentés Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról Alumíniumra vált Görgősoros FiFo állvány a szereldében Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról

Részletesebben

S C H E R M A N N -V ILL

S C H E R M A N N -V ILL SCHERMANN-VILL Üdvözöljük! Ön a SCHERMANN-VILL Kft bemutatkozó anyagát tartja kezében. Reméljük, sikerül Társaságunkról olyan reális képet alkotni, amely egy sikeres üzleti kapcsolat alapját képezheti.

Részletesebben

LED-es közvilágítás Már jelen vagy még a jövő? EDF DÉMÁSZ szakmai nap 2011. 03. 03. Kovács Csaba Műszaki főmunkatárs

LED-es közvilágítás Már jelen vagy még a jövő? EDF DÉMÁSZ szakmai nap 2011. 03. 03. Kovács Csaba Műszaki főmunkatárs LED-es közvilágítás Már jelen vagy még a jövő? EDF DÉMÁSZ szakmai nap 2011. 03. 03. Kovács Csaba Műszaki főmunkatárs LED-es közvilágítási projektek > Az ELMŰ/ÉMÁSZ társaságcsoportnál 2009 elején indult

Részletesebben

Országos Digitális Átállás Projekt

Országos Digitális Átállás Projekt Országos Digitális Átállás Projekt kommunikáció Zsuppán Attila kommunikációs igazgató 2013. március 28. Célcsoportjaink 1. Aki (földfelszíni) analóg módon tévézik: - támogatott rászorulók - akik önerőből

Részletesebben

Antennatervező szoftverek. Ludvig Ottó - HA5OT

Antennatervező szoftverek. Ludvig Ottó - HA5OT Antennatervező szoftverek Ludvig Ottó - HA5OT Miről lesz szó? Megismerkedünk a számítógépes antenna modellezés alapjaival, és történetével Gyakorlati példákon keresztül elsajátítjuk az alapvető fogásokat

Részletesebben

::éves jelentés::2003::

::éves jelentés::2003:: ::éves jelentés::2003:: Kiadta: Antenna Hungária Rt. 2004. Felelôs kiadó: Bielek Péter Grafikai tervezés: Akció-Nxs Reklámügynökség Nyomdai kivitelezés: Present Kft. Fotó: László János (címlap, 4., 5.,

Részletesebben

Könnyített / áttört gerincű tartók optimális kialakítása és alkalmazása

Könnyített / áttört gerincű tartók optimális kialakítása és alkalmazása repülőgép hangár terve Könnyített / áttört gerincű tartók optimális kialakítása és alkalmazása A szellemi termék felhasználásával jelentős anyag- és költségmegtakarítást lehet elérni. Az eljárás folyamán

Részletesebben

Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében

Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében Mátrai Gábor hírközlési elnökhelyettes Információs társadalom és tartalomfogyasztás 2012. június 14. Globális trendek európai és nemzeti

Részletesebben

A K T U Á L B A U I N G A T L A N F O R G A L M A Z Ó K F T. I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T

A K T U Á L B A U I N G A T L A N F O R G A L M A Z Ó K F T. I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T 2 0 1 0. J A N U Á R 26. A K T U Á L I N G A T L A N P A R K K I A D Ó R A K T Á R I G É N Y S Z E R I N T E L H E L Y E Z K

Részletesebben

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató Az előadás témakörei A GYSEV Zrt. Stratégiájának alapjai, jelenünk és céljaink Az elmúlt évben lezárt,

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

Adatátviteli eszközök

Adatátviteli eszközök Adatátviteli eszközök Az adatátvitel közegei 1) Vezetékes adatátviteli közegek Csavart érpár Koaxiális kábelek Üvegszálas kábelek 2) Vezeték nélküli adatátviteli közegek Infravörös, lézer átvitel Rádióhullám

Részletesebben

Országos Rádió és Televízió Testület J/3871. BESZÁMOLÓ. az Országos Rádió és Televízió Testület 2000. évi tevékenységérõl. 2001.

Országos Rádió és Televízió Testület J/3871. BESZÁMOLÓ. az Országos Rádió és Televízió Testület 2000. évi tevékenységérõl. 2001. Országos Rádió és Televízió Testület J/3871. BESZÁMOLÓ az Országos Rádió és Televízió Testület 2000. évi tevékenységérõl 2001. február 2 Kiadja az Országos Rádió és Televízió Testület ISSN: 1419 8649 3

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 14-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Előminősítési Felhívás. műszaki alkalmasság megállapításához

Előminősítési Felhívás. műszaki alkalmasság megállapításához Oldal 1 / 6 Előminősítési Felhívás műszaki alkalmasság megállapításához Az MVM NET Zrt. pályázatot adott be a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz (továbbiakban: NMHH) a 450 MHz-es frekvenciasáv hasznosítására.

Részletesebben

3. 2. 2. Első fokú polgári peres ügyek a törvényszékeknél a per tárgya szerint

3. 2. 2. Első fokú polgári peres ügyek a törvényszékeknél a per tárgya szerint 3. 2. 2. Első fokú polgári peres ügyek a törvényszékeknél Fővárosi Törvényszék Vagyonjogi per 1 276 2 021 2 129 23 29 51 Közigazgatási jogkörben okozott károk 144 100 114 megtérítése Bíróságok elleni kártérítési

Részletesebben

Spiderbeam egy 10 méteres alumínium kitolható árbocon

Spiderbeam egy 10 méteres alumínium kitolható árbocon A Spiderbeam antennát a DX expediciók álomantennájaként fejlesztették ki. Ez egy teljes méretű, könnyű, háromsávos yagi antenna, amely üvegszálas tartókból és huzalból készül. A kész antenna tömege mintegy

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2014. évi 51. heti ülésszakának napirendjére. 2014. december 16.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2014. évi 51. heti ülésszakának napirendjére. 2014. december 16. Kezdési időpont: 13.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2014. évi 51. heti ülésszakának napirendjére 2014. december 16. (kedd) Tájékoztató:

Részletesebben

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez Rövidített szabadalmi leírás Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez A találmány tárgya szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez, amely egy vízszintes tengely körül elforgathatóan ágyazott agyával

Részletesebben

VID-TRANS150KN MAGYARUL. 2,4 GHz VEZETÉK NÉLKÜLI AUDIO/VIDEO ÁTVITELI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. www.konigelectronic.

VID-TRANS150KN MAGYARUL. 2,4 GHz VEZETÉK NÉLKÜLI AUDIO/VIDEO ÁTVITELI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. www.konigelectronic. VID-TRANS150KN 2,4 GHz VEZETÉK NÉLKÜLI AUDIO/VIDEO ÁTVITELI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SZABADALOM www.konigelectronic.info MAGYARUL 0336 1 Fontos biztonsági utasítások Ez a készülék rádióhullámokat

Részletesebben

D= 2Rh+h 2 /1/ D = a geometriai horizont távolsága h = az antenna magassága R = a Föld sugara

D= 2Rh+h 2 /1/ D = a geometriai horizont távolsága h = az antenna magassága R = a Föld sugara Hullámterjedési számítás A bázis állomás által ellátott terület meghatározásához induljunk ki az egyszerő fizikai alapfogalmakból, majd az elméleti villamosságtan csillapítás számításain át a végeredményt

Részletesebben

Cellák. A cella nagysága függ a földrajzi elhelyezkedéstől és a felhasználók számától, ill. az általuk használt QoS-től! Korszerű mobil rendszerek

Cellák. A cella nagysága függ a földrajzi elhelyezkedéstől és a felhasználók számától, ill. az általuk használt QoS-től! Korszerű mobil rendszerek Dr. Maros Dóra Cellák A cella nagysága függ a földrajzi elhelyezkedéstől és a felhasználók számától, ill. az általuk használt QoS-től! Többszörös hozzáférési technikák FDMA(Frequency Division Multiple

Részletesebben

Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok

Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) Figyelem! Az összeállítás a 2011. augusztus 18-i aktuális

Részletesebben