Áldott karácsonyt és békés, boldog új évet kíván minden kedves olvasónak Kék Község Önkormányzata!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áldott karácsonyt és békés, boldog új évet kíván minden kedves olvasónak Kék Község Önkormányzata!"

Átírás

1 A közmeghallgatáson történt Karácsony a klasszikus zenében Karácsonyi népszokások Múltidézés - régi karácsonyok Ünnepi hangulat Egyházi oldalak Karácsonyi est képkollázs Áldott karácsonyt és békés, boldog új évet kíván minden kedves olvasónak Kék Község Önkormányzata!

2 Önkormányzat A közmeghallgatáson történt Településünkön már hagyomány, hogy decemberben kerül sor az önkormányzati törvény által kötelezően előírt, évi egy közmeghallgatásra. A napirendje is hagyományos, mely szerint a polgármester beszámol az önkormányzat évi gazdálkodásáról és a következő évi feladatokról, tervekről, fejlesztési elképzelésekről. Ebben az évben december 11-én, 16 órára hirdettük meg a lakossági fórumot, amelyre a házasságkötő teremben került sor. Poór Sándor polgármester köszöntötte az intézmények vezetőit, a civil szervezetek képviselőit és a közmeghallgatáson megjelent érdeklődő helyi lakosokat. Az első napirendben röviden beszámolt a évi gazdasági eseményekről, elmondta, hogy a képviselő-testület határidőben, február 24-én megtartott ülésén Ft bevételi, Ft kiadási előirányzattal fogadta el a település költségvetését. A költségvetés tervezésénél a évi teljesítéseket lehetett bázis adatnak tekinteni, az infláció és a várható amelyből az építésre 48 M Ft használható fel. Néhány nappal ezelőtt ellenőrizték a beruházás pénzügyi elszámolását, már lassan a végéhez közeledünk, az épület készen van, már csak a garanciális hibák javítása folyik. Ebben az évben is folyatódott a közfoglalkoztatás, több mint 300 ember fordult meg az elmúlt hónapokban különböző programokban a közfoglalkoztatásban. Jelenleg 75 fő vesz részt képzésben, 5 csoportban. Prioritást élvez az értékteremtő munka, konkrét értékek teremtése, cél az lenne, hogy önellátóvá váljon a program. Ebben az évben indult el egy komolyabb fejlesztés, újabb fóliaházat vásároltunk, 2400 m-en kordonos uborkát termeltünk, nagy értékű eszközöket vásároltunk a munkagépekhez. A mezőgazdasági termelésből több mint 5 M Ft bevételünk származott, amelyet vissza kell forgatnunk a mezőgazdasági programba. Itt szeretném megköszönni azoknak a dolgozóknak munkáját, legyen az közalkalmazott vagy közfoglalkoztatott, akik áremelkedések figyelembe vételével kerültek megtervezésre a kiadások. A bevételek esetében a feladatalapú finanszírozás jellemzi az önkormányzatokat. Adott feladatra nyújt támogatást a központi költségvetés, általában az ellátottak száma, a lakosságszám, vagy a település nagysága alapján. A feladatfinanszírozás keretében nyújtott támogatások kötöttek, csak a meghatározott célokra lehet felhasználni, és szigorú elszámolási kötelezettség áll fenn velük szemben. A kötelező feladatokat törvény szabályozza, amelyeket el kell látni, települési önkormányzatok vállalhatnak önként is olyan feladatokat, amelyeket jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe, de a kötelezően ellátandó feladatokat nem veszélyeztethetik. Ilyen kötelező feladat az óvodai nevelés, az alapfokú egészségügyi ellátás, a foglalkoztatás szervezése, a településfejlesztés, a köztemető fenntartása, hulladékgazdálkodás, közvilágítás stb. A Kéki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére: 54 M Ft, az óvodai nevelésre 33 M Ft, az étkeztetésre 16 M Ft (iskola és óvoda), közvilágításra 2,9 M Ft, köztemető fenntartásra Ft, a könyvtári közművelődési feladatokra 2,3 M Ft normatív támogatásban részesültünk alapelve a takarékos működtetés, szociális támogatások biztosítása, tudatos településfejlesztés, pályázatok maximális kihasználása volt. Az év folyamán nyári gyerekétkeztetésre 1,8 M Ft, könyvtártámogatásra Ft, adósságkonszolidációban nem részesülő önkormányzatok fejlesztési támogatására 44 M Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk, melyből bentlakásos idősek otthonát szeretnénk építeni. Még 2012-ben pályáztunk az egészségügyi intézményre, amely az első Európai Uniós pályázatunk volt. A megvalósításra összesen 59 M Ft támogatást nyertünk, hozzájárultak ahhoz, hogy ezek a programok sikeresen befejeződtek. Amit megtermeltünk, a konyhán felhasználjuk, nyersanyaggal ellátjuk, a bevételből pedig földet vásároltunk. Nem az a célunk, hogy felvásároljuk a kéki határt, hanem az, hogy értelmes munkát tudjunk biztosítani az embereknek. A beszámolóban a polgármester úr kiemelte, hogy a településen működő civil szervezeteknek köszönhetően, ebben az évben gazdagabbak lettünk két, egyenként 12,7 M Ft értékű kisbusszal, amelyeket a Sportegyesület és a Polgárőrség pályázaton nyertek, valamint a Kéki Gyermekekért Alapítvány jóvoltából megépült a játszótér. A második napirendi pontban a jövő évi feladatokról, tervekről még sok információ nem állt rendelkezésre. Poór Sándor tájékoztatta a lakosságot, hogy a évi fejlesztéseket nagy mértékben a pályázati lehetőségek határozzák meg. Jövőre folytatódik a Start Munkaprogram, és elkezdődik az idősek otthonának építése. Az önkormányzatnak továbbra is az a célja, hogy az itt élő emberek életkörülményeit javítsa, és segítse a mindennapi megélhetésüket. A napirendek után megköszönte, hogy a lakosság bizalmat szavazott az elkövetkező 5 évre a képviselő-testületnek. A tájékoztató után a jelen lévők a felmerült kérdésekre, problémákra kaptak választ, így szóba került: az Alkotmány utca és a hozzá kapcsolódó utcák közvilágítási gondja, a Kölcsey utca teherforgalmának csökkentése, járdaépítés és csapadékvíz elvezetés a Kölcsey utcán, a temetőben kopjafa állítása, a Kéki Körkép rendszertelen megjelenése, a fiatalok részére szórakozási lehetőség biztosítása. Hagymásiné Hegyes Valéria 2

3 Művészet Karácsony a klasszikus zenében Karácsony az egyik legszebb keresztény ünnepünk. Megváltónk születésének csodálatos örömhíre nem véletlenül ihlette meg a leghíresebb képzőművészeket, zeneszerzőket sem. Aki aktívan hallgat zenét, tanúsíthatja, hogy zenével olyan érzéseket, gondolatokat is ki lehet fejezni, amilyeneket szavakkal soha. Mapaság közhellyé vált az a megközelítés, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, azonban ez így helytelen. Helytelen, mert a modern világ a karácsonyt annyival intézi el, hogy ilyenkor kitakarítjuk a pénztárcánkat, megveszünk minden fölösleges dolgot, felrobbantjuk a konyhát és holtfáradtan esünk a kanapéra, miközben a televízióból árad a hamis boldogságérzetet sugárzó, értelmetlen filmek tucatja. És mindez a szeretet jegyében. A nagy zeneszerzők még tudták, hogy a karácsony üzenete nem ez, hanem Isten irántunk tanúsított szeretetének ünnepe, amikor elküldte Fiát, Jézus Krisztust a világba. A karácsony ebben az értelemben tekinthető a szeretet ünnepének. A méltó ünnepléshez hozzátartozik az olyan zenék hallgatása, amelyek erősítik bennünk ezt az érzést, hogy az ünnepet aszerint élhessük meg, amiről szól. Ehhez kívánok néhány konkrét tanácsot adni, kicsit szakmai nyelven is elmagyarázni egy-egy zenemű lényegét. Ez azért fontos, hogy halljunk is, ne pusztán hallgassunk. Az egyik mű Johann Sebastian Bach Karácsonyi oratóriuma (BWV 248), mely a leghíresebb a karácsonyi oratóriumok között. Ezen kívül azzal is kiválik a többi közül, hogy ez nem egy szimpla oratórium, hanem egy kantátaciklus karácsonyára, elsősorban a karácsonyi ünnepnapokra (december 24., 25., 26.), újévre és vízkeresztre (január 6.). A műnek csak egy része újdonság, sok kórus- és áriarészlet korábbi műveiben is megtalálható (paródia), például a Tönet, ihr Pauken! kantátából lett a Jauchzet, frohlocket stb. A szöveg valószínűleg Paul Gerhardt és C. F. Picander Henrici művei. A gyakran nagyon nehézkes, érthetetlen szövegek (amelyek a piétizmus következményei) szemben állnak a recitativok könnyed, érthető szövegeivel. Bach igen merész hangszerelést alkalmazott: több oboafajta is szerephez jut, mint például Oboa d amore (mély Á hangolású), Oboa da caccia és a tenoroboa, melyet F-re hangoltak. Természetesen mint általában a többi Bach műnél itt is nagyon bonyolult polifóniával találkozunk. Az első kantáta időben egészen Jézus születéséig repít minket vissza. Nyitásként trombitával, üstdobokkal és hasonló hangszerekkel kísért zenét ad elő a kórus ( Jauchzet, frohlocket ). Ezután következik Szűz Mária és Szent József Betlehembe indulása (miután Augustus császártól megkapják a felszólítást) (Lk 2,1 6). Ezt követi a Bereite dich Zion altária, majd a Wie soll ich dich empfangen korál Paul Gerhardt nyomán, végül Und sie gebar recitativo, amely Jézus születéséről tudósít (Lk 2,7). A Großer Herr, o starker König ária egy himnusz Isten részére. Az első kantátát végül egy könyörgés zárja. A második kantáta ismerteti, ahogy a pásztorok megkapják az örömhírt. A nyitó Sinfoniában fuvolák, oboa d amorék és oboa da cacciák utánozza a pásztorok sípjait és dudáját, ezenkívül a tercmenetekkel és pontozott ritmusokkal Bach fokozza hatást. Ezután éjszaka a pásztorok nagy ijedtségére megjelenik egy angyal (Lk 2,8 9). A Brich an, du schönes Morgenlicht kezdetű korál jelzi a napfelkeltét. Ezután az angyal adja hírűl Jézus születését (Lk 2,10 11). A basszus Ábrahám pásztort jelképezi. A pásztorok elmennek a kis Jézushoz, akit egy jászolban találnak (Lk 2,16, Schaut hin, dort liegt im finstren Stall ). Ezután a basszus odamegy a jászolhoz, és egy altatódalt énekel. Ezután Mária, ( Schlafe, mein Liebster ), és az angyalok is egy tutti-fúgával ünnepelnek, amely egy hosszú melizmát tartalmaz ( Ehre sei Gott in der Höhe ), majd a békéért könyörögnek. Ezután következik a záró pásztortánc ( Wir singen dir in deinem Heer ). A harmadik kantáta karácsony másnapjára készült. Ez is a pásztorok vizitációjáról szól, mint fentebb említett. A hála áll a középpontban ennél a kantátánál. A negyedik kantáta Jézus kereszteléséről szól. Ötödik kantáta: ben nem volt vasárnap karácsony és újév napja között, de volt egy újév napja és a vízkereszt között. Ez a kantáta az újév utáni első vasárnapra készült. A történet szerint Heródes három embere meglátogatja Jézust és meglátják a fényt; megtérnek. A hatodik, és egyben utolsó kantáta a napkeleti királyok látogatásáról szól. A történet lényege, hogy a kereszténységgel szemben álló erők nem tudnak ellenállni a kisded Jézusnak, és megtérnek. Bach itt arra céloz, hogy aki hisz Jézusban, az mind az ő védelme alatt áll. A zenében egy szóló-quartettel történeik ennek a megjelenítése, amelyik csak a záró kórus előtt bomlik fel. Ezt a kantátát vízkereszt napján adták elő. A másik mű Georg Friedrich Händel Messiás című oratóriuma (HWV 56) a műfaj egyik leggrandiózusabb alkotása, Händel főműve. Az oratóriumot 1742-ben mutatták be Dublinban egy árvaház javára, és Händel életében kizárólag jótékonysági céllal adták elő. A Messiás nem drámai oratórium, nem Krisztus életét meséli el, és nincs közvetlen köze a liturgiához sem, amolyan hitvallás. A szövegek nagy része ószövetségi prófécia és zsoltár, nem Krisztusról van szó, hanem a Messiásról, a várt, a majdan eljövő, megfoghatatlan alakról. Az oratóriumban kiemelkedő a kórus szerepe (ez nem szokatlan Angliában, ahol igen fejlett kórusmozgalom volt), ezen kívül egy vagy két szoprán, egy alt, egy tenor és egy basszus működik közre. Händel eredeti zenekara huszonöt vonósból, két oboából, két fagottból, két trombitából és üstdobból állt, a basso continuót csembaló adta, a kórus fős volt. Később egyre monumentálisabb együttessel adták elő a darabot, ezek közül legnagyobb a Thomas Beecham által vezényelt Royal Philharmonic Orchestra volt 1959-ben, akik számára Eugene Goossens dolgozta át a művet. Sváner Zsolt 3

4 Jeles napok Karácsonyi népszokások Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó szokások nélkül. Mindezekből mára hagyományőrző szándékkal felelevenített kedves emlékek maradtak. Magyarországon a tél beköszöntével, december elejétől a hagyományoknak megfelelően kezdetét veszik a különféle népszokások, amelyek szorosan kötődnek a szent ünnephez. Luca napja A decemberi népszokások sorát a Luca napja nyitja. A hiedelem szerint december 13-án a téli hosszú éjszakákkal, vagyis a sötétséggel Szent Luca átalakult boszorkánnyá. A boszorkányok elriasztására a kulcslyukba fokhagymát dugtak, az ajtófélfába kést állítottak, az ajtóra fokhagymával keresztet rajzoltak vagy a seprűt keresztbe rakták. E napon semmit se volt szabad kölcsönkérni vagy adni, nehogy az a boszorkányok kezére jusson. A hagyomány szerint a nők nem dolgozhattak, mert ha Luca napján fonnának vagy varrnának, nem tojnának a tyúkok. Luca napján a fiúk elindultak meglátogatni az ismerős házakat és jókívánságaikért cserébe adományokat vártak. Ha ez elmaradt, akkor viszont átkokat szórtak a házra. Nálunk a legelterjedtebb hiedelem szerint ezen a napon elkezdenek egy széket készíteni, amelyet karácsony előestéjére fejeznek be. Aki a templomban az éjféli misén rááll, az meglátja ki a boszorkány. A lányok szívesen jósolnak Luca napján, vajon ki lesz a jövendőbelijük. Kedves szokás a Luca pogácsasütés. Advent Advent az eljövetel, a várakozás és reménykedés ideje, a karácsonyra való előkészület időszaka. A karácsony előtti negyedik vasárnapon kezdődik és december 24-ig tart. Új keletű népszokás az adventi koszorú készítése erre az időszakra. Karácsony A karácsony Jézus születésének és a szeretetnek az ünnepe. A karácsonyt megelőző hétköznapokon, a hosszú téli estéken együtt volt a család. Beszélgettek, adventi, karácsonyi dalokat énekeltek, ezzel is készülve Jézus születésének ünnepére. Amikor az esthajnali csillag már feljött, akkor került 4 sor a karácsonyi vacsora elfogyasztására. Ezt sok ház udvarában a gazda puskalövése előzte meg a gonosz lélek elriasztására. A gazdasszony mindent előre kikészített az asztalra, mert a vacsorát végig felállás nélkül kellett elfogyasztani. Imádkoztak, majd első fogásként mézbe mártott fokhagymát, dióbelet nyeltek. Ennek gonoszűző célzata volt. A karácsonyi asztal elképzelhetetlen hal, bejgli, valamint alma és dió nélkül. A kerek alma a család összetartásának szimbóluma. Vacsora után a gazdasszony kezébe vett egy szép, piros almát, és annyi szeletre vágta, ahányan ültek az asztalnál, mondván: amilyen kerek az alma, olyan kerek, összetartó legyen a család a következő esztendőben. Mendikálás Az elnevezés (mendieare=koldulni) a szokás adománygyűjtő jellegére utal. Elsősorban a gyerekek jártak adományt kérni ez idő tájt. Kisebb-nagyobb csoportokba verődve bekéredzkedtek a házakhoz és némi ajándék fejében karácsonyi énekeket énekeltek. Kántálás Kántálásnak nevezték a karácsonyi énekes, verses köszöntőt. Az elnevezés a köszöntő énekes jellegére utal, mivel énekkel köszöntötték a ház lakóit. Elsősorban a felnőttek jártak kántálni este, az éjféli óráig. Betlehemezés Jézus születésének történetét bemutató, ma is élő, egyházi eredetű népi játék. Szereplői általában pásztoroknak öltözve, házilag készített jászollal vagy betlehemi kistemplommal járnak házról házra. Szent énekekkel, tréfás párbeszédekkel elevenítik fel Jézus születésének eseményeit. Pásztorjárás A pásztorjárás szereplői karácsonyeste éjfélig járták a há-

5 Jeles napok zakat. Kifordított bundát viseltek, tarisznyát tettek a vállukra, kezükben pásztorbotot tartottak. A kispásztor vitte a betlehemi jászolt. Énekeket adtak elő, majd a végén adományokat vártak a ház urától. Ostyahordás Karácsony böjtjén, vagy néhány nappal előtte, a kántortanító az iskolás gyerekekkel minden családnak megfelelő számú ostyát küldött. Az ostya a karácsonyi vacsora fontos része volt, amelyet több helyen mézzel, fokhagymával együtt ettek. Pásztorok karácsonyi vesszőhordása Karácsony előestéjén a pásztorok vesszőkkel jártak, amelyekből a gazdasszony a kötényével húzott ki néhány szálat azért, hogy az állatai a következő évben egészségesek legyenek. A vesszőért a pásztornak bort, cipót, esetleg pénzt is adtak. A gazdasszony a vesszővel megveregette a jószágokat, hogy egészségesek legyenek. Regölés István napjától, december 26-tól újévig jártak a Regősök. A regölés lényegében természetvarázsló énekmondás, köszöntés - bőségvarázsló, párokat összeboronáló, adománygyűjtő szokás volt. Különféle énekeket adtak elő és jókívánságokat mondtak a ház lakóinak. Borszentelés December 27-én, Szent János napján szokás volt a bor megáldása. Ezen a napon minden család bort vitt a templomba, amelyet a pap megáldott. A szentelt bornak mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg embert, állatot gyógyítottak vele, öntöttek belőle a boroshordókba, hogy ne romoljon el a bor. Aprószentek napja (december 28.) A Heródes parancsára tömegesen kivégzett betlehemi kisdedek emlékünnepe. Aprószent minden fiúcsecsemő, akit Heródes király a gyermek Krisztus keresésekor megöletett. Az Aprószentek-napi vesszőzés, az újesztendei szerencsekívánás különös fajtája. A gyanútlan gyermeket a szomszédba küldték, ahol megvesszőzték, hogy egészséges maradjon. Nagy Mónika Múltidéző - régi karácsonyok Emlékeztek? Volt egyszer egy riporter-szakkör. Az as tanévben indult. Barati Tibor, Ilcsik Mária, Sándor Ildikó, Szabó Ágnes és Szabó László 6. osztályos, Beri Katalin, Gyug Valéria, Sinka Andrea, Szabó Erzsébet és Torma Júlia 7. osztályos tanulókból állt az alapító csapat. Már a tanév végén nagy öröm ért bennünket: munkánkért megkaptuk a Kiváló közösség címet, és egy-egy jelképes aranytollat. Megörökítettük iskolánk életét, tudósítottunk terveinkről, örömeinkről, sikereinkről. A Kelet-Magyarországnak régebben volt egy Gyermekvilág oldala, s benne Miénk a szó című rovat, oda küldtünk rövid cikkeket iskolánkról. Az akkori időben a karácsonyt fenyőünnep néven említhettük, a Mikulást Télapóra kellett keresztelnünk, hogy vallási eredetüket elfedjük. Az új idők szele azért már érezhető volt. Riportereink ezt írták 1987-ben: A béke fényei 1989-ben: Fenyőünnepély az iskolában 1988-ban: Meglepetés mindenkinek 5

6 Múltidéző 1992-ben a négyesben ünnepeltük ötödik születésnapunkat. Akkor az volt a földrajz-rajz szaktanterem, és a riporter-szakkör főhadiszállása is. Míg én a tortát szeltem, ti vidáman bohóckodtatok. Nagyon jó volt újra látni benneteket! Aztán még egy Emléklap 1995-ből, melyet azért kaptunk, mert az Európai mozaikok című országos művelődési játékban eredményesen szerepeltünk. Teljesítményünk 90 %-os volt! Még egy év kellett volna, hogy a tizedik születésnapot is megünnepelhessük, de következett a nyugdíjazás. Most várom a riporterszakköröseim utódait, a mai médiaszakkörösöket, Szabó Miklósné tanár nénivel, és nekik is előszedem emlékeimet. Remélem, néhány ötlettel hozzájárulhatok a NET-generáció munkájához. Kívánok minden egykori tanítványomnak, kollégáimnak és családjaiknak áldást, békességet! 6

7 Múltidéző Így ünnepeltünk anno Mennyből az angyal Csodálatos karácsonyi műsorral zárták a évet általános iskolás gyerekeink. A hatalmas angyali sereg mennyei fényekkel árasztotta el a nagyszínpadot. A betlehemi istállóban és környékén megelevenedtek a 2000 évvel ezelőtt történtek. Régi vágya teljesült Enyedi Marikának, végre ő személyesíthette meg Mária alakját, szépen, szerényen megformálva. József szerepében Daskó István méltó társa volt. A három király: Pócsik Róbert, Sebestyén László, Fehér Zoltán. A pásztorok: Varga Richárd, Beri Dávid, Ignácz László, Dzsupin Árpád, Nagy Gergő, Hricz Márk, Pataki Róbert, Kmetz Roland. Gábriel angyal Beri Barbara volt. Az angyalok karában szerepeltek: Hritz Judit, Horváth Tímea, Lakatos Renáta, Mező Fruzsina, Lakatos Anna, Tóth Nóra, Pócsik Beáta, Pócsik Barbara, Győri Attila, Szabó Dorottya, Hajnal Máté, Szabó Árpád, Kántor Dénes, Soós Levente, Varga Róbert, Kurucz István, Káté Evelin, Hricz Viktória, Tóth Anita, Rózsa Alexandra, Sipos Ágnes, Simon Ágnes, Káté Éva, Csorba Tibor, Kántor Ádám, Treszkai Lilla, Tóth Kitti, Kántor Renáta, Zupkó Judit, Gyug Nikolett, Molnár Enikő, Lakatos Evelin, Kurucz Viktória, Balogh Emese, Ignéczi Brigitta, Csorba Enikő, Szűcs Beatrix. Az első osztályosoktól a nyolcadik osztályig 51 fő szerepelt méltóságteljesen, a színvonalas, komoly műsorban. Gyönyörű volt a záró kép is. A zenei műsor anyagához Sipos József, Ignéczi Krisztián, Gazsi Péter és Szegedi Zoltán adott segítséget. A dekorációban és öltöztetésben Szőllősi Valéria, Nagy Lászlóné, Soós Lászlóné, Mezőné Maklári Erika tanárnők és a szülők segítettek. Gratulálunk és köszönjük ezt a felejthetetlen hangulatú estét a szereplőkön kívül Laskay Béláné tanárnőnek aki sok szép műsort állított már eddig színpadra, de ez mindet felülmúlta, és Hegyes Szilvia tanárnőnek, akinek első közszereplése ilyen fényesen indult. Bobik Jánosné 7

8 Ünnepi hangulat Karácsonyi vacsora Az ünnep fénypontja mindenütt a karácsonyi lakoma. A falusi ház legjobban tisztelt bútordarabja mindig is az asztal volt. Megteríteni csak ünnepeken szokták. Karácsonykor piros terítő került az asztalra, a piros az öröm színe. Az asztal alá szalmát helyeztek el, a betlehemi jászolra emlékezve és emlékeztetve. Karácsony nem múlhat el hal, halászlé nélkül. Elmaradhatatlan a pulyka is, akár gesztenyével töltve, vagy csak egyszerűen egészben sütve. Sokan ekkorra időzítik a disznóvágást, így aztán töltött káposzta, hurka-és kolbászhegyek ékesítik az asztalt és terhelik a gyomrot. Ezek után a diós és mákos bejglit már csak a szemünk kívánja. Elmondhatjuk tehát, hogy a karácsony nem a diétáról szól. Amíg karácsonykor és más ünnepeken a fő fogáshoz tartozott a pulyka vagy más szárnyas, újévkor nem szabad baromfit enni, mert az hátrafelé kapar, tehát az újévben lemaradást okoz. Ezért ajánlatos ilyenkor a disznó, mert az az orrával előre túr. Innen ered az új évi malac fogyasztásának szokása, vagyis malacot újévkor és nem szilveszterkor kell enni. A hal fejéből, farkából, a meghámozott, karikára vágott vöröshagymából és a burgonyából készíts alaplevet. Ha minden megfőtt, passzírozd át az egészet. A paprikát vágd karikára, majd a paradicsommal együtt tedd az átpasszírozott lébe, és szórd bele a fűszerpaprikát is. A hal többi részét, miután megtisztítottad, vágd kisebb darabokra, sózd be alaposan, majd, amikor a leves forrni kezd, add hozzá. Kis lángon nagyjából 20 percig főzd. Ízlésed szerint erős paprikával is fűszerezheted. Mákos, diós bejgli Néhány karácsonyi recepttel szeretnénk segíteni olvasóinknak a készülődésben! Halászlé A halászlé igazi magyar kuriózum, ami nélkül nem is igazi a karácsonyi menü. Persze, ahány háztartás, annyiféle recept létezik, és mindenki esküszik arra, hogy az övé a legfinomabb. Ha neked még nem sikerült megtalálni a kedvenc recepted, akkor próbáld ki a miénket, aminek az elkészítése igazán egyszerű, mégis nagyon finom. Hozzávalók: 1 kg ponty 20 dkg vöröshagyma 2 evőkanál fűszerpaprika 2 krumpli 1 zöldpaprika 1 paradicsom szárított erős paprika só 8 Hozzávalók: 1 kg liszt 25 dkg vaj 10 dkg cukor 4 dkg élesztő 2 tojássárgája 1 dl tej 1 citrom reszelt héja tejföl Hozzávalók a töltelékhez: 60 dkg darált mák vagy dió 1 tojás cukor vaníliás cukor reszelt citromhéj tej Az élesztőt langyos-cukros tejben keleszd meg, a vajat a liszttel morzsold el. A liszt közepébe készíts mélyedést, öntsd bele a megkelt élesztőt, a tojássárgájákat, a citromhéjat, a cukrot, és annyi tejföllel dolgozd össze, hogy kelttészta-keménységű tésztát kapj. A tésztát dolgozd simára, akkor jó, ha hólyagos, és elválik az edény falától. Ebből a mennyiségből három rúd bejgli készíthető. A tésztát egy óráig keleszd, majd oszd három részre, és lisztezett deszkán nyújtsd ki. A mákot vagy diót keverd össze a cukorral, a citromhéjjal, a vaníliás cukorral, a mazsolával és csak annyi tejjel, hogy a töltelék morzsalékos legyen. A tész-

9 Ünnepi hangulat tát tekerd fel, kend meg tojással, és vajazott, lisztezett tepsire rakd rá. Fél óráig keleszd, újra kend meg tojással, és mérsékelten forró sütőben süsd szép pirosra. Püspökkenyér A püspökkenyér hajdanán igazi karácsonyi desszert volt, mára azonban egyre inkább kezd kikopni a köztudatból. Elevenítsd fel a régi hagyományokat, és a bejgli mellé készíts egy rúd, mindenféle földi jóval megszórt, édes kenyeret is. Vendégváró finomságnak is tökéletes, de vacsoraként, egy pohár hideg tejjel sem utolsó. Hozzávalók: 30 dkg cukor 30 dkg liszt 10 dkg mazsola 10 dkg dió 10 dkg tejcsoki 10 dkg aszalt gyümölcs 5 tojás 2 dl tej A lisztet a felaprított dióval, a darabokra tört tejcsokival, a dióval, valamint az aszalt gyümölccsel keverd össze. A tojásokat mosd meg alaposan, majd válaszd ketté őket. A sárgákat a cukorral keverd habosra, és szitáld bele a lisztes keveréket. Adagold hozzá a tejet is, hogy könnyebb legyen összekeverni. A tojásfehérjékből verj kemény habot, és óvatosan forgasd a sütimasszába. Egy őzgerincformát vajazz ki, szórd be liszttel, majd öntsd bele a püspökkenyér tésztáját. Melegítsd elő a sütőt 160 fokra és addig süsd a süteményt, míg aranybarnára pirul. Nagy Mónika Áldott karácsonyt és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónknak! A Kéki Körkép szerkesztősége 9

10 Beszámolók Kék Község Polgárőrség évi beszámolójának fontosabb adatai: Képviselő: Balogh József Egyesület nyilvántartási száma: 15/01/795 Bevételek Tagdíj Támogatások Kiadások Tárgyévi eredmény (Feltüntetett összegek forintban értendőek.) Kék Sportegyesület évi beszámolójának fontosabb adatai: Képviselő: Tóth Tiborné Egyesület nyilvántartási száma: 15/01/1267 Bevételek Kiadások Tagdíj Értékesítés ne. árbev. Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások Támogatások Tárgyévi eredmény (Feltüntetett összegek forintban értendőek.) Kéki Gyermekekért Alapítvány évi beszámolójának fontosabb adatai: Képviselő: Farkas Sándorné Egyesület nyilvántartási száma: 15/03/00910 A Kéki Gyermekekért Alapítvány évben megvalósított feladata az iskolai programok támogatása és egy játszótér kialakítása volt. Egyéb Kiadások ráfordítások (Feltüntetett összegek forintban értendőek.) Bevételek Adó 1%-ból Kéki Rosszcsontokért Alapítvány évi beszámolójának fontosabb adatai: Kéviselő: Nagy Lászlóné Egyesület nyilvántartási száma: 15/03/840 A Kéki Rosszcsontokért Alapítvány évben megvalósított feladata: befejeződött a faluközpont kialakítása, amely elősegítette a település infrastrukturális fejlesztését, az iskola környékének esztétikusabbá tételét. Egyéb Kiadások ráfordítások (Feltüntetett összegek forintban értendőek.) Bevételek Adó 1%-ból Kéki Ifjúsági Egyesület évi Közhasznúsági jelentése Székhely: Kék, Kölcsey u. 32. Bírósági nyilvántartási szám: évi beszámolójának fontosabb adatai: év: Bevételek Tagdíj Kiadások Egyéb költség (Feltüntetett összegek forintban értendőek.) A Kéki Ifjúsági Egyesület az alapszabályzatában foglaltak szerint végzi tevékenységét a Kéken élő és onnan elszármazott ifjúság kulturális fejlődésének elősegítése, művelődésének támogatása és szabadidejének hasznos eltöltése érdekében. Az egyesület évi bevételeit a évben működési költségekre fordította. A évben nem voltak kiadásai az egyesületnek. Kék Madár Nyugdíjas Egyesület évi közhasznúsági jelentése Székhely: Kék, Kölcsey u. 15. Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja: január 14. Bírósági nyilvántartási szám: 3019 Adószám: Fontosabb adatok: költségvetési támogatás nemleges Készpénz Takarék szla Össz. Nyitó készlet Bevételek Tagdíj Egyéni tám. Adó 1%- ból Takarék sz Összesen Kiadások Megyei Ny. Szöv. Újság előfiz Posta ktsg Telefon felt Bank ktsg Összesen Záró készlet

11 Akikért megéri várakozni Egyházi oldalak Átgondolom a mai nap tervezett tevékenységeit, sorra rögzítem az időpontokat, a személyeket, akikkel találkozni fogok. Most van időm még erre, mert jó rendben látni mi is fog velem történni a mai napon. De jó! Még időben vagyok és nyugodt. Nagyon szeretem az ilyen pillanatokat. Persze nem tart sokáig, mert a gondolatok nyugodtságába hamar beférkőzik a nyugtalanság érzése. Hiába sok értelmes és szép dolgot terveztem, de ezek között lesz idő, amikor várakozni kell. Nagyon nem szeretek várakozni. Szeretem, ha minden pillanat meg van töltve tartalommal, mert így értelme van a létemnek, és feladataimnak. De a várakozási idő kibillent békés pillanataimból. Ez az idő olyan felesleges rossz, vagy legalább is rosszá tesz. Ilyenkor feszülté, ingerülté, türelmetlenné válok. Kibillenek a felépített önmagamból. De nem úszhatom meg a naponta megjelenő várakozásaimat. Mivel szeretek gondolkodni, - néha túl sok időt is szánok erre - elhatároztam, megváltoztatom a várakozáshoz való viszonyomat. Azt látom, a várakozási idő lehetőséget ad arra, hogy elfojtott érzéseim, elvárásaim, emberekkel való konfliktusaim peregjenek a fejemben. Vagyis azt érzem, önmagammal vagyok elfoglalva. És többnyire negatív személlyé válok ilyenkor. És ebbe nekem bele kell törődnöm? Mivel szeretem a kihívásokat, elhatároztam, változtatok ezen. Pozitív személy akarok maradni a várakozás ideje alatt is. Főleg úgy, hogy egy olyan Valakire várok, akit szeretek. Vagyis várakozásomban szeretetté kell válnom. Szeretettel kell fogadnom és köszöntenem Őt. De míg eljutottam erre az elhatározásra, rájöttem semmi okom nincs, hogy engedjem magam feszültté, boldogtalanná válni. Igen is minden okom meg van, hogy boldog embernek érezhessem magam. Még van mire, és kire várakoznom, még jut idő a várakozásra, még van lehetőségem a várakozás pillanatát értelmessé alakítani, még van lehetőségem még jobbá válni. Éppen most is várakozom, és szép dolgokon gondolkodom. Te ezután, amikor várakozol, miken szeretnél gondolkodni, milyen várakozó személlyé szeretnél válni? Adventben, karácsonyi készületedben, az ünnepekben, hogyan várakozol? Hogyan találnak, akik megérkeznek? Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves olvasónak és családtagjainak áldott, békés, örvendezéssel teli karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt! Pankotai József plébános Ünnepi szertartások a katolikus templomban December 24. Szenteste Karácsony ünnepi szentmise December 25. Karácsony I Ünnepi Szent Liturgia December 26. Karácsony II Ünnepi szentmise December 28. vasárnap Igeliturgia December 31. szerda Évvégi hálaadó Szent Liturgia Január 1. csütörtök Újévi igeliturgia Ünnepi szertartások a római katolikus kápolnában December 25. Karácsony I Ünnepi Igeliturgia 11

12 Egyházi oldalak Krisztus születik Dicsőítsétek! Ismerjük sokan Exupery: A kis herceg című művét, melyben ezt olvashatjuk: Másnap visszajött a kis herceg. Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz- mondta a róka. Ha például délután négykor érkezel majd, én már háromkor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. Négykor már tele leszek izgalommal és aggodalommal; fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet Kedves Olvasók! Mi, görögkatolikusok 40 napon keresztül várakoztunk. Várakoztunk annak a nagy és lélekemelő ünnepnek a megérkezésére, melyet sokan, sajnos ma sem tudnak megünnepelni, mert megfeledkeznek a lényegről és elvesznek a külsőségekben. Mi tudjuk, várjuk az érkezését, tudjuk, hogy pontosan december 25-én érkezik közénk. Szeretnénk Őt megünnepelni! Szeretnénk Őt köszönteni! Szeretnénk a szívűnket ünneplőbe öltöztetni! De tényleg sikerül a szívűnket ünneplőbe öltöztetni? Mert az ünnep a lélek megfürdetését jelenti, azt, hogy a lelkünk, az arcunk sugárzóbb legyen az ünnep után. Megérezzük azt a belső örömet, amelyet a pásztorok, a királyok megéreztek az első karácsonykor. Milyen öröm járta át a szívűket, milyen boldogok lehettek az egyszerű pásztorok, amikor első köszöntői, ünneplői lehettek a világ Megváltójának. Az ünnep erőforrás, fölfrissülés, az ember kimosdatása a rárakódott szennytől. Az ünnepet nem a naptár hozza el, az belül történik, belül születik. Nem az ünnep jön el hozzánk, hanem mi megyünk az ünnepbe, díszbe öltöztetve a szívűnket. Csak így lehet ünnep az ünnep, Isten és ember, ember és ember találkozása karácsonykor. Miről szóljon az idei karácsony? A keresztény ember nem elégedhet meg a hangulattal, a kellemes érzésekkel, a szeretet ünnepe kifejezésekkel, hiszen ettől lényeges és lényegében más a karácsony: Isten az Ő végtelen szeretetéből önmagát ajándékozta nekünk. Ez a felfoghatatlan öröm, amely mindenkit szeretetre, az ünnep kapcsán pedig szerény ajándékozásra indít. Így nem kellemes ünnepet kívánunk egymásnak, hanem áldott karácsonyt, áldott Születés ünnepet valamennyi Olvasónak, családtagjainak. Krisztus születik! - Dicsőítsétek! Szabó Gábor paróchus 12

13 Az igazi karácsony Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. (1 János 4,9) A karácsonyi ünneplésünkben van egy nagy veszély, ahogyan mondani szokták, hogy a fától nem látjuk az erdőt. A sok mindentől, ami körülveszi a karácsonyi eseményt, félő, hogy nem látjuk meg a lényeget. A karácsonyi történetnél ott van a kedves, szelíd Mária, a hallgatag József, azután ott vannak a napkeleti bölcsek, a betlehemi pásztorok, majd az angyalok serege, amely a mennyből szállt alá és dicsőséget énekeltek az Istennek. Mi még hozzá szoktuk tenni a csillogó karácsonyfát, a meglepetéseket, az ajándékokat, az ünnepi ebédet, s a karácsonyi dallamok áhitatos hangulatát. Valóban indokolt az az aggodalom, hogy a karácsonyi sok zajos, fényes dolog és esemény között elfeledkezünk arról az egyáltalán nem zajos - hanem hallgatag kicsi Valakiről, akiért minden egyéb van. Isten szeretete lett nyilvánvalóvá abban, hogy Jézus Egyházi oldalak Krisztus megszületett! Való igaz, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. Nem a békesség és nem is az öröm az első a karácsonyi ünneplésben, hanem a szeretet! Mégpedig nem is úgy, ahogy mi gondolnánk, hogy a mi egymás iránt való szeretetünknek az ünnepe tehát nem egy olyan nap, amelyiken végre megpróbáljuk egymást egy kicsit jobban szeretni, egy kicsit egymással békességben lenni hanem ennél sokkal több! ISTEN SZERETETÉNEK ÜNNEPE. A karácsony annak az isteni szeretetnek az ünnepe, amely forrása és alapja a mi egymás iránt való szeretetünknek is. Ami nélkül a mi szeretetünk oly hamar elillan szívünkből. De Tőle nap, mint nap újabb szeretetet kaphatunk, s így közeledhetünk szeretteinkhez, ismerőseinkhez, felebarátainkhoz, hiszen ez a küldetésünk. A szeretet a világ legcsodálatosabb Isteni ereje. Ha hiszem, hogy Isten szeret, akkor egyszerre más szemmel látom magam körül a világot. Ugyanazt a világot, ugyanazokat az eseményeket láthatom, de valahogyan mégis más szemmel. Egy kicsit más távlatból, más hozzáállással. Mert az Isten szeretete az, amely igazán erőd ad, felemel, megment. Oly boldogító tudat az, hogy a dicsőséges Isten a világmindenség Ura és Teremtője szeret bennünket téged és engem! Úgy szeret, hogy lehajol, hogy elfogad bennünket, hogy a kezét nyújtja, amikor botladozik a lábunk, átölel, amikor roskadozva járunk, valami csodálatos világosságot nyújt az életednek a sötét pillanataiban és igazán boldoggá teszi az életedet. Ámen. Petró Béla református lelkész Az ünnepi istentiszteletek rendje a református templomban: Dec : bűnbánati istentisztelet Dec. 24: szenteste ünnepi istentisztelet, gyermekek versei Dec : ünnepi istentisztelet, első nap délelőtt úrvacsorai közösség; Dec. 31: óév esti ünnepi istentisztelet Jan. 1.: újévi ünnepi istentisztelet 17 óra 17 óra 11 és 15 óra 17 óra 11 óra Mindenkit szeretettel várunk ünnepi istentiszteleteinkre, hogy tudjunk örvendezni, hálát adni, békességet, boldogságot találni Isten szeretetében! Minden keresztyén testvérünknek Istentől megáldott karácsonyi ünnepet és kegyelemben gazdag új esztendőt kívánunk! 13

14 14

15 Karácsonyi kollázs Impresszum Kék Község Önkormányzatának lapja. Felelős kiadó: Polgármesteri HIvatal, Kék Cím: Polgármesteri Hivatal, Kék, Kölcsey u Internet: hu Szerkesztőbizottság tagjai: Bobik Jánosné, Enyediné Székely Mária, Tóth Tibor, Tóthné Dragonya Erika, Nagy Mónika, Sváner Zsolt 15

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XXI. évf. 238. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2014. december Zsákai Judit: Szeretetben Karácsony éjjelén eltűnik a bánat. Ragyognak a szívek, még akkor is,

Részletesebben

Kél a magasból tiszta fény

Kél a magasból tiszta fény Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja VII. évfolyam IV. szám 2013. december Ajánló a Sávolyi Hírmondó tartalmából: -4. oldalon: Sávolyi arcok- Sávolyi sorsok -5. oldalon: Írás a Szent Család

Részletesebben

vízkeresztig Szentendrén

vízkeresztig Szentendrén 2013 Adventtől vízkeresztig Szentendrén Készíts betlehemet! Sok kisgyermek szemében a karácsony nem szól másról, csak az ajándékokról, melyeket a Jézuska hoz. A borító belső oldalain lévő kivágható betlehemmel

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XVIII. évfolyam 6. szám Tartalom Családba érkezett...1 Jó volt olvasni: Kiss Zsuzsanna: Ments meg engem!...2 Laudate,

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A XXII. évfolyam R H uzsai írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2014. DECEMBER www.ruzsa.hu BIANKA MOSOLYA... A z idei év során többször is összefogott településünk a veleszületett szívizom rendellenességgel

Részletesebben

Csokoládé a beteg gyerekeknek. Pócsi élő betlehem. Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás...

Csokoládé a beteg gyerekeknek. Pócsi élő betlehem. Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás... Máriapócs Város Önkormányzatának lapja Felelős kiadó: Papp Bertalan Szerkesztő: Szerkesztő bizottság Honlap: www.mariapocs.hu E-mail: pocsiujsag@gmail.com Tel.: (42) 554-501 2013. december Röviden a tartalomból:

Részletesebben

Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu

Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 1. szám Mit hoz az új év? Sokan felteszik a kérdést az új év kezdetén, aztán többnyire az a válasz, hogy bármit hoz

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! "Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 2012. JANUÁR MÁRCIUS Kassák Lajos: Harangszó Feltámadott, mondják a népek és Megsüvegelik, Nevét

Részletesebben

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ MEGHÍVÓ. Meghívó. Jótékonyság és jó szórakozás. Békés, boldog karácsonyt kívánunk minden kedves olvasónknak!

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ MEGHÍVÓ. Meghívó. Jótékonyság és jó szórakozás. Békés, boldog karácsonyt kívánunk minden kedves olvasónknak! XXI. ÉVFOLYAM 12. szám ÁRA: 100,-Ft 2010. december SZENTKIRÁLYI Független közéleti helyi lap www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ Békés, boldog karácsonyt kívánunk minden kedves olvasónknak! Meghívó A Szentkirályi

Részletesebben

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid.

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid. Hírmondó Nagyalásony és környéke Dabrony, Somlóvecse, Vid A hír a miénk! Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! I. évfolyam, 2. szám 2011. december A tartalomból A szlogen: Termőföldtől az asztalig

Részletesebben

2014. Keresd azt, ki megváltja a világot! KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja -

2014. Keresd azt, ki megváltja a világot! KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - 2014. KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Fájdalmas Szûzanya búcsú Híven teljesítem kötelességeimet Kolostorszentelés Keresd azt, ki megváltja a világot!

Részletesebben

Agghegyalja MOZAIK. Önkormányzati hírek

Agghegyalja MOZAIK. Önkormányzati hírek Újévi fogadalom Mondjátok meg gyerekek, Mit fogadtok Újévre? Hát te Pistike? Lilike? Mondjátok meg ízibe! Mi azt fogadjuk, hogy hétköznap a cukrokat nem fogyasztjuk. Na és Te? Én azt fogadom, hogy jó gyerek

Részletesebben

Pázmándi. hírvivô. Új folyam 8. szám Újság rólunk nekünk 2013. december. Önzetlenül, szeretettel. Karácsony, a legszebb ünnepünk. Az év vállalkozója

Pázmándi. hírvivô. Új folyam 8. szám Újság rólunk nekünk 2013. december. Önzetlenül, szeretettel. Karácsony, a legszebb ünnepünk. Az év vállalkozója Pázmándi hírvivô Új folyam 8. szám Újság rólunk nekünk 2013. december Elismerés Pázmándnak 2. oldal Készülôdés az ünnepekre 10. oldal A kerékpárok mestere 12. oldal Önzetlenül, szeretettel Néhány nap,

Részletesebben

Hévízgyörki Hírmondó

Hévízgyörki Hírmondó Hévízgyörki Hírmondó XVII. évfolyam 1. szám 2008. március ingyenes A Hévízgyörki Önkormányzat közérdekû kiadványa Tartalom Húsvét: feltámadásunk jelene és jövendője 2 A polgármester megemlékezése Kedves

Részletesebben

Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről...

Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről... Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről... Mozaik Perbáli Ünnep Karácsonyi összeállítás Óvodai hírek Iskolai hírek A Közösségi

Részletesebben

Nádudvari. Januárban falinaptár

Nádudvari. Januárban falinaptár Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2008. december XIII. évfolyam 12. szám Ára: 99 Ft JEGYZETÜNK A szeretet nevében Az advent beköszöntével megkezdődött a várakozás időszaka, mely má - ra sajnos sokat vesztett

Részletesebben

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó 2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám Mesehallgatás Fotó: Yetik Éva M E G H Í V Ó Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy 2007. február 1-jén

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 3. szám 2015. március. 1848 hőseire emlékeztünk

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 3. szám 2015. március. 1848 hőseire emlékeztünk DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 3. szám 2015. március 1848 hőseire emlékeztünk AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT. 2030 ÉRD, KIS-DUNA U. 9., TEL.: 06 (23) 521 310, WEB.: WWW.RENAULTSZABO.HU www.renault.hu

Részletesebben

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14.

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. Kedves Olvasó! Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled

Részletesebben

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom 2011. december Tartalom Kiemelt arany a néptáncosainknak 2. oldal Kilencvenéveseket köszöntöttünk 2. oldal Síkosság mentesítési felhívás 3. oldal Kátyúztatunk a tél előtt 3. oldal Mezőföldi Mikulás-túra

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! Boldog Új Évet, Szentkirály! Adjon

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Elballagtak diákjaink. 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Elballagtak diákjaink

Elballagtak diákjaink. 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Elballagtak diákjaink 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Elballagtak diákjaink Zsámbéki Városôrség hírei Búzaszentelés a Szentháromság kápolnánál Harmatszedés a Nyakas-hegyen Szabír

Részletesebben

Őrhalom község független lapja X. évfolyam 1. szám 2011. április 23. H ú s v é t i K ö s z ö n t ő

Őrhalom község független lapja X. évfolyam 1. szám 2011. április 23. H ú s v é t i K ö s z ö n t ő Őrhalmi Újság Őrhalom község független lapja X. évfolyam 1. szám 2011. április 23. Tisztelt Őrhalmiak! A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is. Magyar

Részletesebben