A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT"

Átírás

1 A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP EURÓ PÉNZPIACI ALAP PÉNZPIACI ALAP INGATLAN ALAPOK ALAPJA ALGORITMUS VEGYES ALAPOK ALAPJA KÖTVÉNY PLUSZ VEGYES ALAP BALANCE VEGYES ALAPOK ALAPJA EURÓ BALANCE VEGYES ALAPOK ALAPJA KINCSEM KÖTVÉNY ALAP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA FELTÖREKVŐ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA DUPLA PROFIT TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP ATLANTIKA TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP GYÓGYSZERGYÁRTÓK TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA EURÓ GYÓGYSZERGYÁRTÓK TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA ÉLMEZŐNY PLUSZ TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP EURÓ ÉLMEZŐNY PLUSZ TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TISZTA AMERIKA TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP WEBWILÁG TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TRIPLATOP TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP LUXUSMÁRKÁK 2 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA EURÓ LUXUSMÁRKÁK 2 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA BIZTOS PONT TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP AUTÓGYÁRTÓK TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA EURÓ AUTÓGYÁRTÓK TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója Hatályba lépés időpontja: június 22. A tőkevédett származtatott Alapok portfóliója származtatott terméket tartalmaz, ezért a tőkevédett származtatott Alapokba történő befektetés a szokásostól eltérő kockázattal jár. A származtatott termékek nettó pozíciójának a 78/2014. (III. 14.) kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti korrigált összértéke legfeljebb kétszerese, korrekció nélküli összértéke legfeljebb nyolcszorosa lehet a tőkevédett származtatott Alapok Saját tőkéjének. 1/28

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Fogalmak... 4 I. A befektetési alapokra vonatkozó alapinformációk A befektetési alapok alapadatai A befektetési alapok neve A befektetési alapok rövid neve A befektetési alapok székhelye A befektetési alapkezelő neve A letétkezelő neve A forgalmazó neve A befektetési alapok működési formája (zártkörű vagy nyilvános) A befektetési alapok fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű) A befektetési alapok futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése Annak feltüntetése, ha a befektetési alapok ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alapok A befektetési alapok által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól A befektetési alapok elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap) Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája a támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ A befektetési alappal kapcsolatos határozatok A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként) A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként) A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ A befektetési alap kockázati profilja A befektetési alap célja Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzpiaci eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20%-át, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfolió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek akár 100%-át fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás Egyéb információk A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk hozzáférhetőek Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ Rendszeres tájékoztatási kötelezettség Rendkívüli tájékoztatási kötelezettség Adózási szabályok A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ Devizabelföldi magánszemélyek adózása Devizabelföldi jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok adózása Deviza-külföldiek adózása II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk A Befektetési jegyek forgalomba hozatala A Befektetési jegyek forgalomba hozatala A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke /28

3 6.3 Az allokáció feltételei A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja Az allokációról való értesítés módja A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára A fenti ár közzétételének módja A fenti ár közzétételének helye A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk A befektetési alapkezelő neve, cégformája A befektetési alapkezelő székhelye A befektetési alapkezelő cégjegyzékszáma A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása Egyéb kezelt vagyon nagysága A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe A befektetés-kezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése A letétkezelőre vonatkozó információk A letétkezelő neve, cégformája A letétkezelő székhelye A letétkezelő cégjegyzékszáma A letétkezelő fő tevékenysége A letétkezelő tevékenységi köre A letétkezelő alapításának időpontja A letétkezelő jegyzett tőkéje A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje A letétkezelő alkalmazottainak száma A könyvvizsgálóra vonatkozó információk A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája A könyvvizsgáló társaság székhelye A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma Természetes személy könyvvizsgáló neve Természetes személy könyvvizsgáló címe Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma Figyelmeztetés arra, hogy a zártkörű befektetési alap éves és féléves jelentésében közölt számviteli információkat nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni... Error! Bookmark not defined. 10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik A tanácsadó neve, cégformája A tanácsadó székhelye A tanácsadó cégjegyzékszáma, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozók kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőkre nézve A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként) A forgalmazó neve, cégformája... Error! Bookmark not defined A forgalmazó székhelye A forgalmazó cégjegyzékszáma A forgalmazó tevékenységi köre A forgalmazó alapításának időpontja A forgalmazó jegyzett tőkéje A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk Az ingatlanértékelő neve Az ingatlanértékelő székhelye Az ingatlanértékelő cégjegyzékszáma, egyéb nyilvántartási száma Az ingatlanértékelő tevékenységi köre Az ingatlanértékelő alapításának időpontja Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje Az ingatlanértékelő saját tőkéje Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma Egyéb információk /28

4 FOGALMAK Alapok: ABA: ÁKK Zrt.: Alapkezelő: ABAK: Állampapír: 78/2014. kormányrendelet Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Hozamvédett Betét Alap, Euró Pénzpiaci Alap, Pénzpiaci Alap, Ingatlan Alapok Alapja, Algoritmus Vegyes Alapok Alapja, Kötvény Plusz Vegyes Alap, Balance Vegyes Alapok Alapja, Euró Balance Vegyes Alapok Alapja, Kincsem Kötvény Alap, Közép-európai Részvény Alap, Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, Indexkövető Részvény Alap, Nyersanyag Alapok Alapja, Dupla Profit Tőkevédett Származtatott, Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap, Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja, Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja, Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap, Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap, Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap, Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap, WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap, Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja, Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja, Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap, Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja, Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja; alternatív befektetési alap, azaz ÁÉKBV-nek (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások) nem minősülő kollektív befektetési forma; Államadósság Kezelő Központ Zrt.; Befektetési Alapkezelő Zrt.; alternatív befektetési alapkezelő, azaz rendszeres gazdasági tevékenységként egy vagy több ABA-t kezelő befektetési alapkezelő; magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír; 78/2014. (III. 14.) korm. rendelet a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól 231/2013/EU Rendelet 2010/C 348/09. MIFID előírásait végrehajtó nemzeti intézkedés BAMOSZ: Befektetési alap letétkezelési tevékenység: Befektetési alap letétkezelő: Befektetési alap: Befektetési alapkezelési tevékenység: Befektetési alapkezelő: Befektetési jegy: Befektető: Bszt. Cstv: Dematerializált értékpapír: Értékpapír-kölcsönzés: Értékpapír-letétkezelés: Értékpapírszámla: Felügyelet: Forgalmazáselszámolási nap: Forgalmazás-teljesítési nap: Forgalmazó üzletszabályzata: Forgalmazó: Hátralévő átlagos futamidő: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: A BIZOTTSÁG 231/2013/EU Rendelete a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről A szabályozott piacok magyarázatokkal ellátott jegyzéke és a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (MiFID) vonatkozó előírásait végrehajtó nemzeti intézkedések Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége; Bszt. 5. (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott kiegészítő szolgáltatási tevékenység, amely során a letétkezelő a befektetési alapkezelő megbízása alapján letéteményesként a befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését és az ahhoz kapcsolódó kezelését, továbbá a befektetési alap bankszámlájának - ideértve az alap saját tőkéjének összegyűjtése céljából nyitandó letéti számlát is -, illetve értékpapír számlájának vezetését, valamint a befektetési jegyek eladásával, visszaváltásával, a hozamok kifizetésével és a Nettó eszközérték megállapításával kapcsolatos technikai tevékenységet és az alapkezelők sajátos ellenőrzését végzi; befektetési alap letétkezelési tevékenységet végző hitelintézet, befektetési vállalkozás; befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatalával létrehozott és a kockázatmegosztás elvén működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők érdekében kezel; befektetési alapkezelő által a befektetési alap részére végzett kollektív portfóliókezelés; befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkező vállalkozás; befektetési alap, mint kibocsátó által - a Kbftv.-ben meghatározott módon és alakszerűséggel - sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír; befektetési jegy tulajdonosa; évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól; évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról; Tpt.-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség. értékpapír tulajdonjogának olyan átruházása, amelynek keretében a kölcsönbe adó a kölcsönbe vevő részére azzal a kötelezettséggel ruház át értékpapírt, hogy a kölcsönbe vevő köteles azonos darabszámú és azonos sorozatú értékpapírt egy, a szerződésben vagy a kölcsönbe adó által meghatározott jövőbeni időpontban visszaadni a kölcsönbe adó vagy az általa megjelölt harmadik személy részére; értékpapír letéti őrzése, a kamat, az osztalék, a hozam, illetőleg a törlesztés beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás nyújtása; dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás; az Alap felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank; az a nap, amelyre vonatkozóan megállapított Nettó eszközérték alapján a leadott Befektetési jegy vételi és visszaváltási megbízások elszámolásra kerülnek, meghatározva a teljesítéskor a befektetőknek járó ellenértéket; az a nap, amelyen az elszámolt Befektetési jegy vételi és visszaváltási megbízások ellenértéke a Befektetők felé teljesítésre illetve jóváírásra kerül; Forgalmazó befektetési szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata; értékpapír forgalomba hozatalában közreműködő befektetési vállalkozás, hitelintézet, jelen Tájékoztató vonatkozásában a Bank Zrt.; fix kamatozású kötvények esetén az egyes kifizetésekig hátralévő időtartamnak a - kifizetések lejáratig számított hozammal diszkontált jelenértékének a kötvény árfolyamához viszonyított arányával - súlyozott átlaga. Változó kamatozású kötvények esetén az átlagos hátralévő futamidő a következő kamat-megállapításig hátralévő időtartammal egyenlő (duration); minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó (az adós) meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a 4/28

5 Hosszú pozíció: Kbftv.: Hozam: KELER Zrt.: Kereskedési nap: Kezelési szabályzat: Kibocsátó: Közzétételi hely: Likvid eszköz: MNB: Nettó eszközérték: Nyílt végű befektetési alap: Nyitott pozíció: Portfólió: Ptk.: Rövid pozíció: Saját tőke Számlavezető: Származtatott ügylet: Szintetikus betét: Szja: Tájékoztató: hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti; minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, áremelkedés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg; A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi XVI. törvény lejárattal rendelkező, tőkevédett származtatott alapok futamideje alatt illetve lejárata után kifizetésre kerülő fix illetve változó hozam. A fix hozam az adott Alap által kifizetésre kerülő minimum hozam, amennyiben az adott Alap hozamvédelmet biztosít. A változó hozam az Opció alapjául szolgáló befektetési eszköz(ök)nek a tőkevédett származtatott alapok futamideje alatt elért teljesítménynek meghatározott hányada, az Opciós pénzügyi eszköz megvásárlása egy vagy több Opciós ügylet megkötésével történhet;; Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.; minden olyan munkanap, amelyen az adott Alap portfóliójában szereplő egyes pénzügyi eszközökre azok elsődleges szabályozott piacain a szokványos kereskedési időben ügyletkötés történik; jelen tájékoztató részét képező, az egyes befektetési alap működésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó dokumentum; Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt nyilvános befektetési alap a Hozamvédett Betét Alap, Euró Pénzpiaci Alap, Pénzpiaci Alap, Ingatlan Alapok Alapja, Algoritmus Vegyes Alapok Alapja, Kötvény Plusz Vegyes Alap, Balance Vegyes Alapok Alapja, Euró Balance Vegyes Alapok Alapja, Kincsem Kötvény Alap, Közép-európai Részvény Alap, Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, Indexkövető Részvény Alap, Nyersanyag Alapok Alapja, Dupla Profit Tőkevédett Származtatott, Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap, Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja, Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja, Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap, Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap, Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap, Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap, WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap, Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja, Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja, Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap, Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja, Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja (a továbbiakban: Alapok); és honlapok; pénz, hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repó, az átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehető állampapír, továbbá a felmondhatóságában nem korlátozott bankbetét; Magyar Nemzeti Bank; befektetési alap portfóliójában szereplő eszközök - ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is; olyan befektetési alap, amelynél visszaváltható befektetési jegyek kerülnek folyamatos forgalmazásra; befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység, illetőleg árutőzsdei szolgáltatási tevékenység során megkötött, de valamely szerződő fél által nem vagy csak részben teljesített, illetve határidőig helytállási kötelezettséget jelentő ügyletek együttes értéke; jelen Tájékoztató vonatkozásában a befektetési alap, mint vagyontömeg részét képező eszközelemek összessége, melyet az Alapkezelő saját döntése alapján, az Alap meghirdetett befektetési elveinek megfelelően alakít ki; évi V. törvény a polgári törvénykönyvről. minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, árcsökkenés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg; befektetési alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke a befektetési alap összesített Nettó eszközértékével azonos; bármely befektetési vállalkozás, amely jogosult dematerializált értékpapírok nyilvántartására is alkalmas számla vezetésre, illetve ahol biztosított az ügyfelek állományainak elkülönített nyilvántartása; olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló pénzügyi eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétől függ és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva); fix kamatozású instrumentum, amelynek a mindenkor aktuális piaci értékét az adott napi zérókupon szintek határozzák meg évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról; jelen dokumentum, amely az Alapra vonatkozóan a Batv. előírásainak megfelelő információkat tartalmazza, melynek része a Kezelési Szabályzat; Tőzsde: Budapesti Értéktőzsde Zrt. (H-1062 Budapest, Andrássy út 93.) Tpt.: évi CXX. törvény a tőkepiacról; Ügyfél: az a személy, aki a Bszt. hatálya alá tartozó szolgáltatásokat igénybe veszi; 5/28

6 TÁJÉKOZTATÓ I. A befektetési alapokra vonatkozó alapinformációk 1. A BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPADATAI 1.1 A befektetési alapok neve Hozamvédett Betét Alap (2014/04/03 időpontot megelőzően hatályos megnevezés: Hozamgarantált Betét Alap), Euró Pénzpiaci Alap, Pénzpiaci Alap, Ingatlan Alapok Alapja, Algoritmus Vegyes Alapok Alapja, Kötvény Plusz Vegyes Alap, Balance Vegyes Alapok Alapja, Euró Balance Vegyes Alapok Alapja, Kincsem Kötvény Alap, Közép-európai Részvény Alap, Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, Indexkövető Részvény Alap, Nyersanyag Alapok Alapja, Dupla Profit Tőkevédett Származtatott, Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap, Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja, Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja, Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap, Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap, Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap, Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap, WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap, Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja, Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja, Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap, Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja, Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja. 1.2 A befektetési alapok rövid neve Hozamvédett Betét Alap (2014/04/03 időpontot megelőzően hatályos megnevezés: Hozamgarantált Betét Alap), Euró Pénzpiaci Alap, Pénzpiaci Alap, Algoritmus Alapok Alapja, Kötvény Plusz Vegyes Alap, Balance Alapok Alapja, Euró Balance Alapok Alapja, Kincsem Kötvény Alap, Ingatlan Alapok Alapja, Közép-európai Részvény Alap, Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, Indexkövető Részvény Alap, Nyersanyag Alapok Alapja, Dupla Profit Származtatott Alap, Atlantika Származtatott Alap, Gyógyszergyártók Származtatott Alapja, Euró Gyógyszergyártók Származtatott Alapja, Élmezőny Plusz Származtatott Alap, Euró Élmezőny Plusz Származtatott Alap, Tiszta Amerika Származtatott Alap, Triplatop Származtatott Alap, WebWilág Származtatott Alap, Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja, Euró Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja, Biztos Pont Származtatott Alap, Autógyártók Származtatott Alapja, Euró Autógyártók Származtatott Alapja. 1.3 A befektetési alapok székhelye Az Alapok székhelye: H-1027 Budapest, Medve utca A befektetési alapkezelő neve Az Alapok befektetési alapkezelője: Befektetési Alapkezelő Zrt. 1.5 A letétkezelő neve Az Alapok letétkezelője: Bank Zrt. 1.6 A forgalmazó neve Az Alapok forgalmazója: Bank Zrt. 1.7 A befektetési alapok működési formája (zártkörű vagy nyilvános) Az Alapok működési forma szerinti besorolása: nyilvános befektetési alap. 1.8 A befektetési alapok fajtája (nyílt végű vagy zárt végű) Az Alapok fajta szerinti besorolása: nyíltvégű befektetési alap. 1.9 A befektetési alapok futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése A Hozamvédett Betét Alap, Euró Pénzpiaci Alap, Pénzpiaci Alap, Algoritmus Alapok Alapja, Kötvény Plusz Alap, Balance Alapok Alapja, Euró Balance Alapok Alapja, Kincsem Kötvény Alap, Ingatlan Alapok Alapja, Közép-európai Részvény Alap, Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, Indexkövető Részvény Alap, Nyersanyag Alapok Alapja futamideje nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart. Dupla Profit Származtatott Alap futamideje: 2010/08/ /12/31, Atlantika Származtatott Alap futamideje: 2011/06/ /06/26, Gyógyszergyártók Származtatott Alapja, Euró Gyógyszergyártók Származtatott Alapja futamideje: 2013/07/ /07/01, Élmezőny Plusz Származtatott Alap és Euró Élmezőny Plusz Származtatott Alap futamideje: 2014/02/ /02/27, Tiszta Amerika Származtatott Alap futamideje: 2013/10/ /10/07, Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap futamideje: 2014/06/ /06/14, WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap futamideje: 2014/04/ /04/14, Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja, Euró Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja futamideje: 2014/12/ /12/14, Biztos Pont Származtatott Alap futamideje: 2015/03/ /03/22, Autógyártók Származtatott Alapja, Euró Autógyártók Származtatott Alapja futamideje: 2015/06/ /11/ Annak feltüntetése, ha a befektetési alapok ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alapok Az Alapok ÁBAK-irányelv alapján harmonizált befektetési alapok A befektetési alapok által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól Az Alapok befektetési jegyei Alaponként egy befektetési jegy sorozatot képeznek A befektetési alapok elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap) Az Alapok elsődleges eszközkategória szerinti besorolása: értékpapír befektetési alap. 6/28

7 1.13 Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet hitelintézet által vállalt garancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája a támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése A Dupla Profit Származtatott Alap, Atlantika Származtatott Alap, a Befektetési jegyeinek tőkevédett névértékén felül minimum hozamot fizet a hozamfizetési nap(ok)on a Befektetési jegyekkel rendelkező Befektetők számára. A Hozamvédett Betét Alap Befektetési jegyeinek árfolyama azon időszak alatt, amelyre a hozamvédelem vonatkozik legalább olyan mértékben nő, mint az Alapkezelő által az adott időszak tekintetében közzétett mérték. A tőke- és hozamvédelemre szóló ígéretet az Alapkezelő a Saját tőkét és a minimum hozamot biztosító pénzügyi eszközökre vonatkozó befektetési politikával támaszt alá, amelynek részleteit a Kezelési szabályzat VII. fejezet, 34. pontja tartalmazza. A Gyógyszergyártók Származtatott Alapja, Euró Gyógyszergyártók Származtatott Alapja, Élmezőny Plusz Származtatott Alap, Euró Élmezőny Plusz Származtatott Alap, Tiszta Amerika Származtatott Alap, Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap, WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap, Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja, Euró Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja, Biztos Pont Származtatott Alap, Autógyártók Származtatott Alapja, Euró Autógyártók Származtatott Alapja a Befektetési jegyeinek tőkevédett névértékén felül minimum hozamot nem fizet a Befektetők számára. A tőkevédelemre szóló ígéretet az Alapkezelő a Saját tőkét biztosító pénzügyi eszközökre vonatkozó befektetési politikával támaszt alá, amelynek részleteit a Kezelési szabályzat VII. fejezet, 34. pontja tartalmazza. A Pénzpiaci Alap, Euró Pénzpiaci Alap, Algoritmus Vegyes Alapok Alapja, Kötvény Plusz Vegyes Alap, Balance Vegyes Alapok Alapja, Euró Balance Alapok Alapja, Kincsem Kötvény Alap, Ingatlan Alapok Alapja, Közép-európai Részvény Alap, Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, Indexkövető Részvény Alap, Nyersanyag Alapok Alapja a Saját tőkéje megóvására és minimum hozam fizetésére nem tesz ígéretet Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ Az Alapok alapadataihoz további információk nem tartoznak. 7/28

8 2. A BEFEKTETÉSI ALAPPAL KAPCSOLATOS HATÁROZATOK 2.1 A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként) Az Alapok létrehozásáról szóló Alapkezelői határozatok a Tájékoztató és Kezelési szabályzat, a Kiemelt befektetői információk valamint a Hirdetmény az Alapok forgalomba hozatalának Felügyeleti engedélyezését megelőzően. Hozamvédett Betét Alap 7/ /12/17 Euró Pénzpiaci Alap 6/ /05/16 Pénzpiaci Alap 12/ /12/08 Algoritmus Alapok Alapja 1/ /02/07 Kötvény Plusz Alap 1/ /01/28 Balance Alapok Alapja 56/ /09/08 Euró Balance Alapok Alapja 21/ /04/02 Kincsem Kötvény Alap 2/ /04/16 Ingatlan Alapok Alapja 4/ /06/02 Közép-európai Részvény Alap 8/ /11/20 Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja 4/ /11/11 Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja 1/ /01/15 Indexkövető Részvény Alap 4/ /06/10 Nyersanyag Alapok Alapja 2/ /03/02 Dupla Profit Származtatott Alap 7/ /04/12 Atlantika Származtatott Alap 8/ /02/23 Gyógyszergyártók Származtatott Alapja 6/ /03/12 Euró Gyógyszergyártók Származtatott Alapja 7/ /03/12 Élmezőny Plusz Származtatott Alap 28/ /10/08 Euró Élmezőny Plusz Származtatott Alap 28/ /10/08 Tiszta Amerika Származtatott Alap 17/ /07/10 WebWilág Származtatott Alap 62/ /12/30 Triplatop Származtatott Alap 7/ /02/26 Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja 54/ /08/18 Euró Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja 55/ /08/18 Biztos Pont Származtatott Alap 65/ /11/24 Autógyártók Származtatott Alapja 14/ /02/27 Euró Autógyártók Származtatott Alapja 15/ /02/ A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként) A Tájékoztató és Kezelési szabályzat, a Kiemelt befektetői információk valamint a Hirdetmény közzétételének jóváhagyásáról és a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott Felügyeleti határozatok. Hozamvédett Betét Alap III/ / /02/04 Euró Pénzpiaci Alap III/ / /09/02 Pénzpiaci Alap / /04/13 Algoritmus Alapok Alapja KE-III-78/ /02/23 Kötvény Plusz Alap H-KE-III-300/ /02/25 Balance Alapok Alapja H-KE-III-625/ /10/21 Euró Balance Alapok Alapja Kincsem Kötvény Alap / /05/23 Ingatlan Alapok Alapja III/ / /08/06 Közép-európai Részvény Alap / /04/22 Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja / /04/14 Indexkövető Részvény Alap III/ / /08/09 Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja III/ / /02/19 Nyersanyag Alapok Alapja III/ / /05/18 Dupla Profit Származtatott Alap TTE-199/ /05/27 Atlantika Származtatott Alap KE-III-189/ /04/06 Gyógyszergyártók Származtatott Alapja H-KE-III-204/ /04/11 Euró Gyógyszergyártók Származtatott Alapja H-KE-III-205/ /04/11 Élmezőny Plusz Származtatott Alap H-KE-III-837/ /11/21 Euró Élmezőny Plusz Származtatott Alap H-KE-III-836/ /11/21 Tiszta Amerika Származtatott Alap H-KE-III-593/ /08/12 WebWilág Származtatott Alap H-KE-III-100/ /02/03 Triplatop Származtatott Alap H-KE-III-270/ /03/26 Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja H-KE-III-578/ /10/01 Euró Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja H-KE-III-579/ /10/01 Biztos Pont Származtatott Alap H-KE-III-852/ /12/17 Autógyártók Származtatott Alapja H-KE-III-403/ /04/02 8/28

9 Euró Autógyártók Származtatott Alapja H-KE-III-400/ /04/ A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte Hozamvédett Betét Alap E-III/ / /02/24 Euró Pénzpiaci Alap E-III/ / /09/21 Pénzpiaci Alap E-III/ / /05/03 Algoritmus Alapok Alapja KE-III-188/ /04/06 Balance Alapok Alapja H-KE-III-778/ /12/10 Euró Balance Alapok Alapja H-KE-III-599/ /06/15 Kötvény Plusz Alap H-KE-III-409/ /04/15 Kincsem Kötvény Alap / /06/04 Ingatlan Alapok Alapja E-III/ / /09/01 Közép-európai Részvény Alap / /05/08 Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja E-III/ / /04/30 Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja E-III/ / /03/12 Indexkövető Részvény Alap E-III/ / /08/30 Nyersanyag Alapok Alapja E-III/ / /06/02 Dupla Profit Származtatott Alap EN-III/TTE-350/ /08/19 Atlantika Származtatott Alap KE-III/333/ /06/20 Gyógyszergyártók Származtatott Alapja H-KE-III-439/ /06/21 Euró Gyógyszergyártók Származtatott Alapja H-KE-III-440/ /06/21 Élmezőny Plusz Származtatott Alap H-KE-III-102/ /01/27 Euró Élmezőny Plusz Származtatott Alap H-KE-III-103/ /01/27 Tiszta Amerika Származtatott Alap H-KE-III-717/ /10/10 Triplatop Származtatott Alap H-KE-III-393/ /06/06 WebWilág Származtatott Alap H-KE-III-314/ /04/11 Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja H-KE-III-776/ /12/10 Euró Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja H-KE-III-777/ /12/10 Biztos Pont Származtatott Alap H-KE-III-346/ /03/11 Autógyártók Származtatott Alapja H-KE-III-589/ /06/10 Euró Autógyártók Származtatott Alapja H-KE-III-590/ /06/ A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban Hozamvédett Betét Alap Euró Pénzpiaci Alap Pénzpiaci Alap Algoritmus Alapok Alapja Kötvény Plusz Alap Balance Alapok Alapja Euró Balance Alapok Alapja Kincsem Kötvény Alap Ingatlan Alapok Alapja Közép-európai Részvény Alap Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja Indexkövető Részvény Alap Nyersanyag Alapok Alapja Dupla Profit Származtatott Alap Atlantika Származtatott Alap Gyógyszergyártók Származtatott Alapja Euró Gyógyszergyártók Származtatott Alapja Élmezőny Plusz Származtatott Alap Euró Élmezőny Plusz Származtatott Alap Tiszta Amerika Származtatott Alap Triplatop Származtatott Alap WebWilág Származtatott Alap Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja Euró Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja Biztos Pont Származtatott Alap Autógyártók Származtatott Alapja Euró Autógyártók Származtatott Alapja A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte Az Alapkezelő az Alapok Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát, a Kiemelt befektetői információit mindenkor hatályos szervezeti és működési szabályoknak megfelelő eljárásrend keretei között módosítja, melynek értelmében Alapkezelő döntéseit nem határozatai formában hozza meg. 2.6 A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte A Felügyelet által hozott határozatok száma és időpontja a Tájékoztató és Kezelési szabályzat módosításának 9/28

10 jóváhagyásáról Hozamvédett Betét Alap: III/ / /02/04, III/ / /02/24, III/ / /09/12, III/ / /12/05, III/ / /02/20, III/ / /06/04, III/ / /09/10, III/ / /11/20, III/ / /03/13, KE-III-207/ /04/14, H-KE-III-212/ /03/03,, H-KE-III-527/ /05/15. Euró Pénzpiaci Alap: III/ / /09/02, III/ / /09/21, III/ / /09/30, III/ / /12/05, III/ / /02/20, III/ / /06/04, III/ / /06/06, III/ / /06/23, III/ / /09/10, III/ / /11/20, KE-III-207/ /04/14, H-KE-III-214/ /03/03,, H-KE-III-524/ /05/15. Pénzpiaci Alap: / /04/13, / /05/03, III / /04/ /04/10, III / /06/08, III / /07/23, III / /12/03, III/ / /05/13, III/ / /11/26, III/ / /03/05, III/ / /10/27, III/ / /03/19, III/ / /06/04, III/ / /11/25, III/ / /07/20, III/ / /12/05, III/ / /02/20, III/ / /05/07, III/ / /06/04, III/ / /09/10, III/ / /11/20, III/ÉA-81/ /07/30, KE-III-207/ /04/14, H-KE-III-213/ /03/03,, H-KE-III- 521/ /05/15. Algoritmus Vegyes Alapok Alapja: KE-III-78/ /02/23, KE-III-188/ /04/06, KE-III-207/ /04/14, H-KE-III-200/ /03/03, : H-KE-III-457/ /05/19. Balance Vegyes Alapok Alapja: H-KE-III-448/ /05/12. Kincsem Kötvény Alap: / /05/23, / /06/04, / /05/14, / /06/29, III / /02/22, III / /04/06, III / /06/08, III / /07/23, III / /12/03, III/ / /05/13, III/ / /11/26, III/ / /03/05, III/ / /10/27, III/ / /12/16, III/ / /03/19, III/ / /06/04, III/ / /11/25, III/ / /07/20, III/ / /12/05, III/ / /02/20, III/ / /05/07, III/ / /06/04, III/ / /09/10, KE-III-207/ /04/14, H-KE- III-215/ /03/03, H-KE-III-481/ /05/15. Ingatlan Alapok Alapja III/ / /08/06, III/ / /09/01, III/ / /10/27, III/ / /03/19, III/ / /06/04, III/ / /04/04, III/ / /08/22, III/ / /07/20, III/ / /09/12, III/ / /12/05, III/ / /02/20, III/ / /06/04, III/ / /09/10, III/ / /10/15, III/ / /11/20, III/ÉA-82/ /07/30, KE-III-207/ /04/14, H-KE-III-217/ /03/03, H-KE-III-483/ /05/14. Közép-európai Részvény Alap: / /04/22, / /04/14, / /05/14, III / /04/06, III / /06/08, III / /07/23, III / /12/03, III/ / /05/13, III/ / /11/26, III/ / /03/05, III/ / /10/27, III/ / /03/19, III/ / /06/04, III/ / /11/25, III/ / /08/22, III/ / /07/20, H-KE-III-196/ /03/03, H-KE-III-472/ /05/20. Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja: / /04/14, / /04/30, / /06/29, / /02/22, III / /04/10, III / /06/08, III / /07/23, III / /12/03, III/ / /05/13, III/ / /11/26, III/ / /03/05, III/ / /10/27, III/ / /03/19, III/ / /06/04, III/ / /11/25, III/ / /04/04, III/ / /08/22, III/ / /07/20, III/ / /12/05, III/ / /02/20, III/ / /05/07, III/ / /06/04, III/ / /06/06, III/ / /09/10, KE-III-207/ /04/14, H-KE-III-199/ /03/03., H-KE-III-471/ /05/12. Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja: III/ / /02/19, III/ / /03/12, III/ / /06/06, III/ / /09/10, KE-III-207/ /04/14, H-KE-III-198/ /03/03., H-KE-III-446/ /05/12. Indexkövető Részvény Alap: III/ / /08/09, III/ / /08/30, III/ / /11/25, III/ / /07/20, III/ / /12/05, III/ / /02/20, III/ / /06/04, III/ / /09/10, III/ / /10/15, KE-III-208/ /04/14, H-KE-III-197/ /03/03, H-KE-III-456/ /05/19. Nyersanyag Alapok Alapja: III/ / /05/18, III/ / /06/02, III/ / /07/20, III/ / /12/05, III/ / /02/20, III/ / /06/04, III/ / /06/06, III/ / /09/10, III/ / /10/15, III/ÉA-31/ /06/11, KE-III-208/ /04/14, H-KE-III-202/ /03/03, H-KE-III-470/ /05/20. Dupla Profit Származtatott Alap: TTE-199/ /05/27, TTE-350/ /08/19, KE-III-446/ /10/26, KE-III-548/ /12/17, H-KE-III-201/ /03/03., H-KE-III-434/ /05/12. Atlantika Származtatott Alap: KE-III-189/ /04/06, KE-III-333/ /06/20, H-KE-III-207/ /03/03., H-KE-III-432/ /05/12. Gyógyszergyártók Származtatott Alapja: H-KE-III-285/ /05/19., H-KE-III-447/ /05/12. Euró Gyógyszergyártók Származtatott Alapja: H-KE-III-286/ /05/19., H-KE-III-445/ /05/12. 10/28

11 Élmezőny Plusz Származtatott Alap: H-KE-III-365/ /06/03., H-KE-III-468/ /05/12. Euró Élmezőny Plusz Származtatott Alap: H-KE-III-191/ /03/03, H-KE-III-371/ /05/29, H-KE- III-467/ /05/12. Tiszta Amerika Származtatott Alap: H-KE-III-287/ /05/19., H-KE-III-406/ /05/12. Triplatop Származtatott Alap: H-KE-III-443/ /05/14. WebWilág Származtatott Alap: H-KE-III-443/ /05/14. Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja: H-KE-III-517/ /05/12. Euró Luxusmárkák 2 Származtatott Alapja: H-KE-III-523/ /05/ Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ Az Alapokkal kapcsolatos határozatokhoz további információk nem tartoznak. 3. A BEFEKTETÉSI ALAP KOCKÁZATI PROFILJA 3.1 A befektetési alap célja Az Alap a forint bankbetétek kamataival versenyképes hozamot teszi elérhetővé a kockázatok maximális kerülése mellett. Az Alap célja a kiszámítható árfolyam-alakulás, a folyamatos növekedés biztosítása. A biztonságot fokozza, hogy az Alapkezelő az Alap eszközeit úgy fekteti látra szóló és lekötött betétekbe, hogy az Alap minden hónap elején a Befektetési jegyek aktuális tőkevédett árfolyamán felül minimum hozamot nyújtson. Az Alapok Befektetői a rövid lejáratú forint illetve euró állampapírokéval versenyképes hozamot érhetnek el. Az Alapok egy folyószámla rugalmasságát nyújtják Befektetőik számára. Az Alapok célja a kiegyensúlyozott árfolyamalakulás, a konzervatív, a biztonságot előtérbe helyező befektetési stratégia követése. Az Alap lehetőséget teremt arra, hogy a Befektetők a hazai ingatlanpiac teljesítményéből egy diverzifikált portfólión keresztül részesedhessenek. Az Alap likviditásának biztosítása érdekében, valamint az Alapkezelő által optimálisnak ítélt, megfelelő befektetési értéket képviselő, ingatlanpiaci kitettséget biztosító befektetési alapok vételéről szóló befektetési döntések meghozataláig az Alap portfóliójába pénzpiaci, folyamatos futamidővel rendelkező tőke- illetve hozamvédett, és kötvény befektetési alapok is megvásárlásra kerülhetnek. Az Alap által megvásárolt ingatlan alapok pénzeszközeikből és beruházási- illetve ingatlanvásárlási célra felvett hitelekből ingatlanokat vásárolnak és fejlesztenek, az ingatlanok megvásárlása és értékesítése közötti időszakban azokat a befektetési elveknek megfelelően hasznosítják. Az Alap célja olyan befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt a befektetőknek arra, hogy a legkülönbözőbb befektetési célpontokra fókuszáló befektetési alapok teljesítményéből egy magasan diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek. Az Alap célja az, hogy több éves időtávon a diverzifikáció révén a kockázatos alapokra jellemző átlagos szintnél alacsonyabb kockázat mellett érjen el kedvező, a RMAX indexnél magasabb hozamot. Az Alap célja, hogy több éves időtávon a referenciaindexet jelentő RMAX indexnél magasabb hozamot érjen el a kockázatosnak tekinthető befektetési alapokra jellemző átlagos szintnél alacsonyabb kockázatvállalás mellett. Ennek a célnak az elérése érdekében az Alap hatékony diverzifikációt alkalmazva a befektetési univerzum minden fontosabb, részvény és kötvény típusú eszközosztályába befektethet, melyek közül jellemzően a magyar és fejlett országok kötvénypiacai valamint a fejlett európai országok és az Amerikai Egyesült Államok részvénypiacai kapnak hangsúlyosabb szerepet. Az Alapok célja, hogy több éves időtávon a Balance Alapok Alapja esetében a referenciaindexet jelentő RMAX indexnél illetve a Euró Balance Alapok Alapja esetében az Eonia (Euro OverNight Index Average) kamatlábból képzett EONIA Total Return Indexnél (Bloomberg code: DBDCONIA) magasabb hozamot érjenek el a kockázatosnak tekinthető befektetési alapokra jellemző átlagos szintnél alacsonyabb kockázatvállalás mellett. Az Alapok lehetőséget nyújtanak a Befektetőknek arra, hogy a legkülönbözőbb a befektetési célpontokra fókuszáló befektetési alapok teljesítményéből egy magasan diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek. Az Alapok portfóliójába az Alapkezelő, illetve más alapkezelők által kezelt befektetési alapok kerülhetnek be, így biztosítható az a széles spektrum, amely tág teret enged a lehető legkedvezőbb várható hozam - kockázat szintek elérésére. Hosszú lejáratú állampapírokkal versenyképes teljesítmény, amely kedvező piaci környezetben magas hozamlehetőséget kínál a hosszú futamidővel rendelkező állampapírokra jellemző kockázatok mellett. Az Alap célja, hogy különböző fix- és változó kamatozású értékpapírok, nagyobb arányban államkötvények, kisebb arányban magas hitelminősítésű vállalati és banki kötvények, illetve bankbetétek kombinációjából olyan befektetési lehetőséget kínáljon, amely egyrészt hatékonyan képes megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat, másrészt hosszú távon meg tudja haladni a bankbetétek és az államkötvények hozamát. Az Alap a kiemelkedő jelentőségű közép-kelet-európai részvényekbe fektet, ezen belül is elsősorban cseh, lengyel és magyar értékpapírokat vásárol, melyek mellett további, a régió országainak, így többek között Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Románia területén működő tőzsdei vállalatok, illetve Oroszországban és Törökországban jegyzett részvények is részét képezhetik az Alap befektetéseinek. Az EU fejlettebb országaihoz való felzárkózási folyamat előnyös hatásai hosszabb távon a régió vállalatainak kedvezőbb teljesítményében is megmutatkozhatnak. Az országok közötti megosztás az egyes országok gazdasági és politikai kockázatainak enyhítésére szolgálnak, 11/28

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP EURÓ PÉNZPIACI ALAP PÉNZPIACI ALAP INGATLAN ALAPOK ALAPJA RELAX VEGYES ALAP EURÓ RELAX VEGYES ALAP KÖTVÉNY PLUSZ VEGYES ALAP ALGORITMUS

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

Kezelési szabályzata

Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB GYÓGYSZERGYÁRTÓK TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Kezelési szabályzata Hatályba lépés időpontja: 2015. június 22. Az Alap portfóliója származtatott terméket

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-224 Hatályba

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-439 Hatályba lépés: 2015.08.10.

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: UniCredit Bank

Részletesebben

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015.

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. A K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

CAPITOL INGATLANALAP TÁJÉKOZTATÓ ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1

CAPITOL INGATLANALAP TÁJÉKOZTATÓ ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 TÁJÉKOZTATÓ CAPITOL INGATLANALAP ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: A befektetési szabályokat érintő, valamint az Alapot terhelő díjak növekedését

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. december 15.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. december 15. ÁLTAL KEZELT CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. december 15. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója ÁLTAL KEZELT Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 24. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB LUXUSMÁRKÁK 2 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés időpontja: 2014. október 13. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. december 19. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-181 Hatályba lépés:

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. augusztus 19. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap

ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos: MNB határozat száma: H-KE-III-96/2015. Közzététel

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TARTÓS ÁRFOLYAMVÉDETT KÖTVÉNY ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TARTÓS ÁRFOLYAMVÉDETT KÖTVÉNY ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TARTÓS ÁRFOLYAMVÉDETT KÖTVÉNY ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-487

Részletesebben

CONCORDE KOGA ALAPOK ALAPJA

CONCORDE KOGA ALAPOK ALAPJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE KOGA ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. december 31. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

FHB PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

FHB PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. FHB PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2013.08.14 Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I.. A befektetési alapra

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

icash DYNAMIC FX Származtatott Befektetési Alap

icash DYNAMIC FX Származtatott Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ icash DYNAMIC FX Származtatott Befektetési Alap ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 MNB határozat száma: H-KE-III-189/2015. 2015. február 9. Közzététel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-515/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. október 9. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési szabályzat

Tájékoztató és Kezelési szabályzat Tájékoztató és Kezelési szabályzat 2013 Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja Az Allianz Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Részletesebben

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-215 2013. szeptember

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó:Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-356

Részletesebben

HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA

HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA ÁLTAL KEZELT HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. december 5. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ

Részletesebben

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-539/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magyarország

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB WEBWILÁG 2 SZÁRMAZTATOTT ALAP Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés időpontja: 2015. június 15. Az Alap portfóliója származtatott terméket

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR DAYTRADE SZÁRMAZTATOTT ALAP (EUR)

ELSŐ MAGYAR DAYTRADE SZÁRMAZTATOTT ALAP (EUR) TÁJÉKOZTATÓ ELSŐ MAGYAR DAYTRADE SZÁRMAZTATOTT ALAP (EUR) ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: A befektetési szabályokat érintő, valamint az Alapot terhelő

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési szabályzat

Tájékoztató és Kezelési szabályzat Tájékoztató és Kezelési szabályzat 2013 Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Az Allianz Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 26. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ACCESS ALTERNATIVE SZÁRMAZTATOTT ALAP

ACCESS ALTERNATIVE SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓ ACCESS ALTERNATIVE SZÁRMAZTATOTT ALAP ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.3 Hatályos (közzététel napja): 2014.12.02. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-640/2014.

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-108

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. december 22.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. december 22. ÁLTAL KEZELT CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. december 22. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magyarország

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. május 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatálybalépés:

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

ACCESS GLOBAL SELECTION ALAP

ACCESS GLOBAL SELECTION ALAP TÁJÉKOZTATÓ ACCESS GLOBAL SELECTION ALAP ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: A befektetési szabályokat érintő, valamint az Alapot terhelő díjak növekedését

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. október 29. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ACCESS ALTERNATIVE SZÁRMAZTATOTT ALAP

ACCESS ALTERNATIVE SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓ ACCESS ALTERNATIVE SZÁRMAZTATOTT ALAP ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos: A befektetési szabályokat érintő, valamint az Alapot terhelő díjak

Részletesebben

PRÉMIUM2 ALAPOK ALAPJA

PRÉMIUM2 ALAPOK ALAPJA ÁLTAL KEZELT PRÉMIUM2 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési szabályzat

Tájékoztató és Kezelési szabályzat Tájékoztató és Kezelési szabályzat 2014 Allianz Kötvény Befektetési Alap Az Allianz Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, Allianz Kötvény Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

ERSTE GLOBÁL AKTÍV 10 ALAPOK ALAPJA (KORÁBBI NÉVEN: ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA)

ERSTE GLOBÁL AKTÍV 10 ALAPOK ALAPJA (KORÁBBI NÉVEN: ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA) AZ ERSTE GLOBÁL AKTÍV 10 ALAPOK ALAPJA (KORÁBBI NÉVEN: ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA) tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója

NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A DIÓFA ALAPKEZELŐ által kezelt, TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános

Részletesebben

icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap

icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: MNB határozat száma: H-KE-III-152/2014. 2014.02.03. Felhívjuk

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ALPOK NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143

Részletesebben

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-390/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt.

tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP (KORÁBBI NÉVEN: ALPOK NYÍLTVÉGŰ TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP) tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE

Részletesebben

MKB Természeti Kincsek 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

MKB Természeti Kincsek 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB Természeti Kincsek 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzétéve: 2016. január 13. Hatályos: 2016. január 13. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP (KORÁBBI NÉVEN: ALPOK NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP)

NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP (KORÁBBI NÉVEN: ALPOK NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP) Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP (KORÁBBI NÉVEN: ALPOK NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP) tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

FHB PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

FHB PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. FHB PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2014.01.31 Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I.. A befektetési alapra

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) november 8.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) november 8. ÁLTAL KEZELT CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. november 8. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP CIB PÉNZPIACI ALAP CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP CIB

Részletesebben

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A DIÓFA ALAPKEZELŐ által kezelt, TAKARÉKINVEST SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési

Részletesebben

tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-344

tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-344 Az ERSTE TŐKEVÉDETT ÁLLAMPAPÍR ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-344 Hatálybalépés:

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. június 25.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. június 25. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. június 25. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-249

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE EURO PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) január 12.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE EURO PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) január 12. ÁLTAL KEZELT CONCORDE EURO PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. február 25. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A DIÓFA ALAPKEZELŐ által kezelt, TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ÁLLAMPAPÍR ALAP

ERSTE TŐKEVÉDETT ÁLLAMPAPÍR ALAP Az ERSTE TŐKEVÉDETT ÁLLAMPAPÍR ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-344 Hatály: 2014.december

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA (KORÁBBI NÉVEN: ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA) tájékoztatója

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA (KORÁBBI NÉVEN: ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA) tájékoztatója Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA (KORÁBBI NÉVEN: ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA) tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó:

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Tájékoztatója. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Tájékoztatója. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. november 25. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST HAZAI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST HAZAI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A DIÓFA ALAPKEZELŐ által kezelt, TAKARÉKINVEST HAZAI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE HUF ALAPOK ALAPJA

ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE HUF ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE HUF ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-530

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-318 Hatályba

Részletesebben

ERSTE DPM NYÍLTVÉGŰ NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA

ERSTE DPM NYÍLTVÉGŰ NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA Az ERSTE DPM NYÍLTVÉGŰ NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-497

Részletesebben

CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2017. január 18. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK...

Részletesebben

TAKARÉK INVEST HAZAI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST HAZAI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST HAZAI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ ÁRFOLYAMVÉDETT

ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ ÁRFOLYAMVÉDETT AZ ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ ÁRFOLYAMVÉDETT KÖTVÉNY ALAP (korábbi néven: Alpok Nyíltvégű Árfolyamvédett Kötvény Alap) tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó:

Részletesebben

CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK...

Részletesebben

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt. (Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap

Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés időpontja: 2015.02.05 Az Allianz Alapkezelő Zrt. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Tájékoztató... 9 A

Részletesebben

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos: 2015 február 03. (Az MNB H-KE-lll-161/2015. számú határozata)

Részletesebben

ERSTE DPM GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

ERSTE DPM GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE DPM GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-375 Hatályba

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. december 09.

TÁJÉKOZTATÓJA SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. december 09. ÁLTAL KEZELT SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. december 09. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2017. január 18. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK...

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

A YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPOK ALAPJA

A YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPOK ALAPJA A YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPOK ALAPJA (KORÁBBI NEVÉN: ERSTE GLOBÁL AKTÍV 30 ALAPOK ALAPJA) tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési

Részletesebben

TAKARÉK FHB ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.05.18 Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...11 I. A befektetési

Részletesebben

ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP. Tájékoztatója. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP. Tájékoztatója. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. július 14. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési szabályzat

Tájékoztató és Kezelési szabályzat Tájékoztató és Kezelési szabályzat 2015 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Az Allianz Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Tájékoztatója és

Részletesebben

DIÓFA OPTIMUS II. BEFEKTETÉSI ALAP

DIÓFA OPTIMUS II. BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. DIÓFA OPTIMUS II. BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzététel: 2015.08.03 Hatályos: 2015.08.10 Tartalom Tájékoztató...12 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...12

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-108

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.3 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma:

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben