Szegedi Dózsa György Általános Iskola BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szegedi Dózsa György Általános Iskola BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 Szegedi Dózsa György Általános Iskola 6721 Szeged Szent György tér 7. OM azonosító: BESZÁMOLÓ a tanév munkájáról

2 A tanév mottója: A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe) I. TANÉV ELŐKÉSZÍTÉS II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI 1. Alkalmazotti feltételek Személyi feltételek Készítette: Tóthné Lengyel Mária Az intézményi összes, ténylegesen betöltött, teljes munkaidőre átszámított munkavállalók (tanévkezdő állapot szerint szeptember 2.) Intézmény /tagintézmény megnevezése Szegedi Dózsa György Általános Iskola Pedagógus (fő) Nevelőoktató munkát segítő (fő) Funkcionális feladatot ellátó (fő) Prémium évek program (fő) Közmunka Program (fő) egyéb projekt útján alkalmazott (fő) Összesen (fő) Összesen ebből határozatlan ebből határozott ebből tartósan távol lévőt helyettesítő üres álláshely Vezetők: Intézményvezető Intézményvezető-helyettes Tóthné Lengyel Mária Vezető neve Várnagyné Dávid Zsuzsanna Zsemberiné Futó Ildikó - 2 -

3 A munkaközösségek vezetői: Szakmai munkaközösség megnevezése 1-2. osztályban tanítók munkaközössége 3-4. osztályban tanítók munkaközössége Osztályfőnöki munkaközösség Humán munkaközösség Reál munkaközösség Nyelvi munkaközösség Vezető neve Dr. Kucsera Józsefné Dr. Kósné Kiss Magdolna Szőke Istvánné Ökrös Ildikó Hrotkó Klára Holecskáné Varga Magdolna A diákönkormányzat vezetése: Takácsné Budai Ida Szülői Közösség munkáját koordináló pedagógus: Tóthné Lengyel Mária A könyvtár vezetése: Szabó Ágnes A munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi feladatok koordinálása: Várnagyné Dávid Zsuzsanna Pályaválasztásért felelős tanár: Várnagyné Dávid Zsuzsanna Tankönyvfelelős: Szabó Ágnes Az intézményi összes, ténylegesen betöltött, teljes munkaidőre átszámított munkavállalók (tanévkezdő állapot szerint október 2.) Intézmény /tagintézmény megnevezése Szegedi Dózsa György Általános Iskola Pedagógus (fő) Nevelőoktató munkát segítő (fő) Funkcionális feladatot ellátó (fő) Prémium évek program (fő) Közmunka Program (fő) egyéb projekt útján alkalmazott (fő) Összesen (fő) Összesen ebből határozatlan ebből határozott ebből tartósan távol lévőt helyettesítő üres álláshely Pedagógus létdatok változása a tanév során Munkaviszony létesítése: Közalkalmazott neve Munkaviszony létesítés időpontja Tagintézmény megnevezése Kellermann Judit szeptember 23. Szegedi Dózsa György Általános Iskola Katona Ferenc Szegedi Dózsa György - 3 -

4 Általános Iskola Az intézményi összes, ténylegesen betöltött, teljes munkaidőre átszámított munkavállalók (évvégi állapot szerint június 17.) Intézmény /tagintézmény megnevezése Szegedi Dózsa György Általános Iskola Pedagógus (fő) Nevelőoktató munkát segítő (fő) Funkcionális feladatot ellátó (fő) Prémium évek program (fő) Közmunka Program (fő) egyéb projekt útján alkalmazott (fő) Összesen (fő) Összesen ebből határozatlan ebből határozott 1 1 ebből tartósan távol lévőt helyettesítő 1 1 üres álláshely Tanulói személyi feltételek Intézmény / tagintézmény megnevezése Szegedi Dózsa György Általános Iskola előző tanév tanév végi létszám (fő) tanév statisztikai létszám (fő) tanév I. félév létszám (fő) tanév tanév végi létszám (fő) Összesen Tagintézmény Intézmény típus előző tanév tanév végi létszám (fő) tanév statisztikai létszám (fő) tanév I. félév létszám (fő) tanév tanév végi létszám (fő) óvoda általános iskola gimnázium Szegedi szakközépiskola Dózsa György szakiskola Általános Iskola speciális szakiskola AMI Összesen

5 Tárgyi feltételek alakulása, pályázatok Készítette: Tóthné Lengyel Mária Tárgyi feltételek: Intézményünk Szeged belvárosában található, egy több mint 100 éves patinás, régi épületben, amely között került felújításra: födémcsere, fűtés korszerűsítése, pinceszint hasznosítása, külső és belső renoválás. Az elmúlt néhány évben a következő felújításokat végezték még el: nyílászárók- és világítótestek cseréje, falfestés, udvar felújítása, térfigyelő kamerák beállítása. Az épület központi fűtését a padlástérben épített és Európai uniós pályázattal felújított gázkazán biztosítja. Jelenleg a földszinten és az emeleten összesen 14 tanteremmel valamint 1 fejlesztő teremmel rendelkezünk. A pinceszinten helyezkedik el a könyvtár (egy nagyobb és egy kisebb helyiséggel), a technika terem 2 szertárral, továbbá 4 tanításra alkalmas tanterem s 1 a kiscsoportos foglalkozáshoz megfelelő. A testnevelési órák valamint a sportfoglalkozások a tornateremben és tornacsarnokban zajlanak. Az intézményben 8 évfolyamon 17 osztály 428 tanulója folytatja tanulmányait a 2013/2014-es tanév első félév végén. Az intézményünk épülete, tárgyi feltételei biztosítják a tanulási környezetet tanulóink számára. Az épület üzemben tartója a Szegedi Önkormányzat által megbízott NGSZ. Az NGSZ dolgozói is lelkiismeretesen végzik munkájukat, hogy az épületben nyugodtan, biztonságosan tudjunk tanítani, nevelni, oktatni. Az intézményünk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz mellékleteként meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal nagy részben rendelkezik, de az eszközök, felszerelések egy része cserére szorul. Az intézményben a nyári felújításoknak köszönhetően az alagsor jelentős részét és az öltözők felét sikerült felújítani az NGSZ közreműködésével. Pályázati szakmai beszámoló A TÁMOP /A azonosító számmal rendelkező, Dózsás tanárok az oktatás fejlesztéséért című pályázat fenntartási időszakban lépett. A vállalt feladatokat végrehajtása történt a félév során. IPR pályázaton nyert Ft elszámolása. Az integrációs programban résztvevő tanulók egyéni fejlesztésének megvalósítása

6 tanév pályázatai A pályázat benyújtása Pályázat tárgya Pályázati támogatás Elbírálás Emberi Erőforrás Támogatáskezelő HATÁRTALANUL! program Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Ft nyertes - 6 -

7 III. AZ INTÉZMÉNY BELSŐ MŰKÖDÉSI RENDJE Intézményünk belső működési feltételeinek alapja Készítette: Tóthné Lengyel Mária A működésre vonatkozó törvények, rendeletek: Törvények: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Kormányrendeletek: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról Miniszteri rendeletek: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a es tanév rendjéről A vonatkozó törvények, rendeletek, valamint az iskola belső szabályzatainak, a tűz-, munkaés balesetvédelmi előírások megismerése és betartása minden intézményi dolgozó számára kötelező. A működés belső feltételeit biztosító szabályzataink a tanév során folyamatosan rendelkezésre álltak. A működés színterei: Szakmai munkaközösségek Közalkalmazotti Tanács Diákönkormányzat Iskolai Sportkör Szülői Közösség szervezeti kerete az osztályközösségek szülői munkaközösségei Intézményi tanács BESZÁMOLÓ A KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS MUNKÁJÁRÓL Készítette: Szőke Istvánné a Közalkalmazotti Tanács elnöke A közalkalmazotti tanács tagjai, Nagy-Pál Márta, Szabóné Csepregi Boglárka, Szőke Istvánné az alábbi főbb feladatokat végeztük el: a tanév munkájával kapcsolatos dokumentumok megismerése a jubileumi jutalmak megbeszélése az igazgatóasszonnyal az év eleji tantárgyfelosztást ismertette igazgatónő a 2013-as évi törvényi változásokról tájékozódtunk átdolgoztuk közösen az iskolavezetéssel és a szakszervezettel a Közalkalmazotti Szabályzatot, a Házirendet az új rendelkezéseknek megfelelően

8 meghallgattuk az egyéni problémákat, és egyeztettünk az iskolavezetéssel részt vettünk az értekezleteken magunk is tartottunk megbeszéléseket Köszönjük a kollégák bizalmát, a vezetőség tájékoztatásait, valamint azt, hogy a véleményünket figyelembe vették, amely elősegítette a közös munkánkat. BESZÁMOLÓ A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL Készítette: Farkas Blanka DÖK titkár és Takácsné Budai Ida DÖK munkáját segítő tanár A Diákönkormányzat az iskola tanulói által létrehozott érdekképviseleti szerv, amely a Közoktatási Törvény által meghatározott jogokkal és feladatkörrel rendelkezik. Tevékenységét a jogszabályokkal és az iskolai szabályzatokkal összhangban, demokratikus elvek alapján végzi. Célja és feladata: - a diákok figyelmének ráirányítása jogaikra és kötelezettségeikre - a tanulók kéréseinek, ötleteinek hatékonyabb közvetítése az iskola felé - az iskolai diákélet összefogása - a szabadidős tevékenységek megszervezésének segítése - egész éves feladatunk az épület alagsorának szépítése, rendezése. Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a diákok valóban aktív részesei legyenek az iskolában folyó mindenféle tevékenységnek, megismerjék és gyakorolják a szervezeti működés szabályait. Munkatervünk megvalósítása a as tanévben Szeptember Szeptember 16-án tartottuk meg alakuló értekezletünket és kidolgoztuk munkatervünket a 2013/2014-as tanévre. Összehívtam a diákönkormányzati képviselőket, napirendi pontjaink a következők voltak: Szervezési feladatok Faliújságért felelősök időrendi beosztása A tanév programjai, rendezvényei A diákügyelet beindítása Diáktanács elnök és diáktanács helyettes választás A faliújságot minden hónapban más osztály készítette el: szeptember 8/a október 8/b november 7/a december 7/b - 8 -

9 január 5.a február 6/a március 6/b április 8/a,b május 6/a,b június 7a/b A tanulói ügyeletet már szeptember 3-én elindítottuk. Heti váltással a hetedik és nyolcadik osztályosok végezték az ügyeletet, a következő beosztás szerint: 8/a, 8/b, 7/a, 7/b Szeptember 23-án DÖK-napot tartottunk a Ligetben: Mozdulj a környezetedért! Környezetvédelmi akadályverseny volt, sikeresen megvalósítottuk,a tanulók később,több alkalommal a Csemete egyesület által kapott feladatokkal kapcsolódtak az egyesület munkájához. Október Az október 6-i megemlékezés osztálykeretben történt. Az őszi papírgyűjtésre október 7-én kerül sor alsósoknak és felsősöknek egyaránt. Sikeres volt. Az október 23-i ünnepélyt a 7.a osztály rendezte osztályfőnök:dr. Roszíkné Csongor Krisztina vezetésével Segítséget nyújtottunk a nyolcadikosoknak a pályaválasztási hét lebonyolításában. Figyelemmel kísértük a hetedikesek pályaválasztási felkészítését. November A nyolcadik osztályos tanulók tájékoztatása is ebben a hónapban történt a felvételikről. A hetedik és nyolcadik osztályos tanulók pályaválasztási előadásokon vettek részt. December 6-án jött a Mikulás, az alsósoknak: felső tagozatosok moziba mentek december 6-án. az alsó-és felső tagozat a Gru 2 című filmet nézte meg Megszerveztük a karácsonyi kézműves vásárt án, a kistornateremben. Ebben az évben is nagyon nagy sikere volt. A diákok és szülők egyaránt kérték,hogy ezt a hagyományunkat továbbra is folytassuk. A Felsővárosi-templomban megrendeztük szokásos karácsonyi ünnepségünket december 21-én. Január legfontosabb feladatunk a tanulás volt, hogy minél jobb félévi bizonyítványokat oszthassunk ki. Nagy hangsúlyt fektettünk a pályaválasztás és a továbbtanulás kérdésére

10 Február a farsangot az alsósok jelmezes, játékos vetélkedővel ünnepelték meg, míg a felsősök osztálykeretben rendezték meg a farsangot a hónap utolsó hetében. Voltak osztályok, akik a korcsolyapályán tartották a farsangi délutánt, Néhány osztály a teke-,és bowling pályát választotta szórakozásul. Március 15-i ünnepélyt március 14-én tartottuk meg. Az ünnepséget a 7/b osztály tanulói rendezték, osztályfőnökük: Bajcsiné Forgó Éva vezetésével. Áprilisban kerültek megrendezésre a Dózsa-napi programok. Többféle sportrendezvényt tartottuk:röplabda, foci,játékos sorversenyek. Matematika háziverseny a Reál Munkaközösség szervezésében Műveltségi vetélkedő, amelyet a Humán munkaközösség szervezett a könyvtárban. Malom, amőba verseny Kémiai kísérletek Dózsa-gála, iskolazászló átadása A Dózsa-napi programok keretében volt az angol és olasz verseny is. Május az édesanyákról emlékezünk meg osztálykeretben. Tavaszi papírgyűjtést rendeztünk 7-én. Május 17-én Családi napot tartottunk. Új programként nagy sikerrel zajlott a véradás, amelyet összekapcsoltunk az osztályok közötti versennyel. A virsli főzéssel is mindenki elégedett volt. Május án vehettek részt az osztályok tanulmányi kiránduláson. Június A ballagásra június 13-án került sor, melynek szervezésében és lebonyolításában,a műsor elkészítésében a hetedik osztályos tanulók és osztályfőnökök vettek részt. A többi osztályok az iskola és a tantermek díszítését vállalták. Az alsós kollégák gyönyörű díszeket készítettek, nagyon sok munkájuk volt benne. A tanév végén értékeltük az egész év munkáját. BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNYI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG MUNKÁJÁRÓL Készítette: Tóthné Lengyel Mária SZK munkáját koordináló tanár A tanulók megfelelő színvonalú oktatása és nevelése a család és az iskola közös feladata. A célok megvalósítása, a helyes módszerek megválasztása érdekében elengedhetetlen a szülők és a tanárok együttműködése. A szülőkkel a szülői értekezleteken és a fogadóórákon, családi megbeszéléseken és rendkívüli esetekben előzetes egyeztetés után találkozunk személyesen

11 Alsó tagozaton a kapcsolattartás napi szintű, hiszen ha a tanulókért jönnek a szülők a napi eseményekről gyorsan értesülnek. Írásban elsősorban az ellenőrző könyvön keresztül és a MozaNaplón keresztül tartjuk a kapcsolatot a szülőkkel. Az elektronikus napló előnye, hogy a tanárok azt is látják, hogy a szülő figyelemmel kíséri gyermeke tanulmányi eredményeit, beírásait. Az iskola hivatalos leveleivel, szülői kérvényekkel szintén írásban érintkezünk. A szülőkkel az iskola egészét érintő kérdésekben a választott képviselőik útján, a. Szülői Szervezeten keresztül tartunk kapcsolatot. A Szülői Szervezet tagjait a tanulók szülei választják maguk közül, osztályonként két főt. A Szülői Szervezet üléseit a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő jogát érvényesítve üléseit évente legalább két alkalommal tartja. A megbeszélt témák: Szülő választmány vezetőségének megválasztása A Szülői Szervezet tagjai megerősítették az előző tanév vezető tisztségviselőit: elnök Dr. Csontosné Németh Mária Törvényi változások átvezetése az iskolai dokumentumokba Iskolai munkaterv és a tanév legfontosabb feladatainak ismertetése Maximális osztálylétszám átlépésének engedélyezése Papírgyűjtésnél szervezése Családi Nap közös szervezése A szülők nagyon örültek, hogy az iskola az idei tanévre is változatos programok szervezésével igyekezett a gyerekek sokoldalú személyég fejlesztését biztosítani. A rendezvények megszervezésében a szülők aktívan közreműködtek. Köszönöm minden szülőnek a segítséget. BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNYI TANÁCS MUNKÁJÁRÓL Készítette: Tóthné Lengyel Mária intézményi képviselő Az Intézményi Tanács feladata az oktatási intézmény munkájának segítése, támogatása. Az Intézményi Tanács dönt: működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról tisztségviselőinek megválasztásáról azokban az ügyekben, melyekben a nevelőtestület a döntési jogot az Intézményi Tanácsra átruházza. Az Intézményi Tanács véleményt nyilváníthat az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Fentieken túl az Intézményi Tanács véleményét ki kell kértük - az intézmény munkatervéről - az intézmény pedagógiai programjának elfogadása előtt - az intézmény házirendjének elfogadása előtt - az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadása előtt - minden egyéb, jogszabályban meghatározott esetben. Az intézmény vezetője az intézmény működéséről félévkor és évvégén beszámolt az Intézményi Tanácsnak. Az intézményi Tanács működése elősegítette az intézmény működését

12 BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY BALESET-, TŰZVÉDELMI, MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL Készítette: Várnagyné Dávid Zsuzsanna munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi felelős A 2013/2014-es tanév első félévében 10 nem súlyos tanulói baleset történt, melyek tanulói figyelmetlenségből adódtak: testnevelés órán illetve órák közötti szünetben. A hasonló balesetek megelőzése érdekében testnevelés órán minden baleset után átbeszélték a történteket, a tanulságokat levonták. A tornateremben tartózkodás szabályainak, illetve a testnevelés órai szabályok betartásának átbeszélése megtörtént. A tantestületi értekezleten is átbeszéltük a történteket. Megkértük a kollégákat, hogy osztályfőnöki óra keretében a tanórák közti szünetben való viselkedésről, játékról beszélgessenek el a tanulókkal. Hívják fel a tanulók figyelmét, hogy körültekintőbbek, figyelmesebbek legyenek, vigyázzanak társaik épségére. Sajnos a tanév folyamán történt egy szintén nem súlyos munkahelyi baleset is, melynek tanulságait levontuk a tantestületi értekezleten. A munka- és tűzvédelmi oktatást augusztusban tantestületi értekezlet keretében tartottuk meg. A tanulók az első tanítási nap osztályfőnöki óráján részesültek baleset- és tűzvédelmi oktatásban. Tűzriadót október 11-én és 22-én tartottunk. Az első alkalommal nem tudtuk szintidőn belül kiüríteni az iskolát, ezért meg kellett ismételni. A megismételt tűzriadó sikeres volt. Beiskolázási program megvalósított feladatai a) nyolcadikos továbbtanulás IV. BEISKOLÁZÁS Készítette: Szőke Istvánné és Holecskáné Varga Magdolna Az iskolában folyó oktató-nevelő munka feladatai közé tartozik a középiskolára való felkészülés. Nyolcadikos tanulóink a sikeres iskolaválasztás érdekében októberben és novemberben a középiskolák által szervezett nyílt napokat és óralátogatásokat folyamatosan látogatták. Ezt segítette még az egyéni beszélgetés a pályaválasztási szakemberekkel, amiről pozitív visszajelzést kaptunk a szülőktől. Hasznosságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy több tanuló átértékelte az elképzelését, döntését. Pályaválasztási szülői értekezletet az első félévben a 7. és 8. o. szüleinek szerveztünk. A szülők részvételi aránya magas volt. A szülői értekezleteken a szülők majdnem teljes létszámmal vesznek részt. Aki nem tud eljönni, az előre jelzi, és másik időpontban kap tájékoztatást. Fogadóórákra a tanulási vagy más típusú problémával küzdő tanulók szüleit írásban, az ellenőrző útján kérjük konzultációra. A szülők kérésünknek mindig eleget tesznek. Az első félévben, és a tanév befejezése előtt egy hónappal az ellenőrzőn keresztül tájékoztattuk a gyengébb jegyre, bukásra álló tanulók szüleit. Tájékoztattuk őket azokról a lehetőségekről, amelyek segítségével javulhat a gyermekük tanulmányi eredménye és biztosítottuk a beszámolási lehetőségeket. A nyolcadikosok továbbtanulási mutatóit az alábbi táblázat tartalmazza:

13 a b összesen %-os arány Gimnáziumba lépők (fő) ,0% Szakközépiskolába lépők (fő) ,0% Szakiskolába lépők (fő) ,0% 8. osztályosok összlét (fő) Nem tanul tovább (fő) 0 1. helyen vették fel (fő) ,0% 2. helyen vették fel (fő) ,0% 3. helyen vették fel (fő) ,0% b) elsős beiratkozás Készítette: Zsemberiné Futó Ildikó, Dr. Kósné Kiss Magdolna Decembertől délelőttönként tanórai foglalkozásokat tartunk a leendő elsősöknek, ahová az óvó nénik kísérik a gyerekeket. Már évek óta hagyomány nálunk, hogy Ajándékműsorral kedveskedünk az iskolába készülő gyermekeknek és szüleiknek. Betekintést adunk iskolánk életébe, szokásaiba. Január végétől március elejéig minden kedden, iskola-előkészítő foglalkozásokon várjuk az óvodásokat. Míg a gyerekek a tanítónőkkel közösen kézműveskednek vagy a testnevelő szakos kollegákkal játszanak, addig a szülőket tájékoztatjuk az intézményünkben folyó munkáról. Az óvodai felkéréseknek rendszeresen eleget teszünk, így a leendő elsős tanítónők mindig jelen vannak a beiskolázásról szóló szülői értekezleteken. A következő tanévben 2 első osztályt indíthatunk nagyon magas osztálylétszámmal. A leendő elsős szülők közül sokan szerették volna hozzánk íratni gyermeküket. Jól sikerült a beiskolázási programunk. Köszönjük minden kollégának a munkáját

14 V. TANULÓK, TANULMÁNYI MUNKA INTÉZMÉNYI Készítette: Tóthné Lengyel Mária Átlagok az osztályfőnöki beszámolók alapján Hiányzások 2010/ 2011 tanév félév 2010/ 2011 tanév vége 2011/ 2012 tanév félév 2011/ 2012 tanév vége 2012/ 2013 tanév félév 2012/ 2013 tanév vége 2013/ 2014 tanév félév 2013/ 2014 tanév vége Létszám Ebből osztályozható , Tanulmányi átlag 4,19 4,2 4,16 4,18 4,25 4,23 4,19 4,3 Bukott tanulók Tantárgyi bukás Tanév Igazolt Igazolatlan Összes Átlag 2010/2011. I. félév ,6 2010/2011. év vége ,6 2011/2012. I. félév ,4 2011/2012. év vége ,4 2012/2013. I. félév ,4 2012/2013. év vége ,1 2013/2014. I. félév ,4 2013/2014. év vége ,9 Tanulói létdatok Osztály Létszám Tanulmányi Hiányzási Bukások átlag átlag tanulók tantárgyak Kitűnő 1.A 29 4,58 49, B 32 4, A 29 4,72 38, B 29 4, A 23 4,37 51, B 21 4,36 47, C 24 4,4 44, A 28 4,56 35, B 23 4,32 31, C 19 4,35 51, A 27 4,29 71, A 23 4,33 65, B 19 3, A 20 3,9 48, B 22 3,65 47, A 23 3, B 27 4,32 73, Összesen 418 4,30 255,

15 Igazolatlan mulasztások megoszlása 51 óra Osztály 1-10 óra fő óra fő óra fő felett fő 1.A B A 0 2.B 0 3.A B C A B 0 4.C 0 5.A 0 6.A B A B A B Összesen Fegyelmi intézkedések osztályfőnöki igazgatói figyelmeztetések intések megrovások intések megrovások Osztály 1.A B A 0 2.B 0 3.A 3 3.B C 0 4.A B C 4 5.A 1 6.A 0 6.B A B A B 2 1 Összesen

16 Tanulói létdatok SNI, HH, HHH, BTM, magántanulók Osztály SNI-s tanulók HHH-s tanulók BTM-s tanulók magántanulók tanulók HH-s tanulók 1.A B A B A B C A B C A A B A B A B Összesen TANULMÁNYI MUNKA, KÖZÖSSÉGI JELLEMZÉS OSZTÁLYONKÉNT AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK BESZÁMOLÓJA ALAPJÁN Tanév Szegedi Dózsa György Általános Iskola 1.a osztály Osztályfőnök: Csicsvári Istvánné Létszám Tanulmányi átlag Hiányzási átlag (óra/fő) Bukott tanulók Kitűnő 2012/2013. félév 2012/2013. év vége 2013/2014. félév 30 4,53 20, /2014. év vége 29 4,58 49,4 0 7 Létszám alakulása: 31 tanulóval indult a tanév. Tanév közben 0 fő érkezett, 2 fő távozott. Tanuló neve Hajdu Tamás Lajos Érkezett (melyik intézményből) Tanulói jogviszony létesítése (év, hó, nap) Távozott (melyik intézménye) zsombói Szent Imre Katolikus Általános Iskola Tanulói jogviszony vége (év, hó, nap) november

17 Bonnemaizon Lorenzo Bendegúz Tanulmányi átlag: 4,58 Szegedi Gregor József Általános Iskola január 20. Kitűnők: 7 tanuló ért el kitűnő tanulmányi eredményt. 4,5 átlag feletti tanulók: 20 Bukások: Az év végi követelményeket minden tanuló teljesítette. Hiányzások: óra igazolt hiányzás 1433 igazolatlan hiányzás 0 Összesen/átlag ,4/fő Igazolatlan mulasztások megoszlása: nincs Osztályközösség alakulása: A tanulók különböző neveltségi szinttel jöttek iskolába. Ez abból adódott, hogy néhánynak a szociális háttere is hátrányos. A napközis kollégával együtt következetesen és egységesen, kemény munkával követeltük meg tanulóinktól a fegyelmet, és alakítottuk ki a helyes szokásokat és viselkedési módokat. Bár egy igen mozgékony és beszédes tanulócsoport jött össze, úgy érezzük, hogy a befektetett energia megtérült. Ha megmérettetésről van szó, nagy lelkesedéssel és feladattudattal végzik munkájukat. Színes egyéniségek alkotják a közösséget, és megnyilvánulásaikkal sok vidám percet szereznek mindnyájunknak. Összességében sikeres évet zártunk. Az osztály nagy része folyékonyan olvas, helyesen ír, ügyesen számol 20-as számkörben, a természetismeret iránt lelkesen érdeklődik. Sok tanuló kapott szaktárgyi dicséretet is. Továbbra is beszédesek, mozgékonyak, de következetes munkával, határozott fellépéssel és szigorral szép eredményeket tudtunk elérni. Fegyelmi helyzet Fegyelmi intézkedések megoszlása: Tanulók összesen (fő) figyelmeztetések osztályfőnöki intések megrovások intések igazgatói megrovások Rendezvények: Séta a Tisza-parton Móra Ferenc Múzeum /Ősember kiállítás/ Móra Ferenc Múzeum /Tájvédelmi kiállítás/ Kövér Béla Bábszínház /A brémai muzsikusok/

18 Vármúzeum /Titanic kiállítás/ Ifjúsági Ház /Hüllő kiállítás/ Szegedi Nemzeti Színház /Mátyás meséi/ Osztály karácsonyi műsor Kövér Béla Bábszínház /Hókirálynő/ Móra Ferenc Múzeum /Látványmúzeum/ Kövér Béla Bábszínház /Babszem Jankó/ Szegedi Nemzeti Színház /Ágacska/ Kövér Béla Bábszínház /Míra Magányországban/ Anyák napi műsor Osztálykirándulás Hódmezővásárhelyre 1.b osztály Tanév Osztályfőnök: Eke Andrea Létszám Tanulmányi átlag Hiányzási átlag (óra/fő) Bukott tanulók Kitűnő 2012/2013. félév 2012/2013. év vége 2013/2014. félév 32 4,87 17, /2014. év vége 32 4, Létszám alakulása: 32 tanulóval indult a tanév. Tanév közben 0 fő érkezett, 0 fő távozott. Tanulmányi átlag: 4,74 Kitűnők: 11 tanuló ért el kitűnő tanulmányi eredményt. 4,5 átlag feletti tanulók: 24 (13+11 kitűnő) Bukások: Az év végi követelményeket minden tanuló teljesítette. Hiányzások: óra igazolt hiányzás 1296 igazolatlan hiányzás - Összesen/átlag óra/fő Igazolatlan mulasztások megoszlása: nem volt igazolatlan mulasztás Osztályközösség alakulása: Az 1. b osztályba 32 tanuló jár (12 lány, 20 fiú), az osztály lét szeptember óta nem változott. Eleven, jó képességű, könnyen

19 motiválható gyerekek alkotják a közösséget. Aktívak, minden témához szívesen hozzászólnak. Nagy a mozgásigényük, könnyen barátkoznak, segítik egymást. Fegyelmi helyzet: Durvaság, verekedés nem jellemzi a gyerekek viselkedésér. Kisebb viták természetesen adódnak, amit azonnal igyekszünk megoldani. Fegyelmi intézkedések megoszlása Fegyelmi intézkedésre nem került sor. Rendezvények: "Őszölés" Programok az "Állati jó napok" projekt keretében Gyümölcskóstoló Színházlátogatás Bábszínházlátogatás Mozilátogatás Múzeumlátogatás Muzsikások együttes előadása a Szegedi Szimfonikus Zenekar hangszerbemutatójának megtekintése Karácsonyi vásár az iskolában Karácsonyi ünnepély a templomban Karácsonyi műsor a szülőknek Városi mesemondó verseny Iskolai versmondó verseny Farsangi mulatság osztálykeretben Zenés előadás az Agórában Foglalkozás a Somogyi-könyvtárban Dózsa Gála Anyák napja osztálykeretben Családi nap Kirándulás Hódmezővásárhelyre Vadaspark Tanév 2.a osztály Osztályfőnök: Faludiné Lovas Mária Létszám Tanulmányi átlag Hiányzási átlag (óra/fő) Bukott tanulók Kitűnő 2012/2013. félév 30 4,77 10, /2013. év vége 30 4,77 24, /2014. félév 30 4,71 17, /2014. év vége 29 4,72 38,31-8 Létszám alakulása: 30 tanulóval indult a tanév. Tanév közben 0 fő érkezett, 1 fő távozott. Tanulmányi átlag: 4,72 Kitűnők: 8 tanuló ért el kitűnő tanulmányi eredményt

20 4,5 átlag feletti tanulók: 25 (17+8 kitűnő) Bukások: A év végi követelményeket minden tanuló teljesítette. Hiányzások: óra igazolt hiányzás 1111 igazolatlan hiányzás - Összesen/átlag 38,31 óra/fő Igazolatlan mulasztások megoszlása: Nem volt igazolatlan hiányzás Tanulók összesen (fő) 1-10 óra óra óra 51 óra felett Osztályközösség az év végén: Az osztályközösség 29 főre változott Illéssy Attila távozása miatt. Jelenleg 16 fiú és 13 kislány alkotja az osztályközösséget, mely egymást elfogadó, segítő kisgyermekekből áll. Mottónk továbbra is Makovecz Imre szavaival: Az számít, amit egymásért teszünk. Nem kis erőfeszítést jelentett a tanulók egy része számára az osztályban tanító 6 különböző egyéniségű kolléga elvárásaihoz való alkalmazkodás, de a 2 db szaktanári és egy napközivezetői intés, illetve 3 szaktanári dicséret és a sok-sok év végi tantárgyi dicséret is azt igazolja, hogy ezzel a nehézséggel sikeresen megbirkóztak. Az osztály 9 tanulója az év során igazgatói dicséretben részesült. Az osztály több, mint kétharmad része rendszeresen, heti 2-3 alkalommal - sokszor hétvégén is- iskolán kívüli foglalkozásokon (zene, tánc, sport) vesz részt. A szülők gyermekeiket nem csak a szabadidő hasznos eltöltésében támogatják, hanem a tanulásban is segítségükre vannak. A gyerekek képességein, szorgalmán kívül többek között ennek is köszönhetőek az év végére kialakult szép érdemjegyek. Bízom abban, hogy ez a töretlen akarás még sokáig jellemző lesz osztályunkra. Fegyelmi helyzet: - Fegyelmi intézkedések megoszlása: Tanulók összesen (fő) figyelmeztetések osztályfőnöki intések megrovások intések igazgatói megrovások Rendezvények: Tanévnyitó ünnepség "Őszölés" Programok az "Állati jó napok" projekt keretében

21 Gyümölcskóstoló Színházlátogatás Mozilátogatás Múzeumlátogatás Muzsikások együttes előadása Bábszínházlátogatás a Szegedi Szimfonikus Zenekar főpróbájának megtekintése Karácsonyi vásár az iskolában Karácsonyi ünnepély a templomban Karácsonyi műsor a szülőknek Olasz ajándékműsor iskolai versmondó verseny Városi mesemondó verseny Városi versmondó verseny Nyelvtan verseny Farsang osztálykeretben Agóra: zenés előadás Somogyi-könyvtár (foglalkozás) Olasz szavalóverseny Gianni Rodari Országos Olasz Nyelvi Verseny Dózsa Gála Papírgyűjtés Anyák napja (osztálykeretben) Családi nap Kirándulás (Hódmezővásárhely) Vadaspark látogatása Tanév 2.b osztály Osztályfőnök: Huszár Ágnes Létszám Tanulmányi átlag Hiányzási átlag (óra/fő) Bukott tanulók Kitűnő 2012/2013. félév 28 4, /2013. év vége 28 4,6 22, /2014. félév 29 4,51 16, /2014. év vége 29 4, Létszám alakulása: 29 tanulóval indult a tanév. Tanév közben 0 fő érkezett, 0 fő távozott. Tanuló neve Érkezett (melyik intézményből) Tanulói jogviszony létesítése (év, hó, nap) Távozott (melyik intézménye) Tanulói jogviszony létesítése (év, hó, nap) Tanulmányi átlag: 4,

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz.

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Készítették: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014.

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014. 1. 2. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület érintettek köre 2. 2. HHH tevékenység indítása IPR munka csoport HHH tanulók és mentor tanárok 3. 2. Egyéb foglalkozások beindítása tantestület

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

BEVEZETÉS. I. A tanév, szorgalmi idő, tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok

BEVEZETÉS. I. A tanév, szorgalmi idő, tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok A PETROVAY GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2013/2014 -ES TANÉVRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Nagyné Baráth Ágnes Igazgató Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2013. július 15-én OM azonosító: 201781

Részletesebben

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Diákönkormányzatának munkaterve a 2013-2014-es tanévre

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Diákönkormányzatának munkaterve a 2013-2014-es tanévre A Zipernowsky Károly Általános Iskola Diákönkormányzatának munkaterve a 2013-2014-es tanévre SZEPTEMBER Diákönkormányzat képviselőinek megválasztása Éves munkaterv megbeszélése, elfogadása Beszámolók meghallgatása

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Augusztus Tantárgyfelosztás Órarend-készítés Pótvizsgák, osztályozó vizsgák Alakuló munkatársi értekezlet Balesetvédelem Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Tanévkezdő szakmai

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013 2014.

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013 2014. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013 2014. Készítette: Bencsik Tiborné DÖK segítő tanár Szarvas; 2013. szeptember 1. Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre.

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET

TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390 Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412412 E-mail:

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F SZEPTEMBER (22) 02. 03. 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 - szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 1-8. o. A, E Erntedankfest, - szülői értekezlet, - napközi és Weltkindertag 1. és 5. o. A F tanulószoba látogatás

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

A FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA A FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA 2014.01.31. A kitűzött célok időarányos megvalósulása Készült a felső tagozaton működő munkaközösségek beszámolóinak felhasználásával. Összeállította: Leó Zoltán

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Peresztegi Általános Iskola MUNKATERVE a 2013-2014-es tanévre

Peresztegi Általános Iskola MUNKATERVE a 2013-2014-es tanévre Peresztegi Általános Iskola MUNKATERVE a 2013-2014-es tanévre Készítette: Koloszárné Varga Elvira ig. I. HELYZETELEMZÉS 1. Tanulólétszám, tanulócsoportok Az iskola tanulólétszáma: 92 fő - alsó tagozat:

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V. 2014/2015 tanév. munka tervéhez

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V. 2014/2015 tanév. munka tervéhez Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V 2014/2015 tanév munka tervéhez 2 Augusztus Alakuló értekezlet augusztus 25. igazgató Téma: tantárgyfelosztások

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje A 2015/2016. tanév helyi rendje Augusztus 08. 24-25-26. Javító- és osztályozó vizsgák. 08. 24,26-27. Tankönyvosztás 08. 27. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanévkezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve Tóvárosi Általános Iskola munkaterve 2015/2016. tanév Tantestületi értekezleten a tantestület egyhangúlag elfogadta. Székesfehérvár, 2015. augusztus 31. Szücsné Sajtos Katalin igazgató 2015/2016. tanév

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás Szeptember Tanévnyitó Elsős szülői értekezlet Sándor Anita Nagyné Czoboly Mária,Péterné Csókási Beáta ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás 15 - Elsősök

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve A Madách Imre Kollégium éves munkaterve a 2014 / 2015. tanévre Készítette: Magyar Zoltán Balassagyarmat 2014. augusztus 1 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: 2014. szeptember 1. A tanév záró napja:

Részletesebben

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2014 2015.

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2014 2015. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2014 2015. Vép, 2014. szeptember 15. Készítette: Bándoliné Pájer Éva segítő tanár Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre. Jogvédelmi

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza Tanévnyitó ünnepség: 2015. szeptember 1. 8.00 óra Első tanítási nap:

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV

Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV HÁTTÉRINFORMÁCIÓK 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről Iskolai

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. TANE V. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális

MUNKATERV 2014-15. TANE V. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális MUNKATERV 2014-15. TANE V Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola A 2014-15-ös tanév rendje Első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE Hónap Nap (ok) Események, rendezvények, ünnepélyek Felelős (ök) Szervező (k) 9:00 órától a nevelőtestület

Részletesebben

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG Féléves beszámolója 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2015. január 27. Készítette: Kecskésné Szaksz Judit mk. vezető Munkaközösségünk a félév elején vállalat feladatokat

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Feladatellátási terv Móra Ferenc Általános Iskola 2014/15. tanév

Feladatellátási terv Móra Ferenc Általános Iskola 2014/15. tanév Szeptember 2014.09.01 Tanévnyitó ünnepély Vukman Andrea 2014. 09. 1. hete Tanulói és tanári órarend elkészítése Dr. Gyopárné Barzsó Margit 2014.09.08-11. Szülői értekezletek (Sorrend: 4., 3., 2., 1. évfolyam)

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre

A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve a 2014/15-ös tanévre Az ÖKO-munkacsoport tagjai: Ligay Csilla Nagy Ivánné Víg Balázsné Török Renáta Barcza László Róna Csilla Frick Judit Págyiné Milfai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben