SZENT ERZSÉBET LEVELE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ERZSÉBET LEVELE"

Átírás

1 ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE december A tartalomból: Zarándoklataink A bajóti Szent Erzsébet képmása -díj Szent Erzsébet rózsái A Katolikus Alkoholistamentõ Szolgálat jövõ évi programjai Hírek XIII. évfolyam 4. szám Gyöngyszemek az elfekvõben Fekete István: Roráte Karácsony Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának karitatív-szociális folyóirata Ingyenes folyóirat

2 Zarándoklataink a Kispesti Nagyboldogasszony Karitászcsoport lelki programjaiból Máriabesnyõ szeptember 10-én a háromnegyed hét órai mise után engesztelõ zarándoklatra indultunk Kovács János diakónus vezetésével. Sajnos csak kevés résztvevõ volt, de ahol ketten hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. A vasútállomáson vezetõnk felolvasott nekünk, mi körbeültük õt, a gondolatokat megbeszélve. Közben körénk gyûltek az emberek, megálltak mellettünk, hallgattak bennünket Miután megérkeztünk Máriabesnyõre, gyalog mentünk a kegytemplomig, folytatva az imádkozást. Megérkezve, elõször a gyönyörûen díszített, hatalmas székely kapu tûnt fel. Felérve a templomhoz keresztutat végeztünk, a Megváltó szenvedésének emlékére. Közben megérkezett egy másik zarándokcsoport, lelkészük vezetésével. A déli országrészbõl jöttek, a falujuk neve Szakcs. Abban a kegyelemben lehetett részünk, hogy részt vehettünk szentmiséjükön és János diakónus is beöltözött. Ebéd után meglátogattuk gróf Teleki Pál sírját. A fejfa egyszerû fakereszt, amely át van kötve nagyon sok nemzeti színû szalaggal. 14 órakor, viszonozva a szakcsiak kedvességét, közös szentórát tartottunk a templomban, amit õk énekekkel köszöntek meg. Mivel még korán volt, nem indultunk haza, hanem a szabadban, a padokra leülve folytattuk azt a gondolatsort, amit a vasútállomáson kezdtünk el. Hazaérkezve részt vettünk az esti szentmisén, majd a napot csendes szentségimádással zártuk. Máriagyûd október 1-én karitász csoportunk szervezésében kétnapos zarándoklatra indultunk Máriagyûdre, Hegedûs László plébános atya vezetésével. Szombaton hajnali hat órakor indultunk, az úton a rózsafüzért imádkozva. Útközben megálltunk és megnéztük Siklós várát. Máriagyûdre megérkezve, elõadás keretében mutatták be nekünk a kegyhely történetét. Utána Hegedûs atya misét mutatott be a kegytemplomban. A bejárattal szemben Jézus szívének, és egy külön szentélyben Mária szívének oltára arra készteti a híveket, hogy õk is kitárják a szívüket a két szent szív felé. Bejártuk a Szûzanya kegyhelyét, örömmel látva, milyen jó állapotban van a szabadtéri misézõ hely, a szabadtéri keresztút, a Szûzanya szobor. A templom elõtti Mária szobor- 2 SZENT ERZSÉBET LEVELE

3 nál gyertyát gyújtottunk. Tovább indulva megálltunk Villányban, ahol tartott a borfesztivál. Megcsodáltuk a borlovagrendek öltözékeit, és megkóstoltuk a kiváló borokat. Estére érkeztünk szálláshelyünkre, Bólyba. A Roth pincészetben beavattak bennünket a borkészítés rejtelmeibe. Lementünk a pincébe, ahol megkóstolhattuk az ott erjesztett nemes nedûket, és vásárlásra is volt lehetõség. Majd a hely szellemének megfelelõen, pincepörköltet szolgáltak fel vacsorára. Vasárnap a kiadós reggeli után, szabadtéri keresztutat végeztünk. Fél tizenegykor a bólyi templomban misén vettünk részt, amin Hegedûs atya koncelebrált. Buszunkhoz visszatérve egy hatalmas kosár péksütemény várt bennünket elõzõ napi vendéglátónk kedvességébõl. Továbbindulva megnéztük a mohácsi csata emlékhelyét, ami a csatában elesett hõsök sírkertje, majd Mohácson megebédeltünk. Hazafelé a szentolvasó elmondásával köszöntük meg Szûz Máriának lelki feltöltõdéssel járó zarándokutunkat. Este hét óra után érkeztünk meg templomunkhoz. Horváth Andrea Szent Erzsébet képmása -díj A bajóti karitászrégió önkénteseinek lelkinapja Tardoson A bajóti karitászrégió hagyományos õszi lelkinapját az újonnan alakult karitászcsoport szervezésében szeptember 3-án, Tardoson tartottuk. A rendezvényen 20 egyházközségbõl voltunk jelen, az összefogás és szolidaritás jegyében. Recsák László tardosi karitászvezetõ nagy gonddal készítette elõ csoportjával és a pártoló tagokkal az ünnepséget. Ünneplõbe öltözött a templom, a falu, és minden résztvevõ. A missziós program keretében az Eucharisztia volt a központi helyen. Összejövetelünk elsõ órájában megköszöntük Jézusnak és általa a Mennyei Atyának, mindazt, amit kaptunk: közösségeket, akik a szeretetszolgálatban tevékenykednek, segítõket a környezetükben, azt, hogy felfigyeltek tevékenységünkre, és a pártfogoltakat, akik elfogadják a segítséget nyújtó kezeket. A szentségimádásban segítségünkre volt Écsy Gábor atya a karitász igazgatója és Dax az énekvezetésével és gitár kíséretével december 3

4 A tardosi csoport bemutatkozása után Kalocsai József plébános atya beszélt a karitász szolgálat lényegérõl. Ezt II. János Pál pápa iránymutatásával foglalnám össze: A világ elsõsorban azt az evangéliumi tanúságot fogadja el, amely figyelemmel fordul az emberekhez, szeretettel a szegényekhez, a kicsinyekhez és a szenvedõkhöz. A délelõtt második programja Szabó Zoltán Tarján és Héreg plébánosának elõadása volt. A szeretetszolgálat felülvizsgálása a Szentírásból vett Mária és Márta példáján keresztül. A csoportos beszélgetéshez egy-két kérdést fogalmazott meg számunkra. Milyen is a mi értékrendünk? Milyen lelkülettel vagyunk jelen a szeretetszolgálatban? Mikor vagyok Márta? Mikor vagyok Mária? A kiscsoportos beszélgetések során kirajzolódott a helyes értékrend. Elõször imádságban Jézushoz fordulok, elmondom a feladataimat, és csak utána indulok a cselekvés útján a szeretetszolgálatommal. Vendéglátóink az összefogásról tettek tanúbizonyságot az ebédnél, hiszen 140-en voltunk, akiket kiszolgáltak. A délutánt Szabó János és Molnár Alajos plébánosok is velünk ünnepelték. A szentmisét Dr. Udvardy György püspök atya tartotta. A napnak volt egy másik különlegessége: hálát adtunk Istennek egy testvérünkért, aki a munkáját olyan hitelesen végezte, amint ezt Szent Erzsébettõl tanultuk. A helyi év emberének díját Szent Erzsébet képmása címen ajándékoztuk neki, melyet Bajcsy Lajos Budapest-törökõri plébános rajza nyomán Szakmári Ildikó nyergesi óvónõ készített. Az idén Szabó Andrásné Joli néni az Esztergomi Karitászcsoport tagja kapta a díjat. Nagy öröm volt mindannyiunk számára, hogy Gábor atya mindvégig velünk tudott maradni, megköszönve a nagy létszámú, szorgalmasan tevékenykedõ karitászcsoportok munkáját. Boldog Teréz anya gondolatával összegzem a lelkinap ajándékát. Nem várjuk otthon ülve, hogy az emberek eljöjjenek hozzánk: felkelünk, és sietve elmegyünk szolgálni, ahogyan a Szûzanya, miután Jézus megfogant benne. Járjuk az utakat, és ahogy megyünk, imádkozzunk. Ferenczy Éva, régióvezetõ 4 SZENT ERZSÉBET LEVELE

5 A Szent Erzsébet rózsája-díj évi kitüntetettjei Idén hatodik alkalommal adta át a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Szent Erzsébet rózsája-díjat. A javaslatok alapján ez évben Meszlényi László és Meszlényiné Bükkösi Gabriella kapta a kitüntetést. A házaspár többek között a Szent Erzsébet Karitász (Katolikus Alkoholistamentõ Szolgálata) keretében is tevékenykedik az alkoholbetegek gondozásában. Részlet az indoklásból: Meszlényi László és Meszlényiné Bükkösi Gabriella személyes tanúságtételükkel, a Katolikus Alkoholistamentõ Szolgálat és a Katolikus Karitász önkéntes munkatársaiként több, mint 12 éve segítik a szenvedélybetegeket ben a Merényi kórházban szerveztek elõször önsegítõ csoportot. A két hasonló sorsú ember 1992-ben kötött házasságot. Halász Endre atyával és Bogláryné Mailáth Edinával, a Katolikus Alkoholistamentõ Szolgálat elindítóival végzett munka során felismerték, hogy az alkoholbetegek gyógyulásához az egyéni akarat és a közösségi támogatás mellett óriási esélyt ad egy további erõforrás, a hit. Gyümölcsözõ munkájuknak köszönhetõen ma az ország számos pontján mûködnek önsegítõ csoportok, többek között Gyõrben, Debrecenben, Mélykúton, Dabason. Emellett vajdasági és erdélyi önsegítõ körök létrejöttében is segédkeztek. A csoportok a Gamma GT (az egészséges máj enzimje) nevet használják. Jelmondatuk: Életemmel életedért! Te is meggyógyulhatsz! Mi feltétel nélkül elfogadunk téged! december 5

6 A KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTÕ SZOLGÁLAT ÉVI PROGRAMJAI 1. Lelkigyakorlat Máriabesnyõn (mindenkinek) január Lelkinap Óbudán (mindenkinek) február Lelki hétvége Óbudán (mindenkinek) március Lelkinap Mélykúton (minden érdeklõdõnek) április Tavaszi sportnap (minden érdeklõdõnek) április 6. Munkatársak lelkigyakorlata Óbudán (minden munkatársnak) április Lelkinap Székesfehérváron (minden érdeklõdõnek) április Lelkigyakorlat Máriabesnyõn (mindenkinek) május Zarándoknap Makkosmáriára (mindenkinek) május Pünkösdhétfõ Máriaremetén (mindenkinek) június 4. (tanúságtevõ jelenlét sátorban) 11. Házastársak Lelki Hétvégéje Óbudán június Lelkigyakorlat Máriabesnyõn (mindenkinek) július Munkatársak zarándokhétvégéje (csak munkatársak) július Lelki hétvége Mohácson augusztus SZENT ERZSÉBET LEVELE

7 15. Szenvedélybetegek Ökumenikus Zarándoklata, Máriagyûd szeptember Lelkigyakorlat Máriabesnyõn (mindenkinek) szeptember Zarándoknap Makkosmáriára (mindenkinek) szeptember Õszi sportnap (minden érdeklõdõnek) október 19. Házastársak Lelki Hétvégéje Óbudán október Lelkinap Mélykúton (minden érdeklõdõnek) október 21. Lelkigyakorlat Máriabesnyõn (mindenkinek) november Lelki hétvége Óbudán (mindenkinek) december Lelkinap Óbudán (mindenkinek) december ahol ketten vagy hárman összejönnek a nevemben, ott vagyok közöttük mondja Jézus SZERETETTEL VÁRUNK! Jelentkezés, információ: KASZ Lelki Központ: 1035 Budapest, Kórház u. 37. Tel./Fax: (06-1) december 7

8 H Í R E K Adj valakit Közel száz karitászmunkatárs vett részt a Szent Erzsébet Karitász Központ által szervezett képzés-sorozaton, melynek témái a beteglátogatás, a betegek kísérésének teológiai és lélektani alapjai voltak. A Dr. Egri László vezetésével zajlott öt elõadás a következõ témaköröket dolgozta fel: teológiai alapok (a szenvedés keresztény értelmezése, az emmauszi út elemzése), a segítõkapcsolat lélektani alapjai, a segítõkapcsolat technikája, a haldoklás lélektana, haldoklók kísérése, a gyászolók segítése. Az utolsó alkalom az önkéntes helyét vizsgálta az egészségügyben, ennek a szerepnek sajátos feszültségeit és lehetõségeit, a hit megjelenését, illetve a térítés kérdését, problematikáját. A lélek és a test kenyere A Szent Erzsébet Karitász Központ, Écsy Gábor karitászigazgató szervezésében november 19-én tartotta 1999 óta már hagyománnyá vált lelkinapját, melynek helyszíne a Magyar Szentek Temploma volt. A névadó, Szent Erzsébet emléknapjához fûzõdõ találkozón idén közel 200 önkéntes karitász munkatárs vett részt, Hollai Antal albertfalvai plébános lelki vezetésével. Törd meg az éhezõnek kenyeredet /Iz.58,7./ Ennek a gondolatnak jegyében süttetett a Karitász Központ e lelkinapra kenyeret, melyet a karitászcsoportok az irgalmas szeretet szentjére, minden karitatív tevékenység õrzõjére emlékezve osztottak szét aznap és november 20-án a fõegyházmegye plébániáin. 8 SZENT ERZSÉBET LEVELE

9 H Í R E K A plébános atyák a szentmise keretében áldották meg a kenyereket, és a karitászcsoportok munkatársai vitték el azokat a rászorulóknak, a legnehezebb sorsban élõknek az utcákra, az aluljárókba, szegényes otthonokba. A Szent Erzsébet Karitász Központ újabb erdélyi segélyakciója Az újjáépítéshez eljuttatott közel 5,5 millió forint értékû adomány mellett újabb segélyakciót készít elõ az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ az özönvíz sújtotta erdélyi Nyikómalomfalva számára. Dr. Erdõ Péter, bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek együttérzõ köszöntésével október 24. és 27. között Écsy Gábor karitászigazgató és Dr. Forgách József fõegyházmegyei külkapcsolati referens közel 5,5 millió forint értékû adományt juttatott el az árvíz sújtotta Nyikómalomfalva lakossága számára. A nyikómalomfalvai egyházközség plébánosa Simon József köszönetét fejezte ki a nagyvonalú támogatásért és tájékoztatást adott a település helyreállítási munkálatait illetõen. Tájékoztatást adott arra vonatkozóan is, hogy a tél beállta elõtt a nincstelenné vált község számára milyen nélkülözhetetlen berendezési tárgyak szükségesek a mindennapi élet folytatásához. A Szent Erzsébet Karitász Központ további tárgyi adományok szállításával kíván hozzájárulni a mára magára hagyott lakosság életkörülményeinek megkönnyebbítéséhez. Gyermekek a gyermekekért szolidaritási akció Az idén kilencedik alkalommal megrendezendõ akció keretében december 22-én 15 órakor a Magyar Szentek Templomában 300 gyermek várhatja a számukra személyre szólóan elõkészített meglepetéseket. Magyar egyházi és németországi iskolák diákjainak ajándékait, egyéb december 9

10 H Í R E K bel-és külföldi támogatók, és a tahitótfalui karitászcsoport felajánlását saját készítésû süteményeket tartalmazó csomagokat Dr. Erdõ Péter bíboros-prímás, Esztergom-budapesti érsek és Dr. Mádl Ferencné, Dalma Asszony, karitász jószolgálati nagykövet adják át nehéz anyagi és mentális körülmények között nevelkedõ gyermekeknek. C S A K 1 % - O T K É R Ü N K! Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány Azzal a céllal jött létre, hogy az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának munkáját segítse és ezzel együtt a Fõegyházmegye szegényeit támogassa. Alapítványunk címe: 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. félemelet 1. Telefon: , Fax: Számlavezetõ intézmény: OTP Bank Rt., Budapest VI. kerület Andrássy út , Adószám: , számlaszámunk: Befizetési csekkek a plébániák karitász irodáiban és az Alapítvány helyszínén beszerezhetõk. Mindenkihez viszem a lángot, a lobogva égõ gyertyavilágot. Ama csillag fénye rejtõzik benne, amely a pásztorokat elvezette a betlehemi jászolhoz, az Úr egyszülött fiához. Karácsonyi fény Ha valaki egyedül él, akkor sem magányos, míg szívében érzi lobogni e lángot. Mert az megnyugtat, melegít, minden sötétségen átsegít és vándorol lélektõl lélekig... Ez a fény az Úr ragyogása. Õ a fiát küldte bûneink megváltására. Ha minden ember álja szent nevét s igéje szerint éli életét, békesség köszönt e világra és teljessé lesz az ember boldogsága. Soós Rezsõné karitászmunkatárs, Tokod 10 SZENT ERZSÉBET LEVELE

11 Mit vegyünk karácsonyra? A házimozi már nem tartozik a slágertermékek közé A plazmatévé és az LCD monitor lehet a karácsonyi vásár sztárja, de a dvd-író és a notebook is az érdeklõdés középpontjába kerülhet. Az elektronikai cikkek kereskedõi mellett az órások és a szõrmekereskedõk is szép karácsonyra számítanak Ezeket és ehhez hasonló fõcímeket, híreket olvashatunk a napi sajtóban. Ezt a hamis képet tükrözi mondataival a média, szinte elfelejtkezve azokról, akik hideg, fûtetlen otthonokban, tömegszállásokon, anyaotthonokban, szeretetintézményekben élnek. Elfelejtkezve azokról, akik szegényes körülmények között várják a karácsonyt, akik anyagi lehetõségei nem engedhetik meg, hogy fenti tömegcikkek, akár legolcsóbb változatát is megvásárolhassák. és elfelejtkezve advent és a karácsony igazi üzenetérõl Errõl az ajándékról ír munkatársunk alábbi kis novellájában Gyöngyszemek az elfekvõben Karácsonyi gyöngyszem Mária néninek ma jó napja volt. Meglátogatta õt szeretett unokája, Gábor, aki néhány udvarias szó után kéréssel fordult nagyanyjához: Nagyi! Te mindig segítettél nekem, ha meg kellett oldanom valamilyen problémát. Most is erre lenne szükségem. Igen, de akkor még kisfiú voltál, és a kis problémáidat meg tudtam oldani. Most már felnõtt lettél, én pedig öreg, és a tudásom is nagyon hézagos. Nagyi, nekem most nem a tudásodra van szükségem, hanem a hitedre. Közeleg a karácsony, és én most nagyon csalódottnak érzem magam. Azt belátom, hogy a gyermekkori Jézuska-várás öröme elmúlt, de hová lett a betlehemi fény? Hol van az angyalok ál december 11

12 tal énekelt béke? Nagyi, nézz körül no, nem a nagyvilágban, mert ott katasztrófa követ katasztrófát, melyeknek embermilliók esnek áldozatul., nézz körül ebben a kórteremben! Anna néni hónapok óta élõhalott, azt sem tudja, hogy hol van és mi van körülötte. Nem hiszem, hogy a betlehemi fény ragyog a lelkében Zsuzsi néni már több, mint egy éve csak jajgat, panaszkodik és vádol, lelkébõl hiányzik az angyalok által hirdetett béke. És te nagyi, aki annyit imádkoztál, egyik napról a másikra deréktól lefelé megbénultál. Melletted volt az édesanyám, aki nagy szeretettel ápolt, amíg egy szívroham el nem vitte õt mellõlünk. Mondd, nagyi, benned még most is ragyog a karácsonyi fény, vagy már te is csalódott vagy? Az tény, Gáborkám, hogy a betlehemi fény ragyogása már bennem is elhalványult, és néha nagyon szomorú vagyok, de nem vagyok csalódott! Jézus nem azt ígérte, hogy aki utána akar menni, annak lelkében mindig ragyogni fog a karácsonyi béke és öröm. Jézus azt mondta: Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, és kövessen engem! (Lk 9,11) Ez egy hallatlanul nagy ajándék: nem fájdalomtól gyötörten, roskadozva kell cipelnünk naponta a keresztet, hanem tudatosan kell azt felvennünk, és akkor erõt és hitet is kapunk a kereszt hordozásához. Ez is a karácsonyi megváltás ajándéka. Köszönöm, nagyi megértettem! P.E. Kiadványunkban eddig bemutatott gyöngyszemek írónõje, karitászmunkatársunk, egy könyvecskében egybegyûjtve is megjelentette írásait a Szent Gellért Kiadó gondozásában, azonos ( Gyöngyszemek az elfekvõben ) címmel. A könyv teljes bevételét Karitászunk támogatására ajánlotta fel, így az olvasók számára a könyv megvásárlásával is lehetõség nyílik a Karitász Központ munkájának anyagi támogatására 12 SZENT ERZSÉBET LEVELE

13 Fekete István Roráte Régi karácsony Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek szeme. Kicsit hunyorognak és még nem tudják: sírásra vagy nevetésre nyíljanak-e, avagy aludjanak tovább. Hát, csak pislognak. Enyhe az idõ, a szél csak a kerítések mellett lézeng, ámbár elég hûvösen. Az ablakok néhol nézik már a hajnalt, néhol nem és a csizmák nem kopognak a gyalogjárón, inkább csak cuppognak. Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol csak árnyak járnak, néhol kis lámpások imbolyognak és mutatják, hova kell lépni, ámbár hiszen sár van mindenütt. Az ég még sötét, s a nappal ágyát csak hinni lehet a keleti égen, s ez elég. Egyébként nem gondol rá senki, mert a búzák kikeltek már, a krumpli a veremben s a jószág is betelelt. Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs, a tegnap gondja, mintha aludna, a mai napig még nem ébredt fel, s a falu csak tiszta önmagát viszi hajnali misére. A külsõ mozgás befolyik a templomba és megnyugszik. Suttog még egy kicsit, vár, s amikor már a gyertyák lángja is megnyúlik a várakozástól: felkiált az idõtlen vágy Harmatozzatok égi Magasok Mise végére egészen bemelegedett a templom; majdnem otthonos lett, legalább így érezte ezt Baka Máté az alszegbõl, de így érezte Hosszú Illés is; ugyanonnan bár, ha tudták volna, hogy most egy véleményen vannak, hát inkább nem érezték volna. Nagy harag volt ugyanis a két öreg között, kitartó, régi harag, aminek már formája sem volt, nem is emlékeztek, hogy ló volt-e az oka vagy asszony, mindenesetre ragaszkodtak hozzá, mint beteg szilva a fához. És most bóbiskolva várják, hogy kiürüljön a templom. Az ajtóban még mozgás van, hát december 13

14 csak ülnek, sõt Illés a lábát is kinyújtja, mert úgy kényelmesebb. Illés nem szereti a tolongást, de amúgy is ráér. Félszemmel odasandít Mátéra, hogy mozdul-e már, de Máté nem mozdul amilyen kutya, konok ember volt világéletében gondolja Illés azt akarja, hogy én menjek elõbb, de abból nem eszel, pedig már a gyertyákat is eloltogatta a dékány, azaz a harangozó, szóval a sekrestyés. Azután: csend. Illés gondol erre, gondol arra, állát besüllyeszti a meleg nyakravalóba és szeme szép lassan lecsukódik. Nem! ijedt meg. Ezt igazán nem szabad és Mátéra néz, aki úgy látszik elaludt. Ez hát el, a híres mosolyodik el pedig három hónappal fiatalabb. Nem nagy idõ, az igaz, de mégis csak fiatalabb. Aztán milyen sárga a füle akár a halotté Jóságos Isten, csak nem lett vele valami?!... Harag ide, harag oda a rothadt szilva is lepottyanik egyszer a fáról csendesen odamegy és kicsit borzongva megérinti Máté vállát: Hallod-e, Máté?! Máté felhorkan: No! és néz Illésre, mint a csodára te vagy az Illés? Én hát, mondom megnézlek, mert olyanformán ültél És nézi egymást a két öreg. A templomban meleg csend, a kõszentek mosolyognak. Kicsit megszédültem hazudja Máté, de áhítattal, mert tele van a szíve és szereti most Illést így közel látni de már elmúlott. Na, hál Istennek, hát akkor menjünk. És egymás mellett kicsoszognak a templomból. * Mi volt ez, Szentatyám néz fel az egyik kis pufók angyal Szent Péterre, amikor az ajtó becsukódott olyan meleg lett a szívem egyszerre. Két ember kibékült mondja a fõszent és melegen sóhajt. Csoda! suttog a kis angyal. 14 SZENT ERZSÉBET LEVELE

15 Hát bizony a mai világban És most mit csinálnak? Nézz utánuk, fiam. * A két öreg már Illés háza elé ért. Az utca üres, a kémények lágy selymet füstölnek a reggelnek, s a kertekben puhán békét álmodnak a fák. Gyere be, Máté, régen voltál nálunk mondja Illés lángost sütött a lányom * A kis angyal kérdõn nézett a fõszentre: Mi az a lángos, Szentatyám? * A toronyban ekkor ütött hetet az óra, s ettõl a földi hangtól megmerevedtek újra a szobrok, de a mosolygás mintha ott maradt volna az arcukon. (1949) december 15

16 Karácsony Fenyõfa cukor Megannyi cifraság Szép papírosba csomagolt Drága ajándék Sok csecse-becse Ne hidd, hogy ez a karácsony Nézd a csillagot Évszázadokat beragyog Mindenhol a világon Békét hirdet a karácsony Gyertyák fénye felragyog Fényesebbek a csillagok A fenyõfás csendes éjben A szeretet Szíveinkbe bekopog Szeretet a karácsony És ennél nincs szebb a világon Karnevál Margit karitászmunkatárs Szalmaszálon c. verses kötetébõl Áldott karácsonyt, boldog új esztendõt kívánunk minden munkatársunknak, támogatónknak és olvasónknak! Kiadó: Szent Erzsébet Karitász Központ, 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. Telefon: , Fax: , Felelõs kiadó: Écsy Gábor Szerkesztõ: Kovács Gyöngyi Nyomdai elõkészítés, nyomtatás: Pharma Press Nyomda és Kiadó A boritón Carl von Blaas ( ) Mária gyermekével és a kis Keresztelõ Jánossal címû festménye látható Keresztény Múzeum, Esztergom

Akiket Isten Lelke vezérel

Akiket Isten Lelke vezérel SZENT KERESZT 2011. DECEMBER AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2011. DECEMBER 4. Akiket Isten Lelke vezérel Alapvetı kérdés a lelkiekkel foglalkozó ember számára: Hogyan

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2006. augusztus A tartalomból: XIV. évfolyam 2. szám Edinára emlékezünk................ 2 Az összefogás

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE XV. évfolyam 1. szám 2007. április A tartalomból: Utcai missziónk..................... 2 Egri Lelkipásztori

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2008. május A tartalomból: XVI. évfolyam 1. szám Összefoglaló a Szent Erzsébet Karitász elsõ negyedéves

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam I. szám 2012. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Élni szeretnék interjú a melegedőben 1356 Adományvonal Barátok közt Segítség

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam IV. szám 2014. tél Ingyenes Mindennek megvan az órája Elismerés önkénteseinknek Szeretni, szeretve lenni Az összetartozás jele

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE S Z E N T E R Z S É B E T K A R I TÁ S Z K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE XVIII. évfolyam 3. szám 2010. november A tartalomból: Iszapár katasztrófa...................

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Medjugorje nap Szekszárdon

Medjugorje nap Szekszárdon 16. évfolyam 5. szám Hatvankettedik szám 2009. november A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Öt követ adok nektek a ti Góliátotok ellen 2009. február hetedikén egyházközségünk képviselő-testülete

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel XIX. évfolyam 3. szám 2015. Úrnapja Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6,

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék

Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2014. 12. 24. - XXIV. ÉVF. 7. SZ. Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt

Részletesebben

Egyengessétek az Úr útját!

Egyengessétek az Úr útját! VIII. évfolyam 5. szám 2005. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

!!!"#$%"$&''(")*# Egy kevert világból Isten örömébe

!!!#$%$&''()*# Egy kevert világból Isten örömébe !!!"#$%"$&''(")*# Egy kevert világból Isten örömébe Olyan világban élünk, ahol a jó és rossz össze van keverve, mint egykor a tiszta magyar pirospaprika a mérgez anyagot tartalmazó, de olcsó külföldi paprikával.

Részletesebben