Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet"

Átírás

1 I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek évi beszámolói... 2

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: /2009. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek évi beszámolói Az anyagot készítette: Az anyagot látta: Kabinet Iroda Kulturális-Művészeti Csoport dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: nincs meghívandó személy

3 I/B kötet 3. oldal Száma: /2009. Tárgy: Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek évi beszámolói Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! A december 3. napi Közgyűlés 7. fő napirendi pontja: Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek évi beszámolói A vásárhelyi civil élet szereplői az olvasókörök az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc eszmeiségéből és gondolatköréből nőttek ki, nem egyszer a szabadságharcot megjárt honvédek hozták létre ezeket a szervezeteket. Az 1867-es kiegyezés után Belügyminiszteri engedélyhez kötötték a civilek megalakulását, mely gyakorlat a II. Világháborúig működött. A minisztériumi kontrolláltság ellenére 1867 után igen magas szám szerint 202 szervezet alakult (Hajdú Géza: Vásárhelyi egyletek és könyvtárak Szeged p.) olvasókörök, önképző egyletek, gazdakörök, egyes iparágakhoz kapcsolód szakegyletek, ifjúsági egyesületek dalárdák, valamint inkább az értelmiségi réteget befogadó Kaszinó, kultúra és sportegyletek, iparegyletek, nőegyletek, egyházi kötődésű körök. Hódmezővásárhely városának területén nem csak a múltban, hanem a jelenben is nagy számmal működnek civil szervezetek, igaz működési feltételeik körülményeik egészen mások. Az egyesülési jog mai formája és gyakorlási lehetősége nem is olyan régi, hiszen alig 17 éve van lehetősége a Magyar Köztársaság polgárainak arra, hogy az évi II. törvény alapján az egyesülési jogot gyakorolhassák. A rendszerváltást követő években egymás után alakultak meg a hódmezővásárhelyi civil szervezetek, átfogva a civil szféra legkülönbözőbb területeit. Országos viszonylatban is figyelemre méltó, hogy milyen nagy számban működnek önkéntességen alapuló szervezetek a városban. A múlt századi egyleti élet viszonyaiban annyi változás történt, hogy ma kevesebb szervezet tevékenykedik külterületen, köszönhetően a kis központokat nem támogató tanyarendszert visszafejlesztő, centralizáltságot előtérbe helyező elmúlt évtizedek politikájának. A múlt századi hagyományokat alapul véve jöttek létre a hódmezővásárhelyi olvasókörök, melyek a közösségi művelődés kiemelkedő színterei. Az olvasókörök sajátságos helyzetben vannak, mert országos szövetségük is működik, melynek központja sajnos nem Hódmezővásárhely, annak ellenére, hogy az országosan létező 22 körből 17 itt működik Hódmezővásárhelyen. Külterületen: Batidán, Erzsébeten, Kútvölgyön, Sóshalmon és Szikáncson. A külterületi olvasókörök fontos színterei a tanyákon élő emberek közösségi, kulturális életének. Hódmezővásárhely városa egyedülálló civil szervezeti háttérrel rendelkezik. Ez egy olyan adottság, amivel nem minden település büszkélkedhet. Egyrészt más városokkal összehasonlítva a szervezetek száma nagyon magas, másrészt tevékenységük olyan

4 I/B kötet 4. oldal széleskörű, hogy szinte nincs feladat, melynek megoldásához ne lehetne segítségül hívni őket. Ezentúl működésük természetesen nem mindig egyenletes. A tagok többnyire önkéntes, önzetlen munkáján alapuló formánál nem várható el a folyamatos, kiemelkedően jó teljesítmény, mint ezt néhányan jelezték is. A bírósági bejegyzés egyre több szervezet jellemzőjévé válik, hiszen csak így juthatnak hozzá pályázat útján nyert anyagi támogatásokhoz, ami az egyik legjelentősebb része a szervezetek anyagi forrásaik megteremtésében. Idén is lehetőséget kaptak a vásárhelyen működő alapítványok civil szervezetek, hogy beszámoló formájában kapcsolódjanak a közgyűlés munkájához. A beszámoló tartalma csak akkor indulhat el a teljesség felé, ha a szervezetek komolyan veszik tevékenységük ismertetését a közgyűlés előtt, és felmérik annak lehetőségét és súlyát, hogy ezzel munkájukról nemcsak a képviselő-testületnek, hanem a város nyilvánosságának is tájékoztatást nyújtanak. A Polgármesteri Hivatal 143 alapítványt valamint 119 egyesületet tart nyilván és keresett meg azzal a felkéréssel, hogy készítsék el évi beszámolójukat. Ezek a számok nem biztos, hogy hűen tükrözik a valóságot, hiszen ha egy alapítvány vagy egy egyesület a gyakorlatban már nem létezik és a változásról nem ad tájékoztatást, a Polgármesteri Hivatal számára így nehezen nyomon követhető a szervezet sorsa. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a helyi civil élet új szereplővel gazdagodik és az nem jelenik meg a médiában, vagy tevékenységével nem mutatkozik a közéletben. A lehetőséggel összesen 64 civil szervezet élt, 34 alapítvány és 30 egyesület. Érdekes módon ezek a számok szinte pontosan megegyeznek a 2008-as adatokkal, akkor 34 alapítványtól és 29 egyesülettől érkezett vissza beszámoló formájában válasz és nagyjából ugyanazon szervezetek is reagáltak megkeresésünkre. A szervezetek beszámolójukban írnak az alakulás időpontjáról, a bírósági bejegyzésről, adószám, bankszámlaszám létéről, tagságról, pályázatok felhasználásáról, tevékenységi körről, évben mekkora összeggel gazdálkodtak, s ezekhez milyen forrásból jutottak, illetve milyen programokat valósítottak meg. Alakulási év szervezetek száma 1989 előtt

5 I/B kötet 5. oldal Bíróságon bejegyzett szervezet Be nem jegyzett informális szervezet 64 0 Adószámmal rendelkezik Adószámmal nem rendelkezik 60 4 Bankszámla számmal rendelkezik Bankszámla számmal nem rendelk Fenti adatokból látszik, hogy bár működési feltétel lenne, van olyan szervezet, mely bíróságon bejegyzett mégsem rendelkezik adószámmal és bankszámla számmal. Ennek egyik fő oka talán az ismerethiány vagy az anyagiak hiánya lehet. Hódmezővásárhely városában az Önkormányzat több civil számára biztosít állandó irodát és épületet, valamint intézményein keresztül valósítja meg a szervezetek elhelyezését. A rendelkezésre álló lehetőségek nem elegendőek mindenki önálló elhelyezéséhez, de akadnak olyanok is, akik ezt nem igénylik, időszakosan vesznek igénybe termet rendezvényeikhez, összejöveteleikhez igazodva. A közhasznúvá válás plusz feladatait nem mindenki tudja felvállalni, ők azonban elesnek az SZJA 1%-nak befogadásának lehetőségétől. Közhasznú Nem közhasznú Működési területüket tekintve összetett feladatokat látnak el, egy szervezet gyakran többféle cél megvalósítását tűzi ki feladatként. Működési terület/téma Szervezetek száma Kultúra, közművelődés 26 Szociális 13 Karitatív 2 Oktatási 10 Egyéb: Ifjúsági 4 Egészségügyi 6 Sport, utánpótlás-nevelés 1 Katonai 1 A városban működő szervezetek közül legnagyobb számban felvállalt feladat a kulturális, oktatási és szociális tevékenység.

6 I/B kötet 6. oldal Az oktatási intézményekhez kapcsolódó szervezetek legtöbbször az intézmény tárgyi feltételeinek javítását és programjaik megvalósítására fordítják anyagi eszközeiket, és beszámolóik alapján ők azok, akik kiemelten figyelnek az SZJA 1%-ának felajánlására. Anyagi segítséget is igényelhettek a civil szervezetek évben a Hódmezővásárhely Városáért Közalapítványtól. A Közalapítvány célja az, hogy elsősorban a város civil szervezetei számára támogatást nyújtson ben az elbírálás során elsősorban az egészséges életmódért küzdő sportegyesületeket, diáksporttal foglalkozó szövetségeket, valamint kulturális-közművelődési tevékenységet folytató civil szervezeteket, alapítványokat részesítették előnyben. A Kuratórium a február 23-i ülésének döntése alapján 23 sportegyesületet és 29 civil szervezetet részesített támogatásban összesen ,- Ft. összegben. Alapszabályban rögzített céljaik megvalósításához egyre többen vesznek igénybe olyan Polgármesteri Hivatalon kívüli pályázati forrásokat, melyek működési költségeikhez vagy programjaik megvalósításához adnak segítséget. A pályázati lehetőségekre a jövőben pedig egyre nagyobb szükség lesz. A évi felméréshez képest idén többen használtak pályázatot. Használt pályázati lehetőséget Nem használt pályázati lehetőséget A számok alapján az NCA rendszere jól fel- és kihasznált pályázati forrás a hódmezővásárhelyi civilek életében. Pályázati lehetőség Felhasználók száma tagdíjak 26 1% 39 természetbeni adomány 8 társaságok, magánszemélyek adományai 12 NKA 1 NCA 27 Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács 1 Biogreen Alap 1 BIONET 1 TÁMOP 1 Európai Szociális Alap 1 OKM 1 Ökotárs Alapítvány 2 A 2009-es évben a szervezetek az alábbi nagyságrendű összegekkel gazdálkodtak: ,-Ft alatt ,-Ft között ,-Ft között ,-Ft között ,-Ft között ,-Ft között ,-Ft fölött 8

7 I/B kötet 7. oldal Anyagi erőforrásaikat tekintve megállapítható, hogy mindent megtesznek azért, hogy gyarapodjanak, s nagy számban vannak olyanok akik ,-Ft, vagy ,-Ft feletti összeggel gazdálkodtak évben. Ezen adatok ismeretén kívül, a civil szervezetek még mindig nem használják ki a céljaikat gyarapító 1% lehetőségét, és nagyon sok olyan hódmezővásárhelyi lakos van még, aki nem használja ki a felajánlás lehetőségét. Az egyesületek, alapítványok, öntevékeny csoportok munkájáról mégis leghitelesebb képet nem a számok, hanem a saját, mellékletben közölt beszámolójuk mutat, hiszen ez szól arról a tömérdek önkéntes, anyagi ellenszolgáltatás nélkül elvégzett munkáról, melyet céljaik megvalósítása érdekében elvégeztek. Az alábbiakban felsorolt alapítványok készítették el beszámolójukat évre vonatkozóan: 1. Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány 2. Árpád utcai Óvodásokért Alapítvány 3. Czirbusz Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány 4. Csillagvilág Alapítvány A Csodaház Foglalkoztató Napközi halmozottan sérült gyermekeiért 5. Dél-Alföldi Munkanélküli Fiatalokért Alapítvány 6. Dévény Módszer a Mozgássérültekért Alapítvány 7. Dr. Sipka Sándor Kollégiumi Kulturális Alapítvány 8. Életünkért-Egészségünkért Hódmezővásárhely Lakosságáért Alapítvány 9. Gyermekkert Közhasznú Alapítvány 10. Hód-Mezői Tinivilág Alapítvány 11. Hódmezővásárhelyi Eötvös-iskolai Alapítvány 12. Hódmezővásárhelyi Ének-Zenei Iskola Alapítvány 13. Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Alapítvány 14. Hódmezővásárhelyi Szabadság téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 15. Hódmezővásárhelyi Szent István Alapítvány 16. Hódmezővásárhelyi Védőnők a Jövő Nemzedékéért Alapítvány 17. Hódtói Általános Iskola és Gimnázium Alapítvány 18. JurTanya Alapítvány 19. Kárász József Alapítvány Közhasznú Szervezet 20. Központban a Gyermek a Hódmezővásárhelyi Központi Általános Iskolában Alapítvány 21. Lótenyésztés és Lovassport Alapítvány 22. Nemes Szolgálat Alapítvány 23. Paraszt Párizs Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Alapítvány 24. Pál utcai Óvodáért - Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány 25. Tarjáni Általános Iskoláért Alapítvány 26. Tesszük! a Gyermekekért Alapítvány 27. Tiszta Szívvel Egyesületért Közhasznú Alapítvány 28. Tudás Alapítvány 29. Város Peremén Alapítvány 30. Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány 31. Vásárhely Könyvtáráért Alapítvány 32. Vásárhely Néptáncáért Alapítvány

8 I/B kötet 8. oldal 33. Zöld Szikla Művészet- és Természetvédő Alapítvány 34. Együtt az idősekért a hódmezővásárhelyi időskorúak szociális ellátásért Alapítvány Az alábbiakban felsorolt egyesületek adták meg beszámolójukat évre vonatkozóan: 35. Batidai Olvasókör 36. Belvárosi Olvasókör 37. Bélyeggyűjtők 38. Csomorkány úti Olvasókör 39. Csúcsi Kertbarátok Egyesülete 40. Csúcsi Olvasókör 41. Erzsébeti Olvasókör 42. Fandante Kamarakórus 43. Hód-Kuckó Nagycsaládosok Egyesülete 44. Hódmezővásárhely és Kistérsége Nyugdíjas Szervezetei Szövetsége 45. Hódmezővásárhelyi Gazdakör 46. Hódmezővásárhelyi Magyar-Francia Baráti Társaság 47. Hódmezővásárhelyi Magyar-Holland Baráti Társaság 48. Hódmezővásárhelyi Magyar-Izraeli Baráti Társaság 49. Hódmezővásárhelyi Tabáni Nyugdíjas Klub 50. Hódtói Olvasókör és Rokkantnyugdíjas Klub 51. Johannita Segítő Szolgálat Hódmezővásárhelyi Szervezete 52. Kertvárosi Olvasókör és Nyugdíjas Klub 53. Kossuth Olvasókör 54. Mártélyi Képzőművész Táborok Baráti Köre 55. Mátyás utcai Olvasókör 56. Öreg-Kishomoki Kerttulajdonosok Egyesülete 57. Pajzsmirigy Betegek Csongrád Megyei Egyesülete 58. Szabadság Olvasókör 59. Szeremlei Társaság 60. Tarjáni Olvasókör 61. Városi Vegyeskar Egyesület 62. Visszhang utcai Olvasókör 63. Wass Albert Irodalompártoló Egyesület 64. Újkishomoki Olvasókör Egyesület Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Civil szervezetek Hódmezővásárhelyen. Az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata című tájékoztató anyagot tudomásul venni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, december 03. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

9 I/B kötet 9. oldal Száma: /2009.( ) Kgy.határozat Tárgy: Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek évi beszámolói HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek évi beszámolóit elfogadja. Hódmezővásárhely, december 03. Dr. Lázár János Polgármester A határozatot kapja: 1.) Dr. Lázár János polgármester 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző 3.) Kabinet Iroda Kulturális-Művészeti Csoport 4.) Irattár

10 I/B kötet 10. oldal Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 5. Telefon és fax: 62/ BESZÁMOLÓ Az Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány Az alapítvány adatai Az alapítvány neve: Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány Az alapítvány székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Szék u. 5. Az alapítvány típusa: magánalapítvány Az alapítvány közhasznúsági fokozata: közhasznú Az alapítvány alapítói: Kiss László közgazdász Dr. Horváth László jogász Az alapítvány képviselője: István Attila a kuratórium elnöke A kuratórium tagjai: Kissné Hatvani Erika gyógypedagógus, lovasterapeuta Szabó Gáborné gyógypedagógus Magyary Ágnes testnevelő István Attila óvodapedagógus az alapítvány elnöke Hegedűs Ildikó gyógypedagógus Vajda Júlia Liszt-díjas operaénekes Dr. Grezsa István orvos Kontz Gábor József operaénekes Farkas Miklósné gyógypedagógus az alapítvány titkára Az alapítvány nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte: PK / Az alapítvány nyilvántartási száma: 362 Az alapítvány adószáma: Az alapítvány bankszámlaszáma: Az alapítvány célja: I. Közhasznú célok: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, Rehabilitációs foglalkoztatás II. Egyéb célok: Az Iskolában az 1991/92-es tanévben elindított rendhagyó oktatási program feltételeinek segítése, anyagi támogatása.

11 I/B kötet 11. oldal A program kezdetben a testnevelés órák tömbesítésével lehetőséget nyújtott ahhoz, hogy a gyermekek megtanuljanak úszni, lovagolni első osztályos koruktól kezdve, később az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs órák keretében. Mindkét foglalkozást szakképzett oktató vezeti, a gyógypedagógus a gyermekfelügyelő és esetenként néhány szülő jelenlétében. Gyógypedagógiai lovaglás és voltizsálás célja, feladata... A lovasterápia egy komplex fejlesztési lehetőséget biztosít a sérültek számára. A tevékenységben a ló nem eszköz, hanem egy aktív cselekvő társ. A gyerekek és a ló együttműködésével jön létre a fogyatékosságukból eredő hátrányok csökkentése, a lovasterapeuta irányításával. A gyógypedagógiai lovaglás, voltizsálás során lehetőség nyílik: a sérült vagy kifejletlen pszichikus eredetű funkciók korrigálására, kompenzálására (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, képzelet, érzelmi, akarati élet, tér és időbeli tájékozódás) mozgások kialakítására, korrekciójára pszichomotoros funkciók fejlesztésére (mozgáskoordináció, egyensúlyérzék, ütem és ritmusérzék) megbomlott izomegyensúly javítására, spazmusok oldására, renyhe izomtónus megszüntetésére. érzelmi állapot, akarati-cselekvési képességek befolyásolására (bátorság, kitartás, céltudatosság, önbizalom növelése) szocializálódás elősegítésére (társas kapcsolatok-gyermek-felnőtt-ló, gyermekek pozitív viszonyulása egymáshoz) kommunikációs készség fejlesztésére állatgondozás megismerésére, végzésére, felelősségtudat kialakítására A terápiás úszás célja A mozgás és értelmi fejlődés oda-vissza ható kapcsolatban van. Gyermekeinknek nem csak az úszásnemek megtanítása a cél, hanem hogy lehetőségünk nyíljon a magasabb rendű mozgásközpontok beindítására. Ez a terápia egy koordináltabb mozgást eredményez, minek következménye a mozgás tanulásán kívül az általános tanulási képesség fejlesztése és ennek további következménye a gyermekek egész személyiségének fejlődése. További célok még a vérkeringés, légzés javítása, a testi lelki feszültségek oldása, izomerő növelése. Az akarati koncentráció, emlékezőképesség, céltudatos mozgás, testi érzékelés, fizikai és értelmi képesség fejlesztése. Lovasterápia a hódmezővásárhelyi Aranyossy Ágoston Iskolában... Óvodai, iskolai intézményegységünk értelmileg akadályozott, tanulásban akadályozott, autista, beszéd- és mozgássérült gyermekek oktatását, nevelését látja el. Tanulóink képességfejlesztésének új lehetőségeként 1991-ben Gömöri Istvánné vezette be a lovasterápiát. Szakmai tanácsadónk Wagner Pál volt ben alapítványt hoztunk létre anyagi gondjaink enyhítésére, s rövidesen megvásároltuk Holdfény nevű pónilovunkat.

12 I/B kötet 12. oldal Alapító tagjai vagyunk az 1996-ban megalakult Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítványának, így folyamatosan lehetőségünk nyílik a legújabb külföldi tapasztalatok megismerésére ben a NAT bevezetésével, a pedagógiai és egészségügyi célú habilitációs és rehabilitációs órák keretében, helyi tantervünk alapján, tanrendbe építve tartjuk a foglalkozásokat. Jelenleg a Dél-Alföldi Lovasudvarban történik a lovasterápiás fejlesztés, heti rendszerességgel. Célunk a meglévő feltételeink javítása, korszerűsítése, annak érdekében, hogy minél több tanulónk számára tudjuk biztosítani ezt a kiváló lehetőséget es év versenyeredményei: Magyar Lovasterápia Szövetség V. Díjlovasversenye és Fogyatékosok Lovasversenyén, a hódmezővásárhelyi Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány csapatának versenyeredményei Fót szeptember Versenyszám Név Helyezés Jámbor Vilmos Emlékverseny Szabó Andrea, Kocsis József, Patai I. Csapatváltóverseny Gyula, Németh Roland Előadás szabadon választott témában, Szabó Andrea, Kocsis József, Patai I. melynek főszereplője a LÓ Gyula, Németh Roland, Imre Szilvia, Kis Ádám, Nagy Barbara, Zsótér Dávid Gyógypedagógiai lovastorna Kocsis József II. Gyógypedagógiai lovastorna Szabó Andrea V. Gyógypedagógiai lovastorna Zsótér Dávid I. Gyógypedagógiai lovastorna Nagy Barbara IV. Önálló lovaglás Kocsis József V. Összesítésben csapathelyezés Szabó Andrea, Kocsis József, Patai Gyula, Németh Roland, Imre Szilvia, Kis Ádám, Nagy Barbara, Zsótér Dávid V. X. Országos Gyermek Terápiás Lovas Fesztivál hódmezővásárhelyi Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány csapatának versenyeredményei Hódmezővásárhely október 3. Kategória Név Helyezés Önálló lovaglás A2T Patai Gyula I. A2T Szabó Andrea II. A3T Kocsis József I. Eszköz nélkül kivitelezett gyakorlatsor B1T Nagy Ádám I. Eszközzel kivitelezett gyakorlatsor C1T Imre Szilvia I. C1T Nagy Dominik II. C2T Németh Roland I. C2T Kis Ádám II. C2É Zsótér Dávid II. C2É Nagy Barbara III.

13 I/B kötet 13. oldal Gyógypedagógiai lovastorna D1T Imre Szilvia III. D2T Patai Gyula II. D2T Szabó Andrea III. D2T Németh Roland V. D2T Kis Ádám VI. D2É Zsótér Dávid II. D2É Nagy Barbara V. D3T Kocsis József I. Éremösszesítő I. helyezés 6 II. helyezés 6 III. helyezés 3 IV. helyezés - V. helyezés 2 VI. helyezés es év rendezvényei - Aranyossy Napok március 31-április 3. Az Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány és az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó március 31. és április 3. között - Aranyossy Napok elnevezéssel rendezte meg négy napos programsorozatát. Erre az alkalomra egy kiadványt jelentettünk meg, mely az intézmény és az alapítvány múltját és munkáját mutatta be. A fent említett időszakban a gyermekek és a szülők bevonásával, pedagógusaink irányításával sor került egy iskolatörténeti kiállításra, egy szakmai konferencia megrendezésére, művészeti bemutatók valamint az iskolánkban folyó különböző (lovas, kutya) terápiák bemutatására. Tanulóink közvetlenül betekinthettek a rendőrség, a tűzoltóság, valamint a honvédség munkájába. Gyermekeink részére különböző témában hirdettünk pályázatokat, amelyek eredményét az ünnepélyes megnyitón hirdettük ki. Az egészségnap keretében osztályszintű foglalkozásokat szerveztünk az osztályfőnökök vezetésével. A rendezvénysorozat zárásaként iskolánk Alapítványa jótékonysági koncertet rendezett, neves művészek közreműködésével. Erre a programsorozatnak a lebonyolításához egy pályázatot nyújtottunk be a Hódmezővásárhely Városáért Közalapítványhoz. A pályázatunkat sikeresnek minősítették, így alapítványunk forint támogatásban részesült. - X. Országos Gyermek Terápiás Lovas Fesztivál október 3. Szinte már hagyománnyá vált intézményünk életében, hogy minden évben megrendezzük ezt az országos rendezvényünket, ahol az ország több pontjáról érkeznek városunkba fogyatékkal élő gyermekek, s ezen a fesztiválon mérik össze lovas tudásukat. Az ide jubileumi programon kilenc csapat hatvanegy versenyzője mérte össze tudását.

14 I/B kötet 14. oldal Fő bevételi forrásaink a 2009-es évben a következők voltak (okt.31-ig): BEVÉTELEK: SZJA 1% Ft Vállalkozóktól kapott.tám Ft Gyermekmentó Sz. k.tám Ft Nyertes pályázatok Ft Jótékonysági Gálaest bevét Ft ÖSSZESEN: Ft Kiadásaink nagy része a következőkből tevődött össze a 2009-es évben (okt.31-ig): KIADÁSOK: Aranyossy-Napok költs Ft Versenyeztet.költség Ft Lótartás költségei (4,5 hónap) Ft ( Ft/hó) Terápiához eszk Ft Lovas Feszt. Költségének egy része Ft Egyéb költségek Ft ÖSSZESEN: Ft Hódmezővásárhely, István Attila kuratóriumi elnök

15 I/B kötet 15. oldal Árpád utcai Óvodásokért Alapítvány Hódmezővásárhely Oldalkosár u.14. A hódmezővásárhelyi Brunszvik Teréz Óvodában működik az Árpád utcai Óvodásokért Alapítvány, melyet 1991-ben hoztak létre a hódmezővásárhelyi Brunszvik Teréz Óvoda aktív óvónői Az elnevezést az óvoda akkori neve szerint ( Árpád utcai Óvoda) kapta az alapítvány ben az óvoda felvette a Brunszvik Teréz nevet, de az itt működő alapítvány elnevezését nem változtattuk meg. AZ ALAPÍTVÁNY TÍPUSA: A Ptk. 74/A-74/B -a alapján létrejött nyílt magánalapítvány. Alapítványunkat a Csongrád megyei Bíróság június 16.-án kelt végzésében közhasznú szervezetté nyilvánította. Az évi CLVI. tv. 2. c/ pontja alapján az alábbi felsorolás szerint végez közhasznú tevékenységet: 1./ Szociális tevékenység, családsegítés. 2./ Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, képességfejlesztés. 3./ Kulturális tevékenység. 4./ Gyermek- és ifjúságvédelem. 5./ Hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének elősegítése. Az alapítvány létrehozásával célunk volt, hogy az óvoda egyre nehezülő gazdasági helyzetén segíteni tudjunk azért, hogy óvodások részére minél gazdagabb, tartalmasabb óvodai nevelést tudjunk megteremteni. Ennek érdekében az alapítvány céljaként a következőket jelöltük mg alapító okiratunkban: 1./ A gyermekek egészséges testi nevelésének javításához szükséges eszközök beszerzése, létesítmények megvalósítása. 2./ A nyelvoktatáshoz alkalmas audiovizuális berendezések beszerzése, pedagógiai segédeszközök további alkalmazásba vétele. 3./ A gyermekek kreatív képességeinek fejlesztését hatékonyan biztosító eszköztár bővítése. 4./ Élmény- és ismeretszerző kirándulások anyagi támogatása. Az alapítvány évi szakmai beszámoló Az óvodában működő alapítvány szoros kapcsolatban állt az óvodai szakmai munkájával. Kiemelt feladatunk: a gyermekek kreatív képességeinek fejlesztését szolgáló eszköztár bővítése. Programok anyagi támogatása Az alapítvány bevételének bővítését célzó feladatok voltak 2009-ben jótékonysági rendezvényt szervezése az adó 1 %-nak szervezése pályázatokon való aktív részvétel szponzorok felkutatása

16 I/B kötet 16. oldal Jótékonysági bál Tervezett időpont: november 21. Helyszín: Főiskola ebédlője. Feladatok Plakátok kihelyezése, résztvevők toborzása, szponzorok felkutatása, tombolaajándékok; program megszervezése; meghívott vendégek listája, zenész szervezése; elszámolások elkészítése Felelős: Tápai Lászlóné óvodapedagógus az alapítvány titkára Az adó 1 %-ból befolyt támogatás Továbbra is kéréssel fordultunk a szülők felé, hogy az adójuk 1%-át ajánlják fel az óvodai alapítványnak. A befolyt összegből télapói ajándékokat (csoportszobai játékokat) vásárolunk az óvodásainknak szeptemberben átutalt összeg a 2008.év 1%-ból: 310e Ft Pályázatok megvalósulása 2009-ban 1. Kiíró: NCA 2009.évi működési támogatás Megpályázott cél: hangosító berendezés és hordozható vagy HIFI készülék beszerzése és a meglévő fénymásoló gép javíttatása. Megpályázott összeg: 500e Ft Nyert: Ft Felhasználás: fénymásoló javíttatása Megvalósult programok 2009-ben : Farsangi rendezvény szervezése február utolsó péntek Helyszín: Kossuth Zsuzsa Szakközépiskola tornaterme Program: Jelmezes felvonulás; Táncház; Gyermek zenés műsor; Öszöm-iszom Zenetánc Gyermeknap támogatása május utolsó hete Program: Játszóházi látogatás Szegedre mind a 4 csoport számára Költségek támogatása alapítványi összegből: buszköltség és belépő költsége Évet záró ünnepély támogatása-nagycsoportosok búcsúztatása május 29. Program: Nagycsoportosok búcsúztatása kis,- középsősök műsorával Családi nap az óvodában: Paci lovagoltatás, kenyérlángos sütése Játék, jókedv, beszélgetés Őszi ismerkedési délután-családi nap szeptember Helyszín: a csoport Szülői közössége által választott helyszínek Program: Az újonnan érkező kiscsoportosok és szüleik bemutatkozása-ismerkedés a csoporton belül- sportverseny, közös játék szervezése. Jótékonysági bál: november 21. (jelenleg szervezés alatt) Helyszín: a főiskola ebédlője Szervezők: Szülői Szervezet, a szülők közössége és az alapítvány tagjai( óvodapedagógusok, dajkák) Feladat: tombolatárgyak összegyűjtése, meghívók elkészítése, jegyek árusítása, báli dekoráció elkészítése Télapói ünnepség megszervezése: december 6.

17 I/B kötet 17. oldal Feladat: csoportok részére csoportszobai játékok vásárlása az alapítvány költségvetéséből A pályázati kiírásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük és a lehetőségeket kihasználjuk. Hódmezővásárhely, október 20. Ludescherné Maksa Zsuzsanna az alapítvány elnöke

18 I/B kötet 18. oldal Czirbusz Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kabinet Iroda Kulturális Művészeti Csoport Molnár Melinda részére Hódmezővásárhely Kossuth téri Tisztelt Molnár Melinda! Mint a Czirbusz Piroska Közalapítvány titkára tájékoztatom, hogy a közalapítvány minden év tavaszán számol be előző évi tevékenységéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése előtt. A évi beszámolót várhatóan a áprilisi Közgyűlés fogja tárgyalni. Kérem fenti tájékoztatás szíves tudomásulvételét. Hódmezővásárhely, október 21. Tisztelettel: dr. Hegedűs József titkár

19 I/B kötet 19. oldal CSILLAGVILÁG ALAPÍTVÁNY A Csodaház Foglalkoztató Napközi halmozottan sérült gyermekeiért 6800 Hódmezővásárhely, Takács F. u.1/a. Tel: 70/ Adószám: Beszámoló az Alapítvány 2009-ben végzett munkájáról: (Az alapadatokat a tavalyi évben már megküldtük). Célkitűzés: - A Karácsonyi vásárban való minél aktívabb részt vétel. - Az intézményi karácsonyi ünnepség lebonyolítása. - Az intézmény külső dekorációja - A kreatív foglalkozásokhoz anyagi segítség nyújtása. - A csoportszobák felszereltségéhez anyagi hozzájárulás. - Gyermeknapi kirándulás szervezése. Eredmények: Mivel a célkitűzéseket az erőnkhöz igazítottuk, sikerült mindegyik vállalásunkat teljesíteni. - A Karácsonyi vásár sokkal sikeresebbnek bizonyult, mint a tavalyi. - A karácsonyi ünnepség nagyon bensőségesre sikeredett. - A megemlékezést Bán Csaba ref. Lelkész tartotta, közreműködött az ótemplomi kántor és a Szőnyi Benjamin Református Ált. Isk. kamarakórusa Vargáné Tamasik Gabriella vezetésével. - Az Alapítvány vállalta az intézmény külső dekorálását, mely abban is megnyilvánult, fizikailag is hozzájárultunk a kert gondozásához, valamint anyagi segítségként biztosítottuk a virágpalántákat. Rendezvényeink: - Az előbb említett Karácsonyi ünnepség megszervezése. - Gyermeknapi kirándulás megszervezése a szegedi Vadasparkba. Kapcsolattartás: - A Mozgássérültek mind megyei, mind országos szervezetével tartjuk a kapcsolatot. Pályázat, önkormányzati támogatás: - A BIONET rajzpályázatán indultunk és különdíjban részesültünk. - A évben más pályázaton nem indultunk és önkormányzati támogatásban sem részesültünk. Célkitüzés évre: - A szülőklub beindítása - A Karácsonyi vásár megszervezése, lebonyolítása. - A karácsonyi ünnepség lebonyolítása már hagyománnyá fog válni. - Szponzorok keresése. - Kertrendezés az intézményben - Gyermeknapi kirándulás szervezése.

20 I/B kötet 20. oldal Dél-Alföldi Munkanélküli Fiatalokért Alapítvány 6800 Hódmezővásárhely Bajnok u. 2. Tel.: 36 30/ Beszámoló az Alapítvány I-III. negyedéves tevékenységéről Magánmunkaközvetítő h. sz.: /98 A DAMFA Alapítvány adatai: Név: Dél-Alföldi Munkanélküli Fiatalokért Alapítvány Rövidített név: DAMFA Alapítvány Alapítás éve: 1995 november 26. Működési hatókör: Bács-Kiskun megye, Békés Megye, Csongrád Megye. Alapító okirat száma: Pk /5 Jogállása: Kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági nyilvántartásba vétel száma: Pk /12 Székhely címe: 6800 Hódmezővásárhely, Bajnok u. 2. Elérhetőség: Mobil: 36 30/ Beszámoló év az Alapítvány működésében jelentős változást hozott. Az alapító okiratban megfogalmazott célok teljesítése, a működőképesség biztosítása mellett, az volt egyik fő feladat, hogy új telephelyet kellett szerezni, ahol az Alapítvány folytatni tudja tevékenységét. Sajnos az alapítónk, amely az eddigi telephelyet biztosította, eladta a helyiséget, mert az igazgatótanács úgy döntött. Végül sikerült megoldást találni, úgy hogy az Alapítvány átmenetileg új székhelyre költözött. Az Alapítvány kuratóriuma ezen kívül,- figyelembe véve a megváltozott gazdasági körülményeket, és a lehetőségeket,- az alábbi feladatok elérését tűzte ki: - Az Alapítvány működését tovább biztosítani, úgy hogy a támogatók, a természetbeni hozzájárulás mellett, forrásokkal is járuljanak hozzá a költségekhez. - Árbevételt hozó tevékenységek beindítása, ahhoz támogatók megnyerése, és együttműködési lehetőségek felkutatása. - Felkészülés a NCA pályázatok készítésére, véleményezésére, programok, ötletek továbbítása, a civil szervezetek számára, az NCA pályáztok és, elszámolások elkészítéséhez segítségnyújtás. - Városban működő civil (non-profit) szervezetek együttműködésének kezdeményezése. Megerősíteni az együttműködést a civil szervezetekkel, tanácsadó, és információs szolgáltatást biztosítani számukra. - Olyan pályázatok keresése, elkészítése, amely az Alapítvány tevékenységét segíti, és a tervezett programjainak megvalósítását biztosítja. Az Alapítvány ben egy pályázatot nyert. A pályázatot, működési költségünk biztosítására adtuk be. Sajnos, a megpályázott összeg helyett, csak ,- forint forrást ítéltek meg, amelyből az elképzeléseinket részben tudtuk megvalósítani.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2014. év. Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2014. év. Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. év Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17. 1 A SZERVEZET ALAPADATAI 1 Elnevezés: Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány 2 Képviselő: Nagyné Laskai Nóra 3.Székhely:

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2010. május 31-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó:

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2001 Budapest, 2002. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Ma-holnap

Részletesebben

REMÉDIUM ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

REMÉDIUM ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE REMÉDIUM ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Neve: Remédium Alapítvány közhasznúsági fokozata: közhasznú Bírósági végzés száma: 60.016/1998 Adószáma: 18608115-1-11 Statisztikai

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2009. május 25-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó:

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

A Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány Közhasznúsági jelentése és beszámolója a 2013. évre vonatkozóan

A Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány Közhasznúsági jelentése és beszámolója a 2013. évre vonatkozóan KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány Közhasznúsági jelentése és beszámolója a 2013. évre vonatkozóan A jelentés fordulónapja: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Számviteli beszámoló Jászalsószentgyörgy, 2012. május 31. 18829723949956916

Részletesebben

Szklerózis Multiplexes Betegek Országos Egyesülete Röviden: SMBOE. Székhely: 1148 Budapest, Bagolyvár utca 5. fszt. 6.

Szklerózis Multiplexes Betegek Országos Egyesülete Röviden: SMBOE. Székhely: 1148 Budapest, Bagolyvár utca 5. fszt. 6. SZKLERÓZIS MULTIPLEXES BETEGEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (SMBOE) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. ÉV ALAPADATOK Név: Szklerózis Multiplexes Betegek Országos Egyesülete Röviden: SMBOE Alapítás: 2001. január 31. Bejegyzés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18470233-1-06 Bejegyző szerv: Csongrád megyei Bíróság Regisztrációs szám: PK.60.155/2002/3 Jó Úton Lóháton Alapítvány 6600 Szentes, Nádas sétány 3 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

2014. évi közhasznúsági jelentése

2014. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2014. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. május 30. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

Az alapítás éve: Cégbírósági bejegyzés száma: Az Alapítvány székhelye: Alapítók:

Az alapítás éve: Cégbírósági bejegyzés száma: Az Alapítvány székhelye: Alapítók: A Boldog Diákévekért alapítványt az alapítók a Ptk. 74/A-F -aiban meghatározottak figyelembe vételével tartós közérdekű célra hozták létre. Az alapítók gyermekei az 1995/96. tanévben a Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapítvány neve: Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány Székhelye: 8000. Székesfehérvár,

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért

Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért 1 Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért www.novolibro.hu/napraforgo 1046 Budapest Megyeri utca 226. földszint Telefon: 380-92-76 E-mail: napraforgo@novolibro.hu Adószám: 18104635-1-41-1 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Budapest, 2011. május 20. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Jászalsószentgyörgy, 2011. május 31. a) Számviteli beszámoló 18829723949956916

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18104635-1-41 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 11 PK 60781 /2001/2 Nyilvántartási szám: 01/01/8374 Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért 1046 Budapest, Megyeri

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2010. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván.

Közhasznú jelentés 2010. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván. Közhasznú jelentés 2010. Az alapítvány adószáma: 19671183-1-41 Az Alapítvány nyilvántartási száma: 1782 Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván. Az Alapítvány az

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása K I V O N A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2015. június 24. napján tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A szociális célú segítő

Részletesebben

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Dunakeszi, 2013. május 21. Tyimofejevné Iványi Réka a kuratórium elnöke Az alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14 MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 5. Mezei Erzsébet Bevezető A Mezei Menedék Közhasznú

Részletesebben

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5.

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5. E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KÉSZÍTETTE: AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt támogatás (eft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt támogatás (eft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Szociális, Gyermek és Családvédelmi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt támogatás (eft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

TESZ-VESZ OVI ÓVODÁS GYERMEKEIÉRT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY

TESZ-VESZ OVI ÓVODÁS GYERMEKEIÉRT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY TESZ-VESZ OVI ÓVODÁS GYERMEKEIÉRT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! Sárközben élni gyökerek nélkül nem lehet. Körülvesz, átölel minket a múlt, a hagyományok

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18817155-1-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 22 Nyíribronyi Ifjúsági Egyesület 4535 Nyíribrony, Dózsa György út 3 (2012. 01. 17.-től jogerősen Nyírségi

Részletesebben

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9.

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. 2011. év

Közhasznúsági jelentés. 2011. év Közhasznúsági jelentés 2011. év Tehetséges Tanulókért Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. Martfű, 2012. május 06. Az alapítvány vezetője 1. Tartalomjegyzék 1. A szervezet bemutatása, felépítése 2. Éves

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

2012. évi beszámoló Kiegészítő melléklet

2012. évi beszámoló Kiegészítő melléklet Adószám: 18615568-1-11 Bejegyző szerv: Komárom-Esztergom megyei Bíróság Regisztrációs szám: 60.069/2005/5. 2067 Szárliget Gyöngyvirág u. 10/A Kiegészítő melléklet Beszámolási időszak: 2012. január 01.

Részletesebben

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. évi tevékenységéről Budapest, 2012.május 10... a szervezet vezetője (képviselője) T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Az Alapítvány

Részletesebben

A Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 c. dokumentumot a Könyvelő elkészítette.

A Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 c. dokumentumot a Könyvelő elkészítette. A 2009.évi közhasznúsági jelentés kötelező tartalmi elemei a) A 2009. év számviteli beszámolója a számviteli törvény szerint Külön dokumentum fájlban mellékelve (1715/B). A Egyszeres könyvvitelt vezető

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

Egyesület megnevezése: Életminőségért Alapítvány Egyesület címe: 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9 Adószám:18571705-2-10. Közhasznúsági jelentés 2011.

Egyesület megnevezése: Életminőségért Alapítvány Egyesület címe: 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9 Adószám:18571705-2-10. Közhasznúsági jelentés 2011. Egyesület megnevezése: Életminőségért Alapítvány Egyesület címe: 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9 Adószám:18571705-2-10 Közhasznúsági jelentés 1 Tartalom: 1. Számviteli beszámoló (eredmény kimutatás és mérleg)

Részletesebben

KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év

KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 1, a számviteli beszámolót 2, költségvetési támogatás felhasználását 3, a vagyon felhasználásával

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18690431-1-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60079/2000/4 Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány 2142 Nagytarcsa, Sport utca 6. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: 18006269-1-41 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 9. PK 68.158/1992/10 Nyilvántartási szám: 01/ / 1028 Budapest, Szabadság utca 3. 2014. -1-1. Tárgyévben végzett alapcél

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2006 óta támogatja a fogyatékos fiatal felnőtteket.

Részletesebben

Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről

Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről HAJDÚSÁGI JELNYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről A Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület a Hajdú-Bihar

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

A Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2011. évről

A Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2011. évről Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány 8360 Keszthely, Fő tér 9. Telefon/Fax: 83/312-439 A Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2011. évről Az alapítvány a törvényi előírásoknak megfelelően

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL . SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 4 II. KÖLTSÉGVETÉSI NORMATÍV TÁMOGATÁST A SZERVEZET NEM KAPOTT.4 III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSORÓL...4

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kelt: Veresegyház, 2012. március 26. 1 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012.01.01.-TŐL 2012.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL TARTALOM: I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Év: 2009 Székhely:Kiskunfélegyháza Kapcsolattartó: Mészáros Gyuláné Közhasznúsági jelentés szövege: Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2008. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 1 Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület

Részletesebben

Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése

Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése. Számviteli beszámoló Az évet 46.000 Ft maradvánnyal kezdtük ekkor érkezett meg a Wesselényi Miklós Sport Közalapítványtól a 0.000 Ft pályázati támogatás.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó: Ottó

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év Kunszentmiklós, 2007. április 22. Tartalom I. A Puszta Hangja Egyesület alapadatai II. Számviteli beszámoló IV. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról V. A

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2007. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2007. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2007. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. április 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. április 24-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Javaslat a 2008. évi civilszervezeti támogatási keret elosztására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése REGINA Közhasznú Alapítvány 2100 Gödöllő Röges u. 66. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gödöllő, 2012. április 27. Pilcsik Tünde sk. Kuratóriumi elnök 1. A szervezet adatai Név: REGINA Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2008.

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2008. POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. A dokumentumot átvettem: Pogány, 2009. február 5. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

D E K O M Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

D E K O M Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. D E K O M Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoport Egyesület 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése 1 8 1 1 9 3 2 3 9 4 9 9 5 2 9 1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 8 év egyéb szervezet megnevezése 139.Budapest, Budakalász utca 1. X. 91. címe Keltezés:_Budapest,

Részletesebben

Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7.

Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7. Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. május 27. Szőke Zsolt elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Lélek-Hang Egyesület 2013. évben gazdálkodásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

D E K O M Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoport Egyesület. 2010 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

D E K O M Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoport Egyesület. 2010 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS D E K O M Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoport Egyesület 2010 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Részei: Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.12.06. 1 I.. A SZERVEZET ALAPADATAI A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület Adószáma: 18218295-1-42 Székhelye: 1147 Budapest, Benkő

Részletesebben

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2012.

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2012. Dabas és Térsége Kézműves Egyesület Közhasznúsági jelentés 2012. 1. AZ EGYESÜLET ADATAINAK ISMERTETÉSE Az egyesület neve: Dabas és Térsége Kézműves Egyesület A egyesület közhasznú fokozata: közhasznú A

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag Lehetőségek kiaknázása, igényfelmérés Saját tulajdonú csarnok, megfelelő infrastruktúrával Utánpótlás

Részletesebben

2010. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2010.01.01. - 2010.12.31.)

2010. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2010.01.01. - 2010.12.31.) Magyar Mucopolysaccharidózis Társaság (MPS Társaság) 2600 Vác, Jókai u. 5. Adószám: 18250286-1-13 Statisztikai számjel: 18250286-9133-529-01 Jogállása: Közhasznú szervezet Bírósági végzés: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Általános adatok: 1.1 Cégadatok

Általános adatok: 1.1 Cégadatok Általános adatok: 1.1 Cégadatok Név: Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány Forma: Közhasznú Alapítvány Adószám: 18937930-2-19 KSH szám: 18937930913356919 Bír. bej. szám: 1360. Alapítás

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18160525-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60991 /1997/ 01/03/6836 BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY 1163 Budapest, GORDONKA utca

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2009. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2009. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évről Pogány, 2010. január 25. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. SZERETETBEN ÉS EGYSÉGBEN KATOLIKUS ALAPÍTVÁNY, SZEGED Székhely: 6724 Szeged, Rigó u. 16/a Adószám: 18464427-2-06 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s HÍRLEVÉL A TARTALOMBÓL: Kihívások és lehetőségek a felsőoktatásban 1 A 10. MELLearN Konferencia programja 2 MELLearN hírek 4 A MELLearN Felsőoktatási

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2009. évi aktivitásai Egy civil szervezet éves tevékenységének számbavételekor többirányú munkáról számolhatunk be, melynek során az alapítvány alapító okiratának megfelelően,

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben