A LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNNYAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNNYAL"

Átírás

1 Kiss Anna EGY SZÉP DÉLUTÁN A LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNNYAL E G Y S Z É P D É L U T Á N A L Á R I F Á R I A L A P Í T V Á N N Y A L 58 A LáriFári Alapítvány, a Magyar Vitorlás Szövetség, valamint az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa jóvoltából, elsô alkalommal idén rendezik a nehéz élethelyzetben lévô gyermekek karitatív vitorlásverseny-sorozatát. A sorozat egyik állomásaként a Magyar Honvédség Balatonkenesei Rekreációs Központjában tartottak egész napos élményterápiás programot. A versenysorozatot számos vitorlázó is biztosította támogatásáról, lehetôvé téve, hogy a meghívott gyerekek, családtagjaik és segítôik, egy rövid pályaverseny keretein belül kóstolhassanak bele a vitorlázás élményeibe. 59

2 E G Y S Z É P D É L U T Á N A L Á R I F Á R I A L A P Í T V Á N N Y A L 60 Elôzmények A történet hét évvel ezelôtt kezdôdött, amikor Barabás Éva és Láng Robert azzal az ötlettel kereste meg Bakóczy Kálmánt, hogy az SOS Gyermekfalvakban élô gyerekek közül néhányat el kéne vinni az utánpótlás Tengeri Nagyhajós Bajnokságra. Az elsô évben hét gyermek jutott le az Adriára, a következôben már tizenöt. Kálmánt nem hagyta nyugodni az a gondolat: kimaradt háromszáz gyermek. Ezért a harmadik évben a Balatonra szervezett vitorlásversenyt, amelyen több mint 200 lurkó próbálhatta ki a balatoni vitorlázást. Ez az Erste SOS Gyermekfalu Jótékonysági vitorlásverseny tavaszán dr. Hosszú Adrienn azzal kereste meg Kálmánt, hogy a pécsi gyermekonkológiai centrumban gyógykezelt gyermekeknek és családjuknak egy vitorlázással egybekötött élménynapot szeretne szervezni. Ezért megrendezésre került az I. Eurakvilo Regatta tavaszán létrejött a LáriFári Alapítvány. Ezzel szinte egy idôben került Kollár Lajos a Magyar Vitorlás Szövetség elnöki székébe. Az MVSz támogatásáról biztosította a kezdeményezést, ennek következménye az öt versenybôl álló karitatív vitorlásverseny-sorozat, melynek fôvédnökségét Litkey Farkas vállalta. A 45. Kékszalagon nyolc, SOS Gyermekfaluból érkezô fiatal vehetett részt. Ezt követte augusztus 8- án az SOS Gyermekfalu Regatta Balatonfüreden. A LáriFári Alapítvány elsôdleges célja a bármely okból különösen, de nem kizárólag betegség miatt átmenetileg nehéz élethelyzetbe került gyermekek és családjuk támogatása, segítése, életkörülményeinek javítása. Az érintett családok egységének, a családi összetartás és öszszetartozás fontosságának erôsítése. Alapítványunk a nevét egy gyógyító tündértôl kölcsönözte, aki egy mesekönyv keretein belül mutatja meg a szülôknek és gyógyítóknak, hogy hogyan lehet a gyermeki világ meséibe szôni a betegségek kellemetlenségeit, fájdalmait és élhetôvé, eljátszhatóvá tenni a betegség által elnehezült és leszûkült világot. Betegség? Ááá lárifári mondja a kistündér, és játékká, színekké, kacagássá varázsolja a szürke világ árnyait. LáriFári verseny Kinek az ötlete volt? Nem fontos. Kik szervezték? Nem érdekes. Kik valósították meg? Nem lényeges. De volt, és csak ez számít! Augusztus 17-én a LáriFári Alapítvány mintegy százötven sérült társunk részére biztosított egy szép napot Balatonkenesén. Ez sem indult zökkenômentesen. Két héttel a verseny napja elôtt az eredetileg tervezett helyszín nem tudta fogadni a programot, ezért Hosszú Adrienn levelet írt Hende Csaba honvédelmi miniszternek, amelyben kérte, hogy a Magyar Honvédség Balatonkenesei Rekreációs Központja lehessen a helyszíne a rendezvénynek, és a miniszter úr vállalja el az esemény védnöki szerepét. Hende Csaba a felkérést elfogadta és lehetôvé tette, hogy a program a Rekreációs Központban kerüljön megvalósításra. A Központ parancsnoka, Kisbenedek Sándor ezredes a legnagyobb jóindulattal állt az ügy mellé, és látta el a helyszín biztosításával kapcsolatos teendôket. 61

3 E G Y S Z É P D É L U T Á N A L Á R I F Á R I A L A P Í T V Á N N Y A L 62 A vendégek már délelôtt megérkeztek az üdülôbe, ahol harminc fôbôl álló önkéntes csapat fogadta ôket és leste minden kívánságukat. A délelôtt közös foglalkozásokkal, játékokkal telt el, az ebéd után a kikötôkben harminc nagyhajó és legénysége várta a fiatalokat egy élményvitorlázásra. Egy versenyhez általában is sok minden szükséges, de ebben az esetben ez fokozottan igaz. Elsôsorban szél, most pontosabban is meghatározhattuk: ne legyen túl gyenge, mert akkor az élmény vész el, de erôs se, mert az veszélyes Tehát, legyen csomó (a rajtnál 11 csomót mért a rendezô). Szép napos idô, de ne túl izzasztó meleg legyen (30 fok volt, ami a szél miatt nagyon kellemes volt). A feltételek tehát adottak voltak, viszont ennyi embernek, akik a mindennapok során is segítségre szorulnak, a hajóra be-, illetve onnan a kiszállása is jelentôs feladat. Különösen számunkra akik ezt a világot kevésbé ismerik tûnt szinte elképzelhetetlennek. A kísérôknek azonban nem jelentett különösebb problémát, rendben és idôben mindenki a fedélzeten volt. Kifuthattak a hajók. A rajt elôtti percekben, annak aki látott már túraverseny rajtot, fel sem tûnt, hogy nem egy szokványos regattát szemlél. Illetve talán annyi mivel itt azért tapasztaltabb és az átlagosnál jobban képzett nagyhajós versenyzôk voltak jelen, hogy a szokásosnál inkább élesebb volt a rajt elôtti helyezkedés. A rajt után hamarosan az EvoPro Lisa állt az élre, és végig vezetve gyôzött az Avatar, Sirocco, Sleep Walker elôtt. Az EvoPro legénységéhez egy illusztris vendég, a verseny fôvédnöke, Hende Csaba, Honvédelmi miniszter is csatlakozott. Ami azt illeti, Hende doktor csak a hajón volt vendég, mert a mai eseménynek a Honvédelmi Minisztérium Kikötôje adott otthont, így ô volt egyben a rendezvény házigazdája is. A vendéglátók, a kikötô dolgozói a háttérben meghúzódva tették a dolgukat. Pontosabban fogalmazva, igazából dolguk ekkor már alig akadt, mert a helyszínen elôzetesen, a legapróbb részletekre is gondolva készítették elô a számukra sem mindennapos eseményt. Ünnep A vitorlázást követôen, alig egy óra elteltével kezdôdött a díjkiosztó ünnepség. Ennyi idô kellett, míg a Kenese Marina-Port kikötôbe kihajózott, majd partra szállhatott és a Rekreációs Központba autózott a társaság. A rövid beszédek Hende Csaba, Kollár Lajos (MVSz elnök), Hosszú Adrienn (LáriFári Alapítvány elnök) után Bakóczy Kálmán (LáriFári Alapítvány jószolgálati nagykövet) mondott köszönetet mindenkinek, aki segítette a munkájukat. Szép hosszú listát olvasott fel, amelyet szokásunktól eltérôen most teljes egészében közre adunk. Hende Csaba kifejtette, hogy örömmel vállalta el a mai esemény védnöki tisztét, remélve, hogy a honvédség is tehet azért az ügyért, amely az itt jelenlévôk és az egész magyar társadalom részére oly fontos. Egyszerûen nem lehetett nem támogatni ezt a rendezvényt, amely igen jól illeszkedik a közelmúltban meghirdetett Honvédelmi Kötelék programhoz is. mondta. Nagyon meghatott az a szeretet és közvetlen egyszerûség, amellyel a magyar vitorlás sport kiemelkedô alakjai, köztük az eseménysorozat fôvédnöke, Litkey Farkas, tizenegyszeres Kékszalag-gyôztes vitorlázó ezekhez a nehéz élethelyzetben élô gyermekekhez fordultak. mondta a miniszter. Most személyesen is megtapasztalhattam, hogy a vitorlázás 63

4 E G Y S Z É P D É L U T Á N A L Á R I F Á R I A L A P Í T V Á N N Y A L 64 csapatsport. Ugyanúgy, mint a társadalmi segítségnyújtás is. Akkor lehet eredményes, ha jó a csapat. Meggyôzôdésem, hogy a LáriFári Alapítvány és a mögötte álló csapat kiváló, ezért is sikerült ilyen jól a mai nap. Kollár Lajos, aki szintén részt vett a versenyen, beszédében kitért arra, hogy a Magyar Vitorlás Szövetség egyik kiemelt feladata a segítséggel élô emberek támogatása, sportolási és rekreációs tevékenységük elôsegítése. Örömét fejezte ki, és egyben megköszönte, hogy ennyi vitorlázó áldozta mai délutánját erre a célra. Jó volt a mai délutánt önökkel, veletek tölteni, látni a sok felszabadult mosolyt, és tapasztalni, hogy sokan tesznek, ha jó és nemes célt látnak maguk elôtt. Kérek mindenkit, segítse a szervezôk munkáját a jövôben is hasonló szeretettel és alázattal, hogy a mai napra néhány év távlatából úgy emlékezzünk, mint egy hagyomány kezdetére! mondta az MVSz elnöke. Hosszú Adrienn emlékeztette a jelenlévôket: az útjára indított kezdeményezés célja, hogy versenyprogramok keretei között élményterápiás céllal, a lelki rehabilitációt elôsegítve, egész napos kikapcsolódást biztosítson a nehéz élethelyzetben lévô gyermekek és családtagjaik, segítôik részére. Jártunk korábban a balatonkenesei Rekreációs Központban, és arra gondoltunk: milyen csodálatos helyszíne lenne ez ennek a versenynek. A Honvédelmi Minisztérium munkatársai, mint ahogy a miniszter úr is, az elsô szóra támogatta a rendezvényt, így nem volt akadálya, hogy a mai napot itt tölthessük. fogalmazott Hoszszú Adrienn. A vitorlásverseny napján délelôtt kreatív foglalkozásokkal, játékokkal vártuk a kikötôkben az érintetteket. A délutánt pedig igazi versenyhangulatban tölthettük a Balaton talán legszebb vitorlás hajóin. Köszönöm mindenkinek! Az ünnepségen érmet amelyet a miniszter adott át és a Zrinyi Kiadó ajándékcsomagját kapták a résztvevôk, majd a vendéglátók uzsonnára várták a résztvevôket. Este felé véget ért a program, de aki tehette, még idôzött egy keveset a tóparton. Akik velünk voltak Avatar, Bettus, Blöff, Carpe Diem, Daruvár, Evolution, Fantom, Hedda, High Flyer, Infinity, Lisa, Macarella, Magnum, Mahi Mahi, Menta, Orion, Phoenix, Predator, Primor, Pixis, Rock Me Baby, Rosa, Sindbad, Sirocco, Sonny, Sleep Walker, Szebi, Tabu, Veronika, Viking, Viktória. Folytatás Az események sora nem ér véget. Következik augusztus 31-én a budapesti gyermekonkológiai centrumokban gyógykezelt daganatos betegségbôl gyógyuló, valamint a Szent László Kórház transzplantációs osztályán transzplantált gyerekek és családjuk élményterápiás jótékonysági vitorlásversenye Balatonfüreden. Végül szeptember 14-én kerül sor a rendôr árva gyermekek megmérettetésére. Konklúzió Ennyi történt augusztus 17-én. Magam nem tudom, hogy ez sok vagy kevés. A résztvevôknek persze rengeteget jelentett. Nagyon jól éreztem magam mondja egy fiatal leány, akit betegsége kényszerített tolószékbe. Szép emlék lesz a mai nap az életemben, de a legfontosabb, hogy gondoltak ránk, és nem csak azok, akik ezt évek óta önzetlenül teszik, hanem olyanok is, akiket nem is 65

5 E G Y S Z É P D É L U T Á N A L Á R I F Á R I A L A P Í T V Á N N Y A L ismertünk, legfeljebb a televízióban láthattuk ôket korábban. Az itt jelenlévôk egy nagyon kicsiny hányadát jelentik azoknak az embertársainknak, akik rászorul- (ná)nak a társadalom segítségére. Ritka alkalom, hogy odafigyelünk rájuk. Mire lenne szükségük a rászorulóknak? Természetesen elsôsorban emberségre és némi empátiára. Vannak szép számmal civil kezdeményezések, amelyek segítséget jelentenek, sok önkéntes áldozza szabadidejét egy olyan társadalmi célért, amely tulajdonképpen kiemelt állami feladat lenne. A mai helyzet tarthatatlan. A jogszabályi rendelkezések léteznek ugyan, de közel sem koherensek. Nem egységes a megítélésük a mozgássérülteknek, a vakoknak és gyengén látóknak vagy a siketeknek. A jogszabályokat az arra kötelezettek nem minden esetben tartják be. Az akadálymentesítési törvény rendelkezései közül a parlament törölte a határidôket, mert azok nyilvánvalóan tarthatatlanok voltak. Olyan rendelkezéseket sem tartanak be azok, akiket erre a törvények köteleznek, amelyek nem, vagy csak jelentéktelen kiadással járnak. Ami az életkörülményeiket illeti, sok esetben a minimális feltételek sem adottak. Sok helyütt az emberi lét feltételei sem teljesülnek. Orvosi ellátásuk nem mindenütt megoldott, sok esetben a minimális szociális igényeiknek sem tesz eleget a rendszer. A társadalom teherbírása persze véges, de talán részleteiben átgondolva, apró gesztusokat téve jelentôs javulást lehetne elérni. Amit a társadalmi szervezetek, magánalapítványok megtehetnek, azt állami támogatással egységesebben és fôleg gazdaságosabban lehetne és kellene megoldani. A legfôbb baj azonban a szegregáció. Hazánkban aki bármilyen okból kilóg a sorból legyen az cigány vagy vak, mozgássérült vagy súlyos beteg, egyik pillanatról a másikra a periférián találja magát. Egy tolószékes ma Magyarországon gyakorlatilag nem tud közlekedni. Igaz ez akkor is, ha valami kevés javulást láthatunk ezen a téren. Ezzel gyakorlatilag a társadalmi beilleszkedés minden további lehetôsége megszûnik számára: nem tud munkába járni, bevásárolni, színházba vagy moziba menni. És hosszasan sorolhatnám a napi problémákat. Az orvosi rehabilitáció is korlátozott, a tudomány messze elôtte jár a hazai financiális lehetôségeknek. Aki Európa nagyvárosaiban jár, minden nap találkozik például kerekesszékes emberekkel, akik élik az életüket. Budapesten elvétve, és akkor is gyakorlatilag kizárólag kísérôvel látni ôket az utcákon, mert egyedül nem képesek közlekedni. A közintézmények ma már itthon is többé-kevésbé megközelíthetôek, de egyéb helyek csak kevésbé, vagy inkább sehogy. Tessék mondani mibe kerül egy rámpa megépítése ott, ahol mondjuk két-három lépcsô választja el a segítségre szoruló embertársunkat a normális élettôl? Miért nem áldoz erre mondjuk egy étterem? Egyetlen vacsora árából megtérülne a»befektetése«volna egy javaslatom (az ötlet nem az enyém, mert évekkel ezelôtt már volt egy hasonló): minden parlamenti és önkormányzati képviselô, minden minisztériumi és közintézményi alkalmazott, pedagógus és professzor, orvos és ápoló, színház, mozi vagy uszodai alkalmazott, áruházi dolgozó stb. töltsön el egyetlen napot tolószékben vagy bekötött szemmel. Lássuk, akkor is ilyen toleránsak lennének mondjuk az akadálymentesítés határidejének kérdésében? Ez persze nem kizárólag, sôt, megkockáztatom nem is elsôsorban jogszabályi probléma. Sokkal több annál. Kollár Lajos Hende Csaba Bakóczy Kálmán Hosszú Adrienn 66 67

6 Élmény a léleknek LáriFári alapítvány Alapítványunk a nevét egy gyógyító tündértôl kölcsönözte, aki egy mesekönyv keretein belül mutatja meg a szülôknek és gyógyítóknak, hogy hogyan lehet a gyermeki világ meséibe szôni a betegségek kellemetlenségeit, fájdalmait és élhetôvé, eljátszhatóvá tenni a betegség által elnehezült és leszûkült világot. Betegség? Ááá lárifári mondja a kistündér, és játékká, színekké, kacagássá varázsolja a szürke világ árnyait. E célok megvalósítása érdekében mûvészeti, mentálhigiéniás és meseterápia, sport, szabadidôs és élményvitorlás programokat, jótékonysági sporteseményeket, rekreációs foglalkozásokat, gyermektáborokat szervezünk. Ismeretterjesztô elôadásokat tartunk. Könyvek és kiadványok megjelenését támogatjuk. Berendezésekkel, mûszerekkel támogatunk egészségügyi intézményeket. Kérjük, személyes részvételeddel segítsd a munkánkat! Ha ez nem lehetséges, anyagilag is támogahatod céljainkat. Az Alapítvány bankszámlaszáma:

7 Szekeres László RÖVID INTERJÚ HENDE CSABÁVAL R Ö V I D I N T E R J Ú H E N D E C S A B Á V A L 70 Dr. Hende Csaba 1984-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát ban lépett be a Magyar Demokrata Fórumba, ben az országos választmány tagja, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti titkára lett ig jogi fôosztályvezetôként és kabinettitkárként is dolgozott ban az országos elnökség tagjává választották és 1996 között a párt etikai biztosaként is tevékenykedett és 2002 között Dávid Ibolya akkori igazságügyminiszter politikai államtitkára volt tôl a párt alelnöke, 2001 és 2002 között általános alelnöki tisztét töltötte be ben kilépett a pártból, pár hónappal késôbb a Fideszben folytatta politikai pályáját. A 2002-es országgyûlési választáson a Fidesz és az MDF közös országos listájáról szerzett mandátumot. Orbán Viktor kabinetfônöke, valamint több évig a Szövetség a Nemzetért Alapítvány kuratóriumának elnöke volt. A környezetvédelmi bizottság tagja lett, itt 2005-ig dolgozott, emellett között az ügyrendi bizottság, illetve ban a honvédelmi bizottság tagja volt. A 2006-os országgyûlési választáson Vas megye 2. számú egyéni választókerületébôl szerzett mandátumot ig a mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságban dolgozott. Késôbb a nemzetbiztonsági bizottság tagja volt ben már az elsô fordulóban egyéni mandátumot szerzett szülôvárosában, Szombathelyen május 29-én tette le a honvédelmi miniszteri esküt. Elsô szóra mikor megtudta mirôl van szó, szinte gondolkodás nélkül vállalta a felkérést, mely szerint ô lesz a mai nap, a nehéz élethelyzetben lévô gyermekek karitatív vitorlásverseny-sorozat egyik regattájának védnöke. A díjkiosztó után volt alkalmam pár szót váltani vele. 71

8 Hosszú Adrienn és Bakóczy Kálmán fogadja R Ö V I D I N T E R J Ú H E N D E C S A B Á V A L Volt már ilyen, esetleg hasonló közösségben? Ilyenben még nem, de azt hiszem, hogy ilyen esemény se nagyon volt még korábban. Egészen megindító volt, ahogy találkoztak itt a vitorlás társadalom kiválóságai és a mozgássérült, rokkant, fogyatékos egyszóval halmozottan hátrányos helyzetû, sokszor súlyosan beteg emberek és családjaik. Vannak bizonyos sztereotípiák. Az egyik ilyen, hogy a vitorlázók valamiféle sznob, úri társaság, akik a saját körükben élik a maguk luxus, vagy legalábbis annak tekinthetô életüket. Ehhez képest ma azt láttam, hogy végtelen egyszerûséggel, türelemmel, szeretettel és abszolút természetességgel foglalkoztak olyan fiatalokkal és idôsebbekkel, akikkel az utcán találkozva sokszor talán meg is ijedünk picikét. Ez nagyon nagy benyomást gyakorolt rám. Öröm volt látnom, hogy Litkey Farkas és mancsaftja akikkel én együtt vettem részt ezen a versenyen milyen remek emberek, hogy mennyire sugárzott belôlük a szeretet egymás iránt, nem utolsó sorban ezek iránt a sérült emberek iránt és mindenek felett a vitorlázás iránt. Ez olyan hatást gyakorolt rám, mint nagyon régóta semmi sem. Ez lenyûgözô. Örülök, hogy ezt mondja. Ha már a sztereotípiáknál tartunk: a honvédség nagyon ritkán köthetô öszsze a karitatív dolgokkal. Átléptek önök is valami féle határt? Ez is hamis sztereotípia, hiszen a honvédség alapvetô hivatása az a gyengéken való segítés és legfôképp a védelmük. Azt szokták mondani, hogy a katona nem azért küzd, nem azért harcol, mert gyûlöli azt ami vele szemben áll, hanem azért, mert szereti azt ami mögötte van. Ha csak a külföldi missziókban nyújtott teljesítményüket említem, akkor rögtön látható, hogy a karitatív gondolat mennyire természetesen van benne a mindennapjainkban. Afganisztánban az elmúlt tíz évben vagy ötven iskolát építettünk fel, úgy harmincöt kórházat, rendelô intézetet, orvosi rendelôt hoztunk létre, több mint negyven ivóvíz kutat fúrtunk a helyi lakosságnak. Ezen kívül megszámlálhatatlan mennyiségû takarót, élelmiszert, ruhát, egyéb dolgot osztottunk szét. A mi katonáink, a hazától távol is, nap mint nap az irgalmas szamaritánus szerepében gyakorolják a legszebb erényeket. Vagy inkább gondoljunk Szent Mártonra, aki az egykori Pannóniában, éppen Szombathelyen, az én városomban született 1700 évvel ezelôtt. Római katona volt, akinek a leghíresebb és legtöbbször ábrázolt jótette az volt, amikor találkozott egy út szélén didergô koldussal és a katona köpenyét karddal kettévágva a felével beburkolta a fázó szerencsétlent. Ez talán a legkorábbi olyan keresztény ihletésû gondolat, vagy ábrázolás, amelyben katona ember az irgalmasság erényét gyakorolja. Litkey Farkas társaságában a Lisán Gyerekek között A legénységgel beszélget Csapatával a díjkiosztón örök emléke marad az itt kapott érem Lent: díjat és ajándékot ad át 72 73

9 R Ö V I D I N T E R J Ú H E N D E C S A B Á V A L 74 75

10 R Ö V I D I N T E R J Ú H E N D E C S A B Á V A L 76 Amikor megérkezett a Magyar Honvédség Balatonkenesei Rekreációs Központjába pontosan olyan volt, mint bárki a környezetében. Rövid nadrág, póló és egy mezítláb viselt saruféle volt az öltözéke. Nem kísérték testôrök, nem volt körülötte semmilyen felhajtás. Azonnal mindenkinek bemutatkozott: Hende Csaba (a doktort nem használta). Udvarias, közvetlen és szimpatikus volt. Majd az EvoPro Lisával kiment a vízre, és a sérült gyerekekkel ott töltött nem is túl hosszú idô mintha kissé megváltoztatta volna. A barátságos, ugyanakkor magabiztos és erôt sugárzó fellépése ha lehetséges nyíltabb, közvetlenebb lett. Tekintete elgondolkodóvá vált. Szembesült azzal, amit látott. Abban volt minden, bánat és szomorúság, de öröm és boldogság is. Látszott rajta, hogy megélte azt, amit mindannyian, az ambivalens érzések sokaságát. Talán azt is, milyen jó, hogy segíthetett, mit is jelent az ittlévôknek egy ilyen nap. Ugyanakkor azt is láthatta, hogy mennyivel többet kell(ene) tennünk, nekünk, a társadalomnak és talán a politikának is a rászorulókért. Miniszterként vártuk, közvetlen emberként érkezett és jó ismerôsként sok gyerek számára szinte barátként távozott. Kiss Noémi egy kísérô 77

carissimi:layout 1 2010.03.02. 11:34 Page 1 nonprofit alap

carissimi:layout 1 2010.03.02. 11:34 Page 1 nonprofit alap nonprofit alap Carissimi: anyanyelven az esélyegyenlőségért Több évtizedes szakmai munkámnak mindig fontos eleme volt, hogy szükség esetén magyarul beszéltünk, ez természetes munkaeszköz volt. Ezért minden

Részletesebben

Helyszín: Hotel Frida Family. Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal Időpont: 2014. június 23 29.

Helyszín: Hotel Frida Family. Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal Időpont: 2014. június 23 29. Mi is nyaralunk még mindig változatlan helyen és áron! Helyszín: Hotel Frida Family Balatonvilágos, Zrínyi út 135. http://www.fridafamily.hu Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal

Részletesebben

International Inner Wheel

International Inner Wheel család Próbaszám International Inner Wheel Fotó: Rotary International/Alyce Henson, Monika Lozinska Tartalom 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 31 Köszöntő A Rotaract észrevétlenül

Részletesebben

LIONS. We serve! HUNGARY. Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014

LIONS. We serve! HUNGARY. Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014 Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014 LIONS HUNGARY We serve! 2 Lions Klubok Magyarországi Szövetsége Közhasznú Egyesület 2014 Barnabás békéje Egy emberöltő, szoktuk mondani, éppen annyi idő, amennyi

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER Közösségeket kell létrehoznunk vagy segítenünk Az idei esztendő első félévében fő feladatunk az alkotmány megalkotása volt, most a

Részletesebben

Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is!

Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is! A MEOSZ Ifjúsági Tagozatának a 2012-es ifjúsági tevékenységét összefoglaló kiadványa Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is! Összeállította: Vid Natasa 1 Bemutatkozás. Kik vagyunk? Szövetségünket,

Részletesebben

Most búcsúzunk és elmegyünk

Most búcsúzunk és elmegyünk A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 7. szám Alapítva 1927-ben 2013. július Hagyományőrző Somló Környéki Napok Az idén június 21-23. közt került sor a tavaly hagyományteremtő céllal létrehozott

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam IV. szám 2014. tél Ingyenes Mindennek megvan az órája Elismerés önkénteseinknek Szeretni, szeretve lenni Az összetartozás jele

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam I. szám 2012. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Élni szeretnék interjú a melegedőben 1356 Adományvonal Barátok közt Segítség

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 22. szám 2013. november 20.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 22. szám 2013. november 20. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 22. szám 2013. november 20. A testületi ülésről Kerületi egyetemista Argentínában

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Mi lesz veled, Vál KSE? Jövőnk zálogai? Ilyen körülmények között ebben a csapatban ennyi van. Én azt gondolom, nincs okunk szégyenkezni. Ádám Zsuzsanna beszélget az egyesület vezetőségével....összetört

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire vágyhattam volna

Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire vágyhattam volna Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 250 FORINT Czeizel Endre 77 évesen is védi a magzatokat Az álmain keresztül rabolták meg A hideg nyalat forró évszaka Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire

Részletesebben

AJÁNLÓ. A BESZT Szövetség első nemzetközi konferenciája Egy nemzetközi konferencia megrendezésével a nyilvánosság elõtt

AJÁNLÓ. A BESZT Szövetség első nemzetközi konferenciája Egy nemzetközi konferencia megrendezésével a nyilvánosság elõtt AJÁNLÓ Nélkülözhetetlen a média segítsége Valamennyi civil szervezet életében a legfontosabb pénzszerzési idõszak minden év január elsejétõl május 20-ig terjed. Az adóbevallásoknak a magyar törvények szerint

Részletesebben

Szent György-nap a megyei kórházban

Szent György-nap a megyei kórházban FEJER LAP 2009. MÁJUS, III. ÉV FO LYAM, 5. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap MELLÉKLET: Fejér megye 1000 éves millenniumi programfüzet Szent György-nap a megyei kórházban ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 10.

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

Eròs Antónia: Mások sikerei irigységet szülnek

Eròs Antónia: Mások sikerei irigységet szülnek E m b e r s é g b ô l p é l d á t! 440 Ft I. évf. 4. szám 2011. augusztus Valentin csak arra emlékszik, hogy régen sokáig kórházban volt Használjuk gyakran az egészség kilenc konyhakerti òrét! Hogyan jelenik

Részletesebben

MAGYAROK? Határtalanul a Kárpát-medencében, önkéntesekkel, fiatalokkal. Magyar Máltai Szeretetszolgálat

MAGYAROK? Határtalanul a Kárpát-medencében, önkéntesekkel, fiatalokkal. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Határtalanul a Kárpát-medencében, önkéntesekkel, fiatalokkal Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-Magyarországi Régió Kölcsey Ferenc Himnusz Isten, áldd meg a magyart, Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje

Részletesebben

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja 2014. szeptember Feladatok és fejlesztések az előttünk álló öt évben Beszélgetés Dr. Láng Zsolt polgármesterrel 2 DOMBOLDAL - a polgári összefogás lapja Felelősséggel

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média

KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média Magyarországon Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége szakmai kiadványa Budapest, 2004 A kéziratot

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

AJÁNLÓ. Felelősség és lehetőség Az adózók csaknem fele nem rendelkezett adója egy százalékáról ennek okait vizsgálja írásunk. (9.

AJÁNLÓ. Felelősség és lehetőség Az adózók csaknem fele nem rendelkezett adója egy százalékáról ennek okait vizsgálja írásunk. (9. AJÁNLÓ Tisztelt Olvasó! A jó cselekedetek lapja Lapunk fejléce mellett ez olvasható: A jó cselekedetek lapja. Miért? Mert azt gondolom, az egymás érdekeiért vagy a közjóért való kiállás olyan erény, amely

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XVIII. évfolyam 12. szám I 2010. június 29. I Megjelenik: kéthetente. Józsefvárosi nyár Szünidei matiné

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XVIII. évfolyam 12. szám I 2010. június 29. I Megjelenik: kéthetente. Józsefvárosi nyár Szünidei matiné A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 12. szám I 2010. június 29. I Megjelenik: kéthetente Józsefvárosi nyár Szünidei matiné ÖNKORMÁNYZAT Újra Kocsis Máté Józsefváros fideszes polgármester-jelöltje

Részletesebben