Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról"

Átírás

1 Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZEPTEMBER Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk július- augusztus-szeptember havi munkájáról és a községet érintő fő kérdésekről kívánom a lakosságot tájékoztatni! A képviselő-testület üléseinek napirendi pontjai közül a következőket emelem ki. Beszámolót hallgattunk meg a két háziorvosi körzet munkájáról, melyet a képviselő-testület tartalmasnak ítélt meg, s háziorvosaink munkáját, a betegápolás színvonalát elismerően értékeltük. Az I. számú háziorvosi körzet betöltésével kapcsolatban a képviselő-testület komoly előkészítő munkák után meghozta döntéseit. Mint ismeretes Dr. Kovács Petronella doktornő április 25-én írásban benyújtotta felmondását önkormányzatunkhoz, majd tárgyaltunk a KÉSMED Kft-vel a feladatellátás tekintetében, amelyet a testület nem tudott támogatni. Ezek után Dr. Kovács Petronella doktornő eladásra meghirdette a praxist, és megállapodott Dr. Szarvas Gáborral a október 31-ig történő helyettesítésről. A meghirdetett praxis betöltésére egy jelentkezés történt Dr. Dezsényi Emese doktornő személyében. A doktornő püspökladányi kötődésű, s jelenleg a békéscsabai kórház sürgősségi osztályának műszakvezető főorvosa. A képviselő-testület mindenre kiterjedően meghallgatta a doktornőt, és támogatta a feladat-ellátási szerződés megkötését. Ezt követően megtörtént a két doktornő közötti praxisjog átadása-átvétele, illetve folyamatban vannak azoknak az engedélyeknek a beszerzései, ami alapján Dr. Dezsényi Emese átveheti az I. számú háziorvosi körzetünket november 1-től november 1-től tehát új háziorvosunk lesz Dr. Dezsényi Emese személyében, aki a szolgálati lakást elfoglalva településünkre is fog költözni. Ezennel kívánok doktornőnek jó munkát, és kiváló orvos-beteg kapcsolatot! A képviselő-testület tájékoztatót hallgatott meg a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 2014/2015-ös nevelési évének indításáról. Az intézmény óvodájába 109 óvodás gyermeket 5 csoportban fogadunk, míg a bölcsődében 2 csoportot indítunk, ahova még mindig várjuk a megfelelő korú kisgyermekek jelentkezését. A képviselő-testület új rendeletet hozott a közkifolyós vízhasználatról és a vízhasználat díjának meghatározásáról. Ennek értelmében mindazok, akik a közműves vízellátásból kikötésre kerültek, a közkifolyók vizét csak bejelentés után vehetik igénybe, s a vízfogyasztás után átalánydíjat kötelesek fizetni. Ezen érintett lakosoknak kérelmet és nyilatkozatot kell kitölteni. A képviselő-testület döntött a Sárrétudvari Vasút u. 36. szám alatti Nemes tanítói ingatlan megvásárlásáról. Az örökös, Nemes Béla kereste meg az önkormányzatot az eladási szándékával, melyet Nemes Sándor - településünk díszpolgára- emléke miatt is támogatott a testület. A későbbiekben a lakást fel kívánjuk újítani, és a szociális ellátás területének bővítése érdekében szeretnénk hasznosítani. Szépen hangozna egy Nemes-ház elnevezés.

2 Önkormányzati munkánk során továbbfolytattuk nagyobb beruházásainkat és pályázati fejlesztéseink megvalósítását A Biharnagybajom és Sárrétudvari szennyvízelvezetési és közös szennyvíztisztítási projekt kivitelezésének közbeszerzési eljárása még mindig folyamatban van, várhatóan októberben tudunk eredményt hirdetni. Tájékoztatásul közlöm, hogy ebben az évben nem kezdődnek el a települést érintő nagyobb munkálatok. A projekttel kapcsolatosan megtettük a társulati érdekeltségi hozzájárulások lakosokra történő engedményezését, és a lakosok döntésének megfelelően sokak esetében visszafizetésre kerültek a társulati érdekeltségi hozzájárulások. Köszönöm a lakosság együttműködését, önkormányzatunk mindent megtett annak érdekében, hogy a különböző befizetési módok mindegyikében a legmegfelelőbb, és a lakosok érdekeit szolgáló kifizetéseket tudjuk alkalmazni. A Sárrétudvari és térsége ivóvízminőség- javító beruházás című projektmunkálatai én kezdődtek meg, s munkálatok jelentős része már meg is valósult. Teljesen új technológia kiépítésével korszerű vegyszeradagoló berendezések elhelyezése történt meg, vastalanító-arzénmentesítő szűrőtartályok kerültek beépítésre, hálózat rekonstrukciós munkálatok folytak, melynek keretében hálózat mosató csomópontok kerültek kialakításra. A kivitelezést követően megvalósul ezen kívül a teljes hálózat mosatása. A projekt tervezett befejezése december 10. A belterületi csapadékelvezető rendszer kiépítésének munkálatai befejeződtek július 10-én a beruházás fő szereplői jelenlétében megtörtént a projekt ünnepélyes átadása, majd augusztus 19-én az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség záró ellenőrzése rendben találta a pályázat pénzügyi, közbeszerzési és műszaki dokumentumait. Ismételten meg kell jegyeznem, hogy a kiépített új árkok karbantartása, és az ingatlanok előtti területek karbantartása továbbra is a lakostársak kötelessége! A fűnyíráskor, illetve fűkaszálás során az árkokat kérjük folyamatosan kitakarított állapotban tartani, hiszen csak így várható el, hogy a rendszer szabadon tudja elvezetni az esővizet. Az új tornatermünk építésével kapcsolatosan a nyár folyamán is több egyeztetésen vettünk részt. Már láthattuk a tornaterem makettjét, és számítógépes animáción a külső-és belső látványtervét. A kapott információk alapján várható az építkezés idei elkezdése. Az átadási határidő szeptember 1. A fogorvosi rendelőnk felújításának munkálatai a terveknek megfelelően zajlanak. A felújítás tartalmazza a jelenleg a nagycsaládosok egyesületének átadott helyiségekben megvalósuló rendelő és váró kialakítását, fogorvosi eszközök beszerzését, akadálymentesítést, belső parkoló kialakítását, valamint az épület homlokzatának felújítását. A rendelő átadása ez év novemberében várható. Önkormányzatunk pályázatot adott be napelemes rendszer telepítésére az emeletes iskola épületére. A pályázat 50 millió Ft értékű beruházást jelentene, amellyel jelentősen csökkenteni tudnánk az iskola, a konyha és az óvoda ottani helyiségeinek villamos áram felhasználását. Szeptember hónapban költségvetési keretből jelentős aszfaltozási munkálatokat végeztünk. A Vasút utca egy részén kijavítottuk a már nagyon rossz állapotban lévő járdaszakaszt, aszfaltréteget kapott a Vörösmarty és a Bocskai utca kereszteződése, valamint a Hangás-Rét Kft-vel közös beruházásként a sportpálya bekötő útszakasza. Közmunkaprogramjaink továbbfolytatódtak, illetve újakkal tudtuk kiegészíteni a foglalkoztatást A START mintaprogramok és a különböző hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programjainkban jelenleg 211 fő dolgozik. Ebben az évben is megpályázta önkormányzatunk a nyári diákmunkát, ahol összesen 22 diák kapott munkalehetőséget. A közmunka programunk új elemeinek köszönhetően átadtuk a 25 férőhelyes sertésólunkat, ahova augusztus végén meg is érkeztek az első kismalacok. Szintén a közmunka program eredményeként a

3 település központjában járólapokat tudtunk lerakni, virágtartókat helyeztünk ki, valamint szeptember hónapban új járdát építünk ki a Széchenyi utca elején. Tisztelt Sárrétudvariak! A jelenlegi önkormányzati ciklus végén szeretném megköszönni mindazok támogatását és segítségét, akik polgármesteri munkám során, az eltervezett és megvalósult fejlesztéseink, gazdag települési rendezvényeink lebonyolításában közreműködtek. Megköszönöm a képviselő-testület tagjainak, a polgármesteri hivatal dolgozóinak, az intézményeinknek, a különböző vállalkozásoknak, a civilszervezeteinknek, valamint sok-sok lakostársunknak azt az elhivatott felelősségvállalást, amellyel települési feladataink végrehajtásában együttműködtek. További szép eredményeket, családi és közösségi előrehaladást kívánok Sárrétudvarinak! Kiss Tibor polgármester Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása október 12. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 28-i ülésén megválasztotta a Helyi Választási Bizottságot. Tagok: Madar Gyula HVB elnök Szekrényesi Sándor Lászlóné HVB elnök helyettes Nádasdi István HVB tag Székhelye: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Helyi Választási Bizottság Tájékoztatója a október 12. napján megtartásra kerülő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nyilvántartásba vett polgármester, egyéni listás képviselő és nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek személyéről és szavazólapi sorrendjéről POLGÁRMESTERJELÖLTEK Sorszám Név Jelölő szervezet 1. Mezei Gyuláné Független jelölt 2. Lepnyák Viktor JOBBIK 3. Kiss Tibor FIDESZ-KDNP EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐJELÖLTEK 1. Kovács István MSZP 2. Bojti Antal Független jelölt 3. Mártonyik Imre Független jelölt 4. Makula Attila Zoltán Független jelölt 5. Vass Erzsébet Független jelölt 6. Makainé Madar Edit Független jelölt 7. Balogh Dezső Független jelölt 8. Szabó Erzsébet Független jelölt

4 9. Lepnyák Viktor JOBBIK 10. Szekrényesi Edina Független jelölt 11. Faragó Attila Független jelölt 12. Fülöp Sándorné Független jelölt 13. Mezei Gyuláné Független jelölt 14. Dr. Fülöp Enikő Független jelölt 15. Bojtor József Független jelölt 16. Kiss László FIDESZ-KDNP 17. Ruzsicsné Szabó Jolán Független jelölt ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐJELÖLTEK 1. Bodó Sándor NRÖ 2. Bodó Sándorné NRÖ 3. Balogh József RPT 4. Kozák Csaba RPT 5. Balogh János RPT 6. Gyöngyösi Elemér NRÖ 7. Makula Attila Zoltán RPM A sárrétudvari Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyári munkájáról és a tanév kezdéséről A 2013/2014. tanév befejezését követően indítottuk a szokásos úszótanfolyamunkat Füzesgyarmaton. A tanfolyam idén is beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hiszen a gyerekek egy része megtanult úszni, nagy része vízbiztonságot szerzett, illetve elsajátította azokat az alapokat, melyek az úszáshoz szükségesek. 37 tanulónk tudott élt ezzel a lehetőséggel. A szervezést és a lebonyolítást Németh Tibor testnevelő tanár végezte. A művelődési ház szervezésében képzőművészeti táborban vehetett részt 32 tanulónk. A végrehajtott program ismeretében elmondhatjuk, hogy aktív pihenést, a Szalajka-völgyi kirándulással együtt pedig már teljes körű élményt jelentett diákjaink számára. Református egyházunk Hézser Tímea református lelkész vezetésével két vallási tábort is szervezett a gyerekeknek. A hangulatos, élményekkel teli rendezvényeken sok tanulónk vett részt. Iskolai pályázati kereteken belül intézményünk is szervezett szabadidős tevékenységeket: művészeti tábort, alsós szabadidős tábort, sporttábort. Ezekben a táborokban közel 100 tanulónk volt jelen. A táborokat pedagógusaink - Mile Gézáné, Mazajeva Enikő, Nagy Diána, Nagyné Zagyva Erika, alsó tagozatos kollégáink és Kiss Tibor testnevelő - szervezték, irányították. Önkormányzatunk is pályázott és nyert nyári táborra pénzt. Ezen tánc- és drámatáborban 30 fő vett részt. A tábort Mile Gézáné és Mazajeva Enikő vezette. Önkormányzatunk több mint 200 udvari gyermek étkeztetésére nyert pályázatot, melynek során a jogosultak egész nyáron térítésmentesen ebédelhettek az iskolában. A nyári karbantartási munkálatok során saját erőből festési munkálatokat végeztünk, mellyel eltüntettük örök gondunk, a beázás nyomait ben hatályba lépett a Köznevelési Törvény és a Kerettanterv, melyet évről-évre felmenő rendszerben vezetnek be. Tanulóink ezt a változást nem érzékelik, legfeljebb abból, hogy az 1., 2., 3., 5., 6. és 7. évfolyamokon kötelező a mindennapos testnevelés, illetve 1., 2., 4., 5. évfolyamokon választhatnak a szülők a hit- és erkölcstan vagy erkölcstan tanulása között. Ebben a tanévben iskolánknak 308 tanulója van. Továbbra is nagy felmenő rendszerben tanítunk, tehát a tanítók 4 évig tanítják a rájuk bízott gyermekeket. Idén is lesznek választható órák. Az angol nyelvet első osztályban kezdjük el megismertetni, míg a negyedikesek már ismerkedhetnek a számítógép rejtelmeivel.

5 Nagy hangsúlyt fektetünk az alapkészségek kialakítására, a tantervi követelmények alapos elsajátíttatására, a felzárkóztatásra és tehetséggondozásra, a versenyekre való felkészítésre. 5 délutáni csoportot indítottunk, ezzel minden igényt ki tudtunk elégíteni. Az iskola sporttevékenysége jó, sportéletünket továbbra is diáksportkörünk szervezi. Az ötödik évfolyam várhatóan kötelező úszásoktatásban részesül. Minden évfolyamban lehetővé tesszük tanulóink számára a délutáni korlátlan internet-hozzáférést díjmentesen. A tankönyvosztás zavartalanul lezajlott. Ingyen kaptak tankönyvet 1. és 2. évfolyamosaink és a rászorulók. Az iskolatej és az iskolagyümölcs programok beindultak. Tejtermékek 1-8. évfolyamig járnak, míg gyümölcs 1-6. évfolyamig jár. Megrendezésre kerül a diákfórum, ahol a fölső tagozatosok használható ötletekkel járulhatnak hozzá az iskola sikeresebb működéséhez. A Sárrétudvari Iskolás Gyermekekért Alapítvány segítségével három átfogó tanulmányi versenyt hirdettünk meg: a tanév végén a legjobb tanulmányi eredményt elért osztály ,- Ft pénzjutalmat vehet át, a legtöbbet javító tanulócsoport ,- Ft jutalomban részesül, illetve meghirdettük az iskola legjobb tanulója címet. Megköszönjük dolgozóinknak, tanulóinknak a nyáron és tanévkezdéskor végzett munkáját. Napsugaras évkezdés bölcsődében, óvodában Szeptember első napjaiban, az óvodában a legtöbb figyelem az újonnan érkező kicsik felé fordul. Nemcsak a szülők és gyerekek izgatottak az első találkozások alkalmával, az óvó nénik is kíváncsian várják az új óvodásaikat. Minden óvó néni, az esetek hosszú sorát mesélhetné arról az időszakról, amikor új gyermek érkezik a csoportba. A kisgyermek számára ez olyan változás melyet életében még nemigen élt át. Új a környezet, rövidebb- hosszabb időre nélkülöznie kell az édesanya, a családtagok közelségét, alkalmazkodnia kell a többi kisgyerekhez, az óvodai szokásokhoz, számára ismeretlen felnőtteket és gyermekeket kell megismernie. Az, hogy ez az idegenkedés kellemes kapcsolattá váljon, hogy a viszony kölcsönös bizalommá alakuljon, függ szülőktől, óvodapedagógustól pedagógustól egyaránt. Hisszük és valljuk, hogy a vegyes életkorú csoportokban a csoporttársak jó példája nyugtatóan hat és segíti az új gyermekek beilleszkedését. Szeptember elsejével 105 kisgyermek kezdte meg az óvodát. Év közben még tíz gyermeket várunk a csoportokba. Örömmel adjuk hírül, hogy e nyárom mindkét óvoda udvarán megújultak a játékeszközök. A kilenc nagyjáték vásárlására a Ft-ot, az Együtt a Gyermekekért Óvodai Alapítvány biztosította. A gyerekek nagy örömmel vették birtokban a játékokat. A megújult udvarokkal és az elmúlt években, a fenntartó által végzett korszerűsítésekkel, felújításokkal a környék egyik legjobban felszerelt, gyermekbarát intézménye vagyunk. A bölcsődében azonos életkorú csoportokat alakítottunk ki, mert itt ez a csoportszervezési segíti jobban önállóságuk fejlődését. Az évszakonként változó, folyamatos és rugalmas napirendet úgy szervezzük, hogy a gyermek egyéni igényeit időben kielégíthesse a gondozónő. Az egymást követő gondozási műveleteket naponta ismétlődve, ugyanabban az időben és sorrendben, sietség nélkül, nyugodt, elfogadó hangulatban a gyermek aktivitására építve végezzük. Így teremtjük meg a biztonságérzetet, kiszámíthatóságot, az időben való tájékozódást, események előrelátását és az önállósodás lehetőségét.

6 Az elmúlt évben a bölcsőde udvara és a csoportszobái is, a gyermekek életkorának megfelelő számtalan fejlesztő játékkal gazdagodott. A nagymozgások fejlődését segítő hintákat, egyensúlyozó eszközöket, kerékpárokat és a finom motorikát fejlesztő Legó készleteket, kirakókat is vásároltunk. Megtisztelő érdeklődésüket megköszönve: Tisztelt Lakosság! Kedves Testvérek! Szabó Erzsébet óvodavezető Gyülekezeti hírek Gyülekezetünk életében az idei nyár sem volt eseménytelen. Pályázati forrásból felújításra került a Kölcsey iskola épülete, mely hamarosan, mint Többfunkciós szolgáltató központ várja majd a település lakosait. A felújításnak köszönhetően egy tágas imaterem és egy gyermekek, ifjak részére kialakított tér segíti további szolgálatunkat. Pályázati forrásból sikerült a nyári táboraink megrendezése is, melyhez két sátrat, székeket, asztalokat, padokat és egyéb eszközöket vásárolhattunk a gyermekek nagy örömére. Augusztusban két tábor várta a gyermekeket a templomba és a templomkertbe. Augusztus között került megrendezésre a Segítő Kezek Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal közösen a nyári biblia táborunk melyen 73 gyermek valamint több, mint 30 középiskolás, egyetemista és felnőtt vett részt tartalmas és élményekben gazdag napokat magunk mögött tudva. Augusztus 25-től pedig a kötelező hit- és erkölcstanra beiratkozott első és ötödik osztályos gyermekek részére tartottuk meg gólyatáborunkat, melyen 42 gyermek és 20 segítő vett részt.

7 Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek, hogy gyermekeiket nemcsak a nyári táboraink alkalmával, de egész tanévben az Isten gondviselő kezére bízva támogatják abban, hogy a Bibliai történeteke által közelebb kerülhessenek hitben és ismeretben azokhoz az értékekhez melyek jellemformáló erővel hatnak gyermekeinkre, jövőnkre. Az augusztusi örömök és áldások mellett sajnos a nehézségek sem kerültek el bennünket. Augusztus 21- én villámcsapás érte a templomtornyot, melynek következtében a toronyóra és a harangvezérlő mellett egyéb elektronikai eszközök is tönkrementek. A toronyóra a napokban újraindult és október végére a harangfelújítás is elkészülhet. Hálás szívvel köszönjük meg mindazok adományát akik, a harangfelújítást már támogatták és kérjük, hogy akiknek módjában áll, azok október végéig legyenek segítségünkre ebben az igen nagy anyagi terhet jelentő felújításban. Az őszi hónapokban is igyekszünk a település valamennyi lakosa számára különféle alkalmak által lehetőséget biztosítani a találkozásra. A vasárnapi istentiszteletekkel egy időben, szeptember 1-től a gyermekek részére gyermek-istentiszteleti alkalmat vezettünk be, melyen a szolgálatokat a gyülekezetünkbe kirendelt gyakornok lelkipásztor/segédlelkész, Kovács Kinga végzi. Az istentiszteletekre változatlan időpontban vasárnap reggel 9 órára várjuk a gyülekezet és a település apraját, nagyját. A gyermekek mellett az asszonytestvérek részére is egy új alkalmat indítunk az ősz folyamán a Nőszövetség által, hogy hét közben is, különféle lelki és kézműves foglalkozásokon együtt lehessünk, megosztva örömeinket, nehézségeinket. Szeptember 27-én délután 3 órakor Főtiszteletű Bölcskei Gusztáv püspök úr szolgálatával ünnepi istentisztelet keretén belül szeretnénk megemlékezni és hálát adni településünk 800 éves múltjáért, valamint ezen ünnepi alkalomból kerül majd átadásra a Református többfunkciós szolgáltató központ. Hálaadó, ünnepi istentiszteletünkre szeretettel hívjuk és várjuk településünk lakosait. Sárrétudvari valamennyi lakosára Isten gazdag áldását kívánjuk! Hézser Tímea lelkész

8 AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉG ÉS HELYSÉGNÉV TÁBLAAVATÁS Az Államalapítás Ünnepe hazánk egyik legrégebbi nemzeti ünnepe, az első magyar király, Szent István uralkodásának és Magyarország valódi európai állammá és hatalommá válásának ünnepe. A keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata nemzeti ünnepünk, államalapító Szent István király tiszteletére augusztus 20-án délelőtt 9 órától ünnepi istentiszteletet és megemlékezést szervezett. Az ünnepi alkalom megnyitójaként közösen énekeltük el a Himnuszt, majd a megjelent vendégek számára nagytiszteletű Hézser Tímea református lelkész istentiszteletet mondott, majd megáldotta az új kenyeret. Az államalapítás tiszteletére történelmi megemlékezést tartott Kiss Tibor, községünk polgármestere. A megemlékezés után az ünnepi műsort Kissné dr. Hegedűs Gabriella versszavalatával folytattuk, majd Kiss Hedvig Zsófia orgonajátékát hallhattuk. A templomi megemlékezés befejezésként a megszentelt kenyérből minden megjelent vendéget megkínáltunk. Ezt követően a Sárrétudvari Szittyák Íjász Egyesület által - a 800 éves jubileumi évforduló alkalmából adományozott székely-magyar rovásírású helységnévtábla ünnepélyes átadása következett. A megjelent vendégek településünk Püspökladány felöli helységnév táblánál gyülekeztek. Boruzs Károly a Sárrétudvari Szittyák Íjász Egyesület elnöke köszöntőt mondott, majd a település tábla átadására került sor. Lukács Márton alelnök a székely-magyar rovásírás történetéről tartott előadást. Első alkalommal mutatkozott be településünk férfi kórusa, akik katona dalokat énekeltek. Ezúton szeretnénk megköszönni az Egyesületnek ezen nemes adományát, valamint köszönet illeti az ünnepi műsor szereplőit, a résztvevőket, akik hozzájárultak ahhoz, hogy nemzeti ünnepünkről méltóképpen megemlékezzünk. Művelődési Ház

9 Hagyományőrző Kézműves Tábor! A Sárrétudvari Közösségi Színtér az idén nyáron ismét megszervezte az érdeklődő gyerekek számára a Hagyományőrző Kézműves tábort. A nyári szünetben július ig került megrendezésre, melyen közel 40 fő gyermek vett részt. A heti programsorozat mindennap 9-12 óráig, majd délután óráig zajlott a művelődési ház nagytermében és az udvaron. A tábor ideje alatt sok változatos kézműves technikát sajátíthatták el a résztvevő gyermekek. Intézményünk ismét egy előre megtervezett programterv alapján elkészítette minden napra a szükséges alapanyagokat, melyekből a kész tárgyak Madarné Décsei Zsuzsa vezetésével, valamint az önkéntesek segítségével jött létre. Nagyon szépen köszönjük a szakmai munkáját és segítségüket. A napi foglalkozásokon figyelmesen és korukhoz mérten fegyelmezetten viselkedtek a gyermekek. A gyermekeknek a szünetekben volt lehetőségük egy kis játékra is, mely segítette a közösség csapatépítését. A közösségi színtér füves udvarán lehetőség volt, hogy hangot adhassanak a jó kedvüknek. A Hagyományőrző Kézműves tábort alatt elkészített tárgyakból csütörtökön egy kiállítást rendeztünk be a nagyteremben, melyet az érdeklődő szülők megtekinthettek. Végül egy közös bográcsozással és egy finom ebéddel zárult a tartalmas és élményekben gazdag tábor. Végül a kézműves hetet egy napos buszkirándulással koronáztuk meg. A pénteki napon a csoport ellátogatott Szilvásváradra. Megérkezésünk után utunkat az erdei vasúthoz vettük, mellyel felmentünk a Szalajka völgybe, ahol a gyerekek örömmel játszottak és szaladgáltak. A vállalkozó szellemű gyermekek megtekinthették az Ősember barlangját is. A kis pihenőt, majd egy nagy séta követte. A csoport közösen meglátogatta a helyi Panoptikumot, ahol látható volt a vérszerződés jelenete, valamint Magyarország megkoronázott királyai. A közös fagyizás után mindenkinek lehetősége nyílt a gyerekek által már annyira várt kirakodó sor megtekintésére. Itt mindenki megtalálhatta a számára legértékesebb ajándéktárgyat. Köszönetet mondunk mindazoknak a segítőknek és szülőknek, akik támogatták az egyhetes programsorozatunkat. Gubáné Zagyva Henrietta

10 Sárrétudvari Közösségi Színtér programja az elkövetkezendő időszakra! Szeptember 27. Szeptember 27. Sárrétudvari település első írásos említésének 800. évfordulója alakalmából szervezett programsorozat záró rendezvénye. Ünnepi istentisztelet a Református templomban. Honismereti vetélkedő Szeptember 28. Itthon vagy Magyarország szeretlek program keretében Ünnepi hangverseny. Október 3. Szeptember 22- október 7- ig Október 8. Október 14. Október 16. Október 23. Október 25. Október 27- November 7- ig Október - November Október - November November 3. November November 12. November 15. November 20. November 27 Területi Nyugdíjas találkozó az idősek napja alkalmából. Kulturális műsorok egész nap több község nyugdíjasai részvételével. Népmese napja alkalmából rajzpályázat az alsó tagozatos gyerekek számára. Mesemondó verseny a népmese napja alkalmából a felső tagozatos gyerekek számára. Téma: Benedek Elek által gyűjtött magyar népmese Ősz játszóház: termésbábok készítése Hálózati vetélkedő Nemzeti ünnep, helyi ünnepi megemlékezés a színházteremben. Elszármazottak Baráti Körének találkozója Botorkáló Tehetséggondozó Egyesület Ifjúsági és Művészeti Képzőművész kiállítása. Alkotások érkeznek Királyhelmecről, Felvidék, Szlovákia Dr. Főzy István paleontológus előadása a felső tagozatos gyerekek számára Ákom-Bákom Bábcsoport bábműsora Püspökladányi Munkaügyi Központ kirendelt ügyfélfogadása A Fogászati hónap alkalmából egészség délután teszt feladatokkal. Kézművesnap a gyerekeknek: origami Sárrétudvari Nótakör Egyesület Kívánságkosár című rendezvénye Hálózati vetélkedő Rajzkiállítás az óvodás gyermekek részére. Téma: Hogyan várom a Mikulást December 6. December 10. Kézenfogva Testvéreinkkel Alapítvány ünnepélyes könyvátadása Süssünk együtt! Mézeskalács készítése

11 December 22. Advent hétvégék: November 29. December Decemberben December 31. Karácsonyváró kézművesnap Falukarácsony. A négy adventi gyertyagyújtás alkalmából szervezett karácsonyi ünnepség. Civilszervezetek évzáró rendezvénye Óévzár rendezvény a művelődési ház nagytermében Bővebb információ a művelődési házban. Gubáné Zagyva Henrietta művelődésszervező Így telt a nyár az Idősek Klubjában Július 8.-án kirándulást szerveztünk Püspökladányba a Farkasszigetre. Vezetőnk bemuttatta szóban az arborétumban folyó munkálatokat, azok jelentőségét. Az ismertető után pedig egy kellemes sétát tettünk az erdőben, felmásztunk a kilátóba, megnéztük a bemutatótermet, majd a jurtatábort is. Kellemesen elfáradtunk, letelepedtünk az árnyékban és a szabadban uzsonnáztunk. Élményekkel telve indultunk haza. A Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke felkereste a klubot, tájékoztatott bennünket a szerveződő rendezvényükről, melyen az első világháborúban résztvevőkre kívánnak emlékezni. Kérte a segítségünket, osszuk meg az egyesülettel a régen hallott történeteket, mutassuk be a féltve őrzött tárgyakat. A megkeresésre több klubtagunk is pozitívan reagált. Kinek fényképei, kinek levele, kinek néhány emlékező gondolata került el a rendezvényen létrejött kiállításba. Kézműves foglalkozás keretében megpróbáltunk időseinkkel rongylabdákat készíteni. Sokan csak az anyagok kiszabásában, megtöltésében vettek részt, de volt, aki el is készítette a labdácskát. Tavaly a helyi halastónál főztünk, s mivel igazán jól sikerült, az idén megismételtük ezt a programot, csak másfajta étel került a bográcsba. Míg főtt az ebéd, beszélgettünk, kártyáztunk, és megéheztünk. Nem főztünk hiába, jó étvággyal mindent megettünk. A klubban működő textilprogram hatással van ránk. Próbálunk újabb és újabb dolgokat, technikákat kitalálni, ezért a szalaghímzéssel is megismerkedtünk. Szaténszalagból készítettünk különféle virágokat, leveleket. Az augusztusi hittantáborban rengeteg gyerkőc vett részt. Minden nap részesültek valami finomságban. Egy alkalommal a klub is vállalta, hogy segít egy uzsonnára valót előállítani. Kemencében sütöttünk a táborozóknak kenyérlángost, aminek a hozzávalóit a jólelkű adakozók és az egyház biztosította. Névnapokat több alkalommal is ünnepeltünk. Klubtagok és dolgozók körében, néhány kedves gondolattal és énekszóval köszöntöttük a névnapot tartókat. A kertet ez évben is bevetettük, termett is rajta paprika, paradicsom, répa, petrezselyem, cékla, hagyma, cukkini, zöldbab, krumpli. A termések betakarítása után bográcsozással búcsúztattuk a nyarat. Földesi Jánosné

12

13 Rákócziak és Andrássyak földjén Az igazi jó kalandokat mindig a véletlen hozza, de ritkán hozza helybe. El kell indulni valamerre, hogy találkozzunk velük. ( Varga Domokos ) Nyugdíjas klubunk kis csoportja ezen a nyáron is elindult, hogy felfedezzen valami újat, amit még nem látott, és találkozzon az igazi jó kalandokkal. Már kora tavasszal elkezdtük a szervezést, a keresgélést, végül Észak- Magyarország és a Felvidék mellett döntöttünk. Egy csendes kis faluban, Vajdácskán találtunk szállást, ennek megfelelően kezdtük a programok szervezését, ügyelve arra, hogy mindent megnézzünk a környéken, ami lényeges, de azért túlságosan ne fáradjunk el. Nagyon készültünk az utazásra alig vártuk, hogy végre indulhassunk. Ez a nap is elérkezett. Utunk első állomása Sárospatak. A hosszú út után jól esett kiszállni az autóbuszból, már csak azért is, mert megérkeztünk a Zemplén Csokoládégyárhoz. Itt szívesen fogadtak bennünket, megnézhettük, hogyan készül a többféle szaloncukor és nápolyi. Nem kellett zsebben tartani a kezünket, annyit kóstolhattunk, amennyit akartunk Az édes élmények után az Iskolakert idős fáinak árnyékában elfogyasztottuk az otthonról hozott ebédünket. Kis pihenő és máris folytattuk az ismerkedést a várossal. Sárospatak nevezetessége a Református Kollégium, amely a 16. század közepétől az oktatás egyik legerősebb magyarországi bástyája volt. Itt megnéztük a Tiszáninneni Református Egyházkerület egyházművészetét és iskolatörténetét bemutató kiállítást, majd megcsodálhattuk a ritka szép kiképzésű könyvtártermet. Utunk következő állomása: Sárospatak legrégibb, történelmi emlékekben gazdag műemléke a Rákóczi-vár. Sajnos a többi programunkról le kellett mondanunk, mert eleredt az eső. Így elindultunk a szállásunkra, Vajdácskára. Miután elfoglaltuk szobáinkat vacsorázni mentünk a panzió hangulatos éttermébe, amely egy horgásztó partján volt. Az első nap kellemesen elfáradtunk, rövid beszélgetés után mindenki aludni tért, hogy erőt gyűjtsünk a következő napra. Második napi programunk: Krasznahorka, Betlér és Kassa nevezetességeinek megtekintése. A festő szépségű gömöri tájat hosszú időn keresztül emlegették kis Magyarországként. Hegyei, völgyei és városai történelmünk színhelyei voltak. A vidék urai ebben az időben a Bebek és az Andrássy család tagjai voltak. Sajnos Krasznahorka várát csak az útról láthattuk, mivel a tűz óta még nem látogatható. Kelet-Szlovákiában a Sajó folyó völgyében áll négy saroktornyával a mesés kétemeletes betléri kastély, amely egy csodálatos angol park közepén helyezkedik el. Nagyon szép és érdekes a belseje is a képtárral, zene és vadász-szalonnal, könyvtárral, korabeli bútorokkal és egzotikus gyűjteményekkel..a Betléri kastély az ország kulturális örökségének legszebb gyöngyszemei közé tartozik. Miután között teljesen felújították, elnyerte a nemzetközi Európa Nostra díjat. A mai nap utolsó állomása Kassa következett. A Kassai dóm a gótikus építészet legszebb alkotásai, közé tartozik. A dóm kriptájában helyezték örök nyugalomra II. Rákóczi Ferenc, édesanyja Zrínyi Ilona és fejedelem idősebbik fia, Rákóczi József hamvait. Megcsodáltuk Kassa főterén a víziorgonát, meghallgattuk a harangjátékot. Elsétáltunk a fejedelem házához, amely pontos mása a rodostói lakhelyének. Közben láthattuk a Koldus házat, amelyhez egy monda fűződik. Állítólag élt Kassán egy koldus, akinek sikerült annyi pénzt összekoldulnia, hogy abból mindenki meglepetésére felépíttette ezt a házat. Az oromzat csúcsán egy kalapot emelő koldus szobra látható. A második nap is kellemesen elfáradva, de élményekkel gazdagodva tértünk haza szállásunkra. A harmadik napon ismét átléptük a határt és Borsi felé vettük utunkat. A város arról híres, hogy itt született II. Rákóczi Ferenc. Kázmér István gondnok úr lebilincselő, néhol humoros elbeszéléséből megismerhettük a várkastély történetét.

14 Visszaindultunk Sátoraljaújhelyre, hogy egy kis vidámságot is vigyünk a mai napba, felültünk a libegőre és volt, aki a bob pályát is kipróbálta. Szerettük volna megnézni az országban egyedülálló történelmi emlékhelyet, a Magyar Kálvária emlékmű rendszert, de úgy ítéltük meg, hogy az odavezető szép erdei sétaút nem a mi nyugdíjas lábainknak való. A Kálvária a magyarok történelmének egyik legsötétebb napjára, a Trianoni békeszerződésre emlékszik, illetve az akkor elcsatolt országrészek, és városok előtt tiszteleg. Tovább indultunk Széphalomra, ahol megnéztük a Magyar Nyelv Múzeumát és Kazinczy Mauzóleumát. Kirándulásunk utolsó napjához érkeztünk, reggeli után beraktuk csomagjainkat az autóbuszba és elindultunk hazafelé. Útközben megálltunk Bodrogkeresztúron, megnéztük a Motor Múzeumot, sétáltunk Tokaj főterén, majd tovább indultunk Nyíregyházára, ahol megebédeltünk és elindultunk kis falunk Sárrétudvari felé. Útibeszámolómat John Ronald Reuel Tolkien csodálatos szavaival zárom. Az út örökre megy tovább, felhők alatt és hold alatt, de bármily messze tért, a láb végül hazafelé halad. S a szem, mely lángot és csatát látott kőtermek mélyiben a régi ismert mezőkön át, füvön, fán, dombon elpihen. Németh Lászlóné nyugdíjas klubtag

15 1. Darumadár útnak indul 2. Hogyha ír majd édesanyám 3. Megfordítom kocsim rúdját 4. Jaj de nagyon régen volt, de soká lesz 5. Azért, hogy én ilyen vagyok 6. Arató dal 7. Vége lett egy halálos nagy szerelemnek 8. Árok, árok, de mély árok A-moll 9. Hallod-e nótásfüttyös szép madár A-moll 10. Az Én kis falumnál nincs szebb a világon 11. Akácos út, ha végig megyek rajta Én 12. Mézes kalács piciny szívet küldtem 13. Jegenyefán fészket rak a csóka 14. Piros hajnal, piros élet 15. Ha szívedbe zárnál szebb lenne az élet 16. Hajnalom, csillagom 17. Délibábos álmok 18. Öreg idő, szálló idő 19. Nem sírok én többet 20. Azért vannak a jó barátok 21. Pünkösdi Népdalcsokor: Megrakják a tüzet, Megkötöm lovamat, Zöld erdőben zöld mezőben lakik egy madár, Két szál pünkösd rózsa De szomorú a nótátok muzsikus cigányok 23. Eltörött a hegedűm, nem akar 24. Búcsút int az ősz a nyárnak, dér csókol meg 25. Nem születtél te sem, mint én márvány 26. Hull a zápor kinn a pusztán, cifra szűröm 27. Kicsi falum ott születtem én, nincs ott 28. könnyek nélkül élni könnyebb 29. Szeretném, ha minden álmom 30. Egy asszonynak 9 lánya 31. Galambszívet örököltem az édesanyámtól 32. Halvány őszirózsa, mondd el, hogy imádo 33. Kukorica csalán, csalfa lett a babám 34. Azt mondják, hogy minden csillag egy-egy 35. Nincsen még egy olyan asszony, aki néked 36./ Eresz alatt fecskefészek, fecske madár 37.Szabad-e így szeretni azt, aki már a másé KÍVÁNSÁGKOSÁRBA, november 15.-én.

16 38.Nem kell pénz a boldogsághoz 39.Megszólalt a bolond szívem 40.Operett egyveleg: Legyen a Horváth kertben Budán Hétre ma várom a Nemzetinél, ott Éjjel az Omnibusz tetején emlékszel Jöjjön ki Óbudára, egy jó túrós Stux Honvéd banda szól a Stefáni 42.Nézek a nagy messzeségbe, kutatom a futó 43.Én mindenkiben csalódtam Ne nézzen úgy rám a gyönyörű szemével 44.Rózsafa virít az ablakom alatt 45. Népdalcsokor: Jaj, de széles, jaj, de hosszú, azaz út Ablakomba, ablakomba, besütött a hold... Akkor szép az erdő, mikor zöld. Sárga búzát öntöttem a garatba. Nincsen szebb a magyar lánynál. 46.Boros nóták: Ősszel érik babám a fekete szőlő Mikor mentem a borospince felé Badacsonyi kéknyelű, finom, drága Vörösbort ittam az este, angyalom Piros, piros, piros, háromszor is Versek: 47. Ady Endre: Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet. 48. Kibédi Ervin: Ahogy a napok rövidülnek 49. Witner Mária: Pótvizsga a szeretetből 50.JUHÁSZ GYULA: SZERELEM 51.WASS ALBERT: SZEGÉNY VAGYOK 52.SÍK SÁNDOR: AZ ANDOCSI MÁRIÁHOZ

17 FELHÍVÁS!!! Idén ismét megrendezésre kerül a már méltán népszerűvé vált KÍVÁNSÁGOK KOSARA című kívánságműsor. Ezúton kérünk mindenkit, aki szeretné rokonát, ismerősét köszönteni valamilyen alkalomból, (névnap, születésnap, szalagtűző, házassági évforduló vagy a közelgő ünnepek), a mellékelt LISTÁBÓL bárki kedve szerint választhat. Aki verset, népdalt, örökzöld slágert, operettet vagy magyar nótát, szeretne küldeni szeretteinek, akkor kéréseiket, kívánságaikat a Művelődési házban elhelyezett gyűjtőládába lehet beletenni, vagy a címre elküldeni október 31-ig. A műsorunkat az önök által kért kívánságokból állítjuk össze. Minden kérést, kívánságot ingyen felolvasunk, és teljesítünk! A Kívánságműsor november 15-én lesz! Rendezzünk együtt KÍVÁNSÁGMŰSORT!!! A Sárréti Dalos Klub Ami még hátra van az évből, és más. Kultúrájában él a falu, a város és a nemzet! Sárrétudvariban élénk közösségi élet folyik a civilszervezetek működése kapcsán. Minden klub, egyesület, szervezet valamilyen értéket képvisel, ápol, fenntart és terjeszt. Olykor talán gondot okozhat, az eligazodásban hogy ki, hova tartozik, melyik csoportról is van szó, de létjogosultságuk megkérdőjelezhetetlen! Mi a Sárréti Dalos Klub Közhasznú Egyesület vagyunk. Célunk és feladatunk a zenei hagyományok ápolása, a népzene megőrzése, fejlesztése és terjesztése, a magyar nóta gazdag érzelmi világának megismertetése a közösségen belül és azon túl is. Ezenkívül a tagok egyéb alkotó kedvének támogatása, a szabad idő kulturált eltöltése. Községünkben hagyománya van a zenei életnek, amely műfajában is változatos. Jelen van a komoly zene mint kórus muzsika, a népdal, a magyar nóta és a könnyű zene.

18 Klubunk népzenei tevékenységében segítségünkre van Györfi Gyula Kölcsey-díjas helyi zenetanár, aki csaknem egész munkásságát ennek a szakterületnek szentelte, a szakma kiváló mestere. Az Ő hozzáértő irányításával tanulunk be népdalcsokrokat citera kísérettel. Vezetésével új lendületet vett a csoport. Legközelebbi rendezvényünk a szeptemberi Népzenei Találkozó Sárrétudvariban, amelyen környékbeli és helyi énekesek, csoportok vesznek részt. A magyar nóta, a szórakoztatás területe Kárai Lajos zenészhez tartozik, aki országos nótaéneklésben második helyezést ért el Cegléden. Pontos, lelkiismeretes, alapos munkájával fejlődést értünk el. Ehhez tartozó legfőbb rendezvényünk a Farsang, de egyéb alkalmakon is közreműködünk. Egy-egy névnapon, szórakoztató rendezvényen felhangzik a sok gyönyörű magyar nóta. Az év hátralévő részében a próbák mellett egynapos kirándulást tervezünk még valamelyik fesztivál helyszínére. /A döntést közösen hozzuk meg./ Közreműködünk az Adventi ünnepségeken is. A hosszú, téli időszakban a változatos foglalkozások és a tagok kreativitásának kibontakoztatása érdekében kézműves foglalkozásokat tartunk, Halottak Napja, Advent, és Karácsony tiszteletére. Ezeken kívül névnapok megünneplése, Mikulás és évzáró rendezvény vár bennünket. A klub baráti közösséggé formálódott, a mindennapi életben is tartjuk a kapcsolatot, hívjuk, érdeklődünk, segítünk egymásnak. A beiratkozott tagok száma 43 fő. Az éves tagdíj 1600 Ft. Tisztelettel és szeretettel várjuk Önt is közénk! Vass Erzsébet A Dalos Klub vezetője XX. JUBILEUMI SÁRRÉTI HAGYOMÁNYŐRZŐ ARATÓNAP ÉS VERSENY Nagy izgalommal készültünk a XX. alkalommal, július 19-én megrendezett aratónapra. Erre az különleges eseményre pályázati támogatásból pólót csináltattunk, amit a nap folyamán fel is avattunk. Több okból is különlegesnek éreztük ezt az aratónapot. Úgy gondoljuk, egy civil szervezet életében nagy jelentősége van annak a ténynek, ha egymást követő években megszakítás nélkül meg tud rendezni egy programot, ami már részévé válik a település kulturális életének, hagyományápoló tevékenységének. Ebben az évben a település 800 éves évfordulója rendezvénysorozat egy állomása a gazdaköri aratónap volt. A Biharnagybajomi és a Szerepi Gazdakörrel néhány éve arra vállalkozunk, hogy közös együttműködés keretében valósítsuk meg az aratás ünnepét. Büszkék vagyunk arra, hogy ismét példát mutattunk több település, illetve civil szervezet közötti összefogásra, aminek köszönhetően a három szomszédos település Biharnagybajom, Sárrétudvari, Szerep - Gazdaköre az eddig megszokott, színvonalas aratóünnepet rendezett. A nap, mint eddig már sokszor most is hajnali 5 órakor kezdődött házigazdáink Dr. Lendvai Csaba, Nagy Hajnal és családjuk Tej Malom udvarán. Itt fogadtuk a vendégeinket igazi házi szilvóriummal és frissen sült pogácsával. Amikor összegyűlt a csapat, hintókra, fogatokra, pusztabuszokra szálltunk, és a csikósok vezetésével elindultunk az aratás helyszínére. A házigazda közeli birtokára megérkezve a család szíves megvendégelése, valamint a rövid köszöntők után kezdetét vette a szalonnasütés. Közben a szakértő zsűri kimérte a kézi aratásra szánt parcellákat. Az aratóverseny megkezdése előtt Nt. Hézser Tímea református lelkész, valamint Lupsa Tamás katolikus plébános tartott búzaszentelést, megáldották a termést és az aratásban résztvevőket. A lelkipásztorok igei szolgálata emlékeztette a jelenlévőket mindennapi kenyerünk előteremtésének fáradtságos munkájára. A Biharnagybajomi Református Dalárda Nt. Domahidi Péter református lelkész vezetésével megható, szívhez szóló dalcsokrával emelte a pillanat hangulatát. Az aratóversenyben kilenc csapat mérte össze erejét, tudását, gyorsaságát a népes érdeklődő közönség biztatása közepette. A verseny után a bandaaratásban prominens vendégeink, és vállalkozó szellemű résztvevők is kipróbálhatták milyen a kaszával történő aratás, a marokszedés. Házigazdaként Dr. Lendvai Csaba is kaszát fogott és megmutatta, nem riad vissza a kemény fizikai munkától sem, és a

19 levágott renden látszott, hogy nem ebben az évben kaszált először. A bandaaratás marokszedői közül külön tisztelettel meg kell említeni Lukács Lajosné Eta nénit aki idős korát meghazudtoló módon szedte a markot és mesélte fortélyait a fiatalabb generáció tagjainak. A bandaaratáshoz a jó hangulatot a Zagyva László Vegyeskar aratónótái szolgáltatták. A tisztáson a fiatal csikósaink pazar csikósbemutatót tartottak több fordulóban, a közönség legnagyobb örömére. A hintókon, fogatokon, lóháton visszaérkeztünk a malom udvarára, ahol az érkezés sorrendjében a hintósok, fogatosok, csikósok átvehették a munkájuk elismerését jelképező serleget, és a lovakra is felkerült a háromsoros nemzeti színű rozetta. A kulturális program folytatásában Schubert László kanásztáncával hangolódtunk a Zagyva László Vegyeskar ezen alkalomhoz összeállított előadására. A hálás közönség a hőség ellenére is tapsával jutalmazta a fellépőket. Az előkészített magtárban Szabó Sándor a megyei Agrárgazdasági Kamara nevében köszöntötte a jelenlévőket és a Kamara különdíját adta át a földesi csapatnak. A gazdák Örvendi Lászlóval és Kiss Zoltánnal cserélhettek információkat, véleményt, kérhettek tanácsot, tájékoztatást az őket érintő legfrissebb aktualitásokról Földtörvény -, a törvény kapcsán életbe lépő változásokról, a betartandó határidőkről és a pályázati lehetőségekről. A délelőtti programok a zsűri elnökének - Örvendi László - értékelésével az eredményhirdetéssel, díjak átadásával, a házigazda által felajánlott, és elkészített finom ebéd elfogyasztásával zárult. I. helyezett: Varga Attila - Földesi Béla (Szerep) II. helyezett: Varga Lajos - Csádi Gyula (Konyár) III. helyezett: Schubert László - Máté Béla (Biharnagybajom) A többi versenyző szoros versenyben a dobogó negyedik helyén végzett. Az aratónap estéjén Ünnepi Közgyűlés keretében emlékeztünk meg a Gazdakör újjáalakulásának 20. évfordulójáról. Az alapító tagok közül azoknak, akik ma is tagjai a gazdakörnek külön ajándékkal kedveskedtünk. Az este folyamán köszönetét fejezte ki a Gazdakör mindazoknak akik támogatták, segítették munkájukat az eltelt 20 évben. Az összefogásunkhoz csatlakoztak támogatók, élükön a HBMÖ, a Hajdú Takarék Takarékszövetkezet, a települések önkormányzatai, vállalkozók, magánemberek, és nem utolsó sorban a három gazdakör tagjai. A nap képes beszámolója megtekinthető Sárrétudvari hivatalos honlapján. Pusztai Márta a Sárrétudvari Gazdakör elnöke SÁRRÉTUDVARI POLGÁRŐRSÉG Közös céljaink megfogalmazásával létrejött egyesületünk önkéntes munka iránt elkötelezett tagjainak közbiztonsági tevékenysége nagy vonalakban ismert a lakosok körében. Bűnmegelőzésünk leghatékonyabb eszközének továbbra is a látható közterületi jelenlét szolgál. A Falunapi rendezvény és az ezt követő események helyszíni biztosítása elsődleges feladatkörünknek minősül. Augusztus 19-én részt vettünk az Aratónapi felvonuláson, mely zavartalanságát sikerült biztosítanunk. A Sárrétudvari település nevét jelző rovásírással ellátott táblánk augusztus 20-i ünnepélyes kihelyezésekor is jelen voltunk, útlezárással segítve a rendezvény lebonyolítását. Mindezek mellett egy szélesebb célkitűzésű és más jellegű feladatokat is ellátó szervezetként is szeretnénk működni. Egyre nagyobb számú lakos tisztel meg minket bizalmával és kéri magánlakása biztonsági megfigyelését hosszabb távolléte esetén. A temetkezések alkalmát kihasználó rablásos bűncselekmények kivédése érdekében is gyakorta megkeresik egyesületünket őrző-figyelő szolgálat teljesítésének igényével.

20 Hosszú távú célkitűzéseink között szerepel a fiatalokkal és az időskorúakkal - mint leginkább kiszolgáltatott korosztállyal - való szélesebb kapcsolat kialakítása. Ezért vállaltunk szerepet az áldozattá válást megakadályozó programban az érintett korosztály felvilágosításával. Ez évben Gyulai kirándulást szerveztünk, ugyanis a Végvári napokon való részvételre beadott pályázatunkat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támogatásban részesítette, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. Jelenleg az új szolgálati gépjárművel, kerékpárokkal és gyalogosan is látunk el szolgálatot a település teljes területén, beleértve a külterületi részeket is. Tagjaink száma emelkedett, nagy örömünkre szolgál, hogy két fő lépett be egyesületünkbe polgárőri szolgálatot vállalva. Továbbra is várjuk azon 18. életévét betöltött személyek jelentkezését, akik azonosulni tudnak céljainkkal és részt vennének településünk közbiztonságának javítása érdekében tett tevékenységünkben. Várjuk továbbá magánszemélyek és cégek jelentkezését, akik tevékenységünk végzéséhez szívesen hozzájárulnának anyagi vagy egyéb támogatással. A lakossági bejelentéseket a következő telefonszámokon fogadjuk: 06 30/ / Sárrétudvari, szeptember 16. Mezei Sándorné Sárrétudvari Mozgáskorlátozottak Közhasznú Egyesülete Sárrétudvari Mozgáskorlátozottak Közhasznú Egyesülete én megemlékezést és kulturális rendezvényt, kiállítást tartott az I. világháború hőseiről. Az ünnepség kezdéseként Kiss Tibor polgármester úr és Varga Ambrusné Egyesületi elnök köszöntötte a jelenlévő vendégeket. Vers szavalattal emlékezett hőseinkre Tódor Györgyné pedagógus, majd történelmi visszatekintést hallhattunk Gyarmati Imre történész előadásában. Tóthné Szabó Mária a Magyar Kultúra lovagja részletesen bemutatta kiadványunkat. Ének előadással színesítette napunkat a Kézenfogva Testvéreinkkel Alapítvány népdalos csoportja és a nemrég alakult Sárrétudvari Férfi kórus. Műsorunk folytatásaként kiállításainkat megnyitotta Kiss Tibor polgármester és Ulveczki Csaba gyűjtő. Végül megkoszorúztuk, és a kegyelet virágait elhelyeztük a templom kertben lévő emlékműnél. Nagytiszteletű Hézser Tímea református lelkipásztor, nagyon szép beszédet mondott. Kiadványt adtunk ki, melyben a hozzátartozók, a leszármazottak elmesélték emléküket, fényképeket, tábori leveleket, naplókat hoztak, melyet bele foglaltunk. Ha valaki igényt tart rá Varga Ambrusnénál lehet érdeklődni. Ezúton szeretném megköszönni a civilszervezetek vezetőinek, a kórusoknak, fellépőknek,

2014. évi munkaterv. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95.

2014. évi munkaterv. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95. 2014. évi munkaterv Készítette: Guba Péterné művelődésszervező A Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

2015. évi munkaterv. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95.

2015. évi munkaterv. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által működtetett Közösségi színtér 4171 Sárrétudvari Kossuth u. 95. 2015. évi munkaterv Készítette: Guba Péterné művelődésszervező Sárrétudvari

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon:

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1CJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 464 299 E-mail: muvhazfoldes@gmail.com 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen működő civil

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

www.kiralyhegyes.hu Adhatna-e ennél szebb gyermeknapi

www.kiralyhegyes.hu Adhatna-e ennél szebb gyermeknapi VIII. évf. 3. sz. 2011. június www.kiralyhegyes.hu Adhatna-e ennél szebb gyermeknapi ajándékot önkormányzat falujának, mint egy ilyen szép óvodát mint a mienk? Május 28- án vehették birtokukba óvodásaink

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2411-2/2011. 20. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6.

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE Készítették: Radics Zoltánné intézményvezető Ferenczné Fajta Mária

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben