FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas

2 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Kós Nóra szakfelelős Nagy Jenőné továbbképzési vezető KIADÓ: Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Továbbképzési és Minőségfejlesztési Iroda FELELŐS KIADÓ: Dr. Lipcsei Imre dékán Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges. Szeretettel köszöntjük a Fejlesztő óvodapedagógus szakirányú, továbbképzési szak megkezdése alkalmából Kós Nóra szakfelelős Nagy Jenőné továbbképzési vezető

3 Tartalomjegyzék Órraarreend Tantárgyi programok: I. félév: - A fejlődés biológiai alapjai - A megismerés fejlődéspszichológiája - A differenciálás pszichológiája I. - A gyermeki szükségletek pedagógiája - Mozgásfejlesztés - A fejlesztés módszertana I. - Önismeret II. félév - A differenciálás pedagógiája II. - Pszichodiagnosztikai alapismetek - Gyógytestnevelési alapismeretek - Gyógypedagógiai alapismeretek - A fejlesztés módszertana II. - Egyéni fejlesztési rendszer. - Esetismertetés Információk: Vizsgarend Szigorlati tételsor tervezet Komplex záróvizsga tételsor Általános tájékoztató NEPTUN használat, utalás módja A képzés oktatói A képzésen résztvevő hallgatók Tanulási terv Igény, elégedettség elégedetlenségmérő kérdőív

4 Képzés megnevezése: Fejlesztő óvodapedagógus I-II. A képzés helye: Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Főépület I. emelet 112.sz. terem augusztus ig ÓRAKERET AUGUSZTUS 25. HÉTFŐ Beiratkozás Nagyelőadó Évnyitó Dr.Lipcsei Imre dékán A fejlődés biológiai alapjai Kós Nóra AUGUSZTUS 26. KEDD A fejlesztés módszertana I. Mátrai Mária AUGUSZTUS 27. SZERDA A megismerés fejlődéspszichológiája Kós Nóra AUGUSZTUS 28. CSÜTÖRTÖK A megismerés fejlődéspszichológiája Kós Nóra AUGUSZTUS 29. PÉNTEK A differenciálás pszichológiája Kós Nóra EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET A gyermeki szükségletek pedagógiája Nagy Jenőné Mozgásfejlesztés Dr. Fest Sarolta Szakmai gyakorlat Kós Nóra Önismeret I. Lestyán Erzsébet

5 VÁLASZTOTT ISMERETKÖR TANTÁRGYLEÍRÁSAI III. IV. FÉLÉV

6 A tantárgyelem neve A FEJLŐDÉS BIOLÓGIAI ALAPJAI Oktató: Kós Nóra tanársegéd Kredit Zárási Státus forma Kontakt óraszám Ajánlott félév Előfeltételek A fejlődés biológiai alapjai 10 4 K K III. A TANTÁRGYELEM CÉLJA: megismertetni a hallgatót a fejlődés biológiai okaival, az érés, öröklés és környezet kapcsolatával. az idegrendszer működési mechanizmusának megismerése a kognitív folyamatok szerveződésének, működésének megismerése MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: - megismerik a hallgatók a fejlődés, érés és öröklés kapcsolatát, - megismerik a hallgatók a fejlődéspszichológia biológiai alapjait, elméleteit. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: - ismeri a gyermek alapvető fejlődés elméleteit. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: - a fejlődési rendellenességek felismerése, - rendelkezik olyan emberi tulajdonságokkal, képességekkel, amelyek nélkülözhetetlenek a gyermekekről szerzett információk közvetítéséhez. TANANYAG: az idegrendszer működésének alapjai, alapfogalmai az idegrendszer felosztása, idegpályák a biológiai érés és fejlődés kapcsolata normalitás és patológiai a fejlődésben a kognitív folyamatok működése fejlődési rendellenességek, kromoszóma rendellenességek KÖVETELMÉNYEK: A hallgató ismerje: az idegrendszer működésének alapfogalmait az öröklés és a környezet befolyásoló szerepét a fejlődésben ismerje a kognitív folyamatok működését Legyen képes: a fejlődés alapfogalmainak magyarázatára szakirodalmak megfelelő felhasználására alapfogalmak felismerésére, értelmezésére a szaknyelv megfelelő használatára A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: 1. Atkinson és munkatársai: Pszichológia, Osiris, Bp Hebb, D. O.. A pszichológia alapkérdései, Gondolat, Bp Kolozsváry Judit: A sajátos ember, OKKER, Bp A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE: konzultációs órákon való részvétel Zárthelyi dolgozat megírása: január

7 A MEGISMERÉS FEJLŐDÉSPSZICHOLÓGIÁJA Oktató: Kós Nóra tanársegéd A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév A megismerés fejlődéspszichológiája 15 4 K K III. Előfeltételek A TANTÁRGY CÉLJA: A hallgatók ismerjék az egyes fejlődési szakaszok sajátosságait, A megismerő funkciók ismerete, Az iskolaérettség kritériumai és fejlesztési lehetőségei. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: - tisztában legyen a megismerő folyamatok fejlesztésével, fontosságával a fejlődésben, - a hallgatók ismerjék az egyes életkori szakaszok jellemzőit, fejlődési sajátosságait. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: - ismerje az észlelési folyamatokat, - ismerje a gyermek figyelem, emlékezet, képzelet jellemzőit, - ismerjék az iskolai alkalmasság kritériumait és fejlesztési lehetőségeit. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: - ismerjék az egyes életkori szakaszok jellemzőt, különös tekintettel a megismerő funkciók működést, - szerezzenek tapasztalatokat a fejlődéslélektani vizsgálatok terén. TANANYAG: A fejlődés elméleti kérdései. A tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók fejlődése. A kognitív funkciók értelmezése. A tanulás fogalmai. A megismerés folyamata. A figyelem. Az emlékezet. Az érzékelés, észlelés folyamata. KÖVETELMÉNYEK: A hallgató ismerje: A fejlődés fogalmát, elméleteit Az öröklés és környezet szerepét a fejlődésben A tanuláshoz szükséges alapvető funkciók megismerése Legyen képes: A szaknyelv megfelelő használatára A fejlődés kritikus pontjainak megjelölésére A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: 4. Atkinson és társa: Pszichológia, Osiris, Bp Cole, M-Cole, S: Fejlődéslélektan, Osiris, Bp Vajda Zsuzsanna: A gyermek pszichológiai fejlődése, Helikon Bp Torda Ágnes (szerk.) Szemelvények a tanulási zavarok köréből, Tankönyvkiadó, Bp A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE: konzultációs órákon való részvétel Fejlesztési terv elkészítése: január

8 A tantárgyelem neve DIFFERENCIÁLÁS PSZICHOLÓGIÁJA Oktató: Kós Nóra tanársegéd Kontakt óraszám 10 Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Előfeltételek Differenciálás pszichológiája 4 K K III. A TANTÁRGY CÉLJA: A hallgatók ismerjék meg: a differenciálás fogalmát, lehetőségeit, törvényi hátterét, kompetenciákat a speciális bánásmódot igénylő gyermekek pszichés jellemzőit A MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: - ismeri a magatartási rendellenességeket, beilleszkedési nehézségeket és a viselkedészavarokat, - ismeri a gyermekkori pszichés zavarok okait és jellemzőit. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: - tájékozott a differenciálás lehetőségeiről, - képes a differenciálás módszerének megfelelő kiválasztására. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: - képessé váljon a megfelelő fejlesztő eljárások kidolgozására és alkalmazására, - a hallgató ismerje az átlagtól eltérő gyermek sajátosságait, a megsegítés lehetőségeit. TANANYAG: A biológiai alapfunkciók zavarai Az alvászavarok fejlődési, szorongásos alvászavarok. A táplálkozás zavarai: gyarapodási kudarc, obesitas, bulimia, anorexia. A kiválasztás zavarai: enuresis, encopresis Ritmikus motoros rendellenességek: ujjszopás, tic A nemi szerep és a nemi identitás zavarai A tanulás zavarai: dislexia, diszgráfia, diszkalkulia Hiperaktivitás és figyelemzavar A beszéd és kommunikáció zavarai. Szorongásos zavarok A depresszió Kóros védekezési mechanizmusok (fóbia, kényszer) Az autizmus Az értelmi fogyatékosság A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: 1. Ranschburg Jenő: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Bagdy Emőke Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Bagdy Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok, Tankönyvkiadó, Bp Buda Béla: a személyiségfejlődés és a nevelés szociálpichológiája, Tankönyvkiadó, Bp A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE: konzultációs órákon való részvétel Zárthelyi dolgozat megírása: január

9 A GYERMEKI SZÜKSÉGLETEK PEDAGÓGIÁJA Oktató neve: Nagy Jenőné főiskolai adjunktus A tantárgyelem neve A GYERMEKI SZÜKSÉGLETEK PEDAGÓGIÁJA Kontakt óraszám Kredi t Zárási forma Státus Ajánlott félév Gyj -K Kötelező III Előfeltételek Fejlődéslélektan A TANTÁRGY CÉLJA: A gyermekek szükségleteire épített fejlesztési gyakorlat megerősítése. Az ismeretekhez tartozó kompetenciák ismeri azokat a szükségleteket, amelyeket óvodáskorban biztosítani szükséges a gyermekeknek; tájékozott a lassabban fejlődő, tanulási vagy magatartási nehézségekkel küzdő, a lelkimentális vagy szociális hátrányban élő gyermekek fejlesztésének lehetőségeiben; Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák képes az elemi szükségletek biztosításával jó tartású gyermekeket nevelni a sokféle individuális módszerek alkalmazásával. A szakmai attitűdökhöz és megtartásához kapcsolódó kompetenciák rendelkezik olyan emberi tulajdonságokkal, képességekkel, amelyek nélkülözhetetlenek a gyermekekről szerzett információk közvetítéséhez; rendelkezik az óvodapedagógusi pálya betöltéséhez szükséges attitűdökkel, szemléletmóddal, magatartásmódokkal; rendelkezik gyermekismerettel, gyermekközpontú szemlélettel; pedagógiai optimizmus, realitás, megértés attitűdjével ítéli meg a szülői nevelést, a gyermek fejleszthetőségét és nevelhetőségét. TANANYAG: A gyermekek szükségletei: Érzelmi védettség, biztonság és odafordulás szükséglete; Mozgásigény, biológiai-fiziológiai szükségletek Szeretet szükséglete, Esztétikai élmények szükséglete Társigény szükséglete Dicséret elismerés szükséglete Kiváncsiság, tudásvágy szükséglete KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés

10 a továbbképzési intenzív héten teljes óraszámban történő megjelenés, a dolgozatok határidőre történő leadása, A tanórákon való aktív részvétel A szakirodalom elolvasása, ismerete a vizsgákra történő pontos megjelenés, felkészülés. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Nagy Jenőné (2006): Gyermektükör. A gyermekek fejlődését, fejlesztését segítő útmutató. Szolnok. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel Óvodapedagógusok Országos Egyesülete, 151 old. AJÁNLOTT IRODALOM: Porkolábné Balogh Katalin (1991): Kudarc nélkül az iskolában. Alex-Typo, Budapest. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja = Magyar Közlöny, sz p. Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2002): DIFER PROGRAMCSOMAG Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-9 évesek számára. Ehrenhard Skiera (1994): Egy antropológiai pedagógia alapvonási. ELTE TFK Nevelési Tudományi Tanszékének közleményei, Budapest, p. Freund Tamás(2004): Hullámtörés a marihuána hatása az agyhullámokramemóriazavar és szorongás. Mindentudás Egyeteme előadássorozat november 24. ( Kiss Tihamér (1995): A kisgyermekek érzelmei. Bp. Tankönyvkiadó, p. Mérei Ferenc V. Binet Ágnes(1971): Gyermeklélektan, Bp. Gondolat, 276. p. Michael Cole-Sheila R. Cole (1997): Fejlődéslélektan. Bp. Osiris Kiadó, p.

11 EGYÉNI FEJLESZTÉSI RENDSZER Oktató neve: Nagy Jenőné főiskolai adjunktus A tantárgyelem neve Egyéni fejlesztési rendszer Kontakt óraszám Kredi t Zárási forma Státus Ajánlott félév Gyj -K Kötelező IV. Előfeltételek Fejlődéslélektan A TANTÁRGY CÉLJA: A gyermekek szükségleteire épített fejlesztési gyakorlat megerősítése. Az egyéni fejlesztési rendszerek kiépítése az óvodákban. Folyamatszabályozás működtetése az eredményesebb, és rendszeres munkavégzés érdekében. Az ismeretekhez tartozó kompetenciák ismeri azokat a fejlesztési rendszereket, amelyek az utóbbi 10-évben jelentek meg az óvodai nevelőtestületek tevékenységekben; tudja, hogy a rendszereket milyen minőségfejlesztési folyamatszabályozással lehet eredményesen működtetni. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák képes a megszerzett rendszerelemeket változó körülmények között alkalmazni; képes a gyermekek képességének diagnosztizálására; képes a gyermekek egyéni fejlesztésére; képes együttműködni a csoportban dolgozó felnőttekkel, a gyermekek minél pontosabb megfigyelése, és minél eredményesebb fejlesztése érdekében képes a nevelőtestülettel, vezetővel, fejlesztő szakemberekkel, szülőkkel együttműködni a differenciált fejlesztés érdekében. A szakmai attitűdökhöz és megtartásához kapcsolódó kompetenciák rendelkezik olyan emberi tulajdonságokkal, képességekkel, amelyek nélkülözhetetlenek a gyermekekről szerzett információk közvetítéséhez; rendelkezik az óvodapedagógusi pálya betöltéséhez szükséges attitűdökkel, szemléletmóddal, magatartásmódokkal; rendelkezik gyermekismerettel, gyermekközpontú szemlélettel; pedagógiai optimizmus, realitás, megértés attitűdjével ítéli meg a szülői nevelést, a gyermek fejleszthetőségét és nevelhetőségét. TANANYAG: A gyermekek egyéni fejlesztését segítő folyamatrendszer; A gyermek anamnézise A gyermek egyéni fejlődési mutatói

12 Fejlesztési tervek készítése, Fejlesztő játékok KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés a továbbképzési intenzív héten teljes óraszámban történő megjelenés, a dolgozatok határidőre történő leadása, A tanórákon való aktív részvétel A szakirodalom elolvasása, ismerete a vizsgákra történő pontos megjelenés, felkészülés. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Nagy Jenőné (2006): Gyermektükör. A gyermekek fejlődését, fejlesztését segítő útmutató. Szolnok. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel Óvodapedagógusok Országos Egyesülete, 151 old. AJÁNLOTT IRODALOM: Porkolábné Balogh Katalin (1991): Kudarc nélkül az iskolában. Alex-Typo, Budapest. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja = Magyar Közlöny, sz p. Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2002): DIFER PROGRAMCSOMAG Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-9 évesek számára.

13 MOZGÁSFEJLESZTÉS Oktató neve: Dr. Fest Sarolta főiskolai tanár A tantárgyelem neve Kontakt Kredit Zárási Státus Ajánlott Előfeltételek óraszám forma félév Mozgásfejlesztés 10 3 GY K III. A TANTÁRGYELEM CÉLJA: TANANYAG: Szerezzenek a hallgatók a tananyag feldolgozása során ismereteket a mozgásfejlesztésről és fejlesztésről, alakuljon ki általa a gyermek fejlődéstanának átfogó rendszere Ismerjék a különböző fejlődési szakaszok életkoronkénti jellemzőit, sajátosságait Sajátítsák el az alapvető mozgásformák fejlődési fázisait Ismerjék meg a mozgáskészségek és motoros képességek fejlődésének tendenciáit, érzékeny szakaszait Sajátítsák el a tudatos és célirányos mozgásfejlesztés ismereteit és gyakorlati készségei a nevelés sajátos területének szakszerű ellátásához KAPCSOLÓDÁS MÁS TANTÁRGYAKHOZ Anatómia, élettan Testneveléselmélet Testnevelés és módszertana Fejlődéslélektan TÉMAKÖRÖK A mozgásfejlődés és fejlesztés fogalma, fejlődési modellek A fejlődéslélektan alaptételei A motorikus fejlődés periódusai Az alapvető mozgásformák fejlődése, a fejlesztés jelentősége a gyermek további mozgástanulás-tanításban A mozgás szerepe a percepciós képességek fejlesztésében A motoros képességek fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az iskoláskorban A testnevelési játékok szerepe a motoros tanulásban és képességfejlesztésben A mozgástevékenység és a környezet összefüggése KÖVETELMÉNYEK: A félév folyamán írásbeli munka elkészítése és leadása a mozgásfejlesztés differenciált gyakorlati megvalósításának tervezéséhez. A félév végén a gyakorlati jegy megszerzése. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Farmosi I.: Mozgásfejlődés, Dialóg Campus, Bp.-Pécs, Gaál S.-né Bencze S.-né: A testnevelés mozgásanyagának feldolgozása, TSF PFK, Szarvas Farmosi I. Gaál S.-né: Óvodások testi fejlettsége, fizikai teljesítménye és motorikus struktúrája, Kalokagáthia, SOTE TSSTK, Bp AJÁNLOTT IRODALOM: Győri P.: Az óvodások biológiai fejlettsége és fizikai erőnléte, MPI, Veszprém, Gaál S-né Kunos A.-né: Testnevelési játékok anyaga és tervezése az óvodában, BTOK, Szarvas

14 A tantárgyelem neve Kontakt óraszám A FEJLESZTÉS MÓDSZERTANA Oktató: Mátrai Mária Kredit Zárási Státus forma Ajánlott félév A fejlesztés módszertana I.-II GY KV III. Előfeltételek Differenciálás pszichológiája és pedagógiája AZ ISMERETEKHEZ TARTOZÓ KOMPETENCIÁK normál intelligenciaövezetbe tartozó gyermekekkel foglalkozik teljesítményzavar esetén diagnosztikus tevékenysége csak a képzései során elsajátított tesztek felvételére és értékelésére terjed ki a diagnosztikus és terápiás kompetenciakörét, meghaladó eseteket speciális szakemberhez köteles irányítani tevékenységét más szakemberekkel (óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, pszichológus stb.) összehangoltan végzi a fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért felelős AZ ISMERETEK ALKALMAZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KOMPETENCIÁK: képes a tünetek alapján a probléma felismerésére, azonosítására az adekvát fejlesztő eljárás/terv kidolgozására nyitott az új eljárások, terápiák elsajátítására SZAKMAI ATTITŰDÖKHÖZ ÉS MEGTARTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KOMPETENCIÁK: rendelkezik a másság elfogadásának képességével az esélyegyenlőséget szem előtt tartja partnerkapcsolatra törekszik a többi szakterületen dolgozó kollégákkal (pedagógiai szakszolgálatok, gyermekjóléti szolgálat, védőnők, gyermek-szakorvos stb.) TANANYAG: a fejlesztő pedagógus helye és feladata a nevelési oktatási intézményben szűrő- és vizsgálati eljárások (fejlettségi szint, képességek megismerése) preventív és korrektív eljárások, módszerek (fejlesztő foglalkozások típusai) egyéni fejlesztési terv egyéni illetve csoportos fejlesztési óra felépítése korai fejlesztés KÖVETELMÉNYEK: a konzultációs órákra a hallgatóknak fel kell készülniük tájékozódás szintjén az ajánlott szakirodalmak tanulmányozásával. A félév végén a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, ami egy Egyéni fejlesztési terv elkészítését jelenti (kb old.) A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 11/1994. évi MKM rendelet 14/1994. évi MKM rendelet Porkolábné Balogh Katalin (1992.): Kudarc nélkül az óvodában, Alex Typo Bp. Óvodai nevelés aktuális számai A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE: konzultációs órákon való részvétel beadandó dolgozat elkészítése: január

15 ÖNISMERET - ESETISMERTETÉS Oktató neve: Lestyán Erzsébet főiskolai tanársegéd A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Önismeret Esetismertetés A+A K III.-IV. Előfeltételek Önismeret A TANTÁRGY CÉLJA: A pedagógiai fejlesztő munka hatékony és eredményes végzéséhez szükséges készségek fejlesztése Az önismeret-önnevelés igényének felkeltése, fokozása Az együttműködés szükségességének felismertetése, tudatosítása Kompetenciák feltárása és fejlesztése (nyitottság, rugalmasság, kreativitás, jobb önismeret, önelfogadás, problémaközpontú gondolkodás, konfliktuskezelés Attitűdformálás, diszkriminációtól a befogadásig Az inkluzív (befogadó) szemlélet kialakulásának segítése, erősítése Gyakorlati tapasztalatok, átélt élmények feldolgozásának segítése A sikerek és kudarcok okainak tudatos elemzése, a problémás helyzetek lehetséges kezelésének megbeszélése MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: - A résztvevők ismerkedjenek saját alapvető pszichés mechanizmusaikkal; alkossanak képet stressz-szűrő képességeikről, élményfeldolgozási módjaikról, konfliktuskezelési és tanulási stratégiáikról, toleranciájuk, empátiájuk mértékéről. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: - Lássák át, hogy ezek a folyamtok egyéni módon zajlanak, az egyének különbözőségét gazdagítva. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: - Legyenek elfogadók a másság mindenféle formájával kapcsolatban, - Legyenek képesek saját tevékenységük kritikus értékelésére, a csoportban való munkavégzési és a hatékony munkaszervezésre TANANYAG: Önismeret, énkép és énideál, az önmegítélés pontossága Bizalom és önbizalom. Sikerek és kudarcok Mások megismerésének pszichológiai sajátosságai A másság tolerálása Az önérvényesítés lehetőségei és határai A fejlesztő munkához szükséges készségek és képességek Konfliktuskezelési stratégiák Pedagógiai élmények, konkrét tapasztalatok a gyakorlatból A differenciált fejlesztés gyakorlati megvalósítása A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE: konzultációs órákon való részvétel Beadandó dolgozat elkészítése: január

16 IV. FÉLÉV PSZICHODIAGNOSZTIKAI ALAPISMERETEK Oktató: Kós Nóra tanársegéd A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Előfeltételek Pszichodiagnosztikai alapismeretek 10 2 GY K IV. Szigorlat A TANTÁRGY CÉLJA: A hallgatók megismertetése az analitikus diagnosztizáló ellenőrzési módszerekkel a pedagógiában. A fejlesztő eljárások megismertetése. A MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: - képessé váljon a fejlesztőpedagógus által használható mérőeszközök alkalmazására. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: - képessé váljon a gyermekek képességeinek diagnosztizálására, - ismerje a tanulási képességeket maghatározó pszichikus funkciókat, ennek vizsgálati és fejlesztési lehetőségeit. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: - rendelkezik a másság elfogadásának képességével, - felismeri a részképesség gyengeségeket. TANANYAG: a mérés fogalma, fajtái, kritériumai. Követelmények a méréssel szemben: validitás és a rehabilitáció a mérés szükségessége, a differenciálás és a sajátos nevelési igény esetei differenciáldiagnosztikai ismeretek a vizuális észlelés mérése: a Bender A próba. Vizuális észlelés, emóció és kogníció: Goodenough teszt A DIFER próbasorozat alkalmazása A figyelem, emlékezet vizsgálata BGR holland egyéni fejlesztési módszer. KÖVETELMÉNYEK: a különféle mérőeszközök megismerése és használata. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Dr. Torda Ágnes: Példatár Orosz Sándor: Mérések a pedagógiában, Veszprémi Egyetem, Torda Ágnes (szerk): Pszichodiagnosztika 1. Tankönyvkiadó, Bp Dr. Tóth László: Pszichológiai vizsgálati módszerek, Pedellus Tankönyvkiadó, A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE: A konzultációs órákon való aktív részvétel Beadandó dolgozat elkészítése: április

17 GYÓGYTESTNEVELÉSI ALAPISMERETEK Oktató: Dr. Fest Sarolta főiskolai tanár A tantárgyelem neve Kontakt Kredit Zárási Státus Ajánlott Előfeltételek óraszám forma félév Gyógytestnevelési alapismeretek 10 4 GY K IV. Mozgásfejlesztés A TANTÁRGYELEM CÉLJA: olyan alapvető gyógytestnevelési ismeretek nyújtása, amelyek elsajátítása során felkészítést kapnak a hallgatók az alaptevékenységhez kapcsolódó szomatikus prevenció és korrekció feladatainak az ellátására (meglévő ismeretek rendszerbe foglalása, szemléletformálás az esélyegyenlőség realizálásához, másság elfogadása egyéni fejlesztési módok alkalmazása, pedagógiai problémák felismerése, meghatározása és lehetséges megoldása, szakmai felelősségérzet kialakítása) annak megismertetése, hogy az iskolai testnevelés mozgásanyaga hogyan állítható célirányosan a mozgásjavítás szolgálatába (tudás, nézetek, gyakorlati készségek szintézisének kialakítása, tárgyiasult tudás megjelenítése, speciális gyakorlatok végrehajtása során, döntési képesség fejlesztése, motivációs és tanulásszervezési készségek változott körülmények közötti alkalmazása) A mozgásfejlesztés, -javítás tervezéséhez és szervezéséhez szükséges alap- és speciális tudás alaptevékenységbe történő illesztése (inklúziós szemlélet megszilárdítása és differenciált fejlesztési folyamat jellegének értelmezése, tervezési és szervezési készségek alkalmazása, többféle mozgástanulási stratégiák adaptálása, problémaérzékenység fejlesztése) a tervszerűen elrendezett ismeretanyagot és gyakorlati tudás alkotó módon történő felhasználásának tudatosítása az egészséges életmódra nevelés gyakorlatában (gyakorlati pedagógiai tudás megalapozása, speciális kompetenciák létrehozása, kommunikációs készségek, együttműködés, szakmai elkötelezettség és felelősség létrehozása, a mozgásfejlődés-, fejlesztés és javítás ismerete, életmódminta közvetítése) TANANYAG: Az ONAP egészséges életmód kialakítására vonatkozó feladatainak elemző áttekintése A szomatikus prevenció és korrekció feladatai és lehetőségei az óvodai nevelés tevékenységformáiban Leggyakoribb mozgásszervi rendellenességek jellemzése (testtartáshiba, lábstatikai hiba, túlsúlyos-, hiperkinetikus-, szemüveges-, hallássérült gyermekek) Az óvodai testnevelés mozgásanyagának elemzése és a prevenciós, korrekciós céllal történő felhasználása (javasolt és káros gyakorlatok megfeleltetése, egyéni javító gyakorlatok, játékok) Tervezés, az optimális terhelés mértékének meghatározása Az óvodapedagógus kompetenciájának körvonalazása A rendszeres mozgás szerepe az egészséges életmód szokásainak megalapozásában és a mozgásrendellenességek kialakulásában.

18 KÖVETELMÉNYEK: Rendelkezzenek a szomatikus prevenció és korrekció feladatainak ellátásához szükséges alkalmazóképes tudással; alakuljon ki olyan pedagógiai attitűd, amely képes pozitív érzelmi viszonyulást és motivációs alapot létrehozni a gyermek és a javító mozgástevékenység között legyenek képesek a leggyakoribb mozgásrendellenességek javítása során a differenciálásra készüljön fel a testi és a mozgásban jelentkező rendellenességek felismerésére, a lehetséges megoldások megtalálására közvetítsenek a környezetük számára olyan életmódemintát, amely a követendő életminőséget is megjelenít. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: 5. Bencze S.-né Szászné Sz. C. Bacsó L.: Új lehetőségek a gyógytestnevelésben. BTOF, Szarvas, Tóth J.: Mozgásszervek védelme a gyermekkorban. Golden Book Kiadó Kft. Budapest, Pappné Gazdag Zs.: Tartásjavító gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára, Flaccus, Bp Gaál S.-né Bencze S.-né (szerk.): Prevenció és korrekció a 3-10 éves korú gyermekek testnevelésében. TSF PFK. Szarvas, Andrásné T. J. A könnyített gyógytestnevelés. RAABE Budapest, AJÁNLOTT IRODALOM: 1. Ákoshegyiné Nagy H. G.- Christian A.: Prevenció. Deformitások megelőzése a gyermekkorban, Famulus, Szekszárd, Gaál S.-né Bencze S.-né: A testnevelés mozgásanyagának feldolgozása a 3-10 éves korosztály számára. TSF PFK. Szarvas, Farmosi I.: Mozgásfejlődés. Dialóg Campus, Pécs, Gárdos M.- Mónus A.: Gyógytestnevelés. MTE, Bp Berczik S.: Mozgásfejlesztő és tartásjavító gimnasztika. Iskolai testnevelés és sportfüzetek, 14. Budapest, 1992

19 GYÓGYPEDAGÓGIAI ALAPISMERETEK Oktató: Kós Nóra tanársegéd A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Gyógypedagógiai alapismeretek 10 3 b K IV. Előfeltételek A fejlődés biológiai alapjai TANTÁRGY CÉLJA: általános gyógypedagógiai szemléletet adjon, amely a másság elfogadását segíti, a hallgató megismerje a gyógypedagógia területeit, a fogyatékosságok jellemzőit, fejlesztési lehetőségeit. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: - képessé váljon a fogyatékosság felismerésére, - segítséget nyújtson a megfelelő szakemberhez való fordulásban, - ismerje a fogyatékossággal rendelkező gyermekek és felnőttek intézményrendszerét. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: - segítse az integráció folyamatát, - fejlesztési lehetőségek megismerése és alkalmazása. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: - képes a szakemberekkel és a szakszolgálattal való együttműködésre, - empátiával fordul a szülők felé, - segíti a gyermek beilleszkedését és alkalmazkodását a csoportban, - a pedagógus legyen képes gyermekközpontú pedagógiai munka végzésére a gyengébb képességű tanulóknál, s az integráció szellemében segítse az eltérő haladási tempójú gyermekek rehabilitációjára. TANANYAG: a gyógypedagógia, mint tudomány kialakulásának rövid története, fogalmak, elnevezések értelmezése integrált, szegregált intézményi rendszer fogyatékosokra vonatkozó XXVI. sz. törvény, a jogok és esélyegyenlőség a fogyatékosság fogalma, értelmezése, területei a Korai Fejlesztő Központ célja és feladata a fogyatékosok iskolai nevelése a felnőtt sérültek munka- és életlehetőségei a mai társadalmunkban A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Gordosné dr. Szabó Anna: Bevezetés a gyógypedagógiába, Nemzeti Tankönyvkiadó Bp Szerk.: Dr. Illyés Sándor: Gyógypedagógiai alapismeretek, Bp Szerk: Dr. Madácsi Mária Tarnai Ottóné: Integrált nevelés, Nyíregyháza, A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE: konzultációs órákon való részvétel Zárthelyi dolgozat megírása: április

20 DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA Oktató: Kós Nóra tanársegéd A tantárgyelem neve: Differenciálás pedagógiája Konta kt óraszá m Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév 15 5 K K IV. félév Előfeltételek A TANTÁRGY CÉLJA: - felkészíteni a hallgatót a differenciált pedagógiai munka gyakorlására, alkalmazására. - a hallgató ismerje meg a pszichikum egészséges fejlődését zavaró, akadályozó vagy károsító tényezőket. - ismerje fel a másságot (sajátos Nevelési Igényű gyermekek). - ismerje a prevenciós lehetőségeket. - ismerje meg a gyermekvédelem, a gyógypedagógia feladataival, sajátos rendszerével. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: - képes az egyéni különbözőségeket felismerni - a differenciálás elméleteinek ismerete - a differenciálás módjának megválasztása a probléma jellege szerint - a tervezés szerepe és módja a differenciált foglalkozásban. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: - képes a gyermekek képességének diagnosztizálására, - képes együttműködni szakemberekkel, szülőkkel - képes a gyermekek egyéni és csoportos fejlesztésére. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: - rendelkezik a másság elfogadásának képességével - képessé váljon megfelelő fejlesztő eljárások kidolgozására, a szakszolgálatok munkatársaival való együttműködésre - rendelkezik olyan emberi tulajdonságokkal, képességekkel, amelyek nélkülözhetetlenek a gyermekekről szerzett információk közvetítéséhez. TANANYAG: - A pedagógus feladatai és szerepe az egyéni differenciálásban. - A személyiségfejlődés elméletei. - Alulteljesítő és tehetséges gyermekek. - A gyermekvédelem mai rendszere. - A differenciáló nevelés alapfogalmai. - Fejlesztési lehetőségek. - A szakvélemény értelmezése.

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai Pszichés funkciók zavarai FP1206L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Kollokvium A hallgatók ismerjék meg tanulási zavarok okait, tüneteit és a fejlesztési lehetőségeket.

Részletesebben

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGUSA SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/10237/2010. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai

Részletesebben

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008.

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése: Fejlesztőpedagógus A bekerülés feltétele:

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak. Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Pedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek

KÖVETELMÉNYEK félév. Pedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Pedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek INM 1001L 9+0/félév kollokvium dr. Györgyiné dr. Harsányi Judit főiskolai docens Követelmények: Hiányzás a TVSZ szerint, az órai anyag és a kötelező

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013.

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 3 félév Szakképzettség megnevezése: Fejlesztő-differenciáló

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. KÖVETELMÉNYEK Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. TAB1215 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Alapmodulok, tantárgyak. Előfeltétel. Tantárgy- Felelős tanszék neve. Teljesítés kreditp. Tantárgy neve Kód Óraszám. Teljesítés Szk.

Alapmodulok, tantárgyak. Előfeltétel. Tantárgy- Felelős tanszék neve. Teljesítés kreditp. Tantárgy neve Kód Óraszám. Teljesítés Szk. A tanulási zavarok felismerés és kezelése pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés alapú mintatanterve Érvényes az 2oo2/2oo3-as tanévből Alapmodulok, tantárgyak Teljesítés p. Teljesítés

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2006 KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS TANTÁRGYELEMEIK PSZICHOLÓGIA A TANTÁRGY CÉLJA: A pszichológia oktatása

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése TKM1013L Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A tréningen való részvétel kötelező.

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014.

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. Képzésvezető: Dr. Móré Mariann egyetemi docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia - Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Egyetemi év : I. év Félév : 1. Általános

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2. A szakirányú továbbképzésben

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

FEJLESZTŐ, DIFFERENCIÁLÓ PEDAGÓGIA TERÜLETEN PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1238-3/2014.

FEJLESZTŐ, DIFFERENCIÁLÓ PEDAGÓGIA TERÜLETEN PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1238-3/2014. FEJLESZTŐ, DIFFERENCIÁLÓ PEDAGÓGIA TERÜLETEN PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1238-3/2014. Képzésvezető: Dr. Kovácsné dr. Bakosi Éva főiskolai tanár Képzési idő:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK II. félév

KÖVETELMÉNYEK II. félév Spontán érés támogatása, korai fejlesztés FP1207 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs óraszám 0+15 gyakorlati jegy nincs Tantárgyfelelős neve és beosztása Jeneiné Novák Erzsébet Kojszáné Siska

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

Pedagógus-továbbképzések. 2013-ban

Pedagógus-továbbképzések. 2013-ban Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézet 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B 06 (42) 599-421, Nyíregyházi Főiskola B épület, 1. emelet 176/B szoba Pedagógus-továbbképzések 2013-ban A hiperaktivitás

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere Az EU. társadalompolitikai rendszere B1406L Kreditpont 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) K B1407 1. A tantárgy elsajátításának célja: A szociális ellátások, a hozzájutás feltételrendszerének és a segítségnyújtás

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

NYELV- ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ TERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

NYELV- ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ TERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK NYELV- ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ TERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Képzésvezető: Dr. Bálint Péter főiskolai tanár Képzési idő: 4 félév Szakképzettség megnevezése: Szakvizsgázott

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben