EGYSÉGES PIAC AMIT ÖNÖK MÁR TUDNAK ELNEVEZÉSEK EGYSÉGES PIAC. Határok nélküli térség, ahol megvalósul

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013.02.11. EGYSÉGES PIAC AMIT ÖNÖK MÁR TUDNAK ELNEVEZÉSEK EGYSÉGES PIAC. Határok nélküli térség, ahol megvalósul"

Átírás

1 MI A BELSŐ PIAC? EGYSÉGES PIAC AMIT ÖNÖK MÁR TUDNAK A tagországok komoly kísérlete arra, hogy az Európai Unión belül olyan gazdasági környezetet, olyan piaci viszonyokat teremtsenek, amelyek egy nemzetállamra jellemzőek. A belső piacra vonatkozó legtöbb uniós jogszabály EGT vonatkozású! 2 ELNEVEZÉSEK A Közösség okmányaiban más-más neveken szerepel: előbb közös piac, majd egységes piac vagy belső piac. A névváltozás nemcsak formai, a mögötte lévő tartalom is megváltozott. BELSŐ PIAC ÉS A KÖZÖSSÉGI VÍVMÁNYOK A belső piachoz tartozó joganyag képezi a közösségi vívmányok mintegy 70 százalékát. A szabályozás a jogforrások teljes körére épít. 3 4 BELSŐ PIAC A SZERZŐDÉSBEN...olyan belső határok nélküli terület, ahol biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlása.... Versenyszabályai a piaci résztvevők közötti versenyt ösztönzik. A piac szociális dimenzióval is rendelkezik. EGYSÉGES PIAC Határok nélküli térség, ahol megvalósul az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad áramlása 5 6 1

2 A BELSŐ PIAC SZÁMOKBAN INTRA- ÉS EXTRAKERESKEDELEM (2008) EU27 BELSŐKERESKEDELEM (Mrd euró) Forrás: EUROSTAT 2010 évkönyv EU A VILÁGKERESKEDELEMBEN (2009, %) 2

3 LEGFONTOSABB PARTNEREK (2011, %) MAGYARORSZÁG BELSŐKERESKEDELME (Mrd euró) Forrás: External and intra-eu trade A statistical yearbook Data , eurostat 230. old. MAGYARORSZÁG NEMZETKÖZI KERESKEDELMI EGYENLEGE (Mrd euró) ÉS A VÉLEMÉNYEK Forrás: External and intra-eu trade A statistical yearbook Data , eurostat 230. old. 16 EGYEDÜLÁLLÓ SIKER STORY...IT S THE INTERNAL MARKET, STUPID! The internal market is arguably the European Union s biggest success story. is the major economic success of the European Union. is a unique example of regional economic co-operation - different to anything that has been achieved in other parts of the world. has given a major boost to businesses, large and small, in the EU. 3

4 AZ EGYSÉGES PIAC A LISSZABONI SZERZŐDÉSBEN LISSZABONI SZERZŐDÉS Az EUMSz sajátos szerkezetben kezeli a belső piac jogszabályi keretét. Külön címszó alatt találhatók az áruk szabad mozgására vonatkozó szabályok, más cím alatt összevonva a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgására vonatkozó normák. 20 SZABÁLYOZÁS A LISSZABONI SZERZŐDÉSBEN Az Unió belső politikái és tevékenységei I.CÍM Belső Piac II.CÍM Az áruk szabad mozgása 1.fejezet: Vámunió 2.fejezet: Vámügyi együttműködés 3.fejezet: A tagállamok közötti mennyiségi korlátozások tilalma 21 SZABÁLYOZÁS A LISSZABONI SZERZŐDÉSBEN III. CÍM Mezőgazdaság és halászat IV. CÍM A személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása 1.fejezet: Munkavállalók 2.fejezet: Letelepedési jog 3.fejezet: Szolgáltatások 4.fejezet: Tőke-és fizetési műveletek 22 UTON AZ EGYSÉGES PIAC FELÉ SINGLE EUROPEAN ACT 12 ORSZÁG PIACA ESZKÖZRENDSZER Negatív integráció, dereguláció: a belső piac megvalósítását akadályozó szabályozások, intézkedések megszüntetése. Pozitív integráció: új jogszabályok, szabványok új politikák, a korábbi politikák kibővítése. 24 4

5 A BELSŐ PIAC KIÉPÍTÉSÉNEK FOLYAMATA Első szakasz ( ): vámunió létrehozása. Második szakasz ( ): az egységes piaci program kidolgozása, az együttműködés kiteljesedése. Harmadik szakasz: az egységes piaccal 1993-ban kezdődött, nem zárult le. 25 AZ EGYSÉGES PIAC ÉLETRE HÍVÁSÁRA VONATKOZÓ DOKUMENTUMOK A belső piac kiteljesedéséről szóló Fehér Könyv (1985): mintegy 300 jogszabályalkotási feladat 1992 végéig, a fizikai, a technikai és a pénzügyi akadályok felszámolása érdekében. Lásd: Egységes Európai Okmány: biztosította a Fehér Könyv célkitűzéseinek megvalósítását, a Római Szerződést módosítva megteremtette a szerződéses kereteket. 26 A BELSŐ PIAC ÉLETREHÍVÁSÁNAK CÉLJA ers/pdf/com1985_0310_f_en.pdf A tagországok kiegyensúlyozott és fenntartható gazdasági-társadalmi fejlődése. A vállalkozások lehetőségeinek bővítése. A Közösség nemzetközi versenyképességének javítása. 28 ÚJ MEGKÖZELÍTÉSŰ JOGHARMONIZÁCIÓ Az új és globális megközelítés (new and global approach) az ipari termékek szabad áramlásában nagy előrelépés. Megváltozott a jogszabály-alkotási technika: az új megközelítésű irányelvek átfogó szabályozása nagyvonalúbb. Az old approach túlszabályozásával szemben teret nyert a szükséges mértékű 29 szabályozás. - Külön előadás 3 0 5

6 AZ INTÉZKEDÉSEK HÁROM CSOPORTJA Fizikai korlátok lebontása Az áruk szabad mozgását nehezítő technikai akadályok Pénzügyi korlátok lebontása FIZIKAI KORLÁTOK LEBONTÁSA A Közösség belső határain az áruellenőrzési, a vámkezelési, a várakozási és az adminisztrációs műveletek és költségek megszüntetése. Várható: 5-10 százalékos költségcsökkentés. A Schengeni Egyezmény (1995): az aláíró országokban megszüntette a belső határellenőrzést, jelentős előrehaladást hozva a személyek szabad mozgása elv megvalósításában A TECHNIKAI AKADÁLYOK FELSZÁMOLÁSÁNAK TERÜLETEI áruforgalom, közbeszerzés, munkaerő mozgása és a szakma szabad gyakorlása, szolgáltatások közös piaca, tőkemozgás, az ipari kooperáció feltételeinek javítása, EREDMÉNYEK AZ ÁRUFORGALOMBAN Megszűnt a határellenőrzés, megszűntek a belső vámhivatalok. Importnál a vámoláshoz szükséges különböző okmányokat egyetlen dokumentum (SAD) váltotta fel, az áru indulási helyén állítják ki TECHNIKAI AKADÁLYOK Az áruk szabad mozgásával összefüggésben: a tagállamok eltérő műszaki szabványai, normái és bizonylatolási eljárásai. Ezek költségvonzatai 8-12 százalékos vámnak feleltek meg. Az új megközelítésű irányelvekkel összefüggésben európai szabványok. 35 PÉNZÜGYI KORLÁTOK LEBONTÁSA A közvetett adók harmonizációja. Már 1967-ben bevezették a tagországokban az egységes többletérték - adót (VAT - Value Added Tax, hozzáadott érték adó, általános forgalmi adó). A jövedéki adók harmonizálására is sor került. Külön előadásban 36 6

7 ÚTON A BELSŐ PIAC KITELJESEDÉSÉHEZ A versenyjogban egy sor - a kartell tilalom alóli csoportos mentességre vonatkozó - rendelet mellett jelentős a koncentrációk ellenőrzésére vonatkozó rendelet. Számos további területen erőteljes a jogharmonizáció (környezetvédelmi politika, fogyasztóvédelmi politika, stb.). Az áruk szabad mozgása elv érvényesülését kiterjesztették a közbeszerzési piacra is, megalkotva a közösségi közbeszerzési joganyagot. Lásd másutt 37 ÚTON A BELSŐ PIAC KITELJESEDÉSÉHEZ 38 Az Európai Monetáris Unióhoz vezető út harmadik szakaszaként 1999-ben bevezetésre került a közös pénz, az euró. ÁRUK SZABAD MOZGÁSA NEM HARMONIZÁLT TERMÉKEK MOZGÁSA - Külön előadás HARMONIZÁLT TERMÉKEK A BELSŐ PIACON Külön előadás ÁRUIMPORT A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA RÉSZEKÉNT SZABÁLYOZOTT 7

8 SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA Jelentősége: gazdasági: lehetővé teszi az egyik legjelentősebb termelési tényező, a munkaerő szabad mozgását nemcsak a munkavállalók, de a szabadfoglalkozásúak és a vállalkozások letelepedését illetően is. társadalmi: a tagországok társadalmainak integrálódását is segíti, az egyes kultúrák közelítését, a másság iránti tolerancia erősítését. 44 KEZDETBEN: MUNKAVÁLLALÓK SZABAD MOZGÁSA Jog a ténylegesen fennálló állásajánlatokra jelentkezni, e célból a tagállamok területére szabadon belépni, joga van valamely tagországban azért tartózkodni, hogy ott munkavállalóként munkát végezzen, az adott tagországban a saját állampolgárokra érvényes törvényeknek is rendelkezéseknek megfelelően, munkaviszonya megszűntét követően jogában áll, hogy abban a tagországban maradjon, ahol foglalkoztatták. 45 NEMZETI ELBÁNÁS ELVE A MUNKAVÁLLALÓK SZABAD MOZGÁSÁNÁL foglalkoztatottsági jogosultság azonos munkafeltételekre való jogosultság (bérezés, munkaviszony megszüntetése, a munkanélkülivé váltak ismételt munkába állása) azonos módon lakáshoz jutás: lakásvásárlás joga, lakáspolitikai és biztosítási kedvezményekhez való hozzájutás azonos kedvezményekre vonatkozó jogosultság: munkavállalóként a belföldiekkel azonos szociális és adókedvezmények, azonos jog szakképzésre és átképzésre (azonos módon közlekedési költségtérítésben, stb. részesülni). 46 VÁLTOZÁS: SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA Új irányelvek: felsőoktatási tanulmányok folytatása más tagországban nyugdíjasok letelepedése minden EU polgár, aki nem igényli a fogadó tagország szociális ellátórendszerének támogatását. A SZABAD MOZGÁS ELŐSEGÍTÉSE A kölcsönös elismerés elvének bevezetése a diplomák és szakképesítések területén. 48 8

9 LETELEPEDÉS (VÁLLALKOZÁS) SZABADSÁGA Az alapelveket a Római Szerződés rögzíti:...el kell törölni minden olyan korlátozást, amely egy tagállam állampolgárainak egy másik tagállam területén való letelepedésére vonatkozik... ". A letelepedési szabadság magában foglalja az önálló vállalkozói tevékenység megkezdését és gyakorlását, valamint vállalatok... alapítását és irányítását... " A LETELEPEDÉS (VÁLLALKOZÁS) SZABADSÁGA A letelepedés szabadsága vonatkozik: természetes jogi személyekre LETELEPEDÉS (VÁLLALKOZÁS) SZABADSÁGA Jogaik gyakorlásában nagy volt a különbség: magánszemély áttelepülhet egy másik tagországba, jogi személy csak akkor működhet egy másik tagországban, ha ott az adott állam vonatkozó szabályai szerint ismét létrehozzák VÁLLALKOZÁSOK LETELEPEDÉSI SZABADSÁGA Vállalkozás alapításnál a kölcsönös elismerés elve nem érvényesülhet. Az egyik tagország nemzeti joga szerint alapított vállalkozás egy másik tagországban évtizedekig nem számított vállalkozásnak mindaddig, amíg azt az ottani társasági jog szerint ismét meg nem alapították VÁLTOZÁSOK Az Európai Bíróság előzetes döntéshozatala szerint egy tagországbeli cég áthelyezheti székhelyét egy másik tagországba, ha az ottani szabályoknak megfelelően átalakul ottani céggé. A székhely megváltoztatása megvalósulhat végelszámolás és újbóli bejegyzés nélkül, de a társaságnak le kell mondania a korábbi székhelye szerinti jogról és az új székhely országának jogszabályait kell alkalmaznia. Lásd: C-210/06. sz. Cartesio ügy 0210:HU:HTML A VÁLLALKOZÁS CSAK RÉSZBEN HARMONIZÁLT Egyéni vállalkozó más tagországban letelepszik letelepedés szabadsága Vállalat alapítása a másik tagország vállalkozási joga szerint Székhely áthelyezése másik tagországba Európai Bíróság állásfoglalása szerint Vállalkozás felszámolása az adott tagország vállalkozási joga szerint 9

10 A VÁLLALKOZÁSI JOG ELTÉRŐ AZ EGYES TAGORSZÁGOKBAN Vállalkozás indítása: alapítás átvétel Vállalkozás irányítása: számvitel adózás személyügyi kérdések A VÁLLALKOZÁSI JOG KÜLÖNBÖZIK AZ EGYES TAGORSZÁGOKBAN Expanzió: határon átnyúló együttműködés leányvállalat létrehozása vállalkozások egyesülése Vállalkozás megszüntetése: a vonatkozó eljárások nemzeti hatáskörbe tartoznak, és országról országra különböznek. INFORMÁCIÓK: HOGYAN VÁLLALKOZZUNK EURÓPÁBAN? Európa Önökért, az Ön lehetősége Hogyan vállalkozzunk Európában - gyakorlati útmutató dex_hu.htm 57 INFORMÁCIÓK: EURÓPAI KISVÁLLALKOZÓI PORTÁL

11 SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA 62 A szolgáltatások három határon átnyúló változata esik a közösségi jog hatálya alá: pozitív vagy aktív szolgáltatás negatív vagy passzív szolgáltatás "levelező" szolgáltatás POZITÍV (AKTÍV) SZOLGÁLTATÁS SZABADSÁG Az egyik tagország állampolgárai vagy vállalati alkalmazottai átmennek egy másik tagországba, hogy ott szolgáltatásokat nyújtsanak (ügyvédek, orvosok, építések, stb.) NEGATÍV VAGY PASSZÍV SZOLGÁLTATÁS SZABADSÁG Az egyik tagországbeli szolgáltatásokat igénybevevők keresik fel a másik tagországban működő szolgáltatást nyújtókat (iskolák, kórházak, idegenforgalom, vendéglátás) "LEVELEZŐ" SZOLGÁLTATÁS Maga a szolgáltatás mozog, eközben mindenki marad a saját országában (postai úton, telefonon, rádió, TV, Internet révén). _layer/index_19_en.htm# SZOLGÁLTATÁSOK LIBERALIZÁLÁSA Sokáig csak részeredmények. Egy 1989-ben elfogadott irányelv szerint minden bank fiókot nyithat bármely más tagállamban. A kilencvenes évek elején két liberalizációs típusú irányelv született a biztosításokra. A közúti fuvarozások területén sor került a fuvarozók szállítási engedélyeire vonatkozó nemzeti korlátozások, kontingensek eltörlésére

12 SZOLGÁLTATÁSOK LIBERALIZÁLÁSA A GDP mintegy 70 %-a a szolgáltatásokból származik. Az ezredfordulóra a szolgáltatások nagyobb része (pénzügyi, banki, telekommunikációs szolgáltatások) már liberalizált. Folyamatban a villamos energia, gázszolgáltatás, vasúti szállítás, postai szolgáltatások liberalizációja BOLKESTEIN IRÁNYELV januárjában a Bizottság beterjesztette az ún. szolgáltatási irányelvet os elfogadásával kompromisszumos megoldás született. Átültetési határidő: december vége volt. Számos szektorban növeli a versenyt, szorgalmazza az árak csökkentését, nagyobb piaci lehetőséget nyújt a kis- és középvállalatok számára (például építőipar, turizmus, reklámozás, kereskedelem). BOLKESTEIN IRÁNYELV A javaslat lényeges elemét képezte a származási ország elve, amely szerint: a saját ország törvényei, előírásai alapján lehetne szolgáltatást nyújtani más tagországban, a származási ország lenne felelős a szolgáltató és a szolgáltatás felügyeletéért, a fogadó ország csak különleges, indokolt esetben írhatna elő további feltételeket. A régi tagállamok nyomására a származási ország elvet nem fogadták el. 69 SZOLGÁLTATÁSI IRÁNYELV A szolgáltatások diszkrimináció - mentességére épül: a szolgáltatás helye szerinti államnak biztosítania kell a szolgáltatás nyújtására való jogosultságot és annak szabad gyakorlását. A jogosultság csak a szükségesség, az arányosság elvére alapozva akadályozható. Csak olyan követelmények írhatók elő, amelyek a közrend, a közbiztonság, a közegészségügy és a környezetvédelem miatt szükségesek. A követelményeknek való megfelelést bizonyító tanúsítványokra a kölcsönös elismerés elve az 70 irányadó. TŐKEMOZGÁS LIBERALIZÁCIÓJA TŐKEMOZGÁS LIBERALIZÁCIÓJA A vonatkozó irányelv 1990-ben lépett hatályba. A tőke- és pénzműveletekkel kapcsolatos korlátozások teljes körű felszámolását írta elő. Alapját képezi a banki és a biztosítási szolgáltatások szabad áramlásának is

13 A TŐKE ÉS FIZETÉSI MŰVELETEK SZABADSÁGA Tilos a korlátozás: a fizetési műveletekre, a tőkemozgásra, a tagállamok között, a tagállamok és harmadik országok között, az állampolgárok, valamint a gazdálkodó egységek, szolgáltatást nyújtók, intézmények estében egyaránt, a diszkriminatív jelleggel TŐKEMOZGÁS TÍPUSAI kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó hitelműveletek (rövid- közép-, és hosszú lejáratú hitelek) pénzügyi kölcsönök és hitelek természetes és jogi személyek között jótállás, kezesség, zálogjog polgári ügyleteknél biztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos átutalások (életbiztosítás, járműbiztosítás, stb.) TŐKEMOZGÁS TÍPUSAI személyes jellegű tőkemozgások: magánszemélyek közötti kölcsön, örökség, kivándoroltak, külföldi munkavállalók hazautalásai, ajándék, hagyaték pénzügyi eszközök fizikai exportja, importja: készpénz, csekk, értékpapír szabadon átvihető a határon egyéb tőkemozgások: kártérítéssel, szerződéssel kapcsolatos átutalások, szerzői jogdíjak, szabadalmi díjak, honoráriumok TŐKEMOZGÁS TÍPUSAI közvetlen befektetések: működő tőke-befektetések, új vállalat alapítása, meglévő vállalatok felvásárlása, letelepedés, fióknyitás, ingatlanba történő befektetések: lakó-, üdülő ingatlan, vállalatok telephelyei, termőföld, legelő, szántó, tőkepiaci értékpapírokkal kapcsolatos műveletek: részvény, kötvény, stb., befektetési jegyekkel kapcsolatos tranzakciók, pénzpiaci műveletek: például devizacsere, pénzintézetekkel végzett folyó műveletek és betétek: belföldi és külföldi pénzintézetek között 76 ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM SZABÁLYOZÁSA ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM SZABÁLYOZÁSA Az on-line értékesítés megjelenése szükségessé tette a vonatkozó irányelvek kidolgozását. Területei: műszaki szabványok és eljárások, elektronikus aláírás, elektronikus kereskedelem jogi szabályozása 78 13

14 ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM SZABÁLYOZÁSA Kiterjed az ügynöki, ügyvédi, pénzügyi szolgáltatásokra, információszolgáltatásra, interaktív szórakoztató szolgáltatásokra (például videojátékok), valamint az adatok tárolását, feldolgozását és továbbítását lebonyolító szolgáltatásokra is. HOGYAN TOVÁBB? EURÓPA 2020: AZ EGYSÉGES PIAC FEJLESZTÉSE A jelen: az egységes piaccal kapcsolatos kiábrándultság. A válság felélesztette a gazdasági nacionalizmus csábítását. Új lendületre valódi elkötelezettségre van szükség, hogy újraindítsuk az egységes piacot. Lásd: FELSZÁMOLANDÓ AKADÁLYOK Nem megfelelő a hálózatok közötti kapcsolatok kiépítettsége. Különbségek az egységes piacra vonatkozó szabályok végrehajtásában. Bonyolult a jogi háttér: egyes tranzakciókra akár 27 különféle szabályrendszer is vonatkozhat. A TOVÁBBFEJLESZTÉS CÉLJAI A kisvállalkozók könnyebben bejuthassanak az egységes piacra, lendületet kapjon a határokon átnyúló vállalkozói tevékenység. A fogyasztók könnyebben és nagyobb bizalommal tudjanak árukat és szolgáltatásokat vásárolni más tagországokból is. EGYSÉGES PIACI INTÉZKEDÉSCSOMAGOK Single Market Act I. ( ): Az egységes piac fejlesztésének tizenkét iránya 2012-ig: együtt egy újfajta növekedésért Single Market Act ll. ( ): A második egységes piaci intézkedés-csomag EGT-vonatkozású dokumentumok, lásd: ex_hu.htm 14

15 A 12 KULCSTERÜLET 1. Kkv-k finanszírozáshoz jutása 2. Polgárok mobilitása 3. A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 4. A fogyasztók mint az egységes piac szereplő 5. Szolgáltatások 6. A hálózatok A 12 KULCSTERÜLET 7. Az egységes digitális egységes piac 8. Társadalomtudatos vállalkozás 9. Adópolitika 10. Társadalmi kohézió 11. A vállalkozások szabályozási környezete 12. Közbeszerzés INFORMÁCIÓK Michel Barnier 89 15

16 FOGYASZTÓK Információk fogyasztói ügyekről szakembereknek: _hu.htm INFORMÁCIÓK FOGYASZTÓKNAK Bizottság: _hu.htm BEUC, The European Consumer Organisation: Dolceta: php

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...8 BEVEZETŐ...10 1. MIT JELENT A BELSŐ PIACI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV?...13 AZ IRÁNYELV JELENTŐSÉGE...13 A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA ELŐTT

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Részletesebben

A sikeres EU-tagság integrációs (belső) tényezői

A sikeres EU-tagság integrációs (belső) tényezői Világgazdasági Kutatóintézet A sikeres EU-tagság integrációs (belső) tényezői Az EU egységes belső piacának fejlesztése, szerkezete és dinamikája, súlya a magyar gazdaságban Vitaanyag 2007. január Helyzetelemzés

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR 2014/2. A külügyminisztérium folyóirata

EURÓPAI TÜKÖR 2014/2. A külügyminisztérium folyóirata EURÓPAI TÜKÖR 2014/2. A külügyminisztérium folyóirata E SZÁMUNK SZERZŐI ÁCS PÉTER a Külügyminisztérium EU Belső Piaci és Jogi Főosztályának munkatársa DR. BARCZI VERONIKA a Külügyminisztérium EU Belső

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

A közvetlen adók harmonizációja

A közvetlen adók harmonizációja A közvetlen adók harmonizációja az Európai Unióban, különös tekintettel a magánszemélyek jövedelemadózására JÁNOSI ANDREA I. Bevezető z Európai Unió közvetlen adó, illetve jövedelemadó rendszerének ismerete

Részletesebben

1. Az egységes belső piac fogalma, alkalmazási köre és alkotóelemei

1. Az egységes belső piac fogalma, alkalmazási köre és alkotóelemei Dienes-Oehm Egon Az Európai Unió egységes belső piaca Az egységes belső piac az Európai Unióban részt vevő tagállamok jelenleg működő legmagasabb szintje, mivel az euróövezetnek még számos ország nem részese.

Részletesebben

Adóharmonizáció az Európai Unióban

Adóharmonizáció az Európai Unióban Adóharmonizáció az Európai Unióban Bevezetõ 2 Az uniós adópolitika jogi alapjai 3 Az adóharmonizáció hatása egyes közösségi politikákra 7 Az adóharmonizáció háttere és folyamata 8 Fejlesztési irányok 18

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

Vállalkozás indítása Magyarországon

Vállalkozás indítása Magyarországon www.husk-cbc.eu www.hungary-slovakia-cbc.eu Vállalkozás indítása Magyarországon Vállalkozás indítása Magyarországon kézikönyv A kiadvány a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program

Részletesebben

Szorgalmas jogalkotók vagy piaci kényszer? Avagy: miért nincs szüksége a pénzügyi szolgáltatások piacának Bolkestein-direktívára?

Szorgalmas jogalkotók vagy piaci kényszer? Avagy: miért nincs szüksége a pénzügyi szolgáltatások piacának Bolkestein-direktívára? Szorgalmas jogalkotók vagy piaci kényszer? Avagy: miért nincs szüksége a pénzügyi szolgáltatások piacának Bolkestein-direktívára? Pelle Anita Somosi Sarolta Tanulmányunkban az Európai Unión belüli egységes

Részletesebben

A TÁRSASÁGI ADÓZÁS HARMONIZÁCIÓJA AZ EURÓPAI UNIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A LEGÚJABB TENDENCIÁKRA

A TÁRSASÁGI ADÓZÁS HARMONIZÁCIÓJA AZ EURÓPAI UNIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A LEGÚJABB TENDENCIÁKRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY A TÁRSASÁGI ADÓZÁS HARMONIZÁCIÓJA AZ EURÓPAI UNIÓBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

Papp Mónika. A gazdasági szabadságok és a közös piaci verseny jogának egyes összefüggései az Európai Bíróság esetjogában. Ph.

Papp Mónika. A gazdasági szabadságok és a közös piaci verseny jogának egyes összefüggései az Európai Bíróság esetjogában. Ph. Papp Mónika A gazdasági szabadságok és a közös piaci verseny jogának egyes összefüggései az Európai Bíróság esetjogában Ph.D dolgozat Budapest, 2006. december Papp Mónika: A gazdasági szabadságok és a

Részletesebben

Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról

Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról Kézikönyv kis- és középvállalkozóknak Harmadik, átdolgozott kiadás Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest 2004. 1 Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról

Részletesebben

A forgalmi adó szabályozása az Európai Unióban

A forgalmi adó szabályozása az Európai Unióban Ódor Cseperke egyetemi tanársegéd, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék 1. Bevezető gondolatok Az Európai Unióban a vámunió létrehozását követően a forgalmi

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Kedves Olvasónk! Nagy valószínűséggel hazánkban is lezajlik az a folyamat, ami hozzávetőleg fél évtizede

Kedves Olvasónk! Nagy valószínűséggel hazánkban is lezajlik az a folyamat, ami hozzávetőleg fél évtizede Kedves Olvasónk! Immár negyvenhatodik évfolyamút írja a szakma legrégebbi és egyben legismertebb lapja: a Magyar Grafika. Lengyel Lajos a kezdetektől 1978-ig, majd dr. Gara Miklós J978-1999-ig szerkesztette.

Részletesebben

VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET

VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET 3 Magyar Tudományos Akadémia VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET M ű h e l y t a n u l m á n y o k 45. szám 2003. június Szabó Barnabás HOGYAN KÉSZÍTSÜK FEL VÁLLALKOZÁSUNKAT AZ UNIÓS PIACRA? 1014 Budapest, Orszagház

Részletesebben

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama Devizajogilag pénz: a bárhol forgalomban lévő és a forgalomba lévőre még átváltható bankjegy, fémpénz. A pénz, mint fizetőeszköz lehet nemzeti

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak EU kapcsolatok szakirány Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Készítette: Kovács

Részletesebben

Kereskedelempolitika. A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Kereskedelempolitika. A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója Kereskedelempolitika A piacok megnyitása élénkíti gazdaságainkat a piacok megnyitásához pedig

Részletesebben

Belső piac. Válságtól a lehetőségig a cél az, hogy a polgárok és a vállalkozások előtt megnyíljon az út a jólét és a siker felé

Belső piac. Válságtól a lehetőségig a cél az, hogy a polgárok és a vállalkozások előtt megnyíljon az út a jólét és a siker felé KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Válságtól a lehetőségig a cél az, hogy a polgárok és a vállalkozások előtt megnyíljon az út a jólét és a siker felé Belső piac Európa gazdasági növekedéséhez

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 1. oldal ELSŐ RÉSZ 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

Foglalkoztatási és szociális politika

Foglalkoztatási és szociális politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL A munkahelyteremtés, a társadalmi befogadás és a szociális politika mint beruházás Foglalkoztatási és szociális politika Ha a válságból erősebben, összetartóbban

Részletesebben

Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Az európai ügyvéd. - jogi szolgáltatások az Európai Közösségben -

Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Az európai ügyvéd. - jogi szolgáltatások az Európai Közösségben - Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Az európai ügyvéd - jogi szolgáltatások az Európai Közösségben - Készítette: Szováti Szabolcs Konzulens: Dr. Kecskés László Pécs, 1998. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hatály: 2006.VII.1. - 2006.XII.31. Hatályos - 1995. évi CXVII. törvény - a személyi jövedelemadóról

Hatály: 2006.VII.1. - 2006.XII.31. Hatályos - 1995. évi CXVII. törvény - a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben