SZENT ERZSÉBET LEVELE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ERZSÉBET LEVELE"

Átírás

1 ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE december A tartalomból: Zarándoklataink A bajóti Szent Erzsébet képmása -díj Szent Erzsébet rózsái A Katolikus Alkoholistamentõ Szolgálat jövõ évi programjai Hírek XIII. évfolyam 4. szám Gyöngyszemek az elfekvõben Fekete István: Roráte Karácsony Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának karitatív-szociális folyóirata Ingyenes folyóirat

2 Zarándoklataink a Kispesti Nagyboldogasszony Karitászcsoport lelki programjaiból Máriabesnyõ szeptember 10-én a háromnegyed hét órai mise után engesztelõ zarándoklatra indultunk Kovács János diakónus vezetésével. Sajnos csak kevés résztvevõ volt, de ahol ketten hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. A vasútállomáson vezetõnk felolvasott nekünk, mi körbeültük õt, a gondolatokat megbeszélve. Közben körénk gyûltek az emberek, megálltak mellettünk, hallgattak bennünket Miután megérkeztünk Máriabesnyõre, gyalog mentünk a kegytemplomig, folytatva az imádkozást. Megérkezve, elõször a gyönyörûen díszített, hatalmas székely kapu tûnt fel. Felérve a templomhoz keresztutat végeztünk, a Megváltó szenvedésének emlékére. Közben megérkezett egy másik zarándokcsoport, lelkészük vezetésével. A déli országrészbõl jöttek, a falujuk neve Szakcs. Abban a kegyelemben lehetett részünk, hogy részt vehettünk szentmiséjükön és János diakónus is beöltözött. Ebéd után meglátogattuk gróf Teleki Pál sírját. A fejfa egyszerû fakereszt, amely át van kötve nagyon sok nemzeti színû szalaggal. 14 órakor, viszonozva a szakcsiak kedvességét, közös szentórát tartottunk a templomban, amit õk énekekkel köszöntek meg. Mivel még korán volt, nem indultunk haza, hanem a szabadban, a padokra leülve folytattuk azt a gondolatsort, amit a vasútállomáson kezdtünk el. Hazaérkezve részt vettünk az esti szentmisén, majd a napot csendes szentségimádással zártuk. Máriagyûd október 1-én karitász csoportunk szervezésében kétnapos zarándoklatra indultunk Máriagyûdre, Hegedûs László plébános atya vezetésével. Szombaton hajnali hat órakor indultunk, az úton a rózsafüzért imádkozva. Útközben megálltunk és megnéztük Siklós várát. Máriagyûdre megérkezve, elõadás keretében mutatták be nekünk a kegyhely történetét. Utána Hegedûs atya misét mutatott be a kegytemplomban. A bejárattal szemben Jézus szívének, és egy külön szentélyben Mária szívének oltára arra készteti a híveket, hogy õk is kitárják a szívüket a két szent szív felé. Bejártuk a Szûzanya kegyhelyét, örömmel látva, milyen jó állapotban van a szabadtéri misézõ hely, a szabadtéri keresztút, a Szûzanya szobor. A templom elõtti Mária szobor- 2 SZENT ERZSÉBET LEVELE

3 nál gyertyát gyújtottunk. Tovább indulva megálltunk Villányban, ahol tartott a borfesztivál. Megcsodáltuk a borlovagrendek öltözékeit, és megkóstoltuk a kiváló borokat. Estére érkeztünk szálláshelyünkre, Bólyba. A Roth pincészetben beavattak bennünket a borkészítés rejtelmeibe. Lementünk a pincébe, ahol megkóstolhattuk az ott erjesztett nemes nedûket, és vásárlásra is volt lehetõség. Majd a hely szellemének megfelelõen, pincepörköltet szolgáltak fel vacsorára. Vasárnap a kiadós reggeli után, szabadtéri keresztutat végeztünk. Fél tizenegykor a bólyi templomban misén vettünk részt, amin Hegedûs atya koncelebrált. Buszunkhoz visszatérve egy hatalmas kosár péksütemény várt bennünket elõzõ napi vendéglátónk kedvességébõl. Továbbindulva megnéztük a mohácsi csata emlékhelyét, ami a csatában elesett hõsök sírkertje, majd Mohácson megebédeltünk. Hazafelé a szentolvasó elmondásával köszöntük meg Szûz Máriának lelki feltöltõdéssel járó zarándokutunkat. Este hét óra után érkeztünk meg templomunkhoz. Horváth Andrea Szent Erzsébet képmása -díj A bajóti karitászrégió önkénteseinek lelkinapja Tardoson A bajóti karitászrégió hagyományos õszi lelkinapját az újonnan alakult karitászcsoport szervezésében szeptember 3-án, Tardoson tartottuk. A rendezvényen 20 egyházközségbõl voltunk jelen, az összefogás és szolidaritás jegyében. Recsák László tardosi karitászvezetõ nagy gonddal készítette elõ csoportjával és a pártoló tagokkal az ünnepséget. Ünneplõbe öltözött a templom, a falu, és minden résztvevõ. A missziós program keretében az Eucharisztia volt a központi helyen. Összejövetelünk elsõ órájában megköszöntük Jézusnak és általa a Mennyei Atyának, mindazt, amit kaptunk: közösségeket, akik a szeretetszolgálatban tevékenykednek, segítõket a környezetükben, azt, hogy felfigyeltek tevékenységünkre, és a pártfogoltakat, akik elfogadják a segítséget nyújtó kezeket. A szentségimádásban segítségünkre volt Écsy Gábor atya a karitász igazgatója és Dax az énekvezetésével és gitár kíséretével december 3

4 A tardosi csoport bemutatkozása után Kalocsai József plébános atya beszélt a karitász szolgálat lényegérõl. Ezt II. János Pál pápa iránymutatásával foglalnám össze: A világ elsõsorban azt az evangéliumi tanúságot fogadja el, amely figyelemmel fordul az emberekhez, szeretettel a szegényekhez, a kicsinyekhez és a szenvedõkhöz. A délelõtt második programja Szabó Zoltán Tarján és Héreg plébánosának elõadása volt. A szeretetszolgálat felülvizsgálása a Szentírásból vett Mária és Márta példáján keresztül. A csoportos beszélgetéshez egy-két kérdést fogalmazott meg számunkra. Milyen is a mi értékrendünk? Milyen lelkülettel vagyunk jelen a szeretetszolgálatban? Mikor vagyok Márta? Mikor vagyok Mária? A kiscsoportos beszélgetések során kirajzolódott a helyes értékrend. Elõször imádságban Jézushoz fordulok, elmondom a feladataimat, és csak utána indulok a cselekvés útján a szeretetszolgálatommal. Vendéglátóink az összefogásról tettek tanúbizonyságot az ebédnél, hiszen 140-en voltunk, akiket kiszolgáltak. A délutánt Szabó János és Molnár Alajos plébánosok is velünk ünnepelték. A szentmisét Dr. Udvardy György püspök atya tartotta. A napnak volt egy másik különlegessége: hálát adtunk Istennek egy testvérünkért, aki a munkáját olyan hitelesen végezte, amint ezt Szent Erzsébettõl tanultuk. A helyi év emberének díját Szent Erzsébet képmása címen ajándékoztuk neki, melyet Bajcsy Lajos Budapest-törökõri plébános rajza nyomán Szakmári Ildikó nyergesi óvónõ készített. Az idén Szabó Andrásné Joli néni az Esztergomi Karitászcsoport tagja kapta a díjat. Nagy öröm volt mindannyiunk számára, hogy Gábor atya mindvégig velünk tudott maradni, megköszönve a nagy létszámú, szorgalmasan tevékenykedõ karitászcsoportok munkáját. Boldog Teréz anya gondolatával összegzem a lelkinap ajándékát. Nem várjuk otthon ülve, hogy az emberek eljöjjenek hozzánk: felkelünk, és sietve elmegyünk szolgálni, ahogyan a Szûzanya, miután Jézus megfogant benne. Járjuk az utakat, és ahogy megyünk, imádkozzunk. Ferenczy Éva, régióvezetõ 4 SZENT ERZSÉBET LEVELE

5 A Szent Erzsébet rózsája-díj évi kitüntetettjei Idén hatodik alkalommal adta át a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Szent Erzsébet rózsája-díjat. A javaslatok alapján ez évben Meszlényi László és Meszlényiné Bükkösi Gabriella kapta a kitüntetést. A házaspár többek között a Szent Erzsébet Karitász (Katolikus Alkoholistamentõ Szolgálata) keretében is tevékenykedik az alkoholbetegek gondozásában. Részlet az indoklásból: Meszlényi László és Meszlényiné Bükkösi Gabriella személyes tanúságtételükkel, a Katolikus Alkoholistamentõ Szolgálat és a Katolikus Karitász önkéntes munkatársaiként több, mint 12 éve segítik a szenvedélybetegeket ben a Merényi kórházban szerveztek elõször önsegítõ csoportot. A két hasonló sorsú ember 1992-ben kötött házasságot. Halász Endre atyával és Bogláryné Mailáth Edinával, a Katolikus Alkoholistamentõ Szolgálat elindítóival végzett munka során felismerték, hogy az alkoholbetegek gyógyulásához az egyéni akarat és a közösségi támogatás mellett óriási esélyt ad egy további erõforrás, a hit. Gyümölcsözõ munkájuknak köszönhetõen ma az ország számos pontján mûködnek önsegítõ csoportok, többek között Gyõrben, Debrecenben, Mélykúton, Dabason. Emellett vajdasági és erdélyi önsegítõ körök létrejöttében is segédkeztek. A csoportok a Gamma GT (az egészséges máj enzimje) nevet használják. Jelmondatuk: Életemmel életedért! Te is meggyógyulhatsz! Mi feltétel nélkül elfogadunk téged! december 5

6 A KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTÕ SZOLGÁLAT ÉVI PROGRAMJAI 1. Lelkigyakorlat Máriabesnyõn (mindenkinek) január Lelkinap Óbudán (mindenkinek) február Lelki hétvége Óbudán (mindenkinek) március Lelkinap Mélykúton (minden érdeklõdõnek) április Tavaszi sportnap (minden érdeklõdõnek) április 6. Munkatársak lelkigyakorlata Óbudán (minden munkatársnak) április Lelkinap Székesfehérváron (minden érdeklõdõnek) április Lelkigyakorlat Máriabesnyõn (mindenkinek) május Zarándoknap Makkosmáriára (mindenkinek) május Pünkösdhétfõ Máriaremetén (mindenkinek) június 4. (tanúságtevõ jelenlét sátorban) 11. Házastársak Lelki Hétvégéje Óbudán június Lelkigyakorlat Máriabesnyõn (mindenkinek) július Munkatársak zarándokhétvégéje (csak munkatársak) július Lelki hétvége Mohácson augusztus SZENT ERZSÉBET LEVELE

7 15. Szenvedélybetegek Ökumenikus Zarándoklata, Máriagyûd szeptember Lelkigyakorlat Máriabesnyõn (mindenkinek) szeptember Zarándoknap Makkosmáriára (mindenkinek) szeptember Õszi sportnap (minden érdeklõdõnek) október 19. Házastársak Lelki Hétvégéje Óbudán október Lelkinap Mélykúton (minden érdeklõdõnek) október 21. Lelkigyakorlat Máriabesnyõn (mindenkinek) november Lelki hétvége Óbudán (mindenkinek) december Lelkinap Óbudán (mindenkinek) december ahol ketten vagy hárman összejönnek a nevemben, ott vagyok közöttük mondja Jézus SZERETETTEL VÁRUNK! Jelentkezés, információ: KASZ Lelki Központ: 1035 Budapest, Kórház u. 37. Tel./Fax: (06-1) december 7

8 H Í R E K Adj valakit Közel száz karitászmunkatárs vett részt a Szent Erzsébet Karitász Központ által szervezett képzés-sorozaton, melynek témái a beteglátogatás, a betegek kísérésének teológiai és lélektani alapjai voltak. A Dr. Egri László vezetésével zajlott öt elõadás a következõ témaköröket dolgozta fel: teológiai alapok (a szenvedés keresztény értelmezése, az emmauszi út elemzése), a segítõkapcsolat lélektani alapjai, a segítõkapcsolat technikája, a haldoklás lélektana, haldoklók kísérése, a gyászolók segítése. Az utolsó alkalom az önkéntes helyét vizsgálta az egészségügyben, ennek a szerepnek sajátos feszültségeit és lehetõségeit, a hit megjelenését, illetve a térítés kérdését, problematikáját. A lélek és a test kenyere A Szent Erzsébet Karitász Központ, Écsy Gábor karitászigazgató szervezésében november 19-én tartotta 1999 óta már hagyománnyá vált lelkinapját, melynek helyszíne a Magyar Szentek Temploma volt. A névadó, Szent Erzsébet emléknapjához fûzõdõ találkozón idén közel 200 önkéntes karitász munkatárs vett részt, Hollai Antal albertfalvai plébános lelki vezetésével. Törd meg az éhezõnek kenyeredet /Iz.58,7./ Ennek a gondolatnak jegyében süttetett a Karitász Központ e lelkinapra kenyeret, melyet a karitászcsoportok az irgalmas szeretet szentjére, minden karitatív tevékenység õrzõjére emlékezve osztottak szét aznap és november 20-án a fõegyházmegye plébániáin. 8 SZENT ERZSÉBET LEVELE

9 H Í R E K A plébános atyák a szentmise keretében áldották meg a kenyereket, és a karitászcsoportok munkatársai vitték el azokat a rászorulóknak, a legnehezebb sorsban élõknek az utcákra, az aluljárókba, szegényes otthonokba. A Szent Erzsébet Karitász Központ újabb erdélyi segélyakciója Az újjáépítéshez eljuttatott közel 5,5 millió forint értékû adomány mellett újabb segélyakciót készít elõ az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ az özönvíz sújtotta erdélyi Nyikómalomfalva számára. Dr. Erdõ Péter, bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek együttérzõ köszöntésével október 24. és 27. között Écsy Gábor karitászigazgató és Dr. Forgách József fõegyházmegyei külkapcsolati referens közel 5,5 millió forint értékû adományt juttatott el az árvíz sújtotta Nyikómalomfalva lakossága számára. A nyikómalomfalvai egyházközség plébánosa Simon József köszönetét fejezte ki a nagyvonalú támogatásért és tájékoztatást adott a település helyreállítási munkálatait illetõen. Tájékoztatást adott arra vonatkozóan is, hogy a tél beállta elõtt a nincstelenné vált község számára milyen nélkülözhetetlen berendezési tárgyak szükségesek a mindennapi élet folytatásához. A Szent Erzsébet Karitász Központ további tárgyi adományok szállításával kíván hozzájárulni a mára magára hagyott lakosság életkörülményeinek megkönnyebbítéséhez. Gyermekek a gyermekekért szolidaritási akció Az idén kilencedik alkalommal megrendezendõ akció keretében december 22-én 15 órakor a Magyar Szentek Templomában 300 gyermek várhatja a számukra személyre szólóan elõkészített meglepetéseket. Magyar egyházi és németországi iskolák diákjainak ajándékait, egyéb december 9

10 H Í R E K bel-és külföldi támogatók, és a tahitótfalui karitászcsoport felajánlását saját készítésû süteményeket tartalmazó csomagokat Dr. Erdõ Péter bíboros-prímás, Esztergom-budapesti érsek és Dr. Mádl Ferencné, Dalma Asszony, karitász jószolgálati nagykövet adják át nehéz anyagi és mentális körülmények között nevelkedõ gyermekeknek. C S A K 1 % - O T K É R Ü N K! Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány Azzal a céllal jött létre, hogy az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának munkáját segítse és ezzel együtt a Fõegyházmegye szegényeit támogassa. Alapítványunk címe: 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. félemelet 1. Telefon: , Fax: Számlavezetõ intézmény: OTP Bank Rt., Budapest VI. kerület Andrássy út , Adószám: , számlaszámunk: Befizetési csekkek a plébániák karitász irodáiban és az Alapítvány helyszínén beszerezhetõk. Mindenkihez viszem a lángot, a lobogva égõ gyertyavilágot. Ama csillag fénye rejtõzik benne, amely a pásztorokat elvezette a betlehemi jászolhoz, az Úr egyszülött fiához. Karácsonyi fény Ha valaki egyedül él, akkor sem magányos, míg szívében érzi lobogni e lángot. Mert az megnyugtat, melegít, minden sötétségen átsegít és vándorol lélektõl lélekig... Ez a fény az Úr ragyogása. Õ a fiát küldte bûneink megváltására. Ha minden ember álja szent nevét s igéje szerint éli életét, békesség köszönt e világra és teljessé lesz az ember boldogsága. Soós Rezsõné karitászmunkatárs, Tokod 10 SZENT ERZSÉBET LEVELE

11 Mit vegyünk karácsonyra? A házimozi már nem tartozik a slágertermékek közé A plazmatévé és az LCD monitor lehet a karácsonyi vásár sztárja, de a dvd-író és a notebook is az érdeklõdés középpontjába kerülhet. Az elektronikai cikkek kereskedõi mellett az órások és a szõrmekereskedõk is szép karácsonyra számítanak Ezeket és ehhez hasonló fõcímeket, híreket olvashatunk a napi sajtóban. Ezt a hamis képet tükrözi mondataival a média, szinte elfelejtkezve azokról, akik hideg, fûtetlen otthonokban, tömegszállásokon, anyaotthonokban, szeretetintézményekben élnek. Elfelejtkezve azokról, akik szegényes körülmények között várják a karácsonyt, akik anyagi lehetõségei nem engedhetik meg, hogy fenti tömegcikkek, akár legolcsóbb változatát is megvásárolhassák. és elfelejtkezve advent és a karácsony igazi üzenetérõl Errõl az ajándékról ír munkatársunk alábbi kis novellájában Gyöngyszemek az elfekvõben Karácsonyi gyöngyszem Mária néninek ma jó napja volt. Meglátogatta õt szeretett unokája, Gábor, aki néhány udvarias szó után kéréssel fordult nagyanyjához: Nagyi! Te mindig segítettél nekem, ha meg kellett oldanom valamilyen problémát. Most is erre lenne szükségem. Igen, de akkor még kisfiú voltál, és a kis problémáidat meg tudtam oldani. Most már felnõtt lettél, én pedig öreg, és a tudásom is nagyon hézagos. Nagyi, nekem most nem a tudásodra van szükségem, hanem a hitedre. Közeleg a karácsony, és én most nagyon csalódottnak érzem magam. Azt belátom, hogy a gyermekkori Jézuska-várás öröme elmúlt, de hová lett a betlehemi fény? Hol van az angyalok ál december 11

12 tal énekelt béke? Nagyi, nézz körül no, nem a nagyvilágban, mert ott katasztrófa követ katasztrófát, melyeknek embermilliók esnek áldozatul., nézz körül ebben a kórteremben! Anna néni hónapok óta élõhalott, azt sem tudja, hogy hol van és mi van körülötte. Nem hiszem, hogy a betlehemi fény ragyog a lelkében Zsuzsi néni már több, mint egy éve csak jajgat, panaszkodik és vádol, lelkébõl hiányzik az angyalok által hirdetett béke. És te nagyi, aki annyit imádkoztál, egyik napról a másikra deréktól lefelé megbénultál. Melletted volt az édesanyám, aki nagy szeretettel ápolt, amíg egy szívroham el nem vitte õt mellõlünk. Mondd, nagyi, benned még most is ragyog a karácsonyi fény, vagy már te is csalódott vagy? Az tény, Gáborkám, hogy a betlehemi fény ragyogása már bennem is elhalványult, és néha nagyon szomorú vagyok, de nem vagyok csalódott! Jézus nem azt ígérte, hogy aki utána akar menni, annak lelkében mindig ragyogni fog a karácsonyi béke és öröm. Jézus azt mondta: Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, és kövessen engem! (Lk 9,11) Ez egy hallatlanul nagy ajándék: nem fájdalomtól gyötörten, roskadozva kell cipelnünk naponta a keresztet, hanem tudatosan kell azt felvennünk, és akkor erõt és hitet is kapunk a kereszt hordozásához. Ez is a karácsonyi megváltás ajándéka. Köszönöm, nagyi megértettem! P.E. Kiadványunkban eddig bemutatott gyöngyszemek írónõje, karitászmunkatársunk, egy könyvecskében egybegyûjtve is megjelentette írásait a Szent Gellért Kiadó gondozásában, azonos ( Gyöngyszemek az elfekvõben ) címmel. A könyv teljes bevételét Karitászunk támogatására ajánlotta fel, így az olvasók számára a könyv megvásárlásával is lehetõség nyílik a Karitász Központ munkájának anyagi támogatására 12 SZENT ERZSÉBET LEVELE

13 Fekete István Roráte Régi karácsony Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek szeme. Kicsit hunyorognak és még nem tudják: sírásra vagy nevetésre nyíljanak-e, avagy aludjanak tovább. Hát, csak pislognak. Enyhe az idõ, a szél csak a kerítések mellett lézeng, ámbár elég hûvösen. Az ablakok néhol nézik már a hajnalt, néhol nem és a csizmák nem kopognak a gyalogjárón, inkább csak cuppognak. Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol csak árnyak járnak, néhol kis lámpások imbolyognak és mutatják, hova kell lépni, ámbár hiszen sár van mindenütt. Az ég még sötét, s a nappal ágyát csak hinni lehet a keleti égen, s ez elég. Egyébként nem gondol rá senki, mert a búzák kikeltek már, a krumpli a veremben s a jószág is betelelt. Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs, a tegnap gondja, mintha aludna, a mai napig még nem ébredt fel, s a falu csak tiszta önmagát viszi hajnali misére. A külsõ mozgás befolyik a templomba és megnyugszik. Suttog még egy kicsit, vár, s amikor már a gyertyák lángja is megnyúlik a várakozástól: felkiált az idõtlen vágy Harmatozzatok égi Magasok Mise végére egészen bemelegedett a templom; majdnem otthonos lett, legalább így érezte ezt Baka Máté az alszegbõl, de így érezte Hosszú Illés is; ugyanonnan bár, ha tudták volna, hogy most egy véleményen vannak, hát inkább nem érezték volna. Nagy harag volt ugyanis a két öreg között, kitartó, régi harag, aminek már formája sem volt, nem is emlékeztek, hogy ló volt-e az oka vagy asszony, mindenesetre ragaszkodtak hozzá, mint beteg szilva a fához. És most bóbiskolva várják, hogy kiürüljön a templom. Az ajtóban még mozgás van, hát december 13

14 csak ülnek, sõt Illés a lábát is kinyújtja, mert úgy kényelmesebb. Illés nem szereti a tolongást, de amúgy is ráér. Félszemmel odasandít Mátéra, hogy mozdul-e már, de Máté nem mozdul amilyen kutya, konok ember volt világéletében gondolja Illés azt akarja, hogy én menjek elõbb, de abból nem eszel, pedig már a gyertyákat is eloltogatta a dékány, azaz a harangozó, szóval a sekrestyés. Azután: csend. Illés gondol erre, gondol arra, állát besüllyeszti a meleg nyakravalóba és szeme szép lassan lecsukódik. Nem! ijedt meg. Ezt igazán nem szabad és Mátéra néz, aki úgy látszik elaludt. Ez hát el, a híres mosolyodik el pedig három hónappal fiatalabb. Nem nagy idõ, az igaz, de mégis csak fiatalabb. Aztán milyen sárga a füle akár a halotté Jóságos Isten, csak nem lett vele valami?!... Harag ide, harag oda a rothadt szilva is lepottyanik egyszer a fáról csendesen odamegy és kicsit borzongva megérinti Máté vállát: Hallod-e, Máté?! Máté felhorkan: No! és néz Illésre, mint a csodára te vagy az Illés? Én hát, mondom megnézlek, mert olyanformán ültél És nézi egymást a két öreg. A templomban meleg csend, a kõszentek mosolyognak. Kicsit megszédültem hazudja Máté, de áhítattal, mert tele van a szíve és szereti most Illést így közel látni de már elmúlott. Na, hál Istennek, hát akkor menjünk. És egymás mellett kicsoszognak a templomból. * Mi volt ez, Szentatyám néz fel az egyik kis pufók angyal Szent Péterre, amikor az ajtó becsukódott olyan meleg lett a szívem egyszerre. Két ember kibékült mondja a fõszent és melegen sóhajt. Csoda! suttog a kis angyal. 14 SZENT ERZSÉBET LEVELE

15 Hát bizony a mai világban És most mit csinálnak? Nézz utánuk, fiam. * A két öreg már Illés háza elé ért. Az utca üres, a kémények lágy selymet füstölnek a reggelnek, s a kertekben puhán békét álmodnak a fák. Gyere be, Máté, régen voltál nálunk mondja Illés lángost sütött a lányom * A kis angyal kérdõn nézett a fõszentre: Mi az a lángos, Szentatyám? * A toronyban ekkor ütött hetet az óra, s ettõl a földi hangtól megmerevedtek újra a szobrok, de a mosolygás mintha ott maradt volna az arcukon. (1949) december 15

16 Karácsony Fenyõfa cukor Megannyi cifraság Szép papírosba csomagolt Drága ajándék Sok csecse-becse Ne hidd, hogy ez a karácsony Nézd a csillagot Évszázadokat beragyog Mindenhol a világon Békét hirdet a karácsony Gyertyák fénye felragyog Fényesebbek a csillagok A fenyõfás csendes éjben A szeretet Szíveinkbe bekopog Szeretet a karácsony És ennél nincs szebb a világon Karnevál Margit karitászmunkatárs Szalmaszálon c. verses kötetébõl Áldott karácsonyt, boldog új esztendõt kívánunk minden munkatársunknak, támogatónknak és olvasónknak! Kiadó: Szent Erzsébet Karitász Központ, 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. Telefon: , Fax: , Felelõs kiadó: Écsy Gábor Szerkesztõ: Kovács Gyöngyi Nyomdai elõkészítés, nyomtatás: Pharma Press Nyomda és Kiadó A boritón Carl von Blaas ( ) Mária gyermekével és a kis Keresztelõ Jánossal címû festménye látható Keresztény Múzeum, Esztergom

Tartalom. 1. Az alapszolgáltatási szakmai napokról:

Tartalom. 1. Az alapszolgáltatási szakmai napokról: Közép-Magyarrszági Reginális Szciális Módszertani Intézmény 1033 Budapest, Miklós u. 32. tel: 06-1-388-8920 e-mail: mdszertaniintezmeny [kukac] maltai.hu web: www.maltai.hu/kmmdszertan Tartalm 1. Az alapszlgáltatási

Részletesebben

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Ad v e n t 4. va s á r n a p j a. 2014. december 21.

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Ad v e n t 4. va s á r n a p j a. 2014. december 21. A Ko m á r o m i p l é b á n i a h í r l e v e l e 2014. december 21. Ad v e n t 4. va s á r n a p j a Örökkön fénylő VALÓSÁG Elmélázva tekintettem a csillagos égboltra. Szinte mozdulatlan volt és állandóságot

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról 1 Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Magyar Delegáció beszámolója a 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról A Delegáció jelenlegi létszáma: 78 fő, (46 %) a teljes létszám 168. Az elmúlt évben elhunyt

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.)

KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Mesélő 1.: KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia, semmit se féljenek! Lépek én e házba

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE 2004. február A tartalomból: Karitász krónika 2003............... 2 A Szent István Bazilika Caritas beszámolója...................... 10 gyógyítsátok a betegeket!........ 11 Jó napot kívánok, a Karitásztól

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Egyszer volt, ma is van... Adventi készülődés a Tamásiban

Egyszer volt, ma is van... Adventi készülődés a Tamásiban Egyszer volt, ma is van... Adventi készülődés a Tamásiban Mihály Kamilla: Szent Család Az égből színméz csörgedez, a légben illat lengedez. Mozdul az ég, áll a csillag, ég kapui már kinyílnak. Népének

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége Célunk: Hátrányos helyzetűek - sérültek, lelki problémákkal küzködő fiatalok, árvák, idősek, nagycsaládosok -, iskolás korúak és fiatalok szociális, kulturális,

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

LÁZI DOMBI KARÁCSONY A LÁZI DOMBI KULTURÁLIS EGYESÜLET KIADVÁNYA 2013. DECEMBER 20.

LÁZI DOMBI KARÁCSONY A LÁZI DOMBI KULTURÁLIS EGYESÜLET KIADVÁNYA 2013. DECEMBER 20. LÁZI DOMBI KARÁCSONY A LÁZI DOMBI KULTURÁLIS EGYESÜLET KIADVÁNYA 2013. DECEMBER 20. Kedves Olvasó! Elrepült az idő a Lázi Dombi Tavasz óta. Pedig egykoron jól kigondolták: az ember akkor tudja Ígértük

Részletesebben

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt 1 Szerkesztette és a jog tulajdonosa: Karácsonyanyó Kizárólag teljes terjedelmében,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18132788-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 10.652 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. C. ép. 5./4 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

Programok és helyszínek

Programok és helyszínek 1 Programok és helyszínek Július 1. péntek Nagyszínpad: 16.00 Köszöntõ: Börzsönyi József esperes Zemplén Májer János polgármester Tokaj Megnyitó: Csomós József püspök TIREK Közremûködik: Kis Imola Villõ

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET SZENT ISTVÁN BAZILIKA 2015. január 18. vasárnap 19 óra Szolgálattevők: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, MKPK

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Beszámoló a képviselő testület 2013. február 24-i üléséről

Beszámoló a képviselő testület 2013. február 24-i üléséről Beszámoló a képviselő testület 2013. február 24-i üléséről Napirend 1. Visszatekintés 2. A megyés püspök látogatásának tapasztalatai feladatok 3. Az egyházmegyei ifjúsági találkozó előkészítése 4. A következő

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2014. ÉV

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2014. ÉV SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2014. ÉV Alapadataink: Név: Napfényes Élet Alapítvány Cím: 1056 Budapest, Belgrád rkp. 26. Adószám: 18095056-2-41 Nyilvántartási szám: 7466 Képviseletre jogosult: Nagyné Szili Zsuzsanna

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 Nr. 844/2009. AZ IFJÚSÁGI MUNKA MEGSZERVEZÉSE Mivel lelkipásztori munkánk egyik fontos területe a gyermekek és az ifjúság nevelése, nagyon fontosnak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. május 20-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. május 20-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-250/2015. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. május 20-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Éves beszámoló 2014.

Éves beszámoló 2014. 1 Éves beszámoló 2014. ÚJ VILÁG Alapítvány Székhely: 6914. Pitvaros, Rákóczi u. 19 Mobil: 06-70-203-2962 e-mail: ujvilagert@index.hu 2 Tartalom Az ÚJ VILÁG Alapítvány 2014. évi tevékenysége... 3 Kiemelt

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Átlagos csoportlétszám: 15 30 fő esetén. Célmeghatározás: Ismerkedés Magyarország egyik leghíresebb iskolavárosával,

Részletesebben

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat)

Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) Barátka Agnieszka (Lengyelország) Ünnepelj ma velünk! (óravázlat) célcsoport: időkeret: magyarul tanuló külföldiek (középhaladók) 2 x 90 perc tanítási célok: - az ünnepek témakör feldolgozása - az olvasott

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Tóth Pál: Gondolatok a szeretetről

Tóth Pál: Gondolatok a szeretetről XV. Évfolyam Évfolyam, 10. szám 5.szám 2009. december Tóth Pál: Gondolatok a szeretetről Kedves olvasóinknak boldog karácsonyt és vidám, sikeres új esztendőt kívánunk! A Karácsony az év legünnepibb ünnepe

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

TT Play Kft. Kreatív Munkacsoport. Digitális Referencia 2011.

TT Play Kft. Kreatív Munkacsoport. Digitális Referencia 2011. Digitális Referencia 2011. Automatizálás Robottechnika Automatizálás Robottechnika Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon 2008 Balatonboglár Minoségi száraz vörösbor (OEM) Termelte és palackozta: Konyári

Részletesebben

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása

Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről. 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása Beszámoló a 2015. április 25.-i egyházközségi gyűlésről Napirend: 1. A Győri Szeminárium kispapjainak bemutatkozása 2. Visszatekintés 3. Személyi kérdések 4. A Plébániai Tanácsadó Testületek Szervezeti

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

KATOLIKUS TÁRSADALMI NAPOK

KATOLIKUS TÁRSADALMI NAPOK KATOLIKUS TÁRSADALMI NAPOK PROGRAMOK 2013. Szeptember 20., péntek KÖZPONTI SZÍNPAD 1. SÁTOR 2. SÁTOR 16.30 Megnyitót mond Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek. Beszédet mond: Mádl

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona.

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Copyright Hermann Marika, 2014 Illusztráció: Gönczi Anikó Szerkesztés: Szűcs Szilvia Hungarian edition Angry Cat Kiadó 2014. 1. kiadás Minden jog fenntartva!

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 286 Szent János áldása 171 SZENT JÁNOSNAK SZÉP, KEGYES ÁLDÁSA 2. Jézus Krisztus töviskoronája Legyen ezen ajtónak a zárja, És a három nagy vasszege az ajtó kilincse, Hogy a gonosz

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

József Attila: Betlehemi királyok

József Attila: Betlehemi királyok Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk, kis juhocska mondta biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menyhárt király a nevem. Segíts,

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS Tisztelet Önfegyelem Biztonság BEcsület Kedvesség leszünk! De hogyan??????? A vetélkedő ötlete, célja A diákok a helyes magatartást pont úgy sajátítják el, mint ahogyan minden mást

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

Te vagy fontos! 4. összejövetel

Te vagy fontos! 4. összejövetel Te vagy fontos! 4. összejövetel 35 Előkészítés Készíts elő egy körbe annyi széket, ahányan vagytok. Ha van olyan, akit ma nagyon vártatok, és nem jött, készíts neki is egy széket. A kör közepére helyezd

Részletesebben