HATÁRTALANUL! nemzeti összetartozás az oktatásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁRTALANUL! nemzeti összetartozás az oktatásban"

Átírás

1

2 2

3 1 HATÁRTALANUL! nemzeti összetartozás az oktatásban

4 2

5 3 HATÁRTALANUL! nemzeti összetartozás az oktatásban szerkesztette: Csete Örs Budapest, 2011.

6 4 Tanulmánykötet Csete Örs, Lettner Balázs, Petres Andrea, 2011.

7 5 TARTALOM Előszó 7 Nemzeti összetartozás az oktatásban 11 Magyar-magyar diákmobilitás a közoktatásban 41 A külhoni kirándulás tervezése 65 A külhoni kirándulás megvalósítása közoktatási intézmény a nemzeti összetartozásról 103 Az Apáczai Közalapítvány 12 éve 129

8 6 Haza sok lehet, magyarság csak egy van.* *ismeretlen hozzászóló a komment.hu-n olvasható Erdélyi sokkterápia című íráshoz

9 7 ELŐSZÓ Határtalanul!-nak neveztük el azt a nemzet- és oktatáspolitika metszéspontján elhelyezkedő projektünket, amely magyarországi iskolások külhoni magyarlakta területekre irányuló iskolai kirándultatására irányul. A pilot-projektet 2009-ben kezdtük tervezni, a hatezer-hatszáz résztvevőt érintő utazásra egy évvel később került sor őszén egy országgyűlési határozat is megerősítette célkitűzésünket, nevezetesen hogy tanulmányai alatt minden iskolás legalább egyszer eljuthasson az állam hozzájárulásával a szomszédos országokban élő magyarsághoz. A 2011-es költségvetésben önálló sort kapott a Határtalanul! program, így törekvésünket siker koronázta. Jókor jelentkeztünk egy jó projekttel ami részben talán igaz. Emellett szükség volt arra is, hogy olyan törvények szülessenek elég csak a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló évi XLV. törvényre, valamint a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény módosításáról szóló évi XLIV. törvényre utalni, amelyek kifejezik a magyar nemzetpolitikai gondolkodásban bekövetkezett változást és a nemzet újraegyesítését célozzák. Kötetünkben öt tanulmányt adok közre. Az első közvetlenül, a többi áttételesebben, de mindegyik azt vizsgálja, hogyan lehetséges a nemzeti összetartozás elvont gondolatát az oktatásban megragadhatóvá tenni, programmá, projektté szervezni? A nyitótanulmány egy, a nemzeti összetartozás eszméjét a gyakorlatba átültető oktatási program, amely az Országgyűlés október 21-i 101/2010. sz. határozatához 1 kapcsolódik. Ez a parlamenti 1 A Magyarországon és a határon túl élő magyarság kapcsolatainak erősítése, egymás jobb megismerése érdekében az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a) készítse elő iskolai emléknap bevezetését a 2010/2011-es tanévtől a Nemzeti Összetartozás Napján, amely emléknap

10 8 döntés a külhoni iskolai kirándulásról, a nemzeti összetartozás napja iskolai bevezetéséről, valamint a külhoni magyarságot megismertető Magyarság Házáról szól. Az elsőként olvasható tanulmány nem megvalósítási terv, inkább a parlamenti határozat kibontása, egyfajta kiindulási pont, koncepcióterv, amely tartalmat, jelleget és irányt javasol. A június 4-én évente visszatérő iskolai cselekvésekkel, a trendi külhoni kirándulás és az ebből fakadó emberi kapcsolatok kialakulásával, valamint a Magyarság Háza XXI. századi tudásközpontja felkeresésével a magyarság összetartozásának nehezen megragadható eszméje személyes és átélhető tapasztalattá fog változni minden fiatal számára. Mivel a nemzeti összetartozás megvalósítását egy tágabb, az oktatás mellett más ágazatokat is integráló viszonyrendszerbe célszerű belefoglalni, a tanulmány írása közben így született meg a Nemzeti Összetartozás Operatív Programjára (NÖOP) vonatkozó elképzelés. A NÖOP a nemzetegyesítés zászlóshajója, átfogva mindazon ágazati projekteket az önkormányzati területtől a turisztikáig, a munkaerőpiactól az oktatásig, amelyek kifejezetten a nemzet összetartozását erősíthetik. A NÖOP gondolatából jogszabályalkotás, a koncepciótervből a megvalósítási terv elkészítése következik. Négy további elemzést is közreadok, ezek a magyar-magyar diákmobilitást, a külhoni kirándulás tervezését, az ezt követő projektmegvalósítást, valamint másfél ezer iskolának a parlamenti határozat elemeihez kapcsolódó véleményét tekintik át. Mi módon lehetne június 4-éről az iskolákban megemlékezni? Kötelező legyen-e minden diáknak a határon túlra kirándulni? Hol épüljön fel a Magyarság Háza? Mit gondol a nemzeti összetartozásról 1431 közoktatási intézmény vezetője? Bár a legtöbb kérdésre nincs egyetlen válasz, de egyféle választ talál a könyvben az olvasó. a trianoni döntésről szóló iskolai megemlékezések mellett a Kárpát-medencei magyar testvériskolai és diákközösségi kapcsolatok elmélyítését segíti elő; b) tekintse át a szomszédos országokba irányuló iskolai tanulmányi kirándulások, a Kárpát-medencei magyar testvériskolák együttműködésének, különösen a cseretáborozásoknak a tapasztalatait, és ezek alapján készítsen országos programot abból a célból, hogy valamennyi közoktatásban tanuló magyar fiatal legalább egyszer a magyar állam támogatásával eljusson a szomszédos országok magyarlakta területeire, és cserekapcsolatok keretében minél több külhoni magyar diák juthasson el Magyarországra, továbbá tegyen javaslatot a program 2013-ig pályázati úton, azt követően normatív módon történő finanszírozására; c) vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium bevonásával december 31-ig létrejöjjön a Magyarság Háza, amely a Magyarország határain kívül élő magyar közösségeket, a nemzeti teljesítmény legfontosabb példáit bemutató anyanyelvi, oktatási és közművelődési intézmény, a Nemzeti Összetartozás Napja iskolai megemlékezéseit és a tanulmányi kirándulásokat támogató módszertani központ.

11 A kötet címeként miként az oktatási program nevéül is a külhoni iskolai kirándulások lényegét megragadó határtalanul kifejezést választottam. A külhoni magyar oktatás fejlesztésével foglalkozó szakértőként évek óta magam is sürgetem a határtalanítást: a magyarlakta területek iskolai kirándulásokkal történő felfedezését és a külhoniakat Budapesten bemutató Magyarság Háza megalapítását. Örömmel tölt el, hogy mindez most megvalósulni látszik. Kiadványunk javaslat, számvetés, egyszersmind búcsú is: a kormány által 1999-ben alapított és 2011-ben megszüntetésre kijelölt Apáczai Közalapítvány keretei között végzett munka lezárása. Az utolsó oldalakon ezért annak a 674 szervezetnek és intézménynek a neve olvasható, amelyek nemzetépítő munkájához 5,8 milliárd forinttal működésünk 12 esztendeje alatt mi is hozzájárultunk. Határtalanul, természetesen. 9 Csete Örs a tanulmánykötet szerkesztője az Apáczai Közalapítvány igazgatója Budapest, április

12 10 A cél olyan közhangulat kialakítása a fiatalok között, amely a külhoni kirándulást trendi cselekvésként, a nemzeti összetartozás iskolai alkalmát fiatalos közösségi eseményként, a Magyarság Házát klassz, élvonalbeli helyként tartja számon.

13 11 NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS AZ OKTATÁSBAN Csete Örs Magyarország XXI. századi állapotát számos mérőszámmal 1 írják le, határozzák meg. E mutatók alapvonása, hogy mérhető értékek alapján hasonlítanak össze országokat, ezzel együtt rangsorba is illesztenek. Általában az országra, illetve az ország területén élő népességre vonatkoznak és nemigen akad közöttük olyan, amely nem az ország, hanem a nemzet egészének aktuális helyzetét próbálná meghatározni. Mit tudunk a nemzet állapotáról? A határokon túl élő, heterogén, egységes szempontokkal nehezen körülhatárolható külhoni és az anyaországi magyarság vonatkozásában nehéz közös és objektív mércéket felállítani. Ellenben érdemes kiemelni három, minden magyart érintő folyamatot, nem a mértékekre fókuszálva. Tényadottság, hogy a magyar nemzetet térbeli széttagoltság jellemzi, ami elsősorban XX. századi történelmünk sajnálatos öröksége. Vagyis minden negyedik magyar nem Magyarországon születik és éli le az életét. Másrészt talán a teljes magyarságot érintő legalapvetőbb folyamat a demográfiai fogyás. Ebben a vonatkozásban régóta lejtőn vagyunk, ismertek a lassítás nehézségei. Végezetül bárhol is élünk a nagyvilágban, nemzeti önképünk alapja a függés Magyarországtól. Ha Magyarországnak jól megy, nekünk is jobban megy halljuk sokszor határon túli 2 magyar barátainktól. 1 Pl a termékenység, élettartam, eltartottság stb. témakörében (http://www.ecostat.hu/kiadvanyok/bovulo_europa/ BE sajto.pdf ). 2 Többen vannak, akik az általánosan elterjedt határon túli magyar kifejezést sérelmesnek érzik, talán azért, mert a kifejezés egy akaratlan pozíciót jelöl és a Közép-Európában enyhén negatív jelentéstartalmú határ szóhoz kapcsolódik. Magam is árnyaltabbnak érezném helyette a külhoni magyar meggyökerezését a politikai és közbeszédben, különösen, ha minduntalan a határok lebontásáról és átjárhatóságáról beszélünk.

14 12 Egyre több az olyan nagyobb létszámú, egységesebb, potensebb nemzet, akikhez kötődni előnyösnek tűnik. Velük ellentétben egy lemaradó anyaországú, széttagolt és fogyatkozó nemzethez, egyszóval egy veszteshez tartozni 3 értelemszerűen nem vonzó opció. Következőleg bármiféle felelős cselekvésnek nem csupán az ország, hanem a nemzet jövőjét kell szolgálnia. Úgy gondolom, a nemzet felemeléséhez ma egy nélkülözhetetlen összetevő bizonyosan rendelkezésre áll: a társadalmi klíma. Minden magyar szeretne büszke és nyertes lenni. A nemzetet megcélzó változások sorában legelső a széttagoltságunkon túllépő határtalanítás. Ez jelképes és valós, az államhatárokat teljességgel figyelmen kívül hagyó, ha tetszik: azokat meghaladó cselekvések sokaságát jelenti, ami emberek, szervezetek, intézmények között kapcsolatokat eredményez. Ez az az aktivitás, amely a térbeli széttagoltság ellenében hat és a teljességgel irreális (fizikai) határváltoztatás nélkül kapcsolja össze a magasban a nemzet tagjait. Második feladat a fogyásunkat átlépő sajátos kiterjedés: vagyis hogy törekedni kell 4 a jelenleginél több, velünk, magyarokkal kapcsolatban pozitív beállítottságú személyt közelebb vonni a magyarsághoz, függetlenül attól, hogy a tőlünk való identitástávolságát ő maga hogyan határozza meg. Ez az aktivitás a nemzetfogyást hivatott ellensúlyozni azzal, hogy növeli barátaink számát a nem magyar személyek között, valamint a magyarok számát a nemzet peremén (szórványban). Harmadsorban a nemzet bárhol élő tagjai, intézményei, valamint a magyarság barátai között erősíteni kell a nemzetbe vetett bizalmat az egymáshoz kapcsoló ezernyi láthatatlan és látható kötődés révén. Nem érdemes olyan nemzethez kapcsolódni, amely vesztes, amely nem hisz saját magában. A jövőben egyre több honfitársunknak kell megértenie, hogy aktuális otthonunk helyszínétől függetlenül mi, magyarok egymásra vagyunk utalva. Együtt erősebbek és hatékonyabbak vagyunk a globális versenyhelyzetben. Mindehhez erősebb társadalmi kohézióra van szükség, a személyek, intézmények közötti tudatosabb, tartalmasabb, magasabb fokú kapcsolódásokra. Olyan stabil kötőanyagra, amely által egymást számon tartóvá, egymással kooperálóvá, szükség esetén szolidárissá válunk. Ezt a kötőanyagot nevezem összetartozásnak, ezért elemi érdekünk a nemzet összetartozása. Hiszek 3 A széttagoltság fogyás függés az Anyaországtól hármasságával nem az etnikus specifikum meghatározására törekszem, ezek a folyamatok más nemzetekre is igazak vagy igazak lehetnek. 4 Másképp fogalmazva: Magyarországnak kötelessége segítenie azt, aki bárhol a világon magyar szeretne lenni vagy akinél esély mutatkozik arra, hogy a magyar identitást válassza, valamint mindenkit támogatnia kell, aki érdeklődik a magyarság iránt. Bővebben ld. a Kommentár számában Növekedés, biztonság, egység címen megjelent tanulmányomban (http://www.kommentar.info.hu/csete_ors_novekedes_biztonsag_egyseg.pdf ).

15 abban, hogy a létrejövő kapcsolatok milliói erős hálóvá sűrűsödnek majd össze magyartól magyarig, eljelentéktelenítve történelmi helyzeteket, országhatárokat és távolságokat. Mert haza sok lehet, magyarság csak egy van. Az Operatív Program (NÖOP) A nemzet összetartozásának előmozdítására reális részcélokat, kivitelezhető megoldásokat kell választani: ezek során olyan cselekvéseket, olyan rendszerszintű folyamatokat kell beindítani, amelyek a határtalanításhoz, a kiterjedéshez és a kötődéshez járulnak hozzá. Nem véletlenül használtam a cselekvés szót: a kohézió, az összetartozás megerősödése csak egy kifejezetten e célra tervezett és irányított cselekvéssornak lehet a végeredménye. Ennek megvalósítására javasolt megalkotni a Nemzeti Összetartozás Operatív Programját (NÖOP). A NÖOP különböző ágazatokhoz tartozó projekteket generál. A közös bennük az, hogy valamennyinek kiemelkedő célja a magyar nemzet összetartozásának elősegítése, támogatása. A Nemzeti Összetartozás Operatív Programjának számos projektje lehet az önkormányzati tematikájúaktól a turisztikai jellegűekig, a munkaerő-piaci projektektől a KKV-jellegűekig. Mindez természetesen nem előzmények nélkül való: minden olyan kisebb-nagyobb vállalkozás előképként vehető számba, amely a magyar-magyar kapcsolatépítést, összekapaszkodást, a közös érdekek mentén történő együttműködést szolgálta és szolgálja. Az operatív program megnevezéssel szándékosan utalok az EU-s nyelvben használt elnevezési formára, ezzel is kifejezve, hogy e szemléletmód adoptálását, körülményeinkre alakítását hasznosnak tartom a többféle szakpolitika metszetében elhelyezkedő program tervezése és kivitelezése során. Az összetartozás eszméjét nem pusztán politikai céllá kell emelni, hanem beteljesítéséhez eszközöket és forrásokat is szükséges biztosítani. A NÖOP ennek lehet jövendő bázisa, a megvalósítás számon kérhető garanciája. A program végső értelme és célja, hogy olyan, sorait összezáró, önmagát ismerő és számon tartó, összekapaszkodó és versenyképes magyar nemzet érkezzen a XXI. század második felébe, amely eséllyel vehet részt a népek, a technológiák és a tudások jövendő versenyében. 13

16 14 A NÖOP oktatási vetülete október 21-én a magyar országgyűlés megalkotta a 101/2010. számú, a nemzetpolitika 5 és az oktatáspolitika metszéspontján elhelyezkedő határozatát. A határozat 6 a közoktatási intézmények számára előírja a nemzeti összetartozás emléknapjáról való iskolai megemlékezést, továbbá valamennyi közoktatásban tanuló diák számára lehetővé kívánja tenni állami támogatással a magyarlakta területekre irányuló tanulmányi kirándulásokat, végezetül mindennek koordinálására, támogatására és a külhoni magyarság bemutatására létre kívánja hozni a Magyarság Házát. A parlament döntése e három politikai cselekvés 7 körülményeinek előzetes áttekintését, majd a finanszírozás és a szakmai háttér biztosítására a jogszabályi környezet kialakítását is meghatározta a kormánynak. Jelen tanulmány azzal a szándékkal készült, hogy a hivatkozott országgyűlési határozatban foglaltakat értelmezze és azok kapcsán javaslatokat fogalmazzon meg a döntéshozók számára. Ezért e keretek között döntően az országgyűlési határozat által nevesített három projekttel egyszersmind a Nemzeti Összetartozás Operatív Program oktatási vetületeivel foglalkozom részletesen: a nemzeti összetartozás napja iskolai megtartásával, a külhoni kirándulással, valamint a Magyarság Házával. Véleményem szerint a nemzet összetartozását szolgáló oktatási program lényegét hűen fejezi ki a Határtalanul! program elnevezés, így ezt a továbbiakban nemcsak a kirándulásra, hanem mindhárom projektre vonatkoztatom és használom. A közös elnevezéssel azt a szemléletmódot kívánom erősíteni, hogy mindhárom projekt ugyanannak a célnak három megvalósítási formája és egyetlen program (tehát a Határtalanul! program) háromféle aktivitása. A Határtalanul! program kiindulópontja, hogy a külhoni magyarságot, múltját, jelenét és jövőjét Magyarországon általános tájékozatlanság övezi. Miért? Magyarország második világháborút követő újbóli feldarabolása, az államhatárokat érintő status quo fenntartása felülírt minden más érdeket, ezért válhatott az 1920-as trianoni és az 1947-es párizsi békediktátum tabutémává, ezért övezte negyven évig hallgatás a Magyar Népköztársaságban. És ha a történelemkönyvek lapjain mégis szóba került, 5 Nemzetpolitikának olyan politikát tekintek, amelynek alanya a világon élő magyarság egésze, és cselekedeteit úgy tervezi, hogy az a teljes magyarság gyarapodását szolgálja. Bár a nemzetpolitika cselekvései országok felettiek, Magyarországnak ezek valóra váltásában meghatározó súllyal, alapvető kötelezettséggel kell bírnia. 6 A 101/2010. (X.21.) sz. országgyűlési határozat előterjesztője Pokorni Zoltán, Kövér László és Révész Máriusz, pontos szövege elérhető a Magyar Közlöny évi 163. számában. 7 A három politikai cselekvés véleményem szerint valójában egyetlen politikai alapelvnek a megvalósítását célozza, amelyet a évi XLV. törvény (a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről) és különösen annak 3. paragrafusa így határoz meg: A Magyar Köztársaság Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme.

17 a kontextus nyilvánvalóvá tette, hogy a békediktátumok a korabeli revizionista, fasiszta, elnyomó stb. Magyarországnak kijáró jogos büntetések. Negyven évnyi hallgatásnak, valamint az ebből származó tudatlanságnak és az elültetett bűntudatnak köszönhetően a magyarországiak, a harmincasoktól a hatvanasokig pusztán ismerettöredékekkel rendelkeznek a külhoni magyarságról. De nemcsak az apák, nagyapák, hanem a fiúk, unokák ismeretei is hiányosak: hiába tanul egy diák általános és középiskolában kétszer is az erdélyi fejedelemségről, ebből korántsem következik számára, hogy például Gyulafehérváron ma is élnek magyarok. A tudatlansághoz hozzájárul, hogy bár az országhatárok 1989 után részben megszűntek, a családok jelentős részének nincs anyagi lehetősége a szomszédos országok magyarlakta területeire elutazni, kirándulni, személyes tapasztalatokat szerezni. Nem csoda, ha honfitársaink közül sokaknak csupán felszínes fogalma van arról, hogy magyarok külföldön is élnek. Hogyan kerültek oda, miért élnek ott és hogyan élnek? erről sem tudása, sem tapasztalása millióknak nincsen. 8 A tájékozatlanság axiómája ad értelmet a határozatban megnevezett iskolai emléknap, a külhoni kirándulás és a Magyarság Háza megvalósításának. E három cselekvés egymást feltételezi, egészíti ki és közös célja a 3 4 milliós külhoni magyarság hatékony magyarországi megismertetése 9 úgy, hogy a diákok és a pedagógusok személyes tapasztalatszerzésének, valamint a magyarországi és a külhoni magyarok közötti kapcsolatok kialakulásának elősegítésével végső soron a magyarországi közgondolkodás formálódjék. 10 A Határtalanul! program sajátossága, hogy számos szakterületet érint a külügytől a kultúráig és leginkább az oktatás területén jelöl ki olyan tennivalókat, amelyek nemzetpolitikai vetülettel (is) bírnak. Erőteljes az összetettsége is, mert a három projekt egymásba kapcsolódva, összegződő együtthatással járul hozzá a NÖOP céljához. Jellemzője továbbá a térbeli kiterjedtség, hiszen jellegéből fakadóan túllép az országhatárokon. Az ismerethiány orvoslására létrejövő Határtalanul! program egy olyan, a nemzetegyesítést elősegítő tudásbeviteli program, amely a fiatalokat célozza meg és az oktatáson keresztül biztosítja számukra az élményszerű megtapasztalás lehetőségét Úgy is fogalmazhatnék, hogy a szétszóratás, a szétszakítottság gondolatisága Magyarország lakosságának tudatában nincs jelen. A december 5-i népszavazástól való nagyarányú távolmaradás véleményem szerint sokak esetében erkölcsi állásfoglalás is volt: inkább nem nyilvánított véleményt az, aki bizonytalan volt, aki nem ismerte azt, amiről szavaznia kellett volna. 9 Az elmúlt 20 évben nem tudok olyan országos hatókörű, komplex tudásbeviteli programról, amely kifejezetten azt célozta volna, hogy a magyarországiak külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretei növekedjenek, illetve minőségükben változzanak. Régóta törekszik a fiatalok külhoni ismereteit befolyásolni néhány vállalás (többek között az oktatási tárca Julianus programja, a Rákóczi Szövetség és önkormányzatok, egyházak diáklátogatási projektjei, a határon túli magyar fiatalok találkozói stb.), amelyek önmagukban mind egy-egy elemre (pl. az utaztatásra) fókuszálnak, így nem tudtak szinergiát eredményező nemzeti programmá válni. 10 A Magyarság Háza ahoz is hozzájárul, hogy a külföldiek magyarságról alkotott képe árnyaltabb legyen.

18 16 A Határtalanul! specifikus céljai A Határtalanul! program specifikus céljait meghatározza az a tényhelyzet, amelyet kiindulási pontként már jeleztem: a külhoni magyarságot illető általános tájékozatlanság és teszem hozzá közöny. Bár a kormányzati tevékenységek között számos, a külhoni magyarságot érintő politikai cselekvés jelent meg az elmúlt időszakban, nyilvánvaló, hogy ezek önmagukban még nem eredményezik a külhoni magyarokkal kapcsolatos társadalmi tudás, tolerancia és szolidaritás növekedését. Három specifikus cél megnevezését tartom szükségesnek a NÖOP oktatási programja kapcsán. Kerüljön be az iskolákba a külhoni tematika A vonatkozó 101/2010. sz. parlamenti határozat valódi újdonsága, hogy esélyt kínál a külhoni magyarság mint (oktatási-nevelési) téma bekerülésére a közoktatási intézmények falai közé. A szomszédos országok magyarlakta területeire irányuló iskolai kirándulások révén a magyarországi diákok megismerik a határon túli magyarság életét, sokuknak lehetőségük lesz személyes emberi kapcsolatok kialakítására. Az összetartozás iskolai emléknapja ezt készíti elő, illetve segít a feldolgozásban, továbbá évről évre folyamatosan hozzájárul a nemzeti összetartozás gondolatának felidézéséhez, megéléséhez. A Magyarság Háza gesztorként szervezi mindezt, egyúttal maga is helyszíne a külhoni magyarság bemutatásának. Váljék kollektív tudássá a külhoni magyarság ismerete A Határtalanul! program a nemzeti összetartozás érzésének erősítésére törekszik, annak megértetésére a fiatalokkal, hogy a magyarok összetartoznak, bárhol is éljenek a világon. A program célja, hogy a külhoni témának az iskolákba történő bejutását végső soron a társadalomba történő beágyazódás, kollektív tudássá válás kövesse. A fiatalokon keresztül ugyanis a szülők, a nagyszülők, egyszóval mindazok gondolkodása befolyásolható, akik fejében a nemzetről, a világmagyarságról szóló puzzle különböző okokból ma még nem állt össze egyetlen képpé. A program társadalmiasodásával túllép egy oktatási súlypontú vállalkozás keretein és valós esélyt kínál a társadalmi tudat formálására. Jelentéktelenedjen el, hogy állam és nemzet határai eltérnek Az iskolai emléknapok, a külhoni kirándulások és a Magyarság Háza funkciója a múlt eseményeinek fiatalokkal való megismertetésén túl még inkább a jelen megértetése és egyfajta egymáshoz, a nemzethez való kötődés kialakítása, amely nélkülözhetetlen a közös jövő tervezéséhez. A Határtalanul!

19 program célja a hozzájárulás annak a történelmi helyzetnek az eljelentéktelenedéséhez, amelynek következtében a magyar állam és a magyar nemzet határai nem esnek egybe. A programnak ennek kapcsán át kell adnia azt a tudást, hogy a Kárpát-medencei magyarság élete és sorsa Trianonnal nem fejeződött be, hanem más keretek közt ma is folytatódik, mert csak ebből építhető fel kibontakozás. A magyar nemzettudatnak számos rendellenessége van, azokról könyvtárnyi irodalom tanúskodik. A Határtalanul! programnak a magyarság szétszakítását és szétszakadását, az erről való negyven évnyi hallgatást és generációkra ható következményeit kell helyreállítania 11, leginkább a magyarországi fejekben és szívekben. A Határtalanul! célcsoportja A program célcsoportjába tartoznak mindazok, akik a program számára közvetlenül és leginkább elérhetők, megszólíthatók, bevonhatók, többek között azért, mert Magyarország területén élnek, tartózkodnak. Természetesen különösen a kirándulások kapcsán jelentékeny a külhoni magyar diákok és pedagógusok, a Magyarság Háza tartalommal való megtöltése kapcsán pedig a külhoni magyar közösségek szerepe. Tudván, hogy külhoni barátaink nélkül nincsen nemzeti összetartozás, őket mégsem nevesítem célcsoportként, lévén hogy a Határtalanul! programot alapvetően a magyarországiak éppen velük, külhoniakkal kapcsolatos tájékozatlansága hívta életre. Elsődleges célcsoport: a magyarországi közoktatásban tanuló fiatalok és tanáraik A Határtalanul! kirándulás, az emléknap, valamint a Magyarság Háza legfontosabb célcsoportját a magyarországi közoktatásban tanuló fiatalok 12 jelentik. Míg az emléknap minden évben minden tanulóra vonatkozik, a Határtalanul! kiránduláson a diákok zöme egyszer vesz részt. A diákok mellett a célcsoporthoz tartoznak a magyarországi közoktatási intézményben oktató pedagógusok 13 is. Hogyan tudná a külhoni magyarságot hitelesen bemutatni, a kapcsolatépítést elősegíteni olyan pedagógus, aki számára a diákokhoz hasonlóan ismeretlen terület a külhoni magyarság, aki nem járt még soha külhoni magyar tanintézményben? A külhoni témával való foglalkozás jelentős mértékben tanári hozzáállás, illetve elkötelezettség kérdése Ebben a tekintetben illeszkedik abba a folyamatba, amely a december 5-i népszavazás következményeit hivatott jóvátenni. 12 Megoszlásuk 2010-ben az alábbiak szerint alakult: 756 ezer általános iskolás, 139 ezer szakiskolás, 240 ezer szakközépiskolás, és 198 ezer gimnáziumi tanuló. (Forrás: ). 13 Létszámuk 2010-ben összesen 121 ezer fő. (Forrás mint az előző lábjegyzetnél).

20 18 Másodlagos célcsoport: a diákok hozzátartozói, valamint a külföldiek A Határtalanul! másodlagos célcsoportját a programban részt vevő diákok közeli hozzátartozói, azaz testvérei, szülei, nagyszülei jelentik már csak azért is, mert a diák hazatérve az utazásról/ az emléknapról/a Magyarság Házából nemcsak az iskolában, hanem odahaza is megosztja élményeit. Ezzel önkéntelenül is változik, tartalommal telítődik a külhoni magyarokról szóló közgondolkodás. A Magyarság Házára tekintettel egy további célcsoport is kijelölhető: azok a külföldiek és külhoni magyarok, akik turistaként érkeznek Budapestre. Az ő számukra lehet a magyarságról tájékozódási pont a Magyarság Háza, amely remény szerint választ ad majd arra a kérdésre, hogyan lehetséges az, hogy minden negyedik magyar külföldön él és fejti ki tevékenységét, és arra is, hogy mit adnak a külhoni magyarok, illetve általában mit ad a magyar nemzet ma a nagyvilágnak? A Határtalanul! program által megcélzott társadalmi hatás sikere vagy kudarca több tényezőtől függ: egyrészt attól, mekkora diáklétszámot lehet a programba közvetlenül és folyamatosan bevonni, másrészt pedig attól, sikerül-e az iskolából kifelé sugárzóan, a társadalomba eljuttatni a program nemzeti összetartozásra vonatkozó kulcsüzenetét. A Határtalanul! horizontális céljai A Határtalanul! program sikeréhez, céljai eléréséhez megfelelő közhangulat szükséges. A programnak legáltalánosabban arra kell törekednie, hogy egy olyan szemléletmódot terjesszen el Magyarországon, elsősorban a fiatalok között, amely szerint az a tény, hogy több millió magyar külhonban él, számtalan lehetőséget rejt magában. Menő dolog a magyarlakta területekre kirándulni, jó székelyföldi árut vásárolni Magyarországon, klassz egy másik magyarral találkozni Bostonban, jó büszkének lenni bárhol a világon egy magyar ember eredményére, fiatalos érzés egy korszerű, high-tech épületbe eljutni, amit úgy hívnak, hogy Magyarság Háza. Pozitív, XXI. századi megközelítési formák A Határtalanul! program projektjei akkor lesznek hatékonyak, ha sikerül XXI. századi módon megjeleníteni és végrehajtani azokat. Mit jelent ez a gyakorlatban? Az interpretáció legyen modern, a kor legújabb arculati/technológiai/építészeti/módszertani/kommunikációs stb. megoldásait preferáló. Alapvető szemléletbeli kérdés, hogy tartalmi tekintetben nem a fájdalmakat, a hátrányokat, hanem a lehetőségeket, az előremutató opciókat kell hangsúlyozni. Azt a fajta gondolkodásmódot kell

21 erősíteni, amely bemutatja, hogy a hátrány (például a nemzet szétszórtsága) hogyan változtatható előnnyé. Bizonyos értelemben a globalizáció vonzó megoldásait kell felhasználni a nemzetpolitikai célok eléréséhez, például a kommunikáció területén a web2.0-t és azokat a közlésmódokat, amelyeket a fiatalok használnak. Olyan formai és tartalmi megoldásokat kell alkalmazni, amelyek garantálják, hogy a fiatalok számára a program vonzó legyen. Tíz fiatalból tízet kell elérni, megszólítani és megnyerni, nem hármat vagy négyet. Elsőbbség az emberi kapcsolatoknak A Határtalanul! a tanórai keretek között tanult/tanulandó tankönyvi tudásokat egészíti ki tanórán/ iskolán kívüli tudással, személyes tapasztalatokkal. A magyarországi és határon túli fiatalok közötti kapcsolatok létesítésének támogatásával, a kirándulás biztosításával, a Magyarság Háza bemutató- és oktatóhely létrehozásával a program a nemzeti összetartozás elvont és nehezen megragadható eszméjét a diákok számára személyes és átélhető tapasztalattá kívánja tenni. A magyar-magyar kapcsolatok kialakításának alapelve, hogy a diákok közötti találkozások ne diákcsoportok párhuzamos jelenlétét jelentsék, hanem tényleges megismerkedéshez, az azonos korú, érdeklődésű fiatalok közötti emberi kapcsolatokhoz vezessenek. A programnak az ezt elősegítő közös időtöltés, cselekvések kereteit kell megteremtenie, elősegítenie. Egy olyan hangulat, már-már mozgalom kialakulását, amelynek alapelve, hogy a határokat feszegetni, az államhatárokon átlépni, a szomszédos országok magyarlakta területeit felkeresni magától értetődő, természetes cselekvés egy tizenéves számára. Pedagógusok megnyerése, bevonása Hiába gondoskodik parlamenti határozat, esetleg jogszabály arról, hogy a külhoni tematikát be kell vinni az oktatási intézmények falai közé, hiába rendel ennek elősegítésére intézményt, programokat és forrásokat, ha mindehhez a pedagógusok támogatását nem sikerül megnyerni. A program csak az ő közreműködésükkel valósulhat meg, közülük pedig az fogja a legjobban csinálni, akit mindez érdekel, akinek esetleg morális meggyőződése is van. A Határtalanul! program a pedagógusok bevonására kiemelten törekszik, így egyrészt meg kell találni közülük azokat, akik már elkötelezettek a külhoni magyarság iránt, másrészt segíteni kell a hasonló pedagógusi magatartás kialakulását. Ehhez országos hálózatépítésre van szükség, mert csak országos lefedettséggel valósítható meg minél hamarabb, hogy minden tanintézményben legyen egy-két olyan munkatárs, aki a téma gazdája, a külhoni ügy helyi képviselője. 19

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései APP4INNO Projekt Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector's competitiveness and innovation in the South East Europe PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Nemzetpolitikai struktúra és programok. Milován Orsolya főosztályvezető Nemzetpolitikai Államtitkárság

Nemzetpolitikai struktúra és programok. Milován Orsolya főosztályvezető Nemzetpolitikai Államtitkárság Nemzetpolitikai struktúra és programok Milován Orsolya főosztályvezető Nemzetpolitikai Államtitkárság Miniszterelnökség Lázár János határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős miniszteri biztos

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Civilek Erdélyért Határok Nélkül

Civilek Erdélyért Határok Nélkül A z E r d é l y t J á r ó k K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t é s a z É l ő E r d é l y E g y e s ü l e t b e m u t a t j a : Civilek Erdélyért Határok Nélkül - Civil konferencia Debrecen, 2014. február

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére Tárgy: COMENIUS pályázat benyújtása Az előterjesztést készítette: Vincze Miklós jegyző Előterjesztő:

Részletesebben

Lónyay Utcai Református Gimnázium MEGÁLLAPODÁS. Református Wesselényi Kollégium. és Kollégium

Lónyay Utcai Református Gimnázium MEGÁLLAPODÁS. Református Wesselényi Kollégium. és Kollégium MEGÁLLAPODÁS A kialakult történelmi helyzetre tekintettel és korunk adott lehetőségeivel élve, a budapesti Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium igazgatójának kezdeményezésére, az Erdélyben működő

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

MŰHELYMUNKA A tanulási eredmény fogalma és a tanulóközpontú pedagógusi, oktatói gondolkodás és gyakorlat kapcsolata. Farkas Éva Einhorn Ágnes

MŰHELYMUNKA A tanulási eredmény fogalma és a tanulóközpontú pedagógusi, oktatói gondolkodás és gyakorlat kapcsolata. Farkas Éva Einhorn Ágnes A MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER BEVEZETÉSE SZAKMAI KONZULTÁCIÓVAL EGYBEKÖTÖTT KONFERENCIA OKTATÁSI HIVATAL - TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Budapest, 2015. május 6. MŰHELYMUNKA A tanulási eredmény fogalma és a

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István)

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) A kutatás eredményeként született zárótanulmány, amely egy tervezett

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001 pályázati projekt

TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001 pályázati projekt Hiánypótló program a pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási edukációban 2012-ben megkezdte működését a Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja (O.K. Központ) TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

MAGYAR NYELVOKTATÁS ÉS NYELVÁPOLÁS A KÁRPÁT-MEDENCEI SZÓRVÁNYVIDÉKEKEN. Budapest 2012. április 13.

MAGYAR NYELVOKTATÁS ÉS NYELVÁPOLÁS A KÁRPÁT-MEDENCEI SZÓRVÁNYVIDÉKEKEN. Budapest 2012. április 13. MAGYAR NYELVOKTATÁS ÉS NYELVÁPOLÁS A KÁRPÁT-MEDENCEI SZÓRVÁNYVIDÉKEKEN Budapest 2012. április 13. VAJDASÁG DÉL-BÁCSKAI ÉS SZERÉMSÉGI SZÓRVÁNY MAGYAR KISKÖZÖSSÉGEIBEN ÚJRASZERVEZETT MAGYAR NYELVOKTATÁS

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN

KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN NINCS EMBEREM......CSUPÁN EGY IGAZI ÖRÖM VAN A FÖLDÖN: MÁSOKNAK ÉLNI. LEV TOLSZTOJ BETEG VOLTAM ÉS MEGLÁTOGATTATOK... Az önkéntességről általában Fogalma, meghatározása,

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei 2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról Az Országgyűlés - a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER. Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért

WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER. Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért HBLF ROMASTER Program a Jövô Roma Vezetôiért A ROMASTER tehetséggondozó Programot 2007 februárjában közösen hívta életre a Magyar Üzleti

Részletesebben

A vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei a Budapesti Corvinus Egyetemen

A vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei a Budapesti Corvinus Egyetemen A vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei a Budapesti Corvinus Egyetemen Csapó Krisztián egyetemi tanársegéd Győr, 2010. március 27. pontok. Műhelymunka, Széchenyi István Egyetem A vállalkozásoktatás

Részletesebben

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József A Nemzeti alaptanterv Kaposi József Előzmények EU egyre nagyobb figyelem az oktatás világára nemzeti oktatáspolitikák európai koordinációja Kompetencia alapú tudásértelmezésre épülő tantervi szabályozás

Részletesebben

1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről

1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről 1. A Kormány a) elfogadja az új Országos Fogyatékosügyi Programról

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

MAGYARSÁG HÁZA. www.magyarsaghaza.net

MAGYARSÁG HÁZA. www.magyarsaghaza.net www.magyarsaghaza.net MAGYARSÁG HÁZA AZ ÉPÜLET TÖRTÉNETE A Magyarság Háza a Budai Vár szívében, a Mátyás templom szomszédságában, a Szentháromság téren álló műemlék épület. A hatalmas épületegyüttes története

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke EU célkitűzések Az Európa Parlament ajánlása 1994./1248

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. március Hírlevél 2011. március 2 173 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATAIBAN A 2011. évi vállalkozásfejlesztést célzó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja 2010. Az Oroszlányi Kistérség kulturális stratégia rövidtávú operatív programja 1 A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja Közkincs kerekasztal

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Megmaradás, avagy lehetőségek és szándékok a Vajdaságban - etnikai magatartásvizsgálat -

Megmaradás, avagy lehetőségek és szándékok a Vajdaságban - etnikai magatartásvizsgálat - Megmaradás, avagy lehetőségek és szándékok a Vajdaságban - etnikai magatartásvizsgálat - Szerbia etnikai térképe Vajdaság etnikai térképe A vajdasági magyarok területi megoszlása A délvidéki magyarok

Részletesebben

Van-e magyar kérdés Romániában?

Van-e magyar kérdés Romániában? Van-e magyar kérdés Romániában? Klaus Johannis decemberben hivatalba lépett 1 román államfő február 26-án, az Angela Merkel német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján tett egy, a magyar közéletben

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A CENTRAL EUROPE (KÖZÉP-EURÓPA) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20.

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20. AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE dr. Juhász Péter 2008. november 20. Akadálymentesítés akadálymentesítés = rámpa Az akadálymentesség értelmezhető fizikai szempontból rámpa térdszabad

Részletesebben

főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin

főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin Németh I. Gergely főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin A világ leghíresebb bblomisa: Wll Walle Lomisok midig lesznek reméljük nem ez a jövő, de a g j j, kérdéssel foglalkozni kell! Kérdés: milyen

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása?

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015. FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉGIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉTEN

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉGIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉTEN PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉGIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉTEN Az NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda pályázatot hirdet ifjúsági és/vagy fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek számára

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ

TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ Jelen dokumentum célja, hogy a közösségi alapítvány szervezése mellett elköteleződött személyeknek iránymutatásként,

Részletesebben

Élet a városban. tananyagfejlesztés

Élet a városban. tananyagfejlesztés Belvárosi Általános Iskola Szolnok Élet a városban A környezettudatos szemléletmód fejlesztése, a környezetvédelem népszerűsítése, környezeti nevelés támogatására, és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Munkaterv 2013/2014-as tanév A Diákönkormányzat által szervezett programokról Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Nyíregyháza, 2013. augusztus 29. A 2013/2014-es tanév legfőbb célkitűzései

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. október 31-én megjelentette a Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése ÁROP 2.2.19

Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése ÁROP 2.2.19 Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése ÁROP 2.2.19 1 BEVEZETŐ 2010 tavaszán megkezdődött a magyar közigazgatás, a magyar állam újászervezése. Célként egy olyan állam megteremtése fogalmazódott

Részletesebben