ÍJÁSZTÁBOR GYEREKEKNEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÍJÁSZTÁBOR GYEREKEKNEK"

Átírás

1 Hölgybál harmadszor A nyári napforduló éjszakája sokak számára emlékezetes marad 2006-ban, mert a Hölgyek Lábatlanért Klub jótékonysági bálja valódi fiestát, parázs hangulatot varázsolt a Gerenday Közösségi Házba. (Primusz Sándorné tudósítása a 4. oldalon olvasható) 80 éves a Lábatlani Sportegyesület A kerek évfordulót július 8-án egész napos programokkal ünnepli az egyesület, s erre invitálják a város minden lakóját. A meghívást közzétettük elz lapszámunkban is, aktualitása miatt a részletes programot most is közöljük. A 4. oldalon olvasható. (a szerk.) ÍJÁSZTÁBOR GYEREKEKNEK MAZSORETTFESZTIVÁL ÉS BÚCSÚBÁL Július másodika a piszkei katolikus templom búcsúja, hiszen a templom a Mária látogatása Erzsébetnél alkalomra lett felszentelve, s ennek az eseménynek a naptári ideje ekkorra esik. Érdekessége még ennek a napnak, hogy az egyházi éven belül, a népi vallásos hit Sarlós Boldogasszony napjaként tartja számon, s a sarló kötdik a 29-i Péter-Pál naphoz, azaz az aratás hagyományos elkezdéséhez. A búcsúval egy idben kerül megrendezésre a Neszmélyi Hídver Napok is, ami önmagában derék dolog, hiszen ezzel is gazdagszik térségünk kulturális palettája, a mi szempontunkból azonban a közönség megosztását jelenti. A jövben ez a programok szervezésének újbóli átgondolását teszi szükségessé. (További cikkek az 5. oldalon olvashatók a rendezvényrl. A szerk.) A Gerecse Tájvéd Egyesület ismét meghirdeti pusztamaróti íjásztáborát, ahová még várják a jelentkezket. (Részletes program a 4. oldalon. A szerk.)

2 Tájékoztató a képvisel-testület május 30-i ülésérl. A képvisel-testület az ülés során kilenc napirendi pontot tárgyalt. A testület elfogadta a két ülés közötti eseményekrl szóló beszámolót. Június 2-án Pedagógus napi ünnepség volt a Gerenday házban. Június 6-tól tüdszrés volt, melyen 1500 f vett részt. Június 9-én a Holcim Hungária Otthon Alapítvány kuratóriuma Ft támogatást ítélt meg 6 db szociális bérlakás megvásárlására. Az árvízi védekezésben kifejtett sikeres tevékenységéért Török István, Garai Zsolt, Bánkuti Endre, Bárdos Zoltán a Vízügyi Miniszter kitüntetésében, Hortai Tamás, Bárdos Zoltán a Katasztrófavédelmi Igazgatóság elismerésében részesült. Június 16-án a Petfi S. Ált. Isk. tanévzáró ünnepségén Török Gézáné pedagógus részére átadásra került a testület által ajándékozott, Lábatlan címerével ellátott arany pecsétgyr. Július 17-én az Arany J. Ált. és Mvészeti Isk. évzáró ünnepségén Dinnyés István képvisel átadta Fedor Diána 4. osztályos tanuló részére az alapítvány által adományozott számítógépet. Június 18-án Rechnitz testvérvárosunkból kerékpáros delegáció látogatott el városunkba, Saly József polgármester úr vezetésével. Idén második alkalommal került sor a évi költségvetési rendelet módosítására. A fösszeg eft-ra emelkedett, mely eft változást jelent a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. A növekedést a mködési bevétel, az állami támogatások és az elz évi pénzmaradvány okozta. A testület elfogadta a Hétforrás Kft évi üzleti tervének teljesítésérl szóló beszámolót. Az üzleti terv kiadási oldala 99,96%-ra, a bevételi oldal 100,4 %-ra teljesült, a cég adózás utáni eredménye eft. A képvisel-testület évi megválasztását követen elkészítette a ciklusidszakra vonatkozó munkaprogramját. A testületi képviselk megvitatták a munkaprogramban vállalt célok, irányok teljesülését. Az errl szóló beszámoló a internetes oldalon olvasható. A következkben beszámoló hangzott el az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás évi els féléves tevékenységérl. A Társulás miután többcélúvá alakult át, a közoktatási, a szociális, ezen belül a gyermekjóléti, az egészségügyi, továbbá a területfejlesztési feladatok térségi ellátását vállalta a kistérség valamennyi települése részvételével. A képvisel-testület elfogadta a polgármesteri hivatal hatósági és önkormányzati munkájáról szóló beszámolót. A hivatal az önkormányzati döntések elkészítésén és végrehajtásán túl, az államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatokat is végrehajtja, továbbá saját szervezetének mködtetését is ellátja. Elhangzott a évi bels ellenrzési tevékenységrl szóló beszámoló. A munkatervben meghatározottak alapján sor került a leltározási tevékenység vizsgálatára a polgármesteri hivatal és az intézményekben, felülvizsgálatra kerültek a szabályzatok, valamint a normatív kötött támogatások igénylése alapjául szolgáló nyilvántartások. A testület 6 db bérlakás megvásárlására közbeszerzési ajánlattételi felhívást írt ki. A Holcim Hungária Otthon Alapítvány évi pályázatán nyert eft vissza nem térítend támogatás felhasználására, illetve a 6 db szociális bérlakás megvásárlására a közbeszerzési eljárás lefolytatása után nyílik lehetség. A Zeng Óvoda 83e Ft önrész biztosítását kérte a Közoktatásért Közalapítványhoz benyújtott udvari babaház létesítésére vonatkozó pályázatuk megvalósításához, melyet a testület egyhangúlag biztosított. A képvisel-testület elfogadta az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának Bajót és Mogyorósbánya általános iskolai feladatainak ellátására vonatkozó kiegészítését. A két településen a gyermeklétszám fokozatosan csökken, ezért az alapfokú oktatási feladatok ellátására Nyergesújfalu Város és Tát Nagyközség településekkel kezddtek tárgyalások. A társulási megállapodás módosításához valamennyi érintett település hozzájárulása szükséges. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából a Miniszterelnöki Hivatalhoz benyújtott pályázaton vetélked sorozat megrendezéséhez 150 eft, mvészeti est megrendezésére 400 eft, Hírmondó különszámának megjelentetésére 200 eft támogatást nyert el településünk. A szükséges önrészt a kulturális rendezvények keretén belül biztosította a testület. A sportpálya épületének felújítására, ftési rendszerének korszersítésre, nyílászáró cseréjére benyújtott pályázat eft támogatásban részesült. A felújítás elvégzéséhez szükséges önrészt a testület biztosította. Végül az önkormányzat 50 eft támogatást nyújtott a Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorulókért és a Betegekért Alapítvány részére, mellyel a hernádi árvízkárosultak részére nyújtanak segítséget. Védekezés a parlagf ellen: A hatékony védekezés alapelve, hogy a virágzás, pollenképzdés eltt kerüljön sor a teljes kiirtásra, az oldalhajtások képzdésének megakadályozására. Mindez háromféle módon történhet: Kézi gyomlálás: A virágzás eltti idszakban alkalmazható csak, mivel a virágzáskor nagy mennyiség pollennel érintkezés kiválthatja az esetleg addig rejtett túlérzékenységet. Kaszálás: Egyszeri kaszálás nem jelenti a parlagf kiirtását, mert a növény az alacsonyan elhelyezked oldalrügyeibl 3-4 oldalhajtást nevel, és ugyanolyan intenzitással virágzik néhány hét múlva. Általában 3 kaszálás biztosít megfelel eredményt. Az els kaszálást, a virágzást megelz idszakra július elejére célszer idzíteni. A második kaszálást augusztus, a harmadikat szeptember közepén kell elvégezni. Vegyszeres védekezés: A parlagf a gyomirtó szerekre érzékeny, így könnyen írtható. A problémát folyamatos kelése jelenti, ezért ún. tartamhatással bíró szerek ajánlottak. A hatóságok eljárásukat nemcsak termföldön folytatják le amelybe a zártkertek is bele tartoznak hanem belterületen is, ipari, kereskedelmi és egyéb telephelyeken, utak, vasutak, vízpartok mentén is. A évi XXXV. Törvény lehetséget ad, hogy a parlagfvel ersen fertzött, rosszul mvelt haszonnövény állományban is elvégezhessék a hatósági védekezést június 30. után az ingatlan tulajdonosának, használójának ismerete nélkül is el kell végezni a közérdek hatósági védekezést, amire halasztó hatása még a benyújtott fellebbezésnek sincs. A hatósági védekezést elrendel határozatok a helyi önkormányzat hirdettábláján kerülnek kifüggesztésre. A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét köteles a föld használója, tulajdonosa megtéríteni, mely hektáronként több tízezer forint is lehet. Ez nem azonos a növényvédelmi bírsággal, mely Ft közötti összegben az eljárás költségén felül kerül kiszabásra. Ph

3 Júniusi Arany -os hírek Irány London! Idén is megrendezte az Oxford University Press az Oxford Competition pályázatát My book cartoons címmel. Megyénként tíz pályam érkezett az országos döntre, iskolánkból 3 pályam jutott tovább. Az országos dönt napján mindenki izgatottan várta az eredményhirdetést. Megyénként felsorolták a csapatok résztvevit, és mindannyian kaptunk ajándékot. Ezután megtudtuk, ki az a tizenhat szerencsés tanuló, aki Londonba látogathat. Remélni se mertük volna, hogy mi is a tizenhat diák között lehetünk. Mikor kimondták a nevünket, még akkor sem akartuk elhinni, hogy nyertünk. Az egész csapat boldogságban fürdött. Reméljük, hogy a jövben is ekkora sikerrel szerepelnek iskolánk pályázói. Köszönettel tartozunk Albert Eszter és Csereklyeiné Sárfi Éva tanárninknek, amiért hozzásegítettek minket nyereményünkhöz. Bognár Petra, Csanálosi Nikolett, Richter Tamás 8. b osztály Sokszor egyetlen élmény egész életre megnyitja a fiatal lelket Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni: ezt megszervezni az iskola kötelessége. Kodály Zoltán Tanévzáró az Aranyban vett részt a mvészeti tagozat foglalkozásain, ahol a képz- és iparmvészet, a tánc, a dráma- és színjáték, és a zene területén kaptak nagyon sok pluszt a gyerekek, megcsillogtathatták mvészeti képességeiket, és teret adhattak kreativitásuknak. A mvészeti tagozatosok számot adhattak tudásukról a Mvészeti Gálán, melynek keretében megcsodálhattuk a grafikások, a keramikusok és a kézmvesek alkotásait. Részesei lehettünk a táncosok, a mazsorettek és a drámások eladásainak. Tanár, szül és diák együtt fedezte fel és örült annak, hogy milyen sok tehetséges gyerek van. A zeneórákat a nyergesi Szabolcsi Bence Zeneiskola tanárai biztosították, a tanév során több alkalommal élvezhettük a zeneiskolások és tanáraik koncertjét. A sportolni vágyók délután választhattak a kézilabda, az atlétika és a judo foglalkozásai közül. Ebben a tanévben 40 kisdiák tanult meg úszni. Elmondhatom, hogy nagyon nehéz, de nagyon sikeres tanévet tudhatunk magunk mögött. Szerencsére sok tanulónk dicsekedhet azzal, hogy a tantervi anyagnál többet is teljesített, hisz 34-en értek el kitn eredményt, nagyon sokan sikerrel szerepeltek valamilyen szaktárgyi versenyen vagy pályázaton, ezekrl tanév közben hírt adtunk. Ez a tanév valamennyi diákunknak jól zárult, hisz az akadályokat mindannyian sikerrel vették. A tanév végén 49 nyolcadikost búcsúztattunk, rájuk új feladatok, új örömök, új barátságok várnak. De bízom abban, hogy itt az Aranyban olyan ismeretek birtokába jutottak, amelyek szilárd alapul szolgálnak arra, hogy tudásuk gyarapodjék. Megköszönöm a nevelk munkáját, a szülk együttmködését, s mindazoknak a segítségét, akik bármiben támogatták az iskolát. Kellemes nyarat, jó pihenést kívánok a gyerekeknek, a szülknek és kollégáimnak. Balogh Erzsébet igazgató Minden tanév rejt magában valami újat, valami pluszt az elzhöz képest. Így történt ez most is. Mivel bvült az iskola nevelési és oktatási palettája a mvészeti tagozattal. Két tanévzárón vontunk mérleget. Élet töltötte be tehát az iskolát, fél 8-tól délután 6- ig. A déleltti órákban 30 pedagógus nevelt és oktatott 320 tanulót, délután pedig közel 200 diák

4 harmadik alkalommal a Gerendai közösségi házban. A vendégeket a Szalai- zenekar szórakoztatta, a gasztronómiai különlegességekkel teli büfét Dr. Lestyán Klára biztosította, a pompás virágdíszeket a Giacintó virágüzlet ajándékozta. A bált a Lábatlan Város els KI-MIT-TUD gyztesei nyitották meg, Orbán Zsuzsa gyönyören szavalt, a Fülöp testvérek és a TWIRLING - csoport táncolt. A bál meglepetése hastáncos lányok bemutatója volt, Heizelmann Izabella és tanítványai részérl. A msort tovább színesítette a tombola, melynek fdíja görögországi szálláshely 7 f részére az ANDROMEDA Travel Kft. ajándékaként. A bál nagyon jól sikerült, a bevételt a tehetséges lábatlani fiatalok támogatására fordítjuk. A GERECSE TÁJVÉD KULTURÁLIS HAGYOMÁNYRZ EGYESÜLET ÖTÖDIK ALKALOMMAL HIRDETI MEG ÍJÁSZTÁBORÁT PUSZTAMARÓTON, JÚLIUS KÖZÖTT. PROGRAM: TÚRA MINDEN NAP, CÉLJA A GERECSE HEGYSÉG ÉS FORRÁSAINAK ALAPOS MEGISMERÉSE ÍJÁSZAT MINDEN DÉLUTÁN ESTÉNKÉNT SPORT ÉS SZABADPROGRAM (RÖPLAPDA, FOCI, VADLES) KÉZMVES-FOGLALKOZÁS: NYÍLVESSZKÉSZÍTÉS TÁBORTZ ÉS SZALONNASÜTÉS, LOVAGLÁS, HARCI BEMUTATÓ. ÍJÁSZVERSENY. EGY TELJES NAPOT A DUNAALMÁSI LOVARDÁBAN TÖLTÜNK. RÉSZVÉTELI DÍJ: FT/F. A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA A NAPI HÁROMSZORI ÉTKEZÉST ÉS A SZÁLLÁST, VALAMINT A PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTELT JELENTKEZÉS ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓ: NASZÁK ISTVÁN: TELLER PÉTER: GERECSE TÁJVÉD EGYESÜLET Hölgybál harmadszor június 24-én a Hölgyek Lábatlanért klub megrendezte hagyományos jótékonysági bálját, a Primusz Sándorné!"# $%&'(%)'*+,)$,',-""./ "0/"! Gyülekez a Sportpályán 8 00 FUTÓVERSENY ovistól a nyolcadikig, korosztályonként Az SE szakosztályainak egymás közötti versenye, eltte közös bemelegítés Kocsis Tündivel. Néhány versenyszám, amiben versenyzink összemérhetik ügyességüket: labdás ügyességi váltó, sakkszimultán, íjászat, lengteke, trambulin, drótkötélpálya, rekesztorony, célbadobás, század eleji népi játékok, homokfoci. A felállított szereket, játékokat természetesen bárki kipróbálhatja! JUBILEUMI KISPÁLYÁS FOCITORNA 16 CSAPAT RÉSZVÉTELÉVEL LÁBATLAN SPORTJA KIÁLLÍTÁS a GERENDAY KÖZÖSSÉGI HÁZBAN tól Eredményhirdetések a pályán felállított sátorban Judo bemutató Éremátadó ünnepség (férfi kézilabda csapat III. hely ) Kick-box bemutató Vacsora (gulyás minden kedves megjelentnek) tól A labdarúgó VB bronzmeccsének megtekintése projektoros kivetítn a sátorban Kötetlen program ameddig bírjuk! Az egész napos rendezvényen étel, ital folyamatosan kapható a pályán felállított sörsátorban. Minden érdekldt szeretettel várunk rendezvényeinkre! Schrenk Péter elnök

5 MAZSORETT FESZTIVÁL! A MAZSORETT FESZTIVÁL TÁMOGATÓI: STADA-BAU KFT, BÁLINT ÉS NEJE VENDÉGLÁTÓ, HALOMI KÁROLY, HÉTFORRÁS KFT, MÉSZÁROS FERENC VÁGÓHÍD HÚSÜZEM. FEHÉR ÁDÁM, COOP ÁBC, AKNAINÉ SÁGI ERZSÉBET, TATA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, SZARKA GYULA, BARTOS KÁLMÁN, HULLÁM VENDÉGL DOLGOZÓI, RÁBL TIBORNÉ, GIACINTÓ VIRÁGBOLT, GIBUSZ EMIL, ÁRVARÁZS, DÖMPER KFT, MAZSORETTEK SZÜLEI, BALOGH ERZSÉBET, POLGÁRRSÉG, POGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A LÁBATLAN KÖZÖSSÉGI CÉLJAIÉRT ALAPÍTVÁNY. KÖSZÖNETTEL: MARTIN ANTALNÉ ÉS A MAZSORETT CSOPORT NYOLCADIK ALKALOMMAL RENDEZTÜK MEG LÁBATLANON A MAZSORETT FESZTIVÁLT. AZ IDJÁRÁS MOST KEGYES VOLT HOZZÁNK, HISZEN A FELVONULÁS KELLEMES NAPSÜTÉSES IDBEN INDULT.KÖZEL 300 MAZSORETT MASÍROZOTT VÉGIG LÁBATLAN UTCÁIN KÉT FÚVÓSZENEKAR KÍSÉRETÉBEN. EBBEN AZ ÉVBEN IS VOLT ÚJDONSÁG, HISZEN OROSZLÁNYI, ILLETVE A FELVIDÉKRL, CSATÁRÓL ÉRKEZ MAZSORETT CSOPORT ELSZÖR JÁRT NÁLUNK. 13 ÓRÁTÓL LÁTHATTUK A TRADICIONÁLIS ÉS SZÍNPADI PRODUKCIÓK FORGATAGÁT. SAJNOS A VENDÉG Búcsúbál esvel Nem kedvezett az idjárás az idei búcsúbáli közönségnek. A hirtelen jött záporból egész délután és este kitartó es lett. A msorra kíváncsi közönséget azonban még ez sem tarthatta vissza attól, hogy a Gerenday kertben felállított sátorban élvezze Gergely Róbert dalait, nevessen Rokker Zsolti poénjain és táncoljon a Desperado együttes zenéjére. Késbb a Hats Off blues zenekar mutatta be új lemezét, majd az Easy együttes szórakoztatta a báli közönséget. A táncolni vágyók az éjféli tombolasorsolás után, hajnal 3 óráig mulathatott. Itt mondok köszönetet mindazoknak a vállalkozóknak, gyáraknak, vállalatoknak, akik a tombolanyereményeket felajánlották és így hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Beták Gabi CSOPORTOKNAK IDÉN NAGYON SIETS DOLGUK VOLT, EZÉRT AZ UTOLSÓ FÉL ÓRÁT A LÁBATLANI NAPFÉNY TÁNCOLTA ÁT. IGAZI KARNEVÁLI HANGULATOT TEREMTETTEK A LÁNYOK, HISZEN AZ INDULÓK MELLETT, SOK-SOK MEGLEPETÉS ÉRT MINKET, HIPP- HAPP, SHOW, ROKY, KÁN-KÁN ÉS EGYÉB TÁNCOK SOROZATÁVAL. CSAK GRATULÁLNI TUDOK NEKTEK NAPFÉNY MAZSIK. SZERETETTEL ZSUZSA NÉNI KERÉKPÁRRAL A

6 TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOKÉRT Büszkeségünk, Európa legnagyobb folyója megajándékozza Lábatlant is lenygöz társaságával, és az egyesület megtesz mindent, hogy a part városunk legnagyobb parkja lehessen. Az elismer szavak nem maradtak el, a vendégek szemében egyszerre csillogott a közös baráti öröm, és az apró tehetetlen irigység, hiszen alakulhat bármily fényesen a nemzetgazdaság, a Dunát magukhoz édesgetni Rechnitzbe, nincs esélyük. A dunai utazást mindannyian élvezték, ki a kényelmes tespedést választotta a kishajók hátsó ülésén, ki pedig a fürge, szökell kismotorcsónakok fickándozásának izgalmát használta ki. A másik part, Karva, szívemhez egyre közelebb kerül. Nálunk a bizalmatlanság gyakran már nem a négyzetméterben, hanem hektárokban mérhet, erre itt van karnyújtásnyira ez a kis falu, ahol örömmel köszönnek elre minden idegennek a szerény, dolgos emberek, és az egyszer helyi kiskocsmában bemutatkozva a Mieltt Saly József, Rechnitz polgármestere és kedves kísérete elindult kalandos kirándulások záróakkordjaként június 18-án hazafelé, kértem, hogy küldjék el részemre az általuk készített fotókat, hagy használjam fel azokat a mi Hírmondónkban. Így most részben idegen tollakkal próbálok ékeskedni, de mindezt jóhiszemen, nyíltan, városaink barátságának elmélyítése érdekében teszem. Furcsa látni a búcsúzó csapatot, tisztes hivatalnokok, meglett, termetes polgárok. Elismerésem tudom csak kifejezni, hiszen a köztünk húzódó 191 kilométeres út- akadályt kerékpárral küzdötték le. Eszembe jut, hogy a Viscosába milyen leverten érkeztem régen a Csepel biciklin, és országjáró útjaimon ekkortájt irigykedve néztem az Alföld tájait, ahol a síkokon élvezet számba megy minden kilométer. Vendégeink még csütörtökön indultak, majd az els 70 km megtétele után szálláshelyül Celldömölköt választották. A megfáradt vándorok csak a másnapi, Kisbérig terjed 80 km-re tudtak gondolni, egyéb embert próbáló programokra nem is vállalkoztak. Szombaton a kora reggeli indulás eredményeként városunk négy küldöttével találkoztak Tatán, akik sporttársi szolidaritással rendületlenül tekerték velük együtt kerékpárjaikat a neszmélyi Hilltop borászathoz, ahol mindannyian vendégek voltak egy nagysiker borkóstolóra, majd a kiérdemelt ebédre. Lábatlan felé épp az ebéd utáni szieszta idején folytatódott a túra, majd több óra kíméletlen pedálozás után elérkezett a várva várt pillanat, találkozás a Panoráma Panzió komfortos szobáival. Persze még csak a szobafoglalás idejére, hiszen városunk már várta a vendégeket. Kezddtek is a látogatás további viszontagságai. Ez a kanberki pincesor milyen derekasan tölti a hegy levét szívesen látott vendégeibe! Garai Zsolt, Endrédi Zoltán, Teller Péter, Naszák István, mind milyen szorgalommal kóstoltatták sorra pincéik büszkeségeit! Még jó, hogy a kiadós vacsora tartotta a lelket vendégeink májában, lábában. Úristen! - Még egy nap kezddik a vendéglátókkal! Hiszen csak 3-4 órát aludtunk! - mondta Gubody Sándor testi-lelki jó barátja Fritz, és már el is érkezett a találkozás ideje a Lábatlani Sirályok Vízisport Egyesület képviselivel a Duna parton! kezem alig kapom vissza az azt szorító új barátomtól, aki mindaddig nem látott, és jól tudja, hogy talán soha nem ülünk egy asztalnál. Micsoda kontúrok! Miközben a hs sör mellett Arnold arról mesél, hogy hobbija a Porsche Carrera, mi vágyunk hitelre még az új Daciára, a karvai utcán pedig pöfög elttünk a kivénhedt Prága teherautó. De láthatja mindenki, nem az anyagi javak teszik boldoggá igazán egyikünket sem, hanem a családunkkal, és barátainkkal töltött kellemes percek. Becsüljük meg ezeket! Legközelebb a helyi legvénebb egyesület, az Egyetértés SE 80 éves születésnapján találkozunk! Baráti üdvözlettel: Sujbert Levente Ember a vízben! Minden nap ünnep valakinek, sorakoznak a névnapok naptárunk lapjain, nagy családunk és baráti körünk szinte hetente üdvözölheti jókívánságaival valamely tagját gratulálva születése évfordulójához. Örömmel kiáltom várossá, hogy egy újabb ünnepelend nap virradt ránk június 29-én. A Nemzetközi Duna Nap! A vízi emberek érzik zsigereikben, hogy ezt megünnepelni feltétlen indokolt, de mit is ünneplünk ekkor? A Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság kezdeményezésére június 29-én ünnepelték elször a folyó menti országok az els Nemzetközi Duna Napot, abból az alkalomból, hogy tíz évvel korábban született meg a folyó és vízgyjtje védelmében a Duna Védelmi Egyezmény. A Nemzetközi Duna Nap célja, hogy felhívja a figyelmet erre a számos nemzet által naponta használt és sokszor kihasznált folyóra, és ezáltal egyfajta dunai szolidaritást alakítson ki. A Lábatlani Sirályok Vízisport Egyesület is szeretne csatlakozni ehhez a kialakulóban lev hagyományhoz, így mi a június 30-án, pénteken ünnepeltünk. Jeles volt ez a nap számunkra azért is, mert végre átadhattuk megalakulásunk óta elkészült legnagyobb munkánkat, a felújított utat, mely a Duna partra vezet. Segédkezet nyújtott a szerény ünnepségben polgármesterünk, Török István, aki a képzelt avató szalagot meleg szavaival vágta át, és Dinnyés István, a Lábatlan Közösségi Céljaiért Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki az útavató hordót indított el irigylésre méltó dinamizmussal. Az egyesület hagyományt teremt céllal egy

7 mindannyiunk által elismert személy részére szeretne évente Örökös, tiszteletbeli tag címet adományozni. Elsként szerintünk Tóth Tibor, Karva polgármestere az, akit kiemelked, Dunáért végzett munkájáért dicsérnünk kellett. Az alábbi dolgozat egy készül egyház- és mveldéstörténeti monográfia részét képezi, melyet gondolatébresztnek szántam. A Kedves Olvasó tapasztalni fogja, hogy a fotódokumentumok adatai hiányosak, ezért örömmel venném, ha a hiányzó adatok pótlásában segítségemre lennének. Bízom abban, hogy az alábbi írás sokakban régi kedves emlékeket idéz fel a hatvan-hetven évvel ezeltti idkbl. Szívesem fogadnám, ha szóbeli reagálásukkal írásos- és fotódokumentumokkal segítenék a további adatgyjtést, illetve a jelen témával kapcsolatos személyes élményeiket is közölnék. Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a dolgozat létrejöttében, emlékeik felidézésével és dokumentumokkal segítségemre voltak! A délután gyorsan elszaladt, a rossz id miatt a tervezett evezs versenyt meg sem tarthattuk. Kárpótolt minket a nagy érdekldés, mely a horgonydobó versenyre irányult, a jól szerepl felnttek és minden vállalkozó gyermek kis ajándékkal lett gazdagabb. Nagy sikert arattunk a vendégek csónakáztatásával, bár amikor Halmos Laci széles mosollyal elhelyezkedett nálam az els ülésen, motorosom merülése a megengedett határ gyors közelítésébe fogott. A rögtönzött vízisí bemutató után persze már kifejezetten hvösnek tnt az este nem csak nekem, de a rajtam kívül részt vev Szalai Laci és Garai Dani számára is. A literes korsók nem riasztották el szomjas barátaim, a sörös korsót Gombás János tartotta legtovább magasba, de az ivásba Pipi már lepipálta - akarom mondani, Mélykúti Tibor gyzedelmeskedett. Közben a Maloványi- Kerle páros rendületlenül ontotta a slágereket. Közben kemencés lángost és kürtöskalácsot ettünk kedvünkre, és szerencsére sör sem csak a versenykorsókba jutott. Remélem, hogy az elkövetkez években egyre többen kapcsolódnak Duna part párti munkánkhoz, és látogatják majd rendezvényeinket. Arra rá ébredtem ezen a szeles délutánon, hogy egy ilyen kiváló csapat és ilyen remek barátok egy egész napos rendezvényt érdemelnek. Szárnyaljatok továbbra is Sirályok! Baráti üdvözlettel: Sujbert Levente HELYTÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEK Adományozók és adatközlk: Csapóné Ollé Éva (1935- ), Fehérné Szodomka Ilona ( ), Gerecsei Zsolt (1972-), Hunorné Boros Erzsébet (1928-), Huszákné Hidasi Mária (1923-), Jeges Tibor (1927-), Kárászné Németh Zsófia (1925-), Ladányiné Mélykuti Ilona (1946-), Mezeiné Kalmár Eszter (1934-), Stróberné Kpataki Ida (1923-), Szalczingerné Szabó Magdolna (1935-), Szántó József (1920-), Szenes Géza (1925-), Mészárosné Sinkó Paula (1942-), Vénuszné Teisler Magdolna (1929-), a Néprajzi Klub tagjai (a névsort ld. az Adatok Lábatlan néprajzához cím kötetben Lábatlan, l.). Lábatlan, 2006 májusa. Nádasiné Balatoni Anna Jelen számunktól kezdden részletekben adjuk közre Nádasiné Balatoni Anna legújabb dolgozatát, amely talán még sikeresebbé teszi további gyjtmunkáját, s talán sok örömet szerez az érdekld olvasóknak. Következzék tehát elször is az elszó, néhány képpel kiegészítve. Kérem, fogadják szeretettel. (a szerk.) AZ OLVASÓHOZ

8 Gratulálunk születésnapjukhoz! 80 éves: Pötzelsberger Anna ( ) Dudás Sándorné ( ) 75 éves: Kéhner László ( ) Torda Istvánné ( ) Végh Józsefné ( ) Geiger András ( ) Sándor Imréné ( ) Lábas Istvánné ( ) Születtek: Május hónapban: Katona Tibor és Bojtor Helga fia Bence. Június hónapban: Kovács András és Szemes Annamária leánya Kitti, Sebk Balázs és Szilágyi Bernadett fia Balázs, Horváth Zoltán és Takács Andrea leánya Mónika Brigitta, Vass Attila és Ármai Zsuzsanna fia Bálint, Lakatos Ödön és Horváth Andrea leánya Hanna, Ers Gábor és Gilán Szilvia fia Dominik, Páva Zsolt és Tálos Mária fia Zsombor. Házasságot kötöttek június hónapban: Kovács Zsolt és Ledniczky Mónika, Hajnal Tamás és Süt Annamária. Redny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny, szúnyogháló szerelése és javítása rövid határidvel. Lambériázást is vállalok. Hacsa Attila, Lábatlan, Zsebeházi u. 25. Tel.: 06/30/ , 06/33/ vagy 17 óra után 06/33/ TÜZEL AKCIÓ!!! Tokodi brikett 2350,-Ft/q; orosz barna kocka 1830,- Ft/q; orosz barna dara 1730,- Ft/q; lendvicei dió 1990,-Ft/q; lendvicei dara 1930,- Ft/q + fuvarköltség. SZÁLLÍTOK homokot, sódert, betont, termföldet, és jó minség istállótrágyát 200,-Ft/q + fuvarköltség. Tel.: 06/20/ , 06/33/ Konténerszállítás a legolcsóbban! Sitt, homok, szemét stb. szállítása m 3 es konténerben! Tel.: 06/70/ Piszkei Szlhegyen bekerített gyümölcsös svéd faházzal, pincével, vízzel eladó 1,8 millió Ft-ért. 06/30/ Az Aranyosi Attila Autós Magániskola havonta személygépkocsi-vezet tanfolyamot indít! A következ tanfolyam: július 17-én (hétfn) 17:00 órakor indul, Lábatlanon, az Arany János Általános Iskolában. A tanfolyam díja négy részletben fizethet és ennek 30 %-át a családból bárki (akár a nagyszül is) a személyi jövedelemadójából levonhatja! Így a tanfolyam díja: Ft!!! Jelentkezni lehet induláskor a helyszínen, vagy a 06/30/ telefonon. Felnttképzési nyilvántartási szám: Akkreditációs 1ajstrom szám: AL-1104

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Komlóskáról neten található linkek:

Komlóskáról neten található linkek: Komlóskáról neten található linkek: Komlóska Községről, Budapest, Corvinus Egyetem, KOVÁSZ http://kovasz.bkae.hu/konferencia/hazigazda.html Komlóska bányászatának története http://diak.budai-rfg.sulinet.hu/~havassy/komloska/banyasz.html

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334 13-863 Forgatókönyv az Országos Polgárr Napra Az Országos Polgárr Szövetség

Részletesebben

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosított alapító okirata amely azért készült, hogy az I. pontban felsorolt alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv 74/'G. -aiban meghatározott rendelkezéseket

Részletesebben

2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat Második forduló 2015.04.12 Leány 1.6km 1. Kalocsai Klaudia 20 6:49 T.várkony, Endre Király Ált.Isk. SE2 / 1, 10 2. Gál Kitti 19 7:10 T.várkony, Endre Király Ált.Isk.

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2541 Lábatlan Rákóczi út 112. Résztvevő diákok száma: 40 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 6 Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó

Részletesebben

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának Működéséről 2008/2009 -1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK

KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK MEGYEI SZINTŰ VERSENYEK: Terematlétika 30 m síkfutás Velekei Bence 4.a 2. hely Sály Péter 7.a 2. hely Tömöttlabdadobás Gerencsér Vivien 8.b Pataki Péter 7.b 5. hely 5-körös futás

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

AZ IPA TAPOLCAI SZERVEZETE 2013. szeptember 05-től szeptember 09-ig a Hunguest Hotel Pelion **** Tapolca Köztársaság tér 10. szám alatt rendezi meg a 20 éves jubileumi ünnepségét, rendezvényét. A rendezvényre

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3410/2012. 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport Fiú 25 méter mellúszás: 1. Vismeg Zsombor, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 2. Kék Tamás Ákos, Carolina Óvoda és Bölcsıde 2.Klamancsek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Makád Község Polgármesteri Hivatalában a 2012. április 23-án tartott Makád község képviselő-testülete és Szigetbecse község képviselő-testülete által tartott közös ülésről.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

I. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 2008. JÚNIUS 27-28. - SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR SZABADTÉRI SZÍNPADA In memoriam Hidas Frigyes

I. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 2008. JÚNIUS 27-28. - SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR SZABADTÉRI SZÍNPADA In memoriam Hidas Frigyes A verseny programja 2008. június 27. Péntek Szabadtéri koncertek a városban - A Sárvári Termál és Wellnessfürd ben: 15.15 Bicske Koncert Fúvószenekara 16.00 Tamási Koncert Fúvószenekar Szabadtéri koncertek

Részletesebben

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 318/2014. (XII. 18.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Egyéni futók Férfi korosztály éves korosztály

Egyéni futók Férfi korosztály éves korosztály 2013. évi Balaton Szupermaraton futóverseny katonai eredmények Helyezés Egyéni futó (k) Férfi korosztály -25 évig korosztály Rajtszám Név/csapat név Összesen idő 1 IV. 301 Bódis Tamás 17:56:57 Egyéni futók

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában Verseny szintje Verseny megnevezése (országos, megyei, régiós) ORSZÁGOS II. Sas Kupa legeredményesebb Lány

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 30-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 30-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. október 30-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás 66 2/3m fiú mellúszás 2002-2003 2. versenyszám 2002-2003-ben született leány 1. Erdélyi Dániel 2002 Martfűi Triatlon SE 1:16,99 2. Szeghalmi Zsombor 2002 Szolnoki Sportisk.SE 1:19,43 3. Németh Gergő 2002

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam TANULMÁNYI VERSENY Tisztelt Kollégák, Szülők! Iskolánk ez évben először, március 11-én rendezte meg a NAPRAKÉSZ elnevezésű, tanulmányi versenyt. Nagy szeretettel és örömmel fogadtuk iskolánkban a versenyen

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére 78/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Humán Bizottság tájékoztatója a 2015. évi támogatási kérelmek elbírálásáról Előterjesztő:

Részletesebben

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény VEDAC-2015.07.31. 100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény Budai Alexandra 1994 GEAC 1 12,41 Torma Evelin 1994 GEAC 2 12,56 Baráti Patrícia 1997 GEAC 3 12,61 Fülöp Virág 1998 VEDAC 4 13,23

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Tövises az út a csillagokig

Tövises az út a csillagokig Tövises az út a csillagokig T á b o r i ú j s á g a z Ú r 2 0 1 5. e s z t e n d e j é b e n j ú l i u s h a v á n a k 2 8. n a p j á n C s í k c s o m o r t á n S z é k e l y f ö l d i Ve r s t á b o

Részletesebben

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Tisztelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

JUTALOMKÖNYVEK, OKLEVELEK

JUTALOMKÖNYVEK, OKLEVELEK JUTALOMKÖNYVEK, OKLEVELEK 2014-2015. TANÉV VÉGÉN TANULÓ NEVE OSZTÁLY ÉRDEM Horváth Rebeka 1.a Példamutató magatartása, szorgalma és kitűnő. Kovács Boldizsár 1.a Példamutató magatartása, szorgalma és kitűnő

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

II. Futapest - Zebegény Crossfutás augusztus 16.

II. Futapest - Zebegény Crossfutás augusztus 16. II. Futapest - Zebegény Crossfutás 2009. augusztus 16. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. PÁPAI MÁRTON 1995 1469 13:52 2. PÁPAI BENEDEK 1998 1468 15:37 3. KORPONAY GYÖRGY 1995

Részletesebben

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás Jegyzőkönyv 1. I. kcs. 50m fiú gyorsúszás 1. Bordás Levente 2005 Kodály 00:37,44 2. Takács Dani 2004 Móra 00:38,38 3. Fekete Máté 2004 Móra 00:44,79 4. Zuppán Zsolt 2004 Móra 00:49,87 5. Kerpics Martin

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Serdülõ I. Ranglista. Férfi Kajak

Serdülõ I. Ranglista. Férfi Kajak Serdülõ I. Ranglista Az összetett verseny állása 2004.nov..10 Férfi Kajak 1 2 3 4 5 Németh Tamás Varga Kálmán Soós Péter Péter Kristóf Mészáros Zsolt 4121 MULTI Sportegyesület 75.70 2 8 19.20 339 Lágymányosi

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 3/2015 OKSB BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015. március 24-én, (kedden) 15:00 órakor megtartott

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben

Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny

Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny 2009.09.27 EREDMÉNY 1. Futam K1 fiú V. kcs. 10:00 1. Gurgulits Bence Zoltek 2. Kovács Patrik Zoltek 3. Szegedi Tamás Vért 4. Tóth Bence Tata 5. Dér Ádám Esztergom

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Iskolai/ kerületi/ fővárosi

Iskolai/ kerületi/ fővárosi 3. a Felkészítő pedagógus Borbély Szabina mesemondó Iskolai I. Sebők Erika Nagy Bálint mesemondó Iskolai II. Sebők Erika Baranyi Szilvia mesemondó Iskolai III. Sebők Erika Novák Zsófia szavaló Iskolai

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

PARAGI FERENC GERELYHAJÍTÁS UTÁNPÓTLÁSÉRT & BHSE GERELYHAJÍTÓ MINŐSÍTŐ VERSENY ERDÉLYI GYÖRGY ( ) GERELYHAJÍTÓ MAGYAR BAJNOK EMLÉKÉRE

PARAGI FERENC GERELYHAJÍTÁS UTÁNPÓTLÁSÉRT & BHSE GERELYHAJÍTÓ MINŐSÍTŐ VERSENY ERDÉLYI GYÖRGY ( ) GERELYHAJÍTÓ MAGYAR BAJNOK EMLÉKÉRE PARAGI FERENC GERELYHAJÍTÁS UTÁNPÓTLÁSÉRT & BHSE GERELYHAJÍTÓ MINŐSÍTŐ VERSENY Gyermek ügyességi számokkal kiegészítve (4 próba C változat) Verseny jellege: Minősítő Ranglista verseny Verseny ideje: 2013.

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24.

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24. IX. Vácrátóti Crossfutás 2007. március 24. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. PÁPAI GERGELY 1993 87 15:36 2. PÁLL ÁDÁM 1993 93 19:00 3. PÁPAI BENEDEK 1998 469 19:44 4. NEMCSICS

Részletesebben

VEDAC Esti verseny

VEDAC Esti verseny VEDAC Esti verseny 2015.07.31 Férfi 100 m - Időfutam 1. Kása Tibor 1987 HVSE 1. 10,92 2. Pozsgai Dániel 1993 FTC 1. 10,97 3. Orosz Zoltán 1992 TFSE 1. 10,98 4. Pázmándi Zsolt 1995 GEAC 1. 11,17 5. Molnár

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 46,550 1 47,850 1 47,750 1 142,150 2 Nagykőrös Kossuth Lajos Ált. Isk. 45,650 2 46,650 3 47,750 1 140,050 3 Villány Alapfokú Okt. és Nev. Központ 45,600

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport/lány felkészítő tanár Kaszásné Farkas Viola Soltészné Szörfi Anikó CSAPAT

Név oszt. helyezés korcsoport/lány felkészítő tanár Kaszásné Farkas Viola Soltészné Szörfi Anikó CSAPAT KÖRZETI MEZEI FUTÓ DIÁKOLIMPIA EGYÉNI Soltészné Szörfi Anikó Lukács Réka 1. 1-2. osztály Bíró Eszter 4.a 1. 3-4. osztály korcsoport/fiú Bolgár Dániel 3. 1-2. osztály 1 Lukács Réka Bán Lilla Vágási Dorottya

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben