MAGYARÍTÓ KÖNYVECSKE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARÍTÓ KÖNYVECSKE"

Átírás

1 2001. júliusában megjelent: Molnos Angéla MAGYARÍTÓ KÖNYVECSKE A magyar nyelvvisszaújítás kis szójegyzékének negyedik, bővített kiadása Több mint 4600 címszót és kb magyar fordítási lehetőséget kínál a Magyarító Könyvecske 2001 júliusában megjelent negyedik, bővített kiadása. Mindenki íróasztalára kívánkozik, akit bánt nyelvünk egyre gyorsuló rombolása és aki már elhatározta, hogy a magyar nyelv védelmét saját magával kezdi, ezentúl fokozottabban odafigyel saját nyelvhasználatára és mélyebben merít ősi szókincsünkből, mint eddig. A "nyelvvisszaújítás" fogalom az alcímben arra utal, hogy ma édes anyanyelvünk nem nyelvújítást igényel első segélyként, hanem azon eredmények védelmét, melyeket nyelvújítóink a 18. század utolsó negyedében elértek, nagy íróink és későbbi nyelvművelőink folytattak. E szójegyzék nem törekszik teljességre, hanem inkább gondolkodásra szeretné késztetni a használót, és saját nyelvalkotó képzeletét serkenteni, hogy mondanivalóját szabatosan magyarul és kedve szerint kifejezhesse. Először 1998 októberében adta ki a Lélektani Szaknyelv Megújításáért (LSZM) közhasznú alapítvány e könyvecskét. E negyedik kiadás terjedelme: 297 oldal, bolti ára: 1000 Ft. Terjeszti: Csokonai Könyvesbolt, 4025 Debrecen, Piac u. 45; T: (52) Kedvezményes áron kapható az LSZM alapítványtól: 4025 Debrecen, Hatvan u. 1/a, 1. lh, III. em, 10 ajtósz. T.: (52) Minden bevétel az LSZM közhasznú alapítványé.

2 További adatok: ISBN Előző kiadások: 1998, 1999, Felelős kiadó: Dr. Matolcsi Ágnes, LSZM elnök. Készült 2001-ben, a Cívis-C Kft. nyomdájában, 4012 Debrecen Nagyerdei krt. 98; T: (52) Borító: Hodó József karcolata Beszélő madár. Rovásírás: Hosszú Gábor betűkészlete alapján: AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK KIADÁS VISSZHANGJA "Ha végiglapozzuk e... jegyzéket, ráébredünk, mennyi idegen szót használunk fölöslegesen,... Tényleg, mennyivel szebb az életrajz, mint a biográfia, a hírnév, jó hír, köztisztelet, tekintély, tisztesség szavaink bármelyike, mint a reputáció, az alkat, elrendezés, felépítés, összetétel, szerkezet, mint a struktúra, a magának követel, jogot tart valamire, mint a vindikál, a viharos, zajos ünneplés, üdvrivalgás, mint az ováció.... Reméljük,... e munkájának magyar szavai... beépülnek nyelhasználatunkba." (Arany Lajos, Hajdú-Bihari Napló, december 2., 10. o.) "A szerző szándéka nemes, munkájának eredménye rendkívül hasznos és megszívlelendő mindazok számára, számunkra, akiknek kenyere a magyar nyelv." (Németh Júlia, Szabadság, kolozsvári napilap, február 4., 5 o.) "Egy kitűnő ember kis remekét olvasom, illetve hát dehogyis olvasom, hiszen ez egy szójegyzék. Felütöm itt-ott, böngészgetek, tallózgatok benne, s olykor ujjongva tör fel belőlem a felismerés: hát persze ez a helyes magyar kifejezés!... Akinek netán kétségei lennének,... vásárolja meg e kis zsebkönyvet, s a maga példájával segítsen megtisztítani eltarackosodott nyelvünket." (Paizs Tibor, Kis Újság, közéleti hetilap, december 4.) "... több idegen nyelv... angol, német, olasz, spanyol felsőfokú ismerete alapján és szellemi hátterével szorgalmazza a magyar nyelvnek az idegen elemektől... való megtisztítását. Ebben Kosztolányira emlékeztet...." (Kemény Gábor, Édes Anyanyelvünk, február, 4. o.) "... Minden iskolai könyvtárban, tanárok, diákok kezében ott kellene lennie...." (Kovács Mária, Evangélikus Élet, országos evangélikus hetilap, március 28., 5 o.) "Olyan segítségre van szükség, ami lehetővé teszi az átlagember számára az idegen szavak feleslegességének könnyű felismerését.... Ön a nyelvészek között az első, aki ezt a segítséget megadta... Ilyenre és ennek tovább fejlesztésére van szükség.... szinte sehol sem észlelhető közhasznú munkát végez mindannyiunk javára." (Isépy Dezső, Budapest, február 24.-én kelt leveléből)... szeretném minden egyes diák figyelmébe ajánlani ezt a kis Magyarító könyvecskét.... A legtöbb a tanítókon múlik, a tanítókon és tanárokon, akik gyermekeinket a szép magyar szóra okítják. Én arra kérem őket, a Magyar Kormány nevében is, hogy szerettessék meg a fiatalokkal a magyar nyelven való gondolkodásnak azt a sajátos ízét, amit csak mi ismerünk." (Orbán Viktor, Kormányfő, április 11. A Magyar Nyelv Hetének országos megnyitóján.)

3 A MAGYARÍTÓ KÖNYVECSKE TELJES SZÓJEGYZÉKE A B C D E F G H I K L M N O P R S Sz T U V-Zs A abbé abbreviatúra, abbreviáció abdikál apát, rendfőnök, némely szerzet főnöke rövidítés leköszön (hivatalról); lemond (jogról, hatalomról), visszalép, visszavonult, letesz (vmiről), felad, felhagy (vmivel) aberráció eltérés, eltérülés, elhajlás, beteges hajlam; (erkölcsi) el- v. megtévelyedés, fonákság, torzulás, visszásság abiogenezis abiotikus ablaktálás abláció abnormális, abnormis abolicionizmus abonál abortál abortusz ab ovo abscessus abszcissza ősnemzés; az élő, szerves anyag keletkezése szervetlenből világűri sugárzás hatására élettelen (olyan jelenség, mint a hőmérséklet, légnyomás) orv szopós csecsemő elválasztása az anyától; anyatej apadása, megszűntetése földfelszín pusztulása, elhordása, mállása (víz, szél következtében) beteges, félresikerült, fogyatékos, fonák, kótyagos, zavart, rendellenes, nem rendes, szabályellenes, szabálytalan, természetellenes, nem természetes, torz vminek az eltörlését szorgalmazó mozgalom (halálbüntetés, nemi kufárkodás, rabszolgaság) járat, előfizet, megrendel (lapot), bérel (páholyt színházban)l elvetél (magzatot szándékosan), elszül, angyalt csinál, halva szül vetélés (magzaté, szándékosan, művi úton), angyal csinálás, terhesség megszakítása lat eleve, eredendően, elejétől, kezdettől fogva, kezdetben, mindenekelőtt lat orv kelés, kelevény, fekély, gyülevény, gyülés, gennyhólyag, tályog lat, mat vízszintes tengely (a síkbeli derékszögű tengelyrendszerben); vmely pontnak a függőleges tengelytől mért távolsága

4 abszentizmus abszolutizmus abszolúció abszolút abszolvál abszorbeál abszorbens abszorpció absztinens absztrakció absztrakt abszurd abúzus accusativus a conto acroski activum adaptáció, adaptálódás adaptál adapter adatbázis addenda tartózkodás vmitől, távolmaradás; régen a nagybirtokosok azon szokása, hogy az év nagyrészében távol maradtak korlátlan uralom, kényuralom, önkényuralom, kényuraság, önkényeskedés, zsarnokság, jogtiprás bűnbocsánat, megbocsátás, mentesítés, feloldozás, felmentés, feltétlen (engedelmesség), kizárólagos, független, mástól nem függő, mindenek feletti, örök (érték), teljesen önálló, általános, meggyőző, fölényes, döntő (szótöbbség, magasság), nem viszonylagos, (meg)változhatatlan, biztos, való, tiszta (igazság, szesz), teljes, tökéletes, korlátlan, teljhatalmú, önkényes (uralom, uralkodó, kényúr, zsarnok); ~e föltétlenül, minden bizonnyal, mindenesetre, okvetlenül, teljesen, tökéletesen; (tagadás esetén) éppen(séggel), teljesen lehetetlen, egyáltalán nem föloldoz, felment, elejti a vádat, mentesít; elvégez (tanulmányt), kijár (iskolát) felszív, elnyel, (vegyileg) megköt gázokat gőzöket felszívó, megkötő anyag gázok, gőzök elnyelése, megkötése folyadékban v. szilárd testben; fényk fényelnyelés önmegtartóztató (élvezeti cikkek, főleg szeszes italok fogyasztásától tartózkodó személy), bornemissza elvonatkoztatás, elvonás; elvont fogalom elvont (fogalom), gondolati, fogalmi, elméleti, nehezen érthető képtelen, elképesztő, értelmetlen, esztelen, lehetetlen, ostoba; ~itás, abszurdum lehetetlenség, képtelenség, légből kapott dolog, értelmetlenség, esztelenség, ostobaság bántalmazás, túlkapás, visszaélés, jogtalanság, kihasználás; orv túlfogyasztás, túladagolás (gyógyszeré, szeszes italé) lat nyelvt tárgyeset ol előleg, előpénz, törlesztés, visszafizetés hótánc, hómutatvány nyelvt cselekvő mód (igéké) alkalmazkodás (szervezeté), alkalmazás vmire, igazítás vmhez, átdolgozás, átalakítás illeszt, alkalmaz, hozzá igazít, módosít, átalakít, átdolgoz, átültet, újjáépít, újra berendez; ~ás átalakítás, átdolgozás (színpadra) átalakító (segéd)berendezés v. készülék adatállomány, -készlet, -telep (TÉ) pótlás, kiegészítés, függelék, melléklet, hozzáadás, toldalék

5 additív adekvát adeptus ad hoc adiectivum ad infinitum ad interim adjunktus adjusztál adjutáns ad libitum adminisztráció adminisztrál admirális adoptál adresszál adult ad usum advent adverbium aerobic aerodinamikus aeronautika összea(dó)dó, összetevő, összegező, adalék(anyag) megfelelő, helyén való, kellő, odaillő, találó (kifejezés); egyenértékű, egybevágó lat beavatott, tanítvány lat alkalmi, alkalom szülte, egyszeri, esetleges, átmeneti, pillanatnyi lat nyelvt melléknév, mássalérthető lat végtelenségig, vég nélkül lat átmenetileg, ideiglenesen, idénylegesen, közbe eső módon segéd, első tanársegéd, egyetemi, felsőfokú oktató, orvoskari tanszék helyettes vezetője, kórházi főorvos helyettese felszerel, megigazít, átalakít, alakra szab; üt, ver, elpáhol hadsegéd, segédtiszt lat kedv, tetszés szerint igazgatás, ügyintézés, ügykezelés, ügyvezetés, ügyvitel, irodai munka, iratmunka, iratelosztás, hivatalos út; közigazgatás, annak vmely szerve és működése; vállalat, intézmény ügyintézési osztálya; kormányzat (USA-ban) igazgat, intéz (vmit); jól ~ja magát saját személyét ügyesen az előtérbe nyomja tengernagy, hajóraj, -had parancsnok örökbe fogad, elfogad, magáévá tesz címez (levelet); megszólít, hív; meg-jegyzést intéz vkihez ang felnőtt, nagykorú lat használatra, vkinek a használatára karácsonyt megelőző hetek lat nyelvt határozószó sebesmozgás (MA); gyors és erőteljes testgyakorlatok zenére áramvonalas; az áramló levegőben ható erőkkel kapcsolatos repüléstan, léghajózástan aeroszol permet, (festék-, folyadék-, gyógyszer-, illat-, vegyszer-) - porlasztó, -permetező, -szóró, -felhő; gázos porlasztó; ~os csomagolás porlasztótartály afázia affektál affektív orv beszéd- v. írászavar; a beteg képtelen kifejezni gondolatait v. másokét megérteni tetteti magát, színlel, mutat, tetszeleg, kényeskedik, nyafog, szenveleg, negédel, negédeskedik, úgy tesz mintha, teszi magát érzelmi, kedélyi, lelki

6 affektus affér affidavit heves érzelmi fellobbanás, indulatkitörés kellemetlen ügy, nézeteltérés, összetűzés; becsületbeli ügy; kaland, viszony lat ang közigazgatási hatóság előtt tett, esküvel megerősített írásbeli nyilatkozat; jótállás, szavatosság, kezeslevél (bevándorlónak) affinálás, affináció műsz csiszolás, tökéletesítés, tisztítás affinitás affixum affrikáta aforizma a fortiori after-shave agenda hasonlóság, megfelelés, rokonság; vegyrokonság, vonzás, vonzódás lat nyelvt a szótőhöz elől v. hátul kapcsolódó toldalék (igekötő, rag, jel, képző) nyelvt dörzshang, zár-réshang, összeolvadásos hang; olyan mássalhangzó, amelyben egy zárhang és egy réshang olvad össze: c, dz, cs, dzs gondolat, (sűrített, tömör, velős) jótanács, eszmekincs (PSz), (bölcs, szellemes) mondás, bölcsesség, szállóige lat annál is inkább, a nagyobb nyilvánvalóság alapján ang arcszesz (borotválkozás után) arcpacskoló (TÉ) lat ang napirend, ami napirenden van, amiről szó van, amiről az emberek beszélnek, beszéd tárgya, ügyrend, munkarend; kijelölt, előjegyzett, tervezett feladatok, tennivalók, elintézni valók, előjegyzési napló agent provocateur fr felbérelt bujtogató, beugrató, felbujtó, rendőrkém, rendőrügynök agentúra agglomeráció, agglomerálás agglutináció agglutináló aggregálódik aggregátum agilis agitáció agitál ügynökség, kirendeltség, fiók(intézmény), leányvállalat, szolgálat felhalmozódás, felhalmozás, összegyűjtés, torlódás, zsúfoltság, összesűrűsödés, tömörülés (népességé), település (nagyváros körzetében), alvóváros összecsapódás, kicsapódás; összesűrűsödés, egyesülés összetapadással ragozó (nyelv); analitikus összegyűl, felhalmozódik halmaz; egymással érintkező, de szerves kapcsolatban nem levő elemek halmaza élelmes, életrevaló, eleven, mozgékony, fürge, gyors, serény, buzgó, tettre kész, tevékeny, ügyes politikai meggyőzésre irányuló tevékenység; rábeszélés; izgatás bujtogat, izgat, lázít, uszít, unszol, győzköd, rábeszél; mozgat (vmi dolgot), mozgolódik, mozgalmat indít, tevékenykedik, működik, dolgozik (vki ellen), buzgólkodik (vmiben), terjeszt

7 agitátor agnoszkál agonizál agorafóbia agónia agráfia agráragresszió agresszív agroakadémia akadémikus akceleráció akcentus akceptál akcidens akcidentális akció felbujtó, bujtogató, izgató, lázító felismer; halottat azonosít haldoklik, halódik, halálán van, a végét járja, az utolsókat rúgja; pusztulóban van, tönkre megy; aggályoskodik, aggódik, kínlódik félelem a nyílt tértől, térrémület, tériszony, szabadtér iszony haldoklás, halálküzdelem, haláltusa, (vég)vonaglás írásképesség elvesztése földművelésügyi, földművelési, mezőgazdasági, gazda- (tűntetés); ~ium mezőgazdaság erőszak, lerohanás, támadás; egy egyén vagy kis csoport részéről kedvtelésből, félelemből vagy önvédelemből; vmely ország területi épsége elleni fegyveres, belügyeibe való erőszakos beavatkozás erőszakos, támadó, rámenős, sértő, durva, éles (hang), ellenséges, kihívó, barátságtalan, hódító (politika), harcias, harapós, kötekedő, békétlen (természetű), maró mezőgazdasági; ~geológia mezőgazdasági talajtan; ~kémia mezőgazdasági vegytan; ~meteorológia mezőgazdasági időjárástan; ~nómia mezőgazdaságtan, mezőgazdasági üzemtan; ~nómus okleveles mezőgazdász, mezőgazdasági üzemi szakértő, üzemmérnök; ~ökológia mezőgazdasági környezettan, természetkímélő mezőgazdaság; a mezőgazdaságnak a környezetre, a természetre gyakorolt hatásával foglalkozó tudományág; ~technika gazdaságos növénytermesztés tana; talajműveléstan főiskola, tudós v. tudományos v. művészeti társaság; vmely ország legnagyobb tekintélyű, irányító jellegű tudományos intézménye; művészeti v. műszaki v. katonai főiskola fn tudós társaság tagja; mn elméleti, elvont, nem gyakorlati (kérdés, vita) (föl)gyorsulás; új nemzedék viszonylag gyorsabb felserdülése hangsúly, hanglejtés, nyomaték, hangnyomat, kiejtés, hanghordozás, beszédmód, idegen v. idegenszerű (ki)ejtés, árnyalat, mellékzönge; ékezet, hangsúly jele elfogad (föltételt, ajánlatot), rááll vmire, elvállal, jóváhagy, magáévá tesz, osztozik (a nézetben), befogad (vkit a társaságba) véletlen(ség), véletlen eset; mellékes dolog, járulék véletlen, esetleges, mellékes, járulékos cselekmény, cselekvés, munkálkodás, működés, beavatkozás (katonai), rajtaütés (rendőri), ténykedés, tett, tevékenység; (alkalmi, időszakos, nyári, őszi, téli) árleszállítás, kiárusítás, jutányos, kedvezményes, leszállított, olcsó árak, végkiárusítás;

8 akklamáció akklimatizálódik akkomodáció akkord akkreditál akkulturált akkumulál akkumulátor akkurátus akné akrobata akrobatika akt akta aktivátor aktivista aktivitás aktivizál aktív intézkedés, kezdeményezés, mozgalom, megmozdulás, tüntetés; action ang, fn cselekvés, eljárás, (be)hatás, közbelépés, művelet, ténykedés, tett; ~centrum nagy területek időjárását befolyásoló, helyi, de tartós légköri képződmény; ~thriller ang rémmozi hangos tetszésnyilvánítás, (köz)felkiáltás, éljenzés hozzászokik, meghonosul, alkalmazkodik (új környezethez, éghajlathoz) alkalmazkodóképesség, alkalmazkodás; orv a szem alkalmazkodása közel- és távollátáshoz hangzat, összhangzat, összecsengés; legalább három különböző magasságú hang egyidejű hangzása; közg teljesítménybér, darabbér elismer, (államilag, intézményesen) elfogad, hitelesít, igazol; megbíz, felhatalmaz (követet); hitelt nyit vkinek; accredit ang külügyi képviselőt megbízólevéllel ellát beleilleszkedett egy másik műveltségbe, összeolvadt vele halmoz, fölhalmoz, gyűjt, összehord erőgyűjtő (készülék), erőhordozó, erőt átalakító tartály (MA), áramforrás (gépkocsiban) (MA), tápegység (VJ), áramtartály (MI), erőtelep (BL) (körülményesen) gondos, rendes, pontos, aprólékos, szőrszálhasogató orv bőrgyulladás, pattanás kötéltáncos, légművész, erőművész mutatványok művészete; különlegesen nagyfokú testi erőt és ügyességet igénylő tánc- és mozgás mutatványok ném meztelen emberi testet ábrázoló szobor festmény, fénykép v. rajz okmány, (ok)irat, ügyirat, följegyzés; ~táska irattartó vmely vegyi folyamatot elősegítő v. elindító általában kisebb mennyiségű anyag buzgó, serény, szorgalmas, tevékeny tag, résztvevő, szervező, élharcos (mozgalomban) cselekvés, működés, tevékenység, ténykedés, mozgás, munkálkodás, serénység bekapcsol, megmozgat, tettre késztet cselekvő, működő, tevékeny, dolgos, munkás, serény, eleven; tényleges szolgálatban álló, még nem nyugdíjas; ható, hatékony, hatásos; erősen kötő; nyereséges, hasznot feltűntető; áram- v. feszültségforrást tartalmazó; ~ nyelvtudás élő, használati szintű nyelvtudás; ~ zóna működő rész (atomerőmű azon része, ahol végbemegy az

9 aktíva aktualitás aktualizál aktuális aktus akupunktúra akusztika akut akvarell akvárium akvizíció alabárd alamizsna alarm albatrosz albinizmus albinó album alfa atommaghasadás) ker cselekvő vagyon, készpénz, üzleti vagyon, követelések; vállalati mérlegnek az a része, amely a meglevő anyagi értékek minden fajtáját tartalmazza időszerűség, alkalomszerűség; a nap eseménye előhoz, időszerűvé tesz, korszerűsít, napirendre térít, naprakészen tart, (adott időpont szerint) értékel, működtet, vonatkoztat; ~ódik időszerűvé válik, napirendre kerül, megvalósul időszerű, korszerű, mai, napirenden lévő, napi jelentőségű, mostani, jelen, jelenlegi, ez idő szerinti, amiről most van szó, fennálló, meglévő, tényleges (állapot), érdekes, jelentős, divatos, ami az érdeklődés középpontjában van, sürgős, szükséges, döntő, esedékes, megoldásra váró, pillanatnyi, alkalmi, múlékony értékű cselekedet, cselekmény, cselekvés, tény, tett, ténykedés, eljárás, végrehajtás, művelet, esemény, szertartás, ünnepség, fölvonás (színdarabban); közösülés, szeretkezés tűszúrásos kezelés, gyógymód; kínai eredetű gyógykezelés a test meghatározott pontjain alkalmazott tűszúrások révén hangtan; hangáramlás, hanghullámzás, hangjárat, hangmozgás, hangvezetés, hangzat, hangzás, kicsengés; hallhatóság; vmely helyiség hangtani, hangzási viszonyai éles, hegyes, heves, heveny, hirtelen fellépő (betegség), veszedelmes, végzetes, válságos, fenyegető, súlyos, égető, sürgős, időszerű (kérdés) vízfestés; vízfestmény, vízfestékkel készített festmény; vízfesték szobai víztartó, haltartó (KD), halkalitka; szobai halpalota, vízpalota (KD) szerzés, szerzemény; megbízások, megrendelések, előfizetések gyűjtése szekercefejű bárd, dárda; hosszú nyelű, régi vágó-szúró fegyver (könyör)adomány, kolduskenyér; éhbér riadó; ~íroz riadóztat, riaszt, felver, serkent; nyugtalanít viharmadár festékanyaghiány (bőrben, szőrzetben, szemben) fehér szőrzetű, vöröses szemű ember v. állat; vöröses szemű, fehér tollú madár emlékkönyv, bemutató könyv; fényképkönyv, gyűjtemény, tárló (kép, bélyeg) vmnek a kezdete, alapja, alapfeltétele; a görög ábécé első

10 alga algebra algológia alias alibi a limine alkímia alkohol alkóv allegória allegórikus allegro alleluja allergia allergizál alliance alliteráció alloallokáció allokúció alluviális allűr alma mater betűje; ~betikus betűrendes, ábécésoros, ábécérendet követő; omega moszat, pörs betűszámtan, betűszámvetés, számelmélet moszatok kutatása azaz, igazi v. eredeti v. korábbi nevén másuttlét, máshollét (igazolt, mások által tanúsított); mentség, igazolás, kibúvó, ürügy lat már eleve, kezdettől fogva varázsvegytan; középkori titkos vegytan, amelynek gyakorlói (anyagi és szellemi) "arany" és egy minden betegséget gyógyító gyógyszer előállításán fáradoztak szesz, borszesz, szeszes ital, bódító ital, itóka; ~ista részeges, italos, ivós, borissza, bor-bogár, szivacs; betegesen iszákos, szeszes, szeszfüggőségben szenvedő személy; ~izmus szeszfüggőség, iszákosság, részegesség, részegeskedés ném, sp falmélyedés, kuckó, szuszkó, fülke; szobának fülkeszerűen elkülöníthető ablaktalan része jelképes, átértendő (PSz), átvitt értelmű v. utalásos ábrázolás; vmi gondolatnak, eseménynek jelképes, összetett, átlényegített kifejezése, többnyire megszemélyesítése nagyvonalú költői v. festői képekben jelképes, példázatos, átvitt értelmű, képutaló (PSz), képletes, burkolt, bújtatott, hátsó értelmű gyors ütemű zenemű; vidáman, gyorsan, élénken (adandó elő) ujjongó egyházi ének, az Úr dicsérete, kitörő öröm, örömujjongás túlérzékenység; a szervezetnek átlagnál erőteljesebb válasza bizonyos anyagokra túlérzékenységet vált ki fr egyesület, egyesülés, szövetség, szövetkezés betűrím; két v. több egymás után következő szó kezdő hangjának egyezése előtag ellentét, idegen v. más felosztás, szétosztás, juttatás ünnepi beszéd, szónoklat áradmányos, ártéri, öntés-, hordalékos (kőzet, talaj) (erőltetett, keresett) viselkedés, modor, társas érintkezésben felvett szokás lat iskola, egyetem, nevelőintézet, szellemi otthon (MA)

11 almanach almárium évkönyv; naptárt, irodalmi és ismeretterjesztő írásokat tartalmazó könyv fiókos bútor; alacsony, üveges, zárható állvány alpinista hegymászó, hegyen barangoló, magashegyi kiránduló v. természetjáró alterál alteregó alternatív altruista altruizmus alulinformált alulreprezentált alumínium alveoláris amarillis amatőr amazon ambivalens ambíció ambulancia ambuláns amelioráció amerikanizmus amfi- amfiteátrum amfíbia amfíbiák átalakít, megváltoztat, módosít képmás, hasonmás, hű mása vminek; a másik én kettős, kétféle (kérdés, indítvány), két lehetőséget, két megoldást felvető, mutató, kettős, vagylagos, választható; megszokottól, szabványostól eltérő, nem szabványos v. nem elfogadott, rendhagyó, önépítő, öntörvényű; ~a fn egy lehetőség kettő között; két választási v. választható lehetőség; az egyik a kettő közül; Van ~a van kivezető út, megoldás, "Van választásunk!" "Van mi között választanunk!" önzetlen, áldozatkész, mások javán fáradozó, emberszerető személy emberszeretet, felebaráti szeretet, önzetlenség, áldozatkészség nem eléggé tájékozott, tájékozatlan, ismeretei hiányosak vmilyen tárgykörben hiányosan, nem kellőképpen v. nem eléggé képviselt (csoport, réteg) magyar ezüst fn, nyelvt ínyhang; mn, orv fogmederrel v. a tüdő hólyagocskáival kapcsolatos délszakliliom, télililiom fn műkedvelő, nem hivatásos, koca (vadász); vmivel kedvtelésből foglalkozó személy hősnő, női harcos kettős érzelmű, ellentmondásos, ellentétes irányú, kétértelmű becsvágy, buzgóság, buzgalom, igyekvés, iparkodás, lelkesedés, dicsőségszomj, nagyratörés, nagyravágyás, törekvés, törtetés, vágy járóbeteg-rendelés, járóbeteg-rendelő járó beteg, kezelésre bejáró beteg javítás, talajjavítás, jobbítás, megújítás amerikaiság, amerikai (jellegű) kifejezés, szóhasználat, előtag két-, kettős nagy előadóterem, körszín kétéltű jármű (vízi repülőgép v. kocsi) kétéltűek

12 amfora amnesztia amnézia amorális amorf amorozó amortizáció amortizál amplitúdó ampulla amputál amulett anachoreta anagramma anakronisztikus anakronizmus analekta analfabéta analizál analítikus nyelv analízis analóg anamnézis ananász ókori görög v. római kétfülű korsó közbocsánat, közkegyelem, megbocsátás, megkegyelmezés emlékezőképesség meggyengülése v. elvesztése, emlékezetkiesés erkölcs nélküli, erkölcsileg semleges, erkölcstelen alaktalan, idomtalan, ormótlan, szabálytalan ol hősszerelmes; fiatal szerelmest játszó férfiszínész értékcsökkenés, leírás, állóeszközök v. gépek v. épületek fokozatos elhasználódása v. értékcsökkenése; (tőke-) törlesztés kölcsönt törleszt, csökkent eltérés, ingadozás, mozgásterjedelem; az ismétlődő rezgőmozgásnak a nyugalmi helyzettől mért legnagyobb eltérése; csill fényingadozás, a legnagyobb és a legkisebb fényesség közötti különbség üvegcse csonkol, levág, eltávolít (vmely végtagot) bűvös, szerencsét hozó tárgy; személyes, személyt védő bűvtárgy, amelyről babonás viselője úgy hiszi, hogy minden bajtól, ártó szándéktól megóvja gör remete betűkevercs; vmely szó betűinek felcserélésével alkotott új szó elavult, divatjamúlt, idejétmúlt, időszerűtlen, korszerűtlen, kortévesztő, ósdi, régimódi, elmaradott, túlhaladott korszerűtlenség, kortévesztés, maradiság szöveggyűjtemény, szemelvények gyűjteménye írástudatlan, iskolázatlan, tanulatlan, tudatlan, tájékozatlan, műveletlen, hatökör, járatlan, hozzá nem értő elemez, részeire bont, boncolgat, taglal, tanulmányoz, vizsgál kielemző nyelv; nem ragozó nyelv, amely segédszavakkal és szórenddel fejezi ki a szókapcsolatokat; agglutináló elemzés, elemekre, részekre való bontás mint a tudományos kutatás módszere; a menynyiségtan egy ága; pszichoanalízis megegyező, megfelelő, hasonló, lényegi hasonlóságon alapuló, rokonító; ~ia hasonlék (CzF), (lényegi v. belső) hasonlatosság, hasonlóságon alapuló (meg)egyezés; nyelvt hasonlóság, részleges egyezés kórelőzmény, adatok a betegség előzményeiről gyümölcskirály

13 anarchia anatéma anatómia anciennitás andrológus anekdota aneszteziológia anesztézia anémia angióma anglicizmus anglofil anglofóbia anglománia angolna angyal angyal animáció animál animozitás ankét annektál anno annotáció annuitás annullál anomália államhatalom hiánya, törvénynélküliség, uratlanság, uralomnélküliség, hatalomnélküliség, vezértelenség, fejetlenség, fejvesztettség, rendbomlás, rendetlenség, bomlás, felfordultság, felfordulás, zűrzavar, zabolátlanság, féktelenség egyházi átok, kiátkozás, kiközösítés az egyházból boncolás(tan), bonctan, bonctudomány rangidősség, elsőbbség korban férfigyógyász apró, érdekes, tréfás történet, eset, esetke, mendemonda, mesény érzéstelenítéstan, altatástan altatás, érzéstelenítés (helyi v. vezetékes), műalvás (fájdalom kiküszöbölésére) vérszegénység, sápkórosság érdaganat, érbog (TÉ), érdudor angolosság, angolos szóhasználat, kifejezés v. fordulat angolbarát, angolrajongó angolgyűlölet, angolundor angolhóbort, angolőrület, angol rajongás kígyóhal küldött, Isten követe, nemtő, védszellem jó lélek, jótét lélek, tündér életre keltés; rajz-, báb-, v. árnymozi buzdít, lelkesít, bátorít, bíztat, élénkít, életet önt (vkibe), felvillanyoz, felpezsdít, lelkesedést önt (vkibe), fűt, hevít, (fel)tüzel, tűzbe hoz, serkent, sarkall, ösztönöz, ösztökél, sarkantyúz, mozgósít, megmozgat ingerültség, indulatosság, rosszindulat, gyűlölség, ellenséges indulat, elfogultság értekezlet, körkérdés, (szak)tanácskozás, vitaest, vitaülés elfoglal, országához csatol, bekebelez (területet) évben, évében széljegyzet, feljegyzés, magyarázó jegyzet, néhány soros ismertetés, tartalmi kivonat törlesztési részlet (hosszú lejáratú kölcsöné); járadékszámításban a rendszeresen befizetendő tőkerészlet megsemmisít, hatályon kívül helyez, érvénytelenít; töröl, leír szabályellenesség, szabálytalanság, törvénytelenség, rendellenesség, rendetlenség, ferdeség, rendhagyás, visszásság, visszaélés, hiba, eltérés

14 anonim anorák anorexia névtelen, megnevezetlen, ismeretlen, gazdátlan, uratlan, ismeretlen szerzőjű esőkabát, esőköpeny, viharkabát kényszeres soványság (belső, lelki okokból), étekundor (BP); kóros, lelkizavaros fogyás, lesoványodás; táplálkozási zavar, belső kényszerből történő önkiéheztetés és nagymértékű súlyvesztés; bulimia anorganikus anómia antagonisztikus antagonizmus antant Antarktisz antedatál antenna anti- szervetlen, nem szerves, nem beleillő, idegen társadalmi v. egyéni rendellenség, törvénytelenség; szokásszabályok általános, tömeges áthágása, megsértése ellenséges, ellenségeskedő, barátságtalan, rosszakaró, gyűlölködő, kibékíthetetlen, kizáró, összeférhetetlen, összeegyeztethetetlen, szembenálló, ellentétes ellentét, ellentétesség, nézeteltérés, nézetkülönbség, ellenkezés, ellenkező gondolkozás, ellenséges viszony, ellenségeskedés, összeütközés, harc egyetértés, megegyezés, szíves viszony, (államok) szövetsége; ~hatalmak szövetséges hatalmak Déli-sark, déli sarkvidék visszakeltez; iratot a ténylegesnél korábbról keltez hullámhíd(fő) (MI), hullámadó, hullámvevő; vételérzékelő, adóvevő csáp (TÉ), légvezeték (hullámok kisugárzására v. vételére); rovarok érzőcsápja; vitorlarúd ellen, ellenes, ellenzője vmnek, ellentétes, vmit gátló, vmit tagadó, vmitől eltérő antibiotikum paránylényírtó, kórokozóírtó (MA); kórkozó lényeket írtó v. anticiklon anticipáció antidemokratikus antifóna antik antiklinális antikvár szaporodásukat gátló anyag; baktérium, mikroorganizmus, vírus időj derűs idő nagy légnyomással; magas nyomású légköri képződmény sejtetés, későbbiekre való utalás, előlegezés, előzetes bejelentés, előrejelzés, megsejtés egyenlőség ellenes, egyenlőséget, közösséget sértő kétszólamú ének; a kettéosztott kar v. a pap és a kar váltakozó éneke ókori (görög, római), ódon, régi (irányzatú, ízlésű, műfajú) boltozat; a megmozdult földkéregrész feldomborodó része mn régi, használt (könyv); ~ium fn régiségkereskedés, böngészde, használt könyvek boltja; használt és régi könyvek, térképek, metszetek felvásárlásával és eladásával foglalkozó üzlet; ~ius fn régiségbolt-, régiségkereskedő, régi könyvekkel kereskedő ember

15 antikvitás antinómia antipatikus antipátia antiszociális antisztatizál antológia antoníma antropocentrikus antropológia antropomorf anzágol anziksz(kártya) aorta apartman apatikus apátia apellál apelláta aperiodikus aperitif apodiktikus Apokalipszis apokaliptikus ókor, ebből származó műalkotás, régiség ellentételesség; ellentmondás két okszerűen egyaránt bizonyítható, de egymást kizáró tétel között ellenszenves, visszatetsző, visszataszító, kiállhatatlan, szenvedhetetlen, elidegenítő, tűrhetetlen, kellemetlen ellenszenv, ellenérzés, visszatetszés, idegenkedés közösségellenes, társadalomellenes (megjegyzés: árukon olvasható) nem szikrázik, nem töltődik, nem serceg (PSz); műanyagok felületének vezetőképességét növeli és így villamos feltöltődését csökkenti v. megszűnteti versgyűjtemény, szemelvények gyűjteménye nyelvt ellentét, ellentétes értelmű szó emberközpontú; az embert a világmindenség központjának tekintő embertan emberhez hasonló, ember alakú, emberszabású, emberi alakban ábrázoló, emberszerű lódit, füllent; nagyzol, kérkedik, henceg képes levelezőlap főütőér, főverőér nagy lakás, lakosztály (fényűzően berendezve); kis lakás; fürdő- v. üdülőhelyen kibérelhető fürdőszobás, konyhás, berendezett szállás egykedvű, fásult, közönyös, közömbös, érzéketlen, szenvtelen, kedvtelen, levert, életunt egykedvűség, eltompulás, (el)tompultság, érzéketlenség, fásultság, közömbösség, közöny, levertség, nemtörődömség, részvétlenség, tespedés föllebbez, följebb viszi ügyét, (fel)folyamodik, vkihez fordul (kéréssel, panasszal), hivatkozik rá, hozzáfordul, szavát intézi vkihez, segítséget hív, tanúként hív; ~ás, apelláció fellebbezés, hivatkozás vmire ellenvetés, kifogás, fellebbezés váltakozó időközökben, ill. nem szabályosan visszatérő előital (MÁg), étvágygerjesztő (ital) okszerűségen alapuló, kétségbevonhatatlan, ellentmondást nem tűrő világvég-látomás; isteni megnyilatkoztatásnak tartott látomás a világ pusztulásáról és végéről; Jelenések könyve; Újszövetség része végítéletszerű, látomásszerű, világ végét, borzalmas

16 apokrif apológia apostol aposztata aposztrofál aposztróf apoteózis apparátus appendix appercepció applikáció, applikálás apprehendál apprehenzió approbáció approximatív a priori apropó Aquarius arachnofóbia arborétum archaikus archeológia archi- architektúra archívum arcus aréna végveszélyt megidéző ismeretlen szerzőjű, nem hiteles, el nem ismert, becsúsztatott, kétséges v. ismeretlen eredetű, ál, hamis, koholt (írások), nem ismert, névtelen, rejtett, titkos, kétes hírű (irat) védelem, védőbeszéd, védőirat, vmilyen tan dicsőítése népet térítő személy, tanhírdető, igehírdető, Jézus követője hithagyó, hitehagyott, esküszegő, hűtlen (meg)szólít, (hozzá) fordul, vmit megnevez, vmire utal hiányjel megdicsőülés, istenülés, istenítés, dicsőítés készülék, szerkezet, berendezés; szerv; szervezet; felszerelés, segédeszközök, hozzávaló; hivatalos gépezet, hivatalnoki kar, személyzet, segédszemélyzet függelék, toldalék; orv vakbél, féregnyúlvány érzékelt benyomások észlelése, tudatosítása alkalmazás, ráillesztés, hozzáigazítás, felrakás, rátét, rátétes díszítés, rakott varrás (kézimunka) neheztel, zokon vesz, megorrol, megsértődik, felhúzza az orrát, haragszik, duzzog, dühös vkre neheztelés, sértődés helyeslés, jóváhagyás, megerősítés, engedélyezés, engedély hozzávetőleges, (meg)közelítő lat. a tapasztalatot, a tényeket megelőző, mellőző, attól független (ismeret, megállapítás, tétel); előzetes, eleve, előlegi (FJ) alkalom, alkalmas helyzet; kapóra, éppen jókor; erről jut eszembe! Vízöntő (állatöv 11. jegye); február pókiszony, pókundor élőfagyűjtemény, fűvészkert; ritka és meleg égövi növények tenyésztésére és bemutatására ősrégi, ősi, ókori, kezdeti, korai, régies, elavult régészet, régiségtan, régiség búvárlás előtag ős-, ősi, kiemelkedő nagyságú, méltóságú, fő- építészet, építőművészet; vmely épület művészi jellege irattár, levéltár; oklevelek, okmányok tára, gyűjteménye ív, boltív, bolthajtás; időj ív alakú zivatarfelhő küzdőtér, porond, színkör, nyári színház, közélet, nyilvánosság, az élet színpada

17 argó argumentáció argumentum Aries arisztokrata arisztokrácia aritmetika arkangyal arktikus Arktisz armatura aroma arrivals arrogancia arrogáns ars poetica arterioszklerózis artéria artikulált artikulus artista artisztikus arzenál aspektus aspirál aspiráns tolvajnyelv, titkos nyelv, osztálynyelv, csibésznyelv; jassznyelv, zsargon érvelés, okoskodás, érvek felsorakoztatása, bizonyítás, megokolás érv, bizonyíték, okadat Kos (állatöv 1. jegye); április nemes, főnemes, főúr, előkelő ember nemesség, nemesi, felső társadalmi osztály, úri osztály; születési előjogokkal, földbirtokkal és más vagyonnal rendelkező társadalmi réteg mennyiségtan, számtan, számtani műveletek tana, főangyal; angyalok rangsorában a négy legfőbb angyal egyike északi-sarki, sarkvidéki Északi-sark, északi sarkvidék szerelék, tartószerkezet, belső vasváz (szoborban), fegyverzet zamat, íz, mellékíz, illat ang érkezés, érkezési bejárat v. kijárat (felirat a repülőtéren) önhittség, fönnhéjázás, hivalkodás, kihívó magatartás, követelődzés, elbizakodás, pimaszság, pöffeszkedés, pökhendiség, tolakodás dölyfös, elbizakodott, felfuvalkodott, fennhéjázó, gőgös, hányaveti, hetvenkedő, hetyke, hivalkodó, kérkedő, kihívó, követelődző, magahitt, önhitt, rátarti, pöffeszkedő, pökhendi, pimasz, szemtelen lat költészettan, költői hitvallás; vmely költői irány v. magatartás elveinek összegzése mészkór, érelmeszesedés ütőér, verőér tagolt (hang), érthető (beszéd) jog törvénycikk; nyelvt névelő, előszócska mutatványos, bűvész, állatidomár; közönséget ügyességi mutatványokkal szórakoztató személy művészi, kidolgozott, míves, tetszetős fegyvertár, hadszertár, bőséges készlet kilátás, nézőpont, nézet, szemlélet, tekintet; arculat, jelleg, megjelenés, oldal; bolygók fényszöge vágyódik, törekszik, pályázik, vmire igényt tart; hehezetesen ejt ki (hangot); belélegez vmit; idegen anyagot szív fel a légutakba pályázó, jelölt, tudományos gyakornok

18 aszcendens aszfalt aszimmetria aszimmetrikus aszkéta aszociális aszpik aszténia aszténiás, asztenikus asztma asztrális asztrálmítoszi asztrológus asztronauta asztronómia asztronómus asszimilál asszisztál asszisztens asszociáció asszociálódik atavisztikus ateista atelier atipikus atlasz atléta felmenő ági (rokon); felemelkedő, felmenő, felszálló; múltból a jelen felé haladó (történelemben) kötőanyag, építőanyag; útburkolat; nagyvárosi környezet, utca egyenlőtlenség, aránytalanság, egyenetlenség részaránytalan, egyenlőtlen, egyoldalú, szabálytalan önmegtartóztató, önmegtagadó, önfosztó (PSz), önkínzó, önsanyargató, remete, az élet örömeiről lemondó ember emberkerülő, társaságkerülő, zárkózott, társadalomellenes, közösségellenes színkocsonya, húsnélkűli kocsonya(lé) veleszületett gyengeség, erőtlenség, kimerültség, bágyadtság, ernyedtség, elesettség, petyhüdtség gyenge, erőtlen, vézna; lapos, hosszú mellkasú, bizonyos betegségekre hajlamos ember nehézlégzés, légszomj csillagokra vonatkozó, csillagokkal kapcsolatos csillagokkal kapcsolatos hiedelmekhez, hitregékhez, csillagregékhez tartozó csillagjós, csillagfejtő, csillaglátó (TÉ), csillagolvasó (MA) űrhajós, űrutazó (TÉ) csillagászat, csillagtan csillagász, csillagvizsgáló személy hasonít, áthasonít, magához hasonlóvá tesz, magáévá tesz, befogad, elsajátít, magába olvaszt; ~ódik (át)hasonul, beépül, feldolgozódik (étel), hasonlóvá válik, hasonul; beolvad (más népbe, országba), hozzásimul, illeszkedik segédkezik, részt vesz, jelen van, úgy tesz, mintha segítene, díszletkedik (BL) tanársegéd; orvossegéd, írnok, segéd, kisegítő, szaksegéd (PSz) eszmefűzés, gondolattársítás, gondolattársulás, képzettársítás, képzettársulás vmihez (gondolatban, képzeletben) társul, kapcsolódik öröklött, ősökre visszaütő; elavult, a múlt homályába vesző istentagadó, istent nem ismerő műterem, dolgozószoba eltérő, nem jellemző, nem jellegzetes térképkönyv; oszlopot helyettesítő, kőből faragott férfialak bajvívó, óriás, erőművész; magas, vállas, izmos férfi; tornász; izoming

19 atlétika atmoszféra atoll atom atonalitás atrocitás atrófia attak attasé attentát, attentátum attika attitűd attrakció attraktív attribútum audiencia audio-kazetta audio-video auditál auditív auditórium augmentatív augusztus aukció sportok királynője; különféle sportágak (futás, ugrás, dobás) összefoglaló neve légköri nyomás, légnyomás; légkör, (köz)hangulat, közérzés dravida gyűrű alakú virágállat-zátony elemi (anyag)egység; az anyag elemi egysége, vagyis azon legkisebb része, amely már nem őrzi meg az egész szerkezeti tulajdonságait; ~izál apró egyedekre, részekre, ízekre bont, szaggat, szed (szervezetet, társadalmat); ~reaktor atomerőmű; atom-máglya; az erőmű központi része, szabályozott láncfolyamatokra alkalmas berendezés; molekula hangnemnélküliség; a zene hagyományos hangnemi szervezettségének felbomlása, visszautasítása bántalmazás, bántás, erőszakoskodás, kegyetlenkedés, támadás, szörnytett (késsel leszúrta) sorvadás, aszalódás, csenevészesedés, fogyás, satnyulás, zsugorodás bevetés, roham, lerohanás, rajtaütés, támadás követségi tisztviselő, ügyintéző, titkár (kereskedelmi, katonai, sajtó, művelődési), megbízott merénylet, támadás, gyilkossági kísérlet (politikai) pártafal; épületen a főpárkány feletti mellvédszerű felfalazás magatartás, állásfoglalás, beállítottság, beállítódás, hozzáállás, viszonyulás vonz(ó)erő, vonzás, varázs; hatásos műsorszám, mutatvány, látványosság vonzó, megnyerő, megragadó, kellemes, bájos, csábító, jóvágású, rokonszenves tulajdonság, ismertető jegy v. jel; vminek lényegi, szükségszerű, elválaszthatatlan tartozéka; nyelvt jelző fogadás, kihallgatás (vmely magas rangú személyiségnél) hangszalag, hangszalagtok hang- és kép (berendezés, szalag) átvilágít, felülvizsgál, könyvelést ellenőriz, rovancsot átnéz hallási, halláson alapuló, vele kapcsolatos előadóterem, tanterem, fogadóterem, hallgatóság, közönség nagyító (jelentésű), erősítő, fokozó új kenyér hava, Kisasszony hava, nyárutó, Oroszlán hava (július 21 - augusztus 21) árverés, árverezés; vásár, kiárusítás, kótyavetye

20 aula au-pair aura autarkia autentikus auto- autobiográfia autochton autodetermináció autodidakta autogejzer, autogejzír autogram autográf autokláv autokrata autokratikus autokrácia automata automatikusan, automatice automatizmus autonóm autonómia autopszia autoritárius autoritás, auktoritás díszterem, díszcsarnok, fogadóterem, váróterem, zsibongó; főpapi, császári v. fejedelmi udvar; (oszlopokkal körülvett) udvar, az ókori görög lakóház belső udvara fr ang cseléd, gyerekgondozó; külföldön nyelvtanulás végett háztartási, gyermekgondozó munkát vállaló fiatal érzelmi test; az élő szervezeteket, főleg az embert körülvevő kisugárzás; orv roham előérzete, előjele (nemzeti, tájegységi) önellátás, gazdasági önállóság, más országoktól való (nemzet)gazdasági függetlenség valódi, hamisítatlan, hiteles, hitelt érdemlő, mérvadó, eredeti forráson alapuló ön-, önmagától, saját képességéből önéletrajz, napló, visszaemlékezés, emlékirat őshonos, tősgyökeres, törzsökös, helyben keletkezett, helyi, helybeli, keletkezési helyén maradt, eredeti, bennszülött, ősi önrendelkezés (joga) önképzett, magától tanult (önműködő) melegvíz-szolgáltató készülék, vízmelegítő sajátkezű aláírás, kézírás, kézjegy, névírás eredeti, saját kezű írás; eredeti kézirat túlnyomásos készülék fertőtlenítésre v. vegyi folyamatok végzésére kényúr, korlátlan hatalmú uralkodó v. vezető, zsarnok, kiskirály egyeduralmi, kényúri, zsarnoki önkényuralom, parancsuralom, tekintélyuralom, zsarnoki egyeduralom önműködő berendezés, gép; bábember, akarat nélküli ember önműködően, (ön)magától, gondolkodás nélkül önműködés, önműködő berendezés; beidegzettség; a szervezet beidegzett mozgásai, működései, melyek nem kívánnak tudatos irányítást önálló, önkormányzatú, önhatóságú függetlenség (közügyi, politikai), önállóság, önkormányzat tetem boncolása, vizsgálata, halottszemle; műtárgy valódiságának, keltének vizsgálata, megállapítása; saját megfigyelés önkényeskedő, zsarnokoskodó tekintély, befolyás; tekintélyes, befolyásos személy, szaktekintély

baby-sitter ang dedőr ML, gyermekőrző, gyermekügyelő, felvigyázó, szárazdajka bacilus nyüzsge TG, pálcika alakú egysejtű kórokozó bagatell

baby-sitter ang dedőr ML, gyermekőrző, gyermekügyelő, felvigyázó, szárazdajka bacilus nyüzsge TG, pálcika alakú egysejtű kórokozó bagatell baby-sitter ang dedőr ML, gyermekőrző, gyermekügyelő, felvigyázó, szárazdajka bacilus nyüzsge TG, pálcika alakú egysejtű kórokozó bagatell apró-cseprő, csekélység, jelentéktelen dolog, szóra sem érdemes;

Részletesebben

esztelenség, ostobaság abúzus bántalmazás, túlkapás, visszaélés, jogtalanság, kihasználás; (gyógyszer-, szesz-) túlfogyasztás,

esztelenség, ostobaság abúzus bántalmazás, túlkapás, visszaélés, jogtalanság, kihasználás; (gyógyszer-, szesz-) túlfogyasztás, abbé apát, rendfőnök, némely szerzetes rend főnöke abbreviatúra, abbreviáció rövidítés abdikál leköszön (hivatalról); lemond (jogról, hatalomról), visszalép, visszavonul, letesz (vmiről), felad, felhagy

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk kiállításunkban, mely a 18-19. századi Perzsiát [ma Irán] mutatja be. A kiállítási termekben lenyűgöző tárgyak sorával képviselteti magát a férfiak világa, az írástudók

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig!

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig! Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1 Készlet erejéig! 14 cm 34 cm 23,5 cm 23,5 cm 73,5 cm 70,5 cm 38,5 cm 34 cm XL Fali Dekor 1 ív: 70x100 cm HL Fali Dekor 1 ív:50x70 cm L Fali Dekor 1 ív:35x100

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3 Ö.T.V.E.N. Tartalom Bevezetés...1 Autizmussal élő személyek jogi chartája...5 I. Az Ö.T.V.E.N. program bemutatása...7 II. A célcsoport bemutatása...10 III. A célcsoport pozíciója a hazai oktatási rendszerben...11

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

1. A stílusréteg fogalma

1. A stílusréteg fogalma 1. A stílusréteg fogalma A nyelvi kifejezésmódok a társadalmi érintkezés meghatározott területeihez is kapcsolódnak. Az így létrejött stílusváltozatok a stílusrétegek. Más szóval: a stílusréteg a társadalmi

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

MECHANIKA I. /Statika/ 1. előadás SZIE-YMM 1. Bevezetés épületek, építmények fizikai hatások, köztük erőhatások részleges vagy teljes tönkremenetel használhatatlanná válás anyagi kár, emberáldozat 1 Cél:

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Heszky László. ÉLETKÉRDÉSEK 42, (C tárgy) Tárgyfelelős: Judák Endre. SZIE. Gödöllő 2012

Heszky László. ÉLETKÉRDÉSEK 42, (C tárgy) Tárgyfelelős: Judák Endre. SZIE. Gödöllő 2012 TANÁR DIÁK KAPCSOLAT (1/Szeretet és igazság együtt és 2/ Ennek gyakorlata a tanár diák kapcsolatokban napjainkban) Heszky László ÉLETKÉRDÉSEK 42, (C tárgy) Tárgyfelelős: Judák Endre SZIE. Gödöllő 2012

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel.

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

Testnevelés és sport 1. osztály

Testnevelés és sport 1. osztály R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 21 Testnevelés és sport 1. osztály Rendgyakorlatok végzése: helyesen, biztosan hajtja végre kissé bizonytalan ismeretei hiányosak nem tudja végrehajtani A gimmnasztikai feladatokat:

Részletesebben

A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace

A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace A családon belüli erőszak nem kellene megtörténjen senkivel soha.kész! De megtörténik - és amikor megtörténik,

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S 1. A jelen szerződés alapján a Cím: 4033 Debrecen, Futó u. 4. Adószám: 18998083-1-09 Honlap: www.csodakutya.hu Mobil: +36 20 352 10 15 E-mail: csodakutya@gmail.com mint

Részletesebben

Változások műszaki követelményekben

Változások műszaki követelményekben Változások műszaki követelményekben (2008. március) Szabados László tű. szds. 1 9/2008. (II.22.) ÖTM r. OTSZ 1. rész TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Globális klímaváltozás

Globális klímaváltozás Három hetet meghaladó iskolai projekt Globális klímaváltozás Okok - következmények - megoldások Készítette: H. Fazekas Erika, Kaszt Erika, Lakatos Ferenc, Zalai Edina A három hetet meghaladó iskolai projekt

Részletesebben

Értelmi fogyatékos ügyfelek felkészítése önálló

Értelmi fogyatékos ügyfelek felkészítése önálló Down Alapítvány MENTÁLISAN AKADÁLYMENTES KÖZLEKEDÉS 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel.: (061) 363-63-53 e-mail: down@downalapitvany.hu Értelmi fogyatékos ügyfelek felkészítése önálló közlekedésre,, utazásra

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE. Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen

VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE. Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSI SZABÁLYZATA Jelenleg a DE-n három különálló

Részletesebben

Természet- és társadalomismeret

Természet- és társadalomismeret R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 31 Természet- és társadalomismeret A tanult fogalmak ismerete: biztos kevés segítség szükséges sok segítség szükséges nem tudja Tájékozódási alapismeretek elsajátítása (személyes

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011 18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011 I. Általános rész 1. A szervezet bemutatása: A szervezet neve: Szent Kristóf

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

FELVÉTELI VIZSGA 2014 2015. A. SZAKOK Kar Szakterület Szak Bölcsészettudományi Nyelv és irodalom szak

FELVÉTELI VIZSGA 2014 2015. A. SZAKOK Kar Szakterület Szak Bölcsészettudományi Nyelv és irodalom szak FELVÉTELI VIZSGA 2014 2015 A. SZAKOK Kar Szakterület Szak 1 ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM 2 ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM (ROMÁN MINT IDEGENNYELV) 4 (3 év, nappali képzés, magyar tagozat) 5 ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Kedvezményes téli ajánlatok

Kedvezményes téli ajánlatok KISBÉR TOURIST Engedély:R 1068 Utazási Iroda 2870 Kisbér Komáromi u.1. Telefon: 34/352-700 és 06/30/217-8722 Kedvezményes téli ajánlatok Program ajánlat: Szállást kínálunk Budapesten Hotel Rubin****6.450

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

Feladatgyűjtemény matematikából

Feladatgyűjtemény matematikából Feladatgyűjtemény matematikából 1. Pótold a számok között a hiányzó jelet: 123: 6 a 45:9.10 2. Melyik az a kifejezés, amelyik 2c-7 tel nagyobb, mint a 3c+7 kifejezés? 3. Határozd meg azt a legnagyobb természetes

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S

Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S 1. A jelen szerződés alapján a Cím: 4033 Debrecen Futó u. 4. Adószám: 18998083-1-09 Honlap: www.csodakutya.hu Mobil: +36 20 352 10 15 E-mail: csodakutya@gmail.com mint

Részletesebben

Az (adat)gyűjtés új eszközei a múzeumokban és a múzeumi könyvtárakban

Az (adat)gyűjtés új eszközei a múzeumokban és a múzeumi könyvtárakban Az (adat)gyűjtés új eszközei a múzeumokban és a múzeumi könyvtárakban Stabilitás Innováció Inspiráció Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. vándorgyűlése Helyismereti szekció Győr, 2012. június 13. Csécs

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 7/A. Adószám: 18503962-1-02 Cégjegyzékszám: Pk-.6-0.026/2013 KSH: 18503962-9499-569-02 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Pécs, 2014.03.18.

Részletesebben

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN!

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! A FOLYAMATOSAN NÖVEKVÕ LEVEGÕSZENNYEZÉSSEL EGYENES ARÁNYBAN NÖVEKSZIK A LÉGÚTI BETEGSÉGEKBEN SZENVEDÕK SZÁMA, KÜLÖNÖSEN A GYEREKEKNÉL. HASZNÁLD A TERMÉSZET EREJÉT //

Részletesebben

Tisztelt látogató, kedves szülő!

Tisztelt látogató, kedves szülő! Tisztelt látogató, kedves szülő! Köszönjük, hogy megtisztel figyelmével, és megtekinti az ÁlomVirág babalégzésfigyelő készülékünk rövid ismertetőjét, mely orvosok által tesztelt és tanácsolt, a Babára

Részletesebben

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe.

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe. Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés 2003. szeptember Szakmai szerkesztõk, szakmai tanácsadó, szerzõk 2003. szeptember Használati útmutató 2003. szeptember

Részletesebben

A nagy dilemmák Ford Pinto (rosszat/rosszul) Drágám, baj van a géppel - írta Mateo (rosszat/jól) Az öreg belefirkált (jót/rosszul)

A nagy dilemmák Ford Pinto (rosszat/rosszul) Drágám, baj van a géppel - írta Mateo (rosszat/jól) Az öreg belefirkált (jót/rosszul) A nagy dilemmák Ford Pinto (rosszat/rosszul) Drágám, baj van a géppel - írta Mateo (rosszat/jól) Az öreg belefirkált (jót/rosszul) ne kapkodjuk el a választ!!! Hogy hozzánk csábítsuk az önéhez hasonló

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés A konfliktusok forrása a Családi Vállalkozásokban - illetve a nézeteltérések kezelése oly módon, hogy az eredmény mind az üzlet, mind a család javát szolgálja Chris

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 625 CÉLOK ÉS FELADATOK A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 3. A BEFOGADÁS KAPUI a percepció

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 3. A BEFOGADÁS KAPUI a percepció REKLÁMPSZICHOLÓGIA 3. A BEFOGADÁS KAPUI a percepció Reklámpszichológia A befogadás lélektana A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Érzékelés, észlelés, figyelem Emlékezés, bevésés,

Részletesebben

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Alaptámogatás pályázati űrlapja 2013/2014. tanév I. félévére Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám:

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében

A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében Változás történt a tűzveszélyességi osztályok meghatározásánál. Már nem A, B, C, D, E tűzveszélyességi osztályú helyiségeket és szabadtereket találunk,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév I. félév A TANTÁRGY Megnevezése: SZÁMVITELI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS Kódja: NFG_IF106G2 ISMERETEK Szak: Idegenforgalmi szakmenedzser szak Heti tanóra: 2 A tantárgy

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

Nyílt, meghívásos, nemzetközi harcművészeti verseny

Nyílt, meghívásos, nemzetközi harcművészeti verseny Nyílt, meghívásos, nemzetközi harcművészeti verseny A bicskei Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület szervezésében A Magyar Sport-jitsu Szövetség szakmai védnökségével Főbíró Hernádi Zoltán (5.

Részletesebben

Extrák az öntérképedhez

Extrák az öntérképedhez Extrák az öntérképedhez Nektár a Nagyoktól Nem érdemes figyelmen kívül hagyni a pszichológia alapjait sem, Tudományos alapokkal bíró felosztásról van itt szó, ha még nem ismernéd, feltétlen találkozz Vele,

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái.

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor Az eredménykimutatás Számviteli okmány

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A mezőgazdasági vállalkozások termelési tényezői, erőforrásai 30. lecke A mezőgazdasági

Részletesebben

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin Az általános földi légkörzés Dr. Lakotár Katalin A Nap a Földet egyenlőtlenül melegíti fel máskülönbség légkörzés szűnteti meg légnyo- lokális (helyi), regionális, egy-egy terület éghajlatában fontos szerepű

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 2. Fonetika

Bevezetés a nyelvtudományba. 2. Fonetika Bevezetés a nyelvtudományba 2. Fonetika Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Fonetika A beszédhangok tudománya: az egyes hangok jellegével és képzésével, illetve a beszédészlelés folyamatával foglalkozik

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzatának bevallási nyomtatványa az építményadóról,

Kunhegyes Város Önkormányzatának bevallási nyomtatványa az építményadóról, Kunhegyes Város Önkormányzatának bevallási nyomtatványa az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató EUROPASS PORTFOLIÓ Mobilitás az Európai Unióban Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató Munkavállalói mobilitás Cél: 2010-re az EU a világ legversenyképesebb régiója Eszköz: növelni kell a tanulmányi

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

2014. évi CII. törvény. 1. A törvény hatálya

2014. évi CII. törvény. 1. A törvény hatálya 2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 1 Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy - a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága, amely ugyanakkor

Részletesebben

Apáthy István Alapítvány 1094. Budapest, Tűzoltó utca 58. Asz: 18230831-1-43 Nyt.szám: 61126/1996.9 Országos azonosító: 01/03/006621

Apáthy István Alapítvány 1094. Budapest, Tűzoltó utca 58. Asz: 18230831-1-43 Nyt.szám: 61126/1996.9 Országos azonosító: 01/03/006621 Apáthy István Alapítvány 1094. Budapest, Tűzoltó utca 58. Asz: 18230831-1-43 Nyt.szám: 61126/1996.9 Országos azonosító: 01/03/006621 Kiegészítő melléklet a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz. Az Apáthy

Részletesebben

Frissítve: 2015.06.01. Keresés az oldalon CTRL+f

Frissítve: 2015.06.01. Keresés az oldalon CTRL+f Frissítve: 2015.06.01. Keresés az oldalon CTRL+f Az árak változtatásának jogát fenntartjuk! Az árak a 27% Áfa-t tartalmazzák! Megnevezés kód bruttó ár A3 felíró tábla /hosszabbik oldalon a csíptető/ tolltartós,

Részletesebben

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 4. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m GYÓGYSZERTÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Körjegyzőségi Hivatal 6922-Földeák, Szent László tér 1. Tel: (62) 524-092,Fax: (62)524-090. Átvétel dátuma:20 év hó nap Ügyintéző a: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Neve: Születési neve: Szül. hely:

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok ÉLELEM ÚTJÁN TERJEDŐ MEGBETEGEDÉSEK = elfogyasztott ételben, italban levő mérgező hatású anyag (mikroorganizmus, mérgező növény, vegyi anyag) okoz Jellemzői: rövid lappangási idő heveny, robbanásszerű

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben