Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz"

Átírás

1 Elérhetıség: Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok: Tanulmányok: 1981-ben érettségizett a budapesti ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumban. A igaz ELTE BTK hallgatója volt. El ıbb magyar-történelem szakos, majd történelem - legújabbkori társadalomtörténeti speciális tanulmányok szakos hallgatóként els ısorban a huszadik századi magyar értelmiség és az ezen id ıszakra jellemzı oktatáspolitika történetével foglalkozott, s hallgatóként el ıtanulmányok írásával bekapcsolódott az ELTE BTK Neveléstörténeti Kutatócsoportjánál a Magyar Nevelés Története c. szintézis munkálataiba, s részt vett az Oktatáskutató Intézet kutatásaiban. Posztgraduális tanulmányait TMB ösztöndíjasként végezte.. Szakmai életút: Kutatóintézetek: ban az ELTE BTK Neveléstörténeti Kutatócsoportjánál demonstrátor volt, majd ugyanitt dolgozott, mint az MTA TMB tudományos ösztöndíjasa ill. tudományos munkatárs ben az Oktatáskutató Intézet tudományos f ımunkatársa lett. Számos kutatást vezetett. Megszerezte a neveléstudomány kandidátusa fokozatot (1991), majd a történettudomány kandidátusa fokozatot (1995), habilitált (2000), MTA doktora fokozatot (2005) szerzett t ıl az Oktatáspolitikai Kutatócsoport vezet ıje lett, s e min ıségében az Intézet igazgatótanácsának tagja, 2002-t ıl tudományos tanácsadó. Az Oktatáskutató Intézet 2003 december 31-i megszüntetését ıl annak jogutódjánál (Professzorok Háza Fels ıoktatási Kutatóintézet) tudományos tanácsadó január 1-t ıl 2005 február 28-ig az új Oktatáspolitikai Csoport vezet ıje, az Intézet igazgatótanácsának tagja január 1-t ıl az intézményi rendezvények tudományos irányitásával megbízva. Az intézet tudományos könyvsorozatának és folyóiratának szerkeszt ı bizottsági tagja. Az OFI (Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet) ezen intézmény jogutódja t ıl a Wesley vallás- és egyházszociológiai kutatóközpont vezet ıje. Nyelvismeret: angol, német 284

2 Név születési év, hónap nap intézmény neve doktori iskola adattartalomról nyilatkozott Elérhetıségek drótpostacím Nagy Péter Tibor , Budapest Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Most kezdeményezés alatt lévı theológiai doktori iskola telefonszám saját honlap Fokozat, cím Tudományos fokozat, ADATLAP nagy.peter.tibor gmail.com 1027 Budapest, Margit krt 64 a II 3 CSc cím fokozat megszerzésének 1991 éve fokozat tudományága neveléstudományok fokozatot kiadó MTA intézmény neve Tudományos fokozat, CSc cím fokozat megszerzésének 1995 éve fokozat tudományága történelemtudományok fokozatot kiadó MTA intézmény neve Tudományos fokozat, DSc cím fokozat megszerzésének 2005 éve fokozat tudományága neveléstudományok fokozatot kiadó MTA intézmény neve Jelenlegi munkahelyek Eötvös Loránd Tudományegyetem megbízott egyetemi oktató Wesley János Lelkészképzı Fıiskola teljes állású egyetemi tanár Témavezetés témavezetıi tevékenysége során eddig vezetésére bízott

3 doktoranduszok száma ezek közül abszolutóriumot szerzettek száma 1.5 Maár Csilla témavezetettjei közül fokozatot szereztek: Mandel Kinga Máté témavezetettjei várható védéssel: József Dan Dániel jelenlegi doktorandusz hallgatói az abszolutórium várható évével: Morvai Tünde Kutatás oktatástörténet, neveléstörténet, oktatáspolitika, oktatásszociológia, iskolázott elitek kutatási terület szociológiája, történetszociológiája, vallásszociológia, egyházszociológia, elitszociológia, rétegzıdés neveléstudományok jelenlegi kutatásainak szociológiai tudományága tudományok Közlemények 2010 Utak felfelé, Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 210 p. (Társadalom és oktatás; 35.) dokumentum típusa: Könyv/Szakkönyv nyelv: magyar Peter Tibor Nagy: Education and religiosity in Budapest at the Millenium., Social 2010 compass. International review of sociology of religion sz (57. évf) p., pp dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Tanulmány nyelv: angol 2009 Szocializáció és nemzet, POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 18: (4) pp dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk nyelv: magyar 2009 Religous education and childhood in Hungary ( ), In: Johanna Hopfner, Németh András, Szabolcs Éva (szerk.) Kindheit- PhD 2009 PhD 2002 PhD(2013) PhD(2013) PhD(2013) 286

4 Schule-Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa Frankfurt am Main ; New York ; Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wien: Peter Lang Verlag, pp (Erziehung in Wissenschaft und Praxis; Band 5.) dokumentum típusa: Könyvfejezet/Szakkönyv része nyelv: Angol és német The problem of the Confessional Recruitment of the Students at the 2008Faculties of the Humanities and Science of the Transylvanian University, HISTORICAL SOCIAL RESEARCH - HISTORISCHE SOZIALFORSCHUNG 33: (2) pp dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk impakt faktor: nyelv: angol 2007 Módszertani megfontolások az iskolai mobilitás vizsgálatához, SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 3-4: p. 82. dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk nyelv: magyar 2006On the Anti-semitic Prejudice in Hungary Today, REVIEW OF SOCIOLOGY OF THE HUNGARIAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION 12: (2) pp dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk nyelv: angol 2005 Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban , ISKOLAKULTÚRA 6-7: p dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk nyelv: magyar 2005 The numerus clausus in inter-war Hungary East European Jewish Affairs, EAST EUROPEAN JEWISH AFFAIRS 1: pp dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk nyelv: angol Peter Tibor Nagy: The Academic Workplace. Country Report Hungary, In: Jürgen Enders, Egbert de Weert (editors): The International Attractiveness of the Academic Workplace in Europe. Shaping the European Area of 2004 Higher Education and Research. (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Materialen und Dokumente Hochschule und Forschung, 107.) GEW - Hauptvorstand Vorstandbereich Hochschule un Forschung. Frankfurt/Main, pp., pp dokumentum típusa: Könyvfejezet/Cikk szerkesztett könyvben nyelv: angol a legjelentısebbnek tartott 10 közlemény összegzett impakt faktora:

5 Ezekre történt független hivatkozások száma: 0 Tudománymetriai adatok az akkreditációnál figyelembe vehetı tudományos közleményeinek száma: összes tudományos közleményeinek száma: Tudományos közleményés idézılista monográfiák és szakkönyvek: 16 monográfiák és szakkönyvek száma melyben fejezetet/részt írt: 7 mőszaki és/vagy mővészeti alkotásainak száma: összes tudományos közleményének összegzett impakt faktora: külföldön megjelent, figyelembe vehetı tudományos közleményei: 10 hazai kiadású, figyelembe vehetı idegen nyelvő közleményei: összes tudományos közleményének független 0 idézettségi száma: Akkreditációs szempontból jelentıs egyéb információk MTA II.o. neveléstörténeti albizottság tagja, MTA IX. o oktatásszociológiai albizottság tagja, Magyar Szociológiai Társaság oktatásszociológiai szakosztály elnöke, Magyar Történelmi Társulat választmányi tagja

6 Név Nagy Péter Tibor születési év, hónap nap , Budapest Lakcím: 1027 Budapest, Margit krt 64 a II.3 TOVÁBBI SZEMÉLYES ADATOK Csak a doktori iskola vezetıjére vonatkozó kritérium: nincs teljes idejü másodállása más felsıoktatási intézményben Van doktori programvezetési gyakorlata mert három éven át az általa alapított Oktatástörténeti Doktori Program vezetıje volt Pécsett. 289

7 TELJES BIBLIOGRÁFIA Önálló kötetek Nagy Péter Tibor : A magyar oktatás második államosítása. (Társadalom és oktatás.) Bp., Educatio, p. Nagy Péter Tibor : Az egyensúly megbomlása a magyar oktatáspolitikában. Pomáz, Adu Könyvkiadó, p. Nagy Péter Tibor : Neveléstörténeti elıadások. Oktatáskutató Intézet - Kodolányi Fıiskola. Székesfehérvár, Bp., p. Nagy Péter Tibor : Járszalag és aréna: Egyház és állam az oktatáspolitika erıterében a 19. és 20. századi Magyarországon. Bp., Új Mandátum, p. Nagy Péter Tibor : Hajszálcsövek és nyomáscsoportok: Oktatáspolitika a századi Magyarországon. (Társadalom és oktatás; 19.) Bp., Oktatáskutató Intézet, Új Mandátum, p. Nagy Péter Tibor : The social and political history of Hungarian education (MEK, OSZK, 2006) Nagy Péter Tibor : Utak felfelé. Oktatás és társadalmi mobilitás a századi Magyarországon. (Társadalom és oktatás; 35.) Bp., Oktatáskutató Intézet, Új Mandátum, p.. ISBN Nagy Péter Tibor : A növekvı állam árnyékában. Oktatás, politika Gondolat kiadó, Budapest Neveléstudomány történeti tanulmányok. 494 p. ISBN Nagy Péter Tibor : Oktatás történet, -szociológia. Gondolat kiadó, Budapest, Iskolakultura könyvek p. ISBN Biró Zsuzsanna Hanna Bölcsészek és tanárok a században; Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Theológus és Lelkész Szak Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont Budapest, 2012 Szociológiai dolgozatok A Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont sorozata Sorozatszerkesztı: Nagy Péter Tibor 3. kötet.; ISBN Karády Viktor 290

8 Iskolázás, értelmiség és tudomány a századi Magyarországon ;Wesley János Lelkészképzı Fıiskola Theológus és Lelkész Szak Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont Budapest, 2012; Szociológiai dolgozatok A Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont sorozata; Sorozatszerkesztı: Nagy Péter Tibor 5. kötet.; ISBN Önálló füzetek Nagy Péter Tibor : Javaslat az egyetemi történelemoktatás korszerősítéséhez ELTE soksz. Nagy Péter Tibor : The Meanings and Functions of Classical Studies in Hungary in the 18th-20th Centuries. Bp., OI, Nagy Péter Tibor : Erkölcstan, hittan vagy értéksemlegességő /Kutatás közben./ Bp., OI, p. Nagy Péter Tibor : Paradigmaváltás az oktatástörténet-írásban. /Kutatás közben./ Bp., OI, p. Nagy Péter Tibor : Tanügyigazgatás és a gazdasági válság. Részletek a harmincas évek oktatástörténetébıl. /Kutatás közben./ Bp., OI, p. Nagy Péter Tibor : Érdekkonfliktusok a harmincas évek oktatáspolitikai fordulatában, Neveléstudományi kandidátusi értekezés tézisei, Bp, 1991 Nagy Péter Tibor : A magyar tanügyigazgatás egyensúlyi hagyománya. Kutatás közben 180. Bp., OI, p. Nagy Péter Tibor : The outlines of Hungarian Education Bp., OI, Educatio, p. Nagy Péter Tibor : Szakoktatás és politika. /Kutatás közben 207./ Bp., OI, [1995.] 87 p. Nagy Péter Tibor : Tanügyigazgatás és oktatáspolitika a polgári Magyarországon Történettudományi kandidátusi értekezés tézisei, Bp, 1995 Nagy Péter Tibor : Hogyan kerüljük el a polgárosodást? Habilitációs tézisek. Debrecen,

9 Nagy Péter Tibor : Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban , MTA doktori értekezés tézisei Budapest, 2005 Forráspublikáló kötetek Nagy Péter Tibor, Victor Karady : Educational inequalities and denominations - a database for Transdanubia, Bp 2003, Oktatáskutató Intézet, I.- II. kötet 220 p (2. bıvített kiadás: Nagy Péter Tibor, Victor Karady Educational Inequalities and Denominations., 1910 Database for Western Slovakia,», Budapest, Wesley János Lelkészképzı Fıiskola, p. Nagy Péter Tibor, Victor Karady Educational Inequalities and Denominations., 1910 Database for Eastern Slovakia,», Budapest, Wesley János Lelkészképzı Fıiskola, Nagy Péter Tibor, Victor Karady Educational Inequalities and Denominations., 1910 Database for Transylvania,», Budapest, Wesley János Lelkészképzı Fıiskola, Nagy Péter Tibor Az 1929-ben kiadott Magyar Zsidó Lexikon személysoros adatbázisa. Wesley János Lelkészképzı Fıiskola, Budapest 2011, 263.p. Elektronikus kiadványok Nagy Péter Tibor MAGYAR ZSIDÓ LEXIKON. Az 1929-ben Újvári Péter szerkesztésében megjelent kötet internetes változata. Projektvezetı, szerkesztı: Nagy Péter Tibor OSZK MEK, 2006, Nagy Péter Tibor, Karády Viktor A budapesti jogászdoktorok történetszociológiája WJLF Budapest 2007 ISBN Nagy Péter Tibor, Karády Viktor A budapesti orvosi kar diplomásainak történetszociológiája WJLF Budapest 2007 ISBN Nagy Péter Tibor, Karády Viktor :A kolozsvári bölcsészek történetszociológiája WJLF Budapest 2007 ISBN

10 Nagy Péter Tibor, Karády Viktor: A kolozsvári természettudósok történetszociológiája WJLF Budapest 2007 ISBN Nagy Péter Tibor Iskolázottság és regionalitás - Történelmi adattár - Budapest 2008 ISBN Nagy Péter Tibor National census - Hungary 1930 Budapest, Szerkesztések Nagy Péter Tibor Történészfüzetek 1985/1. /ELTE soksz. Szerkesztés és cikkek. Nagy Péter Tibor Történészfüzetek 1985/2. /ELTE soksz. Szerkesztés és cikkek. Nagy Péter Tibor A Károlyi Társaság Közleményei 1. /ELTE soksz. Szerkesztés és bevezetı, Nagy Péter Tibor Csécsei Béla - Szebenyi Péter - Szemkeı Judit Korszerő iskolavezetés: Közoktatási kézikönyv. Bp., Raabe, Nagy Péter Tibor Educatio, sz. Tankönyv Nagy Péter Tibor Educatio, sz. Vizsgák Nagy Péter Tibor, Tjeldvoll, Arill: Democracy or nationalism? Education in post-communist Europe. Oslo, Institute for Educational Research, University of Oslo, p. (Report No. 3.) Nagy Péter Tibor Állítólag már hetven éves. Emlékkönyv Szabolcs Ottó születésnapjára. Pomáz, Adu Könyvkiadó, p. Nagy Péter Tibor Szántó János: Vallásosság egy szekularizált társadalomban. Bp., Új Mandátum, Nagy Péter Tibor Oktatáspolitika és vallásszabadság. Állam - egyház - iskola - társadalom a 20. Században. Bp., Új Mandátum, p. Nagy Péter Tibor,Vargyai Gyula Történelem - tanítás módszertan Bp., OPKM, p. 293

11 Nagy Péter Tibor Educatio, sz. Diplomások Nagy Péter Tibor Educatio, sz. Felvételi Lukács Péter, Oktatáspolitika. Felsıoktatási Kutatóintézet Új Mandátum Könyvkiadó, Társadalom és oktatás 26. Bp., p. (Megjelent: 2005-ben) Nagy Péter Tibor Educatio, sz. Budapest Nagy Péter Tibor Educatio, sz. Ötvenhat (Sáska Gézával) Nagy Péter Tibor Balkan higher education challenged to change. Edited by Arild Tjeldvoll Peter Tibor Nagy Anne Welle-Strand Centre of education management research (cem) Norwegian school of management. Nagy Péter Tibor Educatio, sz Felsıoktatók Nagy Péter Tibor Educatio sz Felsıoktatás és tudománypolitika (Polónyi Istvánnal) Nagy Péter Tibor, Majsai Tamás Lukács, a mi munkatársunk, WJLF Bp, Nagy Péter Tibor Tilalomfák ellenében. Köszöntı könyv Várdy Péter 75. születésnapjára. Szerkesztette Majsai Tamás, A kötet összeállításában közremőködött Nagy Péter Tibor WJLF Budapest p. Nagy Péter Tibor, Victor Karady The numerus clausus in Hungary; Studies on the First Anti-Jewish Law and Academic Anti- Semitism in Modern Central Europe;; Research Reports on Central European History Victor Karady and Peter Tibor Nagy (Editors), Pasts Inc. Centre for Historical Research, History Department of the Central European University ;Budapest, ISBN ;ISSN p. Tanulmányok A numerus clausus történetéhez. In: Magyar Pedagógia, 1985/2. 294

12 A tanügyigazgatás totalitárius átszervezése Magyarországon In: Pedagógiai Szemle, 1985/2. Az évi tanügyigazgatási reform (részlet). In: Díjnyertes OTDK dolgozatok. A Tud. szerv. és Informatikai Intézet kiadványa, Bp., A közoktatásirányítási reform keretei az 1930-as években. In: Magyar Pedagógia, 1986/3-4. Az ötvenes évek történelemszemléletének nacionalista és irracionalista vonásairól. In: A Károlyi Társaság Közleményei /ELTE soksz. French secondary school in Hungary In: History of international relations in education, Pécs, The social and political status of Hungarian elementary school teachers. In: The social role and evolution of the teaching profession in historical context. Ed. by Simo Seppo. Joensuu, Az oktatás állami ellenırzésének átszervezése a harmincas évek Magyarországán. In: Oktatásügyi kutatások (szerkesztıbizottság: Halász Gábor, Sándor Ernıné, Zibolen Endre) - 5. kötet Bp., OI, p. Válasz egy évfordulós cikkre (Hozzászólás Szeredi Pál írására /Szárszó/). In: Ifjúsági Szemle, 1989/1., p. Az ötvenes évek történelemszemléletének nacionalizmusáról. In: Hiány, 1990/14. sz p. Elegendı harc, hogy a múltat... In: Hiány, 1990/ p. Féljünk-e a szavaktól. In: Hiány, 1990/ p. Reflexiók egy konferenciához. In: Hiány, 1990/ p. Vallástörténet, erkölcstan, nemzetnevelés. In: Hiány, 1990/ p. 295

13 University autonomy in Hungary. Myth and Reality. In: (Arild Tjeldvoll (ed.): Education in East/Central Europe. University of Oslo, Oslo, Állam - egyház - iskola. In: Info-Társadalomtudomány, sz p. Az októberi forradalom és a SZU adaptációja az ellenforradalmi Magyarországon. In: Eszmélet, Egyház - állam - oktatás. Tradíciók és értelmezésük. In: Világosság, sz p. Egyházi oktatás és államosítás. Egyházfórum, december. Erkölcstan vagy értéksemlegesség az iskolában? In: Új Pedagógiai Szemle, sz A magánoktatás az 1945 elıtti Magyarországon. In: Az alapítványi és magániskolák. Tudományos tanácskozás a Soros Alapítvány támogatásával, január (Kutatás közben, 177.) Szerk.: Várhegyi György, Bp., OI, p. University autonomy in Hungary. Myth and Reality. In: (Arild Tjeldvoll (ed.): Education in East/Central Europe. Report of the Oslo seminar. Special studies in comparative education No. 30 intr. by Philip G. Altbach. New York, A magyar oktatási törvénykezés 1945 elıtt. [Szakértıi vázlat.] In: Szabad legyen, vagy kötelezı? A közoktatási törvény koncepciójához. (Társadalom és oktatás.) Szerk.: Kozma Tamás, Lukács Péter. Bp., Educatio, p. Az 1941-es tanügyigazgatási törvény. In: Az oktatási törvénykezés hazai történetébıl. Évfordulók, események, Az MTA Pedagógiai Bizottsága neveléstörténeti albizottságának, az MPT neveléstörténeti szakosztályának közös felolvasó ülése, december 4. (Neveléstörténeti füzetek, 11.) Bp., OPKM, p. Az egyházi oktatás szabályozásáról. In: Szabad legyen, vagy kötelezı? A közoktatási törvény koncepciójához.. (Társadalom és oktatás.) Szerk.: Kozma Tamás, Lukács Péter. Bp., Educatio, p. 296

14 Egyházi oktatás és állami szabályozás. [Szakértıi vázlat.] In: Szabad legyen, vagy kötelezı? A közoktatási törvény koncepciójához. (Társadalom és oktatás.) Szerk.: Kozma Tamás, Lukács Péter. Bp., Educatio, p. Parasztérdek, birtokosérdek, agrároktatás a XX. század elsı felében. In: Egy ismeretlen Magyarország. Mezıgazdaság és szakképzés. (Közoktatási kutatások.) Szerk.: Forray R. Katalin, Györgyi Zoltán. Bp., Akadémiai Kiadó, p. The Meanings and Functions of Classical Studies in Hungary in the 18th-20th Centuries. In: Aspects of Antiquity in the History of Education. (International Series for the History of Education ; Vol.3.) Ed. by F.-P. Hager et al. Hildesheim, Bildung und Wissenschaft, p Nagy Péter Tibor, Drahos Péter, Lukács Péter, Setényi János :Vélemények a közoktatási törvénykoncepcióról. Bp., OI, p. Állam, egyház, iskola. In: Önkormányzat, sz. 11. p. Állam, egyház, oktatás, In: Educatio, 1. évf., sz p. Egyházfinanszírozás. In: Önkormányzat, sz p. Értékekben gazdag értéksemleges iskola. Viszontválasz Kamarás István számára. In: Új Pedagógiai Szemle, sz p. Kis magyar oktatástörténet. In: Magyar Közigazgatás, sz l. p. Új kultúrharc az iskolában? Az oktatási törvény vitájához. In: Világosság, sz p. Áltörténészi gondolatok a felsıoktatásról. In: Hiány, 3.évf., sz p. Államosítási törekvések. In: Egyházi iskolák indítása Magyarországon. Oktatáskutató Intézet, Bp p. A fıszereplı rivaldafényben. In: Hiány, sz p. 297

15 Nemzetiség és oktatás a dualizmuskori Magyarországon. In: Educatio, 2.évf., sz p. Oktatásállamosítás a harmincas években. In: Világosság, sz p. Társadalombiztosítás és érdekviszonyok a Horthy-korszakban. In: Hiány, sz p. Egyházfinanszírozás In: Comitatus : önkormányzati szemle, (4. évf.) 6. sz old. Parasztérdek, birtokosérdek, agrároktatás a 20. század elsı felében. In: Paraszti kiszolgáltatottság - paraszti érdekvédelem, önigazgatás. A Hajnal István kör gyulai konferenciája, augusztus Szerk.: Erdmann Gyula. Gyula, p. Az igazgatói szakma kialakulása. In: Educatio, 3. évf., sz p. Egyházi és állami oktatáspolitika a két világháború között. In: Hiány, sz p. Hittan-oktatás. In: Educatio, 3. évf., sz p. Iskola-rendszer-váltás. In: Világosság, sz p. Tankönyvpolitika a kilencvenes években. In: Educatio, 3. évf., sz p. Hitoktatás az önkormányzati nevelési - oktatási intézményben. In: Korszerő iskolavezetés: Közoktatási kézikönyv. Bp., Raabe, pp. Curriculum-Policy making debates in the 1990s. In: Strategies for curriculum development for primary school. Belgrade, A félfelsıfokú szakoktatás történetéhez. In: Szakképzési Szemle, sz p. A numerus clausus - hetvenöt év után. In: Világosság, sz p. 298

16 Az 1941-es tanügyigazgatási törvény. In: Magyar Pedagógia, sz p. Centralizációs és decentralizációs trendek a magyar oktatáspolitikában a században. In: Educatio, sz p. Egyházi iskolaindítás és az állam az elsı parlamenti ciklus idején. In: Magyar Pedagógia, sz p. Érettségi és felvételi - oktatáspolitikai erıtérben. In: Educatio, sz p. Magánoktatás, egyházi oktatás és közoktatásfejlesztés. In: Magyar Közigazgatás, sz p. Vázlat az állami és egyházi oktatáspolitika két világháború közötti történetérıl. In: Új Pedagógiai Szemle, sz p. Antiszemitizmus és felsıoktatáspolitika - a numerus clausus törvény jelentısége. In: Neveléstörténeti füzetek 14. Bp., OPKM, p. Egyházi és állami oktatáspolitika a két világháború között. In: Neveléstörténeti füzetek 16. Bp., OPKM, p. Az egyház és a modernizáció az oktatástörténetben. In: Új Pedagógiai Szemle, sz p. Lelkiismereti szabadság és oktatáspolitika. In: Világosság, sz p. Szerkezetpolitika Magyarországon In: Educatio, sz p. Háulpán vötafkidó ( Felekezeti elkötelezettség Magyarországon.) In: Dialóg (Haifa), sz p p. 299

17 Háháskálá hágávohá böhungaria kijom (A magyarországi felsıoktatás ma) Dialog (Haifa), sz p. Nagy Péter Tibor, Tjeldvoll, Arild: Democracy or nationalism? Education in post-communist Europe. In: Democracy or nationalism. Education in post-communist Europe. Oslo, Institute for Educational Research, University of Oslo, p. A nulladik zsidótörvény. In: Állítólag már hetven éves. Emlékkönyv Szabolcs Ottó születésnapjára. Pomáz, Adu Könyvkiadó, p. State - church relations in a post-communist educational system. The case of Hungary. In: Education for the 21st century. (European studies in education; 7.) Ed. by Christoph Wulf. Munster, New York, München, Berlin, Waxmann, p. A helytörténet: fıcsapás vagy mellékvágány? In: Történelempedagógiai füzetek 3., Bp., Magyar Történelmi Társulat, ELTE BTK, p. Budapest a mővelıdésstatisztika tükrében. In: Kultúra és Közösség, sz p. Tantervpolitika a századvégen. In: Educatio, sz p. Teaching history as teaching of pluralism. In: International Society for History Didactics, No p. A tanoncoktatás kialakulása és az iparpolitika. In: Szakképzési Szemle, sz Az egyenrangú nemzetek Európája" tudat illúzió voltáról. In: Európai identifikáció - nemzeti identifikáció a történelemtanításban. (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára; 17.) Bp., ELTE BTK, Magyar Történelmi Társulat, p. Az iparpolitika és a tanoncoktatás kialakulása. In: A középfokú szakoktatás története Magyarországon a felvilágosodás korától napjainkig. Tatabánya, Tatabányai Múzeum, p. Az iskolalátogatási és iskolaszervezési kényszer formaváltozatai. In: Educatio, sz p. 300

18 Minıségek versengése. In: Educatio, sz p. Vallásos nevelés 1949 elıtt. In: Magyar Pedagógia, 1999 [2000]. 4. sz p. Az évi ipartörvény és a tanoncoktatás. In: Hatszáz év neveléstörténetébıl: Neveléstörténeti konferenciák (Neveléstörténeti füzetek; 17.) Szerk.: Balogh László. Bp., OPKM, p. Elıszó. In: Oktatáspolitika és vallásszabadság. Állam - egyház - iskola - társadalom a 20. Században. Bp., Új Mandátum, Fakultativitás és lajstrom: hittan és politika, In: Világosság, sz p. Hittanoktatás az ötvenes években. In: Iskolakultúra, sz p. Hittanoktatás és világnézeti nevelés 1956 után. In: Iskolakultúra, sz p. Iparos-tanonc oktatáspolitika az irányított gazdaság születésének évtizedeiben. In: Magyar Pedagógia, sz p. Középiskolai törvényalkotás 1924-ben. In: A jezsuita tanügyi szabályzattól napjainkig. (Neveléstörténeti füzetek; 18.) Bp., OPKM, Szeparáció és reláció. In: Oktatáspolitika és vallásszabadság. Állam - egyház - iskola - társadalom a 20. Században. Bp., Új Mandátum, Nyelvpolitika és elitképzés. Történetszociológiai közhelyek az idegennyelvoktatás és az elitképzés kapcsolatáról. In: Educatio, (2000/4. sz.) p. A húszas évek középiskola-politikájának kialakulása. In: Századok, 2000.[2002.] 6. sz p. Notnim sztatisztim ál jehudi Berettyóújfalu vömáhuz böjáher. In: Nesher Dávid, Gerı Zsuzsa (szerk.): Berettyóújfalu és környéke zsidóságának emlékkönyve. Haifa,

19 A question of the educational policy of Hungary: Church - state relations in the 1990s. In: Religion, society and education in post-totalitarian societies of Central and South Eastern Europe. Ed. Sergiu Musteata. Chisinau, Arc, p. Az iskolai hittanoktatás visszaszorulása. Hipotézisek a hatvanas és hetvenes évekrıl. In: Iskolakultúra, 2001/ p. A társadalompolitika új elemei az 1930-as évek Magyarországán. In: Világosság, sz p. Szekularizáció és középiskola-politika a dualizmus korában.in Világosság sz Az ötvenes évek hittani párthatározatainak jelentésszintjei. In: Pedagógia és hermeneutika. (Pallas Debrecina; 10.) Szerk.: Buda András. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, [2002.] p. Modern (szekuláris) értékek egy tradicionális társadalomban. In: Educatio, [2002.] 3. sz p. Interjú Ferge Zsuzsával és Kozma Tamással In: Educatio, (10. évf.) 4. sz old. Katolikus és protestáns nemzedékek a szocialista korszak végén. In: Világosság, sz p. Sport and public education: The process of integration and segregation (The case of Hungary). In: Proceedings: Sport and Politics: 6 th Congress of the International Society for the History of Physical Education and Sport. Ed. by Katalin Szikora [et al.]. Bp., Semmelweis University, p. A középfokú nıoktatás társadalomtörténetéhez. In: Neveléstörténeti kaleidoszkóp a középkortól napjainkig: Neveléstörténeti konferenciák, (Neveléstörténeti füzetek ; 20.) Szerk.: Balogh László. Bp., OPKM, p. A magyar oktatástörténet szociológiai narratívája: In memoriam Pierre Bourdieu. In: Szociológiai Szemle, sz p. 302

20 Egyenlıtlen alfabetizáció és nemzetiségek a századforduló Magyarországán. In: Iskolakultúra, sz p. Egyház és oktatás a rendszerváltás évtizedében. In: Educatio, sz. Jelenkortörténeti beállítódás a középiskolában. In: Történelempedagógiai Füzetek 12., p. Oktatástörténet és taneszköz-politika. Educatio 2002[2003]. 4. sz p. Szabolcs Ottó hetvenöt éves. In: Történelem - tanítás módszertan Bp., OPKM, p A felsıoktatásba vezetı út és a társadalmi hátrányok kompenzációja Educatio 2003/2 A középfokú nıoktatás huszadik századi történetéhez. Iskolakultúra, sz p. Iparos-tanonciskola és a helyi társadalom. In. Rendi társadalom - polgári társadalom 10. Hajnal István kör-nógrád megyei levéltár- Budapest Fıváros Levéltára, Salgótarján Bp, 2003, p Oktatáspolitikai változások az elsı világháború után. Iskolakultúra, sz p. Teaching NATO within the framework of history the Hungarian case. In: Teaching NATO and security policy. Brussels : NATO HQ, p. The state-church relations in the history of Educational policy of the first postcommunist Hungarian government. European Education, No p. A felsıoktatásba vezetı út és az önszelekció Iskolakultúra sz A polgári iskolai tanítóképzés 19. századi történetéhez Iskolakultúra sz

21 Az alternativitás formái a magyar oktatástörténetben In: Educatio, (13. évf.) 1. sz old. (megj.: 2005) Az oktatás társadalomtörténetének politikatudományi megközelítése in: Lukács Péter, Nagy Péter Tibor szerk.: Oktatáspolitika. Felsıoktatási Kutatóintézet Új Mandátum Könyvkiadó, Társadalom és oktatás 26. Bp., p. (Megjelent: 2005-ben) Lukács Péter, Elıszó In: Lukács Péter, Nagy Péter Tibor szerk.: Oktatáspolitika. Felsıoktatási Kutatóintézet Új Mandátum Könyvkiadó, Társadalom és oktatás 26. Bp., (Megjelent: 2005-ben) Kerekasztal beszélgetés a mőveltségrıl. Házigazda: Nagy Péter Tibor In Educatio, évf.) 2. sz old. (megj.: 2005) Könyvviták a Magyar Szociológiai Társaság oktatásszociológiai szakosztályában In: Pedagógusképzés, (2. évf.) 1. sz old. Tananyagcsökkentés és társadalompolitika In: Educatio, (13. évf.) 2. sz old. The Academic Workplace. Country Report Hungary. In: Jürgen Enders, Egbert de Weert (editors): The International Attractiveness of the Academic Workplace in Europe. Shaping the European Area of Higher Education and Research. (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Materialen und Dokumente Hochschule und Forschung, 107.) GEW - Hauptvorstand Vorstandbereich Hochschule un Forschung. Frankfurt/Main, p Állami szerepnövekedés és individuális jogok az oktatásban In: Iskolakultúra: (15. évf.) 2. sz old. Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban In: Iskolakultúra: sz old. Budapest In: Educatio, (14. évf.) 1. sz old. Educatio... In: Iskolakultúra (15. évf.) 4. sz old. Elıszó In: Géczi János: Pedagógiai tudásátadás (2005), Iskolakultúra könyvek 304

a Wesley János Lelkészképző Főiskola tanára, a Wesley egyház- és vallásszociológiai kutatóközpont vezetője

a Wesley János Lelkészképző Főiskola tanára, a Wesley egyház- és vallásszociológiai kutatóközpont vezetője Nagy Péter Tibor Egyetemi tanár, az MTA doktora a Wesley János Lelkészképző Főiskola tanára, a Wesley egyház- és vallásszociológiai kutatóközpont vezetője az OFI tudományos tanácsadója, az ELTE Társadalomtudományi

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Történelem szakos középiskolai tanár 1999 PPKE Német nyelv és irodalom szakos 1999 PPKE középiskolai tanár II. OKTATÁSI

Részletesebben

AZ OKLEVÉLMELLÉKLET RENDSZERE NÉHÁNY EURÓPAI EGYETEMEN II.

AZ OKLEVÉLMELLÉKLET RENDSZERE NÉHÁNY EURÓPAI EGYETEMEN II. FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Biró Zsuzsanna Hrubos Ildikó Lovász Gabriella Pásztor Adél AZ OKLEVÉLMELLÉKLET RENDSZERE NÉHÁNY EURÓPAI EGYETEMEN II. Oklevélmelléklet minták The system of the

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Lukács Péter. Rövid tudományos életrajz

Lukács Péter. Rövid tudományos életrajz Lukács Péter Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: lukacsp@ella.hu Személyes adatok: 1948. április 23.-án születtem Tanulmányok: 1967-1972: ELTE BTK, Budapest, történelem és orosz szak. Képesítés: középiskolai

Részletesebben

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza 2007-től törzstag és az andragógia alprogram vezetője vagyok a Neveléstudományi Doktori Iskolában. 2003 júniusában vendégprofesszorként Németországban a Vechtai

Részletesebben

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p.

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv Értékelési filozófiák és pedagógiai mérés. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen, 2011. 108. p. Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bálintné Dr. Kádár Zsuzsanna október 1. PhD 2002 történelemtudományok MTA

Személyi adatlap Személyes adatok Bálintné Dr. Kádár Zsuzsanna október 1. PhD 2002 történelemtudományok MTA név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bálintné Dr. Kádár Zsuzsanna 1960. október 1. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

2010. Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina, Budapest, ISBN 978-963-13-5922-0

2010. Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina, Budapest, ISBN 978-963-13-5922-0 Fenyves Katalin legfontosabb publikációi Könyv 2010. Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina, Budapest, ISBN 978-963-13-5922-0 Cikkek, tanulmányok 2013 - A magyar zsidó nő

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bicsák Zsanett Ágnes Neptun kód: G8MOPW Doktori Iskola: Humán Tudományok Doktori Iskola Iktatószám: Tételszám: Tárgy: DEENKÉTK/314/2014. PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD

DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD FŐISKOLAI TANÁR, KUTATÁSI IGAZGATÓ KUTATÁSI TERÜLETEK: TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS IFJÚSÁG, POSZT-ADOLESZCENCIA ÉLETUTAK ÉS ÉLETESEMÉNYEK RÉTEGZŐDÉSMODELL-KUTATÁSOK MÓDSZERTANA TÖBBDIMENZIÓS

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás

Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás 2007-2010 A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban, TERD Projekt azonosító száma: OTKA T- 69160 Nevesített

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Publikációk. Györgyi Zoltán

Publikációk. Györgyi Zoltán Publikációk Györgyi Zoltán Szerkesztések 1992 Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Szerkesztette: Forray R. Katalin és Györgyi Zoltán. Akadémiai, 1992. 154 p. 2006 Diplomával a munkaerőpiacon.

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Fontosabb publikációk

Fontosabb publikációk Fontosabb publikációk Önálló munkák: 1. Középiskolák és felsôoktatási intézmények együttműködése a felsôfokú tanulmányokra való felkészítésben és a hallgatók kiválasztásában. Budapest, FPK, 1980. 143 p.

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

Szerzőink, szaklektoraink

Szerzőink, szaklektoraink 301 Szerzőink, szaklektoraink DPR.indd 301 DPR.indd 302 303 Ceglédi Tímea Diplomáját a Debreceni Egyetem szociológia szakán szerezte 2008-ban, majd a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Programjában

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv II. Tankönyv, jegyzet III. Szerkesztett kötet

PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv II. Tankönyv, jegyzet III. Szerkesztett kötet PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv - A pedagógiai folyamattervezés elméleti és gyakorlati kérdései II. KLTE Pszichológiai Intézet, Debrecen, 1997. 79 - A tantárgyi integráció fontosabb neveléselméleti és didaktikai

Részletesebben

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete A neveléstudományi doktori iskolák helyzete Bazsa György, a MAB elnöke A MTA Pedagógia Bizottságának ülése Budapest, 2009. december 11. Eötvös Loránd: Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: név: Biró Zsuzsanna Hanna születés helye, ideje: Dunaújváros, 1967.01.20. lakcím: 1027 Budapest, Margit krt. 64/a. II/3. telefon: 4890808, 06-20-9745392 e-mail: birozsuzsanna@ella.hu

Részletesebben

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szűcs Zoltán Gábor Még irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, magyar-orosz

Részletesebben

D R. F A R K A S A N D R Á S

D R. F A R K A S A N D R Á S D R. F A R K A S A N D R Á S E G Y E T E M I D O C E N S SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Születési dátum: 1966.05.01 Születési hely: Zalaegerszeg Családi állapot: nıs [1985-1989] Berzsenyi Dániel Fıiskola

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS BARTA SZILVIA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Pedagógia angol nyelv és irodalom 2009 Debreceni Egyetem szakos bölcsész és tanár Neveléstudományi Doktori Képzés - abszolutórium

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bognár László 1959

Személyi adatlap Személyes adatok Bognár László 1959 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bognár László 1959 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old.

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor Önálló kötet A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. Szerkesztett könyvek Szolgálhat-e mintaként a francia német

Részletesebben

9:30 9:40 Megnyitó (Forray R. Katalin, egyetemi tanár, az Educatio "Társadalmi nemek" számának szerkesztője )

9:30 9:40 Megnyitó (Forray R. Katalin, egyetemi tanár, az Educatio Társadalmi nemek számának szerkesztője ) HA ROSSZUL LÁTJA E LEVÉL KARAKTEREIT KATTINTSON IDE: http://www.oktatas.uni.hu/gender.htm Meghivó Oktatás és iskolázottság nemi egyenlőtlenségek cimmel közös tudományos konferenciát rendez az MTA Nevelésszociológiai,

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

Módszertani Központ Témadolgozat,1973/II. egy szakmunkástanuló kollégiumban, Ifjúság 1973/2. Szakmunkásnevelés 1974/4.

Módszertani Központ Témadolgozat,1973/II. egy szakmunkástanuló kollégiumban, Ifjúság 1973/2. Szakmunkásnevelés 1974/4. Dr. Benedek István: Publikációs jegyzék a kollégiumi nevelés-oktatással kapcsolatos tanulmányokról 1. Benedek István:A szakmunkásképzı intézetek és kollégiumok klubjai Fıvárosi Ifjúsági Mővelıdési Központ

Részletesebben

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása Europass Önéletrajz Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Tőzsér Zoltán Magyarország, 4031, Debrecen. Telefonszám(ok) Mobil: +36-30-461-45-81 E-mail(ek) Állampolgárság tozser.zoltan@arts.unideb.hu Magyar Születési

Részletesebben

Előadások konferencián:

Előadások konferencián: Előadások konferencián: 2012 Híves Tamás: A határ menti oktatás - A különböző társadalmi hátrányokkal rendelkező tanulók integrációja című TÁMOP 3.1.1 konferencián 2012. február 1. Pécs Híves Tamás: A

Részletesebben

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága Szervezők Elméleti, Történeti, és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport Pedagógiai Antropológiai Kutatócsoport Neveléstudományi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2009 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc)

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2009 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) Curriculum Vitae Personal Data Attila János BORSI Name Ph.D. Title Male Gender 1974 Year of Birth Hungary Place of Birth (Country) borsi.attila@kre.hu Email-address(es) Office Phone Number Doctoral Studies

Részletesebben

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400) 1 Lukács Péter Curriculum vitae Szül.: 1948, Budapest Állampolgárság: magyar Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Kutatóhely neve: Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék: Orosz Irodalom és Irodalomkutatás Összehasonlító Tanulmányok Doktori Program Kutatási téma címe: Turgenyev prózapoétikájának antik irodalmi gyökerei (Ovidius,

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20.

Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás Európai önéletrajz SZOCIOLÓGUS: OKTATÓ, KUTATÓ Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

A felsőoktatás változásának tendenciái Előadások az európai oktatáspolitika köréből.

A felsőoktatás változásának tendenciái Előadások az európai oktatáspolitika köréből. A felsőoktatás változásának tendenciái Előadások az európai oktatáspolitika köréből. Bevezetés Kihívás: expanzió Felsőoktatási válaszok: tömegesedés, általánossá válás A felsőoktatás funkciói: tudományos

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza,

ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza, ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza, 1988.07.24. E-mail: nyusti.szilvia@gmail.com Tanulmányok 2011- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Survey statisztika

Részletesebben

1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144

1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) 1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144 E-mail(ek) hock.zsuzsa@fppti.hu Állampolgárság

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

Baracsi Ágnes: Publikációs jegyzék

Baracsi Ágnes: Publikációs jegyzék Baracsi Ágnes: Publikációs jegyzék Pedagógusjelöltek értékstruktúrájának és erkölcsi értékfogalmaik szilárdságának néhány sajátossága egy vizsgálat tükrében. A BGYTF 1993-as oktatói pályázatán II. helyezést

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy kódja, címe: BT-PSZ 1010 Iskolarendszerek Óraszám: 40 Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy típusa: előadás Számonkérés módja: kollokvium A tárgy célja:

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D.

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. Idegen nyelvő publikációk: The relative influence of parents and peers on young people's consumer behaviour. In: Thyne, M. Deans, K. R. Gnoth, J. (eds.): 3Rs

Részletesebben

mővelésében. tükrében között.

mővelésében. tükrében között. MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoportra történı hivatkozással megjelent tanulmányaink 2013 Szerzı(k) Tanulmány címe Megjelenés helye v. konferenciaelıadás Csőrös Gabriella Gazdaságpolitikai együttmőködés,

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Név: Dr. Nagy Gábor Dániel E-mail: ngd1@rel.u-szeged.hu; ngd@dartke.eu

Szakmai önéletrajz. Név: Dr. Nagy Gábor Dániel E-mail: ngd1@rel.u-szeged.hu; ngd@dartke.eu Szakmai önéletrajz Név: Dr. Nagy Gábor Dániel E-mail: ngd1@rel.u-szeged.hu; ngd@dartke.eu Tanulmányok 1998. szeptember 2003. június JATE, majd szociológia szak Szociológus (Oklevél szám: 773/2003. ; Megszerzés

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Cigány gyerekek szocializációja CSM2101 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás formájában. Egy alkalommal hospitálás

Részletesebben

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2001 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) MA Studies 1993 Year of Obtaining the MA Degree

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2001 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) MA Studies 1993 Year of Obtaining the MA Degree Curriculum Vitae Personal Data Faludy, Judit Name Ms / Mrs / Mr / Dr / Dr habil. / Professor Dr / Title PhD / CSc / DSc / Academician F / M Gender 1968 Year of Birth Budapest (Hungary) Place of Birth (Country)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény 1979 KLTE 1983 ELTE magyar történelem szakos középiskolai tanár filozófia szakos előadó II. OKTATÁSI

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia EDUCATIO pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia 20 IDEOLÓGIÁK IDEOLÓGIÁK ÉS AZ OKTATÁS 3 Sáska Géza A PSZICHOLÓGIA MINT A NEVELÉS ESZMEI HIVATKOZÁSI KERETE GYERMEKIDEOLÓGIÁK A

Részletesebben