HÁZIREND. Ellátásban résztvevők, ellátás helye, ellátásban résztvevők köre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Ellátásban résztvevők, ellátás helye, ellátásban résztvevők köre"

Átírás

1 HÁZIREND Ellátásban résztvevők, ellátás helye, ellátásban résztvevők köre Az Ellátási szerződésben meghatározottak személyek szerint: Egészséges és derűs gyermekekért Alapítvány és a Kuratórium Elnöke (továbbiakban Alapítvány), mint szolgáltató, Szolgáltatást igénybe vevő Gyermek és Szülei, törvényes képviselője (továbbiakban Gyermek, Szülők), Alapítvány által működtetett Családi Napközi (továbbiakban Napközi), Napköziben az ellátást végző (továbbiakban Gondozó) Marsiné Tóth Veronika Gondozó, Kuratórium elnöke Szollárné A. Mária Gondozó Hegyesné M. Krisztina Gondozó Gál Csabáné Segítő Az Alapítvány, családban élő 1,5-5 éves korú Gyermekeket fogad be a Szülővel kötött Ellátási szerződés alapján. A meghatározott életkornál idősebb Gyermek napközbeni ellátásban, egyedi elbírálás alapján részesülhet. A Gyermek felvételét a Szülő az Alapítványtól kérheti. A Szülő és az Alapítvány Ellátási szerződést köt az ellátás kezdetéről és várható időtartamáról, valamint megszüntetésének módjáról. Nyitvatartási idő A Napközi rendes nyitvatartási ideje munkanapokon reggel 8.00 órától óráig tart. Nyitvatartási időben az alaptevékenység mellett a szabad férőhelyeken időszakos gyermekfelügyelet igénybevételére van lehetőség. Az Alapítvány előzetes egyeztetés után egyedi szolgáltatásokat (születésnap-, névnapszervezés stb.) is nyújt személyre szabottan, külön térítési díj ellenében, melynek összegéről, feltételeiről egyénileg egyeztet a Szülővel. A nyitvatartási időn felüli gyermekfelügyeletért a Szülő túlóradíjat köteles fizetni. A túlóra díját a Szülő aznap fizeti, a Gyermek távozása előtt, készpénzben. A szabadság miatti zárva tartás pontos idejéről, a Szülőkkel való egyeztetés után, az Alapítvány dönt, melyről írásban értesíti a Szülőket 30 nappal korábban. 1

2 Érkezés, távozás Napközi a Gyermeket 8.00 és 9.00 óra között fogadja. A távozás és óra között történik. Szülő köteles a még nem szobatiszta Gyermeket érkezéskor tiszta pelenkában átadni a Gondozónak. Az Alapítvány vállal gyermekfelügyeletet 7.00 órától, illetve óra után, illetve hétvégi napokon, amennyiben a Szülő ezt előre egyezteti a Gondozókkal, külön térítési díj ellenében, az Alapítvány térítési díjtáblázata alapján. Félnapos ellátás esetén: Délelőtt, amennyiben a Gyermek nem ebédel a Napköziben, úgy kérjük óráig, amennyiben a Napköziben ebédel, úgy óráig elvinni. Délután, amennyiben a Gyermek a Napköziben ebédel, úgy óráig kell megérkezni, amennyiben nem ebédel a Napköziben, úgy óra után tudjuk fogadni. Ha a Gyermek késve érkezik, úgy a Gondozó nem tudja biztosítani a lekésett étkezését, ill. a már megkezdett foglalkozásba kapcsolódását. Amennyiben a Szülő adott napon nem érkezik meg a Gyermekért az Ellátási szerződésben meghatározott időpontig, úgy minden megkezdett óráért az Alapítvány túlóradíjat számol fel, az Alapítvány térítési díjtáblázata alapján. A késések nem adódnak össze, és nem áll az Alapítvány módjában, a későbbiekben ezeket jóváírni. Gyermeket a Napköziből csak az Adatlapon megjelölt személyek vihetik el. A Szülő köteles előre jelezni a Gondozónak, ha a megjelölt személyeken kívül, más vinné el a Gyermeket. 14 éven aluli kiskorú nem viheti el a Napköziből a Gyermeket. Gondozó kérheti, az adott személyt, hogy igazolja magát és telefonon ellenőrizheti annak érdekében, hogy biztosan a megfelelő személynek adja át a Gyermeket. Napirend A Gondozó az évszakhoz, a Gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakít ki, mely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből áll. Gondozótevékenysége során harmonikus légkört, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosít a Gyermekek számára. Ösztönzi a kisgyermekek kreatív, önálló tevékenységét. A Gondozó indokolt esetbe eltérhet a tervezett napirendtől, melyről nem köteles a Szülőt előre tájékoztatni. Kérjük gyermeke érdekében legkésőbb 9 óráig érjenek be a napközibe. Irányadó napirend: Érkezés Mosdó, terítés, reggeli Kreatív foglalkozás heti rend szerint Mosdó, tízórai, öltözés (jó idő esetén) Játék, torna - jó idő esetén udvaron Mosdó, terítés Ebéd Készülődés lefekvéshez, meseolvasás, zenehallgatás Alvás, csendes pihenő Mosdó, uzsonna, öltözés (jó idő esetén) Szabad játék - jó idő esetén udvaron, folyamatos távozás Összevont ügyelet - külön térítés ellenében 2

3 Étkeztetés Az Alapítvány gondoskodik a Gyermek étkeztetéséről az Ellátási szerződésben foglalt 2, 3 vagy 4 alkalommal naponta, az 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendeletben ajánlott táplálkozási ajánlások betartásával. Az Alapítvány szolgáltatásait igénybe vevő Gyermek Szülei a szolgáltatás megkezdése előtt, köteles a Gondozót tájékoztatni, illetve az Adatlapon megjelölni, a Gyermek, étkezéssel kapcsolatosan kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról stb. A Napközi az étlapot 1 hónappal előbb közzéteszi a hirdetőtábláján. A Gyermek ételt italt nem hozhat be a Napközibe, kivéve különleges alkalmakkor, de csak a Gondozóval előre egyeztetett feltételekkel. A gyermek megismerésének eszközei, az ellátás minőségének biztosítása A Szülő vállalja, hogy együttműködik a Gyermek megismerését szolgáló Adatlap kitöltésében és az időközben bekövetkezett változások regisztrálásában. Az Adatlapon rögzített információk csak összefoglalják, de nem helyettesíthetik a Gyermek gondozásához elengedhetetlen, személyesen megbeszélt gondozási szempontokat. A Szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, gyermekéről fénykép- és videofelvételek készüljenek és azokat az Alapítvány szolgáltatásainak népszerűsítésére szolgáló nyomtatott és elektronikus kiadványok elkészítésében, a szolgáltatással kapcsolatos szakmai anyagokat felhasználhassa, és nyilvánosságra hozhassa. Szülő vállalja, hogy együttműködik a Napközi hatékonyságára vonatkozó kérdőív kitöltésében. Hiányzás A Szülő a Gyermek hiányzását legkésőbb a tárgynap reggel 9.00 óráig kérjük a Gondozónak jelezni. A Gyermek hiányzása esetén amennyiben a Szülő az első napján jelzi a várható időtartamát az étkezés térítési díja jóváírásra kerül a hiányzás időtartama erejéig, kivéve a hiányzás első napját. Amennyiben a Szülő a Gyermek hiányzásának első napján (valamint a hiányzás alatt) nem tájékoztatja a Napközit, úgy az étkezés térítési díját nem áll módunkban jóváírni, tekintve, hogy az étel rendelésének lemondására nem került sor. A hiányzás első napján az étel elvitelére lehetőség van. Egészségügyi ellátás, betegség, balesetvédelem A gondozás megkezdése előtt a gyermekorvos igazolását a Szülő köteles bemutatni arról, hogy a Gyermek egészséges és közösségbe mehet. A Gyermek a Napközibe csak akkor nyerhet felvételt, ha az életkorának megfelelő védőoltásokat megkapta és ezt a Szülő a beiratkozáskor, igazolni tudja. Betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a Gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása a Gondozónak. A Szülő a Gyermek betegségét - mivel erre az időszakra nem veszi igénybe az ellátást - legkésőbb tárgynap reggel 9.00 óráig köteles az ellátást végzőnek jelezni. (ld. Hiányzás) Lázas, fertőző beteg Gyermeket nem fogad a Napközi. Amennyiben a Gyermek napközben belázasodik, a Gondozó a Szülőt értesíti. Gyógyszert a Gondozó csak indokolt esetben és írásban rögzített megállapodással vehet át a Szülőtől. Ebben rögzíteni kell, hogy milyen gyógyszert, milyen gyakorisággal kell a Gyermeknek adni. 3

4 Az ellátás helyszínén a gondozó a balesetvédelmi előírás feltételeit biztosítja. Felszerelés, ruházat Szülő a Gyermek részére köteles biztosítani a Napközibe az alábbiakat: - Ha nem szobatiszta a Gyermek: pelenka, popsi törlő, kenőcs - 1 garnitúra tiszta váltásruha: zokni, bugyi, trikó, hosszú ujjú-, rövid ujjú felső, hosszú-, rövidnadrág, pulóver, cipő - Váltócipő, pizsama, szükség esetén kispárna - Tisztasági csomag: fogkefe, fogkrém, fésű Fentieken kívül bármi, amihez a Szülő v. a Gyermek ragaszkodik. Alapítvány köteles biztosítani a Gyermek részére mindig tiszta ágyneműt, törölközőt, tisztálkodási szereket, evőeszközt, tányért, poharat. Térítési díj szabályzat, fizetés Ellátási szerződés megkötésekor egy havi térítési díj fizetendő. Térítési díj folyamatosan, havonta, egy összegben- kivételes esetekben előre történő egyeztetetést követően részletekben is- fizetendő az Ellátási szerződés szerint, minden hó 05. ig. Előjegyzés esetén Ft regisztrációs díj fizetendő, melynek összegét az első havi térítési díjból jóváírunk. Személyi térítési díj az Ellátási szerződés teljes időtartama alatt, folyamatosan fizetendő. Személyi térítési díjat az Alapítványnak nem áll módjában visszafizetni, jóváírni. Étkezési térítési díj fizetésének feltételeit ld. Hiányzás. Térítési díjat az Alapítvány évi két alkalommal változtathat, melyről 30 nappal korábban a Szülőket köteles írásban értesíteni. Térítési díj összegének megfizetése készpénzzel történik. A térítési díj tartalmazza a Gyermek napközbeni ellátását, foglalkoztatását, heti 1 alkalom játékos angol, néptánc, só szoba használat. További feltételeket az Ellátási szerződés tartalmaz. Együttműködés a Szülőkkel A Gondozó, gondozótevékenysége során folyamatosan együttműködik a Szülőkkel. Az Alapítvány a Gyermek fejlődéséről rendszeres tájékoztatást nyújt a Szülőknek. Amennyiben a Szülő ragaszkodik a beszoktatáshoz, úgy annak idejét és feltételeit az Alapítvány és a Gondozók közösen, személyre szabottan határozzák meg. A Szülővel felmerülő bármilyen probléma vagy konfliktus keletkezésének észlelése esetén a Gondozó köteles azt jelezni az Alapítványnak, aki részt vesz a kompromisszum-kereső folyamatban. A Gondozó nem jogosult a felmerült vitát egyedül eldönteni. A szülő panaszával az Alapítványhoz fordulhat, aki a panaszt kivizsgálja és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A Szülő a települési önkormányzat gyermekjóléti szolgálatához fordulhat, ha a szakmai vezető 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. Gondozó csak az Ellátási szerződésben megjelölt Gyermek részére nyújthat szolgáltatást. A kuratórium a szabad férőhelyek függvényében lehetőséget biztosít azon szülőknek is a nyújtott szolgáltatás igénybevételére akik gyermekeiket nem egész hónapban, hanem csak a hónap elején már tudható 4

5 vagy az elfoglaltságuk változásának függvényében előre nem látható napokon kívánják a szolgáltatást igénybe venni. Kapcsolattartás formái: A napi kapcsolattartás csak rövid tényközlésekre ad lehetőséget. Kérjük Önöket, hogy ilyenkor ne vegyék el a Gondozó figyelmét a gyerekektől, mert ez balesetet idézhet elő. Más gyermekét a napközi területén senki nem nevelheti és nem vonhatja felelősségre. Fogadóórák a szülői igények alapján és gondozói kezdeményezésre előre megbeszélt időpontban történik. Kérjük tartsák tiszteletben a napköziben dolgozók emberi méltóságát. Ne tegyenek a gyermekek előtt a napközire, az ott dolgozó felnőttekre indulatos, negatív megjegyzéseket. Egyéb rendelkezések, felelősség Gyermek a Napközibe saját játékot csak saját felelősségére hozhat, minden hét pénteki napján. A Gyermek személyes tárgyaiért és annak épségéért az Alapítvány és a Gondozók nem vállalnak felelősséget. Szülő köteles a Gyermeke által okozott kárt mielőbb, de legkésőbb 15 napon belül megtéríteni. A Napközi teljes területén a dohányzás és szeszes ital fogyasztása tilos! Mindenki, aki a Napközi területére belép példakép a Gyermekek számára, ezért elvárandó a tisztaság, rend, nyugalom megtartása, illetve udvariasság tanúsítása és az erkölcsi normák betartása. Ha a szülő megérkezett a gyermekért és átvette Őt a gondozótól, a továbbiakban a gyermek biztonságáért Ő a felelős. Gyermekeinket arra szeretnénk nevelni, hogy szüleiket és az Ő idejüket tiszteljék azzal is, ha megérkeznek értük, játékukat helyére téve, elköszönjenek társaiktól, gondozójuktól és ne várakoztassák szüleiket. Nem mindig könnyű ez a gyermek, játék utáni vágyával szemben, de kérjük, ne engedjék vissza gyermekeiket semmilyen indokkal. Később nem kívánatos szokást előzhetünk meg. A Házirend súlyos megsértése a szolgáltatásra kötött megállapodás felbontásával járhat. Az Alapítvány a Szülővel a szerződéskötés napján az érvényben lévő Házirendet ismerteti. A szolgáltatás akkor kezdődhet meg ha a szülő az átadott HÁZIREND -et elfogadta. Szentendre, év hó Egészséges és derűs Gyermekekért Alapítvány Marsiné Tóth Veronika 5

OM azonosító: 200 804 7. verzió

OM azonosító: 200 804 7. verzió Házirend OM azonosító: 200 804 7. verzió Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Jó Pásztor Református Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek

Részletesebben

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását.

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását. A házirendünk jogszabályi hátterei: a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. a köznevelési tv. végrehajtásáról (a továbbiakban: vhr.) 11/1994

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft.

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft. HÁZIREND Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: 2014. szeptember 1-től Verziószám: 1/2014

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

BENEDEK ELEK ÓVODA PAKS HÁZIREND

BENEDEK ELEK ÓVODA PAKS HÁZIREND BENEDEK ELEK ÓVODA PAKS HÁZIREND 2013. március 2 Tartalomjegyzék A házirend célja...5 1. Házirend hatálya...5 2. Az óvoda adatai...5 3. Óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje...7 4. Nevelési év rendje...8

Részletesebben

HÁZIREND. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Pilismarót község Önkormányzat Képviselőtestülete 2028 Pilismarót, Rákóczi u.15.

HÁZIREND. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Pilismarót község Önkormányzat Képviselőtestülete 2028 Pilismarót, Rákóczi u.15. ...... (közoktatási intézmény Óvoda megnevezése) Az óvoda hivatalos adatai: Az óvoda neve: Mesevár Óvoda HÁZIREND Az óvoda székhelye: 2028 Pilismarót, Iskola u.2. Az intézmény fenntartója és felügyeleti

Részletesebben

HÁZIREND. BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26.

HÁZIREND. BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. HÁZIREND Az Óvoda házirendje a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ HÁZIREND

MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ HÁZIREND MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ HÁZIREND A házirend célja: Az Intézményünkbe járó gyermekeket arra neveljük, hogy szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, legyenek alkalmazkodóak, rugalmasak. Ezen

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE HÁZIREND A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE megállapítja a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai/bölcsődei életrendjével

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Kedves Szülők!

ÓVODAI HÁZIREND. Kedves Szülők! ÓVODAI HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvodaválasztással együtt intézményünk pedagógiai programját és a házirendet is elfogadták. Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

HÁROMKIRÁLYOK ÓVODA HÁZIRENDJE

HÁROMKIRÁLYOK ÓVODA HÁZIRENDJE HÁROMKIRÁLYOK ÓVODA HÁZIRENDJE TISZAFÜRED 2013. TARTALOM: 1. INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL... 5 1.1. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSA... 6 1.2. MIKOR VEHETI IGÉNYBE A GYERMEK AZ ÓVODÁT...7 2. AZ ÓVODAI ÉLET RENDJÉVEL

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U. HÁZIREND DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U. 1-9. 2013 2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A GYAKORLÓ ÓVODÁRÓL: Az óvoda neve: Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája Címe: 4220

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

2013. Házirend EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY. Balmazújváros

2013. Házirend EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY. Balmazújváros 2013. Házirend EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY Balmazújváros Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 4060 Balmazújváros, Kossuth u. 19., fax: 52/370-316 E-mail: balmazovi@gmail.com Kedves Szülők!

Részletesebben

HÁZIREND 2015. OM azonosító: 036132

HÁZIREND 2015. OM azonosító: 036132 Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u.19. Tel.: 74/510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu HÁZIREND OM azonosító: 036132 Készült: 2015.

Részletesebben

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142

Gyáli Tátika Óvoda Házirend 2013. Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 Tátika Óvoda 2360. Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel./Fax: 06-29 340 175 Tagóvoda:2360 Gyál Bartók B. u. 52. Telefon/Fax: 06/29-340-142 E-mail: tatika@monornet.hu Honlap: www.tatikaovoda.hu OM azonosító: 032

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői szervezet véleményezte: 4/2013.

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

Hajnalcsillag Baptista Óvoda Házirend HÁZIRENDJE 2014.

Hajnalcsillag Baptista Óvoda Házirend HÁZIRENDJE 2014. HÁZIRENDJE 2014. 1 Kedves Szülők! Sok szeretettel köszöntünk Benneteket a Hajnalcsillag Óvodában! Köszönjük szépen a bizalmatokat, amellyel megtiszteltetek minket, hogy az elkövetkező években közös felelősséggel

Részletesebben

A Budapest-Fasori Református Kollégium Csipkebokor óvodájának

A Budapest-Fasori Református Kollégium Csipkebokor óvodájának A Budapest-Fasori Református Kollégium Csipkebokor óvodájának HÁZIRENDJE 2015. 03.01-től visszavonásig érvényes 1 Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Csipkebokor Óvodában! Az

Részletesebben

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE BEVEZETÉS Az óvodai házirendet, az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadja el. A házirend biztosítja a működés kereteit: - a nevelési feladatok

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzője Címe: 1033 Budapest, Fő tér 3.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzője Címe: 1033 Budapest, Fő tér 3. HÁZIREND I. BEVEZETÉS 1. A házirend célja, hatálya, módosítása Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadja el. A házirend meghatározza az óvoda működésének a

Részletesebben

A FÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

A FÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG A FÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG GONDVISELÉS ÓVODÁJÁNAK HÁZIRENDJE 2014. Tartalom: I. INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL... 3 AZ ÓVODA NYITVATARTÁSA... 3 MIKOR VEHETI IGÉNYBE A GYERMEK AZ ÓVODÁT... 4 II. AZ ÓVODAI

Részletesebben