node Oldal 1 Szervezet neve Település Cím Képviselő Képviselő elérhetősége Célok Tevékenység

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "node Oldal 1 Szervezet neve Település Cím Képviselő Képviselő elérhetősége E-mail Célok Tevékenység"

Átírás

1 Szervezet neve Település Cím Képviselő Képviselő elérhetősége Célok Tevékenység " Nő az Erő " Közhasznú Egyesület Eger Bajcsy Zs. út 9. Csallány Gézáné 30/ "Az Önkéntesség Fejlesztéséért" Alapítvány Eger Klapka u. 9. Urvári Sándor mail.com "Együtt Abasárért" Aba Sámuel Egyesület Abasár Fő tér 1. Czáka Andrásné 3261 Abasár, Jókai u / Idegenforgalom, kulturális örökség megóvása, környezetvédelem, regionális koordinálás, gyermek és ifjúságnevelés, hagyományőrzés, civil társadalom erősítése. Összejövetelek, rendezvények szervezése, kiállításokon, vásárokon, nemzetközi rendezvényeken való megjelenés "Mondjunk mancsot!" Terápiás és Segítőkutyás Közhasznú Egyesület Eger Bajcsy-Zsilinszky u. 9. Molnár Andrea ail.com Szociális tevékenység végzése kutyás-terápia speciális módszereinek a bevonásával. A fogyatékkal élők állapotának fejlesztése, javítása, társadalmi beilleszkedésük és életminőségük javítása. Idősek szellemi- fizikailelki aktivitásának megtartása, karbantartása. A harmonikus ember-állat kapcsolathoz, szükséges, helyesen szocializáló viselkedési hangsúlyozása, felelős állattartás népszerűsítése. A kutyás terápiával, mint komplex egészségügyi és rehabilitációs célú prevencióval, valamint habilitációval és rehabilitációval foglalkozó intézményekkel és személyekkel való konstruktív kapcsolattartás. Oldal 1

2 "Nő az erő" Közhasznú Egyesület Eger Bajcsy-Zsilinszky u. 9. Csallány Gézáné Elősegíteni a nők részvételét a közéletben, biztosítani, hogy a nők nagyobb számban és hatékonysággal vegyenek részt a döntéshozó szervezetek munkájában. A nők közötti barátság erősítése egymás között, helyi és nemzetközi szinten egyaránt. A nők jogainak képviselete, lehetőségeinek felkutatása, ismertetése, a demokrácia és az egyenjogúság gyakorlatban való érvényesítése az élet minden területén. Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység 212. sz. Bornemissza Cserkész Alapítvány 56-os Szövetség Heves Megyei Regionális És Eger Megyei Jogú Városi Szervezete Eger Barkóczy u. 9. dr. Báthory László 3300 Eger, Barkóczy u. 9. Eger Eszterházi tér 6. Dr Tóth Ferenc (regionális elnök) 3300 Eger, Eszterházi tér 6. Az 56-os forradalom értkeinek őrzése. Országos és helyi történeti dokumentumok ápolása. Nemzeti tudat, nemzeti kulturális értékek terjesztése. Ünnepi megemlékezések, rendezvények szervezése. A Cytológiai és szövettani diagnosztika fejlesztéséért a rák megelőzéséért Alapítvány A Deák Ferenc Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Eger Széchenyi u. 27. Dr. Vadnay István u.a Eger Deák Ferenc út 45. Révész Istvánné u Az iskola felszereltségének javítása. A Gárdonyi Géza Szinházért Alapítvány Eger Hatvani kapu tér 4. A Hevesi 3. számú Óvoda Óvodásaiért Heves Alkotmány út 40. A Jövőért Szociális Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány A Kerecsendi Fiatalok Továbbtanulásáért Közalapítvány Eger Deák F. út 19. Kónya Lajos Szociálpolitikai, szociális, gyermekés ifjúságvédelmi feladatok megoldásának elősegítése Heves megyében. Kerecsend Fő út 55. Román Lászlóné A jó tanulmányi eredményt elérő, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok tanulmányainak támogatása, ösztöndíj felajánlásával. kultúrális, jótékonysági rendezvények szervezése, a források bővítése érdekében. Oldal 2

3 A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzésért Alapítvány A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány A Közúti Közlekedési Szakszervezet Szociális Alapítványa Eger Pozsonyi u Haász Tamásné Korszerűsített kereskedelmi szakképzés megvalósítása, a piacgazdaság követelményinek megfelelő vendéglátóipari szakemberképzés realizálása, az ehez szükséges személyi és tárgyi feltételek színvonalának megvalósítása. Eger Klapka u. 7. Dr Joó Csaba (kuratórium elnöke) Eger, Klapka u. 7. Az Egri Közgazdasági Szakközépiskola oktatását segíti, támogatja a jó tanuló és jó képességű diákokat. Szakmai tárgyakat oktató pedagógusok továbképzésének finanszírozása. A képzéshez elengedhetetlen eszközök beszerzése. Kül és belföldi szakmai tanulmányutakon, versenyeken való részvétel támogatása. A Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alpítvány A Nagykökényesi Óvodáért Eger Markhot F. u Nagykökénye s Petőfi út 14. Kovács Józsefné U.a A Novaji Általános Iskoláért Alapítvány Novaj Hősök tere 2. Barta Jánosné 3327 Novaj, Hunyadi Mátyás u A Novaji Általános Iskola tanulóinak támogatása, speciális fejlődési lehetőségek, zeneoktatás fejlesztése, szakkörök támogatása, táboroztatás. A Remenyik Középiskoláért Alapítvány Füzesabony Ifjuság u.17. Dr Molnár Istvánné Füzesabony, Ifjuság u. 17. ulinet.hu Az oktatást szolgáló tárgyi, technikai feltételek javítása (szemléltető eszközök vásárlása), szabadidős tevékenység támogatása. Ösztöndíj, juttatás, tanulók jutalmazása, Tanulmányi versenyek, jutalmak támogatása. A tehetséges dobósokért Alapítvány A tehetséges gyermekekért Alapítvány Eger Kodály Zoltán u. 5. Gortváné Mészáros Ibolya, Saárossy Kinga 3300 Eger, Kodály út 5. A Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola tanulóinak anyagi támogatása a tehetségüknek megfelelő képességeik sokirányú kibontakozásához. A tehetséggondozásban eredményes többletmunkát végző pedagógusok szakmai továbbképzésének anyagi támogatása. Tehetséggondozó programok lebonyolításának támogatása. Pályázatírások forrásbővítésre. Pályázat kiírása gyermekek anyagi támogatásának elnyerésére. Oldal 3

4 A XXI. sz. Gyermekeiért Nevelési és Oktatási Alapítvány Hatvan Gódor Kálmán u. 13 Takóné Kovács Judit Hatvan, Dóza Gy. u. 1. A 3-7 éves gyermekek nevelési és oktatási színvonalának emelése. A Zeneoktatásért Alapítvány Eger Dobó tér 13. Lőcsei József u.a A város zenei oktatásának, a tanulás feltételeinek fejlesztése, hangszerek vásárlása, karbantartása, fesztiválokon való részvétel ABACUS, az Informatikai és Matematikai Oktatásért és Kutatásért Eger Leányka u. 4. dr. Liptai Károly 3300 Eger, Leányka u. 4. A matemetikai és informatika oktatás hatékonyabbá váljon. Konferenciák, tudományos tanácskozások szervezése, szakmai kapcsolatok kiépítése, publikaciós lehetőségek teremtése, tehetséges hallgatók kutatómunkájának, szakmai továbbképzésének támogatása. Tudományos tevékenység és kutatás nevelés, oktatás, képességfejlesztés, munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek képzése. Abasári Hagyományőrző Dalkör Abasár Fő tér 1. Kámán Árpád 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 16. Helyi kulturális, hagyományőrző szerep felvállalása, a helyi kulturális élet fellendítése, átörökítése, Abasár és környéke folklórjának megismertetése, más települések, országunk lakosságával. Utóbbi évek rendezvényeinek alapján és annak szellemében - a nép folklór dalhagyományok ápolását és fennmaradását elősegítő fesztiválok és egyéb rendezvények szervezése. Abasári Jövő Nemzedékért Alapítvány Abasár Ságvári u. 11. Dér Ferenc Kálmánné 3261 Abasár, Radnóti u / om Ösztönözze az embereket, közösségeit, személyeket a gyermekek testi és szellemi nevelésének, fejlődésének, tanításának elősegítésére és támogassa az ezzel összefüggő elméleti és gyakorlati kezdeményezéseket. Kiemelten támogatja idegen nyelv oktatását, számítástechnikai berendezések fejlesztése, közösségi életterek, szakkörök működtetése, iskolai sportélet, versenyek támogatása, szemléltető eszközök vásárlása Oldal 4

5 Abasári Múzeum Úti Óvodásokért Alapítvány Abasár Múzeum u. 25. Dér Istvánné 3261 Abasár, Fő u / Az óvodai élet színvonalasabbá színesebbé tétele: az epochális óvodai programhoz kapcsolódó fejlesztő játékok és tartós berendezési tárgyak beszerzése, az óvoda udvarának természetes anyagú játékokkal történő felszerelése, az óvodai úszásoktatás és kirándulások anyagi támogatása. Jótékonysági rendezvények szervezésével fenti célok megvalósítása az abasári Napsugár óvodában. Abasári Polgárőrség Abasár Hagyóka u. 12. Mezner Ernő 3261 Abasár, Hagyóka u / Önkéntes bűnmegelőző tevékenység, környezetvédelem, prevenciós tevékenység Bűnmegelőzés Adáshiba Színjátszó Csoport Eger Knézich K. u. 8. Somodyné Jámbor Ildikó Eger, Knézich K. u. 8. m Kultúrateremtés, hagyományőrzés, színpadi produkciók létrehozása előadások Adra Hungary (Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány) Eger Sasvár u. 3. Mile Éva 3300-Eger, Sasvár u. 3. Az emberek testi és lelki egészségének javítása. Menekültek, szegények segélyezése (élelem, munka). Rászorultak üdültetése. Fejlesztés, oktatás. Advente Kamarakórus Eger Knézich K. u. 8. Király Katalin Koncertek megvalósítása Segély osztás (helyi), életmód nevelés, segélykoncertek szervezése. Oldal 5

6 ÁGOTA Alapítvány Szeged Kossuth Lajos sgt. 29. III. em. Balog Mária hu Támogatott csemetéink életének jobbá tétele,lehetőségeik felkutatása, Agria Alkoholizmus Elleni Klub Eger Baktai u. 38. Zbiskó Sándor 3300 Eger, Baktai u. 38. Az alkoholfüggőségből gyógyulni kívánók utógondozása, visszaesés megelőzése, egészségvédelmi, családvédelmi tevékenység, munkahely rehabilitáció, szociális támogatás. ÁGOTA Önkéntes csoportja. Az alapítvány országos tevékenységi körben az állami gondoskodásban élő és a veszélyeztetett fiatalokat segíti a következő módon: biztosítja a célok érdekében tevékenykedő szakemberek, segítők és egyéb közreműködők szakmai képzését, munkáját, valamint elsődlegesen az állami gondoskodásban élők és a veszélyeztetett fiatalok pénzbeli, tárgyi és erkölcsi támogatását. Az ország 9 megyéje 19 gyermekotthonának nyújtunk rendszeresen ilyen jellegű segítséget. Az ÁGOTA Alapítvány által az alapító okiratban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében az elmúlt évben a következő tevékenységet folytatta: Évközi munka: Az ország 10 gyermekotthonában tanév közben megvalósuló élményjellegű programok, melyek egyrészt a gyerekek szabadidejének hasznos eltöltésére, másrészt személyes fejlesztésükre irányulnak. Megalakulásunk óta számos regisztrált programot valósítottunk meg az évközi munka keretében, több mint 400 gyermek részvételével. Állami Gondoskodásban Élő Fiatalok Országos Találkozója: önkéntes csoportunk már 8 alkalommal szervezte meg ezt a rendezvényt. Erre 9 megye 19 Minden páros héten kedden ótától klubfoglalkozás. Oldal 6

7 Agria Kerékpár és Triatlon Klub Eger Vörösmarty u. 43. Dr. Bátorfi Béla Egészségre, sportot szerető életmódra nevelés, versenyzés feltételeinek megteremtése (triatlon, kerékpározás) Agria Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Polgárőr Kiemelkedően Közhasznú Egyesület Eger Kovács Jakab u Füredi József, Geray Zoltán Eger, Kovács Jakab u u Bűncselekmények megelőzése, bűn és baleset megelőzés, környezetvédelem, gyermek és ifjúságvédelem. Sportszervezés. Bűncselekmények megelőzése, bűn és baleset megelőzés, környezetvédelem, gyermek és ifjúságvédelem. Agria Party Service Eger Kisvölgy u. 13. Hegedűs Gyula Alacsony küszöbű, megkereső, drogprevenciós- és ártalomcsökkentő szolgáltatás biztosítása a progresszív elektronikus tánczenei rendezvényeken, fesztiválokon, partikon résztvevő célcsoport számára. Agria RC Eger Eger Pf. 75. Gáspárdy György Eger város hagyományainak megfelelően a sporttevékenység minél nagyobb szintű biztosítása, főleg egri kötődésű sportolokkal, amatőri alapon. Ártalomcsökkentés és szelektívindikált prevenció az egri Egál Klubban (kb. két heti rendszerességgel), kortárssegítő képzés. Röplabda bajnokságokon való részvétel a MRSZ verseny kiírásának megfelelően 5 körcsoportban Agria Senior Sportalapítvány Eger Szvorényi u. 5. Fodor Béla Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport Eger Malomárok u Ifj. Balló András (elnök, csoportvezető) 3300 Eger, Malomárok u / ; 30/ Közúti, vizi balesetek megelőzése, tűz és természetkárosítások megelőzése, Működési területén, igény szerint azon kívül, szervezett formában tűzoltás, műszaki mentés, életmentés, speciális mentési, katasztrófavédelmi feladatok ellátása. Avar, erdőtüzek oltása, közreműködés közlekedési baleseteknél, eltűnt személyek kutatása, közreműködés katasztrófavédelmi feladatokban. Agria Táncsport Egyesület Eger Knézich K. u. 8. Botond Béla 3300, Eger, Bükk sétány Tel: u.a Agria Túrakerékpáros egyesület Eger Eszterházy tér 2. Bakos Csaba Kerékpártúrák szervezése. Oldal 7

8 Agria Vegyeskar Eger Kóruskulturájáért Alapítvány Eger Ceglédi u. 6. Szó Istvánné Eger, Bükk sétány 4. Tel: Eger kóruskulturájának fejlesztése, dalos hagyományainak ápolása, részvétel egyházi és világi ünnepségeken, önálló koncertek rendezése, hazai és nemzetközi kulturális misszió. Énekkari próbák, koncertek, zenebaráti rendezvények, városi, megyei, nemzetközi kulturális kapcsolatok fejlesztése. Alapítvány a Dobó utcai Bölcsöde Gyöngyös Dobó u. 2. Budai Lászlóné Gyermekeiért Alapítvány az Első Lépésekért Gyöngyös Visonta u. 2. Ács Istvánné 3200 Gyöngyös Deák F. u Speciális megsegítést igénylő, valamint az egészséges gyermekek gondozásáhozneveléséhez szükséges tárgy és eszköz feltételek bővítése. Szakember képzés, haladók számára programok, előadók szervezése. Az alapító okiratban megfogalmazottak Aldebrőért Alapítvány Eger Berzsenyi Dániel út 6. Harmati Lászlóné 3300 Eger, Berzsenyi Dániel u. 6. A község kulturális értékeinek, hagyományainak felkutatása, ápolása, külföldi kapcsolatok ápolása, diákok nyelvtanulásának támogatása, mezőgazdasággal kapcsolatos szakmai képzés támogatása. Rendezvények szervezése, pályázatokban való részvétel, intézmények eszközbeszerzésének támogatása, kiadvány támogatása, kulturális tevékenység segítése. ÁLLATOK NEVÉBEN FAJTA- ÉS DÍSZÁLLAT MENTŐ EGYESÜLET Eger E G E R Bajcsy Zs. út 9. Állatokat Védjük Együtt Alapítvány Eger Szarvas G. U. 7. I- 19. Társy József Szabó Gézáné Eger, Szarvas G. 7 Állatvédelem, panaszok kivizsgálása ezen a téren, felvilágosító munka, szemléletformálás. Menhely működteteése, propaganda munka, vetélkedők környezet és állatvédelem témakörben. Szervező munka. Oldal 8

9 Amatőr Videósok Pétervásárai Egyesülete Pétervására Szent Márton út 3. Szántó László u 1.Pétervására és környéke polgárai számára hozzáférhetővé tenni a korszerő multimédiás eszközöket, azok használatához segítséget adni. 2. A település mindennapi életét, ünnepnapjait, hagyományait megörökíteni és az elektronikus média eszközeivel közkinccsé tenni. 3. Fiatalok bevonása a fent említett fő célok megvalósításába. A település fotózása, események felvétele, archiválása, helyi tv csatorna műsorának biztosítása. Andante Kamarakórus Eger Knézich Károly u. 8. Erdei László Andornaktálya Művelődési Központ Tanulóiért Alapítvány Andornaktály a Rákóczi u. 73. Boros Istvánné Az általános iskola tanulóinak segítése, tehetségkutatás, esélyegyenlőség megteremtése, az oktatás feltételeinek javításával, közvetett és közvetlen anyagi támogatással Andornaktályai Nyugdíjas Klub Andornaktály a Új Élet út 31. Jeneiné Csernák Marianna il.hu A nyúgdíjas klubon belül működik az asszonykórus, nekik évente fellpésük van. Animus Egyesület Eger Szüret u. 16. Szép Bence m Aranykapu Alapítvány Eger Szalapart u. 81. Eperjesi Józsefné 3300 Eger, Szalapart u. 81. Kulturális értékteremtés elősegítése, tudományos, drámapedagógiai, gyermekifjúságvédelmi és sporttevékenység Az értelmi fogyatékos gyermekek oktatása-nevelése, színvonalasabbá tétele, a művészeti nevelés támogatása és a szabadidő tevékenységek segítése. Arcok Álruhában Ifjúsági amatőr Színjátszó Társulat Mezőtárkány Rákóczi út 19. Weisz Péter A kultúra és a zene minél szélesebb körű terjesztése. Árnyaskert Óvoda Gyermekeiért Atkár Széhenyi u. 1. Király Tibor Király Tibor, Petrikné Tóth Judit, Molnárné Csépány Edit, Bubenkó Attila, Bencsik Attila Kulturális értékteremtés elősegítése, tudományos, drámapedagógiai, gyermekifjúságvédelmi és sporttevékenység sportversenyek, tanulmányi vetélkedők, játszóházak Zenés színi előadások. Oldal 9

10 Árpád Örökében Hagyományőrző Egyesület Eger Pf. 611 Cseszneg Ágnes 3301 Eger, pf. 611 Tel.: Ismeretterjesztő előadások, Történeti íjász és harci rendezvények szervezése. sportedzések, íjászversenyeken Kulturális tevékenységet fejt ki az való részvétel, táborok szervezése, ősmagyar kultúra és kulturális rendezvényeken való történelmi örökség széles körben történő íjász és harci bemutató előadása megismertetésére. A tagok ősmagyar viseletben. (gyerekek) szabadidejének igényes és hasznos eltöltésére. Átányi Nyugdíjasokért Alapítvány Átány II. Rákóczi F. u. 34. sz. Bedécs Kálmánné 3371, Átány, Kossuth út 19-A Szociális ellátási formák kiszélesítése, szociális hátrányok mérséklése, egészséges életmód elősegítése klub összejövetelek Atellana Művészeti Alapítvány Eger Menház u.76. Gerják István Tánc népszerűsítése Magyarországon. Heves megyében Filharmónia koncertek szervezése (diák). Atkári Sportegyesület Atkár Fő út 70. Kocsis Attila 3213 Atkár, Fő út 70. Tel.: Avar Túrakerékpár Klub Gyöngyös Városkert u. 22. II/5 Bozsik István 3200 Gyöngyös, Bene u. 33. Jelenleg átalakítás a alatt a korábbi fejlétszám újraszervezése Túrázás Az Albert Schweitzer Kórház Hatvan Balassi B. u. 16. Alapítvány Az Egri Aerobik - Club Egyesülete Eger Rákóczi u. 34. III. 7. Handó Katalin Alíz , Az Egri Csillagásztorony Védelmében Alapítvány Verseny és szabadidősport, a sportág népszerűsítése. Eger Tordai út 11. Vasné Tona Judit Az Egri Csillagásztorony kulturális örökségének megóvása, műtárgyvédelem. Múzeumi kiadvány és emlékszoba létrehozása, ismeretterjesztés. aerobik, sí, fitness, tánc Az Egri Tavasz Úti Óvoda Gyermekeinek Javára Alapítvány Eger Tavasz u. 1. Zsbéné Tokoy Éva l.com Egerben lakó óvodás korú gyermekek fejlődésének biztosítása, az óvodai nevelés hatékonyságának, minőségének javítása, társadalmi esélyegyenlőtlenségek csökkentésének elősegítése A célok elérésének érdekében az óvodai nevelő munka támogatása, tárgyi feltételeinek javítása, eszközbeszerzés Oldal 10

11 Az Idős Kor Biztonságáért Alapítvány Egerfarmos Vasút út Poczok Sándorné Időskorúak szociális és egészségügyi ellátásának elősegítése, ezen belül kiemelten a szakosított bentlakásos szociális ellátás létrehozása. Baba-Mama Szabadidiő és Életmód Alapítvány Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális Egyesület Eger Mecset u. 3. Farkas Éva 3300 Eger, Csákány u. 39 ail.hu Eger Bartók Béla tér 6. Baráth Zoltán Kismamák és gyermekeik testi-lelki egészségének védelme kismamatorna, baba-mama jóga, gyermekmegőrzés, tanácsadás, csoportok, fiatalok drogprevenciója Bajza József Községi Sport Kör Szücsi Szabadság u. 11. Pintér István (szakosztályvezet ő) Balaton Község Közművelődéséért Közalapítvány Balaton Köztársaság tér 5. Kormosné Vass Julianna Banya-Tanya Alapítvány Bátor Petőfi u. 18. Boros Gábor, Máthé Orsolya 3034 Szücsi, Szabadság u , Az egyesület működtetésének megoldása. Az önkormányzati támogatás erre nem elég. A hiányzó pénzt sokszor lehetetlen előteremteni A község kulturális és sport életének összefogása A fenntartható fejlődés elősegítése érdekében, a hagyományos falusi életmód népszerűsítése, megőrzése, egészséges életmódra nevelés, környezeti nevelés, a természet és emberi környezet védelme, hagyományőrzés és közösségfejlesztés. Heti két edzés, minimum 1 mérkőzés, oktatás, heti gyakorisággal (edző) Biogazdálkodás és bemutatása, oktatás. Környezetvédelmi és életmód programok, táborok szervezése, hagyományőrzés. Bartakovics Béla Kulturális Egyesület Eger Knézich K. u. 8. Somodyné Jámbor Ildikó Bátorért Összefogás Baráti Egyesület Bátor Kossuth u. 28. Sánta István, Hegyaljai Judit Eger, Knézich K. u Bátor, Újtelep u. 1. m Bátor község töretlen fejlődésének elősegítése, hagyományőrzés, kulkturális és szakmai programok szervezése, természetvédelem szakami előadások, kulturális rendezvények Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület Bélapátfalva IV. Béla út 47. PF. 25. Vizy Pál Tel: U.a Bélapátfalva idegenforgalmának fellendítése, épített kultúrális örökség védelme és népszerűsítése, természeti környezet védelme és népszerűsítése, kultúrális rekreációs és sportprogramok szervezése. KLF turisztikai programok szervezése, lebonyolítása, virágojtási akció szervezése, lebonyolítása. Oldal 11

12 Bélapátfalvi Önvédelmi Csoport Bélapátfalva IV. Béla u. 74. Nagy Zoltán 3346 Bélapátfalva Május 1 út 6. Tel.: Belvárosi Plébánia Karitász Csoportja Eger Telekessy u. 6. Dr. Képes Lászlóné 3300 Eger, Arany János u. 10. Működési területén a bűncselekmények megelőzése a lakosság életfeltételeire kedvezőtlenül ható jelenségek távoltartása megszűntetése vagy visszaszorítása. Idős beteg egyedülálló emberek támogatása, valamint hátrányos helyzetű családok, csonka családok, szociálisan rászoruló gyermekek támogatása. Naponta járőrözés, Bélapátfalván a különböző rendezvények biztosítása, lakossági igénye kielégítése bűnmegelőzés területén. Idős beteg emberek lelki, testi esetenkénti támogatása, családok támogatása, élelem, ruha, gyógyzser, ügyintézés stb. Bemutató Kert Eger Újsor u. 63. Singlár István Környezettudatos nevelés Oldal 12

13 BEN-Autista és Autisztikus Gyermekekért Egyesület Eger Bajcsy-Zsilinszky u. 9. Bene Egylet Mátrafüred Pálosvörösmarti út 2. Racsné Gecse Ágnes Gadó Ferencné 3300 Eger,Faiskola út 8. III/34. Mátra füred Pálosvörösmarti út A pervazív fejlődési zavarral élő 1. A pervazív fejlődési zavarral gyermekek és fiatalok oktatásának, élők, valamint támogatóik, oktatóik integrálásának elősegítése, egy szervezetbe való tömörítése. fejlesztő tevékenységek Információk áramoltatása az megszervezése, foglalkoztatási és egészségügyi-, hivatali-, oktatási-, lakhatási gondjaik megoldása. foglalkoztatási-, lakhatási-, jogok Életúttervezés, önálló életvitel törvény adta lehetőségeinek kialakításának segítése. ismertetésével. 2. Fenti állapottal együtt élők 2. Tanfolyamok, tapasztalatcserék, családtagjainak egy közösségbe előadások, szakmai tömörítése, számukra közösségi összejövetelek szervezése és élet biztosítása. lebonyolítása. 3. Szabadidős programok 3. Figyelemmel kíséri a pályázati szervezése. lehetőségeket és a céloknak 4. Együttműködés a társszervekkel megfelelő kiírások esetében részt (AOSZ, Esélyegyenlőségi vesz azokon, valamint értesíti az Alapítvány, stb.) az országosan érintetteket, ha egyéni pályázati kialakított, autizmussal kapcsolatos lehetőségeket talál. törekvések megvalósításában és 4. A társadalom szemléletének az érdekvédelemben, pozitív átalakítása érdekében érdekérvényesítésben. honlapot működtet, Kapcsolattartás az országban ismeretterjesztő kiadványokat, működő, hasonló tevékenységet cikkeket szerkeszt és jelentet meg, végző egyesületekkel, bemutató előadásokat szervez, alapítványokkal. A segítő szakmai műsorokat kezdeményez a szervezetek munkájának segítése. médiában. 5. Szakmai együttműködés 5. Kapcsolatot tart a nemzetközi társszervezetekkel és szakemberekkel, pedagógusokkal, munkacsoportokkal (pl. BENIE szakképző oktatókkal, Europe). terapeutákkal, oktatási 6. A társadalomban széles körben intézményekkel, autista farmokkal ismerté tenni fenti problémák és lakóotthonokkal. mibenlétét, kezelésének 6. Kapcsolatot tart a megyei, városi módszereit, elfogadásának és állami szervekkel, hivatalokkal, lehetőségeit. az Autisták Országos Szövetségével és más társzervezetekkel. 7. Utazó bemutató előadásokat helyi kulturális és hagyományőrző programok szervezése szervez a többségi iskolákban. Bene Búcsú megrendezése (évente június utólsó hétvégéjén) Oldal 13

14 Berecz Antal Helytörténeti és Kultúrális Alapítvány Boldog Árpád út 23. Krakóckiné Tóth Éva Boldog, Hatvani út 9. Helytörténeti kutatómunka, Berecz emlékhely kialakítása, Boldog művészeti kultúrális értékeinek megismertetése, a környezeti nevelés középpontba állítása, a nev.-okt. munka támogatása. Kultúrális rendezvények (népdalverseny, amatőr színjátszás, vetélkedők, környezetvédelmi programok támogatása.) Berva Modellező Sport Egyesület Eger Talizmán u. 14. Fónad József 3300 Eger, Talizmán u. 14. Ifjúság nevelés, Modellező sport népszerűsítése. Berva völgyi Óvodásokért Alapítvány Eger I. sz. ltp. 9. ép. Gombosné Major Ilona 3300 Eger, I. sz. Ltp. 9. ép. A gyermek fejlődésének segítése, támogatása, különös tekintettel a testi nevelés, és a környezet megismerésére nevelés területén. Az óvoda tárgyi, eszközei, felszereltségbeli helyzetének kedvezőbbé tétele. Szakmai és gyermekprogramok szervezése, lebonyolítása, támogatása. Berze Nagy János Gimnázium és Szakközépiskola Diáksport Egyesülete Gyöngyös Kossuth út 33. Dr. Csépe Györgyné Középiskolás diákok Sportági felkészítés, sportversenyekre való felkészítése, versenyeztetés. szabadidő hasznos eltültése. Betegek Életminőségének Javításáért Közhasznú Alapítvány Bethlen Kisvendéglő Gasztronómiai Egyesület Eger Sugár István u. 22. Vincze Pap János ail.hu 3000 Eger Bethlen Gábor u. 30. Turcsek Orsolya egészségügyi tevékenység a hagyományos egri konyhaművészet újrateremtése a tradicionális alapanyagok és főzési technikák felhasználásával Egészségmegőrzés, szociális tevékenység, családsegítés, tudományos tevékenység Oldal 14

15 Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány - Egri Iroda Eger Szécheny I. u. 64. Lajosházi Péter A keleti kultúrák, vallások az ez iránt érdeklődők számára minél teljesebb körben megismerhetővé váljanak Konferenciák, tanfolyamok, nyári egyetemek és egyéb ismeretterjesztéssel kapcsolatos rendezvények szervezése, lebonyolítása, anyagi eszközökkel való támnogatás, előadók felkérése, támogatók felkutatása. A keleti kultúráki témakörét feldolgozó könyvkiadás, publikáció, ezek terjesztése és támogatása. Egy hittudományi főiskola létrehozása és annak működtetése, illetve a működéshez szükséges feltételek megteremtése és folyamatos biztosítása. A hittudományokra vonatkozó hazai és külföldi könyv, tanulmány, újságcikk stb. kiadványok megismerhetősége, és az ilyen anyagokhoz való hozzáférhetőséget célul kitűző speciális orientáltságú könyvtár létrhozása és működtetése. Biosziget Rehabilitációs Alapítvány Eger Verőszala u Mandák Attila Eger Zoltay u / hello.hu Megváltozott munkaképességű illetve értelmi, vagy más jellegá fogyatékossággal bíró fiatalok, fiatal felnőttek kiscsoport lakóotthonban történő bentlakásos, személyes gondoskodást nyújtó államilag támogatott formában. Biokertészet támogatása értelmi fogyatékosok lakóotthonának működtetése Bodony Községért Közalapítvány Bodony Liget u. 2. Vinczéne M. Mónika Bodony, Petőfi u. 38. Bodony község általános fejlődése, rendezvények támogatása. Oldal 15

16 Bodonyért Alapítvány Bodony Ady E. u. 17. Lévainé Béres Magdolna U.a hu Kultúra fellendítése, intézmények, csoportok támogatása. Bodonyiak és az onnan elszármazottak, egészségügyi, szociális, kulturális, sport és oktatás támogatása. Kulturális programok szervezése, lebonyolítása, cél szerinti támogatás. Böl-CSibe Alapítvány Eger Arany J. 20-a Kovácsné B. Ildikó u.a A bölcsöde technikai feltételének korszerűsítése, sérült gyermekek gondozását fejlesztését segítő szociális eszköztár bővítése, konferenciák szervezése, játékeszköz bővítés és korszerűsítés, Szociális tev., ellátottak számára szüks. játékeszköz beszerzése. Boldog Községért Közalapítvány Boldog Kossuth u. 8. Szűcs Ferenc Boldog, Árpád út 7. Tel: Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület Közérdekű célok megvalósítása, iskola, óvoda művelődés támogatása. Eger Faiskola u. 12/B Melczer László A túrázás mint sport - az egészségmegőrzés érdekében. Túrázás - versenyekkel összekötve, mint ismeret anyag bővítése. Természetvédelmi feladatok a Bükki Nemzeti Parkkal közösen. Boldogi Sportegyesület Boldog Kossuth u. 93. Medveczky Tibor A rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, a sport iránti érdeklődés felkeltése, Bor(t)nemissza Tánceggyüttes Eger Knézick K. u. 8. Tomory Gábor Néptánc Bródy Sándor Kultúrális Egyesület Eger Zalár út 9. Garay László Bródy Sándor, mint névadó egri születésű író, újságíró, szellemi örökségét hivatott átadni. Egri kultúrális művészeti hagyományok átadása. Bükki Emlőstani Kutatócsoport Eger Maklári út 77-a. Estók Péter Emlőskutatás, természetvédelem. Egyesület Bükki Vörös Meteor Sportegyesület Eger Faiskola u. 6. 4/53. Jakab Béla 3300 Eger, Faiskola u. 6. 4/53. 70/ A szabadban végezhető sportokkal: egészségmegőrzés, állóképesség javítás, tömegsport népszerűsítése. Természet szeretetére nevelés. Túrákon, túraversenyeken való részvétel és rendezése, Bükki Nemzeti Parkkal közös természetvédelmi (békák) védelme football - asztalitenisz-karate. Irodalmi estek, koncertek, kiállítások szervezése. Heti rendszerességel (vasárnap) vezetünk nyílt túrákat, de programjaink a helyi médiákban szerepelnek. Az egyesület sí- és természetjáró szakosztályt tart fenn. Oldal 16

17 Bükkszenterzsébeti Polgárőr Egyesület Bükkszenterz sébet Szabadság u Lövei László ; Bűnmegelőzés, közbiztonság, javak védelme Járőrözés, biztosítás (esemény, rendezvény) figyelőszolgálat Bükkszentmárton MTTSZ Lövészklub Bükkszentmá Kossuth u. 3. rton Bükkszentmárton Termelőszövetkezeti Bükkszentmá Kossuth u. 3. Liktor Károly Sportkör rton Cantus Agriensis Kulturális Egyesület Eger Knézich Károly u. 8. Bimbó Zoltán Caritas Hungarica Eger Alapítvány Eger Széchenyi út 5. Guba Lászlóné hu Az egyház szociális tanításának szellemében a lelki és testi sérült, alkoholista, kábítószeres és időskorú, segítségre szoruló személyek támogatása. Családsegítés, időskorúak gondozása, szenvedélybetegekkel történő foglalkozás. Cicamentő Baráti Kör (Befogadó szervezet: Állatokat Védjük Együtt Alapítvány) Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya Eger Széchenyi u. 17. n Eger Garay u. 8. Vezse Szilvia 3332 Sirok, Vörös utca 28. u Cives pro Urbe Alapítvány Eger Nagy Eged u. 22. Dr. Ficzere Ottó 3300 Eger, Nagy Eged u. 22. Az árva, a kóbor, az utcára kidobott, a megunt cicák örökbeadása, gyógykezelése, valamint ivartalanítása. Elsősorban kulturális és tudományos jellegű események, tevékenységek támogatása. Collegium Ecclesiae Alapítvány Eger Malom út 11. Lukács Tamás Hátrányos helyzetű hallgatók támogatása, kollégium működési feltételeinek javítása, egészséges életmód és diáksport támogatása. Cicamentés, állatvédelem. A megyeszékhelyen történő állatvédelmi oktatás elindítása. Bálok szervezése, pünkösdi kirándulás, egyéb kulturális rendezvények támogatása. Tanulmányok segítése az európai nyelv tanulásában is. Tanárképzésben a tanuláshoz nyújtott segítség. Come Prima Kulturális Egyesület Gyöngyössol ymos Dózsa György u. 59. Katona Zsigmond Csányi Gyümölcstermesztő Egyesület Csány Csokonai u. 41. Zalatnai Ferenc 3015 Csány, Csokonai u. 41. Csutkababa" Óvodai Alapítvány Gyöngyöspat Fő út 65/A Varga Lászlóné a csanyigyumolcsterjeszt Énekkar működtetése, rendszeres fellépés. Szakmai érdekképviselet Kulturális tevékenység. Oldal 17

18 Cukorbetegek Egri Egyesülete Eger Cifrakapu u /4. Jakabné Jakab Katalin A cukorbetegek érdekvédelme,tájékoztatása,oktatá sa. Minden hónap 2.szombatján várjuk a cukorbetegeket és minden érdeklődőt 14órától az egri Civil Házban,Eger,Bajcsy- Zs.9.Tanácsadás,ingyenes vércukor-és vérnyomásmérés.minden érdeklődőt szeretettel várunk.információ: Dél-Mátraaljai Idegenforgalmi Egyesület Kisnána Alkotmány u. 4-a Stamm Mária Turizmus fejlesztése a térségben. Idegenforgalom fellendítése, kulturális programok fejlesztése. Demjéni Baráti Kör Demjén Szépasszonyvölgy u. 7. Demjéni Polgárőr Egyesület Demjén Széchenyi u. 74. Halmi István 3395 Demjén, Széchenyi u / Hlíva Andrásné Szépasszonyvölgy u. 7. A helyi hagyományok, népszokások ápolása, kézműves táborok szervezése Közrend és közlekedésbiztonság, gyermek és ifjúségvédelem, környezetvédelem terén folytat közhasznú tevékenységet. környezetvédelem, táborok, szabadidős programok, Közterületi járőrszolgálat, közterületi szemétgyűjtés, az önkormányzati rendezvények biztosítása. Demjéni Romák Kulturális Egyesület Demjén Kossuth tér 1. Rézműves József 3395 Demjén, Kossuth tér 1. Demjéni Turisztikai Természetvédelmi és Borbarát Egyesület A demjéni romák társadalmi integreciójának elősegítése. Demjén Széchenyi u. 36. Szlávik Flóriánné Demjén községben irányuló turizmus - különös tekintettel a borturizmus - fellendítése, fejlődésének elősegítése, koordinálása és infrastrukturális feltételeinek megteremtése és a helyi természeti értékek védelme, megőrzése. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek Derűs Alkony Nyugdíjas Klub Egyesület Eger Kovács Jakab u Fekete János 3300 Eger, Szarvaskői u / ; 36/ Nyugdíjas állampolgárok szociális segítése, gondozása, továbbá Eger, felnémeti városrész kulturális hagyományainak megőrzése, ápolása. Rászoruló nyugdíjasok szociális segítése, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, hagyományőrzés. Diáksportért Asztalitenisz Alapítvány Dinnyéshát Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület Tiszanána Fő u Jónás György 3385 Tiszanána, Fő u Falusi Turizmus szervezése, környezet-, természetvédelem hátrányos helyzetűek oktatása sport rendezvények szervezése, bonyolítása Oldal 18

19 Dinnyéshát Fejlesztéséért Közalapítvány Dobó István Várkapitány Honvéd Kulturális Egyesület és Baráti Kör Tiszanána Fő u Jónás György A térség infrasturktúrájának fejlesztése, sport rendezvények szervezése Eger Kossuth L. u. 12 Hidy Pál 3300 Eger, Kossuth L. u / ail.hu Honvédségi dolgozók, a honvédséggel valamely módon szimpatizálók és családtagjai szabadidős tevékenységének kulturált szórakozásának színtere. Önkormányzati programokban való közreműködés Szabadidős tevékenységek szervezése, kirándulás - színházlátogatás, klubfoglalkozás, vetélkedő, zenés vacsoraest. Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet Eger 3300, Eger, Bajcsy- Zs. u. 9. Dr. Gyula Zoltán 3300, Eger, Bajcsy-Zs. u. 9. A város nyugdíjasainak érdekvédelme, egészségügyi, szociális, hagyományőrző, kulturális tevékenység helyi, megyei, nemzetközi kapcsolatok kiépítése. Minden hétfőn délután 3 órakor a Megyei Művelődési Központban tartja klub szerű foglalkozását. Dobó Katica S.E Eger Bükk Sétány 4. Örsi János Eger, 3300 Bükk Sétány 4. I-7 Tel: Domoszlói Általános Iskoláért Alapítvány Domoszló Deák tér 5. Bakosné Tresó Erika A Domoszlói Általános Iskola támogatása, nevelési-oktatási képességfejlesztési, ismeretterjesztési, gyermek és ifjuságvédelmi, valamint a diáksport területén végzett feladatai megvalósulása érdekében. Domoszlói Labdarúgó Sportklub Domoszló Ságvári út 20. Havelant István - labdarúgás fejlesztése Domoszlói Örökség Kulturális Egyesület - DÖKE Domoszló Rákóczi u. 13. Gyurkó Péter 3263 Domoszló, Csalogány u / Kulturális örökség megóvása, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Minél több fiatal bevonása különféle szabadidős tevékenységekbe, a falu kulturális fejlődését szem előtt tartva. Túrák, néptáncgálák, kulturális eseményeken részvétel fellépés. Domoszlói Óvodásokért Alapítvány Domoszló Rákóczi út Kovács Zoltánné Feltételek javítása, esztétikai érzék fejlesztése, környezet értékeinek megóvása, berendezési tárgyak bővítése, óvodai programok támogatása, tehetséges gyermekek fejlődésének elősegítése Oldal 19

20 Dormándi Tehetséges Gyermekekért Alapítvány Dormánd Dózsa Gy. út 78. Liptákné Takács Tünde Dormánd, 3374, Verseny út 4. Tel: Tehetséges gyermekek támogatása páylázati úton Dózsa Horgász Egyesület Tarnaörs Petőfi 74. Torma Ferenc U.a Sport Szabadidő helyes kihasználása. Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola Diáksport Egyesület Eger Kodály Z. u.5. Farkas Júlia Dsida Jenő Baráti kör Eger Honfoglalás u. 21. Dr Lisztóczky László Eger és Környéke Tűzvédelemért Alapítvány Eger Eger Vincellériskola út 5. Csontos Ambrus Általános iskolás tanulók sportolása, versenyeztetése, szabadidő szervezése Tudományos, irodalom, hagyományőrzés. Határon túli irodalmi élet támogatása (meghívások). Dsida Jenő költészetének népszerűsítése. Gyermektagozat Eger Vincellériskola u.5. Eger és Vidéke Horgász Egyesület Eger Törvényház út 25. Tana Dénes U.o Szabadidő eltöltések fejlesztése. Víz és környezet védelme. Jótékonysági bál, pályázat kiírása, részvétel a helyi rendezvényeken, ünnepélyes pályázati eredményhirdetés. Sport. Sportcsoportok működtetése - sportversenyek. Nyári táboroztatás Előadások, konferencia, bibliográfia,tanulmánykötet. Horgásztatás. Eger és Vidéke Ipartestület Eger Csiky S. u. 32. Bakosné Szanday Edit Összefogni a testületben lévő és működő tagságot és lehetőségeikhez mérten biztosítani a gondolkodáshoz szükséges feltételeket. Eger Kapui Kulturális Alapítvány Eger Pirittyó u. 19. Petz Renáta Szociális vagy nemzetiségi okokból arra rászorulók szellemi, anyagi támogatása, aktív karitatív tevékenység végzése. Gyermekek, ifjúkorúak számára tudományos, drogprevenciós, válság előadásokat szervez. Élelmiszer, ruha-, egyéb életszükségleti cikkek részükre történő eljuttatása, ehhez kapcsolódó szervezési feladatok ellátása. A hátrányos helyzetű családok felkutatása, fentiek szerinti támogatása. Érdekképviselet, a tagok információ ellátása. fiatalkorúak egészséges erkölcsi, szellemi, fizikai fejlődését veszélyeztető tendenciákra felhívja - médiumok útján is - a közvélemény figyelmét. Oldal 20

a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület

a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Illetékes Főkapitányság Települések Kameraszá m összesen a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Heves Megyei Rendőrfőkapitányság Tarnaörs Erzsébet út 13. 18 temető területe, Erzsébet

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

90 SZP Bűnmegelőzési Polgárőr Kiemelkedően Közhasznú Egyesület 18593327 Agria Polgárőr Egyesület

90 SZP Bűnmegelőzési Polgárőr Kiemelkedően Közhasznú Egyesület 18593327 Agria Polgárőr Egyesület Adószám A szervezet megnevezése Összeg Megjegyzés 18571509 56-os Szövetség Heves Megyei és 120 SZP Egri Szervezete 11163895 Agria-Humán Közhasznú 30000 KV Nonprofit Kft. 18286306 Agria kempo Karate 100

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

TÁMOGATOTTAK 2014. Megvalósítás helye: Felsőtárkány Támogatás nyújtásáról szóló szerződés kelte: 2014. november 25. Szerződés száma: 3/2014

TÁMOGATOTTAK 2014. Megvalósítás helye: Felsőtárkány Támogatás nyújtásáról szóló szerződés kelte: 2014. november 25. Szerződés száma: 3/2014 TÁMOGATOTTAK 2014. Kedvezményezett neve: Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány Támogatás célja: Néptánc oktatás és táncpedagógiai tevékenységek, viseletek, zenekari díjak Támogatás összege: 900.000

Részletesebben

Javaslat az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására

Javaslat az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására 41-2/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Javaslat az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Magyarország Alaptörvénye Bíróság

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

Javaslat. Szakmai programok megvalósítása 2006. I. félév. civil szervezetek támogatására

Javaslat. Szakmai programok megvalósítása 2006. I. félév. civil szervezetek támogatására Javaslat 23. sz. napirend Tisztelt Közgyűlés! Szakmai programok megvalósítása 2006. I. félév civil szervezetek támogatására Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által az egri civil szervezetek

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása K I V O N A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2015. június 24. napján tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A szociális célú segítő

Részletesebben

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont)

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont) 130/2007. (VI. 28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt: Képviselői Keret

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2012.

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2012. Dabas és Térsége Kézműves Egyesület Közhasznúsági jelentés 2012. 1. AZ EGYESÜLET ADATAINAK ISMERTETÉSE Az egyesület neve: Dabas és Térsége Kézműves Egyesület A egyesület közhasznú fokozata: közhasznú A

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt támogatás (eft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt támogatás (eft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Szociális, Gyermek és Családvédelmi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt támogatás (eft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi

Részletesebben

Együttműködési megállapodások jegyzéke

Együttműködési megállapodások jegyzéke Együttműködési megállapodások jegyzéke Sorszám Szolgálati hely Kapcsolattartó Telefon E-mail Tanuló k 1. Magyar Vöröskereszt Kosik 70-933-8223 hevesmegye@voroskereszt.hu 50 fő Klapka György u. 9. 2. Heves

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

szeptember.01 vasárnap

szeptember.01 vasárnap Nap szeptember.01 vasárnap 2013.szeptember hónapra tervezett sebességmérések Mérés tervezett helye 09.00-11.00 Parád belterülete 11.00-13.00 Sirok belterülete 13.30-15.00 Egerbakta belterülete szeptember.02

Részletesebben

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Elnök: Dr. Kónya Katalin Elnökhelyettes: Dr. Petraskó István A Miskolci Közjegyzői Kamara

Részletesebben

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Elnéptelenedő települések romló társadalmi gazdasági folyamatainak megfordítása TÁMOP-5.3.11.-13/2-2013-0017 Kultúra Napi projektnyitó rendezvény Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Projektgazda: Hejőkeresztúr

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18817155-1-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 22 Nyíribronyi Ifjúsági Egyesület 4535 Nyíribrony, Dózsa György út 3 (2012. 01. 17.-től jogerősen Nyírségi

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

Tájékoztatás. önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű pénzbeli támogatásról (2013.01.01. - 2013.12.31.

Tájékoztatás. önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű pénzbeli támogatásról (2013.01.01. - 2013.12.31. -- Tájékoztatás A Heves Megyei Önkormányzat által saját költségvetése terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 3. sz. melléklet Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 1. i fenntartású intézmények 1.1. ápolást, gondozást nyújtó intézmények 1.1.1. idősek otthona Fenntartó neve Intézmény neve, férőhelyeinek

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

működtetésének, csapatok Humánszolgáltatások határozat Mátészalkai Idősekért Közalapítvány REND-TEAM Polgárőr Egyesület Aádám Jenő Pedagógus Énekkar

működtetésének, csapatok Humánszolgáltatások határozat Mátészalkai Idősekért Közalapítvány REND-TEAM Polgárőr Egyesület Aádám Jenő Pedagógus Énekkar Sorszám Döntéshozó testület Döntés száma 1. Város 34/2007. (III.07.) i MTK szakosztályok 13.500.000,-Ft működtetésének, csapatok versenyeztetésének, sportingatlanok fenntartásának támogatása/ 2. Város

Részletesebben

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2001 Budapest, 2002. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Ma-holnap

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Heves megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abasár Lakás: 150 Ft/nap 1,8% Telek: 2 Adács 0,8% 500 Ft/nap 3 Aldebrő 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 4 Andornaktálya Beépítetlen telek:

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

2014. évi támogatások

2014. évi támogatások 2014. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. Kispályás Műfüves Nonprofit Kft. 1 640 000 Ft 2014.

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája

KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája Pályázó Pályázati kategória Terület Pályázat címe 1 Belső Tűz Legyél Te a Tűz! 2 Belső Tűz Alkossunk együtt! 3 ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő 4 Daniló

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Lakásbérleti jogonként: 6000 Ft/év. Külterületi építményenként:

Lakásbérleti jogonként: 6000 Ft/év. Külterületi építményenként: Heves megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abasár 7000 Ft/év 200 Ft/nap 1,8% 2 Adács 11000 Ft/év 0,8% 500 Ft/nap 3 Aldebrő 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 4 Andornaktálya Beépítetlen

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. 3.3.2 Támogatások A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. Kedvezményezett neve (2010. évben) Bursa Hungarica

Részletesebben

Szállásadó neve: 1. 1997.10.31. Lukácsné Podani Erzsébet Szarvas, Bocskai u. 6. Béke ltp.1/e.i.4. 2

Szállásadó neve: 1. 1997.10.31. Lukácsné Podani Erzsébet Szarvas, Bocskai u. 6. Béke ltp.1/e.i.4. 2 Sorsz.: Kiadás kelte: Szállásadó neve: Székhelye: Szálláshely elnevezése: Szálláshely cime Szarvason: Szobák sz. : 1. 1997.10.31. Lukácsné Podani Erzsébet Szarvas, Bocskai u. 6. Béke ltp.1/e.i.4. 2 2.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület

a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Illetékes Főkapitányság Települések Kameraszá m összesen a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Nyilvántartási azonosító Heves Megyei Rendőrfőkapitányság Tarnaörs Erzsébet út 13. 18

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 12-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 12-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-15/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 12-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

NEA szakmai támogatások (2014)

NEA szakmai támogatások (2014) NEA szakmai támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek szakmai célú támogatása NEA-14 Pályázati célok Közösségi környezet (KK), Társadalmi

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Heves megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Heves megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHEÉGGNDZÁ Heves megye Európai zociális Alap Pedagógiai zakszolgálat Heves egyei

Részletesebben

3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. 3450 Mezőcsát, Hősök tere 8. 3450 Mezőcsát, Szent István út 1-2.

3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. 3450 Mezőcsát, Hősök tere 8. 3450 Mezőcsát, Szent István út 1-2. 1. Ároktő Község Önkormányzata 3467 Ároktő,Széchenyi út 75. 2. Győri Kálmán, egyéni vállalkozó 3467 Ároktő, Deák F. u. 34. 3. Berzék Község Önkormányzata 3575 Berzék, Petőfi út 42. 4. Községi Önkormányzat

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Határozati javaslat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására Projekt 2014. évi összköltsége. támogatás. Igényelt Önrész társadalmi munka

Határozati javaslat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására Projekt 2014. évi összköltsége. támogatás. Igényelt Önrész társadalmi munka 1. 2. 5. Dynamic Triatlon Duatlonnal a diáksportért 6. 8. Utánpótlást nevelő Box A harmadik Évezred Tolna Megyéje Egyesület 3. Alisca Nyilai Íjász Egyesület 4. Alisca Taekwondo Klub Értelmi Fejlődésükben

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013.

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013. Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 Szajol Tószeg Újszász 2011-2013. 1 021 860 Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése célés gyakorlatorientált képzések

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája

KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája KÖSZ! Program 2014 Támogatott pályázók listája Pályázó Pályázati kategória Terület Pályázat címe Együttműködő oktatási intézmény neve Település 1 Alba Regia Tanulóiért Kulturális kulturális és közösségi

Részletesebben

Támogatott kérelmek (43 település) - IV. tengely 2. kör 2011.09.30-2011.12.05. benyújtási időszak

Támogatott kérelmek (43 település) - IV. tengely 2. kör 2011.09.30-2011.12.05. benyújtási időszak Támogatott kérelmek (43 település) - IV. tengely 2. kör 2011.09.30-2011.12.05. benyújtási időszak Rendezvény jogcím Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása (21.298.744 Ft) "Ismerd meg múltadat, hogy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. április 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. április 24-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Javaslat a 2008. évi civilszervezeti támogatási keret elosztására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve

A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő Testület! A Művelődési l-láz 2011-es felújítása után az intézmény IKSZT-vé vált és Dr. Fél Edit Közösségi Térként működik tovább. A

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Együttműködő szervezetek

Együttműködő szervezetek Együttműködő szervezetek Pécs- Normandia LIONS Club ek: szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi Koordinátor: Dr. Sárkányné Lengyel Mária igazgatóhelyettes elérhetősége: sarkanyne.lengyel.maria@leoweypecs.hu

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Zárt ülés határozatai 114-189-ig

Zárt ülés határozatai 114-189-ig Zárt ülés határozatai 114-189-ig 114/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 115/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Földes Nagyközség rendezvény naptára (2010. év) S.sz. Időpont Rendezvény neve Helyszín 1. Január 9.

Földes Nagyközség rendezvény naptára (2010. év) S.sz. Időpont Rendezvény neve Helyszín 1. Január 9. FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2010. (II.25.) Kt. HATÁROZATA Földes Nagyközség 2010. évi közművelődési rendezvénytervéről A Képviselő-testület Földes Nagyközség 2010. évi közművelődési

Részletesebben

2011. évi városi programterv

2011. évi városi programterv évi városi programterv Összeállította: J.G. Tajovsky Általános Művelődési Központ RENDEZVÉNY IDŐPONTJA január RENDEZVÉNY NEVE Nézz körül a Marosháton! HELYSZÍN LEBONYOLÍTÓ ELÉRHETŐSÉG Marosháti Kistérség

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat:

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Egymásra. hangolva HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁD- GONDOZÁS KÖZOKTATÁS KÖZNEVELÉS

Egymásra. hangolva HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁD- GONDOZÁS KÖZOKTATÁS KÖZNEVELÉS CSALÁD- GONDOZÁS KISGYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA KÖZOKTATÁS Egymásra HÁZIGONDOZÁS HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY KÖZNEVELÉS hangolva SZEMÉLYES GONDOSKODÁS VÉDÕNÕI SZOLGÁLTATÁS GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTÕ

Részletesebben

Forrás: www.starity.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember

Forrás: www.starity.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember Forrás: www.starity.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja TANÚSÍTVÁNY Gyula Város Önkormányzata (képviselő-testület, polgármester, bizottságok, részönkormányzat)/polgármesteri Hivatala által 2012. évben nyújtott működési és fejlesztési támogatásokról Az államháztartás

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 28-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 Szám: 02/172-3/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben