Katolikus sajtó. Dr. Viczián János

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Katolikus sajtó. Dr. Viczián János"

Átírás

1 Dr. Viczián János Katolikus sajtó 1. Aacheni Értesítő, Aachen, aug : egyházközségi értesítő. -- Havonta 4 old. Szerk. aacheni r.k. Szt László Egyhközs. Kiadó: Szigeti István. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:1. (1.)] Abony, Abony, máj júl. 6.: társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi hetilap. -- Alapította: Máthé József. Fel. szerk XI X. 1: Víz Zoltán, X. 8: Temesközy Gerzson, IV. 7: Rados Móric, XI. 29: Temesközy Gerzson. Kiad. tul. Szerdahelyi János nyomdász. -- Víz Zoltán idejében r.k. lap volt. [Chobot 1917: Kemény 1942:3. -- Pest m. sajtóbibliogr. 1977:7.] Abonyi Katolikus Tudósító, Abony, okt okt. 1.: hitbuzgalmi lap. -- Megj negyedévente. Fel. szerk. és kiadó: Cselényi József plnos. Ny: Kapisztrán, Vác. -- Utóbb: Lelkipásztori Levelek ( ). [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:7.] Absztinens Pap, Batizfalva, jan szept.: a magyarországi katolikus absztinens papság Kereszt egyesületének hivatalos lapja. -- Az Alkoholizmus Ellen ( ) c. lap melléklapjaként indították. Megj. havonta. Fel. szerk. Lukács József, 1914: Schrüger Ödön. Kiad. az egyes. Ny: Gyergyószentmiklós; Marosvásárhely; Kassa, Szt Erzsébet ny.; 1914: Pécs. [Kemény 1942:4.] Academia Hungarica, Bp., szept.: a Foederatio Emericana lapja. -- Megj. különkiadásként vsz. egyetlen sz., ang., ném., fr. nyelven. Kiadó: Bitter Illés OCist. [Emericana 1925:X. -- Viczián 1978:45. (96.)] Acies Ordinata, Róma, Olaszo., jan.--?: latin nyelvű hitbuzgalmi lap. -- Megj. havonta. Alapította: Bangha Béla SJ től ang. nyelven is kiadták. [Gulyás II:223.] Adjatok a Munkásnapra!, Pápa, márc. 21.: röpirat. -- Megj. egyetlen alkalmi szám. Szerk. Boksay Endre. Kiad. a Pápai Ker. Szoc. Gazd. Párt. Ny: Főisk. ny Afrikai Visszhang, Bp., jan dec: képes, havi katolikus folyóirat az afrikai misszió előmozdítására. -- Fel. szerk. Vécsey Aurél br. teol. tanár. Főmunk-ai az afrikai hittérítők és az ott működő missziós nővérek. Kiadó: Ledochowska M. T. grnő, a Claver Szt Péter Társ. elnöke, 1926: Vécsey Aurél br., 1930: Claver Szt Péter Társ. -- Évente ifj. missziós naptármelléklettel, old. -- Előbb: Visszhang Afrikából ( ). [Wünscher 1929:208.] Agapé, Újvidék, jan dec.: katolikus hitbuzgalmi lap, testvéri szolgálat Krisztusban. -- Megj. évente 4x, 1982-től 6x, 1985-től 12x, mellékletekkel. Fel. szerk. Harmath Károly. Kiadó: ferences rendház I: beleolvadt az újvidéki Hitéletbe Ahogy Lehet, Párizs--São Paulo, dec jún.: irodalmi és kulturális folyóirat. -- Megj. havonta, 1965 u. kéthavonta, old. Alapító: Rezek Román OSB. Szerk-kiadói: Báthory Miklós, Csukássy Lóránt, Gáspár Loránd, Rezek Román OSB, Somogyi B. Gerő, Tamásy P. Gábor. [Mildschütz 1977:4. -- EH I:26.] Ahol a Pálmák Virágoznak, (?): az indiai magyar jezsuita misszió értesítője. -- Megj. rendszertelenül, 1947: Boddipurban, 1951-ig Khariban, 1958-ig Morapaiban, 1965-ig Raghabpurban. Szerk. és kiadó: Polgár István SJ, évente 3--5 sz. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:5.] Akadémia, Eger, márc. 1.--máj. 1.: félhavi folyóirat. -- Megj old., össz. 5 sz. Fel. szerk. Szabó Zsigmond. Szerk. biz. Babocsay Lajos, Fogel Zoltán, Sike János, Nemecsek Aurél, Alpár Imre, Légmán Leó, Székely György, Szőllősy Alfréd, Ajtay Gyula, Szabó Ernő. Kiadó: Egri Jogakadémiai Kör. Ny: Érs. Lyceumi ny. [Viczián 1978:3. (1.)]

2 13.Akadémia, Bp., júl.--okt. 31.: a Magyar Katholikus Főiskolai Diákszövetség havi hivatalos közlönye. Megj. 16 old., 4+2 rk. sz. Fel. szerk. és kiadó: Rusznák Rezső. Szerk. Já-nosy István, IX. 1-i rk. szám: Vojnits Aladár. Ny: Pallas, Bp. [Viczián 1978:45. (97.)] Akarat, Debrecen, dec febr.: a debreceni Piarista Gimnázium Révai Miklós önképző körének hivatalos lapja. -- Megj. havonta, XI: negyedévenként. Szerk. Pausz László, IV: Klimes Péter, XI: Vass Péter, II: Galambos László. Kiadó: debreceni Piar. Gimn., 1937: Klimes Péter. [Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:(13.)] Akaratunk, Bp., márc.--ápr.: a Szt István-bazilika Credo egyesületének idő-szaki közlönye. -- Megj. össz. 2 sz. Fel. szerk. és fel. kiadó: Dauner József, az egyes. ig-ja. Szerk. Ortvai Rezső plnos, az egyes. elnöke. Ny: Attila, Bp Akció, Pestszentlőrinc, márc jún., 1943(?): a pestszentlőrinci katolikusok időszaki értesítője (1935-től tudósítója), röplap. -- Megj. havonta. Fel. szerk. Kiss István, 1935: Berky József, XII: Szabó László, IX: Gúthy Andor, 1938: Likó István. Fel. kiadó: Pestszentlőrinci AC Sajtószakoszt. Ny: Viktória. [Pest m. sajtóbibl. 1977:(14.)] Áldás, Szeged, aug : tájékoztató a pápalátogatásról. -- Megj. naponta. Kiadó: Szt Gellért Egyhközs Alkoholellenes Gyermeklap a jó absztinens gyermekek számára, Batizfalva, szept : Megj. havonta. Fel. szerk. és kiad. Schrüger Ödön plnos. Ny: Dunántúli Ny., Pécs. [Kemény 1942:7.] Alkotmány, Bp., dec márc. 19.: katolikus napilap. -- Megj. hétfő kivételével naponta. Fel. szerk. Bonitz Ferenc, XII. 2: Dugovits Imre, XI. 16: Miller József, I. 1: Bonitz Ferenc, IV. 22: vledényi Schankelbank Károly, VI. 4: Bonitz Ferenc, V. 30: Túri Béla. Kiad. tul. Alkotmány ny., V. 29: Molnár János. Ny: Alkotmány, IV. 12: Szt Gellért műint., V. 2: Stephaneum. -- Mellékletei az egyh. ünnepek alk., 1909: 4, 1911: 4, : évente 6--6, 1919:1. -- Az ~ volt az Idők Tanúja--Magyar Állam után a 2., országosan a 3. kat. napilap. A kat. Néppárt alapítói hozták létre, pártjuk hiv. lapjának számított. 1907: alig 5000 pld. készült naponta Alleluja, Bp., febr júl.: az egyházi ének és zene szakfolyóirata. -- Megj. havonta 2x. Főszerk. és kiadó: Calligaris Ferenc. Ny: Pallas. -- A Musica Sacra eszméit hirdette s a hazai egyhzenészek elismertetését szorgalmazta. Híreiben a hazai énekkarok és karnagyok működését képekkel is ismertette Alvilág, Gödöllő, 1939: a gödöllői premontrei diákok Fehéren és Kéken c. lapjának melléklete. -- Megj. rendszertelenül, össz. 3 sz. Fel. szerk. Fejes Gyula. Ny: Kultúra, Pécs. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:20. (32.)] Amerikai Magyar Kiadó Levelei, Rodenkirchen, : irodalmi időszaki tájékoztató. -- Megj. rendszertelenül, 1--4 old. Szerk. és kiadó: Amerikai M. Kiadó (Fenyvessy Jeromos OP). -- Társlapja: Pásztortűz ( ). [Mildschütz 1977:3. (15.)] Amerikai Magyarok Vasárnapja: (Katolikus Magyarok Vasárnapja 24.Amicus, Bp., 1915: kőnyomatos ifjúsági havi folyóirat. -- Megj. egyetlen szám Anastasia, Pest, jan máj. 10.: katolikus társadalmi lap, alcíme szerint az Egyházi Szépművészetek, majd az Egyházi, polgári s családi érdekek Tára. -- Szerk. és kiadó: Gyarmathy János. Ny: Beimel, VII: Egyetemi. -- A Magyar Szion (1838), ill. a Szion ( ) melléklapja. [Busa 1986:9.] 88

3 26.Angyalföldi Szent László Egyházközség Tudósítója, Az, Bp., dec jún.: Megj. évi 3 sz. Szerk. Uhlár Béla. Kiadó az Angyalföldi Szt László Egyházközség. -- Utóbb: Budapest- Angyalföldi Szent László Egyházközség Tudósítója főcímmel, Budapest-Angyalföldi Szent László Egyházközség alcímmel (1929) Angyalkert, Kolozsvár, nov jan.: Földes Zoltán gyermekújságja. -- Megj. havonta 2x. Fel. szerk. Simon Sándor. Főmunk. W. Földes Anna. -- Utóbb: Erdélyi Kis Pajtás (1930). Ku.P. 28.Année Commemorative de Saint Etienne Premier Roi de Hongrie 1938, Bp., jún.--dec. 29.: a Szent István év tájékoztatója. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Hivatal József. Fel. kiadó: Tóth László. Kiadó: Service de Presse International Catholique Courrier de l'europe Centrale. -- Társlapjai: Anno Commemorativo di Santo Stefano Primo Re d'ungheria 1938 (1938), Commemorative Year of St. Stephen First King of Hungary 1938 ( ) Anno Commemorativo di Santo Stefano Primo Re d'ungheria 1938, Bp., 1938: a Szent István év tájékoztatója. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Hivatal József. Fel. kia-dó: Tóth László. Kiadó: Servizio Stampa Internationale Corriere Catolico dell'europa Cent-rale. -- Társlapjai: Année Commemorative de Saint Etienne Premier Roi de Hongrie 1938 (1938), Commemorative Year of St. Stephen First King of Hungary 1938 ( ) Apostol, Az, Kolozsvár, okt aug. 25.: a Jézus Szíve Szövetség (imaapostolság), XII: az Actio Catholica heti értesítője. -- Megj. vasárnaponként. Főszerk. Dombi József. Fel. szerk. Napholcz Pál, 1936: Dávid László, 1937: Bálint József. Kiadó: a laptulajdonos Szívközpont, 1938: a gyulafehérvári ppség. -- Előbb: A Szív ( ). -- Melléklapjai: Szívgárdista ( ); Gyermek Szív, Kis Apostol, Kis Keresztesek, Apostoli Iskola ( ), Az Apostol Gyermelléklete ( ). [Monoki 1941:168.] Apostol, Az (Der Apostel), Koppenhága, ápr.: dániai magyar katolikus lap. -- Megj. havonta többször, old IX IV: szünetelt. Szerk. Mátyás József. Kiadó: a Lourdesi füzér világi apostoli közösség. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:5. (25.)] Apostol-nyomda B(etéti) T(ársaság) Személyzetének Hivatalos Lapja, Az, Bp., jan.--?: munkahelyi tájékoztató. -- Megj. havonta. Kiadó és ny: Apostol Aradi Élő Újság, Arad, febr. 12.: Megj. egyetlen szám. Szerk. az aradi újságírók és a kat. gimn. tanárainak közreműködésével Olasz Pál. Ny: Aradi Hírlap. -- A kat. gimn. javára rendezett estélyen előadták az aradi hölgyek. [Monoki 1941:6.] Aradi Katholikus Egyházi Tudósító, Arad, jan szept.: irodalmi és társadalmi lap. -- Megj. 1918: havonta, 1919: hetente. Szerk. Monay Ferenc, VIII: Wild Endre. Kiadó: az egyhközs. -- Utóbb: Aradi Katolikus Tudósító ( ), Vasárnap ( ). [Monoki 1941:7. -- Kemény 1942:12.] Aradi Katolikus Tudósító, Arad, okt márc. 12.: irodalmi és társadalmi lap, 1920-tól erdélyi katolikus kultúrszemle. -- Megj. hetente, 1920: kéthetente. Szerk. Wild Endre. Kiad. az egyhközs. Ny: Réthy Lipót és fia, 1920: Corvin. -- Utóbb: Vasárnap ( ). [Monoki 1941:7. -- Kemény 1942:12.] Arany-Ezüst, Pécs, jan dec. 19.: a Pius Gimnázium lapja. -- Megj. tanévenként 8x, 16 old., pld. Főszerk IX. 3: Balás István, Pártos László. Fel. szerk IX. 8: Horváth Mihály, IX. 3: Bodolay Gyula. Melléklapja: Sündisznó. -- A piusi diákok irod. szárnypróbálgatásainak lapja. Címe nincs rovatában saját pályázatainak díjnyertes alkotásait mutatta be folytatásokban. Egyéb rovatai: Tárca (novella), Kedélyes Pius (humoros írások az isk. életéből), Bélyegrovat,... hó krónikája (hírek, érdekességek), Piusi sport, Könyvismertetés, Amit neked is illik tudni (szellemi torna), Emlékezzünk a régiekről (tört. visszapillantás), Diákkaptár hírei. --

4 Folytatásokban ismertette a JT tört-ét, s közölt építészet- és sajtótört. cikkeket is. Nekrológok mellett rendszeresen beszámolt az isk. cserkészcsapatának életéről. [Arany-Ezüst IX. 18:1; VI. 1:159; IX Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:20. (13.)] K.I. 37.Aranyág, Bp., szept.--: gyermekújság. -- Megj. évente 10x, old. Főszerk. Farkas Olivér. Fel. szerk. és kiadó: Csanád Béla. Kiadó: a Ker. Értelmiségiek Szöv-e. -- Cikkeket, meséket, fejtörőket közöl, valamint a gyermekek alkotásait. F.O. 38.Armenia, Szamosújvár, jan febr.: magyar--örmény havi szemle. -- Alapította: P. Govrik Gergely és Szongott Kristóf tanár. Megj. 241 füzetben havonta rendszertelenül. Szerk. és kiad : Szongott Kristóf. Ny: Todorán Endre, Auróra, 1913: Első Váci Sajtó. -- A hazai örm. vallás- és egyhtört., néprajz, irod., nyelvtud., könyvészet és családtört. tárgyköréből közölt cikkeket. Egyes cikkei forrásértékűek. A Szongott halála után, 1908: és 1912/13: megjelent ~ c. folyóir. már nem a hazai örm-ek művelődésével foglalkozott. -- Szamosújvárt megj. Az ~ képes naptára az évre. Szerk. Szongott Kristóf. [Kiss--Sziklay 1902:507.] Árpád Népe, Linz, 1951 k.: cserkészlap. -- Megj. rendszertelenül(?). Szerk. v. Kátay Zoltán. Kiadó: 7. sz. Attila Cserkészcsapat. -- v. Kátay azonos címmel Malmöben is kiadta. [EH II:351.] Árpád Népe, Malmö, jan (?): a svédországi magyar cserkészek lapja. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. v. Kátay Zoltán. Kiadó: malmöi 53. sz. Attila Cserkész-csapat k. v. Kátay azonos címmel Linzben (Au.) is kiadta. [Mildschütz 1977:5. (29.) -- EH II:500.] Árpádházi Szent Erzsébet Egyházközség Értesítője, Bp., 1932:1. sz.--2. sz.: plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Török Zoltán kp. Kiadó: bp-erzsébet-városi egyházközség. -- Előbb: Árpádházi Szent Erzsébet Egyházközségi Tudósító ( ) Árpádházi Szent Erzsébet Egyházközségi Tudósító, Bp : plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. 1930: Török Zoltán. -- Utóbb: Árpádházi Szent Erzsébet Egyházközség Értesítője (1932) Árpádházi Szent Margit, Vasvár, szept.--nov.: katolikus havi folyóirat. -- Megj. havonta, össz. 3(?) sz. Fel. szerk. és kiadó: Merényi L. Vince. Ny: Vasvm., Szom-bathely. -- Előbb: Boldog Margit (Szeged, 1943). [Vas m. sajtóbibliogr. 1964:11. (5.)] Assziszi Szent Ferenc III. Rendje, Vác, 1947:1. sz.; Bp., márc okt.: hitbuzgalmi lap. -- Megj. havonta (változó címekkel). Fel. kiadó: Dám Ince. Ny: Kapisztrán, Vác. -- Címváltozatai: Assziszi Szent Ferenc Világi Rendjének Értesítője (1947:4. sz.), Assziszi Szent Ferenc Világi Rendje (1947. VI.). [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:21. (37.)] Asszonyok--Leányok, Bp., jan nov.: katolikus nők folyóirata. -- Megj. havonta 15-én reggel (júl--aug. kivételével). Főszerk. 1936: gr. Zichy Rafaelné. Fel. szerk. Stadler Frida, 1936: Sztrilich Pálné, 1939: gr. Zichy Rafaelné. Fel. kiadó : Springer Mária Marcella. Kiadó: M. Kat. Nőegyesületek Orsz. Szöv-e, 1940: gr. Zichy Rafaelné. Ny: Élet. Pi.E. 46.Augsburgi Levél, Augsburg, NSZK, 1976: az Augsburgi Magyar Katolikus Misszió havi értesítője. -- Kiadó: Augsburgi M. Kat. Misszió. Ny: soksz Aurora, Bp., aug okt. 25.: az Aurora magyar keresztény írók könyvkiadó szövetkezetének hivatalos közlönye. -- Megj. 8 old., össz. 2 sz. Szerk. az igazgatóság által meghatalmazott szerk-biz. Kiad. tul. az Aurora m. ker. írók kv-kiadó-szövetk. Melléklete az Aurora X. 20-i sz-ához: Az Aurora kiskvtár, valamint Petrik Géza kv-kereskedő ajánlásai (egy old. röplap). Pi.E. 48.Aurora, Félhavi revű, Társadalmi hetilap, Bp., dec márc. 20.: katolikus társadalompolitikai, művészeti, irodalmi és kritikai folyóirat, a magyar demokrácia lapja. -- Megj. az

5 első 2 szám hetente, IV. 1: havonta 2x, I: havonta. Főszerk. és kiadó I. 20: Giesswein Sándor, II. 20: Szabó Dezső. Fel. szerk. és kiadó: Szakmári Gáspár. Ny: Stephaneum. -- Utóbb: Élet és Irodalom (1923). S.L. 49.Ausztriai Tájékoztató, Salzburg, jún.--júl.: az ausztriai magyar Actio Catholica közleményei. -- Megj. havonta többször, 18 old., rendszertelenül. Szerk. és kiadó: Nagy Mihály Gáspár. Ny: soksz. -- Előbb és utóbb: Tájékoztató ( ). [Mildschütz 1977:6. (34.)] Autonómia, Pest, dec júl. 14.: egyházpolitikai napilap. -- Szerk. és kiadó: Zoványi Mihály. -- Előbb: Független Lapok ( ), utóbb: Szabad Egyház ( ), Szabad Sajtó ( ). [Szalády 1884:8. -- Kiss--Sziklay I:502.] Autonómia, Bp., jún jan.(?): a katolikus egyház folyóirata. -- A kat. önkormányzati konferencia (katolikus autonómia) alkalmával indították. Megj. havonta kétszer. Fel. szerk. és kiadó: Dedek Crescens Lajos. Ny: Fuchs Samu és Tsa. [Kiss--Sziklay 1902:505.] S.L. 52.Ave Maria, Bp., ápr dec.(?): a szerviták Mária tiszteletét terjesztő hitbuzgalmi folyóirata. -- Megj. 1938: 4x, 1939: 5x, 1942: 4x, 1943: 6x, 1944: 4x. Fel. szerk. Wimmer Anzelm, IX: Csete Ágoston. Kiad. a m. szervita rtart. S.L. 53.Bácskai Napló, Szabadka, jún ápr. 23.: az Országos Keresztényszocialista Szövetség Bács megyei hivatalos közlönye, 1916-tól politikai napilap. -- Fel. szerk. Veréb Gyula. Kiadó és ny. tul. a Szabadkai Nyomda- és Hírlapkiadó Vállalat, későbbi nevén Szt Antal Nyomda. -- A lap eladása után, IV. 24: megjelent Délvidék c. lap nem kat. [Kolozsi 1973:531.] Bagi Harangszó, Bag, : lelkipásztori és közéleti értesítő. -- Megj. rendszertelenül (az ismert pld-szám nélkül). Fel. kiadó: Márton Mihály Balatonfüredi Plébánia Értesítője, A, Balatonfüred, febr.: plébániai lap. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. Balics Endre. Kiadó: balatonfüredi pléb. Ny: Balatonfüredi Báli Híradó, Magyaróvár, febr. 2., jan. 10.: az Emericana báli lapja. -- Megj. évente egyszer 4 old. Szerk. 1930: Kégl László, Balassa Tibor, Bajusz Sándor, Csabai István, Kárpáti Béla. Ny: Mosonvm. kv-ny. [Viczián 1978:170. (525.)] Barania Babos Báljának Báli Beszámolója, Pécs, jan. 27., febr. 2.: az Emericana Barania Corporatiójának báli lapja. -- Megj. a bál alkalmából. Főszerk. Papp Ferenc, 1942: Rácz István. Fel. kiadó: Laczhegyi Béla, 1942: Szörényi István. Ny: Dunántúl, Pécsi Egyetemi Kv-kiadó és Ny. [Viczián 1978:171. (531.)] Barátainknak, Szeged, : a Jézus Társasága Szent Imre Noviciátusának értesítője. -- Megj. évente 2x. Kiad. a Fordham egy. m. jezsuita tanárai Barátainknak a Magyar Jezsuiták, New York, : a magyar jezsuiták tájékoztatója. -- Megj. évente, 16 old. Kiad. a Fordham egy. m. jezsuita tanárai Baráti Levél, Vác, jan.--: a váci Egyházmegyei Karitász lapja. -- Megj. negyedévenként. Fel. szerk. Lázár Ilona. Szerk. Hollik István. Kiadó: Segítő Szeretet Alapítvány Barázda Mellől, A, Bp., szept. 26.: röpirat rendkívüli kiadása. -- Szerk. és kiadó: Köllő Gábor. Ny: Stephaneum. [Kemény 1942:21.] Bártfai Katholikus Egyházi Tudósító, Bártfa, febr : a bártfai plébánia és egyesületek hivatalos közlönye. -- Megj. kéthavonta. Fel. szerk. Zsebráczky Géza. -- Előbb: Bártfai Katholikus Értesítő (1915). [Kemény 1942:23.] 88

6 63.Bártfai Katholikus Értesítő, Bártfa, okt.--dec.: a bártfai plébánia és egyesületek lapja. -- Megj. össz. 8. sz. Fel. szerk. Zsebráczky Géza. Kiad. az egyhközs. -- Utóbb: Bártfai Katholikus Egyházi Tudósító ( ). [Kemény 1942:23.] Bauer, Der, Temesvár, : a Der Freimütige című hetilap ingyenes melléklete. -- Szerk. Blaskovich Ferenc. Kiadó és ny: Csanádegyházmegyei Ny. [Kemény 1942:22.] Bécsi Magyar Katolikus Tudósító, Bécs, jan jan.: a bécsi magyarok közlönye. -- Megj. 1948: 11x, : évente 4x, 1954: 1x, össz. 33 sz. szerk. és kiadói adatok nélkül Béke, Pécs, márc. 27.: társadalmi, közgazdasági és kritikai heti riportlap. -- Fel. szerk. Perényi Perr Péter. Kiad. a Pécsi Keresztény Nemzeti Egyesülés. -- A pécsi kerszoc-k és harcos nacionalisták jelentették meg. Egyetlen sz. jelent meg, mert a megszálló hatóságok megszüntették. [A felszabadulás aranykv-e Pécs, 1931:66.] Béke, Kolozsvár, ápr.--dec.: erdélyi missziós üzenetek. -- Megj. időszakonként, össz. 6 sz. Kiadó: Kolozsvári Lazarista Missziósház. Ny: Glória Békesség, Nyírgyulaj, márc jan. 1.: hitvédő, társadalmi és közigazgatási hetilap a görögkatolikus magyar nép és minden békés ember számára. -- Megj. minden második héten, később havonta. Szerk. Ivancsó Jenő Ödön laptul. Ny: Fohn Adolf, Nyírbátor; 1919: Jóba ny., Nyíregyháza. -- Gazd., társad. híreket is közlő, főleg a földművesekhez szóló kat. szellemű lap. [Kemény 1942: Gulyás kz.] R.T. 69.Békesség, Eger, dec. 24.: alkalmi lap. -- Az Egyházmegyei Szt János nyomda minden nagyobb ünnep alkalmából ki akarta adni, de csak egyetlen sz. jelent meg. [Heves m. sajtóbibliogr. 1972:7. (4).] Belgiumi Magyar Ifjúság, Lőven, márc jan.: a lőveni egyetem magyar diákjainak lapja. -- Megj. havonta 6 old., össz. 7 sz. Szerk. és kiadó: Muzslay István SJ. Ny: soksz. -- Utóbb: Virrasztók (1958). [Nemzetőr III. 1:8. -- Mildschütz 1977:9. (50.) -- Viczián 1978:156. (478.)] Belgiumi Magyar Közlöny, Brüsszel, (?): magyar időszaki havi lap. -- Megj. havonta 2x (rendszertelenül). Szerk. Déry Béla belgiumi m. főlelkész. Kiad. a Belgiumi Magyarság Kat. Egyhközs. Szervezete : soksz., III: nyomtatott; I : fr. és flamand melléklettel. -- Utóbb: Magyar Ház ( ). [Németh 1972:120. (429.) -- EH I:174.] Belső Tájékoztató, Párizs--München, : a Magyar Keresztény Népmozgalom, utóbb a Magyar Keresztény Demokrata Unió tájékoztatója. -- Szerk. Közi-Horváth József. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:9. (51.)] Belvárosi Egyházközségi Értesítő, Szeged, aug ápr. 16.: plébániai lap. -- Megj. 4 old., folyamatos sorszámozással össz. 17 sz. kz. gyanánt, rendszertelenül. Szerzője Halász Pál. -- Utóbb: Szegedbelvárosi Egyházközségi Értesítő ( ) Belvárosi Egyházközségi Tudósító, Bp., ápr máj.: plébániai lap. -- Megj. évente 4x, III: évenként 2x, össz. 13 sz. Szerk. Bednárz Róbert. Kiadó: Belvárosi Főpléb. Ny: Pallas, IX: Apostol, XI: Korda Rt. -- Kiadványa, a Belvárosi Keresztény Címtár (1928:3. sz.) a belvárosi pléb. ter-én lakó ker. iparosok címjegyzéke. S.L. 75.Bencés Diák, Bp., okt febr.: a bencés diákok lapja. -- Megj. havonta. Készítették a 7. o. tanulói, főszerk X: Erdélyi Tibor. Társszerk. 1932: Olofsson Károly. Munk. 1932: Ceha László, Mlinkó Zoltán, Barczy Zoltán, Károlyi Károly, Lippai István, Puskás Ferenc. Ny: Madách. S.L.

7 76.Bencés Öregdiák, Pestszenterzsébet, okt.: tagegyesületi értesítő. -- Megj. egyetlen sz. Ny: Béke Beremendi Plébánia Hírnöke, Beremend, jan jún.: plébániai lap. -- Megj. 4 old. Fel. kiadó: Geosits Lajos. -- A kz-ként terjesztett kiadvány rovatai: hírek, rövid hírek, helyi események, akv. és egyesületi hírek. Egyhtört. részében tp-történetet közölt, megemlékezett régi plnosairól, kántortanítóiról. Vezércikkeit a plnos v. a Credo egyes. elnöke írta. Az 1. sz. címe: Beremendi Egyházközség Hírnöke. K.I. 78.Bernardinus, Kolozsvár, jan jan.(?): egyházszónoklati havi folyóirat. -- Alapította: Trefán Leonárd. Szerk. Hédly Jeromos, Trefán Leonárd, 1914: Zadravecz István. -- A zsebkv. alakú kiadvány prédikációs vázlatokat közölt a lelkipásztoroknak az év minden vasár- és ünnepnapjára. Írták: Albert Kasszián, Bálint Ágoston, Bécsi Vazul, Bendes Valérián, Bíró Benedek, Bíró Lőrinc, Bogáts Rajnér, Buttykay Antal, Czirfusz Viktorin, Deák Florid, Dizmacsek Nep. János., Dobos Dénes, Dobrovolny Florid, Eszterle Péter, Feisz Angelusz, Ferencz Vilmos, Fülöp Gyula, Gaál Balázs, Gábriel Gottfried, Gub Rafael, Gulyás Gellért, Havas Kapisztrán, Heidinger Jenő, Hompóth Atanáz, Hufnágel Károly, Imets Izra Károly, Jámbor András, Kiglits Ireneusz, Komáromy László, Kovács Atanáz, Kovács Kalliszt, Kristó Xavér, Kürtös Imre, Mattoska Libor, Máthé Özseéb, Medveczky Medárd, Miltényi Kelemen, Mlinarovits Kelemen, Nagy Pátrik, Orbán Gábor, Oslay Oswald, Paragi Leó, Pichler Emil, Pohlinger Bekény, Roznik Rajnér, Sóly Szaléz, Schrotty Pál, Szabó Piusz, Szakács Előd, Szathmáry Román, Szirmai Pátrik, Szillaba Emil, Tarcsafalvy Anaklét, Takács Ince, Tóth Leánder, Tótfalvi Domokos, Trefán Timoteus, Unyi Atanáz, Varga Bálint, Vargha Detre, Vinkovits Viktor, stb. [Kemény 1942:27.] Ku.P. 79.Beszámoló, Salzburg, júl márc.: a salzburgi Magyar Caritas heti tájékoztatója. -- Megj old. Szerk. Szathmáry Lajos. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:9. (53.)] Betlehem, A, Bp., okt.--nov.: a Ferences Közlöny melléklete. -- Megj. havonta, össz. 2 sz. -- Társlapjai: Misszióink ( ), Missziós Élet (1929. VI.). -- Főlap: Ferences Közlöny ( ). [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:23. (53.)] Biblia és a Tudomány, A, Bp., : hittudományi folyóirat. -- Szerk. Csuday Jenő, Dugovich Imre. [Kiss--Sziklay 1902:506.] BIK Híradó, Bp., dec.: a Budai Ifjúsági Kongregáció lapja. -- Megj. egyetlen szám. Fel. főszerk. Kemenes Tibor. Ny: Vörösváry, soksz Bimbó, Székesfehérvár, k.: a székesfehérvári papnövendékek kézírásos hetilapja. -- Alapította és szerk : Seidel (Pátkai) Pál, kinek a Pázmáneumba távozása után kiad. a Bimbó Kör. 1865: 4 köt-ben a szem. kvtárának tulajdona volt. [Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:17. (9.)] Blagovesztnik -- Jó Hírnök, Ungvár, júl.: a görög katolikus ruszinok lapja. -- Megj. havonta, elsején reggel. Szerk. Baksay Emil, I: Choma Joakim, X: Skiba Teofan, Sztankavinec A., IX: Szabol Sebestyén, IX: Németh Sándor, IV: Dudás Bertalan. Kiadó: Vaszilijan monostor. Ny: Vaszilijan, I: Szt Bazil Bocs, Bp., : a Regnum Marianum (gyermek)lapja. -- Megj. havonta(?). Főszerk. Koncz Levente. Szerk. Túrmezei Móni. Kiadó: Zászlónk Stúdió Boldog Margit, Szeged, jan dec. 19.: magyar női szentekkel foglal-kozó, szépirodalmat is tartalmazó folyóirat. -- Megj. havonta 19-én, évente folyamatos lapszámozással. Fel. szerk. és kiadó: Merényi L. Vince. Kiadó: B. Margit Emlékbiz. és a Szt Domonkos-r. Nővérek. -- Utóbb: Árpádházi Szent Margit (1944). Gy.Gy. 87.Boldogasszony, Miskolc, dec. 8.: plébániai híradó. -- Megj. egyetlen szám.

8 88.Boldogasszony, Bp., 1947: körlevél az egyházi hitbuzgalmi leánycsoportok számára. -- Megj. egyetlen sz. Fel. szerk. Fekete Jánosné. Kiadó: AC Orsz. Elnöksége. Ny: Élet Boldogasszony Adventje, Bp., 1949: alkalmi lap. -- Megj. egyetlen sz. -- Társlapjai: Dolgozók Nagyasszonya (1947), Boldogasszony Éve (1947) Boldogasszony Anyánk, Bp., jún.: kongregációs értesítő. -- Megj. egyetlen sz. 8 old. Szerk. Mayer M. Emerika. Kiadó: Szegény Betegeket Gondozó Kongregáció Szeretet Szakosztály Hivatala és konyhája. Ny: Merkantil. -- Előbb: Szent Vince Értesítő ( ) Boldogasszony Éve, Bp., : a római katolikus egyházközségek csoportjainak közleményei. -- Megj. össz. 2 sz. Fel. kiadó: Jolsvai Hedvig. Munk. Csekey Nikoletta, Ny: Hollósy. -- Előbb: A Kat. Dolgozó Nő ( ), Dolgozók Nagyasszonya (1947). -- Utóbb: Boldogasszony Adventje (1949) Boldogasszony Népe, Woodford Green--London, (?): az angliai magyar katolikusok értesítője. -- Megj. havonta többször, rendszertelenül, old. Fel. szerk. Borsy György Engelbert OFM. Szerk. Ispánki Béla. Kiadó: Tüttő György. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:10. (57.)] Boldogasszony Útján, Bp., szept. 30.: alkalmi lap. -- Megj. egyetlen sz. szerk. adatok nélkül. Ny: Athenaeum Borromaeus, Győr, okt dec.: katolikus hitszónoklati folyóirat. -- Megj. havonta. Főszerk : Nagy Antal. Szerk. és kiadó: Horváth Lajos, 1890: Horváth Lajos, Varga János, 1891: Varga János, 1895: Nagy Antal, 1902: Gerebenics Sándor. S-szerk : Gerebenics Sándor. Ny: Surányi János, 1894: Győregyházmegyei ny : 600 előfizetője volt, 1896: 800 pld. jelent meg. [Kiss--Sziklay 1902: Kemény 1942:30.] Borsod, Mezőkövesd, jan okt. 14.: keresztény politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap. -- Főszerk I. 5: és VIII. 24: Csepela Lajos, I. 12: Zimay Szilárd, XII. 31: Abrakovics Jenő. Fel. szerk. Peczina Endre, I. 10: Bódy Kálmán, XII. 24: Galántai Fekete Béla, I. 30: Stefanics József, V. 25: Bódy Kálmán, XII. 9: Újlaki Dezső, IV. 3: Csepela Lajos. Laptul. Néplányok Társasága. Ny: Szövetkezeti ny., VII. 26: Szív Szt József ny., V. 4: Nemzeti ny. [Borsod-Abaúj-Zemplén m. sajtóbibliogr. 1964:19. (23.)] Bölcseleti Folyóirat, Temesvár, márc dec.; Bp., márc dec.: vallásfilozófiai folyóirat. -- Megj. évente 4x. Szerk. és kiadó: Kiss János, Palmer Mátyás, III. 15: Kiss János. Ny: Csanádegyhm., III. 15: Szt István Műint., III. 15: Pallas, III. 15: Athenaeum. 1907: beleolvadt a Hittudományi Folyóiratba Bölcseleti Közlemények, Bp., : az Aquinói Szent Tamás Társaság évente megjelent íves kiadványsorozata, melyben katolikus filozófiai írók tanulmányait közölték (10 kötetben 1457 oldalon) Brassói Katholikus Tudósító, Brassó, márc febr. 10.: társadalmi és hitbuzgalmi folyóirat. -- Megj. havonta 1-jén és 15-én. Szerk. Veress Ernő. Kiadó: az egyhközs. Ny: Gött J. -- Folyt. Kolozsvárt: Erdélyi Tudósító ( ), Tudósító (1936). -- Kiadványa: Brassói Tudósító naptár (Brassó, 1919). [Monoki 1941: Kemény 1942:32.] Búcsú, Salgótarján, : a búcsújárók lapja. -- Megj. a búcsújáró helyeken. Szerk. M. Szabó Gyula. (Az I. évf. 1. sz. címe Szentkúti Búcsú.) -- Címváltozata: Máriapócsi Búcsú Buda és Vidéke, Keresztények Lapja, Bp., jan okt. 1.: helyi érdekű újság. -- Megj. kéthetente. Szerk. Jurisztovszky Ödön, mindszenti Erdélyi Gyula, X: mindszenti Erdélyi Ferenc. Ny: Pázmáneum. -- Előbb: Budai Hírlap (1892) : kivált belőle a Keresztények Lapja. 88

9 101.Budai Hírlap, Bp., máj. 22--nov. 27.: hetilap. -- Megj. össz. 28. sz. Szerk. Andreánszky Jenő. Ny: Heisler J. -- Utóbb: Buda és Vidéke, Keresztények Lapja ( ) Budai Katolikus Tudósító, Bp., dec. 1.: hitbuzgalmi folyóirat. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. és kiadó: Farkas Alberik (Albert) OCist. Ny: Élet. -- Melléklet: röplap, előfizetési fölhívás, 16 old. A budai tp-ok miserendje mellett gyűjtési fölhívásokat, tp-tervezéseket közölt. Pi.E. 103.Budai Keresztény Újság, Bp., ápr szept. 5.: Buda és környéke független politikai, társadalmi és közgazdasági hetilapja. -- Fel. szerk. Divényi Károly. Kiadó: Ötömösy Zénó. Ny: Keker Ernő Budai Kollégista, Bp., nov ápr.: a budai Szent Imre Collegiumi Club hivatalos lapja. -- Megj. havonta old., össz. 3 sz. Fel. szerk. Nádasdy András, 1935: Simig Gyula. Ny: Élet. -- Előbb: Magyar Út (1927). [Viczián 1978:47. (105.)] Pi.E. 105.Budapest Balparti Katolikus Tudósító, Bp., dec febr. 10.: egyházi és társadalmi folyóirat. -- Megj. havonta. Szerk. Pápay Ferenc. Kiadó: Csáktornyai István. Ny: Hunnia. -- Előbb: Budapest-Terézvárosi Katolikus Tudósító (1918: az 1. évf sz.). [Kemény 1942:33.] Pi.E. 106.Budapest Környéke, Kispest, : politikai és társadalmi hetilap, a fővárost övező városok és községek helyi lapja. -- Megj. vasárnaponként. Szerk. Fabritzky Antal, VIII: Fabritzky Antal, Dunay Ödön, XI: Berkes Róbert, Kelemen Géza, II: Berkes Róbert. -- Laptul. a Közp. Sajtóváll. Rt. Ny: Pallas Rt VI--IX: két változatban jelent meg. -- Főlap: Nemzeti Újság ( ). [Wünscher 1929:26.] Pi.E. 107.Budapest-Angyalföldi Szent László Egyházközség Tudósítója, Bp., dec : plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. Uhlár Béla Budapest-Rómaifürdői Egyházközségi Tudósító, Bp., Karácsony: Megj. egyetlen sz., 16 old. Szerk. Légrády János lelkész Budapest-Terézvárosi Katolikus Tudósító, Bp., szept.--nov.: hitbuzgalmi és társadalmi folyóirat. -- Megj. hathetenként old. Fel. szerk. Pápay Ferenc prép. plnos. Laptul. és ügyvivő szerk. Csáktornyai István. -- Utóbb (I. évf. 3. sz-tól): Budapest Balparti Katolikus Tudósító ( ). Pi.E. 110.Budapesti R.K. Egyházközségek Tudósítója, Bp., : a következő egy-házközségek hitbuzgalmi lapja: Alsóvízivárosi kapucinus, Angyalföldi Szt László, Árpádházi Boldog Margit, Belvárosi, Budavári, Erzsébetvárosi, Felsőkrisztinavárosi, Fel-sővízivárosi, Ferencvárosi, Herminamezői, Kövi Mária, Középferencvárosi, Krisztina-városi, Krisztus Király, Külső Kőbányai Szt Család, Lipótmezői, Magna Domina Hunga-rorum, Óbudai Szt Péter és Pál, Országúti ferences, Páduai Szt Antal, Rákosfalvi, Római-fürdői, Sarlós Boldogasszony, Soroksári úti, Svábhegyi Szt László, Szt Adalbert, Szt Csa-lád, Szt Domonkos-Rendi, Szt Gellért, Szentimrevárosi, Szt Istvánbazilika, Szt József, Szt Kereszt, Szt László, Szt Rókus, Tabáni, Terézvárosi, Tisztviselőtelepi Magyarok Nagy-asszonya, Törökőri, Tripoliszi Szt Mihály, Városmajori, Vizafogói, Zugligeti. -- Megj. évente legalább 4x. Főszerk. Mészáros János, 1941: Hamvas Endre érs. helytartó, 1944: Witz Béla ált. érs. helytartó. Fel. szerk. Czapik Gyula, 1939: Molnár Frigyes, 1944: Koszto-lányi István. Lapszerk. Ráth Sándor. Kiadó: Bpi R.K. Egyhközs-ek Közp. Tanácsa. Pi.E. 111.Bukaresti Katolikus Tudósító, Bukarest, szept aug.: az imaapos-tolság havi értesítője. -- Fel. szerk. Horváth Sándor ( : laptul. is). Kiadó: R.k. Ffi Liga. -- Címváltozása 1936: Bucure ti Katolikus Tudósító. [Monoki 1941:17.] Bulletin Catholique Hongrois, Bp., jan jún.: francia nyelvű, képes havi folyóirat. Célja: a m. kat. egyh. működésének megismertetése a külfölddel. -- Szerk. biz.: Szabó Imre,

10 Beresztóczy Miklós, Brezanóczy Pál, Szántay-Szémán István. -- Címváltozása: VII/VIII: La Vie Catholique en Hongrie (egyetlen sz.). Pi. E. 113.Bunjevaèka i okaèka Vila, Kalocsa, jan okt. 27.; Baja, nov dec. 1.: bunyevác és sokac katolikus lap. -- Megj. hetenként, II. 20: kéthetenként, I. 7: rendszertelenül. Szerk. és kiadó: Ivan Antunovich (vál. pp.), XI. 10: Blaz Modroviè. Ny: Malatin és Holmeyer, Kalocsa; XI. 10: Tiskom J., Jilka, Baja. -- Előbb: a Bunjevaèke i okaèke Novine ( ) melléklete.[bács-kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:91. (98.)] T.E. 114.Bunjevaèke i okaèke Novine, Kalocsa, márc dec. 26.: bunyevác és sokac katolikus lap. -- Megj. hetenként. Szerk. és kiadó: Ivan Antunovich knk. Ny: Malatin és Holmeyer. -- Melléklete ill. utóbb: Bunjevaèka i okaèka Vila ( ). [Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:93. (99.)] T.E. 115.Búzavirágok, Bp., márc ápr.: az Országos Missziós Ifjúság (OMI) időszaki értesítője. -- Megj. kéthavonta, majd évente 8 sz., mint az Élet és Öröm OMI leányegyesületeinek szóló melléklete, a főlap évf-számozásával. Fel. szerk. Boér Judit. Kiadó: Szociális Missziótársulat. Ny: Stephanaeum Rt. -- Előbb: Élet és Öröm ( ), utóbb: Élet és Öröm, Búzavirágok (1942) Calgary-i Katolikus Hírnök, Calgary, Alberta, Kanada, júl.--aug.: az Árpádházi Szent Erzsébet plébánia havi értesítője. -- Szerk. és kiadó: Dallos Ferenc plnos. -- Utóbb: Katolikus Hírnök (1952). [Mildschütz 1977:53. (324.)] Caracas Hangja, La voz de Caracas. Revista Católica para Hungaros, Caracas, okt : az első magyar katolikus lap Venezuelában. -- Megj. havonta. Szerk. és kiadó: Borbély Honor. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:12. (73.)] Caritas Hungarica, Wels, 1949: a felső-ausztriai magyar katolikus menekültek időszaki tájékoztatója. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. Laczkovits József. Ny: soksz. -- Utóbb: Hitünk (1949) Carpathia, Bp., febr jún.: a Foederatio Emericana Carpathia corporatiójának lapja. -- Megj. rendszertelenül (havonta). 1929(?)--33(?): szünetelt. Szerk. Bálint Sándor. -- Tréfás különkiadás: II. 3. Ny: soksz. [Emericana II. 6, II/III, VI. -- Viczián 1978:47. (106.)] Catholics Central Europe, Bp., : a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus tájékoztatója. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Hivatal József. Fel. kiadó: Tóth József. -- Társlapjai: Correo Catolico Centro-Europeo ( ), Corriere Cattolico dell'europa Centrale ( ), Courrier Catolique de l'europe Centrale ( ), Középeurópai Katolikus Kurir ( , melynek évf-számozását követték), Mitteleuropäischer Katholischer Kurir ( ) Cecilia, Czeczilia, Eger, jan dec. 31.: egyházzenei szaklap. -- Megj. havonta 8 old. Szerk. Katinszky Gyula. -- Főlapja: Népiskolai Tanügy ( ). -- A kántortanítókat és orgonistákat segítette elméleti írásokkal és orgonaművek kottáival. [Heves m. sajtóbibliogr. 1972:8. (9.)] Cegléd és Környéke, Cegléd, dec dec. 30.: politikai és társadalmi hetilap. -- Megj. pénteken. Főszerk II. 19: Halász Kálmán gimn. hittanár. Fel. szerk. Tury Károly r.k. isk. ig., IX. 24: Schweiger Gábor járásbíró, VIII. 17: Szilágyi Imre esp-plnos, IX. 21: Hunyadi Ferenc ügyvéd, XII. 2: Szilágyi Mátyás. Kiadó: Halász Kálmán, XII. 2: Szilágyi Imre. Munk. Donovitz Alajos tanító, Scheitz Emil, Velkei (Velker) János gimn. tanár. -- A kat. igényeket a felekezeti béke szellemében szolgálta, pol-val még az ogy. választások idején sem foglalkozott, bár a megválasztott képviselő, Lendvai István rendszeresen írt a lapba. [Szomorú István: A ceglédi hírlapírás tört. 2. r Bp., 1959: Pest m. sajtóbibliogr. 1977:422. (154.)] 88

11 123.Ceglédi Római Katolikus Egyházközség Értesítője, Cegléd, : plébániai lap. -- Megj. negyedévenként 16 old., színes külső borítóval. Szerk. és kiadó: Hübner Emil. -- Beszámolt a hitélet eseményeiről, az egyhközs. életéről, egyh. érdekű közleményeket, híreket közölt. [Szomorú István: A ceglédi hírlapírás tört. 2. r Bp., 1959:43.] Celldömölki Plébániai Körlevél, Celldömölk, febr ápr. 6.: a celldömölki plébánia hírei. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. és kiadó: Nemes Vazul Pál OSB plnos. Ny: Dinkgreve. [Vas m. sajtóbibliogr. 1964:12. (8.)] Centralista, Bp., dec jún.: a budapesti Központi Papnevelő Intézet növendékeinek lapja. -- Megj. tanévenként XII. és VI. 12: 44 old., össz. 17 sz XII XII: szünetelt. Fel. szerk. és kiadó: Papp György, VI: Nyéki Kálmán. Szerk. és kiad. a Bpi Növendékpapság M. Egyhirod. Isk-ja. Ny: Korda Rt. -- Utóbb: Új Centralista (1989). [Viczián 1978:48. (108).] Cerkovnaja Gazeta ('Egyházi Újság'), Buda, márc júl.: görög katolikus hetilap a hazai ruszinok számára. -- Megj. össz. 16 sz. Szerk. Rakovszky Ivan g.k. lelkész. Kiadó: SZIT. Ny: Bagó Márton. -- Legtöbb (390) előfizetőjével sem érte el a kritikus 500-at, de a SZIT a lapot fönntartotta. Orosz irod. nyelven jelent meg, bár ezt szerk-je nem bírta. "Ebből a kiadványból csak úgy áradt a pravoszlávia és az Oroszország iránti szimpátia szelleme..." A bécsi kormányzat azon indokkal, hogy nem a hazai ruszin nyelvet használta, betiltotta. -- Utóbb: Cerkovnüj Vistnik dlja Rusinov Avstrijskoj Derzavü (1858). [Mayer 1977:18.] Cerkovnüj Vistnik dlja Rusinov Avstrijskoj Derzavü, Buda, júl okt. 22.: görög katolikus hetilap a hazai ruszinok számára. -- Megj. össz. 10 sz. Szerk. Rakovszky Ivan, g.k. lelkész. Kiadó: SZIT. Ny: Bagó Márton. -- Előbb: Cerkovnaja Gazeta ( ). [Mayer 1977:18.] Christiana Hungaria, Grác, jan :1. sz.: egyleti tájékoztató. -- Megj. rendszertelenül. Fel. kiadó és szerk : Mayer Rudolf. Ny: gépírásos soksz. -- Előbb: Magyar Egység ( ). [Mildschütz 1977:13. (79.)] Christianity -- Kereszténység. Magyar Irredenta, San Francisco, (?): Magyarország régi területi épségéért küzdő keresztények és a Magyar Keletei Katolikus Egyházmegye hivatalos lapja. -- Megj. minden kedden. Szerk. Stadler J. Rudolf. Kiadó: Most Rev Stephan Victor, Bishop of the Hungarian Eastern Catholic Church Diocese (of the Eastern Confession). [v. Nagy 1943:15.] Christianskoe Narodne Bratsztvo, Bp., : ruszin görög katolikus néplap. -- Ny: Unió kv-ny., Ungvár Christlich-Soziale Zeitung, Pozsony, febr júl. 7.: a pozsonyi keresz-tényszocialista párt hetilapja. -- Megj. heti 4 old., 1908: az , 1909: sz. Fel. szerk. J. Millner, V. 30: Johann Gottlieb, I: Franz Machats. Ny: Kat. Irod. Váll Christliches Volksblatt, Bp., ápr : katolikus politikai néplap. -- Megj. hetenként. Fel. szerk. 1896: Huber János. 1898: szerk. tul. Molnár János. Szerk IV. 11: Auer István, VIII. 5: Ernszt Sándor, X. 24: Huber János. Kiadó: VI: Lepsényi Miklós, Németh Gellért, Molnár János. Ny: 1896: Szt Gellért, I. 6: Stephaneum Rt. S.L. 133.Cronica Transsylvaniensis, Bp., febr.--okt.: a Foederatio Emericana Transsylvania corporatiójának közlönye. -- Megj. havonta (rendszertelenül). Ny: soksz. [Emericana IV. 2., X Viczián 1978:48.(110.)] Chrysostomos, Nyírcsászári, : görög katolikus lelkipásztori folyóirat. -- Megj. össz. 3 sz. Fel. szerk. Kozma János. Ny: M. Jövő, Miskolc. 135.Circulares Administraturae Apostolicae Szatmariensis, Szatmárnémeti, : a Szatmári

12 Egyházmegye hivatalos körlevele. -- Megj. rendszertelenül, össz. 16(?) sz. Kiadó: a szatmári adminisztratúra Circulares Litterae, Kalocsa, I IX. 26.: a Kalocsai és Bácsi Érsekség hivatalos körlevele. -- Megj. rendszertelenül, szerk. adatok nélkül. Kiadó: Érs. Hiv. Ny: Malatin és Holmeyer. -- Utóbb: Litterae Circulares ( , ), Kalocsai Főegyházmegyei Hivatalos Közlemények ( , ). T.E. 137.Commemorative Year of St. Stephen First King of Hungary 1938, Bp., : a Szent István év tájékoztatója. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Hivatal József. Fel. kiadó: Tóth László. Kiadó: International Press Service Central European Catholic Courir. -- Társlapjai: Année Commemorative de Saint Etienne Premier Roi de Hongrie 1938 (1938), Anno Commemorativo di Santo Stefano Primo Re d'ungheria 1938 (1938) Connellsville és Vidéke, Connellsville, Pa., USA, : katolikus egyházi lap a pennsylvaniai magyarok számára. [Puskás 1982:613.] Cor Unum, Bp., : Megj. évente. Kiadó: Magyar Sacré Coeur Növendékek Egyesülete. 140.Correo Catolico Centro-Europeo, Bp., : a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus tájékoztatója. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Hivatal József. Fel. kiadó: Tóth József. Kiadó: Serviciio Catolico de Informaciones de la Officina de Prensa de XXXIV. Congreso Internacional Eucharistico Budapest Társlapjai: Catholics Central Europe ( ), Corriere Cattolico dell'europa Centrale ( ), Courrier Catolique de l'europe Centrale ( ), Középeurópai Katolikus Kurir ( , melynek évf-számozását követték), Mitteleuropäischer Katholischer Kurir ( ) Corriere Cattolico dell'europa Centrale, Bp., aug júl.: a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus tájékoztatója. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Hivatal József. Fel. kiadó: Tóth József. -- Társlapjai: Catholics Central Europe ( ), Correo Catolico Centro-Europeo ( ), Courrier Catolique de l'europe Centrale ( ), Középeurópai Katolikus Kurir ( , melynek évf-számozását követték), Mitteleuropäischer Katholischer Kurir ( ) Courrier Catolique de l'europe Centrale, Bp., : a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus tájékoztatója. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk. Hivatal József. Fel. kiadó: Tóth József. -- Társlapjai: Catholics Central Europe ( ), Correo Catolico Centro-Europeo ( ), Corriere Cattolico dell'europa Centrale ( ), Középeurópai Katolikus Kurir ( , melynek évf-számozását követték), Mitteleuropäischer Katholischer Kurir ( ) Corvina, Firenze, : a Korvin Mátyás Olasz--Magyar Tudományos Irodalmi Művészeti Egyesület olasz nyelvű folyóirata. -- Megj. évente 2x 90 old. Szerk. Pálinkás László. Kiadó: Mattia Corvino Società Italo Ungherese di Scienze Lettere ed Arti. -- A Bpen 1920: indított folyóir. folytatása. [Mildschütz 1977:14. (81.)] Credo, Bp., ápr aug.: a Credo Egyesület hivatalos lapja, folyóirat katolikus férfiak számára. -- Megj. havonta a 2. és 4. vasárnap, 1943: 1-jén és 15-én, 1945: 1x, 1946: rendszertelenül, 1947: havonta. Fel. szerk. és kiadó: Bőle Kornél, I. 10: Márk Ágoston. Kiadó és laptul. Szt Domonkos Rend, Credo központ. Ny: Don Bosco Szalézi Művek, Rákospalota; 1940: Stephaneum. -- Címe: Üzen a Credo a Katolikus Férfiaknak (1946) Credo Vezető, Bp., nov nov.: a Credo Egyesület vezetőinek tájékoztatója. -- Megj. össz. 8 sz. Kiadó: Credo Közp. Ny: Don Bosco, Rákospalota, Szalézi Művek. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:28. (133.)] Cronica Jaurinensis, Győr, okt aug.: a Foederatio Emericana győri corporatiójának

13 hivatalos közlönye. -- Megj. negyedévenként 32 old., össz. 4 sz. Szerk. és kiadó: Tóth József. Ny: Győri Hírl. -- Utóbb: Civitas Emericana ( ). [Viczián 1978:48. (111.)] Culturã Creştinã, Balázsfalva, okt : görögkatolikus lap. -- Megj. évente 10x. Az 1916/17. isk-évben szünetelt. Szerk. és kiadó: Rusu Alexandra. Ny: g.k. szem. nyomda Cuvântul Adevârului, Kolozsvár, jan ; Bikszád, : görögkatolikus lap. -- Megj. havonta(?). Szerk. és kiadó: Manu J. Leon. Kiadó 1922: a bikszádi Szt Bazil monostor. Ny: Carmen, Kolozsvár Család és Iskola, Bp., dec.: képes folyóirat. -- Megj. havonta 2x. Fel. szerk. Csopey László, I. 27: Kador Sándor. Szerk. Wolafka Nándor. Kiadó: Dvorzsák János. Ny: Buschmann. -- Tört-eket közölt diákok számára a klasszikus irod. és a termtud. köréből. -- Kiadványa: Havi füzetek. [Kiss--Sziklay 1902:504.] S.L. 150.Családi Kör, Szatmárnémeti, : a magyar nép olvasótára. -- Megj. havonta. Szerk. Bodnár Gáspár. Kiadó: Reizer János. [Kiss--Sziklay 1902:507.] Családi Kör, Bp., jan aug. 1.: szépirodalmi és oktató képes hetilap. -- Megj. hetente, VIII. 1: évente 13x, I. 1: évente 25x. -- Szerk. Buday Aladár. Kiadó és laptul. M. Néplap Lapváll. Ny: I. 1: Pázmáneum, 1912: Unió, V: Grosz és Nadel. -- Főlap: Nagy- Magyarország, Magyar Néplap ( ) Családi Kör, Bp., nov jan.: a Népújság melléklete. -- Megj. kéthetenként. Szerk. Frühwirth Mátyás, I. 31: Ötvös Lajos. Kiadó: Kat. Népszöv. Ny: Apostol, VII. 19: Stephaneum. -- Főlap: Népújság, melynek II. 4: állandó rovata lett Családi Lapok, Pest, ápr dec.: tudományos, szépirodalmi folyóirat. -- Megj. kéthetente, : hetente, : rendszertelenül 1--2 köt. 4 füz. Szerk. Klezsó József, 1854: Ney Ferenc, 1856: Somogyi Károly. Kiadó: SZIT, 1858: Somogyi Károly. Ny: Emich Gusztáv, 1858: Herz. [Szalády 1884: Lakatos 1972:77. (130.)] Családunk -- Notre Famille, Párizs, : a franciaországi magyar katolikus misszió lapja. -- Megj. 2x havonta, old., m. és fr. nyelven. Szerk. Rezek Román, Gánóczy Sándor. Kiadó: párizsi m. kat. misszió. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:14. (84.)] Csallóközi Hírlap, Dunaszerdahely, márc szept. 3.: politikai és társadalmi lap. -- Megj : hetente 2x, azután hetente. Fő- és fel. szerk. Szeiff Géza. Fel. szerk. Wiener Béla. Főmunk VIII. 9: Dobler Kálmán. Ny: Merkur, XI. 3: Csallóközi Hírlap lapváll. -- Az Orsz. Kerszoc. Pártot támogatta; IX XII: Csallóközi Hírlap--Magyar Vidék az Egyesült Orsz. Kerszoc. Párt és a M. Nemz. Párt lapja Csanád, Temesvár, márc márc. 30.: a csanádi egyházmegye folyóirata. -- Megj. havonta, 1872: havonta 2x. Szerk. és kiadó 1869: Kun László, 1871: Csiky Gergely. [Szalády 1884:27.] Csángó Újság, Sepsiszentgyörgy, márc febr.: a moldvai magyarság történelmével, hagyományaival, mindennapi életével foglalkozó lap. -- Megj. havonta 4 old., pld. Alapítói: Erőss J. Péter, Nyisztor Tinka, Erőss Péter, Bartos János. Főszerk : Erőss J. Péter; : Ősz Erőss Péter. Kiadja a sepsiszentgyörgyi Csángómagyar Szervezet (Moldvai Csángó-magyarok Szövetsége). -- M. és rum. nyelven nyomják, hogy a m-ul írni-olvasni nem tudó csángók is olvashassák. Fontos szerepe van abban, hogy az erdélyi és a mo-i magyarság megismerje a Moldvában élő m-ok sorsát és hitéletét. A 22. számtól (1992. III.) címe: Moldvai Magyarság (Csángó Újság=Gazéta ceangãilor). H.P.

14 158.Csányi Katolikus Tudósító, Csány, 1939: lelkipásztori irat. -- Megj. egyetlen sz. Kiadó: Kusner István (csányi plébánia). Ny: Hungária, Gyöngyös Cselédotthon, Szeged, máj.: Megj. egyetlen sz. Kiadó: Szegedi Mária Egylet. Ny: Engel Lajos Csepeli Őrszem, Csepel, márc dec. 22.: politikai hetilap. -- Megj old. Fel. szerk. és kiadó: Folláth József kp., V. 21: Róbl János knk. Ny: Rapid; IV XI. 10: Bánsági Ádám, Kispest Csíksomlyói Virágok, Csíksomlyó, okt ápr.: az önkénytelen és minden célzatosság nélkül feltörő ifjúi akaratnak és tennivágyásnak szerény gyümölcse, időnként szabad perceikben összegyűjtik és csokorba fűzik a csíksomlyói klerikus testvérek. -- Megj. negyedévenként, old., össz. 15 sz. Ny: soksz. -- Melléklete: Esztelnek (1936). [Viczián 1978:91. (269.)] Csillagunk, Sopron, 1933/34:1. sz /42:3. sz.: képes juvenista folyóirat. -- Megj. évente 4x. Kiadó: Szt Domonkos-rendi konviktus. Ny: soksz Csodásérmű Szent Szűz Királyerdői Értesítője, Csepel-Királyerdő, : plébániai lap. -- Megj. össz. 4 sz. Ny: Rapid. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:40. (148.)] Csongrádi Közlöny, Csongrád, márc okt. 3.: politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap. -- Fel. szerk. és kiadó: Hegyi Antal ( : a csongrádi Nagyboldogassz. tp. plnosa). -- Mellékletei: III. 22: Hock János parlamenti beszéde a polg. házasságról szóló törv-javaslatról; III. 15: Márczius tizenötödike; XII. 25: Karácsonyi hírnök. [Chobot II: Csongrád m. sajtóbibliogr. 1974:31. (44.)] 165.Csornai Egyházközségi Értesítő, Csorna, nov júl.: plébániai lap. -- Megj. havonta (rendszertelenül). Fel. szerk. Élő Pál plnos. Kiadó: csornai r.k. pléb-hiv. Ny: Martinovics Cső, Bp., dec. 6.: alkalmi lap. -- Megj. egyetlen sz. 16 old. a Mikulás-ünnepségre. Fel. kiadó: Péterffy Gedeon. Kiadó: a bpi Pázmány Diákotthon Cső Köre. Ny: Korda Rt. [Viczián 1978:173. (539.)] Csusz, Bp., febr febr. 10.: röpirat, a Csibukos Urak Szövetségének hivatalos lapja. -- A Sólyom lap farsangi száma, old. Szerk : Schirilla György, rajz: Márton Lajos. Kiadó: Regnum Marianum Egyetemi Szövetség. Ny: Élet Rt. [Viczián 1978:173. (541.)] De Colores, Bp., dec.--: tagegyesületi ingyenes értesítő. -- Megj. kéthavonta. Szerk. Cursillo Titkárság Vizafogó Pléb. Kiadó: Mo-i Cursillo Lelkiségi Mozg. T.E. 169.Debreceni Katolikus Figyelő, Debrecen, júl : plébániai lap. -- Megj. évente 4x. Szerk. Keresztesné Vásárhelyi Ilona. Kiadó: Szt Anna Pléb. -- Előbb: Katolikus Figyelő ( ) Debreceni Római Katolikus Tanítóképző Intézet Mária Kongregációjának Körlevele, A, Debrecen, : kongregációs tájékoztató. -- Megj. évente. Kiadó: Debreceni R.K. Tanítóképző Int. Ny: Lehotai Pál. [Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:74. (185.)] Debreczeni Katholikus Lap, Debrecen, júl.--dec.: egyházpolitikai és társadalmi havilap. -- Szerk. Roskowitz Artur. Kiadó: Ezres Biz. sajtóosztálya. Ny: Debrecen Városi Kv-ny. [Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:60. (142.)] Decanatus Occidentalis, Győr, szept máj.: a Foederatio Emericana Nyugati Dekanatusának hivatalos közlönye. -- Megj. negyedévenként, össz. 3 sz old. Főszerk. Jordán János. Szerk. Csizmadia Andor. Kiadó: Foederatio Emericana Nyugati Dekanatusa. Ny: Mercur,

15 Győr. -- Utóbb: Katolikus Őrtüzek ( ). [Viczián 1978:49. (113.)] Dékán, Bp., máj.: tudnivalók az Eucharisztikus Kongresszusról. -- Megj. egyetlen(?) sz. Fel. kiadó: v. Pintér József. Ny: Máté Dél Keresztje, Sydney, márc dec. 15.: ausztráliai magyar hírlap. -- Megj. havonta 2x. Szerk. és kiadó: Forró Ferenc SJ, XII: Nagy Kázmér. Főmunk. Jászay Antal. -- Kiadványa: Dél Keresztje Könyvei. -- Utóbb: Független Magyarország ( ). [Mildschütz 1977:15. (91.) -- Borbándi 1992: Nagy I:136.] Délafrikai Római Katolikus Magyar Egyházközségi Értesítő, Johannesburg, (?): plébániai lap. -- Megj. rendszertelenül(?) 9 old. 500 pld. Szerk. 1973: Kondor Tibor plnos, 1974: Bárány József lelkész. Ny: Durbani M. Egyes. háziny. [EH I:407, 442. (s.v. Délafrikai Katolikus Egyházközségi Értesítő)] Délamerikai Magyar Hírlap, Gazeta Húngara, São Paulo, Brazília, febr dec. 31.: politikai, vallási és kulturális újság. -- Megj. havonta 3x, 1950: hetenként, 1966: kéthetenként 3000 pld. A São Paulo-i bencések alapították. Fel. szerk. és kiadó: Erdődy Gábor, V: Gácser Imre. Szerk. Kerényi Olaf OSB, IV: Kutasi Kovács Lajos. -- Kiadványa : Délamerikai Magyar Hírlap Évkönyve. -- Utóbb: Magyar Hírlap. [Mildschütz 1977:16. (96.) -- Nagy I: Borbándi 1992: EH I:407.] Délamerikai Magyar Hírnök, Buenos Aires, dec szept.: az argentínai és uruguayi magyarok folyóirata. -- Megj. havonta, össz. 11 sz. Szerk. és kiadó: m. Szt Ferenc-rendi misszió. [Sziklay--Szász 1937:350.] Déli Kurir, Kalocsa, 1934: a kalocsai Jézus Társasági Stephaneum III. szakaszának lapja. -- Megj. hetenként. Kiadó: a III. szakasz. Ny: kz-os. [Kalocsai Koll II. 24.] Déli Vasárnap, Szeged, ápr. 1.--: közéleti, egyházi és sporthetilap. -- Megj. vasárnaponként. Fel. szerk. Szávay István. Fel. kiadó: Ungi Gyula. Kiadó: Vasárnap Kiadó Kft. -- A ~ az első 2 hónapban is átengedte 2. old-át az egyh-aknak, VI. 3: belépett a kft-be a szeged--csanádi ppség is, így a heti 8 old-ból 2 egyhpol. és hitbuzgalmi cikkeket, egyh. híreket közöl. Rovatvez-je Őrfi Ferenc. Gy.Gy. 180.Délmagyarországi Görögkatolikus Élet, Szeged, máj máj.: görögkatolikus egyházi tudósító. -- Megj. évente 10x, old. Fel. szerk. Ladomérszky Béla, II: Lázár László. Szerk I III: Lázár László. Társszerk. Moldván Lajos. Fel. kiadó I: Ladomérszky Béla. Kiadó: a szegedi g.k. egyh. kulturális biz-a. -- Előbb: Szegedi Görögkatolikus Élet ( ). Gy.Gy. 181.Délvidék--Bácskai Napló, Szabadka, ápr : politikai napilap, az Országos Keresztényszocialista Szövetség Bács megyei hivatalos lapja. -- Megj. naponta. Fel. szerk. Kónyi Lajos. Kiadó és ny: Szabadkai Ny. és Hírlapkiadó Váll., 1919: Szt Antal ny. -- Előbb és utóbb: Bácskai Napló ( ). [Kemény 1942: Kolozsi 1973:531.] Délvidéki Ifjúság, Szeged, szept máj./jún.: az Emericana Clusia és Danubiana, II-tól a Banatia, Integra és Szegediensis corporatiójának hivatalos lapja. -- Megj. évente 10x, 8 old., össz. 9 sz. Fel. szerk. és kiadó: Buócz Elemér, Miklósi László, I: Miklósi László, II: Buócz Elemér is, IV: Miklósi László. -- Repertóriuma: Rácz Béláné--Szabó Éva: Az : megj. szegedi egy. ifj. lapok annotált cikkbibliogr-ja. Szeged, [Viczián 1978:49. (115.)] Délvidéki Ifjúsági Közlöny, Temesvár, szept okt. 1.: havi ifjúsági lap. -- Megj. össz. 10 sz. Szerk. Farkas János. Ny: Csanádegyhm. ny. [M. Kvszle 1904, 1905.] 88

16 184.Délvidéki Újság, Újvidék, jan jún. 12.: politikai hetilap. -- Megj. vasárnaponként. Szerk. és kiadó: az Újvidéki Ker. Társadalomtud. Liceum. Ny: Fuchs E. és Tsa Derecskei R(ómai) K(atolikus) Egyházközségi Tudósító, Derecske, márc.--máj.: plébániai lap. -- Megj. havonta. Szerk. és kiadó: Szakács József. Ny: Nagy Károly és tsa. [Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:84. (214.)] Deres, Bp., okt jún. 7.: keresztény szellemű élclap. -- Megj. hetente, össz. 36 sz. Fel. szerk. és kiadó: Huszár Károly. Ny: Stephaneum Diák, A, Arad, dec. 7.--dec. 28.: diáklap. -- Megj. szombaton. Fel. szerk. Nemcsik Lehel. Ny: Arad és Vidéke ny Diák Kultúra, Bp., márc dec. 15.: az öntudatos, gondolkozó és magyar diákság lapja. -- Megj. kéthetenként, old., össz. 3 sz. Fel. szerk. és kiadó: Gosztonyi Jenő. Szerk. Radnai Endre, X. 20: Szabó Tivadar, Bakács György. Ny: Magvető kv-ny. [Viczián 1978:6. (11.)] Diák Újság, Esztergom, jan. 1.--dec. 5.: a líceumi növendékek lapja. -- Megj. évente 10x. Szerk. Porubszky Lajos testnev. tanár. Kiadó: Gáldi Ernő. Ny: Hunnia. -- Utóbb: Diákszárnyak ( ) Diák-Élet, Pécs, máj máj.: társadalmi és kulturális diáklap leányokhoz és fiúkhoz. -- Megj. havonta 2x. Kiadó: Pécsi Ciszt. Gimn. -- Utóbb: Diák-szemmel ( ) Diákélet Derbyben, Derby, N.Y., USA, : a magyar cserkészcsapatok lapja. -- Megj. rendszertelenül 4--8 old. Szerk. Hegedüs Jenő, Serafin Frigyes. Fel. szerk. P. Kővári Lajos. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:17. (104.)] Diákszárnyak, Esztergom, január május. 1.: a líceum és tanítóképző növendékeinek lapja. -- Megj. évenként 10x. Szerk. Porubszky Lajos testnev. tanár. Kiadó: Esztergomi Érs. Tanítóképző és Lyceum Hitelszövetk. Ny: Buzárovits. -- Előbb: Diák Újság (1940). [Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:10. (8.)] Vá.L. 193.Diákszemmel, Szeged, nov dec.: folyóirat piarista diákok számára. -- Megj. évente 10x. Főszerk IX: Molnár József. Szerk. Dudás Béla, III: Máriaföldy Márton. Kiadó a Szegedi Kegyesr. Gimn. Mária-Kongregációja. -- Előbb: Don Bosco (1936). Gy.Gy. 194.Diákszemmel, Pécs, dec márc.: a Pécsi Ciszterci Gimnázium lap-ja. -- Megj. 20 old., rendszertelenül. Szerk XII. 18: Baka Zoltán, V. 6: Án-gyán András, I: Meszlényi György, Massay Valter, X: Arató Miklós. Fel. ki-adó XII. 18: Nyolcas Ipoly, I: Módly Dezső. Kiadó: Ciszt. Gimn. ifjúsága. -- Rovatai: Szerk. üzenetek, Nevessünk (diákhumor), Sport, Rejtvény, Zene, Diákkaptár, Hí-rek. Megemlékeztek a sztek évford-iról, közöltek nekrológot, zenekritikát, hangverseny-műsort és rendszeresen az isk-rádió műsorát. -- Előzménye: Diák-Élet ( ). K.I. 195.Diákszemmel, Veszprém, okt.(?) márc. 18.: diáklap. -- Megj. kéthetente. Főszerk. Horváth Hubert. Szerk. a veszprémi diákság. Kiadó: Veszprémi Kegyesr. Gimn. 7. o. Ny: Vida Diákvilág, Kecskemét, dec szept.: az Angolkisasszonyok Ward Mária Római Katolikus Leánygimnnáziumának (és Általános Iskolájának) ifjúsági lapja. -- Megj. rendszertelenül. Fel. szerk III. 25: Tóth Imre, V. 1: Nagy M. Anna. Szerk. és kiadó: kecskeméti Angolkisassz. Leánygimn. VIII. (VII.) o. Ny: Hungaria. Bérlői: Szabó György és Tsa, V. 1: Első Kecskeméti Hírlapkiadó és ny. [Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:111. (127.)] T.E. 197.Dicsértessék, Luzern, jan.--máj.: a svájci magyar katolikusok lapja. -- Megj. havonta. Szerk.

17 Henkey-Hőnig Károly. Ny: soksz. -- Előbb: Svájci Magyar Katolikus Tudósító (1949), utóbb: Életünk (1969). [Mildschütz 1977:39. (237.)] Dicsőszentmártoni Római Katolikus Tudósító, Dicsőszentmárton, júl dec. 20.: plébániai lap. -- Megj. minden hó 20-án, össz. 6. sz. Szerk. Dobay László, a Kat. Népszöv. helyi elnöke. Ny: Román és Puskás kv-ny Dobrij Past'ir' -- Jó Pásztor, Ungvár, : ruszin görög katolikus hitszónoklati folyóirat. 200.Dobrý Pastier, Bp., jan. 1.--dec. 12.: szlovák katolikus havilap. -- Fel. szerk. Mihalovics Zsigmond Dohánygyári Munkásnők Lapja, Bp., jan.--okt.: a katolikus munkásnők keresztényszocialista lapja. -- Megj. havonta. Fel. szerk. Jóljárt Illés. Kiadó: Kat. Munkásnők Egyesületének közp. irodája. Ny: Élet Rt. -- Tagjai a járulék fejében kapták. A dohánygyári munkásnők jogaiért harcolt. [Kemény 1942:53.] S.L. 202.Dohánygyári Munkások Lapja, Dorog, 1923.; Bp., jan szept.: a keresztényszocialista dohánygyári alkalmazottak országos szövetségének hivatalos lapja. -- Megj. havonta 30-án de. Szerk. Székely János. Ny: Pallas Rt. (Bp.) S.L. 203.Dolgozó Leány, A, Bp., szept dec.: időszaki értesítő, a katolikus dolgozó leányok nevelésének lapja. -- Szerk IX: Rónai Paula. Főmunk. Leisen Erzsébet. Kiadóhiv.: "Tábor" papírkereskedés. Ny: 1934: Sárkány; X: Szt Imre, Szentes. -- Utóbb: A Dolgozó Nő (1935). S.L. 204.Dolgozó Nő, A, Bp., febr ápr. 16.: időszaki értesítő, a katolikus dolgozó nők érdekeit védő lap. -- Megj. havonta 1-jén. 1937: 6x, 1938: 9x, : havonta, 1942: 6000 pld. Fel. szerk. és kiadó: Rónai Paula, :1. sz: Slachta Margit. Főmunk. Leisen Erzsébet. Kiadó és laptul. Kat. Dolgozó Leányok Orsz. Szöv-e :3. sz.: Kat. Dolgozó Leányok és Nők Orsz. Szöv-e. Ny: Szt Imre, Szentes ( :7. sz: Pallas). -- Előbb: A Dolgozó Leány ( ). [Bpi Közl IV. 16. (betiltották)] S.L. 205.Dolgozó Nők Lapja, Bp., szept : a Mi Lapunk melléklete. -- Megj. évente 10x. Szerk. Báthory Nándorné. Kiadó: Kath. Háziasszonyok Orsz. Szöv-e. Ny: Stephaneum Rt. -- Főlap: A Mi Lapunk ( ). [Kemény 1942:135.] Dolgozók, Pécs, márc márc. 5.: a pécsi keresztényszocialista szervezetek közlönye. -- Megj. évente 10x, 4 old. Fel. kiadó és szerk. Ambrus József. Főmunk III. 5: Kovács Sándor. -- A pécsi kerszoc. munkásság szervezeti életén s e szervezetek létrejöttén kívül beszámolt a külf. szervezetekről. Állandó rovata a "Szakszer-vezeti mozgalom". Tartalmazott közgazd. és munkajogi ért-eket, jogi tanácsokat, támogatta a bérköveteléseket, riportban mutatta be a felvidéki és kárpátaljai magyarság életét, keresztény üzletek hirdetéseit közölte. [Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:85. (150.)] K.I. 207.Dolgozók Nagyasszonya, Bp., 1947: a r.k. egyházközségek csoportjainak közleményei. -- Megj. egyetlen sz. Ny: Hollóssy. -- Előbb: A Katolikus Dolgozó Nő ( ), utóbb: Boldogasszony Éve (1947). T.E. 208.Don Bosco, Szeged, jan.--jún./júl.: a piarista diákok folyóirata. -- Megj. havonta. Szerk. Bartók József, II: Lakos Endre. Kiadó: Szegedi Kegyesr. Gimn. Mária Kongr-ja. -- Folytatása: Diákszemmel ( ). Gy.Gy. 209.Don Bosco Szalézi Műveinek Értesítője, Rákospalota, ápr.: szalézi értesítő. -- Egyetlen számozatlan darab. Ny: Szalézi Művek. -- Előbb: Szalézi Értesítő (1926). 88

18 210.Don Bosco Szalézi Műveinek Közlönye, Bp., okt.: szalézi értesítő. -- Megj. rendszertelenül, össz. 13(?) sz. Szerk. Ádám László, V: Lipcsei Mihály. Kiadó: a Szalézi Munkatársak Egyesesülete. Ny: Papíráru Szövetk., V: Jakab ny XII: Hunnia, Esztergom, V: Typograph. -- Előbb: Szalézi Hírek ( ), utóbb: Szalézi Értesítő (1926). S.L. 211.Donau, Die, Apatin, aug ápr. 22.: német nyelvű r.k. hetilap. -- Megj. minden pénteken délben. Fel. szerk. és kiadó: Berencz Ádám kp. -- Kat. alapon szállt szembe a nácik eszmei térhódításával. A ~nak a Délvidék visszacsatolása után lett különös jelentősége. Érs-e, valamint Kállay min-elnök és Keresztes--Fischer belügymin. támogatásával az egyetlen legális ném. nyelvű lapként az államhű ném. kisebbség szószólója. Elítélte az SS-be való kényszersorozást, támadta a Volksbundot és a ném. nemzszoc. kormányt, nemegyszer pellengérre állítva Hitlert, Goebbelst stb. Védte a hitéhez, hazájához hű svábságot, s híven szolgálta a mo-i ném-ek antifasiszta csoportosulását, a kat. klérus befolyása alatt álló ún. Hűséggel a Hazához mozg-at. Franz Basch Volksbund-vezér nyilvános gyűléseken fenyegette meg Berencz szerk-t. A ~ állandó sajtóvitában volt -- elsősorban a külön e célra szánt Im Lichte des Scheinwerfers c. állandó rovatban -- a Mo-on megjelenő ném. nyelvű nácibarát lapokkal, kiváltképpen a bpi Deutsche Zeitunggal, az újvidéki Deutscher Volksbotéval és a Batschkaer Zeitunggal. A föltűnést keltő cikkek közül többet fölolvastak a szövetségesek rádióadásaiban. A lap szellemi arculatának kialakításában Berencz főmunkatársai kat. papok voltak; köztük a legtevékenyebbek: Negele József, Scherer Lőrinc, Buschbacher József, Fritz Ferenc, Moullion Kálmán (a bácsszentiváni kat. havi folyóirat, a Jugendruf főszerk-je), Schrőder Péter, Lorbach János és Egert Jakab. A ~t elsősorban pléb-kon, ill. tp-okban terjesztették. A ném. lapok támadásaira válaszoló cikkeit gyakran klny-ban, röpiratként is kiadták. A ~ a náci eszmék elleni harcával tört. feladatot teljesített: ha nem is tudta a Duna-völgyi ném. népcsoportot kivonni a náci befolyás alól, főként felvilágosító munkájának köszönhető, hogy a hazai ném. kisebbség egésze nem szolgálta ki maradéktalanul Hitlert, sőt egyes tagjainak ahhoz is volt erkölcsi ereje, hogy a Volksbundból való kilépéssel, a ném. katonai szolg. megtagadásával, a Hűségmozg-hoz való csatlakozással tiltakozzanak a fokozódó náci terror ellen. A Volksbund Berenczben és a ~ban látta a mo-i németség fasizálásának legádázabb ellenségét. Olykor fölvásárolta és megsemmisítette (pl. Apatin főterén nyilvánosan elégette) a lap teljes példányszámát. A bpi ném. követség jegyzékekben kérte a ~ betiltását, de ezt csak az III. 19-i megszállás után 5 héttel sikerült elérnie. [Saly Dezső: Szigorúan bizalmas! Fekete kv Bp., 1945: Lehmann, Michael: Die katolischen Donauschwaben in den Nachfolgestaaten Freilassing, Mirnics, Josip: Nenciu Baèkoj u drugon svetskom ratu. Újvidék, Tilkovszky Lóránt: Ez volt a Volksbund. Bp., Új Ember X. 15. (Hetényi Varga Károly: Egy vidéki kp. küzdelme)] Drávavölgye, Barcs, okt márc. 20.: keresztény társadalmi, politikai hetilap. -- Megj. vasárnaponként 4 old. 3 hasábon X. 4: és XII I. 3: szünetelt. Fel. szerk. Koncz János kp., X. 4: Biczi Gyula kp., XI. 21: Bérczi Béla, I. 30: Buzsáky Béla. Kiadó: Koncz János, XI. 21: Bérczi Béla és Mayer Géza. Ny: Gut Béla; X. 4: Somogyi Újság, Kaposvár; XI. 15: Haladás, Pécs; VI. 20: Új Délsomogy, Szigetvár. [Wünscher 1927:8. (s.v. Dráva Völgye, III. évf. fel. szerk. Biczy Gyula r.k. kp.) -- Somogy m. sajtóbibliogr. 1957:15. (25.)] Duchovný Pastier, Rózsahegy, : a katolikus papság lapja. -- Megj. kéthavonta. Fel. szerk. és kiadó: Buday József. Ny: Leo. [Kemény 1942:55.] Duna Népe, Bp., ápr jan. 1./febr. 15.: a szociális fiatalság szemléje. -- Megj. havonta. Szerk. Riegler Imre. -- Előbb: Országút ( ). [Lakatos 1981:1750. (2207.)] Dunakeszi-i Katholikus Egyházi Tudósító, Dunakeszi, szept.: plébániai tudósító. -- Egyetlen sz., 4 old. Fel. szerk. Richter Béla. Kiadó: dunakeszi pléb-hiv. Ny: Apostol. [Pest m. sajtóbibliogr. 1977:52. (199.)] T.E. 216.Dunántúl, Pécs, márc nov. 26.: napilap, a Katolikus Dunántúl Rt. lapja. -- Megj. hetente 6x, old. -- Címváltozásai: I. 28: Dunántúl és Pécsi Napló együttes kiadása a

19 sztrájk alatt, V. 1: Új Dunántúl. -- Mellékletei: Dunántúl Vasárnapja, Kis Dunántúl, Képes Dunántúl, Dunántúl Rádiója, Dunántúl Rádió melléklete. -- A békeidők utolsó nagy lapalapítása a ~ megindítása. Az első sz. vezércikkében gr. Zichy Gyula mpp. vázolta föl a lap célját: "Pozitív keresztény s öntudatos magyar eszmevilág leszen az oltóág, melyet a Dunántúl mindenkor képvisel... Keresztény szellem ápolása, az igazság és közérdek védelme. Védi az egyén és a család becsületét. Minden politikai párttól független." A ~ visszavágott a vallást ért bármilyen sérelemmel szemben, állandóan vitázott a szabadgondolkodókkal, és hangsúlyozta az isk. vallásokt. fontosságát, helytelenítve Pécs el. isk-inak államosítását. A legjobb vidéki lapok közé tartozott, szorosan kötődött a kat. Egyh-hoz: megemlékezett ünnepeiről, évford-iról, az Egyh-on belüli közig. változásokról, bemutatta a hazai és külhoni kegyhelyeket, beszámolt a pp-kari konf-król. [Dunántúl III. 24; III. 27; IX. 30; III. 21; 30; I. 3; II. 1; III. 25; A felszabadulás aranykv-e Pécs, 1931: Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:87. (158.) K.I. 217.Dunántúli Hazánk, Pápa, szept.(?) szept. 29.: egyesült nemzeti keresztény, kisgazdaés földműves párti politikai lap. -- Megj. hetente 2x. Fel. szerk. és kiadó: Zsilavy Sándor. Szerk. Hedly Jeromos. Ny: Főiskolai, IX. 2: Ker. Nemz. [Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:28. (61.)] T.E. 218.Dunántúli Hírlap, Győr, dec márc. 24.: keresztény politikai lap. -- Megj. hetente 2x, X. 13: 3x, IV. 2: naponta, VII. 2: hetente 3x, X. 18: naponta, IV. 2: hetente szombat du. Főszerk I IX. 2: Mentes Mihály. Szerk. Rumy Sándor, IV: Haller József, VI. 3: Barabás Albert, XII. 12: Csippék Ferenc, VI. 4: Thewrewk István, VI. 21: Árvay Sándor, 1902: Giesswein Sándor, VIII. 3: Gelsei Bíró Zoltán, XI. 16: Bihar Jenő, I. 19: Harsányi Lajos, 1917: Nagy Gyula, I. 26: Harsányi Lajos, VII. 10: Nagy Gyula, XI. 11: Német István, I. 15: Öveges Kálmán, IX. 3: Horváth L. István, VIII. 2: Közi-Horváth József, IV. 2: Reiner Gyula, V. 28: Csizmadia Andor, XI. 26: Reiner Gyula, II. 6: Németh János, IX. 6: Szabó Árpád. Kiadó: Polgár Bertalan, VIII VII. 31: Győregyhm. ny IV. 12: uaz, IV. 2: Győregyhm. Alap sajtó, IV. 2: Reiner Gyula, II. 6: Németh János. Ny: Polgár Bertalan, VII. 5: Győregyhm VI. 6: beleolvadt az Összetartás Dunántúli Nép, Pápa, okt szept. 24.: politikai lap. -- Megj. naponta (hétfő kivételével), VII. 2: hetente 2x, VII. 16: hetenként. Főszerk. Kis Szerafin. Fel. szerk. Horváth József. Kiadó és ny: Ker. Nemz. ny. -- Előbb és utóbb: Pápa és Vidéke ( ). [Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:29. (66.)] T.E. 220.Dunántúli Szemle, Tata, ápr.: folyóirat. -- Megj. egyetlen sz. Szerk. Vicenti Xavér Ferenc SJ. Kiadó: Korvineum. Ny: Végh és Szentes. [Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:12. (14.)] T.E. 221.Dunántúli Tanítók Lapja, Szombathely, jan dec.: a Vas, Sopron, Győr, Moson és Zala vármegyei tanítóegyesületek, királyi tanfelügyelőségek, a vármegyei iskolán kívüli népművelési bizottságok, testnevelési bizottságok és leventeegyesületek hivatalos közlönye. Vas, Sopron, Zala, Győr, Moson, Veszprém, Somogy, Baranya, Tolna és Komárom vármegyék felekezeti iskolái részére az egyházi főhatóság által ajánlott tanügyi lap. -- Megj. kéthetenként. Fel. szerk. Finta Sándor. Társszerk. Ézsöl Fábián, Újlaki Géza, Timaffy Endre, 1936-ig Kiss Gábor, Szalay Sámuel, : Iwsits Gyula, : Bendefy (Benda) László. Fel. kiadó: Bendefy (Benda) László. Ny: Vasvm. Ny. Váll. [Jáki 1962:9.] Duspasztür ('Lelkipásztor'), Munkács, 1923, ; Ungvár, (1944?): a munkácsi g.k. egyházmegye hivatalos ruszin nyelvű lapja. -- Megj. havonta. Fel. szerk. Alexander Ilnickij. T.E. 223.Ébredjünk, Bp., : hitbuzgalmi lap. -- Megj. rendszertelenül(?). Szerk. Kapisztrán (Kálmán Károly). Kiadó: Szt Péter-Lánc Szöv. [Kiss--Sziklay 1902:506.] Ébredjünk és Egyesüljünk!, Székesfehérvár, jan.--(1892): A Magyar Ifjúság Rózsafüzére és

20 a Hunyadi Mátyás egyesült új évfolyama, a Szt Péter Láncz-Szövetségének közlönye. -- Megj. rendszertelenül. Szerk. a Szt István írói kar. Kiadó: Pannon Ker. Irod. és Nyomdai Műint. -- Előbb: A Magyar Ifjúság Rózsafüzére ( ), Hunyadi Mátyás ( ). -- Belső címváltozata: Ébredjünk és Szövetkezzünk! [Vasárnapi Újs. 1892/6:109.] Ko.J. 225.Ébredünk, Bp., jan dec.: a magyar kispapok lapja. -- Megj. havonta old. Fel. szerk I V: Parth Iván, VI--XII: Glattfelder Gyula. Ny: Stephaneum. -- Beleolvadt a Keresztény Magyar Ifjúságba. [Viczián 1978:8. (18.)] Ébresztő, Kisújszállás, (1919) febr jan.; Ózd, febr nov.: a vallásos élet fejlesztését szolgáló folyóirat. -- Megj. a hó elején, 8 old. kéthasábos szedéssel (júl--aug. kivételével), I: kéthavonta. Fel. szerk., fel. kiadó és laptul. Mikes Lajos plnos. Főmunk I XI: Baráczius József. Ny: Szekeres, II: Lading János, Kisújszállás; II: Ózdi Nemz. Sajtóváll. Rt.; X: Lading János. [Wünscher 1927: Szolnok m. sajtóbibliogr. 1976:15. (21.)] Ébresztő, Debrecen, (1923) dec.: kongregációs értesítő. -- Megj. rendszertelenül. (Egyetlen ismert száma a 12. évf. 1. sz dec. 12 old. a hitbuzgalmi élet híreivel és a Svetits Int. tört-ével.) Szerk. és kiadó: Debreceni Svetits Int. Tanítónőképzője. Ny: Beke Zoltán, Debrecen Ébresztő, Miskolc, jan szept. 15.: lelkipásztori közlemények a felső miskolci katolikusok számára. -- Megj. rendszertelenül, kz. gyanánt, évszámozás nélkül, a következő évre átmenő folytatólagos sorszámozással, össz. 5 sz. Fel. kiadó: Mikes Lajos. Ny: Ludvig István. -- Az AC mozgalmának Miskolcon megkezdett szervezése, támogatása céljából adták ki mint az AC miskolci értes-jét. [Borsod-Abaúj-Zemplén m. sajtóbibliogr. 1964:40.] Ecclesia, Bp., jan :8. sz.: egyházművészeti és gazdasági tudósító. -- Megj. havonta, rendszertelenül, össz. 75 sz. Fel. szerk. és kiadó: Rejőd Tiborc, IV: Székely István, I: Hafner Andor. Szerk. biz.: III: Angyal Pál, Czakó Elemér, Rejőd Tiborc. Ny: Stephaneum, III: Dunántúli Kv-kiadó és Ny. Rt. S.L. 230.Ecclesia, Montréal, Quebec, Kanada, márc.--?:a kivándoroltak tájékoztatója. -- Megj. havonta 4--6 old., (egyetlen[?] sz.). Szerk. Comité des Néo-Canadiens. Kiadó: a Montréali Kat. Iskolabiz. Ny: soksz. [Mildschütz 1977:18. (109.)] Ecsegi Tábor, Vác--Szuhavölgy, júl. 1.(?)--júl. 8.: a váci Kegyesrendi Gimnázium 192. sz. cserkészcsapatának tábori hivatalos lapja. -- Megj. a táborozás ideje alatt hetenként 1x. Szerk. a csapat parancsnoksága. Kiadó: Szepesi Bódog(?). Ny: Váci Kir. Orsz. Fegyint. Ny. [Kenyéri 1992:173. (4.)] Édesanyánk, Baja, febr jún.: a bajai ciszterci gimnázium kongreganistáinak körlevele. -- Megj. havonta, össz. 15 sz. Főszerk. Lévay László. Fel. szerk. Csehy Alfonz. Kiadó: Szt Alajos Mária Kongregáció IV. o. csoportja. Ny: sok [Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:122. (139.)] Eger, Eger, júl okt. 3.: politikai, társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi hetilap. -- Megj. csütörtökön 8 old X. 3: egyesült az Egri Híradóval. -- Előbb: Egri Posta ( ). J.T. 234.Eger, Eger, júl aug. 22.: független társadalmi és politikai lap. J.T. 235.Eger, Eger, márc nov. 15. és jan okt. 28.: politikai napilap, I. 1: vm. pol. napilap. J.T. 236.Egri Diákok Lapja, Az, Eger, okt.: diákújság. -- Megj. évente 4x. Szerk. Thury István. Ny: Lőw. [Heves m. sajtóbibliogr. 1972:12. (20.)] 88

TOUNÄ MEGY»; 1873-1980 MEGYEI KÖNYVTÁR

TOUNÄ MEGY»; 1873-1980 MEGYEI KÖNYVTÁR TOUNÄ MEGY»; E A J T Ó B I B I k I O G R Ä F l ^ i J A t 1873-1980 S Z E K S Z Á R D MEGYEI KÖNYVTÁR 19 8 0 ÖsszenUitotta; F Ü L Ö P A T T I L A Lektorálté" D R. B E R Z A L Á S S zerke sztette; P A C

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Névmutató A 331, 332 395 168, 177 313 412 135, 437 409, 333, 335, 158, 92,

Névmutató A 331, 332 395 168, 177 313 412 135, 437 409, 333, 335, 158, 92, 1 Névmutató A Aczél György 118, 242, 243, 270 Ács Ferenc vértanú 134 Ádám László 64 Adriányi Gábor 317, 327, 331, 332, 401 168, 170, 194, 197, 209, 401 Alszeghy Zoltán 426 Andorka Rudolf 88 András Imre

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET -

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - 5., BŐVÍTETT, JAVÍTOTT VÁLTOZAT Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban Készítette: Lénárt Tímea 1 Előszó Eljön a nap, hogy többet nem leszek, a könyvespolcon kis kötet leszek. Mi életem volt: öröm és szenvedés, sötét sorok örök

Részletesebben

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)...

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)... T A R T A L O M Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen V. évfolyam 2013 1. szám MŰHELY Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL TERVEZET Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat éppen úgy, mint az alábbi évszámokkal

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

KÖLCSEY HÁZ LAKITELEKI HÍRLEVÉL A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS LAKITELEKI NÉPFISKOLA ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EMIGRÁCIÓS GYJTEMÉNY TÁJÉKOZTATÓJA

KÖLCSEY HÁZ LAKITELEKI HÍRLEVÉL A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS LAKITELEKI NÉPFISKOLA ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EMIGRÁCIÓS GYJTEMÉNY TÁJÉKOZTATÓJA KÖLCSEY HÁZ A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS LAKITELEKI NÉPFISKOLA ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EMIGRÁCIÓS GYJTEMÉNY TÁJÉKOZTATÓJA Nekünk meg kell maradnunk, hívőnek és magyarnak, mert egyetlen magyarnak sem szabad elveszni.

Részletesebben

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát.

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. Eseménytár Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 1. Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi székéről, valamint tagságáról

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 170. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. Képviselői Almanach Budapest, 2010. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. VIRÁG RUDOLF az Országos Választási Iroda vezetője ÖSSZEÁLLÍTÁS

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 1 BUSKÓ ANDRÁS VIRÁGH JÓZSEF AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 BUDAPEST, 2010. 2 Bevezető Magyarországon évszázadok óta több nemzeti kisebbség él együtt. Az ország

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933)

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Csapody Miklós Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Az erdélyi magyar kisebbség második értelmiségi nemzedékének pályakezdése a harmincas évek első felére esett, arra az időre, amit Ligeti Ernő a helytállás

Részletesebben

Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése. BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína

Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése. BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína Latinamerikai Magyar Intézmények találkozója, fennmaradási munkájuk ismertetése BUENOS AIRES. 2010. május 14-16 Argentína INDEX Oldal 1. LAMOSZSZ 1/2 2. Magyarok Argentinában 3/4 2.1. Argentínai Magyar

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ BIBLIOGRÁFIA Vö. 2081., 4989., 4599., 5308., 5370., 5373. sz. 1. Bibliografija knjiga u Vojvodini 1996 = Vajdasági könyvek bibliográfiája

Részletesebben

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b)

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Katalógus 2 Katalógus Ajánló Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Örömmel tesszük közkinccsé azokat az ismeretterjesztő és hitépítő filmeket, amelyek 1996 és 2008 között

Részletesebben

KISGRAFIKA. Koppány György színezett rézkarca, C3 col, 130 100

KISGRAFIKA. Koppány György színezett rézkarca, C3 col, 130 100 KISGRAFIKA 53. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. MÁJUS 12 17., BUDAPEST V., FERENCIEK TERE (KÖNYVHETI TÁJÉKOZTATÓ) Megnyitó A Szent István Társulat szervezésében

Részletesebben

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955. K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben