Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz"

Átírás

1 Elérhetıség: Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok: Tanulmányok: 1981-ben érettségizett a budapesti ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumban. A igaz ELTE BTK hallgatója volt. El ıbb magyar-történelem szakos, majd történelem - legújabbkori társadalomtörténeti speciális tanulmányok szakos hallgatóként els ısorban a huszadik századi magyar értelmiség és az ezen id ıszakra jellemzı oktatáspolitika történetével foglalkozott, s hallgatóként el ıtanulmányok írásával bekapcsolódott az ELTE BTK Neveléstörténeti Kutatócsoportjánál a Magyar Nevelés Története c. szintézis munkálataiba, s részt vett az Oktatáskutató Intézet kutatásaiban. Posztgraduális tanulmányait TMB ösztöndíjasként végezte.. Szakmai életút: Kutatóintézetek: ban az ELTE BTK Neveléstörténeti Kutatócsoportjánál demonstrátor volt, majd ugyanitt dolgozott, mint az MTA TMB tudományos ösztöndíjasa ill. tudományos munkatárs ben az Oktatáskutató Intézet tudományos f ımunkatársa lett. Számos kutatást vezetett. Megszerezte a neveléstudomány kandidátusa fokozatot (1991), majd a történettudomány kandidátusa fokozatot (1995), habilitált (2000), MTA doktora fokozatot (2005) szerzett t ıl az Oktatáspolitikai Kutatócsoport vezet ıje lett, s e min ıségében az Intézet igazgatótanácsának tagja, 2002-t ıl tudományos tanácsadó. Az Oktatáskutató Intézet 2003 december 31-i megszüntetését ıl annak jogutódjánál (Professzorok Háza Fels ıoktatási Kutatóintézet) tudományos tanácsadó január 1-t ıl 2005 február 28-ig az új Oktatáspolitikai Csoport vezet ıje, az Intézet igazgatótanácsának tagja január 1-t ıl az intézményi rendezvények tudományos irányitásával megbízva. Az intézet tudományos könyvsorozatának és folyóiratának szerkeszt ı bizottsági tagja. Az OFI (Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet) ezen intézmény jogutódja t ıl a Wesley vallás- és egyházszociológiai kutatóközpont vezet ıje. Nyelvismeret: angol, német 284

2 Név születési év, hónap nap intézmény neve doktori iskola adattartalomról nyilatkozott Elérhetıségek drótpostacím Nagy Péter Tibor , Budapest Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Most kezdeményezés alatt lévı theológiai doktori iskola telefonszám saját honlap Fokozat, cím Tudományos fokozat, ADATLAP nagy.peter.tibor gmail.com 1027 Budapest, Margit krt 64 a II 3 CSc cím fokozat megszerzésének 1991 éve fokozat tudományága neveléstudományok fokozatot kiadó MTA intézmény neve Tudományos fokozat, CSc cím fokozat megszerzésének 1995 éve fokozat tudományága történelemtudományok fokozatot kiadó MTA intézmény neve Tudományos fokozat, DSc cím fokozat megszerzésének 2005 éve fokozat tudományága neveléstudományok fokozatot kiadó MTA intézmény neve Jelenlegi munkahelyek Eötvös Loránd Tudományegyetem megbízott egyetemi oktató Wesley János Lelkészképzı Fıiskola teljes állású egyetemi tanár Témavezetés témavezetıi tevékenysége során eddig vezetésére bízott

3 doktoranduszok száma ezek közül abszolutóriumot szerzettek száma 1.5 Maár Csilla témavezetettjei közül fokozatot szereztek: Mandel Kinga Máté témavezetettjei várható védéssel: József Dan Dániel jelenlegi doktorandusz hallgatói az abszolutórium várható évével: Morvai Tünde Kutatás oktatástörténet, neveléstörténet, oktatáspolitika, oktatásszociológia, iskolázott elitek kutatási terület szociológiája, történetszociológiája, vallásszociológia, egyházszociológia, elitszociológia, rétegzıdés neveléstudományok jelenlegi kutatásainak szociológiai tudományága tudományok Közlemények 2010 Utak felfelé, Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 210 p. (Társadalom és oktatás; 35.) dokumentum típusa: Könyv/Szakkönyv nyelv: magyar Peter Tibor Nagy: Education and religiosity in Budapest at the Millenium., Social 2010 compass. International review of sociology of religion sz (57. évf) p., pp dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Tanulmány nyelv: angol 2009 Szocializáció és nemzet, POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 18: (4) pp dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk nyelv: magyar 2009 Religous education and childhood in Hungary ( ), In: Johanna Hopfner, Németh András, Szabolcs Éva (szerk.) Kindheit- PhD 2009 PhD 2002 PhD(2013) PhD(2013) PhD(2013) 286

4 Schule-Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa Frankfurt am Main ; New York ; Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wien: Peter Lang Verlag, pp (Erziehung in Wissenschaft und Praxis; Band 5.) dokumentum típusa: Könyvfejezet/Szakkönyv része nyelv: Angol és német The problem of the Confessional Recruitment of the Students at the 2008Faculties of the Humanities and Science of the Transylvanian University, HISTORICAL SOCIAL RESEARCH - HISTORISCHE SOZIALFORSCHUNG 33: (2) pp dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk impakt faktor: nyelv: angol 2007 Módszertani megfontolások az iskolai mobilitás vizsgálatához, SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 3-4: p. 82. dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk nyelv: magyar 2006On the Anti-semitic Prejudice in Hungary Today, REVIEW OF SOCIOLOGY OF THE HUNGARIAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION 12: (2) pp dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk nyelv: angol 2005 Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban , ISKOLAKULTÚRA 6-7: p dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk nyelv: magyar 2005 The numerus clausus in inter-war Hungary East European Jewish Affairs, EAST EUROPEAN JEWISH AFFAIRS 1: pp dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk nyelv: angol Peter Tibor Nagy: The Academic Workplace. Country Report Hungary, In: Jürgen Enders, Egbert de Weert (editors): The International Attractiveness of the Academic Workplace in Europe. Shaping the European Area of 2004 Higher Education and Research. (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Materialen und Dokumente Hochschule und Forschung, 107.) GEW - Hauptvorstand Vorstandbereich Hochschule un Forschung. Frankfurt/Main, pp., pp dokumentum típusa: Könyvfejezet/Cikk szerkesztett könyvben nyelv: angol a legjelentısebbnek tartott 10 közlemény összegzett impakt faktora:

5 Ezekre történt független hivatkozások száma: 0 Tudománymetriai adatok az akkreditációnál figyelembe vehetı tudományos közleményeinek száma: összes tudományos közleményeinek száma: Tudományos közleményés idézılista monográfiák és szakkönyvek: 16 monográfiák és szakkönyvek száma melyben fejezetet/részt írt: 7 mőszaki és/vagy mővészeti alkotásainak száma: összes tudományos közleményének összegzett impakt faktora: külföldön megjelent, figyelembe vehetı tudományos közleményei: 10 hazai kiadású, figyelembe vehetı idegen nyelvő közleményei: összes tudományos közleményének független 0 idézettségi száma: Akkreditációs szempontból jelentıs egyéb információk MTA II.o. neveléstörténeti albizottság tagja, MTA IX. o oktatásszociológiai albizottság tagja, Magyar Szociológiai Társaság oktatásszociológiai szakosztály elnöke, Magyar Történelmi Társulat választmányi tagja

6 Név Nagy Péter Tibor születési év, hónap nap , Budapest Lakcím: 1027 Budapest, Margit krt 64 a II.3 TOVÁBBI SZEMÉLYES ADATOK Csak a doktori iskola vezetıjére vonatkozó kritérium: nincs teljes idejü másodállása más felsıoktatási intézményben Van doktori programvezetési gyakorlata mert három éven át az általa alapított Oktatástörténeti Doktori Program vezetıje volt Pécsett. 289

7 TELJES BIBLIOGRÁFIA Önálló kötetek Nagy Péter Tibor : A magyar oktatás második államosítása. (Társadalom és oktatás.) Bp., Educatio, p. Nagy Péter Tibor : Az egyensúly megbomlása a magyar oktatáspolitikában. Pomáz, Adu Könyvkiadó, p. Nagy Péter Tibor : Neveléstörténeti elıadások. Oktatáskutató Intézet - Kodolányi Fıiskola. Székesfehérvár, Bp., p. Nagy Péter Tibor : Járszalag és aréna: Egyház és állam az oktatáspolitika erıterében a 19. és 20. századi Magyarországon. Bp., Új Mandátum, p. Nagy Péter Tibor : Hajszálcsövek és nyomáscsoportok: Oktatáspolitika a századi Magyarországon. (Társadalom és oktatás; 19.) Bp., Oktatáskutató Intézet, Új Mandátum, p. Nagy Péter Tibor : The social and political history of Hungarian education (MEK, OSZK, 2006) Nagy Péter Tibor : Utak felfelé. Oktatás és társadalmi mobilitás a századi Magyarországon. (Társadalom és oktatás; 35.) Bp., Oktatáskutató Intézet, Új Mandátum, p.. ISBN Nagy Péter Tibor : A növekvı állam árnyékában. Oktatás, politika Gondolat kiadó, Budapest Neveléstudomány történeti tanulmányok. 494 p. ISBN Nagy Péter Tibor : Oktatás történet, -szociológia. Gondolat kiadó, Budapest, Iskolakultura könyvek p. ISBN Biró Zsuzsanna Hanna Bölcsészek és tanárok a században; Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Theológus és Lelkész Szak Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont Budapest, 2012 Szociológiai dolgozatok A Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont sorozata Sorozatszerkesztı: Nagy Péter Tibor 3. kötet.; ISBN Karády Viktor 290

8 Iskolázás, értelmiség és tudomány a századi Magyarországon ;Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Theológus és Lelkész Szak Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont Budapest, 2012; Szociológiai dolgozatok A Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont sorozata; Sorozatszerkesztı: Nagy Péter Tibor 5. kötet.; ISBN Önálló füzetek Nagy Péter Tibor : Javaslat az egyetemi történelemoktatás korszerősítéséhez ELTE soksz. Nagy Péter Tibor : The Meanings and Functions of Classical Studies in Hungary in the 18th-20th Centuries. Bp., OI, Nagy Péter Tibor : Erkölcstan, hittan vagy értéksemlegességő /Kutatás közben./ Bp., OI, p. Nagy Péter Tibor : Paradigmaváltás az oktatástörténet-írásban. /Kutatás közben./ Bp., OI, p. Nagy Péter Tibor : Tanügyigazgatás és a gazdasági válság. Részletek a harmincas évek oktatástörténetébıl. /Kutatás közben./ Bp., OI, p. Nagy Péter Tibor : Érdekkonfliktusok a harmincas évek oktatáspolitikai fordulatában, Neveléstudományi kandidátusi értekezés tézisei, Bp, 1991 Nagy Péter Tibor : A magyar tanügyigazgatás egyensúlyi hagyománya. Kutatás közben 180. Bp., OI, p. Nagy Péter Tibor : The outlines of Hungarian Education Bp., OI, Educatio, p. Nagy Péter Tibor : Szakoktatás és politika. /Kutatás közben 207./ Bp., OI, [1995.] 87 p. Nagy Péter Tibor : Tanügyigazgatás és oktatáspolitika a polgári Magyarországon Történettudományi kandidátusi értekezés tézisei, Bp, 1995 Nagy Péter Tibor : Hogyan kerüljük el a polgárosodást? Habilitációs tézisek. Debrecen,

9 Nagy Péter Tibor : Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban , MTA doktori értekezés tézisei Budapest, 2005 Forráspublikáló kötetek Nagy Péter Tibor, Victor Karady : Educational inequalities and denominations - a database for Transdanubia, Bp 2003, Oktatáskutató Intézet, I.- II. kötet 220 p (2. bıvített kiadás: Nagy Péter Tibor, Victor Karady Educational Inequalities and Denominations., 1910 Database for Western Slovakia,», Budapest, Wesley János Lelkészképzı Fıiskola, p. Nagy Péter Tibor, Victor Karady Educational Inequalities and Denominations., 1910 Database for Eastern Slovakia,», Budapest, Wesley János Lelkészképzı Fıiskola, Nagy Péter Tibor, Victor Karady Educational Inequalities and Denominations., 1910 Database for Transylvania,», Budapest, Wesley János Lelkészképzı Fıiskola, Nagy Péter Tibor Az 1929-ben kiadott Magyar Zsidó Lexikon személysoros adatbázisa. Wesley János Lelkészképzı Fıiskola, Budapest 2011, 263.p. Elektronikus kiadványok Nagy Péter Tibor MAGYAR ZSIDÓ LEXIKON. Az 1929-ben Újvári Péter szerkesztésében megjelent kötet internetes változata. Projektvezetı, szerkesztı: Nagy Péter Tibor OSZK MEK, 2006, Nagy Péter Tibor, Karády Viktor A budapesti jogászdoktorok történetszociológiája WJLF Budapest 2007 ISBN Nagy Péter Tibor, Karády Viktor A budapesti orvosi kar diplomásainak történetszociológiája WJLF Budapest 2007 ISBN Nagy Péter Tibor, Karády Viktor :A kolozsvári bölcsészek történetszociológiája WJLF Budapest 2007 ISBN

10 Nagy Péter Tibor, Karády Viktor: A kolozsvári természettudósok történetszociológiája WJLF Budapest 2007 ISBN Nagy Péter Tibor Iskolázottság és regionalitás - Történelmi adattár - Budapest 2008 ISBN Nagy Péter Tibor National census - Hungary 1930 Budapest, Szerkesztések Nagy Péter Tibor Történészfüzetek 1985/1. /ELTE soksz. Szerkesztés és cikkek. Nagy Péter Tibor Történészfüzetek 1985/2. /ELTE soksz. Szerkesztés és cikkek. Nagy Péter Tibor A Károlyi Társaság Közleményei 1. /ELTE soksz. Szerkesztés és bevezetı, Nagy Péter Tibor Csécsei Béla - Szebenyi Péter - Szemkeı Judit Korszerő iskolavezetés: Közoktatási kézikönyv. Bp., Raabe, Nagy Péter Tibor Educatio, sz. Tankönyv Nagy Péter Tibor Educatio, sz. Vizsgák Nagy Péter Tibor, Tjeldvoll, Arill: Democracy or nationalism? Education in post-communist Europe. Oslo, Institute for Educational Research, University of Oslo, p. (Report No. 3.) Nagy Péter Tibor Állítólag már hetven éves. Emlékkönyv Szabolcs Ottó születésnapjára. Pomáz, Adu Könyvkiadó, p. Nagy Péter Tibor Szántó János: Vallásosság egy szekularizált társadalomban. Bp., Új Mandátum, Nagy Péter Tibor Oktatáspolitika és vallásszabadság. Állam - egyház - iskola - társadalom a 20. Században. Bp., Új Mandátum, p. Nagy Péter Tibor,Vargyai Gyula Történelem - tanítás módszertan Bp., OPKM, p. 293

11 Nagy Péter Tibor Educatio, sz. Diplomások Nagy Péter Tibor Educatio, sz. Felvételi Lukács Péter, Oktatáspolitika. Felsıoktatási Kutatóintézet Új Mandátum Könyvkiadó, Társadalom és oktatás 26. Bp., p. (Megjelent: 2005-ben) Nagy Péter Tibor Educatio, sz. Budapest Nagy Péter Tibor Educatio, sz. Ötvenhat (Sáska Gézával) Nagy Péter Tibor Balkan higher education challenged to change. Edited by Arild Tjeldvoll Peter Tibor Nagy Anne Welle-Strand Centre of education management research (cem) Norwegian school of management. Nagy Péter Tibor Educatio, sz Felsıoktatók Nagy Péter Tibor Educatio sz Felsıoktatás és tudománypolitika (Polónyi Istvánnal) Nagy Péter Tibor, Majsai Tamás Lukács, a mi munkatársunk, WJLF Bp, Nagy Péter Tibor Tilalomfák ellenében. Köszöntı könyv Várdy Péter 75. születésnapjára. Szerkesztette Majsai Tamás, A kötet összeállításában közremőködött Nagy Péter Tibor WJLF Budapest p. Nagy Péter Tibor, Victor Karady The numerus clausus in Hungary; Studies on the First Anti-Jewish Law and Academic Anti- Semitism in Modern Central Europe;; Research Reports on Central European History Victor Karady and Peter Tibor Nagy (Editors), Pasts Inc. Centre for Historical Research, History Department of the Central European University ;Budapest, ISBN ;ISSN p. Tanulmányok A numerus clausus történetéhez. In: Magyar Pedagógia, 1985/2. 294

12 A tanügyigazgatás totalitárius átszervezése Magyarországon In: Pedagógiai Szemle, 1985/2. Az évi tanügyigazgatási reform (részlet). In: Díjnyertes OTDK dolgozatok. A Tud. szerv. és Informatikai Intézet kiadványa, Bp., A közoktatásirányítási reform keretei az 1930-as években. In: Magyar Pedagógia, 1986/3-4. Az ötvenes évek történelemszemléletének nacionalista és irracionalista vonásairól. In: A Károlyi Társaság Közleményei /ELTE soksz. French secondary school in Hungary In: History of international relations in education, Pécs, The social and political status of Hungarian elementary school teachers. In: The social role and evolution of the teaching profession in historical context. Ed. by Simo Seppo. Joensuu, Az oktatás állami ellenırzésének átszervezése a harmincas évek Magyarországán. In: Oktatásügyi kutatások (szerkesztıbizottság: Halász Gábor, Sándor Ernıné, Zibolen Endre) - 5. kötet Bp., OI, p. Válasz egy évfordulós cikkre (Hozzászólás Szeredi Pál írására /Szárszó/). In: Ifjúsági Szemle, 1989/1., p. Az ötvenes évek történelemszemléletének nacionalizmusáról. In: Hiány, 1990/14. sz p. Elegendı harc, hogy a múltat... In: Hiány, 1990/ p. Féljünk-e a szavaktól. In: Hiány, 1990/ p. Reflexiók egy konferenciához. In: Hiány, 1990/ p. Vallástörténet, erkölcstan, nemzetnevelés. In: Hiány, 1990/ p. 295

13 University autonomy in Hungary. Myth and Reality. In: (Arild Tjeldvoll (ed.): Education in East/Central Europe. University of Oslo, Oslo, Állam - egyház - iskola. In: Info-Társadalomtudomány, sz p. Az októberi forradalom és a SZU adaptációja az ellenforradalmi Magyarországon. In: Eszmélet, Egyház - állam - oktatás. Tradíciók és értelmezésük. In: Világosság, sz p. Egyházi oktatás és államosítás. Egyházfórum, december. Erkölcstan vagy értéksemlegesség az iskolában? In: Új Pedagógiai Szemle, sz A magánoktatás az 1945 elıtti Magyarországon. In: Az alapítványi és magániskolák. Tudományos tanácskozás a Soros Alapítvány támogatásával, január (Kutatás közben, 177.) Szerk.: Várhegyi György, Bp., OI, p. University autonomy in Hungary. Myth and Reality. In: (Arild Tjeldvoll (ed.): Education in East/Central Europe. Report of the Oslo seminar. Special studies in comparative education No. 30 intr. by Philip G. Altbach. New York, A magyar oktatási törvénykezés 1945 elıtt. [Szakértıi vázlat.] In: Szabad legyen, vagy kötelezı? A közoktatási törvény koncepciójához. (Társadalom és oktatás.) Szerk.: Kozma Tamás, Lukács Péter. Bp., Educatio, p. Az 1941-es tanügyigazgatási törvény. In: Az oktatási törvénykezés hazai történetébıl. Évfordulók, események, Az MTA Pedagógiai Bizottsága neveléstörténeti albizottságának, az MPT neveléstörténeti szakosztályának közös felolvasó ülése, december 4. (Neveléstörténeti füzetek, 11.) Bp., OPKM, p. Az egyházi oktatás szabályozásáról. In: Szabad legyen, vagy kötelezı? A közoktatási törvény koncepciójához.. (Társadalom és oktatás.) Szerk.: Kozma Tamás, Lukács Péter. Bp., Educatio, p. 296

14 Egyházi oktatás és állami szabályozás. [Szakértıi vázlat.] In: Szabad legyen, vagy kötelezı? A közoktatási törvény koncepciójához. (Társadalom és oktatás.) Szerk.: Kozma Tamás, Lukács Péter. Bp., Educatio, p. Parasztérdek, birtokosérdek, agrároktatás a XX. század elsı felében. In: Egy ismeretlen Magyarország. Mezıgazdaság és szakképzés. (Közoktatási kutatások.) Szerk.: Forray R. Katalin, Györgyi Zoltán. Bp., Akadémiai Kiadó, p. The Meanings and Functions of Classical Studies in Hungary in the 18th-20th Centuries. In: Aspects of Antiquity in the History of Education. (International Series for the History of Education ; Vol.3.) Ed. by F.-P. Hager et al. Hildesheim, Bildung und Wissenschaft, p Nagy Péter Tibor, Drahos Péter, Lukács Péter, Setényi János :Vélemények a közoktatási törvénykoncepcióról. Bp., OI, p. Állam, egyház, iskola. In: Önkormányzat, sz. 11. p. Állam, egyház, oktatás, In: Educatio, 1. évf., sz p. Egyházfinanszírozás. In: Önkormányzat, sz p. Értékekben gazdag értéksemleges iskola. Viszontválasz Kamarás István számára. In: Új Pedagógiai Szemle, sz p. Kis magyar oktatástörténet. In: Magyar Közigazgatás, sz l. p. Új kultúrharc az iskolában? Az oktatási törvény vitájához. In: Világosság, sz p. Áltörténészi gondolatok a felsıoktatásról. In: Hiány, 3.évf., sz p. Államosítási törekvések. In: Egyházi iskolák indítása Magyarországon. Oktatáskutató Intézet, Bp p. A fıszereplı rivaldafényben. In: Hiány, sz p. 297

15 Nemzetiség és oktatás a dualizmuskori Magyarországon. In: Educatio, 2.évf., sz p. Oktatásállamosítás a harmincas években. In: Világosság, sz p. Társadalombiztosítás és érdekviszonyok a Horthy-korszakban. In: Hiány, sz p. Egyházfinanszírozás In: Comitatus : önkormányzati szemle, (4. évf.) 6. sz old. Parasztérdek, birtokosérdek, agrároktatás a 20. század elsı felében. In: Paraszti kiszolgáltatottság - paraszti érdekvédelem, önigazgatás. A Hajnal István kör gyulai konferenciája, augusztus Szerk.: Erdmann Gyula. Gyula, p. Az igazgatói szakma kialakulása. In: Educatio, 3. évf., sz p. Egyházi és állami oktatáspolitika a két világháború között. In: Hiány, sz p. Hittan-oktatás. In: Educatio, 3. évf., sz p. Iskola-rendszer-váltás. In: Világosság, sz p. Tankönyvpolitika a kilencvenes években. In: Educatio, 3. évf., sz p. Hitoktatás az önkormányzati nevelési - oktatási intézményben. In: Korszerő iskolavezetés: Közoktatási kézikönyv. Bp., Raabe, pp. Curriculum-Policy making debates in the 1990s. In: Strategies for curriculum development for primary school. Belgrade, A félfelsıfokú szakoktatás történetéhez. In: Szakképzési Szemle, sz p. A numerus clausus - hetvenöt év után. In: Világosság, sz p. 298

16 Az 1941-es tanügyigazgatási törvény. In: Magyar Pedagógia, sz p. Centralizációs és decentralizációs trendek a magyar oktatáspolitikában a században. In: Educatio, sz p. Egyházi iskolaindítás és az állam az elsı parlamenti ciklus idején. In: Magyar Pedagógia, sz p. Érettségi és felvételi - oktatáspolitikai erıtérben. In: Educatio, sz p. Magánoktatás, egyházi oktatás és közoktatásfejlesztés. In: Magyar Közigazgatás, sz p. Vázlat az állami és egyházi oktatáspolitika két világháború közötti történetérıl. In: Új Pedagógiai Szemle, sz p. Antiszemitizmus és felsıoktatáspolitika - a numerus clausus törvény jelentısége. In: Neveléstörténeti füzetek 14. Bp., OPKM, p. Egyházi és állami oktatáspolitika a két világháború között. In: Neveléstörténeti füzetek 16. Bp., OPKM, p. Az egyház és a modernizáció az oktatástörténetben. In: Új Pedagógiai Szemle, sz p. Lelkiismereti szabadság és oktatáspolitika. In: Világosság, sz p. Szerkezetpolitika Magyarországon In: Educatio, sz p. Háulpán vötafkidó ( Felekezeti elkötelezettség Magyarországon.) In: Dialóg (Haifa), sz p p. 299

17 Háháskálá hágávohá böhungaria kijom (A magyarországi felsıoktatás ma) Dialog (Haifa), sz p. Nagy Péter Tibor, Tjeldvoll, Arild: Democracy or nationalism? Education in post-communist Europe. In: Democracy or nationalism. Education in post-communist Europe. Oslo, Institute for Educational Research, University of Oslo, p. A nulladik zsidótörvény. In: Állítólag már hetven éves. Emlékkönyv Szabolcs Ottó születésnapjára. Pomáz, Adu Könyvkiadó, p. State - church relations in a post-communist educational system. The case of Hungary. In: Education for the 21st century. (European studies in education; 7.) Ed. by Christoph Wulf. Munster, New York, München, Berlin, Waxmann, p. A helytörténet: fıcsapás vagy mellékvágány? In: Történelempedagógiai füzetek 3., Bp., Magyar Történelmi Társulat, ELTE BTK, p. Budapest a mővelıdésstatisztika tükrében. In: Kultúra és Közösség, sz p. Tantervpolitika a századvégen. In: Educatio, sz p. Teaching history as teaching of pluralism. In: International Society for History Didactics, No p. A tanoncoktatás kialakulása és az iparpolitika. In: Szakképzési Szemle, sz Az egyenrangú nemzetek Európája" tudat illúzió voltáról. In: Európai identifikáció - nemzeti identifikáció a történelemtanításban. (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára; 17.) Bp., ELTE BTK, Magyar Történelmi Társulat, p. Az iparpolitika és a tanoncoktatás kialakulása. In: A középfokú szakoktatás története Magyarországon a felvilágosodás korától napjainkig. Tatabánya, Tatabányai Múzeum, p. Az iskolalátogatási és iskolaszervezési kényszer formaváltozatai. In: Educatio, sz p. 300

18 Minıségek versengése. In: Educatio, sz p. Vallásos nevelés 1949 elıtt. In: Magyar Pedagógia, 1999 [2000]. 4. sz p. Az évi ipartörvény és a tanoncoktatás. In: Hatszáz év neveléstörténetébıl: Neveléstörténeti konferenciák (Neveléstörténeti füzetek; 17.) Szerk.: Balogh László. Bp., OPKM, p. Elıszó. In: Oktatáspolitika és vallásszabadság. Állam - egyház - iskola - társadalom a 20. Században. Bp., Új Mandátum, Fakultativitás és lajstrom: hittan és politika, In: Világosság, sz p. Hittanoktatás az ötvenes években. In: Iskolakultúra, sz p. Hittanoktatás és világnézeti nevelés 1956 után. In: Iskolakultúra, sz p. Iparos-tanonc oktatáspolitika az irányított gazdaság születésének évtizedeiben. In: Magyar Pedagógia, sz p. Középiskolai törvényalkotás 1924-ben. In: A jezsuita tanügyi szabályzattól napjainkig. (Neveléstörténeti füzetek; 18.) Bp., OPKM, Szeparáció és reláció. In: Oktatáspolitika és vallásszabadság. Állam - egyház - iskola - társadalom a 20. Században. Bp., Új Mandátum, Nyelvpolitika és elitképzés. Történetszociológiai közhelyek az idegennyelvoktatás és az elitképzés kapcsolatáról. In: Educatio, (2000/4. sz.) p. A húszas évek középiskola-politikájának kialakulása. In: Századok, 2000.[2002.] 6. sz p. Notnim sztatisztim ál jehudi Berettyóújfalu vömáhuz böjáher. In: Nesher Dávid, Gerı Zsuzsa (szerk.): Berettyóújfalu és környéke zsidóságának emlékkönyve. Haifa,

19 A question of the educational policy of Hungary: Church - state relations in the 1990s. In: Religion, society and education in post-totalitarian societies of Central and South Eastern Europe. Ed. Sergiu Musteata. Chisinau, Arc, p. Az iskolai hittanoktatás visszaszorulása. Hipotézisek a hatvanas és hetvenes évekrıl. In: Iskolakultúra, 2001/ p. A társadalompolitika új elemei az 1930-as évek Magyarországán. In: Világosság, sz p. Szekularizáció és középiskola-politika a dualizmus korában.in Világosság sz Az ötvenes évek hittani párthatározatainak jelentésszintjei. In: Pedagógia és hermeneutika. (Pallas Debrecina; 10.) Szerk.: Buda András. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, [2002.] p. Modern (szekuláris) értékek egy tradicionális társadalomban. In: Educatio, [2002.] 3. sz p. Interjú Ferge Zsuzsával és Kozma Tamással In: Educatio, (10. évf.) 4. sz old. Katolikus és protestáns nemzedékek a szocialista korszak végén. In: Világosság, sz p. Sport and public education: The process of integration and segregation (The case of Hungary). In: Proceedings: Sport and Politics: 6 th Congress of the International Society for the History of Physical Education and Sport. Ed. by Katalin Szikora [et al.]. Bp., Semmelweis University, p. A középfokú nıoktatás társadalomtörténetéhez. In: Neveléstörténeti kaleidoszkóp a középkortól napjainkig: Neveléstörténeti konferenciák, (Neveléstörténeti füzetek ; 20.) Szerk.: Balogh László. Bp., OPKM, p. A magyar oktatástörténet szociológiai narratívája: In memoriam Pierre Bourdieu. In: Szociológiai Szemle, sz p. 302

20 Egyenlıtlen alfabetizáció és nemzetiségek a századforduló Magyarországán. In: Iskolakultúra, sz p. Egyház és oktatás a rendszerváltás évtizedében. In: Educatio, sz. Jelenkortörténeti beállítódás a középiskolában. In: Történelempedagógiai Füzetek 12., p. Oktatástörténet és taneszköz-politika. Educatio 2002[2003]. 4. sz p. Szabolcs Ottó hetvenöt éves. In: Történelem - tanítás módszertan Bp., OPKM, p A felsıoktatásba vezetı út és a társadalmi hátrányok kompenzációja Educatio 2003/2 A középfokú nıoktatás huszadik századi történetéhez. Iskolakultúra, sz p. Iparos-tanonciskola és a helyi társadalom. In. Rendi társadalom - polgári társadalom 10. Hajnal István kör-nógrád megyei levéltár- Budapest Fıváros Levéltára, Salgótarján Bp, 2003, p Oktatáspolitikai változások az elsı világháború után. Iskolakultúra, sz p. Teaching NATO within the framework of history the Hungarian case. In: Teaching NATO and security policy. Brussels : NATO HQ, p. The state-church relations in the history of Educational policy of the first postcommunist Hungarian government. European Education, No p. A felsıoktatásba vezetı út és az önszelekció Iskolakultúra sz A polgári iskolai tanítóképzés 19. századi történetéhez Iskolakultúra sz

21 Az alternativitás formái a magyar oktatástörténetben In: Educatio, (13. évf.) 1. sz old. (megj.: 2005) Az oktatás társadalomtörténetének politikatudományi megközelítése in: Lukács Péter, Nagy Péter Tibor szerk.: Oktatáspolitika. Felsıoktatási Kutatóintézet Új Mandátum Könyvkiadó, Társadalom és oktatás 26. Bp., p. (Megjelent: 2005-ben) Lukács Péter, Elıszó In: Lukács Péter, Nagy Péter Tibor szerk.: Oktatáspolitika. Felsıoktatási Kutatóintézet Új Mandátum Könyvkiadó, Társadalom és oktatás 26. Bp., (Megjelent: 2005-ben) Kerekasztal beszélgetés a mőveltségrıl. Házigazda: Nagy Péter Tibor In Educatio, évf.) 2. sz old. (megj.: 2005) Könyvviták a Magyar Szociológiai Társaság oktatásszociológiai szakosztályában In: Pedagógusképzés, (2. évf.) 1. sz old. Tananyagcsökkentés és társadalompolitika In: Educatio, (13. évf.) 2. sz old. The Academic Workplace. Country Report Hungary. In: Jürgen Enders, Egbert de Weert (editors): The International Attractiveness of the Academic Workplace in Europe. Shaping the European Area of Higher Education and Research. (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Materialen und Dokumente Hochschule und Forschung, 107.) GEW - Hauptvorstand Vorstandbereich Hochschule un Forschung. Frankfurt/Main, p Állami szerepnövekedés és individuális jogok az oktatásban In: Iskolakultúra: (15. évf.) 2. sz old. Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban In: Iskolakultúra: sz old. Budapest In: Educatio, (14. évf.) 1. sz old. Educatio... In: Iskolakultúra (15. évf.) 4. sz old. Elıszó In: Géczi János: Pedagógiai tudásátadás (2005), Iskolakultúra könyvek 304

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása Educatio pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia látszat és való Az első tanügyi tanács körüli viták 179 Bajomi Iván Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása 190 Biró Zsuzsanna

Részletesebben

EGYHÁZI ISKOLAINDÍTÁS ÉS AZ ÁLLAM AZ ELSŐ PARLAMENTI CIKLUS IDEJÉN. Nagy Péter Tibor Oktatáskutató Intézet

EGYHÁZI ISKOLAINDÍTÁS ÉS AZ ÁLLAM AZ ELSŐ PARLAMENTI CIKLUS IDEJÉN. Nagy Péter Tibor Oktatáskutató Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 95. évf. 3 4. szám 293 313. (1995) EGYHÁZI ISKOLAINDÍTÁS ÉS AZ ÁLLAM AZ ELSŐ PARLAMENTI CIKLUS IDEJÉN Nagy Péter Tibor Oktatáskutató Intézet Az első többpárti parlamenti választásokat

Részletesebben

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor?

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? Pécs, 2010 A magyar önkormányzati rendszer létrejöttének 20. évfordulója alkalmából

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

Tanulmányunkban arra keresünk választ, hogy a 19. század második

Tanulmányunkban arra keresünk választ, hogy a 19. század második A magyar középiskolai tanárképzés és szakmai professzió kialakulása a 18 20. században Tanulmányunkban arra keresünk választ, hogy a 19. század második felében kialakuló modern magyar nemzetállam duális

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

NAGY ALADÁR professzor

NAGY ALADÁR professzor Jubileumi tanulmánykötet NAGY ALADÁR professzor 70. születésnapjára Miskolc 2011. TANULMÁNYOK NAGY ALADÁR TISZTELETÉRE A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK JUBILEUMI TANULMÁNYKÖTETE Szerkesztette:

Részletesebben

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Abuczki Ágnes A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Tartalomjegyzék I. Téma bemutatása és indoklása... 2 Külsı kapcsolatok és kutatói eredményesség... 4 II. Kutatói teljesítmény,

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

Felébredt ez a nép... 1

Felébredt ez a nép... 1 Binder Mátyás: Felébredt ez a nép... 1 A magyarországi romák/cigányok etnikai nemzeti önszerveződési folyamatairól I. Bevezetés Az európai politikatörténet legutóbbi kétszáz éve a nemzetállamok és nemzetek

Részletesebben

Egy anekdota szerint két fiatal történész (2) az ötvenes évek gazdaságtörténetét feldolgozó

Egy anekdota szerint két fiatal történész (2) az ötvenes évek gazdaságtörténetét feldolgozó Sáska Géza: Jó, hogy vége a nyolcvanas éveknek, és nem jön újra el! Iskolakultúra 2001/2 Lapunk tavaly októberi és novemberi számában adtuk közre Báthory Zoltán áttekintését a nyolcvanas évek oktatáspolitikai

Részletesebben

Nagy Beáta PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK

Nagy Beáta PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK Nagy Beáta Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet/ TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK (1) TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK KÖNYVEK

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben

Magyar Ifjúság. 2012 tanulmánykötet

Magyar Ifjúság. 2012 tanulmánykötet Magyar Ifjúság 2012 tanulmánykötet ISBN 978-963-08-7372-7 2013 Kutatópont Minden jog fenntartva! Felelős kiadó: Zotter Judit Szerzők: Ádám Szilvia, Domokos Tamás, Gazsó Tibor, Kitta Gergely, Makay Zsuzsanna,

Részletesebben

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó. Nyelv, oktatás, politika

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó. Nyelv, oktatás, politika Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó Nyelv, oktatás, politika A Kárpátaljai Magyar Tanárképzı Fıiskola kiadványai 1. Sorozatszerkesztı: Csernicskó István Beregszászi Anikó Csernicskó István

Részletesebben

Meghívó. Jelenlétére és együttmûködésére számítva, Szívélyes üdvözlettel: Dr. Sz. Tóth János elnök

Meghívó. Jelenlétére és együttmûködésére számítva, Szívélyes üdvözlettel: Dr. Sz. Tóth János elnök Tartalom Eldurvuló világkapitalizmus, vagy erõsödõ humanizmus és szolidaritás? 3 Születésnapi számvetés 6 Felnõttképzési Civil Hálózat 10 Hogyan tanulunk? 13 A mintakiválasztásra javasolt települések Pest

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Táncművészeti Főiskola OTKA-kutatócsoportja negyedik kutatási évének eredményeiről

Beszámoló a Magyar Táncművészeti Főiskola OTKA-kutatócsoportja negyedik kutatási évének eredményeiről A TÁNCTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT HÍRLEVELE VII. évfolyam 3. szám, 2014. december 31. Szerkesztik: Bolvári-Takács Gábor, Major Rita Beszámoló a Magyar Táncművészeti Főiskola OTKA-kutatócsoportja negyedik kutatási

Részletesebben

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Takács Zsuzsanna Mária Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK?

ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK? ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK? A fiatalok aktív állampolgársági készségei Magyarországon nemzetközi összehasonlításban Másodelemzés nemzetközi adatbázisok és A szakirodalom alapján Kutatási összefoglaló

Részletesebben

(Creative Commons) Nevezd meg! Így add tovább! 4.0 (CC BY-SA 4.0) (Creative Commons) Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.

(Creative Commons) Nevezd meg! Így add tovább! 4.0 (CC BY-SA 4.0) (Creative Commons) Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4. Történelem és társadalomtudományok History and Social Sciences www.belvedere.meridionale.hu belvedere@jgypk.u-szeged.hu szerk@belvedere.meridionale.hu ISSN 1419-0222 (Nyomtatott) ISSN 2064-5929 (Online)

Részletesebben

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága Rosta Miklós Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék Témavezetı: Prof. Dr. Hámori Balázs, Cs.C. Rosta Miklós, Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti

Részletesebben

PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola

PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/2. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.2.32 Simon Tünde PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola A vizuális kommunikáció képességcsoportjának

Részletesebben

Ezzel a címmel jelent meg egy régi magyar hetilap, 1865 és 1872 között,

Ezzel a címmel jelent meg egy régi magyar hetilap, 1865 és 1872 között, HAZÁNK S A KÜLFÖLD Ezzel a címmel jelent meg egy régi magyar hetilap, 1865 és 1872 között, kezdetben Jókai Mór közreműködésével. Fejléce önmagában programot adott írta róla Buzinkay Géza A magyar sajtó

Részletesebben

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80 KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXI/4. 2010. ÁPRILIS TARTALOM KOVÁCS KISS GYÖNGY Bevezetõ.................................3 KARÁCSONYI ZSOLT Vadászat elõtt (vers)..........................4

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

Kedvenc tanáraink toplistája

Kedvenc tanáraink toplistája 100. szám 100. szám 100. szám Újabb főiskolai fejlesztések Hauser Zoltán, Závecz Ferenc és Tóth Imre 2007. január 15-én szerződést kötö a főiskola épületeinek további fejlesztéséről. A PPP-programban megvalósuló

Részletesebben

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN szerkesztõbizottság Gábor Kálmán Jancsák Csaba Matiscsák Attila Szemerszky Mariann Tibori Tímea Utasi Ágnes

Részletesebben