Áldott karácsonyt és békés, boldog új évet kíván minden kedves olvasónak Kék Község Önkormányzata!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áldott karácsonyt és békés, boldog új évet kíván minden kedves olvasónak Kék Község Önkormányzata!"

Átírás

1 A közmeghallgatáson történt Karácsony a klasszikus zenében Karácsonyi népszokások Múltidézés - régi karácsonyok Ünnepi hangulat Egyházi oldalak Karácsonyi est képkollázs Áldott karácsonyt és békés, boldog új évet kíván minden kedves olvasónak Kék Község Önkormányzata!

2 Önkormányzat A közmeghallgatáson történt Településünkön már hagyomány, hogy decemberben kerül sor az önkormányzati törvény által kötelezően előírt, évi egy közmeghallgatásra. A napirendje is hagyományos, mely szerint a polgármester beszámol az önkormányzat évi gazdálkodásáról és a következő évi feladatokról, tervekről, fejlesztési elképzelésekről. Ebben az évben december 11-én, 16 órára hirdettük meg a lakossági fórumot, amelyre a házasságkötő teremben került sor. Poór Sándor polgármester köszöntötte az intézmények vezetőit, a civil szervezetek képviselőit és a közmeghallgatáson megjelent érdeklődő helyi lakosokat. Az első napirendben röviden beszámolt a évi gazdasági eseményekről, elmondta, hogy a képviselő-testület határidőben, február 24-én megtartott ülésén Ft bevételi, Ft kiadási előirányzattal fogadta el a település költségvetését. A költségvetés tervezésénél a évi teljesítéseket lehetett bázis adatnak tekinteni, az infláció és a várható amelyből az építésre 48 M Ft használható fel. Néhány nappal ezelőtt ellenőrizték a beruházás pénzügyi elszámolását, már lassan a végéhez közeledünk, az épület készen van, már csak a garanciális hibák javítása folyik. Ebben az évben is folyatódott a közfoglalkoztatás, több mint 300 ember fordult meg az elmúlt hónapokban különböző programokban a közfoglalkoztatásban. Jelenleg 75 fő vesz részt képzésben, 5 csoportban. Prioritást élvez az értékteremtő munka, konkrét értékek teremtése, cél az lenne, hogy önellátóvá váljon a program. Ebben az évben indult el egy komolyabb fejlesztés, újabb fóliaházat vásároltunk, 2400 m-en kordonos uborkát termeltünk, nagy értékű eszközöket vásároltunk a munkagépekhez. A mezőgazdasági termelésből több mint 5 M Ft bevételünk származott, amelyet vissza kell forgatnunk a mezőgazdasági programba. Itt szeretném megköszönni azoknak a dolgozóknak munkáját, legyen az közalkalmazott vagy közfoglalkoztatott, akik áremelkedések figyelembe vételével kerültek megtervezésre a kiadások. A bevételek esetében a feladatalapú finanszírozás jellemzi az önkormányzatokat. Adott feladatra nyújt támogatást a központi költségvetés, általában az ellátottak száma, a lakosságszám, vagy a település nagysága alapján. A feladatfinanszírozás keretében nyújtott támogatások kötöttek, csak a meghatározott célokra lehet felhasználni, és szigorú elszámolási kötelezettség áll fenn velük szemben. A kötelező feladatokat törvény szabályozza, amelyeket el kell látni, települési önkormányzatok vállalhatnak önként is olyan feladatokat, amelyeket jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe, de a kötelezően ellátandó feladatokat nem veszélyeztethetik. Ilyen kötelező feladat az óvodai nevelés, az alapfokú egészségügyi ellátás, a foglalkoztatás szervezése, a településfejlesztés, a köztemető fenntartása, hulladékgazdálkodás, közvilágítás stb. A Kéki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére: 54 M Ft, az óvodai nevelésre 33 M Ft, az étkeztetésre 16 M Ft (iskola és óvoda), közvilágításra 2,9 M Ft, köztemető fenntartásra Ft, a könyvtári közművelődési feladatokra 2,3 M Ft normatív támogatásban részesültünk alapelve a takarékos működtetés, szociális támogatások biztosítása, tudatos településfejlesztés, pályázatok maximális kihasználása volt. Az év folyamán nyári gyerekétkeztetésre 1,8 M Ft, könyvtártámogatásra Ft, adósságkonszolidációban nem részesülő önkormányzatok fejlesztési támogatására 44 M Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk, melyből bentlakásos idősek otthonát szeretnénk építeni. Még 2012-ben pályáztunk az egészségügyi intézményre, amely az első Európai Uniós pályázatunk volt. A megvalósításra összesen 59 M Ft támogatást nyertünk, hozzájárultak ahhoz, hogy ezek a programok sikeresen befejeződtek. Amit megtermeltünk, a konyhán felhasználjuk, nyersanyaggal ellátjuk, a bevételből pedig földet vásároltunk. Nem az a célunk, hogy felvásároljuk a kéki határt, hanem az, hogy értelmes munkát tudjunk biztosítani az embereknek. A beszámolóban a polgármester úr kiemelte, hogy a településen működő civil szervezeteknek köszönhetően, ebben az évben gazdagabbak lettünk két, egyenként 12,7 M Ft értékű kisbusszal, amelyeket a Sportegyesület és a Polgárőrség pályázaton nyertek, valamint a Kéki Gyermekekért Alapítvány jóvoltából megépült a játszótér. A második napirendi pontban a jövő évi feladatokról, tervekről még sok információ nem állt rendelkezésre. Poór Sándor tájékoztatta a lakosságot, hogy a évi fejlesztéseket nagy mértékben a pályázati lehetőségek határozzák meg. Jövőre folytatódik a Start Munkaprogram, és elkezdődik az idősek otthonának építése. Az önkormányzatnak továbbra is az a célja, hogy az itt élő emberek életkörülményeit javítsa, és segítse a mindennapi megélhetésüket. A napirendek után megköszönte, hogy a lakosság bizalmat szavazott az elkövetkező 5 évre a képviselő-testületnek. A tájékoztató után a jelen lévők a felmerült kérdésekre, problémákra kaptak választ, így szóba került: az Alkotmány utca és a hozzá kapcsolódó utcák közvilágítási gondja, a Kölcsey utca teherforgalmának csökkentése, járdaépítés és csapadékvíz elvezetés a Kölcsey utcán, a temetőben kopjafa állítása, a Kéki Körkép rendszertelen megjelenése, a fiatalok részére szórakozási lehetőség biztosítása. Hagymásiné Hegyes Valéria 2

3 Művészet Karácsony a klasszikus zenében Karácsony az egyik legszebb keresztény ünnepünk. Megváltónk születésének csodálatos örömhíre nem véletlenül ihlette meg a leghíresebb képzőművészeket, zeneszerzőket sem. Aki aktívan hallgat zenét, tanúsíthatja, hogy zenével olyan érzéseket, gondolatokat is ki lehet fejezni, amilyeneket szavakkal soha. Mapaság közhellyé vált az a megközelítés, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, azonban ez így helytelen. Helytelen, mert a modern világ a karácsonyt annyival intézi el, hogy ilyenkor kitakarítjuk a pénztárcánkat, megveszünk minden fölösleges dolgot, felrobbantjuk a konyhát és holtfáradtan esünk a kanapéra, miközben a televízióból árad a hamis boldogságérzetet sugárzó, értelmetlen filmek tucatja. És mindez a szeretet jegyében. A nagy zeneszerzők még tudták, hogy a karácsony üzenete nem ez, hanem Isten irántunk tanúsított szeretetének ünnepe, amikor elküldte Fiát, Jézus Krisztust a világba. A karácsony ebben az értelemben tekinthető a szeretet ünnepének. A méltó ünnepléshez hozzátartozik az olyan zenék hallgatása, amelyek erősítik bennünk ezt az érzést, hogy az ünnepet aszerint élhessük meg, amiről szól. Ehhez kívánok néhány konkrét tanácsot adni, kicsit szakmai nyelven is elmagyarázni egy-egy zenemű lényegét. Ez azért fontos, hogy halljunk is, ne pusztán hallgassunk. Az egyik mű Johann Sebastian Bach Karácsonyi oratóriuma (BWV 248), mely a leghíresebb a karácsonyi oratóriumok között. Ezen kívül azzal is kiválik a többi közül, hogy ez nem egy szimpla oratórium, hanem egy kantátaciklus karácsonyára, elsősorban a karácsonyi ünnepnapokra (december 24., 25., 26.), újévre és vízkeresztre (január 6.). A műnek csak egy része újdonság, sok kórus- és áriarészlet korábbi műveiben is megtalálható (paródia), például a Tönet, ihr Pauken! kantátából lett a Jauchzet, frohlocket stb. A szöveg valószínűleg Paul Gerhardt és C. F. Picander Henrici művei. A gyakran nagyon nehézkes, érthetetlen szövegek (amelyek a piétizmus következményei) szemben állnak a recitativok könnyed, érthető szövegeivel. Bach igen merész hangszerelést alkalmazott: több oboafajta is szerephez jut, mint például Oboa d amore (mély Á hangolású), Oboa da caccia és a tenoroboa, melyet F-re hangoltak. Természetesen mint általában a többi Bach műnél itt is nagyon bonyolult polifóniával találkozunk. Az első kantáta időben egészen Jézus születéséig repít minket vissza. Nyitásként trombitával, üstdobokkal és hasonló hangszerekkel kísért zenét ad elő a kórus ( Jauchzet, frohlocket ). Ezután következik Szűz Mária és Szent József Betlehembe indulása (miután Augustus császártól megkapják a felszólítást) (Lk 2,1 6). Ezt követi a Bereite dich Zion altária, majd a Wie soll ich dich empfangen korál Paul Gerhardt nyomán, végül Und sie gebar recitativo, amely Jézus születéséről tudósít (Lk 2,7). A Großer Herr, o starker König ária egy himnusz Isten részére. Az első kantátát végül egy könyörgés zárja. A második kantáta ismerteti, ahogy a pásztorok megkapják az örömhírt. A nyitó Sinfoniában fuvolák, oboa d amorék és oboa da cacciák utánozza a pásztorok sípjait és dudáját, ezenkívül a tercmenetekkel és pontozott ritmusokkal Bach fokozza hatást. Ezután éjszaka a pásztorok nagy ijedtségére megjelenik egy angyal (Lk 2,8 9). A Brich an, du schönes Morgenlicht kezdetű korál jelzi a napfelkeltét. Ezután az angyal adja hírűl Jézus születését (Lk 2,10 11). A basszus Ábrahám pásztort jelképezi. A pásztorok elmennek a kis Jézushoz, akit egy jászolban találnak (Lk 2,16, Schaut hin, dort liegt im finstren Stall ). Ezután a basszus odamegy a jászolhoz, és egy altatódalt énekel. Ezután Mária, ( Schlafe, mein Liebster ), és az angyalok is egy tutti-fúgával ünnepelnek, amely egy hosszú melizmát tartalmaz ( Ehre sei Gott in der Höhe ), majd a békéért könyörögnek. Ezután következik a záró pásztortánc ( Wir singen dir in deinem Heer ). A harmadik kantáta karácsony másnapjára készült. Ez is a pásztorok vizitációjáról szól, mint fentebb említett. A hála áll a középpontban ennél a kantátánál. A negyedik kantáta Jézus kereszteléséről szól. Ötödik kantáta: ben nem volt vasárnap karácsony és újév napja között, de volt egy újév napja és a vízkereszt között. Ez a kantáta az újév utáni első vasárnapra készült. A történet szerint Heródes három embere meglátogatja Jézust és meglátják a fényt; megtérnek. A hatodik, és egyben utolsó kantáta a napkeleti királyok látogatásáról szól. A történet lényege, hogy a kereszténységgel szemben álló erők nem tudnak ellenállni a kisded Jézusnak, és megtérnek. Bach itt arra céloz, hogy aki hisz Jézusban, az mind az ő védelme alatt áll. A zenében egy szóló-quartettel történeik ennek a megjelenítése, amelyik csak a záró kórus előtt bomlik fel. Ezt a kantátát vízkereszt napján adták elő. A másik mű Georg Friedrich Händel Messiás című oratóriuma (HWV 56) a műfaj egyik leggrandiózusabb alkotása, Händel főműve. Az oratóriumot 1742-ben mutatták be Dublinban egy árvaház javára, és Händel életében kizárólag jótékonysági céllal adták elő. A Messiás nem drámai oratórium, nem Krisztus életét meséli el, és nincs közvetlen köze a liturgiához sem, amolyan hitvallás. A szövegek nagy része ószövetségi prófécia és zsoltár, nem Krisztusról van szó, hanem a Messiásról, a várt, a majdan eljövő, megfoghatatlan alakról. Az oratóriumban kiemelkedő a kórus szerepe (ez nem szokatlan Angliában, ahol igen fejlett kórusmozgalom volt), ezen kívül egy vagy két szoprán, egy alt, egy tenor és egy basszus működik közre. Händel eredeti zenekara huszonöt vonósból, két oboából, két fagottból, két trombitából és üstdobból állt, a basso continuót csembaló adta, a kórus fős volt. Később egyre monumentálisabb együttessel adták elő a darabot, ezek közül legnagyobb a Thomas Beecham által vezényelt Royal Philharmonic Orchestra volt 1959-ben, akik számára Eugene Goossens dolgozta át a művet. Sváner Zsolt 3

4 Jeles napok Karácsonyi népszokások Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó szokások nélkül. Mindezekből mára hagyományőrző szándékkal felelevenített kedves emlékek maradtak. Magyarországon a tél beköszöntével, december elejétől a hagyományoknak megfelelően kezdetét veszik a különféle népszokások, amelyek szorosan kötődnek a szent ünnephez. Luca napja A decemberi népszokások sorát a Luca napja nyitja. A hiedelem szerint december 13-án a téli hosszú éjszakákkal, vagyis a sötétséggel Szent Luca átalakult boszorkánnyá. A boszorkányok elriasztására a kulcslyukba fokhagymát dugtak, az ajtófélfába kést állítottak, az ajtóra fokhagymával keresztet rajzoltak vagy a seprűt keresztbe rakták. E napon semmit se volt szabad kölcsönkérni vagy adni, nehogy az a boszorkányok kezére jusson. A hagyomány szerint a nők nem dolgozhattak, mert ha Luca napján fonnának vagy varrnának, nem tojnának a tyúkok. Luca napján a fiúk elindultak meglátogatni az ismerős házakat és jókívánságaikért cserébe adományokat vártak. Ha ez elmaradt, akkor viszont átkokat szórtak a házra. Nálunk a legelterjedtebb hiedelem szerint ezen a napon elkezdenek egy széket készíteni, amelyet karácsony előestéjére fejeznek be. Aki a templomban az éjféli misén rááll, az meglátja ki a boszorkány. A lányok szívesen jósolnak Luca napján, vajon ki lesz a jövendőbelijük. Kedves szokás a Luca pogácsasütés. Advent Advent az eljövetel, a várakozás és reménykedés ideje, a karácsonyra való előkészület időszaka. A karácsony előtti negyedik vasárnapon kezdődik és december 24-ig tart. Új keletű népszokás az adventi koszorú készítése erre az időszakra. Karácsony A karácsony Jézus születésének és a szeretetnek az ünnepe. A karácsonyt megelőző hétköznapokon, a hosszú téli estéken együtt volt a család. Beszélgettek, adventi, karácsonyi dalokat énekeltek, ezzel is készülve Jézus születésének ünnepére. Amikor az esthajnali csillag már feljött, akkor került 4 sor a karácsonyi vacsora elfogyasztására. Ezt sok ház udvarában a gazda puskalövése előzte meg a gonosz lélek elriasztására. A gazdasszony mindent előre kikészített az asztalra, mert a vacsorát végig felállás nélkül kellett elfogyasztani. Imádkoztak, majd első fogásként mézbe mártott fokhagymát, dióbelet nyeltek. Ennek gonoszűző célzata volt. A karácsonyi asztal elképzelhetetlen hal, bejgli, valamint alma és dió nélkül. A kerek alma a család összetartásának szimbóluma. Vacsora után a gazdasszony kezébe vett egy szép, piros almát, és annyi szeletre vágta, ahányan ültek az asztalnál, mondván: amilyen kerek az alma, olyan kerek, összetartó legyen a család a következő esztendőben. Mendikálás Az elnevezés (mendieare=koldulni) a szokás adománygyűjtő jellegére utal. Elsősorban a gyerekek jártak adományt kérni ez idő tájt. Kisebb-nagyobb csoportokba verődve bekéredzkedtek a házakhoz és némi ajándék fejében karácsonyi énekeket énekeltek. Kántálás Kántálásnak nevezték a karácsonyi énekes, verses köszöntőt. Az elnevezés a köszöntő énekes jellegére utal, mivel énekkel köszöntötték a ház lakóit. Elsősorban a felnőttek jártak kántálni este, az éjféli óráig. Betlehemezés Jézus születésének történetét bemutató, ma is élő, egyházi eredetű népi játék. Szereplői általában pásztoroknak öltözve, házilag készített jászollal vagy betlehemi kistemplommal járnak házról házra. Szent énekekkel, tréfás párbeszédekkel elevenítik fel Jézus születésének eseményeit. Pásztorjárás A pásztorjárás szereplői karácsonyeste éjfélig járták a há-

5 Jeles napok zakat. Kifordított bundát viseltek, tarisznyát tettek a vállukra, kezükben pásztorbotot tartottak. A kispásztor vitte a betlehemi jászolt. Énekeket adtak elő, majd a végén adományokat vártak a ház urától. Ostyahordás Karácsony böjtjén, vagy néhány nappal előtte, a kántortanító az iskolás gyerekekkel minden családnak megfelelő számú ostyát küldött. Az ostya a karácsonyi vacsora fontos része volt, amelyet több helyen mézzel, fokhagymával együtt ettek. Pásztorok karácsonyi vesszőhordása Karácsony előestéjén a pásztorok vesszőkkel jártak, amelyekből a gazdasszony a kötényével húzott ki néhány szálat azért, hogy az állatai a következő évben egészségesek legyenek. A vesszőért a pásztornak bort, cipót, esetleg pénzt is adtak. A gazdasszony a vesszővel megveregette a jószágokat, hogy egészségesek legyenek. Regölés István napjától, december 26-tól újévig jártak a Regősök. A regölés lényegében természetvarázsló énekmondás, köszöntés - bőségvarázsló, párokat összeboronáló, adománygyűjtő szokás volt. Különféle énekeket adtak elő és jókívánságokat mondtak a ház lakóinak. Borszentelés December 27-én, Szent János napján szokás volt a bor megáldása. Ezen a napon minden család bort vitt a templomba, amelyet a pap megáldott. A szentelt bornak mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg embert, állatot gyógyítottak vele, öntöttek belőle a boroshordókba, hogy ne romoljon el a bor. Aprószentek napja (december 28.) A Heródes parancsára tömegesen kivégzett betlehemi kisdedek emlékünnepe. Aprószent minden fiúcsecsemő, akit Heródes király a gyermek Krisztus keresésekor megöletett. Az Aprószentek-napi vesszőzés, az újesztendei szerencsekívánás különös fajtája. A gyanútlan gyermeket a szomszédba küldték, ahol megvesszőzték, hogy egészséges maradjon. Nagy Mónika Múltidéző - régi karácsonyok Emlékeztek? Volt egyszer egy riporter-szakkör. Az as tanévben indult. Barati Tibor, Ilcsik Mária, Sándor Ildikó, Szabó Ágnes és Szabó László 6. osztályos, Beri Katalin, Gyug Valéria, Sinka Andrea, Szabó Erzsébet és Torma Júlia 7. osztályos tanulókból állt az alapító csapat. Már a tanév végén nagy öröm ért bennünket: munkánkért megkaptuk a Kiváló közösség címet, és egy-egy jelképes aranytollat. Megörökítettük iskolánk életét, tudósítottunk terveinkről, örömeinkről, sikereinkről. A Kelet-Magyarországnak régebben volt egy Gyermekvilág oldala, s benne Miénk a szó című rovat, oda küldtünk rövid cikkeket iskolánkról. Az akkori időben a karácsonyt fenyőünnep néven említhettük, a Mikulást Télapóra kellett keresztelnünk, hogy vallási eredetüket elfedjük. Az új idők szele azért már érezhető volt. Riportereink ezt írták 1987-ben: A béke fényei 1989-ben: Fenyőünnepély az iskolában 1988-ban: Meglepetés mindenkinek 5

6 Múltidéző 1992-ben a négyesben ünnepeltük ötödik születésnapunkat. Akkor az volt a földrajz-rajz szaktanterem, és a riporter-szakkör főhadiszállása is. Míg én a tortát szeltem, ti vidáman bohóckodtatok. Nagyon jó volt újra látni benneteket! Aztán még egy Emléklap 1995-ből, melyet azért kaptunk, mert az Európai mozaikok című országos művelődési játékban eredményesen szerepeltünk. Teljesítményünk 90 %-os volt! Még egy év kellett volna, hogy a tizedik születésnapot is megünnepelhessük, de következett a nyugdíjazás. Most várom a riporterszakköröseim utódait, a mai médiaszakkörösöket, Szabó Miklósné tanár nénivel, és nekik is előszedem emlékeimet. Remélem, néhány ötlettel hozzájárulhatok a NET-generáció munkájához. Kívánok minden egykori tanítványomnak, kollégáimnak és családjaiknak áldást, békességet! 6

7 Múltidéző Így ünnepeltünk anno Mennyből az angyal Csodálatos karácsonyi műsorral zárták a évet általános iskolás gyerekeink. A hatalmas angyali sereg mennyei fényekkel árasztotta el a nagyszínpadot. A betlehemi istállóban és környékén megelevenedtek a 2000 évvel ezelőtt történtek. Régi vágya teljesült Enyedi Marikának, végre ő személyesíthette meg Mária alakját, szépen, szerényen megformálva. József szerepében Daskó István méltó társa volt. A három király: Pócsik Róbert, Sebestyén László, Fehér Zoltán. A pásztorok: Varga Richárd, Beri Dávid, Ignácz László, Dzsupin Árpád, Nagy Gergő, Hricz Márk, Pataki Róbert, Kmetz Roland. Gábriel angyal Beri Barbara volt. Az angyalok karában szerepeltek: Hritz Judit, Horváth Tímea, Lakatos Renáta, Mező Fruzsina, Lakatos Anna, Tóth Nóra, Pócsik Beáta, Pócsik Barbara, Győri Attila, Szabó Dorottya, Hajnal Máté, Szabó Árpád, Kántor Dénes, Soós Levente, Varga Róbert, Kurucz István, Káté Evelin, Hricz Viktória, Tóth Anita, Rózsa Alexandra, Sipos Ágnes, Simon Ágnes, Káté Éva, Csorba Tibor, Kántor Ádám, Treszkai Lilla, Tóth Kitti, Kántor Renáta, Zupkó Judit, Gyug Nikolett, Molnár Enikő, Lakatos Evelin, Kurucz Viktória, Balogh Emese, Ignéczi Brigitta, Csorba Enikő, Szűcs Beatrix. Az első osztályosoktól a nyolcadik osztályig 51 fő szerepelt méltóságteljesen, a színvonalas, komoly műsorban. Gyönyörű volt a záró kép is. A zenei műsor anyagához Sipos József, Ignéczi Krisztián, Gazsi Péter és Szegedi Zoltán adott segítséget. A dekorációban és öltöztetésben Szőllősi Valéria, Nagy Lászlóné, Soós Lászlóné, Mezőné Maklári Erika tanárnők és a szülők segítettek. Gratulálunk és köszönjük ezt a felejthetetlen hangulatú estét a szereplőkön kívül Laskay Béláné tanárnőnek aki sok szép műsort állított már eddig színpadra, de ez mindet felülmúlta, és Hegyes Szilvia tanárnőnek, akinek első közszereplése ilyen fényesen indult. Bobik Jánosné 7

8 Ünnepi hangulat Karácsonyi vacsora Az ünnep fénypontja mindenütt a karácsonyi lakoma. A falusi ház legjobban tisztelt bútordarabja mindig is az asztal volt. Megteríteni csak ünnepeken szokták. Karácsonykor piros terítő került az asztalra, a piros az öröm színe. Az asztal alá szalmát helyeztek el, a betlehemi jászolra emlékezve és emlékeztetve. Karácsony nem múlhat el hal, halászlé nélkül. Elmaradhatatlan a pulyka is, akár gesztenyével töltve, vagy csak egyszerűen egészben sütve. Sokan ekkorra időzítik a disznóvágást, így aztán töltött káposzta, hurka-és kolbászhegyek ékesítik az asztalt és terhelik a gyomrot. Ezek után a diós és mákos bejglit már csak a szemünk kívánja. Elmondhatjuk tehát, hogy a karácsony nem a diétáról szól. Amíg karácsonykor és más ünnepeken a fő fogáshoz tartozott a pulyka vagy más szárnyas, újévkor nem szabad baromfit enni, mert az hátrafelé kapar, tehát az újévben lemaradást okoz. Ezért ajánlatos ilyenkor a disznó, mert az az orrával előre túr. Innen ered az új évi malac fogyasztásának szokása, vagyis malacot újévkor és nem szilveszterkor kell enni. A hal fejéből, farkából, a meghámozott, karikára vágott vöröshagymából és a burgonyából készíts alaplevet. Ha minden megfőtt, passzírozd át az egészet. A paprikát vágd karikára, majd a paradicsommal együtt tedd az átpasszírozott lébe, és szórd bele a fűszerpaprikát is. A hal többi részét, miután megtisztítottad, vágd kisebb darabokra, sózd be alaposan, majd, amikor a leves forrni kezd, add hozzá. Kis lángon nagyjából 20 percig főzd. Ízlésed szerint erős paprikával is fűszerezheted. Mákos, diós bejgli Néhány karácsonyi recepttel szeretnénk segíteni olvasóinknak a készülődésben! Halászlé A halászlé igazi magyar kuriózum, ami nélkül nem is igazi a karácsonyi menü. Persze, ahány háztartás, annyiféle recept létezik, és mindenki esküszik arra, hogy az övé a legfinomabb. Ha neked még nem sikerült megtalálni a kedvenc recepted, akkor próbáld ki a miénket, aminek az elkészítése igazán egyszerű, mégis nagyon finom. Hozzávalók: 1 kg ponty 20 dkg vöröshagyma 2 evőkanál fűszerpaprika 2 krumpli 1 zöldpaprika 1 paradicsom szárított erős paprika só 8 Hozzávalók: 1 kg liszt 25 dkg vaj 10 dkg cukor 4 dkg élesztő 2 tojássárgája 1 dl tej 1 citrom reszelt héja tejföl Hozzávalók a töltelékhez: 60 dkg darált mák vagy dió 1 tojás cukor vaníliás cukor reszelt citromhéj tej Az élesztőt langyos-cukros tejben keleszd meg, a vajat a liszttel morzsold el. A liszt közepébe készíts mélyedést, öntsd bele a megkelt élesztőt, a tojássárgájákat, a citromhéjat, a cukrot, és annyi tejföllel dolgozd össze, hogy kelttészta-keménységű tésztát kapj. A tésztát dolgozd simára, akkor jó, ha hólyagos, és elválik az edény falától. Ebből a mennyiségből három rúd bejgli készíthető. A tésztát egy óráig keleszd, majd oszd három részre, és lisztezett deszkán nyújtsd ki. A mákot vagy diót keverd össze a cukorral, a citromhéjjal, a vaníliás cukorral, a mazsolával és csak annyi tejjel, hogy a töltelék morzsalékos legyen. A tész-

9 Ünnepi hangulat tát tekerd fel, kend meg tojással, és vajazott, lisztezett tepsire rakd rá. Fél óráig keleszd, újra kend meg tojással, és mérsékelten forró sütőben süsd szép pirosra. Püspökkenyér A püspökkenyér hajdanán igazi karácsonyi desszert volt, mára azonban egyre inkább kezd kikopni a köztudatból. Elevenítsd fel a régi hagyományokat, és a bejgli mellé készíts egy rúd, mindenféle földi jóval megszórt, édes kenyeret is. Vendégváró finomságnak is tökéletes, de vacsoraként, egy pohár hideg tejjel sem utolsó. Hozzávalók: 30 dkg cukor 30 dkg liszt 10 dkg mazsola 10 dkg dió 10 dkg tejcsoki 10 dkg aszalt gyümölcs 5 tojás 2 dl tej A lisztet a felaprított dióval, a darabokra tört tejcsokival, a dióval, valamint az aszalt gyümölccsel keverd össze. A tojásokat mosd meg alaposan, majd válaszd ketté őket. A sárgákat a cukorral keverd habosra, és szitáld bele a lisztes keveréket. Adagold hozzá a tejet is, hogy könnyebb legyen összekeverni. A tojásfehérjékből verj kemény habot, és óvatosan forgasd a sütimasszába. Egy őzgerincformát vajazz ki, szórd be liszttel, majd öntsd bele a püspökkenyér tésztáját. Melegítsd elő a sütőt 160 fokra és addig süsd a süteményt, míg aranybarnára pirul. Nagy Mónika Áldott karácsonyt és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónknak! A Kéki Körkép szerkesztősége 9

10 Beszámolók Kék Község Polgárőrség évi beszámolójának fontosabb adatai: Képviselő: Balogh József Egyesület nyilvántartási száma: 15/01/795 Bevételek Tagdíj Támogatások Kiadások Tárgyévi eredmény (Feltüntetett összegek forintban értendőek.) Kék Sportegyesület évi beszámolójának fontosabb adatai: Képviselő: Tóth Tiborné Egyesület nyilvántartási száma: 15/01/1267 Bevételek Kiadások Tagdíj Értékesítés ne. árbev. Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások Támogatások Tárgyévi eredmény (Feltüntetett összegek forintban értendőek.) Kéki Gyermekekért Alapítvány évi beszámolójának fontosabb adatai: Képviselő: Farkas Sándorné Egyesület nyilvántartási száma: 15/03/00910 A Kéki Gyermekekért Alapítvány évben megvalósított feladata az iskolai programok támogatása és egy játszótér kialakítása volt. Egyéb Kiadások ráfordítások (Feltüntetett összegek forintban értendőek.) Bevételek Adó 1%-ból Kéki Rosszcsontokért Alapítvány évi beszámolójának fontosabb adatai: Kéviselő: Nagy Lászlóné Egyesület nyilvántartási száma: 15/03/840 A Kéki Rosszcsontokért Alapítvány évben megvalósított feladata: befejeződött a faluközpont kialakítása, amely elősegítette a település infrastrukturális fejlesztését, az iskola környékének esztétikusabbá tételét. Egyéb Kiadások ráfordítások (Feltüntetett összegek forintban értendőek.) Bevételek Adó 1%-ból Kéki Ifjúsági Egyesület évi Közhasznúsági jelentése Székhely: Kék, Kölcsey u. 32. Bírósági nyilvántartási szám: évi beszámolójának fontosabb adatai: év: Bevételek Tagdíj Kiadások Egyéb költség (Feltüntetett összegek forintban értendőek.) A Kéki Ifjúsági Egyesület az alapszabályzatában foglaltak szerint végzi tevékenységét a Kéken élő és onnan elszármazott ifjúság kulturális fejlődésének elősegítése, művelődésének támogatása és szabadidejének hasznos eltöltése érdekében. Az egyesület évi bevételeit a évben működési költségekre fordította. A évben nem voltak kiadásai az egyesületnek. Kék Madár Nyugdíjas Egyesület évi közhasznúsági jelentése Székhely: Kék, Kölcsey u. 15. Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja: január 14. Bírósági nyilvántartási szám: 3019 Adószám: Fontosabb adatok: költségvetési támogatás nemleges Készpénz Takarék szla Össz. Nyitó készlet Bevételek Tagdíj Egyéni tám. Adó 1%- ból Takarék sz Összesen Kiadások Megyei Ny. Szöv. Újság előfiz Posta ktsg Telefon felt Bank ktsg Összesen Záró készlet

11 Akikért megéri várakozni Egyházi oldalak Átgondolom a mai nap tervezett tevékenységeit, sorra rögzítem az időpontokat, a személyeket, akikkel találkozni fogok. Most van időm még erre, mert jó rendben látni mi is fog velem történni a mai napon. De jó! Még időben vagyok és nyugodt. Nagyon szeretem az ilyen pillanatokat. Persze nem tart sokáig, mert a gondolatok nyugodtságába hamar beférkőzik a nyugtalanság érzése. Hiába sok értelmes és szép dolgot terveztem, de ezek között lesz idő, amikor várakozni kell. Nagyon nem szeretek várakozni. Szeretem, ha minden pillanat meg van töltve tartalommal, mert így értelme van a létemnek, és feladataimnak. De a várakozási idő kibillent békés pillanataimból. Ez az idő olyan felesleges rossz, vagy legalább is rosszá tesz. Ilyenkor feszülté, ingerülté, türelmetlenné válok. Kibillenek a felépített önmagamból. De nem úszhatom meg a naponta megjelenő várakozásaimat. Mivel szeretek gondolkodni, - néha túl sok időt is szánok erre - elhatároztam, megváltoztatom a várakozáshoz való viszonyomat. Azt látom, a várakozási idő lehetőséget ad arra, hogy elfojtott érzéseim, elvárásaim, emberekkel való konfliktusaim peregjenek a fejemben. Vagyis azt érzem, önmagammal vagyok elfoglalva. És többnyire negatív személlyé válok ilyenkor. És ebbe nekem bele kell törődnöm? Mivel szeretem a kihívásokat, elhatároztam, változtatok ezen. Pozitív személy akarok maradni a várakozás ideje alatt is. Főleg úgy, hogy egy olyan Valakire várok, akit szeretek. Vagyis várakozásomban szeretetté kell válnom. Szeretettel kell fogadnom és köszöntenem Őt. De míg eljutottam erre az elhatározásra, rájöttem semmi okom nincs, hogy engedjem magam feszültté, boldogtalanná válni. Igen is minden okom meg van, hogy boldog embernek érezhessem magam. Még van mire, és kire várakoznom, még jut idő a várakozásra, még van lehetőségem a várakozás pillanatát értelmessé alakítani, még van lehetőségem még jobbá válni. Éppen most is várakozom, és szép dolgokon gondolkodom. Te ezután, amikor várakozol, miken szeretnél gondolkodni, milyen várakozó személlyé szeretnél válni? Adventben, karácsonyi készületedben, az ünnepekben, hogyan várakozol? Hogyan találnak, akik megérkeznek? Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves olvasónak és családtagjainak áldott, békés, örvendezéssel teli karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt! Pankotai József plébános Ünnepi szertartások a katolikus templomban December 24. Szenteste Karácsony ünnepi szentmise December 25. Karácsony I Ünnepi Szent Liturgia December 26. Karácsony II Ünnepi szentmise December 28. vasárnap Igeliturgia December 31. szerda Évvégi hálaadó Szent Liturgia Január 1. csütörtök Újévi igeliturgia Ünnepi szertartások a római katolikus kápolnában December 25. Karácsony I Ünnepi Igeliturgia 11

12 Egyházi oldalak Krisztus születik Dicsőítsétek! Ismerjük sokan Exupery: A kis herceg című művét, melyben ezt olvashatjuk: Másnap visszajött a kis herceg. Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz- mondta a róka. Ha például délután négykor érkezel majd, én már háromkor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. Négykor már tele leszek izgalommal és aggodalommal; fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet Kedves Olvasók! Mi, görögkatolikusok 40 napon keresztül várakoztunk. Várakoztunk annak a nagy és lélekemelő ünnepnek a megérkezésére, melyet sokan, sajnos ma sem tudnak megünnepelni, mert megfeledkeznek a lényegről és elvesznek a külsőségekben. Mi tudjuk, várjuk az érkezését, tudjuk, hogy pontosan december 25-én érkezik közénk. Szeretnénk Őt megünnepelni! Szeretnénk Őt köszönteni! Szeretnénk a szívűnket ünneplőbe öltöztetni! De tényleg sikerül a szívűnket ünneplőbe öltöztetni? Mert az ünnep a lélek megfürdetését jelenti, azt, hogy a lelkünk, az arcunk sugárzóbb legyen az ünnep után. Megérezzük azt a belső örömet, amelyet a pásztorok, a királyok megéreztek az első karácsonykor. Milyen öröm járta át a szívűket, milyen boldogok lehettek az egyszerű pásztorok, amikor első köszöntői, ünneplői lehettek a világ Megváltójának. Az ünnep erőforrás, fölfrissülés, az ember kimosdatása a rárakódott szennytől. Az ünnepet nem a naptár hozza el, az belül történik, belül születik. Nem az ünnep jön el hozzánk, hanem mi megyünk az ünnepbe, díszbe öltöztetve a szívűnket. Csak így lehet ünnep az ünnep, Isten és ember, ember és ember találkozása karácsonykor. Miről szóljon az idei karácsony? A keresztény ember nem elégedhet meg a hangulattal, a kellemes érzésekkel, a szeretet ünnepe kifejezésekkel, hiszen ettől lényeges és lényegében más a karácsony: Isten az Ő végtelen szeretetéből önmagát ajándékozta nekünk. Ez a felfoghatatlan öröm, amely mindenkit szeretetre, az ünnep kapcsán pedig szerény ajándékozásra indít. Így nem kellemes ünnepet kívánunk egymásnak, hanem áldott karácsonyt, áldott Születés ünnepet valamennyi Olvasónak, családtagjainak. Krisztus születik! - Dicsőítsétek! Szabó Gábor paróchus 12

13 Az igazi karácsony Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. (1 János 4,9) A karácsonyi ünneplésünkben van egy nagy veszély, ahogyan mondani szokták, hogy a fától nem látjuk az erdőt. A sok mindentől, ami körülveszi a karácsonyi eseményt, félő, hogy nem látjuk meg a lényeget. A karácsonyi történetnél ott van a kedves, szelíd Mária, a hallgatag József, azután ott vannak a napkeleti bölcsek, a betlehemi pásztorok, majd az angyalok serege, amely a mennyből szállt alá és dicsőséget énekeltek az Istennek. Mi még hozzá szoktuk tenni a csillogó karácsonyfát, a meglepetéseket, az ajándékokat, az ünnepi ebédet, s a karácsonyi dallamok áhitatos hangulatát. Valóban indokolt az az aggodalom, hogy a karácsonyi sok zajos, fényes dolog és esemény között elfeledkezünk arról az egyáltalán nem zajos - hanem hallgatag kicsi Valakiről, akiért minden egyéb van. Isten szeretete lett nyilvánvalóvá abban, hogy Jézus Egyházi oldalak Krisztus megszületett! Való igaz, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. Nem a békesség és nem is az öröm az első a karácsonyi ünneplésben, hanem a szeretet! Mégpedig nem is úgy, ahogy mi gondolnánk, hogy a mi egymás iránt való szeretetünknek az ünnepe tehát nem egy olyan nap, amelyiken végre megpróbáljuk egymást egy kicsit jobban szeretni, egy kicsit egymással békességben lenni hanem ennél sokkal több! ISTEN SZERETETÉNEK ÜNNEPE. A karácsony annak az isteni szeretetnek az ünnepe, amely forrása és alapja a mi egymás iránt való szeretetünknek is. Ami nélkül a mi szeretetünk oly hamar elillan szívünkből. De Tőle nap, mint nap újabb szeretetet kaphatunk, s így közeledhetünk szeretteinkhez, ismerőseinkhez, felebarátainkhoz, hiszen ez a küldetésünk. A szeretet a világ legcsodálatosabb Isteni ereje. Ha hiszem, hogy Isten szeret, akkor egyszerre más szemmel látom magam körül a világot. Ugyanazt a világot, ugyanazokat az eseményeket láthatom, de valahogyan mégis más szemmel. Egy kicsit más távlatból, más hozzáállással. Mert az Isten szeretete az, amely igazán erőd ad, felemel, megment. Oly boldogító tudat az, hogy a dicsőséges Isten a világmindenség Ura és Teremtője szeret bennünket téged és engem! Úgy szeret, hogy lehajol, hogy elfogad bennünket, hogy a kezét nyújtja, amikor botladozik a lábunk, átölel, amikor roskadozva járunk, valami csodálatos világosságot nyújt az életednek a sötét pillanataiban és igazán boldoggá teszi az életedet. Ámen. Petró Béla református lelkész Az ünnepi istentiszteletek rendje a református templomban: Dec : bűnbánati istentisztelet Dec. 24: szenteste ünnepi istentisztelet, gyermekek versei Dec : ünnepi istentisztelet, első nap délelőtt úrvacsorai közösség; Dec. 31: óév esti ünnepi istentisztelet Jan. 1.: újévi ünnepi istentisztelet 17 óra 17 óra 11 és 15 óra 17 óra 11 óra Mindenkit szeretettel várunk ünnepi istentiszteleteinkre, hogy tudjunk örvendezni, hálát adni, békességet, boldogságot találni Isten szeretetében! Minden keresztyén testvérünknek Istentől megáldott karácsonyi ünnepet és kegyelemben gazdag új esztendőt kívánunk! 13

14 14

15 Karácsonyi kollázs Impresszum Kék Község Önkormányzatának lapja. Felelős kiadó: Polgármesteri HIvatal, Kék Cím: Polgármesteri Hivatal, Kék, Kölcsey u Internet: hu Szerkesztőbizottság tagjai: Bobik Jánosné, Enyediné Székely Mária, Tóth Tibor, Tóthné Dragonya Erika, Nagy Mónika, Sváner Zsolt 15

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ 5 6 Megérkezett Simon-Júdás Jaj már néked pőregatyás! Rég felírta Noé Tokaj Hegyormára Hegyaljai kapás várj Simon Júdásra! Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ. /Szüret, regula/ Ma használatos neve

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt 1 Szerkesztette és a jog tulajdonosa: Karácsonyanyó Kizárólag teljes terjedelmében,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Felnőtt Katekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 14. Az Eucharisztia liturgiája és

Részletesebben

Egyszer volt, ma is van... Adventi készülődés a Tamásiban

Egyszer volt, ma is van... Adventi készülődés a Tamásiban Egyszer volt, ma is van... Adventi készülődés a Tamásiban Mihály Kamilla: Szent Család Az égből színméz csörgedez, a légben illat lengedez. Mozdul az ég, áll a csillag, ég kapui már kinyílnak. Népének

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Receptötletek. Friss gondolat. Finomat ad.

Receptötletek. Friss gondolat. Finomat ad. Receptötletek a friss, sütésre kész tésztákhoz. Friss gondolat. Finomat ad. Friss tészták - friss ötletekkel töltve! Friss és sokoldalú Minden évben elérkezik az idő, amikor újra megsüthetjük kedvenc karácsonyi

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat)

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) Barátka Agnieszka (Lengyelország) Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) célcsoport: időkeret: magyarul tanuló külföldiek (középhaladók) 2 x 90 perc tanítási célok: - az ünnepek témakör feldolgozása - az olvasott

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Törtcsokoládés muffin

Törtcsokoládés muffin Törtcsokoládés muffin 300 g fi nomliszt, 3 és fél kk sütôporral elkeverve 55 g porcukor 190 g fehércsokoládé, darabokra vágva 100 g tört grillázsos csokoládé 1 tojás, könnyedén felverve 60 g olvasztott

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1.

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Damjanich János Általános Iskola 2117 Isaszeg, Madách Imre u. 1. TÉMAHÉT "ADVENTI-HÉT" 2012. december 17. - 2012.

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK?

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Nagy Abonyi Ágnes MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Vidékünkön a XX. század közepe tájára tehető a lakodalmi torták fénykora. Zentán ekkor már több cukrászda is

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSz: Egy Fiú születik Olvasd el: Lukács 1:26-38;

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

TÖKÉLETESRE HANGOLT VENDÉGLÁTÁS, KIFINOMULT RÉSZLETEK. A Nagy Nap. A Carmen Étterem Esküvői-Lakodalmi Ajánlatai 2015

TÖKÉLETESRE HANGOLT VENDÉGLÁTÁS, KIFINOMULT RÉSZLETEK. A Nagy Nap. A Carmen Étterem Esküvői-Lakodalmi Ajánlatai 2015 A Nagy Nap A Carmen Étterem Esküvői-Lakodalmi Ajánlatai 2015 Kedves Jegyespár! A Carmen Étterem és a Hotel Kálvária**** méltán közkedvelt az ifjú párok körében, hiszen a hely adottságainak, központi fekvésének,

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

József Attila: Betlehemi királyok

József Attila: Betlehemi királyok Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk, kis juhocska mondta biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menyhárt király a nevem. Segíts,

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából

Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából Karácsonyi műsor Énekek és részletek a Parasztbibliából ]]: Dicsőség mennyben az Istennek! :[[ Az angyali seregek, vígan így énekelnek: dicsőség, dicsőség, Istennek! ]]: Békesség földön az embernek! :[[

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

Curry Grillkolbász 210 g (tekert):

Curry Grillkolbász 210 g (tekert): Curry Grillkolbász 210 g (tekert): India csodás íz világát rejti a termék. A curry, mint fűszerkeverék alap-íz Indiában. Összetevői: gyömbér, római kömény, koriander, sáfrány, fahéj. Tájegységenként az

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

2008.12.31-ei ranglista 1993-ban születtek 50 m-es

2008.12.31-ei ranglista 1993-ban születtek 50 m-es 50 m-es fiú gyorsúszás 1 Biczó Bence 1993 PécsVSI SE 0:24.61 2 Keidl Péter 1993 PécsVSI SE 0:24.90 3 Nagy Milán 1993 Szegedi UE 0:25.39 4 Csütörtöki Marcell 1993 BVSC-Zugló 0:25.41 5 Füzesy Dávid 1993

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget 60 m fiú I. kcs. 1 66 Orsós József Kaposvár 8,70 2 81 Rontó Tamás Eger 8,79 3 98 Végh Kornél Sopron 9,25 4 82 Pukti László Eger 9,50 5 114 Kis Szabolcs NH. Bp. 9,68 6 113 Antal Dániel NH. Bp. 9,72 7 33

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliai Feladatlap Haladóknak bibliai felfedező 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Olvasd

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. január

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. január Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. január Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja 2015. január hónapra

Részletesebben