~~t-:- ~~~~~~ar.hu ~

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~~t-:- ~~~~~~ar.hu ~"

Átírás

1 06 04/07 FRI 10:18 FAX REMÉNYSUGÁR ALAPITVANY 1"41002 t:jo;.~f:.!tfl:!t;i fjs: SS +3~-1-~31~E1i73 ~SLJG&IR f:lapiiv B2 Szék.bely~ 1.] fis. 81)Qapest, CsallóköZ u. 12. Te1e.fI)D: 299-1)4() 1 FQ: 2~-O313 r"'.'ctacû-: Blli1I1pcst. Pf.: 203. Ad~-óm: 18243J04-1.4;3 BQk.~"'~~1a&2.m: On- Bank. 1. X7190C~ «&ba~-..~ Y~e~ 8zá~.~ U:Pk.6() 51 1f2001!3 BolJbp; \1,~w.teDJ~YSugar.h'U ~~t-:- ~~~~~~ar.hu ~ S~ly: udapest. CaclIóko:z u. 12. AcÓSZ;&m~ '82432()tJ~1-43 S~nks4.!mtaszáln~ OtP.~ ti 7t900L.~OJ24(J4:. K.1ratÓf ium emelte: iörl>k Miklós \.Iap~: TáDér AzrtalniJ M~~zr.'ll ~ Kisoras,i Ónkormány?Jlt (további~"'ban lu"'icq1'máo}'~t) S. :khely:."lo24 Kr.om5zi~ Szé<:1XII1yi g. 93. R..:7.'V!';=~: Mcluár C-ba Polgáttl'ester kó~"t,. miii l1.apon ~ ~e1yen ~ ajábhiak ~t.. ~".,Z ',lapf!l,'4n,:, ~lj.j~ ldegf.l~1.öe.ri. támo~atnj ár;.,-,: írosj.jlr~ "iavéra. gyfij.i ak;i4t S~ez. kivirli4 u Öo.tormQYZatot. az; 9udoi.Post ,~pr;l~ ~.~ 1,~ ~. ~.":J.j f1tajné,- c l~ Rf:met, YRVgar :\Japlt'r'my..e...~",4UMrlllff '1. ~I ~~ WO '2- M~ t~i.c- ~ OYP.. "~~.-

2 06 04/07 FRI 10:17 FAX REMÉNYSUGÁR ALAPITVANY 2006 ÁPR. 0J~.Reménysugár a &teg-ayermekekért, a Rászorultaké~~~~; '._."~::12i;'.r.;\) B t k ' t Al,tv ' ---:-. '0':'1.1 e ege er api any ;--;::;r.;'.j:-:::.~'::\;:.;~:~~5te.re - "- '-' ;), -.-"...-0,~.- \ Fax: Szekhely: Telefon: Budape \~r\t.c1.ett. 1"Slte\t. oz L)..~.~:\t.rl. u. 12. o' ~..~" ncve'.1'\bc":,. -; ~~, *, Postacím: Budapes ~té~" v!.1,..,:;~-:.:(';:c;;:'\-r.\\té5l\tcnl' " Adósz.IÍm: vá\as'l\c"-."...0';:.; ~,o,..., ~... tn\; Ba.nkszám!as~{im: O~P B 11.'ZlSJOO~2~2~~~~'\~;n\; Közhasznu vegzés szama: 2.P~l"68~~t~~1/3:."~"'~ij!',:". Honlap: t::::";~:;-"~" ::'~':1~":.',\ F.-mftil. reme"v~11o:arrm.remeinvsu.!r:~:hu' --". '.'... o:'.." - Az AlapítváIlyunk a REMÉNYSUGÁR a Beteg Gyermekekért, Il Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány. Az alapítók azzal a szándékkal hozták létre, hogy Magyarországon minden rászoruló cgyént és közösséget táillogasson. Céljaink: A gyógyításban, az egészség, wegörl.ésében, visszaszerzésében, a betegség megelõzé.<;ében, az egészségügyi r~~~bi}.itidi{f?s':ió~~~ségben való közremúködés mind technikai, mind anyagi segftség~-,jtás~.~~q~~m~fj\'ii\~,\t,;:.,\,. '-f'f;(~"; '" ~y~g1 és egyéb ~egitsé~nyúj~:'a k\:'!:!i~~i::\ ii] """:é~eierii~":~~{~~~delem területén. a szociálisan hatranyos helyzetu szemelye~famoga~, segitscge. Jelen/Cll; eflészsé1!üflvi orojlramia;nk: ':'::::i; '"." Az alapítvány kiemelt pr~~a~ja lj. segitsége. -fi:i' ~";: '"...,;.. ':j;~"i' i'~,'i~ii'!c " :::r Ezzel a lehetõséggel az orstn bm-me1}f;::~fj~~~lhet, ha a1apfty~yunkhoz fordul. :I.~,.."m,... """~\I\\\il" "" AlapÍtvánYU11k a pénzbeli a~má:11:y;~;\,~;: ;':", ~:veszi,itei\égzetbeni adományokat is. Mivel közha~mú szervezct '~"~"'=~;~ri~i Y~.,1\, Co c,,"" '.ii.. "ii"'" \\ervi. T~t:Jén\l-i~. ':'-" I bekezdése alapján/, így Minden támogatónknak az ad6~yökrqli~o~~t ad~:'~" melynek alarián az adomány összegével illetve értékével ad6alabjat,,1.o0%~kal csök~n~ti. t\~~~f(í!'..c i'",," Végzés száma: Fõvárosi Bíróság 12.Pk /2001/3. Az utánvét összege az Önök által megjelölt támogatási összeg. A kikiildött levél tartalma2za az adomány illetve támogatás összegérõl szóló alapítványi igazolást is. A támogatás összegét eljuttathatják csekken történõ befizetésse] vagy banki átutalással is az Alapitvány számlájára. 1. Madarász utcai Gyermekkórház (1134. Budapest, Madarász u ) NelU'on-X Digitális EEG (hordozható kivitel) készülék. Értéke: Ft 2. SOTE 1 számú Gyermekklinika (1083. Budapest, Bókay János u. 53.) egy SS ADU altatógép és egy S5 anesztézia monitor rendszer beszerzése. Értéke: Ft 3. Budai Gyermekkórház (1023 Budapest, Bolyaí u. 9.) Polatesz-készülék dígitális képtárolóval, pulsoxymeter és párásító készülék beszerzése. Értéke: Ft 4. Baranya Megyei Kórház (7623. Pécs, Rákóczi l1t 2) 2 db hatcsatomás EKG és a hozzá tarto;c:ó alkatrészek. Értéke: Ft

3 ~ 06 04/07 FR! 10:19 FAX REMÉNY SUGAR ALAPITVÁNY ~OO3 5. SZOTE Gyermekgyógyászat Oktatása Kutatása Alapítvány (6725 Szeged, Korányi fa.50r ) 1 db PERFUSOR Col'l:1pact Pumpa. 2 db Infusomat FMS!t\ Volumentrikus Pumpa valamint 1 db Pu1zoximéter. Értéke: Ft ( \..VA Dunai Árvízkárosultak (2024. Ki~oroszi; Széchenyi u. 93.) részérc gyorssegély nyújtása" Molnár Csaba Polgármester Ur felkérésére. 7. Hömyék Franciska és Bianka (2641 Berkenye, Ifjúság u. 13.) Izornsorvadásos kislányok részére nyújtunk támogatást kül f"óld i mütétjükhöz, melynek költsége Ft. 8. Molnár Martin Zoltán (4492 Dombrád, Vasút lit 46.) 1,5 éves, oxigénhiányos kisfiú részére történõ segítségnyújtás. 9. Pázmándi Dóra Eme..~e (2214 Pánd, Margaréte u. 3.) 6 éves kislány RETTszíndr6mában szenved (Down-Kór,epilcpszia, autizmus) támogatjuk egés'zségét elõsegítö eszközökkel. 10. Heller Melitta (2032 Budakeszi) 10 éves csontvelö-trwlszplantáción átesett kislány m(ítét utáni kezelésének segítése. ll. Tátrai Zsolt (2654 Romhány, KOSSUtl1 U. 64.) 14 éves 100% vak, valamint autista (középfokú szellenli fogyatékos) kisfiút támogatjuk, egészségét elö segítõ eszközökkel. A Reménvsueár AlaoitvÚllv eddi!!; átadásai~ 1. Túzc:'ltó utcai Gye,mtekkórlJáz (10~4, ~.\1~~:!~t,1~~~olt6 U. 7-9.) fe]újitási mllnkálataihoz n}11jtottunk segitseget Qc!~~~éitEKben. (20Ó'1-i(r~p;vcmber 30.)..c""',. I!~'n!~ll\\.\\i'~',,~ "';'" 2. Az Országos Onkológiai ""IRtéz~t"ift l~~'.- :~\\\\\'s~~~l~(::iráth György u , ",I~i J~ \',.'1' c "c. ) részére vás~oltunk egy ~JFt érté.:t",.. l:irasys autorii~ut~ttató és festõ müszert. (2002. a' prllls05).,,\\,1,.'. ",,1 (~. "'i'i,1' "'1"'",,;', ".,J ~,;,i',!~;',:',..-:'i~ 3. A Dunai Ar\'.ízkárosufk i,e2024,:, ~~9r~$~~..Szechenyi Ü~:~ 93.) részére Újváry PáJ polgármester Ur közte~pkö'aesé;v;~!'~~~ ~t.etésre 2 OOO:~OO Ft készpénz és átadá-..ra került Ft érté~lelmis~~sq~)i!(2q9~. 1 november~.) 4. IIeim Pál Gye,rmekk6rh~\, (rö'~~:,~ egy CAPNOGRÁFF készüléket vásaro]tunk, m~ek~~é~!,~,o:~ljj5 ft: (20,Q!?:Ojanuár 27.) 5. Egy fiatal Hölgynek (j~,ft érték~~~'kite_~~ban, hogy balesetben elvesztett egyik lába helyére, egy sport~r~)1~ ajkalm~,,'~üiíbprotézist vásárolhasson a mûláb értéke l"t. A maradék ö~gzcget a Westel Mobil Távközlési Rt. f!:.lette. 6. A Madarász utcai Gye1111ekkórház (1134. Budapest. Madarász u ) részére adtunk át egy SONOSITE ultrahang diagnosztikai készüléket. Értéke: Ft. (2003. február 14.) 7. A Bács-KiskWl megyei Önkormányzat kórháza (6000. Kecskemét. Nyiri u. 38.) részére egy Proktológiai mllszert adtunk át Ft értékben. (2003. július 23.) 8. Box'sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (3526. Miskolc, Szentpéteri kapu ) részére egy CONSAR'nC biológiai folyékony nicrogénnel hûtõ tartályt adományozott a Szines Mai Lappal karöltve, melynek értéke: Ft. (2003. november 4.) 9. Madarász utcai GyemIekkórház (1134. Budapest, Madarász u ) részérc egy Nihon Kohden BSM-2300 Betegellenörzö monitort vásároltunk szintén a Színes Mai Lappal együ1.tmûködve. Értékc: Ft. (2003. november 4.) 10. Sopron MJV Erzsébet Kórház (9400. Sopron, Györi u, 15.) Fontos orvosi eszközök heszerzése. Értékük összesen: f (2003. deccmber 29-) ll. Szent János Korház és Rendelõintézet (1125 Budapest" Diós árok 1-3.) Ortopéd- Trawnatológiai OSZlály miltõje részére átadásra került egy STA TIM 5000 asztali gözsterili7.áló. Értéke: Ft. (2004. június 1,)~

4 06 04/07 FR! 10:19 FAX REMÉNYSUGÁR AUPITV ANY Oxigénnel Kezeltek Országos Egyesülete (1188 Budapest, Rákóczi út 51. rll/5.) Céljaik eléréséhez 300,000 Ft segítséget nyújtottwlk. (2004. s:leptember 30.) 13- Az Országos Vérellátó Szolgálat (1113 Budapest, Karolina út ) részére következõ eszközök kctültek adományozásta: 4db Compodock melynek együttes értéke Ft. ( ) 14. A Baranya Megyei Kórház (7623. Pécs. Rákóczi út 2.) részére Ft értékben ShaIp AR (A4+nyomtató+s kenner) típusú fénylnh~ol6 került átadásra. ( ) 15. Az Országos Onkológia Intézet (11.22 Budapest, Ráili György u. 7-9.) részére Ft értékben a következõ mûszerek kerültek átadásra: lnicroplate centrifuga, egy microplate rázógép, egy leolvel.só tükör és egy leolvasó és feldolgozó szoftver. ( ) 16. A Budai Gyennekkórház (1023 Budapest, Bókay János u. 53.) részére Ft értékben NIOXl\:1INO életm.entõ készüléket adományoztunk. ( ) 17.A Semroelwei~ Egyetem tsz. Gyermekklinika (1083. Budapest, Bókay János u. 53.) részére Ft értékben a követke:lõ müszerek kerültek átadásra: Microstrem CO2 modtli,2 doboz FilterLine mintavételi csö és 2dh nyomásmérõ kábel. ( ) Bízunk abban, hogy a jövóben támogatóink körében tisztclhetjük, addig is kj"áounk sok sikert és jó e2észséget. Köszönettel: tit7"/ ~ ~......( -... (~.~-;~L:~ Tátrainé Erika Tel.: 06-20/

5 06 04/07 FR! 10:20 FAX REMÉNYSUGÁR ALAP~_~ANY. III 005.~~--'--'~ *** Társadalmi szervezetek, alapítványok nyilvántartása Fovárosi Bíróság Verziószám: 1.4d *~** LAPsZÁM: 1 "Kivonat a Pk.óO.511/2001 számú alap1tvanyról Érkezés dátuma Nyilvántartási szám: 8293 Közhasznu óta A 8~e~vezet, típus~: Alapitvány Az alapítvány érvényes ne'te:. Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászoru~cakert és a Betegekért Alapit~ány Rövid neve Bejegyzés dátuma: S-zékhelye; ~185 Budapest, Csal~óköz 12. A szervezet jellege: A szervezet állapota: Eejegyzett, müködö szervezet Az ügy/eljárás állapota: Eefejezve Jelenleg ér'.7ényes képviselõk: Nagy Attila 1183 Budapest, Kupa u. s. 'I'ö:rök Miklós 1086 Budapest Dankó u. 20. I.2/a Takács Zoltánne sz.tolna~ Zsu~aanna l185 Budapest, K~smárk u érvényes képviselõ A ~~~~~i~h~'" gyógyftásban, az ~~ ~::~ egészség :- -- megõrzésében, --"---'" visszaszerzésében, a -- betegség-megelõzésben, az egészségügyi rehabilitációs tevékenységben való közremúj~ödés, mind technikai, mind anyagi segítségnyújtással. Anyagi és egyéb segítségnyújtás a katasztr6fa'tédelem területén. Segitségnyújtás a gyermek és ifjúságvédelem, családvédelem területén, a szociálisan hátrányos helyzetû személyek támogatása, segítése.az állam, illetõleg az önkormányzat által fenntartott. kórházak gyermekosztályainak infrastrukturális felszereltségének, mûszerezettségének javítását tûzi ki célul. Ki vona t vége. ~ -- ft.. '" \""... I kiíicma.r,y ;ll~ete(';1 LOU!..-U ", ns -., 1. JO :~4 '././:.".. '.. "-"'" "0, ': ';,~

6 06 04/07 FRI 10:20 FAX REMÉNYSUGÁR AL.~PITVANY FÓV ÁROSt BtRÓSÁG BUDAP'Es.-r. MARKá U Pk /2001/3 Zárat:!ék: A végzés ~ZtIJs. 6. Mpján jogerös. Budapest, at~t!sztus- 31. ~. Vas Zoltárnté s.k. bitó végzés A Fõvárosi Biróság a REMÉNYSUGÁR a Beteg Gyermekekért Alapítványt az évi lv. tv. IPtk! 741 A- 14f bekezdése alapján sorszám alatt nyilvántartásba vette. A bíróság egyidejüleg az alapítvállyt a végzés jogeröre emelkedésétõl kezdõdõen az évi Ct VI. törvény 22. /3/ bekezdése alapján közhasznú szervezetté minõsítette. A végzés ellen él kézbesítéstõl számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye. Az alapítvány székhelye: A képviselõk ne\'e és lakcíme: Bti<lapes.f., Vi&~a-n-. 41, Ágoston Csaba Budapest, Csobog6s u. 5. IV./27. Krajnik K~talin Budapest, Szeszgyár u /16 Nagy Attila Budapest, Kupa lt: 5 Az alapítvány célja;. A gyógyításban, az egészség. megõrzésében, Vi5Szaszerzé~ a: betegség - megelõzésében. az egészségügyi rehabilitációs tevékenységben való közremûk6dé~. ml11d technikai., mind anyagi scgítségnyújtással. Az állarn~ illetõleg az õnkonnányzal által tenntartott kórházak gyefn1ekoszlályainak infrastrukturális telszereltség:ének" mclszerezettségénekjavítását tüzi ki célul. Budapest július hó 10. A kiadmány hitclétll: =-=.~-,,.,~., ~~ 1Mb.li~" lj 2 t " , \1., I.:' ';- ::!:".., ~...,., ",.I.'~",,;\ 1") Dr. Va:) loltanné s.k.,_.~ iiivárosi bírósági bíró " ; "i.'~ j _0_-.. -, ;,,'~;:; :"~';),. :,.,,..:.-.. ;, 0, ,.. 1:"":-.:-"

BUDAPESTFÖVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPESTFÖVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPESTFÖVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat alapítványi támogatási kérelmek elbírálására Tisztelt Gazdasági Bizottság! Mellékelten beterjesztern a Peter Cerny Alapítvány

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület!

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület! i i s \ u ) t o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61.255/1999 Helye: Debrecen Dátum: 1999. 06. 17. Közhasznúsági

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2012. május 4-én

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 4985 5032. OLDAL 2012. június 12. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányz; Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányz; Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Köbánvu; Önkormányzat Képviselő-testület üíesi Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányz; Polgármesteri Hivatal Buciapesi, Oktatási és Közművelődési Főosztály a * ' 'min

Részletesebben

KOSZTYU ÁDÁM EMLÉKÉRE A LEUKÉMIÁS, DAGANATOS ÉS ZEMPLÉN FOGYATÉKOS GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY

KOSZTYU ÁDÁM EMLÉKÉRE A LEUKÉMIÁS, DAGANATOS ÉS ZEMPLÉN FOGYATÉKOS GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY KOSZTYU ÁDÁM EMLÉKÉRE A LEUKÉMIÁS, DAGANATOS ÉS ZEMPLÉN FOGYATÉKOS GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY " JÓL ÉS SOKAT AD AZ, AKI AZ ADOMÁNNYAL MOSOLYT IS AD!" 1995. - 2004. ZEMPLÉN FOGYATÉKOS GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

EI6terjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a 2012. évi ifjúsági céltartalékból nyújtott támogatások elszámolásáról

EI6terjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a 2012. évi ifjúsági céltartalékból nyújtott támogatások elszámolásáról NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA. KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Segíthetek? MOL Gyermekgyógyító program PÁLYÁZATI ŰRLAP

Segíthetek? MOL Gyermekgyógyító program PÁLYÁZATI ŰRLAP Pályázati iktatószám: GY07 - Alapítvány tölti ki! Segíthetek? MOL Gyermekgyógyító program PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük számítógéppel vagy nyomtatott betűkkel, olvashatóan töltse ki! Pályázati kategória Élményterápia

Részletesebben

Pályázati kiírás 2015

Pályázati kiírás 2015 Pályázati kiírás 2015 A K&H Csoport és a K&H Egészséges Nemzetért Alapítvány K&H gyógyvarázs gyermek-egészségügyi támogatási programjának országos pályázati felhívása az Országos Egészségügyi Pénztár által

Részletesebben

41 millió forint értékű műszereket adományozott a Gyermekrák Alapítvány a Kórházunk Gyermeksebészeti Traumatológiai és Égési Osztály számára.

41 millió forint értékű műszereket adományozott a Gyermekrák Alapítvány a Kórházunk Gyermeksebészeti Traumatológiai és Égési Osztály számára. Tartalom (2014) 41 millió forint értékű műszereket adományozott a Gyermekrák Alapítvány a Kórházunk Gyermeksebészeti Traumatológiai és Égési Osztály számára.... 2 Biblia adomány... 4 a Velkey László Gyermekegészségügyi

Részletesebben

Az Alapítvány induló vagyona: 1.000.000 Ft Alapítója: Eleőd Ádám külföldi (Argentína) magánszemély

Az Alapítvány induló vagyona: 1.000.000 Ft Alapítója: Eleőd Ádám külföldi (Argentína) magánszemély I. Az Alapítvány bemutatása Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány 2003. november 28-án alakult. A Fővárosi Bíróság 9064. sorszámon 2004.-01.02-án vette nyilvántartásba és minősítette közhasznú

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Gyermekrák Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet Hírlevele

Gyermekrák Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet Hírlevele kór-lap VII. évfolyam 1. szám 2007. február 9. 1% Adószám:1 8 1 6 1 0 0 7-1 - 4 2 Gyermekrák Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet Hírlevele Sok kicsiből nagy tett! Eljött az adóbevallások időszaka,

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Tájékoztatom a kérelmezőket, hogy a közlekedési támogatás (alap összegben: 7000,- Ft) 2013. január 1. nappal megszűnt.

Tájékoztatom a kérelmezőket, hogy a közlekedési támogatás (alap összegben: 7000,- Ft) 2013. január 1. nappal megszűnt. TÁJÉKOZTATÓ A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló módosított 102/2011. (VI. 29.) Kormány Rendelet alapján a kérelem benyújtásáról. A súlyos mozgáskorlátozott személyek

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2009. évről Készült: Budapest, 2010. április 30.... Az alapítvány vezetője I. Általános kiegészítések: 1. A alapítvány

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

A bonyhádi helyi rendeletben szabályozott ellátások a szövegben dőlt betűvel vannak szedve.

A bonyhádi helyi rendeletben szabályozott ellátások a szövegben dőlt betűvel vannak szedve. CSALÁDI KISOKOS Az Országgyűlés 1993. február 17-i ülésnapján fogadta el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló azóta már többször módosított 1993. évi III. törvényt (Szociális törvény).

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉRDEN

CIVIL SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉRDEN 1. a gyermekek egészséges neveléséért 2. Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete (NOÉ) 3. az idős és sérült állatokért 4. Aranyősz Érdi Nyugdíjas Klubok Szövetsége (Arany Ősz Társaság) CIVIL SZERVEZETEK,

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014.

Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014. Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2014. Beküldő adatai: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Héjj Ákos Születési név: Héjj Ákos Anyja neve: Zamaróczy Éva Születési ország

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

AJÁNLÓ. A BESZT Szövetség első nemzetközi konferenciája Egy nemzetközi konferencia megrendezésével a nyilvánosság elõtt

AJÁNLÓ. A BESZT Szövetség első nemzetközi konferenciája Egy nemzetközi konferencia megrendezésével a nyilvánosság elõtt AJÁNLÓ Nélkülözhetetlen a média segítsége Valamennyi civil szervezet életében a legfontosabb pénzszerzési idõszak minden év január elsejétõl május 20-ig terjed. Az adóbevallásoknak a magyar törvények szerint

Részletesebben