Gyerekközpontú módszerek. Módszertani válogatás alternatív iskolák jó gyakorlataiból

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyerekközpontú módszerek. Módszertani válogatás alternatív iskolák jó gyakorlataiból"

Átírás

1 Gyerekközpontú módszerek Módszertani válogatás alternatív iskolák jó gyakorlataiból Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012

2 Pedagógiai alternatívák Közoktatási Osztály, Közoktatás-fejlesztési Iroda könyvsorozata, XII. kötet Jelen kiadvány a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció kiemelt projekt keretében készült Projekt száma: TÁMOP / Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Szerkesztő: Kereszty Zsuzsa Lektorálta: Dr. Mihály Ottó Szakmai vezető: Vekerdy Tamás Programfelelős: Papp László A borítón látható kép Mező Ervin 10 éves tanuló munkája, Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola, Berettyóújfalu Kiadja az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kerékgyártó Sándor 1122 Budapest, Maros utca Telefon: (06 1) Fax: (06 1) internet: ISBN Gyermekkozpontu modszerek Modszertani valogatas Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. ISSN Nyomdai munkák: So-Ta Print Kft.

3 Tartalomjegyzék Vagy-vagy... (Vekerdy Tamás) oldal Az Olvasóhoz (Kereszty Zsuzsa) oldal Gyakorlati útmutató a könyv használatához (Papp László) oldal Az óvoda, az átmenet és az első évek Egy jó óvodai gyakorlat modellértékű bemutatása oldal Iskolába hívogató a Palánta Általános Iskolában oldal A kulturális alapkészségek (írás, olvasás, számolás) cselekvésre támaszkodó fejlesztésének módszerei a Kincskereső Iskolában oldal Óvodából iskolába Szemelvények a Kincskereső Iskola életéből A szervezet és a kapcsolatok Változás a stabilitás házában oldal Stábműködés a Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskolában oldal Segítő párrendszer a Belvárosi Tanodában oldal Együttműködés az azonos gyerekeket tanító tanárok között oldal A patrónus és a patrónusi rendszer oldal A tanulás szervezése Epochális oktatás az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban oldal A természettudományok integrált oktatása a évfolyamon oldal Projektek a Burattino Iskolában oldal Szociális gyakorlat és záró színdarab a fóti Waldorf-iskolában oldal Témahetek az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban Diplomamunkák a 12. évfolyamon A diákok egyéni útjai az iskolába lépéstől az érettségiig Művészettel nevelés Művészeti nevelés a Fehérlófia Waldorf-iskolában oldal Integráció és művészeti nevelés oldal Drámajáték a Burattino Iskolában Hátránykompenzáció Problémafeltárás és hátránykompenzáció a Belvárosi Tanodában oldal Resztoratív konfliktuskezelés az iskolában oldal Inklúzió differenciálás a Gyermekek Házában oldal Tanulásban akadályozottak pályaorientációs programja az Éltes Mátyás Módszertani Intézményben oldal Értékelés értéket keresve A Lauder Iskola komplex értékelési rendszere oldal Értékelési rendszer a Közgazdasági Politechnikumban oldal 1 A lemez tartalmát a könyv végén található Függelékben ismertetjük

4

5 E L Ő S Z Ó 5 Vagy-vagy... Az iskola vagy gyerekközpontú, vagy tantervközpontú tanultam annak idején a börtönből szabadult Mérei Ferenctől, aki hozzátette: a diktatúrák iskolája mindig tantervközpontú, a demokráciák gyerekközpontú iskolák kiépítésére törekszenek. Az alternatívák (és a hozzájuk tartozó reformpedagógiák) legfontosabb közös jellemzője, hogy gyerekközpontúak. Ki vagy te, milyen vagy, hogyan tudom segíteni kibontakozásodat, hogy azzá lehess, akinek a lehetőségeit magaddal hoztad a halhatatlan lélek vagy a genetika törvényszerűségei szerint? (Kinekkinek legyen meg a maga hite...) A gyerekközpontú iskola alapkérdése ezért mindig: módszertani. Metodikai. Mit, mikor és hogyan kell neked tanítanom a te minél teljesebb és minél szabadabb kibontakozásodhoz? Nem eleve van egy tantervem, amit végrehajtok rajtad, mert én akarom megszabni, hogy milyen legyél hanem azt kérdezem: hogyan tudom megismerni a gyereket, hogyan tudom megismerni az egyes életkorok sajátos szükségleteit, hogy aztán ehhez szabjam az iskolai életet? Ebben a kötetben ezeknek a kérdéseknek és módszertani válaszoknak a sokaságát találja meg az olvasó a mai gyerek és a mai kor szükségletei szerint. Hogyan lehet, hogyan kell a kamaszkoron túl is iskolázni, ha a népesség 70 90%-a jár ezekbe az iskolákba (mint a fejlett államokban), és nem 3 5%-a, mint még a huszadik század elején? Mert lehet és kell sőt a legfrissebb kutatások szerint már az is hasznos a társadalom egésze számára, ha minél többen lépnek be felsőoktatási intézményekbe, még akkor is, ha csak egy-két évet végeznek el ott? Lehet és kell de persze: másképp! Erről a másképpről szól gyakorlati példáinak sokaságával ez a gyűjtemény, az alternatív iskolák jó gyakorlat -ainak gyűjteménye. Ez a kötet folytatása és kiteljesítése két megelőző kötetünknek. Az első volt a Gyerekek, módszerek, nevelők... (alcíme: Moduljavaslatok pedagógusképzők számára, 2004), amely az óvodától az alapozó iskolázáson át tekintett rá a gyerekek életkori szükségleteire és az ezekhez igazodó módszerekre, a második pedig a VAN más megoldás is (alcíme: Alternatív módszerek a középiskolában, 2006). Mindezt ajánljuk jó szívvel minden kollégának óvodától iskolákon át az óvónő-tanítótanárképzőkig. Vekerdy Tamás

6

7 B E V E Z E T Ő 7 Az Olvasóhoz Legszívesebben minden tanárnak, óvó-, tanító- és tanárjelöltnek a kezébe adnám ezt a könyvet. Részesíteni szeretném az Olvasót kollegáimat abban a rácsodálkozásban, néhol megdöbbenésben ( így is lehet? ), abban a szinte végig jelen lévő szellemi izgalomban, amelyben részem volt, miközben ennek a kötetnek az írásaival dolgoztam. A kötet szerzőitől talán furcsán hangzik elsősorban életvezetési tanácsokat kaptam. Ha a gyerekekkel, diákjainkkal való találkozásra készülünk a tanítási óra is találkozás, elsősorban magunkat kell megfelelő állapotba hoznunk, önmagunk éppen lehetséges legjobb állapotába jutnunk. (Melyik találkozásban családtagokkal, hozzánk fordulókkal kellene másképpen jelen lennünk?) Ha azt szeretnénk, hogy társas hatásunk, szociális penetranciánk (Mérei nevezte talán először így) erős legyen (iskolában, családban), akkor elsősorban a másikra kell figyelnünk. (Melyik társas közegben nincs így?) Önkontroll, önreflexió, a megújuló jelenlét képessége nélkül egyén, család, csoport, stáb nem működhet legalább többé-kevésbé harmonikusan. Mellőznünk kell (amennyire csak képesek vagyunk rá) mások minősítését, ezt a pályánk egyik foglalkozási ártalmaként kialakuló reflexet, helyette meg kell próbálnunk egy-egy állapotot minél pontosabban leírni és elfogadni, hogy mások is leírják azt, ahogy minket látnak. A konfliktust okozókban lehet autonómiára törekvő egyéneket látni, a konfliktusokat pedig jó úgy kezelni, hogy helyreálljon az összeütközés előtti állapot. Mindezt talán tudtam, vagy tudni véltem volt, amit ebből tanítottam is (az iskolák többségét hoszszú évek óta mélyebben vagy felületesebben, de ismerem), mégis, együtt, sűrítve (nehezen írom le, talán túlzásnak hat, pedig tény) mindez katartikus hatású. A hatás oka, hogy az egyebek mellett ezen elvek alapján élő iskolák többsége már két évtizede létezik, működik. A létezés, a praxis ereje hat, az erőt pedig éppen ezeknek az elveknek az érvényesülése adja. Az írásokból süt a kreativitásból származó öröm és a hihetetlen energia is, amellyel a tanárok a vállukon viszik ezeket az iskolákat. (Hogy bírják?) Aztán az intézmények születésének története gondolkodtathat el, az a folyamat, amelyben a gyerekre szervezett iskolák létrejöttek, mai magukká váltak. Legkönnyebb olyan természeti jelenségnek látni ezt a folyamatot, amilyen például egy szép kristálynak a kialakulása. Eközben szó sincs arról, hogy készen lennének, hiszen működésük egyik eleme éppen az önkorrekció. Tárgyibban szólva, az egyik szerzőt (Horn) idézve, az iskolák gyakorlatában a modernizációhoz való alkalmazkodás alternatívái jelennek meg. Milyen esélye van ezeknek az iskoláknak a továbbélésre, arra, hogy ne külön világként, hanem a közoktatás szerves részeként létezzenek, hogy mint jó kútra járhassanak hozzájuk azok, akiknek erre szükségük és igényük van azt nem tudom. Ennek a kérdésnek az elemzése ha képes lennék is rá, amiben kételkedem nem egy szerkesztői levélre tartozik. Vitathatatlan azonban, hogy az alternatív iskolák léte az utóbbi két évtized egyik legnagyobb hazai szellemi teljesítménye. (Nem csak az itt bemutatkozó intézményekről van szó, Magyarországon több alternatív iskola működik, mint a többi posztkommunista országban összesen.) A szerzők a praxis élvezetes leírásánál többet kínálnak. Valamennyien bemutatják az adaptáció lépéseit is, ahogy át lehet venni, saját tanítványokra, saját testületre szabni az Olvasó számára vonzó gyakorlatot. Kereszty Zsuzsa

8

9 G Y A K O R L A T I Ú T M U T A T Ó 9 Gyakorlati útmutató a könyv használatához A kötet útra bocsátásakor feltétlenül szót kell ejtenünk az itt kézben tartott kiadvány előzményének tekinthető két másik kötetünkről is. A követendő és követhető alternatív pedagógiai praxisokat bemutató könyvsorozatunk részeként ugyanis 2004-ben, illetve 2006-ban két, az összefoglalás szándékával megjelentetett gyűjtemény már megjelent: Gyerekek, módszerek, nevelők Moduljavaslatok a pedagógusképzők számára, illetve Van más megoldás is Alternatív módszerek a középiskolában címmel. Mindkét könyv a pedagógusképzés és ezzel a pedagógusszakma megújítását is célzó törekvés jegyében született, felhasználva az addig e témakörben rendezett problémacentrikus konferenciák eredményeit is. Jelen kötet kapcsolódva az említett célhoz, ugyanakkor azt ki is egészítve elsősorban a mindennapi gyakorlathoz kínál követendő, követhető példákat. A kiadvány alapanyagát az Új Széchenyi Terv, TÁMOP programja keretében történt Ajánlattételi felhívásra beérkezett szakmai anyagok alkották. A program keretében illeszkedve a program horizontális, hálózati tanulást segítő célkitűzéséhez a reform- és alternatív iskolai hálózat jó gyakorlatait gyűjtöttük össze, s tesszük most közzé abban a reményben, hogy a referenciaintézmények, illetőleg az innováció útját választó intézmények kedvet kapnak az olvasott újítások, jó gyakorlatok bevezetéséhez. A kötet szerkesztése során a legnagyobb nehézséget a szelektálás, a válogatás kényszere okozta. A felhívásunkra beérkezett 37 szakmai anyag kb oldalát kellett a terjedelmi határokhoz igazítani. Az anyagok fontossága és minősége miatt szinte lehetetlennek tűnő vállalkozást sajátos megoldással igyekeztünk áthidalni a kötethez a hátoldal belső felén csatolt DVD-melléklettel. Ezen egyfelől helyet kaptak a kötetből terjedelmi korlátok miatt kimaradt Teljes tanulmányok (a kötet tartalomjegyzékében az adott fejezethez sorolva ezek címeit is feltüntettük, kis megkülönböztető korong ikonnal jelölve a tanulmány lemezen történő közlését). De itt kerültek publikálásra az egyes (kötetben szereplő) tanulmányokba/tanulmányokhoz illeszkedő kiegészítések is. (Tanulmányrészletek, illetve továbbvezető egyéb szakmai anyagok, foglalkozások tervei és leírásai, illusztrációk [dokumentumok és képek], egyéb bemutató anyagok, illetve egy tanulmányhoz [a Fóti Szabad Waldorf Iskola gyakorlatához] kapcsolódó filmrészlet is.) A kötet sajátossága a gyakorlatközeliség (közelképek a reform- és alternatív iskolák kiérlelt sokszínű gyakorlatáról, konkrét, a napi munkában alkalmazott megoldások sokaságával illusztrálva a megvalósítás mikéntjét). A fejezetek szerveződése tükrözi az iskolai élet jelenkori fontos témáit is: a közoktatás egészét átfogva óvodától a középiskola végéig, a szervezeti felépítéstől a közvetlen tantermi munkák és részletkérdések mikrovilágáig, a maguk életszerűségében bemutatva a problémacentrikus megközelítésből kiinduló, megoldásaiban sokszínűséget tükröző alternatív iskolai jó gyakorlatokat. Jó szívvel ajánljuk a kötetet és a kísérő lemezt az Olvasó figyelmébe. Papp László programfelelős

10 Az óvoda, az átmenet

11 és az első évek

12 12 A Z Ó V O D A, A Z ÁT M E N E T É S A Z E L S Ő É V E K Ács Györgyné Zilahi Józsefné Egy jó óvodai gyakorlat modellértékű bemutatása Csak játszunk és mesélünk? Úristen! Itt nem fejlesztenek? És ráadásul vegyes csoport! És nem mérik legalább félévente a gyerekek fejlettségi szintjét? És mindent szabad, amit a gyerekek kitalálnak? Mit csinál itt az óvónő? Mi lesz az iskolában? Húsz éve mutatjuk, bizonyítjuk és bizonygatjuk azt, amit a költők mindig sejtettek, éreztek és mondtak, a gyermekhez értő szülők, nagyszülők, nevelők legalább kétszáz éve tudnak Montaigne, Rousseau és Comenius óta különösen, a modern lélektan pedig vizsgálatokkal, tudományos magyarázatokkal erősített meg nálunk kiemelkedően Nagy László, Mérei Ferenc, Ranschburg Jenő és Vekerdy Tamás, hogy az óvodáskorú kisgyerek a játékban és a mesében él, abban fejlődik. Minden neki való ismeretet a szabad játékban szerez meg, mert ez a létformája, ebben tapasztal, utánoz, fedez fel és alkot. Az érzelmekkel átfűtött képzeleti képek útján jár, az pedig játékokkal és mesékkel van kikövezve. Mielőtt kolléganőink figyelmét ráirányítanánk egy, a kisgyermek természetéhez igazodó óvodai gyakorlatra, megadjuk a gyakorlatból leszűrt, némi gyermeklélektani háttérismerettel megerősített válaszainkat a bevezető mondatokban említett aggodalmakra: Az óvodáskorú kisgyermek testi-lelki-szellemi növekedésében az érés és a fejlődés játsszák a fő szerepet. A jó bánásmód szabad utat enged ezeknek a belső hajtóerőknek. Külső célok szerint nem kell fejleszteni, csak megadni mindazt, amiből a gyermeki természet építkezhet. Játszani úgy jó és úgy lehet, ha két-három évvel kisebb vagy nagyobb gyerekek vannak együtt. Így nőnek bele az óvodások a legváltozatosabb játék- és élethelyzetekbe. Mintha egy nagycsaládban testvérek között lennének. Ez a természetes, itt jöhetnek létre a legjobb, kisgyermekkorhoz illő tanulási alkalmak, és ez a csoportalakítási mód hosszú évekre megkönnyíti az óvónő dolgát. A mindennapi nevelési helyzetekben nincs mit mérni, mert a fejlődőben lévő gyermek állandóan változik, élményeiből építkezik, és az ember élményeinek hőfoka és nyoma nem számszerűsíthető. Hogy is mondja József Attila egy hideg és veszélyes világban? Aktába írják, miről álmodoztam, S azt is, ki érti meg. És nem sejthetem, mikor lesz elég ok, Előkotorni azt a kartotékot, Mely jogom sérti meg. Ez bizony a pedagógiában is szörnyű. Hitelesen mérni: a temészettudományok dolga és módszere. A pszichológusok tehetik, mert képzettségük tartalmával és egyik lábukkal ebben állnak. A társadalomtudományokban ez módfelett bizonytalan. A gyermekekkel játszó óvónő egyébként sem figyelheti állandóan kívülről mérlegelve óvodásait. Neki az a dolga, hogy együttérzően benne legyen az adott helyzetben, mert a figyelő magatartást észreveszik a kicsik, és ezzel csak játékrontó lehet. Egyébként is, aki teljes figyelmével a gyakorlatban nap mint nap a gyerekek között van, annak huszonöt vagy több kisgyermek gondozása, követése, tevékenységének, kapcsolatának rendezgetése, a minden nap fejből mondott mese és az altatás teljesen kimeríti az energiáit. A gyerekekkel együtt élő felnőtt nem ér

13 E G Y J Ó Ó V O D A I G Y A K O R L A T M O D E L L É R T É K Ű B E M U T A T Á S A 13 rá mérni és huszonöt felé mérlegelni, de óhatatlanul vissza fog emlékezni az átélt helyzetekre, a játék közben tapasztalható viselkedésekre, szövegekre. A számára tanulságos mozzanatokat utólag a későbbi felhasználás céljából lejegyezheti. De mi az a fejlettségi szint, amihez mindenkit hozzá kellene szabni? Tudjuk, vagy inkább csak becslésekből általánosítunk? Egyébként is, milyen mérés az, amihez nincs objektív, hitelesített mértékegység? Mit hasonlíthatunk mihez? Kit kihez? Minden ember egyszeri, Észak-fok, titok, idegenség, Lidérces, messze fény üzeni Ady Endre. A kategorizálással csínján kell bánni. Nem falanszterben élünk, ahol a megmondók által megfogalmazott utópisztikus célok szerinti manipulálás alanya lehet a tömegember. És mi lesz a rossz módszerrel összehordott adatokkal? A jó tanítókat nagyon helyesen nem érdekli. Legfeljebb az aggódó szülőket lehet ijesztgetni vele. Mi azt nem szoktuk. És dehogy szabad mindent! A szabadság a jó óvodában a gyerekek érdekében húzott korlátok között érvényesíthető. Az együttlét egyik fő szabálya így szól: magunkat és a többieket nem veszélyeztethetjük, másokat nem bánthatunk. Természetesek a korlátok, mert a gyerekek életkorához képest sokan vagyunk együtt, és néha felnőtt szemmel lehetetlen, furcsa dolgokat művelünk. Abszurd vágyak és cselekedetek, különös képzettársítások szövik át az életünket, ami jó esetben végtelen lazán összefüggő vagy a felszínen összefüggéstelennek látszó játékok hoszszú sora. Weöres Sándor verse jut eszembe: Árok mellett üszkös a fa dereka Üszkös a fa dereka Kikorhadt. Felhő cápa úszik a hegyeken át Űzi az egeken át A holdat Hogyha egyszer fölmásznék Mennyei cápát Vadásznék. Föl ne mássz, mert üszkös a fa dereka Üszkös a fa dereka Kikorhadt! Korhadt fára? Mennyei cápáért? Nem a szavak jelentéstartalma, hanem a vers ritmusa, humora, hangulata, valószínűtlen vágyképe illik a játékvilághoz. A derült, bárányfelhős égbolt és a megmosolyognivaló, a lehetetlent leheletfinoman súroló vállalkozó kedv. Ezért kell olyan munkaszervezés és munkastílus, ami lehetővé teszi, hogy a játszó gyerekek között az óvónőnek délelőtt, délután ezer szeme legyen. Olyan szeme, amivel még a falon is átlát. Mert bizony ez a huszonöt, újabban megint sok helyen huszonnyolc harminc óvodásból álló nyájszerű csoport hol szétszéled, hol összeverődik. Csupa különböző vérmérsékletű, egyszeri, bontakozó kis egyéniség. Fölmászik, lemászik, elbújik, kergetőzik, épít és rombol, kutat, keres, ragályszerűen utánoz, amit képzel, már teszi is és beszél, beszél, beszél A nap folyamán csak kétszer van csendben: amikor mesét hallgat és amikor alszik. De óvodai körülmények között Játék- és Meseországba és az álom világába is be kell vezetni. És mi lesz az iskolában? Azt majd a tanító néni tudja. Mi csak a küszöbig megyünk, egy hármas elágazásig, ahonnan a jó iskolában hármas út indul: a játék, a mese és a szándékos tanulás titkos útjai. Régóta hirdetjük, hogy a jó óvoda kincstári rend nélküli, de átlátható gyerekszoba és sokféle mozgásra alkalmas udvari játszótér, ahová nem kell szép ruhában jönni, csak tisztán, kényelmesen, mert délutánra a festéstől, agyagozástól, homokozástól, labdázástól, rollerezéstől, hintázástól úgyis piszkosak leszünk. Sokan nem hisznek nekünk. De vannak, akik igen, és a beíratandó gyerekek évről-évre nagyobb számából kitűnik, hogy egyre többen. Nyilván azért, mert a lélektani értelemben demokratikus nevelői légkörünk és az óvoda derűs hangulata találkozik sok szülő

14 Bőr Bálint, a talált mackó, aki kedvenc óvodai játszótárs, és otthon is meglátogatja a gyerekeket.

15 E G Y J Ó Ó V O D A I G Y A K O R L A T M O D E L L É R T É K Ű B E M U T A T Á S A 15 igényével. Ezt nemcsak a jelentkezők nagy számából tudjuk, hanem Bőr Bálint naplójából is. Bőr Bálint egy megjavított, kopott barna mackó. A Sopronbánfalvi Óvoda Tilinkó csoportjából vendégeskedett nálunk. A nevét bőrnadrágjáról, a gyerekektől kapta, mert a soproniak ebben találták. Egy kukából lógott ki. A mosógépből kijövet megfiatalodott. Kezdte megtanulni óvodás csoportja napirendjét és szokásait. Szép új ruhákat kapott. Nyárit, őszit, tavaszit, télit. És fürdőnadrágot, úszószemüveget, hogy az uszodába is a gyerekekkel mehessen. Hátizsákot a kirándulásokra. Egy másik mackót menyasszonynak, nálunk egy kis bárányt, Fehérkét és két másik mackót: Bertát és Brumit játszó- és altatótársaknak. És egy aranypapírba kötött vastag füzetet, amit tizenegyedik éve mindenhová magával visz. Az élményeit írja bele. Legszívesebben a soproni Tilinkó csoportos gyerekeknél tartózkodik, akik versengenek a társaságáért. Egy hétig van egy családnál. A szülők is megszerették, új naplóinak szép puha borítókat varrtak az anyukák és nagymamák, és a kezét fogják, amikor ír. Már a negyedik naplót írta tele a szülők segítségével. Amikor visszamegy a csoportjába, a gyerekek kérésére többször is felolvassák, mit játszott, hogyan élt az éppen vendégül látó, befogadó családban. Bőr Bálint nálunk, Győrben is járt, itt is hazament a gyerekekkel, aztán egyszer levelet hozott. Gondosan, borítékban leragasztva, két óvó néninek címezve. Belül egy szülő írása, és az üresen maradt részen színes gyerekrajz. Ezt a levelet felnőtt írta a felnőtteknek. Egy szülő, aki meg akarta osztani velünk az örömét. Címe is van: Az óvodáról. Életem egyik legjobb döntésének tartom, hogy a kisfiam számára a győri Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ óvodáját választottam. Gondoltam, nem lehet véletlen az a városszerte családról családra járó vélemény, amelyik ezt az óvodát dicséri. Elmentem hát, hogy beszéljek az óvoda vezetőjével, van-e arra lehetőség, hogy ide járhasson a kisfiam, mert tudtam, ide még bekerülni is nagy szerencse. Már az udvaron keresztülsétálva éreztem, ez a mi helyünk. Meghatározó volt az a kép, ahogyan a templom és az óvoda által körbezárt udvaron a gyerekek önfeledten játszottak, vagy éppen az óvónők közelségére vágyva, kézen fogva sétáltak. Figyeltem egy ideig, mitől olyan őszinte és természetes mindez. Akkor még csak éreztem, azóta már meg is találtam ezt a szót: az odafigyelés. Az a fajta másikra figyelés, ami nem kötelességből, hanem önzetlenül belülről fakad. Az eltelt négy év alatt arról is meggyőződhettem, hogy ez nem csak a gyerekek és az óvónők kapcsolatára igaz, mert ez ugyan a legfontosabb, de ettől még nem jön létre az az igazi harmónia, ami bennem erről a hamarosan tovatűnő négy évről emlékként megmarad. Ehhez az kell, hogy legyen olyan vezető is, aki szívvel-lélekkel az óvodáért, a gyerekekért él, és kellenek azok az óvónők és dajkák, akik amellett, hogy őszinte szeretettel fordulnak a kicsik felé, egymásra is odafigyelnek, és ezt a példát állítják mércéül a gyerekek elé. Ez látszott azon az első napon ott, az udvaron játszó gyerekeken, és jelen van azóta is a hétköznapokon és ünnepi alkalmakkor egyaránt. Eddig a levél. Megtudtuk belőle, hogy jó hírünk van. Ezt Bőr Bálint és barátai is bizonyítják, akik amióta megismerkedtek, mindenben utánozzák Bálintot. Ha Bőr Bálint hazamegy Sopronba, ők nálunk maradnak. Ők a mi csoportunkba járnak. A kezdet A jó hírnevet kemény munkával, apró lépésekkel alapoztuk meg. Messziről indultunk. Amikor először hallottuk, hogy egész nap játék, azt gondoltuk, ez borzalom. Akkor az egész nap kezdeményezésekből fog állni? Nem láttuk világosan az összefüggést a szabad játék és a kisgyermeki tanulás között. Mit fogunk mi csinálni, ha a gyerekek csak játszanak? A szülők mit fognak szólni, ha nem tanítunk? Foglalkozási ágakban, hasznos tevékenységekben gondolkoztunk. De amikor a programmal kapcsolatos továbbképzést elvégeztük, ami felfrissítette és kiegészítette gyermeklélektani ismereteinket is,

16 16 A Z Ó V O D A, A Z ÁT M E N E T É S A Z E L S Ő É V E K arról beszélgettünk: ez milyen logikus, és miért nem nekünk jutott eszünkbe. A program elindításakor nemhogy elismerést kaptunk volna, inkább sok ellenkezést (is) hallottunk. Egy tíz évvel ezelőtti, május végi gyönyörű tavaszi reggelen két fiatal mama izgatottan beszélgetett az ablakom alatt: Szia! Elmondanád mi volt tegnap a szülői értekezleten? Ne is mondd! Teljesen meg vagyok rémülve. Szeptembertől valami új program szerint, egészen más rendszerben fognak dolgozni, mint eddig. Vegyesen lesznek a gyerekek a csoportokban, Bőr Bálint vendégségben mindenféle korú gyerek összeengedve, folyamatos napirend. Ezt olyan rossznak találod? Én már hallottam vegyes csoportokról meg ilyen napirendről. Az lehet, de az én fiam most készül majd iskolába. Te könnyen beszélsz, ti még csak négy évesek vagytok. Mit fognak ezek a gyerekek tanulni? Az a sok kicsi majd mindig sír, szaladgálnak összevissza, jó esetben meg lógnak az óvó néni nyakán. Hogyan tudja majd a nagyokat felkészíteni az iskolára? Nem lesznek foglalkozások sem, azt mondják, a játék meg a mindennapi mese mindenre elég. Rendszertelen, összevissza élet. Azért ez nem csak a nagyok problémája. Mi lesz a kicsikkel? A nagyok majd kihasználják, szekálják, csúfolják is őket. Hallottam már ilyet. Komolyan mondom, beszélek a férjemmel, menjen már be a vezetőhöz, hogy magyarázza el, miért van erre szükség. Nem is tudom, van ennek egyáltalán képesítése? (És valóban megkérdezte). A nagy szorongás oka valószínűleg az a feltevés, hogy a gyerekek okosítás híján isko laéretlenek, butácskák maradnak. Az anyagi világban való egysíkú, sivár bizodalom tükröződik vissza ebben. Sokan csak a kívülről ránk rakódó ismeretekben bíznak, csak a versengésben öszszegyűjtött, produkálható megnyilvánulásokban. Hogy az igazi értékek a szemnek láthatatlanok, mert jól csak a szívével lát az ember (?), ez nem fontos. És azt sem látják már, amit Török Sándor Kököjszi és Bobojsza című könyvében olvashatunk, hogy a két csodálatos törpe is ott settenkedik mindig a kisgyerekek körül, és miközben játszanak vagy nézelődnek, kibontják a sokféle színt a szemüknek, az illatokat az orruknak és a muzsikát a fülüknek. A könyv kis főszereplőjét, Andrist, álmában is tanítják minden élőlényt érteni a törpék. Egy erdei álomban Andris fülén ott ült a két kis törpe és minden szót, füttyöt, suhogást, csattogást értett. Most már lassanként le is másztak a füléről és mégis értette a madarak, a fák, a füvek, virágok beszédét, értette, amit a kis patak csobogott messzebb és jól értette az őzeket, holott azok igen finoman és nagyon halkan beszélnek. S hát nappal nem tanították Andrist a törpék úgy, amint ígérték? De bizony tanították. Eljöttek a ligetbe, ahol Andris játszani szokott az óvó nénivel vagy Anyjával, eljöttek, és a fülére ültek egy-egy picit, s akkor hallotta Andris, hogy hogyan beszélnek a fák, súgnak-búgnak a levelek kedves dolgokat, tréfálkoznak a kavicsok Volt itt a téren egy szökőkút s Andris az éjjel már beszélt a kis patakkal az erdőben, emlékeztek! most szóltak neki a vízcsöppek, amint hulldogáltak a medencébe: Szervusz, Andris, tudjuk ám, hogy az éjszaka ittál a patakból az őzekkel.

17 E G Y J Ó Ó V O D A I G Y A K O R L A T M O D E L L É R T É K Ű B E M U T A T Á S A 17 Igazán? Honnan tudjátok? Ó, hát elmondta nekünk a fecske, akinek arrafelé lakik az öreg nagymamája. Meg a szél is üzent hajnalban. Mondta, ott járt Andris az erdőben, Menyus rigóék fészke fölött láttuk, s ivott a patakból és öszszetegeződött az őzekkel. Hohohó! Nekünk rokonunk a patak, mindig üzen és mi is üzenünk neki. De megszólalt a kőoroszlán is, amelynek tátott szájából csurgott alá a víz. Én is hallottam erről, Andris, de hallottam ám. Hát te is rokon vagy? Hogyne, természetesen. Én is és mind rokonok vagyunk. Hiszen kő vagyok. A kő rokona a víznek? Bizony. A kő rokona a víznek, a víz a füveknek. A füvek a fáknak, a fák a madaraknak, őzek a nyulaknak és mind mind rokonaid vagyunk neked. Anyjának, Apjának is? Nekik is. De hát hogy lehet az? Úgy komám, hogy nekem is, meg a vízcseppeknek, amiket itt látsz, meg a napfénynek amely látod, játszik velem s a vízzel meg veled is, meg a füveknek, fáknak és mindennek közös apánk van, a jó Isten. Ha vendégek jöttek mostanában és idegen nyelven beszéltek előtte, vagy vízért küldözgették, egyet se búsult Andris, elkezdett madárnyelven beszélni velük. A felnőttek csak nevettek sután nem értették, szegények. Hányszor, de hányszor mesélte Andris, hogy az éjszaka mit súgott neki az elefánt, s hogy mit énekelt a tigris, mit mókázott az oroszlán sajnos, a legtöbb felnőtt ezt nem vette komolyan. Szervusz, te farkaskutya szólt Andris a kerítés mögül előbukkanó kutyának. Szervusz, repülőgép! kiabált fel a magasban berregő repülőgépnek, s hát egyszer leguggolt és megcsókolt egy harangvirágot. Így értette Andris az Istentől való sok-sok testvérnek, bokornak, pataknak, oroszlánnak vagy fecskének a nyelvét, nem úgy, mint a felnőttek, akik csak egymás szavát értik, s azt se nagyon. Sajnos ezt az értetlenséget sok iskola is osztja. Innen az ódivatú, szülők között elterjedt közhely: főként hosszan ülni, az óvó néni mondanivalójára figyelni, és sok verset tanuljon a kicsi azért, hogy a türelmét és az emlékezetét begyakorolja, és azt felelje, amire a kérdező felnőtt kíváncsi. Köszönjön mindenkinek és szépen játsszon. Csak az égiek tudják, ez utóbbi mit jelent! Talán, hogy ne zavarja a felnőtteket. Sok szülő saját kötelező foglalkozásos óvodai emlékéből is ezt szűri le. Ezért követel gyermekietlen foglalkoztatási formákat az óvónőktől. Nem veszi tudomásul, hogy ezzel éppen az ellenkező hatást érjük el, ami évek múlva is az igazi, belülről ösztönzött tanulás akadályává válik. Mindenesetre a közvéleményben a versek és az énekek tanítása a meggyőző bizonyítéka annak, hogy az óvónő nem hiába veszi fel méltatlanul kevés fizetését. Az ismeretekben és a csendes, fegyelmezett üldögélésben való növekedés teljesítése lenne a legmegnyugtatóbb érv az adott óvoda mellett. Szép példája volt ennek a következő eset. Egyik hétfő reggel egy édesapa érkezik a gyermekével. Mintha több bizalommal nézne szét az óvodában, mint az elmúlt hónapokban. A dadus néninek és nekem újságolja: Képzeljék! A hét végén arra lettem figyelmes, hogy a fiam csak úgy énekelget a szobájában. Meglepő, hogy verseket is hallottam tőle. Ahogy beléptem, persze abbahagyta. Játszottam hát egyet Ádámmal, és megdöbbentett, hogy mennyi mindent tud ez a gyerek. Álmomban sem gondoltam volna, hogy így is lehet. Be kell vallanom, a feleségem biztatására jöttünk ide az oviba. Magam nem nagyon bíztam ebben a nagy szabadságban, de be kell látnom, maguknak igazuk volt. A mese és a sok játszás ezek szerint csodákra képes. Így is sok mindent tud a fiam. Köszönjük. Nem felkészülünk, hanem élünk! Sok felnőtt megnyilvánulása számunkra azt mutatja, hogy a gyermekkor értékét többen nehezen vagy egyáltalán nem ismerik fel. Úgy tekintenek rá, mint a tökéletlenség korára, aminek a legfőbb

18 18 A Z Ó V O D A, A Z ÁT M E N E T É S A Z E L S Ő É V E K feladata az iskolás tanulásra való felkészülés. Újra és újra el kell ismételnünk, hogy az ember életideje egyben adott, egyik életkort sem szabad a másik kedvéért megrövidíteni, mert az káros. Milyen élet lesz az igazi gyermekkor nélküli élet? Életérzésünk néhány kiemelkedő pillanattól eltekintve talán sohasem lesz olyan teljes és színes, mint a kisgyermekkor éveiben. Mindent láttam, érzékeltem és átéreztem írja Tolsztoj Gyermekkor című önéletírásában. Ez az egészleges látásmód adja a korai évek értékét. Bizony ez csúcspont, ami később már alig megközelíthető. Persze a felnövekedés folyamán sok új dolgot tanulunk, szokásaink megszilárdulnak, környező világunk kitágul, az ismeretek kisebb-nagyobb halmazát gyűjtjük össze, de ennek nagy ára van. Az élménymaradványok kiszikkadnak, az érzéki benyomások elhalványulnak, a hétköznapi csodák eltűnnek, a gazdag belső képáramlás helyébe szükségszerűen a darabokra hullott világ fogalmai lépnek. A megkapó, keresetlen viselkedést felváltja a kiszámíthatóság. Aki ezt Én én vagyok az állapotot előre hozza, az nagy bűnt követ el, Ady Endre szavával örömgyilkos. Mivel az óvodás egészséges kedélyállapota a derű, a szándékos tanítás ebben az életkorban alapjában rontja el ezt a kellemes érzelmi állapotot, ezért az arra még éretlen képességcsírákat leforrázza. A későbbi évekre is kiható károkat okoz a figyelem és a tanulási kedv elrontásával. A kisgyermek saját belső és külső világában lépten-nyomon felfedez valamit. Ujjongva veszi tudomásul énjét. Én én vagyok! ismételgette nagy örömmel a két és fél éves Lackó, és egész testtartásán, a felfedezéstől ragyogó tekintetén, a világ után nyúló párnás kis kezén az ide nekem az oroszlánt is! boldogsága látszott. Az a különös élmény, hogy mintegy kívülről vissza tudok tekinteni magamra. Hasonló felkiáltása volt a három éves, félig távol-keleti származású Zarinnak: Én beszélek!. A beszéd és a gondolkodás még friss, meleg élmény. Az élmények áramlása pedig természetes. Nincsenek még énvédelmi csapdák. Az élet minden pillanata lehetőséget teremt az öröm, a gyermeki bánat, vagy más érzelmek, szokatlan képzettársítások átélésére, kifejezésére. A világ középpontja az Én. Az óvodás magából indul ki, és mindent magára vonatkoztat. Nem lehet más nézőpontokra erőltetni. A szempontváltásokra csak lassan és fokozatosan érik meg. Gágyor József néprajzkutató jegyezte fel három éves kisfia erre utaló mondásait: Éppen valamin kuncogott, amikor elmentem mellette. Utánam szólt: Nem neked nevetek, hanem magamnak. Máskor: Apu, de holnap te öltöztetsz föl. Hát persze, hogy én! Hát ki a te jó barátod? Én vagyok. Kicsoda? Én vagyok. Hát nem én vagyok? Én vagyok a magam legjobb barátja. Tudod? Aztán amikor unokatestvérével, Timivel leültek a padlásfeljárat felső lépcsőjére, és feneküket egy-egy fokkal lejjebb rakva folytatták az utat visszafelé, édesapja rájuk szólt:

19 E G Y J Ó Ó V O D A I G Y A K O R L A T M O D E L L É R T É K Ű B E M U T A T Á S A 19 Tomi, Timi, milyen lesz a gatyátok! Benneteket az nem érdekel? Bennünket a gatyánk nem érdekel, bennünket csak mink érdekel. Az eredeti konkrét szemlélet: Könyvet lapozgatott, s az egyik lap véletlenül közbehajtódott neki. Futott, hogy megmutassa: Apu, nézd csak, göndör lett a könyv. Néha nehéz kitalálni mi motozhat a kis fejükben. Egyik reggel így szólt hozzám: Apu, most fölmegyünk az égig érő égbe. Otthoni televíziózáskor rászóltam a négy éves keresztlányomra, aki testvérével együtt a Minimax látványnak is pocsék mesefilmjét nézte: Miért nézitek ezt a rondaságot? Ez nem rondaság. Kapcsold fel a villanyt, és meglátod, hogy ez nem rondaság!" A megállapított életkori sajátosságoknak mindenben megfelelő gyermek csak a tankönyvekben létezik. Mégis a jó nevelés alapfeltétele az általános életkori tulajdonságok ismerete. Tudnunk kell, hogy mik a 3 7 éves korosztály jellemző vonásai, és ennek tudatában kell megismernünk minden egyes ránk bízott kisgyereket. Milyenek a három évesek? Sokszor dacosak. Gyakori szavuk a Nem! Ezért is jó, ha nagyobbak is vannak a csoportban, mert ez nem terjed ragályszerűen. Az óvodás korban az egyik legfontosabb emberi vonás kezd csírázni, az alkotó képzelet és vele együtt a kezdeményezőkészség. Ezt az emberi mivoltunkban mélyen gyökerező képességet már kicsi gyermekkorban megalapozhatjuk, vagy bimbó állapotában kiirthatjuk. Ha helytelen nevelésünkkel tönkretesszük, vele vész el a későbbi munka öröme és az életerő, amely váratlan helyzetekben is kisegít. Ezért választottunk olyan programot, amelynek középpontjában a játékban és mesehallgatásban alakuló alkotó képzelet és cselekvés áll. Hasznos haszontalanságok Tapasztaljuk, hogy a hasznos dolgokért hajtó szülőknek és a tárgyak, kacatok sokaságával körülvett gyerekeknek sokat nyújthat az olyan óvoda, ahol az élethelyzetek megelevenítéséhez a mintha játékban kéznél vannak a legfontosabb játékszerek, igazi tárgyak és azok az egyszerű anyagok, amikből mindig lehet valami. Ekkor a játék nem lesz didaktikus játszadozás vagy mindig ugyanazoknak a kész játékszereknek az unalmas rakosgatása, hanem maga lesz az igazi gyermeki élet, a fantázia és a valóság egymásra találása. Az itt és most mélyen igaz és mégsem igaz kettős világában való lebegés. Az óvónő és a gyerekek ebben találkozhatnak igazán, ha a felnőtt egyszerre érti és érzi a gyerekeket. Itt alakulhatnak ki azok a beszélgetések, azok az eleven nevelési helyzetek, amelyek a felnőttnek lehetőséget adnak arra, hogy jól utánozható példát mutasson, kedves szóval biztasson, ösztönözzön, növelje a gyerekek önbizalmát, közvetve bővítse ismereteiket, barátkoztasson, az elemi indulatokat csitítsa, összekösse, ami egybe kívánkozik. A fantáziadús átélés az a terep, amelyen az érzelmek, az akarat, a képzelet, az emlékezet, a kézügyesség, a zenei érzék, az anyanyelvi kifejezőkészség gyakorlatozhat, és mindig MOZGÁSSAL, játékcélú cselekvéssel egybekötve. Itt lehet megtanulni, hogy érdemes egymásra figyelni, egymással együttműködni, egy dolgot sokféleképpen látni, amit elkezdtünk, azt befejezni. Ebben mindenki ügyeskedhet, megfelelési kényszer nélkül. Kipróbáltuk, és meggyőződésünkké vált, hogy az óvodai nevelés jó gyakorlatának ez a kulcsa. Egy másik, tanulósabb óvodából áthozott kislány ezt így fogalmazta meg: Tudod, apa, olyan jó, hogy ebben az oviban semmit nem kell csinálni! Ezért aztán sokkal jobb kedvem van mindenhez. Tehát nem arról van szó, hogy üresek a napok, és semmi sem történik. Épp ellenkezőleg. Nagyon sok érdekes dolog van itt: mindenhez jobb kedvem van. Csakhogy a semmi a minden. Micimackósan. A felnőttek jó része ezzel nem tud mit kezdeni. Emlékezetéből az iskolai tanulás és a csak az ésszerűt elismerő logikai gondolkodás kitörölte gyermekkora messze ringó világát. A Paradicsom kapuja bezárult mögötte. De aki hivatásul a kisgyermeknevelést választja, annak legalább résnyire nyitva kell hagynia azt a kaput, hogy visszanézhessen, hogy meghallja a tücsökze-

20 20 A Z Ó V O D A, A Z ÁT M E N E T É S A Z E L S Ő É V E K nét és azt, hogy mit súg Török Sándor könyvében Kököjszi és Bobojsza, a két kis törpe Andrisnak és a többi kisgyereknek, ha az égi fénycsóván papírhajójukon lecsusszannak az esti mese után a kicsik paplangombjára, és milyen gyermeki kívánságokat közvetítenek a felnőtteknek, ha a nyelvükre vagy a fülükre telepszenek. Igaz, már csak felnőtt módra lehet, de mégis át kellene élni a gyermekkori hangulatokat, a vágytelített cselekvések dinamikáját, a valóság és az illúzió határán egyensúlyozás kettős tudatállapotának feszültségét. Egész egyszerűen fel kell tudni idézni gyermekkori játékainkat és az azokat kísérő érzelmeket. Tudni kell örülni annak, hogy ezt az óvodások között újra feleleveníthetjük. A kicsik játék- és meseközegű életében értően, jó kedvvel, segítőkészen részt venni: ez az óvodai nevelés művészete. A hozzá való tehetség pedig az óvónői pálya alapkövetelménye. Jó esetben a főiskolai tanulás során rá lehet hangolódni, de ez a pedagógiai képesség a gyakorlatban alakul ki igazán. Erre ad lehetőséget az átdolgozott Óvodai nevelés országos alapprogramja. Újdonsága, hogy kiemeli a szabad, szimbolikus játék központi szerepét, a ráfordított idő meghosszabbítását, a mindennapi mesélés növelő-nevelő hatását, a szabad levegőn való mozgás és az anyanyelvi nevelés gondos megvalósítását. Kiolvasható belőle, hogy ez a korszerű óvodai nevelés alapja. Életmódszervezésünk kritikájaként még ma is elhangzik, hogy haladni kell a korral. De mi a haladás? Nem a minden áron való változtatás, hanem a gyerekek természetéhez illő jobb irányba fordulás. Úgy gondoljuk, és az élet is ezt igazolja, hogy a játékos, mesés modellel mi benne vagyunk a fő sodorban. Aztán: az a szép, az a hatékony, ami egyszerű. Minél jobban megismerjük az óvodás gyerekek életkori és egyéni tulajdonságait, annál jobban leegyszerűsödik a feladat, annál inkább a lényeges tennivalókra tudunk figyelni. Az Alapprogram jegyében Tizenhárom éve dolgozunk ezzel az alternatív programmal, és megelégedésünkre az általunk fontosnak tartott alappillérek: a szabad játék, a mindennapi mese, a gondozás, a bőséges udvari játék az országos Alapprogram 2009-es átdolgozott változatában is kiemelt helyet foglalnak el. Ez is mutatja, hogy kezdettől fogva jó irányba álltunk be. Az első három év sok munkával járt, nehéz volt. Sokszor bántott minket a környezetünk értetlensége, a szülők kételkedése. Tudtuk, egyszer végig kell menni a választott úton, egy évjárat gyereket három-hat-hét éves korig végig kell vezetni ezen. Úgy, ahogyan ezt a program ma is kapható segédkönyve (Óvodai nevelés játékkal, mesével, 1998.), a hozzá tartozó szöveggyűjtemények és a minőségügyi kiegészítés leírják. Meg kell keresni a kulcsot az emlékezetünkben lesüllyedt Paradicsom kapujához, és türelmesen próbálgatni kell a zárat. Ha ki tudtuk nyitni, nem szabad a viszszahúzó megjegyzésekkel törődni, bátran be kell menni rajta. Örülni kell a lehetséges legteljesebb gyermekkornak: Nyitva van az arany kapu, csak bújjatok rajta! Aztán évről évre könnyebb. Az utóbbi egy-két évben győri óvodánkban már nem is vettük észre az évkezdést. Csak mi izgulunk egy kicsit, hogy sikeres legyen az új év, a gyerekek meg ott folytatják, ahol abbahagyták. Sírás alig van. A kicsik folyamatosan jönnek, megkérjük a szülőket, hogy aki teheti, az általunk javasolt időpontban hozza a gyermekét, így még az a hat hét kicsi is eloszlik, különösen, ha testvérek is vannak köztük. Mi csak javasolunk, aztán alkalmazkodunk. A szokások szinte észrevétlenül hagyományozódnak a gyerekek között. Fontos, hogy a jól működő óvónői párokat nem választjuk szét. Ha az élet úgy hozza, hogy cserélni kell, akkor megbeszéljük a csoport saját szabályait, úgy, hogy mindkét óvónő egyetértsen. A csoportok dajkáival is egyeztetnek az óvónők. A program kipróbált alapszabályai nem változhatnak! Az alapszabályokat bekeretezve kifüggesztettük a csoportok öltözőjében. Mindenki olvashatja. Ezek a következők: A gyermekek nevelésének leghatékonyabb színtere a család. Az óvodai nevelés csak kiegészíti a családi nevelést. A játék, a mesemondás és altatás idején az óvónőt senki sem zavarhatja.

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Széljegyzetek egy óvodai integrációhoz

Széljegyzetek egy óvodai integrációhoz Széljegyzetek egy óvodai integrációhoz (az intuitív esetkezelés lépcsőfokai) 2009. február 2013. február Vázlat: - ismerkedés (ismerkedés tulajdonságok előélet) - kezdetek (az anya a nagymama kötődések)

Részletesebben

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Így változtass az életeden Lendvai Norbert 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Egy könyv születése 2011 nyarán írni kezdtem egy könyvet, melynek (több munkacím után) az Így változtass az életeden

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára)

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Bár az óvodai beszoktatás időszaka nagy kihívás, mégis van pár aranyszabály, amely felkészítik a gyerekeket, és a szülőket is (!) az óvodakezdésre. Nézzünk

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 MATEMATIKA ÉS SZÖVEGÉRTÉS. Dr.

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 MATEMATIKA ÉS SZÖVEGÉRTÉS. Dr. XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 MATEMATIKA ÉS SZÖVEGÉRTÉS Dr. Wintsche Gergely Tartalom Szövegértés és matematika A kísérleti tankönyvek céljai

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Pedagógusoktól érkezett

Pedagógusoktól érkezett Kedves Kolléga! Olyan sokszor halljuk: a karácsony a szeretet ünnepe. Igen! valóban az. De vajon ezen a bizonyos szeretet ünnepén van időnk megpihenni? Van időnk letenni az óvodai, iskolai munka terheit?

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Gyerek, kamasz, felnőtt

Gyerek, kamasz, felnőtt szka105_06 É N É S A V I L Á G Gyerek, kamasz, felnőtt Mit üzennek a testünkből jövő kellemes és kellemetlen jelzések? Készítette: IFA Műhely Dr. Mihály Ottó, Dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Kerületi-szakmai bemutató: Somogyiné Baldóci Katalin óvodapedagógus (ismertetőm a tervezete alapján készült)

Kerületi-szakmai bemutató: Somogyiné Baldóci Katalin óvodapedagógus (ismertetőm a tervezete alapján készült) Markovits Judit, szakpedagógus, mediátor Tudósítás a szakmai programokról Újbudai Pedagógiai Napok 2016. március 03-17. Minden kora tavasszal jelentékeny szakmai találkozók és bemutatók színhelye a tizenegyedik

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodásés viselkedésmódjuknak

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés

JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés Jó gyakorlatok - Műhelykonferencia 2015. augusztus 26. Csernyánszky Erzsébet

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral VALÓSÁG Az alábbi interjúkból a pedagógus életút két állomásáról kaphatunk képet, egy mentortanár és egy pályakezdő pedagógus véleménye alapján. A beszélgetések főként a pedagógussá válás kezdeti szakaszáról,

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

PIPACSKA ÉS KOCKAPACI ÚJABB KALANDJAI

PIPACSKA ÉS KOCKAPACI ÚJABB KALANDJAI L. A. Levinova K. A. Szapgir PIPACSKA ÉS KOCKAPACI ÚJABB KALANDJAI VIDÁM MATEMATIKA II. L. A. Levinova K. A. Szapgir Pipacska és Kockapaci újabb kalandjai VIDÁM MATEMATIKA II. Fordította: Láng Rózsa A

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése 2015. november 16-17. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár rendszeresen szervez továbbképzést a megye könyvtárosainak,

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

JELENTÉS. a Mackós Óvoda 2013/2014. nevelési évi partneri igény -, elégedettség, elégedetlenség mérésének eredményeiről. 2014.

JELENTÉS. a Mackós Óvoda 2013/2014. nevelési évi partneri igény -, elégedettség, elégedetlenség mérésének eredményeiről. 2014. Mackós Óvoda 1126 Budapest Németvölgyi út 46. tel/fax:35-60-528 e-mail: postmaster@mackosovoda.axelero.net honlap: www.mackosovoda.hu OM azonosító: 034482 JELENTÉS a Mackós Óvoda 2013/2014. nevelési évi

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum Csodagyerekek Gondoljanak a kis Mozartra! Négyévesen felmászott a zongoraszékre, és megkomponálta első hangversenydarabját. Nos, Hodek Dávid és Martincsák Kata hasonlóan ritka tehetségek, csak őket a szüleik

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs

Részletesebben

Jól érzik magukat itt a tanárok és a tanulók is. nyitottan fogadták a kérdéseinket.

Jól érzik magukat itt a tanárok és a tanulók is. nyitottan fogadták a kérdéseinket. Mit tapasztaltam? Jól érzik magukat itt a tanárok és a tanulók is. nyitottan fogadták a kérdéseinket. Sokféleséget, közvetlenséget, nyitottságot, természetességet. Nagyon közvetlen volt mindenki és őszinte.

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Iskolánk /jelenleg Bíborvég Általános Művelődési Központ Általános Iskola Decs/ 2000-től junioros iskola, ekkor csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Integrált

Részletesebben

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2017 1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény hivatalos neve: Mályi Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Székhely: 3434 Mályi Móra Ferenc utca

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több műveltségi

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

a fák táncra állanak.

a fák táncra állanak. 2015. április 10-én ismét a költészet parkjává alakul a KÖSZI előtti tér. A Költészet Napja Kőbányán ebben az évben is olyan különleges rendezvény lesz, amelyre érdemes jelentkezni gyerekeknek és felnőtteknek

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

11 Mindig van két lehetőség. Vagy nincs. Kacs RETTEGJETEK ÉRETTSÉGIZŐK A cikk szerzője, Kercsó Katalin búcsúbeszéde a ballagási ünnepségen. A ballagók névsorát megtalálod az utolsó oldalon! Most ezzel

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben