node Oldal 1 Szervezet neve Település Cím Képviselő Képviselő elérhetősége Célok Tevékenység

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "node Oldal 1 Szervezet neve Település Cím Képviselő Képviselő elérhetősége E-mail Célok Tevékenység"

Átírás

1 Szervezet neve Település Cím Képviselő Képviselő elérhetősége Célok Tevékenység " Nő az Erő " Közhasznú Egyesület Eger Bajcsy Zs. út 9. Csallány Gézáné 30/ "Az Önkéntesség Fejlesztéséért" Alapítvány Eger Klapka u. 9. Urvári Sándor mail.com "Együtt Abasárért" Aba Sámuel Egyesület Abasár Fő tér 1. Czáka Andrásné 3261 Abasár, Jókai u / Idegenforgalom, kulturális örökség megóvása, környezetvédelem, regionális koordinálás, gyermek és ifjúságnevelés, hagyományőrzés, civil társadalom erősítése. Összejövetelek, rendezvények szervezése, kiállításokon, vásárokon, nemzetközi rendezvényeken való megjelenés "Mondjunk mancsot!" Terápiás és Segítőkutyás Közhasznú Egyesület Eger Bajcsy-Zsilinszky u. 9. Molnár Andrea ail.com Szociális tevékenység végzése kutyás-terápia speciális módszereinek a bevonásával. A fogyatékkal élők állapotának fejlesztése, javítása, társadalmi beilleszkedésük és életminőségük javítása. Idősek szellemi- fizikailelki aktivitásának megtartása, karbantartása. A harmonikus ember-állat kapcsolathoz, szükséges, helyesen szocializáló viselkedési hangsúlyozása, felelős állattartás népszerűsítése. A kutyás terápiával, mint komplex egészségügyi és rehabilitációs célú prevencióval, valamint habilitációval és rehabilitációval foglalkozó intézményekkel és személyekkel való konstruktív kapcsolattartás. Oldal 1

2 "Nő az erő" Közhasznú Egyesület Eger Bajcsy-Zsilinszky u. 9. Csallány Gézáné Elősegíteni a nők részvételét a közéletben, biztosítani, hogy a nők nagyobb számban és hatékonysággal vegyenek részt a döntéshozó szervezetek munkájában. A nők közötti barátság erősítése egymás között, helyi és nemzetközi szinten egyaránt. A nők jogainak képviselete, lehetőségeinek felkutatása, ismertetése, a demokrácia és az egyenjogúság gyakorlatban való érvényesítése az élet minden területén. Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység 212. sz. Bornemissza Cserkész Alapítvány 56-os Szövetség Heves Megyei Regionális És Eger Megyei Jogú Városi Szervezete Eger Barkóczy u. 9. dr. Báthory László 3300 Eger, Barkóczy u. 9. Eger Eszterházi tér 6. Dr Tóth Ferenc (regionális elnök) 3300 Eger, Eszterházi tér 6. Az 56-os forradalom értkeinek őrzése. Országos és helyi történeti dokumentumok ápolása. Nemzeti tudat, nemzeti kulturális értékek terjesztése. Ünnepi megemlékezések, rendezvények szervezése. A Cytológiai és szövettani diagnosztika fejlesztéséért a rák megelőzéséért Alapítvány A Deák Ferenc Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Eger Széchenyi u. 27. Dr. Vadnay István u.a Eger Deák Ferenc út 45. Révész Istvánné u Az iskola felszereltségének javítása. A Gárdonyi Géza Szinházért Alapítvány Eger Hatvani kapu tér 4. A Hevesi 3. számú Óvoda Óvodásaiért Heves Alkotmány út 40. A Jövőért Szociális Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány A Kerecsendi Fiatalok Továbbtanulásáért Közalapítvány Eger Deák F. út 19. Kónya Lajos Szociálpolitikai, szociális, gyermekés ifjúságvédelmi feladatok megoldásának elősegítése Heves megyében. Kerecsend Fő út 55. Román Lászlóné A jó tanulmányi eredményt elérő, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok tanulmányainak támogatása, ösztöndíj felajánlásával. kultúrális, jótékonysági rendezvények szervezése, a források bővítése érdekében. Oldal 2

3 A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzésért Alapítvány A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány A Közúti Közlekedési Szakszervezet Szociális Alapítványa Eger Pozsonyi u Haász Tamásné Korszerűsített kereskedelmi szakképzés megvalósítása, a piacgazdaság követelményinek megfelelő vendéglátóipari szakemberképzés realizálása, az ehez szükséges személyi és tárgyi feltételek színvonalának megvalósítása. Eger Klapka u. 7. Dr Joó Csaba (kuratórium elnöke) Eger, Klapka u. 7. Az Egri Közgazdasági Szakközépiskola oktatását segíti, támogatja a jó tanuló és jó képességű diákokat. Szakmai tárgyakat oktató pedagógusok továbképzésének finanszírozása. A képzéshez elengedhetetlen eszközök beszerzése. Kül és belföldi szakmai tanulmányutakon, versenyeken való részvétel támogatása. A Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alpítvány A Nagykökényesi Óvodáért Eger Markhot F. u Nagykökénye s Petőfi út 14. Kovács Józsefné U.a A Novaji Általános Iskoláért Alapítvány Novaj Hősök tere 2. Barta Jánosné 3327 Novaj, Hunyadi Mátyás u A Novaji Általános Iskola tanulóinak támogatása, speciális fejlődési lehetőségek, zeneoktatás fejlesztése, szakkörök támogatása, táboroztatás. A Remenyik Középiskoláért Alapítvány Füzesabony Ifjuság u.17. Dr Molnár Istvánné Füzesabony, Ifjuság u. 17. ulinet.hu Az oktatást szolgáló tárgyi, technikai feltételek javítása (szemléltető eszközök vásárlása), szabadidős tevékenység támogatása. Ösztöndíj, juttatás, tanulók jutalmazása, Tanulmányi versenyek, jutalmak támogatása. A tehetséges dobósokért Alapítvány A tehetséges gyermekekért Alapítvány Eger Kodály Zoltán u. 5. Gortváné Mészáros Ibolya, Saárossy Kinga 3300 Eger, Kodály út 5. A Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola tanulóinak anyagi támogatása a tehetségüknek megfelelő képességeik sokirányú kibontakozásához. A tehetséggondozásban eredményes többletmunkát végző pedagógusok szakmai továbbképzésének anyagi támogatása. Tehetséggondozó programok lebonyolításának támogatása. Pályázatírások forrásbővítésre. Pályázat kiírása gyermekek anyagi támogatásának elnyerésére. Oldal 3

4 A XXI. sz. Gyermekeiért Nevelési és Oktatási Alapítvány Hatvan Gódor Kálmán u. 13 Takóné Kovács Judit Hatvan, Dóza Gy. u. 1. A 3-7 éves gyermekek nevelési és oktatási színvonalának emelése. A Zeneoktatásért Alapítvány Eger Dobó tér 13. Lőcsei József u.a A város zenei oktatásának, a tanulás feltételeinek fejlesztése, hangszerek vásárlása, karbantartása, fesztiválokon való részvétel ABACUS, az Informatikai és Matematikai Oktatásért és Kutatásért Eger Leányka u. 4. dr. Liptai Károly 3300 Eger, Leányka u. 4. A matemetikai és informatika oktatás hatékonyabbá váljon. Konferenciák, tudományos tanácskozások szervezése, szakmai kapcsolatok kiépítése, publikaciós lehetőségek teremtése, tehetséges hallgatók kutatómunkájának, szakmai továbbképzésének támogatása. Tudományos tevékenység és kutatás nevelés, oktatás, képességfejlesztés, munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek képzése. Abasári Hagyományőrző Dalkör Abasár Fő tér 1. Kámán Árpád 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 16. Helyi kulturális, hagyományőrző szerep felvállalása, a helyi kulturális élet fellendítése, átörökítése, Abasár és környéke folklórjának megismertetése, más települések, országunk lakosságával. Utóbbi évek rendezvényeinek alapján és annak szellemében - a nép folklór dalhagyományok ápolását és fennmaradását elősegítő fesztiválok és egyéb rendezvények szervezése. Abasári Jövő Nemzedékért Alapítvány Abasár Ságvári u. 11. Dér Ferenc Kálmánné 3261 Abasár, Radnóti u / om Ösztönözze az embereket, közösségeit, személyeket a gyermekek testi és szellemi nevelésének, fejlődésének, tanításának elősegítésére és támogassa az ezzel összefüggő elméleti és gyakorlati kezdeményezéseket. Kiemelten támogatja idegen nyelv oktatását, számítástechnikai berendezések fejlesztése, közösségi életterek, szakkörök működtetése, iskolai sportélet, versenyek támogatása, szemléltető eszközök vásárlása Oldal 4

5 Abasári Múzeum Úti Óvodásokért Alapítvány Abasár Múzeum u. 25. Dér Istvánné 3261 Abasár, Fő u / Az óvodai élet színvonalasabbá színesebbé tétele: az epochális óvodai programhoz kapcsolódó fejlesztő játékok és tartós berendezési tárgyak beszerzése, az óvoda udvarának természetes anyagú játékokkal történő felszerelése, az óvodai úszásoktatás és kirándulások anyagi támogatása. Jótékonysági rendezvények szervezésével fenti célok megvalósítása az abasári Napsugár óvodában. Abasári Polgárőrség Abasár Hagyóka u. 12. Mezner Ernő 3261 Abasár, Hagyóka u / Önkéntes bűnmegelőző tevékenység, környezetvédelem, prevenciós tevékenység Bűnmegelőzés Adáshiba Színjátszó Csoport Eger Knézich K. u. 8. Somodyné Jámbor Ildikó Eger, Knézich K. u. 8. m Kultúrateremtés, hagyományőrzés, színpadi produkciók létrehozása előadások Adra Hungary (Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány) Eger Sasvár u. 3. Mile Éva 3300-Eger, Sasvár u. 3. Az emberek testi és lelki egészségének javítása. Menekültek, szegények segélyezése (élelem, munka). Rászorultak üdültetése. Fejlesztés, oktatás. Advente Kamarakórus Eger Knézich K. u. 8. Király Katalin Koncertek megvalósítása Segély osztás (helyi), életmód nevelés, segélykoncertek szervezése. Oldal 5

6 ÁGOTA Alapítvány Szeged Kossuth Lajos sgt. 29. III. em. Balog Mária hu Támogatott csemetéink életének jobbá tétele,lehetőségeik felkutatása, Agria Alkoholizmus Elleni Klub Eger Baktai u. 38. Zbiskó Sándor 3300 Eger, Baktai u. 38. Az alkoholfüggőségből gyógyulni kívánók utógondozása, visszaesés megelőzése, egészségvédelmi, családvédelmi tevékenység, munkahely rehabilitáció, szociális támogatás. ÁGOTA Önkéntes csoportja. Az alapítvány országos tevékenységi körben az állami gondoskodásban élő és a veszélyeztetett fiatalokat segíti a következő módon: biztosítja a célok érdekében tevékenykedő szakemberek, segítők és egyéb közreműködők szakmai képzését, munkáját, valamint elsődlegesen az állami gondoskodásban élők és a veszélyeztetett fiatalok pénzbeli, tárgyi és erkölcsi támogatását. Az ország 9 megyéje 19 gyermekotthonának nyújtunk rendszeresen ilyen jellegű segítséget. Az ÁGOTA Alapítvány által az alapító okiratban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében az elmúlt évben a következő tevékenységet folytatta: Évközi munka: Az ország 10 gyermekotthonában tanév közben megvalósuló élményjellegű programok, melyek egyrészt a gyerekek szabadidejének hasznos eltöltésére, másrészt személyes fejlesztésükre irányulnak. Megalakulásunk óta számos regisztrált programot valósítottunk meg az évközi munka keretében, több mint 400 gyermek részvételével. Állami Gondoskodásban Élő Fiatalok Országos Találkozója: önkéntes csoportunk már 8 alkalommal szervezte meg ezt a rendezvényt. Erre 9 megye 19 Minden páros héten kedden ótától klubfoglalkozás. Oldal 6

7 Agria Kerékpár és Triatlon Klub Eger Vörösmarty u. 43. Dr. Bátorfi Béla Egészségre, sportot szerető életmódra nevelés, versenyzés feltételeinek megteremtése (triatlon, kerékpározás) Agria Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Polgárőr Kiemelkedően Közhasznú Egyesület Eger Kovács Jakab u Füredi József, Geray Zoltán Eger, Kovács Jakab u u Bűncselekmények megelőzése, bűn és baleset megelőzés, környezetvédelem, gyermek és ifjúságvédelem. Sportszervezés. Bűncselekmények megelőzése, bűn és baleset megelőzés, környezetvédelem, gyermek és ifjúságvédelem. Agria Party Service Eger Kisvölgy u. 13. Hegedűs Gyula Alacsony küszöbű, megkereső, drogprevenciós- és ártalomcsökkentő szolgáltatás biztosítása a progresszív elektronikus tánczenei rendezvényeken, fesztiválokon, partikon résztvevő célcsoport számára. Agria RC Eger Eger Pf. 75. Gáspárdy György Eger város hagyományainak megfelelően a sporttevékenység minél nagyobb szintű biztosítása, főleg egri kötődésű sportolokkal, amatőri alapon. Ártalomcsökkentés és szelektívindikált prevenció az egri Egál Klubban (kb. két heti rendszerességgel), kortárssegítő képzés. Röplabda bajnokságokon való részvétel a MRSZ verseny kiírásának megfelelően 5 körcsoportban Agria Senior Sportalapítvány Eger Szvorényi u. 5. Fodor Béla Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport Eger Malomárok u Ifj. Balló András (elnök, csoportvezető) 3300 Eger, Malomárok u / ; 30/ Közúti, vizi balesetek megelőzése, tűz és természetkárosítások megelőzése, Működési területén, igény szerint azon kívül, szervezett formában tűzoltás, műszaki mentés, életmentés, speciális mentési, katasztrófavédelmi feladatok ellátása. Avar, erdőtüzek oltása, közreműködés közlekedési baleseteknél, eltűnt személyek kutatása, közreműködés katasztrófavédelmi feladatokban. Agria Táncsport Egyesület Eger Knézich K. u. 8. Botond Béla 3300, Eger, Bükk sétány Tel: u.a Agria Túrakerékpáros egyesület Eger Eszterházy tér 2. Bakos Csaba Kerékpártúrák szervezése. Oldal 7

8 Agria Vegyeskar Eger Kóruskulturájáért Alapítvány Eger Ceglédi u. 6. Szó Istvánné Eger, Bükk sétány 4. Tel: Eger kóruskulturájának fejlesztése, dalos hagyományainak ápolása, részvétel egyházi és világi ünnepségeken, önálló koncertek rendezése, hazai és nemzetközi kulturális misszió. Énekkari próbák, koncertek, zenebaráti rendezvények, városi, megyei, nemzetközi kulturális kapcsolatok fejlesztése. Alapítvány a Dobó utcai Bölcsöde Gyöngyös Dobó u. 2. Budai Lászlóné Gyermekeiért Alapítvány az Első Lépésekért Gyöngyös Visonta u. 2. Ács Istvánné 3200 Gyöngyös Deák F. u Speciális megsegítést igénylő, valamint az egészséges gyermekek gondozásáhozneveléséhez szükséges tárgy és eszköz feltételek bővítése. Szakember képzés, haladók számára programok, előadók szervezése. Az alapító okiratban megfogalmazottak Aldebrőért Alapítvány Eger Berzsenyi Dániel út 6. Harmati Lászlóné 3300 Eger, Berzsenyi Dániel u. 6. A község kulturális értékeinek, hagyományainak felkutatása, ápolása, külföldi kapcsolatok ápolása, diákok nyelvtanulásának támogatása, mezőgazdasággal kapcsolatos szakmai képzés támogatása. Rendezvények szervezése, pályázatokban való részvétel, intézmények eszközbeszerzésének támogatása, kiadvány támogatása, kulturális tevékenység segítése. ÁLLATOK NEVÉBEN FAJTA- ÉS DÍSZÁLLAT MENTŐ EGYESÜLET Eger E G E R Bajcsy Zs. út 9. Állatokat Védjük Együtt Alapítvány Eger Szarvas G. U. 7. I- 19. Társy József Szabó Gézáné Eger, Szarvas G. 7 Állatvédelem, panaszok kivizsgálása ezen a téren, felvilágosító munka, szemléletformálás. Menhely működteteése, propaganda munka, vetélkedők környezet és állatvédelem témakörben. Szervező munka. Oldal 8

9 Amatőr Videósok Pétervásárai Egyesülete Pétervására Szent Márton út 3. Szántó László u 1.Pétervására és környéke polgárai számára hozzáférhetővé tenni a korszerő multimédiás eszközöket, azok használatához segítséget adni. 2. A település mindennapi életét, ünnepnapjait, hagyományait megörökíteni és az elektronikus média eszközeivel közkinccsé tenni. 3. Fiatalok bevonása a fent említett fő célok megvalósításába. A település fotózása, események felvétele, archiválása, helyi tv csatorna műsorának biztosítása. Andante Kamarakórus Eger Knézich Károly u. 8. Erdei László Andornaktálya Művelődési Központ Tanulóiért Alapítvány Andornaktály a Rákóczi u. 73. Boros Istvánné Az általános iskola tanulóinak segítése, tehetségkutatás, esélyegyenlőség megteremtése, az oktatás feltételeinek javításával, közvetett és közvetlen anyagi támogatással Andornaktályai Nyugdíjas Klub Andornaktály a Új Élet út 31. Jeneiné Csernák Marianna il.hu A nyúgdíjas klubon belül működik az asszonykórus, nekik évente fellpésük van. Animus Egyesület Eger Szüret u. 16. Szép Bence m Aranykapu Alapítvány Eger Szalapart u. 81. Eperjesi Józsefné 3300 Eger, Szalapart u. 81. Kulturális értékteremtés elősegítése, tudományos, drámapedagógiai, gyermekifjúságvédelmi és sporttevékenység Az értelmi fogyatékos gyermekek oktatása-nevelése, színvonalasabbá tétele, a művészeti nevelés támogatása és a szabadidő tevékenységek segítése. Arcok Álruhában Ifjúsági amatőr Színjátszó Társulat Mezőtárkány Rákóczi út 19. Weisz Péter A kultúra és a zene minél szélesebb körű terjesztése. Árnyaskert Óvoda Gyermekeiért Atkár Széhenyi u. 1. Király Tibor Király Tibor, Petrikné Tóth Judit, Molnárné Csépány Edit, Bubenkó Attila, Bencsik Attila Kulturális értékteremtés elősegítése, tudományos, drámapedagógiai, gyermekifjúságvédelmi és sporttevékenység sportversenyek, tanulmányi vetélkedők, játszóházak Zenés színi előadások. Oldal 9

10 Árpád Örökében Hagyományőrző Egyesület Eger Pf. 611 Cseszneg Ágnes 3301 Eger, pf. 611 Tel.: Ismeretterjesztő előadások, Történeti íjász és harci rendezvények szervezése. sportedzések, íjászversenyeken Kulturális tevékenységet fejt ki az való részvétel, táborok szervezése, ősmagyar kultúra és kulturális rendezvényeken való történelmi örökség széles körben történő íjász és harci bemutató előadása megismertetésére. A tagok ősmagyar viseletben. (gyerekek) szabadidejének igényes és hasznos eltöltésére. Átányi Nyugdíjasokért Alapítvány Átány II. Rákóczi F. u. 34. sz. Bedécs Kálmánné 3371, Átány, Kossuth út 19-A Szociális ellátási formák kiszélesítése, szociális hátrányok mérséklése, egészséges életmód elősegítése klub összejövetelek Atellana Művészeti Alapítvány Eger Menház u.76. Gerják István Tánc népszerűsítése Magyarországon. Heves megyében Filharmónia koncertek szervezése (diák). Atkári Sportegyesület Atkár Fő út 70. Kocsis Attila 3213 Atkár, Fő út 70. Tel.: Avar Túrakerékpár Klub Gyöngyös Városkert u. 22. II/5 Bozsik István 3200 Gyöngyös, Bene u. 33. Jelenleg átalakítás a alatt a korábbi fejlétszám újraszervezése Túrázás Az Albert Schweitzer Kórház Hatvan Balassi B. u. 16. Alapítvány Az Egri Aerobik - Club Egyesülete Eger Rákóczi u. 34. III. 7. Handó Katalin Alíz , Az Egri Csillagásztorony Védelmében Alapítvány Verseny és szabadidősport, a sportág népszerűsítése. Eger Tordai út 11. Vasné Tona Judit Az Egri Csillagásztorony kulturális örökségének megóvása, műtárgyvédelem. Múzeumi kiadvány és emlékszoba létrehozása, ismeretterjesztés. aerobik, sí, fitness, tánc Az Egri Tavasz Úti Óvoda Gyermekeinek Javára Alapítvány Eger Tavasz u. 1. Zsbéné Tokoy Éva l.com Egerben lakó óvodás korú gyermekek fejlődésének biztosítása, az óvodai nevelés hatékonyságának, minőségének javítása, társadalmi esélyegyenlőtlenségek csökkentésének elősegítése A célok elérésének érdekében az óvodai nevelő munka támogatása, tárgyi feltételeinek javítása, eszközbeszerzés Oldal 10

11 Az Idős Kor Biztonságáért Alapítvány Egerfarmos Vasút út Poczok Sándorné Időskorúak szociális és egészségügyi ellátásának elősegítése, ezen belül kiemelten a szakosított bentlakásos szociális ellátás létrehozása. Baba-Mama Szabadidiő és Életmód Alapítvány Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális Egyesület Eger Mecset u. 3. Farkas Éva 3300 Eger, Csákány u. 39 ail.hu Eger Bartók Béla tér 6. Baráth Zoltán Kismamák és gyermekeik testi-lelki egészségének védelme kismamatorna, baba-mama jóga, gyermekmegőrzés, tanácsadás, csoportok, fiatalok drogprevenciója Bajza József Községi Sport Kör Szücsi Szabadság u. 11. Pintér István (szakosztályvezet ő) Balaton Község Közművelődéséért Közalapítvány Balaton Köztársaság tér 5. Kormosné Vass Julianna Banya-Tanya Alapítvány Bátor Petőfi u. 18. Boros Gábor, Máthé Orsolya 3034 Szücsi, Szabadság u , Az egyesület működtetésének megoldása. Az önkormányzati támogatás erre nem elég. A hiányzó pénzt sokszor lehetetlen előteremteni A község kulturális és sport életének összefogása A fenntartható fejlődés elősegítése érdekében, a hagyományos falusi életmód népszerűsítése, megőrzése, egészséges életmódra nevelés, környezeti nevelés, a természet és emberi környezet védelme, hagyományőrzés és közösségfejlesztés. Heti két edzés, minimum 1 mérkőzés, oktatás, heti gyakorisággal (edző) Biogazdálkodás és bemutatása, oktatás. Környezetvédelmi és életmód programok, táborok szervezése, hagyományőrzés. Bartakovics Béla Kulturális Egyesület Eger Knézich K. u. 8. Somodyné Jámbor Ildikó Bátorért Összefogás Baráti Egyesület Bátor Kossuth u. 28. Sánta István, Hegyaljai Judit Eger, Knézich K. u Bátor, Újtelep u. 1. m Bátor község töretlen fejlődésének elősegítése, hagyományőrzés, kulkturális és szakmai programok szervezése, természetvédelem szakami előadások, kulturális rendezvények Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület Bélapátfalva IV. Béla út 47. PF. 25. Vizy Pál Tel: U.a Bélapátfalva idegenforgalmának fellendítése, épített kultúrális örökség védelme és népszerűsítése, természeti környezet védelme és népszerűsítése, kultúrális rekreációs és sportprogramok szervezése. KLF turisztikai programok szervezése, lebonyolítása, virágojtási akció szervezése, lebonyolítása. Oldal 11

12 Bélapátfalvi Önvédelmi Csoport Bélapátfalva IV. Béla u. 74. Nagy Zoltán 3346 Bélapátfalva Május 1 út 6. Tel.: Belvárosi Plébánia Karitász Csoportja Eger Telekessy u. 6. Dr. Képes Lászlóné 3300 Eger, Arany János u. 10. Működési területén a bűncselekmények megelőzése a lakosság életfeltételeire kedvezőtlenül ható jelenségek távoltartása megszűntetése vagy visszaszorítása. Idős beteg egyedülálló emberek támogatása, valamint hátrányos helyzetű családok, csonka családok, szociálisan rászoruló gyermekek támogatása. Naponta járőrözés, Bélapátfalván a különböző rendezvények biztosítása, lakossági igénye kielégítése bűnmegelőzés területén. Idős beteg emberek lelki, testi esetenkénti támogatása, családok támogatása, élelem, ruha, gyógyzser, ügyintézés stb. Bemutató Kert Eger Újsor u. 63. Singlár István Környezettudatos nevelés Oldal 12

13 BEN-Autista és Autisztikus Gyermekekért Egyesület Eger Bajcsy-Zsilinszky u. 9. Bene Egylet Mátrafüred Pálosvörösmarti út 2. Racsné Gecse Ágnes Gadó Ferencné 3300 Eger,Faiskola út 8. III/34. Mátra füred Pálosvörösmarti út A pervazív fejlődési zavarral élő 1. A pervazív fejlődési zavarral gyermekek és fiatalok oktatásának, élők, valamint támogatóik, oktatóik integrálásának elősegítése, egy szervezetbe való tömörítése. fejlesztő tevékenységek Információk áramoltatása az megszervezése, foglalkoztatási és egészségügyi-, hivatali-, oktatási-, lakhatási gondjaik megoldása. foglalkoztatási-, lakhatási-, jogok Életúttervezés, önálló életvitel törvény adta lehetőségeinek kialakításának segítése. ismertetésével. 2. Fenti állapottal együtt élők 2. Tanfolyamok, tapasztalatcserék, családtagjainak egy közösségbe előadások, szakmai tömörítése, számukra közösségi összejövetelek szervezése és élet biztosítása. lebonyolítása. 3. Szabadidős programok 3. Figyelemmel kíséri a pályázati szervezése. lehetőségeket és a céloknak 4. Együttműködés a társszervekkel megfelelő kiírások esetében részt (AOSZ, Esélyegyenlőségi vesz azokon, valamint értesíti az Alapítvány, stb.) az országosan érintetteket, ha egyéni pályázati kialakított, autizmussal kapcsolatos lehetőségeket talál. törekvések megvalósításában és 4. A társadalom szemléletének az érdekvédelemben, pozitív átalakítása érdekében érdekérvényesítésben. honlapot működtet, Kapcsolattartás az országban ismeretterjesztő kiadványokat, működő, hasonló tevékenységet cikkeket szerkeszt és jelentet meg, végző egyesületekkel, bemutató előadásokat szervez, alapítványokkal. A segítő szakmai műsorokat kezdeményez a szervezetek munkájának segítése. médiában. 5. Szakmai együttműködés 5. Kapcsolatot tart a nemzetközi társszervezetekkel és szakemberekkel, pedagógusokkal, munkacsoportokkal (pl. BENIE szakképző oktatókkal, Europe). terapeutákkal, oktatási 6. A társadalomban széles körben intézményekkel, autista farmokkal ismerté tenni fenti problémák és lakóotthonokkal. mibenlétét, kezelésének 6. Kapcsolatot tart a megyei, városi módszereit, elfogadásának és állami szervekkel, hivatalokkal, lehetőségeit. az Autisták Országos Szövetségével és más társzervezetekkel. 7. Utazó bemutató előadásokat helyi kulturális és hagyományőrző programok szervezése szervez a többségi iskolákban. Bene Búcsú megrendezése (évente június utólsó hétvégéjén) Oldal 13

14 Berecz Antal Helytörténeti és Kultúrális Alapítvány Boldog Árpád út 23. Krakóckiné Tóth Éva Boldog, Hatvani út 9. Helytörténeti kutatómunka, Berecz emlékhely kialakítása, Boldog művészeti kultúrális értékeinek megismertetése, a környezeti nevelés középpontba állítása, a nev.-okt. munka támogatása. Kultúrális rendezvények (népdalverseny, amatőr színjátszás, vetélkedők, környezetvédelmi programok támogatása.) Berva Modellező Sport Egyesület Eger Talizmán u. 14. Fónad József 3300 Eger, Talizmán u. 14. Ifjúság nevelés, Modellező sport népszerűsítése. Berva völgyi Óvodásokért Alapítvány Eger I. sz. ltp. 9. ép. Gombosné Major Ilona 3300 Eger, I. sz. Ltp. 9. ép. A gyermek fejlődésének segítése, támogatása, különös tekintettel a testi nevelés, és a környezet megismerésére nevelés területén. Az óvoda tárgyi, eszközei, felszereltségbeli helyzetének kedvezőbbé tétele. Szakmai és gyermekprogramok szervezése, lebonyolítása, támogatása. Berze Nagy János Gimnázium és Szakközépiskola Diáksport Egyesülete Gyöngyös Kossuth út 33. Dr. Csépe Györgyné Középiskolás diákok Sportági felkészítés, sportversenyekre való felkészítése, versenyeztetés. szabadidő hasznos eltültése. Betegek Életminőségének Javításáért Közhasznú Alapítvány Bethlen Kisvendéglő Gasztronómiai Egyesület Eger Sugár István u. 22. Vincze Pap János ail.hu 3000 Eger Bethlen Gábor u. 30. Turcsek Orsolya egészségügyi tevékenység a hagyományos egri konyhaművészet újrateremtése a tradicionális alapanyagok és főzési technikák felhasználásával Egészségmegőrzés, szociális tevékenység, családsegítés, tudományos tevékenység Oldal 14

15 Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány - Egri Iroda Eger Szécheny I. u. 64. Lajosházi Péter A keleti kultúrák, vallások az ez iránt érdeklődők számára minél teljesebb körben megismerhetővé váljanak Konferenciák, tanfolyamok, nyári egyetemek és egyéb ismeretterjesztéssel kapcsolatos rendezvények szervezése, lebonyolítása, anyagi eszközökkel való támnogatás, előadók felkérése, támogatók felkutatása. A keleti kultúráki témakörét feldolgozó könyvkiadás, publikáció, ezek terjesztése és támogatása. Egy hittudományi főiskola létrehozása és annak működtetése, illetve a működéshez szükséges feltételek megteremtése és folyamatos biztosítása. A hittudományokra vonatkozó hazai és külföldi könyv, tanulmány, újságcikk stb. kiadványok megismerhetősége, és az ilyen anyagokhoz való hozzáférhetőséget célul kitűző speciális orientáltságú könyvtár létrhozása és működtetése. Biosziget Rehabilitációs Alapítvány Eger Verőszala u Mandák Attila Eger Zoltay u / hello.hu Megváltozott munkaképességű illetve értelmi, vagy más jellegá fogyatékossággal bíró fiatalok, fiatal felnőttek kiscsoport lakóotthonban történő bentlakásos, személyes gondoskodást nyújtó államilag támogatott formában. Biokertészet támogatása értelmi fogyatékosok lakóotthonának működtetése Bodony Községért Közalapítvány Bodony Liget u. 2. Vinczéne M. Mónika Bodony, Petőfi u. 38. Bodony község általános fejlődése, rendezvények támogatása. Oldal 15

16 Bodonyért Alapítvány Bodony Ady E. u. 17. Lévainé Béres Magdolna U.a hu Kultúra fellendítése, intézmények, csoportok támogatása. Bodonyiak és az onnan elszármazottak, egészségügyi, szociális, kulturális, sport és oktatás támogatása. Kulturális programok szervezése, lebonyolítása, cél szerinti támogatás. Böl-CSibe Alapítvány Eger Arany J. 20-a Kovácsné B. Ildikó u.a A bölcsöde technikai feltételének korszerűsítése, sérült gyermekek gondozását fejlesztését segítő szociális eszköztár bővítése, konferenciák szervezése, játékeszköz bővítés és korszerűsítés, Szociális tev., ellátottak számára szüks. játékeszköz beszerzése. Boldog Községért Közalapítvány Boldog Kossuth u. 8. Szűcs Ferenc Boldog, Árpád út 7. Tel: Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület Közérdekű célok megvalósítása, iskola, óvoda művelődés támogatása. Eger Faiskola u. 12/B Melczer László A túrázás mint sport - az egészségmegőrzés érdekében. Túrázás - versenyekkel összekötve, mint ismeret anyag bővítése. Természetvédelmi feladatok a Bükki Nemzeti Parkkal közösen. Boldogi Sportegyesület Boldog Kossuth u. 93. Medveczky Tibor A rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, a sport iránti érdeklődés felkeltése, Bor(t)nemissza Tánceggyüttes Eger Knézick K. u. 8. Tomory Gábor Néptánc Bródy Sándor Kultúrális Egyesület Eger Zalár út 9. Garay László Bródy Sándor, mint névadó egri születésű író, újságíró, szellemi örökségét hivatott átadni. Egri kultúrális művészeti hagyományok átadása. Bükki Emlőstani Kutatócsoport Eger Maklári út 77-a. Estók Péter Emlőskutatás, természetvédelem. Egyesület Bükki Vörös Meteor Sportegyesület Eger Faiskola u. 6. 4/53. Jakab Béla 3300 Eger, Faiskola u. 6. 4/53. 70/ A szabadban végezhető sportokkal: egészségmegőrzés, állóképesség javítás, tömegsport népszerűsítése. Természet szeretetére nevelés. Túrákon, túraversenyeken való részvétel és rendezése, Bükki Nemzeti Parkkal közös természetvédelmi (békák) védelme football - asztalitenisz-karate. Irodalmi estek, koncertek, kiállítások szervezése. Heti rendszerességel (vasárnap) vezetünk nyílt túrákat, de programjaink a helyi médiákban szerepelnek. Az egyesület sí- és természetjáró szakosztályt tart fenn. Oldal 16

17 Bükkszenterzsébeti Polgárőr Egyesület Bükkszenterz sébet Szabadság u Lövei László ; Bűnmegelőzés, közbiztonság, javak védelme Járőrözés, biztosítás (esemény, rendezvény) figyelőszolgálat Bükkszentmárton MTTSZ Lövészklub Bükkszentmá Kossuth u. 3. rton Bükkszentmárton Termelőszövetkezeti Bükkszentmá Kossuth u. 3. Liktor Károly Sportkör rton Cantus Agriensis Kulturális Egyesület Eger Knézich Károly u. 8. Bimbó Zoltán Caritas Hungarica Eger Alapítvány Eger Széchenyi út 5. Guba Lászlóné hu Az egyház szociális tanításának szellemében a lelki és testi sérült, alkoholista, kábítószeres és időskorú, segítségre szoruló személyek támogatása. Családsegítés, időskorúak gondozása, szenvedélybetegekkel történő foglalkozás. Cicamentő Baráti Kör (Befogadó szervezet: Állatokat Védjük Együtt Alapítvány) Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya Eger Széchenyi u. 17. n Eger Garay u. 8. Vezse Szilvia 3332 Sirok, Vörös utca 28. u Cives pro Urbe Alapítvány Eger Nagy Eged u. 22. Dr. Ficzere Ottó 3300 Eger, Nagy Eged u. 22. Az árva, a kóbor, az utcára kidobott, a megunt cicák örökbeadása, gyógykezelése, valamint ivartalanítása. Elsősorban kulturális és tudományos jellegű események, tevékenységek támogatása. Collegium Ecclesiae Alapítvány Eger Malom út 11. Lukács Tamás Hátrányos helyzetű hallgatók támogatása, kollégium működési feltételeinek javítása, egészséges életmód és diáksport támogatása. Cicamentés, állatvédelem. A megyeszékhelyen történő állatvédelmi oktatás elindítása. Bálok szervezése, pünkösdi kirándulás, egyéb kulturális rendezvények támogatása. Tanulmányok segítése az európai nyelv tanulásában is. Tanárképzésben a tanuláshoz nyújtott segítség. Come Prima Kulturális Egyesület Gyöngyössol ymos Dózsa György u. 59. Katona Zsigmond Csányi Gyümölcstermesztő Egyesület Csány Csokonai u. 41. Zalatnai Ferenc 3015 Csány, Csokonai u. 41. Csutkababa" Óvodai Alapítvány Gyöngyöspat Fő út 65/A Varga Lászlóné a csanyigyumolcsterjeszt Énekkar működtetése, rendszeres fellépés. Szakmai érdekképviselet Kulturális tevékenység. Oldal 17

18 Cukorbetegek Egri Egyesülete Eger Cifrakapu u /4. Jakabné Jakab Katalin A cukorbetegek érdekvédelme,tájékoztatása,oktatá sa. Minden hónap 2.szombatján várjuk a cukorbetegeket és minden érdeklődőt 14órától az egri Civil Házban,Eger,Bajcsy- Zs.9.Tanácsadás,ingyenes vércukor-és vérnyomásmérés.minden érdeklődőt szeretettel várunk.információ: Dél-Mátraaljai Idegenforgalmi Egyesület Kisnána Alkotmány u. 4-a Stamm Mária Turizmus fejlesztése a térségben. Idegenforgalom fellendítése, kulturális programok fejlesztése. Demjéni Baráti Kör Demjén Szépasszonyvölgy u. 7. Demjéni Polgárőr Egyesület Demjén Széchenyi u. 74. Halmi István 3395 Demjén, Széchenyi u / Hlíva Andrásné Szépasszonyvölgy u. 7. A helyi hagyományok, népszokások ápolása, kézműves táborok szervezése Közrend és közlekedésbiztonság, gyermek és ifjúségvédelem, környezetvédelem terén folytat közhasznú tevékenységet. környezetvédelem, táborok, szabadidős programok, Közterületi járőrszolgálat, közterületi szemétgyűjtés, az önkormányzati rendezvények biztosítása. Demjéni Romák Kulturális Egyesület Demjén Kossuth tér 1. Rézműves József 3395 Demjén, Kossuth tér 1. Demjéni Turisztikai Természetvédelmi és Borbarát Egyesület A demjéni romák társadalmi integreciójának elősegítése. Demjén Széchenyi u. 36. Szlávik Flóriánné Demjén községben irányuló turizmus - különös tekintettel a borturizmus - fellendítése, fejlődésének elősegítése, koordinálása és infrastrukturális feltételeinek megteremtése és a helyi természeti értékek védelme, megőrzése. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek Derűs Alkony Nyugdíjas Klub Egyesület Eger Kovács Jakab u Fekete János 3300 Eger, Szarvaskői u / ; 36/ Nyugdíjas állampolgárok szociális segítése, gondozása, továbbá Eger, felnémeti városrész kulturális hagyományainak megőrzése, ápolása. Rászoruló nyugdíjasok szociális segítése, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, hagyományőrzés. Diáksportért Asztalitenisz Alapítvány Dinnyéshát Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület Tiszanána Fő u Jónás György 3385 Tiszanána, Fő u Falusi Turizmus szervezése, környezet-, természetvédelem hátrányos helyzetűek oktatása sport rendezvények szervezése, bonyolítása Oldal 18

19 Dinnyéshát Fejlesztéséért Közalapítvány Dobó István Várkapitány Honvéd Kulturális Egyesület és Baráti Kör Tiszanána Fő u Jónás György A térség infrasturktúrájának fejlesztése, sport rendezvények szervezése Eger Kossuth L. u. 12 Hidy Pál 3300 Eger, Kossuth L. u / ail.hu Honvédségi dolgozók, a honvédséggel valamely módon szimpatizálók és családtagjai szabadidős tevékenységének kulturált szórakozásának színtere. Önkormányzati programokban való közreműködés Szabadidős tevékenységek szervezése, kirándulás - színházlátogatás, klubfoglalkozás, vetélkedő, zenés vacsoraest. Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet Eger 3300, Eger, Bajcsy- Zs. u. 9. Dr. Gyula Zoltán 3300, Eger, Bajcsy-Zs. u. 9. A város nyugdíjasainak érdekvédelme, egészségügyi, szociális, hagyományőrző, kulturális tevékenység helyi, megyei, nemzetközi kapcsolatok kiépítése. Minden hétfőn délután 3 órakor a Megyei Művelődési Központban tartja klub szerű foglalkozását. Dobó Katica S.E Eger Bükk Sétány 4. Örsi János Eger, 3300 Bükk Sétány 4. I-7 Tel: Domoszlói Általános Iskoláért Alapítvány Domoszló Deák tér 5. Bakosné Tresó Erika A Domoszlói Általános Iskola támogatása, nevelési-oktatási képességfejlesztési, ismeretterjesztési, gyermek és ifjuságvédelmi, valamint a diáksport területén végzett feladatai megvalósulása érdekében. Domoszlói Labdarúgó Sportklub Domoszló Ságvári út 20. Havelant István - labdarúgás fejlesztése Domoszlói Örökség Kulturális Egyesület - DÖKE Domoszló Rákóczi u. 13. Gyurkó Péter 3263 Domoszló, Csalogány u / Kulturális örökség megóvása, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Minél több fiatal bevonása különféle szabadidős tevékenységekbe, a falu kulturális fejlődését szem előtt tartva. Túrák, néptáncgálák, kulturális eseményeken részvétel fellépés. Domoszlói Óvodásokért Alapítvány Domoszló Rákóczi út Kovács Zoltánné Feltételek javítása, esztétikai érzék fejlesztése, környezet értékeinek megóvása, berendezési tárgyak bővítése, óvodai programok támogatása, tehetséges gyermekek fejlődésének elősegítése Oldal 19

20 Dormándi Tehetséges Gyermekekért Alapítvány Dormánd Dózsa Gy. út 78. Liptákné Takács Tünde Dormánd, 3374, Verseny út 4. Tel: Tehetséges gyermekek támogatása páylázati úton Dózsa Horgász Egyesület Tarnaörs Petőfi 74. Torma Ferenc U.a Sport Szabadidő helyes kihasználása. Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola Diáksport Egyesület Eger Kodály Z. u.5. Farkas Júlia Dsida Jenő Baráti kör Eger Honfoglalás u. 21. Dr Lisztóczky László Eger és Környéke Tűzvédelemért Alapítvány Eger Eger Vincellériskola út 5. Csontos Ambrus Általános iskolás tanulók sportolása, versenyeztetése, szabadidő szervezése Tudományos, irodalom, hagyományőrzés. Határon túli irodalmi élet támogatása (meghívások). Dsida Jenő költészetének népszerűsítése. Gyermektagozat Eger Vincellériskola u.5. Eger és Vidéke Horgász Egyesület Eger Törvényház út 25. Tana Dénes U.o Szabadidő eltöltések fejlesztése. Víz és környezet védelme. Jótékonysági bál, pályázat kiírása, részvétel a helyi rendezvényeken, ünnepélyes pályázati eredményhirdetés. Sport. Sportcsoportok működtetése - sportversenyek. Nyári táboroztatás Előadások, konferencia, bibliográfia,tanulmánykötet. Horgásztatás. Eger és Vidéke Ipartestület Eger Csiky S. u. 32. Bakosné Szanday Edit Összefogni a testületben lévő és működő tagságot és lehetőségeikhez mérten biztosítani a gondolkodáshoz szükséges feltételeket. Eger Kapui Kulturális Alapítvány Eger Pirittyó u. 19. Petz Renáta Szociális vagy nemzetiségi okokból arra rászorulók szellemi, anyagi támogatása, aktív karitatív tevékenység végzése. Gyermekek, ifjúkorúak számára tudományos, drogprevenciós, válság előadásokat szervez. Élelmiszer, ruha-, egyéb életszükségleti cikkek részükre történő eljuttatása, ehhez kapcsolódó szervezési feladatok ellátása. A hátrányos helyzetű családok felkutatása, fentiek szerinti támogatása. Érdekképviselet, a tagok információ ellátása. fiatalkorúak egészséges erkölcsi, szellemi, fizikai fejlődését veszélyeztető tendenciákra felhívja - médiumok útján is - a közvélemény figyelmét. Oldal 20

CIVIL SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉRDEN

CIVIL SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉRDEN 1. a gyermekek egészséges neveléséért 2. Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete (NOÉ) 3. az idős és sérült állatokért 4. Aranyősz Érdi Nyugdíjas Klubok Szövetsége (Arany Ősz Társaság) CIVIL SZERVEZETEK,

Részletesebben

CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ

CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ 2014 Információs füzet a szociális, társadalmi erőforrásokkal rendelkező soproni civil és egyházi szervezetekről, csoportokról. Anonim önsegítő csoportok Betegszervezetek,

Részletesebben

e-mail címe A képviselő neve

e-mail címe A képviselő neve Címe: levelezési címe: Honlapja neve titulusa a szervezetbe n címe telefonszáma 1 Barbaricum Irodalmi és Művészeti 5300. Karcag, Dózsa György. u. 29. 5300. Karcag, Dózsa György. u. 29. Kocsis Csaba egyesületi

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

I. Szervezeti kérdések

I. Szervezeti kérdések Tartalomjegyzék I. Szervezeti kérdések... 3 TÁMOP 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése... 4 II. Szakmai működés... 5 1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 5 2. Intézményi

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Hatékonyan működő és együttműködő civil szervezetek a Dél-Dunántúli Régióban

Hatékonyan működő és együttműködő civil szervezetek a Dél-Dunántúli Régióban Hatékonyan működő és együttműködő civil szervezetek a Dél-Dunántúli Régióban A programban résztvevő szervezetek bemutatása A program a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával valósult meg Pécs, 2010

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék 2 3 I. Bevezetés A kilencvenes években komoly szemléletváltás történt Európában a társadalmi hátrányok megítélésében,

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

I. FEJEZET NEVELÉSI PROGRAM. /Dr. Rómer Flóris: A Bakony természetrajzi és régészeti vázlata/

I. FEJEZET NEVELÉSI PROGRAM. /Dr. Rómer Flóris: A Bakony természetrajzi és régészeti vázlata/ 1 I. FEJEZET NEVELÉSI PROGRAM Helyzetelemzés Iskolánk 1962-ben kezdte meg tevékenységét, először az általános iskolában, később a zirci Apátság épületében, 1969-től az e célra épített épületben működik.

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

Civil értékteremtés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Civil értékteremtés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Civil értékteremtés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1 2 Civil értékteremtés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3 Civil értékteremtés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Szerkeszte e: Napfelkelte Alapítvány ISBN

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről BESZÁMOLÓ az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

Második Esély Iskolák

Második Esély Iskolák Második Esély Iskolák A Fiatalok Tematikus Hálózat kiadványa elsõsorban azoknak a fiataloknak a segítése érdekében, akik az általános iskola után nem tanulnak tovább, vagy lemorzsolódnak a középfokú oktatási

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT A GYAKORLAT SORÁN MEGISMERT IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉG SAJÁTOSSÁGAI, FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Konzulens: Szebeni Rita Készítette:

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Szolgáltatási térkép Veszprém

Szolgáltatási térkép Veszprém Szolgáltatási térkép Veszprém (készült a TÁMOP 5.3.6. komplex telepprogram pályázathoz) TKKI SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 1 Tartalom Szolgáltatási térkép Veszprém... 1 VESZPRÉM... 4 I. Helyzetelemzés... 4 1. Veszprém

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Szlovákiai magyar szervezetek adattára

Szlovákiai magyar szervezetek adattára Szlovákiai magyar szervezetek adattára Szlovákiai magyar szervezetek ADATTÁRA Szerkesztette Nagy Myrtil Lilium Aurum könyvkiadó Információs Központ Dunaszerdahely, 22 A kötet megjelenését támogatta: Charles

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek. Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások

Óbudai Információs Füzetek. Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Óbudai Információs Füzetek Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Óbudai Információs Füzetek Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Tisztelt Olvasó!

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben