Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz."

Átírás

1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: május 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének nyilvános ülésén. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzőkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévő helyét jelölik meg. A jegyzőkönyv készítése során különböző típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különböző típusú magnetofonok eltéréséből adódnak.) Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, országgyűlési képviselő, Hanó Miklós alpolgármester, országgyűlési képviselő, Dr. Ferenczi Attila tanácsnok, Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Herczeg Tamás tanácsnok, Köles István, Futaki Sándor, Dr. Kerekes Attila, Tímár Ella, Kutyej Pál, Köles István, Csicsely Ilona, Zelenyánszki Péter, Strifler Attila, Szabóné Kocziha Tünde, Takács Péter, Hrabovszki György, Miklós Attila képviselő. Igazoltan távol volt: Kiss Tibor alpolgármester Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző. Meghívottként jelen volt: Dr. Kiss Gyula aljegyző, Dr. Deák Zoltán, a Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport csoportvezetője, Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály osztályvezetője, Csizmár Mónika, a Szociálpolitikai Osztály csoportvezetője, Dr. Csereiné Árgyelán Anna, a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ igazgatója, Tiszó Irén, a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ igazgató helyettese, Túriné Kovács Márta, az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály osztályvezetője, Nagy Árpád, az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály tanügyi ügyintézője, Tarné Dr. Malatyinszki Anita, az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály tanügyi ügyintézője, Dr. Burai Mihály Közigazgatási Osztály osztályvezetője, Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetője, Wittmann László, a Stratégiai - Fejlesztési Osztály osztályvezetője, Dr. Sódar Anita, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály csoportvezetője, Dr. Komán Ágnes, a Titkársági Osztály Személyzeti Csoport csoportvezetője, Csiaki Tamás, a Városüzemeltetési Osztály osztályvezetője, Krizsán Miklós az önkormányzat könyvvizsgálója, Gémes Tibor, a Körös Volán Zrt. személyszállítási igazgatója Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, 17 fő képviselő van jelen. Távolmaradását előzetesen Kiss Tibor alpolgármester jelentette be. Az ülést megnyitotta.

2 2 Javasolta, hogy Z/2. jelzéssel vegyék fel a napirendi pontok közé a Közúti balesetben elhunytak temetéséhez hozzájárulás tárgyú előterjesztést. Van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat? (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Jelezte, hogy a nyilvános ülésen, napirend előtt kíván szólni. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: A nyilvános ülés megkezdése előtt kíván szólni, valamint Vantara Gyula polgármesterhez a Bejelentések napirend keretében szeretne képviselői kérdést intézni. (Kazetta 1/ ) Szabóné Kocziha Tünde képviselő: A nyilvános ülés megkezdése előtt kíván szólni. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta a Z/2. jelzésű előterjesztés napirendre vételét. - Megállapította, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta a napirendet a megszavazott kiegészítéssel. - Megállapította, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. (Kazetta 1/ ) Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetője 2.) Közúti balesetben elhunytak temetéséhez hozzájárulás Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Dr. Ferenczi Attila, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke Nyilvános ülés: 1.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról Előkészítő: Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 2.) A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló helyi rendelet megalkotása Előkészítő: Közigazgatási Osztály Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 2

3 3 3.) Együttműködési megállapodások megkötése a nemzetiségi önkormányzatokkal Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 4.) évi egyházi támogatások Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Kutyej Pál, a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 5.) évi alapítványi támogatások Előkészítő: Kabinet Előterjesztő: Kutyej Pál, a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 6.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 7.) Oktatási, közművelődési és sport ügyek: 1. A 43/2012. (II. 24.) közgy. határozat végrehajtása, a BÉKSZI Kós Károly Tagintézményének telephely-áthelyezése Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Előterjesztő: Kiss Tibor alpolgármester 2. Döntés a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium képzési szerkezetének átalakításáról Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Előterjesztő: Kiss Tibor alpolgármester 3. Közművelődési és ifjúsági alapítványok támogatásainak jóváhagyása Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Előterjesztő: Túriné Kovács Márta, az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály vezetője 4. Egyes közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 8.) Városüzemeltetési ügyek: 1. Békés Megyei Vízművek Zrt. közgyűlési előterjesztéseinek véleményezése Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 2. A Körös Volán Zrt évi teljesítéséről szóló beszámoló Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 3

4 4 3. Nyilatkozat a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatására vonatkozó pályázat benyújtásához Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4. Téli útüzemeltetéssel kapcsolatos pályázat előkészítése Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 9.) Szociális területet érintő ügyek: 1. A Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet felügyelő bizottsága tagjainak a visszahívása Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 2. Vasúttisztasági-idegenforgalmi közmunkaprogram önrészének biztosítása Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 10.) Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok: 1. Kerékpárutak által elfoglalt területrész tulajdonba vétele, üzemeltetési, fenntartási feladatok vállalása Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 2. Tájékoztató a Békés Megyei Temetkezési Kft. és a Békéscsaba 1912 Előre Kft évi egyszerűsített éves beszámolójáról Előkészítő: Kozma János, az Igazgatóság elnöke Előterjesztő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 3. A Szent István tér 10. sz. alatti ingatlan felújításához szükséges fejlesztési hitel engedélyezése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. számára Előkészítő: Kozma János, az Igazgatóság elnöke Előterjesztő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 4. ALAPÍTÓI DÖNTÉS Folyószámlahitel felvételének engedélyezése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. számára Előkészítő: Kozma János, az Igazgatóság elnöke Előterjesztő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 5. Pályázat benyújtása az Óvodafejlesztés című könnyített elbírálású pályázati felhívásra Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4

5 5 6. Döntési jogkör átruházása a Hitelszerződés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi beruházási és felújítási feladatainak finanszírozására tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 7. Településrendezési Eszközök módosítása Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 8. A 41/2006. (I. 26.) közgy. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv módosítása. Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 9. Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (I. 26.) önk. rendelet módosítása. Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 11.) BEJELENTÉSEK Vantara Gyula polgármester: Felhívta a figyelmet arra, hogy a képviselők képviselői kérdést az ülés végén, a Bejelentések napirend keretében tehetnek fel. Bejelentette, hogy a közgyűlés zárt ülésen folytatja tovább munkáját, 9 óra 22 perckor zárt ülést rendelt. (Kazetta 1/ ) Z á r t ü l é s Vantara Gyula polgármester: Megállapította, hogy a közgyűlésen 17 fő jelen van, a nyilvános ülés határozatképes. (Kazetta 1/ ) Napirend előtti hozzászólások: Miklós Attila képviselő: A napokban megjelent kutatás szerint Magyarországon a fiatalok elvándorlási kedve olyan magas, amire eddig nem volt példa. A magyarok egyötöde nem itt képzeli el életét, hosszabb időre külföldön kíván munkát vállalni, illetve többségük nem is szeretne hazatérni. Az elvándorlás témaköre Békéscsabát többszörösen is érinti, ezért szeretné kezdeményezni, hogy az önkormányzat bizottságai (oktatási, pénzügyi) kezdjenek egyeztetést, párbeszédet, próbálják megállítani a folyamatot. A Magyar Szocialista Pártnak van néhány elképzelése, amit már többször a sajtóval, illetve az önkormányzat vezetőivel is próbált megosztani. Arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy előbb-utóbb a témában lépni kell. Felmérés szerint a Békéscsabáról elmenők közül 10 középiskolásból 5 nem itt kívánt felsőoktatási intézménybe menni, és nem is szeretne visszatérni a városba. Ahhoz, hogy ezen az arányon javítani lehessen, fontos néhány lépést megtenni. Ismerni kell a helyi vállalkozások munkaerő igényét, felvevő kapacitását. Egy esetleges együttműködéssel lehet, hogy munkaerő gondjaikon tudnának helyi foglalkoztatottakkal 5

6 6 eredményt elérni. Fontos lehet, hogy a Békéscsabáról felsőoktatási intézménybe elkerülőknek egyfajta karrierkövetését végezné a város. Ez egyszerű adatbázis arról, milyen szakemberek képződnek az országban. A helyi kötődéssel rendelkezőket kellene haza csábítani, munkát biztosítani számukra. A témával érdemes lenne foglalkozni. Kérte Vantara Gyula polgármestert, teremtsen arra lehetőséget, hogy az említett két bizottság foglalkozzon javaslatával. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A problémát érzékeli. Miklós Attila képviselő figyelmébe ajánlotta a gazdasági program következő kétheti programját. A képviselők meghívást kapnak a Csaba Metál üzemavatójára. A Linamar új csarnokot épít, ahol új munkahely létesül. Az ügyben mindent megtesznek, a karrierkövetésnek akadálya nincs. A javasolt bizottsági elnökök hallották a kérést, ösztönözni fogja őket, hogy annak eleget tegyenek. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Az előző évi zárszámadás elfogadásakor javasolta, szakbizottság vizsgálja meg a város kintlévőségeinek kérdéskörét. A legutóbbi bizottsági ülésen elhangzott, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság befejezte a vizsgálatot. Megköszönte a bizottság partnerségét. A legutóbbi ülésen szembesültek a képviselők azzal a ténnyel, hogy a behajthatatlan tartozások összege meghaladja a 300 millió forintot. A kimutatás szerint mindazok, akik fizetési könnyítést kértek és kaptak, valószínű, hogy ebben az évben 50 millió forint felett fognak teljesíteni. A legutóbbi közgyűlésen említést tett Dr. Szvercsák Szilvia jegyző asszonynak arról, talán érdemes lenne összefoglaló jelentést terjeszteni a testület felé. Ismételten kérte ennek a jelentésnek a mielőbbi elkészítését. Megjegyezte, hogy a bizottság elnökének is van előterjesztési joga. Dicséretes, hogy három helyi cég esetében újabb munkahelyek létesülnek, ugyanakkor az előző közgyűlés óta eltelt időszak egyik legszomorúbb története a Sanopharma telephelyének megszűnése. A sajtóban megjelent hírek szerint közel 100 munkahely szűnik meg. Az előző testületi ülésen, az Északi Ipartelepen létesített vállalkozás számára nyújtott az önkormányzat munkahelyteremtő támogatást, amely mindösszesen 18 fő számára biztosít munkahelyet. Ehhez képest a telephely megszűnéséből adódó elbocsátás rendkívül magas, ezen felül jelentős helyi iparűzési adókiesést is eredményez. Olvasta Vantara Gyula polgármester ezzel kapcsolatos nyilatkozatát a Csabai Mérleg honlapján, miszerint szintén a sajtóból értesült arról, hogy fel akarják számolni a telephelyet. Javasolta, hogy a gazdaságért felelős alpolgármester vegye fel a kapcsolatot a város nagy foglalkoztatóival annak érdekében, hogy a jövőben hasonló meglepetés ne fordulhasson elő. Helyes, hogy a város helyi rendeletben szabályozza a munkahely létesítését, azonban azt is érdemes lenne megvizsgálni, hogyan tudnák a munkaerő megtartását hatékony módon támogatni. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Hozzászólásban megszólított valamennyi tisztségviselő tartja a kapcsolatot a vállalkozókkal. Azonban csak azzal tudnak együttműködni, aki partner. Takács Péter képviselő figyelmébe ajánlja a honlapon megjelent levelet, amelyet az illetékes cég vezérigazgatója utólag írt. A három új munkahely létesítése is példa arra, hogy helyi vállalkozók, - aki semmivel sem alacsonyabb szellemi képességűek, mint az ország más részén élők kicsit többet dolgozva, többet pályázva, képesek új munkahelyeket létesíteni. Velük együtt lehet működni. 6

7 7 Együttműködtek az önkormányzattal, így a törvényi határokon belül segítséget kaptak. (pl: építési engedély, hatósági munka leggyorsabb elvégzésével, pályázatban való hozzájárulásokkal) Aki nem partner az önkormányzattal, annak hiába kopogtatnak az ajtaján, azon nem tudnak segíteni. Jelenleg két ilyen cég van Békéscsabán. Kihozták a cégből amit lehet, majd itt hagyják magára, amikor költségek jelentkeznek. Nem ismeri, hogy Miklós Attila képviselő milyen kutatási eredményre hivatkozott, de az a kutatás, amit személyesen látott, a szerint Békéscsabán lassul az elvándorlás. Sőt visszaesőben van, ami pozitív hírnek számít. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Az említett adatokat a KSH kutatásból merítette. Meg kell tekinteni a legutóbbi népszámlálási adatokat, amelyből kiderül, hogy a legnagyobb mérvű fogyás Békés megyében történt. Vitát nyithatnak arról, hogy mekkora Békéscsaba felvevő képessége a környező kistelepülésekből, mekkora az elnéptelenedés és milyen kihatása van a megyére. Fontos tisztázni, aki jelenleg munkát ad a városban, annak fontosnak kell lennie az önkormányzat számára. Párbeszédet folytatni csak az arra nyitottakkal lehet. Véleménye szerint a polgármesternek és az önkormányzatnak ebben még van elmaradása. Vantara Gyula polgármester többször a sajtóból értesül arról, hogy egy-egy vállalkozó milyen döntést hozott. Egy jól működő városban a polgármestert ezekről a döntésekről előzetesen értesítik, nem a sajtóból kell tájékozódnia. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Felhívta a figyelmet, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésén nem a megyei problémákat kell megoldani. Amikor a számokat említette Békéscsabáról szólt. Nem lenne olyan büszke, mint ahogy Miklós Attila képviselő előadta, hiszen a szocialista kormányzat idején zárt be a Barnevál, a malom, a tejüzem, stb. Akkoriban nem látott ilyen küzdő szellemet a szocialisták részéről az üzemek megtartása érdekében. Kérte a képviselőt, óvatosan fogalmazzon. Ismételten kihangsúlyozta, hogy az együttműködéshez két fél szükséges. Kell a fogadókészség is. A város nyitva áll, mindenkit megkeres. Az év eleji fogadások sem reprezentatív célt szolgálnak, elbeszélgetnek valamennyi vállalkozóval, informálódnak gondjaikról. A kisvállalkozók számára számos pályázatot hirdetnek meg. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Hozzászólásával nem kívánt vitát generálni. Meg kell jegyezni azonban, hogy személyét is meglepte az a tény, miszerint a polgármester a sajtóból értesült. Képbe kellene lenni. Sokkal nyugodtabb lenne, ha a polgármester azt nyilatkozza, hogy igen, tudtunk róla, próbáltuk lebeszélni a cég vezérigazgatóját, hogy Debrecen helyett Békéscsabát, vagy esetleg mindkét telephelyet tartsa meg és megpróbálunk a dolgozókról oly módon gondoskodni, hogy az újonnan beinduló munkahelyeknél segítjük elhelyezkedésüket. Nem tudták sajnos, a cikkből nem ezt lehetett kiolvasni. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Kérte Takács Péter képviselőt, gondosan olvassa el a közleményt, pontosan fogalmazzon. (Kazetta 1/ ) 7

8 8 Takács Péter képviselő: Jól idézte, hogy az újságból értesült az esetről? Továbbra is fenntartja javaslatát az alpolgármester felé, talán akkor ilyen meglepetések nem érik a várost. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Takács Péter képviselő úgy fogalmaz, ahogy gondolja, de kérte, hogy pontosan idézzen Ismételten kihangsúlyozta, hogy csak azzal lehet együttműködni, aki arra hajlandó. Szívesen várják a szocialista frakció, és az LMP munkahelyteremtő felhajtó munkáját és javaslatát, ilyen azonban eddig még nem érkezett. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: A megállapítás nem helytálló, hiszen korábban személyesen adott át több javaslatot a helyi vállalkozásokra vonatkozóan. Példaként említette a vállalkozói információs rendszer kidolgozását, amit csak el kellene olvasni és néhány dolgot meg kellene fontolni. Bár lehet, hogy nem feltétlen ez a legjobb megoldás. Az anyagból azonban érdemes lenne néhány dolgot megfontolni, beépíteni. Nem a szocialisták állítottak a Barnevál előtt fekete koporsót, és azt sem mondták ha majd, mi adjuk a városvezetést, akkor újra nyitjuk a Barnevált. Ezt Ön mondta polgármester úr, 2006-ban. Nem a szocialisták értesültek a sajtóból a hűtőház vagy a Hungaropharma megszűnéséről. Néhány embert igenis érdekel hogyan működnek a helyi vállalkozások, van-e munkájuk. (Kazetta 1/ ) Hanó Miklós alpolgármester: A Hűtőházzal kapcsolatban annyira nincs oka büszkélkednie a szocialista frakciónak, mivel Bajnai Gordonnak sikerült a bajai konkurencia miatt a nyereséges gyárat bezáratni. Folyamatosan tartják a kapcsolatot a cégekkel. Elmúlt héten egy nyomda esetében folytattak egyeztetést a jelenlegi gazdasági problémákról. A Barnevált szerették volna újra indítani. Ez esetben sajnos nem állt rendelkezésre a termelői háttér, hiszen egy bizonyos csoportnak az az érdeke, hogy ne legyen konkurencia. A hűtőház vonatkozásában a kormány februári ülésén támogatásáról biztosította az újraindítást, vagy az újraépítést. Jövő héten alakul meg az a termelői csoport, amely a véghezvitelt megteszi. A város ebben annyiban vesz részt, hogy helyet ad, és mindennemű támogatást biztosít, amely a fejlesztéshez és újraindításhoz szükséges. Minden héten 3-4 anyagot adnak át valamelyik minisztériumban, amely a gazdasági problémákat jelzi, vagy segítségkérést tartalmaz. A város is támogatóan lép fel a problémák elkerülése érdekében. Békéscsabáról indult el a fordított áfa bevezetésének kezdeményezése a mezőgazdaságban, mivel igen jelentős áfa csalás történt. Jelenleg az Európai Unió előtt van a bevezetésre irányuló kérelem. Ezeket a tényeket nem hozzák nyilvánosságra, ettől függetlenül segítik a helyi vállalkozásokat. A Sanopharma gazdasági csoport nem jelzett előre problémát. Példaként említette, hogy az export után fizetendő áfa fizetési kötelezettség témájában is eljártak a minisztériumban. (Kazetta 1/ ) Szabóné Kocziha Tünde képviselő: Ma reggel 7 óra 45 perckor begördült a békéscsabai vasútállomásra az Aranycsapat portréjával feldíszített Csíksomlyó Expressz. Felemelő érzés volt üdvözölni a zarándokokat. Sajnálatos, hogy egy maroknyi kis csapat mellett a képviselő testületből csak ketten voltak csak jelen. Úgy érzi, hogy nemcsak az érkezőknek, hanem 8

9 9 Buzánszky Jenőnek is, - aki jelképesen kocsikísérőként tartózkodott a vonaton - jól esett volna a város vezetőinek részvétele. Észrevételezte, hogy sajnos évek óta nincs nemzeti színű zászló a vasútállomás érkezési oldalán, ami üdvözlésképpen fogadná a nemzetközi vonaton érkezőket és jelezné, hogy Békéscsaba még Magyarország területén található város. Magánszemélyként próbálta elintézni, hogy legalább a mai eseményre kikerüljön egy nemzeti színű lobogó az épületre, de sajnos nem sikerült. Nem olyan egyszerű dolog, mivel a kihelyezésre külön tagvállalat jogosult. A városvezetőknek ráhatásuk lehetne arra, hogy legalább egy nemzeti színű lobogó folyamatosan kihelyezésre kerüljön az állomás épületén. Javasolta, hogy Lázár János és képviselő testületének példáját kövesse a város. Az áprilisi közgyűlésen Hódmezővásárhely képviselő testülete elfogadta azt a rendeletet, miszerint térítésmentesen nemzeti színű zászlót biztosít azoknak a helyi lakosoknak, akik hajlandók házukra kifüggeszteni. Ez egy nagyon szép, követendő példa. A nemzeti együttműködés kormányának többségi képviselete van jelen a megyeszékhelyen, a javaslat támogatását kérte. Esetleg már a következő közgyűlésen foglalkozhatnak a rendeletalkotással annak érdekében, hogy augusztus 20-án minél több házon kihelyezésre kerülhessen a nemzeti színű lobogó. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A székelyudvarhelyi küldöttségnek Kiss Tibor alpolgármester is tagja. Részese lesz az eseményeknek. Ilyen formában Békéscsaba megtette kötelességét. Pénteken Újkígyóson személyesen találkozik Buzánszky Jenővel (Kazetta 1/ ) Napirend tárgya: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi, valamint a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság. A bizottságok a határozati javaslat elfogadását támogatták. Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság a határozati javaslat elfogása mellett észrevétellel élt. Felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt, a Fogyasztóvédelmi Hatósággal történő vendéglátó ipari egységeket érintő fokozott ellenőrzésre, különös tekintettel a fiatalkorúak dohánytermékkel, szeszes itallal történő kiszolgálására. Az ellenőrzés eredményéről és a vonatkozó különös tekintettel a vendéglátó ipari egységek működését és a fiatalkorúak abban való tartózkodását szabályozó előírásokra rendelkezésekről szeptember 30. napjáig készítsen beszámolót és azt terjessze a bizottság elé. Megköszönte az előterjesztés készítőinek alapos munkáját, bár a tevékenység nagy részét törvény szabályozza, betartása a legfőbb cél. Van-e kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) Dr. Kerekes Attila képviselő, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke: Ahogy elhangzott, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság is megtárgyalta a napirendet és egyhangúlag támogatta. Valóban törvény írja elő, hogy minden évben be kell számolni és azt is, hogy milyen feladatokat kell elvégezni. A Békéscsabai önkormányzatnál kb. 25 fő foglalkozik a gyermek és ifjúságvédelemmel, a Közigazgatási Osztály Gyermek- és Ifjúságvédelmi Csoportja, az Életfa Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata, a 9

10 10 Szociálpolitikai Osztály Gyámhivatali Csoportja. A rendőrség feladata, hogy kordában tartsa a fiatalokat. Áttekintve a végzett feladatokat megállapítható, hogy rengeteg ügyirat keletkezik. A gyámhivatalnál éves szinten ügyirat keletkezik, így egy-egy ügyintézőre kb ügyirat jut. A Gyermek- és Ifjúságvédelmi csoportnál 4 fő látja el a feladatot, esetükben több mint ügyirat keletkezik. Jelentős anyagi támogatást kap az ifjúság, hiszen a rendszeres támogatások keretében kb. 50 millió forint támogatást biztosít az önkormányzat gyermek-és ifjúság védelmére. A beszámoló kötelező része a statisztika. Az összehasonlító táblázat megmutatja, hogy öt évvel korábban hány 18 év alatti gyermek ellátásában nyújtottak segítséget. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a fogyás itt jelentkezik. 5 évvel korábban a 18 év alatti gyermek száma , jelenleg , tehát az utóbbi 5 évben fővel csökkent a 18 év alatti korosztály. Az előterjesztésnek nem része az elvándorlás. Emlékezete szerint az el-, illetve bevándorlás között minimális a különbség fő távozott és fő költözött Békéscsabára egy év alatt. Nem az a fő baj, hogy csökken a lakosság, hanem az, - ha hinni lehet a statisztikáknak - hogy Békéscsabán 20 évvel ezelőtt fő élt, jelenleg pedig csak fő fővel csökkent a város lakossága. Véleménye szerint ez a fő oka annak, hogy kevés gyermek születik. Szeretnék, ha minél több gyermek születne a városban. Ezért a határozati javaslat kiegészítésében is jelzik, hogy még nagyobb figyelmet kell fordítani a gyermekek védelmére. Van olyan település, ahol 22 óra után nem lehet szeszesitalt forgalmazni. Át kell tekinteni a rendeleteket, módosítani, de legfőképpen betartani a meglévő szabályokat. Az elvándorlással kapcsolatban személyes élményét ismertette, miszerint egy Szombathelyre költözött fiatal pár visszaköltözne, mert véleményük szerint Békéscsaba élhetőbb város. (Kazetta 1/ /2. 018) Szabóné Kocziha Tünde képviselő: Megköszönte az előterjesztés előkészítésében, összeállításában közreműködők munkáját. Valóban alapos beszámoló került a testület elé. A Jobbik Magyarországért Mozgalom nevében néhány észrevételt tettek a bizottsági ülésen. Talán segítene, ha a következő beszámoló összevetést is tartalmazna az előző évi adatokkal. Ezáltal sokkal könnyebben lehetne levonni a következtetéseket. Örömmel tapasztalta, hogy a bizottsági ülésen elhangzott másik észrevételt már tartalmazza az előterjesztés határozati javaslata. A legszélesebb köröket érintő probléma a fiatalok hétvégi szórakozásával kapcsolatos problémakör. Megköszönte a bizottság tagjainak támogatását. A probléma felvetésekor mintha csapot nyitott volna ki rögtön előjöttek a személyes tapasztalatok, illetve a visszajelzések kapcsán nyilvánosságra került problémák. Valóban úgy érzi, hogy felvetése jogos volt, ennek tudja be azt is, hogy támogatta a bizottság. Pozitívnak tartja, hogy évben is kiemelt szempont marad a prevenció. Nagyon nagy szükség van rá. A rendőrség beszámolójában is szerepeltek azok a megelőző rendezvények, módszerek, amelyekkel jelenleg is dolgoznak az oktatási intézményekben. Viszont szeretné még a törvényalkotásban résztvevő országgyűlési képviselők figyelmét is felhívni egy adatra, ami szerint az átmeneti és tartós nevelésből kikerült fiatal felnőttek otthonteremtési támogatására biztosítható összeg két éve nem változott. Jelenleg ,- Ft, ami nyilvánvalóan nagyon alacsony összeg, semmiképpen nem oldja meg a lakásproblémákat, főleg Békéscsabán nem. Kérte, amennyiben módjukban áll álljanak ki a hátránnyal küszködő és hátrányos helyzetből induló fiatalokért. (Kazetta 1/ ) 10

11 11 Takács Péter képviselő: Egyetért Dr. Kerekes Attila képviselő és Vantara Gyula polgármester által elmondottakkal, Békéscsaba valóban élhető város. Az előző ciklusokban Hanó Miklós, Dr. Ferenczi Attila, Dr. Kerekes Attila és személye elég sokat tett azért, hogy minél élhetőbb város legyen. Többek között ezért épült önkormányzati lakásalapból a Dózsa György úton 28 lakóegységből álló ifjúsági garzon, illetve Széchenyi pályázati keretből 33 lakóegységgel megépült Felkelő Nap Háza. Mindkét létesítmény a fiatalok letelepedését szolgálja. Örömmel tapasztalja, hogy évek óta magas szintű előterjesztés készül e témában, ami fedi azt a magas színvonalú munkát. Azt is el lehet mondani, hogy a szociális terület Békéscsabán a rendszerváltást követően stabil. Kiszámítható, jól működik, a rendelkezésre álló lehetőségekhez mérten mindent megtesznek az e területen úgy az ifjúságvédelem, mint a családvédelem területén. Miklós Attila képviselő is felvetette a Békéscsabán élők létszámának alakulását. Emlékezete szerint két évvel korábban készült kutatás arról, hogy a legtöbb békéscsabai lakos Szegedre vagy Budapestre költözik. A beszámoló a város lakosságának alakulására vonatkozó hiteles adatot tartalmaz. Nem kíván újra vitát generálni, csak tényszerűen jegyzi meg, hogy évben Békéscsaba állandó lakosainak száma fő volt, míg évben fő. A kettő közötti különbség főt jelent. Az okokat biztosan sokféleképpen lehet magyarázni, de a tény ettől tény marad. Egy ilyen nagyságrendű városban, mint Békéscsaba, a fő elvándorlása jelentős. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Ismételten megköszönte az előterjesztésben közreműködők magas szintű munkáját. Takács Péter képviselő hozzászólására reagálva elmondta, hogy Magyarország lakossága évben 10,5 millió fő volt, ezzel szemben évben fő. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 161/2012. (V. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: május 25. Miklós Attila képviselő: Jelezte, hogy a szavazást megelőzően kívánt szólni óta valóban fogyott Magyarország lakosságának létszáma. Van egy miniszterelnök, aki szerint, ha ő lesz a miniszterelnök, a népességfogyás meg fog állni, sokkal több gyermek születik. Ehhez képest nem születik több gyermek. Amikor kormányra lépett a FIDESZ, a népesség fogyása nem állt meg. (Kazetta 1/ ) 11

12 12 Vantara Gyula polgármester: A képviselő figyelmébe ajánlotta a statisztikai adatok tanulmányozását, ami szerint minden ellenkező híreszteléssel ellentétben a születések száma emelkedett. A Békéscsabai Szülészeti Osztály adatai kiemelkedőek. Kérte, hogy a statisztikákat óvatosan kezeljék. A kormányzati munka sikeres, többen születnek az elmúlt nyolc év ellenére is. Nem szabad elfelejteni, hogy a szülők szerepét nem veheti át és nem helyettesítheti senki. Azok az intézkedések, amelyek a kormányzat és az önkormányzat terveiben szerepelnek, a család szerepének erősítésére irányulnak. Nem adhatják át az iskolának, az önkormányzatnak azt a feladatot, ami megtanítja a gyermekeket arra, hogy tisztességesen viselkedjenek, az emberi normákat tartsák be. Ezért a szülő a felelős. Az a feladata, hogy számon kérje a gyermeket. Az önkormányzat kezelni tudja a problémát, bizonyos lépéseket tesz, de ez nem jelenti a probléma megoldását. A probléma megoldása a család feladata. Valamennyi intézkedés a család szerepét, anyagi helyzetét és lehetőségeit erősíti. Kérte a hozzászólásra jelentkezőket, hogy a téma lezárását követően röviden mondják el hozzászólásaikat. (Kazetta 1/ ) Dr. Kerekes Attila képviselő: Valóban az előző ciklusokban nem vették figyelembe azt, hogy támogatni kell a gyermekek születését. Az új programban viszont már Békéscsabán is érezhető a változás, hiszen évben 356 gyermek született, évben 416, évben 426. Áttörésről azonban még nem lehet beszámolni. (Kazetta 1/ ) Szabóné Kocziha Tünde képviselő: Teljes mértékben egyetért az elhangzottakkal. Nyilván, hogy az önkormányzat nem veheti át a szülők felelősségét és nem is engedheti meg, hogy áthárítsák a rendeletalkotókra a felelősséget azok a szülők, akik nem hajlandók gyermekeikkel foglalkozni. Pontosan azért került be az előterjesztésbe az igény, hogy megismerhessék, meddig lehet elmenni, ne essenek a túlzott szabályozás hibájába. Szerette volna, ha ez a szándék az előterjesztésben megjelenik, amire a későbbiekben is hivatkozni lehet. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Egyetért a képviselő asszony által elmondottakkal. Valóban a törvényi szabályozás minden esetben csak egy lehetőség. Nem értékesíthetnek fiatalkorú számára alkoholt. A rendelet betartását ellenőrizni lehet. A lényeg a másik oldalon van, úgy kell a gyermeket nevelni, hogy ne vegyen alkoholt. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Csak azért, hogy ne úgy maradjon meg a televíziónézőkben és a képviselőkben, hogy nincs tisztában a statisztikai adatokkal, az alábbiakat ismertette: A KSH adatok szerint Magyarországon 2008-ban az élve születések száma , 2009-ben , 2010-ben , 2011-ben Számára nem teljesen valós, amit Vantara Gyula polgármester mondott, de meg kell várni a évi adatokat. (Kazetta 1/ ) 12

13 13 Vantara Gyula polgármester: Megjegyezte, hogy először Békéscsaba problémáit kell megoldani, utána az országos gondokat. Korábban a helyi adatokat ismertette. (Kazetta 1/ ) Napirend tárgya: A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló helyi rendelet megalkotása Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság, ügyrendi szempontból tárgyalásra alkalmasnak tartotta. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) Szabóné Kocziha Tünde képviselő: Az előterjesztés kapcsán a Jobbik Magyarországért Mozgalom több kiegészítéssel szeretett volna élni, viszont Dr. Burai Mihály osztályvezető tájékoztatása szerint a guberálással kapcsolatos javaslat alkotmányellenes, a kiegészítések nagy része pedig magasabb szintű törvényekkel, rendelkezésekkel szabályozott. A tiltott közösségellenes magatartások körébe szerették volna bevonni az azonos neműek kapcsolatát népszerűsítő rendezvények, kiadványok, szórólapok terjesztését. Dr. Burai Mihály osztályvezető szerint ez a közerkölcs megsértése kitételként szerepel a törvényben. Konkrétan nem tudja azonosítani, hová lehetne besorolni az azonos neműek kapcsolatát népszerűsítő kiadványok terjesztését. Beilleszthető a közerkölcs megsértésébe, vagy jelen rendeletben szabályozható? Békés megyében is vannak szervezetek, amelyeknek homoszexuálisok a tagjai. Reális a lehetősége annak, hogy rendezvényeikre, illetve klubjaikba, szervezeteikbe belépést szorgalmazva szórólapokkal jelenjenek meg. Kérdését Dr. Szvercsák Szilvia jegyző asszonyhoz intézte: van lehetőség a szabályozásra? (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Szintén jegyző asszonyhoz intézte kérdését a rendelet-tervezet 5. oldalán szereplő kitétellel kapcsolatban, miszerint aki szórólapot az utcán engedély nélkül terjeszt a közterület-használat rendjét megsérti. Hogyan kell értelmezni ezt a kitételt. A képviselők valamennyien politikai tényezőkként vesznek részt az ülésen. Amikor közterület foglalási engedélyt kérnek, értelem szerint az a szórólap terjesztését is magába foglalja. Ebben a tekintetben hogyan kell értelmezni az említett kitételt? Külön kell engedélyeztetni? A galamb- és macskaetetés kérdésköre biztos, hogy fontos probléma miatt került a rendelettervezetbe. Számára nem tűnt életszerűnek, ha a színház előtt idős személyek etetik a galambokat. A tervezet szerint a közterület felügyelő ezt a tevékenységet akár ,- Ft-ra is büntetheti. Az ifjúsági parkok kérdésköre nem szerepel az előterjesztésben. Az előző ciklusban a játszóterekkel kapcsolatos helyi rendeletalkotását személye kezdeményezte. Hasonló problémák vannak az ifjúsági parkok esetében is, példaként említette a Lencsési lakótelepet. Mennyire kezeli a problémát? Amennyiben nem, miért nem került beemelésre? Az illegális szemétlerakás kérdésköre vélhetően máshol is van szabályozva. Nem kellett volna a rendeletbe beemelni? (Kazetta 1/ ) 13

14 14 Hrabovszki György képviselő: Teljesen logikusnak és pozitívumnak tartja, hogy egy rendeletben kíván szabályozni az önkormányzat számos területet, amely egyébként külön rendelet hatálya alá tartozott. A rendelet megnevezését helytelennek tartja, mint ahogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőjének felszólalásából is látható, hogy adott esetben vallási, szexuális hovatartozási és világnézeti kérdéseket is feszegetni lehet, hiszen a magatartás viselkedési forma, a verbális, nonverbális viselkedési formák összessége. Úgy gondolja, amennyiben vasárnap falevelet éget, nem tiltott közösségellenes magatartást folytat, hanem környezetvédelmi, vagy a pihenésre vonatkozó rendelet szabályokat szegi meg. Ugyanakkor ellenkező előjelű az, ha valamit nem hajtja végre valamit, - pl. síkosság mentesítés elmulasztása ami adott esetben a rendelet szerint tiltott közösségellenes magatartás, holott tulajdonképpen az általa tanúsított magatartás hanyagság. Ezért önmagában a rendelet megnevezése meglehetősen komoly félreértésekre ad lehetőséget. Észrevételezte, hogy kemény szankciót alkalmaz a rendelet a magatartási szabályok megsértőivel szemben, hiszen ,- Ft a minimális és ,- Ft a maximális büntetési tétel. Például a síkosság mentesítés esetében nincs végrehajtási rendelet, a közterületfelügyelő semmi mást nem tehet, mint három perccel a hóesést követően ki kell, hogy szabja a helyszíni bírságot. Mint jogalkalmazónak nincs mérlegelési lehetősége. Annyira sem, hogy becsengessen és figyelmeztesse az ingatlan tulajdonosát. Alapvetően az a probléma, hogy a közterület-felügyelő, mint jogalkalmazó hatáskörét mérlegelési jogkörét elvonja a rendelet és azonnal a minimális ,- Ft-os bírságot kell kiszabnia. Elég életszerűtlen a galambok etetésére vonatkozó kitétel is. Véleménye szerint a testület tagjai közül is sokan jártak már Velencében, ahol a Szent Márk téren a galambok jelenléte, etetése turisztikai látványosság. Úgy érzi, hogy elkapkodott a rendelet, ezért a szocialista frakció tagjai nem csatlakoznak tárgyalásához. Úgy ítélik meg, hogy bár a szándék jó, jelen pillanatban a tartalom, illetve a kidolgozottság nem alkalmas elfogadásra. (Kazetta 1/ ) Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: Szabóné Kocziha Tünde képviselő kérdésére válaszolva elmondta, hogy a párhuzamos szabályozás elkerülése végett nem szabályozható helyi rendeletben olyan tényállás, amelyek központi jogszabályokban megjelenik. Ennek elkerülése érdekében a helyi rendeletben születtek meg a Hrabovszki György képviselő által kifogásolt tiltott közösségellenes magatartás, amelyre a későbbiekben még kitér. Változott a teljes szabálysértési törvény. A helyi önkormányzatoktól elvették a szabálysértési tényállásra vonatkozó rendeletalkotási jogot. Amit a képviselő asszony szabályozni szeretne, az elsősorban nem jogi norma. Jogi alaptan szerin vannak a társadalmi normák, az erkölcsi normák, és a jogi normák. A jogi normák szabályozására akkor kerül sor, ha a jogalkotó mindenféleképpen szankcionálni kíván, joghátránnyal akarja sújtani azokat, akik nem tartják be, vagy valaminek a tűrésére kötelezi a nem jogkövető magatartást tanúsítókat. A homoszexualitás nem tiltott tényállás, nem bűncselekmény Magyarországon. A rendezvényekre történő meghívás minősítését mindig egyedi ügyben bírálja el az a hatóság, akinél a szabálysértési tényállás kapcsán, a közerkölcs megsértésére feljelentést tesznek. Ez viszonylag tágan megfogalmazott tényállás, amelybe sok minden beleférhet. Ezt mindig adott egyedi ügyben bírálhatja, vagy bírálja el az arra jogosult, aki egyébként nem az önkormányzat, hiszen ez helyi rendeletben nem szabályozható. Takács Péter képviselő kérdésére válaszolva elmondta, hogy a szórólap terjesztése a választások időpontjában teljesen más téma. A rendelet-tervezet nem ezt kívánja szabályozni. 14

15 15 A választási törvény szabályozza milyen módon, hogyan lehet plakátot kihelyezni, stb. Azok a magatartások nem tartoznak egyébként a helyi rendeletben megjelenő tiltott közösségellenes magatartások közé. A szabálysértési tényállások dereguláció útján kikerültek a rendeletekből és ebben az egy rendeletben kerültek szabályozásra. A szórólapozás választási esetben nem tiltott közösségellenes magatartás. A galambetetésen mindenki mosolyog. Komoly műemlékvédelmi probléma, hogy a közterületen elszaporodó galamb ürüléke szennyezi a környezetet. Több európai kisvárosban, német településeken van már erre irányuló rendelkezés. Úgy látták helyesnek, hogy a helyi lakossági panaszbejelentések kapcsán rendeletben történő szabályozás szükséges. Igaz, hogy a Szent Márk téren etetett galamb turisztikai látványosság, de Velence nem Békéscsaba. Két teljesen különböző dologról van szó. Ifjúsági parkok kérdésköre szintén központi jogszabályok alapján nyert szabályozást. Az észlelt jogsértés elkövetőjével szemben el lehet járni szabálysértési tényállás kapcsán. Az illegális szemétlerakással ugyan ez a helyzet. Hrabovszki György képviselő kérdésén lepődött meg leginkább, mivel igen tájékozott szokott lenni a jogalkotás kapcsán. Nincs választási lehetősége az önkormányzatnak abban, hogyan nevezze a magatartásokat, mivel azt központi jogszabály nevesíti és lehetőséget ad az önkormányzatoknak arra, ha valamilyen szabálysértésszerű tényállást kíván szabályozni, akkor azt csak és kizárólag tiltott közösségellenes magatartásnak nevezheti. Amennyiben az elnevezés nem megfelelő, nem tud mit tenni, mivel kötelező érvényű az önkormányzatra nézve. A bírsággal kapcsolatban az előterjesztésben is szerepel, hogy a Települési önkormányzat képviselő-testülete e magatartások elkövetőivel szemben ,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve ,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el. A bírságként kiszabott összegek az adott önkormányzat saját bevételeként jelennek meg. Megegyezik a szabálysértési tényállások jelenlegi bírságaival. (Kazetta 1/ ) Hrabovszki György képviselő: Megköszönte jegyző asszony megnyugtató válaszát. Az elnevezéssel kapcsolatban tudja, hogy központi jogszabályról van szó, de ettől még nem muszáj egyet érteni vele. Nyilván a törvényeket be kell tartani, egyetérteni azonban nem muszáj. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Örömmel tapasztalja, hogy jelen pillanatban a polgármester konszenzusteremtő hangulatban van. Az előterjesztés 4. oldalán szereplő mondat szerint: a magatartásokkal szembeni fellépés a helyszíni bírság, illetve a közigazgatási bírság kiszabásával igyekszik a jövőbeni jogellenes magatartástól az elkövetőt visszatartani, a már elkövetett bűncselekményért büntetni, a helyi költségvetés szempontjából komoly helyi bevételt jelent. A rendőrségi beszámoló kapcsán is kifogásolta a büntetések mértékének aránytalanságát. Reméli, hogy a komoly helyi bevétel nem azt jelenti, hogy a város is elindul abba az irányba, hogy lehetőleg minél nagyobb bírságot szabjon ki a békéscsabai polgárokra, akik anyagilag eléggé meg vannak terhelve így is. (Kazetta 1/ ) 15

16 16 Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: Kihangsúlyozta, hogy nem adót vet ki az önkormányzat. Valamilyen jogellenes cselekmény joghátránya a bírság. Amennyiben valaki nem követ el szabálysértést tiltott közösségellenes magatartást nem kerül sor arra, hogy ilyen bírság részére kiszabásra kerüljön. Inkább preventív jellege van. Valóban lehet visszatartó ereje arra vonatkozóan, hogy helyi tiltott közösségi magatartást folytassanak az itt élők. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Nem kell szabálytalankodni, akkor nincs büntetés. Régi szabály, hogy azt nem büntetik meg, aki nem vét a szabályok ellen. Szavazásra bocsátotta a rendeletalkotást. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő rendeletet alkotta: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 254. (2) bekezdésében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 94/B. -ában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 51. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a tiltott, közösségellenes magatartásokról az alábbi rendeletet alkotja. I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések 1. E rendelet alkalmazásában 1. koldulás: közterületen vagy nyilvános helyen pénz vagy egyéb dolog átadására szóban, írásban vagy ráutaló magatartással történő felhívás, amennyiben a cselekmény nem minősül a magasabb szintű jogszabályokban szabályozott zaklató, illetve gyermekkel való koldulásnak; 2. közhasználatú zöldterület: a város belterületén lévő és a) kertészetileg rendezett területrész (közparkok, közkertek, ligetek, játszóterek, sportpályák), b) kertészeti gondozás alá vont közterületek, c) utcai fák, fasorok és zöldsávok, d) pihenésre, védelemre szolgáló véd-, városerdők, e) helyi védettség alá vont területek, f) főforgalmi utak zöldsávjai, g) közterületen elhelyezett virágtartók, növényzettel együtt. 3. közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is. 4. önkormányzat gondozásában lévő gerinccsatorna: az Almás soron, a Batsányi utcában (Gajdács és Pozsonyi u. között), a Berzsenyi utcában (Málnás utca és Körte sor között), a 16

17 17 Bethlen utcában, a Csányi utcában (Virág és Bethlen utca között), a Degré utcában (Egészségügyi Gyermekotthon és Körte sor között), a Dobozi út belterületi szakaszán, az Erdélyi soron (Szőlő utca és Berzsenyi utca között), a Gyár utcában, a Haladás utcában, a Hétvezér utcában, az Ifjúsági tábornál, a Kereki sikátorban (4-es Honvéd utca és körtöltés között), a Kertész utcában (Jósika utca és Bessenyei utca között), a Kisfényesi utcában, a Könyves utcában (Batsányi és Kertész u. között), a Körte soron, a Szatmári utcában (Bessenyei utca és Darányi sor között), a Szegfű utcában (Tavasz és Rózsa utca között), a Táncsics utcában (Tompa és Kertész utca között), a Tavasz utcában (Illyés Gy. és Zsigmond utca között), a Tavasz utcában (Veres P. és Szegfű utca között), a Vasút soron, a Zrínyi utcában (Szent László és Bezerédj utca között) lévő, valamint a Kossuth utcától déli irányba vezető (hrsz.: 11638, 11633, 11583, 0653) belvízelvezető gerinccsatorna; 5. tisztántartandó közterület: az ingatlanok határvonalától a közút széléig, de legfeljebb 15 m szélességig, úszótelkes épületek közötti távolság feléig, de legfeljebb 15 m-ig számított közterület, a főforgalmi utak azon zöldsávjainak kivételével, amelyek fenntartását az önkormányzat megbízott vállalkozó útján látja el (Szarvasi út, Orosházi út, Berényi út, Békési út, Jókai út, Petőfi utca, Bartók Béla út, Bánszky utca, Bajza utca, Gyulai út, Dózsa György út, Corvin utca, Lencsési út, Dobozi út, Kétegyházi út). 6. üzemképtelen jármű: a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező jármű, amely egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, b) a baleset folytán megsérült és elhagyott jármű, c) a műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, roncs vagy sérült jármű. 2. Eljárási szabályok 2. Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 3. A tiltott, közösségellenes magatartások vonatkozásában a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzőjére ruházza át. 4. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén a bírságot annak vezetőjével szemben kell kiszabni, kivéve, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a tiltott, közösségellenes magatartást egyértelműen azonosíthatóan más személy követte el. 5. (1) Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki. 17

18 18 (2) A helyszíni bírság megfizetése készpénzátutalási-megbízás igénybevételével, az önkormányzat házipénztárába való befizetéssel vagy banki átutalással, 30 napos határidőn belül történhet. (3) A gépjárművel elkövetett tiltott, közösségellenes magatartás miatt a helyszíni bírságot a gépjárművezető távollétében is ki lehet szabni. Ilyenkor a gépjármű forgalmi rendszáma alapján megállapított üzemben tartó címére kell a kiszabott összeget tartalmazó készpénzátutalási-megbízást megküldeni. (4) Ha a gépjármű üzemben tartója a helyszíni bírság kiszabását nem veszi tudomásul, az eljárást a közigazgatási bírságra egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni. Így kell eljárni akkor is, ha a gépjármű üzemben tartójának megküldött készpénzátutalásimegbízáson vagy banki átutalással a helyszíni bírságot az e rendeletben meghatározott határidőn belül nem fizetik meg. 6. (1) Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartással kapcsolatos eljárás során a hatóság elkobozhatja azt a dolgot, a) amelyet a jogsértés elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak, b) amelynek birtoklása jogszabályba ütközik, vagy amely veszélyezteti a közbiztonságot, c) amely jogsértés elkövetése útján jött létre, d) amelyre a jogsértést elkövették, vagy amelyet a jogsértés befejezését követően e dolog elszállítása céljából használtak, e) amelyet a jogsértő a jogsértés elkövetéséért a tulajdonostól vagy annak hozzájárulásával mástól kapott. (2) Az elkobzott dolog tulajdonjoga Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatára száll. II. Fejezet Egyes tiltott, közösségellenes magatartások 3. A fizető-parkolóhelyek működése és igénybevétele rendjének megsértése 7. Aki az ingyenes használatra jogosító bérletet a jogosult lakóhelye vagy a gépjármű üzembentartójának megváltozása esetén 8 napon belül az üzemeltetőnek nem adja vissza, tiltott, közösségellenes magatartást követ el. 4. Köztisztaságra vonatkozó szabályok megsértése 8. Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, a) az az ingatlantulajdonos, bérlő, használó, illetőleg üzemeltető, aki az ingatlan melletti (az ingatlan határvonalától a közút széléig, de legfeljebb 15 m-en belül elhelyezkedő) járdaszakasz 1 m széles sávja, járda hiányában 1 m széles területsáv hó- és síkosságmentesítéséről nem gondoskodik; b) az az ingatlantulajdonos, bérlő, használó, illetőleg üzemeltető, aki a tisztántartandó közterület gondozásáról, gyommentesítéséről, tisztántartásáról nem gondoskodik; 18

19 19 c) az a közszolgáltatást igénybevevő, aki a hulladékgyűjtő helyének és környezetének tisztántartásáról, a kijelölt helyen történő tárolásáról nem gondoskodik, továbbá, aki közterületen rongálódott, hibás, fedél nélküli, piszkos, bűzös hulladékgyűjtő edényt kihelyez és tárol; d) aki az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot elszállításra nem gyűjtőedényben, zsákban, dobozban, vagy kötegelve helyezi ki a kijelölt gyűjtőhelyre; e) aki eldugulást okozó, vagy rongálásra alkalmas anyagot árokba, közcsatornába, víznyelő aknába, csapadékelvezető aknába szór vagy önt; f) aki hórakást létesít tömegközlekedési eszköz megállóhelyén, szemétgyűjtő edény tároló helyén és az azok megközelítésére szolgáló területen valamint víznyelőkön; g) plakát, falragasz esetében az elhelyező, amennyiben az elhelyező személye nem ismert, akinek az érdekében elhelyezték, aki az aktualitását vesztett, szakadt, szennyezett plakát, falragasz eltávolításáról nem gondoskodik; h) az az építési, bontási, tatarozási munkát végző, aki a munkaterület környezetét a munkálatokkal beszennyezi és a beszennyezett területet nem tisztítja meg, a kitermelt anyaggal a csapadékvíz elvezetést akadályozza, a környező növényzetet indokolatlanul károsítja; i) aki az önkormányzat gondozásában lévő gerinccsatornák kivételével a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan mellett lévő nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, rendszeres kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, az árokból kiszedett hordalék és idegen anyag kijelölt lerakóhelyre történő szállításáról nem gondoskodik; j) aki Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén anélkül végez közszolgáltatást, hogy erre az önkormányzattal szerződést kötött volna. 5. Köztemetők rendjének megsértése 9. Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki a gerlai és mezőmegyeri köztemető területére kutyát - vakvezető és mozgáskorlátozottat segítő kutya kivételével - vagy egyéb állatot bevisz. 6. Közterület-használat rendjének megsértése 10. Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, a) aki december 31. és január 1. napja kivételével közterületen a vendéglátó egységekhez kapcsolódó kerthelyiséget és a közterületi rendezvények alkalmával kialakított alkalmi büfét kivéve szeszesitalt árusít vagy szeszesitalt fogyaszt; b) aki mezőgazdasági terményt a közterület használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerinti extra és I. területi kategóriájú közterületen árul, továbbá bármely kategóriájú közterületen az árusító helyével engedély nélkül 1 m 2 -nél nagyobb területet foglal el vagy olyan helyen árul, ahol a gyalogos vagy gépjárműforgalmat akadályozza, vagy a közterületi árusító helytől a közúton számított 50 méteren belül hasonló terményt árusító üzlet működik; c) aki szórólapot az utcán engedély nélkül terjeszt; d) aki 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó vontatót, nyerges vontatót, mezőgazdasági vontatót, lassú járművet, tehergépkocsit, pótkocsit, félpótkocsit, járműszerelvényt, valamint 15 férőhelyesnél nagyobb autóbuszt este és reggel

20 20 óra között 4 óra hosszat vagy azt meghaladó időtartamban egyhelyben közterületen engedély nélkül tárol; e) aki közterületen engedély nélkül sátorgarázst létesít; f) aki jármű vizes, illetve mosószeres takarítását vagy telephelyhez kötött javítási munkáit közterületen végzi; g) aki lakókocsiját 30 napon túl engedély nélkül tárolja közterületen; h) aki közterületet hozzájárulás nélkül felbont, illetve a kezelői hozzájárulásban előírt feltételeket nem tartja be, kivéve, ha a közmű üzemzavarának elhárítása halasztást nem tűr; i) az a bontást végző, aki a közmű üzemzavarának elhárítása miatti közterületbontást a polgármesternek 24 órán belül nem jelenti be; j) aki a közterület rendeltetésétől eltérő használata után a közterület eredeti állapotát nem állítja helyre; k) aki az ingatlana előtti közterület kivételével közterületen engedély nélkül növényi részeket - a lehullott növényi részeket kivéve - a közterületről begyűjt; l) aki védett, vagy közhasználatú zöldterületre járművel ráhajt, azon parkol, várakozik; m) aki fákon hirdetéseket kifüggeszt, fákat kitör, csonkít; n) a közterület használat rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglalt reklám és hirdetőtevékenységre vonatkozó szabályokat megszegi; o) aki a fás szárú növények kitermelésére vonatkozó szabályokat megszegi; p) aki a közterület használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerinti kiemelt (extra) és I. kategóriában lévő közterületeken koldul; q) aki üzemképtelen járművet közterületen 10 napot meghaladóan engedély nélkül tárol; r) aki a közterületet rendeltetésétől eltérően engedély vagy hozzájárulás nélkül használja; s) aki a közterület használatra vonatkozó engedélyben vagy hozzájárulásban foglaltakat nem tartja be. 7. Utcanévtáblával, házszámmal, közterületen elhelyezett művészeti alkotással, emléktáblával, egyéb emlékkel kapcsolatos tiltott, közösségellenes magatartás 11. Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, a) aki az utcanévtábla elhelyezését akadályozza, az utcanévtáblát, házszámot megrongálja, beszennyezi, szövegét megváltoztatja, olvashatatlanná teszi vagy a jegyző engedélye nélkül eltávolítja; b) aki a közterületeken lévő művészeti alkotást megrongálja, beszennyezi, elhelyezését megváltoztatja vagy engedély nélküli eltávolítja; c) aki a közterületeken lévő emléktáblát megrongálja, beszennyezi, elhelyezését megváltoztatja vagy engedély nélküli eltávolítja; d) aki a közönség számára nyitva álló helyeken, valamint a köz- és magánépületeken a közönség által megtekinthető módon elhelyezendő emléktábla, emlékoszlop, kegyeleti és egyéb emlékek elhelyezése során a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat nem tartja be. Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, 8. Játszóterek használati rendjének megsértése

Méúec. mit! HETimit. Vannak alpolgármesterei Békéscsabának. Aranykapu INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA. Példabeszédek. Képviselői fórum KÖZGYŰLÉS

Méúec. mit! HETimit. Vannak alpolgármesterei Békéscsabának. Aranykapu INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA. Példabeszédek. Képviselői fórum KÖZGYŰLÉS HETimit Aranykapu December -jétől 23-ig tart nyitva az Aranykapu, amelyet az elmúlt évhez hasonló formában a Pav-Ker. Kft. rendez. A munkálatok már folynak, az Andrássy út, Haán Lajos utca, Gyóni Géza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről Mátészalka Város Képviselő-testület 2012. május 24. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:11-12, d./ határozata:56-64, Száma:

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 08már31a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2008.márc.31 üléséről.

Részletesebben

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv 365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. május 14-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20130926\2013 szeptember 26 001.rep Ülés ideje:2013.09.26. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. június 23-án 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

Beszámolók közgyûlése

Beszámolók közgyûlése Beszámolók közgyûlése Egy asztalnál a városfejlesztésrõl Jól jártunk? Bíróságon a jegyzõügy Változások a kistérségi társulásnál XVII. évfolyam 6. szám 2007. április 12. Kúriatalálkozó Békéscsabán Békéscsaba

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. május 24-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. május 24-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-14//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-6/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április hó 22. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 8. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. OKTÓBER 29-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. OKTÓBER 29-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 71-13/2009. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. OKTÓBER 29-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben