FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas

2 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Kós Nóra szakfelelős Nagy Jenőné továbbképzési vezető KIADÓ: Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Továbbképzési és Minőségfejlesztési Iroda FELELŐS KIADÓ: Dr. Lipcsei Imre dékán Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges. Szeretettel köszöntjük a Fejlesztő óvodapedagógus szakirányú, továbbképzési szak megkezdése alkalmából Kós Nóra szakfelelős Nagy Jenőné továbbképzési vezető

3 Tartalomjegyzék Órraarreend Tantárgyi programok: I. félév: - A fejlődés biológiai alapjai - A megismerés fejlődéspszichológiája - A differenciálás pszichológiája I. - A gyermeki szükségletek pedagógiája - Mozgásfejlesztés - A fejlesztés módszertana I. - Önismeret II. félév - A differenciálás pedagógiája II. - Pszichodiagnosztikai alapismetek - Gyógytestnevelési alapismeretek - Gyógypedagógiai alapismeretek - A fejlesztés módszertana II. - Egyéni fejlesztési rendszer. - Esetismertetés Információk: Vizsgarend Szigorlati tételsor tervezet Komplex záróvizsga tételsor Általános tájékoztató NEPTUN használat, utalás módja A képzés oktatói A képzésen résztvevő hallgatók Tanulási terv Igény, elégedettség elégedetlenségmérő kérdőív

4 Képzés megnevezése: Fejlesztő óvodapedagógus I-II. A képzés helye: Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Főépület I. emelet 112.sz. terem augusztus ig ÓRAKERET AUGUSZTUS 25. HÉTFŐ Beiratkozás Nagyelőadó Évnyitó Dr.Lipcsei Imre dékán A fejlődés biológiai alapjai Kós Nóra AUGUSZTUS 26. KEDD A fejlesztés módszertana I. Mátrai Mária AUGUSZTUS 27. SZERDA A megismerés fejlődéspszichológiája Kós Nóra AUGUSZTUS 28. CSÜTÖRTÖK A megismerés fejlődéspszichológiája Kós Nóra AUGUSZTUS 29. PÉNTEK A differenciálás pszichológiája Kós Nóra EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET A gyermeki szükségletek pedagógiája Nagy Jenőné Mozgásfejlesztés Dr. Fest Sarolta Szakmai gyakorlat Kós Nóra Önismeret I. Lestyán Erzsébet

5 VÁLASZTOTT ISMERETKÖR TANTÁRGYLEÍRÁSAI III. IV. FÉLÉV

6 A tantárgyelem neve A FEJLŐDÉS BIOLÓGIAI ALAPJAI Oktató: Kós Nóra tanársegéd Kredit Zárási Státus forma Kontakt óraszám Ajánlott félév Előfeltételek A fejlődés biológiai alapjai 10 4 K K III. A TANTÁRGYELEM CÉLJA: megismertetni a hallgatót a fejlődés biológiai okaival, az érés, öröklés és környezet kapcsolatával. az idegrendszer működési mechanizmusának megismerése a kognitív folyamatok szerveződésének, működésének megismerése MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: - megismerik a hallgatók a fejlődés, érés és öröklés kapcsolatát, - megismerik a hallgatók a fejlődéspszichológia biológiai alapjait, elméleteit. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: - ismeri a gyermek alapvető fejlődés elméleteit. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: - a fejlődési rendellenességek felismerése, - rendelkezik olyan emberi tulajdonságokkal, képességekkel, amelyek nélkülözhetetlenek a gyermekekről szerzett információk közvetítéséhez. TANANYAG: az idegrendszer működésének alapjai, alapfogalmai az idegrendszer felosztása, idegpályák a biológiai érés és fejlődés kapcsolata normalitás és patológiai a fejlődésben a kognitív folyamatok működése fejlődési rendellenességek, kromoszóma rendellenességek KÖVETELMÉNYEK: A hallgató ismerje: az idegrendszer működésének alapfogalmait az öröklés és a környezet befolyásoló szerepét a fejlődésben ismerje a kognitív folyamatok működését Legyen képes: a fejlődés alapfogalmainak magyarázatára szakirodalmak megfelelő felhasználására alapfogalmak felismerésére, értelmezésére a szaknyelv megfelelő használatára A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: 1. Atkinson és munkatársai: Pszichológia, Osiris, Bp Hebb, D. O.. A pszichológia alapkérdései, Gondolat, Bp Kolozsváry Judit: A sajátos ember, OKKER, Bp A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE: konzultációs órákon való részvétel Zárthelyi dolgozat megírása: január

7 A MEGISMERÉS FEJLŐDÉSPSZICHOLÓGIÁJA Oktató: Kós Nóra tanársegéd A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév A megismerés fejlődéspszichológiája 15 4 K K III. Előfeltételek A TANTÁRGY CÉLJA: A hallgatók ismerjék az egyes fejlődési szakaszok sajátosságait, A megismerő funkciók ismerete, Az iskolaérettség kritériumai és fejlesztési lehetőségei. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: - tisztában legyen a megismerő folyamatok fejlesztésével, fontosságával a fejlődésben, - a hallgatók ismerjék az egyes életkori szakaszok jellemzőit, fejlődési sajátosságait. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: - ismerje az észlelési folyamatokat, - ismerje a gyermek figyelem, emlékezet, képzelet jellemzőit, - ismerjék az iskolai alkalmasság kritériumait és fejlesztési lehetőségeit. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: - ismerjék az egyes életkori szakaszok jellemzőt, különös tekintettel a megismerő funkciók működést, - szerezzenek tapasztalatokat a fejlődéslélektani vizsgálatok terén. TANANYAG: A fejlődés elméleti kérdései. A tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók fejlődése. A kognitív funkciók értelmezése. A tanulás fogalmai. A megismerés folyamata. A figyelem. Az emlékezet. Az érzékelés, észlelés folyamata. KÖVETELMÉNYEK: A hallgató ismerje: A fejlődés fogalmát, elméleteit Az öröklés és környezet szerepét a fejlődésben A tanuláshoz szükséges alapvető funkciók megismerése Legyen képes: A szaknyelv megfelelő használatára A fejlődés kritikus pontjainak megjelölésére A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: 4. Atkinson és társa: Pszichológia, Osiris, Bp Cole, M-Cole, S: Fejlődéslélektan, Osiris, Bp Vajda Zsuzsanna: A gyermek pszichológiai fejlődése, Helikon Bp Torda Ágnes (szerk.) Szemelvények a tanulási zavarok köréből, Tankönyvkiadó, Bp A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE: konzultációs órákon való részvétel Fejlesztési terv elkészítése: január

8 A tantárgyelem neve DIFFERENCIÁLÁS PSZICHOLÓGIÁJA Oktató: Kós Nóra tanársegéd Kontakt óraszám 10 Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Előfeltételek Differenciálás pszichológiája 4 K K III. A TANTÁRGY CÉLJA: A hallgatók ismerjék meg: a differenciálás fogalmát, lehetőségeit, törvényi hátterét, kompetenciákat a speciális bánásmódot igénylő gyermekek pszichés jellemzőit A MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: - ismeri a magatartási rendellenességeket, beilleszkedési nehézségeket és a viselkedészavarokat, - ismeri a gyermekkori pszichés zavarok okait és jellemzőit. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: - tájékozott a differenciálás lehetőségeiről, - képes a differenciálás módszerének megfelelő kiválasztására. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: - képessé váljon a megfelelő fejlesztő eljárások kidolgozására és alkalmazására, - a hallgató ismerje az átlagtól eltérő gyermek sajátosságait, a megsegítés lehetőségeit. TANANYAG: A biológiai alapfunkciók zavarai Az alvászavarok fejlődési, szorongásos alvászavarok. A táplálkozás zavarai: gyarapodási kudarc, obesitas, bulimia, anorexia. A kiválasztás zavarai: enuresis, encopresis Ritmikus motoros rendellenességek: ujjszopás, tic A nemi szerep és a nemi identitás zavarai A tanulás zavarai: dislexia, diszgráfia, diszkalkulia Hiperaktivitás és figyelemzavar A beszéd és kommunikáció zavarai. Szorongásos zavarok A depresszió Kóros védekezési mechanizmusok (fóbia, kényszer) Az autizmus Az értelmi fogyatékosság A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: 1. Ranschburg Jenő: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Bagdy Emőke Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Bagdy Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok, Tankönyvkiadó, Bp Buda Béla: a személyiségfejlődés és a nevelés szociálpichológiája, Tankönyvkiadó, Bp A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE: konzultációs órákon való részvétel Zárthelyi dolgozat megírása: január

9 A GYERMEKI SZÜKSÉGLETEK PEDAGÓGIÁJA Oktató neve: Nagy Jenőné főiskolai adjunktus A tantárgyelem neve A GYERMEKI SZÜKSÉGLETEK PEDAGÓGIÁJA Kontakt óraszám Kredi t Zárási forma Státus Ajánlott félév Gyj -K Kötelező III Előfeltételek Fejlődéslélektan A TANTÁRGY CÉLJA: A gyermekek szükségleteire épített fejlesztési gyakorlat megerősítése. Az ismeretekhez tartozó kompetenciák ismeri azokat a szükségleteket, amelyeket óvodáskorban biztosítani szükséges a gyermekeknek; tájékozott a lassabban fejlődő, tanulási vagy magatartási nehézségekkel küzdő, a lelkimentális vagy szociális hátrányban élő gyermekek fejlesztésének lehetőségeiben; Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák képes az elemi szükségletek biztosításával jó tartású gyermekeket nevelni a sokféle individuális módszerek alkalmazásával. A szakmai attitűdökhöz és megtartásához kapcsolódó kompetenciák rendelkezik olyan emberi tulajdonságokkal, képességekkel, amelyek nélkülözhetetlenek a gyermekekről szerzett információk közvetítéséhez; rendelkezik az óvodapedagógusi pálya betöltéséhez szükséges attitűdökkel, szemléletmóddal, magatartásmódokkal; rendelkezik gyermekismerettel, gyermekközpontú szemlélettel; pedagógiai optimizmus, realitás, megértés attitűdjével ítéli meg a szülői nevelést, a gyermek fejleszthetőségét és nevelhetőségét. TANANYAG: A gyermekek szükségletei: Érzelmi védettség, biztonság és odafordulás szükséglete; Mozgásigény, biológiai-fiziológiai szükségletek Szeretet szükséglete, Esztétikai élmények szükséglete Társigény szükséglete Dicséret elismerés szükséglete Kiváncsiság, tudásvágy szükséglete KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés

10 a továbbképzési intenzív héten teljes óraszámban történő megjelenés, a dolgozatok határidőre történő leadása, A tanórákon való aktív részvétel A szakirodalom elolvasása, ismerete a vizsgákra történő pontos megjelenés, felkészülés. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Nagy Jenőné (2006): Gyermektükör. A gyermekek fejlődését, fejlesztését segítő útmutató. Szolnok. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel Óvodapedagógusok Országos Egyesülete, 151 old. AJÁNLOTT IRODALOM: Porkolábné Balogh Katalin (1991): Kudarc nélkül az iskolában. Alex-Typo, Budapest. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja = Magyar Közlöny, sz p. Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2002): DIFER PROGRAMCSOMAG Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-9 évesek számára. Ehrenhard Skiera (1994): Egy antropológiai pedagógia alapvonási. ELTE TFK Nevelési Tudományi Tanszékének közleményei, Budapest, p. Freund Tamás(2004): Hullámtörés a marihuána hatása az agyhullámokramemóriazavar és szorongás. Mindentudás Egyeteme előadássorozat november 24. (www.mindentudas.hu) Kiss Tihamér (1995): A kisgyermekek érzelmei. Bp. Tankönyvkiadó, p. Mérei Ferenc V. Binet Ágnes(1971): Gyermeklélektan, Bp. Gondolat, 276. p. Michael Cole-Sheila R. Cole (1997): Fejlődéslélektan. Bp. Osiris Kiadó, p.

11 EGYÉNI FEJLESZTÉSI RENDSZER Oktató neve: Nagy Jenőné főiskolai adjunktus A tantárgyelem neve Egyéni fejlesztési rendszer Kontakt óraszám Kredi t Zárási forma Státus Ajánlott félév Gyj -K Kötelező IV. Előfeltételek Fejlődéslélektan A TANTÁRGY CÉLJA: A gyermekek szükségleteire épített fejlesztési gyakorlat megerősítése. Az egyéni fejlesztési rendszerek kiépítése az óvodákban. Folyamatszabályozás működtetése az eredményesebb, és rendszeres munkavégzés érdekében. Az ismeretekhez tartozó kompetenciák ismeri azokat a fejlesztési rendszereket, amelyek az utóbbi 10-évben jelentek meg az óvodai nevelőtestületek tevékenységekben; tudja, hogy a rendszereket milyen minőségfejlesztési folyamatszabályozással lehet eredményesen működtetni. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák képes a megszerzett rendszerelemeket változó körülmények között alkalmazni; képes a gyermekek képességének diagnosztizálására; képes a gyermekek egyéni fejlesztésére; képes együttműködni a csoportban dolgozó felnőttekkel, a gyermekek minél pontosabb megfigyelése, és minél eredményesebb fejlesztése érdekében képes a nevelőtestülettel, vezetővel, fejlesztő szakemberekkel, szülőkkel együttműködni a differenciált fejlesztés érdekében. A szakmai attitűdökhöz és megtartásához kapcsolódó kompetenciák rendelkezik olyan emberi tulajdonságokkal, képességekkel, amelyek nélkülözhetetlenek a gyermekekről szerzett információk közvetítéséhez; rendelkezik az óvodapedagógusi pálya betöltéséhez szükséges attitűdökkel, szemléletmóddal, magatartásmódokkal; rendelkezik gyermekismerettel, gyermekközpontú szemlélettel; pedagógiai optimizmus, realitás, megértés attitűdjével ítéli meg a szülői nevelést, a gyermek fejleszthetőségét és nevelhetőségét. TANANYAG: A gyermekek egyéni fejlesztését segítő folyamatrendszer; A gyermek anamnézise A gyermek egyéni fejlődési mutatói

12 Fejlesztési tervek készítése, Fejlesztő játékok KÖVETELMÉNYEK: a meghatározott kompetenciák elérésére törekvés a továbbképzési intenzív héten teljes óraszámban történő megjelenés, a dolgozatok határidőre történő leadása, A tanórákon való aktív részvétel A szakirodalom elolvasása, ismerete a vizsgákra történő pontos megjelenés, felkészülés. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Nagy Jenőné (2006): Gyermektükör. A gyermekek fejlődését, fejlesztését segítő útmutató. Szolnok. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel Óvodapedagógusok Országos Egyesülete, 151 old. AJÁNLOTT IRODALOM: Porkolábné Balogh Katalin (1991): Kudarc nélkül az iskolában. Alex-Typo, Budapest. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja = Magyar Közlöny, sz p. Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2002): DIFER PROGRAMCSOMAG Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-9 évesek számára.

13 MOZGÁSFEJLESZTÉS Oktató neve: Dr. Fest Sarolta főiskolai tanár A tantárgyelem neve Kontakt Kredit Zárási Státus Ajánlott Előfeltételek óraszám forma félév Mozgásfejlesztés 10 3 GY K III. A TANTÁRGYELEM CÉLJA: TANANYAG: Szerezzenek a hallgatók a tananyag feldolgozása során ismereteket a mozgásfejlesztésről és fejlesztésről, alakuljon ki általa a gyermek fejlődéstanának átfogó rendszere Ismerjék a különböző fejlődési szakaszok életkoronkénti jellemzőit, sajátosságait Sajátítsák el az alapvető mozgásformák fejlődési fázisait Ismerjék meg a mozgáskészségek és motoros képességek fejlődésének tendenciáit, érzékeny szakaszait Sajátítsák el a tudatos és célirányos mozgásfejlesztés ismereteit és gyakorlati készségei a nevelés sajátos területének szakszerű ellátásához KAPCSOLÓDÁS MÁS TANTÁRGYAKHOZ Anatómia, élettan Testneveléselmélet Testnevelés és módszertana Fejlődéslélektan TÉMAKÖRÖK A mozgásfejlődés és fejlesztés fogalma, fejlődési modellek A fejlődéslélektan alaptételei A motorikus fejlődés periódusai Az alapvető mozgásformák fejlődése, a fejlesztés jelentősége a gyermek további mozgástanulás-tanításban A mozgás szerepe a percepciós képességek fejlesztésében A motoros képességek fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az iskoláskorban A testnevelési játékok szerepe a motoros tanulásban és képességfejlesztésben A mozgástevékenység és a környezet összefüggése KÖVETELMÉNYEK: A félév folyamán írásbeli munka elkészítése és leadása a mozgásfejlesztés differenciált gyakorlati megvalósításának tervezéséhez. A félév végén a gyakorlati jegy megszerzése. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Farmosi I.: Mozgásfejlődés, Dialóg Campus, Bp.-Pécs, Gaál S.-né Bencze S.-né: A testnevelés mozgásanyagának feldolgozása, TSF PFK, Szarvas Farmosi I. Gaál S.-né: Óvodások testi fejlettsége, fizikai teljesítménye és motorikus struktúrája, Kalokagáthia, SOTE TSSTK, Bp AJÁNLOTT IRODALOM: Győri P.: Az óvodások biológiai fejlettsége és fizikai erőnléte, MPI, Veszprém, Gaál S-né Kunos A.-né: Testnevelési játékok anyaga és tervezése az óvodában, BTOK, Szarvas

14 A tantárgyelem neve Kontakt óraszám A FEJLESZTÉS MÓDSZERTANA Oktató: Mátrai Mária Kredit Zárási Státus forma Ajánlott félév A fejlesztés módszertana I.-II GY KV III. Előfeltételek Differenciálás pszichológiája és pedagógiája AZ ISMERETEKHEZ TARTOZÓ KOMPETENCIÁK normál intelligenciaövezetbe tartozó gyermekekkel foglalkozik teljesítményzavar esetén diagnosztikus tevékenysége csak a képzései során elsajátított tesztek felvételére és értékelésére terjed ki a diagnosztikus és terápiás kompetenciakörét, meghaladó eseteket speciális szakemberhez köteles irányítani tevékenységét más szakemberekkel (óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, pszichológus stb.) összehangoltan végzi a fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért felelős AZ ISMERETEK ALKALMAZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KOMPETENCIÁK: képes a tünetek alapján a probléma felismerésére, azonosítására az adekvát fejlesztő eljárás/terv kidolgozására nyitott az új eljárások, terápiák elsajátítására SZAKMAI ATTITŰDÖKHÖZ ÉS MEGTARTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KOMPETENCIÁK: rendelkezik a másság elfogadásának képességével az esélyegyenlőséget szem előtt tartja partnerkapcsolatra törekszik a többi szakterületen dolgozó kollégákkal (pedagógiai szakszolgálatok, gyermekjóléti szolgálat, védőnők, gyermek-szakorvos stb.) TANANYAG: a fejlesztő pedagógus helye és feladata a nevelési oktatási intézményben szűrő- és vizsgálati eljárások (fejlettségi szint, képességek megismerése) preventív és korrektív eljárások, módszerek (fejlesztő foglalkozások típusai) egyéni fejlesztési terv egyéni illetve csoportos fejlesztési óra felépítése korai fejlesztés KÖVETELMÉNYEK: a konzultációs órákra a hallgatóknak fel kell készülniük tájékozódás szintjén az ajánlott szakirodalmak tanulmányozásával. A félév végén a tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, ami egy Egyéni fejlesztési terv elkészítését jelenti (kb old.) A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 11/1994. évi MKM rendelet 14/1994. évi MKM rendelet Porkolábné Balogh Katalin (1992.): Kudarc nélkül az óvodában, Alex Typo Bp. Óvodai nevelés aktuális számai A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE: konzultációs órákon való részvétel beadandó dolgozat elkészítése: január

15 ÖNISMERET - ESETISMERTETÉS Oktató neve: Lestyán Erzsébet főiskolai tanársegéd A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Önismeret Esetismertetés A+A K III.-IV. Előfeltételek Önismeret A TANTÁRGY CÉLJA: A pedagógiai fejlesztő munka hatékony és eredményes végzéséhez szükséges készségek fejlesztése Az önismeret-önnevelés igényének felkeltése, fokozása Az együttműködés szükségességének felismertetése, tudatosítása Kompetenciák feltárása és fejlesztése (nyitottság, rugalmasság, kreativitás, jobb önismeret, önelfogadás, problémaközpontú gondolkodás, konfliktuskezelés Attitűdformálás, diszkriminációtól a befogadásig Az inkluzív (befogadó) szemlélet kialakulásának segítése, erősítése Gyakorlati tapasztalatok, átélt élmények feldolgozásának segítése A sikerek és kudarcok okainak tudatos elemzése, a problémás helyzetek lehetséges kezelésének megbeszélése MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: - A résztvevők ismerkedjenek saját alapvető pszichés mechanizmusaikkal; alkossanak képet stressz-szűrő képességeikről, élményfeldolgozási módjaikról, konfliktuskezelési és tanulási stratégiáikról, toleranciájuk, empátiájuk mértékéről. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: - Lássák át, hogy ezek a folyamtok egyéni módon zajlanak, az egyének különbözőségét gazdagítva. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: - Legyenek elfogadók a másság mindenféle formájával kapcsolatban, - Legyenek képesek saját tevékenységük kritikus értékelésére, a csoportban való munkavégzési és a hatékony munkaszervezésre TANANYAG: Önismeret, énkép és énideál, az önmegítélés pontossága Bizalom és önbizalom. Sikerek és kudarcok Mások megismerésének pszichológiai sajátosságai A másság tolerálása Az önérvényesítés lehetőségei és határai A fejlesztő munkához szükséges készségek és képességek Konfliktuskezelési stratégiák Pedagógiai élmények, konkrét tapasztalatok a gyakorlatból A differenciált fejlesztés gyakorlati megvalósítása A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE: konzultációs órákon való részvétel Beadandó dolgozat elkészítése: január

16 IV. FÉLÉV PSZICHODIAGNOSZTIKAI ALAPISMERETEK Oktató: Kós Nóra tanársegéd A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Előfeltételek Pszichodiagnosztikai alapismeretek 10 2 GY K IV. Szigorlat A TANTÁRGY CÉLJA: A hallgatók megismertetése az analitikus diagnosztizáló ellenőrzési módszerekkel a pedagógiában. A fejlesztő eljárások megismertetése. A MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: - képessé váljon a fejlesztőpedagógus által használható mérőeszközök alkalmazására. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: - képessé váljon a gyermekek képességeinek diagnosztizálására, - ismerje a tanulási képességeket maghatározó pszichikus funkciókat, ennek vizsgálati és fejlesztési lehetőségeit. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: - rendelkezik a másság elfogadásának képességével, - felismeri a részképesség gyengeségeket. TANANYAG: a mérés fogalma, fajtái, kritériumai. Követelmények a méréssel szemben: validitás és a rehabilitáció a mérés szükségessége, a differenciálás és a sajátos nevelési igény esetei differenciáldiagnosztikai ismeretek a vizuális észlelés mérése: a Bender A próba. Vizuális észlelés, emóció és kogníció: Goodenough teszt A DIFER próbasorozat alkalmazása A figyelem, emlékezet vizsgálata BGR holland egyéni fejlesztési módszer. KÖVETELMÉNYEK: a különféle mérőeszközök megismerése és használata. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Dr. Torda Ágnes: Példatár Orosz Sándor: Mérések a pedagógiában, Veszprémi Egyetem, Torda Ágnes (szerk): Pszichodiagnosztika 1. Tankönyvkiadó, Bp Dr. Tóth László: Pszichológiai vizsgálati módszerek, Pedellus Tankönyvkiadó, A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE: A konzultációs órákon való aktív részvétel Beadandó dolgozat elkészítése: április

17 GYÓGYTESTNEVELÉSI ALAPISMERETEK Oktató: Dr. Fest Sarolta főiskolai tanár A tantárgyelem neve Kontakt Kredit Zárási Státus Ajánlott Előfeltételek óraszám forma félév Gyógytestnevelési alapismeretek 10 4 GY K IV. Mozgásfejlesztés A TANTÁRGYELEM CÉLJA: olyan alapvető gyógytestnevelési ismeretek nyújtása, amelyek elsajátítása során felkészítést kapnak a hallgatók az alaptevékenységhez kapcsolódó szomatikus prevenció és korrekció feladatainak az ellátására (meglévő ismeretek rendszerbe foglalása, szemléletformálás az esélyegyenlőség realizálásához, másság elfogadása egyéni fejlesztési módok alkalmazása, pedagógiai problémák felismerése, meghatározása és lehetséges megoldása, szakmai felelősségérzet kialakítása) annak megismertetése, hogy az iskolai testnevelés mozgásanyaga hogyan állítható célirányosan a mozgásjavítás szolgálatába (tudás, nézetek, gyakorlati készségek szintézisének kialakítása, tárgyiasult tudás megjelenítése, speciális gyakorlatok végrehajtása során, döntési képesség fejlesztése, motivációs és tanulásszervezési készségek változott körülmények közötti alkalmazása) A mozgásfejlesztés, -javítás tervezéséhez és szervezéséhez szükséges alap- és speciális tudás alaptevékenységbe történő illesztése (inklúziós szemlélet megszilárdítása és differenciált fejlesztési folyamat jellegének értelmezése, tervezési és szervezési készségek alkalmazása, többféle mozgástanulási stratégiák adaptálása, problémaérzékenység fejlesztése) a tervszerűen elrendezett ismeretanyagot és gyakorlati tudás alkotó módon történő felhasználásának tudatosítása az egészséges életmódra nevelés gyakorlatában (gyakorlati pedagógiai tudás megalapozása, speciális kompetenciák létrehozása, kommunikációs készségek, együttműködés, szakmai elkötelezettség és felelősség létrehozása, a mozgásfejlődés-, fejlesztés és javítás ismerete, életmódminta közvetítése) TANANYAG: Az ONAP egészséges életmód kialakítására vonatkozó feladatainak elemző áttekintése A szomatikus prevenció és korrekció feladatai és lehetőségei az óvodai nevelés tevékenységformáiban Leggyakoribb mozgásszervi rendellenességek jellemzése (testtartáshiba, lábstatikai hiba, túlsúlyos-, hiperkinetikus-, szemüveges-, hallássérült gyermekek) Az óvodai testnevelés mozgásanyagának elemzése és a prevenciós, korrekciós céllal történő felhasználása (javasolt és káros gyakorlatok megfeleltetése, egyéni javító gyakorlatok, játékok) Tervezés, az optimális terhelés mértékének meghatározása Az óvodapedagógus kompetenciájának körvonalazása A rendszeres mozgás szerepe az egészséges életmód szokásainak megalapozásában és a mozgásrendellenességek kialakulásában.

18 KÖVETELMÉNYEK: Rendelkezzenek a szomatikus prevenció és korrekció feladatainak ellátásához szükséges alkalmazóképes tudással; alakuljon ki olyan pedagógiai attitűd, amely képes pozitív érzelmi viszonyulást és motivációs alapot létrehozni a gyermek és a javító mozgástevékenység között legyenek képesek a leggyakoribb mozgásrendellenességek javítása során a differenciálásra készüljön fel a testi és a mozgásban jelentkező rendellenességek felismerésére, a lehetséges megoldások megtalálására közvetítsenek a környezetük számára olyan életmódemintát, amely a követendő életminőséget is megjelenít. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: 5. Bencze S.-né Szászné Sz. C. Bacsó L.: Új lehetőségek a gyógytestnevelésben. BTOF, Szarvas, Tóth J.: Mozgásszervek védelme a gyermekkorban. Golden Book Kiadó Kft. Budapest, Pappné Gazdag Zs.: Tartásjavító gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára, Flaccus, Bp Gaál S.-né Bencze S.-né (szerk.): Prevenció és korrekció a 3-10 éves korú gyermekek testnevelésében. TSF PFK. Szarvas, Andrásné T. J. A könnyített gyógytestnevelés. RAABE Budapest, AJÁNLOTT IRODALOM: 1. Ákoshegyiné Nagy H. G.- Christian A.: Prevenció. Deformitások megelőzése a gyermekkorban, Famulus, Szekszárd, Gaál S.-né Bencze S.-né: A testnevelés mozgásanyagának feldolgozása a 3-10 éves korosztály számára. TSF PFK. Szarvas, Farmosi I.: Mozgásfejlődés. Dialóg Campus, Pécs, Gárdos M.- Mónus A.: Gyógytestnevelés. MTE, Bp Berczik S.: Mozgásfejlesztő és tartásjavító gimnasztika. Iskolai testnevelés és sportfüzetek, 14. Budapest, 1992

19 GYÓGYPEDAGÓGIAI ALAPISMERETEK Oktató: Kós Nóra tanársegéd A tantárgyelem neve Kontakt óraszám Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév Gyógypedagógiai alapismeretek 10 3 b K IV. Előfeltételek A fejlődés biológiai alapjai TANTÁRGY CÉLJA: általános gyógypedagógiai szemléletet adjon, amely a másság elfogadását segíti, a hallgató megismerje a gyógypedagógia területeit, a fogyatékosságok jellemzőit, fejlesztési lehetőségeit. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: - képessé váljon a fogyatékosság felismerésére, - segítséget nyújtson a megfelelő szakemberhez való fordulásban, - ismerje a fogyatékossággal rendelkező gyermekek és felnőttek intézményrendszerét. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: - segítse az integráció folyamatát, - fejlesztési lehetőségek megismerése és alkalmazása. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: - képes a szakemberekkel és a szakszolgálattal való együttműködésre, - empátiával fordul a szülők felé, - segíti a gyermek beilleszkedését és alkalmazkodását a csoportban, - a pedagógus legyen képes gyermekközpontú pedagógiai munka végzésére a gyengébb képességű tanulóknál, s az integráció szellemében segítse az eltérő haladási tempójú gyermekek rehabilitációjára. TANANYAG: a gyógypedagógia, mint tudomány kialakulásának rövid története, fogalmak, elnevezések értelmezése integrált, szegregált intézményi rendszer fogyatékosokra vonatkozó XXVI. sz. törvény, a jogok és esélyegyenlőség a fogyatékosság fogalma, értelmezése, területei a Korai Fejlesztő Központ célja és feladata a fogyatékosok iskolai nevelése a felnőtt sérültek munka- és életlehetőségei a mai társadalmunkban A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI: a tantárgy értékeléséhez elégedettségi-elégedetlenségi mutató készítése, s ennek felhasználása a fejlesztéshez, panaszkezelési eljárás alkalmazása, a tananyag továbbfejlesztésének biztosítása, oktatási eszközök folyamatos fejlesztése. KÖTELEZŐ IRODALOM: Gordosné dr. Szabó Anna: Bevezetés a gyógypedagógiába, Nemzeti Tankönyvkiadó Bp Szerk.: Dr. Illyés Sándor: Gyógypedagógiai alapismeretek, Bp Szerk: Dr. Madácsi Mária Tarnai Ottóné: Integrált nevelés, Nyíregyháza, A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE: konzultációs órákon való részvétel Zárthelyi dolgozat megírása: április

20 DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA Oktató: Kós Nóra tanársegéd A tantárgyelem neve: Differenciálás pedagógiája Konta kt óraszá m Kredit Zárási forma Státus Ajánlott félév 15 5 K K IV. félév Előfeltételek A TANTÁRGY CÉLJA: - felkészíteni a hallgatót a differenciált pedagógiai munka gyakorlására, alkalmazására. - a hallgató ismerje meg a pszichikum egészséges fejlődését zavaró, akadályozó vagy károsító tényezőket. - ismerje fel a másságot (sajátos Nevelési Igényű gyermekek). - ismerje a prevenciós lehetőségeket. - ismerje meg a gyermekvédelem, a gyógypedagógia feladataival, sajátos rendszerével. MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: Az ismeretekhez tartozó kompetenciák: - képes az egyéni különbözőségeket felismerni - a differenciálás elméleteinek ismerete - a differenciálás módjának megválasztása a probléma jellege szerint - a tervezés szerepe és módja a differenciált foglalkozásban. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciák: - képes a gyermekek képességének diagnosztizálására, - képes együttműködni szakemberekkel, szülőkkel - képes a gyermekek egyéni és csoportos fejlesztésére. A szakmai kompetenciák megerősítését szolgáló attitűdök formálása: - rendelkezik a másság elfogadásának képességével - képessé váljon megfelelő fejlesztő eljárások kidolgozására, a szakszolgálatok munkatársaival való együttműködésre - rendelkezik olyan emberi tulajdonságokkal, képességekkel, amelyek nélkülözhetetlenek a gyermekekről szerzett információk közvetítéséhez. TANANYAG: - A pedagógus feladatai és szerepe az egyéni differenciálásban. - A személyiségfejlődés elméletei. - Alulteljesítő és tehetséges gyermekek. - A gyermekvédelem mai rendszere. - A differenciáló nevelés alapfogalmai. - Fejlesztési lehetőségek. - A szakvélemény értelmezése.

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

2/2005. (III. 1.) OM rendelet

2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY 2 TARTALOMJEGYZÉK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVE...

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MO TTÓ NK Akadálymentesítés, azaz a sérült, sajátos nevelési igényű

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési programja (2013. Tartalom 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Cím: 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15. Tel: 1/313-4464, Fax: 1/210-4829 Szervezeti egység: 193007 OM-azonosító: 038413

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK, TANULÓK

KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK, TANULÓK KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK, TANULÓK Pedagógiai elvek Hatékony és azonnali segítség nyújtása a gyermeknek, a családnak. A személyes kapcsolatok, személyesség, a közösség biztosítása. Az általánosan

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Veszprém 2013.

Pedagógiai Program. Veszprém 2013. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Pedagógiai Program Veszprém 2013. II. II.

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI, HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI, HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI, HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS TERV 2014-2015 Esélyegyenlőségi terv törvényi háttere: Törvények Petrovay György Katolikus Általános Iskola, A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1993.

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény bemutatása... 4 1.1. Az intézmény arculata... 4 1.2. Alaptevékenységek... 4 1.3. Az intézmény tanulói... 4 2. Szolgáltatási kínálat, képzési szerkezet... 7 2.1. Az intézmény

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben