KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A DRAU Kft Harkány, Bartók B.u Közbenső mérlegéhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A DRAU Kft. 7815 Harkány, Bartók B.u.1. 2012.05.31. Közbenső mérlegéhez"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A DRAU Kft Harkány, Bartók B.u Közbenső mérlegéhez

2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.A Vállakozás bemutatása: A vállalkozás neve: DRAU Kft. Címe: 7815 Harkány, Bartók B.u.1. Alakulás: Kiválással Mecsek Tours Kft.-ből Tevékenység kezdete: Fő tevékenységi köre: Szállodai szolgáltatás (TEÁOR: ) Cégjegyzék szám: Cg.: Könyvvezetés: Kettős, költségelszámolás kizárólagosan az 5-ös számlaosztályban. Beszámolási köt: Egyszerűsített éves beszámoló. Eredménykimutatás választott típusa: A összköltség eljárással. Mérleg típusa: A változat. A közbenső mérleg fordulónapja a naptári év május.31-e. A mérlegkészítés időpontja A DRAU Kft i cégbírósági bejegyzési dátummal a Mecsek Tours Kft.-ből való kiválással jött létre. Az alapító a DDTOUR Kft. volt. Jelenleg a Kft. tagja: 1.Mecsek Tours Kft ,-Ft Székhely: 7621 Pécs, Ferencesek u.41. Cégjegyzékszám: Cégjegyzésre jogosult Herke Attila Összesen: ,-Ft A társaság székhelye: 7815 Harkány, Bartók B.u.1.

3 II. JÖVEDELMEZŐSÉGI ÉS EGYÉB MUTATÓK A társaság vagyoni helyzetét, gazdálkodásának hatékonyságát a következő mutatókon keresztül érzékeltetjük: Mutatók : Bázisév Tárgyév Saját tőke arány (%) Saját tőke / Összes forrás 29,12% 26,85% 2. Saját tőke növekedési aránya (%) Saját tőke / Jegyzett tőke 222,84% 205,97% 3. Saját tőke és a befektetett eszközök aránya (%) Saját tőke / Befektetett eszközök 29,42% 27,19% 4. Likvidítási mutató (%) Forgóeszközök / Rövid lej.kötelezettségek 12,58% 13,12% 5. Forgóeszközök aránya (%) Forgóeszközök / Összes eszközérték 0,99% 1,18% 6. Tárgyi eszközök aránya (%) Tárgyí eszközök / Összes eszközérték 98,17% 97,92% 7. Árbevétel arányos nyereség (%) Üzleti eredmény / Nettó árbevétel 0,00% -71,19% 8. Tőkearányos nyereség (%) Adózott eredmény / Jegyzett tőke -40,27% -19,65% 9. Tőkearányos osztalék (%) Fizetett osztalék / Jegyzett tőke 0,00% 0,00% III. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK III/1. Értékelési módszerek a. Vásárolt készletek: A társaság vásárolt készletei közül a munkaruháról, textíliáról, vendéglátó nyersanyagról, áruról, göngyölegről év közben folyamatos analitikus nyilvántartást vezet. A vásárolt készletek - a göngyölegeket is beleértve - beszerzéskor készletre vétellel kerülnek elszámolásra. A beszerzési ár - belföldről származó készlet esetében az - engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat jelenti. Importbeszerzés esetén, a fentieken túl a beszerzési ár része a vám, a vámkezelési díj, továbbá a magyar határig felmerült külföldi fuvar költsége is. A készletek felhasználása az analitikus nyilvántartás alapján, átlagáron kerül könyvelésre. A többi vásárolt készleteiről év közben sem mennyiségi, sem értékbeli nyilvántartást nem vezet. A vásárolt készletek - a göngyölegek kivételével - beszerzéskor azonnal költségként kerülnek elszámolásra. A mérlegben szereplő készletek mennyiségét május 31-i fordulónappal elvégzett leltár alapján állapítjuk meg. A Számviteli törvény szerint devizás készleteket árfolyammal átértékeltük. III/2. Amortizációs politika Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését a bruttó értékből kiindulva, lineáris kulcsok alkalmazásával állapítjuk meg. A műszakilag, gazdaságilag indokolt használati idő, és ezzel összefüggésben a leírási kulcs, illetve a maradvány érték beszerzéskor, egyedileg kerül meghatározásra. A tervezett értékcsökkenési leírást évente egyszer, december 31-vel az üzembe helyezéstől számítva, az eszköz állományból történő kivezetéséig, illetve a maradványértékig számoljuk el. Kivételt képez ez alól a százezer forint alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök elszámolása. Ezeket ugyanis használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. Az értékcsökkenési leírás az egyedi analitikus nyilvántartásokban is rögzítésre kerül.

4 III/3. A választott mérleg forma: A változat III/4. A választott eredménykimutatási forma A számviteli törvény által deffiniált két eredménykimutatási módszer közül a társaság az összköltség eljárással készülő A változatot alkalmazza. A választás alapvető magyarázata, hogy a könyvvezetés során a költségek könyvelése kizárólag költségnemenként történik. Az aktivál saját teljesítmények között számoljuk el a dolgozók személyzeti étkezését és az üzleti célú reprezentációt. III/5. A jelentősebb összegű hibák minősítése A számvitelről szóló törvény 18. -ával összhangban a társaság az ellenőrzött évben feltárt hibát akkor tekinti jelentősebb összegűnek, ha az, az ellenőrzött év mérleg főösszegének 2,0 %-át, illetve az 500 millió forintot meghaladja. III/6. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása én (e Ft-ban) Bruttó érték Nyitó érték Évközi Átsorolás Záró érték növekedés csökkenés Immateriális javak össz Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték 0 Szellemi termékek Kís.fejl.aktivált értéke Alap-átszerv.aktivált értéke 0 Tárgyi eszközök összesen Ingatlanok Gépek, berend, járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek 0 III/7. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása én (e Ft-ban) A 2012 évben elszámolt értékcsökkenés terv szerinti, lineáris kulcsok alkalmazásával került megállapításra. Értékcsökkenés Nyitó érték Évközi Átsorolás Záró érték növekedés csökkenés Immateriális javak össz Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték 0 Szellemi termékek 0 0 Kís.fejl.aktivált értéke 0 Alap-átszerv.aktivált értéke 0 Tárgyi eszközök összesen Ingatlanok Gépek, berend, járművek Beruházások 0 Beruházásra adott előlegek 0

5 III/8. KÖVETELÉSEK: Követelések (Ft) : Vevői követelések: Munkavállalókkal sz. köv NSZFI követelés Apeh adók túlfizetése: Különféle egyéb követelés Áfa átvezetési számla Összesen III/9. KÖTELEZETTSÉGEK: Kötelezettségek (Ft) Szállítói tartozás: Köt. kapcs. váll. sz Köt. egyéb váll. felé MFB hitel hosszúlej.: MFB éven belüli: Jövedelemelszámolási szla Vevőktől kapott előleg Apeh adók fizetési köt Helyi adó fiz.köt Egyéb. Kötelezettség Összesen III/10. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK: Aktív időbeli elhatárolások (Ft) előtti időszakot érintő bevételek: utáni időszakot terhelő költségek: Összesen III/11. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK: Passzív időbeli elhatárolások (Ft) előtti időszakot terhelő költségek: előtti időszakot terhelő hitel, kölcsön kamatok: Halasztott bevétel: Váti támogatás: Halasztott bevétel: Munkaügyi támogatás Halasztott bevétel: DDOP támogatás Halasztott bevétel: Baros támogatás Összesen III/12. SAJÁT TŐKE adóévben a tulajdonosok a saját tőke rendezésére az Ingatlanok értékhelyesbítését választották, melynek következtében a saját tőke és jegyzett tőke aránya helyreállt. Ingatlanok értékhelyesbítését én is kötelezően végre hajtottuk.

6 IV. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK IV/1. Kapcsolt vállalkozások adatai: A tulajdonos Kft.-ken kívül: 1. TECAMP Kft ,-Ft Székhely: 7815 Harkány, Bajcsy Zs.u.6.. Cégjegyzékszám: Cégjegyzésre jogosult Hemrich Károly IV/2. Kötelezettségekkel kapcsolatos zálogjogok, biztosítékok, függő kötelezettségek, peres ügy: A 2437 hrsz. ingatlant terhelő bejegyzések: MFB jelzálogjoga ,- Ft kölcsöntőke és járulékai erejéig MFB jelzálogjoga ,- Ft kölcsöntőke és járulékai erejéig NFÜ jelzálogjoga ,- Ft támogatás és járulékai erejéig Harkány Város Önkormányzat Vízjelző-működtető kábel fektetési jog Egyéb kötelezettségvállalások: Második ranghelyi ingó jelzálogjog MFB javára a beruházás keretében beszerzendő gépeken, berendezéseken a kölcsönösszeg és járulékai erejéig Második ranghelyi jelzálogjog MFB javára a mindenkori vagyonon a kölcsönösszeg és járulékai erejéig SZTSZ bankgarancia vállalása ,- Ft-ig DDOP és MPA és REG-DD pályázatokból eredő kötelezettségek Harkányi Gyógyfürdő felperes által indított gyógyvíz rendelkezésre tartási ügye IV/3. Létszám és béradatok A társaság átlagos statisztikai állományi létszáma ben 35 fő. A személyi jellegű ráfordítások e Ft volt. IV/4. A társaság képviseletére, az egyszerűsített éves beszámoló aláírására az ügyvezető jogosult. Adata: Herke Attila 7815 Harkány, Táncsics M. u. 44. IV/5. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Koppányné Lamberti Éva Regisztrációs szám: Pécs, Nyíl u.7. IV/6. A társaság könyvvizsgálatát ellátja: FER-MA Kft Szederkény, Pécsi út 26. Nyilvántartásba vételi szám: Budzsáklia Istvánné 7751 Szederkény, Ságvári u.6. Kamarai tagsági szám: Pécs, Herke Attila Ügyvezető

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T KEREKEGYHÁZI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT Kft 6041 KEREKEGYHÁZA Szt. István tér 2. K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T Általános kiegészítések: 1. Vállalkozás bemutatása: Vállalkozási forma: Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1 2 4 4 8 3 4 4-9 1 1 2-5 2 9-0 5 Statisztikai számjel MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1051 BUDAPEST SAS U 25. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási idószak: 2013.01.01-2013.12.31.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2.

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAK SZER VEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ Kaposvár, 2013.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 1 8 1 0 6 0 9 2 5 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Pilisi Gerje Horgász Egyesület egyéb szervezet megnevezés az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi A számviteli

Részletesebben