1_9. Janovszki Gabriella Gyógyító munka a XVIII. Kerületi Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1_9. Janovszki Gabriella Gyógyító munka a XVIII. Kerületi Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban"

Átírás

1 1_9. Janovszki Gabriella Gyógyító munka a XVIII. Kerületi Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban Tartalom: 1. A XVIII. Kerületi Nevelési Tanácsadó múltja 2. A Nevelési Tanácsadó működésének törvényi háttere 3. A XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadó részlegei: a hagyományos és az új részlegek bemutatása 4. Pszichológiai ellátás 4.1. A Nevelési Tanácsadó pszichológusainak tevékenysége 4.2. Mélylélektani pszichoanalitikus terápiák 4.3. Viselkedés - és kognitív terápiák 4.4. Hipnózis 4.5. Relaxációs és szimbólum terápiák 4.6. Családterápiák 5. Fejlesztő pedagógia 6. Iskolai fejlesztő pedagógia 7. Gyógytestnevelés 8. Statisztika 9. Jövőkép 1. A XVIII. Kerületi Nevelési Tanácsadó múltja Alapító okiratunk tanúsága szerint kerületünkben 1969 óta működik Nevelési Tanácsadó. Kezdetben sokszor kellett költöznie: működött az iskolaorvosi hálózat keretében, a gyámhatóságon belül, aztán a kisegítő iskola részeként, ahogy Dibácziné Ambrus Enikő gyűjtéséből megtudtuk. Ezt követően a Darus utcai Általános Iskola melléképületébe, majd a Lakatos úti (ma Eötvös) Általános Iskolába, utána a Bókay Általános Iskola melléképületébe költöztettek minket. Ezután végre az Üllői úton kaptunk egy kertes villát: itt volt először külön szobája minden pszichológusnak és vezetőnek. Először lett a helyiség az intézmény

2 igényei szerint kialakítva. Innen azonban 1991-ben ismét költöznie kellett, mert az önkormányzat más célra kívánta igénybe venni az épületet. Bizonytalanságban eltelt rövid időszak után a Kondor Béla sétány 15-ben, egy megszűnt bölcsőde nagyobb részét kaptuk meg. Innen egy év múlva megint költöznie kellett a Kondor Béla sétány 17-be. Végül ben került jelenlegi helyére, a Kondor Béla sétány 10. szám alá, a Csontváry Általános Iskola udvarán található külön épületbe, a PIHGY-vel együtt. Hányatott sorsú intézményünk működését az is nehezítette, hogy többször lebegett felettünk az összevonás és a megszüntetés veszélye. A szűkös kezdet után egyre jobban kiteljesedtünk. Újabb szakterületek és újabb szakemberek kapcsolódtak be a munkába: a hagyományos részlegek mellé a 2007/2008 -as tanévben integráltuk az iskolai fejlesztőpedagógiai és a gyógytestnevelői szakszolgálatot. Munkánk tartalmi bővülését követően a nevünk is megváltozott, Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálatra. 2. A Nevelési Tanácsadó működésének törvényi háttere Az évi Közoktatási törvényben megjelent a sajátos nevelési igényű és a magatartási, beilleszkedési, tanulási zavarral rendelkező gyerek fogalma. A törvény meghatározta az érintettek jogait, szabályozta rehabilitációs célú ellátásuk mikéntjét, és a nevelési tanácsadást a szakszolgálatok körében helyezte el. (10.. a gyermek, a tanuló joga; 6.. (2) és (3) a tankötelezettségről; 22.. a szakszolgálatok intézményei; 30.. (1) a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló joga; 30.. (7) a magatartási, tanulási, beilleszkedési zavarral rendelkező gyermek rehabilitációs célú foglalkoztatása; 30.. (9) az értékelés és minősítés alóli mentesítés; 34.. a pedagógiai szakszolgálatok; 35.. a nevelési tanácsadás feladatai; 40.. (6) a magatartási, tanulási, beilleszkedési zavarral rendelkező gyermekek korrekciója, felzárkóztatása, 52.. (7) valamint (11) c) egyéni fejlesztő foglalkozás szervezése, 3. számú melléklet a csoportlétszám számításáról; 85.. az önkormányzatok feladat ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve; 86.. a fővárosi kerületi önkormányzatok szakszolgálati feladat ellátási kötelezettségei.) Költségvetési törvény pontja a magatartási, tanulási, beilleszkedési zavarral rendelkező gyermekek kiegészítő normatív támogatásáról. 14/1994 (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról.

3 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről. 3. A XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadó részlegei: a hagyományos és az új részlegek bemutatása 1. Hagyományos pszichológiai ellátás: benti rendelés 2. Óvoda pszichológiai részleg 3. Fejlesztő pedagógiai részleg: benti rendelés 4. Óvodai fejlesztő pedagógia 5. Iskolai fejlesztő pedagógia 6. Gyógytestnevelés 7. Jelenleg hiányzik az iskola pszichológiai hálózat A hagyományos és a kirendelt részlegek különbözősége: A Nevelési Tanácsadóban végzett terápiás munka nem helyettesíthető az óvodákba-iskolákba kirendelt szakember terápiás munkájával: - A Nevelési Tanácsadóban érvényesülnek a speciális téri, idői, tárgyi terápiás keretfeltételek. - A problémával rendelkező család mozdul a saját érdekében, motivált a problémái megoldásában, nem küldik, nem erőltetik. Az óvodákban - iskolákban a szakember mozdul: így más lélektani tér és más hatások érvényesülnek, alacsonyabb szintű motiváció tapasztalható a kliensek részéről. - A titoktartás könnyebben megtapasztalható, a bizalom légköre erőteljesebb a benti rendelésen. Az intézményekben a szakember autonómiája más keretek között érvényesíthető. - A Nevelési Tanácsadóban nincs akkora teljesítmény nyomás a tünetek javítására, elfogadó légkör alakítható ki. - A vizsgálatok objektivitása is jobban garantálható. - Az intézményekben zajló rendelésen viszont lehetőség van sok gyerek pszichológiai, fejlesztő pedagógiai megsegítésére. 4. Pszichológiai ellátás

4 4. 1. A Nevelési Tanácsadó pszichológusainak tevékenysége Pszichodiagnosztikai vizsgálatok segítségével a pszichés tünetek leírása, a háttérben meghúzódó okok feltárására. Pszichoterápiás és pszichológiai tanácsadói gondozással az intrapszichés konfliktusok feldolgozása, a tünetek enyhítése, megszüntetése azokban az esetekben, amikor a gyermek állapota pedagógiai eszközökkel már nem rendezhető. Óvoda pszichológusaink: segítik a pszichés zavarokkal rendelkező és a kinti körülmények között ellátható gyerekeket. Pszichológiai diagnosztikai vizsgálatok: mérik az intelligencia hányadost, a képességek, mentális funkciók struktúráját, a személyiség szerkezetét, az érzelmi és hangulati zavarokat, a szorongás szintjét, a viselkedészavarokat, valamint a gyermek családjának szerkezetét, a kapcsolatok struktúráját és működésmódjait. (Egy komplett vizsgálat összetevői a teljesség igénye nélkül: Első Interjú; anamnézis; Teljesítménytesztek: MAWI, HAWIK, Raven, WISC- IV., Bender-A, Bender-B, Projektív személyiség-vizsgálatok: Fa-, Család-, egyéb rajzvizsgálatok, Rorschach, Világ, Szondi, TAT, CAT, PFT, Kérdőíves vizsgálatok: Érzelemvizsgálat, Depresszió-kérdőív, Szorongás-kérdőív, Viselkedés-kérdőív, stb.) A pszichológus által kezelt pszichés zavarok: - tanulási nehézségek és zavarok pszichés háttere: tanulási dysfunkciók (olvasás, írás, számolás tanulásának problémái), motiváció hiány, figyelem- és memória zavarok, - szorongásos, neurotikus kórképek: teljesítményszorongások, fóbiák, generalizált szorongás, kényszertünetek, pánikzavarok, - kommunikációs, szociális-beilleszkedési nehézségek: gátlások, visszahúzódás, passzivitás, - hangulatzavarok: krízishelyzet, mély levertség, depresszió, suicid gondolatok, - pszichoszomatikus betegségek: szomatizációk következtében kialakuló, légzőszervi emésztő - kiválasztó szervrendszeri betegségek, - személyiség fejlődési zavarok, magatartás- és viselkedés problémák: hyperaktivitás, agresszív magatartás, impulzív kontrollzavarok, oppozíciós magatartás zavar, antiszociális megnyilvánulások. Pszichoterápiás foglalkozásaink

5 Leggyakrabban alkalmazott terápiás módszereink: feltáró analitikus terápia pl. játék- és bábterápiák, viselkedés terápia, kognitív terápia, relaxáció, hipnózis, imaginációs technikák, NLP. Többféle csoportos terápiát is szervezünk: ilyenek a pszichodráma, önismereti csoport, szorongásoldó csoport, művészetterápiás csoport. Rendszer szemléletű családterápiás foglalkozásokat is tartunk, melyben az egész család együtt vesz részt, így a családon belüli kommunikációs, kapcsolati nehézségek hatékonyabban javíthatók Mélylélektani pszichoanalitikus terápiák A tudattalan lelki élet kutatásával foglalkoznak, a gyógyulást a tudattalan összefüggések feltárásától várják. Célja: a tudattalan belső konfliktusok tudatosítása, újraélése a kezelés során. A lelki élet gyógyítására használt módszerei: álomelemzés, fantáziaelemzés, játékterápia, bábterápia, rajzelemzés. Ha a kliensnek sikerül kellő intenzitással, mély katartikus átéléssel felidéznie azokat a traumatikus eseményeket, amelyek a tünetét kiváltották, a tünet végérvényesen meggyógyul. Hasonlít ahhoz a belső megtisztuláshoz, amit Arisztotelész a tragédia hatásának tartott, ezért katartikus kezelésnek is nevezik. Az értelmezés (interpretáció) segít a tudattalant tudatossá tenni úgy, hogy nevén nevezi azt a tartalmat, ami abban a pillanatban, éppen áttörni készül. A tudattalan anyagot csak akkor kell értelmezni, amikor a tudat közelébe került, azaz el kell találni az erre éppen alkalmas, megfelelő pillanatot. A pillanat értelemmel történő felruházása a szakembertől szinte művészi intuíciót kíván. Az indulatáttétel jelentősége: a kliens az élete kulcsszereplőinek szóló pozitív és negatív érzéseit, indulatait, fantáziáit átvisz a terapeutára. A pszichoterapeuta ezért kerül olyan gyakran az indulatok középpontjába. A mélylélektani Budapesti Iskola: A Budapesti Iskola (Ferenczi Sándor, Bálint Mihály, Bálint Aliz, Hermann Imre): az anyagyerek kapcsolati modell megalkotásával világviszonylatban is jelentősen hozzájárult a pszichoterápiák fejlődéséhez. Az anya-gyermek kapcsolatot állították az analitikus megfigyelés középpontjába, ami a későbbi elméletek fordulópontjának tekinthető.

6 Terápiáikban törekedtek a kora gyermekkori szeretet hiány korrekciójára, pótlására. Felfigyeltek a korai elszakadási traumák jelentőségére. A személyiség akkor is kóros irányban fejlődhet, ha a szülői család ugyan ép, de nem tud kellő szeretetet, figyelmet és biztonságot nyújtani Viselkedés - és kognitív terápiák J. B. Watson nevéhez kötődik a klasszikus behaviorizmus megteremtés, mely elveti az elméleti konstrukciókat és csak a megfigyelhető tapasztalatokra összpontosít. Az embert specifikus ingerek érik, melyek specifikus viselkedést, válaszokat eredményeznek. Vizsgálataik során kizárólag ezekre az ingerekre és válaszokra, a feltétlen és feltételes reflexek működésére helyezték a hangsúlyt, az ember fejében lejátszódó, láthatatlan történésekre nem voltak kíváncsiak (üres fej metafora). Céljuk a szigorú törvényszerűségek alapján kidolgozott terápiás programok megteremtése volt. Jelentős felfedezésük, az a megfigyelés, hogy állatkísérleti feltételes reflexek mintájára épülnek ki gyermekeknél a félelmi reakciók, melyeket a feltételes reflexek kioltásával meg is lehet szüntetni. Ez azt jelenti, hogy már az első félelmet kiváltó inger imprinting szerűen bevésődhet gyermekeknél is, ha életfontosságú funkciókhoz társul. Terápiás módszerei jól alkalmazhatóak szorongások, félelmek, fóbiák, kényszeres tünetek kezelésére. A hetvenes évektől a kognitív terápiás nézőpont került előtérbe: a viselkedést belső törvényszerűségek, attitűdök, motivációk, célok, értékek befolyásolják, ezért nem lehet megkerülni ezek vizsgálatát. (teli fej metafora). A főbb viselkedésterápiás módszerek: Szisztematikus deszenzitizálás: A szorongást kiváltó szituációkat jelenítik meg a páciens által összeállított szigorú szorongáshierarchia alapján, skála segítségével. Relaxációs helyzetben, megváltozott tudatállapotban megjelenítve ezek ereje fokozatosan gyengül, majd megszűnik (reciprok gátlás). Ingerelárasztás: Az ingerelárasztás során a pácienst a számára legintenzívebb szorongásos helyzetnek teszik ki. A módszer hatékonyságában alapvető jelentőségű a kioltódás, ezt szolgálja az elkerülő reakció megakadályozása, hiszen a pácienst belehelyezik a számára legszorongatóbb helyzetbe. Operáns kondicionáláson alapuló módszerek:

7 Ezek célja valamely viselkedés kifejlesztése (pl. verbális kommunikáció fejlesztése), vagy gyakoriságának növelése, elemi viselkedés egységekből komplexebb viselkedésmód felépítése. Vagy éppen ellenkezőleg, valamely viselkedés megszüntetése, gyakoriságának csökkentése. A módszer az operáns kondicionálás tanuláselméleti törvényszerűségeit használja fel: a jutalom, ill. a pozitív következmények megnövelik valamely viselkedés jövőbeli gyakoriságát, a negatív következmények (büntetés, jutalomelmaradás) csökkenti azt. Szociális hatékonyság tréningek: pl. az asszertivitás-tréning: szociálisan hatékony, jogérvényesítő, mások által is akceptálható viselkedés és kommunikáció elősegítése, elsajátíttatása. Negatív gyakorlás: A kóros viselkedésformákat tudatosan extrém mértékig, kimerülésig fokozza, pl. tic esetén: az automatikus mozgásokat 1-2 perces gyakorlatok keretében akaratlagosan utánozza, amíg kifáradás jelentkezik. Célja: a késztetési szint csökkentése a tömeges akaratlagos gyakorlások által, a gátlás megjelenéséig. Önkontroll módszerek: A viselkedésterápiák jelentős része végezhető önkontroll módszer formájában. Jellegzetesen önkontroll technika az ingerkontroll: jól alkalmazható a kísértésnek való ellenállás helyzetében, elkerülő, késleltető technikákat erősít meg. Kognitív terápiák: A kognitív nézőpont a jelentésadási folyamatra helyezi a hangsúlyt, arra kíváncsi, mi befolyásolja az ember viselkedését, gyakori reakcióit. Az ember kognitív szemüvegen keresztül értelmezi a világot: az új információk a már meglévő kognitív sémák szerint rendeződnek el. A személy rejtett kognitív struktúrái meghatározzák érzelmi állapotát és viselkedését, ahogyan az új helyzetekre reagál. Beck koncepciója szerint: hierarchikus kognitív struktúrák működnek bennünk, melyek meghatározzák válaszmintáinkat: Az automatikus, spontán negatív gondolatok szintje: Minden vagy semmi gondolkodás: ha valami nem tökéletes, az egyenesen értéktelen. Dichotóm végletekben gondolkodás jellemző rá, a dolgokat fekete-fehérben látja. Túláltalánosítás: itt egyszeri eseményekből az illető általános szabályt alkot. Például: rosszul sikerült egy vizsgám: buta vagyok. Negatív szűrő, vagy szelektív absztrakció: a személy egy negatív részlet alapján mindent

8 negatívan minősít, mintha sötét szemüvegen át nézné a világot. A pozitívum diszkvalifikálása: semleges és pozitív dolgok figyelmen kívül hagyása, vagy negatívba fordítása jellemzi. Korai, vagy önkényes következtetés: a tények nem indokolják a negatív következtetést: gondolatolvasás és jövendőmondás alakul ki, mintha jobban értené a másik szándékait, és előre látná a rosszul alakuló jövőt. Magnifikáció és minimizáció: a saját hibák felnagyítódnak: katasztrófa-gyártás jellemzi, míg a pozitív tulajdonságok lekicsinylődnek. Érzelmi logika: az érzések evidencia értékűek, meghatározzák a valóságot és a jövőt. Kell-típusú állítások: valamit meg kell tennem, nem tehetek másként. Egy adott helyzetben csak egy bizonyos módon lehet viselkednie, nem engedhet meg magának alternatívákat. Címkézés, téves címkézés: az adott viselkedés minősítése helyett az egész személy minősítése történik. Perszonalizáló, megszemélyesítés: magára vesz dolgokat a személy, negatív eseményekért ok nélkül felelősnek érzi magát, mely egyaránt kialakíthat bűntudatot vagy omnipotencia érzést. A kognitív sémák mélyén rejlik a diszfunkcionális attitűdök, beállítódások szintje. A személy életének elvont, általános vezérelvei, melyek nem láthatóak azonnal, hanem kikövetkeztethetőek az általános válaszok alapján. Alapvetően befolyásolják azt, ahogyan megéljük a helyzeteket: pl. buta vagyok, ezért engem senki nem szeret. Legmélyebben, a tudattalanban rejlik az alapsémák szintje. Az alapsémák kora gyermekkortól kezdve alakulnak ki, a korai traumatikus, vagy éppenséggel pozitív élmények hatására. A pszichoanalízis irányzataihoz hasonlóan eljutnak ahhoz a felismeréshez, hogy a később nehezen befolyásolható alapsémákat, szülőktől a gyermek felé érkező érzelmek, az elfogadás, vagy az elfogadás hiánya alakítják ki. Pszichoterápiás helyzetben ezek a korai emlékek feltárhatóak és befolyásolhatóvá válnak Hipnózis: Már évezredekkel ezelőtt felismerték és alkalmazták elődeink a szuggesztió hatalmát: ősi varázsló technikákkal, népi gyógymódokkal tették hatékonyabbá gyógyító eljárásaikat. J. Braid a XVIII. században megalkotta a hipnózis elnevezést, az alvás, hypnos görög eredetű szóból, mert megfigyelték, hogy hipnózis során megváltozik a tudatállapot mélysége.

9 Sokáig azt hitték, a hipnózis leginkább az alváshoz hasonlatos állapot, melyet a későbbi kutatások elvetettek. Hipnózis elméletek: A hipnózis, mint alváshoz vezető kondicionált folyamat. Az első jelentős hipnóziselmélet Pavlov nevéhez fűződik. Szerinte hipnózis alatt az agykéreg egyre intenzívebb gátlás alá kerül, mint alvás során. A hipnotizőrrel a beteg az úgynevezett, őrponton keresztül tartja a kapcsolatot. Mára ezeket a feltevéseket megcáfolták: a hipnotizált személy EEG-jén éber állapotra jellemező alfa- és béta-hullámokat regisztrálhatunk. Agyfiziológiai változások. Hipnózis során markánsabbá válnak az emocionális reakciók, a beérkező ingerek feldolgozása inkább holisztikus, jobb féltekei, semmint racionális, bal féltekei jelleget mutat. Több az alfa-aktivitás, főként a jobb féltekében, ill. a frontális régió théta-aktivitása. Szerepjátszási elmélet. Szkeptikus nézetek úgy tartják, hogy hipnotikus állapot nem létezik, csak hipnotikus kezelés. A hipnotizált személy úgy tesz, mintha alávetné magát az ellenállhatatlan hipnotizőr szuggesztióinak. Analitikus elmélet. Freud és Ferenczi a hipnózist kizárólag olyan lélektani jelenségnek tartotta, melyben a hipnotizőr a hipnotizált én-ideálját testesíti meg. A páciens mély regresszióba kerül, aktivizálódnak gyermekkori függőségi vágyai és aláveti magát a hipnotizőr befolyásának. Ebben a gyermeki helyzetben a hipnotizőr felvállalhat anyai, megengedő, elfogadó szerepet, amit maternalis hipnózisnak nevezünk. Vagy apaszemléletű, irányító, autoriter ún. paternalis hipnózist. Szociál-pszicho-fiziológiai szemlélet. Bányai É. elmélete: a hipnotizőr és a hipnotizált személy között a terápia során kialakuló, különlegesen mély és intim személyközi kapcsolat jön létre. Ennek eredménye a két személy között kialakuló szülő-gyermek összefonódás, ami egy nagyon mély bizalmi helyzetet eredményez és elősegíti, hogy a terapeuta hatni tudjon a másikra. Neodisszociációs elmélet. J. Hilgard szemlélete ma a legelfogadottabb: a hipnotizált személy tudata disszociált állapotban van, azaz hipnózis során tudatának bizonyos része leszakad, önálló működésbe kezd és teljesen bevonódik a terápiás helyzetbe. Ekkor a hétköznapi fontossági sorrend felborul, átrendeződik, az ítélőképesség megváltozik. A hipnózis jellemzői: módosult, beszűkült tudatállapot

10 a figyelem beszűkül, fokozott koncentrációt hoz létre a tudattalan tartalom hozzáférhetővé és befolyásolhatóvá válik nő a szuggesztiók iránti fogékonyság a realitás érzékelése csökken a jobb érzelmi és holisztikus agyféltekei működés kerül előtérbe a hipnotizált személy teljes bevonódásával jár az interperszonális helyzetben. Terápiás lehetőségei: Tüneti kezelések, fiziológiai változások létrehozása: pl. fájdalomcsillapítás, szorongásoldás. Feltáró, önismereti munka: a tudattalan konfliktusok befolyásolása, korregressziók segítségével a problémák gyökereinek feltárása Relaxációs és szimbólum terápiák Az autogén tréning: 7 fokozatból áll: 1. lazítás, 2. nehezedés, 3. átmelegedés, 4. szívműködés, 5. légzésműködés, 6. zsigeri és 7. fejre vonatkozó formulák kerülnek alkalmazásra. Célja: testi-lelki-szellemi nyugalmi állapot létrehozása, az izom-neurovaszkurális rendszer ellazítása, passzív koncentráció segítségével a pszichés feszültségek csökkentése, a belső konfliktusok feldolgozása. Gyakorlás terápia, segít a magasabb önszabályozás elérésében, beépül az életvitelbe, belső egységet hoz létre. Gyökerei: - A jóga: több évezredes tapasztalat, melyet Patanjali gyűjtött és állított rendszerbe. Jelentése: összeilleszt, befog, igába hajt. Az ind filozófiai hagyományra épül: a koncentráció, meditáció és extázis jelenségeit alkalmazza. - Sámánisztikus gyógyítás: melynek lényege a belső energiák segítő erőként való megjelenítése, a lélekrészek közti integráció megteremtése. - A keresztény misztika: meditatív és kontemplatív eszközei. Az aszkézis létrehozása gyakorlás, edzés, foglalkozás segítségével. Szimbólum terápiák:

11 Coué autoszuggesztív módszere: szóbeli formulák monoton ismétlésével fejti ki hatását. Desoilles irányított éberálom módszere képzeleti műveletek (imagináció) segítségével tudattalan konfliktusok, problémák megoldására törekszik. H. Leuner katatim képélmény eljárása standard, kidolgozott hívóképeket alkalmaz a belső tudattalan problematika feldolgozására. Koronkai Bertalan kimunkálta az autogén tréning felső fokát, a pszichoterápiás meditációs eljárást. A relaxációs-meditációs módszer jellemzői: Építkező jellegű módszer: rendszerezett előhívásokat használ a személység egésszé/egészségessé válása, felépülése érdekében. Módszertanilag strukturált: alapfokon az autogén tréning hét fokozata, középfokon: a szervtréningek, célformulák, fókuszolás és testi állapotváltozás gyakorlatai, felsőfokon: meditációs, imaginációs célzott hívóképek kerülnek alkalmazásra. Az egyszerűtől halad a komplex felé, a felszíntől - a mélység felé, az asszociációtól - az elemzés felé. Tematikusan strukturált: a hívószavak, hívóképek lélektani felszólító jelleggel bírnak és transzformáló, kimozdító hatásúak. A személyiség több rétegét érinti a belső átalakulás: testi, lelki-érzelmi-pszichodinamikai, szellemi-erkölcsi-transzperszonális dimenziók harmóniájának megteremtésére törekszik (önmagára találás, önmegvalósítás, önkiteljesedés, önmagán túlmutató értékrendezés, személyes válaszkeresés végső kérdésekre). Legfőbb lényege a képi megjelenítés, amely önmagában véve is transzformációs dinamikával jár Családterápiák Központi gondolata az, hogy az egyén problémáin hatékonyabban lehet segíteni, ha azokat az egész család működésével összefüggésben próbáljuk megérteni. A családterápia rendszerszemléletben gondolkodik: minden rendszer minőségében más, mint az alkotóelemek tulajdonságainak összessége. A család, mint rendszer tudattalan viszonyulási és kommunikációs mintái, meghatározzák a család tagjainak működésmódját, tüneteinek kialakulást. Alapvető, a tünethordozó családtag kialakulásának felismerése, ami elsősorban valamelyik gyereket érinti a családon belül. A megoldatlan szülői konfliktusok valamelyik gyermekben

12 pszichés károsodásokat indítanak el. A hibás működésmódok generációkon keresztül hatnak, a szülői házaspár a jelenlegi családtagokba vetíti a gyermekkorban kialakult pszichés tartalmakat. Az aktuális problémák mögött a szülői családról való érzelmi leválás és az Éndifferenciálódás nehézsége áll. Sok gyerek csak látszólag válik le családjáról, valójában érzelmileg a szülők egyike egy életen át, kötésben tarthatja. A rendszerszemléletű családterápia a tünethordozó gyermek helyett az egész családot, mint rendszert kezeli, ami rendszerint nagy ellenállásokba ütközik. Másrészt azonban óriási lehetőségeket nyújt a valódi és mélyreható változások megteremtésére, a nyílt és egészséges viszonyulási és kommunikációs működések kialakítására. 5. Fejlesztő pedagógia: A fejlesztő pedagógiai vizsgálatokat gyógypedagógus, ill. fejlesztő pedagógus szakemberek végzik, ami kiterjed a tanulási problémák diagnosztizálására, a jelzett részképesség gyengeségek mértékének megállapítására, és az okok feltárása céljából végzett kiegészítő vizsgálatokra. (Vizsgálati protokoll a teljesség igénye nélkül: Emberrajz, Bender-A, Bender- B, Meixner olvasás vizsgálat, Írás-vizsgálat, Nyelvtan-helyesírás felmérés, Diszkalkulia vizsgálat, Figyelemvizsgálatok: Lámpa-szék vizsgálat, Pieron, Dominancia-vizsgálat, GMP Beszédészlelési és beszédmegértési teszt, Óvodai szűrővizsgálat, MSSST, Inizan, Frostig, DPT, Marosits-féle diszlexia prevenciós gyorsteszt, Lakatos Katalin, Kulcsár Mihályné, Oseretzky féle és Delacato-féle mozgásfejlettség-vizsgálat). A fejlesztő pedagógus által kezelt problémák: A tanulási nehézségek és zavarok: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, valamint a nagymozgások, finommozgások, grafomotoros készség, nyelvi kifejezőkészség, figyelem, időben-térben- és síkon történő tájékozódás, emlékezet, szerialitás, analóg és kauzális gondolkodási folyamatok, vizuális és hallási észlelés, dominanciaviszonyok zavarainak kezelése, valamint a másodlagosan kialakult érzelmi, magatartási és beilleszkedési problémák csökkentése. Fejlesztő pedagógiai terápiás foglalkozások: egyéni, vagy kiscsoportos formában zajlanak: pl. prevenciós fejlesztő terápiák, iskolára előkészítő komplex képesség fejlesztés, mozgásfejlesztő terápiák, Delacato program, Ayres szenzomotoros koordináció és integráció, vizuális, akusztikus észlelés fejlesztése, ritmusérzékelés és sorrendiség észlelés fejlesztés, Meixner-féle diszlexia megelőző és korrekciós program, Sindelar-program, diszgráfia

13 korrekció, diszkalkulia korrekció, figyelem koncentráció- és emlékezet fejlesztés, beszédészlelés- és beszédértés fejlesztés, kognitív terápiák, drámapedagógia, tanulás módszertani segítség felső tagozatosoknak. Kihelyezett rendeléseinkkel nagyszámban tudunk segíteni olyan gyermekeket is, akik valamilyen okból nem tudtak eljutni Tanácsadónkba. Óvodákban, illetve iskolákban dolgozó szakembereink szintén diagnosztikus, illetve terápiás jellegű munkát végeznek. A gyermekeket már az óvodába lépésük után figyelemmel kísérik, természetes közegükben megfigyelik. Fontos feladatuk az óvodákban végzett szűrővizsgálat, ami már a prevenció része. Több éve minden májusban elvégezzük a kerület óvodáiban az óvónők által javasolt eljövendő nagycsoportos gyerekek szűrővizsgálatát. Erre alapozva megszervezzük a pszichoterápiás és fejlesztő pedagógiai csoportokat és egyéni foglalkozásokat. A szülőket is bevonjuk a terápiába: ismertetjük vele gyermeke alapproblémáit, a megsegítés technikáit, módszereit. Óvoda pszichológusaink egyéni és kiscsoportos formában pszichológiai gondozást végeznek a kevésbé motivált családok esetében. Az óvoda életében konzultatív és tanácsadói szerepkörben vesznek részt. Óvoda fejlesztő pedagógusaink: 3-4 fős kiscsoportokban 4-5 óvoda gyermekeit látják el. Sokszor heti gyermeket fejlesztenek! A legnagyobb forgalmat bonyolítják le. A tanulási zavarok kialakulását tudják megelőzni, terápiás beavatkozásuk prevenciós fejlesztő terápia. Minden gyakorlatot mese elemekbe ágyazva, sok játékkal végeznek el, játék közben készülnek az iskolára, fejlesztenek elmaradt részképességeket, fejlesztik a személyiséget, a szociális, kommunikációs képességeket, megelőzik a másodlagos magatartási, beilleszkedési zavarok kialakulását. 6. Iskolai fejlesztő pedagógia A Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részeként működik az iskolai fejlesztő pedagógiai hálózat óta minden iskolában jelen van, biztosítva a tanulási zavarral, részképesség problémákkal rendelkező tanulók szakszerű terápiás ellátását. Vizsgálatok: a Nevelési Tanácsadó szakvéleményei alapján kezdik el a tanulási zavarral, részképesség gyengeséggel rendelkező tanulók terápiás gondozását. A gyógypedagógusok a szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációs célzatú terápiáját is ellátják.

14 Az évet az első osztályosok szűrővizsgálataival kezdik: fejlesztő pedagógiai gyorstesztek, dyslexia szűrőteszt, Gósy-féle beszédészlelés, beszédértés vizsgálatok, Sindelar vizsgálat segítségével. A többi évfolyamon kontroll vizsgálatokat végeznek a tanulási dysfunkciókkal rendelkező tanulók körében. Terápiás ellátás: azonos problémákkal rendelkező, homogén, 4 fős kiscsoportok ill. egyéni terápiák keretében szervezik meg a korrekciós munkát. (pl. dyscalculiás gyerekeknél). A Közoktatási törvény 52.. a alapján heti 2, néha 3 foglalkozást is tartanak a szakvéleménnyel rendelkezőknek. Terápiás formák: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia terápiás foglalkozások, alapozó terápiák, mozgásfejlesztés, Ayres terápiák, az egész személyiség fejlesztése, tanulás módszertani ismeretek átadása, kooperatív tanulás. Tornatermi és osztálytermi foglalkozásokat tartanak: Tornatermi foglalkozások: - nagymozgások fejlesztése (pl. labdajátékok, füles labda segítségével), - egyensúlyérzék fejlesztő játékok (pl. dzsungel fogó csoportos játék). Osztálytermi foglalkozások: - grafomotórium fejlesztése: nem papír ceruza helyzetekben, mindent mese keretbe foglalva (pl. műanyag lapon, zsírkrétával folyamatos vonalvezetéssel: méhecske száll a hullámvonalban), - szem-kéz koordináció fejlesztése (sóval ragasztó vonalon betűk kialakítása, zsenília fonalból betűk hajlítása), - papír-ceruza helyzetekben gyakorlás, - percepció fejlesztése: vizuális fejlesztés (pl. mágnes teszt állat szemmel követése, elemlámpa fényének követése adott útvonalon, papír-ceruza percepciós gyakorlatok), - hangképzés, artikulációs gyakorlat, beszédfejlesztés, - auditív fejlesztés (erre csörög a dió, hangok felismerése, Dobó Kálmánné harangjáték gyakorlatai színkódos kotta alapján), - taktilis fejlesztés (pl. betűk írása egymás hátára karikával, háromszöggel), - csoportos memority, activity játékok: fejleszti a memóriát, kommunikációs készséget.

15 A játék öröme az óra végén felszabadít, lazít, élményt ad, a gyerekek örömmel vesznek részt, és boldog hangulatban mennek el a terápiás foglalkozásról. Az órai munkáról füzetet vezetnek, értékelik a munkát, mert minden, ami játék, egyben munka is. Tapasztalatok: Első osztályosok gondozásba vétele esetén, már 3. osztályban óriási javulás érhető el a vizsgálati eredményekben. Az iskolai fejlesztő pedagógus további fontos feladata a problémás gyerekek képviselete az iskolán belül, ezért egyéni konzultációkat tartanak, részt vesznek nevelőtestületi értekezleteken, osztályozó vizsgákon. A pedagógus kollégákkal konzultatív, a munkájukat szakemberként tanácsokkal segítő szerepkörben dolgozik együtt. A fejlesztő pedagógus kooperativ, konfliktus megoldó, segítő szakemberként működik az intézmények életében, aki hatékony konfliktuskezelő technikákat alkalmaz működése során. Ha azonban a tanulóval a kezdet kezdetétől, az első osztályba lépésétől nem foglalkoznak szakszerűen, a problémákat halmozni fogja és kialakulnak a másodlagos magatartási és beilleszkedési zavarok, később esetleg súlyos devianciák és személyiségzavarok, mely az egész társadalom számára problémává válik. 7. Gyógytestnevelés A Pedagógiai és Helytörténeti Intézetből átkerült a Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálatba, ami nem befolyásolta a gyógytestnevelés feladatainak ellátását. Utazó egész állású státuszokban és az iskolákban helyben, részállású státuszokban testnevelő, gyógytornász és gyógytestnevelő végzettséggel látják el a gyógytestnevelésre utalt gyermekeket, tanulókat. Minden óvodában és a legtöbb iskolában dolgoznak, ahol pedig nincs helyben ellátás, valamelyik közeli iskolába járnak át a tanulók gyógytestnevelésre. A kerületi iskola egészségügyi hálózattal együttműködnek, óvoda és iskolaorvosok, szakorvosok diagnózisai alapján kerülnek hozzájuk a gyerekek, tanulók. A gyógytestnevelők által kezelt problémák: Óvodás korosztály: enyhe ortophédiai problémák hanyagtartás lúdtalp tölcsér mellkas

16 X láb befelé forgatott lábfej mozgás koordinációs problémák. Iskolás korosztály: ugyanezen tünetek súlyosabb formában, valamint gerincferdülési problémák. Terápiás módszerek: Tornatermi és uszodai tanórai foglalkozások formájában történik. Tornatermi foglalkozások: speciális gimnasztikai gyakorlatok: x láb kezelése: nagy labdára ülés és lovaglás, járás gyakorlatok, négykézláb, lábujjhegyen járás, tölcsér mellkas kezelése: légző gyakorlatok fokozatosan kihúzzák a szegycsontot pl. lufit, pin-pong labdát, gyertyát fúj, lúdtalp: mezítláb járás, lábbal gyöngyszemszedés, kavicson, babzsákon járás, lábujjal rajzolás, papírtépés. Uszodai foglalkozások: már úszni tudó gyerekeknek speciális gyakorlatokat állítanak össze, (pl. jobb oldalra ferdülő gerinc: úszó gyakorlatokkal a jobb oldalt erősítik, a bal oldalt nyújtják). 8. Statisztika Statisztikai adataink szerint egyre inkább növekszik a súlyos, komplex problémákkal rendelkező tanulók és családok aránya. Jellegzetes tendencia a Nevelési Tanácsadóban megjelenő forgalom alapján: - nagyarányú esetszám növekedés az elmúlt években, - egyre súlyosabb tünetekkel rendelkező esetek jelentkezése, - egyre hosszabb idejű terápiák, - komplex esetvezetések. 9. Jövőképünk

17 Jövőképünkben olyan intézmény jelenik meg, ahol szakmailag magas színvonalon, egymással jó kapcsolatban dolgoznak a kollégák, partnereinkkel szoros együttműködésben, kölcsönös megelégedésünkre. Teamben és közösségben gondolkodunk, de az egyediséget sem nyomjuk el, lehetőséget biztosítunk az egyéni alkotásra és fejlődésre is. Megfelelő, vezető szakmai műhelyhez méltó tárgyi körülmények között dolgozhatunk. Megvalósíthatunk egy szakmailag megalapozott, közösen elfogadott koncepciót, melyben mindenkinek egyedi szerepe van, és az eredmények partnereink megelégedését is szolgálják.

Pszichoterápiás Módszerek Protokollja

Pszichoterápiás Módszerek Protokollja Pszichoterápiás Módszerek Protokollja Korszerűsített pszichoterápiás szakmai protokoll A szakmai protokoll a szakmai közgondolkodás összehangolásának és minőségbiztosításának fontos eszköze. A hazai pszichoterápiás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tasnádi Ágnes. A pszichés fejlődés zavaraival küzdők. nevelésében, oktatásában, fejlesztésében. alkalmazott eljárások

MUNKAANYAG. Tasnádi Ágnes. A pszichés fejlődés zavaraival küzdők. nevelésében, oktatásában, fejlesztésében. alkalmazott eljárások Tasnádi Ágnes A pszichés fejlődés zavaraival küzdők nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások A követelménymodul megnevezése: Általános gyógypedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul

Részletesebben

13. Janovszki Gabriella: Az agresszív viselkedés és az iskolai agresszió pszichológiája

13. Janovszki Gabriella: Az agresszív viselkedés és az iskolai agresszió pszichológiája 13. Janovszki Gabriella: Az agresszív viselkedés és az iskolai agresszió pszichológiája 1. Bevezetés Az agresszió gyűjtőfogalom: motivációkat, gondolattartalmakat, érzelmeket és viselkedéseket ír körül,

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény bemutatása... 4 1.1. Az intézmény arculata... 4 1.2. Alaptevékenységek... 4 1.3. Az intézmény tanulói... 4 2. Szolgáltatási kínálat, képzési szerkezet... 7 2.1. Az intézmény

Részletesebben

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS 2014 BEVEZETÉS... 2 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE... 2 AZ INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE... 2 MUNKÁNKAT BEMUTATÓ, SZEMLÉLETÜNKET TÜKRÖZŐ PUBLIKÁCIÓINK,

Részletesebben

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária Publication date ESZTERGOM, 2012 Tartalom BEVEZETÉS... 1 A TANÁCSADÁS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola /2010/LA Tartalomjegyzék I. Ajánlás II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat b. Az intézmény

Részletesebben

ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA. A Bartos Sándor Óvoda, Általános. Szabó Borbála Wagner Pálné

ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA. A Bartos Sándor Óvoda, Általános. Szabó Borbála Wagner Pálné BARTOS SÁNDOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ESZKI ÉS EGYMI - VÁRPALOTA MINŐSÍTETT GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM ok Országos Közoktatási Intézet ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság Készítette: Rózsás

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális asszisztens Moduláris szám: 1361-06 Dr Nagyné Schiffer Rita Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Tanulói jegyzet bűnözés bántalmazás szegénység

Részletesebben

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE NEVELÉSI TANÁCSADÓK EGYESÜLETE 2012 1 A DOKUMENTUM A MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ

Részletesebben

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában TÁMOP 3.1.4/08/2008-0150 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában Készítették: Fetzer

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási

Részletesebben

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz OTH, Budapest 2014. október Szerző Odor Andrea Lektor Kispéter Lászlóné A TÁMOP

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY 2 TARTALOMJEGYZÉK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVE...

Részletesebben

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 Tartalom Nevelési Program 1. Bevezető 1.1. Igazgatói bevezető 1.2. Iskolánk névadója

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék

Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék Oktatási szakmacsoport Gyógypedagógiai asszisztens Modulszám: 1283-06 Dobosné Bányai Veronika Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék Tanári segédlet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési programja (2013. Tartalom 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének

Részletesebben

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 Kék Madár Személyközpontú

Részletesebben

2/2005. (III. 1.) OM rendelet

2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 19/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. AUGUSZTUS 7. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 19/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. AUGUSZTUS 7. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 19/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. AUGUSZTUS 7. TARTALOM JOGSZABÁLYOK oldal 22/2006. (V. 22.) OM r. A Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényû

Részletesebben