FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas

2 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Kós Nóra szakfelelős Nagy Jenőné továbbképzési vezető KIADÓ: Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Továbbképzési és Minőségfejlesztési Iroda FELELŐS KIADÓ: Dr. Lipcsei Imre dékán Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges. Szeretettel köszöntjük a Fejlesztő óvodapedagógus szakirányú, továbbképzési szak megkezdése alkalmából Kós Nóra szakfelelős Nagy Jenőné továbbképzési vezető

3 Tartalomjegyzék Órraarreend Tantárgyi programok: I. félév: - A fejlődés biológiai alapjai - A megismerés fejlődéspszichológiája - A differenciálás pszichológiája I. - A gyermeki szükségletek pedagógiája - Mozgásfejlesztés - A fejlesztés módszertana I. - Önismeret II. félév - A differenciálás pedagógiája II. - Pszichodiagnosztikai alapismetek - Gyógytestnevelési alapismeretek - Gyógypedagógiai alapismeretek - A fejlesztés módszertana II. - Egyéni fejlesztési rendszer. - Esetismertetés Információk: Vizsgarend Szigorlati tételsor tervezet Komplex záróvizsga tételsor Általános tájékoztató NEPTUN használat, utalás módja A képzés oktatói A képzésen résztvevő hallgatók Tanulási terv Igény, elégedettség elégedetlenségmérő kérdőív

4 Képzés megnevezése: Fejlesztő óvodapedagógus I-II. A képzés helye: Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Főépület I. emelet 112.sz. terem augusztus ig ÓRAKERET AUGUSZTUS 25. HÉTFŐ Beiratkozás Nagyelőadó Évnyitó Dr.Lipcsei Imre dékán A fejlődés biológiai alapjai Kós Nóra AUGUSZTUS 26. KEDD A fejlesztés módszertana I. Mátrai Mária AUGUSZTUS 27. SZERDA A megismerés fejlődéspszichológiája Kós Nóra AUGUSZTUS 28. CSÜTÖRTÖK A megismerés fejlődéspszichológiája Kós Nóra AUGUSZTUS 29. PÉNTEK A differenciálás pszichológiája Kós Nóra EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET A gyermeki szükségletek pedagógiája Nagy Jenőné Mozgásfejlesztés Dr. Fest Sarolta Szakmai gyakorlat Kós Nóra Önismeret I. Lestyán Erzsébet

5 VÁLASZTOTT ISMERETKÖR TANTÁRGYLEÍRÁSAI III. IV. FÉLÉV

6 A tantárgyelem neve A FEJLŐDÉS BIOLÓGIAI ALAPJAI Oktató: Kós Nóra tanársegéd Kredit Zárási Státus forma Kontakt óraszám Ajánlott félév Előfeltételek A fejlődés biológiai alapjai 10 4 K K III. A TANTÁRGYELEM CÉLJA: megismertetni a hallgatót a fejlődés biológiai okaival, az érés, öröklés és környezet kapcsolatával. az idegrendszer működési mechanizmusának megismerése a kognitív folyamatok szerveződésének, működésének megismerése MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: - megismerik a hallgatók a fejlődés, érés és öröklés kapcsolatát, - megismerik a hallgatók a fejlődéspszichológia biológiai alapjait, elméleteit. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: - ismeri a gyermek alapvető fejlődés elméleteit. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: - a fejlődési rendellenességek felismerése, - rendelkezik olyan emberi tulajdonságokkal, képességekkel, amelyek nélkülözhetetlenek a gyermekekről szerzett információk közvetítéséhez. TANANYAG: az idegrendszer működésének alapjai, alapfogalmai az idegrendszer felosztása, idegpályák a biológiai érés és fejlődés kapcsolata normalitás és patológiai a fejlődésben a kognitív folyamatok működése fejlődési rendellenességek, kromoszóma rendellenességek KÖVETELMÉNYEK: A hallgató ismerje: az idegrendszer működésének alapfogalmait az öröklés és a környezet befolyásoló szerepét a fejlődésben ismerje a kognitív folyamatok működését Legyen képes: a fejlődés alapfogalmainak magyarázatára szakirodalmak megfelelő felhasználására alapfogalmak felismerésére, értelmezésére a szaknyelv megfelelő használatára A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: 1. Atkinson és munkatársai: Pszichológia, Osiris, Bp Hebb, D. O.. A pszichológia alapkérdései, Gondolat, Bp Kolozsváry Judit: A sajátos ember, OKKER, Bp A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE: konzultációs órákon való részvétel Zárthelyi dolgozat megírása: január

7 A MEGISMERÉS FEJLŐDÉSPSZICHOLÓGIÁJA Oktató: Kós Nóra tanársegéd A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév A megismerés fejlődéspszichológiája 15 4 K K III. Előfeltételek A TANTÁRGY CÉLJA: A hallgatók ismerjék az egyes fejlődési szakaszok sajátosságait, A megismerő funkciók ismerete, Az iskolaérettség kritériumai és fejlesztési lehetőségei. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: - tisztában legyen a megismerő folyamatok fejlesztésével, fontosságával a fejlődésben, - a hallgatók ismerjék az egyes életkori szakaszok jellemzőit, fejlődési sajátosságait. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: - ismerje az észlelési folyamatokat, - ismerje a gyermek figyelem, emlékezet, képzelet jellemzőit, - ismerjék az iskolai alkalmasság kritériumait és fejlesztési lehetőségeit. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: - ismerjék az egyes életkori szakaszok jellemzőt, különös tekintettel a megismerő funkciók működést, - szerezzenek tapasztalatokat a fejlődéslélektani vizsgálatok terén. TANANYAG: A fejlődés elméleti kérdései. A tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók fejlődése. A kognitív funkciók értelmezése. A tanulás fogalmai. A megismerés folyamata. A figyelem. Az emlékezet. Az érzékelés, észlelés folyamata. KÖVETELMÉNYEK: A hallgató ismerje: A fejlődés fogalmát, elméleteit Az öröklés és környezet szerepét a fejlődésben A tanuláshoz szükséges alapvető funkciók megismerése Legyen képes: A szaknyelv megfelelő használatára A fejlődés kritikus pontjainak megjelölésére A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: 4. Atkinson és társa: Pszichológia, Osiris, Bp Cole, M-Cole, S: Fejlődéslélektan, Osiris, Bp Vajda Zsuzsanna: A gyermek pszichológiai fejlődése, Helikon Bp Torda Ágnes (szerk.) Szemelvények a tanulási zavarok köréből, Tankönyvkiadó, Bp A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE: konzultációs órákon való részvétel Fejlesztési terv elkészítése: január

8 A tantárgyelem neve DIFFERENCIÁLÁS PSZICHOLÓGIÁJA Oktató: Kós Nóra tanársegéd Kontakt óraszám 10 Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Előfeltételek Differenciálás pszichológiája 4 K K III. A TANTÁRGY CÉLJA: A hallgatók ismerjék meg: a differenciálás fogalmát, lehetőségeit, törvényi hátterét, kompetenciákat a speciális bánásmódot igénylő gyermekek pszichés jellemzőit A MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: - ismeri a magatartási rendellenességeket, beilleszkedési nehézségeket és a viselkedészavarokat, - ismeri a gyermekkori pszichés zavarok okait és jellemzőit. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: - tájékozott a differenciálás lehetőségeiről, - képes a differenciálás módszerének megfelelő kiválasztására. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: - képessé váljon a megfelelő fejlesztő eljárások kidolgozására és alkalmazására, - a hallgató ismerje az átlagtól eltérő gyermek sajátosságait, a megsegítés lehetőségeit. TANANYAG: A biológiai alapfunkciók zavarai Az alvászavarok fejlődési, szorongásos alvászavarok. A táplálkozás zavarai: gyarapodási kudarc, obesitas, bulimia, anorexia. A kiválasztás zavarai: enuresis, encopresis Ritmikus motoros rendellenességek: ujjszopás, tic A nemi szerep és a nemi identitás zavarai A tanulás zavarai: dislexia, diszgráfia, diszkalkulia Hiperaktivitás és figyelemzavar A beszéd és kommunikáció zavarai. Szorongásos zavarok A depresszió Kóros védekezési mechanizmusok (fóbia, kényszer) Az autizmus Az értelmi fogyatékosság A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: 1. Ranschburg Jenő: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Bagdy Emőke Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Bagdy Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok, Tankönyvkiadó, Bp Buda Béla: a személyiségfejlődés és a nevelés szociálpichológiája, Tankönyvkiadó, Bp A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE: konzultációs órákon való részvétel Zárthelyi dolgozat megírása: január

9 A GYERMEKI SZÜKSÉGLETEK PEDAGÓGIÁJA Oktató neve: Nagy Jenőné főiskolai adjunktus A tantárgyelem neve A GYERMEKI SZÜKSÉGLETEK PEDAGÓGIÁJA Kontakt óraszám Kredi t Zárási forma Státus Ajánlott félév Gyj -K Kötelező III Előfeltételek Fejlődéslélektan A TANTÁRGY CÉLJA: A gyermekek szükségleteire épített fejlesztési gyakorlat megerősítése. Az ismeretekhez tartozó kompetenciák ismeri azokat a szükségleteket, amelyeket óvodáskorban biztosítani szükséges a gyermekeknek; tájékozott a lassabban fejlődő, tanulási vagy magatartási nehézségekkel küzdő, a lelkimentális vagy szociális hátrányban élő gyermekek fejlesztésének lehetőségeiben; Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák képes az elemi szükségletek biztosításával jó tartású gyermekeket nevelni a sokféle individuális módszerek alkalmazásával. A szakmai attitűdökhöz és megtartásához kapcsolódó kompetenciák rendelkezik olyan emberi tulajdonságokkal, képességekkel, amelyek nélkülözhetetlenek a gyermekekről szerzett információk közvetítéséhez; rendelkezik az óvodapedagógusi pálya betöltéséhez szükséges attitűdökkel, szemléletmóddal, magatartásmódokkal; rendelkezik gyermekismerettel, gyermekközpontú szemlélettel; pedagógiai optimizmus, realitás, megértés attitűdjével ítéli meg a szülői nevelést, a gyermek fejleszthetőségét és nevelhetőségét. TANANYAG: A gyermekek szükségletei: Érzelmi védettség, biztonság és odafordulás szükséglete; Mozgásigény, biológiai-fiziológiai szükségletek Szeretet szükséglete, Esztétikai élmények szükséglete Társigény szükséglete Dicséret elismerés szükséglete Kiváncsiság, tudásvágy szükséglete KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés

10 a továbbképzési intenzív héten teljes óraszámban történő megjelenés, a dolgozatok határidőre történő leadása, A tanórákon való aktív részvétel A szakirodalom elolvasása, ismerete a vizsgákra történő pontos megjelenés, felkészülés. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Nagy Jenőné (2006): Gyermektükör. A gyermekek fejlődését, fejlesztését segítő útmutató. Szolnok. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel Óvodapedagógusok Országos Egyesülete, 151 old. AJÁNLOTT IRODALOM: Porkolábné Balogh Katalin (1991): Kudarc nélkül az iskolában. Alex-Typo, Budapest. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja = Magyar Közlöny, sz p. Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2002): DIFER PROGRAMCSOMAG Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-9 évesek számára. Ehrenhard Skiera (1994): Egy antropológiai pedagógia alapvonási. ELTE TFK Nevelési Tudományi Tanszékének közleményei, Budapest, p. Freund Tamás(2004): Hullámtörés a marihuána hatása az agyhullámokramemóriazavar és szorongás. Mindentudás Egyeteme előadássorozat november 24. (www.mindentudas.hu) Kiss Tihamér (1995): A kisgyermekek érzelmei. Bp. Tankönyvkiadó, p. Mérei Ferenc V. Binet Ágnes(1971): Gyermeklélektan, Bp. Gondolat, 276. p. Michael Cole-Sheila R. Cole (1997): Fejlődéslélektan. Bp. Osiris Kiadó, p.

11 EGYÉNI FEJLESZTÉSI RENDSZER Oktató neve: Nagy Jenőné főiskolai adjunktus A tantárgyelem neve Egyéni fejlesztési rendszer Kontakt óraszám Kredi t Zárási forma Státus Ajánlott félév Gyj -K Kötelező IV. Előfeltételek Fejlődéslélektan A TANTÁRGY CÉLJA: A gyermekek szükségleteire épített fejlesztési gyakorlat megerősítése. Az egyéni fejlesztési rendszerek kiépítése az óvodákban. Folyamatszabályozás működtetése az eredményesebb, és rendszeres munkavégzés érdekében. Az ismeretekhez tartozó kompetenciák ismeri azokat a fejlesztési rendszereket, amelyek az utóbbi 10-évben jelentek meg az óvodai nevelőtestületek tevékenységekben; tudja, hogy a rendszereket milyen minőségfejlesztési folyamatszabályozással lehet eredményesen működtetni. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák képes a megszerzett rendszerelemeket változó körülmények között alkalmazni; képes a gyermekek képességének diagnosztizálására; képes a gyermekek egyéni fejlesztésére; képes együttműködni a csoportban dolgozó felnőttekkel, a gyermekek minél pontosabb megfigyelése, és minél eredményesebb fejlesztése érdekében képes a nevelőtestülettel, vezetővel, fejlesztő szakemberekkel, szülőkkel együttműködni a differenciált fejlesztés érdekében. A szakmai attitűdökhöz és megtartásához kapcsolódó kompetenciák rendelkezik olyan emberi tulajdonságokkal, képességekkel, amelyek nélkülözhetetlenek a gyermekekről szerzett információk közvetítéséhez; rendelkezik az óvodapedagógusi pálya betöltéséhez szükséges attitűdökkel, szemléletmóddal, magatartásmódokkal; rendelkezik gyermekismerettel, gyermekközpontú szemlélettel; pedagógiai optimizmus, realitás, megértés attitűdjével ítéli meg a szülői nevelést, a gyermek fejleszthetőségét és nevelhetőségét. TANANYAG: A gyermekek egyéni fejlesztését segítő folyamatrendszer; A gyermek anamnézise A gyermek egyéni fejlődési mutatói

12 Fejlesztési tervek készítése, Fejlesztő játékok KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés a továbbképzési intenzív héten teljes óraszámban történő megjelenés, a dolgozatok határidőre történő leadása, A tanórákon való aktív részvétel A szakirodalom elolvasása, ismerete a vizsgákra történő pontos megjelenés, felkészülés. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Nagy Jenőné (2006): Gyermektükör. A gyermekek fejlődését, fejlesztését segítő útmutató. Szolnok. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel Óvodapedagógusok Országos Egyesülete, 151 old. AJÁNLOTT IRODALOM: Porkolábné Balogh Katalin (1991): Kudarc nélkül az iskolában. Alex-Typo, Budapest. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja = Magyar Közlöny, sz p. Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2002): DIFER PROGRAMCSOMAG Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-9 évesek számára.

13 MOZGÁSFEJLESZTÉS Oktató neve: Dr. Fest Sarolta főiskolai tanár A tantárgyelem neve Kontakt Kredit Zárási Státus Ajánlott Előfeltételek óraszám forma félév Mozgásfejlesztés 10 3 GY K III. A TANTÁRGYELEM CÉLJA: TANANYAG: Szerezzenek a hallgatók a tananyag feldolgozása során ismereteket a mozgásfejlesztésről és fejlesztésről, alakuljon ki általa a gyermek fejlődéstanának átfogó rendszere Ismerjék a különböző fejlődési szakaszok életkoronkénti jellemzőit, sajátosságait Sajátítsák el az alapvető mozgásformák fejlődési fázisait Ismerjék meg a mozgáskészségek és motoros képességek fejlődésének tendenciáit, érzékeny szakaszait Sajátítsák el a tudatos és célirányos mozgásfejlesztés ismereteit és gyakorlati készségei a nevelés sajátos területének szakszerű ellátásához KAPCSOLÓDÁS MÁS TANTÁRGYAKHOZ Anatómia, élettan Testneveléselmélet Testnevelés és módszertana Fejlődéslélektan TÉMAKÖRÖK A mozgásfejlődés és fejlesztés fogalma, fejlődési modellek A fejlődéslélektan alaptételei A motorikus fejlődés periódusai Az alapvető mozgásformák fejlődése, a fejlesztés jelentősége a gyermek további mozgástanulás-tanításban A mozgás szerepe a percepciós képességek fejlesztésében A motoros képességek fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az iskoláskorban A testnevelési játékok szerepe a motoros tanulásban és képességfejlesztésben A mozgástevékenység és a környezet összefüggése KÖVETELMÉNYEK: A félév folyamán írásbeli munka elkészítése és leadása a mozgásfejlesztés differenciált gyakorlati megvalósításának tervezéséhez. A félév végén a gyakorlati jegy megszerzése. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Farmosi I.: Mozgásfejlődés, Dialóg Campus, Bp.-Pécs, Gaál S.-né Bencze S.-né: A testnevelés mozgásanyagának feldolgozása, TSF PFK, Szarvas Farmosi I. Gaál S.-né: Óvodások testi fejlettsége, fizikai teljesítménye és motorikus struktúrája, Kalokagáthia, SOTE TSSTK, Bp AJÁNLOTT IRODALOM: Győri P.: Az óvodások biológiai fejlettsége és fizikai erőnléte, MPI, Veszprém, Gaál S-né Kunos A.-né: Testnevelési játékok anyaga és tervezése az óvodában, BTOK, Szarvas

14 A tantárgyelem neve Kontakt óraszám A FEJLESZTÉS MÓDSZERTANA Oktató: Mátrai Mária Kredit Zárási Státus forma Ajánlott félév A fejlesztés módszertana I.-II GY KV III. Előfeltételek Differenciálás pszichológiája és pedagógiája AZ ISMERETEKHEZ TARTOZÓ KOMPETENCIÁK normál intelligenciaövezetbe tartozó gyermekekkel foglalkozik teljesítményzavar esetén diagnosztikus tevékenysége csak a képzései során elsajátított tesztek felvételére és értékelésére terjed ki a diagnosztikus és terápiás kompetenciakörét, meghaladó eseteket speciális szakemberhez köteles irányítani tevékenységét más szakemberekkel (óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, pszichológus stb.) összehangoltan végzi a fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért felelős AZ ISMERETEK ALKALMAZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KOMPETENCIÁK: képes a tünetek alapján a probléma felismerésére, azonosítására az adekvát fejlesztő eljárás/terv kidolgozására nyitott az új eljárások, terápiák elsajátítására SZAKMAI ATTITŰDÖKHÖZ ÉS MEGTARTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KOMPETENCIÁK: rendelkezik a másság elfogadásának képességével az esélyegyenlőséget szem előtt tartja partnerkapcsolatra törekszik a többi szakterületen dolgozó kollégákkal (pedagógiai szakszolgálatok, gyermekjóléti szolgálat, védőnők, gyermek-szakorvos stb.) TANANYAG: a fejlesztő pedagógus helye és feladata a nevelési oktatási intézményben szűrő- és vizsgálati eljárások (fejlettségi szint, képességek megismerése) preventív és korrektív eljárások, módszerek (fejlesztő foglalkozások típusai) egyéni fejlesztési terv egyéni illetve csoportos fejlesztési óra felépítése korai fejlesztés KÖVETELMÉNYEK: a konzultációs órákra a hallgatóknak fel kell készülniük tájékozódás szintjén az ajánlott szakirodalmak tanulmányozásával. A félév végén a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, ami egy Egyéni fejlesztési terv elkészítését jelenti (kb old.) A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 11/1994. évi MKM rendelet 14/1994. évi MKM rendelet Porkolábné Balogh Katalin (1992.): Kudarc nélkül az óvodában, Alex Typo Bp. Óvodai nevelés aktuális számai A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE: konzultációs órákon való részvétel beadandó dolgozat elkészítése: január

15 ÖNISMERET - ESETISMERTETÉS Oktató neve: Lestyán Erzsébet főiskolai tanársegéd A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Önismeret Esetismertetés A+A K III.-IV. Előfeltételek Önismeret A TANTÁRGY CÉLJA: A pedagógiai fejlesztő munka hatékony és eredményes végzéséhez szükséges készségek fejlesztése Az önismeret-önnevelés igényének felkeltése, fokozása Az együttműködés szükségességének felismertetése, tudatosítása Kompetenciák feltárása és fejlesztése (nyitottság, rugalmasság, kreativitás, jobb önismeret, önelfogadás, problémaközpontú gondolkodás, konfliktuskezelés Attitűdformálás, diszkriminációtól a befogadásig Az inkluzív (befogadó) szemlélet kialakulásának segítése, erősítése Gyakorlati tapasztalatok, átélt élmények feldolgozásának segítése A sikerek és kudarcok okainak tudatos elemzése, a problémás helyzetek lehetséges kezelésének megbeszélése MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: - A résztvevők ismerkedjenek saját alapvető pszichés mechanizmusaikkal; alkossanak képet stressz-szűrő képességeikről, élményfeldolgozási módjaikról, konfliktuskezelési és tanulási stratégiáikról, toleranciájuk, empátiájuk mértékéről. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: - Lássák át, hogy ezek a folyamtok egyéni módon zajlanak, az egyének különbözőségét gazdagítva. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: - Legyenek elfogadók a másság mindenféle formájával kapcsolatban, - Legyenek képesek saját tevékenységük kritikus értékelésére, a csoportban való munkavégzési és a hatékony munkaszervezésre TANANYAG: Önismeret, énkép és énideál, az önmegítélés pontossága Bizalom és önbizalom. Sikerek és kudarcok Mások megismerésének pszichológiai sajátosságai A másság tolerálása Az önérvényesítés lehetőségei és határai A fejlesztő munkához szükséges készségek és képességek Konfliktuskezelési stratégiák Pedagógiai élmények, konkrét tapasztalatok a gyakorlatból A differenciált fejlesztés gyakorlati megvalósítása A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE: konzultációs órákon való részvétel Beadandó dolgozat elkészítése: január

16 IV. FÉLÉV PSZICHODIAGNOSZTIKAI ALAPISMERETEK Oktató: Kós Nóra tanársegéd A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Előfeltételek Pszichodiagnosztikai alapismeretek 10 2 GY K IV. Szigorlat A TANTÁRGY CÉLJA: A hallgatók megismertetése az analitikus diagnosztizáló ellenőrzési módszerekkel a pedagógiában. A fejlesztő eljárások megismertetése. A MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: - képessé váljon a fejlesztőpedagógus által használható mérőeszközök alkalmazására. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: - képessé váljon a gyermekek képességeinek diagnosztizálására, - ismerje a tanulási képességeket maghatározó pszichikus funkciókat, ennek vizsgálati és fejlesztési lehetőségeit. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: - rendelkezik a másság elfogadásának képességével, - felismeri a részképesség gyengeségeket. TANANYAG: a mérés fogalma, fajtái, kritériumai. Követelmények a méréssel szemben: validitás és a rehabilitáció a mérés szükségessége, a differenciálás és a sajátos nevelési igény esetei differenciáldiagnosztikai ismeretek a vizuális észlelés mérése: a Bender A próba. Vizuális észlelés, emóció és kogníció: Goodenough teszt A DIFER próbasorozat alkalmazása A figyelem, emlékezet vizsgálata BGR holland egyéni fejlesztési módszer. KÖVETELMÉNYEK: a különféle mérőeszközök megismerése és használata. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Dr. Torda Ágnes: Példatár Orosz Sándor: Mérések a pedagógiában, Veszprémi Egyetem, Torda Ágnes (szerk): Pszichodiagnosztika 1. Tankönyvkiadó, Bp Dr. Tóth László: Pszichológiai vizsgálati módszerek, Pedellus Tankönyvkiadó, A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE: A konzultációs órákon való aktív részvétel Beadandó dolgozat elkészítése: április

17 GYÓGYTESTNEVELÉSI ALAPISMERETEK Oktató: Dr. Fest Sarolta főiskolai tanár A tantárgyelem neve Kontakt Kredit Zárási Státus Ajánlott Előfeltételek óraszám forma félév Gyógytestnevelési alapismeretek 10 4 GY K IV. Mozgásfejlesztés A TANTÁRGYELEM CÉLJA: olyan alapvető gyógytestnevelési ismeretek nyújtása, amelyek elsajátítása során felkészítést kapnak a hallgatók az alaptevékenységhez kapcsolódó szomatikus prevenció és korrekció feladatainak az ellátására (meglévő ismeretek rendszerbe foglalása, szemléletformálás az esélyegyenlőség realizálásához, másság elfogadása egyéni fejlesztési módok alkalmazása, pedagógiai problémák felismerése, meghatározása és lehetséges megoldása, szakmai felelősségérzet kialakítása) annak megismertetése, hogy az iskolai testnevelés mozgásanyaga hogyan állítható célirányosan a mozgásjavítás szolgálatába (tudás, nézetek, gyakorlati készségek szintézisének kialakítása, tárgyiasult tudás megjelenítése, speciális gyakorlatok végrehajtása során, döntési képesség fejlesztése, motivációs és tanulásszervezési készségek változott körülmények közötti alkalmazása) A mozgásfejlesztés, -javítás tervezéséhez és szervezéséhez szükséges alap- és speciális tudás alaptevékenységbe történő illesztése (inklúziós szemlélet megszilárdítása és differenciált fejlesztési folyamat jellegének értelmezése, tervezési és szervezési készségek alkalmazása, többféle mozgástanulási stratégiák adaptálása, problémaérzékenység fejlesztése) a tervszerűen elrendezett ismeretanyagot és gyakorlati tudás alkotó módon történő felhasználásának tudatosítása az egészséges életmódra nevelés gyakorlatában (gyakorlati pedagógiai tudás megalapozása, speciális kompetenciák létrehozása, kommunikációs készségek, együttműködés, szakmai elkötelezettség és felelősség létrehozása, a mozgásfejlődés-, fejlesztés és javítás ismerete, életmódminta közvetítése) TANANYAG: Az ONAP egészséges életmód kialakítására vonatkozó feladatainak elemző áttekintése A szomatikus prevenció és korrekció feladatai és lehetőségei az óvodai nevelés tevékenységformáiban Leggyakoribb mozgásszervi rendellenességek jellemzése (testtartáshiba, lábstatikai hiba, túlsúlyos-, hiperkinetikus-, szemüveges-, hallássérült gyermekek) Az óvodai testnevelés mozgásanyagának elemzése és a prevenciós, korrekciós céllal történő felhasználása (javasolt és káros gyakorlatok megfeleltetése, egyéni javító gyakorlatok, játékok) Tervezés, az optimális terhelés mértékének meghatározása Az óvodapedagógus kompetenciájának körvonalazása A rendszeres mozgás szerepe az egészséges életmód szokásainak megalapozásában és a mozgásrendellenességek kialakulásában.

18 KÖVETELMÉNYEK: Rendelkezzenek a szomatikus prevenció és korrekció feladatainak ellátásához szükséges alkalmazóképes tudással; alakuljon ki olyan pedagógiai attitűd, amely képes pozitív érzelmi viszonyulást és motivációs alapot létrehozni a gyermek és a javító mozgástevékenység között legyenek képesek a leggyakoribb mozgásrendellenességek javítása során a differenciálásra készüljön fel a testi és a mozgásban jelentkező rendellenességek felismerésére, a lehetséges megoldások megtalálására közvetítsenek a környezetük számára olyan életmódemintát, amely a követendő életminőséget is megjelenít. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: 5. Bencze S.-né Szászné Sz. C. Bacsó L.: Új lehetőségek a gyógytestnevelésben. BTOF, Szarvas, Tóth J.: Mozgásszervek védelme a gyermekkorban. Golden Book Kiadó Kft. Budapest, Pappné Gazdag Zs.: Tartásjavító gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára, Flaccus, Bp Gaál S.-né Bencze S.-né (szerk.): Prevenció és korrekció a 3-10 éves korú gyermekek testnevelésében. TSF PFK. Szarvas, Andrásné T. J. A könnyített gyógytestnevelés. RAABE Budapest, AJÁNLOTT IRODALOM: 1. Ákoshegyiné Nagy H. G.- Christian A.: Prevenció. Deformitások megelőzése a gyermekkorban, Famulus, Szekszárd, Gaál S.-né Bencze S.-né: A testnevelés mozgásanyagának feldolgozása a 3-10 éves korosztály számára. TSF PFK. Szarvas, Farmosi I.: Mozgásfejlődés. Dialóg Campus, Pécs, Gárdos M.- Mónus A.: Gyógytestnevelés. MTE, Bp Berczik S.: Mozgásfejlesztő és tartásjavító gimnasztika. Iskolai testnevelés és sportfüzetek, 14. Budapest, 1992

19 GYÓGYPEDAGÓGIAI ALAPISMERETEK Oktató: Kós Nóra tanársegéd A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Gyógypedagógiai alapismeretek 10 3 b K IV. Előfeltételek A fejlődés biológiai alapjai TANTÁRGY CÉLJA: általános gyógypedagógiai szemléletet adjon, amely a másság elfogadását segíti, a hallgató megismerje a gyógypedagógia területeit, a fogyatékosságok jellemzőit, fejlesztési lehetőségeit. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: - képessé váljon a fogyatékosság felismerésére, - segítséget nyújtson a megfelelő szakemberhez való fordulásban, - ismerje a fogyatékossággal rendelkező gyermekek és felnőttek intézményrendszerét. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: - segítse az integráció folyamatát, - fejlesztési lehetőségek megismerése és alkalmazása. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: - képes a szakemberekkel és a szakszolgálattal való együttműködésre, - empátiával fordul a szülők felé, - segíti a gyermek beilleszkedését és alkalmazkodását a csoportban, - a pedagógus legyen képes gyermekközpontú pedagógiai munka végzésére a gyengébb képességű tanulóknál, s az integráció szellemében segítse az eltérő haladási tempójú gyermekek rehabilitációjára. TANANYAG: a gyógypedagógia, mint tudomány kialakulásának rövid története, fogalmak, elnevezések értelmezése integrált, szegregált intézményi rendszer fogyatékosokra vonatkozó XXVI. sz. törvény, a jogok és esélyegyenlőség a fogyatékosság fogalma, értelmezése, területei a Korai Fejlesztő Központ célja és feladata a fogyatékosok iskolai nevelése a felnőtt sérültek munka- és életlehetőségei a mai társadalmunkban A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Gordosné dr. Szabó Anna: Bevezetés a gyógypedagógiába, Nemzeti Tankönyvkiadó Bp Szerk.: Dr. Illyés Sándor: Gyógypedagógiai alapismeretek, Bp Szerk: Dr. Madácsi Mária Tarnai Ottóné: Integrált nevelés, Nyíregyháza, A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE: konzultációs órákon való részvétel Zárthelyi dolgozat megírása: április

20 DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA Oktató: Kós Nóra tanársegéd A tantárgyelem neve: Differenciálás pedagógiája Konta kt óraszá m Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév 15 5 K K IV. félév Előfeltételek A TANTÁRGY CÉLJA: - felkészíteni a hallgatót a differenciált pedagógiai munka gyakorlására, alkalmazására. - a hallgató ismerje meg a pszichikum egészséges fejlődését zavaró, akadályozó vagy károsító tényezőket. - ismerje fel a másságot (sajátos Nevelési Igényű gyermekek). - ismerje a prevenciós lehetőségeket. - ismerje meg a gyermekvédelem, a gyógypedagógia feladataival, sajátos rendszerével. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: - képes az egyéni különbözőségeket felismerni - a differenciálás elméleteinek ismerete - a differenciálás módjának megválasztása a probléma jellege szerint - a tervezés szerepe és módja a differenciált foglalkozásban. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: - képes a gyermekek képességének diagnosztizálására, - képes együttműködni szakemberekkel, szülőkkel - képes a gyermekek egyéni és csoportos fejlesztésére. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: - rendelkezik a másság elfogadásának képességével - képessé váljon megfelelő fejlesztő eljárások kidolgozására, a szakszolgálatok munkatársaival való együttműködésre - rendelkezik olyan emberi tulajdonságokkal, képességekkel, amelyek nélkülözhetetlenek a gyermekekről szerzett információk közvetítéséhez. TANANYAG: - A pedagógus feladatai és szerepe az egyéni differenciálásban. - A személyiségfejlődés elméletei. - Alulteljesítő és tehetséges gyermekek. - A gyermekvédelem mai rendszere. - A differenciáló nevelés alapfogalmai. - Fejlesztési lehetőségek. - A szakvélemény értelmezése.

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Pedagógus-továbbképzések. 2013-ban

Pedagógus-továbbképzések. 2013-ban Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézet 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B 06 (42) 599-421, Nyíregyházi Főiskola B épület, 1. emelet 176/B szoba Pedagógus-továbbképzések 2013-ban A hiperaktivitás

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia - Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Egyetemi év : I. év Félév : 1. Általános

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fitness terápia 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója Tehetség és szocioemocionális fejlődés PSG1219L Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 4 Konzultációs óraszám 10 kollokvium Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója A kollokvium megírása. Tehetséggondozási stratégiák:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

AZ ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

AZ ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI AZ ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1 A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1 ALAPOZÓ ISMERETEK, SZAKMAI TÖRZSANYAG PSZM-101 Fejlődéspszichológia 1. előadás koll 2 2 1 PSZM-102 Fejlődéspszichológia 2. előadás koll

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS OKTATÁS A SPORTBAN SPORT AZ OKTATÁSBAN II. SZAKMAI KONFERENCIA ELTE Kihívások az új köznevelési és felsőoktatási törvény koncepciói alapján

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz II. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pszichológia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pszichológia Tanszék: BGF PSZK Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2013/2014-ES TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Óvodafejlesztés című pályázat támogatása Előterjesztő:

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Oktatási és Kulturális Minisztérium A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Budapest, 2008. április 2 I. ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Neveléslélektan A tantárgy

Részletesebben

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők Bevezető A pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben stúdium azon elméleti és gyakorlati ismereteket foglalja egybe, amelyekkel ma e kérdéskörben fel tudjuk vértezni a különös helyzetű (itt: tehetséges)

Részletesebben

3. KONDUKTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: konduktor 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség

3. KONDUKTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: konduktor 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség 3. KONDUKTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: konduktor 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:. végzettségi szint:

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a 4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:. végzettségi

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VITÉZ JÁNOS TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT OKTATÁSKOORDINÁCIÓS OSZTÁLY Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2014/2015. tanév

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

SEGÍTŐTÁRS (integráció, inklúzió, differenciálás) JÓ GYAKORLAT Ajánlások a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztéséhez

SEGÍTŐTÁRS (integráció, inklúzió, differenciálás) JÓ GYAKORLAT Ajánlások a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztéséhez OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA, LEHEL U. 23. OM azonosító: 028097 Tel: 68/412-916 e-mail:lehelovi@ovodak.oroshaza.hu web: http://onkormovi.fw.hu SEGÍTŐTÁRS (integráció,

Részletesebben

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe A koragyermekkori intervenció, mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe Szűcs Sándor gyógytornász A korai fejlesztés és intervenció Születéstől kezdve jogosultak rá azok,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Bizottság Működési Rend - kivonat

Esélyegyenlőségi Bizottság Működési Rend - kivonat Esélyegyenlőségi Bizottság Működési Rend - kivonat 4. A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségét elősegítő tevékenység intézményi rendje 1) A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát

Részletesebben

I S K O L A I SZAKVEZETŐK,

I S K O L A I SZAKVEZETŐK, Ú T M U T A T Ó SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ I S K O L A I SZAKVEZETŐK, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA tanegység: Pszichológiai megfigyelés Fókuszban az osztály (45 + 1 óra)

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) Tantárgyak A tantárgy felvételének féléve A tantárgy felvételének előfeltétele

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMALAP. 1. A meghirdető oktató neve, beosztása: Dr. Wirth Lajos, főiskolai docens

SZAKDOLGOZATI TÉMALAP. 1. A meghirdető oktató neve, beosztása: Dr. Wirth Lajos, főiskolai docens 1. A meghirdető oktató neve, beosztása: Dr. Wirth Lajos, főiskolai docens 2. A téma kidolgozására javasolt szak(ok), szakirány(ok): tanító 3. A téma címe: A savas csapadék és ülepedés vizsgálata környezetismeret

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u.8. ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Bevezető A világ rohanó léptékű fejlődése, változása, globalizálódása

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2009. Miskolc GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR. Tájékoztató a gyógypedagógus szakvizsga ingyenes megszerzésének lehetőségéről

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR. Tájékoztató a gyógypedagógus szakvizsga ingyenes megszerzésének lehetőségéről EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Tájékoztató a gyógypedagógus szakvizsga ingyenes megszerzésének lehetőségéről Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara ahogy arról korábban

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben