Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet"

Átírás

1 I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek évi beszámolói... 2

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: /2009. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek évi beszámolói Az anyagot készítette: Az anyagot látta: Kabinet Iroda Kulturális-Művészeti Csoport dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: nincs meghívandó személy

3 I/B kötet 3. oldal Száma: /2009. Tárgy: Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek évi beszámolói Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! A december 3. napi Közgyűlés 7. fő napirendi pontja: Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek évi beszámolói A vásárhelyi civil élet szereplői az olvasókörök az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc eszmeiségéből és gondolatköréből nőttek ki, nem egyszer a szabadságharcot megjárt honvédek hozták létre ezeket a szervezeteket. Az 1867-es kiegyezés után Belügyminiszteri engedélyhez kötötték a civilek megalakulását, mely gyakorlat a II. Világháborúig működött. A minisztériumi kontrolláltság ellenére 1867 után igen magas szám szerint 202 szervezet alakult (Hajdú Géza: Vásárhelyi egyletek és könyvtárak Szeged p.) olvasókörök, önképző egyletek, gazdakörök, egyes iparágakhoz kapcsolód szakegyletek, ifjúsági egyesületek dalárdák, valamint inkább az értelmiségi réteget befogadó Kaszinó, kultúra és sportegyletek, iparegyletek, nőegyletek, egyházi kötődésű körök. Hódmezővásárhely városának területén nem csak a múltban, hanem a jelenben is nagy számmal működnek civil szervezetek, igaz működési feltételeik körülményeik egészen mások. Az egyesülési jog mai formája és gyakorlási lehetősége nem is olyan régi, hiszen alig 17 éve van lehetősége a Magyar Köztársaság polgárainak arra, hogy az évi II. törvény alapján az egyesülési jogot gyakorolhassák. A rendszerváltást követő években egymás után alakultak meg a hódmezővásárhelyi civil szervezetek, átfogva a civil szféra legkülönbözőbb területeit. Országos viszonylatban is figyelemre méltó, hogy milyen nagy számban működnek önkéntességen alapuló szervezetek a városban. A múlt századi egyleti élet viszonyaiban annyi változás történt, hogy ma kevesebb szervezet tevékenykedik külterületen, köszönhetően a kis központokat nem támogató tanyarendszert visszafejlesztő, centralizáltságot előtérbe helyező elmúlt évtizedek politikájának. A múlt századi hagyományokat alapul véve jöttek létre a hódmezővásárhelyi olvasókörök, melyek a közösségi művelődés kiemelkedő színterei. Az olvasókörök sajátságos helyzetben vannak, mert országos szövetségük is működik, melynek központja sajnos nem Hódmezővásárhely, annak ellenére, hogy az országosan létező 22 körből 17 itt működik Hódmezővásárhelyen. Külterületen: Batidán, Erzsébeten, Kútvölgyön, Sóshalmon és Szikáncson. A külterületi olvasókörök fontos színterei a tanyákon élő emberek közösségi, kulturális életének. Hódmezővásárhely városa egyedülálló civil szervezeti háttérrel rendelkezik. Ez egy olyan adottság, amivel nem minden település büszkélkedhet. Egyrészt más városokkal összehasonlítva a szervezetek száma nagyon magas, másrészt tevékenységük olyan

4 I/B kötet 4. oldal széleskörű, hogy szinte nincs feladat, melynek megoldásához ne lehetne segítségül hívni őket. Ezentúl működésük természetesen nem mindig egyenletes. A tagok többnyire önkéntes, önzetlen munkáján alapuló formánál nem várható el a folyamatos, kiemelkedően jó teljesítmény, mint ezt néhányan jelezték is. A bírósági bejegyzés egyre több szervezet jellemzőjévé válik, hiszen csak így juthatnak hozzá pályázat útján nyert anyagi támogatásokhoz, ami az egyik legjelentősebb része a szervezetek anyagi forrásaik megteremtésében. Idén is lehetőséget kaptak a vásárhelyen működő alapítványok civil szervezetek, hogy beszámoló formájában kapcsolódjanak a közgyűlés munkájához. A beszámoló tartalma csak akkor indulhat el a teljesség felé, ha a szervezetek komolyan veszik tevékenységük ismertetését a közgyűlés előtt, és felmérik annak lehetőségét és súlyát, hogy ezzel munkájukról nemcsak a képviselő-testületnek, hanem a város nyilvánosságának is tájékoztatást nyújtanak. A Polgármesteri Hivatal 143 alapítványt valamint 119 egyesületet tart nyilván és keresett meg azzal a felkéréssel, hogy készítsék el évi beszámolójukat. Ezek a számok nem biztos, hogy hűen tükrözik a valóságot, hiszen ha egy alapítvány vagy egy egyesület a gyakorlatban már nem létezik és a változásról nem ad tájékoztatást, a Polgármesteri Hivatal számára így nehezen nyomon követhető a szervezet sorsa. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a helyi civil élet új szereplővel gazdagodik és az nem jelenik meg a médiában, vagy tevékenységével nem mutatkozik a közéletben. A lehetőséggel összesen 64 civil szervezet élt, 34 alapítvány és 30 egyesület. Érdekes módon ezek a számok szinte pontosan megegyeznek a 2008-as adatokkal, akkor 34 alapítványtól és 29 egyesülettől érkezett vissza beszámoló formájában válasz és nagyjából ugyanazon szervezetek is reagáltak megkeresésünkre. A szervezetek beszámolójukban írnak az alakulás időpontjáról, a bírósági bejegyzésről, adószám, bankszámlaszám létéről, tagságról, pályázatok felhasználásáról, tevékenységi körről, évben mekkora összeggel gazdálkodtak, s ezekhez milyen forrásból jutottak, illetve milyen programokat valósítottak meg. Alakulási év szervezetek száma 1989 előtt

5 I/B kötet 5. oldal Bíróságon bejegyzett szervezet Be nem jegyzett informális szervezet 64 0 Adószámmal rendelkezik Adószámmal nem rendelkezik 60 4 Bankszámla számmal rendelkezik Bankszámla számmal nem rendelk Fenti adatokból látszik, hogy bár működési feltétel lenne, van olyan szervezet, mely bíróságon bejegyzett mégsem rendelkezik adószámmal és bankszámla számmal. Ennek egyik fő oka talán az ismerethiány vagy az anyagiak hiánya lehet. Hódmezővásárhely városában az Önkormányzat több civil számára biztosít állandó irodát és épületet, valamint intézményein keresztül valósítja meg a szervezetek elhelyezését. A rendelkezésre álló lehetőségek nem elegendőek mindenki önálló elhelyezéséhez, de akadnak olyanok is, akik ezt nem igénylik, időszakosan vesznek igénybe termet rendezvényeikhez, összejöveteleikhez igazodva. A közhasznúvá válás plusz feladatait nem mindenki tudja felvállalni, ők azonban elesnek az SZJA 1%-nak befogadásának lehetőségétől. Közhasznú Nem közhasznú Működési területüket tekintve összetett feladatokat látnak el, egy szervezet gyakran többféle cél megvalósítását tűzi ki feladatként. Működési terület/téma Szervezetek száma Kultúra, közművelődés 26 Szociális 13 Karitatív 2 Oktatási 10 Egyéb: Ifjúsági 4 Egészségügyi 6 Sport, utánpótlás-nevelés 1 Katonai 1 A városban működő szervezetek közül legnagyobb számban felvállalt feladat a kulturális, oktatási és szociális tevékenység.

6 I/B kötet 6. oldal Az oktatási intézményekhez kapcsolódó szervezetek legtöbbször az intézmény tárgyi feltételeinek javítását és programjaik megvalósítására fordítják anyagi eszközeiket, és beszámolóik alapján ők azok, akik kiemelten figyelnek az SZJA 1%-ának felajánlására. Anyagi segítséget is igényelhettek a civil szervezetek évben a Hódmezővásárhely Városáért Közalapítványtól. A Közalapítvány célja az, hogy elsősorban a város civil szervezetei számára támogatást nyújtson ben az elbírálás során elsősorban az egészséges életmódért küzdő sportegyesületeket, diáksporttal foglalkozó szövetségeket, valamint kulturális-közművelődési tevékenységet folytató civil szervezeteket, alapítványokat részesítették előnyben. A Kuratórium a február 23-i ülésének döntése alapján 23 sportegyesületet és 29 civil szervezetet részesített támogatásban összesen ,- Ft. összegben. Alapszabályban rögzített céljaik megvalósításához egyre többen vesznek igénybe olyan Polgármesteri Hivatalon kívüli pályázati forrásokat, melyek működési költségeikhez vagy programjaik megvalósításához adnak segítséget. A pályázati lehetőségekre a jövőben pedig egyre nagyobb szükség lesz. A évi felméréshez képest idén többen használtak pályázatot. Használt pályázati lehetőséget Nem használt pályázati lehetőséget A számok alapján az NCA rendszere jól fel- és kihasznált pályázati forrás a hódmezővásárhelyi civilek életében. Pályázati lehetőség Felhasználók száma tagdíjak 26 1% 39 természetbeni adomány 8 társaságok, magánszemélyek adományai 12 NKA 1 NCA 27 Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács 1 Biogreen Alap 1 BIONET 1 TÁMOP 1 Európai Szociális Alap 1 OKM 1 Ökotárs Alapítvány 2 A 2009-es évben a szervezetek az alábbi nagyságrendű összegekkel gazdálkodtak: ,-Ft alatt ,-Ft között ,-Ft között ,-Ft között ,-Ft között ,-Ft között ,-Ft fölött 8

7 I/B kötet 7. oldal Anyagi erőforrásaikat tekintve megállapítható, hogy mindent megtesznek azért, hogy gyarapodjanak, s nagy számban vannak olyanok akik ,-Ft, vagy ,-Ft feletti összeggel gazdálkodtak évben. Ezen adatok ismeretén kívül, a civil szervezetek még mindig nem használják ki a céljaikat gyarapító 1% lehetőségét, és nagyon sok olyan hódmezővásárhelyi lakos van még, aki nem használja ki a felajánlás lehetőségét. Az egyesületek, alapítványok, öntevékeny csoportok munkájáról mégis leghitelesebb képet nem a számok, hanem a saját, mellékletben közölt beszámolójuk mutat, hiszen ez szól arról a tömérdek önkéntes, anyagi ellenszolgáltatás nélkül elvégzett munkáról, melyet céljaik megvalósítása érdekében elvégeztek. Az alábbiakban felsorolt alapítványok készítették el beszámolójukat évre vonatkozóan: 1. Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány 2. Árpád utcai Óvodásokért Alapítvány 3. Czirbusz Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány 4. Csillagvilág Alapítvány A Csodaház Foglalkoztató Napközi halmozottan sérült gyermekeiért 5. Dél-Alföldi Munkanélküli Fiatalokért Alapítvány 6. Dévény Módszer a Mozgássérültekért Alapítvány 7. Dr. Sipka Sándor Kollégiumi Kulturális Alapítvány 8. Életünkért-Egészségünkért Hódmezővásárhely Lakosságáért Alapítvány 9. Gyermekkert Közhasznú Alapítvány 10. Hód-Mezői Tinivilág Alapítvány 11. Hódmezővásárhelyi Eötvös-iskolai Alapítvány 12. Hódmezővásárhelyi Ének-Zenei Iskola Alapítvány 13. Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Alapítvány 14. Hódmezővásárhelyi Szabadság téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 15. Hódmezővásárhelyi Szent István Alapítvány 16. Hódmezővásárhelyi Védőnők a Jövő Nemzedékéért Alapítvány 17. Hódtói Általános Iskola és Gimnázium Alapítvány 18. JurTanya Alapítvány 19. Kárász József Alapítvány Közhasznú Szervezet 20. Központban a Gyermek a Hódmezővásárhelyi Központi Általános Iskolában Alapítvány 21. Lótenyésztés és Lovassport Alapítvány 22. Nemes Szolgálat Alapítvány 23. Paraszt Párizs Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Alapítvány 24. Pál utcai Óvodáért - Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány 25. Tarjáni Általános Iskoláért Alapítvány 26. Tesszük! a Gyermekekért Alapítvány 27. Tiszta Szívvel Egyesületért Közhasznú Alapítvány 28. Tudás Alapítvány 29. Város Peremén Alapítvány 30. Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány 31. Vásárhely Könyvtáráért Alapítvány 32. Vásárhely Néptáncáért Alapítvány

8 I/B kötet 8. oldal 33. Zöld Szikla Művészet- és Természetvédő Alapítvány 34. Együtt az idősekért a hódmezővásárhelyi időskorúak szociális ellátásért Alapítvány Az alábbiakban felsorolt egyesületek adták meg beszámolójukat évre vonatkozóan: 35. Batidai Olvasókör 36. Belvárosi Olvasókör 37. Bélyeggyűjtők 38. Csomorkány úti Olvasókör 39. Csúcsi Kertbarátok Egyesülete 40. Csúcsi Olvasókör 41. Erzsébeti Olvasókör 42. Fandante Kamarakórus 43. Hód-Kuckó Nagycsaládosok Egyesülete 44. Hódmezővásárhely és Kistérsége Nyugdíjas Szervezetei Szövetsége 45. Hódmezővásárhelyi Gazdakör 46. Hódmezővásárhelyi Magyar-Francia Baráti Társaság 47. Hódmezővásárhelyi Magyar-Holland Baráti Társaság 48. Hódmezővásárhelyi Magyar-Izraeli Baráti Társaság 49. Hódmezővásárhelyi Tabáni Nyugdíjas Klub 50. Hódtói Olvasókör és Rokkantnyugdíjas Klub 51. Johannita Segítő Szolgálat Hódmezővásárhelyi Szervezete 52. Kertvárosi Olvasókör és Nyugdíjas Klub 53. Kossuth Olvasókör 54. Mártélyi Képzőművész Táborok Baráti Köre 55. Mátyás utcai Olvasókör 56. Öreg-Kishomoki Kerttulajdonosok Egyesülete 57. Pajzsmirigy Betegek Csongrád Megyei Egyesülete 58. Szabadság Olvasókör 59. Szeremlei Társaság 60. Tarjáni Olvasókör 61. Városi Vegyeskar Egyesület 62. Visszhang utcai Olvasókör 63. Wass Albert Irodalompártoló Egyesület 64. Újkishomoki Olvasókör Egyesület Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Civil szervezetek Hódmezővásárhelyen. Az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata című tájékoztató anyagot tudomásul venni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, december 03. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

9 I/B kötet 9. oldal Száma: /2009.( ) Kgy.határozat Tárgy: Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek évi beszámolói HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek évi beszámolóit elfogadja. Hódmezővásárhely, december 03. Dr. Lázár János Polgármester A határozatot kapja: 1.) Dr. Lázár János polgármester 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző 3.) Kabinet Iroda Kulturális-Művészeti Csoport 4.) Irattár

10 I/B kötet 10. oldal Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 5. Telefon és fax: 62/ BESZÁMOLÓ Az Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány Az alapítvány adatai Az alapítvány neve: Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány Az alapítvány székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Szék u. 5. Az alapítvány típusa: magánalapítvány Az alapítvány közhasznúsági fokozata: közhasznú Az alapítvány alapítói: Kiss László közgazdász Dr. Horváth László jogász Az alapítvány képviselője: István Attila a kuratórium elnöke A kuratórium tagjai: Kissné Hatvani Erika gyógypedagógus, lovasterapeuta Szabó Gáborné gyógypedagógus Magyary Ágnes testnevelő István Attila óvodapedagógus az alapítvány elnöke Hegedűs Ildikó gyógypedagógus Vajda Júlia Liszt-díjas operaénekes Dr. Grezsa István orvos Kontz Gábor József operaénekes Farkas Miklósné gyógypedagógus az alapítvány titkára Az alapítvány nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte: PK / Az alapítvány nyilvántartási száma: 362 Az alapítvány adószáma: Az alapítvány bankszámlaszáma: Az alapítvány célja: I. Közhasznú célok: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, Rehabilitációs foglalkoztatás II. Egyéb célok: Az Iskolában az 1991/92-es tanévben elindított rendhagyó oktatási program feltételeinek segítése, anyagi támogatása.

11 I/B kötet 11. oldal A program kezdetben a testnevelés órák tömbesítésével lehetőséget nyújtott ahhoz, hogy a gyermekek megtanuljanak úszni, lovagolni első osztályos koruktól kezdve, később az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs órák keretében. Mindkét foglalkozást szakképzett oktató vezeti, a gyógypedagógus a gyermekfelügyelő és esetenként néhány szülő jelenlétében. Gyógypedagógiai lovaglás és voltizsálás célja, feladata... A lovasterápia egy komplex fejlesztési lehetőséget biztosít a sérültek számára. A tevékenységben a ló nem eszköz, hanem egy aktív cselekvő társ. A gyerekek és a ló együttműködésével jön létre a fogyatékosságukból eredő hátrányok csökkentése, a lovasterapeuta irányításával. A gyógypedagógiai lovaglás, voltizsálás során lehetőség nyílik: a sérült vagy kifejletlen pszichikus eredetű funkciók korrigálására, kompenzálására (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, képzelet, érzelmi, akarati élet, tér és időbeli tájékozódás) mozgások kialakítására, korrekciójára pszichomotoros funkciók fejlesztésére (mozgáskoordináció, egyensúlyérzék, ütem és ritmusérzék) megbomlott izomegyensúly javítására, spazmusok oldására, renyhe izomtónus megszüntetésére. érzelmi állapot, akarati-cselekvési képességek befolyásolására (bátorság, kitartás, céltudatosság, önbizalom növelése) szocializálódás elősegítésére (társas kapcsolatok-gyermek-felnőtt-ló, gyermekek pozitív viszonyulása egymáshoz) kommunikációs készség fejlesztésére állatgondozás megismerésére, végzésére, felelősségtudat kialakítására A terápiás úszás célja A mozgás és értelmi fejlődés oda-vissza ható kapcsolatban van. Gyermekeinknek nem csak az úszásnemek megtanítása a cél, hanem hogy lehetőségünk nyíljon a magasabb rendű mozgásközpontok beindítására. Ez a terápia egy koordináltabb mozgást eredményez, minek következménye a mozgás tanulásán kívül az általános tanulási képesség fejlesztése és ennek további következménye a gyermekek egész személyiségének fejlődése. További célok még a vérkeringés, légzés javítása, a testi lelki feszültségek oldása, izomerő növelése. Az akarati koncentráció, emlékezőképesség, céltudatos mozgás, testi érzékelés, fizikai és értelmi képesség fejlesztése. Lovasterápia a hódmezővásárhelyi Aranyossy Ágoston Iskolában... Óvodai, iskolai intézményegységünk értelmileg akadályozott, tanulásban akadályozott, autista, beszéd- és mozgássérült gyermekek oktatását, nevelését látja el. Tanulóink képességfejlesztésének új lehetőségeként 1991-ben Gömöri Istvánné vezette be a lovasterápiát. Szakmai tanácsadónk Wagner Pál volt ben alapítványt hoztunk létre anyagi gondjaink enyhítésére, s rövidesen megvásároltuk Holdfény nevű pónilovunkat.

12 I/B kötet 12. oldal Alapító tagjai vagyunk az 1996-ban megalakult Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítványának, így folyamatosan lehetőségünk nyílik a legújabb külföldi tapasztalatok megismerésére ben a NAT bevezetésével, a pedagógiai és egészségügyi célú habilitációs és rehabilitációs órák keretében, helyi tantervünk alapján, tanrendbe építve tartjuk a foglalkozásokat. Jelenleg a Dél-Alföldi Lovasudvarban történik a lovasterápiás fejlesztés, heti rendszerességgel. Célunk a meglévő feltételeink javítása, korszerűsítése, annak érdekében, hogy minél több tanulónk számára tudjuk biztosítani ezt a kiváló lehetőséget es év versenyeredményei: Magyar Lovasterápia Szövetség V. Díjlovasversenye és Fogyatékosok Lovasversenyén, a hódmezővásárhelyi Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány csapatának versenyeredményei Fót szeptember Versenyszám Név Helyezés Jámbor Vilmos Emlékverseny Szabó Andrea, Kocsis József, Patai I. Csapatváltóverseny Gyula, Németh Roland Előadás szabadon választott témában, Szabó Andrea, Kocsis József, Patai I. melynek főszereplője a LÓ Gyula, Németh Roland, Imre Szilvia, Kis Ádám, Nagy Barbara, Zsótér Dávid Gyógypedagógiai lovastorna Kocsis József II. Gyógypedagógiai lovastorna Szabó Andrea V. Gyógypedagógiai lovastorna Zsótér Dávid I. Gyógypedagógiai lovastorna Nagy Barbara IV. Önálló lovaglás Kocsis József V. Összesítésben csapathelyezés Szabó Andrea, Kocsis József, Patai Gyula, Németh Roland, Imre Szilvia, Kis Ádám, Nagy Barbara, Zsótér Dávid V. X. Országos Gyermek Terápiás Lovas Fesztivál hódmezővásárhelyi Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány csapatának versenyeredményei Hódmezővásárhely október 3. Kategória Név Helyezés Önálló lovaglás A2T Patai Gyula I. A2T Szabó Andrea II. A3T Kocsis József I. Eszköz nélkül kivitelezett gyakorlatsor B1T Nagy Ádám I. Eszközzel kivitelezett gyakorlatsor C1T Imre Szilvia I. C1T Nagy Dominik II. C2T Németh Roland I. C2T Kis Ádám II. C2É Zsótér Dávid II. C2É Nagy Barbara III.

13 I/B kötet 13. oldal Gyógypedagógiai lovastorna D1T Imre Szilvia III. D2T Patai Gyula II. D2T Szabó Andrea III. D2T Németh Roland V. D2T Kis Ádám VI. D2É Zsótér Dávid II. D2É Nagy Barbara V. D3T Kocsis József I. Éremösszesítő I. helyezés 6 II. helyezés 6 III. helyezés 3 IV. helyezés - V. helyezés 2 VI. helyezés es év rendezvényei - Aranyossy Napok március 31-április 3. Az Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány és az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó március 31. és április 3. között - Aranyossy Napok elnevezéssel rendezte meg négy napos programsorozatát. Erre az alkalomra egy kiadványt jelentettünk meg, mely az intézmény és az alapítvány múltját és munkáját mutatta be. A fent említett időszakban a gyermekek és a szülők bevonásával, pedagógusaink irányításával sor került egy iskolatörténeti kiállításra, egy szakmai konferencia megrendezésére, művészeti bemutatók valamint az iskolánkban folyó különböző (lovas, kutya) terápiák bemutatására. Tanulóink közvetlenül betekinthettek a rendőrség, a tűzoltóság, valamint a honvédség munkájába. Gyermekeink részére különböző témában hirdettünk pályázatokat, amelyek eredményét az ünnepélyes megnyitón hirdettük ki. Az egészségnap keretében osztályszintű foglalkozásokat szerveztünk az osztályfőnökök vezetésével. A rendezvénysorozat zárásaként iskolánk Alapítványa jótékonysági koncertet rendezett, neves művészek közreműködésével. Erre a programsorozatnak a lebonyolításához egy pályázatot nyújtottunk be a Hódmezővásárhely Városáért Közalapítványhoz. A pályázatunkat sikeresnek minősítették, így alapítványunk forint támogatásban részesült. - X. Országos Gyermek Terápiás Lovas Fesztivál október 3. Szinte már hagyománnyá vált intézményünk életében, hogy minden évben megrendezzük ezt az országos rendezvényünket, ahol az ország több pontjáról érkeznek városunkba fogyatékkal élő gyermekek, s ezen a fesztiválon mérik össze lovas tudásukat. Az ide jubileumi programon kilenc csapat hatvanegy versenyzője mérte össze tudását.

14 I/B kötet 14. oldal Fő bevételi forrásaink a 2009-es évben a következők voltak (okt.31-ig): BEVÉTELEK: SZJA 1% Ft Vállalkozóktól kapott.tám Ft Gyermekmentó Sz. k.tám Ft Nyertes pályázatok Ft Jótékonysági Gálaest bevét Ft ÖSSZESEN: Ft Kiadásaink nagy része a következőkből tevődött össze a 2009-es évben (okt.31-ig): KIADÁSOK: Aranyossy-Napok költs Ft Versenyeztet.költség Ft Lótartás költségei (4,5 hónap) Ft ( Ft/hó) Terápiához eszk Ft Lovas Feszt. Költségének egy része Ft Egyéb költségek Ft ÖSSZESEN: Ft Hódmezővásárhely, István Attila kuratóriumi elnök

15 I/B kötet 15. oldal Árpád utcai Óvodásokért Alapítvány Hódmezővásárhely Oldalkosár u.14. A hódmezővásárhelyi Brunszvik Teréz Óvodában működik az Árpád utcai Óvodásokért Alapítvány, melyet 1991-ben hoztak létre a hódmezővásárhelyi Brunszvik Teréz Óvoda aktív óvónői Az elnevezést az óvoda akkori neve szerint ( Árpád utcai Óvoda) kapta az alapítvány ben az óvoda felvette a Brunszvik Teréz nevet, de az itt működő alapítvány elnevezését nem változtattuk meg. AZ ALAPÍTVÁNY TÍPUSA: A Ptk. 74/A-74/B -a alapján létrejött nyílt magánalapítvány. Alapítványunkat a Csongrád megyei Bíróság június 16.-án kelt végzésében közhasznú szervezetté nyilvánította. Az évi CLVI. tv. 2. c/ pontja alapján az alábbi felsorolás szerint végez közhasznú tevékenységet: 1./ Szociális tevékenység, családsegítés. 2./ Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, képességfejlesztés. 3./ Kulturális tevékenység. 4./ Gyermek- és ifjúságvédelem. 5./ Hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének elősegítése. Az alapítvány létrehozásával célunk volt, hogy az óvoda egyre nehezülő gazdasági helyzetén segíteni tudjunk azért, hogy óvodások részére minél gazdagabb, tartalmasabb óvodai nevelést tudjunk megteremteni. Ennek érdekében az alapítvány céljaként a következőket jelöltük mg alapító okiratunkban: 1./ A gyermekek egészséges testi nevelésének javításához szükséges eszközök beszerzése, létesítmények megvalósítása. 2./ A nyelvoktatáshoz alkalmas audiovizuális berendezések beszerzése, pedagógiai segédeszközök további alkalmazásba vétele. 3./ A gyermekek kreatív képességeinek fejlesztését hatékonyan biztosító eszköztár bővítése. 4./ Élmény- és ismeretszerző kirándulások anyagi támogatása. Az alapítvány évi szakmai beszámoló Az óvodában működő alapítvány szoros kapcsolatban állt az óvodai szakmai munkájával. Kiemelt feladatunk: a gyermekek kreatív képességeinek fejlesztését szolgáló eszköztár bővítése. Programok anyagi támogatása Az alapítvány bevételének bővítését célzó feladatok voltak 2009-ben jótékonysági rendezvényt szervezése az adó 1 %-nak szervezése pályázatokon való aktív részvétel szponzorok felkutatása

16 I/B kötet 16. oldal Jótékonysági bál Tervezett időpont: november 21. Helyszín: Főiskola ebédlője. Feladatok Plakátok kihelyezése, résztvevők toborzása, szponzorok felkutatása, tombolaajándékok; program megszervezése; meghívott vendégek listája, zenész szervezése; elszámolások elkészítése Felelős: Tápai Lászlóné óvodapedagógus az alapítvány titkára Az adó 1 %-ból befolyt támogatás Továbbra is kéréssel fordultunk a szülők felé, hogy az adójuk 1%-át ajánlják fel az óvodai alapítványnak. A befolyt összegből télapói ajándékokat (csoportszobai játékokat) vásárolunk az óvodásainknak szeptemberben átutalt összeg a 2008.év 1%-ból: 310e Ft Pályázatok megvalósulása 2009-ban 1. Kiíró: NCA 2009.évi működési támogatás Megpályázott cél: hangosító berendezés és hordozható vagy HIFI készülék beszerzése és a meglévő fénymásoló gép javíttatása. Megpályázott összeg: 500e Ft Nyert: Ft Felhasználás: fénymásoló javíttatása Megvalósult programok 2009-ben : Farsangi rendezvény szervezése február utolsó péntek Helyszín: Kossuth Zsuzsa Szakközépiskola tornaterme Program: Jelmezes felvonulás; Táncház; Gyermek zenés műsor; Öszöm-iszom Zenetánc Gyermeknap támogatása május utolsó hete Program: Játszóházi látogatás Szegedre mind a 4 csoport számára Költségek támogatása alapítványi összegből: buszköltség és belépő költsége Évet záró ünnepély támogatása-nagycsoportosok búcsúztatása május 29. Program: Nagycsoportosok búcsúztatása kis,- középsősök műsorával Családi nap az óvodában: Paci lovagoltatás, kenyérlángos sütése Játék, jókedv, beszélgetés Őszi ismerkedési délután-családi nap szeptember Helyszín: a csoport Szülői közössége által választott helyszínek Program: Az újonnan érkező kiscsoportosok és szüleik bemutatkozása-ismerkedés a csoporton belül- sportverseny, közös játék szervezése. Jótékonysági bál: november 21. (jelenleg szervezés alatt) Helyszín: a főiskola ebédlője Szervezők: Szülői Szervezet, a szülők közössége és az alapítvány tagjai( óvodapedagógusok, dajkák) Feladat: tombolatárgyak összegyűjtése, meghívók elkészítése, jegyek árusítása, báli dekoráció elkészítése Télapói ünnepség megszervezése: december 6.

17 I/B kötet 17. oldal Feladat: csoportok részére csoportszobai játékok vásárlása az alapítvány költségvetéséből A pályázati kiírásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük és a lehetőségeket kihasználjuk. Hódmezővásárhely, október 20. Ludescherné Maksa Zsuzsanna az alapítvány elnöke

18 I/B kötet 18. oldal Czirbusz Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kabinet Iroda Kulturális Művészeti Csoport Molnár Melinda részére Hódmezővásárhely Kossuth téri Tisztelt Molnár Melinda! Mint a Czirbusz Piroska Közalapítvány titkára tájékoztatom, hogy a közalapítvány minden év tavaszán számol be előző évi tevékenységéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése előtt. A évi beszámolót várhatóan a áprilisi Közgyűlés fogja tárgyalni. Kérem fenti tájékoztatás szíves tudomásulvételét. Hódmezővásárhely, október 21. Tisztelettel: dr. Hegedűs József titkár

19 I/B kötet 19. oldal CSILLAGVILÁG ALAPÍTVÁNY A Csodaház Foglalkoztató Napközi halmozottan sérült gyermekeiért 6800 Hódmezővásárhely, Takács F. u.1/a. Tel: 70/ Adószám: Beszámoló az Alapítvány 2009-ben végzett munkájáról: (Az alapadatokat a tavalyi évben már megküldtük). Célkitűzés: - A Karácsonyi vásárban való minél aktívabb részt vétel. - Az intézményi karácsonyi ünnepség lebonyolítása. - Az intézmény külső dekorációja - A kreatív foglalkozásokhoz anyagi segítség nyújtása. - A csoportszobák felszereltségéhez anyagi hozzájárulás. - Gyermeknapi kirándulás szervezése. Eredmények: Mivel a célkitűzéseket az erőnkhöz igazítottuk, sikerült mindegyik vállalásunkat teljesíteni. - A Karácsonyi vásár sokkal sikeresebbnek bizonyult, mint a tavalyi. - A karácsonyi ünnepség nagyon bensőségesre sikeredett. - A megemlékezést Bán Csaba ref. Lelkész tartotta, közreműködött az ótemplomi kántor és a Szőnyi Benjamin Református Ált. Isk. kamarakórusa Vargáné Tamasik Gabriella vezetésével. - Az Alapítvány vállalta az intézmény külső dekorálását, mely abban is megnyilvánult, fizikailag is hozzájárultunk a kert gondozásához, valamint anyagi segítségként biztosítottuk a virágpalántákat. Rendezvényeink: - Az előbb említett Karácsonyi ünnepség megszervezése. - Gyermeknapi kirándulás megszervezése a szegedi Vadasparkba. Kapcsolattartás: - A Mozgássérültek mind megyei, mind országos szervezetével tartjuk a kapcsolatot. Pályázat, önkormányzati támogatás: - A BIONET rajzpályázatán indultunk és különdíjban részesültünk. - A évben más pályázaton nem indultunk és önkormányzati támogatásban sem részesültünk. Célkitüzés évre: - A szülőklub beindítása - A Karácsonyi vásár megszervezése, lebonyolítása. - A karácsonyi ünnepség lebonyolítása már hagyománnyá fog válni. - Szponzorok keresése. - Kertrendezés az intézményben - Gyermeknapi kirándulás szervezése.

20 I/B kötet 20. oldal Dél-Alföldi Munkanélküli Fiatalokért Alapítvány 6800 Hódmezővásárhely Bajnok u. 2. Tel.: 36 30/ Beszámoló az Alapítvány I-III. negyedéves tevékenységéről Magánmunkaközvetítő h. sz.: /98 A DAMFA Alapítvány adatai: Név: Dél-Alföldi Munkanélküli Fiatalokért Alapítvány Rövidített név: DAMFA Alapítvány Alapítás éve: 1995 november 26. Működési hatókör: Bács-Kiskun megye, Békés Megye, Csongrád Megye. Alapító okirat száma: Pk /5 Jogállása: Kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági nyilvántartásba vétel száma: Pk /12 Székhely címe: 6800 Hódmezővásárhely, Bajnok u. 2. Elérhetőség: Mobil: 36 30/ Beszámoló év az Alapítvány működésében jelentős változást hozott. Az alapító okiratban megfogalmazott célok teljesítése, a működőképesség biztosítása mellett, az volt egyik fő feladat, hogy új telephelyet kellett szerezni, ahol az Alapítvány folytatni tudja tevékenységét. Sajnos az alapítónk, amely az eddigi telephelyet biztosította, eladta a helyiséget, mert az igazgatótanács úgy döntött. Végül sikerült megoldást találni, úgy hogy az Alapítvány átmenetileg új székhelyre költözött. Az Alapítvány kuratóriuma ezen kívül,- figyelembe véve a megváltozott gazdasági körülményeket, és a lehetőségeket,- az alábbi feladatok elérését tűzte ki: - Az Alapítvány működését tovább biztosítani, úgy hogy a támogatók, a természetbeni hozzájárulás mellett, forrásokkal is járuljanak hozzá a költségekhez. - Árbevételt hozó tevékenységek beindítása, ahhoz támogatók megnyerése, és együttműködési lehetőségek felkutatása. - Felkészülés a NCA pályázatok készítésére, véleményezésére, programok, ötletek továbbítása, a civil szervezetek számára, az NCA pályáztok és, elszámolások elkészítéséhez segítségnyújtás. - Városban működő civil (non-profit) szervezetek együttműködésének kezdeményezése. Megerősíteni az együttműködést a civil szervezetekkel, tanácsadó, és információs szolgáltatást biztosítani számukra. - Olyan pályázatok keresése, elkészítése, amely az Alapítvány tevékenységét segíti, és a tervezett programjainak megvalósítását biztosítja. Az Alapítvány ben egy pályázatot nyert. A pályázatot, működési költségünk biztosítására adtuk be. Sajnos, a megpályázott összeg helyett, csak ,- forint forrást ítéltek meg, amelyből az elképzeléseinket részben tudtuk megvalósítani.

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2010. május 31-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó:

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2009. május 25-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2014. év. Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2014. év. Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. év Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17. 1 A SZERVEZET ALAPADATAI 1 Elnevezés: Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány 2 Képviselő: Nagyné Laskai Nóra 3.Székhely:

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Számviteli beszámoló Jászalsószentgyörgy, 2012. május 31. 18829723949956916

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18470233-1-06 Bejegyző szerv: Csongrád megyei Bíróság Regisztrációs szám: PK.60.155/2002/3 Jó Úton Lóháton Alapítvány 6600 Szentes, Nádas sétány 3 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Dunakeszi, 2013. május 21. Tyimofejevné Iványi Réka a kuratórium elnöke Az alapítvány

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/1/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

2013. Szeged, 2014.május 13.

2013. Szeged, 2014.május 13. Soroptimist Club Szeged Közhasznúsági beszámoló 2013. Szeged, 2014.május 13. A szervezet alapadatai: eve: Soroptimist Club Szeged Képviselő: Baranyi Irén Székhely/ Levelezési cím: 6721 Szeged, Pusztaszeri

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Jászalsószentgyörgy, 2011. május 31. a) Számviteli beszámoló 18829723949956916

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 c. dokumentumot a Könyvelő elkészítette.

A Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 c. dokumentumot a Könyvelő elkészítette. A 2009.évi közhasznúsági jelentés kötelező tartalmi elemei a) A 2009. év számviteli beszámolója a számviteli törvény szerint Külön dokumentum fájlban mellékelve (1715/B). A Egyszeres könyvvitelt vezető

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2010. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván.

Közhasznú jelentés 2010. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván. Közhasznú jelentés 2010. Az alapítvány adószáma: 19671183-1-41 Az Alapítvány nyilvántartási száma: 1782 Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván. Az Alapítvány az

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

2012. Elfogadta a Kuratórium február 8-án. Kelt: Cegléd, február 11-én.

2012. Elfogadta a Kuratórium február 8-án. Kelt: Cegléd, február 11-én. AGAPE Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2012. Elfogadta a Kuratórium 2013. február 8-án. Kelt: Cegléd, 2013. február 11-én. Tartalom 1., A szervezet alapadatai 2., Közhasznú szervezet számviteli beszámolója

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL

A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL TARTALOM: I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodáiért Közhasznú Alapítvány (6300 Kalocsa, Szent István király út 19.) 2010. évi közhasznúsági jelentése

Kalocsa Város Óvodáiért Közhasznú Alapítvány (6300 Kalocsa, Szent István király út 19.) 2010. évi közhasznúsági jelentése Kalocsa Város Óvodáiért Közhasznú Alapítvány (6300 Kalocsa, Szent István király út 19.) 2010. évi közhasznúsági jelentése 1. számviteli beszámoló a melléklet szerint 2. Az alapítvány költségvetési támogatásban

Részletesebben

2014. Elfogadta a Kuratórium április 23-án. Kelt: Cegléd, április 12-én

2014. Elfogadta a Kuratórium április 23-án. Kelt: Cegléd, április 12-én AGAPE Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2014. Elfogadta a Kuratórium 2015. április 23-án Kelt: Cegléd, 2015. április 12-én Tartalom 1., A szervezet alapadatai 2., Közhasznú szervezet számviteli beszámolója

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: 18006269-1-41 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 9. PK 68.158/1992/10 Nyilvántartási szám: 01/ / 1028 Budapest, Szabadság utca 3. 2014. -1-1. Tárgyévben végzett alapcél

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2001 Budapest, 2002. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Ma-holnap

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

2015. évi közhasznúsági jelentése

2015. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2015. évi közhasznúsági jelentése TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4 3.

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány 1223.Budapest Közgazdász utca 9-11 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012 évről Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

2011. Elfogadta a Kuratórium április 13-án. Kelt: Cegléd, április 12-én

2011. Elfogadta a Kuratórium április 13-án. Kelt: Cegléd, április 12-én AGAPE Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2011. Elfogadta a Kuratórium 2012. április 13-án Kelt: Cegléd, 2012. április 12-én Tartalom 1., A szervezet alapadatai 2., Közhasznú szervezet számviteli beszámolója

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY Statisztikai szám: 19183189 9190 569 13 SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA 2010. Részei: I. Számviteli beszámoló II. A Központi költségvetési szervektől, az elkülönített pénzalaptól, a helyi

Részletesebben

Közhasznú jelentés

Közhasznú jelentés Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/5 Közhasznú jelentés 2007.01.01 2007.12.31. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Közhasznúsági jelentés 2011. év TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány Tartalomjegyzék 1. Éves számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18689156-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK / / Nyilvántartási szám: 01/01/2898 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1085 Budapest, Horánszky utca 20. 2012 -1-1.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18690431-1-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60079/2000/4 Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány 2142 Nagytarcsa, Sport utca 6. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Beszámoló és Közhasznúsági jelentés Nyelvoktatás fejlesztéséért Petőfi Sándor Általános Iskola Alapítványának 2012. évi tevékenységéről.

Beszámoló és Közhasznúsági jelentés Nyelvoktatás fejlesztéséért Petőfi Sándor Általános Iskola Alapítványának 2012. évi tevékenységéről. Beszámoló és Közhasznúsági jelentés Nyelvoktatás fejlesztéséért Petőfi Sándor Általános Iskola Alapítványának 2012. évi tevékenységéről. A társadalmi szervezetet a Fejér Megyei Bíróság 1999. 06. 29-i Pk.

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása K I V O N A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2015. június 24. napján tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A szociális célú segítő

Részletesebben

Táblázat a Fogyatékosügyi Keretre évben beérkezett nyertes pályázatokról. Megvalósítás időszaka

Táblázat a Fogyatékosügyi Keretre évben beérkezett nyertes pályázatokról. Megvalósítás időszaka 1/5 1. 2. 3. 4. Mozgáskorlátozottak Egyesülete Szeged Városi csoportja Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete Dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézete Halmozottan Sérültek Szövetsége

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz 0 Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az anyagot készítette:

Részletesebben

Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről

Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről HAJDÚSÁGI JELNYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről A Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület a Hajdú-Bihar

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány 1139 Budapest, Teve u. 9/c 3/15. Budapest, 2013. április 24. képviselő www.vitafutura.hu * info@vitafutura.hu * Tel.:

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. évi tevékenységéről Budapest, 2012.május 10... a szervezet vezetője (képviselője) T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Az Alapítvány

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL . SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 4 II. KÖLTSÉGVETÉSI NORMATÍV TÁMOGATÁST A SZERVEZET NEM KAPOTT.4 III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSORÓL...4

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 Tartalom BEVEZETÉS... 2 1.1 Az 1%-os kampány és eredménye... 3 1.2 Rendezvények 2014-ben... 3 2. Az Alapítvány működési feltételei

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. május 30. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Budapest, 2011. május 20. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2006 óta támogatja a fogyatékos fiatal felnőtteket.

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL. Budapest, 2013. 05. 07..

NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL. Budapest, 2013. 05. 07.. NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL Budapest, 2013. 05. 07.. I. Bevezető 1. Az alapítvány neve NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Év: 2009 Székhely:Kiskunfélegyháza Kapcsolattartó: Mészáros Gyuláné Közhasznúsági jelentés szövege: Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14 MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 5. Mezei Erzsébet Bevezető A Mezei Menedék Közhasznú

Részletesebben

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6. Közhasznúsági melléklet 2014.év

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6. Közhasznúsági melléklet 2014.év Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6 Közhasznúsági melléklet 2014.év 1. A szervezet azonosító adatai név: JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY székhely: 5137. JÁSZKISÉR, FŐ ÚT 4. bejegyző

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19010148-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 108/1990.04.09 1087 Budapest, Delej utca 24-26. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2008. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 1 Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület

Részletesebben

DRÁMAPEDAGÓGIAI NEVELÉST SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY

DRÁMAPEDAGÓGIAI NEVELÉST SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY DRÁMAPEDAGÓGIAI NEVELÉST SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Kelt: Budapest, 2009. február 24. 1 TARTALOM: 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Általános adatok: 1.1 Cégadatok

Általános adatok: 1.1 Cégadatok Általános adatok: 1.1 Cégadatok Név: Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány Forma: Közhasznú Alapítvány Adószám: 18937930-2-19 KSH szám: 18937930913356919 Bír. bej. szám: 1360. Alapítás

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentése

2009. évi közhasznúsági jelentése 21. SZÁZADÉRT ALAPÍTVÁNY ( közhasznú szervezet ) http://www.ejk-heves.hu 2009. évi közhasznúsági jelentése Székhelye: Eötvös József Középiskola, 3360 Heves, Dobó út 29. Adószáma: 1-8579521-1-10 21. Századért

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

A Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2011. évről

A Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2011. évről Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány 8360 Keszthely, Fő tér 9. Telefon/Fax: 83/312-439 A Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2011. évről Az alapítvány a törvényi előírásoknak megfelelően

Részletesebben

Közhasznú jelentés

Közhasznú jelentés Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/5 Közhasznú jelentés 2006.01.01 2006.12.31. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

DIABETESZES GYERMEKEKET TÁMOGATÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2012.év

DIABETESZES GYERMEKEKET TÁMOGATÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2012.év DIABETESZES GYERMEKEKET TÁMOGATÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.év - 2 - TARTALOMJEGYZÉK Oldal I. A Szervezet alapadatai 3 II. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése 1 8 1 1 9 3 2 3 9 4 9 9 5 2 9 1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 8 év egyéb szervezet megnevezése 139.Budapest, Budakalász utca 1. X. 91. címe Keltezés:_Budapest,

Részletesebben

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Tisztelt Aljegyző Asszony! Felsőpakony Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2363 Felsőpakony Petőfi S. u. 9. Itsz.: III 243 / 2015. Ügyintéző: Matisz Zsolt kuratóriumi elnök Langné Malecz Andrea aljegyző részére Tárgy: beszámoló az

Részletesebben