illetve a középiskolák kollégiumában létszámcsökkenés esetén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "illetve a középiskolák kollégiumában létszámcsökkenés esetén"

Átírás

1 A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Végéhez közelednek a városháza és többfunkciós szolgáltató tér kivitelezési munkálatai, így a város önkormányzata bérbeadás útján hirdette meg az épületben található iroda- illetve üzlethelyiségeket. Tartalom >> XXII. évfolyam 4. szám Nagykálló 2009 és 2010 után 2011-ben is elnyerte a Kerékpárosbarát Település címet. Az immár ötödik alkalommal meghirdetett program célja a kerékpárosok szempontjait szem előtt tartó települések példamutató intézkedéseinek elismerése. Cikk a 3. oldalon Cikk a 2. oldalon NeHÉz Év lesz 2012 Estébe nyúló testületi ülésen fogadta el Nagykálló Város Képviselő-testülete a évi költségvetést. Emellett a városatyák megszavazták a költségcsökkentési intézkedési tervet, jóváhagyták az éves kulturális programtervet, döntöttek a városi strand üzemeltetése tárgyában, valamint napirendre tűztek több, fontos önkormányzati intézkedést is. Maratoni testületi ülést tartott február 20-án, hétfőn a város Képviselő-testülete. A napirendi pontok közül kétségkívül legfontosabb, hogy elfogadták a város évi költségvetését. Juhász Zoltán polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a költségvetés tartalmazza a kormány gazdaságpolitikájának kötelező elemeit, amely egyben azt is jelenti, hogy a városnak jóval kevesebb pénzből kell majd gazdálkodnia. Így a település vezetése a költségvetés mellett elfogadott egy költségcsökkentési intézkedési tervet, amelynek célja a közintézmények és az önkormányzat még költséghatékonyabb működésének kialakítása. Juhász Zoltán, polgármester a tervvel kapcsolatban hangsúlyozta: A gazdasági élet minden szereplőjét érintő válság miatt önkormányzatunk is lépéseket kíván tenni a költségek csökkentésére és a bevételek növelésére. A bevételi oldalon ez azt jelenti, hogy felülvizsgálatra kerülnek a bevételt érintő rendeletek, valamint figyelembe vesszük majd az Áfa emelkedést is. Emellett a kintlévőségek, tartozások hatékony behajtása érdekében behajtást végző céget bízunk meg és megszüntetjük az önkormányzati ingatlanok térítésmentes haszná- >> A figyelmükbe ajánljuk Döntés előtt latát is. A kiadási oldallal kapcsolatban Juhász Zoltán továbbá arról is beszélt, hogy a működési költségek közel 50 százalékát a személyi jellegű kiadások képezik, ezért nagyon fontos a létszám racionalizálás. Ennek értelmében a közoktatási intézményekben továbbra sem terveznek helyettesítésre és túlórára kifizetést, a napköziben, illetve a középiskolák kollégiumában létszámcsökkenés esetén csoportokat vonnak majd össze, valamint az Általános Iskolában megszüntetnek két tanítói munkakört. A város polgármestere arról is beszélt: A megszorítások alól a Polgármesteri Hivatal sem kivétel. 12 álláshellyel csökkentjük a köztisztviselői státuszokat, felülvizs- gáljuk a tanulmányi szerződéseket, újakat már nem kötünk. Nem tervezünk túlóra kifizetéseket, és csak a jogszabályban meghatározott minimum cafetériát adjuk majd a munkavállalóinknak. A személyi jellegű kiadások mellett természetesen a dologi kiadások terén is takarékossági intézkedések léptet életbe a város vezetése, így minimalizálják az irodaszer beszerzést, figyelemmel kísérik az energia (gáz, villamos energia) fogyasztást és felhasználást, lépéseket tesznek a víz- és szemétszállítási kiadások csökkentésére, és a karbantartásra fordított költségek racionalizálására is. folytatás a 2. oldalon VÉGET ÉRT A SZUPERKUPA SZABADIDŐSPORT ÉS TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET Febuár 19-én, vasárnap rendezték az I. Nagykállói Szuperkup a harmadik, egyben zárónapját. Ha valaki Nagykállóban az mondja, hogy teremfoci vagy vízibázis, akkor szinte minden embernek a SZATE jut eszébe. Cikk az 5. oldalon Cikk a 6. oldalon

2 2. KRÓNIKA NeHÉz Év lesz 2012 ismét KerÉKPÁrOsBArÁt település NAGYKÁllÓ (folytatás az 1. oldalról) A költségvetés és a költségcsökkentési terv mellett több mint 20 napirendi pontot tárgyalt még a Képviselő-testület. Ezek közül a legfontosabb intézkedések a következők: LÉNYEGES JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK január 1-jétől az önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának hatásköréből a jegyzői hatáskörbe került át a normatív és alanyi jogú lakásfenntartási támogatás megállapítása. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosítása a megelőlegezett gyermektartásdíj havi összegének maximumát gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50 százalékában határozza meg. A módosítás rendelkezik többek között arról is, hogy a tartósan külföldre távozóknak szüneteltetni kell a családi pótlék kifizetést, valamint a három hónapot meghaladó külföldi tartózkodás esetén a családtámogatás folyósítását is. Több ponton változtak a helyi adók (változott az adóalanyiság, emelkedett az adómaximum, az illeték, a talajterhelési díj, megváltozott a gépjárműadóhoz kapcsolható mozgáskorlátozott kedvezmény, stb.) január elsejét követően a járműnyilvántartásba mind a tulajdonjog, mind az üzembentartói jog átruházásra tárgyában készülő magánokiratnak kötelező eleme a kilométer-számláló műszer által jelzett érték feltüntetése és ezen adat rögzítésének dátuma. Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett (kilowattban kifejezett) teljesítménye és a jármű gyártástól számított kora alapján szükséges megállapítani. A 3,5 tonna össztömegű tehergépjárművet, autóbuszt üzemeltető tulajdonos székhely, illetve telephely címként csak olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék tartalmaz és a járművek számára tényleges tárolási helyül szolgál. VÁROSI KITÜNTETŐ DÍJAK ADOMÁNYOZÁSA novembere után ismét módosította a Képviselő-testület a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati rendeletet. Ennek értelmében ettől az évtől valamenynyi, a Nagykálló város által adományozott díj esetében (Nagykálló Kultúrájáért díj; Szilágyi István díj; Ámos Imre díj; Korányi Frigyes díj; Díszpolgári cím) kizárólag oklevél és plakett kerül majd átadásra, a pénzjutalmat eltörölték a döntéshozók. KULTURÁLIS PROGRAMTERV fürdő fejlesztését célozza. A Kft. tervei között szerepel a strand arculati átalakítása - különös tekintettel a vendéglátóhelyekre és a játszótérre - a környezettudatosság jegyében. Dr. Török László jegyző ezzel kapcsolatban arról tájékoztatta a döntéshozókat: 3 alappirén nyugszik ez az elképzelés. Egyrészt a Harangod arculatához alkalmazkodva organikus stílusjegyek mentén szeretnénk haladni, másrészt a zoldnagykallo. hu akcióit továbbgondolva, öko jelleggel újrahasznosított anyagokat szeretnénk felhasználni. Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk egy romkocsmát kialakítani a jelenlegi strandkora délutántól estig tartott a munka büféből. A Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a strandfürdő fejlesztése szükséges ahhoz, hogy a látogatószámban növekedés történjen, így megszavazta, hogy a TESZOVÁL Kft. helyett a továbbiakban a szintén száz százalékos önkormányzati tulajdonú Urbs Novum Nagykállói Városfejlesztési Kft. idei két legnagyobb eseménye a júli- lássa el a városi strandfürdő üzeus között rendezendő XXVIII. meltetését. Téka Népművészeti Tábor valamint a szeptember között a terepa VÁROSHÁZA ELŐTTI TÉR rally országos bajnokság futamára ELNEVEZÉSE időzített Nagykállói Napok. Különböző internetes felületeken fordult a városvezetés a lakókhoz A NAGYKÁLLÓI EGYESÍTETT még január elején, amelyben ötleteket, javaslatokat vártak az új városóvoda ÉS BÖLCSŐDE NYÁRI háza előtti tér elnevezésével kapcsonyitva TARTÁSA Az óvodai nevelési év a jelenleg ha- latban. A Magunknak építettük, tályban lévő közoktatásról szóló tör- adjunk neki nevet is közösen pávény értelmében szeptember 1-től a lyázati felhívásra több tucat ötlet, következő év augusztus 31-ig tart. A javaslat érkezett. Ezek közül négyet törvény továbbá arról is rendelke- választott ki a Képviselő-testület, zik, hogy helyileg kell meghatározni amelyek között további szavazás a szünetek időtartamát. Nagykálló indul az otthonunk.nagykallo.hu város Képviselő-testülete az óvodák városblogon és a facebook-on. és bölcsőde évi nyári nyitva A városatyák arról is döntöttek, tartásával kapcsolatban a követke- hogy ne csak elektronikusan lehessen szavazni. Így azok a városlakók, zőképpen határozott: Június 29. péntekig mind a há- akik nem járatosak az Internet vilárom telephelyen fogadják a gyer- gában, a lapunkban található szavazólap visszaküldésével is leadhatják mekeket Július között a Brunszvik voksaikat. A négy versenyben materéz tagóvoda és a Városi Bölcső- radt elnevezés a következő: Simonyi de lesz nyitva, a Petőfi utcai Szivár- Óbester tér, Kállai Kettős tér, Kodály Zoltán tér és Fő tér. vány tagóvoda zárva tart Augusztus között mindhárom tagintézmény zárva tart Augusztus 27-től - a szokásos rend szerint mindkét tagóvoda és a bölcsőde is várja a gyermekeket. A közművelődési feladatokat ellátó Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. elkészítette a évre vonatkozó kulturális program-tervezetet, amelyet a Képviselő-testület egyhangúan fogadott el. A határozat alapján megrendezésre kerülnek a nemzeti ünnepek alkalmából rendezett városi megemlékezések (március 15.; augusztus 20.; október 23.) és a hagyományosan életre hívott alkalmi rendezvények (díjátadók, kiállítások, különböző megemlékezések, majális, nők hete, gyermekhét, karácsonyváró stb.) ben a város ÚJ KÉZBEN A VÁROSI STRAND Az Urbs Novum Nagykállói Városfejlesztési Kft. az év elején nyújtott be előterjesztést a Képviselőtestület elé. A beadvány és az abban szereplő üzleti terv a városi strand- Fotó: KETOSZ Nagykálló 2009 és 2010 után 2011-ben is elnyerte a Kerékpárosbarát Település címet. Az immár ötödik alkalommal meghirdetett program célja a kerékpárosok szempontjait szem előtt tartó települések példamutató intézkedéseinek elismerése. Győrben január 11-én került megrendezésre a díjátadó ünnepség. Az elismerő oklevelet dr. Török László, Nagykálló Város jegyzője vette át, Molnár Ágnes fejlesztéspolitikai koordinációért felelős államtitkártól, a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége és a Kerékpáros Magyarország Szövetség közös konferenciája keretében rendezett gálán. A díjátadón összesen hat település és tíz munkahely részesült kerékpárosbarát címben. Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítására. A kitüntető cím nem előzmények nélküli, hiszen a korábbi sikeres pályázatoknak köszönhetően 2008-ban és 2011-ben 5,2 km hosszú kerékpárút épült meg, melyeket azóta birtokukba is vettek a város és a kistérség lakói. További terveinkben szerepel Nagykálló-Biri között egy 6,8 km hosszú, valamint egy 5,5 km hosszú kerékpárút kialakítása Nagykálló belterületéről indulva egészen a Nagykállói Ipari Parkig. Célunk a kerékpározás, mint környezetbarát közlekedési mód terjedésének ösztönzése a lakosság körében. mondta el dr. Török László. Borsy Adrienn HAt Évre ÍtÉltÉK MÁsODFOKON A NAGYKÁllÓi GÁzOlÓt Hat év börtönbüntetéssel sújtotta a másodfokon eljáró Nyíregyházi Törvényszék csütörtökön meghozott, jogerős ítéletében azt a férfit, aki autójával anyát és lányát gázolta halálra tavaly februárban Nagykálló belterületén. Eltérő irányú fellebbezések után került a törvényszék elé az eset, ami felzaklatta Nagykállót. A 44 éves Sz. Tibort halált okozó ittas járművezetés és segítségnyújtás elmulasztásának bűntettében, illetve közérdekű üzem működésének gondatlan megzavarásának vétségében találta bűnösnek a bíróság, amely a vádlottat - helybenhagyva a Nyíregyházi Városi Bíróság tavaly novemberben meghozott ítéletét - börtönben letöltendő szabadságvesztéssel sújtotta, valamint hat évre eltiltotta a járművezetéstől és a közügyek gyakorlásától. A férfi a baleset időpontjában, február 7-én nagyobb menynyiségű, legalább fél liter vörösbort fogyasztott, majd ittas állapotban az autójába ült. A vádlott a városközpont felé vezető Nagybalkányi úton haladt óránkénti kilométeres sebességgel, amikor elvesztette uralmát az autója felett, a jobb oldali padkára sodródott, és ott a telefonvezetéket tartó oszlopot kitörve elütötte a forgalommal szemben, egymás mögött gyalogló 51 éves asszonyt és 25 éves lányát. A két nő a helyszínen életét vesztette. A gázoló elmenekült a helyszínről, de még aznap este elfogták a rendőrök. A városi bíróság ítélete ellen a vádlott és védője enyhítés, az ügyész pedig súlyosítás miatt fellebbezett, az indítványokat azonban elutasította a törvényszék bírói tanácsa, amely az első fokon meghozott ítéletet hagyta helyben. Az ítélet jogerős. Forrás: MTI

3 3. TOVÁBBRA IS VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET EU TÜKÖR A FEJLŐDÉS ÚTJÁN A Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat a Környezeti Energia Operatív Program Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése című felhívásra adott be még tavaly szeptemberben pályázatot, melynek elsődleges célja a NagykállóHarangodon található erdei iskola energiatakarékos megújítása. Fotó: Archív Végéhez közelednek a városháza és többfunkciós szolgáltató tér kivitelezési munkálatai, így a város önkormányzata bérbeadás útján hirdette meg az épületben található iroda- illetve üzlethelyiségeket. Az utolsó simításokat végzik a többfunkciós szolgáltató tér kialakításában, hiszen már csak apróbb munkálatok vannak hátra. Az épületben a városháza és a házasságkötő terem mellett 8 üzlethelyiség (7 a bejárati szinten, egy az alagsorban) - és 12 irodahelyiség (az első és második emeleten) is helyet kapott, amit bérbeadás útján kíván hasznosítani a város vezetése. Az év elején már meghirdették a helyiségeket, ezzel kapcsolatban Juhász Zoltán polgármester arról tájékoztatott: Sikeresnek ítélem a pályázat első körét, hiszen úgy, hogy még az átköltözés meg sem történt, máris négy bérlővel tudtunk megállapodni. Továbbra is várjuk a jelentkezőket, hiszen úgy gondolom, hogy azok, akik nálunk bérelnek üzlet- vagy irodahelyiséget, kedvező áron, kiváló minőségű bérleményt kapnak. A leendő bérlők a részletes pályázati csomag kitöltésével és Nagykálló Város Önkormányzatának történő megküldésével pályázhatnak. Azoknak, akiknek bármilyen további információra lenne szüksége, a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája nyújt bővebb felvilágosítást. A város polgármestere továbbá azt is elmondta: a városháza valamint az épületben helyet kapó további funkciók kialakítása az első lépése annak a komplex fejlesztési folyamatnak, amelynek célja a városközpont vonzerejének, megjelenésének javítása. Mindez pályázati forrásból, egy komplex program keretében a Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Nagykállóban elnevezésű projekttel elnyert forint Európai Uniós és hazai támogatás segítségével valósul meg. Már csak apróbb munkák vannak hátra A nagykállói Erdei Iskola 2007-ben indult útjára azzal a céllal, hogy megismertesse a fiatalokkal a környezetet, az élővilágot és segítse megőrizni hagyományainkat, kulturális értékeinket. Akkreditációját 2010-ben szerezte meg, azóta évente életre hívják, tanmenete pedig szervesen beépül a Nagykállói Általános Iskola tantervébe is. A programban résztvevő diákok öt napot tölthetnek Harangodon, tanulmányozva a táj élővilágát, nővény és állatfajait. A bentlakás biztosítására a területen több könnyűfém-szerkezetes épületet helyeztek el, ami a tanulók elszállásolására szolgál. Ezeket a tájidegen építményeket szeretnék felújítani és úgy átalakítani, hogy azok illeszkedjenek Nagykálló-Harangod természetes környezetébe, valamint a téli időszakban is alkalmasak legyenek a bent lakásra. Birta Ferencné, a Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója a pályázattal kapcsolatban elmondta: az alternatív energiák (napenergia, földhőenergia) felhasználásával tennék önellátóvá a létesítményeket. Ezeknek az energiáknak a modellezését és betanórák Harangodon mutatását is megcélozta a pályázat, amelynek segítségével a gyerekek oktatását segítenék elő. A mozgássérülteknek - az uniós előírásokat is figyelembe véve - akadálymentesített szálláshelyet biztosítanának. Ehhez kapcsolódóan követelmény, hogy az energiaösvényen olyan utat alakítsanak ki, amelyen egy mozgássérült gyermek is eljut a szállástól legalább az ösvény első állomásához, az információs épülethez. Az infrastruktúrafejlesztésen túl lehetőség van eszközök beszerzésére is. Ilyenek a programhoz tartozó terepi laborfelszerelések (vízminőség vizsgálatára alkalmas eszközök, vízi és talajban élő élőlények vizsgálatára alkalmas eszközök), valamint túraeszközök (kerékpár, kenu). Emellett az oktató-pedagógusok továbbképzésére is lehetőség nyílik majd. A Nagykállói Erdei Iskola infrastruktúrafejlesztése és környezettudatos átalakítása című programban forintos támogatást igényelt az intézmény, amelyhez az állam forinttal járul hozzá, míg az önkormányzatnak 10 %-os, azaz forintos önerőt kellett biztosítania. MeGOlDÓDÓ BelvÍzGONDOK A város vízrendezésének hosszú távú megoldása - ez a legfontosabb célja a belterületi bel- és csapadékvíz elvezetésére irányuló fejlesztéseknek. A program első része már megvalósult, most azonban ismét pályázatot nyújtott be a város önkormányzata, a további területek belvizes gondjainak megoldására. Eddig tizenhét utcában cserélték ki az elavult csapadékvíz-elvezető rendszert Nagykállóban. A városban több olyan utca is van, ahol a korszerűtlen csatornarendszer kapacitása és minősége nem bírta a nagy esőzésekkel járó terhelést, így a lezúduló víz jelentős károkat okozott mind a magán, mind pedig az állami tulajdonú épületekben. Az Észak-alföldi Operatív Program kiírása azonban lehetővé tette, hogy pályázati forrás felhasználásával, nagyobb keresztmetszetű csöveket beépítve, több mint 11 kilométeren épüljön vagy újuljon meg a vízelvezető rendszer. Hamarosan indulhat a beruházás második üteme, ahol további utcákon újulhat meg a rendszer. Az első ütemben olyan problémás helyekről vezettük el a vizet, ahol egyáltalán nem, vagy nagyon korszerűtlen volt a csapadékvíz elvezetés. A támogatás keretei azonban nem tették lehetővé a védelmi fejlesztések kiterjesztését a város minden problémás területére. Emiatt pályáztunk a program második ütemére, közel háromszáz millió forintra, amelyből azokat a szakaszokat céloznánk meg, ahol évnél is idősebb az elvezető rendszer. mondta el kérdésünkre Juhász Zoltán, a város polgármestere. Jelen projekt keretében, több mint 8 kilométer hosszan a Debreceni, Somogyi Béla, Bercsényi, Mártírok, Rózsa, Akácos, Tavasz, Sport, Szakolyi, Csokonai, Finntortag, Kisbalkányi, Kiskút, Kállai Éva és Kisharangodi utcákban, a Korányi Frigyes és Simonyi úton valamint a Béke, Sport köz és Sport utakon épülhet új csatornahálózat, vagy történhet meg a meglévő csatornák korszerűsítése. A fejlesztés megvalósulásával ténylegesen megoldódna a csapadékvíz elvezetés problémája, ami hosszú távú megoldást jelentene Nagykállónak.

4 4. TURMIX FerGeteGes BÁli HANGUlAt JÓtÉKONY CÉllAl BÁlOztAK Jótékony céllal báloztak idén a Beteg Gyermekekért Alapítvány tagjai. A jó hangulatról a különböző produkciók és a jó zene gondoskodott. A civil szervezet elsődleges célja az volt a bállal, hogy a bevételét növelve, még több beteg gyermeket nevelő családnak tudjon segíteni. Több, mint nyolcvan családnak segítettek az elmúlt évben a nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány tagjai. A civil szervezet kilenc éves fennállása óta, nagyon sokan csatlakoztak az alapítványhoz, felismerve, hogy a munka meghozza gyümölcsét, és így számos olyan családnak segíthetnek, akik önerőből már nem tudják megoldani problémáikat. Az alapítvány eddig nyújtott támogatása elsősorban anyagi természetű volt, de az elmúlt esztendőkben már másfajta segítségnyújtásra is szükség volt, így többek között a gyógykezelésekhez szükséges útiköltségek megtérítését, gyógyszervásárlást valamint egyéb egészségügyi felszerelés vásárlását is támogatták már. A beteg gyermekeket nevelő családok anyagi és dologi segítése mellet, természetesen minden évben különböző programokat is rendez a nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány. Így kerülhet sor a helyi Nőszövetséggel közös rendezésben a Nagykálló-Harangodi családi napra, amelyen kötetlenül beszélhetik meg az érintettek egymás problémáit, de közkedvelt még a minden esztendőben megtartott Mikulás ün- nepség is. Az alapítvány tagjai azt mondják: szükség van a civil szervezet működésére, hiszen a beteg gyermekeket nevelők sok esetben nem tudják egyedül finanszírozni gyermekük ellátását. A minden évben megrendezésre kerülő bál, már régóta kinőtte a város határait, hiszen érkeznek vendégek Borsod- és Hajdú Bihar megyéből, de immáron másodszor Erdélyből is jöttek. Éjfélkor gazdára talált a több száz tombola ajándék, amelyek között idén akadtak értékes műszaki és lakberendezési tárgyak is. A bál fergeteges hangulatáról pedig a finom ételek és a különböző produkciók gondoskodtak, így többek között a sényői Dancing szórakoztatta műsorával a nagyérdeműt, a jófajta talpalávalót pedig a mulatós-zene koronázatlan királya, Kocsis Janika biztosította. Az alapítvány tagjai és vezetése köszöni mindazoknak, akik megtisztelték jelenlétükkel a jótékonysági rendezvényt, tombolavásárlásukkal és felajánlásaikkal pedig hozzájárultak ahhoz, hogy a Beteg Gyermekekért Alapítvány még több nagykállói beteg gyermeken tudjon segíteni munkájával. Mintegy 150-en báloztak jótékony céllal. A Római Katolikus Egyházközség Szent Kristóf Karitász csoportja idén is megtartotta batyus bálját, melynek legfontosabb célja, hogy a rendezvény bevételéből a rászoruló családoknak segítsen. A tavalyi esztendőben összesen 25 kamionnyi élelmiszerrel segítette a rászorulókat az országos Karitász. Ez azt jelenti, hogy több mint 22 ezer családnak tudott alapvető élelmiszerekkel és egyéb árucikkel segíteni a civil szervezet. Többek között erről is beszélt megnyitó beszédében Gégény Béla, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Karitász csoportjának igazgatója a Nagykállóban tartott jótékonysági bálon. A városban a segítő szándék hívta életre hat évvel ezelőtt a Szent Kristóf Karitász csoportot, amely idén is jótékony céllal rendezett bált tagjainak, valamint az adakozó nagykállóiaknak. Produkcióból sem volt hiány az idei batyus bálon. Az egykori Talán Teátrumos Hekman Erzsébet mellett, elmaradhatatlan kelléke volt a jó hangulatú rendezvénynek a Fodor testvérek nyitó tánca, amely pezsgő ritmusával fokozta fel a hangulatot. Az idei bálra több mint száz vendég jött, hogy az önfeledt szórakozás mellett jótékony céllal adakozzon. A római Katolikus Egyházközség Szent Kristóf Karitász csoportjának tagjai szerint: a legfontosabb a segítő szándék. A tél beköszöntével elsősorban az öreg, egyedülálló emberek igényeltek a szokottnál is nagyobb törődést, nekik a ház körül keltek el leginkább a segítő kezek. A civil szervezet idei báli hangulatához, hozzájárult a Kállai Kettős Ifjúsági csoportja is, az előadásukban színpadon látott táncos meséjüket a nagyérdemű hosszan tartó vastapssal jutalmazta. A Szent Kristóf Karitász csoport idén is nagy terveket akar megvalósítani, s mint mondják: a legfontosabb, hogy jó szándékkal álljunk embertársainkhoz, emellé pedig mindig kikerül az anyagi támogatás is. HOGYAN KerÜlHetJÜK el Az influenzát? Az ÁNTSZ adatai alapján az influenzás esetek száma itthon is elérte a járványszintet. A magas lázzal járó betegség hirtelen dönti le az embert a lábáról, de odafigyeléssel megelőzhető a megbetegedés. Tápanyagdús ételek, bőséges folyadékpótlás és ágynyugalom a kór ellenszere. Amennyire ez lehetséges, járvány idején ajánlott kerülni a zsúfolt, zárt tereket, ahol nagyobb a fertőzés átadásának valószínűsége. Az influenza cseppfertőzéssel terjed: a beteg köhögéssel és tüsszentéssel fertőzhet, bár a emiatt nem szükséges fertőtleníteni a levegőt, elegendő a rendszeres szellőztetés is. Egyes kutatások szerint a vírus piszkos kéz útján is terjedhet, ezért fontos, hogy rendszeresen - különösen étkezés előtt - szappannal, meleg vízzel, legalább 20 másodpercig mossunk kezet. Lehetőleg ne textilzsebkendőbe vagy a kezünkbe tüsszentsünk: használjunk papír zsebkendőt, amelyet ezt követően a szemetesbe dobunk. A védőoltást már nem érdemes kérni, mert a védettség kialakulásához nap kell. Forrás: Internet ÁlArCBAN A GYereKeK Hajnalig ropták a táncot PROGRAM Ajánló Előadás Szépészeti Művelődési központ kezelések szike nélkül címmel KFG, drámás terem Városi nőnap Március Művelődési Központ Március Véradás Nagykálló, főtér Március Utcai futóverseny Városi megemlékezés Szabadságtér* Március Nagykálló-Mándok megye Városi Sporttelep Március 18. I-es futballmeccs (ifi, felnőtt) és Híd Közösségi Ház Pénteken és szombaton Pszichológia tanácsadás** * rossz idő esetén Városi Sportcsarnok ** előre egyeztetett időpontban (42/ ) Március Térítéses foglalkozások a Híd Közösségi Házban: Hétfőn és csütörtökön Jóga Csütörtökön Mozgásfejlesztő torna/balett óvodásoknak Csütörtökön Mozgásfejlesztő torna kisiskolásoknak Szerdán és pénteken Zumba Kedden 8.00 Angol nyelvoktatás óvodásoknak Hétfőn és szerdán Aerobic A programok tájékoztató jellegűek, a szervezők a változtatás jogát fenn tartják. Maskarát húztak magukra a nagykállói óvodások és az általános iskolás diákok is. A farsangi időszak beköszöntével a Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde, valamint az általános iskola is megszervezte saját ünnepségeit. Ahogyan már előző lapszámunkban is beszámoltunk róla, február 9-én a Brunszvik Teréz Tagóvoda lakói öltötték fel először az ötletesebbnél ötletesebb jelmezeket: egy héttel később, már a Szivárvány óvodában találkozhattak egymással meseország hősei. A jó hangulatú délelőtt folyamán a kicsik, kedvenc slágereikre ropták a táncot, de népszerűek voltak a székfoglaló - és a különböző versenyjátékok is. Az ünnepségen az anyukák is fontos szerepet játszottak: már évek óta hagyomány, hogy az intézmény aulájában a szülők egy rövid színdarabbal színesítik a rendezvényt. A Szülők Színháza társulat ez alka- lommal a Kisgömböc című magyar népmesét mutatta be a kicsiknek. A gyerekek nagyon élvezik, látszik az arcukon, hogy nekik ez egy nagyon különleges alkalom: láthatják szüleiket különböző szerepekben, beosztásokban, olyan helyzetekben, amikkel otthon nem találkozhatnak mondta el Dolhainé Áncsák Melinda, a darabban játszó egyik anyuka. Már hetek óta készültek a farsangra az általános iskola tanulói és dolgozói is: a különböző kellékek és díszítő elemek megtervezésében sokat segítettek a pedagógusok és a szülők, valamint a próbák során is kivették részüket a munkából. Az első és második osztályos tanulók február 17-én vonultak fel a Városi Sportcsarnokban, hogy zenés-tán- cos műsorral ápolják a népi hagyományt. A kisdiákok már nagyon várták a farsangot és azt, hogy végre előadhassák műsorukat szüleiknek, ismerőseiknek. Egy újabb hét elteltével - február 24-én - változatlan helyszínen lépett színpadra a harmadikos és negyedikes korosztály. Produkcióik nagyszerűen tükrözték fiatalságukat: az előadások mozgalmasak és lendületesek voltak. Szereplésüket ajándékokkal jutalmazta Nagykálló város alpolgármestere, Oroszné dr. Nagy Matild. A gyerekek számára ezek a napok - korosztálytól függetlenül - az önfeledt szórakozásról, a játékról és a kikapcsolódásról szóltak. Egy különleges alkalomról, amikor az általuk megformált karaktereknek csak a képzeletük szabhatott határt. Sokan azonban már a rendezvény után azon tanakodtak, hogy egy év múlva kinek a bőrébe bújjanak egy napra.

5 ELSŐ HELYEN AZ NKE 5. TURMIX véget Ért A szuperkupa Február 19-én, vasárnap rendezték az I. Nagykállói Szuperkupa harmadik, egyben zárónapját, ahol a korcsoportonként négy legjobb csapat küzdött az elsőségért. Fotó: Archív Újabb két hazai sikerével listavezető helyre ugrott az NKE, a kosárlabda bajnokság férfi NB2-es Keleti csoportjában. Az immár három hónapja veretlen nagykállói alakulat február 18-án a sereghajtó Gyulai Color KC-t fogadta, és igaz a vártnál nehezebben, de azért a végére magabiztos győzelmet aratott. A mérkőzés első felében a kállóiak játékán nagyon meglátszott a közel egy hónapos meccshiány, nem kis meglepetésre a félidőben a békés megyei vendégek vezettek re. Azt követően azonban már érvényesült a két csapat közötti tudáskülönbség, a 3. negyed végére 10 pontos vezetést, a mérkőzés végét jelző kürtszó pillanatában pedig 19 pont különbségű hazai győzelmet (89-70) mutatott az eredményjelző. Február 20-án újabb itthoni fordulóra került sor, egy korábbról elhalasztott mérkőzést, az Egri Városi Sportiskola ellenit pótolta be a Nagykállói Kosárlabda Egyesület. Nos, ez a bajnoki már sokkal zökkenőmentesebben zajlott, hiszen egy jó játékerőt képviselő gárda ellen sima győzelmet arattak a helyiek. Az első negyedben még tartotta magát a hevesi egység, de a mérkőzésen mindvégig meggyőző játékkal, minden negyedet megnyerve (21-18; 19-10; 17-12; 16-8) arányban diadalmaskodtak a vendéglátók. Csizmadia Levente Jó iramú mérkőzésen dőlt el a tornagyőzelem a Városi Sportcsarnokban. Az U13-as, azaz kölyök csapatok között a Nagykállói VSE és a Filo SE küzdött a legjobbnak járó elismerésért. A házigazdáknak a torna során egyszer sem remegett meg a lába, talán ez, és a jó felkészülés eredményezte, hogy az 5 meccs alatt kapott gól nélkül és 14 rúgott góllal szerezték meg Útban a győzelem felé az első helyet. Sárga László, a csapat edzője a győzelemmel kapcsolatban elmondta: Nagyon örülünk a sikernek, büszke vagyok a srácokra. Úgy gondolom, hogy azt, hogy nem kaptunk gólt, a fegyelmezett védekezésnek és a jó csapatösszeállításnak köszönhetjük. Ez a három napos torna nagyon jót tett a felkészülésünknek is, hiszen hamarosan indul a bajnokság, ahol szeretnénk megismételni ezt az eredményt. Van esélyünk, hiszen jelenleg a negyedik helyen állunk. Az ifiknél is parázs meccsen dőlt el a bajnoki cím sorsa. Kállósemjén és Napkor U19-es keretei csaptak össze, azonban a rendes játékidőben nem tudták eldönteni, ki a jobb. A meccset végül 11-es rúgásokkal Kállósemjén nyerte. Nyisztor Róbert edző szerint több problémával is küzdöttek a felkészülés során, így nem számítottak arra, hogy győztesként távozhatnak Nagykállóból: Sokat edzettünk, de a lehetőségeink nem korlátlanok. Az időjárás miatt nem tudunk a nagypályán edzeni, a terem pedig túlságosan kicsi. Épp ezért lepődtünk meg, hogy elértük ezt az eredményt. Nagyon örülök neki, hiszen nagyon jó csapatom van. Köszönjük Nagykállónak, hogy itt lehettünk. Akik ellátogattak a Sportcsarnokba, a debreceni és nagykállói öregfiúk barátságos mérkőzését is megtekintették, emellett zenés, táncos produkciók is fokozták a nézők hangulatát. Fellépett a Hangerő Akusztik és Veres Irénke, a meccsek között pedig a Kex Crew és a Chicks szórakoztatták a közönséget. Az eredményhirdetésen az U13-as csapatoknál Nagykálló mellett a Filo SE és a Nyírpazony állhatott fel a képzeletbeli dobogóra, míg az ifiknél Kállósemjén mellett Napkor és az NVSE örülhetett a jó szereplésnek. A szervezők az egyéni teljesítményeket is díjazták. A legjobb mezőnyjátékosnak Juhász Pétert, a Filo SE játékosát, a legjobb kapusnak pedig a nagykállói Budaházi Milánt választották. Az I. Utánpótlás Kálló Kupa gólkirálya a nagykállói Kiss Mátyás lett. Dr. Török László, a város jegyzője ezekkel a szavakkal zárta le a rendezvényt: Egy olyan sporteseményt szerettünk volna létrehozni, amely a térségben a következő években is népszerű lehet, amelyre szívesen látogatnak el az emberek és ahová a csapatok is egyre nagyobb számban neveznek majd. Úgy érezzük, sikeres volt a Szuperkupa, teljesültek a céljaink. ezt egy ÉleteN Át lehet JÁtszANi Két helyszín, négy ország, tíz csapat - ez jellemezte röviden a Nemzetközi Mix Röplabda tornát, amelyet első ízben hívott életre a szervező Nagykállói Röplabda Egyesület. Egy nap, ami csak a röplabdáról szólt. Az egész napos eseményen 10 csapat, a lengyel Lesko, a szlovák Bodrogszerdahely, az ukrán Técső, a román Szatmárnémeti két csapata valamint Debrecen, Nyírbátor és Nagykálló összeállításai léptek pályára. A Nagykállói Röplabda Egyesület ilyen formában először hívta életre a rendezvényt. Tóth Zoltán, a NARE elnökségi tagja elmondta: Szinte minden évben szervezünk regionális röplabda bajnokságot. Popovics Józsefnek, a NARE elnökének kapcsolatai révén szomszédos országokból is jelezték csapatok, hogy eljönnének a tornára. Így elmondhatjuk, hogy négy ország játékosai lépnek ma pályára. Bízunk abban, hogy ez a rendezvény tovább fejlődhet, így évről-évre helyet kaphat majd a városi sportéletben. A körmérkőzéses rendszerben, vegyes csapatokkal lebonyolított torna végén Szatmárnémeti első számú csapata állhatott fel a képzeletbeli dobogó első fokára. A lengyelországi Lesko lett a második, míg Szatmárnémeti második csapata zárt a harmadik helyen. A szervezők bíznak a folytatásban, így jövőre ismét lehet egy nap, ami csak a röplabdáról fog szólni Nagykállóban.

6 6. ÉLETKÉPEK Civil szervezet SZABADIDŐSPORT ÉS TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET Ha valaki Nagykállóban azt hallja, hogy teremfoci, gyalogtúra, vagy VíziBázis, akkor szinte minden embernek a SZATE jut eszébe. Húsz év működés után az egyesület életéről, az eddigi munkáról Torma Lászlót, az egyesület titkárát kérdeztük. Nagykállói Hírmondó: Hogyan jött létre az egyesület? Torma László: Húsz évvel ezelőtt olyan helyzet állt elő a város sportéletében, amelyben nem láttuk annak jelét, hogy valaki is foglalkozna a szabadidősporttal, amit akkor még tömegsportnak hívtak. Rengeteg fölös energiánk volt, nem tudtunk vele mit csinálni, így elhatároztuk, hogy létrehozunk egy egyesületet erre a célra. Ez a gondolat november 27-én ért célba, ekkor jött létre ugyanis az akkori nevén Szabadidő és Tömegsport Egyesület. N.H.: Kik voltak az alapító tagok és kik azok, akik most gerincét képezik az egyesületnek? T.L.: Tizenketten alapítottuk az egyesületet: Bodnár György, Csordásné Szikora Erzsébet, Dóri Attila, Janics Tiborné, Kondor Bertalan, Dr. Major Attila, Ratkó József, Dr. Szabó Imre, Dr. Szabóné Pető Marianna, Torma István, Tóth Gábor és jómagam. Lényegében az egyesület gerince ma is megegyezik az alapítókkal, leszámítva azt a három tagunkat, akik sajnos már nincsenek velünk. Dr. Major Attila elsőnek távozott közülünk, emlékét egy teremlabdarúgó tornával őriztük meg, és egy emléktáblával a Sportcsarnok falán. Első elnökünk, Janics Tiborné, az Ő emlékét a Harangodi erdőben az Ibolya-liget, az Ibolya pihenő, és az ott található emlékkő őrzi. És sajnos nemrég elvesztettük a második elnökünket, Dr. Szabó Imrét is. Váratlanul, június 21-én hagyott itt bennünket. Az Ő emlékére adtuk VíziBázisunknak a KUKI nevet, hiszen városunkban szinte mindenki így ismerte. A régiek közül elnök asszonyunk, Dr. Szabóné Pető Marianna, Bodnár György, Bodnár Éva, Kondor Bertalan, Tóth Gábor, és Ratkó Jocó tartozik még a keménymaghoz, illetve a sok szimpatizáns, akik ott vannak a programjainkon. Velük együtt kerek a csapatunk. N.H.: Jelenleg hány tagja van az egyesületnek? T. L.: Most harminckét fizető tagunk van, ám az éves programok során több mint kétezer embert mozgatunk meg, ami úgy gondolom, egy igazán szép szám. N.H.: Több programot már hagyományosan életre hívnak. Melyek ezek? T.L.: Évente minimum tizenkét gyalogtúránk van, amit havi rendszeres- séggel, de rendszertelen időpontokban szervez meg ezüstjelvényes túravezetőnk, Kondor Bertalan. A túrákon átlagosan fő vesz részt, de több túrán előfordult már, hogy fő volt a résztvevők száma. Túráinkra megyénk több településéről is rendszeresen érkeznek résztvevők. Minden ősszel megrendezzük a Világ Gyalogló Napot, és a Diószegi Béla Emléktúrát. Hagyományos, szalonnasütéssel egybekötött ó-évbúcsúztató gyalogtúránkat is megtartjuk minden december végén. Van egy labdarúgócsapatunk is, ami mostanra az ötvenen túli kategóriába ért. Ehhez kapcsolódóan tartjuk meg minden év második szombatján a Dr. Major Attila Nemzetközi Teremlabdarúgó Emléktornát, illetve húsvét előtti hétvégén és ősszel egy-egy Veterán Teremlabdarúgó Tornát is rendezünk. Emellett már hagyomány, hogy március 15-én utcai futóversennyel készülünk, ahol a legkisebbektől az idősebb korosztályig bárki megmérettetheti magát. A Harangodi-tó partján van egy VíziBázisunk, így a nyári programjaink zömét ott tartjuk, míg ősszel, októbertől egészen április elejéig, a városi teremlabdarúgó bajnokságot szervezzük, ami heti rendszerességgel jelent elfoglaltságot és persze szórakozást a szervezőknek és résztvevő csapatoknak is. N.H.: Honnan ered a VíziBázis gondolata? T.L.: Mi a SZATE tagjai úgy hisszük és gondoljuk, hogy a Nagykálló környékén lévő természeti adottságokat elsősorban városunk polgárainak kényelmére, kikapcsolódására, turizmusának fejlesztésére célszerű hasznosítani. Életterünk egyik legfontosabb eleme a víz. Egyesületünk tagjainak régi, nem titkolt célja a 75 hektáros Harangodi-tó és környéke turisztikai adottságainak jobb kihasználása, az intenzív vízi élet megalapozása, a vízi sportok (kajakozás, kenuzás) kedvtelési célú feltételeinek megteremtése. Nagyon régi vágyunk volt, hogy legyen egy vízi telepünk. A kilencvenes évek végén, egy pályázaton nyertünk pénzt kenukra, amiket meg is vásároltunk, de sajnos nem volt olyan víz közeli helyünk, ahol ezeket tárolhattuk volna. A SZATE házban voltak eltárolva, és a tóra való ki, és onnan a visszaszállításuk nagyon sok macerával járt. Ekkor jött a gondolat, hogy a víztározó partján csinálhatnánk egy telepet. Közben eltelt tíz év, majd felgyorsultak az események, különböző egyeztetéseket hajtottunk végre az önkormányzattal, az állammal, a Felső-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal, a Szabolcs Halászati Szövetkezettel, végül pedig egy év alatt megszületett a megegyezés, és saját kezűleg felépítettük a VíziBázist. Itt is szeretnénk megköszönni mindazok támogatását (honlapunkon megtekinthető a hosszú névsor) akik segítsége nélkül a VíziBázis sokkal nehezebben jött volna létre. Ennek a létesítménynek kettős hasznosítása van: szorgalmi időben az általános iskola Erdei Iskola programjához tartozó vízi tanösvény egyik gyakorlópályája, illetve a felnőtt lakosság számára biztosít szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget, ami eddig nagyon jól működik. Már két éve a harangodi Téka Tábor lakói is nagy szeretettel használják. Ez a VíziBázis hivatott emléket állítani örök barátunknak, Dr. Szabó Imrének, a kedves barátnak, aki a kelleténél hamarabb távozott el kö- zülünk. De történeteinkben, gondolatainkban, szívünkbe zárva örökre közöttünk marad, és maradandó emlékének megőrzését szorgosan ápoljuk, és támogatjuk! N.H.: Milyen volt az egyesület szempontjából az elmúlt húsz év, melyek voltak a legfontosabb állomások? T.L.: Az elmúlt két évtized élményekben gazdag volt, azt csináltuk, amit szeretünk, és amit az induláskor célként tűztünk ki magunk elé. Az első nagy akciónk az volt, amikor megkaptuk a kádfürdő lepusztult épületét, amelyet sok munkával átalakítottunk. Az épületben az 1994-es megnyitástól 2004 nyaráig konditerem, szauna és szolárium üzemelt, amely a város lakosainak nyújtott sportolásra, kikapcsolódásra lehetőséget. A SZATE ház tíz éves működése alatt több mint tizenöt embert tudtunk foglalkoztatni. Azt pedig büszkén mondhatom el, hogy a létesítményt nem önkormányzati forrásból, hanem a kezdéstől egészen a megszűntetéséig, pályázati pénzekből működtettük, ami egy példaértékű eredmény volt. Emellett gyerekeknek táborokat, versenyeket szerveztünk, a strandon lábtenisz pályát, röplabda- és foci pályát, a kicsik számára pedig homokozót készítettünk. Nagykálló környékén 31,4 km jelzett turistaút található. Ezek fenntartása, karbantartása, fejlesztése, járhatóságának folyamatos biztosítása egyesületünk, a SZATE természetjáróinak legfontosabb közcélú, önként vállalt társadalmi tevékenysége. Nagyon boldogok voltunk 2000-ben, ekkor kaptunk egy kitüntetést a Magyar Szabadidősport Szövetségtől a Lakosság Sportjáért. Jelentős dátum egyesületünk életében december 13. Ekkortól érhető el a SZATE honlapja az interneten a címen. N.H.: Milyen terveik vannak a jövőre nézve? T.L.: Mivel idén ünnepeljük a huszadik születésnapunkat, így meglepetéssel készülünk: húsz eseményt terveztünk, ami lehet, hogy több is lesz, mert a program már hellyel-közel készen áll. Ebben az évben sem lesz olyan hónap, amelyben ne lenne legalább egy Szatés rendezvény, legközelebb a március 15-i utcai futóverseny kerül megrendezésre, amit már hetedik éve csinálunk. Az év folyamán szeretnénk egy biciklitúrát is szervezni valamikor, az M3 autópályán, az új szakasz átadása előtti napokban, Nagykálló és Őr között. Szeretnénk huszonöt évesek is lenni, addig pedig ugyanilyen tartalommal megtölteni az egyesületünk életét, ami elsősorban nem csak a harminckét tagnak, hanem minden városlakónak szól, akik eljönnek a programjainkra. Nem titkolt célunk annak elfogadtatása, hogy az Önkormányzat ismerje fel végre, hogy amit teszünk az amellett, hogy saját örömünkre is tes szük, az a helyi közösség, a társadalom hasznára szolgál. Szerintünk, egy egyesület puszta fennállása még nem jelent létcélt, még kevésbé ad létjogosultságot. Minden egyesületet működése szerint kell megítélni, alkotásai szerint elbírálni, és a közösségi hasznossága szerint támogatni. A Bóbita csoport Tisztelt nagykállói polgárok! Teremi Ivett, Kemecsei József, Kemecsei János, Orosz Luca, Szabó Noémi, Lakatos Viktória, Balogh Anita, Tóth Adrián, Majoros Babett, Laskai János, Sőrés Eszter, Tóth Fanni, Szabó Martin, Rézműves István, Virányi Bence, Martocsány Vanessza Anita, Martocsány Jázmin Bianka, Balogh András Lorenzo, Barkóczi Dorina, Tóth Jázmin, Szabó Imola Szabina, Bartal Panna, Macsu Kitti, Horváth Dorina, Erdei Tünde, Vad Mirella, Martocsány Sándor Brendon Óvodapedagógusok: Borosné Tóth Enikő, Teremi Imréné Dajka néni: Szabó Józsefné Nagykálló szíve, az új belváros lassan elkészül. A város vezetése ismét számít az Önök együttműködésére. Ez a tér akkor lesz igazi ékköve Nagykállónak, és teljesen a miénk, ha életünk szerves részévé válik, ha közös történetek, emlékek kötnek hozzá. Ehhez az első lépés, ha Önök döntenek a főtér nevéről. Adjunk teret magunknak, a leendő járás lakóinak és az ide látogatóknak! Szavazzon a szavazas.nagykallo.hu oldalon, az otthonunk.nagykallo. hu városblogon, a facebookon vagy juttassa el ezt a szavazószelvényt személyesen vagy postán a Polgármesteri Hivatalba! (Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7.) Szavazni a következő, - még versenyben lévő - javaslatokra lehet: Fő tér Kodály Zoltán tér Kállai Kettős tér Simonyi Óbester tér

7 SUDOKU 7. KULTÚRA, SZÓRAKOZÁS Vajban sült ananászos csirkemell Kedves Olvasóink, recepteket várunk! Hozzávalók: 1 pár csirkemell csirke fűszersó ananász konzerv ízlés szerint sajt vaj, só Elkészítés: A csirkemellet vékony szeletekre vágjuk. Mindkét oldalát megsózzuk és beszórjuk fűszersóval. Egy tepsi alját kivajazzuk és ráfektetjük a csirkemell szeleteket. Mindegyik hússzeletre ráhelyezünk egy vékony szelet vajat, így nem fog kiszáradni a hús sütés közben és az ananász szeleteket. Ezután az egészet megszórjuk reszelt sajttal. A vajas csirkemell szeleteket ezután előmelegített sütőbe tesszük és 20 perc alatt készre sütjük. A sütéshez több féle fűszersót és gyümölcsöt is kipróbálhatunk, pl. barackkal is nagyon finom lesz a végeredmény. Kellemes kísérletezést kívánunk! A titkos hozzávalóktól finomabb az étel, vagy attól, hogy szívvel-lélekkel készül? Ha Önnek is van olyan receptje, amit szívesen megosztana másokkal, kérjük, juttassa el szerkesztőségünkbe. Elérhetőségeink: 4320 Nagykálló Korányi Frigyes u Az okos leány (népmese) Játékszabály: A 9x9-es tábla összes sorába és oszlopába írja be a számokat 1-9-ig úgy, hogy minden szám csak egyszer szerepelhet soronként vagy oszloponként. A nagy négyzetrács további 3x3-as négyzeteiben is mindösszesen egyszer szerepelhet egy adott szám. Drámás házi feladat Minden tanévben hagyomány drámaórán, hogy miután megismerkedünk híres költőink életrajzával és kiemelkedő költeményeikkel, mi magunk is megpróbálkozunk a versírás nem könnyű feladatával. A tanévben is elkészítették rendhagyó házi feladatukat az ötödikes drámás diákok. Verset írtak a szülinapjukról. A legjobban sikerült alkotásokat olvashatják most. Bízunk benne, hogy nem ez lesz az utolsó alkotás, ami kikerül a leendő költőink tollából. Frankné Somogyi Zsuzsa drámapedagógus Nagykállói Általános Iskola és Pedagógia Szakszolgálat Borsi Lili 5.a Szülinapom Koraszülöttként jöttem erre a világra, a napot piros betűsként ünnepelték korábban. Már gyerekként is eleven voltam, a véleményemet mindig elmondtam. Szeretem a szüleimet, a zenét, a táncot, apukámmal gyakran rallyra járok. Nem szeretek tanulni, de csinálom serényem, hogy majd ha felnövök céljaimat elérjem. Megjelenik a Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. gondozásában Egyszer volt, hol nem volt, volt egy molnárnak egy takaros, okos lánya, aki olyan okos volt, hogy hetedhét országra elment a híre. Meghallja ezt a király. Odaizent, hogy van neki a padlásán százesztendős kender, fonja meg azt a lány selyemcérnának. A leány erre visszaizent, hogy van nekik egy százesztendős sövénykerítésük, csináltasson a király abból aranyorsót, akkor szívesen megfonja az aranyfonalat, mert azt csak nem kívánhatja a király, hogy a drága aranyfonalat haszontalan faorsón fonja meg. Tetszett a királynak a felelet. Megint izent a leánynak, hogy van neki a padláson egy lyukas korsója, foldozza meg, ha tudja. Megint visszaizent a leány, hogy fordíttassa ki a király a korsót, mert senki nem hallott olyat, hogy a színéről foldoztak volna meg valamit. Ez a felelet még jobban megtetszett a királynak. Most meg már azt izente, hogy menjen el a leány őhozzá, de menjen is meg ne is; köszönjön is meg ne is, vigyen is ajándékot meg ne is. Erre a leány elkérte az apjától a szamarát, felült a hátára, s úgy ment a király elé. Otthon két szita közé tett egy galambot és elvitte magával. Mikor aztán a király elébe ért, egy szót sem szólt, hanem meghajtotta magát, aztán a galambot a szita közül elrepítette. Így aztán ment is, nem is; köszönt is, nem is; vitt is ajándékot, nem is. A király úgy megszerette az okos leányt, hogy mindjárt elvette feleségül. ÜZEN A BIBLIA Ha két hónap késéssel is,de megjött az igazi tél. Röpködnek a mínusz 10, mínusz 20 celsius fokok, hótakaró borult a természetre, hófúvás nehezíti a közlekedést, beszorulunk a házba, lakásba, pörög a gázóra, ropog a fa, a szén a kályhában, fűteni kell, az égi madarak, akik természetük szerint félénkek, közel jönnek az emberekhez, tőlük várva a tápláltatást, a hó födte vidéken. Ilyenkor még a kutyát, macskát is beengedjük a házba megmelegedni. Panaszkodunk az időjárásra, pedig mindnyájan tudjuk, hogy ez a természet rendje. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Gen. 8,22 A zsoltáros arról tesz bizonyságot Te (Isten) alkottál nyarat és telet Zs. 74,17 A télnek ugyanúgy mint minden másnak megvan a jó és a rossz oldala. Egyrészt szükséges a hótakaró a vetésekre, csapadék a földekre, a hideg a kórokozók elpusztítására, a hó a szél, a levegő megtisztítására (a szmogtól), hogy pihenjen a természet és új erőt gyűjtsön a jövő évi gyümölcsözésre. Másrészt az emberek ilyenkor keresik egymás társaságát, farsangi, karneváli mulatságokat szervezeznek, sorban ünneplik a jeles névnapokat, pl. Bálint-napot, amit ma már Valentinnek nevezünk. Sokan ilyenkor tartanak disznóölést, melyre egybegyűlnek a családok, a kipirult arcú gyermekek szánkóznak, korcsolyáznak, hógolyóznak, ősi hagyomány ez, sokan azt tartják, a magyarság egyik megmentője a török hódoltság idején a disznók voltak, mivel ezt nem hajtotta el a mohamedán török, megmaradt a keresztény lakosság táplálékául. Az idei tél azonban tartós extrém hideggel köszöntött ránk, ami különösen is próbára tette az amúgy is nehéz helyzetben levő otthontalanokat, hajléktalanokat, magányosokat, időseket, szegényeket. Dicséretre méltó és példaértékű a különböző intézmények és társadalmi szervezetek összefogása a szükségben levők érdekében. Isten életünk minden idejében tanít bennünket, legfőképpen szent igéje, a Biblia által, de a körülöttünk lévő események és a természet jelenségei által is. Szól a korosodó emberhez, emlékezteti arra, hogy a föld szülöttei vagyunk. Az emberi életnek is megvannak az évszakjai. Tavasza, nyara, ősze és tele. Eljön egykor a tél, amire a halandónak fel kell készülni. Uram taníts, minek úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Zs. 90,12 Emlékezzél meg az Örökkévalóról, a te teremtődről, hogy őtet féljed és szolgáljad. Az Úr Jézus a nagy megpróbáltatás idejéről azt mondja tanítványainak Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen sem szombaton menekülnötök Mt. 24,20 Isten azért ad a természetben és gondviselésében intő és figyelmeztető jeleket, mert azt akarja, hogy üdvözüljünk. Fohász: Uram adj puha takarót a gyönge vetéseknek, meleg fészket az égi madaraknak, irgalmas szívet nekünk, embereknek. S ha majd halotti szemfedőt borít ránk az idő, hadd szálljunk porba azzal a megnyugtató hittel, hogy oda is kiterjed a te hatalmad, s oltalmad alatt alusszuk át hosszú éjszakánkat, s Krisztus szavára örök tavaszra virradunk, amelyre nem borul soha többé a halál téli éjszakája. Ámen Horváth György református lelkész FELELŐS KIADÓ: NAGYKÁLLÓI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐ: BORSINÉ SVEDA ANITA FELELŐS SZERKESZTŐ: TULIPÁNNÉ BORSY SZILVIA; FOTÓRIPORTER: LESKÓ BALÁZS SZERKESZTŐK: PÉNZES LÁSZLÓ, SZŰCS ISTVÁN A SZERKESZTŐSÉG CÍME: 4320 NAGYKÁLLÓ, KORÁNYI ÚT ; KÉSZÜLT: START NONPROFIT KFT. NYÍREGYHÁZA; FELELŐS VEZETŐ: BALOGH ZOLTÁN VEZÉRIGAZGATÓ ISSN: ; PÉLDÁNYSZÁM: 4000; TERJESZTI A MAGYAR POSTA ZRT.; TERJESZTÉSI REKLAMÁCIÓ: +3670/ LAPUNK ONLINE VÁLTOZATA MEGTALÁLHATÓ A KIEMELT MÉDIAPARTNERÜNK A NAGYKÁLLÓI TELEVÍZIÓ; KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA: MÁRCIUS ÓRA AZ OLVASÓINKTÓL BEÉRKEZŐ ANYAGOKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK! A SZERKESZTÉS JOGÁT FENNTARTJUK!

8 8. APRÓ LAKÁS EGYÉB Nagykállóban 3 szobás, összkomfortos ház melléképületekkel eladó vagy kiadó. Érd.: 20/ vagy 20/ Nagykálló határában 6060 m -es szántóföld eladó. Érd.: Kabai Lajos 4320 Nagykálló, Móricz Zs. út 37. Tel.: 30/ Nagykálló-Ludastón 2 és fél szobás, fürdőszobás családi ház kerttel, melléképülettel eladó. Tel.: 20/ Elhunyt szeretteink: 2 Sipos Sándorné Harsányi Sándorné Ács Katalin Bereczki Györgyné Németh Györgyné Jónás János Veres Mihályné Orosz János Szegedi Sándorné 150 literes kombi-hűtőszekrény eladó. Te.: 42/ vagy 20/ Nagykálló központjában 3 szobás, kettős fűtésrendszerű, plusz cserépkályhás, kertes családi ház melléképületekkel áron alul eladó. Te.: 20/ q koksz (egyben), 43-as irha kabát, színes televízió, 180x150-es ablak eladó. Érd.: Veres István 4320 Nagykálló, Bátori u. 96. Házasságot kötöttek: Nagykálló központi részén 2 szobás, összközműves, gázkonvektoros családi ház eladó. Tel.: 30/ Vagyonőri és bármilyen más munkát elvállalok. Tel.: 30/ Sárkány Béla és Petykó Mária Belvárosi 2 szobás, nagy konyhás, fürdőszobás, konvektoros és cserépkályhás fűtésű, régi típusú, nagyteraszos ház nyári konyhával, garázzsal, szerelőaknával az Internátus úton eladó. Irányár: Ft. Érd.: Fehér Zsolt Tel.: 20/ Nagykálló központjában 3 szobás, fürdőszobás, kettős fűtésrendszerű kertes családi ház eladó. Tel.: 20/ Nagykálló, Szakolyi úton 2 szobás, kettős fűtésrendszerű, felújítandó ház eladó! Irányár: 4.8 M Ft. Tel.: 30/ Nagykálló belvárosában, 2+1 szobás, jó állapotú, 1. emeleti lakás áron alul eladó! Tel.: 70/ Magyar, történelem, német korrepetálást és érettségire való felkészítést vállalok. Tel.: 30/ Som Attila és Kornicsák Csilla Radiczki György és Csörsz Adrienn Kitti Takarítást egyeztetett időpontban vállalok. Tel.: 30/ Két jó állapotban lévő szekrénysor eladó! Érd.: 20/ Matematika, fizika korrepetálást vállalok általános és középiskolás tanulók részére. Tel: 30/ ÁllANDÓ ÜGYelet Ingyenes meditációs tanfolyam! Kezdési idő: április 11. szerda, óra. 8 alkalom szerdánként. Helyszín: Művelődési Központ Nagykálló, Kossuth út 8. Érd.: Ács Erzsébet Mária Nagykálló, Biriszőlő út 15. Tel.: 20/ A TESZOVÁL Kft. minden nap 0-24 h-ig áll a lakosság rendelkezésére az alábbi szolgáltatásaival VÍZKÖZMŰ: hibabejelentésések Telefon: 42/ / HirDetÉsi szelvény TESZOVÁL Kft. Nagykálló, Bercsenyi u. 6. A nap 24 órájában áll a lakosság rendelkezésére Veres János temetkezési vállalkozó Telefon: 42/ , 06-30/ , 06-30/ Név:... Cím:... Köszönjük, ha személyi jövedelemadója 1 %-ával hozzájárul a SZATE eredményesebb működéséhez! Adószámunk: Kérjük adójának 1 százalékával támogassa a Nagykállói Nőszövetséget, céljai elérésében! Adószám: Köszönjük, ha a Nagykállói Kézilabda Egyesületet támogatja adója 1 százalékával. Adószámunk: Kérjük támogassa Ön is a Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítványt személyi jövedelem adója 1%-val. Adószám: / , 20/ , 20/ Nagykálló, Nagybalkányi út 22. A hirdetés szövege:... EGY SZÁZALÉK FELAJÁNLÁS, SZÁZ SZÁZALÉK SEGÍTSÉG! Éjjel-nappal hívható telefonszámok: TEMETKEZÉS Kérem, hogy a mellékelt hirdetési szöveget a Nagykállói Hírmondó következő számában ingyenesen tegyék közzé. Kérjük, a hirdetés szövegét minden hónap 10-ig szíveskedjen leadni a Polgármesteri Hivatal - Somogyi Béla u szám alatti - ügyfélszolgálati irodáján. TEMETKEZÉS: FELHÍVÁS! MeNÜs ÉtKezÉs Az inkubátorházban Március 1. csütörtök Bográcsgulyás, káposztás kocka Március 2. péntek Zöldbableves, sertéspörkölt, tészta, savanyúság Március 5. hétfő Jókai bableves, túrós csusza, tepertővel Március 6. kedd Reszelt tészta leves, rakott burgonya kolbásszal, savanyúság Március 7. szerda Csontleves eperlevéllel, paprikás csirkecomb, tészta, gyümölcs Március 8. csütörtök Frankfurti leves, zúza pörkölt, párolt rizs, savanyúság Március 9. péntek Paradicsomleves, rántott csirke szárny, pet. burgonya, savanyúság NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő Korányi Frigyes úton 41/A. 3. em. 9. ajtó alatt található költségalapon meghatározott lakbérű bérlakását. Pályázni a Nagykálló Város Önkormányzat honlapján (www. nagykallo.hu) megjelenő részletes pályázati felhívást tartalmazó pályázati csomag kitöltésével és megküldésével kezdeményezhető. Pályázati határidő: március :00

BEINDUL A STRANDSZEZON

BEINDUL A STRANDSZEZON A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Tartalom >> A nagykállói strand szombaton nyitja kapuit vendégei előtt, így hivatalosan is megkezdődik a strandszezon. A fürdő üzemeltetői a szokásos

Részletesebben

Több programmal is készültek az ünnepekre

Több programmal is készültek az ünnepekre Sajnos egyre több családban a problémák okozója a megfelelő jövedelem hiánya, a munkalehetőségek csökkenése. Nagykállóban az elmúlt évek alatt közel ezer ember kapott esélyt a közmunkaprogram keretében,

Részletesebben

mulatság, a Bürkös Zenekar és a Parno Graszt Együttes koncertje, táncházak, tánctanítás,

mulatság, a Bürkös Zenekar és a Parno Graszt Együttes koncertje, táncházak, tánctanítás, XXI. évfolyam 10. szám 2011. október 27. TESTVÉRVÁROSI DELEGÁCIÓK A NÉPTÁNCFESZTIVÁLON - 5. OLDAL MEGKÉRDEZTÜK: Milyen volt a Néptáncfesztivál? Zakar Dóra (táncos): Óvodás korom óta táncolok, és nem is

Részletesebben

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában XVII. évfolyam, 7. szám 2007. július A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Krónika 2 70 éves a strand Egy sikeres pályázat, közel 100 milliót hozott 4 NYERTES PÁLYÁZATOK A Kállai Lakodalmas

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza XX. évfolyam 1. szám 2010. január 14. Nemzetiségek napja Anemzetiségek napja alkalmából decemberben a városháza dísztermében adták át a kisebbségekért díjakat. Békéscsaba Megyei Jogú Város nevében Kutyej

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ Közéleti információs lap XXI. évfolyam, 2011. július A Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnokai a kosárlabdázó lányok Miskolc város volt a helyszíne a III. korcsoportos (1998 és azután

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Városi Sportbál hetedszer

Városi Sportbál hetedszer 2007. február Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 2. szám 2007. február Ára: 150 Ft Városi Sportbál hetedszer Abony Sportcsarnoka adott helyszínt február 17-én annak a nagyszabású rendezvénynek,

Részletesebben

Nagykálló polgármestere azon a rendezvényen, ahol ünnepélyes és hangulatos műsorral köszöntötték Nagykálló pedagógusait a Művelődési Házban.

Nagykálló polgármestere azon a rendezvényen, ahol ünnepélyes és hangulatos műsorral köszöntötték Nagykálló pedagógusait a Művelődési Házban. XXI. évfolyam 6. szám 2011. június A Nagykállói Hírmondó következő száma 2011 szeptemberében jelenik meg! A pedagógus munkája olyan, mint a csendes eső Így nevezte a tanárok és tanítók munkáját Juhász

Részletesebben

XXVIII. (XXXVIII.) ÉVFOLYAM 4. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2015. FEBRUÁR 26. (873. SZÁM) Jó tanuló, jó sportoló diákok kitüntetése a megyeházán

XXVIII. (XXXVIII.) ÉVFOLYAM 4. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2015. FEBRUÁR 26. (873. SZÁM) Jó tanuló, jó sportoló diákok kitüntetése a megyeházán www.hajdunanas.hu XXVIII. (XXXVIII.) ÉVFOLYAM 4. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2015. FEBRUÁR 26. (873. SZÁM) Tájékoztató települési szociális támogatások változásairól Üzenet a jövőnek Jó tanuló, jó sportoló

Részletesebben

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek

Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek Zalakaros város lapja XVI. évfolyam 12. szám Kitüntetéseket adtak át A városnapok kiemelkedõ eseménye azoknak az elismeréseknek az átadása, melyekkel az önkormányzat a település életében tevékenyen részt

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. június XVI. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JUBILEUM Köszönet, Kollégák! Június 10-én ünnepelték, ünnepeltük mi, a szerkesztőség tagjai valamint a kiállítás-megnyitóra és

Részletesebben

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

XVI. évfolyam 2. szám. www.fonyod.hu. 2015. február

XVI. évfolyam 2. szám. www.fonyod.hu. 2015. február Fonyódi Hírmondó XVI. évfolyam 2. szám www.fonyod.hu 2015. február 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19. E-mail: info@fonyod.hu; Telefon: +36-85/562-980; Fax:

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 5. oldal 13. oldal 23. oldal 26. oldal

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 5. oldal 13. oldal 23. oldal 26. oldal Körkép Bár még néhány nap hátra van az esztendőből, talán időszerű volt a kérdés, milyen volt, mit hozott 2009? Politikusaink válaszait olvasva sem tisztult a kép, sokkal okosabbak nem lettünk. XXX. évfolyam

Részletesebben

Mindenütt szeretek játszani...

Mindenütt szeretek játszani... Lellei XXIII. évfolyam 1. szám Újság 2014. január Ha karácsony, akkor Sotto Voce koncert, ha Sotto Voce, akkor pedig neves fellépő művészek Lellén. Így volt ez decemberben is, amikor Illényi Katica fogadta

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a XXI. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. június Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte június első hétvégéjén a Dunavarsányi Napokat, ami nemcsak a résztvevők számában,

Részletesebben

A tartalomból: Néptáncfesztivál tizenegyedszer. XX. évf. 2. szám, 2010. február-március. Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója

A tartalomból: Néptáncfesztivál tizenegyedszer. XX. évf. 2. szám, 2010. február-március. Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója Néptáncfesztivál tizenegyedszer Fotó: MZS XX. évf. 2. szám, 2010. február-március Nemzeti Ünnep Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testülete tisztelettel meghívja

Részletesebben