Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz"

Átírás

1 Elérhetıség: Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok: Tanulmányok: 1981-ben érettségizett a budapesti ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumban. A igaz ELTE BTK hallgatója volt. El ıbb magyar-történelem szakos, majd történelem - legújabbkori társadalomtörténeti speciális tanulmányok szakos hallgatóként els ısorban a huszadik századi magyar értelmiség és az ezen id ıszakra jellemzı oktatáspolitika történetével foglalkozott, s hallgatóként el ıtanulmányok írásával bekapcsolódott az ELTE BTK Neveléstörténeti Kutatócsoportjánál a Magyar Nevelés Története c. szintézis munkálataiba, s részt vett az Oktatáskutató Intézet kutatásaiban. Posztgraduális tanulmányait TMB ösztöndíjasként végezte.. Szakmai életút: Kutatóintézetek: ban az ELTE BTK Neveléstörténeti Kutatócsoportjánál demonstrátor volt, majd ugyanitt dolgozott, mint az MTA TMB tudományos ösztöndíjasa ill. tudományos munkatárs ben az Oktatáskutató Intézet tudományos f ımunkatársa lett. Számos kutatást vezetett. Megszerezte a neveléstudomány kandidátusa fokozatot (1991), majd a történettudomány kandidátusa fokozatot (1995), habilitált (2000), MTA doktora fokozatot (2005) szerzett t ıl az Oktatáspolitikai Kutatócsoport vezet ıje lett, s e min ıségében az Intézet igazgatótanácsának tagja, 2002-t ıl tudományos tanácsadó. Az Oktatáskutató Intézet 2003 december 31-i megszüntetését ıl annak jogutódjánál (Professzorok Háza Fels ıoktatási Kutatóintézet) tudományos tanácsadó január 1-t ıl 2005 február 28-ig az új Oktatáspolitikai Csoport vezet ıje, az Intézet igazgatótanácsának tagja január 1-t ıl az intézményi rendezvények tudományos irányitásával megbízva. Az intézet tudományos könyvsorozatának és folyóiratának szerkeszt ı bizottsági tagja. Az OFI (Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet) ezen intézmény jogutódja t ıl a Wesley vallás- és egyházszociológiai kutatóközpont vezet ıje. Nyelvismeret: angol, német 284

2 Név születési év, hónap nap intézmény neve doktori iskola adattartalomról nyilatkozott Elérhetıségek drótpostacím Nagy Péter Tibor , Budapest Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Most kezdeményezés alatt lévı theológiai doktori iskola telefonszám saját honlap Fokozat, cím Tudományos fokozat, ADATLAP nagy.peter.tibor gmail.com 1027 Budapest, Margit krt 64 a II 3 CSc cím fokozat megszerzésének 1991 éve fokozat tudományága neveléstudományok fokozatot kiadó MTA intézmény neve Tudományos fokozat, CSc cím fokozat megszerzésének 1995 éve fokozat tudományága történelemtudományok fokozatot kiadó MTA intézmény neve Tudományos fokozat, DSc cím fokozat megszerzésének 2005 éve fokozat tudományága neveléstudományok fokozatot kiadó MTA intézmény neve Jelenlegi munkahelyek Eötvös Loránd Tudományegyetem megbízott egyetemi oktató Wesley János Lelkészképzı Fıiskola teljes állású egyetemi tanár Témavezetés témavezetıi tevékenysége során eddig vezetésére bízott

3 doktoranduszok száma ezek közül abszolutóriumot szerzettek száma 1.5 Maár Csilla témavezetettjei közül fokozatot szereztek: Mandel Kinga Máté témavezetettjei várható védéssel: József Dan Dániel jelenlegi doktorandusz hallgatói az abszolutórium várható évével: Morvai Tünde Kutatás oktatástörténet, neveléstörténet, oktatáspolitika, oktatásszociológia, iskolázott elitek kutatási terület szociológiája, történetszociológiája, vallásszociológia, egyházszociológia, elitszociológia, rétegzıdés neveléstudományok jelenlegi kutatásainak szociológiai tudományága tudományok Közlemények 2010 Utak felfelé, Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 210 p. (Társadalom és oktatás; 35.) dokumentum típusa: Könyv/Szakkönyv nyelv: magyar Peter Tibor Nagy: Education and religiosity in Budapest at the Millenium., Social 2010 compass. International review of sociology of religion sz (57. évf) p., pp dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Tanulmány nyelv: angol 2009 Szocializáció és nemzet, POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 18: (4) pp dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk nyelv: magyar 2009 Religous education and childhood in Hungary ( ), In: Johanna Hopfner, Németh András, Szabolcs Éva (szerk.) Kindheit- PhD 2009 PhD 2002 PhD(2013) PhD(2013) PhD(2013) 286

4 Schule-Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa Frankfurt am Main ; New York ; Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wien: Peter Lang Verlag, pp (Erziehung in Wissenschaft und Praxis; Band 5.) dokumentum típusa: Könyvfejezet/Szakkönyv része nyelv: Angol és német The problem of the Confessional Recruitment of the Students at the 2008Faculties of the Humanities and Science of the Transylvanian University, HISTORICAL SOCIAL RESEARCH - HISTORISCHE SOZIALFORSCHUNG 33: (2) pp dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk impakt faktor: nyelv: angol 2007 Módszertani megfontolások az iskolai mobilitás vizsgálatához, SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 3-4: p. 82. dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk nyelv: magyar 2006On the Anti-semitic Prejudice in Hungary Today, REVIEW OF SOCIOLOGY OF THE HUNGARIAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION 12: (2) pp dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk nyelv: angol 2005 Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban , ISKOLAKULTÚRA 6-7: p dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk nyelv: magyar 2005 The numerus clausus in inter-war Hungary East European Jewish Affairs, EAST EUROPEAN JEWISH AFFAIRS 1: pp dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk nyelv: angol Peter Tibor Nagy: The Academic Workplace. Country Report Hungary, In: Jürgen Enders, Egbert de Weert (editors): The International Attractiveness of the Academic Workplace in Europe. Shaping the European Area of 2004 Higher Education and Research. (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Materialen und Dokumente Hochschule und Forschung, 107.) GEW - Hauptvorstand Vorstandbereich Hochschule un Forschung. Frankfurt/Main, pp., pp dokumentum típusa: Könyvfejezet/Cikk szerkesztett könyvben nyelv: angol a legjelentısebbnek tartott 10 közlemény összegzett impakt faktora:

5 Ezekre történt független hivatkozások száma: 0 Tudománymetriai adatok az akkreditációnál figyelembe vehetı tudományos közleményeinek száma: összes tudományos közleményeinek száma: Tudományos közleményés idézılista monográfiák és szakkönyvek: 16 monográfiák és szakkönyvek száma melyben fejezetet/részt írt: 7 mőszaki és/vagy mővészeti alkotásainak száma: összes tudományos közleményének összegzett impakt faktora: külföldön megjelent, figyelembe vehetı tudományos közleményei: 10 hazai kiadású, figyelembe vehetı idegen nyelvő közleményei: összes tudományos közleményének független 0 idézettségi száma: Akkreditációs szempontból jelentıs egyéb információk MTA II.o. neveléstörténeti albizottság tagja, MTA IX. o oktatásszociológiai albizottság tagja, Magyar Szociológiai Társaság oktatásszociológiai szakosztály elnöke, Magyar Történelmi Társulat választmányi tagja

6 Név Nagy Péter Tibor születési év, hónap nap , Budapest Lakcím: 1027 Budapest, Margit krt 64 a II.3 TOVÁBBI SZEMÉLYES ADATOK Csak a doktori iskola vezetıjére vonatkozó kritérium: nincs teljes idejü másodállása más felsıoktatási intézményben Van doktori programvezetési gyakorlata mert három éven át az általa alapított Oktatástörténeti Doktori Program vezetıje volt Pécsett. 289

7 TELJES BIBLIOGRÁFIA Önálló kötetek Nagy Péter Tibor : A magyar oktatás második államosítása. (Társadalom és oktatás.) Bp., Educatio, p. Nagy Péter Tibor : Az egyensúly megbomlása a magyar oktatáspolitikában. Pomáz, Adu Könyvkiadó, p. Nagy Péter Tibor : Neveléstörténeti elıadások. Oktatáskutató Intézet - Kodolányi Fıiskola. Székesfehérvár, Bp., p. Nagy Péter Tibor : Járszalag és aréna: Egyház és állam az oktatáspolitika erıterében a 19. és 20. századi Magyarországon. Bp., Új Mandátum, p. Nagy Péter Tibor : Hajszálcsövek és nyomáscsoportok: Oktatáspolitika a századi Magyarországon. (Társadalom és oktatás; 19.) Bp., Oktatáskutató Intézet, Új Mandátum, p. Nagy Péter Tibor : The social and political history of Hungarian education (MEK, OSZK, 2006) Nagy Péter Tibor : Utak felfelé. Oktatás és társadalmi mobilitás a századi Magyarországon. (Társadalom és oktatás; 35.) Bp., Oktatáskutató Intézet, Új Mandátum, p.. ISBN Nagy Péter Tibor : A növekvı állam árnyékában. Oktatás, politika Gondolat kiadó, Budapest Neveléstudomány történeti tanulmányok. 494 p. ISBN Nagy Péter Tibor : Oktatás történet, -szociológia. Gondolat kiadó, Budapest, Iskolakultura könyvek p. ISBN Biró Zsuzsanna Hanna Bölcsészek és tanárok a században; Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Theológus és Lelkész Szak Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont Budapest, 2012 Szociológiai dolgozatok A Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont sorozata Sorozatszerkesztı: Nagy Péter Tibor 3. kötet.; ISBN Karády Viktor 290

8 Iskolázás, értelmiség és tudomány a századi Magyarországon ;Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Theológus és Lelkész Szak Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont Budapest, 2012; Szociológiai dolgozatok A Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont sorozata; Sorozatszerkesztı: Nagy Péter Tibor 5. kötet.; ISBN Önálló füzetek Nagy Péter Tibor : Javaslat az egyetemi történelemoktatás korszerősítéséhez ELTE soksz. Nagy Péter Tibor : The Meanings and Functions of Classical Studies in Hungary in the 18th-20th Centuries. Bp., OI, Nagy Péter Tibor : Erkölcstan, hittan vagy értéksemlegességő /Kutatás közben./ Bp., OI, p. Nagy Péter Tibor : Paradigmaváltás az oktatástörténet-írásban. /Kutatás közben./ Bp., OI, p. Nagy Péter Tibor : Tanügyigazgatás és a gazdasági válság. Részletek a harmincas évek oktatástörténetébıl. /Kutatás közben./ Bp., OI, p. Nagy Péter Tibor : Érdekkonfliktusok a harmincas évek oktatáspolitikai fordulatában, Neveléstudományi kandidátusi értekezés tézisei, Bp, 1991 Nagy Péter Tibor : A magyar tanügyigazgatás egyensúlyi hagyománya. Kutatás közben 180. Bp., OI, p. Nagy Péter Tibor : The outlines of Hungarian Education Bp., OI, Educatio, p. Nagy Péter Tibor : Szakoktatás és politika. /Kutatás közben 207./ Bp., OI, [1995.] 87 p. Nagy Péter Tibor : Tanügyigazgatás és oktatáspolitika a polgári Magyarországon Történettudományi kandidátusi értekezés tézisei, Bp, 1995 Nagy Péter Tibor : Hogyan kerüljük el a polgárosodást? Habilitációs tézisek. Debrecen,

9 Nagy Péter Tibor : Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban , MTA doktori értekezés tézisei Budapest, 2005 Forráspublikáló kötetek Nagy Péter Tibor, Victor Karady : Educational inequalities and denominations - a database for Transdanubia, Bp 2003, Oktatáskutató Intézet, I.- II. kötet 220 p (2. bıvített kiadás: Nagy Péter Tibor, Victor Karady Educational Inequalities and Denominations., 1910 Database for Western Slovakia,», Budapest, Wesley János Lelkészképzı Fıiskola, p. Nagy Péter Tibor, Victor Karady Educational Inequalities and Denominations., 1910 Database for Eastern Slovakia,», Budapest, Wesley János Lelkészképzı Fıiskola, Nagy Péter Tibor, Victor Karady Educational Inequalities and Denominations., 1910 Database for Transylvania,», Budapest, Wesley János Lelkészképzı Fıiskola, Nagy Péter Tibor Az 1929-ben kiadott Magyar Zsidó Lexikon személysoros adatbázisa. Wesley János Lelkészképzı Fıiskola, Budapest 2011, 263.p. Elektronikus kiadványok Nagy Péter Tibor MAGYAR ZSIDÓ LEXIKON. Az 1929-ben Újvári Péter szerkesztésében megjelent kötet internetes változata. Projektvezetı, szerkesztı: Nagy Péter Tibor OSZK MEK, 2006, Nagy Péter Tibor, Karády Viktor A budapesti jogászdoktorok történetszociológiája WJLF Budapest 2007 ISBN Nagy Péter Tibor, Karády Viktor A budapesti orvosi kar diplomásainak történetszociológiája WJLF Budapest 2007 ISBN Nagy Péter Tibor, Karády Viktor :A kolozsvári bölcsészek történetszociológiája WJLF Budapest 2007 ISBN

10 Nagy Péter Tibor, Karády Viktor: A kolozsvári természettudósok történetszociológiája WJLF Budapest 2007 ISBN Nagy Péter Tibor Iskolázottság és regionalitás - Történelmi adattár - Budapest 2008 ISBN Nagy Péter Tibor National census - Hungary 1930 Budapest, Szerkesztések Nagy Péter Tibor Történészfüzetek 1985/1. /ELTE soksz. Szerkesztés és cikkek. Nagy Péter Tibor Történészfüzetek 1985/2. /ELTE soksz. Szerkesztés és cikkek. Nagy Péter Tibor A Károlyi Társaság Közleményei 1. /ELTE soksz. Szerkesztés és bevezetı, Nagy Péter Tibor Csécsei Béla - Szebenyi Péter - Szemkeı Judit Korszerő iskolavezetés: Közoktatási kézikönyv. Bp., Raabe, Nagy Péter Tibor Educatio, sz. Tankönyv Nagy Péter Tibor Educatio, sz. Vizsgák Nagy Péter Tibor, Tjeldvoll, Arill: Democracy or nationalism? Education in post-communist Europe. Oslo, Institute for Educational Research, University of Oslo, p. (Report No. 3.) Nagy Péter Tibor Állítólag már hetven éves. Emlékkönyv Szabolcs Ottó születésnapjára. Pomáz, Adu Könyvkiadó, p. Nagy Péter Tibor Szántó János: Vallásosság egy szekularizált társadalomban. Bp., Új Mandátum, Nagy Péter Tibor Oktatáspolitika és vallásszabadság. Állam - egyház - iskola - társadalom a 20. Században. Bp., Új Mandátum, p. Nagy Péter Tibor,Vargyai Gyula Történelem - tanítás módszertan Bp., OPKM, p. 293

11 Nagy Péter Tibor Educatio, sz. Diplomások Nagy Péter Tibor Educatio, sz. Felvételi Lukács Péter, Oktatáspolitika. Felsıoktatási Kutatóintézet Új Mandátum Könyvkiadó, Társadalom és oktatás 26. Bp., p. (Megjelent: 2005-ben) Nagy Péter Tibor Educatio, sz. Budapest Nagy Péter Tibor Educatio, sz. Ötvenhat (Sáska Gézával) Nagy Péter Tibor Balkan higher education challenged to change. Edited by Arild Tjeldvoll Peter Tibor Nagy Anne Welle-Strand Centre of education management research (cem) Norwegian school of management. Nagy Péter Tibor Educatio, sz Felsıoktatók Nagy Péter Tibor Educatio sz Felsıoktatás és tudománypolitika (Polónyi Istvánnal) Nagy Péter Tibor, Majsai Tamás Lukács, a mi munkatársunk, WJLF Bp, Nagy Péter Tibor Tilalomfák ellenében. Köszöntı könyv Várdy Péter 75. születésnapjára. Szerkesztette Majsai Tamás, A kötet összeállításában közremőködött Nagy Péter Tibor WJLF Budapest p. Nagy Péter Tibor, Victor Karady The numerus clausus in Hungary; Studies on the First Anti-Jewish Law and Academic Anti- Semitism in Modern Central Europe;; Research Reports on Central European History Victor Karady and Peter Tibor Nagy (Editors), Pasts Inc. Centre for Historical Research, History Department of the Central European University ;Budapest, ISBN ;ISSN p. Tanulmányok A numerus clausus történetéhez. In: Magyar Pedagógia, 1985/2. 294

12 A tanügyigazgatás totalitárius átszervezése Magyarországon In: Pedagógiai Szemle, 1985/2. Az évi tanügyigazgatási reform (részlet). In: Díjnyertes OTDK dolgozatok. A Tud. szerv. és Informatikai Intézet kiadványa, Bp., A közoktatásirányítási reform keretei az 1930-as években. In: Magyar Pedagógia, 1986/3-4. Az ötvenes évek történelemszemléletének nacionalista és irracionalista vonásairól. In: A Károlyi Társaság Közleményei /ELTE soksz. French secondary school in Hungary In: History of international relations in education, Pécs, The social and political status of Hungarian elementary school teachers. In: The social role and evolution of the teaching profession in historical context. Ed. by Simo Seppo. Joensuu, Az oktatás állami ellenırzésének átszervezése a harmincas évek Magyarországán. In: Oktatásügyi kutatások (szerkesztıbizottság: Halász Gábor, Sándor Ernıné, Zibolen Endre) - 5. kötet Bp., OI, p. Válasz egy évfordulós cikkre (Hozzászólás Szeredi Pál írására /Szárszó/). In: Ifjúsági Szemle, 1989/1., p. Az ötvenes évek történelemszemléletének nacionalizmusáról. In: Hiány, 1990/14. sz p. Elegendı harc, hogy a múltat... In: Hiány, 1990/ p. Féljünk-e a szavaktól. In: Hiány, 1990/ p. Reflexiók egy konferenciához. In: Hiány, 1990/ p. Vallástörténet, erkölcstan, nemzetnevelés. In: Hiány, 1990/ p. 295

13 University autonomy in Hungary. Myth and Reality. In: (Arild Tjeldvoll (ed.): Education in East/Central Europe. University of Oslo, Oslo, Állam - egyház - iskola. In: Info-Társadalomtudomány, sz p. Az októberi forradalom és a SZU adaptációja az ellenforradalmi Magyarországon. In: Eszmélet, Egyház - állam - oktatás. Tradíciók és értelmezésük. In: Világosság, sz p. Egyházi oktatás és államosítás. Egyházfórum, december. Erkölcstan vagy értéksemlegesség az iskolában? In: Új Pedagógiai Szemle, sz A magánoktatás az 1945 elıtti Magyarországon. In: Az alapítványi és magániskolák. Tudományos tanácskozás a Soros Alapítvány támogatásával, január (Kutatás közben, 177.) Szerk.: Várhegyi György, Bp., OI, p. University autonomy in Hungary. Myth and Reality. In: (Arild Tjeldvoll (ed.): Education in East/Central Europe. Report of the Oslo seminar. Special studies in comparative education No. 30 intr. by Philip G. Altbach. New York, A magyar oktatási törvénykezés 1945 elıtt. [Szakértıi vázlat.] In: Szabad legyen, vagy kötelezı? A közoktatási törvény koncepciójához. (Társadalom és oktatás.) Szerk.: Kozma Tamás, Lukács Péter. Bp., Educatio, p. Az 1941-es tanügyigazgatási törvény. In: Az oktatási törvénykezés hazai történetébıl. Évfordulók, események, Az MTA Pedagógiai Bizottsága neveléstörténeti albizottságának, az MPT neveléstörténeti szakosztályának közös felolvasó ülése, december 4. (Neveléstörténeti füzetek, 11.) Bp., OPKM, p. Az egyházi oktatás szabályozásáról. In: Szabad legyen, vagy kötelezı? A közoktatási törvény koncepciójához.. (Társadalom és oktatás.) Szerk.: Kozma Tamás, Lukács Péter. Bp., Educatio, p. 296

14 Egyházi oktatás és állami szabályozás. [Szakértıi vázlat.] In: Szabad legyen, vagy kötelezı? A közoktatási törvény koncepciójához. (Társadalom és oktatás.) Szerk.: Kozma Tamás, Lukács Péter. Bp., Educatio, p. Parasztérdek, birtokosérdek, agrároktatás a XX. század elsı felében. In: Egy ismeretlen Magyarország. Mezıgazdaság és szakképzés. (Közoktatási kutatások.) Szerk.: Forray R. Katalin, Györgyi Zoltán. Bp., Akadémiai Kiadó, p. The Meanings and Functions of Classical Studies in Hungary in the 18th-20th Centuries. In: Aspects of Antiquity in the History of Education. (International Series for the History of Education ; Vol.3.) Ed. by F.-P. Hager et al. Hildesheim, Bildung und Wissenschaft, p Nagy Péter Tibor, Drahos Péter, Lukács Péter, Setényi János :Vélemények a közoktatási törvénykoncepcióról. Bp., OI, p. Állam, egyház, iskola. In: Önkormányzat, sz. 11. p. Állam, egyház, oktatás, In: Educatio, 1. évf., sz p. Egyházfinanszírozás. In: Önkormányzat, sz p. Értékekben gazdag értéksemleges iskola. Viszontválasz Kamarás István számára. In: Új Pedagógiai Szemle, sz p. Kis magyar oktatástörténet. In: Magyar Közigazgatás, sz l. p. Új kultúrharc az iskolában? Az oktatási törvény vitájához. In: Világosság, sz p. Áltörténészi gondolatok a felsıoktatásról. In: Hiány, 3.évf., sz p. Államosítási törekvések. In: Egyházi iskolák indítása Magyarországon. Oktatáskutató Intézet, Bp p. A fıszereplı rivaldafényben. In: Hiány, sz p. 297

15 Nemzetiség és oktatás a dualizmuskori Magyarországon. In: Educatio, 2.évf., sz p. Oktatásállamosítás a harmincas években. In: Világosság, sz p. Társadalombiztosítás és érdekviszonyok a Horthy-korszakban. In: Hiány, sz p. Egyházfinanszírozás In: Comitatus : önkormányzati szemle, (4. évf.) 6. sz old. Parasztérdek, birtokosérdek, agrároktatás a 20. század elsı felében. In: Paraszti kiszolgáltatottság - paraszti érdekvédelem, önigazgatás. A Hajnal István kör gyulai konferenciája, augusztus Szerk.: Erdmann Gyula. Gyula, p. Az igazgatói szakma kialakulása. In: Educatio, 3. évf., sz p. Egyházi és állami oktatáspolitika a két világháború között. In: Hiány, sz p. Hittan-oktatás. In: Educatio, 3. évf., sz p. Iskola-rendszer-váltás. In: Világosság, sz p. Tankönyvpolitika a kilencvenes években. In: Educatio, 3. évf., sz p. Hitoktatás az önkormányzati nevelési - oktatási intézményben. In: Korszerő iskolavezetés: Közoktatási kézikönyv. Bp., Raabe, pp. Curriculum-Policy making debates in the 1990s. In: Strategies for curriculum development for primary school. Belgrade, A félfelsıfokú szakoktatás történetéhez. In: Szakképzési Szemle, sz p. A numerus clausus - hetvenöt év után. In: Világosság, sz p. 298

16 Az 1941-es tanügyigazgatási törvény. In: Magyar Pedagógia, sz p. Centralizációs és decentralizációs trendek a magyar oktatáspolitikában a században. In: Educatio, sz p. Egyházi iskolaindítás és az állam az elsı parlamenti ciklus idején. In: Magyar Pedagógia, sz p. Érettségi és felvételi - oktatáspolitikai erıtérben. In: Educatio, sz p. Magánoktatás, egyházi oktatás és közoktatásfejlesztés. In: Magyar Közigazgatás, sz p. Vázlat az állami és egyházi oktatáspolitika két világháború közötti történetérıl. In: Új Pedagógiai Szemle, sz p. Antiszemitizmus és felsıoktatáspolitika - a numerus clausus törvény jelentısége. In: Neveléstörténeti füzetek 14. Bp., OPKM, p. Egyházi és állami oktatáspolitika a két világháború között. In: Neveléstörténeti füzetek 16. Bp., OPKM, p. Az egyház és a modernizáció az oktatástörténetben. In: Új Pedagógiai Szemle, sz p. Lelkiismereti szabadság és oktatáspolitika. In: Világosság, sz p. Szerkezetpolitika Magyarországon In: Educatio, sz p. Háulpán vötafkidó ( Felekezeti elkötelezettség Magyarországon.) In: Dialóg (Haifa), sz p p. 299

17 Háháskálá hágávohá böhungaria kijom (A magyarországi felsıoktatás ma) Dialog (Haifa), sz p. Nagy Péter Tibor, Tjeldvoll, Arild: Democracy or nationalism? Education in post-communist Europe. In: Democracy or nationalism. Education in post-communist Europe. Oslo, Institute for Educational Research, University of Oslo, p. A nulladik zsidótörvény. In: Állítólag már hetven éves. Emlékkönyv Szabolcs Ottó születésnapjára. Pomáz, Adu Könyvkiadó, p. State - church relations in a post-communist educational system. The case of Hungary. In: Education for the 21st century. (European studies in education; 7.) Ed. by Christoph Wulf. Munster, New York, München, Berlin, Waxmann, p. A helytörténet: fıcsapás vagy mellékvágány? In: Történelempedagógiai füzetek 3., Bp., Magyar Történelmi Társulat, ELTE BTK, p. Budapest a mővelıdésstatisztika tükrében. In: Kultúra és Közösség, sz p. Tantervpolitika a századvégen. In: Educatio, sz p. Teaching history as teaching of pluralism. In: International Society for History Didactics, No p. A tanoncoktatás kialakulása és az iparpolitika. In: Szakképzési Szemle, sz Az egyenrangú nemzetek Európája" tudat illúzió voltáról. In: Európai identifikáció - nemzeti identifikáció a történelemtanításban. (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára; 17.) Bp., ELTE BTK, Magyar Történelmi Társulat, p. Az iparpolitika és a tanoncoktatás kialakulása. In: A középfokú szakoktatás története Magyarországon a felvilágosodás korától napjainkig. Tatabánya, Tatabányai Múzeum, p. Az iskolalátogatási és iskolaszervezési kényszer formaváltozatai. In: Educatio, sz p. 300

18 Minıségek versengése. In: Educatio, sz p. Vallásos nevelés 1949 elıtt. In: Magyar Pedagógia, 1999 [2000]. 4. sz p. Az évi ipartörvény és a tanoncoktatás. In: Hatszáz év neveléstörténetébıl: Neveléstörténeti konferenciák (Neveléstörténeti füzetek; 17.) Szerk.: Balogh László. Bp., OPKM, p. Elıszó. In: Oktatáspolitika és vallásszabadság. Állam - egyház - iskola - társadalom a 20. Században. Bp., Új Mandátum, Fakultativitás és lajstrom: hittan és politika, In: Világosság, sz p. Hittanoktatás az ötvenes években. In: Iskolakultúra, sz p. Hittanoktatás és világnézeti nevelés 1956 után. In: Iskolakultúra, sz p. Iparos-tanonc oktatáspolitika az irányított gazdaság születésének évtizedeiben. In: Magyar Pedagógia, sz p. Középiskolai törvényalkotás 1924-ben. In: A jezsuita tanügyi szabályzattól napjainkig. (Neveléstörténeti füzetek; 18.) Bp., OPKM, Szeparáció és reláció. In: Oktatáspolitika és vallásszabadság. Állam - egyház - iskola - társadalom a 20. Században. Bp., Új Mandátum, Nyelvpolitika és elitképzés. Történetszociológiai közhelyek az idegennyelvoktatás és az elitképzés kapcsolatáról. In: Educatio, (2000/4. sz.) p. A húszas évek középiskola-politikájának kialakulása. In: Századok, 2000.[2002.] 6. sz p. Notnim sztatisztim ál jehudi Berettyóújfalu vömáhuz böjáher. In: Nesher Dávid, Gerı Zsuzsa (szerk.): Berettyóújfalu és környéke zsidóságának emlékkönyve. Haifa,

19 A question of the educational policy of Hungary: Church - state relations in the 1990s. In: Religion, society and education in post-totalitarian societies of Central and South Eastern Europe. Ed. Sergiu Musteata. Chisinau, Arc, p. Az iskolai hittanoktatás visszaszorulása. Hipotézisek a hatvanas és hetvenes évekrıl. In: Iskolakultúra, 2001/ p. A társadalompolitika új elemei az 1930-as évek Magyarországán. In: Világosság, sz p. Szekularizáció és középiskola-politika a dualizmus korában.in Világosság sz Az ötvenes évek hittani párthatározatainak jelentésszintjei. In: Pedagógia és hermeneutika. (Pallas Debrecina; 10.) Szerk.: Buda András. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, [2002.] p. Modern (szekuláris) értékek egy tradicionális társadalomban. In: Educatio, [2002.] 3. sz p. Interjú Ferge Zsuzsával és Kozma Tamással In: Educatio, (10. évf.) 4. sz old. Katolikus és protestáns nemzedékek a szocialista korszak végén. In: Világosság, sz p. Sport and public education: The process of integration and segregation (The case of Hungary). In: Proceedings: Sport and Politics: 6 th Congress of the International Society for the History of Physical Education and Sport. Ed. by Katalin Szikora [et al.]. Bp., Semmelweis University, p. A középfokú nıoktatás társadalomtörténetéhez. In: Neveléstörténeti kaleidoszkóp a középkortól napjainkig: Neveléstörténeti konferenciák, (Neveléstörténeti füzetek ; 20.) Szerk.: Balogh László. Bp., OPKM, p. A magyar oktatástörténet szociológiai narratívája: In memoriam Pierre Bourdieu. In: Szociológiai Szemle, sz p. 302

20 Egyenlıtlen alfabetizáció és nemzetiségek a századforduló Magyarországán. In: Iskolakultúra, sz p. Egyház és oktatás a rendszerváltás évtizedében. In: Educatio, sz. Jelenkortörténeti beállítódás a középiskolában. In: Történelempedagógiai Füzetek 12., p. Oktatástörténet és taneszköz-politika. Educatio 2002[2003]. 4. sz p. Szabolcs Ottó hetvenöt éves. In: Történelem - tanítás módszertan Bp., OPKM, p A felsıoktatásba vezetı út és a társadalmi hátrányok kompenzációja Educatio 2003/2 A középfokú nıoktatás huszadik századi történetéhez. Iskolakultúra, sz p. Iparos-tanonciskola és a helyi társadalom. In. Rendi társadalom - polgári társadalom 10. Hajnal István kör-nógrád megyei levéltár- Budapest Fıváros Levéltára, Salgótarján Bp, 2003, p Oktatáspolitikai változások az elsı világháború után. Iskolakultúra, sz p. Teaching NATO within the framework of history the Hungarian case. In: Teaching NATO and security policy. Brussels : NATO HQ, p. The state-church relations in the history of Educational policy of the first postcommunist Hungarian government. European Education, No p. A felsıoktatásba vezetı út és az önszelekció Iskolakultúra sz A polgári iskolai tanítóképzés 19. századi történetéhez Iskolakultúra sz

21 Az alternativitás formái a magyar oktatástörténetben In: Educatio, (13. évf.) 1. sz old. (megj.: 2005) Az oktatás társadalomtörténetének politikatudományi megközelítése in: Lukács Péter, Nagy Péter Tibor szerk.: Oktatáspolitika. Felsıoktatási Kutatóintézet Új Mandátum Könyvkiadó, Társadalom és oktatás 26. Bp., p. (Megjelent: 2005-ben) Lukács Péter, Elıszó In: Lukács Péter, Nagy Péter Tibor szerk.: Oktatáspolitika. Felsıoktatási Kutatóintézet Új Mandátum Könyvkiadó, Társadalom és oktatás 26. Bp., (Megjelent: 2005-ben) Kerekasztal beszélgetés a mőveltségrıl. Házigazda: Nagy Péter Tibor In Educatio, évf.) 2. sz old. (megj.: 2005) Könyvviták a Magyar Szociológiai Társaság oktatásszociológiai szakosztályában In: Pedagógusképzés, (2. évf.) 1. sz old. Tananyagcsökkentés és társadalompolitika In: Educatio, (13. évf.) 2. sz old. The Academic Workplace. Country Report Hungary. In: Jürgen Enders, Egbert de Weert (editors): The International Attractiveness of the Academic Workplace in Europe. Shaping the European Area of Higher Education and Research. (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Materialen und Dokumente Hochschule und Forschung, 107.) GEW - Hauptvorstand Vorstandbereich Hochschule un Forschung. Frankfurt/Main, p Állami szerepnövekedés és individuális jogok az oktatásban In: Iskolakultúra: (15. évf.) 2. sz old. Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban In: Iskolakultúra: sz old. Budapest In: Educatio, (14. évf.) 1. sz old. Educatio... In: Iskolakultúra (15. évf.) 4. sz old. Elıszó In: Géczi János: Pedagógiai tudásátadás (2005), Iskolakultúra könyvek 304

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

Fontosabb publikációk

Fontosabb publikációk Fontosabb publikációk Önálló munkák: 1. Középiskolák és felsôoktatási intézmények együttműködése a felsôfokú tanulmányokra való felkészítésben és a hallgatók kiválasztásában. Budapest, FPK, 1980. 143 p.

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bognár László 1959

Személyi adatlap Személyes adatok Bognár László 1959 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bognár László 1959 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már

Részletesebben

I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS BARTA SZILVIA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Pedagógia angol nyelv és irodalom 2009 Debreceni Egyetem szakos bölcsész és tanár Neveléstudományi Doktori Képzés - abszolutórium

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20.

Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400) 1 Lukács Péter Curriculum vitae Szül.: 1948, Budapest Állampolgárság: magyar Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

Professzorok Háza 1/101

Professzorok Háza 1/101 Professzorok Háza A PROFESSZOROK HÁZA 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA Jóváhagyta: Dr. Farkas Katalin főigazgató Budapest, 2006. április 25. 1/101 TARTALOM I. A Professzorok Háza 2005. évi beszámolója

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy kódja, címe: BT-PSZ 1010 Iskolarendszerek Óraszám: 40 Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy típusa: előadás Számonkérés módja: kollokvium A tárgy célja:

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Borvendég Zsuzsanna KÖZÉPISKOLA 1989 1993 Bárdos László Gimnázium, Tatabánya EGYETEM 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Marton Melinda Születési hely, idő: Szeged, 1982 E-mail: marton.p.m@gmail.com Telefon: 30/406-5733 Iskolai végzettség: 2007 : Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései

Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései Vitaindító a Struktúrák és folyamatok szekcióban Lannert Judit VII. Országos Nevelésügyi Kongresszus Budapest, 2008. augusztus 26. Az

Részletesebben

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István)

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) A kutatás eredményeként született zárótanulmány, amely egy tervezett

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Csákó Mihály 1941. november 19.

Személyi adatlap Személyes adatok Csákó Mihály 1941. november 19. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Csákó Mihály 1941. november 19. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola

Részletesebben

FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet)

FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet) FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet) Tanulmányok: 1976-1978 tudományos továbbképzési ösztöndíj (Magyar Tudományos

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Képzési adatbank. I I. é v f o l y a m 3. s z á m 2 0 1 2. o k t ó b e r. Új kihívások a felnıttképzésben címmel országos konferenciát

Képzési adatbank. I I. é v f o l y a m 3. s z á m 2 0 1 2. o k t ó b e r. Új kihívások a felnıttképzésben címmel országos konferenciát I I. é v f o l y a m 3. s z á m 2 0 1 2. o k t ó b e r H Í R L E V É L A TARTALOMBÓL: Képzési adatbank 1 Művelődés hete-tanulás ünnepe 2 Rövid hírek 4 ONK 2012 6 Új kihívások a felnıttképzésben címmel

Részletesebben

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 SZEMÉLYI ADATOK Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 novaknezsuzsi@freemail.hu Nő 1961.03.05. Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT Érettségi vizsgaelnök

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Farkas Fernecné farkasne@ktk.pte.hu +3672501-599/23275 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Egyetemi docens Időpont: 1987 (PTE

Részletesebben

1978-82 között az ELTE TTK Tudományos Szocializmus tanszékén tanársegédként

1978-82 között az ELTE TTK Tudományos Szocializmus tanszékén tanársegédként Dr. Simon Mária Szakmai önéletrajz Középiskolai tanulmányaimat Budapesten az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló iskolájában végeztem 1965-ben. Ebben az évben felvettek az ELTE Bölcsészettudományi Kar történelem-orosz

Részletesebben

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp.

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp. 1 Publikációk jegyzéke Székely Gábor Monográfiák Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 Hitler hatalomra jutása. Kossuth Könyvkiadó 1983. 251 Profintern-krónika.

Részletesebben

Publikációk és sajtóvisszhang

Publikációk és sajtóvisszhang Publikációk és sajtóvisszhang az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció kiemelt projektje IKT és iskolafejlesztés 6.7.1. elemi projektjének keretében

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok

ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Bocsi Veronika Születési hely, idő: Eger, 1978 E-mail: bocsiveron@gmail.com Munkahely: DE GyFK Intézményi Menedzsment és Vezetés Tanszék Hajdúböszörmény, 4220, Désány István

Részletesebben

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre Ph. D. Beosztás, elérhetőség Végzettségek

Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre Ph. D. Beosztás, elérhetőség Végzettségek Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre Ph. D. Beosztás, elérhetőség Végzettségek Szakképzettségek Nyelvtudás Munkahelyek Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) Tudományos / művészeti / akadémiai

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Makó Ágnes. Szakmai önéletrajz

Szakmai önéletrajz Makó Ágnes. Szakmai önéletrajz Szakmai önéletrajz Személyes adatok, elérhetıségek Név: Makó Ágnes E-mail cím: agnes.mako@gvi.hu Születési dátum: 1983. november 18. Mobiltelefonszám: 06 (70) 236 2959 Tanulmányok Szakmai gyakorlat 2008-tól

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Varga István Végzettség, minősítés 2007 Doktori Abszolutórium 2004-2007 Szociálpolitika Doktori Program (PhD) Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

Részletesebben

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo.

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo. Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041 e-mail.:margitborkovits@yahoo.com, Önéletrajz: Iskolai végzettség: 1982 Magyar Testnevelési Egyetem Tanári szak 1984

Részletesebben

A közoktatás változásának tendenciái

A közoktatás változásának tendenciái A közoktatás változásának tendenciái Bevezetés A világtrendek összefoglalása Hogyan válaszolnak erre az egyes (nemzeti) oktatáspolitikák? Martin Trow szerint elit oktatás tömegesedés általánossá válás

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA MEGHÍVÓ EREDMÉNYES NEVELÉS A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA A konferencia időpontja: 2015.

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. VÉDNÖKÖK

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. VÉDNÖKÖK XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZL ET ES P ROGRAMT ERVEZET IDŐ: 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

Tudományszervezési és kutatási pályázat

Tudományszervezési és kutatási pályázat Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Tudományos Bizottság Academic Committee 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. magyar ELŐZŐ MUNKAHELYEK

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. magyar ELŐZŐ MUNKAHELYEK ÖNÉLETRAJZ FORMA NYOMTATVÁNY SZEMÉLYES ADATOK Név NÉMETHNÉ DR. TÓTH ÁGNES Cím 33. FENYVES U.8431 HUNGARY BAKONYSZENTLÁSZLÓ Telefon +36 30 9594 572 Fax +88 465 429 E-mail tagnes@mnsk.nyme.hu Állampolgárság

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Szerzõink Bakacsi Gyula: Bodó Barna: Bognár Zoltán Levente: Brassai Zoltán:

Szerzõink Bakacsi Gyula: Bodó Barna: Bognár Zoltán Levente: Brassai Zoltán: Szerzõink Bakacsi Gyula: közgazdász 1959, Szeged. Diplomáját a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte 1983-ban. 1988-ban egyetemi doktori fokozatot, 1994-ben a Közgazdaságtudomány kandidátusa

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Molnár Katalin főiskolai docens

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Molnár Katalin főiskolai docens SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Molnár Katalin főiskolai docens Munkahely: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest, Hungária krt. 9-11. 1101 Telefon: 06 1 3 923 554 Lakcím: 2120 Dunakeszi, Illyés Gyula u. 10. fszt.

Részletesebben

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre Meghívó a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár, és az egri Bródy Sándor Városi könyvtár közös szervezéső konferenciájára Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013.

Részletesebben

Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék

Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus i Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék Forrás 1. Balogh, L. (2012): Professor F.J. Mönks, the Greatest

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK TANULMÁNYOK NYELVISMERET SPORTEREDMÉNYEK. Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24.

SZEMÉLYES ADATOK TANULMÁNYOK NYELVISMERET SPORTEREDMÉNYEK. Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24. Mottó: JÓL DÖNTENI NEHÉZ - a valóság ismerete nélkül lehetetlen!. Berkes Péter SZEMÉLYES ADATOK Név: Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24. Anyja neve: Pásztor Erzsébet

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK. jvasarhelyi@foek.hu MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z

SZEMÉLYES ADATOK. jvasarhelyi@foek.hu MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név VÁSÁRHELYI JUDIT Cím 8294 KAPOLCS, KOSSUTH U. 94. Telefon 87/437-012 30/325-3040 Fax E-mail jvasarhelyi@foek.hu Állampolgárság magyar Születési idı 1944. június

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Argejó Éva

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Argejó Éva SZAKMAI ÉLETRAJZ Argejó Éva Születés helye, ideje Miskolc, 1955 Középiskola 1969 1973 Ihász Dániel Ipari Szakközépiskola Egyetem 1993 1997 ELTE BTK filozófia 1981 1985 ELTE BTK szociológia 1976 1979 Budapesti

Részletesebben

Tehetséggondozás Irodalomjegyzék

Tehetséggondozás Irodalomjegyzék Tehetséggondozás Irodalomjegyzék 1. Ágoston György: Tézisek az iskolai tehetségnevelésrıl. = = Ped. Szle, 1985. 2. sz. p. 137-142. 2. Balogh László Nagy Kálmán: Tehetséggondozó kísérlet. = = Képességfejlesztés,

Részletesebben

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Név: Barótfi István Tud. fokozat vagy beosztás: a mőszaki tud. doktora Szakterület: környezetkímélı energetika,

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

1999. KLTE Bölcsészettudományi Kar, pszichológia szak oklevél minősítése: kiváló, 3590/1999

1999. KLTE Bölcsészettudományi Kar, pszichológia szak oklevél minősítése: kiváló, 3590/1999 Önéletrajz Név: Dr. Kolosai Nedda Születési hely: Budapest Születési idő: 1970. június 15. Tanulmányok: 2008-2012. ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, Neveléstudományi kutatások oktatási program,

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet,

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet, ÖNÉLETRAJZ Vass Vilmos, PhD egyetemi docens Pedagógus mesterszak szakvezetője e-mail cím: vvass@bkf.hu Tudományos minősítés: 2007 - neveléstudomány-habilitáció 2000 neveléstudomány- Ph.D. Felsőfokú tanulmányok

Részletesebben

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.)

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Felvehető szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2012. 01. 04.) 1. Vezérlés, számolás és képfeldolgozás FPGA-n és/vagy GPU-val (BsC,

Részletesebben

I I. é v f o l y a m 2. s z á m 2 0 1 2. m á j u s

I I. é v f o l y a m 2. s z á m 2 0 1 2. m á j u s I I. é v f o l y a m 2. s z á m 2 0 1 2. m á j u s H Í R L E V É L A TARTALOMBÓL: 10 év 8 konferencia 1 A MELLearN konferencia után 2 A tanulás minısége 5 Roma fiatalok és felnıttek szak- és továbbképzése

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai. Publikációk

Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai. Publikációk Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai Tankönyvek Publikációk 1. Neveléstörténeti Szöveggyűjtemény Bessenyei György Könyvkiadó Nyíregyháza 1994. Szerkesztette:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintő felsıoktatási tevékenység: 1989: oktatói tevékenység kezdete a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián.

Részletesebben

Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei

Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei 1. Tudományfejlődési paradigmák és értelmezések a nevelés tudományában 2. Nevelési elvek, hatások és módszerek összefüggései

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása a Szakrális Kommunikáció és Gyógyítás EASA Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014. június 30. július 4. Rendező intézmények, szervezetek EASA (az Európai

Részletesebben

M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet

M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet Szakmai életrajz 1. Curriculum Vitae Személyi adatok: Név: Dr. Kovács Ábrahám Beosztás: egyetemi adjunktus Tanszék: Dogmatika Tanszék, DRHE Lakcím: Budapest Szül.: Gyula Elérhetıség: email: abraham.kovacs@ptsem.edu

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK

FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK CONFERENCE ABOUT THE STATUS AND FUTURE OF THE EDUCATIONAL AND R&D SERVICES FOR THE VEHICLE INDUSTRY FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK SZEREPE AZ E-LEARNING-BEN SZAKKÉPZÉSTŐL PHD-IG Seebauer Márta, Rajnai Zoltán

Részletesebben

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK NÉV- ÉS CÍMJEGYZÉKE (2011. ÁPRILISI ÁLLAPOT ) OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Bajai Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Sporttudományi Társaság 2012. évi közhasznú tevékenységéről. A./ Jelentés az MSTT közhasznú tevékenységről szóló értékelésről.

Beszámoló a Magyar Sporttudományi Társaság 2012. évi közhasznú tevékenységéről. A./ Jelentés az MSTT közhasznú tevékenységről szóló értékelésről. Beszámoló a Magyar Sporttudományi Társaság 2012. évi közhasznú tevékenységéről A./ Jelentés az MSTT közhasznú tevékenységről szóló értékelésről. A közhasznú szervezetekről szóló törvény arról rendelkezik,

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK

AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK dr. Tonk Márton dr. Szenkovics Dezső Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvár JELENLEGI HELYZET A SAPIENTIA EMTÉ-N 2012.

Részletesebben