Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet"

Átírás

1 I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek évi beszámolói... 2

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: /2009. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek évi beszámolói Az anyagot készítette: Az anyagot látta: Kabinet Iroda Kulturális-Művészeti Csoport dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: nincs meghívandó személy

3 I/B kötet 3. oldal Száma: /2009. Tárgy: Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek évi beszámolói Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! A december 3. napi Közgyűlés 7. fő napirendi pontja: Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek évi beszámolói A vásárhelyi civil élet szereplői az olvasókörök az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc eszmeiségéből és gondolatköréből nőttek ki, nem egyszer a szabadságharcot megjárt honvédek hozták létre ezeket a szervezeteket. Az 1867-es kiegyezés után Belügyminiszteri engedélyhez kötötték a civilek megalakulását, mely gyakorlat a II. Világháborúig működött. A minisztériumi kontrolláltság ellenére 1867 után igen magas szám szerint 202 szervezet alakult (Hajdú Géza: Vásárhelyi egyletek és könyvtárak Szeged p.) olvasókörök, önképző egyletek, gazdakörök, egyes iparágakhoz kapcsolód szakegyletek, ifjúsági egyesületek dalárdák, valamint inkább az értelmiségi réteget befogadó Kaszinó, kultúra és sportegyletek, iparegyletek, nőegyletek, egyházi kötődésű körök. Hódmezővásárhely városának területén nem csak a múltban, hanem a jelenben is nagy számmal működnek civil szervezetek, igaz működési feltételeik körülményeik egészen mások. Az egyesülési jog mai formája és gyakorlási lehetősége nem is olyan régi, hiszen alig 17 éve van lehetősége a Magyar Köztársaság polgárainak arra, hogy az évi II. törvény alapján az egyesülési jogot gyakorolhassák. A rendszerváltást követő években egymás után alakultak meg a hódmezővásárhelyi civil szervezetek, átfogva a civil szféra legkülönbözőbb területeit. Országos viszonylatban is figyelemre méltó, hogy milyen nagy számban működnek önkéntességen alapuló szervezetek a városban. A múlt századi egyleti élet viszonyaiban annyi változás történt, hogy ma kevesebb szervezet tevékenykedik külterületen, köszönhetően a kis központokat nem támogató tanyarendszert visszafejlesztő, centralizáltságot előtérbe helyező elmúlt évtizedek politikájának. A múlt századi hagyományokat alapul véve jöttek létre a hódmezővásárhelyi olvasókörök, melyek a közösségi művelődés kiemelkedő színterei. Az olvasókörök sajátságos helyzetben vannak, mert országos szövetségük is működik, melynek központja sajnos nem Hódmezővásárhely, annak ellenére, hogy az országosan létező 22 körből 17 itt működik Hódmezővásárhelyen. Külterületen: Batidán, Erzsébeten, Kútvölgyön, Sóshalmon és Szikáncson. A külterületi olvasókörök fontos színterei a tanyákon élő emberek közösségi, kulturális életének. Hódmezővásárhely városa egyedülálló civil szervezeti háttérrel rendelkezik. Ez egy olyan adottság, amivel nem minden település büszkélkedhet. Egyrészt más városokkal összehasonlítva a szervezetek száma nagyon magas, másrészt tevékenységük olyan

4 I/B kötet 4. oldal széleskörű, hogy szinte nincs feladat, melynek megoldásához ne lehetne segítségül hívni őket. Ezentúl működésük természetesen nem mindig egyenletes. A tagok többnyire önkéntes, önzetlen munkáján alapuló formánál nem várható el a folyamatos, kiemelkedően jó teljesítmény, mint ezt néhányan jelezték is. A bírósági bejegyzés egyre több szervezet jellemzőjévé válik, hiszen csak így juthatnak hozzá pályázat útján nyert anyagi támogatásokhoz, ami az egyik legjelentősebb része a szervezetek anyagi forrásaik megteremtésében. Idén is lehetőséget kaptak a vásárhelyen működő alapítványok civil szervezetek, hogy beszámoló formájában kapcsolódjanak a közgyűlés munkájához. A beszámoló tartalma csak akkor indulhat el a teljesség felé, ha a szervezetek komolyan veszik tevékenységük ismertetését a közgyűlés előtt, és felmérik annak lehetőségét és súlyát, hogy ezzel munkájukról nemcsak a képviselő-testületnek, hanem a város nyilvánosságának is tájékoztatást nyújtanak. A Polgármesteri Hivatal 143 alapítványt valamint 119 egyesületet tart nyilván és keresett meg azzal a felkéréssel, hogy készítsék el évi beszámolójukat. Ezek a számok nem biztos, hogy hűen tükrözik a valóságot, hiszen ha egy alapítvány vagy egy egyesület a gyakorlatban már nem létezik és a változásról nem ad tájékoztatást, a Polgármesteri Hivatal számára így nehezen nyomon követhető a szervezet sorsa. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a helyi civil élet új szereplővel gazdagodik és az nem jelenik meg a médiában, vagy tevékenységével nem mutatkozik a közéletben. A lehetőséggel összesen 64 civil szervezet élt, 34 alapítvány és 30 egyesület. Érdekes módon ezek a számok szinte pontosan megegyeznek a 2008-as adatokkal, akkor 34 alapítványtól és 29 egyesülettől érkezett vissza beszámoló formájában válasz és nagyjából ugyanazon szervezetek is reagáltak megkeresésünkre. A szervezetek beszámolójukban írnak az alakulás időpontjáról, a bírósági bejegyzésről, adószám, bankszámlaszám létéről, tagságról, pályázatok felhasználásáról, tevékenységi körről, évben mekkora összeggel gazdálkodtak, s ezekhez milyen forrásból jutottak, illetve milyen programokat valósítottak meg. Alakulási év szervezetek száma 1989 előtt

5 I/B kötet 5. oldal Bíróságon bejegyzett szervezet Be nem jegyzett informális szervezet 64 0 Adószámmal rendelkezik Adószámmal nem rendelkezik 60 4 Bankszámla számmal rendelkezik Bankszámla számmal nem rendelk Fenti adatokból látszik, hogy bár működési feltétel lenne, van olyan szervezet, mely bíróságon bejegyzett mégsem rendelkezik adószámmal és bankszámla számmal. Ennek egyik fő oka talán az ismerethiány vagy az anyagiak hiánya lehet. Hódmezővásárhely városában az Önkormányzat több civil számára biztosít állandó irodát és épületet, valamint intézményein keresztül valósítja meg a szervezetek elhelyezését. A rendelkezésre álló lehetőségek nem elegendőek mindenki önálló elhelyezéséhez, de akadnak olyanok is, akik ezt nem igénylik, időszakosan vesznek igénybe termet rendezvényeikhez, összejöveteleikhez igazodva. A közhasznúvá válás plusz feladatait nem mindenki tudja felvállalni, ők azonban elesnek az SZJA 1%-nak befogadásának lehetőségétől. Közhasznú Nem közhasznú Működési területüket tekintve összetett feladatokat látnak el, egy szervezet gyakran többféle cél megvalósítását tűzi ki feladatként. Működési terület/téma Szervezetek száma Kultúra, közművelődés 26 Szociális 13 Karitatív 2 Oktatási 10 Egyéb: Ifjúsági 4 Egészségügyi 6 Sport, utánpótlás-nevelés 1 Katonai 1 A városban működő szervezetek közül legnagyobb számban felvállalt feladat a kulturális, oktatási és szociális tevékenység.

6 I/B kötet 6. oldal Az oktatási intézményekhez kapcsolódó szervezetek legtöbbször az intézmény tárgyi feltételeinek javítását és programjaik megvalósítására fordítják anyagi eszközeiket, és beszámolóik alapján ők azok, akik kiemelten figyelnek az SZJA 1%-ának felajánlására. Anyagi segítséget is igényelhettek a civil szervezetek évben a Hódmezővásárhely Városáért Közalapítványtól. A Közalapítvány célja az, hogy elsősorban a város civil szervezetei számára támogatást nyújtson ben az elbírálás során elsősorban az egészséges életmódért küzdő sportegyesületeket, diáksporttal foglalkozó szövetségeket, valamint kulturális-közművelődési tevékenységet folytató civil szervezeteket, alapítványokat részesítették előnyben. A Kuratórium a február 23-i ülésének döntése alapján 23 sportegyesületet és 29 civil szervezetet részesített támogatásban összesen ,- Ft. összegben. Alapszabályban rögzített céljaik megvalósításához egyre többen vesznek igénybe olyan Polgármesteri Hivatalon kívüli pályázati forrásokat, melyek működési költségeikhez vagy programjaik megvalósításához adnak segítséget. A pályázati lehetőségekre a jövőben pedig egyre nagyobb szükség lesz. A évi felméréshez képest idén többen használtak pályázatot. Használt pályázati lehetőséget Nem használt pályázati lehetőséget A számok alapján az NCA rendszere jól fel- és kihasznált pályázati forrás a hódmezővásárhelyi civilek életében. Pályázati lehetőség Felhasználók száma tagdíjak 26 1% 39 természetbeni adomány 8 társaságok, magánszemélyek adományai 12 NKA 1 NCA 27 Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács 1 Biogreen Alap 1 BIONET 1 TÁMOP 1 Európai Szociális Alap 1 OKM 1 Ökotárs Alapítvány 2 A 2009-es évben a szervezetek az alábbi nagyságrendű összegekkel gazdálkodtak: ,-Ft alatt ,-Ft között ,-Ft között ,-Ft között ,-Ft között ,-Ft között ,-Ft fölött 8

7 I/B kötet 7. oldal Anyagi erőforrásaikat tekintve megállapítható, hogy mindent megtesznek azért, hogy gyarapodjanak, s nagy számban vannak olyanok akik ,-Ft, vagy ,-Ft feletti összeggel gazdálkodtak évben. Ezen adatok ismeretén kívül, a civil szervezetek még mindig nem használják ki a céljaikat gyarapító 1% lehetőségét, és nagyon sok olyan hódmezővásárhelyi lakos van még, aki nem használja ki a felajánlás lehetőségét. Az egyesületek, alapítványok, öntevékeny csoportok munkájáról mégis leghitelesebb képet nem a számok, hanem a saját, mellékletben közölt beszámolójuk mutat, hiszen ez szól arról a tömérdek önkéntes, anyagi ellenszolgáltatás nélkül elvégzett munkáról, melyet céljaik megvalósítása érdekében elvégeztek. Az alábbiakban felsorolt alapítványok készítették el beszámolójukat évre vonatkozóan: 1. Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány 2. Árpád utcai Óvodásokért Alapítvány 3. Czirbusz Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány 4. Csillagvilág Alapítvány A Csodaház Foglalkoztató Napközi halmozottan sérült gyermekeiért 5. Dél-Alföldi Munkanélküli Fiatalokért Alapítvány 6. Dévény Módszer a Mozgássérültekért Alapítvány 7. Dr. Sipka Sándor Kollégiumi Kulturális Alapítvány 8. Életünkért-Egészségünkért Hódmezővásárhely Lakosságáért Alapítvány 9. Gyermekkert Közhasznú Alapítvány 10. Hód-Mezői Tinivilág Alapítvány 11. Hódmezővásárhelyi Eötvös-iskolai Alapítvány 12. Hódmezővásárhelyi Ének-Zenei Iskola Alapítvány 13. Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Alapítvány 14. Hódmezővásárhelyi Szabadság téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 15. Hódmezővásárhelyi Szent István Alapítvány 16. Hódmezővásárhelyi Védőnők a Jövő Nemzedékéért Alapítvány 17. Hódtói Általános Iskola és Gimnázium Alapítvány 18. JurTanya Alapítvány 19. Kárász József Alapítvány Közhasznú Szervezet 20. Központban a Gyermek a Hódmezővásárhelyi Központi Általános Iskolában Alapítvány 21. Lótenyésztés és Lovassport Alapítvány 22. Nemes Szolgálat Alapítvány 23. Paraszt Párizs Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Alapítvány 24. Pál utcai Óvodáért - Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány 25. Tarjáni Általános Iskoláért Alapítvány 26. Tesszük! a Gyermekekért Alapítvány 27. Tiszta Szívvel Egyesületért Közhasznú Alapítvány 28. Tudás Alapítvány 29. Város Peremén Alapítvány 30. Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány 31. Vásárhely Könyvtáráért Alapítvány 32. Vásárhely Néptáncáért Alapítvány

8 I/B kötet 8. oldal 33. Zöld Szikla Művészet- és Természetvédő Alapítvány 34. Együtt az idősekért a hódmezővásárhelyi időskorúak szociális ellátásért Alapítvány Az alábbiakban felsorolt egyesületek adták meg beszámolójukat évre vonatkozóan: 35. Batidai Olvasókör 36. Belvárosi Olvasókör 37. Bélyeggyűjtők 38. Csomorkány úti Olvasókör 39. Csúcsi Kertbarátok Egyesülete 40. Csúcsi Olvasókör 41. Erzsébeti Olvasókör 42. Fandante Kamarakórus 43. Hód-Kuckó Nagycsaládosok Egyesülete 44. Hódmezővásárhely és Kistérsége Nyugdíjas Szervezetei Szövetsége 45. Hódmezővásárhelyi Gazdakör 46. Hódmezővásárhelyi Magyar-Francia Baráti Társaság 47. Hódmezővásárhelyi Magyar-Holland Baráti Társaság 48. Hódmezővásárhelyi Magyar-Izraeli Baráti Társaság 49. Hódmezővásárhelyi Tabáni Nyugdíjas Klub 50. Hódtói Olvasókör és Rokkantnyugdíjas Klub 51. Johannita Segítő Szolgálat Hódmezővásárhelyi Szervezete 52. Kertvárosi Olvasókör és Nyugdíjas Klub 53. Kossuth Olvasókör 54. Mártélyi Képzőművész Táborok Baráti Köre 55. Mátyás utcai Olvasókör 56. Öreg-Kishomoki Kerttulajdonosok Egyesülete 57. Pajzsmirigy Betegek Csongrád Megyei Egyesülete 58. Szabadság Olvasókör 59. Szeremlei Társaság 60. Tarjáni Olvasókör 61. Városi Vegyeskar Egyesület 62. Visszhang utcai Olvasókör 63. Wass Albert Irodalompártoló Egyesület 64. Újkishomoki Olvasókör Egyesület Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Civil szervezetek Hódmezővásárhelyen. Az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata című tájékoztató anyagot tudomásul venni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, december 03. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

9 I/B kötet 9. oldal Száma: /2009.( ) Kgy.határozat Tárgy: Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek évi beszámolói HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek évi beszámolóit elfogadja. Hódmezővásárhely, december 03. Dr. Lázár János Polgármester A határozatot kapja: 1.) Dr. Lázár János polgármester 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző 3.) Kabinet Iroda Kulturális-Művészeti Csoport 4.) Irattár

10 I/B kötet 10. oldal Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 5. Telefon és fax: 62/ BESZÁMOLÓ Az Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány Az alapítvány adatai Az alapítvány neve: Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány Az alapítvány székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Szék u. 5. Az alapítvány típusa: magánalapítvány Az alapítvány közhasznúsági fokozata: közhasznú Az alapítvány alapítói: Kiss László közgazdász Dr. Horváth László jogász Az alapítvány képviselője: István Attila a kuratórium elnöke A kuratórium tagjai: Kissné Hatvani Erika gyógypedagógus, lovasterapeuta Szabó Gáborné gyógypedagógus Magyary Ágnes testnevelő István Attila óvodapedagógus az alapítvány elnöke Hegedűs Ildikó gyógypedagógus Vajda Júlia Liszt-díjas operaénekes Dr. Grezsa István orvos Kontz Gábor József operaénekes Farkas Miklósné gyógypedagógus az alapítvány titkára Az alapítvány nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte: PK / Az alapítvány nyilvántartási száma: 362 Az alapítvány adószáma: Az alapítvány bankszámlaszáma: Az alapítvány célja: I. Közhasznú célok: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, Rehabilitációs foglalkoztatás II. Egyéb célok: Az Iskolában az 1991/92-es tanévben elindított rendhagyó oktatási program feltételeinek segítése, anyagi támogatása.

11 I/B kötet 11. oldal A program kezdetben a testnevelés órák tömbesítésével lehetőséget nyújtott ahhoz, hogy a gyermekek megtanuljanak úszni, lovagolni első osztályos koruktól kezdve, később az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs órák keretében. Mindkét foglalkozást szakképzett oktató vezeti, a gyógypedagógus a gyermekfelügyelő és esetenként néhány szülő jelenlétében. Gyógypedagógiai lovaglás és voltizsálás célja, feladata... A lovasterápia egy komplex fejlesztési lehetőséget biztosít a sérültek számára. A tevékenységben a ló nem eszköz, hanem egy aktív cselekvő társ. A gyerekek és a ló együttműködésével jön létre a fogyatékosságukból eredő hátrányok csökkentése, a lovasterapeuta irányításával. A gyógypedagógiai lovaglás, voltizsálás során lehetőség nyílik: a sérült vagy kifejletlen pszichikus eredetű funkciók korrigálására, kompenzálására (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, képzelet, érzelmi, akarati élet, tér és időbeli tájékozódás) mozgások kialakítására, korrekciójára pszichomotoros funkciók fejlesztésére (mozgáskoordináció, egyensúlyérzék, ütem és ritmusérzék) megbomlott izomegyensúly javítására, spazmusok oldására, renyhe izomtónus megszüntetésére. érzelmi állapot, akarati-cselekvési képességek befolyásolására (bátorság, kitartás, céltudatosság, önbizalom növelése) szocializálódás elősegítésére (társas kapcsolatok-gyermek-felnőtt-ló, gyermekek pozitív viszonyulása egymáshoz) kommunikációs készség fejlesztésére állatgondozás megismerésére, végzésére, felelősségtudat kialakítására A terápiás úszás célja A mozgás és értelmi fejlődés oda-vissza ható kapcsolatban van. Gyermekeinknek nem csak az úszásnemek megtanítása a cél, hanem hogy lehetőségünk nyíljon a magasabb rendű mozgásközpontok beindítására. Ez a terápia egy koordináltabb mozgást eredményez, minek következménye a mozgás tanulásán kívül az általános tanulási képesség fejlesztése és ennek további következménye a gyermekek egész személyiségének fejlődése. További célok még a vérkeringés, légzés javítása, a testi lelki feszültségek oldása, izomerő növelése. Az akarati koncentráció, emlékezőképesség, céltudatos mozgás, testi érzékelés, fizikai és értelmi képesség fejlesztése. Lovasterápia a hódmezővásárhelyi Aranyossy Ágoston Iskolában... Óvodai, iskolai intézményegységünk értelmileg akadályozott, tanulásban akadályozott, autista, beszéd- és mozgássérült gyermekek oktatását, nevelését látja el. Tanulóink képességfejlesztésének új lehetőségeként 1991-ben Gömöri Istvánné vezette be a lovasterápiát. Szakmai tanácsadónk Wagner Pál volt ben alapítványt hoztunk létre anyagi gondjaink enyhítésére, s rövidesen megvásároltuk Holdfény nevű pónilovunkat.

12 I/B kötet 12. oldal Alapító tagjai vagyunk az 1996-ban megalakult Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítványának, így folyamatosan lehetőségünk nyílik a legújabb külföldi tapasztalatok megismerésére ben a NAT bevezetésével, a pedagógiai és egészségügyi célú habilitációs és rehabilitációs órák keretében, helyi tantervünk alapján, tanrendbe építve tartjuk a foglalkozásokat. Jelenleg a Dél-Alföldi Lovasudvarban történik a lovasterápiás fejlesztés, heti rendszerességgel. Célunk a meglévő feltételeink javítása, korszerűsítése, annak érdekében, hogy minél több tanulónk számára tudjuk biztosítani ezt a kiváló lehetőséget es év versenyeredményei: Magyar Lovasterápia Szövetség V. Díjlovasversenye és Fogyatékosok Lovasversenyén, a hódmezővásárhelyi Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány csapatának versenyeredményei Fót szeptember Versenyszám Név Helyezés Jámbor Vilmos Emlékverseny Szabó Andrea, Kocsis József, Patai I. Csapatváltóverseny Gyula, Németh Roland Előadás szabadon választott témában, Szabó Andrea, Kocsis József, Patai I. melynek főszereplője a LÓ Gyula, Németh Roland, Imre Szilvia, Kis Ádám, Nagy Barbara, Zsótér Dávid Gyógypedagógiai lovastorna Kocsis József II. Gyógypedagógiai lovastorna Szabó Andrea V. Gyógypedagógiai lovastorna Zsótér Dávid I. Gyógypedagógiai lovastorna Nagy Barbara IV. Önálló lovaglás Kocsis József V. Összesítésben csapathelyezés Szabó Andrea, Kocsis József, Patai Gyula, Németh Roland, Imre Szilvia, Kis Ádám, Nagy Barbara, Zsótér Dávid V. X. Országos Gyermek Terápiás Lovas Fesztivál hódmezővásárhelyi Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány csapatának versenyeredményei Hódmezővásárhely október 3. Kategória Név Helyezés Önálló lovaglás A2T Patai Gyula I. A2T Szabó Andrea II. A3T Kocsis József I. Eszköz nélkül kivitelezett gyakorlatsor B1T Nagy Ádám I. Eszközzel kivitelezett gyakorlatsor C1T Imre Szilvia I. C1T Nagy Dominik II. C2T Németh Roland I. C2T Kis Ádám II. C2É Zsótér Dávid II. C2É Nagy Barbara III.

13 I/B kötet 13. oldal Gyógypedagógiai lovastorna D1T Imre Szilvia III. D2T Patai Gyula II. D2T Szabó Andrea III. D2T Németh Roland V. D2T Kis Ádám VI. D2É Zsótér Dávid II. D2É Nagy Barbara V. D3T Kocsis József I. Éremösszesítő I. helyezés 6 II. helyezés 6 III. helyezés 3 IV. helyezés - V. helyezés 2 VI. helyezés es év rendezvényei - Aranyossy Napok március 31-április 3. Az Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány és az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó március 31. és április 3. között - Aranyossy Napok elnevezéssel rendezte meg négy napos programsorozatát. Erre az alkalomra egy kiadványt jelentettünk meg, mely az intézmény és az alapítvány múltját és munkáját mutatta be. A fent említett időszakban a gyermekek és a szülők bevonásával, pedagógusaink irányításával sor került egy iskolatörténeti kiállításra, egy szakmai konferencia megrendezésére, művészeti bemutatók valamint az iskolánkban folyó különböző (lovas, kutya) terápiák bemutatására. Tanulóink közvetlenül betekinthettek a rendőrség, a tűzoltóság, valamint a honvédség munkájába. Gyermekeink részére különböző témában hirdettünk pályázatokat, amelyek eredményét az ünnepélyes megnyitón hirdettük ki. Az egészségnap keretében osztályszintű foglalkozásokat szerveztünk az osztályfőnökök vezetésével. A rendezvénysorozat zárásaként iskolánk Alapítványa jótékonysági koncertet rendezett, neves művészek közreműködésével. Erre a programsorozatnak a lebonyolításához egy pályázatot nyújtottunk be a Hódmezővásárhely Városáért Közalapítványhoz. A pályázatunkat sikeresnek minősítették, így alapítványunk forint támogatásban részesült. - X. Országos Gyermek Terápiás Lovas Fesztivál október 3. Szinte már hagyománnyá vált intézményünk életében, hogy minden évben megrendezzük ezt az országos rendezvényünket, ahol az ország több pontjáról érkeznek városunkba fogyatékkal élő gyermekek, s ezen a fesztiválon mérik össze lovas tudásukat. Az ide jubileumi programon kilenc csapat hatvanegy versenyzője mérte össze tudását.

14 I/B kötet 14. oldal Fő bevételi forrásaink a 2009-es évben a következők voltak (okt.31-ig): BEVÉTELEK: SZJA 1% Ft Vállalkozóktól kapott.tám Ft Gyermekmentó Sz. k.tám Ft Nyertes pályázatok Ft Jótékonysági Gálaest bevét Ft ÖSSZESEN: Ft Kiadásaink nagy része a következőkből tevődött össze a 2009-es évben (okt.31-ig): KIADÁSOK: Aranyossy-Napok költs Ft Versenyeztet.költség Ft Lótartás költségei (4,5 hónap) Ft ( Ft/hó) Terápiához eszk Ft Lovas Feszt. Költségének egy része Ft Egyéb költségek Ft ÖSSZESEN: Ft Hódmezővásárhely, István Attila kuratóriumi elnök

15 I/B kötet 15. oldal Árpád utcai Óvodásokért Alapítvány Hódmezővásárhely Oldalkosár u.14. A hódmezővásárhelyi Brunszvik Teréz Óvodában működik az Árpád utcai Óvodásokért Alapítvány, melyet 1991-ben hoztak létre a hódmezővásárhelyi Brunszvik Teréz Óvoda aktív óvónői Az elnevezést az óvoda akkori neve szerint ( Árpád utcai Óvoda) kapta az alapítvány ben az óvoda felvette a Brunszvik Teréz nevet, de az itt működő alapítvány elnevezését nem változtattuk meg. AZ ALAPÍTVÁNY TÍPUSA: A Ptk. 74/A-74/B -a alapján létrejött nyílt magánalapítvány. Alapítványunkat a Csongrád megyei Bíróság június 16.-án kelt végzésében közhasznú szervezetté nyilvánította. Az évi CLVI. tv. 2. c/ pontja alapján az alábbi felsorolás szerint végez közhasznú tevékenységet: 1./ Szociális tevékenység, családsegítés. 2./ Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, képességfejlesztés. 3./ Kulturális tevékenység. 4./ Gyermek- és ifjúságvédelem. 5./ Hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének elősegítése. Az alapítvány létrehozásával célunk volt, hogy az óvoda egyre nehezülő gazdasági helyzetén segíteni tudjunk azért, hogy óvodások részére minél gazdagabb, tartalmasabb óvodai nevelést tudjunk megteremteni. Ennek érdekében az alapítvány céljaként a következőket jelöltük mg alapító okiratunkban: 1./ A gyermekek egészséges testi nevelésének javításához szükséges eszközök beszerzése, létesítmények megvalósítása. 2./ A nyelvoktatáshoz alkalmas audiovizuális berendezések beszerzése, pedagógiai segédeszközök további alkalmazásba vétele. 3./ A gyermekek kreatív képességeinek fejlesztését hatékonyan biztosító eszköztár bővítése. 4./ Élmény- és ismeretszerző kirándulások anyagi támogatása. Az alapítvány évi szakmai beszámoló Az óvodában működő alapítvány szoros kapcsolatban állt az óvodai szakmai munkájával. Kiemelt feladatunk: a gyermekek kreatív képességeinek fejlesztését szolgáló eszköztár bővítése. Programok anyagi támogatása Az alapítvány bevételének bővítését célzó feladatok voltak 2009-ben jótékonysági rendezvényt szervezése az adó 1 %-nak szervezése pályázatokon való aktív részvétel szponzorok felkutatása

16 I/B kötet 16. oldal Jótékonysági bál Tervezett időpont: november 21. Helyszín: Főiskola ebédlője. Feladatok Plakátok kihelyezése, résztvevők toborzása, szponzorok felkutatása, tombolaajándékok; program megszervezése; meghívott vendégek listája, zenész szervezése; elszámolások elkészítése Felelős: Tápai Lászlóné óvodapedagógus az alapítvány titkára Az adó 1 %-ból befolyt támogatás Továbbra is kéréssel fordultunk a szülők felé, hogy az adójuk 1%-át ajánlják fel az óvodai alapítványnak. A befolyt összegből télapói ajándékokat (csoportszobai játékokat) vásárolunk az óvodásainknak szeptemberben átutalt összeg a 2008.év 1%-ból: 310e Ft Pályázatok megvalósulása 2009-ban 1. Kiíró: NCA 2009.évi működési támogatás Megpályázott cél: hangosító berendezés és hordozható vagy HIFI készülék beszerzése és a meglévő fénymásoló gép javíttatása. Megpályázott összeg: 500e Ft Nyert: Ft Felhasználás: fénymásoló javíttatása Megvalósult programok 2009-ben : Farsangi rendezvény szervezése február utolsó péntek Helyszín: Kossuth Zsuzsa Szakközépiskola tornaterme Program: Jelmezes felvonulás; Táncház; Gyermek zenés műsor; Öszöm-iszom Zenetánc Gyermeknap támogatása május utolsó hete Program: Játszóházi látogatás Szegedre mind a 4 csoport számára Költségek támogatása alapítványi összegből: buszköltség és belépő költsége Évet záró ünnepély támogatása-nagycsoportosok búcsúztatása május 29. Program: Nagycsoportosok búcsúztatása kis,- középsősök műsorával Családi nap az óvodában: Paci lovagoltatás, kenyérlángos sütése Játék, jókedv, beszélgetés Őszi ismerkedési délután-családi nap szeptember Helyszín: a csoport Szülői közössége által választott helyszínek Program: Az újonnan érkező kiscsoportosok és szüleik bemutatkozása-ismerkedés a csoporton belül- sportverseny, közös játék szervezése. Jótékonysági bál: november 21. (jelenleg szervezés alatt) Helyszín: a főiskola ebédlője Szervezők: Szülői Szervezet, a szülők közössége és az alapítvány tagjai( óvodapedagógusok, dajkák) Feladat: tombolatárgyak összegyűjtése, meghívók elkészítése, jegyek árusítása, báli dekoráció elkészítése Télapói ünnepség megszervezése: december 6.

17 I/B kötet 17. oldal Feladat: csoportok részére csoportszobai játékok vásárlása az alapítvány költségvetéséből A pályázati kiírásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük és a lehetőségeket kihasználjuk. Hódmezővásárhely, október 20. Ludescherné Maksa Zsuzsanna az alapítvány elnöke

18 I/B kötet 18. oldal Czirbusz Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kabinet Iroda Kulturális Művészeti Csoport Molnár Melinda részére Hódmezővásárhely Kossuth téri Tisztelt Molnár Melinda! Mint a Czirbusz Piroska Közalapítvány titkára tájékoztatom, hogy a közalapítvány minden év tavaszán számol be előző évi tevékenységéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése előtt. A évi beszámolót várhatóan a áprilisi Közgyűlés fogja tárgyalni. Kérem fenti tájékoztatás szíves tudomásulvételét. Hódmezővásárhely, október 21. Tisztelettel: dr. Hegedűs József titkár

19 I/B kötet 19. oldal CSILLAGVILÁG ALAPÍTVÁNY A Csodaház Foglalkoztató Napközi halmozottan sérült gyermekeiért 6800 Hódmezővásárhely, Takács F. u.1/a. Tel: 70/ Adószám: Beszámoló az Alapítvány 2009-ben végzett munkájáról: (Az alapadatokat a tavalyi évben már megküldtük). Célkitűzés: - A Karácsonyi vásárban való minél aktívabb részt vétel. - Az intézményi karácsonyi ünnepség lebonyolítása. - Az intézmény külső dekorációja - A kreatív foglalkozásokhoz anyagi segítség nyújtása. - A csoportszobák felszereltségéhez anyagi hozzájárulás. - Gyermeknapi kirándulás szervezése. Eredmények: Mivel a célkitűzéseket az erőnkhöz igazítottuk, sikerült mindegyik vállalásunkat teljesíteni. - A Karácsonyi vásár sokkal sikeresebbnek bizonyult, mint a tavalyi. - A karácsonyi ünnepség nagyon bensőségesre sikeredett. - A megemlékezést Bán Csaba ref. Lelkész tartotta, közreműködött az ótemplomi kántor és a Szőnyi Benjamin Református Ált. Isk. kamarakórusa Vargáné Tamasik Gabriella vezetésével. - Az Alapítvány vállalta az intézmény külső dekorálását, mely abban is megnyilvánult, fizikailag is hozzájárultunk a kert gondozásához, valamint anyagi segítségként biztosítottuk a virágpalántákat. Rendezvényeink: - Az előbb említett Karácsonyi ünnepség megszervezése. - Gyermeknapi kirándulás megszervezése a szegedi Vadasparkba. Kapcsolattartás: - A Mozgássérültek mind megyei, mind országos szervezetével tartjuk a kapcsolatot. Pályázat, önkormányzati támogatás: - A BIONET rajzpályázatán indultunk és különdíjban részesültünk. - A évben más pályázaton nem indultunk és önkormányzati támogatásban sem részesültünk. Célkitüzés évre: - A szülőklub beindítása - A Karácsonyi vásár megszervezése, lebonyolítása. - A karácsonyi ünnepség lebonyolítása már hagyománnyá fog válni. - Szponzorok keresése. - Kertrendezés az intézményben - Gyermeknapi kirándulás szervezése.

20 I/B kötet 20. oldal Dél-Alföldi Munkanélküli Fiatalokért Alapítvány 6800 Hódmezővásárhely Bajnok u. 2. Tel.: 36 30/ Beszámoló az Alapítvány I-III. negyedéves tevékenységéről Magánmunkaközvetítő h. sz.: /98 A DAMFA Alapítvány adatai: Név: Dél-Alföldi Munkanélküli Fiatalokért Alapítvány Rövidített név: DAMFA Alapítvány Alapítás éve: 1995 november 26. Működési hatókör: Bács-Kiskun megye, Békés Megye, Csongrád Megye. Alapító okirat száma: Pk /5 Jogállása: Kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági nyilvántartásba vétel száma: Pk /12 Székhely címe: 6800 Hódmezővásárhely, Bajnok u. 2. Elérhetőség: Mobil: 36 30/ Beszámoló év az Alapítvány működésében jelentős változást hozott. Az alapító okiratban megfogalmazott célok teljesítése, a működőképesség biztosítása mellett, az volt egyik fő feladat, hogy új telephelyet kellett szerezni, ahol az Alapítvány folytatni tudja tevékenységét. Sajnos az alapítónk, amely az eddigi telephelyet biztosította, eladta a helyiséget, mert az igazgatótanács úgy döntött. Végül sikerült megoldást találni, úgy hogy az Alapítvány átmenetileg új székhelyre költözött. Az Alapítvány kuratóriuma ezen kívül,- figyelembe véve a megváltozott gazdasági körülményeket, és a lehetőségeket,- az alábbi feladatok elérését tűzte ki: - Az Alapítvány működését tovább biztosítani, úgy hogy a támogatók, a természetbeni hozzájárulás mellett, forrásokkal is járuljanak hozzá a költségekhez. - Árbevételt hozó tevékenységek beindítása, ahhoz támogatók megnyerése, és együttműködési lehetőségek felkutatása. - Felkészülés a NCA pályázatok készítésére, véleményezésére, programok, ötletek továbbítása, a civil szervezetek számára, az NCA pályáztok és, elszámolások elkészítéséhez segítségnyújtás. - Városban működő civil (non-profit) szervezetek együttműködésének kezdeményezése. Megerősíteni az együttműködést a civil szervezetekkel, tanácsadó, és információs szolgáltatást biztosítani számukra. - Olyan pályázatok keresése, elkészítése, amely az Alapítvány tevékenységét segíti, és a tervezett programjainak megvalósítását biztosítja. Az Alapítvány ben egy pályázatot nyert. A pályázatot, működési költségünk biztosítására adtuk be. Sajnos, a megpályázott összeg helyett, csak ,- forint forrást ítéltek meg, amelyből az elképzeléseinket részben tudtuk megvalósítani.

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Egészség a legnagyobb gazdagság, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb boldogság! Tedd egészségessé népedet, s ezzel hatalmassá gazdaggá, boldoggá

Egészség a legnagyobb gazdagság, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb boldogság! Tedd egészségessé népedet, s ezzel hatalmassá gazdaggá, boldoggá BESZÁMOLÓ az Egészségügyi Alapellátó Intézet 2013. évi munkájáról Egészség a legnagyobb gazdagság, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb boldogság! Tedd egészségessé népedet, s ezzel hatalmassá gazdaggá,

Részletesebben

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány C É L C s o p o r t T é r s é g f e j l e s z t ő, P r o j e k t t e r v e z ő é s M e n e d z s m e n t K f t. 8330 Sümeg, Hunyadi J. u. 2. Tel: (87) 350 621, 70/365 0939 - Fax: (87) 350 621 1 Szükségletfelmérés

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint:

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10902-42/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT JÁTSZANI JÓ, JÓ, JÓ! Kis játékmesterek Csanádapácán A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, Akarsz-e mindig, mindig játszani (Kosztolányi Dezső) Ezzel a kérdéssel

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA figyelembe véve a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában foglaltakat is V. GIESSWEIN

Részletesebben

Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk. értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában

Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk. értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában 3 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 I. Az értelmileg akadályozott emberek helyzete...6 1. Statisztikai adatok...6

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja november Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja Bemutatkozik a szekszárdi Gyermeklánc Óvoda A tartalomból MEGHÍVÓ Felkészülés az Oktatási Hivatal

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

2010. évi. felülvizsgálata

2010. évi. felülvizsgálata SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GYERMEK ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2010. évi felülvizsgálata - 1 - I. Bevezető Az önkormányzati ifjúságpolitika legmagasabb szintű jogforrása az Alkotmány, amely többek

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 TARTALOM I. Bevezetés 3. o. 1. A sportkoncepció szükségessége 3. o. 2. Hódmezővásárhely sportmúltja 4. o. II. A sportkoncepció alapelvei

Részletesebben