MAGYARÍTÓ KÖNYVECSKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARÍTÓ KÖNYVECSKE"

Átírás

1 2001. júliusában megjelent: Molnos Angéla MAGYARÍTÓ KÖNYVECSKE A magyar nyelvvisszaújítás kis szójegyzékének negyedik, bővített kiadása Több mint 4600 címszót és kb magyar fordítási lehetőséget kínál a Magyarító Könyvecske 2001 júliusában megjelent negyedik, bővített kiadása. Mindenki íróasztalára kívánkozik, akit bánt nyelvünk egyre gyorsuló rombolása és aki már elhatározta, hogy a magyar nyelv védelmét saját magával kezdi, ezentúl fokozottabban odafigyel saját nyelvhasználatára és mélyebben merít ősi szókincsünkből, mint eddig. A "nyelvvisszaújítás" fogalom az alcímben arra utal, hogy ma édes anyanyelvünk nem nyelvújítást igényel első segélyként, hanem azon eredmények védelmét, melyeket nyelvújítóink a 18. század utolsó negyedében elértek, nagy íróink és későbbi nyelvművelőink folytattak. E szójegyzék nem törekszik teljességre, hanem inkább gondolkodásra szeretné késztetni a használót, és saját nyelvalkotó képzeletét serkenteni, hogy mondanivalóját szabatosan magyarul és kedve szerint kifejezhesse. Először 1998 októberében adta ki a Lélektani Szaknyelv Megújításáért (LSZM) közhasznú alapítvány e könyvecskét. E negyedik kiadás terjedelme: 297 oldal, bolti ára: 1000 Ft. Terjeszti: Csokonai Könyvesbolt, 4025 Debrecen, Piac u. 45; T: (52) Kedvezményes áron kapható az LSZM alapítványtól: 4025 Debrecen, Hatvan u. 1/a, 1. lh, III. em, 10 ajtósz. T.: (52) Minden bevétel az LSZM közhasznú alapítványé.

2 További adatok: ISBN Előző kiadások: 1998, 1999, Felelős kiadó: Dr. Matolcsi Ágnes, LSZM elnök. Készült 2001-ben, a Cívis-C Kft. nyomdájában, 4012 Debrecen Nagyerdei krt. 98; T: (52) Borító: Hodó József karcolata Beszélő madár. Rovásírás: Hosszú Gábor betűkészlete alapján: AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK KIADÁS VISSZHANGJA "Ha végiglapozzuk e... jegyzéket, ráébredünk, mennyi idegen szót használunk fölöslegesen,... Tényleg, mennyivel szebb az életrajz, mint a biográfia, a hírnév, jó hír, köztisztelet, tekintély, tisztesség szavaink bármelyike, mint a reputáció, az alkat, elrendezés, felépítés, összetétel, szerkezet, mint a struktúra, a magának követel, jogot tart valamire, mint a vindikál, a viharos, zajos ünneplés, üdvrivalgás, mint az ováció.... Reméljük,... e munkájának magyar szavai... beépülnek nyelhasználatunkba." (Arany Lajos, Hajdú-Bihari Napló, december 2., 10. o.) "A szerző szándéka nemes, munkájának eredménye rendkívül hasznos és megszívlelendő mindazok számára, számunkra, akiknek kenyere a magyar nyelv." (Németh Júlia, Szabadság, kolozsvári napilap, február 4., 5 o.) "Egy kitűnő ember kis remekét olvasom, illetve hát dehogyis olvasom, hiszen ez egy szójegyzék. Felütöm itt-ott, böngészgetek, tallózgatok benne, s olykor ujjongva tör fel belőlem a felismerés: hát persze ez a helyes magyar kifejezés!... Akinek netán kétségei lennének,... vásárolja meg e kis zsebkönyvet, s a maga példájával segítsen megtisztítani eltarackosodott nyelvünket." (Paizs Tibor, Kis Újság, közéleti hetilap, december 4.) "... több idegen nyelv... angol, német, olasz, spanyol felsőfokú ismerete alapján és szellemi hátterével szorgalmazza a magyar nyelvnek az idegen elemektől... való megtisztítását. Ebben Kosztolányira emlékeztet...." (Kemény Gábor, Édes Anyanyelvünk, február, 4. o.) "... Minden iskolai könyvtárban, tanárok, diákok kezében ott kellene lennie...." (Kovács Mária, Evangélikus Élet, országos evangélikus hetilap, március 28., 5 o.) "Olyan segítségre van szükség, ami lehetővé teszi az átlagember számára az idegen szavak feleslegességének könnyű felismerését.... Ön a nyelvészek között az első, aki ezt a segítséget megadta... Ilyenre és ennek tovább fejlesztésére van szükség.... szinte sehol sem észlelhető közhasznú munkát végez mindannyiunk javára." (Isépy Dezső, Budapest, február 24.-én kelt leveléből)... szeretném minden egyes diák figyelmébe ajánlani ezt a kis Magyarító könyvecskét.... A legtöbb a tanítókon múlik, a tanítókon és tanárokon, akik gyermekeinket a szép magyar szóra okítják. Én arra kérem őket, a Magyar Kormány nevében is, hogy szerettessék meg a fiatalokkal a magyar nyelven való gondolkodásnak azt a sajátos ízét, amit csak mi ismerünk." (Orbán Viktor, Kormányfő, április 11. A Magyar Nyelv Hetének országos megnyitóján.)

3 A MAGYARÍTÓ KÖNYVECSKE TELJES SZÓJEGYZÉKE A B C D E F G H I K L M N O P R S Sz T U V-Zs A abbé abbreviatúra, abbreviáció abdikál apát, rendfőnök, némely szerzet főnöke rövidítés leköszön (hivatalról); lemond (jogról, hatalomról), visszalép, visszavonult, letesz (vmiről), felad, felhagy (vmivel) aberráció eltérés, eltérülés, elhajlás, beteges hajlam; (erkölcsi) el- v. megtévelyedés, fonákság, torzulás, visszásság abiogenezis abiotikus ablaktálás abláció abnormális, abnormis abolicionizmus abonál abortál abortusz ab ovo abscessus abszcissza ősnemzés; az élő, szerves anyag keletkezése szervetlenből világűri sugárzás hatására élettelen (olyan jelenség, mint a hőmérséklet, légnyomás) orv szopós csecsemő elválasztása az anyától; anyatej apadása, megszűntetése földfelszín pusztulása, elhordása, mállása (víz, szél következtében) beteges, félresikerült, fogyatékos, fonák, kótyagos, zavart, rendellenes, nem rendes, szabályellenes, szabálytalan, természetellenes, nem természetes, torz vminek az eltörlését szorgalmazó mozgalom (halálbüntetés, nemi kufárkodás, rabszolgaság) járat, előfizet, megrendel (lapot), bérel (páholyt színházban)l elvetél (magzatot szándékosan), elszül, angyalt csinál, halva szül vetélés (magzaté, szándékosan, művi úton), angyal csinálás, terhesség megszakítása lat eleve, eredendően, elejétől, kezdettől fogva, kezdetben, mindenekelőtt lat orv kelés, kelevény, fekély, gyülevény, gyülés, gennyhólyag, tályog lat, mat vízszintes tengely (a síkbeli derékszögű tengelyrendszerben); vmely pontnak a függőleges tengelytől mért távolsága

4 abszentizmus abszolutizmus abszolúció abszolút abszolvál abszorbeál abszorbens abszorpció absztinens absztrakció absztrakt abszurd abúzus accusativus a conto acroski activum adaptáció, adaptálódás adaptál adapter adatbázis addenda tartózkodás vmitől, távolmaradás; régen a nagybirtokosok azon szokása, hogy az év nagyrészében távol maradtak korlátlan uralom, kényuralom, önkényuralom, kényuraság, önkényeskedés, zsarnokság, jogtiprás bűnbocsánat, megbocsátás, mentesítés, feloldozás, felmentés, feltétlen (engedelmesség), kizárólagos, független, mástól nem függő, mindenek feletti, örök (érték), teljesen önálló, általános, meggyőző, fölényes, döntő (szótöbbség, magasság), nem viszonylagos, (meg)változhatatlan, biztos, való, tiszta (igazság, szesz), teljes, tökéletes, korlátlan, teljhatalmú, önkényes (uralom, uralkodó, kényúr, zsarnok); ~e föltétlenül, minden bizonnyal, mindenesetre, okvetlenül, teljesen, tökéletesen; (tagadás esetén) éppen(séggel), teljesen lehetetlen, egyáltalán nem föloldoz, felment, elejti a vádat, mentesít; elvégez (tanulmányt), kijár (iskolát) felszív, elnyel, (vegyileg) megköt gázokat gőzöket felszívó, megkötő anyag gázok, gőzök elnyelése, megkötése folyadékban v. szilárd testben; fényk fényelnyelés önmegtartóztató (élvezeti cikkek, főleg szeszes italok fogyasztásától tartózkodó személy), bornemissza elvonatkoztatás, elvonás; elvont fogalom elvont (fogalom), gondolati, fogalmi, elméleti, nehezen érthető képtelen, elképesztő, értelmetlen, esztelen, lehetetlen, ostoba; ~itás, abszurdum lehetetlenség, képtelenség, légből kapott dolog, értelmetlenség, esztelenség, ostobaság bántalmazás, túlkapás, visszaélés, jogtalanság, kihasználás; orv túlfogyasztás, túladagolás (gyógyszeré, szeszes italé) lat nyelvt tárgyeset ol előleg, előpénz, törlesztés, visszafizetés hótánc, hómutatvány nyelvt cselekvő mód (igéké) alkalmazkodás (szervezeté), alkalmazás vmire, igazítás vmhez, átdolgozás, átalakítás illeszt, alkalmaz, hozzá igazít, módosít, átalakít, átdolgoz, átültet, újjáépít, újra berendez; ~ás átalakítás, átdolgozás (színpadra) átalakító (segéd)berendezés v. készülék adatállomány, -készlet, -telep (TÉ) pótlás, kiegészítés, függelék, melléklet, hozzáadás, toldalék

5 additív adekvát adeptus ad hoc adiectivum ad infinitum ad interim adjunktus adjusztál adjutáns ad libitum adminisztráció adminisztrál admirális adoptál adresszál adult ad usum advent adverbium aerobic aerodinamikus aeronautika összea(dó)dó, összetevő, összegező, adalék(anyag) megfelelő, helyén való, kellő, odaillő, találó (kifejezés); egyenértékű, egybevágó lat beavatott, tanítvány lat alkalmi, alkalom szülte, egyszeri, esetleges, átmeneti, pillanatnyi lat nyelvt melléknév, mássalérthető lat végtelenségig, vég nélkül lat átmenetileg, ideiglenesen, idénylegesen, közbe eső módon segéd, első tanársegéd, egyetemi, felsőfokú oktató, orvoskari tanszék helyettes vezetője, kórházi főorvos helyettese felszerel, megigazít, átalakít, alakra szab; üt, ver, elpáhol hadsegéd, segédtiszt lat kedv, tetszés szerint igazgatás, ügyintézés, ügykezelés, ügyvezetés, ügyvitel, irodai munka, iratmunka, iratelosztás, hivatalos út; közigazgatás, annak vmely szerve és működése; vállalat, intézmény ügyintézési osztálya; kormányzat (USA-ban) igazgat, intéz (vmit); jól ~ja magát saját személyét ügyesen az előtérbe nyomja tengernagy, hajóraj, -had parancsnok örökbe fogad, elfogad, magáévá tesz címez (levelet); megszólít, hív; meg-jegyzést intéz vkihez ang felnőtt, nagykorú lat használatra, vkinek a használatára karácsonyt megelőző hetek lat nyelvt határozószó sebesmozgás (MA); gyors és erőteljes testgyakorlatok zenére áramvonalas; az áramló levegőben ható erőkkel kapcsolatos repüléstan, léghajózástan aeroszol permet, (festék-, folyadék-, gyógyszer-, illat-, vegyszer-) - porlasztó, -permetező, -szóró, -felhő; gázos porlasztó; ~os csomagolás porlasztótartály afázia affektál affektív orv beszéd- v. írászavar; a beteg képtelen kifejezni gondolatait v. másokét megérteni tetteti magát, színlel, mutat, tetszeleg, kényeskedik, nyafog, szenveleg, negédel, negédeskedik, úgy tesz mintha, teszi magát érzelmi, kedélyi, lelki

6 affektus affér affidavit heves érzelmi fellobbanás, indulatkitörés kellemetlen ügy, nézeteltérés, összetűzés; becsületbeli ügy; kaland, viszony lat ang közigazgatási hatóság előtt tett, esküvel megerősített írásbeli nyilatkozat; jótállás, szavatosság, kezeslevél (bevándorlónak) affinálás, affináció műsz csiszolás, tökéletesítés, tisztítás affinitás affixum affrikáta aforizma a fortiori after-shave agenda hasonlóság, megfelelés, rokonság; vegyrokonság, vonzás, vonzódás lat nyelvt a szótőhöz elől v. hátul kapcsolódó toldalék (igekötő, rag, jel, képző) nyelvt dörzshang, zár-réshang, összeolvadásos hang; olyan mássalhangzó, amelyben egy zárhang és egy réshang olvad össze: c, dz, cs, dzs gondolat, (sűrített, tömör, velős) jótanács, eszmekincs (PSz), (bölcs, szellemes) mondás, bölcsesség, szállóige lat annál is inkább, a nagyobb nyilvánvalóság alapján ang arcszesz (borotválkozás után) arcpacskoló (TÉ) lat ang napirend, ami napirenden van, amiről szó van, amiről az emberek beszélnek, beszéd tárgya, ügyrend, munkarend; kijelölt, előjegyzett, tervezett feladatok, tennivalók, elintézni valók, előjegyzési napló agent provocateur fr felbérelt bujtogató, beugrató, felbujtó, rendőrkém, rendőrügynök agentúra agglomeráció, agglomerálás agglutináció agglutináló aggregálódik aggregátum agilis agitáció agitál ügynökség, kirendeltség, fiók(intézmény), leányvállalat, szolgálat felhalmozódás, felhalmozás, összegyűjtés, torlódás, zsúfoltság, összesűrűsödés, tömörülés (népességé), település (nagyváros körzetében), alvóváros összecsapódás, kicsapódás; összesűrűsödés, egyesülés összetapadással ragozó (nyelv); analitikus összegyűl, felhalmozódik halmaz; egymással érintkező, de szerves kapcsolatban nem levő elemek halmaza élelmes, életrevaló, eleven, mozgékony, fürge, gyors, serény, buzgó, tettre kész, tevékeny, ügyes politikai meggyőzésre irányuló tevékenység; rábeszélés; izgatás bujtogat, izgat, lázít, uszít, unszol, győzköd, rábeszél; mozgat (vmi dolgot), mozgolódik, mozgalmat indít, tevékenykedik, működik, dolgozik (vki ellen), buzgólkodik (vmiben), terjeszt

7 agitátor agnoszkál agonizál agorafóbia agónia agráfia agráragresszió agresszív agroakadémia akadémikus akceleráció akcentus akceptál akcidens akcidentális akció felbujtó, bujtogató, izgató, lázító felismer; halottat azonosít haldoklik, halódik, halálán van, a végét járja, az utolsókat rúgja; pusztulóban van, tönkre megy; aggályoskodik, aggódik, kínlódik félelem a nyílt tértől, térrémület, tériszony, szabadtér iszony haldoklás, halálküzdelem, haláltusa, (vég)vonaglás írásképesség elvesztése földművelésügyi, földművelési, mezőgazdasági, gazda- (tűntetés); ~ium mezőgazdaság erőszak, lerohanás, támadás; egy egyén vagy kis csoport részéről kedvtelésből, félelemből vagy önvédelemből; vmely ország területi épsége elleni fegyveres, belügyeibe való erőszakos beavatkozás erőszakos, támadó, rámenős, sértő, durva, éles (hang), ellenséges, kihívó, barátságtalan, hódító (politika), harcias, harapós, kötekedő, békétlen (természetű), maró mezőgazdasági; ~geológia mezőgazdasági talajtan; ~kémia mezőgazdasági vegytan; ~meteorológia mezőgazdasági időjárástan; ~nómia mezőgazdaságtan, mezőgazdasági üzemtan; ~nómus okleveles mezőgazdász, mezőgazdasági üzemi szakértő, üzemmérnök; ~ökológia mezőgazdasági környezettan, természetkímélő mezőgazdaság; a mezőgazdaságnak a környezetre, a természetre gyakorolt hatásával foglalkozó tudományág; ~technika gazdaságos növénytermesztés tana; talajműveléstan főiskola, tudós v. tudományos v. művészeti társaság; vmely ország legnagyobb tekintélyű, irányító jellegű tudományos intézménye; művészeti v. műszaki v. katonai főiskola fn tudós társaság tagja; mn elméleti, elvont, nem gyakorlati (kérdés, vita) (föl)gyorsulás; új nemzedék viszonylag gyorsabb felserdülése hangsúly, hanglejtés, nyomaték, hangnyomat, kiejtés, hanghordozás, beszédmód, idegen v. idegenszerű (ki)ejtés, árnyalat, mellékzönge; ékezet, hangsúly jele elfogad (föltételt, ajánlatot), rááll vmire, elvállal, jóváhagy, magáévá tesz, osztozik (a nézetben), befogad (vkit a társaságba) véletlen(ség), véletlen eset; mellékes dolog, járulék véletlen, esetleges, mellékes, járulékos cselekmény, cselekvés, munkálkodás, működés, beavatkozás (katonai), rajtaütés (rendőri), ténykedés, tett, tevékenység; (alkalmi, időszakos, nyári, őszi, téli) árleszállítás, kiárusítás, jutányos, kedvezményes, leszállított, olcsó árak, végkiárusítás;

8 akklamáció akklimatizálódik akkomodáció akkord akkreditál akkulturált akkumulál akkumulátor akkurátus akné akrobata akrobatika akt akta aktivátor aktivista aktivitás aktivizál aktív intézkedés, kezdeményezés, mozgalom, megmozdulás, tüntetés; action ang, fn cselekvés, eljárás, (be)hatás, közbelépés, művelet, ténykedés, tett; ~centrum nagy területek időjárását befolyásoló, helyi, de tartós légköri képződmény; ~thriller ang rémmozi hangos tetszésnyilvánítás, (köz)felkiáltás, éljenzés hozzászokik, meghonosul, alkalmazkodik (új környezethez, éghajlathoz) alkalmazkodóképesség, alkalmazkodás; orv a szem alkalmazkodása közel- és távollátáshoz hangzat, összhangzat, összecsengés; legalább három különböző magasságú hang egyidejű hangzása; közg teljesítménybér, darabbér elismer, (államilag, intézményesen) elfogad, hitelesít, igazol; megbíz, felhatalmaz (követet); hitelt nyit vkinek; accredit ang külügyi képviselőt megbízólevéllel ellát beleilleszkedett egy másik műveltségbe, összeolvadt vele halmoz, fölhalmoz, gyűjt, összehord erőgyűjtő (készülék), erőhordozó, erőt átalakító tartály (MA), áramforrás (gépkocsiban) (MA), tápegység (VJ), áramtartály (MI), erőtelep (BL) (körülményesen) gondos, rendes, pontos, aprólékos, szőrszálhasogató orv bőrgyulladás, pattanás kötéltáncos, légművész, erőművész mutatványok művészete; különlegesen nagyfokú testi erőt és ügyességet igénylő tánc- és mozgás mutatványok ném meztelen emberi testet ábrázoló szobor festmény, fénykép v. rajz okmány, (ok)irat, ügyirat, följegyzés; ~táska irattartó vmely vegyi folyamatot elősegítő v. elindító általában kisebb mennyiségű anyag buzgó, serény, szorgalmas, tevékeny tag, résztvevő, szervező, élharcos (mozgalomban) cselekvés, működés, tevékenység, ténykedés, mozgás, munkálkodás, serénység bekapcsol, megmozgat, tettre késztet cselekvő, működő, tevékeny, dolgos, munkás, serény, eleven; tényleges szolgálatban álló, még nem nyugdíjas; ható, hatékony, hatásos; erősen kötő; nyereséges, hasznot feltűntető; áram- v. feszültségforrást tartalmazó; ~ nyelvtudás élő, használati szintű nyelvtudás; ~ zóna működő rész (atomerőmű azon része, ahol végbemegy az

9 aktíva aktualitás aktualizál aktuális aktus akupunktúra akusztika akut akvarell akvárium akvizíció alabárd alamizsna alarm albatrosz albinizmus albinó album alfa atommaghasadás) ker cselekvő vagyon, készpénz, üzleti vagyon, követelések; vállalati mérlegnek az a része, amely a meglevő anyagi értékek minden fajtáját tartalmazza időszerűség, alkalomszerűség; a nap eseménye előhoz, időszerűvé tesz, korszerűsít, napirendre térít, naprakészen tart, (adott időpont szerint) értékel, működtet, vonatkoztat; ~ódik időszerűvé válik, napirendre kerül, megvalósul időszerű, korszerű, mai, napirenden lévő, napi jelentőségű, mostani, jelen, jelenlegi, ez idő szerinti, amiről most van szó, fennálló, meglévő, tényleges (állapot), érdekes, jelentős, divatos, ami az érdeklődés középpontjában van, sürgős, szükséges, döntő, esedékes, megoldásra váró, pillanatnyi, alkalmi, múlékony értékű cselekedet, cselekmény, cselekvés, tény, tett, ténykedés, eljárás, végrehajtás, művelet, esemény, szertartás, ünnepség, fölvonás (színdarabban); közösülés, szeretkezés tűszúrásos kezelés, gyógymód; kínai eredetű gyógykezelés a test meghatározott pontjain alkalmazott tűszúrások révén hangtan; hangáramlás, hanghullámzás, hangjárat, hangmozgás, hangvezetés, hangzat, hangzás, kicsengés; hallhatóság; vmely helyiség hangtani, hangzási viszonyai éles, hegyes, heves, heveny, hirtelen fellépő (betegség), veszedelmes, végzetes, válságos, fenyegető, súlyos, égető, sürgős, időszerű (kérdés) vízfestés; vízfestmény, vízfestékkel készített festmény; vízfesték szobai víztartó, haltartó (KD), halkalitka; szobai halpalota, vízpalota (KD) szerzés, szerzemény; megbízások, megrendelések, előfizetések gyűjtése szekercefejű bárd, dárda; hosszú nyelű, régi vágó-szúró fegyver (könyör)adomány, kolduskenyér; éhbér riadó; ~íroz riadóztat, riaszt, felver, serkent; nyugtalanít viharmadár festékanyaghiány (bőrben, szőrzetben, szemben) fehér szőrzetű, vöröses szemű ember v. állat; vöröses szemű, fehér tollú madár emlékkönyv, bemutató könyv; fényképkönyv, gyűjtemény, tárló (kép, bélyeg) vmnek a kezdete, alapja, alapfeltétele; a görög ábécé első

10 alga algebra algológia alias alibi a limine alkímia alkohol alkóv allegória allegórikus allegro alleluja allergia allergizál alliance alliteráció alloallokáció allokúció alluviális allűr alma mater betűje; ~betikus betűrendes, ábécésoros, ábécérendet követő; omega moszat, pörs betűszámtan, betűszámvetés, számelmélet moszatok kutatása azaz, igazi v. eredeti v. korábbi nevén másuttlét, máshollét (igazolt, mások által tanúsított); mentség, igazolás, kibúvó, ürügy lat már eleve, kezdettől fogva varázsvegytan; középkori titkos vegytan, amelynek gyakorlói (anyagi és szellemi) "arany" és egy minden betegséget gyógyító gyógyszer előállításán fáradoztak szesz, borszesz, szeszes ital, bódító ital, itóka; ~ista részeges, italos, ivós, borissza, bor-bogár, szivacs; betegesen iszákos, szeszes, szeszfüggőségben szenvedő személy; ~izmus szeszfüggőség, iszákosság, részegesség, részegeskedés ném, sp falmélyedés, kuckó, szuszkó, fülke; szobának fülkeszerűen elkülöníthető ablaktalan része jelképes, átértendő (PSz), átvitt értelmű v. utalásos ábrázolás; vmi gondolatnak, eseménynek jelképes, összetett, átlényegített kifejezése, többnyire megszemélyesítése nagyvonalú költői v. festői képekben jelképes, példázatos, átvitt értelmű, képutaló (PSz), képletes, burkolt, bújtatott, hátsó értelmű gyors ütemű zenemű; vidáman, gyorsan, élénken (adandó elő) ujjongó egyházi ének, az Úr dicsérete, kitörő öröm, örömujjongás túlérzékenység; a szervezetnek átlagnál erőteljesebb válasza bizonyos anyagokra túlérzékenységet vált ki fr egyesület, egyesülés, szövetség, szövetkezés betűrím; két v. több egymás után következő szó kezdő hangjának egyezése előtag ellentét, idegen v. más felosztás, szétosztás, juttatás ünnepi beszéd, szónoklat áradmányos, ártéri, öntés-, hordalékos (kőzet, talaj) (erőltetett, keresett) viselkedés, modor, társas érintkezésben felvett szokás lat iskola, egyetem, nevelőintézet, szellemi otthon (MA)

11 almanach almárium évkönyv; naptárt, irodalmi és ismeretterjesztő írásokat tartalmazó könyv fiókos bútor; alacsony, üveges, zárható állvány alpinista hegymászó, hegyen barangoló, magashegyi kiránduló v. természetjáró alterál alteregó alternatív altruista altruizmus alulinformált alulreprezentált alumínium alveoláris amarillis amatőr amazon ambivalens ambíció ambulancia ambuláns amelioráció amerikanizmus amfi- amfiteátrum amfíbia amfíbiák átalakít, megváltoztat, módosít képmás, hasonmás, hű mása vminek; a másik én kettős, kétféle (kérdés, indítvány), két lehetőséget, két megoldást felvető, mutató, kettős, vagylagos, választható; megszokottól, szabványostól eltérő, nem szabványos v. nem elfogadott, rendhagyó, önépítő, öntörvényű; ~a fn egy lehetőség kettő között; két választási v. választható lehetőség; az egyik a kettő közül; Van ~a van kivezető út, megoldás, "Van választásunk!" "Van mi között választanunk!" önzetlen, áldozatkész, mások javán fáradozó, emberszerető személy emberszeretet, felebaráti szeretet, önzetlenség, áldozatkészség nem eléggé tájékozott, tájékozatlan, ismeretei hiányosak vmilyen tárgykörben hiányosan, nem kellőképpen v. nem eléggé képviselt (csoport, réteg) magyar ezüst fn, nyelvt ínyhang; mn, orv fogmederrel v. a tüdő hólyagocskáival kapcsolatos délszakliliom, télililiom fn műkedvelő, nem hivatásos, koca (vadász); vmivel kedvtelésből foglalkozó személy hősnő, női harcos kettős érzelmű, ellentmondásos, ellentétes irányú, kétértelmű becsvágy, buzgóság, buzgalom, igyekvés, iparkodás, lelkesedés, dicsőségszomj, nagyratörés, nagyravágyás, törekvés, törtetés, vágy járóbeteg-rendelés, járóbeteg-rendelő járó beteg, kezelésre bejáró beteg javítás, talajjavítás, jobbítás, megújítás amerikaiság, amerikai (jellegű) kifejezés, szóhasználat, előtag két-, kettős nagy előadóterem, körszín kétéltű jármű (vízi repülőgép v. kocsi) kétéltűek

12 amfora amnesztia amnézia amorális amorf amorozó amortizáció amortizál amplitúdó ampulla amputál amulett anachoreta anagramma anakronisztikus anakronizmus analekta analfabéta analizál analítikus nyelv analízis analóg anamnézis ananász ókori görög v. római kétfülű korsó közbocsánat, közkegyelem, megbocsátás, megkegyelmezés emlékezőképesség meggyengülése v. elvesztése, emlékezetkiesés erkölcs nélküli, erkölcsileg semleges, erkölcstelen alaktalan, idomtalan, ormótlan, szabálytalan ol hősszerelmes; fiatal szerelmest játszó férfiszínész értékcsökkenés, leírás, állóeszközök v. gépek v. épületek fokozatos elhasználódása v. értékcsökkenése; (tőke-) törlesztés kölcsönt törleszt, csökkent eltérés, ingadozás, mozgásterjedelem; az ismétlődő rezgőmozgásnak a nyugalmi helyzettől mért legnagyobb eltérése; csill fényingadozás, a legnagyobb és a legkisebb fényesség közötti különbség üvegcse csonkol, levág, eltávolít (vmely végtagot) bűvös, szerencsét hozó tárgy; személyes, személyt védő bűvtárgy, amelyről babonás viselője úgy hiszi, hogy minden bajtól, ártó szándéktól megóvja gör remete betűkevercs; vmely szó betűinek felcserélésével alkotott új szó elavult, divatjamúlt, idejétmúlt, időszerűtlen, korszerűtlen, kortévesztő, ósdi, régimódi, elmaradott, túlhaladott korszerűtlenség, kortévesztés, maradiság szöveggyűjtemény, szemelvények gyűjteménye írástudatlan, iskolázatlan, tanulatlan, tudatlan, tájékozatlan, műveletlen, hatökör, járatlan, hozzá nem értő elemez, részeire bont, boncolgat, taglal, tanulmányoz, vizsgál kielemző nyelv; nem ragozó nyelv, amely segédszavakkal és szórenddel fejezi ki a szókapcsolatokat; agglutináló elemzés, elemekre, részekre való bontás mint a tudományos kutatás módszere; a menynyiségtan egy ága; pszichoanalízis megegyező, megfelelő, hasonló, lényegi hasonlóságon alapuló, rokonító; ~ia hasonlék (CzF), (lényegi v. belső) hasonlatosság, hasonlóságon alapuló (meg)egyezés; nyelvt hasonlóság, részleges egyezés kórelőzmény, adatok a betegség előzményeiről gyümölcskirály

13 anarchia anatéma anatómia anciennitás andrológus anekdota aneszteziológia anesztézia anémia angióma anglicizmus anglofil anglofóbia anglománia angolna angyal angyal animáció animál animozitás ankét annektál anno annotáció annuitás annullál anomália államhatalom hiánya, törvénynélküliség, uratlanság, uralomnélküliség, hatalomnélküliség, vezértelenség, fejetlenség, fejvesztettség, rendbomlás, rendetlenség, bomlás, felfordultság, felfordulás, zűrzavar, zabolátlanság, féktelenség egyházi átok, kiátkozás, kiközösítés az egyházból boncolás(tan), bonctan, bonctudomány rangidősség, elsőbbség korban férfigyógyász apró, érdekes, tréfás történet, eset, esetke, mendemonda, mesény érzéstelenítéstan, altatástan altatás, érzéstelenítés (helyi v. vezetékes), műalvás (fájdalom kiküszöbölésére) vérszegénység, sápkórosság érdaganat, érbog (TÉ), érdudor angolosság, angolos szóhasználat, kifejezés v. fordulat angolbarát, angolrajongó angolgyűlölet, angolundor angolhóbort, angolőrület, angol rajongás kígyóhal küldött, Isten követe, nemtő, védszellem jó lélek, jótét lélek, tündér életre keltés; rajz-, báb-, v. árnymozi buzdít, lelkesít, bátorít, bíztat, élénkít, életet önt (vkibe), felvillanyoz, felpezsdít, lelkesedést önt (vkibe), fűt, hevít, (fel)tüzel, tűzbe hoz, serkent, sarkall, ösztönöz, ösztökél, sarkantyúz, mozgósít, megmozgat ingerültség, indulatosság, rosszindulat, gyűlölség, ellenséges indulat, elfogultság értekezlet, körkérdés, (szak)tanácskozás, vitaest, vitaülés elfoglal, országához csatol, bekebelez (területet) évben, évében széljegyzet, feljegyzés, magyarázó jegyzet, néhány soros ismertetés, tartalmi kivonat törlesztési részlet (hosszú lejáratú kölcsöné); járadékszámításban a rendszeresen befizetendő tőkerészlet megsemmisít, hatályon kívül helyez, érvénytelenít; töröl, leír szabályellenesség, szabálytalanság, törvénytelenség, rendellenesség, rendetlenség, ferdeség, rendhagyás, visszásság, visszaélés, hiba, eltérés

14 anonim anorák anorexia névtelen, megnevezetlen, ismeretlen, gazdátlan, uratlan, ismeretlen szerzőjű esőkabát, esőköpeny, viharkabát kényszeres soványság (belső, lelki okokból), étekundor (BP); kóros, lelkizavaros fogyás, lesoványodás; táplálkozási zavar, belső kényszerből történő önkiéheztetés és nagymértékű súlyvesztés; bulimia anorganikus anómia antagonisztikus antagonizmus antant Antarktisz antedatál antenna anti- szervetlen, nem szerves, nem beleillő, idegen társadalmi v. egyéni rendellenség, törvénytelenség; szokásszabályok általános, tömeges áthágása, megsértése ellenséges, ellenségeskedő, barátságtalan, rosszakaró, gyűlölködő, kibékíthetetlen, kizáró, összeférhetetlen, összeegyeztethetetlen, szembenálló, ellentétes ellentét, ellentétesség, nézeteltérés, nézetkülönbség, ellenkezés, ellenkező gondolkozás, ellenséges viszony, ellenségeskedés, összeütközés, harc egyetértés, megegyezés, szíves viszony, (államok) szövetsége; ~hatalmak szövetséges hatalmak Déli-sark, déli sarkvidék visszakeltez; iratot a ténylegesnél korábbról keltez hullámhíd(fő) (MI), hullámadó, hullámvevő; vételérzékelő, adóvevő csáp (TÉ), légvezeték (hullámok kisugárzására v. vételére); rovarok érzőcsápja; vitorlarúd ellen, ellenes, ellenzője vmnek, ellentétes, vmit gátló, vmit tagadó, vmitől eltérő antibiotikum paránylényírtó, kórokozóírtó (MA); kórkozó lényeket írtó v. anticiklon anticipáció antidemokratikus antifóna antik antiklinális antikvár szaporodásukat gátló anyag; baktérium, mikroorganizmus, vírus időj derűs idő nagy légnyomással; magas nyomású légköri képződmény sejtetés, későbbiekre való utalás, előlegezés, előzetes bejelentés, előrejelzés, megsejtés egyenlőség ellenes, egyenlőséget, közösséget sértő kétszólamú ének; a kettéosztott kar v. a pap és a kar váltakozó éneke ókori (görög, római), ódon, régi (irányzatú, ízlésű, műfajú) boltozat; a megmozdult földkéregrész feldomborodó része mn régi, használt (könyv); ~ium fn régiségkereskedés, böngészde, használt könyvek boltja; használt és régi könyvek, térképek, metszetek felvásárlásával és eladásával foglalkozó üzlet; ~ius fn régiségbolt-, régiségkereskedő, régi könyvekkel kereskedő ember

15 antikvitás antinómia antipatikus antipátia antiszociális antisztatizál antológia antoníma antropocentrikus antropológia antropomorf anzágol anziksz(kártya) aorta apartman apatikus apátia apellál apelláta aperiodikus aperitif apodiktikus Apokalipszis apokaliptikus ókor, ebből származó műalkotás, régiség ellentételesség; ellentmondás két okszerűen egyaránt bizonyítható, de egymást kizáró tétel között ellenszenves, visszatetsző, visszataszító, kiállhatatlan, szenvedhetetlen, elidegenítő, tűrhetetlen, kellemetlen ellenszenv, ellenérzés, visszatetszés, idegenkedés közösségellenes, társadalomellenes (megjegyzés: árukon olvasható) nem szikrázik, nem töltődik, nem serceg (PSz); műanyagok felületének vezetőképességét növeli és így villamos feltöltődését csökkenti v. megszűnteti versgyűjtemény, szemelvények gyűjteménye nyelvt ellentét, ellentétes értelmű szó emberközpontú; az embert a világmindenség központjának tekintő embertan emberhez hasonló, ember alakú, emberszabású, emberi alakban ábrázoló, emberszerű lódit, füllent; nagyzol, kérkedik, henceg képes levelezőlap főütőér, főverőér nagy lakás, lakosztály (fényűzően berendezve); kis lakás; fürdő- v. üdülőhelyen kibérelhető fürdőszobás, konyhás, berendezett szállás egykedvű, fásult, közönyös, közömbös, érzéketlen, szenvtelen, kedvtelen, levert, életunt egykedvűség, eltompulás, (el)tompultság, érzéketlenség, fásultság, közömbösség, közöny, levertség, nemtörődömség, részvétlenség, tespedés föllebbez, följebb viszi ügyét, (fel)folyamodik, vkihez fordul (kéréssel, panasszal), hivatkozik rá, hozzáfordul, szavát intézi vkihez, segítséget hív, tanúként hív; ~ás, apelláció fellebbezés, hivatkozás vmire ellenvetés, kifogás, fellebbezés váltakozó időközökben, ill. nem szabályosan visszatérő előital (MÁg), étvágygerjesztő (ital) okszerűségen alapuló, kétségbevonhatatlan, ellentmondást nem tűrő világvég-látomás; isteni megnyilatkoztatásnak tartott látomás a világ pusztulásáról és végéről; Jelenések könyve; Újszövetség része végítéletszerű, látomásszerű, világ végét, borzalmas

16 apokrif apológia apostol aposztata aposztrofál aposztróf apoteózis apparátus appendix appercepció applikáció, applikálás apprehendál apprehenzió approbáció approximatív a priori apropó Aquarius arachnofóbia arborétum archaikus archeológia archi- architektúra archívum arcus aréna végveszélyt megidéző ismeretlen szerzőjű, nem hiteles, el nem ismert, becsúsztatott, kétséges v. ismeretlen eredetű, ál, hamis, koholt (írások), nem ismert, névtelen, rejtett, titkos, kétes hírű (irat) védelem, védőbeszéd, védőirat, vmilyen tan dicsőítése népet térítő személy, tanhírdető, igehírdető, Jézus követője hithagyó, hitehagyott, esküszegő, hűtlen (meg)szólít, (hozzá) fordul, vmit megnevez, vmire utal hiányjel megdicsőülés, istenülés, istenítés, dicsőítés készülék, szerkezet, berendezés; szerv; szervezet; felszerelés, segédeszközök, hozzávaló; hivatalos gépezet, hivatalnoki kar, személyzet, segédszemélyzet függelék, toldalék; orv vakbél, féregnyúlvány érzékelt benyomások észlelése, tudatosítása alkalmazás, ráillesztés, hozzáigazítás, felrakás, rátét, rátétes díszítés, rakott varrás (kézimunka) neheztel, zokon vesz, megorrol, megsértődik, felhúzza az orrát, haragszik, duzzog, dühös vkre neheztelés, sértődés helyeslés, jóváhagyás, megerősítés, engedélyezés, engedély hozzávetőleges, (meg)közelítő lat. a tapasztalatot, a tényeket megelőző, mellőző, attól független (ismeret, megállapítás, tétel); előzetes, eleve, előlegi (FJ) alkalom, alkalmas helyzet; kapóra, éppen jókor; erről jut eszembe! Vízöntő (állatöv 11. jegye); február pókiszony, pókundor élőfagyűjtemény, fűvészkert; ritka és meleg égövi növények tenyésztésére és bemutatására ősrégi, ősi, ókori, kezdeti, korai, régies, elavult régészet, régiségtan, régiség búvárlás előtag ős-, ősi, kiemelkedő nagyságú, méltóságú, fő- építészet, építőművészet; vmely épület művészi jellege irattár, levéltár; oklevelek, okmányok tára, gyűjteménye ív, boltív, bolthajtás; időj ív alakú zivatarfelhő küzdőtér, porond, színkör, nyári színház, közélet, nyilvánosság, az élet színpada

17 argó argumentáció argumentum Aries arisztokrata arisztokrácia aritmetika arkangyal arktikus Arktisz armatura aroma arrivals arrogancia arrogáns ars poetica arterioszklerózis artéria artikulált artikulus artista artisztikus arzenál aspektus aspirál aspiráns tolvajnyelv, titkos nyelv, osztálynyelv, csibésznyelv; jassznyelv, zsargon érvelés, okoskodás, érvek felsorakoztatása, bizonyítás, megokolás érv, bizonyíték, okadat Kos (állatöv 1. jegye); április nemes, főnemes, főúr, előkelő ember nemesség, nemesi, felső társadalmi osztály, úri osztály; születési előjogokkal, földbirtokkal és más vagyonnal rendelkező társadalmi réteg mennyiségtan, számtan, számtani műveletek tana, főangyal; angyalok rangsorában a négy legfőbb angyal egyike északi-sarki, sarkvidéki Északi-sark, északi sarkvidék szerelék, tartószerkezet, belső vasváz (szoborban), fegyverzet zamat, íz, mellékíz, illat ang érkezés, érkezési bejárat v. kijárat (felirat a repülőtéren) önhittség, fönnhéjázás, hivalkodás, kihívó magatartás, követelődzés, elbizakodás, pimaszság, pöffeszkedés, pökhendiség, tolakodás dölyfös, elbizakodott, felfuvalkodott, fennhéjázó, gőgös, hányaveti, hetvenkedő, hetyke, hivalkodó, kérkedő, kihívó, követelődző, magahitt, önhitt, rátarti, pöffeszkedő, pökhendi, pimasz, szemtelen lat költészettan, költői hitvallás; vmely költői irány v. magatartás elveinek összegzése mészkór, érelmeszesedés ütőér, verőér tagolt (hang), érthető (beszéd) jog törvénycikk; nyelvt névelő, előszócska mutatványos, bűvész, állatidomár; közönséget ügyességi mutatványokkal szórakoztató személy művészi, kidolgozott, míves, tetszetős fegyvertár, hadszertár, bőséges készlet kilátás, nézőpont, nézet, szemlélet, tekintet; arculat, jelleg, megjelenés, oldal; bolygók fényszöge vágyódik, törekszik, pályázik, vmire igényt tart; hehezetesen ejt ki (hangot); belélegez vmit; idegen anyagot szív fel a légutakba pályázó, jelölt, tudományos gyakornok

18 aszcendens aszfalt aszimmetria aszimmetrikus aszkéta aszociális aszpik aszténia aszténiás, asztenikus asztma asztrális asztrálmítoszi asztrológus asztronauta asztronómia asztronómus asszimilál asszisztál asszisztens asszociáció asszociálódik atavisztikus ateista atelier atipikus atlasz atléta felmenő ági (rokon); felemelkedő, felmenő, felszálló; múltból a jelen felé haladó (történelemben) kötőanyag, építőanyag; útburkolat; nagyvárosi környezet, utca egyenlőtlenség, aránytalanság, egyenetlenség részaránytalan, egyenlőtlen, egyoldalú, szabálytalan önmegtartóztató, önmegtagadó, önfosztó (PSz), önkínzó, önsanyargató, remete, az élet örömeiről lemondó ember emberkerülő, társaságkerülő, zárkózott, társadalomellenes, közösségellenes színkocsonya, húsnélkűli kocsonya(lé) veleszületett gyengeség, erőtlenség, kimerültség, bágyadtság, ernyedtség, elesettség, petyhüdtség gyenge, erőtlen, vézna; lapos, hosszú mellkasú, bizonyos betegségekre hajlamos ember nehézlégzés, légszomj csillagokra vonatkozó, csillagokkal kapcsolatos csillagokkal kapcsolatos hiedelmekhez, hitregékhez, csillagregékhez tartozó csillagjós, csillagfejtő, csillaglátó (TÉ), csillagolvasó (MA) űrhajós, űrutazó (TÉ) csillagászat, csillagtan csillagász, csillagvizsgáló személy hasonít, áthasonít, magához hasonlóvá tesz, magáévá tesz, befogad, elsajátít, magába olvaszt; ~ódik (át)hasonul, beépül, feldolgozódik (étel), hasonlóvá válik, hasonul; beolvad (más népbe, országba), hozzásimul, illeszkedik segédkezik, részt vesz, jelen van, úgy tesz, mintha segítene, díszletkedik (BL) tanársegéd; orvossegéd, írnok, segéd, kisegítő, szaksegéd (PSz) eszmefűzés, gondolattársítás, gondolattársulás, képzettársítás, képzettársulás vmihez (gondolatban, képzeletben) társul, kapcsolódik öröklött, ősökre visszaütő; elavult, a múlt homályába vesző istentagadó, istent nem ismerő műterem, dolgozószoba eltérő, nem jellemző, nem jellegzetes térképkönyv; oszlopot helyettesítő, kőből faragott férfialak bajvívó, óriás, erőművész; magas, vállas, izmos férfi; tornász; izoming

19 atlétika atmoszféra atoll atom atonalitás atrocitás atrófia attak attasé attentát, attentátum attika attitűd attrakció attraktív attribútum audiencia audio-kazetta audio-video auditál auditív auditórium augmentatív augusztus aukció sportok királynője; különféle sportágak (futás, ugrás, dobás) összefoglaló neve légköri nyomás, légnyomás; légkör, (köz)hangulat, közérzés dravida gyűrű alakú virágállat-zátony elemi (anyag)egység; az anyag elemi egysége, vagyis azon legkisebb része, amely már nem őrzi meg az egész szerkezeti tulajdonságait; ~izál apró egyedekre, részekre, ízekre bont, szaggat, szed (szervezetet, társadalmat); ~reaktor atomerőmű; atom-máglya; az erőmű központi része, szabályozott láncfolyamatokra alkalmas berendezés; molekula hangnemnélküliség; a zene hagyományos hangnemi szervezettségének felbomlása, visszautasítása bántalmazás, bántás, erőszakoskodás, kegyetlenkedés, támadás, szörnytett (késsel leszúrta) sorvadás, aszalódás, csenevészesedés, fogyás, satnyulás, zsugorodás bevetés, roham, lerohanás, rajtaütés, támadás követségi tisztviselő, ügyintéző, titkár (kereskedelmi, katonai, sajtó, művelődési), megbízott merénylet, támadás, gyilkossági kísérlet (politikai) pártafal; épületen a főpárkány feletti mellvédszerű felfalazás magatartás, állásfoglalás, beállítottság, beállítódás, hozzáállás, viszonyulás vonz(ó)erő, vonzás, varázs; hatásos műsorszám, mutatvány, látványosság vonzó, megnyerő, megragadó, kellemes, bájos, csábító, jóvágású, rokonszenves tulajdonság, ismertető jegy v. jel; vminek lényegi, szükségszerű, elválaszthatatlan tartozéka; nyelvt jelző fogadás, kihallgatás (vmely magas rangú személyiségnél) hangszalag, hangszalagtok hang- és kép (berendezés, szalag) átvilágít, felülvizsgál, könyvelést ellenőriz, rovancsot átnéz hallási, halláson alapuló, vele kapcsolatos előadóterem, tanterem, fogadóterem, hallgatóság, közönség nagyító (jelentésű), erősítő, fokozó új kenyér hava, Kisasszony hava, nyárutó, Oroszlán hava (július 21 - augusztus 21) árverés, árverezés; vásár, kiárusítás, kótyavetye

20 aula au-pair aura autarkia autentikus auto- autobiográfia autochton autodetermináció autodidakta autogejzer, autogejzír autogram autográf autokláv autokrata autokratikus autokrácia automata automatikusan, automatice automatizmus autonóm autonómia autopszia autoritárius autoritás, auktoritás díszterem, díszcsarnok, fogadóterem, váróterem, zsibongó; főpapi, császári v. fejedelmi udvar; (oszlopokkal körülvett) udvar, az ókori görög lakóház belső udvara fr ang cseléd, gyerekgondozó; külföldön nyelvtanulás végett háztartási, gyermekgondozó munkát vállaló fiatal érzelmi test; az élő szervezeteket, főleg az embert körülvevő kisugárzás; orv roham előérzete, előjele (nemzeti, tájegységi) önellátás, gazdasági önállóság, más országoktól való (nemzet)gazdasági függetlenség valódi, hamisítatlan, hiteles, hitelt érdemlő, mérvadó, eredeti forráson alapuló ön-, önmagától, saját képességéből önéletrajz, napló, visszaemlékezés, emlékirat őshonos, tősgyökeres, törzsökös, helyben keletkezett, helyi, helybeli, keletkezési helyén maradt, eredeti, bennszülött, ősi önrendelkezés (joga) önképzett, magától tanult (önműködő) melegvíz-szolgáltató készülék, vízmelegítő sajátkezű aláírás, kézírás, kézjegy, névírás eredeti, saját kezű írás; eredeti kézirat túlnyomásos készülék fertőtlenítésre v. vegyi folyamatok végzésére kényúr, korlátlan hatalmú uralkodó v. vezető, zsarnok, kiskirály egyeduralmi, kényúri, zsarnoki önkényuralom, parancsuralom, tekintélyuralom, zsarnoki egyeduralom önműködő berendezés, gép; bábember, akarat nélküli ember önműködően, (ön)magától, gondolkodás nélkül önműködés, önműködő berendezés; beidegzettség; a szervezet beidegzett mozgásai, működései, melyek nem kívánnak tudatos irányítást önálló, önkormányzatú, önhatóságú függetlenség (közügyi, politikai), önállóság, önkormányzat tetem boncolása, vizsgálata, halottszemle; műtárgy valódiságának, keltének vizsgálata, megállapítása; saját megfigyelés önkényeskedő, zsarnokoskodó tekintély, befolyás; tekintélyes, befolyásos személy, szaktekintély

baby-sitter ang dedőr ML, gyermekőrző, gyermekügyelő, felvigyázó, szárazdajka bacilus nyüzsge TG, pálcika alakú egysejtű kórokozó bagatell

baby-sitter ang dedőr ML, gyermekőrző, gyermekügyelő, felvigyázó, szárazdajka bacilus nyüzsge TG, pálcika alakú egysejtű kórokozó bagatell baby-sitter ang dedőr ML, gyermekőrző, gyermekügyelő, felvigyázó, szárazdajka bacilus nyüzsge TG, pálcika alakú egysejtű kórokozó bagatell apró-cseprő, csekélység, jelentéktelen dolog, szóra sem érdemes;

Részletesebben

esztelenség, ostobaság abúzus bántalmazás, túlkapás, visszaélés, jogtalanság, kihasználás; (gyógyszer-, szesz-) túlfogyasztás,

esztelenség, ostobaság abúzus bántalmazás, túlkapás, visszaélés, jogtalanság, kihasználás; (gyógyszer-, szesz-) túlfogyasztás, abbé apát, rendfőnök, némely szerzetes rend főnöke abbreviatúra, abbreviáció rövidítés abdikál leköszön (hivatalról); lemond (jogról, hatalomról), visszalép, visszavonul, letesz (vmiről), felad, felhagy

Részletesebben

Szó-kincseink könnyedén

Szó-kincseink könnyedén Szó-kincseink könnyedén III. H, I, Í, J Szó-kincseink könnyedén II. A szótár felépítése A szótár felépítése egyszerű, bár némileg eltér a hagyományos szótárakétól. Jeleket, rövidítéseket nem tartalmaz.

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

FELADATLAP az "ÉDES ANYANYELVUNK" nyelvhasználati verseny országos döntőjére szakképző iskolás versenyzők számára

FELADATLAP az ÉDES ANYANYELVUNK nyelvhasználati verseny országos döntőjére szakképző iskolás versenyzők számára "A magyar nyelv tanítására különös gond fordítandó." KAZINCZY FELADATLAP az "ÉDES ANYANYELVUNK" nyelvhasználati verseny országos döntőjére szakképző iskolás versenyzők számára Sátoraljaújhely 2003. 1.

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN 1. A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás a javítás szándékával. Ez a tevékenység

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS

SZERVEZETI VISELKEDÉS SZERVEZETI VISELKEDÉS DR. FINNA HENRIETTA EGYETEMI ADJUNKTUS MENEDZSMENT ÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN TANSZÉK FINNA@MVT.BME.HU Q.A.317. +36-1-463-4010 Meggyőzés és társai 1 http://tinyurl.com/kutatok2016 2 További

Részletesebben

Felvételi előkészítő, magyar, Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS

Felvételi előkészítő, magyar, Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS Felvételi előkészítő, magyar, 2016. Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS Szókészletünk részei az állandósult szókapcsolatok. Ezek olyan szókapcsolatok vagy

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.)

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Kérem, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt tájékoztatót! A kérelmet és a

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

MECHANIKA I. /Statika/ 1. előadás SZIE-YMM 1. Bevezetés épületek, építmények fizikai hatások, köztük erőhatások részleges vagy teljes tönkremenetel használhatatlanná válás anyagi kár, emberáldozat 1 Cél:

Részletesebben

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS házi András emlékére Lőrincz Róza neje 1907"; ennek hasonmása szintén használatban van, melyen ez a felirat olvasható: özv. Jakabházi An-drásné Lorinczi Róza emlékére." Jakabházi András és neje sírja az

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3 Ö.T.V.E.N. Tartalom Bevezetés...1 Autizmussal élő személyek jogi chartája...5 I. Az Ö.T.V.E.N. program bemutatása...7 II. A célcsoport bemutatása...10 III. A célcsoport pozíciója a hazai oktatási rendszerben...11

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Benyújtandó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.)

Benyújtandó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.) Benyújtandó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.) SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT, ILLETVE EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S 1. A jelen szerződés alapján a Cím: 4033 Debrecen, Futó u. 4. Adószám: 18998083-1-09 Honlap: www.csodakutya.hu Mobil: +36 20 352 10 15 E-mail: csodakutya@gmail.com mint

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK

PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK SZÁMÁRA 2014 2015-ÖS TANÉV Pályázati űrlap Kérjük, olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki! 1. Személyes adatok:

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. /egységes szerkezet/

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. /egységes szerkezet/ 1 Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 7/2009./VI. 29./Ör. rendelettel módosított 1/2005. /I.31./Ör. rendelete /egységes szerkezet/ a helyi kitüntető címek, díjak és elismerések alapításáról és adományozásának

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Zalaboldogfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái.

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. 7 Molnár Imre: a Szatmármegyei Gazdasági Egylet titkára A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. A növénytermelés terén kereshetjük a gazda helyzetének javulását: 1. a

Részletesebben

Kedvezményes téli ajánlatok

Kedvezményes téli ajánlatok KISBÉR TOURIST Engedély:R 1068 Utazási Iroda 2870 Kisbér Komáromi u.1. Telefon: 34/352-700 és 06/30/217-8722 Kedvezményes téli ajánlatok Program ajánlat: Szállást kínálunk Budapesten Hotel Rubin****6.450

Részletesebben

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft általános bemutatása A társaság neve: Kiskun-Művész Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Oktatatási Kft A társaság székhelye:

Részletesebben

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KÁNTÁS BALÁZS POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNY ZSÁVOLYA ZOLTÁN HOLLANDI BOLYGÓ CÍMŰ HANGREGÉNYÉHEZ Zsávolya Zoltán első, műfajteremtő(nek szánt) (hang)regénye

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel A feladat Építészeti alapfogalmak Mutassa be a természetes és az épített környezet elemeit, azok kapcsolatát, egymásra

Részletesebben

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?)

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) Elektronikus rabszolgaság? HTE 2011. 06. 02. Turányi Gábor Somodi József. (1976) 1941-2011 Dig.hatása. 2011. 06. 02. T.G. 2 Témák Egy kis történelem

Részletesebben

FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL.

FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL. Gosi Mariann FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL Az európaiak még mindig nem vették tudomásul, hogy milyen komoly

Részletesebben

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk kiállításunkban, mely a 18-19. századi Perzsiát [ma Irán] mutatja be. A kiállítási termekben lenyűgöző tárgyak sorával képviselteti magát a férfiak világa, az írástudók

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Statisztika 3. Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus Koncentráció mérése Koncentráció általában a jelenségek tömörülését, összpontosulását értjük. Koncentráció meglétéről gyorsan tájékozódhatunk, ha sokaságot

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Fedezze fel. karácsonyi ajánlatunkat

Fedezze fel. karácsonyi ajánlatunkat Fedezze fel karácsonyi ajánlatunkat A karácsony már a küszöbön áll Gondolkodott már azon, mivel lepje meg szeretteit? Egy tökéletes és stílusos ajándékot keres? Állítsa össze egyedi szettjét, vagy válasszon

Részletesebben

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV VÁLASZLAPFÜZET (6. HULLÁM) 1.0 VERZIÓ 2012.10.30. Kérdés(ek): A1, A2 KÁRTYA 1 Semennyit Kevesebb, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

A KÖZTAURUSZ ÉS AZ ONTOLÓGIÁK CSÚCSFOGALMAI

A KÖZTAURUSZ ÉS AZ ONTOLÓGIÁK CSÚCSFOGALMAI A KÖZTAURUSZ ÉS AZ ONTOLÓGIÁK CSÚCSFOGALMAI Ungváry Rudolf Országos Széchényi Könyvtár Források Köztaurusz. Az Országos Széchényi Könyyvtárés a közművelődési könyvtárak egyetemes tezaurusza. 200-. Lexikai

Részletesebben

Fedezze fel. karácsonyi ajánlatunkat

Fedezze fel. karácsonyi ajánlatunkat Fedezze fel karácsonyi ajánlatunkat A karácsony már a küszöbön áll Gondolkodott már azon, mivel lepje meg szeretteit? Egy tökéletes és stílusos ajándékot keres? Állítsa össze egyedi szettjét, vagy válasszon

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 4. osztályos feladatsor II.

Részletesebben

A kritikusok kritikája

A kritikusok kritikája A kritikusok kritikája Az emberi élet fejlődésének, a haladás utja egyengetésének egyik feltétele a kritika. Olyan, mint a lámpás, amely irányt mutat; mint a gőz, amely mozgatja és előrehajtja a gépet.

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Élet és Irodalom, 1999. szeptember 17.

Élet és Irodalom, 1999. szeptember 17. 1 Élet és Irodalom, 1999. szeptember 17. Balkán Fokasz Nikosz Megyek a 40-es buszon és bosszankodom. Leesett az első hó, a busz jócskán késett. A tömeg óriási és megállóról megállóra haladva nő. Egy könyök

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

V. 1159. Vasad nagyközség iratai 1926-1950

V. 1159. Vasad nagyközség iratai 1926-1950 V. 59. 926950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52. állvány, 6. polc C/ Polgári kori iratok 926944 a/ Képviselőtestületi iratok 926944 0,09 fm b/ Elöljárósági iratok 937944,0 fm D/ Népi demokratikus

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i.

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i. Zsebre raktam kezeim és lassú léptekkel mentem hazafelé. Helyenként lámpák fénye világított. Macskák futottak át az utcán. Kövér patkányok szaladgáltak a csatornák mellett. Egy helyen öt volt egymás mellett

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék: Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék A tantárgy oktatásának célja: Cél, hogy a hallgatók megismerjék a

Részletesebben

A menekültügy képe a magyar sajtóban

A menekültügy képe a magyar sajtóban A menekültügy képe a magyar sajtóban A Népszabadságban és Magyar Nemzetben 005-ben megjelent cikkek elemzése Dr. Vicsek Lilla (Budapesti Corvinus Egyetem KROLIFY Vélemény- és Szervezetkutató Intézet),

Részletesebben

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL Sokak számára furcsán hangozhat a feminizmusnak valamilyen tudományággal való összekapcsolása. Feminizmus és antropológia

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ

INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ Strandröplabda bizottság INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ 1. Játékterület: A játékpálya 16 X 8 méteres négyszög alakú terület, melyet legalább 3 méteres kifutó vesz körül és légtere legalább

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL A Novi Sad-i egyetem bölcsészeti kara igazgatóságának megtisztelő megbízásából a következőkben közlöm véleményemet

Részletesebben

BIO 7 ENTRETIEN (karbantartó)

BIO 7 ENTRETIEN (karbantartó) MŰSZAKI ADATLAP BIO 7 ENTRETIEN (karbantartó) Oldómedence aktíváló baktérium. (6 zacskó adag = 6 hónap kezelés) Egy oldómedence működése biológiai tevékenységen alapszik, ahol a fekáliás anyagok lebomlását

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig!

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig! Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1 Készlet erejéig! 14 cm 34 cm 23,5 cm 23,5 cm 73,5 cm 70,5 cm 38,5 cm 34 cm XL Fali Dekor 1 ív: 70x100 cm HL Fali Dekor 1 ív:50x70 cm L Fali Dekor 1 ív:35x100

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Körjegyzőségi Hivatal 6922-Földeák, Szent László tér 1. Tel: (62) 524-092,Fax: (62)524-090. Átvétel dátuma:20 év hó nap Ügyintéző a: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Neve: Születési neve: Szül. hely:

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti 1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti Kulturális Alap 5 Ágfalvi Krónika Helyi lap 6 Alföld Kulturális

Részletesebben

Változások műszaki követelményekben

Változások műszaki követelményekben Változások műszaki követelményekben (2008. március) Szabados László tű. szds. 1 9/2008. (II.22.) ÖTM r. OTSZ 1. rész TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA

Részletesebben

A "repülö háromszög" (TR-3B) december 04. szombat, 12:51

A repülö háromszög (TR-3B) december 04. szombat, 12:51 Hivatalosan nem létezik. Az Aurora nevezetü, legexotikusabb kémrepülök és egyéb repülö eszközök fejlesztésével foglalkozó "fekete projekt" a hivatalos közlések szerint a hidegháború után megszünt, az SR-71-es

Részletesebben

K É R E L E M é s A D A T L A P

K É R E L E M é s A D A T L A P K É R E L E M é s A D A T L A P M a g á n s z e m é l y é s e g y é n i v á l l a l k o z ó f i z e t é s i k ö n n y í t é s r e é s / v a g y m é r s é k l é s r e / t ö r l é s r e i r á n y u l ó k

Részletesebben

Törös Olga tornász Berlin

Törös Olga tornász Berlin Törös Olga tornász 1936. Berlin 1914.08.04. Debrecen Diákként tornázott Debrecenben, ahol felfigyelt a tehetségére egy TF-es tanár, aki javasolta, hogy jelentkezzen a főiskolára. Felvételt nyert. Rövidesen

Részletesebben