Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról"

Átírás

1 Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZEPTEMBER Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk július- augusztus-szeptember havi munkájáról és a községet érintő fő kérdésekről kívánom a lakosságot tájékoztatni! A képviselő-testület üléseinek napirendi pontjai közül a következőket emelem ki. Beszámolót hallgattunk meg a két háziorvosi körzet munkájáról, melyet a képviselő-testület tartalmasnak ítélt meg, s háziorvosaink munkáját, a betegápolás színvonalát elismerően értékeltük. Az I. számú háziorvosi körzet betöltésével kapcsolatban a képviselő-testület komoly előkészítő munkák után meghozta döntéseit. Mint ismeretes Dr. Kovács Petronella doktornő április 25-én írásban benyújtotta felmondását önkormányzatunkhoz, majd tárgyaltunk a KÉSMED Kft-vel a feladatellátás tekintetében, amelyet a testület nem tudott támogatni. Ezek után Dr. Kovács Petronella doktornő eladásra meghirdette a praxist, és megállapodott Dr. Szarvas Gáborral a október 31-ig történő helyettesítésről. A meghirdetett praxis betöltésére egy jelentkezés történt Dr. Dezsényi Emese doktornő személyében. A doktornő püspökladányi kötődésű, s jelenleg a békéscsabai kórház sürgősségi osztályának műszakvezető főorvosa. A képviselő-testület mindenre kiterjedően meghallgatta a doktornőt, és támogatta a feladat-ellátási szerződés megkötését. Ezt követően megtörtént a két doktornő közötti praxisjog átadása-átvétele, illetve folyamatban vannak azoknak az engedélyeknek a beszerzései, ami alapján Dr. Dezsényi Emese átveheti az I. számú háziorvosi körzetünket november 1-től november 1-től tehát új háziorvosunk lesz Dr. Dezsényi Emese személyében, aki a szolgálati lakást elfoglalva településünkre is fog költözni. Ezennel kívánok doktornőnek jó munkát, és kiváló orvos-beteg kapcsolatot! A képviselő-testület tájékoztatót hallgatott meg a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 2014/2015-ös nevelési évének indításáról. Az intézmény óvodájába 109 óvodás gyermeket 5 csoportban fogadunk, míg a bölcsődében 2 csoportot indítunk, ahova még mindig várjuk a megfelelő korú kisgyermekek jelentkezését. A képviselő-testület új rendeletet hozott a közkifolyós vízhasználatról és a vízhasználat díjának meghatározásáról. Ennek értelmében mindazok, akik a közműves vízellátásból kikötésre kerültek, a közkifolyók vizét csak bejelentés után vehetik igénybe, s a vízfogyasztás után átalánydíjat kötelesek fizetni. Ezen érintett lakosoknak kérelmet és nyilatkozatot kell kitölteni. A képviselő-testület döntött a Sárrétudvari Vasút u. 36. szám alatti Nemes tanítói ingatlan megvásárlásáról. Az örökös, Nemes Béla kereste meg az önkormányzatot az eladási szándékával, melyet Nemes Sándor - településünk díszpolgára- emléke miatt is támogatott a testület. A későbbiekben a lakást fel kívánjuk újítani, és a szociális ellátás területének bővítése érdekében szeretnénk hasznosítani. Szépen hangozna egy Nemes-ház elnevezés.

2 Önkormányzati munkánk során továbbfolytattuk nagyobb beruházásainkat és pályázati fejlesztéseink megvalósítását A Biharnagybajom és Sárrétudvari szennyvízelvezetési és közös szennyvíztisztítási projekt kivitelezésének közbeszerzési eljárása még mindig folyamatban van, várhatóan októberben tudunk eredményt hirdetni. Tájékoztatásul közlöm, hogy ebben az évben nem kezdődnek el a települést érintő nagyobb munkálatok. A projekttel kapcsolatosan megtettük a társulati érdekeltségi hozzájárulások lakosokra történő engedményezését, és a lakosok döntésének megfelelően sokak esetében visszafizetésre kerültek a társulati érdekeltségi hozzájárulások. Köszönöm a lakosság együttműködését, önkormányzatunk mindent megtett annak érdekében, hogy a különböző befizetési módok mindegyikében a legmegfelelőbb, és a lakosok érdekeit szolgáló kifizetéseket tudjuk alkalmazni. A Sárrétudvari és térsége ivóvízminőség- javító beruházás című projektmunkálatai én kezdődtek meg, s munkálatok jelentős része már meg is valósult. Teljesen új technológia kiépítésével korszerű vegyszeradagoló berendezések elhelyezése történt meg, vastalanító-arzénmentesítő szűrőtartályok kerültek beépítésre, hálózat rekonstrukciós munkálatok folytak, melynek keretében hálózat mosató csomópontok kerültek kialakításra. A kivitelezést követően megvalósul ezen kívül a teljes hálózat mosatása. A projekt tervezett befejezése december 10. A belterületi csapadékelvezető rendszer kiépítésének munkálatai befejeződtek július 10-én a beruházás fő szereplői jelenlétében megtörtént a projekt ünnepélyes átadása, majd augusztus 19-én az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség záró ellenőrzése rendben találta a pályázat pénzügyi, közbeszerzési és műszaki dokumentumait. Ismételten meg kell jegyeznem, hogy a kiépített új árkok karbantartása, és az ingatlanok előtti területek karbantartása továbbra is a lakostársak kötelessége! A fűnyíráskor, illetve fűkaszálás során az árkokat kérjük folyamatosan kitakarított állapotban tartani, hiszen csak így várható el, hogy a rendszer szabadon tudja elvezetni az esővizet. Az új tornatermünk építésével kapcsolatosan a nyár folyamán is több egyeztetésen vettünk részt. Már láthattuk a tornaterem makettjét, és számítógépes animáción a külső-és belső látványtervét. A kapott információk alapján várható az építkezés idei elkezdése. Az átadási határidő szeptember 1. A fogorvosi rendelőnk felújításának munkálatai a terveknek megfelelően zajlanak. A felújítás tartalmazza a jelenleg a nagycsaládosok egyesületének átadott helyiségekben megvalósuló rendelő és váró kialakítását, fogorvosi eszközök beszerzését, akadálymentesítést, belső parkoló kialakítását, valamint az épület homlokzatának felújítását. A rendelő átadása ez év novemberében várható. Önkormányzatunk pályázatot adott be napelemes rendszer telepítésére az emeletes iskola épületére. A pályázat 50 millió Ft értékű beruházást jelentene, amellyel jelentősen csökkenteni tudnánk az iskola, a konyha és az óvoda ottani helyiségeinek villamos áram felhasználását. Szeptember hónapban költségvetési keretből jelentős aszfaltozási munkálatokat végeztünk. A Vasút utca egy részén kijavítottuk a már nagyon rossz állapotban lévő járdaszakaszt, aszfaltréteget kapott a Vörösmarty és a Bocskai utca kereszteződése, valamint a Hangás-Rét Kft-vel közös beruházásként a sportpálya bekötő útszakasza. Közmunkaprogramjaink továbbfolytatódtak, illetve újakkal tudtuk kiegészíteni a foglalkoztatást A START mintaprogramok és a különböző hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programjainkban jelenleg 211 fő dolgozik. Ebben az évben is megpályázta önkormányzatunk a nyári diákmunkát, ahol összesen 22 diák kapott munkalehetőséget. A közmunka programunk új elemeinek köszönhetően átadtuk a 25 férőhelyes sertésólunkat, ahova augusztus végén meg is érkeztek az első kismalacok. Szintén a közmunka program eredményeként a

3 település központjában járólapokat tudtunk lerakni, virágtartókat helyeztünk ki, valamint szeptember hónapban új járdát építünk ki a Széchenyi utca elején. Tisztelt Sárrétudvariak! A jelenlegi önkormányzati ciklus végén szeretném megköszönni mindazok támogatását és segítségét, akik polgármesteri munkám során, az eltervezett és megvalósult fejlesztéseink, gazdag települési rendezvényeink lebonyolításában közreműködtek. Megköszönöm a képviselő-testület tagjainak, a polgármesteri hivatal dolgozóinak, az intézményeinknek, a különböző vállalkozásoknak, a civilszervezeteinknek, valamint sok-sok lakostársunknak azt az elhivatott felelősségvállalást, amellyel települési feladataink végrehajtásában együttműködtek. További szép eredményeket, családi és közösségi előrehaladást kívánok Sárrétudvarinak! Kiss Tibor polgármester Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása október 12. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 28-i ülésén megválasztotta a Helyi Választási Bizottságot. Tagok: Madar Gyula HVB elnök Szekrényesi Sándor Lászlóné HVB elnök helyettes Nádasdi István HVB tag Székhelye: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Helyi Választási Bizottság Tájékoztatója a október 12. napján megtartásra kerülő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nyilvántartásba vett polgármester, egyéni listás képviselő és nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek személyéről és szavazólapi sorrendjéről POLGÁRMESTERJELÖLTEK Sorszám Név Jelölő szervezet 1. Mezei Gyuláné Független jelölt 2. Lepnyák Viktor JOBBIK 3. Kiss Tibor FIDESZ-KDNP EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐJELÖLTEK 1. Kovács István MSZP 2. Bojti Antal Független jelölt 3. Mártonyik Imre Független jelölt 4. Makula Attila Zoltán Független jelölt 5. Vass Erzsébet Független jelölt 6. Makainé Madar Edit Független jelölt 7. Balogh Dezső Független jelölt 8. Szabó Erzsébet Független jelölt

4 9. Lepnyák Viktor JOBBIK 10. Szekrényesi Edina Független jelölt 11. Faragó Attila Független jelölt 12. Fülöp Sándorné Független jelölt 13. Mezei Gyuláné Független jelölt 14. Dr. Fülöp Enikő Független jelölt 15. Bojtor József Független jelölt 16. Kiss László FIDESZ-KDNP 17. Ruzsicsné Szabó Jolán Független jelölt ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐJELÖLTEK 1. Bodó Sándor NRÖ 2. Bodó Sándorné NRÖ 3. Balogh József RPT 4. Kozák Csaba RPT 5. Balogh János RPT 6. Gyöngyösi Elemér NRÖ 7. Makula Attila Zoltán RPM A sárrétudvari Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyári munkájáról és a tanév kezdéséről A 2013/2014. tanév befejezését követően indítottuk a szokásos úszótanfolyamunkat Füzesgyarmaton. A tanfolyam idén is beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hiszen a gyerekek egy része megtanult úszni, nagy része vízbiztonságot szerzett, illetve elsajátította azokat az alapokat, melyek az úszáshoz szükségesek. 37 tanulónk tudott élt ezzel a lehetőséggel. A szervezést és a lebonyolítást Németh Tibor testnevelő tanár végezte. A művelődési ház szervezésében képzőművészeti táborban vehetett részt 32 tanulónk. A végrehajtott program ismeretében elmondhatjuk, hogy aktív pihenést, a Szalajka-völgyi kirándulással együtt pedig már teljes körű élményt jelentett diákjaink számára. Református egyházunk Hézser Tímea református lelkész vezetésével két vallási tábort is szervezett a gyerekeknek. A hangulatos, élményekkel teli rendezvényeken sok tanulónk vett részt. Iskolai pályázati kereteken belül intézményünk is szervezett szabadidős tevékenységeket: művészeti tábort, alsós szabadidős tábort, sporttábort. Ezekben a táborokban közel 100 tanulónk volt jelen. A táborokat pedagógusaink - Mile Gézáné, Mazajeva Enikő, Nagy Diána, Nagyné Zagyva Erika, alsó tagozatos kollégáink és Kiss Tibor testnevelő - szervezték, irányították. Önkormányzatunk is pályázott és nyert nyári táborra pénzt. Ezen tánc- és drámatáborban 30 fő vett részt. A tábort Mile Gézáné és Mazajeva Enikő vezette. Önkormányzatunk több mint 200 udvari gyermek étkeztetésére nyert pályázatot, melynek során a jogosultak egész nyáron térítésmentesen ebédelhettek az iskolában. A nyári karbantartási munkálatok során saját erőből festési munkálatokat végeztünk, mellyel eltüntettük örök gondunk, a beázás nyomait ben hatályba lépett a Köznevelési Törvény és a Kerettanterv, melyet évről-évre felmenő rendszerben vezetnek be. Tanulóink ezt a változást nem érzékelik, legfeljebb abból, hogy az 1., 2., 3., 5., 6. és 7. évfolyamokon kötelező a mindennapos testnevelés, illetve 1., 2., 4., 5. évfolyamokon választhatnak a szülők a hit- és erkölcstan vagy erkölcstan tanulása között. Ebben a tanévben iskolánknak 308 tanulója van. Továbbra is nagy felmenő rendszerben tanítunk, tehát a tanítók 4 évig tanítják a rájuk bízott gyermekeket. Idén is lesznek választható órák. Az angol nyelvet első osztályban kezdjük el megismertetni, míg a negyedikesek már ismerkedhetnek a számítógép rejtelmeivel.

5 Nagy hangsúlyt fektetünk az alapkészségek kialakítására, a tantervi követelmények alapos elsajátíttatására, a felzárkóztatásra és tehetséggondozásra, a versenyekre való felkészítésre. 5 délutáni csoportot indítottunk, ezzel minden igényt ki tudtunk elégíteni. Az iskola sporttevékenysége jó, sportéletünket továbbra is diáksportkörünk szervezi. Az ötödik évfolyam várhatóan kötelező úszásoktatásban részesül. Minden évfolyamban lehetővé tesszük tanulóink számára a délutáni korlátlan internet-hozzáférést díjmentesen. A tankönyvosztás zavartalanul lezajlott. Ingyen kaptak tankönyvet 1. és 2. évfolyamosaink és a rászorulók. Az iskolatej és az iskolagyümölcs programok beindultak. Tejtermékek 1-8. évfolyamig járnak, míg gyümölcs 1-6. évfolyamig jár. Megrendezésre kerül a diákfórum, ahol a fölső tagozatosok használható ötletekkel járulhatnak hozzá az iskola sikeresebb működéséhez. A Sárrétudvari Iskolás Gyermekekért Alapítvány segítségével három átfogó tanulmányi versenyt hirdettünk meg: a tanév végén a legjobb tanulmányi eredményt elért osztály ,- Ft pénzjutalmat vehet át, a legtöbbet javító tanulócsoport ,- Ft jutalomban részesül, illetve meghirdettük az iskola legjobb tanulója címet. Megköszönjük dolgozóinknak, tanulóinknak a nyáron és tanévkezdéskor végzett munkáját. Napsugaras évkezdés bölcsődében, óvodában Szeptember első napjaiban, az óvodában a legtöbb figyelem az újonnan érkező kicsik felé fordul. Nemcsak a szülők és gyerekek izgatottak az első találkozások alkalmával, az óvó nénik is kíváncsian várják az új óvodásaikat. Minden óvó néni, az esetek hosszú sorát mesélhetné arról az időszakról, amikor új gyermek érkezik a csoportba. A kisgyermek számára ez olyan változás melyet életében még nemigen élt át. Új a környezet, rövidebb- hosszabb időre nélkülöznie kell az édesanya, a családtagok közelségét, alkalmazkodnia kell a többi kisgyerekhez, az óvodai szokásokhoz, számára ismeretlen felnőtteket és gyermekeket kell megismernie. Az, hogy ez az idegenkedés kellemes kapcsolattá váljon, hogy a viszony kölcsönös bizalommá alakuljon, függ szülőktől, óvodapedagógustól pedagógustól egyaránt. Hisszük és valljuk, hogy a vegyes életkorú csoportokban a csoporttársak jó példája nyugtatóan hat és segíti az új gyermekek beilleszkedését. Szeptember elsejével 105 kisgyermek kezdte meg az óvodát. Év közben még tíz gyermeket várunk a csoportokba. Örömmel adjuk hírül, hogy e nyárom mindkét óvoda udvarán megújultak a játékeszközök. A kilenc nagyjáték vásárlására a Ft-ot, az Együtt a Gyermekekért Óvodai Alapítvány biztosította. A gyerekek nagy örömmel vették birtokban a játékokat. A megújult udvarokkal és az elmúlt években, a fenntartó által végzett korszerűsítésekkel, felújításokkal a környék egyik legjobban felszerelt, gyermekbarát intézménye vagyunk. A bölcsődében azonos életkorú csoportokat alakítottunk ki, mert itt ez a csoportszervezési segíti jobban önállóságuk fejlődését. Az évszakonként változó, folyamatos és rugalmas napirendet úgy szervezzük, hogy a gyermek egyéni igényeit időben kielégíthesse a gondozónő. Az egymást követő gondozási műveleteket naponta ismétlődve, ugyanabban az időben és sorrendben, sietség nélkül, nyugodt, elfogadó hangulatban a gyermek aktivitására építve végezzük. Így teremtjük meg a biztonságérzetet, kiszámíthatóságot, az időben való tájékozódást, események előrelátását és az önállósodás lehetőségét.

6 Az elmúlt évben a bölcsőde udvara és a csoportszobái is, a gyermekek életkorának megfelelő számtalan fejlesztő játékkal gazdagodott. A nagymozgások fejlődését segítő hintákat, egyensúlyozó eszközöket, kerékpárokat és a finom motorikát fejlesztő Legó készleteket, kirakókat is vásároltunk. Megtisztelő érdeklődésüket megköszönve: Tisztelt Lakosság! Kedves Testvérek! Szabó Erzsébet óvodavezető Gyülekezeti hírek Gyülekezetünk életében az idei nyár sem volt eseménytelen. Pályázati forrásból felújításra került a Kölcsey iskola épülete, mely hamarosan, mint Többfunkciós szolgáltató központ várja majd a település lakosait. A felújításnak köszönhetően egy tágas imaterem és egy gyermekek, ifjak részére kialakított tér segíti további szolgálatunkat. Pályázati forrásból sikerült a nyári táboraink megrendezése is, melyhez két sátrat, székeket, asztalokat, padokat és egyéb eszközöket vásárolhattunk a gyermekek nagy örömére. Augusztusban két tábor várta a gyermekeket a templomba és a templomkertbe. Augusztus között került megrendezésre a Segítő Kezek Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal közösen a nyári biblia táborunk melyen 73 gyermek valamint több, mint 30 középiskolás, egyetemista és felnőtt vett részt tartalmas és élményekben gazdag napokat magunk mögött tudva. Augusztus 25-től pedig a kötelező hit- és erkölcstanra beiratkozott első és ötödik osztályos gyermekek részére tartottuk meg gólyatáborunkat, melyen 42 gyermek és 20 segítő vett részt.

7 Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek, hogy gyermekeiket nemcsak a nyári táboraink alkalmával, de egész tanévben az Isten gondviselő kezére bízva támogatják abban, hogy a Bibliai történeteke által közelebb kerülhessenek hitben és ismeretben azokhoz az értékekhez melyek jellemformáló erővel hatnak gyermekeinkre, jövőnkre. Az augusztusi örömök és áldások mellett sajnos a nehézségek sem kerültek el bennünket. Augusztus 21- én villámcsapás érte a templomtornyot, melynek következtében a toronyóra és a harangvezérlő mellett egyéb elektronikai eszközök is tönkrementek. A toronyóra a napokban újraindult és október végére a harangfelújítás is elkészülhet. Hálás szívvel köszönjük meg mindazok adományát akik, a harangfelújítást már támogatták és kérjük, hogy akiknek módjában áll, azok október végéig legyenek segítségünkre ebben az igen nagy anyagi terhet jelentő felújításban. Az őszi hónapokban is igyekszünk a település valamennyi lakosa számára különféle alkalmak által lehetőséget biztosítani a találkozásra. A vasárnapi istentiszteletekkel egy időben, szeptember 1-től a gyermekek részére gyermek-istentiszteleti alkalmat vezettünk be, melyen a szolgálatokat a gyülekezetünkbe kirendelt gyakornok lelkipásztor/segédlelkész, Kovács Kinga végzi. Az istentiszteletekre változatlan időpontban vasárnap reggel 9 órára várjuk a gyülekezet és a település apraját, nagyját. A gyermekek mellett az asszonytestvérek részére is egy új alkalmat indítunk az ősz folyamán a Nőszövetség által, hogy hét közben is, különféle lelki és kézműves foglalkozásokon együtt lehessünk, megosztva örömeinket, nehézségeinket. Szeptember 27-én délután 3 órakor Főtiszteletű Bölcskei Gusztáv püspök úr szolgálatával ünnepi istentisztelet keretén belül szeretnénk megemlékezni és hálát adni településünk 800 éves múltjáért, valamint ezen ünnepi alkalomból kerül majd átadásra a Református többfunkciós szolgáltató központ. Hálaadó, ünnepi istentiszteletünkre szeretettel hívjuk és várjuk településünk lakosait. Sárrétudvari valamennyi lakosára Isten gazdag áldását kívánjuk! Hézser Tímea lelkész

8 AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉG ÉS HELYSÉGNÉV TÁBLAAVATÁS Az Államalapítás Ünnepe hazánk egyik legrégebbi nemzeti ünnepe, az első magyar király, Szent István uralkodásának és Magyarország valódi európai állammá és hatalommá válásának ünnepe. A keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata nemzeti ünnepünk, államalapító Szent István király tiszteletére augusztus 20-án délelőtt 9 órától ünnepi istentiszteletet és megemlékezést szervezett. Az ünnepi alkalom megnyitójaként közösen énekeltük el a Himnuszt, majd a megjelent vendégek számára nagytiszteletű Hézser Tímea református lelkész istentiszteletet mondott, majd megáldotta az új kenyeret. Az államalapítás tiszteletére történelmi megemlékezést tartott Kiss Tibor, községünk polgármestere. A megemlékezés után az ünnepi műsort Kissné dr. Hegedűs Gabriella versszavalatával folytattuk, majd Kiss Hedvig Zsófia orgonajátékát hallhattuk. A templomi megemlékezés befejezésként a megszentelt kenyérből minden megjelent vendéget megkínáltunk. Ezt követően a Sárrétudvari Szittyák Íjász Egyesület által - a 800 éves jubileumi évforduló alkalmából adományozott székely-magyar rovásírású helységnévtábla ünnepélyes átadása következett. A megjelent vendégek településünk Püspökladány felöli helységnév táblánál gyülekeztek. Boruzs Károly a Sárrétudvari Szittyák Íjász Egyesület elnöke köszöntőt mondott, majd a település tábla átadására került sor. Lukács Márton alelnök a székely-magyar rovásírás történetéről tartott előadást. Első alkalommal mutatkozott be településünk férfi kórusa, akik katona dalokat énekeltek. Ezúton szeretnénk megköszönni az Egyesületnek ezen nemes adományát, valamint köszönet illeti az ünnepi műsor szereplőit, a résztvevőket, akik hozzájárultak ahhoz, hogy nemzeti ünnepünkről méltóképpen megemlékezzünk. Művelődési Ház

9 Hagyományőrző Kézműves Tábor! A Sárrétudvari Közösségi Színtér az idén nyáron ismét megszervezte az érdeklődő gyerekek számára a Hagyományőrző Kézműves tábort. A nyári szünetben július ig került megrendezésre, melyen közel 40 fő gyermek vett részt. A heti programsorozat mindennap 9-12 óráig, majd délután óráig zajlott a művelődési ház nagytermében és az udvaron. A tábor ideje alatt sok változatos kézműves technikát sajátíthatták el a résztvevő gyermekek. Intézményünk ismét egy előre megtervezett programterv alapján elkészítette minden napra a szükséges alapanyagokat, melyekből a kész tárgyak Madarné Décsei Zsuzsa vezetésével, valamint az önkéntesek segítségével jött létre. Nagyon szépen köszönjük a szakmai munkáját és segítségüket. A napi foglalkozásokon figyelmesen és korukhoz mérten fegyelmezetten viselkedtek a gyermekek. A gyermekeknek a szünetekben volt lehetőségük egy kis játékra is, mely segítette a közösség csapatépítését. A közösségi színtér füves udvarán lehetőség volt, hogy hangot adhassanak a jó kedvüknek. A Hagyományőrző Kézműves tábort alatt elkészített tárgyakból csütörtökön egy kiállítást rendeztünk be a nagyteremben, melyet az érdeklődő szülők megtekinthettek. Végül egy közös bográcsozással és egy finom ebéddel zárult a tartalmas és élményekben gazdag tábor. Végül a kézműves hetet egy napos buszkirándulással koronáztuk meg. A pénteki napon a csoport ellátogatott Szilvásváradra. Megérkezésünk után utunkat az erdei vasúthoz vettük, mellyel felmentünk a Szalajka völgybe, ahol a gyerekek örömmel játszottak és szaladgáltak. A vállalkozó szellemű gyermekek megtekinthették az Ősember barlangját is. A kis pihenőt, majd egy nagy séta követte. A csoport közösen meglátogatta a helyi Panoptikumot, ahol látható volt a vérszerződés jelenete, valamint Magyarország megkoronázott királyai. A közös fagyizás után mindenkinek lehetősége nyílt a gyerekek által már annyira várt kirakodó sor megtekintésére. Itt mindenki megtalálhatta a számára legértékesebb ajándéktárgyat. Köszönetet mondunk mindazoknak a segítőknek és szülőknek, akik támogatták az egyhetes programsorozatunkat. Gubáné Zagyva Henrietta

10 Sárrétudvari Közösségi Színtér programja az elkövetkezendő időszakra! Szeptember 27. Szeptember 27. Sárrétudvari település első írásos említésének 800. évfordulója alakalmából szervezett programsorozat záró rendezvénye. Ünnepi istentisztelet a Református templomban. Honismereti vetélkedő Szeptember 28. Itthon vagy Magyarország szeretlek program keretében Ünnepi hangverseny. Október 3. Szeptember 22- október 7- ig Október 8. Október 14. Október 16. Október 23. Október 25. Október 27- November 7- ig Október - November Október - November November 3. November November 12. November 15. November 20. November 27 Területi Nyugdíjas találkozó az idősek napja alkalmából. Kulturális műsorok egész nap több község nyugdíjasai részvételével. Népmese napja alkalmából rajzpályázat az alsó tagozatos gyerekek számára. Mesemondó verseny a népmese napja alkalmából a felső tagozatos gyerekek számára. Téma: Benedek Elek által gyűjtött magyar népmese Ősz játszóház: termésbábok készítése Hálózati vetélkedő Nemzeti ünnep, helyi ünnepi megemlékezés a színházteremben. Elszármazottak Baráti Körének találkozója Botorkáló Tehetséggondozó Egyesület Ifjúsági és Művészeti Képzőművész kiállítása. Alkotások érkeznek Királyhelmecről, Felvidék, Szlovákia Dr. Főzy István paleontológus előadása a felső tagozatos gyerekek számára Ákom-Bákom Bábcsoport bábműsora Püspökladányi Munkaügyi Központ kirendelt ügyfélfogadása A Fogászati hónap alkalmából egészség délután teszt feladatokkal. Kézművesnap a gyerekeknek: origami Sárrétudvari Nótakör Egyesület Kívánságkosár című rendezvénye Hálózati vetélkedő Rajzkiállítás az óvodás gyermekek részére. Téma: Hogyan várom a Mikulást December 6. December 10. Kézenfogva Testvéreinkkel Alapítvány ünnepélyes könyvátadása Süssünk együtt! Mézeskalács készítése

11 December 22. Advent hétvégék: November 29. December Decemberben December 31. Karácsonyváró kézművesnap Falukarácsony. A négy adventi gyertyagyújtás alkalmából szervezett karácsonyi ünnepség. Civilszervezetek évzáró rendezvénye Óévzár rendezvény a művelődési ház nagytermében Bővebb információ a művelődési házban. Gubáné Zagyva Henrietta művelődésszervező Így telt a nyár az Idősek Klubjában Július 8.-án kirándulást szerveztünk Püspökladányba a Farkasszigetre. Vezetőnk bemuttatta szóban az arborétumban folyó munkálatokat, azok jelentőségét. Az ismertető után pedig egy kellemes sétát tettünk az erdőben, felmásztunk a kilátóba, megnéztük a bemutatótermet, majd a jurtatábort is. Kellemesen elfáradtunk, letelepedtünk az árnyékban és a szabadban uzsonnáztunk. Élményekkel telve indultunk haza. A Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke felkereste a klubot, tájékoztatott bennünket a szerveződő rendezvényükről, melyen az első világháborúban résztvevőkre kívánnak emlékezni. Kérte a segítségünket, osszuk meg az egyesülettel a régen hallott történeteket, mutassuk be a féltve őrzött tárgyakat. A megkeresésre több klubtagunk is pozitívan reagált. Kinek fényképei, kinek levele, kinek néhány emlékező gondolata került el a rendezvényen létrejött kiállításba. Kézműves foglalkozás keretében megpróbáltunk időseinkkel rongylabdákat készíteni. Sokan csak az anyagok kiszabásában, megtöltésében vettek részt, de volt, aki el is készítette a labdácskát. Tavaly a helyi halastónál főztünk, s mivel igazán jól sikerült, az idén megismételtük ezt a programot, csak másfajta étel került a bográcsba. Míg főtt az ebéd, beszélgettünk, kártyáztunk, és megéheztünk. Nem főztünk hiába, jó étvággyal mindent megettünk. A klubban működő textilprogram hatással van ránk. Próbálunk újabb és újabb dolgokat, technikákat kitalálni, ezért a szalaghímzéssel is megismerkedtünk. Szaténszalagból készítettünk különféle virágokat, leveleket. Az augusztusi hittantáborban rengeteg gyerkőc vett részt. Minden nap részesültek valami finomságban. Egy alkalommal a klub is vállalta, hogy segít egy uzsonnára valót előállítani. Kemencében sütöttünk a táborozóknak kenyérlángost, aminek a hozzávalóit a jólelkű adakozók és az egyház biztosította. Névnapokat több alkalommal is ünnepeltünk. Klubtagok és dolgozók körében, néhány kedves gondolattal és énekszóval köszöntöttük a névnapot tartókat. A kertet ez évben is bevetettük, termett is rajta paprika, paradicsom, répa, petrezselyem, cékla, hagyma, cukkini, zöldbab, krumpli. A termések betakarítása után bográcsozással búcsúztattuk a nyarat. Földesi Jánosné

12

13 Rákócziak és Andrássyak földjén Az igazi jó kalandokat mindig a véletlen hozza, de ritkán hozza helybe. El kell indulni valamerre, hogy találkozzunk velük. ( Varga Domokos ) Nyugdíjas klubunk kis csoportja ezen a nyáron is elindult, hogy felfedezzen valami újat, amit még nem látott, és találkozzon az igazi jó kalandokkal. Már kora tavasszal elkezdtük a szervezést, a keresgélést, végül Észak- Magyarország és a Felvidék mellett döntöttünk. Egy csendes kis faluban, Vajdácskán találtunk szállást, ennek megfelelően kezdtük a programok szervezését, ügyelve arra, hogy mindent megnézzünk a környéken, ami lényeges, de azért túlságosan ne fáradjunk el. Nagyon készültünk az utazásra alig vártuk, hogy végre indulhassunk. Ez a nap is elérkezett. Utunk első állomása Sárospatak. A hosszú út után jól esett kiszállni az autóbuszból, már csak azért is, mert megérkeztünk a Zemplén Csokoládégyárhoz. Itt szívesen fogadtak bennünket, megnézhettük, hogyan készül a többféle szaloncukor és nápolyi. Nem kellett zsebben tartani a kezünket, annyit kóstolhattunk, amennyit akartunk Az édes élmények után az Iskolakert idős fáinak árnyékában elfogyasztottuk az otthonról hozott ebédünket. Kis pihenő és máris folytattuk az ismerkedést a várossal. Sárospatak nevezetessége a Református Kollégium, amely a 16. század közepétől az oktatás egyik legerősebb magyarországi bástyája volt. Itt megnéztük a Tiszáninneni Református Egyházkerület egyházművészetét és iskolatörténetét bemutató kiállítást, majd megcsodálhattuk a ritka szép kiképzésű könyvtártermet. Utunk következő állomása: Sárospatak legrégibb, történelmi emlékekben gazdag műemléke a Rákóczi-vár. Sajnos a többi programunkról le kellett mondanunk, mert eleredt az eső. Így elindultunk a szállásunkra, Vajdácskára. Miután elfoglaltuk szobáinkat vacsorázni mentünk a panzió hangulatos éttermébe, amely egy horgásztó partján volt. Az első nap kellemesen elfáradtunk, rövid beszélgetés után mindenki aludni tért, hogy erőt gyűjtsünk a következő napra. Második napi programunk: Krasznahorka, Betlér és Kassa nevezetességeinek megtekintése. A festő szépségű gömöri tájat hosszú időn keresztül emlegették kis Magyarországként. Hegyei, völgyei és városai történelmünk színhelyei voltak. A vidék urai ebben az időben a Bebek és az Andrássy család tagjai voltak. Sajnos Krasznahorka várát csak az útról láthattuk, mivel a tűz óta még nem látogatható. Kelet-Szlovákiában a Sajó folyó völgyében áll négy saroktornyával a mesés kétemeletes betléri kastély, amely egy csodálatos angol park közepén helyezkedik el. Nagyon szép és érdekes a belseje is a képtárral, zene és vadász-szalonnal, könyvtárral, korabeli bútorokkal és egzotikus gyűjteményekkel..a Betléri kastély az ország kulturális örökségének legszebb gyöngyszemei közé tartozik. Miután között teljesen felújították, elnyerte a nemzetközi Európa Nostra díjat. A mai nap utolsó állomása Kassa következett. A Kassai dóm a gótikus építészet legszebb alkotásai, közé tartozik. A dóm kriptájában helyezték örök nyugalomra II. Rákóczi Ferenc, édesanyja Zrínyi Ilona és fejedelem idősebbik fia, Rákóczi József hamvait. Megcsodáltuk Kassa főterén a víziorgonát, meghallgattuk a harangjátékot. Elsétáltunk a fejedelem házához, amely pontos mása a rodostói lakhelyének. Közben láthattuk a Koldus házat, amelyhez egy monda fűződik. Állítólag élt Kassán egy koldus, akinek sikerült annyi pénzt összekoldulnia, hogy abból mindenki meglepetésére felépíttette ezt a házat. Az oromzat csúcsán egy kalapot emelő koldus szobra látható. A második nap is kellemesen elfáradva, de élményekkel gazdagodva tértünk haza szállásunkra. A harmadik napon ismét átléptük a határt és Borsi felé vettük utunkat. A város arról híres, hogy itt született II. Rákóczi Ferenc. Kázmér István gondnok úr lebilincselő, néhol humoros elbeszéléséből megismerhettük a várkastély történetét.

14 Visszaindultunk Sátoraljaújhelyre, hogy egy kis vidámságot is vigyünk a mai napba, felültünk a libegőre és volt, aki a bob pályát is kipróbálta. Szerettük volna megnézni az országban egyedülálló történelmi emlékhelyet, a Magyar Kálvária emlékmű rendszert, de úgy ítéltük meg, hogy az odavezető szép erdei sétaút nem a mi nyugdíjas lábainknak való. A Kálvária a magyarok történelmének egyik legsötétebb napjára, a Trianoni békeszerződésre emlékszik, illetve az akkor elcsatolt országrészek, és városok előtt tiszteleg. Tovább indultunk Széphalomra, ahol megnéztük a Magyar Nyelv Múzeumát és Kazinczy Mauzóleumát. Kirándulásunk utolsó napjához érkeztünk, reggeli után beraktuk csomagjainkat az autóbuszba és elindultunk hazafelé. Útközben megálltunk Bodrogkeresztúron, megnéztük a Motor Múzeumot, sétáltunk Tokaj főterén, majd tovább indultunk Nyíregyházára, ahol megebédeltünk és elindultunk kis falunk Sárrétudvari felé. Útibeszámolómat John Ronald Reuel Tolkien csodálatos szavaival zárom. Az út örökre megy tovább, felhők alatt és hold alatt, de bármily messze tért, a láb végül hazafelé halad. S a szem, mely lángot és csatát látott kőtermek mélyiben a régi ismert mezőkön át, füvön, fán, dombon elpihen. Németh Lászlóné nyugdíjas klubtag

15 1. Darumadár útnak indul 2. Hogyha ír majd édesanyám 3. Megfordítom kocsim rúdját 4. Jaj de nagyon régen volt, de soká lesz 5. Azért, hogy én ilyen vagyok 6. Arató dal 7. Vége lett egy halálos nagy szerelemnek 8. Árok, árok, de mély árok A-moll 9. Hallod-e nótásfüttyös szép madár A-moll 10. Az Én kis falumnál nincs szebb a világon 11. Akácos út, ha végig megyek rajta Én 12. Mézes kalács piciny szívet küldtem 13. Jegenyefán fészket rak a csóka 14. Piros hajnal, piros élet 15. Ha szívedbe zárnál szebb lenne az élet 16. Hajnalom, csillagom 17. Délibábos álmok 18. Öreg idő, szálló idő 19. Nem sírok én többet 20. Azért vannak a jó barátok 21. Pünkösdi Népdalcsokor: Megrakják a tüzet, Megkötöm lovamat, Zöld erdőben zöld mezőben lakik egy madár, Két szál pünkösd rózsa De szomorú a nótátok muzsikus cigányok 23. Eltörött a hegedűm, nem akar 24. Búcsút int az ősz a nyárnak, dér csókol meg 25. Nem születtél te sem, mint én márvány 26. Hull a zápor kinn a pusztán, cifra szűröm 27. Kicsi falum ott születtem én, nincs ott 28. könnyek nélkül élni könnyebb 29. Szeretném, ha minden álmom 30. Egy asszonynak 9 lánya 31. Galambszívet örököltem az édesanyámtól 32. Halvány őszirózsa, mondd el, hogy imádo 33. Kukorica csalán, csalfa lett a babám 34. Azt mondják, hogy minden csillag egy-egy 35. Nincsen még egy olyan asszony, aki néked 36./ Eresz alatt fecskefészek, fecske madár 37.Szabad-e így szeretni azt, aki már a másé KÍVÁNSÁGKOSÁRBA, november 15.-én.

16 38.Nem kell pénz a boldogsághoz 39.Megszólalt a bolond szívem 40.Operett egyveleg: Legyen a Horváth kertben Budán Hétre ma várom a Nemzetinél, ott Éjjel az Omnibusz tetején emlékszel Jöjjön ki Óbudára, egy jó túrós Stux Honvéd banda szól a Stefáni 42.Nézek a nagy messzeségbe, kutatom a futó 43.Én mindenkiben csalódtam Ne nézzen úgy rám a gyönyörű szemével 44.Rózsafa virít az ablakom alatt 45. Népdalcsokor: Jaj, de széles, jaj, de hosszú, azaz út Ablakomba, ablakomba, besütött a hold... Akkor szép az erdő, mikor zöld. Sárga búzát öntöttem a garatba. Nincsen szebb a magyar lánynál. 46.Boros nóták: Ősszel érik babám a fekete szőlő Mikor mentem a borospince felé Badacsonyi kéknyelű, finom, drága Vörösbort ittam az este, angyalom Piros, piros, piros, háromszor is Versek: 47. Ady Endre: Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet. 48. Kibédi Ervin: Ahogy a napok rövidülnek 49. Witner Mária: Pótvizsga a szeretetből 50.JUHÁSZ GYULA: SZERELEM 51.WASS ALBERT: SZEGÉNY VAGYOK 52.SÍK SÁNDOR: AZ ANDOCSI MÁRIÁHOZ

17 FELHÍVÁS!!! Idén ismét megrendezésre kerül a már méltán népszerűvé vált KÍVÁNSÁGOK KOSARA című kívánságműsor. Ezúton kérünk mindenkit, aki szeretné rokonát, ismerősét köszönteni valamilyen alkalomból, (névnap, születésnap, szalagtűző, házassági évforduló vagy a közelgő ünnepek), a mellékelt LISTÁBÓL bárki kedve szerint választhat. Aki verset, népdalt, örökzöld slágert, operettet vagy magyar nótát, szeretne küldeni szeretteinek, akkor kéréseiket, kívánságaikat a Művelődési házban elhelyezett gyűjtőládába lehet beletenni, vagy a címre elküldeni október 31-ig. A műsorunkat az önök által kért kívánságokból állítjuk össze. Minden kérést, kívánságot ingyen felolvasunk, és teljesítünk! A Kívánságműsor november 15-én lesz! Rendezzünk együtt KÍVÁNSÁGMŰSORT!!! A Sárréti Dalos Klub Ami még hátra van az évből, és más. Kultúrájában él a falu, a város és a nemzet! Sárrétudvariban élénk közösségi élet folyik a civilszervezetek működése kapcsán. Minden klub, egyesület, szervezet valamilyen értéket képvisel, ápol, fenntart és terjeszt. Olykor talán gondot okozhat, az eligazodásban hogy ki, hova tartozik, melyik csoportról is van szó, de létjogosultságuk megkérdőjelezhetetlen! Mi a Sárréti Dalos Klub Közhasznú Egyesület vagyunk. Célunk és feladatunk a zenei hagyományok ápolása, a népzene megőrzése, fejlesztése és terjesztése, a magyar nóta gazdag érzelmi világának megismertetése a közösségen belül és azon túl is. Ezenkívül a tagok egyéb alkotó kedvének támogatása, a szabad idő kulturált eltöltése. Községünkben hagyománya van a zenei életnek, amely műfajában is változatos. Jelen van a komoly zene mint kórus muzsika, a népdal, a magyar nóta és a könnyű zene.

18 Klubunk népzenei tevékenységében segítségünkre van Györfi Gyula Kölcsey-díjas helyi zenetanár, aki csaknem egész munkásságát ennek a szakterületnek szentelte, a szakma kiváló mestere. Az Ő hozzáértő irányításával tanulunk be népdalcsokrokat citera kísérettel. Vezetésével új lendületet vett a csoport. Legközelebbi rendezvényünk a szeptemberi Népzenei Találkozó Sárrétudvariban, amelyen környékbeli és helyi énekesek, csoportok vesznek részt. A magyar nóta, a szórakoztatás területe Kárai Lajos zenészhez tartozik, aki országos nótaéneklésben második helyezést ért el Cegléden. Pontos, lelkiismeretes, alapos munkájával fejlődést értünk el. Ehhez tartozó legfőbb rendezvényünk a Farsang, de egyéb alkalmakon is közreműködünk. Egy-egy névnapon, szórakoztató rendezvényen felhangzik a sok gyönyörű magyar nóta. Az év hátralévő részében a próbák mellett egynapos kirándulást tervezünk még valamelyik fesztivál helyszínére. /A döntést közösen hozzuk meg./ Közreműködünk az Adventi ünnepségeken is. A hosszú, téli időszakban a változatos foglalkozások és a tagok kreativitásának kibontakoztatása érdekében kézműves foglalkozásokat tartunk, Halottak Napja, Advent, és Karácsony tiszteletére. Ezeken kívül névnapok megünneplése, Mikulás és évzáró rendezvény vár bennünket. A klub baráti közösséggé formálódott, a mindennapi életben is tartjuk a kapcsolatot, hívjuk, érdeklődünk, segítünk egymásnak. A beiratkozott tagok száma 43 fő. Az éves tagdíj 1600 Ft. Tisztelettel és szeretettel várjuk Önt is közénk! Vass Erzsébet A Dalos Klub vezetője XX. JUBILEUMI SÁRRÉTI HAGYOMÁNYŐRZŐ ARATÓNAP ÉS VERSENY Nagy izgalommal készültünk a XX. alkalommal, július 19-én megrendezett aratónapra. Erre az különleges eseményre pályázati támogatásból pólót csináltattunk, amit a nap folyamán fel is avattunk. Több okból is különlegesnek éreztük ezt az aratónapot. Úgy gondoljuk, egy civil szervezet életében nagy jelentősége van annak a ténynek, ha egymást követő években megszakítás nélkül meg tud rendezni egy programot, ami már részévé válik a település kulturális életének, hagyományápoló tevékenységének. Ebben az évben a település 800 éves évfordulója rendezvénysorozat egy állomása a gazdaköri aratónap volt. A Biharnagybajomi és a Szerepi Gazdakörrel néhány éve arra vállalkozunk, hogy közös együttműködés keretében valósítsuk meg az aratás ünnepét. Büszkék vagyunk arra, hogy ismét példát mutattunk több település, illetve civil szervezet közötti összefogásra, aminek köszönhetően a három szomszédos település Biharnagybajom, Sárrétudvari, Szerep - Gazdaköre az eddig megszokott, színvonalas aratóünnepet rendezett. A nap, mint eddig már sokszor most is hajnali 5 órakor kezdődött házigazdáink Dr. Lendvai Csaba, Nagy Hajnal és családjuk Tej Malom udvarán. Itt fogadtuk a vendégeinket igazi házi szilvóriummal és frissen sült pogácsával. Amikor összegyűlt a csapat, hintókra, fogatokra, pusztabuszokra szálltunk, és a csikósok vezetésével elindultunk az aratás helyszínére. A házigazda közeli birtokára megérkezve a család szíves megvendégelése, valamint a rövid köszöntők után kezdetét vette a szalonnasütés. Közben a szakértő zsűri kimérte a kézi aratásra szánt parcellákat. Az aratóverseny megkezdése előtt Nt. Hézser Tímea református lelkész, valamint Lupsa Tamás katolikus plébános tartott búzaszentelést, megáldották a termést és az aratásban résztvevőket. A lelkipásztorok igei szolgálata emlékeztette a jelenlévőket mindennapi kenyerünk előteremtésének fáradtságos munkájára. A Biharnagybajomi Református Dalárda Nt. Domahidi Péter református lelkész vezetésével megható, szívhez szóló dalcsokrával emelte a pillanat hangulatát. Az aratóversenyben kilenc csapat mérte össze erejét, tudását, gyorsaságát a népes érdeklődő közönség biztatása közepette. A verseny után a bandaaratásban prominens vendégeink, és vállalkozó szellemű résztvevők is kipróbálhatták milyen a kaszával történő aratás, a marokszedés. Házigazdaként Dr. Lendvai Csaba is kaszát fogott és megmutatta, nem riad vissza a kemény fizikai munkától sem, és a

19 levágott renden látszott, hogy nem ebben az évben kaszált először. A bandaaratás marokszedői közül külön tisztelettel meg kell említeni Lukács Lajosné Eta nénit aki idős korát meghazudtoló módon szedte a markot és mesélte fortélyait a fiatalabb generáció tagjainak. A bandaaratáshoz a jó hangulatot a Zagyva László Vegyeskar aratónótái szolgáltatták. A tisztáson a fiatal csikósaink pazar csikósbemutatót tartottak több fordulóban, a közönség legnagyobb örömére. A hintókon, fogatokon, lóháton visszaérkeztünk a malom udvarára, ahol az érkezés sorrendjében a hintósok, fogatosok, csikósok átvehették a munkájuk elismerését jelképező serleget, és a lovakra is felkerült a háromsoros nemzeti színű rozetta. A kulturális program folytatásában Schubert László kanásztáncával hangolódtunk a Zagyva László Vegyeskar ezen alkalomhoz összeállított előadására. A hálás közönség a hőség ellenére is tapsával jutalmazta a fellépőket. Az előkészített magtárban Szabó Sándor a megyei Agrárgazdasági Kamara nevében köszöntötte a jelenlévőket és a Kamara különdíját adta át a földesi csapatnak. A gazdák Örvendi Lászlóval és Kiss Zoltánnal cserélhettek információkat, véleményt, kérhettek tanácsot, tájékoztatást az őket érintő legfrissebb aktualitásokról Földtörvény -, a törvény kapcsán életbe lépő változásokról, a betartandó határidőkről és a pályázati lehetőségekről. A délelőtti programok a zsűri elnökének - Örvendi László - értékelésével az eredményhirdetéssel, díjak átadásával, a házigazda által felajánlott, és elkészített finom ebéd elfogyasztásával zárult. I. helyezett: Varga Attila - Földesi Béla (Szerep) II. helyezett: Varga Lajos - Csádi Gyula (Konyár) III. helyezett: Schubert László - Máté Béla (Biharnagybajom) A többi versenyző szoros versenyben a dobogó negyedik helyén végzett. Az aratónap estéjén Ünnepi Közgyűlés keretében emlékeztünk meg a Gazdakör újjáalakulásának 20. évfordulójáról. Az alapító tagok közül azoknak, akik ma is tagjai a gazdakörnek külön ajándékkal kedveskedtünk. Az este folyamán köszönetét fejezte ki a Gazdakör mindazoknak akik támogatták, segítették munkájukat az eltelt 20 évben. Az összefogásunkhoz csatlakoztak támogatók, élükön a HBMÖ, a Hajdú Takarék Takarékszövetkezet, a települések önkormányzatai, vállalkozók, magánemberek, és nem utolsó sorban a három gazdakör tagjai. A nap képes beszámolója megtekinthető Sárrétudvari hivatalos honlapján. Pusztai Márta a Sárrétudvari Gazdakör elnöke SÁRRÉTUDVARI POLGÁRŐRSÉG Közös céljaink megfogalmazásával létrejött egyesületünk önkéntes munka iránt elkötelezett tagjainak közbiztonsági tevékenysége nagy vonalakban ismert a lakosok körében. Bűnmegelőzésünk leghatékonyabb eszközének továbbra is a látható közterületi jelenlét szolgál. A Falunapi rendezvény és az ezt követő események helyszíni biztosítása elsődleges feladatkörünknek minősül. Augusztus 19-én részt vettünk az Aratónapi felvonuláson, mely zavartalanságát sikerült biztosítanunk. A Sárrétudvari település nevét jelző rovásírással ellátott táblánk augusztus 20-i ünnepélyes kihelyezésekor is jelen voltunk, útlezárással segítve a rendezvény lebonyolítását. Mindezek mellett egy szélesebb célkitűzésű és más jellegű feladatokat is ellátó szervezetként is szeretnénk működni. Egyre nagyobb számú lakos tisztel meg minket bizalmával és kéri magánlakása biztonsági megfigyelését hosszabb távolléte esetén. A temetkezések alkalmát kihasználó rablásos bűncselekmények kivédése érdekében is gyakorta megkeresik egyesületünket őrző-figyelő szolgálat teljesítésének igényével.

20 Hosszú távú célkitűzéseink között szerepel a fiatalokkal és az időskorúakkal - mint leginkább kiszolgáltatott korosztállyal - való szélesebb kapcsolat kialakítása. Ezért vállaltunk szerepet az áldozattá válást megakadályozó programban az érintett korosztály felvilágosításával. Ez évben Gyulai kirándulást szerveztünk, ugyanis a Végvári napokon való részvételre beadott pályázatunkat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támogatásban részesítette, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. Jelenleg az új szolgálati gépjárművel, kerékpárokkal és gyalogosan is látunk el szolgálatot a település teljes területén, beleértve a külterületi részeket is. Tagjaink száma emelkedett, nagy örömünkre szolgál, hogy két fő lépett be egyesületünkbe polgárőri szolgálatot vállalva. Továbbra is várjuk azon 18. életévét betöltött személyek jelentkezését, akik azonosulni tudnak céljainkkal és részt vennének településünk közbiztonságának javítása érdekében tett tevékenységünkben. Várjuk továbbá magánszemélyek és cégek jelentkezését, akik tevékenységünk végzéséhez szívesen hozzájárulnának anyagi vagy egyéb támogatással. A lakossági bejelentéseket a következő telefonszámokon fogadjuk: 06 30/ / Sárrétudvari, szeptember 16. Mezei Sándorné Sárrétudvari Mozgáskorlátozottak Közhasznú Egyesülete Sárrétudvari Mozgáskorlátozottak Közhasznú Egyesülete én megemlékezést és kulturális rendezvényt, kiállítást tartott az I. világháború hőseiről. Az ünnepség kezdéseként Kiss Tibor polgármester úr és Varga Ambrusné Egyesületi elnök köszöntötte a jelenlévő vendégeket. Vers szavalattal emlékezett hőseinkre Tódor Györgyné pedagógus, majd történelmi visszatekintést hallhattunk Gyarmati Imre történész előadásában. Tóthné Szabó Mária a Magyar Kultúra lovagja részletesen bemutatta kiadványunkat. Ének előadással színesítette napunkat a Kézenfogva Testvéreinkkel Alapítvány népdalos csoportja és a nemrég alakult Sárrétudvari Férfi kórus. Műsorunk folytatásaként kiállításainkat megnyitotta Kiss Tibor polgármester és Ulveczki Csaba gyűjtő. Végül megkoszorúztuk, és a kegyelet virágait elhelyeztük a templom kertben lévő emlékműnél. Nagytiszteletű Hézser Tímea református lelkipásztor, nagyon szép beszédet mondott. Kiadványt adtunk ki, melyben a hozzátartozók, a leszármazottak elmesélték emléküket, fényképeket, tábori leveleket, naplókat hoztak, melyet bele foglaltunk. Ha valaki igényt tart rá Varga Ambrusnénál lehet érdeklődni. Ezúton szeretném megköszönni a civilszervezetek vezetőinek, a kórusoknak, fellépőknek,

2014. évi munkaterv. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95.

2014. évi munkaterv. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95. 2014. évi munkaterv Készítette: Guba Péterné művelődésszervező A Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

2015. évi munkaterv. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95.

2015. évi munkaterv. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95. 2015. évi munkaterv Készítette: Guba Péterné művelődésszervező Sárrétudvari

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

Földes Nagyközség rendezvény naptára (2010. év) S.sz. Időpont Rendezvény neve Helyszín 1. Január 9.

Földes Nagyközség rendezvény naptára (2010. év) S.sz. Időpont Rendezvény neve Helyszín 1. Január 9. FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2010. (II.25.) Kt. HATÁROZATA Földes Nagyközség 2010. évi közművelődési rendezvénytervéről A Képviselő-testület Földes Nagyközség 2010. évi közművelődési

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen működő civil

Részletesebben

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés i Kistérség 2015. évi programok Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR 3. Húsvétváró Húsvéti készülődés 4. Húsvét vigiliája 5. Locsolóbál 8. Óvodai húsvétolás 9. A költészet napja alkalmából Regionális

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. 01. 14. 9 12.00 Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 29-92/2014. Ea.: Varga Gy.-né Tárgy: Tájékoztató Apátfalva Község Cigány

Részletesebben

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat:

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása K I V O N A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2015. június 24. napján tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A szociális célú segítő

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE. a Képviselő-testülethez. a Földes Nagyközség 2014. évi rendezvény naptárának elfogadására

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE. a Képviselő-testülethez. a Földes Nagyközség 2014. évi rendezvény naptárának elfogadására Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 464 299 E-mail: muvhazfoldes@gmail.com 14. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA Nyílt nap a leendő elsős szülőknek március 10-én az első 3 órában, melyet a leendő elsős tanító nénik, Emese és Márti néni tartanak. Szeretettel várjuk Önöket!

Részletesebben

A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó város 2014. évi rendezvénytervére

A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó város 2014. évi rendezvénytervére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-4 /2014. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Pásztó város 2014.

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2411-2/2011. 20. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP 2015. május 13-15. PAKS A Mobilitás hét és Autómentes nap című városi programsorozattal a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát közlekedési módokra fókuszálva,

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5.

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5. E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KÉSZÍTETTE: AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló

Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló A nagyvisnyói táborban 170 diák vett részt, és 7 kisebb tábort foglalt magába. A mi táborunk a kézilabda lánytábor, amelynek 40 résztvevője volt. Ezen

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

PROJEKTNAPLÓ. Együtt egymásért a zene és a tánc világában. Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA:

PROJEKTNAPLÓ. Együtt egymásért a zene és a tánc világában. Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA: PROJEKTNAPLÓ Együtt egymásért a zene és a tánc világában Határtalanul! 2014. április 07.- április 11. A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA: A testvériskolának választott Premier Művészeti Szakközépiskola

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3.

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. 2011 ((V.. ÉVFOLLYAM)) 8.. SZÁM www..ttmamk..hu A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN Hungarikumszeminárium (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. oldal) Berekai Éva

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Családi Nap 3. tematikája

Családi Nap 3. tematikája Családi Nap 3. tematikája A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Múzeuma nyertes TÁMOP 3.2.8. B.-12/1. es pályázatának megismerése után Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató asszony

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve 43.b.sz. melléklet felnőttek 100 HKH 1 2011 január 1 Szilveszteri mulatság homokkerti kertbarát Kör 2011.01.06 Aprók-falvi ficánkoló óvódások 25 HKH 2 3 2011.01.08 "Találnál csodafiú szarvast" családok

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

Községi kitüntetések. Átadták Derekegyház elsõ Díszpolgára címét

Községi kitüntetések. Átadták Derekegyház elsõ Díszpolgára címét á z h i y g e k e r e D Hírek zám 7. s am foly v é X. s júliu. 9 2 00 t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs kiadvány. Községi kitüntetések

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve A Madách Imre Kollégium éves munkaterve a 2014 / 2015. tanévre Készítette: Magyar Zoltán Balassagyarmat 2014. augusztus 1 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: 2014. szeptember 1. A tanév záró napja:

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02.

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Ebben az évben burgenlandi szálláshelyünket délről közelítettük meg. Útunk a Balaton déli partján vezetett, a Fonyód-Bélatelep strandon fogyasztottuk

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartott nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartott nyílt üléséről Tartalmazza az : 50/2014./V.29./ Napirendi

Részletesebben