Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 4.8.7."

Átírás

1 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára darabszintű jegyzék Nagy Töhötöm Sándor jezsuita szerzetes, szabadkőműves, közíró római hagyatékának digitális iratmásolata (1940-) A hagyaték Nagy Sándor Töhötöm "Jezsuiták, szabadkőművesek, kommunisták" címmel tervezett könyvéhez készült feljegyzéseket, vázlatokat, leveleket, újságcikkeket, tanulmányokat tartalmaz. 1 CD; 1937 fájl, 47 mappa; 14,0 GB Dosszié szám Dosszié cím Tétel / irat tárgya Megjegyzés Lapok száma Összesített lapszám 0 A könyv bevezetője, előszó és egy rövid első Új előszó magyar nyelven, kézzel írt, é.n fejezet. Műfaj-kérdés é.n., a vége hiányzik I/1-9 Jezsuiták Kiegészítés a jezsuita részhez magyar nyelven, kézzel írt, é.n. 1 1 "Az újjászülető egyháznak P. Kerkai egy magyar nyelven, kézzel írt, koraszülötte volt " "Rácz Zoltán magasrangú beosztott " írt, "Megjelent Rácz Zoltán könyve: " [Levél Dr. Nonn Györgynek] [töredékes feljegyzés a KALOT-ról] é.n., az eleje és a vége hiányzik ["92", "92a" eredeti lapszámmal] I/10 Mindszenty-ügy Mindszenty-ügy (vázlat) A 2. rádió, TV interjú számára készült tervezet október Mindszenty József bíboros hercegprímás é.n Beszélgetés Dachy amerikai követségi titkárral I/10/2 Mindszenty-ügy Dr. Nagy Kázmér Mindszentynél "A Vatikáni Államtitkárságot erősen foglalkoztatja " "Dachy amerikai követségi kultur titkár [sic] még annak idején " "Juan Alvarez Vita búcsúztatására Charry colombiai [sic] titkár " La Santa Sede desplazo al Cardenal Mindszenty de su arquidiocese. Un cambio fundamental en las relaciones entre el Vaticano y un estado socialista [hozzáfűzve: Római katolikus főpapok kinevezése c. MTI tudósítás /kitépett újságcikk/] "A Volksblatt i vezércikke szerint " [Töredékek a tervezett könyvhöz (cím nélkül)] é.n é.n é.n Nagy Töhötöm 1/12

2 I/11 I/13 I/14 [cikkek folyóiratokból, napilapok Az új vállalkozás. Latin-Amerika formálódása [cikkek folyóiratokból, napilapok A balra kanyarodó egyház [cikk a Vigília c. folyóirat Az újjászülető Jézustársasága 11. Ragyogó álmok, tragikus valóság. A Mindszenty-ügy [benne a Népszabadság i híradása Mindszenty haláláról /MTI/] írt [Feljegyzések, vázlatok, cédulák] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Idézetek az nov.-i napilapokból ("Magyar Nemzet") Mindszenty-ügy magyar nyelven, kézzel írt, é.n Az 1956-os események fejezet vázlata magyar nyelven, kézzel írt, é.n I. A történeti események sorrendje, események üteme [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n II. Milyennek mutatkozott be Mindszenty 1956-ban? [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Idézetek Mindszentytől az Emlékirataim magyar nyelven, kézzel írt, é.n. alapján] magyar, német és spanyol [Újságcikkek Mindszentyről] nyelven, nyomtatott; 1964, 1969, magyar nyelven, kézzel írt, é.n. Politika és Vallás. Mi a politika és mi a (a hátlapokon spanyol nyelvű vallás? gépelt szöveggel) magyar nyelven, kézzel írt, é.n. [Feljegyzések, cédulák] (az egyik cédulán olvasható kézírás nem N.S.T.-é) Naponta kétezer gyermek éhenhal c. újságcikk /kivágva az Esti Hírlap- ból/ Iglesia Argentina: El Éxodo de curas (újságcikk az argentin Primera Plana c. lapból) spanyol nyelven, nyomtatott, A balra kanyarodó egyház [vázlatok] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Beszélgetésem Dr. Endrey Mihály püspökkel Római benyomások leszűrt eredményei é.n [Vázlatok, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Kis György: Adalékok egy dogmafejlődéshez é.n Az újraszülető Jézus Társasága [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n. 1 1 Nagy Töhötöm: Jezsuiták, szabadkőművesek, kommunisták [vázlat] é.n Töhötöm Nagy: Jesuitas y masones [vázlat] é.n. 1 5 P. Klemm (Csókai) Károly S. J. látogatása "Az elmúlt hetekben lezajlott római tartózkodásom " [Levél Dr. Nonn Györgynek] Beadvány [a] Jézustársasága Congregatio Generalis-a számára Észrevételek a XXXII. jezsuita Congregatio Generalis dekrétumaihoz [Levél "Admodum Rev. P. Generalis " megszólítással] (második fogalmazvány) [Levél "Admodum Rev. Padre General " megszólítással] (végső fogalmazás [sic]) október , kelt Rómában La Civilta Cattolica [rövid cikk az olasz nyelvű vatikáni folyóiratról, írta: Rónai Mihály András] é.n Nagy Töhötöm 2/12

3 II/15-22 III/29 III/30 [cikkek folyóiratokból, napilapok Szabadkőművesek A komm[unizmus] belülről nézve La Civilta Cattolica [feljegyzés az olasz nyelvű vatikáni folyóiratról, írta: Nagy magyar nyelven, kézzel írt, é.n Sándor Töhötöm] [Levél a Rend provinciálisának] magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Los Jesuitas y la justicia social [P. Pedro Arrupe S.J. cikke a Mensaje c. chilei folyóirat Nagy mozgás a Vatikánban [cikk a Magyarország c. lap Kiegészítés a szabadk[őműves] részhez [vázlatok] spanyol nyelven, nyomtatott, március-április magyar nyelven, kézzel írt, é.n Vihar a könyv körül [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n. 1 4 Levél "Kedves Palikám! " megszólítással Egy kényes kérdés sok arca [vázlat, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Levél Nagy Sándor Töhötömnek "Drága , kelt Töhötöm testvér! " megszólítással] Mississaugában [Fotók, hátlapjukon idézetek az fényképek, a szöveg kézzel írt, Ószövetségi Szentírás é.n [Cédula, rajta egy bekarikázott 15-ös szám] kézzel írt, é.n A kommunizmus belülről nézve [vázlatok] magyar nyelven, kézzel írt, é.n "Hernandez miniszterrel, a colimbai [sic] követség új ügyvivőjével hosszan beszélgettem " "Sr. Mogollon kb. két évet töltött Budapesten " [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Az egyházat leutánzó kommunizmus. Az összes emberi Az egyházat leutánzó komm[unizmus] (A hibák. rendszer válsága) [vázlatok] Kaszt-rendszer. Fellazul a végén. magyar nyelven, kézzel írt, é.n [tanulmány a Filozófiai Szemle c. folyóirat [Levél az MTA Problémabizottságának; mellékelve a Harcban a burzsoá ideológiával c. újságcikk a Magyar Nemzet i számá "Bizonyos körülmények úgy hozták magukkal " [Levél "Kedves Cenzor! '" megszólítással] Festejos socialistas [feljegyzés Rácz Zoltán két könyvéről] [Cédulák, feljegyzések] Práger Miklós: Marx "Tézisek Feuerbachról" tizenegyedik tételének magyar fordításai (Különlenyomat) Részletek a Középkor története c. egyetemi tankönyvből (szerző: J.A. Koszminszkij-Sz.D. Szkazkin, ELTE BTK, Bp., 1970) magyar nyelven, kézzel írt, gépelt és nyomtatott, a vége hiányzik, é.n magyar és spanyol nyelven, kézzel írt, é.n évi 3. szám III/31 Legnagyobb ellenség: Az Ember A legnagyobb ellenség: Az Ember (a komm[unis]ta ember válsága) [vázlatok] magyar nyelven, kézzel írt, é.n I. Alapvető, végérvényes változások magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Nagy Töhötöm 3/12

4 [cikk a Magyar Nemzet - ből] [cikkek a Népszabadság - [Levél az MTA Problémabizottságának; mellékelve a Harcban a burzsoá ideológiával c. újságcikk a Magyar Nemzet i számá magyar nyelven, gépelt és nyomtatott, (másolati példány) [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n "Ezekben a hetekben két esemény találkozik: " [mellékelve a magyar nyelven, kézzel írt és Népszabadság egy i cikke az nyomtatott, é.n egyetemi álláspályázatokról] A technikai fejlődés misztifikálása A békés egymás mellett élés és az ideológiai harc magyar nyelven, kézzel írt és nyomtatott, III/32 A mindenható párt. Visszaélések Mikroszkóp alatt a bürokratizmus A mindenható párt [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n. 1 1 Tömpe András ( ) [nekrológ A Könyv c. folyóirat évi 6. számá január 1 2 III/33 III/ (Mindszenty szereplésének részleteivel) A munkamoral[sic] lezüllése [cikkek a Népszabadság - Esetek, amelyek mutatják, hogy mi ellen kell küzdenünk. Esetek, amelyek aláássák a szocializmust. Argentin szaleziánus pap látogatása Budapesten. Az Egyházügyi Hivatal katol[ikus] referensének magánvéleménye Az Egyházügyi Hivatal törpeagyú referense "Magyarország mai helyzetének megítélése teljességgel lehetetlen az 1956-os események ismerete nélkül " december [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Mindszenty tegnap és ma [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n é.n [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n A munkamorál lezüllése ("Történetek" alapján bemutatni) [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n "En Hungría el moral de trabajo " "En varias oportunidades se trató que en Hungría " Escasez de trabajadores en Hungría "En el informe de 10 de julio de 1975 recopilé los datos " Tájékoztató az SZB IV. negyedévi magyar nyelven, gépelt eredeti munkájáról (Akadémiai Kiadó másolata és kézzel írva, 1 9 Szakszervezeti Bizottsága) TÜKER V. 24. telepről számú kézpénz [sic] számla [ ] története é.n [Cédulák, feljegyzések, vázlatok] magyar nyelven, kézzel írt, é.n És az adó ma? Szemlélődve vagy szembeszállva? Mitől dugult el a fonyódi termálvíz? Tanácsi munka. Ügyek és ü[? hiányzik! - ER ] Mi lesz a munkaidővel? A Tolna megyei párt-végrehajtóbizottság tanulságos vizsgálatáról kézzel írt, Nagy Töhötöm 4/12

5 [cikk a Magyar Nemzet - ből] [cikkek a Magyar Hírlap - Sok a kieső munkaidő a hiányzások és a laza fegyelem miatt Évi tizenhárom nap III/35 A belső fellazulás története Bújtatott tisztviselő é.n A belső fellazulás története [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n San Esteban (Szent István) "Analizando el proceso de la vída economico-industrial del país " Comentario del articulo de Jorge (György) Marosán [ ] con la fecha 10 de diciembre de 1972 Fellazulás a magyar sajtó tükrében El problema de "sector privado" ("maszek") en un país socialista Problemas en la evolución interna del socialismo Problemas con las propriedades privadas de casas y de terrenos "Az 1848-as forradalom emléknapja alkalmából a magyar egyetemi ifjúság " La distension en el sistema socialista Problemas con las propriedades privadas de casas y de terrenos [a február 10-i dátumú irat másodpéldánya, kivéve a datációt] Cambio supuesto en la conducta del regimen Planificacion central y libertad de accion en Hungría Lakásépítés és birtoklás Magyarországon "El programa de la democratización se continua " / Declaración del Sr. Imre Miklós, Secretario del Estado [ ] con la religión "Un fenomeno ideologico muy interesante " [két példányban] Nuevos hechos en la politica de distension en Hungría [két példányban] szeptember Magyarország és Latinamerika [sic] [témavázlat] Petőfi ünneplése és ennek tanulságai [és ugyanez spanyolul] Velada solemne de Petőfi y ensenanza de la misma [két-két példányban] Comentario (Festejo de recordación a Sándor Petőfi en homenaje al sequiicentenario de su nacimiento) Comentario sobre el articulo de György Marosán [ ] organo oficial del Partido Comunista, el 10 de diciembre de 1972 é.n magyar és spanyol nyelven, gépelt, é.n é.n é.n Nagy Töhötöm 5/12

6 Construcción y posesión de viviendas en Hungría é.n Propriedad privada de terrenos y casas de campo en Hungría socialista [vázlat; spanyol és magyar nyelven, csatolva: A telekrendelet gépelt, kézzel írt és nyomtatott, nyomában c. cikk a Népszabadság é.n i számá "A felszabadulás után a győzelemtől elvadulva" magyar nyelven, kézzel írott, é.n [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írott, é.n Hármas honfoglalás [cikk a Magyar Nemzet i számá kézzel írt, Pullai Árpád nyilatkozata a Népszabadság i számában kézzel írt, A kistermelés ügye szövetkezeti életünkben II. [cikk a Szövetkezet c. hetilap i számá "Maszek" a falun [cikk a Magyarország c. hetilap i számá kézzel írt, kézzel írt, Tsz-földtulajdon [cikk a Népszabadság i számá éves az OTP [cikk a Népszabadság i számá Demokrácia és közéletiség [cikk a Népszabadság i számá kézzel írt, Az országgyűlés [sic] elfogadta a külkereskedelmi törvényt [vezércikk a Népszabadság i számá III/35 [sajtó] Belső fellazulás története (kötődés a hazához, vita a kispolgárságról, Heller Ágnes köre és a válaszok) Belső forrongások Adhesión a la Patria (resumen) "Hungría también tiene su <caso de Solyenitsin> " "26 de febrero de 1974 ya presenté " [és] nyilatkozat spanyol és magyar nyelven, gépelt és kézzel írt, Problemas en la evolución interna del socialismo Heller Ágnes: Elmélet és gyakorlat az emberi szükségletek szempontjából [cikk az Új írás c. folyóirat évi 4. számá é.n Az MSZMP KB mellett működő Kultúrpolitikai Munkaközösség állásfoglalása néhány társadalomkutató antimarxista nézeteiről [cikk a Magyar Filozófiai Szemle c. folyóirat 1973/1-2. számá [kivágott lap a Magyar Filozófiai Szemle c. folyóirat 1973/1-2. számából magyar és francia nyelven, nyomtatott és kézzel írt, Nagy Töhötöm 6/12

7 [cikkek a Népszabadság - A szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus időszerű kérdései [cikk a Társadalmi Szemle c. folyóirat októberi számá október A "sorsproblémák"-ról Illyés Gyula levele Köpeczi Béla: Osztály és haza A "jeles" túlságos tisztelete (Szülőknek nevelésről) Ki tiszteli túlságosan a "jelest"? (Iskola és társadalom) Országos tanácskozás kezdődött Egerben a hazafias nevelésről Befejeződött az egri tanácskozás a hazafias nevelésről Pach Zsigmond Pál: Nemzeti kérdés a mai történetírásban Mesterházi Lajos: Jól szeretni a hazát Kettős felelősség Ellentétben vagy szövetségben? (Gondolatok a nacionalizmusról és a kozmopolitizmusról) Szocialista nemzet a változó világban (Gondolatok a nacionalizmusról és a kozmopolitizmusról) Egyéni érdek, társadalmi érdek, gazdasági mechanizmus (Vita a kispolgáriságról) A szabad idő szabadsága (Vita a kispolgáriságról) Három hozzászólás (Vita a kispolgáriságról) Parttalan kispolgáriság? (Vita a kispolgáriságról) A kispolgár jövőjéről (Vita a kispolgáriságról) Négy hozzászólás (Vita a kispolgáriságról) Konformizmus és nonkonformizmus (Vita a kispolgáriságról) Vita a szocialista hazafiságról és nemzetköziségről kézzel írt, [1973] Színházi fegyelem é.n Jólét és forradalmiság é.n [cikkek a Szép Szó - Fekete Gyula: Kötődés a hazához [3 páldányban] Siklós János: Indulatok nélkül [2 példányban] Fekete Gyula: Válasz indulatok nélkül [2 példányban] [cikkek a Magyar Nemzet - Kispolgárok és nagypolgárok ből] "Jeleiket lássa világ!" [cikk a Magyar Hírlap - Haza Nagy Töhötöm 7/12

8 III/36 Fejlődni és megújulni akaró kommun[izmus] Visszaélések Fejlődni és megújulni akaró kommunizmus [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Amiken könnyű volna változtatni magyar nyelven, kézzel írt, é.n. 1 3 Összefoglalás Magyarország fejlődéséről az utolsó huszonnyolc év alatt írt, Ideologia socialista en Hungría entre los años (Indicios de un desarrollo ideológico) Será el mundo socialista antes del año 2000? "A jelen összefoglaló jelentés kifejezetten elvi és ideológiai " (A venezuelai nagykövet hivatalos évi nagy összefoglaló jelentése) Reforma de la ensenanza en las escuelas secundarias hungaras (1973) írt, "28 de febrero de 1974 salió un decreto muy importante " El "nuevo izquierdo" en Hungría Gran propaganda para edificar su prop[r]ia casa en la Hungría socialista Construcción y posesión de viviendas en Hungría "Un decreto de la Municipalidad de Budapest cambia en el informe " "En estas semanas dos acontesimientos " Directivas nuevas economicas en Hungría Nivel de vida de familias obreras en Hungría Orientación de la evolución de las cooperativas agrarias en Hungría Retroceso en la autonomía de las empresas en Hungría? Algunas estadisticas que publicaron en la ocasión del Congreso del Partido "Aparecieron las cifras del valor de trabajos de los militares " "El mismo publicista, quien me facilitó los datos espantos " Magyarország és Latinamerika [sic] (Roberto Vizcardo perui követs[égi] titkár számára készült "Trabajo monográfico 1975" címén) [témavázlat] szeptember [cikkek a Népszabadság - La distención en el sistema socialista [két példányban] [Cédulák, feljegyzések] A még igazságosabb lakáselosztásért Formalitások nélkül A demokráciától ne féltsük é.n magyar és spanyol nyelven, kézzel írt, é.n. kézzel írt, Nagy Töhötöm 8/12

9 III/37 III/38/A [cikk a Magyarország - A szabadság problémája Nagy pozitívumok és alkotások Szövetségben Leninizmus kontra neomarxizmus Beleszólhatunk-e? Beleszóljunk-e? A társadalmi egyenlőség kérdéseiről (Lakos Sándor előadása a Politikai Akadémián) A kocsma (Alkoholizmus) től é.n évi 21. szám [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Sasad Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet Historia de las cooperativas agrarias en Hungría socialista ( ) Visita de una cooperativa agraria ("termelő szövetkezet") Beszámoló a Termelőszövetkezetek Árukapcsolatait Szervező Iroda tevékenységéről Agrár termelőszövetkezetek és kisgazdaságok Magyarországon é.n magyar és részben spanyol nyelven, gépelt, é.n Agrár termelőszövetkezetek és kisgazdaságok Magyarországon magyar és részben spanyol nyelven, gépelt és kézzel írt, é.n Cooperativas agrarias y granjas privadas en Hungría El problema de "sector privado" ("maszek") en un país socialista Completando a los datos de las cooperativas agrarias y de haciendas estatales T.Á.SZ.I. Oficina organizadora de comercialización de productos agricolas é.n é.n é.n é.n III/38/B [cikkek a Népszabadság - Nagy pozitívumok és alkotások Bábolna Una hacienda estatal é.n. en Hungría Reglamento operativo de la "TÁSZI" é.n Algunas observaciones generales é.n Vida social é.n [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Hatvanmillió forint virágból Mit és mennyit termelnek a kisgazdaságok? Keltetők, sertéshizlaldák, húsfeldolgozók 1 85 Hétszáz új típusú SZK 5-ös segít majd az idei aratásnál A nagy pozitívumok. Alkotások [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n "Még egy érdekes esemény végkifejlettének [sic] voltam tanúja " "Sr. Hernandezzel, a columbiai [sic] miniszterrel két napot Kisújszálláson " Orientación de la evolución de las cooperativas agrarias en Hungría "Los cooperativas agrarias en los meses " "En Hungría en el año 1974 vendieron " október (Róma) Nagy Töhötöm 9/12

10 III/39/A [cikk a Népszabadság - [cikkek a Magyarország - [cikk a Magyar Nemzet - ből] [cikk a Magyar Hírlap - [cikk a Népszava - Az egyház kívülről nézve Completando a los datos de las cooperativas agrarias y de haciendas é.n estatales 2. Köz- és magántulajdon magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Cédulák, feljegyzések, illusztrációk] magyar nyelven, kézzel írt és nyomtatott, é.n Mezőgazdaságunk helyzetéről (250 millió adat) Termés eső után Szükség törvényt hoz Betét Thália forintjai "Egy üzem egy iskola" Budapesten Az egyház kívülről nézve [vázlat, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n "Kedvelt fiaink és leányaink, " [VI. Pál pápa vietnami háborút elítélő évi apostoli levelének fordítása] III/39/B III/41 [cikkek a Magyarország - [cikk egy meg nem nevezett lap [tanulmány a Világosság c. folyóirat "Érdekes beszélgetésem volt " Hódítani vagy segíteni írt, é.n [ eredeti lapszámokkal] "Szabadkőműves szemmel nézve :" írt, é.n. ("Válságba sodródott Egyház" [25-ös eredeti lapszámmal]; az eleje előadás vége) hiányzik 1 33 La Iglesia eterna en evolución spanyol nyelven, gépelt és kézzel írt, é.n Hívők és hitetlenek (vázlata) Az Újszövetség Istene és Jézus magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Vázlatok, jegyzetek] magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n A katolikus egyház válsággondjai évi 28. szám 1 75 A pápa és a svájci lázadó Vívódó papság, forrongó egyház é.n Fehér Márta: A "legkisebb hatás" teológiája kézzel írt, évi 1. szám évi 3. szám 1 78 [vitairat a Világosság c. folyóirat Kereszténység és történelem Az egyház kívülről "Rád bízom a Föld országának a kulcsait" nézve. Tömegkommunikáció az egyházban 1973 Tömegkommunikáció (vázlat) 1973 az egyházban [Feljegyzések, vázlatok a KALOT-ról] magyar nyelven, kézzel írt, é.n magyar nyelven, kézzel írt, é.n. A tömegek megszervezése [egy spanyol nyelvű gépelt levél hátoldalán] [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n A Vatikán szolgálatában A jelentés vázlata (Vatikán számára) Az Egyház helyzete és lehetőségei Magyarországon. Reflexiók Mindszenty bíboros emlékiratai megjelenése alkalmából Nagy Töhötöm 10/12

11 Jelentés a magyar katolikus egyház helyzetéről az új püspökök kinevezése után A hitoktatás problémái Magyarországon 1977 (a javításokkal átgépelt példány) írt, írt, III/42 Tömegek ateizmusa A hitoktatás problémái Magyarországon 1976 (kijavított példány, amely írt, közel egy évig feküdt ) III/43/A Az egyház jelene és jövője a komm[unizmus]ban Egyház jelene és jövője a kommunizmusban [vázlat] Roma locuta, causa finita? "La mision sacerdotal concuerda perfectamente con la edificación del socialismo" Declaraciones del doctor László Paskai, Rector de la Academia de Teología de Budapest magyar nyelven, kézzel írt, é.n. 1 1 írt, "Bizonyára felfigyeltetek a chilei egyházfők közös beadványára " [cikkek a Népszabadság - "El señor Imre Miklos, Presidente de la Oficina Estatal para Asuntos Religiosos " "Imre Miklos, Presidente de la Oficina Estatal para Asuntos Religiosos " "Dr. Takáts Ágoston idei szabadsága alatt " Lékai László esztergomi érsek-prímás beiktatása febr.24. [Történeti feljegyzések az állam és az egyház viszonya témában] magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n A Vatikán és korunk realitásai [02.] 1 81 Nem képzelet dolga [szakadt] 1 82 A szovjet törvények szavatolják a vallásszabadság gyakorlását A szombati vita Eredményes tárgyalások, erősödő kapcsolatok Kádár János olaszországi látogatásának visszhangja III/43/B [cikk a Magyarország - Az egyház jelene és jövője a komm[unizmus]ban. A pápa beszéde (Kádár János látogatása Rómában) Egyház a kommunista világban kézzel írt, írt, Vinculos juridicos entre Vaticano y Hungría [csatolva egy lap: Dr. Keresztes S[ándor] összeállítása a magyar állam és egyház kapcsolatáról] spanyol és magyar nyelven, gépelt és kézzel írt, Por que el comunismo es un verdadero gran peligro para la iglesia? é.n "[ ]to, reconoce el derecho del hombre elegir cualquiera religión " é.n.; az eleje hiányzik Nagy Töhötöm 11/12

12 [tanulmány a Vigília c. folyóirat Az egyház különleges feladata és magyar nyelven, kézzel írt, küzdelme a mai időkben 1941 Ismeretlen Isten oltára magyar nyelven, kézzel írt, é.n Nyíri Tamás: Az egyház jövője Beszámoló a brüsszeli teológiai kongresszusról november [cikk a Népszabadság - A hívők és nem hívők kapcsolatáról III/44 Hárman vitatkoznak Hárman vitatkoznak [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n La iglesia en el mundo comunista spanyol nyelven, kézzel írt, é.n [Cédula, feljegyzés] magyar nyelven, kézzel írt, é.n. 1 8 [Kéziratok, tanulmányok I.] [Kéziratok, tanulmányok II.] A válságba sodródott egyház [az március 24-i és 28-i előadás (Bonn, Frankfurt) kézirata]; az első, javítattlan [sic] írt, szöveg La Iglesia arrastrada en crisis spanyol nyelven, gépelt és kézzel írt, A zsidó és keresztény vallás eredete é.n A zsidó és keresztény vallás eredete [az előző másodlata] é.n Los origenes de la religión judia y spanyol nyelven, gépelt és cristiana kézzel írt, é.n Homeros a nyugati kultúra első nagy alakja írt, é.n Homero, figura egregia y precursor de la spanyol nyelven, gépelt és civilización occidental kézzel írt, é.n "Rád bízom a Föld országának a kulcsait" Tömegkommunikáció az egyházban (vázlat) 1973 Mindszenty tegnap és ma é.n A megújuló egyház magyar és olasz nyelven, gépelt, é.n A szabadság új fogalma írt, é.n A Tékozló Fiú pörbe száll Atyjával é.n [Újságcikkek, folyóiratcikkek] Jezsuiták és Szabadkőművesek [recenzió a könyvről, jegyzi: N.K.]; Felmenthető-e a szabadkőművesség? Válasz Dr. Nyisztor Zoltánnak [hét példányban] 1966; megjelent a Free Hungary c. emigrációs folyóirat évi VII. számában, az 5-8. oldalon Jesuiten und Freimaurer [cikksorozat a szerzőtől] német nyelven, nyomtatott, 1969; folytatólagosan megjelent a Die Tat c. zürichi hetilap és közötti lapszámaiban; befejezetlen Vázlatok [a tervezett könyvhöz] Budapest, Jezsuiták, szabadkőművesek, kommunisták [vázlatok a tervezett könyvhöz] magyar nyelven, kézzel írt, é.n dr. Ehrenberger Róbert Készült 3 példányban: 1.sz.pld.: Irattár 2.sz. pld.: Fonddosszié 3.sz.pld.: Kutatóterem Nagy Töhötöm 12/12

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Leltár I. Magyar történelem A) Történelem szakaszonként 1. I. 955 Őstörténetünk, honfoglalás, kalandozások, Kárpát-medence

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA

Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA NEMZETKÖZI SZEMLE Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA A FŐ IRÁNYVONAL VÁLTOZATLAN 1985. március 25-étől 28-áig Budapesten megtartotta XIII. kongreszszusát a Magyar Szocialista Munkáspárt.

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2015.10.05. Kulturális Javak Bizottsága 2015. október 5-i ülés Az ülés napirendje 1/2 KJB / 2015.10.05. 1) Ferenczy Károly (Bécs, 1862 Budapest, 1917): Virágok parasztkorsóban, 1911 (vászon, olaj,

Részletesebben

források Tisztelt VIII. kongresszus! Három levélíró a származási megkülönböztetés eltörlésérôl TAKÁCS RÓBERT

források Tisztelt VIII. kongresszus! Három levélíró a származási megkülönböztetés eltörlésérôl TAKÁCS RÓBERT [ ] 256 források TAKÁCS RÓBERT Tisztelt VIII. kongresszus! Három levélíró a származási megkülönböztetés eltörlésérôl Felvonulók (Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára) A Magyar Szocialista Munkáspárt

Részletesebben

Az anyanyelv hatásának tükrözõdése a spanyol névszórendszerben a magyar tanulóknál

Az anyanyelv hatásának tükrözõdése a spanyol névszórendszerben a magyar tanulóknál Szemle Az anyanyelv hatásának tükrözõdése a spanyol névszórendszerben a magyar tanulóknál A spanyol nyelv tanítása-tanulása során felmerülő, a magyar tanuló számára nehézségeket okozó, nehezen körülírható

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

RENDSZERVALTOK A BALOLDALON

RENDSZERVALTOK A BALOLDALON RENDSZERVALTOK A BALOLDALON REFORMEREK ÉS REFORMKÖRÖK 1988-1989 VÁLOGATOTT DOKUMENTUMOK KOSSUTH KIADÓ BUDAPEST 1999 NIEDERS, \ ATS- U. UNIV.-! Tartalom Előszó 19 Géczi József: Reformerek és reformkorok

Részletesebben

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete A Konrad Adenauer és a Fidesz Ifjúsági Tagozata tisztelettel meghívják közös szimpóziumukra Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete címmel. Helyszín: Pannonia Med Hotel (9400 Sopron, Várkerület

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. szeptember 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Franz Schrotzberg (1811-1889): Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5 cm, Védési száma: 63/94.

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

Legfontosabb publikációk:

Legfontosabb publikációk: Legfontosabb publikációk: 1. Marosán György. (2011): A gazdasági döntések evolúciós elméletének néhány kérdése. Köz- Gazdaság. VI. évfolyam 1. szám. Február 107-122. 2. Marosán György (2011): Az altruizmus

Részletesebben

MOBILITÁSI NAPOK VESZPRÉM, 2006. SZEPTEMBER 29-30

MOBILITÁSI NAPOK VESZPRÉM, 2006. SZEPTEMBER 29-30 MOBILITÁSI NAPOK VESZPRÉM, 2006. SZEPTEMBER 29-30 BESZÁMOLÓ Készítette: Kalmár András EURES tanácsadó Veszprém Megyei Munkaügyi Központ 2006. október 19. 1. Előzmények Az Európai Bizottság által életre

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Családnév: Dr MÉSZÁROS 2. Keresztnév: Julia 3. Születési dátum: 15 th of July 1952 4. Állampolgárság: Hungarian 5. Családi állapot: Elvált, egy lánygyermek 6. Iskolai végzettség:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

A KÖZÉPKOR SZERETETE

A KÖZÉPKOR SZERETETE A KÖZÉPKOR SZERETETE Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére Szerkesztette KLANICZAY GÁBOR - NAGY BALÁZS ELTE BTK Közép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék Budapest, 1999 Tartalom Köszöntő

Részletesebben

Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról 2011. március 31. - 10. évfolyam 6. szám

Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról 2011. március 31. - 10. évfolyam 6. szám Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról 2011. március 31. - 10. évfolyam 6. szám A. Meghívó B. Jelentkezési lap C. Hírek D. EU2011 magyar civil esemény E. Állás

Részletesebben

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2016. március 31. VII. évfolyam 3. szám

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2016. március 31. VII. évfolyam 3. szám A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2016. március 31. VII. évfolyam 3. szám EURÓPAI UNIÓS JOGI KÖZLEMÉNYEK... 3 KÖZZÉTETT ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL IRÁNTI KÉRELMEK... 3 BÜNTETŐ

Részletesebben

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom.

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom. 124 Krónika Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. november 7. november 12. november 19. november 24. december 5-6. december 7. december 11. december 27. Szent Márton konferencia

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése

Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter könyvajánlója Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése A könyv egy beszélgetés története, amelybe KLP (Kovács Lajos

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Érzelmes utazás" Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül

Érzelmes utazás Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül PERSZONALIA Érzelmes utazás" Fejtő Ferenc és Kabdebó Tamás irodalmi munkássága körül Mit ér(het) az ember, ha magyar frankofon vagy magyar anglofon író? Két nemzetközileg elismert, külföldön élő magyar

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

Falevicz, Jan Karol 1974 A lengyel ifjúság alkoholfogyasztásának társadalmi tényezõi. (Fordította: Andorka Rudolf) In: A deviáns viselkedés

Falevicz, Jan Karol 1974 A lengyel ifjúság alkoholfogyasztásának társadalmi tényezõi. (Fordította: Andorka Rudolf) In: A deviáns viselkedés Irodalomjegyzék Anuarul Statistic al R.P.R. Editura ªtiinþificã. Bucureºti. 1957. Anuarul Statistic al R.P.R. Bucureºti. 1959. Anuarul Statistic al R.P.R. Bucureºti 1963. Anuarul Statistic al R.S.R. Bucureºti

Részletesebben

EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL

EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL "XXIII.János pápa úg jelent meg a zsinaton,mint ahogyan az apostolok érkeztek hajdanán az utolsó vacsora színhelyére. Szembeötlő volt komolysága. «Különösen a pillanatnyi feladatomra

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Előadók: Steinbach József (DREK püspöke), Dr. Papp Kornél (MRE Oktatási Iroda vezetője), Dr. Vladár Gábor (PRTA rektora, református lelkész - Sopron) Időpont:

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730)

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) Papnevelés Egerben Telekessy István - 1704-ben (alapítólevél 1709. augusztus 4-én) oktatás helyszínei teológiai kar

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Español Económico y Comercial

Español Económico y Comercial BGF NYVK Español Económico y Comercial Modelo B2 Redacción 50 minutos 20 puntos ESCRIBA EN LA HOJA DE RESPUESTAS QUE ADJUNTAMOS. (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz használt megoldási javaslaton

Részletesebben

Médiaismeretek EET mesterképzés hallgatóinak. Dr. Móré Mariann

Médiaismeretek EET mesterképzés hallgatóinak. Dr. Móré Mariann Médiaismeretek EET mesterképzés hallgatóinak Dr. Móré Mariann A média fogalma Médium (latin): szuggerálható, könnyen befolyásolható személy, közvetítő eszköz, közeg; Média: a szó többes alakja (összefoglaló

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Raktári egység Évkör Iktatószám Tárgy 1951-1953 I. ÁVH Kollégium üléseinek határozataiból készült kivonatok 3. doboz 1951 Kivonat a március 12-i

Raktári egység Évkör Iktatószám Tárgy 1951-1953 I. ÁVH Kollégium üléseinek határozataiból készült kivonatok 3. doboz 1951 Kivonat a március 12-i Raktári egység Évkör Iktatószám Tárgy 1951-1953 I. ÁVH Kollégium üléseinek határozataiból készült kivonatok 3. doboz 1951 Kivonat a március 12-i kollégiumi ülés Gépjárműveknél üzemanyag felhasználás szabályozása

Részletesebben

Habemus papam! Jorge Mario Bergoglio SJ az új pápa

Habemus papam! Jorge Mario Bergoglio SJ az új pápa Újlaki Hangok www.ujlakitemplom.hu 2013. április Habemus papam! Jorge Mario Bergoglio SJ az új pápa Krisztus 266. helytartója az eddigi Buenos Aires-i érsek 76 éves. Nevét Jean-Louis Tauran protodiakónus

Részletesebben

Világtükör EGY INTEGRÁCIÓS PROGRAM RENDSZERSZERÛ MÛKÖDÉSE SPANYOLORSZÁGBAN

Világtükör EGY INTEGRÁCIÓS PROGRAM RENDSZERSZERÛ MÛKÖDÉSE SPANYOLORSZÁGBAN 104 Világtükör Deák Adrienn GY INTGRÁCIÓS PROGRAM RNDSZRSZRÛ MÛKÖDÉS SPANYOLORSZÁGBAN A szerzõ a dokumentumelemzés módszere alapján egy integrációs program rendszerszerû mûködését írja le Spanyolország

Részletesebben

Európa szocialistái, egyesüljetek!

Európa szocialistái, egyesüljetek! LAURENT FABIUS PIERRE MAUROY MICHEL ROCARD Európa szocialistái, egyesüljetek! Kinyílik a világ, hatalmas gazdasági, kulturális és technológiai robbanásnak vagyunk tanúi, a globalizáció idejét éljük, és

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Kvantitatív elemzés a médiamegjelenésekről

Kvantitatív elemzés a médiamegjelenésekről Kvantitatív elemzés a médiamegjelenésekről Magyar Országos Korcsolya Szövetség 2015.09.01. 2016.01.24. 1. Vezetői összefoglaló Az összesített megjelenésszámot tekintve az elmúlt 4 hónapban a síeléssel

Részletesebben

MS-4115 borito_2011.qxd 2011.11.10. 17:14 Page 1 9 7 8 9 6 3 6 9 7 5 3 2 6 MS-4115U

MS-4115 borito_2011.qxd 2011.11.10. 17:14 Page 1 9 7 8 9 6 3 6 9 7 5 3 2 6 MS-4115U 9 7896 36 975326 MS-4115U Tartalomjegyzék Az emberiség szétrajzása és a legfontosabb õsemberlelõhelyek... 2 A földmûvelés és az állattartás kezdetei... 3 Európa az õskorban... 3 A Kárpát-medence

Részletesebben

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010 Melléklet 1. táblázat Videós óra annotálása 1. óra Osztály Tantárgy A tanár neme A tanár kora Eszközök Az óra fő témája Az óra időtartama A felvétel ideje 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla,

Részletesebben

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem Kultúraelmélet - bevezetés a művelődésfilozófiába 2. ANDB-705, ANDB-111 2014/15 II. félév Kurzusleírás B. A. Alapképzés 2/2 kredit- 2 félév második félév - heti 2 óra előadás kollokvium Striker Sándor,

Részletesebben

A nagy földrajzi felfedezések

A nagy földrajzi felfedezések A nagy földrajzi felfedezések Tevékenység 1. óra Idő (perc) Tartalom Tanulói tevékenységek Eszközök 2 Óraszervezés, jelentés, bevezetés. Hat csoport alkotása: úgy válogassuk össze a csoportokat, hogy a

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 1973-ban érettségiztem a kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumban, matematika-fizika tagozaton, jeles eredménnyel.

Szakmai önéletrajz. 1973-ban érettségiztem a kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumban, matematika-fizika tagozaton, jeles eredménnyel. Szakmai önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Vasas László Születési hely: Kisvárda Születési idő: 1954. szeptember 4. E-mail: lvasas@caesar.elte.hu, lvasas@freemail.hu Családi állapot: nős Gyermekek száma:

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

Ötvenhat és a harmadik út

Ötvenhat és a harmadik út 2006. november 69 POMOGÁTS BÉLA Ötvenhat és a harmadik út Egy történelmi évfordulónak mindig számvetésre kell (kellene) késztetnie az utókort, ez volna az ünneplés hitelesebb és eredményesebb változata.

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés?

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? - Szelektív hulladékgyűjtési kommunikációs szakmai nap 2010.február 4. Simányi Zsuzsanna Hulladéksors szakmai folyóirat

Részletesebben

Hogyan-mire pályázunk. Dudás Ferencné Marosi Ildikó Lernerné Cseplye Ilona Bozány Tímea

Hogyan-mire pályázunk. Dudás Ferencné Marosi Ildikó Lernerné Cseplye Ilona Bozány Tímea Hogyan-mire pályázunk Dudás Ferencné Marosi Ildikó Lernerné Cseplye Ilona Bozány Tímea Tartalomjegyzék Mire lehet pályázni - pályázatok ismertetése Ki pályázhat Hogyan kell pályázni Összefüggések az egyes

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember DEKA Tartalom Ágost: Válságokról 1 Jövő a Szent Korona jegyében 2 A nemzet népjóléti helyzete 3 A népjóléti

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

1976. évi 9. törvényerejű rendelet

1976. évi 9. törvényerejű rendelet 1976. évi 9. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről (A

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A KÖTET SZERZŐI: Botos János történész, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóhelyettese Domány Gyula közgazdász, az MNB igazgatóhelyettese

Részletesebben

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010 9:47 PM Page 241 Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010

Részletesebben

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között L 278/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.10.18. STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között A BELGA KIRÁLYSÁG, A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478. Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 229-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 26-án

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben