MAGYARÍTÓ KÖNYVECSKE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARÍTÓ KÖNYVECSKE"

Átírás

1 2001. júliusában megjelent: Molnos Angéla MAGYARÍTÓ KÖNYVECSKE A magyar nyelvvisszaújítás kis szójegyzékének negyedik, bővített kiadása Több mint 4600 címszót és kb magyar fordítási lehetőséget kínál a Magyarító Könyvecske 2001 júliusában megjelent negyedik, bővített kiadása. Mindenki íróasztalára kívánkozik, akit bánt nyelvünk egyre gyorsuló rombolása és aki már elhatározta, hogy a magyar nyelv védelmét saját magával kezdi, ezentúl fokozottabban odafigyel saját nyelvhasználatára és mélyebben merít ősi szókincsünkből, mint eddig. A "nyelvvisszaújítás" fogalom az alcímben arra utal, hogy ma édes anyanyelvünk nem nyelvújítást igényel első segélyként, hanem azon eredmények védelmét, melyeket nyelvújítóink a 18. század utolsó negyedében elértek, nagy íróink és későbbi nyelvművelőink folytattak. E szójegyzék nem törekszik teljességre, hanem inkább gondolkodásra szeretné késztetni a használót, és saját nyelvalkotó képzeletét serkenteni, hogy mondanivalóját szabatosan magyarul és kedve szerint kifejezhesse. Először 1998 októberében adta ki a Lélektani Szaknyelv Megújításáért (LSZM) közhasznú alapítvány e könyvecskét. E negyedik kiadás terjedelme: 297 oldal, bolti ára: 1000 Ft. Terjeszti: Csokonai Könyvesbolt, 4025 Debrecen, Piac u. 45; T: (52) Kedvezményes áron kapható az LSZM alapítványtól: 4025 Debrecen, Hatvan u. 1/a, 1. lh, III. em, 10 ajtósz. T.: (52) Minden bevétel az LSZM közhasznú alapítványé.

2 További adatok: ISBN Előző kiadások: 1998, 1999, Felelős kiadó: Dr. Matolcsi Ágnes, LSZM elnök. Készült 2001-ben, a Cívis-C Kft. nyomdájában, 4012 Debrecen Nagyerdei krt. 98; T: (52) Borító: Hodó József karcolata Beszélő madár. Rovásírás: Hosszú Gábor betűkészlete alapján: AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK KIADÁS VISSZHANGJA "Ha végiglapozzuk e... jegyzéket, ráébredünk, mennyi idegen szót használunk fölöslegesen,... Tényleg, mennyivel szebb az életrajz, mint a biográfia, a hírnév, jó hír, köztisztelet, tekintély, tisztesség szavaink bármelyike, mint a reputáció, az alkat, elrendezés, felépítés, összetétel, szerkezet, mint a struktúra, a magának követel, jogot tart valamire, mint a vindikál, a viharos, zajos ünneplés, üdvrivalgás, mint az ováció.... Reméljük,... e munkájának magyar szavai... beépülnek nyelhasználatunkba." (Arany Lajos, Hajdú-Bihari Napló, december 2., 10. o.) "A szerző szándéka nemes, munkájának eredménye rendkívül hasznos és megszívlelendő mindazok számára, számunkra, akiknek kenyere a magyar nyelv." (Németh Júlia, Szabadság, kolozsvári napilap, február 4., 5 o.) "Egy kitűnő ember kis remekét olvasom, illetve hát dehogyis olvasom, hiszen ez egy szójegyzék. Felütöm itt-ott, böngészgetek, tallózgatok benne, s olykor ujjongva tör fel belőlem a felismerés: hát persze ez a helyes magyar kifejezés!... Akinek netán kétségei lennének,... vásárolja meg e kis zsebkönyvet, s a maga példájával segítsen megtisztítani eltarackosodott nyelvünket." (Paizs Tibor, Kis Újság, közéleti hetilap, december 4.) "... több idegen nyelv... angol, német, olasz, spanyol felsőfokú ismerete alapján és szellemi hátterével szorgalmazza a magyar nyelvnek az idegen elemektől... való megtisztítását. Ebben Kosztolányira emlékeztet...." (Kemény Gábor, Édes Anyanyelvünk, február, 4. o.) "... Minden iskolai könyvtárban, tanárok, diákok kezében ott kellene lennie...." (Kovács Mária, Evangélikus Élet, országos evangélikus hetilap, március 28., 5 o.) "Olyan segítségre van szükség, ami lehetővé teszi az átlagember számára az idegen szavak feleslegességének könnyű felismerését.... Ön a nyelvészek között az első, aki ezt a segítséget megadta... Ilyenre és ennek tovább fejlesztésére van szükség.... szinte sehol sem észlelhető közhasznú munkát végez mindannyiunk javára." (Isépy Dezső, Budapest, február 24.-én kelt leveléből)... szeretném minden egyes diák figyelmébe ajánlani ezt a kis Magyarító könyvecskét.... A legtöbb a tanítókon múlik, a tanítókon és tanárokon, akik gyermekeinket a szép magyar szóra okítják. Én arra kérem őket, a Magyar Kormány nevében is, hogy szerettessék meg a fiatalokkal a magyar nyelven való gondolkodásnak azt a sajátos ízét, amit csak mi ismerünk." (Orbán Viktor, Kormányfő, április 11. A Magyar Nyelv Hetének országos megnyitóján.)

3 A MAGYARÍTÓ KÖNYVECSKE TELJES SZÓJEGYZÉKE A B C D E F G H I K L M N O P R S Sz T U V-Zs A abbé abbreviatúra, abbreviáció abdikál apát, rendfőnök, némely szerzet főnöke rövidítés leköszön (hivatalról); lemond (jogról, hatalomról), visszalép, visszavonult, letesz (vmiről), felad, felhagy (vmivel) aberráció eltérés, eltérülés, elhajlás, beteges hajlam; (erkölcsi) el- v. megtévelyedés, fonákság, torzulás, visszásság abiogenezis abiotikus ablaktálás abláció abnormális, abnormis abolicionizmus abonál abortál abortusz ab ovo abscessus abszcissza ősnemzés; az élő, szerves anyag keletkezése szervetlenből világűri sugárzás hatására élettelen (olyan jelenség, mint a hőmérséklet, légnyomás) orv szopós csecsemő elválasztása az anyától; anyatej apadása, megszűntetése földfelszín pusztulása, elhordása, mállása (víz, szél következtében) beteges, félresikerült, fogyatékos, fonák, kótyagos, zavart, rendellenes, nem rendes, szabályellenes, szabálytalan, természetellenes, nem természetes, torz vminek az eltörlését szorgalmazó mozgalom (halálbüntetés, nemi kufárkodás, rabszolgaság) járat, előfizet, megrendel (lapot), bérel (páholyt színházban)l elvetél (magzatot szándékosan), elszül, angyalt csinál, halva szül vetélés (magzaté, szándékosan, művi úton), angyal csinálás, terhesség megszakítása lat eleve, eredendően, elejétől, kezdettől fogva, kezdetben, mindenekelőtt lat orv kelés, kelevény, fekély, gyülevény, gyülés, gennyhólyag, tályog lat, mat vízszintes tengely (a síkbeli derékszögű tengelyrendszerben); vmely pontnak a függőleges tengelytől mért távolsága

4 abszentizmus abszolutizmus abszolúció abszolút abszolvál abszorbeál abszorbens abszorpció absztinens absztrakció absztrakt abszurd abúzus accusativus a conto acroski activum adaptáció, adaptálódás adaptál adapter adatbázis addenda tartózkodás vmitől, távolmaradás; régen a nagybirtokosok azon szokása, hogy az év nagyrészében távol maradtak korlátlan uralom, kényuralom, önkényuralom, kényuraság, önkényeskedés, zsarnokság, jogtiprás bűnbocsánat, megbocsátás, mentesítés, feloldozás, felmentés, feltétlen (engedelmesség), kizárólagos, független, mástól nem függő, mindenek feletti, örök (érték), teljesen önálló, általános, meggyőző, fölényes, döntő (szótöbbség, magasság), nem viszonylagos, (meg)változhatatlan, biztos, való, tiszta (igazság, szesz), teljes, tökéletes, korlátlan, teljhatalmú, önkényes (uralom, uralkodó, kényúr, zsarnok); ~e föltétlenül, minden bizonnyal, mindenesetre, okvetlenül, teljesen, tökéletesen; (tagadás esetén) éppen(séggel), teljesen lehetetlen, egyáltalán nem föloldoz, felment, elejti a vádat, mentesít; elvégez (tanulmányt), kijár (iskolát) felszív, elnyel, (vegyileg) megköt gázokat gőzöket felszívó, megkötő anyag gázok, gőzök elnyelése, megkötése folyadékban v. szilárd testben; fényk fényelnyelés önmegtartóztató (élvezeti cikkek, főleg szeszes italok fogyasztásától tartózkodó személy), bornemissza elvonatkoztatás, elvonás; elvont fogalom elvont (fogalom), gondolati, fogalmi, elméleti, nehezen érthető képtelen, elképesztő, értelmetlen, esztelen, lehetetlen, ostoba; ~itás, abszurdum lehetetlenség, képtelenség, légből kapott dolog, értelmetlenség, esztelenség, ostobaság bántalmazás, túlkapás, visszaélés, jogtalanság, kihasználás; orv túlfogyasztás, túladagolás (gyógyszeré, szeszes italé) lat nyelvt tárgyeset ol előleg, előpénz, törlesztés, visszafizetés hótánc, hómutatvány nyelvt cselekvő mód (igéké) alkalmazkodás (szervezeté), alkalmazás vmire, igazítás vmhez, átdolgozás, átalakítás illeszt, alkalmaz, hozzá igazít, módosít, átalakít, átdolgoz, átültet, újjáépít, újra berendez; ~ás átalakítás, átdolgozás (színpadra) átalakító (segéd)berendezés v. készülék adatállomány, -készlet, -telep (TÉ) pótlás, kiegészítés, függelék, melléklet, hozzáadás, toldalék

5 additív adekvát adeptus ad hoc adiectivum ad infinitum ad interim adjunktus adjusztál adjutáns ad libitum adminisztráció adminisztrál admirális adoptál adresszál adult ad usum advent adverbium aerobic aerodinamikus aeronautika összea(dó)dó, összetevő, összegező, adalék(anyag) megfelelő, helyén való, kellő, odaillő, találó (kifejezés); egyenértékű, egybevágó lat beavatott, tanítvány lat alkalmi, alkalom szülte, egyszeri, esetleges, átmeneti, pillanatnyi lat nyelvt melléknév, mássalérthető lat végtelenségig, vég nélkül lat átmenetileg, ideiglenesen, idénylegesen, közbe eső módon segéd, első tanársegéd, egyetemi, felsőfokú oktató, orvoskari tanszék helyettes vezetője, kórházi főorvos helyettese felszerel, megigazít, átalakít, alakra szab; üt, ver, elpáhol hadsegéd, segédtiszt lat kedv, tetszés szerint igazgatás, ügyintézés, ügykezelés, ügyvezetés, ügyvitel, irodai munka, iratmunka, iratelosztás, hivatalos út; közigazgatás, annak vmely szerve és működése; vállalat, intézmény ügyintézési osztálya; kormányzat (USA-ban) igazgat, intéz (vmit); jól ~ja magát saját személyét ügyesen az előtérbe nyomja tengernagy, hajóraj, -had parancsnok örökbe fogad, elfogad, magáévá tesz címez (levelet); megszólít, hív; meg-jegyzést intéz vkihez ang felnőtt, nagykorú lat használatra, vkinek a használatára karácsonyt megelőző hetek lat nyelvt határozószó sebesmozgás (MA); gyors és erőteljes testgyakorlatok zenére áramvonalas; az áramló levegőben ható erőkkel kapcsolatos repüléstan, léghajózástan aeroszol permet, (festék-, folyadék-, gyógyszer-, illat-, vegyszer-) - porlasztó, -permetező, -szóró, -felhő; gázos porlasztó; ~os csomagolás porlasztótartály afázia affektál affektív orv beszéd- v. írászavar; a beteg képtelen kifejezni gondolatait v. másokét megérteni tetteti magát, színlel, mutat, tetszeleg, kényeskedik, nyafog, szenveleg, negédel, negédeskedik, úgy tesz mintha, teszi magát érzelmi, kedélyi, lelki

6 affektus affér affidavit heves érzelmi fellobbanás, indulatkitörés kellemetlen ügy, nézeteltérés, összetűzés; becsületbeli ügy; kaland, viszony lat ang közigazgatási hatóság előtt tett, esküvel megerősített írásbeli nyilatkozat; jótállás, szavatosság, kezeslevél (bevándorlónak) affinálás, affináció műsz csiszolás, tökéletesítés, tisztítás affinitás affixum affrikáta aforizma a fortiori after-shave agenda hasonlóság, megfelelés, rokonság; vegyrokonság, vonzás, vonzódás lat nyelvt a szótőhöz elől v. hátul kapcsolódó toldalék (igekötő, rag, jel, képző) nyelvt dörzshang, zár-réshang, összeolvadásos hang; olyan mássalhangzó, amelyben egy zárhang és egy réshang olvad össze: c, dz, cs, dzs gondolat, (sűrített, tömör, velős) jótanács, eszmekincs (PSz), (bölcs, szellemes) mondás, bölcsesség, szállóige lat annál is inkább, a nagyobb nyilvánvalóság alapján ang arcszesz (borotválkozás után) arcpacskoló (TÉ) lat ang napirend, ami napirenden van, amiről szó van, amiről az emberek beszélnek, beszéd tárgya, ügyrend, munkarend; kijelölt, előjegyzett, tervezett feladatok, tennivalók, elintézni valók, előjegyzési napló agent provocateur fr felbérelt bujtogató, beugrató, felbujtó, rendőrkém, rendőrügynök agentúra agglomeráció, agglomerálás agglutináció agglutináló aggregálódik aggregátum agilis agitáció agitál ügynökség, kirendeltség, fiók(intézmény), leányvállalat, szolgálat felhalmozódás, felhalmozás, összegyűjtés, torlódás, zsúfoltság, összesűrűsödés, tömörülés (népességé), település (nagyváros körzetében), alvóváros összecsapódás, kicsapódás; összesűrűsödés, egyesülés összetapadással ragozó (nyelv); analitikus összegyűl, felhalmozódik halmaz; egymással érintkező, de szerves kapcsolatban nem levő elemek halmaza élelmes, életrevaló, eleven, mozgékony, fürge, gyors, serény, buzgó, tettre kész, tevékeny, ügyes politikai meggyőzésre irányuló tevékenység; rábeszélés; izgatás bujtogat, izgat, lázít, uszít, unszol, győzköd, rábeszél; mozgat (vmi dolgot), mozgolódik, mozgalmat indít, tevékenykedik, működik, dolgozik (vki ellen), buzgólkodik (vmiben), terjeszt

7 agitátor agnoszkál agonizál agorafóbia agónia agráfia agráragresszió agresszív agroakadémia akadémikus akceleráció akcentus akceptál akcidens akcidentális akció felbujtó, bujtogató, izgató, lázító felismer; halottat azonosít haldoklik, halódik, halálán van, a végét járja, az utolsókat rúgja; pusztulóban van, tönkre megy; aggályoskodik, aggódik, kínlódik félelem a nyílt tértől, térrémület, tériszony, szabadtér iszony haldoklás, halálküzdelem, haláltusa, (vég)vonaglás írásképesség elvesztése földművelésügyi, földművelési, mezőgazdasági, gazda- (tűntetés); ~ium mezőgazdaság erőszak, lerohanás, támadás; egy egyén vagy kis csoport részéről kedvtelésből, félelemből vagy önvédelemből; vmely ország területi épsége elleni fegyveres, belügyeibe való erőszakos beavatkozás erőszakos, támadó, rámenős, sértő, durva, éles (hang), ellenséges, kihívó, barátságtalan, hódító (politika), harcias, harapós, kötekedő, békétlen (természetű), maró mezőgazdasági; ~geológia mezőgazdasági talajtan; ~kémia mezőgazdasági vegytan; ~meteorológia mezőgazdasági időjárástan; ~nómia mezőgazdaságtan, mezőgazdasági üzemtan; ~nómus okleveles mezőgazdász, mezőgazdasági üzemi szakértő, üzemmérnök; ~ökológia mezőgazdasági környezettan, természetkímélő mezőgazdaság; a mezőgazdaságnak a környezetre, a természetre gyakorolt hatásával foglalkozó tudományág; ~technika gazdaságos növénytermesztés tana; talajműveléstan főiskola, tudós v. tudományos v. művészeti társaság; vmely ország legnagyobb tekintélyű, irányító jellegű tudományos intézménye; művészeti v. műszaki v. katonai főiskola fn tudós társaság tagja; mn elméleti, elvont, nem gyakorlati (kérdés, vita) (föl)gyorsulás; új nemzedék viszonylag gyorsabb felserdülése hangsúly, hanglejtés, nyomaték, hangnyomat, kiejtés, hanghordozás, beszédmód, idegen v. idegenszerű (ki)ejtés, árnyalat, mellékzönge; ékezet, hangsúly jele elfogad (föltételt, ajánlatot), rááll vmire, elvállal, jóváhagy, magáévá tesz, osztozik (a nézetben), befogad (vkit a társaságba) véletlen(ség), véletlen eset; mellékes dolog, járulék véletlen, esetleges, mellékes, járulékos cselekmény, cselekvés, munkálkodás, működés, beavatkozás (katonai), rajtaütés (rendőri), ténykedés, tett, tevékenység; (alkalmi, időszakos, nyári, őszi, téli) árleszállítás, kiárusítás, jutányos, kedvezményes, leszállított, olcsó árak, végkiárusítás;

8 akklamáció akklimatizálódik akkomodáció akkord akkreditál akkulturált akkumulál akkumulátor akkurátus akné akrobata akrobatika akt akta aktivátor aktivista aktivitás aktivizál aktív intézkedés, kezdeményezés, mozgalom, megmozdulás, tüntetés; action ang, fn cselekvés, eljárás, (be)hatás, közbelépés, művelet, ténykedés, tett; ~centrum nagy területek időjárását befolyásoló, helyi, de tartós légköri képződmény; ~thriller ang rémmozi hangos tetszésnyilvánítás, (köz)felkiáltás, éljenzés hozzászokik, meghonosul, alkalmazkodik (új környezethez, éghajlathoz) alkalmazkodóképesség, alkalmazkodás; orv a szem alkalmazkodása közel- és távollátáshoz hangzat, összhangzat, összecsengés; legalább három különböző magasságú hang egyidejű hangzása; közg teljesítménybér, darabbér elismer, (államilag, intézményesen) elfogad, hitelesít, igazol; megbíz, felhatalmaz (követet); hitelt nyit vkinek; accredit ang külügyi képviselőt megbízólevéllel ellát beleilleszkedett egy másik műveltségbe, összeolvadt vele halmoz, fölhalmoz, gyűjt, összehord erőgyűjtő (készülék), erőhordozó, erőt átalakító tartály (MA), áramforrás (gépkocsiban) (MA), tápegység (VJ), áramtartály (MI), erőtelep (BL) (körülményesen) gondos, rendes, pontos, aprólékos, szőrszálhasogató orv bőrgyulladás, pattanás kötéltáncos, légművész, erőművész mutatványok művészete; különlegesen nagyfokú testi erőt és ügyességet igénylő tánc- és mozgás mutatványok ném meztelen emberi testet ábrázoló szobor festmény, fénykép v. rajz okmány, (ok)irat, ügyirat, följegyzés; ~táska irattartó vmely vegyi folyamatot elősegítő v. elindító általában kisebb mennyiségű anyag buzgó, serény, szorgalmas, tevékeny tag, résztvevő, szervező, élharcos (mozgalomban) cselekvés, működés, tevékenység, ténykedés, mozgás, munkálkodás, serénység bekapcsol, megmozgat, tettre késztet cselekvő, működő, tevékeny, dolgos, munkás, serény, eleven; tényleges szolgálatban álló, még nem nyugdíjas; ható, hatékony, hatásos; erősen kötő; nyereséges, hasznot feltűntető; áram- v. feszültségforrást tartalmazó; ~ nyelvtudás élő, használati szintű nyelvtudás; ~ zóna működő rész (atomerőmű azon része, ahol végbemegy az

9 aktíva aktualitás aktualizál aktuális aktus akupunktúra akusztika akut akvarell akvárium akvizíció alabárd alamizsna alarm albatrosz albinizmus albinó album alfa atommaghasadás) ker cselekvő vagyon, készpénz, üzleti vagyon, követelések; vállalati mérlegnek az a része, amely a meglevő anyagi értékek minden fajtáját tartalmazza időszerűség, alkalomszerűség; a nap eseménye előhoz, időszerűvé tesz, korszerűsít, napirendre térít, naprakészen tart, (adott időpont szerint) értékel, működtet, vonatkoztat; ~ódik időszerűvé válik, napirendre kerül, megvalósul időszerű, korszerű, mai, napirenden lévő, napi jelentőségű, mostani, jelen, jelenlegi, ez idő szerinti, amiről most van szó, fennálló, meglévő, tényleges (állapot), érdekes, jelentős, divatos, ami az érdeklődés középpontjában van, sürgős, szükséges, döntő, esedékes, megoldásra váró, pillanatnyi, alkalmi, múlékony értékű cselekedet, cselekmény, cselekvés, tény, tett, ténykedés, eljárás, végrehajtás, művelet, esemény, szertartás, ünnepség, fölvonás (színdarabban); közösülés, szeretkezés tűszúrásos kezelés, gyógymód; kínai eredetű gyógykezelés a test meghatározott pontjain alkalmazott tűszúrások révén hangtan; hangáramlás, hanghullámzás, hangjárat, hangmozgás, hangvezetés, hangzat, hangzás, kicsengés; hallhatóság; vmely helyiség hangtani, hangzási viszonyai éles, hegyes, heves, heveny, hirtelen fellépő (betegség), veszedelmes, végzetes, válságos, fenyegető, súlyos, égető, sürgős, időszerű (kérdés) vízfestés; vízfestmény, vízfestékkel készített festmény; vízfesték szobai víztartó, haltartó (KD), halkalitka; szobai halpalota, vízpalota (KD) szerzés, szerzemény; megbízások, megrendelések, előfizetések gyűjtése szekercefejű bárd, dárda; hosszú nyelű, régi vágó-szúró fegyver (könyör)adomány, kolduskenyér; éhbér riadó; ~íroz riadóztat, riaszt, felver, serkent; nyugtalanít viharmadár festékanyaghiány (bőrben, szőrzetben, szemben) fehér szőrzetű, vöröses szemű ember v. állat; vöröses szemű, fehér tollú madár emlékkönyv, bemutató könyv; fényképkönyv, gyűjtemény, tárló (kép, bélyeg) vmnek a kezdete, alapja, alapfeltétele; a görög ábécé első

10 alga algebra algológia alias alibi a limine alkímia alkohol alkóv allegória allegórikus allegro alleluja allergia allergizál alliance alliteráció alloallokáció allokúció alluviális allűr alma mater betűje; ~betikus betűrendes, ábécésoros, ábécérendet követő; omega moszat, pörs betűszámtan, betűszámvetés, számelmélet moszatok kutatása azaz, igazi v. eredeti v. korábbi nevén másuttlét, máshollét (igazolt, mások által tanúsított); mentség, igazolás, kibúvó, ürügy lat már eleve, kezdettől fogva varázsvegytan; középkori titkos vegytan, amelynek gyakorlói (anyagi és szellemi) "arany" és egy minden betegséget gyógyító gyógyszer előállításán fáradoztak szesz, borszesz, szeszes ital, bódító ital, itóka; ~ista részeges, italos, ivós, borissza, bor-bogár, szivacs; betegesen iszákos, szeszes, szeszfüggőségben szenvedő személy; ~izmus szeszfüggőség, iszákosság, részegesség, részegeskedés ném, sp falmélyedés, kuckó, szuszkó, fülke; szobának fülkeszerűen elkülöníthető ablaktalan része jelképes, átértendő (PSz), átvitt értelmű v. utalásos ábrázolás; vmi gondolatnak, eseménynek jelképes, összetett, átlényegített kifejezése, többnyire megszemélyesítése nagyvonalú költői v. festői képekben jelképes, példázatos, átvitt értelmű, képutaló (PSz), képletes, burkolt, bújtatott, hátsó értelmű gyors ütemű zenemű; vidáman, gyorsan, élénken (adandó elő) ujjongó egyházi ének, az Úr dicsérete, kitörő öröm, örömujjongás túlérzékenység; a szervezetnek átlagnál erőteljesebb válasza bizonyos anyagokra túlérzékenységet vált ki fr egyesület, egyesülés, szövetség, szövetkezés betűrím; két v. több egymás után következő szó kezdő hangjának egyezése előtag ellentét, idegen v. más felosztás, szétosztás, juttatás ünnepi beszéd, szónoklat áradmányos, ártéri, öntés-, hordalékos (kőzet, talaj) (erőltetett, keresett) viselkedés, modor, társas érintkezésben felvett szokás lat iskola, egyetem, nevelőintézet, szellemi otthon (MA)

11 almanach almárium évkönyv; naptárt, irodalmi és ismeretterjesztő írásokat tartalmazó könyv fiókos bútor; alacsony, üveges, zárható állvány alpinista hegymászó, hegyen barangoló, magashegyi kiránduló v. természetjáró alterál alteregó alternatív altruista altruizmus alulinformált alulreprezentált alumínium alveoláris amarillis amatőr amazon ambivalens ambíció ambulancia ambuláns amelioráció amerikanizmus amfi- amfiteátrum amfíbia amfíbiák átalakít, megváltoztat, módosít képmás, hasonmás, hű mása vminek; a másik én kettős, kétféle (kérdés, indítvány), két lehetőséget, két megoldást felvető, mutató, kettős, vagylagos, választható; megszokottól, szabványostól eltérő, nem szabványos v. nem elfogadott, rendhagyó, önépítő, öntörvényű; ~a fn egy lehetőség kettő között; két választási v. választható lehetőség; az egyik a kettő közül; Van ~a van kivezető út, megoldás, "Van választásunk!" "Van mi között választanunk!" önzetlen, áldozatkész, mások javán fáradozó, emberszerető személy emberszeretet, felebaráti szeretet, önzetlenség, áldozatkészség nem eléggé tájékozott, tájékozatlan, ismeretei hiányosak vmilyen tárgykörben hiányosan, nem kellőképpen v. nem eléggé képviselt (csoport, réteg) magyar ezüst fn, nyelvt ínyhang; mn, orv fogmederrel v. a tüdő hólyagocskáival kapcsolatos délszakliliom, télililiom fn műkedvelő, nem hivatásos, koca (vadász); vmivel kedvtelésből foglalkozó személy hősnő, női harcos kettős érzelmű, ellentmondásos, ellentétes irányú, kétértelmű becsvágy, buzgóság, buzgalom, igyekvés, iparkodás, lelkesedés, dicsőségszomj, nagyratörés, nagyravágyás, törekvés, törtetés, vágy járóbeteg-rendelés, járóbeteg-rendelő járó beteg, kezelésre bejáró beteg javítás, talajjavítás, jobbítás, megújítás amerikaiság, amerikai (jellegű) kifejezés, szóhasználat, előtag két-, kettős nagy előadóterem, körszín kétéltű jármű (vízi repülőgép v. kocsi) kétéltűek

12 amfora amnesztia amnézia amorális amorf amorozó amortizáció amortizál amplitúdó ampulla amputál amulett anachoreta anagramma anakronisztikus anakronizmus analekta analfabéta analizál analítikus nyelv analízis analóg anamnézis ananász ókori görög v. római kétfülű korsó közbocsánat, közkegyelem, megbocsátás, megkegyelmezés emlékezőképesség meggyengülése v. elvesztése, emlékezetkiesés erkölcs nélküli, erkölcsileg semleges, erkölcstelen alaktalan, idomtalan, ormótlan, szabálytalan ol hősszerelmes; fiatal szerelmest játszó férfiszínész értékcsökkenés, leírás, állóeszközök v. gépek v. épületek fokozatos elhasználódása v. értékcsökkenése; (tőke-) törlesztés kölcsönt törleszt, csökkent eltérés, ingadozás, mozgásterjedelem; az ismétlődő rezgőmozgásnak a nyugalmi helyzettől mért legnagyobb eltérése; csill fényingadozás, a legnagyobb és a legkisebb fényesség közötti különbség üvegcse csonkol, levág, eltávolít (vmely végtagot) bűvös, szerencsét hozó tárgy; személyes, személyt védő bűvtárgy, amelyről babonás viselője úgy hiszi, hogy minden bajtól, ártó szándéktól megóvja gör remete betűkevercs; vmely szó betűinek felcserélésével alkotott új szó elavult, divatjamúlt, idejétmúlt, időszerűtlen, korszerűtlen, kortévesztő, ósdi, régimódi, elmaradott, túlhaladott korszerűtlenség, kortévesztés, maradiság szöveggyűjtemény, szemelvények gyűjteménye írástudatlan, iskolázatlan, tanulatlan, tudatlan, tájékozatlan, műveletlen, hatökör, járatlan, hozzá nem értő elemez, részeire bont, boncolgat, taglal, tanulmányoz, vizsgál kielemző nyelv; nem ragozó nyelv, amely segédszavakkal és szórenddel fejezi ki a szókapcsolatokat; agglutináló elemzés, elemekre, részekre való bontás mint a tudományos kutatás módszere; a menynyiségtan egy ága; pszichoanalízis megegyező, megfelelő, hasonló, lényegi hasonlóságon alapuló, rokonító; ~ia hasonlék (CzF), (lényegi v. belső) hasonlatosság, hasonlóságon alapuló (meg)egyezés; nyelvt hasonlóság, részleges egyezés kórelőzmény, adatok a betegség előzményeiről gyümölcskirály

13 anarchia anatéma anatómia anciennitás andrológus anekdota aneszteziológia anesztézia anémia angióma anglicizmus anglofil anglofóbia anglománia angolna angyal angyal animáció animál animozitás ankét annektál anno annotáció annuitás annullál anomália államhatalom hiánya, törvénynélküliség, uratlanság, uralomnélküliség, hatalomnélküliség, vezértelenség, fejetlenség, fejvesztettség, rendbomlás, rendetlenség, bomlás, felfordultság, felfordulás, zűrzavar, zabolátlanság, féktelenség egyházi átok, kiátkozás, kiközösítés az egyházból boncolás(tan), bonctan, bonctudomány rangidősség, elsőbbség korban férfigyógyász apró, érdekes, tréfás történet, eset, esetke, mendemonda, mesény érzéstelenítéstan, altatástan altatás, érzéstelenítés (helyi v. vezetékes), műalvás (fájdalom kiküszöbölésére) vérszegénység, sápkórosság érdaganat, érbog (TÉ), érdudor angolosság, angolos szóhasználat, kifejezés v. fordulat angolbarát, angolrajongó angolgyűlölet, angolundor angolhóbort, angolőrület, angol rajongás kígyóhal küldött, Isten követe, nemtő, védszellem jó lélek, jótét lélek, tündér életre keltés; rajz-, báb-, v. árnymozi buzdít, lelkesít, bátorít, bíztat, élénkít, életet önt (vkibe), felvillanyoz, felpezsdít, lelkesedést önt (vkibe), fűt, hevít, (fel)tüzel, tűzbe hoz, serkent, sarkall, ösztönöz, ösztökél, sarkantyúz, mozgósít, megmozgat ingerültség, indulatosság, rosszindulat, gyűlölség, ellenséges indulat, elfogultság értekezlet, körkérdés, (szak)tanácskozás, vitaest, vitaülés elfoglal, országához csatol, bekebelez (területet) évben, évében széljegyzet, feljegyzés, magyarázó jegyzet, néhány soros ismertetés, tartalmi kivonat törlesztési részlet (hosszú lejáratú kölcsöné); járadékszámításban a rendszeresen befizetendő tőkerészlet megsemmisít, hatályon kívül helyez, érvénytelenít; töröl, leír szabályellenesség, szabálytalanság, törvénytelenség, rendellenesség, rendetlenség, ferdeség, rendhagyás, visszásság, visszaélés, hiba, eltérés

14 anonim anorák anorexia névtelen, megnevezetlen, ismeretlen, gazdátlan, uratlan, ismeretlen szerzőjű esőkabát, esőköpeny, viharkabát kényszeres soványság (belső, lelki okokból), étekundor (BP); kóros, lelkizavaros fogyás, lesoványodás; táplálkozási zavar, belső kényszerből történő önkiéheztetés és nagymértékű súlyvesztés; bulimia anorganikus anómia antagonisztikus antagonizmus antant Antarktisz antedatál antenna anti- szervetlen, nem szerves, nem beleillő, idegen társadalmi v. egyéni rendellenség, törvénytelenség; szokásszabályok általános, tömeges áthágása, megsértése ellenséges, ellenségeskedő, barátságtalan, rosszakaró, gyűlölködő, kibékíthetetlen, kizáró, összeférhetetlen, összeegyeztethetetlen, szembenálló, ellentétes ellentét, ellentétesség, nézeteltérés, nézetkülönbség, ellenkezés, ellenkező gondolkozás, ellenséges viszony, ellenségeskedés, összeütközés, harc egyetértés, megegyezés, szíves viszony, (államok) szövetsége; ~hatalmak szövetséges hatalmak Déli-sark, déli sarkvidék visszakeltez; iratot a ténylegesnél korábbról keltez hullámhíd(fő) (MI), hullámadó, hullámvevő; vételérzékelő, adóvevő csáp (TÉ), légvezeték (hullámok kisugárzására v. vételére); rovarok érzőcsápja; vitorlarúd ellen, ellenes, ellenzője vmnek, ellentétes, vmit gátló, vmit tagadó, vmitől eltérő antibiotikum paránylényírtó, kórokozóírtó (MA); kórkozó lényeket írtó v. anticiklon anticipáció antidemokratikus antifóna antik antiklinális antikvár szaporodásukat gátló anyag; baktérium, mikroorganizmus, vírus időj derűs idő nagy légnyomással; magas nyomású légköri képződmény sejtetés, későbbiekre való utalás, előlegezés, előzetes bejelentés, előrejelzés, megsejtés egyenlőség ellenes, egyenlőséget, közösséget sértő kétszólamú ének; a kettéosztott kar v. a pap és a kar váltakozó éneke ókori (görög, római), ódon, régi (irányzatú, ízlésű, műfajú) boltozat; a megmozdult földkéregrész feldomborodó része mn régi, használt (könyv); ~ium fn régiségkereskedés, böngészde, használt könyvek boltja; használt és régi könyvek, térképek, metszetek felvásárlásával és eladásával foglalkozó üzlet; ~ius fn régiségbolt-, régiségkereskedő, régi könyvekkel kereskedő ember

15 antikvitás antinómia antipatikus antipátia antiszociális antisztatizál antológia antoníma antropocentrikus antropológia antropomorf anzágol anziksz(kártya) aorta apartman apatikus apátia apellál apelláta aperiodikus aperitif apodiktikus Apokalipszis apokaliptikus ókor, ebből származó műalkotás, régiség ellentételesség; ellentmondás két okszerűen egyaránt bizonyítható, de egymást kizáró tétel között ellenszenves, visszatetsző, visszataszító, kiállhatatlan, szenvedhetetlen, elidegenítő, tűrhetetlen, kellemetlen ellenszenv, ellenérzés, visszatetszés, idegenkedés közösségellenes, társadalomellenes (megjegyzés: árukon olvasható) nem szikrázik, nem töltődik, nem serceg (PSz); műanyagok felületének vezetőképességét növeli és így villamos feltöltődését csökkenti v. megszűnteti versgyűjtemény, szemelvények gyűjteménye nyelvt ellentét, ellentétes értelmű szó emberközpontú; az embert a világmindenség központjának tekintő embertan emberhez hasonló, ember alakú, emberszabású, emberi alakban ábrázoló, emberszerű lódit, füllent; nagyzol, kérkedik, henceg képes levelezőlap főütőér, főverőér nagy lakás, lakosztály (fényűzően berendezve); kis lakás; fürdő- v. üdülőhelyen kibérelhető fürdőszobás, konyhás, berendezett szállás egykedvű, fásult, közönyös, közömbös, érzéketlen, szenvtelen, kedvtelen, levert, életunt egykedvűség, eltompulás, (el)tompultság, érzéketlenség, fásultság, közömbösség, közöny, levertség, nemtörődömség, részvétlenség, tespedés föllebbez, följebb viszi ügyét, (fel)folyamodik, vkihez fordul (kéréssel, panasszal), hivatkozik rá, hozzáfordul, szavát intézi vkihez, segítséget hív, tanúként hív; ~ás, apelláció fellebbezés, hivatkozás vmire ellenvetés, kifogás, fellebbezés váltakozó időközökben, ill. nem szabályosan visszatérő előital (MÁg), étvágygerjesztő (ital) okszerűségen alapuló, kétségbevonhatatlan, ellentmondást nem tűrő világvég-látomás; isteni megnyilatkoztatásnak tartott látomás a világ pusztulásáról és végéről; Jelenések könyve; Újszövetség része végítéletszerű, látomásszerű, világ végét, borzalmas

16 apokrif apológia apostol aposztata aposztrofál aposztróf apoteózis apparátus appendix appercepció applikáció, applikálás apprehendál apprehenzió approbáció approximatív a priori apropó Aquarius arachnofóbia arborétum archaikus archeológia archi- architektúra archívum arcus aréna végveszélyt megidéző ismeretlen szerzőjű, nem hiteles, el nem ismert, becsúsztatott, kétséges v. ismeretlen eredetű, ál, hamis, koholt (írások), nem ismert, névtelen, rejtett, titkos, kétes hírű (irat) védelem, védőbeszéd, védőirat, vmilyen tan dicsőítése népet térítő személy, tanhírdető, igehírdető, Jézus követője hithagyó, hitehagyott, esküszegő, hűtlen (meg)szólít, (hozzá) fordul, vmit megnevez, vmire utal hiányjel megdicsőülés, istenülés, istenítés, dicsőítés készülék, szerkezet, berendezés; szerv; szervezet; felszerelés, segédeszközök, hozzávaló; hivatalos gépezet, hivatalnoki kar, személyzet, segédszemélyzet függelék, toldalék; orv vakbél, féregnyúlvány érzékelt benyomások észlelése, tudatosítása alkalmazás, ráillesztés, hozzáigazítás, felrakás, rátét, rátétes díszítés, rakott varrás (kézimunka) neheztel, zokon vesz, megorrol, megsértődik, felhúzza az orrát, haragszik, duzzog, dühös vkre neheztelés, sértődés helyeslés, jóváhagyás, megerősítés, engedélyezés, engedély hozzávetőleges, (meg)közelítő lat. a tapasztalatot, a tényeket megelőző, mellőző, attól független (ismeret, megállapítás, tétel); előzetes, eleve, előlegi (FJ) alkalom, alkalmas helyzet; kapóra, éppen jókor; erről jut eszembe! Vízöntő (állatöv 11. jegye); február pókiszony, pókundor élőfagyűjtemény, fűvészkert; ritka és meleg égövi növények tenyésztésére és bemutatására ősrégi, ősi, ókori, kezdeti, korai, régies, elavult régészet, régiségtan, régiség búvárlás előtag ős-, ősi, kiemelkedő nagyságú, méltóságú, fő- építészet, építőművészet; vmely épület művészi jellege irattár, levéltár; oklevelek, okmányok tára, gyűjteménye ív, boltív, bolthajtás; időj ív alakú zivatarfelhő küzdőtér, porond, színkör, nyári színház, közélet, nyilvánosság, az élet színpada

17 argó argumentáció argumentum Aries arisztokrata arisztokrácia aritmetika arkangyal arktikus Arktisz armatura aroma arrivals arrogancia arrogáns ars poetica arterioszklerózis artéria artikulált artikulus artista artisztikus arzenál aspektus aspirál aspiráns tolvajnyelv, titkos nyelv, osztálynyelv, csibésznyelv; jassznyelv, zsargon érvelés, okoskodás, érvek felsorakoztatása, bizonyítás, megokolás érv, bizonyíték, okadat Kos (állatöv 1. jegye); április nemes, főnemes, főúr, előkelő ember nemesség, nemesi, felső társadalmi osztály, úri osztály; születési előjogokkal, földbirtokkal és más vagyonnal rendelkező társadalmi réteg mennyiségtan, számtan, számtani műveletek tana, főangyal; angyalok rangsorában a négy legfőbb angyal egyike északi-sarki, sarkvidéki Északi-sark, északi sarkvidék szerelék, tartószerkezet, belső vasváz (szoborban), fegyverzet zamat, íz, mellékíz, illat ang érkezés, érkezési bejárat v. kijárat (felirat a repülőtéren) önhittség, fönnhéjázás, hivalkodás, kihívó magatartás, követelődzés, elbizakodás, pimaszság, pöffeszkedés, pökhendiség, tolakodás dölyfös, elbizakodott, felfuvalkodott, fennhéjázó, gőgös, hányaveti, hetvenkedő, hetyke, hivalkodó, kérkedő, kihívó, követelődző, magahitt, önhitt, rátarti, pöffeszkedő, pökhendi, pimasz, szemtelen lat költészettan, költői hitvallás; vmely költői irány v. magatartás elveinek összegzése mészkór, érelmeszesedés ütőér, verőér tagolt (hang), érthető (beszéd) jog törvénycikk; nyelvt névelő, előszócska mutatványos, bűvész, állatidomár; közönséget ügyességi mutatványokkal szórakoztató személy művészi, kidolgozott, míves, tetszetős fegyvertár, hadszertár, bőséges készlet kilátás, nézőpont, nézet, szemlélet, tekintet; arculat, jelleg, megjelenés, oldal; bolygók fényszöge vágyódik, törekszik, pályázik, vmire igényt tart; hehezetesen ejt ki (hangot); belélegez vmit; idegen anyagot szív fel a légutakba pályázó, jelölt, tudományos gyakornok

18 aszcendens aszfalt aszimmetria aszimmetrikus aszkéta aszociális aszpik aszténia aszténiás, asztenikus asztma asztrális asztrálmítoszi asztrológus asztronauta asztronómia asztronómus asszimilál asszisztál asszisztens asszociáció asszociálódik atavisztikus ateista atelier atipikus atlasz atléta felmenő ági (rokon); felemelkedő, felmenő, felszálló; múltból a jelen felé haladó (történelemben) kötőanyag, építőanyag; útburkolat; nagyvárosi környezet, utca egyenlőtlenség, aránytalanság, egyenetlenség részaránytalan, egyenlőtlen, egyoldalú, szabálytalan önmegtartóztató, önmegtagadó, önfosztó (PSz), önkínzó, önsanyargató, remete, az élet örömeiről lemondó ember emberkerülő, társaságkerülő, zárkózott, társadalomellenes, közösségellenes színkocsonya, húsnélkűli kocsonya(lé) veleszületett gyengeség, erőtlenség, kimerültség, bágyadtság, ernyedtség, elesettség, petyhüdtség gyenge, erőtlen, vézna; lapos, hosszú mellkasú, bizonyos betegségekre hajlamos ember nehézlégzés, légszomj csillagokra vonatkozó, csillagokkal kapcsolatos csillagokkal kapcsolatos hiedelmekhez, hitregékhez, csillagregékhez tartozó csillagjós, csillagfejtő, csillaglátó (TÉ), csillagolvasó (MA) űrhajós, űrutazó (TÉ) csillagászat, csillagtan csillagász, csillagvizsgáló személy hasonít, áthasonít, magához hasonlóvá tesz, magáévá tesz, befogad, elsajátít, magába olvaszt; ~ódik (át)hasonul, beépül, feldolgozódik (étel), hasonlóvá válik, hasonul; beolvad (más népbe, országba), hozzásimul, illeszkedik segédkezik, részt vesz, jelen van, úgy tesz, mintha segítene, díszletkedik (BL) tanársegéd; orvossegéd, írnok, segéd, kisegítő, szaksegéd (PSz) eszmefűzés, gondolattársítás, gondolattársulás, képzettársítás, képzettársulás vmihez (gondolatban, képzeletben) társul, kapcsolódik öröklött, ősökre visszaütő; elavult, a múlt homályába vesző istentagadó, istent nem ismerő műterem, dolgozószoba eltérő, nem jellemző, nem jellegzetes térképkönyv; oszlopot helyettesítő, kőből faragott férfialak bajvívó, óriás, erőművész; magas, vállas, izmos férfi; tornász; izoming

19 atlétika atmoszféra atoll atom atonalitás atrocitás atrófia attak attasé attentát, attentátum attika attitűd attrakció attraktív attribútum audiencia audio-kazetta audio-video auditál auditív auditórium augmentatív augusztus aukció sportok királynője; különféle sportágak (futás, ugrás, dobás) összefoglaló neve légköri nyomás, légnyomás; légkör, (köz)hangulat, közérzés dravida gyűrű alakú virágállat-zátony elemi (anyag)egység; az anyag elemi egysége, vagyis azon legkisebb része, amely már nem őrzi meg az egész szerkezeti tulajdonságait; ~izál apró egyedekre, részekre, ízekre bont, szaggat, szed (szervezetet, társadalmat); ~reaktor atomerőmű; atom-máglya; az erőmű központi része, szabályozott láncfolyamatokra alkalmas berendezés; molekula hangnemnélküliség; a zene hagyományos hangnemi szervezettségének felbomlása, visszautasítása bántalmazás, bántás, erőszakoskodás, kegyetlenkedés, támadás, szörnytett (késsel leszúrta) sorvadás, aszalódás, csenevészesedés, fogyás, satnyulás, zsugorodás bevetés, roham, lerohanás, rajtaütés, támadás követségi tisztviselő, ügyintéző, titkár (kereskedelmi, katonai, sajtó, művelődési), megbízott merénylet, támadás, gyilkossági kísérlet (politikai) pártafal; épületen a főpárkány feletti mellvédszerű felfalazás magatartás, állásfoglalás, beállítottság, beállítódás, hozzáállás, viszonyulás vonz(ó)erő, vonzás, varázs; hatásos műsorszám, mutatvány, látványosság vonzó, megnyerő, megragadó, kellemes, bájos, csábító, jóvágású, rokonszenves tulajdonság, ismertető jegy v. jel; vminek lényegi, szükségszerű, elválaszthatatlan tartozéka; nyelvt jelző fogadás, kihallgatás (vmely magas rangú személyiségnél) hangszalag, hangszalagtok hang- és kép (berendezés, szalag) átvilágít, felülvizsgál, könyvelést ellenőriz, rovancsot átnéz hallási, halláson alapuló, vele kapcsolatos előadóterem, tanterem, fogadóterem, hallgatóság, közönség nagyító (jelentésű), erősítő, fokozó új kenyér hava, Kisasszony hava, nyárutó, Oroszlán hava (július 21 - augusztus 21) árverés, árverezés; vásár, kiárusítás, kótyavetye

20 aula au-pair aura autarkia autentikus auto- autobiográfia autochton autodetermináció autodidakta autogejzer, autogejzír autogram autográf autokláv autokrata autokratikus autokrácia automata automatikusan, automatice automatizmus autonóm autonómia autopszia autoritárius autoritás, auktoritás díszterem, díszcsarnok, fogadóterem, váróterem, zsibongó; főpapi, császári v. fejedelmi udvar; (oszlopokkal körülvett) udvar, az ókori görög lakóház belső udvara fr ang cseléd, gyerekgondozó; külföldön nyelvtanulás végett háztartási, gyermekgondozó munkát vállaló fiatal érzelmi test; az élő szervezeteket, főleg az embert körülvevő kisugárzás; orv roham előérzete, előjele (nemzeti, tájegységi) önellátás, gazdasági önállóság, más országoktól való (nemzet)gazdasági függetlenség valódi, hamisítatlan, hiteles, hitelt érdemlő, mérvadó, eredeti forráson alapuló ön-, önmagától, saját képességéből önéletrajz, napló, visszaemlékezés, emlékirat őshonos, tősgyökeres, törzsökös, helyben keletkezett, helyi, helybeli, keletkezési helyén maradt, eredeti, bennszülött, ősi önrendelkezés (joga) önképzett, magától tanult (önműködő) melegvíz-szolgáltató készülék, vízmelegítő sajátkezű aláírás, kézírás, kézjegy, névírás eredeti, saját kezű írás; eredeti kézirat túlnyomásos készülék fertőtlenítésre v. vegyi folyamatok végzésére kényúr, korlátlan hatalmú uralkodó v. vezető, zsarnok, kiskirály egyeduralmi, kényúri, zsarnoki önkényuralom, parancsuralom, tekintélyuralom, zsarnoki egyeduralom önműködő berendezés, gép; bábember, akarat nélküli ember önműködően, (ön)magától, gondolkodás nélkül önműködés, önműködő berendezés; beidegzettség; a szervezet beidegzett mozgásai, működései, melyek nem kívánnak tudatos irányítást önálló, önkormányzatú, önhatóságú függetlenség (közügyi, politikai), önállóság, önkormányzat tetem boncolása, vizsgálata, halottszemle; műtárgy valódiságának, keltének vizsgálata, megállapítása; saját megfigyelés önkényeskedő, zsarnokoskodó tekintély, befolyás; tekintélyes, befolyásos személy, szaktekintély

SZÓJ EGYZÉK. tapasztalattól független ABSZORPCIÓ gázok, gôzök megkötése, fényelnyelés ABSZTRAKT elvont ABSZURD képtelen

SZÓJ EGYZÉK. tapasztalattól független ABSZORPCIÓ gázok, gôzök megkötése, fényelnyelés ABSZTRAKT elvont ABSZURD képtelen SZÓJ EGYZÉK A PRIORI a tapasztalatot, a tényeket mellôzô állítás; minden tapasztalattól független ABSZORPCIÓ gázok, gôzök megkötése, fényelnyelés ABSZTRAKT elvont ABSZURD képtelen ADEKVÁT megfelelô, egyenlô

Részletesebben

NORVÉG-MAGYAR NORSK-UNGARSK

NORVÉG-MAGYAR NORSK-UNGARSK NORVÉG-MAGYAR KÖZÖSSÉGI SZÓTÁR NORSK-UNGARSK NETTORDBOK Frissítve: 2012-09-08 Szócikkek száma: 31113 Forrás: http://dict.hunnor.net/ A szótárra a GNU Általános Nyilvános Licenc vonatkozik. Oppdatert: 2012-09-08

Részletesebben

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Carl Gustav Jung Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Fordította: NAGY PÉTER A fordítás alapjául szolgált: C. G. JUNG: ÜBER DIE PSYCHOLOGIE DES UNBEWUSSTEN. IN: C.G. JUNG: ZWEI SCHRIFTEN ÜBER ANALYTISCHE

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. FEBRUÁR XXX. ÉVF. 1. SZÁM IFJÚSÁGI MELLÉKLETTEL

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. FEBRUÁR XXX. ÉVF. 1. SZÁM IFJÚSÁGI MELLÉKLETTEL A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes IFJÚSÁGI MELLÉKLETTEL Anyanyelvünk 2008. FEBRUÁR XXX. ÉVF. 1. SZÁM A TARTALOMBÓL: Bencédy József: Vége a Gutenberg-galaxisnak? Büky László: A

Részletesebben

Emlékkõállítással, kiállítások megnyitásával kezdõdött meg a Jászok XVI. Világtalálkozója Jászágón

Emlékkõállítással, kiállítások megnyitásával kezdõdött meg a Jászok XVI. Világtalálkozója Jászágón mindenkinek van véleménye 2010. június IV. évfolyam, 6. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Emlékkõállítással, kiállítások megnyitásával kezdõdött meg a Jászok XVI. Világtalálkozója Jászágón ünnepséget

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

45, Ft VII. évfolyam 2. szám 1996. február Független közéleti lap

45, Ft VII. évfolyam 2. szám 1996. február Független közéleti lap TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS VIDÉKE 45, Ft VII. évfolyam 2. szám 1996. február Független közéleti lap Szülőhely és szülőföld Riport városunk prominens személyiségeivel: - a FIDESZ, az MSZP és az FKGP vezetői nyilatkoznak

Részletesebben

ulafjuogreg adzarab TARTALOM

ulafjuogreg adzarab TARTALOM ulafjuogreg adzarab GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. V. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 2012. FEBRUÁR TARTALOM Önkormányzat... 2 Hitélet... 3 Múltidéz õ... 5 Mezõgazdaság... 8 Gyermeksarok...

Részletesebben

Szolgáló Szeretet. Megfontolás. Nyár Ingyenes lap SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT

Szolgáló Szeretet. Megfontolás. Nyár Ingyenes lap SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT Megfontolás Annyi a rendkívüli méltánylást igénylõ eset, és olyan kevés a könyörület, hol marad a jézusi szellem? Olyan sok az istenkeresõ, mégis kevés az igazi válasz, hol marad Isten közelsége? Az egész

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek jegyzet

Vállalkozási ismeretek jegyzet VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 1 Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú és felsőoktatásban HU 0105-03 sz. Phare program Vállalkozási ismeretek jegyzet Gyakorlatorientált vállalkozói készségfejlesztés a

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT. Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT. Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu Anyanyelvünk 2012. DECEMBER XXXIV. ÉVF. 5. SZÁM A TARTALOMBÓL: Málnási Ferenc: Áprily Lajos Zimányi

Részletesebben

Ismét a futóké volt az utca!

Ismét a futóké volt az utca! 1 XXVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. JÚNIUS 30. ALAPÍTVA 1990-BEN MEGJELENIK KISKUNDOROZSMÁN ÉS KÜLTERÜLETEIN, 4200 PÉLDÁNYBAN KÖZÉLETI LAP 25 XXVI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2015. JÚNIUS 30. Ismét a futóké volt az

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

CION BÖLCSEINEK JEGYZŐ- KÖNYVEI Szergej A. Nyíl 1901-ben kiadott orosz nyelvű fordítása nyomán BUDAPEST,1999.

CION BÖLCSEINEK JEGYZŐ- KÖNYVEI Szergej A. Nyíl 1901-ben kiadott orosz nyelvű fordítása nyomán BUDAPEST,1999. CION BÖLCSEINEK JEGYZŐ- KÖNYVEI Szergej A. Nyíl 1901-ben kiadott orosz nyelvű fordítása nyomán BUDAPEST,1999. Tartalomjegyzék CION BÖLCSEINEK JEGYZŐKÖNYVEI... 1 SZERGEJ A. NYÍL 1901-BEN KIADOTT OROSZ NYELVŰ

Részletesebben

Korunk tudománya. Selye János. distressz nélkül. Akadémiai Kiadó Budapest

Korunk tudománya. Selye János. distressz nélkül. Akadémiai Kiadó Budapest Korunk tudománya Selye János distressz nélkül Akadémiai Kiadó Budapest Előszó 11 Bevezetés 15 Életünk és a stressz 23 Mi a stressz? 23 A stressz a szervezet nem specifikus válasza bármilyen igénybevételre

Részletesebben

A férfi ősi jussa. Társadalompolitikai érvek a prostitúció legalizálása ellen

A férfi ősi jussa. Társadalompolitikai érvek a prostitúció legalizálása ellen Betlen Anna A férfi ősi jussa Társadalompolitikai érvek a prostitúció legalizálása ellen A prostitúcióról mind büntetőjogi (és szabálysértés-jogi), mind igazgatás-rendészeti, mind pedig emberi jogi vonatkozásait

Részletesebben

Az értelmiség szerepe és felelőssége Bibó István gondolatvilágában

Az értelmiség szerepe és felelőssége Bibó István gondolatvilágában Orosz Fruzsina Az értelmiség szerepe és felelőssége Bibó István gondolatvilágában Az úr hűbéri-rendi jelenség, a középosztály kapitalista-osztálytársadalmi jelenség, az értelmiség örök emberi szerep. 1

Részletesebben

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 34. szám 2005. szeptember 22. Terjesztői ára: 75 Ft Megnyílt az új tanév az egyetemen Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Gólyák és példaképek A Szent István

Részletesebben

1. A kohézió. A szövegösszetartó erő

1. A kohézió. A szövegösszetartó erő A szövegösszetartó erő 1. A kohézió A szöveg legfontosabb sajátossága a szövegelemek összekapcsoltsága = szövegösszetartó erő = szövegkohézió. A szöveg egészére ható összetartó erőt globális kohéziónak

Részletesebben

Katonáink emlékére...

Katonáink emlékére... mindenkinek van véleménye 2009. január III. évfolyam, 1. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Ne feledd a tért, ahol elestek ôk, a földet se feledd, bárhol hulltak el ôk, fajtánk hû férfiai. Katonáink

Részletesebben

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért?

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért? Édes Anyanyelvünk XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Wacha Imre: A tetten ért költõ F Balázs Géza: Miért érdekes? F Zimányi Árpád: Változó vonzatok F Kemény Gábor: Mit

Részletesebben

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre.

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XIII. év fo lyam 145. szám A Fővárosi

Részletesebben

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével Thalassa (20) 2009, 4: 45 74 A VÖRÖS RÓHEIM Hárs György Péter Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével ritkán egyetértõ, támadásra mindig kész és magabiztos (és csalódott),

Részletesebben

KONYVHET. Jáksó Lászlóval. Tarján Tamás A színház szôlôskertjében. Ember és gondolat Timár György. Nyerges András Takarások és finomítások nélkül

KONYVHET. Jáksó Lászlóval. Tarján Tamás A színház szôlôskertjében. Ember és gondolat Timár György. Nyerges András Takarások és finomítások nélkül KONYVHET VI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2002. MÁRCIUS 7. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Timár György Nyerges András Takarások és finomítások nélkül Írófaggató Csák Gyula Közgazdasági,

Részletesebben

Az antropozofia keresztyén szemmel

Az antropozofia keresztyén szemmel Az antropozofia keresztyén szemmel Okkultizmus, antropozófia, Waldorf-pedagógia Dr. Lothar Gassmann Függelék A Waldorf-pedagógiáról Vándor Péter Az antropozófia - keresztyén szemmel Okkultizmus, antropozófia,

Részletesebben

Három kiállítással nyitott a Vaszary Villa

Három kiállítással nyitott a Vaszary Villa A pestiek Füreden Írhattam ugyan volna más településen lakókat is, de a tény az tény. Van egy igen kedves házaspár barátom, akik pestiek. Évtizedek óta talán, hosszabb-rövidebb időt töltenek Füreden, de

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

Átkelés a Határcsárdánál - fotó: Kis herceg

Átkelés a Határcsárdánál - fotó: Kis herceg 2013. január XIX. 1. Lerombolt híd Molnár Zsolt polgármester írása Elvágta az Országos Környezetvédelmi Főfelügyelőség a szálat a Megyeri-híd és a kishidunk között. Ez volt a reményt éltető köldökzsinór

Részletesebben

A BETEGSÉG. mint szimbólum RUEDIGER DAHLKE A PSZICHOSZOMATIKA KÉZIKÖNYVE. Betegségeink tüneteinek jelentése, értelmezése, feldolgozása és feloldása

A BETEGSÉG. mint szimbólum RUEDIGER DAHLKE A PSZICHOSZOMATIKA KÉZIKÖNYVE. Betegségeink tüneteinek jelentése, értelmezése, feldolgozása és feloldása RUEDIGER DAHLKE A BETEGSÉG mint szimbólum A PSZICHOSZOMATIKA KÉZIKÖNYVE Betegségeink tüneteinek jelentése, értelmezése, feldolgozása és feloldása Margit Dahlke, Christine Stecher, dr. Robert Höf3l és dr.

Részletesebben