Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz."

Átírás

1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: május 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének nyilvános ülésén. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzőkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévő helyét jelölik meg. A jegyzőkönyv készítése során különböző típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különböző típusú magnetofonok eltéréséből adódnak.) Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, országgyűlési képviselő, Hanó Miklós alpolgármester, országgyűlési képviselő, Dr. Ferenczi Attila tanácsnok, Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Herczeg Tamás tanácsnok, Köles István, Futaki Sándor, Dr. Kerekes Attila, Tímár Ella, Kutyej Pál, Köles István, Csicsely Ilona, Zelenyánszki Péter, Strifler Attila, Szabóné Kocziha Tünde, Takács Péter, Hrabovszki György, Miklós Attila képviselő. Igazoltan távol volt: Kiss Tibor alpolgármester Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző. Meghívottként jelen volt: Dr. Kiss Gyula aljegyző, Dr. Deák Zoltán, a Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport csoportvezetője, Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály osztályvezetője, Csizmár Mónika, a Szociálpolitikai Osztály csoportvezetője, Dr. Csereiné Árgyelán Anna, a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ igazgatója, Tiszó Irén, a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ igazgató helyettese, Túriné Kovács Márta, az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály osztályvezetője, Nagy Árpád, az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály tanügyi ügyintézője, Tarné Dr. Malatyinszki Anita, az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály tanügyi ügyintézője, Dr. Burai Mihály Közigazgatási Osztály osztályvezetője, Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezetője, Wittmann László, a Stratégiai - Fejlesztési Osztály osztályvezetője, Dr. Sódar Anita, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály csoportvezetője, Dr. Komán Ágnes, a Titkársági Osztály Személyzeti Csoport csoportvezetője, Csiaki Tamás, a Városüzemeltetési Osztály osztályvezetője, Krizsán Miklós az önkormányzat könyvvizsgálója, Gémes Tibor, a Körös Volán Zrt. személyszállítási igazgatója Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, 17 fő képviselő van jelen. Távolmaradását előzetesen Kiss Tibor alpolgármester jelentette be. Az ülést megnyitotta.

2 2 Javasolta, hogy Z/2. jelzéssel vegyék fel a napirendi pontok közé a Közúti balesetben elhunytak temetéséhez hozzájárulás tárgyú előterjesztést. Van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, módosító javaslat? (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Jelezte, hogy a nyilvános ülésen, napirend előtt kíván szólni. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: A nyilvános ülés megkezdése előtt kíván szólni, valamint Vantara Gyula polgármesterhez a Bejelentések napirend keretében szeretne képviselői kérdést intézni. (Kazetta 1/ ) Szabóné Kocziha Tünde képviselő: A nyilvános ülés megkezdése előtt kíván szólni. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta a Z/2. jelzésű előterjesztés napirendre vételét. - Megállapította, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta a napirendet a megszavazott kiegészítéssel. - Megállapította, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. (Kazetta 1/ ) Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetője 2.) Közúti balesetben elhunytak temetéséhez hozzájárulás Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Dr. Ferenczi Attila, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke Nyilvános ülés: 1.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról Előkészítő: Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 2.) A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló helyi rendelet megalkotása Előkészítő: Közigazgatási Osztály Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 2

3 3 3.) Együttműködési megállapodások megkötése a nemzetiségi önkormányzatokkal Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 4.) évi egyházi támogatások Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Kutyej Pál, a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 5.) évi alapítványi támogatások Előkészítő: Kabinet Előterjesztő: Kutyej Pál, a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 6.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 7.) Oktatási, közművelődési és sport ügyek: 1. A 43/2012. (II. 24.) közgy. határozat végrehajtása, a BÉKSZI Kós Károly Tagintézményének telephely-áthelyezése Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Előterjesztő: Kiss Tibor alpolgármester 2. Döntés a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium képzési szerkezetének átalakításáról Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Előterjesztő: Kiss Tibor alpolgármester 3. Közművelődési és ifjúsági alapítványok támogatásainak jóváhagyása Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Előterjesztő: Túriné Kovács Márta, az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály vezetője 4. Egyes közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 8.) Városüzemeltetési ügyek: 1. Békés Megyei Vízművek Zrt. közgyűlési előterjesztéseinek véleményezése Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 2. A Körös Volán Zrt évi teljesítéséről szóló beszámoló Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 3

4 4 3. Nyilatkozat a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatására vonatkozó pályázat benyújtásához Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4. Téli útüzemeltetéssel kapcsolatos pályázat előkészítése Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 9.) Szociális területet érintő ügyek: 1. A Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet felügyelő bizottsága tagjainak a visszahívása Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 2. Vasúttisztasági-idegenforgalmi közmunkaprogram önrészének biztosítása Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 10.) Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok: 1. Kerékpárutak által elfoglalt területrész tulajdonba vétele, üzemeltetési, fenntartási feladatok vállalása Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 2. Tájékoztató a Békés Megyei Temetkezési Kft. és a Békéscsaba 1912 Előre Kft évi egyszerűsített éves beszámolójáról Előkészítő: Kozma János, az Igazgatóság elnöke Előterjesztő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 3. A Szent István tér 10. sz. alatti ingatlan felújításához szükséges fejlesztési hitel engedélyezése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. számára Előkészítő: Kozma János, az Igazgatóság elnöke Előterjesztő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 4. ALAPÍTÓI DÖNTÉS Folyószámlahitel felvételének engedélyezése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. számára Előkészítő: Kozma János, az Igazgatóság elnöke Előterjesztő: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 5. Pályázat benyújtása az Óvodafejlesztés című könnyített elbírálású pályázati felhívásra Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4

5 5 6. Döntési jogkör átruházása a Hitelszerződés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi beruházási és felújítási feladatainak finanszírozására tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában Előkészítő: Stratégiai Fejlesztési Osztály Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 7. Településrendezési Eszközök módosítása Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 8. A 41/2006. (I. 26.) közgy. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv módosítása. Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 9. Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (I. 26.) önk. rendelet módosítása. Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Városépítészeti Csoport Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 11.) BEJELENTÉSEK Vantara Gyula polgármester: Felhívta a figyelmet arra, hogy a képviselők képviselői kérdést az ülés végén, a Bejelentések napirend keretében tehetnek fel. Bejelentette, hogy a közgyűlés zárt ülésen folytatja tovább munkáját, 9 óra 22 perckor zárt ülést rendelt. (Kazetta 1/ ) Z á r t ü l é s Vantara Gyula polgármester: Megállapította, hogy a közgyűlésen 17 fő jelen van, a nyilvános ülés határozatképes. (Kazetta 1/ ) Napirend előtti hozzászólások: Miklós Attila képviselő: A napokban megjelent kutatás szerint Magyarországon a fiatalok elvándorlási kedve olyan magas, amire eddig nem volt példa. A magyarok egyötöde nem itt képzeli el életét, hosszabb időre külföldön kíván munkát vállalni, illetve többségük nem is szeretne hazatérni. Az elvándorlás témaköre Békéscsabát többszörösen is érinti, ezért szeretné kezdeményezni, hogy az önkormányzat bizottságai (oktatási, pénzügyi) kezdjenek egyeztetést, párbeszédet, próbálják megállítani a folyamatot. A Magyar Szocialista Pártnak van néhány elképzelése, amit már többször a sajtóval, illetve az önkormányzat vezetőivel is próbált megosztani. Arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy előbb-utóbb a témában lépni kell. Felmérés szerint a Békéscsabáról elmenők közül 10 középiskolásból 5 nem itt kívánt felsőoktatási intézménybe menni, és nem is szeretne visszatérni a városba. Ahhoz, hogy ezen az arányon javítani lehessen, fontos néhány lépést megtenni. Ismerni kell a helyi vállalkozások munkaerő igényét, felvevő kapacitását. Egy esetleges együttműködéssel lehet, hogy munkaerő gondjaikon tudnának helyi foglalkoztatottakkal 5

6 6 eredményt elérni. Fontos lehet, hogy a Békéscsabáról felsőoktatási intézménybe elkerülőknek egyfajta karrierkövetését végezné a város. Ez egyszerű adatbázis arról, milyen szakemberek képződnek az országban. A helyi kötődéssel rendelkezőket kellene haza csábítani, munkát biztosítani számukra. A témával érdemes lenne foglalkozni. Kérte Vantara Gyula polgármestert, teremtsen arra lehetőséget, hogy az említett két bizottság foglalkozzon javaslatával. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A problémát érzékeli. Miklós Attila képviselő figyelmébe ajánlotta a gazdasági program következő kétheti programját. A képviselők meghívást kapnak a Csaba Metál üzemavatójára. A Linamar új csarnokot épít, ahol új munkahely létesül. Az ügyben mindent megtesznek, a karrierkövetésnek akadálya nincs. A javasolt bizottsági elnökök hallották a kérést, ösztönözni fogja őket, hogy annak eleget tegyenek. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Az előző évi zárszámadás elfogadásakor javasolta, szakbizottság vizsgálja meg a város kintlévőségeinek kérdéskörét. A legutóbbi bizottsági ülésen elhangzott, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság befejezte a vizsgálatot. Megköszönte a bizottság partnerségét. A legutóbbi ülésen szembesültek a képviselők azzal a ténnyel, hogy a behajthatatlan tartozások összege meghaladja a 300 millió forintot. A kimutatás szerint mindazok, akik fizetési könnyítést kértek és kaptak, valószínű, hogy ebben az évben 50 millió forint felett fognak teljesíteni. A legutóbbi közgyűlésen említést tett Dr. Szvercsák Szilvia jegyző asszonynak arról, talán érdemes lenne összefoglaló jelentést terjeszteni a testület felé. Ismételten kérte ennek a jelentésnek a mielőbbi elkészítését. Megjegyezte, hogy a bizottság elnökének is van előterjesztési joga. Dicséretes, hogy három helyi cég esetében újabb munkahelyek létesülnek, ugyanakkor az előző közgyűlés óta eltelt időszak egyik legszomorúbb története a Sanopharma telephelyének megszűnése. A sajtóban megjelent hírek szerint közel 100 munkahely szűnik meg. Az előző testületi ülésen, az Északi Ipartelepen létesített vállalkozás számára nyújtott az önkormányzat munkahelyteremtő támogatást, amely mindösszesen 18 fő számára biztosít munkahelyet. Ehhez képest a telephely megszűnéséből adódó elbocsátás rendkívül magas, ezen felül jelentős helyi iparűzési adókiesést is eredményez. Olvasta Vantara Gyula polgármester ezzel kapcsolatos nyilatkozatát a Csabai Mérleg honlapján, miszerint szintén a sajtóból értesült arról, hogy fel akarják számolni a telephelyet. Javasolta, hogy a gazdaságért felelős alpolgármester vegye fel a kapcsolatot a város nagy foglalkoztatóival annak érdekében, hogy a jövőben hasonló meglepetés ne fordulhasson elő. Helyes, hogy a város helyi rendeletben szabályozza a munkahely létesítését, azonban azt is érdemes lenne megvizsgálni, hogyan tudnák a munkaerő megtartását hatékony módon támogatni. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Hozzászólásban megszólított valamennyi tisztségviselő tartja a kapcsolatot a vállalkozókkal. Azonban csak azzal tudnak együttműködni, aki partner. Takács Péter képviselő figyelmébe ajánlja a honlapon megjelent levelet, amelyet az illetékes cég vezérigazgatója utólag írt. A három új munkahely létesítése is példa arra, hogy helyi vállalkozók, - aki semmivel sem alacsonyabb szellemi képességűek, mint az ország más részén élők kicsit többet dolgozva, többet pályázva, képesek új munkahelyeket létesíteni. Velük együtt lehet működni. 6

7 7 Együttműködtek az önkormányzattal, így a törvényi határokon belül segítséget kaptak. (pl: építési engedély, hatósági munka leggyorsabb elvégzésével, pályázatban való hozzájárulásokkal) Aki nem partner az önkormányzattal, annak hiába kopogtatnak az ajtaján, azon nem tudnak segíteni. Jelenleg két ilyen cég van Békéscsabán. Kihozták a cégből amit lehet, majd itt hagyják magára, amikor költségek jelentkeznek. Nem ismeri, hogy Miklós Attila képviselő milyen kutatási eredményre hivatkozott, de az a kutatás, amit személyesen látott, a szerint Békéscsabán lassul az elvándorlás. Sőt visszaesőben van, ami pozitív hírnek számít. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Az említett adatokat a KSH kutatásból merítette. Meg kell tekinteni a legutóbbi népszámlálási adatokat, amelyből kiderül, hogy a legnagyobb mérvű fogyás Békés megyében történt. Vitát nyithatnak arról, hogy mekkora Békéscsaba felvevő képessége a környező kistelepülésekből, mekkora az elnéptelenedés és milyen kihatása van a megyére. Fontos tisztázni, aki jelenleg munkát ad a városban, annak fontosnak kell lennie az önkormányzat számára. Párbeszédet folytatni csak az arra nyitottakkal lehet. Véleménye szerint a polgármesternek és az önkormányzatnak ebben még van elmaradása. Vantara Gyula polgármester többször a sajtóból értesül arról, hogy egy-egy vállalkozó milyen döntést hozott. Egy jól működő városban a polgármestert ezekről a döntésekről előzetesen értesítik, nem a sajtóból kell tájékozódnia. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Felhívta a figyelmet, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésén nem a megyei problémákat kell megoldani. Amikor a számokat említette Békéscsabáról szólt. Nem lenne olyan büszke, mint ahogy Miklós Attila képviselő előadta, hiszen a szocialista kormányzat idején zárt be a Barnevál, a malom, a tejüzem, stb. Akkoriban nem látott ilyen küzdő szellemet a szocialisták részéről az üzemek megtartása érdekében. Kérte a képviselőt, óvatosan fogalmazzon. Ismételten kihangsúlyozta, hogy az együttműködéshez két fél szükséges. Kell a fogadókészség is. A város nyitva áll, mindenkit megkeres. Az év eleji fogadások sem reprezentatív célt szolgálnak, elbeszélgetnek valamennyi vállalkozóval, informálódnak gondjaikról. A kisvállalkozók számára számos pályázatot hirdetnek meg. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Hozzászólásával nem kívánt vitát generálni. Meg kell jegyezni azonban, hogy személyét is meglepte az a tény, miszerint a polgármester a sajtóból értesült. Képbe kellene lenni. Sokkal nyugodtabb lenne, ha a polgármester azt nyilatkozza, hogy igen, tudtunk róla, próbáltuk lebeszélni a cég vezérigazgatóját, hogy Debrecen helyett Békéscsabát, vagy esetleg mindkét telephelyet tartsa meg és megpróbálunk a dolgozókról oly módon gondoskodni, hogy az újonnan beinduló munkahelyeknél segítjük elhelyezkedésüket. Nem tudták sajnos, a cikkből nem ezt lehetett kiolvasni. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Kérte Takács Péter képviselőt, gondosan olvassa el a közleményt, pontosan fogalmazzon. (Kazetta 1/ ) 7

8 8 Takács Péter képviselő: Jól idézte, hogy az újságból értesült az esetről? Továbbra is fenntartja javaslatát az alpolgármester felé, talán akkor ilyen meglepetések nem érik a várost. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Takács Péter képviselő úgy fogalmaz, ahogy gondolja, de kérte, hogy pontosan idézzen Ismételten kihangsúlyozta, hogy csak azzal lehet együttműködni, aki arra hajlandó. Szívesen várják a szocialista frakció, és az LMP munkahelyteremtő felhajtó munkáját és javaslatát, ilyen azonban eddig még nem érkezett. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: A megállapítás nem helytálló, hiszen korábban személyesen adott át több javaslatot a helyi vállalkozásokra vonatkozóan. Példaként említette a vállalkozói információs rendszer kidolgozását, amit csak el kellene olvasni és néhány dolgot meg kellene fontolni. Bár lehet, hogy nem feltétlen ez a legjobb megoldás. Az anyagból azonban érdemes lenne néhány dolgot megfontolni, beépíteni. Nem a szocialisták állítottak a Barnevál előtt fekete koporsót, és azt sem mondták ha majd, mi adjuk a városvezetést, akkor újra nyitjuk a Barnevált. Ezt Ön mondta polgármester úr, 2006-ban. Nem a szocialisták értesültek a sajtóból a hűtőház vagy a Hungaropharma megszűnéséről. Néhány embert igenis érdekel hogyan működnek a helyi vállalkozások, van-e munkájuk. (Kazetta 1/ ) Hanó Miklós alpolgármester: A Hűtőházzal kapcsolatban annyira nincs oka büszkélkednie a szocialista frakciónak, mivel Bajnai Gordonnak sikerült a bajai konkurencia miatt a nyereséges gyárat bezáratni. Folyamatosan tartják a kapcsolatot a cégekkel. Elmúlt héten egy nyomda esetében folytattak egyeztetést a jelenlegi gazdasági problémákról. A Barnevált szerették volna újra indítani. Ez esetben sajnos nem állt rendelkezésre a termelői háttér, hiszen egy bizonyos csoportnak az az érdeke, hogy ne legyen konkurencia. A hűtőház vonatkozásában a kormány februári ülésén támogatásáról biztosította az újraindítást, vagy az újraépítést. Jövő héten alakul meg az a termelői csoport, amely a véghezvitelt megteszi. A város ebben annyiban vesz részt, hogy helyet ad, és mindennemű támogatást biztosít, amely a fejlesztéshez és újraindításhoz szükséges. Minden héten 3-4 anyagot adnak át valamelyik minisztériumban, amely a gazdasági problémákat jelzi, vagy segítségkérést tartalmaz. A város is támogatóan lép fel a problémák elkerülése érdekében. Békéscsabáról indult el a fordított áfa bevezetésének kezdeményezése a mezőgazdaságban, mivel igen jelentős áfa csalás történt. Jelenleg az Európai Unió előtt van a bevezetésre irányuló kérelem. Ezeket a tényeket nem hozzák nyilvánosságra, ettől függetlenül segítik a helyi vállalkozásokat. A Sanopharma gazdasági csoport nem jelzett előre problémát. Példaként említette, hogy az export után fizetendő áfa fizetési kötelezettség témájában is eljártak a minisztériumban. (Kazetta 1/ ) Szabóné Kocziha Tünde képviselő: Ma reggel 7 óra 45 perckor begördült a békéscsabai vasútállomásra az Aranycsapat portréjával feldíszített Csíksomlyó Expressz. Felemelő érzés volt üdvözölni a zarándokokat. Sajnálatos, hogy egy maroknyi kis csapat mellett a képviselő testületből csak ketten voltak csak jelen. Úgy érzi, hogy nemcsak az érkezőknek, hanem 8

9 9 Buzánszky Jenőnek is, - aki jelképesen kocsikísérőként tartózkodott a vonaton - jól esett volna a város vezetőinek részvétele. Észrevételezte, hogy sajnos évek óta nincs nemzeti színű zászló a vasútállomás érkezési oldalán, ami üdvözlésképpen fogadná a nemzetközi vonaton érkezőket és jelezné, hogy Békéscsaba még Magyarország területén található város. Magánszemélyként próbálta elintézni, hogy legalább a mai eseményre kikerüljön egy nemzeti színű lobogó az épületre, de sajnos nem sikerült. Nem olyan egyszerű dolog, mivel a kihelyezésre külön tagvállalat jogosult. A városvezetőknek ráhatásuk lehetne arra, hogy legalább egy nemzeti színű lobogó folyamatosan kihelyezésre kerüljön az állomás épületén. Javasolta, hogy Lázár János és képviselő testületének példáját kövesse a város. Az áprilisi közgyűlésen Hódmezővásárhely képviselő testülete elfogadta azt a rendeletet, miszerint térítésmentesen nemzeti színű zászlót biztosít azoknak a helyi lakosoknak, akik hajlandók házukra kifüggeszteni. Ez egy nagyon szép, követendő példa. A nemzeti együttműködés kormányának többségi képviselete van jelen a megyeszékhelyen, a javaslat támogatását kérte. Esetleg már a következő közgyűlésen foglalkozhatnak a rendeletalkotással annak érdekében, hogy augusztus 20-án minél több házon kihelyezésre kerülhessen a nemzeti színű lobogó. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A székelyudvarhelyi küldöttségnek Kiss Tibor alpolgármester is tagja. Részese lesz az eseményeknek. Ilyen formában Békéscsaba megtette kötelességét. Pénteken Újkígyóson személyesen találkozik Buzánszky Jenővel (Kazetta 1/ ) Napirend tárgya: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi, valamint a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság. A bizottságok a határozati javaslat elfogadását támogatták. Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság a határozati javaslat elfogása mellett észrevétellel élt. Felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt, a Fogyasztóvédelmi Hatósággal történő vendéglátó ipari egységeket érintő fokozott ellenőrzésre, különös tekintettel a fiatalkorúak dohánytermékkel, szeszes itallal történő kiszolgálására. Az ellenőrzés eredményéről és a vonatkozó különös tekintettel a vendéglátó ipari egységek működését és a fiatalkorúak abban való tartózkodását szabályozó előírásokra rendelkezésekről szeptember 30. napjáig készítsen beszámolót és azt terjessze a bizottság elé. Megköszönte az előterjesztés készítőinek alapos munkáját, bár a tevékenység nagy részét törvény szabályozza, betartása a legfőbb cél. Van-e kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) Dr. Kerekes Attila képviselő, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke: Ahogy elhangzott, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság is megtárgyalta a napirendet és egyhangúlag támogatta. Valóban törvény írja elő, hogy minden évben be kell számolni és azt is, hogy milyen feladatokat kell elvégezni. A Békéscsabai önkormányzatnál kb. 25 fő foglalkozik a gyermek és ifjúságvédelemmel, a Közigazgatási Osztály Gyermek- és Ifjúságvédelmi Csoportja, az Életfa Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata, a 9

10 10 Szociálpolitikai Osztály Gyámhivatali Csoportja. A rendőrség feladata, hogy kordában tartsa a fiatalokat. Áttekintve a végzett feladatokat megállapítható, hogy rengeteg ügyirat keletkezik. A gyámhivatalnál éves szinten ügyirat keletkezik, így egy-egy ügyintézőre kb ügyirat jut. A Gyermek- és Ifjúságvédelmi csoportnál 4 fő látja el a feladatot, esetükben több mint ügyirat keletkezik. Jelentős anyagi támogatást kap az ifjúság, hiszen a rendszeres támogatások keretében kb. 50 millió forint támogatást biztosít az önkormányzat gyermek-és ifjúság védelmére. A beszámoló kötelező része a statisztika. Az összehasonlító táblázat megmutatja, hogy öt évvel korábban hány 18 év alatti gyermek ellátásában nyújtottak segítséget. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a fogyás itt jelentkezik. 5 évvel korábban a 18 év alatti gyermek száma , jelenleg , tehát az utóbbi 5 évben fővel csökkent a 18 év alatti korosztály. Az előterjesztésnek nem része az elvándorlás. Emlékezete szerint az el-, illetve bevándorlás között minimális a különbség fő távozott és fő költözött Békéscsabára egy év alatt. Nem az a fő baj, hogy csökken a lakosság, hanem az, - ha hinni lehet a statisztikáknak - hogy Békéscsabán 20 évvel ezelőtt fő élt, jelenleg pedig csak fő fővel csökkent a város lakossága. Véleménye szerint ez a fő oka annak, hogy kevés gyermek születik. Szeretnék, ha minél több gyermek születne a városban. Ezért a határozati javaslat kiegészítésében is jelzik, hogy még nagyobb figyelmet kell fordítani a gyermekek védelmére. Van olyan település, ahol 22 óra után nem lehet szeszesitalt forgalmazni. Át kell tekinteni a rendeleteket, módosítani, de legfőképpen betartani a meglévő szabályokat. Az elvándorlással kapcsolatban személyes élményét ismertette, miszerint egy Szombathelyre költözött fiatal pár visszaköltözne, mert véleményük szerint Békéscsaba élhetőbb város. (Kazetta 1/ /2. 018) Szabóné Kocziha Tünde képviselő: Megköszönte az előterjesztés előkészítésében, összeállításában közreműködők munkáját. Valóban alapos beszámoló került a testület elé. A Jobbik Magyarországért Mozgalom nevében néhány észrevételt tettek a bizottsági ülésen. Talán segítene, ha a következő beszámoló összevetést is tartalmazna az előző évi adatokkal. Ezáltal sokkal könnyebben lehetne levonni a következtetéseket. Örömmel tapasztalta, hogy a bizottsági ülésen elhangzott másik észrevételt már tartalmazza az előterjesztés határozati javaslata. A legszélesebb köröket érintő probléma a fiatalok hétvégi szórakozásával kapcsolatos problémakör. Megköszönte a bizottság tagjainak támogatását. A probléma felvetésekor mintha csapot nyitott volna ki rögtön előjöttek a személyes tapasztalatok, illetve a visszajelzések kapcsán nyilvánosságra került problémák. Valóban úgy érzi, hogy felvetése jogos volt, ennek tudja be azt is, hogy támogatta a bizottság. Pozitívnak tartja, hogy évben is kiemelt szempont marad a prevenció. Nagyon nagy szükség van rá. A rendőrség beszámolójában is szerepeltek azok a megelőző rendezvények, módszerek, amelyekkel jelenleg is dolgoznak az oktatási intézményekben. Viszont szeretné még a törvényalkotásban résztvevő országgyűlési képviselők figyelmét is felhívni egy adatra, ami szerint az átmeneti és tartós nevelésből kikerült fiatal felnőttek otthonteremtési támogatására biztosítható összeg két éve nem változott. Jelenleg ,- Ft, ami nyilvánvalóan nagyon alacsony összeg, semmiképpen nem oldja meg a lakásproblémákat, főleg Békéscsabán nem. Kérte, amennyiben módjukban áll álljanak ki a hátránnyal küszködő és hátrányos helyzetből induló fiatalokért. (Kazetta 1/ ) 10

11 11 Takács Péter képviselő: Egyetért Dr. Kerekes Attila képviselő és Vantara Gyula polgármester által elmondottakkal, Békéscsaba valóban élhető város. Az előző ciklusokban Hanó Miklós, Dr. Ferenczi Attila, Dr. Kerekes Attila és személye elég sokat tett azért, hogy minél élhetőbb város legyen. Többek között ezért épült önkormányzati lakásalapból a Dózsa György úton 28 lakóegységből álló ifjúsági garzon, illetve Széchenyi pályázati keretből 33 lakóegységgel megépült Felkelő Nap Háza. Mindkét létesítmény a fiatalok letelepedését szolgálja. Örömmel tapasztalja, hogy évek óta magas szintű előterjesztés készül e témában, ami fedi azt a magas színvonalú munkát. Azt is el lehet mondani, hogy a szociális terület Békéscsabán a rendszerváltást követően stabil. Kiszámítható, jól működik, a rendelkezésre álló lehetőségekhez mérten mindent megtesznek az e területen úgy az ifjúságvédelem, mint a családvédelem területén. Miklós Attila képviselő is felvetette a Békéscsabán élők létszámának alakulását. Emlékezete szerint két évvel korábban készült kutatás arról, hogy a legtöbb békéscsabai lakos Szegedre vagy Budapestre költözik. A beszámoló a város lakosságának alakulására vonatkozó hiteles adatot tartalmaz. Nem kíván újra vitát generálni, csak tényszerűen jegyzi meg, hogy évben Békéscsaba állandó lakosainak száma fő volt, míg évben fő. A kettő közötti különbség főt jelent. Az okokat biztosan sokféleképpen lehet magyarázni, de a tény ettől tény marad. Egy ilyen nagyságrendű városban, mint Békéscsaba, a fő elvándorlása jelentős. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Ismételten megköszönte az előterjesztésben közreműködők magas szintű munkáját. Takács Péter képviselő hozzászólására reagálva elmondta, hogy Magyarország lakossága évben 10,5 millió fő volt, ezzel szemben évben fő. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 161/2012. (V. 25.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: május 25. Miklós Attila képviselő: Jelezte, hogy a szavazást megelőzően kívánt szólni óta valóban fogyott Magyarország lakosságának létszáma. Van egy miniszterelnök, aki szerint, ha ő lesz a miniszterelnök, a népességfogyás meg fog állni, sokkal több gyermek születik. Ehhez képest nem születik több gyermek. Amikor kormányra lépett a FIDESZ, a népesség fogyása nem állt meg. (Kazetta 1/ ) 11

12 12 Vantara Gyula polgármester: A képviselő figyelmébe ajánlotta a statisztikai adatok tanulmányozását, ami szerint minden ellenkező híreszteléssel ellentétben a születések száma emelkedett. A Békéscsabai Szülészeti Osztály adatai kiemelkedőek. Kérte, hogy a statisztikákat óvatosan kezeljék. A kormányzati munka sikeres, többen születnek az elmúlt nyolc év ellenére is. Nem szabad elfelejteni, hogy a szülők szerepét nem veheti át és nem helyettesítheti senki. Azok az intézkedések, amelyek a kormányzat és az önkormányzat terveiben szerepelnek, a család szerepének erősítésére irányulnak. Nem adhatják át az iskolának, az önkormányzatnak azt a feladatot, ami megtanítja a gyermekeket arra, hogy tisztességesen viselkedjenek, az emberi normákat tartsák be. Ezért a szülő a felelős. Az a feladata, hogy számon kérje a gyermeket. Az önkormányzat kezelni tudja a problémát, bizonyos lépéseket tesz, de ez nem jelenti a probléma megoldását. A probléma megoldása a család feladata. Valamennyi intézkedés a család szerepét, anyagi helyzetét és lehetőségeit erősíti. Kérte a hozzászólásra jelentkezőket, hogy a téma lezárását követően röviden mondják el hozzászólásaikat. (Kazetta 1/ ) Dr. Kerekes Attila képviselő: Valóban az előző ciklusokban nem vették figyelembe azt, hogy támogatni kell a gyermekek születését. Az új programban viszont már Békéscsabán is érezhető a változás, hiszen évben 356 gyermek született, évben 416, évben 426. Áttörésről azonban még nem lehet beszámolni. (Kazetta 1/ ) Szabóné Kocziha Tünde képviselő: Teljes mértékben egyetért az elhangzottakkal. Nyilván, hogy az önkormányzat nem veheti át a szülők felelősségét és nem is engedheti meg, hogy áthárítsák a rendeletalkotókra a felelősséget azok a szülők, akik nem hajlandók gyermekeikkel foglalkozni. Pontosan azért került be az előterjesztésbe az igény, hogy megismerhessék, meddig lehet elmenni, ne essenek a túlzott szabályozás hibájába. Szerette volna, ha ez a szándék az előterjesztésben megjelenik, amire a későbbiekben is hivatkozni lehet. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Egyetért a képviselő asszony által elmondottakkal. Valóban a törvényi szabályozás minden esetben csak egy lehetőség. Nem értékesíthetnek fiatalkorú számára alkoholt. A rendelet betartását ellenőrizni lehet. A lényeg a másik oldalon van, úgy kell a gyermeket nevelni, hogy ne vegyen alkoholt. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Csak azért, hogy ne úgy maradjon meg a televíziónézőkben és a képviselőkben, hogy nincs tisztában a statisztikai adatokkal, az alábbiakat ismertette: A KSH adatok szerint Magyarországon 2008-ban az élve születések száma , 2009-ben , 2010-ben , 2011-ben Számára nem teljesen valós, amit Vantara Gyula polgármester mondott, de meg kell várni a évi adatokat. (Kazetta 1/ ) 12

13 13 Vantara Gyula polgármester: Megjegyezte, hogy először Békéscsaba problémáit kell megoldani, utána az országos gondokat. Korábban a helyi adatokat ismertette. (Kazetta 1/ ) Napirend tárgya: A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló helyi rendelet megalkotása Vantara Gyula polgármester: Az előterjesztést véleményezte a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság, ügyrendi szempontból tárgyalásra alkalmasnak tartotta. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, észrevétel? (Kazetta 1/ ) Szabóné Kocziha Tünde képviselő: Az előterjesztés kapcsán a Jobbik Magyarországért Mozgalom több kiegészítéssel szeretett volna élni, viszont Dr. Burai Mihály osztályvezető tájékoztatása szerint a guberálással kapcsolatos javaslat alkotmányellenes, a kiegészítések nagy része pedig magasabb szintű törvényekkel, rendelkezésekkel szabályozott. A tiltott közösségellenes magatartások körébe szerették volna bevonni az azonos neműek kapcsolatát népszerűsítő rendezvények, kiadványok, szórólapok terjesztését. Dr. Burai Mihály osztályvezető szerint ez a közerkölcs megsértése kitételként szerepel a törvényben. Konkrétan nem tudja azonosítani, hová lehetne besorolni az azonos neműek kapcsolatát népszerűsítő kiadványok terjesztését. Beilleszthető a közerkölcs megsértésébe, vagy jelen rendeletben szabályozható? Békés megyében is vannak szervezetek, amelyeknek homoszexuálisok a tagjai. Reális a lehetősége annak, hogy rendezvényeikre, illetve klubjaikba, szervezeteikbe belépést szorgalmazva szórólapokkal jelenjenek meg. Kérdését Dr. Szvercsák Szilvia jegyző asszonyhoz intézte: van lehetőség a szabályozásra? (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Szintén jegyző asszonyhoz intézte kérdését a rendelet-tervezet 5. oldalán szereplő kitétellel kapcsolatban, miszerint aki szórólapot az utcán engedély nélkül terjeszt a közterület-használat rendjét megsérti. Hogyan kell értelmezni ezt a kitételt. A képviselők valamennyien politikai tényezőkként vesznek részt az ülésen. Amikor közterület foglalási engedélyt kérnek, értelem szerint az a szórólap terjesztését is magába foglalja. Ebben a tekintetben hogyan kell értelmezni az említett kitételt? Külön kell engedélyeztetni? A galamb- és macskaetetés kérdésköre biztos, hogy fontos probléma miatt került a rendelettervezetbe. Számára nem tűnt életszerűnek, ha a színház előtt idős személyek etetik a galambokat. A tervezet szerint a közterület felügyelő ezt a tevékenységet akár ,- Ft-ra is büntetheti. Az ifjúsági parkok kérdésköre nem szerepel az előterjesztésben. Az előző ciklusban a játszóterekkel kapcsolatos helyi rendeletalkotását személye kezdeményezte. Hasonló problémák vannak az ifjúsági parkok esetében is, példaként említette a Lencsési lakótelepet. Mennyire kezeli a problémát? Amennyiben nem, miért nem került beemelésre? Az illegális szemétlerakás kérdésköre vélhetően máshol is van szabályozva. Nem kellett volna a rendeletbe beemelni? (Kazetta 1/ ) 13

14 14 Hrabovszki György képviselő: Teljesen logikusnak és pozitívumnak tartja, hogy egy rendeletben kíván szabályozni az önkormányzat számos területet, amely egyébként külön rendelet hatálya alá tartozott. A rendelet megnevezését helytelennek tartja, mint ahogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőjének felszólalásából is látható, hogy adott esetben vallási, szexuális hovatartozási és világnézeti kérdéseket is feszegetni lehet, hiszen a magatartás viselkedési forma, a verbális, nonverbális viselkedési formák összessége. Úgy gondolja, amennyiben vasárnap falevelet éget, nem tiltott közösségellenes magatartást folytat, hanem környezetvédelmi, vagy a pihenésre vonatkozó rendelet szabályokat szegi meg. Ugyanakkor ellenkező előjelű az, ha valamit nem hajtja végre valamit, - pl. síkosság mentesítés elmulasztása ami adott esetben a rendelet szerint tiltott közösségellenes magatartás, holott tulajdonképpen az általa tanúsított magatartás hanyagság. Ezért önmagában a rendelet megnevezése meglehetősen komoly félreértésekre ad lehetőséget. Észrevételezte, hogy kemény szankciót alkalmaz a rendelet a magatartási szabályok megsértőivel szemben, hiszen ,- Ft a minimális és ,- Ft a maximális büntetési tétel. Például a síkosság mentesítés esetében nincs végrehajtási rendelet, a közterületfelügyelő semmi mást nem tehet, mint három perccel a hóesést követően ki kell, hogy szabja a helyszíni bírságot. Mint jogalkalmazónak nincs mérlegelési lehetősége. Annyira sem, hogy becsengessen és figyelmeztesse az ingatlan tulajdonosát. Alapvetően az a probléma, hogy a közterület-felügyelő, mint jogalkalmazó hatáskörét mérlegelési jogkörét elvonja a rendelet és azonnal a minimális ,- Ft-os bírságot kell kiszabnia. Elég életszerűtlen a galambok etetésére vonatkozó kitétel is. Véleménye szerint a testület tagjai közül is sokan jártak már Velencében, ahol a Szent Márk téren a galambok jelenléte, etetése turisztikai látványosság. Úgy érzi, hogy elkapkodott a rendelet, ezért a szocialista frakció tagjai nem csatlakoznak tárgyalásához. Úgy ítélik meg, hogy bár a szándék jó, jelen pillanatban a tartalom, illetve a kidolgozottság nem alkalmas elfogadásra. (Kazetta 1/ ) Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: Szabóné Kocziha Tünde képviselő kérdésére válaszolva elmondta, hogy a párhuzamos szabályozás elkerülése végett nem szabályozható helyi rendeletben olyan tényállás, amelyek központi jogszabályokban megjelenik. Ennek elkerülése érdekében a helyi rendeletben születtek meg a Hrabovszki György képviselő által kifogásolt tiltott közösségellenes magatartás, amelyre a későbbiekben még kitér. Változott a teljes szabálysértési törvény. A helyi önkormányzatoktól elvették a szabálysértési tényállásra vonatkozó rendeletalkotási jogot. Amit a képviselő asszony szabályozni szeretne, az elsősorban nem jogi norma. Jogi alaptan szerin vannak a társadalmi normák, az erkölcsi normák, és a jogi normák. A jogi normák szabályozására akkor kerül sor, ha a jogalkotó mindenféleképpen szankcionálni kíván, joghátránnyal akarja sújtani azokat, akik nem tartják be, vagy valaminek a tűrésére kötelezi a nem jogkövető magatartást tanúsítókat. A homoszexualitás nem tiltott tényállás, nem bűncselekmény Magyarországon. A rendezvényekre történő meghívás minősítését mindig egyedi ügyben bírálja el az a hatóság, akinél a szabálysértési tényállás kapcsán, a közerkölcs megsértésére feljelentést tesznek. Ez viszonylag tágan megfogalmazott tényállás, amelybe sok minden beleférhet. Ezt mindig adott egyedi ügyben bírálhatja, vagy bírálja el az arra jogosult, aki egyébként nem az önkormányzat, hiszen ez helyi rendeletben nem szabályozható. Takács Péter képviselő kérdésére válaszolva elmondta, hogy a szórólap terjesztése a választások időpontjában teljesen más téma. A rendelet-tervezet nem ezt kívánja szabályozni. 14

15 15 A választási törvény szabályozza milyen módon, hogyan lehet plakátot kihelyezni, stb. Azok a magatartások nem tartoznak egyébként a helyi rendeletben megjelenő tiltott közösségellenes magatartások közé. A szabálysértési tényállások dereguláció útján kikerültek a rendeletekből és ebben az egy rendeletben kerültek szabályozásra. A szórólapozás választási esetben nem tiltott közösségellenes magatartás. A galambetetésen mindenki mosolyog. Komoly műemlékvédelmi probléma, hogy a közterületen elszaporodó galamb ürüléke szennyezi a környezetet. Több európai kisvárosban, német településeken van már erre irányuló rendelkezés. Úgy látták helyesnek, hogy a helyi lakossági panaszbejelentések kapcsán rendeletben történő szabályozás szükséges. Igaz, hogy a Szent Márk téren etetett galamb turisztikai látványosság, de Velence nem Békéscsaba. Két teljesen különböző dologról van szó. Ifjúsági parkok kérdésköre szintén központi jogszabályok alapján nyert szabályozást. Az észlelt jogsértés elkövetőjével szemben el lehet járni szabálysértési tényállás kapcsán. Az illegális szemétlerakással ugyan ez a helyzet. Hrabovszki György képviselő kérdésén lepődött meg leginkább, mivel igen tájékozott szokott lenni a jogalkotás kapcsán. Nincs választási lehetősége az önkormányzatnak abban, hogyan nevezze a magatartásokat, mivel azt központi jogszabály nevesíti és lehetőséget ad az önkormányzatoknak arra, ha valamilyen szabálysértésszerű tényállást kíván szabályozni, akkor azt csak és kizárólag tiltott közösségellenes magatartásnak nevezheti. Amennyiben az elnevezés nem megfelelő, nem tud mit tenni, mivel kötelező érvényű az önkormányzatra nézve. A bírsággal kapcsolatban az előterjesztésben is szerepel, hogy a Települési önkormányzat képviselő-testülete e magatartások elkövetőivel szemben ,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve ,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el. A bírságként kiszabott összegek az adott önkormányzat saját bevételeként jelennek meg. Megegyezik a szabálysértési tényállások jelenlegi bírságaival. (Kazetta 1/ ) Hrabovszki György képviselő: Megköszönte jegyző asszony megnyugtató válaszát. Az elnevezéssel kapcsolatban tudja, hogy központi jogszabályról van szó, de ettől még nem muszáj egyet érteni vele. Nyilván a törvényeket be kell tartani, egyetérteni azonban nem muszáj. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Örömmel tapasztalja, hogy jelen pillanatban a polgármester konszenzusteremtő hangulatban van. Az előterjesztés 4. oldalán szereplő mondat szerint: a magatartásokkal szembeni fellépés a helyszíni bírság, illetve a közigazgatási bírság kiszabásával igyekszik a jövőbeni jogellenes magatartástól az elkövetőt visszatartani, a már elkövetett bűncselekményért büntetni, a helyi költségvetés szempontjából komoly helyi bevételt jelent. A rendőrségi beszámoló kapcsán is kifogásolta a büntetések mértékének aránytalanságát. Reméli, hogy a komoly helyi bevétel nem azt jelenti, hogy a város is elindul abba az irányba, hogy lehetőleg minél nagyobb bírságot szabjon ki a békéscsabai polgárokra, akik anyagilag eléggé meg vannak terhelve így is. (Kazetta 1/ ) 15

16 16 Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: Kihangsúlyozta, hogy nem adót vet ki az önkormányzat. Valamilyen jogellenes cselekmény joghátránya a bírság. Amennyiben valaki nem követ el szabálysértést tiltott közösségellenes magatartást nem kerül sor arra, hogy ilyen bírság részére kiszabásra kerüljön. Inkább preventív jellege van. Valóban lehet visszatartó ereje arra vonatkozóan, hogy helyi tiltott közösségi magatartást folytassanak az itt élők. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Nem kell szabálytalankodni, akkor nincs büntetés. Régi szabály, hogy azt nem büntetik meg, aki nem vét a szabályok ellen. Szavazásra bocsátotta a rendeletalkotást. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő rendeletet alkotta: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 254. (2) bekezdésében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 94/B. -ában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 51. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a tiltott, közösségellenes magatartásokról az alábbi rendeletet alkotja. I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések 1. E rendelet alkalmazásában 1. koldulás: közterületen vagy nyilvános helyen pénz vagy egyéb dolog átadására szóban, írásban vagy ráutaló magatartással történő felhívás, amennyiben a cselekmény nem minősül a magasabb szintű jogszabályokban szabályozott zaklató, illetve gyermekkel való koldulásnak; 2. közhasználatú zöldterület: a város belterületén lévő és a) kertészetileg rendezett területrész (közparkok, közkertek, ligetek, játszóterek, sportpályák), b) kertészeti gondozás alá vont közterületek, c) utcai fák, fasorok és zöldsávok, d) pihenésre, védelemre szolgáló véd-, városerdők, e) helyi védettség alá vont területek, f) főforgalmi utak zöldsávjai, g) közterületen elhelyezett virágtartók, növényzettel együtt. 3. közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is. 4. önkormányzat gondozásában lévő gerinccsatorna: az Almás soron, a Batsányi utcában (Gajdács és Pozsonyi u. között), a Berzsenyi utcában (Málnás utca és Körte sor között), a 16

17 17 Bethlen utcában, a Csányi utcában (Virág és Bethlen utca között), a Degré utcában (Egészségügyi Gyermekotthon és Körte sor között), a Dobozi út belterületi szakaszán, az Erdélyi soron (Szőlő utca és Berzsenyi utca között), a Gyár utcában, a Haladás utcában, a Hétvezér utcában, az Ifjúsági tábornál, a Kereki sikátorban (4-es Honvéd utca és körtöltés között), a Kertész utcában (Jósika utca és Bessenyei utca között), a Kisfényesi utcában, a Könyves utcában (Batsányi és Kertész u. között), a Körte soron, a Szatmári utcában (Bessenyei utca és Darányi sor között), a Szegfű utcában (Tavasz és Rózsa utca között), a Táncsics utcában (Tompa és Kertész utca között), a Tavasz utcában (Illyés Gy. és Zsigmond utca között), a Tavasz utcában (Veres P. és Szegfű utca között), a Vasút soron, a Zrínyi utcában (Szent László és Bezerédj utca között) lévő, valamint a Kossuth utcától déli irányba vezető (hrsz.: 11638, 11633, 11583, 0653) belvízelvezető gerinccsatorna; 5. tisztántartandó közterület: az ingatlanok határvonalától a közút széléig, de legfeljebb 15 m szélességig, úszótelkes épületek közötti távolság feléig, de legfeljebb 15 m-ig számított közterület, a főforgalmi utak azon zöldsávjainak kivételével, amelyek fenntartását az önkormányzat megbízott vállalkozó útján látja el (Szarvasi út, Orosházi út, Berényi út, Békési út, Jókai út, Petőfi utca, Bartók Béla út, Bánszky utca, Bajza utca, Gyulai út, Dózsa György út, Corvin utca, Lencsési út, Dobozi út, Kétegyházi út). 6. üzemképtelen jármű: a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező jármű, amely egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, b) a baleset folytán megsérült és elhagyott jármű, c) a műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, roncs vagy sérült jármű. 2. Eljárási szabályok 2. Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. 3. A tiltott, közösségellenes magatartások vonatkozásában a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzőjére ruházza át. 4. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén a bírságot annak vezetőjével szemben kell kiszabni, kivéve, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a tiltott, közösségellenes magatartást egyértelműen azonosíthatóan más személy követte el. 5. (1) Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki. 17

18 18 (2) A helyszíni bírság megfizetése készpénzátutalási-megbízás igénybevételével, az önkormányzat házipénztárába való befizetéssel vagy banki átutalással, 30 napos határidőn belül történhet. (3) A gépjárművel elkövetett tiltott, közösségellenes magatartás miatt a helyszíni bírságot a gépjárművezető távollétében is ki lehet szabni. Ilyenkor a gépjármű forgalmi rendszáma alapján megállapított üzemben tartó címére kell a kiszabott összeget tartalmazó készpénzátutalási-megbízást megküldeni. (4) Ha a gépjármű üzemben tartója a helyszíni bírság kiszabását nem veszi tudomásul, az eljárást a közigazgatási bírságra egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni. Így kell eljárni akkor is, ha a gépjármű üzemben tartójának megküldött készpénzátutalásimegbízáson vagy banki átutalással a helyszíni bírságot az e rendeletben meghatározott határidőn belül nem fizetik meg. 6. (1) Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartással kapcsolatos eljárás során a hatóság elkobozhatja azt a dolgot, a) amelyet a jogsértés elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak, b) amelynek birtoklása jogszabályba ütközik, vagy amely veszélyezteti a közbiztonságot, c) amely jogsértés elkövetése útján jött létre, d) amelyre a jogsértést elkövették, vagy amelyet a jogsértés befejezését követően e dolog elszállítása céljából használtak, e) amelyet a jogsértő a jogsértés elkövetéséért a tulajdonostól vagy annak hozzájárulásával mástól kapott. (2) Az elkobzott dolog tulajdonjoga Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatára száll. II. Fejezet Egyes tiltott, közösségellenes magatartások 3. A fizető-parkolóhelyek működése és igénybevétele rendjének megsértése 7. Aki az ingyenes használatra jogosító bérletet a jogosult lakóhelye vagy a gépjármű üzembentartójának megváltozása esetén 8 napon belül az üzemeltetőnek nem adja vissza, tiltott, közösségellenes magatartást követ el. 4. Köztisztaságra vonatkozó szabályok megsértése 8. Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, a) az az ingatlantulajdonos, bérlő, használó, illetőleg üzemeltető, aki az ingatlan melletti (az ingatlan határvonalától a közút széléig, de legfeljebb 15 m-en belül elhelyezkedő) járdaszakasz 1 m széles sávja, járda hiányában 1 m széles területsáv hó- és síkosságmentesítéséről nem gondoskodik; b) az az ingatlantulajdonos, bérlő, használó, illetőleg üzemeltető, aki a tisztántartandó közterület gondozásáról, gyommentesítéséről, tisztántartásáról nem gondoskodik; 18

19 19 c) az a közszolgáltatást igénybevevő, aki a hulladékgyűjtő helyének és környezetének tisztántartásáról, a kijelölt helyen történő tárolásáról nem gondoskodik, továbbá, aki közterületen rongálódott, hibás, fedél nélküli, piszkos, bűzös hulladékgyűjtő edényt kihelyez és tárol; d) aki az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot elszállításra nem gyűjtőedényben, zsákban, dobozban, vagy kötegelve helyezi ki a kijelölt gyűjtőhelyre; e) aki eldugulást okozó, vagy rongálásra alkalmas anyagot árokba, közcsatornába, víznyelő aknába, csapadékelvezető aknába szór vagy önt; f) aki hórakást létesít tömegközlekedési eszköz megállóhelyén, szemétgyűjtő edény tároló helyén és az azok megközelítésére szolgáló területen valamint víznyelőkön; g) plakát, falragasz esetében az elhelyező, amennyiben az elhelyező személye nem ismert, akinek az érdekében elhelyezték, aki az aktualitását vesztett, szakadt, szennyezett plakát, falragasz eltávolításáról nem gondoskodik; h) az az építési, bontási, tatarozási munkát végző, aki a munkaterület környezetét a munkálatokkal beszennyezi és a beszennyezett területet nem tisztítja meg, a kitermelt anyaggal a csapadékvíz elvezetést akadályozza, a környező növényzetet indokolatlanul károsítja; i) aki az önkormányzat gondozásában lévő gerinccsatornák kivételével a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan mellett lévő nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, rendszeres kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, az árokból kiszedett hordalék és idegen anyag kijelölt lerakóhelyre történő szállításáról nem gondoskodik; j) aki Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén anélkül végez közszolgáltatást, hogy erre az önkormányzattal szerződést kötött volna. 5. Köztemetők rendjének megsértése 9. Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki a gerlai és mezőmegyeri köztemető területére kutyát - vakvezető és mozgáskorlátozottat segítő kutya kivételével - vagy egyéb állatot bevisz. 6. Közterület-használat rendjének megsértése 10. Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, a) aki december 31. és január 1. napja kivételével közterületen a vendéglátó egységekhez kapcsolódó kerthelyiséget és a közterületi rendezvények alkalmával kialakított alkalmi büfét kivéve szeszesitalt árusít vagy szeszesitalt fogyaszt; b) aki mezőgazdasági terményt a közterület használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerinti extra és I. területi kategóriájú közterületen árul, továbbá bármely kategóriájú közterületen az árusító helyével engedély nélkül 1 m 2 -nél nagyobb területet foglal el vagy olyan helyen árul, ahol a gyalogos vagy gépjárműforgalmat akadályozza, vagy a közterületi árusító helytől a közúton számított 50 méteren belül hasonló terményt árusító üzlet működik; c) aki szórólapot az utcán engedély nélkül terjeszt; d) aki 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó vontatót, nyerges vontatót, mezőgazdasági vontatót, lassú járművet, tehergépkocsit, pótkocsit, félpótkocsit, járműszerelvényt, valamint 15 férőhelyesnél nagyobb autóbuszt este és reggel

20 20 óra között 4 óra hosszat vagy azt meghaladó időtartamban egyhelyben közterületen engedély nélkül tárol; e) aki közterületen engedély nélkül sátorgarázst létesít; f) aki jármű vizes, illetve mosószeres takarítását vagy telephelyhez kötött javítási munkáit közterületen végzi; g) aki lakókocsiját 30 napon túl engedély nélkül tárolja közterületen; h) aki közterületet hozzájárulás nélkül felbont, illetve a kezelői hozzájárulásban előírt feltételeket nem tartja be, kivéve, ha a közmű üzemzavarának elhárítása halasztást nem tűr; i) az a bontást végző, aki a közmű üzemzavarának elhárítása miatti közterületbontást a polgármesternek 24 órán belül nem jelenti be; j) aki a közterület rendeltetésétől eltérő használata után a közterület eredeti állapotát nem állítja helyre; k) aki az ingatlana előtti közterület kivételével közterületen engedély nélkül növényi részeket - a lehullott növényi részeket kivéve - a közterületről begyűjt; l) aki védett, vagy közhasználatú zöldterületre járművel ráhajt, azon parkol, várakozik; m) aki fákon hirdetéseket kifüggeszt, fákat kitör, csonkít; n) a közterület használat rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglalt reklám és hirdetőtevékenységre vonatkozó szabályokat megszegi; o) aki a fás szárú növények kitermelésére vonatkozó szabályokat megszegi; p) aki a közterület használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerinti kiemelt (extra) és I. kategóriában lévő közterületeken koldul; q) aki üzemképtelen járművet közterületen 10 napot meghaladóan engedély nélkül tárol; r) aki a közterületet rendeltetésétől eltérően engedély vagy hozzájárulás nélkül használja; s) aki a közterület használatra vonatkozó engedélyben vagy hozzájárulásban foglaltakat nem tartja be. 7. Utcanévtáblával, házszámmal, közterületen elhelyezett művészeti alkotással, emléktáblával, egyéb emlékkel kapcsolatos tiltott, közösségellenes magatartás 11. Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, a) aki az utcanévtábla elhelyezését akadályozza, az utcanévtáblát, házszámot megrongálja, beszennyezi, szövegét megváltoztatja, olvashatatlanná teszi vagy a jegyző engedélye nélkül eltávolítja; b) aki a közterületeken lévő művészeti alkotást megrongálja, beszennyezi, elhelyezését megváltoztatja vagy engedély nélküli eltávolítja; c) aki a közterületeken lévő emléktáblát megrongálja, beszennyezi, elhelyezését megváltoztatja vagy engedély nélküli eltávolítja; d) aki a közönség számára nyitva álló helyeken, valamint a köz- és magánépületeken a közönség által megtekinthető módon elhelyezendő emléktábla, emlékoszlop, kegyeleti és egyéb emlékek elhelyezése során a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat nem tartja be. Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, 8. Játszóterek használati rendjének megsértése

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet Előadó: Németh

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 25/2012. (VI. 19.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 25/2012. (VI. 19.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 25/2012. (VI. 19.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 36/2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 164/2013. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a közterületen történő

Részletesebben

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 7/1998.(II.15.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közúton végzett munkák engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 5/1996.(II.1.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága és a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 2014. február 28-án tartott soron kívüli együttes nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a város területén a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával

Részletesebben

I. Fejezet 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Nagyfüged Községi

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

19/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

19/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Polgár Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete a köztisztasági és a településtisztasággal összefüggő közfeladatok ellátásáról (Egységes

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Albertirsa Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1997. (V.23.)sz. rendelete a 3/2000. (II.25.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a közterületek tisztántartásáról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 11-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Molnár

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások fogalma

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások fogalma Kazincbarcika Város Önkormányzata képviselő-testületének 36/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről Kazincbarcika

Részletesebben

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról [a tervezet a Képviselő-testület 2012. március 27. napján tartandó ülésén kerül megtárgyalásra] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. január 21-én 10,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. január 21-én 10,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. január 21-én 10,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

TERVEZET. 2. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások

TERVEZET. 2. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások TERVEZET DUBICSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Sorszám: III/6 Döntéshozatal módja: Minősített többség

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének./2014. (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és a köztisztaság fenntartásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012./V.30./ önkormányzati rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, ÉS EZEK ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, ÉS EZEK ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (I.26.) önkormányzati rendelete A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, ÉS EZEK ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL Pázmándfalu Község

Részletesebben

I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA

I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/1998.(XII.17.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 51/1995.(X.12.),

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 20/2015. (V. 22.) rendelete. a köztisztaságról

Kazincbarcika Város Önkormányzata 20/2015. (V. 22.) rendelete. a köztisztaságról Kazincbarcika Város Önkormányzata 20/2015. (V. 22.) rendelete a köztisztaságról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (4) bekezdés c)

Részletesebben

Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012.(VI.5.)önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról

Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012.(VI.5.)önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012.(VI.5.)önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

HIRDETMÉNY RENDELET-TERVEZET TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY RENDELET-TERVEZET TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY RENDELET-TERVEZET TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Xl 599812013. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2009. ( IX. 17.) önkormányzati rendelete a közterület igénybe vételének és használatának szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános szabályok. Általános rendelkezések

Általános szabályok. Általános rendelkezések Vaja város képviselő testületének 7/2015 (IV.22..) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 57-59/2013./IX.2./ ÖK. sz. RENDELETE 10./2013./IX.9./

Részletesebben

Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. október 30-án. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. október 30-án. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 30-án megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 48/2012. (X. 30.) Z 1 49/2012. (X. 30.) E 16

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 318-2/2013. 1/2013. számú 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-2/2013. (I. 24.) sz. Kth.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 22/2008. (VII.01.) számú R E N D E L E T E Zsámbék Város közigazgatási területén működő üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Zsámbék Város Képviselő-testülete

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 35/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2004. (III. 30.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend, közbiztonság, a környezet védelme érdekében

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.május 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.május 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.május 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai: 29-31., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 1/2010. (I.29.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hodálik Pál alpolgármester: A kiegészített napirendi pontot szavazásra bocsátja.

JEGYZŐKÖNYV. Hodálik Pál alpolgármester: A kiegészített napirendi pontot szavazásra bocsátja. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 2-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Babák Mihály polgármester

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án - pénteken - du. 14,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Pusztaszabolcs

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Spaits Miklós, Tölli László képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Spaits Miklós, Tölli László képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 17 én, 8.15 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 6/2003. ( III.28.) Ökt. rendelete. A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról. I.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 6/2003. ( III.28.) Ökt. rendelete. A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról. I. Epöl Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 6/2003. ( III.28.) Ökt. rendelete A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról. Epöl Község Önkormányzatának Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

15/2013. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

15/2013. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 15/2013 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök.

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 9 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. rendelete a helyi környezet védelméről a 29/2002. (IX. 30.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz.

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. rendelete A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről /Egységes

Részletesebben

Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete. a tiltott, közösségellenes magatartásokról

Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete. a tiltott, közösségellenes magatartásokról Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 08-án megtartott testületi ülése. Rendeletek:

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 08-án megtartott testületi ülése. Rendeletek: 3-19/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. november 08-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 82/2012. (XI.08.) D6 83/2012. (XI.08.) D1 Rendeletek:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 254-14/2008. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 18/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1.) Kötelező közszolgáltatások

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. június 18-án tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Aranyi Tímea Kovács Sándor Gergely

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.december 23-án, du. 14,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Jelen vannak:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

12-18512/2007. szám Tárgy: Vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozása Mell.: rendelet-tervezetek

12-18512/2007. szám Tárgy: Vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozása Mell.: rendelet-tervezetek Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. szám tel:63/510 339 12-18512/2007. szám Tárgy: Vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozása Mell.: rendelet-tervezetek

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezet

Előterjesztés. Tárgy: a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezet Előterjesztés Tárgy: a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben