INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1

2 Iktatószám: /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 27. napján órakor megtartott nyilvános üléséről Határozatok száma: /2012. (VI. 27.) Kt. hat. Rendeletek száma: 15/2012. (VI. 28.) ör. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Az ülésen szavazati joggal vannak jelen: dr. Gál Imre polgármester, Bolvári Mihály alpolgármester, Balogh Ferenc képviselő, Faldina Ágnes képviselő, Sebján György képviselő, Zámbó Istvánné képviselő (összesen 6 fő). Az ülésről igazoltan van távol: Sallai János képviselő Az ülésen tanácskozási joggal van jelen: Göndör Ákos jegyző Az ülést vezeti: dr. Gál Imre polgármester További jelenlévők: Talapka Gábor Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kocsis István r. alezredes, Talapka Józsefné GYIK Alapítvány kuratórium elnöke, Máthé Márk közbeszerzési szakértő, Ádámku Ottóné pü.gazd.csop.vezető, Talapka Gergő ügyintéző, Dr. Péter Klára és Dr. Enzsöl Csaba háziorvosok, Baráthné Sztán Henriett Fehérgyolcs Alapítvány elnöke, Jakab Pál, Kaczúr Józsefné, Kaczur József, Joó Mária, Varjú Péter helyi lakosok. NAPIREND: 1. Közbeszerzési szabályzat tervezetének megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 2. Dabasi Rendőrkapitányság beszámolója Inárcs község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról Előterjesztő: Kocsis István r. alezredes, kapitányságvezető 3. Joó Mária kérelmének megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 4. Gyermekekért, Iskoláért, Községért Közalapítvány évi működéséről tájékoztató, a Közalapítvány jövőbeni működésének megtárgyalása Előterjesztő: Talapka Józsefné kuratórium elnök 5. Fehér Gyolcs Alapítvány kérelmének megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 2

3 6. Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítő Szolgálatainak évi munkájáról Előterjesztő: Kecskés Annamária intézményvezető 7. Inárcs Község Közbiztonságáért Közalapítvány évi működéséről tájékoztató Előterjesztő: Velikóvszki Zoltán kuratórium elnöke 8. Inárcs Óvodás Gyermekeiért Alapítvány évi működéséről tájékoztató Előterjesztő: Sipos Istvánné kuratórium elnöke 9. Remondis OKÖT Kft évi munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása Előterjesztő: Volenszki József ügyvezető 10. Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány évi működéséről szóló beszámoló megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 11. Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet szerződéstervezetek jóváhagyása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 12. DAKÖV Dabas és környéke Vízügyi Kft. Víziközmű Bérleti-Üzemeltetési szerződés megtárgyalása és elfogadása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester Bérlő kijelölése önkormányzati bérlakásra (Paulik Adrienn, Vincze Tóth Roland) Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 15. A Pest Megyei Kormányhivatal által megküldött közérdekű bejelentés vizsgálati megállapításainak megtárgyalása Előterjesztő: Zámbó Istvánné PGB elnök 16. Művelődési ház forgalomképessé nyilvánítása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester Zárt ülésen tárgyalt napirend 1. Fehér Gyolcs Alapítvány kérelmének megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 2. Dr. Péter Klára kérelmének megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 3. Remondis Kft. díjemelési javaslatának újratárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 4. Döntés a évi Díszpolgári cím és az Inárcs községért elismerés odaítéléséről Előterjesztő: Dr. Gál Imre polgármester (A meghívót és az előterjesztéseket a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 3

4 dr. Gál Imre polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Sallai képviselő úr jelezte, hogy nem tud jönni. Napirendekkel kapcsolatban ügyrendi javaslatom lenne, hogy a 19-es napirendi ponttal kezdjünk. Van-e egyéb javaslat? Balogh Ferenc képviselő: Sporttal kapcsolatban lenne majd az egyebekben. dr. Gál Imre polgármester: Hasonló módon, mint ahogyan bizottsági ülésen is előrevesszük azokat a napirendeket, ahol vendég van. Aki eltudja fogadni a napirendeket, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2012. (VI. 27.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek megtárgyalásának sorrendjét módosítással fogadja el. Jegyzőkönyvvezetőnek Marosi Magdolnát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Zámbó Istvánné és Balogh Ferenc képviselőket bízza meg. Határidő: azonnal 1. napirend: Közbeszerzési szabályzat tervezetének megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: A bizottsági ülés kapcsán elhangzott néhány felvetés a tervezettel kapcsolatban. Arról szólt a bizottsági felvetés, hogy a bírálati szempontokat bele kellene venni a szabályzatba. Máthé Márk: A szabályzat a korábbi szabályzat alapul vételével készült, struktúrájában azonos felépítésű. Azokat a területeket szabályozza a szabályzat, ami törvényi kötelezettség. Az egyes közbeszerzési feladatokhoz felelősöket kell állítani, döntési kompetenciákat meghatározni. Ki miben dönt, kinek milyen feladata van az adott eljárással kapcsolatban. A felelősök és a döntéshozó személyek egyértelmű lehatárolása a közbeszerzés különböző folyamataiban. A fő cél tehát ennek a szabályozása. Érkezett felvetés a bírálati szempontok esetleges szabályozására ebben a szabályzatban. Már egyeztettünk én úgy gondolom nem igazán célszerű ebbe belerakni, mert a törvény tág keretek között szabályozza ezt. A közbeszerzési hatóságnak van erre egy útmutatója, különböző bírálati módszereket, hogy melyiknél mit érdemes alkalmazni, vannak ebben képletek melyek működnek jól. Bolvári Mihály alpolgármester: Hol tart a közbeszerzés és az iskolánál, óvodánál? Máthé Márk: Elég sok hiánypótlás volt, és a költségvetésekbe is elég sok hiba volt ezeket a kérdéseket tisztázni kellett. Valamint rá kellett kérdezni írásban az alacsony árra, mert a törvény azt is szabályozza. A törvény szabályozza, ha a rendelkezésre álló forráshoz képest 20%-al alacsonyabb ajánlatok vannak, mint most 6 helyen, ilyenkor meg kell kérdeznünk, hogy miért ennyire alacsony az ár. Pénteken ezekre bejönnek a válaszok, úgy tervezzük, hogy hétfőn elkészülhet erre az írásbeli döntési javaslat előterjesztés, és ha jövő hét közepén lesz testületi ülés, akkor azon már megszülethet a döntés. 4

5 dr. Gál Imre polgármester: Én szeretném jelezni, hogy ez a szerdai nap lesz. Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen. Szavazásra bocsátom a kérdést. Aki az előterjesztésben szereplő közbeszerzési szabályzat tervezetet elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2012. (VI. 27.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Inárcs Község Önkormányzata új Közbeszerzési szabályzatát, egyúttal a 108/2004. (X. 27.) Kt. határozatát visszavonja. Határidő: azonnal - A közbeszerzési szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi napirend: Dabasi Rendőrkapitányság beszámolója Inárcs község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került) Dr. Gál Imre polgármester: Szeretné-e a beszámolót kiegészíteni? Kocsis István: Én tegnap mindent elmondtam. Dr. Gál Imre polgármester: A bizottsági ülésen elég részletesen tárgyaltuk ezt a beszámolót. Felmerült a közbiztonság, kábítószer problémáról is beszélgettünk, és egyéb közbiztonsági kérdésekről. Kérdezem, hogy azóta van-e kérdés? Zámbó Istvánné képviselő: Hallottam a faluban, hogy megint vannak betörések nem csak Inárcson, hanem Kakucson is. Kocsis István: Természetesen tudunk róla, de még ehhez eredményt nem tudok mondani sajnos. Dr. Gál Imre polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, akkor szavaztatok. Aki elfogadja a rendőrkapitányság éves beszámolóját, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2012. (VI. 27.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dabasi Rendőrkapitányságnak Inárcs község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően fogadja el. 5

6 Határidő: azonnal 3. napirend: Joó Mária kérelmének megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: A kérelmet azt már egy korábbi időszakban is tárgyalta a Képviselőtestület. Akkor úgy döntöttünk, hogy várunk a döntéssel, egyrészt mert nem volt itt az intézményvezető, illetve szerettük volna látni, hogy van-e igény a bérlakásra az új pályázók között. Bizottsági ülésen kitárgyaltuk ezt a dolgot. Emlékeztetőül mondanám, hogy a bizottság álláspontja az volt, hogy nem változtatunk a rendeletünkön, ily módon ez vonatkozik a kérelemre is és elutasítottuk. Amennyiben nincs kérdés, azt mondom szavazzunk. Aki a bizottsági álláspontot támogatja, hogy nem módosítunk rendeletet Balogh Ferenc képviselő: Az érintettek is elmondhatnák az álláspontjukat még szavazás előtt. dr. Gál Imre polgármester: Természetesen a lehetőség az adott, nyilván. Joó Mária: Köszönjük, nem szeretnénk. dr. Gál Imre polgármester: Akkor szavazásra bocsátom. Aki azzal ért egyet, hogy nem módosítunk rendeletet és a kérelmet elutasítjuk, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2012. (VI. 27.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helységek bérletéről, valamint az elidegenítésükről szóló 11/2009. (VII. 30.) számú önkormányzati rendelete 5. (1) bekezdését nem kívánja módosítani, egyúttal Joó Máriának az önkormányzati lakásbérleti joga további egy évvel történő meghosszabbítására vonatkozó kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy a rendelet szerinti maximális 5 éves bérleti időtartamot kimerítette. Határidő: azonnal 4. napirend: Gyermekekért, Iskoláért, Községért Közalapítvány évi működéséről tájékoztató, a Közalapítvány jövőbeni működésének megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: A bizottság egyrészről tárgyalta a beszámolót, a beszámolóhoz kapcsolódva felvetődött az a kérdés, hogy dönteni kellene az alapítvány sorsáról, hogy hogyan és mi módon működjön a jövőre nézve. A bizottsági ülésen abban maradtunk, hogy a következő testületi ülésre előkészítjük, mert jogi szempontból is végig kell gondolni a dolgot és ügyvéd urat is meg kell keresnünk, hogy hogyan lehetne dönteni megszűnésről vagy átalakulásról. A bizottság elfogadta a beszámolót, és javasolta elfogadásra a testületnek. Kérdezem, hogy van-e kérdés? 6

7 Talapka Józsefné: Amennyiben van kérdés, szívesen válaszolok. Először is elnézést szeretnék kérni, hétfőn nem lehettem itt, mert érettségi volt az iskolában. Biztosan mindenki látta, hogy jelentős pénzösszegről van szó évhez képest gyarapodott az alapítvány vagyona. Az 1%-ból kevesebb összeg folyt be a többi évhez képest. Sajnos egyre kevesebb ösztöndíjat tudunk adni, mert a gyerekeknek egyre nehezebb teljesíteni, hogy megfeleljenek a követelményeknek, amit az alapítvány előír. Jogilag a tevékenység nem bővíthető ki, ezért maradunk ennél a három tevékenységnél, ami akkor lett meghatározva, amikor ezt az alapítványt létrehozták. Van olyan verzió is, hogy megszüntetjük és egy újat alapítunk ahol lehetne már bővíteni a tevékenységeket. Az utolsó május végi ülésen fogalmazódott meg az, hogy több pályázatot írnánk ki és megpályáztatnák az óvodát és az iskolát összesen Ft összegre. A pályázatot kiírhatjuk technikai eszközfejlesztésre, korszerűsítésre vagy a nevelés, oktatás hatékonyabbá tétele vonatkozásában. A pályázat vonatkozásában 30%-os önrész lesz. Balogh Ferenc képviselő: Mindenképpen azt szeretném kérni, hogy az ügyvéd úr adja meg, hogy milyen választási lehetőségek vannak, de természetesen úgyis a testület fog dönteni, hogy mit szeretne kezdeni az alapítvánnyal. Ezt a júliusi ülésen kellene megtárgyalni. Talapka Józsefné: Félreértés ne essék nem arról van szó, hogy mi azt szeretnénk, hogy ez megszűnjön, hanem azt szeretnénk, hogy a pénz érdemben jól legyen felhasználva. dr. Gál Imre polgármester: Akkor szavaztatok. Aki elfogadja a GYIK Alapítvány beszámolóját, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2012. (VI. 27.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekekért, Iskoláért, Községért Közalapítvány évi működéséről szóló tájékoztatóját az előterjesztésnek megfelelően fogadja el. Határidő: azonnal dr. Gál Imre polgármester: Az alapítvány további működésével kapcsolatban a következő testületi ülésen visszatérünk még erre a dologra. 5. napirend: Fehér Gyolcs Alapítvány kérelmének megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Napirenddel kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy Kecskés Annamária az összevont bizottsági ülésen jelen volt, és elmondta mi meghallgattuk az ő véleményét is, viszont akkor nem volt jelen a Fehérgyolcs Alapítvány képviselője. Baráthné Sztán Henriett: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek. Sajnos nem tudtam a bizottsági ülés időpontját ezért nem tudtam eljönni az ülésre. A kérelem egy hozzájáruló nyilatkozat aláírásáról szól. Jogszabály kimondja, hogy csak akkor működhetünk Házi segítségnyújtás vonatkozásában ez év januárjától, ha az kormányzat a hozzájárulását adja, hogy az alapítvány a házi 7

8 segítségnyújtást végeztethessen az adott területen. Semmiképpen nem szeretnénk beleavatkozni az önkormányzat Házi segítségnyújtásába. 3 kistérségnél van az alapítvány óta dolgozik egymás mellett az egyház a civil alapítvány és az önkormányzat a Házi-segítségnyújtás szolgáltatásban. Az önkormányzati alapellátással semmiképpen nem ütközik a mi alapítványi ellátásunk. Faldina Ágnes képviselő: 1000 ellátott van, akiket az alapítvány ellát. Ők elégedettek-e, vagy vannak-e esetleg hibák? Baráthné Sztán Henriett: Az ezer ellátott a három kistérség vonatkozásában oszlik meg. Az ellenőrzéssel kapcsolatban a legfőbb ellenőrző szerv maga az ellátott. Ha az ellátottnak valamilyen problémája van az az egy, ami egyből visszacsapódik hozzánk. Minden működésben aki dolgozik követhet el hibát, és ha van akkor mindenképpen helyrehozzuk, de az meghatározó, hogy a jogszabályi feltételeknek megfelelően kell dolgozni, a jogszabályi előírásokat be kell tartani. Ha valaki nem megfelelően végzi a munkáját a dolgozóink közül, akkor adott esetben a gondozott jelzi azonnal, hogy nem megfelelő és nem kíván vele együtt dolgozni. Ebben az esetben más gondozó szolgáltatásait kínáljuk fel. Ez egy olyan feladat, ami a bizalommal indul. Ha az ellátott idős nem is engedi be eleve a gondozót, akkor nincs meg az alapvető bizalmi kapcsolat. dr. Gál Imre polgármester: Két kérdés merül fel, egyrészt, hogy hogyan választják ki a gondozottakat, mert vannak feltételek, hogy jogosult legyen az ellátásra. Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni. Baráthné Sztán Henriett: Maga a házi-segítségnyújtás, mint gondozás úgy jelenik meg, hogy háziorvosi hozzájáruláson keresztül. Az is lehetséges, hogy van szükséglet, de nem felel meg a jogszabályi feltételeknek, ebben az esetben nem lehet nyújtani a szolgáltatást. A gondozási szükséglet vonatkozásában egy átfogó szükséglet felmérést végzünk, hogy van-e rá szükséglet. Másik pedig a fizikai, mentális és szociális állapot rászorultságot akár a lakhatási körülményeket is mérlegelni kell és pontozni kell ebben az esetben1-5-ig. Ez egy szubjektív mérlegelési jogkör, de ez mellett ott van az orvos véleménye is és ő is mérlegel. Mindenféleképpen a jogszabályi feltételeket biztosítani kell, hogy valaki ellátott legyen és mérlegelni kell a helyzetet. Ahhoz hogy valaki ellátott legyen, nem volt szórólapozás nem volt erőszak, egyszerűen idővel szájról szájra terjedt a dolog. dr. Gál Imre polgármester: Nekem az lenne még a kérdésem, hogy Inárcson mennyi gondozottjuk van? Baráthné Sztán Henriett: 14 gondozottunk van. Jakab Pál: Velem együtt 4 gondozó van, de nem csak inárcsi területen végzünk gondozást, hanem Kakucson is. Az, hogy ki szorul ellátásra a doktornő is meg tudja mondani, hogy nem is próbálkoztunk olyannal, aki nem szorul rá. Aki pedig rászorult akkor is kértük a doktor véleményét és csak utána vettük gondozásba. Bolvári Mihály alpolgármester: A forrás oldaláról kérdezném, hogy ez állami támogatású, és mekkora összegben? Baráthné Sztán Henriett: 100%-ban állami normatívával működünk, ami működési engedéllyel együtt van. Aki nem állami normatívával dolgozik és szociális ellátást végez, annak is engedélyeztetni kell. Mi úgy engedélyeztettük be, hogy tavaly is volt a működési engedélyünk ezért állami normatívával tudunk dolgozni. Évre megállapított normatíva van. Nálunk nincs plusz normatíva, ezért 100% állami normatíva mellett dolgozunk. Jelenleg a házi segítségnyújtást nyújtja az alapítvány. Amennyiben változna a normatíva és mondjuk 1/3-ára csökkenne, mert ez is előfordulhat, hiszen bizonytalan és kiszámíthatatlan a költségvetés abban az esetben átgondolásra 8

9 kerülhet a kistérségi térség. Ezen a normatíva szinten a jövőben is kívánjuk a házi-segítségnyújtást nyújtani és ez mellett még étkeztetéssel is foglalkozik az alapítvány 395.-Ft intézményi térítési díjjal dolgozunk. Ezzel is fogunk jelentkezni az Önök településén, mert erre is van működési engedélyünk. Étkezésben és házi segítségnyújtásban is kifejezetten idős embereknek fogunk szolgáltatni. Bolvári Mihály alpolgármester: Tegnap bizottsági ülésen kaptunk információt, csak most ez nem igazán fedi le egymást a kettő. Én most nem tudok ezek után szavazni, mert nincs határozott álláspontom, egy későbbi időpontban kellene erre visszatérni. Baráthné Sztán Henriett: Amennyiben nem járul hozzá a Képviselő-testület, akkor nekünk be kell fejezni és meg kell szüntetni az ellátást június 30-ával. Amennyiben később úgy dönt a Képviselőtestület, hogy mégis hozzájárul a működéshez, akkor újból kell, hogy kezdjük majd a munkát. Ha nincs nyilatkozat, akkor most megszüntetjük az ellátást. Mondják, hogy zsaroljuk ezzel az önkormányzatot, hogy szükséges a nyilatkozat, de ez nem az, hanem egy jogszabályi kényszer, nem tudunk mást tenni, ha nincs nyilatkozat, nem dolgozhatunk tovább. dr. Gál Imre polgármester: Én ezért szerettem volna rákérdezni, mert az én tudomásom szerint a zsarolás az onnantól zsarolás, amikor úgy merül fel a kérdés, hogy először a gondozó hoz magával kilenc gondozottat, abban az esetben már munkáltatom, és dolgozik. Innentől kezdve kérek engedélyt az önkormányzattól és akkor az önkormányzathoz odaviszem a gondozókat, akiknek pillanatnyilag van munkája. Abban a pillanatban amikor az önkormányzat nem engedélyezi a történetet, akkor a gondozóknak már nincs munkája. Tehát az önkormányzat nyakába varrom azt a lehetőséget, és ezt tekintették Dabason zsarolásnak, hogy munkanélkülivé teszek pár embert. Baráthné Sztán Henriett: Én ezt a dolgot nem érzem zsarolásnak, inkább kényszernek. Jakab Pál: Jelenleg nincs még képesítésünk, de 5 éven belül meg kell szereznünk a szakképzettséget. Zámbó Istvánné: Május 1. utcai lakók a gondozottak? Jakab Pál: Igen, de Kakucson is végzünk gondozást. Bolvári Mihály alpolgármester: Három dolgot szeretnék. Nagyon szimpatikus dolog az amit Önök ellátnak, másik pedig még ne mondja senki azt, hogy nem adjuk hozzá a hozzájárulásunkat. A harmadik dolog pedig az, hogy hétfőn volt bizottsági ülés, amikor módunk lett volna ezt kitárgyalni és megfelelő információ birtokában kialakítani az álláspontunkat. Ha Ön most azt gondolja, hogy ma negyedóra alatt fogunk dönteni ezt nem lehet. Jelenleg most 10 embert állítanak szembe Inárcs község Képviselő-testületével. Erre nem lehet büszkének lenni, előbb kellett volna idejönni. Ma merőben más véleményt kaptunk ezzel kapcsolatosan és annak alapján alakítottuk ki az álláspontunkat, ami nem megváltozhatatlan, de időt kérünk arra, hogy átgondoljuk. Nem lenne korrekt az a döntés, ami miatt az állampolgárok bennünket ideküldtek. Azt hiszem ez érthető. Baráthné Sztán Henriett: Nem tudtam, hogy hétfőn van bizottsági ülés, ezért nem jöttem. Tudomásul veszem amit mondott. dr. Gál Imre polgármester: Nyilván nem most fogjuk meghozni a döntést. Zámbó Istvánné: Végül is elmondott mindent és tájékoztatott. Szerintem tudunk dönteni. Most itt vannak a háziorvosok is kérjük ki a véleményüket, hogy ne maradjanak gondozás nélkül azok, akik rászorulnak. 9

10 dr. Enzsöl Csaba: Természetesen volt egy szükséglet egy igény ami létrehozta őket, de a mi részünkről igazándiból az van, hogy háttér-információval látnak el a betegeket. Jakab Pál: Az nagyon jó, hogy ilyen emberek is jutnak ilyen szolgáltatáshoz az az igazság más nem igazán akar ezzel foglalkozni. dr. Enzsöl Csaba: Biztosan van igény erre, mert ez a réteg is megkapja a gondozást, viszont nekem ezzel több nyűgöm is van ezzel a szolgáltatással kapcsolatban. Picit ránk próbálják az adminisztrációt hárítani. Nem értem miért nekünk kell láttamozni, javasolni, ellenőrizni. Semmilyen szakmai rálátásom nincs erre, onnantól kezdve, hogy ráírják a papírra, hogy miket javasol és a beteget pedig nem lássuk? Nekem álláthatatlan ez az egész, de ez az én véleményem. Baráthné Sztán Henriett: A jogszabály sokat hárít az orvosokra, kifejezetten a háziorvos írja elő, hogy mit szedhet. dr. Péter Klára: Úgy jönnek, hogy írjál valamit Neki! Kérdem én, hogy miért? Az, hogy kikkel alkalmazzák ezt az egy dolog, de akkor ne jöjjenek hozzám a pecsétért? Zámbó Istvánné: Mint orvosoknak az egészségügyi állapotokról nekik kell nyilatkozni ezt senki más nem tudja. dr. Gál Imre polgármester: Értem a megfogalmazását a doktornőnek és zárt ülés keretében szeretném a döntést meghozni. Ez lenne a javaslatom. Csatlakoznék annyiban az alpolgármester úrhoz, hogy addig is mérlegelnénk és átgondolnánk ezt a dolgot és majd zárt ülés keretében döntenénk erről a dologról. Ez lenne tehát a javaslatom, aki ezt elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2012. (VI. 27.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fehérgyolcs Alapítvány kérelme ügyében a döntést zárt ülés keretein belül hozza meg. Határidő: azonnal 6. napirend: Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítő Szolgálatainak évi munkájáról (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: A bizottság egyhangúan támogatta és elfogadásra javasolta a beszámolót a testületnek. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki elfogadja a beszámolót, az kérem kézfeltartással jelezze. 10

11 Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2012. (VI. 27.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Társult Önkormányzatok Együtt Segítő Szolgálatainak évi munkájáról szóló beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően fogadja el. Határidő: azonnal 7. napirend: Inárcs Község Közbiztonságáért Közalapítvány évi működéséről tájékoztató (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: A közbiztonságért közalapítvány ügyében illetve a polgárőrség működésével kapcsolatban a bizottság elég alaposan megtárgyalta a napirendet. Amennyiben nincsen ehhez újabb felvetés, akkor itt is szavazásra bocsátom. Aki elfogadja a beszámolóját a közbiztonságért alapítványnak, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2012. (VI. 27.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Inárcs Község Közbiztonságáért Közalapítvány évi működéséről szóló tájékoztatóját az előterjesztésnek megfelelően fogadja el. Határidő: azonnal 8. napirend: Inárcs Óvodás Gyermekeiért Alapítvány évi működéséről tájékoztató (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: A bizottság szintén tárgyalta, ott sem volt különösebb felvetés, amennyiben nincsen újabb felvetés, akkor aki elfogadja, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2012. (VI. 27.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Inárcs Óvodás Gyermekeiért Alapítvány évi működéséről szóló tájékoztatóját az előterjesztésnek megfelelően fogadja el. Határidő: azonnal 11

12 9. napirend: Remondis OKÖT Kft évi munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Bolvári Mihály alpolgármester: Én ma találkoztam azzal a helyzettel, hogy kivittem egy utánfutó szemetet és kérdeztem, hogy van-e arra lehetőség, hogy ingyen befogadni a szemetet 1 m 3 évente minden inárcsi állampolgártól. Azt mondták ez január 1-jétől megszűnt, de én mondtam, hogy erről minket nem tájékoztatott senki. Volenszki úr tájékoztatott, hogy tavaly decemberben hozott törvény miatt, megvonták ezt a lehetőséget a környékbeli településen lakó emberektől. A Remondis a költségekre hivatkozott, de itt a Remondisnak nincs költsége, mert az állampolgár viszi oda a szemetet. dr. Gál Imre polgármester: Remondisnak is van költsége, és az önkormányzatoknak is, mint a lerakó tulajdonosainak, mert az új hulladéktörvény szerint tonnánként Ft költség terheli a lerakott szemetet, ami nem újrahasznosítás. Ezért alapítunk céget, hogy minél kevesebb legyen a hulladék, mert ez a teher pluszként jelentkezik és miközben az állam úgy döntött, hogy nem engedi, hogy emeljük a szolgáltatás díját, eközben egy plusz teherként még a Ft/tonna költséget megállapította. Bolvári Mihály alpolgármester: Én hiányoltam a tájékoztatást és Volenszki úr azt javasolta, hogyha a polgármesterek legközelebb összeülnek, akkor tárgyaljanak erről, ők nem zárkóznak el ez elől. Arra lehetőséget kellene adni a lakosságnak, hogy évente egyszer azt az 1 m 3 szemetet ingyen kivihessék a szeméttelepre. Amíg ebben nem döntünk, addig ne tárgyaljuk a díjemelési javaslatot. dr. Gál Imre polgármester: Ez a beszámoló megtárgyalása, amiben most kell döntenünk. Én javaslom, hogy a díjemelés vonatkozásában szintén zárt ülés keretén belül hozza meg a döntést az önkormányzat, mert új információkhoz jutottam, amit szeretnék megosztani veletek zárt ülés keretén belül. Kérdezem, hogy van-e még kérdés? Amennyiben nincs kérdés a beszámolóhoz és a bizottság is elfogadásra javasolta és aki elfogadja a beszámolót, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 141/2012. (VI. 27.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Remondis OKÖT Kft évi munkájáról szóló beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően fogadja el. Határidő: azonnal 10. napirend: Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány évi működéséről szóló beszámoló megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Elfogadásra javasolta a bizottság, valamint beszéltük, hogy októberre tegyünk egy beszámolót, mert akkor van értelme és akkor tudunk érdemben dönteni az üdülőtábor vonatkozásában, hiszen a nyári élmények még akkor frissek, hogy mennyi gyerek táborozott és milyen élménnyel, ezt akkor tudjuk a helyére tenni. Van-e még észrevétel? Ha nincs akkor 12

13 szavaztatok. Aki elfogadja az alapítvány működéséről szóló beszámolóját, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2012. (VI. 27.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány évi működéséről szóló beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően fogadja el. Határidő: azonnal 11. napirend: Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet szerződéstervezetek jóváhagyása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: A tervezetet a bizottság tárgyalta és egyhangúan támogatta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé. Most már a véglegesnek tűnő jóváhagyást szeretnénk kérni a szerződéshez. Aki támogatja és hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester ezt a dolgot vigye, kérem kézfeltartással jelezze. Valamint ehhez a napirendi ponthoz a jelzálogjog bejegyzésről is kellene dönteni. Tehát aki támogatja, hogy a 4 ingatlan vonatkozásában a jelzálogjogot átvezessék az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet javára az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 143/2012. (VI. 27.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezettel (székhely: 2351 Alsónémedi, Fő út 66/A.) kötendő, az előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezetek szövegét és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződéseket aláírja. Határidő: azonnal Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 144/2012. (VI. 27.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy ,- Ft hitelösszeg és járulékai erejéig kötelezettségei teljesítésének biztosítására az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező alábbi ingatlanokon az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet javára jelzálogjogot alapítsanak: 13

14 - 080/6 hrsz hrsz /1 hrsz /27 hrsz. A képviselő-testület feltétlen, és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet javára a kölcsönszerződésben foglalt ,- Ft, azaz Kétszázötvenmillió forint tőke és járulékai erejéig a fenti hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjogot jegyezzenek be. Határidő: azonnal 12. napirend: DAKÖV Dabas és környéke Vízügyi Kft. Víziközmű Bérleti-Üzemeltetési szerződés megtárgyalása és elfogadása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Különösebb érdemi döntést hozni nem kell, valamennyien átvitattuk ezt a dolgot. Tájékoztatásként szeretném ezzel kapcsolatosan mondani, hogy a holnapi nap folyamán 9 órakor a Dabasi Sportcsarnokban lesz a társulni kívánó önkormányzatok mintegy 51 település találkozója. Ott még a szükséges módosításokat elvégzik, utána a pontosítás természetesen vissza fog ide kerülni a testület elé. Van-e kérdés? Amennyiben elfogadjátok ezt a szerződéstervezetet még ebben az állapotban, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2012. (VI. 27.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja az önkormányzat törzsvagyonában lévő víziközmű vonatkozásában az önkormányzat mint bérbeadó, másrészről a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. mint bérlő között létrejövő bérleti üzemeltetési szerződést. Határidő: azonnal napirend: Bérlő kijelölése önkormányzati bérlakásokra (Paulik Adrienn, Vincze Tóth Roland) (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Pedagógusok lakásbérletének meghosszabbításáról lenne szó, akik jelenleg is benne laknak az ingatlanokba. Aki támogatja a bizottságok javaslatát, az kérem kézfeltartással jelezze, hogy meghosszabbítsuk a szerződéseket. 14

15 Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 146/2012. (VI. 27.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Paulik Adrienn pedagógus bérleti jogának augusztus 1-jétől július 31-ig terjedő időszakra történő meghosszabbításához az Inárcs Rákóczi út 3/B. szám alatti emeleti önkormányzati bérlakásra vonatkozóan. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a lakásbérleti szerződés meghosszabbításának aláírásával. Határidő: azonnal Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 147/2012. (VI. 27.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Vincze Roland pedagógus bérleti jogának augusztus 1-jétől július 31-ig terjedő időszakra történő meghosszabbításához az Inárcs Rákóczi út 3/B. szám alatti emeleti önkormányzati bérlakásra vonatkozóan. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a lakásbérleti szerződés meghosszabbításának aláírásával. Határidő: azonnal dr. Gál Imre polgármester: Zárt ülésen tárgyaljuk a Remondis díjmódosítását, én javaslom, hogy ez legyen a zárt ülés utolsó pontja. Az első legyen a Fehérgyolcs Alapítvány kérelme, mert a háziorvosok itt vannak és őket is meg tudjuk hallgatni órakor zárt ülés kezdődik. ZÁRT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK 1. napirend: Fehérgyolcs Alapítvány kérelmének megtárgyalása Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 0 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 3 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 148/2012. (VI. 27.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy a Fehér Gyolcs Alapítvány (1035 Budapest, Laktanya u. 35.) Inárcs község közigazgatási területén házi segítségnyújtást, mint szociális alapszolgáltatást végezzen. 15

16 Határidő: azonnal 2. napirend: Dr. Péter Klára és dr. Enzsöl Csaba háziorvosok kérelmének megtárgyalása Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 149/2012. (VI. 27.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Péter Klára és dr. Enzsöl Csaba háziorvosok részére a évben bruttó ,- Ft hozzájárulást nyújt a háziorvosi helyettesítési költségekre vonatkozóan. Határidő: azonnal 3. napirend: Remondis Kft. díjemelési javaslatának újratárgyalása Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodással a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési helyi közszolgáltatásról szóló 4/2004. (IV. 01.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési helyi közszolgáltatásról szóló 4/2004. (IV. 01.) rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 4. napirend: Döntés a évi Díszpolgári cím és az Inárcs községért elismerés odaítéléséről Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2012. (VI. 27.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete érdemei elismeréséül Díszpolgári címet adományoz a nyugdíjba vonult Borsos Ernő pedagógus részére. Határidő: augusztus

17 Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 151/2012. (VI. 27.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete érdemei elismeréséül Inárcs községért elismerést adományoz a nyugdíjba vonult Borsos Ernőné pedagógus részére. Határidő: augusztus 20. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2012. (VI. 27.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete érdemei elismeréséül Inárcs községért elismerést adományoz Krizsán Sándorné részére. Határidő: augusztus 20. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2012. (VI. 27.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete érdemei elismeréséül Inárcs községért elismerést adományoz Gattyán Istvánné részére. Határidő: augusztus órakor a nyilvános ülés folytatódik. 15. napirend: A Pest Megyei Kormányhivatal által megküldött közérdekű bejelentés vizsgálati megállapításainak megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Zámbó Istvánné képviselő: A pénzügyi bizottság a napirendet elfogadásra javasolta a Képviselőtestület felé. Balogh Ferenc képviselő: Én még egyszer szeretném elmondani, szeretném kérni a jegyzőkönyvvezetőt ha szabályos, akkor szeretném azt átemelni amit a bizottsági ülésen elmondtam. Az a három pont pici apróság, de mivel az nem szerepelt a határozati javaslatok között, hogy egyetértek vele vagy nem. 17

18 dr. Gál Imre polgármester: A jegyzőkönyvbe nyilván szerepelni fog, hogy kinek mi az álláspontja ebben a dologban. A határozatban az fog megjelenni, hogy elfogadtuk a határozatot, de a jegyzőkönyv tartalmazni fogja a hozzászólásokat. Göndör Ákos jegyző: Nyilván ezt a bizottsági ülés jegyzőkönyve fogja tartalmazni. Balogh Ferenc képviselő: Akkor szeretném rögzíttetni a jegyzőkönyvbe, arra a három dologra térnék ki és nem a levélíró által megállapított tényeket erősítem meg, mert azok túlzóak és valótlanok, viszont úgy gondolom kellő elhatározás van arra, hogy ez a dolog tovább fog menni és lesznek még megkeresések. Én erre a három pici dologra térnék ki. Az első a nonprofit Kft. megalakítása és a megalapítása körüli elhangzott számok nullára kihozása és jövedelmezővé tétele a legjobb tudomásom szerint nem várható. Továbbá a köztisztviselők kirándulása kapcsán a meglepetés ürügyén a közvélemény tájékoztatása miszerint továbbképzésre mennek, ezt eléggé elvont dolognak tartom. Illetve az angol nyelvtanulás morális akadályokat vet fel bennem tudván, hogy jogszabálysértés nem történt, hiszen a vezetői beosztásban dolgozók kötetlen munkaidőben végzik el a feladataikat. Ezt is aggályosnak tartom és tartottam. dr. Gál Imre polgármester: A kötetlen munkaidő az azt is jelenti, hogy amennyiben nem volt angol óra akkor a munkaidő 9 óra magasságában kezdődött el, amennyiben angol óra volt akkor az nyolctól kilencig volt. Tehát én úgy gondolom, hogy nem a munkaidő rovására és nem a munkaidő alatt történt. Ha egyszer nincs meghatározott munkaidő és senki nem kéri azt számon, hogy miért kor vagy 9-kor kezdődik a jegyzőnek vagy a polgármesternek a munkaideje és miért akkor kezdi meg a munkát, vagy miért este 10-kor vagy 11-kor ment haza akkor nem hiszem, hogy jogszerű és etikus lenne egyáltalán ezt a kérdést felvetni. Bolvári Mihály alpolgármester: Az vesse el az első követ, aki még nem hibázott. Itt élünk egy faluban lehúztunk együtt 4 évet. Én mit csináltam volna, azon spekulálok? dr. Gál Imre polgármester: Nincs ezzel semmi baj. Bolvári Mihály alpolgármester: Én is attól tartok, hogy a bűnüldözési szerveknek is tovább küldte. dr. Gál Imre polgármester: Nincs ezzel semmi probléma, sőt örülnék neki, mert a bűnüldöző szerv az ki fogja deríteni a dolgot és utána nekem is van végre a kezemben valami, mert én nem áskálódok, de abban a pillanatban amikor van a kezemben valami, akkor azt mondom, hogy a hamis vád miatt minden további nélkül, tehát amint megállapítják azonnal feljelentem. Bolvári Mihály alpolgármester: A feljelentéseket aláírással küldte el. Tegnap hívott fel, hogy tárgyalta-e a bizottság. Mondtam, hogy tárgyaltuk és elmondtam a bizottság álláspontját. Azt a levelet küldte el az ügyészségnek és az Állami Számvevőszéknek is. Göndör Ákos jegyző: Örülök, mert az anyag egyben van. Ebből biztosan nem lehet probléma. Állunk mi ennek elébe. Bolvári Mihály alpolgármester: Ő nem csak Nekem, hanem másnak is elmondta, hogy ő tette a feljelentést. Göndör Ákos jegyző: Én nyugodt vagyok ebben az ügyben, ennél nagyobb problémánk ne legyen soha. Balogh Ferenc képviselő: Gergő nagyon szépen elkészítette az anyagot a háttér-információkkal. 18

19 Göndör Ákos jegyző: Igen, de nem a feltáró munka miatt védhető, az is kell hozzá mert azok a bizonyítékok, hanem azért mert ezek nem jogszerűtlen intézkedések. Ha bármilyen bűncselekmény vagy kötelezettségszegés lenne benne, azt nem lehetne alátámasztani semmivel sem. dr. Gál Imre polgármester: Aki elfogadja a bizottsági megállapításokat és a kérdésekre adott válaszokat az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 154/2012. (VI. 27.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal felhívására a polgármesteri hivatal pazarló gazdálkodásával kapcsolatban benyújtott közérdekű bejelentésben foglalt panaszok kivizsgálására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által elkészített vizsgálati megállapításokat elfogadja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Pest Megyei Kormányhivatalt a vizsgálati eljárás eredményéről haladéktalanul tájékoztassa. Felelős: Göndör Ákos jegyző Határidő: azonnal 16. napirend: Művelődési ház forgalomképessé nyilvánítása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Bizottsági ülésen beszéltünk róla, hogy ismert okok alapján a fedezetként való felajánlás a társasházak vonatkozásában nem jöhet szóba, mert elidegenítési és terhelési korlátozás van rajta. Nem kívánjuk eladni a művelődési házat, nem arról van szó, hanem arról hogy forgalomképessé kell tenni ahhoz, hogy a jelzálogjogot be lehessen rá vezetni. Aki ezt támogatja, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 155/2012. (VI. 27.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat törzsvagyonát képező Inárcs 859 hrsz-ú 2365 Inárcs, Bajcsy-Zsilinszky út 94. szám alatt lévő Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár funkciójú ingatlanát átsorolja korlátozottan forgalomképes státuszból forgalomképes státuszba. Határidő: azonnal NAPIREND UTÁNI FELSZÓLALÁSOK 19

20 Balogh Ferenc képviselő: Az iskolánál a sportpályával kapcsolatosan szeretnék szólni, hogy zárt kapu van. dr. Gál Imre polgármester: Én nem tudok felelősséget vállalni az iskolaigazgató tevékenységéért. Az történt, hogy bár nyitott ez a történet és nyitva kellene hogy legyen és ehhez képest az Attila bezárta a kaput és az Andinak az öccsével is összerúgta a port. Szeretném tájékoztatni a Képviselőtestületet, hogy megoldjuk a felügyeletet arra a rövid időre amíg nyitva leszünk és amíg az építkezés el nem kezdődik. Egyébként szabályozzuk a történetet ugyan úgy mint a sportpályán, hogy milyen feltételekkel lehet használni, meg saját felelősségére stb. meg persze felügyeletet is biztosítunk hozzá. Balogh Ferenc képviselő: Sportpálya kapcsán szeretném kérdezni és nem tudom, hogy téves-e az információ de Ócsáról idejárnak focizni és a mi pályánkat használják? Csak azt szeretném megkérdezni, hogy miért és hogyan. dr. Gál Imre polgármester: Csak 4 alkalomról volt szó 4 vasárnapi mérkőzést érintett ez a tavaszi szezon során. Az edzéseiket megtartották a teremben, itt csak a mérkőzések voltak. Szó volt még az ülés végén: a bölcsődével kapcsolatos eseményekről, iskolai és óvodai energetikai pályázat elkezdésének időpontjáról, Ócsára települő devizahitelesekről. dr. Gál Imre polgármester: Több napirend és hozzászólás nem lévén mindenkinek megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom 20 óra 30 perckor. k.m.f. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Zámbó Istvánné képviselő jkv.hit. Balogh Ferenc képviselő jkv.hit. 20

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2010. 08. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-27/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01.

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Tartalomjegyzék I. Rész... 3 Általános rendelkezések... 3 I. A szabályzat célja, alanyi hatálya... 3 II. Az ajánlatkérő jogállása...

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2014. 04. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-29/2014. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 06. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-39/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Zsámbék Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2010. 09. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-27/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület (2463 Tordas, Erdőmajor 1/a) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN TORDAS, PETŐFI U. 6. SZÁM ALATTI 92. HRSZ-Ú INGATLANON MEGLÉVŐ

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 2/2013. (II. 15.) Önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék gyűjtésével,

Részletesebben

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2011. 1 KISAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET Előzmény Az Ajánlatkérő a ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0112 azonosítószámú Egészségügyi alapellátás fejlesztése Ónodon tárgyú projektjében

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fı út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

11/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

11/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 11/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20.-án megtartott nyilvános testületi üléséről. A napirend fontosságára való tekintettel a képviselők

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 18-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. március 18.

Részletesebben

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2006. /III.24./ számú rendelete. a közbeszerzés helyi szabályairól

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2006. /III.24./ számú rendelete. a közbeszerzés helyi szabályairól Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. /III.24./ számú rendelete a közbeszerzés helyi szabályairól Teskánd Község Önkormányzati Képviselőtestülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2011. 12. 13. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 70-47/2011. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i üléséről 267 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Hajzerné Oláh Ildikó Támba Borbála Szitár Emese Buzák Zsolt Lisovszki

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Bugac Nagyközség Önkormányzata a 2010. május 5-én tartott ülésén fogadta el a /2010. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2010. május 6. Heródekné

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben

K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben sz. K Ö ZB E S ZE R ZÉ S I S ZABÁL Y ZAT Módosításokkal egységes szerkezetben számú példány Érvényes: visszavonásig Készítette: Dr. Papp István Beosztás: ügyvéd Dátum: 2010. 05. 25. Aláírás: Ellenőrizte:

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok 814 815 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án (kedden) 13 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről 264/2/2015. Z A L A megye KÁNYAVÁR Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. február 27. 16.00 órától 17.30 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 43 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza polgármesteri iroda mellékelt

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT június 19. 2013. PRIMOM Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Vállalkozásélénkít ő Alapítvány (a továbbiakban: Ajánlatkérő) jelen Szabályzat elfogadásával a közbeszerzési eljárások belső

Részletesebben

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 28. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2010. MÁRCIUS 31.) Határozatok: 17-22/2010. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2010. MÁRCIUS 31.) Határozatok: 17-22/2010. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 6. számú jegyzőkönyve (2010. MÁRCIUS 31.) Határozatok: 17-22/2010. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2 Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzata A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 1/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben