Fejlessze vállalkozását a megtakarított iparűzési adó összegéből!!!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejlessze vállalkozását a megtakarított iparűzési adó összegéből!!!"

Átírás

1 Fejlessze vállalkozását a megtakarított iparűzési adó összegéből!!! Ne fizessen iparűzési adót feleslegesen! Sőt! Ezen felül a befizetett gépjárműadó 40%-át is visszakapja, amennyiben minket választ. Velünk duplán nyer: adóminimalizálás és vállalkozásösztönzés Ugye Ön is gondolt már arra, hogy milyen jó lenne, ha a több százezres, esetleg több millió forintos helyi iparűzési adót (HIPA) - mely jelentős anyagi terhet ró vállalkozására - nem kellene megfizetnie, és visszaforgathatná azt az összeget vállalkozása fejlesztésére, tevékenysége bővítésére, esetleg egyéb célokra? És azt tudta, hogy mindez lehetséges? Vannak Magyarországon olyan települések, ahol a helyi önkormányzatok nem vetnek ki iparűzési adót a településükön székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozásokra. Ha áthelyezi cége székhelyét egy ilyen iparűzési adómentes településre jelentős versenyelőnyre tehet szert a megtakarított adótömeg révén! Cégünk, a SzékhelyCentrum Kft. ebben tud Önnek most nagy segítséget nyújtani. Szolgáltatásunk lényege, hogy a törvényi előírások betartásával áthelyezzük székhelyét egy olyan településre, ahol a HIPA mértéke 0%. Az ügymenettel kapcsolatos minden terhet leveszünk a válláról. Önnek csak annyi a dolga, hogy egy alkalommal személyesen befárad irodánkba és aláírja a székhelyáthelyezéshez szükséges dokumentumokat. Mi pedig elvégezzük a szükséges cégmódosítást, adminisztrációt, bejegyzéseket, bejelentéseket. Tudjuk, hogy mindez nem könnyű egy már működő cég számára, megváltoztatni a már ismert, bejáratott címet. Azonban székhelye áthelyezésével nem kell a ténylegesen végzett tevékenységét is áthelyeznie. A székhelymódosítás után is levelezhet, találkozhat jelenlegi címén, megadhatja a jelenlegi címét elérhetőségnek, mint eddig. A számlázási cím és az esetleges adószámváltozás miatt azonban mindenképpen szükséges ügyfeleit tájékoztatnia. A továbbiakban látni fogja, hogy mennyit takaríthat meg magának ezen adónem elhagyásával. Mindezek után pedig csak azon kell gondolkodnia, hogy mire fordítja majd az általunk megtakarított összeget. 1

2 A továbbiakban részletesen is bemutatjuk a szolgáltatás lényegét. A törvényi szabályozást közérthetően ismertetjük, példákkal szemléltetve, hogy mekkora összegeket spórolhat meg vállalkozásának. Kérjük, szánjon rá pár percet, hogy átolvassa ezt a tanulmányt! Ebből Ön profitálhat a legtöbbet! Mi is az az IPARŰZÉSI ADÓ és hogyan működik? A helyi iparűzési adó egy főleg az Uniós csatlakozásunkat követően sokat vitatott, de az Uniós szűrőkön mégis átment, a helyi adóztatás csoportjába tartozó adónem, melyet egy adott önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenység végző vállalkozónak kell fizetnie. Az évi C. törvény a helyi adókról alapján: 35. (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). (2) Az adó alanya a vállalkozó. 36. Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. Azaz mindazon vállalkozói tevékenységet állandó vagy ideiglenes jelleggel folytató egyéni vállalkozót, illetve társas vállalkozót terhel ez az adó, akik az adott településen székhellyel és/vagy telephellyel rendelkeznek. Akkor is, ha a tényleges jövedelemszerző tevékenységet nem ott folytatja. Ebből következően Ön ott jegyezteti be cége székhelyét, ahol csak akarja. Amennyiben cége székhelye HIPA mentes településen van, azzal nagy mennyiségű adót tud megtakarítani, ezzel szerezve törvényes úton plussz forrást vállalkozása számára. Állandó jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik a vállalkozás, függetlenül attól, hogy a tevékenységet az adott településen folytatja vagy sem. Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység a székhellyel, telephellyel nem rendelkező adóéven belül 30 napot meghaladó, de 181 napot el nem érő építőipari, nyomvonalas, természeti erőforrást feltáró, kutató tevékenység, továbbá a Magyarországon székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó esetén bármely tevékenység. 37. (1) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. (2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot, 2

3 b) bármely az a) pontba nem sorolható tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik, és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Amint cégének székhelye/telephelye bejegyzésre került a cégbíróság által, Ön máris megszabadult az adófizetési kötelezettség nagy részétől esetleg egészétől. Az adó alapja a vállalkozás által elért áfa nélküli, nettó árbevétel (az Ön vállalkozása által kiállított számlák nettó árbevétele) csökkentve az - Eladott áruk beszerzési értékével (azoknak az áruknak az értéke, melyeket az Ön vállalkozása változatlan formában tovább értékesít) - Közvetített szolgáltatások értékével (olyan szolgáltatások, melyeket az Ön vállalkozása helyett más vállalkozás végzett el, és arról az Ön vállalkozása számlát kapott) - Anyag költség (a vállalkozás tevékenysége érdekében felmerült alapanyag, segédanyag, nyomtató, irodaszer, tisztítószer, víz, villany, cégautó üzemanyag költsége stb.) értékével - Továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével Bizonyos esetekben lehetőség van az adó alapjának egyszerűsített meghatározására is. Legfontosabb ezek közül ha Ön EVA hatálya alá tartozó vállalkozó. Önnek ebben az esetben lehetősége van arra, hogy az adó alapját az egyszerűsített vállakozói adó alapjának 50%-ában állapítsa meg. Az adó mértékét az önkormányzatok saját hatáskörben határozhatják meg, hogy milyen mértékben szabják ki, de állandó jelleggel végzett tevékenység esetén az adó mértéke legfeljebb az adóalap 2 %-a lehet. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként legfeljebb 5.000,- Ft. A legtöbb önkormányzatnál sajnos a legmagasabb mértéket határozzák meg. Az önkormányzat rendeletében jogosult adómentességet, kedvezményt megállapítani azoknak a vállalkozásoknak akiknek az adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. További kedvezmény lehet a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalapmentesség. Az adóalap csökkenthető az adóévet megelőző adóévhez képest az adóében bekövetkezett átlagos statisztikai állományi létszámnövekmény után 1 millió forint/fő összeggel. Ha azonban a létszám csökken az adóévben, az előző évhez képest 5%-ot meghaladó mértékben az igénybevett adóalap-mentesség összegével az adóalapot meg kell növelnie. 3

4 Adóelőleg és adófizetés Az iparűzési adót a társasági adóval egyidőben, a tárgyévet követő május 31-i határidővel kell bevallani. Ha kezdő vállalkozásról van szó, először ekkor kell csak adót fizetni. Vállalkozása köteles az előlegfizetési időszakra adóelőleget bevallani. A már működő vállalkozások a bevallott végleges adó és a befizetett előlegek, valamint a feltöltés különbözetét fizetik be, vagy igényelhetik vissza. A bevallási és adófizetési kötelezettség határideje: május 31. Az első adóelőleg megfizetésének határideje: szeptember 15. A második adóelőleg megfizetésének határideje: következő év március 15. Feltöltés határideje: december 20. Az előleg meghatározása mindig az előző évre bevallott adatok, adó alapján történik. Az adóelőleg első részletének összege az adóévet(t) megelőző adóév(t-1) adójának és az adóév(t) harmadik hónapjának 15. napjára már bevallott adóelőleg-részlet pozitív különbözete. Második részletének összege az adóévet megelőző adóév(t-1) adójának fele. Nézzünk a fentiekre egy rövid példát! A 2009-ben alakult XY Kft. székhelye Budapesten van. Az iparűzési adó mértéke 2% EVA Árbevétel Anyagköltség Adóalap Árbevétel-Anyagköltség Adó Adóalap*2% Adóelőleg szeptember 15-ig Adóelőleg március 15-ig Mikor kell az adóalapot megosztani? Az évi C. törvény melléklete alapján: Bizonyos telephelyengedély-köteles tevékenységek (pl.: étterem, bolt, üzlet, gyár) esetén kell csak Önnek telephellyel rendelkeznie azon a településen ahol a tényleges tevékenységet végzi. Ezeket a tevékenységeket a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet pontosan tartalmazza. Azonban így is nagy mennyiségű megtakarítást lehet elérni. 4

5 Ha Ön több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet(székhelyén kívül legalább egy településen van telephelye), akkor a tevékenységre leginkább jellemző módon kell az adóalapot megosztani. Alapvetően nyolcféle megosztási módszer van. Ezek közül a leggyakoribbak: 1. személyi jellegű ráfordítások arányában való megosztás; 2. az ún. eszközérték arányában történő megosztás; 3. az 1. és 2. pont kombinációjakénti ún. komplex megosztás (csak ez alkalmazható, ha az adóévi adóalap a 100 millió forintot időarányosan megaladta) Nem lehet alkalmazni azonban azt a módszert, amely a székhely, vagy telephely szerinti településre nulla adóalapot eredményez. 1. Személyi jellegű megosztás: A székhely, telephely szerinti településekhez tartozó foglalkoztatottak után a tárgyévben elszámolt személyi jellegű ráfordítások arányában osztható meg az adóalap. 2. Eszközérték arányos megosztás: A településekhez tartozó, az adóév folyamán a vállalkozási tevékenységhez használt tárgyi eszközök eszközérétékének együttes összege arányában kell az adóalapot megosztani. 3. Komplex megosztás: Az adóalap olyan hányadát kell a személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás módszerével megosztani, amilyen arányt a személyi jellegű ráfordítások összege képvisel a személyi jellegű ráfordítás és eszközérték együttes összegén belül. A fennmaradó adóalap-részre az eszközérték arányos megosztás módszerét kell alkalmazni. Mindezek a megosztási módszerek azonban nagy mértékben különböznek az egyes vállalkozásoknál, ezért csak a konkrét adatok ismeretében van lehetőségünk kiszámolni, hogy mennyire érdemes Önnek igénybevenni szolgáltatásunkat. Forduljon hozzánk bizalommal egy ingyenes tanácsadásra! Miért jó ez az önkormányzatoknak? Mert az adott településre költöző vállalkozásoktól nagyobb összegek folynak be az önkormányzat kasszájába gépjárműadó címén, mint amúgy befolyt volna a településen lévő vállalkozások által fizetett helyi iparűzési adóból. A gépjárműadóról (1991. évi LXXXII. törvény) röviden: Az adó alapja: - személygépjármű esetén a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye kilowattban kifejezve 5

6 - autóbusz, nyergesvontató, lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya); - tehergépjármű esetén a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a therhelhetősége (raksúlya) 50%-ával. Az adó mértéke: - személygépjármű esetén: o a gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 345,- Ft/kilowatt, o gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300,- Ft/kilowatt, o gyártási évet követő naptári évben 230,- Ft/kilowatt, o gyártási évet követő naptári évben 185,- Ft/kilowatt, o gyártási évet követő 16. naptári évtől 140,- Ft/kilowatt. - egyéb járművek esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után: o légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 1.200,- Ft, o az előző pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1.380,- Ft. Milyen szolgáltatást nyújt Önnek a SzékhelyCentrum Kft.? A SzékhelyCentrum Kft. ügyfeleinek kétfajta csomagot kínál: Az alap csomag, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: - székhely biztosítása; - cégtábla elkészítése és elhelyezése; - levelezési cím; - postai küldemények kezelése; - e- mail értesítés; - cégiratok őrzése, amit a törvény előír; - ügyfélszolgálat; A komfort csomag, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: - székhely biztosítása; - cégtábla elkészítése és elhelyezése; - levelezési cím; - postai küldemények kezelése; - e- mail értesítés; - levelek szkennelése; - levelek postázása; - cégiratok őrzése, amit a törvény előír; - ügyfélszolgálat; 6

7 Nem kell tovább a postán sorban állnia, a székhelyre érkező leveleket és csomagokat az Önnek megfelelő módon és időközönként juttatjuk el Önhöz. Minden eseményről azonnal értesítést küldünk en. A cégtábláját térítésmentesen elkészíttetjük, és a székhelyen kihelyezzük! Szolgáltatásunkról negyedévente számlát állítunk ki vállalkozása részére, melyet költségként elszámolhat. További teendői mindössze az új bélyegzők elkészítése, ügyfelei értesítése a számlázási cím és az adószám változásáról. Egyéb egyszeri díjak: - Ügyvédi munkadíj: 30000,- Ft-tól (ha partner ügyvédi irodánkat választja Budapesten vagy Pécsett) - Cégbejegyzési illeték: ,- Ft; - Közzétételi díj: 3.000,- Ft; - Gépjármű forgalmi engedély módosításának illetéke: 6.000,- Ft (amennyiben van céges gépjárműve); Összes költség az első évben: - minimum ,- Ft, ha az alap csomagot választja, az ÁFÁ-t vissza tudja igényelni és nincs céges autója, - maximum ,- Ft, ha a komfort csomagot választja, az ÁFÁ-t nem tudja visszaigényelni és van céges autója. Ha Önnek csupán 300ezer forint iparűzési adót kell fizetnie, már megéri cégünket választani, hiszen optimális esetben több mint 50%-át a fizetendő adónak megtakaríthatja. Számoljon utána Ön is! Megéri! Majd keresse fel cégünket a további sikeres együttműködés érdekében! Mit nyerhet még Ön, ha minket választ? Azon kívűl, hogy teljesen törvényes módon sok százezer forintot takarít meg! - Céges gépjárműveire a biztosítási és casco díjak kedvezőbbek vidéken. - Vidéki székhelyű cégeknek nagyobb arányú támogatást adnak pályázatok esetén. - Amennyiben Ön áthelyezi székhelyét nem csupán az iparűzési adót takaríthatja meg, hanem lehetősége van a befizetett gépjárműadó 40%-ának visszanyerésére is, a helyi vállalkozásoknak nyújtott támogatásként. Gondolja át! Számoljon! Hívjon minket! Vagy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén: 7

8 SzékhelyCentrum Kft Budapest, Evező utca 6. Telefon: Mobil: Web: 8

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő 2011. évi HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSÁHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő 2011. évi HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSÁHOZ 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő 2011. évi HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSÁHOZ Adókötelezettség, az adó alanya Adóbevallási és adófizetési kötelezettség

Részletesebben

Vállalkozási kisokos - 2011

Vállalkozási kisokos - 2011 Vállalkozási kisokos - 2011 Egy vállalkozás beindítása, üzemeltetése nem egyszerű feladat. Bizonyára mindenkiben rengeteg kérdés merül fel vállalkozási tevékenységének kezdetekor. Mi most a teljesség igénye

Részletesebben

Helyi iparűzési adó rendelet 2013. 01. 01.

Helyi iparűzési adó rendelet 2013. 01. 01. Békés Város Jegyzője Békés, Petőfi u. 2., Telefon: 411-011. K I V O N A T! Helyi iparűzési adó rendelet 2013. 01. 01. Az adókötelezettség, az adó alanya 2. Adóköteles Békés Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 2014. ÉV

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 2014. ÉV KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 2014. ÉV AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

BEVALLÁS TELJES ÉS PONTOS

BEVALLÁS TELJES ÉS PONTOS Általános tudnivalók Az önkormányzatokhoz telepített adók megállapítása kétféle eljárási rend szerint történik: kivetéses formában és önadózásos formában. Iparűzési adó (illetve idegenforgalmi adó) esetében

Részletesebben

Helyi iparűzési adó kötelezettség teljesítése a kisadózók tételes adója (KATA) és a kisvállalati adó (KIVA) alanya számára 2015. január 1.-jétől.

Helyi iparűzési adó kötelezettség teljesítése a kisadózók tételes adója (KATA) és a kisvállalati adó (KIVA) alanya számára 2015. január 1.-jétől. TISZAÚJVÁROS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. 49 / 548-014 49 / 548-011 Honlap: www.tiszaujvaros.hu E-mail: phivatal@tujvaros.hu Magyar Közigazgatási Minőség Díj 2005

Részletesebben

Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport

Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport Az adóügyi csoport feladatkörébe tartozik Nagykanizsa városban bevezetett - helyi adókkal (helyi iparűzési adó, építményadó, idegenforgalmi adó), - a gépjárműadóval,

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Székhelynek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához  Székhelynek 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje. HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévről VÁROS önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

1. Éves bevallás 2. Záró bevallás

1. Éves bevallás 2. Záró bevallás I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás Jakabszállás Község Önkormányzata Adóügyi Csoport 6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14. 76/382-145/102 e-mail: ado@jakabszallas.hu 3. Előtársasági

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

TESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2007. (XI. 28.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

TESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2007. (XI. 28.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról TESKÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (XI. 28.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. -ának (1) bekezdésében

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EGER1587 számú 2015. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató az EGER1587 számú 2015. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz Kitöltési útmutató az EGER1587 számú 2015. évi állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóbevallási nyomtatványhoz Kizárólag elektronikusan az ügyfélkapun keresztül nyújtható be! Eger Megyei

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI A87_09 SZÁMÚ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI A87_09 SZÁMÚ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI A87_09 SZÁMÚ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Az iparűzési adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Részletesebben