HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE június 18., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE június 18., péntek 49. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 1/2010. (VI. 18.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mûködésével összefüggõ átmeneti költségvetési gazdálkodási szabályokról /2010. (VI. 18.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 9577 V. Személyügyi hírek VIII. Közlemények IX. Hirdetmények A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei 9578 A Nemzeti Erõforrás Minisztérium személyügyi hírei 9579 Álláspályázatok A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés nevében a Közgyûlés Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot hirdet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság igazgatói álláshelyének önálló magasabb vezetõi munkakörben történõ betöltésére 9580 Babócsa Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet mûvelõdési központ vezetõi munkakörének (magasabb vezetõ) betöltésére 9580 Hernád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet aljegyzõi állás betöltésére 9582 Kömlõ Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi állás betöltésére 9582 Tiszakeszi Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki 2 fõ védõnõi állás betöltésére 9583 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye az elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámáról 9584 Mérlegbeszámolók A Magyar Kommunista Munkáspárt beszámolója a évi választásra fordított állami és más pénzek felhasználásáról 9585 A Telefonnal a rászorultakért Alapítvány évi közhasznú beszámolója 9586 A Vasút a gyermekekért Alapítvány évi közhasznú egyszerûsített éves beszámolója 9587 Igazolvány érvénytelenítése 9589

2 9572 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám III. Utasítások, jogi iránymutatások A nemzeti fejlesztési miniszter 1/2010. (VI. 18.) NFM utasítása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mûködésével összefüggõ átmeneti költségvetési gazdálkodási szabályokról 1. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló évi XLII. törvény (a továbbiakban: törvény) 2. (1) bekezdésének e), fb), gb) és jb) pontja alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban (a továbbiakban: NFM) a volt Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (a továbbiakban: KHEM) költségvetési gazdálkodást érintõ hatályos utasításaiban foglaltakat a ban foglalt eltérésekkel rendelem alkalmazni. 2. (1) A mellékletben megjelölt fejezeti és központi kezelésû elõirányzatok terhére kötelezettségvállalásra legfeljebb 25 millió forintig a mellékletben meghatározott felügyeleti rendnek megfelelõen a szakmai felügyeletet gyakorló helyettes, illetve kabinetfõnök jogosult azzal, hogy 5 millió forintot meghaladó kötelezettségvállaláshoz a felügyeletet gyakorló, illetve miniszter egyetértése szükséges. Legfeljebb 100 millió forintig a felügyeletet gyakorló jogosult kötelezettséget vállalni azzal, hogy 25 millió forintot meghaladó kötelezettségvállaláshoz a gazdasági helyettes és a közigazgatási egyetértése szükséges. A felügyeletet gyakorló közigazgatási legfeljebb 100 millió forintig 5 millió forint felett a gazdasági helyettes véleményének kikérésével, 25 millió forint felett annak egyetértésével jogosult kötelezettségvállalásra. A nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a közigazgatási véleményének kikérésével legfeljebb a rendelkezésre álló elõirányzatok összegéig értékhatár nélkül jogosult kötelezettségvállalásra. (2) A feladatfinanszírozási körbe sorolt elõirányzatok esetén a feladatfinanszírozási alapokmányt kötelezettségvállalóként a felügyeletet gyakorló írja alá. 3. (1) A volt KHEM Igazgatás elõirányzatai terhére kötelezettségvállalásra jogosult a) legfeljebb 10 millió forintig a feladatellátásban érintett helyettes vagy kabinetfõnök, b) legfeljebb 40 millió forintig a feladatellátásban érintett, c) értékhatár nélkül legfeljebb a rendelkezésre álló elõirányzatok összegéig a miniszter a közigazgatási véleményének kikérésével. (2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kötelezettségvállaláshoz minden esetben a gazdasági helyettes és 10 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás esetén a közigazgatási egyetértése is szükséges. (3) Az Igazgatás dologi elõirányzata terhére ideiglenes külföldi kiküldetést a kiküldetést kezdeményezõ szervezeti egység felügyeletét ellátó kabinetfõnök, helyettes, vagy a miniszter hagyja jóvá. 4. (1) A szakmai teljesítés igazolására a kötelezettségvállalás dokumentumában kijelölt személy jogosult, kivéve, ha a kijelölt személy nem az NFM munkatársa. Ebben az esetben a teljesítés igazolására a felügyeletet gyakorló vagy a feladatellátásban érintett kabinetfõnök,, vagy a miniszter által írásban kijelölt személy jogosult. (2) Meglévõ kötelezettségvállaláson alapuló kifizetést a szakmai felügyeletet gyakorló vagy a feladatellátásban érintett kabinetfõnök, helyettes vagy a miniszter engedélyezhet. (3) Az utasítás hatálybalépését követõen vállalt kötelezettségvállalás esetén kifizetést a kötelezettségvállaló engedélyezhet. 5. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által kezelt és mûködtetett fejezeti kezelésû elõirányzatok esetén a hatályos utasításokban foglaltakat a 2. (2) bekezdésében és a 6. (3) bekezdésében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

3 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám (1) Ez az utasítás június 18-án lép hatályba. (2) Az utasítás hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti a fejezetet irányító szerv és annak vezetõje hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról szóló 5/2010. (II. 19.) KHEM utasítás melléklete. (3) Ahol a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium költségvetési gazdálkodást érintõ hatályos utasításai gazdasági és ágazatfinanszírozási szakt, gazdasági terület felügyeletét ellátó szakt, vagy gazdasági szakt említenek, ott gazdasági helyettes t, ahol energetikai szakt említenek, ott energetikai helyettes t, ahol közlekedési szakt említenek, ott közlekedési helyettes t kell érteni. Dr. Fellegi Tamás s. k., nemzeti fejlesztési miniszter

4 Melléklet az 1/2010. (VI. 18.) NFM utasításhoz A volt Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumhoz tartozó fejezeti és központi kezelésû elõirányzatok azok szakmai kezelõi és a felügyeletet gyakorló felsõvezetõk Cím Alcím Jogcímcsoport ÁHT Fejezeti kezelésû elõirányzat Fejezeti kezelésû elõirányzat szakmai kezelõje Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése Energiagazdálkodási és Szabályozási Fõosztály Szénipari szerkezetátalakítási támogatás Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása Környezetvédelmi, Megújuló Energiahordozó Energiafelhasználási hatékonyság javítása és Energiatakarékossági Fõosztály Akadálymentes közlekedés fejlesztése BKSZ mûködtetésének támogatása A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai Ágazati szabályozási feladatok (hírközlés, közlekedés, infrastruktúra, energetika) RO-LA gördülõ országút Szakképzési feladatok Belvízi hajózási alapprogram Kikötõk fejlesztése Határkikötõk mûködtetése Közlekedési Szolgáltatások Fõosztálya Közlekedési Szabályozási Fõosztály Szakmai felügyeletet gyakorló szervezeti egység: Közlekedési Szabályozási Fõosztály Mûködtetõ/kezelõ: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes /kabinetfõnök Energetikai helyettes Közlekedési helyettes Felügyeletet gyakorló /miniszter Infrastruktúra 9574 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám

5 Cím Alcím Jogcímcsoport ÁHT Fejezeti kezelésû elõirányzat Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése M60-as autópálya Pécs Szentdénes közötti szakasz elõkészítési munkálatainak teljes befejezése M44-es út Kecskemét-Békéscsaba közötti elõkészítési munkálatainak teljes befejezése Útpénztár EU-támogatású projektek elõkészítése és technikai támogatása TEN-T-pályázatok Postapiaci liberalizáció EU-szabványok honosítása Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok NATO-tagságból adódó ágazati feladatok Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggõ feladatok Fejezeti kezelésû elõirányzat szakmai kezelõje Szakmai felügyeletet gyakorló szervezeti egység: Közlekedési Infrastruktúra Fõosztály Mûködtetõ/kezelõ: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Hírközlési és Postaügyi Fõosztály Miniszteri Kabinet EU és Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztály Kincstári díjak Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Fejezeti általános tartalék Kontrolling Fõosztály Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes /kabinetfõnök Közlekedési helyettes Infokommunikációs és postaügyi helyettes Kabinetfõnök Gazdasági helyettes Autópálya rendelkezésre állási díj Közbeszerzési és PPP Fõosztály - Cím Alcím Jogcím csoport ÁHT Bányabezárás Központi kezelésû elõirányzat A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat mûködtetésének költségtérítése Központi kezelésû elõirányzat szakmai kezelõje Energiagazdálkodási és Szabályozási Fõosztály Közlekedési Szolgáltatások Fõosztálya 14 3 Közúti bírságbevételek Közlekedési Szabályozási Fõosztály Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes /kabinetfõnök Energetikai helyettes Közlekedési helyettes Felügyeletet gyakorló /miniszter Infrastruktúra Infokommunikációs Miniszter Közigazgatási PPP-szerzõdéseket és támogatási kifizetéseket vizsgáló Felügyeletet gyakorló /miniszter Infrastruktúra HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám 9575

6 A kizárólag maradvánnyal rendelkezõ fejezeti kezelésû elõirányzatainak szakmai kezelõi és a felügyeletet gyakorló felsõvezetõk Cím Alcím Jogcímcsoport ÁHT Vasúthálózat fejlesztése Fejezeti kezelésû elõirányzat Vasúti fejlesztések EIB-hitelbõl Közúti Közlekedési Elektronikus Ellenõrzési Rendszer Szolnok új városi híd építésének elõkészítése Új kerékpárutak és létesítmények Autópálya EIB-hitelbõl Kihelyezett szakértõi támogatás Nemzeti szélessávú stratégia, monitoring rendszerének felépítése Kockázati céltartalék A magyarországi uránércbánya bezárása Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefontámogatás Államigazgatás hatékonyságának növelése Állami többletfeladatok Fejezeti kezelésû elõirányzat szakmai kezelõje Közlekedési Infrastruktúra Fõosztály Szakmai felügyeletet gyakorló szervezeti egység: Közlekedési Infrastruktúra Fõosztály Mûködtetõ/kezelõ: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Energiagazdálkodási és Szabályozási Fõosztály Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes /kabinetfõnök Közlekedési helyettes Energetikai helyettes Gazdasági helyettes Felügyeletet gyakorló /miniszter Infrastruktúra Közigazgatási 9576 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám

7 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám 9577 A nemzeti fejlesztési miniszter 2/2010. (VI. 18.) NFM utasítása miniszteri biztos kinevezésérõl A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az ok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény (Ksztv.) 38. (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki. 1. A légi közlekedés fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátására Márton Attilát június 18. napjától december 18. napjáig miniszteri biztossá nevezem ki. 2. A miniszteri biztos közremûködik a légi közlekedést érintõ jogszabályok elõkészítésében és koordinálja a légi közlekedés fejlesztését szolgáló intézkedések végrehajtását. 3. A miniszteri biztos tevékenységét a nemzeti fejlesztési miniszter irányítja. 4. A miniszteri biztos e tevékenységét díjazás nélkül látja el. 5. A miniszteri biztos tevékenységét a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban titkárság segíti. 6. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba. Dr. Fellegi Tamás s. k., nemzeti fejlesztési miniszter

8 9578 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám V. Személyügyi hírek A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium munkáltatói intézkedései május hónapban Kinevezések A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejlesztési ügyekért felelõs a Várkonyi Zsoltot a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Fejlesztési Ügyekért Felelõs Államtitkárságán köztisztviselõnek kinevezte. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium kabinetfõnöke Mikó Lukrécia Évát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Költségvetési és Kontrolling Fõosztály Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályán, Veres Ritát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Gazdaságpolitikai és Elemzési Fõosztályán köztisztviselõnek kinevezte. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium jogi és koordinációs ügyekért felelõs szaka Csomósné Csonka Erikát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium EU Kapcsolatok Fõosztályán, dr. Juhász Alexandrát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Jogi és Koordinációs Fõosztály Koordinációs Osztályán köztisztviselõnek kinevezte. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium területrendezésért és építésügyért felelõs szaka Kovács Szabinát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területrendezési és Településügyi Fõosztály Településrendezési Osztályán köztisztviselõnek kinevezte. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium versenyképességért felelõs szaka dr. Galántai Évát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Üzleti Környezet Fõosztály Üzleti Környezet Szabályozási Osztályán, Pista Esztert a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Üzleti Környezet Fõosztály Stratégiai és Üzleti Környezet Elemzõ Osztályán, Salgó Nóra Zsuzsannát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Üzleti Környezet Fõosztály Vállalkozásfejlesztési és Belsõ Piaci Osztályán köztisztviselõnek kinevezte. Aktív állományba került Oláh Gabriella a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Parlamenti Kapcsolatok Fõosztálya köztisztviselõje. Közszolgálati jogviszony megszûnése Közszolgálati jogviszonya megszûnt határozott idõ lejártával Dudás Erikának, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Külgazdasági Állománya köztisztviselõjének, Lakatos Sándornak, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium politikai tanácsadójának, Pintér Gyöngyi Tündének, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium politikai tanácsadójának,

9 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám 9579 közös megegyezéssel Csákvári Tündének, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Európán Kívüli és FÁK Országok Fõosztály Ázsia és Afrika Osztálya köztisztviselõjének, Hodosi Róbertnek, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Európai Országok Fõosztály Közép- és Délkelet-Európa Osztálya köztisztviselõjének, más törvény erejénél fogva Burány Sándornak, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium gazdasági ügyekért felelõs ának, Varga Istvánnak, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium miniszterének, Varju Lászlónak, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejlesztési ügyekért felelõs ának, végleges közigazgatási áthelyezéssel Bernát Péternek, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Gazdasági Ügyekért Felelõs Államtitkársága köztisztviselõjének. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium május 29. napjával megszûnt, jogutódja a Nemzetgazdasági Minisztérium. A köztársasági elnök a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterévé dr. Matolcsy Györgyöt nevezte ki. A Nemzeti Erõforrás Minisztérium személyügyi hírei A Szociális és Munkaügyi Minisztérium munkáltatói intézkedései május hónapban Közszolgálati jogviszony létesítése Az Petrányi Emesét a Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Igazgatóságra köztisztviselõvé kinevezte. Az esélyegyenlõségi szak Schottner Norbertet az Esélyegyenlõségi Fõosztályra köztisztviselõvé kinevezte. Közszolgálati jogviszony megszüntetése Sánta Andrea közszolgálati jogviszonya május 21-én közös megegyezéssel, dr. Kocsis Bernadett közszolgálati jogviszonya május 25-én végleges közigazgatási áthelyezéssel, Antalóczy Attila közszolgálati jogviszonya május 29-én határozott idõ lejártával, Benkõ Eszter közszolgálati jogviszonya május 29-én határozott idõ lejártával, Borsos Gábor közszolgálati jogviszonya május 29-én határozott idõ lejártával, Dénes Gábor közszolgálati jogviszonya május 29-én határozott idõ lejártával, dr. Kiss Anita közszolgálati jogviszonya május 29-én határozott idõ lejártával, Tóth Tamás közszolgálati jogviszonya május 29-én határozott idõ lejártával, Baranyai László közszolgálati jogviszonya május 31-én végleges közigazgatási áthelyezéssel, Kerek Csilla Orsolya közszolgálati jogviszonya május 31-én közös megegyezéssel, Kiss Gábor közszolgálati jogviszonya május 31-én közös megegyezéssel, dr. Kiss Valéria közszolgálati jogviszonya május 31-én végleges közigazgatási áthelyezéssel,

10 9580 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám dr. Nagy-Szabó Orsolya közszolgálati jogviszonya május 31-én közös megegyezéssel, dr. Zajácz László közszolgálati jogviszonya május 31-én közös megegyezéssel megszûnt. Álláspályázatok A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés nevében a Közgyûlés Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága (3525 Miskolc, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság (3520 Miskolc, Görgey A. u. 28.) igazgatói álláshelyének önálló magasabb vezetõi munkakörben történõ betöltésére Pályázati feltételek: szakirányú egyetemi végzettség, legalább öt éves szakmai gyakorlat, kiemelkedõ szakirányú tudományos tevékenység, idegennyelv-tudás, büntetlen elõélet. Illetmény, illetménypótlék, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény és ágazati végrehajtási rendelete alapján. A megbízás idõtartama: december december 30-ig A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot írásban, egy példányban, postai úton kell benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának Oktatási és Mûvelõdési Fõosztálya részére [3525 Miskolc, Városház tér 1.; telefon: 06 (46) ]. A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül. A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtás határidejét követõ 30 napon belül. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai önéletrajzát, a pályázó iskolai végzettségét, tudományos fokozatát, idegennyelv-tudását igazoló okmány(ok) közjegyzõ által hitelesített másolatát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai fejlesztésre vonatkozó elképzelésekkel, publikációs jegyzéket, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázatok elkészítéséhez szükséges dokumentumok, információk az érdeklõdõk számára hozzáférhetõk az intézményben és a pályázat benyújtásának helyén. Babócsa Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet mûvelõdési központ vezetõi munkakörének (magasabb vezetõ) betöltésére A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû közalkalmazotti jogviszony, október 1-jétõl szeptember 30-ig. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ, heti 40 óra. A munkavégzés helye: Babócsa, Szabadság tér 18.

11 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám 9581 A munkakörbe tartozó, a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a helyi közmûvelõdési tevékenység koordinálása, támogatása, a mûvelõdési központ vezetése, a könyvtárosi feladatok ellátása, a helytörténeti és néprajzi gyûjtemény gondozása, a civil szervezetekkel és az egyház helyi képviseletével való kapcsolattartás, rendezvények szervezése. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: fõiskolai végzettség, mûvelõdésszervezõi vagy könyvtáros szakképesítés, legalább 5 év közmûvelõdési gyakorlat és szakmai tapasztalat, büntetlen elõélet. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: jó kommunikációs képesség, pályázatírói gyakorlat, MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintû ismerete, internetes alkalmazások felhasználói szintû ismerete. Elvárt kompetenciák: önálló kezdeményezõkészség, jó szervezõkészség, jó kapcsolatteremtõ képesség, együttmûködési képesség, határozottság. A munkakör betölthetõségének idõpontja: október 1. A pályázat benyújtásának határideje: július 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péter István polgármester nyújt a 06 (82) es telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Babócsa község polgármesterének címezve, 7584 Babócsa, Rákóczi u. 12. A borítékon kérjük feltüntetni: Mûvelõdési központ, vezetõi munkakör pályázata. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, végzettséget, képzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, intézményvezetésre vonatkozó részletes program, fejlesztési elképzelések, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplõ személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elbírálása a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. -a értelmében a benyújtási határidõ lejártát követõ 30 napon belül összehívott ülésen, a bírálóbizottság javaslatának figyelembevételével történik. A pályázat elbírálásának határideje: augusztus 31. A pályázati kiírás további közzétételének helye: a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõ mellékletében.

12 9582 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám Hernád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet aljegyzõi állás betöltésére Pályázati feltételek: igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatás menedzseri képesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat (a szakvizsga és a gyakorlat megléte alól a képviselõ-testület felmentést adhat), közigazgatási versenyvizsga, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet. A pályázathoz csatolni kell: önéletrajzot, képesítést tanúsító okiratok másolatát, hatósági erkölcsi bizonyítványt. Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. tv. alapján. A munkakör szeptember 1-jén tölthetõ be, a kinevezés határozatlan idõre szól, 4 hónap próbaidõ kikötésével. A pályázat benyújtásának határideje: július 15. A pályázat benyújtásának címzettje: Hernád Község Önkormányzatának jegyzõje, 2376 Hernád, Köztársaság út 47. A pályázat elbírálása a augusztus 16-i képviselõ-testületi ülésen történik. Kömlõ Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi állás betöltésére Az állás a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 40. (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 8. (1) bekezdése alapján került meghirdetésre. A munkakör augusztus 1-jével betölthetõ. A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben kell betölteni. Pályázati feltételek: állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy igazgatásszervezõi képesítés, közigazgatási szakvizsga megléte, közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 éves vezetõi és szakmai gyakorlat, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak megismerhetéséhez. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: felhasználói szintû számítógép-kezelõi ismeret, középfokú angolnyelv-ismeret (okirattal igazolva), saját gépjármû és jogosítvány, más típusú, a közigazgatás területén hasznosítható fõiskolai vagy egyetemi végzettség. A jegyzõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 22/A. -a alapján vagyongyarapodásának vizsgálatát tûrni köteles. A pályázathoz mellékelni kell: részletes szakmai önéletrajzot, képesítést tanúsító okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

13 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám 9583 Ellátandó feladatok: a jegyzõi feladatok ellátása. Elvárások: a polgármesteri hivatal apparátusának magas színvonalú irányítása. A munkavégzés helye: Kömlõ, Fõ út Bérezés és egyéb juttatások a Ktv. szerint. A pályázat benyújtásának határideje és helye: a pályázatot Kömlõ község polgármestere (Német István) címére: 3372 Kömlõ, Fõ út kell benyújtani július 23-án 12 óráig. A pályázatot zárt borítékban Jegyzõ jeligével, ajánlott küldeményként vagy személyesen kell eljuttatni. A pályázatok elbírálásának módja: a képviselõ-testület ügyrendi bizottsága végzi a pályázatok elõzetes elbírálását. A pályázatok elbírálásának határideje: július 30. A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázók írásban kapnak értesítést, az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel együtt visszaküldi az önkormányzat. Tiszakeszi Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki 2 fõ védõnõi állás betöltésére Pályázati feltételek: fõiskola, egészségügyi fõiskola védõnõi szakán szerzett diploma, büntetlen elõélet, cselekvõképesség. A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget, gyakorlati idõt igazoló okiratok hiteles másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Illetmény és egyéb juttatás: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. rendelkezései irányadók. A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben való megjelenéstõl számított 15. nap. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ képviselõ-testületi ülés. A munkakör augusztus 1-jétõl betölthetõ. A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ kikötésével. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: helyismeret. A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban személyesen vagy postai úton kell benyújtani Tiszakeszi Község Önkormányzatának polgármestere részére (Kiss Lajos, 3458 Tiszakeszi, Községháza út 46.). A borítékra kérjük ráírni: Védõnõi állás. A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást kap az elbírálástól számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ Kiss Lajos polgármestertõl a 06 (49) as telefonszámon.

14 9584 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám VIII. Közlemények A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala az eddig közzétetteken kívül az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámát teszi közzé J J C G I E D I H E G E G D A A E C H D D I F I B G J D F B J E F D J B B I H H F B F B D I D G D G J I I F F E C G G G G G F J I G H E H C G B I C C G J J I G D H F C I H F H F E A H D F G I B J C I I C B H G G D I I I I I E C G J H E F I E F I I H I I F D H E C C J H I D E F F B I I E H A D B E D D E F G I G J I H C G I F F C C B B H F I I I D G H G E I F F I H I G B H H H D D H D H D I H A H I D G G A C E B E G G F H I C D E C I I D G E H H F I H G I E I F G A I D H E Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

15 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám 9585 IX. Hirdetmények Mérlegbeszámolók A Magyar Kommunista Munkáspárt beszámolója a évi választásra fordított állami és más pénzek felhasználásáról 1. A jelölõ szervezet neve: Magyar Kommunista Munkáspárt 2. A jelöltek száma: 46 fõ EFt 3. Az országgyûlésiképviselõ-választásra fordított összeg Forrásai összesen Állami költségvetési támogatás Egyéb források 6570 ebbõl választási célra kapott adomány 6570 saját forrás Jogcímek szerinti felhasználás összege Az állami költségvetési támogatás terhére 2245 ebbõl anyag jellegû ráfordítás 2245 nem anyag jellegû ráfordítás (szolgáltatás) 0 egyéb Az egyéb források terhére 1119 ebbõl anyag jellegû ráfordítás 1119 személyi jellegû ráfordítás 0 nem anyag jellegû ráfordítás (szolgáltatás) 0 egyéb ráfordítások 0 Budapest, június 11. Thürmer Gyula s. k., elnök

16 9586 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám A Telefonnal a rászorultakért Alapítvány évi közhasznú beszámolója A súlyosan mozgáskorlátozottak, vakok és gyengénlátók, siketek és nagyothallók, valamint az egyéb nagyon súlyos betegek telefontámogatásával foglalkozó alapítvány 1999-tõl kiemelkedõen közhasznú. Vállalkozási tevékenységet nem folytat, valamennyi bevétele és költsége a közhasznú tevékenységgel kapcsolatos. Adóazonosító: Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Mérleg év E Ft-ban B) Forgóeszközök D) Saját tõke Pénzeszközök Induló tõke C) Aktív idõbeli elhatárolás 186 Tõkeváltozás Tárgyévi eredmény G) Passzív idõbeli elhatárolás 214 Eszközök összesen Források összesen Eredménykimutatás E Ft-ban C) Összes bevétel F) Összes tevékenység költsége I) Tárgyévi eredmény ben az alapítvány által nyújtott támogatás összesen E Ft volt, 751 db elbírált pályázatra. Az alapítvány részletes közhasznú jelentése az alapítvány székhelyén hétfõtõl csütörtökig 9 14 óra között megtekinthetõ. Budapest, május 13. Könyvvizsgáló: Szentirmainé Holi Gabriella s. k., Dr. Buzás Ottó s. k., kamarai sz.: a kuratórium elnöke

17 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám 9587 A Vasút a gyermekekért Alapítvány évi közhasznú egyszerûsített éves beszámolója Mérleg december 31. adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ év(ek) helyesbítései a b c d e Tárgyév A) Befektetett eszközök B) Forgóeszközök C) Aktív idõbeli elhatárolások Eszközök (aktívák) összesen D) Saját tõke E) Céltartalék F) Kötelezettségek G) Passzív idõbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen Közhasznú eredménykimutatás év adatok E Ft-ban Sorszám Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ év(ek) helyesbítései a b c d e Tárgyév A) Közhasznú tevékenység bevétele B) Vállalkozási tevékenység bevétele C) Összes bevétel D) Közhasznú tevékenység ráfordításai E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai F) Összes ráfordítás G) Adózás elõtti eredmény H) Adófizetési kötelezettség 0 0 I) Tárgyévi vállalkozási eredmény J) Tárgyévi közhasznú eredmény

18 9588 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám Tájékoztató adatok adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ év(ek) helyesbítései Tárgyév A) Személyi jellegû ráfordítások Bérköltség a) Megbízási díjak b) Tiszteletdíjak Személyi jellegû egyéb költségek Személyi jellegû költségek közterhei B) Nyújtott támogatások Továbbutalt, illetve átadott támogatás 10 0 Független könyvvizsgálói záradék A könyvvizsgálat során A Vasút a gyermekekért Alapítvány közhasznú egyszerûsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását felülvizsgáltuk az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közhasznú egyszerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint, a közhasznú egyszerûsített éves beszámoló A Vasút a gyermekekért Alapítvány december 31-i vagyoni, pénzügyi és a évi jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad. Bordáné dr. Rabóczki Mária s. k., bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma:

19 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám 9589 Igazolvány érvénytelenítése Kovács András József, a Közlekedésbiztonsági Szervezet köztisztviselõjének nevére a Közlekedésbiztonsági Szervezet által kiállított, 0036 sorszámú a fedõlapon egy haránt aranysávval ellátott, piros színû felügyeleti igazolványát eltulajdonították. Az igazolvány június 10-tõl érvénytelen.

20 A Hivatalos Értesítõt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. A szerkesztésért felelõs: dr. Latkóczy Antal. A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1 3. A Hivatalos Értesítõ hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a honlapon érhetõ el. A Hivatalos Értesítõ oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére.

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A Szendr i Hétszínvirág Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony id tartama: Határozatlan idej közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS MEGYEr JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE CíMZETES FŐJEGYZ E TÉR l. Ügyiratszám: 79.613/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! I. Hivatali szervezeti változás

Tisztelt Közgyűlés! I. Hivatali szervezeti változás Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/273-11/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek 105. szám Tartalomjegyzék 199/2010. (VI. 18.) Korm. rendelet 1/2010. (VI. 18.) NFM rendelet 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.

Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája Nevelőtanár munkakör betöltésére. határozott idejű tartósan távollévő

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Közművel velődési, idegen nyelvű pályázatíró, projektmenedzser eupalyazatiportal.hu Budapesti Művelődési Központ. Jelentkezési határidő: 2013. március 29. Budapesti Művelődési Központ a Közalkalmazottak

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Csicsergő Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Csicsergő Óvoda német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

{/.D. szám ú előterjesztés

{/.D. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere {/.D. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Csodafa Óvoda, a Kőbányai Mocorgó Óvoda, a Kőbányai Aprók

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására. Összeállította:

Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE KJ.: 21910 /2007. Melléklet: 3 Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására Összeállította: Dr. Kovács Zsuzsanna Közigazgatási és Jogi Főosztály

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! Zalahaláp Sáska Község Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács Elnökétől Szám: 2/51-1/2015. E l ő t e r j e s z t é s a Társulási Tanács 2015. január 15.-ei nyilvános ülésére Előterjesztő

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján VKTT Egyesített Szociális Intézmény - Veszprém a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján VKTT Egyesített Szociális Intézmény - Veszprém 1 fő bentlakásos intézményi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kocsis Sándor Sportközpont

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kocsis Sándor Sportközpont Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere J_ Cllf. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetői pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Tinnye Község Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet művelődési ház közművelődési munkatárs munkakör betöltésére. A közalkalmazotti

Részletesebben

Országos Egészségfejlesztési Intézet

Országos Egészségfejlesztési Intézet Országos Egészségfejlesztési Intézet (Budapest, Nagyvárad tér 2.) pályázatot hirdet egészségfejlesztő konzulens munkakör betöltésére Munkakör pontos megnevezése: egészségfejlesztő konzulens Főbb feladatai:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3937 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. de cem ber 27 29. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/52. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2015. EüK 17. szám pályázati felhívás. (hatályos: 2015.10.21 - )

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2015. EüK 17. szám pályázati felhívás. (hatályos: 2015.10.21 - ) Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 2015. EüK 17. szám pályázati felhívás (hatályos: 2015.10.21 - ) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére. Jegyzői munkakörre beérkezett pályázatok elbírálása

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére. Jegyzői munkakörre beérkezett pályázatok elbírálása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 136-8 /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Jegyzői munkakörre beérkezett

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/44. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2769 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Bu da pest, 2007. október 29. no vem ber 2. Meg je le nik min den héten. X. évfo ly am, 2007/44. szám FELHÍVÁS! Fel hív

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 609 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. március 28. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/13. szám Ára: 357 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi

Részletesebben

I. A téma ismertetése:

I. A téma ismertetése: E l ő t e r j e s z t é s A 1. napirendi ponthoz Az előterjesztés tárgya: Előterjesztő: Határozati javaslat: Jegyzői munkakör betöltésére beadott pályázatok elbírálása a polgármester az előterjesztés végén

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 15., kedd Tartalomjegyzék 269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. június 30. július 4. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/27. szám TARTALOM I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki Pályázati felhívás A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége pályázatot hirdet megyei Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre 1. A pályázati kiírás célja:

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. április 25. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/17. szám Ára: 357 Ft TARTALOM I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 249 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. február 7. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/6. szám Ára: 357 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/8/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben