Kell valami egészen újat alkotnunk ÚJ OTTHON A TAPÍROKNAK OLDAL SZEGEDIEK A NEMZETIBEN OLDAL SZÉP VOLT SZEGED-BETON... 8.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kell valami egészen újat alkotnunk ÚJ OTTHON A TAPÍROKNAK... 5. OLDAL SZEGEDIEK A NEMZETIBEN... 6. OLDAL SZÉP VOLT SZEGED-BETON... 8."

Átírás

1 2005. MÁRCIUS A V Á R O S SZÁZEZER EGYNYÁRI NÖVÉNY A PARKOKBAN OLDAL KLÍMA-DÍJ SZEGEDNEK OLDAL KÖZELEDNEK A BEIRATKOZÁSOK OLDAL K Ö Z É R D E K Û I N F O R M Á C I Ó S L A P J A Kell valami egészen újat alkotnunk ÚJ OTTHON A TAPÍROKNAK OLDAL SZEGEDIEK A NEMZETIBEN OLDAL SZÉP VOLT SZEGED-BETON OLDAL Több mint félmillió négyzetméter aszfalt A balesetveszélyes kátyúkat javítja egyelôre a szegedi utakon és járdákon a Környezetgazdálkodási Kht.. Az idôjárás áprilistól teszi lehetôvé a nagyobb munkákat, néhány héten belül pedig három-négyszeresére gyarapodik a javítási program költségvetése. Az önkormányzat tavalyelôtt 140 millió, egy éve 220 millió forintot költött útjavítási munkálatokra. Ez az összeg idén várhatóan három-négyszeresére emelkedik kedvezô hitel felvételével hasonlította az idei lehetôségeket az elmúlt évekéhez Serege János, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. városüzemeltetési részlegvezetôje. Az illetékes ad hoc bizottság a város vezetôivel, az ágazati irodával és az útkezelôvel együtt készítette és véleményezte az útjavítási programot. Amennyiben megvalósul, több mint 100 ezer négyzetméter burkolat felújítását teszi lehetôvé. Terveznek aszfaltszônyegezést, nagy felületû javítást és autóbuszmegálló-öblök felújítását. A megbízás nagyságrendjébôl következôen a feladatot közbeszerzési pályázaton versenyeztetik meg. A részlegvezetô szerint a szerzôdéskötésig megközelítôleg két és fél hónapot kell várni. Az igazán látványos beavatkozások ezután kezdôdhetnek el. A városüzemeltetési részleg addig sem ül tétlenül, a munkálatokat elôkészítik és erejükhöz mérten javítanak. A Környezetgazdálkodási Kht. munkatársai az önkormányzati támogatásból többek között lemossák a jelzôlámpákat, kicserélik a bennük villogó mintegy 3 ezer izzót, és ellenôrzik az automatikát. Tisztítják és cserélik a jelzôtáblákat. A 8 ezer városi KRESZ-tábla egyharmadát kellene lecserélni, mert matricákkal megrongálták. A ragacsokat pedig vegyszeres lemosással nem lehet eltávolítani. A tavaszi takarításhoz hozzátartozik az út menti gyalogoskorlátok áttörlése és a legelhanyagoltabbak átfestése. Ezekben a napokban teljes egészében végigmossák a Belvárosi híd tartószerkezetét, a járdát és az úttestet. Április közepén várhatóan annyira enyhülnek az éjszakák, hogy nekiláthatnak Szeged 17 ezer négyzetméternyi útburkolati jelének átfestéséhez. 25 millió forintot fordítunk a járdák és úttestek burkolatának kátyúzására tekintett a tennivalók hosszú listájára Serege János. Ez Szeged 4 millió négyzetméteres burkolt közterületének töredékére, vagyis mindössze két és fél ezer négyzetméterre futja. Egyelôre csak a leginkább balesetveszélyes burkolathibákat számoljuk fel. Jelenleg öntött aszfaltozással dolgozik a kivitelezô, áprilistól pedig hengerelt aszfaltot alkalmaz. A közlekedésben részt vevôk számára igazán jelentôs változást a várhatóan június hónapban kezdôdô nagy felületû útjavítások eredményeznek. Bár nem az útjavítási program keretében valósul meg, mégis látványos eredményt jelent az következô másfél évben az úthálózatban az ISPA által támogatott szennyvíz-csatornázási munkákhoz kapcsolódó úthelyreállítás és szervizútépítés említette végül a részlegvezetô. Ez elsôsorban a külsô városrészekben élôk számára jelent mintegy 253 kilométer új aszfaltburkolatot. Dombai Tünde A Klauzál téri beszédet idén március 15-én a diákszónok-pályázat gyôztese, Szilágyi Barbara, a Karolina gimnázium tanulója mondta el Szegeden. Az alábbiakban ebbôl idézünk részleteket. Mikor Szegedhez közeledtem, sajnálni kezdtem, hogy mellembôl kifogyott a hang; de midôn Szeged népét látom, azt tapasztalom, hogy nincs mit sajnálnom, mert itt többre nincs szükség, minthogy a lelkesedés elôtt mélyen meghajoljak! Kossuth Lajos kinek szavait az imént idéztem is látta már Szegedben az erôt és az odaadást. Azt az erôt, ami az emberek szívében lakott. Ezt a szívet örököltük nagyapáinktól, és ezt adjuk mindig tovább és tovább, hiszen ez a mi feladatunk. Csak úgy tudjuk éltetni szeretett városunkat, ha küzdünk és kiállunk érte. Ha minden tettünk érte és mellette szól. Hagyjuk hát, hogy elôdeink vére forrjon bennünk, és ez által forrjon eggyé a Nemzet, legalább itt, Szeged márciusi ifjai között. Mert márciusi ifjak mind, kiknek lelkében ez a szellem él. Ez a szellem pedig arról tesz tanúbizonyságot, hogy érdemes hinnünk önmagunkban, egymásban és városunkban. Higgyünk abban, hogyha összefogunk, együtt bármire képesek vagyunk. ( ) Ritka az olyan nép, melynek oly gazdag a kultúrája, mint a mienk. Népviseletünk, népdalaink, népszokásaink mind azt bizonyítják, hogy régen is büszkék voltak az emberek arra, hogy magyarok. A reformkor is ezt üzeni számunkra. Minden alkotás, ami akkor született, a nemzeti öntudatot erôsítette: a Lánchíd, a Nemzeti Színház, a Magyar Tudományos Akadémia: hirdetik a korszak fényességét. Nekünk is ilyen légkört kell teremtenünk magunk köré. Szeged városának szüntelen fejlôdése ennek a szellemnek az öröksége. Bár hidunk, múzeumunk, színházunk van már, mégis kell valami egészen újat alkotnunk. Ez az alkotás nem feltétlenül konkrét dolog, lényeg, hogy belülrôl jöjjön. Akkor mi lehet ez az alkotás? Egy híd, mely összeköt minket, egy kulcs, amely a zárt ajtót nyitja, egy mosoly, amely az embert erôsíti. Legyünk mi ez a híd, le- gyünk mi ez a kulcs, legyünk mi ez a mosoly! Nincs megnyugvás, folyvást küszködni kell. Olvashatjuk még ma is Petôfi Sándor szavait. Elôdeink fontos örökséget hagytak ránk, megvetették az alapot, hogy mi is maradandót tudjunk alkotni. A nagy alkotáshoz nagy bölcsesség kell, a nagy eszmék pedig, ahogy mondani szokták, a nagy emberek fejébôl pattannak ki. Miért ne lehetnénk mi ezek a nagy emberek, miért ne emelhetnénk fel mi a kultúránkat? Legyünk büszkék kultúránkra, hiszen mások is ez alapján ítélnek meg minket. Mutassuk meg egymásnak, mutassuk meg a világnak! Népünk, Európa szívében mindig fontosnak vélte, hogy tanuljon azoktól az európai nemzetektôl, amelyek már korábban kivívták szabadságukat, mint mi. Az idô folyamán sok mindent tanultunk tôlük. Felismertük a szabadság értékét, és Európa ezen népei megtanítottak minket tisztelni ezt az eszmét. Példájukat látva felismertük a magabiztosság értékét, és Európa megtanított hinni minket saját hazánkban. A SZUE medencéinek tisztítóberendezése még idén elkészülhet Vízforgatók százmillióért Ebben az évben lejár a töltô-ürítô rendszerû medencék átalakítására adott határidô. Szegeden az Anna fürdôben mûködik korszerû vízforgató, de a sportuszoda is megfelel az elôírásoknak. A SZUE két medencéjét idén átalakítják, a Gombára jövôre kerülhet sor. Szeged a Dél-Alföld fürdôés gyógyturisztikai központjává vált az Anna fürdô felújítása és az újszegedi fürdôkben fakadó víz gyógyvízzé minôsítése óta. Azt azonban Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester is elismerte, a szegedi fürdôkben sok fejlesztés maradt el. Idén nyáron például lejár a haladék a medencék átalakítására, a vízforgatók beszerelése akár százmil- lió forintos tétel is lehet. A SZUE-t 300 millió forintból korszerûsítik. Az Anna fürdôben nem gond az elôírások betartása: a gyógymedencék kivételével a legkorszerûbb uszodatechnikával dolgoznak. A keringetés folyamatos, a dugót csak évente egyszer húzzák ki, ennél sûrûbben nem kell cserélni a vizet. A gyógyvízzel töltött medencékben azonban nem mûködik forgató, hiszen a tisztítószerek elvennék a víz gyógyhatását. Ezekben naponta cserélik a vizet. A Gombában Dóra-vízzel töltik meg a medencéket, a gyógyvizet pedig nem kell forgatni. Bánáti Antal, a Szegedi Fürdôk Kft. igazgatója jövôre szeretné a most már hivatalosan Termál és Gyógy- fürdô úszómedencéjét korszerûsíteni, ehhez állami támogatást remél. Idén a cég minden erejét leköti ugyanis a SZUE felújítása. Az elmúlt évtizedek lemaradása után látványosan változik a szegedi fürdôk állapota. Tavaly kezdôdött a folyamat az Annával és megszépült a Sziksóstó is. Idén a SZUE, azaz a Ligetfürdô hátsó medencéjébe csúszdákat és élményelemeket építenek be, elkészül a langyos vizet tisztító berendezés is. Ôsszel pedig az úszómedence vízforgatóját is beszerelik. Bánáti elmondta: a vendégforgalmon érzôdik a fejlesztések hatása. A SZUE látogatottsága a lefedés óta az ott igénybe vehetô szaunának is köszönhetôen jelentôsen nôtt. Terveik szerint Újszegeden egy egységes fürdôkomplexumot hoznak létre. A Ligetfürdôben a sportolni vágyókat és a mozgalmas élményfürdôt keresôket várják. A szomszédos Partfürdôre mehetnek azok, akik nyugalmasabb, tágasabb környezetbe vágynak, élvezik a Tisza közelségét. A Gomba a családok fürdôje, ahol azonban a gyógyszolgáltatásokat is fejlesztik. Valamennyi egységbe várják a szomszédos Forrás Szálló vendégeit is. A Forrás ugyanis Szeged egyetlen gyógyszállóvá minôsített szálláshelye. Elsôsorban belföldi turistákra számítanak, akik szívesebben keresik föl a város legnagyobb szállodáját, ha tudják, mindhárom fürdôbe is bemehetnek.

2 2 Szegedi Tükör Fiatalos lendületet ígér Solymos László Az április 8-i közgyûlésen dôl el hivatalosan, hogy Solymos László lesz-e Szeged eddigi legfiatalabb alpolgármestere. A 28 éves jogász végzettségû szocialista politikust nemrégiben választották meg a 21. választókörzet egyéni képviselôjévé. Egy nehéz választáson van túl, amin nem is elsôsorban az ellenfelek legyôzését értem, hanem a voksolást követô jogi vitákat. Igen, egy sajnálatos baki miatt eléggé elhúzódott a végeredmény kihirdetése. Annak örülök, hogy az urnákhoz járuló szavazópolgárok több mint fele rám voksolt, és ezúttal szeretném megköszönni nekik, hogy kitüntettek bizalmukkal. Az Északi városrész komoly nehézségekkel küzd. Mi módon kíván segíteni az itt élôknek? A Diófa ABC melletti piac díszburkolatot kap, az elárusító helyek fedettek lesznek. A városrészben 4500-an élnek panellakásokban, az ô gondjaikon segíthet a panelrekonstrukciós program. Természetesen sok gondot akarok fordítani az utak, járdák rendbetételére, és a Makkoserdô soron kialakult közlekedési helyzet rendezésére. Az ellenzék már bejelentette, soknak tartja a négy alpolgármesteri posztot és nem támogatja a kinevezését. A közgyûlés szervezeti és mûködési szabályzatát 1999ben módosította az akkori fideszes többségû képviselôtestület úgy, hogy négy alpolgármesteri poszt betöltésére ad lehetôséget. Eddig ezzel a lehetôséggel. Milyen változások indokolják ezt? Olyan beruházások, olyan nagy projektek megvalósítása van folyamatban, amelyek hatása elôbb-utóbb közvetlenül érzékelhetô a szegediek mindennapjaiban ha úgy veszem, városüzemeltetéssé, szolgáltatássá válnak. Korátsem mindegy, milyen színvonalon és mennyi nehézség árán valósul meg például a város teljes szennyvízhálózata (közismert nevén: az ISPAberuházás), vagy a felújított jármûparkkal milyen szolgáltatást nyújt az SZKT. Lényeges tehát, hogy a megvalósítás folyamatában is ellenôrizze, irányítsa valaki a városvezetôk közül ezeket a programokat. Másrészt: mivel tágabb értelemben a város üzemeltetéséért leszek felelôs hozzám tartozik majd valamennyi, ezt a célt szolgáló városi cégünk mûködésének felügyelete, és szeretnék szoros kapcsolatokat ápolni azokkal a társaságokkal is, amelyek ugyan nincsenek önkormányzati tulajdonban, de korrekt mûködésük egyáltalán nem közömbös a szegedieknek. Utóbbiak közé tartozik a Démász és a Dégáz Rt., a vízmû, vagy a hôszolgáltató. Kiktôl vesz át feladatköröket? Átvételrôl szó sincs, csak rengeteg új feladatról, melyek hiszen fejlôdik a város egyre több energiát követelnek. Nem történik tehát más, mint egyfajta profiltisztítás, a feladatok pontosabb meghatározása, melyben ki-ki több idôt szánhat, jobban összpontosíthat a maga területére. Ön eddig kabinetfônökként dolgozott a polgármesteri hivatalban, így nem kell kívülrôl belecsöppennie a folyamatban lévô ügyekbe. Fiatal kora miatt nem fél mégis, hogy támadások érik? A fiatalság nem hátrány, ha lendületesen kell munkába vetnem magam. Ha jól dolgozom, senkinek nem jut majd eszébe az életkorom. Az Utazás 2005 szegedi standja Szeged és kistérsége újdonságokkal is szerepelt az idei Utazás kiállításon és vásáron. A szakemberek az érintetlen természetet, a nyugalmas helyeket keresô turistákra számítanak. Januárban és februárban olasz és holland turisztikai kiállításokon és vásárokon is hírelte Szegedet és szûkebb környezetét a Szeged és Térsége Turisztikai Kht. nem véletlenül éppen ott. Az utóbbi néhány évben mintegy 15 százalékkal több olasz és holland vendég fordult meg térségünkben, mint korábban tájékoztatott Mihály Illés, a cég szegedi irpodájának vezetôje. Ez az emelkedés a tapasztalataink szerint annak is köszönhetô, hogy a nyugateurópaiakat elsôsorban a hollandokat vonzza az érintetlen természet és a nyuga- lom. Vonzó a Tisza, a kerékpározási lehetôségek, a meleg és gyógyító vizek. Bár nem ilyen arányban, de többen jöttek a spanyolok és a franciák is. A kiállításokon azt akarjuk elérni, hogy tudomást szerezzenek a külföldiek arról: nemcsak Budapesten és környékén, nemcsak a Balatonon, hanem a Dunán túl, vagyis az Alföldön is érdemes turistáskodni. Az idei Utazás kiállításon igen elônyös helyen, a fôbejárattól 20 méterre volt a szegedi stand. A szôregi rózsafesztivált és a huszár hagyományok ôrzését, a szegedi szabadtéri játékokat, s a két újdonságot, az Anna fürdôt és konferenciaturizmust megcélzó új egyetemi központot, a TIK-et reklámozták. Az érdeklôdôk ajándékokat kaptak, a szegedi unikumok közül a díszcsomagolású pirospaprika, a finom Pick szalámi és a homoki bor volt a legkelendôbb, de ôszinte elragadtatással hallgatták a népdalénekes Ivanovics Tünde és kobzos partnere, Fábri Géza produkcióját is. A megújult Anna fürdô sokrétû szolgáltatásaihoz kvízjátékkal csináltak kedvet, a nyereménytárgyak mellett fürdôbelépôket ajándékoztak. A szezont a városban sem tétlenül várják. Megérkezett az építési engedély, hamarosan 18 helyszínre, Szeged frekventált pontjaira helyezzük ki az irányjelzô táblákat. Ezeken négy-öt nyíl mutatja az utat, magyar és angol nyelven tájékoztatjuk a vendégeket, merre találhatók a megnézni érdemes nevezetességek. Szezonkezdetre elkészülnek mondta Polgár Antal, a polgármesteri hivatal turisztikai referense. S. E. Tizennégy parkôr vigyáz éjjel-nappal Százezer egynyári növény Az önkormányzat több mint negyvenmillió forintot költ az idén arra, hogy egész nyáron virágos legyen a város. Ebbôl az összegbôl nemcsak a belváros felvirágzására, hanem a peremkerületek, lakótelepek díszítésére is futja majd. Ôsszel csak a Csillag téren és környékén már földbe került több millió forint értékû kétnyári növény. A késôn jött tavasz miatt a parkgondozók csak a napokban tudták elkezdeni a munkát. Összesen 104 ezer 730 tô egynyári virágot ültetünk ki az idén Szeged parkjaiba mondja Gila Csaba közterület-fenntartási divízióvezetôhelyettes. Csak a Széchenyi térre több mint 24 ezer egynyári virágot palántálunk majd el, ha a parktükörben lévô, ôsszel ültetett növények elvirágoznak. Tavaly októberben 73 ezer 900 kétnyári fôleg árvácska és százszorszép, valamint 23 ezer 950 darab hagymás növény került a város parkjaiba. A Széchenyi tér mellett többek között Tarjánba, a Csillag térre és környékére jutott nagyobb mennyiség a növényekbôl. Az idei télen elôször védtük is a Széchenyi térre kiültetett növényeket. Az elmúlt években a táplálékot keresô varjak ugyanis beszoktak a városba, ezért raschelhálót feszítettünk ki a téren elpalántált növények fölött. Hamarosan kikerülnek a sokszínû, díszes muskátlik is. Összesen 754 cserépben több mint kétezer növényt helyeznek ki, de a városháza elé és a Kárász utcára 51 virágládában újabb háromszáz muskátli kerül majd. Összesen 40 millió forintot költ a város az idén virágokra, ehhez társul még a 90 millió forintos zöldalap, és a képviselôi alapból is bôven jut a városrészek díszítésére, komfortosabbá tételére. Folytatjuk a farekonstrukciós programot is a városban. A Széchenyi téri elöregedett platánok közül az idén tízet vágunk ki, a helyükbe hat új, húsz-huszonöt éves nö- vényt telepítünk. Az elôrejelzések szerint aszályos nyár várható, ezért a fatelepítésekkel, cserjeültetésekkel megvárjuk az ôszi idôszakot, nehogy kipusztuljanak a gyenge növények. Jelenleg közel kétszáz munkatársa dolgozik a városban a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht.-nak. Egyebek mellett több közhasznú munkás is segédkezik a virágültetésben és a tél nyomainak eltüntetésében. Az idén is igyekszünk óvni a parkokat és az elültetett növényeket. Április 1-tôl ismét munkába áll a 14 fôs parkôri szolgálat. Az idén több mûszakban, éjjel-nappal vigyázzák majd a város parkjait, hiszen a vandálok nincsenek tekintettel a munkaidôre. A város szélére is bôven jut Nemcsak a belvárosba, hanem a lakótelepekre és a város környéki településekre is gondolnak a virágültetôk. Ôsszel már nagyobb mennyiségû kétnyári növényt palántáltak el a Csillag tér és környékének parktükreibe. Most Tarjában az egynyári növények ültetésével folytatódik a munka. Kiskundorozsmán 20 millió forintért telepítenek gömbakácokat az idén, Újszegeden megújul a liget, fásítanak majd a Fô fasoron és a Temesvári körúton. A Kálvária téren, Tarján szélén, Petôfitelepen és a Kodály téren is megújulnak a parkok. Németh György karikatúrái az Átriumban Németh György, Szentgyörgyi Pál és Szöllôsi Béla a megnyitón A II. Szegedi Tavaszi Fesztivál programjában Németh György NÉGY karikaturista kiállítását Szöllôsi Béla, a Fidesz-Magyar Polgári Párt szegedi frakcióvezetôje és Révész Mihály, az MSZP szegedi frakcióvezetôje nyitotta meg az Átriumban. Az eseményen részt vett Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester is. A karikatúrák nem az elmúlt fél év termései, de ma is aktuálisak április 5-éig láthatók. Németh György rajzai a közéletrôl szólnak, az meg sajnos tele van politikával. Azért volt szép gesztus a megnyitón az ellenzék és a kormánypárt közös fellépése. Mostanában inkább az utóbbinak jutott ki a jóból, hiszen a mûfaj jellemzôen a hatalmon lévôket karikírozza ki. Persze jut az ellenzéknek is, ha olyat tesz, s még bôvebben jutott, amikor ôk voltak a város kormányrúdjánál. Mert a mûvésznek nagyon fontos a város, szereti, s talán ezért mutat rá sajátos eszközeivel oly gyakran hibáira. A mindenkori vezetés hibáira, de ezt ki kell bírni, mert a javító szándék megkérdôjelezhetetlen.

3 Szegedi Tükör 3 Újabb állomásához érkezett a 2,5 milliárdos felújítás Energetikai korszerûsítés a szegedi kórházban Újabb állomásához érkezett a szegedi kórház 2,5 milliárd forintos felújítása. Legutóbb aláírták az energetikai korszerûsítésrôl szóló szerzôdést. Az országban egyedülálló módon 800 négyzetméternyi felületû napkollektort szerelnek fel a kórház épületeinek tetejére. Mint azt megírtuk, tavaly december elején ünnepélyes keretek között aláírta a Szegedi Városi Kórház felújításáról szóló kivitelezési szerzôdést a közbeszerzési pályázaton nyertes Ferroép Rt. vezérigazgatója, Nemesi Pál és Botka László, Szeged polgármestere. A rekonstrukciót Pajor László, a kórház megbízott fôigazgatója fordulópontnak, Botka László pedig korszakhatárnak nevezte a szegedi egészségügy fejlesztésében. Gázmotorból hô és áram nek négy épület tetejére, amivel egyidejûleg a tetôszerkezeteket is felújítják, a kazánházat átépítik, a gôzkazánokat gázkazánokra cserélik, új hôtávvezetékeket építenek ki, a hôközpontokat korszerûsítik, valamint korszerû épületfelügyeleti rendszert építenek ki. Monitoros megfigyelés Nemesi Pál vezérigazgató hozzátette: a digitális technológiának köszönhetôen egy helyiségbôl egy monitor segítségével figyelemmel követhetô lesz az egész rendszer mûködése. Magyarországon ilyen nagyságú napkollektorberuházás még nem történt. A kórház nevében az intézmény fôigazgató fôorvosa, Pajor László hangsúlyozta, a modern rendszer kiépítésével a kórház energetikai költséfelújítanak két osztályt geinek 30 százalékát megspórolja, s ezt az összeget más A város legnagyobb egész- célokra fordíthatja a jövôben. ségügyi beruházása december 20-án kezdôdött, és várhatóan február 28-án Klíma-díj fejezôdik be. Összesen 2,5 Szegednek milliárd forintot költenek az intézményre. Felújítják az A több mint ezer euróurológiai és a pszichiátriai pai város által létrehozott osztályt, a homlokzatot, valaklíma Szövetség harmamint kialakítanak egy teljesen dik alkalommal ítélte oda új mûtôblokkot is. a globális klímavédelem A 2,5 milliárd forintos beterületén kimagasló helyi ruházás március közepén tevékenységekért járó díújabb állomásához érkezett. jakat. A Climate Star Korábban beszámoltunk ar2004 elnevezésû díjra 17 ról, hogy Szeged összesen köország több mint 200 tezel 370 millió forint pályázalepülése köztük Szeged ti pénzt nyert II. kórház ener nyújtotta be a pályázagetikai korszerûsítésére. Entát. nek legnagyobb része 147 Szeged a nagyváromillió forint európai uniós tások kategóriában indult mogatás, amit a Belügymia kórház energetikai renisztérium 129 millióval, az konstrukciója címû proönkormányzat pedig 92 miljekttel. Többek között Veliós saját forrással egészített lence, Bécs és Frankfurt ki. mellett Szeged egyetlen magyar pályázóként nyernapkollektorberuházás te el a díjat, amit február végén az ausztriai BadenA legutóbb aláírt projekt ben vehettek át városunk keretében használati meleg képviselôi. víz elôállításához 800 négyzetméter napkollektort építe- Eladja a hôszolgáltató a termelt villamos energiát: olcsóbb lehet a távfûtés A hatvanmilliós szerkezetet március elsô felében emelték be a Pentelei sori fûtômûbe Hat gázmotort telepít kazánházaiba a Szegedi Hôszolgáltató Kft. A gázáremelés hatását akarja csökkenteni a távfûtô cég azzal, hogy villamos energiát is termel. Hat darab gázmotort vesz hitelbôl a Szegedi Hôszolgáltató Kft. A 12 hengeres motorok egyszerre termelnek hôt és villamos energiát. Utóbbit eladja a cég, a hôenergiát pedig használati meleg víz elôállítására használják föl. Básthy Gábor igazgató elmondta: így nagyobb bevételt tudnak elérni, mintha csak hôenergiát termelnének. Az elsô, közel hatvanmillió forintba kerülô gázmotor március elején érkezett meg a Pentelei sorra. A beruházás összköltsége 192 millió forint volt. Az USA-ban és Nyugat-Európában már a 70-es évektôl alkalmazzák az úgynevezett kapcsolt hô- és villamosenergia-termelést. Ez Szeged esetében azt jelenti, hogy egy nagy teljesítményû gázmotort építenek be a kazánházakba. Egy dízelmozdony motorjával mutat hasonlóságot az a 16 hengeres motor, amelyet a hôszolgáltató az osztrák GE Jenbacher cégtôl vásárolt. A motor olyan üzembiztos, hogy egész évben dolgozhat, csak egyszer kell karbantartás miatt leállítani. A sándorfalvi út mentén található elektromos hálózati alállomáshoz vezetik az áramot, így kerül az országos hálózatba. Onnan optikai kábelen érkezik a vezérlô jel a kazánházba, így szabályozza a termelt áram mennyiségét. A motorok este és reggel pörögnek a legnagyobb fordulatszámon, ekkor az általuk termelt használati meleg vízre és áramra is nagyobb szükség van. A motorok az összes hôtermelés százalékát biztosítják. A fogyasztóknak mindez azért elônyös, mert a cég a villamos energia eladásából származó többletbevételbôl a gázáremelés hatását részben ki tudja védeni. Básthy szerint a beruházásnak köszönhetôen a hôdíj legalább 2-3, legfeljebb 68 százalékkal lehet alacsonyabb a jövôben. Egyelôre azonban nem lehet megjósolni, hogyan nô a jövôben a gáz ára. Az idei tél még a szakembereket is megtréfálta 25 millióba került a hideg és a hó Miközben a december és a január szinte a tavaszt idézte, a február és március eleje bemutatta a szegedieknek, milyen kemény is tud lenni a megkésett tél. Átlagosan millió forintba kerül egy-egy hideg évszak a városnak, a becslések szerint az ötven kemény téli nap 25 millióba került. Alaposan megtréfált mindenkit az idôjárás az idén mondja Szabó Ferenc, a Környezetgazdálkodási Kht. igazgatója. Január végéig nagyon kegyes volt, azután kamatostul megfizettünk mindenért. Az év elején nem volt ritka a mínusz 20 fokos hideg sem, és még március 10én is esett a hó. A szakember szerint a közhiedelemmel ellentétben akkor sem olcsó a tél, ha egyetlen hópihe sem hullik. Az utakat ugyanis hideg idôjárás esetén rendszeresen síkosságmentesíteni kell. Márpedig a közhasznú társaság mindenre annyit költ, amennyi szükséges ahhoz, hogy mûködni tudjon a város. Se többet, se kevesebbet. Ez igaz a szúnyogirtásra és a hóeltakarításra is. Két évvel ezelôtt amikor katasztrófahelyzetet idézett elô a nagy havazás a szokásos összeg közel háromszorosába, 85 millió forintba került a tél. Egyelôre nehéz pontosan megmondani, mennyit költöttünk az idei fagyos, havas napokra, becslésem szerint közel 25 millió forintba került eddig a tél, ám az idei költségvetés- be még be kell kalkulálnunk az év utolsó két hónapját is, amikor szintén lehet hóesés és szokatlanul hideg idôjárás. A társaság feladata, hogy a téli útviszonyok között is biztosítsa a városban a közlekedés folyamatosságát. Ez az idén sikerült is, hiszen nem okozott komolyabb fennakadást az utakon a havazás. Harminc munkagép és több mint kétszáz ember takarította a várost azokban az idô- szakokban, amikor centis hó hullott le néhány óra alatt. Bármennyire is jól indult a tél, összességében aligha lesz komolyabb megtakarítás. Kétezer tonna szóróanyagot raktároztunk be, éppen csak egy kis tartalék maradt belôle, ha tavasszal még lenne fagy, kezelni tudjuk az utakat. A társaság igazgatója azt is elmondta, a szokatlanul hoszszúra nyúlt tél a tavaszi mun- Nem kellett a segítség Okulva a két évvel ezelôtti katasztrófahelyzetbôl, az idén opciós szerzôdést kötött a környezetgazdálkodási Kht. helyi vállalkozókkal. Így vészhelyzet esetén újabb tolólappal felszerelt jármûvet tudtak volna mozgósítani a hóeltakarításra, ám az idén nem volt szükség a segítségre. kákban is fennakadást okozott. Mivel március 12-én még mínusz 10 fokot is mértek éjszaka, a tavaszi nagytakarítást csak többhetes késéssel tudták elkezdeni. Március 15re a belvárosnak csak azokat a részeit sikerült megtisztítani, ahol különféle ünnepségeket, koszorúzásokat tartottak. Ha az idôjárás miatt késve is, de már megkezdtük Szegeden a tavaszi nagytakarítást. Általában május elsejére szoktunk végezni a virágültetéssel, a padok kihelyezésével, a takarítással, a hidak lemosásával és minden egyéb tavaszi munkával. Úgy tûnik, az idén két-három hetes késéssel tudjuk csak elvégezni ezeket a feladatokat.

4 4 Szegedi Tükör A Bóbita csoportban mindenki megtalálja a helyét Milyen iskolába íratnák a gyereküket? A sajátos nevelést igénylô gyermekekre is gondol a város Weiner Csilla Speciális képzés Az a lényeg, hogy a pedagógusok sokat foglalkozzanak a gyerekekkel, ugyanakkor figyeljenek oda arra is, hogy a kicsiknek pihenésre is szükségük van. A sajátos nevelést igénylô gyermekek óvodai képzésrôl márciusban a városházán konferenciát is rendeztek, amelyen 120 szegedi és város környéki óvodapedagógus vett részt. Szeged 53 óvodájába több mint 4700 gyerek jár ebben az évben. A városban jelenleg több mint félszáz olyan óvodás akad, aki sajátos nevelést igényel. Az elmúlt években nôtt azoknak az apróságoknak a száma, akikkel speciális pedagógiai módszerekkel kell foglalkozni. A Klebelsbergi óvoda Bóbita csoportjában 1987 óta foglalkoznak olyan 3-6 évesekkel, akik valamilyen oknál fogva speciális nevelést igényelnek. A mozgásukban akadályozott gyermekek fejlesztését vállaló csoportba jelenleg nyolcan járnak, ám három olyan óvodása is van az intézménynek, akik az épületben található másik három csoportba járnak annak ellenére, hogy speciális képzésre szorulnak. Nálunk a másság nem csoda, hanem teljesen elfogadott dolog mondja az óvoda vezetôje, Mészáros Jánosné. Nemcsak a speciális nevelést igénylô gyerekek tanulnak a többiektôl, hanem fordítva is. Összesen 84-en járnak az 1980-ban bôvített és korszerûsített óvodába. A gyerekek közel tíz százaléka viszont sajátos nevelési igényû. Az ilyen gondokkal küzdô óvodásainkkal a csoporton belül egy speciális, háromtagú fejlesztôteam törôdik. Az óvó- nô mellett fôállású gyógypedagósus és a Petô-módszert alkalmazó konduktor, azaz mozgásfejlesztô pedagógus is részt vesz a nevelésükben. A klebelsbergi módszernek ma már olyan jó a híre, hogy nemcsak Szegedrôl, de a környezô városokból is íratnak ide olyan gyerekeket, akik a központi idegrendszeri sérülésbôl következôen mozgásukban akadályozottá váltak, s így speciális ellátást igényelnek. A vezetô óvónô szerint az úgynevezett konduktív pedagógiai módszer igen csak hatásos a mozgásukban sérült gyermekek nevelésében, ám a pedagógusoktól nemcsak nagy szakértelmet, hanem nem mindennapi türelmet is igényel. Ezeknél a gyermekeknél sokkal több idô kell ahhoz, hogy eredményt érjenek el, mint átlagos társaiknál. Átlagon felüli terhet vállalnak az ilyen óvodákat fenntartó önkormányzatok is, hiszen a speciális eszközök, tárgyak, amelyek a mozgásfejlesztéshez szükségesek, drágák, ráadásul több pedagógust is kell alkalmazni az ilyen csoportokban. Flosznikné Dudás Andrea A gyerekek igényeihez igazodjanak a tanárok. Jó, ha a tanulás mellett gondot fordítanak a szabadidô hasznos eltöltésére is, és semmiképpen ne hajszolják túl a tanulókat. Fokti Erzsébet Én nem vagyok ellene, hogy az életkoruknak megfelelôen, de terheljék a gyerekeket. Nagyon jó dolgokat hallottam az egyik iskoláról, mert szigorú és jók a továbbtanulási statisztikái is. Én biztos oda íratom a gyerekemet. Közelednek a beiratkozások Csekély mértékben csökkenhet az óvodások létszáma a tavalyihoz képest Szegeden, az általános iskola elsô osztályába várhatóan gyerekkel kevesebbet íratnak, mint az elôzô évben. Ha azonban az elballagó nyolcadikosokhoz mérjük az új általános iskolások számát, már lehangolóbb a kép. Az óvodai beiratkozások április én lesznek, ezeken a napokon 8 17 óra között kereshetik fel a szülôk az intézményeket. A felvételt elsôsorban abba az óvodába le- het kérni, amelynek közelében a kisgyerek lakik, illetve valamelyik szülô dolgozik. Amennyiben az óvoda férôhelyei lehetôvé teszik, a város más körzeteibôl is fogadhatnak gyereket. Kötelezô beíratni az 5. életévét betöltô gyerekeket, illetve az jelentkezhet, aki betöltötte a 3 éves kort. Az általános iskolákba április 11-én 8 16 óra között, illetve 12-én óra között irathatók be a gyerekek. Az a gyermek kezdheti meg tanulmányait az iskola alsó tagozatán, aki május 31-ig betölti a hatodik életévét. A szülô kérelmére a gyer- mek megkezdheti tankötelezettsége teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31-ig tölti be. Kardos János, az önkormányzat oktatási irodájának vezetôje szerint egyre nagyobb divat a szülôk körében, hogy megvárják, hogy a gyerek egy kicsit érettebb legyen, és csak hétévesen adják be az általános iskolába. A felvételekrôl egyébként az iskolaigazgató dönt. Az iskola körzetébôl természetesen minden gyermeket felvesznek, de ha még van rá igény, illetve lehetôség, más körzetekbôl is fogadhatnak gyerekeket az intézmények. Szegeden összesen 26 önkormányzati fenntartású általános iskola mûködik, ezeken kívül néhány egyetemi, alapítványi, egyházi és magániskola is fogad tanulókat. A városban közel 12 ezer általános iskolás korú gyerek van, ám létszámuk egyre fogy. Figyelmeztetô jel, hogy míg idén várhatóan 1200 elsôs kezdi meg önkormányzati iskolában a tanulmányait, addig 1500 nyolcadikos hagyja el az általános iskolát. Ez a számbeli különbség jól mutatja, hogy milyen arányban apad a gyermeklétszám Szegeden. Tóthné Zubán Erika Legyen erôs a nyelvoktatás, hiszen a jövô Európájában már nem lehet idegen nyelv tudása nélkül boldogulni, és a sportolásra is fordítsanak a tanárok kellô figyelmet. Általában véve pedig legyen gyerekbarát az iskola. F E L H Í V Á S F E L H Í V Á S Értesítjük a szülôket, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodáiba a nevelési évre az alábbi idôpontokban lehet beíratni gyermekeiket: április 13. (szerda) 8 17 óra április 14. (csütörtök) 8 17 óra A felvételt elsôsorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek közelében a gyermek lakik. illetôleg szülôje dolgozik. Ha az óvoda férôhelye lehetôvé teszi, a város bármely területérôl fogadhat gyermeket. Óvodába az a gyermek járhat, aki 3. életévét betöltötte. Kötelezô beíratni azt a gyermeket, aki 5. életévét december 31-ig betölti, és még nem jár óvodába. Értesítjük a szülôket, hogy a szegedi önkormányzati fenntartású általános iskolák elsô osztályaiba a tanévre a tanköteles korú gyermekek beíratásának idôpontja: április 11. (hétfô) 8 16 óra április 12. (kedd) óra A tanköteles gyermeket be kell íratni a lakókörzete szerinti vagy a választott iskola elsô évfolyamára. Az a gyermek kezdheti meg tankötelezettségének teljesítését, aki hatodik életévét május 31-ig betölti, és az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte. A szülô kérelmére a gyermek megkezdheti tankötelezettsége teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31-ig tölti be. Az óvodás gyermek iskolaérettségérôl az óvoda vagy a szülô kérelmére, ill. az óvoda javaslatára a Nevelési Tanácsadó (Szeged, Közép fasor 1 3., tel.: ) ad szakvéleményt. Az óvodába nem járt gyermekek iskolaérettségének vizsgálatát a Nevelési Tanácsadó végzi elôzetes bejelentkezés alapján. Az iskolákba történô felvételrôl az adott iskola igazgatója a tanulólétszámtól függôen dönt. A kis létszámú, fejlesztô osztályba javasolt gyermekek számára az alábbi intézményekben indul elsô osztály: Fô Fasori Általános Iskola (Szeged, Fô fasor 61., tel.: ) Dózsa György Általános Iskola (Szeged, Szt. György tér 7., tel.: ) Csak az újonnan óvodába lépôket kell beíratni, a korábban beiratkozott gyermekek adataiban történt változásokat kérjük folyamatosan jelezni az óvodában. Speciális feladatokat ellátó óvodák: Tisza-parti Óvoda: felsô légúti betegségben szenvedô gyermekek óvodája Klebelsbergi Ovoda: mozgáskorlátozott gyermekek óvodája Rigó Utcai Ovoda: egyik csoportjában szerb nemzetiségi nevelés-oktatás Hunyadi Téri Ovoda: egyik csoportjában német nemzetiségi nevelés-oktatás A beíráshoz szükséges iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata az óvodaérettségre vonatkozó orvosi igazolás, oltási könyv a szülôk (amennyiben a gyermek valamely szülônél el van helyezve, a szülôi felügyeletet gyakorló szülô) vagy más törvényes képviselô személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselô esetén a gyámhivatal gyámrendelô határozata Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere A beíráshoz szükséges iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (eredeti példány) a szülôk (amennyiben a gyermek valamely szülônél el van helyezve, a szülôi felügyeletet gyakorló szülô) vagy más törvényes képviselô személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselô esetén a gyámhivatal gyámrendelô határozata Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

5 Szegedi Tükör 5 Arany Érdemkereszt Kerek Attilának Szegeden mindig van mit tenni Kerek Attila Szeged kulturális életéért folytatott munkájáért március 15-e alkalmából Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet kapott. A protokollfelelôssel a kitüntetéssel kapcsolatos érzéseirôl és a tavaszi rendezvényekrôl beszélgettünk. Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Kerek Attila szegedi protokoll- és rendezvényfelelôs Szeged város kulturális öszszetartó és megtartó erejének fenntartásában és továbbfejlesztésében végzett munkájáért. A kitüntetést Mádl Ferenc köztársasági elnök megbízásából Bozóki András, a nemzeti kulturális örökség minisztere március 15-e alkalmából adta át. Kerek Attila úgy fogalmazott, az ünnepségeket, rendezvényeket ô fogja össze és szervezi, de a háttérben dolgozó munkatársai nélkül nem kaphatta volna meg a kitüntetést, az elismerés ôket is illeti. Hozzátette, 45 éve tevékenykedik Szeged kultúrájáért, ezért eddigi életmunkáját is értékelték ezzel a díjjal. Édesanyja pedig úgy fogalmazott, fia rátette az életmûvére a koronát, ráadásul aranykoronát. A kitüntetett a közelmúlt eseményeirôl elmondta, nagy örömére szolgált, hogy március 15. idén, a Fiatalok Évében valóban a fiatalok ünnepe volt. A Dóm téren ôk táncoltak táncjátékot és az ünnepi beszédet a 17 éves diáklány, Szilágyi Barbara, a beszédíró pályázat gyôztese mondta szépen, tagoltan, bátran és lendületesen. Barbarának nem csak a sikeres szónoklat a kellemes emlék, hanem a beszéd körülményei is. Az élet azonban nem áll meg, már a következô eseményekre készülünk magyarázta Kerek Attila Április 22-én indul a megyejárás a Budapesti Nemzeti Színházban, bemutatkozik a szegedi színházi, irodalmi élet, és a megye képzômûvészete is. Ezt követôen szervezem Szeged napját, 1300 tagú nôi kar énekel népdalfeldolgozásokat. Májusban indul az egyházzenei program, mely idén elôször egész hónapon át tart. Folynak a borfesztivál, a hídi vásár, a díszpolgár-avatás elôkészületei is, fontos szempont, hogy a programok ne ütközzenek. Szerencsére ebben a városban mindig van mit tenni. Tavaszi szôregi szemétszüret Minden eddiginél nagyobb létszámban vettek részt a szôregi iskolások a hagyományos húsvéti hulladékgyûjtésen. A gyerekek az eldobált csikkek, üvegek láttán megjegyezték, csalódtak az emberekben. Húsvéti nagytakarítást végeztek a szôregi utcákon az általános iskolások és a helyi civil szervezetek munkatársai március 23-án. A hagyományos szemétszedésre évente sor kerül a településen, de idén minden eddiginél nagyobb létszámban jelentek meg az alkalmi takarítók. Közel 150 iskolás és felnôtt nyolc csoportban, zsákokkal, védôfelszerelésben gyûjtötte a hulladékot. A szôregi általános iskola minden osztálya képviseltette magát, néhány majdnem teljes létszámmal. A verseny megnyitóján részt vett Újhelyi István, az MSZP alelnöke is. A csapatok a kilencórás rajtnál egy-egy térképbôl tudták meg, melyik területet kell megtisztítaniuk. Az eldobált zsebkendôk, mûanyag zacskók, fla- konok zsákokba kerültek, ezeket a Környezetgazdálkodási Kht. munkatársai szállították el. A település 52 utcájából negyvenet megtisztítottak a gyerekek. A hosszú tél alatt hatalmas mennyiségû hulladék gyûlt össze, a kht. munka- társaitól ezért zsák- és gumikesztyû-utánpótlást kellett kérnünk. A háromórás munka alatt egy kukásautónyi hulladék gyûlt össze mondta Iványi Aurél, Szôreg önkormányzati képviselôje. A gyerekeket meglepte a rengeteg eldobált csikk, üveg, a verseny végén úgy fogalmaztak, csalódtak az emberekben. A rendezvényen a tervek szerint a legtöbb zsákot megtöltô csapatokat jutalmazták volna, de olyan kicsi volt a különbség és olyan nagy az elvégzett munka, hogy minden csoport vásárlási utalványt kapott. Iskolások versenye két keréken Forgalomban, ügyességi pályán és íróasztal mögött mérték össze KRESZ és kerékpártudásukat az ország általános iskolásai. A szegedi döntôbe csak a megyék legjobbjai jutottak. A 11. országos közlekedési tanulmányi verseny döntôjén, Szegeden három helyszínen folyt a megmérettetés. A KRESZ-teszt után a gyere- keknek a sportcsarnokban országos versenykiírásnak megfelelô, elsô látásra bonyolult, nyilakkal, jelzôbójákkal, akadályokkal szabdalt pályán kel- lett megmutatniuk, hogy hajtanak át billenôpallón, vagy hogyan fékeznek vészhelyzetben. A felvezetô körben anyukák, tanárnôk biztatták a versenyzôket, menjenek csak közelebb, jegyezzék meg, merre hogyan, milyen technikával kell kanyarodni. A kísérôk szerint a pálya túl nehéz, a gyerekek azonban nem féltek tôle, meg lehet oldani mondták. Elsôként Hegedûs Csaba kerekezett, számára a legnehezebbnek a két léc közötti áthajtás bizonyult. A negyedikes, balassagyarmati kisfiú látszólag magabiztosan hajtott, késôbb elárulta, hogy bár rendszeresen triatlonozik, a verseny elôtt mégis izgult. Nekem biztosan nem lesz nehéz, én gyakoroltam magyarázta a pálya szélén álldogáló nyírcsaholyi Herman János. A nyolcadikos fiút, aki a nyáron már segédmotort is vezetne, szülei tanították kerék- pározni, azóta balesetmentesen közlekedik. A szentesi Szépe Kornél már a forgalomban való kerékpározásra készült, amikor elmesélte, hogy amint lehet, gépkocsit vezet. Arra a kérdésre, hogy milyen helyezéssel lenne elégedett, Kornél elmondta, hogy az elsô díjnak örülne, de nagyon erôs a mezôny. Vad Róbert rendôr hadnagy, a Csongrád Megyei Balesetmegelôzési Bizottság titkára a verseny után elmondta, a résztvevôk nemcsak dolgoztak, hanem úsztak, szaunáztak, ellátogattak a Móra Ferenc Múzeumba és felfedezték Szeged nevezetességeit. A megmérettetésen az alsó tagozatosok mezônyében a Zala megyei Pál Bálint, a felsôsök közül Juhász Róbert Pest megyébôl bizonyult a legjobbnak. A megyei összesítés szerint a vasi gyerekek tudják a legtöbbet a kerékpározás szabályairól. Az új Dél-Amerika-házban a tapírok is helyet kaptak Százmilliót költ a város a Szegedi Vadasparkra 2006 végéig Ezentúl a Szegedi Vadaspark összes állatlakója télen is megtekinthetô lesz, mert március közepén felavatták a Dél-Amerikaházat, amelyben a világ legnagyobb testû rágcsálója, a vízidisznó, két bôgômajom és egy tapírcsalád kapott helyet. A szegedi önkormányzat három év alatt százmillió forintos fejlesztési keretet biztosít a parknak. A most átadott épületrésszel nem ér véget az idei fejlesztések sora. Még 2005-ben elkészül a flamingóház, az alföldi parasztudvar és a Madagaszkár-bemutató. Jövôre pedig megújul az ország legfiatalabb, ugyanakkor leglátogatottabb vadasparkjának fôbejárata is. Botka László március 20-án adta át a 30 millió forintba kerülô DélAmerika-házat a szegedi látogatók- nak. A polgármester az épületavatáson kijelentette, a város azt szeretné, ha az önkormányzat leglátogatottabb intézménye mihamarabb elnyerné a leggyorsabban fejlôdô állatkert címet. A szegedi közgyûlés tavaly áprilisban döntött a vadaspark 2006-ig szóló fejlesztési tervérôl. A város öszszesen százmillió forinttal támogatja három év alatt az intézmény fejlesztéseit. A szegedi park jelenleg az ország legfiatalabb, ám legnagyobb alapterületû állatkertje. A Szegedi Vadaspark százhúszezer látogatót fogad évente, elsôsorban óvodásokat és általános iskolásokat, valamint szüleiket. A gyermekeket leginkább az vonzza az állatkertbe, hogy itt nagy hangsúlyt fektetnek az oktatásra. Ezért is kiemelkedôen fontos, hogy folyamatosan fejlesszék a parkot. Tavaly alakították ki azt az Ázsiaházat, amelynek létrejöttét az önkormányzat több mint 13 millió forinttal támogatta ben összesen 35 millió 750 ezer forint önkormányzati támogatást kapott a park a várostól. Hamarosan alföldi parasztudvart alakítanak ki az ôshonos magyar állatok elhelyezésre és bemutatására. Erre a célra több mint 10 millió forintot biztosít az önkormányzat, amihez 23 millió forintos központi támogatás is társul. Szeretnék felújítani az Afrika-részt, ehhez 11 millió forinttal járul hozzá a város. A Madagaszkár-bemutatóra pedig 9 millió 750 ezer forintos támogatást ad az önkormányzat. A százmilliós támogatási csomag utolsó részét 2006-ban kapja meg a park. Ebbôl többek között megfiatalodik majd az állatkert fôbejárata. Ezentúl télen-nyáron látogathatók a tapírok is

6 6 Szegedi Tükör A Dollárpapa, A varázsfuvola, a Kucó és a Nyílt tengeren Musical-show világslágerekkel Sikerrel ötvözték Shakespeare-t Presserrel és Adamissal a szegedi színitanodások Szentivánéji Popfesztivál a Korzóban Toronykôy Attila rendezésében Szentivánéji Popfesztivál címmel szép sikerrel mutatták be vizsgaelôadásukat március közepén a Korzóban a szegedi Siker Színitanoda elsô évfolyamának végzôs növendékei. A Szegedi Tavaszi Fesztivál programjában nemrégiben az Apácákat játszották a színmûvészetisek Az Apácákkal már nagy sikert aratott színmûvészetis hallgatók a Musical-show címû produkciójukkal térnek vissza a Szegedi Nemzeti Színház színpadára. A Dollárpapa, A varázsfuvola, a Kucó és a Nyílt tengeren szerepel még újdonságként az áprilisi mûsorkínálatban. Gábor Andor vígjátéka, a Dollárpapa avagy a pénz komédiája ma is nagyon idôszerû, mert a korrupció végigkíséri az egész magyar történelmet. A Bal József rendezésében április 8-án színpadra kerülô vígjáték címszereplôje, Király Levente állítja ezt, aki jól emlékszik Rajz János zseniális filmbeli alakítására is. Persze ô már csak alkati különbözôsége miatt is egészen másmilyen karaktert szeretne majd megformálni. A további fôbb szerepekben Fekete Gizit, Márkus Juditot, Papp Gabriellát, Pataki Ferencet és Jakab Tamást láthatjuk. Visszatér a nagyszínházi Holdudvar-színpadra Kálloy Molnár Péter egyszemélyes elôadása, a Kucó, valamint a hónap végén felújítják a Kovalik Balázs rendezte Mozartoperát, A varázsfuvolát. Sarastrót Altorjay Tamás és Gábor Géza, Taminót Timothy Bentch és Kóbor Tamás, az Éj királynôjét Probszt Evelin és Huszár Barbara, Paminát Vajda Júlia és Váradi Zita alakítja. Borovics Tamás, Gömöri Krisztián és Harsányi Attila néhány évvel ezelôtt még a Kisszínházban mutatta be a Nyílt tengeren címû Mrozek-drámát, amit április 28-án a Korzóban újítanak fel. A Rómeó és Júliából, Az Operaház fan- tomjából, a Chicagóból és más népszerû zenés darabok slágereibôl állították össze a Musical-show címû produkciójukat a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem végzôs musical szakos hallgatói Balogh Anna, Nádasi Veronika, Peller Anna, Szegô Adrienn, Szemenyei János, Nagy Sándor és Wégner Judit, akik öt elôadást tartanak április 22-tôl a nagyszínházban. Többen az Apácákban is szerepeltek már itt közülük. Portréjának felavatásával Mentes József színmûvész 80. születésnapjáról is megemlékeznek, április 17-én az esti balettelôadás elôtt mutatják be Gyémánt Csilla színháztörténész Imre Zoltán táncos-koreográfusról, a Szegedi Balett alapítójáról írt kötetét, amely a Bába Kiadó gondozásában jelent meg ôszén indította el Szegeden a Siker Oktatásszervezô Bt. a 6 féléves, szakmai felsôfokú képesítést adó színészképzést. Általános színházi ismereteket, dráma- és színháztörténetet, mûvelôdéstörténetet, zene- és tánctörténetet, jelmez- és viselettörténetet, dramaturgiát tanultak a hallgatók. A színészmesterség, a zenés mesterség, a beszédtechnika, a mûvészi beszéd, a hangképzés, az ének, a színpadi mozgás, a tánc és a színpadi gyakorlat órákat a Szegedi Nemzeti Színházzal együttmûködve biztosították számukra, és már másodévtôl feladatokat kaptak statisztaként a színház és a szabadtéri produkcióiban. Az osztályfônöki teendôket elsô évben Sinka Károly színmûvész látta el, másodévben Janik László, végül Toronykôy Attila vette át a kis csapat irányítását. Az ô vezetésével készültek fel a Korzóban a vizsgaelôadásra. A Szentivánéji Popfesztivál különleges produkció valójában két darab ötvözôdik benne: Shakespeare klasszikus komédiája, a Szentivánéji álom, valamint Presser Gábor és Adamis Anna örökzöld musicalje, a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról. Arany János fordításához meglepôen jól illettek a slágerré lett dalok. A végzôs színinövendékek Simó Zsófi, Kürtös Petra, Kása Tímea, Mészáros Andrea, Kumbor Alma, Varga Mónika, Matuska Tímea mindegyike leány, ezért sajátos csavarral mesterasszonyokká lettek a mesteremberek. A Szentivánéji Popfesztivált a színházzal együttmûködve mutatták be a színitanodások. Toronykôy Attila nemcsak rendezte a produkciót, hanem a díszlet- és látványtervet is ô készítette. Szegediek a Nemzetiben Fekete Gizi és Kálloy Molnár Péter az Enqiust-drámát játssza majd a fôvárosban A vidéki színházak budapesti találkozóján és a Megyejárás-sorozatban április 21-tôl három nap alatt hat elôadással vendégszerepel a szegedi társulat a budapesti Nemzeti Színházban. Láthatja a fôvárosi közönség Huszár Lajos nemrégiben ôsbemutatóként színpadra vitt operáját, A csendet, a Horváth Péter rendezésében nagy sikerrel játszott Gorkij-színmûvet, az Éjjeli menedékhelyet. Fekete Gizi és Kálloy Molnár Péter fôszereplésével kerül a Nemzeti stúdiószínpadára Enqiust drámája, A nap huszonötödik órája. A kevés pénzbôl látványosra rendezett Verdi-operát, A végzet hatalmát is megmutatja a szegedi társulat, valamint látható lesz a két fergeteges sikerû kamaraprodukció, a Boncz Ádám és Pataki Ferenc fôszereplésével nemrégiben felújított Teljes napfogyatkozás és a Kopogós römi is, amit Pásztor Erzsi és Király Levente játszik. Varsányi Anna plakátjait és festményeit, Papp Janó különleges színházi babáit állítja ki ugyanekkor a Nemzetiben. Próbakép. Elôtérben Simó Zsófi Örömmel adjuk hírül, hogy idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját a SZEGEDI ÉNEKLÔ IFJÚSÁG Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata mûvészeti mecenatúrájának részeként PÁLYÁZATOT HIRDET I. ALKOTÓI TÁMOGATÁSRA Mûvészeti alkotói vállalkozás pl. kötet sajtó alá rendezése, kiállítás elôkészítése, szerepre, föllépésre, rendezésre való fölkészülés, rendezvény szervezése, tanulmányút, stb. megvalósításhoz. A városban élô, vagy Szegedhez kötôdô mûvészek által pályázható támogatás összege személyenként változó, a beérkezett pályázatok számától, minôségétôl függ. II. PÁLYAKEZDÔI TÁMOGATÁSRA A mûvészi pályakezdéssel kapcsolatos gondok enyhítésére 35 éves korig kérhetnek támogatást a fiatal szegedi alkotók. A pályázható támogatás összege személyenként változó, a beérkezett pályázatok számától, minôségétôl függ. III. MÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJRA Valamennyi mûvészeti ágra vonatkozó, felsôfokú mûvészeti képzésben és továbbképzésben résztvevôk által egyaránt igényelhetô ösztöndíj alapvetô feltétele: az ösztöndíjas a város mûvészeti életét gazdagítja tanulmányai révén elért eredményeivel. Az ösztöndíjassal kötött szerzôdés mindenkor a pályázó személyéhez igazodik. Az ösztöndíj az év során folyamatosan igényelhetô. Szeretnénk erre az ünnepre meghívni minél több egykori kórustagot, aki részt vett az Éneklô Ifjúság szegedi hangversenyein. Az április 29-én, pénteken 16 órakor a Tisza Szállóban megrendezésre kerülô Gálakoncertre várunk mindenkit, akinek emléke fûzôdik a programsorozathoz. Ezen a hangversenyen nagy közös éneklést tervezünk, mely talán egy pillanatra visszaidézni az élményeket, melyeket a kóruséneklés által szerzett. Amennyiben szeretne személyesen, névre szóló meghívót kapni, illetve a készülô 70 éves a szegedi Éneklô Ifjúság címû kiadványhoz hozzájutni, úgy kérjük, írásban adja meg nevét, postacímét, esetleg telefonszámát egy borítékban a Városháza portáján Száz Krisztina nevére. Információt kérhet a as telefonszámon. A pályázatok az alábbi címre küldhetôk: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Kulturális és Sportiroda, Szeged, Széchenyi tér 11. Beküldési határidô: április 11. A döntés felülbírálata nem kérhetô, továbbá a pályázatok visszaküldésére az önkormányzatnak nincs lehetôsége. A mûvészeti díjak és támogatások átadására május 21-én, Szeged Napján, ünnepélyes keretek között kerül sor. Ha olyan tárgyi emlékkel (fotó, plakát, egyenruha stb.) rendelkezik, ami másokat is érdekelhet, kérjük, hogy az Éneklô Ifjúság 70 éves szegedi történetét bemutató kiállítás számára bocsássa rendelkezésünkre.

7 Szegedi Tükör 7 Lovagkereszttel tüntették ki Darvasi Lászlót, aki Virágzabálók címmel új nagyregényét írja Készül A labdarúgás világtörténete A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Darvasi Lászlót írói tevékenységéért és külföldi sikerei elismeréseként. A Szegedhez ezernyi szállal kötôdô Darvasi László az elmúlt években komoly sikereket aratott külföldön is. Berlini, bécsi, párizsi, moszkvai bemutatkozásairól, mûveinek fogadtatásáról rendszeresen beszámoltunk. Március 15-e alkalmából Mádl Ferenc köztársasági elnök megbízásából a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntette ki Bozóki András kulturális miniszter. Egy új nagyregényt írok, 1848 és 1879, azaz a szabadságharc és a szegedi nagy árvíz között játszódik Szarajevóban, Szegeden, valamint Bécsben vagy Berlinben. A címe: Virágzabálók. Történelmi regény lesz, de nem hagyományos értelemben. Tulajdonképpen azt a világot építi tovább, amellyel már A könnymutatványosok legendájában is találkozhattak az olvasók. Ugyanakkor más korban játszódik, egészen másféle emberábrázolás jellemzi majd. A belsô lélektani viszonyok ábrázolásában reményeim szerint jóval gazdagabb lesz meséli Darvasi László, aki német kiadója kérésére összegyûjti a fociról szóló írásait, hogy 2006-ra, a világbajnokság idejére egy német nyelvû focis könyvet jelentessen meg A labdarúgás világtörténete címmel. Úgy véli, a focirajongókat rá lehet venni, hogy irodalmat is olvassanak. Nick Hornbynak már sikerült áttörnie a falat a Fociláz címû könyvével. Az utóbbi idôben több labdarúgóról is kiderült: kiváló stiliszta, jól ír. Például Gardiola és Valdano vagy Törôcsik András és Nyilasi Tibor. Várkonyi Gyulát Palermo díszpolgárává avatták Szeged tangóharmonikás festôje Nagy sikert aratott Itáliában az Alföldet és a Tiszát ábrázoló tájképeivel Várkonyi Gyula. A szegedi festôt tavaly decemberben Palermo díszpolgárává avatták. Az esténként a Kiskôrössyben tangóharmonikázó alkotóról termet neveztek el a halászcsárdában, amelynek falát tájképei díszítik. Ötgyermekes sándorfalvi kovácsmester fiaként indult Várkonyi Gyula, akinek rajztehetségére már az általános iskolában felfigyelt a tanára, akitôl az elsô biztatást kapta. Mégsem a képzômûvészeti pályát választotta, mert jobban vonzotta a zene: Szaniszló Jánostól és Sávai Bélától megtanul tangóharmonikázni. A régi Hungáriától az Alabárdoson és a Tisza Szállón át a Jegesig szinte nem volt olyan népszerû vendéglátóhely Szegeden, ahol ne játszott volna. Mellette autodidaktaként festegetett. A Pannónia szôrmekikészítôben dolgozott, amikor kollégája, Csizmadia Albert javasolta, hogy jelentkezzen Vlasits Károly szabadiskolájába. A huszonéves fiatalember Vlasits útmutatásai alapján képezte magát tovább. Fontos Sándor festômûvész is pártfogásába vette: harmincéves korában Budapestre küldte Wessely Tiborhoz. Az ô támogatásával került kapcsolatba a Képcsarnokkal, amely kemény valutáért Németországba, az Egyesült Államokba és Japánba vitte tiszai és alföldi tájképeit. Várkonyi Gyula már tizenegy éve tangóharmonikázik a Kiskôrössyben. Várkonyi Gyula a Kiskôrössy halászcsárda róla elnevezett termében Mint mondja, nagyon sokat köszönhet a csárdagazdának, Oláh Dezsônek, aki olyannyira támogatja képzômûvészeti munkásságát, hogy a vendéglô nagyobbik termét, amelynek falait hatalmas tiszai festményei díszítik, róla nevezte el. Egy másik Várkonyi, az üvegfestéssel foglalkozó Erika lánya képei is helyet kaphattak ott. Várkonyi Gyulának decemberben önálló tárlata volt Palermóban. A szi- cíliai közönséget is elbûvölték a tiszai tájképek. Az olaszokat az is meghatotta, amikor a szegedi festô a megnyitón megcsókolta Itália nemzeti lobogóját, és felajánlott vagy féltucat képet a palermói árvaház javára. Hamar jött a viszonzás is: a város díszpolgárává választották. Az errôl szóló vastag, súlyos ezüsttáblát féltve ôrzi a tiszai táj szerelmese, aki most lovas képeken dolgozik: az emír várja ôket Adu-Dzabiban. A szimfonikus zenekar 103,5, a balett 65 millió forintot kap idén a teátrum költségvetésébôl Ötéves színházi együttmûködést kötöttek Darvasi László A Szegedi Nemzeti Színház a város legnagyobb mûvészeti intézményeként december 31-ig szóló két kétoldalú együttmûködési szerzôdést kötött a Szegedi Szimfonikus Zenekarral és a Szegedi Kortárs Balettel. Korszakváltást jelentenek a megállapodások, hangsúlyozta Botka László polgármester, aki szerint eljött az ideje, hogy a társulatok a múltbeli sérelmeiket félretéve ne egymással rivalizálva, hanem partneri szövetségben, kiszámítható biztonságban dolgozzanak. A szerzôdésben Juronics Tamás táncegyüttese vállalta: évadonként legalább harminc elôadást játszik a színház két játszóhelyén. Cserébe 2005-ben 65 millió forintos, a továbbiak- ban évente 13 százalékkal emelkedô éves költségvetési támogatást kap a színházi büdzsébôl. A kisszínházi korszerû, új próbaterem mellett tizenkét önkormányzati tulajdonú mûvészlakás felett is rendelkezési jogot gyakorolhat a társulat. Juronics Tamás hangsúlyozta: örül, hogy kitartottak, és bebizonyították, van helyük a városban, megköszönte a város és a színház vezetôinek, hogy a jövôben ideálisabb helyzetben tud az együttes dolgozni. A szimfonikusok idén 103,5 millió forintos támogatást kapnak a színházi költségvetésbôl cserébe évente 150 színházi szolgálatot teljesítenek, öt opera- és balettprodukcióban vállaltak közremûködést. A Szegedi Közéleti Kávéház április programja Április 1., péntek óra Virág cukrászda. KRÚDY GYULA IRODALMI KÖR SZEGEDEN. Közremûködik: Tegzes Miklós elôadómûvész. Szerkesztôbeszélgetôtárs: Kikli Tivadar Április 2., szombat 17 óra Király-König Péter Zeneiskola. Edit van der Burgh-Mayer fuvolázik. Közremûködnek: Theo van der Burgh, férj és énekes, Edzo Boss zongorista. Házigazda: Csanádi László DLA orgonamûvész Április Betûvetés. I. Szegedi Könyvkiállítás és vásár. Mars tér U Pavilon Április 4., hétfô 18 óra Gyógyszerésztudományi Kar. FEJEZETEK A LENGYEL ZENE TÖRTÉNETÉBÔL. Házigazda: Varga Ferenc ny. középiskolai tanár Április 8., péntek 17 óra Móra Ferenc Múzeum. Szimo Miklós és Katona Miklós emlékest. Közremûködnek: hajóstársak és ba- rátok. Házigazda: Szilágyi Árpád városvédô polgár Április 11., hétfô 17 óra Gyógyszerésztudományi Kar. JÓZSEF ATTILA-EST. A költô születésének 100. évfordulója tiszteletére. Házigazda: dr. Kovács Miklós ny. fôiskolai tanár Április 12., kedd 18 óra Király-König Péter Zeneiskola. Költészet napi elôadás a zsoltárokról. Szerkesztette: Kocsis István tanár. Házigazda: Delley József zongoramûvész, fôiskolai tanár Április 13., szerda 17 óra TIT-székház (Kárász u. 11.) A SZEGEDÉRT EGYESÜLET ESTJE. Háziasszony: dr. Görög Judit, az egyesület elnöke, önkormányzati képviselô Április 14., csütörtök 18 óra Virág cukrászda. ÁLMAIM SORSA. Vendég: Zita Zi, a könyv szerzôje. Házigazda: Bagaméri László újságíró Április 15., péntek 11 óra Petôfi Irodalmi Múzeum (Budapest, Károlyi M. 16.) JÓZSEF ATTILA KIÁLLITÁS. Indulás: 7.20as gyorsvonattal. Visszaút: ös gyorsvonattal. Kirándulásvezetô: Szilágyi Árpád városvédô polgár Április 15., péntek 18 óra Bartók Béla Mûvelôsési Központ. FELEJTHETETLEN DALLAMOK. Vendég: Mezei Éva elôadómûvész, énekesnô. Házigazda: Halász Miklós újságíró Április 18., hétfô 18 óra Szeged Étterem. Vendégek: Szilágyi Annamária és Gömöri Krisztián színmûvész. Beszélgetôtárs: Boncz Ádám Április 19., kedd 17 óra Royal Szálló ELSA ESÉLYEGYENLÔSÉGI KONFERENCIA. Házigazdák: az ELSA Szeged Egyesület elnökségi tagjai Április 19., kedd 19 óra Alsóvárosi templom. Csanádi László DLA orgonamûvész estje. Mûsoron: Vivaldi-, Bach-, Liszt-mûvek Április 20., szerda 18 óra Novotel Szálló. Hatékony vezetés: képesség, tudomány, vagy isteni aján- dék? Vendégek: dr. Szeri István, a Tisza Volán Rt. vezérigazgatója, az Év Menedzsere, és Kovács-Bíró János, adventista egyházterületi elnök, a vezetéstudományok magisztere. Háziasszony: dr. Madarász Klára fôiskolai docens Április 21., csütörtök 18 óra Városháza Házasságkötô terem EURÓPÁBÓL EURÓPÁBA. A Biztonságpolitikai Központ a vajdasági incidensek ellen. Vendég: dr. Tóth László, a Szegedi Biztonságpolitikai Központ vezetôje. Beszélgetôtársak: Kiss Imre Ferenc újságíró, Pavlovits Miklós a Telin TV üv. igazgatója és Szávay István, a DM szerkesztôje Április 22., péntek 16 óra Somogyi-könyvtár. Vendég: Döbrentei Kornél költô Április 22., péntek 18 óra Dóm Hotel. A VÁROSI KÖNYVTÁR 125 ÉVE. Vendég: Szôkefalvi-Nagy Erzsébet, a Somogyi-könyvtár igazgatója. Házigazda: Szalay István matematikus Április 25. hétfô, 18 óra Bartók Béla Mûvelôdési Központ. Horváth Tímea énekel. Közremûködik: Kékesi Dóra. Házigazda: Pleskonics András (Plesi) Április 26., kedd 18 óra Szegedi Vár. KONFORMITÁSRA NEVELÜNK-E? Vendég: Karikó Sándor SZTE JGYTF Neveléstudományi Tanszék. Közremûködnek: az SZTE JGYTF Irodalmi Színpada, és az Ének Tanszék növendékei. Házigazda: Tráser László újságíró. Az Okker Kiadó estje Április 27., szerda 18 óra ÉFOÉSZ Székház (Teleki u. 3.) CIVIL SZERVEZETEK ÁLLAMI FELADATVÁLLALÁSA, Háziasszony: Lajkóné Hegedûs Valéria, az ÉFOÉSZ elnöke Április 28., csütörtök 17 óra Zrínyi Ilona Általános Iskola (Mérey u. 3.) SZEGEDI MÛVÉSZKLUB. Vendég: Lengyel András irodalomtörténész. Házigaz- da: Polner Zoltán költô. Könyvbemutató, és a Szegedi Szépírás májusi számának bemutatása Április 28., csütörtök 19 óra Szegedi Zsinagóga. WOMAN COMPORSERS FOR THE ORGAN. Vendég: Barbara Harbach, Professor of Music University of Missouri-St. Louis. orgonamûvész. Háziasszony: Maczelka Noémi zongoramûvész Április 29., péntek 17 óra Móra Ferenc Múzeum. JANIKOVSZKY ÉVA, SZEGED, IFJÚSÁGI REGÉNYEK. Vendégek: dr. Major Klára, a Magyar Nagylexikon szerkesztôje, Simonovits Edit és Janikovszky János. Háziasszony: Madarász Klára Április 30., szombat 17 óra Virág cukrászda. 100 ÉVE SZÜLETETT JÓZSEF ATTILA. Bemutatkozik a Marosvidék makói kulturális folyóirat. Házigazda: Bogdán Lajos, a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület titkára

8 8 Szegedi Tükör Bajnokok Ligája-elôdöntôre készül a Ferroép-Szeged Négy közé jutott Gyöngyösi András és bandája Szép volt, Szeged Beton VE! Tíz év bizony nagyon hosszú idô. Ennyit vártak a szegediek, hogy a város férfi vízilabdacsapata a bajnokságban a négy közé kerüljön. Ami késik, az nem múlik, Barát Ferencék emlékezetes teljesítménnyel elôdöntôsként folytatják a rájátszásban. A ös OB I-es évad elôtt az állították a vezetôk és az állította Gyöngyösi András edzô is, a Szeged Beton VE férfi vízilabdacsapatának az a célja, hogy bekerüljön a legjobb négy közé. Sokan megmosolyogták a kijelentést, magukban azt gondolták, csak álmodnak a pólósok. Mert a Domino, a Vasas és az Eger kiemelkedett a mezônybôl, és akkor ott volt még a Fradi és az Újpest is. A peszszimistábbak szerint, ebbôl megint csak hatodik hely születik, úgy mint a legutóbbi négy esztendôben. Ezen meg Gyöngyösi mester mosolygott nagyot, tehette persze, hiszen, ha valaki, ô pontosan tudta, hogy egy jelentôsen megerôsödött gárda hadvezéreként indul majd rohamra a negyedik hely eléréséért. Leigazolták a Fradiból Lehmann Istvánt és Tóth Lászlót, a Nizzából Komlósi Pétert, valamint az Egerbôl Éles Vilmost, illetve Ágner Zoltánt. A Magyar Kupában még nem sikerült robbantani, a LEN-kupában viszont már igen. A magyar csapatok közül egyedüliként kiharcolták a nyolc közé jutást. Lejátszottak tizenkét meccset, ebbôl nyolcat megnyertek, kizárólag a fináléba jutott olasz Savonától és a szerb-montenegrói Parti- Történetében soha sem látott magasságokba tör a Ferroép-Szeged férfi teke csapata. A tavalyi Világkupa második hely után idén bejutott a Bajnokok Ligája elôdöntôjébe. zan Beogradtól kaptak ki (elôbbitôl háromszor, utóbbitól egyszer). Az OB I alapszakaszának befejezése elôtt hat fordulóval még semmi jel nem mutatott arra, hogy összejöhet az elôdöntô. A negyedik helyen álló Fradi ötpontos elônnyel rendelkezett az akkori hatodik Szegeddel szemben. Csakhogy történt valami: a Beton legyôzte hazai környezetben a Vasast! A bravúrnak csodájára járt az ország, és ami a legfontosabb, elkezdett félni az FTC. Félni kezdett, mert a Beton négyes sebességi fokozatba kapcsolva, egyre közelebb került hozzá. Hogy jobb csapat, mint a Fradi, azt ôsszel a Népligetben, tavasszal pedig az újszegedi sportuszodában is bebizonyította. Ha oda-vissza le tudta gyôzni a fôvárosiakat, akkor a világ legnagyobb igazságtalansága lett volna, ha nem a Szeged jut be a négy közé. Úgy látszik, mégiscsak van igazság a Földön. A Szentest emlékezetes nagy csatában verve, végül beteljesedett az álom. Molnár Péterék tíz év után kerültek ismét a négy legjobb magyar csapat közé. A LENkupa indulás már biztos, de ki tudja, esetleg a harmadik hely és az ezzel járó Euroliga is összejöhet. Mint tudjuk, Gyöngyösi András és bandája nem ismer lehetetlent... Szélpál László Sporttanács a civil képviselet A Sporttanács 2003 decemberében azért alakult meg, hogy a városban, a sportban tevékenykedô civil szervezetek, egyesületek érdekeit hatékonyan képviselhesse. Közel másfél esztendô tapasztalatai alapján kijelenthetjük: sikerrel teszi. A Sporttanács 2003 decemberében alakult tudtuk meg Kónya Sándortól, a szervezet elnökétôl. A tanács a helyi lakossági sporttevékenységek összehangolásának és érdekérvényesítésének rendszeres, folyamatos fóruma és független, ösztönzô centrum. Még a történet elején meg kell emlékezni az alapítókról, ezek a következôk: Szegedi Vízügyi SE, Szegedi Vasutas SE, TestTeszt SE, Csongrád Megyei Ké- Még nem elégedtek meg tekéseink zilabda-szövetség, Gellért Szabadidôközpont SE, Tigers Kick-Boksz és Szabadidô SE, Csongrád Megyei Szabadidôsport-szövetség, Csongrád Megyei Tájékozódásifutó-szövetség, Szegedi Diákröplabdázók Egyesülete és Szeged Városi Lövészklub. Az egyik legfontosabb feladatunk a kapcsolattartás, a közvetítés mondta Kónya Sándor tagjaink, az egyesületek és a város vezetôi között. A Sporttanácsot azért is hívtuk életre, mert a legnagyobb, legjobban mûködô civilszervezetek a sport területén találhatóak. Elsô körben megkerestük azokat klubokat, szövetségeket, amelyek szóba jöhettek, ôk tízen lettek az alapítók. Késôbb még ún. csatlakozó tagok is erôsítették a sorainkat, ezért nyugodtan kijelenthetjük: a szegedi sport egészét átfogja, lefedi a tanács. Ha már szóba kerültek, említsük meg a csatlakozókat: Szegedi Vízilabda Egylet, Szegedi Kosárlabda Egylet, Full-contact Sport Szeged SE, Elsô Beton SE, Universitas Sport Club Szeged, Szegedi Úszó Egylet, Szeged-Kiskundorozsma SE, Szegedi Lelkesedés SK súlyemelô szakosztálya, Csongrád Megyei Természetbarát-szövetség és a Szegedi Lelkesedés SK atlétikai szakosztálya. A Szeviép és a Pick azért nem csatlakozhat, mert nem civilszervezet, hanem az elôírásoknak megfelelôen gazdasági társaság, kft. üzemelteti a két sikeres, élvonalbeli klubot. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos összes határozatáról legyen az a finanszírozás, vagy a kiemelt egyesületek kér- dése, értesülünk közölte az elnök, meghívottként a képviselônk részt vesz a sportbizottság ülésein. Elôzetesen kikérik a véleményünket, amellyel befolyásolhatjuk igyekszünk is ezt megtenni a város sportpolitikáját. Az információáramlás természetesen visszafelé is mûködik, folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat, a szervezeteket a döntések hátterérôl és segítünk a pályázatok elkészítésében, megírásában is. Azt is meg kell említeni, hogy a Szeged Sportjáért és a Szeged Sportolója kitüntetô címeket testületünk javaslatára hívták életre. Nyugodtan állíthatjuk: a Sporttanács mûködôképes kezdeményezésnek bizonyult, megtalálta a helyét a város sportjában, közéletében. I. P. Tudatos és szakértô építkezésbe kezdtek évekkel ezelôtt a Ferroép-Szeged vezetôi. A tekecsapat elôbb a hazai bajnokságból emelkedett ki szépen lassan úgy, hogy most már az ötödik bajnoki cím megszerzése is kézzel fogható közelségbe került. A vezetôk azonban nemcsak Magyarországon, hanem a nemzetközi porondon is maradandót akartak alkotni. A Világkupában fokozatosan lépdeltek elôre, a tavalyi eseményen a döntôig meneteltek, és csak ott szenvedtek vereséget a német Bambergtôl. Aztán következett a Bajnokok Ligája. A 2004-es sorozatban a nyolc között a német Staffelsteinnel kerültek össze. A hazai pályán elért 6:2-es siker után Németországban is ennyi lett a végeredmény a házigazdák javára, és bizony a szettarány a német gárdának kedvezett. Micsoda pech! A tekében ez a pici különbség körülbelül annyi, mint a labdarúgásban tizenegyesekkel kikapni. A reváns lehetôsége azonban villámgyorsan megérkezett. Az idei BL-ben elôbb a cseh Rostex Vyskov volt az elsô ellenfél. A sima to- vábbjutás egyértelmû volt: a Postás-pályán 7:1, a cseh kisvárosban 6:2 mindkétszer a Ferroép javára. A négy közé jutásért aztán ismét jött a Staffelstein. A visszavágás alaposan fûtötte a szegedieket, és már nem elégedtek meg a 6:2-vel. Nem bízva semmit a véletlenre, Kaszás Zoltán tanítványai 7:1-re diadalmaskodtak. Ennek már elégnek kell lennie! hangoztatták a szegediek a németországi második meccs elôtt. És igazuk lett. A Ferroép sohasem örült még úgy vereségnek, mint a 6:2-es staffelsteininek. A kalkulált két pontot Fekete László és Karsai László szállította, így aztán már nem kellett figyelni azokra az átkozott szettpontokra. Négy között a Ferroép! Karsai Ferenc elnök és menedzsmentje újabb célt ért el: bejutott a Bajnokok Ligája legjobb négy csapata közé. Nyugodtan kijelenthetjük: a magyar teke 2005öt már most, alig három hónap elteltével kiváló évnek titulálhatja. Mert a férfiaknál a Ferroép-Szeged mellett a BL elitjének tagja a Zalaegerszeg, a nôknél pedig a Fradi küzdhet majd a legjobb négy között. A szegediek már nagyon készülnek április 2-re és 3ra. Ekkor rendezik a horvátországi Eszéken a négyes döntôt. És még nem akarnak a babérjaikon ücsörögni. Többre vágynak. Mádi József A legjobbak a Szegeden csatáznak Szeged a magyar sakkozás fôvárosa. Immár évek óta rangos sakkversenyt rendeznek a Csongrád megyei székhelyen. Idén május 12-tôl az egyéni országos nôi bajnokság házigazdája lesz a Móra Ferenc Múzeum díszterme. Lékó Péter. A szegedi nemzetközi sakknagymester jóvoltából a városban reflektorfénybe került a sportág, egyre többen ûzik ezt a játékot. A fiatalok közül is sokan ismerkednek az alapokkal, bontogatják a szárnyaikat. Az elmúlt esztendôben a magyar nôi sakkválogatott a Móra Ferenc Múzeumban a lengyel együttessel játszott barátságos mérkôzést, majd Szeged város napján egy vérbeli sakkünneppel, többek között Lékó Péter részvételével tartottak sikeres napot. Idén is rangos esemény házi gazdája lesz a Tisza-parti város. Az önkormány- zat, a városi sportigazgatóság és a Magyar Sakkszövetség jóvoltából május 12-tôl 20-áig a nôi egyéni országos bajnokságon vívnak majd minden bizonnyal ádáz csatákat a résztvevôk. Fôként azért számíthatunk izgalmas partikra, mert ez egyben válogató is lesz, a júliusi göteborgi Európa-bajnokságra az ob után jelölik ki a nemzeti együttes keretét. A viadalon tíz sakkozó ül asztalhoz, és körmérkôzéses rendszerben csatáznak. A végsô gyôzelemre Vajda Szidona, Gara Anita, Medvegy Nóra és a férje révén a Szegedhez kötôdô Mádl Ildikó az esélyes. A helyszín sem változik: a májusi viadal partijait a Móra Ferenc Múzeum dísztermében rendezik. A játékosok a tavalyi válogatott meccsen remekül érezték magukat Szegeden, az ô külön kérésük volt, hogy a szövetség megtud egyezni a várossal, akkor ismét a Tisza-partján szeretnének asztalhoz ülni. A város és Kozma József alpolgármester ebben partner volt, hiszen ezzel a rangos eseménnyel is a sportágat népszerûsíthetik, a szegedi tehetségek testközelbôl ismerkedhetnek meg a jelenlegi legjobb magyar játékosokkal, figyelhetik élôben a mérkôzéseket, majd elemezhetik az edzôkkel a lejátszott meccseket. S. R. Bóta Ervin fontos játékosa a szegedi tekecsapatnak A lapot szerkeszti a szerkesztôbizottság Felelôs szerkesztô: Vécsey Ágnes Kiadja a Lapcom Kft. Délmagyarország Kiadó Kiadóigazgató: Pap Klára Alapító: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ISSN

Szeged lesz a legjobban csatornázott város Magyarországon

Szeged lesz a legjobban csatornázott város Magyarországon 2006. FEBRUÁR A V Á R O S K Ö Z É R D E K Û I N F O R M Á C I Ó S L A P J A Szeged lesz a legjobban csatornázott város Magyarországon Az idén befejezôdik a 2003 októbere óta folyó, nagyszabású csatornaépítési

Részletesebben

Akár 800 ezer forint panellakásonként

Akár 800 ezer forint panellakásonként 2005. ÁPRILIS A V Á R O S SZEGEDIEK A MÁTRAKERESZTESIEKÉRT...... 2. OLDAL ÉPÜL A REPÜLÔTÉR.................... 3. OLDAL SZEGED A MEDITERRÁN VÁROS............ 4. OLDAL ÖREG ÓVODA NEM VÉN ÓVODA.............

Részletesebben

tasak, hanem mint nevükbôl látszik, egy jazzt játszó zenekar is

tasak, hanem mint nevükbôl látszik, egy jazzt játszó zenekar is 2004. ÁPRILIS A V Á R O S K Ö Z É R D E K Û Mit vár az uniós csatlakozástól?.......................2. oldal Indulnak az ingyenes nyelvtanfolyamok..................3. oldal I N F O R M Á C I Ó S L A P J

Részletesebben

Idén már november közepén elkezdték építeni a karácsonyi vásár. pavilonsorát régi helyén, a Széchenyi téren. Idén fehér sátortetô borul

Idén már november közepén elkezdték építeni a karácsonyi vásár. pavilonsorát régi helyén, a Széchenyi téren. Idén fehér sátortetô borul 2003. NOVEMBER A V Á R O S Hárommillió forint bûnmegelôzésre................3. oldal A diákpolgármester három dologra koncentrál....................4. oldal Féltik a meglévô zöldterületeket..5. oldal Ha

Részletesebben

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN XXVI. év fo lyam 2. szám 2011. január 28. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

Részletesebben

KELENFÖLD ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS

KELENFÖLD ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS KELENFÖLD ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS ÚJBUDA A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2012. SZEPTEMBER 12. www.ujbuda.hu Mikor

Részletesebben

Szent György-nap a megyei kórházban

Szent György-nap a megyei kórházban FEJER LAP 2009. MÁJUS, III. ÉV FO LYAM, 5. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap MELLÉKLET: Fejér megye 1000 éves millenniumi programfüzet Szent György-nap a megyei kórházban ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 10.

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak

VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak Közéleti HETILAP III. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2015. június 13. VAKÁCIÓ! Támogatás civileknek Iseumi Játékok 2015 Pedagógusnapi díjazottak Önkormányzati hírek 2 2015. június 13. SZOMBATHELYI 7 FOGADÓÓRA»» BALASSA

Részletesebben

Jó napot, mi újság? kérdeztük a nemrégiben Junior Prima Díjjal elismert

Jó napot, mi újság? kérdeztük a nemrégiben Junior Prima Díjjal elismert Jó napot, mi újság? kérdeztük a nemrégiben Junior Prima Díjjal elismert népzenészt, Berta Alexandrát, akinek egyik küldetése, hogy segítsen elfoglalni a citerának az őt megillető helyet a hangszerek közt.

Részletesebben

Tavaszillat a téren Jubilál a repülőtér Mi lesz veled egyetem? Egyéves a termelői piac

Tavaszillat a téren Jubilál a repülőtér Mi lesz veled egyetem? Egyéves a termelői piac ÖNKORMÁNYZATI HETILAP III. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2015. március 28. Tavaszillat a téren Jubilál a repülőtér Mi lesz veled egyetem? Egyéves a termelői piac Önkormányzati hírek 2 2015. március 28. SZOMBATHELYI

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28. www.budapest16.hu 3 Elfogadták az idei költségvetést 11 Negyed

Részletesebben

A régió mozdonya Írásunk az 5. oldalon

A régió mozdonya Írásunk az 5. oldalon 6. oldal Ha valaki hamvasztás után hazaviszi az urnát, akkor annak biztosítania kell a látogatás lehetőségét mondta lapunknak adott interjújában Ladocsy Géza, a Jószív Temetkezési Kft. vezetője. 13. oldal

Részletesebben

TOVÁBB BÕVÜL AZ ÉLMÉNYFÜRDÕ

TOVÁBB BÕVÜL AZ ÉLMÉNYFÜRDÕ 3 5 6 10 12 CSÖKKENT A HIÁNY- ZÁS. Harminc százalékkal csökkent az igazolatlan iskolai hiányzások száma. A javuló eredmények a kormányzati intézkedésnek köszönhetõek. MEGÚJULT ISKOLA SZABÁLYKÖVETÕEK A

Részletesebben

Szegedi Kistérségi. Megnyitotta kapuit a Napfényfürdô. Szegeden

Szegedi Kistérségi. Megnyitotta kapuit a Napfényfürdô. Szegeden Szegedi Kistérségi Megjelenik a Szeged és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás településein II. évfolyam 4. szám 2010. április Algyô Bordány Deszk Dóc Domaszék Forr áskút Kübek há z a Röszk

Részletesebben

Fotó: Gáti Kornél. Városfejlesztés Turizmus kultúra vasút

Fotó: Gáti Kornél. Városfejlesztés Turizmus kultúra vasút XXVIII. évf. 3. szám 2015. április Az önkormányzat havi magazinja Városfejlesztés Turizmus kultúra vasút TARTALOM XXVIII. évf. 3. szám 2015. április Siófok vezérprojektjei... 4. Locsolkodás és jótékonyság...

Részletesebben

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12.

Nyolcadik expó. » Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként 7.» Jubilál a városi vegyeskar 9.» Négy között asztaliteniszben 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM (420) 2006. MÁJUS 12. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Tudjon róla 5.» Országgyûlési képviselôként

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. április 5. évfolyam 4. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. április 5. évfolyam 4. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. április 5. évfolyam 4. szám Márciusi közgyűlés Több önkormányzati adórendelet is megváltozik a jogszabály-szerkesztési követelmények módosulása

Részletesebben

Megkezdődött a munka a főtéren

Megkezdődött a munka a főtéren XIX. évf. 28. szám 2010. augusztus 11. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A befejezés után azonnal megkezdődött a költözés, így a máriabesnyői városrészben megépült

Részletesebben

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok XXI. évf. 46. szám 2012. december 19. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A 2013-as esztendő kihívásairól, az idei esztendő eredményeiről és a további tervekről

Részletesebben

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem VIII. évfolyam, 2. szám 2014. január 31. Fotó: Hartyányi Norbert P A A N O R Á M cegledipanorama.huanno 2007 IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

Részletesebben

IDE VELED, RÉGI KARDUNK!

IDE VELED, RÉGI KARDUNK! BÚJJ, BÚJJ ZÖLD ÁG (?) A városlakókat érintõ kérdésekrõl beszélgettünk Sigmond Sándor fõkertésszel, aki a Nyíregyházi Televízió Híregyháza címû mûsorának vendége volt. 4 6 OLTATNI KELL A KUTYÁ- KAT. Május

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Balogh Attila böllér szakmai irányításával zajlott az első disznóölés. beruházások bükön

Balogh Attila böllér szakmai irányításával zajlott az első disznóölés. beruházások bükön Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM AJÁNLÓ Disznótoros Torkos csütörtökön Farsang az oviban.................... 2 Rajzpályázat a Víz világnapján....... 3 Tizenkét civil szervezet

Részletesebben

ÚJBUDA JBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Ilyen még nem volt Újbudán LAPZÁRTA. Az elmúlt időszak vizsgálatainak eredményéről

ÚJBUDA JBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Ilyen még nem volt Újbudán LAPZÁRTA. Az elmúlt időszak vizsgálatainak eredményéről XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetéből A húsvétra való készülődés a jótékonyság cselekedetein keresztül a lelki növekedésre szólít, hogy ezáltal többek legyünk a szeretetben, és felismerjük magát Krisztust

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom:

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom: Répcelaki Répcelak Város Önkormányzatának lapja Hírmondó Megjelenik negyedévente 20. évfolyam 1. 2. szám 2014. március június Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô A Répcelak története

Részletesebben