HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE június 18., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE június 18., péntek 49. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 1/2010. (VI. 18.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mûködésével összefüggõ átmeneti költségvetési gazdálkodási szabályokról /2010. (VI. 18.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 9577 V. Személyügyi hírek VIII. Közlemények IX. Hirdetmények A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei 9578 A Nemzeti Erõforrás Minisztérium személyügyi hírei 9579 Álláspályázatok A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés nevében a Közgyûlés Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot hirdet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság igazgatói álláshelyének önálló magasabb vezetõi munkakörben történõ betöltésére 9580 Babócsa Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet mûvelõdési központ vezetõi munkakörének (magasabb vezetõ) betöltésére 9580 Hernád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet aljegyzõi állás betöltésére 9582 Kömlõ Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi állás betöltésére 9582 Tiszakeszi Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki 2 fõ védõnõi állás betöltésére 9583 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye az elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámáról 9584 Mérlegbeszámolók A Magyar Kommunista Munkáspárt beszámolója a évi választásra fordított állami és más pénzek felhasználásáról 9585 A Telefonnal a rászorultakért Alapítvány évi közhasznú beszámolója 9586 A Vasút a gyermekekért Alapítvány évi közhasznú egyszerûsített éves beszámolója 9587 Igazolvány érvénytelenítése 9589

2 9572 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám III. Utasítások, jogi iránymutatások A nemzeti fejlesztési miniszter 1/2010. (VI. 18.) NFM utasítása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mûködésével összefüggõ átmeneti költségvetési gazdálkodási szabályokról 1. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló évi XLII. törvény (a továbbiakban: törvény) 2. (1) bekezdésének e), fb), gb) és jb) pontja alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban (a továbbiakban: NFM) a volt Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (a továbbiakban: KHEM) költségvetési gazdálkodást érintõ hatályos utasításaiban foglaltakat a ban foglalt eltérésekkel rendelem alkalmazni. 2. (1) A mellékletben megjelölt fejezeti és központi kezelésû elõirányzatok terhére kötelezettségvállalásra legfeljebb 25 millió forintig a mellékletben meghatározott felügyeleti rendnek megfelelõen a szakmai felügyeletet gyakorló helyettes, illetve kabinetfõnök jogosult azzal, hogy 5 millió forintot meghaladó kötelezettségvállaláshoz a felügyeletet gyakorló, illetve miniszter egyetértése szükséges. Legfeljebb 100 millió forintig a felügyeletet gyakorló jogosult kötelezettséget vállalni azzal, hogy 25 millió forintot meghaladó kötelezettségvállaláshoz a gazdasági helyettes és a közigazgatási egyetértése szükséges. A felügyeletet gyakorló közigazgatási legfeljebb 100 millió forintig 5 millió forint felett a gazdasági helyettes véleményének kikérésével, 25 millió forint felett annak egyetértésével jogosult kötelezettségvállalásra. A nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a közigazgatási véleményének kikérésével legfeljebb a rendelkezésre álló elõirányzatok összegéig értékhatár nélkül jogosult kötelezettségvállalásra. (2) A feladatfinanszírozási körbe sorolt elõirányzatok esetén a feladatfinanszírozási alapokmányt kötelezettségvállalóként a felügyeletet gyakorló írja alá. 3. (1) A volt KHEM Igazgatás elõirányzatai terhére kötelezettségvállalásra jogosult a) legfeljebb 10 millió forintig a feladatellátásban érintett helyettes vagy kabinetfõnök, b) legfeljebb 40 millió forintig a feladatellátásban érintett, c) értékhatár nélkül legfeljebb a rendelkezésre álló elõirányzatok összegéig a miniszter a közigazgatási véleményének kikérésével. (2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kötelezettségvállaláshoz minden esetben a gazdasági helyettes és 10 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás esetén a közigazgatási egyetértése is szükséges. (3) Az Igazgatás dologi elõirányzata terhére ideiglenes külföldi kiküldetést a kiküldetést kezdeményezõ szervezeti egység felügyeletét ellátó kabinetfõnök, helyettes, vagy a miniszter hagyja jóvá. 4. (1) A szakmai teljesítés igazolására a kötelezettségvállalás dokumentumában kijelölt személy jogosult, kivéve, ha a kijelölt személy nem az NFM munkatársa. Ebben az esetben a teljesítés igazolására a felügyeletet gyakorló vagy a feladatellátásban érintett kabinetfõnök,, vagy a miniszter által írásban kijelölt személy jogosult. (2) Meglévõ kötelezettségvállaláson alapuló kifizetést a szakmai felügyeletet gyakorló vagy a feladatellátásban érintett kabinetfõnök, helyettes vagy a miniszter engedélyezhet. (3) Az utasítás hatálybalépését követõen vállalt kötelezettségvállalás esetén kifizetést a kötelezettségvállaló engedélyezhet. 5. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által kezelt és mûködtetett fejezeti kezelésû elõirányzatok esetén a hatályos utasításokban foglaltakat a 2. (2) bekezdésében és a 6. (3) bekezdésében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

3 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám (1) Ez az utasítás június 18-án lép hatályba. (2) Az utasítás hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti a fejezetet irányító szerv és annak vezetõje hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról szóló 5/2010. (II. 19.) KHEM utasítás melléklete. (3) Ahol a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium költségvetési gazdálkodást érintõ hatályos utasításai gazdasági és ágazatfinanszírozási szakt, gazdasági terület felügyeletét ellátó szakt, vagy gazdasági szakt említenek, ott gazdasági helyettes t, ahol energetikai szakt említenek, ott energetikai helyettes t, ahol közlekedési szakt említenek, ott közlekedési helyettes t kell érteni. Dr. Fellegi Tamás s. k., nemzeti fejlesztési miniszter

4 Melléklet az 1/2010. (VI. 18.) NFM utasításhoz A volt Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumhoz tartozó fejezeti és központi kezelésû elõirányzatok azok szakmai kezelõi és a felügyeletet gyakorló felsõvezetõk Cím Alcím Jogcímcsoport ÁHT Fejezeti kezelésû elõirányzat Fejezeti kezelésû elõirányzat szakmai kezelõje Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése Energiagazdálkodási és Szabályozási Fõosztály Szénipari szerkezetátalakítási támogatás Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása Környezetvédelmi, Megújuló Energiahordozó Energiafelhasználási hatékonyság javítása és Energiatakarékossági Fõosztály Akadálymentes közlekedés fejlesztése BKSZ mûködtetésének támogatása A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai Ágazati szabályozási feladatok (hírközlés, közlekedés, infrastruktúra, energetika) RO-LA gördülõ országút Szakképzési feladatok Belvízi hajózási alapprogram Kikötõk fejlesztése Határkikötõk mûködtetése Közlekedési Szolgáltatások Fõosztálya Közlekedési Szabályozási Fõosztály Szakmai felügyeletet gyakorló szervezeti egység: Közlekedési Szabályozási Fõosztály Mûködtetõ/kezelõ: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes /kabinetfõnök Energetikai helyettes Közlekedési helyettes Felügyeletet gyakorló /miniszter Infrastruktúra 9574 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám

5 Cím Alcím Jogcímcsoport ÁHT Fejezeti kezelésû elõirányzat Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése M60-as autópálya Pécs Szentdénes közötti szakasz elõkészítési munkálatainak teljes befejezése M44-es út Kecskemét-Békéscsaba közötti elõkészítési munkálatainak teljes befejezése Útpénztár EU-támogatású projektek elõkészítése és technikai támogatása TEN-T-pályázatok Postapiaci liberalizáció EU-szabványok honosítása Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok NATO-tagságból adódó ágazati feladatok Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggõ feladatok Fejezeti kezelésû elõirányzat szakmai kezelõje Szakmai felügyeletet gyakorló szervezeti egység: Közlekedési Infrastruktúra Fõosztály Mûködtetõ/kezelõ: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Hírközlési és Postaügyi Fõosztály Miniszteri Kabinet EU és Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztály Kincstári díjak Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Fejezeti általános tartalék Kontrolling Fõosztály Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes /kabinetfõnök Közlekedési helyettes Infokommunikációs és postaügyi helyettes Kabinetfõnök Gazdasági helyettes Autópálya rendelkezésre állási díj Közbeszerzési és PPP Fõosztály - Cím Alcím Jogcím csoport ÁHT Bányabezárás Központi kezelésû elõirányzat A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat mûködtetésének költségtérítése Központi kezelésû elõirányzat szakmai kezelõje Energiagazdálkodási és Szabályozási Fõosztály Közlekedési Szolgáltatások Fõosztálya 14 3 Közúti bírságbevételek Közlekedési Szabályozási Fõosztály Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes /kabinetfõnök Energetikai helyettes Közlekedési helyettes Felügyeletet gyakorló /miniszter Infrastruktúra Infokommunikációs Miniszter Közigazgatási PPP-szerzõdéseket és támogatási kifizetéseket vizsgáló Felügyeletet gyakorló /miniszter Infrastruktúra HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám 9575

6 A kizárólag maradvánnyal rendelkezõ fejezeti kezelésû elõirányzatainak szakmai kezelõi és a felügyeletet gyakorló felsõvezetõk Cím Alcím Jogcímcsoport ÁHT Vasúthálózat fejlesztése Fejezeti kezelésû elõirányzat Vasúti fejlesztések EIB-hitelbõl Közúti Közlekedési Elektronikus Ellenõrzési Rendszer Szolnok új városi híd építésének elõkészítése Új kerékpárutak és létesítmények Autópálya EIB-hitelbõl Kihelyezett szakértõi támogatás Nemzeti szélessávú stratégia, monitoring rendszerének felépítése Kockázati céltartalék A magyarországi uránércbánya bezárása Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefontámogatás Államigazgatás hatékonyságának növelése Állami többletfeladatok Fejezeti kezelésû elõirányzat szakmai kezelõje Közlekedési Infrastruktúra Fõosztály Szakmai felügyeletet gyakorló szervezeti egység: Közlekedési Infrastruktúra Fõosztály Mûködtetõ/kezelõ: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Energiagazdálkodási és Szabályozási Fõosztály Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes /kabinetfõnök Közlekedési helyettes Energetikai helyettes Gazdasági helyettes Felügyeletet gyakorló /miniszter Infrastruktúra Közigazgatási 9576 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám

7 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám 9577 A nemzeti fejlesztési miniszter 2/2010. (VI. 18.) NFM utasítása miniszteri biztos kinevezésérõl A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az ok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény (Ksztv.) 38. (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki. 1. A légi közlekedés fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátására Márton Attilát június 18. napjától december 18. napjáig miniszteri biztossá nevezem ki. 2. A miniszteri biztos közremûködik a légi közlekedést érintõ jogszabályok elõkészítésében és koordinálja a légi közlekedés fejlesztését szolgáló intézkedések végrehajtását. 3. A miniszteri biztos tevékenységét a nemzeti fejlesztési miniszter irányítja. 4. A miniszteri biztos e tevékenységét díjazás nélkül látja el. 5. A miniszteri biztos tevékenységét a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban titkárság segíti. 6. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba. Dr. Fellegi Tamás s. k., nemzeti fejlesztési miniszter

8 9578 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám V. Személyügyi hírek A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium munkáltatói intézkedései május hónapban Kinevezések A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejlesztési ügyekért felelõs a Várkonyi Zsoltot a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Fejlesztési Ügyekért Felelõs Államtitkárságán köztisztviselõnek kinevezte. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium kabinetfõnöke Mikó Lukrécia Évát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Költségvetési és Kontrolling Fõosztály Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályán, Veres Ritát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Gazdaságpolitikai és Elemzési Fõosztályán köztisztviselõnek kinevezte. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium jogi és koordinációs ügyekért felelõs szaka Csomósné Csonka Erikát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium EU Kapcsolatok Fõosztályán, dr. Juhász Alexandrát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Jogi és Koordinációs Fõosztály Koordinációs Osztályán köztisztviselõnek kinevezte. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium területrendezésért és építésügyért felelõs szaka Kovács Szabinát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területrendezési és Településügyi Fõosztály Településrendezési Osztályán köztisztviselõnek kinevezte. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium versenyképességért felelõs szaka dr. Galántai Évát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Üzleti Környezet Fõosztály Üzleti Környezet Szabályozási Osztályán, Pista Esztert a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Üzleti Környezet Fõosztály Stratégiai és Üzleti Környezet Elemzõ Osztályán, Salgó Nóra Zsuzsannát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Üzleti Környezet Fõosztály Vállalkozásfejlesztési és Belsõ Piaci Osztályán köztisztviselõnek kinevezte. Aktív állományba került Oláh Gabriella a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Parlamenti Kapcsolatok Fõosztálya köztisztviselõje. Közszolgálati jogviszony megszûnése Közszolgálati jogviszonya megszûnt határozott idõ lejártával Dudás Erikának, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Külgazdasági Állománya köztisztviselõjének, Lakatos Sándornak, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium politikai tanácsadójának, Pintér Gyöngyi Tündének, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium politikai tanácsadójának,

9 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám 9579 közös megegyezéssel Csákvári Tündének, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Európán Kívüli és FÁK Országok Fõosztály Ázsia és Afrika Osztálya köztisztviselõjének, Hodosi Róbertnek, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Európai Országok Fõosztály Közép- és Délkelet-Európa Osztálya köztisztviselõjének, más törvény erejénél fogva Burány Sándornak, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium gazdasági ügyekért felelõs ának, Varga Istvánnak, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium miniszterének, Varju Lászlónak, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejlesztési ügyekért felelõs ának, végleges közigazgatási áthelyezéssel Bernát Péternek, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Gazdasági Ügyekért Felelõs Államtitkársága köztisztviselõjének. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium május 29. napjával megszûnt, jogutódja a Nemzetgazdasági Minisztérium. A köztársasági elnök a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterévé dr. Matolcsy Györgyöt nevezte ki. A Nemzeti Erõforrás Minisztérium személyügyi hírei A Szociális és Munkaügyi Minisztérium munkáltatói intézkedései május hónapban Közszolgálati jogviszony létesítése Az Petrányi Emesét a Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Igazgatóságra köztisztviselõvé kinevezte. Az esélyegyenlõségi szak Schottner Norbertet az Esélyegyenlõségi Fõosztályra köztisztviselõvé kinevezte. Közszolgálati jogviszony megszüntetése Sánta Andrea közszolgálati jogviszonya május 21-én közös megegyezéssel, dr. Kocsis Bernadett közszolgálati jogviszonya május 25-én végleges közigazgatási áthelyezéssel, Antalóczy Attila közszolgálati jogviszonya május 29-én határozott idõ lejártával, Benkõ Eszter közszolgálati jogviszonya május 29-én határozott idõ lejártával, Borsos Gábor közszolgálati jogviszonya május 29-én határozott idõ lejártával, Dénes Gábor közszolgálati jogviszonya május 29-én határozott idõ lejártával, dr. Kiss Anita közszolgálati jogviszonya május 29-én határozott idõ lejártával, Tóth Tamás közszolgálati jogviszonya május 29-én határozott idõ lejártával, Baranyai László közszolgálati jogviszonya május 31-én végleges közigazgatási áthelyezéssel, Kerek Csilla Orsolya közszolgálati jogviszonya május 31-én közös megegyezéssel, Kiss Gábor közszolgálati jogviszonya május 31-én közös megegyezéssel, dr. Kiss Valéria közszolgálati jogviszonya május 31-én végleges közigazgatási áthelyezéssel,

10 9580 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám dr. Nagy-Szabó Orsolya közszolgálati jogviszonya május 31-én közös megegyezéssel, dr. Zajácz László közszolgálati jogviszonya május 31-én közös megegyezéssel megszûnt. Álláspályázatok A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés nevében a Közgyûlés Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága (3525 Miskolc, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság (3520 Miskolc, Görgey A. u. 28.) igazgatói álláshelyének önálló magasabb vezetõi munkakörben történõ betöltésére Pályázati feltételek: szakirányú egyetemi végzettség, legalább öt éves szakmai gyakorlat, kiemelkedõ szakirányú tudományos tevékenység, idegennyelv-tudás, büntetlen elõélet. Illetmény, illetménypótlék, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény és ágazati végrehajtási rendelete alapján. A megbízás idõtartama: december december 30-ig A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot írásban, egy példányban, postai úton kell benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának Oktatási és Mûvelõdési Fõosztálya részére [3525 Miskolc, Városház tér 1.; telefon: 06 (46) ]. A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül. A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtás határidejét követõ 30 napon belül. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai önéletrajzát, a pályázó iskolai végzettségét, tudományos fokozatát, idegennyelv-tudását igazoló okmány(ok) közjegyzõ által hitelesített másolatát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai fejlesztésre vonatkozó elképzelésekkel, publikációs jegyzéket, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázatok elkészítéséhez szükséges dokumentumok, információk az érdeklõdõk számára hozzáférhetõk az intézményben és a pályázat benyújtásának helyén. Babócsa Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet mûvelõdési központ vezetõi munkakörének (magasabb vezetõ) betöltésére A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû közalkalmazotti jogviszony, október 1-jétõl szeptember 30-ig. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ, heti 40 óra. A munkavégzés helye: Babócsa, Szabadság tér 18.

11 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám 9581 A munkakörbe tartozó, a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a helyi közmûvelõdési tevékenység koordinálása, támogatása, a mûvelõdési központ vezetése, a könyvtárosi feladatok ellátása, a helytörténeti és néprajzi gyûjtemény gondozása, a civil szervezetekkel és az egyház helyi képviseletével való kapcsolattartás, rendezvények szervezése. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: fõiskolai végzettség, mûvelõdésszervezõi vagy könyvtáros szakképesítés, legalább 5 év közmûvelõdési gyakorlat és szakmai tapasztalat, büntetlen elõélet. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: jó kommunikációs képesség, pályázatírói gyakorlat, MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintû ismerete, internetes alkalmazások felhasználói szintû ismerete. Elvárt kompetenciák: önálló kezdeményezõkészség, jó szervezõkészség, jó kapcsolatteremtõ képesség, együttmûködési képesség, határozottság. A munkakör betölthetõségének idõpontja: október 1. A pályázat benyújtásának határideje: július 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péter István polgármester nyújt a 06 (82) es telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Babócsa község polgármesterének címezve, 7584 Babócsa, Rákóczi u. 12. A borítékon kérjük feltüntetni: Mûvelõdési központ, vezetõi munkakör pályázata. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, végzettséget, képzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, intézményvezetésre vonatkozó részletes program, fejlesztési elképzelések, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplõ személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elbírálása a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. -a értelmében a benyújtási határidõ lejártát követõ 30 napon belül összehívott ülésen, a bírálóbizottság javaslatának figyelembevételével történik. A pályázat elbírálásának határideje: augusztus 31. A pályázati kiírás további közzétételének helye: a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõ mellékletében.

12 9582 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám Hernád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet aljegyzõi állás betöltésére Pályázati feltételek: igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatás menedzseri képesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat (a szakvizsga és a gyakorlat megléte alól a képviselõ-testület felmentést adhat), közigazgatási versenyvizsga, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet. A pályázathoz csatolni kell: önéletrajzot, képesítést tanúsító okiratok másolatát, hatósági erkölcsi bizonyítványt. Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. tv. alapján. A munkakör szeptember 1-jén tölthetõ be, a kinevezés határozatlan idõre szól, 4 hónap próbaidõ kikötésével. A pályázat benyújtásának határideje: július 15. A pályázat benyújtásának címzettje: Hernád Község Önkormányzatának jegyzõje, 2376 Hernád, Köztársaság út 47. A pályázat elbírálása a augusztus 16-i képviselõ-testületi ülésen történik. Kömlõ Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi állás betöltésére Az állás a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 40. (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 8. (1) bekezdése alapján került meghirdetésre. A munkakör augusztus 1-jével betölthetõ. A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben kell betölteni. Pályázati feltételek: állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy igazgatásszervezõi képesítés, közigazgatási szakvizsga megléte, közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 éves vezetõi és szakmai gyakorlat, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak megismerhetéséhez. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: felhasználói szintû számítógép-kezelõi ismeret, középfokú angolnyelv-ismeret (okirattal igazolva), saját gépjármû és jogosítvány, más típusú, a közigazgatás területén hasznosítható fõiskolai vagy egyetemi végzettség. A jegyzõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 22/A. -a alapján vagyongyarapodásának vizsgálatát tûrni köteles. A pályázathoz mellékelni kell: részletes szakmai önéletrajzot, képesítést tanúsító okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

13 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám 9583 Ellátandó feladatok: a jegyzõi feladatok ellátása. Elvárások: a polgármesteri hivatal apparátusának magas színvonalú irányítása. A munkavégzés helye: Kömlõ, Fõ út Bérezés és egyéb juttatások a Ktv. szerint. A pályázat benyújtásának határideje és helye: a pályázatot Kömlõ község polgármestere (Német István) címére: 3372 Kömlõ, Fõ út kell benyújtani július 23-án 12 óráig. A pályázatot zárt borítékban Jegyzõ jeligével, ajánlott küldeményként vagy személyesen kell eljuttatni. A pályázatok elbírálásának módja: a képviselõ-testület ügyrendi bizottsága végzi a pályázatok elõzetes elbírálását. A pályázatok elbírálásának határideje: július 30. A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázók írásban kapnak értesítést, az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel együtt visszaküldi az önkormányzat. Tiszakeszi Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki 2 fõ védõnõi állás betöltésére Pályázati feltételek: fõiskola, egészségügyi fõiskola védõnõi szakán szerzett diploma, büntetlen elõélet, cselekvõképesség. A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget, gyakorlati idõt igazoló okiratok hiteles másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Illetmény és egyéb juttatás: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. rendelkezései irányadók. A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben való megjelenéstõl számított 15. nap. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ képviselõ-testületi ülés. A munkakör augusztus 1-jétõl betölthetõ. A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ kikötésével. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: helyismeret. A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban személyesen vagy postai úton kell benyújtani Tiszakeszi Község Önkormányzatának polgármestere részére (Kiss Lajos, 3458 Tiszakeszi, Községháza út 46.). A borítékra kérjük ráírni: Védõnõi állás. A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást kap az elbírálástól számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ Kiss Lajos polgármestertõl a 06 (49) as telefonszámon.

14 9584 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám VIII. Közlemények A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala az eddig közzétetteken kívül az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámát teszi közzé J J C G I E D I H E G E G D A A E C H D D I F I B G J D F B J E F D J B B I H H F B F B D I D G D G J I I F F E C G G G G G F J I G H E H C G B I C C G J J I G D H F C I H F H F E A H D F G I B J C I I C B H G G D I I I I I E C G J H E F I E F I I H I I F D H E C C J H I D E F F B I I E H A D B E D D E F G I G J I H C G I F F C C B B H F I I I D G H G E I F F I H I G B H H H D D H D H D I H A H I D G G A C E B E G G F H I C D E C I I D G E H H F I H G I E I F G A I D H E Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

15 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám 9585 IX. Hirdetmények Mérlegbeszámolók A Magyar Kommunista Munkáspárt beszámolója a évi választásra fordított állami és más pénzek felhasználásáról 1. A jelölõ szervezet neve: Magyar Kommunista Munkáspárt 2. A jelöltek száma: 46 fõ EFt 3. Az országgyûlésiképviselõ-választásra fordított összeg Forrásai összesen Állami költségvetési támogatás Egyéb források 6570 ebbõl választási célra kapott adomány 6570 saját forrás Jogcímek szerinti felhasználás összege Az állami költségvetési támogatás terhére 2245 ebbõl anyag jellegû ráfordítás 2245 nem anyag jellegû ráfordítás (szolgáltatás) 0 egyéb Az egyéb források terhére 1119 ebbõl anyag jellegû ráfordítás 1119 személyi jellegû ráfordítás 0 nem anyag jellegû ráfordítás (szolgáltatás) 0 egyéb ráfordítások 0 Budapest, június 11. Thürmer Gyula s. k., elnök

16 9586 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám A Telefonnal a rászorultakért Alapítvány évi közhasznú beszámolója A súlyosan mozgáskorlátozottak, vakok és gyengénlátók, siketek és nagyothallók, valamint az egyéb nagyon súlyos betegek telefontámogatásával foglalkozó alapítvány 1999-tõl kiemelkedõen közhasznú. Vállalkozási tevékenységet nem folytat, valamennyi bevétele és költsége a közhasznú tevékenységgel kapcsolatos. Adóazonosító: Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Mérleg év E Ft-ban B) Forgóeszközök D) Saját tõke Pénzeszközök Induló tõke C) Aktív idõbeli elhatárolás 186 Tõkeváltozás Tárgyévi eredmény G) Passzív idõbeli elhatárolás 214 Eszközök összesen Források összesen Eredménykimutatás E Ft-ban C) Összes bevétel F) Összes tevékenység költsége I) Tárgyévi eredmény ben az alapítvány által nyújtott támogatás összesen E Ft volt, 751 db elbírált pályázatra. Az alapítvány részletes közhasznú jelentése az alapítvány székhelyén hétfõtõl csütörtökig 9 14 óra között megtekinthetõ. Budapest, május 13. Könyvvizsgáló: Szentirmainé Holi Gabriella s. k., Dr. Buzás Ottó s. k., kamarai sz.: a kuratórium elnöke

17 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám 9587 A Vasút a gyermekekért Alapítvány évi közhasznú egyszerûsített éves beszámolója Mérleg december 31. adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ év(ek) helyesbítései a b c d e Tárgyév A) Befektetett eszközök B) Forgóeszközök C) Aktív idõbeli elhatárolások Eszközök (aktívák) összesen D) Saját tõke E) Céltartalék F) Kötelezettségek G) Passzív idõbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen Közhasznú eredménykimutatás év adatok E Ft-ban Sorszám Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ év(ek) helyesbítései a b c d e Tárgyév A) Közhasznú tevékenység bevétele B) Vállalkozási tevékenység bevétele C) Összes bevétel D) Közhasznú tevékenység ráfordításai E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai F) Összes ráfordítás G) Adózás elõtti eredmény H) Adófizetési kötelezettség 0 0 I) Tárgyévi vállalkozási eredmény J) Tárgyévi közhasznú eredmény

18 9588 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám Tájékoztató adatok adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ év(ek) helyesbítései Tárgyév A) Személyi jellegû ráfordítások Bérköltség a) Megbízási díjak b) Tiszteletdíjak Személyi jellegû egyéb költségek Személyi jellegû költségek közterhei B) Nyújtott támogatások Továbbutalt, illetve átadott támogatás 10 0 Független könyvvizsgálói záradék A könyvvizsgálat során A Vasút a gyermekekért Alapítvány közhasznú egyszerûsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását felülvizsgáltuk az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közhasznú egyszerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint, a közhasznú egyszerûsített éves beszámoló A Vasút a gyermekekért Alapítvány december 31-i vagyoni, pénzügyi és a évi jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad. Bordáné dr. Rabóczki Mária s. k., bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma:

19 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám 9589 Igazolvány érvénytelenítése Kovács András József, a Közlekedésbiztonsági Szervezet köztisztviselõjének nevére a Közlekedésbiztonsági Szervezet által kiállított, 0036 sorszámú a fedõlapon egy haránt aranysávval ellátott, piros színû felügyeleti igazolványát eltulajdonították. Az igazolvány június 10-tõl érvénytelen.

20 A Hivatalos Értesítõt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. A szerkesztésért felelõs: dr. Latkóczy Antal. A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1 3. A Hivatalos Értesítõ hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a honlapon érhetõ el. A Hivatalos Értesítõ oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. június 23 27. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/26. szám I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás hatályos: 2015.07.27 - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Dornyay Béla Múzeum Dornyay Béla Múzeum múzeumi kiállításrendező munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Nógrád megye, 3100 Salgótarján,

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 4985 5032. OLDAL 2012. június 12. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19.

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. március 21. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/12. szám Ára: 357 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. május 28., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 16/2013. (V. 28.) BM utasítás a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. augusztus 24. Ára: 3970 Ft 10. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2010. évi LIII. törvény 2010. évi LVII. törvény 2010. évi LXXIV. törvény 2010.

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. június 30. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 6/2010. (ÜK. 6.) LÜ utasítás a Legfõbb Ügyészség egyes gazdálkodási szabályairól...

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 272. OLDAL 2011. január 21. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 4095 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 37. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 7., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 37. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 7., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 37. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 7., csütörtök Tartalomjegyzék 54/2011. (IV. 7.) Korm. rendelet 5/2011. (IV. 7.) MNB rendelet 13/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 31 (szerda) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2015. évi 3. szám 131 A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről,

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 22/2014. (VIII. 29.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 22/2014. (VIII. 29.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5628 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 43. szám A nemzetgazdasági miniszter 22/2014. (VIII. 29.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. február 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2015. (II. 16.) MvM utasítás a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 8877 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. december 12., péntek XI. évfolyam, 2008/50. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök. Tartalomjegyzék

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök. Tartalomjegyzék HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök 11. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 16/2012. (III. 1.) HM utasítás a törvényességi felügyeleti szakellenõrzésrõl

Részletesebben

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4664 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 37. szám I. Utasítások A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 13. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 13. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 13. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. március 18., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 10/2015. (III. 18.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 1213 11/2015. (III. 18.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben