Gyerekközpontú módszerek. Módszertani válogatás alternatív iskolák jó gyakorlataiból

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyerekközpontú módszerek. Módszertani válogatás alternatív iskolák jó gyakorlataiból"

Átírás

1 Gyerekközpontú módszerek Módszertani válogatás alternatív iskolák jó gyakorlataiból Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012

2 Pedagógiai alternatívák Közoktatási Osztály, Közoktatás-fejlesztési Iroda könyvsorozata, XII. kötet Jelen kiadvány a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció kiemelt projekt keretében készült Projekt száma: TÁMOP / Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Szerkesztő: Kereszty Zsuzsa Lektorálta: Dr. Mihály Ottó Szakmai vezető: Vekerdy Tamás Programfelelős: Papp László A borítón látható kép Mező Ervin 10 éves tanuló munkája, Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola, Berettyóújfalu Kiadja az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kerékgyártó Sándor 1122 Budapest, Maros utca Telefon: (06 1) Fax: (06 1) internet: ISBN Gyermekkozpontu modszerek Modszertani valogatas Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. ISSN Nyomdai munkák: So-Ta Print Kft.

3 Tartalomjegyzék Vagy-vagy... (Vekerdy Tamás) oldal Az Olvasóhoz (Kereszty Zsuzsa) oldal Gyakorlati útmutató a könyv használatához (Papp László) oldal Az óvoda, az átmenet és az első évek Egy jó óvodai gyakorlat modellértékű bemutatása oldal Iskolába hívogató a Palánta Általános Iskolában oldal A kulturális alapkészségek (írás, olvasás, számolás) cselekvésre támaszkodó fejlesztésének módszerei a Kincskereső Iskolában oldal Óvodából iskolába Szemelvények a Kincskereső Iskola életéből A szervezet és a kapcsolatok Változás a stabilitás házában oldal Stábműködés a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskolában oldal Segítő párrendszer a Belvárosi Tanodában oldal Együttműködés az azonos gyerekeket tanító tanárok között oldal A patrónus és a patrónusi rendszer oldal A tanulás szervezése Epochális oktatás az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban oldal A természettudományok integrált oktatása a évfolyamon oldal Projektek a Burattino Iskolában oldal Szociális gyakorlat és záró színdarab a fóti Waldorf-iskolában oldal Témahetek az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban Diplomamunkák a 12. évfolyamon A diákok egyéni útjai az iskolába lépéstől az érettségiig Művészettel nevelés Művészeti nevelés a Fehérlófia Waldorf-iskolában oldal Integráció és művészeti nevelés oldal Drámajáték a Burattino Iskolában Hátránykompenzáció Problémafeltárás és hátránykompenzáció a Belvárosi Tanodában oldal Resztoratív konfliktuskezelés az iskolában oldal Inklúzió differenciálás a Gyermekek Házában oldal Tanulásban akadályozottak pályaorientációs programja az Éltes Mátyás Módszertani Intézményben oldal Értékelés értéket keresve A Lauder Iskola komplex értékelési rendszere oldal Értékelési rendszer a Közgazdasági Politechnikumban oldal 1 A lemez tartalmát a könyv végén található Függelékben ismertetjük

4

5 E L Ő S Z Ó 5 Vagy-vagy... Az iskola vagy gyerekközpontú, vagy tantervközpontú tanultam annak idején a börtönből szabadult Mérei Ferenctől, aki hozzátette: a diktatúrák iskolája mindig tantervközpontú, a demokráciák gyerekközpontú iskolák kiépítésére törekszenek. Az alternatívák (és a hozzájuk tartozó reformpedagógiák) legfontosabb közös jellemzője, hogy gyerekközpontúak. Ki vagy te, milyen vagy, hogyan tudom segíteni kibontakozásodat, hogy azzá lehess, akinek a lehetőségeit magaddal hoztad a halhatatlan lélek vagy a genetika törvényszerűségei szerint? (Kinekkinek legyen meg a maga hite...) A gyerekközpontú iskola alapkérdése ezért mindig: módszertani. Metodikai. Mit, mikor és hogyan kell neked tanítanom a te minél teljesebb és minél szabadabb kibontakozásodhoz? Nem eleve van egy tantervem, amit végrehajtok rajtad, mert én akarom megszabni, hogy milyen legyél hanem azt kérdezem: hogyan tudom megismerni a gyereket, hogyan tudom megismerni az egyes életkorok sajátos szükségleteit, hogy aztán ehhez szabjam az iskolai életet? Ebben a kötetben ezeknek a kérdéseknek és módszertani válaszoknak a sokaságát találja meg az olvasó a mai gyerek és a mai kor szükségletei szerint. Hogyan lehet, hogyan kell a kamaszkoron túl is iskolázni, ha a népesség 70 90%-a jár ezekbe az iskolákba (mint a fejlett államokban), és nem 3 5%-a, mint még a huszadik század elején? Mert lehet és kell sőt a legfrissebb kutatások szerint már az is hasznos a társadalom egésze számára, ha minél többen lépnek be felsőoktatási intézményekbe, még akkor is, ha csak egy-két évet végeznek el ott? Lehet és kell de persze: másképp! Erről a másképpről szól gyakorlati példáinak sokaságával ez a gyűjtemény, az alternatív iskolák jó gyakorlat -ainak gyűjteménye. Ez a kötet folytatása és kiteljesítése két megelőző kötetünknek. Az első volt a Gyerekek, módszerek, nevelők... (alcíme: Moduljavaslatok pedagógusképzők számára, 2004), amely az óvodától az alapozó iskolázáson át tekintett rá a gyerekek életkori szükségleteire és az ezekhez igazodó módszerekre, a második pedig a VAN más megoldás is (alcíme: Alternatív módszerek a középiskolában, 2006). Mindezt ajánljuk jó szívvel minden kollégának óvodától iskolákon át az óvónő-tanítótanárképzőkig. Vekerdy Tamás

6

7 B E V E Z E T Ő 7 Az Olvasóhoz Legszívesebben minden tanárnak, óvó-, tanító- és tanárjelöltnek a kezébe adnám ezt a könyvet. Részesíteni szeretném az Olvasót kollegáimat abban a rácsodálkozásban, néhol megdöbbenésben ( így is lehet? ), abban a szinte végig jelen lévő szellemi izgalomban, amelyben részem volt, miközben ennek a kötetnek az írásaival dolgoztam. A kötet szerzőitől talán furcsán hangzik elsősorban életvezetési tanácsokat kaptam. Ha a gyerekekkel, diákjainkkal való találkozásra készülünk a tanítási óra is találkozás, elsősorban magunkat kell megfelelő állapotba hoznunk, önmagunk éppen lehetséges legjobb állapotába jutnunk. (Melyik találkozásban családtagokkal, hozzánk fordulókkal kellene másképpen jelen lennünk?) Ha azt szeretnénk, hogy társas hatásunk, szociális penetranciánk (Mérei nevezte talán először így) erős legyen (iskolában, családban), akkor elsősorban a másikra kell figyelnünk. (Melyik társas közegben nincs így?) Önkontroll, önreflexió, a megújuló jelenlét képessége nélkül egyén, család, csoport, stáb nem működhet legalább többé-kevésbé harmonikusan. Mellőznünk kell (amennyire csak képesek vagyunk rá) mások minősítését, ezt a pályánk egyik foglalkozási ártalmaként kialakuló reflexet, helyette meg kell próbálnunk egy-egy állapotot minél pontosabban leírni és elfogadni, hogy mások is leírják azt, ahogy minket látnak. A konfliktust okozókban lehet autonómiára törekvő egyéneket látni, a konfliktusokat pedig jó úgy kezelni, hogy helyreálljon az összeütközés előtti állapot. Mindezt talán tudtam, vagy tudni véltem volt, amit ebből tanítottam is (az iskolák többségét hoszszú évek óta mélyebben vagy felületesebben, de ismerem), mégis, együtt, sűrítve (nehezen írom le, talán túlzásnak hat, pedig tény) mindez katartikus hatású. A hatás oka, hogy az egyebek mellett ezen elvek alapján élő iskolák többsége már két évtizede létezik, működik. A létezés, a praxis ereje hat, az erőt pedig éppen ezeknek az elveknek az érvényesülése adja. Az írásokból süt a kreativitásból származó öröm és a hihetetlen energia is, amellyel a tanárok a vállukon viszik ezeket az iskolákat. (Hogy bírják?) Aztán az intézmények születésének története gondolkodtathat el, az a folyamat, amelyben a gyerekre szervezett iskolák létrejöttek, mai magukká váltak. Legkönnyebb olyan természeti jelenségnek látni ezt a folyamatot, amilyen például egy szép kristálynak a kialakulása. Eközben szó sincs arról, hogy készen lennének, hiszen működésük egyik eleme éppen az önkorrekció. Tárgyibban szólva, az egyik szerzőt (Horn) idézve, az iskolák gyakorlatában a modernizációhoz való alkalmazkodás alternatívái jelennek meg. Milyen esélye van ezeknek az iskoláknak a továbbélésre, arra, hogy ne külön világként, hanem a közoktatás szerves részeként létezzenek, hogy mint jó kútra járhassanak hozzájuk azok, akiknek erre szükségük és igényük van azt nem tudom. Ennek a kérdésnek az elemzése ha képes lennék is rá, amiben kételkedem nem egy szerkesztői levélre tartozik. Vitathatatlan azonban, hogy az alternatív iskolák léte az utóbbi két évtized egyik legnagyobb hazai szellemi teljesítménye. (Nem csak az itt bemutatkozó intézményekről van szó, Magyarországon több alternatív iskola működik, mint a többi posztkommunista országban összesen.) A szerzők a praxis élvezetes leírásánál többet kínálnak. Valamennyien bemutatják az adaptáció lépéseit is, ahogy át lehet venni, saját tanítványokra, saját testületre szabni az Olvasó számára vonzó gyakorlatot. Kereszty Zsuzsa

8

9 G Y A K O R L A T I Ú T M U T A T Ó 9 Gyakorlati útmutató a könyv használatához A kötet útra bocsátásakor feltétlenül szót kell ejtenünk az itt kézben tartott kiadvány előzményének tekinthető két másik kötetünkről is. A követendő és követhető alternatív pedagógiai praxisokat bemutató könyvsorozatunk részeként ugyanis 2004-ben, illetve 2006-ban két, az összefoglalás szándékával megjelentetett gyűjtemény már megjelent: Gyerekek, módszerek, nevelők Moduljavaslatok a pedagógusképzők számára, illetve Van más megoldás is Alternatív módszerek a középiskolában címmel. Mindkét könyv a pedagógusképzés és ezzel a pedagógusszakma megújítását is célzó törekvés jegyében született, felhasználva az addig e témakörben rendezett problémacentrikus konferenciák eredményeit is. Jelen kötet kapcsolódva az említett célhoz, ugyanakkor azt ki is egészítve elsősorban a mindennapi gyakorlathoz kínál követendő, követhető példákat. A kiadvány alapanyagát az Új Széchenyi Terv, TÁMOP programja keretében történt Ajánlattételi felhívásra beérkezett szakmai anyagok alkották. A program keretében illeszkedve a program horizontális, hálózati tanulást segítő célkitűzéséhez a reform- és alternatív iskolai hálózat jó gyakorlatait gyűjtöttük össze, s tesszük most közzé abban a reményben, hogy a referenciaintézmények, illetőleg az innováció útját választó intézmények kedvet kapnak az olvasott újítások, jó gyakorlatok bevezetéséhez. A kötet szerkesztése során a legnagyobb nehézséget a szelektálás, a válogatás kényszere okozta. A felhívásunkra beérkezett 37 szakmai anyag kb oldalát kellett a terjedelmi határokhoz igazítani. Az anyagok fontossága és minősége miatt szinte lehetetlennek tűnő vállalkozást sajátos megoldással igyekeztünk áthidalni a kötethez a hátoldal belső felén csatolt DVD-melléklettel. Ezen egyfelől helyet kaptak a kötetből terjedelmi korlátok miatt kimaradt Teljes tanulmányok (a kötet tartalomjegyzékében az adott fejezethez sorolva ezek címeit is feltüntettük, kis megkülönböztető korong ikonnal jelölve a tanulmány lemezen történő közlését). De itt kerültek publikálásra az egyes (kötetben szereplő) tanulmányokba/tanulmányokhoz illeszkedő kiegészítések is. (Tanulmányrészletek, illetve továbbvezető egyéb szakmai anyagok, foglalkozások tervei és leírásai, illusztrációk [dokumentumok és képek], egyéb bemutató anyagok, illetve egy tanulmányhoz [a Fóti Szabad Waldorf Iskola gyakorlatához] kapcsolódó filmrészlet is.) A kötet sajátossága a gyakorlatközeliség (közelképek a reform- és alternatív iskolák kiérlelt sokszínű gyakorlatáról, konkrét, a napi munkában alkalmazott megoldások sokaságával illusztrálva a megvalósítás mikéntjét). A fejezetek szerveződése tükrözi az iskolai élet jelenkori fontos témáit is: a közoktatás egészét átfogva óvodától a középiskola végéig, a szervezeti felépítéstől a közvetlen tantermi munkák és részletkérdések mikrovilágáig, a maguk életszerűségében bemutatva a problémacentrikus megközelítésből kiinduló, megoldásaiban sokszínűséget tükröző alternatív iskolai jó gyakorlatokat. Jó szívvel ajánljuk a kötetet és a kísérő lemezt az Olvasó figyelmébe. Papp László programfelelős

10 Az óvoda, az átmenet

11 és az első évek

12 12 A Z Ó V O D A, A Z ÁT M E N E T É S A Z E L S Ő É V E K Ács Györgyné Zilahi Józsefné Egy jó óvodai gyakorlat modellértékű bemutatása Csak játszunk és mesélünk? Úristen! Itt nem fejlesztenek? És ráadásul vegyes csoport! És nem mérik legalább félévente a gyerekek fejlettségi szintjét? És mindent szabad, amit a gyerekek kitalálnak? Mit csinál itt az óvónő? Mi lesz az iskolában? Húsz éve mutatjuk, bizonyítjuk és bizonygatjuk azt, amit a költők mindig sejtettek, éreztek és mondtak, a gyermekhez értő szülők, nagyszülők, nevelők legalább kétszáz éve tudnak Montaigne, Rousseau és Comenius óta különösen, a modern lélektan pedig vizsgálatokkal, tudományos magyarázatokkal erősített meg nálunk kiemelkedően Nagy László, Mérei Ferenc, Ranschburg Jenő és Vekerdy Tamás, hogy az óvodáskorú kisgyerek a játékban és a mesében él, abban fejlődik. Minden neki való ismeretet a szabad játékban szerez meg, mert ez a létformája, ebben tapasztal, utánoz, fedez fel és alkot. Az érzelmekkel átfűtött képzeleti képek útján jár, az pedig játékokkal és mesékkel van kikövezve. Mielőtt kolléganőink figyelmét ráirányítanánk egy, a kisgyermek természetéhez igazodó óvodai gyakorlatra, megadjuk a gyakorlatból leszűrt, némi gyermeklélektani háttérismerettel megerősített válaszainkat a bevezető mondatokban említett aggodalmakra: Az óvodáskorú kisgyermek testi-lelki-szellemi növekedésében az érés és a fejlődés játsszák a fő szerepet. A jó bánásmód szabad utat enged ezeknek a belső hajtóerőknek. Külső célok szerint nem kell fejleszteni, csak megadni mindazt, amiből a gyermeki természet építkezhet. Játszani úgy jó és úgy lehet, ha két-három évvel kisebb vagy nagyobb gyerekek vannak együtt. Így nőnek bele az óvodások a legváltozatosabb játék- és élethelyzetekbe. Mintha egy nagycsaládban testvérek között lennének. Ez a természetes, itt jöhetnek létre a legjobb, kisgyermekkorhoz illő tanulási alkalmak, és ez a csoportalakítási mód hosszú évekre megkönnyíti az óvónő dolgát. A mindennapi nevelési helyzetekben nincs mit mérni, mert a fejlődőben lévő gyermek állandóan változik, élményeiből építkezik, és az ember élményeinek hőfoka és nyoma nem számszerűsíthető. Hogy is mondja József Attila egy hideg és veszélyes világban? Aktába írják, miről álmodoztam, S azt is, ki érti meg. És nem sejthetem, mikor lesz elég ok, Előkotorni azt a kartotékot, Mely jogom sérti meg. Ez bizony a pedagógiában is szörnyű. Hitelesen mérni: a temészettudományok dolga és módszere. A pszichológusok tehetik, mert képzettségük tartalmával és egyik lábukkal ebben állnak. A társadalomtudományokban ez módfelett bizonytalan. A gyermekekkel játszó óvónő egyébként sem figyelheti állandóan kívülről mérlegelve óvodásait. Neki az a dolga, hogy együttérzően benne legyen az adott helyzetben, mert a figyelő magatartást észreveszik a kicsik, és ezzel csak játékrontó lehet. Egyébként is, aki teljes figyelmével a gyakorlatban nap mint nap a gyerekek között van, annak huszonöt vagy több kisgyermek gondozása, követése, tevékenységének, kapcsolatának rendezgetése, a minden nap fejből mondott mese és az altatás teljesen kimeríti az energiáit. A gyerekekkel együtt élő felnőtt nem ér

13 E G Y J Ó Ó V O D A I G Y A K O R L A T M O D E L L É R T É K Ű B E M U T A T Á S A 13 rá mérni és huszonöt felé mérlegelni, de óhatatlanul vissza fog emlékezni az átélt helyzetekre, a játék közben tapasztalható viselkedésekre, szövegekre. A számára tanulságos mozzanatokat utólag a későbbi felhasználás céljából lejegyezheti. De mi az a fejlettségi szint, amihez mindenkit hozzá kellene szabni? Tudjuk, vagy inkább csak becslésekből általánosítunk? Egyébként is, milyen mérés az, amihez nincs objektív, hitelesített mértékegység? Mit hasonlíthatunk mihez? Kit kihez? Minden ember egyszeri, Észak-fok, titok, idegenség, Lidérces, messze fény üzeni Ady Endre. A kategorizálással csínján kell bánni. Nem falanszterben élünk, ahol a megmondók által megfogalmazott utópisztikus célok szerinti manipulálás alanya lehet a tömegember. És mi lesz a rossz módszerrel összehordott adatokkal? A jó tanítókat nagyon helyesen nem érdekli. Legfeljebb az aggódó szülőket lehet ijesztgetni vele. Mi azt nem szoktuk. És dehogy szabad mindent! A szabadság a jó óvodában a gyerekek érdekében húzott korlátok között érvényesíthető. Az együttlét egyik fő szabálya így szól: magunkat és a többieket nem veszélyeztethetjük, másokat nem bánthatunk. Természetesek a korlátok, mert a gyerekek életkorához képest sokan vagyunk együtt, és néha felnőtt szemmel lehetetlen, furcsa dolgokat művelünk. Abszurd vágyak és cselekedetek, különös képzettársítások szövik át az életünket, ami jó esetben végtelen lazán összefüggő vagy a felszínen összefüggéstelennek látszó játékok hoszszú sora. Weöres Sándor verse jut eszembe: Árok mellett üszkös a fa dereka Üszkös a fa dereka Kikorhadt. Felhő cápa úszik a hegyeken át Űzi az egeken át A holdat Hogyha egyszer fölmásznék Mennyei cápát Vadásznék. Föl ne mássz, mert üszkös a fa dereka Üszkös a fa dereka Kikorhadt! Korhadt fára? Mennyei cápáért? Nem a szavak jelentéstartalma, hanem a vers ritmusa, humora, hangulata, valószínűtlen vágyképe illik a játékvilághoz. A derült, bárányfelhős égbolt és a megmosolyognivaló, a lehetetlent leheletfinoman súroló vállalkozó kedv. Ezért kell olyan munkaszervezés és munkastílus, ami lehetővé teszi, hogy a játszó gyerekek között az óvónőnek délelőtt, délután ezer szeme legyen. Olyan szeme, amivel még a falon is átlát. Mert bizony ez a huszonöt, újabban megint sok helyen huszonnyolc harminc óvodásból álló nyájszerű csoport hol szétszéled, hol összeverődik. Csupa különböző vérmérsékletű, egyszeri, bontakozó kis egyéniség. Fölmászik, lemászik, elbújik, kergetőzik, épít és rombol, kutat, keres, ragályszerűen utánoz, amit képzel, már teszi is és beszél, beszél, beszél A nap folyamán csak kétszer van csendben: amikor mesét hallgat és amikor alszik. De óvodai körülmények között Játék- és Meseországba és az álom világába is be kell vezetni. És mi lesz az iskolában? Azt majd a tanító néni tudja. Mi csak a küszöbig megyünk, egy hármas elágazásig, ahonnan a jó iskolában hármas út indul: a játék, a mese és a szándékos tanulás titkos útjai. Régóta hirdetjük, hogy a jó óvoda kincstári rend nélküli, de átlátható gyerekszoba és sokféle mozgásra alkalmas udvari játszótér, ahová nem kell szép ruhában jönni, csak tisztán, kényelmesen, mert délutánra a festéstől, agyagozástól, homokozástól, labdázástól, rollerezéstől, hintázástól úgyis piszkosak leszünk. Sokan nem hisznek nekünk. De vannak, akik igen, és a beíratandó gyerekek évről-évre nagyobb számából kitűnik, hogy egyre többen. Nyilván azért, mert a lélektani értelemben demokratikus nevelői légkörünk és az óvoda derűs hangulata találkozik sok szülő

14 Bőr Bálint, a talált mackó, aki kedvenc óvodai játszótárs, és otthon is meglátogatja a gyerekeket.

15 E G Y J Ó Ó V O D A I G Y A K O R L A T M O D E L L É R T É K Ű B E M U T A T Á S A 15 igényével. Ezt nemcsak a jelentkezők nagy számából tudjuk, hanem Bőr Bálint naplójából is. Bőr Bálint egy megjavított, kopott barna mackó. A Sopronbánfalvi Óvoda Tilinkó csoportjából vendégeskedett nálunk. A nevét bőrnadrágjáról, a gyerekektől kapta, mert a soproniak ebben találták. Egy kukából lógott ki. A mosógépből kijövet megfiatalodott. Kezdte megtanulni óvodás csoportja napirendjét és szokásait. Szép új ruhákat kapott. Nyárit, őszit, tavaszit, télit. És fürdőnadrágot, úszószemüveget, hogy az uszodába is a gyerekekkel mehessen. Hátizsákot a kirándulásokra. Egy másik mackót menyasszonynak, nálunk egy kis bárányt, Fehérkét és két másik mackót: Bertát és Brumit játszó- és altatótársaknak. És egy aranypapírba kötött vastag füzetet, amit tizenegyedik éve mindenhová magával visz. Az élményeit írja bele. Legszívesebben a soproni Tilinkó csoportos gyerekeknél tartózkodik, akik versengenek a társaságáért. Egy hétig van egy családnál. A szülők is megszerették, új naplóinak szép puha borítókat varrtak az anyukák és nagymamák, és a kezét fogják, amikor ír. Már a negyedik naplót írta tele a szülők segítségével. Amikor visszamegy a csoportjába, a gyerekek kérésére többször is felolvassák, mit játszott, hogyan élt az éppen vendégül látó, befogadó családban. Bőr Bálint nálunk, Győrben is járt, itt is hazament a gyerekekkel, aztán egyszer levelet hozott. Gondosan, borítékban leragasztva, két óvó néninek címezve. Belül egy szülő írása, és az üresen maradt részen színes gyerekrajz. Ezt a levelet felnőtt írta a felnőtteknek. Egy szülő, aki meg akarta osztani velünk az örömét. Címe is van: Az óvodáról. Életem egyik legjobb döntésének tartom, hogy a kisfiam számára a győri Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ óvodáját választottam. Gondoltam, nem lehet véletlen az a városszerte családról családra járó vélemény, amelyik ezt az óvodát dicséri. Elmentem hát, hogy beszéljek az óvoda vezetőjével, van-e arra lehetőség, hogy ide járhasson a kisfiam, mert tudtam, ide még bekerülni is nagy szerencse. Már az udvaron keresztülsétálva éreztem, ez a mi helyünk. Meghatározó volt az a kép, ahogyan a templom és az óvoda által körbezárt udvaron a gyerekek önfeledten játszottak, vagy éppen az óvónők közelségére vágyva, kézen fogva sétáltak. Figyeltem egy ideig, mitől olyan őszinte és természetes mindez. Akkor még csak éreztem, azóta már meg is találtam ezt a szót: az odafigyelés. Az a fajta másikra figyelés, ami nem kötelességből, hanem önzetlenül belülről fakad. Az eltelt négy év alatt arról is meggyőződhettem, hogy ez nem csak a gyerekek és az óvónők kapcsolatára igaz, mert ez ugyan a legfontosabb, de ettől még nem jön létre az az igazi harmónia, ami bennem erről a hamarosan tovatűnő négy évről emlékként megmarad. Ehhez az kell, hogy legyen olyan vezető is, aki szívvel-lélekkel az óvodáért, a gyerekekért él, és kellenek azok az óvónők és dajkák, akik amellett, hogy őszinte szeretettel fordulnak a kicsik felé, egymásra is odafigyelnek, és ezt a példát állítják mércéül a gyerekek elé. Ez látszott azon az első napon ott, az udvaron játszó gyerekeken, és jelen van azóta is a hétköznapokon és ünnepi alkalmakkor egyaránt. Eddig a levél. Megtudtuk belőle, hogy jó hírünk van. Ezt Bőr Bálint és barátai is bizonyítják, akik amióta megismerkedtek, mindenben utánozzák Bálintot. Ha Bőr Bálint hazamegy Sopronba, ők nálunk maradnak. Ők a mi csoportunkba járnak. A kezdet A jó hírnevet kemény munkával, apró lépésekkel alapoztuk meg. Messziről indultunk. Amikor először hallottuk, hogy egész nap játék, azt gondoltuk, ez borzalom. Akkor az egész nap kezdeményezésekből fog állni? Nem láttuk világosan az összefüggést a szabad játék és a kisgyermeki tanulás között. Mit fogunk mi csinálni, ha a gyerekek csak játszanak? A szülők mit fognak szólni, ha nem tanítunk? Foglalkozási ágakban, hasznos tevékenységekben gondolkoztunk. De amikor a programmal kapcsolatos továbbképzést elvégeztük, ami felfrissítette és kiegészítette gyermeklélektani ismereteinket is,

16 16 A Z Ó V O D A, A Z ÁT M E N E T É S A Z E L S Ő É V E K arról beszélgettünk: ez milyen logikus, és miért nem nekünk jutott eszünkbe. A program elindításakor nemhogy elismerést kaptunk volna, inkább sok ellenkezést (is) hallottunk. Egy tíz évvel ezelőtti, május végi gyönyörű tavaszi reggelen két fiatal mama izgatottan beszélgetett az ablakom alatt: Szia! Elmondanád mi volt tegnap a szülői értekezleten? Ne is mondd! Teljesen meg vagyok rémülve. Szeptembertől valami új program szerint, egészen más rendszerben fognak dolgozni, mint eddig. Vegyesen lesznek a gyerekek a csoportokban, Bőr Bálint vendégségben mindenféle korú gyerek összeengedve, folyamatos napirend. Ezt olyan rossznak találod? Én már hallottam vegyes csoportokról meg ilyen napirendről. Az lehet, de az én fiam most készül majd iskolába. Te könnyen beszélsz, ti még csak négy évesek vagytok. Mit fognak ezek a gyerekek tanulni? Az a sok kicsi majd mindig sír, szaladgálnak összevissza, jó esetben meg lógnak az óvó néni nyakán. Hogyan tudja majd a nagyokat felkészíteni az iskolára? Nem lesznek foglalkozások sem, azt mondják, a játék meg a mindennapi mese mindenre elég. Rendszertelen, összevissza élet. Azért ez nem csak a nagyok problémája. Mi lesz a kicsikkel? A nagyok majd kihasználják, szekálják, csúfolják is őket. Hallottam már ilyet. Komolyan mondom, beszélek a férjemmel, menjen már be a vezetőhöz, hogy magyarázza el, miért van erre szükség. Nem is tudom, van ennek egyáltalán képesítése? (És valóban megkérdezte). A nagy szorongás oka valószínűleg az a feltevés, hogy a gyerekek okosítás híján isko laéretlenek, butácskák maradnak. Az anyagi világban való egysíkú, sivár bizodalom tükröződik vissza ebben. Sokan csak a kívülről ránk rakódó ismeretekben bíznak, csak a versengésben öszszegyűjtött, produkálható megnyilvánulásokban. Hogy az igazi értékek a szemnek láthatatlanok, mert jól csak a szívével lát az ember (?), ez nem fontos. És azt sem látják már, amit Török Sándor Kököjszi és Bobojsza című könyvében olvashatunk, hogy a két csodálatos törpe is ott settenkedik mindig a kisgyerekek körül, és miközben játszanak vagy nézelődnek, kibontják a sokféle színt a szemüknek, az illatokat az orruknak és a muzsikát a fülüknek. A könyv kis főszereplőjét, Andrist, álmában is tanítják minden élőlényt érteni a törpék. Egy erdei álomban Andris fülén ott ült a két kis törpe és minden szót, füttyöt, suhogást, csattogást értett. Most már lassanként le is másztak a füléről és mégis értette a madarak, a fák, a füvek, virágok beszédét, értette, amit a kis patak csobogott messzebb és jól értette az őzeket, holott azok igen finoman és nagyon halkan beszélnek. S hát nappal nem tanították Andrist a törpék úgy, amint ígérték? De bizony tanították. Eljöttek a ligetbe, ahol Andris játszani szokott az óvó nénivel vagy Anyjával, eljöttek, és a fülére ültek egy-egy picit, s akkor hallotta Andris, hogy hogyan beszélnek a fák, súgnak-búgnak a levelek kedves dolgokat, tréfálkoznak a kavicsok Volt itt a téren egy szökőkút s Andris az éjjel már beszélt a kis patakkal az erdőben, emlékeztek! most szóltak neki a vízcsöppek, amint hulldogáltak a medencébe: Szervusz, Andris, tudjuk ám, hogy az éjszaka ittál a patakból az őzekkel.

17 E G Y J Ó Ó V O D A I G Y A K O R L A T M O D E L L É R T É K Ű B E M U T A T Á S A 17 Igazán? Honnan tudjátok? Ó, hát elmondta nekünk a fecske, akinek arrafelé lakik az öreg nagymamája. Meg a szél is üzent hajnalban. Mondta, ott járt Andris az erdőben, Menyus rigóék fészke fölött láttuk, s ivott a patakból és öszszetegeződött az őzekkel. Hohohó! Nekünk rokonunk a patak, mindig üzen és mi is üzenünk neki. De megszólalt a kőoroszlán is, amelynek tátott szájából csurgott alá a víz. Én is hallottam erről, Andris, de hallottam ám. Hát te is rokon vagy? Hogyne, természetesen. Én is és mind rokonok vagyunk. Hiszen kő vagyok. A kő rokona a víznek? Bizony. A kő rokona a víznek, a víz a füveknek. A füvek a fáknak, a fák a madaraknak, őzek a nyulaknak és mind mind rokonaid vagyunk neked. Anyjának, Apjának is? Nekik is. De hát hogy lehet az? Úgy komám, hogy nekem is, meg a vízcseppeknek, amiket itt látsz, meg a napfénynek amely látod, játszik velem s a vízzel meg veled is, meg a füveknek, fáknak és mindennek közös apánk van, a jó Isten. Ha vendégek jöttek mostanában és idegen nyelven beszéltek előtte, vagy vízért küldözgették, egyet se búsult Andris, elkezdett madárnyelven beszélni velük. A felnőttek csak nevettek sután nem értették, szegények. Hányszor, de hányszor mesélte Andris, hogy az éjszaka mit súgott neki az elefánt, s hogy mit énekelt a tigris, mit mókázott az oroszlán sajnos, a legtöbb felnőtt ezt nem vette komolyan. Szervusz, te farkaskutya szólt Andris a kerítés mögül előbukkanó kutyának. Szervusz, repülőgép! kiabált fel a magasban berregő repülőgépnek, s hát egyszer leguggolt és megcsókolt egy harangvirágot. Így értette Andris az Istentől való sok-sok testvérnek, bokornak, pataknak, oroszlánnak vagy fecskének a nyelvét, nem úgy, mint a felnőttek, akik csak egymás szavát értik, s azt se nagyon. Sajnos ezt az értetlenséget sok iskola is osztja. Innen az ódivatú, szülők között elterjedt közhely: főként hosszan ülni, az óvó néni mondanivalójára figyelni, és sok verset tanuljon a kicsi azért, hogy a türelmét és az emlékezetét begyakorolja, és azt felelje, amire a kérdező felnőtt kíváncsi. Köszönjön mindenkinek és szépen játsszon. Csak az égiek tudják, ez utóbbi mit jelent! Talán, hogy ne zavarja a felnőtteket. Sok szülő saját kötelező foglalkozásos óvodai emlékéből is ezt szűri le. Ezért követel gyermekietlen foglalkoztatási formákat az óvónőktől. Nem veszi tudomásul, hogy ezzel éppen az ellenkező hatást érjük el, ami évek múlva is az igazi, belülről ösztönzött tanulás akadályává válik. Mindenesetre a közvéleményben a versek és az énekek tanítása a meggyőző bizonyítéka annak, hogy az óvónő nem hiába veszi fel méltatlanul kevés fizetését. Az ismeretekben és a csendes, fegyelmezett üldögélésben való növekedés teljesítése lenne a legmegnyugtatóbb érv az adott óvoda mellett. Szép példája volt ennek a következő eset. Egyik hétfő reggel egy édesapa érkezik a gyermekével. Mintha több bizalommal nézne szét az óvodában, mint az elmúlt hónapokban. A dadus néninek és nekem újságolja: Képzeljék! A hét végén arra lettem figyelmes, hogy a fiam csak úgy énekelget a szobájában. Meglepő, hogy verseket is hallottam tőle. Ahogy beléptem, persze abbahagyta. Játszottam hát egyet Ádámmal, és megdöbbentett, hogy mennyi mindent tud ez a gyerek. Álmomban sem gondoltam volna, hogy így is lehet. Be kell vallanom, a feleségem biztatására jöttünk ide az oviba. Magam nem nagyon bíztam ebben a nagy szabadságban, de be kell látnom, maguknak igazuk volt. A mese és a sok játszás ezek szerint csodákra képes. Így is sok mindent tud a fiam. Köszönjük. Nem felkészülünk, hanem élünk! Sok felnőtt megnyilvánulása számunkra azt mutatja, hogy a gyermekkor értékét többen nehezen vagy egyáltalán nem ismerik fel. Úgy tekintenek rá, mint a tökéletlenség korára, aminek a legfőbb

18 18 A Z Ó V O D A, A Z ÁT M E N E T É S A Z E L S Ő É V E K feladata az iskolás tanulásra való felkészülés. Újra és újra el kell ismételnünk, hogy az ember életideje egyben adott, egyik életkort sem szabad a másik kedvéért megrövidíteni, mert az káros. Milyen élet lesz az igazi gyermekkor nélküli élet? Életérzésünk néhány kiemelkedő pillanattól eltekintve talán sohasem lesz olyan teljes és színes, mint a kisgyermekkor éveiben. Mindent láttam, érzékeltem és átéreztem írja Tolsztoj Gyermekkor című önéletírásában. Ez az egészleges látásmód adja a korai évek értékét. Bizony ez csúcspont, ami később már alig megközelíthető. Persze a felnövekedés folyamán sok új dolgot tanulunk, szokásaink megszilárdulnak, környező világunk kitágul, az ismeretek kisebb-nagyobb halmazát gyűjtjük össze, de ennek nagy ára van. Az élménymaradványok kiszikkadnak, az érzéki benyomások elhalványulnak, a hétköznapi csodák eltűnnek, a gazdag belső képáramlás helyébe szükségszerűen a darabokra hullott világ fogalmai lépnek. A megkapó, keresetlen viselkedést felváltja a kiszámíthatóság. Aki ezt Én én vagyok az állapotot előre hozza, az nagy bűnt követ el, Ady Endre szavával örömgyilkos. Mivel az óvodás egészséges kedélyállapota a derű, a szándékos tanítás ebben az életkorban alapjában rontja el ezt a kellemes érzelmi állapotot, ezért az arra még éretlen képességcsírákat leforrázza. A későbbi évekre is kiható károkat okoz a figyelem és a tanulási kedv elrontásával. A kisgyermek saját belső és külső világában lépten-nyomon felfedez valamit. Ujjongva veszi tudomásul énjét. Én én vagyok! ismételgette nagy örömmel a két és fél éves Lackó, és egész testtartásán, a felfedezéstől ragyogó tekintetén, a világ után nyúló párnás kis kezén az ide nekem az oroszlánt is! boldogsága látszott. Az a különös élmény, hogy mintegy kívülről vissza tudok tekinteni magamra. Hasonló felkiáltása volt a három éves, félig távol-keleti származású Zarinnak: Én beszélek!. A beszéd és a gondolkodás még friss, meleg élmény. Az élmények áramlása pedig természetes. Nincsenek még énvédelmi csapdák. Az élet minden pillanata lehetőséget teremt az öröm, a gyermeki bánat, vagy más érzelmek, szokatlan képzettársítások átélésére, kifejezésére. A világ középpontja az Én. Az óvodás magából indul ki, és mindent magára vonatkoztat. Nem lehet más nézőpontokra erőltetni. A szempontváltásokra csak lassan és fokozatosan érik meg. Gágyor József néprajzkutató jegyezte fel három éves kisfia erre utaló mondásait: Éppen valamin kuncogott, amikor elmentem mellette. Utánam szólt: Nem neked nevetek, hanem magamnak. Máskor: Apu, de holnap te öltöztetsz föl. Hát persze, hogy én! Hát ki a te jó barátod? Én vagyok. Kicsoda? Én vagyok. Hát nem én vagyok? Én vagyok a magam legjobb barátja. Tudod? Aztán amikor unokatestvérével, Timivel leültek a padlásfeljárat felső lépcsőjére, és feneküket egy-egy fokkal lejjebb rakva folytatták az utat visszafelé, édesapja rájuk szólt:

19 E G Y J Ó Ó V O D A I G Y A K O R L A T M O D E L L É R T É K Ű B E M U T A T Á S A 19 Tomi, Timi, milyen lesz a gatyátok! Benneteket az nem érdekel? Bennünket a gatyánk nem érdekel, bennünket csak mink érdekel. Az eredeti konkrét szemlélet: Könyvet lapozgatott, s az egyik lap véletlenül közbehajtódott neki. Futott, hogy megmutassa: Apu, nézd csak, göndör lett a könyv. Néha nehéz kitalálni mi motozhat a kis fejükben. Egyik reggel így szólt hozzám: Apu, most fölmegyünk az égig érő égbe. Otthoni televíziózáskor rászóltam a négy éves keresztlányomra, aki testvérével együtt a Minimax látványnak is pocsék mesefilmjét nézte: Miért nézitek ezt a rondaságot? Ez nem rondaság. Kapcsold fel a villanyt, és meglátod, hogy ez nem rondaság!" A megállapított életkori sajátosságoknak mindenben megfelelő gyermek csak a tankönyvekben létezik. Mégis a jó nevelés alapfeltétele az általános életkori tulajdonságok ismerete. Tudnunk kell, hogy mik a 3 7 éves korosztály jellemző vonásai, és ennek tudatában kell megismernünk minden egyes ránk bízott kisgyereket. Milyenek a három évesek? Sokszor dacosak. Gyakori szavuk a Nem! Ezért is jó, ha nagyobbak is vannak a csoportban, mert ez nem terjed ragályszerűen. Az óvodás korban az egyik legfontosabb emberi vonás kezd csírázni, az alkotó képzelet és vele együtt a kezdeményezőkészség. Ezt az emberi mivoltunkban mélyen gyökerező képességet már kicsi gyermekkorban megalapozhatjuk, vagy bimbó állapotában kiirthatjuk. Ha helytelen nevelésünkkel tönkretesszük, vele vész el a későbbi munka öröme és az életerő, amely váratlan helyzetekben is kisegít. Ezért választottunk olyan programot, amelynek középpontjában a játékban és mesehallgatásban alakuló alkotó képzelet és cselekvés áll. Hasznos haszontalanságok Tapasztaljuk, hogy a hasznos dolgokért hajtó szülőknek és a tárgyak, kacatok sokaságával körülvett gyerekeknek sokat nyújthat az olyan óvoda, ahol az élethelyzetek megelevenítéséhez a mintha játékban kéznél vannak a legfontosabb játékszerek, igazi tárgyak és azok az egyszerű anyagok, amikből mindig lehet valami. Ekkor a játék nem lesz didaktikus játszadozás vagy mindig ugyanazoknak a kész játékszereknek az unalmas rakosgatása, hanem maga lesz az igazi gyermeki élet, a fantázia és a valóság egymásra találása. Az itt és most mélyen igaz és mégsem igaz kettős világában való lebegés. Az óvónő és a gyerekek ebben találkozhatnak igazán, ha a felnőtt egyszerre érti és érzi a gyerekeket. Itt alakulhatnak ki azok a beszélgetések, azok az eleven nevelési helyzetek, amelyek a felnőttnek lehetőséget adnak arra, hogy jól utánozható példát mutasson, kedves szóval biztasson, ösztönözzön, növelje a gyerekek önbizalmát, közvetve bővítse ismereteiket, barátkoztasson, az elemi indulatokat csitítsa, összekösse, ami egybe kívánkozik. A fantáziadús átélés az a terep, amelyen az érzelmek, az akarat, a képzelet, az emlékezet, a kézügyesség, a zenei érzék, az anyanyelvi kifejezőkészség gyakorlatozhat, és mindig MOZGÁSSAL, játékcélú cselekvéssel egybekötve. Itt lehet megtanulni, hogy érdemes egymásra figyelni, egymással együttműködni, egy dolgot sokféleképpen látni, amit elkezdtünk, azt befejezni. Ebben mindenki ügyeskedhet, megfelelési kényszer nélkül. Kipróbáltuk, és meggyőződésünkké vált, hogy az óvodai nevelés jó gyakorlatának ez a kulcsa. Egy másik, tanulósabb óvodából áthozott kislány ezt így fogalmazta meg: Tudod, apa, olyan jó, hogy ebben az oviban semmit nem kell csinálni! Ezért aztán sokkal jobb kedvem van mindenhez. Tehát nem arról van szó, hogy üresek a napok, és semmi sem történik. Épp ellenkezőleg. Nagyon sok érdekes dolog van itt: mindenhez jobb kedvem van. Csakhogy a semmi a minden. Micimackósan. A felnőttek jó része ezzel nem tud mit kezdeni. Emlékezetéből az iskolai tanulás és a csak az ésszerűt elismerő logikai gondolkodás kitörölte gyermekkora messze ringó világát. A Paradicsom kapuja bezárult mögötte. De aki hivatásul a kisgyermeknevelést választja, annak legalább résnyire nyitva kell hagynia azt a kaput, hogy visszanézhessen, hogy meghallja a tücsökze-

20 20 A Z Ó V O D A, A Z ÁT M E N E T É S A Z E L S Ő É V E K nét és azt, hogy mit súg Török Sándor könyvében Kököjszi és Bobojsza, a két kis törpe Andrisnak és a többi kisgyereknek, ha az égi fénycsóván papírhajójukon lecsusszannak az esti mese után a kicsik paplangombjára, és milyen gyermeki kívánságokat közvetítenek a felnőtteknek, ha a nyelvükre vagy a fülükre telepszenek. Igaz, már csak felnőtt módra lehet, de mégis át kellene élni a gyermekkori hangulatokat, a vágytelített cselekvések dinamikáját, a valóság és az illúzió határán egyensúlyozás kettős tudatállapotának feszültségét. Egész egyszerűen fel kell tudni idézni gyermekkori játékainkat és az azokat kísérő érzelmeket. Tudni kell örülni annak, hogy ezt az óvodások között újra feleleveníthetjük. A kicsik játék- és meseközegű életében értően, jó kedvvel, segítőkészen részt venni: ez az óvodai nevelés művészete. A hozzá való tehetség pedig az óvónői pálya alapkövetelménye. Jó esetben a főiskolai tanulás során rá lehet hangolódni, de ez a pedagógiai képesség a gyakorlatban alakul ki igazán. Erre ad lehetőséget az átdolgozott Óvodai nevelés országos alapprogramja. Újdonsága, hogy kiemeli a szabad, szimbolikus játék központi szerepét, a ráfordított idő meghosszabbítását, a mindennapi mesélés növelő-nevelő hatását, a szabad levegőn való mozgás és az anyanyelvi nevelés gondos megvalósítását. Kiolvasható belőle, hogy ez a korszerű óvodai nevelés alapja. Életmódszervezésünk kritikájaként még ma is elhangzik, hogy haladni kell a korral. De mi a haladás? Nem a minden áron való változtatás, hanem a gyerekek természetéhez illő jobb irányba fordulás. Úgy gondoljuk, és az élet is ezt igazolja, hogy a játékos, mesés modellel mi benne vagyunk a fő sodorban. Aztán: az a szép, az a hatékony, ami egyszerű. Minél jobban megismerjük az óvodás gyerekek életkori és egyéni tulajdonságait, annál jobban leegyszerűsödik a feladat, annál inkább a lényeges tennivalókra tudunk figyelni. Az Alapprogram jegyében Tizenhárom éve dolgozunk ezzel az alternatív programmal, és megelégedésünkre az általunk fontosnak tartott alappillérek: a szabad játék, a mindennapi mese, a gondozás, a bőséges udvari játék az országos Alapprogram 2009-es átdolgozott változatában is kiemelt helyet foglalnak el. Ez is mutatja, hogy kezdettől fogva jó irányba álltunk be. Az első három év sok munkával járt, nehéz volt. Sokszor bántott minket a környezetünk értetlensége, a szülők kételkedése. Tudtuk, egyszer végig kell menni a választott úton, egy évjárat gyereket három-hat-hét éves korig végig kell vezetni ezen. Úgy, ahogyan ezt a program ma is kapható segédkönyve (Óvodai nevelés játékkal, mesével, 1998.), a hozzá tartozó szöveggyűjtemények és a minőségügyi kiegészítés leírják. Meg kell keresni a kulcsot az emlékezetünkben lesüllyedt Paradicsom kapujához, és türelmesen próbálgatni kell a zárat. Ha ki tudtuk nyitni, nem szabad a viszszahúzó megjegyzésekkel törődni, bátran be kell menni rajta. Örülni kell a lehetséges legteljesebb gyermekkornak: Nyitva van az arany kapu, csak bújjatok rajta! Aztán évről évre könnyebb. Az utóbbi egy-két évben győri óvodánkban már nem is vettük észre az évkezdést. Csak mi izgulunk egy kicsit, hogy sikeres legyen az új év, a gyerekek meg ott folytatják, ahol abbahagyták. Sírás alig van. A kicsik folyamatosan jönnek, megkérjük a szülőket, hogy aki teheti, az általunk javasolt időpontban hozza a gyermekét, így még az a hat hét kicsi is eloszlik, különösen, ha testvérek is vannak köztük. Mi csak javasolunk, aztán alkalmazkodunk. A szokások szinte észrevétlenül hagyományozódnak a gyerekek között. Fontos, hogy a jól működő óvónői párokat nem választjuk szét. Ha az élet úgy hozza, hogy cserélni kell, akkor megbeszéljük a csoport saját szabályait, úgy, hogy mindkét óvónő egyetértsen. A csoportok dajkáival is egyeztetnek az óvónők. A program kipróbált alapszabályai nem változhatnak! Az alapszabályokat bekeretezve kifüggesztettük a csoportok öltözőjében. Mindenki olvashatja. Ezek a következők: A gyermekek nevelésének leghatékonyabb színtere a család. Az óvodai nevelés csak kiegészíti a családi nevelést. A játék, a mesemondás és altatás idején az óvónőt senki sem zavarhatja.

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Iskolánk /jelenleg Bíborvég Általános Művelődési Központ Általános Iskola Decs/ 2000-től junioros iskola, ekkor csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Integrált

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV MB 306029 Tapintós sétány 3 különböző mintával 6 négyzetet lehet összerakni, akár egymás után, akár egymás mellé. A gyerekek séta közben a talpukkal érzékelik a különböző mintázatot. Ezzel serkentik a

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése 2013. április 11. Témák A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése Nyári nyitva tartás Dugonics utcai óvoda: június 17.- július 19. Szőnyi utcai óvoda: július 19. augusztus 25.

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

Ez úgy igaz, ahogy hiszitek

Ez úgy igaz, ahogy hiszitek Ez úgy igaz, ahogy hiszitek a mese vers szerepe a személyiségfejlődésben, a társas kapcsolatok alakulásában Játékkal, Mesével Nevelő Óvónők XXII. Országos Szakmai Konferenciája DEBRECEN, 04. 06. 9-. P

Részletesebben

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Az életünk során az anyanyelvünk átszövi egész lényünket, és meghatározza értelmi, érzelmi intelligenciánkat. Gyermekkorban az anyanyelvi

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló. A program címe: 3-7 éves gyermekek nevelésének alternatív lehetőségei

Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló. A program címe: 3-7 éves gyermekek nevelésének alternatív lehetőségei Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. Ideje : 2013. szeptember 20. A megvalósításban részt vevő

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

""Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport"" kérdőív

Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport kérdőív ""Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport"" kérdőív A kitöltők statisztikai adatai: A válaszadók létszáma: 5 Az eredmények összefoglalása 1. Kedves Résztvevő! Arra kérünk, hogy

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Zöld Óvoda címpályázat

Zöld Óvoda címpályázat Zöld Óvoda címpályázat Miért jó zöld óvodának lenni? Müllerné Nagy Krisztina Miért jó Zöld Óvodának lenni?» Komoly szakmai rangot jelent, mit csak egy önként vállalt megmérettetéssel lehet elérni, hiszen

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1.

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés

Részletesebben

Életiskola Pécselyen

Életiskola Pécselyen Buda Király Gimnázium Életiskola Pécselyen AZ ÉLETISKOLA PROGRAM A Balaton-felvidéken, a csodálatos atmoszférájú, szív alakú Pécselyi medencében, a Dobogó domb lábánál, négy falu - Balatonszőlős, Pécsely,

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Európa és a világ országaiban egyre több iskolában alkalmazzák a mediációt - nem keverendő a meditáció (elmélkedés) szóval - mint

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 Címek telefonszámok: 1152 Budapest, Beller Imre u. 19. Telefon: Óvóda: +36 1 26601 88, Vezető: +36 20 573 9300 Honlap: aktualizálás alatt E-mail: aktualizálás

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

KÖSZÖNET. Zánkai tábor 2014

KÖSZÖNET. Zánkai tábor 2014 Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete 2120 Dunakeszi Garas utca 24 fsz 1 Telefon : 06-70-421-3473 noe.dunakeszi@gmail.com Zánkai tábor 2014 Oldal 1 Tisztelt Kísérőink, Önkéntes segítőink! A Dunakeszi

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Szociális szakmacsoport Kisgyermek gondozó-nevelő Modulszám: 019/3.0/1868-06 Szőkéné Halász Éva Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Munkafüzet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Egyperces novella elolvasása, kép megtekintése! (Melléklet 1.)

Óravázlat. Az óra menete. Egyperces novella elolvasása, kép megtekintése! (Melléklet 1.) Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5-6. Tematikai egység: Test és lélek Az óra témája: Egész-ség Az óra célja és feladata: A beteg és a fogyatékkal élő emberek iránti empátia fejlesztése. Az elfogadó,

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Számcirkusz matek a cirkuszban

Számcirkusz matek a cirkuszban Számcirkusz matek a cirkuszban Lóczi Tünde Óvodai foglalkozás tervezet Számcirkusz matek a cirkuszban című drámajátékra épülő foglalkozás, amelyben cél az elemi számolási készség fejlesztése komplex mozgásos

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06.

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda BESZÁMOLÓ 2013 Időpont: 2013.09.06. Készítette: Lakics Gyuláné tagintézményvezető Tartalom: I. Bevezető II. Gyermeklétszám adatok III.

Részletesebben