A helyi önkormányzatok évi feladatai és finanszírozási rendszere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A helyi önkormányzatok 2013. évi feladatai és finanszírozási rendszere"

Átírás

1 A helyi önkormányzatok évi feladatai és finanszírozási rendszere Helyi önkormányzatok száma, lakosságszáma január 1-jén Helyi önkormányzatok Önkormányzatok száma (db) Önkormányzatok lakosságszáma (fő) Községi önkormányzatok 500 fő lakosságszám alatt Községi önkormányzatok 500 és 999 fő lakosságszám között Községi önkormányzatok és fő lakosságszám között Községi önkormányzatok fő lakosságszámmal, vagy e fölött Községek összesen Nagyközségek Városi önkormányzatok fő lakosságszám alatt Városi önkormányzatok és fő lakosságszám között Városi önkormányzatok fő lakosságszámmal, vagy e fölött Városi önkormányzatok összesen Megyei önkormányzatok 19 - Megyei jogú városi önkormányzatok Fővárosi és kerületi önkormányzatok Helyi önkormányzatok összesen

2 A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi egyenlege milliárd forint %-os változás várható 2011 /2002 Bruttó adósságállomány 191,5 490, , ,0 1121,6 624,5 Pénzforgalmi egyenleg -105,0-156,5-232,0 143,5 112,4-136, A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi egyenlege milliárd forint bruttó adósságállomány pénzforgalmi egyenleg

3 A helyi önkormányzatok eladósodottsága 2011-ben millió forint Kötvény-állomány ,9 47% Egyéb adósság % 5 A helyi önkormányzatok főbb település-típusonkénti évi adósságállománya Főváros Főv. kerületek Megyei önkormányzat Megyei jogú városok Egyéb városok Nagyközség Község Többcélú kistérségi társulás millió forint Ország összesen Hosszú lejáratú adósságállomány , , , , , , ,1 116, ,3 Rövid lejáratú adósságállomány (szállítók nélkül) , ,8 103, , , , ,2 254, ,6 Adósságállomány összesen (szállítók nélkül) , , , , , , ,3 370, ,9 A szállítói tartozások nélküli adósságállomány aránya az összes eszközállományho z viszonyítva (%) 8,0 6,5 0,4 16,3 14,4 8,7 3,8 0,8 10,1 6

4 Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból A helyi önkormányzatok évi hosszú lejáratú adósságállományának deviza összetétele Forint Deviza Euro Svájci frank Egyéb célú , ,3 256,1 Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Működési célú hosszú lejáratú hitelek , , , , ,3 0 Összesen millió forint Euró alapú adósság aránya (%) Svájci frank alapú adósság aránya (%) ,0 10,9 76, ,5 0,0 69, ,5 40,2 12, ,0 7,1 11,5 Adósságállomány összesen (rövid lejáratú hitelek és váltótartozások nélkül) , , ,7 256, ,0 24,3 44, az önkormányzatok életének fontos állomása 2012: önkormányzati-állami feladatmegosztás átszervezésének első lépései január 1.: megyei feladatok és a megyei önkormányzati intézmények állami átvétele január 1.: megyei és fővárosi kórházak állami átvétele május 1.: városi fekvőbeteg szakellátás állami kézbe vétele 2013: az önkormányzati-állami feladatmegosztás komplex átalakítása új önkormányzati törvény, más struktúrájú feladat-eloszlás járási kormányhivatalok: igazgatási felelősségek átrendeződése köznevelés és szociális ellátás: jelentősebb állami szerepvállalás önkormányzatok: valós helyi szervezést igénylő feladatok 8

5 Az új önkormányzati törvény szerinti főbb ágazati feladatok 2013-tól alapvetően a települések mindennapjait érintő feladatok (településfejlesztés, településüzemeltetés, hulladékgazdálkodás, köz foglalkoztatás, stb.) óvodai ellátás, szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), egyelőre a járóbeteg-szakellátás is marad, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás), kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.) 9 Kondíciók 2013-ban a IX. fejezet előirányzata 636,4 milliárd forint évi bázis-előirányzatot csökkentette: az EMMI-be a pedagógusbérekre, szociális ellátásokra átadott forrás (mintegy 386 milliárd forint), KIM-nek a járásokhoz átadott források (48,3 milliárd forint) SZKT-ban előírt megtakarítások (23 milliárd forint) Helyben maradó SZJA 4,1 százalékpontja átcsoportosításra kerül (a maradék 3,9 állami támogatássá alakul) az EMMI fejezetbe. A gépjárműadó 45%-a átcsoportosításra kerül az EMMI fejezetbe, 15%-a az általános támogatás forrása lesz. A teljes illetékbevétel mely 2012-ben már csak a megyei jogú városoknál és a fővárosnál volt átcsoportosításra kerül az EMMI fejezetbe. 10

6 Az önkormányzati átengedett bevételek alakulása Átengedés mértéke 2012-ben (zárójelben a évi átengedés mértéke) Az ágazati feladatokhoz átrendezett mérték (zárójelben az összeg) Az általános támogatásba átcsoportosított mérték (zárójelben az összeg) Átengedés mértéke 2013-ban (zárójelben az összeg) SZJA (8%) 4,1% (49,1 Mrd Ft) 3,9% (45,6 Mrd Ft) 0 Illeték (100%) 100% (12,3 Mrd Ft) 0 0 Gépjárműadó (100%) 45% (32,4 Mrd Ft) 15% (11,7 Mrd Ft) 40 % (29,4 Mrd Ft) 11 Egyéb kondíciók Jövedelemkülönbség mérséklés rendszere is megszűnik (a korábban e célt szolgáló támogatás forrása beépül az általános működési támogatásba). Helyi adók így az iparűzési adó rendszere nem változik. (IPA adóalapja kiterjesztődött) A támogatások jelentős része feladatalapúvá válik, több ellátásnál megszűnik a normatív finanszírozás Cél: az önkormányzati feladatokhoz és közszolgáltatásokhoz az állam minél nagyobb mértékben járuljon hozzá, DE Ez nem jelentheti a pazarló támogatási rendszert kötelező minimum szint megfinanszírozása a cél 12

7 A évi költségvetési törvény IX. fejezete IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,9 A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása ,4 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása ,8 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ,0 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (egyedi támogatások) ,8 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ,0 Címzett és céltámogatások 35,0 Vis maior támogatás 8 000,0 IX. fejezet összesen: ,9 13 Önkormányzati feladatok új rendszere Igazgatás járási hivatalok Járási rendszer: 23 kerületben + vidéken 175 helyen, a hivatalok a megyei kormányhivatal szervezeti egységei lesznek országosan 10 ezer fő = alapvetően a települési önkormányzatok dolgozói jegyzői államigazgatási feladatok átvétele. Átkerülő államigazgatási feladatok: Okmányirodai ügyintézés Gyámügyek Időskorúak járadéka, ápolási díj, közgyógyellátás kisebb volumenű ügyek (temetkezési szolgáltatások engedélyezése, állatotthon működési engedélyezése, stb.) 14

8 Önkormányzati feladatok új rendszere Igazgatás közös hivatalok január 1-jétől hozzák létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek területét legfeljebb egy település választja el egymástól, és lakosságszámuk nem haladja meg a 2000 főt fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös hivatalhoz. Közös hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább 2000 fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét. A közös önkormányzati hivatalokat legkésőbb márciusáig kell megalakítani! Ezt követően a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül döntenek. Amennyiben a közös hivatalt határidőre nem hozzák létre, vagy valamely település nem tud csatlakozni, akkor a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője jelöli ki az ahhoz tartozó településeket. 15 Általános működési feladatok támogatása Önkormányzati feladatellátás finanszírozása: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (112,8 milliárd forint) Három elemű támogatás Az önkormányzati hivatal működési támogatása Településüzemeltetés támogatása E kettő együttes összegét csökkenti (esetenként lenullázhatja) a helyi önkormányzat elvárt bevétele, ami a évi iparűzési adóalap 0,5 %-a. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Megillet minden települést 2700 Ft/lakos összeggel, de min. 3 millió forint. 16

9 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Alapja az elismert hivatali létszám: településnagyság alapján meghatározott minimum/maximum létszám, mely a lakosságszámmal arányosan változik, A támogatás összege: Ft/fő (3,6 millió forint/ fő bér és szocho + 0,98 millió forint dologi kiadás) Közös hivatalok: ösztönzés, korrekciós tényezők alkalmazása (a fenntartó önkormányzatok száma, összlakosságszám, nemzetiségi önkormányzat, hivatal székhelye járási székhely) Finanszírozás: 1-4. hónapokban a korábbi hivatali struktúra szerinti finanszírozás, hónapban új hivatali struktúra szerinti finanszírozás 17 Településüzemeltetési feladatok támogatása Támogatási elemek: zöldterület gazdálkodás közvilágítás közutak fenntartása köztemetők fenntartása A támogatások alapja a évi tényleges nettó működési kiadás, Minden önkormányzatnál jelentkező feladatok: támogatás azon önkormányzatoknak is jár, melyek működési kiadást nem könyveltek e szakfeladatokon. 18

10 Köznevelés Jelentős feladat-átrendeződés az állam és az önkormányzatok között: Óvoda: önkormányzati feladat marad Iskola (alapfokú, gimnázium, szakközépiskola, kollégium, szak-, szakmai szolgálat): szakmai irányítás és fenntartás az államhoz kerül, az önkormányzatoknak csak korlátozott feladatköre marad(hat): működtetés Gyermekétkeztetés: minden esetben önkormányzati feladat Szétválik a fenntartás és működtetés fogalma: fenntartás: a köznevelési intézmény működéséhez szükséges összes feltétel biztosítása és ezzel együtt az irányítási jogosítványok gyakorlása ÁLLAM működtetés: a fenntartás egy részterületének a tárgyi feltételeknek és a tárgyi feltételekhez kapcsolódó személyi feltételeknek a biztosítása ÖNKORMÁNYZAT / ÁLLAM 19 A köznevelési feladatokhoz kapcsolódó átcsoportosítások Fejezeti átcsoportosítások EMMI fejezetbe átkerülő források iskolapedagógus-bérre ,0 ebből: támogatás ,0 SZJA ,4 illetékbevétel ,6 gépjárműadó (40%) ,0 EMMI fejezetbe átkerülő támogatás az iskolai szakmai munka feltételeinek biztosításához (forrása teljes egészében állami támogatás) ,8 A fő lakos alatti/feletti települések főszabálytól eltérő működtetéséhez évközi átcsoportosítás az EMMI-be ,4 Az önkormányzati feladat-ellátást (óvoda és étkeztetés) szolgáló támogatás A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása ,5 20

11 Önkormányzati köznevelési feladatok finanszírozása Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása (109,9 milliárd forint) Elve: Jogszabály szerinti oktatásszervezési paraméterek alapján a havi átlagkeresetek finanszírozása Lépései: gyerekszámból, csoportátlagból elismert csoportszám pedagógus kötelező óraszámból, elismert csoportszámból elismert pedagógus létszám átlagkeresetből, elismert pedagógus létszámból bértámogatás Óvodaműködtetés (17,0 milliárd forint) statisztikai gyermeklétszám és forint/fő/év szorzataként elszámolás zárszámadás keretében Gyermekétkeztetés: minden esetben önkormányzati feladat! Szétválik a fenntartás és működtetés fogalma: fenntartás: a köznevelési intézmény működéséhez szükséges összes feltétel biztosítása és ezzel együtt az irányítási jogosítványok gyakorlása ÁLLAM működtetés: a fenntartás egy részterületének a tárgyi feltételeknek és a tárgyi feltételekhez kapcsolódó személyi feltételeknek a biztosítása ÖNKORMÁNYZAT / ÁLLAM 21 Szociális és gyermekvédelmi ellátási rendszer változásai Állam átveszi a gyermekvédelmi, a fogyatékos és pszichiátriai/szenvedélybeteg szakosított bentlakásos ellátásokat: Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCII. törvény. Az intézmények fenntartását az EMMI által létrehozott Szociálisés Gyermekvédelmi Főigazgatóság fogja végezni A közneveléssel ellentétben itt a feladat teljes vertikumában az állam felelősségébe kerül, tehát a szakmai feladatellátás és a működtetés egysége fennmarad + vagyon is mozog Önkormányzatnál marad: segélyek, alapellátások, idősek és hajléktalanok szakosított bentlakásos ellátása A járási kormányhivatalhoz kerül: az időskorúak járadékáról, az ápolási díjról és a közgyógyellátásról való döntés 22

12 A szociális és gyermekvédelmi feladatokhoz kapcsolódó átcsoportosítások Fejezeti átcsoportosítások EMMI fejezetbe átkerülő források szociális szakellátásra ,8 ebből: támogatás ,9 SZJA (0,5%) ,9 gépjárműadó (5%) ,0 KIM fejezetbe átkerülő források (ellátottak juttatásaira) ,9 Önkormányzati fejezet támogatásai A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása ,9 23 Segélyezés: Szociális és gyermekvédelmi ellátás- Önkormányzati feladatok A járásokhoz kerülő segélyek kivételével maradnak a jegyzői segélyek és a méltányossági segélyek (várhatóan majd egyszerűsödik). Finanszírozás alapelve változatlan, a konkrét összegek változnak: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (117,7 milliárd forint) Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz (39,1 milliárd forint) 80% a évi arányok alapján, 20% lakosságszám alapján kerül elosztásra de min forint/fő, max forint/fő 24

13 Szociális és gyermekvédelmi ellátás Alapellátás Alapelve változatlan, de a konkrét összegek változnak Fajlagos változások: házi segítségnyújtás forint/fő csökkent időskorúak nappali ellátása forint/fő növekedett fogyatékosak nappali ellátása forint/fő növekedett pszichiátriai betegek nappali ellátása forint/fő növekedett Társulási kiegészítő igényelhető: többcélú kistérségi társulás által (június 30.!) egyéb társulások (július 1-jétől csak új Ötv. szerintiek), ahol a társult és ellátott települések lakosságszáma 3 ezer/5 ezer fő, tagönkormányzat önállóan működési engedéllyel nem rendelkezik. Kötött felhasználású támogatások! 25 Szociális és gyermekvédelmi ellátás- Önkormányzati feladatok Idősek és hajléktalanok szakosított bentlakásos ellátása Feladatalapú finanszírozás: 1) Szakmai dolgozók bértámogatása 2) Intézményi működtetési támogatás Összesen: 20,9 milliárd forint 1) Szakmai dolgozók bértámogatása: Elv: a törvény által elismert szakmai létszámhoz kapcsolódó átlagbér alapú finanszírozás Lépései: ellátotti létszámból elismert alkalmazotti létszám (L/4 + Iv) (demensek 1,2 fő) elismert alkalmazott létszám x átlagbér ( Ft) = bértámogatás 26

14 Szociális és gyermekvédelmi ellátás- Önkormányzati feladatok 2) Intézmény-üzemeltetési támogatás egyéb dolgozók béréhez, szakmai-dologi kiadásokhoz, épület és infrastruktúra üzemeltetéséhez. A támogatás maximális összege: kiadás mínusz térítési díj bevétel Útmutató rögzíti az elismerhető kiadási elemeket: egyéb dolgozók bére, dologi kiadások, egyéb folyó kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, felújítási kiadások (korlátozott mértékben) 27 Szociális és gyermekvédelmi ellátás- Önkormányzati feladatok A kiadások összegét csökkenti a személyi térítési díjakból származó (becsült) bevétel Intézmény-üzemeltetési támogatás maximális összege Elvek: integrált intézmények esetén csak a kapcsolódó ellátottak, kiadások és bevételek, bázis-alapú tervezés: adatok alapja 2012 külső szerv (pl. GESZ) által teljesített kiadások is figyelembe vehetők elkülönített nyilvántartás fokozott ellenőrzés A bértámogatás + intézmény-üzemeltetési támogatás az intézmény működtetésére fordítható. 28

15 Kultúra és közművelődés Ellentétes folyamatok: Állam önkormányzatok megyei múzeumi igazgatóságok törzsintézményei: a megyeszékhely megyei jogú városokhoz (Pest megyében Szentendre, Komárom-Esztergom megyében Tata), múzeumi tagintézmények: az illetékes települési önkormányzatokhoz a megyei könyvtárak: a megyeszékhely megyei jogú városokhoz (Pest megyében Szentendre) az átadás törvény erejénél fogja nem lehetőség, kötelezettség vagyon tulajdoni helyzete nem változik KIM EMMI önkormányzat megállapodások A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ,7 29 Közművelődési feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása (17,6 milliárd forint) Differenciált, kötött támogatás az alábbiak szerint: megyei múzeumi igazgatóságok törzsintézményei fenntartásához a megyeszékhely megyei jogú városok (Pest megyében Szentendre), múzeumi tagintézmények működéséhez az illetékes települési önkormányzatok, a megyei könyvtárak feladataihoz a megyeszékhely megyei jogú városok (Pest megyében Szentendre) vehet igénybe támogatást. további támogatás jár a településeknek, a megyeszékhely megyei jogú városoknak, (és Szentendrének) a fővárosi kerületeknek és a Fővárosnak a Kultv.- ben meghatározott közművelődési feladataik ellátásához. a megyei könyvtárat fenntartó városokat a kistelepülési könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához kiegészítő támogatás is megilleti. A támogatási összege függ a szerződő környező kistelepülések lakosságszámától. A szerződéseket december 31-ig kellett megkötni. 30

16 Előadó-művészeti támogatás, egyéb kulturális célú támogatások Előadó-művészeti szervezetek támogatása (11,8 milliárd forint) Differenciált, kötött támogatás színházak, zenekarok, énekkarok számára Központosított előirányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő, múzeumi szakmai támogatás (780,0 millió forint) ART mozi hálózat digitális fejlesztésének támogatására (100,0 millió forint) A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatására (500,0 millió forint) 31 A helyi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó leglényegesebb új szabályok Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.), valamint az annak végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 2013-ban hatályba lépett változásai alapján. Költségvetési rendeletalkotás Bevételeket, kiadásokat: kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok Költségvetési egyenleget: működési tételek, felhalmozási tételek tagolásban kell megjeleníteni a költségvetési rendeletben. 32

17 A helyi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó leglényegesebb új szabályok Költségvetési rendeletalkotás Működési hiány nem tervezhető a Mötv (4) bekezdése alapján, azaz gyakorlatilag külső finanszírozású működési hiány nem tervezhető, de az előző évi pénzmaradvány felhasználásával lehet a tárgyévi kiadás több a tárgyévi bevételnél. (Áht ; Ávr ) 33 A helyi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó leglényegesebb új szabályok Az önkormányzati alrendszer finanszírozása A nettó finanszírozási rendszer karbantartása az új támogatási fogalmakkal. Változik a havi folyósítás ütemezése: január első napján 0 forint a Kincstár bérmegelőlegezése miatt, a februári ütem mértéke a visszapótlásra is elegendő (Áht. 83..; Ávr és 6. melléklet) 34

18 A helyi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó leglényegesebb új szabályok Illetmény-számfejtési rendszer A Magyar Államkincstár által működtetett központosított illetményszámfejtési rendszerhez való csatlakozás a helyi önkormányzatok és intézményeik számára a jövőben kötelező lesz. (Áht. 44..; Ávr. 62..) Átmeneti rendelkezések közül kiemelendő A többcélú kistérségi társulások megszűnése esetén az állami támogatással kapcsolatos elszámolások kötelezettje (egyéb megállapodás híján) a korábbi székhely szerinti település. 35 Az önkormányzatok adósságkonszolidációja A konszolidáció indokai nagymértékű eladósodottság, ami a feladat- és finanszírozási rendszer hibáiból eredt, a feladat és finanszírozási rendszer átalakításával indokolt az önkormányzatoktól elkerülő feladatok arányában az adósságot is átvenni a kis (5 ezer fő alatti) önkormányzatok esetén a helyben maradó kevés feladattal összhangban az adósság 100%-át visszafizette az állam a többcélú kistérségi társulások megszűnnek, feladataik jó részt az államhoz kerülnek, ezért adósságuk teljes mértékben visszafizetésre került az 5 ezer fő feletti településeknél a forrásokkal arányosan 40-70%-ban kerül konszolidálásra az adósság 36

19 Az önkormányzatok adósságkonszolidációja Az 5 ezer fő alatti települések adósságkonszolidációja a december 28-áig visszafizetésre került 1700 települési önkormányzat 73,7 milliárd forint értékű, és 10 többcélú kistérségi társulás 284 millió forint értékű adóssága a konszolidáció 2012 decemberi felmérés alapján történt, így nem maradtak ki azok, akiknek a 2011-es beszámoló szerint nem volt adósságuk, de az óta keletkezett a likvid hitelek is átvállalásra kerültek, így azokat nem kellett meghosszabbítani 37 Az önkormányzatok adósságkonszolidációja Az 5 ezer lakos alatti önkormányzatok konszolidációjának részletei 2012-ben, teljes mértékben átvételre és kifizetésre került az adósság az önkormányzatoknak testületi döntésben el kellett fogadniuk az állam általi teljesítést a konszolidáció a december 12-ei állományra és annak december 28-áig esedékes járulékaira terjedt ki az önkormányzatoknak december 17-éig kellett adatot szolgáltatniuk az ügyleteikről, amiben a bankok segítettek a kifizetés december 28-áig történt meg, a bankoknak történő utalással az esetleges különbözetekkel történő elszámolás és az ehhez kapcsolódó pénzügyi rendezés január 31-én lezárult 38

20 Az önkormányzatok adósságkonszolidációja Az 5 ezer fő feletti települések adósságkonszolidációja a konszolidáció mértéke a település egy főre jutó adóerejétől függ a január 11-éig lezajlott adatszolgáltatás adatai alapján 278 önkormányzat 486,3 milliárdos adóssága kerül konszolidálásra: 40%-os konszolidációban részesül 131 önkormányzat, 232,1 milliárd forint adósság átvállalásával (főváros és kerületek ide tartoznak) 50%-os konszolidációban részesül 52 önkormányzat, 144 milliárd forint adósság átvállalásával 60%-os konszolidációban részesül 56 önkormányzat, 72,6 milliárd forint adósság átvállalásával 70%-os konszolidációban részesül 39 önkormányzat, 37,5 milliárd forint adósság átvállalásával 39 Az önkormányzatok adósságkonszolidációja Az 5 ezer lakos feletti önkormányzatok konszolidációjának részletei február 28-áig köti meg az NGM és a BM miniszter az önkormányzatokkal a megállapodást a átvállalásról június 28-áig történik meg a tényleges átvállalás. Az ágazati intézmények átadásához kapcsolódó és az azon kívüli konszolidáció egy eljárás keretében lesz lebonyolítva. Ezen ágazati átvállalás 100%-os mértékű, az alapja nem számítódik bele az azon kívüli konszolidáció alapjába december 31-ei állomány jelenti a konszolidáció alapját. 40

21 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény adósságkeletkezés engedélyezése Az Alaptörvényben rögzítetteknek megfelelően a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet kizárólag a Kormány hozzájárulásával köthet. Az adósságból eredő fizetési kötelezettség mértéke éves szinten a saját bevételeinek 50%-át nem haladhatja meg. Nem kell a Kormány hozzájárulása = az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert fejlesztési támogatások megelőlegezésére vagy önrészére szolgáló hitelek, = a költségvetési éven belüli működési célú hitel (likvid hitel), = a reorganizációs hitelek, valamint = a törvényben írt értékhatár alatti ügyletek esetében. Az adósságmegújító hitelt is engedélyeztetni kell. 41 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény adósságkeletkezés engedélyezése A szabályozás célja az önkormányzatok fizetésképtelenné válásának megelőzése, a nagymértékben eladósodott önkormányzatok további eladósodásának megakadályozása, az önkormányzati alrendszer hiányának kordában tartása, továbbá annak biztosítása, hogy az önkormányzatok csak a törvény által számukra előírt (kötelező és önként vállalt) feladatok ellátásának érdekében kössenek adósságot keletkeztető ügyleteket. 42

22 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény adósságkeletkezés engedélyezése A Kormány az ügylethez abban az esetben járul hozzá, ha az adósságot keletkeztető ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi azzal, hogy a működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított, az adósságból eredő fizetési kötelezettség mértéke éves szinten a saját bevételeinek 50%-át nem haladhatja meg, az adósságot keletkeztető ügylet az államháztartás önkormányzati alrendszere adósságának a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértéke teljesítését nem veszélyezteti. 43 Az önkormányzatok adósság keletkeztető ügyleteire vonatkozó szabályok változása Az adósságkonszolidáció miatt végén átmenetileg lehetőség nyílt a likvid hitelek évek közti átvitelére, és a likvid hitelek futamidejét kormányzati hozzájárulás nélkül meg lehetett hosszabbítani június 30- áig. Az adósságkonszolidáció miatt és az önkormányzati adósság újrakeletkeztetésének megakadályozása érdekében az adósságkonszolidáció után az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó szabályozás szigorodni fog, a konszolidációs tárgyalások zavartalan lefolytatása érdekében a fejlesztési célú ügyletekre moratórium került bevezetésre március 31-éig. 44

23 Az önkormányzatok adósság keletkeztető ügyleteire vonatkozó szabályok várható változása a kezesség, illetve garanciavállalás is engedélykötelessé válik, a fejlesztési célú hitel felvételének előkövetelménye lesz a helyi adók elvárható mértékkel történő bevezetése, a kis összegű (10 millió forint alatti) fejlesztési célú ügyletek is engedélykötelessé válnak, ha az ügylet összege meghaladja az önkormányzat éves saját bevételei 20%-át minden adósságot keletkeztető ügyletről adatot kell szolgáltatni, a nem engedélykötelesekről is (2014-től). 45

A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere

A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi egyenlege milliárd forint 2002. 2006. 2010. 2011. 2012. 2013. várható %-os változás

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY Budapest, 2014. június 15. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Az önkormányzati feladatokról és intézményekről

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója B e v e z e t é s... 3 I. A K O R M Á N Y Z A T G A Z D A S Á G P O L I T I K Á J Á N A K F Ő V O N Á S A I 2 0 1 3.

Részletesebben

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Ellátottjogi képviselők képzése - 2014 április 10 Mohácsi Mónika főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. JANUÁR 19. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

Általános Indokolás. a 2014. évi költségvetési terv kialakításához

Általános Indokolás. a 2014. évi költségvetési terv kialakításához Berhida Város Önkormányzata 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Általános Indokolás a 2014. évi költségvetési terv kialakításához A módosított 2011. évi CXCV. törvény 24 -a alapján a 2014. évi költségvetési

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/46-11/2/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 200. 31047 II. Törvények 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl* Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

. t.; 20*Z c. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

. t.; 20*Z c. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. t.; 20*Z c. Módosító javaslat! Dr. Kövér László úrnap az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! Magyarország 2013. évi központi költségvetésér

Részletesebben

2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről

2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről Bemutatja, véleményezi: dr. Horváth Péter Budapest, 2014. január 24. I. A miniszter az építkezés költségvetésének, a pénzügyi stabilitás

Részletesebben

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása 25470 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 184. szám II. Törvények 2014. évi XCIX. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról* I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 04. december 9., hétfő Tartalomjegyzék 04. évi XCIX. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról 5470 04. évi C. törvény Magyarország

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, illetve a kiszervezett és kiszervezhető feladatok felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben