EGYSÉGES PIAC AMIT ÖNÖK MÁR TUDNAK ELNEVEZÉSEK EGYSÉGES PIAC. Határok nélküli térség, ahol megvalósul

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013.02.11. EGYSÉGES PIAC AMIT ÖNÖK MÁR TUDNAK ELNEVEZÉSEK EGYSÉGES PIAC. Határok nélküli térség, ahol megvalósul"

Átírás

1 MI A BELSŐ PIAC? EGYSÉGES PIAC AMIT ÖNÖK MÁR TUDNAK A tagországok komoly kísérlete arra, hogy az Európai Unión belül olyan gazdasági környezetet, olyan piaci viszonyokat teremtsenek, amelyek egy nemzetállamra jellemzőek. A belső piacra vonatkozó legtöbb uniós jogszabály EGT vonatkozású! 2 ELNEVEZÉSEK A Közösség okmányaiban más-más neveken szerepel: előbb közös piac, majd egységes piac vagy belső piac. A névváltozás nemcsak formai, a mögötte lévő tartalom is megváltozott. BELSŐ PIAC ÉS A KÖZÖSSÉGI VÍVMÁNYOK A belső piachoz tartozó joganyag képezi a közösségi vívmányok mintegy 70 százalékát. A szabályozás a jogforrások teljes körére épít. 3 4 BELSŐ PIAC A SZERZŐDÉSBEN...olyan belső határok nélküli terület, ahol biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlása.... Versenyszabályai a piaci résztvevők közötti versenyt ösztönzik. A piac szociális dimenzióval is rendelkezik. EGYSÉGES PIAC Határok nélküli térség, ahol megvalósul az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad áramlása 5 6 1

2 A BELSŐ PIAC SZÁMOKBAN INTRA- ÉS EXTRAKERESKEDELEM (2008) EU27 BELSŐKERESKEDELEM (Mrd euró) Forrás: EUROSTAT 2010 évkönyv EU A VILÁGKERESKEDELEMBEN (2009, %) 2

3 LEGFONTOSABB PARTNEREK (2011, %) MAGYARORSZÁG BELSŐKERESKEDELME (Mrd euró) Forrás: External and intra-eu trade A statistical yearbook Data , eurostat 230. old. MAGYARORSZÁG NEMZETKÖZI KERESKEDELMI EGYENLEGE (Mrd euró) ÉS A VÉLEMÉNYEK Forrás: External and intra-eu trade A statistical yearbook Data , eurostat 230. old. 16 EGYEDÜLÁLLÓ SIKER STORY...IT S THE INTERNAL MARKET, STUPID! The internal market is arguably the European Union s biggest success story. is the major economic success of the European Union. is a unique example of regional economic co-operation - different to anything that has been achieved in other parts of the world. has given a major boost to businesses, large and small, in the EU. 3

4 AZ EGYSÉGES PIAC A LISSZABONI SZERZŐDÉSBEN LISSZABONI SZERZŐDÉS Az EUMSz sajátos szerkezetben kezeli a belső piac jogszabályi keretét. Külön címszó alatt találhatók az áruk szabad mozgására vonatkozó szabályok, más cím alatt összevonva a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgására vonatkozó normák. 20 SZABÁLYOZÁS A LISSZABONI SZERZŐDÉSBEN Az Unió belső politikái és tevékenységei I.CÍM Belső Piac II.CÍM Az áruk szabad mozgása 1.fejezet: Vámunió 2.fejezet: Vámügyi együttműködés 3.fejezet: A tagállamok közötti mennyiségi korlátozások tilalma 21 SZABÁLYOZÁS A LISSZABONI SZERZŐDÉSBEN III. CÍM Mezőgazdaság és halászat IV. CÍM A személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása 1.fejezet: Munkavállalók 2.fejezet: Letelepedési jog 3.fejezet: Szolgáltatások 4.fejezet: Tőke-és fizetési műveletek 22 UTON AZ EGYSÉGES PIAC FELÉ SINGLE EUROPEAN ACT 12 ORSZÁG PIACA ESZKÖZRENDSZER Negatív integráció, dereguláció: a belső piac megvalósítását akadályozó szabályozások, intézkedések megszüntetése. Pozitív integráció: új jogszabályok, szabványok új politikák, a korábbi politikák kibővítése. 24 4

5 A BELSŐ PIAC KIÉPÍTÉSÉNEK FOLYAMATA Első szakasz ( ): vámunió létrehozása. Második szakasz ( ): az egységes piaci program kidolgozása, az együttműködés kiteljesedése. Harmadik szakasz: az egységes piaccal 1993-ban kezdődött, nem zárult le. 25 AZ EGYSÉGES PIAC ÉLETRE HÍVÁSÁRA VONATKOZÓ DOKUMENTUMOK A belső piac kiteljesedéséről szóló Fehér Könyv (1985): mintegy 300 jogszabályalkotási feladat 1992 végéig, a fizikai, a technikai és a pénzügyi akadályok felszámolása érdekében. Lásd: Egységes Európai Okmány: biztosította a Fehér Könyv célkitűzéseinek megvalósítását, a Római Szerződést módosítva megteremtette a szerződéses kereteket. 26 A BELSŐ PIAC ÉLETREHÍVÁSÁNAK CÉLJA ers/pdf/com1985_0310_f_en.pdf A tagországok kiegyensúlyozott és fenntartható gazdasági-társadalmi fejlődése. A vállalkozások lehetőségeinek bővítése. A Közösség nemzetközi versenyképességének javítása. 28 ÚJ MEGKÖZELÍTÉSŰ JOGHARMONIZÁCIÓ Az új és globális megközelítés (new and global approach) az ipari termékek szabad áramlásában nagy előrelépés. Megváltozott a jogszabály-alkotási technika: az új megközelítésű irányelvek átfogó szabályozása nagyvonalúbb. Az old approach túlszabályozásával szemben teret nyert a szükséges mértékű 29 szabályozás. - Külön előadás 3 0 5

6 AZ INTÉZKEDÉSEK HÁROM CSOPORTJA Fizikai korlátok lebontása Az áruk szabad mozgását nehezítő technikai akadályok Pénzügyi korlátok lebontása FIZIKAI KORLÁTOK LEBONTÁSA A Közösség belső határain az áruellenőrzési, a vámkezelési, a várakozási és az adminisztrációs műveletek és költségek megszüntetése. Várható: 5-10 százalékos költségcsökkentés. A Schengeni Egyezmény (1995): az aláíró országokban megszüntette a belső határellenőrzést, jelentős előrehaladást hozva a személyek szabad mozgása elv megvalósításában A TECHNIKAI AKADÁLYOK FELSZÁMOLÁSÁNAK TERÜLETEI áruforgalom, közbeszerzés, munkaerő mozgása és a szakma szabad gyakorlása, szolgáltatások közös piaca, tőkemozgás, az ipari kooperáció feltételeinek javítása, EREDMÉNYEK AZ ÁRUFORGALOMBAN Megszűnt a határellenőrzés, megszűntek a belső vámhivatalok. Importnál a vámoláshoz szükséges különböző okmányokat egyetlen dokumentum (SAD) váltotta fel, az áru indulási helyén állítják ki TECHNIKAI AKADÁLYOK Az áruk szabad mozgásával összefüggésben: a tagállamok eltérő műszaki szabványai, normái és bizonylatolási eljárásai. Ezek költségvonzatai 8-12 százalékos vámnak feleltek meg. Az új megközelítésű irányelvekkel összefüggésben európai szabványok. 35 PÉNZÜGYI KORLÁTOK LEBONTÁSA A közvetett adók harmonizációja. Már 1967-ben bevezették a tagországokban az egységes többletérték - adót (VAT - Value Added Tax, hozzáadott érték adó, általános forgalmi adó). A jövedéki adók harmonizálására is sor került. Külön előadásban 36 6

7 ÚTON A BELSŐ PIAC KITELJESEDÉSÉHEZ A versenyjogban egy sor - a kartell tilalom alóli csoportos mentességre vonatkozó - rendelet mellett jelentős a koncentrációk ellenőrzésére vonatkozó rendelet. Számos további területen erőteljes a jogharmonizáció (környezetvédelmi politika, fogyasztóvédelmi politika, stb.). Az áruk szabad mozgása elv érvényesülését kiterjesztették a közbeszerzési piacra is, megalkotva a közösségi közbeszerzési joganyagot. Lásd másutt 37 ÚTON A BELSŐ PIAC KITELJESEDÉSÉHEZ 38 Az Európai Monetáris Unióhoz vezető út harmadik szakaszaként 1999-ben bevezetésre került a közös pénz, az euró. ÁRUK SZABAD MOZGÁSA NEM HARMONIZÁLT TERMÉKEK MOZGÁSA - Külön előadás HARMONIZÁLT TERMÉKEK A BELSŐ PIACON Külön előadás ÁRUIMPORT A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA RÉSZEKÉNT SZABÁLYOZOTT 7

8 SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA Jelentősége: gazdasági: lehetővé teszi az egyik legjelentősebb termelési tényező, a munkaerő szabad mozgását nemcsak a munkavállalók, de a szabadfoglalkozásúak és a vállalkozások letelepedését illetően is. társadalmi: a tagországok társadalmainak integrálódását is segíti, az egyes kultúrák közelítését, a másság iránti tolerancia erősítését. 44 KEZDETBEN: MUNKAVÁLLALÓK SZABAD MOZGÁSA Jog a ténylegesen fennálló állásajánlatokra jelentkezni, e célból a tagállamok területére szabadon belépni, joga van valamely tagországban azért tartózkodni, hogy ott munkavállalóként munkát végezzen, az adott tagországban a saját állampolgárokra érvényes törvényeknek is rendelkezéseknek megfelelően, munkaviszonya megszűntét követően jogában áll, hogy abban a tagországban maradjon, ahol foglalkoztatták. 45 NEMZETI ELBÁNÁS ELVE A MUNKAVÁLLALÓK SZABAD MOZGÁSÁNÁL foglalkoztatottsági jogosultság azonos munkafeltételekre való jogosultság (bérezés, munkaviszony megszüntetése, a munkanélkülivé váltak ismételt munkába állása) azonos módon lakáshoz jutás: lakásvásárlás joga, lakáspolitikai és biztosítási kedvezményekhez való hozzájutás azonos kedvezményekre vonatkozó jogosultság: munkavállalóként a belföldiekkel azonos szociális és adókedvezmények, azonos jog szakképzésre és átképzésre (azonos módon közlekedési költségtérítésben, stb. részesülni). 46 VÁLTOZÁS: SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA Új irányelvek: felsőoktatási tanulmányok folytatása más tagországban nyugdíjasok letelepedése minden EU polgár, aki nem igényli a fogadó tagország szociális ellátórendszerének támogatását. A SZABAD MOZGÁS ELŐSEGÍTÉSE A kölcsönös elismerés elvének bevezetése a diplomák és szakképesítések területén. 48 8

9 LETELEPEDÉS (VÁLLALKOZÁS) SZABADSÁGA Az alapelveket a Római Szerződés rögzíti:...el kell törölni minden olyan korlátozást, amely egy tagállam állampolgárainak egy másik tagállam területén való letelepedésére vonatkozik... ". A letelepedési szabadság magában foglalja az önálló vállalkozói tevékenység megkezdését és gyakorlását, valamint vállalatok... alapítását és irányítását... " A LETELEPEDÉS (VÁLLALKOZÁS) SZABADSÁGA A letelepedés szabadsága vonatkozik: természetes jogi személyekre LETELEPEDÉS (VÁLLALKOZÁS) SZABADSÁGA Jogaik gyakorlásában nagy volt a különbség: magánszemély áttelepülhet egy másik tagországba, jogi személy csak akkor működhet egy másik tagországban, ha ott az adott állam vonatkozó szabályai szerint ismét létrehozzák VÁLLALKOZÁSOK LETELEPEDÉSI SZABADSÁGA Vállalkozás alapításnál a kölcsönös elismerés elve nem érvényesülhet. Az egyik tagország nemzeti joga szerint alapított vállalkozás egy másik tagországban évtizedekig nem számított vállalkozásnak mindaddig, amíg azt az ottani társasági jog szerint ismét meg nem alapították VÁLTOZÁSOK Az Európai Bíróság előzetes döntéshozatala szerint egy tagországbeli cég áthelyezheti székhelyét egy másik tagországba, ha az ottani szabályoknak megfelelően átalakul ottani céggé. A székhely megváltoztatása megvalósulhat végelszámolás és újbóli bejegyzés nélkül, de a társaságnak le kell mondania a korábbi székhelye szerinti jogról és az új székhely országának jogszabályait kell alkalmaznia. Lásd: C-210/06. sz. Cartesio ügy 0210:HU:HTML A VÁLLALKOZÁS CSAK RÉSZBEN HARMONIZÁLT Egyéni vállalkozó más tagországban letelepszik letelepedés szabadsága Vállalat alapítása a másik tagország vállalkozási joga szerint Székhely áthelyezése másik tagországba Európai Bíróság állásfoglalása szerint Vállalkozás felszámolása az adott tagország vállalkozási joga szerint 9

10 A VÁLLALKOZÁSI JOG ELTÉRŐ AZ EGYES TAGORSZÁGOKBAN Vállalkozás indítása: alapítás átvétel Vállalkozás irányítása: számvitel adózás személyügyi kérdések A VÁLLALKOZÁSI JOG KÜLÖNBÖZIK AZ EGYES TAGORSZÁGOKBAN Expanzió: határon átnyúló együttműködés leányvállalat létrehozása vállalkozások egyesülése Vállalkozás megszüntetése: a vonatkozó eljárások nemzeti hatáskörbe tartoznak, és országról országra különböznek. INFORMÁCIÓK: HOGYAN VÁLLALKOZZUNK EURÓPÁBAN? Európa Önökért, az Ön lehetősége Hogyan vállalkozzunk Európában - gyakorlati útmutató dex_hu.htm 57 INFORMÁCIÓK: EURÓPAI KISVÁLLALKOZÓI PORTÁL

11 SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA 62 A szolgáltatások három határon átnyúló változata esik a közösségi jog hatálya alá: pozitív vagy aktív szolgáltatás negatív vagy passzív szolgáltatás "levelező" szolgáltatás POZITÍV (AKTÍV) SZOLGÁLTATÁS SZABADSÁG Az egyik tagország állampolgárai vagy vállalati alkalmazottai átmennek egy másik tagországba, hogy ott szolgáltatásokat nyújtsanak (ügyvédek, orvosok, építések, stb.) NEGATÍV VAGY PASSZÍV SZOLGÁLTATÁS SZABADSÁG Az egyik tagországbeli szolgáltatásokat igénybevevők keresik fel a másik tagországban működő szolgáltatást nyújtókat (iskolák, kórházak, idegenforgalom, vendéglátás) "LEVELEZŐ" SZOLGÁLTATÁS Maga a szolgáltatás mozog, eközben mindenki marad a saját országában (postai úton, telefonon, rádió, TV, Internet révén). _layer/index_19_en.htm# SZOLGÁLTATÁSOK LIBERALIZÁLÁSA Sokáig csak részeredmények. Egy 1989-ben elfogadott irányelv szerint minden bank fiókot nyithat bármely más tagállamban. A kilencvenes évek elején két liberalizációs típusú irányelv született a biztosításokra. A közúti fuvarozások területén sor került a fuvarozók szállítási engedélyeire vonatkozó nemzeti korlátozások, kontingensek eltörlésére

12 SZOLGÁLTATÁSOK LIBERALIZÁLÁSA A GDP mintegy 70 %-a a szolgáltatásokból származik. Az ezredfordulóra a szolgáltatások nagyobb része (pénzügyi, banki, telekommunikációs szolgáltatások) már liberalizált. Folyamatban a villamos energia, gázszolgáltatás, vasúti szállítás, postai szolgáltatások liberalizációja BOLKESTEIN IRÁNYELV januárjában a Bizottság beterjesztette az ún. szolgáltatási irányelvet os elfogadásával kompromisszumos megoldás született. Átültetési határidő: december vége volt. Számos szektorban növeli a versenyt, szorgalmazza az árak csökkentését, nagyobb piaci lehetőséget nyújt a kis- és középvállalatok számára (például építőipar, turizmus, reklámozás, kereskedelem). BOLKESTEIN IRÁNYELV A javaslat lényeges elemét képezte a származási ország elve, amely szerint: a saját ország törvényei, előírásai alapján lehetne szolgáltatást nyújtani más tagországban, a származási ország lenne felelős a szolgáltató és a szolgáltatás felügyeletéért, a fogadó ország csak különleges, indokolt esetben írhatna elő további feltételeket. A régi tagállamok nyomására a származási ország elvet nem fogadták el. 69 SZOLGÁLTATÁSI IRÁNYELV A szolgáltatások diszkrimináció - mentességére épül: a szolgáltatás helye szerinti államnak biztosítania kell a szolgáltatás nyújtására való jogosultságot és annak szabad gyakorlását. A jogosultság csak a szükségesség, az arányosság elvére alapozva akadályozható. Csak olyan követelmények írhatók elő, amelyek a közrend, a közbiztonság, a közegészségügy és a környezetvédelem miatt szükségesek. A követelményeknek való megfelelést bizonyító tanúsítványokra a kölcsönös elismerés elve az 70 irányadó. TŐKEMOZGÁS LIBERALIZÁCIÓJA TŐKEMOZGÁS LIBERALIZÁCIÓJA A vonatkozó irányelv 1990-ben lépett hatályba. A tőke- és pénzműveletekkel kapcsolatos korlátozások teljes körű felszámolását írta elő. Alapját képezi a banki és a biztosítási szolgáltatások szabad áramlásának is

13 A TŐKE ÉS FIZETÉSI MŰVELETEK SZABADSÁGA Tilos a korlátozás: a fizetési műveletekre, a tőkemozgásra, a tagállamok között, a tagállamok és harmadik országok között, az állampolgárok, valamint a gazdálkodó egységek, szolgáltatást nyújtók, intézmények estében egyaránt, a diszkriminatív jelleggel TŐKEMOZGÁS TÍPUSAI kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó hitelműveletek (rövid- közép-, és hosszú lejáratú hitelek) pénzügyi kölcsönök és hitelek természetes és jogi személyek között jótállás, kezesség, zálogjog polgári ügyleteknél biztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos átutalások (életbiztosítás, járműbiztosítás, stb.) TŐKEMOZGÁS TÍPUSAI személyes jellegű tőkemozgások: magánszemélyek közötti kölcsön, örökség, kivándoroltak, külföldi munkavállalók hazautalásai, ajándék, hagyaték pénzügyi eszközök fizikai exportja, importja: készpénz, csekk, értékpapír szabadon átvihető a határon egyéb tőkemozgások: kártérítéssel, szerződéssel kapcsolatos átutalások, szerzői jogdíjak, szabadalmi díjak, honoráriumok TŐKEMOZGÁS TÍPUSAI közvetlen befektetések: működő tőke-befektetések, új vállalat alapítása, meglévő vállalatok felvásárlása, letelepedés, fióknyitás, ingatlanba történő befektetések: lakó-, üdülő ingatlan, vállalatok telephelyei, termőföld, legelő, szántó, tőkepiaci értékpapírokkal kapcsolatos műveletek: részvény, kötvény, stb., befektetési jegyekkel kapcsolatos tranzakciók, pénzpiaci műveletek: például devizacsere, pénzintézetekkel végzett folyó műveletek és betétek: belföldi és külföldi pénzintézetek között 76 ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM SZABÁLYOZÁSA ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM SZABÁLYOZÁSA Az on-line értékesítés megjelenése szükségessé tette a vonatkozó irányelvek kidolgozását. Területei: műszaki szabványok és eljárások, elektronikus aláírás, elektronikus kereskedelem jogi szabályozása 78 13

14 ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM SZABÁLYOZÁSA Kiterjed az ügynöki, ügyvédi, pénzügyi szolgáltatásokra, információszolgáltatásra, interaktív szórakoztató szolgáltatásokra (például videojátékok), valamint az adatok tárolását, feldolgozását és továbbítását lebonyolító szolgáltatásokra is. HOGYAN TOVÁBB? EURÓPA 2020: AZ EGYSÉGES PIAC FEJLESZTÉSE A jelen: az egységes piaccal kapcsolatos kiábrándultság. A válság felélesztette a gazdasági nacionalizmus csábítását. Új lendületre valódi elkötelezettségre van szükség, hogy újraindítsuk az egységes piacot. Lásd: FELSZÁMOLANDÓ AKADÁLYOK Nem megfelelő a hálózatok közötti kapcsolatok kiépítettsége. Különbségek az egységes piacra vonatkozó szabályok végrehajtásában. Bonyolult a jogi háttér: egyes tranzakciókra akár 27 különféle szabályrendszer is vonatkozhat. A TOVÁBBFEJLESZTÉS CÉLJAI A kisvállalkozók könnyebben bejuthassanak az egységes piacra, lendületet kapjon a határokon átnyúló vállalkozói tevékenység. A fogyasztók könnyebben és nagyobb bizalommal tudjanak árukat és szolgáltatásokat vásárolni más tagországokból is. EGYSÉGES PIACI INTÉZKEDÉSCSOMAGOK Single Market Act I. ( ): Az egységes piac fejlesztésének tizenkét iránya 2012-ig: együtt egy újfajta növekedésért Single Market Act ll. ( ): A második egységes piaci intézkedés-csomag EGT-vonatkozású dokumentumok, lásd: ex_hu.htm 14

15 A 12 KULCSTERÜLET 1. Kkv-k finanszírozáshoz jutása 2. Polgárok mobilitása 3. A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 4. A fogyasztók mint az egységes piac szereplő 5. Szolgáltatások 6. A hálózatok A 12 KULCSTERÜLET 7. Az egységes digitális egységes piac 8. Társadalomtudatos vállalkozás 9. Adópolitika 10. Társadalmi kohézió 11. A vállalkozások szabályozási környezete 12. Közbeszerzés INFORMÁCIÓK Michel Barnier 89 15

16 FOGYASZTÓK Információk fogyasztói ügyekről szakembereknek: _hu.htm INFORMÁCIÓK FOGYASZTÓKNAK Bizottság: _hu.htm BEUC, The European Consumer Organisation: Dolceta: php

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 10. Elõadás A biztosítás nemzetközi jogi környezete Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék Az Európai Közösség jogi háttere EGK - Római Szerzõdés Gazdasági célok Integráció, Közös piac áruk,

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

ÜZLETI KÖRNYEZET AZ EURÓPAI UNIÓBAN

ÜZLETI KÖRNYEZET AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÜZLETI KÖRNYEZET AZ EURÓPAI UNIÓBAN ELÉRHETŐSÉGEK Oktató: Dr. Törzsök Éva kutató professzor D épület ll. 229 E-mail: torzsok.eva@kkk.bgf.hu Fogadóóra: csütörtök 13.00-14.30 Tanszéki titkárság: Molnárné

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság I. A kkv-k megítélése az EU-ban 2000 Kisvállalkozások Európai Chartája világszínvonalú kkv-környezet

Részletesebben

Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog

Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog Európai Uniós ismeretek Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog AQUIS COMMUNITAIRE = KÖZÖSSÉGI VÍVMÁNYOK az EU egységes joganyaga Közösségi jogforrások Nem kötelezı jogforrások: elıírások, amelyek betartására

Részletesebben

Tátrai Miklós Államtitkár Pénzügyminisztérium 2006. november 13-14. Lepence-völgy

Tátrai Miklós Államtitkár Pénzügyminisztérium 2006. november 13-14. Lepence-völgy A pénzp nzügyi rendszer aktuális kérdk rdései Tátrai Miklós Államtitkár Pénzügyminisztérium 2006. november 13-14. Lepence-völgy 1 A pénzp nzügyi rendszer szerepe a gazdaságban gban - A pénzügyi rendszer

Részletesebben

A szolgáltatási notifikációs kötelezettség teljesítése - jogszabályi háttér és gyakorlati kérdések

A szolgáltatási notifikációs kötelezettség teljesítése - jogszabályi háttér és gyakorlati kérdések A szolgáltatási notifikációs kötelezettség teljesítése - jogszabályi háttér és gyakorlati kérdések Budapest, 2015. június 26. Dr. Kovács Ildikó Igazságügyi Minisztérium, Szolgáltatási Notifikációs Központ

Részletesebben

Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás

Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás A Lisszaboni Szerződésben megfogalmazott neoliberális diktátum és a Szent Korona Értékrend szabadság-őrző intézkedéseinek összehasonlítása Felépítés 1. nap

Részletesebben

C 175 E/388 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175 E/388 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 175 E/388 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2.1. Amennyiben szükséges, a legfrissebb belső irányítási elszámolások és az előző pénzügyi év ellenőrzött elszámolásai. 2.2. Valamennyi tervezett változtatás

Részletesebben

Előszó...3 Bevezetés...4 1. Az Európai Unió alapszerződései...17

Előszó...3 Bevezetés...4 1. Az Európai Unió alapszerződései...17 TARTALOMJEGYZÉK Előszó...3 Bevezetés...4 a. Európai Gazdasági Közösséget alapító szerződés...4 b. Az Egységes Európai Okmány...6 (i) Általában...6 (ii) A belső piac...7 c. Az Európai Unióról szóló Szerződés

Részletesebben

Globalizáció, regionalizáció és világrend. http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a

Globalizáció, regionalizáció és világrend. http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a Globalizáció, regionalizáció és világrend http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a Bevezetés Mi az a globalizáció? Mi a globalizáció? Az áru-, a tőke- és a munkaerőpiacok nemzetközi integrálódása (Bordo

Részletesebben

Németországi cégalapítás. Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető

Németországi cégalapítás. Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető Németországi cégalapítás Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető Általános EU szabadságelvek Letelepedési jog szabadsága Szolgáltatásnyújtás szabadsága Tőke szabad áramlásának szabadsága Áruk szabad áramlásának

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása Párniczky Tibor IX. Pénztárkonferencia - Eger - 2006. november 8.-9. Tájékoztató Melyik Európa? A szabályozás területeiről Tagok jogai Intézményi szabályozás

Részletesebben

EU Közbeszerzési politika

EU Közbeszerzési politika EU Közbeszerzési politika 2012. szeptember 25. Jeney Petra A közbeszerzési politika célkitűzései Piaci integráció - vámjellegű kereskedelmi korlátok eltörlése közbeszerzési politika lehetséges versenykorlátozó

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített)

Részletesebben

A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra

A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra dr. Boros Richárd NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Különös Hatásköri Ellenőrzési Főosztály főosztályvezető Tartalom: I. Előzmények

Részletesebben

Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén

Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. A téma

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése: Adószáma:... ; Tevékenység

Részletesebben

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 21.12.2. COM(21) 774 végleges A. melléklet/24 B. fejezet A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unióban alkalmazandó

Részletesebben

f nnt artható gazdaságot

f nnt artható gazdaságot A Small Business Act üzenete a döntéshozóknak és a hazai KKV szektornak Borbás László adjunktus Óbudai Egyetem KGK SZVI Mottó: Egyenlő pályák, egyenlő esélyek. Neked miért van három tornacipőd? (Sándor

Részletesebben

II. 15. cikk Letelepedéssel kapcsolatos követelmények

II. 15. cikk Letelepedéssel kapcsolatos követelmények Jelentéstétel Szolgáltatási irányelv 15. cikk Kérjük, hogy külön kérdőívet töltsön ki minden egyes követelmény esetében, melyről jelentésben kell beszámolnia. Akkor is így járjon el, ha ugyanaz a jogszabály

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR IGÉNYLŐLAP BIZTOSÍTÁS IGAZOLÁSHOZ Magyarországon és egy másik államban párhuzamos an folytatott kereső tevékenység esetén A magyarországi kereső tevékenység mellett

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 SZE, KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK DR. TORMA ANDRÁS AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE A RENDELET NEM FELHASZNÁLÓBARÁT NEM ELÉG VONZÓ A SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat Bevezetés a Közgazdaságtanba Vizvári Boglárka Témák Általános gazdasági fogalmak Gazdaság és nemzetközi szervezetek Külkereskedelem Általános Gazdasági Fogalmak Mivel foglalkozik a közgazdaságtan? Hogyan

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

Az EU regionális politikája

Az EU regionális politikája Alapvető célkitűzések, fogalom Az EU regionális politikája Előadás vázlat Sonnevend Pál Az EK-n belüli fejlettségi különbségek kiegyenlítése Nem segélyezés, hanem a növekedés feltételeinek megteremtése,

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1)

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) Az előadások tematikája 1. A nemzetközi elemmel rendelkező tényállások elbírálásának különböző módszerei. Nemzeti jogok és nemzetközi jogviszonyok. 2. A nemzetközi kollíziós

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Borbély László András. 2014. április 30.

Borbély László András. 2014. április 30. Államadósság és állampapírpiac Borbély László András 2014. április 30. Hogyan keletkezik az államadósság? Éves költségvetési törvény 1. év 1 Mrd Ft deficit 1 Mrd Ft hitelfelvétel 1 Mrd Ft államadósság

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

Vedd a neten! webshop minősítő workshop. 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban. dr. Kriesch Attila Igazgató

Vedd a neten! webshop minősítő workshop. 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban. dr. Kriesch Attila Igazgató Vedd a neten! webshop minősítő workshop 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban (2013. március 6. ) dr. Kriesch Attila Igazgató Az előadás célja Új, hazánkban 2014-től alkalmazandó uniós

Részletesebben

4. Milyen indokkal tarható fenn egy vámmal azonos hatású díjnak minősülő pénzügyi teher a közös piacon? /TK. 550 551 o./

4. Milyen indokkal tarható fenn egy vámmal azonos hatású díjnak minősülő pénzügyi teher a közös piacon? /TK. 550 551 o./ Felkészülést orientáló kérdések Európa Jog III (A belső piac joga + EU versenyjog) tárgyhoz (Nappali és levelező tagozat; régi hálóterv) A felkészülést orientáló kérdéssor célja, hogy iránymutatást adjon

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015.

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015. Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai Miért (nem) Magyarországon? 53. Közgazdász vándorgyűlés Logisztikai szekció Miskolc, 2015. szeptember 4. 2015. Tartalom Az e-kereskedelem növekedési

Részletesebben

A KIKÜLDETÉS SZABÁLYAI

A KIKÜLDETÉS SZABÁLYAI A KIKÜLDETÉS SZABÁLYAI KIKÜLDETÉS AZ EGT TERÜLETÉRE 883/2004, 987/2009.EK rendelet - Koordináció, nem harmonizáció! Alapelvek: - Egy ország joghatósága - Azonos elbírálás - Szerzett jogok megtartása -

Részletesebben

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek és kialakulásuk Feladatkörük Érdekviszonyaik Szerves fejlődés Európai

Részletesebben

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II.

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok magánjoga Patrocinium Budapest, 2015

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben

Változások a Iránnal kapcsolatos export-engedélyezési eljárásban" dr. Stefán László

Változások a Iránnal kapcsolatos export-engedélyezési eljárásban dr. Stefán László Változások a Iránnal kapcsolatos export-engedélyezési eljárásban" dr. Stefán László igazgató Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Változások a Iránnal kapcsolatos

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Biztos alapok az innovációhoz DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár EU Innovációs Eredménytábla (2013) Az innováció dimenziói Potenciálok Piaci tevékenység Eredmények Humánerőforrás

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben SZENTMÁRTONKÁTA önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

A KÖZÚTI FUVAROZÁS: NEMZETKÖZI ÉS KABOTÁZS

A KÖZÚTI FUVAROZÁS: NEMZETKÖZI ÉS KABOTÁZS A KÖZÚTI FUVAROZÁS: NEMZETKÖZI ÉS KABOTÁZS Számos európai jogi aktus elfogadása nyomán fokozatosan liberalizálásra került úgy a nemzetközi közúti fuvarozás, mint az áruk és személyek kabotázsa. JOGALAP

Részletesebben

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések Miskolczi Bodnár Péter Fogyasztói szerződések P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK HELYZETÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON, LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 2015. NOVEMBER 19.

A KÖZBESZERZÉSEK HELYZETÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON, LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 2015. NOVEMBER 19. A KÖZBESZERZÉSEK HELYZETÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON, LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 2015. NOVEMBER 19. Tartalom I.) A Közbeszerzések helyzetének alakulása Magyarországon

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10.

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10. A JEREMIE program EU pályázatok felül- és alulnézetben 2007. május 10. JEREMIE Program JEREMIE = Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Az Európai Bizottság és az EIB/EIF közös kezdeményezése.

Részletesebben

fogadó tagállam az a tagállam, amelyben egy ügyvéd az irányelvnek megfelelően ügyvédi gyakorlatot folytat;

fogadó tagállam az a tagállam, amelyben egy ügyvéd az irányelvnek megfelelően ügyvédi gyakorlatot folytat; Az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unión belül (folytatás) Ígéretünkhöz híven visszatérünk a Prókátor legutóbbi számában megjelent cikk témájához és megkíséreljük bemutatni az ügyvédi hivatás, a

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

EGYEZMÉNY-TERVEZET. Tagok) a Novohrad - Nógrád Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás. létrehozásáról

EGYEZMÉNY-TERVEZET. Tagok) a Novohrad - Nógrád Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás. létrehozásáról EGYEZMÉNY-TERVEZET A Novohrad - Nógrád Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás létrehozásáról Az Európai Unió tagállamainak jelen Egyezményhez csatlakozó entitásai (a továbbiakban:

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása Befektetőbarát Település Program A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása 2015. október 7. A HIPA támogatási részlege Állami Támogatások Főosztály EKD Osztály A Kormány egyedi döntésével nyújtott készpénztámogatás

Részletesebben

EU Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS III.) 3. EMAS KEREKASZTAL (2009. május 29.) EMAS EMAS I. rendelet (1993.) Új szabályozási megközelítés: önkéntes eszköz Alternativa a szokásos

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Magyarország

Vállalati kérdőív - Magyarország Vállalati kérdőív - Magyarország kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a bizonyítványok besorolásáról szóló 8/2004. (III. 8.) OM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a bizonyítványok besorolásáról szóló 8/2004. (III. 8.) OM rendelet módosításáról Oktatási és Kulturális Minisztérium ELŐTERJESZTÉS a bizonyítványok besorolásáról szóló 8/2004. (III. 8.) OM rendelet módosításáról Budapest, 2007. április I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. Az előterjesztés indoka

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Bécs

Vállalati kérdőív - Bécs Vállalati kérdőív - Bécs kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy személyzeti

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK.

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. Repülőgép segítségével néhány óra alatt a Föld bármely pontjára eljuthatunk. A nemzetközi pénzügyi tranzakciók a számítógépek segítségével egy-két másodpercet vesznek igénybe.

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások

Intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások Intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások Nemzeti Közlekedési Napok Siófok, 2013. november 7. Dr.- habil. Lindenbach Ágnes egyetemi tanár, PTE PMMIK Az ITS fogalma Az intelligens közlekedési

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. február 8. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben