Szegedi Dózsa György Általános Iskola BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szegedi Dózsa György Általános Iskola BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 Szegedi Dózsa György Általános Iskola 6721 Szeged Szent György tér 7. OM azonosító: BESZÁMOLÓ a tanév munkájáról

2 A tanév mottója: A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe) I. TANÉV ELŐKÉSZÍTÉS II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI 1. Alkalmazotti feltételek Személyi feltételek Készítette: Tóthné Lengyel Mária Az intézményi összes, ténylegesen betöltött, teljes munkaidőre átszámított munkavállalók (tanévkezdő állapot szerint szeptember 2.) Intézmény /tagintézmény megnevezése Szegedi Dózsa György Általános Iskola Pedagógus (fő) Nevelőoktató munkát segítő (fő) Funkcionális feladatot ellátó (fő) Prémium évek program (fő) Közmunka Program (fő) egyéb projekt útján alkalmazott (fő) Összesen (fő) Összesen ebből határozatlan ebből határozott ebből tartósan távol lévőt helyettesítő üres álláshely Vezetők: Intézményvezető Intézményvezető-helyettes Tóthné Lengyel Mária Vezető neve Várnagyné Dávid Zsuzsanna Zsemberiné Futó Ildikó - 2 -

3 A munkaközösségek vezetői: Szakmai munkaközösség megnevezése 1-2. osztályban tanítók munkaközössége 3-4. osztályban tanítók munkaközössége Osztályfőnöki munkaközösség Humán munkaközösség Reál munkaközösség Nyelvi munkaközösség Vezető neve Dr. Kucsera Józsefné Dr. Kósné Kiss Magdolna Szőke Istvánné Ökrös Ildikó Hrotkó Klára Holecskáné Varga Magdolna A diákönkormányzat vezetése: Takácsné Budai Ida Szülői Közösség munkáját koordináló pedagógus: Tóthné Lengyel Mária A könyvtár vezetése: Szabó Ágnes A munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi feladatok koordinálása: Várnagyné Dávid Zsuzsanna Pályaválasztásért felelős tanár: Várnagyné Dávid Zsuzsanna Tankönyvfelelős: Szabó Ágnes Az intézményi összes, ténylegesen betöltött, teljes munkaidőre átszámított munkavállalók (tanévkezdő állapot szerint október 2.) Intézmény /tagintézmény megnevezése Szegedi Dózsa György Általános Iskola Pedagógus (fő) Nevelőoktató munkát segítő (fő) Funkcionális feladatot ellátó (fő) Prémium évek program (fő) Közmunka Program (fő) egyéb projekt útján alkalmazott (fő) Összesen (fő) Összesen ebből határozatlan ebből határozott ebből tartósan távol lévőt helyettesítő üres álláshely Pedagógus létdatok változása a tanév során Munkaviszony létesítése: Közalkalmazott neve Munkaviszony létesítés időpontja Tagintézmény megnevezése Kellermann Judit szeptember 23. Szegedi Dózsa György Általános Iskola Katona Ferenc Szegedi Dózsa György - 3 -

4 Általános Iskola Az intézményi összes, ténylegesen betöltött, teljes munkaidőre átszámított munkavállalók (évvégi állapot szerint június 17.) Intézmény /tagintézmény megnevezése Szegedi Dózsa György Általános Iskola Pedagógus (fő) Nevelőoktató munkát segítő (fő) Funkcionális feladatot ellátó (fő) Prémium évek program (fő) Közmunka Program (fő) egyéb projekt útján alkalmazott (fő) Összesen (fő) Összesen ebből határozatlan ebből határozott 1 1 ebből tartósan távol lévőt helyettesítő 1 1 üres álláshely Tanulói személyi feltételek Intézmény / tagintézmény megnevezése Szegedi Dózsa György Általános Iskola előző tanév tanév végi létszám (fő) tanév statisztikai létszám (fő) tanév I. félév létszám (fő) tanév tanév végi létszám (fő) Összesen Tagintézmény Intézmény típus előző tanév tanév végi létszám (fő) tanév statisztikai létszám (fő) tanév I. félév létszám (fő) tanév tanév végi létszám (fő) óvoda általános iskola gimnázium Szegedi szakközépiskola Dózsa György szakiskola Általános Iskola speciális szakiskola AMI Összesen

5 Tárgyi feltételek alakulása, pályázatok Készítette: Tóthné Lengyel Mária Tárgyi feltételek: Intézményünk Szeged belvárosában található, egy több mint 100 éves patinás, régi épületben, amely között került felújításra: födémcsere, fűtés korszerűsítése, pinceszint hasznosítása, külső és belső renoválás. Az elmúlt néhány évben a következő felújításokat végezték még el: nyílászárók- és világítótestek cseréje, falfestés, udvar felújítása, térfigyelő kamerák beállítása. Az épület központi fűtését a padlástérben épített és Európai uniós pályázattal felújított gázkazán biztosítja. Jelenleg a földszinten és az emeleten összesen 14 tanteremmel valamint 1 fejlesztő teremmel rendelkezünk. A pinceszinten helyezkedik el a könyvtár (egy nagyobb és egy kisebb helyiséggel), a technika terem 2 szertárral, továbbá 4 tanításra alkalmas tanterem s 1 a kiscsoportos foglalkozáshoz megfelelő. A testnevelési órák valamint a sportfoglalkozások a tornateremben és tornacsarnokban zajlanak. Az intézményben 8 évfolyamon 17 osztály 428 tanulója folytatja tanulmányait a 2013/2014-es tanév első félév végén. Az intézményünk épülete, tárgyi feltételei biztosítják a tanulási környezetet tanulóink számára. Az épület üzemben tartója a Szegedi Önkormányzat által megbízott NGSZ. Az NGSZ dolgozói is lelkiismeretesen végzik munkájukat, hogy az épületben nyugodtan, biztonságosan tudjunk tanítani, nevelni, oktatni. Az intézményünk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz mellékleteként meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal nagy részben rendelkezik, de az eszközök, felszerelések egy része cserére szorul. Az intézményben a nyári felújításoknak köszönhetően az alagsor jelentős részét és az öltözők felét sikerült felújítani az NGSZ közreműködésével. Pályázati szakmai beszámoló A TÁMOP /A azonosító számmal rendelkező, Dózsás tanárok az oktatás fejlesztéséért című pályázat fenntartási időszakban lépett. A vállalt feladatokat végrehajtása történt a félév során. IPR pályázaton nyert Ft elszámolása. Az integrációs programban résztvevő tanulók egyéni fejlesztésének megvalósítása

6 tanév pályázatai A pályázat benyújtása Pályázat tárgya Pályázati támogatás Elbírálás Emberi Erőforrás Támogatáskezelő HATÁRTALANUL! program Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Ft nyertes - 6 -

7 III. AZ INTÉZMÉNY BELSŐ MŰKÖDÉSI RENDJE Intézményünk belső működési feltételeinek alapja Készítette: Tóthné Lengyel Mária A működésre vonatkozó törvények, rendeletek: Törvények: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Kormányrendeletek: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról Miniszteri rendeletek: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a es tanév rendjéről A vonatkozó törvények, rendeletek, valamint az iskola belső szabályzatainak, a tűz-, munkaés balesetvédelmi előírások megismerése és betartása minden intézményi dolgozó számára kötelező. A működés belső feltételeit biztosító szabályzataink a tanév során folyamatosan rendelkezésre álltak. A működés színterei: Szakmai munkaközösségek Közalkalmazotti Tanács Diákönkormányzat Iskolai Sportkör Szülői Közösség szervezeti kerete az osztályközösségek szülői munkaközösségei Intézményi tanács BESZÁMOLÓ A KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS MUNKÁJÁRÓL Készítette: Szőke Istvánné a Közalkalmazotti Tanács elnöke A közalkalmazotti tanács tagjai, Nagy-Pál Márta, Szabóné Csepregi Boglárka, Szőke Istvánné az alábbi főbb feladatokat végeztük el: a tanév munkájával kapcsolatos dokumentumok megismerése a jubileumi jutalmak megbeszélése az igazgatóasszonnyal az év eleji tantárgyfelosztást ismertette igazgatónő a 2013-as évi törvényi változásokról tájékozódtunk átdolgoztuk közösen az iskolavezetéssel és a szakszervezettel a Közalkalmazotti Szabályzatot, a Házirendet az új rendelkezéseknek megfelelően

8 meghallgattuk az egyéni problémákat, és egyeztettünk az iskolavezetéssel részt vettünk az értekezleteken magunk is tartottunk megbeszéléseket Köszönjük a kollégák bizalmát, a vezetőség tájékoztatásait, valamint azt, hogy a véleményünket figyelembe vették, amely elősegítette a közös munkánkat. BESZÁMOLÓ A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL Készítette: Farkas Blanka DÖK titkár és Takácsné Budai Ida DÖK munkáját segítő tanár A Diákönkormányzat az iskola tanulói által létrehozott érdekképviseleti szerv, amely a Közoktatási Törvény által meghatározott jogokkal és feladatkörrel rendelkezik. Tevékenységét a jogszabályokkal és az iskolai szabályzatokkal összhangban, demokratikus elvek alapján végzi. Célja és feladata: - a diákok figyelmének ráirányítása jogaikra és kötelezettségeikre - a tanulók kéréseinek, ötleteinek hatékonyabb közvetítése az iskola felé - az iskolai diákélet összefogása - a szabadidős tevékenységek megszervezésének segítése - egész éves feladatunk az épület alagsorának szépítése, rendezése. Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a diákok valóban aktív részesei legyenek az iskolában folyó mindenféle tevékenységnek, megismerjék és gyakorolják a szervezeti működés szabályait. Munkatervünk megvalósítása a as tanévben Szeptember Szeptember 16-án tartottuk meg alakuló értekezletünket és kidolgoztuk munkatervünket a 2013/2014-as tanévre. Összehívtam a diákönkormányzati képviselőket, napirendi pontjaink a következők voltak: Szervezési feladatok Faliújságért felelősök időrendi beosztása A tanév programjai, rendezvényei A diákügyelet beindítása Diáktanács elnök és diáktanács helyettes választás A faliújságot minden hónapban más osztály készítette el: szeptember 8/a október 8/b november 7/a december 7/b - 8 -

9 január 5.a február 6/a március 6/b április 8/a,b május 6/a,b június 7a/b A tanulói ügyeletet már szeptember 3-én elindítottuk. Heti váltással a hetedik és nyolcadik osztályosok végezték az ügyeletet, a következő beosztás szerint: 8/a, 8/b, 7/a, 7/b Szeptember 23-án DÖK-napot tartottunk a Ligetben: Mozdulj a környezetedért! Környezetvédelmi akadályverseny volt, sikeresen megvalósítottuk,a tanulók később,több alkalommal a Csemete egyesület által kapott feladatokkal kapcsolódtak az egyesület munkájához. Október Az október 6-i megemlékezés osztálykeretben történt. Az őszi papírgyűjtésre október 7-én kerül sor alsósoknak és felsősöknek egyaránt. Sikeres volt. Az október 23-i ünnepélyt a 7.a osztály rendezte osztályfőnök:dr. Roszíkné Csongor Krisztina vezetésével Segítséget nyújtottunk a nyolcadikosoknak a pályaválasztási hét lebonyolításában. Figyelemmel kísértük a hetedikesek pályaválasztási felkészítését. November A nyolcadik osztályos tanulók tájékoztatása is ebben a hónapban történt a felvételikről. A hetedik és nyolcadik osztályos tanulók pályaválasztási előadásokon vettek részt. December 6-án jött a Mikulás, az alsósoknak: felső tagozatosok moziba mentek december 6-án. az alsó-és felső tagozat a Gru 2 című filmet nézte meg Megszerveztük a karácsonyi kézműves vásárt án, a kistornateremben. Ebben az évben is nagyon nagy sikere volt. A diákok és szülők egyaránt kérték,hogy ezt a hagyományunkat továbbra is folytassuk. A Felsővárosi-templomban megrendeztük szokásos karácsonyi ünnepségünket december 21-én. Január legfontosabb feladatunk a tanulás volt, hogy minél jobb félévi bizonyítványokat oszthassunk ki. Nagy hangsúlyt fektettünk a pályaválasztás és a továbbtanulás kérdésére

10 Február a farsangot az alsósok jelmezes, játékos vetélkedővel ünnepelték meg, míg a felsősök osztálykeretben rendezték meg a farsangot a hónap utolsó hetében. Voltak osztályok, akik a korcsolyapályán tartották a farsangi délutánt, Néhány osztály a teke-,és bowling pályát választotta szórakozásul. Március 15-i ünnepélyt március 14-én tartottuk meg. Az ünnepséget a 7/b osztály tanulói rendezték, osztályfőnökük: Bajcsiné Forgó Éva vezetésével. Áprilisban kerültek megrendezésre a Dózsa-napi programok. Többféle sportrendezvényt tartottuk:röplabda, foci,játékos sorversenyek. Matematika háziverseny a Reál Munkaközösség szervezésében Műveltségi vetélkedő, amelyet a Humán munkaközösség szervezett a könyvtárban. Malom, amőba verseny Kémiai kísérletek Dózsa-gála, iskolazászló átadása A Dózsa-napi programok keretében volt az angol és olasz verseny is. Május az édesanyákról emlékezünk meg osztálykeretben. Tavaszi papírgyűjtést rendeztünk 7-én. Május 17-én Családi napot tartottunk. Új programként nagy sikerrel zajlott a véradás, amelyet összekapcsoltunk az osztályok közötti versennyel. A virsli főzéssel is mindenki elégedett volt. Május án vehettek részt az osztályok tanulmányi kiránduláson. Június A ballagásra június 13-án került sor, melynek szervezésében és lebonyolításában,a műsor elkészítésében a hetedik osztályos tanulók és osztályfőnökök vettek részt. A többi osztályok az iskola és a tantermek díszítését vállalták. Az alsós kollégák gyönyörű díszeket készítettek, nagyon sok munkájuk volt benne. A tanév végén értékeltük az egész év munkáját. BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNYI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG MUNKÁJÁRÓL Készítette: Tóthné Lengyel Mária SZK munkáját koordináló tanár A tanulók megfelelő színvonalú oktatása és nevelése a család és az iskola közös feladata. A célok megvalósítása, a helyes módszerek megválasztása érdekében elengedhetetlen a szülők és a tanárok együttműködése. A szülőkkel a szülői értekezleteken és a fogadóórákon, családi megbeszéléseken és rendkívüli esetekben előzetes egyeztetés után találkozunk személyesen

11 Alsó tagozaton a kapcsolattartás napi szintű, hiszen ha a tanulókért jönnek a szülők a napi eseményekről gyorsan értesülnek. Írásban elsősorban az ellenőrző könyvön keresztül és a MozaNaplón keresztül tartjuk a kapcsolatot a szülőkkel. Az elektronikus napló előnye, hogy a tanárok azt is látják, hogy a szülő figyelemmel kíséri gyermeke tanulmányi eredményeit, beírásait. Az iskola hivatalos leveleivel, szülői kérvényekkel szintén írásban érintkezünk. A szülőkkel az iskola egészét érintő kérdésekben a választott képviselőik útján, a. Szülői Szervezeten keresztül tartunk kapcsolatot. A Szülői Szervezet tagjait a tanulók szülei választják maguk közül, osztályonként két főt. A Szülői Szervezet üléseit a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő jogát érvényesítve üléseit évente legalább két alkalommal tartja. A megbeszélt témák: Szülő választmány vezetőségének megválasztása A Szülői Szervezet tagjai megerősítették az előző tanév vezető tisztségviselőit: elnök Dr. Csontosné Németh Mária Törvényi változások átvezetése az iskolai dokumentumokba Iskolai munkaterv és a tanév legfontosabb feladatainak ismertetése Maximális osztálylétszám átlépésének engedélyezése Papírgyűjtésnél szervezése Családi Nap közös szervezése A szülők nagyon örültek, hogy az iskola az idei tanévre is változatos programok szervezésével igyekezett a gyerekek sokoldalú személyég fejlesztését biztosítani. A rendezvények megszervezésében a szülők aktívan közreműködtek. Köszönöm minden szülőnek a segítséget. BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNYI TANÁCS MUNKÁJÁRÓL Készítette: Tóthné Lengyel Mária intézményi képviselő Az Intézményi Tanács feladata az oktatási intézmény munkájának segítése, támogatása. Az Intézményi Tanács dönt: működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról tisztségviselőinek megválasztásáról azokban az ügyekben, melyekben a nevelőtestület a döntési jogot az Intézményi Tanácsra átruházza. Az Intézményi Tanács véleményt nyilváníthat az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Fentieken túl az Intézményi Tanács véleményét ki kell kértük - az intézmény munkatervéről - az intézmény pedagógiai programjának elfogadása előtt - az intézmény házirendjének elfogadása előtt - az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadása előtt - minden egyéb, jogszabályban meghatározott esetben. Az intézmény vezetője az intézmény működéséről félévkor és évvégén beszámolt az Intézményi Tanácsnak. Az intézményi Tanács működése elősegítette az intézmény működését

12 BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY BALESET-, TŰZVÉDELMI, MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL Készítette: Várnagyné Dávid Zsuzsanna munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi felelős A 2013/2014-es tanév első félévében 10 nem súlyos tanulói baleset történt, melyek tanulói figyelmetlenségből adódtak: testnevelés órán illetve órák közötti szünetben. A hasonló balesetek megelőzése érdekében testnevelés órán minden baleset után átbeszélték a történteket, a tanulságokat levonták. A tornateremben tartózkodás szabályainak, illetve a testnevelés órai szabályok betartásának átbeszélése megtörtént. A tantestületi értekezleten is átbeszéltük a történteket. Megkértük a kollégákat, hogy osztályfőnöki óra keretében a tanórák közti szünetben való viselkedésről, játékról beszélgessenek el a tanulókkal. Hívják fel a tanulók figyelmét, hogy körültekintőbbek, figyelmesebbek legyenek, vigyázzanak társaik épségére. Sajnos a tanév folyamán történt egy szintén nem súlyos munkahelyi baleset is, melynek tanulságait levontuk a tantestületi értekezleten. A munka- és tűzvédelmi oktatást augusztusban tantestületi értekezlet keretében tartottuk meg. A tanulók az első tanítási nap osztályfőnöki óráján részesültek baleset- és tűzvédelmi oktatásban. Tűzriadót október 11-én és 22-én tartottunk. Az első alkalommal nem tudtuk szintidőn belül kiüríteni az iskolát, ezért meg kellett ismételni. A megismételt tűzriadó sikeres volt. Beiskolázási program megvalósított feladatai a) nyolcadikos továbbtanulás IV. BEISKOLÁZÁS Készítette: Szőke Istvánné és Holecskáné Varga Magdolna Az iskolában folyó oktató-nevelő munka feladatai közé tartozik a középiskolára való felkészülés. Nyolcadikos tanulóink a sikeres iskolaválasztás érdekében októberben és novemberben a középiskolák által szervezett nyílt napokat és óralátogatásokat folyamatosan látogatták. Ezt segítette még az egyéni beszélgetés a pályaválasztási szakemberekkel, amiről pozitív visszajelzést kaptunk a szülőktől. Hasznosságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy több tanuló átértékelte az elképzelését, döntését. Pályaválasztási szülői értekezletet az első félévben a 7. és 8. o. szüleinek szerveztünk. A szülők részvételi aránya magas volt. A szülői értekezleteken a szülők majdnem teljes létszámmal vesznek részt. Aki nem tud eljönni, az előre jelzi, és másik időpontban kap tájékoztatást. Fogadóórákra a tanulási vagy más típusú problémával küzdő tanulók szüleit írásban, az ellenőrző útján kérjük konzultációra. A szülők kérésünknek mindig eleget tesznek. Az első félévben, és a tanév befejezése előtt egy hónappal az ellenőrzőn keresztül tájékoztattuk a gyengébb jegyre, bukásra álló tanulók szüleit. Tájékoztattuk őket azokról a lehetőségekről, amelyek segítségével javulhat a gyermekük tanulmányi eredménye és biztosítottuk a beszámolási lehetőségeket. A nyolcadikosok továbbtanulási mutatóit az alábbi táblázat tartalmazza:

13 a b összesen %-os arány Gimnáziumba lépők (fő) ,0% Szakközépiskolába lépők (fő) ,0% Szakiskolába lépők (fő) ,0% 8. osztályosok összlét (fő) Nem tanul tovább (fő) 0 1. helyen vették fel (fő) ,0% 2. helyen vették fel (fő) ,0% 3. helyen vették fel (fő) ,0% b) elsős beiratkozás Készítette: Zsemberiné Futó Ildikó, Dr. Kósné Kiss Magdolna Decembertől délelőttönként tanórai foglalkozásokat tartunk a leendő elsősöknek, ahová az óvó nénik kísérik a gyerekeket. Már évek óta hagyomány nálunk, hogy Ajándékműsorral kedveskedünk az iskolába készülő gyermekeknek és szüleiknek. Betekintést adunk iskolánk életébe, szokásaiba. Január végétől március elejéig minden kedden, iskola-előkészítő foglalkozásokon várjuk az óvodásokat. Míg a gyerekek a tanítónőkkel közösen kézműveskednek vagy a testnevelő szakos kollegákkal játszanak, addig a szülőket tájékoztatjuk az intézményünkben folyó munkáról. Az óvodai felkéréseknek rendszeresen eleget teszünk, így a leendő elsős tanítónők mindig jelen vannak a beiskolázásról szóló szülői értekezleteken. A következő tanévben 2 első osztályt indíthatunk nagyon magas osztálylétszámmal. A leendő elsős szülők közül sokan szerették volna hozzánk íratni gyermeküket. Jól sikerült a beiskolázási programunk. Köszönjük minden kollégának a munkáját

14 V. TANULÓK, TANULMÁNYI MUNKA INTÉZMÉNYI Készítette: Tóthné Lengyel Mária Átlagok az osztályfőnöki beszámolók alapján Hiányzások 2010/ 2011 tanév félév 2010/ 2011 tanév vége 2011/ 2012 tanév félév 2011/ 2012 tanév vége 2012/ 2013 tanév félév 2012/ 2013 tanév vége 2013/ 2014 tanév félév 2013/ 2014 tanév vége Létszám Ebből osztályozható , Tanulmányi átlag 4,19 4,2 4,16 4,18 4,25 4,23 4,19 4,3 Bukott tanulók Tantárgyi bukás Tanév Igazolt Igazolatlan Összes Átlag 2010/2011. I. félév ,6 2010/2011. év vége ,6 2011/2012. I. félév ,4 2011/2012. év vége ,4 2012/2013. I. félév ,4 2012/2013. év vége ,1 2013/2014. I. félév ,4 2013/2014. év vége ,9 Tanulói létdatok Osztály Létszám Tanulmányi Hiányzási Bukások átlag átlag tanulók tantárgyak Kitűnő 1.A 29 4,58 49, B 32 4, A 29 4,72 38, B 29 4, A 23 4,37 51, B 21 4,36 47, C 24 4,4 44, A 28 4,56 35, B 23 4,32 31, C 19 4,35 51, A 27 4,29 71, A 23 4,33 65, B 19 3, A 20 3,9 48, B 22 3,65 47, A 23 3, B 27 4,32 73, Összesen 418 4,30 255,

15 Igazolatlan mulasztások megoszlása 51 óra Osztály 1-10 óra fő óra fő óra fő felett fő 1.A B A 0 2.B 0 3.A B C A B 0 4.C 0 5.A 0 6.A B A B A B Összesen Fegyelmi intézkedések osztályfőnöki igazgatói figyelmeztetések intések megrovások intések megrovások Osztály 1.A B A 0 2.B 0 3.A 3 3.B C 0 4.A B C 4 5.A 1 6.A 0 6.B A B A B 2 1 Összesen

16 Tanulói létdatok SNI, HH, HHH, BTM, magántanulók Osztály SNI-s tanulók HHH-s tanulók BTM-s tanulók magántanulók tanulók HH-s tanulók 1.A B A B A B C A B C A A B A B A B Összesen TANULMÁNYI MUNKA, KÖZÖSSÉGI JELLEMZÉS OSZTÁLYONKÉNT AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK BESZÁMOLÓJA ALAPJÁN Tanév Szegedi Dózsa György Általános Iskola 1.a osztály Osztályfőnök: Csicsvári Istvánné Létszám Tanulmányi átlag Hiányzási átlag (óra/fő) Bukott tanulók Kitűnő 2012/2013. félév 2012/2013. év vége 2013/2014. félév 30 4,53 20, /2014. év vége 29 4,58 49,4 0 7 Létszám alakulása: 31 tanulóval indult a tanév. Tanév közben 0 fő érkezett, 2 fő távozott. Tanuló neve Hajdu Tamás Lajos Érkezett (melyik intézményből) Tanulói jogviszony létesítése (év, hó, nap) Távozott (melyik intézménye) zsombói Szent Imre Katolikus Általános Iskola Tanulói jogviszony vége (év, hó, nap) november

17 Bonnemaizon Lorenzo Bendegúz Tanulmányi átlag: 4,58 Szegedi Gregor József Általános Iskola január 20. Kitűnők: 7 tanuló ért el kitűnő tanulmányi eredményt. 4,5 átlag feletti tanulók: 20 Bukások: Az év végi követelményeket minden tanuló teljesítette. Hiányzások: óra igazolt hiányzás 1433 igazolatlan hiányzás 0 Összesen/átlag ,4/fő Igazolatlan mulasztások megoszlása: nincs Osztályközösség alakulása: A tanulók különböző neveltségi szinttel jöttek iskolába. Ez abból adódott, hogy néhánynak a szociális háttere is hátrányos. A napközis kollégával együtt következetesen és egységesen, kemény munkával követeltük meg tanulóinktól a fegyelmet, és alakítottuk ki a helyes szokásokat és viselkedési módokat. Bár egy igen mozgékony és beszédes tanulócsoport jött össze, úgy érezzük, hogy a befektetett energia megtérült. Ha megmérettetésről van szó, nagy lelkesedéssel és feladattudattal végzik munkájukat. Színes egyéniségek alkotják a közösséget, és megnyilvánulásaikkal sok vidám percet szereznek mindnyájunknak. Összességében sikeres évet zártunk. Az osztály nagy része folyékonyan olvas, helyesen ír, ügyesen számol 20-as számkörben, a természetismeret iránt lelkesen érdeklődik. Sok tanuló kapott szaktárgyi dicséretet is. Továbbra is beszédesek, mozgékonyak, de következetes munkával, határozott fellépéssel és szigorral szép eredményeket tudtunk elérni. Fegyelmi helyzet Fegyelmi intézkedések megoszlása: Tanulók összesen (fő) figyelmeztetések osztályfőnöki intések megrovások intések igazgatói megrovások Rendezvények: Séta a Tisza-parton Móra Ferenc Múzeum /Ősember kiállítás/ Móra Ferenc Múzeum /Tájvédelmi kiállítás/ Kövér Béla Bábszínház /A brémai muzsikusok/

18 Vármúzeum /Titanic kiállítás/ Ifjúsági Ház /Hüllő kiállítás/ Szegedi Nemzeti Színház /Mátyás meséi/ Osztály karácsonyi műsor Kövér Béla Bábszínház /Hókirálynő/ Móra Ferenc Múzeum /Látványmúzeum/ Kövér Béla Bábszínház /Babszem Jankó/ Szegedi Nemzeti Színház /Ágacska/ Kövér Béla Bábszínház /Míra Magányországban/ Anyák napi műsor Osztálykirándulás Hódmezővásárhelyre 1.b osztály Tanév Osztályfőnök: Eke Andrea Létszám Tanulmányi átlag Hiányzási átlag (óra/fő) Bukott tanulók Kitűnő 2012/2013. félév 2012/2013. év vége 2013/2014. félév 32 4,87 17, /2014. év vége 32 4, Létszám alakulása: 32 tanulóval indult a tanév. Tanév közben 0 fő érkezett, 0 fő távozott. Tanulmányi átlag: 4,74 Kitűnők: 11 tanuló ért el kitűnő tanulmányi eredményt. 4,5 átlag feletti tanulók: 24 (13+11 kitűnő) Bukások: Az év végi követelményeket minden tanuló teljesítette. Hiányzások: óra igazolt hiányzás 1296 igazolatlan hiányzás - Összesen/átlag óra/fő Igazolatlan mulasztások megoszlása: nem volt igazolatlan mulasztás Osztályközösség alakulása: Az 1. b osztályba 32 tanuló jár (12 lány, 20 fiú), az osztály lét szeptember óta nem változott. Eleven, jó képességű, könnyen

19 motiválható gyerekek alkotják a közösséget. Aktívak, minden témához szívesen hozzászólnak. Nagy a mozgásigényük, könnyen barátkoznak, segítik egymást. Fegyelmi helyzet: Durvaság, verekedés nem jellemzi a gyerekek viselkedésér. Kisebb viták természetesen adódnak, amit azonnal igyekszünk megoldani. Fegyelmi intézkedések megoszlása Fegyelmi intézkedésre nem került sor. Rendezvények: "Őszölés" Programok az "Állati jó napok" projekt keretében Gyümölcskóstoló Színházlátogatás Bábszínházlátogatás Mozilátogatás Múzeumlátogatás Muzsikások együttes előadása a Szegedi Szimfonikus Zenekar hangszerbemutatójának megtekintése Karácsonyi vásár az iskolában Karácsonyi ünnepély a templomban Karácsonyi műsor a szülőknek Városi mesemondó verseny Iskolai versmondó verseny Farsangi mulatság osztálykeretben Zenés előadás az Agórában Foglalkozás a Somogyi-könyvtárban Dózsa Gála Anyák napja osztálykeretben Családi nap Kirándulás Hódmezővásárhelyre Vadaspark Tanév 2.a osztály Osztályfőnök: Faludiné Lovas Mária Létszám Tanulmányi átlag Hiányzási átlag (óra/fő) Bukott tanulók Kitűnő 2012/2013. félév 30 4,77 10, /2013. év vége 30 4,77 24, /2014. félév 30 4,71 17, /2014. év vége 29 4,72 38,31-8 Létszám alakulása: 30 tanulóval indult a tanév. Tanév közben 0 fő érkezett, 1 fő távozott. Tanulmányi átlag: 4,72 Kitűnők: 8 tanuló ért el kitűnő tanulmányi eredményt

20 4,5 átlag feletti tanulók: 25 (17+8 kitűnő) Bukások: A év végi követelményeket minden tanuló teljesítette. Hiányzások: óra igazolt hiányzás 1111 igazolatlan hiányzás - Összesen/átlag 38,31 óra/fő Igazolatlan mulasztások megoszlása: Nem volt igazolatlan hiányzás Tanulók összesen (fő) 1-10 óra óra óra 51 óra felett Osztályközösség az év végén: Az osztályközösség 29 főre változott Illéssy Attila távozása miatt. Jelenleg 16 fiú és 13 kislány alkotja az osztályközösséget, mely egymást elfogadó, segítő kisgyermekekből áll. Mottónk továbbra is Makovecz Imre szavaival: Az számít, amit egymásért teszünk. Nem kis erőfeszítést jelentett a tanulók egy része számára az osztályban tanító 6 különböző egyéniségű kolléga elvárásaihoz való alkalmazkodás, de a 2 db szaktanári és egy napközivezetői intés, illetve 3 szaktanári dicséret és a sok-sok év végi tantárgyi dicséret is azt igazolja, hogy ezzel a nehézséggel sikeresen megbirkóztak. Az osztály 9 tanulója az év során igazgatói dicséretben részesült. Az osztály több, mint kétharmad része rendszeresen, heti 2-3 alkalommal - sokszor hétvégén is- iskolán kívüli foglalkozásokon (zene, tánc, sport) vesz részt. A szülők gyermekeiket nem csak a szabadidő hasznos eltöltésében támogatják, hanem a tanulásban is segítségükre vannak. A gyerekek képességein, szorgalmán kívül többek között ennek is köszönhetőek az év végére kialakult szép érdemjegyek. Bízom abban, hogy ez a töretlen akarás még sokáig jellemző lesz osztályunkra. Fegyelmi helyzet: - Fegyelmi intézkedések megoszlása: Tanulók összesen (fő) figyelmeztetések osztályfőnöki intések megrovások intések igazgatói megrovások Rendezvények: Tanévnyitó ünnepség "Őszölés" Programok az "Állati jó napok" projekt keretében

21 Gyümölcskóstoló Színházlátogatás Mozilátogatás Múzeumlátogatás Muzsikások együttes előadása Bábszínházlátogatás a Szegedi Szimfonikus Zenekar főpróbájának megtekintése Karácsonyi vásár az iskolában Karácsonyi ünnepély a templomban Karácsonyi műsor a szülőknek Olasz ajándékműsor iskolai versmondó verseny Városi mesemondó verseny Városi versmondó verseny Nyelvtan verseny Farsang osztálykeretben Agóra: zenés előadás Somogyi-könyvtár (foglalkozás) Olasz szavalóverseny Gianni Rodari Országos Olasz Nyelvi Verseny Dózsa Gála Papírgyűjtés Anyák napja (osztálykeretben) Családi nap Kirándulás (Hódmezővásárhely) Vadaspark látogatása Tanév 2.b osztály Osztályfőnök: Huszár Ágnes Létszám Tanulmányi átlag Hiányzási átlag (óra/fő) Bukott tanulók Kitűnő 2012/2013. félév 28 4, /2013. év vége 28 4,6 22, /2014. félév 29 4,51 16, /2014. év vége 29 4, Létszám alakulása: 29 tanulóval indult a tanév. Tanév közben 0 fő érkezett, 0 fő távozott. Tanuló neve Érkezett (melyik intézményből) Tanulói jogviszony létesítése (év, hó, nap) Távozott (melyik intézménye) Tanulói jogviszony létesítése (év, hó, nap) Tanulmányi átlag: 4,

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 A pedagógiai program elkészítésénél alapul vett törvények és rendeletek: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény. a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM 2014. Tartalomjegyzék I. Iskolai pedagógiai program... 4 1. Bevezetés... 4 1.1.

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben