Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 4.8.7."

Átírás

1 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára darabszintű jegyzék Nagy Töhötöm Sándor jezsuita szerzetes, szabadkőműves, közíró római hagyatékának digitális iratmásolata (1940-) A hagyaték Nagy Sándor Töhötöm "Jezsuiták, szabadkőművesek, kommunisták" címmel tervezett könyvéhez készült feljegyzéseket, vázlatokat, leveleket, újságcikkeket, tanulmányokat tartalmaz. 1 CD; 1937 fájl, 47 mappa; 14,0 GB Dosszié szám Dosszié cím Tétel / irat tárgya Megjegyzés Lapok száma Összesített lapszám 0 A könyv bevezetője, előszó és egy rövid első Új előszó magyar nyelven, kézzel írt, é.n fejezet. Műfaj-kérdés é.n., a vége hiányzik I/1-9 Jezsuiták Kiegészítés a jezsuita részhez magyar nyelven, kézzel írt, é.n. 1 1 "Az újjászülető egyháznak P. Kerkai egy magyar nyelven, kézzel írt, koraszülötte volt " "Rácz Zoltán magasrangú beosztott " írt, "Megjelent Rácz Zoltán könyve: " [Levél Dr. Nonn Györgynek] [töredékes feljegyzés a KALOT-ról] é.n., az eleje és a vége hiányzik ["92", "92a" eredeti lapszámmal] I/10 Mindszenty-ügy Mindszenty-ügy (vázlat) A 2. rádió, TV interjú számára készült tervezet október Mindszenty József bíboros hercegprímás é.n Beszélgetés Dachy amerikai követségi titkárral I/10/2 Mindszenty-ügy Dr. Nagy Kázmér Mindszentynél "A Vatikáni Államtitkárságot erősen foglalkoztatja " "Dachy amerikai követségi kultur titkár [sic] még annak idején " "Juan Alvarez Vita búcsúztatására Charry colombiai [sic] titkár " La Santa Sede desplazo al Cardenal Mindszenty de su arquidiocese. Un cambio fundamental en las relaciones entre el Vaticano y un estado socialista [hozzáfűzve: Római katolikus főpapok kinevezése c. MTI tudósítás /kitépett újságcikk/] "A Volksblatt i vezércikke szerint " [Töredékek a tervezett könyvhöz (cím nélkül)] é.n é.n é.n Nagy Töhötöm 1/12

2 I/11 I/13 I/14 [cikkek folyóiratokból, napilapok Az új vállalkozás. Latin-Amerika formálódása [cikkek folyóiratokból, napilapok A balra kanyarodó egyház [cikk a Vigília c. folyóirat Az újjászülető Jézustársasága 11. Ragyogó álmok, tragikus valóság. A Mindszenty-ügy [benne a Népszabadság i híradása Mindszenty haláláról /MTI/] írt [Feljegyzések, vázlatok, cédulák] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Idézetek az nov.-i napilapokból ("Magyar Nemzet") Mindszenty-ügy magyar nyelven, kézzel írt, é.n Az 1956-os események fejezet vázlata magyar nyelven, kézzel írt, é.n I. A történeti események sorrendje, események üteme [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n II. Milyennek mutatkozott be Mindszenty 1956-ban? [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Idézetek Mindszentytől az Emlékirataim magyar nyelven, kézzel írt, é.n. alapján] magyar, német és spanyol [Újságcikkek Mindszentyről] nyelven, nyomtatott; 1964, 1969, magyar nyelven, kézzel írt, é.n. Politika és Vallás. Mi a politika és mi a (a hátlapokon spanyol nyelvű vallás? gépelt szöveggel) magyar nyelven, kézzel írt, é.n. [Feljegyzések, cédulák] (az egyik cédulán olvasható kézírás nem N.S.T.-é) Naponta kétezer gyermek éhenhal c. újságcikk /kivágva az Esti Hírlap- ból/ Iglesia Argentina: El Éxodo de curas (újságcikk az argentin Primera Plana c. lapból) spanyol nyelven, nyomtatott, A balra kanyarodó egyház [vázlatok] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Beszélgetésem Dr. Endrey Mihály püspökkel Római benyomások leszűrt eredményei é.n [Vázlatok, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Kis György: Adalékok egy dogmafejlődéshez é.n Az újraszülető Jézus Társasága [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n. 1 1 Nagy Töhötöm: Jezsuiták, szabadkőművesek, kommunisták [vázlat] é.n Töhötöm Nagy: Jesuitas y masones [vázlat] é.n. 1 5 P. Klemm (Csókai) Károly S. J. látogatása "Az elmúlt hetekben lezajlott római tartózkodásom " [Levél Dr. Nonn Györgynek] Beadvány [a] Jézustársasága Congregatio Generalis-a számára Észrevételek a XXXII. jezsuita Congregatio Generalis dekrétumaihoz [Levél "Admodum Rev. P. Generalis " megszólítással] (második fogalmazvány) [Levél "Admodum Rev. Padre General " megszólítással] (végső fogalmazás [sic]) október , kelt Rómában La Civilta Cattolica [rövid cikk az olasz nyelvű vatikáni folyóiratról, írta: Rónai Mihály András] é.n Nagy Töhötöm 2/12

3 II/15-22 III/29 III/30 [cikkek folyóiratokból, napilapok Szabadkőművesek A komm[unizmus] belülről nézve La Civilta Cattolica [feljegyzés az olasz nyelvű vatikáni folyóiratról, írta: Nagy magyar nyelven, kézzel írt, é.n Sándor Töhötöm] [Levél a Rend provinciálisának] magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Los Jesuitas y la justicia social [P. Pedro Arrupe S.J. cikke a Mensaje c. chilei folyóirat Nagy mozgás a Vatikánban [cikk a Magyarország c. lap Kiegészítés a szabadk[őműves] részhez [vázlatok] spanyol nyelven, nyomtatott, március-április magyar nyelven, kézzel írt, é.n Vihar a könyv körül [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n. 1 4 Levél "Kedves Palikám! " megszólítással Egy kényes kérdés sok arca [vázlat, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Levél Nagy Sándor Töhötömnek "Drága , kelt Töhötöm testvér! " megszólítással] Mississaugában [Fotók, hátlapjukon idézetek az fényképek, a szöveg kézzel írt, Ószövetségi Szentírás é.n [Cédula, rajta egy bekarikázott 15-ös szám] kézzel írt, é.n A kommunizmus belülről nézve [vázlatok] magyar nyelven, kézzel írt, é.n "Hernandez miniszterrel, a colimbai [sic] követség új ügyvivőjével hosszan beszélgettem " "Sr. Mogollon kb. két évet töltött Budapesten " [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Az egyházat leutánzó kommunizmus. Az összes emberi Az egyházat leutánzó komm[unizmus] (A hibák. rendszer válsága) [vázlatok] Kaszt-rendszer. Fellazul a végén. magyar nyelven, kézzel írt, é.n [tanulmány a Filozófiai Szemle c. folyóirat [Levél az MTA Problémabizottságának; mellékelve a Harcban a burzsoá ideológiával c. újságcikk a Magyar Nemzet i számá "Bizonyos körülmények úgy hozták magukkal " [Levél "Kedves Cenzor! '" megszólítással] Festejos socialistas [feljegyzés Rácz Zoltán két könyvéről] [Cédulák, feljegyzések] Práger Miklós: Marx "Tézisek Feuerbachról" tizenegyedik tételének magyar fordításai (Különlenyomat) Részletek a Középkor története c. egyetemi tankönyvből (szerző: J.A. Koszminszkij-Sz.D. Szkazkin, ELTE BTK, Bp., 1970) magyar nyelven, kézzel írt, gépelt és nyomtatott, a vége hiányzik, é.n magyar és spanyol nyelven, kézzel írt, é.n évi 3. szám III/31 Legnagyobb ellenség: Az Ember A legnagyobb ellenség: Az Ember (a komm[unis]ta ember válsága) [vázlatok] magyar nyelven, kézzel írt, é.n I. Alapvető, végérvényes változások magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Nagy Töhötöm 3/12

4 [cikk a Magyar Nemzet - ből] [cikkek a Népszabadság - [Levél az MTA Problémabizottságának; mellékelve a Harcban a burzsoá ideológiával c. újságcikk a Magyar Nemzet i számá magyar nyelven, gépelt és nyomtatott, (másolati példány) [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n "Ezekben a hetekben két esemény találkozik: " [mellékelve a magyar nyelven, kézzel írt és Népszabadság egy i cikke az nyomtatott, é.n egyetemi álláspályázatokról] A technikai fejlődés misztifikálása A békés egymás mellett élés és az ideológiai harc magyar nyelven, kézzel írt és nyomtatott, III/32 A mindenható párt. Visszaélések Mikroszkóp alatt a bürokratizmus A mindenható párt [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n. 1 1 Tömpe András ( ) [nekrológ A Könyv c. folyóirat évi 6. számá január 1 2 III/33 III/ (Mindszenty szereplésének részleteivel) A munkamoral[sic] lezüllése [cikkek a Népszabadság - Esetek, amelyek mutatják, hogy mi ellen kell küzdenünk. Esetek, amelyek aláássák a szocializmust. Argentin szaleziánus pap látogatása Budapesten. Az Egyházügyi Hivatal katol[ikus] referensének magánvéleménye Az Egyházügyi Hivatal törpeagyú referense "Magyarország mai helyzetének megítélése teljességgel lehetetlen az 1956-os események ismerete nélkül " december [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Mindszenty tegnap és ma [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n é.n [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n A munkamorál lezüllése ("Történetek" alapján bemutatni) [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n "En Hungría el moral de trabajo " "En varias oportunidades se trató que en Hungría " Escasez de trabajadores en Hungría "En el informe de 10 de julio de 1975 recopilé los datos " Tájékoztató az SZB IV. negyedévi magyar nyelven, gépelt eredeti munkájáról (Akadémiai Kiadó másolata és kézzel írva, 1 9 Szakszervezeti Bizottsága) TÜKER V. 24. telepről számú kézpénz [sic] számla [ ] története é.n [Cédulák, feljegyzések, vázlatok] magyar nyelven, kézzel írt, é.n És az adó ma? Szemlélődve vagy szembeszállva? Mitől dugult el a fonyódi termálvíz? Tanácsi munka. Ügyek és ü[? hiányzik! - ER ] Mi lesz a munkaidővel? A Tolna megyei párt-végrehajtóbizottság tanulságos vizsgálatáról kézzel írt, Nagy Töhötöm 4/12

5 [cikk a Magyar Nemzet - ből] [cikkek a Magyar Hírlap - Sok a kieső munkaidő a hiányzások és a laza fegyelem miatt Évi tizenhárom nap III/35 A belső fellazulás története Bújtatott tisztviselő é.n A belső fellazulás története [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n San Esteban (Szent István) "Analizando el proceso de la vída economico-industrial del país " Comentario del articulo de Jorge (György) Marosán [ ] con la fecha 10 de diciembre de 1972 Fellazulás a magyar sajtó tükrében El problema de "sector privado" ("maszek") en un país socialista Problemas en la evolución interna del socialismo Problemas con las propriedades privadas de casas y de terrenos "Az 1848-as forradalom emléknapja alkalmából a magyar egyetemi ifjúság " La distension en el sistema socialista Problemas con las propriedades privadas de casas y de terrenos [a február 10-i dátumú irat másodpéldánya, kivéve a datációt] Cambio supuesto en la conducta del regimen Planificacion central y libertad de accion en Hungría Lakásépítés és birtoklás Magyarországon "El programa de la democratización se continua " / Declaración del Sr. Imre Miklós, Secretario del Estado [ ] con la religión "Un fenomeno ideologico muy interesante " [két példányban] Nuevos hechos en la politica de distension en Hungría [két példányban] szeptember Magyarország és Latinamerika [sic] [témavázlat] Petőfi ünneplése és ennek tanulságai [és ugyanez spanyolul] Velada solemne de Petőfi y ensenanza de la misma [két-két példányban] Comentario (Festejo de recordación a Sándor Petőfi en homenaje al sequiicentenario de su nacimiento) Comentario sobre el articulo de György Marosán [ ] organo oficial del Partido Comunista, el 10 de diciembre de 1972 é.n magyar és spanyol nyelven, gépelt, é.n é.n é.n Nagy Töhötöm 5/12

6 Construcción y posesión de viviendas en Hungría é.n Propriedad privada de terrenos y casas de campo en Hungría socialista [vázlat; spanyol és magyar nyelven, csatolva: A telekrendelet gépelt, kézzel írt és nyomtatott, nyomában c. cikk a Népszabadság é.n i számá "A felszabadulás után a győzelemtől elvadulva" magyar nyelven, kézzel írott, é.n [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írott, é.n Hármas honfoglalás [cikk a Magyar Nemzet i számá kézzel írt, Pullai Árpád nyilatkozata a Népszabadság i számában kézzel írt, A kistermelés ügye szövetkezeti életünkben II. [cikk a Szövetkezet c. hetilap i számá "Maszek" a falun [cikk a Magyarország c. hetilap i számá kézzel írt, kézzel írt, Tsz-földtulajdon [cikk a Népszabadság i számá éves az OTP [cikk a Népszabadság i számá Demokrácia és közéletiség [cikk a Népszabadság i számá kézzel írt, Az országgyűlés [sic] elfogadta a külkereskedelmi törvényt [vezércikk a Népszabadság i számá III/35 [sajtó] Belső fellazulás története (kötődés a hazához, vita a kispolgárságról, Heller Ágnes köre és a válaszok) Belső forrongások Adhesión a la Patria (resumen) "Hungría también tiene su <caso de Solyenitsin> " "26 de febrero de 1974 ya presenté " [és] nyilatkozat spanyol és magyar nyelven, gépelt és kézzel írt, Problemas en la evolución interna del socialismo Heller Ágnes: Elmélet és gyakorlat az emberi szükségletek szempontjából [cikk az Új írás c. folyóirat évi 4. számá é.n Az MSZMP KB mellett működő Kultúrpolitikai Munkaközösség állásfoglalása néhány társadalomkutató antimarxista nézeteiről [cikk a Magyar Filozófiai Szemle c. folyóirat 1973/1-2. számá [kivágott lap a Magyar Filozófiai Szemle c. folyóirat 1973/1-2. számából magyar és francia nyelven, nyomtatott és kézzel írt, Nagy Töhötöm 6/12

7 [cikkek a Népszabadság - A szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus időszerű kérdései [cikk a Társadalmi Szemle c. folyóirat októberi számá október A "sorsproblémák"-ról Illyés Gyula levele Köpeczi Béla: Osztály és haza A "jeles" túlságos tisztelete (Szülőknek nevelésről) Ki tiszteli túlságosan a "jelest"? (Iskola és társadalom) Országos tanácskozás kezdődött Egerben a hazafias nevelésről Befejeződött az egri tanácskozás a hazafias nevelésről Pach Zsigmond Pál: Nemzeti kérdés a mai történetírásban Mesterházi Lajos: Jól szeretni a hazát Kettős felelősség Ellentétben vagy szövetségben? (Gondolatok a nacionalizmusról és a kozmopolitizmusról) Szocialista nemzet a változó világban (Gondolatok a nacionalizmusról és a kozmopolitizmusról) Egyéni érdek, társadalmi érdek, gazdasági mechanizmus (Vita a kispolgáriságról) A szabad idő szabadsága (Vita a kispolgáriságról) Három hozzászólás (Vita a kispolgáriságról) Parttalan kispolgáriság? (Vita a kispolgáriságról) A kispolgár jövőjéről (Vita a kispolgáriságról) Négy hozzászólás (Vita a kispolgáriságról) Konformizmus és nonkonformizmus (Vita a kispolgáriságról) Vita a szocialista hazafiságról és nemzetköziségről kézzel írt, [1973] Színházi fegyelem é.n Jólét és forradalmiság é.n [cikkek a Szép Szó - Fekete Gyula: Kötődés a hazához [3 páldányban] Siklós János: Indulatok nélkül [2 példányban] Fekete Gyula: Válasz indulatok nélkül [2 példányban] [cikkek a Magyar Nemzet - Kispolgárok és nagypolgárok ből] "Jeleiket lássa világ!" [cikk a Magyar Hírlap - Haza Nagy Töhötöm 7/12

8 III/36 Fejlődni és megújulni akaró kommun[izmus] Visszaélések Fejlődni és megújulni akaró kommunizmus [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Amiken könnyű volna változtatni magyar nyelven, kézzel írt, é.n. 1 3 Összefoglalás Magyarország fejlődéséről az utolsó huszonnyolc év alatt írt, Ideologia socialista en Hungría entre los años (Indicios de un desarrollo ideológico) Será el mundo socialista antes del año 2000? "A jelen összefoglaló jelentés kifejezetten elvi és ideológiai " (A venezuelai nagykövet hivatalos évi nagy összefoglaló jelentése) Reforma de la ensenanza en las escuelas secundarias hungaras (1973) írt, "28 de febrero de 1974 salió un decreto muy importante " El "nuevo izquierdo" en Hungría Gran propaganda para edificar su prop[r]ia casa en la Hungría socialista Construcción y posesión de viviendas en Hungría "Un decreto de la Municipalidad de Budapest cambia en el informe " "En estas semanas dos acontesimientos " Directivas nuevas economicas en Hungría Nivel de vida de familias obreras en Hungría Orientación de la evolución de las cooperativas agrarias en Hungría Retroceso en la autonomía de las empresas en Hungría? Algunas estadisticas que publicaron en la ocasión del Congreso del Partido "Aparecieron las cifras del valor de trabajos de los militares " "El mismo publicista, quien me facilitó los datos espantos " Magyarország és Latinamerika [sic] (Roberto Vizcardo perui követs[égi] titkár számára készült "Trabajo monográfico 1975" címén) [témavázlat] szeptember [cikkek a Népszabadság - La distención en el sistema socialista [két példányban] [Cédulák, feljegyzések] A még igazságosabb lakáselosztásért Formalitások nélkül A demokráciától ne féltsük é.n magyar és spanyol nyelven, kézzel írt, é.n. kézzel írt, Nagy Töhötöm 8/12

9 III/37 III/38/A [cikk a Magyarország - A szabadság problémája Nagy pozitívumok és alkotások Szövetségben Leninizmus kontra neomarxizmus Beleszólhatunk-e? Beleszóljunk-e? A társadalmi egyenlőség kérdéseiről (Lakos Sándor előadása a Politikai Akadémián) A kocsma (Alkoholizmus) től é.n évi 21. szám [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Sasad Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet Historia de las cooperativas agrarias en Hungría socialista ( ) Visita de una cooperativa agraria ("termelő szövetkezet") Beszámoló a Termelőszövetkezetek Árukapcsolatait Szervező Iroda tevékenységéről Agrár termelőszövetkezetek és kisgazdaságok Magyarországon é.n magyar és részben spanyol nyelven, gépelt, é.n Agrár termelőszövetkezetek és kisgazdaságok Magyarországon magyar és részben spanyol nyelven, gépelt és kézzel írt, é.n Cooperativas agrarias y granjas privadas en Hungría El problema de "sector privado" ("maszek") en un país socialista Completando a los datos de las cooperativas agrarias y de haciendas estatales T.Á.SZ.I. Oficina organizadora de comercialización de productos agricolas é.n é.n é.n é.n III/38/B [cikkek a Népszabadság - Nagy pozitívumok és alkotások Bábolna Una hacienda estatal é.n. en Hungría Reglamento operativo de la "TÁSZI" é.n Algunas observaciones generales é.n Vida social é.n [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Hatvanmillió forint virágból Mit és mennyit termelnek a kisgazdaságok? Keltetők, sertéshizlaldák, húsfeldolgozók 1 85 Hétszáz új típusú SZK 5-ös segít majd az idei aratásnál A nagy pozitívumok. Alkotások [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n "Még egy érdekes esemény végkifejlettének [sic] voltam tanúja " "Sr. Hernandezzel, a columbiai [sic] miniszterrel két napot Kisújszálláson " Orientación de la evolución de las cooperativas agrarias en Hungría "Los cooperativas agrarias en los meses " "En Hungría en el año 1974 vendieron " október (Róma) Nagy Töhötöm 9/12

10 III/39/A [cikk a Népszabadság - [cikkek a Magyarország - [cikk a Magyar Nemzet - ből] [cikk a Magyar Hírlap - [cikk a Népszava - Az egyház kívülről nézve Completando a los datos de las cooperativas agrarias y de haciendas é.n estatales 2. Köz- és magántulajdon magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Cédulák, feljegyzések, illusztrációk] magyar nyelven, kézzel írt és nyomtatott, é.n Mezőgazdaságunk helyzetéről (250 millió adat) Termés eső után Szükség törvényt hoz Betét Thália forintjai "Egy üzem egy iskola" Budapesten Az egyház kívülről nézve [vázlat, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n "Kedvelt fiaink és leányaink, " [VI. Pál pápa vietnami háborút elítélő évi apostoli levelének fordítása] III/39/B III/41 [cikkek a Magyarország - [cikk egy meg nem nevezett lap [tanulmány a Világosság c. folyóirat "Érdekes beszélgetésem volt " Hódítani vagy segíteni írt, é.n [ eredeti lapszámokkal] "Szabadkőműves szemmel nézve :" írt, é.n. ("Válságba sodródott Egyház" [25-ös eredeti lapszámmal]; az eleje előadás vége) hiányzik 1 33 La Iglesia eterna en evolución spanyol nyelven, gépelt és kézzel írt, é.n Hívők és hitetlenek (vázlata) Az Újszövetség Istene és Jézus magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Vázlatok, jegyzetek] magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n A katolikus egyház válsággondjai évi 28. szám 1 75 A pápa és a svájci lázadó Vívódó papság, forrongó egyház é.n Fehér Márta: A "legkisebb hatás" teológiája kézzel írt, évi 1. szám évi 3. szám 1 78 [vitairat a Világosság c. folyóirat Kereszténység és történelem Az egyház kívülről "Rád bízom a Föld országának a kulcsait" nézve. Tömegkommunikáció az egyházban 1973 Tömegkommunikáció (vázlat) 1973 az egyházban [Feljegyzések, vázlatok a KALOT-ról] magyar nyelven, kézzel írt, é.n magyar nyelven, kézzel írt, é.n. A tömegek megszervezése [egy spanyol nyelvű gépelt levél hátoldalán] [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n A Vatikán szolgálatában A jelentés vázlata (Vatikán számára) Az Egyház helyzete és lehetőségei Magyarországon. Reflexiók Mindszenty bíboros emlékiratai megjelenése alkalmából Nagy Töhötöm 10/12

11 Jelentés a magyar katolikus egyház helyzetéről az új püspökök kinevezése után A hitoktatás problémái Magyarországon 1977 (a javításokkal átgépelt példány) írt, írt, III/42 Tömegek ateizmusa A hitoktatás problémái Magyarországon 1976 (kijavított példány, amely írt, közel egy évig feküdt ) III/43/A Az egyház jelene és jövője a komm[unizmus]ban Egyház jelene és jövője a kommunizmusban [vázlat] Roma locuta, causa finita? "La mision sacerdotal concuerda perfectamente con la edificación del socialismo" Declaraciones del doctor László Paskai, Rector de la Academia de Teología de Budapest magyar nyelven, kézzel írt, é.n. 1 1 írt, "Bizonyára felfigyeltetek a chilei egyházfők közös beadványára " [cikkek a Népszabadság - "El señor Imre Miklos, Presidente de la Oficina Estatal para Asuntos Religiosos " "Imre Miklos, Presidente de la Oficina Estatal para Asuntos Religiosos " "Dr. Takáts Ágoston idei szabadsága alatt " Lékai László esztergomi érsek-prímás beiktatása febr.24. [Történeti feljegyzések az állam és az egyház viszonya témában] magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n A Vatikán és korunk realitásai [02.] 1 81 Nem képzelet dolga [szakadt] 1 82 A szovjet törvények szavatolják a vallásszabadság gyakorlását A szombati vita Eredményes tárgyalások, erősödő kapcsolatok Kádár János olaszországi látogatásának visszhangja III/43/B [cikk a Magyarország - Az egyház jelene és jövője a komm[unizmus]ban. A pápa beszéde (Kádár János látogatása Rómában) Egyház a kommunista világban kézzel írt, írt, Vinculos juridicos entre Vaticano y Hungría [csatolva egy lap: Dr. Keresztes S[ándor] összeállítása a magyar állam és egyház kapcsolatáról] spanyol és magyar nyelven, gépelt és kézzel írt, Por que el comunismo es un verdadero gran peligro para la iglesia? é.n "[ ]to, reconoce el derecho del hombre elegir cualquiera religión " é.n.; az eleje hiányzik Nagy Töhötöm 11/12

12 [tanulmány a Vigília c. folyóirat Az egyház különleges feladata és magyar nyelven, kézzel írt, küzdelme a mai időkben 1941 Ismeretlen Isten oltára magyar nyelven, kézzel írt, é.n Nyíri Tamás: Az egyház jövője Beszámoló a brüsszeli teológiai kongresszusról november [cikk a Népszabadság - A hívők és nem hívők kapcsolatáról III/44 Hárman vitatkoznak Hárman vitatkoznak [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n La iglesia en el mundo comunista spanyol nyelven, kézzel írt, é.n [Cédula, feljegyzés] magyar nyelven, kézzel írt, é.n. 1 8 [Kéziratok, tanulmányok I.] [Kéziratok, tanulmányok II.] A válságba sodródott egyház [az március 24-i és 28-i előadás (Bonn, Frankfurt) kézirata]; az első, javítattlan [sic] írt, szöveg La Iglesia arrastrada en crisis spanyol nyelven, gépelt és kézzel írt, A zsidó és keresztény vallás eredete é.n A zsidó és keresztény vallás eredete [az előző másodlata] é.n Los origenes de la religión judia y spanyol nyelven, gépelt és cristiana kézzel írt, é.n Homeros a nyugati kultúra első nagy alakja írt, é.n Homero, figura egregia y precursor de la spanyol nyelven, gépelt és civilización occidental kézzel írt, é.n "Rád bízom a Föld országának a kulcsait" Tömegkommunikáció az egyházban (vázlat) 1973 Mindszenty tegnap és ma é.n A megújuló egyház magyar és olasz nyelven, gépelt, é.n A szabadság új fogalma írt, é.n A Tékozló Fiú pörbe száll Atyjával é.n [Újságcikkek, folyóiratcikkek] Jezsuiták és Szabadkőművesek [recenzió a könyvről, jegyzi: N.K.]; Felmenthető-e a szabadkőművesség? Válasz Dr. Nyisztor Zoltánnak [hét példányban] 1966; megjelent a Free Hungary c. emigrációs folyóirat évi VII. számában, az 5-8. oldalon Jesuiten und Freimaurer [cikksorozat a szerzőtől] német nyelven, nyomtatott, 1969; folytatólagosan megjelent a Die Tat c. zürichi hetilap és közötti lapszámaiban; befejezetlen Vázlatok [a tervezett könyvhöz] Budapest, Jezsuiták, szabadkőművesek, kommunisták [vázlatok a tervezett könyvhöz] magyar nyelven, kézzel írt, é.n dr. Ehrenberger Róbert Készült 3 példányban: 1.sz.pld.: Irattár 2.sz. pld.: Fonddosszié 3.sz.pld.: Kutatóterem Nagy Töhötöm 12/12

Álarcok mögött Nagy Töhötöm élete

Álarcok mögött Nagy Töhötöm élete Petrás Éva Betekintő 2014/4. Álarcok mögött Nagy Töhötöm élete Nagy Töhötöm 1946-ban fényképsorozatot állított össze saját arcképeiből, amelynek az Álarcok mögött címet adta. A képeken róla készült portrék

Részletesebben

Nagy Imre tamizdat 1

Nagy Imre tamizdat 1 Révész Béla tudományos munkatárs, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék 1 1. A Nagy Imre-per 1958. június 9-én (újra)kezdett tárgyalásán egy kevésbé lényegesnek látszó,

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS?

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? XXVII Alapító szerkesztõ JUHÁSZ GYULA Sorozatszerkesztõ DIÓSZEGI LÁSZLÓ ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének

Részletesebben

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök

Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy. kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók és Ügynökök XXIV. (X. új) évfolyam 2009/5-6 756 Ft Keresztény közéleti-kultúrális folyóirat Reményünk nincs válságban A magyar keresztény politika nagy kísérlete Húsz éve szabadlábon: magyar egyházak Harmadik út Hitvallók

Részletesebben

Hungary H RCR ungar.i y ndd 1 RCR.indd 2 23/12/2 3/01122/ 201:2 2 20:2 1:722:28

Hungary H RCR ungar.i y ndd 1 RCR.indd 2 23/12/2 3/01122/ 201:2 2 20:2 1:722:28 Hungary Hungary RCR.indd RCR 1.indd 2 23/12/2012 01:22:27 01:22:28 FORRADALOM ÉS ELLENFORRADALOM Hungary RCR.indd 3 23/12/2012 01:22:28 FORRADALOM ÉS ELLENFORRADALOM A mű eredeti portugál címe: Revolução

Részletesebben

Az idő tényezője a művész életében és pályáján

Az idő tényezője a művész életében és pályáján 11. Művészetek Az idő tényezője a művész életében és pályáján Szekcióvezető : Dr. Szunyogh László Tartalomjegyzék: Siposné Tavaszi Virág: A modern magyar jazz hőskora... 2 Retkes Attila: A modern magyar

Részletesebben

Ma harcot kell vívni politizálni kell!

Ma harcot kell vívni politizálni kell! Ma harcot kell vívni politizálni kell! Wesley Jubileumi Kötetek Sorozatszerkesztő: Majsai Tamás Ma harcot kell vívni politizálni kell! Köszöntő könyv Bárdos-Féltoronyi Miklós 75. születésnapjára Szerkesztette:

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

Gondolatok az 1950-es tábornoki per kapcsán

Gondolatok az 1950-es tábornoki per kapcsán KARD ÉS TOLL 2006/1 Gondolatok az 1950-es tábornoki per kapcsán Dr. Schubert Katalin százados A szerzõ bemutatja a magyar jogrend és hadtörténelem egy sötét idõszakát, feltárja az 1950-es évek hadbírósági

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

Ébresszétek fel a világot

Ébresszétek fel a világot Ferenc pápa 2013. november 29- én mintegy százhúsz férfi szerzetes elöljáróval találkozott Rómában, majd több órán át válaszolt kérdéseikre. A Civiltà Cattolica című olasz jezsuita folyóirat főszerkesztője

Részletesebben

PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas

PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas A XXXVII. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXII. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XXXVIItb ANNUAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERSPRESENTED by Hungarian

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. tél Saját történelmünk a remény távlatában Pietro Vittorelli montecassinoi fõapát homíliája 2010. november 11-én,

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR A TARTALOMBÓL n Európaiság és magyarság Beszélgetés Poszler György akadémikussal a százéves Nyugatról

Részletesebben

Károlyházy Frigyes (1929 2012) neve

Károlyházy Frigyes (1929 2012) neve 2014. MÁRCIUS ki néma volt netán s csak lelkesedni rest Károlyházy Frigyes eltávolítása az Eötvös Collegiumból 1949-ben RADNAI GYULA Károlyházy Frigyes (1929 2012) neve jól ismert a természettudományosan

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

II. János Pál pápa első lengyelországi látogatása a lengyel pápa a lengyel és a szovjet dokumentumok tükrében (1978 1980)

II. János Pál pápa első lengyelországi látogatása a lengyel pápa a lengyel és a szovjet dokumentumok tükrében (1978 1980) KÚT 2007/1-2. 145 MITROVITS MIKLÓS II. János Pál pápa első lengyelországi látogatása a lengyel pápa a lengyel és a szovjet dokumentumok tükrében (1978 1980) A katolikus egyház helyét az 1956 utáni, Lengyelországban

Részletesebben

Felébredt ez a nép... 1

Felébredt ez a nép... 1 Binder Mátyás: Felébredt ez a nép... 1 A magyarországi romák/cigányok etnikai nemzeti önszerveződési folyamatairól I. Bevezetés Az európai politikatörténet legutóbbi kétszáz éve a nemzetállamok és nemzetek

Részletesebben

IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 47. SZÁM 2009. DECEMBER 17. 260 FORINT

IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 47. SZÁM 2009. DECEMBER 17. 260 FORINT 260 FORINT VOLTUNK! VAGYUNK! LESZÜNK! 2 BALSZEMMEL BALSZEMMEL Thürmer Gyula MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK, AMIT CSAK A JOBB SZEMÜNKKEL NEM LÁTNÁNK. MÁSKÉNT IS LÁTJUK

Részletesebben

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása Educatio pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia látszat és való Az első tanügyi tanács körüli viták 179 Bajomi Iván Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása 190 Biró Zsuzsanna

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

Értékteremtõk elismerése

Értékteremtõk elismerése CIII. évfolyam, 33. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Beszédes fotók Bahget Iskander ma már nemcsak Kecskeméten, hanem országosan, sõt nemzetközileg is elismert

Részletesebben

Egyezzünk ki a múlttal!

Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Műhelybeszélgetések történelmi mítoszainkról, tévhiteinkről Szerkesztette: Lőrinc László Történelemtanárok Egylete Budapest, 2010 A kötet összeállításában

Részletesebben

A magyar sorsot több húron játsszák

A magyar sorsot több húron játsszák SZÁZ ÉVE SZÜLETETT KOVÁCS IMRE E SZEREDI PÁL A magyar sorsot több húron játsszák Kovács Imre emlékére (1913. március 10. 1980. október 27.) gy ember, egy cselekedet attól válik a múlt értékévé, ha azt

Részletesebben

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010.

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. Füredi villasor 1915 körül (A háttérben jobbra a Tornay villa) (képeslap, Városi Helytörténeti Gy jtemény) FÜREDI HISTÓRIA X. ÉVFOLYAM 3. sz. 2010. december 1 Felelős szerkesztő:

Részletesebben