Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz."

Átírás

1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: május 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének nyilvános ülésén. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzőkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévő helyét jelölik meg. A jegyzőkönyv készítése során különböző típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különböző típusú magnetofonok eltéréséből adódnak.) Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, országgyűlési képviselő, Hanó Miklós alpolgármester, országgyűlési képviselő, Dr. Ferenczi Attila tanácsnok, Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Herczeg Tamás tanácsnok, Köles István, Futaki Sándor, Dr. Kerekes Attila, Tímár Ella, Kutyej Pál, Köles István, Csicsely Ilona, Zelenyánszki Péter, Strifler Attila, Szabóné Kocziha Tünde, Takács Péter, Hrabovszki György, Miklós Attila képviselő. Igazoltan távol volt: Kiss Tibor alpolgármester Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző. Meghívottként jelen volt: Dr. Kiss Gyula aljegyző, Dr. Deák Zoltán, a Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport csoportvezetője, Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály osztályvezetője, Csizmár Mónika, a Szociálpolitikai Osztály csoportvezetője, Dr. Csereiné Árgyelán Anna, a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ igazgatója, Tiszó Irén, a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ igazgató helyettese, Túriné Kovács Márta, az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály osztályvezetője, Nagy Árpád, az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály tanügyi ügyintézője, Tarné Dr. Malatyinszki Anita, az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály tanügyi ügyintézője, Dr. Burai Mihály Közigazgatási Osztály osztályvezetője, Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetője, Wittmann László, a Stratégiai - Fejlesztési Osztály osztályvezetője, Dr. Sódar Anita, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály csoportvezetője, Dr. Komán Ágnes, a Titkársági Osztály Személyzeti Csoport csoportvezetője, Csiaki Tamás, a Városüzemeltetési Osztály osztályvezetője, Krizsán Miklós az önkormányzat könyvvizsgálója, Gémes Tibor, a Körös Volán Zrt. személyszállítási igazgatója Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, 17 fő képviselő van jelen. Távolmaradását előzetesen Kiss Tibor alpolgármester jelentette be. Az ülést megnyitotta.

2 2 Javasolta, hogy Z/2. jelzéssel vegyék fel a napirendi pontok közé a Közúti balesetben elhunytak temetéséhez hozzájárulás tárgyú előterjesztést. Van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat? (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Jelezte, hogy a nyilvános ülésen, napirend előtt kíván szólni. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: A nyilvános ülés megkezdése előtt kíván szólni, valamint Vantara Gyula polgármesterhez a Bejelentések napirend keretében szeretne képviselői kérdést intézni. (Kazetta 1/ ) Szabóné Kocziha Tünde képviselő: A nyilvános ülés megkezdése előtt kíván szólni. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta a Z/2. jelzésű előterjesztés napirendre vételét. - Megállapította, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta a napirendet a megszavazott kiegészítéssel. - Megállapította, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. (Kazetta 1/ ) Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetője 2.) Közúti balesetben elhunytak temetéséhez hozzájárulás Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Dr. Ferenczi Attila, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke Nyilvános ülés: 1.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról Előkészítő: Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 2.) A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló helyi rendelet megalkotása Előkészítő: Közigazgatási Osztály Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 2

3 3 3.) Együttműködési megállapodások megkötése a nemzetiségi önkormányzatokkal Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 4.) évi egyházi támogatások Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Kutyej Pál, a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 5.) évi alapítványi támogatások Előkészítő: Kabinet Előterjesztő: Kutyej Pál, a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 6.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 7.) Oktatási, közművelődési és sport ügyek: 1. A 43/2012. (II. 24.) közgy. határozat végrehajtása, a BÉKSZI Kós Károly Tagintézményének telephely-áthelyezése Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Előterjesztő: Kiss Tibor alpolgármester 2. Döntés a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium képzési szerkezetének átalakításáról Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Előterjesztő: Kiss Tibor alpolgármester 3. Közművelődési és ifjúsági alapítványok támogatásainak jóváhagyása Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Előterjesztő: Túriné Kovács Márta, az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály vezetője 4. Egyes közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 8.) Városüzemeltetési ügyek: 1. Békés Megyei Vízművek Zrt. közgyűlési előterjesztéseinek véleményezése Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 2. A Körös Volán Zrt évi teljesítéséről szóló beszámoló Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 3

4 4 3. Nyilatkozat a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatására vonatkozó pályázat benyújtásához Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4. Téli útüzemeltetéssel kapcsolatos pályázat előkészítése Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 9.) Szociális területet érintő ügyek: 1. A Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet felügyelő bizottsága tagjainak a visszahívása Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 2. Vasúttisztasági-idegenforgalmi közmunkaprogram önrészének biztosítása Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 10.) Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok: 1. Kerékpárutak által elfoglalt területrész tulajdonba vétele, üzemeltetési, fenntartási feladatok vállalása Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 2. Tájékoztató a Békés Megyei Temetkezési Kft. és a Békéscsaba 1912 Előre Kft évi egyszerűsített éves beszámolójáról Előkészítő: Kozma János, az Igazgatóság elnöke Előterjesztő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 3. A Szent István tér 10. sz. alatti ingatlan felújításához szükséges fejlesztési hitel engedélyezése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. számára Előkészítő: Kozma János, az Igazgatóság elnöke Előterjesztő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 4. ALAPÍTÓI DÖNTÉS Folyószámlahitel felvételének engedélyezése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. számára Előkészítő: Kozma János, az Igazgatóság elnöke Előterjesztő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 5. Pályázat benyújtása az Óvodafejlesztés című könnyített elbírálású pályázati felhívásra Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4

5 5 6. Döntési jogkör átruházása a Hitelszerződés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi beruházási és felújítási feladatainak finanszírozására tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 7. Településrendezési Eszközök módosítása Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 8. A 41/2006. (I. 26.) közgy. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv módosítása. Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 9. Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (I. 26.) önk. rendelet módosítása. Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 11.) BEJELENTÉSEK Vantara Gyula polgármester: Felhívta a figyelmet arra, hogy a képviselők képviselői kérdést az ülés végén, a Bejelentések napirend keretében tehetnek fel. Bejelentette, hogy a közgyűlés zárt ülésen folytatja tovább munkáját, 9 óra 22 perckor zárt ülést rendelt. (Kazetta 1/ ) Z á r t ü l é s Vantara Gyula polgármester: Megállapította, hogy a közgyűlésen 17 fő jelen van, a nyilvános ülés határozatképes. (Kazetta 1/ ) Napirend előtti hozzászólások: Miklós Attila képviselő: A napokban megjelent kutatás szerint Magyarországon a fiatalok elvándorlási kedve olyan magas, amire eddig nem volt példa. A magyarok egyötöde nem itt képzeli el életét, hosszabb időre külföldön kíván munkát vállalni, illetve többségük nem is szeretne hazatérni. Az elvándorlás témaköre Békéscsabát többszörösen is érinti, ezért szeretné kezdeményezni, hogy az önkormányzat bizottságai (oktatási, pénzügyi) kezdjenek egyeztetést, párbeszédet, próbálják megállítani a folyamatot. A Magyar Szocialista Pártnak van néhány elképzelése, amit már többször a sajtóval, illetve az önkormányzat vezetőivel is próbált megosztani. Arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy előbb-utóbb a témában lépni kell. Felmérés szerint a Békéscsabáról elmenők közül 10 középiskolásból 5 nem itt kívánt felsőoktatási intézménybe menni, és nem is szeretne visszatérni a városba. Ahhoz, hogy ezen az arányon javítani lehessen, fontos néhány lépést megtenni. Ismerni kell a helyi vállalkozások munkaerő igényét, felvevő kapacitását. Egy esetleges együttműködéssel lehet, hogy munkaerő gondjaikon tudnának helyi foglalkoztatottakkal 5

6 6 eredményt elérni. Fontos lehet, hogy a Békéscsabáról felsőoktatási intézménybe elkerülőknek egyfajta karrierkövetését végezné a város. Ez egyszerű adatbázis arról, milyen szakemberek képződnek az országban. A helyi kötődéssel rendelkezőket kellene haza csábítani, munkát biztosítani számukra. A témával érdemes lenne foglalkozni. Kérte Vantara Gyula polgármestert, teremtsen arra lehetőséget, hogy az említett két bizottság foglalkozzon javaslatával. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A problémát érzékeli. Miklós Attila képviselő figyelmébe ajánlotta a gazdasági program következő kétheti programját. A képviselők meghívást kapnak a Csaba Metál üzemavatójára. A Linamar új csarnokot épít, ahol új munkahely létesül. Az ügyben mindent megtesznek, a karrierkövetésnek akadálya nincs. A javasolt bizottsági elnökök hallották a kérést, ösztönözni fogja őket, hogy annak eleget tegyenek. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Az előző évi zárszámadás elfogadásakor javasolta, szakbizottság vizsgálja meg a város kintlévőségeinek kérdéskörét. A legutóbbi bizottsági ülésen elhangzott, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság befejezte a vizsgálatot. Megköszönte a bizottság partnerségét. A legutóbbi ülésen szembesültek a képviselők azzal a ténnyel, hogy a behajthatatlan tartozások összege meghaladja a 300 millió forintot. A kimutatás szerint mindazok, akik fizetési könnyítést kértek és kaptak, valószínű, hogy ebben az évben 50 millió forint felett fognak teljesíteni. A legutóbbi közgyűlésen említést tett Dr. Szvercsák Szilvia jegyző asszonynak arról, talán érdemes lenne összefoglaló jelentést terjeszteni a testület felé. Ismételten kérte ennek a jelentésnek a mielőbbi elkészítését. Megjegyezte, hogy a bizottság elnökének is van előterjesztési joga. Dicséretes, hogy három helyi cég esetében újabb munkahelyek létesülnek, ugyanakkor az előző közgyűlés óta eltelt időszak egyik legszomorúbb története a Sanopharma telephelyének megszűnése. A sajtóban megjelent hírek szerint közel 100 munkahely szűnik meg. Az előző testületi ülésen, az Északi Ipartelepen létesített vállalkozás számára nyújtott az önkormányzat munkahelyteremtő támogatást, amely mindösszesen 18 fő számára biztosít munkahelyet. Ehhez képest a telephely megszűnéséből adódó elbocsátás rendkívül magas, ezen felül jelentős helyi iparűzési adókiesést is eredményez. Olvasta Vantara Gyula polgármester ezzel kapcsolatos nyilatkozatát a Csabai Mérleg honlapján, miszerint szintén a sajtóból értesült arról, hogy fel akarják számolni a telephelyet. Javasolta, hogy a gazdaságért felelős alpolgármester vegye fel a kapcsolatot a város nagy foglalkoztatóival annak érdekében, hogy a jövőben hasonló meglepetés ne fordulhasson elő. Helyes, hogy a város helyi rendeletben szabályozza a munkahely létesítését, azonban azt is érdemes lenne megvizsgálni, hogyan tudnák a munkaerő megtartását hatékony módon támogatni. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Hozzászólásban megszólított valamennyi tisztségviselő tartja a kapcsolatot a vállalkozókkal. Azonban csak azzal tudnak együttműködni, aki partner. Takács Péter képviselő figyelmébe ajánlja a honlapon megjelent levelet, amelyet az illetékes cég vezérigazgatója utólag írt. A három új munkahely létesítése is példa arra, hogy helyi vállalkozók, - aki semmivel sem alacsonyabb szellemi képességűek, mint az ország más részén élők kicsit többet dolgozva, többet pályázva, képesek új munkahelyeket létesíteni. Velük együtt lehet működni. 6

7 7 Együttműködtek az önkormányzattal, így a törvényi határokon belül segítséget kaptak. (pl: építési engedély, hatósági munka leggyorsabb elvégzésével, pályázatban való hozzájárulásokkal) Aki nem partner az önkormányzattal, annak hiába kopogtatnak az ajtaján, azon nem tudnak segíteni. Jelenleg két ilyen cég van Békéscsabán. Kihozták a cégből amit lehet, majd itt hagyják magára, amikor költségek jelentkeznek. Nem ismeri, hogy Miklós Attila képviselő milyen kutatási eredményre hivatkozott, de az a kutatás, amit személyesen látott, a szerint Békéscsabán lassul az elvándorlás. Sőt visszaesőben van, ami pozitív hírnek számít. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Az említett adatokat a KSH kutatásból merítette. Meg kell tekinteni a legutóbbi népszámlálási adatokat, amelyből kiderül, hogy a legnagyobb mérvű fogyás Békés megyében történt. Vitát nyithatnak arról, hogy mekkora Békéscsaba felvevő képessége a környező kistelepülésekből, mekkora az elnéptelenedés és milyen kihatása van a megyére. Fontos tisztázni, aki jelenleg munkát ad a városban, annak fontosnak kell lennie az önkormányzat számára. Párbeszédet folytatni csak az arra nyitottakkal lehet. Véleménye szerint a polgármesternek és az önkormányzatnak ebben még van elmaradása. Vantara Gyula polgármester többször a sajtóból értesül arról, hogy egy-egy vállalkozó milyen döntést hozott. Egy jól működő városban a polgármestert ezekről a döntésekről előzetesen értesítik, nem a sajtóból kell tájékozódnia. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Felhívta a figyelmet, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésén nem a megyei problémákat kell megoldani. Amikor a számokat említette Békéscsabáról szólt. Nem lenne olyan büszke, mint ahogy Miklós Attila képviselő előadta, hiszen a szocialista kormányzat idején zárt be a Barnevál, a malom, a tejüzem, stb. Akkoriban nem látott ilyen küzdő szellemet a szocialisták részéről az üzemek megtartása érdekében. Kérte a képviselőt, óvatosan fogalmazzon. Ismételten kihangsúlyozta, hogy az együttműködéshez két fél szükséges. Kell a fogadókészség is. A város nyitva áll, mindenkit megkeres. Az év eleji fogadások sem reprezentatív célt szolgálnak, elbeszélgetnek valamennyi vállalkozóval, informálódnak gondjaikról. A kisvállalkozók számára számos pályázatot hirdetnek meg. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Hozzászólásával nem kívánt vitát generálni. Meg kell jegyezni azonban, hogy személyét is meglepte az a tény, miszerint a polgármester a sajtóból értesült. Képbe kellene lenni. Sokkal nyugodtabb lenne, ha a polgármester azt nyilatkozza, hogy igen, tudtunk róla, próbáltuk lebeszélni a cég vezérigazgatóját, hogy Debrecen helyett Békéscsabát, vagy esetleg mindkét telephelyet tartsa meg és megpróbálunk a dolgozókról oly módon gondoskodni, hogy az újonnan beinduló munkahelyeknél segítjük elhelyezkedésüket. Nem tudták sajnos, a cikkből nem ezt lehetett kiolvasni. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Kérte Takács Péter képviselőt, gondosan olvassa el a közleményt, pontosan fogalmazzon. (Kazetta 1/ ) 7

8 8 Takács Péter képviselő: Jól idézte, hogy az újságból értesült az esetről? Továbbra is fenntartja javaslatát az alpolgármester felé, talán akkor ilyen meglepetések nem érik a várost. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Takács Péter képviselő úgy fogalmaz, ahogy gondolja, de kérte, hogy pontosan idézzen Ismételten kihangsúlyozta, hogy csak azzal lehet együttműködni, aki arra hajlandó. Szívesen várják a szocialista frakció, és az LMP munkahelyteremtő felhajtó munkáját és javaslatát, ilyen azonban eddig még nem érkezett. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: A megállapítás nem helytálló, hiszen korábban személyesen adott át több javaslatot a helyi vállalkozásokra vonatkozóan. Példaként említette a vállalkozói információs rendszer kidolgozását, amit csak el kellene olvasni és néhány dolgot meg kellene fontolni. Bár lehet, hogy nem feltétlen ez a legjobb megoldás. Az anyagból azonban érdemes lenne néhány dolgot megfontolni, beépíteni. Nem a szocialisták állítottak a Barnevál előtt fekete koporsót, és azt sem mondták ha majd, mi adjuk a városvezetést, akkor újra nyitjuk a Barnevált. Ezt Ön mondta polgármester úr, 2006-ban. Nem a szocialisták értesültek a sajtóból a hűtőház vagy a Hungaropharma megszűnéséről. Néhány embert igenis érdekel hogyan működnek a helyi vállalkozások, van-e munkájuk. (Kazetta 1/ ) Hanó Miklós alpolgármester: A Hűtőházzal kapcsolatban annyira nincs oka büszkélkednie a szocialista frakciónak, mivel Bajnai Gordonnak sikerült a bajai konkurencia miatt a nyereséges gyárat bezáratni. Folyamatosan tartják a kapcsolatot a cégekkel. Elmúlt héten egy nyomda esetében folytattak egyeztetést a jelenlegi gazdasági problémákról. A Barnevált szerették volna újra indítani. Ez esetben sajnos nem állt rendelkezésre a termelői háttér, hiszen egy bizonyos csoportnak az az érdeke, hogy ne legyen konkurencia. A hűtőház vonatkozásában a kormány februári ülésén támogatásáról biztosította az újraindítást, vagy az újraépítést. Jövő héten alakul meg az a termelői csoport, amely a véghezvitelt megteszi. A város ebben annyiban vesz részt, hogy helyet ad, és mindennemű támogatást biztosít, amely a fejlesztéshez és újraindításhoz szükséges. Minden héten 3-4 anyagot adnak át valamelyik minisztériumban, amely a gazdasági problémákat jelzi, vagy segítségkérést tartalmaz. A város is támogatóan lép fel a problémák elkerülése érdekében. Békéscsabáról indult el a fordított áfa bevezetésének kezdeményezése a mezőgazdaságban, mivel igen jelentős áfa csalás történt. Jelenleg az Európai Unió előtt van a bevezetésre irányuló kérelem. Ezeket a tényeket nem hozzák nyilvánosságra, ettől függetlenül segítik a helyi vállalkozásokat. A Sanopharma gazdasági csoport nem jelzett előre problémát. Példaként említette, hogy az export után fizetendő áfa fizetési kötelezettség témájában is eljártak a minisztériumban. (Kazetta 1/ ) Szabóné Kocziha Tünde képviselő: Ma reggel 7 óra 45 perckor begördült a békéscsabai vasútállomásra az Aranycsapat portréjával feldíszített Csíksomlyó Expressz. Felemelő érzés volt üdvözölni a zarándokokat. Sajnálatos, hogy egy maroknyi kis csapat mellett a képviselő testületből csak ketten voltak csak jelen. Úgy érzi, hogy nemcsak az érkezőknek, hanem 8

9 9 Buzánszky Jenőnek is, - aki jelképesen kocsikísérőként tartózkodott a vonaton - jól esett volna a város vezetőinek részvétele. Észrevételezte, hogy sajnos évek óta nincs nemzeti színű zászló a vasútállomás érkezési oldalán, ami üdvözlésképpen fogadná a nemzetközi vonaton érkezőket és jelezné, hogy Békéscsaba még Magyarország területén található város. Magánszemélyként próbálta elintézni, hogy legalább a mai eseményre kikerüljön egy nemzeti színű lobogó az épületre, de sajnos nem sikerült. Nem olyan egyszerű dolog, mivel a kihelyezésre külön tagvállalat jogosult. A városvezetőknek ráhatásuk lehetne arra, hogy legalább egy nemzeti színű lobogó folyamatosan kihelyezésre kerüljön az állomás épületén. Javasolta, hogy Lázár János és képviselő testületének példáját kövesse a város. Az áprilisi közgyűlésen Hódmezővásárhely képviselő testülete elfogadta azt a rendeletet, miszerint térítésmentesen nemzeti színű zászlót biztosít azoknak a helyi lakosoknak, akik hajlandók házukra kifüggeszteni. Ez egy nagyon szép, követendő példa. A nemzeti együttműködés kormányának többségi képviselete van jelen a megyeszékhelyen, a javaslat támogatását kérte. Esetleg már a következő közgyűlésen foglalkozhatnak a rendeletalkotással annak érdekében, hogy augusztus 20-án minél több házon kihelyezésre kerülhessen a nemzeti színű lobogó. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A székelyudvarhelyi küldöttségnek Kiss Tibor alpolgármester is tagja. Részese lesz az eseményeknek. Ilyen formában Békéscsaba megtette kötelességét. Pénteken Újkígyóson személyesen találkozik Buzánszky Jenővel (Kazetta 1/ ) Napirend tárgya: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi, valamint a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság. A bizottságok a határozati javaslat elfogadását támogatták. Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság a határozati javaslat elfogása mellett észrevétellel élt. Felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt, a Fogyasztóvédelmi Hatósággal történő vendéglátó ipari egységeket érintő fokozott ellenőrzésre, különös tekintettel a fiatalkorúak dohánytermékkel, szeszes itallal történő kiszolgálására. Az ellenőrzés eredményéről és a vonatkozó különös tekintettel a vendéglátó ipari egységek működését és a fiatalkorúak abban való tartózkodását szabályozó előírásokra rendelkezésekről szeptember 30. napjáig készítsen beszámolót és azt terjessze a bizottság elé. Megköszönte az előterjesztés készítőinek alapos munkáját, bár a tevékenység nagy részét törvény szabályozza, betartása a legfőbb cél. Van-e kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) Dr. Kerekes Attila képviselő, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke: Ahogy elhangzott, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság is megtárgyalta a napirendet és egyhangúlag támogatta. Valóban törvény írja elő, hogy minden évben be kell számolni és azt is, hogy milyen feladatokat kell elvégezni. A Békéscsabai önkormányzatnál kb. 25 fő foglalkozik a gyermek és ifjúságvédelemmel, a Közigazgatási Osztály Gyermek- és Ifjúságvédelmi Csoportja, az Életfa Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata, a 9

10 10 Szociálpolitikai Osztály Gyámhivatali Csoportja. A rendőrség feladata, hogy kordában tartsa a fiatalokat. Áttekintve a végzett feladatokat megállapítható, hogy rengeteg ügyirat keletkezik. A gyámhivatalnál éves szinten ügyirat keletkezik, így egy-egy ügyintézőre kb ügyirat jut. A Gyermek- és Ifjúságvédelmi csoportnál 4 fő látja el a feladatot, esetükben több mint ügyirat keletkezik. Jelentős anyagi támogatást kap az ifjúság, hiszen a rendszeres támogatások keretében kb. 50 millió forint támogatást biztosít az önkormányzat gyermek-és ifjúság védelmére. A beszámoló kötelező része a statisztika. Az összehasonlító táblázat megmutatja, hogy öt évvel korábban hány 18 év alatti gyermek ellátásában nyújtottak segítséget. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a fogyás itt jelentkezik. 5 évvel korábban a 18 év alatti gyermek száma , jelenleg , tehát az utóbbi 5 évben fővel csökkent a 18 év alatti korosztály. Az előterjesztésnek nem része az elvándorlás. Emlékezete szerint az el-, illetve bevándorlás között minimális a különbség fő távozott és fő költözött Békéscsabára egy év alatt. Nem az a fő baj, hogy csökken a lakosság, hanem az, - ha hinni lehet a statisztikáknak - hogy Békéscsabán 20 évvel ezelőtt fő élt, jelenleg pedig csak fő fővel csökkent a város lakossága. Véleménye szerint ez a fő oka annak, hogy kevés gyermek születik. Szeretnék, ha minél több gyermek születne a városban. Ezért a határozati javaslat kiegészítésében is jelzik, hogy még nagyobb figyelmet kell fordítani a gyermekek védelmére. Van olyan település, ahol 22 óra után nem lehet szeszesitalt forgalmazni. Át kell tekinteni a rendeleteket, módosítani, de legfőképpen betartani a meglévő szabályokat. Az elvándorlással kapcsolatban személyes élményét ismertette, miszerint egy Szombathelyre költözött fiatal pár visszaköltözne, mert véleményük szerint Békéscsaba élhetőbb város. (Kazetta 1/ /2. 018) Szabóné Kocziha Tünde képviselő: Megköszönte az előterjesztés előkészítésében, összeállításában közreműködők munkáját. Valóban alapos beszámoló került a testület elé. A Jobbik Magyarországért Mozgalom nevében néhány észrevételt tettek a bizottsági ülésen. Talán segítene, ha a következő beszámoló összevetést is tartalmazna az előző évi adatokkal. Ezáltal sokkal könnyebben lehetne levonni a következtetéseket. Örömmel tapasztalta, hogy a bizottsági ülésen elhangzott másik észrevételt már tartalmazza az előterjesztés határozati javaslata. A legszélesebb köröket érintő probléma a fiatalok hétvégi szórakozásával kapcsolatos problémakör. Megköszönte a bizottság tagjainak támogatását. A probléma felvetésekor mintha csapot nyitott volna ki rögtön előjöttek a személyes tapasztalatok, illetve a visszajelzések kapcsán nyilvánosságra került problémák. Valóban úgy érzi, hogy felvetése jogos volt, ennek tudja be azt is, hogy támogatta a bizottság. Pozitívnak tartja, hogy évben is kiemelt szempont marad a prevenció. Nagyon nagy szükség van rá. A rendőrség beszámolójában is szerepeltek azok a megelőző rendezvények, módszerek, amelyekkel jelenleg is dolgoznak az oktatási intézményekben. Viszont szeretné még a törvényalkotásban résztvevő országgyűlési képviselők figyelmét is felhívni egy adatra, ami szerint az átmeneti és tartós nevelésből kikerült fiatal felnőttek otthonteremtési támogatására biztosítható összeg két éve nem változott. Jelenleg ,- Ft, ami nyilvánvalóan nagyon alacsony összeg, semmiképpen nem oldja meg a lakásproblémákat, főleg Békéscsabán nem. Kérte, amennyiben módjukban áll álljanak ki a hátránnyal küszködő és hátrányos helyzetből induló fiatalokért. (Kazetta 1/ ) 10

11 11 Takács Péter képviselő: Egyetért Dr. Kerekes Attila képviselő és Vantara Gyula polgármester által elmondottakkal, Békéscsaba valóban élhető város. Az előző ciklusokban Hanó Miklós, Dr. Ferenczi Attila, Dr. Kerekes Attila és személye elég sokat tett azért, hogy minél élhetőbb város legyen. Többek között ezért épült önkormányzati lakásalapból a Dózsa György úton 28 lakóegységből álló ifjúsági garzon, illetve Széchenyi pályázati keretből 33 lakóegységgel megépült Felkelő Nap Háza. Mindkét létesítmény a fiatalok letelepedését szolgálja. Örömmel tapasztalja, hogy évek óta magas szintű előterjesztés készül e témában, ami fedi azt a magas színvonalú munkát. Azt is el lehet mondani, hogy a szociális terület Békéscsabán a rendszerváltást követően stabil. Kiszámítható, jól működik, a rendelkezésre álló lehetőségekhez mérten mindent megtesznek az e területen úgy az ifjúságvédelem, mint a családvédelem területén. Miklós Attila képviselő is felvetette a Békéscsabán élők létszámának alakulását. Emlékezete szerint két évvel korábban készült kutatás arról, hogy a legtöbb békéscsabai lakos Szegedre vagy Budapestre költözik. A beszámoló a város lakosságának alakulására vonatkozó hiteles adatot tartalmaz. Nem kíván újra vitát generálni, csak tényszerűen jegyzi meg, hogy évben Békéscsaba állandó lakosainak száma fő volt, míg évben fő. A kettő közötti különbség főt jelent. Az okokat biztosan sokféleképpen lehet magyarázni, de a tény ettől tény marad. Egy ilyen nagyságrendű városban, mint Békéscsaba, a fő elvándorlása jelentős. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Ismételten megköszönte az előterjesztésben közreműködők magas szintű munkáját. Takács Péter képviselő hozzászólására reagálva elmondta, hogy Magyarország lakossága évben 10,5 millió fő volt, ezzel szemben évben fő. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 161/2012. (V. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: május 25. Miklós Attila képviselő: Jelezte, hogy a szavazást megelőzően kívánt szólni óta valóban fogyott Magyarország lakosságának létszáma. Van egy miniszterelnök, aki szerint, ha ő lesz a miniszterelnök, a népességfogyás meg fog állni, sokkal több gyermek születik. Ehhez képest nem születik több gyermek. Amikor kormányra lépett a FIDESZ, a népesség fogyása nem állt meg. (Kazetta 1/ ) 11

12 12 Vantara Gyula polgármester: A képviselő figyelmébe ajánlotta a statisztikai adatok tanulmányozását, ami szerint minden ellenkező híreszteléssel ellentétben a születések száma emelkedett. A Békéscsabai Szülészeti Osztály adatai kiemelkedőek. Kérte, hogy a statisztikákat óvatosan kezeljék. A kormányzati munka sikeres, többen születnek az elmúlt nyolc év ellenére is. Nem szabad elfelejteni, hogy a szülők szerepét nem veheti át és nem helyettesítheti senki. Azok az intézkedések, amelyek a kormányzat és az önkormányzat terveiben szerepelnek, a család szerepének erősítésére irányulnak. Nem adhatják át az iskolának, az önkormányzatnak azt a feladatot, ami megtanítja a gyermekeket arra, hogy tisztességesen viselkedjenek, az emberi normákat tartsák be. Ezért a szülő a felelős. Az a feladata, hogy számon kérje a gyermeket. Az önkormányzat kezelni tudja a problémát, bizonyos lépéseket tesz, de ez nem jelenti a probléma megoldását. A probléma megoldása a család feladata. Valamennyi intézkedés a család szerepét, anyagi helyzetét és lehetőségeit erősíti. Kérte a hozzászólásra jelentkezőket, hogy a téma lezárását követően röviden mondják el hozzászólásaikat. (Kazetta 1/ ) Dr. Kerekes Attila képviselő: Valóban az előző ciklusokban nem vették figyelembe azt, hogy támogatni kell a gyermekek születését. Az új programban viszont már Békéscsabán is érezhető a változás, hiszen évben 356 gyermek született, évben 416, évben 426. Áttörésről azonban még nem lehet beszámolni. (Kazetta 1/ ) Szabóné Kocziha Tünde képviselő: Teljes mértékben egyetért az elhangzottakkal. Nyilván, hogy az önkormányzat nem veheti át a szülők felelősségét és nem is engedheti meg, hogy áthárítsák a rendeletalkotókra a felelősséget azok a szülők, akik nem hajlandók gyermekeikkel foglalkozni. Pontosan azért került be az előterjesztésbe az igény, hogy megismerhessék, meddig lehet elmenni, ne essenek a túlzott szabályozás hibájába. Szerette volna, ha ez a szándék az előterjesztésben megjelenik, amire a későbbiekben is hivatkozni lehet. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Egyetért a képviselő asszony által elmondottakkal. Valóban a törvényi szabályozás minden esetben csak egy lehetőség. Nem értékesíthetnek fiatalkorú számára alkoholt. A rendelet betartását ellenőrizni lehet. A lényeg a másik oldalon van, úgy kell a gyermeket nevelni, hogy ne vegyen alkoholt. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Csak azért, hogy ne úgy maradjon meg a televíziónézőkben és a képviselőkben, hogy nincs tisztában a statisztikai adatokkal, az alábbiakat ismertette: A KSH adatok szerint Magyarországon 2008-ban az élve születések száma , 2009-ben , 2010-ben , 2011-ben Számára nem teljesen valós, amit Vantara Gyula polgármester mondott, de meg kell várni a évi adatokat. (Kazetta 1/ ) 12

13 13 Vantara Gyula polgármester: Megjegyezte, hogy először Békéscsaba problémáit kell megoldani, utána az országos gondokat. Korábban a helyi adatokat ismertette. (Kazetta 1/ ) Napirend tárgya: A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló helyi rendelet megalkotása Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság, ügyrendi szempontból tárgyalásra alkalmasnak tartotta. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) Szabóné Kocziha Tünde képviselő: Az előterjesztés kapcsán a Jobbik Magyarországért Mozgalom több kiegészítéssel szeretett volna élni, viszont Dr. Burai Mihály osztályvezető tájékoztatása szerint a guberálással kapcsolatos javaslat alkotmányellenes, a kiegészítések nagy része pedig magasabb szintű törvényekkel, rendelkezésekkel szabályozott. A tiltott közösségellenes magatartások körébe szerették volna bevonni az azonos neműek kapcsolatát népszerűsítő rendezvények, kiadványok, szórólapok terjesztését. Dr. Burai Mihály osztályvezető szerint ez a közerkölcs megsértése kitételként szerepel a törvényben. Konkrétan nem tudja azonosítani, hová lehetne besorolni az azonos neműek kapcsolatát népszerűsítő kiadványok terjesztését. Beilleszthető a közerkölcs megsértésébe, vagy jelen rendeletben szabályozható? Békés megyében is vannak szervezetek, amelyeknek homoszexuálisok a tagjai. Reális a lehetősége annak, hogy rendezvényeikre, illetve klubjaikba, szervezeteikbe belépést szorgalmazva szórólapokkal jelenjenek meg. Kérdését Dr. Szvercsák Szilvia jegyző asszonyhoz intézte: van lehetőség a szabályozásra? (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Szintén jegyző asszonyhoz intézte kérdését a rendelet-tervezet 5. oldalán szereplő kitétellel kapcsolatban, miszerint aki szórólapot az utcán engedély nélkül terjeszt a közterület-használat rendjét megsérti. Hogyan kell értelmezni ezt a kitételt. A képviselők valamennyien politikai tényezőkként vesznek részt az ülésen. Amikor közterület foglalási engedélyt kérnek, értelem szerint az a szórólap terjesztését is magába foglalja. Ebben a tekintetben hogyan kell értelmezni az említett kitételt? Külön kell engedélyeztetni? A galamb- és macskaetetés kérdésköre biztos, hogy fontos probléma miatt került a rendelettervezetbe. Számára nem tűnt életszerűnek, ha a színház előtt idős személyek etetik a galambokat. A tervezet szerint a közterület felügyelő ezt a tevékenységet akár ,- Ft-ra is büntetheti. Az ifjúsági parkok kérdésköre nem szerepel az előterjesztésben. Az előző ciklusban a játszóterekkel kapcsolatos helyi rendeletalkotását személye kezdeményezte. Hasonló problémák vannak az ifjúsági parkok esetében is, példaként említette a Lencsési lakótelepet. Mennyire kezeli a problémát? Amennyiben nem, miért nem került beemelésre? Az illegális szemétlerakás kérdésköre vélhetően máshol is van szabályozva. Nem kellett volna a rendeletbe beemelni? (Kazetta 1/ ) 13

14 14 Hrabovszki György képviselő: Teljesen logikusnak és pozitívumnak tartja, hogy egy rendeletben kíván szabályozni az önkormányzat számos területet, amely egyébként külön rendelet hatálya alá tartozott. A rendelet megnevezését helytelennek tartja, mint ahogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőjének felszólalásából is látható, hogy adott esetben vallási, szexuális hovatartozási és világnézeti kérdéseket is feszegetni lehet, hiszen a magatartás viselkedési forma, a verbális, nonverbális viselkedési formák összessége. Úgy gondolja, amennyiben vasárnap falevelet éget, nem tiltott közösségellenes magatartást folytat, hanem környezetvédelmi, vagy a pihenésre vonatkozó rendelet szabályokat szegi meg. Ugyanakkor ellenkező előjelű az, ha valamit nem hajtja végre valamit, - pl. síkosság mentesítés elmulasztása ami adott esetben a rendelet szerint tiltott közösségellenes magatartás, holott tulajdonképpen az általa tanúsított magatartás hanyagság. Ezért önmagában a rendelet megnevezése meglehetősen komoly félreértésekre ad lehetőséget. Észrevételezte, hogy kemény szankciót alkalmaz a rendelet a magatartási szabályok megsértőivel szemben, hiszen ,- Ft a minimális és ,- Ft a maximális büntetési tétel. Például a síkosság mentesítés esetében nincs végrehajtási rendelet, a közterületfelügyelő semmi mást nem tehet, mint három perccel a hóesést követően ki kell, hogy szabja a helyszíni bírságot. Mint jogalkalmazónak nincs mérlegelési lehetősége. Annyira sem, hogy becsengessen és figyelmeztesse az ingatlan tulajdonosát. Alapvetően az a probléma, hogy a közterület-felügyelő, mint jogalkalmazó hatáskörét mérlegelési jogkörét elvonja a rendelet és azonnal a minimális ,- Ft-os bírságot kell kiszabnia. Elég életszerűtlen a galambok etetésére vonatkozó kitétel is. Véleménye szerint a testület tagjai közül is sokan jártak már Velencében, ahol a Szent Márk téren a galambok jelenléte, etetése turisztikai látványosság. Úgy érzi, hogy elkapkodott a rendelet, ezért a szocialista frakció tagjai nem csatlakoznak tárgyalásához. Úgy ítélik meg, hogy bár a szándék jó, jelen pillanatban a tartalom, illetve a kidolgozottság nem alkalmas elfogadásra. (Kazetta 1/ ) Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: Szabóné Kocziha Tünde képviselő kérdésére válaszolva elmondta, hogy a párhuzamos szabályozás elkerülése végett nem szabályozható helyi rendeletben olyan tényállás, amelyek központi jogszabályokban megjelenik. Ennek elkerülése érdekében a helyi rendeletben születtek meg a Hrabovszki György képviselő által kifogásolt tiltott közösségellenes magatartás, amelyre a későbbiekben még kitér. Változott a teljes szabálysértési törvény. A helyi önkormányzatoktól elvették a szabálysértési tényállásra vonatkozó rendeletalkotási jogot. Amit a képviselő asszony szabályozni szeretne, az elsősorban nem jogi norma. Jogi alaptan szerin vannak a társadalmi normák, az erkölcsi normák, és a jogi normák. A jogi normák szabályozására akkor kerül sor, ha a jogalkotó mindenféleképpen szankcionálni kíván, joghátránnyal akarja sújtani azokat, akik nem tartják be, vagy valaminek a tűrésére kötelezi a nem jogkövető magatartást tanúsítókat. A homoszexualitás nem tiltott tényállás, nem bűncselekmény Magyarországon. A rendezvényekre történő meghívás minősítését mindig egyedi ügyben bírálja el az a hatóság, akinél a szabálysértési tényállás kapcsán, a közerkölcs megsértésére feljelentést tesznek. Ez viszonylag tágan megfogalmazott tényállás, amelybe sok minden beleférhet. Ezt mindig adott egyedi ügyben bírálhatja, vagy bírálja el az arra jogosult, aki egyébként nem az önkormányzat, hiszen ez helyi rendeletben nem szabályozható. Takács Péter képviselő kérdésére válaszolva elmondta, hogy a szórólap terjesztése a választások időpontjában teljesen más téma. A rendelet-tervezet nem ezt kívánja szabályozni. 14

15 15 A választási törvény szabályozza milyen módon, hogyan lehet plakátot kihelyezni, stb. Azok a magatartások nem tartoznak egyébként a helyi rendeletben megjelenő tiltott közösségellenes magatartások közé. A szabálysértési tényállások dereguláció útján kikerültek a rendeletekből és ebben az egy rendeletben kerültek szabályozásra. A szórólapozás választási esetben nem tiltott közösségellenes magatartás. A galambetetésen mindenki mosolyog. Komoly műemlékvédelmi probléma, hogy a közterületen elszaporodó galamb ürüléke szennyezi a környezetet. Több európai kisvárosban, német településeken van már erre irányuló rendelkezés. Úgy látták helyesnek, hogy a helyi lakossági panaszbejelentések kapcsán rendeletben történő szabályozás szükséges. Igaz, hogy a Szent Márk téren etetett galamb turisztikai látványosság, de Velence nem Békéscsaba. Két teljesen különböző dologról van szó. Ifjúsági parkok kérdésköre szintén központi jogszabályok alapján nyert szabályozást. Az észlelt jogsértés elkövetőjével szemben el lehet járni szabálysértési tényállás kapcsán. Az illegális szemétlerakással ugyan ez a helyzet. Hrabovszki György képviselő kérdésén lepődött meg leginkább, mivel igen tájékozott szokott lenni a jogalkotás kapcsán. Nincs választási lehetősége az önkormányzatnak abban, hogyan nevezze a magatartásokat, mivel azt központi jogszabály nevesíti és lehetőséget ad az önkormányzatoknak arra, ha valamilyen szabálysértésszerű tényállást kíván szabályozni, akkor azt csak és kizárólag tiltott közösségellenes magatartásnak nevezheti. Amennyiben az elnevezés nem megfelelő, nem tud mit tenni, mivel kötelező érvényű az önkormányzatra nézve. A bírsággal kapcsolatban az előterjesztésben is szerepel, hogy a Települési önkormányzat képviselő-testülete e magatartások elkövetőivel szemben ,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve ,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el. A bírságként kiszabott összegek az adott önkormányzat saját bevételeként jelennek meg. Megegyezik a szabálysértési tényállások jelenlegi bírságaival. (Kazetta 1/ ) Hrabovszki György képviselő: Megköszönte jegyző asszony megnyugtató válaszát. Az elnevezéssel kapcsolatban tudja, hogy központi jogszabályról van szó, de ettől még nem muszáj egyet érteni vele. Nyilván a törvényeket be kell tartani, egyetérteni azonban nem muszáj. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Örömmel tapasztalja, hogy jelen pillanatban a polgármester konszenzusteremtő hangulatban van. Az előterjesztés 4. oldalán szereplő mondat szerint: a magatartásokkal szembeni fellépés a helyszíni bírság, illetve a közigazgatási bírság kiszabásával igyekszik a jövőbeni jogellenes magatartástól az elkövetőt visszatartani, a már elkövetett bűncselekményért büntetni, a helyi költségvetés szempontjából komoly helyi bevételt jelent. A rendőrségi beszámoló kapcsán is kifogásolta a büntetések mértékének aránytalanságát. Reméli, hogy a komoly helyi bevétel nem azt jelenti, hogy a város is elindul abba az irányba, hogy lehetőleg minél nagyobb bírságot szabjon ki a békéscsabai polgárokra, akik anyagilag eléggé meg vannak terhelve így is. (Kazetta 1/ ) 15

16 16 Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: Kihangsúlyozta, hogy nem adót vet ki az önkormányzat. Valamilyen jogellenes cselekmény joghátránya a bírság. Amennyiben valaki nem követ el szabálysértést tiltott közösségellenes magatartást nem kerül sor arra, hogy ilyen bírság részére kiszabásra kerüljön. Inkább preventív jellege van. Valóban lehet visszatartó ereje arra vonatkozóan, hogy helyi tiltott közösségi magatartást folytassanak az itt élők. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Nem kell szabálytalankodni, akkor nincs büntetés. Régi szabály, hogy azt nem büntetik meg, aki nem vét a szabályok ellen. Szavazásra bocsátotta a rendeletalkotást. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő rendeletet alkotta: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 254. (2) bekezdésében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 94/B. -ában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 51. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a tiltott, közösségellenes magatartásokról az alábbi rendeletet alkotja. I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések 1. E rendelet alkalmazásában 1. koldulás: közterületen vagy nyilvános helyen pénz vagy egyéb dolog átadására szóban, írásban vagy ráutaló magatartással történő felhívás, amennyiben a cselekmény nem minősül a magasabb szintű jogszabályokban szabályozott zaklató, illetve gyermekkel való koldulásnak; 2. közhasználatú zöldterület: a város belterületén lévő és a) kertészetileg rendezett területrész (közparkok, közkertek, ligetek, játszóterek, sportpályák), b) kertészeti gondozás alá vont közterületek, c) utcai fák, fasorok és zöldsávok, d) pihenésre, védelemre szolgáló véd-, városerdők, e) helyi védettség alá vont területek, f) főforgalmi utak zöldsávjai, g) közterületen elhelyezett virágtartók, növényzettel együtt. 3. közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is. 4. önkormányzat gondozásában lévő gerinccsatorna: az Almás soron, a Batsányi utcában (Gajdács és Pozsonyi u. között), a Berzsenyi utcában (Málnás utca és Körte sor között), a 16

17 17 Bethlen utcában, a Csányi utcában (Virág és Bethlen utca között), a Degré utcában (Egészségügyi Gyermekotthon és Körte sor között), a Dobozi út belterületi szakaszán, az Erdélyi soron (Szőlő utca és Berzsenyi utca között), a Gyár utcában, a Haladás utcában, a Hétvezér utcában, az Ifjúsági tábornál, a Kereki sikátorban (4-es Honvéd utca és körtöltés között), a Kertész utcában (Jósika utca és Bessenyei utca között), a Kisfényesi utcában, a Könyves utcában (Batsányi és Kertész u. között), a Körte soron, a Szatmári utcában (Bessenyei utca és Darányi sor között), a Szegfű utcában (Tavasz és Rózsa utca között), a Táncsics utcában (Tompa és Kertész utca között), a Tavasz utcában (Illyés Gy. és Zsigmond utca között), a Tavasz utcában (Veres P. és Szegfű utca között), a Vasút soron, a Zrínyi utcában (Szent László és Bezerédj utca között) lévő, valamint a Kossuth utcától déli irányba vezető (hrsz.: 11638, 11633, 11583, 0653) belvízelvezető gerinccsatorna; 5. tisztántartandó közterület: az ingatlanok határvonalától a közút széléig, de legfeljebb 15 m szélességig, úszótelkes épületek közötti távolság feléig, de legfeljebb 15 m-ig számított közterület, a főforgalmi utak azon zöldsávjainak kivételével, amelyek fenntartását az önkormányzat megbízott vállalkozó útján látja el (Szarvasi út, Orosházi út, Berényi út, Békési út, Jókai út, Petőfi utca, Bartók Béla út, Bánszky utca, Bajza utca, Gyulai út, Dózsa György út, Corvin utca, Lencsési út, Dobozi út, Kétegyházi út). 6. üzemképtelen jármű: a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező jármű, amely egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, b) a baleset folytán megsérült és elhagyott jármű, c) a műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, roncs vagy sérült jármű. 2. Eljárási szabályok 2. Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 3. A tiltott, közösségellenes magatartások vonatkozásában a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzőjére ruházza át. 4. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén a bírságot annak vezetőjével szemben kell kiszabni, kivéve, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a tiltott, közösségellenes magatartást egyértelműen azonosíthatóan más személy követte el. 5. (1) Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki. 17

18 18 (2) A helyszíni bírság megfizetése készpénzátutalási-megbízás igénybevételével, az önkormányzat házipénztárába való befizetéssel vagy banki átutalással, 30 napos határidőn belül történhet. (3) A gépjárművel elkövetett tiltott, közösségellenes magatartás miatt a helyszíni bírságot a gépjárművezető távollétében is ki lehet szabni. Ilyenkor a gépjármű forgalmi rendszáma alapján megállapított üzemben tartó címére kell a kiszabott összeget tartalmazó készpénzátutalási-megbízást megküldeni. (4) Ha a gépjármű üzemben tartója a helyszíni bírság kiszabását nem veszi tudomásul, az eljárást a közigazgatási bírságra egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni. Így kell eljárni akkor is, ha a gépjármű üzemben tartójának megküldött készpénzátutalásimegbízáson vagy banki átutalással a helyszíni bírságot az e rendeletben meghatározott határidőn belül nem fizetik meg. 6. (1) Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartással kapcsolatos eljárás során a hatóság elkobozhatja azt a dolgot, a) amelyet a jogsértés elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak, b) amelynek birtoklása jogszabályba ütközik, vagy amely veszélyezteti a közbiztonságot, c) amely jogsértés elkövetése útján jött létre, d) amelyre a jogsértést elkövették, vagy amelyet a jogsértés befejezését követően e dolog elszállítása céljából használtak, e) amelyet a jogsértő a jogsértés elkövetéséért a tulajdonostól vagy annak hozzájárulásával mástól kapott. (2) Az elkobzott dolog tulajdonjoga Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatára száll. II. Fejezet Egyes tiltott, közösségellenes magatartások 3. A fizető-parkolóhelyek működése és igénybevétele rendjének megsértése 7. Aki az ingyenes használatra jogosító bérletet a jogosult lakóhelye vagy a gépjármű üzembentartójának megváltozása esetén 8 napon belül az üzemeltetőnek nem adja vissza, tiltott, közösségellenes magatartást követ el. 4. Köztisztaságra vonatkozó szabályok megsértése 8. Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, a) az az ingatlantulajdonos, bérlő, használó, illetőleg üzemeltető, aki az ingatlan melletti (az ingatlan határvonalától a közút széléig, de legfeljebb 15 m-en belül elhelyezkedő) járdaszakasz 1 m széles sávja, járda hiányában 1 m széles területsáv hó- és síkosságmentesítéséről nem gondoskodik; b) az az ingatlantulajdonos, bérlő, használó, illetőleg üzemeltető, aki a tisztántartandó közterület gondozásáról, gyommentesítéséről, tisztántartásáról nem gondoskodik; 18

19 19 c) az a közszolgáltatást igénybevevő, aki a hulladékgyűjtő helyének és környezetének tisztántartásáról, a kijelölt helyen történő tárolásáról nem gondoskodik, továbbá, aki közterületen rongálódott, hibás, fedél nélküli, piszkos, bűzös hulladékgyűjtő edényt kihelyez és tárol; d) aki az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot elszállításra nem gyűjtőedényben, zsákban, dobozban, vagy kötegelve helyezi ki a kijelölt gyűjtőhelyre; e) aki eldugulást okozó, vagy rongálásra alkalmas anyagot árokba, közcsatornába, víznyelő aknába, csapadékelvezető aknába szór vagy önt; f) aki hórakást létesít tömegközlekedési eszköz megállóhelyén, szemétgyűjtő edény tároló helyén és az azok megközelítésére szolgáló területen valamint víznyelőkön; g) plakát, falragasz esetében az elhelyező, amennyiben az elhelyező személye nem ismert, akinek az érdekében elhelyezték, aki az aktualitását vesztett, szakadt, szennyezett plakát, falragasz eltávolításáról nem gondoskodik; h) az az építési, bontási, tatarozási munkát végző, aki a munkaterület környezetét a munkálatokkal beszennyezi és a beszennyezett területet nem tisztítja meg, a kitermelt anyaggal a csapadékvíz elvezetést akadályozza, a környező növényzetet indokolatlanul károsítja; i) aki az önkormányzat gondozásában lévő gerinccsatornák kivételével a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan mellett lévő nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, rendszeres kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, az árokból kiszedett hordalék és idegen anyag kijelölt lerakóhelyre történő szállításáról nem gondoskodik; j) aki Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén anélkül végez közszolgáltatást, hogy erre az önkormányzattal szerződést kötött volna. 5. Köztemetők rendjének megsértése 9. Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki a gerlai és mezőmegyeri köztemető területére kutyát - vakvezető és mozgáskorlátozottat segítő kutya kivételével - vagy egyéb állatot bevisz. 6. Közterület-használat rendjének megsértése 10. Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, a) aki december 31. és január 1. napja kivételével közterületen a vendéglátó egységekhez kapcsolódó kerthelyiséget és a közterületi rendezvények alkalmával kialakított alkalmi büfét kivéve szeszesitalt árusít vagy szeszesitalt fogyaszt; b) aki mezőgazdasági terményt a közterület használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerinti extra és I. területi kategóriájú közterületen árul, továbbá bármely kategóriájú közterületen az árusító helyével engedély nélkül 1 m 2 -nél nagyobb területet foglal el vagy olyan helyen árul, ahol a gyalogos vagy gépjárműforgalmat akadályozza, vagy a közterületi árusító helytől a közúton számított 50 méteren belül hasonló terményt árusító üzlet működik; c) aki szórólapot az utcán engedély nélkül terjeszt; d) aki 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó vontatót, nyerges vontatót, mezőgazdasági vontatót, lassú járművet, tehergépkocsit, pótkocsit, félpótkocsit, járműszerelvényt, valamint 15 férőhelyesnél nagyobb autóbuszt este és reggel

20 20 óra között 4 óra hosszat vagy azt meghaladó időtartamban egyhelyben közterületen engedély nélkül tárol; e) aki közterületen engedély nélkül sátorgarázst létesít; f) aki jármű vizes, illetve mosószeres takarítását vagy telephelyhez kötött javítási munkáit közterületen végzi; g) aki lakókocsiját 30 napon túl engedély nélkül tárolja közterületen; h) aki közterületet hozzájárulás nélkül felbont, illetve a kezelői hozzájárulásban előírt feltételeket nem tartja be, kivéve, ha a közmű üzemzavarának elhárítása halasztást nem tűr; i) az a bontást végző, aki a közmű üzemzavarának elhárítása miatti közterületbontást a polgármesternek 24 órán belül nem jelenti be; j) aki a közterület rendeltetésétől eltérő használata után a közterület eredeti állapotát nem állítja helyre; k) aki az ingatlana előtti közterület kivételével közterületen engedély nélkül növényi részeket - a lehullott növényi részeket kivéve - a közterületről begyűjt; l) aki védett, vagy közhasználatú zöldterületre járművel ráhajt, azon parkol, várakozik; m) aki fákon hirdetéseket kifüggeszt, fákat kitör, csonkít; n) a közterület használat rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglalt reklám és hirdetőtevékenységre vonatkozó szabályokat megszegi; o) aki a fás szárú növények kitermelésére vonatkozó szabályokat megszegi; p) aki a közterület használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerinti kiemelt (extra) és I. kategóriában lévő közterületeken koldul; q) aki üzemképtelen járművet közterületen 10 napot meghaladóan engedély nélkül tárol; r) aki a közterületet rendeltetésétől eltérően engedély vagy hozzájárulás nélkül használja; s) aki a közterület használatra vonatkozó engedélyben vagy hozzájárulásban foglaltakat nem tartja be. 7. Utcanévtáblával, házszámmal, közterületen elhelyezett művészeti alkotással, emléktáblával, egyéb emlékkel kapcsolatos tiltott, közösségellenes magatartás 11. Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, a) aki az utcanévtábla elhelyezését akadályozza, az utcanévtáblát, házszámot megrongálja, beszennyezi, szövegét megváltoztatja, olvashatatlanná teszi vagy a jegyző engedélye nélkül eltávolítja; b) aki a közterületeken lévő művészeti alkotást megrongálja, beszennyezi, elhelyezését megváltoztatja vagy engedély nélküli eltávolítja; c) aki a közterületeken lévő emléktáblát megrongálja, beszennyezi, elhelyezését megváltoztatja vagy engedély nélküli eltávolítja; d) aki a közönség számára nyitva álló helyeken, valamint a köz- és magánépületeken a közönség által megtekinthető módon elhelyezendő emléktábla, emlékoszlop, kegyeleti és egyéb emlékek elhelyezése során a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat nem tartja be. Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, 8. Játszóterek használati rendjének megsértése

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól ( Egységes szerkezetben a 27/2013. (X. 25.), 16/2014. (VII.

Részletesebben

( Egységes szerkezetben a 27/2013. (X. 25.) és a 16/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelettel)

( Egységes szerkezetben a 27/2013. (X. 25.) és a 16/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvetı szabályairól ( Egységes szerkezetben a 27/2013. (X. 25.) és a 16/2014.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016. II. FÉLÉVI MUNKATERVE 2016. szeptember 22. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Előterjesztő: Szociálpolitikai Osztály vezetője

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (Egységes

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről Mélykút Város Önkormányzat

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásról.. Mágocs Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet Előadó: Németh

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 131/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2008. január 24. Zárt ülés: 2.) Békéscsabáért kitüntetés odaítélése Előkészítő: Titkársági Osztály Véleményezi: A kitüntetési javaslatokat

Részletesebben

címzetes főjegyző Tárgy: Közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosítása

címzetes főjegyző Tárgy: Közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Készítette: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda, Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 01/35358-4/2013. Tárgy: Közterület-használat

Részletesebben

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009.

Részletesebben

a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete A közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának

Részletesebben

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő Előterjesztő: önkormányzati képviselő Iktatószám: 9494/2009. Tárgy: Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 db határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 7/1998.(II.15.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közúton végzett munkák engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 5/1996.(II.1.)

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések 2. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások

módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések 2. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről módosításokkal

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület július 24-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület július 24-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/540- /2014. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta E l ő t e r j e s

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 3.napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról és ehhez kapcsolódóan

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a város területén a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások meghatározásával kapcsolatos egyes önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-i ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A köztisztaságról szóló rendelet tárgyalása A tárgykört

Részletesebben

tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 25/2012. (VI. 19.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 25/2012. (VI. 19.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 25/2012. (VI. 19.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 36/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. április 15-én tartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei Zsolt bizottsági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 164/2013. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a közterületen történő

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Önkormányzati rendeletalkotás

Önkormányzati rendeletalkotás KAPUVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: jegyzo@kapuvar.hu. napirendi pont Tárgyalja: ÜKB Önkormányzati rendeletalkotás A.) Rendeletalkotás

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-9/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. június 25-i ülésére

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete 2 a tiltott, közösségellenes magatartásra vonatkozó egyes önkormányzati rendelkezések megállapításáról,

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1-149/2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT a tiltott, közösségellenes magatartásokról

Részletesebben

Önkormányzati tájékoztató

Önkormányzati tájékoztató Önkormányzati tájékoztató Tájékoztatjuk a Község Lakosságát, hogy a képviselő-testület a 2015. március 25-én tartott ülésén megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 9/2015.(III.26.)

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról [a tervezet a Képviselő-testület 2012. március 27. napján tartandó ülésén kerül megtárgyalásra] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott,

Részletesebben

Cím: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) rendeletének módosításáról

Cím: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.) rendeletének módosításáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/61785/2009. Cím: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közterületek használatáról szóló 14/2006. (VI. 1.)

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: I. 220-9/2005 NYILVÁNOS

Részletesebben

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 201-3/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 M E G H Í V Ó A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. augusztus 18. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 18-án 17.00

Részletesebben

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 46/2007. (X. 25.) rendelete * az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme.

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme. J E GY Z Ő K Ö NY V 2016. november 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Szám: KOZP/1264-19/2016. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztő: Dr. Gulyás Tünde Edit. Tárgy: Szeszesital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról szóló rendelet megalkotása.

Előterjesztő: Dr. Gulyás Tünde Edit. Tárgy: Szeszesital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról szóló rendelet megalkotása. Előterjesztő: Tárgy: Dr. Gulyás Tünde Edit Szeszesital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról szóló rendelet megalkotása Iktatószám: Ügyintéző: Melléklet: Feladatot jelent: Véleményező bizottság:

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 18-i rendkívüli

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata. 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Tápiószele Város Önkormányzata. 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1 Tápiószele Város Önkormányzata 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Tápiószele Város Önkormányzata az Alaptörvény

Részletesebben

JEGYZŐJÉTŐL. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804. Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba, 2004. november 10. Dr. Simon Mihály címzetes főjegyző

JEGYZŐJÉTŐL. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804. Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba, 2004. november 10. Dr. Simon Mihály címzetes főjegyző BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail:simon.mihaly@bekescsaba.hu Ikt. sz.: VI. 3526 / 2004.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 11-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Molnár

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról Abony Város Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 230-7/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni?

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni? J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. november 13-án az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság nyilvános ülésén Jelen vannak: Vrbovszki Viktor, a bizottság elnöke Hirka Tamás bizottsági tag Hrabovszki György

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 12/2015. (..) önkormányzati RENDELETE

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 12/2015. (..) önkormányzati RENDELETE MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/2015. (..) önkormányzati RENDELETE 9. sz. előterjesztés A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.21.), 10/2014.(III.27.), 21/2014.(IX.19.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.21.), 10/2014.(III.27.), 21/2014.(IX.19.) önkormányzati rendeletekkel módosított Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.21.), 10/2014.(III.27.), 21/2014.(IX.19.) önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelete a közösségi

Részletesebben

Tiltott, közösségellenes magatartás

Tiltott, közösségellenes magatartás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete az egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító önkormányzati rendeletek

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 36/2012. (XI.12.) Önkormányzati rendelete. a tiltott közösségellenes magatartásokról

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 36/2012. (XI.12.) Önkormányzati rendelete. a tiltott közösségellenes magatartásokról Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XI.12.) Önkormányzati rendelete a tiltott közösségellenes magatartásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2012. december

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi JEGYZŐKÖNYV Készült: Pécsvárad Város Képviselő-testületének 2015. május 11-én tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Meghívottak: Benkő László Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett

Részletesebben

(1) A Rendelet 2. 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 2. 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés alapján eredeti

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV. 65412015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta.

A Gazdasági Bizottság 192/2014. számú határozatával az előterjesztést 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta. 2 Tisztelt Közgyűlés! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz) 9. -a értelmében a közgyűlés féléves

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENŐRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 302-6/2014. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32)

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32) Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-98/2016. A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 57-59/2013./IX.2./ ÖK. sz. RENDELETE 10./2013./IX.9./

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

/Egységes szerkezetben a 8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelettel./

/Egységes szerkezetben a 8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelettel./ Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 28/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről /Egységes szerkezetben a 8/2015. (III.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága és a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 2014. február 28-án tartott soron kívüli együttes nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben