A LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNNYAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNNYAL"

Átírás

1 Kiss Anna EGY SZÉP DÉLUTÁN A LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNNYAL E G Y S Z É P D É L U T Á N A L Á R I F Á R I A L A P Í T V Á N N Y A L 58 A LáriFári Alapítvány, a Magyar Vitorlás Szövetség, valamint az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa jóvoltából, elsô alkalommal idén rendezik a nehéz élethelyzetben lévô gyermekek karitatív vitorlásverseny-sorozatát. A sorozat egyik állomásaként a Magyar Honvédség Balatonkenesei Rekreációs Központjában tartottak egész napos élményterápiás programot. A versenysorozatot számos vitorlázó is biztosította támogatásáról, lehetôvé téve, hogy a meghívott gyerekek, családtagjaik és segítôik, egy rövid pályaverseny keretein belül kóstolhassanak bele a vitorlázás élményeibe. 59

2 E G Y S Z É P D É L U T Á N A L Á R I F Á R I A L A P Í T V Á N N Y A L 60 Elôzmények A történet hét évvel ezelôtt kezdôdött, amikor Barabás Éva és Láng Robert azzal az ötlettel kereste meg Bakóczy Kálmánt, hogy az SOS Gyermekfalvakban élô gyerekek közül néhányat el kéne vinni az utánpótlás Tengeri Nagyhajós Bajnokságra. Az elsô évben hét gyermek jutott le az Adriára, a következôben már tizenöt. Kálmánt nem hagyta nyugodni az a gondolat: kimaradt háromszáz gyermek. Ezért a harmadik évben a Balatonra szervezett vitorlásversenyt, amelyen több mint 200 lurkó próbálhatta ki a balatoni vitorlázást. Ez az Erste SOS Gyermekfalu Jótékonysági vitorlásverseny tavaszán dr. Hosszú Adrienn azzal kereste meg Kálmánt, hogy a pécsi gyermekonkológiai centrumban gyógykezelt gyermekeknek és családjuknak egy vitorlázással egybekötött élménynapot szeretne szervezni. Ezért megrendezésre került az I. Eurakvilo Regatta tavaszán létrejött a LáriFári Alapítvány. Ezzel szinte egy idôben került Kollár Lajos a Magyar Vitorlás Szövetség elnöki székébe. Az MVSz támogatásáról biztosította a kezdeményezést, ennek következménye az öt versenybôl álló karitatív vitorlásverseny-sorozat, melynek fôvédnökségét Litkey Farkas vállalta. A 45. Kékszalagon nyolc, SOS Gyermekfaluból érkezô fiatal vehetett részt. Ezt követte augusztus 8- án az SOS Gyermekfalu Regatta Balatonfüreden. A LáriFári Alapítvány elsôdleges célja a bármely okból különösen, de nem kizárólag betegség miatt átmenetileg nehéz élethelyzetbe került gyermekek és családjuk támogatása, segítése, életkörülményeinek javítása. Az érintett családok egységének, a családi összetartás és öszszetartozás fontosságának erôsítése. Alapítványunk a nevét egy gyógyító tündértôl kölcsönözte, aki egy mesekönyv keretein belül mutatja meg a szülôknek és gyógyítóknak, hogy hogyan lehet a gyermeki világ meséibe szôni a betegségek kellemetlenségeit, fájdalmait és élhetôvé, eljátszhatóvá tenni a betegség által elnehezült és leszûkült világot. Betegség? Ááá lárifári mondja a kistündér, és játékká, színekké, kacagássá varázsolja a szürke világ árnyait. LáriFári verseny Kinek az ötlete volt? Nem fontos. Kik szervezték? Nem érdekes. Kik valósították meg? Nem lényeges. De volt, és csak ez számít! Augusztus 17-én a LáriFári Alapítvány mintegy százötven sérült társunk részére biztosított egy szép napot Balatonkenesén. Ez sem indult zökkenômentesen. Két héttel a verseny napja elôtt az eredetileg tervezett helyszín nem tudta fogadni a programot, ezért Hosszú Adrienn levelet írt Hende Csaba honvédelmi miniszternek, amelyben kérte, hogy a Magyar Honvédség Balatonkenesei Rekreációs Központja lehessen a helyszíne a rendezvénynek, és a miniszter úr vállalja el az esemény védnöki szerepét. Hende Csaba a felkérést elfogadta és lehetôvé tette, hogy a program a Rekreációs Központban kerüljön megvalósításra. A Központ parancsnoka, Kisbenedek Sándor ezredes a legnagyobb jóindulattal állt az ügy mellé, és látta el a helyszín biztosításával kapcsolatos teendôket. 61

3 E G Y S Z É P D É L U T Á N A L Á R I F Á R I A L A P Í T V Á N N Y A L 62 A vendégek már délelôtt megérkeztek az üdülôbe, ahol harminc fôbôl álló önkéntes csapat fogadta ôket és leste minden kívánságukat. A délelôtt közös foglalkozásokkal, játékokkal telt el, az ebéd után a kikötôkben harminc nagyhajó és legénysége várta a fiatalokat egy élményvitorlázásra. Egy versenyhez általában is sok minden szükséges, de ebben az esetben ez fokozottan igaz. Elsôsorban szél, most pontosabban is meghatározhattuk: ne legyen túl gyenge, mert akkor az élmény vész el, de erôs se, mert az veszélyes Tehát, legyen csomó (a rajtnál 11 csomót mért a rendezô). Szép napos idô, de ne túl izzasztó meleg legyen (30 fok volt, ami a szél miatt nagyon kellemes volt). A feltételek tehát adottak voltak, viszont ennyi embernek, akik a mindennapok során is segítségre szorulnak, a hajóra be-, illetve onnan a kiszállása is jelentôs feladat. Különösen számunkra akik ezt a világot kevésbé ismerik tûnt szinte elképzelhetetlennek. A kísérôknek azonban nem jelentett különösebb problémát, rendben és idôben mindenki a fedélzeten volt. Kifuthattak a hajók. A rajt elôtti percekben, annak aki látott már túraverseny rajtot, fel sem tûnt, hogy nem egy szokványos regattát szemlél. Illetve talán annyi mivel itt azért tapasztaltabb és az átlagosnál jobban képzett nagyhajós versenyzôk voltak jelen, hogy a szokásosnál inkább élesebb volt a rajt elôtti helyezkedés. A rajt után hamarosan az EvoPro Lisa állt az élre, és végig vezetve gyôzött az Avatar, Sirocco, Sleep Walker elôtt. Az EvoPro legénységéhez egy illusztris vendég, a verseny fôvédnöke, Hende Csaba, Honvédelmi miniszter is csatlakozott. Ami azt illeti, Hende doktor csak a hajón volt vendég, mert a mai eseménynek a Honvédelmi Minisztérium Kikötôje adott otthont, így ô volt egyben a rendezvény házigazdája is. A vendéglátók, a kikötô dolgozói a háttérben meghúzódva tették a dolgukat. Pontosabban fogalmazva, igazából dolguk ekkor már alig akadt, mert a helyszínen elôzetesen, a legapróbb részletekre is gondolva készítették elô a számukra sem mindennapos eseményt. Ünnep A vitorlázást követôen, alig egy óra elteltével kezdôdött a díjkiosztó ünnepség. Ennyi idô kellett, míg a Kenese Marina-Port kikötôbe kihajózott, majd partra szállhatott és a Rekreációs Központba autózott a társaság. A rövid beszédek Hende Csaba, Kollár Lajos (MVSz elnök), Hosszú Adrienn (LáriFári Alapítvány elnök) után Bakóczy Kálmán (LáriFári Alapítvány jószolgálati nagykövet) mondott köszönetet mindenkinek, aki segítette a munkájukat. Szép hosszú listát olvasott fel, amelyet szokásunktól eltérôen most teljes egészében közre adunk. Hende Csaba kifejtette, hogy örömmel vállalta el a mai esemény védnöki tisztét, remélve, hogy a honvédség is tehet azért az ügyért, amely az itt jelenlévôk és az egész magyar társadalom részére oly fontos. Egyszerûen nem lehetett nem támogatni ezt a rendezvényt, amely igen jól illeszkedik a közelmúltban meghirdetett Honvédelmi Kötelék programhoz is. mondta. Nagyon meghatott az a szeretet és közvetlen egyszerûség, amellyel a magyar vitorlás sport kiemelkedô alakjai, köztük az eseménysorozat fôvédnöke, Litkey Farkas, tizenegyszeres Kékszalag-gyôztes vitorlázó ezekhez a nehéz élethelyzetben élô gyermekekhez fordultak. mondta a miniszter. Most személyesen is megtapasztalhattam, hogy a vitorlázás 63

4 E G Y S Z É P D É L U T Á N A L Á R I F Á R I A L A P Í T V Á N N Y A L 64 csapatsport. Ugyanúgy, mint a társadalmi segítségnyújtás is. Akkor lehet eredményes, ha jó a csapat. Meggyôzôdésem, hogy a LáriFári Alapítvány és a mögötte álló csapat kiváló, ezért is sikerült ilyen jól a mai nap. Kollár Lajos, aki szintén részt vett a versenyen, beszédében kitért arra, hogy a Magyar Vitorlás Szövetség egyik kiemelt feladata a segítséggel élô emberek támogatása, sportolási és rekreációs tevékenységük elôsegítése. Örömét fejezte ki, és egyben megköszönte, hogy ennyi vitorlázó áldozta mai délutánját erre a célra. Jó volt a mai délutánt önökkel, veletek tölteni, látni a sok felszabadult mosolyt, és tapasztalni, hogy sokan tesznek, ha jó és nemes célt látnak maguk elôtt. Kérek mindenkit, segítse a szervezôk munkáját a jövôben is hasonló szeretettel és alázattal, hogy a mai napra néhány év távlatából úgy emlékezzünk, mint egy hagyomány kezdetére! mondta az MVSz elnöke. Hosszú Adrienn emlékeztette a jelenlévôket: az útjára indított kezdeményezés célja, hogy versenyprogramok keretei között élményterápiás céllal, a lelki rehabilitációt elôsegítve, egész napos kikapcsolódást biztosítson a nehéz élethelyzetben lévô gyermekek és családtagjaik, segítôik részére. Jártunk korábban a balatonkenesei Rekreációs Központban, és arra gondoltunk: milyen csodálatos helyszíne lenne ez ennek a versenynek. A Honvédelmi Minisztérium munkatársai, mint ahogy a miniszter úr is, az elsô szóra támogatta a rendezvényt, így nem volt akadálya, hogy a mai napot itt tölthessük. fogalmazott Hoszszú Adrienn. A vitorlásverseny napján délelôtt kreatív foglalkozásokkal, játékokkal vártuk a kikötôkben az érintetteket. A délutánt pedig igazi versenyhangulatban tölthettük a Balaton talán legszebb vitorlás hajóin. Köszönöm mindenkinek! Az ünnepségen érmet amelyet a miniszter adott át és a Zrinyi Kiadó ajándékcsomagját kapták a résztvevôk, majd a vendéglátók uzsonnára várták a résztvevôket. Este felé véget ért a program, de aki tehette, még idôzött egy keveset a tóparton. Akik velünk voltak Avatar, Bettus, Blöff, Carpe Diem, Daruvár, Evolution, Fantom, Hedda, High Flyer, Infinity, Lisa, Macarella, Magnum, Mahi Mahi, Menta, Orion, Phoenix, Predator, Primor, Pixis, Rock Me Baby, Rosa, Sindbad, Sirocco, Sonny, Sleep Walker, Szebi, Tabu, Veronika, Viking, Viktória. Folytatás Az események sora nem ér véget. Következik augusztus 31-én a budapesti gyermekonkológiai centrumokban gyógykezelt daganatos betegségbôl gyógyuló, valamint a Szent László Kórház transzplantációs osztályán transzplantált gyerekek és családjuk élményterápiás jótékonysági vitorlásversenye Balatonfüreden. Végül szeptember 14-én kerül sor a rendôr árva gyermekek megmérettetésére. Konklúzió Ennyi történt augusztus 17-én. Magam nem tudom, hogy ez sok vagy kevés. A résztvevôknek persze rengeteget jelentett. Nagyon jól éreztem magam mondja egy fiatal leány, akit betegsége kényszerített tolószékbe. Szép emlék lesz a mai nap az életemben, de a legfontosabb, hogy gondoltak ránk, és nem csak azok, akik ezt évek óta önzetlenül teszik, hanem olyanok is, akiket nem is 65

5 E G Y S Z É P D É L U T Á N A L Á R I F Á R I A L A P Í T V Á N N Y A L ismertünk, legfeljebb a televízióban láthattuk ôket korábban. Az itt jelenlévôk egy nagyon kicsiny hányadát jelentik azoknak az embertársainknak, akik rászorul- (ná)nak a társadalom segítségére. Ritka alkalom, hogy odafigyelünk rájuk. Mire lenne szükségük a rászorulóknak? Természetesen elsôsorban emberségre és némi empátiára. Vannak szép számmal civil kezdeményezések, amelyek segítséget jelentenek, sok önkéntes áldozza szabadidejét egy olyan társadalmi célért, amely tulajdonképpen kiemelt állami feladat lenne. A mai helyzet tarthatatlan. A jogszabályi rendelkezések léteznek ugyan, de közel sem koherensek. Nem egységes a megítélésük a mozgássérülteknek, a vakoknak és gyengén látóknak vagy a siketeknek. A jogszabályokat az arra kötelezettek nem minden esetben tartják be. Az akadálymentesítési törvény rendelkezései közül a parlament törölte a határidôket, mert azok nyilvánvalóan tarthatatlanok voltak. Olyan rendelkezéseket sem tartanak be azok, akiket erre a törvények köteleznek, amelyek nem, vagy csak jelentéktelen kiadással járnak. Ami az életkörülményeiket illeti, sok esetben a minimális feltételek sem adottak. Sok helyütt az emberi lét feltételei sem teljesülnek. Orvosi ellátásuk nem mindenütt megoldott, sok esetben a minimális szociális igényeiknek sem tesz eleget a rendszer. A társadalom teherbírása persze véges, de talán részleteiben átgondolva, apró gesztusokat téve jelentôs javulást lehetne elérni. Amit a társadalmi szervezetek, magánalapítványok megtehetnek, azt állami támogatással egységesebben és fôleg gazdaságosabban lehetne és kellene megoldani. A legfôbb baj azonban a szegregáció. Hazánkban aki bármilyen okból kilóg a sorból legyen az cigány vagy vak, mozgássérült vagy súlyos beteg, egyik pillanatról a másikra a periférián találja magát. Egy tolószékes ma Magyarországon gyakorlatilag nem tud közlekedni. Igaz ez akkor is, ha valami kevés javulást láthatunk ezen a téren. Ezzel gyakorlatilag a társadalmi beilleszkedés minden további lehetôsége megszûnik számára: nem tud munkába járni, bevásárolni, színházba vagy moziba menni. És hosszasan sorolhatnám a napi problémákat. Az orvosi rehabilitáció is korlátozott, a tudomány messze elôtte jár a hazai financiális lehetôségeknek. Aki Európa nagyvárosaiban jár, minden nap találkozik például kerekesszékes emberekkel, akik élik az életüket. Budapesten elvétve, és akkor is gyakorlatilag kizárólag kísérôvel látni ôket az utcákon, mert egyedül nem képesek közlekedni. A közintézmények ma már itthon is többé-kevésbé megközelíthetôek, de egyéb helyek csak kevésbé, vagy inkább sehogy. Tessék mondani mibe kerül egy rámpa megépítése ott, ahol mondjuk két-három lépcsô választja el a segítségre szoruló embertársunkat a normális élettôl? Miért nem áldoz erre mondjuk egy étterem? Egyetlen vacsora árából megtérülne a»befektetése«volna egy javaslatom (az ötlet nem az enyém, mert évekkel ezelôtt már volt egy hasonló): minden parlamenti és önkormányzati képviselô, minden minisztériumi és közintézményi alkalmazott, pedagógus és professzor, orvos és ápoló, színház, mozi vagy uszodai alkalmazott, áruházi dolgozó stb. töltsön el egyetlen napot tolószékben vagy bekötött szemmel. Lássuk, akkor is ilyen toleránsak lennének mondjuk az akadálymentesítés határidejének kérdésében? Ez persze nem kizárólag, sôt, megkockáztatom nem is elsôsorban jogszabályi probléma. Sokkal több annál. Kollár Lajos Hende Csaba Bakóczy Kálmán Hosszú Adrienn 66 67

6 Élmény a léleknek LáriFári alapítvány Alapítványunk a nevét egy gyógyító tündértôl kölcsönözte, aki egy mesekönyv keretein belül mutatja meg a szülôknek és gyógyítóknak, hogy hogyan lehet a gyermeki világ meséibe szôni a betegségek kellemetlenségeit, fájdalmait és élhetôvé, eljátszhatóvá tenni a betegség által elnehezült és leszûkült világot. Betegség? Ááá lárifári mondja a kistündér, és játékká, színekké, kacagássá varázsolja a szürke világ árnyait. E célok megvalósítása érdekében mûvészeti, mentálhigiéniás és meseterápia, sport, szabadidôs és élményvitorlás programokat, jótékonysági sporteseményeket, rekreációs foglalkozásokat, gyermektáborokat szervezünk. Ismeretterjesztô elôadásokat tartunk. Könyvek és kiadványok megjelenését támogatjuk. Berendezésekkel, mûszerekkel támogatunk egészségügyi intézményeket. Kérjük, személyes részvételeddel segítsd a munkánkat! Ha ez nem lehetséges, anyagilag is támogahatod céljainkat. Az Alapítvány bankszámlaszáma:

7 Szekeres László RÖVID INTERJÚ HENDE CSABÁVAL R Ö V I D I N T E R J Ú H E N D E C S A B Á V A L 70 Dr. Hende Csaba 1984-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát ban lépett be a Magyar Demokrata Fórumba, ben az országos választmány tagja, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti titkára lett ig jogi fôosztályvezetôként és kabinettitkárként is dolgozott ban az országos elnökség tagjává választották és 1996 között a párt etikai biztosaként is tevékenykedett és 2002 között Dávid Ibolya akkori igazságügyminiszter politikai államtitkára volt tôl a párt alelnöke, 2001 és 2002 között általános alelnöki tisztét töltötte be ben kilépett a pártból, pár hónappal késôbb a Fideszben folytatta politikai pályáját. A 2002-es országgyûlési választáson a Fidesz és az MDF közös országos listájáról szerzett mandátumot. Orbán Viktor kabinetfônöke, valamint több évig a Szövetség a Nemzetért Alapítvány kuratóriumának elnöke volt. A környezetvédelmi bizottság tagja lett, itt 2005-ig dolgozott, emellett között az ügyrendi bizottság, illetve ban a honvédelmi bizottság tagja volt. A 2006-os országgyûlési választáson Vas megye 2. számú egyéni választókerületébôl szerzett mandátumot ig a mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságban dolgozott. Késôbb a nemzetbiztonsági bizottság tagja volt ben már az elsô fordulóban egyéni mandátumot szerzett szülôvárosában, Szombathelyen május 29-én tette le a honvédelmi miniszteri esküt. Elsô szóra mikor megtudta mirôl van szó, szinte gondolkodás nélkül vállalta a felkérést, mely szerint ô lesz a mai nap, a nehéz élethelyzetben lévô gyermekek karitatív vitorlásverseny-sorozat egyik regattájának védnöke. A díjkiosztó után volt alkalmam pár szót váltani vele. 71

8 Hosszú Adrienn és Bakóczy Kálmán fogadja R Ö V I D I N T E R J Ú H E N D E C S A B Á V A L Volt már ilyen, esetleg hasonló közösségben? Ilyenben még nem, de azt hiszem, hogy ilyen esemény se nagyon volt még korábban. Egészen megindító volt, ahogy találkoztak itt a vitorlás társadalom kiválóságai és a mozgássérült, rokkant, fogyatékos egyszóval halmozottan hátrányos helyzetû, sokszor súlyosan beteg emberek és családjaik. Vannak bizonyos sztereotípiák. Az egyik ilyen, hogy a vitorlázók valamiféle sznob, úri társaság, akik a saját körükben élik a maguk luxus, vagy legalábbis annak tekinthetô életüket. Ehhez képest ma azt láttam, hogy végtelen egyszerûséggel, türelemmel, szeretettel és abszolút természetességgel foglalkoztak olyan fiatalokkal és idôsebbekkel, akikkel az utcán találkozva sokszor talán meg is ijedünk picikét. Ez nagyon nagy benyomást gyakorolt rám. Öröm volt látnom, hogy Litkey Farkas és mancsaftja akikkel én együtt vettem részt ezen a versenyen milyen remek emberek, hogy mennyire sugárzott belôlük a szeretet egymás iránt, nem utolsó sorban ezek iránt a sérült emberek iránt és mindenek felett a vitorlázás iránt. Ez olyan hatást gyakorolt rám, mint nagyon régóta semmi sem. Ez lenyûgözô. Örülök, hogy ezt mondja. Ha már a sztereotípiáknál tartunk: a honvédség nagyon ritkán köthetô öszsze a karitatív dolgokkal. Átléptek önök is valami féle határt? Ez is hamis sztereotípia, hiszen a honvédség alapvetô hivatása az a gyengéken való segítés és legfôképp a védelmük. Azt szokták mondani, hogy a katona nem azért küzd, nem azért harcol, mert gyûlöli azt ami vele szemben áll, hanem azért, mert szereti azt ami mögötte van. Ha csak a külföldi missziókban nyújtott teljesítményüket említem, akkor rögtön látható, hogy a karitatív gondolat mennyire természetesen van benne a mindennapjainkban. Afganisztánban az elmúlt tíz évben vagy ötven iskolát építettünk fel, úgy harmincöt kórházat, rendelô intézetet, orvosi rendelôt hoztunk létre, több mint negyven ivóvíz kutat fúrtunk a helyi lakosságnak. Ezen kívül megszámlálhatatlan mennyiségû takarót, élelmiszert, ruhát, egyéb dolgot osztottunk szét. A mi katonáink, a hazától távol is, nap mint nap az irgalmas szamaritánus szerepében gyakorolják a legszebb erényeket. Vagy inkább gondoljunk Szent Mártonra, aki az egykori Pannóniában, éppen Szombathelyen, az én városomban született 1700 évvel ezelôtt. Római katona volt, akinek a leghíresebb és legtöbbször ábrázolt jótette az volt, amikor találkozott egy út szélén didergô koldussal és a katona köpenyét karddal kettévágva a felével beburkolta a fázó szerencsétlent. Ez talán a legkorábbi olyan keresztény ihletésû gondolat, vagy ábrázolás, amelyben katona ember az irgalmasság erényét gyakorolja. Litkey Farkas társaságában a Lisán Gyerekek között A legénységgel beszélget Csapatával a díjkiosztón örök emléke marad az itt kapott érem Lent: díjat és ajándékot ad át 72 73

9 R Ö V I D I N T E R J Ú H E N D E C S A B Á V A L 74 75

10 R Ö V I D I N T E R J Ú H E N D E C S A B Á V A L 76 Amikor megérkezett a Magyar Honvédség Balatonkenesei Rekreációs Központjába pontosan olyan volt, mint bárki a környezetében. Rövid nadrág, póló és egy mezítláb viselt saruféle volt az öltözéke. Nem kísérték testôrök, nem volt körülötte semmilyen felhajtás. Azonnal mindenkinek bemutatkozott: Hende Csaba (a doktort nem használta). Udvarias, közvetlen és szimpatikus volt. Majd az EvoPro Lisával kiment a vízre, és a sérült gyerekekkel ott töltött nem is túl hosszú idô mintha kissé megváltoztatta volna. A barátságos, ugyanakkor magabiztos és erôt sugárzó fellépése ha lehetséges nyíltabb, közvetlenebb lett. Tekintete elgondolkodóvá vált. Szembesült azzal, amit látott. Abban volt minden, bánat és szomorúság, de öröm és boldogság is. Látszott rajta, hogy megélte azt, amit mindannyian, az ambivalens érzések sokaságát. Talán azt is, milyen jó, hogy segíthetett, mit is jelent az ittlévôknek egy ilyen nap. Ugyanakkor azt is láthatta, hogy mennyivel többet kell(ene) tennünk, nekünk, a társadalomnak és talán a politikának is a rászorulókért. Miniszterként vártuk, közvetlen emberként érkezett és jó ismerôsként sok gyerek számára szinte barátként távozott. Kiss Noémi egy kísérô 77

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6.

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA Európajogi Perbeszédverseny Szóbeli döntő Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. 2005-ben már második alkalommal hirdette meg a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO.: 1388-3/2007. Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására Összeállította: Tóth Józsefné vezető főtanácsos, esélyegyenlőségi referens Egyeztetve: Dr.

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ A innovatív pedagógiai-módszertani megújulása megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. II./ Költségvetési támogatás: az Együtt a Belüggyel pályázati kiírásra nyújtottuk be

Közhasznúsági jelentés. II./ Költségvetési támogatás: az Együtt a Belüggyel pályázati kiírásra nyújtottuk be Közhasznúsági jelentés a Police Magyar Közbiztonsági Alapítvány 2003. évi működéséről I./ Számviteli beszámoló: - Áfa és Társasági adó tartozásunkra részletfizetési könnyítést kérelmeztünk, amit meg is

Részletesebben

MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV Helyszín: Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Időpont: Jelen vannak: 2015. január 13. 18,00 óra Elnökségi tagok: dr. Kollár Lajos

Részletesebben

XI. Magyar Tengeri Nagyhajós Bajnokság. Adria, Primosten 2015. október 10-17.

XI. Magyar Tengeri Nagyhajós Bajnokság. Adria, Primosten 2015. október 10-17. XI. Magyar Tengeri Nagyhajós Bajnokság Adria, Primosten 2015. október 10-17. 1. A verseny kiírója: Magyar Vitorlás Szövetség 1.1. Szervező és lebonyolító: SAIL-ING Kft. és VAL Sibenik Yacht Club 1.2. A

Részletesebben

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Budapest, 2012. árpilis 12-13. Támogatók: A játékosok, szervezők és a kilátogató nézők ellátását biztosítja Támogatók: Médiapartnereink: 2 A MAGYAR

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

MOL Gyermekgyógyító Program 2015. Támogatott pályázatok listája. Pályázó Cím Célcsoport Típus Település

MOL Gyermekgyógyító Program 2015. Támogatott pályázatok listája. Pályázó Cím Célcsoport Típus Település MOL Gyermekgyógyító Program 2015 Élmény- és művészetterápiás programok Támogatott pályázatok listája Pályázó Cím Célcsoport Típus Település 1. Ágacska Ágacska Meseterápiás, Pszichodráma és Érzelemregulációs

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

SZPONZORI KIAJÁNLÓ és VERSENYISMERTETŐ 42. KÉKSZALAG NAGYDÍJ ÉS FESZTIVÁL

SZPONZORI KIAJÁNLÓ és VERSENYISMERTETŐ 42. KÉKSZALAG NAGYDÍJ ÉS FESZTIVÁL SZPONZORI KIAJÁNLÓ és VERSENYISMERTETŐ 42. KÉKSZALAG NAGYDÍJ ÉS FESZTIVÁL Magyar Vitorlás Szövetség 2010 A Magyar Vitorlás Szövetség 1929 óta szervezi és irányítja a magyar vitorlássportot. Az általa rendezett

Részletesebben

KENESEI SZEZONNYITÓ és TAVASZI REGATTA a Peugeot Hungária támogatásával

KENESEI SZEZONNYITÓ és TAVASZI REGATTA a Peugeot Hungária támogatásával KENESEI SZEZONNYITÓ és TAVASZI REGATTA a Peugeot Hungária támogatásával A ONE DESIGN TROPHY I. fordulója Balatonkenese, 2013. április 27-28. VERSENYKIÍRÁS MÓDOSÍTOTT 2013. április 23. Rendező szervezet:

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2.

Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2. Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Sopron, 2011. május 6. Ifj. Schneider István elnök 1 A Fertő tavi Vitorlás Szövetség közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Egyperces novella elolvasása, kép megtekintése! (Melléklet 1.)

Óravázlat. Az óra menete. Egyperces novella elolvasása, kép megtekintése! (Melléklet 1.) Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5-6. Tematikai egység: Test és lélek Az óra témája: Egész-ség Az óra célja és feladata: A beteg és a fogyatékkal élő emberek iránti empátia fejlesztése. Az elfogadó,

Részletesebben

Csapatbemutató kiadványa

Csapatbemutató kiadványa BÉKÉSCSABAI NŐI LABDARÚGÓ SPORT CLUB Csapatbemutató kiadványa A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készült. Kedves Olvasó, Sportbarát! Üdvözöljük csapatbemutató kiadványunkon keresztül,

Részletesebben

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A júniusi elmaradt nemzetközi lovas verseny nem szegte kedvét a szervezőknek. A HM támogatásával,

Részletesebben

Scholtz-22 Osztályszövetség

Scholtz-22 Osztályszövetség Jegyzőkönyv a 2012. február 28-i S22 osztálygyűlésről Tárgy: Scholtz-22 osztálygyűlés, 2012. február 28. Helyszín: Budaörs, KÜRT székház Résztvevők: Mellékelt jelenléti ív alapján 1 Napirendi pont: 2011.

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. márciusi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. márciusi ülésére Ikt.sz.: 7239/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. márciusi ülésére Tárgy: Alapítványok támogatása Az előterjesztést készítette: dr. Budavári Zsuzsanna Közgyűlési, Szervezési

Részletesebben

Külön futamban futnak és külön is értékeljük az Országos Bajnokság és az Amatőr Futam résztvevőit.

Külön futamban futnak és külön is értékeljük az Országos Bajnokság és az Amatőr Futam résztvevőit. Külön futamban futnak és külön is értékeljük az Országos Bajnokság és az Amatőr Futam résztvevőit. A verseny rendezője: Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület Közreműködő

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2009. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2009-ben

Részletesebben

Jövet-menet pénzügyek. a Takarékszövetkezeti Integráció támogatásával

Jövet-menet pénzügyek. a Takarékszövetkezeti Integráció támogatásával Jövet-menet pénzügyek a Takarékszövetkezeti Integráció támogatásával Jövet menet pénzügyek címmel indult egy komplex projekt Szegeden, amely a fiatalok pénzügyi kultúrájának fejlesztését tűzte ki céljául,

Részletesebben

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége Célunk: Hátrányos helyzetűek - sérültek, lelki problémákkal küzködő fiatalok, árvák, idősek, nagycsaládosok -, iskolás korúak és fiatalok szociális, kulturális,

Részletesebben

SÁRKÁNYHAJÓ SZAKÁG PROGRAMJA 2015

SÁRKÁNYHAJÓ SZAKÁG PROGRAMJA 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu SÁRKÁNYHAJÓ SZAKÁG PROGRAMJA 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2015

Részletesebben

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET működéséről A Segélyszervezettel kapcsolatos fontosabb adatok, információk Székhely 1055 Budapest, Alkotmány u. 12. Jogi forma egyesület Jelleg közhasznú Alakulás

Részletesebben

MINDANNYIAN MÁSOK VAGYUNK EGYESÜLET 2400 Dunaújváros, Apáczai Cs. J. u. 11.

MINDANNYIAN MÁSOK VAGYUNK EGYESÜLET 2400 Dunaújváros, Apáczai Cs. J. u. 11. MINDANNYIAN MÁSOK VAGYUNK EGYESÜLET 2400 Dunaújváros, Apáczai Cs. J. u. 11. Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Pf.: 612. Telefon: *06-20/2044333 * *06-20/2009457* E-mail: mmv.kne@invitel.hu Honlap: www.mindannyianmasokvagyunk.hu

Részletesebben

Tavaszi Regatta/Kenesei Szezonnyitó. a One Design Trophy I. fordulója. Balatonkenese, 2015. április 25-26. VERSENYKIÍRÁS

Tavaszi Regatta/Kenesei Szezonnyitó. a One Design Trophy I. fordulója. Balatonkenese, 2015. április 25-26. VERSENYKIÍRÁS Tavaszi Regatta/Kenesei Szezonnyitó a One Design Trophy I. fordulója Balatonkenese, 2015. április 25-26. VERSENYKIÍRÁS Rendező szervezet: Versenyvezető: VB elnök: Versenyorvos: Kenese Marina-Port Vízisport

Részletesebben

: + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014.

: + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014. : + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014. XIV. MATASZ Kupa Nemzetközi Ejtőernyős Célbaugró Verseny Szeged, 2013. augusztus 30. szeptember

Részletesebben

www.boatshow.hu www.facebook.com/budapestboatshow programod van Fotó: Gémesi Jóka

www.boatshow.hu www.facebook.com/budapestboatshow programod van Fotó: Gémesi Jóka www.boatshow.hu www.facebook.com/budapestboatshow programod van Fotó: Gémesi Jóka MIT TESZÜNK KIÁLLÍTÓINKÉRT, KIÁLLÍTÁSI RÉSZVÉTELÜK SIKERESSÉGÉÉRT? Több 10 000 e-dm-et küldünk ki adatbázisunkra a potenciális

Részletesebben

MVSZ által szakmailag elismert Vitorlás sulik I. szintű tematikája

MVSZ által szakmailag elismert Vitorlás sulik I. szintű tematikája MVSZ által szakmailag elismert Vitorlás sulik I. szintű tematikája Vitor lás Magyar Vitorlás Szövetség Cél: az utánpótlás versenyzők és tehetségek felkutatása a vitorlássport széleskörű megismertetése,

Részletesebben

Versenykiírás (Tervezet)

Versenykiírás (Tervezet) - 1 - XIII. MEBSZ- MATASZ Bajtársi Találkozó, Versenykiírás (Tervezet) I. Általános rész A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége a Magyar Tartalékosok Szövetségének Csongrád megye szervezete, valamint

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV. Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., 3. emeleti tárgyaló

MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV. Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., 3. emeleti tárgyaló MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., 3. emeleti tárgyaló 2015. március 03., 18,00 óra Elnökségi tagok:

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Köszöntünk a fedélzeten!

Köszöntünk a fedélzeten! Köszöntünk a fedélzeten! Tartalom - Miért jó a vitorlázás? - Procelero SE. működése és céljai - Utánpótlás eredményeink - 2015 évi Utánpótlás célkitűzéseink - Ajánlatunk leendő Partnereinknek Miért jó

Részletesebben

Az Összevont Cirkáló Zárt Hajóosztály Alapszabálya

Az Összevont Cirkáló Zárt Hajóosztály Alapszabálya Az Összevont Cirkáló Zárt Hajóosztály Alapszabálya 2014. június 14. Az Összevont Cirkáló Zárt Hajóosztály, mint a MVSZ szervezeti egysége és annak Elnöksége által jóváhagyott határozata alapján öntevékeny

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vitorlás és vízitábor

Szakmai beszámoló. Vitorlás és vízitábor Szakmai beszámoló Vitorlás és vízitábor Helyszín: Balatongyörök, Holiday Sportcentrum Ideje: 2013.augusztus 24-28. Létszám: - 18 fő tanuló - 4 fő pedagógus Program: 1. nap: A tábor augusztus 24-én reggel

Részletesebben

A Paksi Atomerőmű vitorlás sportjának rövid történeti áttekintése

A Paksi Atomerőmű vitorlás sportjának rövid történeti áttekintése A Paksi Atomerőmű vitorlás sportjának rövid történeti áttekintése A vitorlás sport a Magyar Villamos Művek Trösztnél, és vállalatainál évtizedek óta a vezetés által befogadott, és támogatott sportág volt.

Részletesebben

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m Szegedi Sürgősségi Napok Rendezvényismertető prospektus w w w. m e n t o o v. c o m SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK RENDEZVÉNYISMERTETŐ PROSPEKTUS Készült A Szegedi Sürgősségi Napok Szervezői Bizottság megbízásából

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2001 Budapest, 2002. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Ma-holnap

Részletesebben

II. TATAI ORSZÁGOS SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁSI KONFERENCIA

II. TATAI ORSZÁGOS SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁSI KONFERENCIA Nyilvánvaló volt, hogy a társadalom eme legmostohább sorsban lévő rétegét maradandóan segíteni kell, de ezen az úton nem lehet. A célnak annak kellett lennie, hogy a segítésre szorulók gazdasági létük

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben

MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV Helyszín: BHSE, 8600 Siófok, Krúdy sétány 2. Időpont: Jelen vannak: 2015. szeptember 11., 18,00 óra Elnökségi tagok: dr. Kollár Böröcz István Brencsán

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban Tarjányiné Dr. Molnár Zsuzsanna 2013.12.06.. Kik a mozgássérültek?

Részletesebben

Köszöntünk a fedélzeten!

Köszöntünk a fedélzeten! Köszöntünk a fedélzeten! Ifjúsági vitorlás versenyzés - miért jó a vitorlázás? - egyesületünk feladatai és eredményei - utánpótlás versenyzők munkája és eredményei - terveink a 2015-es szezonra - tagdíj,

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.15.) SZ.RENDELETE A HELYI SPORTTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL, VALAMINT A SPORT HELYI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL Nyírábrány

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete intézményei, szolgáltatásai

Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete intézményei, szolgáltatásai Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete intézményei, szolgáltatásai 1992-ben alakult meg a Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete, mely önálló jogi személyként működik, az öntevékenység, az

Részletesebben

mona segítség a gluténmentes életben kiss móni tippek tanácsok receptek TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER

mona segítség a gluténmentes életben kiss móni tippek tanácsok receptek TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER kiss móni mona TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER segítség a gluténmentes életben tippek tanácsok receptek KISS MÓNI Segítség a gluténmentes életben Megjelent 2015-ben, a szerző magánkiadásában. A

Részletesebben

KOLOSKA REGATTA VERSENYKIÍRÁS

KOLOSKA REGATTA VERSENYKIÍRÁS KOLOSKA REGATTA Dolfin Magyar Bajnokság 2015 Balatonfüred, 2015. szeptember 03 06. VERSENYKIÍRÁS a DOLFIN hajóosztály részére 1/7 A verseny célja: Magyar Bajnok 2015 cím elnyerése a Dolfin hajóosztályban,

Részletesebben

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8.

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. PROGRAM Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív időskor Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. 1 2 PROGRAM 2012. november 6. (kedd) Az Egészséges Városok

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. melyet a kiállításunk képeivel próbálunk megjeleníteni. Próbáltuk az indulással az érkezés folyamatát összevetni, mely meghatározza

Részletesebben

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS KALÓZ OPTIMIST EDZŐTÁBOROZÁSRA A tábort a vízi élettel, vitorlázással alaposabban megismerkedni kívánó az első tábor 14 évesnél idősebb és a második táborban pedig 10-14 éves gyermekek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 Címek telefonszámok: 1152 Budapest, Beller Imre u. 19. Telefon: Óvóda: +36 1 26601 88, Vezető: +36 20 573 9300 Honlap: aktualizálás alatt E-mail: aktualizálás

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig 2014.06.13., péntek a DrávaTour második napja. Délelőtt 10 órakor rajtolt el a 120 fős mezőny Koprivnica (Kapronca) városából. A túra-verseny második

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Megalakult az Önkéntes Támogatói Kör

Megalakult az Önkéntes Támogatói Kör Megalakult az Önkéntes Támogatói Kör Kezdeményezésünk célja, hogy a magunk eszközeivel hozzájáruljunk az ÖKU fejlődéséhez, a gyermekeink által látogatott Iskola és a tanárok körülményeinek javításához,

Részletesebben

(Etyek) (Balatonboglár) (Egerszalók) (Villány)

(Etyek) (Balatonboglár) (Egerszalók) (Villány) WOSSALA GYÖRGY - Kékmadár: Számunkra meghatározó élmény volt, az év egyik legemlékezetesebb versenye nemcsak a jó borok, a jó társaság, de a jó szél okán is. Természetesen amennyiben valamelyik nemzetközi

Részletesebben

WWW.HUNSAIL.HU 2015. ÉVI VERSENYNAPTÁR JELMAGYARÁZAT: Kontinentális és világversenyek Országos Bajnokságok Ranglista versenyek Flottabajnokságok

WWW.HUNSAIL.HU 2015. ÉVI VERSENYNAPTÁR JELMAGYARÁZAT: Kontinentális és világversenyek Országos Bajnokságok Ranglista versenyek Flottabajnokságok 2015. ÉVI VERSENYNAPTÁR JELMAGYARÁZAT: Kontinentális és világversenyek ok Ranglista versenyek Flottabajnokságok Verseny neve faktor- időpont verseny verseny Résztvevő hajóosztályok szám helye rendezője

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

I. Melanomamobil 2szalag Katamarán Regatta versenykiírás 2012

I. Melanomamobil 2szalag Katamarán Regatta versenykiírás 2012 I. Melanomamobil 2szalag Katamarán Regatta versenykiírás 2012 I. Melanomamobil 2szalag Katamarán Regatta Nemzetközi távolsági vitorlás verseny 2012. BALATONFÜRED, JÚLIUS 7. VERSENYKIÍRÁS A verseny helye

Részletesebben

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny fővédnöke:balczó ANDRÁSa Nemzet Sportolója A verseny célja: Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve

Részletesebben

A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége. meghirdeti

A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége. meghirdeti A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége meghirdeti a Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium és a Mozgásjavító Diák

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010.

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010. Városföld Község Önkormányzata Állampolgári Tanács Települési Esélyegyenlőségi Program készítése Dr. Peredi Katalin, Guth Erika 2010. március 23 Kik vagyunk? Mit csinálunk? Jogszabályi háttér Mi az Állampolgári

Részletesebben

MVSZ által szakmailag elismert Vitorlás sulik II. szintű tematikája

MVSZ által szakmailag elismert Vitorlás sulik II. szintű tematikája Vitor lás Magyar Vitorlás Szövetség MVSZ által szakmailag elismert Vitorlás sulik II. szintű tematikája Cél: az utánpótlás versenyzők és tehetségek felkutatása a vitorlássport széleskörű megismertetése,

Részletesebben

2013/2 S/Y FEMME FATALE PROGRAM

2013/2 S/Y FEMME FATALE PROGRAM SHIPS REGAT TA 2013 A S/Y Femme Fatale 2013. szeptember 4-én indul a Mediterranean Tall Ships Regattára. Az Adiáról Barcelonába hajózunk, majd a Regatta után La Speziából Máltára vitorlázunk. S.A.L.T.

Részletesebben

Erasmus beszámoló. 2013/2014 Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt am Main

Erasmus beszámoló. 2013/2014 Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt am Main Erasmus beszámoló 2013/2014 Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt am Main 2013 tavaszán pályáztam meg az Erasmus tanulmányi ösztöndíjat. A hely kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy német

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN

KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN NINCS EMBEREM......CSUPÁN EGY IGAZI ÖRÖM VAN A FÖLDÖN: MÁSOKNAK ÉLNI. LEV TOLSZTOJ BETEG VOLTAM ÉS MEGLÁTOGATTATOK... Az önkéntességről általában Fogalma, meghatározása,

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. március 3. Dunaújváros Gazdálkodási folyamatok feltérképezése a Dunaújvárosi Főiskolán Lenner Tamás 2015. március 5. Nyíregyháza Gazdálkodási folyamatok feltérképezése

Részletesebben

Beszámoló Nagyvisnyó Erdei komplex tábor:szakmai gyakorlattal egybekötött kaland- és sporttábor 2013.október 25-29.

Beszámoló Nagyvisnyó Erdei komplex tábor:szakmai gyakorlattal egybekötött kaland- és sporttábor 2013.október 25-29. Beszámoló Nagyvisnyó Erdei komplex tábor:szakmai gyakorlattal egybekötött kaland- és sporttábor 2013.október 25-29. NTP-IKT-MPA-12-040. A táborozás célja: Szociális, életviteli és környezeti valamint szakmai

Részletesebben

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat:

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat: A soproni Nádasdy huszárok 5 fős csapattal neveztek a Német Nemzetközi Katonai Lovas Bajnokságra. A szervezők- a Német Katonai Lovasszövetség- a nevezésünk után kedves hangvételű levélben biztosítottak

Részletesebben

Délutánonként a témánkhoz kapcsolódó programokon vettünk részt.

Délutánonként a témánkhoz kapcsolódó programokon vettünk részt. A diákcsere program keretében iskolánk egy svédországi, szintén Raoul Wallenberg nevét viselő iskolával vette fel a kapcsolatot. A program célja, hogy a két iskola diákjaiként és tanáraiként ápoljuk névadónk

Részletesebben

Versenyszabályzat. Farkasokkal Kocogó. http://www.medveotthon.hu/ Rajt

Versenyszabályzat. Farkasokkal Kocogó. http://www.medveotthon.hu/ Rajt Versenyszabályzat Farkasokkal Kocogó http://www.medveotthon.hu/ Rendezvény időpont: 2015. október 4. (vasárnap) Rajt Futás 11:00-tól 3,5 km (7-14 év) 11:30-tól 3,5 km (15-30 év) 12:00-tól 3,5 km (31 év

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-753 Fax:(06-32) 460-918 E - mail:forum@paszto.hu

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-753 Fax:(06-32) 460-918 E - mail:forum@paszto.hu PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-753 Fax:(06-32) 460-918 E - mail:forum@paszto.hu Szám: 1-190/2015 Beszámoló a tanácsnokok 2015. I. félévi tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Streetball challenge. Tájékoztató anyag

Streetball challenge. Tájékoztató anyag Streetball challenge Tájékoztató anyag 2011 Adidas Streetball Challenge 2011. Néhány szó a játékról, amely rövid idő alatt meghódította a világot és Magyarországot is. A Streetball, a kosárlabdázás őshazájából,

Részletesebben

MKOSZ Streetball Budapest 3x3 Kupa. Versenykiírása

MKOSZ Streetball Budapest 3x3 Kupa. Versenykiírása MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE MKOSZ Streetball Budapest 3x3 Kupa Versenykiírása 2013 1 MKOSZ Streetball 3x3 Budapest Kupa MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Magyar Kosárlabdázók Országos

Részletesebben

A kérdőívben válaszoló diákok átlag életkora 14 év, fiúk, lányok vegyesen. Szerinted mi az esélyegyenlőség? 46 fő / 11 fő nem adott választ.

A kérdőívben válaszoló diákok átlag életkora 14 év, fiúk, lányok vegyesen. Szerinted mi az esélyegyenlőség? 46 fő / 11 fő nem adott választ. A kérdőívben válaszoló diákok átlag életkora 14 év, fiúk, lányok vegyesen. Szerinted mi az esélyegyenlőség? 46 fő / 11 fő nem adott választ N=35 fő 35 fő/ 23 fő, azaz a válaszadók 65,71%-a tudta értelmezni

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Polgármesteri összeférhetetlenség megszüntetéséhez hozzájárulás kérése

Részletesebben

TECON Nagydíj 2010 Nagyhajós túra- és pályaverseny Balaton Kupa (1 futam, túraverseny) Versenykiírás és versenyutasítás

TECON Nagydíj 2010 Nagyhajós túra- és pályaverseny Balaton Kupa (1 futam, túraverseny) Versenykiírás és versenyutasítás TECON Nagydíj 2010 Nagyhajós túra- és pályaverseny Balaton Kupa (1 futam, túraverseny) Versenykiírás és versenyutasítás A verseny helye és ideje: Balatonfüred, 2010. augusztus 28-29. A verseny rendezője:

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete 8360 Keszthely Helikon u. 3. Adószám: 18969506-1-20 2011. évi Közhasznúsági jelentése Keszthely, 2012. január 29. Záradék: E közhasznúsági jelentést a

Részletesebben