ÍJÁSZTÁBOR GYEREKEKNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÍJÁSZTÁBOR GYEREKEKNEK"

Átírás

1 Hölgybál harmadszor A nyári napforduló éjszakája sokak számára emlékezetes marad 2006-ban, mert a Hölgyek Lábatlanért Klub jótékonysági bálja valódi fiestát, parázs hangulatot varázsolt a Gerenday Közösségi Házba. (Primusz Sándorné tudósítása a 4. oldalon olvasható) 80 éves a Lábatlani Sportegyesület A kerek évfordulót július 8-án egész napos programokkal ünnepli az egyesület, s erre invitálják a város minden lakóját. A meghívást közzétettük elz lapszámunkban is, aktualitása miatt a részletes programot most is közöljük. A 4. oldalon olvasható. (a szerk.) ÍJÁSZTÁBOR GYEREKEKNEK MAZSORETTFESZTIVÁL ÉS BÚCSÚBÁL Július másodika a piszkei katolikus templom búcsúja, hiszen a templom a Mária látogatása Erzsébetnél alkalomra lett felszentelve, s ennek az eseménynek a naptári ideje ekkorra esik. Érdekessége még ennek a napnak, hogy az egyházi éven belül, a népi vallásos hit Sarlós Boldogasszony napjaként tartja számon, s a sarló kötdik a 29-i Péter-Pál naphoz, azaz az aratás hagyományos elkezdéséhez. A búcsúval egy idben kerül megrendezésre a Neszmélyi Hídver Napok is, ami önmagában derék dolog, hiszen ezzel is gazdagszik térségünk kulturális palettája, a mi szempontunkból azonban a közönség megosztását jelenti. A jövben ez a programok szervezésének újbóli átgondolását teszi szükségessé. (További cikkek az 5. oldalon olvashatók a rendezvényrl. A szerk.) A Gerecse Tájvéd Egyesület ismét meghirdeti pusztamaróti íjásztáborát, ahová még várják a jelentkezket. (Részletes program a 4. oldalon. A szerk.)

2 Tájékoztató a képvisel-testület május 30-i ülésérl. A képvisel-testület az ülés során kilenc napirendi pontot tárgyalt. A testület elfogadta a két ülés közötti eseményekrl szóló beszámolót. Június 2-án Pedagógus napi ünnepség volt a Gerenday házban. Június 6-tól tüdszrés volt, melyen 1500 f vett részt. Június 9-én a Holcim Hungária Otthon Alapítvány kuratóriuma Ft támogatást ítélt meg 6 db szociális bérlakás megvásárlására. Az árvízi védekezésben kifejtett sikeres tevékenységéért Török István, Garai Zsolt, Bánkuti Endre, Bárdos Zoltán a Vízügyi Miniszter kitüntetésében, Hortai Tamás, Bárdos Zoltán a Katasztrófavédelmi Igazgatóság elismerésében részesült. Június 16-án a Petfi S. Ált. Isk. tanévzáró ünnepségén Török Gézáné pedagógus részére átadásra került a testület által ajándékozott, Lábatlan címerével ellátott arany pecsétgyr. Július 17-én az Arany J. Ált. és Mvészeti Isk. évzáró ünnepségén Dinnyés István képvisel átadta Fedor Diána 4. osztályos tanuló részére az alapítvány által adományozott számítógépet. Június 18-án Rechnitz testvérvárosunkból kerékpáros delegáció látogatott el városunkba, Saly József polgármester úr vezetésével. Idén második alkalommal került sor a évi költségvetési rendelet módosítására. A fösszeg eft-ra emelkedett, mely eft változást jelent a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. A növekedést a mködési bevétel, az állami támogatások és az elz évi pénzmaradvány okozta. A testület elfogadta a Hétforrás Kft évi üzleti tervének teljesítésérl szóló beszámolót. Az üzleti terv kiadási oldala 99,96%-ra, a bevételi oldal 100,4 %-ra teljesült, a cég adózás utáni eredménye eft. A képvisel-testület évi megválasztását követen elkészítette a ciklusidszakra vonatkozó munkaprogramját. A testületi képviselk megvitatták a munkaprogramban vállalt célok, irányok teljesülését. Az errl szóló beszámoló a internetes oldalon olvasható. A következkben beszámoló hangzott el az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás évi els féléves tevékenységérl. A Társulás miután többcélúvá alakult át, a közoktatási, a szociális, ezen belül a gyermekjóléti, az egészségügyi, továbbá a területfejlesztési feladatok térségi ellátását vállalta a kistérség valamennyi települése részvételével. A képvisel-testület elfogadta a polgármesteri hivatal hatósági és önkormányzati munkájáról szóló beszámolót. A hivatal az önkormányzati döntések elkészítésén és végrehajtásán túl, az államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatokat is végrehajtja, továbbá saját szervezetének mködtetését is ellátja. Elhangzott a évi bels ellenrzési tevékenységrl szóló beszámoló. A munkatervben meghatározottak alapján sor került a leltározási tevékenység vizsgálatára a polgármesteri hivatal és az intézményekben, felülvizsgálatra kerültek a szabályzatok, valamint a normatív kötött támogatások igénylése alapjául szolgáló nyilvántartások. A testület 6 db bérlakás megvásárlására közbeszerzési ajánlattételi felhívást írt ki. A Holcim Hungária Otthon Alapítvány évi pályázatán nyert eft vissza nem térítend támogatás felhasználására, illetve a 6 db szociális bérlakás megvásárlására a közbeszerzési eljárás lefolytatása után nyílik lehetség. A Zeng Óvoda 83e Ft önrész biztosítását kérte a Közoktatásért Közalapítványhoz benyújtott udvari babaház létesítésére vonatkozó pályázatuk megvalósításához, melyet a testület egyhangúlag biztosított. A képvisel-testület elfogadta az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának Bajót és Mogyorósbánya általános iskolai feladatainak ellátására vonatkozó kiegészítését. A két településen a gyermeklétszám fokozatosan csökken, ezért az alapfokú oktatási feladatok ellátására Nyergesújfalu Város és Tát Nagyközség településekkel kezddtek tárgyalások. A társulási megállapodás módosításához valamennyi érintett település hozzájárulása szükséges. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából a Miniszterelnöki Hivatalhoz benyújtott pályázaton vetélked sorozat megrendezéséhez 150 eft, mvészeti est megrendezésére 400 eft, Hírmondó különszámának megjelentetésére 200 eft támogatást nyert el településünk. A szükséges önrészt a kulturális rendezvények keretén belül biztosította a testület. A sportpálya épületének felújítására, ftési rendszerének korszersítésre, nyílászáró cseréjére benyújtott pályázat eft támogatásban részesült. A felújítás elvégzéséhez szükséges önrészt a testület biztosította. Végül az önkormányzat 50 eft támogatást nyújtott a Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorulókért és a Betegekért Alapítvány részére, mellyel a hernádi árvízkárosultak részére nyújtanak segítséget. Védekezés a parlagf ellen: A hatékony védekezés alapelve, hogy a virágzás, pollenképzdés eltt kerüljön sor a teljes kiirtásra, az oldalhajtások képzdésének megakadályozására. Mindez háromféle módon történhet: Kézi gyomlálás: A virágzás eltti idszakban alkalmazható csak, mivel a virágzáskor nagy mennyiség pollennel érintkezés kiválthatja az esetleg addig rejtett túlérzékenységet. Kaszálás: Egyszeri kaszálás nem jelenti a parlagf kiirtását, mert a növény az alacsonyan elhelyezked oldalrügyeibl 3-4 oldalhajtást nevel, és ugyanolyan intenzitással virágzik néhány hét múlva. Általában 3 kaszálás biztosít megfelel eredményt. Az els kaszálást, a virágzást megelz idszakra július elejére célszer idzíteni. A második kaszálást augusztus, a harmadikat szeptember közepén kell elvégezni. Vegyszeres védekezés: A parlagf a gyomirtó szerekre érzékeny, így könnyen írtható. A problémát folyamatos kelése jelenti, ezért ún. tartamhatással bíró szerek ajánlottak. A hatóságok eljárásukat nemcsak termföldön folytatják le amelybe a zártkertek is bele tartoznak hanem belterületen is, ipari, kereskedelmi és egyéb telephelyeken, utak, vasutak, vízpartok mentén is. A évi XXXV. Törvény lehetséget ad, hogy a parlagfvel ersen fertzött, rosszul mvelt haszonnövény állományban is elvégezhessék a hatósági védekezést június 30. után az ingatlan tulajdonosának, használójának ismerete nélkül is el kell végezni a közérdek hatósági védekezést, amire halasztó hatása még a benyújtott fellebbezésnek sincs. A hatósági védekezést elrendel határozatok a helyi önkormányzat hirdettábláján kerülnek kifüggesztésre. A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét köteles a föld használója, tulajdonosa megtéríteni, mely hektáronként több tízezer forint is lehet. Ez nem azonos a növényvédelmi bírsággal, mely Ft közötti összegben az eljárás költségén felül kerül kiszabásra. Ph

3 Júniusi Arany -os hírek Irány London! Idén is megrendezte az Oxford University Press az Oxford Competition pályázatát My book cartoons címmel. Megyénként tíz pályam érkezett az országos döntre, iskolánkból 3 pályam jutott tovább. Az országos dönt napján mindenki izgatottan várta az eredményhirdetést. Megyénként felsorolták a csapatok résztvevit, és mindannyian kaptunk ajándékot. Ezután megtudtuk, ki az a tizenhat szerencsés tanuló, aki Londonba látogathat. Remélni se mertük volna, hogy mi is a tizenhat diák között lehetünk. Mikor kimondták a nevünket, még akkor sem akartuk elhinni, hogy nyertünk. Az egész csapat boldogságban fürdött. Reméljük, hogy a jövben is ekkora sikerrel szerepelnek iskolánk pályázói. Köszönettel tartozunk Albert Eszter és Csereklyeiné Sárfi Éva tanárninknek, amiért hozzásegítettek minket nyereményünkhöz. Bognár Petra, Csanálosi Nikolett, Richter Tamás 8. b osztály Sokszor egyetlen élmény egész életre megnyitja a fiatal lelket Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni: ezt megszervezni az iskola kötelessége. Kodály Zoltán Tanévzáró az Aranyban vett részt a mvészeti tagozat foglalkozásain, ahol a képz- és iparmvészet, a tánc, a dráma- és színjáték, és a zene területén kaptak nagyon sok pluszt a gyerekek, megcsillogtathatták mvészeti képességeiket, és teret adhattak kreativitásuknak. A mvészeti tagozatosok számot adhattak tudásukról a Mvészeti Gálán, melynek keretében megcsodálhattuk a grafikások, a keramikusok és a kézmvesek alkotásait. Részesei lehettünk a táncosok, a mazsorettek és a drámások eladásainak. Tanár, szül és diák együtt fedezte fel és örült annak, hogy milyen sok tehetséges gyerek van. A zeneórákat a nyergesi Szabolcsi Bence Zeneiskola tanárai biztosították, a tanév során több alkalommal élvezhettük a zeneiskolások és tanáraik koncertjét. A sportolni vágyók délután választhattak a kézilabda, az atlétika és a judo foglalkozásai közül. Ebben a tanévben 40 kisdiák tanult meg úszni. Elmondhatom, hogy nagyon nehéz, de nagyon sikeres tanévet tudhatunk magunk mögött. Szerencsére sok tanulónk dicsekedhet azzal, hogy a tantervi anyagnál többet is teljesített, hisz 34-en értek el kitn eredményt, nagyon sokan sikerrel szerepeltek valamilyen szaktárgyi versenyen vagy pályázaton, ezekrl tanév közben hírt adtunk. Ez a tanév valamennyi diákunknak jól zárult, hisz az akadályokat mindannyian sikerrel vették. A tanév végén 49 nyolcadikost búcsúztattunk, rájuk új feladatok, új örömök, új barátságok várnak. De bízom abban, hogy itt az Aranyban olyan ismeretek birtokába jutottak, amelyek szilárd alapul szolgálnak arra, hogy tudásuk gyarapodjék. Megköszönöm a nevelk munkáját, a szülk együttmködését, s mindazoknak a segítségét, akik bármiben támogatták az iskolát. Kellemes nyarat, jó pihenést kívánok a gyerekeknek, a szülknek és kollégáimnak. Balogh Erzsébet igazgató Minden tanév rejt magában valami újat, valami pluszt az elzhöz képest. Így történt ez most is. Mivel bvült az iskola nevelési és oktatási palettája a mvészeti tagozattal. Két tanévzárón vontunk mérleget. Élet töltötte be tehát az iskolát, fél 8-tól délután 6- ig. A déleltti órákban 30 pedagógus nevelt és oktatott 320 tanulót, délután pedig közel 200 diák

4 harmadik alkalommal a Gerendai közösségi házban. A vendégeket a Szalai- zenekar szórakoztatta, a gasztronómiai különlegességekkel teli büfét Dr. Lestyán Klára biztosította, a pompás virágdíszeket a Giacintó virágüzlet ajándékozta. A bált a Lábatlan Város els KI-MIT-TUD gyztesei nyitották meg, Orbán Zsuzsa gyönyören szavalt, a Fülöp testvérek és a TWIRLING - csoport táncolt. A bál meglepetése hastáncos lányok bemutatója volt, Heizelmann Izabella és tanítványai részérl. A msort tovább színesítette a tombola, melynek fdíja görögországi szálláshely 7 f részére az ANDROMEDA Travel Kft. ajándékaként. A bál nagyon jól sikerült, a bevételt a tehetséges lábatlani fiatalok támogatására fordítjuk. A GERECSE TÁJVÉD KULTURÁLIS HAGYOMÁNYRZ EGYESÜLET ÖTÖDIK ALKALOMMAL HIRDETI MEG ÍJÁSZTÁBORÁT PUSZTAMARÓTON, JÚLIUS KÖZÖTT. PROGRAM: TÚRA MINDEN NAP, CÉLJA A GERECSE HEGYSÉG ÉS FORRÁSAINAK ALAPOS MEGISMERÉSE ÍJÁSZAT MINDEN DÉLUTÁN ESTÉNKÉNT SPORT ÉS SZABADPROGRAM (RÖPLAPDA, FOCI, VADLES) KÉZMVES-FOGLALKOZÁS: NYÍLVESSZKÉSZÍTÉS TÁBORTZ ÉS SZALONNASÜTÉS, LOVAGLÁS, HARCI BEMUTATÓ. ÍJÁSZVERSENY. EGY TELJES NAPOT A DUNAALMÁSI LOVARDÁBAN TÖLTÜNK. RÉSZVÉTELI DÍJ: FT/F. A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA A NAPI HÁROMSZORI ÉTKEZÉST ÉS A SZÁLLÁST, VALAMINT A PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTELT JELENTKEZÉS ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓ: NASZÁK ISTVÁN: TELLER PÉTER: GERECSE TÁJVÉD EGYESÜLET Hölgybál harmadszor június 24-én a Hölgyek Lábatlanért klub megrendezte hagyományos jótékonysági bálját, a Primusz Sándorné!"# $%&'(%)'*+,)$,',-""./ "0/"! Gyülekez a Sportpályán 8 00 FUTÓVERSENY ovistól a nyolcadikig, korosztályonként Az SE szakosztályainak egymás közötti versenye, eltte közös bemelegítés Kocsis Tündivel. Néhány versenyszám, amiben versenyzink összemérhetik ügyességüket: labdás ügyességi váltó, sakkszimultán, íjászat, lengteke, trambulin, drótkötélpálya, rekesztorony, célbadobás, század eleji népi játékok, homokfoci. A felállított szereket, játékokat természetesen bárki kipróbálhatja! JUBILEUMI KISPÁLYÁS FOCITORNA 16 CSAPAT RÉSZVÉTELÉVEL LÁBATLAN SPORTJA KIÁLLÍTÁS a GERENDAY KÖZÖSSÉGI HÁZBAN tól Eredményhirdetések a pályán felállított sátorban Judo bemutató Éremátadó ünnepség (férfi kézilabda csapat III. hely ) Kick-box bemutató Vacsora (gulyás minden kedves megjelentnek) tól A labdarúgó VB bronzmeccsének megtekintése projektoros kivetítn a sátorban Kötetlen program ameddig bírjuk! Az egész napos rendezvényen étel, ital folyamatosan kapható a pályán felállított sörsátorban. Minden érdekldt szeretettel várunk rendezvényeinkre! Schrenk Péter elnök

5 MAZSORETT FESZTIVÁL! A MAZSORETT FESZTIVÁL TÁMOGATÓI: STADA-BAU KFT, BÁLINT ÉS NEJE VENDÉGLÁTÓ, HALOMI KÁROLY, HÉTFORRÁS KFT, MÉSZÁROS FERENC VÁGÓHÍD HÚSÜZEM. FEHÉR ÁDÁM, COOP ÁBC, AKNAINÉ SÁGI ERZSÉBET, TATA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, SZARKA GYULA, BARTOS KÁLMÁN, HULLÁM VENDÉGL DOLGOZÓI, RÁBL TIBORNÉ, GIACINTÓ VIRÁGBOLT, GIBUSZ EMIL, ÁRVARÁZS, DÖMPER KFT, MAZSORETTEK SZÜLEI, BALOGH ERZSÉBET, POLGÁRRSÉG, POGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A LÁBATLAN KÖZÖSSÉGI CÉLJAIÉRT ALAPÍTVÁNY. KÖSZÖNETTEL: MARTIN ANTALNÉ ÉS A MAZSORETT CSOPORT NYOLCADIK ALKALOMMAL RENDEZTÜK MEG LÁBATLANON A MAZSORETT FESZTIVÁLT. AZ IDJÁRÁS MOST KEGYES VOLT HOZZÁNK, HISZEN A FELVONULÁS KELLEMES NAPSÜTÉSES IDBEN INDULT.KÖZEL 300 MAZSORETT MASÍROZOTT VÉGIG LÁBATLAN UTCÁIN KÉT FÚVÓSZENEKAR KÍSÉRETÉBEN. EBBEN AZ ÉVBEN IS VOLT ÚJDONSÁG, HISZEN OROSZLÁNYI, ILLETVE A FELVIDÉKRL, CSATÁRÓL ÉRKEZ MAZSORETT CSOPORT ELSZÖR JÁRT NÁLUNK. 13 ÓRÁTÓL LÁTHATTUK A TRADICIONÁLIS ÉS SZÍNPADI PRODUKCIÓK FORGATAGÁT. SAJNOS A VENDÉG Búcsúbál esvel Nem kedvezett az idjárás az idei búcsúbáli közönségnek. A hirtelen jött záporból egész délután és este kitartó es lett. A msorra kíváncsi közönséget azonban még ez sem tarthatta vissza attól, hogy a Gerenday kertben felállított sátorban élvezze Gergely Róbert dalait, nevessen Rokker Zsolti poénjain és táncoljon a Desperado együttes zenéjére. Késbb a Hats Off blues zenekar mutatta be új lemezét, majd az Easy együttes szórakoztatta a báli közönséget. A táncolni vágyók az éjféli tombolasorsolás után, hajnal 3 óráig mulathatott. Itt mondok köszönetet mindazoknak a vállalkozóknak, gyáraknak, vállalatoknak, akik a tombolanyereményeket felajánlották és így hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Beták Gabi CSOPORTOKNAK IDÉN NAGYON SIETS DOLGUK VOLT, EZÉRT AZ UTOLSÓ FÉL ÓRÁT A LÁBATLANI NAPFÉNY TÁNCOLTA ÁT. IGAZI KARNEVÁLI HANGULATOT TEREMTETTEK A LÁNYOK, HISZEN AZ INDULÓK MELLETT, SOK-SOK MEGLEPETÉS ÉRT MINKET, HIPP- HAPP, SHOW, ROKY, KÁN-KÁN ÉS EGYÉB TÁNCOK SOROZATÁVAL. CSAK GRATULÁLNI TUDOK NEKTEK NAPFÉNY MAZSIK. SZERETETTEL ZSUZSA NÉNI KERÉKPÁRRAL A

6 TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOKÉRT Büszkeségünk, Európa legnagyobb folyója megajándékozza Lábatlant is lenygöz társaságával, és az egyesület megtesz mindent, hogy a part városunk legnagyobb parkja lehessen. Az elismer szavak nem maradtak el, a vendégek szemében egyszerre csillogott a közös baráti öröm, és az apró tehetetlen irigység, hiszen alakulhat bármily fényesen a nemzetgazdaság, a Dunát magukhoz édesgetni Rechnitzbe, nincs esélyük. A dunai utazást mindannyian élvezték, ki a kényelmes tespedést választotta a kishajók hátsó ülésén, ki pedig a fürge, szökell kismotorcsónakok fickándozásának izgalmát használta ki. A másik part, Karva, szívemhez egyre közelebb kerül. Nálunk a bizalmatlanság gyakran már nem a négyzetméterben, hanem hektárokban mérhet, erre itt van karnyújtásnyira ez a kis falu, ahol örömmel köszönnek elre minden idegennek a szerény, dolgos emberek, és az egyszer helyi kiskocsmában bemutatkozva a Mieltt Saly József, Rechnitz polgármestere és kedves kísérete elindult kalandos kirándulások záróakkordjaként június 18-án hazafelé, kértem, hogy küldjék el részemre az általuk készített fotókat, hagy használjam fel azokat a mi Hírmondónkban. Így most részben idegen tollakkal próbálok ékeskedni, de mindezt jóhiszemen, nyíltan, városaink barátságának elmélyítése érdekében teszem. Furcsa látni a búcsúzó csapatot, tisztes hivatalnokok, meglett, termetes polgárok. Elismerésem tudom csak kifejezni, hiszen a köztünk húzódó 191 kilométeres út- akadályt kerékpárral küzdötték le. Eszembe jut, hogy a Viscosába milyen leverten érkeztem régen a Csepel biciklin, és országjáró útjaimon ekkortájt irigykedve néztem az Alföld tájait, ahol a síkokon élvezet számba megy minden kilométer. Vendégeink még csütörtökön indultak, majd az els 70 km megtétele után szálláshelyül Celldömölköt választották. A megfáradt vándorok csak a másnapi, Kisbérig terjed 80 km-re tudtak gondolni, egyéb embert próbáló programokra nem is vállalkoztak. Szombaton a kora reggeli indulás eredményeként városunk négy küldöttével találkoztak Tatán, akik sporttársi szolidaritással rendületlenül tekerték velük együtt kerékpárjaikat a neszmélyi Hilltop borászathoz, ahol mindannyian vendégek voltak egy nagysiker borkóstolóra, majd a kiérdemelt ebédre. Lábatlan felé épp az ebéd utáni szieszta idején folytatódott a túra, majd több óra kíméletlen pedálozás után elérkezett a várva várt pillanat, találkozás a Panoráma Panzió komfortos szobáival. Persze még csak a szobafoglalás idejére, hiszen városunk már várta a vendégeket. Kezddtek is a látogatás további viszontagságai. Ez a kanberki pincesor milyen derekasan tölti a hegy levét szívesen látott vendégeibe! Garai Zsolt, Endrédi Zoltán, Teller Péter, Naszák István, mind milyen szorgalommal kóstoltatták sorra pincéik büszkeségeit! Még jó, hogy a kiadós vacsora tartotta a lelket vendégeink májában, lábában. Úristen! - Még egy nap kezddik a vendéglátókkal! Hiszen csak 3-4 órát aludtunk! - mondta Gubody Sándor testi-lelki jó barátja Fritz, és már el is érkezett a találkozás ideje a Lábatlani Sirályok Vízisport Egyesület képviselivel a Duna parton! kezem alig kapom vissza az azt szorító új barátomtól, aki mindaddig nem látott, és jól tudja, hogy talán soha nem ülünk egy asztalnál. Micsoda kontúrok! Miközben a hs sör mellett Arnold arról mesél, hogy hobbija a Porsche Carrera, mi vágyunk hitelre még az új Daciára, a karvai utcán pedig pöfög elttünk a kivénhedt Prága teherautó. De láthatja mindenki, nem az anyagi javak teszik boldoggá igazán egyikünket sem, hanem a családunkkal, és barátainkkal töltött kellemes percek. Becsüljük meg ezeket! Legközelebb a helyi legvénebb egyesület, az Egyetértés SE 80 éves születésnapján találkozunk! Baráti üdvözlettel: Sujbert Levente Ember a vízben! Minden nap ünnep valakinek, sorakoznak a névnapok naptárunk lapjain, nagy családunk és baráti körünk szinte hetente üdvözölheti jókívánságaival valamely tagját gratulálva születése évfordulójához. Örömmel kiáltom várossá, hogy egy újabb ünnepelend nap virradt ránk június 29-én. A Nemzetközi Duna Nap! A vízi emberek érzik zsigereikben, hogy ezt megünnepelni feltétlen indokolt, de mit is ünneplünk ekkor? A Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság kezdeményezésére június 29-én ünnepelték elször a folyó menti országok az els Nemzetközi Duna Napot, abból az alkalomból, hogy tíz évvel korábban született meg a folyó és vízgyjtje védelmében a Duna Védelmi Egyezmény. A Nemzetközi Duna Nap célja, hogy felhívja a figyelmet erre a számos nemzet által naponta használt és sokszor kihasznált folyóra, és ezáltal egyfajta dunai szolidaritást alakítson ki. A Lábatlani Sirályok Vízisport Egyesület is szeretne csatlakozni ehhez a kialakulóban lev hagyományhoz, így mi a június 30-án, pénteken ünnepeltünk. Jeles volt ez a nap számunkra azért is, mert végre átadhattuk megalakulásunk óta elkészült legnagyobb munkánkat, a felújított utat, mely a Duna partra vezet. Segédkezet nyújtott a szerény ünnepségben polgármesterünk, Török István, aki a képzelt avató szalagot meleg szavaival vágta át, és Dinnyés István, a Lábatlan Közösségi Céljaiért Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki az útavató hordót indított el irigylésre méltó dinamizmussal. Az egyesület hagyományt teremt céllal egy

7 mindannyiunk által elismert személy részére szeretne évente Örökös, tiszteletbeli tag címet adományozni. Elsként szerintünk Tóth Tibor, Karva polgármestere az, akit kiemelked, Dunáért végzett munkájáért dicsérnünk kellett. Az alábbi dolgozat egy készül egyház- és mveldéstörténeti monográfia részét képezi, melyet gondolatébresztnek szántam. A Kedves Olvasó tapasztalni fogja, hogy a fotódokumentumok adatai hiányosak, ezért örömmel venném, ha a hiányzó adatok pótlásában segítségemre lennének. Bízom abban, hogy az alábbi írás sokakban régi kedves emlékeket idéz fel a hatvan-hetven évvel ezeltti idkbl. Szívesem fogadnám, ha szóbeli reagálásukkal írásos- és fotódokumentumokkal segítenék a további adatgyjtést, illetve a jelen témával kapcsolatos személyes élményeiket is közölnék. Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a dolgozat létrejöttében, emlékeik felidézésével és dokumentumokkal segítségemre voltak! A délután gyorsan elszaladt, a rossz id miatt a tervezett evezs versenyt meg sem tarthattuk. Kárpótolt minket a nagy érdekldés, mely a horgonydobó versenyre irányult, a jól szerepl felnttek és minden vállalkozó gyermek kis ajándékkal lett gazdagabb. Nagy sikert arattunk a vendégek csónakáztatásával, bár amikor Halmos Laci széles mosollyal elhelyezkedett nálam az els ülésen, motorosom merülése a megengedett határ gyors közelítésébe fogott. A rögtönzött vízisí bemutató után persze már kifejezetten hvösnek tnt az este nem csak nekem, de a rajtam kívül részt vev Szalai Laci és Garai Dani számára is. A literes korsók nem riasztották el szomjas barátaim, a sörös korsót Gombás János tartotta legtovább magasba, de az ivásba Pipi már lepipálta - akarom mondani, Mélykúti Tibor gyzedelmeskedett. Közben a Maloványi- Kerle páros rendületlenül ontotta a slágereket. Közben kemencés lángost és kürtöskalácsot ettünk kedvünkre, és szerencsére sör sem csak a versenykorsókba jutott. Remélem, hogy az elkövetkez években egyre többen kapcsolódnak Duna part párti munkánkhoz, és látogatják majd rendezvényeinket. Arra rá ébredtem ezen a szeles délutánon, hogy egy ilyen kiváló csapat és ilyen remek barátok egy egész napos rendezvényt érdemelnek. Szárnyaljatok továbbra is Sirályok! Baráti üdvözlettel: Sujbert Levente HELYTÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEK Adományozók és adatközlk: Csapóné Ollé Éva (1935- ), Fehérné Szodomka Ilona ( ), Gerecsei Zsolt (1972-), Hunorné Boros Erzsébet (1928-), Huszákné Hidasi Mária (1923-), Jeges Tibor (1927-), Kárászné Németh Zsófia (1925-), Ladányiné Mélykuti Ilona (1946-), Mezeiné Kalmár Eszter (1934-), Stróberné Kpataki Ida (1923-), Szalczingerné Szabó Magdolna (1935-), Szántó József (1920-), Szenes Géza (1925-), Mészárosné Sinkó Paula (1942-), Vénuszné Teisler Magdolna (1929-), a Néprajzi Klub tagjai (a névsort ld. az Adatok Lábatlan néprajzához cím kötetben Lábatlan, l.). Lábatlan, 2006 májusa. Nádasiné Balatoni Anna Jelen számunktól kezdden részletekben adjuk közre Nádasiné Balatoni Anna legújabb dolgozatát, amely talán még sikeresebbé teszi további gyjtmunkáját, s talán sok örömet szerez az érdekld olvasóknak. Következzék tehát elször is az elszó, néhány képpel kiegészítve. Kérem, fogadják szeretettel. (a szerk.) AZ OLVASÓHOZ

8 Gratulálunk születésnapjukhoz! 80 éves: Pötzelsberger Anna ( ) Dudás Sándorné ( ) 75 éves: Kéhner László ( ) Torda Istvánné ( ) Végh Józsefné ( ) Geiger András ( ) Sándor Imréné ( ) Lábas Istvánné ( ) Születtek: Május hónapban: Katona Tibor és Bojtor Helga fia Bence. Június hónapban: Kovács András és Szemes Annamária leánya Kitti, Sebk Balázs és Szilágyi Bernadett fia Balázs, Horváth Zoltán és Takács Andrea leánya Mónika Brigitta, Vass Attila és Ármai Zsuzsanna fia Bálint, Lakatos Ödön és Horváth Andrea leánya Hanna, Ers Gábor és Gilán Szilvia fia Dominik, Páva Zsolt és Tálos Mária fia Zsombor. Házasságot kötöttek június hónapban: Kovács Zsolt és Ledniczky Mónika, Hajnal Tamás és Süt Annamária. Redny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny, szúnyogháló szerelése és javítása rövid határidvel. Lambériázást is vállalok. Hacsa Attila, Lábatlan, Zsebeházi u. 25. Tel.: 06/30/ , 06/33/ vagy 17 óra után 06/33/ TÜZEL AKCIÓ!!! Tokodi brikett 2350,-Ft/q; orosz barna kocka 1830,- Ft/q; orosz barna dara 1730,- Ft/q; lendvicei dió 1990,-Ft/q; lendvicei dara 1930,- Ft/q + fuvarköltség. SZÁLLÍTOK homokot, sódert, betont, termföldet, és jó minség istállótrágyát 200,-Ft/q + fuvarköltség. Tel.: 06/20/ , 06/33/ Konténerszállítás a legolcsóbban! Sitt, homok, szemét stb. szállítása m 3 es konténerben! Tel.: 06/70/ Piszkei Szlhegyen bekerített gyümölcsös svéd faházzal, pincével, vízzel eladó 1,8 millió Ft-ért. 06/30/ Az Aranyosi Attila Autós Magániskola havonta személygépkocsi-vezet tanfolyamot indít! A következ tanfolyam: július 17-én (hétfn) 17:00 órakor indul, Lábatlanon, az Arany János Általános Iskolában. A tanfolyam díja négy részletben fizethet és ennek 30 %-át a családból bárki (akár a nagyszül is) a személyi jövedelemadójából levonhatja! Így a tanfolyam díja: Ft!!! Jelentkezni lehet induláskor a helyszínen, vagy a 06/30/ telefonon. Felnttképzési nyilvántartási szám: Akkreditációs 1ajstrom szám: AL-1104

Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang

Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang NNAPI KÖSZÖNT Lábatlan Város Önkormányzata és a magam nevében sok szeretettel köszöntöm városunk minden lányát és asszonyát a közeled Nnap alkalmából! Török István polgármester Véget ért a farsang Polgármesteri

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. ÁPRILIS havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam 2. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2013. február A farsang a vígság azon idszakát jelzi, mely a húsvéti nagyböjtöt megelzi. A farsangot rendesen január 6-tól hamvazó szerdáig

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI OLDAL 2 SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ. 2015. július

KÖZÖSSÉGI OLDAL 2 SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ. 2015. július KÖZÖSSÉGI OLDAL 2 SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ FELHÍVÁS KÖZÖSSÉGI OLDAL Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok! Szabadszállás Város Képviselő-testületének 5/2010. (III.19.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Névadó ünnepség az általános iskolában

Névadó ünnepség az általános iskolában Névadó ünnepség az általános iskolában Emlékezetes, szép esemény részesei lehettek azok, akik 2009. június 12-én meghívásunkat elfogadva, ellátogattak iskolánkba. Az eddigi i Általános Iskola Szentgyörgyi

Részletesebben

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja XII. évfolyam 4. szám Húsvét kiszézéssel és vill zéssel Húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a

Részletesebben

Ú J R E N D E Z V É N Y T É R M Á J U S I P R O G R A M J A

Ú J R E N D E Z V É N Y T É R M Á J U S I P R O G R A M J A XXX. évfolyam 5. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2014. május Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése tárgyú projekt (azon. szám: KMOP. 5.2.1//B-09-2F-2010-0009)

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. július 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Eskütétel, jegyzõi pályázat kiírása Beszámoló a képviselõ-testület ülésérõl Elköszönt városunk jegyzõje,

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA. Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA. Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben SZABOLCS HÍRADÓ Ára: 120 Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2014. MÁJUS Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben Ünnepélyes keretek között avattuk fel

Részletesebben

megjelenik havonta Vecsési Sándor búcsúztatója 2015. június 26. Nyergesújfalu, Kernstok Galéria

megjelenik havonta Vecsési Sándor búcsúztatója 2015. június 26. Nyergesújfalu, Kernstok Galéria NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA X X V. é v f o l y a m megjelenik havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában 2015. JÚLIUS GYERMEKKOROMTÓL KEZDVE SZINTE NAP

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Mi lesz veled, Vál KSE? Jövőnk zálogai? Ilyen körülmények között ebben a csapatban ennyi van. Én azt gondolom, nincs okunk szégyenkezni. Ádám Zsuzsanna beszélget az egyesület vezetőségével....összetört

Részletesebben

MAJÁLIS KEDVES OLVASÓK, KEDVES JÁKÓI LAKOSOK!

MAJÁLIS KEDVES OLVASÓK, KEDVES JÁKÓI LAKOSOK! 1. évfolyam, 1. szám 2011. 07. 15. Bakonyjákó Község Önkormányzatának 4 havonta megjelenő, ingyenes kiadványa. MAJÁLIS A Vadvirág Néptáncegyüttes tagjai a nézőket is táncba hívták Mindenik embernek a lelkében

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség! Saj (t) ó~szögedről 2013. március XVII. évfolyam 1. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Zártkertek bejelentése........ 5 Megadom a szót 6 Anyakönyvi hírek... 6 Beruházások~fejlesztések..

Részletesebben

Tartalom: Falüzemeltetés 2. Diabétesz klub Perkátán 2. Egyház - hitélet 3. Emlékeink 4. Kínai kapcsolatunk I. 5. Fogyj velünk! 6.

Tartalom: Falüzemeltetés 2. Diabétesz klub Perkátán 2. Egyház - hitélet 3. Emlékeink 4. Kínai kapcsolatunk I. 5. Fogyj velünk! 6. XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 7. SZÁM JÚLIUS Tartalom: Falüzemeltetés 2 Diabétesz klub Perkátán 2 Egyház - hitélet 3 Emlékeink 4 Kínai kapcsolatunk I. 5 Fogyj velünk! 6 Megszólíttattam 7 Egy napra újra gyermekként

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2005. JÚLIUS -AUGUSZTUS ÁRA: 100.- Ft Tartalomból: A VI. Kisbéri Napok részletes programja Tisztelt hántai és kisbéri polgárok...

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

1Egy szó, mint száz. József Attila Kórus. 2012/3. Június. Győrszentiváni

1Egy szó, mint száz. József Attila Kórus. 2012/3. Június. Győrszentiváni Győrszentiváni 2012/3. Június Győr Megyei Jogú Város Szentiváni Részönkormányzat Városrész Szolgálatáért Díj Győr városfejlesztési programjában a városvezetés Újváros egy részének felújítását is tervezi,

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXV. évfolyam, 2015. július Közéleti információs lap V. Múzeumok Éjszakája Bár borongósan indult péntek délután az ötödik Múzeumok Éjszakája rendezvény, azonban mind a városi

Részletesebben

Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 2. szám 2008. július. Református hittantábor

Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 2. szám 2008. július. Református hittantábor Bajomi Krónika Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 2. szám 2008. július Laki Dominika diákolimpiai bajnok! Erdélyi kirándulás Református hittantábor Majális Nemzetközi konferencia és fesztivál 2

Részletesebben

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a XXI. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. június Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte június első hétvégéjén a Dunavarsányi Napokat, ami nemcsak a résztvevők számában,

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Így szavaztunk Jánoshalmán Június 7-én az Európai parlamenti választások során Jánoshalmán a 7617 választásra jogosult polgár közül 2609 (34,25%) élt állampolgári

Részletesebben