éve. D-Day a Városházán új okmányiroda. Duna-parti pályázat. AVárosházán most hétfõ, január 21. volt a nagy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3 4-5 65 éve. D-Day a Városházán új okmányiroda. Duna-parti pályázat. AVárosházán most hétfõ, január 21. volt a nagy"

Átírás

1 BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 2. SZ JANUÁR 25. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E D-Day a Városházán új okmányiroda Duna-parti pályázat B udafok-tétény döntött: nem vár tovább arra, hogy rendezõdjön a kerület legértékesebb területének sorsa. A képviselõ-testület határozata alapján kiírják a pályázatot a Duna-part II. néven ismert körzet fejlesztésére és megtisztítására. Tõkeerõs pályázót keresnek, hiszen az átfogó fejlesztésen túl semlegesíteni kell a szeméttelepet, amelyet hoszszú évekig mûködtetett ezen a területen a fõváros. Mivel a Fõpolgármesteri Hivatal elzárkózott a terület megtisztításától, a kerület most magánvállalkozók bevonásával akarja rendezni az évtizedes problémát, a becslések szerint több mint egymilliárd forintba kerülõ rekultivációt. Az új KVSZ a korábbinál kedvezõbb lehetõséget nyújt a befektetõk számára. Az intézményi zöldterület besorolású övezetben kereskedelmi-szolgáltató létesítmények, közintézmények, lakóépületek, irodaépületek, vendéglátó épületek, sportlétesítmények épülhetnek. A közparki besorolású övezetekben vendéglátó épületek pihenést, testedzést szolgáló építmények, illemhelyek, terepszint alatti építmények helyezhetõk el. Lényeges követelmény az is, hogy a part menti sávot szabadon kell hagyni, ott sétányt kell kiépíteni. AVárosházán most hétfõ, január 21. volt a nagy nap, ha nem is egy történelmi partraszállás, de a visszaköltözés napja. Véget ért az ügyfelek és az ügyintézõk számára is idegtépõ ideiglenes állapot, az alagsori ügyintézés idõszaka, mivel végre elkészült a felújított okmányiroda. A terem áttekinthetõ elrendezésû, a világos faburkolat felvidíthatja még azokat az ügyfeleket is, akik gubancos problémát szeretnének rendezni. Ezúttal nem tatarozásról volt szó, hanem átfogó átépítésrõl, ami már lehetõvé teszi a XXI. századi követelményeknek megfelelõ ügyintézést. Megszûnt éve 8 történt a Don-kanyarban Ülésezett a képviselõtestület Körkérdés a kerületi képviselõkhöz Parkolási 9 gondok az uszodánál az a kínos helyzet, hogy az ügyfelek beleláthattak egymás irataiba, hallhatták a szomszéd ügyintézésének menetét. Most olyan pultrendszert alakítottak ki, ami az ilyen indiszkréciót kizárja. Egyúttal létrehozták a korszerû ügyfélvárót, ahol a hívószámkijelzõ alapján tájékozódhat mindenki arról, hogy hol tart az ügyintézés. Szabolcs Attila elmondta, hogy a legutóbbi átalakítás óta, az elmúlt hét évben lényegesen megnõtt az ügyfélforgalom, hiszen az önkormányzatok számos pluszfeladatot kaptak, már nekik kell intézni sok olyan ügyet, amit korábban más hivatalok láttak el. A polgármester nagyon fontosnak tartja, hogy az átalakításnál gondoltak a kicsinyekre is, létrehoztak egy gyermeksarkot, ahol játszhatnak, amíg szüleik, nagyszüleik várakoznak, vagy ügyeiket intézik.

2 2 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó Biztató évkezdet Amindenkori ellenzék feladata és jogosítványa a választók bizalmából többségbe került politikai vezetés döntéseinek ellenõrzése országos és helyi szinten egyaránt. Ennek az ellenõrzésnek, számonkérésnek több változatával ismerkedhettünk meg az elmúlt években, elnyerve tetszésünket vagy éppen ellenszenvünket. Vannak azonban olyan esetek is, amikor az ellenzék szerepe az elõkészített javaslatok vita nélküli támogatása, ha a meghozandó döntés valóban a közösség javát szolgálja, akár jelképesen, akár kézzel foghatóan. A képviselõ-testület idei elsõ döntései hosszú idõk óta talán elõször ilyenek voltak. Örömmel támogattuk a polgármester elõterjesztését, melynek értelmében az idei évtõl a kerület díszpolgárát már a címet korábban elnyertek javaslatára választhatjuk meg, mellyel elkerülhetõ a díszpolgárainkat is megosztó tavalyi politikai döntés megismétlõdése. Örömteli az is, hogy a januári szokásos áremelkedések idején a kerületben nem növekednek a bölcsõdei, óvodai és iskolai térítési díjak. A kerület egyik legszebb területe, a nagytétényi Duna-part végre talán elindulhat egy régóta várt megújulás útján. Ma még ugyan számos kérdés nyitott melyek száma a lakossági egyeztetések során vélhetõen növekedni is fog, de reméljük, hogy a nagytétényi és a rózsakerti rehabilitáció után egy újabb sikertörténet elsõ lépéseinél tartunk. Üdvözöljük a pályázaton nyertes új aljegyzõt is, akinek régi munkakapcsolata a jegyzõ asszonnyal garancia lehet arra, hogy a kerület vezetése legalábbis jogi értelemben jó kezekben lesz a jövõben. Talán ennek az elsõ jele, hogy a polgármester környezetében befejezõdni látszik a tavaly szinte követhetetlen munkaerõ-beáramlás és álláshalmozás is. Az idei év elsõ döntéseinek konszenzusa reményteli elõzménye lehet a testületre februárban váró nagy feladatnak, a kerületi költségvetés megalkotásának. PERLAI ZOLTÁN FRAKCIÓVEZETÕ január 25. Fidesz-Polgári Összefogás Képviselõcsoport Fontos döntések születtek Sokan várják az önkormányzattól, hogy tartson nagyobb rendet a közterületeken. Ennek jegyében a január 17-i képviselõ-testületi ülés arról határozott, hogy a kerületben közterület-felügyeletet kíván létrehozni, és felhatalmazta a polgármestert, hogy megkezdje a tárgyalásokat a Fõvárosi Önkormányzattal. Ugyancsak régi adósságát törleszti az önkormányzat, amikor megoldást keres a nagytétényi, Duna-part II. néven ismert partszakasz rehabilitálására. Mint ismeretes, azon a területen a fõváros kommunális hulladékát rakták le a hetvenes években, több méter vastagságban. A mai Fõvárosi Önkormányzat hallani sem akar róla, hogy neki feladata lenne a terület környezeti mentesítésében. A kerületnek nincs és belátható idõn belül nem is lesz pénze arra, hogy az egymilliárd forintot megközelítõ tájrehabilitációt saját erõbõl elvégezze. Emiatt olyan befektetõt kell keresni, aki hajlandó a terület beépítési lehetõségéért cserébe elvégezni a kármentesítést. A környezõ lakosság természetesen azt igényli, hogy az életfeltételeik javuljanak és ne romoljanak, a környezetvédõk pedig joggal várják, hogy a Duna-parton csak tájba illeszkedõ, emberléptékû épületeket emeljenek. Az önkormányzat pályázatot írt ki ezeknek a feltételeknek a teljesítésére, amely külön kitér arra, hogy a leendõ befektetõnek garanciákat kell nyújtania az önkormányzat számára a közösségi érdekek figyelembevételére. A pályázat lehetõséget ad arra, hogy a különbözõ befektetõi elképzeléseket felmérje az önkormányzat, és a civil szervezetek és a lakosság más képviselõi bevonásával válassza ki a minden szempontból legelõnyösebb megoldást. A fejleményekrõl a kerületi sajtó folyamatosan tájékoztatást fog adni. Szabolcs Attila polgármester egy újévi interjújában azt hangsúlyozta, hogy a politikában visszafogott eleganciára van szükség. Ennek jegyében a díszpolgárok megválasztásának új rendjére tett javaslatot a képviselõknek. A jövõben nem a pártok által delegált bizottsági elnökök, hanem maguk a díszpolgárok fogják a képviselõ-testület elé terjeszteni, hogy kit tartanak méltónak a közéjük történõ felvételre. Ezzel kikerül a politika erõterébõl egy olyan kérdés, ami nem oda való. Meghívó Tarlós István, a fõvárosi Fidesz frakcióvezetõje tájékoztatót tart a szociális népszavazás tudnivalóiról. Idõpont: február 20. szerda, 19 óra, Szelmann-ház. (1225 Budapest, Nagytétényi út 306)

3 2008. január 25. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 3 Ülésezett a képviselõ-testület A2008. január 17-i ülésen elõször aljegyzõt választottak a képviselõk dr. Répás Judit személyében. Dr. Répás Judit idáig a zuglói önkormányzatnál helyettesítette az aljegyzõt és vezette az Okmány- és Lakosságszolgáltatási Irodát. Huszonegy éves közigazgatási gyakorlata mellett rendszerszervezõi képesítéssel is rendelkezik. Ezután az intézményi étkezési térítési díjakról döntöttek a képviselõk. Szemben a már megszokott áremelkedésekkel, ezúttal valamelyest sikerült csökkenteni az étkezési térítési díjakat, még ha nem is jelentõs mértékben. A díszpolgári címre érdemes személyekre idáig az önkormányzat bizottsági elnökeibõl alakult Összefoglaló A Promontórium Polgári Casino január 15-i összejövetelérõl testület tett javaslatot a képviselõknek. Mivel minden évben emiatt politikai viták és ellentétek alakultak ki, Szabolcs Attila polgármester most azt javasolta, hogy ezentúl a díszpolgárok tegyék meg javaslatukat a következõ díszpolgárra. A képviselõk egyetértettek ezzel. A kerület összes iskolája vállalhatja ezentúl a sajátos nevelési igényû gyermekek felvételét, az integrált oktatás jegyében. A Közép-magyarországi Operatív Program keretében pályázni lehet oktatási intézmények felújítására, bõvítésére. A képviselõ-testület döntése nyomán a Vöröskereszt utcai és a VII. utcai óvodák bõvítésére és eszközbeszerzésére pályázik a kerület. Az összejövetelen elõzetes terveinknek megfelelõen a kerületi, térségi közösségi közlekedés helyzetét, jövõjét terveztük áttekinteni. Ennek aktualitást adott az elmúlt õsszel a kerületi buszhálózat korrekciójára, az ellátatlan területek bevonására készült VEKE-javaslat, valamint az elmúlt hónapokban elterjedt hírek a BKV járatritkítási, megszüntetési terveirõl, melyek térségünket is érintenék. A beszélgetésre meghívtuk a BKV vezérigazgató-helyettesét, Somodi Lászlót, és a VEKE szakértõit, vezetõit. Vitézy Dávid bemutatta a VEKE-t Városi és Elõvárosi Közlekedési Egyesület, szakmai alapokon mûködõ civil szervezetként, elsõsorban fiatalok, egyetemi hallgatók, fiatal szakemberek bevonásával indult el, úgy látva, hogy a közlekedés presztízse nem kielégítõ. Elsõ komoly eredményük ben a 41-es villamos projekt volt, amikor a Fehérvári úton megfordítani tervezett járatot sikerült a Batthyányi térig meghosszabbítani javaslatuk alapján. Máig a szakmai munka, a projektek, javaslatok kidolgozása fõváros, BKV, vidéki városok irányában a meghatározó. A XVI. és a XVII. kerületre készítettek autóbusz-hálózati korrekciós javaslatokat, melyekbõl elõbbi megvalósult, míg a XVII. kerületben is van esély a realizálásra. A kerületi hálózat esetében is a szûk BKV-lehetõségek közepette dolgoztak ki javaslatokat. A kerületben jelentõs, autóbusszal ellátatlan területek vannak, és a fõvárosban itt a legroszszabb a közösségi közlekedés részaránya, az autós mobilitással szemben, 40%-os. Ennél csak az agglomerációs települések bejövõ forgalma rosszabb, így a délnyugati kapunál lévõ települések esetében csak 29%-os már. A kerületben a Háros u. egyes részein 1 km-es a rágyaloglási távolság az autóbusz megállókhoz, itt és más területeken is, így a Bartók Béla út felsõ szakaszán a 14-es, 114-es vonalak korrekciójával segíthetünk. Másutt a kisebb utcákkal jellemezhetõ területeken, pl. Plébánia u. térsége, kisbuszos, szoros menetrend szerint közlekedõ járattal lehetne segíteni, ami pl. Budaörsön is jól mûködik. Igény van a Törley téri végállomás megszüntetésére, kihelyezésére pl. a Savoya parkba. A XI. kerület felé létezõ egyvonalas kapcsolat bõvítésére is lesz mód a 141-es bevonásával. A 3-as buszcsalád átgondolása is lehetséges lesz, míg a Fehérvári úti, és Szt. Imre kórházi kapcsolatok is preferáltak kell, hogy maradjanak. Szabolcs Attila polgármester javaslatára a testület kinyilvánította szándékát, hogy közterület-felügyelet alakuljon a kerületben. A polgármester megkezdheti a tárgyalásokat ennek érdekében a fõvárossal. A képviselõ-testület pályázatot írt ki a Duna-part II. néven ismert nagytétényi terület értékesítésére. A terület korábban fõvárosi kommunális hulladéklerakó volt, a környezeti kármentesítésre a kerületi önkormányzatnak nincs pénze, a fõvárosi önkormányzat pedig tagadja, hogy ez az õ feladata volna. Ebben a helyzetben olyan beruházót kell keresni, aki elvégzi a feladatot a terület beépítése mellett. A beépítés módjára az önkormányzat szigorú garanciákat kér, hogy a közösségi érdek, a környezõ lakosság életminõsége semmiképpen ne sérülhessen. A pályázat azt a célt szolgálja, hogy fel lehessen mérni az ezzel kapcsolatos beruházói szándékokat. A tényleges döntés elõtt a civil szervezetek és a lakosság képviselõinek a véleményét is ki fogják kérni. A pályázati kiírás szövege a www. bp22.hu honlapon olvasható. A képviselõ-testület meghatározta a polgármesteri hivatal évi teljesítménykövetelményeit. Elõtérben most is a törvényesség és az ügyfelek minél jobb kiszolgálása, a tájékoztatás és az ügyintézés körülményeinek javítása állnak. Somodi László a BKV helyzetét, hátterét világította meg, fõvárosi közszolgáltatási szerzõdés alapján mûködnek, egyfajta szakmai felelõsséget is viselnek az adott területen. A megrendelõ, szolgáltató viszony mellett Fõvárosi Önkormányzat BKV az ún. igénybevevõi képviselettel, a kerületekkel, civil szervezetekkel, közösségekkel való kommunikációt is fontosnak tartják. A 2008-as változások számottevõek, mind az infrastruktúra, a csomópontok, jármûvek területén. Esetünkben megemlítette a Városház téri villamos-végállomás EU-projekt keretében történõ átépítését, amivel az elõvárosi vasúti megállóhoz is szervesebb kapcsolat alakul ki, a buszos átszállások normalizálása mellett. A preferencia a belvárosi bejutás és egyes helyi célpontok elérése közösségi közlekedéssel. Alap a meglévõ hálózat, Budafoki és Fehérvári út, és az átszállások csökkentésére kell törekedni, erre példa a 233e busz indítása. Pár perces korrekciók is sokat jelenhetnek, esetünkben megemlítette a kettõs városközpont adottságait Városház tér, Campona térsége. A súlyt a kötöttpályás közlekedésre kell helyezni, villamos, metró, és elõvárosi vasút, utóbbi majdan ütemes menetrenddel. A jármûveknél a saját erõ mellett alvállalkozókat is bevonnak, így térségünkben a buszok egy jelentõs része ilyen. Az új alacsony padlós vagy inkább alacsony belépésû buszok is e konstrukció keretében érkeztek, még ha az olcsó, egyszerû kivitelû, konstrukciójú kategóriába is tartoznak. Králik Tibor, a BKV-szolgáltatás fejlesztési munkatársa a VEKE buszhálózat-korrekciós javaslataira reagált. A Háros úton mindenképpen lesz buszközlekedés, ugyancsak lesz Bartók B. úti buszellátást érintõ korrekció, és az átjárhatóságot is javítják majd, mind a Nagytétényi út, mind a Balatoni út térségében. A forgalomtechnikai és megálló korrekciók tekintetében a kerületi egyeztetéstõl is függ a továbblépés. Egyfajta átcsoportosításra lesz szükség mind a jármûvek, mind az utasok szempontjából. A továbbiakban, a vita során felmerült a késõ esti, pl. színház utáni hazajutás nehézsége, a Kossuth Lajos utca forgalommentesítése, a metró és az elõvárosi vasút integrációjának igénye, valamint az autósok ellen ösztönzése. Példaként elhangzott a berlini négyszintû közösségi közlekedési szerkezet példája, valamint az elektronikus jegyrendszer igénye, melynek bevezetése egyelõre kudarcot vallott, igaz annak csak a teljes BKSZ-es integráció mentén van létjogosultsága. A konkrétumokat többen hiányolták, itt Somodi László hangsúlyozta, hogy a fõpolgármesteri kabinetben születnek a lényegi döntések ezekrõl a közeljövõben. MÉSZÁROS PÉTER

4 4 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó január 25. Körkérdés kerületi képviselõkhöz Elõzõ számunkban megkezdtük a helyi képviselõk éves beszámolóinak és terveinek összegzésérõl szóló anyagunk közlését. A körkérdést következõ számunkban folytatjuk, s az év folyamán is folyamatosan nyomon követjük, mi történik az egyes választókerületekben. Továbbra is kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi a választópolgárok véleménye a társadalombiztosítás küszöbön álló átalakításáról. Jászberényi József 3. sz. választókörzet Mi volt a 2007-es évben a legfontosabb esemény a 3-as választókörzetben? A kormány programja szerint és az önkormányzat támogatásával tovább folytatódott a Panel Plusz Program, sorra megújulnak lakótelepünk épületei, pl. a Leányka u. 9., 11., 32., 34. épületek. Elsõsorban idõs kerületi lakóinkat segíti az, hogy sikerült utasvárót felállíttatnom az Auchan buszvégállomásán, illetve az elágazáshoz az 56-os villamos mindkét megállójába várófülke került. A Leányka utcában sikerült a tûzcsap és annak vezetékének megvédése az önkormányzat segítségével: a villamospályatest melletti területet kõvel rakták ki (bízom abban, hogy ezután a parkolók is bõvítésre és felújításra kerülnek). Sikerült az Anna utcai játszótér körbekerítése. Több esetben sikerült a beszakadt víznyelõket (kanálisokat) felújítani, megjavítani. A Leányka utca páros oldalán a buszmegállónál lévõ járdát kõlapokkal rakták ki. Utoljára említem, de talán ez a legfontosabb: 2007-ben több választópolgárnak sikerült munkahelyet szereznem. Mi volt, amit eltervezett és nem sikerült megvalósítania? Már szóltam a parkolók bõvítésérõl, amelyre égetõ szükség lenne. A polgármester úrtól korábban kaptam egy halvány reményt, hogy bekerül a költségvetésbe a parkoló-átalakítás, de végül úgy látszik, anyagi gondok miatt ez sajnos elmaradt. Holott a Leányka utca 32., 43., 36. és 38- as épületekkel körbezárt parkolóban sokszor bokáig latyakban, sárban, vízben járnak az emberek. Fontosnak tartom a Vihar utcai és a református templom melletti kis pihenõparkok rendbe hozását, felújítását. Az Anna utcai épületek elõtti feljárókat javítani kellett volna, illetve jó lett volna betonlapokat lerakni ezek sajnos nem valósultak meg, de bízom abban, hogy a munkát a nyári idõszakban el fogják végezni. Nem sikerült az Anna utcai óvoda kerítésének megjavítása sem, pedig ez a kerítés életveszélyes a gyermekekre nézve itt sürgõs intézkedésre lenne szükség. Mik a tervei 2008-ban? Az elõzõ pontokban felsoroltak megvalósítása. Szeretném, ha a továbbiakban sor kerülne a parkõri rendszer kialakítására ezt már több mint egy évtizede szorgalmazom. Szükség van az idõs emberekkel való fokozottabb törõdésre. Remélem ez évben még nagyobb mértékben sikerülni fog a karácsonyi csomagok beszerzése és eljuttatása az egyedül élõ nyugdíjasoknak. Szeretném, ha a megszokott cipõ- és ruhaosztásra is sor kerülne ebben az évben is. Tervezem ebben az évben a Kárpitos (új nevén Demjén) utcai gyermeknapot is, amely már 11 éve létezik. Szeretnék továbbra is munkahelyet keresni és találni a fiataloknak, középkorúaknak. Terveim között szerepel a Leányka utca 60-as számú épület renováltatása (pl. irodaház formájában). További terveim között szerepel Budafok bejáratához üdvözlõtáblák kihelyeztetése, s jó lenne, ha ugyanilyen tábla jutna a többi bejárathoz is, a Baross Gábor-telepre és Téténybe. Remélem, ezek a kérések politikamentes megoldásra találnak hiszen ezek megvalósítása mindannyiunk közös érdeke. A társadalombiztosítás átalakításáról Ez egy nagyon fontos társadalompolitikai téma, amely nem tartozik közvetlenül a képviselõk feladatkörébe. Nekem az a dolgom, hogy a körzetemben javítsak az itt élõk életkörülményein, a napi politikai harcoktól teljesen függetlenül, az emberek erre választottak meg. Ebbõl következõen úgy gondolom, hogy egy hivatalos kerületi újság lapjain nekem a körzetem problémáiról és eredményeirõl kell beszélnem. A 3-as körzetben élõ emberek véleményét errõl a témáról természetesen ismerem, hiszen sokukkal beszélek, szinte mindenki személyesen ismer, két évtizede képviselem érdekeiket. Úgy látom, hogy a körzetben lakók véleménye ebben a témában nagyon eltérõ. Abban viszont nagyon sokan egyetértenek, hogy a régi rendszer valamilyen átalakítására komoly szükség van a véleménykülönbség abban van, hogy ez hogyan történjen. Azzal, hogy történjen valamilyen átalakítás, én is egyetértek, s bízom abban, hogy a szakértõk olyan megoldásokat találnak, amelyek a lehetõ legtöbb ember számára megfelelõek lesznek. Ebben a kérdésben is nagyon fontos a türelem és az átgondolás, nemcsak az újság szerkesztésénél Krieger Krisztina 6.sz. választókörzet Milyen eredményeket értek el tavaly a körzetében? Örvendetes, hogy mint a kerületben általában nálunk is sok a gyermek. Kevésnek bizonyult az óvodai férõhelyek száma, s ezért nagy elõrelépés volt, hogy sikerült bõvíteni az Árpád utcai óvodát, ahol új csoportot is indíthattak. Az épületben felszabadítottak és átalakítottak egy helyiséget a kicsinyek számára. Korszerûsítették a Kereszt utcai óvodát is. A legfontosabb útfelújítás a Nyár utcában történt, ahol egy szakaszon felújították az aszfaltburkolatot, a Barót utcában pedig fekvõrendõröket helyeztek el. Mit nem sikerült megvalósítaniuk, s milyen terveik vannak? Az Árpád utca és a Síp utca sarkán parkosítottunk. Rendezték a gazos-bozótos területet, s elhelyeztek egy padot is. Elõször azt hittük, hogy elértünk valamit a parkosítással, de kiderült, hogy ez fura módon nem arat osztatlan tetszést. A padon ugyanis néha hajléktalanok ücsörögtek, s a szomszédos ház lakói panaszkodtak, hogy hangoskodnak és italoznak. Õk kérték a pad leszerelését, mások viszont nyilván akik távolabb laknak szívesen vették a kis zöldterületet, és maguk is megpihentek a padon. Õk azt kérik, hogy állítsák vissza a padot úgy, ahogy a parkosítás után volt. Úgy tûnik tehát, hogy a padpártiak vannak többségben. Az Arany János utcában szeretnénk fekvõrendõrt kihelyezni, s erre az utcára 30 kilométeres sebességkorlátozást kérünk. Tervezzük egy szelektívhulladék-gyûjtõ konténer kihelyezését az Árpád utca és a Síp utca sarkára. Hogyan fogadják a tb-átalakítás tervét a körzet lakói? Olyan szintû tájékozatlanság van, hogy az megdöbbentõ és felháborító. Az emberek általában minden változástól félnek, különösen akkor, ha nem tudják, pontosan mi vár rájuk. Még azzal is csak kevesen vannak tisztában, hogy marad az egybiztosítós rendszer, viszont több egészségpénztár lesz. Egyetértenek azzal, hogy a jelenlegi rendszer nem jó, de azt is biztosra veszik, hogy a tervezettnél sokkal jobb modellek is vannak.

5 2008. január 25. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 5 Lippai Lajos önkormányzati képviselõ, 11. sz. választókörzet Milyen eredmények születtek az ön választási-körzetében? Szerencsére sok minden. Örömmel sorolom a leltárt. Áthúzódó önkormányzati beruházásként megvalósult a Lehel u. Garam u. Maros u. Tátra u. Mátra u. Zagyva u. Mátra köz Csóványos utcák csatornázása. Ezzel lehetõség nyílt ezekben az utcákban is egy egészségesebb lakókörnyezet kialakítására és ami nagyon fontos, a szilárd útburkolat kiépítésére. Fõvárosi beruházásban felújításra került a Dózsa György út és a XIII. utca, végre megépült a körforgalom a Minta u. és a Dózsa Gy. út keresztezõdésében. Új szelektívhulladékgyûjtõ létesült a XV. u. elején. A Baross Gábor-telepi Általános Iskolában lecserélték a nyílászárókat. Magánberuházásként megkezdõdött az Óhegy Lakópark építése. Új, szépen felújított helyre, a XVI. utca 22. szám alá költözött a Levendula Idõsek Klubja. A volt szeméttelep helyén egy igényesen kialakított golfpálya kezdte meg mûködését. A forgalomcsillapítás érdekében fekvõrendõröket telepítettek a XIV. XV. utcába. Mi maradt el a tervei közül? Sajnálom, hogy a Baross Gábor Általános Iskola Damjanich utca felõli támfalát nem újították fel, ez 2008-ra maradt. Bizony hiányolom, hogy a csapadékvíz elvezetésének helyzet, szinte semmit nem változott, sok gond van a közterületek tisztaságával, romlik az emberek biztonságérzete. Milyen tervei vannak körzetében 2008-ban? Útépítés, járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, környezettakarítás a legfontosabbak. Elfogadhatatlannak tartom, hogy a körzet utcáinak egyharmadában az emberek szilárd útburkolat és normális járda híján bokáig érõ sárban közlekednek, vagy jó idõben szívják az egészséget romboló port, hogy a legkisebb esõnél a csapadékvíz akadálytalanul árasztja el az ingatlanokat, hogy kiöregedtek, pusztulnak a fák. Az ilyen feladatok megoldására, úgy gondolom szemléletváltásra van szükség minden érintet esetében. Szándékaimról a decemberi képviselõi hírlevelemben már tájékoztattam tisztelt lakótársaimat. Azóta is sok biztatást kapok törekvéseim folytatásához. Bízom benne, hogy az önkormányzat idei költségvetése lehetõséget teremt ezek megvalósításának elindítására. Mi a véleménye választóinak a tb, az egészségügy átalakításáról? Engem lakótáraim, a választóim a fentebb jelzett konkrét ügyekben keresnek leginkább, és én is õket. Természetesen szinte minden találkozásnál elhangzik: Hogy van? Hogy tetszik lenni? Õszintén. Így aztán szót váltunk egészségrõl, betegségrõl, egészségügyrõl. Én úgy-látom lakótársaimnak sok kérdése, tapasztalata van mindezzel kapcsolatban. A tapasztalatok sokfélék, mint ahogy az emberek és egészségügyi problémáik, élethelyzetük is azok. Azt azonban megfogalmazzák, hogy van min és kell is változtatni. A társadalombiztosítás és az egészségügy általános problémáit, az átalakítás lényegét és célját azonban kevéssé ismerik, nem látják át. Nincs kellõ információjuk, ezért sok a találgatás, tévhit, félelem. Ezért kérdezik sokan: mitõl és hogyan lesz nekik, nekünk jobb az egészségügyi ellátás az átalakítás után, nem válunke kiszolgáltatottá, számíthatunk-e a társadalom szolidaritására, ha lebetegszünk? És még sok kérdésre szeretnénk eligazító, megnyugtató választ kapni az illetékesektõl. Karsay Ferenc 12.sz. választókörzet Milyen eredményeket értek el a választókörzetben? Végre elkészült a körforgalom a Dózsa György út Minta utca Párhuzamos út csomópontnál, amit mindenki nagyon várt. Ezzel sokkal kedvezõbb forgalmi helyzet alakult ki, a keresztezõdés a kerület egyik legveszélyesebb része volt. A körzetben szerencsére sok pozitív változás tapasztalható. Szilárd burkolatot kapott a XII. utca és a Sudár utca. Szennyvízcsatorna épült a Klauzál Gábor utca, a Rákóczi út és a Kuruc utca egy-egy szakaszán, a Budai Nagy Antal utcában, valamint a Kõbányai utcában. A szennyvízcsatorna-építés átmeneti kellemetlenséget jelent, mivel az útfelület felbontása miatt a megbolygatott földút hóolvadás után sártengerré vált. A csatornaépítés után azonban nemsokára megépíthetjük a minden lakó által nagyon várt szilárd útburkolatot. Vízvezetéket építettek az Ispiláng utcában. Felújításokat végeztek a Baross Gábor iskolában és a Rákóczi utcai óvodában. A VII. utcai óvodában új udvari játékokat helyeztünk el, volt tisztasági festés. A III. utcai felnõtt és gyermek háziorvosi rendelõ elõtt felújítottuk a járdát és javultak a parkolási lehetõségek is az új térkõ burkolat kiépítésével. Mit nem sikerült megvalósítani, s milyen terveik vannak erre az évre? Sajnos csak nehezen lehetett megértetni a helyi lakosokkal azt, hogy a csapadékvíz elvezetése áldozatokat kíván. Erre mindenütt szükség van, így a IX. utcában is, ahol a terven felüli útfelújítás elõfeltétele volt a csapadékelvezetõ árok kialakítása. Sokan sérelmezték, hogy emiatt néhol keskenyebb lett az utca, de végül megértették, hogy nem volt más megoldás. Bõvíteni fogjuk a VII. utcai óvodát. Szerencsére itt is nagy az igény új férõhelyekre, már elkészültek az emeletráépítés tervei, s folyamatban van az engedélyeztetési eljárás. Hogyan fogadják a körzetében a tb átalakításának terveit? Én mindenütt a betegek és az orvosok között egyaránt nagy bizonytalanságot és felháborodást tapasztalok. Sokan látták az amerikai betegbiztosításról szóló videót, ami lesújtó képet fest az ottani privát betegbiztosításról. Magyarországon aligha tudják ezt a modellt jobban megszervezni. Nálunk már most kaotikus a betegirányítás, sokan nem tudják, hol keressék korábbi szakorvosaikat, s hogy ki és melyik szakorvosi rendelõbe utalja be õket. Fõként a nõgyógyászati és a gyermekgyógyászati ellátásról lehet elkeserítõ véleményeket hallani, ami nem véletlen, hiszen Budán megszûnt a gyermekkórház és átalakult a Margit kórház is. Mi megpróbálunk javítani a helyzeten, internetes tájékoztatást szervezünk, de ez csak gyenge vigasz a rászorultaknak. Pályázati kiírás Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki Budafok-Tétény Mûvelõdési Ház Kht. ügyvezetõ igazgató munkakör betöltésére. Az állás elfoglalásának ideje: a pályázat elbírálását követõen azonnal, a megbízás június 30-ig szól. Pályázati feltételek: - szakirányú egyetemi végzettség, - legalább 5 éves vezetõi gyakorlat, - kiemelkedõ szakmai tevékenység, - uniós állampolgárság, feltéve, ha a pályázó Magyarországon tartózkodási hellyel rendelkezik, valamint a magyar nyelvet anyanyelvi szinten ismeri. A pályázatnak tartalmaznia kell: - szakmai életrajzot, - képesítést igazoló oklevélmásolatot, - a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését, - a kht. vezetésére vonatkozó szakmai programot, mely helyzetelemzésre építve tervezi a gazdaságos és hatékony mûködtetést, fejlesztést és az átalakításra is tesz javaslatot, - nyilatkozatot a jogszabályban meghatározott összeférhetetlenség fennállásáról. Illetmény, egyéb juttatás: megegyezés szerint. A pályázat benyújtásának határideje: február 18. A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázat elbírálásáról a képviselõ-testület márciusi ülésén dönt. A pályázatot az önkormányzat polgármesteréhez kell benyújtani. Cím: 1221 Budapest, Városház tér 11. Felvilágosítás kérhetõ: Fekete Márta közmûvelõdési referenstõl:

6 6 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó január 25. Nem tudnak és nem akarnak egyértelmûen nyilatkozni! Mit szól a kerület embere az egészségügyi változásokhoz? Az elmúlt évben, csaknem egy éve vezették be a vizitdíjat, bizonyos, eddig recept nélkül is kapható favorizált készítmények már csak felírásra kaphatók, egyes termékek patikán kívül is beszerezhetõk, s idén is számos változásra lehet számítani. Nagyobb számmal szûrik majd ki, ha valaki nem jogosult ellátásra, ezt januártól az egészségügyi szolgáltató még a vizsgálat elõtt online mód köteles ellenõrizni. Mindent összevetve, sok minden érezteti már most hatásait, de még koránt sincs vége a bevezetésre váró ötletek listájának. A politikusok, egészségügyben dolgozó szakemberek rendre megszólalnak, de a fogyasztót, a vizitdíjat megfizetõt, az esetleges adminisztrációs hibából vagy valós okból eredõ ellátásra nem jogosult beteget, az utca emberét ritkán beszéltetik. Erre tettem kísérletet, kíváncsi voltam, hogy miként látják a kerületi rendelõkben várakozók a változásokat, miben változtatja ez meg gondolkodásukat, mennyire érinti a családi kasszát. Lehet, hogy nem a legjobb idõben érkeztem, pedig nem volt tumultus a rendelõkben. Este fél hat volt, tehát a körzeti rendelõk ekkor már másfél órája folyamatosan fogadták a betegeket. Dilemmáztam, hogy vajon hogy tudnám úgy megszólítani õket, hogy ne vegyék tolakodásnak. Végül nem kerteltem, egyszerûen leszólítottam egy épp végzett urat. Elmondtam neki jövetelem okát, mire jelezte, hogy nagyon siet, pedig tudna mondani ezt-azt, ami nem is feltétlen pártállástól, sokkal inkább alapvetõ rossz hozzáállásból ered. Sajnos nem tudtam rávenni, hogy fejtse ki a nézeteit, a nevét, arcát pedig egyáltalán nem is adta. Ezt követõen még megpróbáltam néhány emberrel szóba elegyedni, ami vonakodva indult, jóllehet, mindenkinek volt végül mondanivalója, meglátása. Abba viszont senki nem egyezett bele, hogy felfedje magát, így végül hajlottam arra, hogy név és arc nélkül váltsunk pár szót, néhányan így megismertették velem gondolataikat. Összefoglalóm nem reprezentatív felmérés eredménye, de arra jó, hogy egy kicsit belelássunk a kerületben lakó néhány ember egészségügyrõl alkotott képébe. A vizitdíjról, mint újabb fizetendõ összegrõl és az emiatti plusz sorban állásról érdeklõdtem elõször. Erre szinte mindenkinek az volt a válasza, hogy a sorban állás önmagában nem okoz gondot, mert két ablak is van, és általában halad a dolog, de maga a tény, hogy fizetni kell, az nem a legjobb érzés. Ugyanakkor többen azt is mondták, hogy tisztában vannak ennek fontosságával, csak jobb lenne, ha mielõbb látnák ennek pozitív hatását, vagyis szépülne, épülne a rendelõ és az ellátás, mert például a mosdók katasztrofálisak. Többen kifogásolták, hogy rendben, hogy nincs mondjuk papír a vécében, de hogy egy egészségügyi intézmény mellékhelyisége koszos és büdös, az nem magyarázható semmivel. Aztán az is felmerült, hogy ha egy napon belül intézkedik a beteg intézményen belül, akkor egy alkalommal kell vizitdíjat fizetniük, de ha vissza kell menni másnap, vagy bármikor, akkor újra ki kell nyitniuk a pénztárcájukat. Erre volt, aki felvetette, hogy megoldás lehetne, hogy a körzeti orvos jelezze valami mód, hogy amíg egy ügyben jár el az ember több vizsgálatra, addig egy díjjal tehesse meg azt. Azt figyeltem még meg, hogy a körzeti orvosok egymástól eltérõ gyakorlatot alkalmaznak a tekintetben, hogy kit milyen sorrend szerint hívnak be. Van, ahol a betegek egymást kérdezik arról, hogy ki érkezett utoljára (itt elõfordul, hogy egy-egy páciens korábban bejelentkezett már az orvosához, s ha valakit megelõzve megy be rendelésre, akkor nem sok jó szóra számíthat a többiektõl, jóllehet a bejelentkezés mindenki szíve joga ), s ennek figyelembevételével ülnek le várakozni. Van, aki sorszámot húzat, talán még ez a leginkább egyértelmû dolog. Érdeklõdtem arról is, hogy kinek mi a véleménye arról, hogy egyes, korábban recept nélkül kapható gyógyszerek (Algopiryn, Demalgon stb.) már csak felírva vehetõk meg. Ez szinte mindenkiben felháborodást keltett. Fõleg azért, mert ugyan háromhavi mennyiséget is felírhatnak ilyenkor az orvosok, de hogy ezért is várni kelljen Aztán az, hogy egyes készítmények gyógyszertáron kívül is kaphatók: erre nem sokat reagáltak, úgy tûnik, hogy az emberek nagy többsége nem él ezzel a lehetõséggel. Szinte mindenki azt mondta, hogy a szokásos gyógyszertárakba vagy egészségtárakba járnak. Nekem viszont volt egy esetem. Egy drogériában, ahol korábban csak természetgyógyászati termékeket árusítottak, kialakítottak egy üvegszekrényt, ahol egyes recept nélkül kapható készítményeket is árulnak. Pár hete, mikor köhögési roham és nátha keserítette az életem, betértem egy ilyen üzletbe. Orrcseppet és köhögéscsillapítót kértem. Álldogáltam a pult elõtt, vártam, hogy valaki majd segítségemre siet, ugyanis ezek a szekrények be vannak zárva. Senki nem jött. A pénztároshoz fordultam, aki azt mondta, hogy szól valakinek, aki hozza a kulcsot. Eltelt nem kevés idõ, senki nem jött. Újra szóltam. Jött is a nõ, majd kérdezte, hogy mit kérek. Elmondtam a bajom, kérdeztem, hogy mit javasol, de ebben nem tudott segíteni, rám bízta a választást. Majd a kezembe nyomott egy kártyát, hogy majd a pénztárnál azt adjam le (a szekrénytõl három méterre), de õ eközben elment a kiválasztott gyógyszereimmel együtt valahová az üzlet hátuljába. Már vagy tíz perce vártam, mikor visszajött a nõ a dolgaimmal és közölte, hogy immár beállhatok a pénztár sorába, ami idõközben úgy feltelt, hogy újabb tíz percembe került, mire egyáltalán a kasszához jutottam. Nem tudom, hogy mit adminisztrált, de tény, hogy ez a kis kaland minden segítség nélkül bõ félórámba került. Megosztottam a történetem újdonsült riportalanyaimmal, akik erre közölték, hogy akkor ezután sem veszik igénybe a patikán kívüli szolgáltatást. Sajnálatos, de ha egy új dolog már az elején nehézkes, akkor utána már nagyon nehéz bizalmat szavazni neki, miközben nem biztos, hogy mindenhol ezzel szembesül az ember. Mindent összevetve azt tapasztaltam, hogy a környezetünkben élõk nem ismerik még teljesen az egészségügyi változások hatását, ezért nem szívesen nyilatkoznak. Úgy meg pláne nem, hogy nevüket, arcukat adják. Senki nem akarta, hogy a lapban olyan miatt lássák a fényképét, aminek esetleg jogi és gazdasági hátterével nincs teljesen tisztában, s ezért majd magyarázkodnia kelljen a szomszéd vagy a lapot szintén olvasó orvosa elõtt. dtb.

7 2008. január 25. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 7 Lesújtó vélemény az amerikai egészségbiztosításról Érthetõ a kíváncsiság,- miként mûködik az üzleti alapon mûködõ egészségbiztosítás a szuperhatalomban, az Egyesült Államokban? A budafoki elektronikus levelezésben szélsebesen terjed egy amerikai magyar diák írása, akit nagy megpróbáltatások értek, amikor élni akart a diák-egészségbiztosítással. Az Egyesült Államokban egyébként messze nem teljes körû az egészségbiztosítási rendszer: 2006-ban 47 millió polgárnak, a lakosság 16%-ának nem volt egészségbiztosítása az év teljes idõtartamára. Az arány romlik, mivel 2002-ben 15,2%, összesen mintegy 43 millió ember volt egészségbiztosítás nélkül. Egy Amerikában tanuló magyar diák írása: Tegnapelõtt kisebb problémák miatt el kellett mennem orvoshoz itt, az USA-ban. Itt már régóta többbiztosítós rendszer van. Errõl szólnék most néhány szót. A biztosítónál van a pénz, õ az úr. Õ dönti el kifizeti-e az ellátását valakinek vagy sem. Nekem is ez volt. Elmentem egy kórházba, és átmentünk a kórház pénzügyi tanácsadójával a tárgyalóba, ahol õ felhívta a biztosítót, hogy fedezik-e a költségeket, vagy el kell-e küldjön. Azaz hívta volna, mert az elsõ telefonszám 7 perc zene után üzenetrögzítõ lett. A másik szám hasonlóan 7 percig mondogatta, hogy hívása nagyon fontos (very important) számunkra, majd kiment üzenetrögzítõre. A biztosítási dokumentumon volt még egy telefonszám, ami nem ilyen esetekre van, de azt hívtuk ezután. Megjegyzem, hogy biztosításom nem gagyi, az egyik legjobb amerikai, az egyetememen ezt kötelezõ megkötni. Szóval, a harmadik telefonszámon találtuk valakit, de választ nem kaptunk, csak átmeg átkapcsoltak minket. Összesen 5-ször kapcsolták át hívásunkat és már 57 perce lógtunk a telefonon, amikor azt a választ kaptuk, hogy várnunk kell holnapig. (Ez a biztosítás nekem egy évre több mint 200 ezer Ft. Amerikai állampolgár osztálytársaimnak csurog a nyála, mert õk ennek a többszörösét fizetik.) Miközben várakoztunk és hallgattuk a zenét, volt idõnk beszélgetni. Megkérdezte, hogy Magyarországon több biztosítós rendszer van-e. Mondtam, hogy még állami az egészségügy, erre legnagyobb megdöbbenésemre azt mondta: Ez azért van, mert Magyarország egy civilizált ország. Szó szerint ezt mondta az, aki itt Amerikában 23 éve dolgozik ebben a pozícióban. Beszéltetni kezdtem, hogy fejtse már ki mit is ért ezalatt. Példákat és konkrétumokat kezdett mesélni: Ha nekem most azt mondja a biztosító, hogy nem fizet, akkor csak úgy vizsgál meg a doki, ha leperkálok 2 millió Ft-nak megfelelõ dollárt. Micsoda? Igen, mondta, mert külföldi vagyok, senki se garantálja, hogy ha kiküldik a számlát, akkor nem lépek meg azelõtt, hogy kifizessem. Ja, és az orvos fõnöke a biztosító, tehát ha ennek ellenére megvizsgál, akkor kockáztatja az állását. Két helyrõl is hallottam már ilyesmit, és most ez a hölgy is mondott egy hasonlót: mûtét, a pácienssel komplikációk merülnek fel, és jön a biztosító embere, hogy azonnal be kell fejezni a mûtétet, mert lejárt a munkaidõ. De beszéltem személyesen is egy ilyen nõvel, aki rákos volt, és a mûtét során találtak még nála dolgokat, amiket mégsem szedhettek ki, mert a biztosító nem engedte, mert bejött és mondta, hogy be kell fejezni a mûtétet, nem fizet tovább. Így hát öszszevarrták. Õ maga mondta el. Mesél tovább a hölgy, fülén a telefonnal, hogy volt egy másik embere, aki 35 évig folyamatosan biztosítva volt, aztán munkahelyet váltott, de nem tudott azonnal, ezért volt 3 hónap, amíg nem volt biztosítva, és a biztosító ezért õt egy új ügyfélnek tekintette, és mivel általában a már fennálló problémákra nem fizetnek, ezért ennek az embernek sem fizettek. Döbbenet. Azt is hozzáteszi, hogy a 23 év alatt amíg itt dolgozott, még sose volt olyan hónap, hogy valami szabályozás ne változott volna. Azt mondja, hogy sokszor ezek a biztosítók 2 havonta megváltoztatják a szabályzatukat. És ha nem látod a kisbetûs részeket, nem figyelsz, hirtelen fizetheted magad a számlát. Azt is mondja, hogy volt olyan, hogy azt mondta a biztosító elõre, hogy fedezi egy beteg ellátását, aztán, amíg lement a dolog, addig talált valami indokot, hogy miért nem fizet, és végül nem fizetett. Belegondolok, hogy de jó volt eddig otthon, hogy CSAK a betegség miatt kellett szoronganom, most itt azért is szorongok, hogy a biztosító fedezi-e költségeimet, vagy nem tudom mi lesz És hogy ha azt mondja, fedezi, akkor utólag nem mondja-e azt, hogy mégse. Gondoljatok ebbe bele. A profitérdekelt biztosítók célja, hogy minél több profitot termeljenek. Ezt leginkább úgy lehet, ha mindenféle indokot találnak arra, hogy ne kelljen fizetniük. Ezt pedig úgy lehet, ha mint gép mûködnek, és mindenféle empatikus emberi hajlamot kiirtanak. Ez valami jó? Úgy látom, hogy otthon azért pukkasztják le amennyire csak lehet az egészségügyet, hogy egyhangúlag mindenki azt mondja, hogy ez így tovább nem maradhat. És ekkor hozzák elõ ezt az új rendszert, amit senki sem ismer, ami az eddigi 500 millió Ft közpénz propagandája szerint elõrelépés. Én azt mondom, hogy legyen magánbiztosító, de az lépjen be a piacra, és küzdje ki amit tud a piacon, szerezzen embereket, ne kelljen mindenkinek magánbiztosítóba belépni. Miért adjuk oda nekik ingyen az egész piacot?

8 8 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó január éve történt Feimer István nagytétényi doni veterán visszaemlékezése Országszerte a napokban emlékeztek meg az 1943-as doni katasztrófa évfordulójáról, történelmünk egyik tragikus fejezetérõl. Történészek ma már többnyire egyetértenek abban, hogy elkerülhetetlen volt a magyar háborús részvétel, mivel egy határozottabb ellenállás csak az ország korábban bekövetkezõ német megszállásához vezetett volna. A doni vész szerencsés túlélõinek egyike kerületünkben, Nagytétényben él. A II. magyar hadsereg alakulatainak többsége a front mögött állomásozott, Feimer István tartalékos fõhadnagy azonban az arcvonalban szolgált. Az õ bajtársai közül már alig él valaki, kilencven százalékos vesztesége volt ezeknek az alakulatoknak. Õ igazi frontharcos volt, szerencséjének és találékonyságának köszönhette, hogy túlélte a katasztrófát és az ötvenes éveket is. Kéziratos naplójának címe: Túléltem. Talán lesz kiadó erre a tanulmányra, amelybõl most néhány részletet közlünk, a legdrámaibb napokról szóló beszámolókat I. 12. Reggel 7-kor észrevettük, hogy a tõlünk délre lévõ német csapatok az éjjel minden tájékoztatás nélkül elhagyták a védõvonalat. Jelentettük az ezredparancsnokságnak. Nem sokkal késõbb már hallottuk Uriv felõl az ágyúzást, 10 óra körül a velünk szemben lévõ alakulatok is megkezdték az aknázást. A zászlóaljparancsnok, egy százados riadót rendelt el: minden ember a védõvonalba! Õ maga is odament tájékozódni. Délután megindult az orosz gyalogsági támadás. A zászlóalj védõvonala kb. két kilométer volt, amelyet három század védett nehéz puskával és három páncéltörõ ágyúval. Tüzérségünk hátrébb volt, de tõlük semmilyen támogatást nem kaptunk. Pedig mögöttünk 2-3 kilométerre láttunk vagy hat harminckettes ágyút, amelyekbõl egyetlen lövést sem adtak le. Ennek ellenére rendre megállították a támadást embereink, pedig csak kb. 50 méterenként volt egyegy géppuska, közöttük golyószóró. Nagy baj volt, hogy a Schwartzlose típusú géppuskák befagytak, s csak a bunkerben lévõ tûzön lehetett õket kiolvasztani. Estére azonban egyik középsõ bunkerunkat elfoglalták az oroszok. Éjszaka csend volt, csak az ezredparancsnok kért 10 percenként harci jelentést telefonon. A százados elrendelte, hogy kézigránátköteggel semmisítsék meg a bunkerben lévõ ellenséget. Sajnos ez nem sikerült, mert az éjszaka folyamán azt az oroszok megerõsítették géppuskával, nehéz puskával, kis és nagy lángszórókkal. Telefonon végig összekötetésben voltunk az ezredparancsnokkal I. 13. Reggel tovább folyt a harc, s délre már három bunkerünk az ellenség kezén volt. Dél felé, már Uriv felõl a T34-esek göngyölték fel az elhagyott német vonalak mentén az állásainkat. A százados kint volt tájékozódni, amikor egy T34-est a bunkerünk elõtt lõtt ki Tamás Gyula fõhadnagy. Felrobbantotta a T34-es ágyúját, és futott a lövészárok felé. Sajnos nem érte el, mert kapott egy géppisztolysorozatot. A bunkerben egyedül voltam a legényemmel. Az esetet telefonon leadtam az ezredparancsnoknak, de még be sem fejeztem, géppisztolysorozat hangzott a bunkerben és hore ruki kiáltások. Ezt a telefonvonal másik végén is hallották. Szerencsénk volt, mert a géppisztolysorozat és a kiáltás a szomszéd bunkerben hangzott el, amely egyméteres folyosóval volt összekötve a mienkkel. Két kézigránátot felkapva kiugrottam a bunkerünk kijáratán, és a felénk rohanó oroszok közé dobtam. A dobás pillanatában az oroszok hasra vágódtak, és én, mögöttem a legényemmel ellenkezõ irányba futottunk A futóárok megtörésénél egy állványos Schwartzlose gépfegyvert láttunk, amelybõl kilógott egy félig kilõtt heveder. Mellettük két katonánk holtan hevert. Merõ kíváncsiságból felnyúltam a nyomógombért, vízszintes helyzetbe hozva a csövet megnyomtam. Szaladt a heveder, nem volt befagyva. Legényemet odaállítva, jól behavazva magam úgy 10 méterrõl kinézve láttam a hóköpenyes több száz orosz katonát, akik, amikor intésemre a legényem megnyomta a nyomógombot, mind eltûntek a hóban. Ezt felváltva néhányszor megismételtük, minden célzás nélkül, de már a heveder a vége felé járt. Ekkor szembe futott velünk egy magyar katona és a nevemet kiáltotta. A századostól azt a parancsot kapta, hogy élve, vagy halva találjon meg. Mindhármunknak szerencsénk volt Késõbb találkoztunk Ceglédi zászlóssal, aki észak felõl jött, és közölte, hogy be vagyunk kerítve estére hómezõkön keresztül beértünk Oskinovóba. I. 14. este Ekkor az ezredparancsnokság már elhagyta a helységet, az ezredparancsnok idegösszeomlás miatt Opel Kadett gépkocsival Paulheim Pál kíséretében elvonult.

9 2008. január 25. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 9 Campona és környéke Budatétény legismertebb része lett a világvárosi közvilágítással, kétszer kétsávos útjával, szupermarketjével a bevásárlóközpont, amitõl északra, a Mc Donald s mögött (vagy elõtt) az új mûvelõdési központ, középiskola és uszoda épült ingyenes parkolókkal. Ez utóbbi összességében elegendõ lenne, hiszen a Tesco alatt, a Campona mögött sok száz autó fér el, nem beszélve a vasútállomásra is átvezetõ, szintén ingyenes parkolóházról, de a lebontott régi mûvelõdési ház és az uszoda helyett épített néhány éves létesítmény együttes parkolási gondjaira a Mûvelõdési Ház ügyvezetõ igazgatója szerint õsállapotok jellemzõek. Munkakezdéskor megtelnek a parkolók, utasaik a szúrós bokrokon utat törve vonulnak a szintén új RTL Club épületébe, amely a MédiaCenter Campona névre hallgat, hiszen az RTL csak az egyik lakó, több médium kapott itt helyet. A lényeg, hogy aki az uszodába, a Mûvelõdési Házba vagy az iskolába igyekszik, az épület elõtt nemigen talál helyet. Van egy-két lefektethetõ parkolásgátló szerkezet, de azokat rendre elgázolják a figyelmetlen parkolni akarók. Amennyiben mégis be lehet állni a nem nyilvános parkolóba, kijönni nem lehet, mert szinte biztos, hogy az út felõl keresztben parkolnak a kocsi mögött, panaszolja Pálfiné Kesztler Katalin, a Mûvelõdési Ház ügyvezetõ igazgatója. A téren kialakult kaotikus állapotot az uszoda vezetõje is megerõsítette, nekik sem öröm, hogy az épület elõtt mindennapos a parkolók miatti súrlódás. A legszomorúbb, mondja, amikor fagyos idõben, gõzölgõ pici gyerekkel a karjukban sietnek a szülõk az uszodából a vasút menti parkolóhelyre. A MédiaCenter biztonsági embere és diszpécsere a problémát és panaszt hallván széttárja a kezét. Elõttük és mögöttük nem nyilvános ugyan az igénybevétel, de a Campona mögötti parkoló terület uszoda felõli részén parkolhatnak az épületbe érkezõk, ezt a területet az épület üzemeltetõje gondozza, nyilvános, ingyenes parkoló területként bárki igénybe veheti. Amikor fölfedtük információnkat, hogy tudunk a ház alatti mélygarázsról, nem lepõdtek meg. Mintegy száz férõhely van lenn, azoknak fönntartva, akik érkezésük után nem késhetnek le a programkezdésrõl azért, mert parkolóhelyet keresgélnek. A Campona túlsó oldalán épült tégla kocka és mellette a jégkunyhó, vagy csillagvizsgáló kinézésû, bádoggal borított épületegyüttes rejtélyét is kiderítettük. Ez a CRK! Ne valami új titkosszolgálatra tessék gondolni, a Campona Rendezvény Központról van szó. Ez a Való Világ produkció helyszíneként épült, a produkció meg kimúlt (esetleg megállították?). Most napi sorozatmûsorok készülnek itt, tehát nem fölösleges, ki tudják használni. Amirõl nem sikerült kideríteni, mi végre épült a Campona elé, az a három sarkára állított, égbe nyúló kocka, amelynek a térplasztikán kívül is lehetett valamilyen funkciója, mert vetítõvászon feszült rajta. Volt, hogy fények is látszottak benne, de egy pár éve széttépte a vásznakat a vihar, azóta hatalmas fémtömegként uralja a látványt, ha nem volna csupa szöglet, azt is írhatnánk, kérdõjelként. FÜRJ Elektronikus robbanás Aszélesebb közvélemény elõtt kevésbé ismert, hogy az országgyûlés tavaly december 3-án elfogadott egy törvényt, amely december 31-ig nem engedélyezi a nagyobb televízió- és rádióadók bármiféle megváltoztatását és újabbak indítását sem. Ez már a digitális átállás elõszele, ami idén indul be, és három-négy év alatt le is zárul. Mit fog jelenteni ez az egyszerû állampolgárok számára? Röviden: hihetetlen tömegû adást. Hogy egy példát hozzunk: a jelenlegi három helyett 35, de 2001 végétõl országos televíziós adó között tudunk majd válogatni, és kb. 50, ugyancsak országos rádióadó lesz. Összességében és képzavarral fogalmazva: a csapból is csatornák fognak folyni. Ha mindehhez hozzátesszük, hogy a napokban derült ki, hogy másfél milliárd forint indulótõkével újabb internetes újság indul, akkor elmondhatjuk, hogy néhány év múlva napi 24 órás idõkeretben válogathatunk a jobbnál jobb mûsorok között, és a legszélesebb körû információözönben. Hogyan fog mindehhez viszonyulni mondjuk egy budafoki átlag polgártársunk? A túlhajszolt munka után hazamegy, elcsapja az éhségét egy kis ennivalóval, majd elõkapja a távirányítót és elkezd válogatni az aznap leadott vagy éppen aktuálisan futó mûsorok között (a digitális adásnál minden rögzítés nélkül elõ lehet hívni a régebbi mûsorokat). Ez a válogatás komoly erõpróba lesz, hiszen a jelenlegi speciális adások tovább aprózódnak, például megjósolható, hogy az erõszakos filmeket kedvelõk már kedvükre válogathatnak külön a thriller, murder és horror televíziós csatornák között.a minap az egyik televíziós adón dr. Vass Csabával készített interjút láthattuk, aki elmondta, hogy a télen átadott, EUtámogatással készült televízió- és rádióstúdióban a szeretet-kommunikációt fogják tanítani a Károli Gáspár Református Egyetemen. FARKAS BALÁZS

10 10 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó január 25. Határkõ Hegedûs Gyula, a Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat elnökségi tagja 2007 legjelentõsebb eseményének a schengeni határok leomlását, azon belül is a föld alatti határnyitást tartja. A felszíni szlovák magyar országhatár alatt, a Baradla- Domica-barlangrendszer mélyén is megtalálható volt az országhatár. A természet által egynek alkotott, az UNESCO Világörökség listáján is szereplõ, világhírû barlangrendszert a világ egyetlen földalatti határkövétõl néhány méternyire mindkét oldalon rács zárta el. Tavaly végre a föld alatt is lehetõvé tették a két ország közötti szabad átjárást: a magyar területen lebontották, Szlovákiában pedig nyithatóvá tették a rácsot. Így ma már teljes egészében bejárható a 25 km hosszan feltárt Domica-Aggtelek barlangrendszer meséli. Szinte az összes hazai és európai barlangot megjárt, Kanada, Kuba és az Amerikai Egyesült Államok földalatti világának jelentõs részét behatóan ismerõ barlangkutató több mint harminc éve barlangi mentéssel is foglalkozik. Budafoki szomszédai már régen megszokták, hogy Hegedûs urat idõnként elviszi egy szirénázó rendõrautó. Ilyenkor a fõállásban pénzügyi tanácsadóként dolgozó barlangász menteni megy. Életek függnek tõle, barlangban rekedt emberek várják gyors segítségét. Az elmúlt év történései közül a nemzetközi barlangi mentõszolgálatok találkozóját is jelentõsnek tartja. Ezen az aggteleki rendezvényen, melynek szervezésében õ is részt vett, huszonhat ország több mint száz szervezetének vezetõje cserélte ki gondolatait, és tájékoztatta egymást a barlangi mentések témakörében. Évente találkozunk egymással valamelyikünk országában. Jövõre Franciaország lesz a házigazda tér át már az idei évre. Kihívásokat kedvelõ ember lévén, az egyetem elvégzése óta sok mindennel foglalkozott már, dolgozott természetvédelmi õrként, de vezérigazgatóként is. Nyár közepéig õ volt a Magyar Fejlesztési Bank kockázatkezelési igazgatója. A munka és a barlangkutatás mellett sífut, sziklát mászik, vadászik vagy különleges helyekre utazik. Feleségét a Grand Canyonban jegyezte el, negyedszázados együttlétüket pedig Srí Lankán ünnepelték 2007-ben. Az idén Tanzániába készül, hogy néhány társával együtt feljusson Afrika legmagasabb pontjára, az 5895 méter magas Kilimandzsáróra. TAMÁS ANGÉLA Egy osztállyal lejjebb Dobesch Gyula reménykedve kezdi az új évet, annak ellenére, hogy 2007 nem kedvezett a kerületi felnõtt futballcsapatnak. A tavalyi évben a Budafoki Lombard Labdarúgó Club játékosai NB II-bõl visszakerültek az NB III Duna-csoportjába. A szakosztályvezetõ véleménye szerint ebben az is közrejátszott, hogy a csapat, amely ugyan remek focistákból állt, az éles küzdelemben a tét nagysága miatt a szokásosnál rosszabb teljesítményt nyújtott. Sajnos, aki jó játékos, az nem biztos, hogy versenyzõként is megállja a helyét. A labdarúgók közül néhányan nem tudtak felnõni a feladathoz. Nyáron azután, a gyengébb csoportba kerülés következtében sokan elhagyták a BLLC-t és más, többnyire NB II-es csapathoz igazoltak át. Négyen-öten a Pesterzsébethez, egy-egy játékos pedig Dunaújvárost, illetve az NB IIIban játszó, ám igen feltörekvõ Százhalombattát választotta. Emiatt újjá kellett szervezni a csapatot. Gellei Karcsi az õszi szezont már az új felnõtt csapattal kezdte. A BLC ifikorból kiöregedett legjobbjai beépültek a felnõtt csapatba, három játékos: Havlik Csaba, Jenõvári Dániel és Markovics Ádám már a keretben vannak. Reményeink szerint rövid idõn belül további tehetséges labdarúgókkal bõvül a csapat beszél az új budafoki csapatról az utánpótlás nevelésével foglalkozó Dobesch Gyula. A BLLC hosszú távú terve, hogy visszakerüljön az NB II-esek közé, ám ez ebben az évben még reménytelennek látszik. A fiúknak erõsödniük kell, izmosodni, fel kell nõniük a feladathoz. Jelenleg a csapatépítés a legfontosabb feladat, de egy-két év múlva biztosan sikerülni fog magasabb osztályba lépniük teszi hozzá. Az utánpótlás-nevelés célja, hogy minél több saját nevelésû gyerek játsszon majd a felnõtt csapatban, ezért a BMTE-n nyolc korosztályban folynak az edzések. A legkisebbek tornákon, a nagyobbakból álló öt csapat pedig bajnokságokon indul nem is rossz eredménnyel. Szerencse, hogy nagyon jó szakemberekkel dolgozunk, meg olyan emberekkel vagyok körülvéve, mint Gelei József olimpiai bajnok kapus, aki besegít az edzéseken hat unokája mellett, nyugdíjasként beszél az anyagi nehézségekkel küzdõ labdarúgó-szakosztály jelenlegi helyzetét bemutató Dobesch Gyula.

11 2008. január 25. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 11 Az elsõ megmérettetés A nyolcadikos diákok most készülnek életük talán elsõ komoly erõpróbájára, a továbbtanulásra. Az év elsõ hónapja számukra rengeteg nyitott kérdést, bizonytalanságot, kihívást tartogat, mindennapjaikat az iskolaválasztás, jelentkezési lapok kitöltése, felvételi vizsgák, döntéskényszer és stressz jellemzi. Nyolcadikosok döntéshelyzetben Fogl Balázs a nyolcadikosok egyik osztályfõnöke a Bartók Béla Általános Iskolában. Elsõ végzõs osztályát készíti fel a továbblépésre, de a folyamat egésze mégsem újdonság a számára, hiszen tíz éve tanít. A gyerekek szülei nála már január elsõ hetében kitöltötték a jelentkezési lapokat, így lehetõsége nyílt arra, hogy tájékozódjon, melyik tanítványa hol folytatná legszívesebben tanulmányait. Úgy véli, a gyerekek egy részének nincs kialakult elképzelése a jövõjét illetõen, mert többen jelöltek meg merõben különbözõ szakirányú iskolákat. Természetesnek tartja, hogy tizennégy évesen nehéz a döntés, ezért szerinte az általános iskolából a középiskolába való továbbtanulás elsõsorban a szülõk feladata és felelõssége. Akik konkrét tervvel kezdték meg a tanévet, azok az õsz folyamán beiratkoztak a középiskolák felvételi elõkészítõire, vagy részt vesznek/vettek az iskola által szervezett foglalkozásokon. Többen a középiskolák felvételi versenyein is elindultak. Õk az iskolai tanulásra is megfelelõ hangsúlyt fektettek, különösen nyolcadik osztály elsõ félévében, és nem hagyták utolsó pillanatra a javítást, a jegyek kozmetikázását. A két kerületi középiskolát, bár nem mindig elsõ helyen, de sokan megjelölték. A Budai Nagy Antal Gimnáziumot a tanulók 70%-a írta be, de számosan jelentkeznek a Soós István Borászati és Üzleti Szakközépiskola és Szakiskolába is, köszönhetõen annak, hogy a Corvinus Egyetem segítségével az iskola megmaradhatott beszél eddigi tapasztalatairól Fogl Balázs. A szakirányok közül az ügyvitel, marketing és közgazdaságtan a legközkedveltebb, és a nyelvi elõkészítõ évfolyamot indító intézmények élveznek elõnyt a bartókos gyerekek körében tudtuk meg a fiatal, angol szakos osztályfõnöktõl. Gyerekszemmel A nyolcadikos N. A. elsõ helyen a Budai Nagy Antal Gimnáziumot jelölte meg. Örül, hogy neki nem kell izgulnia, sikerül-e január 26-án jól megírnia a központi felvételit, sõt szóbeliznie sem kell. Négyes tanuló, így pontszámai alapján jó esélylyel pályázik a kerületi gimnáziumba. Érettségi után szeretnék továbbtanulni. Ha felvesznek a Budaiba, addig aludhatok jövõre is, mint az idén. Nem kell órákat utazni, és továbbra is együtt lehetek a barátnõimmel sorolja a kislány a számára fontos szempontokat. S. C.-ék elsõ helyen a Táncsics Mihály Gimnázium nyelvi elõkészítõ osztályát választották, mert a következõ évben az iskolában angolul oktatják a történelmet, matematikát, kémiát és fizikát. Októbertõl elõkészítõre jártam és az ottani tanulmányi versenyen is részt vettem, ahol angolból és biológiából második lettem. Rettentõ boldog voltam, amikor karácsonykor megtudtam az eredményt, mert így már csak a szóbeli miatt kell drukkolnom meséli S. C. boldogan. Várják a kerületi gyerekeket Kerületünk két gimnáziumában 2008-tól elõnyt élveznek az itt lakók gyerekei. A nyolcosztályos Kempelen Farkas Gimnázium a negyedikes kisdiákokat, a Budai Nagy Antal Gimnázium a hatodikos és nyolcadikos tanulókat várja osztályaiba. Vereckei Ágnes, a BNAG igazgatónõje elmondta, hogy mivel kötelezõen kerületi beiskolázásúvá vált az iskola, így nem áll módjukban más területrõl Érdrõl, Budaörsrõl és a kerület vonzáskörzetébe esõ egyéb településrõl gyerekeket fogadni, csak ha intézményükbe a törvényben elõírtaknál kevesebben jelentkeznek. Ez azonban csak a jelentkezések elsõ fordulója után derül ki. A kellemes környezetben lévõ, 70 éves múltra visszatekintõ iskolában évek óta közkedvelt az angol (haladó) és német (kezdõ) nyelvi elõkészítõ évfolyam. A nyelvi elõkészítõ célja a nyelvtudással való komplexebb viszony kialakítása. Itt nem nyelvvizsgára készítjük fel a diákokat, hanem érettségire, valamint megteremtjük annak a lehetõségét, hogy késõbb a felsõoktatási intézményekben képesek legyenek a természettudományos tárgyakat az adott idegen nyelven tanulni foglalja össze röviden az államilag finanszírozott nulladik év elõnyeit az igazgatónõ, majd hozzáteszi, hogyha a szülõk és gyerekek igénylik, a tanulók földrajzot és biológiát náluk is tanulhatnak idegen nyelven. TAMÁS ANGÉLA

12 12 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó január 25. Árverés egy óvodáért Nem is olyan rég (2006 végén) ünnepelte alapításának 10 éves évfordulóját a Beszélj Velem Alapítvány, amely kerületünkben 1998-ban nyitotta meg óvodáját a nagytétényi Bartók Béla úton. Most pedig új helyre költöznek. A kiszemelt épület alapterülete jóval nagyobb a jelenleginél, amelynek szépen gondozott udvara igazi gyerekparadicsom lesz majd. A tervek szerint az új hellyel nemcsak az alapterület, hanem a szolgáltatások köre is bõvülne. Az elmúlt több mint egy évtizedben az alapítvány fõ célkitûzése az volt, hogy gyógypedagógusok, logopédusok és más szakemberek segítségével intézményes keretek között korai életszakaszban biztosítsák azokat a terápiákat, amelyek segítik a gyermekeket abban, hogy késõbbi életükben ép társaik közé problémamentesen integrálódjanak. Esetlegesen veleszületett fogyatékosságukkal együtt tudjanak élni és ezzel a társadalom teljes értékû tagjaivá váljanak. Új szolgáltatás lenne az eddigiek mellett a német nyelvû óvodai csoport, a konduktív speciális mozgásfejlesztés, az óvodán kívüli logopédiai ellátás, tanácsadás és a korai fejlesztés. De egyelõre az épület felújítása az elsõdleges cél, erre pedig minden fillér jól jön. Így alakult, hogy január 11-én este a Bartók Béla úti óvodában jótékonysági árverésre került sor, amelyen a kerületi Mészáros László Képzõmûvészeti Egyesület tagjai valamint néhány segítõ szándékú szülõ által felajánlott tárgyak, alkotások kerültek kalapács alá. A családias, igazán jó hangulatban lezajlott eseményt dr. Kubászova Tamara vezette, aki maga is tagja az egyesületnek és több munkájával is hozzájárult a jótékonysági eseményhez. Az este végére nemigen maradt vissza felajánlott tárgy, szinte kivétel nélkül gazdára találtak a képek, kerámiák és egyéb mûalkotások. Az biztos, hogy a befolyt összeg jó kezekbe kerül, hiszen a gyerekek, akik majd az új óvoda épületben tölthetik napjaikat a jövõ nemzedéke, akik igazán megérik ezt a hoszszú távú befektetést. Aki szeretne többet tudni az alapítvány és az óvoda munkájáról, az látogasson el a internetes oldalra. A hónap mûvésze: Balogh Edit textilmûvész Újabb kerületben élõ textilmûvész munkájának képeit láthatják ebben a hónapban a Városházán. Bár az átalakítások miatt a kiállítási helynek is költöznie kellett és a sok por miatt textil sem kerülhetett a falra, azért egy villanásra bepillantást nyerhetünk az erdélyi születésû tehetséges mûvész sajátos világába. Mielõtt találkozom Balogh Edittel, végzek egy kis elõtanulmányt. Nyomtatásban is két oldalnyi az egyéni és csoportos kiállítások, valamint szakmai elismerések listája. Amellett, hogy rádöbbenek látásból évek óta ismerem, sokat hallottam róla mûvésztársaitól, akikkel a kerületben találkoztam (megint a Kis falu ez a Budafok érzés kerít hatalmába). Rózsavölgyi otthonában, a szövõszék elõtt beszélgetünk, amelyen éppen egy megkezdett munka van. Néha megszólal a telefon, néha csöngetnek, de ez mind normális, mikor az ember textilmûvész, sõt emellett négygyermekes anyuka. De mosolygós jókedve még akkor sem hagyja el, amikor a régmúlt idõkrõl kérdezem. Mesélnél a kezdetekrõl, Erdélyrõl és arról, hogyan érkeztél ide Budapestre, ahol immár több mint 20 éve az otthonod van? Marosvásárhelyen születtem, itt jártam a Zene- és Képzõmûvészeti Líceumba, majd a kolozsvári Ion Andreescu Képzõmûvészeti Fõiskolán már a textil szakot választottam. Fiatalságom évei a Ceausescu éra rettegésével voltak átitatva. Olyannyira, hogy magyar barátaim miatt, sokszor kerültünk a Securitate megfigyelése alá. Aztán a nyolcvanas évek elején az is elõfordult, hogy házi õrizetes megfigyelés alá helyeztek, mert gyanús voltam. Azokban a depresszív idõkben mást sem csináltam, mint szõttem és szõttem Aztán a fõiskola elvégzése után úgy döntött Magyarországon folytatja, hiszen hazájában egyetlen dolog nem lehetett soha. Magyar. Elhatározás, kérvények, két év várakozás és a papírházasság után felégetve a múltat Budapestre költözik. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hiszen megérkezésem után egy hónappal, októberében már kiállíthattam azt a 14 munkát, amelyet Erdélybõl hoztam magammal, ezzel a szakma felfigyelt rám, bekerülhettem a mûvészeti élet vérkeringésébe. Még ebben az évben ösztöndíjasa lett a Fiatal Iparmûvészek Stúdiójának, majd a következõ évben díjat is nyer ban most már igazából férjhez megy és jönnek a gyerekek is. Kozma Lajos ösztöndíjas két között két gyerek mellett folyamatosan dolgozik. Ezalatt az idõ alatt a textilmûvészet és a számítógépes grafika kapcsolatával foglalkozott, majd multimédia stúdiumokat folytatott, majd elkészült a magyar kárpitmûvészet történetét bemutató multimédia CD is. Munkái folyamatosan szerepelnek kiállításokon. Tavaly õsszel például két helyen is. A Várnegyed Galériában rendezett kiállítása alkalmából megjelenhetett egy eddigi munkásságot bemutató gyönyörû katalógus is. Az évek során megismert a textiles szakma, amit a rengeteg kiállítás és díj is jelez? Melyik volt a legnagyobb szakmai elismerés? 2005-ben a Szépmûvészeti Múzeumban rendezett Átváltozások címû, II. Nemzetközi kárpitkiállítás fõdíját nyertem a kiállítással azonos címet viselõ két gyapjúselyem textil faliképemmel. Mi volt az utolsó igazán nagy S. V. munka amin dolgoztál? 2003 és 2006 között az Országos Széchenyi Könyvtár felkérésére a Budavári Kárpit mûhelyben harmincad magammal szõttem a három részbõl álló Corvin Kárpitokat. Ezeknek a tervei egyébként tavasszal kiállításra kerülnek majd a Vizivárosi Galériába. Nem furcsa, hogy ennyi mûvész dolgozik egy munkán, hiszen valamennyien más-más stílust képviseltek? Ilyenkor a mûvészek tudatosan vállalják a mûvészi szabadság korlátozását a harmonikus és egységes mû érdekében ban a millecentenárium alkalmából 46 mûvészegyüttes munkája nyomán elkészült a Kárpit határok nélkül címû alkotás, amely közös munka egyben egy új közösség, a Magyar Kárpitmûvészek Egyesületének életre hívását is eredményezte. Ennek lettem nemrég az alelnöke. Nagyon sok gond szakadt a nyakunkba, hiszen megszûnt a mûhelyünk, újat kell keresnünk, ami nem egyszerû feladat. Most úgy tûnik de ez sem biztos, hogy a Textil Múzeum befogadna minket. SCHOLTZ VIKTÓRIA

13 2008. január 25. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 13 Hagyomány és értékek Beszélgetés Hollerung Gáborral a Budafoki Dohnányi Zenekar ügyvezetõ zeneigazgatójával ABudafoki Dohnányi Ernõ Szimfonikus Zenekar Magyarország legfiatalabb hivatásos együttese, mely 1970-ben alakult akkor még ifjúsági zenekarként, majd 1993-ban Budafok-Tétény XXII. Kerület Önkormányzatának támogatásával intézményesült önkormányzati hivatásos szimfonikus zenekarrá. Az együttes az utóbbi években egyre jelentõsebb szerepet játszik a hazai zenei életben. Évadonként 5-6 önálló bérleti sorozatot rendez a Zeneakadémián, Budafokon, illetve 2005-tõl már az új Nemzeti Hangversenyteremben is, melyek keretében a zeneirodalom legjelentõsebb mûveit szólaltatja meg neves magyar és külföldi karmesterek, szólisták közremûködésével. A zenekar nagy hangsúlyt fektet a zeneirodalom kevésbé ismert mûveinek, a XX. század alkotásainak, különösen a kortárs magyar szerzõk darabjainak megszólaltatására. Az együttes tudatos zenekarépítõ munkájának köszönhetõen kitûnõ zenekari muzsikusok egész sorát nevelte az elmúlt évtizedben. (További információk a zenekarról: Már a múlt év vége óta szerettem volna interjúidõpontot egyeztetni Hollerung Gáborral, a Budafoki Dohnányi Zenekar ügyvezetõ zeneigazgatójával. Hiába. Szinte lehetetlen volt elérni. Rengeteg munka, meghallgatások, próbák, fellépések, aztán megint próbák és koncertek. Aztán lezajlott az év eleji hagyományosan népszerû újévi koncertsorozat és legnagyobb örömömre sikerült egy lyukas félórát találni a beszélgetésre. Egy hét végi délutánon, telefonon, útközben egy másik város felé Újévi koncert és az elmúlt év Óriási érdeklõdés mellett ahogy azt mondani szokták még a csilláron is lógtak január 4-én, a Klauzál Gábor Mûvelõdési Házban tartott hagyományos újévi koncertet a zenekar. Nagy öröm ez számunkra, hiszen néhány évvel ezelõtt még a Városháza Dísztermében tartottuk az újévi koncertet, most pedig a Mûvelõdési Házban még a párnajegyek is mind elkeltek jóval az elõadás elõtt. Úgy gondolom, hogy a kerület életében a hagyományoknak fontos szerepe van, hozzátartoznak az identitásunkhoz. Ilyen nagyszerû hagyomány ez a koncert, vagy az õszi pezsgõ- és borfesztivál koncertjei. Idén a Kodály év alkalmából a Budavári Te Deum hangzott el, valamint a Hegedõs Együttessel közösen eredeti galántai népzenedallamok megszólaltatásában mûködött közre a zenekar. Érdekes és szokatlan párosítás. Szeretem az új és szokatlan dolgokat. Minden évben igyekszünk valami meglepõvel elõállni, hiszen nemcsak jól kell zenélni, hanem fontos az innováció, hogy új aspektusból közelítsünk ismert szerzõk mûveihez, de nagyon fontos az is, hogy a kísérlet élvezhetõ legyen. A közönség erre abszolút vevõ, szeretik ezeket az újításokat. Ha valakitõl, hát a szakmától kell tartanunk túlságos konzervativizmusuk miatt. Hogyan értékelné a 2007-es évet a zenekar életében? A tavalyi évet szakmai szempontból mindenképpen eredményesen zártuk, hiszen a zenekar rengeteg felkérésnek tett eleget nem csak itthon, de külföldön is szerepeltünk. A közönség pedig szerencsére növekszik. Mit hoz az új esztendõ? Idén 15 éve, hogy az együttes hivatásos zenekarként mûködik a kerületben, amelyet április 2-án egy õsbemutatóval ünneplünk. A zenekarban játszó kitûnõ hegedûmûvész, Pánczél Tamás zongoraversenye, valamint Mahler V. szimfóniája lesz az ünnepi repertoáron és csatlakoznak majd azok a zenészek is, akik az elmúlt másfél évtizedben játszottak a zenekarban. Szerencsére az együttes összetétele stabil, az elmúlt öt évben már nem voltak nagy mozgások a tagságon belül. Emellett természetesen tovább folytatódnak a bérletes elõadások, amelyek õsztõl tavaszig tartanak és szerencsére rengeteg a felkérés idehaza és külföldön is. és a távoli jövõ? Mikor én magam legutoljára beszélgethettem Hollerung Gáborral 2004-ben éppen egy rangos kitüntetés a Liszt Ferenc-díj kapcsán éppen arról számolt be, hogy majdnem megszûnt a zenekar, de végül sikerült konszenzusra jutni az önkormányzattal. A zenekar sajnos folyamatosan az egzisztenciáért küzd, amelyre többnyire kompromisszumos megoldások születnek. A zenekar költségvetésének körülbelül ¼-ét finanszírozza az önkormányzat, amelyhez jön a kiegészítõ állami támogatás és a zenekar saját bevételei. De a finanszírozási kérdés nem csak azért problematikus, mert az önkormányzatnak nincs sõt egyre kevesebb a pénze, hanem azért is, mert a kultúra finanszírozási rendszere ma Magyarországon korszerûtlen. Hozzá kell tenni azt is, hogy a kerület támogatása nélkül az a zenekar már nem lenne. A lokalitás tette ilyenné, amire büszke lehet Budafok. Egy fiatal generáció rengeteg munkája, élete és vére van benne ez elmúlt másfél évtizedben, amely úgy gondolom, komoly értéket képvisel. Az is tény, hogy az önkormányzat támogatása nélkül be kéne csukni a kapukat. Szerencsére az elmúlt 15 évben még egyik képviselõ-testület sem jutott el odáig, hogy megszüntesse a zenekart. Remélem tíz év múlva a 25 éves évfordulón is köszönthetjük majd a kerület zenekarát. Én is ebben bízom, és ezért dolgozom, de tíz év múlva csak a jó dolgokról és kevesebb gondról szeretnék majd beszámolni SCHOLTZ VIKTÓRIA

14 14 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó január 25. GEBE Víz-, gáz-, fûtésszerelés, duguláselhárítás , MOGYORÓSI Vízvezeték-szerelõ E.K. KFT. Bojlerjavítás, -csere, vízkõtelenítés. Mindenféle vízvezeték-szerelési munka gyors elvégzése! : , TÉTÉNY TEHER Költöztetés-, irodák-, páncél-, konténeres sittszállítás : mobil: AUTOMATA- MOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával, Energomat, Minimat, Zanussi, Whirlpool, stb. Hétvégén is! : MATEMATIKA-, ANGOLTANÍTÁST vállal egyetemet végzett tanár JAKAB LAJOS 1224 Bp., Mátyás kir. u (egész nap), (este). Fogtechnikus Javítás 3000 Ft, fogsor Ft Bp. XXII., Hómezõ u. 45. Tel.: , Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Zongora-, zeneelmélet-, szolfézs-, énekoktatás a Camponához közel, kezdõknek is, korhatár nélkül. Hatékonyan, rugalmas idõbeosztásban, eredményesen, célirányosan tanulhat az ön tanulási gyorsaságához igazodva XXII. ker., Budafokon központi elhelyezkedésû, 25 nm-es üzlethelyiség magánszemélytõl kiadó. Tel.: MEGOLDÁS DÉLBUDA GYORSSZERVÍZ Lakásán minden típusú HÁZTARTÁSI GÉP javítása garanciával! , , Életminõséget javító harcmûvészet mindenkinek, felsõ korhatár nélkül. Alkalmazott belsõ stílusok. Egészségmegõrzés, hatékony önvédelem, egyénre szabott oktatás a kínai hagyományok szerint. Tel.: MI NEM EMELÜNK ÁRAKAT! Ft-ig két-, háromfogásos házias ebéd! Zónaételek, 40 fajta, 1000 Ft alatt! Választék: 200 fajta ételféleségbõl! (a nagytétényi templom tövében), BETÉRÕ A SEKRESTYÉHEZ. 1225, Szabadság út 1.Tel.: Lapostetõk csapadékvíz elleni szigetelésének felújítása, javítása. Homlokzatok és tetõk utólagos szigetelése, kõmûves, bádogos, tetõfedõ munkák garanciával, referenciákkal. Tel.: , HÛTÕGÉPEK, bojlerek, mosógépek javítása garanciával. Új Hajdú-termékek árusítása. Hétvégén is. Ingyenes kiszállás, nyugdíjasoknak kedvezmény! , Festõket keresünk azonnali belépéssel változó munkaterületre, versenyképes jövedelmezéssel. Flamstop Bevonattechnika Kft. Tel.: Kedves érdeklõdõ szülõk! Szeretettel meghívjuk Önöket gyermekükkel együtt iskolán nyílt napjaira: febr. 6. és febr. 20. (szerda) 8 óra. Ezeken a napokon az iskola bemutatása után órarészleteket láthatnak. Iskolánk nyolcévfolyamos általános iskolaként mûködik, elsõtõl angolnyelv-tanítással. Egésznapos ( ) nevelés, oktatás keretében valósítjuk meg pedagógiai programunkat. Az oktatás kiscsoportos keretek között történik, az osztályok létszáma fõ. Érdeklõdõ 5-6 éves gyerekeknek ovi-sulit indítunk. TALENTO-HÁZ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA Tel./fax: Budapest, Rátz László u. 4. A XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata munkatársakat keres A XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat Életfa Családsegítõ Csoportjába szociális segítõ munkakörbe határozatlan idejû szerzõdéssel szociális asszisztens, esetleg pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens végzettséggel keres munkatársat. Feladatai: ügyfelek fogadása, telefonkezelés, iktatás, a kirendelt családgondozó mellett asszisztencia biztosítása, csoportfoglalkozáson, rendezvényeken tevékeny részvétel. A területen szerzett szakmai gyakorlat elõnyt jelent. Keresünk családgondozót határozott idejû szerzõdéssel, szociális munkás, felsõfokú szociális, esetleg mentálhigiénés, szupervizor vagy szociális igazgatás szakirányú végzettséggel. Feladatai: esetkezelés, csoportmunka, közösségi munka, pályázati tevékenységben, egyéb rendezvényeken való tevékeny részvétel. A területen szerzett szakmai gyakorlat elõnyt jelent. Munkába állás várható ideje: február 15. Bérezés a Kjt. szerint. Egyéb juttatások: BKV-bérlet, étkezési jegy, a fenntartó részérõl önkéntes nyugdíjpénztári befizetés, üdülési csekk. Jelentkezés ben vagy személyesen szakmai önéletrajzzal és motivációs levéllel Szepesfalvyné Magassy Márta intézményvezetõnél. Elérhetõségek: telefon: , , fax: , postacím: 1221 Budapest, Anna u. 10. A XXII. kerületi önkormányzat lapja Megjelenik kéthetente Fõszerkesztõ: B. Walkó György Kiadja: a Polgármesteri Hivatal Munkatársak: Hajnal Éva, Kenesei Gábor Szerkesztõség címe: 1221 Budapest, Városház tér 11. Telefon/fax: A lap számai olvashatók: Hirdetésfelvétel: Ügyfélszolgálati Iroda pénztárában (Városház tér 11.) Telefon: /108 mellék, illetve: Sprint Kft Budapest, Újpesti rkp. 7. Tel.: Terjesztõ: Nagy Mária Telefon: 06 (20) Nyomdai elõállítás: Ringier Nyomda HARBOR PARK 1225 Budapest Campona u. 1. Tel: Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomda igazgató

15 2008. január 25. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 15 Kilakoltatás Néhai tankönyvek szomorú illusztrációja volt a lakásukból kirakott szegény munkáscsaládokról szóló fénykép: a Horthy-rendszer embertelenségét többnyire az utcára tett sokgyermekes családok nyomoráról szóló képekkel mutatták be az ötvenes-hatvanas években. Ilyen fotókat jelenleg nem lehetne készíteni, hiszen december 1. és március 1. között nem lehet kilakoltatni, akkor sem, ha a bérlõ rosszhiszemû vagy hosszú ideje nem fizet. Közeledik viszont a tavasz, ami nemcsak a rügyfakadás, hanem a kilakoltatások évszaka is. Hogyan jut el valaki odáig, hogy bármilyen ok miatt utcára kerül az önkormányzati lakásból? Vannak, akik tényleg nem tudnak fizetni, mert elvesztették munkájukat a csoportos leépítések során, mások viszont kocsmában múlatják el pénzüket. Munkatársunk utánajárt, miként történik a kilakoltatás szomorú folyamata. Az önkormányzat tulajdonában 750 bérlakás van, amelynek kezelõje a VAX XXII. Rt. Ebbõl évente körülbelül 100 olyan ügyfél van, akinek bérleti díjtartozás (kb. 80 eset) vagy más problémák miatt megszûnik a bérleti szerzõdése. Ebbõl a 80 esetbõl 40 azonnal bemegy, és kifizeti a tartozást, együttmûködési készséget mutat, bár többnyire csak a felszólítások után. Évente kb esetben kerül végrehajtásra a dolog, effektív pedig kb. 6 ember az, akit ki is kell lakoltatni. Nem egyedi eset, hogy akkor fizetnek, amikor a végrehajtó már ott áll az ajtóban. De nézzük meg lépésrõl lépésre, hogyan mûködik a rendszer? Mi kell ahhoz, hogy a végrehajtó kopogtasson? A tapasztalat az, hogy az emberek elõször esznekisznak, ruházkodnak, aztán fizetik az áramszámlát mert azt ugye, könnyen ki lehet kapcsolni és legvégül pedig a lakbért. Ha valaki hirtelen olyan élethelyzetbe kerül, hogy nem tudja kifizetni a bérletidíj-számlát, nincs az a szituáció, amit ne tudnának megoldan. Aki bemegy a vagyonkezelõhöz, annak megpróbálnak segíteni. Adott esetben kaphat életvezetési tanácsadást, esetleg kisebb bérû lakásba költözhet, van részletfizetési kedvezmény vagy végsõ esetben önkormányzati segély, vagy alapítványi támogatás. Ha látják, hogy az illetõ komolyan gondolja a tartozás rendezését, nekik is érdekük, hogy megoldják a kialakult helyzetet, hiszen így jutnak hozzá a pénzükhöz. Ha tehát a bajba jutott bérlõ megoldást keres, van segítség. A probléma és a tapasztalat az, hogy az emberek nem jönnek, hanem csak ketyeg az óra, eltelik hosszú-hosszú idõ, és a tartozás halmozódik. Pedig itt nem túl magas összegekrõl van szó (kb ezer forint havonta). Tehát nemfizetés általában két-három hónap után megtörténik a felszólítás. Aki akkor sem fizet, megkapja a felmondólevelet általában egy hónapos határidõvel. Ha ez alatt az illetõ kifizeti a tartozást, automatikusan kap egy válaszlevelet, hogy visszavonták a felmondást. Ha a felmondási idõ után sem történik semmi, akkor kerül peres útra a dolog. A tulajdonos jelen esetben az önkormányzat két dolgot szeretne ugyanis. Megkapni a pénzét és visszakapni az ingatlant. Ilyen esetben már többnyire megindul az együttmûködés azok részérõl is, akik eddig nem reagáltak, hiszen itt már a lakásbérlet forog kockán, viszont jócskán felhalmozódott a tartozás is többnyire ilyenkor jönnek részletfizetési kedvezményért amit általában megkapnak, viszont a felmondást csak akkor tudják visszavonni, ha már teljesítették is a fizetést. Amennyiben ez nem történik meg, folyik tovább a per. Ítélet, elsõ fok, másod fok. A mai magyar joggyakorlatban ilyen esetekben 6 8 hónap telik el az ítéletig. Itt aztán átkerül a végrehajtóhoz az ügy, akinek elsõ dolga, hogy kifizetteti a díjakat. Természetesen a tulajdonossal. Ez az elsõ felszólításig ezer forint költség a VAX-nak. Amint megérkezik az elsõ végrehajtási felszólítás, többnyire megint elõkerülnek az addig nem fizetõ bérlõk és próbáljuk rendezni a viszonyt. Ha ezekre a felszólításokra sem reagálnak, ismét visszakerül az ügy a bíróságra, hogy engedélyezzék a karhatalommal (értsd: rendõrség) történõ kilakoltatást. Van, hogy ilyenkor még tart a bíróság egy meghallgatást, eltelik újabb 1-2 hónap. Számoljunk csak utána. Az elsõ nemfizetéstõl eltelt ügymenettõl függõen körülbelül két év. Ez alatt az idõ alatt csak 10 ezer forintos bérleti díjjal számolva, kamatokkal, hozzáadva a végrehajtási-jogi procedúrák és egyéb eljárások költségeit, felhalmozható közel fél millió forint. Valljuk be, nem valószínû, hogy aki az elején sem fizetett, ezt az óriási felhalmozódott tartozást rendezni tudná. Pedig az elején még talán lehetne segítség. Aztán két felszólítás után jön a végrehajtó, megnézi, hogy mi az, amit értékesíteni lehet, és azt lefoglalja. A végrehajtás után 30 napig a kilakoltatottnak lehetõsége van arra, hogy kifizesse a lefoglalt ingóságokat. Ha ez megtörténik, elvihetik, ha nem, a lefoglalt értékeket elviszik, értékesítik, így juthat pénzéhez az önkormányzat. Mert, hogy a költségvetésnek szüksége lenne a bérleti díjakra kalkulálnak vele. Sajnos, a fizetési kötelezettségek alól hosszú távon következmények nélkül nem lehet kibújni. Mások is fizetnek a bérleményért. A klasszikus példa a következõ: lakik egymás mellett három ember, ugyanakkora önkormányzati bérleményben. Nagyjából azonos szociális háttérrel. Kettõ fizet, egy nem. Hogyan magyarázom meg azoknak, akik fizetnek, hogy a szomszédnak miért nem kell? Vagy: Mit szól az, aki albérletben lakik? Õ miért nem kaphatja meg a nem fizetõ lakását? Szívesen fizetne érte. Egy-egy költségalapú bérleményi pályázatra ötszöröstízszeres túljelentkezés van. Ezeknek pedig lényegesen magasabb a díja, mint a szociális bérlakásoknak. S.V. Festmények mindenkinek Füzesi Antal kiállítása a Szelmann-házban Szombat délután, kiállításmegnyitó a Szelmannál. Rengeteg ember, rengeteg ismerõs arc. Mind, a kerületben élõ Füzesi Antal festménykiállításának megnyitójára érkeztek. Lászlóné Varga Éva, a Nagytétényi Polgári Kör elnöke és egyben a ház asszonya köszönti a megjelenteket az egyesület fellegvárában, ahol mindig nagy öröm egy-egy kiállítás megnyitója.a szakmai felvezetést és értékelést a profi-amatõr festõrõl Hajas Józseftõl kapjuk, aki maga is amatõr képzõmûvész, a Mészáros László Képzõmûvészeti Egyesület tagja. Füzesi Antal Budafokon született és él ma is. Már kisgyerekként szerette a rajzolást, kitûnt társai közül tehetségével. Aztán a Budai Nagy Antal Gimnáziumban érettségizett, közben a rajzolás mellett volt egy másik szerelme is, a vívás. Amikor pedig arra került a sor, a profi vívóságot választotta a képzõmûvészettel szemben. Majd a sors úgy hozta, hogy egy sérülés miatt a sportkarrier megszakadt, maradtak a képek, de már csak amatõr (vagy nagyon is profi?) szinten. Az évek során mûvészeti körökben, egyesületekben csiszolta tudását.

16 16 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó Tájékoztató a évi fõvárosi lakásrezsitámogatásról AFõvárosi Közgyûlés november 29-i ülésén megalkotott rendeletével döntött a távhõszolgáltatási, víz-, csatorna-, szemétszállítási díj részleges kompenzációjával kapcsolatos évi szabályokról, valamint a téli kiegészítõ lakásrezsi-támogatásról. Víz-, csatorna- és szemétszállítási díjkompenzációra jogosult az a lakossági fogyasztó, díjfizetõ természetes személy, aki víz-, csatorna- és szemétszállítási szolgáltatás után közvetlenül vagy közvetetten díjfizetésre kötelezett, megfizeti a számla díjkompenzációval csökkentett összegét, és családjában van olyan személy, aki az önkormányzattól a kérelem beadásának idõpontjában idõskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesül, közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy a beadás idõpontjában ilyen kérelme elbírálása igazoltan folyamatban van, vagy igazoltan közhasznú munkát végez, vagy családjában az egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a Ft/fõ összeget, vagy gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül nevelõ vagy egyedül élõ és havi nettó jövedelme nem haladja meg a Ft/fõ összeget. A díjkompenzáció számlajóváírás formájában valósul meg. Havi összege vízdíj-kompenzáció esetén: 650 Ft, csatornadíj-kompenzáció esetén: 650 Ft, szemétszállítási díjkompenzáció esetén: 500 Ft. Távhõszolgáltatási díjkompenzációra jogosult az a lakossági fogyasztó, díjfizetõ természetes személy, aki a FÕTÁV Zrt. távhõszolgáltatása után közvetlenül vagy közvetetten díjfizetésre kötelezett, megfizeti az adott számla díjkompenzációval csökkentett összegét, és családjában az egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a Ft/fõ összeget, vagy gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül neveli, vagy egyedül él, és havi nettó jövedelme nem haladja meg a Ft/fõ összeget. A díjkompenzáció számlajóváírással valósul meg. Havi összege május és december hónapokban: 2500 Ft, június november hónapokban: 800 Ft, január április hónapokban: 4500Ft. A díjkompenzáció mindkét esetben az igénylés benyújtását követõ hónaptól, de legkorábban március hónaptól februárig jár. Aki korábban hátralékban maradt, az is beadhat díjkompenzációra kérelmet. Külön kérelem benyújtása nélkül téli kiegészítõ lakásrezsitámogatásra jogosult az a lakossági fogyasztó, díjfizetõ természetes személy, aki december 31-ig távhõ-szolgáltatási vagy víz-, csatorna-, szemétszállítási díjkompenzációt vett igénybe, és vele egy lakásban élõ családtagjai körében távhõszolgáltatás esetén: nyugellátásban részesülõ személy van vagy három, illetve több gyermek (aki után családi pótlékot kap) nevelésérõl gondoskodik, egyéb fûtés esetén: nyugellátásban részesülõ személy van. A támogatás egyszeri összege távhõszolgáltatás esetén Ft, egyéb fûtés esetén Ft, amely folyósítására számlajóváírás formájában kerül sor. Igénylõlapok kérhetõk és leadhatók a polgármesteri hivatal Okmány és Ügyfélszolgálati Irodáján, ügyfélfogadási idõben: hétfõ: , kedd: , szerda: és , csütörtök: , péntek: óra között, valamint a Nagytétényi Ügyfélszolgálati Irodán szintén ügyfélfogadási idõben: hétfõ: , szerda: és , péntek: óra között. Hirdetmény január 25. A Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat tulajdonos megbízásából eladásra kínáljuk az alábbi XXII. kerületi önkormányzati tulajdonú telekingatlanokat Cím Eladási ár (bruttó Ft) Foglaló (bruttó Ft) Bp. XXII., József A. u. 1/b Ft Ft /1. hrsz., 1091 m 2 beépítetlen terület Bp. XXII., Panoráma u Ft Ft /13. hrsz., 1155 m 2 beépítetlen terület (Panoráma u. 55. számmal szemben.) Az ingatlant a MOL Rt. bányaszolgalmi joga terheli. Bp. XXII., Panoráma utcában lévõ Ft Ft /14. hrsz., 1640 m 2 beépítetlen terület (Panoráma u számmal szemben.) Az ingatlant a MOL Rt. bányaszolgalmi joga terheli. Bp. XXII., Panoráma utcában lévõ Ft Ft /15. hrsz., 1649 m 2 beépítetlen terület (Panoráma u. 61. és 63. számmal szemben.) Az ingatlant a MOL Rt. bányaszolgalmi joga terheli. Bp. XXII., Barót közben lévõ Ft Ft (Temesvári u. 20. számmal szemben nyíló új utca.) /17. hrsz., 1313 m 2 beépítetlen terület Bp. XXII., Barót közben lévõ Ft Ft /31. hrsz., 1153 m 2 beépítetlen terület (Temesvári u. 20. számmal szemben nyíló új utca.) Bp. XXII., Temesvári u Ft Ft /30. hrsz., 2147 m 2 beépítetlen terület Bp. XXII., Barót közben lévõ Ft Ft /3. hrsz., 778 m 2 felépítményes ingatlan (telek: 778 m 2, épület: 358 m 2 ) Bp. XXII., Klauzál u Ft Ft /5/A/2. hrsz., 415 m 2 pince Bp. XXII., Kossuth L. u Ft Ft /0/A/1., 2., 5. hrsz. 3 db lakás együttesen (27 m 2, 32 m 2, 33 m 2 ) A József A. utcai, Temesvári utcai és a Panoráma utcai ingatlanok elõtt az utcában víz, villany, gáz, csatorna van, a Barót közben víz, villany, csatorna van, a gázt önerõsen kell megépíteni. A Barót közben lévõ kb. 60%-os készültségû lakóház 3 szintes (pince, földszint, tetõtér). A Klauzál utcai pince megközelítése a társasház utcafronti udvarrészén keresztül biztosított. A kétágú, átjárókkal összekötött, természetes szellõzésû pincében víz és villany van. A Kossuth L. utcai lakások közül két lakás (komfort nélküli) az alagsorban, egy lakás (komfortos) pedig az épület magasföldszintjén található. A lakások leromlott mûszaki állapotúak, teljes felújítást igényelnek. A 3 lakást csak együttesen értékesítjük! A beépítetlen ingatlanok a helyszínen megtekinthetõek, a felépítményes ingatlanok megtekintésére elõzetes idõpont-egyeztetést követõen van lehetõség (tel.: , Belkó Judit). Érdeklõdni lehet: VAX XXII. Vagyonkezelõ és Szolgáltató Zrt., 1222 Budapest, Kereszt u. 2. Tel.: , fax: , Félfogadási idõ: hétfõ , szerda , péntek Az idejében felismert melldaganat gyógyítható! A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõvizsgálat. A XXII. kerületben lakó éves nõk, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, meghívót kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják õket a Szent Imre Kórházban (1115 Budapest, Tétényi út , tel.: ) vizsgálatra. Vegyen részt ön is a mammográfiás szûrõvizsgálaton! A szûrõvizsgálat térítés- és vizitdíjmentes. Információ: ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete. Tel.: A lehetõség adott! Éljenek vele!

17 2008. január 25. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 17 Meghívók A Budatétényi Polgári Kör meghívja önt, családját és barátait A mûvészek köztünk vannak címû rendezvényére Gál Roland festõ kiállítására. A megnyitó január 26., szombaton 16 órakor lesz a Radóczy Mária Galériában (Budatétény, Dézsmaház utca 27.). Közremûködik szaxofonon Müller Attila, a COOLTV mûsorvezetõje. A kiállítást megnyitja: Farkas Gyöngyi festõmûvész. A kiállítás megtekinthetõ: a megnyitó után 20 óráig és január 27-én, vasárnap óráig. Nádasdy Játszóház nagycsoportos óvodásoknak (1221 Budapest, Szent István tér 1.) Február 9-én, szombaton óráig Várjuk együtt a tavaszt gyermekjátékokkal, néptánccal! Szeretettel meghívjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket az alsós Diákszínpad elõadásaira január 29-én órára Nyílt nap lesz iskolánkban a leendõ elsõs tanulók szüleinek február 14-én óráig. Mindenkit szeretettel várunk! Artchaika Egyesület szakmai programok 2008 Helyszín: Kerámiapark (1224 Budapest, Bartók B. u. 136.), honlap: tel.: Január VIZSGAREMEKEK: a vizsgázó tanítványok kiállítása vizsgamunkáiból A XXII. kerületi Mészáros László Képzõmûvészeti Egyesület szeretettel vár sorai közé új tagokat! Várja azokat, akik képzõmûvészeti tevékenységet szeretnének folytatni, mûvészeti középiskolai vagy fõiskolai felvételire készülnek. A Mészáros László Képzõmûvészeti Egyesület nagy múlttal rendelkezõ közhasznú, képzõmûvészeti tevékenységet, mûvészeti képzést folytató egyesület. Foglalkozásait a Magasház u. 1. (Tolcsvai u. 7.), közismerten a Kísérleti lakótelepen található mûhelyében tartja, ahol mûvésztanárok korrigálják a tagok alkotásait. Foglalkozások rendje: Grafikusok és festõk: hétfõ, szerda és csütörtök ig, mûvésztanárok: Hurton Tamás grafikus, Neuberger István festõ. Szobrászok: kedd, szerda és csütörtök ig, mûvésztanár: Huber József szobrász. Gobelin: kedd és csütörtök ig. Kerámia: szerda, ig, mûvésztanár: Schéffer Anna kerámikus. Jelentkezni és érdeklõdni lehet: Kolláthné Hollóssy Rita ügyvezetõnél: 06 (20) es telefonon, szerdánként óráig az egyesület helyiségében. Honlap: Ökumenikus imahét 2008 szüntelenül imádkozzatok 25-én, pénteken este 6 órakor baptista templom 26-án, szombaton este 6 órakor budafoki református templom 27-én, vasárnap felsõvárosi plébánia templom Szeretettel várjuk a közös imádkozásra!

18 18 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó január 25. Programajánló Baross Gábor Telepi Polgári Kör 5., k. 16 óra: Nyugdíjasklub, vezeti: Bíró Mihályné. Egészségügyi tornát tartja: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelõ óra: Könyvtári óra. Kölcsönzést vezeti: Pipás László. 6., szerda : Zenés nõi kondicionáló torna. 18 óra: Polgári Kör összejövetele, vezeti: Pelikán Imre. 7., cs. 17 óra: Fotoklub, vezeti: Kutas Endre. 18 óra: Ki mit gyûjt klub, vezeti: dr. Rácz István. 18 óra: Zenés kondicionáló torna,vezeti: Sümegi János. 8., p : Zenés nõi kondicionáló torna. 9., sz óra: Glaros görög táncház. Tánctanítás óráig. Belépõ 18 éves korig: 300 Ft. 18 év felettiek: 500 Ft/fõ. Nagytétényi Polgári Kör Szelmann-Ház (Nagytétényi út 312.) Tel.: , Állandó programok: Alkotóház kezdõknek: h, k óráig, v.: Szárazné Becze Anna. Bélyeggyûjtõklub: p , v.: Csáfordi Lajos. Saolin kungfu: h. és sz , v.: Kovács Géza. Jazzbalett: k , sz , p , v.: Bánhidi Petra. Versenytánc: cs , p , szo Nyugdíjasklub: h Tétény Rex Asztaltársaság cs Családi vasárnap: minden hónap 2. vasárnapján 14 órától. Cserkészek összejövetele minden hónap 1. hétfõjén. Kártyások Klubja minden h. és cs óráig. Minden hónap elsõ vasárnapján 16 órától Fúvós party, Schantz Tivadar vezetésével. Minden csütörtökön 17 és 18 óra között Papp Gyula rendõr, körzeti megbízott tart félfogadást a Nagytétényi út 312. alatt. A Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete Székháza 1222 Budapest, Tóth József utca 45., telefon: , 06 (30) , fax: Aktuális programjainkról, egyesületünk életérõl, a velünk összefüggõ eseményekrõl tájékozódhatnak a honlapunkon: de felvehetik velünk a kapcsolatot az címen is. Baráti Körök Kupája focigála BMTE Fonyódi Antal Sportcsarnok, Budafok, Promontor utca 89., január 27. (vasárnap), 8 14 óra. Sok szeretettel várjuk szurkolni egyesületi tagjainkat és kerületünk polgárait. Februári elõzetes Farsangi Bál február 9. (szombat), óráig. Zene: Kristály Duó, vacsora lehetõség, tombola, büfé. Jegyek válthatók az egyesületünk székházában, hétköznapokon óra között. Klubjaink Asztrológia minden hétfõn, óra. Vezeti: Kozák Gábor. Bridzsklub kezdõknek, haladóknak minden csütörtökön 17 órakor. Klubvezetõ: Szabóné Wappler Marianna. Egyesületi Nyugdíjasklub minden szerdán óra között. Erkel Ferenc Mûvészklub, Promontor Dalárda minden héten csütörtökön, óra, vezeti: Hering Wels Dianna. Sakk-kör minden kedden óra között. Sakk-kör vezetõ: Horváth Gyula. Turisztikai és Gyalogtúraklub minden hónap utolsó szerdáján, óra között, klubvezetõ: dr. Bálint Eszter és Bozsó Gy. Zsoltné, gyalogtúravezetõ: Simon László. Tanfolyamaink Aerobic szerdán és pénteken óra között. Tanfolyamvezetõ: Práger Kitty. Budafoki Kempo Karateklub kezdõknek és haladóknak, minden hétfõn óra között, csütörtökön óra között, pénteken óra között. Tanfolyamvezetõ: Kiss Antal. Hastánctanfolyam vezeti: Diófási Orsolya. Minden hétfõn és szerdán óra között. Hatha jógatanfolyam a testi és lelki béke megteremtése, stresszoldás, korhatár nélkül, minden hétfõn óra között, csütörtökön óra között. Tanfolyamvezetõ: Bartal Lászlóné jógaoktató. Játékos mozgáskoordinációt fejlesztõ torna óvodásoknak minden nap óra között. Tanfolyamvezetõ: Szabó Csilla fejlesztõpedagógus, mozgásterapeuta. Nõi alakformáló torna minden korosztály számára vezeti: Mócsánné Karakai Márta gyógytestnevelõ, aerobictanár. Kedden óra között, csütörtökön óra között. Törpördög-Tánc-Tanoda Mûvészi torna balett alapokkal I. kedden és pénteken óra között. Balett II. hétfõn és csütörtökön óra között. Tanfolyamvezetõ Somogyi Dóra. Mûvészi torna balett alapokkal II. minden hétfõn és csütörtökön tõl 17 óráig. Tanfolyamvezetõ: Perényi Nóra. Tánciskola, versenytánc Tánciskola kezdõ: vasárnap óra között; haladó: vasárnap óra között. Versenytánc holiday: szerdán óra között. Standard és latin-amerikai: szerdán és pénteken óra között, vasárnap óra között. Tanárok: Závodszky F. Zsuzsanna, Vass Zsolt és Práger Kitty. Az Ipartestület Székház (1221 Bp., Mária Terézia u. 60.) Biotron fényterápia felvilágosító elõadás január 30-án 17 órakor. Simon M. Veronika Munkácsy-emlékérmes és PRO VINO érdemes festõmûvész tárlatának megnyitója, február 7-én, 18 órakor. Kristály Duó farsangi zenés, táncos estje február 15-én, 18 órától. Farsangi bál február 23-án, 20 órától. Élõ zenével, svédasztalos vacsorával meglepetés mûsorral, tombolával. Állandó programok: Südi Iringó tánciskolája: Gyermektánc: 4 7 éves korig csütörtökön óráig, 8 11 éves korig hétfõn és csütörtökön óráig. Showtánc: 11 éves kortól. Hétfõn és csütörtökön óráig. Felnõtt salsa és latintánc-oktatás: hétfõn és csütörtökön 19 órától. Zsírégetõ torna: hétfõn, szerdán 10 órától, kedden 17 órától, pénteken 14 órától. Az órát tartja: Köves Eszter. Hastánc: kedden 18 és 19 órakor, pénteken 19 órakor. Az órát Barabássy Tímea vezeti. Jóga: kedden 20 órától, pénteken 19 órától. Az órákat Barabássy Tímea tartja. Zeneovi: kedden óráig. A foglalkozást Endrõdi Ágnes zenepedagógus vezeti. Karate: kedden 16 órától, pénteken 18 órától. Oktató: Lakner Balázs 3 danos karateoktató. Bolgár és dél-szláv táncház: 2 éves kortól. Csütörtökön 17 órától. A belépés ingyenes! Nyugdíjas utazási klub. Belföldi és külföldi utazási programajánlatokkal. Bruno Gröning Baráti Kör: háromhetente hétfõnként. A programokkal kapcsolatban bõvebb információért kérjük hívja a 06 (30) es telefonszámot. Rózsavölgyi Közösségi Ház 1221 Bp., Ady Endre út 25. Tel..: * 26., sz. 15 órától Szakralitás és kárpitmûvészet III. konferencia Rózsavölgyi esték: Az életfák. Vendégünk: Jankovich Marcell. Belépõ: 500 Ft. Februári elõzetes Újra mûködik a könyvtár! Várjuk az olvasni szeretõ völgyieket, hétfõn ig, pénteken ig. 1., p. 19 óra: Beszámoló taggyûlés 2., Erdély-járók baráti körének zártkörû találkozója. 3., v : Gyermekfarsang Jelmezbál. Belépõ: 300 Ft/fõ. Tisztelettel várja Vendégeit a Rózsavölgy Egyesület!

19 2008. január 25. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 19 Közrendvédelem Gyalázatos évzáró Erõszakos közösülés bûntette miatt indult eljárás egy fiatal felnõtt korú férfi ellen, aki az Anna utcában lévõ játszótéren egy fiatalkorú lány sérelmére követte el tettét december 31-én. A kerületi rendõrök még aznap délután elfogták az elkövetõt, és elõzetes letartóztatásba helyezték. A videotechnikára utaztak A Harbor parkban konténerfeltörést vettek észre január 3-án. A zsákmány 59 darab házimozirendszer. A helyszíni szemle során a szakemberek megállapították, hogy az elkövetõk a konténer ajtajának egyik részét akasztották le a zárpecsét sérülése nélkül. Ismeretlen tettes ellen folyik a nyomozás. Fokozottan vigyázzunk értékeinkre! Ismét egy bevásárlókocsiból történt lopás a budatétényi Tescóban január 5-én, a délutáni órákban. Az ismeretlen tettes aki ellen megindult a nyomozás egy táskát emelt el, amelyben mobiltelefon és forint készpénz volt. Kirándulni támadt kedve! Kóborló szürke marhára találtak a Tétényi fennsíkon január 5-én. A kiérkezõ járõrök Törökbálinton találták meg a tulajdonosát. Az elcsatangoló jószág végül többórás terelgetés után magától hazaindult Érd irányában. Autólopások, autófeltörések és megkerült személygépkocsik Wartburg Deluxe típusú személygépkocsit loptak el a Kossuth Lajos utcából január 5-én 14 óra körül. A kár forint. Szintén ugyanezen a napon a Tenkes utcában egy Suzuki Swift típusú személygépkocsit találtak, amelyet korábban Érdrõl elloptak. Opel Astrát lovasítottak meg a József Attila és Dévényi utca sarkáról forint értékben január 7-én éjjel. Ugyanaznap a megkárosított cégnek azonos típusú személygépkocsiját lopták el a XVI. kerületbõl. 8,5 millió forint értékû Mercedest találtak meg rendõrjárõreink január 9-én a Bartók Béla-lakótelepen, amelyet elõzõ este Ercsibõl loptak el. Digitális fényképezõgépet és iratokat loptak el ablakbetöréssel a Leányka utcában parkoló Mercedesbõl január 10-én, a késõ esti órákban. A lopási kár forint. Az elõzõ feltörési módszerrel vittek el készpénzt és iratokat több mint negyedmillió forint értékben január 10-én egy Nissan típusú személygépkocsiból, amely a Tüzér utcában állt. Óvakodjunk a zsebmetszõktõl, hiszen a legóvatlanabb pillanatban lépnek mûködésbe! A 14-es járatú buszon forint készpénzt emelt ki az elkövetõ a sértett táskájából, aki utólag észlelte, hogy a kelleténél könnyebb a táskája. Félmilliós károk Emlékérmeket, karórákat, ékszereket lopott el az elkövetõ forint értékben egy Batthyány utcai családi házból január 05-én. Egy Dózsa György úti épülõfélben lévõ házból szereltek ki és vittek el félmilliós értékû kazánt és a hozzá tartozó vezérlõegységet január 8- ára virradó éjjel. Az ismeretlen tettesek ellen nyomoznak a hatóságok. Felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét, hogy január 1-jétõl a szemlebizottságokat központi hatáskörbe vonták a rendészeti hatóságok. Ezentúl a Teve utcában lévõ központi ügyelet küldi a bûnügyi technikusokat a helyszínre. Budán kettõ, Pesten három körzetet alakítottak ki. A XI., XII. és a XXII. kerület egy körzetet alkot. Naponta két szemlebizottság végzi a feladatait a fõvárosban, ezért a rendõrség a lakosság megértését és türelmét kéri a kollégák helyszínre történõ kiérkezéséig. KERTÉSZ LÁSZLÓ Az M0-zajfal ügyében született újabb döntés december 19-i számunkban összefoglalót adtunk a kerületünket átszelõ M0 M6 csomópont környékén lakók jogos harcáról. Ahogy ígértük, a jövõben folyamatosan tájékoztatjuk önöket az érdemi változásokról. Az ügyet összefogó és menedzselõ dr. Szakács Ferenc a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségtõl kapott levelet, ami az alábbiakat tartalmazza: annak ellenére, hogy a Vegyépszer Zrt. egy újabb, a korábbinál magasabb zajfalat épített, egy, a környéki lakóház földszinti és tetõtéri ablaka elõtt végzett zajmérést követõen azt állapította meg a felügyelõség, hogy az új zajárnyékoló fal nem megfelelõ. Indoka: az M0 autóút, a Párhuzamos út és a 40-es vasút forgalmának együttes közlekedési zaja túllépi a határértéket nappal 3,7 db-lel, éjjel 9,5 db-lel. Mindezek okán a felügyelõség a következõ döntést hozta: az elvégzett vizsgálatok alapján a zajárnyékoló fal áttervezésén dolgoznak azért, hogy a körülmények mindenki számára kielégítõk legyenek. Azt is megállapították, hogy a zajfal az út tartozéka, tehát a fenti szakhatóság csak abban az esetben járul hozzá az M0 autópálya és a Párhuzamos út-barackos út Bartók Béla út közötti szakaszainak végleges forgalomba helyezéséhez, ha teljesülnek a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM EüM együttes rendeletben elõírt követelmények. Ez biztató. Várjuk a további, hathatós intézkedéseket, melyekrõl a jövõben is tájékoztatjuk önöket. dtb. A borászok öröme Napsütés Vince-napon Aggodalmasan nézték kedden, január 22-én a borászok a hõmérõt: ezen a napon jó ha nincs fagy, s még jobb ha süt a nap. Évszázados hagyomány szerint Szent Vince napján csordulnia kell az eresznek ahhoz, hogy jó termés legyen. Ha megcsordul Vince, megtelik a pince Régi igazság ez. Igaz-e, jó Vince? Most, hogy ünnepeljük névnapodon Vincét Telj meg áldással te, s csorduljon meg pincéd. A Bácsszõlõsön lejegyzett versike idén talán beigazolódik, hiszen sokhelyütt derült volt az idõ. S ki volt Szent Vince? A Diocletianus-féle keresztény üldözés vértanúja, aki 314-ben szörnyû kínzások után szenvedett halált hitéért. Õ a borászok védõszentje. ZÁRKIRÁLY BT. ZÁR, LAKAT, VASALAT 1027 Bp., Margit krt. 54. T/F: Bp., Fehérvári út 24. T/F: Nyitva: h-p: 9-18, szo: éve az önök biztonságáért! + SZOLGÁLTATÁSAINK: KULCSMÁSOLÁS: lakás, autó, speciális és mágnes ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA EGYFORMA ZÁRLATÚ és FÕKULCSOS rendszerek HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi méret is SZOMBATONKÉNT 10%! RÉZ és KRÓMÁRUK POSTALÁDÁK SZÉFEK 20%

20 20 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE AZ ÉV PEDAGÓGUSA CÍM Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 34/1997.(XII. 30.) Ör. számú rendeletével megalapította a Mihalik Sándor-díjat, amelynek adományozásával együtt jár az Év pedagógusa cím, valamint a díjhoz járó emlékérem és oklevél. Az elismerésben évente három olyan kerületi pedagógus részesülhet, aki pedagógiai tevékenységét közvetlenül a tanulók, illetve fiatalok között végzi. Az oktatási intézményben fennálló fõállású munkaviszony nem kritérium. Az elismerésben az a pedagógus részesülhet, aki az adományozást megelõzõ tanévben kimagasló tevékenységet végzett. Jutalmazható az is, akitõl színvonalas publikáció jelent meg az elmúlt évben, vagy aki sikeres pedagógiai programot indított el, szervezett meg. Díjazott lehet az a pedagógus is, aki egyetlen gyermek sorsának jobbra fordulásáért tett sokat. A díj alapítóinak a szándéka az, hogy olyan pedagógiai teljesítmény tegye méltóvá a jelölteket a díjra, amelynek eredménye és élménye még frissen él az érintettek emlékezetében. A díjakat a kerület polgármestere március 15-e alkalmából tartott ünnepi testületi ülésen adja át. A díjazottak személyére bárki (magánszemély, intézmény, közösség) javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevékenységét közvetlenül ismeri. A javaslatokat írásban kell benyújtani, melynek tartalmazni kell a tevékenység és az eredmény részletes leírását. Beküldési határidõ: január 31. Cím: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1221 Budapest, Városház tér 11. Felvilágosítást nyújt: Mátésné Pataki Ágnes Közoktatási és Sport Iroda irodavezetõ, tel.: Meghívó január 25. Tisztelettel meghívjuk önt január 30-án 18 órára a Városháza dísztermébe a CIVILEK, MÛVÉSZEK, VÁLLALKOZÓK, MÉDIA- TALÁLKOZÓJÁRA A találkozó célja, hogy a kerület közösségi életében aktívan részt vállalók személyesen megismerjék egymást, és a közös célok érdekében együttmûködés alakulhasson ki a résztvevõk között. Kérjük a civil szervezetek vezetõit, hogy hozzák magukkal az általuk képviselt szervezet éves rendezvénytervét ha lehet sokszorosítva, kiemelten azokat, amelyeket szeretnének a sajtó figyelmébe ajánlani, vagy amelyekhez vállalkozók támogatását szeretnék kérni. A kerületi cégeknek szeretnénk lehetõséget teremteni arra, hogy jobban megismerjék a helyi médiában és a többi meghívottal való kapcsolattartásban rejlõ lehetõségeket. A mûvészeket megkérjük, hogy amenynyiben lehetõségük van rá, hozzanak el a találkozóra egy digitális adathordozót (CD, floppy), amely mûvészeti tevékenységüket mutatja be. Tervezzük ugyanis egy honlap létrehozását, amelyen a kerületben élõ mûvészeket, mûvészeti csoportokat is bemutatnánk. Várjuk szíves visszajelzését részvételi szándékáról a címre (a tárgy rovatban kérjük megjelölni: részvételi szándék) vagy a es telefonszámon. Karsay Ferenc alpolgármester Szabolcs Attila polgármester Németh Zoltán alpolgármester

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében - 1 Pálmások Szövetsége Horváth István önkormányzati képviselő Szentes, Móricz Zsigmond u. 1/2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Szentes Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Iktatószám: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ripka András Emberjogi tanácsnok Napirendi pont:... ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Tárgy:

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében

Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében Tisztelt Utasaink! Örömmel értesítjük Önöket, hogy társaságunk 0. szeptember -től új menetrendet vezet be a dunaharaszti helyi autóbuszjáratokon.

Részletesebben

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására AlterBMV Közlekedési Egyesület Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására Készítette: Mezei Gyula Ellenőrizte: Hoós Bence Welker Zsombor Törökbálint, 2010. augusztus 22.

Részletesebben

BALATONKENESE. MÁRKÓ U. 12./3. 8174. BERHIDA ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISELŐ TESTÜLET. POLGÁRMESTERÉNEK. BERHIDA VESZPRÉMI U. 1 8181.

BALATONKENESE. MÁRKÓ U. 12./3. 8174. BERHIDA ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISELŐ TESTÜLET. POLGÁRMESTERÉNEK. BERHIDA VESZPRÉMI U. 1 8181. BALATONKENESE. MÁRKÓ U. 12./3. 8174. BERHIDA ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISELŐ TESTÜLET. POLGÁRMESTERÉNEK. BERHIDA VESZPRÉMI U. 1 8181. Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Polgármester Asszony! Kérem engedjék

Részletesebben

Az 1-es villamos Rákóczi hídon való meghosszabbításához kapcsolódó változásokról

Az 1-es villamos Rákóczi hídon való meghosszabbításához kapcsolódó változásokról Az 1-es villamos Rákóczi hídon való meghosszabbításához kapcsolódó változásokról 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslat A BKK 2014 nyarán megkezdte az 1-es villamosvonal Rákóczi hídon át, az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata képviselőtestülete 2010. június 28-án 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről. Jelen vannak: Bolyki

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Déli pályaudvar peron asztal RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 82-5/2014. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján, szerdán 10

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. október 14-én 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása

A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása A 15-ös, 115-ös és 133-as autóbuszjáratok átalakítása 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK Zrt. kikérte utasai véleményét a 15-ös, 115-ös és 133-as viszonylatok közlekedési rendjének

Részletesebben

Ó B U D A I E G Y E T E M K O L L É G I U M HOTEL@BMF DIÁKOTTHON **

Ó B U D A I E G Y E T E M K O L L É G I U M HOTEL@BMF DIÁKOTTHON ** Ó B U D A I E G Y E T E M K O L L É G I U M HOTEL@BMF DIÁKOTTHON ** 1084 Budapest, Tavaszmező utca 7-13. OLCSÓ SZÁLLÁSLEHETŐSÉG IGÉNYESEKNEK Budapest belvárosában, 2013 nyarán a főszezonban ( július augusztus

Részletesebben

~~. számú előterjesztés

~~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a "Tiszta udvar, rendes ház 2013, és Tiszta,

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Élhető otthonok. SpanyolKert. Költözzünk össze!

Élhető otthonok. SpanyolKert. Költözzünk össze! Élhető otthonok SpanyolKert Költözzünk össze! Parkosított, tágas, közös kert A SpanyolKert lakói olyan emberek, akik igazán szeretnek élni. Mi szeretnénk, hogy vevőink jól érezzék magukat otthonaikban.

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

HOTEL@BMF DIÁKOTTHON **

HOTEL@BMF DIÁKOTTHON ** BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUM HOTEL@BMF DIÁKOTTHON ** 1084 Budapest, Tavaszmező utca 7-13. OLCSÓ SZÁLLÁSLEHETŐSÉG IGÉNYESEKNEK Budapest belvárosában, 2008 nyarán a főszezonban ( július augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid

A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ Analógia Kell egy mérnök a városnak! 2 Új szervezeti modell Jól strukturált, világos szerkezet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL)

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) Árpád-ház program: ma jönnek Házi Péter Fehérvár A városba érkezik ma az Árpád-ház program szakmai testülete: mi lesz a Nemzeti Emlékhellyel? Az Árpád-ház

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Polgármester Asszony! BALATONKENESE. MÁRKÓ U. 12./3. 8174. BERHIDA ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISELŐ TESTÜLET. POLGÁRMESTERÉNEK. BERHIDA VESZPRÉMI U. 1 8181. Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Polgármester Asszony! Kérem engedjék

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 25/1997. (VII. 3.) sz. önkormányzati rendelete A GÉPJÁRMŰ VÁRAKOZÓHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. január 27.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. január 27. Ügyszám: 16-9/2015. JEGYZŐKÖNYV Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános üléséről 2015. január 27. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11.

2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11. 1 2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11. 2 FUTAFOK 2014 KERÜLETI FUTÓVERSENY VERSENYKIÍRÁS Időpont: 2014. október 4. Helyszín: Campona főbejárat Útvonal: Campona főbejárat előtti parkoló

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros Város Önkormányzata Nagymaros Város Önkormányzata 2014. évben javasolt beruházások, felújítások, karbantartások FEJLESZTÉS Tervezés 8 600 000 Forgalomlassítók, forgalmi csomópontok 1 200 000 EÜ ház felújítás tervezése 900

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.: 07-3556-20, 25, 26/2005. E.a: Cseuz András Tárgy: Interpellációkra adott válaszok

Részletesebben

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse.

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse. ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. december 14- ei ülésére. Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervére Határozati javaslat: Nyergesújfalu

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra

A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra A 4-es metró beruházásával kapcsolatos egyes kérdésekről a sajtóban és a szakemberek között is éles viták zajlanak.

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

Győr Biztonságban az iskolák környékén

Győr Biztonságban az iskolák környékén Győr Biztonságban az iskolák környékén Komplex probléma komplex megoldás keresés Statisztikai adatok megvizsgálása Kerekasztal beszélgetések releváns szakemberekkel Kérdőíves információgyűjtés Infrastruktúra,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

l C0. számú előterjesztés

l C0. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l C0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhívásról

Részletesebben

Szeged város helyi közlekedésében 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek 2013. december

Szeged város helyi közlekedésében 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek 2013. december TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Szeged város helyi közlekedésében a 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek körüli napokban az autóbuszok, trolibuszok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. augusztus 02. rendkívüli képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. augusztus 02. rendkívüli képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. augusztus 02. rendkívüli képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dr. Balatoni Gyöngyi, Dr. Péter Mihály, Antal Istvánné, Balázs Gusztáv,

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére Tárgy: Sport és társadalmi szervezetek pályázati felhívására beérkezett pályázatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.00 Bp. X. ker. Albertirsai út csütörtök 07.30-09.00 Bp. III. ker. Árpád fejedelem útja 07.30-09.00

Részletesebben

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT REZON IRODA HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER KEDVES ÜGYFELÜNK! ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA Visszatértünk. Ugye milyen gyorsan elröppent a szabadságunk? Vagy csak nekünk? Hiányoztunk? Ne restellje, ha nemmel

Részletesebben

A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten. Kangyerka Ádám

A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten. Kangyerka Ádám Mozdulj a jó irányba! Fenntartható Városi Közlekedési Tervek XI. Európai Mobilitási Hét előkészítő Kecskemét, 2012. május 24-25. A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten Kangyerka

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 30/2014.(III.27.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendjére

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 19-i rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere '!:;OJ,. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 14-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Cégek! Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékozatót!

Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Cégek! Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékozatót! Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Cégek! Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékozatót! A szállóra való bejelentkezés történhet telefonon, e- mailben vagy személyesen. Bejelentkezni csak érvényes személyi

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

XIV. JEGYZŐKÖNYV. I. Napirendi pont: Szennyvíz beruházással kapcsolatos döntések meghozatala

XIV. JEGYZŐKÖNYV. I. Napirendi pont: Szennyvíz beruházással kapcsolatos döntések meghozatala XIV. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. szeptember 28-án 15.00 órakor tartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szihalom Jelen vannak: Bóta József Sándor polgármester

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

1. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: E 76/2015

1. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: E 76/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: E 76/2015 Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének 1. sz. módosítása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

http://szocialisregiszter.afsz.hu/

http://szocialisregiszter.afsz.hu/ Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, intézmények ágazati azonosítója, országos nyilvántartási rendszere Szociális regiszter publikus felület használata http://szocialisregiszter.afsz.hu/

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. 290/5/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Határozat: 45/2015.(VI.2.)kt.határozat

Részletesebben

Meddig terhelhető Budapest?

Meddig terhelhető Budapest? Meddig terhelhető Budapest? Levegőminőség-vizsgálatot és zajvizsgálatot kért a Levegő Munkacsoport a Budapest XI. kerület Budafoki út három helyszínén a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tanácskozási joggal meghívott: Távolmaradását bejelentette: Csizmadia Csaba és Szigeti Dezső képviselő.

J e g y z ő k ö n y v. Tanácskozási joggal meghívott: Távolmaradását bejelentette: Csizmadia Csaba és Szigeti Dezső képviselő. 1 Noszlop-Oroszi-Doba Községek Körjegyzősége 8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45. Tel./Fax: 88/505-820, 505-821 Mobil: 06/20-524-2323 E-mail: noszlop@ajkanet.hu Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Noszlop

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 13. Száma: 1-9/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése

Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése 2013. július 29. Befejezõdött a Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztését célzó beruházás. A DKV Zrt.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2015. február 09-én 14.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.01.28. Rendkívüli ülés 14:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.01.28. Rendkívüli ülés 14:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.01.28. Rendkívüli ülés 14:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel

Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel 1/5 Budapest, XVIII. Nemes u. 22. - 37 lakásos társasház, a földszinten üzlethelyiségekkel, első emeleten irodákkal, rendelőkkel A XVIII. kerület két fő településből: Pestszentlőrincből és Pestszentimréből

Részletesebben

Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulese. Budapest Főváros X. kerület 9 mii tél.2 JO- Kőbányai Önkormányzat ' '

Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulese. Budapest Főváros X. kerület 9 mii tél.2 JO- Kőbányai Önkormányzat ' ' Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület 9 mii tél.2 JO- Kőbányai Önkormányzat ' ' Polgármestere Budapest,.. Tárgy: Javaslat a Bp. X. Hungária

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben