Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:"

Átírás

1 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN IGAZGATÓ 2011.

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ PEDAGÓGIAI, MÓDSZERTANI OSZTÁLY MÉRÉS-ÉRTÉKELÉSI OSZTÁLY GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI OSZTÁLY A PÁLYAVÁLASZTÁSI ÉS PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÓ OSZTÁLY GYÓGYPEDAGÓGIAI OSZTÁLY KOMMUNIKÁCIÓS OSZTÁLY GAZDASÁGI OSZTÁLY FELADATOK AZ EGYÉB VÁLLALT PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS TERÜLETÉN FELADATOK A FELSŐOKTATÁS TERÜLETÉN FELADATOK AZ IGAZGATÁS ÉS OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA SZAKTERÜLETÉN

3 Bevezető A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (a továbbiakban: Intézet, MFPI) a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézményként, pedagógiai szakmai szolgáltatásokat nyújtó és pedagógiai szakszolgálatot ellátó költségvetési szervként évben is - a fenntartó és a fővárosi nevelési-oktatási intézmények között szakmai közvetítő, tanácsadó szerep erősítését tartotta szem előtt a feladatai ellátása során, segítve mind az intézményvezető, pedagógus kollégákat, mind a fenntartót, és nem utolsó sorban a diákokat, szülőket. Az egyik legfontosabb feladatunk a pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtása. Ide tartozik a pedagógiai értékelés, a szaktanácsadás, a pedagógiai tájékoztatás, az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat működtetése. Ezeket a feladatokat a Pedagógiai és Módszertani Osztály, a Mérés-értékelési Osztály, illetve referenseink 2010-ben is látták el. A pedagógiai szakszolgálat feladatai közül Intézetünk továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás keretében nyújt tájékoztatást, segítséget a hozzánk fordulóknak, amelyet a Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztály munkatársai végeznek. A gyógypedagógiai intézményekkel a Gyógypedagógiai Osztály foglalkozik, feladatuk többek között - az integráltan nem nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását ellátó gyógypedagógiai intézmények számára a teljes körű pedagógiai-szakmai szolgáltatás nyújtása. A Gyermek- és ifjúságvédelmi Osztály kiemelt feladata a Fővárosi Közgyűlés által /2008. (V.29.) Főv.Kgy. határozatokkal elfogadott, iskolai agresszió visszaszorítását célzó program végrehajtása. A pedagógiai szakmai szolgáltatások és szakszolgálat feladatainak magas színvonalú ellátása önmagában nem lenne elegendő, a szakmai munka megismertetése a szakmai közönséggel, illetve a szülők, diákok tájékoztatása az Intézet által nyújtott szolgáltatásokról szintén hozzá tartozik Intézetünk munkájához. A Kommunikációs Osztály munkatársai kiadványok, tájékoztató anyagok, weboldalak (www.fppti.hu, szerkesztésével segítették a pedagógus kollégák szakmai munkáját 2010-ben is. Szintén a pedagógiai tájékoztatás körébe sorolható a Pedagógiai Szakkönyvtár és Információs Központ munkája, amely két helyen a Vas utcában, illetve az Egyetem téren többféle, pedagógiai, idegen nyelvű gyűjteménnyel, médiatárral várja az érdeklődőket. A szakkönyvtárunk jelentőségét emeli, hogy az Intézet 2010-ben sikeresen vett részt a Tudásdepó-Expressz A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c. TÁMOP /1/KMR pályázaton, amelynek megvalósítása jelenleg is folyik. Az Intézet az utóbbi években több Európai Uniós forrásból létrejövő pályázaton vett részt. Ezek egyrészt a TÁMOP és TÁMOP programok keretei között kiírt közbeszerzési eljárásokon való sikeres részvétel eredményeként valósultak meg, másrészt az Intézet maga is nyújtott be pályázatokat önállóan, vagy konzorcium tagjaként. Jelenleg a fent említett könyvtár-pályázaton kívül négy működő projektben veszünk részt, két benyújtott pályázatunk elbírálására várunk. 3

4 1. PEDAGÓGIAI, MÓDSZERTANI OSZTÁLY Az Intézet évre vonatkozó munkatervében a szervezet fejlesztését szolgáló feladatok között szerepelt a TISZK-ekkel és a szakmai orientációt, szakmai alapozást végző fővárosi fenntartású szakközépiskolákkal (szakmai fejlesztés, közös rendezvények, programok szervezése stb.) való együttműködés (3.1.2.). Az előző évben a Fővárosi Komplex Szakmai Tanulmányi Versenyt a TISZK-ekkel való együttműködésben valósítottuk meg. Az MFPI irányításával a kilenc szakmacsoport versenyének szóbeli-gyakorlati fordulójának helyszínét hat központ biztosította, akik részt vettek a verseny előkészítésében és megrendezésében is. A Humán TISZK menedzsmentjének igénye szerint pályaorientációs mérést valósítottunk meg, és két műhelyfoglalkozást tartottunk. A Humán TISZK záró konferenciáján beszámoltunk a mérés eredményeiről és következtetéseiről. A szakmai tevékenység (II. fejezet) munkatervi feladatait a Pedagógiai és módszertani osztály az alábbiak mentén hajtotta végre A pedagógiai tájékoztatás feladatai A fővárosi közoktatást érintő események közzététele a CMS szerkesztőségi rendszerben az MFPI gondozásában lévő portálokon (www.budapestedu.hu, Információk szolgáltatása a szakterületi honlapok számára A szerkesztőség által menedzselt portálok (budapestedu.hu, fppti.hu) információs bázisként történő működtetetése. Felelős: minden pedagógiai szakértő Határidő: folyamatos Minden pedagógiai szakértő az elmúlt évben folyamatosan tette közzé a fővárosi közoktatást érintő eseményeket a CMS szerkesztőségi rendszerben az MFPI gondozásában lévő portálokon (www.budapestedu.hu, rendszeresen szolgáltatott információkat a szakterületi honlapok számára, és információs bázisként működtette a szerkesztőség által menedzselt portálokat (budapestedu.hu, fppti.hu). A szakképzés aktuális híreinek folyamatos feltöltése a budapestedu -ra. Felelős: Béky Gyuláné Határidő: folyamatos Béky Gyuláné pedagógiai szakértő irányításával megtörtént az intézeti portáloldalon és a budapestedu.hu oldalon a szakmai alapozó oktatás témaköreinek folyamatos gondozása, adatbázisok feltöltése, frissítése rendezvényekről, versenyekről, műhelyfoglalkozásokról, továbbképzésekről, szakmai hírekről, valamint rendszeresen tájékoztató jelent meg szakmai anyagokról. Megtörtént a Fővárosi Komplex Szakmai Tanulmányi Verseny és a Környezet- és egészségvédelmi vetélkedő versenyeredményeinek és feladatainak megjelentetése az érdeklődő iskolák számára. A munkatársi kör támogatása a szakterületek internetes gondozásában. Segítségnyújtás a CMS szerkesztőségi rendszer használatához. Felelős: Végh András, Kommunikációs csoport Határidő: folyamatos Végh András pedagógiai szakértő és a kommunikációs csoport belső továbbképzésekkel, egyéni megkeresésre információnyújtással támogatta a munkatársi kört a szakterületek internetes gondozásában, segítséget nyújtott a CMS szerkesztőségi rendszer használatához. 4

5 Adatbázisok feltöltése, gondozása és rendszeres frissítése, karbantartása: Pedagógus-továbbképzések Versenyek (tehetséggondozó, SNI, egyéb fővárosi és országos) Szaktanácsadói lista Válaszolunk rovat (GYIK) Felelős: Kommunikációs csoport, Bondzsér Zita, minden pedagógiai szakértő Határidő: folyamatos Minden pedagógiai szakértő folyamatosan és rendszeresen töltötte fel, gondozta és frissítette saját szakterületén az adatbázisokat a pedagógus-továbbképzésekről, a tehetséggondozó és tanulmányi versenyekről, a szaktanácsadói listáról. Szükség esetén válaszokat fogalmazott meg a Válaszolunk rovathoz beérkezett kérdésekre. A versenyeredmények internetes megjelentetése. Felelős: Bondzsér Zita, minden pedagógiai szakértő Határidő: folyamatos Minden pedagógiai szakértő gondoskodott saját szakterületén a versenyeredmények internetes megjelentetéséről a versenykoordinátor folyamatos ellenőrzése és segítsége mellett. Részvétel az Intézményvezetők Szakmai Napjainak lebonyolításában. Felelős: Póta Mária Határidő: Póta Mária pedagógiai szakértő részt vett az Intézményvezetők Szakmai Napjainak lebonyolításában. Szakmai, módszertani anyagok megjelentetése az intézet rendszeresen megjelenő, nyomtatott kiadványaiban: a Hírlevélben és a Budapesti Nevelőben. Felelős: minden pedagógiai szakértő Határidő: folyamatos Minden pedagógiai szakértő a Hírlevél havi megjelenéséhez és a Budapesti Nevelőhöz rendszeresen információs anyagot biztosított minden szakterületen: műhelyfoglalkozások, versenyek, szakmai összefoglalók, módszertan, iskolák rendezvényei, szaktanácsadói írások, szakmai anyagok stb. témában. Intézetünk módszertani osztálya közös projektmunkájának kiadása: Bevezetés a könyvtár-pedagógia módszertanába. Felelős: Hock Zsuzsa Határidő: A projekt pályázati támogatásból valósult volna meg, de a megvalósulást akadályozó tényezők miatt a pályázati pénz az Intézet részéről visszafizetésre került, a projektmunka csak részleteiben készült el: a matematika, fizika és földrajz szakmai anyag került kidolgozásra. Tanfolyamok, műhelyfoglalkozások, valamint versenyek (normál és SNI) kiadványainak összeállítása: Pedagógus-továbbképzések 2010/2011. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek 2010/2011. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek az SNI szakterületen 2010/2011 Felelős: Bondzsér Zita Határidő: A nyomtatott kiadványok helyett az aktuális információkat intézetünk honlapjain jelentettük meg Bondzsér Zita akkreditációs és versenykoordinátor folyamatos ellenőrzése és engedélyezése mellett. Színvonalas műhelyfoglalkozások megszervezése, lebonyolítása (minimum három alkalommal) Felelős: minden pedagógiai szakértő Határidő: Szakképzés: 5

6 A tervezett műhelyfoglalkozásokat egy kivételével - amely az előadó külföldön való hosszadalmas tartózkodása miatt nem valósult meg, és amelyet februárban pótolunkmegtartottuk, összesen hat foglalkozás volt február 17. Europassz dokumentumok és uniós tanulmányutak március 30. Informatika szakmacs. virtuális gép használata az oktatásban 2010.szeptember 30. Humán TISZK iskola tanárainak a tanulók pályaérdeklődése október 21. Környezetvédelem szakmacs. környezetvédelmi gyakorlat módszertana október 27. A 2010/2011. évi szakmai alapozó online mérés előkészítése november 25. Az informatikaoktatás aktualitásai az informatika szakmacsoportban A foglalkozásokról szakmai összefoglalók, prezentációk kerültek fel az intézet honlapjára a tanárkollégák tájékoztatására. Matematika február 24. Az interaktív tábla használata a matematikaórákon április 21. A GeoGebra program használata a matematikaórákon A 2009-es bemeneti matematikamérés tapasztalatai szeptember 22. Újdonságok a GeoGebrában Tervek a es tanévre matematikából november 17. Nem középiskolás fokon, avagy: amire a középiskola matematikából építhet Fizika február 23. Az emelt szintű fizikaérettségi új kísérletei április 20. Forráspont mérése és a CERNben végzett tanári kísérletek szeptember 21. Mi lesz veled, fizika? Új módszerek, elképzelések a természettudományok, speciálisan a fizika oktatásában november 16. Egerek a padon - új lehetőségek a tanulói aktivitás növelésére fizikaórán Gál Ildikó (Trefort Szki) Iványiné Harró Ágota (ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola) Póta Mária (MFPI) Hraskó András (Fazekas Gimnázium) Póta Mária (MFPI) Turi Kovácsné Rada Katalin és az iskola tanulói, tanárai Takács Lajos (Fazekas Mihály Gimnázium) A CERN-es kísérletek csoportvez Dr. Igaz Sarolta és Hegyiné Farkas Éva Klacsákné Tóth Ágota (Nagy László Gimnázium) Angol március 13. How to use contemporary Anglo-Irish literature in English lessons, Gerry Miller ír irodalmár, előadó szeptember 23. Discover Learning Styles (Becoming more effective by adapting task-based teaching for learning styles) (Chris White, a British Council trénerével) szeptember 28. Discover Learning Styles (Becoming more effective by adapting task-based teaching for learning styles) (Chris White, a British Council trénerével) november 10. Bemutatkozik az Országos Idegennyelvű Könyvtár december 4. Műhelymunka: Jilly Viktor (Fazekas): How to tube? internet az angolórán 6

7 2010. december 4. Műhelymunka: Gecse Nóra (Thán): Christmas through drama december 9. Britain today országismereti műhelymunka, Simon Ingra Hill, a British Council igazgatója Történelem március 25. Báthory Erzsébet; beszélgetés Várkonyi Gábor történésszel Juraj Jakubisko filmjéről és Báthory Erzsébet személyéről április 20. Tényleg csak frontálisan lehet? Ötletbörze történelemtanároknak október 8-9. Digitális történelemtanítás: Vit Olivér, Bíró Gergely Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképzőiskola és Gimnázium Német március 17. Interaktív és digitális kiegészítő anyagok a német nyelv oktatásában - közös rendezvény a Hueber kiadóval, előadó: Salakta Tünde április 8. interaktív és digitális kiegészítő anyagok a német nyelv oktatásában - közös rendezvény a Hueber kiadóval, előadó: Salakta Tünde április 15. Interaktív és digitális kiegészítő anyagok a német nyelv oktatásában - közös rendezvény a Hueber kiadóval, előadó: Salakta Tünde szeptember 29. A kreatív íráskészség fejlesztésének elméleti és módszertani kérdései, Szász Andrea Hueber Verlag november 10. Bemutatkozik az Országos Idegennyelvű Könyvtár Művészetek Műhelyfoglalkozásokat rendeztünk mindkét tantárgyhoz (ének-zene, rajz-vizuális kultúra) kapcsolódóan neves előadók közreműködésével, melyekről a beszámolók megtekinthetők portálunkon. Tantárgyanként 4 db/év. Mozgókép és médiaismeret Mozgókép és médiaismeretből szervezett hat műhelyfoglalkozásunk szakmai csemegéket kínált: a tanárok kreativitásukat kiélve egy neves fotóművész által vezetett világítási és absztrakt fotózási műhelymunkában vettek részt; a Filmszemle zsűritagjának bemutatójából, első kézből ismerhették meg az éves magyar filmtermés legjavát; terítékre kerültek a leggyakoribb módszertani problémák mint a tanórán vetíthető filmek hiánya, és a diákok klasszikus kánonnal nem egyező ízlése majd ezekre a problémákra megoldási lehetőségek, mint a kortárs magyar rövidfilm-kínálat, illetve a youtube-generáció kapcsolódási pontjai a klasszikus filmekhez. Hiánypótlónak tartották az újmédiáról, a digitális televíziózásról szóló előadást. Nagy segítséget jelentett a projektfeladatok megoldásához, és az érettségire való felkészítéshez is a mozgókép és médiaismeret országos középiskolai tanulmányi verseny két fordulója között megszervezett diákmunkaelemző műhelyfoglalkozás. Találkozóink közösségerősítő hatásúak, a médiatanárok közötti kommunikációt, kölcsönös segítségnyújtást generálják, és lehetővé tették, hogy számba vegyük, ki milyen formában foglalkozik jelenleg a tantárggyal. Informatika február 25. A fővárosi középiskolai versenyfeladatok megoldása, értékelése április 28. A Fővárosi Középiskolai Informatika Alkalmazói Verseny értékelése Hogyan tovább? szeptember 30. Új tanév, új feladatok. Az algoritmizálás és a Szalayné Tahy Zsuzsa Danitz Béláné Végh András Danitz Béláné Végh András dr. Zsakó László meghívott előadó 7

8 programozás tanítása október 14. Az algoritmizálás és a programozás tanítása november 11. Az algoritmizálás és a programozás tanítása 3. Biológia március 24. Hogyan vigyük be a valóságot a biológia és kémia tantárgy tanításába? április 13. Bemutatkozik a Radnóti Gimnázium Természettudományok a Radnótiban Megvalósítható korszerű ötletek a tanórán szeptember 29. Hogyan szerettessük meg a biológiát a diákokkal? december 1. Interaktív módszerek lehetőségei a biológia tanításában, konkrét példákon keresztül és Végh András dr. Zsakó László dr. Zsakó László Oláh Zsuzsa Albert Viktor Balázs Katalin Berek László Dr. Szerényi Gábor Szászné Heszlényi Judit Kémia március 24. Hogyan vigyük be a valóságot a biológia és kémia tantárgy tanításába? április 13. Bemutatkozik a Radnóti Gimnázium Természettudományok a Radnótiban Megvalósítható korszerű ötletek a tanórán 2010.szeptember 21. Mi lesz veled fizika, kémia? Új módszerek, elképzelések a természettudományok, speciálisan a fizika és a kémia oktatásában 8 Oláh Zsuzsa Albert Viktor Balázs Katalin, Berek László Dr. Igaz Sarolta vezérigazgató és Hegyiné Farkas Éva tanár november 17. Gyakorlatorientált kémiaóra Dr. Rózsahegyi Márta tudományos főmunkatárs Könyvtár-pedagógia március 23. Fővárosi könyvtárostanárok műhelye Elvárások: könyvtár-pedagógiai munka április 21. Fővárosi könyvtárostanárok műhelye Elvárások: a hozzáadott érték (tanórán kívüli tevékenység) május 12. Kerületi iskolai könyvtári szaktanácsadók műhelye Dr. Fábián Györgyi könyvtárostanár Gruber Éva könyvtárostanár Szakmai tapasztalatcsere a Heves megyei könyvtárostanárokkal szeptember 6. Kerületi iskolai könyvtári dr. Bartos Éva, dr.

9 szaktanácsadók műhelye szeptember 15. Könyvtárostanárok szakmai konferenciája a Lendület éve jegyében október 5. Fővárosi könyvtárostanárok műhelybeszélgetése Földrajz február 08. Képességfejlesztő feladatok szerepe földrajzórákon április 19. Gondolkodási képességek kialakítása a földrajzórán szeptember 13. Feladatok, programok az új tanévben Új utak az oktatásmódszertanban Konstruktivizmus a földrajzoktatásban november 08. A természettudományos kompetenciák kerületi felmérés tükrében Magyar nyelv és irodalom március 25. A tömegkommunikáció hatása a nyelvhasználatra, nyelvművelés és nyelvtervezés napjainkban október 7. Általános tájékoztató, aktuális információk a tanévvel kapcsolatban Cartographia Tankönyvkiadó: Interaktív irodalom középiskolások számára módszertani előadás Cartographia tankönyvkiadó ingyenes bemutatója december 9. Korszerű tanítási technikák az irodalomórán Tűz - a betűtől a szövegig(digitális tananyag bemutatása) Hangodi Ágnes, Bartók Györgyi, Péterfi Rita, Fehér Miklós Gombocz János, Skaliczky Judit, Dömsödy Andrea, Csillag Ferenc, P. Szabó Melinda, Tóth Viktória, Hock Zsuzsanna Gérnyi Ferencné Makádi Mariann Makádi Mariann Szabó Júlia vezetőtanár Gyenes Csilla szakértő, szaktanácsadó Antalné Szabó Ágnes Sáfrányné Molnár Mónika Huba Márk Linkai Virág (Nagy László Általános Iskola és Gimnázium) Szakmai napok, konferenciák, nem akkreditált továbbképzések, egyéb, a pedagógusok tájékoztatását szolgáló programok szervezése. Felelős: minden pedagógiai szakértő Határidő: Minden pedagógiai szakértő részt vett az elmúlt évben a pedagógusok tájékoztatását szolgáló program szervezésében. Ezekről a programokról honlapunk események rovatában lehet részletesen tájékozódni. Néhány kiemelt rendezvényünk volt: május 25-én szakiskolai konferencia megszervezésére és lebonyolítására került sor a szakiskolai kompetenciafejlesztés fontosságáról. 9

10 Az Intézet a TÁMOP /B-08/2/KMR pályázati projekt keretében augusztus 25-én és december 8-án hálózatépítő konferenciát szervezett, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a tehetségfejlesztés fontosságára. A Fővárosi Könyvtárostanárok Műhelye szeptember 15-én tartotta évnyitó konferenciáját. Az érdeklődők zsúfolásig megtöltötték a MFPI Információs Központját, ahol az előadások középpontjában a könyvtárostanár személyisége, tevékenysége állt. Az Intézet által vezetett konzorcium év során sikeresen vett részt a Tudásdepó- Expressz A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c. pályázaton. A Budapest iskolakönyvtári hálózatának fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében c. (TAMOP /1/KMR ) projekt keretei között december 9-én tartottuk a nyitó konferenciát, amely az olvasás népszerűsítését is célul kitűző projekt terveit ismertette a főként könyvtáros tanárok, könyvtári szakemberek részvételével zajlott rendezvényen. A munkatervben nem tervezetten az informatika szakmacsoportban oktató tanárok számára igényüknek megfelelően 5 órás, nem akkreditált, de a hétévenkénti kötelező továbbképzés rendszerébe beszámítható továbbképzést szerveztünk, amelyen 20 tanár vett részt. Témája: A Windows hálózati alapok oktatása virtuális gép használatával. A továbbképzés előadója Pintér Imréné szaktanácsadónk volt. A továbbképzéshez 30 oldalnyi szakmai anyagot állított össze a résztvevők számára, amely szakmai anyagként honlapunkra is felkerült. Mini konferenciát tartottunk a Magyar Pedagógiai Társasággal az Egyetem téren. A szakmai alapozó mérés hároméves tapasztalatainak értékelése tanárok és szaktanácsadók számára, néhány órás továbbképzés keretében. Felelős: Béky Gyuláné Határidő: folyamatos Az eredmények közlése más módon történt, így nem került sor ilyen továbbképzésre. Ebben az évben áttértünk az online mérésre, amelynek újdonságaként a részfeladatoknál a megoldást követően a tanulók, illetve az érdeklődő tanárok, osztályfőnökök is olvashatták az eredményeiket. Így jelentőségét vesztette az iskolák számára a korábbi papíralapú mérés eredményének összefoglalója. Más tekintetben pedig tervünk szerint inkább a decemberi 4. tanévi mérés befejezéseként az adatok feldolgozását követően fogunk nagyobb léptékű összefoglalót tartani, amelyhez kiadvány készítését is tervezzük. A matematika tanításának aktuális kérdései konferencia április 24. és (TIT-ben) Felelős: Póta Mária Határidő: Póta Mária pedagógiai szakértő részt vett A matematika tanításának aktuális kérdései konferencián április 24-én és november 27-én a TIT-ben. Részecskefizikai konferencia ALUMNI június 5. és (Elektrotechnikai Múzeum és Ady Kollégium) Felelős: Póta Mária Határidő: Póta Mária pedagógiai szakértő részt vett a Részecskefizikai konferencián (ALUMNI) június 5-én és december 18-án az Elektrotechnikai Múzeumban. Tankönyv-tájékoztató nap 10

11 Felelős: Kákonyi Lucia, Hock Zsuzsa Határidő: Angol nyelvből megvalósult a Tankönyv-tájékoztató nap február 5-én, résztvevők: Cambridge University Press: György Mariann Oxford University Press: Esztergályos Kolos és Mark Andrews Akadémia Kiadó: Király Zsolt és Jilly Viktor OUP-MFPI módszertani és kulturális konferencia angoltanároknak án. Vendégek: Tom Hutchinson, a projekt nyelvkönyvcsalád szerzője módszertan Gerry Miller, ír tanár, előadó, költő az ír kultúra jegyében Felelős: Kákonyi Lucia Határidő: Az OUP-MFPI módszertani és kulturális konferencia angoltanároknak án megvalósult. Előadók: Tom Hutchinson, a projekt nyelvkönyvcsalád szerzője módszertan, és Gerry Miller ír tanár, előadó, költő az ír kultúra jegyében. Blended Teaching: Szabó Péter módszertani továbbképzése a Pearson Longman Kiadótól a 2010/11. tanévben folyamatosan Felelős: Kákonyi Lucia Határidő: folyamatos Nem valósult meg. OUP-MFPI Karácsonyi Konferencia angoltanároknak Felelős: Kákonyi Lucia Határidő: Az OUP-MFPI Karácsonyi Konferencia angoltanároknak megvalósult december 4-én. Előadó: Enyedi Ágnes Új típusú továbbképzések elindítása a British Council támogatásával az új média működésének mélyebb megismerése és tanórai használata céljából. Felelős: Kozák Zsuzsanna Határidő: folyamatos A mozgókép és médiaismeret-tanárok a tantárgy korszerűsítését, az újmédia hangsúlyosabb beemelését kívánják a tantárgyba, így nagy népszerűségnek örvendett a tavaly először elindított a British Council-lal közösen szervezett és általa támogatott Újmédia a nyelvoktatásban című 30 órás innovatív továbbképzésünk, melyen médiatanárok és nyelvtanárok egyaránt részt vettek. A British Council nyitott további közös tanfolyamok megszervezésére. A Fővárosi Pedagógiai Napok megrendezése. Felelős: minden pedagógiai szakértő Határidő: A Fővárosi Pedagógiai Napok megszervezésében, lebonyolításában, a bemutató órák előkészítésében és megtartásában részt vett minden szakterület pedagógiai szakértője. Több kiemelt programot is megvalósítottunk: Tehetség-konferencia, kiállítás az Ügyosztály Galériában és a Weszely Galéria kiállításának megnyitója, plenáris ülés előkészítése, lebonyolítása Akkreditált pedagógus-továbbképzések szervezése Az akkreditációk felülvizsgálata a hasznossági, korszerűségi, gazdaságossági szempontok figyelembevételével. Felelős: minden pedagógiai szakértő, Bondzsér Zita Határidő: folyamatos, december 31-ig Az akkreditációk felülvizsgálata a hasznossági, korszerűségi, gazdaságossági szempontok figyelembe vételével az elmúlt évben folyamatosan megtörtént. 11

12 Új, a pedagógusok és az intézményvezetők munkáját segítő képzések megtervezése és akkreditálása, akkreditált továbbképzések átvétele. Felelős: minden pedagógiai szakértő, Bondzsér Zita Határidő: folyamatos, december 31-ig Új, a pedagógusok és az intézményvezetők munkáját segítő képzések megtervezése és akkreditálása, akkreditált továbbképzések átvétele az elmúlt évben a jelentkező igényeknek megfelelően megtörtént. Továbbképzéseink listája megtalálható intézetünk honlapján. Akkreditált továbbképzések szervezése könyvtárostanároknak tehetséggondozás és módszertan témakörökben. Felelős: Hock Zsuzsanna Határidő: folyamatos, december 31-ig Három akkreditált továbbképzés lebonyolítása történt meg tehetséggondozás és módszertan témakörökben: Okt Szombathely: A könyvtár-pedagógia módszertana Okt Miskolc: A könyvtár-pedagógia módszertana Okt Miskolc: A tehetséggondozás lehetőségei és módszerei az iskolai könyvtárban Az év során legalább három akkreditált vagy nem akkreditált tanfolyam szervezése és lebonyolítása informatikából. Felelős: Végh András Határidő: folyamatos, december 31-ig A munkatervben vállalt tanfolyamok lebonyolítása megtörtént a TISZK pályázatok megvalósítása során. A Tanulom magam, tanulom a diákot - hatékony módszerek a nehezen kezelhető pedagógiai helyzetekre című pedagógus továbbképzés indítása igény esetén. Felelős: Béky Gyuláné Határidő: december 20. A továbbképzést a Petrik TISZK számára megtartottuk. A Fővárosi Nyelvi Projekt - angoltanárok módszertani továbbképzése tanfolyam folytatása, ha a projektórák a jövőben is megmaradnak. Felelős: Kákonyi Lucia Határidő: december 20. A Fővárosi Nyelvi Projekt - angoltanárok módszertani továbbképzése tanfolyam folytatódott. Három tanfolyam valósult meg: február március A kooperatív tanulás, a projektmódszer és más modern eljárások [könyvtár- és internethasználat, drámapedagógia, lakossági fórum, vita, diákelőadás, poszter-, tabló-, plakátkészítés] a természettudományos órákon, foglalkozásokon akkreditált tanfolyam megszervezése. Felelős: Póta Mária, Csányi Csilla Határidő: december 31. Megszerveztük és lebonyolítottuk A kooperatív tanulás, a projektmódszer és más modern eljárások [könyvtár- és internethasználat, drámapedagógia, lakossági fórum, vita, diákelőadás, poszter-, tabló-, plakátkészítés] a természettudományos órákon, foglalkozásokon c. akkreditált tanfolyamot. Március között a Karácsony Sándor Általános Iskolában (Budapest) tartottunk képzést; október között két tanfolyamot, november között három tanfolyamot tartottunk a közbeszerzés során elnyert feladataink megvalósítása során az FVM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ megbízásából. 12

13 Akkreditációk lejártának figyelése, az akkreditációk meghosszabbításának és a jegyzékre kerülésnek a gondozása. Felelős: Bondzsér Zita, pedagógiai szakértők Határidő: folyamatos december 31-ig Az akkreditációk lejártának figyelése, az akkreditációk meghosszabbításának és a jegyzékre kerülésnek a gondozása az elmúlt évben folyamatosan megtörtént. A pedagógiai szakértők önképzése, szakmai fejlődése Felelős: minden pedagógiai szakértő Határidő: folyamatos december 31-ig Minden pedagógiai szakértő részt vett a szakterületét érintő képzésen, rendezvényeken, tájékoztatókon, pl. Környezetvédelmi konferencia, Szakképzési tanévnyitó, NSZFI érettségi vizsga tájékoztatók, szakterületi mentor-szaktanácsadó továbbképzés, intézményi folyamat-szaktanácsadó továbbképzés stb. Az intézeti portálszerkesztők (pedagógiai szakértők) és főszerkesztők szakmai támogatása, részvétel a felmerülő informatikai problémák megoldásában. Felelős: Végh András Határidő: folyamatos december 31-ig Végh András pedagógiai szakértő folyamatosan támogatta, segítette a pedagógiai szakértőket a felmerülő informatikai problémák megoldásában. Az intézet dolgozóinak (szakértők, szaktanácsadók) tartott belső képzéseken, jogi, módszertani, informatikai, mérés-értékelési továbbképzéseken és kiscsoportos csapatépítő tréningeken való részvétel. Felelős: minden pedagógiai szakértő Határidő: folyamatos december 31-ig Minden pedagógiai szakértő részt vett az intézet dolgozóinak (szakértők, szaktanácsadók) tartott belső képzéseken, jogi, módszertani, informatikai és mérés-értékelési továbbképzéseken. Konferenciákon, szakmai napokon való részvétel Felelős: minden pedagógiai szakértő Határidő: folyamatos december 31-ig Minden pedagógiai szakértő részt vett szakterületének megfelelő konferenciákon, szakmai napokon, pl. az ELTE, MTA, BME, KFKI-RFKI, Educatio, Bolyai Társulat, Eötvös Társulat és CERN továbbképzésein. Az OFI akkreditált konferenciáin való részvétel és előadás tartása. Felelős: Póta Mária Határidő: december 31. Póta Mária pedagógiai szakértő részt vett és előadást tartott az OFI akkreditált konferenciáin. Az alábbi szakmai rendezvényeken való aktív részvétel: Viducate konferencia, Media Hungary konferencia, Magyar Filmszemle, Gyermekszem Filmfesztivál, Dialëktus Filmfesztivál. Konferenciaszereplések: előadástartás és tapasztalatcsere a nemzeti médiaoktatásról a felkérések szerint. Felelős: Kozák Zsuzsanna Határidő: december 31. Előadóként meghívást kaptunk a II. EU Viducate konferenciára, mely Európai Fórum a Videó-Oktatásért - Videó és aktív állampolgárság címmel került megrendezésre Berlinben (2010. október 1-2.). A konferencián a magyar médiaoktatás új eredményeiről számoltunk be, különös tekintettel az egyéni felelősségvállalásra és az aktív állampolgárságra nevelést elősegítő módszereket. Szakértőnk részt vett a Magyar Filmszemle és a Dialëktus Filmfesztivál legfontosabb filmjeinek vetítésén és azok sajtóbeszélgetésein. A Filmszemle 13

14 nyertes filmjei alapján műhelyfoglalkozást szervezett a mozgóképtanárok számára. A Gyermekszem Filmfesztiválon más, prioritást élvező feladatok miatt, a Média Hungary konferencián financiális okokból nem vett részt. Részvétel a portálszerkesztőség munkájában, a portálok továbbfejlesztése elsősorban közösségépítő és interaktív funkciókkal. Felelős: minden pedagógiai szakértő Határidő: folyamatos december 31-ig A szakterületek közérdekű kommunikálására, a témák gondozásának érdekében a portálszerkesztőség munkájában folyamatos volt a pedagógiai szakértők részéről a részvétel, a kapcsolattartás. A portálon egy-egy tehetséges kolléga bemutatása is megtörtént az elmúlt évben művészeti kiállításokhoz, bemutatókhoz, műhelyfoglalkozásokhoz kapcsolódóan. A Weszely Galéria kiállítási anyagainak (meghívó, megnyitó-beszéd, képalbumok) megszerkesztése, közzétételében közreműködés, az archívum gondozása. Felelős: Vajda Zsófia, Végh Andrásné, Varga Ferenc Határidő: december 31. A Weszely Galéria kiállításainak előkészítése, lebonyolítása, recenziók közzététele megtörtént ebben az évben is. A főváros oktatási-nevelési intézményei számára az informális megjelenési lehetőség biztosítása, népszerűsítése: folytatódik a Bókay Szakközépiskola matematika és fizika anyagainak megjelenítése a honlapon, terv: más iskolák bevonása a folyamatba a TÁMOP továbbképzés részvevőinek fórumoldal nyitása Felelős: Póta Mária Határidő: december 31. A TÁMOP továbbképzések résztvevőinek ben lehetőségük volt kapcsolatfelvételre, kérdések, problémák megfogalmazására A már meglévő nemzetközi kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok kiépítése Minden pedagógiai szakértő törekedett az elmúlt évben is kapcsolatai ápolására, új kapcsolatok kiépítésére. Fizikából szoros együttműködés folyt a genfi CERN kutatóintézettel, majd ennek hazai vonatkozásaként a tantárgy pedagógiai szakértője előadásokat szervezett az MTA-val közösen az Eötvös Gimnáziumban és az MTA dísztermében. A Magyarországon folyó mozgókép- és médiaoktatás módszertanát, taneszközeit, országos tanulmányi versenyét és érettségi vizsgáját tekintve nemzetközi viszonylatban is egyedülálló és mintául szolgálhat a régió más országai számára. Eredményeiről tájékoztatást adtunk külföldi szakmai fórumokon, illetve külföldi delegációk számára ben jelentősebb meghívásaink voltak: EU Viducate Forum (Berlin), illetve European Commission Media Expert Group (Brüsszel), A New Generation of Learning: Holocaust Education and the Internet (CEU). Ezen kívül a Szentpétervári Film- és Televízió Egyetemről érkezett delegációnak tartottunk intézetünkben összefoglaló előadást a magyar médiaoktatásról. Részvétel az Oktató Városok budapesti rendezvényein. Felelős: minden pedagógiai szakértő Határidő: folyamatos december 31-ig Minden pedagógiai szakértő részt vett az Oktató Városok budapesti rendezvényein. Budapest 1996-tól a világszövetség tagja, a budapesti iroda 2000-től Intézetünkben kapott helyet. 14

15 Az Iroda között - a Főpolgármesteri Hivatal munkatársaival folyamatosan egyeztetve mint IAEC Közép-Európai Regionális Központ működött, 2010-ben ezt a szerepét a Végrehajtó Bizottsági tagságával együtt - átadta Katowicének. Az Iroda fő tevékenysége a tagvárosokkal való kapcsolattartás, városközi és nemzetközi tapasztalatcsere konkrét, a Főpolgármesteri Hivatal prioritásait követő projektekben, a nemzetközi tapasztalatok beépítése oktató-nevelő munkánkba, illetve az információk eljuttatása a Fővárosi Önkormányzat érintett ügyosztályai felé; Budapest eredményeinek promotálása, Budapest képviselete a Végrehajtó Bizottság ülésein és a Kongresszuson. Intézetünk képviselte Budapestet a Sport, Közügyek és Aktív állampolgárság témában megrendezett Világkongresszuson (2010. ápr., Guadalajara), ahol szakmai kapcsolatokat épített ki, párbeszédet indított el a Budapesthez hasonló problémákkal küzdő tagvárosok képviselőivel. A döntéshozó szerepek átadását és az Iroda vezetője nyugállományba vonulását (2010. szept.1.) követően tevékenységünk a barcelonai főtitkársággal és a soron következő regionális központtal, Katowicével való kapcsolattartásra szorítkozik. Folyamatos szakmai konzultáció a European Media Literacy Experts Group-pal (a médiaoktatás európai uniós szakértői csoportja); további tagországok Media Desk (európai filmgyártással, filmoktatással foglalkozó, pályázatkiíró szervezet) irodáival való kapcsolatfelvétel. Viducate-tel (videóval segített oktatási módszereket kifejlesztő szakértői csoport) való szakmai kapcsolat elmélyítése. Felelős: Kozák Zsuzsanna Határidő: december 31. Eredményes szakmai konzultációt folytattunk a European Commission Media Literacy Expert Group-pal (a médiaoktatás európai uniós szakértői csoportjával), melynek következményeként szakértőnket meghívták a munkacsoport éves ülésére (Brüsszel, december 7.), ezzel Magyarországnak a szakértői csoportban két delegáltja van. Az EU Media Desk szlovákiai és lengyel irodájával kezdeményeztünk párbeszédet. Az EU Viducate nevű szervezettel elmélyült a kapcsolat: szakértőnket nem résztvevőként, hanem saját előadójaként hívta meg éves fórumára, és bekapcsolta a következő évi konferencia (Bécs, október) szakmai programjának megtervezésébe A Weszely Ödön és a Fővárosi Oktatási Ügyosztály galériájának, valamint az EgyTér galériának a működtetése A Weszely Galériában ebben a tanévben 6 kiállítás megszervezését tervezzük, amelyeken elsősorban az egységes fővárosi oktatás jegyében más és más fenntartó által működtetett intézmények (VII. kerület, főváros) művész-pedagógusai, diákjai mutatkoznak be. (Nyitott Műterem, Jaschik Álmos Műv. Szakképző Isk.). A Fővárosi Pedagógiai Napokon, várhatóan novemberben, reprezentatív pedagógiatörténeti kiállítás rendezése az intézet múltjához kapcsolódó anyagokból. Az Ügyosztály Galériában versenyanyagok, iskolák bemutatása történik kapcsolódóan a Weszely kiállításokhoz. Az Egytér Galériában fotókiállítások, kisgrafikai tárlatok megrendezésére kerül sor várhatóan 5 művésztanár kiállítóval. Felelős: Varga Ferenc Határidő: december 31. A három kiállítóhelyen folyamatosan rendeztünk kiállításokat az előzetes munkatervben foglaltaknak megfelelően. Az Ügyosztály Galériában iskolai bemutatókat, az EgyTér Galériában fotóművészeket bemutató és módszertani kiállításokat, a Weszely Galériában művésztanárokat, iskolát láttunk vendégül. Weszely Galéria: február 10., kiállítás a XX. századi magyar képzőművészet jeles alkotóinak munkáiból április 14., kiállítás Magyar József festőművész-rajzpedagógus képeiből május 25., a Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola szakmai bemutatkozó kiállítása 15

16 szept. 29., Bakos Tamás, az ELTE-TOFK tanszékvezetőjének kiállítása dec. 10., Garamvölgyi Béla festőművész, a Fazekas Mihály Gimnázium tanára műveiből Orbis Sensualium Pictus című tárlat Ügyosztály Galéria: március 11., a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium diákjainak és művésztanárainak kiállítása szept. 30., a Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola szakmai bemutatkozó kiállítása december 3., a Modell Divatiskola bemutatója EgyTér Galéria: ápr. 7., Nagy Ernő festőművész-tanár kiállítása szept. 30., Haid Attila fotóművész tárlata 1.5. Partnerkapcsolatok ápolása, kommunikáció A belső kommunikációt szolgáló meglévő intranet oldalak használata. Felelős: minden pedagógiai szakértő Határidő: folyamatos december 31-ig Minden pedagógiai szakértő rendszeresen használta a belső kommunikációt szolgáló meglévő intranet oldalakat. A belső kommunikációt szolgáló meglévő intranet oldalak továbbfejlesztése és használatuknak segítése. Felelős: Végh András Határidő: december 31. A belső kommunikációt szolgáló meglévő intranet oldalak továbbfejlesztése és használatuknak segítése az elmúlt évben folyamatosan megtörtént. Új partnertanárok felkutatása: azon budapesti médiatanárok adatbázisának elkészítése, akik jelenleg tanítanak önálló vagy integrált formában mozgókép- és médiaismeret, vezetnek filmklubot vagy iskolatévét. Felelős: Kozák Zsuzsanna Határidő: december 31. Mozgókép- és médiaismeretet jelenleg is tanító tanárok adataiból név- és intézménylistát hoztunk létre. A lista nem teljes: egyelőre a programjainkon részt vevő, vagy a listára önként feliratkozni kívánt kollégák szerepelnek csak rajta. Azonban, tekintettel arra, hogy programjaink az ország más részéből is vonzanak pedagógusokat, a gyűjteményben vidéki nevek, intézmények is megtalálhatók. Szoros szakmai együttműködés a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal. Felelős: minden pedagógiai szakértő Határidő: folyamatos december 31-ig Minden pedagógiai szakértő szakterületének megfelelően szoros szakmai együttműködést folytatott a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal. Művészeti területen próbálkozásaink a szakmai tevékenység ellátásában vegyes eredménnyel zárultak. A rajztanárok a versenykiírásban, lebonyolításban segítséget nyújtottak, azonban ennél intenzívebb feladatellátásra kellene sarkallni a kollégákat. Énektanár (vezetőtanár) sajnos nincs, az ő feladatait pl. a versenyszervezésben felkért kollégák, illetve önkéntes alapon szerveződő csapat vállalta a fővárosi tanárok közül. Szakmai innovatív együttműködés a következő szakmai szervezetekkel: Magyar Kémikusok Egyesülete, Biológiai Társaság, Magyar Tudományos Akadémia, Richter Gedeon alapítvány, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Educatio Kht, megyei és kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központok, ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, Öveges József Tanáregylet, Bolyai János Matematikai 16

17 Társulat, Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Petőfi Irodalmi Múzeum, Magyar Pedagógiai Társaság, Zenetanárok Társasága. Kapcsolatépítés és ápolás, valamint közös projektekben való részvétel filmoktatással és határterületeivel foglalkozó civil szervezetekkel és médiumokkal: Filmklikk az első közösségi alapon szervezett filmterjesztés középiskolások körében; DocuArt dokumentumfilm klub pedagógusok számára; InDosc Association diákmunkák Budapest és Jakarta között, Mokép, Odeon, Mozinet. Felelős: minden pedagógiai szakértő szakterülete szerint Határidő: folyamatos december 31-ig Minden pedagógiai szakértő szakterülete szerint szakmai innovatív együttműködést folytatott a következő szakmai szervezetekkel: Magyar Kémikusok Egyesülete, Biológiai Társaság, Magyar Tudományos Akadémia, Richter Gedeon alapítvány, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Educatio Kht, megyei és kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központok, ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, Öveges József Tanáregylet, Bolyai János Matematikai Társulat, Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Petőfi Irodalmi Múzeum, Magyar Pedagógiai Társaság, Zenetanárok Társasága, Ludwig Múzeum, Néprajzi Múzeum, Szépművészeti Múzeum, Kondor Béla Közösségi Ház (Budapest), egyéb közművelődési terek, önkormányzatok. Kapcsolatépítés és ápolás, valamint közös projektekben való részvétel filmoktatással és határterületeivel foglalkozó civil szervezetekkel és médiumokkal: Filmklikk az első közösségi alapon szervezett filmterjesztés középiskolások körében; DocuArt dokumentumfilm klub pedagógusok számára; InDosc Association diákmunkák Budapest és Jakarta között, Mokép, Odeon, Mozinet. Szakmai konferenciák szervezése a megyei pedagógiai intézetek versenyszervezőinek és továbbképzési felelőseinek. Felelős: Bondzsér Zita Határidő: december 31. Bondzsér Zita akkreditációs és versenykoordinátor szakmai konferenciát szervezett a megyei pedagógiai intézetek versenyszervezőinek és továbbképzési felelőseinek két alkalommal (2010 májusában és augusztusában) 22 fő részére. Együttműködés a TÁMOP projektben részt vevő iskolákkal. Felelős: az érintett pedagógiai szakértők Határidő: december 31. Az érintett pedagógia szakértők teljes mértékben ellátták aktuális feladataikat a TÁMOP projekt megvalósítása során mint intézményi folyamat-szaktanácsadók, illetve kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadók. Partnerségben megvalósítható versenyek, kiállítások felkutatása az Intézet és oktatási, közművelődési intézmények között. Felelős: Varga Ferenc Határidő: december 31. Múzeumokkal, elsősorban a Ludwig Múzeummal, Néprajzi Múzeummal, Szépművészeti Múzeummal, Kondor Béla Közösségi Házzal (Budapest), egyéb közművelődési terekkel, önkormányzatokkal közös versenyek, kiállítások szervezése történt. Kapcsolat ápolása, fejlesztése, programok közös kidolgozása a Tehetségponttal és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal, információk közvetítése (tehetséggondozó programok, versenyek, pályázatok stb.) pedagógusok, szülők, diákok felé. A TÁMOP pályázathoz szükséges anyag elkészítése. Felelős: Póta Mária, Bondzsér Zita Határidő: december 31. A TÁMOP B. Pont ÉRTED, pont VELED, pont NEKED, Érték, Tehetség, Siker, Tehetségsegítő hálózat kialakítása pályázaton intézetünk támogatást nyert. A pályázat szakmai vezetője, Bondzsér Zita pedagógiai szakértő folyamatosan végezte a projekt 17

18 lebonyolítását, ápolta a kapcsolatot programok közös kidolgozásával a Tehetségpontokkal, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal, a Magyar Géniusz Projektirodával, és információkat közvetített (tehetséggondozó programok, versenyek, pályázatok stb.) a pedagógusok, szülők, diákok felé A szakképzés kiemelt feladatai A Fővárosi Komplex Szakmai Tanulmányi Verseny előkészítése és megvalósítása. Felelős: Béky Gyuláné Határidő: május 20. A versenyek megvalósítása 9 szakmacsoportban 6 TISZK helyszínen sikeres és eredményes volt. A benevezett 279 tanulóból az írásbeli fordulót követően 179-en vettek részt a szóbeli versenyrészen, mintegy a döntőn, ahol voltak minden szakmacsoport tanulói közül jól és néhányan kiemelkedően teljesítők. A verseny legjobbjai, az első 3-3 helyezett ünnepélyes eredményhirdetésen vehette át intézetünktől könyvjutalmát és elismerő oklevelét. A szakmai alapozó képzés módszertanának segítése a szaktanácsadókkal együttműködésben. Felelős: Béky Gyuláné Határidő: december 20. Az iskolák szaktanácsadásra való igényét magas színvonalon teljesítették szaktanácsadóink, szinte minden szakmacsoportban igény volt a szakmai alapozó érettségivel való foglalkozásra, a tanárok módszertani munkájára vonatkozó segítségre. A szakmai alapozó oktatás aktuális változásaival kapcsolatos és az érettségi és a szakképzés összefüggéseinek problematikáinak megoldására vonatkozó igény azonban meghaladta a szaktanácsadói kompetenciát. A DOLCETA Európai Bizottság Fogyasztói Oktatói Programja moduljainak bemutatása, a programba az iskolák bekapcsolása. E célból közös konferencia szervezése a Pécsi Tudományegyetemmel. Felelős: Béky Gyuláné Határidő: május 30. A Dolceta programban egy információs fórumra került sor több iskola képviselőinek részvételével, akik tájékoztató anyagokat, szakmai bemutatót, aktuális információkat kaptak a programhoz való csatlakozásukhoz, amire folyamatosan lehetőségük volt. A további kapcsolattartásra már nem került sor, mivel az intézet igazgatója ezt nem támogatta. A szakmai alapozás mérésének feldolgozása, az eredmények összesítése, az iskoláknak szóló összefoglaló elemzés átadása. Felelős: Béky Gyuláné Határidő: március 30. Teljesítést lásd mérésnél Ebben az évben a mérés online formában valósult meg, amelynek nóvuma, hogy a mérés részterületeinek eredményeit azonnal olvashatták a tanulók és a tanárok, így a személyre szóló összesítésre nem volt szükség. Az online mérés egyik célja, hogy a tanuló azonnal visszajelzést kapjon teljesítményéről, így ezt valósítottuk meg. A szakmai alapozás longitudinális online mérés folytatása a 12. évfolyam bekapcsolásával. Felelős: Béky Gyuláné Határidő: november 30. Teljesült: lásd mérésnél 2010 novemberében a tervezett mérés megvalósult, ebben az évben a 2007-ben kezdődött longitudinális vizsgálat kiterjedt a 9., 10., 11. és 12. évfolyamra egyaránt. A négy év létszámadatait a mérés-értékelés beszámolórész tartalmazza. 18

19 A pályaorientációs mérés folytatása a kiválasztott szakmacsoportban, az eredmények közlése. Felelős: Béky Gyuláné Határidő: november 30. A pályaorientáció segítésére a Humán TISZK iskoláinak részvételével Szakmai kompetenciamérés pályaorientációhoz kérdőíves online mérést bonyolítunk le a 10. és 11. évfolyamon. Ez a program segítséget nyújt a Humán TISZK számára a tanulók szakmai kompetenciáinak felméréséhez, továbbá lehetőséget ad arra, hogy a TISZK által beszerezni kívánt VIR részeként szereplő pályaorientációs szoftvert alkalmazni tudják. Felelős: Béky Gyuláné Határidő: május 30. Teljesült: lásd mérésnél A szakmai alapozó mérést a humán szakmacsoportban a pályaorientáció vizsgálatára terjesztettük ki a Humán TISZK menedzsmentjének kérésére és igénye szerint 2010 májusában. A mérés kiterjedt a tagiskolák 9., 10. és 11. évfolyamára összesen 232 tanuló részvételével. Az összesített eredményekről beszámoltunk a Humán TISZK záró konferenciáján, majd a részletes elemzést a részt vevő iskolák képviselőinek részvételével szeptember 30-án elvégeztük az eredmények bemutatásával és jelentős következtetések levonásával. Ennek eredményeként terveink szerint egy, a tanárok felkészítését célzó továbbképzést szervezünk a személyiségfejlesztő foglalkozások módszertanáról a téma szakavatott képviselőjének vezetésével Együttműködés a TISZK-ekkel és a szakmai orientációt, szakmai alapozást végző fővárosi fenntartású szakközépiskolákkal A TISZK-ekben dolgozó kollégák részére tanfolyamok szervezése, koordinálása, tanfolyami előadások tartása, tanfolyami adminisztráció koordinálása (Humán, Szily TISZK). Szakmai fejlesztés, közös rendezvények, programok szervezése. A projektzáró rendezvényeken való részvétel. Felelős: Póta Mária, Szittnerné Gudor Mária, Sáfrányné Molnár Mónika Határidő: augusztus Megtörtént a TISZK-ekben dolgozó kollégák részére a tanfolyamok szervezése, koordinálása, tanfolyami előadások tartása, tanfolyami adminisztráció koordinálása (Petrik, Humán, Építőipari, Dél-Budai, Szily, Belvárosi TISZK, Jövő záloga TISZK). Szakmai fejlesztés zajlott az érintett pedagógiai szakértők közreműködésével, közös rendezvényeket, programokat szerveztünk. Részt vettünk a projektzáró rendezvényeken. A TISZK könyvtárainak és a küldő szakközépiskolák könyvtárainak folyamatos segítése speciális műhelyfoglalkozás formájában. Felelős: Hock Zsuzsanna Határidő: december 31. A TISZK-ekkel történő kapcsolatfelvétel nyomán a szakmai alapozás keret- és helyi tanterveinek további fejlesztésében való részvétel. A kompetencia alapú tananyag feldolgozásához keretsablon (tartalmi javaslattal) készül a TISZK és a TÁMOP iskolái részére. Felelős: Póta Mária Határidő: december 31. Megvalósult a TISZK-ekkel történő kapcsolatfelvétel nyomán a szakmai alapozás keret- és helyi tanterveinek további fejlesztésében való részvétel. A kompetencia alapú tananyag feldolgozásához keretsablon (tartalmi javaslattal) készült a TISZK és a TÁMOP iskolái részére. A szakiskolai program támogatása és fejlesztése 19

20 újszerű szemléltető és multimédiás anyagokkal fejlesztő feladatsorok készítése matematikából, komplex témák kompetencia alapú feldolgozása fizikából (10. évfolyam), a szakirodalom bemutatása, módszertani kiadványok fejlesztése és terjesztése folytatódik új fejezetekkel. Felelős: Póta Mária Határidő: december 31. Póta Mária pedagógiai szakértő közreműködésével megvalósult a szakiskolai program támogatása és fejlesztése újszerű szemléltető és multimédiás anyagokkal fejlesztő feladatsorok készítésével matematikából, komplex témák kompetencia alapú feldolgozásával fizikából (10. évfolyam), a szakirodalom bemutatásával, módszertani kiadványok új fejezetekkel történő fejlesztésével és terjesztésével A mérés, értékelés Folytatjuk a fővárosi fenntartású oktatási intézményekben a kompetencia alapú mérőlapok segítségével a könyvtárhasználati ismeretek mérését a 9. évfolyamon (2010 ősze), valamint követő mérésként a 10. évfolyamon (2010 tavasszal). Felelős: Hock Zsuzsa Határidő: december 31. A kétévente megvalósuló 9. évfolyamos bemeneti környezettudatos ismeretek kérdőíves vizsgálat 2010-es mérésének előkészítése, valamint a longitudinális 12. évfolyamos vizsgálathoz a fejlesztés megkezdése. Felelős: Szittnerné Gudor Mária Határidő: december 31. Informatikából, igény esetén, feladatlapokat készítünk és elvégezzük a próbamérés kiértékelését, ill. a feladatok véglegesítését. Felelős: Végh András Határidő: december 31. Matematikából és szövegértésből a 9. évfolyamos bemeneti mérés dolgozatainak kódolása, és az intézeti elemzéskészítési szabályzat alapján a vonatkozó szövegrészek elkészítése. Felelős: Póta Mária, Sáfrányné Molnár Mónika Határidő: december 31. Megvalósult, lásd mérésnél Új, kompetencia alapú mérőlapok kifejlesztése, korrekciója a 9. évfolyamra a mérési terv szerinti tantárgyakból. Felelős: érintett pedagógiai szakértők Határidő: december 31. Megvalósult, lásd mérésnél Matematikából a 11. évfolyam számára a korrigált szakaszzáró feladatsor újbóli bemérése. Felelős: Póta Mária Határidő: december 31. Megvalósult, lásd mérésnél Az intézeti elemzéskészítési szabályzat alapján a vonatkozó szövegrészek megírása a 10. évfolyamos országos kompetenciamérés (szövegértés, matematika) fővárosi eredményeiről. Felelős: Póta Mária, Sáfrányné Molnár Mónika Határidő: december 31. Megvalósult, lásd mérésnél 20

21 Előadások megtartása felkérések alapján a kompetenciamérések eddigi eredményeiről. Felelős: érintett pedagógiai szakértők Határidő: december 31. Megvalósult, lásd mérésnél A évi 9. évfolyamos bemeneti mérés eredményeinek a évi 10. évfolyamos kompetenciamérés eredményeivel való összevetése a tanulói eredményesség növekedésének vizsgálata céljából. Felelős: Póta Mária Határidő: december Megvalósult, lásd mérésnél Médiakompetencia mérés lebonyolítása: az Európai Unió médiaoktatással foglalkozó szakértői csoportja (European Media Literacy Experts Group) által kidolgozott médiaműveltség ( media literacy ) -mérőeszköz tesztelése középiskolások körében. Felelős: Kozák Zsuzsanna Határidő: december Mivel a Szakértői csoport visszavonta a mérőeszközt, és egy nemzetközi munkacsoportnak új kifejlesztésére adott megbízást, így vállalásunk teljesítését is a mérőeszköz végső verziójának elfogadása utánra ütemezzük át Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek Az alábbi, országos meghirdetésű versenyek lebonyolításában vettünk részt a fővárosi forduló megszervezésével: 1. Édes anyanyelvünk verseny évfolyam 2. Implom József Középiskolai Helyesírási verseny évfolyam 3. Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny évfolyam 4. Savaria Országos Történelem Tantárgyi Verseny évfolyam 5. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny évfolyam 6. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny évfolyam 7. Országos Népdaléneklési Verseny 8. Bod Péter könyvtárhasználati verseny II. kategória éves Az alábbi, intézetünk által szervezett versenyeket bonyolítottuk le: Digitális képalkotó rendszerek művészi célú felhasználása a középiskolában Középiskolai műelemző verseny Fővárosi Komplex Rajzverseny évfolyam részére Fővárosi Komplex Rajzverseny 10. évfolyam részére Fővárosi Komplex Rajzverseny 11. évfolyam részére Fővárosi Komplex Rajzverseny 12. évfolyam részére Fővárosi Komplex Rajzverseny Szakképzés évfolyam Tiszán innen Dunán túl fővárosi népdaléneklési minősítő verseny Fővárosi Középiskolai Informatika Alkalmazói Verseny Horváth Mihály Fővárosi Történelem Tanulmányi Verseny Fővárosi Komplex Szakmai Tanulmányi Verseny 11. évfolyam részére Környezet és egészségvédelmi vetélkedő szakiskolai tanulóknak Mozgókép kultúra verseny Az Oktatási Hivatal partnereként lebonyolítjuk a Mozgókép és médiaismeret Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulóját. Középiskolai műelemző verseny 21

22 Fővárosi Szakmai Tanulmányi Verseny új tartalmi és szerkezeti rendben Fővárosi Népdaléneklési verseny Könyvtárhasználati verseny a szakiskolák és szakközépiskolák tanulói számára Poetry Out Loud, Budapest Recitation Contest (Angol nyelvi szavalóverseny) Teen Fiction, Creative Writing Contest (Tinédzser fantázia, kreatív író verseny angolul) Cultural Kaleidoscope címmel országismereti vetélkedő Kéttannyelvű iskolák versenye Kanada vetélkedő fővárosi szakközépiskolák számára A biológia tantárgy haszna a család életében Kémia a lakásban Bécs - kirándulás és városismereti verseny középiskolák tanulói részére Német nyelvű, kompetencia alapú, érettségi típusú verseny Hányas lenne az érettségim? Német nyelvi szavalóverseny középiskolák osztályos tanulói részére Német szövegértési és szövegalkotási verseny középiskolák 11. osztályos tanulói FIZIKA a tudományokban és a művészetben Együtt Európában Budapest? Mi így ismerjük. MATEMATIKA a tudományokban és a művészetben Továbbra is támogatjuk a Fővárosi Általános Iskolai Informatika Alkalmazói Tanulmányi Versenyt és a szakközépiskolák SNI tanulóinak meghirdetett informatika versenyt. Felelős: Végh András Határidő: Továbbra is támogattuk a megbeszélésekhez helyszín biztosításával és szakmai segítségnyújtással a Fővárosi Általános Iskolai Informatika Alkalmazói Tanulmányi Versenyt és a szakközépiskolák SNI tanulóinak meghirdetett informatika versenyt. Kidolgozunk és beindítunk egy érdekes internetes problémamegoldó informatika versenyt, amely szakít a kialakult hagyományos informatika versenyekkel, amelynek alapjait az INFORMATIKA 9 (NTK) tankönyv információ-kommunikáció fejezete már tartalmazza, és amely kifejezetten az Internet (web2) lehetőségeire, ill. a kezelésünk alatt álló portálokra is épít. Felelős: Végh András Határidő: április 30. Kidolgoztunk és beindítottunk egy érdekes internetes problémamegoldó informatika versenyt, amely szakít a kialakult hagyományos informatika versenyekkel, amelynek alapjait az INFORMATIKA 9 (NTK) tankönyv információ-kommunikáció fejezete már tartalmazza, és amely kifejezetten az Internet (web2) lehetőségeire, ill. a kezelésünk alatt álló portálokra is épít. A Fővárosi Informatika Alkalmazói Versenyfeladatok CD bővítése, frissítése (kiadó: MFFPPTI). Ezek az elektronikusan tárolt teljes feladatsorok (feladat, forrásfájlok, minták, pontozási útmutató, megoldások) hasznos segédeszközei az érettségire és a gyakorlati versenyekre való felkészülésnek. Felelős: Végh András Határidő: december 31. A Fővárosi Informatika Alkalmazói Versenyfeladatok CD bővítése, frissítése Végh András pedagógiai szakértő részéről megtörtént. Tanfolyamok, versenyek, egyéb programok nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése (akkreditált tanfolyamok jegyzékre kerülése évi 2 alkalommal -július/december-, statisztika elkészítése a versenyekről évi egy alkalommal) 22

23 Felelős: Bondzsér Zita Határidő: december A tanfolyamok, versenyek, egyéb programok nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségét folyamatosan teljesítettük (akkreditált tanfolyamok jegyzékre kerülése, indítási engedély átadása, más képző intézetektől való átvétele). Tanfolyamok, műhelyfoglalkozások, valamint versenyek (normál és SNI) megszervezésének és lebonyolításának koordinálása. Felelős: Bondzsér Zita Határidő: december 31. Bondzsér Zita koordinátor folyamatosan végezte a tanfolyamok, műhelyfoglalkozások, valamint versenyek (normál és SNI) megszervezésének és lebonyolításának összehangolását Szaktanácsadás A szaktanácsadói rendszer működtetése pedagógusok tájékoztatása a szaktanácsadás működésével, céljaival és lehetőségeivel kapcsolatban prioritások megfogalmazása a szakmaiság, a módszertani és az alkotó műhelymunka nyomon követése a szaktanácsadás értékelése, új pályáztatás óralátogatás, elemzés, módszertani segítségnyújtás intézménygondozói rendszer szélesítése (a szakmai alapozáson túl más szakterületeken is) részvétel a szaktanácsadói nyitó és záró találkozókon együttműködés a szaktanácsadókkal a szaktanácsadói munka szervezése a szaktanácsadói látogatás alkalmával készült elégedettséget mérő kérdőívek értékelése, ha szükséges, a korrekciók megtétele. Felelős: Dr. Sarkadiné Keszi Gabriella, pedagógiai szakértők Határidő: Megvalósult, lásd szaktanácsadás melléklet A szaktanácsadók módszertani kultúrájának fejlesztése (továbbképzés, tréning, tapasztalatcsere). Felelős: Dr. Sarkadiné Keszi Gabriella, pedagógiai szakértők Határidő: Megvalósult, lásd szaktanácsadás melléklet Célok, prioritások a 2009/2010. tanévi szaktanácsadói munkában szakmai igényfelmérés, részvétel munkaközösségi értekezleteken, szakmai konzultáción, tantestületi értekezleten, törvény- és rendeletértelmezés, környezettudatosságra való nevelés, kompetenciamérés, értékelés, új oktatási módszerek (projekt-, kooperatív technikák), az infokommunikációs társadalom (IKT) eszközeinek alkalmazása minél több szakterületen (e-tábla, szoftver- és tananyagfejlesztés), a pályázatok elkészítésével, benyújtásával kapcsolatos segítségnyújtás az intézmények részére, a jó gyakorlat terjesztése, a szaktanácsadói munka színvonalának emelése. Felelős: Dr. Sarkadiné Keszi Gabriella, pedagógiai szakértők Határidő: Megvalósult, lásd szaktanácsadás melléklet A szaktanácsadói adatbázis gondozása. 23

24 Felelős: Végh András, Dr. Sarkadiné Keszi Gabriella Határidő: A francia nyelvi szaktanácsadók pályáztatása. Felelős: Sarkadiné Keszi Gabriella, Szittnerné Gudor Mária Határidő: A szaktanácsadók bevonása a DOLCETA programba az iskolák tájékoztatása céljából. Felelős: Béky Gyuláné. Határidő: Az Europass Központtal együttműködve a szaktanácsadók tájékoztatása az uniós témakörökről, a munkavállalás lehetőségeiről, a dokumentumokról. Felelős: Béky Gyuláné Határidő: Mindkét szakmai kapcsolat rendezvényén részt vettek szaktanácsadók is, illetve rendelkezésükre bocsátottuk a szakmai anyagokat tájékozódás céljából annak érdekében, hogy adott esetben az iskoláknak ilyen irányú segítséget is tudjanak adni Kollégiumi szakterület A kollégiumi szakterület fő feladatának változatlanul a kollégiumi nevelés tartalmi és módszertani kultúrájának különböző formákban történő fejlesztését tekinti. Ebben többféle eszközt használ fel a műhelyfoglalkozásoktól kezdve a tanácsadáson keresztül az írásos szakmai anyagok közzétételéig, intézményekbe való eljuttatásáig. Az alábbi területeket állítjuk fókuszba: az intézmények tájékoztatása az alapprogram módosításáról, az intézmények támogatása a pedagógiai programok átdolgozásában kompetenciafejlesztés tevékenységközpontú oktatás és nevelés agressziókezelés diákközpontú kollégium teljesítményértékelés a kollégiumban (eszközök, módszerek) minőségfejlesztés, folyamatok szabályozása A kollégiumi szakterület fő feladatának az elmúlt évben is a kollégiumi nevelés tartalmi és módszertani kultúrájának különböző formákban történő fejlesztését tekintette. Ebben többféle eszközt használt fel a műhelyfoglalkozásoktól kezdve a tanácsadáson keresztül az írásos szakmai anyagok közzétételéig, intézményekbe való eljuttatásáig. Központi műhelyfoglalkozások Várható témakörök: Az új alapprogram módosítása, hatása a pedagógiai programra A kompetenciaalapú fejlesztés Mérés, értékelés a kollégiumban Motivációfejlesztés Felelős: Vopaleczky György Határidő: május 31. Megvalósult műhelyfoglalkozások: február 25.: A pedagógiai program korrekciója Ringhofer Ervin, Vopaleczky György március 25.: Fejleszteni a kompetenciát... Vopaleczky György április 22.:Kollégista tanulók mentális gondozása Roy Violetta október 14-én 10 óra Az IKT technológia alkalmazása a kollégiumi nevelőmunkában, dokumentumkezelésben. Dr. Benedek István 24

25 2010. november óra Tanulási nehézségek felismerése Debreczeni Zsuzsanna A 2010 decemberére tervezett előadás az előadó betegsége miatt elmaradt, ezt az MFPI-ben január 27én, 10:00 órakor tartjuk meg. Előadó Ringhofer Ervin országos ügyvivő. Téma: A kollégiumok várható jövője. Pedagógus életpálya-modell. Az érdeklődőket tájékoztattuk az alapprogram módosításáról, az intézmények megfelelő támogatást kaptak pedagógiai programjuk átdolgozásához. Az alapprogram módosításával nem volt megkerülhető a kompetenciafejlesztés, a tevékenységközpontú oktatás és nevelés, a motivációfejlesztés (ezek mind egymással szorosan összefüggenek), a diákközpontú kollégium, a teljesítményértékelés a kollégiumban (eszközök, módszerek) s a minőségfejlesztés, a folyamatok szabályozása sem. Az intézményeket három országos konferencia keretében (szervezte a KSZÉSZ) is tájékoztattuk. A fenti kérdéseket az előadók más-más aspektusból közelítették meg. Vopaleczky György pedagógiai szakértő előadóként a székesfehérvári rendezvényen vett részt. Intézménylátogatások Szeptembertől az intézmények igényeinek megfelelően immár három fő végzi a látogatásokat. A 2009/2010-es tanévtől ugyanis két tanácsadó segíti a kollégiumi szakterület munkáját. Egyiküknek a pszichológia, mentálhigiénés szolgáltatás, pályaorientáció, másikuknak a beilleszkedési, magatartászavarok, nehézségek leküzdése, a pedagógiai tevékenység szervezése a fő profilja. Látható, hogy az intézmények a kollégiumi munka e területeinek támogatására vennék igénybe a tanácsadói segítséget. Igény mutatkozik továbbá a pedagógiai programok felülvizsgálatával, átdolgozásával kapcsolatos munka segítségére is. A tanácsadói látogatások során figyelmet kell fordítani a gyermekvédelmi vizsgálat ajánlásainak bevezetésére (megjelenése az intézmények gyakorlatában), valamint a minőségfejlesztési munka helyzetére, eredményeire. Az intézmények több látogatásra is jelezték igényüket, melyek zöme a 2009/2010 tanév második félévében realizálódik. Felelős: Vopaleczky György Határidő: dec. 15. Két tanácsadó segítette a kollégiumi szakterület munkáját. Egyiküknek a pszichológia, mentálhigiénés szolgáltatás, pályaorientáció, másikuknak a beilleszkedési, magatartászavarok, nehézségek leküzdése, a pedagógiai tevékenység szervezése a fő profilja. Látható, hogy az intézmények a kollégiumi munka e területeinek támogatására vennék igénybe a tanácsadói segítséget, nem véletlenül, hiszen a gyermekvédelmi vizsgálat ajánlásai között bőven van mentálhigiénés feladat. Vopaleczky György pedagógiai szakértő a minőségfejlesztés, folyamatszabályozás, pedagógus teljesítményértékelés, minősítés munkáját segítette. Roy Violetta (összesen 34 óra) Zugligeti Középiskolai Leánykollégium Váci Mihály Kollégium Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Ady Endre Kollégium Debreczeni Zsuzsa (összesen 26 óra) Váci Mihály Kollégium Kisfaludy Kollégium 25

26 Zugligeti Kollégium Vopaleczky György (összesen 47 óra) Kisfaludy Kollégium Zugligeti Középiskolai Leánykollégium Váci Mihály Kollégium Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Ady Endre Kollégium Deák F. Kollégium József Attila Kollégium Egyéb feladatok Szakértői vizsgálat: igény szerint Felelős: Vopaleczky György Határidő: dec. 15. Pedagógiai programok szakértése (11 db, ápr.-május) megtörtént. Az FPN on való részvétel Felelős: Vopaleczky György Határidő: időpontja még nem ismert. A Fővárosi Pedagógiai Napokon a kollégiumok három különböző műfajjal vettek részt. A rendezvénysorozat első napján a Deák Ferenc Középiskolai Kollégium rendezett fórumot, melynek címe Beilleszkedési, magatartási és attitűdproblémák felismerése és kezelésének lehetőségei a középiskolai kollégiumban volt. Ugyanezen a napon, délután négy órakor nyitotta meg Dr. Patai Kálmánné a Váci Mihály Kollégiumban a nemzetközi pályázatokról készült fotókiállítást s az azt kísérő filmes beszámolót. A harmadik rendezvényre a Káldor Miklós Kollégiumban került sor. Témája a médiacsinálás lehetőségei a kollégiumi nevelésben, kiemelten a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban volt. Konferencia: a kollégiumok és szakképző iskolák együttműködésének lehetőségei a hátrányos helyzetű tanulók nevelésében-oktatásában (Deák Kollégium) (Szervezés alatt) márc. 26-án az V. Kollégiumi Konferenciát a Deák Ferenc Középiskolai Kollégiumban tartottuk meg. Témája: A kollégiumok és a szakképző intézmények együttműködési lehetőségei a sajátos nevelési igényű tanulók pedagógiájában (országos konferencia, az MFPI közreműködésével). Tehetséggondozás támogatása A tavalyi évhez hasonlóan az intézményi kezdeményezések segítése, igény szerint szervezési, technikai támogatás, az anyagiak függvényében a nyertesek díjazásához való intézeti hozzájárulás. Felelős: Vopaleczky György Határidő: dec. 15. A tavalyi évhez hasonlóan az intézményi kezdeményezéseket segítettük a nyertesek díjazásához való intézeti hozzájárulás formájában. A Vécsey zenei vetélkedő és a Vécsey mesemondó verseny nyerteseinek díjazását az MFPI támogatta. Az Intézet pályázati felhívást is közzé tett a fővárosi fenntartású kollégiumokban lakó diákok számára. A pályázat célja a tehetségkutatás, tehetséggondozás a művészetek és a magyar nyelv és irodalom műveltségterületén belül a kollégista diákok körében, valamint 26

27 lehetőség biztosítása a kollégiumi műhelyek, felkészítő szakkörök munkájának bemutatására, elismertetésére. (Költségvetésben tervezett, áthúzódik 2011-re.) Kapcsolattartás- és építés Az együttműködés fenntartása, illetve azoknak a tartalmi csomópontoknak a feltárása, melyek révén a kollégiumi munka támogatása a kooperáció révén fejleszthető a kollégiumi igazgatói munkaközösséggel a Kollégiumi szakmai és érdekvédelmi szövetséggel intézeten belül a szakterületekkel FOK Nonprofit Kft.-vel. Belső kapcsolatok Az agressziókezelés témakörében az Agressziókezelési munkacsoport által létrehozott Komplex Intézményfejlesztési Programban két kollégium (Deák Ferenc Kollégium, Váci Mihály Kollégium) vesz részt. A program négy szinten valósul meg: vezetői szinten (három napos tréning), testületi szinten (multiplikátor képzés), tanári szinten (resztoratív facilitátorok képzése, hatékonysági tréning, konfliktuskezelés), és a diákok szintjén (szenvedélybetegségek megelőzése, társas kompetenciák fejlesztése). A módszertani osztályon belül a szakképzési alapozással foglalkozó munkatárssal jeleztük szándékunkat egy TÁMOP pályázatban való indulásra (fiatalok egészséges életmódjának támogatására, kiemelten a szájhigiéné), de sajnos nem nyertünk támogatást. Az Intézet több mint másfél éve - a TÁMOP 5.2.5/ 08/1/B pályázat egyik nyerteseként - létrehozta az Ifjúsági Integrációs Szolgáltató Irodát. A projekt keretén belül 2010 októberében három kollégiumban (Váci Mihály Kollégium, Káldor Kollégium, Esze Tamás Diákotthon) két ifjúsági közösség alakult meg (alkotó ifjúsági, valamint környezetvédelmi közösség). A program személyi változás következtében némi tartalmi módosítással - folytatódik: egy drogos fiatalokkal foglalkozó előadó meséli el hányatott életútját, valamint érzékenyítő tréningként felfogható filmvetítés, és az azt követő beszélgetés is része a projektnek. A program végén a fiataloknak pályamunkát kell készíteniük, így zárul a projekt. A Gyermekvédelmi csoport által szervezett foglalkozások, műhelymegbeszélések nyitottak, a visszajelzések szerint a nevelőtanárok ezeken gyakorta megjelennek. Tanfolyamon való részvétel: Korszerű ismeretek a bűnmegelőzés és polgári védelem területén (több kollégiumból vettek részt rajta). Külső kapcsolatok A Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetséggel szakmai kapcsolatunkat - az alapprogramban való együttműködésünk okán folyamatosan gondozzuk. A kollégiumi igazgatói munkaközösséggel szintén jó a kapcsolat, az intézményen belül más szakterületekkel szintén együttműködésre törekszünk. A FOK levélben kereste meg a kollégiumokat, kérvén segítségüket meglévő kollégiumi adatbázisuk bővítésére. Az idei tanévben megkaptuk a fővárosi középiskolás kollégiumok 2010/2011-es tanévi József Attila Kollégium által szervezett sportversenyeinek sorát, ill. a József Attila Középiskolai Kollégium által rendezendő kulturális jellegű hálózati szintű eseményeket. Ugyanebből az intézményből a sportprogramokon kívüli fővárosi szintű kulturális eseményről is kaptunk értesítést: itt tartják a április 12-i fővárosi középiskolai kollégiumok költészet napi szavalóversenyét, ill. grafikai bemutatóját. 27

28 Ugyanígy a Kós Károly Kollégium is elküldte a Kós-napokra vonatkozó rendezvényeiről szóló program-ismertetőt. Szakmai publikálás: a kollégiumok munkáját támogató módszertani segédanyag kiadása rövidebb módszertani anyagok közzététele, előadások tartása folyamatos publikálás az intézet honlapján, a Hírlevélben, országos megjelenésű szaklapokban Felelős: Vopaleczky György Határidő 2010.december 22. Az alábbi publikációk születtek meg: Roy Violetta: A tanulókkal való foglalkozás affektív tényezői. Kollégiumi műhelyfoglalkozás segédanyaga. Kézirat. Budapest, december. Roy Violetta: Kollégisták mentálhigiénés gondozása. Budapest. Kézirat Debreczeni Zsuzsanna: Sajátos nevelési igényű tanulók integrálása. Egy svédországi szakértői tanulmányút tapasztalatai. Budapesti Nevelő, sz. Vopaleczky György: A kollégiumi pedagógiai program felépítése, tartalma (Javaslat. Elhangzott a székesfehérvári és békéscsabai előadáson.) Tizenévesek alkoholfogyasztása Hollandiában és Magyarországon (Összeállította: Roy Violetta) Budapest, Kézirat. Az intézmény Web-lapján a kollégiumban zajló eseményekről, programokról rendszeresen hírt adunk A tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat Europass tájékoztató fórum megtartása a szakképző iskolák tanárai, diákjai részvételével. Tervezett témakörök: europass önéletrajz, nyelvi útlevél, oklevélmelléklet, bizonyítvány-kiegészítő, mobilitási igazolvány Felelős: Béky Gyuláné Határidő: november 30. Az eltelt időszakban két iskola igényelte a tájékoztatást, amelyet az Europassz Központ képviselője tartott meg. Tájékoztató előadások tartása a kétszintű érettségiről szülők és tanulók részére (szaktanácsadói látogatások kapcsán kapott felkérések). Felelős: Póta Mária Határidő: december 31. Póta Mária pedagógiai szakértő tájékoztató előadásokat tartott a kétszintű érettségiről szülők és tanulók részére március 3-án a Magyar Gyula Szakképző Iskolában, illetve március 10-én és március 16-án a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolában. Előadások tartása a matematika- és fizikaversenyek nyerteseinek. Felelős: Póta Mária Határidő: december 31. Póta Mária pedagógiai szakértő előadásokat tartott a matematika- és fizikaversenyek nyerteseinek április 13-án a fizikaverseny kapcsán, a versenyt követően, a Mérei Intézetben, valamint április 15-én a matekverseny kapcsán az ELTE TTK matematikai intézetében (az ápr. 14-én zárult matematikaverseny után). 28

29 1.13. Egyéb pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok OKNT részére javaslat készítése a matematikai és a természettudományos oktatásról és a szaktanácsadásról; a szertárpályázatról. Szakmai továbbképzésen való részvétel nemzetközi felkérésre. Felelős: Póta Mária Határidő: december 31. Póta Mária pedagógiai szakértő az OKNT részére javaslatot készített a matematikai és a természettudományos oktatásról, a szaktanácsadásról és a szertárpályázatról. Szakmai továbbképzésen vett részt nemzetközi felkérésre Gyermekvédelmi tevékenység A fővárosi szakmai műhelyfoglalkozások célcsoportjai az óvodai-iskolai kerületi gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátorok, óvodai, általános iskolai, középiskolai (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) gyermekvédelmi felelősök. A műhelyfoglalkozásokat minden hónap első szerdáján tartjuk. Felelős: Pleyerné Lobogós Judit Határidő: december 31. Az óvodák, iskolák és kollégiumok feladata az is, hogy felderítsék a gyermekek és tanulók fejlődését veszélyeztető okokat, és pedagógiai eszközökkel törekedjenek a káros hatások megelőzésére, ellensúlyozására. Az óvoda, iskola és kollégium e feladatának akkor tud eleget tenni, ha a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában közreműködnek a pedagógusok is. E tevékenység ellátása munkaköri kötelezettsége minden pedagógusnak, miután alapvető feladataik közé tartozik a gyermekek, tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzése, okainak feltárása, és az okok megszüntetésében való közreműködés. [Kt. 19. (7) bekezdés d/ pont; 41. (6) bekezdés] Ennek a tevékenységnek a fontosságára mutat rá az is, hogy a közoktatási intézmények a gyermekvédelmi jelzőrendszer részei (Gyvt. 17. (1)). Elsődleges feladatunk a kollégák felkészítése a gyermekvédelmi tevékenységre a törvényi előírásokat figyelembe véve, melynek része a változó előírások naprakész követése, és az arról való folyamatos tájékoztatás is. A fővárosi szakmai műhelyfoglalkozások célcsoportjai az óvodai-iskolai kerületi gyermekés ifjúságvédelmi koordinátorok, óvodai, általános iskolai, középiskolai (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) gyermekvédelmi felelősök. A műhelyfoglalkozásokat minden hónap első szerdáján tartjuk. Intézetünkben 1997 óta havi rendszerességgel egy munkacsoport műhelyfoglalkozásként dolgozik. Ebben részt vesznek a kerületi óvodai- és iskolai gyermekvédelmi koordinátorok, fővárosi és kerületi középiskolák, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkatársak. Egy tanulmányút tapasztalatai (Leonardo project Pleyerné Lobogós Judit pedagógiai szakértő) Resztoratív technika a gyermekvédelemben (Negrea Vidia) Törvényi változásokról Csillag Ferenc pedagógiai szakértő (MFPTI) Családi mediáció (Markovits Judit szaktanácsadó) Szakmai nap Gödöllőn, az Esztergomi Leánynevelő Intézetben (Pleyerné Lobogós Judit pedagógiai szakértő). Családi nevelés a cigányoknál (Oláh Anna) Graffiti (Dr. Brassai Orsolya, Igazságügyi Minisztérium) Csehországi tanulmányút tapasztalatai (Dóczi-Vámos Gabriella) Az esetmegbeszélő csoport működtetésének célja a tanácsadás gyermekvédelmi problémákhoz kapcsolódó esetek megoldásában. Célcsoportjai a gyermekvédelmi felelősök, osztályfőnökök, érdeklődő pedagógusok Felelős: Pleyerné Lobogós Judit Határidő: december

30 Minden hónapban esetmegbeszéléseket tartottunk, ahol a kollégák megoldatlan, problematikus eseteit beszéltük át, segítséget nyújtottunk számukra. Ezek az esetmegbeszélések, hasonlóan a műhelyfoglalkozásokhoz, egyfajta szupervízióként is funkcionáltak, miáltal segítenek a kiégés megelőzésében is. Gyermekvédelmi szaktanácsadás A szaktanácsadás igen jól működik, e területen, a műhelyfoglalkozásokon és az esetmegbeszéléseken szoros együttműködésben dolgoznak együtt a szaktanácsadók az intézeti kollégákkal. Felelős: Pleyerné Lobogós Judit Határidő: december 31. Hat szaktanácsadó kolléga rendszeresen jár szaktanácsadói látogatásra, ami gondozói jelleggel működik. E tanévben 16 szaktanácsadói látogatásra hívtak meg bennünket. Szinte mindegyik szaktanácsadói látogatáson (nyitás-zárás) ott volt a pedagógiai szakértő, sőt 4 intézményben a szaktanácsadói látogatást egyedül végezte. Szempontsor, amely alapján a szaktanácsadás történt: 1. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős státusa az intézményben. 2. Az iskola hozzáállása a gyermekvédelemhez. Melyek a kiemelt szempontok? Mit tartanak fontosnak? (Pl. mennyire elkötelezettek a prevencióra, mennyire nyitottak az újra, a változásra.) 3. A házirend, SZMSZ, Pedagógiai program - a gyermekvédelem, gyermeki jogok és kötelességek szempontjából 4. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkaköri leírása, munkaterve. 5. A gyermekvédelemhez kapcsolódó törvények, jogszabályok, valamint a gyermekvédelmi rendszer ismeretének mértéke. 6. A gyermek- és ifjúságvédelmisek együttműködése az osztályfőnökökkel (kiemelten), az iskolavezetéssel, a szabadidő-felelőssel, szaktanárokkal, kollégákkal. 7. A kapcsolatrendszer mennyire kiépített, milyen az együttműködés a jelzőrendszerrel, kiemelten a Gyermekjóléti Szolgálattal. 8. A gyermek- és ifjúságvédelemi felelős kolléga tanulókkal való kapcsolatának minősége. 9. A szabadidő szervezésébe való bevonás mértéke. 10. Tanácsadás, információközvetítés, erőforrás-keresés, pályázatok. 11. Prevenciós munka mértéke, minősége: programok, tréningek, bűnmegelőzés, egészségügyi felvilágosítás, drogprevenció stb. 12. Melyek a leggyakoribb problémák? Milyen megoldási módokat alkalmaznak? 13. Milyen a kapcsolat a szülőkkel? Mennyire ismerik a tanulók családi helyzetét? Járnak-e családlátogatásra? 14. Az ifjúságvédelemben milyen módszereket alkalmaznak? (egyéni és csoportos beszélgetés stb.) 15. Milyen lehetősége van az ifjúságvédelmi felelősnek a rekreációra? Van-e szupervízióra lehetőség? 16. Tanulási és kapcsolati zavarok, szociális problémák, veszélyeztetettség, bántalmazás felismerése, kezelése. 17. Kompetenciahatárok ismerete, a kapcsolatrendszer igénybe vétele. Az ifjúságvédelmi felelős nem omnipotens! Milyen mértékben vonja be kollégáit és a külső szakembereket munkája segítésébe? Egy kolléganő, Kovács Lajosné intézményvezető, szakértő az integráció szaktanácsadását is végzi. 30

31 A szaktanácsadó kollégák nemcsak a szaktanácsadást végzik, hanem team-munkában esetmegbeszéléseket biztosítanak a tanfolyamokon, műhelyfoglalkozásainkon előadásokat tartanak. Alapfeladatunk a fővárosi fenntartású intézmények kiszolgálása, de a beszámolókból kitűnik, hogy igény van a kerületi és a vidéki intézményekben is szakmai szolgáltatásunkra. Megfogalmaztuk a Gyermekvédelmi Ügyosztály felé évek óta megoldatlan problémáinkat. A Közoktatási törvény módosításához javaslatainkat, beadványunkat eljuttattuk. Egyéni konzultáció a gyermekvédelmi felelősökkel, gyermekvédelmi szakemberekkel, tanácsadás nevelési- tanulási problémákban és a magatartási nehézséggel küzdő tanulók problematikájában. Felelős: Pleyerné Lobogós Judit Határidő: december 31. Pleyerné Lobogós Judit pedagógiai szakértő rendszeresen részt vett nevelőtestületi értekezleteken, osztályfőnöki órákon; önismereti és konfliktuskezelési tréningeket, a szülőknek, kollégáknak is tréningeket, előadásokat tartott. Tanácsadói, konzultációs jellegű programokat szervezett szülőknek, gyerekeknek. Rendszeresen nyújtott segítséget középiskolás (problémás) tanulók és szülők részére. Segített az intézményválasztásban, áthelyezésben, részt vett a fegyelmi tárgyalásokon. A kollégiumokban alkalmazott gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, kollégiumi nevelőtanárok is rendszeres látogatói voltak szakmai műhelyfoglalkozásainknak. Munkaközösségi megbeszélések a kerületi óvodai-iskolai gyermekvédelmi koordinátorokkal kéthavonta. Felelős: Pleyerné Lobogós Judit Határidő: december 31. Kéthavonta megbeszélést tartottunk a kerületi koordinátoroknak, szakmai segédanyagot állítottunk össze számukra. Szakmaközi konzultáció a Nevelési Tanácsadókkal magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók esetében; a PSZK-kal, kerületi oktatási irodákkal, osztályokkal, civil szervezetekkel, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermekvédelmi osztályával, Gyermekjóléti Szolgálatokkal, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai tanszékével. Pest megye intézményeivel való kapcsolatfelvétel (gyermekvédelmi tanfolyamok szervezése). Felelős: Pleyerné Lobogós Judit Határidő: december 31. Állandó, napi kapcsolatot ápoltunk: PSZK-kal, (II., III., V., IX., XI., XIII., XIV., XV., XIX. ker.), a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatokkal (I., III., V., IX., XI., XIX., XXII. ker.), az Apor Vilmos Katolikus Főiskola pedagógia és szociálpedagógia, gyermek- és ifjúságvédelem tanszékével, az ELTE Neveléstudományi Tanszékével (gyermek- és ifjúságvédelem területén), a Fővárosi Igazságügyi Hivatal Pártfogói Felügyelői Szolgálattal, a Családok Szövetségével, a kerületek Oktatási és Gyámhivatalainak vezetőivel, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárságával, civil szervezettekkel. Felvettük a kapcsolatot az Igazságügyi Minisztériummal, műhelyfoglalkozáson előadást tartottak. Együttműködési szerződést szeretnénk kötni az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Tanszékével a családpedagógiai és a gyermekvédelmi szakértők 150 órás képzése tárgyában, ez ügyben szakmaközi megbeszélést folytattunk. Erről a tárgyalások megkezdődtek, folyamatosak. A Lépjünk együtt program lebonyolítása, a részt vevő intézményekkel (8 fővárosi intézmény). tapasztalatok, eredmények, korrekciók megbeszélése. A tapasztalatok folyamatos közreadása. Felelős: Pleyerné Lobogós Judit Határidő: december

32 A Lépjünk együtt programot csak néhány intézményben próbálták bevezetni, de humán erőforrás hiányában nem elég eredményesen. Két intézményben (Leövey SZKI és a Szabó Mester Szakképző Intézményben) működik, használják, tapasztalataikról a kollégák rendszeresen beszámoltak. Segédanyagok készítése gyermekvédelmi felelősöknek, osztályfőnököknek, ezen anyagok eljuttatása en és megjelentetése a weblapon. A Fővárosi Gyermekvédelmi kalauz frissítése kéthavonta. A Fővárosi Gyermekvédelmi Kalauz frissítése kéthavonta megtörtént. Összeállítottuk a Fővárosi Gyermek- és Ifjúságvédelmi Kalauzt a Fővárosi Gyermekvédelmi Ügyosztállyal közösen. A fővárosi intézmények CD formában megkapták, és a honlapunkra is feltöltöttük. Folyamatosan frissítettük a honlapot aktuális hírekkel, cikkekkel. Módszertani segédanyag kidolgozása az osztályfőnöki munka segítésére (12. évfolyamra és 1-6. évfolyamig). Felelős: Pleyerné Lobogós Judit Határidő: december 31. A nevelőtestületi és osztályfőnöki műhelyfoglalkozásokon előadás, tanácsadás formájában segítettük az osztályfőnöki munkát. Továbbképzések szervezése és lebonyolítása, előadások tartása; Óvodai és iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök első 60 órás akkreditált képzése; Óvodai és iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök második 60 órás akkreditált képzése; Gyermekvédelmi szakértők 150 órás akkreditált képzése; Szakmai konferencia szervezése Mit tegyünk értük? ; Szakmaközi esetmegbeszélések (negyedévenként) szervezése. Felelős: Pleyerné Lobogós Judit Határidő: december 31. Pedagógus továbbképzéseket szerveztünk: Óvodai-iskolai gyermekvédelmi felelősök első 60 órás továbbképzése az MFPI-ben (15 fő) Százhalombattán kihelyezett tanfolyam (14 kolléga számára) Óvodai és iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök második 60 órás továbbképzésének szervezése az MFPI-ben. (15 fő részére, januártól - májusig) Kihelyezett továbbképzés a XIX. kerületben (2009. december április, 16 fő részére) Százhalombattán Óvodai és iskolai gyermekvédelmi felelősök második 60 órás továbbképzése (16 fő részére, június június 23.) (16 fő) Kihelyezett továbbképzés a XVIII. kerületben (2010. szeptember december 9., 16 fő részére) Óvodai és iskolai gyermekvédelmi felelősök második 60 órás továbbképzése az MFPI-ben (2010. október január). (9 fő) Tanfolyamainkra vidéki intézményekből is érkeztek kollégák (Vác, Isaszeg, Pilis, Hatvan, Érd). Mivel minden nevelési-oktatási színtér kivéve az egyetemek képviselve voltak tanfolyamainkon, tapasztalhattuk, hogy így érdemes továbbképzést szervezni, egy adott célért, de nem egyformán és sematikusan dolgozva. Talán azt a hiányt is tudtuk enyhíteni, 32

33 egyes esetekben pótolni, ami a pedagógusképzésből kimaradt. Az átvevő és átadó intézmények beleláthattak egymás pedagógiai munkájába. Felkérésre nevelőtestületi értekezleteken előadások tartása gyermek- és ifjúságvédelem témában. Osztályfőnöki órákon konfliktuskezelési tréningek tartása. Felelős: Pleyerné Lobogós Judit Határidő: december 31. Napi rendszerességgel keresték a pedagógiai szakértőt a kollégák en, telefonon és személyesen konkrét problémák közös megoldása érdekében. A legtöbb esetben módszertani segítséget is nyújtott számukra. Rendszeresen részt vett nevelőtestületi értekezleteken, osztályfőnöki órákon; önismereti és konfliktuskezelési tréningeket, előadásokat, szülői értekezletet tartott az alábbi intézményekben: Harsányi János SZKI, XIX. kerületi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ gyermekvédelmi és osztályfőnöki munkaközösségi értekezletén, XVIII. kerületi CSIBÉSZ Gyermekjóléti Központban óvodák, általános iskolák, középiskolák osztályfőnökei és gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei részére a fegyelmi tárgyalások menetéről, Szent István SZKI, Pesti Barnabás SZKI, Leövey SZKI, Szász SZKI, Magyar Gyula SZKI, Ganz SZKI, Százhalombattán a város gyermek és ifjúságvédelmi felelősei részére Multikulturális nevelés Fejlesztési területünk, a toleranciára és hatékony együttműködésre való nevelési módszerek kiterjesztése a kulturálisan különböző csoportokról a szociálisan különbözőkre is. Az interkulturális kompetencia mérésére kifejlesztett InterculTool nevű mérőeszköz tesztelése fővárosi középiskolások, osztályfőnökök és médiatanárok körében. (fejlesztő: EU Life Long Learning Progam és Artemisszió Alapítvány) Felelős: Kozák Zsuzsanna Határidő: Konferenciaszervezés, interkulturális pedagógiai program kidolgozása és tesztelése: Bábel Interkulturális pedagógia projekt (lsd. TÁMOP B 08/1 KMR Migráns tanulók a magyar közoktatásban című pályázat leírásánál) Felelős: Kozák Zsuzsanna Határidő: A BÁBEL IPP a maga nemében egyedülállóan komplex és innovatív pedagógiai program, melynek elsődleges célja a migráns tanulók sikeres integrációjának elősegítése. Ezt a megvalósítók két irányból közelítik meg: a migráns tanulók ismereteinek, készségeinek fejlesztése felől, valamint az őket befogadó hazai diákok, tanárok, szülők szempontjából (szemléletformálás, pedagógiai-módszertani segítségnyújtás, tájékoztatás). A projektben Intézetünk egy fővárosi iskolával és egy civil szervezettel partnerségben vesz részt. Konzorciumi tagok: Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola (főpályázó), valamint Artemisszió Alapítvány. Feladataink voltak a kommunikációs cselekvési terv elkészítése, részvétel az interkulturális nevelési konferencia megszervezésében, sajtómegjelenések gyűjtése, valamint elkezdődött az interkulturális neveléshez kapcsolódó jó gyakorlatok kutatása, egy magyar, mint idegennyelv tananyag, illetve egy interkulturális nevelés szaktanácsadói tanfolyami program kidolgozása. Szakmai innovatív együttműködések: Finnagora, Indonéz Nagykövetség, Amerikai Nagykövetség, Kanadai Nagykövetség, Afrikai-Magyar Egyesület, Néprajzi Múzeum, Artemisszió Alapítvány és Mindennapi Pszichológia szervezetekkel és a British Council-lal való kapcsolat megerősítése, a Puskin Intézettel való együttműködési lehetőségek feltérképezése. 33

34 Felelős: Kozák Zsuzsanna Határidő: folyamatos Connecting Classrooms / Világsuli néven 3 éves nemzetközi projektbe hívta meg a British Council Intézetünket, és az általa kiválasztott 10 budapesti iskolát. A program hosszú távú kapcsolatot, ún. partnerségeket épít iskolák között Nagy-Britanniában és a világ 60 különböző országában. Célja, hogy a partnerségeken keresztül kulturálisan sokszínű, befogadó iskolákat hozzon létre, erősítse a bizalmat és mélyebb megértést a különféle kultúrák diákjai között. A program diákcsoportok, tanárok, iskolavezetők és fenntartók együttműködésében valósul meg. Intézetünk a Világsuli program során 10 budapesti iskola társadalmi befogadás, aktív állampolgárság témában folytatott tantárgyközi projektjeit koordinálja. A partnerintézmények (Ady Endre Gimnázium, Berzsenyi Dániel Gimnázium, Dobsuli Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola, Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola, Gyengénlátók Ált. Iskolája, EGYMI és Diákotthon, Gyermekek Háza, Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium, Magyar Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Németh László Gimnázium, Than Károly Ökoiskola Gimnázium és Szakiskola) mind méretüket, mind profiljukat, mind a tanított korosztályt tekintve igen sokfélék. A Világsuli programban egymással folyamatosan egyeztetve francia, romániai és walesi partneriskoláikkal működnek együtt. A programba bevontuk a helyi oktatási hatóságokat, iskolafenntartókat, hogy a program erősíthesse a helyi oktatási célkitűzések megvalósítását, így biztosítva a fenntarthatóságot. A program a fiatalok olyan készségeit fejleszti, amelyek elengedhetetlenül fontosak a 21. században: kulturális tudatosság, aktív állampolgárság, idegen nyelv, kommunikáció, infokommunikációs kompetenciák, kezdeményezőkészség. A Világsuli segít motiválni a diákokat, hiszen a nemzetközi dimenzió a tanterv bármely elemébe és a tanterven kívüli aktivitásokba is beemelhető. A sikeres tanuláshoz szükséges alapvető feltételekre épít: érzelmi bevonódás, valóságos célok, valódi közönség, aktív együttműködés kortársakkal. A Világsuli épít a diákok igényeire, sőt a diákok válhatnak az iskolai projektek legfontosabb motorjaivá, ezért részükre Fiatal Vezetőket Képző tréninget szervezünk. Felvételt nyertünk a NEFMI és a Holocaust Emlékközpont támogatásával meghirdetett OktaTárs című nemzetközi holokauszt-oktatási szakértő képzési programra, ahol azt vizsgáljuk, hogyan használhatók fel a médiapedagógia módszerei a népirtásokhoz kapcsolódó tartalmak oktatásában. Műhelyfoglalkozások: négy műhelyfoglalkozás szervezése új partnerek bevonásával, iskolai toleranciára és hatékony együttműködésre nevelés témakörben. Felelős: Kozák Zsuzsanna Határidő: folyamatos Mozgókép és médiaismeretből a tervezett négy helyett hat műhelyfoglalkozást szerveztünk. Ezek tematikailag igazi szakmai csemegéket kínáltak: a tanárok kreativitásukat kiélve egy neves fotóművész által vezetett világítási és absztrakt fotózási műhelymunkában vettek részt; a Filmszemle zsűritagjának bemutatójából, első kézből ismerhették meg az éves magyar filmtermés legjavát; terítékre kerültek a leggyakoribb módszertani problémák mint a tanórán vetíthető filmek hiánya, és a diákok klasszikus kánonnal nem egyező ízlése majd ezekre a problémákra megoldási lehetőségek, mint a kortárs magyar rövidfilm-kínálat, illetve a youtube-generáció kapcsolódási pontjai a klasszikus filmekhez. Hiánypótlónak tartották az újmédiáról, a digitális televíziózásról szóló előadást. Nagy segítséget jelentett a projektfeladatok megoldásához, és az érettségire való felkészítéshez is a mozgókép és médiaismeret országos középiskolai tanulmányi verseny két fordulója között megszervezett diákmunka-elemző műhelyfoglalkozás. Találkozóink közösségerősítő hatásúak voltak, a médiatanárok közötti kommunikációt, kölcsönös segítségnyújtást generálták, és lehetővé tették, hogy számba vegyük, ki milyen 34

35 formában foglalkozik jelenleg a tantárggyal. Műhelyfoglalkozásaink során új partnereket, szakmai szervezeteket vontunk be, mint az Inforg Stúdiót, a Corner Films-et, a FilmKlikket, illetve egyik előadónk a Corvinus Egyetemet képviselte, a másik a Magyar Mozgóképoktatási Egyesület munkatársa volt, ez utóbbi szervezettel már évek óta eredményesen működünk együtt. A médiapedagógia lehetőségeit a toleranciára és hatékony együttműködésre nevelésben nem műhelyfoglalkozás, hanem a Fővárosi Pedagógiai Napok szakmai programja során mutattuk be a fővárosi pedagógusainak. Téning: Interkulturális együttműködés kreatív médiapedagógiával A 2009-ben megszervezett pilot továbbfejlesztése új tréning megvalósításával. Az Interkulturális tartalmak, multikulturális nevelés című 30 órás tanártovábbképzésünk meghirdetése. Felelős: Kozák Zsuzsanna Határidő: folyamatos A toleranciára nevelés egyre fontosabb része, célja tevékenységünknek. Multikulturális tartalmak interkulturális nevelés címmel 30 órás akkreditált továbbképzést tartottunk a BE-TISZK munkatársainak, valamint a Than Károly Ökoiskola testületének Portálszerkesztés A szerkesztőség által menedzselt portálok (budapestedu.hu, fppti.hu) információs bázisként történő működtetetése: a fővárosi közoktatás valamennyi színterének és szereplőjének informálása, híradások, interjúk, rendezvények, műhelyfoglalkozások, szakmai anyagok stb. rendszeres publikálása; kiadványok internetes megjelentetése; a weboldalak folyamatos aktualizálása. Felelősök: Vajda Zsófia, Végh Györgyi, valamennyi szakértő. Határidő: folyamatos Minden pedagógiai szakértő folyamatosan részt vett a szerkesztőség által menedzselt portálok (budapestedu.hu, fppti.hu) információs bázisként történő működtetetésében: megtörtént a fővárosi közoktatás valamennyi színterének és szereplőjének informálása, híradások, interjúk, rendezvények, műhelyfoglalkozások, szakmai anyagok stb. rendszeres publikálása; kiadványok internetes megjelentetése; a weboldalak folyamatos aktualizálása Kiadványok készítése Versenyfüzet (elektronikus formátum): éves iskolai és tehetséggondozó versenyek leírása. Felelősök: Bondzsér Zita, Slakta Katalin Határidő: február vége Elkészült a Versenyfüzet elektronikus formátumban az éves iskolai és tehetséggondozó versenyek leírásával. SNI versenyfüzet (elektronikus formátum): éves iskolai és tehetséggondozó versenyek leírása, gyógypedagógiai területre. Felelősök: Bondzsér Zita, Slakta Katalin Határidő: február vége Elkészült az SNI versenyfüzet elektronikus formátumban az éves iskolai és tehetséggondozó versenyek leírásával a gyógypedagógiai területre. Gyermekvédelmi Kalauz: a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztállyal közös tájékoztató kiadvány szerkesztése, tördelése, elektronikus formában történő átadása. Felelősök: Mosonyi Darinka, Pleyerné Lobogós Judit, Slakta Katalin Határidő: február közepe 35

36 A Fővárosi Gyermek- és ifjúságvédelmi kalauzt összeállítottuk a Fővárosi Gyermekvédelmi Ügyosztállyal közösen. A fővárosi intézmények CD formában megkapták, és feltöltöttük a honlapunkra is. Uniós és hazai pályázati lehetőségek felkutatása, hatékony kihasználása, fejlesztések menedzselése. Közreműködés pályázatok megírásában. Iskolák és kollégiumok számára pályázatírást segítő szolgáltatás. Felelős: minden pedagógiai szakértő Határidő: folyamatos december 31-ig Minden pedagógiai szakértő rendszeresen figyelte az aktuális pályázati felhívásokat, szakterületét érintően részt vett azok megírásában, a pályázati anyag gondozásában. Kedvező döntés esetén a TÁMOP Tehetség pályázata kapcsolódó tevékenységeiben való részvétel. Felelős: minden pedagógiai szakértő Határidő: december 31. A TÁMOP B. Pont ÉRTED, pont VELED, pont NEKED, Érték, Tehetség, Siker, Tehetségsegítő hálózat kialakítása pályázaton intézetünk támogatást nyert. A pályázat szakmai vezetője, Bondzsér Zita pedagógiai szakértő folyamatosan végezte a projekt lebonyolítását. Az érintett pedagógiai szakértők részt vettek a TÁMOP Tehetség pályázata kapcsolódó tevékenységeiben. Részvétel a megnyert pályázatok végrehajtásában, lebonyolításában. Felelős: minden pedagógiai szakértő Határidő: folyamatos december 31-ig Minden érintett pedagógiai szakértő részt vett a megnyert pályázatok végrehajtásában, lebonyolításában. Az MFPI Kiemelt Akkreditált Tehetségpont cím elnyerésére kiírt és megnyert pályázat szakmai vezetője, Bondzsér Zita pedagógiai szakértő folyamatosan végezte a projekt sikeres megvalósításához szükséges tevékenységet többek között tehetségsegítő képzések akkreditálásával, akkreditált tanfolyamok, műhelyfoglalkozások szervezésével a tehetséggondozás témakörében (9, FAT által akkreditált képzés megszervezése) augusztus 25-én Tehetségsegítő Hálózatépítő Országos Konferenciát rendezett közreműködésével az intézet. Folyamatosan ápolta a kapcsolatot programok közös kidolgozásával a Tehetségpontokkal, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal, a Magyar Géniusz Projektirodával, és információkat közvetített (tehetséggondozó programok, versenyek, pályázatok stb.) a pedagógusok, szülők, diákok felé. Az emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészítő továbbképzésekkel kapcsolatos pályázatok kiemelt figyelése. Kapcsolattartás az OFI-val, mint a továbbképzés alapítójával. Felelős: Póta Mária Határidő: december 31. Póta Mária pedagógiai szakértő figyelemmel kísérte az emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészítő továbbképzésekkel kapcsolatos pályázatokat, folyamatosan tartotta a kapcsolatot az OFI-val, mint a továbbképzés alapítójával. Részvétel az OKM országos versenyek megrendezésére kiírandó pályázaton művészeti területen. Felelős: Varga Ferenc Határidő: december 31. Varga Ferenc pedagógiai szakértő sikeresen pályázott ének-zene szakterületen országos verseny lebonyolítására. Az FKFK pályázatok írásában való aktív közreműködés, ill. tanácsadás. Felelős: minden pedagógiai szakértő Határidő: december 31. Az érintett pedagógiai szakértők részt vettek FKFK pályázatok megírásában. Folyamatos tájékozódás a pályázatokról a Pályázati figyelő útján és a Tempus Közalapítvány pályázatíró tájékoztatóin és szemináriumain való részvétellel. 36

37 Felelős: minden pedagógiai szakértő Határidő: folyamatos december 31-ig Minden pedagógiai szakértő rendszeresen figyelte az aktuális pályázati felhívásokat, szakterületét érintően részt vett azok megírásában, a pályázati anyag gondozásában. Xperimania III. fizikai kísérletek magyarországi pályázatának fővárosi koordinálása, értékelése, új pályázat kiírásában segédkezés, fővárosi terjesztés Felelős: Póta Mária Határidő: december 31. Póta Mária pedagógiai szakértő részt vett a Xperimania III. fizikai kísérletek magyarországi pályázatának fővárosi koordinálásában, értékelésében, új pályázat kiírásában, a fővárosi terjesztésben. A tanárképzésben részt vevő fővárosi iskolák módszertani, fejlesztési, továbbképzési tevékenységbe való bekapcsolása. Kapcsolattartás az ELTE Radnóti Miklós Gimnáziummal, közös foglalkozások tartása, a leendő tanárok bevonása a munkaközösségi foglalkozásokba, a vezető tanárok bevonása szakmai munkaközösségi foglalkozások megtartásába. Felelős: Póta Mária Határidő: december 31. Póta Mária pedagógiai szakértő folyamatosan dolgozott a tanárképzésben részt vevő fővárosi iskolák módszertani, fejlesztési, továbbképzési tevékenységbe való bekapcsolásának segítésén. Kapcsolatot tartott az ELTE Radnóti Miklós Gimnáziummal közös foglalkozások megrendezésével, törekedett a leendő tanárok bevonására a munkaközösségi foglalkozásokba, a vezető tanárok bevonására a szakmai munkaközösségi foglalkozások megtartásába. Egyéb Pleyerné Lobogós Judit pedagógiai szakértő a Leonardo Mobilitas projekt pályázat keretében októberben Madridban, novemberben Brno-Prágában tanulmányúton vett részt. E tanulmányutak röviden az alábbiakban foglalhatók össze: Spanyolországi tanulmányút október A látogatás helye: Madrid közoktatási intézményei Cél: A sajátos nevelési igényű tanulók gondozása, ellátása, a munkaerő piacra juttatásának formái a célországban. A pályázat kiírója: Tempus Közalapítvány A pályázat résztvevői: Hajdú Endre dr. Janza Károlyné Pelyerné Lobogós Judit Csillag Ferenc Vass Vilmos (ELTE) A Tempus Közalapítvány elfogadta és támogatta a csoport látogatását Madridban. A látogatási sorozatot az Oktatási Minisztériumban kezdtük. Információt kaptunk a közoktatás jelenlegi helyzetéről szeptemberében lépett életbe az új közoktatási szabályozás, amelynek külön szakaszai foglalkoznak a sajátos nevelési igényű gyermekekkel. Látogatásunk második intézménye a Spanyol Értékelési, Mérési Központ volt. A vendéglátók részletes tájékoztatást adtak a spanyol tanulói teljesítményekről. A PISA mérésekben Spanyolország azonos helyen áll mind szövegértésben, mind matematikában Magyarországgal. A régiók teljesítménye erősen eltérő, az intézmény csupán módszertani javaslatokkal élhet a felzárkóztatás megtételét illetően. A meglátogatott közoktatási intézmények típusai: óvoda, általános iskola, sajátos nevelési igényű tanulók iskolája (1 10. évf.) és hagyományos szakiskola. 37

38 A meglátogatott iskolák száma: 4 Csehországi tanulmányút november A látogatás helyei: Brno és Prága Cél: A sajátos nevelési igényű tanulók gondozása, ellátása, a munkaerő piacra juttatásának formái a célországban. A pályázat kiírója: Tempus Közalapítvány A pályázat résztvevői: Hajdú Endre dr. Janza Károlyné Pelyerné Lobogós Judit Csillag Ferenc Dóczi-Vámos Gabriella (ELTE) A Tempus Közalapítvány elfogadta és támogatta a csoport látogatását Csehország két nagyvárosában, Brnoban és Prágában. Brno oktatását elsősorban az intézményhálózaton keresztül ismerhettük meg. A meglátogatott iskolák típusai: sajátos nevelési igényű tanulók (beszédfogyatékkal élők) általános iskolája, a város kéttannyelvű gimnáziuma, értelmi és mozgásfogyatékkal élők bentlakásos nevelőotthona (14 éves kortól), továbbá a kísérleti iskolában is jártunk, ahol az ép tanulók ismereteiket a projektmódszerrel, illetve a kompetenciaalapú oktatással sajátítják el nagy eredményességgel. A közoktatás-irányítás helyi szervezetét is meglátogattuk. Kérdéseink elsősorban a munkaerő piaci elhelyezés megoldására vonatkoztak. Prágai tanulmányút Az Oktatási Minisztérium fogadott bennünket. A jogszabályváltozásokról adtak tájékoztatást. Az új oktatási törvény szeptemberében lépett hatályba. Ez a látogatásunk idején sok-sok bizonytalanságot idézett elő. A központi irányítás csupán a kereteket biztosítja (oktatási formák, iskolaszerkezet), a működés biztosítása a helyi önkormányzatok feladata. A meglátogatott intézmények: fogyatékkal élők általános iskolája, szakiskola 38

39 2. MÉRÉS-ÉRTÉKELÉSI OSZTÁLY Az Intézet évi munkatervében a Mérés értékelési osztály feladatai között az alábbiak szerepeltek. Kompetenciamérések és neveltségi szint-mérések normál és gyógypedagógiai szakterületen (a helyi tantervek végrehajtása, az oktatás eredményességének diagnosztizálása és az oktatás minőségének javítása céljából) óta fokozatosan bővült, mára egységessé és teljessé vált a fővárosi fenntartású oktatási intézmények mérés-értékelés rendszere ben e rendszer keretében került sor diagnosztizálási céllal a középiskolák, a szakiskolák, valamint a gyógypedagógiai intézmények tanulóinak teljesítménymérésére különböző területeken. A 9. évfolyamos bemeneti, és a 10. évfolyamos követő mérés mérőeszközeinek fejlesztése próbaméréshez Évfolyam Terület Mérés típusa 9. matematika bemeneti szövegértés bemeneti idegen nyelv (angol, német) bemeneti történelem bemeneti könyvtárhasználati ismeretek bemeneti 10. idegen nyelv (angol, német) követő/longitudinális történelem követő/longitudinális könyvtárhasználati ismeretek követő/longitudinális Kompetenciaalapú mérőeszközök fejlesztése próbaméréshez az enyhén értelmi fogyatékos tanulók mérése céljából. Évfolyam Terület Mérés típusa 4., 6., 8., 10. értő olvasás/szövegértés bemeneti/követő matematika bemeneti/követő Felelős: Südi Ilona, Sáfrányné Molnár Mónika, Határidő: dr. Janza Károlyné. A 2009/2010. és a 2010/2011. tanévi mérési naptárban meghatározott mérések lebonyolításához szükséges mérőeszköz-fejlesztés a szakterületek pedagógiai szakértőinek iránymutatásával, a szaktanácsadók, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezető tanárainak a bevonásával megtörtént. A fejlesztés egyik része a mérőeszközök próbamérése vidéki oktatási intézmények tanulóinak a részvételével, majd az eredmények figyelembevételével a korrigálás és a véglegesítés. A próbamérésbe bevont intézmények és tanulók adatait az alábbi táblázatok tartalmazzák. A 9. és 10. évfolyamos tanulók mérésének előkészítéséhez végzett próbamérés adatai Mérési terület tavasz ősz évi bemeneti méréshez évi követő méréshez (szakiskola) évi követő méréshez Iskolák száma (db) Tanulók száma (fő) Iskolák száma (db) Tanulók száma (fő) Iskolák száma (db) Tanulók száma (fő) matematika szövegértés

40 történelem angol nyelv német nyelv könyvtárhasználati ismeretek Összesen Enyhe értelmi fogyatékos tanulók mérésének előkészítéséhez végzett próbamérés adatai évi méréshez (10. évfolyam) évi méréshez Mérési terület Iskolák száma (db) Tanulók száma (fő) Iskolák száma (db) Tanulók száma (fő) szövegértés matematika Összesen A történelem és az enyhe értelmi fogyatékos tanulók mérését kivéve két változatban kerültek bemérésre, tehát fejlesztésre a feladatlapok. A kétévente zajló 9. évfolyamos bemeneti, környezettudatos ismeretek kérdőíves vizsgálat őszi mérésének előkészítése, a kérdőív véglegesítése. Felelős: Südi Ilona, Szittnerné Gudor Mária Határidő: A környezettudatos ismeretek longitudinális 12. évfolyamos vizsgálatához (2011. november) a kérdőív fejlesztésének megkezdése. Felelős: Südi Ilona, Szittnerné Gudor Mária Határidő: A évi mérés után 2010 őszén újra kérdőíves módszerrel vizsgáltuk a 9. évfolyamos tanulók reprezentatív mintáján a tanulók környezettudatos ismereteit. 28 iskola 979 tanulója vett részt a mérésben. Az eredmények feldolgozása, az összegző tanulmány elkészítése folyamatban van. A környezettudatos ismeretek 12. évfolyamos, longitudinális vizsgálatához a kérdőívek fejlesztése még nem kezdődött meg. Mérések szervezése, lebonyolítása reprezentatív mintán, az eredmények értékelése, az elemzések elkészítése bemért kompetenciaalapú mérőlapok alapján Évfolyam Terület Mérés típusa 9. matematika bemeneti szövegértés bemeneti idegen nyelv (angol, német) bemeneti történelem bemeneti könyvtárhasználati ismeretek bemeneti 10. idegen nyelv (angol, német) követő/longitudinális történelem követő/longitudinális könyvtárhasználati ismeretek követő Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók mérése, eredményeik értékelése Évfolyam Terület Mérés típusa 4., 6., 8., 10. értő olvasás/szövegértés bemeneti/követő matematika bemeneti Felelős: Südi Ilona, Sáfrányné Molnár Mónika, Határidő: dr. Janza Károlyné 40

41 A mérési naptárakban tervezett mérések az előre meghatározott időpontokban és módon lezajlottak. A évfolyamon a bemeneti és követő diagnosztikus mérések reprezentatív mintán, az enyhe értelmi fogyatékos tanulók mérése a jelentkező intézmények tanulói körében történtek. A feladatlapok kódolását a szakterület pedagógiai szakértői és a mérésértékelési osztály munkatársai mellett a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárai végezték. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók mérésénél szaktanácsadók és az osztály munkatársai működtek közre a feladat végrehajtásában. Az adatrögzítést külső munkatársak végezték. Az érintett intézmények igazgatói mindegyik mérés eredményeiről Iskolajelentést kaptak. Ebben a fővárosi átlag mellett az iskolai, az osztály és a feladatszintű adatok találhatók meg. Ezek alapján az intézmények elkezdhetik a saját adataik másodelemzését. Az eredmények értékelése, a fővárosi elemzések elkészítése folyamatban van, az enyhe értelmi fogyatékos tanulók méréséről szeptemberben nyilvánossá vált. A mérésben érintett iskolák és tanulók adatait tartalmazzák a következő táblázatok. A mérésekben részt vett tanulók létszámának alakulása (fő) Mérési terület Intézmények Szakközépiskola Gimnázium száma (db) Szakiskola Együtt 10. évfolyam KÖVETŐ mérés június Történelem Angol nyelv Német nyelv Háttér kérdőív Könyvtárhasználati ismeretek évfolyam BEMENETI mérés szeptember-október Matematika Szövegértés Angol nyelv Német nyelv Történelem Tanulói kérdőív I Tanulói kérdőív II Könyvtárhasználati ismeretek Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók mérésében résztvevők évfolyamonkénti megoszlása (fő) Mérési terület Intézmények száma (db) Évfolyam Összesen Szövegértés Matematika A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanárai által kódolt feladatlapok mennyisége Feladatlap (db) Aránya az összesből 10. évfolyam történelem % 41

42 angol nyelv % német nyelv könyvtárhasználati ismeretek % Összesen % 9. évfolyam matematika % szövegértés % történelem % angol nyelv % német nyelv % könyvtárhasználati ismeretek % Összesen % A szakmai alapozást folytató fővárosi szakközépiskolák és a gimnáziumok évfolyamán tanulók tanulási stílusára, tanulási attitűdjére, pályaorientációjának vizsgálatára, és a téri-vizuális és gondolkodási képességekre irányuló mérés elvégzése. Felelős: Südi Ilona, Béky Gyuláné Határidő: A szakmai alapozást folytató fővárosi szakközépiskolák és a gimnáziumok évfolyamán tanulók tanulási stílusára, tanulási- és pályaattitűdjére, pályaorientációjának vizsgálatára, valamint a téri-vizuális, intellektuális és logikus gondolkodási képességekre, tanulási háttérváltozókra irányuló mérések az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központjával együttműködve kerültek lebonyolításra. A felmenő rendszerű (longitudinális) mérésben a 2010/2011. tanévben immár a 12. évfolyamos tanulók is részt vettek. A mérés online jellegéből adódóan a tanulók azonnal numerikus és szöveges értékelést kaptak, valamint a mérést követően a tanár is megtekinthette az osztály korábbi és jelenlegi eredményeit szintén numerikus és szöveges formában. A mérésekben részt vett tanulók létszáma (fő) Évfolyam Gimnázium Szakközépisk ola Szakiskola Együtt Összesen Intézmények száma (db) A szakmai alapozó mérést a humán szakmacsoportban a pályaorientáció vizsgálatára terjesztettük ki a Humán TISZK menedzsmentjének kérésére és igénye szerint 2010 májusában. A mérés kiterjedt a tagiskolák 9., 10. és 11. évfolyamára, összesen 5 iskolából 232 tanuló részvételével. Az összesített eredményekről beszámoltunk a Humán TISZK záró konferenciáján, majd a részletes elemzést a résztvevő iskolák képviselőinek részvételével szeptember 30-án teljesítettük az eredmények bemutatásával és jelentős következtetések levonásával. Segítségnyújtás az intézményeknek a mérés megszervezésében, lebonyolításában, az elemző és az értékelő munkában. 42

43 A mérési-értékelési kultúra fejlesztése, a kompetenciaalapú mérések segítése az eredmények értelmezése céljából, az oktatási intézmények mérésvezetőinek megbeszélése ( vége; vége) Felelős: Südi Ilona Határidő: A mérési naptárban rögzített mérések lebonyolításához részletes útmutatót készítettünk az iskolák számára, melyet a mérés előtt legalább 10 nappal a mérés szakmai anyagait tartalmazó honlapról tudtak letölteni. Az intézmények segítése érdekében augusztus 30-án megrendezésre került műhelyfoglalkozás keretében a mérések szervezésével, az eredmények iskolai felhasználásának lehetőségeivel foglalkoztunk. Ezen a foglalkozáson bevontuk az intézet egyik munkatársát, aki fejlesztő pedagógiai végzettséggel rendelkezik. A honlap mérés-értékelés rovatában a gyakran ismételt kérdések rovatában közreadtuk az intézmények munkáját segítő kérdéseket a válaszokkal. A további felmerült kérdéseket en vagy telefonon megválaszoltuk. Mérési szolgáltatások (nem mérőlapok) csomagban történő értékesítése, egységes árlista alapján. Felelős: Südi Ilona Határidő: A mérési szolgáltatások keretében végzett tevékenységek 2010 januárjában a Dél-Budai TISZK pedagógusai részére mérés-értékelés témakörben előadás tartása 2010 októberében a Homoktövis Általános Iskolában nevelési értekezlet tartása a pedagógiai értékelés, mérés, tesztelés témakörében 2010 májusában az EPSZK 3. osztályos matematika feladatlapokat vásárolt, ezt követően szakmai egyeztetést folytattunk Az év folyamán két akkreditált 30 órás továbbképzést tartottunk. A mérés-értékelési kultúra módszertani megújítása c. tanfolyam 10 fő részvételével a Humán TISZK részére Hozzáadott érték mit és miért mérünk? c. tanfolyam 22 fő részvételével A 10. évfolyamos országos kompetenciamérés (matematika, szövegértés) eredményeinek elemzése. A évi 10. évfolyamos országos kompetenciamérés eredményeinek szöveges elemzése. Felelős: Südi Ilona, Sáfrányné Molnár Mónika Határidő: A évi 9. évfolyamos bemeneti mérés eredményeinek a évi 10. évfolyamos kompetenciamérés eredményeivel való összehasonlítása, a tanulói eredményesség növekedésének vizsgálata céljából. Felelős: Südi Ilona Határidő: júniusában elkészült a évi 10. évfolyamos tanulók országos kompetenciamérésének (matematikai eszköztudás, szövegértés) eredményeit az adott tanulók évi 9. évfolyamos bemeneti mérésével összevető elemzése. A nyelvi projektben részt vevő tanulók projektadatainak elemzése az idegen nyelvi longitudinális vizsgálat adatainak figyelembevételével. Felelős: Südi Ilona Határidő: Ebben az évben nem készült kérdőíves vizsgálat a nyelvi projektben részt vevő tanulók projektadatainak elemzése céljából, fenntartói kérés nem merült fel e tárgykörben. 43

44 A 2010 januárjában megjelent értékelés az előző évi vizsgálat összegző tanulmánya volt, mely a 2008/2009. tanévben 12. évfolyamos tanulók adatainak összegyűjtése alapján készült. A TISZK-ek bemeneti eredményei A 2008/2009. és a 2009/2010. tanévi 9. évfolyamos bemeneti mérések adatai alapján a TISZK-ek bemeneti eredményeinek összehasonlítása a szakmai fejlesztés érdekében. Felelős: Südi Ilona Határidő: Neveltség az elmúlt három év tanulói kérdőívei alapján. A 2007/2008., 2008/2009. és a 2009/2010. tanévi bemeneti mérések tanulói kérdőíveinek összehasonlító feldolgozása. Felelős: Südi Ilona Határidő: A 2008., a és a évi bemeneti mérés eredményeinek új szempontok szerinti másodelemzése keretében elkészült a és a évi eredmények értékelése 2010 novemberében. Ez egy háromrészes sorozat első tanulmánya a teljesítmények alakulásáról a szakközépiskolákban, szakiskolákban szakterületi és TISZK-enkénti szempontok szerinti vizsgálatban. A neveltség adatainak összevetéséről szóló tanulmány még nem készült el. A Mérés-értékelési osztály munkatársai bekapcsolódnak a Pedagógiai Értékelési Konferencia (PÉK) évi tudományos, szakmai munkájába. Felelős: Südi Ilona Határidő: április én megrendezett VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia első napján Südi Ilona és Török József A mérés-értékelés elméleti keretei problémák és lehetőségek c. szekcióban A fővárosi kompetencialapú mérési rendszer bevezetése, problémái és fejlesztési lehetőségei címmel tartott előadást. Az intézmények tájékoztatása, segítségnyújtás a mérések megszervezésében, lebonyolításában 2010/2011. tanévi Mérési naptár a tervszerűség, mérés.info elektronikus kiadvány a tájékoztatás, a kapcsolattartás, honlap az aktualitások és négy műhelyfoglalkozás az oktatás hatékonyságának fejlesztése érdekében Felelős: Südi Ilona Határidő: Az intézmények tájékoztatása céljából A 2010/2011. tanévi mérési naptár elkészült, mely 2010 májusában az iskolák rendelkezésére állt, segítve a tanévi tervező munkájukat Az év folyamán a mérés-értékelési osztály időszakos elektronikus kiadványa a mérés.info összesen 7 alkalommal jelent meg. A tájékoztatás mellett (határidők, időpontok) beszámolókat tartalmaztak a továbbképzésekről, a VIII. Pedagógiai Értékelési Konferenciáról, a X. Országos Neveléstudományi Konferenciáról, a követő és bemeneti mérésekről a jegyzőkönyvek adatai alapján, a műhelyfoglalkozáson elhangzottak összefoglalásáról módszertani információkról a mérések eredményeinek értelmezéséhez, valamint decemberben indult az iskolák mérési rendszerének bemutatását szolgáló sorozat. 44

45 A honlapon a Mérés-értékelés rovatban a méréseket követően publikálásra kerültek a feladatlapok, javítókulcsok, az eredményeket tartalmazó paraméterek, és az elkészült összefoglaló szöveges értékelések a megjelent 24 hír mellett. A nyilvánosságra hozott értékelések A fővárosi nyelvi projekt értékelése (január) A 2009/2010. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti mérések matematika és szövegértés-szövegalkotás eredményeinek elemzése (február) A 2009/2010. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti angol-, német nyelv és történelem mérések eredményeinek elemzése (március) A 2009/2010. tanévi fővárosi 9. évfolyamos könyvtárhasználati ismeretek kompetenciaalapú bemeneti mérés eredményeinek elemzése (április) Elemzés a fővárosi fenntartású középiskolák 10. évfolyamának évi kompetenciamérési eredményeiről (június) Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése (szeptember) A és évi bemeneti mérés eredményei új csoportosítási szempontok szerint. 1. rész Teljesítmények (november) Műhelyfoglalkozás 2010-ben négy alkalommal volt januárban a évi bemeneti mérés tanulói kérdőíveinek feldolgozását követő eredményekről áprilisban pedig a mérési területek eredményeiről volt tájékoztatás augusztusban a mérések rendszeréről, a szervezésről, segítve az iskolák munkáját és decemberben a évi követő mérések eredményei alapján tett fontosabb megállapítások kerültek bemutatásra Az osztály munkaterven kívül végzett tevékenységei Az osztály munkatársai további 3 különböző rendezvényen előadóként, vagy résztvevőként jelentek meg (Ezerarcú pedagógia Kávéházi beszélgetés; Szakiskolai konferencia; X. Országos Neveléstudományi Konferencia) Az osztály egy munkatársa folytatta az egyetemi szakvizsgára való felkészülését, matematikai tudás értékelésére felkészítő, szakvizsgát adó szakirányú, két éves továbbképzés keretében. 45

46 3. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI OSZTÁLY Bevezető - Előzmények Az elmúlt évek tapasztalatai az iskolai agresszió növekedését jelzik. Bár a témával foglalkozó szakemberek kutatók köre megosztott abban a vonatkozásban, hogy ez a növekedés mennyiben jelent mennyiségi változást, mennyiben az incidensek súlyosságának fokozódását, illetve kérdés, hogy mindez mennyiben mutatja a társadalom növekvő érzékenységét az agresszióval szemben. Ezeket a kérdéseket csak átfogó, reprezentatív kutatások hivatottak megválaszolni. Mindenesetre tény, hogy például az általános iskolákban elkövetett, és a hatóságok tudomására jutott testi sértések száma az utóbbi években folyamatosan növekedett (pl.: 2005-ben 110, 2008-ban 200 esetet jeleztek forrás: ORFK adatai). Ezekre az adatokra erősítenek rá a médiajelentések, a pedagógusokkal készített mélyinterjúk, fókuszcsoportok tapasztalatai, a diákok beszámolói, a témában végzett gyorskutatási jelentések. Figyelemre méltó a helyzet a szakiskolákban 1. Egy nemzetközi vizsgálat, a TALIS-felmérés 2 alapján, Magyarországon a TALIS-államokhoz képest kisebb problémának tűnik az iskolai alkohol- és kábítószer-fogyasztás, a késés az iskolából. A nemzetközi átlaghoz hasonló a hiányzás és a puskázás mértéke, ezeket azonban meghaladja az órai rendzavarás (az iskolák 71%-ában okoz nehézséget), a rongálás, lopás, diákok vagy az iskolai dolgozók fizikai illetve lelki bántalmazása. Kiugróan jelentős a trágár/vulgáris beszéd (nemzetközi átlaga 37%, Magyarországon az iskolák 77%- ában zavarja a munkát) és a rongálás szintje (nemzetközi átlagban az iskolák 25%-ában hátráltatja az oktatást, Magyarországon ez 53,5%-os). Hazánkban ritkán fordul elő, hogy fegyverrel vagy ahhoz hasonló tárggyal támadnak a tanárokra vagy egymásra a gyerekek. Az Agressziókezelési Munkacsoport felmérésében 168 fővárosi fenntartású (zömében középfokú) oktatási intézmény részére küldött ki a es tanév első felében úgynevezett helyzetfelmérő kérdőívet, amelyben 17, az agresszióval, illetve annak megelőzésével kapcsolatos kérdésekre válaszoltak a pedagógusok. A kérdőívet 72 intézmény töltötte ki és küldte vissza. A felmérés célja egy gyors tájékozódás (később egyéni interjúk, fókuszcsoportok és környezettanulmány egészítette ki) abban a vonatkozásban, hogy az adott intézmény vezetősége hogyan látja iskolája helyzetét, milyen feltételekkel, eszközrendszerrel rendelkezik a problémák megoldásához. A 72 intézményből 57 helyről érkezett az a visszajelzés, hogy náluk a leggyakrabban előforduló agressziós forma a lelki-szóbeli bántás. A válaszadók 51%-a (37 intézmény) jelezte a fizikai atrocitások elsődlegességét. A megkérdezett iskolák közül 1 intézmény vállalta, hogy a 2007/2008-as tanévben súlyos incidens történt intézményében. A közvélemény, a média tehát 2-2,5 éve foglalkozik rendszeresen a témával, az erőszakos iskolai események sora kapott nyilvánosságot ez idő alatt. Néhány nagy sajtóvisszhangot keltő esemény (pl.: halállal végződő diák-diák incidens, videóra rögzített tanár-diák, diák- 1 Mayer J. (szerk.): Frontvonalban az iskolai agresszió néhány összetevője, MFPI, Budapest, OECD és partnerországokban a kormányok által kezdeményezett nemzetközi vizsgálat 2008 tavaszán 23 államban (pl. Ausztrália, Ausztria, Belgium, Dánia, Észtország, Írország, Izland, Korea, Lengyelország, Norvégia, Olaszország, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia és Magyarország) történt meg. Összesen kb. 90ezer pedagógus (országonként kb. 6 ezer) vett részt benne. A tanárokat kérdezték meg munkájukról, a tanulás és tanítás körülményekről, az iskolai légkörről. 46

47 diák konfliktusok megjelenése az interneten is stb.) konkrét lépésekre inspirálta a döntéshozókat ban országos és helyi szinteken is több bizottság, cselekvési terv, javaslat született, felmérések, kutatások indultak a témában. Az oktatási tárca és a Fővárosi Önkormányzat is létrehozott egy-egy szakértői bizottságot és intézkedéseket foganatosítottak az iskolai erőszak visszaszorítására 3. A Fővárosi Önkormányzat 2008-ban Intézkedési Tervet hozott létre, amelyben az iskolai agresszió kezelését és megelőzését célzó átfogó projektet határozott meg. Ennek egyik fő célja a társadalmi tudatformálás, illetve az erőszak-ellenesség eszméjének és gyakorlatának terjesztése, a módszertani megújulás, a tudatosan felépített, prevenciósedukációs programok megvalósítása. A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése által is elfogadott, az iskolai agresszivitás visszaszorítására, kezelésére létrehozott program megvalósítására 4 megalakult az a szakmai és operatív csoport (Agressziókezelési Munkacsoport), amely jelenleg a MFPPTI Gyermekvédelmi Osztályán hat fővel tevékenykedik. A stáb feladata a projekt felépítése, szakmai tartalommal való feltöltése, szakmai feladatok ellátása, koordinációs munka, amely magában foglalja a fővárosi fenntartású oktatási intézményekkel, a gyermekvédelmi szakellátással, a gyermekvédelmi jelzőrendszerrel, hatósági intézményekkel, illetve az erőszakmentességet támogató civil- és kultúrszervezetekkel való szoros együttműködést is. A projekt managementje pedagógiai szakértőkből és szakpszichológusokból áll. A 2008 októberében induló projekt az iskolai élet valamennyi szereplőjét megszólítja, és felelős résztvevőjévé teszi az agresszió jelenségének saját közösségében történő tudatosabb és hatékonyabb kezelésében. Az egymásra épülő programok egyik fókuszában az egész intézményre kiterjedő szervezetfejlesztés, az iskola menedzsmentjének felkészítése és támogatása, a pedagógusok eszközökkel való felruházása, új módszerekkel, jó gyakorlatokkal való megismertetése áll annak érdekében, hogy az iskolai mindennapokban kompetensebben, magabiztosabban tudják megelőzni, kezelni a már meglévő vagy kialakulóban lévő konfliktusokat. A programok másik csoportja az agressziókezelés kérdéskörében elsősorban preventív hangsúllyal, a diákok, a szülők bevonását szolgálja. A program figyelembe veszi az összetevők dinamikáját, azokat a fejlődéspszichológiai, szociálpszichológiai, pedagógia-pszichológiai, krízispszichológiai stb. törvényszerűségeket, kölcsönhatásokat, amelyek a hétköznapi létet, az együttélés szabályait, a harmonikusan működő közösségeket, pozitív klímát, az egyéni jóllétet stb. meghatározzák. Ezeknek a programoknak, beavatkozásoknak mindegyike elhelyezhető abban a kialakított, háromszintű prevenciós modellben, amely egy negyedikkel, az értékelés-helyzetelemzés elemével egészül ki. 3 Továbbá egyes kerületek, szakmai intézmények, civil szervezetek, pedagógus szakszervezetek és az iskolák maguk is kialakítottak saját cselekvési terveket, tettek lépéseket, megfogalmaztak javaslatokat a helyzet javítása érdekében /19/2008 sz. előterjesztés 3. sz. mellékletében megfogalmazott Intézkedési Terv keretében szeptember 1-én 47

48 A szakmai koncepció és stratégia meghatározása és koordinációja: A szervezeti egység (osztályon belüli) operatív működésének biztosítása. Az egyéni kiemelt feladatok, felelősségek kijelölése és ellenőrzése. Rövid, közép- és hosszú távú akciótervek kidolgozása, ütemezés. Munkaterv és szakmai beszámoló készítése. Kapcsolattartás külső partnerintézményekkel, szakemberekkel (oktatási és gyermekvédelmi intézmények, civil szervezetek, Agresszió Bizottság tagjaival stb.) Felelős: Németh Margit Határidő: folyamatos A Fővárosi Közgyűlés által /2008. (V.29.) Főv.Kgy. határozatokkal elfogadott, iskolai agresszió visszaszorítását célzó program végrehajtása keretében, szeptember 1-jétől induló projekt megvalósítása a 2010-es évben zavartalanul zajlott. A programot megvalósító, 2008 szeptemberében megalakult Munkacsoport a 2010-es évben 7 fővel működött. A projekt managementje pedagógiai szakértőkből és szakpszichológusokból áll. A stáb feladata az Intézkedési Terv végrehajtása, a feladat szakmai koordinációs munkájának ellátása, amely magában foglalja a fővárosi fenntartású intézményekkel, a gyermekvédelmi és szakellátással, a gyermekvédelmi jelzőrendszerrel, hatósági 48

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu www.hajdu-ped.sulinet.hu OM azonosító: 102-310 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0185-04

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Ki megy át a tehetséghídon?

Ki megy át a tehetséghídon? Ki megy át a tehetséghídon? A Tehetséghidak Programról Szolnok, Tehetségfejlesztés a gyakorlatban konferencia 2013. május 30. Grosschmid Péter alprojektvezető Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. A debreceni példa Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban,

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

AZ IFJÚSÁGVÉDELMI KOORDINÁTOR SZEREPE A KÖZÉPISKOLÁKBAN

AZ IFJÚSÁGVÉDELMI KOORDINÁTOR SZEREPE A KÖZÉPISKOLÁKBAN AZ IFJÚSÁGVÉDELMI KOORDINÁTOR SZEREPE A KÖZÉPISKOLÁKBAN 2011. december 8. Kása Andrea Ifjúságvédelmi koordinátor ÉPTISZK A MÚLT A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 41..(6.) a nevelési-oktatási

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. A pedagógiai-szakmai

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Savaria országos történelem tantárgyi verseny lebonyolításáról a 2015/2016.tanévben NTP-TV

Szakmai beszámoló a Savaria országos történelem tantárgyi verseny lebonyolításáról a 2015/2016.tanévben NTP-TV Szakmai beszámoló a Savaria országos történelem tantárgyi verseny lebonyolításáról a 2015/2016.tanévben NTP-TV-15-0004. 1. A verseny meghirdetője: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Savaria országos történelem tantárgyi verseny lebonyolításáról a 2013/2014.tanévben NTP-TV

Szakmai beszámoló a Savaria országos történelem tantárgyi verseny lebonyolításáról a 2013/2014.tanévben NTP-TV Szakmai beszámoló a Savaria országos történelem tantárgyi verseny lebonyolításáról a 2013/2014.tanévben NTP-TV-13-0001. 1. A verseny meghirdetője: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

TÁMOP / Tehetségekért a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben

TÁMOP / Tehetségekért a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0122 Tehetségekért a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézményben Projektindító rendezvény 2010. 10. 21. Készítette: Vizváriné Maronics Mária projektmenedzser A pályázat tartalma Pályázó:

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást?

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Tehetséggondozás gyakorlata konferencia Szolnok, 2013. május 30. Az NTP 2011-2012. évi cselekvési programjában támogatta: - a köznevelési

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1 Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza A pályázat előzményei, feltételek Intézmény hagyományai (tagozatos

Részletesebben

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás)

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás) Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás) 2014. október 14. Tolnai József ügyvivő szakértő, országos versenyszervező A verseny meghirdetője Oktatáskutató és

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei Tóth Károly hálózati alprogram vezetője Iván Zsuzsanna intézményvezető Porkoláb

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

A es tanév programterve fizikából

A es tanév programterve fizikából Póta Mária A 2009-2010-es tanév programterve fizikából 2009.09.16. Szaktanácsadók: Szaktanácsadás Horváth Gábor Kiss Jolán Ruzsinszkiné Lukácsy Margit Takács Lajos 2009.09.16. 2 Az MFPI szempontrendszere

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye erőforrásai: Iskolai költségvetés (állami, önkormányzati támogatások)

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2012 2013. TANÉVRE A személyi feltételekben fontos változás, hogy Kissné Szucsich Éva tanárnő nyugdíjba vonulása után az iskola nem alkalmazott

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Rajnai Gábor bemutatta Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének célját, munkáját, az Országos Géniusz Tehetségprogramot.

Rajnai Gábor bemutatta Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének célját, munkáját, az Országos Géniusz Tehetségprogramot. Egressy Géniusz Tehetségnap 2011. április 7-én került sor az Egressy Géniusz Tehetségnapra, amelynek részét képezte a Fülemüle Országos Informatika Verseny díjkiosztója is. A Tehetségnap részletes programja,

Részletesebben

A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 2013/2014. tanévi munkaterve

A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 2013/2014. tanévi munkaterve PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Az oktatással szembeni elvárások Gazdaság részéről Képzettségi szint növekedése Élethosszig

Részletesebben

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A fenntartói értékelés témái: Tanulmányi eredmények Érettségi vizsgákról János Középiskola és Kollégium nyelvvizsga eredményei Továbbtanulás

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER T E R V E Z E T

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER T E R V E Z E T OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER T E R V E Z E T Tárgy: A 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II.24.) OM rendelet módosítása Budapest, 2006. június TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ A 2006/2007. tanév rendjéről

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Görög Tímea Pedagógiai szakértő PORTFÓLIÓ VÉDÉS

Görög Tímea Pedagógiai szakértő PORTFÓLIÓ VÉDÉS Görög Tímea Pedagógiai szakértő PORTFÓLIÓ VÉDÉS HITVALLÁSOM Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem. Móricz Zsigmond Hálát adok

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére Tisztelt Intézményvezetők, Kollégák! A pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtásának/igénybevételének módját, lehetőségeit

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK MÉRÉSI ÉRTÉKELÉSI TANFOLYAMOK Az FPPTI Mérési Értékelési Osztálya a 2007/08 as tanév első félévében az alábbi akkreditált tanfolyamokat tervezi indítani: A hozzáadott érték mit és miért mérünk? (Tudás,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA (Általános iskolák, középiskolák, szakiskolák, kollégiumok, művészeti iskolák és szakszolgálati intézmények részére) Tisztelt Intézményvezetők,

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben