a gyógyító esztétikum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a gyógyító esztétikum"

Átírás

1 1 a gyógyító esztétikum írta: orgonam ővész, zeneszer zı, zeneter apeuta filozó fia tanár, grafo lógus 1

2 2 PRELÚDIUM, VAGY ELŐSZÓ -TEGEZŐDHETÜNK? Tegezıdni, a másikat néven szólítani: SZEMÉLYES. A zeneterápia igazán személyes gyógyítás, és távolról sem oly személytelen, mint egy injekció beadása, vagy egy recept felírása. Világunk ma kifejezetten személytelen és szeretetlen. Szeretet nélkül, pedig nincs [emberi] élet. A MIT e lapokon átnyújtok Neked, Kedves Olvasóm, egy NEM-jegyzet. Ó, nem. Jóval több annál. Egyrészt tíz éve hiánymunka a zeneterápia. De benne van még negyven év tapasztalata is! Tudod, amikor én gyerek voltam, csak rádió volt, talán egy-két állomás. Tévé, meg 'ámítógép [sic!] színes monitorral, sehol. Szobám ban rengeteg könyvvel és egy nagy, fekete pianínóval laktam együtt. Na jó, a még nagy, fekete, bakelit lemezt lejátszó lemezjátszóm is lett. Sokat is, sokfélét is olvastam. Indiában van egy folyó 1, meg egy Istennı, aki egyben a t udás és a zene istennıje is: Szaraszvatí. Az Isten (Krisna) elsı teremtett lénye, azaz Brahman nem tudta, hogyan lásson az anyagi univerzum teremtéséhez, Szaraszvatí segített neki. A Rig védában a hang istennıje (Vák), aki lótuszon ülve egy vina- t (húros hangszer) tart kezében. Neki köszönik a vaisnava vallásúak (Krisna tudat) az ihletet (magasztos gondolatok, dallamok). Zeneszerzı vagyok, aki azért sokfele bolygott és koncertezett orgonán, csembalón. Pszichiátrián tartottam zeneterápiát depressziósnak, skizofrénnek, no meg heroin függınek, majd középsúlyos értelmi fogyatékosoknak fejlesztı zeneterápiát, itt sok-sok mozgással, tánccal! Képzeld, idegsebészet mőtıben is dolgoztam, érdekelt az anatómia, biológia, orvostudomány, pszichológia. Sıt, patikában is tevékenykedhettem; még saját kúpot és kenıcsöt is kitaláltam. Tehát sok tudományterületrıl van ismeretem, ami túlspecializálódott, elbunkósodott és szakbarbárrá vált világunkban érték. Számodra a legnagyobb szellemi haszon azonban, hogy én e távoli területeket összekötöm! Ez külön mővészet. És e jegyzet azért inkább AJÁND ÉK, mintsem csak egy egyetemi jegyzet, mert negyven év tapasztalata, egyben sokoldalúsága van benne. Ott lesz a polcodon, s ha elolvasod, számtalan plusz ismertre teszel szert. Mert munkám kapcsolódik a pedagógiához, zenéhez, zenelélektanhoz, pszichológiához, bölcselethez, de még biokémiai, pszichiátriai és esztétikai morzsák is laknak szerény mővemben. Ami tehát: POLIFON. A könyvtáros ezt persze kolligátumnak hívja; az ilyen könyvnek olyan sok kapcsolódási pontja van, hogy más témákat összekötı (ligandum, ligare, vagy a zenei legato = összeköttetés, kötés) jellege miatt külön kategóriája van. Gyere velem, egy szellemi kalandra, a GYÓGYÍTÓ SZÉP birodalmába. Vizsgáljuk meg együtt az ESZTÉTIKUM GYÓGYÍTÓ MECHANIZMUSAIt. Mert dilibogyókat felírni a legegyszerőbb, mondjuk, ha valakinek minden pillanata olyan, mint egy horror film (pánik betegség). De változást, fıleg tartós változást/fejlıdést elérni, ebben valakinek segíteni, ezerszer nehezebb! A terápia (gondozás) tudatállapot változást, lelkiállapot, szemléleti változtatást igényel, ami az ısrégi sámáni 2 idıkre megy vissza. A jó zeneterapeuta, meg a mővész is: mágus, sámán, kiszakítja hallgatóját abból az állapotból, amiben van. Segíteni másoknak, ha kérik, nos ez nem csak erkölcsi, vallási parancs, hanem az ember, mint szociális lény (=nagyfokú együttmőködések) igazi sajátja. Már ha emberek t udunk maradni abban a tébolyban, amit XXI ik századnak hívunk KAPASZKODJ, JÖNNEK A TÉMAKÖRÖK (olvasni lóugrásban is lehet, ahogy tetszi k) 1 Korább an azt hitték, a Szaraszvatí folyó monda. A Ghaggar-H akra kb. i.e körül száradt ki, ám a med re ma is kimutatható. 2 szabír (s zibériai eredető szó) lelki utazás. Az isteni én megt apaszt alása. 2

3 3 Szia! Gyere velem, ezúttal egy spéci koncertre. Ezen a koncerten az idegsejtek kisülései adják a zenei mintát: gondolatok szimf óniájára hívlak. Biztosíthatlak, hogy sokszínő lesz, mert a zeneterápia TUDOMÁNYKÖZI terület, ennek köszönhetıen igen változatos és üdítı. Tuti, hogy ez nem szakbarbarizmus, és nem unalmas. Gondolj bele: kinek ne lenne lelke? Kinek ne lennének lelki dolgai, élethelyzettel járó problémái? S ki ne ha lgatna zenét? Sétálj velem végig e jegyzet lapjain, s megtudhatjuk; Mi a zene? Mit értünk terápián? Milyen betegségeink v annak? Miben segíthet a zene? Tehát, mi is az a zeneterápia? Vajon kik v égezhetik? és akkor hol, kikkel, és mily en esetekben alk almazható a zeneterápia? Hunort az osztályon láttam viszont ben bizony, még volt hálós ágy. Ott tombolt egy darabig, majd sértıdötten a fal felé fordult. Ha valaki a kórterembe lépett, ordított. Harmadjára tértem vissza, de ezúttal egy szoprán furulyát hoztam magammal és játszani kezdtem. Hunor kacagott. Viháncolt. Nevetetett. Egészen az ágy széléig merészkedtem. Rám sem figyelt, de a zenének nagyon örült. Talán, ha 23 éves lehetett, de arca most öregnek tőnt. Ám a furulyaszó után, ami nem több, ha 3 perces volt, úgy örült, olyan ártatlanul és önfeledten, mint egy gyerek -Ezt hogyan csinálja? -Kérdezte a nıvér. Pont errıl szólok Neked, kedves hallgatóm, röviden. Csak a lényeget érintve de azért tudod, sokkal nagyobb a zeneterápia - több résztudományt is magába foglaló- ismeretköre. A zeneterápia a mővészet lelki hatásaival és az érzelmi kommunikáció erejével gyógyít. Számos testi és lelki hatással bír. Lényege, a tudatállapot-változás indukálása. Ami egyfajta incantatio, enchantement, azaz: megigézés, elvarázslás. Mindenesetre, ez az, amit Te is sokszor kívántál, megteremtettél, átéltél, borral, f ővel, tánccal: kizökkenés a megszokottból: ZENEI INDUKCIÓ TUDATÁLLAPOT-VÁL TOZÁS 3 (mantrák, dobok, drog, tánc) lelki hatások, relaxáció, zeneálom: lelki szimbólumok megjelenése, analí zis, önismeret, katarzis, stb. másképp látjuk a világot testi hat ások, fájdalomküszöb, immunrendszer változása, izomelernyedés, szív-érrendszeri állapotváltozások, agyi hormonok koncentrációváltozásai, etc. INDUKÁLT VÁLTOZÁSOK A TESTI MŐKÖDÉSBEN, HANGULATBAN, LÁTÁSMÓDBAN, SİT: AZ EDDIGI NÉZ ETEK ÉS VÉLEKEDÉSEK IS MEG VÁLTOZHATNAK A KLIENS VISELKEDÉSE ÉS ÉLMÉNYEI JELENSÉG EK, TÜNETEK ÉRTELMEZ ÉSEK» MEGOLDÁSOK 3 ma csak az éb er-racionális tudatállapot megengedett, pedig a tudat állapotoknak v égtelen SPEKTRUMA van, a sejt-tudattól, az álo mtudaton át az extázisig, a megvilágosod ásig! 3

4 4 És akkor a hangyák menetelnek. (Bı szekundos dallam, [pl. fá-szó nagy szekund helyett; fá-szi#] fel-le, skálaszerően, a szintetizátoron). Mennek a fa tetejére, fel. Mutatjuk a kezeinken, a levegıben lépdelı ujjainkkal, mászunk felfelé és a lombok között a lombok között lakik valaki Széthatjuk a lombokat (amit csak lehet, a kezünkkel mutatjuk, most épp a faágakat), vagyunk vagy tízen (tehát sokan), és várjuk, ki is lakik a lombkoronában? Mongolidióta van vagy három, közülük az egyik, enyhe skizofrén. Egy autista 4 fiú himbálja magát, arrébb egy nyáladzó arc pislog a tolószékben. De mind kíváncsi. A szintetizátoron megszólal egy kisterc: a-fisz, a-fisz (szó-mi) mondja, s a vidám D-dúr szinte csakúgy szikrázik a mélyebb hangfekvésben játszott bı szekundos (bé-cisz) g-moll dallam után. Kakukk énekel!! (szó-mi). Én is fütyülöm a jellegzetes, jól kivehetı kakukk-motívumot. Van, aki felvisít örömében. Van, aki csodálkozik. Élvezem a munkám, bár néha kettıs könyvelek, befelé is beszélek. A kérdésem az, ügye nekik is van joguk örömhöz? Talán még egy kis létmegértéshez is? De otthagyom a szomorúságom; haladunk tovább. A madár hívja a párját: hosszan trillázom, trillázom és csak trillázom a hangszeren. Verdesünk a szárnyunkkal. Ingerszegény életünkbe egy maréknyi napsugár költözik. Van egy vendégünk, szociális szervezı szakos hallgató. Nem érti, mit csinálunk, sokszor még hülyéskedünk is, és ezért még fizetnek! Mert nem tudja: MI A ZENE? Alapvetıen: zenélni = mozogni. Mozogni = jeleket adni, kommunikálni, kifejezni, teremteni. 1. Zenélni érzelmeket felkelteni. Nem szavakkal beszélni (nonverbális jelleg). 2. Terápiásan: a felkeltett érzelmeket tudatossá tenni! Mit érzek? Miért érzem? 3. Segítséggel és fokozatosan: átváltozni. Megértem. Elfogadom, elengedem. Éltünkhöz, rossz beidegzıdéseink (düh, depresszió) miatt életünkhöz új szempontot (elfogadás, türelem), majd új reakciótípust (feldolgozás, elfogadás, humor, vagy pl. sportban való agresszió kiélés) váltani. Adott zenére KIVÁLTOTT (kondicionált) ÉRZ ÉS, állapot, segíthet a stressz, a fájdalom leküzdésében. Ezt nevezik lehorgonyzásnak, anchoring nak (anchor horgony, németben: Anker) Zenélni, nem szavakkal elmondani valamit, annyi is, mint kikerülni a NYELVBE ZÁRT LÉTEZÉS csapdáját. A gondolatok, a nyelv, az elvárás, a kultúra, annyira befolyásol bennünket, hogy még a percepciót (érzékelés-észrevevés) is meghamisítja. Csak azt láthatjuk, amire látni tanítottak. Mindent szavakon, így egy ELİRE ELKÉSZÍ TETT jelentéshálón fogunk fel. A zenei elmélyedés a meditációhoz hasonlatos, egy tisztább tudat elıszobája. Valamiképp ki tudja kerülni a nyelvi és kulturális torzításokat. Zenében a tudat fénye nem törik meg a szavak törıközegén. Mert a zene nem szóbeli, szakszóval: nonverbális. A szavakon túli, de hát nem is lehet szavakkal mindent elmondani. A világ jóval tágabb annál, mintsem szavakkal lefedhetı lenne. Mindnyájunknak voltak már olyan élményei, amit szavakkal nem tudott átadni Hát akkor m i is a zene? Minden, ami REZGÉS (mozgás, ciklikus, periodikus mozgások), sıt, többfajta rezgés kombinációja. Tehát a kristály rezgése, a bolygók periodikus mozgása, és a csillagok keringése (musica mundana = a világ zenéje) is zene. Az ember zenéje (musica humana) = mővészet. 4 autosz= önmaga, görög. A z autisták agy ának olyan rés zei s érültek, melyek a szo ciális viselked ésért felelıs ek. Az ilyen személy szorong másoktól, még egy mét erre s em lehet megközelíteni, nincs érzel mi kötıdése, kommunikáció nin cs, vagy erıs en n ehezített, de leg alábbis a bet eg részérıl egyoldalú. Problémás az idı és térérzékelés. Érintésre dührohammal v álaszolh atnak. Kutyaterápiáb an a kuty át azonban si mog atják, neki paran csokat is adnak (ko mmunikáció!), sıt vel e együtt hengerıznek. Az autista n em tart szemkontaktust, az agy szociális része (tud atolvasás = mások szándék ainak megért ése) sérült. 4

5 5 A mővészet jellegénél fogva azonban nem hasznos. Nem üzlet, bár azzá tehetı. Ám, ha azzá teszik, akkor már csak termékrıl lesz szó, azaz: a piac befolyásolta mőalkotás akár megszőnik mőalkotássá lenni. Áruvá válik. Volt jó régen egy pasi, Platón, aki a piacon sétálva azt mondta egy agyagmővesnek: mit kérkedsz a termékeiddel? Jó, jó, elég szépek, de te minden hónapban más fajtát csinálsz, akár az eddigi szebbet és jobbat silányabbra, persze más mintájúra cserélve. Igen Platón szólt a kereskedı- de hát nekem a vevıim ízlését kell követnem. Hát ez a baj felelte sóhajtva Platón- az igazi mővész nem a piacot követi, hanem a belsı sugallatot, ihletét, és az ideákat 5. A mővészet, miként az Univerzum: öncélú (autotelikus). A zene szociológiája egy külön tudáság. A ma zenehasználata kábítószer. Kedvezıtlen társadalmi folyamatok miatt a ma kreatív elméje, tudós emberei a multinacionális cégek tudós akoljában egy tenyésztett sertés, aki agyát nem másra, mint a profit elıállítására fecsérli. A posztmodernben nincs közös kultúra, atomizált a társadalom. Tömegek vonulnak ki a társadalmi létbıl, nem szavaznak, nem járnak közép, vagy felsıfokú iskolákba, visszavonulnak saját világukba, szubkultúrájukba. A popkultúra, ill. a popzene, vagy egyáltalán: a zenehasználat az izoláció, a burokban levés eszköze. A posztmodern a távolságok kora, a mővészettelenség és vallástalanság, a szellemi mélyrepülés idıszaka. A mővészet az emberi kreativitás (= teremtıerı, alkotókészség) aktivitása során jön létre. De a kreativitás nem csak a mővészet, hanem a szellemileg teremtı ember sajátja. Mikor alkotunk, vagy épp adott problémára keresünk megoldást, az olyan, mintha egy zárt szobában lennénk. Csak egy ajtót látunk, pedig ezer ajtó is nyílik a szobából! Csak nem vesszük észre. Az ALKOTÁS TÖBBÉRTELMŐ SZÓ, VAN LELKI, MŐVÉSZI, SİT TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VONATKOZÁSA IS. Természettudományosan megfogalmazva: a fizikai eseményeket illetıen végtelen lehetıség van. Ez a kvantumbizonytalanság = állandóan változó energia és részecske hullámzások. -Tudod mi ez? Ezek potenciák (lehetıségek végtelene) megvalósuló, konkrét hullámfüggvény egy, már létrejött, konkrét esemény/folyamat. A psziché leárnyékoló hatása (el sem hiszem, hogy ez megtörténhet, azt tanították, ez tudománytalan, a kultúra azt kódolta belém, ez képtelenség, stb, stb.) miatt azonban egyszerően nem látunk, vagy nem tudunk látni, hinni, elképzelni és teremteni. A zene pedig teremtés, a zeneterápia a fantázia újrateremtése. A képzelet erejével, a szemlélıdı tudat segítségével új, a betegségbeli tudatállapot meghaladó tudatot tudunk elérni. Errıl késıbb, most nézzük a zene mibenségét! VIZSGÁLJUK MEG, TESTÜNK-LELKÜNK ÁTHANGOLÓIT, A ZENE SZEREPLİIT: 1) A ritmus ereje nem lebecsülhetı, ezt tartom a zeneterápia legfıbb erejének, mivelhogy az egész Univerzum zenei jellegő, tehát ritmikusan (minták, rezgés alapján) szervezett. Esztétikai értelemben a ritmus [sarkítva] objektív. A DALLAMok inkább már a személyiség emocionális, szubjektív rétegéhez tartoznak, amibe érzelem, szociális hatások és szabályok is benne vannak. 5 Ógörög G idea, majd id ea: alap minta, elképzel és, k épzet, k ép, terv. Itt azt jelenti, minden mőv észetb en fellelhetık a természet al apvetı törv ényei, pl. szi mmetria, mértani so rozat (Fibonacci, [1,1,2,3,5,8, ] Lucas sor [1,3,4,7,11 ]), spirálok arányai a zen ében, arany metszés, stb. 5

6 6 De az álmok és vágyak, a fantasztikum világa is. A dallam tehát: szubjektív. Ám a kompozíció szerkezete, a struktúra (forma) sokszor kifejezetten intellektuális bravúr lehet. A kompozíció legelébb a szerzı önkifejezése, mégis, inkább szociális jellegő: mert mások megértésére számít, s a zenei köznyelv elemeibıl épített, tehát eleve szociális eredető is. A mőben persze ennél magasabb színt is megjelenhet, benne helyet kaphat transzcendentális dimenzió is (Bach Magnificat ja, a h moll Miséje nem csak formai bravúr, egy ima is.) A RITMUS. Az etimológia [eredettan] nem fölösleges, ne feledjük a ritmus szavunk eredetét; ερυσθαί (erüszthai) =elhárít/oltalmaz/összetart, rhein = folyni, erüein = húz, vonszol, alakzatban marad= mőködésben tart. A ritmus tehát: m inta, rendezıelv. A ritmus minden funkció, történés olyan paramétere, amitıl a minıség az, ami. Ha meg akarjuk változtatni az életünket, egy mőködést, egy formát, a ritmust (mintát) kell megváltoztatnunk. Ezért tartom a ritmust arkhé-nak ( αρχαι = ıselv[ek], ok, kezdı feltétel 6, lényeg, princípium). De a ritmus nem monoton ismétlıdés! Nem ütem, hanem ritmus: tetszıleges arányok/ismétlıdési/együttmőködési minták. A ritmikus mozgás, a táncterápia még stroke 7 -os, bénult betegek számára is jelentıs rehabilitációs lehetıség! A zene ritmus, de úgy, hogy ritmusok hierarchiája (egy hang frekvenciája is ritmus! + a hangköz vagy harmónia hangjai egy közös frekvencia mintázatban egyesülnek + a dallamok ritmikus összetevıi is kiadnak egy nagyobb egységet). A hangok, zörejek, dallamok, egyidejő harmóniák, több egyidejő dallam (kontrapunkt) szín, erı, tónus: jelentésrétegeket, tehát ritmusmintákat halmoz egy szuper komplex egységgé. A RITMUS SZERVEZ: tudn illik, a megszervezett információ maga a MŐKÖDÉS! A lét lényege = információ + energia. Ám az energiához adott inform á ció már szerkezet. A Szerkezet meg már mőköd ést tesz lehetıvé Az energia önmagában káosz, nem alak, nem szerkezet, nem funkció, nem épít. Az energia (pántha pléróma, chí, csí, khí, od, a fizika nyelvén; Dirac tenger, kvantumvákuum energia, stb.) csak van, és mindennek, ami volt, van és lehet, alapja. Ez az energia-óceán: isten, egyszerre törvény és kvázi személyes, ez a végtelen energia nem más, mint az ÖNMAGÁT SZEMLÉLİ TUDAT, az, aki van, az, aki Mózesnek így jelentette ki magát, az vagyok aki [csupán] lenni tud (nem oly szerencsés fordításban: vagyok, aki vagyok ). Az energia (jin, nıi) iránytalan, az információ (hím/ jang minıség) segít az energiának abban, hogy STRUKTÚRÁt, pl. hókristályt 8, falevelet, vagy egy élılényt 9, és persze mőalkotást (rendezettség!) hozzon létre. Ezt bizonyítja, pl. a felépülı ház. Már a tégla atomjai is energiából, és az ıket össze tapasztó, irányított (tehát információval kevert) energiából áll, ami szerkezetet, tehát magát az anyagot eredményezi. A ház terve = információ, az energia az, ami az információval együtt egy másik szerkezetet (alapelemek, téglák) egy magasabb szervezıdéső szerkezetet = a házat adja ki. 6 Elveket, ıs-okok at kellen e írno m, a gö rögben ennek cs ak többes száma van. 7 stroke= si mogatás, ütés, csapás, orvosi értelemben: gut aütés (apoplexi a), agyi érk atasztró fa okozta centrális (központi idegrendszeri) bénulás. 8 Itt az in fo rmációt a ví z dipólus molekulák elektro mos polaritás a adj a. 9 Gén = a fehérjeépítés mintája = információ feh érje+enzi mek szöv etek. 6

7 7 Megszervezni = irányítani, információt adni, ami mindig ritmikusan terjed az univerzumban. Síva istennı dobütéssel kezdte a világ teremtését (és az elızı világ megszüntetését). E bekezdés, a zenei ritmusnak keretes szerkezetet adva: a ritmus az alapja a költeményeknek (metrica, poesis) is. Mindegy, hogy szótagmérı (quantitas, görög, latin, magyar) ritmuselvrıl, vagy szóhangsúlyos (qualitas, német, középlatin) ritmuselvrıl, szervezıelvrıl beszélünk. E két elv egyidejő használata a kettıs ritmus (vagy mértékkapcsolásos ritmuselv). Zeneterápián én mindig olvasok rövidebb, ritmikus, karakteres verseket! A zenei és verstani szólam ugyanaz; értelmes, nyomatékkal határolt önállóan viselkedı szövegegység. A beszéd dallama, a hanghordozás éppúgy intonáció: a költemény élı szavalatakor, mint a zenei dallam intonálása ami szintén ritmikus jelenség (fordulatok, dallamcsúcs, egységek [ütem, sormetszet] elhatárolása és összekötése). 1. ábra, figyeld meg a fa és a ba rázdák ritmusá t! Valamennyi élı szervezet ritmikusan mőködik. A hormonok nem folyamatosan irányítanak, (hormon = biológiai információ élettani mőködések). Maguk a hormonok is ritmikusan, szabályos ciklusokban választódnak ki. Ritmikus a szíved, a légzésed, a nıi nemi ciklus, de még a férfiak nemi vágya is, az alvásod-ébrenléted, emésztésed, a kiválasztásod, a bélperisztaltikád, szempilláid rebbenése, idegrendszered elektromos aktivitása, visszatérı álmodozásaid, félelmeid, szorongásaid, a hangulat és a gondolati MINDENED RITMIKUS! A m etronóm az agyadban van. Sıt, több, metronómszerő, ún. BIOLÓGIAI PACEMAKER, azaz ütemadó szerv van. A legfontosabb ilyen szövet a szemidegek mentén található: a szemidegek (nervi optici) keresztezıdése (chiasma) fölötti (supra) idegmag (nagy, sejtes csoportosulás, = nukleusz). A látóideg keresztezıdés (nucleus suprachiasmaticus, NSC) tartalmaz olyan sejteket, melyek pacemaker funkciójúak. Az ütemadás a fény mérésén alapul, közelebbrıl a nappali megvilágítás, a fényszakaszok, az ún. fotoperiódus hosszát m érésén alapul. 7

8 8 A szem retinájának vannak olyan sejtjei, amiknek köze nincs a képlátáshoz, egy speciális pályán, a retino-hipothalamikus pályán (RHT) viszi a foto-periódus híreit a hipothalamuszhoz (a belsı elválasztású mirigyek és bioritmusok karmestere), ill. azon keresztül az agyba. egy egész, molekuláris metronóm - zenekar az agyban A fotoperiódus mérése kémiai, egy hormon felezési ideje, vagy az ún. kriptokrómok, azaz a fényérzékeny molekulák, vagy két anyag (dopamin-melatonin inga 10 ) felépülésének-elbomlásának (metabolismus) idıreakcióján alapul. -De mi a fészkes fenének beszélünk errıl? Szólt a jogos kérdés a III. éves nagybıgı szakos fiútól. Emlékszel? (Eredetileg e jegyzet a Budapesti Zenemővészeti Egyetem hallgatóinak készült. [2006]) A bioritmusról kevés szó esik, még a mai, (egyoldalúan) fejlett orvostudományban is. A megzavart ritmus számtalan betegség okozója! Az epekövesség, a renyhe belek aritmiás [arrhythmia] perisztaltika 11 ) a fényhiányos depresszió, SAD 12 az epilepszia (körülírt agysejtek rohamszerő, halmozott kisülése, ami görcsöket okoz 13 ), az alvászavar tipikus bioritmus-zavar okozta megbetegedések. Az alvásnak külön ritmusa van, a lassú hullámú mély alvás (delta alakú EEG hullámok) a REM (az álomlátás, a gyors szemmozgások szakasza = Rapid Eye Mouvement), és más nem REM fázisok (NON-REM szakaszok). Alvászavarokban, depresszióban, skizofréniában, kábítószer és gyógyszerhatás alatt teljesen felborulhat az alvási mintázat! Ez káros. Bizonyos gyógyszerek (Na +, Ca + és Cl - ion csatorna-blokkolók, antidepresszánsok, fogamzásgátlók, de a ß- blokkoló szívritmus szabályozók, altatók is felborítják a biológiai ritmusokat! Ezekre mindig figyelni kell!!! JELLEM ÉS RITMUS (a rán yossá g, a viselke dé s d e a z érze lme k a rán yo sság a is) Az, hogy szangvinikus (vérbı) e jegyzet szerzıje, tehát könnyen keletkeznek indulatai, ÉS ezen indulatok befolyásolják a tetteit, nos, ez is ritmus. Az epileptoid karakter, vagy más nevén paroxizmális karakter (paroxizma = görcs) bár nem feltétlenül mutat epilepsziás görcsöket, DE: gyanakvó (paranoid), merev, nehezen, vagy nem alkalmazkodik, erıszakos. Az indulatok ÉS az ıket közvetítı agyi hormonok (1) kiáramlása (2) mennyisége, és (3) gyakorisága (ritmikussága/periodicitása) az adott karakterre jellem zı. Karakter = ritmikus jellemzık = folyamatok (testi és lelki is) sajátossága, egyéni arca = személyiség (minıség) is! A flegmatikus, esetleg a melankolikus ember lassú, kisség álmatag, nem mutat erıs indulatot, lagymatag, álmoskás. Mindez ritmikus jellemzı is egyben. Minden betegség gyakorlatilag nem-orvosi, vagy nem-pszichológiai paradigmában is megközelíthetı, ezt teszem én is, -az átlagos zeneterápiás gyakorlatnál mélyebb tudással és igényesebb kivitelben. 10 A retina fotoreceptor sejtek sötétben melatonint termelnek, d e a fényben ez elbo mlik, bár, s ez fontos, a fotop eriódus végén pont a melatonint termelı enzi mek s záma nı meg (s zerotonin-n-acetiltranszferáz, hidroxiindol-orto-metiltrans zferáz). Ennek köszönh etıen a fáziseltolódott retinális melatonin s zint növek edését láthatjuk, mint elsıdleg es biorit must, ami majd más biorit musok kiinduló vezérlıje. 11 Féregmozg ás, ami akaratunktól függetlenül továbbítja a tápanyagot, v agy pl. az epev áladékot. Ak aratunktól, de nem l elkiállapotunktól független, l ásd pl. a vizsgad rukk oko zta h as menést! 12 Seasonal affectiv disorder = szezon ális (fényhiányos) érzelmi zavar, téli dep resszió. 13 Kis roh am: peite mal, nagy roham: grand mal, izomgörcs: szen zo motoros, bél, vagy más belszerv gö rcse: viszceromotoros epilepszia. 8

9 9 A zene parakrin hatású (lásd belsı elválasztás = endokrin) mirigy, azaz a ritmusa a szomszédos szövetek/ emberek ritmusát modulálja, befolyásolja. A betegségeket én a mőködések zavaraiként mutatom be. Minden mőködés vezérelt, tehát közös elemük az:» INFORMÁCIÓ, (ami élettani funkciókat irányít, enzim, hormon, tápanyag, stb.)» VEZÉRLÉS (igazodás a v áltoz ó élettani sz üks égletekhez, homeos ztázisheteroszt ázis)» VISSZAJELZÉS (feedback) a folyamatvezérlés eredményeirıl. A vezérlés azonban mindig ritmikus, azaz az információ megszervezett. Lássuk a fentiek szellemében kialakított zeneterápiás betegségkoncepciót: a BETEGSÉG, mint; JEL-ÁTVITEL zavar, mint: Az : r i t m u s z a v a r Elválasztás Kiválasztás Szabályozás Tónus/összehúzódás, Kémiai sav-bázis egyensúly, az Együttmőködések, más szóval a: hormonok, immunanyagok, epe, könny, vizelet, tej, idegi és hormon általi, izom, ideg, emésztés, víz-só forgalom, depresszió/ alvászavar agyi központ ok és a f éltekék aktivitásának ritmusbeli zavarai FOLYAMATSZERVEZÉS ZAVARA Ritmus információ mőködés (megszervezése) minıség A bioritmusok önállóan oszcillálnak, de az oszcilláció beállításához külsı, ún. szinkronizátor kell hozzá. A bioritmusokat generáló szövetek még izoláltan, kémcsıben (in vitro 14 ) is napokig megtartják ritmusaikat. Az élı szervezetben (in vivo 15 ) pontosságukat, és/vagy periódushosszukat a csillagokhoz, a nap járásához, fényhez, a sötétség hosszához, vagy más, külsı, természeti ingerhez állítják be; azaz szinkronizálják = hozzáigazítják a maguk ritmusát. Ez bármi lehet, fény, sötét, vagy egy vegyi anyag (hormon) jelenléte. A növények magjai is idıt zárnak magukba, de az órát a hideg, a talaj vegyi hatása, vagy a meleg, a gyakori víz, vagy növekvı fotoperiódus húzza fel. 14 Vitrin, üveg, laboredény, átvitt értel emb en: kísérl eti körül mények 15 Vita = élet, élıben, t ermés zetes körül mények között 9

10 10 Instituo ergo sum = irányítok/megszervezek, tehát vagyok s ez mind a ritmushoz kötıdik! A világ a ritmikus lüktetéssel vette kezdetét! Már önmagában egyetlen hang is ritmus: egy csı, vagy húr, vagy me mbrán rezgése, annak részrezgéseinek összessége. A rezgés gyakorisága (= frequentia) adja a hangmagasságot, ereje (amplitúdója) a hangerıt. Az alaphang (a hang magassága) gyakorlatilag számtalan apró részrezgés (a húr, a síp rezeg egészben, de felében, harmadában, negyedében-ötödében, stb. is,) eredıje. A részrezgés zenei nyelven: felhang, aliquot (=néhány). A hang is, a 3-5 hangos zenei motívum (legkisebb értelmes zenei egység) is tónus (hangszín). A felhangok adják a hangszínét, attól függıen, melyik felhang milyen erısen van jelen az adott hangban. Egyetlen hang is, a szimfónia és maga a zeneterápia is tónus. Motoros, érzelmi, sıt, fizikai tónus, τόνος= 1. feszültség (húr), az izom (kéz) feszülése, ami s ahogy a hangot létrehozta, 2. beszéd, hanghordozás, modor, 3. hangszín, festészetben a színek modora, fénye, 4. zenedarab egészének megformáltsága, módban, valamilyen tónusban való megírtsága. Az idegimpulzusok (elektromos kisülések) ritmusa, az ATP 16 vegyületek lebomlási ritmusa adja az izom feszességét, a gondolatok rohanását, vagy megtapadását. Az epehólyag kontrakciós 17 ritmusa, a belek perisztaltikájának 18 ritmusa, de az izzadás 19 és lélegzés, a szívritmus és a növekedés is mind: ritmus. Az élı szervezetek ritmusaival a kronobiológia foglalkozik. Zeneterápián meg akarjuk változtatni pl. a szív és a légzés ritmusát, különösen stressz oldásakor. Eszközei: tánc, relaxáció, légzésgyakorlatok, ekfonézis 20, dúdolás, éneklés, ordítás(!). Amit a laikusok összekevernek, az a metrum és ritmus. A metrum a ritmikus lüktetések nagyobb egysége, de a metrum nem ritmus, és nem ütem. Beszédterápiában a ritmikus versek (szervezıerı, jól tagolhatóság) kedvezı hatásúak. A hangok egymás utánisága a szuperkomplex rendszer második lépcsıje, dallam keletkezik. A zene az alábbi hierarchiák szerint épül fel, a: 2) HANGOK = amolyan, betők, fonémák, morfémák. Építıkövek, rezgı modulok, alapelemek. A hangok egyedi rezgések, ám már önmagukban is más részrezgések (az ún. felhangok): minden egyes hang rengeteg részhang összegzıdése. A zenei nyelv alapegységei. A hangadás 1/ kapcsolattartó és 2/ informatív-manipulatív (nászra hívás, vészjel, hazugság) funkcióval bír. A kanadai kutatások igazolták, hogy már 6 hónapos korban mintegy rendszerbe (tonalitás, hangnem, pl. dúr, moll) illesztjük a hangokat. Spontán játék alatt, többször exponált gyermekdalokba esetenként hamis hangot kevertek: ez jól látható orientációs reflexet (hol vagyok, mi történik, mit jelent ez az inger?) indukált a kicsinyeknél. Ugyanez az EEG vel elvezetett agyi hullámok mintázatán is megfigyelhetı. Az ısi, védikus nyelv minden hangja már egy értelmes jelentés is! A természeti népek zenéjében az egyes hangok önálló szimbólumként is léteznek! 16 Adenozin-triphoszfát, melynek felépítéseko r a sejt energiát tárol. Elbo mlás akor a sejt visszak apja, mégpedig SZABÁLYOZOTT FORMÁBAN nyeri vissza az energiát. 17 Con ctractio = összehú zódás. 18 Perisztaltika = féregszerő mo zgás, mely biztosítja a táplálék elıre h alad ását a b éltraktusban (traktus = huzam, szakas z). 19 Az apo chrin, melochrin, holochrin mirigyek mőköd ése, v áladéktermelése is egy külön rit musvilág. 20 Egyszerő jel ek alapján hangsúlyozott b eszéd, pl. bareia= mély, súlyosan mondott, magas hang fekvés, feddés, figyel meztetés, hypokrisis: szenvedélyesség. 10

11 11 A hangok és a harmóniák köz ötti idı és egymáshoz való idıbeni visz ony 21 (addicionális és multiplikatív visz ony ok) adja a ritmust. RITMUS = mérték, lépték, 22 arány = r ati o, proportio, r itmusban kódolt [egyéb] információ. Lám, a r itmus megint itt v an, jól látod, kedv es olv as óm, s nem csak idıbeni (temporális) folyamat, proc esszió, elırehaladás. Sıt, inkább ciklikus, visszatér ı, ami persze az eur ópai idıfogalomtól idegen, pedig ilyen a kínai, indiai, sıt, ilyen v olt az ókor i görögök idı felf ogás a is. -Idı? Az idı nem hogy nem lineáris, de még cs ak nem is cir kulár is, bár ez a legjobb modellje. Az idı nincs! Az idı a tér negy edik dimenziójának tökéletlen ész lelése. A zene tehát nem is igazán idıbeni mővész et, a dallami, har móniai viszonyok/ arány ok (ratio) NYELVI TÉRI ÖSSZEF ÜGGÉSEK. Ezek az IDİBENI FOLYAMATOK TÉRBENI STRUKTÚRÁKKÁ állnak össze az agyban. A zenével agyi újra str ukturálás, tudati változás ér hetı el. Már egyetlen hang, v agy rész hang eredmény e, össz egzıdése ( additio, summatio), ez is ritmus. A r ezgés i minták (ritmikus foly amatok, ciklus ok) szuper ponálódnak, helyezıdnek egymásr a, a végtelenségig bonyolítva a mintákat kölcs önhatásokat. Ez er kicsi minta egy nagy összmintában ( Gestalt, egészalak, holon, holisztikus felépítések) alakítja ki a v égs ı minıséget: mind élıben, mind a holt, any agi univerzumban, mind az agy unk gondolattengerében lásd az ábr át! (Az össz minıség dönti el, ez egy moha borította kav ics optikai r itmus a, vagy egy sziklás erdı részlete?) 2. ábra felület és textúra 21 Rövid és hosszú váltako zása, a rövid érékek ki adta hosszabb s zótag, vagy hang. A multiplikatív rit mus a régi, men zurális not áció (jegyzés, kottaírás) zene sajátja, különbözı arányok (propo rciók) szorzó-osztó rit musok. A rit mus ered etileg a hangsúlyos v erselést jelent ette. 22 Ne fel edjük: a matematika a zenébıl (Pythagoreizmus) születik, a közép t ana, arany mets zés, súlypont, geometriai szerkeszthetıség, kö zéparányos, i rracionális számok, vetület, stb. Természetes en az asztrológia is jelentıs fejles ztı hat ású a matematik ára nézve. 11

12 12 Az agyban számos: gátló sejtet (a hozzájuk tartozó több tucat sejt kisülését gátolják) gátló sejt (a gátlókat gátló-vezérlı pyramis sejtek és a pyramis sejtek aktivitásának szinkronizációja) található, igazi karmesterek! A ritmuskeltık tudományos neve: SZINKRONIZÁTORok! A dallam ritmusa már maga az ún. beszédszervezés, a beszéd zenei [!] része (prozódia, a beszédhang ún. kifejezı dallammal való mondása, kérdıhangsúly, stb.). De beszédet utánoz sokszor maga a dallam: a beszédszerő zene különösen az ún. verbális zene (gótika késı barokk, kb. Mozartig) korszakaira jellemzı. A harmóniák váltakozása a harmónia ritmus: a TAGOLÁS, váltások ritmusa. A csend, a semmi, az üresség minden alapja. A csend tagolja a hangokat/ ritmust, ezért szólni kell a csend szervezı erejérıl is. Csend, üresség, semmi nélkül nem lehetne VALAMI, érthetı szó, hang, de még anyag sem. A ritmikus visszatérések adják a darab alapkarakterét (pl. csárdás, keringı, fox-trot, tangó): tánc, lüktetés (pulsus) adja a végsı karaktert: gyász, erotika, zokogás, szökellı öröm, stb. A ritmus tágabb értelemben arányosság, és nem annyira csak a zene, hanem az építészet, a festészet, a költészet, de az egész univerzum alapfogalm a is. A ritmus : alakzat, mintázat, folyamat (processzusz), szervezıelv. A világegyetemben nincs oly mőködés, mely ne lenne ritmikus. A zenei ritmus jól láttatja; a ritmus mőködéseket és funkcionális egységeket szervez egybe, vagy tagol szét (= szervez egy másik egységbe) egymástól. A víz dipólus molekulája: ritmus. Az elektron proton körüli elkenıdése: ritmus. A Jupiter keringési ideje: ritmus, az epilepsziát okozó elektromos sejtaktivitás: ritmus. Az izmok összehúzódása: az elektromos impulzus, az aktin és miozin [izomfehérjék] ritmusa (összehúzódások ideje, ereje), és a szılıcukor, az ATP energiát tároló vegyület bontási ritmusa is, stb. A mániás, de a depressziós és epileptikus, alvási és ébredési agyi aktivitás is: mind ritmus! Valóban, minden ritmikus. A hetyke templomtorony tövében megbújó kunyhó méretaránya is: optikai ritmus, matematikai arány. Az ógörög és hindu hagyomány tud az elsı idıosztásról, pulzusról, ha úgy tetszik: ritmikus ısmintákról (ideák, arkhé, próto typon). A khrónosz prótosz (= elsı idı) ilyen ıslüktetés, amibıl ısminta alakult ki (részecskék, rezonanciák) lenne, ami talán a kvantumfizikában a Planck idıvel azonos (ilyenkor az Univerzum tömeg óriási, egy szuperkicsi, [10-35 cm] átmérıjő gömbbe zárva, vagy azzal az idıvel, amennyi idı alatt a fény áthalad a hidrogén atommagon. A világ: zenei felépítéső! DALLAM 3) A DALLAM nem más, mozgás, testbeszéd, kifejezı m ozgás = gesztus és sikoly. A hangok oly magasak (mélyek) és olyan lassan vagy gyorsan következnek egymás után, s olyan logika 23 szerint, amit megértünk (miként a konvencionális beszédmegértésben). (Ez igaz a kortárs zenére is. Dallamszerkesztésben Bartóknál logikusabbat nem ismerek.) Ha egy dallam jelentését meg akarom ragadni, muszáj reá mozogni, így átélve biztos tudást szerezhetek, mekkora a dallam energia és térigénye, lépni, vagy szökellni kell-e reá? (vö.: a Dalcroze -féle euritmiai mozgásokkal). Figyelem, a zene idıbenisége csak percepciós szinten fontos. A ZENE; ÉPÍTÉSZET = alá-fölé rendelt HIERARCHIÁK, PROPORCIÓK (arányok) jellemzik. 23 Ez a logika a kor stílusa (pl. barokk) nemzeti karaktere (pl. ol asz) a zeneszerzı egyéni ny elve (pl. Vivaldi). A zseni egy éni ny elvjátékát megértjük, a skizofrén szókitalációit, n eologizmáit nem. Bár mind en zeneszerzı dallamalkotása egyéni, a koh eren cia, az összeállás, a s zépség, a kompozí ció szerv ezettség e oly fokú, hogy v égül is esztétikai minıség áll elı. 12

13 13 Ugyanakkor egy dallam nem más, mint (testbeszéd hangokban!) kifejezı m ozgás. A mozgás jelentéssel bír: tüsszentés, ásítás, pánik, futás, alvásos ellazulás, ökölrázás, fintor, mosoly, stb. MOZGÁS = DALLAM = ÉRZELMI JELENTÉS (KOMMUNIKÁCIÓ). Ez a nonverbalitás és hallható mozgás-gesztus ZENETERÁPIA ALAPJA (esztétikai is, pszicho fiziológiai is.) Egy dallam (érzelmi) hatására az agyban éppolyan kérgi és kéreg alatti területek lesznek aktívak (EEG és PET 24 vizsgálatok), amik jóllakottság, evés, szexuális kielégülés folytán is aktivizálódnak. Leginkább a barátságos szavak, az elfogadás és szeretet. (Zindel Segal, Helen Mayberg, 2002, Toronto). Tehát a gondolatok, a hit, a tanulás m egváltoztatja az agysejtek közötti kapcsolatokat! A dallam jelentését (esztétika) a dallam mozgásba transzponálásakor kapható meg. Az érzés, a társas érintkezés mozgásban, testbeszédben és gesztusokban nyilvánul meg. MOZGÁS D ALLAM ÉRZELMI JELENTÉS (KOMMUNIKÁCIÓ) mozdulat 1, tér, 2, idı, 3 erı, 4 jelentés plasztika ritmus súlypont kif ejezés dallam A hangszeren játszott legató-ban, staccato-ba, martellében, vagy épp spiccato (hegedő vonásnem) ban benne a mozdulat: a hang a lefordított mozgás. A hang eleve nyomás-hullám (tapintás!). A MOZ DU L AT OR KE SZTI KÁJ A (tér-ritmus-súlypontkifejezés-idıtartam) adja a dallam jelentését és természetesen az esztétikai minısítések, pl. nagy terc konszonáns, felf elé kis szext: szerelem, lefelé kis szekundok, kromatika : sírás, fájdalom, stb. A GYÓGYULÁS = VÁLTOZÁS. Mégpedig idegsejtek egymásközti kapcsolatainak megváltoztatása gondolatok által, tudniillik az új gondolatok (pl. pozitívgondolkodás, régi, gyászos, dühítı, traumatikus élmyek újragondolása, átfestése) új neurális (idegsejti) mintákat alakítanak ki, persze ezeket meg is kell erısíteni gyakorlás által. Jó lenne, ha közbe vágnál, de mi az a neurális mintázat? Mert hogy Te, kedves hallgatóm, Te volnál a legfontosabb az oktatási folyamatban. A neuron = idegsejt. Jellemzı NEURÁLIS HÁLÓZAT alakul ki, pl. beszéd, zenehallgatás, vagy pl. alvás közben. Ezt (a láthatóvá tett) mintát az elektromosan kisülı és egymással kommunikáló idegsejtek adják ki. Ami zenei szerkezető! A fenti mondatokat 13 ik éve tanítom, mert bár nincs laborom, horribilis értékő mőszereim, biológusom, matematikusom, emberanyagom eszközös vizsgálatokhoz, miként a torontói egyetem kutató zeneterapeutáinak, de még pedig fizetésem sincs. Én magyar, tehát éhezı tudós vagyok, aki ingyen dolgozik, és akinek a gondolatait a tudományos paradigma csak megerısíti még ha utólag is. 24 Pozitron Emissziós Tomográf, el é szerv ezetbıl is kép es metszeteket, réteg felvételeket k észíteni e mod ern, orvosi, kép alkotó eljárás. (To mo = metszek, felszelek, g rafeín=írni-rajzolni, to mog ráf = metszetraj zoló) 13

14 14 A magyarhoni érvényesülésben igen gyakran nem a teljesítmény, hanem az számít, ki milyen érdekkörökhöz tartozik. De vissza a témához. A zenei prozódia (a beszédritmus 25 [artikuláció, beszédtempó, elválasztások] és a beszéd dallama nélkülözhetetlen a beszédfelismerésben. A Broca (motoros) beszéd központ (gyrus frontalis tertius 26, jobb kezeseknél legtöbbször a baloldalon található) aktivizálódik a zenehallgatás során. Fontos! ZENEISÉG NÉLKÜL NINCS BESZÉDMEGÉRTÉS. Zenével dadogós és diszlexiások terápiája jó hatású. És ez már megint biológia. A fátikus [üdvözlı] kommunikáció, a gesztus, a testbeszéd mind, a mimikához társított kifejezı hangokon keresztül vezetnek a fejlettebb beszédszervezéshez. A zenetörténet két, biztos esetben tud arról, hogy agyvérzés, Broca kérgi sérülés után, afáziás (aphasia= beszédképtelenség) zeneszerzı még komponálni képes. Tehát az emberré válás hajnalán a prozódia (görög: προσ+ωδία, latin: ac+centus = hozzá+éneklés, a szavak hangsúlyozása, kvázi éneklése, a szavak sajátos melódiája) fontosabb lehetett, mint késıbb, az egyre konkrétabb jelentést hordozó szavak! Azaz, a jelentést a dallam hamarább hordozta. Gyermekeink intrauterin (méhen belüli) fejlıdésük során mindezt (veszekedés-dallam, a beszéd érzelmi telítettsége) már érzékelik! (Beszédaktusok, hozzá kapcsolódó emóciók, társas helyzetek és szükségletek.) A zene és beszédmegértés szenzoros része, a beszéd expresszív részében a Wernicke (szenzoros beszédközpont, gyrus temporalis primus) mezı vesz részt, de a Broca és Wernicke központok sem izoláltan mőködnek. (Az agy holografikus szerkezete, kapcsolatgazdagság.) HARMÓNIA, ÖSSZHANG HARMÓNIÁK = összeillések és illesztések, arányosságok, szimpátiák, kapcsolódások, egybe-foglaltságok. A hangok, a da lam (és a szólamok) hangjai sajátos viszonyban állnak egymással. Rokonok, vagy idegenek, szelídek, vagy ellenségesek. A hangok kiadta harmónia (össze-hangozni), azaz a hangok összeillesztésébıl egyszerre kiadódó hangzat az összhang. Ez a hangok egymáshoz való viszonya, kapcsolata. Sok zenemő esszenciája a harmóniában ragadható meg. Ilyenkor dallam nélkül, csak az összhangzattani kivonatot játszva, megkapjuk ezt az esszenciát. Létezni= együtt lenni. Ekképp a harmónia kozmológiai fogalom! Az akkordok ( több húr ) gyakran taktilis (tapintási, haptikus = simogatással-mozgással összekapcsolt tapintás) ingerületasszociációt vált ki az agyban. Ha valaki jó zenész, és gondolkodó, ehhez nem kell PET vizsgálat, ami csupán utólag igazolta a zenészek közönséges, napi tapasztalatát. Zene a kultúra része. A kultúra = közös nyelv. Nos, ma már ilyen nincs. (!) A posztmodern elérte, hogy mővészettelen legyen. A Kali juga -t, a sötétség világkorszakot éljük. A mővészet a lélek és szellem gondozásának is, fejlesztésének is, ma már pedagógiailag, pszichológiailag bizonyított (!) eszköze. 25 Másképp: 1. kv antitás, a s zóhangsúlyos szótagja (τόνοι), 2. a s zótagok hoss zúsága (χρόνοι) Arisztotel ész, Poétika. 26 Gyrus, girusz (gö rög) = tekerv ény, csigavon al. Frontális = elülsı, itt: a ho mloklebenyhez tarto zó, tertius, (ejtsd terciusz) =harmadik. 14

15 15 A törzsfejlıdés során alakítottuk ki ısi szimbólumainkat. Az elemi percepció szintjén egyes percepciós egységek (szagok, hangok, látvány) jelzés (elılegzés, anticipáció) funkciót vesznek fel, melyek támpontot (nyom, [indice], a szakadatlan változásban meglévı állandóság, mint viszonyítási lehetıség) jelentenek, és helyzetek, dolgok felismerésében segítenek. A jelzés, a jel a szimbólumnyelvek, így a zenei szimbólumnyelv alapegysége is. Eredete az állatoknál a biológiában, etológiában ma is fellelhetı. Már a patkányok (sajátjaim, Patakos és Zafar) is megtudják különböztetni a konszonanciát és disszonanciát! 27 Sıt, (nekem van idım megvárni, míg rájönnek, hogy) a patkányok képesek dallamokat, sıt, nyelvi dallamok (különbözı nyelvek melódiáinak) megkülönböztetésére. Vagy, amint megfigyeltem, Malacz (Malkuth) kutyám rengeteg nyelvi, nyelv-dallami fordulatot képes volt differenciálni: a dallami jelentés, mint protonyelv (elınyelv, visítás, madárének, vészkiáltás) a biologikumban adott. Rizspintyeim is megtanulták értelmezni rajongó kitöréseim jellegzetes dallamát: szíjjel puszilom azt az elviselhetetlenül gyönyörő pofádat! A nyelv zenei-melodikus eredető, a protonyelv (elınyelv, nyelvkezdemény) mőködése biológiai tény. 28 A zenére (= többszörösen komplex ritmushierarchia) pedig azért van szükség, mert: MINDENKI A SAJÁT VILÁGÁBAN él. És bár szavakkal építünk hidakat, a szó (fogalom) pontatlan, s világot cserélni meg nem tudunk, hogy megtudjuk, milyen a másiké? Maradnak a szimbólumok, a foltok, színek, arányok-, és a zene, ahol eltőnnek a szavak (= tökéletlen közvetítık, félreértés). KREATIVITÁS - GYÓGYULÁS Az egészségügy a beteget nem teszi képessé arra, hogy gondba vegye önmagát. iatrogén 29 ártalomként; valódi, tanult tehetetlenséget 30 idézünk elı (learned helplessness). Mert eleve arra tanítjuk a beteget, hogy majd az orvos, majd a gyógyszer meggyógyítja. A saját erıfeszítése nélkül. Ez elsısorban mentális problémákkal küzdı betegek esetén igaz, de testi betegségekben is infantilizáló hatású a beteget passzív szenvedınek tartani.! A gyógyulás, ahogy a magyar mondja, valamif éle egész-ség. Azaz integráltság, teljességben lenni tudniillik a léttel (én-mások, testi-lelki-szociális, hivatásbeli-transzcendentális) teljesnek lenni. Tehát a gyógyuláshoz valamilyen életmód és gondolkodásmód változás mindig kell!! A gyógyulás a lét újr agondolása és újraépítése (lásd; tanulás, játék, kreativitás). A mőalkotás születése is hasonló: a lét megértése, a lét kitakarítása, a fölösleg eldobása, az eddigiek újraértelmezése Mi a zene? -Dunk el 28 Lásd Ju an To rro számítógépp el elıállított nyelv-hangzások (h alandzs a fran cia, ill. h alandzsa angol = nyelvi zeneiségek) b emut atását p atkányokn ak, iatros (jatrosz = orvos), az orvostól eredı (pl. ártalo m). Latinban és görögben nincs j bető, az i bető j elöli a j hangot is. 30 Depresszióban által ában már rögzült, negatív gondolkodásmódot találunk a betegeknél. A z ilyen beteg akkor is azt hiszi, hogy mind ennapi problémáiban nincs segítség, vagy segítı személy, ha ez n em így v an. Egyedülállónak, magányosn ak hiszi magát, és nem is fogad el segítséget, vagy nem ragadja meg a s egítı kezek et. Így egy n egatív gondolkodási spirál indul be, nagyon alacsony ön értékeléssel és teh etetlenségg el párosulva. A valódi tanult t ehetetlens ég lehet reális élettapas ztalat, amikor lelki baj ainkra még az intézmény ek, orvosok sem adtak jó válas zt. 15

16 16 Ha pedig ez így van, akkor sikerül két mondatba belezsúfolnunk a lényeget: A kreativitás filogenetikusan, talán 3 millió évvel korábban (tudatosan alakított) kıeszközök jelentek meg. A Homo Habilis nem [csak] alkalmazkodott, hanem kitalált (= adaptáció helyett asszimiláció!). Ha olyanok lettek volna, mint a mai átlag ember, aki csak alkalmazkodik, s megy a reklámok, a divat, a trendiség és a politikai propaganda után, a Homo nemzetség soha nem indul el az eszközkészítés (invenció, asszimiláció) útján. Amikor Guilford az intelligenciát kutatta, rájött, a kreativitást nem fedik le az IQ tesztek. A kreativitás divergens (szertefutó) gondolkodást nagyban igényel, látnoki, ösztönös, tehát eleve elüt a konvergens (lépésrıl lépésre haladó, közelítı, pragmatikus, TÉNYORIENTÁLT) gondolkodástól, vagy viselkedési stílustól. És még ma is igaz: eltérni bőn, vagy betegség. A tehetségeink fele, Magyarországon üldöztetést, elnyomást szenved el! A kreativitás új utat keres, eleve nem lehet átlagos, norma szerinti, így devianciának tőnhet számos esetben, -amit a környezet, fıleg az irritábilis magyar nép, büntet! A divergens gondolkodásúak éppoly hátrányos helyzetben, kisebbségben vannak, mint a kreatívak, mozgássérültek, vallási kisebbséghez tartozók, eltérı szexuális identitásúak. A tehetséges kutatók a kollegák elemi féltékenysége a kiemelkedı tudósra/mővészre/újítóra nem ritkán végzetes lehet. A valóságban azonban A TOTÁLIS ADAPTÁLTSÁG PATOLÓGIÁS ( szupernormalitás ). A biológiai ember (génekkel való átörökítés) evolúciója egy ponton társadalmi evolúcióba (génen kívüli= epigenetikus 31, kulturális öröklıdés) ment át. Kreativitás nélkül azonban még mindig a fán csüngenénk. Ma is két fajta embertípus van, az egyik birtokol, a második szemlélıdik (tudós, bölcsész), vagy kifejez, teremt (mővész). Az alkotó nem normális, mert nem ad neki boldogságot a: -szerzés, (pótlék, egy életen át tartó szeretethiány) -hatalomgyakorlás (pl. politikusok, sajnos, ez perverzió) -az érzéki öröm (kéj, evés-ivás, szex) -a verseny, (és elismerés igénye) a -teljesítmény. számára az alkotás kín is, kényszer is, de igazi öröm, mint a teremtés öröme. Fittyet hányva a semminek és szorongásnak, valamit hoz létre. A mágikus, törzsi, archaikus (pl. Egyiptom) mővészet azonban valami emberin túlra utal, ezért jött létre. A mővészet a Föld és Ég közötti távolságot csökkenti. A mővészet (Dunkel szerint) ún. TÁVOLSÁGCSÖKKENTİ GESZTUS. Egységbe foglal, integrál.(különnemő és sokféle érzés/ jelenség/ karakter kerül egy kompozícióba.) A mővészet az EMBERIN TÚLRA MUTATÓ jellegét hívjuk transzcendentális 32, azaz istenre vonatkozó jellegnek. Terápiás helyzetben is segít az önmeghaladásban! 31 epi= kívül, fel ett, közben, oda, itt. a géneken kívüli áthagyo mányozás. Pl. én már nem tudom azt, amit egy kecske vagy ı z, hogy az Amanita muscaria = légyölı galóca, ez mérget (muscarin) tartal maz, ezért nem étel. De a kultúra (jav asasszony, táltos, füveskönyv, növényismeret) mégis átörökíti ezt. 16

17 17 A kreativitást a pszichológia hat alosztályban differenciálja, azonban mindenikük tartalmazza azt a négy legfontosabb személyiség vonást, ami, valamennyire legtöbbször fejleszthetı! Ezek a következık (Guilford 1956), amiket filozófiai interpretációval is kiegészítettem [szögletes zárójelben]: KREATIVITÁS TÉRKÉP ORIGINALITÁS: azaz a személyiség egyéniség volta, sajátos. [eredeti= nem a már meglévıt másolja, az eredettel áll kapcsolatban, az eredet= isten, a kezdet, a szerkezet, a stabilitás is, a passzivitás is.] Arca van, stílusa van, egyéni kezdeményezése, iniciatíva, problémaorientáltsága, ott is talál valami érdekeset, ahol más nem, a flexibilitás már erı, folyamat és dinamizmus. FLEXIBILITÁS: mint már mondottam, a rugalmas gondolkodás azt a fajta találékonyságot jelenti, miszerint több megoldást is talál a személy/tudomány valamely problémára. Modelleket, vagy egyenesen új sémát alakít, hajlékony gondolkozás, ún. divergens gondolkodás a ma csak balféltekés, és csak konvergens gondolkodással szemben. Sok lehet a flexibilitásban a nézıpontváltás, de transzfer is, valamely részterület egy elemének átvitele más területre [hermészi 33 folyamat, közvetítı, vegyülı, a higany jelleme merkúri minıség, mozgás és mozgékonyság, rugalmas, csapongó, dinamikus, folyamat). E transzfer (ötlet, modell átvitel) által újszerő szokatlan kapcsolatok és információk jönnek létre, ami a késıbbiekben, az elaborációban (részlet-gazdag kidolgozottság) kerül kidolgozásra. ELABORÁCIÓ: a mőveleti finomság, a részletek kimunkáltsága, a kidolgozottság, a formai minıség magas színvonala (a folyamatanyag tagolása, a folyamatban alakuló minták egybeszervezése, tehát a: szerkezet -alakítás tudásának és magának a szerkezetnek a mőködése által). FLUENCIA: folyékonyság, ötletgazdagság, a megoldások, az ötletek (invenció) könnyedsége, a részletek, probléma megoldó szakaszok könnyed, sima váltogatása alkalmazása. Leginkább: az ötletadásban való könnyedség, és termékenység. A szerkezeti megoldások és folyamatok játékos egybeszövései. A szerkezet folyamatot enged meg, vagy indukál. A folyamatokban viszont visszaköszönnek a szerkezet elemei, amik apró folyamatokat generáltak, apró szerkezetekkel a végtelenségig. De ez már a folyton keletkezı Univerzum sajátját jelenti Most lássuk azonban magát az alkotás, a kreativitás lényegét, jellemzıit. 32 Az ilyen áthagyo mányozás a kulturgének, az ún. mémek által történik. 32 trans z= át, keres ztül, túl, cendeo = lépek, túllépni, meghaladni [az anyagit], isteni -latin. 33 Hemés z (Merku riusz) a k ereskedık és az utak, a tolvajok hírmondók isten e. Összeköt, nyugh atatlan, csapongó, vegyít és kö zvetít. Innen a higany n eve (mercur) mely fémben minden más fém oldódik (amalgánok, pl. réz+higany; rézamalgám). 17

18 18 JÁTSZADOZÓ VILÁG JÁTÉKOS TEREMTİ A világ maga játékos. Az egész univerzum isten kifejezıdése: önismétlıdés variációkkal. Bimbódzás-sarjadás, fejlıdés-elhalás és újrakezdés. Játék. Csak önmaga-levés (nem másért van), öncélú öröm, a logika, érdek és idı hiánya, stb.). A játék, a fantázia, a mővészet a világban eleve adott. A játék és mővészet ezért szakrális is, és terápiás hatású is: hiányzó én-részek (fel nem nıtt pszichéjő beteg) megszülése, tudattalan tartalmak megjelenítése, leszakadt én-részek (pl. a rossz anya okozta emlékek-élmények) újraintegrálása (re-fúzió, re-integrálás). Az újra való kinyílás. A játékban félelem nélkül (legalábbis traumatizáló félelem nélkül, kontrolláltan, ún. irányított regresszióban) tudunk szembenézni a világ és a saját, belsı világunk részeivel. Félelem és merev, defenzív (védekezı), hárító machinációk nélkül! Az ısi bölcsesség szerint a problémáktól, lelki bajoktól meg lehet szabadulni, 1 megismerés és 2 elfogadás által. A játék, önkifejezés, kreativitás (= mővészetek) a lét alapállapota (Winnicott) a játék univerzális természeti jelenség (Hans Georg Gadamer 34 in: Igazság és módszer játék). A kreativitást Istentıl, a kozmikus tudattól/természettıl örökölte az ember. Következik VALAMI, AMI T MI MOST VISSZAVESZÜNK A LÉLEKTANTÓL A kreativitásról azt hittük lelki jelenség, és csak a zsenik sajátja. Ez ma már marhaság, tarthatatlan. Maga a világ kreatív. Láttál két egyforma levelet? Figyeled, hogyan él-mozog az evolúció, egyre érdekesebb alkalmazkodóbb élılényeknek életet adva? A kreativitás ontológiai (=lételméleti) kérdés, nem pszichológiai. (Ám, mivel a világ hálószerő, mindennek, mindenhol lehet vetülete.) Winnicott, pszichológus létére megsejtett valami filozófiai jelentıségőt, amikor a kreativitást a megism erés harmadik útjának mondta, és ez nem csak a saját lelkünkre, de létkérdésekre (ontológia, ónta, τα όυτα= létezık) is vonatkozhat. (Ontológia= lételmélet, a lét kérdéseivel foglalkozó filozófia.) Mind a nevelés, mind a gyógyítás, mind a létezés ismeri és igényli is azt, amit úgy hívunk, lelkiség, hangulat, az érzelmekben való lét, oldottság. A játékban-játszásban való feloldódás haszon és cél nélküliség: önmagáért levés. A zene is játék, játékos, és a kreativitás eredménye. Még az elıadás/tanór a megtar tása is igényel játékosságot- kr eativitást az egyik elıadó ettıl jobb, érdekesebb, mint egy másik. Innen van jelentıs örömadó, fejlesztı, nevelı, közösségterem tı és gyógyító hatás a. És most kínálok valamit, a tányéron: ZENE LÉLEKTANI KÖRÍTÉSSEL, CSIPETNYI FILOZÓFIÁVAL FŐSZEREZVE Minden létezı lényege, hogy valamivel hozzájárul a belıle kiinduló aktivitáshoz. Ez fizikai-energiai, anyagcsere kölcsönhatás, aktivitás, amivel a létezı HOZZÁJÁRUL SAJÁT KÖRNYEZETÉHEZ. (A kı este kisugározza a Nap melegét, a növény jóval aktívabb, átalakítja környezetét, az állatok erdıket-mezıket alakítanak át saját aktivitásukkal.) Egy létezı minél többet birtokol a létbıl, annál aktívabb. Az ember már teremtı módon az. Ma már a saját evolúciónkba szólunk bele. Embernél ezen aktivitás nevezetesen a költéshez, festéshez, zenéléshez tartozik, és persze a tudományos kreativitáshoz is. Az esztétikai aktivitás kozmikus törvényeket (ideákat, nousz-t, alapmintát, elvet, sıt; a fizikai világ mőködési elveit) képes a maga esztétikai szintjén (esztin = érzéklet érzékiség, tapasztalat, aiszthézis = érzékelés) megragadni, a mővekben mőködtetni. Ez nem esztétika, hanem, amit az elıbb mondtam, metafizika is, ontológia is! 34 esztétikával, mőv észetel mélettel foglalkozó filozófus 18

19 19 Minden létezı az aktivitással tudja felülmúlni önmagát. Mővészet, alkotás, igazán emberi is, alkotói is, értékképzı is. A fejlıdésre képes létezı, bár nem önmaga oka (mint isten, az abszolútum), létének mértéke szerint képes tevékenységeket kifejteni. Így létrehoz valamit, ami több, mint az ıt ért külsı (biológiai-pszichológiai és társadalmi) hatások összege. És persze minél nagyobb mértékb en részesedik a létben a létezı, annál inkább képes az önszervezésre és önmaga tökéletesítésére de ezt már mindenik vallás bizton állítja. Hermann Imre (lélektanász) szerint minden mővészet a patológiásban gyökeredzik, amin most eltérıt kell értenünk. De nincs normális. Csak statisztikus van. A nem alkotók vannak többen. Csakhogy az igazság nem statisztikus: mert akkor tehénszart kellene ennünk. Mert hát hogyan is tévedhetne hatvanhárom milliárd légy? Az önszervezıdés és alkotás, tehát a KREATIVITÁS NEM PSZICHOLÓGIAI KATEGÓRIA, hanem létrendi jelenség. Egyfajta evolúció a teremtésben eleve adott. Ezennel megfosztom az alkotáslélektan kompetenciáját az alkotást illetıen, különösen, ha az alkotót, csakis, mint disszonáns (lelkileg diszharmonikus, problematikus) személyt kezeli. Számos alkotó azért is disszonáns, mert valamely aspektusban meghaladja korát. Nem a kor tagja többé, ezért a meghaladás, ezért a disszonancia. A zene magasrendő rendszerszervezés. Cum pono= összerakni (hangokat). Innen jön magyar szavunk is: kompozíció. Egyébként a zene számos élettani hatáson keresztül hangolja át az egy hangulatban, mőködésben, szemléletben, viselkedésben, érzésekben megrekedt pszichét. Ahogy pl. a szorongás (csökkenı noradrenalin, növekvı kortikotrop (corticotorop) releasing (a kortikotrop hormont üríttetı hormon) faktor szint, üss vagy menekülj reflexek) tartósan áthangolja a hypothalamus, hippokampusz (az agy, bizonyos funkciókat irányító részei) kortizol (cortisol) receptorainak 35 érzékenységét. A betegségek többsége biofizikai-biokémiai szinten mutatja meg magát (pl. ph-változás 36 gombásodás, idegimpulzus vagy ionáramlás: izomtónus/görcs elzáródás, frekvenciaváltozás funkcióromlás [epilepszia, tachycardia 37 ] koncentráció-változás kövesedés [plakk [rárakódás], vesekı]stb.). Tehát a biofizikai-biokémiai mőködések ritm usának zavarai, azaz elhangolódás. Az idegrendszeri mőködés ritmuszavara enyhe esetben a gyermekkori magatartászavar (epileptoid EEG 38 minták). Súlyosabb esetben epilepsziás görcsök. Funkcionális eredető (organikus eltérés nincs) fájdalmak mögött nem ritkán áll ritmus zavar (epe, a bél motilitásának [mozgékonyságának], az izmok összehúzódásának ritmus zavara, ideges szívpanaszok, szívritmus zavar, mirigy mőködés bioritmusának zavara: nyombélfekély, stb.) De ritmikus agyi mőködés zavar állhat a hiperaktivitás, (túl-ingerlékenység, ingeréhség, túlmozgás), a hangulatváltozások és mániás-depresszió tünetei mögött is. 35 receptor: a s ejt felszínén l evı, különbözı molekulák kötıhely éül, felvevıh elyéül (receptio= felvétel, latin) szolgáló ap ró érzékelık. A számuk nem állandó, csökk enhet, vagy növek edhet, így a sejt egy k émi ai hírnök re, hírvivı molekul ára hol érzékeny ebb, hol kev ésbé érzék eny. 36 ph = pondus hidrogeni, azaz; hidrogénkitevı. A ph érték adja az adott vegyület, szövetnedv savasságát (ph 7 alatt) vagy lúgosságát (ph 7 feletti értékek ), a ph 7 semleg es érték (pl. víz). 37 tachiosz = gyors, zaklatott görög, cor, cordis, szóösszetételben: cardio = szív (latin). 38 Electro -Encephalo-G raph = agyi hullámok elvezetésére (és a gyenge agyi aktivitás áramok felerısítését és rögzítését) szolgáló készül ék. 19

20 20 A VILÁG = FOLYAMAT Az ilyen személy mintákat (patterns) tárol több részterületrıl (amit divergens gondolkodással emel tudatba). Az ötlet még önmagában kevés, noha ötletet adni sem tud számos ember. Az ötlettel dolgozni kell, megforgatni, tervezni, próbálkozni. Megforgatáson azt értjük, hogy pl. egy festménynek, egy fúgának több lehetséges megoldása (zárlat, moduláció, expozíciós terve) van, ebbıl csupán egy lesz a végleges - amit alkotója jóváhagy. Az alkotás könnyed, folyékony (fluency, Vivaldi erre jó példa), még akkor is, ha valaki sokat kotlik mővén, ezerszer átjavít, vagy mint pl. Beethoven csak a lehetı legjobb dallamf ordulatot keresi (sokszor leragasztotta partitúrájának egy-egy ütemét). Mert a mő szinte kifolyik az alkotó to lából, de mindemellett elakadhat, félreteheti a mővet (látencia [felszín alatti, nem látványos, rejtett folyamat], maturációs = érési fázis), vagy tartósan eltöpreng (Honegger, Bartók) egy részleten, problémás fordulaton. Az imént említett jellemzık azonban minden alkotó egész személyiségébe ágyazottak, amiért is nagy variációk lehetnek az egyes alkotási módok között. Mindannyian rendelkezünk valamilyen alkotástípussal, s nem kell zseninek, zeneszerzınek, avagy festımővésznek lennünk ahhoz, hogy alkossunk. Az alkotás speciális gondolkodásmód, gyakran kötıdik a jobb agyi féltekéhez, az impulzusok elfogadásához, és bizony: a spontán, félelemmentes állapothoz. Az alkotó folyamatokban sajátos komm unikáció zajlik a két félteke között, és ez sajátos pályákon történik. A két (agyi) félteke funkcionálisan aszimmetrikus, s az ıket összekötı corpus callosum 39 nem az egyetlen kapocs kettejük között. A jobb féltekére az intuíció, a képi, egészleges, ösztönös, s emocionális mőködésjellemzı, és az ún. divergens gondolkodás. Ez utóbbira jellemzı, hogy szimultán több szálon fut, több megoldást tart helyesnek, s több megoldást is tart evidenciában, jól, s sokféleképp képes több elem asszociációira (relatív flexibilitás 40, átlagos originalitás 41 ). Ez azonban korántsem minden. A három lebeny vidéke (a parietális, occipitális, s temporális 42 agyi lebenyek határfelszíneinek találkozása) a hozzá kötöt t testvázlati, s gazdag integrációs kapcsolatok (szünesztéziák, multimodalitás: parietális [fali] lebeny poszterior [hátsó] része, projektív pályák, és a homloklebeny fogalomalkotó, idıszervezı, s szociális funkciói is igen fontosak. Különösen az ismeretlen helyzetben való tájékozódás (mint pl. az improvizáció feladathelyzete) mert ezek együtt végzik az adaptációt, s pl. egy fúga, de legyen szomorú, s f-mollban, és méghozzá legyen Händeles, páratlan metrumban (= lüktetés, pl. ¾ -es lüktetéső hangsúlyrend) feladathelyzet is igencsak adaptációt kíván. A pszichomotoros teljesítmény kevésbé fontos, igen sok alkotó hamarabb hordja fejében, mint kezeiben az alkotást. Ráadásul a motoros képességek könnyebben fejleszthetık, mint az intellektuálisak. Természetesen fontosak a kisagyi koordinációk, a dinamikus sztereotípiák. Zeneterápián másképp használjuk az agyunkat másképp látjuk a dolgokat, az életünk, -innen a változás, a gyógyulás lehetısége. 39 kérges test, t eli átkap csoló nagy idegsejt magokk al, p rojekciós pályakeresztezıdésekk el 40 egy-egy ötlet so rán mennyire jellemzı a rug al masság (változtatás, alkal mazások). 41 Azt jelenti, egy-egy ötlet mennyire eredeti? Mennyi b enne a saját, vagy mennyire abszolút saj át? 42 pariet ális=fali [fejtetıi lebeny ], occipitális [okcipitálisz] nyakszirti, temporalis [temporálisz] halánték lebeny 20

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

* * * (JEGYZET, NEKED, A ZENEMŰVÉSZETI EGYETEMEN, BUDAPEST, 2006, DUNKEL)

* * * (JEGYZET, NEKED, A ZENEMŰVÉSZETI EGYETEMEN, BUDAPEST, 2006, DUNKEL) (JEGYZET, NEKED, A ZENEMŰVÉSZETI EGYETEMEN, BUDAPEST, 2006, DUNKEL) Szia! Gyere velem, ezúttal egy spéci koncertre. Ezen a koncerten az idegsejtek kisülései adják a zenei mintát: gondolatok szimfóniájára

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1.

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Orvosi élettan Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Prof. Sáry Gyula 1 anyagcsere hőcsere Az élőlény és környezete nyitott rendszer inger hő kémiai mechanikai válasz mozgás alakváltoztatás

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Az emberi motivációk és az érzelmek

Az emberi motivációk és az érzelmek Általános és személyis lyiséglélektanlektan Az emberi motivációk és az érzelmek A Yerkes-Dodson törvény (1908) Sikerorientáció Hi Sikerkereső Túligyekvő Lo Kudarcfélelem Hi Kudarc elfogadó Kudarckerülő

Részletesebben

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD Ayurvéda = Az Élet Bölcsessége Az Ayurvéda célja Az ayurvéda célja, hogy helyreállítsa az élet egyensúlyát a tökéletes elme, test működés és viselkedés révén; Az ayurvéda

Részletesebben

Autonóm idegrendszer

Autonóm idegrendszer Autonóm idegrendszer Az emberi idegrendszer működésének alapjai Október 26. 2012 őszi félév Vakli Pál vaklip86@gmail.com Web: http://www.cogsci.bme.hu/oraheti.php Szomatikus és autonóm idegrendszer Szomatikus:

Részletesebben

Sejtek közötti kommunikáció:

Sejtek közötti kommunikáció: Sejtek közötti kommunikáció: Mi a sejtek közötti kommunikáció célja? Mi jellemző az endokrin kommunikációra? Mi jellemző a neurokrin kommunikációra? Melyek a közvetlen kommunikáció lépései és mi az egyes

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Akár tótágast is állhatsz!

Akár tótágast is állhatsz! Akár tótágast is állhatsz! Elızı cikkemben már érintettem a vállalkozás lélektani oldalát, és még a mostaniban is ezt a fonalat fogom folytatni. Én sajnos azt tapasztalom, hogy egy-két igazán fantasztikus

Részletesebben

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25.

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25. Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei Reményi Tamás 2010. november 25. A kapcsolat és forrás 2002-ben 8 hallgataó az ELTE-GYFK-ról Bergenben, Uelzenben és Berlinben Rega Schaefgennél Zentrum

Részletesebben

A ZENEI HANGOKNAK IS VAN NEVÜK. EZEK A NEVEK ÍGY HANGZANAK: C (cé) D (dé) E (é) F (ef) G (gé) A (á) H (há)

A ZENEI HANGOKNAK IS VAN NEVÜK. EZEK A NEVEK ÍGY HANGZANAK: C (cé) D (dé) E (é) F (ef) G (gé) A (á) H (há) MINDEN GYEREKNEK VAN NEVE. NEKED MI A NEVED? A ZENEI HANGOKNAK IS VAN NEVÜK. EZEK A NEVEK ÍGY HANGZANAK: C (cé) D (dé) E (é) F (ef) G (gé) A (á) H (há) BIZTOSAN ELŐFORDULT MÁR, HOGY NEM A NEVEDEN HÍVTAK,

Részletesebben

Autizmussal élő hallgatók a felsőoktatásban. Krausz Katalin gyógypedagógus AOSZ Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK

Autizmussal élő hallgatók a felsőoktatásban. Krausz Katalin gyógypedagógus AOSZ Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK Autizmussal élő hallgatók a felsőoktatásban Krausz Katalin gyógypedagógus AOSZ Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK Autizmussal élek, de nem autista vagyok elsősorban. (Ellen Notbohm:

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait Jó úton-lóháton Évmilliókkal ezelőtt, mikor még a ló kutya-nagyságú volt, ébersége miatt választotta társául az ember. Sok sok év gondoskodás után nagyobbra nőttek, teherhordókká váltak, mígnem egy napon

Részletesebben

Az érzelmek logikája 1.

Az érzelmek logikája 1. Mérő László egyetemi tanár ELTE Gazdaságpszichológiai Szakcsoport Az érzelmek logikája 1. BME VIK, 2012 tavasz mero.laszlo@ppk.elte.hu Utam a pszichológiához (23) (35) Matematika Mesterséges intelligencia

Részletesebben

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében szakmai találkozó változás Jelen helyzet Kívánt helyzet 2007. Május 10. irányított változtatás Jelen helyzet Kívánt helyzet Minıség javulás Változás

Részletesebben

A napközbeni aluszékonyság krono- és fényterápiás lehetőségei.

A napközbeni aluszékonyság krono- és fényterápiás lehetőségei. A napközbeni aluszékonyság krono- és fényterápiás lehetőségei. Dr.Terray-Horváth Attila Magyar Honvédség Központi Honvédkórház Alvásdiagnosztikai és Terápiás Centrum Biológiai ritmus Cirkadián ritmus Cirkadián

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

Milyen ma egy tudatos vállalkozó?

Milyen ma egy tudatos vállalkozó? Milyen ma egy tudatos vállalkozó? Érdekes lesz ez a kis tanulmány, hiszen sokéves tapasztalataimat próbálom összefoglalni egyetlen cikkben, legalábbis azokat, melyeket a vállalkozók jellemzıivel kapcsolatban

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYÉLETTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Sejtfal szintézis és megnyúlás Környezeti tényezők hatása a növények növekedésére és fejlődésére Előadás áttekintése

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon

Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon Mosoly tevékenység Ingyenes mese- és művészetterápiákkal segítünk a testi betegséggel együtt járó lelki problémák feldolgozásában kiegészítjük

Részletesebben

A belső hallás fejlesztése

A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlettségéről dallambújtatással győződhetünk meg. A dallambújtatás azt jelenti, hogy egy dallamrészletet gondolatban énekelünk tovább, azután hangosan folytatjuk.

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Nemrég, egy különféle szakterületeket képviselô, Kanada különbözô részeirôl érkezett 40 üzletember és üzletasszony részvételével tartott megbeszélésen az

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

REZONOMETRIA. Dr. Szidnai László www.szidnai.dr.hu

REZONOMETRIA. Dr. Szidnai László www.szidnai.dr.hu REZONOMETRIA Dr. Szidnai László www.szidnai.dr.hu Példa: KAPCSOLATTEREMTÉS (Farkas L alapján) Két személy, dolog, körülmény közötti viszony, összeköttetés, összefüggés létrehozása KÉPESSÉGE => Jobbtendencia(+)

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán

A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán Király Péter MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont RMKI KFFO İsrégi kérdés: meddig terjedhet Napisten birodalma? Napunk felszíne, koronája,

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

Szemléletváltás a női szexuális zavarok megítélésében és terápiájában. dr. Lukács Eszter magánpraxis

Szemléletváltás a női szexuális zavarok megítélésében és terápiájában. dr. Lukács Eszter magánpraxis Szemléletváltás a női szexuális zavarok megítélésében és terápiájában dr. Lukács Eszter magánpraxis Problémák a szexuális válaszciklus hagyományos, lineáris modelljével (avagy a férfi szexualitás Prokrusztész

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

A gyermekkori epilepsziák felismerése

A gyermekkori epilepsziák felismerése A gyermekkori epilepsziák felismerése Dr. med. habil. Fogarasi András Tudományos igazgató Bethesda Gyermekkórház, Budapest fogarasi@bethesda.hu Tel: 4222-875 Fıbb lépések Felismerés Diagnózis Klasszifikáció

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

IDŐS KUTYA A CSALÁDBAN ÉS A RENDELŐBEN. Várható viselkedési változások, idősekkel való bánásmód a rendelőben

IDŐS KUTYA A CSALÁDBAN ÉS A RENDELŐBEN. Várható viselkedési változások, idősekkel való bánásmód a rendelőben IDŐS KUTYA A CSALÁDBAN ÉS A RENDELŐBEN Várható viselkedési változások, idősekkel való bánásmód a rendelőben XXI. S zázad Az idősek százada 2 Várható élettartam növekedése (ember, társállat) Idősek arányának

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Idősek és a Zene. Budapest, 2012. október 9. előadó: Bagyinszki Zoltánné

Idősek és a Zene. Budapest, 2012. október 9. előadó: Bagyinszki Zoltánné Idősek és a Zene Budapest, 2012. október 9. előadó: Bagyinszki Zoltánné Zene az életfolyamán CSECSEMŐKOR Altatódalok KISGYERMEK KOR Gyermekdalok Zene az élet folyamán ISKOLÁS KOR Iskolai zeneoktatás Kulturális

Részletesebben

DEMENCIA. Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes

DEMENCIA. Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes DEMENCIA Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes a demencia mindig tünetegyüttes, melynek hátterében sokféle betegség állhat Demencia tünetei Alaptünetek: memóriazavar ( rövid

Részletesebben

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled!

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! 7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! Elıszó Amikor egy érdeklıdı, vagy akár egy visszatérı vevınk ismét felkeres minket, ezt azért teszi meg, mert szüksége van tılünk valamire, de minimum

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

Mérd fel magad könnyedén!

Mérd fel magad könnyedén! Mérd fel magad könnyedén! 1. Töltsük ki arab számokkal a kipontozott helyeket úgy, hogy igaz legyen az alábbi mondat: Ebben a mondatban... db 1-es,... db 2-es,... db 3-as,... db 4-es,... db 5-ös,... db

Részletesebben

www.authelp.ro authelp@gmail.com, authelp_ti@yahoo.com

www.authelp.ro authelp@gmail.com, authelp_ti@yahoo.com AutHelp Egyesület József Attila Általános Iskola Hargita Megye Tanfelügyelősége 2009 szeptember 15.-én kezdte meg működését a PUZZLE Oktatási Központ a József Attila Általános Iskola Tudor negyedi épületének

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migráns megküzdési stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat a www.langsport.hu weboldalon.

A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat a www.langsport.hu weboldalon. Amennyiben termékünkkel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívjon minket a 06(20)-574-8389-es telefonszámon, vagy írjon a szerviz@langsport.hu címre. A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás betegszállítóknak. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás betegszállítóknak. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás betegszállítóknak www.szegedizoltan.hu Állapot felmérés Biztonság!!! Rángatózik igen fejvédelme nem Van-e erős külső vérzés csillapítani (a vérzés súlyossága? Esetleges rejtett

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

Pszichológia, pszichoszomatika vizsgakérdések-megoldások

Pszichológia, pszichoszomatika vizsgakérdések-megoldások Az ETI Természetgyógyászati alapismeretek modulvizsga megoldólapjainak felhasználásával készítette: Fábián Andrea vizsgakérdések-megoldások 1 1. Írja le a pszichoszomatikus betegségek kialakulását befolyásoló

Részletesebben

Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere

Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere Szabó Győzőné igazgató Jász-Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Kompetencia szerkezete 1. Ismeret, tudás (Extrinzik motiváció) 2. Képesség,

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

Zaj- és rezgés védelem

Zaj- és rezgés védelem Zaj- és rezgés védelem Mi a zaj? A zaj kellemetlen zavaró hang Zajnak nevezünk minden olyan nemkívánatos vagy túl hangos hangjelensége(ke)t, amely az egyén életfunkcióit, munkáját, munkájának és pihenésének

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben