PÉCSI GYERMEKOTTHON SZAKMAI PROGRAMJA Hatályba lép: A szakmai programot jóváhagyta a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság január 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCSI GYERMEKOTTHON SZAKMAI PROGRAMJA 2014. Hatályba lép: A szakmai programot jóváhagyta a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. 2014. január 1."

Átírás

1 PÉCSI GYERMEKOTTHON SZAKMAI PROGRAMJA A szakmai programot jóváhagyta a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Hatályba lép: január 1. igazató 2014.

2 PÉCSI GYERMEKOTTHON SZAKMAI PROGRAMJA Pécs Megye Jogú Város által fenntartott Pécsi Gyermekotthon (7621. Pécs, Megye u. 24.) szakmai programja évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről előirásai alapján készült. A gyermekotthon nevelési alapdokumentuma a pedagógus munkakörben foglalkoztatott, továbbá a nevelő-gondozó munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű munkatársak (a továbbiakban együtt: nevelőtestület) által elfogadott, az intézményben folyó nevelés célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai program. Szakmai programunk egyrészt megfelel a szakmai jogszabályokban előírt követelményeknek, a korszerű gyermekvédelmi szemléletnek, továbbá az intézményünk sajátosságainak, kialakult gyakorlatának, haladó hagyományainak, a továbblépés lehetőségeinek. A gyakorlati munka mögött húzódó speciális elméleti hátteret is felvázolja a program a tudatosabb szakmai munkavégzés érdekében. A Szakmai programot az intézmény Nevelőtestülete elfogadta. A Szakmai programot Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, hatályos január 1- től. 1

3 TARTALOM 1 AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNY LEGFONTOSABB ADATAI AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KÖRNYEZETE, KAPCSOLATAI AZ INTÉZMÉNY BELSŐ KÖRNYEZETE, SZERVEZETI EGYSÉGEI, CSOPORTGAZDÁLKODÁS BELSŐÉPÍTÉSZETI ADOTTSÁGOK: SZERVEZETI FELÉPÍTÉS: CSOPORTGAZDÁLKODÁS AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ MUNKA CÉLJA, INTÉZMÉNYI SZINTŰ, KÖZÖS ALAPELVEI A GYERMEKOTTHONI NEVELÉS ALAPVETŐ CÉLJA ALAPVETŐ - A JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT - NEVELÉSI-GONDOZÁSI FELADATOK KÖZÖS NEVELÉSI ALAPELVEK A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ALAPKÉRDÉSEI: REÁLIS ÖNÉRTÉKELÉS SEGÍTÉSE: ÉNÉRZETEK FEJLESZTÉSE: A KAMASZKORÚ NÖVENDÉKEK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSE: A SERDÜLŐ KRÍZISHELYZETÉNEK FELISMERÉSE, KEZELÉSE: A KRÍZISPROBLÉMAKÉNT FELMERÜLŐ ÖNGYILKOSSÁG MEGELŐZÉSE: GYÁSZFELDOLGOZÁS, A GYÁSZMUNKA ELŐSEGÍTÉSE: KONFLIKTUSKEZELÉS: ÖNISMERET FEJLESZTÉSE: JÖVŐKÉP KIALAKÍTÁSA: A TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉNEK ELTÉRŐ SAJÁTOSSÁGAI: EGYÉNI BESZÉLGETÉSEK MÓDSZERE: EGYÉNI SIKERHEZ JUTTATÁS: CSOPORTGYŰLÉSEK SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ MÓDSZEREI: A GONDOZOTTAK NEVELÉSÉNEK, GONDOZÁSÁNAK, SZEMÉLYISÉGKORREKCIÓJÁNAK, TANULÁSSEGÍTSÉGÉNEK MÓDSZEREI, CSALÁD ÉS SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ÁPOLÁSA, NAPI ÉLETGYAKORLAT LAKÓEGYSÉGENKÉNT GYERMEKOTTHONI LAKÓEGYSÉGEK gondozottak befogadása, integrálása az intézményben: Gondozás: Nevelés: Egyéni arculat, és az egyéniség építése: Napi életgyakorlat: Tanulássegítés: Együttműködési készségek és a közösség fejlesztése Család és személyes kapcsolatok ápolása Egyéni gondozási- nevelési tervek A gondozottak elbocsátása a gyermekotthonból

4 Napi feladatok szervezése a lakóegységben ÉV KÖZÖTTIEKET ELLÁTÓ KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON A 0-3 év Közöttieket ellátó különleges gyermekotthon minőségpolitikája év Közöttieket ellátó különleges gyermekotthon küldetése év Közöttieket ellátó különleges gyermekotthon célja év Közöttieket ellátó különleges gyermekotthon feladata év Közöttieket ellátó különleges gyermekotthon kapcsolata más intézményekkel Feladatellátás tartalma Az ellátás igénybevételének módja Szakembereink továbbképzése UTÓGONDOZÓI OTTHON Felkészítés az utógondozói otthonba való bekerülésre Támogatási lehetőségek Napi életgyakorlat A felnőtt személyiségfejlődés, az egyéniség építésének segítése Életúttervezés, a jövőkép kialakulásának segítése Segítségnyújtás az önálló élet kialakításában Bevezetés a munka világába Partnerkapcsolatok, családtervezés Család és személyes kapcsolatok ápolása Együttműködési készségek és a közösség fejlesztés Külső férőhely UTÓGONDOZÁS, ÉLETÚT NYOMON KÖVETÉS NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT A program jogi háttere A nevelőszülői hálózat ellátási területe, székhelye, az ellátottak köre A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészületek A nevelőszülői hálózat programjának bemutatása Személyi feltételek, feladatok, elvárások A nevelőszülők által biztosított ideiglenes férőhelyek száma A nevelőszülői hálózat fejlesztése, bővítése, szakmai célkitűzéseink ESETKEZELŐ SZOLGÁLTATÁSOK CSAVARGÁS KEZELÉSE, VISSZASZORÍTÁSA SZÖKÉS KEZELÉSE, VISSZASZORÍTÁSA ISKOLAKERÜLÉS KEZELÉSE, VISSZASZORÍTÁSA GYERMEKBÁNTALMAZÁS KEZELÉSE, ISMÉTLŐDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA ÚJ, VAGY KISZOLGÁLTATOTTABB GYERMEKEK ÉS FIATALOK KIHASZNÁLÁSÁNAK, MEGALÁZÁSÁNAK ELKERÜLÉSE, VISSZASZORÍTÁSA ÉRDEKÉBEN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK, EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS FELADATAI: EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS: LELKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A GONDOZOTTAK RÉSZÉRE A GYERMEKOTTHON PSZICHOLÓGUSÁNAK TEVÉKENYSÉGE: ALKALMAZOTT MÓDSZEREK: Viselkedés és kognitív terápia Az önismereti csoport: Témacentrikus csoportok:

5 9.2.4 Pszichodramatikus megjelenítések, Művészetterápia TANULÁS MÓDSZERTANI ÉS FEJLESZTŐPEDAGÓGIAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FEJLESZTŐPEDAGÓGIAI DIAGNOSZTIKAI ÉS TERÁPIÁS FELADATOK: TANULÁS SEGÍTÉSE, TANULÁSMÓDSZERTANI FEJLESZTÉS: MŰVÉSZETTERÁPIÁS TEVÉKENYSÉGEK, AZ OTTHON ÜNNEPI HAGYOMÁNYAI, ÉVKÖRÖS RÍTUSAI MŰVÉSZETTERÁPIÁS TEVÉKENYSÉGEK Képzőművészet-terápia Művészetterápiás műhelyünk szakmai tevékenysége: A TERMÉSZET VÁLTOZÁSRENDJÉRE ÉPÜLŐ ÉVKÖRÖS RÍTUSJÁTÉKOK, ÜNNEPEK, MINT A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ESZKÖZEI A NÉPSZOKÁSOKRA ÉPÜLŐ PEDAGÓGIAI MODELL Farsang Mohácsi Busójárás Kiszebábu-égetés Keresztútjárás Húsvét Zöldágjárás Pünkösdi királyválasztás, pünkösdölés Szent Iván éji tűzugrás Szüreti bál Halottak napja Katalin bál Láncos Miklós járás Luca napja Fényvarázsló regölés Betlehemezés Leány- és legényavatás KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS LEHETŐSÉGEK, PROGRAMOK, TÁBOROZÁSOK, NYARALTATÁSOK KULTURÁLIS PROGRAMOK Könyvtár: Színházi, zenei, kulturális programok: Közlekedésbiztonsági, drogprevenciós és bűnmegelőzési programok: KIRÁNDULÁSOK, TÁBOROZÁSOK SZABADIDŐS LEHETŐSÉGEK SPORT, TESTEDZÉS LEHETŐSÉGEI SZABAD VALLÁSGYAKOROLÁS, NEMZETI ÉS ETNIKAI NEVELÉS SZABAD VALLÁSGYAKOROLÁS NEMZETI NEVELÉS NEMZETISÉGI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI NEVELÉS JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS GYERMEKÖNKORMÁNYZAT, ÉRDEKKÉPVISELET GYERMEKÖNKORMÁNYZAT: ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM:

6 16 JUTALMAZÁS, BÜNTETÉS ELVEI JUTALMAZÁS ELVEI BÜNTETÉS ELVEI A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ELEMEI AZ INTÉZMÉNYBEN DOLGOZÓKTÓL ELVÁRHATÓ MAGATARTÁSFORMÁK ALAPÉRTÉKEI, ALAPVETŐ SZAKMAI KOMPETENCIÁK Elvárt magatartásformák alapértékei: Alapvető szakmai kompetenciák ÉRTEKEZLETEK, ESETMEGBESZÉLŐK RENDSZERE Nevelőtestületi értekezletek: Esetmegbeszélő csoport programja: Lakóegységi értekezletek Alkalmazotti értekezletet Otthonvezetőségi értekezlet: TOVÁBBKÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK Személyiségfejlődési ismeretek Családpszichológiai ismeretek, családkonzultáció Gyermekbántalmazás lélektani háttere, gyógyítása Addiktológiai és drogprevenciós ismeretek Bűnmegelőzési ismeretek Dolgozók szupervíziója Érzelmi intelligencia-fejlesztés Kapcsolatfejlesztés, csapatépítés Önismereti tréning Munkahelyi kiégés elleni tréning KIKERÜLT, VOLT GONDOZOTTAK TÁRSADALMI BEILLESZKEDÉSÉNEK, A BEILLESZKEDÉS HATÉKONYSÁGÁNAK MÉRÉSE A GONDOZOTTAK SZEMÉLYISÉGÁLLAPOTÁNAK, VISELKEDÉSÉNEK INTÉZMÉNY SZINTŰ FELMÉRÉSE, KÖZÖS KIÉRTÉKELÉSE A GONDOZOTTAK TANULMÁNYI ELŐMENETELÉNEK INTÉZMÉNY SZINTŰ FELMÉRÉSE, KÖZÖS KIÉRTÉKELÉSE A DOLGOZÓK KIÉGÉSÉNEK ÉS ÉRZELMI INTELLIGENCIA ÁLLAPOTÁNAK INTÉZMÉNY SZINTŰ FELMÉRÉSE, KÖZÖS KIÉRTÉKELÉSE FELHASZNÁLT IRODALOM MELÉKLETEK SZEMPONTSOR INTÉZMÉNYBŐL TÁVOZOTTAK NYOMONKÖVETÉSÉHEZ CSALÁDGONDOZÓ ADATLAP A PÉCSI GYERMEKOTTHON DROGSTRATÉGIÁJA SZAKMAI PROTOKOLL GYERMEKOTTHONBAN VAGY LAKÁSOTTHONBAN DOLGOZÓ PSZICHOLÓGUSOK SZÁMÁRA

7 1 AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 1.1 Az intézmény általános bemutatása Intézetünk 1961-ben alakult, jelenlegi formájában 1998 óta működik Pécs belvárosában. Nagy múlttal, haladó szellemű hagyományokkal rendelkezik. Gyermekotthonunk folyamatos munkarend szerint működő bentlakásos gyermekintézmény, mely teljes körű ellátás keretében a gondozott gyermekek számára gyermekvédelmi szakellátásként biztosít otthont nyújtó ellátást, az átmeneti és tartós nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek és utógondozói ellátott fiatalok részére. Nevelőszülői hálózatot működtet. Ellátandó célcsoportja: A bekerülő gyermekek és fiatalok a társadalom perifériájáról, szociális problémákkal küszködő családokból kerülnek ki. Már kicsi gyermekkorukban súlyos családi drámák, konfliktusok szenvedő részesei. Életük gyakori velejárója a hányattatottság, a szeretethiány az érzelmi sivárság, az alacsony kulturális szint, agresszív légkör. Minden napjuk velejárója a kudarcélmények sorozata, a kisebbrendűségi érzés. Az iskola verseny- és teljesítménycentrikus légkörében állandó tanulmányi nehézségekkel küszködnek, mivel a traumák okozta lelki terhek miatt kisebb a teljesítőképességük a normál családban élő kortársaikhoz képest. Intézményünk elsősorban a Pécs Megyei Jogú Város lakossága számára nyújt otthont nyújtó ellátást, azonban Baranya megye közigazgatási területén élők számára a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központtal kötött ellátási szerződés alapján (száma: 07-7/154-8/2012. jóváhagyta Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 86/2012.(03.22.) számú határozatával) azon Pécs város területén kívüli baranyai megyei lakhellyel rendelkező átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó ellátását és utógondozói ellátását is biztosítja, akikről a Megyei fenntartó valamilyen ok folytán nem tud gondoskodni. Ezek azok az egyedi eset jelentő élethelyzetek, amikor a gyermek, vagy fiatal felnőtt sajátos ellátási igényei ezt megkívánják. Ilyen sajátos élethelyzet lehet, amikor a gyermek bekerülésekor a gyámhatósági határozat szerint még pécsi lakhelyű, azonban időközben a vérszerinti szülők elköltözése folytán, az új gyámhatósági határozat Pécs város területén kívüli baranyai megyei lakhelyet határoz meg. E miatt nem lenne célszerű személyiségfejlődési okokból a gondozottat megszokott környezetéből kiemelni, emiatt egy másik megyei gondozási helyre áthelyezni. Az ellátandó terület jellemzői: Pécs a Dél-Dunántúli Régió legnagyobb városa, egyik társadalmi-gazdasági kulturális központja, lakossága ezer fő között ingadozik. 25 évvel ezelőtt Pécs fejlett bányászattal, gépgyártással, könnyűiparral, élelmiszeriparral rendelkező nagyváros volt, amely azonban a rendszerváltásból nem tudott kellően profitálni. Hatalmas tőkekivonás történt, ami óriási munkanélküliséghez vezetett, a munkás-bányász lakótelepek elgettósodásához, sokszor többgenerációs tradicionális bányászcsaládok elszegényedéséhez, széteséséhez járult hozzá. Pécs teljes ellátási területére jellemző, és az elmúlt évekhez képest egyre erőteljesebben érzékelhető, hogy a hátrányos helyzetű családok súlyos megélhetési gondokkal küzdenek, életminőségük, életkörülményeik folyamatosan és erőteljesen romlanak. Nagyon széles réteget veszélyeztet az elnincstelenedés és a hajléktalanság. Városrészenként ez az alábbiak szerint alakul: 6

8 Kertváros lakótelepeire jellemzően a magas közüzemi számlák kifizetése okoz problémát, különösen a távfűtéses lakásoknál érzékelhető tartozások halmozódása. A területen sok az önkormányzati tulajdonú bérlakás és az albérletben élő család. Az aktív keresők többsége minimálbért keres, emiatt a gondozott családok jelentős része a létminimum közelében, vagy alatta él. Meszes. Pécs városában a meszesi területen a legmagasabb a komfort nélküli lakások száma. A területen körülbelül 1100 önkormányzati bérlakás található, melyben nagyon magas az önkényes lakásfoglalók aránya. A meszesi területen számos szegregált (György-telep, Rücker akna, István akna, stb.) terület található. Sok a nehezen megközelíthető terület, ahova nagyon ritkán járnak a buszok. A szegregátumokban a szolgáltatások (orvosi rendelő, élelmiszerbolt, iskola) nincsenek jelen, vagy csak hiányosan. Pécs belvárosában egy összefüggő slum található: a Pipacs-Gyöngy-Fűzfa utcák által határolt terület. A lakások itt alacsonyabb komfortfokozatúak és kis alapterületűek. Az ellátási területre a sokgyermekes, mélyszegénységben, rossz lakáskörülmények között élő családok magas száma a jellemző. A gondozott családok jövedelmi viszonyaira jellemző, hogy nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel, munkahellyel. Bevételüket jórészt a gyermekek után járó juttatások képezik. Uránváros, a területen található panellakásos, téglaépítésű társasházas, és családi házas övezet is. A területen igen jellemző az idős lakosság magas aránya. A város határának kiskertekkel, szőlőkkel felosztott területén egyre többen laknak életvitelszerűen. Az infrastruktúrában a peremterületeken hiányosságok vannak. Ezen külső területek megközelítése nehézkes, számos hely csak hosszas gyaloglás után érhető el. Baranya megye 14 városi gyámhivatalához tartozó 301 településére terjed ki, lakossága Péccsel együtt 388 ezer fő. A megye aprófalvas településein magas a nemzetiségek aránya, ezen belül is meghatározott a roma lakosság jelenléte. Megyénk gazdasági nehézségeinkre utal, hogy az országos átlag fölötti a munkanélküliek aránya. Bár az elmúlt években történt közútfejlesztések javították a térség külső megközelíthetőségének feltételeit, a rossz belső megközelíthetőség továbbra is hátrányosan érinti a megye gazdasági környezetét. Az aprófalvas településszerkezet miatt a gazdasági feltételek kedvezőtlenek más megyékhez képest, mindez, pedig visszahat a belső megközelíthetőség problémájára (munkaerő mobilitása települések között, optimális közlekedésszervezés). Súlyosbítja a helyzetet, hogy a kisvárosok (amelyek mikro-, vagy kistérségi centrumszereppel bírnak) gazdasági funkciója erőtlen, a helyben elérhető szolgáltatások-intézmények száma alacsony. Ezzel parallel tényező, hogy a megye lakosságának több, mint fele az érdemi funkcionális szerepkörrel nem bíró községekben/kisközségegekben él ez pedig a fent jelzett okok miatt nehezíti a munkához/szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket. Az országos átlagot jelentősen, meghaladja a munkanélküliség. A népesség korösszetétele igen kedvezőtlen. Az élveszületések száma egyre jobban csökken, ugyanakkor nagyon erősen öregszik el a megye lakossága. A szociális szak- és alapellátásokra vonatkozó alapvető megyei jellemző, hogy az aprófalvas településszerkezet miatt a községekben nehezebb a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés; e problémát súlyosbítja, hogy Baranya megyében rendkívül magas a zsáktelepülések aránya (30%), mindez, pedig a települési közösség elzártságát konzerválja. Magas a külterületen élők száma is ők csak nehezen férnek hozzá az oktatási, szociális, kereskedelmi, egészségügyi szolgáltatásokhoz. A térségi szociális szolgáltatásszervezést is nehezítő tényező, hogy egyre csökken a kistelepülések népességmegtartó ereje. Ennek oka, hogy főleg a fiatalabb korosztály tagjai a városias területekre, fejlettebb országrészekbe költöznek a jobb megélhetés reményében, míg helyüket a szegényebb, idősebb, kiszolgáltatottabb társadalmi csoportok veszik át. Ez a belső mobilizálódás ugyanakkor egyre nehezebb kihívások elé állítja a szociális, gyermekvédelmi 7

9 ellátórendszert, hiszen a településeken az egyébként is nehezen hozzáférhető szolgáltatásokra egyre több rászoruló jut. Jelentős társadalmi (és gazdaságszerkezeti) kihívást indukál a megye tartósan kedvezőtlen foglalkoztatottsági helyzete, nagy az álláskeresők (gazdaságilag aktív népességhez viszonyított) aránya (16%) Tevékenységei: Intézményünkben felkészítjük a gyerekeket a családi életre, és önálló életvezetésre. Támogatjuk őket, hogy tanulmányaikat sikeresen fejezzék be, szerezzenek szakmát. Segítjük a kulturális és tanulmányi elmaradással küszködő gyermekek felzárkóztatását. Antiszociális viselkedési mintákat elsajátított gyermekek számára segítjük a társadalmi beilleszkedést, elfogadható normák és értékek kialakítását. Biztosítjuk a lelki, mentális gondozásukat, elszenvedett traumáik feldolgozását. Antiszociális viselkedés mintákat elsajátított gyermekek számára korrigáló személyiségfejlesztést és pozitív emberi életmintákat nyújtunk, szeretetteljes gondoskodást biztosítunk. Igyekszünk, hogy a magasabb szintű emberi, szellemi, erkölcsi értékek a gyermekekben felnőve belsővé váljanak, igényesség alakuljon ki bennük a magasabb életminőségek elérésére, kialakítására, későbbi felnőtt életük során. Rengeteg kulturális és sport tevékenységet biztosítunk számukra: működik intézményünkben rajz szakkör, könyvtár, fazekas műhely, hittan, színjátszás, testépítés, úszni, fallabdázni járnak. Évkörös népi rítusjátékokhoz kapcsolódó ünnepeket, bálokat tartunk. Gyermekotthonunkban három kiskorúakat nevelő és gondozó lakóegység működik önálló gazdasági és szakmai egységként. Ide a gondozottak gyámhatósági határozattal kerülnek be, mivel a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti, vagy megfelelő gondozása családján belül nem biztosítható. A szülök felügyeleti joga ekkor szünetel, vagy megszűnt, illetve nincs felügyeletet gyakorló szülője. A gyermekotthoni részlegen belül a növendékek olyan kisközösségekben élnek, amelyek igyekeznek olyan feltételeket biztosítani, amik leginkább megközelítik a valódi családi élethelyzetet. A lakóegységekben önálló csoportgazdálkodás folyik, melynek keretein belül a főzés, étkezés, bevásárlás csoporton belül történik a gyerekek bevonásával. Az életvezetés egyik legfontosabb problémája az anyagi bevételek célszerű, hónapon át tartó beosztása. Ebben a gazdálkodási formában a gyerekek testközeli kapcsolatba kerülnek a pénzzel, annak értékével, reális tudást szerezhetnek a mindennapok áráról. Ez önálló életvezetésük számára fontos tapasztalat lehet. A főzést, takarítást és egyéb háztartási munkákat a gondozók a gyerekek bevonásával végzik, az ő életkoruknak és képességeiknek figyelembe vételével. A gyerekek ruházatát is a gyerekkel közösen vásárolják meg. Lehetőséget adunk a gyermekek számára, hogy maguk válasszák ki a ruhadarabjaikat figyelembe véve igényeiket és a rendelkezésükre álló összeget. Ezáltal a gyermekek tanulják a takarékoskodás fortélyait. Az utógondozói ellátás keretében intézményünkben nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára szükségleteikhez és helyzetükhöz igazodó ellátást nyújtunk. Az utógondozói otthonban élőknek segítséget adunk azon feltételek megteremtéséhez, amelynek az ellátásból kikerülő fiatal felnőtt önálló életének megkezdéséhez, megélhetéséhez szükségesek, segítséget nyújtunk iskoláik befejezéséhez, munkahely megszerzéséhez. Ezt a segítséget 24 éves korukig vehetik igénybe. Természetesen igyekszünk segíteni a fiatal felnőttet, hogy ne kelljen 24 éves kort megvárnia az önálló életkezdéshez, hanem mihamarabb saját lábra tudjanak állni. Ebben a lakóegységben már sokkal önállóbban élnek a gondozottak, mint a többiben. 8

10 A fentiekben vázolt szolgáltatások mellett, nevelőszülői hálózatunk működik önálló szakmai egységként. Így a pécsi gyerekek városukban maradhatnak, nem kerülnek el távolabbi településekre, vérszerinti kapcsolattartásuk is biztosítottabb, sokkal jobban megmaradhat. Intézményünk szakmai tapasztalatait, erőforrásait is tudjuk kamatoztatni a nevelőszülői hálózat működtetése során, így talán jobban elkerülhető, hogy a gyerekeket ne adja vissza a nevelőszülő. Munkánkat nagymértékben segítik a Gyermekjóléti Szolgálatok. Rendszeres esetmegbeszélőket tartunk pszichológiai tanácsadó vezetésével, ahová a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársait is meghívjuk. 9

11 1.2 Az intézmény legfontosabb adatai 1) Az intézmény neve és székhelye: Neve: Pécsi Gyermekotthon Rövidített neve: PGYO Székhelye: Pécs, Megye u. 24. Telephelyei: 7626 Pécs, Lánc u. 4/B. III. emelet lakásotthon 7626 Pécs, Lánc u. 8/D. III. emelet lakásotthon 7742 Bogád, Rákóczi u. 25. lakásotthon 7634 Pécs, Ércbányász u. 32. utógondozói lakás 7629 Pécs, Pákolicz I. u. 14. utógondozói lakás 7633 Pécs, Gosztonyi u. 1. különleges gyermekotthon 7626 Pécs, Lánc u. 6. III. emelet nevelőszülői hálózat Törzsszáma: ) A költségvetési szerv irányítása: 2.1. Alapító és irányító szerv neve és székhelye: Emberi Erőforrások Minisztériuma 1054 Budapest, Akadémia u Középirányító szerv neve és székhelye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u Fenntartó szerv neve és székhelye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Intézményfenntartói feladat- és hatásköreit a Korm. rendelet aiban foglaltak szerint gyakorolja. 3) Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv A költségvetési szerv gazdálkodási tevékenysége: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a középirányító szerv látja el. 4) Az intézmény ellátási területe: Baranya megye közigazgatási területe 10

12 5) Az intézmény alaptevékenysége, szakfeladatai: A költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján gyerekvédelmi szakellátás biztosítása. A költségvetési szerv tevékenysége: Alaptevékenysége: Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása otthont nyújtó ellátás és utógondozói ellátás biztosításával, nevelőszülői hálózat működtetésével. Államháztartási szakágazat szerinti besorolása: Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása Alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása: Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 6) Szakágazat száma: ) Ágazati azonosító szám: S ) A feladat ellátását szolgáló vagyon: A helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan, Pécs Megye u. 24., valamint az intézmény leltára szerint nyilvántartott ingó vagyona. 9) Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény mindenkori vezetője, illetve akadályoztatása esetén az általa megbízott személy. 10) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Közalkalmazotti jogviszony 11) Az intézmény alapításának éve: ) Az intézmény honlapja: 11

13 2 AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KÖRNYEZETE, KAPCSOLATAI A gyermekotthonunk telepítése, lakókörnyezete kulcsfontosságú kérdés, hiszen lehetőségeit, sajátos arculatát döntően befolyásolja. Intézményünk 1961-óta Pécs történelmi belvárosában a város központoni főteréhez a Széchenyi téri közvetlen közelében egy középkori kis utcában található. Az intézmény közvetlen környezetében az utcai fronton városi börtön, konzulátus, önkormányzati általános iskola, alapítványi iskola, katolikus egyházi iskola, hittudományi főiskola, környezetvédelmi és erdészeti hivatalok, múzeumi igazgatóság található. Kapcsolatunk ezen intézményekkel esetleges, alkalmi jellegű. Szinte egy épületben, mellettünk működik a Belvárosi Gyermekjóléti Szolgálat, mely igen kedvező számunkra, napi munka kapcsolatban állunk velük, sok segítséget kapunk tőlük. Az udvari fronton magánházak, magánkertek és egy szabadtéri színház található. Ezekkel a szomszédainkkal a kapcsolat igen kényes, mivel nehezen tolerálják jelenlétünket, hiszen építészetileg nagyon közel vagyunk egymáshoz. Ezt magas átláthatatlan kerítés emelésével és állandó udvari ügyelet megszervezésével igyekeztük kivédeni. Panaszaikat időről időre megértően meghallgatjuk, igyekezzük orvosolni, amit jó néven vesznek. Zavarja őket gyermekeink időnkénti hangoskodása, főképp szabadtéri színházi előadások idején, illetve az átrepülő labdák. Ugyanakkor a helyzetnek pozitív pedagógiai oldala is van, mivel életszerű helyzetet kínál a szomszédokkal való kulturált együttélés módjára történő nevelés számmára. Tágabb környezetünk, mely maximum negyed órás gyalogszerrel elérhető körzetben található, igen kedvező adottságokat nyújt. Ebben a környezetben található a legtöbb városi hivatal, Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Gyámhivatal, így a helyzet az ügyintézés szempontjából kedvező, gyorsan elérhetők ezen hivatalok. Szintén ezen körzeten belül találhatók meg a legtöbb a város által biztosított kulturális intézmények. Színházak, mozi, művelődési intézmények, múzeumok, stb. A Széchenyi téren és a Séta téren rendszeresek az utcai fesztiválok, kulturális programok. Ezek a nagyszerű lehetőségek nyújtanak a gondozottak számára kulturális, szabadidős tevékenységi kört. A lehetőségeket igyekszünk is kihasználni, a növendékek nevelése során. A belváros központi fekvése, jó közlekedési feltételeket nyújt a város külső területeinek megközelítése céljából. Sok gondozottunk jár a város különböző pontján elszórt iskolába. A szülők, hozzátartozók számára is jól megközelíthetők intézményünk. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy Gyermekotthonunk telepítése a város központjában, különösen jó lehetőségeket nyújt a az általános szükségletet igénylő gondozottak számára gondozás-nevelés számára, mellyel csak igen kevés bentlakásos gyermekvédelmi intézmény dicsekedhet az országban. 12

14 Az Intézmény rendszeres kapcsolatai: Pécs Megye Jogú Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal Fenttartónkkal való napi együttműködés, adatszolgáltatás, egyeztetés, szociálpolitikai, tervezési, szakmai, engedélyeztetési és költségvetési területeken, írásban, telefonon, személyesen. Alapító okirat, működési feltételek, ellenőrzés ügyeinek egyeztetése, adatszolgáltatás. Rendszeresen különösen nevelőszülői hálózat, az utógondozói otthon működési engedélyeinek indításában, a nevelőszülők, utógondozói külső férőhelyek adataiban bekövetkezett változások esetén kérelemmel fordulunk az önkormányzathoz, hogy a Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala felé indítsa el az engedélyeztetési eljárást. Pécs Városi Gyámhivatal Gyermekotthon területén kapcsolattartási feladataink: Határozatok előkészítésében személyes egyeztetés, adatszolgáltatás. Gondozottak vagyonkezelési ügyintézése, előzetes egyeztetése. Kapcsolattartások módosításának kérelme szükség esetén írásban A gondozottak felülvizsgálatán való személyes részvétel. Otthonteremtési pályázatok ügyintézése, egyeztetése. A nevelőszülői hálózat a pécsi gyámhivatal területéről fogadja az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekeket. A gyermekek sorsrendezése mentén a felülvizsgálatok, tárgyalások, megbeszélések, írásbeli tájékoztatások, levelezések kapcsán a gyámhivatallal szoros munkakapcsolatban állunk. A személyes és rendszeres kapcsolatnak köszönhetően, a gyermekek érdekében hatékony és eredményes az együttműködésünk. Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Működési engedélyeztetési ügyek egyeztetései, jogszabályi tanács kérés, hatósági ellenőrzési feladatokhoz adatszolgáltatás, egyeztetés. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Gyermekotthon területén kapcsolattartási feladataink: Elhelyezési ügyek egyeztetése, szakértői vizsgálatok segítése. Férőhely gazdálkodás egyeztetése. Elhelyezési értekezleteken való részvétel Gondozási hely megváltozása esetén családgondozói vélemény írása a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Szakértői Bizottságának. Nyilvántartási ügyek egyeztetése. Továbbképzésekbe bekapcsolódás. A nevelőszülői hálózat az ellátásba kerülő kiskorúak ügyében az elhelyezési szolgálattal szorosan együttműködik, az elhelyezési tárgyalásokon részt vesz. A gyámi tanácsadói szolgálattal a nevelőszülő-gyámok támogatásában működik együtt.(gyámi feladatok ellátása, féléves-éves gyámi tájékoztatók, számadások) A módszertani nevelőszülői hálózat szakmai segítségadással segíti munkánkat. Azon gyermekek esetében, akiknek sorsrendezése örökbeadással zárul, szoros az együttműködés az örökbeadási tanácsadóval, melynek köszönhetően, alaposan elő tudjuk készíteni, a gyermek életében bekövetkező jelentős változást. Esztergál Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Gyermekotthoni családgondozás területén kapcsolattartási feladataink: Adatlapok megkérése írásban, ha nem működik a jogszabályban előirt továbbküldési rendszer. 13

15 Új gyermek átmeneti nevelésbe kerülése esetén a gyermekotthon családgondozója személyesen keresi fel a gyermeket, és családját gondozó családgondozót, információkat gyűjt a gyermek hátteréről, a bekerülés okairól, körülményeiről. A gondozás, nevelés folyamata során aktuálisan, az adott gyermekekkel kapcsolatos esetmegbeszélőre hívja meg a gyermekotthon a gyermek családjának családgondozóját (családgondozóit) Az esetmegbeszélő interprofessionális szakmai team keretében zajlik. Ez a team minden a gyermekkel foglalkozó szakembert magába foglal. A gyámot, gyámi tanácsadót, gyermekpszichiátert, a gyermek csoportjának vezetőjét és minden felnőtt tagját, nevelőit, az intézmény pszichológusát és családgondozóját, az egészségügyi munkatársat, a családsegítő, vagy Gyermekjóléti szolgálat családgondozóját. A gyermekkel, kamasszal kapcsolatos aktuális problémák (terhesség, kigondozás, gondozási hely megváltozás) kapcsán is esetmegbeszélőre kerül sor, ezen általában a gyermek, a gyermek csoportvezetője, a szülők rokonok, a gyám, az intézmény pszichológusa, családgondozója valamint a családsegítő szolgálat családgondozója vesz részt. Rendszeres telefonos kapcsolat. Nevelőszülői hálózatunk kapcsolattartásait a város gyermekjóléti központjának területi egységeiben (Belvárosi, Meszesi, Uránvárosi és Kertvárosi Egység), a kapcsolattartási helyiség biztosításával nagymértékben segítik. A kapcsolattartások megállapítása, illetve módosítása kapcsán rendszeresen konzultálunk a családgondozókkal és folyamatosan kicseréljük információinkat a gyermekekkel és vérszerinti családjaikkal kapcsolatban. Az elhelyezett gyermekek ügyeiben, a vér szerinti családkapcsolatok előmozdítása érdekében, az alapellátás családgondozóival állandó munkakapcsolatban állunk. A vér szerinti szülők esetében törekszünk az együttes családlátogatás megvalósítására. A nevelőszülőnél élő gyermekeinket a családgondozók is látogathatják gondozási helyükön. Az összes szakmai egységgel telefonos és személyes konzultáció a gondozott gyermekek és családjaik érdekében, esetmegbeszélő, esetkonferencia szervezése, lebonyolítása. Aktuális esetben telefonos információ csere. Területi Szociális Központ A térítési díj méltányossági kérelmek továbbítása III.számú Területi Szociális Központtal postai úton, levelezés útján. Tájékoztatás védelembe vételi ügyekben. Elszámolóház Az intézmény gazdálkodási, pénzügyi, munkaügyi, műszaki, karbantartási és belső ellenőrzési feladatait a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezettel (Elszámolóház) közösen, együttműködési megállapodás alapján végzi. Az Együttműködési megállapodás, és a hozzá kapcsolódó - Elszámolóház által meghatározott - pénzügyi és munkaügyi szabályzatok, ügyrendek szabályozzák az önállóan gazdálkodó és a részben önállóan gazdálkodó intézmény egymás közötti munkamegosztási és felelősségvállalási rendjét, és kapcsolattartási feladatait. Az Elszámolóház és az Intézményünk között a dokumentumok továbbítása napi szinten kézbesítő útján és elektonikus módon történik. Intézményünktől feladatai ellátásához rendszeresen adatszolgáltatásokat kér be, illetőleg adategyeztetést végez, melynek során az adatok ellenőrzésére kiemelt figyelmet fordít. Az Elszámolóház biztosítja az Intézményünk részére a folyamatos jogi és szakmai segítségnyújtást a munkaügyi, pénzügyi és műszaki feladatok terén. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani munkacsoportokban való részvétel. A nevelőszülői hálózat szakemberei az Intézet által szervezett továbbképzéseken részt vesznek. Továbbképzésekkel, dolgozók nyilvátartásával kapcsolatos ügyintézés. 14

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14.

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14. Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14. 1 Tartalom Tartalom... 2 Előzmények... 4 1. Általános információk:... 5 2. Alapelvek... 7 3. Lakásotthoni ellátásra vonatkozó

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ 18. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Gyermekek Átmeneti Otthona Szakmai program 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Tanácsa..sz.

Részletesebben

Általános bevezető. 2014. január 1-től az intézmény elnevezése: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Általános bevezető. 2014. január 1-től az intézmény elnevezése: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Általános bevezető Az 1993. évi III. tv. (Szociális törvény) és az 1997. évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény) a szociális biztonság megteremtése, megőrzése, valamint a gyermekek érdekeinek védelme érdekében,

Részletesebben

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA MÁRIAKÉMÉND SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA MÁRIAKÉMÉND SZAKMAI PROGRAM CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA MÁRIAKÉMÉND SZAKMAI PROGRAM Módosított, javított változat Készült: a 239/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet alapján Máriakéménd, 2009. szeptember 30. Bevezető A Máriakéméndi Gyertyaláng

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon. Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon. Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyömrő, Teleki kastély GYERMEKOTTHON LAKÁSOTTHONAINAK SZAKMAI PROGRAMJA (módosított) Készült: 2004. március 30. Módosítva: 2013. május 10. Hatályba lép: 2013. szeptember

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye:

Részletesebben

2. sz. Gyermekotthon Szakmai programja

2. sz. Gyermekotthon Szakmai programja 2013. 2. sz. Gyermekotthon Szakmai programja Rigó Alajos Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szentes 1. A szakmai program fogalma, célja, alkalmazott

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata Melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata 2 Tartalom Bevezetés.. 3 1. Magyarország gyermekvédelmi rendszere..

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. FEBRUÁR 19. TÁMOP

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

Gyermekek átmeneti otthona

Gyermekek átmeneti otthona 1/65 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekek átmeneti otthona Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajós Város Önkormányzata 2013. 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben