Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról"

Átírás

1 Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZEPTEMBER Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk július- augusztus-szeptember havi munkájáról és a községet érintő fő kérdésekről kívánom a lakosságot tájékoztatni! A képviselő-testület üléseinek napirendi pontjai közül a következőket emelem ki. Beszámolót hallgattunk meg a két háziorvosi körzet munkájáról, melyet a képviselő-testület tartalmasnak ítélt meg, s háziorvosaink munkáját, a betegápolás színvonalát elismerően értékeltük. Az I. számú háziorvosi körzet betöltésével kapcsolatban a képviselő-testület komoly előkészítő munkák után meghozta döntéseit. Mint ismeretes Dr. Kovács Petronella doktornő április 25-én írásban benyújtotta felmondását önkormányzatunkhoz, majd tárgyaltunk a KÉSMED Kft-vel a feladatellátás tekintetében, amelyet a testület nem tudott támogatni. Ezek után Dr. Kovács Petronella doktornő eladásra meghirdette a praxist, és megállapodott Dr. Szarvas Gáborral a október 31-ig történő helyettesítésről. A meghirdetett praxis betöltésére egy jelentkezés történt Dr. Dezsényi Emese doktornő személyében. A doktornő püspökladányi kötődésű, s jelenleg a békéscsabai kórház sürgősségi osztályának műszakvezető főorvosa. A képviselő-testület mindenre kiterjedően meghallgatta a doktornőt, és támogatta a feladat-ellátási szerződés megkötését. Ezt követően megtörtént a két doktornő közötti praxisjog átadása-átvétele, illetve folyamatban vannak azoknak az engedélyeknek a beszerzései, ami alapján Dr. Dezsényi Emese átveheti az I. számú háziorvosi körzetünket november 1-től november 1-től tehát új háziorvosunk lesz Dr. Dezsényi Emese személyében, aki a szolgálati lakást elfoglalva településünkre is fog költözni. Ezennel kívánok doktornőnek jó munkát, és kiváló orvos-beteg kapcsolatot! A képviselő-testület tájékoztatót hallgatott meg a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény 2014/2015-ös nevelési évének indításáról. Az intézmény óvodájába 109 óvodás gyermeket 5 csoportban fogadunk, míg a bölcsődében 2 csoportot indítunk, ahova még mindig várjuk a megfelelő korú kisgyermekek jelentkezését. A képviselő-testület új rendeletet hozott a közkifolyós vízhasználatról és a vízhasználat díjának meghatározásáról. Ennek értelmében mindazok, akik a közműves vízellátásból kikötésre kerültek, a közkifolyók vizét csak bejelentés után vehetik igénybe, s a vízfogyasztás után átalánydíjat kötelesek fizetni. Ezen érintett lakosoknak kérelmet és nyilatkozatot kell kitölteni. A képviselő-testület döntött a Sárrétudvari Vasút u. 36. szám alatti Nemes tanítói ingatlan megvásárlásáról. Az örökös, Nemes Béla kereste meg az önkormányzatot az eladási szándékával, melyet Nemes Sándor - településünk díszpolgára- emléke miatt is támogatott a testület. A későbbiekben a lakást fel kívánjuk újítani, és a szociális ellátás területének bővítése érdekében szeretnénk hasznosítani. Szépen hangozna egy Nemes-ház elnevezés.

2 Önkormányzati munkánk során továbbfolytattuk nagyobb beruházásainkat és pályázati fejlesztéseink megvalósítását A Biharnagybajom és Sárrétudvari szennyvízelvezetési és közös szennyvíztisztítási projekt kivitelezésének közbeszerzési eljárása még mindig folyamatban van, várhatóan októberben tudunk eredményt hirdetni. Tájékoztatásul közlöm, hogy ebben az évben nem kezdődnek el a települést érintő nagyobb munkálatok. A projekttel kapcsolatosan megtettük a társulati érdekeltségi hozzájárulások lakosokra történő engedményezését, és a lakosok döntésének megfelelően sokak esetében visszafizetésre kerültek a társulati érdekeltségi hozzájárulások. Köszönöm a lakosság együttműködését, önkormányzatunk mindent megtett annak érdekében, hogy a különböző befizetési módok mindegyikében a legmegfelelőbb, és a lakosok érdekeit szolgáló kifizetéseket tudjuk alkalmazni. A Sárrétudvari és térsége ivóvízminőség- javító beruházás című projektmunkálatai én kezdődtek meg, s munkálatok jelentős része már meg is valósult. Teljesen új technológia kiépítésével korszerű vegyszeradagoló berendezések elhelyezése történt meg, vastalanító-arzénmentesítő szűrőtartályok kerültek beépítésre, hálózat rekonstrukciós munkálatok folytak, melynek keretében hálózat mosató csomópontok kerültek kialakításra. A kivitelezést követően megvalósul ezen kívül a teljes hálózat mosatása. A projekt tervezett befejezése december 10. A belterületi csapadékelvezető rendszer kiépítésének munkálatai befejeződtek július 10-én a beruházás fő szereplői jelenlétében megtörtént a projekt ünnepélyes átadása, majd augusztus 19-én az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség záró ellenőrzése rendben találta a pályázat pénzügyi, közbeszerzési és műszaki dokumentumait. Ismételten meg kell jegyeznem, hogy a kiépített új árkok karbantartása, és az ingatlanok előtti területek karbantartása továbbra is a lakostársak kötelessége! A fűnyíráskor, illetve fűkaszálás során az árkokat kérjük folyamatosan kitakarított állapotban tartani, hiszen csak így várható el, hogy a rendszer szabadon tudja elvezetni az esővizet. Az új tornatermünk építésével kapcsolatosan a nyár folyamán is több egyeztetésen vettünk részt. Már láthattuk a tornaterem makettjét, és számítógépes animáción a külső-és belső látványtervét. A kapott információk alapján várható az építkezés idei elkezdése. Az átadási határidő szeptember 1. A fogorvosi rendelőnk felújításának munkálatai a terveknek megfelelően zajlanak. A felújítás tartalmazza a jelenleg a nagycsaládosok egyesületének átadott helyiségekben megvalósuló rendelő és váró kialakítását, fogorvosi eszközök beszerzését, akadálymentesítést, belső parkoló kialakítását, valamint az épület homlokzatának felújítását. A rendelő átadása ez év novemberében várható. Önkormányzatunk pályázatot adott be napelemes rendszer telepítésére az emeletes iskola épületére. A pályázat 50 millió Ft értékű beruházást jelentene, amellyel jelentősen csökkenteni tudnánk az iskola, a konyha és az óvoda ottani helyiségeinek villamos áram felhasználását. Szeptember hónapban költségvetési keretből jelentős aszfaltozási munkálatokat végeztünk. A Vasút utca egy részén kijavítottuk a már nagyon rossz állapotban lévő járdaszakaszt, aszfaltréteget kapott a Vörösmarty és a Bocskai utca kereszteződése, valamint a Hangás-Rét Kft-vel közös beruházásként a sportpálya bekötő útszakasza. Közmunkaprogramjaink továbbfolytatódtak, illetve újakkal tudtuk kiegészíteni a foglalkoztatást A START mintaprogramok és a különböző hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programjainkban jelenleg 211 fő dolgozik. Ebben az évben is megpályázta önkormányzatunk a nyári diákmunkát, ahol összesen 22 diák kapott munkalehetőséget. A közmunka programunk új elemeinek köszönhetően átadtuk a 25 férőhelyes sertésólunkat, ahova augusztus végén meg is érkeztek az első kismalacok. Szintén a közmunka program eredményeként a

3 település központjában járólapokat tudtunk lerakni, virágtartókat helyeztünk ki, valamint szeptember hónapban új járdát építünk ki a Széchenyi utca elején. Tisztelt Sárrétudvariak! A jelenlegi önkormányzati ciklus végén szeretném megköszönni mindazok támogatását és segítségét, akik polgármesteri munkám során, az eltervezett és megvalósult fejlesztéseink, gazdag települési rendezvényeink lebonyolításában közreműködtek. Megköszönöm a képviselő-testület tagjainak, a polgármesteri hivatal dolgozóinak, az intézményeinknek, a különböző vállalkozásoknak, a civilszervezeteinknek, valamint sok-sok lakostársunknak azt az elhivatott felelősségvállalást, amellyel települési feladataink végrehajtásában együttműködtek. További szép eredményeket, családi és közösségi előrehaladást kívánok Sárrétudvarinak! Kiss Tibor polgármester Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása október 12. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 28-i ülésén megválasztotta a Helyi Választási Bizottságot. Tagok: Madar Gyula HVB elnök Szekrényesi Sándor Lászlóné HVB elnök helyettes Nádasdi István HVB tag Székhelye: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. Helyi Választási Bizottság Tájékoztatója a október 12. napján megtartásra kerülő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nyilvántartásba vett polgármester, egyéni listás képviselő és nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek személyéről és szavazólapi sorrendjéről POLGÁRMESTERJELÖLTEK Sorszám Név Jelölő szervezet 1. Mezei Gyuláné Független jelölt 2. Lepnyák Viktor JOBBIK 3. Kiss Tibor FIDESZ-KDNP EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐJELÖLTEK 1. Kovács István MSZP 2. Bojti Antal Független jelölt 3. Mártonyik Imre Független jelölt 4. Makula Attila Zoltán Független jelölt 5. Vass Erzsébet Független jelölt 6. Makainé Madar Edit Független jelölt 7. Balogh Dezső Független jelölt 8. Szabó Erzsébet Független jelölt

4 9. Lepnyák Viktor JOBBIK 10. Szekrényesi Edina Független jelölt 11. Faragó Attila Független jelölt 12. Fülöp Sándorné Független jelölt 13. Mezei Gyuláné Független jelölt 14. Dr. Fülöp Enikő Független jelölt 15. Bojtor József Független jelölt 16. Kiss László FIDESZ-KDNP 17. Ruzsicsné Szabó Jolán Független jelölt ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐJELÖLTEK 1. Bodó Sándor NRÖ 2. Bodó Sándorné NRÖ 3. Balogh József RPT 4. Kozák Csaba RPT 5. Balogh János RPT 6. Gyöngyösi Elemér NRÖ 7. Makula Attila Zoltán RPM A sárrétudvari Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyári munkájáról és a tanév kezdéséről A 2013/2014. tanév befejezését követően indítottuk a szokásos úszótanfolyamunkat Füzesgyarmaton. A tanfolyam idén is beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hiszen a gyerekek egy része megtanult úszni, nagy része vízbiztonságot szerzett, illetve elsajátította azokat az alapokat, melyek az úszáshoz szükségesek. 37 tanulónk tudott élt ezzel a lehetőséggel. A szervezést és a lebonyolítást Németh Tibor testnevelő tanár végezte. A művelődési ház szervezésében képzőművészeti táborban vehetett részt 32 tanulónk. A végrehajtott program ismeretében elmondhatjuk, hogy aktív pihenést, a Szalajka-völgyi kirándulással együtt pedig már teljes körű élményt jelentett diákjaink számára. Református egyházunk Hézser Tímea református lelkész vezetésével két vallási tábort is szervezett a gyerekeknek. A hangulatos, élményekkel teli rendezvényeken sok tanulónk vett részt. Iskolai pályázati kereteken belül intézményünk is szervezett szabadidős tevékenységeket: művészeti tábort, alsós szabadidős tábort, sporttábort. Ezekben a táborokban közel 100 tanulónk volt jelen. A táborokat pedagógusaink - Mile Gézáné, Mazajeva Enikő, Nagy Diána, Nagyné Zagyva Erika, alsó tagozatos kollégáink és Kiss Tibor testnevelő - szervezték, irányították. Önkormányzatunk is pályázott és nyert nyári táborra pénzt. Ezen tánc- és drámatáborban 30 fő vett részt. A tábort Mile Gézáné és Mazajeva Enikő vezette. Önkormányzatunk több mint 200 udvari gyermek étkeztetésére nyert pályázatot, melynek során a jogosultak egész nyáron térítésmentesen ebédelhettek az iskolában. A nyári karbantartási munkálatok során saját erőből festési munkálatokat végeztünk, mellyel eltüntettük örök gondunk, a beázás nyomait ben hatályba lépett a Köznevelési Törvény és a Kerettanterv, melyet évről-évre felmenő rendszerben vezetnek be. Tanulóink ezt a változást nem érzékelik, legfeljebb abból, hogy az 1., 2., 3., 5., 6. és 7. évfolyamokon kötelező a mindennapos testnevelés, illetve 1., 2., 4., 5. évfolyamokon választhatnak a szülők a hit- és erkölcstan vagy erkölcstan tanulása között. Ebben a tanévben iskolánknak 308 tanulója van. Továbbra is nagy felmenő rendszerben tanítunk, tehát a tanítók 4 évig tanítják a rájuk bízott gyermekeket. Idén is lesznek választható órák. Az angol nyelvet első osztályban kezdjük el megismertetni, míg a negyedikesek már ismerkedhetnek a számítógép rejtelmeivel.

5 Nagy hangsúlyt fektetünk az alapkészségek kialakítására, a tantervi követelmények alapos elsajátíttatására, a felzárkóztatásra és tehetséggondozásra, a versenyekre való felkészítésre. 5 délutáni csoportot indítottunk, ezzel minden igényt ki tudtunk elégíteni. Az iskola sporttevékenysége jó, sportéletünket továbbra is diáksportkörünk szervezi. Az ötödik évfolyam várhatóan kötelező úszásoktatásban részesül. Minden évfolyamban lehetővé tesszük tanulóink számára a délutáni korlátlan internet-hozzáférést díjmentesen. A tankönyvosztás zavartalanul lezajlott. Ingyen kaptak tankönyvet 1. és 2. évfolyamosaink és a rászorulók. Az iskolatej és az iskolagyümölcs programok beindultak. Tejtermékek 1-8. évfolyamig járnak, míg gyümölcs 1-6. évfolyamig jár. Megrendezésre kerül a diákfórum, ahol a fölső tagozatosok használható ötletekkel járulhatnak hozzá az iskola sikeresebb működéséhez. A Sárrétudvari Iskolás Gyermekekért Alapítvány segítségével három átfogó tanulmányi versenyt hirdettünk meg: a tanév végén a legjobb tanulmányi eredményt elért osztály ,- Ft pénzjutalmat vehet át, a legtöbbet javító tanulócsoport ,- Ft jutalomban részesül, illetve meghirdettük az iskola legjobb tanulója címet. Megköszönjük dolgozóinknak, tanulóinknak a nyáron és tanévkezdéskor végzett munkáját. Napsugaras évkezdés bölcsődében, óvodában Szeptember első napjaiban, az óvodában a legtöbb figyelem az újonnan érkező kicsik felé fordul. Nemcsak a szülők és gyerekek izgatottak az első találkozások alkalmával, az óvó nénik is kíváncsian várják az új óvodásaikat. Minden óvó néni, az esetek hosszú sorát mesélhetné arról az időszakról, amikor új gyermek érkezik a csoportba. A kisgyermek számára ez olyan változás melyet életében még nemigen élt át. Új a környezet, rövidebb- hosszabb időre nélkülöznie kell az édesanya, a családtagok közelségét, alkalmazkodnia kell a többi kisgyerekhez, az óvodai szokásokhoz, számára ismeretlen felnőtteket és gyermekeket kell megismernie. Az, hogy ez az idegenkedés kellemes kapcsolattá váljon, hogy a viszony kölcsönös bizalommá alakuljon, függ szülőktől, óvodapedagógustól pedagógustól egyaránt. Hisszük és valljuk, hogy a vegyes életkorú csoportokban a csoporttársak jó példája nyugtatóan hat és segíti az új gyermekek beilleszkedését. Szeptember elsejével 105 kisgyermek kezdte meg az óvodát. Év közben még tíz gyermeket várunk a csoportokba. Örömmel adjuk hírül, hogy e nyárom mindkét óvoda udvarán megújultak a játékeszközök. A kilenc nagyjáték vásárlására a Ft-ot, az Együtt a Gyermekekért Óvodai Alapítvány biztosította. A gyerekek nagy örömmel vették birtokban a játékokat. A megújult udvarokkal és az elmúlt években, a fenntartó által végzett korszerűsítésekkel, felújításokkal a környék egyik legjobban felszerelt, gyermekbarát intézménye vagyunk. A bölcsődében azonos életkorú csoportokat alakítottunk ki, mert itt ez a csoportszervezési segíti jobban önállóságuk fejlődését. Az évszakonként változó, folyamatos és rugalmas napirendet úgy szervezzük, hogy a gyermek egyéni igényeit időben kielégíthesse a gondozónő. Az egymást követő gondozási műveleteket naponta ismétlődve, ugyanabban az időben és sorrendben, sietség nélkül, nyugodt, elfogadó hangulatban a gyermek aktivitására építve végezzük. Így teremtjük meg a biztonságérzetet, kiszámíthatóságot, az időben való tájékozódást, események előrelátását és az önállósodás lehetőségét.

6 Az elmúlt évben a bölcsőde udvara és a csoportszobái is, a gyermekek életkorának megfelelő számtalan fejlesztő játékkal gazdagodott. A nagymozgások fejlődését segítő hintákat, egyensúlyozó eszközöket, kerékpárokat és a finom motorikát fejlesztő Legó készleteket, kirakókat is vásároltunk. Megtisztelő érdeklődésüket megköszönve: Tisztelt Lakosság! Kedves Testvérek! Szabó Erzsébet óvodavezető Gyülekezeti hírek Gyülekezetünk életében az idei nyár sem volt eseménytelen. Pályázati forrásból felújításra került a Kölcsey iskola épülete, mely hamarosan, mint Többfunkciós szolgáltató központ várja majd a település lakosait. A felújításnak köszönhetően egy tágas imaterem és egy gyermekek, ifjak részére kialakított tér segíti további szolgálatunkat. Pályázati forrásból sikerült a nyári táboraink megrendezése is, melyhez két sátrat, székeket, asztalokat, padokat és egyéb eszközöket vásárolhattunk a gyermekek nagy örömére. Augusztusban két tábor várta a gyermekeket a templomba és a templomkertbe. Augusztus között került megrendezésre a Segítő Kezek Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal közösen a nyári biblia táborunk melyen 73 gyermek valamint több, mint 30 középiskolás, egyetemista és felnőtt vett részt tartalmas és élményekben gazdag napokat magunk mögött tudva. Augusztus 25-től pedig a kötelező hit- és erkölcstanra beiratkozott első és ötödik osztályos gyermekek részére tartottuk meg gólyatáborunkat, melyen 42 gyermek és 20 segítő vett részt.

7 Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek, hogy gyermekeiket nemcsak a nyári táboraink alkalmával, de egész tanévben az Isten gondviselő kezére bízva támogatják abban, hogy a Bibliai történeteke által közelebb kerülhessenek hitben és ismeretben azokhoz az értékekhez melyek jellemformáló erővel hatnak gyermekeinkre, jövőnkre. Az augusztusi örömök és áldások mellett sajnos a nehézségek sem kerültek el bennünket. Augusztus 21- én villámcsapás érte a templomtornyot, melynek következtében a toronyóra és a harangvezérlő mellett egyéb elektronikai eszközök is tönkrementek. A toronyóra a napokban újraindult és október végére a harangfelújítás is elkészülhet. Hálás szívvel köszönjük meg mindazok adományát akik, a harangfelújítást már támogatták és kérjük, hogy akiknek módjában áll, azok október végéig legyenek segítségünkre ebben az igen nagy anyagi terhet jelentő felújításban. Az őszi hónapokban is igyekszünk a település valamennyi lakosa számára különféle alkalmak által lehetőséget biztosítani a találkozásra. A vasárnapi istentiszteletekkel egy időben, szeptember 1-től a gyermekek részére gyermek-istentiszteleti alkalmat vezettünk be, melyen a szolgálatokat a gyülekezetünkbe kirendelt gyakornok lelkipásztor/segédlelkész, Kovács Kinga végzi. Az istentiszteletekre változatlan időpontban vasárnap reggel 9 órára várjuk a gyülekezet és a település apraját, nagyját. A gyermekek mellett az asszonytestvérek részére is egy új alkalmat indítunk az ősz folyamán a Nőszövetség által, hogy hét közben is, különféle lelki és kézműves foglalkozásokon együtt lehessünk, megosztva örömeinket, nehézségeinket. Szeptember 27-én délután 3 órakor Főtiszteletű Bölcskei Gusztáv püspök úr szolgálatával ünnepi istentisztelet keretén belül szeretnénk megemlékezni és hálát adni településünk 800 éves múltjáért, valamint ezen ünnepi alkalomból kerül majd átadásra a Református többfunkciós szolgáltató központ. Hálaadó, ünnepi istentiszteletünkre szeretettel hívjuk és várjuk településünk lakosait. Sárrétudvari valamennyi lakosára Isten gazdag áldását kívánjuk! Hézser Tímea lelkész

8 AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉG ÉS HELYSÉGNÉV TÁBLAAVATÁS Az Államalapítás Ünnepe hazánk egyik legrégebbi nemzeti ünnepe, az első magyar király, Szent István uralkodásának és Magyarország valódi európai állammá és hatalommá válásának ünnepe. A keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata nemzeti ünnepünk, államalapító Szent István király tiszteletére augusztus 20-án délelőtt 9 órától ünnepi istentiszteletet és megemlékezést szervezett. Az ünnepi alkalom megnyitójaként közösen énekeltük el a Himnuszt, majd a megjelent vendégek számára nagytiszteletű Hézser Tímea református lelkész istentiszteletet mondott, majd megáldotta az új kenyeret. Az államalapítás tiszteletére történelmi megemlékezést tartott Kiss Tibor, községünk polgármestere. A megemlékezés után az ünnepi műsort Kissné dr. Hegedűs Gabriella versszavalatával folytattuk, majd Kiss Hedvig Zsófia orgonajátékát hallhattuk. A templomi megemlékezés befejezésként a megszentelt kenyérből minden megjelent vendéget megkínáltunk. Ezt követően a Sárrétudvari Szittyák Íjász Egyesület által - a 800 éves jubileumi évforduló alkalmából adományozott székely-magyar rovásírású helységnévtábla ünnepélyes átadása következett. A megjelent vendégek településünk Püspökladány felöli helységnév táblánál gyülekeztek. Boruzs Károly a Sárrétudvari Szittyák Íjász Egyesület elnöke köszöntőt mondott, majd a település tábla átadására került sor. Lukács Márton alelnök a székely-magyar rovásírás történetéről tartott előadást. Első alkalommal mutatkozott be településünk férfi kórusa, akik katona dalokat énekeltek. Ezúton szeretnénk megköszönni az Egyesületnek ezen nemes adományát, valamint köszönet illeti az ünnepi műsor szereplőit, a résztvevőket, akik hozzájárultak ahhoz, hogy nemzeti ünnepünkről méltóképpen megemlékezzünk. Művelődési Ház

9 Hagyományőrző Kézműves Tábor! A Sárrétudvari Közösségi Színtér az idén nyáron ismét megszervezte az érdeklődő gyerekek számára a Hagyományőrző Kézműves tábort. A nyári szünetben július ig került megrendezésre, melyen közel 40 fő gyermek vett részt. A heti programsorozat mindennap 9-12 óráig, majd délután óráig zajlott a művelődési ház nagytermében és az udvaron. A tábor ideje alatt sok változatos kézműves technikát sajátíthatták el a résztvevő gyermekek. Intézményünk ismét egy előre megtervezett programterv alapján elkészítette minden napra a szükséges alapanyagokat, melyekből a kész tárgyak Madarné Décsei Zsuzsa vezetésével, valamint az önkéntesek segítségével jött létre. Nagyon szépen köszönjük a szakmai munkáját és segítségüket. A napi foglalkozásokon figyelmesen és korukhoz mérten fegyelmezetten viselkedtek a gyermekek. A gyermekeknek a szünetekben volt lehetőségük egy kis játékra is, mely segítette a közösség csapatépítését. A közösségi színtér füves udvarán lehetőség volt, hogy hangot adhassanak a jó kedvüknek. A Hagyományőrző Kézműves tábort alatt elkészített tárgyakból csütörtökön egy kiállítást rendeztünk be a nagyteremben, melyet az érdeklődő szülők megtekinthettek. Végül egy közös bográcsozással és egy finom ebéddel zárult a tartalmas és élményekben gazdag tábor. Végül a kézműves hetet egy napos buszkirándulással koronáztuk meg. A pénteki napon a csoport ellátogatott Szilvásváradra. Megérkezésünk után utunkat az erdei vasúthoz vettük, mellyel felmentünk a Szalajka völgybe, ahol a gyerekek örömmel játszottak és szaladgáltak. A vállalkozó szellemű gyermekek megtekinthették az Ősember barlangját is. A kis pihenőt, majd egy nagy séta követte. A csoport közösen meglátogatta a helyi Panoptikumot, ahol látható volt a vérszerződés jelenete, valamint Magyarország megkoronázott királyai. A közös fagyizás után mindenkinek lehetősége nyílt a gyerekek által már annyira várt kirakodó sor megtekintésére. Itt mindenki megtalálhatta a számára legértékesebb ajándéktárgyat. Köszönetet mondunk mindazoknak a segítőknek és szülőknek, akik támogatták az egyhetes programsorozatunkat. Gubáné Zagyva Henrietta

10 Sárrétudvari Közösségi Színtér programja az elkövetkezendő időszakra! Szeptember 27. Szeptember 27. Sárrétudvari település első írásos említésének 800. évfordulója alakalmából szervezett programsorozat záró rendezvénye. Ünnepi istentisztelet a Református templomban. Honismereti vetélkedő Szeptember 28. Itthon vagy Magyarország szeretlek program keretében Ünnepi hangverseny. Október 3. Szeptember 22- október 7- ig Október 8. Október 14. Október 16. Október 23. Október 25. Október 27- November 7- ig Október - November Október - November November 3. November November 12. November 15. November 20. November 27 Területi Nyugdíjas találkozó az idősek napja alkalmából. Kulturális műsorok egész nap több község nyugdíjasai részvételével. Népmese napja alkalmából rajzpályázat az alsó tagozatos gyerekek számára. Mesemondó verseny a népmese napja alkalmából a felső tagozatos gyerekek számára. Téma: Benedek Elek által gyűjtött magyar népmese Ősz játszóház: termésbábok készítése Hálózati vetélkedő Nemzeti ünnep, helyi ünnepi megemlékezés a színházteremben. Elszármazottak Baráti Körének találkozója Botorkáló Tehetséggondozó Egyesület Ifjúsági és Művészeti Képzőművész kiállítása. Alkotások érkeznek Királyhelmecről, Felvidék, Szlovákia Dr. Főzy István paleontológus előadása a felső tagozatos gyerekek számára Ákom-Bákom Bábcsoport bábműsora Püspökladányi Munkaügyi Központ kirendelt ügyfélfogadása A Fogászati hónap alkalmából egészség délután teszt feladatokkal. Kézművesnap a gyerekeknek: origami Sárrétudvari Nótakör Egyesület Kívánságkosár című rendezvénye Hálózati vetélkedő Rajzkiállítás az óvodás gyermekek részére. Téma: Hogyan várom a Mikulást December 6. December 10. Kézenfogva Testvéreinkkel Alapítvány ünnepélyes könyvátadása Süssünk együtt! Mézeskalács készítése

11 December 22. Advent hétvégék: November 29. December Decemberben December 31. Karácsonyváró kézművesnap Falukarácsony. A négy adventi gyertyagyújtás alkalmából szervezett karácsonyi ünnepség. Civilszervezetek évzáró rendezvénye Óévzár rendezvény a művelődési ház nagytermében Bővebb információ a művelődési házban. Gubáné Zagyva Henrietta művelődésszervező Így telt a nyár az Idősek Klubjában Július 8.-án kirándulást szerveztünk Püspökladányba a Farkasszigetre. Vezetőnk bemuttatta szóban az arborétumban folyó munkálatokat, azok jelentőségét. Az ismertető után pedig egy kellemes sétát tettünk az erdőben, felmásztunk a kilátóba, megnéztük a bemutatótermet, majd a jurtatábort is. Kellemesen elfáradtunk, letelepedtünk az árnyékban és a szabadban uzsonnáztunk. Élményekkel telve indultunk haza. A Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke felkereste a klubot, tájékoztatott bennünket a szerveződő rendezvényükről, melyen az első világháborúban résztvevőkre kívánnak emlékezni. Kérte a segítségünket, osszuk meg az egyesülettel a régen hallott történeteket, mutassuk be a féltve őrzött tárgyakat. A megkeresésre több klubtagunk is pozitívan reagált. Kinek fényképei, kinek levele, kinek néhány emlékező gondolata került el a rendezvényen létrejött kiállításba. Kézműves foglalkozás keretében megpróbáltunk időseinkkel rongylabdákat készíteni. Sokan csak az anyagok kiszabásában, megtöltésében vettek részt, de volt, aki el is készítette a labdácskát. Tavaly a helyi halastónál főztünk, s mivel igazán jól sikerült, az idén megismételtük ezt a programot, csak másfajta étel került a bográcsba. Míg főtt az ebéd, beszélgettünk, kártyáztunk, és megéheztünk. Nem főztünk hiába, jó étvággyal mindent megettünk. A klubban működő textilprogram hatással van ránk. Próbálunk újabb és újabb dolgokat, technikákat kitalálni, ezért a szalaghímzéssel is megismerkedtünk. Szaténszalagból készítettünk különféle virágokat, leveleket. Az augusztusi hittantáborban rengeteg gyerkőc vett részt. Minden nap részesültek valami finomságban. Egy alkalommal a klub is vállalta, hogy segít egy uzsonnára valót előállítani. Kemencében sütöttünk a táborozóknak kenyérlángost, aminek a hozzávalóit a jólelkű adakozók és az egyház biztosította. Névnapokat több alkalommal is ünnepeltünk. Klubtagok és dolgozók körében, néhány kedves gondolattal és énekszóval köszöntöttük a névnapot tartókat. A kertet ez évben is bevetettük, termett is rajta paprika, paradicsom, répa, petrezselyem, cékla, hagyma, cukkini, zöldbab, krumpli. A termések betakarítása után bográcsozással búcsúztattuk a nyarat. Földesi Jánosné

12

13 Rákócziak és Andrássyak földjén Az igazi jó kalandokat mindig a véletlen hozza, de ritkán hozza helybe. El kell indulni valamerre, hogy találkozzunk velük. ( Varga Domokos ) Nyugdíjas klubunk kis csoportja ezen a nyáron is elindult, hogy felfedezzen valami újat, amit még nem látott, és találkozzon az igazi jó kalandokkal. Már kora tavasszal elkezdtük a szervezést, a keresgélést, végül Észak- Magyarország és a Felvidék mellett döntöttünk. Egy csendes kis faluban, Vajdácskán találtunk szállást, ennek megfelelően kezdtük a programok szervezését, ügyelve arra, hogy mindent megnézzünk a környéken, ami lényeges, de azért túlságosan ne fáradjunk el. Nagyon készültünk az utazásra alig vártuk, hogy végre indulhassunk. Ez a nap is elérkezett. Utunk első állomása Sárospatak. A hosszú út után jól esett kiszállni az autóbuszból, már csak azért is, mert megérkeztünk a Zemplén Csokoládégyárhoz. Itt szívesen fogadtak bennünket, megnézhettük, hogyan készül a többféle szaloncukor és nápolyi. Nem kellett zsebben tartani a kezünket, annyit kóstolhattunk, amennyit akartunk Az édes élmények után az Iskolakert idős fáinak árnyékában elfogyasztottuk az otthonról hozott ebédünket. Kis pihenő és máris folytattuk az ismerkedést a várossal. Sárospatak nevezetessége a Református Kollégium, amely a 16. század közepétől az oktatás egyik legerősebb magyarországi bástyája volt. Itt megnéztük a Tiszáninneni Református Egyházkerület egyházművészetét és iskolatörténetét bemutató kiállítást, majd megcsodálhattuk a ritka szép kiképzésű könyvtártermet. Utunk következő állomása: Sárospatak legrégibb, történelmi emlékekben gazdag műemléke a Rákóczi-vár. Sajnos a többi programunkról le kellett mondanunk, mert eleredt az eső. Így elindultunk a szállásunkra, Vajdácskára. Miután elfoglaltuk szobáinkat vacsorázni mentünk a panzió hangulatos éttermébe, amely egy horgásztó partján volt. Az első nap kellemesen elfáradtunk, rövid beszélgetés után mindenki aludni tért, hogy erőt gyűjtsünk a következő napra. Második napi programunk: Krasznahorka, Betlér és Kassa nevezetességeinek megtekintése. A festő szépségű gömöri tájat hosszú időn keresztül emlegették kis Magyarországként. Hegyei, völgyei és városai történelmünk színhelyei voltak. A vidék urai ebben az időben a Bebek és az Andrássy család tagjai voltak. Sajnos Krasznahorka várát csak az útról láthattuk, mivel a tűz óta még nem látogatható. Kelet-Szlovákiában a Sajó folyó völgyében áll négy saroktornyával a mesés kétemeletes betléri kastély, amely egy csodálatos angol park közepén helyezkedik el. Nagyon szép és érdekes a belseje is a képtárral, zene és vadász-szalonnal, könyvtárral, korabeli bútorokkal és egzotikus gyűjteményekkel..a Betléri kastély az ország kulturális örökségének legszebb gyöngyszemei közé tartozik. Miután között teljesen felújították, elnyerte a nemzetközi Európa Nostra díjat. A mai nap utolsó állomása Kassa következett. A Kassai dóm a gótikus építészet legszebb alkotásai, közé tartozik. A dóm kriptájában helyezték örök nyugalomra II. Rákóczi Ferenc, édesanyja Zrínyi Ilona és fejedelem idősebbik fia, Rákóczi József hamvait. Megcsodáltuk Kassa főterén a víziorgonát, meghallgattuk a harangjátékot. Elsétáltunk a fejedelem házához, amely pontos mása a rodostói lakhelyének. Közben láthattuk a Koldus házat, amelyhez egy monda fűződik. Állítólag élt Kassán egy koldus, akinek sikerült annyi pénzt összekoldulnia, hogy abból mindenki meglepetésére felépíttette ezt a házat. Az oromzat csúcsán egy kalapot emelő koldus szobra látható. A második nap is kellemesen elfáradva, de élményekkel gazdagodva tértünk haza szállásunkra. A harmadik napon ismét átléptük a határt és Borsi felé vettük utunkat. A város arról híres, hogy itt született II. Rákóczi Ferenc. Kázmér István gondnok úr lebilincselő, néhol humoros elbeszéléséből megismerhettük a várkastély történetét.

14 Visszaindultunk Sátoraljaújhelyre, hogy egy kis vidámságot is vigyünk a mai napba, felültünk a libegőre és volt, aki a bob pályát is kipróbálta. Szerettük volna megnézni az országban egyedülálló történelmi emlékhelyet, a Magyar Kálvária emlékmű rendszert, de úgy ítéltük meg, hogy az odavezető szép erdei sétaút nem a mi nyugdíjas lábainknak való. A Kálvária a magyarok történelmének egyik legsötétebb napjára, a Trianoni békeszerződésre emlékszik, illetve az akkor elcsatolt országrészek, és városok előtt tiszteleg. Tovább indultunk Széphalomra, ahol megnéztük a Magyar Nyelv Múzeumát és Kazinczy Mauzóleumát. Kirándulásunk utolsó napjához érkeztünk, reggeli után beraktuk csomagjainkat az autóbuszba és elindultunk hazafelé. Útközben megálltunk Bodrogkeresztúron, megnéztük a Motor Múzeumot, sétáltunk Tokaj főterén, majd tovább indultunk Nyíregyházára, ahol megebédeltünk és elindultunk kis falunk Sárrétudvari felé. Útibeszámolómat John Ronald Reuel Tolkien csodálatos szavaival zárom. Az út örökre megy tovább, felhők alatt és hold alatt, de bármily messze tért, a láb végül hazafelé halad. S a szem, mely lángot és csatát látott kőtermek mélyiben a régi ismert mezőkön át, füvön, fán, dombon elpihen. Németh Lászlóné nyugdíjas klubtag

15 1. Darumadár útnak indul 2. Hogyha ír majd édesanyám 3. Megfordítom kocsim rúdját 4. Jaj de nagyon régen volt, de soká lesz 5. Azért, hogy én ilyen vagyok 6. Arató dal 7. Vége lett egy halálos nagy szerelemnek 8. Árok, árok, de mély árok A-moll 9. Hallod-e nótásfüttyös szép madár A-moll 10. Az Én kis falumnál nincs szebb a világon 11. Akácos út, ha végig megyek rajta Én 12. Mézes kalács piciny szívet küldtem 13. Jegenyefán fészket rak a csóka 14. Piros hajnal, piros élet 15. Ha szívedbe zárnál szebb lenne az élet 16. Hajnalom, csillagom 17. Délibábos álmok 18. Öreg idő, szálló idő 19. Nem sírok én többet 20. Azért vannak a jó barátok 21. Pünkösdi Népdalcsokor: Megrakják a tüzet, Megkötöm lovamat, Zöld erdőben zöld mezőben lakik egy madár, Két szál pünkösd rózsa De szomorú a nótátok muzsikus cigányok 23. Eltörött a hegedűm, nem akar 24. Búcsút int az ősz a nyárnak, dér csókol meg 25. Nem születtél te sem, mint én márvány 26. Hull a zápor kinn a pusztán, cifra szűröm 27. Kicsi falum ott születtem én, nincs ott 28. könnyek nélkül élni könnyebb 29. Szeretném, ha minden álmom 30. Egy asszonynak 9 lánya 31. Galambszívet örököltem az édesanyámtól 32. Halvány őszirózsa, mondd el, hogy imádo 33. Kukorica csalán, csalfa lett a babám 34. Azt mondják, hogy minden csillag egy-egy 35. Nincsen még egy olyan asszony, aki néked 36./ Eresz alatt fecskefészek, fecske madár 37.Szabad-e így szeretni azt, aki már a másé KÍVÁNSÁGKOSÁRBA, november 15.-én.

16 38.Nem kell pénz a boldogsághoz 39.Megszólalt a bolond szívem 40.Operett egyveleg: Legyen a Horváth kertben Budán Hétre ma várom a Nemzetinél, ott Éjjel az Omnibusz tetején emlékszel Jöjjön ki Óbudára, egy jó túrós Stux Honvéd banda szól a Stefáni 42.Nézek a nagy messzeségbe, kutatom a futó 43.Én mindenkiben csalódtam Ne nézzen úgy rám a gyönyörű szemével 44.Rózsafa virít az ablakom alatt 45. Népdalcsokor: Jaj, de széles, jaj, de hosszú, azaz út Ablakomba, ablakomba, besütött a hold... Akkor szép az erdő, mikor zöld. Sárga búzát öntöttem a garatba. Nincsen szebb a magyar lánynál. 46.Boros nóták: Ősszel érik babám a fekete szőlő Mikor mentem a borospince felé Badacsonyi kéknyelű, finom, drága Vörösbort ittam az este, angyalom Piros, piros, piros, háromszor is Versek: 47. Ady Endre: Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet. 48. Kibédi Ervin: Ahogy a napok rövidülnek 49. Witner Mária: Pótvizsga a szeretetből 50.JUHÁSZ GYULA: SZERELEM 51.WASS ALBERT: SZEGÉNY VAGYOK 52.SÍK SÁNDOR: AZ ANDOCSI MÁRIÁHOZ

17 FELHÍVÁS!!! Idén ismét megrendezésre kerül a már méltán népszerűvé vált KÍVÁNSÁGOK KOSARA című kívánságműsor. Ezúton kérünk mindenkit, aki szeretné rokonát, ismerősét köszönteni valamilyen alkalomból, (névnap, születésnap, szalagtűző, házassági évforduló vagy a közelgő ünnepek), a mellékelt LISTÁBÓL bárki kedve szerint választhat. Aki verset, népdalt, örökzöld slágert, operettet vagy magyar nótát, szeretne küldeni szeretteinek, akkor kéréseiket, kívánságaikat a Művelődési házban elhelyezett gyűjtőládába lehet beletenni, vagy a címre elküldeni október 31-ig. A műsorunkat az önök által kért kívánságokból állítjuk össze. Minden kérést, kívánságot ingyen felolvasunk, és teljesítünk! A Kívánságműsor november 15-én lesz! Rendezzünk együtt KÍVÁNSÁGMŰSORT!!! A Sárréti Dalos Klub Ami még hátra van az évből, és más. Kultúrájában él a falu, a város és a nemzet! Sárrétudvariban élénk közösségi élet folyik a civilszervezetek működése kapcsán. Minden klub, egyesület, szervezet valamilyen értéket képvisel, ápol, fenntart és terjeszt. Olykor talán gondot okozhat, az eligazodásban hogy ki, hova tartozik, melyik csoportról is van szó, de létjogosultságuk megkérdőjelezhetetlen! Mi a Sárréti Dalos Klub Közhasznú Egyesület vagyunk. Célunk és feladatunk a zenei hagyományok ápolása, a népzene megőrzése, fejlesztése és terjesztése, a magyar nóta gazdag érzelmi világának megismertetése a közösségen belül és azon túl is. Ezenkívül a tagok egyéb alkotó kedvének támogatása, a szabad idő kulturált eltöltése. Községünkben hagyománya van a zenei életnek, amely műfajában is változatos. Jelen van a komoly zene mint kórus muzsika, a népdal, a magyar nóta és a könnyű zene.

18 Klubunk népzenei tevékenységében segítségünkre van Györfi Gyula Kölcsey-díjas helyi zenetanár, aki csaknem egész munkásságát ennek a szakterületnek szentelte, a szakma kiváló mestere. Az Ő hozzáértő irányításával tanulunk be népdalcsokrokat citera kísérettel. Vezetésével új lendületet vett a csoport. Legközelebbi rendezvényünk a szeptemberi Népzenei Találkozó Sárrétudvariban, amelyen környékbeli és helyi énekesek, csoportok vesznek részt. A magyar nóta, a szórakoztatás területe Kárai Lajos zenészhez tartozik, aki országos nótaéneklésben második helyezést ért el Cegléden. Pontos, lelkiismeretes, alapos munkájával fejlődést értünk el. Ehhez tartozó legfőbb rendezvényünk a Farsang, de egyéb alkalmakon is közreműködünk. Egy-egy névnapon, szórakoztató rendezvényen felhangzik a sok gyönyörű magyar nóta. Az év hátralévő részében a próbák mellett egynapos kirándulást tervezünk még valamelyik fesztivál helyszínére. /A döntést közösen hozzuk meg./ Közreműködünk az Adventi ünnepségeken is. A hosszú, téli időszakban a változatos foglalkozások és a tagok kreativitásának kibontakoztatása érdekében kézműves foglalkozásokat tartunk, Halottak Napja, Advent, és Karácsony tiszteletére. Ezeken kívül névnapok megünneplése, Mikulás és évzáró rendezvény vár bennünket. A klub baráti közösséggé formálódott, a mindennapi életben is tartjuk a kapcsolatot, hívjuk, érdeklődünk, segítünk egymásnak. A beiratkozott tagok száma 43 fő. Az éves tagdíj 1600 Ft. Tisztelettel és szeretettel várjuk Önt is közénk! Vass Erzsébet A Dalos Klub vezetője XX. JUBILEUMI SÁRRÉTI HAGYOMÁNYŐRZŐ ARATÓNAP ÉS VERSENY Nagy izgalommal készültünk a XX. alkalommal, július 19-én megrendezett aratónapra. Erre az különleges eseményre pályázati támogatásból pólót csináltattunk, amit a nap folyamán fel is avattunk. Több okból is különlegesnek éreztük ezt az aratónapot. Úgy gondoljuk, egy civil szervezet életében nagy jelentősége van annak a ténynek, ha egymást követő években megszakítás nélkül meg tud rendezni egy programot, ami már részévé válik a település kulturális életének, hagyományápoló tevékenységének. Ebben az évben a település 800 éves évfordulója rendezvénysorozat egy állomása a gazdaköri aratónap volt. A Biharnagybajomi és a Szerepi Gazdakörrel néhány éve arra vállalkozunk, hogy közös együttműködés keretében valósítsuk meg az aratás ünnepét. Büszkék vagyunk arra, hogy ismét példát mutattunk több település, illetve civil szervezet közötti összefogásra, aminek köszönhetően a három szomszédos település Biharnagybajom, Sárrétudvari, Szerep - Gazdaköre az eddig megszokott, színvonalas aratóünnepet rendezett. A nap, mint eddig már sokszor most is hajnali 5 órakor kezdődött házigazdáink Dr. Lendvai Csaba, Nagy Hajnal és családjuk Tej Malom udvarán. Itt fogadtuk a vendégeinket igazi házi szilvóriummal és frissen sült pogácsával. Amikor összegyűlt a csapat, hintókra, fogatokra, pusztabuszokra szálltunk, és a csikósok vezetésével elindultunk az aratás helyszínére. A házigazda közeli birtokára megérkezve a család szíves megvendégelése, valamint a rövid köszöntők után kezdetét vette a szalonnasütés. Közben a szakértő zsűri kimérte a kézi aratásra szánt parcellákat. Az aratóverseny megkezdése előtt Nt. Hézser Tímea református lelkész, valamint Lupsa Tamás katolikus plébános tartott búzaszentelést, megáldották a termést és az aratásban résztvevőket. A lelkipásztorok igei szolgálata emlékeztette a jelenlévőket mindennapi kenyerünk előteremtésének fáradtságos munkájára. A Biharnagybajomi Református Dalárda Nt. Domahidi Péter református lelkész vezetésével megható, szívhez szóló dalcsokrával emelte a pillanat hangulatát. Az aratóversenyben kilenc csapat mérte össze erejét, tudását, gyorsaságát a népes érdeklődő közönség biztatása közepette. A verseny után a bandaaratásban prominens vendégeink, és vállalkozó szellemű résztvevők is kipróbálhatták milyen a kaszával történő aratás, a marokszedés. Házigazdaként Dr. Lendvai Csaba is kaszát fogott és megmutatta, nem riad vissza a kemény fizikai munkától sem, és a

19 levágott renden látszott, hogy nem ebben az évben kaszált először. A bandaaratás marokszedői közül külön tisztelettel meg kell említeni Lukács Lajosné Eta nénit aki idős korát meghazudtoló módon szedte a markot és mesélte fortélyait a fiatalabb generáció tagjainak. A bandaaratáshoz a jó hangulatot a Zagyva László Vegyeskar aratónótái szolgáltatták. A tisztáson a fiatal csikósaink pazar csikósbemutatót tartottak több fordulóban, a közönség legnagyobb örömére. A hintókon, fogatokon, lóháton visszaérkeztünk a malom udvarára, ahol az érkezés sorrendjében a hintósok, fogatosok, csikósok átvehették a munkájuk elismerését jelképező serleget, és a lovakra is felkerült a háromsoros nemzeti színű rozetta. A kulturális program folytatásában Schubert László kanásztáncával hangolódtunk a Zagyva László Vegyeskar ezen alkalomhoz összeállított előadására. A hálás közönség a hőség ellenére is tapsával jutalmazta a fellépőket. Az előkészített magtárban Szabó Sándor a megyei Agrárgazdasági Kamara nevében köszöntötte a jelenlévőket és a Kamara különdíját adta át a földesi csapatnak. A gazdák Örvendi Lászlóval és Kiss Zoltánnal cserélhettek információkat, véleményt, kérhettek tanácsot, tájékoztatást az őket érintő legfrissebb aktualitásokról Földtörvény -, a törvény kapcsán életbe lépő változásokról, a betartandó határidőkről és a pályázati lehetőségekről. A délelőtti programok a zsűri elnökének - Örvendi László - értékelésével az eredményhirdetéssel, díjak átadásával, a házigazda által felajánlott, és elkészített finom ebéd elfogyasztásával zárult. I. helyezett: Varga Attila - Földesi Béla (Szerep) II. helyezett: Varga Lajos - Csádi Gyula (Konyár) III. helyezett: Schubert László - Máté Béla (Biharnagybajom) A többi versenyző szoros versenyben a dobogó negyedik helyén végzett. Az aratónap estéjén Ünnepi Közgyűlés keretében emlékeztünk meg a Gazdakör újjáalakulásának 20. évfordulójáról. Az alapító tagok közül azoknak, akik ma is tagjai a gazdakörnek külön ajándékkal kedveskedtünk. Az este folyamán köszönetét fejezte ki a Gazdakör mindazoknak akik támogatták, segítették munkájukat az eltelt 20 évben. Az összefogásunkhoz csatlakoztak támogatók, élükön a HBMÖ, a Hajdú Takarék Takarékszövetkezet, a települések önkormányzatai, vállalkozók, magánemberek, és nem utolsó sorban a három gazdakör tagjai. A nap képes beszámolója megtekinthető Sárrétudvari hivatalos honlapján. Pusztai Márta a Sárrétudvari Gazdakör elnöke SÁRRÉTUDVARI POLGÁRŐRSÉG Közös céljaink megfogalmazásával létrejött egyesületünk önkéntes munka iránt elkötelezett tagjainak közbiztonsági tevékenysége nagy vonalakban ismert a lakosok körében. Bűnmegelőzésünk leghatékonyabb eszközének továbbra is a látható közterületi jelenlét szolgál. A Falunapi rendezvény és az ezt követő események helyszíni biztosítása elsődleges feladatkörünknek minősül. Augusztus 19-én részt vettünk az Aratónapi felvonuláson, mely zavartalanságát sikerült biztosítanunk. A Sárrétudvari település nevét jelző rovásírással ellátott táblánk augusztus 20-i ünnepélyes kihelyezésekor is jelen voltunk, útlezárással segítve a rendezvény lebonyolítását. Mindezek mellett egy szélesebb célkitűzésű és más jellegű feladatokat is ellátó szervezetként is szeretnénk működni. Egyre nagyobb számú lakos tisztel meg minket bizalmával és kéri magánlakása biztonsági megfigyelését hosszabb távolléte esetén. A temetkezések alkalmát kihasználó rablásos bűncselekmények kivédése érdekében is gyakorta megkeresik egyesületünket őrző-figyelő szolgálat teljesítésének igényével.

20 Hosszú távú célkitűzéseink között szerepel a fiatalokkal és az időskorúakkal - mint leginkább kiszolgáltatott korosztállyal - való szélesebb kapcsolat kialakítása. Ezért vállaltunk szerepet az áldozattá válást megakadályozó programban az érintett korosztály felvilágosításával. Ez évben Gyulai kirándulást szerveztünk, ugyanis a Végvári napokon való részvételre beadott pályázatunkat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támogatásban részesítette, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. Jelenleg az új szolgálati gépjárművel, kerékpárokkal és gyalogosan is látunk el szolgálatot a település teljes területén, beleértve a külterületi részeket is. Tagjaink száma emelkedett, nagy örömünkre szolgál, hogy két fő lépett be egyesületünkbe polgárőri szolgálatot vállalva. Továbbra is várjuk azon 18. életévét betöltött személyek jelentkezését, akik azonosulni tudnak céljainkkal és részt vennének településünk közbiztonságának javítása érdekében tett tevékenységünkben. Várjuk továbbá magánszemélyek és cégek jelentkezését, akik tevékenységünk végzéséhez szívesen hozzájárulnának anyagi vagy egyéb támogatással. A lakossági bejelentéseket a következő telefonszámokon fogadjuk: 06 30/ / Sárrétudvari, szeptember 16. Mezei Sándorné Sárrétudvari Mozgáskorlátozottak Közhasznú Egyesülete Sárrétudvari Mozgáskorlátozottak Közhasznú Egyesülete én megemlékezést és kulturális rendezvényt, kiállítást tartott az I. világháború hőseiről. Az ünnepség kezdéseként Kiss Tibor polgármester úr és Varga Ambrusné Egyesületi elnök köszöntötte a jelenlévő vendégeket. Vers szavalattal emlékezett hőseinkre Tódor Györgyné pedagógus, majd történelmi visszatekintést hallhattunk Gyarmati Imre történész előadásában. Tóthné Szabó Mária a Magyar Kultúra lovagja részletesen bemutatta kiadványunkat. Ének előadással színesítette napunkat a Kézenfogva Testvéreinkkel Alapítvány népdalos csoportja és a nemrég alakult Sárrétudvari Férfi kórus. Műsorunk folytatásaként kiállításainkat megnyitotta Kiss Tibor polgármester és Ulveczki Csaba gyűjtő. Végül megkoszorúztuk, és a kegyelet virágait elhelyeztük a templom kertben lévő emlékműnél. Nagytiszteletű Hézser Tímea református lelkipásztor, nagyon szép beszédet mondott. Kiadványt adtunk ki, melyben a hozzátartozók, a leszármazottak elmesélték emléküket, fényképeket, tábori leveleket, naplókat hoztak, melyet bele foglaltunk. Ha valaki igényt tart rá Varga Ambrusnénál lehet érdeklődni. Ezúton szeretném megköszönni a civilszervezetek vezetőinek, a kórusoknak, fellépőknek,

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Tankerületi tanévnyitó

Részletesebben

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába 2007. SZEPTEMBER SZEPTEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel a Művelődés Házába a II. Rákóczi Ferenc szobor visszaállítására

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával!

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával! INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXII. évfolyam 8. szám 2013 OKTÓBER Gyermekeinké a jövő! Bővebben: 6-7. oldal Fotó: Szikura Tamás, Tóth Anita Október 23. Tura Város Önkormányzata az 1956. évi forradalom és szabadságharc

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Sokaknak, ez elhurcoltak

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Sokaknak, ez elhurcoltak Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2011. november 18. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ceglédberceliek! A mai napon ismét emlékezni gyűltünk

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

Berczeli. XV. évfolyam 2. szám, 2010. március-augusztus. Ön a Berczeli Napló 120. számát tartja a kezében.

Berczeli. XV. évfolyam 2. szám, 2010. március-augusztus. Ön a Berczeli Napló 120. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 120. számát tartja a kezében. XV. évfolyam 2. szám, 2010. március-augusztus A 2009/2010-es tanév végén is elballagtak iskolánk végzős diákjai, akiket igazgató bácsi köszöntött

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

SZEPTEMBER BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK. Változások az új tanévben GYŰRŰS ZSIDÓ - A HELYI AMATŐR SZÍNTÁRSULAT ÜNNEPI DÍSZELŐADÁSA

SZEPTEMBER BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK. Változások az új tanévben GYŰRŰS ZSIDÓ - A HELYI AMATŐR SZÍNTÁRSULAT ÜNNEPI DÍSZELŐADÁSA Lakossági tájékoztató BÖLCSKEI RENDEZVÉNYEK Ó SZEPTEMBER 4. oldal 2013. szeptember II. Vadász Júliális szeptember 13. (péntek) 19 órától - IKSZT MOZI aula JÁTÉKRA FEL! Részletek a 8. oldalon. szeptember

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid.

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid. Hírmondó Nagyalásony és környéke Dabrony, Somlóvecse, Vid A hír a miénk! Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! I. évfolyam, 2. szám 2011. december A tartalomból A szlogen: Termőföldtől az asztalig

Részletesebben

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Sárszentlõrinci Hírek 27. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Felelõs kiadó: Demény Károly ÜNNEP! SÁRSZENTLÕRINC-UZD ÜNNEPE! 27. JÚNIUS 30. - JÚLIUS 1.

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

Gyermeknap. Városi. Városunk lapja XXVII. évf. 12. szám 2015. június 18. aktuális Kistérségi Pedagógus Nap. mozaik Mozi a Közösségi Házban

Gyermeknap. Városi. Városunk lapja XXVII. évf. 12. szám 2015. június 18. aktuális Kistérségi Pedagógus Nap. mozaik Mozi a Közösségi Házban Városunk lapja XXVII. évf. 12. szám 2015. június 18. Városi Gyermeknap aktuális Kistérségi Pedagógus Nap mozaik Mozi a Közösségi Házban sportkalauz Benczés Miklós a kispadon mezőkövesdi újság 2015/12 1

Részletesebben

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2011. JÚNIUS 24-én, pénteken 16 órától 23 óráig a Kiss József Helytörténeti

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

Hírmondó. Szociális lakások I. ütem. Térvári. Hivatalba lépett Tiszasziget község kirendeltség-vezetôje

Hírmondó. Szociális lakások I. ütem. Térvári. Hivatalba lépett Tiszasziget község kirendeltség-vezetôje Térvári Hírmondó Tiszasziget önkormányzat hivatalos tájékoztatója IV. évfolyam 3. szám 2014. szeptember Szociális lakások I. ütem Megvalósult a többfunkciós szociális lakások kialakítására vonatkozó terv

Részletesebben

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu 2013. április www.zsambek.hu Önkormányzati döntések Húsvéti körkép Budaházi Anikó fotókiállítása Meggyes Gábor nekrológja A Zsámbéki Sport Klub hírei ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Részletesebben