SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: S24'S85i FAX: Ügyiratszám : PKAB-146-1/ Ügyintéző: Doka Diána Előterjesztés a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz az Orosi Gyermekekért Alapítvány és az Együtt a Gyermekekért Alapítvány kulturális és hagyományőrző programsorozatainak támogatására Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011.( ) önkormányzati rendelet 8. (1) értelmében az önkormányzat feladata, hogya művelődési hagyományok és a lakosság szükségletei alapján az intézmények, civil szervezetek és polgárok tevékenységei re alapozva a közművelődést sajátos eszközrendszerével segítse: a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési kimagasló hagyományőrző fesztiválok támogatását. szokások gondozását, gazdagítását; a Az Orosi Gyermekekért Alapítvány a Tündér Kert Óvoda Nefelejcs Tagintézmények és a Nyíregyháza, Élet úti Telephelyének Alapítványa és a Bem József Általános Iskola Hermann Ottó Tagintézmény Közművelődési Színtere V. alkalommal rendezi meg az "Őszköszöntő" kulturális, hagyományőrző családi nap rendezvényét. A rendezvényen résztvevő óvodások, iskolások szülők és lakosok várható létszáma fő. Ezen rendezvénnyel a helyi hagyományok ápolását a kultúrát kívánják közvetíteni, és a településrész közösségi életét építeni. Az Együtt a Gyermekekért Alapítvány és a Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephelyének együttműködésével III. alkalommal rendezi meg a "Szőlőskerti Napok" rendezvénysorozatát. Az öt nap során nyújtott programok az őszi hagyománykör egyes fajtáit, az egészséges életmód a mozgás változatos formáit és a kultúra néphagyományait kívánják közvetíteni Nyíregyháza lakói és a Kistelekiszőlőben családok fő - számára. élő A évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014. (11.21.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat a Városi rendezvények, Társadalmi ünnepek, Közösségi színterek keretén belül, ezen rendezvénysorozatok támogatására előirányzatot biztosított. Előterjesztésünk 1. számú mellékiete Az Orosi Gyermekekért Alapítvány a Tündér Kert Óvoda Nefelejcs Tagintézmények és a Nyíregyháza, Élet úti Telephelyének Alapítványa és a Bem József Általános Iskola Hermann Ottó Tagintézmény Közművelődési Színtér támogatási kéreimét és költségvetését a 2. számú melléklet az Együtt a Gyermekekért Alapítvány és a Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephelyének programját és költségvetését tartalmazza. (~! \. / NYíREGYHÁZA

2 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogya szeptember 20. napján rendezendő Orosi Gyermekekért Alapítvány V."Őszköszöntő" kulturális, hagyományőrző családi nap rendezvényét Ft összegben, és az Együtt a Gyermekekért Alapítvány szeptember napjain tartandó III. Szőlőskerti Napok rendezvénysorozatát Ft összegben (forrás: Városi rendezvények, Társadalmi ünnepek, Közösségi színterek költséghely terhére) támogatási szerződések megkötése útján nyújtott támogatásukat jóváhagyni szíveskedjen. Nyíregyháza, augusztus 14. Tisztelettel, ~ " - Dr. Krizsai Anita osztá Iyvezető NYíREGYHÁZA

3 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: i FAX: Határozat - tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága..../2014. (VIII. 18.) számú határozata az Orosi Gyermekekért Alapítvány és az Együtt a Gyermekekért Alapítvány kulturális és hagyományőrző programsorozatainak támogatásáról A Bizottság a Közgyűlés és bizottsági feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/ (XI.12.) önkormányzati rendelet 10. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta : 1./ az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta az Orosi Gyermekekért Alapítvány a Tündér Kert Óvoda Nefelejcs Tagintézmények és a Nyíregyháza, Élet úti Telephelyének Alapítványa és a Bem József Általános Iskola Hermann Ottó Tagintézmény Közművelődési Színtér számára Ft összegű támogatást, és az Együtt a Gyermekekért Alapítvány és a Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephelye számára a Ft összegű támogatást a Városi rendezvények, Társadalmi ünnepek, Közösségi Színterek költséghely terhére. 2./ utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy terjessze a Közgyűlés elé az augusztus havi tervmódosításban az Orosi Gyermekekért Alapítvány és az Együtt a Gyermekekért Alapítvány támogatását. Nyíregyháza, augusztus 12. Lipták Lajos a bizottság elnöke e ~ ).J N Y í R E G Y H Á z A

4 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének Dr. Kovács Ferenc Úrnak Tárgy: Támogatási kérelem Tisztelt Polgármester Úr! Az Orosi Gyermekekért Alapítvány a Tündér Kert Óvoda Nefelejcs Tagintézmények és Nyíregyháza, Élet úti telephelyének alapítványa és a Bem József Általános iskola Herman Ottó Tagintézményének Közművelődési Szintere az "Őszköszöntő" kulturális hagyományőrző családi nap rendezvényének lebonyolításához kéri szíves támogatását. Helyszín: 4551 Nyíregyháza, Fő u. 60. Orosi Közművelődési Szintér Rendezvény időpontja: évi szeptember hó 20. napja Rendezvény célja: Gyennekeink számára a megörzött hagyományos értékeket közvetítése, kultúra terjesztése és a településrész közösségi életének építése. Várható résztvevők száma: fő Nyíregyháza, ~~\ Orosi Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi titkár Kotán Miklósné Kapu Tiborné

5 Orosi Gyermekekért Alapítvány Nyíregyháza-Oros, Deák F. u. 2. Támogatási kérelem Alapítványunk célja az orosi gyermekek fejlesztésének támogatása ehhez az anyagi fedezet biztosítása. KiemeIt feladatként kezeljük a hagyományápolást, a kulturális értékek továbbvitelét, közösség formálást, és az egészséges életmódra nevelést. Fontos feladatunknak tekintjük a lakóhelyhez való kötődést, gyermekeinkkel aktívan részt veszünk a városrész kulturális programjain. Ilyen jelentős esemény immár 5. éve megrendezésre kerülő " Őszköszöntő" program, melyre ezt a támogatási kérelmet nyújt juk be. Rendezvény neve: "Őszköszöntő" városrészi rendezvény Rendezvény helye: Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézménye Közművelődési Színtér Rendezvény ideje: szeptember 20. (szombat) Résztvevők száma: fő Résztvevők köre: óvodások, iskolások, szülők, orosi lakosok Az esemény leírása: Az orosi településrészen már több éve hagyomány, hogy az óvoda, iskola és az orosi Részönkormányzat megrendezi "Őszköszöntő" rendezvényét, mely családi nap is egyben. Az orosi városrész falusias jellegéből kiindulva igyekszünk átmenteni a múlt értékeit a jelenbe. Ezen a napon az óvodások, iskolások bemutatkozó müsora mellett fellépnek Nyíregyháza és környékén működő kultúrát és hagyományt őrző csoportok is. ( néptánc, népzene, ének, íjász, moderntánc, stb. ) Minden korosztály számára biztosítunk különböző kreatív és kézműves foglalkozásokat, az ősz jellegzetes tevékenységeinek bemutatásával felelevenít jük az évszakra jellemző falusi szokásokat kulturális hagyományokat. Jellegzetes a vidékre jellemző őszi munkálatokat, melyekben aktívan bekapcsolódhatnak óvodások, iskolások és a felnőttek is. must készítés kukoricamorzsolás napraforgó bugázás diótörés csuhéjazás, agyagozás szövés, fonás termésbáb készítés vásári bábkészítés és bábozás

6 Költségvetés 4 db takaróponyva (kukoricamorzsoláshoz, napraforgó bugázáshoz, diótöréshez) 2 tömb agyagfigura készítéshez : agyag bábkészítéshez: 300 db fakanál 10m textil szövés-fonáshoz: szövőkeret, rafia, zsineg, pamut termésbáb készítéshez: kötöző zsinór, ragasztó, hurkapálcika stb. lufi-és aszfaltrajz verseny : lufi, alkoholos filc, festék, aszfaltkréta arcfestéshez: 10 db arcfesték gyöngyfűzéshez: fagyöngy üvegfestéshez : üvegfesték kézműves foglalkozásokhoz: tempera, origami lapok, színes lapok, stiftes ragasztó Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft gipszkiöntéshez: modellgipsz, mágnesszalag, gipszkiöntőforma hűtőmágnes készítéshez: dekorgurni, Oklevélpapírok : 100 db. Ugrálóvár bérlése: Fellépők díjazása: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Önrész: Igényelt támogatás: Ft Ft Nyíregyháza-Oros, augusztus 08. Orosi Gyermekekért Alapítvány Kotán Miklósné kuratórium i titkár

7 Ezzel biztosítj uk a múlt és jelen közötti átmenetel. Gyennekeink számára a megőrzött hagyományos értékeket közvetítjük. Lehetőséget biztosítunk ahhoz, hogy a rendezvényre ellátogatók egészségügyi szűréseket vehessenek igénybe, melynek célja a betegségek megelőzése. Bízunk benne, hogyatelepülésrész lakossága ezzel az eseménnyel is közelebb kerül egymáshoz, baráti kapcsolatok alakulnak, mintát kapnak a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére és az elkövetkező időkre létrejön egy jól működő partneri kapcsolat, amelyben számíthatnak egymásra és képesek a településrész érdekében összefogni. Kísérő rendezvényként részt vehetnek a következő hagyományőrző és egészség megőrző tevékenységekben: íjászat ugráló vár bábelőadás ( magyar népmese) kézműves foglalkozások testzsír, testtömeg és vérnyomásmérés ügyességi játékok arcfestés aszfaltrajzverseny műanyagból ékszer készítés Nyíregyháza, augusztus 8.

8 POLGÁRl\llSI E/{IIII t--. :\I~sAG 3. É l~kezi:tr 2014 ~e O 1 LSZ.: Cím: Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 4400, Nyíregyháza, Kossuth tér l. Dr. Kovács Ferenc Polgármester Úr Tárgy: Kérelem Tisztelt Polgármester Úr! Az Együtt a Gyermekekért Alapítvány és a Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephelyének együttműködésével szervezett "Szőlőskerti Napok " rendezvénysorozatának lebonyolításához kérjük a szíves támogatását. Helyszín: 4405, Nyíregyháza, Koszorú út ] O. Célja: A szüretelés és a hozzátartozó népi hagyományok felelevenítése a kulturális értékek átadásával, a szabadidő hasznos eltöltése. Célcsoport: A Nyíregyháza, Kistelekiszőlőben élő családok. (1500 fő) Időpont: szeptember 27. (szombat) óra. Kelt: 4400, Nyíregyháza, július 18. C:,.6.~~~'~~.~~y.,~~ Együtt a Gyermekekért Alapítvány képvisel ője

9 Támogatási kérelem Szőlőskerti napok Együtt a gyermekekért Alapítvány és a Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephelyének rendezvénysorozata

10 " SZŐLŐSKERTI NAPOK 2014 ÖSZ 2014 őszé n " Szőlőskerti napok" programsorozatát harmadik alkalommal szervezzük meg. Ezzel hagyományt teremtettünk, s minden év őszén visszatérő eseményként tervezzük ünnepeink, rendezvényeink sorozatát. A heti programba igyekszünk minél változatosabb, színesebb tevékenységeket beépíteni, s bevonni ezekbe az érdeklődőket. Az öt nap során a mozgás változatos formáit, az őszi megvalósítását tervezzük. hagyománykör egyes fajtáit, játszóházat, és kulturális programok Sportnap szervezése A családi sportnapok szervezésének célja a mozgásos tevékenységekkel a gyermekek és szüleik erőnlétének javítása. Az egészséges testi-lelki fejlődés érdekében a gyermekek életkorának megfelelő mozgásos feladatok összeállításával javítjuk gyermekeink, szüleik állóképességét, akarati tulajdonságaikat és mozgáskoordinációjukat. Nem utolsó sorban ezek az alkalmak jó lehetőséget biztosítanak a család és az óvoda kapcsolatának erősítésére. Zenés bemelegítés után futóverseny az óvoda körül, életkornak megfelelő távban, majd kerékpáros ügyességi, és verseny játékok. Minden résztvevőt gyógyteával, gyümölccsel vendégel ünk meg. Szőlőszüret, mustkészítés (élményszerző tevékenység) Nagy élmény volt az elmúlt években is a gyerekeknek a közös szőlőpréselés, mustkóstolás. Sajnos környezetünkben nincs olyan szőlősgazda, akinél egy szüretelés élményét is átélhetnénk. Felkutattunk viszont távolabb erre alkalmas helyet, hova szívesen juttatnánk el gyermekeinket, egy egészen új élmény megszerzése céljából. Játszóházak szervezése A játszóházi foglalkozások célja a gyermekek és a szülők együttes tevékenysége közbeni szemléletformálás, példamutatás, a szabadidő hasznos eltöltésére, esztétikai érzékük, finommozgásuk fejlesztésére. A játszóházi foglalkozások alkalmával a gyermekek természetes anyagok, színes gyöngyök, textíliák, filc, karton, színes papírok, gipsz, festékek felhasználásával játékokat készítenek, Olyan fejlesztő játékokat, melyek jól szolgálják a gyermekek értelmi fejlődése mellett az érzelmi stabilitást. Ezeken az alkalmakon segíteni kívánjuk a szülőket

11 ötletekkel. Megmutat juk, hogyan lehet eg ys zerűen, ki s ráfordítással hasznos játékokat készíteni pl.: kártya, társas játékok, memória, horgászos játékok stb. Az elkészített játékokat a szülők hazavihetik, s hosszú téli estéken jót játszhat velük a család apraja, nagyja. Szőlőskerti Gála A hét zárásaként kulturális értékeinket kívánjuk megmutatni. Az óvodás és iskolás gyerekek, a Városi Művelődési Ház művész csoportjai, a nyugdíjas klub tagjai valamint különböző programok színesíti k a napot. A jó hangulat fokozása érdekében a "Romvalter"duó zenészei először ismert gyerekdalokkal, majd mulatós zenével csalogatja az összegyűlteket egy táncos mulatságba. Táncház Gyermekeink túlnyomó többsége etnikumhoz tartozik. Úgy gondolnánk lételemük része a zene, a tánc. Mégis, mikor a kultúrájukra jellemző táncos motívumokat szeretnénk bemutatni, megismertetni nehéz olyan tehetséget találni, ki képes erre. A táncház megszervezésével kívánjuk erő s íteni az egyes zenei és tánckultúra alapjait, megismerni népünk, egyes tájegységünk hagyományos mozgásvilágát. Az együtt eltöltött percek érzelmi töltést adnak, még szorosabb kapcsolat alakul ki gyerek és felnőtt, felnőu- felnőtt között. Tervezett fellépők: - Óvodai csoportok Őszirózsa Nyugdíjas Klub Jonatán majorette csoport Tirpák népzenei együttes Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai Rozsréti népdal kör Eastern Eagles Line Dance Club Romwalter duó Táncház

12 '. Szőlőskerti napok költségvetési terve Játszóházak szervezése Ahhoz, hogya gyermek és a szülő megfelelően tudjon egy-egy rendezvényen tevékenykedni megfelelő mennyiségű és minőségű eszköz kell, hogy rendelkezésünkre álljon. Manuális eszközök: gyöngyök, színes papírok, ollók, ragasztók, filc, rajzlapok, színes ceruzák, arcfestékek, lufik, fújtató, egyéb kiegé szí tők. Arcfestés Lufi hajtogatás Táncház A táncoktató és népzenész tiszteletdíj loo.oooft Ft Kirándulás a sző lőskertb e Autóbuszköltség Gála szervezése: Meghívott fellépő vendégek tiszteletdíja Ugráló vár bérleti díja Ft Ft Ft A program költségvetése: Ft

13 Szervezési feladatok Feladat Időpont Felelős Művelődési Ház vezetőjével Augusztus Serfőzőné Kóródi Agnes kapcsolatfelvétel Ovodai csoportok felkészítése Szeptember Ovodapedagógusok Szülői él1ekezlet Szeptember Ovodapedagógusok megszervezése, a szülők tájékoztatása Fellépők megvendégelésének Szeptember Herczeghné Rácz Tímea megszervezése Tölgyesiné Ferencz Gabriella Zenés előadó felkérése Szeptember Serfőzőné Kóródi Agnes Meghívók, plakátok tervezése, Szeptember Herczeghné Rácz Tímea elkészítése, terjesztése Oszirózsa Nyugdíjas Klub Szeptember Gárgyán Istvánné felkérése Kézműves foglalkozás Szeptember Herczeghné Rácz Tímea előkészítése Autóbusz rendelés Szeptember Serfőzőné Kóródi Agnes Szüretelés menetének Szeptember Serfőzőné Kóródi Agnes megszervezése Mustkészíté:; eszközeinek Szeptember Gárgyán Istvánné biztosítása Táncház levezetéséhez Szeptember Serfőzőné Kóródi Agnes szakember felkeresése Ugráló vár megrendelése Szeptember Gárgyán Istvánné Arcfestéshez, lufi Szeptember Gárgyán Istvánné hajtogatáshoz szükséges Herczeghné Rácz Tímea eszközök beszerzése A tervezett programsorozat már hagyománnyá vált és nagy sikerrel valósítottuk meg a lakókörzetünkben, de sajnos ebben az évben a program végrehajtása érdekében benyújtott pályázatunk nem kapott támogatást, ezért kétjük a Tisztelt Polgármester Urat, hogy lehetőségeihez mérten nyújtson támogatást.

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

Tárgy: Javaslat kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok támogatására

Tárgy: Javaslat kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok támogatására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységeket végző csoportok támogatására Tisztelt Kulturális, Oktatási

Részletesebben

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. ÁPRILIS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 170,- FT Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton 2012.március 30-án bonyolította le a hercegkúti Gyöngyszem

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

EI6terjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a 2012. évi ifjúsági céltartalékból nyújtott támogatások elszámolásáról

EI6terjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a 2012. évi ifjúsági céltartalékból nyújtott támogatások elszámolásáról NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA. KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelem elbírálására

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelem elbírálására NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642 524-S8Si FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU...

Részletesebben

Boldogabb jövő reményében A gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelése az Abaúj-Hegyközi kistérségben

Boldogabb jövő reményében A gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelése az Abaúj-Hegyközi kistérségben Az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyert a TÁMOP 5.2.3 12/1-2012-0004,,Boldogabb jövő reményében a gyerekek és családjaik felzárkóztatási esélyeinek növelése az Abaúj Hegyközi Kistérségben

Részletesebben

4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83. ELŐTERJESZTÉS

4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83. ELŐTERJESZTÉS AD. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83. TELEFON; +36 42 524-585; FAX: +3642524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Pedagógiai program Csabacsűd, 2012. Csányi Istvánné közoktatási szakértő által elfogadott program. Tartalomjegyzék I. Alapító okirat Óvodánk bemutatása II. Nevelésünk

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01.

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. A ZENEVÁR KIS LAKÓI Pedagógiai program Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. Tartalom Bevezető gondolatok 1. Az óvoda adatai 2. Óvodánk bemutatása, jövőképünk

Részletesebben

I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA

I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA Éves beszámoló Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület!

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület! i i s \ u ) t o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 72-532 138 általános ügyintézés 72-532 139 pénztár /Figyelem! a 72-310 903 telefonszámunk megszűnt!/ Fax címünk: 72-532 138

HÍRLEVÉL. 72-532 138 általános ügyintézés 72-532 139 pénztár /Figyelem! a 72-310 903 telefonszámunk megszűnt!/ Fax címünk: 72-532 138 HÍRLEVÉL Tisztelt egyesületi Tagtársunk! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önt és kedves Családját. Megtisztelőnek érezzük, hogy továbbra is szervezetünk tagjai között tartjuk nyilván. Kérjük, olvassa

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. SZEPTEMBER 1. 2 Intézményünk Pedagógiai Programját a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztési pályázat keretén belül készítettük.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Települési Egészségterv Orgovány

Települési Egészségterv Orgovány Orgovány Község Jegyzőjétől T/74/2012. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2012. október 25-én tartandó ülésére Települési Egészségterv Orgovány I. Állapotleírás 1. A település bemutatása, demográfiai

Részletesebben

HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek

HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek Nemesbőd község Önkormányzata: Az 1972-ben épült Egészségügyi Intézmény szolgálati lakása 2000. évtől üresen áll. A település nem rendelkezik

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai Polgárok!

Tisztelt Csanádapácai Polgárok! Tisztelt Csanádapácai Polgárok! Nagy öröm tölti el szívemet, hogy az utóbbi időben minden egyes Csanádapácai Új Szó vezércikkében sikeres pályázatokról számolhattam be Önöknek. Hál Istennek, ez a sorozat

Részletesebben

0-3 éves korú gyermekek és szüleinek Baba-mama klubja Nyékládházán

0-3 éves korú gyermekek és szüleinek Baba-mama klubja Nyékládházán TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program I. KÖZÖSSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JÓ GYAKORLATAI Baba-mama klub 0-3 éves korú gyermekek és szüleinek Baba-mama klubja Nyékládházán OTH, Budapest

Részletesebben

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Tel.: 93/340-737 Ikt. Sz: 25-8 / 2011 Tárgy: Beszámoló

Részletesebben