Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 4.8.7."

Átírás

1 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára darabszintű jegyzék Nagy Töhötöm Sándor jezsuita szerzetes, szabadkőműves, közíró római hagyatékának digitális iratmásolata (1940-) A hagyaték Nagy Sándor Töhötöm "Jezsuiták, szabadkőművesek, kommunisták" címmel tervezett könyvéhez készült feljegyzéseket, vázlatokat, leveleket, újságcikkeket, tanulmányokat tartalmaz. 1 CD; 1937 fájl, 47 mappa; 14,0 GB Dosszié szám Dosszié cím Tétel / irat tárgya Megjegyzés Lapok száma Összesített lapszám 0 A könyv bevezetője, előszó és egy rövid első Új előszó magyar nyelven, kézzel írt, é.n fejezet. Műfaj-kérdés é.n., a vége hiányzik I/1-9 Jezsuiták Kiegészítés a jezsuita részhez magyar nyelven, kézzel írt, é.n. 1 1 "Az újjászülető egyháznak P. Kerkai egy magyar nyelven, kézzel írt, koraszülötte volt " "Rácz Zoltán magasrangú beosztott " írt, "Megjelent Rácz Zoltán könyve: " [Levél Dr. Nonn Györgynek] [töredékes feljegyzés a KALOT-ról] é.n., az eleje és a vége hiányzik ["92", "92a" eredeti lapszámmal] I/10 Mindszenty-ügy Mindszenty-ügy (vázlat) A 2. rádió, TV interjú számára készült tervezet október Mindszenty József bíboros hercegprímás é.n Beszélgetés Dachy amerikai követségi titkárral I/10/2 Mindszenty-ügy Dr. Nagy Kázmér Mindszentynél "A Vatikáni Államtitkárságot erősen foglalkoztatja " "Dachy amerikai követségi kultur titkár [sic] még annak idején " "Juan Alvarez Vita búcsúztatására Charry colombiai [sic] titkár " La Santa Sede desplazo al Cardenal Mindszenty de su arquidiocese. Un cambio fundamental en las relaciones entre el Vaticano y un estado socialista [hozzáfűzve: Római katolikus főpapok kinevezése c. MTI tudósítás /kitépett újságcikk/] "A Volksblatt i vezércikke szerint " [Töredékek a tervezett könyvhöz (cím nélkül)] é.n é.n é.n Nagy Töhötöm 1/12

2 I/11 I/13 I/14 [cikkek folyóiratokból, napilapok Az új vállalkozás. Latin-Amerika formálódása [cikkek folyóiratokból, napilapok A balra kanyarodó egyház [cikk a Vigília c. folyóirat Az újjászülető Jézustársasága 11. Ragyogó álmok, tragikus valóság. A Mindszenty-ügy [benne a Népszabadság i híradása Mindszenty haláláról /MTI/] írt [Feljegyzések, vázlatok, cédulák] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Idézetek az nov.-i napilapokból ("Magyar Nemzet") Mindszenty-ügy magyar nyelven, kézzel írt, é.n Az 1956-os események fejezet vázlata magyar nyelven, kézzel írt, é.n I. A történeti események sorrendje, események üteme [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n II. Milyennek mutatkozott be Mindszenty 1956-ban? [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Idézetek Mindszentytől az Emlékirataim magyar nyelven, kézzel írt, é.n. alapján] magyar, német és spanyol [Újságcikkek Mindszentyről] nyelven, nyomtatott; 1964, 1969, magyar nyelven, kézzel írt, é.n. Politika és Vallás. Mi a politika és mi a (a hátlapokon spanyol nyelvű vallás? gépelt szöveggel) magyar nyelven, kézzel írt, é.n. [Feljegyzések, cédulák] (az egyik cédulán olvasható kézírás nem N.S.T.-é) Naponta kétezer gyermek éhenhal c. újságcikk /kivágva az Esti Hírlap- ból/ Iglesia Argentina: El Éxodo de curas (újságcikk az argentin Primera Plana c. lapból) spanyol nyelven, nyomtatott, A balra kanyarodó egyház [vázlatok] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Beszélgetésem Dr. Endrey Mihály püspökkel Római benyomások leszűrt eredményei é.n [Vázlatok, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Kis György: Adalékok egy dogmafejlődéshez é.n Az újraszülető Jézus Társasága [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n. 1 1 Nagy Töhötöm: Jezsuiták, szabadkőművesek, kommunisták [vázlat] é.n Töhötöm Nagy: Jesuitas y masones [vázlat] é.n. 1 5 P. Klemm (Csókai) Károly S. J. látogatása "Az elmúlt hetekben lezajlott római tartózkodásom " [Levél Dr. Nonn Györgynek] Beadvány [a] Jézustársasága Congregatio Generalis-a számára Észrevételek a XXXII. jezsuita Congregatio Generalis dekrétumaihoz [Levél "Admodum Rev. P. Generalis " megszólítással] (második fogalmazvány) [Levél "Admodum Rev. Padre General " megszólítással] (végső fogalmazás [sic]) október , kelt Rómában La Civilta Cattolica [rövid cikk az olasz nyelvű vatikáni folyóiratról, írta: Rónai Mihály András] é.n Nagy Töhötöm 2/12

3 II/15-22 III/29 III/30 [cikkek folyóiratokból, napilapok Szabadkőművesek A komm[unizmus] belülről nézve La Civilta Cattolica [feljegyzés az olasz nyelvű vatikáni folyóiratról, írta: Nagy magyar nyelven, kézzel írt, é.n Sándor Töhötöm] [Levél a Rend provinciálisának] magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Los Jesuitas y la justicia social [P. Pedro Arrupe S.J. cikke a Mensaje c. chilei folyóirat Nagy mozgás a Vatikánban [cikk a Magyarország c. lap Kiegészítés a szabadk[őműves] részhez [vázlatok] spanyol nyelven, nyomtatott, március-április magyar nyelven, kézzel írt, é.n Vihar a könyv körül [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n. 1 4 Levél "Kedves Palikám! " megszólítással Egy kényes kérdés sok arca [vázlat, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Levél Nagy Sándor Töhötömnek "Drága , kelt Töhötöm testvér! " megszólítással] Mississaugában [Fotók, hátlapjukon idézetek az fényképek, a szöveg kézzel írt, Ószövetségi Szentírás é.n [Cédula, rajta egy bekarikázott 15-ös szám] kézzel írt, é.n A kommunizmus belülről nézve [vázlatok] magyar nyelven, kézzel írt, é.n "Hernandez miniszterrel, a colimbai [sic] követség új ügyvivőjével hosszan beszélgettem " "Sr. Mogollon kb. két évet töltött Budapesten " [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Az egyházat leutánzó kommunizmus. Az összes emberi Az egyházat leutánzó komm[unizmus] (A hibák. rendszer válsága) [vázlatok] Kaszt-rendszer. Fellazul a végén. magyar nyelven, kézzel írt, é.n [tanulmány a Filozófiai Szemle c. folyóirat [Levél az MTA Problémabizottságának; mellékelve a Harcban a burzsoá ideológiával c. újságcikk a Magyar Nemzet i számá "Bizonyos körülmények úgy hozták magukkal " [Levél "Kedves Cenzor! '" megszólítással] Festejos socialistas [feljegyzés Rácz Zoltán két könyvéről] [Cédulák, feljegyzések] Práger Miklós: Marx "Tézisek Feuerbachról" tizenegyedik tételének magyar fordításai (Különlenyomat) Részletek a Középkor története c. egyetemi tankönyvből (szerző: J.A. Koszminszkij-Sz.D. Szkazkin, ELTE BTK, Bp., 1970) magyar nyelven, kézzel írt, gépelt és nyomtatott, a vége hiányzik, é.n magyar és spanyol nyelven, kézzel írt, é.n évi 3. szám III/31 Legnagyobb ellenség: Az Ember A legnagyobb ellenség: Az Ember (a komm[unis]ta ember válsága) [vázlatok] magyar nyelven, kézzel írt, é.n I. Alapvető, végérvényes változások magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Nagy Töhötöm 3/12

4 [cikk a Magyar Nemzet - ből] [cikkek a Népszabadság - [Levél az MTA Problémabizottságának; mellékelve a Harcban a burzsoá ideológiával c. újságcikk a Magyar Nemzet i számá magyar nyelven, gépelt és nyomtatott, (másolati példány) [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n "Ezekben a hetekben két esemény találkozik: " [mellékelve a magyar nyelven, kézzel írt és Népszabadság egy i cikke az nyomtatott, é.n egyetemi álláspályázatokról] A technikai fejlődés misztifikálása A békés egymás mellett élés és az ideológiai harc magyar nyelven, kézzel írt és nyomtatott, III/32 A mindenható párt. Visszaélések Mikroszkóp alatt a bürokratizmus A mindenható párt [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n. 1 1 Tömpe András ( ) [nekrológ A Könyv c. folyóirat évi 6. számá január 1 2 III/33 III/ (Mindszenty szereplésének részleteivel) A munkamoral[sic] lezüllése [cikkek a Népszabadság - Esetek, amelyek mutatják, hogy mi ellen kell küzdenünk. Esetek, amelyek aláássák a szocializmust. Argentin szaleziánus pap látogatása Budapesten. Az Egyházügyi Hivatal katol[ikus] referensének magánvéleménye Az Egyházügyi Hivatal törpeagyú referense "Magyarország mai helyzetének megítélése teljességgel lehetetlen az 1956-os események ismerete nélkül " december [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Mindszenty tegnap és ma [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n é.n [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n A munkamorál lezüllése ("Történetek" alapján bemutatni) [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n "En Hungría el moral de trabajo " "En varias oportunidades se trató que en Hungría " Escasez de trabajadores en Hungría "En el informe de 10 de julio de 1975 recopilé los datos " Tájékoztató az SZB IV. negyedévi magyar nyelven, gépelt eredeti munkájáról (Akadémiai Kiadó másolata és kézzel írva, 1 9 Szakszervezeti Bizottsága) TÜKER V. 24. telepről számú kézpénz [sic] számla [ ] története é.n [Cédulák, feljegyzések, vázlatok] magyar nyelven, kézzel írt, é.n És az adó ma? Szemlélődve vagy szembeszállva? Mitől dugult el a fonyódi termálvíz? Tanácsi munka. Ügyek és ü[? hiányzik! - ER ] Mi lesz a munkaidővel? A Tolna megyei párt-végrehajtóbizottság tanulságos vizsgálatáról kézzel írt, Nagy Töhötöm 4/12

5 [cikk a Magyar Nemzet - ből] [cikkek a Magyar Hírlap - Sok a kieső munkaidő a hiányzások és a laza fegyelem miatt Évi tizenhárom nap III/35 A belső fellazulás története Bújtatott tisztviselő é.n A belső fellazulás története [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n San Esteban (Szent István) "Analizando el proceso de la vída economico-industrial del país " Comentario del articulo de Jorge (György) Marosán [ ] con la fecha 10 de diciembre de 1972 Fellazulás a magyar sajtó tükrében El problema de "sector privado" ("maszek") en un país socialista Problemas en la evolución interna del socialismo Problemas con las propriedades privadas de casas y de terrenos "Az 1848-as forradalom emléknapja alkalmából a magyar egyetemi ifjúság " La distension en el sistema socialista Problemas con las propriedades privadas de casas y de terrenos [a február 10-i dátumú irat másodpéldánya, kivéve a datációt] Cambio supuesto en la conducta del regimen Planificacion central y libertad de accion en Hungría Lakásépítés és birtoklás Magyarországon "El programa de la democratización se continua " / Declaración del Sr. Imre Miklós, Secretario del Estado [ ] con la religión "Un fenomeno ideologico muy interesante " [két példányban] Nuevos hechos en la politica de distension en Hungría [két példányban] szeptember Magyarország és Latinamerika [sic] [témavázlat] Petőfi ünneplése és ennek tanulságai [és ugyanez spanyolul] Velada solemne de Petőfi y ensenanza de la misma [két-két példányban] Comentario (Festejo de recordación a Sándor Petőfi en homenaje al sequiicentenario de su nacimiento) Comentario sobre el articulo de György Marosán [ ] organo oficial del Partido Comunista, el 10 de diciembre de 1972 é.n magyar és spanyol nyelven, gépelt, é.n é.n é.n Nagy Töhötöm 5/12

6 Construcción y posesión de viviendas en Hungría é.n Propriedad privada de terrenos y casas de campo en Hungría socialista [vázlat; spanyol és magyar nyelven, csatolva: A telekrendelet gépelt, kézzel írt és nyomtatott, nyomában c. cikk a Népszabadság é.n i számá "A felszabadulás után a győzelemtől elvadulva" magyar nyelven, kézzel írott, é.n [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írott, é.n Hármas honfoglalás [cikk a Magyar Nemzet i számá kézzel írt, Pullai Árpád nyilatkozata a Népszabadság i számában kézzel írt, A kistermelés ügye szövetkezeti életünkben II. [cikk a Szövetkezet c. hetilap i számá "Maszek" a falun [cikk a Magyarország c. hetilap i számá kézzel írt, kézzel írt, Tsz-földtulajdon [cikk a Népszabadság i számá éves az OTP [cikk a Népszabadság i számá Demokrácia és közéletiség [cikk a Népszabadság i számá kézzel írt, Az országgyűlés [sic] elfogadta a külkereskedelmi törvényt [vezércikk a Népszabadság i számá III/35 [sajtó] Belső fellazulás története (kötődés a hazához, vita a kispolgárságról, Heller Ágnes köre és a válaszok) Belső forrongások Adhesión a la Patria (resumen) "Hungría también tiene su <caso de Solyenitsin> " "26 de febrero de 1974 ya presenté " [és] nyilatkozat spanyol és magyar nyelven, gépelt és kézzel írt, Problemas en la evolución interna del socialismo Heller Ágnes: Elmélet és gyakorlat az emberi szükségletek szempontjából [cikk az Új írás c. folyóirat évi 4. számá é.n Az MSZMP KB mellett működő Kultúrpolitikai Munkaközösség állásfoglalása néhány társadalomkutató antimarxista nézeteiről [cikk a Magyar Filozófiai Szemle c. folyóirat 1973/1-2. számá [kivágott lap a Magyar Filozófiai Szemle c. folyóirat 1973/1-2. számából magyar és francia nyelven, nyomtatott és kézzel írt, Nagy Töhötöm 6/12

7 [cikkek a Népszabadság - A szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus időszerű kérdései [cikk a Társadalmi Szemle c. folyóirat októberi számá október A "sorsproblémák"-ról Illyés Gyula levele Köpeczi Béla: Osztály és haza A "jeles" túlságos tisztelete (Szülőknek nevelésről) Ki tiszteli túlságosan a "jelest"? (Iskola és társadalom) Országos tanácskozás kezdődött Egerben a hazafias nevelésről Befejeződött az egri tanácskozás a hazafias nevelésről Pach Zsigmond Pál: Nemzeti kérdés a mai történetírásban Mesterházi Lajos: Jól szeretni a hazát Kettős felelősség Ellentétben vagy szövetségben? (Gondolatok a nacionalizmusról és a kozmopolitizmusról) Szocialista nemzet a változó világban (Gondolatok a nacionalizmusról és a kozmopolitizmusról) Egyéni érdek, társadalmi érdek, gazdasági mechanizmus (Vita a kispolgáriságról) A szabad idő szabadsága (Vita a kispolgáriságról) Három hozzászólás (Vita a kispolgáriságról) Parttalan kispolgáriság? (Vita a kispolgáriságról) A kispolgár jövőjéről (Vita a kispolgáriságról) Négy hozzászólás (Vita a kispolgáriságról) Konformizmus és nonkonformizmus (Vita a kispolgáriságról) Vita a szocialista hazafiságról és nemzetköziségről kézzel írt, [1973] Színházi fegyelem é.n Jólét és forradalmiság é.n [cikkek a Szép Szó - Fekete Gyula: Kötődés a hazához [3 páldányban] Siklós János: Indulatok nélkül [2 példányban] Fekete Gyula: Válasz indulatok nélkül [2 példányban] [cikkek a Magyar Nemzet - Kispolgárok és nagypolgárok ből] "Jeleiket lássa világ!" [cikk a Magyar Hírlap - Haza Nagy Töhötöm 7/12

8 III/36 Fejlődni és megújulni akaró kommun[izmus] Visszaélések Fejlődni és megújulni akaró kommunizmus [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Amiken könnyű volna változtatni magyar nyelven, kézzel írt, é.n. 1 3 Összefoglalás Magyarország fejlődéséről az utolsó huszonnyolc év alatt írt, Ideologia socialista en Hungría entre los años (Indicios de un desarrollo ideológico) Será el mundo socialista antes del año 2000? "A jelen összefoglaló jelentés kifejezetten elvi és ideológiai " (A venezuelai nagykövet hivatalos évi nagy összefoglaló jelentése) Reforma de la ensenanza en las escuelas secundarias hungaras (1973) írt, "28 de febrero de 1974 salió un decreto muy importante " El "nuevo izquierdo" en Hungría Gran propaganda para edificar su prop[r]ia casa en la Hungría socialista Construcción y posesión de viviendas en Hungría "Un decreto de la Municipalidad de Budapest cambia en el informe " "En estas semanas dos acontesimientos " Directivas nuevas economicas en Hungría Nivel de vida de familias obreras en Hungría Orientación de la evolución de las cooperativas agrarias en Hungría Retroceso en la autonomía de las empresas en Hungría? Algunas estadisticas que publicaron en la ocasión del Congreso del Partido "Aparecieron las cifras del valor de trabajos de los militares " "El mismo publicista, quien me facilitó los datos espantos " Magyarország és Latinamerika [sic] (Roberto Vizcardo perui követs[égi] titkár számára készült "Trabajo monográfico 1975" címén) [témavázlat] szeptember [cikkek a Népszabadság - La distención en el sistema socialista [két példányban] [Cédulák, feljegyzések] A még igazságosabb lakáselosztásért Formalitások nélkül A demokráciától ne féltsük é.n magyar és spanyol nyelven, kézzel írt, é.n. kézzel írt, Nagy Töhötöm 8/12

9 III/37 III/38/A [cikk a Magyarország - A szabadság problémája Nagy pozitívumok és alkotások Szövetségben Leninizmus kontra neomarxizmus Beleszólhatunk-e? Beleszóljunk-e? A társadalmi egyenlőség kérdéseiről (Lakos Sándor előadása a Politikai Akadémián) A kocsma (Alkoholizmus) től é.n évi 21. szám [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Sasad Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet Historia de las cooperativas agrarias en Hungría socialista ( ) Visita de una cooperativa agraria ("termelő szövetkezet") Beszámoló a Termelőszövetkezetek Árukapcsolatait Szervező Iroda tevékenységéről Agrár termelőszövetkezetek és kisgazdaságok Magyarországon é.n magyar és részben spanyol nyelven, gépelt, é.n Agrár termelőszövetkezetek és kisgazdaságok Magyarországon magyar és részben spanyol nyelven, gépelt és kézzel írt, é.n Cooperativas agrarias y granjas privadas en Hungría El problema de "sector privado" ("maszek") en un país socialista Completando a los datos de las cooperativas agrarias y de haciendas estatales T.Á.SZ.I. Oficina organizadora de comercialización de productos agricolas é.n é.n é.n é.n III/38/B [cikkek a Népszabadság - Nagy pozitívumok és alkotások Bábolna Una hacienda estatal é.n. en Hungría Reglamento operativo de la "TÁSZI" é.n Algunas observaciones generales é.n Vida social é.n [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n Hatvanmillió forint virágból Mit és mennyit termelnek a kisgazdaságok? Keltetők, sertéshizlaldák, húsfeldolgozók 1 85 Hétszáz új típusú SZK 5-ös segít majd az idei aratásnál A nagy pozitívumok. Alkotások [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n "Még egy érdekes esemény végkifejlettének [sic] voltam tanúja " "Sr. Hernandezzel, a columbiai [sic] miniszterrel két napot Kisújszálláson " Orientación de la evolución de las cooperativas agrarias en Hungría "Los cooperativas agrarias en los meses " "En Hungría en el año 1974 vendieron " október (Róma) Nagy Töhötöm 9/12

10 III/39/A [cikk a Népszabadság - [cikkek a Magyarország - [cikk a Magyar Nemzet - ből] [cikk a Magyar Hírlap - [cikk a Népszava - Az egyház kívülről nézve Completando a los datos de las cooperativas agrarias y de haciendas é.n estatales 2. Köz- és magántulajdon magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Cédulák, feljegyzések, illusztrációk] magyar nyelven, kézzel írt és nyomtatott, é.n Mezőgazdaságunk helyzetéről (250 millió adat) Termés eső után Szükség törvényt hoz Betét Thália forintjai "Egy üzem egy iskola" Budapesten Az egyház kívülről nézve [vázlat, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n "Kedvelt fiaink és leányaink, " [VI. Pál pápa vietnami háborút elítélő évi apostoli levelének fordítása] III/39/B III/41 [cikkek a Magyarország - [cikk egy meg nem nevezett lap [tanulmány a Világosság c. folyóirat "Érdekes beszélgetésem volt " Hódítani vagy segíteni írt, é.n [ eredeti lapszámokkal] "Szabadkőműves szemmel nézve :" írt, é.n. ("Válságba sodródott Egyház" [25-ös eredeti lapszámmal]; az eleje előadás vége) hiányzik 1 33 La Iglesia eterna en evolución spanyol nyelven, gépelt és kézzel írt, é.n Hívők és hitetlenek (vázlata) Az Újszövetség Istene és Jézus magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Vázlatok, jegyzetek] magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n A katolikus egyház válsággondjai évi 28. szám 1 75 A pápa és a svájci lázadó Vívódó papság, forrongó egyház é.n Fehér Márta: A "legkisebb hatás" teológiája kézzel írt, évi 1. szám évi 3. szám 1 78 [vitairat a Világosság c. folyóirat Kereszténység és történelem Az egyház kívülről "Rád bízom a Föld országának a kulcsait" nézve. Tömegkommunikáció az egyházban 1973 Tömegkommunikáció (vázlat) 1973 az egyházban [Feljegyzések, vázlatok a KALOT-ról] magyar nyelven, kézzel írt, é.n magyar nyelven, kézzel írt, é.n. A tömegek megszervezése [egy spanyol nyelvű gépelt levél hátoldalán] [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n A Vatikán szolgálatában A jelentés vázlata (Vatikán számára) Az Egyház helyzete és lehetőségei Magyarországon. Reflexiók Mindszenty bíboros emlékiratai megjelenése alkalmából Nagy Töhötöm 10/12

11 Jelentés a magyar katolikus egyház helyzetéről az új püspökök kinevezése után A hitoktatás problémái Magyarországon 1977 (a javításokkal átgépelt példány) írt, írt, III/42 Tömegek ateizmusa A hitoktatás problémái Magyarországon 1976 (kijavított példány, amely írt, közel egy évig feküdt ) III/43/A Az egyház jelene és jövője a komm[unizmus]ban Egyház jelene és jövője a kommunizmusban [vázlat] Roma locuta, causa finita? "La mision sacerdotal concuerda perfectamente con la edificación del socialismo" Declaraciones del doctor László Paskai, Rector de la Academia de Teología de Budapest magyar nyelven, kézzel írt, é.n. 1 1 írt, "Bizonyára felfigyeltetek a chilei egyházfők közös beadványára " [cikkek a Népszabadság - "El señor Imre Miklos, Presidente de la Oficina Estatal para Asuntos Religiosos " "Imre Miklos, Presidente de la Oficina Estatal para Asuntos Religiosos " "Dr. Takáts Ágoston idei szabadsága alatt " Lékai László esztergomi érsek-prímás beiktatása febr.24. [Történeti feljegyzések az állam és az egyház viszonya témában] magyar nyelven, kézzel írt, é.n [Cédulák, feljegyzések] magyar nyelven, kézzel írt, é.n A Vatikán és korunk realitásai [02.] 1 81 Nem képzelet dolga [szakadt] 1 82 A szovjet törvények szavatolják a vallásszabadság gyakorlását A szombati vita Eredményes tárgyalások, erősödő kapcsolatok Kádár János olaszországi látogatásának visszhangja III/43/B [cikk a Magyarország - Az egyház jelene és jövője a komm[unizmus]ban. A pápa beszéde (Kádár János látogatása Rómában) Egyház a kommunista világban kézzel írt, írt, Vinculos juridicos entre Vaticano y Hungría [csatolva egy lap: Dr. Keresztes S[ándor] összeállítása a magyar állam és egyház kapcsolatáról] spanyol és magyar nyelven, gépelt és kézzel írt, Por que el comunismo es un verdadero gran peligro para la iglesia? é.n "[ ]to, reconoce el derecho del hombre elegir cualquiera religión " é.n.; az eleje hiányzik Nagy Töhötöm 11/12

12 [tanulmány a Vigília c. folyóirat Az egyház különleges feladata és magyar nyelven, kézzel írt, küzdelme a mai időkben 1941 Ismeretlen Isten oltára magyar nyelven, kézzel írt, é.n Nyíri Tamás: Az egyház jövője Beszámoló a brüsszeli teológiai kongresszusról november [cikk a Népszabadság - A hívők és nem hívők kapcsolatáról III/44 Hárman vitatkoznak Hárman vitatkoznak [vázlat] magyar nyelven, kézzel írt, é.n La iglesia en el mundo comunista spanyol nyelven, kézzel írt, é.n [Cédula, feljegyzés] magyar nyelven, kézzel írt, é.n. 1 8 [Kéziratok, tanulmányok I.] [Kéziratok, tanulmányok II.] A válságba sodródott egyház [az március 24-i és 28-i előadás (Bonn, Frankfurt) kézirata]; az első, javítattlan [sic] írt, szöveg La Iglesia arrastrada en crisis spanyol nyelven, gépelt és kézzel írt, A zsidó és keresztény vallás eredete é.n A zsidó és keresztény vallás eredete [az előző másodlata] é.n Los origenes de la religión judia y spanyol nyelven, gépelt és cristiana kézzel írt, é.n Homeros a nyugati kultúra első nagy alakja írt, é.n Homero, figura egregia y precursor de la spanyol nyelven, gépelt és civilización occidental kézzel írt, é.n "Rád bízom a Föld országának a kulcsait" Tömegkommunikáció az egyházban (vázlat) 1973 Mindszenty tegnap és ma é.n A megújuló egyház magyar és olasz nyelven, gépelt, é.n A szabadság új fogalma írt, é.n A Tékozló Fiú pörbe száll Atyjával é.n [Újságcikkek, folyóiratcikkek] Jezsuiták és Szabadkőművesek [recenzió a könyvről, jegyzi: N.K.]; Felmenthető-e a szabadkőművesség? Válasz Dr. Nyisztor Zoltánnak [hét példányban] 1966; megjelent a Free Hungary c. emigrációs folyóirat évi VII. számában, az 5-8. oldalon Jesuiten und Freimaurer [cikksorozat a szerzőtől] német nyelven, nyomtatott, 1969; folytatólagosan megjelent a Die Tat c. zürichi hetilap és közötti lapszámaiban; befejezetlen Vázlatok [a tervezett könyvhöz] Budapest, Jezsuiták, szabadkőművesek, kommunisták [vázlatok a tervezett könyvhöz] magyar nyelven, kézzel írt, é.n dr. Ehrenberger Róbert Készült 3 példányban: 1.sz.pld.: Irattár 2.sz. pld.: Fonddosszié 3.sz.pld.: Kutatóterem Nagy Töhötöm 12/12

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL

EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL "XXIII.János pápa úg jelent meg a zsinaton,mint ahogyan az apostolok érkeztek hajdanán az utolsó vacsora színhelyére. Szembeötlő volt komolysága. «Különösen a pillanatnyi feladatomra

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010 Melléklet 1. táblázat Videós óra annotálása 1. óra Osztály Tantárgy A tanár neme A tanár kora Eszközök Az óra fő témája Az óra időtartama A felvétel ideje 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak. Nyelv Olvasás Beszéd Írás. Magyar (anyanyelv) 1 1 1.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak. Nyelv Olvasás Beszéd Írás. Magyar (anyanyelv) 1 1 1. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Családnév: Dr MÉSZÁROS 2. Keresztnév: Julia 3. Születési dátum: 1952. július 15. 4. Állampolgárság: magyar 5. Családi állapot: Elvált, egy lánygyermek 6. Iskolai végzettség: Intézmény:

Részletesebben

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730)

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) Papnevelés Egerben Telekessy István - 1704-ben (alapítólevél 1709. augusztus 4-én) oktatás helyszínei teológiai kar

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp.

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp. 1 Publikációk jegyzéke Székely Gábor Monográfiák Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 Hitler hatalomra jutása. Kossuth Könyvkiadó 1983. 251 Profintern-krónika.

Részletesebben

Raktári egység Évkör Iktatószám Tárgy 1951-1953 I. ÁVH Kollégium üléseinek határozataiból készült kivonatok 3. doboz 1951 Kivonat a március 12-i

Raktári egység Évkör Iktatószám Tárgy 1951-1953 I. ÁVH Kollégium üléseinek határozataiból készült kivonatok 3. doboz 1951 Kivonat a március 12-i Raktári egység Évkör Iktatószám Tárgy 1951-1953 I. ÁVH Kollégium üléseinek határozataiból készült kivonatok 3. doboz 1951 Kivonat a március 12-i kollégiumi ülés Gépjárműveknél üzemanyag felhasználás szabályozása

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás Figyelembe véve azt, hogy a gazdasági képzésen nagyon alacsony az államilag támogatott helyek száma, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a pályázatban részt vehessenek az önköltséges

Részletesebben

SPANYOL PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATSOR 2003. július 4. Javítási útmutató

SPANYOL PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATSOR 2003. július 4. Javítási útmutató SPANYOL PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATSOR Javítási útmutató A hibátlan írásbeli dolgozat 100 pont értékű. Feladatlap Csak az egyértelműen jelzett, a megoldólapra írt megoldások vehetők figyelembe, helyes

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

MINDENNAPI GONDOLATOK SZERKESZTETTE JULIE SCHWIETERT COLLAZO ÉS LISA ROGAK

MINDENNAPI GONDOLATOK SZERKESZTETTE JULIE SCHWIETERT COLLAZO ÉS LISA ROGAK MINDENNAPI GONDOLATOK SZERKESZTETTE JULIE SCHWIETERT COLLAZO ÉS LISA ROGAK Bevezetés 9 BUSSZAL MEGYEK, EGYÜTT A TÖBBIEKKEL fordult a frissen megválasztott pápa limuzinja sofőrjéhez és személyi testőréhez,

Részletesebben

Ügyrendek 1957-1990 II. Főkapitány-helyettesi, osztályvezetői parancsok, utasítások és intézkedések

Ügyrendek 1957-1990 II. Főkapitány-helyettesi, osztályvezetői parancsok, utasítások és intézkedések Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 104/60/2012 sz. példány Darabszintű raktári jegyzék 1.12.2 Budapesti Rendőr-főkapitányság állambiztonsági szerveinek iratai 1957-1990 A jegyzéket adatvédelmi

Részletesebben

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945

László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945 László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945 2 László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945 Ide: Embléma 20 mm Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest

Részletesebben

"A Krisztusban nincs zsidó és görög"

A Krisztusban nincs zsidó és görög "A Krisztusban nincs zsidó és görög" Evangélium kontra nacionalizmus és újpogányság Gyöngyösi Csilla református lelkész, phd hallgató ELTE BTK, Filozófiai Intézet, Budapest A probléma - világhoz való viszony

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom.

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom. 124 Krónika Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. november 7. november 12. november 19. november 24. december 5-6. december 7. december 11. december 27. Szent Márton konferencia

Részletesebben

A KATOLIKUS EGYHÁZ BIZTONSÁGI HELYZETE A HUSZONEGYEDIK SZÁZADBAN

A KATOLIKUS EGYHÁZ BIZTONSÁGI HELYZETE A HUSZONEGYEDIK SZÁZADBAN A KATOLIKUS EGYHÁZ BIZTONSÁGI HELYZETE A HUSZONEGYEDIK SZÁZADBAN Orosz András Lóránt - Ujházi Lóránd (szerk.) Sa p ie n t ia Iu r is 5 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének

Részletesebben

1. sz. melléklet Pályázati formanyomtatvány 1. A PÁLYÁZAT ÖSSZEGZŐ ADATAI. 1.1. A pályázat címe:

1. sz. melléklet Pályázati formanyomtatvány 1. A PÁLYÁZAT ÖSSZEGZŐ ADATAI. 1.1. A pályázat címe: 1. sz. melléklet Pályázati formanyomtatvány 1 1. A PÁLYÁZAT ÖSSZEGZŐ ADATAI 1.1. A pályázat címe: 1.2. a.) Pályázó megnevezése: b.) Település(ek): c.) Régió: d.) Megye: e.) Lakosságszám: f.) A falumegújítási

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm 1. Névnapi üdvözlet. 1829. [júl. 26?] OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 2. rajz, tintaírású szöveggel 19,0 27,2 cm 2. Üdvözlet. 1830 OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 3. rajz 25,9 21,0 cm, tintaírású szöveggel

Részletesebben

Jegyzőkönyv A HTBK Székesfehérvári Szervezete Közgyűléséről.

Jegyzőkönyv A HTBK Székesfehérvári Szervezete Közgyűléséről. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Családnév: Dr MÉSZÁROS 2. Keresztnév: Julia 3. Születési dátum: 15 th of July 1952 4. Állampolgárság: Hungarian 5. Családi állapot: Elvált, egy lánygyermek 6. Iskolai végzettség:

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Sic Itur ad Astra, Fiatal Történészek Folyóirata

Sic Itur ad Astra, Fiatal Történészek Folyóirata Bemutató Sic Itur ad Astra, Fiatal Történészek Folyóirata 1987-ben néhány történelem szakos hallgató létrehozta a Sic Itur ad Astra, Fiatal Történészek Folyóiratát azzal a céllal, hogy a periodika publikálási

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

Zám Mária Publikációs jegyzék

Zám Mária Publikációs jegyzék Zám Mária Publikációs jegyzék Idegen nyelven megjelent publikációk 1. Economic Reforms and Safety Nets in Hungary /Children and the Transition to the Market Economy,Avebury l99l. /könyv fejezet/ A rendszerváltást

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév III. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István)

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) A kutatás eredményeként született zárótanulmány, amely egy tervezett

Részletesebben

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés?

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? - Szelektív hulladékgyűjtési kommunikációs szakmai nap 2010.február 4. Simányi Zsuzsanna Hulladéksors szakmai folyóirat

Részletesebben

CSAK BARKÁCSKAMPÁNYOKRA AD LEHETŐSÉGET A TÖRVÉNY A PÁRTOKNAK

CSAK BARKÁCSKAMPÁNYOKRA AD LEHETŐSÉGET A TÖRVÉNY A PÁRTOKNAK CSAK BARKÁCSKAMPÁNYOKRA AD LEHETŐSÉGET A TÖRVÉNY A PÁRTOKNAK A POLITICAL CAPITAL 2007. JÚNIUS 22-I SAJTÓKÖZLEMÉNYÉT KÖVETŐ MÉDIAMEGJELENÉSEK 2007. június 28. Political Capital Institute 1037 Budapest,

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján 1. Kistérségi információk hatékony koordinációja Amennyiben Tata a jelenlegi bázisán valóban erősíteni

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 3.2.9. Rendkívüli események dossziéi (R-8-dosszié, R-dosszié, RD-dosszié)

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 3.2.9. Rendkívüli események dossziéi (R-8-dosszié, R-dosszié, RD-dosszié) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 3.2.9. Rendkívüli események dossziéi (R-8-dosszié, R-dosszié, RD-dosszié) (1888) 1957-1989 raktári jegyzék 2. sz. példány iratok: 15 doboz, 1,80 ifm A 2013.

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2015.06.15-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 9- én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 9- én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 9- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

1. SZ. HELYESBÍTÉS a következıhöz: NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EESC/COMM/01/2011

1. SZ. HELYESBÍTÉS a következıhöz: NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EESC/COMM/01/2011 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Brüsszel, 0. augusztus 3.. SZ. HELYESBÍTÉS a következıhöz: NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EESC/COMM/0/0 Segítségnyújtás különféle kommunikációs és tájékoztatási kezdeményezésekhez

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Magyar Nemzet: Eladták a Gardeniát 2011. augusztus 25.

Magyar Nemzet: Eladták a Gardeniát 2011. augusztus 25. Nyomtatott sajtó: Magyar Nemzet: Eladták a Gardeniát 11. oldal Megvásárolta a győri Gardenia Csipkefüggönygyár Nyrt. felszámolójától a márkanevet és a hozzá kapcsolódó jogokat a Rovitex Homedeco Group,

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

Budapesti Fesztiválzenekar VIGYÁZZ, LÉPCSŐ!

Budapesti Fesztiválzenekar VIGYÁZZ, LÉPCSŐ! Budapesti Fesztiválzenekar VIGYÁZZ, LÉPCSŐ! PR-Projekt Arany Penge 2013.03.25. 1. Az alaphelyzet Fischer Iván, a Budapesti Fesztiválzenekar karmestere azt találta ki, hogy a 2012-es Múzeumok Éjszakája

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Brátán János Apológia Kutatóközpont Budapest, 2009

Brátán János Apológia Kutatóközpont Budapest, 2009 Brátán János Apológia Kutatóközpont Budapest, 2009 A sorozatról 1. Darwin, a bajok eredete? (szept. 26) 2. Evolúció: a természettudományos elmélet (okt. 10) 3. Evolúció hívőknek (okt. 24) 4. Értelmes tervezettség:

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V.

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. [I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. Napirendi pontra, tárgyra von. adatok] [VI. Tartalomra

Részletesebben

www.tejfalussy.com HAZAÁRULÓKAT ÉS BŰNSEGÉDEIKET AZONOSÍTÓ KÉRDÉS MEHNAM-info Kód: hazarulokat-es-bunsegedeiket-leleplezo-modszer-130611

www.tejfalussy.com HAZAÁRULÓKAT ÉS BŰNSEGÉDEIKET AZONOSÍTÓ KÉRDÉS MEHNAM-info Kód: hazarulokat-es-bunsegedeiket-leleplezo-modszer-130611 MEHNAM-info Kód: hazarulokat-es-bunsegedeiket-leleplezo-modszer-130611 HAZAÁRULÓKAT ÉS BŰNSEGÉDEIKET AZONOSÍTÓ KÉRDÉS Ki veszi semmibe az mellékelt címlista szereplői közül, ki nem segít a magyar lakossághoz

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 I. KÖTET SZERKESZTETTE: GERGELY JENŐ A bevezető tanulmányt írta, a dokumentumokat összegyűjtötte, a bevezetőket és a lábjegyzeteket készítette: CIEGER ANDRÁS, GERGELY

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈ Falak és választóvonalak a történelemben Terminus Könyvek ⒈ (A Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézete Kiadványai) Sorozatszerkesztő: Kiss Lajos András falak és választóvonalak a

Részletesebben

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban Szerzői ismertető NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Gorda Éva A magyar haditudósítás az első és második világháborúban című doktori (PhD) értekezéséhez Témavezető: Dr. Szabó József

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA

MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Az ösztöndíj-pályázat (a továbbiakban Ösztöndíj ) részletes szabályait a Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban

Részletesebben

Végzettségek szintje szakonként. Mely szakokra képesített (tantárgyanként) középiskolai tanár egyetem történelem történelem. egyetem biológia biológia

Végzettségek szintje szakonként. Mely szakokra képesített (tantárgyanként) középiskolai tanár egyetem történelem történelem. egyetem biológia biológia Munkakör,,, Végzettségei Az oklevelet kiállító intézmény Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként) Tanított tantárgyak közművelődési és népművelési előadó közművelődés és

Részletesebben

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza)

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 3300 EGER, Ifjúság u. 2.sz Tel: (36) 324-808 Fax: (36) 324-909 OM azonosító: 031598 Web: www.szilagyi-eger.hu, E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu A kezek összeérnek,/isten

Részletesebben

SZOBORTERV MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS BÖRTÖNÉVEINEK VIII. KERÜLETI EMLÉKMŰVÉHEZ

SZOBORTERV MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS BÖRTÖNÉVEINEK VIII. KERÜLETI EMLÉKMŰVÉHEZ SZOBORTERV MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS BÖRTÖNÉVEINEK VIII. KERÜLETI EMLÉKMŰVÉHEZ MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS ÉS SZENT PIÓ ATYA MISZTIKUS TALÁLKOZÁSA A BÖRTÖNBEN HERMANN ZSOLT 2013. AZ EMLÉKMŰ-TERV LEÍRÁSA

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK 2009-01-22. Olajos növények: Összefoglaló. Az étkezési búza ára nőni fog az elkövetkező hetekben.

2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK 2009-01-22. Olajos növények: Összefoglaló. Az étkezési búza ára nőni fog az elkövetkező hetekben. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK

Részletesebben

Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája III. félév (2012/13-as tanév, I. félév)

Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája III. félév (2012/13-as tanév, I. félév) Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája III. félév (2012/13-as tanév, I. félév) NYUGDÍJAS (50+-os) TANFOLYAMOK 2012 szeptemberétől a Zsigmond Király Főiskolán Főiskolánk 2012 őszétől nemcsak plenáris előadásokkal,

Részletesebben

Dr. Buda András. Debreceni Egyetem Neveléstudom. Gyors, látvl

Dr. Buda András. Debreceni Egyetem Neveléstudom. Gyors, látvl Neveléstudom studományok Intézete Gyors, látvl tványos, motiváló MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN DEBRECEN A minta jellemzői: 1146 (88+333+5) válaszadv laszadó átlag 45 évesek (23-67) 1,61 gyerek (23-; ; 232-1;

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

T/ 12975. számú törvényjavaslat

T/ 12975. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 12975. számú törvényjavaslat az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról,

Részletesebben