SZENT ERZSÉBET LEVELE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ERZSÉBET LEVELE"

Átírás

1 ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE december A tartalomból: Zarándoklataink A bajóti Szent Erzsébet képmása -díj Szent Erzsébet rózsái A Katolikus Alkoholistamentõ Szolgálat jövõ évi programjai Hírek XIII. évfolyam 4. szám Gyöngyszemek az elfekvõben Fekete István: Roráte Karácsony Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának karitatív-szociális folyóirata Ingyenes folyóirat

2 Zarándoklataink a Kispesti Nagyboldogasszony Karitászcsoport lelki programjaiból Máriabesnyõ szeptember 10-én a háromnegyed hét órai mise után engesztelõ zarándoklatra indultunk Kovács János diakónus vezetésével. Sajnos csak kevés résztvevõ volt, de ahol ketten hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. A vasútállomáson vezetõnk felolvasott nekünk, mi körbeültük õt, a gondolatokat megbeszélve. Közben körénk gyûltek az emberek, megálltak mellettünk, hallgattak bennünket Miután megérkeztünk Máriabesnyõre, gyalog mentünk a kegytemplomig, folytatva az imádkozást. Megérkezve, elõször a gyönyörûen díszített, hatalmas székely kapu tûnt fel. Felérve a templomhoz keresztutat végeztünk, a Megváltó szenvedésének emlékére. Közben megérkezett egy másik zarándokcsoport, lelkészük vezetésével. A déli országrészbõl jöttek, a falujuk neve Szakcs. Abban a kegyelemben lehetett részünk, hogy részt vehettünk szentmiséjükön és János diakónus is beöltözött. Ebéd után meglátogattuk gróf Teleki Pál sírját. A fejfa egyszerû fakereszt, amely át van kötve nagyon sok nemzeti színû szalaggal. 14 órakor, viszonozva a szakcsiak kedvességét, közös szentórát tartottunk a templomban, amit õk énekekkel köszöntek meg. Mivel még korán volt, nem indultunk haza, hanem a szabadban, a padokra leülve folytattuk azt a gondolatsort, amit a vasútállomáson kezdtünk el. Hazaérkezve részt vettünk az esti szentmisén, majd a napot csendes szentségimádással zártuk. Máriagyûd október 1-én karitász csoportunk szervezésében kétnapos zarándoklatra indultunk Máriagyûdre, Hegedûs László plébános atya vezetésével. Szombaton hajnali hat órakor indultunk, az úton a rózsafüzért imádkozva. Útközben megálltunk és megnéztük Siklós várát. Máriagyûdre megérkezve, elõadás keretében mutatták be nekünk a kegyhely történetét. Utána Hegedûs atya misét mutatott be a kegytemplomban. A bejárattal szemben Jézus szívének, és egy külön szentélyben Mária szívének oltára arra készteti a híveket, hogy õk is kitárják a szívüket a két szent szív felé. Bejártuk a Szûzanya kegyhelyét, örömmel látva, milyen jó állapotban van a szabadtéri misézõ hely, a szabadtéri keresztút, a Szûzanya szobor. A templom elõtti Mária szobor- 2 SZENT ERZSÉBET LEVELE

3 nál gyertyát gyújtottunk. Tovább indulva megálltunk Villányban, ahol tartott a borfesztivál. Megcsodáltuk a borlovagrendek öltözékeit, és megkóstoltuk a kiváló borokat. Estére érkeztünk szálláshelyünkre, Bólyba. A Roth pincészetben beavattak bennünket a borkészítés rejtelmeibe. Lementünk a pincébe, ahol megkóstolhattuk az ott erjesztett nemes nedûket, és vásárlásra is volt lehetõség. Majd a hely szellemének megfelelõen, pincepörköltet szolgáltak fel vacsorára. Vasárnap a kiadós reggeli után, szabadtéri keresztutat végeztünk. Fél tizenegykor a bólyi templomban misén vettünk részt, amin Hegedûs atya koncelebrált. Buszunkhoz visszatérve egy hatalmas kosár péksütemény várt bennünket elõzõ napi vendéglátónk kedvességébõl. Továbbindulva megnéztük a mohácsi csata emlékhelyét, ami a csatában elesett hõsök sírkertje, majd Mohácson megebédeltünk. Hazafelé a szentolvasó elmondásával köszöntük meg Szûz Máriának lelki feltöltõdéssel járó zarándokutunkat. Este hét óra után érkeztünk meg templomunkhoz. Horváth Andrea Szent Erzsébet képmása -díj A bajóti karitászrégió önkénteseinek lelkinapja Tardoson A bajóti karitászrégió hagyományos õszi lelkinapját az újonnan alakult karitászcsoport szervezésében szeptember 3-án, Tardoson tartottuk. A rendezvényen 20 egyházközségbõl voltunk jelen, az összefogás és szolidaritás jegyében. Recsák László tardosi karitászvezetõ nagy gonddal készítette elõ csoportjával és a pártoló tagokkal az ünnepséget. Ünneplõbe öltözött a templom, a falu, és minden résztvevõ. A missziós program keretében az Eucharisztia volt a központi helyen. Összejövetelünk elsõ órájában megköszöntük Jézusnak és általa a Mennyei Atyának, mindazt, amit kaptunk: közösségeket, akik a szeretetszolgálatban tevékenykednek, segítõket a környezetükben, azt, hogy felfigyeltek tevékenységünkre, és a pártfogoltakat, akik elfogadják a segítséget nyújtó kezeket. A szentségimádásban segítségünkre volt Écsy Gábor atya a karitász igazgatója és Dax az énekvezetésével és gitár kíséretével december 3

4 A tardosi csoport bemutatkozása után Kalocsai József plébános atya beszélt a karitász szolgálat lényegérõl. Ezt II. János Pál pápa iránymutatásával foglalnám össze: A világ elsõsorban azt az evangéliumi tanúságot fogadja el, amely figyelemmel fordul az emberekhez, szeretettel a szegényekhez, a kicsinyekhez és a szenvedõkhöz. A délelõtt második programja Szabó Zoltán Tarján és Héreg plébánosának elõadása volt. A szeretetszolgálat felülvizsgálása a Szentírásból vett Mária és Márta példáján keresztül. A csoportos beszélgetéshez egy-két kérdést fogalmazott meg számunkra. Milyen is a mi értékrendünk? Milyen lelkülettel vagyunk jelen a szeretetszolgálatban? Mikor vagyok Márta? Mikor vagyok Mária? A kiscsoportos beszélgetések során kirajzolódott a helyes értékrend. Elõször imádságban Jézushoz fordulok, elmondom a feladataimat, és csak utána indulok a cselekvés útján a szeretetszolgálatommal. Vendéglátóink az összefogásról tettek tanúbizonyságot az ebédnél, hiszen 140-en voltunk, akiket kiszolgáltak. A délutánt Szabó János és Molnár Alajos plébánosok is velünk ünnepelték. A szentmisét Dr. Udvardy György püspök atya tartotta. A napnak volt egy másik különlegessége: hálát adtunk Istennek egy testvérünkért, aki a munkáját olyan hitelesen végezte, amint ezt Szent Erzsébettõl tanultuk. A helyi év emberének díját Szent Erzsébet képmása címen ajándékoztuk neki, melyet Bajcsy Lajos Budapest-törökõri plébános rajza nyomán Szakmári Ildikó nyergesi óvónõ készített. Az idén Szabó Andrásné Joli néni az Esztergomi Karitászcsoport tagja kapta a díjat. Nagy öröm volt mindannyiunk számára, hogy Gábor atya mindvégig velünk tudott maradni, megköszönve a nagy létszámú, szorgalmasan tevékenykedõ karitászcsoportok munkáját. Boldog Teréz anya gondolatával összegzem a lelkinap ajándékát. Nem várjuk otthon ülve, hogy az emberek eljöjjenek hozzánk: felkelünk, és sietve elmegyünk szolgálni, ahogyan a Szûzanya, miután Jézus megfogant benne. Járjuk az utakat, és ahogy megyünk, imádkozzunk. Ferenczy Éva, régióvezetõ 4 SZENT ERZSÉBET LEVELE

5 A Szent Erzsébet rózsája-díj évi kitüntetettjei Idén hatodik alkalommal adta át a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Szent Erzsébet rózsája-díjat. A javaslatok alapján ez évben Meszlényi László és Meszlényiné Bükkösi Gabriella kapta a kitüntetést. A házaspár többek között a Szent Erzsébet Karitász (Katolikus Alkoholistamentõ Szolgálata) keretében is tevékenykedik az alkoholbetegek gondozásában. Részlet az indoklásból: Meszlényi László és Meszlényiné Bükkösi Gabriella személyes tanúságtételükkel, a Katolikus Alkoholistamentõ Szolgálat és a Katolikus Karitász önkéntes munkatársaiként több, mint 12 éve segítik a szenvedélybetegeket ben a Merényi kórházban szerveztek elõször önsegítõ csoportot. A két hasonló sorsú ember 1992-ben kötött házasságot. Halász Endre atyával és Bogláryné Mailáth Edinával, a Katolikus Alkoholistamentõ Szolgálat elindítóival végzett munka során felismerték, hogy az alkoholbetegek gyógyulásához az egyéni akarat és a közösségi támogatás mellett óriási esélyt ad egy további erõforrás, a hit. Gyümölcsözõ munkájuknak köszönhetõen ma az ország számos pontján mûködnek önsegítõ csoportok, többek között Gyõrben, Debrecenben, Mélykúton, Dabason. Emellett vajdasági és erdélyi önsegítõ körök létrejöttében is segédkeztek. A csoportok a Gamma GT (az egészséges máj enzimje) nevet használják. Jelmondatuk: Életemmel életedért! Te is meggyógyulhatsz! Mi feltétel nélkül elfogadunk téged! december 5

6 A KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTÕ SZOLGÁLAT ÉVI PROGRAMJAI 1. Lelkigyakorlat Máriabesnyõn (mindenkinek) január Lelkinap Óbudán (mindenkinek) február Lelki hétvége Óbudán (mindenkinek) március Lelkinap Mélykúton (minden érdeklõdõnek) április Tavaszi sportnap (minden érdeklõdõnek) április 6. Munkatársak lelkigyakorlata Óbudán (minden munkatársnak) április Lelkinap Székesfehérváron (minden érdeklõdõnek) április Lelkigyakorlat Máriabesnyõn (mindenkinek) május Zarándoknap Makkosmáriára (mindenkinek) május Pünkösdhétfõ Máriaremetén (mindenkinek) június 4. (tanúságtevõ jelenlét sátorban) 11. Házastársak Lelki Hétvégéje Óbudán június Lelkigyakorlat Máriabesnyõn (mindenkinek) július Munkatársak zarándokhétvégéje (csak munkatársak) július Lelki hétvége Mohácson augusztus SZENT ERZSÉBET LEVELE

7 15. Szenvedélybetegek Ökumenikus Zarándoklata, Máriagyûd szeptember Lelkigyakorlat Máriabesnyõn (mindenkinek) szeptember Zarándoknap Makkosmáriára (mindenkinek) szeptember Õszi sportnap (minden érdeklõdõnek) október 19. Házastársak Lelki Hétvégéje Óbudán október Lelkinap Mélykúton (minden érdeklõdõnek) október 21. Lelkigyakorlat Máriabesnyõn (mindenkinek) november Lelki hétvége Óbudán (mindenkinek) december Lelkinap Óbudán (mindenkinek) december ahol ketten vagy hárman összejönnek a nevemben, ott vagyok közöttük mondja Jézus SZERETETTEL VÁRUNK! Jelentkezés, információ: KASZ Lelki Központ: 1035 Budapest, Kórház u. 37. Tel./Fax: (06-1) december 7

8 H Í R E K Adj valakit Közel száz karitászmunkatárs vett részt a Szent Erzsébet Karitász Központ által szervezett képzés-sorozaton, melynek témái a beteglátogatás, a betegek kísérésének teológiai és lélektani alapjai voltak. A Dr. Egri László vezetésével zajlott öt elõadás a következõ témaköröket dolgozta fel: teológiai alapok (a szenvedés keresztény értelmezése, az emmauszi út elemzése), a segítõkapcsolat lélektani alapjai, a segítõkapcsolat technikája, a haldoklás lélektana, haldoklók kísérése, a gyászolók segítése. Az utolsó alkalom az önkéntes helyét vizsgálta az egészségügyben, ennek a szerepnek sajátos feszültségeit és lehetõségeit, a hit megjelenését, illetve a térítés kérdését, problematikáját. A lélek és a test kenyere A Szent Erzsébet Karitász Központ, Écsy Gábor karitászigazgató szervezésében november 19-én tartotta 1999 óta már hagyománnyá vált lelkinapját, melynek helyszíne a Magyar Szentek Temploma volt. A névadó, Szent Erzsébet emléknapjához fûzõdõ találkozón idén közel 200 önkéntes karitász munkatárs vett részt, Hollai Antal albertfalvai plébános lelki vezetésével. Törd meg az éhezõnek kenyeredet /Iz.58,7./ Ennek a gondolatnak jegyében süttetett a Karitász Központ e lelkinapra kenyeret, melyet a karitászcsoportok az irgalmas szeretet szentjére, minden karitatív tevékenység õrzõjére emlékezve osztottak szét aznap és november 20-án a fõegyházmegye plébániáin. 8 SZENT ERZSÉBET LEVELE

9 H Í R E K A plébános atyák a szentmise keretében áldották meg a kenyereket, és a karitászcsoportok munkatársai vitték el azokat a rászorulóknak, a legnehezebb sorsban élõknek az utcákra, az aluljárókba, szegényes otthonokba. A Szent Erzsébet Karitász Központ újabb erdélyi segélyakciója Az újjáépítéshez eljuttatott közel 5,5 millió forint értékû adomány mellett újabb segélyakciót készít elõ az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ az özönvíz sújtotta erdélyi Nyikómalomfalva számára. Dr. Erdõ Péter, bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek együttérzõ köszöntésével október 24. és 27. között Écsy Gábor karitászigazgató és Dr. Forgách József fõegyházmegyei külkapcsolati referens közel 5,5 millió forint értékû adományt juttatott el az árvíz sújtotta Nyikómalomfalva lakossága számára. A nyikómalomfalvai egyházközség plébánosa Simon József köszönetét fejezte ki a nagyvonalú támogatásért és tájékoztatást adott a település helyreállítási munkálatait illetõen. Tájékoztatást adott arra vonatkozóan is, hogy a tél beállta elõtt a nincstelenné vált község számára milyen nélkülözhetetlen berendezési tárgyak szükségesek a mindennapi élet folytatásához. A Szent Erzsébet Karitász Központ további tárgyi adományok szállításával kíván hozzájárulni a mára magára hagyott lakosság életkörülményeinek megkönnyebbítéséhez. Gyermekek a gyermekekért szolidaritási akció Az idén kilencedik alkalommal megrendezendõ akció keretében december 22-én 15 órakor a Magyar Szentek Templomában 300 gyermek várhatja a számukra személyre szólóan elõkészített meglepetéseket. Magyar egyházi és németországi iskolák diákjainak ajándékait, egyéb december 9

10 H Í R E K bel-és külföldi támogatók, és a tahitótfalui karitászcsoport felajánlását saját készítésû süteményeket tartalmazó csomagokat Dr. Erdõ Péter bíboros-prímás, Esztergom-budapesti érsek és Dr. Mádl Ferencné, Dalma Asszony, karitász jószolgálati nagykövet adják át nehéz anyagi és mentális körülmények között nevelkedõ gyermekeknek. C S A K 1 % - O T K É R Ü N K! Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány Azzal a céllal jött létre, hogy az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának munkáját segítse és ezzel együtt a Fõegyházmegye szegényeit támogassa. Alapítványunk címe: 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. félemelet 1. Telefon: , Fax: Számlavezetõ intézmény: OTP Bank Rt., Budapest VI. kerület Andrássy út , Adószám: , számlaszámunk: Befizetési csekkek a plébániák karitász irodáiban és az Alapítvány helyszínén beszerezhetõk. Mindenkihez viszem a lángot, a lobogva égõ gyertyavilágot. Ama csillag fénye rejtõzik benne, amely a pásztorokat elvezette a betlehemi jászolhoz, az Úr egyszülött fiához. Karácsonyi fény Ha valaki egyedül él, akkor sem magányos, míg szívében érzi lobogni e lángot. Mert az megnyugtat, melegít, minden sötétségen átsegít és vándorol lélektõl lélekig... Ez a fény az Úr ragyogása. Õ a fiát küldte bûneink megváltására. Ha minden ember álja szent nevét s igéje szerint éli életét, békesség köszönt e világra és teljessé lesz az ember boldogsága. Soós Rezsõné karitászmunkatárs, Tokod 10 SZENT ERZSÉBET LEVELE

11 Mit vegyünk karácsonyra? A házimozi már nem tartozik a slágertermékek közé A plazmatévé és az LCD monitor lehet a karácsonyi vásár sztárja, de a dvd-író és a notebook is az érdeklõdés középpontjába kerülhet. Az elektronikai cikkek kereskedõi mellett az órások és a szõrmekereskedõk is szép karácsonyra számítanak Ezeket és ehhez hasonló fõcímeket, híreket olvashatunk a napi sajtóban. Ezt a hamis képet tükrözi mondataival a média, szinte elfelejtkezve azokról, akik hideg, fûtetlen otthonokban, tömegszállásokon, anyaotthonokban, szeretetintézményekben élnek. Elfelejtkezve azokról, akik szegényes körülmények között várják a karácsonyt, akik anyagi lehetõségei nem engedhetik meg, hogy fenti tömegcikkek, akár legolcsóbb változatát is megvásárolhassák. és elfelejtkezve advent és a karácsony igazi üzenetérõl Errõl az ajándékról ír munkatársunk alábbi kis novellájában Gyöngyszemek az elfekvõben Karácsonyi gyöngyszem Mária néninek ma jó napja volt. Meglátogatta õt szeretett unokája, Gábor, aki néhány udvarias szó után kéréssel fordult nagyanyjához: Nagyi! Te mindig segítettél nekem, ha meg kellett oldanom valamilyen problémát. Most is erre lenne szükségem. Igen, de akkor még kisfiú voltál, és a kis problémáidat meg tudtam oldani. Most már felnõtt lettél, én pedig öreg, és a tudásom is nagyon hézagos. Nagyi, nekem most nem a tudásodra van szükségem, hanem a hitedre. Közeleg a karácsony, és én most nagyon csalódottnak érzem magam. Azt belátom, hogy a gyermekkori Jézuska-várás öröme elmúlt, de hová lett a betlehemi fény? Hol van az angyalok ál december 11

12 tal énekelt béke? Nagyi, nézz körül no, nem a nagyvilágban, mert ott katasztrófa követ katasztrófát, melyeknek embermilliók esnek áldozatul., nézz körül ebben a kórteremben! Anna néni hónapok óta élõhalott, azt sem tudja, hogy hol van és mi van körülötte. Nem hiszem, hogy a betlehemi fény ragyog a lelkében Zsuzsi néni már több, mint egy éve csak jajgat, panaszkodik és vádol, lelkébõl hiányzik az angyalok által hirdetett béke. És te nagyi, aki annyit imádkoztál, egyik napról a másikra deréktól lefelé megbénultál. Melletted volt az édesanyám, aki nagy szeretettel ápolt, amíg egy szívroham el nem vitte õt mellõlünk. Mondd, nagyi, benned még most is ragyog a karácsonyi fény, vagy már te is csalódott vagy? Az tény, Gáborkám, hogy a betlehemi fény ragyogása már bennem is elhalványult, és néha nagyon szomorú vagyok, de nem vagyok csalódott! Jézus nem azt ígérte, hogy aki utána akar menni, annak lelkében mindig ragyogni fog a karácsonyi béke és öröm. Jézus azt mondta: Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap, és kövessen engem! (Lk 9,11) Ez egy hallatlanul nagy ajándék: nem fájdalomtól gyötörten, roskadozva kell cipelnünk naponta a keresztet, hanem tudatosan kell azt felvennünk, és akkor erõt és hitet is kapunk a kereszt hordozásához. Ez is a karácsonyi megváltás ajándéka. Köszönöm, nagyi megértettem! P.E. Kiadványunkban eddig bemutatott gyöngyszemek írónõje, karitászmunkatársunk, egy könyvecskében egybegyûjtve is megjelentette írásait a Szent Gellért Kiadó gondozásában, azonos ( Gyöngyszemek az elfekvõben ) címmel. A könyv teljes bevételét Karitászunk támogatására ajánlotta fel, így az olvasók számára a könyv megvásárlásával is lehetõség nyílik a Karitász Központ munkájának anyagi támogatására 12 SZENT ERZSÉBET LEVELE

13 Fekete István Roráte Régi karácsony Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek szeme. Kicsit hunyorognak és még nem tudják: sírásra vagy nevetésre nyíljanak-e, avagy aludjanak tovább. Hát, csak pislognak. Enyhe az idõ, a szél csak a kerítések mellett lézeng, ámbár elég hûvösen. Az ablakok néhol nézik már a hajnalt, néhol nem és a csizmák nem kopognak a gyalogjárón, inkább csak cuppognak. Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol csak árnyak járnak, néhol kis lámpások imbolyognak és mutatják, hova kell lépni, ámbár hiszen sár van mindenütt. Az ég még sötét, s a nappal ágyát csak hinni lehet a keleti égen, s ez elég. Egyébként nem gondol rá senki, mert a búzák kikeltek már, a krumpli a veremben s a jószág is betelelt. Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs, a tegnap gondja, mintha aludna, a mai napig még nem ébredt fel, s a falu csak tiszta önmagát viszi hajnali misére. A külsõ mozgás befolyik a templomba és megnyugszik. Suttog még egy kicsit, vár, s amikor már a gyertyák lángja is megnyúlik a várakozástól: felkiált az idõtlen vágy Harmatozzatok égi Magasok Mise végére egészen bemelegedett a templom; majdnem otthonos lett, legalább így érezte ezt Baka Máté az alszegbõl, de így érezte Hosszú Illés is; ugyanonnan bár, ha tudták volna, hogy most egy véleményen vannak, hát inkább nem érezték volna. Nagy harag volt ugyanis a két öreg között, kitartó, régi harag, aminek már formája sem volt, nem is emlékeztek, hogy ló volt-e az oka vagy asszony, mindenesetre ragaszkodtak hozzá, mint beteg szilva a fához. És most bóbiskolva várják, hogy kiürüljön a templom. Az ajtóban még mozgás van, hát december 13

14 csak ülnek, sõt Illés a lábát is kinyújtja, mert úgy kényelmesebb. Illés nem szereti a tolongást, de amúgy is ráér. Félszemmel odasandít Mátéra, hogy mozdul-e már, de Máté nem mozdul amilyen kutya, konok ember volt világéletében gondolja Illés azt akarja, hogy én menjek elõbb, de abból nem eszel, pedig már a gyertyákat is eloltogatta a dékány, azaz a harangozó, szóval a sekrestyés. Azután: csend. Illés gondol erre, gondol arra, állát besüllyeszti a meleg nyakravalóba és szeme szép lassan lecsukódik. Nem! ijedt meg. Ezt igazán nem szabad és Mátéra néz, aki úgy látszik elaludt. Ez hát el, a híres mosolyodik el pedig három hónappal fiatalabb. Nem nagy idõ, az igaz, de mégis csak fiatalabb. Aztán milyen sárga a füle akár a halotté Jóságos Isten, csak nem lett vele valami?!... Harag ide, harag oda a rothadt szilva is lepottyanik egyszer a fáról csendesen odamegy és kicsit borzongva megérinti Máté vállát: Hallod-e, Máté?! Máté felhorkan: No! és néz Illésre, mint a csodára te vagy az Illés? Én hát, mondom megnézlek, mert olyanformán ültél És nézi egymást a két öreg. A templomban meleg csend, a kõszentek mosolyognak. Kicsit megszédültem hazudja Máté, de áhítattal, mert tele van a szíve és szereti most Illést így közel látni de már elmúlott. Na, hál Istennek, hát akkor menjünk. És egymás mellett kicsoszognak a templomból. * Mi volt ez, Szentatyám néz fel az egyik kis pufók angyal Szent Péterre, amikor az ajtó becsukódott olyan meleg lett a szívem egyszerre. Két ember kibékült mondja a fõszent és melegen sóhajt. Csoda! suttog a kis angyal. 14 SZENT ERZSÉBET LEVELE

15 Hát bizony a mai világban És most mit csinálnak? Nézz utánuk, fiam. * A két öreg már Illés háza elé ért. Az utca üres, a kémények lágy selymet füstölnek a reggelnek, s a kertekben puhán békét álmodnak a fák. Gyere be, Máté, régen voltál nálunk mondja Illés lángost sütött a lányom * A kis angyal kérdõn nézett a fõszentre: Mi az a lángos, Szentatyám? * A toronyban ekkor ütött hetet az óra, s ettõl a földi hangtól megmerevedtek újra a szobrok, de a mosolygás mintha ott maradt volna az arcukon. (1949) december 15

16 Karácsony Fenyõfa cukor Megannyi cifraság Szép papírosba csomagolt Drága ajándék Sok csecse-becse Ne hidd, hogy ez a karácsony Nézd a csillagot Évszázadokat beragyog Mindenhol a világon Békét hirdet a karácsony Gyertyák fénye felragyog Fényesebbek a csillagok A fenyõfás csendes éjben A szeretet Szíveinkbe bekopog Szeretet a karácsony És ennél nincs szebb a világon Karnevál Margit karitászmunkatárs Szalmaszálon c. verses kötetébõl Áldott karácsonyt, boldog új esztendõt kívánunk minden munkatársunknak, támogatónknak és olvasónknak! Kiadó: Szent Erzsébet Karitász Központ, 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. Telefon: , Fax: , Felelõs kiadó: Écsy Gábor Szerkesztõ: Kovács Gyöngyi Nyomdai elõkészítés, nyomtatás: Pharma Press Nyomda és Kiadó A boritón Carl von Blaas ( ) Mária gyermekével és a kis Keresztelõ Jánossal címû festménye látható Keresztény Múzeum, Esztergom

Tartalom. 1. Az alapszolgáltatási szakmai napokról:

Tartalom. 1. Az alapszolgáltatási szakmai napokról: Közép-Magyarrszági Reginális Szciális Módszertani Intézmény 1033 Budapest, Miklós u. 32. tel: 06-1-388-8920 e-mail: mdszertaniintezmeny [kukac] maltai.hu web: www.maltai.hu/kmmdszertan Tartalm 1. Az alapszlgáltatási

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Fekete István: Rorate

Fekete István: Rorate A 412. sz. Kalazanti Szt. József c s e r k é s z c s a p a t l a p j a X V I I. é v f. 4. s z á m 2 0 1 3. d e c e m b e r Fekete István: Rorate Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek szeme.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Ad v e n t 4. va s á r n a p j a. 2014. december 21.

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Ad v e n t 4. va s á r n a p j a. 2014. december 21. A Ko m á r o m i p l é b á n i a h í r l e v e l e 2014. december 21. Ad v e n t 4. va s á r n a p j a Örökkön fénylő VALÓSÁG Elmélázva tekintettem a csillagos égboltra. Szinte mozdulatlan volt és állandóságot

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Képes. Krónika. Fotók: Juhász Andor. 1-2. Borparádé 3-6. Intézményi dolgozók karácsonya a Faluházban

Képes. Krónika. Fotók: Juhász Andor. 1-2. Borparádé 3-6. Intézményi dolgozók karácsonya a Faluházban 2. 3. 5. 4. 7. Fotók: Juhász Andor 1. 6. Képes Krónika 8. 1-2. Borparádé 3-6. Intézményi dolgozók karácsonya a Faluházban 7-9. Falukarácsony 10. Bőrműves tanfolyam 11. Babaruha-börze 12. Ki Akaork Nyílni

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Simeon várakozása (LK 2,21-40) 21Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T 2015. ÜZENET 12. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr. Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) a szeretet

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Veled és Fel éd. Gyújts éjszakánkba fényt! A D V E N T!. - A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és Fel éd. Gyújts éjszakánkba fényt! A D V E N T!. - A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep A D V E N T!. - Gyújts éjszakánkba fényt! XXII./6. (191.sz.) 2012. Advent Veled és Feléd 1 aki hisz bennem: belsejéből

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6)

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség időszaki tájékoztatója 2015. április Szent György hava XVIII. évf. 58. szám NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Amikor az asszonyok vasárnap hajnalban a sírhoz siettek,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk.

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk. Első nap Reggel 6-kor indultunk a Cseresnyés Kollégium elől. A határ átlépése után az első megállónk Nagyszalonta volt. Megnéztük a város főterét ahol Erdély egyetlen Kossuth Lajos szobor található. Ellátogattunk

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Gyorsjelentés a 2011. évi hajléktalan-adatfelvételről Válaszadó

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. május 20-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. május 20-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-250/2015. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. május 20-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Pestszentimrei. Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - 2005.

Pestszentimrei. Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - 2005. Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Mindig megkap engem az evangéliumok húsvéti történeteinek

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE 2004. február A tartalomból: Karitász krónika 2003............... 2 A Szent István Bazilika Caritas beszámolója...................... 10 gyógyítsátok a betegeket!........ 11 Jó napot kívánok, a Karitásztól

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám CSENGŐSZÓ A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente, Flórián Zsolt, Prohászka

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.)

KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Mesélő 1.: KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia, semmit se féljenek! Lépek én e házba

Részletesebben

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú A harmadik út Erdélybe 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét Erdélyben járt, ezúttal a Székelyfölddel ismerkedtünk. Utunk elején Aradon, a 13 aradi vértanú

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója Á G F A L V I K R Ó N I K A XVI. évfolyam 12. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2015. DECEMBER Boldog Karácsonyt! Fröhliche Weihnachten! Merry Christmas! 2 Á G F A L V I K R Ó N I K A 2 0 1 5.

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról 1 Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Magyar Delegáció beszámolója a 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról A Delegáció jelenlegi létszáma: 78 fő, (46 %) a teljes létszám 168. Az elmúlt évben elhunyt

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben