ÍJÁSZTÁBOR GYEREKEKNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÍJÁSZTÁBOR GYEREKEKNEK"

Átírás

1 Hölgybál harmadszor A nyári napforduló éjszakája sokak számára emlékezetes marad 2006-ban, mert a Hölgyek Lábatlanért Klub jótékonysági bálja valódi fiestát, parázs hangulatot varázsolt a Gerenday Közösségi Házba. (Primusz Sándorné tudósítása a 4. oldalon olvasható) 80 éves a Lábatlani Sportegyesület A kerek évfordulót július 8-án egész napos programokkal ünnepli az egyesület, s erre invitálják a város minden lakóját. A meghívást közzétettük elz lapszámunkban is, aktualitása miatt a részletes programot most is közöljük. A 4. oldalon olvasható. (a szerk.) ÍJÁSZTÁBOR GYEREKEKNEK MAZSORETTFESZTIVÁL ÉS BÚCSÚBÁL Július másodika a piszkei katolikus templom búcsúja, hiszen a templom a Mária látogatása Erzsébetnél alkalomra lett felszentelve, s ennek az eseménynek a naptári ideje ekkorra esik. Érdekessége még ennek a napnak, hogy az egyházi éven belül, a népi vallásos hit Sarlós Boldogasszony napjaként tartja számon, s a sarló kötdik a 29-i Péter-Pál naphoz, azaz az aratás hagyományos elkezdéséhez. A búcsúval egy idben kerül megrendezésre a Neszmélyi Hídver Napok is, ami önmagában derék dolog, hiszen ezzel is gazdagszik térségünk kulturális palettája, a mi szempontunkból azonban a közönség megosztását jelenti. A jövben ez a programok szervezésének újbóli átgondolását teszi szükségessé. (További cikkek az 5. oldalon olvashatók a rendezvényrl. A szerk.) A Gerecse Tájvéd Egyesület ismét meghirdeti pusztamaróti íjásztáborát, ahová még várják a jelentkezket. (Részletes program a 4. oldalon. A szerk.)

2 Tájékoztató a képvisel-testület május 30-i ülésérl. A képvisel-testület az ülés során kilenc napirendi pontot tárgyalt. A testület elfogadta a két ülés közötti eseményekrl szóló beszámolót. Június 2-án Pedagógus napi ünnepség volt a Gerenday házban. Június 6-tól tüdszrés volt, melyen 1500 f vett részt. Június 9-én a Holcim Hungária Otthon Alapítvány kuratóriuma Ft támogatást ítélt meg 6 db szociális bérlakás megvásárlására. Az árvízi védekezésben kifejtett sikeres tevékenységéért Török István, Garai Zsolt, Bánkuti Endre, Bárdos Zoltán a Vízügyi Miniszter kitüntetésében, Hortai Tamás, Bárdos Zoltán a Katasztrófavédelmi Igazgatóság elismerésében részesült. Június 16-án a Petfi S. Ált. Isk. tanévzáró ünnepségén Török Gézáné pedagógus részére átadásra került a testület által ajándékozott, Lábatlan címerével ellátott arany pecsétgyr. Július 17-én az Arany J. Ált. és Mvészeti Isk. évzáró ünnepségén Dinnyés István képvisel átadta Fedor Diána 4. osztályos tanuló részére az alapítvány által adományozott számítógépet. Június 18-án Rechnitz testvérvárosunkból kerékpáros delegáció látogatott el városunkba, Saly József polgármester úr vezetésével. Idén második alkalommal került sor a évi költségvetési rendelet módosítására. A fösszeg eft-ra emelkedett, mely eft változást jelent a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. A növekedést a mködési bevétel, az állami támogatások és az elz évi pénzmaradvány okozta. A testület elfogadta a Hétforrás Kft évi üzleti tervének teljesítésérl szóló beszámolót. Az üzleti terv kiadási oldala 99,96%-ra, a bevételi oldal 100,4 %-ra teljesült, a cég adózás utáni eredménye eft. A képvisel-testület évi megválasztását követen elkészítette a ciklusidszakra vonatkozó munkaprogramját. A testületi képviselk megvitatták a munkaprogramban vállalt célok, irányok teljesülését. Az errl szóló beszámoló a internetes oldalon olvasható. A következkben beszámoló hangzott el az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás évi els féléves tevékenységérl. A Társulás miután többcélúvá alakult át, a közoktatási, a szociális, ezen belül a gyermekjóléti, az egészségügyi, továbbá a területfejlesztési feladatok térségi ellátását vállalta a kistérség valamennyi települése részvételével. A képvisel-testület elfogadta a polgármesteri hivatal hatósági és önkormányzati munkájáról szóló beszámolót. A hivatal az önkormányzati döntések elkészítésén és végrehajtásán túl, az államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatokat is végrehajtja, továbbá saját szervezetének mködtetését is ellátja. Elhangzott a évi bels ellenrzési tevékenységrl szóló beszámoló. A munkatervben meghatározottak alapján sor került a leltározási tevékenység vizsgálatára a polgármesteri hivatal és az intézményekben, felülvizsgálatra kerültek a szabályzatok, valamint a normatív kötött támogatások igénylése alapjául szolgáló nyilvántartások. A testület 6 db bérlakás megvásárlására közbeszerzési ajánlattételi felhívást írt ki. A Holcim Hungária Otthon Alapítvány évi pályázatán nyert eft vissza nem térítend támogatás felhasználására, illetve a 6 db szociális bérlakás megvásárlására a közbeszerzési eljárás lefolytatása után nyílik lehetség. A Zeng Óvoda 83e Ft önrész biztosítását kérte a Közoktatásért Közalapítványhoz benyújtott udvari babaház létesítésére vonatkozó pályázatuk megvalósításához, melyet a testület egyhangúlag biztosított. A képvisel-testület elfogadta az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának Bajót és Mogyorósbánya általános iskolai feladatainak ellátására vonatkozó kiegészítését. A két településen a gyermeklétszám fokozatosan csökken, ezért az alapfokú oktatási feladatok ellátására Nyergesújfalu Város és Tát Nagyközség településekkel kezddtek tárgyalások. A társulási megállapodás módosításához valamennyi érintett település hozzájárulása szükséges. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából a Miniszterelnöki Hivatalhoz benyújtott pályázaton vetélked sorozat megrendezéséhez 150 eft, mvészeti est megrendezésére 400 eft, Hírmondó különszámának megjelentetésére 200 eft támogatást nyert el településünk. A szükséges önrészt a kulturális rendezvények keretén belül biztosította a testület. A sportpálya épületének felújítására, ftési rendszerének korszersítésre, nyílászáró cseréjére benyújtott pályázat eft támogatásban részesült. A felújítás elvégzéséhez szükséges önrészt a testület biztosította. Végül az önkormányzat 50 eft támogatást nyújtott a Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorulókért és a Betegekért Alapítvány részére, mellyel a hernádi árvízkárosultak részére nyújtanak segítséget. Védekezés a parlagf ellen: A hatékony védekezés alapelve, hogy a virágzás, pollenképzdés eltt kerüljön sor a teljes kiirtásra, az oldalhajtások képzdésének megakadályozására. Mindez háromféle módon történhet: Kézi gyomlálás: A virágzás eltti idszakban alkalmazható csak, mivel a virágzáskor nagy mennyiség pollennel érintkezés kiválthatja az esetleg addig rejtett túlérzékenységet. Kaszálás: Egyszeri kaszálás nem jelenti a parlagf kiirtását, mert a növény az alacsonyan elhelyezked oldalrügyeibl 3-4 oldalhajtást nevel, és ugyanolyan intenzitással virágzik néhány hét múlva. Általában 3 kaszálás biztosít megfelel eredményt. Az els kaszálást, a virágzást megelz idszakra július elejére célszer idzíteni. A második kaszálást augusztus, a harmadikat szeptember közepén kell elvégezni. Vegyszeres védekezés: A parlagf a gyomirtó szerekre érzékeny, így könnyen írtható. A problémát folyamatos kelése jelenti, ezért ún. tartamhatással bíró szerek ajánlottak. A hatóságok eljárásukat nemcsak termföldön folytatják le amelybe a zártkertek is bele tartoznak hanem belterületen is, ipari, kereskedelmi és egyéb telephelyeken, utak, vasutak, vízpartok mentén is. A évi XXXV. Törvény lehetséget ad, hogy a parlagfvel ersen fertzött, rosszul mvelt haszonnövény állományban is elvégezhessék a hatósági védekezést június 30. után az ingatlan tulajdonosának, használójának ismerete nélkül is el kell végezni a közérdek hatósági védekezést, amire halasztó hatása még a benyújtott fellebbezésnek sincs. A hatósági védekezést elrendel határozatok a helyi önkormányzat hirdettábláján kerülnek kifüggesztésre. A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét köteles a föld használója, tulajdonosa megtéríteni, mely hektáronként több tízezer forint is lehet. Ez nem azonos a növényvédelmi bírsággal, mely Ft közötti összegben az eljárás költségén felül kerül kiszabásra. Ph

3 Júniusi Arany -os hírek Irány London! Idén is megrendezte az Oxford University Press az Oxford Competition pályázatát My book cartoons címmel. Megyénként tíz pályam érkezett az országos döntre, iskolánkból 3 pályam jutott tovább. Az országos dönt napján mindenki izgatottan várta az eredményhirdetést. Megyénként felsorolták a csapatok résztvevit, és mindannyian kaptunk ajándékot. Ezután megtudtuk, ki az a tizenhat szerencsés tanuló, aki Londonba látogathat. Remélni se mertük volna, hogy mi is a tizenhat diák között lehetünk. Mikor kimondták a nevünket, még akkor sem akartuk elhinni, hogy nyertünk. Az egész csapat boldogságban fürdött. Reméljük, hogy a jövben is ekkora sikerrel szerepelnek iskolánk pályázói. Köszönettel tartozunk Albert Eszter és Csereklyeiné Sárfi Éva tanárninknek, amiért hozzásegítettek minket nyereményünkhöz. Bognár Petra, Csanálosi Nikolett, Richter Tamás 8. b osztály Sokszor egyetlen élmény egész életre megnyitja a fiatal lelket Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni: ezt megszervezni az iskola kötelessége. Kodály Zoltán Tanévzáró az Aranyban vett részt a mvészeti tagozat foglalkozásain, ahol a képz- és iparmvészet, a tánc, a dráma- és színjáték, és a zene területén kaptak nagyon sok pluszt a gyerekek, megcsillogtathatták mvészeti képességeiket, és teret adhattak kreativitásuknak. A mvészeti tagozatosok számot adhattak tudásukról a Mvészeti Gálán, melynek keretében megcsodálhattuk a grafikások, a keramikusok és a kézmvesek alkotásait. Részesei lehettünk a táncosok, a mazsorettek és a drámások eladásainak. Tanár, szül és diák együtt fedezte fel és örült annak, hogy milyen sok tehetséges gyerek van. A zeneórákat a nyergesi Szabolcsi Bence Zeneiskola tanárai biztosították, a tanév során több alkalommal élvezhettük a zeneiskolások és tanáraik koncertjét. A sportolni vágyók délután választhattak a kézilabda, az atlétika és a judo foglalkozásai közül. Ebben a tanévben 40 kisdiák tanult meg úszni. Elmondhatom, hogy nagyon nehéz, de nagyon sikeres tanévet tudhatunk magunk mögött. Szerencsére sok tanulónk dicsekedhet azzal, hogy a tantervi anyagnál többet is teljesített, hisz 34-en értek el kitn eredményt, nagyon sokan sikerrel szerepeltek valamilyen szaktárgyi versenyen vagy pályázaton, ezekrl tanév közben hírt adtunk. Ez a tanév valamennyi diákunknak jól zárult, hisz az akadályokat mindannyian sikerrel vették. A tanév végén 49 nyolcadikost búcsúztattunk, rájuk új feladatok, új örömök, új barátságok várnak. De bízom abban, hogy itt az Aranyban olyan ismeretek birtokába jutottak, amelyek szilárd alapul szolgálnak arra, hogy tudásuk gyarapodjék. Megköszönöm a nevelk munkáját, a szülk együttmködését, s mindazoknak a segítségét, akik bármiben támogatták az iskolát. Kellemes nyarat, jó pihenést kívánok a gyerekeknek, a szülknek és kollégáimnak. Balogh Erzsébet igazgató Minden tanév rejt magában valami újat, valami pluszt az elzhöz képest. Így történt ez most is. Mivel bvült az iskola nevelési és oktatási palettája a mvészeti tagozattal. Két tanévzárón vontunk mérleget. Élet töltötte be tehát az iskolát, fél 8-tól délután 6- ig. A déleltti órákban 30 pedagógus nevelt és oktatott 320 tanulót, délután pedig közel 200 diák

4 harmadik alkalommal a Gerendai közösségi házban. A vendégeket a Szalai- zenekar szórakoztatta, a gasztronómiai különlegességekkel teli büfét Dr. Lestyán Klára biztosította, a pompás virágdíszeket a Giacintó virágüzlet ajándékozta. A bált a Lábatlan Város els KI-MIT-TUD gyztesei nyitották meg, Orbán Zsuzsa gyönyören szavalt, a Fülöp testvérek és a TWIRLING - csoport táncolt. A bál meglepetése hastáncos lányok bemutatója volt, Heizelmann Izabella és tanítványai részérl. A msort tovább színesítette a tombola, melynek fdíja görögországi szálláshely 7 f részére az ANDROMEDA Travel Kft. ajándékaként. A bál nagyon jól sikerült, a bevételt a tehetséges lábatlani fiatalok támogatására fordítjuk. A GERECSE TÁJVÉD KULTURÁLIS HAGYOMÁNYRZ EGYESÜLET ÖTÖDIK ALKALOMMAL HIRDETI MEG ÍJÁSZTÁBORÁT PUSZTAMARÓTON, JÚLIUS KÖZÖTT. PROGRAM: TÚRA MINDEN NAP, CÉLJA A GERECSE HEGYSÉG ÉS FORRÁSAINAK ALAPOS MEGISMERÉSE ÍJÁSZAT MINDEN DÉLUTÁN ESTÉNKÉNT SPORT ÉS SZABADPROGRAM (RÖPLAPDA, FOCI, VADLES) KÉZMVES-FOGLALKOZÁS: NYÍLVESSZKÉSZÍTÉS TÁBORTZ ÉS SZALONNASÜTÉS, LOVAGLÁS, HARCI BEMUTATÓ. ÍJÁSZVERSENY. EGY TELJES NAPOT A DUNAALMÁSI LOVARDÁBAN TÖLTÜNK. RÉSZVÉTELI DÍJ: FT/F. A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA A NAPI HÁROMSZORI ÉTKEZÉST ÉS A SZÁLLÁST, VALAMINT A PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTELT JELENTKEZÉS ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓ: NASZÁK ISTVÁN: TELLER PÉTER: GERECSE TÁJVÉD EGYESÜLET Hölgybál harmadszor június 24-én a Hölgyek Lábatlanért klub megrendezte hagyományos jótékonysági bálját, a Primusz Sándorné!"# $%&'(%)'*+,)$,',-""./ "0/"! Gyülekez a Sportpályán 8 00 FUTÓVERSENY ovistól a nyolcadikig, korosztályonként Az SE szakosztályainak egymás közötti versenye, eltte közös bemelegítés Kocsis Tündivel. Néhány versenyszám, amiben versenyzink összemérhetik ügyességüket: labdás ügyességi váltó, sakkszimultán, íjászat, lengteke, trambulin, drótkötélpálya, rekesztorony, célbadobás, század eleji népi játékok, homokfoci. A felállított szereket, játékokat természetesen bárki kipróbálhatja! JUBILEUMI KISPÁLYÁS FOCITORNA 16 CSAPAT RÉSZVÉTELÉVEL LÁBATLAN SPORTJA KIÁLLÍTÁS a GERENDAY KÖZÖSSÉGI HÁZBAN tól Eredményhirdetések a pályán felállított sátorban Judo bemutató Éremátadó ünnepség (férfi kézilabda csapat III. hely ) Kick-box bemutató Vacsora (gulyás minden kedves megjelentnek) tól A labdarúgó VB bronzmeccsének megtekintése projektoros kivetítn a sátorban Kötetlen program ameddig bírjuk! Az egész napos rendezvényen étel, ital folyamatosan kapható a pályán felállított sörsátorban. Minden érdekldt szeretettel várunk rendezvényeinkre! Schrenk Péter elnök

5 MAZSORETT FESZTIVÁL! A MAZSORETT FESZTIVÁL TÁMOGATÓI: STADA-BAU KFT, BÁLINT ÉS NEJE VENDÉGLÁTÓ, HALOMI KÁROLY, HÉTFORRÁS KFT, MÉSZÁROS FERENC VÁGÓHÍD HÚSÜZEM. FEHÉR ÁDÁM, COOP ÁBC, AKNAINÉ SÁGI ERZSÉBET, TATA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, SZARKA GYULA, BARTOS KÁLMÁN, HULLÁM VENDÉGL DOLGOZÓI, RÁBL TIBORNÉ, GIACINTÓ VIRÁGBOLT, GIBUSZ EMIL, ÁRVARÁZS, DÖMPER KFT, MAZSORETTEK SZÜLEI, BALOGH ERZSÉBET, POLGÁRRSÉG, POGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A LÁBATLAN KÖZÖSSÉGI CÉLJAIÉRT ALAPÍTVÁNY. KÖSZÖNETTEL: MARTIN ANTALNÉ ÉS A MAZSORETT CSOPORT NYOLCADIK ALKALOMMAL RENDEZTÜK MEG LÁBATLANON A MAZSORETT FESZTIVÁLT. AZ IDJÁRÁS MOST KEGYES VOLT HOZZÁNK, HISZEN A FELVONULÁS KELLEMES NAPSÜTÉSES IDBEN INDULT.KÖZEL 300 MAZSORETT MASÍROZOTT VÉGIG LÁBATLAN UTCÁIN KÉT FÚVÓSZENEKAR KÍSÉRETÉBEN. EBBEN AZ ÉVBEN IS VOLT ÚJDONSÁG, HISZEN OROSZLÁNYI, ILLETVE A FELVIDÉKRL, CSATÁRÓL ÉRKEZ MAZSORETT CSOPORT ELSZÖR JÁRT NÁLUNK. 13 ÓRÁTÓL LÁTHATTUK A TRADICIONÁLIS ÉS SZÍNPADI PRODUKCIÓK FORGATAGÁT. SAJNOS A VENDÉG Búcsúbál esvel Nem kedvezett az idjárás az idei búcsúbáli közönségnek. A hirtelen jött záporból egész délután és este kitartó es lett. A msorra kíváncsi közönséget azonban még ez sem tarthatta vissza attól, hogy a Gerenday kertben felállított sátorban élvezze Gergely Róbert dalait, nevessen Rokker Zsolti poénjain és táncoljon a Desperado együttes zenéjére. Késbb a Hats Off blues zenekar mutatta be új lemezét, majd az Easy együttes szórakoztatta a báli közönséget. A táncolni vágyók az éjféli tombolasorsolás után, hajnal 3 óráig mulathatott. Itt mondok köszönetet mindazoknak a vállalkozóknak, gyáraknak, vállalatoknak, akik a tombolanyereményeket felajánlották és így hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Beták Gabi CSOPORTOKNAK IDÉN NAGYON SIETS DOLGUK VOLT, EZÉRT AZ UTOLSÓ FÉL ÓRÁT A LÁBATLANI NAPFÉNY TÁNCOLTA ÁT. IGAZI KARNEVÁLI HANGULATOT TEREMTETTEK A LÁNYOK, HISZEN AZ INDULÓK MELLETT, SOK-SOK MEGLEPETÉS ÉRT MINKET, HIPP- HAPP, SHOW, ROKY, KÁN-KÁN ÉS EGYÉB TÁNCOK SOROZATÁVAL. CSAK GRATULÁLNI TUDOK NEKTEK NAPFÉNY MAZSIK. SZERETETTEL ZSUZSA NÉNI KERÉKPÁRRAL A

6 TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOKÉRT Büszkeségünk, Európa legnagyobb folyója megajándékozza Lábatlant is lenygöz társaságával, és az egyesület megtesz mindent, hogy a part városunk legnagyobb parkja lehessen. Az elismer szavak nem maradtak el, a vendégek szemében egyszerre csillogott a közös baráti öröm, és az apró tehetetlen irigység, hiszen alakulhat bármily fényesen a nemzetgazdaság, a Dunát magukhoz édesgetni Rechnitzbe, nincs esélyük. A dunai utazást mindannyian élvezték, ki a kényelmes tespedést választotta a kishajók hátsó ülésén, ki pedig a fürge, szökell kismotorcsónakok fickándozásának izgalmát használta ki. A másik part, Karva, szívemhez egyre közelebb kerül. Nálunk a bizalmatlanság gyakran már nem a négyzetméterben, hanem hektárokban mérhet, erre itt van karnyújtásnyira ez a kis falu, ahol örömmel köszönnek elre minden idegennek a szerény, dolgos emberek, és az egyszer helyi kiskocsmában bemutatkozva a Mieltt Saly József, Rechnitz polgármestere és kedves kísérete elindult kalandos kirándulások záróakkordjaként június 18-án hazafelé, kértem, hogy küldjék el részemre az általuk készített fotókat, hagy használjam fel azokat a mi Hírmondónkban. Így most részben idegen tollakkal próbálok ékeskedni, de mindezt jóhiszemen, nyíltan, városaink barátságának elmélyítése érdekében teszem. Furcsa látni a búcsúzó csapatot, tisztes hivatalnokok, meglett, termetes polgárok. Elismerésem tudom csak kifejezni, hiszen a köztünk húzódó 191 kilométeres út- akadályt kerékpárral küzdötték le. Eszembe jut, hogy a Viscosába milyen leverten érkeztem régen a Csepel biciklin, és országjáró útjaimon ekkortájt irigykedve néztem az Alföld tájait, ahol a síkokon élvezet számba megy minden kilométer. Vendégeink még csütörtökön indultak, majd az els 70 km megtétele után szálláshelyül Celldömölköt választották. A megfáradt vándorok csak a másnapi, Kisbérig terjed 80 km-re tudtak gondolni, egyéb embert próbáló programokra nem is vállalkoztak. Szombaton a kora reggeli indulás eredményeként városunk négy küldöttével találkoztak Tatán, akik sporttársi szolidaritással rendületlenül tekerték velük együtt kerékpárjaikat a neszmélyi Hilltop borászathoz, ahol mindannyian vendégek voltak egy nagysiker borkóstolóra, majd a kiérdemelt ebédre. Lábatlan felé épp az ebéd utáni szieszta idején folytatódott a túra, majd több óra kíméletlen pedálozás után elérkezett a várva várt pillanat, találkozás a Panoráma Panzió komfortos szobáival. Persze még csak a szobafoglalás idejére, hiszen városunk már várta a vendégeket. Kezddtek is a látogatás további viszontagságai. Ez a kanberki pincesor milyen derekasan tölti a hegy levét szívesen látott vendégeibe! Garai Zsolt, Endrédi Zoltán, Teller Péter, Naszák István, mind milyen szorgalommal kóstoltatták sorra pincéik büszkeségeit! Még jó, hogy a kiadós vacsora tartotta a lelket vendégeink májában, lábában. Úristen! - Még egy nap kezddik a vendéglátókkal! Hiszen csak 3-4 órát aludtunk! - mondta Gubody Sándor testi-lelki jó barátja Fritz, és már el is érkezett a találkozás ideje a Lábatlani Sirályok Vízisport Egyesület képviselivel a Duna parton! kezem alig kapom vissza az azt szorító új barátomtól, aki mindaddig nem látott, és jól tudja, hogy talán soha nem ülünk egy asztalnál. Micsoda kontúrok! Miközben a hs sör mellett Arnold arról mesél, hogy hobbija a Porsche Carrera, mi vágyunk hitelre még az új Daciára, a karvai utcán pedig pöfög elttünk a kivénhedt Prága teherautó. De láthatja mindenki, nem az anyagi javak teszik boldoggá igazán egyikünket sem, hanem a családunkkal, és barátainkkal töltött kellemes percek. Becsüljük meg ezeket! Legközelebb a helyi legvénebb egyesület, az Egyetértés SE 80 éves születésnapján találkozunk! Baráti üdvözlettel: Sujbert Levente Ember a vízben! Minden nap ünnep valakinek, sorakoznak a névnapok naptárunk lapjain, nagy családunk és baráti körünk szinte hetente üdvözölheti jókívánságaival valamely tagját gratulálva születése évfordulójához. Örömmel kiáltom várossá, hogy egy újabb ünnepelend nap virradt ránk június 29-én. A Nemzetközi Duna Nap! A vízi emberek érzik zsigereikben, hogy ezt megünnepelni feltétlen indokolt, de mit is ünneplünk ekkor? A Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság kezdeményezésére június 29-én ünnepelték elször a folyó menti országok az els Nemzetközi Duna Napot, abból az alkalomból, hogy tíz évvel korábban született meg a folyó és vízgyjtje védelmében a Duna Védelmi Egyezmény. A Nemzetközi Duna Nap célja, hogy felhívja a figyelmet erre a számos nemzet által naponta használt és sokszor kihasznált folyóra, és ezáltal egyfajta dunai szolidaritást alakítson ki. A Lábatlani Sirályok Vízisport Egyesület is szeretne csatlakozni ehhez a kialakulóban lev hagyományhoz, így mi a június 30-án, pénteken ünnepeltünk. Jeles volt ez a nap számunkra azért is, mert végre átadhattuk megalakulásunk óta elkészült legnagyobb munkánkat, a felújított utat, mely a Duna partra vezet. Segédkezet nyújtott a szerény ünnepségben polgármesterünk, Török István, aki a képzelt avató szalagot meleg szavaival vágta át, és Dinnyés István, a Lábatlan Közösségi Céljaiért Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki az útavató hordót indított el irigylésre méltó dinamizmussal. Az egyesület hagyományt teremt céllal egy

7 mindannyiunk által elismert személy részére szeretne évente Örökös, tiszteletbeli tag címet adományozni. Elsként szerintünk Tóth Tibor, Karva polgármestere az, akit kiemelked, Dunáért végzett munkájáért dicsérnünk kellett. Az alábbi dolgozat egy készül egyház- és mveldéstörténeti monográfia részét képezi, melyet gondolatébresztnek szántam. A Kedves Olvasó tapasztalni fogja, hogy a fotódokumentumok adatai hiányosak, ezért örömmel venném, ha a hiányzó adatok pótlásában segítségemre lennének. Bízom abban, hogy az alábbi írás sokakban régi kedves emlékeket idéz fel a hatvan-hetven évvel ezeltti idkbl. Szívesem fogadnám, ha szóbeli reagálásukkal írásos- és fotódokumentumokkal segítenék a további adatgyjtést, illetve a jelen témával kapcsolatos személyes élményeiket is közölnék. Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a dolgozat létrejöttében, emlékeik felidézésével és dokumentumokkal segítségemre voltak! A délután gyorsan elszaladt, a rossz id miatt a tervezett evezs versenyt meg sem tarthattuk. Kárpótolt minket a nagy érdekldés, mely a horgonydobó versenyre irányult, a jól szerepl felnttek és minden vállalkozó gyermek kis ajándékkal lett gazdagabb. Nagy sikert arattunk a vendégek csónakáztatásával, bár amikor Halmos Laci széles mosollyal elhelyezkedett nálam az els ülésen, motorosom merülése a megengedett határ gyors közelítésébe fogott. A rögtönzött vízisí bemutató után persze már kifejezetten hvösnek tnt az este nem csak nekem, de a rajtam kívül részt vev Szalai Laci és Garai Dani számára is. A literes korsók nem riasztották el szomjas barátaim, a sörös korsót Gombás János tartotta legtovább magasba, de az ivásba Pipi már lepipálta - akarom mondani, Mélykúti Tibor gyzedelmeskedett. Közben a Maloványi- Kerle páros rendületlenül ontotta a slágereket. Közben kemencés lángost és kürtöskalácsot ettünk kedvünkre, és szerencsére sör sem csak a versenykorsókba jutott. Remélem, hogy az elkövetkez években egyre többen kapcsolódnak Duna part párti munkánkhoz, és látogatják majd rendezvényeinket. Arra rá ébredtem ezen a szeles délutánon, hogy egy ilyen kiváló csapat és ilyen remek barátok egy egész napos rendezvényt érdemelnek. Szárnyaljatok továbbra is Sirályok! Baráti üdvözlettel: Sujbert Levente HELYTÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEK Adományozók és adatközlk: Csapóné Ollé Éva (1935- ), Fehérné Szodomka Ilona ( ), Gerecsei Zsolt (1972-), Hunorné Boros Erzsébet (1928-), Huszákné Hidasi Mária (1923-), Jeges Tibor (1927-), Kárászné Németh Zsófia (1925-), Ladányiné Mélykuti Ilona (1946-), Mezeiné Kalmár Eszter (1934-), Stróberné Kpataki Ida (1923-), Szalczingerné Szabó Magdolna (1935-), Szántó József (1920-), Szenes Géza (1925-), Mészárosné Sinkó Paula (1942-), Vénuszné Teisler Magdolna (1929-), a Néprajzi Klub tagjai (a névsort ld. az Adatok Lábatlan néprajzához cím kötetben Lábatlan, l.). Lábatlan, 2006 májusa. Nádasiné Balatoni Anna Jelen számunktól kezdden részletekben adjuk közre Nádasiné Balatoni Anna legújabb dolgozatát, amely talán még sikeresebbé teszi további gyjtmunkáját, s talán sok örömet szerez az érdekld olvasóknak. Következzék tehát elször is az elszó, néhány képpel kiegészítve. Kérem, fogadják szeretettel. (a szerk.) AZ OLVASÓHOZ

8 Gratulálunk születésnapjukhoz! 80 éves: Pötzelsberger Anna ( ) Dudás Sándorné ( ) 75 éves: Kéhner László ( ) Torda Istvánné ( ) Végh Józsefné ( ) Geiger András ( ) Sándor Imréné ( ) Lábas Istvánné ( ) Születtek: Május hónapban: Katona Tibor és Bojtor Helga fia Bence. Június hónapban: Kovács András és Szemes Annamária leánya Kitti, Sebk Balázs és Szilágyi Bernadett fia Balázs, Horváth Zoltán és Takács Andrea leánya Mónika Brigitta, Vass Attila és Ármai Zsuzsanna fia Bálint, Lakatos Ödön és Horváth Andrea leánya Hanna, Ers Gábor és Gilán Szilvia fia Dominik, Páva Zsolt és Tálos Mária fia Zsombor. Házasságot kötöttek június hónapban: Kovács Zsolt és Ledniczky Mónika, Hajnal Tamás és Süt Annamária. Redny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny, szúnyogháló szerelése és javítása rövid határidvel. Lambériázást is vállalok. Hacsa Attila, Lábatlan, Zsebeházi u. 25. Tel.: 06/30/ , 06/33/ vagy 17 óra után 06/33/ TÜZEL AKCIÓ!!! Tokodi brikett 2350,-Ft/q; orosz barna kocka 1830,- Ft/q; orosz barna dara 1730,- Ft/q; lendvicei dió 1990,-Ft/q; lendvicei dara 1930,- Ft/q + fuvarköltség. SZÁLLÍTOK homokot, sódert, betont, termföldet, és jó minség istállótrágyát 200,-Ft/q + fuvarköltség. Tel.: 06/20/ , 06/33/ Konténerszállítás a legolcsóbban! Sitt, homok, szemét stb. szállítása m 3 es konténerben! Tel.: 06/70/ Piszkei Szlhegyen bekerített gyümölcsös svéd faházzal, pincével, vízzel eladó 1,8 millió Ft-ért. 06/30/ Az Aranyosi Attila Autós Magániskola havonta személygépkocsi-vezet tanfolyamot indít! A következ tanfolyam: július 17-én (hétfn) 17:00 órakor indul, Lábatlanon, az Arany János Általános Iskolában. A tanfolyam díja négy részletben fizethet és ennek 30 %-át a családból bárki (akár a nagyszül is) a személyi jövedelemadójából levonhatja! Így a tanfolyam díja: Ft!!! Jelentkezni lehet induláskor a helyszínen, vagy a 06/30/ telefonon. Felnttképzési nyilvántartási szám: Akkreditációs 1ajstrom szám: AL-1104

I. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 2008. JÚNIUS 27-28. - SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR SZABADTÉRI SZÍNPADA In memoriam Hidas Frigyes

I. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 2008. JÚNIUS 27-28. - SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR SZABADTÉRI SZÍNPADA In memoriam Hidas Frigyes A verseny programja 2008. június 27. Péntek Szabadtéri koncertek a városban - A Sárvári Termál és Wellnessfürd ben: 15.15 Bicske Koncert Fúvószenekara 16.00 Tamási Koncert Fúvószenekar Szabadtéri koncertek

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2541 Lábatlan Rákóczi út 112. Résztvevő diákok száma: 40 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 6 Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334 13-863 Forgatókönyv az Országos Polgárr Napra Az Országos Polgárr Szövetség

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Serdülõ I. Ranglista. Férfi Kajak

Serdülõ I. Ranglista. Férfi Kajak Serdülõ I. Ranglista Az összetett verseny állása 2004.nov..10 Férfi Kajak 1 2 3 4 5 Németh Tamás Varga Kálmán Soós Péter Péter Kristóf Mészáros Zsolt 4121 MULTI Sportegyesület 75.70 2 8 19.20 339 Lágymányosi

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

AZ IPA TAPOLCAI SZERVEZETE 2013. szeptember 05-től szeptember 09-ig a Hunguest Hotel Pelion **** Tapolca Köztársaság tér 10. szám alatt rendezi meg a 20 éves jubileumi ünnepségét, rendezvényét. A rendezvényre

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére 78/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Humán Bizottság tájékoztatója a 2015. évi támogatási kérelmek elbírálásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse.

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse. ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. december 14- ei ülésére. Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervére Határozati javaslat: Nyergesújfalu

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. PILISCSÉVI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. Piliscsévi Aranykapu Egységes

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam TANULMÁNYI VERSENY Tisztelt Kollégák, Szülők! Iskolánk ez évben először, március 11-én rendezte meg a NAPRAKÉSZ elnevezésű, tanulmányi versenyt. Nagy szeretettel és örömmel fogadtuk iskolánkban a versenyen

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 11. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 31. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 162/2014. (X.24.) sz. hat. A polgármester illetményének és költségtérítésének

Részletesebben

GYEREKTÁBOR. A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének Intéz Bizottsága 2009-ben is tábort szervez 9 14 éves korú gyermekek részére.

GYEREKTÁBOR. A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének Intéz Bizottsága 2009-ben is tábort szervez 9 14 éves korú gyermekek részére. GYEREKTÁBOR A Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének Intéz Bizottsága 2009-ben is tábort szervez 9 14 éves korú gyermekek részére. A tábor helye: Szandavár, diáktábor Részvételi díj: - BRDSZ

Részletesebben

J e g y z õ k ö n y v

J e g y z õ k ö n y v J e g y z õ k ö n y v Készült: Szigetbecse Község Polgármesteri Hivatalában a 2010. április 27-én tartott Szigetbecse község képviselõ-testülete és Makád község képviselõ-testülete által tartott közös

Részletesebben

XX. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz Találkozó 2009. október 16-17-18 GYR

XX. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz Találkozó 2009. október 16-17-18 GYR XX. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz Találkozó 2009. október 16-17-18 GYR Versenykiírás 1. A verseny célja: A villamosenergia-ipar hagyományainak és a dolgozók egészségének megrzése, az emberi kapcsolatok

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló

A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2. PTE Deák Ferenc Gyakorló Hallgató Képzés A gyakorlat típusa A gyakorlat helyszíne és a gyakorlatvezető tanár/mentor szak 1 szak 2 Megjegyzés Krämer Kinga N, 5 csoportos t. Varga Ágnes Hajdú Zsuzsanna francia Aradi (Palkó) Nikolett

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány "Ha úgy tűnik, nincs segítség, közelebb van, mint remélnéd." Unique 2010. május- június havi programajánlat 2800 Tatabánya, Kodály tér

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév Helyezés Verseny Szint: Név Osztály 1.évfolyam Felkészítő pedagógus Különdíj Rajzpályázat: Milyen állat lennék? városi Nagy Dominika 1.b Erdei Judit Különdíj Rajzpályázat:

Részletesebben

Kedves gyerekek! A kalandpark

Kedves gyerekek! A kalandpark Kedves gyerekek! Szeretném bemutatni nektek a gyulai GELLÉNY birtokot, ahol a kirándulásunk harmadik napját fogjuk tölteni. Ez a birtok, megfelelő helyszín a tökéletes lakodalomhoz, családi eseményekhez,

Részletesebben

Youth Waterpolo Festival

Youth Waterpolo Festival 2015 Youth Waterpolo Festival 19 25 July 2015 Kaposvár, Hungary Youth Waterpolo Festival HUNGARY 2 0 1 5 19 25 JULY www.youthwaterpolofestival.org 2015 Üdvözlünk minden sportbarátot az INTERSPORT Youth

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosított alapító okirata amely azért készült, hogy az I. pontban felsorolt alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv 74/'G. -aiban meghatározott rendelkezéseket

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

Barátság Nyugdíjas Klub

Barátság Nyugdíjas Klub Barátság Nyugdíjas Klub Az 1964/65-ös évben kezdődött országos kezdeményezésre a felnőttek kiscsoportos foglalkoztatásának szervezése. Győrszentivánon a helyi kultúrház vezetője: Winkler János, segítőtársa

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata által 2013. évben nyújtott támogatások

Keszthely Város Önkormányzata által 2013. évben nyújtott támogatások Város Önkormányzata által 2013. évben nyújtott támogatások Sorsz. Kedvezményezett személy/szervezet megnevezése Támogatás összege (eft) Támogatás célja Program megvalósítási helye Döntéshozó testület megnevezése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 25-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 25-ei ülésére Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének A KEMÖ Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ifjúsági Fúvószenekara nevében Pásztói Tamás a zeneiskola igazgatója támogatási kérelemmel

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/2/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 9/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2013. június 26-i Elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2013. június 26-i Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság 2013. június 26-i Elnökségi üléséről Készült: a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2013. június 26. napján 8:30 órakor, a Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest,

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely EREDMÉNYEINK Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely Csernyánszkiné N. Tünde Kőrösi Lilla Vadász Dóra 11.a Történelem Fővárosi IX.hely Takács Judit Tóth Vilmos Binder Nikolett Takács

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola iszkaisko la.hu http://iszkaisko la.hu/versenyek3.html Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Versenyek Archívum: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2010/2011 A 2011. évi Országos Z rínyi Ilona Matematikaverseny

Részletesebben

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző Ikt.sz.: 43-13/2014. Jegyzőkönyv Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. június 26-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

Meghívó 2012. november 20.

Meghívó 2012. november 20. Meghívó Tisztelt Természetjáró, Erdész, Vadász Kolléga! A következő oldalakon olvasható címmel és programmal a TESZ-TeSz 50 éves jubileumát üljük 2012. november 24-25- én. Hívunk, vegyél részt ennek a

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT 2010. X. Gömör Tornai Fesztivál Tornabarakony X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT Tornabarakony 2010. július 30. 1/9 A végleges program a tervezetthez képest az időjárás (árvizek, súlyos esőzések)

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

XVIII. évfolyam XI. szám

XVIII. évfolyam XI. szám XV. évfolyam X. szám z világszerte a rendvédelmi szervek aktív és nyugalmazott állományából toborozza tagságát, célja a formális, szakmai kereteken túlmutató személyes kapcsolatok kialakítása, ápolása,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor Jegyzőkönyv a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor a Kisfaludy Sándor u.1.sz. II. emeleti helyiségében Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

2013. SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK ORSZÁGOS SPORTFESZTIVÁLJA. Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon. 2013. Április 25-26-27.

2013. SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK ORSZÁGOS SPORTFESZTIVÁLJA. Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon. 2013. Április 25-26-27. 2013. SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK ORSZÁGOS SPORTFESZTIVÁLJA 2013. Április 25-26-27. Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon VERSENYKIÍRÁS Sportosan Könnyebb! Speciális Szakiskolák Országos Sportfesztiválja

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Kedves Tarokk Barátok! III. Országos Paskievics Vándorkupa 1. forduló 2015.03.28. (szombat) VIII. Gibás Imre Tarokk kupa 2015. 03.29.

Kedves Tarokk Barátok! III. Országos Paskievics Vándorkupa 1. forduló 2015.03.28. (szombat) VIII. Gibás Imre Tarokk kupa 2015. 03.29. Kedves Tarokk Barátok! Örömmel tudatom Veletek, hogy idén immáron 8. alkalommal rendezzük meg Szilvásváradon a hagyományos Gibás Imre tarokkkupát, illetve természetesen csatlakozunk az Országos tarokkverseny

Részletesebben

II. KERETTYE TERMÁL KUPA Kispályás labdarúgó torna és családi nap BÁZAKERETTYE 2008. június 28.

II. KERETTYE TERMÁL KUPA Kispályás labdarúgó torna és családi nap BÁZAKERETTYE 2008. június 28. Tisztelt Csapatvezető! Örömmel fogadtuk csapata nevezését a II. Kerettye Termál Kupa kispályás labdarúgó tornára. Levelünkben összefoglaljuk a lebonyolítással kapcsolatos fontosabb tudnivalókat. Kérjük

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE. a Képviselő-testülethez. a Földes Nagyközség 2014. évi rendezvény naptárának elfogadására

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE. a Képviselő-testülethez. a Földes Nagyközség 2014. évi rendezvény naptárának elfogadására Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 464 299 E-mail: muvhazfoldes@gmail.com 14. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Pató Bálint, Takácsné Pogrányi Irén, Szabó Géza képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Pató Bálint, Takácsné Pogrányi Irén, Szabó Géza képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselőtestületének 2012. augusztus 24-én tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Janovics István polgármester László Ferenc jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Pató

Részletesebben

Tartalmi beszámoló. a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008. évi működéséről

Tartalmi beszámoló. a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008. évi működéséről Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2008-ban is az alapító okiratban foglaltak szerint végezte tevékenységét. Az alapítványnak köztartozása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. mely készült az Oktatási Bizottság 2009. augusztus 18-én tartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. mely készült az Oktatási Bizottság 2009. augusztus 18-én tartott nyílt üléséről Iktatószám: 8277-8/2009 Jegyzőkönyv mely készült az Oktatási Bizottság 2009. augusztus 18-én tartott nyílt üléséről Jelen vannak: A bizottság részéről: Dr. Sípos Mihály elnök Láng András tag Gálfi Antal

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben