HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE június 18., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE június 18., péntek 49. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 1/2010. (VI. 18.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mûködésével összefüggõ átmeneti költségvetési gazdálkodási szabályokról /2010. (VI. 18.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 9577 V. Személyügyi hírek VIII. Közlemények IX. Hirdetmények A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei 9578 A Nemzeti Erõforrás Minisztérium személyügyi hírei 9579 Álláspályázatok A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés nevében a Közgyûlés Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot hirdet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság igazgatói álláshelyének önálló magasabb vezetõi munkakörben történõ betöltésére 9580 Babócsa Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet mûvelõdési központ vezetõi munkakörének (magasabb vezetõ) betöltésére 9580 Hernád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet aljegyzõi állás betöltésére 9582 Kömlõ Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi állás betöltésére 9582 Tiszakeszi Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki 2 fõ védõnõi állás betöltésére 9583 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye az elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámáról 9584 Mérlegbeszámolók A Magyar Kommunista Munkáspárt beszámolója a évi választásra fordított állami és más pénzek felhasználásáról 9585 A Telefonnal a rászorultakért Alapítvány évi közhasznú beszámolója 9586 A Vasút a gyermekekért Alapítvány évi közhasznú egyszerûsített éves beszámolója 9587 Igazolvány érvénytelenítése 9589

2 9572 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám III. Utasítások, jogi iránymutatások A nemzeti fejlesztési miniszter 1/2010. (VI. 18.) NFM utasítása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mûködésével összefüggõ átmeneti költségvetési gazdálkodási szabályokról 1. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló évi XLII. törvény (a továbbiakban: törvény) 2. (1) bekezdésének e), fb), gb) és jb) pontja alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban (a továbbiakban: NFM) a volt Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (a továbbiakban: KHEM) költségvetési gazdálkodást érintõ hatályos utasításaiban foglaltakat a ban foglalt eltérésekkel rendelem alkalmazni. 2. (1) A mellékletben megjelölt fejezeti és központi kezelésû elõirányzatok terhére kötelezettségvállalásra legfeljebb 25 millió forintig a mellékletben meghatározott felügyeleti rendnek megfelelõen a szakmai felügyeletet gyakorló helyettes, illetve kabinetfõnök jogosult azzal, hogy 5 millió forintot meghaladó kötelezettségvállaláshoz a felügyeletet gyakorló, illetve miniszter egyetértése szükséges. Legfeljebb 100 millió forintig a felügyeletet gyakorló jogosult kötelezettséget vállalni azzal, hogy 25 millió forintot meghaladó kötelezettségvállaláshoz a gazdasági helyettes és a közigazgatási egyetértése szükséges. A felügyeletet gyakorló közigazgatási legfeljebb 100 millió forintig 5 millió forint felett a gazdasági helyettes véleményének kikérésével, 25 millió forint felett annak egyetértésével jogosult kötelezettségvállalásra. A nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a közigazgatási véleményének kikérésével legfeljebb a rendelkezésre álló elõirányzatok összegéig értékhatár nélkül jogosult kötelezettségvállalásra. (2) A feladatfinanszírozási körbe sorolt elõirányzatok esetén a feladatfinanszírozási alapokmányt kötelezettségvállalóként a felügyeletet gyakorló írja alá. 3. (1) A volt KHEM Igazgatás elõirányzatai terhére kötelezettségvállalásra jogosult a) legfeljebb 10 millió forintig a feladatellátásban érintett helyettes vagy kabinetfõnök, b) legfeljebb 40 millió forintig a feladatellátásban érintett, c) értékhatár nélkül legfeljebb a rendelkezésre álló elõirányzatok összegéig a miniszter a közigazgatási véleményének kikérésével. (2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kötelezettségvállaláshoz minden esetben a gazdasági helyettes és 10 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás esetén a közigazgatási egyetértése is szükséges. (3) Az Igazgatás dologi elõirányzata terhére ideiglenes külföldi kiküldetést a kiküldetést kezdeményezõ szervezeti egység felügyeletét ellátó kabinetfõnök, helyettes, vagy a miniszter hagyja jóvá. 4. (1) A szakmai teljesítés igazolására a kötelezettségvállalás dokumentumában kijelölt személy jogosult, kivéve, ha a kijelölt személy nem az NFM munkatársa. Ebben az esetben a teljesítés igazolására a felügyeletet gyakorló vagy a feladatellátásban érintett kabinetfõnök,, vagy a miniszter által írásban kijelölt személy jogosult. (2) Meglévõ kötelezettségvállaláson alapuló kifizetést a szakmai felügyeletet gyakorló vagy a feladatellátásban érintett kabinetfõnök, helyettes vagy a miniszter engedélyezhet. (3) Az utasítás hatálybalépését követõen vállalt kötelezettségvállalás esetén kifizetést a kötelezettségvállaló engedélyezhet. 5. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által kezelt és mûködtetett fejezeti kezelésû elõirányzatok esetén a hatályos utasításokban foglaltakat a 2. (2) bekezdésében és a 6. (3) bekezdésében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

3 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám (1) Ez az utasítás június 18-án lép hatályba. (2) Az utasítás hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti a fejezetet irányító szerv és annak vezetõje hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról szóló 5/2010. (II. 19.) KHEM utasítás melléklete. (3) Ahol a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium költségvetési gazdálkodást érintõ hatályos utasításai gazdasági és ágazatfinanszírozási szakt, gazdasági terület felügyeletét ellátó szakt, vagy gazdasági szakt említenek, ott gazdasági helyettes t, ahol energetikai szakt említenek, ott energetikai helyettes t, ahol közlekedési szakt említenek, ott közlekedési helyettes t kell érteni. Dr. Fellegi Tamás s. k., nemzeti fejlesztési miniszter

4 Melléklet az 1/2010. (VI. 18.) NFM utasításhoz A volt Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumhoz tartozó fejezeti és központi kezelésû elõirányzatok azok szakmai kezelõi és a felügyeletet gyakorló felsõvezetõk Cím Alcím Jogcímcsoport ÁHT Fejezeti kezelésû elõirányzat Fejezeti kezelésû elõirányzat szakmai kezelõje Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése Energiagazdálkodási és Szabályozási Fõosztály Szénipari szerkezetátalakítási támogatás Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása Környezetvédelmi, Megújuló Energiahordozó Energiafelhasználási hatékonyság javítása és Energiatakarékossági Fõosztály Akadálymentes közlekedés fejlesztése BKSZ mûködtetésének támogatása A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai Ágazati szabályozási feladatok (hírközlés, közlekedés, infrastruktúra, energetika) RO-LA gördülõ országút Szakképzési feladatok Belvízi hajózási alapprogram Kikötõk fejlesztése Határkikötõk mûködtetése Közlekedési Szolgáltatások Fõosztálya Közlekedési Szabályozási Fõosztály Szakmai felügyeletet gyakorló szervezeti egység: Közlekedési Szabályozási Fõosztály Mûködtetõ/kezelõ: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes /kabinetfõnök Energetikai helyettes Közlekedési helyettes Felügyeletet gyakorló /miniszter Infrastruktúra 9574 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám

5 Cím Alcím Jogcímcsoport ÁHT Fejezeti kezelésû elõirányzat Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése M60-as autópálya Pécs Szentdénes közötti szakasz elõkészítési munkálatainak teljes befejezése M44-es út Kecskemét-Békéscsaba közötti elõkészítési munkálatainak teljes befejezése Útpénztár EU-támogatású projektek elõkészítése és technikai támogatása TEN-T-pályázatok Postapiaci liberalizáció EU-szabványok honosítása Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok NATO-tagságból adódó ágazati feladatok Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggõ feladatok Fejezeti kezelésû elõirányzat szakmai kezelõje Szakmai felügyeletet gyakorló szervezeti egység: Közlekedési Infrastruktúra Fõosztály Mûködtetõ/kezelõ: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Hírközlési és Postaügyi Fõosztály Miniszteri Kabinet EU és Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztály Kincstári díjak Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Fejezeti általános tartalék Kontrolling Fõosztály Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes /kabinetfõnök Közlekedési helyettes Infokommunikációs és postaügyi helyettes Kabinetfõnök Gazdasági helyettes Autópálya rendelkezésre állási díj Közbeszerzési és PPP Fõosztály - Cím Alcím Jogcím csoport ÁHT Bányabezárás Központi kezelésû elõirányzat A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat mûködtetésének költségtérítése Központi kezelésû elõirányzat szakmai kezelõje Energiagazdálkodási és Szabályozási Fõosztály Közlekedési Szolgáltatások Fõosztálya 14 3 Közúti bírságbevételek Közlekedési Szabályozási Fõosztály Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes /kabinetfõnök Energetikai helyettes Közlekedési helyettes Felügyeletet gyakorló /miniszter Infrastruktúra Infokommunikációs Miniszter Közigazgatási PPP-szerzõdéseket és támogatási kifizetéseket vizsgáló Felügyeletet gyakorló /miniszter Infrastruktúra HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám 9575

6 A kizárólag maradvánnyal rendelkezõ fejezeti kezelésû elõirányzatainak szakmai kezelõi és a felügyeletet gyakorló felsõvezetõk Cím Alcím Jogcímcsoport ÁHT Vasúthálózat fejlesztése Fejezeti kezelésû elõirányzat Vasúti fejlesztések EIB-hitelbõl Közúti Közlekedési Elektronikus Ellenõrzési Rendszer Szolnok új városi híd építésének elõkészítése Új kerékpárutak és létesítmények Autópálya EIB-hitelbõl Kihelyezett szakértõi támogatás Nemzeti szélessávú stratégia, monitoring rendszerének felépítése Kockázati céltartalék A magyarországi uránércbánya bezárása Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefontámogatás Államigazgatás hatékonyságának növelése Állami többletfeladatok Fejezeti kezelésû elõirányzat szakmai kezelõje Közlekedési Infrastruktúra Fõosztály Szakmai felügyeletet gyakorló szervezeti egység: Közlekedési Infrastruktúra Fõosztály Mûködtetõ/kezelõ: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Energiagazdálkodási és Szabályozási Fõosztály Költségvetési, Tervezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály Szakmai felügyeletet gyakorló helyettes /kabinetfõnök Közlekedési helyettes Energetikai helyettes Gazdasági helyettes Felügyeletet gyakorló /miniszter Infrastruktúra Közigazgatási 9576 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám

7 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám 9577 A nemzeti fejlesztési miniszter 2/2010. (VI. 18.) NFM utasítása miniszteri biztos kinevezésérõl A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az ok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény (Ksztv.) 38. (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki. 1. A légi közlekedés fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátására Márton Attilát június 18. napjától december 18. napjáig miniszteri biztossá nevezem ki. 2. A miniszteri biztos közremûködik a légi közlekedést érintõ jogszabályok elõkészítésében és koordinálja a légi közlekedés fejlesztését szolgáló intézkedések végrehajtását. 3. A miniszteri biztos tevékenységét a nemzeti fejlesztési miniszter irányítja. 4. A miniszteri biztos e tevékenységét díjazás nélkül látja el. 5. A miniszteri biztos tevékenységét a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban titkárság segíti. 6. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba. Dr. Fellegi Tamás s. k., nemzeti fejlesztési miniszter

8 9578 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám V. Személyügyi hírek A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium munkáltatói intézkedései május hónapban Kinevezések A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejlesztési ügyekért felelõs a Várkonyi Zsoltot a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Fejlesztési Ügyekért Felelõs Államtitkárságán köztisztviselõnek kinevezte. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium kabinetfõnöke Mikó Lukrécia Évát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Költségvetési és Kontrolling Fõosztály Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályán, Veres Ritát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Gazdaságpolitikai és Elemzési Fõosztályán köztisztviselõnek kinevezte. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium jogi és koordinációs ügyekért felelõs szaka Csomósné Csonka Erikát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium EU Kapcsolatok Fõosztályán, dr. Juhász Alexandrát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Jogi és Koordinációs Fõosztály Koordinációs Osztályán köztisztviselõnek kinevezte. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium területrendezésért és építésügyért felelõs szaka Kovács Szabinát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területrendezési és Településügyi Fõosztály Településrendezési Osztályán köztisztviselõnek kinevezte. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium versenyképességért felelõs szaka dr. Galántai Évát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Üzleti Környezet Fõosztály Üzleti Környezet Szabályozási Osztályán, Pista Esztert a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Üzleti Környezet Fõosztály Stratégiai és Üzleti Környezet Elemzõ Osztályán, Salgó Nóra Zsuzsannát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Üzleti Környezet Fõosztály Vállalkozásfejlesztési és Belsõ Piaci Osztályán köztisztviselõnek kinevezte. Aktív állományba került Oláh Gabriella a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Parlamenti Kapcsolatok Fõosztálya köztisztviselõje. Közszolgálati jogviszony megszûnése Közszolgálati jogviszonya megszûnt határozott idõ lejártával Dudás Erikának, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Külgazdasági Állománya köztisztviselõjének, Lakatos Sándornak, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium politikai tanácsadójának, Pintér Gyöngyi Tündének, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium politikai tanácsadójának,

9 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám 9579 közös megegyezéssel Csákvári Tündének, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Európán Kívüli és FÁK Országok Fõosztály Ázsia és Afrika Osztálya köztisztviselõjének, Hodosi Róbertnek, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Európai Országok Fõosztály Közép- és Délkelet-Európa Osztálya köztisztviselõjének, más törvény erejénél fogva Burány Sándornak, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium gazdasági ügyekért felelõs ának, Varga Istvánnak, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium miniszterének, Varju Lászlónak, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejlesztési ügyekért felelõs ának, végleges közigazgatási áthelyezéssel Bernát Péternek, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Gazdasági Ügyekért Felelõs Államtitkársága köztisztviselõjének. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium május 29. napjával megszûnt, jogutódja a Nemzetgazdasági Minisztérium. A köztársasági elnök a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterévé dr. Matolcsy Györgyöt nevezte ki. A Nemzeti Erõforrás Minisztérium személyügyi hírei A Szociális és Munkaügyi Minisztérium munkáltatói intézkedései május hónapban Közszolgálati jogviszony létesítése Az Petrányi Emesét a Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Igazgatóságra köztisztviselõvé kinevezte. Az esélyegyenlõségi szak Schottner Norbertet az Esélyegyenlõségi Fõosztályra köztisztviselõvé kinevezte. Közszolgálati jogviszony megszüntetése Sánta Andrea közszolgálati jogviszonya május 21-én közös megegyezéssel, dr. Kocsis Bernadett közszolgálati jogviszonya május 25-én végleges közigazgatási áthelyezéssel, Antalóczy Attila közszolgálati jogviszonya május 29-én határozott idõ lejártával, Benkõ Eszter közszolgálati jogviszonya május 29-én határozott idõ lejártával, Borsos Gábor közszolgálati jogviszonya május 29-én határozott idõ lejártával, Dénes Gábor közszolgálati jogviszonya május 29-én határozott idõ lejártával, dr. Kiss Anita közszolgálati jogviszonya május 29-én határozott idõ lejártával, Tóth Tamás közszolgálati jogviszonya május 29-én határozott idõ lejártával, Baranyai László közszolgálati jogviszonya május 31-én végleges közigazgatási áthelyezéssel, Kerek Csilla Orsolya közszolgálati jogviszonya május 31-én közös megegyezéssel, Kiss Gábor közszolgálati jogviszonya május 31-én közös megegyezéssel, dr. Kiss Valéria közszolgálati jogviszonya május 31-én végleges közigazgatási áthelyezéssel,

10 9580 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám dr. Nagy-Szabó Orsolya közszolgálati jogviszonya május 31-én közös megegyezéssel, dr. Zajácz László közszolgálati jogviszonya május 31-én közös megegyezéssel megszûnt. Álláspályázatok A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés nevében a Közgyûlés Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága (3525 Miskolc, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság (3520 Miskolc, Görgey A. u. 28.) igazgatói álláshelyének önálló magasabb vezetõi munkakörben történõ betöltésére Pályázati feltételek: szakirányú egyetemi végzettség, legalább öt éves szakmai gyakorlat, kiemelkedõ szakirányú tudományos tevékenység, idegennyelv-tudás, büntetlen elõélet. Illetmény, illetménypótlék, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény és ágazati végrehajtási rendelete alapján. A megbízás idõtartama: december december 30-ig A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot írásban, egy példányban, postai úton kell benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának Oktatási és Mûvelõdési Fõosztálya részére [3525 Miskolc, Városház tér 1.; telefon: 06 (46) ]. A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül. A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtás határidejét követõ 30 napon belül. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai önéletrajzát, a pályázó iskolai végzettségét, tudományos fokozatát, idegennyelv-tudását igazoló okmány(ok) közjegyzõ által hitelesített másolatát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai fejlesztésre vonatkozó elképzelésekkel, publikációs jegyzéket, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázatok elkészítéséhez szükséges dokumentumok, információk az érdeklõdõk számára hozzáférhetõk az intézményben és a pályázat benyújtásának helyén. Babócsa Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet mûvelõdési központ vezetõi munkakörének (magasabb vezetõ) betöltésére A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû közalkalmazotti jogviszony, október 1-jétõl szeptember 30-ig. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ, heti 40 óra. A munkavégzés helye: Babócsa, Szabadság tér 18.

11 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám 9581 A munkakörbe tartozó, a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a helyi közmûvelõdési tevékenység koordinálása, támogatása, a mûvelõdési központ vezetése, a könyvtárosi feladatok ellátása, a helytörténeti és néprajzi gyûjtemény gondozása, a civil szervezetekkel és az egyház helyi képviseletével való kapcsolattartás, rendezvények szervezése. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: fõiskolai végzettség, mûvelõdésszervezõi vagy könyvtáros szakképesítés, legalább 5 év közmûvelõdési gyakorlat és szakmai tapasztalat, büntetlen elõélet. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: jó kommunikációs képesség, pályázatírói gyakorlat, MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintû ismerete, internetes alkalmazások felhasználói szintû ismerete. Elvárt kompetenciák: önálló kezdeményezõkészség, jó szervezõkészség, jó kapcsolatteremtõ képesség, együttmûködési képesség, határozottság. A munkakör betölthetõségének idõpontja: október 1. A pályázat benyújtásának határideje: július 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péter István polgármester nyújt a 06 (82) es telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Babócsa község polgármesterének címezve, 7584 Babócsa, Rákóczi u. 12. A borítékon kérjük feltüntetni: Mûvelõdési központ, vezetõi munkakör pályázata. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, végzettséget, képzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, intézményvezetésre vonatkozó részletes program, fejlesztési elképzelések, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplõ személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elbírálása a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. -a értelmében a benyújtási határidõ lejártát követõ 30 napon belül összehívott ülésen, a bírálóbizottság javaslatának figyelembevételével történik. A pályázat elbírálásának határideje: augusztus 31. A pályázati kiírás további közzétételének helye: a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõ mellékletében.

12 9582 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám Hernád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet aljegyzõi állás betöltésére Pályázati feltételek: igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatás menedzseri képesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat (a szakvizsga és a gyakorlat megléte alól a képviselõ-testület felmentést adhat), közigazgatási versenyvizsga, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet. A pályázathoz csatolni kell: önéletrajzot, képesítést tanúsító okiratok másolatát, hatósági erkölcsi bizonyítványt. Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. tv. alapján. A munkakör szeptember 1-jén tölthetõ be, a kinevezés határozatlan idõre szól, 4 hónap próbaidõ kikötésével. A pályázat benyújtásának határideje: július 15. A pályázat benyújtásának címzettje: Hernád Község Önkormányzatának jegyzõje, 2376 Hernád, Köztársaság út 47. A pályázat elbírálása a augusztus 16-i képviselõ-testületi ülésen történik. Kömlõ Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi állás betöltésére Az állás a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 40. (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 8. (1) bekezdése alapján került meghirdetésre. A munkakör augusztus 1-jével betölthetõ. A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben kell betölteni. Pályázati feltételek: állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy igazgatásszervezõi képesítés, közigazgatási szakvizsga megléte, közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 éves vezetõi és szakmai gyakorlat, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak megismerhetéséhez. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: felhasználói szintû számítógép-kezelõi ismeret, középfokú angolnyelv-ismeret (okirattal igazolva), saját gépjármû és jogosítvány, más típusú, a közigazgatás területén hasznosítható fõiskolai vagy egyetemi végzettség. A jegyzõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 22/A. -a alapján vagyongyarapodásának vizsgálatát tûrni köteles. A pályázathoz mellékelni kell: részletes szakmai önéletrajzot, képesítést tanúsító okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

13 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám 9583 Ellátandó feladatok: a jegyzõi feladatok ellátása. Elvárások: a polgármesteri hivatal apparátusának magas színvonalú irányítása. A munkavégzés helye: Kömlõ, Fõ út Bérezés és egyéb juttatások a Ktv. szerint. A pályázat benyújtásának határideje és helye: a pályázatot Kömlõ község polgármestere (Német István) címére: 3372 Kömlõ, Fõ út kell benyújtani július 23-án 12 óráig. A pályázatot zárt borítékban Jegyzõ jeligével, ajánlott küldeményként vagy személyesen kell eljuttatni. A pályázatok elbírálásának módja: a képviselõ-testület ügyrendi bizottsága végzi a pályázatok elõzetes elbírálását. A pályázatok elbírálásának határideje: július 30. A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázók írásban kapnak értesítést, az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel együtt visszaküldi az önkormányzat. Tiszakeszi Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki 2 fõ védõnõi állás betöltésére Pályázati feltételek: fõiskola, egészségügyi fõiskola védõnõi szakán szerzett diploma, büntetlen elõélet, cselekvõképesség. A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget, gyakorlati idõt igazoló okiratok hiteles másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Illetmény és egyéb juttatás: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. rendelkezései irányadók. A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben való megjelenéstõl számított 15. nap. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ képviselõ-testületi ülés. A munkakör augusztus 1-jétõl betölthetõ. A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ kikötésével. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: helyismeret. A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban személyesen vagy postai úton kell benyújtani Tiszakeszi Község Önkormányzatának polgármestere részére (Kiss Lajos, 3458 Tiszakeszi, Községháza út 46.). A borítékra kérjük ráírni: Védõnõi állás. A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást kap az elbírálástól számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ Kiss Lajos polgármestertõl a 06 (49) as telefonszámon.

14 9584 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám VIII. Közlemények A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala az eddig közzétetteken kívül az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámát teszi közzé J J C G I E D I H E G E G D A A E C H D D I F I B G J D F B J E F D J B B I H H F B F B D I D G D G J I I F F E C G G G G G F J I G H E H C G B I C C G J J I G D H F C I H F H F E A H D F G I B J C I I C B H G G D I I I I I E C G J H E F I E F I I H I I F D H E C C J H I D E F F B I I E H A D B E D D E F G I G J I H C G I F F C C B B H F I I I D G H G E I F F I H I G B H H H D D H D H D I H A H I D G G A C E B E G G F H I C D E C I I D G E H H F I H G I E I F G A I D H E Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

15 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám 9585 IX. Hirdetmények Mérlegbeszámolók A Magyar Kommunista Munkáspárt beszámolója a évi választásra fordított állami és más pénzek felhasználásáról 1. A jelölõ szervezet neve: Magyar Kommunista Munkáspárt 2. A jelöltek száma: 46 fõ EFt 3. Az országgyûlésiképviselõ-választásra fordított összeg Forrásai összesen Állami költségvetési támogatás Egyéb források 6570 ebbõl választási célra kapott adomány 6570 saját forrás Jogcímek szerinti felhasználás összege Az állami költségvetési támogatás terhére 2245 ebbõl anyag jellegû ráfordítás 2245 nem anyag jellegû ráfordítás (szolgáltatás) 0 egyéb Az egyéb források terhére 1119 ebbõl anyag jellegû ráfordítás 1119 személyi jellegû ráfordítás 0 nem anyag jellegû ráfordítás (szolgáltatás) 0 egyéb ráfordítások 0 Budapest, június 11. Thürmer Gyula s. k., elnök

16 9586 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám A Telefonnal a rászorultakért Alapítvány évi közhasznú beszámolója A súlyosan mozgáskorlátozottak, vakok és gyengénlátók, siketek és nagyothallók, valamint az egyéb nagyon súlyos betegek telefontámogatásával foglalkozó alapítvány 1999-tõl kiemelkedõen közhasznú. Vállalkozási tevékenységet nem folytat, valamennyi bevétele és költsége a közhasznú tevékenységgel kapcsolatos. Adóazonosító: Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Mérleg év E Ft-ban B) Forgóeszközök D) Saját tõke Pénzeszközök Induló tõke C) Aktív idõbeli elhatárolás 186 Tõkeváltozás Tárgyévi eredmény G) Passzív idõbeli elhatárolás 214 Eszközök összesen Források összesen Eredménykimutatás E Ft-ban C) Összes bevétel F) Összes tevékenység költsége I) Tárgyévi eredmény ben az alapítvány által nyújtott támogatás összesen E Ft volt, 751 db elbírált pályázatra. Az alapítvány részletes közhasznú jelentése az alapítvány székhelyén hétfõtõl csütörtökig 9 14 óra között megtekinthetõ. Budapest, május 13. Könyvvizsgáló: Szentirmainé Holi Gabriella s. k., Dr. Buzás Ottó s. k., kamarai sz.: a kuratórium elnöke

17 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám 9587 A Vasút a gyermekekért Alapítvány évi közhasznú egyszerûsített éves beszámolója Mérleg december 31. adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ év(ek) helyesbítései a b c d e Tárgyév A) Befektetett eszközök B) Forgóeszközök C) Aktív idõbeli elhatárolások Eszközök (aktívák) összesen D) Saját tõke E) Céltartalék F) Kötelezettségek G) Passzív idõbeli elhatárolások Források (passzívák) összesen Közhasznú eredménykimutatás év adatok E Ft-ban Sorszám Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ év(ek) helyesbítései a b c d e Tárgyév A) Közhasznú tevékenység bevétele B) Vállalkozási tevékenység bevétele C) Összes bevétel D) Közhasznú tevékenység ráfordításai E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai F) Összes ráfordítás G) Adózás elõtti eredmény H) Adófizetési kötelezettség 0 0 I) Tárgyévi vállalkozási eredmény J) Tárgyévi közhasznú eredmény

18 9588 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám Tájékoztató adatok adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ év(ek) helyesbítései Tárgyév A) Személyi jellegû ráfordítások Bérköltség a) Megbízási díjak b) Tiszteletdíjak Személyi jellegû egyéb költségek Személyi jellegû költségek közterhei B) Nyújtott támogatások Továbbutalt, illetve átadott támogatás 10 0 Független könyvvizsgálói záradék A könyvvizsgálat során A Vasút a gyermekekért Alapítvány közhasznú egyszerûsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását felülvizsgáltuk az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közhasznú egyszerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint, a közhasznú egyszerûsített éves beszámoló A Vasút a gyermekekért Alapítvány december 31-i vagyoni, pénzügyi és a évi jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad. Bordáné dr. Rabóczki Mária s. k., bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma:

19 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ évi 49. szám 9589 Igazolvány érvénytelenítése Kovács András József, a Közlekedésbiztonsági Szervezet köztisztviselõjének nevére a Közlekedésbiztonsági Szervezet által kiállított, 0036 sorszámú a fedõlapon egy haránt aranysávval ellátott, piros színû felügyeleti igazolványát eltulajdonították. Az igazolvány június 10-tõl érvénytelen.

20 A Hivatalos Értesítõt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. A szerkesztésért felelõs: dr. Latkóczy Antal. A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1 3. A Hivatalos Értesítõ hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a honlapon érhetõ el. A Hivatalos Értesítõ oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Közművel velődési, idegen nyelvű pályázatíró, projektmenedzser eupalyazatiportal.hu Budapesti Művelődési Központ. Jelentkezési határidő: 2013. március 29. Budapesti Művelődési Központ a Közalkalmazottak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

{/.D. szám ú előterjesztés

{/.D. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere {/.D. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Csodafa Óvoda, a Kőbányai Mocorgó Óvoda, a Kőbányai Aprók

Részletesebben

184/2009. (X. 07.) határozat - 186/2009. (X.07.) határozat 227-228. oldal 187/2009.(X.29.) határozat 195/2009.(X.29.) határozat

184/2009. (X. 07.) határozat - 186/2009. (X.07.) határozat 227-228. oldal 187/2009.(X.29.) határozat 195/2009.(X.29.) határozat XIV. évfolyam 9. szám Fonyód, 2009. október 30. FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA I. RÉSZ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI Szám Tárgy Oldalszám 22/2009.(X.30.) rendelet A

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Tinnye Község Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet művelődési ház közművelődési munkatárs munkakör betöltésére. A közalkalmazotti

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Csicsergő Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Csicsergő Óvoda német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! Zalahaláp Sáska Község Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács Elnökétől Szám: 2/51-1/2015. E l ő t e r j e s z t é s a Társulási Tanács 2015. január 15.-ei nyilvános ülésére Előterjesztő

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján VKTT Egyesített Szociális Intézmény - Veszprém a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján VKTT Egyesített Szociális Intézmény - Veszprém 1 fő bentlakásos intézményi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3937 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. de cem ber 27 29. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/52. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. április 25. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/17. szám Ára: 357 Ft TARTALOM I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Csokonai Művelődési Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Csokonai Művelődési Központ információs A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére Iktató szám: 78/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére Tárgy: A Csicsergő Óvoda óvodavezetőjének magasabb vezetői óvodavezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. hatályos: 2015.08.04

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. hatályos: 2015.08.04 2015. EüK. 13. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2015.08.04 A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5877 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. szeptember 19., péntek XI. évfolyam, 2008/38. szám III. Utasítások, jogi iránymutatások A közlekedési, hírközlési és energiaügyi

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1457 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. március 10 14. Meg je le nik minden héten. XI. évfolyam, 2008/11. szám T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki Pályázati felhívás A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége pályázatot hirdet megyei Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre 1. A pályázati kiírás célja:

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás hatályos: 2015.07.27 - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 15., kedd Tartalomjegyzék 269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. -1-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2014. EüK. 5. szám pályázati felhívás 2 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2014. EüK. 5. szám pályázati felhívás 2 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.04.15 2014. EüK. 5. szám pályázati felhívás 2 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére.napirendi pont Előterjesztő: Székely László polgármester Tárgy: Óvodavezetői pályázat kiírása

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2015. EüK. 5. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2015. EüK. 5. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 2015. EüK. 5. szám pályázati felhívás (hatályos: 2015.03.27 - ) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. november 8. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/45. szám Ára: 315 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/21-28/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 385 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. január 21 25. Meg je le nik minden héten. XI. évfolyam, 2008/4. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

MTA Könyvtára. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

MTA Könyvtára. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet MTA Könyvtára A közalkalmazotti jogviszony időtartama: MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye olvasótermi felügyelő határozott idejű 2016. március 31 ig tartó közalkalmazotti

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2014. EüK. 10. szám pályázati felhívás (hatályos: 2014.07.28 - ) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2014. EüK. 10. szám pályázati felhívás (hatályos: 2014.07.28 - ) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 2014. EüK. 10. szám pályázati felhívás (hatályos: 2014.07.28 - ) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola biológia szakos középiskolai tanár A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

KÖZHASZNÚ JELENTÉS MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT. 6900 Makó Széchenyi tér 10. KÖZHASZNÚ JELENTÉS MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Makó, 2006. április 30. Kristóf Gabriella s. k. ügyvezető Közhasznú

Részletesebben

GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készült:2013.03.03. 8315 Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. www.gyenesdiasovoda.hu Alapítvány vezetője Alapítványunk a ZM Bíróság Apk.60.039/1995/6

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. szeptember 11., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 23/2015. (IX. 11.) BM utasítás a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA hatályos: 2014.05.05-2014. EK. 6. szám pályázati felhívás A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest,

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 13/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 13/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a 13/2007. (I. 22.) számú A Ligeti Óvoda vezetőjének felmentéséről, nevelési-oktatási intézmények vezetői megbízására pályázatok kiírásáról A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-ei ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-ei ülésére Iktató szám: 107/2015. Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról

TÁJÉKOZTATÓ. a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról a 83/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete TÁJÉKOZTATÓ a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról 1. A társadalmi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 993 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. február 18 22. Meg je le nik minden héten. XI. évfolyam, 2008/8. szám T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Dornyay Béla Múzeum Dornyay Béla Múzeum múzeumi kiállításrendező munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Nógrád megye, 3100 Salgótarján,

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM TERVEZET ELŐTERJESZTÉS A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról Budapest, 2007.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Közzétételi adatlap adatai

Közzétételi adatlap adatai Közzétételi adatlap adatai I. A pályázatot kiíró közigazgatási szerv adatai 1. adatlapot kitöltı személyügyi munkatárs neve: Dr. Gabler Júlia 2. adatlap kitöltésének dátuma 2009. szeptember 14.. 3. a közzétételi

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2014. EüK. 8. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2014. EüK. 8. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.06.16 2014. EüK. 8. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatósága

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatósága Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatósága a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-4/2012.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-4/2012. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-4/2012. K I V O N A T Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. március 02-án (Pénteken) 13:00 órakor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 16.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 16-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2014. EüK. 3. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2014. EüK. 3. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.03.04 2014. EüK. 3. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben