Katolikus sajtó. Dr. Viczián János

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Katolikus sajtó. Dr. Viczián János"

Átírás

1 Dr. Viczián János Katolikus sajtó 1. Aacheni Értesítő, Aachen, aug : egyházközségi értesítő. -- Havonta 4 old. Szerk. aacheni r.k. Szt László Egyhközs. Kiadó: Szigeti István. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:1. (1.)] Abony, Abony, máj júl. 6.: társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi hetilap. -- Alapította: Máthé József. Fel. szerk XI X. 1: Víz Zoltán, X. 8: Temesközy Gerzson, IV. 7: Rados Móric, XI. 29: Temesközy Gerzson. Kiad. tul. Szerdahelyi János nyomdász. -- Víz Zoltán idejében r.k. lap volt. [Chobot 1917: Kemény 1942:3. -- Pest m. sajtóbibliogr. 1977:7.] Abonyi Katolikus Tudósító, Abony, okt okt. 1.: hitbuzgalmi lap. -- Megj negyedévente. Fel. szerk. és kiadó: Cselényi József plnos. Ny: Kapisztrán, Vác. -- Utóbb: Lelkipásztori Levelek ( ). [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:7.] Absztinens Pap, Batizfalva, jan szept.: a magyarországi katolikus absztinens papság Kereszt egyesületének hivatalos lapja. -- Az Alkoholizmus Ellen ( ) c. lap melléklapjaként indították. Megj. havonta. Fel. szerk. Lukács József, 1914: Schrüger Ödön. Kiad. az egyes. Ny: Gyergyószentmiklós; Marosvásárhely; Kassa, Szt Erzsébet ny.; 1914: Pécs. [Kemény 1942:4.] Academia Hungarica, Bp., szept.: a Foederatio Emericana lapja. -- Megj. különkiadásként vsz. egyetlen sz., ang., ném., fr. nyelven. Kiadó: Bitter Illés OCist. [Emericana 1925:X. -- Viczián 1978:45. (96.)] Acies Ordinata, Róma, Olaszo., jan.--?: latin nyelvű hitbuzgalmi lap. -- Megj. havonta. Alapította: Bangha Béla SJ től ang. nyelven is kiadták. [Gulyás II:223.] Adjatok a Munkásnapra!, Pápa, márc. 21.: röpirat. -- Megj. egyetlen alkalmi szám. Szerk. Boksay Endre. Kiad. a Pápai Ker. Szoc. Gazd. Párt. Ny: Főisk. ny Afrikai Visszhang, Bp., jan dec: képes, havi katolikus folyóirat az afrikai misszió előmozdítására. -- Fel. szerk. Vécsey Aurél br. teol. tanár. Főmunk-ai az afrikai hittérítők és az ott működő missziós nővérek. Kiadó: Ledochowska M. T. grnő, a Claver Szt Péter Társ. elnöke, 1926: Vécsey Aurél br., 1930: Claver Szt Péter Társ. -- Évente ifj. missziós naptármelléklettel, old. -- Előbb: Visszhang Afrikából ( ). [Wünscher 1929:208.] Agapé, Újvidék, jan dec.: katolikus hitbuzgalmi lap, testvéri szolgálat Krisztusban. -- Megj. évente 4x, 1982-től 6x, 1985-től 12x, mellékletekkel. Fel. szerk. Harmath Károly. Kiadó: ferences rendház I: beleolvadt az újvidéki Hitéletbe Ahogy Lehet, Párizs--São Paulo, dec jún.: irodalmi és kulturális folyóirat. -- Megj. havonta, 1965 u. kéthavonta, old. Alapító: Rezek Román OSB. Szerk-kiadói: Báthory Miklós, Csukássy Lóránt, Gáspár Loránd, Rezek Román OSB, Somogyi B. Gerő, Tamásy P. Gábor. [Mildschütz 1977:4. -- EH I:26.] Ahol a Pálmák Virágoznak, (?): az indiai magyar jezsuita misszió értesítője. -- Megj. rendszertelenül, 1947: Boddipurban, 1951-ig Khariban, 1958-ig Morapaiban, 1965-ig Raghabpurban. Szerk. és kiadó: Polgár István SJ, évente 3--5 sz. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:5.] Akadémia, Eger, márc. 1.--máj. 1.: félhavi folyóirat. -- Megj old., össz. 5 sz. Fel. szerk. Szabó Zsigmond. Szerk. biz. Babocsay Lajos, Fogel Zoltán, Sike János, Nemecsek Aurél, Alpár Imre, Légmán Leó, Székely György, Szőllősy Alfréd, Ajtay Gyula, Szabó Ernő. Kiadó: Egri Jogakadémiai Kör. Ny: Érs. Lyceumi ny. [Viczián 1978:3. (1.)]

2 13.Akadémia, Bp., júl.--okt. 31.: a Magyar Katholikus Főiskolai Diákszövetség havi hivatalos közlönye. Megj. 16 old., 4+2 rk. sz. Fel. szerk. és kiadó: Rusznák Rezső. Szerk. Já-nosy István, IX. 1-i rk. szám: Vojnits Aladár. Ny: Pallas, Bp. [Viczián 1978:45. (97.)] Akarat, Debrecen, dec febr.: a debreceni Piarista Gimnázium Révai Miklós önképző körének hivatalos lapja. -- Megj. havonta, XI: negyedévenként. Szerk. Pausz László, IV: Klimes Péter, XI: Vass Péter, II: Galambos László. Kiadó: debreceni Piar. Gimn., 1937: Klimes Péter. [Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:(13.)] Akaratunk, Bp., márc.--ápr.: a Szt István-bazilika Credo egyesületének idő-szaki közlönye. -- Megj. össz. 2 sz. Fel. szerk. és fel. kiadó: Dauner József, az egyes. ig-ja. Szerk. Ortvai Rezső plnos, az egyes. elnöke. Ny: Attila, Bp Akció, Pestszentlőrinc, márc jún., 1943(?): a pestszentlőrinci katolikusok időszaki értesítője (1935-től tudósítója), röplap. -- Megj. havonta. Fel. szerk. Kiss István, 1935: Berky József, XII: Szabó László, IX: Gúthy Andor, 1938: Likó István. Fel. kiadó: Pestszentlőrinci AC Sajtószakoszt. Ny: Viktória. [Pest m. sajtóbibl. 1977:(14.)] Áldás, Szeged, aug : tájékoztató a pápalátogatásról. -- Megj. naponta. Kiadó: Szt Gellért Egyhközs Alkoholellenes Gyermeklap a jó absztinens gyermekek számára, Batizfalva, szept : Megj. havonta. Fel. szerk. és kiad. Schrüger Ödön plnos. Ny: Dunántúli Ny., Pécs. [Kemény 1942:7.] Alkotmány, Bp., dec márc. 19.: katolikus napilap. -- Megj. hétfő kivételével naponta. Fel. szerk. Bonitz Ferenc, XII. 2: Dugovits Imre, XI. 16: Miller József, I. 1: Bonitz Ferenc, IV. 22: vledényi Schankelbank Károly, VI. 4: Bonitz Ferenc, V. 30: Túri Béla. Kiad. tul. Alkotmány ny., V. 29: Molnár János. Ny: Alkotmány, IV. 12: Szt Gellért műint., V. 2: Stephaneum. -- Mellékletei az egyh. ünnepek alk., 1909: 4, 1911: 4, : évente 6--6, 1919:1. -- Az ~ volt az Idők Tanúja--Magyar Állam után a 2., országosan a 3. kat. napilap. A kat. Néppárt alapítói hozták létre, pártjuk hiv. lapjának számított. 1907: alig 5000 pld. készült naponta Alleluja, Bp., febr júl.: az egyházi ének és zene szakfolyóirata. -- Megj. havonta 2x. Főszerk. és kiadó: Calligaris Ferenc. Ny: Pallas. -- A Musica Sacra eszméit hirdette s a hazai egyhzenészek elismertetését szorgalmazta. Híreiben a hazai énekkarok és karnagyok működését képekkel is ismertette Alvilág, Gödöllő, 1939: a gödöllői premontrei diákok Fehéren és Kéken c. lapjának melléklete. -- Megj. rendszertelenül, össz. 3 sz. Fel. szerk. Fejes Gyula. Ny: Kultúra, Pécs. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:20. (32.)] Amerikai Magyar Kiadó Levelei, Rodenkirchen, : irodalmi időszaki tájékoztató. -- Megj. rendszertelenül, 1--4 old. Szerk. és kiadó: Amerikai M. Kiadó (Fenyvessy Jeromos OP). -- Társlapja: Pásztortűz ( ). [Mildschütz 1977:3. (15.)] Amerikai Magyarok Vasárnapja: (Katolikus Magyarok Vasárnapja 24.Amicus, Bp., 1915: kőnyomatos ifjúsági havi folyóirat. -- Megj. egyetlen szám Anastasia, Pest, jan máj. 10.: katolikus társadalmi lap, alcíme szerint az Egyházi Szépművészetek, majd az Egyházi, polgári s családi érdekek Tára. -- Szerk. és kiadó: Gyarmathy János. Ny: Beimel, VII: Egyetemi. -- A Magyar Szion (1838), ill. a Szion ( ) melléklapja. [Busa 1986:9.] 88

3 26.Angyalföldi Szent László Egyházközség Tudósítója, Az, Bp., dec jún.: Megj. évi 3 sz. Szerk. Uhlár Béla. Kiadó az Angyalföldi Szt László Egyházközség. -- Utóbb: Budapest- Angyalföldi Szent László Egyházközség Tudósítója főcímmel, Budapest-Angyalföldi Szent László Egyházközség alcímmel (1929) Angyalkert, Kolozsvár, nov jan.: Földes Zoltán gyermekújságja. -- Megj. havonta 2x. Fel. szerk. Simon Sándor. Főmunk. W. Földes Anna. -- Utóbb: Erdélyi Kis Pajtás (1930). Ku.P. 28.Année Commemorative de Saint Etienne Premier Roi de Hongrie 1938, Bp., jún.--dec. 29.: a Szent István év tájékoztatója. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Hivatal József. Fel. kiadó: Tóth László. Kiadó: Service de Presse International Catholique Courrier de l'europe Centrale. -- Társlapjai: Anno Commemorativo di Santo Stefano Primo Re d'ungheria 1938 (1938), Commemorative Year of St. Stephen First King of Hungary 1938 ( ) Anno Commemorativo di Santo Stefano Primo Re d'ungheria 1938, Bp., 1938: a Szent István év tájékoztatója. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Hivatal József. Fel. kia-dó: Tóth László. Kiadó: Servizio Stampa Internationale Corriere Catolico dell'europa Cent-rale. -- Társlapjai: Année Commemorative de Saint Etienne Premier Roi de Hongrie 1938 (1938), Commemorative Year of St. Stephen First King of Hungary 1938 ( ) Apostol, Az, Kolozsvár, okt aug. 25.: a Jézus Szíve Szövetség (imaapostolság), XII: az Actio Catholica heti értesítője. -- Megj. vasárnaponként. Főszerk. Dombi József. Fel. szerk. Napholcz Pál, 1936: Dávid László, 1937: Bálint József. Kiadó: a laptulajdonos Szívközpont, 1938: a gyulafehérvári ppség. -- Előbb: A Szív ( ). -- Melléklapjai: Szívgárdista ( ); Gyermek Szív, Kis Apostol, Kis Keresztesek, Apostoli Iskola ( ), Az Apostol Gyermelléklete ( ). [Monoki 1941:168.] Apostol, Az (Der Apostel), Koppenhága, ápr.: dániai magyar katolikus lap. -- Megj. havonta többször, old IX IV: szünetelt. Szerk. Mátyás József. Kiadó: a Lourdesi füzér világi apostoli közösség. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:5. (25.)] Apostol-nyomda B(etéti) T(ársaság) Személyzetének Hivatalos Lapja, Az, Bp., jan.--?: munkahelyi tájékoztató. -- Megj. havonta. Kiadó és ny: Apostol Aradi Élő Újság, Arad, febr. 12.: Megj. egyetlen szám. Szerk. az aradi újságírók és a kat. gimn. tanárainak közreműködésével Olasz Pál. Ny: Aradi Hírlap. -- A kat. gimn. javára rendezett estélyen előadták az aradi hölgyek. [Monoki 1941:6.] Aradi Katholikus Egyházi Tudósító, Arad, jan szept.: irodalmi és társadalmi lap. -- Megj. 1918: havonta, 1919: hetente. Szerk. Monay Ferenc, VIII: Wild Endre. Kiadó: az egyhközs. -- Utóbb: Aradi Katolikus Tudósító ( ), Vasárnap ( ). [Monoki 1941:7. -- Kemény 1942:12.] Aradi Katolikus Tudósító, Arad, okt márc. 12.: irodalmi és társadalmi lap, 1920-tól erdélyi katolikus kultúrszemle. -- Megj. hetente, 1920: kéthetente. Szerk. Wild Endre. Kiad. az egyhközs. Ny: Réthy Lipót és fia, 1920: Corvin. -- Utóbb: Vasárnap ( ). [Monoki 1941:7. -- Kemény 1942:12.] Arany-Ezüst, Pécs, jan dec. 19.: a Pius Gimnázium lapja. -- Megj. tanévenként 8x, 16 old., pld. Főszerk IX. 3: Balás István, Pártos László. Fel. szerk IX. 8: Horváth Mihály, IX. 3: Bodolay Gyula. Melléklapja: Sündisznó. -- A piusi diákok irod. szárnypróbálgatásainak lapja. Címe nincs rovatában saját pályázatainak díjnyertes alkotásait mutatta be folytatásokban. Egyéb rovatai: Tárca (novella), Kedélyes Pius (humoros írások az isk. életéből), Bélyegrovat,... hó krónikája (hírek, érdekességek), Piusi sport, Könyvismertetés, Amit neked is illik tudni (szellemi torna), Emlékezzünk a régiekről (tört. visszapillantás), Diákkaptár hírei. --

4 Folytatásokban ismertette a JT tört-ét, s közölt építészet- és sajtótört. cikkeket is. Nekrológok mellett rendszeresen beszámolt az isk. cserkészcsapatának életéről. [Arany-Ezüst IX. 18:1; VI. 1:159; IX Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:20. (13.)] K.I. 37.Aranyág, Bp., szept.--: gyermekújság. -- Megj. évente 10x, old. Főszerk. Farkas Olivér. Fel. szerk. és kiadó: Csanád Béla. Kiadó: a Ker. Értelmiségiek Szöv-e. -- Cikkeket, meséket, fejtörőket közöl, valamint a gyermekek alkotásait. F.O. 38.Armenia, Szamosújvár, jan febr.: magyar--örmény havi szemle. -- Alapította: P. Govrik Gergely és Szongott Kristóf tanár. Megj. 241 füzetben havonta rendszertelenül. Szerk. és kiad : Szongott Kristóf. Ny: Todorán Endre, Auróra, 1913: Első Váci Sajtó. -- A hazai örm. vallás- és egyhtört., néprajz, irod., nyelvtud., könyvészet és családtört. tárgyköréből közölt cikkeket. Egyes cikkei forrásértékűek. A Szongott halála után, 1908: és 1912/13: megjelent ~ c. folyóir. már nem a hazai örm-ek művelődésével foglalkozott. -- Szamosújvárt megj. Az ~ képes naptára az évre. Szerk. Szongott Kristóf. [Kiss--Sziklay 1902:507.] Árpád Népe, Linz, 1951 k.: cserkészlap. -- Megj. rendszertelenül(?). Szerk. v. Kátay Zoltán. Kiadó: 7. sz. Attila Cserkészcsapat. -- v. Kátay azonos címmel Malmöben is kiadta. [EH II:351.] Árpád Népe, Malmö, jan (?): a svédországi magyar cserkészek lapja. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. v. Kátay Zoltán. Kiadó: malmöi 53. sz. Attila Cserkész-csapat k. v. Kátay azonos címmel Linzben (Au.) is kiadta. [Mildschütz 1977:5. (29.) -- EH II:500.] Árpádházi Szent Erzsébet Egyházközség Értesítője, Bp., 1932:1. sz.--2. sz.: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Török Zoltán kp. Kiadó: bp-erzsébet-városi egyházközség. -- Előbb: Árpádházi Szent Erzsébet Egyházközségi Tudósító ( ) Árpádházi Szent Erzsébet Egyházközségi Tudósító, Bp : plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. 1930: Török Zoltán. -- Utóbb: Árpádházi Szent Erzsébet Egyházközség Értesítője (1932) Árpádházi Szent Margit, Vasvár, szept.--nov.: katolikus havi folyóirat. -- Megj. havonta, össz. 3(?) sz. Fel. szerk. és kiadó: Merényi L. Vince. Ny: Vasvm., Szom-bathely. -- Előbb: Boldog Margit (Szeged, 1943). [Vas m. sajtóbibliogr. 1964:11. (5.)] Assziszi Szent Ferenc III. Rendje, Vác, 1947:1. sz.; Bp., márc okt.: hitbuzgalmi lap. -- Megj. havonta (változó címekkel). Fel. kiadó: Dám Ince. Ny: Kapisztrán, Vác. -- Címváltozatai: Assziszi Szent Ferenc Világi Rendjének Értesítője (1947:4. sz.), Assziszi Szent Ferenc Világi Rendje (1947. VI.). [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:21. (37.)] Asszonyok--Leányok, Bp., jan nov.: katolikus nők folyóirata. -- Megj. havonta 15-én reggel (júl--aug. kivételével). Főszerk. 1936: gr. Zichy Rafaelné. Fel. szerk. Stadler Frida, 1936: Sztrilich Pálné, 1939: gr. Zichy Rafaelné. Fel. kiadó : Springer Mária Marcella. Kiadó: M. Kat. Nőegyesületek Orsz. Szöv-e, 1940: gr. Zichy Rafaelné. Ny: Élet. Pi.E. 46.Augsburgi Levél, Augsburg, NSZK, 1976: az Augsburgi Magyar Katolikus Misszió havi értesítője. -- Kiadó: Augsburgi M. Kat. Misszió. Ny: soksz Aurora, Bp., aug okt. 25.: az Aurora magyar keresztény írók könyvkiadó szövetkezetének hivatalos közlönye. -- Megj. 8 old., össz. 2 sz. Szerk. az igazgatóság által meghatalmazott szerk-biz. Kiad. tul. az Aurora m. ker. írók kv-kiadó-szövetk. Melléklete az Aurora X. 20-i sz-ához: Az Aurora kiskvtár, valamint Petrik Géza kv-kereskedő ajánlásai (egy old. röplap). Pi.E. 48.Aurora, Félhavi revű, Társadalmi hetilap, Bp., dec márc. 20.: katolikus társadalompolitikai, művészeti, irodalmi és kritikai folyóirat, a magyar demokrácia lapja. -- Megj. az

5 első 2 szám hetente, IV. 1: havonta 2x, I: havonta. Főszerk. és kiadó I. 20: Giesswein Sándor, II. 20: Szabó Dezső. Fel. szerk. és kiadó: Szakmári Gáspár. Ny: Stephaneum. -- Utóbb: Élet és Irodalom (1923). S.L. 49.Ausztriai Tájékoztató, Salzburg, jún.--júl.: az ausztriai magyar Actio Catholica közleményei. -- Megj. havonta többször, 18 old., rendszertelenül. Szerk. és kiadó: Nagy Mihály Gáspár. Ny: soksz. -- Előbb és utóbb: Tájékoztató ( ). [Mildschütz 1977:6. (34.)] Autonómia, Pest, dec júl. 14.: egyházpolitikai napilap. -- Szerk. és kiadó: Zoványi Mihály. -- Előbb: Független Lapok ( ), utóbb: Szabad Egyház ( ), Szabad Sajtó ( ). [Szalády 1884:8. -- Kiss--Sziklay I:502.] Autonómia, Bp., jún jan.(?): a katolikus egyház folyóirata. -- A kat. önkormányzati konferencia (katolikus autonómia) alkalmával indították. Megj. havonta kétszer. Fel. szerk. és kiadó: Dedek Crescens Lajos. Ny: Fuchs Samu és Tsa. [Kiss--Sziklay 1902:505.] S.L. 52.Ave Maria, Bp., ápr dec.(?): a szerviták Mária tiszteletét terjesztő hitbuzgalmi folyóirata. -- Megj. 1938: 4x, 1939: 5x, 1942: 4x, 1943: 6x, 1944: 4x. Fel. szerk. Wimmer Anzelm, IX: Csete Ágoston. Kiad. a m. szervita rtart. S.L. 53.Bácskai Napló, Szabadka, jún ápr. 23.: az Országos Keresztényszocialista Szövetség Bács megyei hivatalos közlönye, 1916-tól politikai napilap. -- Fel. szerk. Veréb Gyula. Kiadó és ny. tul. a Szabadkai Nyomda- és Hírlapkiadó Vállalat, későbbi nevén Szt Antal Nyomda. -- A lap eladása után, IV. 24: megjelent Délvidék c. lap nem kat. [Kolozsi 1973:531.] Bagi Harangszó, Bag, : lelkipásztori és közéleti értesítő. -- Megj. rendszertelenül (az ismert pld-szám nélkül). Fel. kiadó: Márton Mihály Balatonfüredi Plébánia Értesítője, A, Balatonfüred, febr.: plébániai lap. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. Balics Endre. Kiadó: balatonfüredi pléb. Ny: Balatonfüredi Báli Híradó, Magyaróvár, febr. 2., jan. 10.: az Emericana báli lapja. -- Megj. évente egyszer 4 old. Szerk. 1930: Kégl László, Balassa Tibor, Bajusz Sándor, Csabai István, Kárpáti Béla. Ny: Mosonvm. kv-ny. [Viczián 1978:170. (525.)] Barania Babos Báljának Báli Beszámolója, Pécs, jan. 27., febr. 2.: az Emericana Barania Corporatiójának báli lapja. -- Megj. a bál alkalmából. Főszerk. Papp Ferenc, 1942: Rácz István. Fel. kiadó: Laczhegyi Béla, 1942: Szörényi István. Ny: Dunántúl, Pécsi Egyetemi Kv-kiadó és Ny. [Viczián 1978:171. (531.)] Barátainknak, Szeged, : a Jézus Társasága Szent Imre Noviciátusának értesítője. -- Megj. évente 2x. Kiad. a Fordham egy. m. jezsuita tanárai Barátainknak a Magyar Jezsuiták, New York, : a magyar jezsuiták tájékoztatója. -- Megj. évente, 16 old. Kiad. a Fordham egy. m. jezsuita tanárai Baráti Levél, Vác, jan.--: a váci Egyházmegyei Karitász lapja. -- Megj. negyedévenként. Fel. szerk. Lázár Ilona. Szerk. Hollik István. Kiadó: Segítő Szeretet Alapítvány Barázda Mellől, A, Bp., szept. 26.: röpirat rendkívüli kiadása. -- Szerk. és kiadó: Köllő Gábor. Ny: Stephaneum. [Kemény 1942:21.] Bártfai Katholikus Egyházi Tudósító, Bártfa, febr : a bártfai plébánia és egyesületek hivatalos közlönye. -- Megj. kéthavonta. Fel. szerk. Zsebráczky Géza. -- Előbb: Bártfai Katholikus Értesítő (1915). [Kemény 1942:23.] 88

6 63.Bártfai Katholikus Értesítő, Bártfa, okt.--dec.: a bártfai plébánia és egyesületek lapja. -- Megj. össz. 8. sz. Fel. szerk. Zsebráczky Géza. Kiad. az egyhközs. -- Utóbb: Bártfai Katholikus Egyházi Tudósító ( ). [Kemény 1942:23.] Bauer, Der, Temesvár, : a Der Freimütige című hetilap ingyenes melléklete. -- Szerk. Blaskovich Ferenc. Kiadó és ny: Csanádegyházmegyei Ny. [Kemény 1942:22.] Bécsi Magyar Katolikus Tudósító, Bécs, jan jan.: a bécsi magyarok közlönye. -- Megj. 1948: 11x, : évente 4x, 1954: 1x, össz. 33 sz. szerk. és kiadói adatok nélkül Béke, Pécs, márc. 27.: társadalmi, közgazdasági és kritikai heti riportlap. -- Fel. szerk. Perényi Perr Péter. Kiad. a Pécsi Keresztény Nemzeti Egyesülés. -- A pécsi kerszoc-k és harcos nacionalisták jelentették meg. Egyetlen sz. jelent meg, mert a megszálló hatóságok megszüntették. [A felszabadulás aranykv-e Pécs, 1931:66.] Béke, Kolozsvár, ápr.--dec.: erdélyi missziós üzenetek. -- Megj. időszakonként, össz. 6 sz. Kiadó: Kolozsvári Lazarista Missziósház. Ny: Glória Békesség, Nyírgyulaj, márc jan. 1.: hitvédő, társadalmi és közigazgatási hetilap a görögkatolikus magyar nép és minden békés ember számára. -- Megj. minden második héten, később havonta. Szerk. Ivancsó Jenő Ödön laptul. Ny: Fohn Adolf, Nyírbátor; 1919: Jóba ny., Nyíregyháza. -- Gazd., társad. híreket is közlő, főleg a földművesekhez szóló kat. szellemű lap. [Kemény 1942: Gulyás kz.] R.T. 69.Békesség, Eger, dec. 24.: alkalmi lap. -- Az Egyházmegyei Szt János nyomda minden nagyobb ünnep alkalmából ki akarta adni, de csak egyetlen sz. jelent meg. [Heves m. sajtóbibliogr. 1972:7. (4).] Belgiumi Magyar Ifjúság, Lőven, márc jan.: a lőveni egyetem magyar diákjainak lapja. -- Megj. havonta 6 old., össz. 7 sz. Szerk. és kiadó: Muzslay István SJ. Ny: soksz. -- Utóbb: Virrasztók (1958). [Nemzetőr III. 1:8. -- Mildschütz 1977:9. (50.) -- Viczián 1978:156. (478.)] Belgiumi Magyar Közlöny, Brüsszel, (?): magyar időszaki havi lap. -- Megj. havonta 2x (rendszertelenül). Szerk. Déry Béla belgiumi m. főlelkész. Kiad. a Belgiumi Magyarság Kat. Egyhközs. Szervezete : soksz., III: nyomtatott; I : fr. és flamand melléklettel. -- Utóbb: Magyar Ház ( ). [Németh 1972:120. (429.) -- EH I:174.] Belső Tájékoztató, Párizs--München, : a Magyar Keresztény Népmozgalom, utóbb a Magyar Keresztény Demokrata Unió tájékoztatója. -- Szerk. Közi-Horváth József. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:9. (51.)] Belvárosi Egyházközségi Értesítő, Szeged, aug ápr. 16.: plébániai lap. -- Megj. 4 old., folyamatos sorszámozással össz. 17 sz. kz. gyanánt, rendszertelenül. Szerzője Halász Pál. -- Utóbb: Szegedbelvárosi Egyházközségi Értesítő ( ) Belvárosi Egyházközségi Tudósító, Bp., ápr máj.: plébániai lap. -- Megj. évente 4x, III: évenként 2x, össz. 13 sz. Szerk. Bednárz Róbert. Kiadó: Belvárosi Főpléb. Ny: Pallas, IX: Apostol, XI: Korda Rt. -- Kiadványa, a Belvárosi Keresztény Címtár (1928:3. sz.) a belvárosi pléb. ter-én lakó ker. iparosok címjegyzéke. S.L. 75.Bencés Diák, Bp., okt febr.: a bencés diákok lapja. -- Megj. havonta. Készítették a 7. o. tanulói, főszerk X: Erdélyi Tibor. Társszerk. 1932: Olofsson Károly. Munk. 1932: Ceha László, Mlinkó Zoltán, Barczy Zoltán, Károlyi Károly, Lippai István, Puskás Ferenc. Ny: Madách. S.L.

7 76.Bencés Öregdiák, Pestszenterzsébet, okt.: tagegyesületi értesítő. -- Megj. egyetlen sz. Ny: Béke Beremendi Plébánia Hírnöke, Beremend, jan jún.: plébániai lap. -- Megj. 4 old. Fel. kiadó: Geosits Lajos. -- A kz-ként terjesztett kiadvány rovatai: hírek, rövid hírek, helyi események, akv. és egyesületi hírek. Egyhtört. részében tp-történetet közölt, megemlékezett régi plnosairól, kántortanítóiról. Vezércikkeit a plnos v. a Credo egyes. elnöke írta. Az 1. sz. címe: Beremendi Egyházközség Hírnöke. K.I. 78.Bernardinus, Kolozsvár, jan jan.(?): egyházszónoklati havi folyóirat. -- Alapította: Trefán Leonárd. Szerk. Hédly Jeromos, Trefán Leonárd, 1914: Zadravecz István. -- A zsebkv. alakú kiadvány prédikációs vázlatokat közölt a lelkipásztoroknak az év minden vasár- és ünnepnapjára. Írták: Albert Kasszián, Bálint Ágoston, Bécsi Vazul, Bendes Valérián, Bíró Benedek, Bíró Lőrinc, Bogáts Rajnér, Buttykay Antal, Czirfusz Viktorin, Deák Florid, Dizmacsek Nep. János., Dobos Dénes, Dobrovolny Florid, Eszterle Péter, Feisz Angelusz, Ferencz Vilmos, Fülöp Gyula, Gaál Balázs, Gábriel Gottfried, Gub Rafael, Gulyás Gellért, Havas Kapisztrán, Heidinger Jenő, Hompóth Atanáz, Hufnágel Károly, Imets Izra Károly, Jámbor András, Kiglits Ireneusz, Komáromy László, Kovács Atanáz, Kovács Kalliszt, Kristó Xavér, Kürtös Imre, Mattoska Libor, Máthé Özseéb, Medveczky Medárd, Miltényi Kelemen, Mlinarovits Kelemen, Nagy Pátrik, Orbán Gábor, Oslay Oswald, Paragi Leó, Pichler Emil, Pohlinger Bekény, Roznik Rajnér, Sóly Szaléz, Schrotty Pál, Szabó Piusz, Szakács Előd, Szathmáry Román, Szirmai Pátrik, Szillaba Emil, Tarcsafalvy Anaklét, Takács Ince, Tóth Leánder, Tótfalvi Domokos, Trefán Timoteus, Unyi Atanáz, Varga Bálint, Vargha Detre, Vinkovits Viktor, stb. [Kemény 1942:27.] Ku.P. 79.Beszámoló, Salzburg, júl márc.: a salzburgi Magyar Caritas heti tájékoztatója. -- Megj old. Szerk. Szathmáry Lajos. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:9. (53.)] Betlehem, A, Bp., okt.--nov.: a Ferences Közlöny melléklete. -- Megj. havonta, össz. 2 sz. -- Társlapjai: Misszióink ( ), Missziós Élet (1929. VI.). -- Főlap: Ferences Közlöny ( ). [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:23. (53.)] Biblia és a Tudomány, A, Bp., : hittudományi folyóirat. -- Szerk. Csuday Jenő, Dugovich Imre. [Kiss--Sziklay 1902:506.] BIK Híradó, Bp., dec.: a Budai Ifjúsági Kongregáció lapja. -- Megj. egyetlen szám. Fel. főszerk. Kemenes Tibor. Ny: Vörösváry, soksz Bimbó, Székesfehérvár, k.: a székesfehérvári papnövendékek kézírásos hetilapja. -- Alapította és szerk : Seidel (Pátkai) Pál, kinek a Pázmáneumba távozása után kiad. a Bimbó Kör. 1865: 4 köt-ben a szem. kvtárának tulajdona volt. [Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:17. (9.)] Blagovesztnik -- Jó Hírnök, Ungvár, júl.: a görög katolikus ruszinok lapja. -- Megj. havonta, elsején reggel. Szerk. Baksay Emil, I: Choma Joakim, X: Skiba Teofan, Sztankavinec A., IX: Szabol Sebestyén, IX: Németh Sándor, IV: Dudás Bertalan. Kiadó: Vaszilijan monostor. Ny: Vaszilijan, I: Szt Bazil Bocs, Bp., : a Regnum Marianum (gyermek)lapja. -- Megj. havonta(?). Főszerk. Koncz Levente. Szerk. Túrmezei Móni. Kiadó: Zászlónk Stúdió Boldog Margit, Szeged, jan dec. 19.: magyar női szentekkel foglal-kozó, szépirodalmat is tartalmazó folyóirat. -- Megj. havonta 19-én, évente folyamatos lapszámozással. Fel. szerk. és kiadó: Merényi L. Vince. Kiadó: B. Margit Emlékbiz. és a Szt Domonkos-r. Nővérek. -- Utóbb: Árpádházi Szent Margit (1944). Gy.Gy. 87.Boldogasszony, Miskolc, dec. 8.: plébániai híradó. -- Megj. egyetlen szám.

8 88.Boldogasszony, Bp., 1947: körlevél az egyházi hitbuzgalmi leánycsoportok számára. -- Megj. egyetlen sz. Fel. szerk. Fekete Jánosné. Kiadó: AC Orsz. Elnöksége. Ny: Élet Boldogasszony Adventje, Bp., 1949: alkalmi lap. -- Megj. egyetlen sz. -- Társlapjai: Dolgozók Nagyasszonya (1947), Boldogasszony Éve (1947) Boldogasszony Anyánk, Bp., jún.: kongregációs értesítő. -- Megj. egyetlen sz. 8 old. Szerk. Mayer M. Emerika. Kiadó: Szegény Betegeket Gondozó Kongregáció Szeretet Szakosztály Hivatala és konyhája. Ny: Merkantil. -- Előbb: Szent Vince Értesítő ( ) Boldogasszony Éve, Bp., : a római katolikus egyházközségek csoportjainak közleményei. -- Megj. össz. 2 sz. Fel. kiadó: Jolsvai Hedvig. Munk. Csekey Nikoletta, Ny: Hollósy. -- Előbb: A Kat. Dolgozó Nő ( ), Dolgozók Nagyasszonya (1947). -- Utóbb: Boldogasszony Adventje (1949) Boldogasszony Népe, Woodford Green--London, (?): az angliai magyar katolikusok értesítője. -- Megj. havonta többször, rendszertelenül, old. Fel. szerk. Borsy György Engelbert OFM. Szerk. Ispánki Béla. Kiadó: Tüttő György. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:10. (57.)] Boldogasszony Útján, Bp., szept. 30.: alkalmi lap. -- Megj. egyetlen sz. szerk. adatok nélkül. Ny: Athenaeum Borromaeus, Győr, okt dec.: katolikus hitszónoklati folyóirat. -- Megj. havonta. Főszerk : Nagy Antal. Szerk. és kiadó: Horváth Lajos, 1890: Horváth Lajos, Varga János, 1891: Varga János, 1895: Nagy Antal, 1902: Gerebenics Sándor. S-szerk : Gerebenics Sándor. Ny: Surányi János, 1894: Győregyházmegyei ny : 600 előfizetője volt, 1896: 800 pld. jelent meg. [Kiss--Sziklay 1902: Kemény 1942:30.] Borsod, Mezőkövesd, jan okt. 14.: keresztény politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap. -- Főszerk I. 5: és VIII. 24: Csepela Lajos, I. 12: Zimay Szilárd, XII. 31: Abrakovics Jenő. Fel. szerk. Peczina Endre, I. 10: Bódy Kálmán, XII. 24: Galántai Fekete Béla, I. 30: Stefanics József, V. 25: Bódy Kálmán, XII. 9: Újlaki Dezső, IV. 3: Csepela Lajos. Laptul. Néplányok Társasága. Ny: Szövetkezeti ny., VII. 26: Szív Szt József ny., V. 4: Nemzeti ny. [Borsod-Abaúj-Zemplén m. sajtóbibliogr. 1964:19. (23.)] Bölcseleti Folyóirat, Temesvár, márc dec.; Bp., márc dec.: vallásfilozófiai folyóirat. -- Megj. évente 4x. Szerk. és kiadó: Kiss János, Palmer Mátyás, III. 15: Kiss János. Ny: Csanádegyhm., III. 15: Szt István Műint., III. 15: Pallas, III. 15: Athenaeum. 1907: beleolvadt a Hittudományi Folyóiratba Bölcseleti Közlemények, Bp., : az Aquinói Szent Tamás Társaság évente megjelent íves kiadványsorozata, melyben katolikus filozófiai írók tanulmányait közölték (10 kötetben 1457 oldalon) Brassói Katholikus Tudósító, Brassó, márc febr. 10.: társadalmi és hitbuzgalmi folyóirat. -- Megj. havonta 1-jén és 15-én. Szerk. Veress Ernő. Kiadó: az egyhközs. Ny: Gött J. -- Folyt. Kolozsvárt: Erdélyi Tudósító ( ), Tudósító (1936). -- Kiadványa: Brassói Tudósító naptár (Brassó, 1919). [Monoki 1941: Kemény 1942:32.] Búcsú, Salgótarján, : a búcsújárók lapja. -- Megj. a búcsújáró helyeken. Szerk. M. Szabó Gyula. (Az I. évf. 1. sz. címe Szentkúti Búcsú.) -- Címváltozata: Máriapócsi Búcsú Buda és Vidéke, Keresztények Lapja, Bp., jan okt. 1.: helyi érdekű újság. -- Megj. kéthetente. Szerk. Jurisztovszky Ödön, mindszenti Erdélyi Gyula, X: mindszenti Erdélyi Ferenc. Ny: Pázmáneum. -- Előbb: Budai Hírlap (1892) : kivált belőle a Keresztények Lapja. 88

9 101.Budai Hírlap, Bp., máj. 22--nov. 27.: hetilap. -- Megj. össz. 28. sz. Szerk. Andreánszky Jenő. Ny: Heisler J. -- Utóbb: Buda és Vidéke, Keresztények Lapja ( ) Budai Katolikus Tudósító, Bp., dec. 1.: hitbuzgalmi folyóirat. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. és kiadó: Farkas Alberik (Albert) OCist. Ny: Élet. -- Melléklet: röplap, előfizetési fölhívás, 16 old. A budai tp-ok miserendje mellett gyűjtési fölhívásokat, tp-tervezéseket közölt. Pi.E. 103.Budai Keresztény Újság, Bp., ápr szept. 5.: Buda és környéke független politikai, társadalmi és közgazdasági hetilapja. -- Fel. szerk. Divényi Károly. Kiadó: Ötömösy Zénó. Ny: Keker Ernő Budai Kollégista, Bp., nov ápr.: a budai Szent Imre Collegiumi Club hivatalos lapja. -- Megj. havonta old., össz. 3 sz. Fel. szerk. Nádasdy András, 1935: Simig Gyula. Ny: Élet. -- Előbb: Magyar Út (1927). [Viczián 1978:47. (105.)] Pi.E. 105.Budapest Balparti Katolikus Tudósító, Bp., dec febr. 10.: egyházi és társadalmi folyóirat. -- Megj. havonta. Szerk. Pápay Ferenc. Kiadó: Csáktornyai István. Ny: Hunnia. -- Előbb: Budapest-Terézvárosi Katolikus Tudósító (1918: az 1. évf sz.). [Kemény 1942:33.] Pi.E. 106.Budapest Környéke, Kispest, : politikai és társadalmi hetilap, a fővárost övező városok és községek helyi lapja. -- Megj. vasárnaponként. Szerk. Fabritzky Antal, VIII: Fabritzky Antal, Dunay Ödön, XI: Berkes Róbert, Kelemen Géza, II: Berkes Róbert. -- Laptul. a Közp. Sajtóváll. Rt. Ny: Pallas Rt VI--IX: két változatban jelent meg. -- Főlap: Nemzeti Újság ( ). [Wünscher 1929:26.] Pi.E. 107.Budapest-Angyalföldi Szent László Egyházközség Tudósítója, Bp., dec : plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. Uhlár Béla Budapest-Rómaifürdői Egyházközségi Tudósító, Bp., Karácsony: Megj. egyetlen sz., 16 old. Szerk. Légrády János lelkész Budapest-Terézvárosi Katolikus Tudósító, Bp., szept.--nov.: hitbuzgalmi és társadalmi folyóirat. -- Megj. hathetenként old. Fel. szerk. Pápay Ferenc prép. plnos. Laptul. és ügyvivő szerk. Csáktornyai István. -- Utóbb (I. évf. 3. sz-tól): Budapest Balparti Katolikus Tudósító ( ). Pi.E. 110.Budapesti R.K. Egyházközségek Tudósítója, Bp., : a következő egy-házközségek hitbuzgalmi lapja: Alsóvízivárosi kapucinus, Angyalföldi Szt László, Árpádházi Boldog Margit, Belvárosi, Budavári, Erzsébetvárosi, Felsőkrisztinavárosi, Fel-sővízivárosi, Ferencvárosi, Herminamezői, Kövi Mária, Középferencvárosi, Krisztina-városi, Krisztus Király, Külső Kőbányai Szt Család, Lipótmezői, Magna Domina Hunga-rorum, Óbudai Szt Péter és Pál, Országúti ferences, Páduai Szt Antal, Rákosfalvi, Római-fürdői, Sarlós Boldogasszony, Soroksári úti, Svábhegyi Szt László, Szt Adalbert, Szt Csa-lád, Szt Domonkos-Rendi, Szt Gellért, Szentimrevárosi, Szt Istvánbazilika, Szt József, Szt Kereszt, Szt László, Szt Rókus, Tabáni, Terézvárosi, Tisztviselőtelepi Magyarok Nagy-asszonya, Törökőri, Tripoliszi Szt Mihály, Városmajori, Vizafogói, Zugligeti. -- Megj. évente legalább 4x. Főszerk. Mészáros János, 1941: Hamvas Endre érs. helytartó, 1944: Witz Béla ált. érs. helytartó. Fel. szerk. Czapik Gyula, 1939: Molnár Frigyes, 1944: Koszto-lányi István. Lapszerk. Ráth Sándor. Kiadó: Bpi R.K. Egyhközs-ek Közp. Tanácsa. Pi.E. 111.Bukaresti Katolikus Tudósító, Bukarest, szept aug.: az imaapos-tolság havi értesítője. -- Fel. szerk. Horváth Sándor ( : laptul. is). Kiadó: R.k. Ffi Liga. -- Címváltozása 1936: Bucure ti Katolikus Tudósító. [Monoki 1941:17.] Bulletin Catholique Hongrois, Bp., jan jún.: francia nyelvű, képes havi folyóirat. Célja: a m. kat. egyh. működésének megismertetése a külfölddel. -- Szerk. biz.: Szabó Imre,

10 Beresztóczy Miklós, Brezanóczy Pál, Szántay-Szémán István. -- Címváltozása: VII/VIII: La Vie Catholique en Hongrie (egyetlen sz.). Pi. E. 113.Bunjevaèka i okaèka Vila, Kalocsa, jan okt. 27.; Baja, nov dec. 1.: bunyevác és sokac katolikus lap. -- Megj. hetenként, II. 20: kéthetenként, I. 7: rendszertelenül. Szerk. és kiadó: Ivan Antunovich (vál. pp.), XI. 10: Blaz Modroviè. Ny: Malatin és Holmeyer, Kalocsa; XI. 10: Tiskom J., Jilka, Baja. -- Előbb: a Bunjevaèke i okaèke Novine ( ) melléklete.[bács-kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:91. (98.)] T.E. 114.Bunjevaèke i okaèke Novine, Kalocsa, márc dec. 26.: bunyevác és sokac katolikus lap. -- Megj. hetenként. Szerk. és kiadó: Ivan Antunovich knk. Ny: Malatin és Holmeyer. -- Melléklete ill. utóbb: Bunjevaèka i okaèka Vila ( ). [Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:93. (99.)] T.E. 115.Búzavirágok, Bp., márc ápr.: az Országos Missziós Ifjúság (OMI) időszaki értesítője. -- Megj. kéthavonta, majd évente 8 sz., mint az Élet és Öröm OMI leányegyesületeinek szóló melléklete, a főlap évf-számozásával. Fel. szerk. Boér Judit. Kiadó: Szociális Missziótársulat. Ny: Stephanaeum Rt. -- Előbb: Élet és Öröm ( ), utóbb: Élet és Öröm, Búzavirágok (1942) Calgary-i Katolikus Hírnök, Calgary, Alberta, Kanada, júl.--aug.: az Árpádházi Szent Erzsébet plébánia havi értesítője. -- Szerk. és kiadó: Dallos Ferenc plnos. -- Utóbb: Katolikus Hírnök (1952). [Mildschütz 1977:53. (324.)] Caracas Hangja, La voz de Caracas. Revista Católica para Hungaros, Caracas, okt : az első magyar katolikus lap Venezuelában. -- Megj. havonta. Szerk. és kiadó: Borbély Honor. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:12. (73.)] Caritas Hungarica, Wels, 1949: a felső-ausztriai magyar katolikus menekültek időszaki tájékoztatója. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. Laczkovits József. Ny: soksz. -- Utóbb: Hitünk (1949) Carpathia, Bp., febr jún.: a Foederatio Emericana Carpathia corporatiójának lapja. -- Megj. rendszertelenül (havonta). 1929(?)--33(?): szünetelt. Szerk. Bálint Sándor. -- Tréfás különkiadás: II. 3. Ny: soksz. [Emericana II. 6, II/III, VI. -- Viczián 1978:47. (106.)] Catholics Central Europe, Bp., : a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus tájékoztatója. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Hivatal József. Fel. kiadó: Tóth József. -- Társlapjai: Correo Catolico Centro-Europeo ( ), Corriere Cattolico dell'europa Centrale ( ), Courrier Catolique de l'europe Centrale ( ), Középeurópai Katolikus Kurir ( , melynek évf-számozását követték), Mitteleuropäischer Katholischer Kurir ( ) Cecilia, Czeczilia, Eger, jan dec. 31.: egyházzenei szaklap. -- Megj. havonta 8 old. Szerk. Katinszky Gyula. -- Főlapja: Népiskolai Tanügy ( ). -- A kántortanítókat és orgonistákat segítette elméleti írásokkal és orgonaművek kottáival. [Heves m. sajtóbibliogr. 1972:8. (9.)] Cegléd és Környéke, Cegléd, dec dec. 30.: politikai és társadalmi hetilap. -- Megj. pénteken. Főszerk II. 19: Halász Kálmán gimn. hittanár. Fel. szerk. Tury Károly r.k. isk. ig., IX. 24: Schweiger Gábor járásbíró, VIII. 17: Szilágyi Imre esp-plnos, IX. 21: Hunyadi Ferenc ügyvéd, XII. 2: Szilágyi Mátyás. Kiadó: Halász Kálmán, XII. 2: Szilágyi Imre. Munk. Donovitz Alajos tanító, Scheitz Emil, Velkei (Velker) János gimn. tanár. -- A kat. igényeket a felekezeti béke szellemében szolgálta, pol-val még az ogy. választások idején sem foglalkozott, bár a megválasztott képviselő, Lendvai István rendszeresen írt a lapba. [Szomorú István: A ceglédi hírlapírás tört. 2. r Bp., 1959: Pest m. sajtóbibliogr. 1977:422. (154.)] 88

11 123.Ceglédi Római Katolikus Egyházközség Értesítője, Cegléd, : plébániai lap. -- Megj. negyedévenként 16 old., színes külső borítóval. Szerk. és kiadó: Hübner Emil. -- Beszámolt a hitélet eseményeiről, az egyhközs. életéről, egyh. érdekű közleményeket, híreket közölt. [Szomorú István: A ceglédi hírlapírás tört. 2. r Bp., 1959:43.] Celldömölki Plébániai Körlevél, Celldömölk, febr ápr. 6.: a celldömölki plébánia hírei. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. és kiadó: Nemes Vazul Pál OSB plnos. Ny: Dinkgreve. [Vas m. sajtóbibliogr. 1964:12. (8.)] Centralista, Bp., dec jún.: a budapesti Központi Papnevelő Intézet növendékeinek lapja. -- Megj. tanévenként XII. és VI. 12: 44 old., össz. 17 sz XII XII: szünetelt. Fel. szerk. és kiadó: Papp György, VI: Nyéki Kálmán. Szerk. és kiad. a Bpi Növendékpapság M. Egyhirod. Isk-ja. Ny: Korda Rt. -- Utóbb: Új Centralista (1989). [Viczián 1978:48. (108).] Cerkovnaja Gazeta ('Egyházi Újság'), Buda, márc júl.: görög katolikus hetilap a hazai ruszinok számára. -- Megj. össz. 16 sz. Szerk. Rakovszky Ivan g.k. lelkész. Kiadó: SZIT. Ny: Bagó Márton. -- Legtöbb (390) előfizetőjével sem érte el a kritikus 500-at, de a SZIT a lapot fönntartotta. Orosz irod. nyelven jelent meg, bár ezt szerk-je nem bírta. "Ebből a kiadványból csak úgy áradt a pravoszlávia és az Oroszország iránti szimpátia szelleme..." A bécsi kormányzat azon indokkal, hogy nem a hazai ruszin nyelvet használta, betiltotta. -- Utóbb: Cerkovnüj Vistnik dlja Rusinov Avstrijskoj Derzavü (1858). [Mayer 1977:18.] Cerkovnüj Vistnik dlja Rusinov Avstrijskoj Derzavü, Buda, júl okt. 22.: görög katolikus hetilap a hazai ruszinok számára. -- Megj. össz. 10 sz. Szerk. Rakovszky Ivan, g.k. lelkész. Kiadó: SZIT. Ny: Bagó Márton. -- Előbb: Cerkovnaja Gazeta ( ). [Mayer 1977:18.] Christiana Hungaria, Grác, jan :1. sz.: egyleti tájékoztató. -- Megj. rendszertelenül. Fel. kiadó és szerk : Mayer Rudolf. Ny: gépírásos soksz. -- Előbb: Magyar Egység ( ). [Mildschütz 1977:13. (79.)] Christianity -- Kereszténység. Magyar Irredenta, San Francisco, (?): Magyarország régi területi épségéért küzdő keresztények és a Magyar Keletei Katolikus Egyházmegye hivatalos lapja. -- Megj. minden kedden. Szerk. Stadler J. Rudolf. Kiadó: Most Rev Stephan Victor, Bishop of the Hungarian Eastern Catholic Church Diocese (of the Eastern Confession). [v. Nagy 1943:15.] Christianskoe Narodne Bratsztvo, Bp., : ruszin görög katolikus néplap. -- Ny: Unió kv-ny., Ungvár Christlich-Soziale Zeitung, Pozsony, febr júl. 7.: a pozsonyi keresz-tényszocialista párt hetilapja. -- Megj. heti 4 old., 1908: az , 1909: sz. Fel. szerk. J. Millner, V. 30: Johann Gottlieb, I: Franz Machats. Ny: Kat. Irod. Váll Christliches Volksblatt, Bp., ápr : katolikus politikai néplap. -- Megj. hetenként. Fel. szerk. 1896: Huber János. 1898: szerk. tul. Molnár János. Szerk IV. 11: Auer István, VIII. 5: Ernszt Sándor, X. 24: Huber János. Kiadó: VI: Lepsényi Miklós, Németh Gellért, Molnár János. Ny: 1896: Szt Gellért, I. 6: Stephaneum Rt. S.L. 133.Cronica Transsylvaniensis, Bp., febr.--okt.: a Foederatio Emericana Transsylvania corporatiójának közlönye. -- Megj. havonta (rendszertelenül). Ny: soksz. [Emericana IV. 2., X Viczián 1978:48.(110.)] Chrysostomos, Nyírcsászári, : görög katolikus lelkipásztori folyóirat. -- Megj. össz. 3 sz. Fel. szerk. Kozma János. Ny: M. Jövő, Miskolc. 135.Circulares Administraturae Apostolicae Szatmariensis, Szatmárnémeti, : a Szatmári

12 Egyházmegye hivatalos körlevele. -- Megj. rendszertelenül, össz. 16(?) sz. Kiadó: a szatmári adminisztratúra Circulares Litterae, Kalocsa, I IX. 26.: a Kalocsai és Bácsi Érsekség hivatalos körlevele. -- Megj. rendszertelenül, szerk. adatok nélkül. Kiadó: Érs. Hiv. Ny: Malatin és Holmeyer. -- Utóbb: Litterae Circulares ( , ), Kalocsai Főegyházmegyei Hivatalos Közlemények ( , ). T.E. 137.Commemorative Year of St. Stephen First King of Hungary 1938, Bp., : a Szent István év tájékoztatója. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Hivatal József. Fel. kiadó: Tóth László. Kiadó: International Press Service Central European Catholic Courir. -- Társlapjai: Année Commemorative de Saint Etienne Premier Roi de Hongrie 1938 (1938), Anno Commemorativo di Santo Stefano Primo Re d'ungheria 1938 (1938) Connellsville és Vidéke, Connellsville, Pa., USA, : katolikus egyházi lap a pennsylvaniai magyarok számára. [Puskás 1982:613.] Cor Unum, Bp., : Megj. évente. Kiadó: Magyar Sacré Coeur Növendékek Egyesülete. 140.Correo Catolico Centro-Europeo, Bp., : a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus tájékoztatója. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Hivatal József. Fel. kiadó: Tóth József. Kiadó: Serviciio Catolico de Informaciones de la Officina de Prensa de XXXIV. Congreso Internacional Eucharistico Budapest Társlapjai: Catholics Central Europe ( ), Corriere Cattolico dell'europa Centrale ( ), Courrier Catolique de l'europe Centrale ( ), Középeurópai Katolikus Kurir ( , melynek évf-számozását követték), Mitteleuropäischer Katholischer Kurir ( ) Corriere Cattolico dell'europa Centrale, Bp., aug júl.: a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus tájékoztatója. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Hivatal József. Fel. kiadó: Tóth József. -- Társlapjai: Catholics Central Europe ( ), Correo Catolico Centro-Europeo ( ), Courrier Catolique de l'europe Centrale ( ), Középeurópai Katolikus Kurir ( , melynek évf-számozását követték), Mitteleuropäischer Katholischer Kurir ( ) Courrier Catolique de l'europe Centrale, Bp., : a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus tájékoztatója. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Hivatal József. Fel. kiadó: Tóth József. -- Társlapjai: Catholics Central Europe ( ), Correo Catolico Centro-Europeo ( ), Corriere Cattolico dell'europa Centrale ( ), Középeurópai Katolikus Kurir ( , melynek évf-számozását követték), Mitteleuropäischer Katholischer Kurir ( ) Corvina, Firenze, : a Korvin Mátyás Olasz--Magyar Tudományos Irodalmi Művészeti Egyesület olasz nyelvű folyóirata. -- Megj. évente 2x 90 old. Szerk. Pálinkás László. Kiadó: Mattia Corvino Società Italo Ungherese di Scienze Lettere ed Arti. -- A Bpen 1920: indított folyóir. folytatása. [Mildschütz 1977:14. (81.)] Credo, Bp., ápr aug.: a Credo Egyesület hivatalos lapja, folyóirat katolikus férfiak számára. -- Megj. havonta a 2. és 4. vasárnap, 1943: 1-jén és 15-én, 1945: 1x, 1946: rendszertelenül, 1947: havonta. Fel. szerk. és kiadó: Bőle Kornél, I. 10: Márk Ágoston. Kiadó és laptul. Szt Domonkos Rend, Credo központ. Ny: Don Bosco Szalézi Művek, Rákospalota; 1940: Stephaneum. -- Címe: Üzen a Credo a Katolikus Férfiaknak (1946) Credo Vezető, Bp., nov nov.: a Credo Egyesület vezetőinek tájékoztatója. -- Megj. össz. 8 sz. Kiadó: Credo Közp. Ny: Don Bosco, Rákospalota, Szalézi Művek. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:28. (133.)] Cronica Jaurinensis, Győr, okt aug.: a Foederatio Emericana győri corporatiójának

13 hivatalos közlönye. -- Megj. negyedévenként 32 old., össz. 4 sz. Szerk. és kiadó: Tóth József. Ny: Győri Hírl. -- Utóbb: Civitas Emericana ( ). [Viczián 1978:48. (111.)] Culturã Creştinã, Balázsfalva, okt : görögkatolikus lap. -- Megj. évente 10x. Az 1916/17. isk-évben szünetelt. Szerk. és kiadó: Rusu Alexandra. Ny: g.k. szem. nyomda Cuvântul Adevârului, Kolozsvár, jan ; Bikszád, : görögkatolikus lap. -- Megj. havonta(?). Szerk. és kiadó: Manu J. Leon. Kiadó 1922: a bikszádi Szt Bazil monostor. Ny: Carmen, Kolozsvár Család és Iskola, Bp., dec.: képes folyóirat. -- Megj. havonta 2x. Fel. szerk. Csopey László, I. 27: Kador Sándor. Szerk. Wolafka Nándor. Kiadó: Dvorzsák János. Ny: Buschmann. -- Tört-eket közölt diákok számára a klasszikus irod. és a termtud. köréből. -- Kiadványa: Havi füzetek. [Kiss--Sziklay 1902:504.] S.L. 150.Családi Kör, Szatmárnémeti, : a magyar nép olvasótára. -- Megj. havonta. Szerk. Bodnár Gáspár. Kiadó: Reizer János. [Kiss--Sziklay 1902:507.] Családi Kör, Bp., jan aug. 1.: szépirodalmi és oktató képes hetilap. -- Megj. hetente, VIII. 1: évente 13x, I. 1: évente 25x. -- Szerk. Buday Aladár. Kiadó és laptul. M. Néplap Lapváll. Ny: I. 1: Pázmáneum, 1912: Unió, V: Grosz és Nadel. -- Főlap: Nagy- Magyarország, Magyar Néplap ( ) Családi Kör, Bp., nov jan.: a Népújság melléklete. -- Megj. kéthetenként. Szerk. Frühwirth Mátyás, I. 31: Ötvös Lajos. Kiadó: Kat. Népszöv. Ny: Apostol, VII. 19: Stephaneum. -- Főlap: Népújság, melynek II. 4: állandó rovata lett Családi Lapok, Pest, ápr dec.: tudományos, szépirodalmi folyóirat. -- Megj. kéthetente, : hetente, : rendszertelenül 1--2 köt. 4 füz. Szerk. Klezsó József, 1854: Ney Ferenc, 1856: Somogyi Károly. Kiadó: SZIT, 1858: Somogyi Károly. Ny: Emich Gusztáv, 1858: Herz. [Szalády 1884: Lakatos 1972:77. (130.)] Családunk -- Notre Famille, Párizs, : a franciaországi magyar katolikus misszió lapja. -- Megj. 2x havonta, old., m. és fr. nyelven. Szerk. Rezek Román, Gánóczy Sándor. Kiadó: párizsi m. kat. misszió. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:14. (84.)] Csallóközi Hírlap, Dunaszerdahely, márc szept. 3.: politikai és társadalmi lap. -- Megj : hetente 2x, azután hetente. Fő- és fel. szerk. Szeiff Géza. Fel. szerk. Wiener Béla. Főmunk VIII. 9: Dobler Kálmán. Ny: Merkur, XI. 3: Csallóközi Hírlap lapváll. -- Az Orsz. Kerszoc. Pártot támogatta; IX XII: Csallóközi Hírlap--Magyar Vidék az Egyesült Orsz. Kerszoc. Párt és a M. Nemz. Párt lapja Csanád, Temesvár, márc márc. 30.: a csanádi egyházmegye folyóirata. -- Megj. havonta, 1872: havonta 2x. Szerk. és kiadó 1869: Kun László, 1871: Csiky Gergely. [Szalády 1884:27.] Csángó Újság, Sepsiszentgyörgy, márc febr.: a moldvai magyarság történelmével, hagyományaival, mindennapi életével foglalkozó lap. -- Megj. havonta 4 old., pld. Alapítói: Erőss J. Péter, Nyisztor Tinka, Erőss Péter, Bartos János. Főszerk : Erőss J. Péter; : Ősz Erőss Péter. Kiadja a sepsiszentgyörgyi Csángómagyar Szervezet (Moldvai Csángó-magyarok Szövetsége). -- M. és rum. nyelven nyomják, hogy a m-ul írni-olvasni nem tudó csángók is olvashassák. Fontos szerepe van abban, hogy az erdélyi és a mo-i magyarság megismerje a Moldvában élő m-ok sorsát és hitéletét. A 22. számtól (1992. III.) címe: Moldvai Magyarság (Csángó Újság=Gazéta ceangãilor). H.P.

14 158.Csányi Katolikus Tudósító, Csány, 1939: lelkipásztori irat. -- Megj. egyetlen sz. Kiadó: Kusner István (csányi plébánia). Ny: Hungária, Gyöngyös Cselédotthon, Szeged, máj.: Megj. egyetlen sz. Kiadó: Szegedi Mária Egylet. Ny: Engel Lajos Csepeli Őrszem, Csepel, márc dec. 22.: politikai hetilap. -- Megj old. Fel. szerk. és kiadó: Folláth József kp., V. 21: Róbl János knk. Ny: Rapid; IV XI. 10: Bánsági Ádám, Kispest Csíksomlyói Virágok, Csíksomlyó, okt ápr.: az önkénytelen és minden célzatosság nélkül feltörő ifjúi akaratnak és tennivágyásnak szerény gyümölcse, időnként szabad perceikben összegyűjtik és csokorba fűzik a csíksomlyói klerikus testvérek. -- Megj. negyedévenként, old., össz. 15 sz. Ny: soksz. -- Melléklete: Esztelnek (1936). [Viczián 1978:91. (269.)] Csillagunk, Sopron, 1933/34:1. sz /42:3. sz.: képes juvenista folyóirat. -- Megj. évente 4x. Kiadó: Szt Domonkos-rendi konviktus. Ny: soksz Csodásérmű Szent Szűz Királyerdői Értesítője, Csepel-Királyerdő, : plébániai lap. -- Megj. össz. 4 sz. Ny: Rapid. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:40. (148.)] Csongrádi Közlöny, Csongrád, márc okt. 3.: politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap. -- Fel. szerk. és kiadó: Hegyi Antal ( : a csongrádi Nagyboldogassz. tp. plnosa). -- Mellékletei: III. 22: Hock János parlamenti beszéde a polg. házasságról szóló törv-javaslatról; III. 15: Márczius tizenötödike; XII. 25: Karácsonyi hírnök. [Chobot II: Csongrád m. sajtóbibliogr. 1974:31. (44.)] 165.Csornai Egyházközségi Értesítő, Csorna, nov júl.: plébániai lap. -- Megj. havonta (rendszertelenül). Fel. szerk. Élő Pál plnos. Kiadó: csornai r.k. pléb-hiv. Ny: Martinovics Cső, Bp., dec. 6.: alkalmi lap. -- Megj. egyetlen sz. 16 old. a Mikulás-ünnepségre. Fel. kiadó: Péterffy Gedeon. Kiadó: a bpi Pázmány Diákotthon Cső Köre. Ny: Korda Rt. [Viczián 1978:173. (539.)] Csusz, Bp., febr febr. 10.: röpirat, a Csibukos Urak Szövetségének hivatalos lapja. -- A Sólyom lap farsangi száma, old. Szerk : Schirilla György, rajz: Márton Lajos. Kiadó: Regnum Marianum Egyetemi Szövetség. Ny: Élet Rt. [Viczián 1978:173. (541.)] De Colores, Bp., dec.--: tagegyesületi ingyenes értesítő. -- Megj. kéthavonta. Szerk. Cursillo Titkárság Vizafogó Pléb. Kiadó: Mo-i Cursillo Lelkiségi Mozg. T.E. 169.Debreceni Katolikus Figyelő, Debrecen, júl : plébániai lap. -- Megj. évente 4x. Szerk. Keresztesné Vásárhelyi Ilona. Kiadó: Szt Anna Pléb. -- Előbb: Katolikus Figyelő ( ) Debreceni Római Katolikus Tanítóképző Intézet Mária Kongregációjának Körlevele, A, Debrecen, : kongregációs tájékoztató. -- Megj. évente. Kiadó: Debreceni R.K. Tanítóképző Int. Ny: Lehotai Pál. [Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:74. (185.)] Debreczeni Katholikus Lap, Debrecen, júl.--dec.: egyházpolitikai és társadalmi havilap. -- Szerk. Roskowitz Artur. Kiadó: Ezres Biz. sajtóosztálya. Ny: Debrecen Városi Kv-ny. [Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:60. (142.)] Decanatus Occidentalis, Győr, szept máj.: a Foederatio Emericana Nyugati Dekanatusának hivatalos közlönye. -- Megj. negyedévenként, össz. 3 sz old. Főszerk. Jordán János. Szerk. Csizmadia Andor. Kiadó: Foederatio Emericana Nyugati Dekanatusa. Ny: Mercur,

15 Győr. -- Utóbb: Katolikus Őrtüzek ( ). [Viczián 1978:49. (113.)] Dékán, Bp., máj.: tudnivalók az Eucharisztikus Kongresszusról. -- Megj. egyetlen(?) sz. Fel. kiadó: v. Pintér József. Ny: Máté Dél Keresztje, Sydney, márc dec. 15.: ausztráliai magyar hírlap. -- Megj. havonta 2x. Szerk. és kiadó: Forró Ferenc SJ, XII: Nagy Kázmér. Főmunk. Jászay Antal. -- Kiadványa: Dél Keresztje Könyvei. -- Utóbb: Független Magyarország ( ). [Mildschütz 1977:15. (91.) -- Borbándi 1992: Nagy I:136.] Délafrikai Római Katolikus Magyar Egyházközségi Értesítő, Johannesburg, (?): plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül(?) 9 old. 500 pld. Szerk. 1973: Kondor Tibor plnos, 1974: Bárány József lelkész. Ny: Durbani M. Egyes. háziny. [EH I:407, 442. (s.v. Délafrikai Katolikus Egyházközségi Értesítő)] Délamerikai Magyar Hírlap, Gazeta Húngara, São Paulo, Brazília, febr dec. 31.: politikai, vallási és kulturális újság. -- Megj. havonta 3x, 1950: hetenként, 1966: kéthetenként 3000 pld. A São Paulo-i bencések alapították. Fel. szerk. és kiadó: Erdődy Gábor, V: Gácser Imre. Szerk. Kerényi Olaf OSB, IV: Kutasi Kovács Lajos. -- Kiadványa : Délamerikai Magyar Hírlap Évkönyve. -- Utóbb: Magyar Hírlap. [Mildschütz 1977:16. (96.) -- Nagy I: Borbándi 1992: EH I:407.] Délamerikai Magyar Hírnök, Buenos Aires, dec szept.: az argentínai és uruguayi magyarok folyóirata. -- Megj. havonta, össz. 11 sz. Szerk. és kiadó: m. Szt Ferenc-rendi misszió. [Sziklay--Szász 1937:350.] Déli Kurir, Kalocsa, 1934: a kalocsai Jézus Társasági Stephaneum III. szakaszának lapja. -- Megj. hetenként. Kiadó: a III. szakasz. Ny: kz-os. [Kalocsai Koll II. 24.] Déli Vasárnap, Szeged, ápr. 1.--: közéleti, egyházi és sporthetilap. -- Megj. vasárnaponként. Fel. szerk. Szávay István. Fel. kiadó: Ungi Gyula. Kiadó: Vasárnap Kiadó Kft. -- A ~ az első 2 hónapban is átengedte 2. old-át az egyh-aknak, VI. 3: belépett a kft-be a szeged--csanádi ppség is, így a heti 8 old-ból 2 egyhpol. és hitbuzgalmi cikkeket, egyh. híreket közöl. Rovatvez-je Őrfi Ferenc. Gy.Gy. 180.Délmagyarországi Görögkatolikus Élet, Szeged, máj máj.: görögkatolikus egyházi tudósító. -- Megj. évente 10x, old. Fel. szerk. Ladomérszky Béla, II: Lázár László. Szerk I III: Lázár László. Társszerk. Moldván Lajos. Fel. kiadó I: Ladomérszky Béla. Kiadó: a szegedi g.k. egyh. kulturális biz-a. -- Előbb: Szegedi Görögkatolikus Élet ( ). Gy.Gy. 181.Délvidék--Bácskai Napló, Szabadka, ápr : politikai napilap, az Országos Keresztényszocialista Szövetség Bács megyei hivatalos lapja. -- Megj. naponta. Fel. szerk. Kónyi Lajos. Kiadó és ny: Szabadkai Ny. és Hírlapkiadó Váll., 1919: Szt Antal ny. -- Előbb és utóbb: Bácskai Napló ( ). [Kemény 1942: Kolozsi 1973:531.] Délvidéki Ifjúság, Szeged, szept máj./jún.: az Emericana Clusia és Danubiana, II-tól a Banatia, Integra és Szegediensis corporatiójának hivatalos lapja. -- Megj. évente 10x, 8 old., össz. 9 sz. Fel. szerk. és kiadó: Buócz Elemér, Miklósi László, I: Miklósi László, II: Buócz Elemér is, IV: Miklósi László. -- Repertóriuma: Rácz Béláné--Szabó Éva: Az : megj. szegedi egy. ifj. lapok annotált cikkbibliogr-ja. Szeged, [Viczián 1978:49. (115.)] Délvidéki Ifjúsági Közlöny, Temesvár, szept okt. 1.: havi ifjúsági lap. -- Megj. össz. 10 sz. Szerk. Farkas János. Ny: Csanádegyhm. ny. [M. Kvszle 1904, 1905.] 88

16 184.Délvidéki Újság, Újvidék, jan jún. 12.: politikai hetilap. -- Megj. vasárnaponként. Szerk. és kiadó: az Újvidéki Ker. Társadalomtud. Liceum. Ny: Fuchs E. és Tsa Derecskei R(ómai) K(atolikus) Egyházközségi Tudósító, Derecske, márc.--máj.: plébániai lap. -- Megj. havonta. Szerk. és kiadó: Szakács József. Ny: Nagy Károly és tsa. [Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:84. (214.)] Deres, Bp., okt jún. 7.: keresztény szellemű élclap. -- Megj. hetente, össz. 36 sz. Fel. szerk. és kiadó: Huszár Károly. Ny: Stephaneum Diák, A, Arad, dec. 7.--dec. 28.: diáklap. -- Megj. szombaton. Fel. szerk. Nemcsik Lehel. Ny: Arad és Vidéke ny Diák Kultúra, Bp., márc dec. 15.: az öntudatos, gondolkozó és magyar diákság lapja. -- Megj. kéthetenként, old., össz. 3 sz. Fel. szerk. és kiadó: Gosztonyi Jenő. Szerk. Radnai Endre, X. 20: Szabó Tivadar, Bakács György. Ny: Magvető kv-ny. [Viczián 1978:6. (11.)] Diák Újság, Esztergom, jan. 1.--dec. 5.: a líceumi növendékek lapja. -- Megj. évente 10x. Szerk. Porubszky Lajos testnev. tanár. Kiadó: Gáldi Ernő. Ny: Hunnia. -- Utóbb: Diákszárnyak ( ) Diák-Élet, Pécs, máj máj.: társadalmi és kulturális diáklap leányokhoz és fiúkhoz. -- Megj. havonta 2x. Kiadó: Pécsi Ciszt. Gimn. -- Utóbb: Diák-szemmel ( ) Diákélet Derbyben, Derby, N.Y., USA, : a magyar cserkészcsapatok lapja. -- Megj. rendszertelenül 4--8 old. Szerk. Hegedüs Jenő, Serafin Frigyes. Fel. szerk. P. Kővári Lajos. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:17. (104.)] Diákszárnyak, Esztergom, január május. 1.: a líceum és tanítóképző növendékeinek lapja. -- Megj. évenként 10x. Szerk. Porubszky Lajos testnev. tanár. Kiadó: Esztergomi Érs. Tanítóképző és Lyceum Hitelszövetk. Ny: Buzárovits. -- Előbb: Diák Újság (1940). [Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:10. (8.)] Vá.L. 193.Diákszemmel, Szeged, nov dec.: folyóirat piarista diákok számára. -- Megj. évente 10x. Főszerk IX: Molnár József. Szerk. Dudás Béla, III: Máriaföldy Márton. Kiadó a Szegedi Kegyesr. Gimn. Mária-Kongregációja. -- Előbb: Don Bosco (1936). Gy.Gy. 194.Diákszemmel, Pécs, dec márc.: a Pécsi Ciszterci Gimnázium lap-ja. -- Megj. 20 old., rendszertelenül. Szerk XII. 18: Baka Zoltán, V. 6: Án-gyán András, I: Meszlényi György, Massay Valter, X: Arató Miklós. Fel. ki-adó XII. 18: Nyolcas Ipoly, I: Módly Dezső. Kiadó: Ciszt. Gimn. ifjúsága. -- Rovatai: Szerk. üzenetek, Nevessünk (diákhumor), Sport, Rejtvény, Zene, Diákkaptár, Hí-rek. Megemlékeztek a sztek évford-iról, közöltek nekrológot, zenekritikát, hangverseny-műsort és rendszeresen az isk-rádió műsorát. -- Előzménye: Diák-Élet ( ). K.I. 195.Diákszemmel, Veszprém, okt.(?) márc. 18.: diáklap. -- Megj. kéthetente. Főszerk. Horváth Hubert. Szerk. a veszprémi diákság. Kiadó: Veszprémi Kegyesr. Gimn. 7. o. Ny: Vida Diákvilág, Kecskemét, dec szept.: az Angolkisasszonyok Ward Mária Római Katolikus Leánygimnnáziumának (és Általános Iskolájának) ifjúsági lapja. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk III. 25: Tóth Imre, V. 1: Nagy M. Anna. Szerk. és kiadó: kecskeméti Angolkisassz. Leánygimn. VIII. (VII.) o. Ny: Hungaria. Bérlői: Szabó György és Tsa, V. 1: Első Kecskeméti Hírlapkiadó és ny. [Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:111. (127.)] T.E. 197.Dicsértessék, Luzern, jan.--máj.: a svájci magyar katolikusok lapja. -- Megj. havonta. Szerk.

17 Henkey-Hőnig Károly. Ny: soksz. -- Előbb: Svájci Magyar Katolikus Tudósító (1949), utóbb: Életünk (1969). [Mildschütz 1977:39. (237.)] Dicsőszentmártoni Római Katolikus Tudósító, Dicsőszentmárton, júl dec. 20.: plébániai lap. -- Megj. minden hó 20-án, össz. 6. sz. Szerk. Dobay László, a Kat. Népszöv. helyi elnöke. Ny: Román és Puskás kv-ny Dobrij Past'ir' -- Jó Pásztor, Ungvár, : ruszin görög katolikus hitszónoklati folyóirat. 200.Dobrý Pastier, Bp., jan. 1.--dec. 12.: szlovák katolikus havilap. -- Fel. szerk. Mihalovics Zsigmond Dohánygyári Munkásnők Lapja, Bp., jan.--okt.: a katolikus munkásnők keresztényszocialista lapja. -- Megj. havonta. Fel. szerk. Jóljárt Illés. Kiadó: Kat. Munkásnők Egyesületének közp. irodája. Ny: Élet Rt. -- Tagjai a járulék fejében kapták. A dohánygyári munkásnők jogaiért harcolt. [Kemény 1942:53.] S.L. 202.Dohánygyári Munkások Lapja, Dorog, 1923.; Bp., jan szept.: a keresztényszocialista dohánygyári alkalmazottak országos szövetségének hivatalos lapja. -- Megj. havonta 30-án de. Szerk. Székely János. Ny: Pallas Rt. (Bp.) S.L. 203.Dolgozó Leány, A, Bp., szept dec.: időszaki értesítő, a katolikus dolgozó leányok nevelésének lapja. -- Szerk IX: Rónai Paula. Főmunk. Leisen Erzsébet. Kiadóhiv.: "Tábor" papírkereskedés. Ny: 1934: Sárkány; X: Szt Imre, Szentes. -- Utóbb: A Dolgozó Nő (1935). S.L. 204.Dolgozó Nő, A, Bp., febr ápr. 16.: időszaki értesítő, a katolikus dolgozó nők érdekeit védő lap. -- Megj. havonta 1-jén. 1937: 6x, 1938: 9x, : havonta, 1942: 6000 pld. Fel. szerk. és kiadó: Rónai Paula, :1. sz: Slachta Margit. Főmunk. Leisen Erzsébet. Kiadó és laptul. Kat. Dolgozó Leányok Orsz. Szöv-e :3. sz.: Kat. Dolgozó Leányok és Nők Orsz. Szöv-e. Ny: Szt Imre, Szentes ( :7. sz: Pallas). -- Előbb: A Dolgozó Leány ( ). [Bpi Közl IV. 16. (betiltották)] S.L. 205.Dolgozó Nők Lapja, Bp., szept : a Mi Lapunk melléklete. -- Megj. évente 10x. Szerk. Báthory Nándorné. Kiadó: Kath. Háziasszonyok Orsz. Szöv-e. Ny: Stephaneum Rt. -- Főlap: A Mi Lapunk ( ). [Kemény 1942:135.] Dolgozók, Pécs, márc márc. 5.: a pécsi keresztényszocialista szervezetek közlönye. -- Megj. évente 10x, 4 old. Fel. kiadó és szerk. Ambrus József. Főmunk III. 5: Kovács Sándor. -- A pécsi kerszoc. munkásság szervezeti életén s e szervezetek létrejöttén kívül beszámolt a külf. szervezetekről. Állandó rovata a "Szakszer-vezeti mozgalom". Tartalmazott közgazd. és munkajogi ért-eket, jogi tanácsokat, támogatta a bérköveteléseket, riportban mutatta be a felvidéki és kárpátaljai magyarság életét, keresztény üzletek hirdetéseit közölte. [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:85. (150.)] K.I. 207.Dolgozók Nagyasszonya, Bp., 1947: a r.k. egyházközségek csoportjainak közleményei. -- Megj. egyetlen sz. Ny: Hollóssy. -- Előbb: A Katolikus Dolgozó Nő ( ), utóbb: Boldogasszony Éve (1947). T.E. 208.Don Bosco, Szeged, jan.--jún./júl.: a piarista diákok folyóirata. -- Megj. havonta. Szerk. Bartók József, II: Lakos Endre. Kiadó: Szegedi Kegyesr. Gimn. Mária Kongr-ja. -- Folytatása: Diákszemmel ( ). Gy.Gy. 209.Don Bosco Szalézi Műveinek Értesítője, Rákospalota, ápr.: szalézi értesítő. -- Egyetlen számozatlan darab. Ny: Szalézi Művek. -- Előbb: Szalézi Értesítő (1926). 88

18 210.Don Bosco Szalézi Műveinek Közlönye, Bp., okt.: szalézi értesítő. -- Megj. rendszertelenül, össz. 13(?) sz. Szerk. Ádám László, V: Lipcsei Mihály. Kiadó: a Szalézi Munkatársak Egyesesülete. Ny: Papíráru Szövetk., V: Jakab ny XII: Hunnia, Esztergom, V: Typograph. -- Előbb: Szalézi Hírek ( ), utóbb: Szalézi Értesítő (1926). S.L. 211.Donau, Die, Apatin, aug ápr. 22.: német nyelvű r.k. hetilap. -- Megj. minden pénteken délben. Fel. szerk. és kiadó: Berencz Ádám kp. -- Kat. alapon szállt szembe a nácik eszmei térhódításával. A ~nak a Délvidék visszacsatolása után lett különös jelentősége. Érs-e, valamint Kállay min-elnök és Keresztes--Fischer belügymin. támogatásával az egyetlen legális ném. nyelvű lapként az államhű ném. kisebbség szószólója. Elítélte az SS-be való kényszersorozást, támadta a Volksbundot és a ném. nemzszoc. kormányt, nemegyszer pellengérre állítva Hitlert, Goebbelst stb. Védte a hitéhez, hazájához hű svábságot, s híven szolgálta a mo-i ném-ek antifasiszta csoportosulását, a kat. klérus befolyása alatt álló ún. Hűséggel a Hazához mozg-at. Franz Basch Volksbund-vezér nyilvános gyűléseken fenyegette meg Berencz szerk-t. A ~ állandó sajtóvitában volt -- elsősorban a külön e célra szánt Im Lichte des Scheinwerfers c. állandó rovatban -- a Mo-on megjelenő ném. nyelvű nácibarát lapokkal, kiváltképpen a bpi Deutsche Zeitunggal, az újvidéki Deutscher Volksbotéval és a Batschkaer Zeitunggal. A föltűnést keltő cikkek közül többet fölolvastak a szövetségesek rádióadásaiban. A lap szellemi arculatának kialakításában Berencz főmunkatársai kat. papok voltak; köztük a legtevékenyebbek: Negele József, Scherer Lőrinc, Buschbacher József, Fritz Ferenc, Moullion Kálmán (a bácsszentiváni kat. havi folyóirat, a Jugendruf főszerk-je), Schrőder Péter, Lorbach János és Egert Jakab. A ~t elsősorban pléb-kon, ill. tp-okban terjesztették. A ném. lapok támadásaira válaszoló cikkeit gyakran klny-ban, röpiratként is kiadták. A ~ a náci eszmék elleni harcával tört. feladatot teljesített: ha nem is tudta a Duna-völgyi ném. népcsoportot kivonni a náci befolyás alól, főként felvilágosító munkájának köszönhető, hogy a hazai ném. kisebbség egésze nem szolgálta ki maradéktalanul Hitlert, sőt egyes tagjainak ahhoz is volt erkölcsi ereje, hogy a Volksbundból való kilépéssel, a ném. katonai szolg. megtagadásával, a Hűségmozg-hoz való csatlakozással tiltakozzanak a fokozódó náci terror ellen. A Volksbund Berenczben és a ~ban látta a mo-i németség fasizálásának legádázabb ellenségét. Olykor fölvásárolta és megsemmisítette (pl. Apatin főterén nyilvánosan elégette) a lap teljes példányszámát. A bpi ném. követség jegyzékekben kérte a ~ betiltását, de ezt csak az III. 19-i megszállás után 5 héttel sikerült elérnie. [Saly Dezső: Szigorúan bizalmas! Fekete kv Bp., 1945: Lehmann, Michael: Die katolischen Donauschwaben in den Nachfolgestaaten Freilassing, Mirnics, Josip: Nenciu Baèkoj u drugon svetskom ratu. Újvidék, Tilkovszky Lóránt: Ez volt a Volksbund. Bp., Új Ember X. 15. (Hetényi Varga Károly: Egy vidéki kp. küzdelme)] Drávavölgye, Barcs, okt márc. 20.: keresztény társadalmi, politikai hetilap. -- Megj. vasárnaponként 4 old. 3 hasábon X. 4: és XII I. 3: szünetelt. Fel. szerk. Koncz János kp., X. 4: Biczi Gyula kp., XI. 21: Bérczi Béla, I. 30: Buzsáky Béla. Kiadó: Koncz János, XI. 21: Bérczi Béla és Mayer Géza. Ny: Gut Béla; X. 4: Somogyi Újság, Kaposvár; XI. 15: Haladás, Pécs; VI. 20: Új Délsomogy, Szigetvár. [Wünscher 1927:8. (s.v. Dráva Völgye, III. évf. fel. szerk. Biczy Gyula r.k. kp.) -- Somogy m. sajtóbibliogr. 1957:15. (25.)] Duchovný Pastier, Rózsahegy, : a katolikus papság lapja. -- Megj. kéthavonta. Fel. szerk. és kiadó: Buday József. Ny: Leo. [Kemény 1942:55.] Duna Népe, Bp., ápr jan. 1./febr. 15.: a szociális fiatalság szemléje. -- Megj. havonta. Szerk. Riegler Imre. -- Előbb: Országút ( ). [Lakatos 1981:1750. (2207.)] Dunakeszi-i Katholikus Egyházi Tudósító, Dunakeszi, szept.: plébániai tudósító. -- Egyetlen sz., 4 old. Fel. szerk. Richter Béla. Kiadó: dunakeszi pléb-hiv. Ny: Apostol. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:52. (199.)] T.E. 216.Dunántúl, Pécs, márc nov. 26.: napilap, a Katolikus Dunántúl Rt. lapja. -- Megj. hetente 6x, old. -- Címváltozásai: I. 28: Dunántúl és Pécsi Napló együttes kiadása a

19 sztrájk alatt, V. 1: Új Dunántúl. -- Mellékletei: Dunántúl Vasárnapja, Kis Dunántúl, Képes Dunántúl, Dunántúl Rádiója, Dunántúl Rádió melléklete. -- A békeidők utolsó nagy lapalapítása a ~ megindítása. Az első sz. vezércikkében gr. Zichy Gyula mpp. vázolta föl a lap célját: "Pozitív keresztény s öntudatos magyar eszmevilág leszen az oltóág, melyet a Dunántúl mindenkor képvisel... Keresztény szellem ápolása, az igazság és közérdek védelme. Védi az egyén és a család becsületét. Minden politikai párttól független." A ~ visszavágott a vallást ért bármilyen sérelemmel szemben, állandóan vitázott a szabadgondolkodókkal, és hangsúlyozta az isk. vallásokt. fontosságát, helytelenítve Pécs el. isk-inak államosítását. A legjobb vidéki lapok közé tartozott, szorosan kötődött a kat. Egyh-hoz: megemlékezett ünnepeiről, évford-iról, az Egyh-on belüli közig. változásokról, bemutatta a hazai és külhoni kegyhelyeket, beszámolt a pp-kari konf-król. [Dunántúl III. 24; III. 27; IX. 30; III. 21; 30; I. 3; II. 1; III. 25; A felszabadulás aranykv-e Pécs, 1931: Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:87. (158.) K.I. 217.Dunántúli Hazánk, Pápa, szept.(?) szept. 29.: egyesült nemzeti keresztény, kisgazdaés földműves párti politikai lap. -- Megj. hetente 2x. Fel. szerk. és kiadó: Zsilavy Sándor. Szerk. Hedly Jeromos. Ny: Főiskolai, IX. 2: Ker. Nemz. [Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:28. (61.)] T.E. 218.Dunántúli Hírlap, Győr, dec márc. 24.: keresztény politikai lap. -- Megj. hetente 2x, X. 13: 3x, IV. 2: naponta, VII. 2: hetente 3x, X. 18: naponta, IV. 2: hetente szombat du. Főszerk I IX. 2: Mentes Mihály. Szerk. Rumy Sándor, IV: Haller József, VI. 3: Barabás Albert, XII. 12: Csippék Ferenc, VI. 4: Thewrewk István, VI. 21: Árvay Sándor, 1902: Giesswein Sándor, VIII. 3: Gelsei Bíró Zoltán, XI. 16: Bihar Jenő, I. 19: Harsányi Lajos, 1917: Nagy Gyula, I. 26: Harsányi Lajos, VII. 10: Nagy Gyula, XI. 11: Német István, I. 15: Öveges Kálmán, IX. 3: Horváth L. István, VIII. 2: Közi-Horváth József, IV. 2: Reiner Gyula, V. 28: Csizmadia Andor, XI. 26: Reiner Gyula, II. 6: Németh János, IX. 6: Szabó Árpád. Kiadó: Polgár Bertalan, VIII VII. 31: Győregyhm. ny IV. 12: uaz, IV. 2: Győregyhm. Alap sajtó, IV. 2: Reiner Gyula, II. 6: Németh János. Ny: Polgár Bertalan, VII. 5: Győregyhm VI. 6: beleolvadt az Összetartás Dunántúli Nép, Pápa, okt szept. 24.: politikai lap. -- Megj. naponta (hétfő kivételével), VII. 2: hetente 2x, VII. 16: hetenként. Főszerk. Kis Szerafin. Fel. szerk. Horváth József. Kiadó és ny: Ker. Nemz. ny. -- Előbb és utóbb: Pápa és Vidéke ( ). [Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:29. (66.)] T.E. 220.Dunántúli Szemle, Tata, ápr.: folyóirat. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. Vicenti Xavér Ferenc SJ. Kiadó: Korvineum. Ny: Végh és Szentes. [Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:12. (14.)] T.E. 221.Dunántúli Tanítók Lapja, Szombathely, jan dec.: a Vas, Sopron, Győr, Moson és Zala vármegyei tanítóegyesületek, királyi tanfelügyelőségek, a vármegyei iskolán kívüli népművelési bizottságok, testnevelési bizottságok és leventeegyesületek hivatalos közlönye. Vas, Sopron, Zala, Győr, Moson, Veszprém, Somogy, Baranya, Tolna és Komárom vármegyék felekezeti iskolái részére az egyházi főhatóság által ajánlott tanügyi lap. -- Megj. kéthetenként. Fel. szerk. Finta Sándor. Társszerk. Ézsöl Fábián, Újlaki Géza, Timaffy Endre, 1936-ig Kiss Gábor, Szalay Sámuel, : Iwsits Gyula, : Bendefy (Benda) László. Fel. kiadó: Bendefy (Benda) László. Ny: Vasvm. Ny. Váll. [Jáki 1962:9.] Duspasztür ('Lelkipásztor'), Munkács, 1923, ; Ungvár, (1944?): a munkácsi g.k. egyházmegye hivatalos ruszin nyelvű lapja. -- Megj. havonta. Fel. szerk. Alexander Ilnickij. T.E. 223.Ébredjünk, Bp., : hitbuzgalmi lap. -- Megj. rendszertelenül(?). Szerk. Kapisztrán (Kálmán Károly). Kiadó: Szt Péter-Lánc Szöv. [Kiss--Sziklay 1902:506.] Ébredjünk és Egyesüljünk!, Székesfehérvár, jan.--(1892): A Magyar Ifjúság Rózsafüzére és

20 a Hunyadi Mátyás egyesült új évfolyama, a Szt Péter Láncz-Szövetségének közlönye. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. a Szt István írói kar. Kiadó: Pannon Ker. Irod. és Nyomdai Műint. -- Előbb: A Magyar Ifjúság Rózsafüzére ( ), Hunyadi Mátyás ( ). -- Belső címváltozata: Ébredjünk és Szövetkezzünk! [Vasárnapi Újs. 1892/6:109.] Ko.J. 225.Ébredünk, Bp., jan dec.: a magyar kispapok lapja. -- Megj. havonta old. Fel. szerk I V: Parth Iván, VI--XII: Glattfelder Gyula. Ny: Stephaneum. -- Beleolvadt a Keresztény Magyar Ifjúságba. [Viczián 1978:8. (18.)] Ébresztő, Kisújszállás, (1919) febr jan.; Ózd, febr nov.: a vallásos élet fejlesztését szolgáló folyóirat. -- Megj. a hó elején, 8 old. kéthasábos szedéssel (júl--aug. kivételével), I: kéthavonta. Fel. szerk., fel. kiadó és laptul. Mikes Lajos plnos. Főmunk I XI: Baráczius József. Ny: Szekeres, II: Lading János, Kisújszállás; II: Ózdi Nemz. Sajtóváll. Rt.; X: Lading János. [Wünscher 1927: Szolnok m. sajtóbibliogr. 1976:15. (21.)] Ébresztő, Debrecen, (1923) dec.: kongregációs értesítő. -- Megj. rendszertelenül. (Egyetlen ismert száma a 12. évf. 1. sz dec. 12 old. a hitbuzgalmi élet híreivel és a Svetits Int. tört-ével.) Szerk. és kiadó: Debreceni Svetits Int. Tanítónőképzője. Ny: Beke Zoltán, Debrecen Ébresztő, Miskolc, jan szept. 15.: lelkipásztori közlemények a felső miskolci katolikusok számára. -- Megj. rendszertelenül, kz. gyanánt, évszámozás nélkül, a következő évre átmenő folytatólagos sorszámozással, össz. 5 sz. Fel. kiadó: Mikes Lajos. Ny: Ludvig István. -- Az AC mozgalmának Miskolcon megkezdett szervezése, támogatása céljából adták ki mint az AC miskolci értes-jét. [Borsod-Abaúj-Zemplén m. sajtóbibliogr. 1964:40.] Ecclesia, Bp., jan :8. sz.: egyházművészeti és gazdasági tudósító. -- Megj. havonta, rendszertelenül, össz. 75 sz. Fel. szerk. és kiadó: Rejőd Tiborc, IV: Székely István, I: Hafner Andor. Szerk. biz.: III: Angyal Pál, Czakó Elemér, Rejőd Tiborc. Ny: Stephaneum, III: Dunántúli Kv-kiadó és Ny. Rt. S.L. 230.Ecclesia, Montréal, Quebec, Kanada, márc.--?:a kivándoroltak tájékoztatója. -- Megj. havonta 4--6 old., (egyetlen[?] sz.). Szerk. Comité des Néo-Canadiens. Kiadó: a Montréali Kat. Iskolabiz. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:18. (109.)] Ecsegi Tábor, Vác--Szuhavölgy, júl. 1.(?)--júl. 8.: a váci Kegyesrendi Gimnázium 192. sz. cserkészcsapatának tábori hivatalos lapja. -- Megj. a táborozás ideje alatt hetenként 1x. Szerk. a csapat parancsnoksága. Kiadó: Szepesi Bódog(?). Ny: Váci Kir. Orsz. Fegyint. Ny. [Kenyéri 1992:173. (4.)] Édesanyánk, Baja, febr jún.: a bajai ciszterci gimnázium kongreganistáinak körlevele. -- Megj. havonta, össz. 15 sz. Főszerk. Lévay László. Fel. szerk. Csehy Alfonz. Kiadó: Szt Alajos Mária Kongregáció IV. o. csoportja. Ny: sok [Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:122. (139.)] Eger, Eger, júl okt. 3.: politikai, társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi hetilap. -- Megj. csütörtökön 8 old X. 3: egyesült az Egri Híradóval. -- Előbb: Egri Posta ( ). J.T. 234.Eger, Eger, júl aug. 22.: független társadalmi és politikai lap. J.T. 235.Eger, Eger, márc nov. 15. és jan okt. 28.: politikai napilap, I. 1: vm. pol. napilap. J.T. 236.Egri Diákok Lapja, Az, Eger, okt.: diákújság. -- Megj. évente 4x. Szerk. Thury István. Ny: Lőw. [Heves m. sajtóbibliogr. 1972:12. (20.)] 88

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

Serdülõ I. Ranglista. Férfi Kajak

Serdülõ I. Ranglista. Férfi Kajak Serdülõ I. Ranglista Az összetett verseny állása 2004.nov..10 Férfi Kajak 1 2 3 4 5 Németh Tamás Varga Kálmán Soós Péter Péter Kristóf Mészáros Zsolt 4121 MULTI Sportegyesület 75.70 2 8 19.20 339 Lágymányosi

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőzőfelvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám

Részletesebben

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27.

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. V-VI. kcs. "B" 100 m fiú gyors 1 Rábai Bence 1994 Bocskai István

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany Arany Fődíj: Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Koll., Bonyhád - Daradics Tímea zongora 1. Vetési Albert Gimnázium - Veszprém... Czinege Lilla hegedű 2. Hévízi Bibó I. Gimnázium, SZKI és Kollégium

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Tóth Péter 98,5 Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg Kálnásiné Katona Judit II. Bencze Nóra 98 Páneurópa Általános

Részletesebben

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Magyar osok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. 45,600 1 44,500 2 45,900 1 136,000 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 44,150 2 44,600 1 42,000 4 130,750 3 Miskolc

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

Akkreditáltak listája

Akkreditáltak listája Akkreditáltak listája Achilles Peklaris Athens Voice newspaper, Soul magazine Ambrus András PĂ cs.index Bakos Petra symposi-online közéleti kultúrmonitor Vajdaság www.symposion.org.yu Balassa Tamás Somma.hu

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

3 korcsoport egyéni fiú párbajtor diákolimpia

3 korcsoport egyéni fiú párbajtor diákolimpia 2011.05.30. 14:07:09 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 DIADAL ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST 2 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAPOLCA 3 ÁLDÁS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST 3

Részletesebben

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2.

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2. Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske Szent István u. 42. www.csokonaialtisk.hu; titkarsag@csokonaialtisk.hu Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola Újlaki Általános Iskola Nemes

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, IV-es korcsoport Szolnok, 2015. április 10., péntek Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99

1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99 LEÁNY EREDMÉNYEK 100 m leány IV. kcs. Döntő 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 100 m leány 1 ief. 1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99 2. Molnár Erzsébet 1999 Ált. Isk. Tüskevár Megye

Részletesebben

Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok 2015. január 17-18.

Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok 2015. január 17-18. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok 2015. január 17-18. 1 FIÚ Hely Megye Iskola Település Testnevelő neve 1. Budapest

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Szeged 6726 Fésű u. 4. 6723 Kereszttöltés u. 13. BARANYA

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Szeged 6726 Fésű u. 4. 6723 Kereszttöltés u. 13. BARANYA A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőzőfelvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám

Részletesebben

2008-ban elért csúcseredmények:

2008-ban elért csúcseredmények: 2008-ban elért csúcseredmények: FÉRFIAK: 1. kcs. (25-29) 200 m gyors Molnár Gergely (1980) Sprint Fortuna SE 2:05,91 2008.01.20. Eindhoven Régi: Molnár Gergely (1980) Sprint Fortuna SE 2:06,54 2007.08.29.

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézményneve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

HIRDETMÉNY Az OTP Bank Nyrt. csoportos beszedési akciójáról Érvényes: 2015. augusztus 19-től

HIRDETMÉNY Az OTP Bank Nyrt. csoportos beszedési akciójáról Érvényes: 2015. augusztus 19-től Érvényes: 2015. augusztus 19től 1. oldal Az OTP Bank Nyrt. 2005. május 1től akciót indított azon ügyfelek részére, akik 2005. április 30át követően adnak új felhatalmazást csoportos beszedésre lakossági

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás Figyelembe véve azt, hogy a gazdasági képzésen nagyon alacsony az államilag támogatott helyek száma, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a pályázatban részt vehessenek az önköltséges

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Női felnőtt kategória Rajtszám Korosztály Név Helyezés Idő 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2.

Női felnőtt kategória Rajtszám Korosztály Név Helyezés Idő 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2. Női felnőtt kategória 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2. 1:38:38 024 Noi 18-39 év Beke Mónika 3. 1:43:39 116 Noi 18-39 év Tasnádi Erika 4. 1:48:53 002 Noi

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK 1 129 Róka Tibor DKSI-KTM Debrecen Master 03:04:33.906 2 155 Popovics Gergely Team Econix-CR Felnőtt 03:06:48.493 3 142 Nagy Gyula DKSI-Freeriderz Felnőtt 03:06:49.301 4 123 Solymosi

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

238-9/Gyf/2005 KEF-3034-4/2014 I/56 Békési Gyógyászati Központ és KEF-27812-3/2014 Békés

238-9/Gyf/2005 KEF-3034-4/2014 I/56 Békési Gyógyászati Központ és KEF-27812-3/2014 Békés gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 I/68 Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza Városi Kórház- Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ 365-5/Gyf/2007

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika)

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika) Érvényes: 2006. december 1-től Baja MART Mestercentrum 6500 BAJA (79) 524-180 (79) 524-182 Ipartelepi út 2. (79) 524-181 Balatonlelle MART Mestercentrum 8638 BALATONLELLE (85) 550-192 (85) 550-193 Rákóczi

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Torna Diákolimpia Országos Döntő 2011-2012 tanév

Torna Diákolimpia Országos Döntő 2011-2012 tanév Torna Diákolimpia Országos Döntő 2011-2012 tanév Összetett Fiú III-IV kcs. "A" kategória Név Egyesület Talaj Lólengés Gyűrű Ugrás Korlát Nyújtó Össz. D E érv. D E érv. D E érv. D E érv. D E érv. D E érv.

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája

KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája Pályázó Pályázati kategória Terület Pályázat címe 1 Belső Tűz Legyél Te a Tűz! 2 Belső Tűz Alkossunk együtt! 3 ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő 4 Daniló

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 MÁJUS A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS III. korcsoport: 2001-2002-ben

Részletesebben

9.54 4. Piarista Gimnázium Wettstein Márk. 10.00 6. Piarista Gimnázium Illényi János. 10.12 10. Szent Angéla Rózsadombi dudások

9.54 4. Piarista Gimnázium Wettstein Márk. 10.00 6. Piarista Gimnázium Illényi János. 10.12 10. Szent Angéla Rózsadombi dudások Várható időpont Iskola Név 9.45 1. Kabócák 9.48 2. Piarista Gimnázium Boldizsár Botond - hegedű (édesapja kíséri brácsán) 9.51 3. Szlávik Bence 9.54 4. Piarista Gimnázium Wettstein Márk 9.57 5. Budapest

Részletesebben

Szeged Várkonyi Béla 7 Fejér Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár Fodor Tamás 8 Győr-Moson-S

Szeged Várkonyi Béla 7 Fejér Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár Fodor Tamás 8 Győr-Moson-S TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA LABDARÚGÁS RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: Testnevelő tanár / Felk.: 1 Baranya Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola Pécs Szikszai Zsolt / Ángyán

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2010. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Diákolimpia IV korcsoport Fiú Párbajtõr

Diákolimpia IV korcsoport Fiú Párbajtõr page 1/2 Fencers (present, structured order - 67 fencers) number name and first name club 42 TOKAJI Tamás ADY ENDRE GIMN. DEBRECEN REZNICSEK Krisztián BELVÁROSI ZRÍNYI ILONA ÁLT. ISK. KECSKEMÉT KOCSÁR

Részletesebben

Szenvedélybetegek közösségi ellátásának BEFOGADOTT pályázatai

Szenvedélybetegek közösségi ellátásának BEFOGADOTT pályázatai 1 SZOC BF 08 K 0004 Salgótarjáni Kistérség Társulá s Munkaszervezet e Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nógrád 3100 Salgótarján Füleki út 41. 40 8 000 2 SZOC BF 08 K 0018 Ceglédi Kistérségi

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Támogatási összeg eft Bajai Kórház Betegelőjegyzési rendszer kiépítésére. 7 100. Városi Ön. Kórház-Ri., Kalocsa IT technológia fejlesztésére.

Támogatási összeg eft Bajai Kórház Betegelőjegyzési rendszer kiépítésére. 7 100. Városi Ön. Kórház-Ri., Kalocsa IT technológia fejlesztésére. Pályázat "Az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására az intézményi átalakítások megkezdésére" 2006. B) További szempontok szerint 2. táblázat Megye Baranya Baranya Békés Pályázó

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Ha valamely személy vagy csoport faji, nemzetiségi hovatartozása, bőrszíne, anyanyelve vagy társadalmi

Részletesebben