PÉCSI GYERMEKOTTHON SZAKMAI PROGRAMJA Hatályba lép: A szakmai programot jóváhagyta a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság január 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCSI GYERMEKOTTHON SZAKMAI PROGRAMJA 2014. Hatályba lép: A szakmai programot jóváhagyta a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. 2014. január 1."

Átírás

1 PÉCSI GYERMEKOTTHON SZAKMAI PROGRAMJA A szakmai programot jóváhagyta a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Hatályba lép: január 1. igazató 2014.

2 PÉCSI GYERMEKOTTHON SZAKMAI PROGRAMJA Pécs Megye Jogú Város által fenntartott Pécsi Gyermekotthon (7621. Pécs, Megye u. 24.) szakmai programja évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről előirásai alapján készült. A gyermekotthon nevelési alapdokumentuma a pedagógus munkakörben foglalkoztatott, továbbá a nevelő-gondozó munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű munkatársak (a továbbiakban együtt: nevelőtestület) által elfogadott, az intézményben folyó nevelés célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai program. Szakmai programunk egyrészt megfelel a szakmai jogszabályokban előírt követelményeknek, a korszerű gyermekvédelmi szemléletnek, továbbá az intézményünk sajátosságainak, kialakult gyakorlatának, haladó hagyományainak, a továbblépés lehetőségeinek. A gyakorlati munka mögött húzódó speciális elméleti hátteret is felvázolja a program a tudatosabb szakmai munkavégzés érdekében. A Szakmai programot az intézmény Nevelőtestülete elfogadta. A Szakmai programot Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, hatályos január 1- től. 1

3 TARTALOM 1 AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNY LEGFONTOSABB ADATAI AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KÖRNYEZETE, KAPCSOLATAI AZ INTÉZMÉNY BELSŐ KÖRNYEZETE, SZERVEZETI EGYSÉGEI, CSOPORTGAZDÁLKODÁS BELSŐÉPÍTÉSZETI ADOTTSÁGOK: SZERVEZETI FELÉPÍTÉS: CSOPORTGAZDÁLKODÁS AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ MUNKA CÉLJA, INTÉZMÉNYI SZINTŰ, KÖZÖS ALAPELVEI A GYERMEKOTTHONI NEVELÉS ALAPVETŐ CÉLJA ALAPVETŐ - A JOGSZABÁLY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT - NEVELÉSI-GONDOZÁSI FELADATOK KÖZÖS NEVELÉSI ALAPELVEK A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ALAPKÉRDÉSEI: REÁLIS ÖNÉRTÉKELÉS SEGÍTÉSE: ÉNÉRZETEK FEJLESZTÉSE: A KAMASZKORÚ NÖVENDÉKEK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSE: A SERDÜLŐ KRÍZISHELYZETÉNEK FELISMERÉSE, KEZELÉSE: A KRÍZISPROBLÉMAKÉNT FELMERÜLŐ ÖNGYILKOSSÁG MEGELŐZÉSE: GYÁSZFELDOLGOZÁS, A GYÁSZMUNKA ELŐSEGÍTÉSE: KONFLIKTUSKEZELÉS: ÖNISMERET FEJLESZTÉSE: JÖVŐKÉP KIALAKÍTÁSA: A TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉNEK ELTÉRŐ SAJÁTOSSÁGAI: EGYÉNI BESZÉLGETÉSEK MÓDSZERE: EGYÉNI SIKERHEZ JUTTATÁS: CSOPORTGYŰLÉSEK SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ MÓDSZEREI: A GONDOZOTTAK NEVELÉSÉNEK, GONDOZÁSÁNAK, SZEMÉLYISÉGKORREKCIÓJÁNAK, TANULÁSSEGÍTSÉGÉNEK MÓDSZEREI, CSALÁD ÉS SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ÁPOLÁSA, NAPI ÉLETGYAKORLAT LAKÓEGYSÉGENKÉNT GYERMEKOTTHONI LAKÓEGYSÉGEK gondozottak befogadása, integrálása az intézményben: Gondozás: Nevelés: Egyéni arculat, és az egyéniség építése: Napi életgyakorlat: Tanulássegítés: Együttműködési készségek és a közösség fejlesztése Család és személyes kapcsolatok ápolása Egyéni gondozási- nevelési tervek A gondozottak elbocsátása a gyermekotthonból

4 Napi feladatok szervezése a lakóegységben ÉV KÖZÖTTIEKET ELLÁTÓ KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON A 0-3 év Közöttieket ellátó különleges gyermekotthon minőségpolitikája év Közöttieket ellátó különleges gyermekotthon küldetése év Közöttieket ellátó különleges gyermekotthon célja év Közöttieket ellátó különleges gyermekotthon feladata év Közöttieket ellátó különleges gyermekotthon kapcsolata más intézményekkel Feladatellátás tartalma Az ellátás igénybevételének módja Szakembereink továbbképzése UTÓGONDOZÓI OTTHON Felkészítés az utógondozói otthonba való bekerülésre Támogatási lehetőségek Napi életgyakorlat A felnőtt személyiségfejlődés, az egyéniség építésének segítése Életúttervezés, a jövőkép kialakulásának segítése Segítségnyújtás az önálló élet kialakításában Bevezetés a munka világába Partnerkapcsolatok, családtervezés Család és személyes kapcsolatok ápolása Együttműködési készségek és a közösség fejlesztés Külső férőhely UTÓGONDOZÁS, ÉLETÚT NYOMON KÖVETÉS NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT A program jogi háttere A nevelőszülői hálózat ellátási területe, székhelye, az ellátottak köre A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészületek A nevelőszülői hálózat programjának bemutatása Személyi feltételek, feladatok, elvárások A nevelőszülők által biztosított ideiglenes férőhelyek száma A nevelőszülői hálózat fejlesztése, bővítése, szakmai célkitűzéseink ESETKEZELŐ SZOLGÁLTATÁSOK CSAVARGÁS KEZELÉSE, VISSZASZORÍTÁSA SZÖKÉS KEZELÉSE, VISSZASZORÍTÁSA ISKOLAKERÜLÉS KEZELÉSE, VISSZASZORÍTÁSA GYERMEKBÁNTALMAZÁS KEZELÉSE, ISMÉTLŐDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA ÚJ, VAGY KISZOLGÁLTATOTTABB GYERMEKEK ÉS FIATALOK KIHASZNÁLÁSÁNAK, MEGALÁZÁSÁNAK ELKERÜLÉSE, VISSZASZORÍTÁSA ÉRDEKÉBEN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK, EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS FELADATAI: EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS: LELKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A GONDOZOTTAK RÉSZÉRE A GYERMEKOTTHON PSZICHOLÓGUSÁNAK TEVÉKENYSÉGE: ALKALMAZOTT MÓDSZEREK: Viselkedés és kognitív terápia Az önismereti csoport: Témacentrikus csoportok:

5 9.2.4 Pszichodramatikus megjelenítések, Művészetterápia TANULÁS MÓDSZERTANI ÉS FEJLESZTŐPEDAGÓGIAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FEJLESZTŐPEDAGÓGIAI DIAGNOSZTIKAI ÉS TERÁPIÁS FELADATOK: TANULÁS SEGÍTÉSE, TANULÁSMÓDSZERTANI FEJLESZTÉS: MŰVÉSZETTERÁPIÁS TEVÉKENYSÉGEK, AZ OTTHON ÜNNEPI HAGYOMÁNYAI, ÉVKÖRÖS RÍTUSAI MŰVÉSZETTERÁPIÁS TEVÉKENYSÉGEK Képzőművészet-terápia Művészetterápiás műhelyünk szakmai tevékenysége: A TERMÉSZET VÁLTOZÁSRENDJÉRE ÉPÜLŐ ÉVKÖRÖS RÍTUSJÁTÉKOK, ÜNNEPEK, MINT A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ESZKÖZEI A NÉPSZOKÁSOKRA ÉPÜLŐ PEDAGÓGIAI MODELL Farsang Mohácsi Busójárás Kiszebábu-égetés Keresztútjárás Húsvét Zöldágjárás Pünkösdi királyválasztás, pünkösdölés Szent Iván éji tűzugrás Szüreti bál Halottak napja Katalin bál Láncos Miklós járás Luca napja Fényvarázsló regölés Betlehemezés Leány- és legényavatás KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS LEHETŐSÉGEK, PROGRAMOK, TÁBOROZÁSOK, NYARALTATÁSOK KULTURÁLIS PROGRAMOK Könyvtár: Színházi, zenei, kulturális programok: Közlekedésbiztonsági, drogprevenciós és bűnmegelőzési programok: KIRÁNDULÁSOK, TÁBOROZÁSOK SZABADIDŐS LEHETŐSÉGEK SPORT, TESTEDZÉS LEHETŐSÉGEI SZABAD VALLÁSGYAKOROLÁS, NEMZETI ÉS ETNIKAI NEVELÉS SZABAD VALLÁSGYAKOROLÁS NEMZETI NEVELÉS NEMZETISÉGI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI NEVELÉS JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS GYERMEKÖNKORMÁNYZAT, ÉRDEKKÉPVISELET GYERMEKÖNKORMÁNYZAT: ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM:

6 16 JUTALMAZÁS, BÜNTETÉS ELVEI JUTALMAZÁS ELVEI BÜNTETÉS ELVEI A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ELEMEI AZ INTÉZMÉNYBEN DOLGOZÓKTÓL ELVÁRHATÓ MAGATARTÁSFORMÁK ALAPÉRTÉKEI, ALAPVETŐ SZAKMAI KOMPETENCIÁK Elvárt magatartásformák alapértékei: Alapvető szakmai kompetenciák ÉRTEKEZLETEK, ESETMEGBESZÉLŐK RENDSZERE Nevelőtestületi értekezletek: Esetmegbeszélő csoport programja: Lakóegységi értekezletek Alkalmazotti értekezletet Otthonvezetőségi értekezlet: TOVÁBBKÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK Személyiségfejlődési ismeretek Családpszichológiai ismeretek, családkonzultáció Gyermekbántalmazás lélektani háttere, gyógyítása Addiktológiai és drogprevenciós ismeretek Bűnmegelőzési ismeretek Dolgozók szupervíziója Érzelmi intelligencia-fejlesztés Kapcsolatfejlesztés, csapatépítés Önismereti tréning Munkahelyi kiégés elleni tréning KIKERÜLT, VOLT GONDOZOTTAK TÁRSADALMI BEILLESZKEDÉSÉNEK, A BEILLESZKEDÉS HATÉKONYSÁGÁNAK MÉRÉSE A GONDOZOTTAK SZEMÉLYISÉGÁLLAPOTÁNAK, VISELKEDÉSÉNEK INTÉZMÉNY SZINTŰ FELMÉRÉSE, KÖZÖS KIÉRTÉKELÉSE A GONDOZOTTAK TANULMÁNYI ELŐMENETELÉNEK INTÉZMÉNY SZINTŰ FELMÉRÉSE, KÖZÖS KIÉRTÉKELÉSE A DOLGOZÓK KIÉGÉSÉNEK ÉS ÉRZELMI INTELLIGENCIA ÁLLAPOTÁNAK INTÉZMÉNY SZINTŰ FELMÉRÉSE, KÖZÖS KIÉRTÉKELÉSE FELHASZNÁLT IRODALOM MELÉKLETEK SZEMPONTSOR INTÉZMÉNYBŐL TÁVOZOTTAK NYOMONKÖVETÉSÉHEZ CSALÁDGONDOZÓ ADATLAP A PÉCSI GYERMEKOTTHON DROGSTRATÉGIÁJA SZAKMAI PROTOKOLL GYERMEKOTTHONBAN VAGY LAKÁSOTTHONBAN DOLGOZÓ PSZICHOLÓGUSOK SZÁMÁRA

7 1 AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 1.1 Az intézmény általános bemutatása Intézetünk 1961-ben alakult, jelenlegi formájában 1998 óta működik Pécs belvárosában. Nagy múlttal, haladó szellemű hagyományokkal rendelkezik. Gyermekotthonunk folyamatos munkarend szerint működő bentlakásos gyermekintézmény, mely teljes körű ellátás keretében a gondozott gyermekek számára gyermekvédelmi szakellátásként biztosít otthont nyújtó ellátást, az átmeneti és tartós nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek és utógondozói ellátott fiatalok részére. Nevelőszülői hálózatot működtet. Ellátandó célcsoportja: A bekerülő gyermekek és fiatalok a társadalom perifériájáról, szociális problémákkal küszködő családokból kerülnek ki. Már kicsi gyermekkorukban súlyos családi drámák, konfliktusok szenvedő részesei. Életük gyakori velejárója a hányattatottság, a szeretethiány az érzelmi sivárság, az alacsony kulturális szint, agresszív légkör. Minden napjuk velejárója a kudarcélmények sorozata, a kisebbrendűségi érzés. Az iskola verseny- és teljesítménycentrikus légkörében állandó tanulmányi nehézségekkel küszködnek, mivel a traumák okozta lelki terhek miatt kisebb a teljesítőképességük a normál családban élő kortársaikhoz képest. Intézményünk elsősorban a Pécs Megyei Jogú Város lakossága számára nyújt otthont nyújtó ellátást, azonban Baranya megye közigazgatási területén élők számára a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központtal kötött ellátási szerződés alapján (száma: 07-7/154-8/2012. jóváhagyta Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 86/2012.(03.22.) számú határozatával) azon Pécs város területén kívüli baranyai megyei lakhellyel rendelkező átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó ellátását és utógondozói ellátását is biztosítja, akikről a Megyei fenntartó valamilyen ok folytán nem tud gondoskodni. Ezek azok az egyedi eset jelentő élethelyzetek, amikor a gyermek, vagy fiatal felnőtt sajátos ellátási igényei ezt megkívánják. Ilyen sajátos élethelyzet lehet, amikor a gyermek bekerülésekor a gyámhatósági határozat szerint még pécsi lakhelyű, azonban időközben a vérszerinti szülők elköltözése folytán, az új gyámhatósági határozat Pécs város területén kívüli baranyai megyei lakhelyet határoz meg. E miatt nem lenne célszerű személyiségfejlődési okokból a gondozottat megszokott környezetéből kiemelni, emiatt egy másik megyei gondozási helyre áthelyezni. Az ellátandó terület jellemzői: Pécs a Dél-Dunántúli Régió legnagyobb városa, egyik társadalmi-gazdasági kulturális központja, lakossága ezer fő között ingadozik. 25 évvel ezelőtt Pécs fejlett bányászattal, gépgyártással, könnyűiparral, élelmiszeriparral rendelkező nagyváros volt, amely azonban a rendszerváltásból nem tudott kellően profitálni. Hatalmas tőkekivonás történt, ami óriási munkanélküliséghez vezetett, a munkás-bányász lakótelepek elgettósodásához, sokszor többgenerációs tradicionális bányászcsaládok elszegényedéséhez, széteséséhez járult hozzá. Pécs teljes ellátási területére jellemző, és az elmúlt évekhez képest egyre erőteljesebben érzékelhető, hogy a hátrányos helyzetű családok súlyos megélhetési gondokkal küzdenek, életminőségük, életkörülményeik folyamatosan és erőteljesen romlanak. Nagyon széles réteget veszélyeztet az elnincstelenedés és a hajléktalanság. Városrészenként ez az alábbiak szerint alakul: 6

8 Kertváros lakótelepeire jellemzően a magas közüzemi számlák kifizetése okoz problémát, különösen a távfűtéses lakásoknál érzékelhető tartozások halmozódása. A területen sok az önkormányzati tulajdonú bérlakás és az albérletben élő család. Az aktív keresők többsége minimálbért keres, emiatt a gondozott családok jelentős része a létminimum közelében, vagy alatta él. Meszes. Pécs városában a meszesi területen a legmagasabb a komfort nélküli lakások száma. A területen körülbelül 1100 önkormányzati bérlakás található, melyben nagyon magas az önkényes lakásfoglalók aránya. A meszesi területen számos szegregált (György-telep, Rücker akna, István akna, stb.) terület található. Sok a nehezen megközelíthető terület, ahova nagyon ritkán járnak a buszok. A szegregátumokban a szolgáltatások (orvosi rendelő, élelmiszerbolt, iskola) nincsenek jelen, vagy csak hiányosan. Pécs belvárosában egy összefüggő slum található: a Pipacs-Gyöngy-Fűzfa utcák által határolt terület. A lakások itt alacsonyabb komfortfokozatúak és kis alapterületűek. Az ellátási területre a sokgyermekes, mélyszegénységben, rossz lakáskörülmények között élő családok magas száma a jellemző. A gondozott családok jövedelmi viszonyaira jellemző, hogy nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel, munkahellyel. Bevételüket jórészt a gyermekek után járó juttatások képezik. Uránváros, a területen található panellakásos, téglaépítésű társasházas, és családi házas övezet is. A területen igen jellemző az idős lakosság magas aránya. A város határának kiskertekkel, szőlőkkel felosztott területén egyre többen laknak életvitelszerűen. Az infrastruktúrában a peremterületeken hiányosságok vannak. Ezen külső területek megközelítése nehézkes, számos hely csak hosszas gyaloglás után érhető el. Baranya megye 14 városi gyámhivatalához tartozó 301 településére terjed ki, lakossága Péccsel együtt 388 ezer fő. A megye aprófalvas településein magas a nemzetiségek aránya, ezen belül is meghatározott a roma lakosság jelenléte. Megyénk gazdasági nehézségeinkre utal, hogy az országos átlag fölötti a munkanélküliek aránya. Bár az elmúlt években történt közútfejlesztések javították a térség külső megközelíthetőségének feltételeit, a rossz belső megközelíthetőség továbbra is hátrányosan érinti a megye gazdasági környezetét. Az aprófalvas településszerkezet miatt a gazdasági feltételek kedvezőtlenek más megyékhez képest, mindez, pedig visszahat a belső megközelíthetőség problémájára (munkaerő mobilitása települések között, optimális közlekedésszervezés). Súlyosbítja a helyzetet, hogy a kisvárosok (amelyek mikro-, vagy kistérségi centrumszereppel bírnak) gazdasági funkciója erőtlen, a helyben elérhető szolgáltatások-intézmények száma alacsony. Ezzel parallel tényező, hogy a megye lakosságának több, mint fele az érdemi funkcionális szerepkörrel nem bíró községekben/kisközségegekben él ez pedig a fent jelzett okok miatt nehezíti a munkához/szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket. Az országos átlagot jelentősen, meghaladja a munkanélküliség. A népesség korösszetétele igen kedvezőtlen. Az élveszületések száma egyre jobban csökken, ugyanakkor nagyon erősen öregszik el a megye lakossága. A szociális szak- és alapellátásokra vonatkozó alapvető megyei jellemző, hogy az aprófalvas településszerkezet miatt a községekben nehezebb a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés; e problémát súlyosbítja, hogy Baranya megyében rendkívül magas a zsáktelepülések aránya (30%), mindez, pedig a települési közösség elzártságát konzerválja. Magas a külterületen élők száma is ők csak nehezen férnek hozzá az oktatási, szociális, kereskedelmi, egészségügyi szolgáltatásokhoz. A térségi szociális szolgáltatásszervezést is nehezítő tényező, hogy egyre csökken a kistelepülések népességmegtartó ereje. Ennek oka, hogy főleg a fiatalabb korosztály tagjai a városias területekre, fejlettebb országrészekbe költöznek a jobb megélhetés reményében, míg helyüket a szegényebb, idősebb, kiszolgáltatottabb társadalmi csoportok veszik át. Ez a belső mobilizálódás ugyanakkor egyre nehezebb kihívások elé állítja a szociális, gyermekvédelmi 7

9 ellátórendszert, hiszen a településeken az egyébként is nehezen hozzáférhető szolgáltatásokra egyre több rászoruló jut. Jelentős társadalmi (és gazdaságszerkezeti) kihívást indukál a megye tartósan kedvezőtlen foglalkoztatottsági helyzete, nagy az álláskeresők (gazdaságilag aktív népességhez viszonyított) aránya (16%) Tevékenységei: Intézményünkben felkészítjük a gyerekeket a családi életre, és önálló életvezetésre. Támogatjuk őket, hogy tanulmányaikat sikeresen fejezzék be, szerezzenek szakmát. Segítjük a kulturális és tanulmányi elmaradással küszködő gyermekek felzárkóztatását. Antiszociális viselkedési mintákat elsajátított gyermekek számára segítjük a társadalmi beilleszkedést, elfogadható normák és értékek kialakítását. Biztosítjuk a lelki, mentális gondozásukat, elszenvedett traumáik feldolgozását. Antiszociális viselkedés mintákat elsajátított gyermekek számára korrigáló személyiségfejlesztést és pozitív emberi életmintákat nyújtunk, szeretetteljes gondoskodást biztosítunk. Igyekszünk, hogy a magasabb szintű emberi, szellemi, erkölcsi értékek a gyermekekben felnőve belsővé váljanak, igényesség alakuljon ki bennük a magasabb életminőségek elérésére, kialakítására, későbbi felnőtt életük során. Rengeteg kulturális és sport tevékenységet biztosítunk számukra: működik intézményünkben rajz szakkör, könyvtár, fazekas műhely, hittan, színjátszás, testépítés, úszni, fallabdázni járnak. Évkörös népi rítusjátékokhoz kapcsolódó ünnepeket, bálokat tartunk. Gyermekotthonunkban három kiskorúakat nevelő és gondozó lakóegység működik önálló gazdasági és szakmai egységként. Ide a gondozottak gyámhatósági határozattal kerülnek be, mivel a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti, vagy megfelelő gondozása családján belül nem biztosítható. A szülök felügyeleti joga ekkor szünetel, vagy megszűnt, illetve nincs felügyeletet gyakorló szülője. A gyermekotthoni részlegen belül a növendékek olyan kisközösségekben élnek, amelyek igyekeznek olyan feltételeket biztosítani, amik leginkább megközelítik a valódi családi élethelyzetet. A lakóegységekben önálló csoportgazdálkodás folyik, melynek keretein belül a főzés, étkezés, bevásárlás csoporton belül történik a gyerekek bevonásával. Az életvezetés egyik legfontosabb problémája az anyagi bevételek célszerű, hónapon át tartó beosztása. Ebben a gazdálkodási formában a gyerekek testközeli kapcsolatba kerülnek a pénzzel, annak értékével, reális tudást szerezhetnek a mindennapok áráról. Ez önálló életvezetésük számára fontos tapasztalat lehet. A főzést, takarítást és egyéb háztartási munkákat a gondozók a gyerekek bevonásával végzik, az ő életkoruknak és képességeiknek figyelembe vételével. A gyerekek ruházatát is a gyerekkel közösen vásárolják meg. Lehetőséget adunk a gyermekek számára, hogy maguk válasszák ki a ruhadarabjaikat figyelembe véve igényeiket és a rendelkezésükre álló összeget. Ezáltal a gyermekek tanulják a takarékoskodás fortélyait. Az utógondozói ellátás keretében intézményünkben nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára szükségleteikhez és helyzetükhöz igazodó ellátást nyújtunk. Az utógondozói otthonban élőknek segítséget adunk azon feltételek megteremtéséhez, amelynek az ellátásból kikerülő fiatal felnőtt önálló életének megkezdéséhez, megélhetéséhez szükségesek, segítséget nyújtunk iskoláik befejezéséhez, munkahely megszerzéséhez. Ezt a segítséget 24 éves korukig vehetik igénybe. Természetesen igyekszünk segíteni a fiatal felnőttet, hogy ne kelljen 24 éves kort megvárnia az önálló életkezdéshez, hanem mihamarabb saját lábra tudjanak állni. Ebben a lakóegységben már sokkal önállóbban élnek a gondozottak, mint a többiben. 8

10 A fentiekben vázolt szolgáltatások mellett, nevelőszülői hálózatunk működik önálló szakmai egységként. Így a pécsi gyerekek városukban maradhatnak, nem kerülnek el távolabbi településekre, vérszerinti kapcsolattartásuk is biztosítottabb, sokkal jobban megmaradhat. Intézményünk szakmai tapasztalatait, erőforrásait is tudjuk kamatoztatni a nevelőszülői hálózat működtetése során, így talán jobban elkerülhető, hogy a gyerekeket ne adja vissza a nevelőszülő. Munkánkat nagymértékben segítik a Gyermekjóléti Szolgálatok. Rendszeres esetmegbeszélőket tartunk pszichológiai tanácsadó vezetésével, ahová a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársait is meghívjuk. 9

11 1.2 Az intézmény legfontosabb adatai 1) Az intézmény neve és székhelye: Neve: Pécsi Gyermekotthon Rövidített neve: PGYO Székhelye: Pécs, Megye u. 24. Telephelyei: 7626 Pécs, Lánc u. 4/B. III. emelet lakásotthon 7626 Pécs, Lánc u. 8/D. III. emelet lakásotthon 7742 Bogád, Rákóczi u. 25. lakásotthon 7634 Pécs, Ércbányász u. 32. utógondozói lakás 7629 Pécs, Pákolicz I. u. 14. utógondozói lakás 7633 Pécs, Gosztonyi u. 1. különleges gyermekotthon 7626 Pécs, Lánc u. 6. III. emelet nevelőszülői hálózat Törzsszáma: ) A költségvetési szerv irányítása: 2.1. Alapító és irányító szerv neve és székhelye: Emberi Erőforrások Minisztériuma 1054 Budapest, Akadémia u Középirányító szerv neve és székhelye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u Fenntartó szerv neve és székhelye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Intézményfenntartói feladat- és hatásköreit a Korm. rendelet aiban foglaltak szerint gyakorolja. 3) Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv A költségvetési szerv gazdálkodási tevékenysége: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a középirányító szerv látja el. 4) Az intézmény ellátási területe: Baranya megye közigazgatási területe 10

12 5) Az intézmény alaptevékenysége, szakfeladatai: A költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján gyerekvédelmi szakellátás biztosítása. A költségvetési szerv tevékenysége: Alaptevékenysége: Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása otthont nyújtó ellátás és utógondozói ellátás biztosításával, nevelőszülői hálózat működtetésével. Államháztartási szakágazat szerinti besorolása: Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása Alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása: Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 6) Szakágazat száma: ) Ágazati azonosító szám: S ) A feladat ellátását szolgáló vagyon: A helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan, Pécs Megye u. 24., valamint az intézmény leltára szerint nyilvántartott ingó vagyona. 9) Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény mindenkori vezetője, illetve akadályoztatása esetén az általa megbízott személy. 10) Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Közalkalmazotti jogviszony 11) Az intézmény alapításának éve: ) Az intézmény honlapja: 11

13 2 AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KÖRNYEZETE, KAPCSOLATAI A gyermekotthonunk telepítése, lakókörnyezete kulcsfontosságú kérdés, hiszen lehetőségeit, sajátos arculatát döntően befolyásolja. Intézményünk 1961-óta Pécs történelmi belvárosában a város központoni főteréhez a Széchenyi téri közvetlen közelében egy középkori kis utcában található. Az intézmény közvetlen környezetében az utcai fronton városi börtön, konzulátus, önkormányzati általános iskola, alapítványi iskola, katolikus egyházi iskola, hittudományi főiskola, környezetvédelmi és erdészeti hivatalok, múzeumi igazgatóság található. Kapcsolatunk ezen intézményekkel esetleges, alkalmi jellegű. Szinte egy épületben, mellettünk működik a Belvárosi Gyermekjóléti Szolgálat, mely igen kedvező számunkra, napi munka kapcsolatban állunk velük, sok segítséget kapunk tőlük. Az udvari fronton magánházak, magánkertek és egy szabadtéri színház található. Ezekkel a szomszédainkkal a kapcsolat igen kényes, mivel nehezen tolerálják jelenlétünket, hiszen építészetileg nagyon közel vagyunk egymáshoz. Ezt magas átláthatatlan kerítés emelésével és állandó udvari ügyelet megszervezésével igyekeztük kivédeni. Panaszaikat időről időre megértően meghallgatjuk, igyekezzük orvosolni, amit jó néven vesznek. Zavarja őket gyermekeink időnkénti hangoskodása, főképp szabadtéri színházi előadások idején, illetve az átrepülő labdák. Ugyanakkor a helyzetnek pozitív pedagógiai oldala is van, mivel életszerű helyzetet kínál a szomszédokkal való kulturált együttélés módjára történő nevelés számmára. Tágabb környezetünk, mely maximum negyed órás gyalogszerrel elérhető körzetben található, igen kedvező adottságokat nyújt. Ebben a környezetben található a legtöbb városi hivatal, Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Gyámhivatal, így a helyzet az ügyintézés szempontjából kedvező, gyorsan elérhetők ezen hivatalok. Szintén ezen körzeten belül találhatók meg a legtöbb a város által biztosított kulturális intézmények. Színházak, mozi, művelődési intézmények, múzeumok, stb. A Széchenyi téren és a Séta téren rendszeresek az utcai fesztiválok, kulturális programok. Ezek a nagyszerű lehetőségek nyújtanak a gondozottak számára kulturális, szabadidős tevékenységi kört. A lehetőségeket igyekszünk is kihasználni, a növendékek nevelése során. A belváros központi fekvése, jó közlekedési feltételeket nyújt a város külső területeinek megközelítése céljából. Sok gondozottunk jár a város különböző pontján elszórt iskolába. A szülők, hozzátartozók számára is jól megközelíthetők intézményünk. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy Gyermekotthonunk telepítése a város központjában, különösen jó lehetőségeket nyújt a az általános szükségletet igénylő gondozottak számára gondozás-nevelés számára, mellyel csak igen kevés bentlakásos gyermekvédelmi intézmény dicsekedhet az országban. 12

14 Az Intézmény rendszeres kapcsolatai: Pécs Megye Jogú Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal Fenttartónkkal való napi együttműködés, adatszolgáltatás, egyeztetés, szociálpolitikai, tervezési, szakmai, engedélyeztetési és költségvetési területeken, írásban, telefonon, személyesen. Alapító okirat, működési feltételek, ellenőrzés ügyeinek egyeztetése, adatszolgáltatás. Rendszeresen különösen nevelőszülői hálózat, az utógondozói otthon működési engedélyeinek indításában, a nevelőszülők, utógondozói külső férőhelyek adataiban bekövetkezett változások esetén kérelemmel fordulunk az önkormányzathoz, hogy a Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala felé indítsa el az engedélyeztetési eljárást. Pécs Városi Gyámhivatal Gyermekotthon területén kapcsolattartási feladataink: Határozatok előkészítésében személyes egyeztetés, adatszolgáltatás. Gondozottak vagyonkezelési ügyintézése, előzetes egyeztetése. Kapcsolattartások módosításának kérelme szükség esetén írásban A gondozottak felülvizsgálatán való személyes részvétel. Otthonteremtési pályázatok ügyintézése, egyeztetése. A nevelőszülői hálózat a pécsi gyámhivatal területéről fogadja az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekeket. A gyermekek sorsrendezése mentén a felülvizsgálatok, tárgyalások, megbeszélések, írásbeli tájékoztatások, levelezések kapcsán a gyámhivatallal szoros munkakapcsolatban állunk. A személyes és rendszeres kapcsolatnak köszönhetően, a gyermekek érdekében hatékony és eredményes az együttműködésünk. Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Működési engedélyeztetési ügyek egyeztetései, jogszabályi tanács kérés, hatósági ellenőrzési feladatokhoz adatszolgáltatás, egyeztetés. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Gyermekotthon területén kapcsolattartási feladataink: Elhelyezési ügyek egyeztetése, szakértői vizsgálatok segítése. Férőhely gazdálkodás egyeztetése. Elhelyezési értekezleteken való részvétel Gondozási hely megváltozása esetén családgondozói vélemény írása a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Szakértői Bizottságának. Nyilvántartási ügyek egyeztetése. Továbbképzésekbe bekapcsolódás. A nevelőszülői hálózat az ellátásba kerülő kiskorúak ügyében az elhelyezési szolgálattal szorosan együttműködik, az elhelyezési tárgyalásokon részt vesz. A gyámi tanácsadói szolgálattal a nevelőszülő-gyámok támogatásában működik együtt.(gyámi feladatok ellátása, féléves-éves gyámi tájékoztatók, számadások) A módszertani nevelőszülői hálózat szakmai segítségadással segíti munkánkat. Azon gyermekek esetében, akiknek sorsrendezése örökbeadással zárul, szoros az együttműködés az örökbeadási tanácsadóval, melynek köszönhetően, alaposan elő tudjuk készíteni, a gyermek életében bekövetkező jelentős változást. Esztergál Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Gyermekotthoni családgondozás területén kapcsolattartási feladataink: Adatlapok megkérése írásban, ha nem működik a jogszabályban előirt továbbküldési rendszer. 13

15 Új gyermek átmeneti nevelésbe kerülése esetén a gyermekotthon családgondozója személyesen keresi fel a gyermeket, és családját gondozó családgondozót, információkat gyűjt a gyermek hátteréről, a bekerülés okairól, körülményeiről. A gondozás, nevelés folyamata során aktuálisan, az adott gyermekekkel kapcsolatos esetmegbeszélőre hívja meg a gyermekotthon a gyermek családjának családgondozóját (családgondozóit) Az esetmegbeszélő interprofessionális szakmai team keretében zajlik. Ez a team minden a gyermekkel foglalkozó szakembert magába foglal. A gyámot, gyámi tanácsadót, gyermekpszichiátert, a gyermek csoportjának vezetőjét és minden felnőtt tagját, nevelőit, az intézmény pszichológusát és családgondozóját, az egészségügyi munkatársat, a családsegítő, vagy Gyermekjóléti szolgálat családgondozóját. A gyermekkel, kamasszal kapcsolatos aktuális problémák (terhesség, kigondozás, gondozási hely megváltozás) kapcsán is esetmegbeszélőre kerül sor, ezen általában a gyermek, a gyermek csoportvezetője, a szülők rokonok, a gyám, az intézmény pszichológusa, családgondozója valamint a családsegítő szolgálat családgondozója vesz részt. Rendszeres telefonos kapcsolat. Nevelőszülői hálózatunk kapcsolattartásait a város gyermekjóléti központjának területi egységeiben (Belvárosi, Meszesi, Uránvárosi és Kertvárosi Egység), a kapcsolattartási helyiség biztosításával nagymértékben segítik. A kapcsolattartások megállapítása, illetve módosítása kapcsán rendszeresen konzultálunk a családgondozókkal és folyamatosan kicseréljük információinkat a gyermekekkel és vérszerinti családjaikkal kapcsolatban. Az elhelyezett gyermekek ügyeiben, a vér szerinti családkapcsolatok előmozdítása érdekében, az alapellátás családgondozóival állandó munkakapcsolatban állunk. A vér szerinti szülők esetében törekszünk az együttes családlátogatás megvalósítására. A nevelőszülőnél élő gyermekeinket a családgondozók is látogathatják gondozási helyükön. Az összes szakmai egységgel telefonos és személyes konzultáció a gondozott gyermekek és családjaik érdekében, esetmegbeszélő, esetkonferencia szervezése, lebonyolítása. Aktuális esetben telefonos információ csere. Területi Szociális Központ A térítési díj méltányossági kérelmek továbbítása III.számú Területi Szociális Központtal postai úton, levelezés útján. Tájékoztatás védelembe vételi ügyekben. Elszámolóház Az intézmény gazdálkodási, pénzügyi, munkaügyi, műszaki, karbantartási és belső ellenőrzési feladatait a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezettel (Elszámolóház) közösen, együttműködési megállapodás alapján végzi. Az Együttműködési megállapodás, és a hozzá kapcsolódó - Elszámolóház által meghatározott - pénzügyi és munkaügyi szabályzatok, ügyrendek szabályozzák az önállóan gazdálkodó és a részben önállóan gazdálkodó intézmény egymás közötti munkamegosztási és felelősségvállalási rendjét, és kapcsolattartási feladatait. Az Elszámolóház és az Intézményünk között a dokumentumok továbbítása napi szinten kézbesítő útján és elektonikus módon történik. Intézményünktől feladatai ellátásához rendszeresen adatszolgáltatásokat kér be, illetőleg adategyeztetést végez, melynek során az adatok ellenőrzésére kiemelt figyelmet fordít. Az Elszámolóház biztosítja az Intézményünk részére a folyamatos jogi és szakmai segítségnyújtást a munkaügyi, pénzügyi és műszaki feladatok terén. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani munkacsoportokban való részvétel. A nevelőszülői hálózat szakemberei az Intézet által szervezett továbbképzéseken részt vesznek. Továbbképzésekkel, dolgozók nyilvátartásával kapcsolatos ügyintézés. 14

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015.

Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015. Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015. A Szakmai Program 5. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Utógondozói elhelyezés Személyi hatálya Kiterjed az utógondozói elhelyezésben részesülő fiatalkorúakra

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. Gyermekvédelmi alap és szakellátások biztosításához szükséges további döntésekről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. Gyermekvédelmi alap és szakellátások biztosításához szükséges további döntésekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2013. (09.19.) számú határozata Gyermekvédelmi alap és szakellátások biztosításához szükséges további döntésekről 1.) A Közgyűlés a Pécs és Környéke

Részletesebben

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA A../2008. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23. A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében 2014. szeptember 23. Szempontsor Eddigi tapasztalatok: Teljes körű adatszolgáltatás a gyámhivatalok felé Egyre jobb minőségű,

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE

SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE 1 Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE Törvényi szabályozás alapjai 2007 A Külső férőhelyes

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK Kedves Leendő Nevelőszülők! A nevelőszülői hivatásról számos hiedelem, kedvező, vagy éppen kimondottan negatív vélemény hallható, olvasható. A közvélemény gyakran fogalmaz

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM Családok Átmeneti Otthona Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az alapítás időpontja: 2002 április 18. Az intézmény címe: Dunaújváros, Frangepán út 54. Az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben