Áldott karácsonyt és békés, boldog új évet kíván minden kedves olvasónak Kék Község Önkormányzata!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áldott karácsonyt és békés, boldog új évet kíván minden kedves olvasónak Kék Község Önkormányzata!"

Átírás

1 A közmeghallgatáson történt Karácsony a klasszikus zenében Karácsonyi népszokások Múltidézés - régi karácsonyok Ünnepi hangulat Egyházi oldalak Karácsonyi est képkollázs Áldott karácsonyt és békés, boldog új évet kíván minden kedves olvasónak Kék Község Önkormányzata!

2 Önkormányzat A közmeghallgatáson történt Településünkön már hagyomány, hogy decemberben kerül sor az önkormányzati törvény által kötelezően előírt, évi egy közmeghallgatásra. A napirendje is hagyományos, mely szerint a polgármester beszámol az önkormányzat évi gazdálkodásáról és a következő évi feladatokról, tervekről, fejlesztési elképzelésekről. Ebben az évben december 11-én, 16 órára hirdettük meg a lakossági fórumot, amelyre a házasságkötő teremben került sor. Poór Sándor polgármester köszöntötte az intézmények vezetőit, a civil szervezetek képviselőit és a közmeghallgatáson megjelent érdeklődő helyi lakosokat. Az első napirendben röviden beszámolt a évi gazdasági eseményekről, elmondta, hogy a képviselő-testület határidőben, február 24-én megtartott ülésén Ft bevételi, Ft kiadási előirányzattal fogadta el a település költségvetését. A költségvetés tervezésénél a évi teljesítéseket lehetett bázis adatnak tekinteni, az infláció és a várható amelyből az építésre 48 M Ft használható fel. Néhány nappal ezelőtt ellenőrizték a beruházás pénzügyi elszámolását, már lassan a végéhez közeledünk, az épület készen van, már csak a garanciális hibák javítása folyik. Ebben az évben is folyatódott a közfoglalkoztatás, több mint 300 ember fordult meg az elmúlt hónapokban különböző programokban a közfoglalkoztatásban. Jelenleg 75 fő vesz részt képzésben, 5 csoportban. Prioritást élvez az értékteremtő munka, konkrét értékek teremtése, cél az lenne, hogy önellátóvá váljon a program. Ebben az évben indult el egy komolyabb fejlesztés, újabb fóliaházat vásároltunk, 2400 m-en kordonos uborkát termeltünk, nagy értékű eszközöket vásároltunk a munkagépekhez. A mezőgazdasági termelésből több mint 5 M Ft bevételünk származott, amelyet vissza kell forgatnunk a mezőgazdasági programba. Itt szeretném megköszönni azoknak a dolgozóknak munkáját, legyen az közalkalmazott vagy közfoglalkoztatott, akik áremelkedések figyelembe vételével kerültek megtervezésre a kiadások. A bevételek esetében a feladatalapú finanszírozás jellemzi az önkormányzatokat. Adott feladatra nyújt támogatást a központi költségvetés, általában az ellátottak száma, a lakosságszám, vagy a település nagysága alapján. A feladatfinanszírozás keretében nyújtott támogatások kötöttek, csak a meghatározott célokra lehet felhasználni, és szigorú elszámolási kötelezettség áll fenn velük szemben. A kötelező feladatokat törvény szabályozza, amelyeket el kell látni, települési önkormányzatok vállalhatnak önként is olyan feladatokat, amelyeket jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe, de a kötelezően ellátandó feladatokat nem veszélyeztethetik. Ilyen kötelező feladat az óvodai nevelés, az alapfokú egészségügyi ellátás, a foglalkoztatás szervezése, a településfejlesztés, a köztemető fenntartása, hulladékgazdálkodás, közvilágítás stb. A Kéki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére: 54 M Ft, az óvodai nevelésre 33 M Ft, az étkeztetésre 16 M Ft (iskola és óvoda), közvilágításra 2,9 M Ft, köztemető fenntartásra Ft, a könyvtári közművelődési feladatokra 2,3 M Ft normatív támogatásban részesültünk alapelve a takarékos működtetés, szociális támogatások biztosítása, tudatos településfejlesztés, pályázatok maximális kihasználása volt. Az év folyamán nyári gyerekétkeztetésre 1,8 M Ft, könyvtártámogatásra Ft, adósságkonszolidációban nem részesülő önkormányzatok fejlesztési támogatására 44 M Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk, melyből bentlakásos idősek otthonát szeretnénk építeni. Még 2012-ben pályáztunk az egészségügyi intézményre, amely az első Európai Uniós pályázatunk volt. A megvalósításra összesen 59 M Ft támogatást nyertünk, hozzájárultak ahhoz, hogy ezek a programok sikeresen befejeződtek. Amit megtermeltünk, a konyhán felhasználjuk, nyersanyaggal ellátjuk, a bevételből pedig földet vásároltunk. Nem az a célunk, hogy felvásároljuk a kéki határt, hanem az, hogy értelmes munkát tudjunk biztosítani az embereknek. A beszámolóban a polgármester úr kiemelte, hogy a településen működő civil szervezeteknek köszönhetően, ebben az évben gazdagabbak lettünk két, egyenként 12,7 M Ft értékű kisbusszal, amelyeket a Sportegyesület és a Polgárőrség pályázaton nyertek, valamint a Kéki Gyermekekért Alapítvány jóvoltából megépült a játszótér. A második napirendi pontban a jövő évi feladatokról, tervekről még sok információ nem állt rendelkezésre. Poór Sándor tájékoztatta a lakosságot, hogy a évi fejlesztéseket nagy mértékben a pályázati lehetőségek határozzák meg. Jövőre folytatódik a Start Munkaprogram, és elkezdődik az idősek otthonának építése. Az önkormányzatnak továbbra is az a célja, hogy az itt élő emberek életkörülményeit javítsa, és segítse a mindennapi megélhetésüket. A napirendek után megköszönte, hogy a lakosság bizalmat szavazott az elkövetkező 5 évre a képviselő-testületnek. A tájékoztató után a jelen lévők a felmerült kérdésekre, problémákra kaptak választ, így szóba került: az Alkotmány utca és a hozzá kapcsolódó utcák közvilágítási gondja, a Kölcsey utca teherforgalmának csökkentése, járdaépítés és csapadékvíz elvezetés a Kölcsey utcán, a temetőben kopjafa állítása, a Kéki Körkép rendszertelen megjelenése, a fiatalok részére szórakozási lehetőség biztosítása. Hagymásiné Hegyes Valéria 2

3 Művészet Karácsony a klasszikus zenében Karácsony az egyik legszebb keresztény ünnepünk. Megváltónk születésének csodálatos örömhíre nem véletlenül ihlette meg a leghíresebb képzőművészeket, zeneszerzőket sem. Aki aktívan hallgat zenét, tanúsíthatja, hogy zenével olyan érzéseket, gondolatokat is ki lehet fejezni, amilyeneket szavakkal soha. Mapaság közhellyé vált az a megközelítés, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, azonban ez így helytelen. Helytelen, mert a modern világ a karácsonyt annyival intézi el, hogy ilyenkor kitakarítjuk a pénztárcánkat, megveszünk minden fölösleges dolgot, felrobbantjuk a konyhát és holtfáradtan esünk a kanapéra, miközben a televízióból árad a hamis boldogságérzetet sugárzó, értelmetlen filmek tucatja. És mindez a szeretet jegyében. A nagy zeneszerzők még tudták, hogy a karácsony üzenete nem ez, hanem Isten irántunk tanúsított szeretetének ünnepe, amikor elküldte Fiát, Jézus Krisztust a világba. A karácsony ebben az értelemben tekinthető a szeretet ünnepének. A méltó ünnepléshez hozzátartozik az olyan zenék hallgatása, amelyek erősítik bennünk ezt az érzést, hogy az ünnepet aszerint élhessük meg, amiről szól. Ehhez kívánok néhány konkrét tanácsot adni, kicsit szakmai nyelven is elmagyarázni egy-egy zenemű lényegét. Ez azért fontos, hogy halljunk is, ne pusztán hallgassunk. Az egyik mű Johann Sebastian Bach Karácsonyi oratóriuma (BWV 248), mely a leghíresebb a karácsonyi oratóriumok között. Ezen kívül azzal is kiválik a többi közül, hogy ez nem egy szimpla oratórium, hanem egy kantátaciklus karácsonyára, elsősorban a karácsonyi ünnepnapokra (december 24., 25., 26.), újévre és vízkeresztre (január 6.). A műnek csak egy része újdonság, sok kórus- és áriarészlet korábbi műveiben is megtalálható (paródia), például a Tönet, ihr Pauken! kantátából lett a Jauchzet, frohlocket stb. A szöveg valószínűleg Paul Gerhardt és C. F. Picander Henrici művei. A gyakran nagyon nehézkes, érthetetlen szövegek (amelyek a piétizmus következményei) szemben állnak a recitativok könnyed, érthető szövegeivel. Bach igen merész hangszerelést alkalmazott: több oboafajta is szerephez jut, mint például Oboa d amore (mély Á hangolású), Oboa da caccia és a tenoroboa, melyet F-re hangoltak. Természetesen mint általában a többi Bach műnél itt is nagyon bonyolult polifóniával találkozunk. Az első kantáta időben egészen Jézus születéséig repít minket vissza. Nyitásként trombitával, üstdobokkal és hasonló hangszerekkel kísért zenét ad elő a kórus ( Jauchzet, frohlocket ). Ezután következik Szűz Mária és Szent József Betlehembe indulása (miután Augustus császártól megkapják a felszólítást) (Lk 2,1 6). Ezt követi a Bereite dich Zion altária, majd a Wie soll ich dich empfangen korál Paul Gerhardt nyomán, végül Und sie gebar recitativo, amely Jézus születéséről tudósít (Lk 2,7). A Großer Herr, o starker König ária egy himnusz Isten részére. Az első kantátát végül egy könyörgés zárja. A második kantáta ismerteti, ahogy a pásztorok megkapják az örömhírt. A nyitó Sinfoniában fuvolák, oboa d amorék és oboa da cacciák utánozza a pásztorok sípjait és dudáját, ezenkívül a tercmenetekkel és pontozott ritmusokkal Bach fokozza hatást. Ezután éjszaka a pásztorok nagy ijedtségére megjelenik egy angyal (Lk 2,8 9). A Brich an, du schönes Morgenlicht kezdetű korál jelzi a napfelkeltét. Ezután az angyal adja hírűl Jézus születését (Lk 2,10 11). A basszus Ábrahám pásztort jelképezi. A pásztorok elmennek a kis Jézushoz, akit egy jászolban találnak (Lk 2,16, Schaut hin, dort liegt im finstren Stall ). Ezután a basszus odamegy a jászolhoz, és egy altatódalt énekel. Ezután Mária, ( Schlafe, mein Liebster ), és az angyalok is egy tutti-fúgával ünnepelnek, amely egy hosszú melizmát tartalmaz ( Ehre sei Gott in der Höhe ), majd a békéért könyörögnek. Ezután következik a záró pásztortánc ( Wir singen dir in deinem Heer ). A harmadik kantáta karácsony másnapjára készült. Ez is a pásztorok vizitációjáról szól, mint fentebb említett. A hála áll a középpontban ennél a kantátánál. A negyedik kantáta Jézus kereszteléséről szól. Ötödik kantáta: ben nem volt vasárnap karácsony és újév napja között, de volt egy újév napja és a vízkereszt között. Ez a kantáta az újév utáni első vasárnapra készült. A történet szerint Heródes három embere meglátogatja Jézust és meglátják a fényt; megtérnek. A hatodik, és egyben utolsó kantáta a napkeleti királyok látogatásáról szól. A történet lényege, hogy a kereszténységgel szemben álló erők nem tudnak ellenállni a kisded Jézusnak, és megtérnek. Bach itt arra céloz, hogy aki hisz Jézusban, az mind az ő védelme alatt áll. A zenében egy szóló-quartettel történeik ennek a megjelenítése, amelyik csak a záró kórus előtt bomlik fel. Ezt a kantátát vízkereszt napján adták elő. A másik mű Georg Friedrich Händel Messiás című oratóriuma (HWV 56) a műfaj egyik leggrandiózusabb alkotása, Händel főműve. Az oratóriumot 1742-ben mutatták be Dublinban egy árvaház javára, és Händel életében kizárólag jótékonysági céllal adták elő. A Messiás nem drámai oratórium, nem Krisztus életét meséli el, és nincs közvetlen köze a liturgiához sem, amolyan hitvallás. A szövegek nagy része ószövetségi prófécia és zsoltár, nem Krisztusról van szó, hanem a Messiásról, a várt, a majdan eljövő, megfoghatatlan alakról. Az oratóriumban kiemelkedő a kórus szerepe (ez nem szokatlan Angliában, ahol igen fejlett kórusmozgalom volt), ezen kívül egy vagy két szoprán, egy alt, egy tenor és egy basszus működik közre. Händel eredeti zenekara huszonöt vonósból, két oboából, két fagottból, két trombitából és üstdobból állt, a basso continuót csembaló adta, a kórus fős volt. Később egyre monumentálisabb együttessel adták elő a darabot, ezek közül legnagyobb a Thomas Beecham által vezényelt Royal Philharmonic Orchestra volt 1959-ben, akik számára Eugene Goossens dolgozta át a művet. Sváner Zsolt 3

4 Jeles napok Karácsonyi népszokások Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó szokások nélkül. Mindezekből mára hagyományőrző szándékkal felelevenített kedves emlékek maradtak. Magyarországon a tél beköszöntével, december elejétől a hagyományoknak megfelelően kezdetét veszik a különféle népszokások, amelyek szorosan kötődnek a szent ünnephez. Luca napja A decemberi népszokások sorát a Luca napja nyitja. A hiedelem szerint december 13-án a téli hosszú éjszakákkal, vagyis a sötétséggel Szent Luca átalakult boszorkánnyá. A boszorkányok elriasztására a kulcslyukba fokhagymát dugtak, az ajtófélfába kést állítottak, az ajtóra fokhagymával keresztet rajzoltak vagy a seprűt keresztbe rakták. E napon semmit se volt szabad kölcsönkérni vagy adni, nehogy az a boszorkányok kezére jusson. A hagyomány szerint a nők nem dolgozhattak, mert ha Luca napján fonnának vagy varrnának, nem tojnának a tyúkok. Luca napján a fiúk elindultak meglátogatni az ismerős házakat és jókívánságaikért cserébe adományokat vártak. Ha ez elmaradt, akkor viszont átkokat szórtak a házra. Nálunk a legelterjedtebb hiedelem szerint ezen a napon elkezdenek egy széket készíteni, amelyet karácsony előestéjére fejeznek be. Aki a templomban az éjféli misén rááll, az meglátja ki a boszorkány. A lányok szívesen jósolnak Luca napján, vajon ki lesz a jövendőbelijük. Kedves szokás a Luca pogácsasütés. Advent Advent az eljövetel, a várakozás és reménykedés ideje, a karácsonyra való előkészület időszaka. A karácsony előtti negyedik vasárnapon kezdődik és december 24-ig tart. Új keletű népszokás az adventi koszorú készítése erre az időszakra. Karácsony A karácsony Jézus születésének és a szeretetnek az ünnepe. A karácsonyt megelőző hétköznapokon, a hosszú téli estéken együtt volt a család. Beszélgettek, adventi, karácsonyi dalokat énekeltek, ezzel is készülve Jézus születésének ünnepére. Amikor az esthajnali csillag már feljött, akkor került 4 sor a karácsonyi vacsora elfogyasztására. Ezt sok ház udvarában a gazda puskalövése előzte meg a gonosz lélek elriasztására. A gazdasszony mindent előre kikészített az asztalra, mert a vacsorát végig felállás nélkül kellett elfogyasztani. Imádkoztak, majd első fogásként mézbe mártott fokhagymát, dióbelet nyeltek. Ennek gonoszűző célzata volt. A karácsonyi asztal elképzelhetetlen hal, bejgli, valamint alma és dió nélkül. A kerek alma a család összetartásának szimbóluma. Vacsora után a gazdasszony kezébe vett egy szép, piros almát, és annyi szeletre vágta, ahányan ültek az asztalnál, mondván: amilyen kerek az alma, olyan kerek, összetartó legyen a család a következő esztendőben. Mendikálás Az elnevezés (mendieare=koldulni) a szokás adománygyűjtő jellegére utal. Elsősorban a gyerekek jártak adományt kérni ez idő tájt. Kisebb-nagyobb csoportokba verődve bekéredzkedtek a házakhoz és némi ajándék fejében karácsonyi énekeket énekeltek. Kántálás Kántálásnak nevezték a karácsonyi énekes, verses köszöntőt. Az elnevezés a köszöntő énekes jellegére utal, mivel énekkel köszöntötték a ház lakóit. Elsősorban a felnőttek jártak kántálni este, az éjféli óráig. Betlehemezés Jézus születésének történetét bemutató, ma is élő, egyházi eredetű népi játék. Szereplői általában pásztoroknak öltözve, házilag készített jászollal vagy betlehemi kistemplommal járnak házról házra. Szent énekekkel, tréfás párbeszédekkel elevenítik fel Jézus születésének eseményeit. Pásztorjárás A pásztorjárás szereplői karácsonyeste éjfélig járták a há-

5 Jeles napok zakat. Kifordított bundát viseltek, tarisznyát tettek a vállukra, kezükben pásztorbotot tartottak. A kispásztor vitte a betlehemi jászolt. Énekeket adtak elő, majd a végén adományokat vártak a ház urától. Ostyahordás Karácsony böjtjén, vagy néhány nappal előtte, a kántortanító az iskolás gyerekekkel minden családnak megfelelő számú ostyát küldött. Az ostya a karácsonyi vacsora fontos része volt, amelyet több helyen mézzel, fokhagymával együtt ettek. Pásztorok karácsonyi vesszőhordása Karácsony előestéjén a pásztorok vesszőkkel jártak, amelyekből a gazdasszony a kötényével húzott ki néhány szálat azért, hogy az állatai a következő évben egészségesek legyenek. A vesszőért a pásztornak bort, cipót, esetleg pénzt is adtak. A gazdasszony a vesszővel megveregette a jószágokat, hogy egészségesek legyenek. Regölés István napjától, december 26-tól újévig jártak a Regősök. A regölés lényegében természetvarázsló énekmondás, köszöntés - bőségvarázsló, párokat összeboronáló, adománygyűjtő szokás volt. Különféle énekeket adtak elő és jókívánságokat mondtak a ház lakóinak. Borszentelés December 27-én, Szent János napján szokás volt a bor megáldása. Ezen a napon minden család bort vitt a templomba, amelyet a pap megáldott. A szentelt bornak mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg embert, állatot gyógyítottak vele, öntöttek belőle a boroshordókba, hogy ne romoljon el a bor. Aprószentek napja (december 28.) A Heródes parancsára tömegesen kivégzett betlehemi kisdedek emlékünnepe. Aprószent minden fiúcsecsemő, akit Heródes király a gyermek Krisztus keresésekor megöletett. Az Aprószentek-napi vesszőzés, az újesztendei szerencsekívánás különös fajtája. A gyanútlan gyermeket a szomszédba küldték, ahol megvesszőzték, hogy egészséges maradjon. Nagy Mónika Múltidéző - régi karácsonyok Emlékeztek? Volt egyszer egy riporter-szakkör. Az as tanévben indult. Barati Tibor, Ilcsik Mária, Sándor Ildikó, Szabó Ágnes és Szabó László 6. osztályos, Beri Katalin, Gyug Valéria, Sinka Andrea, Szabó Erzsébet és Torma Júlia 7. osztályos tanulókból állt az alapító csapat. Már a tanév végén nagy öröm ért bennünket: munkánkért megkaptuk a Kiváló közösség címet, és egy-egy jelképes aranytollat. Megörökítettük iskolánk életét, tudósítottunk terveinkről, örömeinkről, sikereinkről. A Kelet-Magyarországnak régebben volt egy Gyermekvilág oldala, s benne Miénk a szó című rovat, oda küldtünk rövid cikkeket iskolánkról. Az akkori időben a karácsonyt fenyőünnep néven említhettük, a Mikulást Télapóra kellett keresztelnünk, hogy vallási eredetüket elfedjük. Az új idők szele azért már érezhető volt. Riportereink ezt írták 1987-ben: A béke fényei 1989-ben: Fenyőünnepély az iskolában 1988-ban: Meglepetés mindenkinek 5

6 Múltidéző 1992-ben a négyesben ünnepeltük ötödik születésnapunkat. Akkor az volt a földrajz-rajz szaktanterem, és a riporter-szakkör főhadiszállása is. Míg én a tortát szeltem, ti vidáman bohóckodtatok. Nagyon jó volt újra látni benneteket! Aztán még egy Emléklap 1995-ből, melyet azért kaptunk, mert az Európai mozaikok című országos művelődési játékban eredményesen szerepeltünk. Teljesítményünk 90 %-os volt! Még egy év kellett volna, hogy a tizedik születésnapot is megünnepelhessük, de következett a nyugdíjazás. Most várom a riporterszakköröseim utódait, a mai médiaszakkörösöket, Szabó Miklósné tanár nénivel, és nekik is előszedem emlékeimet. Remélem, néhány ötlettel hozzájárulhatok a NET-generáció munkájához. Kívánok minden egykori tanítványomnak, kollégáimnak és családjaiknak áldást, békességet! 6

7 Múltidéző Így ünnepeltünk anno Mennyből az angyal Csodálatos karácsonyi műsorral zárták a évet általános iskolás gyerekeink. A hatalmas angyali sereg mennyei fényekkel árasztotta el a nagyszínpadot. A betlehemi istállóban és környékén megelevenedtek a 2000 évvel ezelőtt történtek. Régi vágya teljesült Enyedi Marikának, végre ő személyesíthette meg Mária alakját, szépen, szerényen megformálva. József szerepében Daskó István méltó társa volt. A három király: Pócsik Róbert, Sebestyén László, Fehér Zoltán. A pásztorok: Varga Richárd, Beri Dávid, Ignácz László, Dzsupin Árpád, Nagy Gergő, Hricz Márk, Pataki Róbert, Kmetz Roland. Gábriel angyal Beri Barbara volt. Az angyalok karában szerepeltek: Hritz Judit, Horváth Tímea, Lakatos Renáta, Mező Fruzsina, Lakatos Anna, Tóth Nóra, Pócsik Beáta, Pócsik Barbara, Győri Attila, Szabó Dorottya, Hajnal Máté, Szabó Árpád, Kántor Dénes, Soós Levente, Varga Róbert, Kurucz István, Káté Evelin, Hricz Viktória, Tóth Anita, Rózsa Alexandra, Sipos Ágnes, Simon Ágnes, Káté Éva, Csorba Tibor, Kántor Ádám, Treszkai Lilla, Tóth Kitti, Kántor Renáta, Zupkó Judit, Gyug Nikolett, Molnár Enikő, Lakatos Evelin, Kurucz Viktória, Balogh Emese, Ignéczi Brigitta, Csorba Enikő, Szűcs Beatrix. Az első osztályosoktól a nyolcadik osztályig 51 fő szerepelt méltóságteljesen, a színvonalas, komoly műsorban. Gyönyörű volt a záró kép is. A zenei műsor anyagához Sipos József, Ignéczi Krisztián, Gazsi Péter és Szegedi Zoltán adott segítséget. A dekorációban és öltöztetésben Szőllősi Valéria, Nagy Lászlóné, Soós Lászlóné, Mezőné Maklári Erika tanárnők és a szülők segítettek. Gratulálunk és köszönjük ezt a felejthetetlen hangulatú estét a szereplőkön kívül Laskay Béláné tanárnőnek aki sok szép műsort állított már eddig színpadra, de ez mindet felülmúlta, és Hegyes Szilvia tanárnőnek, akinek első közszereplése ilyen fényesen indult. Bobik Jánosné 7

8 Ünnepi hangulat Karácsonyi vacsora Az ünnep fénypontja mindenütt a karácsonyi lakoma. A falusi ház legjobban tisztelt bútordarabja mindig is az asztal volt. Megteríteni csak ünnepeken szokták. Karácsonykor piros terítő került az asztalra, a piros az öröm színe. Az asztal alá szalmát helyeztek el, a betlehemi jászolra emlékezve és emlékeztetve. Karácsony nem múlhat el hal, halászlé nélkül. Elmaradhatatlan a pulyka is, akár gesztenyével töltve, vagy csak egyszerűen egészben sütve. Sokan ekkorra időzítik a disznóvágást, így aztán töltött káposzta, hurka-és kolbászhegyek ékesítik az asztalt és terhelik a gyomrot. Ezek után a diós és mákos bejglit már csak a szemünk kívánja. Elmondhatjuk tehát, hogy a karácsony nem a diétáról szól. Amíg karácsonykor és más ünnepeken a fő fogáshoz tartozott a pulyka vagy más szárnyas, újévkor nem szabad baromfit enni, mert az hátrafelé kapar, tehát az újévben lemaradást okoz. Ezért ajánlatos ilyenkor a disznó, mert az az orrával előre túr. Innen ered az új évi malac fogyasztásának szokása, vagyis malacot újévkor és nem szilveszterkor kell enni. A hal fejéből, farkából, a meghámozott, karikára vágott vöröshagymából és a burgonyából készíts alaplevet. Ha minden megfőtt, passzírozd át az egészet. A paprikát vágd karikára, majd a paradicsommal együtt tedd az átpasszírozott lébe, és szórd bele a fűszerpaprikát is. A hal többi részét, miután megtisztítottad, vágd kisebb darabokra, sózd be alaposan, majd, amikor a leves forrni kezd, add hozzá. Kis lángon nagyjából 20 percig főzd. Ízlésed szerint erős paprikával is fűszerezheted. Mákos, diós bejgli Néhány karácsonyi recepttel szeretnénk segíteni olvasóinknak a készülődésben! Halászlé A halászlé igazi magyar kuriózum, ami nélkül nem is igazi a karácsonyi menü. Persze, ahány háztartás, annyiféle recept létezik, és mindenki esküszik arra, hogy az övé a legfinomabb. Ha neked még nem sikerült megtalálni a kedvenc recepted, akkor próbáld ki a miénket, aminek az elkészítése igazán egyszerű, mégis nagyon finom. Hozzávalók: 1 kg ponty 20 dkg vöröshagyma 2 evőkanál fűszerpaprika 2 krumpli 1 zöldpaprika 1 paradicsom szárított erős paprika só 8 Hozzávalók: 1 kg liszt 25 dkg vaj 10 dkg cukor 4 dkg élesztő 2 tojássárgája 1 dl tej 1 citrom reszelt héja tejföl Hozzávalók a töltelékhez: 60 dkg darált mák vagy dió 1 tojás cukor vaníliás cukor reszelt citromhéj tej Az élesztőt langyos-cukros tejben keleszd meg, a vajat a liszttel morzsold el. A liszt közepébe készíts mélyedést, öntsd bele a megkelt élesztőt, a tojássárgájákat, a citromhéjat, a cukrot, és annyi tejföllel dolgozd össze, hogy kelttészta-keménységű tésztát kapj. A tésztát dolgozd simára, akkor jó, ha hólyagos, és elválik az edény falától. Ebből a mennyiségből három rúd bejgli készíthető. A tésztát egy óráig keleszd, majd oszd három részre, és lisztezett deszkán nyújtsd ki. A mákot vagy diót keverd össze a cukorral, a citromhéjjal, a vaníliás cukorral, a mazsolával és csak annyi tejjel, hogy a töltelék morzsalékos legyen. A tész-

9 Ünnepi hangulat tát tekerd fel, kend meg tojással, és vajazott, lisztezett tepsire rakd rá. Fél óráig keleszd, újra kend meg tojással, és mérsékelten forró sütőben süsd szép pirosra. Püspökkenyér A püspökkenyér hajdanán igazi karácsonyi desszert volt, mára azonban egyre inkább kezd kikopni a köztudatból. Elevenítsd fel a régi hagyományokat, és a bejgli mellé készíts egy rúd, mindenféle földi jóval megszórt, édes kenyeret is. Vendégváró finomságnak is tökéletes, de vacsoraként, egy pohár hideg tejjel sem utolsó. Hozzávalók: 30 dkg cukor 30 dkg liszt 10 dkg mazsola 10 dkg dió 10 dkg tejcsoki 10 dkg aszalt gyümölcs 5 tojás 2 dl tej A lisztet a felaprított dióval, a darabokra tört tejcsokival, a dióval, valamint az aszalt gyümölccsel keverd össze. A tojásokat mosd meg alaposan, majd válaszd ketté őket. A sárgákat a cukorral keverd habosra, és szitáld bele a lisztes keveréket. Adagold hozzá a tejet is, hogy könnyebb legyen összekeverni. A tojásfehérjékből verj kemény habot, és óvatosan forgasd a sütimasszába. Egy őzgerincformát vajazz ki, szórd be liszttel, majd öntsd bele a püspökkenyér tésztáját. Melegítsd elő a sütőt 160 fokra és addig süsd a süteményt, míg aranybarnára pirul. Nagy Mónika Áldott karácsonyt és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónknak! A Kéki Körkép szerkesztősége 9

10 Beszámolók Kék Község Polgárőrség évi beszámolójának fontosabb adatai: Képviselő: Balogh József Egyesület nyilvántartási száma: 15/01/795 Bevételek Tagdíj Támogatások Kiadások Tárgyévi eredmény (Feltüntetett összegek forintban értendőek.) Kék Sportegyesület évi beszámolójának fontosabb adatai: Képviselő: Tóth Tiborné Egyesület nyilvántartási száma: 15/01/1267 Bevételek Kiadások Tagdíj Értékesítés ne. árbev. Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások Támogatások Tárgyévi eredmény (Feltüntetett összegek forintban értendőek.) Kéki Gyermekekért Alapítvány évi beszámolójának fontosabb adatai: Képviselő: Farkas Sándorné Egyesület nyilvántartási száma: 15/03/00910 A Kéki Gyermekekért Alapítvány évben megvalósított feladata az iskolai programok támogatása és egy játszótér kialakítása volt. Egyéb Kiadások ráfordítások (Feltüntetett összegek forintban értendőek.) Bevételek Adó 1%-ból Kéki Rosszcsontokért Alapítvány évi beszámolójának fontosabb adatai: Kéviselő: Nagy Lászlóné Egyesület nyilvántartási száma: 15/03/840 A Kéki Rosszcsontokért Alapítvány évben megvalósított feladata: befejeződött a faluközpont kialakítása, amely elősegítette a település infrastrukturális fejlesztését, az iskola környékének esztétikusabbá tételét. Egyéb Kiadások ráfordítások (Feltüntetett összegek forintban értendőek.) Bevételek Adó 1%-ból Kéki Ifjúsági Egyesület évi Közhasznúsági jelentése Székhely: Kék, Kölcsey u. 32. Bírósági nyilvántartási szám: évi beszámolójának fontosabb adatai: év: Bevételek Tagdíj Kiadások Egyéb költség (Feltüntetett összegek forintban értendőek.) A Kéki Ifjúsági Egyesület az alapszabályzatában foglaltak szerint végzi tevékenységét a Kéken élő és onnan elszármazott ifjúság kulturális fejlődésének elősegítése, művelődésének támogatása és szabadidejének hasznos eltöltése érdekében. Az egyesület évi bevételeit a évben működési költségekre fordította. A évben nem voltak kiadásai az egyesületnek. Kék Madár Nyugdíjas Egyesület évi közhasznúsági jelentése Székhely: Kék, Kölcsey u. 15. Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja: január 14. Bírósági nyilvántartási szám: 3019 Adószám: Fontosabb adatok: költségvetési támogatás nemleges Készpénz Takarék szla Össz. Nyitó készlet Bevételek Tagdíj Egyéni tám. Adó 1%- ból Takarék sz Összesen Kiadások Megyei Ny. Szöv. Újság előfiz Posta ktsg Telefon felt Bank ktsg Összesen Záró készlet

11 Akikért megéri várakozni Egyházi oldalak Átgondolom a mai nap tervezett tevékenységeit, sorra rögzítem az időpontokat, a személyeket, akikkel találkozni fogok. Most van időm még erre, mert jó rendben látni mi is fog velem történni a mai napon. De jó! Még időben vagyok és nyugodt. Nagyon szeretem az ilyen pillanatokat. Persze nem tart sokáig, mert a gondolatok nyugodtságába hamar beférkőzik a nyugtalanság érzése. Hiába sok értelmes és szép dolgot terveztem, de ezek között lesz idő, amikor várakozni kell. Nagyon nem szeretek várakozni. Szeretem, ha minden pillanat meg van töltve tartalommal, mert így értelme van a létemnek, és feladataimnak. De a várakozási idő kibillent békés pillanataimból. Ez az idő olyan felesleges rossz, vagy legalább is rosszá tesz. Ilyenkor feszülté, ingerülté, türelmetlenné válok. Kibillenek a felépített önmagamból. De nem úszhatom meg a naponta megjelenő várakozásaimat. Mivel szeretek gondolkodni, - néha túl sok időt is szánok erre - elhatároztam, megváltoztatom a várakozáshoz való viszonyomat. Azt látom, a várakozási idő lehetőséget ad arra, hogy elfojtott érzéseim, elvárásaim, emberekkel való konfliktusaim peregjenek a fejemben. Vagyis azt érzem, önmagammal vagyok elfoglalva. És többnyire negatív személlyé válok ilyenkor. És ebbe nekem bele kell törődnöm? Mivel szeretem a kihívásokat, elhatároztam, változtatok ezen. Pozitív személy akarok maradni a várakozás ideje alatt is. Főleg úgy, hogy egy olyan Valakire várok, akit szeretek. Vagyis várakozásomban szeretetté kell válnom. Szeretettel kell fogadnom és köszöntenem Őt. De míg eljutottam erre az elhatározásra, rájöttem semmi okom nincs, hogy engedjem magam feszültté, boldogtalanná válni. Igen is minden okom meg van, hogy boldog embernek érezhessem magam. Még van mire, és kire várakoznom, még jut idő a várakozásra, még van lehetőségem a várakozás pillanatát értelmessé alakítani, még van lehetőségem még jobbá válni. Éppen most is várakozom, és szép dolgokon gondolkodom. Te ezután, amikor várakozol, miken szeretnél gondolkodni, milyen várakozó személlyé szeretnél válni? Adventben, karácsonyi készületedben, az ünnepekben, hogyan várakozol? Hogyan találnak, akik megérkeznek? Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves olvasónak és családtagjainak áldott, békés, örvendezéssel teli karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt! Pankotai József plébános Ünnepi szertartások a katolikus templomban December 24. Szenteste Karácsony ünnepi szentmise December 25. Karácsony I Ünnepi Szent Liturgia December 26. Karácsony II Ünnepi szentmise December 28. vasárnap Igeliturgia December 31. szerda Évvégi hálaadó Szent Liturgia Január 1. csütörtök Újévi igeliturgia Ünnepi szertartások a római katolikus kápolnában December 25. Karácsony I Ünnepi Igeliturgia 11

12 Egyházi oldalak Krisztus születik Dicsőítsétek! Ismerjük sokan Exupery: A kis herceg című művét, melyben ezt olvashatjuk: Másnap visszajött a kis herceg. Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz- mondta a róka. Ha például délután négykor érkezel majd, én már háromkor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. Négykor már tele leszek izgalommal és aggodalommal; fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet Kedves Olvasók! Mi, görögkatolikusok 40 napon keresztül várakoztunk. Várakoztunk annak a nagy és lélekemelő ünnepnek a megérkezésére, melyet sokan, sajnos ma sem tudnak megünnepelni, mert megfeledkeznek a lényegről és elvesznek a külsőségekben. Mi tudjuk, várjuk az érkezését, tudjuk, hogy pontosan december 25-én érkezik közénk. Szeretnénk Őt megünnepelni! Szeretnénk Őt köszönteni! Szeretnénk a szívűnket ünneplőbe öltöztetni! De tényleg sikerül a szívűnket ünneplőbe öltöztetni? Mert az ünnep a lélek megfürdetését jelenti, azt, hogy a lelkünk, az arcunk sugárzóbb legyen az ünnep után. Megérezzük azt a belső örömet, amelyet a pásztorok, a királyok megéreztek az első karácsonykor. Milyen öröm járta át a szívűket, milyen boldogok lehettek az egyszerű pásztorok, amikor első köszöntői, ünneplői lehettek a világ Megváltójának. Az ünnep erőforrás, fölfrissülés, az ember kimosdatása a rárakódott szennytől. Az ünnepet nem a naptár hozza el, az belül történik, belül születik. Nem az ünnep jön el hozzánk, hanem mi megyünk az ünnepbe, díszbe öltöztetve a szívűnket. Csak így lehet ünnep az ünnep, Isten és ember, ember és ember találkozása karácsonykor. Miről szóljon az idei karácsony? A keresztény ember nem elégedhet meg a hangulattal, a kellemes érzésekkel, a szeretet ünnepe kifejezésekkel, hiszen ettől lényeges és lényegében más a karácsony: Isten az Ő végtelen szeretetéből önmagát ajándékozta nekünk. Ez a felfoghatatlan öröm, amely mindenkit szeretetre, az ünnep kapcsán pedig szerény ajándékozásra indít. Így nem kellemes ünnepet kívánunk egymásnak, hanem áldott karácsonyt, áldott Születés ünnepet valamennyi Olvasónak, családtagjainak. Krisztus születik! - Dicsőítsétek! Szabó Gábor paróchus 12

13 Az igazi karácsony Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. (1 János 4,9) A karácsonyi ünneplésünkben van egy nagy veszély, ahogyan mondani szokták, hogy a fától nem látjuk az erdőt. A sok mindentől, ami körülveszi a karácsonyi eseményt, félő, hogy nem látjuk meg a lényeget. A karácsonyi történetnél ott van a kedves, szelíd Mária, a hallgatag József, azután ott vannak a napkeleti bölcsek, a betlehemi pásztorok, majd az angyalok serege, amely a mennyből szállt alá és dicsőséget énekeltek az Istennek. Mi még hozzá szoktuk tenni a csillogó karácsonyfát, a meglepetéseket, az ajándékokat, az ünnepi ebédet, s a karácsonyi dallamok áhitatos hangulatát. Valóban indokolt az az aggodalom, hogy a karácsonyi sok zajos, fényes dolog és esemény között elfeledkezünk arról az egyáltalán nem zajos - hanem hallgatag kicsi Valakiről, akiért minden egyéb van. Isten szeretete lett nyilvánvalóvá abban, hogy Jézus Egyházi oldalak Krisztus megszületett! Való igaz, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. Nem a békesség és nem is az öröm az első a karácsonyi ünneplésben, hanem a szeretet! Mégpedig nem is úgy, ahogy mi gondolnánk, hogy a mi egymás iránt való szeretetünknek az ünnepe tehát nem egy olyan nap, amelyiken végre megpróbáljuk egymást egy kicsit jobban szeretni, egy kicsit egymással békességben lenni hanem ennél sokkal több! ISTEN SZERETETÉNEK ÜNNEPE. A karácsony annak az isteni szeretetnek az ünnepe, amely forrása és alapja a mi egymás iránt való szeretetünknek is. Ami nélkül a mi szeretetünk oly hamar elillan szívünkből. De Tőle nap, mint nap újabb szeretetet kaphatunk, s így közeledhetünk szeretteinkhez, ismerőseinkhez, felebarátainkhoz, hiszen ez a küldetésünk. A szeretet a világ legcsodálatosabb Isteni ereje. Ha hiszem, hogy Isten szeret, akkor egyszerre más szemmel látom magam körül a világot. Ugyanazt a világot, ugyanazokat az eseményeket láthatom, de valahogyan mégis más szemmel. Egy kicsit más távlatból, más hozzáállással. Mert az Isten szeretete az, amely igazán erőd ad, felemel, megment. Oly boldogító tudat az, hogy a dicsőséges Isten a világmindenség Ura és Teremtője szeret bennünket téged és engem! Úgy szeret, hogy lehajol, hogy elfogad bennünket, hogy a kezét nyújtja, amikor botladozik a lábunk, átölel, amikor roskadozva járunk, valami csodálatos világosságot nyújt az életednek a sötét pillanataiban és igazán boldoggá teszi az életedet. Ámen. Petró Béla református lelkész Az ünnepi istentiszteletek rendje a református templomban: Dec : bűnbánati istentisztelet Dec. 24: szenteste ünnepi istentisztelet, gyermekek versei Dec : ünnepi istentisztelet, első nap délelőtt úrvacsorai közösség; Dec. 31: óév esti ünnepi istentisztelet Jan. 1.: újévi ünnepi istentisztelet 17 óra 17 óra 11 és 15 óra 17 óra 11 óra Mindenkit szeretettel várunk ünnepi istentiszteleteinkre, hogy tudjunk örvendezni, hálát adni, békességet, boldogságot találni Isten szeretetében! Minden keresztyén testvérünknek Istentől megáldott karácsonyi ünnepet és kegyelemben gazdag új esztendőt kívánunk! 13

14 14

15 Karácsonyi kollázs Impresszum Kék Község Önkormányzatának lapja. Felelős kiadó: Polgármesteri HIvatal, Kék Cím: Polgármesteri Hivatal, Kék, Kölcsey u Internet: hu Szerkesztőbizottság tagjai: Bobik Jánosné, Enyediné Székely Mária, Tóth Tibor, Tóthné Dragonya Erika, Nagy Mónika, Sváner Zsolt 15

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ 5 6 Megérkezett Simon-Júdás Jaj már néked pőregatyás! Rég felírta Noé Tokaj Hegyormára Hegyaljai kapás várj Simon Júdásra! Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ. /Szüret, regula/ Ma használatos neve

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Generációs-híd program. Fogadd örökbe a Nagyit tevékenység

Szakmai beszámoló. Generációs-híd program. Fogadd örökbe a Nagyit tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Fogadd örökbe a Nagyit tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Mondjam vagy mutassam?

Mondjam vagy mutassam? I évfolyam 1.szám 2011 szeptember-október-november A Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI lapja MONDJAM VAGY MUTASSAM Iskolánk névadója, Montágh

Részletesebben

Egyből többfélét: Bagett egyszerűen

Egyből többfélét: Bagett egyszerűen 2009 szeptember 14. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Egyből többfélét. A jelen gazdasági helyzetben a háztartás és az étkezés terén is szükség van az átgondolt

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 12. szám, 2006. december

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 12. szám, 2006. december Tisztelt Olvasó! A Táplálkozás és Tudomány címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében Megyeri Károly: Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében A karácsonyi ünnep története visszanyúlik a római időkbe. December 25-én a rómaiak Mithrász istennek a felkelő nap, a világosság istenének-

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t A l e g f o n t o s a b b s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t Borbás Marcsi Asűrűje A könyv alkotói: Borbás Marcsi Antal Csilla Borbás Dorottya Krisztics

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

Anyanyelv és kommunikáció évfolyam. 3. forduló

Anyanyelv és kommunikáció évfolyam. 3. forduló Anyanyelv és kommunikáció 2011-12. 7-8. évfolyam 3. forduló Bizonyára emlékeztek még arra, hogy decemberi találkozásunk témája a tél ünnepkörének felelevenítése volt. A következőkben az ott elhangzottakhoz

Részletesebben

Hájas tészta. Hozzávalók: 80 dkg liszt, 50 dkg háj, 2 egész tojás, 2 evőkanál ecet, 2 dkg élesztő, kevés tej, 1 evőkanál cukor, pici só.

Hájas tészta. Hozzávalók: 80 dkg liszt, 50 dkg háj, 2 egész tojás, 2 evőkanál ecet, 2 dkg élesztő, kevés tej, 1 evőkanál cukor, pici só. Hájas tészta Hozzávalók: 80 dkg liszt, 50 dkg háj, 2 egész tojás, 2 evőkanál ecet, 2 dkg élesztő, kevés tej, 1 evőkanál cukor, pici só. Elkészítése: 50 dkg lisztből a tojásokkal, ecettel, élesztővel rétestésztát

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól

Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól Karácsonyi receptek Bede Róbert mesterszakácstól Idei karácsonyi ínycsiklandozó menünket Bede Róbert mesterszakács készítette el. A hozzávalókat megtaláljátok áruházunkban és aktuális gasztronómiai katalógusunkban:

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Simeon várakozása (LK 2,21-40) 21Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte,

Részletesebben

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016.

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. Talán nem tévedek nagyot, amikor azt mondom, hogy a karácsony az év legnagyobb ünnepe. Jézus születésnapja mellett a szeretet, a megértés, az egymásra való

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Lippai Lapok. Élményekben gazdag félév

LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Lippai Lapok. Élményekben gazdag félév LIPPAI JÁNOS MEZŐ GAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Lippai Lapok III. évfolyam, I. szám Élményekben gazdag félév A tartalomból: A jövő a tét Ilosvay Emlékverseny Karácsony Agrárbál Impresszum: Kiadó: Lippai János

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Horváth Tamás tanárunk rajza

Horváth Tamás tanárunk rajza Horváth Tamás tanárunk rajza A hírhozó Mikor Jézus megszületett, tiszta volt az ég. Aprócska kis csillagtüzek égtek szerteszét. Köztük egy, a legfényesebb, mindig arra várt, hogy a jó hírt megtudhassa

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

7 recept az egészségért

7 recept az egészségért 7 recept az egészségért Készítette: Martincsevicsné Jenei Gizella Rólad Szeretettel üdvözöllek! Martincsevicsné Jenei Gizella vagyok, egészségőr, hidegen sajtolt olajok szakértője, egy 3 éves és egy 6

Részletesebben

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban Tizenkettedik lecke Az ajtóban Gulyás Szia, édes! Szia, kicsim! Egy picit korán jössz... Hát... én el is mehetek... Jaj, nem úgy értem! Bocsánat! Csak még nincs kész a vacsora. A vacsora a mai meglepetés.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS A versenyző neve: Forduló: II. Osztály: 3. Az iskola kódja: Elért pontszám: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 82p. 2016. január 10. Kedves

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Karácsony Rajzok: Csalló Edina

Karácsony Rajzok: Csalló Edina Karácsony 2013 Ahhoz, hogy elkerüld a kapkodást és a rohanást, a lehető legfelkészültebben kell várnod az ünnepeket. Töltsd ki a táblázatokat, és ha elakadnál, csak nézd meg, mi maradt ki, és máris tudod,

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák I70 Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák ÍZÔRZÔK Hozzávalók: másfél kg tisztított amur 10 dkg füstölt kenyérszalonna 10 dkg fôtt császárszalonna szeletben 2 nagyobb,

Részletesebben

2015 tavasz, édes RECEPTEK. Fény éve torta (Várhelyi Panni) I. helyezett

2015 tavasz, édes RECEPTEK. Fény éve torta (Várhelyi Panni) I. helyezett 2015 tavasz, édes RECEPTEK Fény éve torta (Várhelyi Panni) I. helyezett Hozzávalók a tésztához: 1 egész tojás, 2 evőkanál méz 3 evőkanál tej 1 kávéskanál szódabikarbóna 5 dkg zsír 18 dkg. cukor 50 dkg

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Reggeli Nutellás kenyér tejjel Szalámis kenyér Péksütemény kakaóval Lekváros kenyér Pirítós kenyér teával Ebéd Palóc gulyás Szilvás gombóc Tejleves tésztával Sült csirkecomb

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett.

Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett. Az alábbi receptjeinknek megvan a saját történetük Leves Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett. Csirkegulyás - ½ csirkemell-filé - 1 kisfej

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által Kossuth Morzsák November 11.: Márton nap alkalmából ismét összegyűlt az iskola apraja-nagyja. A 4. osztály már a délelőtt folyamán is szorgoskodott a konyhában, hogy vendégül láthassák társaikat. Mert

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója Á G F A L V I K R Ó N I K A XVI. évfolyam 12. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2015. DECEMBER Boldog Karácsonyt! Fröhliche Weihnachten! Merry Christmas! 2 Á G F A L V I K R Ó N I K A 2 0 1 5.

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Karácsonyi italok. Hozzávalók: Elkészítés: Mézes tojás flip

Karácsonyi italok. Hozzávalók: Elkészítés: Mézes tojás flip Karácsonyi italok Likőrös-kávés forró csoki 1 dl tej (60 kcal) 3 kocka meggylikőrrel töltött csokoládé (kb. 2 dkg = 100 kcal) 1 csomag csokis cappucinopor (4 g = kb. 20 kcal) tejszínhab (1 evőkanál = kb.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Karácsony

Karácsony Karácsony 2012 1. rész Logisztika Ahhoz, hogy elkerüld a kapkodást és a rohanást, a lehető legfelkészültebben kell várnod az ünnepeket. Töltsd ki a táblázatokat, és ha elakadnál, csak nézd meg, mi maradt

Részletesebben

Karácsony

Karácsony Karácsony 2011 1. rész Logisztika Ahhoz, hogy elkerüld a kapkodást és a rohanást, a lehető legfelkészültebben kell várnod az ünnepeket. Töltsd ki a táblázatokat, és ha elakadnál, csak nézd meg, mi maradt

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt.

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt. RECEPTEK Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban Összetevõk 4 db csirkemell 4 szelet Ahidai sonka 8 szelet sajt 5 dkg vaj 2 ek liszt 3 dl tej só bors 10 dkg reszelt sajt 1-1,5 dl tejszín Elkészítés A csirkemell

Részletesebben