1_9. Janovszki Gabriella Gyógyító munka a XVIII. Kerületi Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1_9. Janovszki Gabriella Gyógyító munka a XVIII. Kerületi Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban"

Átírás

1 1_9. Janovszki Gabriella Gyógyító munka a XVIII. Kerületi Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban Tartalom: 1. A XVIII. Kerületi Nevelési Tanácsadó múltja 2. A Nevelési Tanácsadó működésének törvényi háttere 3. A XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadó részlegei: a hagyományos és az új részlegek bemutatása 4. Pszichológiai ellátás 4.1. A Nevelési Tanácsadó pszichológusainak tevékenysége 4.2. Mélylélektani pszichoanalitikus terápiák 4.3. Viselkedés - és kognitív terápiák 4.4. Hipnózis 4.5. Relaxációs és szimbólum terápiák 4.6. Családterápiák 5. Fejlesztő pedagógia 6. Iskolai fejlesztő pedagógia 7. Gyógytestnevelés 8. Statisztika 9. Jövőkép 1. A XVIII. Kerületi Nevelési Tanácsadó múltja Alapító okiratunk tanúsága szerint kerületünkben 1969 óta működik Nevelési Tanácsadó. Kezdetben sokszor kellett költöznie: működött az iskolaorvosi hálózat keretében, a gyámhatóságon belül, aztán a kisegítő iskola részeként, ahogy Dibácziné Ambrus Enikő gyűjtéséből megtudtuk. Ezt követően a Darus utcai Általános Iskola melléképületébe, majd a Lakatos úti (ma Eötvös) Általános Iskolába, utána a Bókay Általános Iskola melléképületébe költöztettek minket. Ezután végre az Üllői úton kaptunk egy kertes villát: itt volt először külön szobája minden pszichológusnak és vezetőnek. Először lett a helyiség az intézmény

2 igényei szerint kialakítva. Innen azonban 1991-ben ismét költöznie kellett, mert az önkormányzat más célra kívánta igénybe venni az épületet. Bizonytalanságban eltelt rövid időszak után a Kondor Béla sétány 15-ben, egy megszűnt bölcsőde nagyobb részét kaptuk meg. Innen egy év múlva megint költöznie kellett a Kondor Béla sétány 17-be. Végül ben került jelenlegi helyére, a Kondor Béla sétány 10. szám alá, a Csontváry Általános Iskola udvarán található külön épületbe, a PIHGY-vel együtt. Hányatott sorsú intézményünk működését az is nehezítette, hogy többször lebegett felettünk az összevonás és a megszüntetés veszélye. A szűkös kezdet után egyre jobban kiteljesedtünk. Újabb szakterületek és újabb szakemberek kapcsolódtak be a munkába: a hagyományos részlegek mellé a 2007/2008 -as tanévben integráltuk az iskolai fejlesztőpedagógiai és a gyógytestnevelői szakszolgálatot. Munkánk tartalmi bővülését követően a nevünk is megváltozott, Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálatra. 2. A Nevelési Tanácsadó működésének törvényi háttere Az évi Közoktatási törvényben megjelent a sajátos nevelési igényű és a magatartási, beilleszkedési, tanulási zavarral rendelkező gyerek fogalma. A törvény meghatározta az érintettek jogait, szabályozta rehabilitációs célú ellátásuk mikéntjét, és a nevelési tanácsadást a szakszolgálatok körében helyezte el. (10.. a gyermek, a tanuló joga; 6.. (2) és (3) a tankötelezettségről; 22.. a szakszolgálatok intézményei; 30.. (1) a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló joga; 30.. (7) a magatartási, tanulási, beilleszkedési zavarral rendelkező gyermek rehabilitációs célú foglalkoztatása; 30.. (9) az értékelés és minősítés alóli mentesítés; 34.. a pedagógiai szakszolgálatok; 35.. a nevelési tanácsadás feladatai; 40.. (6) a magatartási, tanulási, beilleszkedési zavarral rendelkező gyermekek korrekciója, felzárkóztatása, 52.. (7) valamint (11) c) egyéni fejlesztő foglalkozás szervezése, 3. számú melléklet a csoportlétszám számításáról; 85.. az önkormányzatok feladat ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve; 86.. a fővárosi kerületi önkormányzatok szakszolgálati feladat ellátási kötelezettségei.) Költségvetési törvény pontja a magatartási, tanulási, beilleszkedési zavarral rendelkező gyermekek kiegészítő normatív támogatásáról. 14/1994 (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról.

3 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről. 3. A XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadó részlegei: a hagyományos és az új részlegek bemutatása 1. Hagyományos pszichológiai ellátás: benti rendelés 2. Óvoda pszichológiai részleg 3. Fejlesztő pedagógiai részleg: benti rendelés 4. Óvodai fejlesztő pedagógia 5. Iskolai fejlesztő pedagógia 6. Gyógytestnevelés 7. Jelenleg hiányzik az iskola pszichológiai hálózat A hagyományos és a kirendelt részlegek különbözősége: A Nevelési Tanácsadóban végzett terápiás munka nem helyettesíthető az óvodákba-iskolákba kirendelt szakember terápiás munkájával: - A Nevelési Tanácsadóban érvényesülnek a speciális téri, idői, tárgyi terápiás keretfeltételek. - A problémával rendelkező család mozdul a saját érdekében, motivált a problémái megoldásában, nem küldik, nem erőltetik. Az óvodákban - iskolákban a szakember mozdul: így más lélektani tér és más hatások érvényesülnek, alacsonyabb szintű motiváció tapasztalható a kliensek részéről. - A titoktartás könnyebben megtapasztalható, a bizalom légköre erőteljesebb a benti rendelésen. Az intézményekben a szakember autonómiája más keretek között érvényesíthető. - A Nevelési Tanácsadóban nincs akkora teljesítmény nyomás a tünetek javítására, elfogadó légkör alakítható ki. - A vizsgálatok objektivitása is jobban garantálható. - Az intézményekben zajló rendelésen viszont lehetőség van sok gyerek pszichológiai, fejlesztő pedagógiai megsegítésére. 4. Pszichológiai ellátás

4 4. 1. A Nevelési Tanácsadó pszichológusainak tevékenysége Pszichodiagnosztikai vizsgálatok segítségével a pszichés tünetek leírása, a háttérben meghúzódó okok feltárására. Pszichoterápiás és pszichológiai tanácsadói gondozással az intrapszichés konfliktusok feldolgozása, a tünetek enyhítése, megszüntetése azokban az esetekben, amikor a gyermek állapota pedagógiai eszközökkel már nem rendezhető. Óvoda pszichológusaink: segítik a pszichés zavarokkal rendelkező és a kinti körülmények között ellátható gyerekeket. Pszichológiai diagnosztikai vizsgálatok: mérik az intelligencia hányadost, a képességek, mentális funkciók struktúráját, a személyiség szerkezetét, az érzelmi és hangulati zavarokat, a szorongás szintjét, a viselkedészavarokat, valamint a gyermek családjának szerkezetét, a kapcsolatok struktúráját és működésmódjait. (Egy komplett vizsgálat összetevői a teljesség igénye nélkül: Első Interjú; anamnézis; Teljesítménytesztek: MAWI, HAWIK, Raven, WISC- IV., Bender-A, Bender-B, Projektív személyiség-vizsgálatok: Fa-, Család-, egyéb rajzvizsgálatok, Rorschach, Világ, Szondi, TAT, CAT, PFT, Kérdőíves vizsgálatok: Érzelemvizsgálat, Depresszió-kérdőív, Szorongás-kérdőív, Viselkedés-kérdőív, stb.) A pszichológus által kezelt pszichés zavarok: - tanulási nehézségek és zavarok pszichés háttere: tanulási dysfunkciók (olvasás, írás, számolás tanulásának problémái), motiváció hiány, figyelem- és memória zavarok, - szorongásos, neurotikus kórképek: teljesítményszorongások, fóbiák, generalizált szorongás, kényszertünetek, pánikzavarok, - kommunikációs, szociális-beilleszkedési nehézségek: gátlások, visszahúzódás, passzivitás, - hangulatzavarok: krízishelyzet, mély levertség, depresszió, suicid gondolatok, - pszichoszomatikus betegségek: szomatizációk következtében kialakuló, légzőszervi emésztő - kiválasztó szervrendszeri betegségek, - személyiség fejlődési zavarok, magatartás- és viselkedés problémák: hyperaktivitás, agresszív magatartás, impulzív kontrollzavarok, oppozíciós magatartás zavar, antiszociális megnyilvánulások. Pszichoterápiás foglalkozásaink

5 Leggyakrabban alkalmazott terápiás módszereink: feltáró analitikus terápia pl. játék- és bábterápiák, viselkedés terápia, kognitív terápia, relaxáció, hipnózis, imaginációs technikák, NLP. Többféle csoportos terápiát is szervezünk: ilyenek a pszichodráma, önismereti csoport, szorongásoldó csoport, művészetterápiás csoport. Rendszer szemléletű családterápiás foglalkozásokat is tartunk, melyben az egész család együtt vesz részt, így a családon belüli kommunikációs, kapcsolati nehézségek hatékonyabban javíthatók Mélylélektani pszichoanalitikus terápiák A tudattalan lelki élet kutatásával foglalkoznak, a gyógyulást a tudattalan összefüggések feltárásától várják. Célja: a tudattalan belső konfliktusok tudatosítása, újraélése a kezelés során. A lelki élet gyógyítására használt módszerei: álomelemzés, fantáziaelemzés, játékterápia, bábterápia, rajzelemzés. Ha a kliensnek sikerül kellő intenzitással, mély katartikus átéléssel felidéznie azokat a traumatikus eseményeket, amelyek a tünetét kiváltották, a tünet végérvényesen meggyógyul. Hasonlít ahhoz a belső megtisztuláshoz, amit Arisztotelész a tragédia hatásának tartott, ezért katartikus kezelésnek is nevezik. Az értelmezés (interpretáció) segít a tudattalant tudatossá tenni úgy, hogy nevén nevezi azt a tartalmat, ami abban a pillanatban, éppen áttörni készül. A tudattalan anyagot csak akkor kell értelmezni, amikor a tudat közelébe került, azaz el kell találni az erre éppen alkalmas, megfelelő pillanatot. A pillanat értelemmel történő felruházása a szakembertől szinte művészi intuíciót kíván. Az indulatáttétel jelentősége: a kliens az élete kulcsszereplőinek szóló pozitív és negatív érzéseit, indulatait, fantáziáit átvisz a terapeutára. A pszichoterapeuta ezért kerül olyan gyakran az indulatok középpontjába. A mélylélektani Budapesti Iskola: A Budapesti Iskola (Ferenczi Sándor, Bálint Mihály, Bálint Aliz, Hermann Imre): az anyagyerek kapcsolati modell megalkotásával világviszonylatban is jelentősen hozzájárult a pszichoterápiák fejlődéséhez. Az anya-gyermek kapcsolatot állították az analitikus megfigyelés középpontjába, ami a későbbi elméletek fordulópontjának tekinthető.

6 Terápiáikban törekedtek a kora gyermekkori szeretet hiány korrekciójára, pótlására. Felfigyeltek a korai elszakadási traumák jelentőségére. A személyiség akkor is kóros irányban fejlődhet, ha a szülői család ugyan ép, de nem tud kellő szeretetet, figyelmet és biztonságot nyújtani Viselkedés - és kognitív terápiák J. B. Watson nevéhez kötődik a klasszikus behaviorizmus megteremtés, mely elveti az elméleti konstrukciókat és csak a megfigyelhető tapasztalatokra összpontosít. Az embert specifikus ingerek érik, melyek specifikus viselkedést, válaszokat eredményeznek. Vizsgálataik során kizárólag ezekre az ingerekre és válaszokra, a feltétlen és feltételes reflexek működésére helyezték a hangsúlyt, az ember fejében lejátszódó, láthatatlan történésekre nem voltak kíváncsiak (üres fej metafora). Céljuk a szigorú törvényszerűségek alapján kidolgozott terápiás programok megteremtése volt. Jelentős felfedezésük, az a megfigyelés, hogy állatkísérleti feltételes reflexek mintájára épülnek ki gyermekeknél a félelmi reakciók, melyeket a feltételes reflexek kioltásával meg is lehet szüntetni. Ez azt jelenti, hogy már az első félelmet kiváltó inger imprinting szerűen bevésődhet gyermekeknél is, ha életfontosságú funkciókhoz társul. Terápiás módszerei jól alkalmazhatóak szorongások, félelmek, fóbiák, kényszeres tünetek kezelésére. A hetvenes évektől a kognitív terápiás nézőpont került előtérbe: a viselkedést belső törvényszerűségek, attitűdök, motivációk, célok, értékek befolyásolják, ezért nem lehet megkerülni ezek vizsgálatát. (teli fej metafora). A főbb viselkedésterápiás módszerek: Szisztematikus deszenzitizálás: A szorongást kiváltó szituációkat jelenítik meg a páciens által összeállított szigorú szorongáshierarchia alapján, skála segítségével. Relaxációs helyzetben, megváltozott tudatállapotban megjelenítve ezek ereje fokozatosan gyengül, majd megszűnik (reciprok gátlás). Ingerelárasztás: Az ingerelárasztás során a pácienst a számára legintenzívebb szorongásos helyzetnek teszik ki. A módszer hatékonyságában alapvető jelentőségű a kioltódás, ezt szolgálja az elkerülő reakció megakadályozása, hiszen a pácienst belehelyezik a számára legszorongatóbb helyzetbe. Operáns kondicionáláson alapuló módszerek:

7 Ezek célja valamely viselkedés kifejlesztése (pl. verbális kommunikáció fejlesztése), vagy gyakoriságának növelése, elemi viselkedés egységekből komplexebb viselkedésmód felépítése. Vagy éppen ellenkezőleg, valamely viselkedés megszüntetése, gyakoriságának csökkentése. A módszer az operáns kondicionálás tanuláselméleti törvényszerűségeit használja fel: a jutalom, ill. a pozitív következmények megnövelik valamely viselkedés jövőbeli gyakoriságát, a negatív következmények (büntetés, jutalomelmaradás) csökkenti azt. Szociális hatékonyság tréningek: pl. az asszertivitás-tréning: szociálisan hatékony, jogérvényesítő, mások által is akceptálható viselkedés és kommunikáció elősegítése, elsajátíttatása. Negatív gyakorlás: A kóros viselkedésformákat tudatosan extrém mértékig, kimerülésig fokozza, pl. tic esetén: az automatikus mozgásokat 1-2 perces gyakorlatok keretében akaratlagosan utánozza, amíg kifáradás jelentkezik. Célja: a késztetési szint csökkentése a tömeges akaratlagos gyakorlások által, a gátlás megjelenéséig. Önkontroll módszerek: A viselkedésterápiák jelentős része végezhető önkontroll módszer formájában. Jellegzetesen önkontroll technika az ingerkontroll: jól alkalmazható a kísértésnek való ellenállás helyzetében, elkerülő, késleltető technikákat erősít meg. Kognitív terápiák: A kognitív nézőpont a jelentésadási folyamatra helyezi a hangsúlyt, arra kíváncsi, mi befolyásolja az ember viselkedését, gyakori reakcióit. Az ember kognitív szemüvegen keresztül értelmezi a világot: az új információk a már meglévő kognitív sémák szerint rendeződnek el. A személy rejtett kognitív struktúrái meghatározzák érzelmi állapotát és viselkedését, ahogyan az új helyzetekre reagál. Beck koncepciója szerint: hierarchikus kognitív struktúrák működnek bennünk, melyek meghatározzák válaszmintáinkat: Az automatikus, spontán negatív gondolatok szintje: Minden vagy semmi gondolkodás: ha valami nem tökéletes, az egyenesen értéktelen. Dichotóm végletekben gondolkodás jellemző rá, a dolgokat fekete-fehérben látja. Túláltalánosítás: itt egyszeri eseményekből az illető általános szabályt alkot. Például: rosszul sikerült egy vizsgám: buta vagyok. Negatív szűrő, vagy szelektív absztrakció: a személy egy negatív részlet alapján mindent

8 negatívan minősít, mintha sötét szemüvegen át nézné a világot. A pozitívum diszkvalifikálása: semleges és pozitív dolgok figyelmen kívül hagyása, vagy negatívba fordítása jellemzi. Korai, vagy önkényes következtetés: a tények nem indokolják a negatív következtetést: gondolatolvasás és jövendőmondás alakul ki, mintha jobban értené a másik szándékait, és előre látná a rosszul alakuló jövőt. Magnifikáció és minimizáció: a saját hibák felnagyítódnak: katasztrófa-gyártás jellemzi, míg a pozitív tulajdonságok lekicsinylődnek. Érzelmi logika: az érzések evidencia értékűek, meghatározzák a valóságot és a jövőt. Kell-típusú állítások: valamit meg kell tennem, nem tehetek másként. Egy adott helyzetben csak egy bizonyos módon lehet viselkednie, nem engedhet meg magának alternatívákat. Címkézés, téves címkézés: az adott viselkedés minősítése helyett az egész személy minősítése történik. Perszonalizáló, megszemélyesítés: magára vesz dolgokat a személy, negatív eseményekért ok nélkül felelősnek érzi magát, mely egyaránt kialakíthat bűntudatot vagy omnipotencia érzést. A kognitív sémák mélyén rejlik a diszfunkcionális attitűdök, beállítódások szintje. A személy életének elvont, általános vezérelvei, melyek nem láthatóak azonnal, hanem kikövetkeztethetőek az általános válaszok alapján. Alapvetően befolyásolják azt, ahogyan megéljük a helyzeteket: pl. buta vagyok, ezért engem senki nem szeret. Legmélyebben, a tudattalanban rejlik az alapsémák szintje. Az alapsémák kora gyermekkortól kezdve alakulnak ki, a korai traumatikus, vagy éppenséggel pozitív élmények hatására. A pszichoanalízis irányzataihoz hasonlóan eljutnak ahhoz a felismeréshez, hogy a később nehezen befolyásolható alapsémákat, szülőktől a gyermek felé érkező érzelmek, az elfogadás, vagy az elfogadás hiánya alakítják ki. Pszichoterápiás helyzetben ezek a korai emlékek feltárhatóak és befolyásolhatóvá válnak Hipnózis: Már évezredekkel ezelőtt felismerték és alkalmazták elődeink a szuggesztió hatalmát: ősi varázsló technikákkal, népi gyógymódokkal tették hatékonyabbá gyógyító eljárásaikat. J. Braid a XVIII. században megalkotta a hipnózis elnevezést, az alvás, hypnos görög eredetű szóból, mert megfigyelték, hogy hipnózis során megváltozik a tudatállapot mélysége.

9 Sokáig azt hitték, a hipnózis leginkább az alváshoz hasonlatos állapot, melyet a későbbi kutatások elvetettek. Hipnózis elméletek: A hipnózis, mint alváshoz vezető kondicionált folyamat. Az első jelentős hipnóziselmélet Pavlov nevéhez fűződik. Szerinte hipnózis alatt az agykéreg egyre intenzívebb gátlás alá kerül, mint alvás során. A hipnotizőrrel a beteg az úgynevezett, őrponton keresztül tartja a kapcsolatot. Mára ezeket a feltevéseket megcáfolták: a hipnotizált személy EEG-jén éber állapotra jellemező alfa- és béta-hullámokat regisztrálhatunk. Agyfiziológiai változások. Hipnózis során markánsabbá válnak az emocionális reakciók, a beérkező ingerek feldolgozása inkább holisztikus, jobb féltekei, semmint racionális, bal féltekei jelleget mutat. Több az alfa-aktivitás, főként a jobb féltekében, ill. a frontális régió théta-aktivitása. Szerepjátszási elmélet. Szkeptikus nézetek úgy tartják, hogy hipnotikus állapot nem létezik, csak hipnotikus kezelés. A hipnotizált személy úgy tesz, mintha alávetné magát az ellenállhatatlan hipnotizőr szuggesztióinak. Analitikus elmélet. Freud és Ferenczi a hipnózist kizárólag olyan lélektani jelenségnek tartotta, melyben a hipnotizőr a hipnotizált én-ideálját testesíti meg. A páciens mély regresszióba kerül, aktivizálódnak gyermekkori függőségi vágyai és aláveti magát a hipnotizőr befolyásának. Ebben a gyermeki helyzetben a hipnotizőr felvállalhat anyai, megengedő, elfogadó szerepet, amit maternalis hipnózisnak nevezünk. Vagy apaszemléletű, irányító, autoriter ún. paternalis hipnózist. Szociál-pszicho-fiziológiai szemlélet. Bányai É. elmélete: a hipnotizőr és a hipnotizált személy között a terápia során kialakuló, különlegesen mély és intim személyközi kapcsolat jön létre. Ennek eredménye a két személy között kialakuló szülő-gyermek összefonódás, ami egy nagyon mély bizalmi helyzetet eredményez és elősegíti, hogy a terapeuta hatni tudjon a másikra. Neodisszociációs elmélet. J. Hilgard szemlélete ma a legelfogadottabb: a hipnotizált személy tudata disszociált állapotban van, azaz hipnózis során tudatának bizonyos része leszakad, önálló működésbe kezd és teljesen bevonódik a terápiás helyzetbe. Ekkor a hétköznapi fontossági sorrend felborul, átrendeződik, az ítélőképesség megváltozik. A hipnózis jellemzői: módosult, beszűkült tudatállapot

10 a figyelem beszűkül, fokozott koncentrációt hoz létre a tudattalan tartalom hozzáférhetővé és befolyásolhatóvá válik nő a szuggesztiók iránti fogékonyság a realitás érzékelése csökken a jobb érzelmi és holisztikus agyféltekei működés kerül előtérbe a hipnotizált személy teljes bevonódásával jár az interperszonális helyzetben. Terápiás lehetőségei: Tüneti kezelések, fiziológiai változások létrehozása: pl. fájdalomcsillapítás, szorongásoldás. Feltáró, önismereti munka: a tudattalan konfliktusok befolyásolása, korregressziók segítségével a problémák gyökereinek feltárása Relaxációs és szimbólum terápiák Az autogén tréning: 7 fokozatból áll: 1. lazítás, 2. nehezedés, 3. átmelegedés, 4. szívműködés, 5. légzésműködés, 6. zsigeri és 7. fejre vonatkozó formulák kerülnek alkalmazásra. Célja: testi-lelki-szellemi nyugalmi állapot létrehozása, az izom-neurovaszkurális rendszer ellazítása, passzív koncentráció segítségével a pszichés feszültségek csökkentése, a belső konfliktusok feldolgozása. Gyakorlás terápia, segít a magasabb önszabályozás elérésében, beépül az életvitelbe, belső egységet hoz létre. Gyökerei: - A jóga: több évezredes tapasztalat, melyet Patanjali gyűjtött és állított rendszerbe. Jelentése: összeilleszt, befog, igába hajt. Az ind filozófiai hagyományra épül: a koncentráció, meditáció és extázis jelenségeit alkalmazza. - Sámánisztikus gyógyítás: melynek lényege a belső energiák segítő erőként való megjelenítése, a lélekrészek közti integráció megteremtése. - A keresztény misztika: meditatív és kontemplatív eszközei. Az aszkézis létrehozása gyakorlás, edzés, foglalkozás segítségével. Szimbólum terápiák:

11 Coué autoszuggesztív módszere: szóbeli formulák monoton ismétlésével fejti ki hatását. Desoilles irányított éberálom módszere képzeleti műveletek (imagináció) segítségével tudattalan konfliktusok, problémák megoldására törekszik. H. Leuner katatim képélmény eljárása standard, kidolgozott hívóképeket alkalmaz a belső tudattalan problematika feldolgozására. Koronkai Bertalan kimunkálta az autogén tréning felső fokát, a pszichoterápiás meditációs eljárást. A relaxációs-meditációs módszer jellemzői: Építkező jellegű módszer: rendszerezett előhívásokat használ a személység egésszé/egészségessé válása, felépülése érdekében. Módszertanilag strukturált: alapfokon az autogén tréning hét fokozata, középfokon: a szervtréningek, célformulák, fókuszolás és testi állapotváltozás gyakorlatai, felsőfokon: meditációs, imaginációs célzott hívóképek kerülnek alkalmazásra. Az egyszerűtől halad a komplex felé, a felszíntől - a mélység felé, az asszociációtól - az elemzés felé. Tematikusan strukturált: a hívószavak, hívóképek lélektani felszólító jelleggel bírnak és transzformáló, kimozdító hatásúak. A személyiség több rétegét érinti a belső átalakulás: testi, lelki-érzelmi-pszichodinamikai, szellemi-erkölcsi-transzperszonális dimenziók harmóniájának megteremtésére törekszik (önmagára találás, önmegvalósítás, önkiteljesedés, önmagán túlmutató értékrendezés, személyes válaszkeresés végső kérdésekre). Legfőbb lényege a képi megjelenítés, amely önmagában véve is transzformációs dinamikával jár Családterápiák Központi gondolata az, hogy az egyén problémáin hatékonyabban lehet segíteni, ha azokat az egész család működésével összefüggésben próbáljuk megérteni. A családterápia rendszerszemléletben gondolkodik: minden rendszer minőségében más, mint az alkotóelemek tulajdonságainak összessége. A család, mint rendszer tudattalan viszonyulási és kommunikációs mintái, meghatározzák a család tagjainak működésmódját, tüneteinek kialakulást. Alapvető, a tünethordozó családtag kialakulásának felismerése, ami elsősorban valamelyik gyereket érinti a családon belül. A megoldatlan szülői konfliktusok valamelyik gyermekben

12 pszichés károsodásokat indítanak el. A hibás működésmódok generációkon keresztül hatnak, a szülői házaspár a jelenlegi családtagokba vetíti a gyermekkorban kialakult pszichés tartalmakat. Az aktuális problémák mögött a szülői családról való érzelmi leválás és az Éndifferenciálódás nehézsége áll. Sok gyerek csak látszólag válik le családjáról, valójában érzelmileg a szülők egyike egy életen át, kötésben tarthatja. A rendszerszemléletű családterápia a tünethordozó gyermek helyett az egész családot, mint rendszert kezeli, ami rendszerint nagy ellenállásokba ütközik. Másrészt azonban óriási lehetőségeket nyújt a valódi és mélyreható változások megteremtésére, a nyílt és egészséges viszonyulási és kommunikációs működések kialakítására. 5. Fejlesztő pedagógia: A fejlesztő pedagógiai vizsgálatokat gyógypedagógus, ill. fejlesztő pedagógus szakemberek végzik, ami kiterjed a tanulási problémák diagnosztizálására, a jelzett részképesség gyengeségek mértékének megállapítására, és az okok feltárása céljából végzett kiegészítő vizsgálatokra. (Vizsgálati protokoll a teljesség igénye nélkül: Emberrajz, Bender-A, Bender- B, Meixner olvasás vizsgálat, Írás-vizsgálat, Nyelvtan-helyesírás felmérés, Diszkalkulia vizsgálat, Figyelemvizsgálatok: Lámpa-szék vizsgálat, Pieron, Dominancia-vizsgálat, GMP Beszédészlelési és beszédmegértési teszt, Óvodai szűrővizsgálat, MSSST, Inizan, Frostig, DPT, Marosits-féle diszlexia prevenciós gyorsteszt, Lakatos Katalin, Kulcsár Mihályné, Oseretzky féle és Delacato-féle mozgásfejlettség-vizsgálat). A fejlesztő pedagógus által kezelt problémák: A tanulási nehézségek és zavarok: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, valamint a nagymozgások, finommozgások, grafomotoros készség, nyelvi kifejezőkészség, figyelem, időben-térben- és síkon történő tájékozódás, emlékezet, szerialitás, analóg és kauzális gondolkodási folyamatok, vizuális és hallási észlelés, dominanciaviszonyok zavarainak kezelése, valamint a másodlagosan kialakult érzelmi, magatartási és beilleszkedési problémák csökkentése. Fejlesztő pedagógiai terápiás foglalkozások: egyéni, vagy kiscsoportos formában zajlanak: pl. prevenciós fejlesztő terápiák, iskolára előkészítő komplex képesség fejlesztés, mozgásfejlesztő terápiák, Delacato program, Ayres szenzomotoros koordináció és integráció, vizuális, akusztikus észlelés fejlesztése, ritmusérzékelés és sorrendiség észlelés fejlesztés, Meixner-féle diszlexia megelőző és korrekciós program, Sindelar-program, diszgráfia

13 korrekció, diszkalkulia korrekció, figyelem koncentráció- és emlékezet fejlesztés, beszédészlelés- és beszédértés fejlesztés, kognitív terápiák, drámapedagógia, tanulás módszertani segítség felső tagozatosoknak. Kihelyezett rendeléseinkkel nagyszámban tudunk segíteni olyan gyermekeket is, akik valamilyen okból nem tudtak eljutni Tanácsadónkba. Óvodákban, illetve iskolákban dolgozó szakembereink szintén diagnosztikus, illetve terápiás jellegű munkát végeznek. A gyermekeket már az óvodába lépésük után figyelemmel kísérik, természetes közegükben megfigyelik. Fontos feladatuk az óvodákban végzett szűrővizsgálat, ami már a prevenció része. Több éve minden májusban elvégezzük a kerület óvodáiban az óvónők által javasolt eljövendő nagycsoportos gyerekek szűrővizsgálatát. Erre alapozva megszervezzük a pszichoterápiás és fejlesztő pedagógiai csoportokat és egyéni foglalkozásokat. A szülőket is bevonjuk a terápiába: ismertetjük vele gyermeke alapproblémáit, a megsegítés technikáit, módszereit. Óvoda pszichológusaink egyéni és kiscsoportos formában pszichológiai gondozást végeznek a kevésbé motivált családok esetében. Az óvoda életében konzultatív és tanácsadói szerepkörben vesznek részt. Óvoda fejlesztő pedagógusaink: 3-4 fős kiscsoportokban 4-5 óvoda gyermekeit látják el. Sokszor heti gyermeket fejlesztenek! A legnagyobb forgalmat bonyolítják le. A tanulási zavarok kialakulását tudják megelőzni, terápiás beavatkozásuk prevenciós fejlesztő terápia. Minden gyakorlatot mese elemekbe ágyazva, sok játékkal végeznek el, játék közben készülnek az iskolára, fejlesztenek elmaradt részképességeket, fejlesztik a személyiséget, a szociális, kommunikációs képességeket, megelőzik a másodlagos magatartási, beilleszkedési zavarok kialakulását. 6. Iskolai fejlesztő pedagógia A Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részeként működik az iskolai fejlesztő pedagógiai hálózat óta minden iskolában jelen van, biztosítva a tanulási zavarral, részképesség problémákkal rendelkező tanulók szakszerű terápiás ellátását. Vizsgálatok: a Nevelési Tanácsadó szakvéleményei alapján kezdik el a tanulási zavarral, részképesség gyengeséggel rendelkező tanulók terápiás gondozását. A gyógypedagógusok a szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációs célzatú terápiáját is ellátják.

14 Az évet az első osztályosok szűrővizsgálataival kezdik: fejlesztő pedagógiai gyorstesztek, dyslexia szűrőteszt, Gósy-féle beszédészlelés, beszédértés vizsgálatok, Sindelar vizsgálat segítségével. A többi évfolyamon kontroll vizsgálatokat végeznek a tanulási dysfunkciókkal rendelkező tanulók körében. Terápiás ellátás: azonos problémákkal rendelkező, homogén, 4 fős kiscsoportok ill. egyéni terápiák keretében szervezik meg a korrekciós munkát. (pl. dyscalculiás gyerekeknél). A Közoktatási törvény 52.. a alapján heti 2, néha 3 foglalkozást is tartanak a szakvéleménnyel rendelkezőknek. Terápiás formák: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia terápiás foglalkozások, alapozó terápiák, mozgásfejlesztés, Ayres terápiák, az egész személyiség fejlesztése, tanulás módszertani ismeretek átadása, kooperatív tanulás. Tornatermi és osztálytermi foglalkozásokat tartanak: Tornatermi foglalkozások: - nagymozgások fejlesztése (pl. labdajátékok, füles labda segítségével), - egyensúlyérzék fejlesztő játékok (pl. dzsungel fogó csoportos játék). Osztálytermi foglalkozások: - grafomotórium fejlesztése: nem papír ceruza helyzetekben, mindent mese keretbe foglalva (pl. műanyag lapon, zsírkrétával folyamatos vonalvezetéssel: méhecske száll a hullámvonalban), - szem-kéz koordináció fejlesztése (sóval ragasztó vonalon betűk kialakítása, zsenília fonalból betűk hajlítása), - papír-ceruza helyzetekben gyakorlás, - percepció fejlesztése: vizuális fejlesztés (pl. mágnes teszt állat szemmel követése, elemlámpa fényének követése adott útvonalon, papír-ceruza percepciós gyakorlatok), - hangképzés, artikulációs gyakorlat, beszédfejlesztés, - auditív fejlesztés (erre csörög a dió, hangok felismerése, Dobó Kálmánné harangjáték gyakorlatai színkódos kotta alapján), - taktilis fejlesztés (pl. betűk írása egymás hátára karikával, háromszöggel), - csoportos memority, activity játékok: fejleszti a memóriát, kommunikációs készséget.

15 A játék öröme az óra végén felszabadít, lazít, élményt ad, a gyerekek örömmel vesznek részt, és boldog hangulatban mennek el a terápiás foglalkozásról. Az órai munkáról füzetet vezetnek, értékelik a munkát, mert minden, ami játék, egyben munka is. Tapasztalatok: Első osztályosok gondozásba vétele esetén, már 3. osztályban óriási javulás érhető el a vizsgálati eredményekben. Az iskolai fejlesztő pedagógus további fontos feladata a problémás gyerekek képviselete az iskolán belül, ezért egyéni konzultációkat tartanak, részt vesznek nevelőtestületi értekezleteken, osztályozó vizsgákon. A pedagógus kollégákkal konzultatív, a munkájukat szakemberként tanácsokkal segítő szerepkörben dolgozik együtt. A fejlesztő pedagógus kooperativ, konfliktus megoldó, segítő szakemberként működik az intézmények életében, aki hatékony konfliktuskezelő technikákat alkalmaz működése során. Ha azonban a tanulóval a kezdet kezdetétől, az első osztályba lépésétől nem foglalkoznak szakszerűen, a problémákat halmozni fogja és kialakulnak a másodlagos magatartási és beilleszkedési zavarok, később esetleg súlyos devianciák és személyiségzavarok, mely az egész társadalom számára problémává válik. 7. Gyógytestnevelés A Pedagógiai és Helytörténeti Intézetből átkerült a Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálatba, ami nem befolyásolta a gyógytestnevelés feladatainak ellátását. Utazó egész állású státuszokban és az iskolákban helyben, részállású státuszokban testnevelő, gyógytornász és gyógytestnevelő végzettséggel látják el a gyógytestnevelésre utalt gyermekeket, tanulókat. Minden óvodában és a legtöbb iskolában dolgoznak, ahol pedig nincs helyben ellátás, valamelyik közeli iskolába járnak át a tanulók gyógytestnevelésre. A kerületi iskola egészségügyi hálózattal együttműködnek, óvoda és iskolaorvosok, szakorvosok diagnózisai alapján kerülnek hozzájuk a gyerekek, tanulók. A gyógytestnevelők által kezelt problémák: Óvodás korosztály: enyhe ortophédiai problémák hanyagtartás lúdtalp tölcsér mellkas

16 X láb befelé forgatott lábfej mozgás koordinációs problémák. Iskolás korosztály: ugyanezen tünetek súlyosabb formában, valamint gerincferdülési problémák. Terápiás módszerek: Tornatermi és uszodai tanórai foglalkozások formájában történik. Tornatermi foglalkozások: speciális gimnasztikai gyakorlatok: x láb kezelése: nagy labdára ülés és lovaglás, járás gyakorlatok, négykézláb, lábujjhegyen járás, tölcsér mellkas kezelése: légző gyakorlatok fokozatosan kihúzzák a szegycsontot pl. lufit, pin-pong labdát, gyertyát fúj, lúdtalp: mezítláb járás, lábbal gyöngyszemszedés, kavicson, babzsákon járás, lábujjal rajzolás, papírtépés. Uszodai foglalkozások: már úszni tudó gyerekeknek speciális gyakorlatokat állítanak össze, (pl. jobb oldalra ferdülő gerinc: úszó gyakorlatokkal a jobb oldalt erősítik, a bal oldalt nyújtják). 8. Statisztika Statisztikai adataink szerint egyre inkább növekszik a súlyos, komplex problémákkal rendelkező tanulók és családok aránya. Jellegzetes tendencia a Nevelési Tanácsadóban megjelenő forgalom alapján: - nagyarányú esetszám növekedés az elmúlt években, - egyre súlyosabb tünetekkel rendelkező esetek jelentkezése, - egyre hosszabb idejű terápiák, - komplex esetvezetések. 9. Jövőképünk

17 Jövőképünkben olyan intézmény jelenik meg, ahol szakmailag magas színvonalon, egymással jó kapcsolatban dolgoznak a kollégák, partnereinkkel szoros együttműködésben, kölcsönös megelégedésünkre. Teamben és közösségben gondolkodunk, de az egyediséget sem nyomjuk el, lehetőséget biztosítunk az egyéni alkotásra és fejlődésre is. Megfelelő, vezető szakmai műhelyhez méltó tárgyi körülmények között dolgozhatunk. Megvalósíthatunk egy szakmailag megalapozott, közösen elfogadott koncepciót, melyben mindenkinek egyedi szerepe van, és az eredmények partnereink megelégedését is szolgálják.

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Az alkalmazott sportpszichológia módszerei Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Sportpszichológiai tanácsadás - Professzionális segítő beszélgetés - Központjában a sportoló, vagy

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Hipnózis mint sajátosan megváltozott tudati állapot

Hipnózis mint sajátosan megváltozott tudati állapot Hipnózis mint sajátosan megváltozott tudati állapot Dr. Daubner Béla A hipnózis, hipnoterápia rövid története: Az alváshoz hasonló állapotokban (kiváltott módosult tudatállapotok) alkalmazott szuggesztiók

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák. dr. Bátfai Ágnes

Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák. dr. Bátfai Ágnes Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák dr. Bátfai Ágnes Vázlat: I. Az előadás célja, fontosabb kulcsszavak II. Imaginációval, szimbólumokkal való munka III. Sémák

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban Ratkóczi Éva (Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány) Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban A közeledés okai Az irányzatok identitásának megerősödése Kutatások Súlyos személyiségzavarok kihívásai

Részletesebben

A diszlexiások helyzetéről

A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzete sokat változott az elmúlt években: nőtt az alternatív tanulási lehetőségek száma, s már középiskolai szinten is kezdik felismerni ezt a tanulási nehézséget.

Részletesebben

KATATHYM IMAGINATIV PSZICHOTERÁPIA

KATATHYM IMAGINATIV PSZICHOTERÁPIA KATATHYM IMAGINATIV PSZICHOTERÁPIA Előadó: Vágyi Petra, 2008 04 10 Személyiséglélektan IV DE, BTK, Pszichológiai Intézet, Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszék A KIP helye a transzperszonális pszichológiában

Részletesebben

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel 26. Oroszi Zsuzsanna: WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel A Weschler intelligenciatesztek a gyermek és felnőtt-korúak kognitív képességeinek átfogó és megbízható feltárását szolgálják.

Részletesebben

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Dr. Budavári Ágota ECP 1 Életvitel, veszélyeztetettség Válási gyakoriság Balesetező hajlam Munkanélküliség, hajléktalanság Kriminális cselekmény

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Gyermekeinket nem megvédeni kell az élet nehézségeitől, hanem alkalmassá. Városunkban a nevelési tanácsadás több, mint 30 éves múltra tekint vissza.

Gyermekeinket nem megvédeni kell az élet nehézségeitől, hanem alkalmassá. Városunkban a nevelési tanácsadás több, mint 30 éves múltra tekint vissza. Nevelési tanácsadás Gyermekeinket nem megvédeni kell az élet nehézségeitől, hanem alkalmassá tenni őket azok leküzdésére Gieber Györgyi Történet Városunkban a nevelési tanácsadás több, mint 30 éves múltra

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus V. Tanuláselméleti perspektíva Behaviorizmus Tanuláselméleti perspektíva Kiindulópont: az élettapasztalat nyomán változunk, törvényszerű, és előre jelezhető módon Személyiség: korábbi tapasztalatok nyomán

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

NORMA. Dr- Perczel Forintos Dóra. Mi a klinikai pszichológia? 1 DEFINICIÓ MODELLEK NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN

NORMA. Dr- Perczel Forintos Dóra. Mi a klinikai pszichológia? 1 DEFINICIÓ MODELLEK NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem, ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék NORMA 1. TÁRSADALMI KONVENCIÓ 2. KULTURÁLISA NORMA 3. STATISZTIKAI v.

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe A koragyermekkori intervenció, mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe Szűcs Sándor gyógytornász A korai fejlesztés és intervenció Születéstől kezdve jogosultak rá azok,

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Budapest ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék DEPRESSZIÓ előfordulás: 15-25% deprimere (lat.): lenyomni a hangulati élet

Részletesebben

Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés

Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés A problémás s diák A problémás s diák Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés iperaktivitás Hiperaktivitás kai: 1906-óta gyanítjuk, hogy

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Oktatási és Kulturális Minisztérium A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Budapest, 2008. április 2 I. ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait Jó úton-lóháton Évmilliókkal ezelőtt, mikor még a ló kutya-nagyságú volt, ébersége miatt választotta társául az ember. Sok sok év gondoskodás után nagyobbra nőttek, teherhordókká váltak, mígnem egy napon

Részletesebben

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés,

Részletesebben

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye Vidonyiné Sólymos Rita 2014 A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye Vidonyiné Sólymos Rita 2014 A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye Vidonyiné Sólymos Rita 2014 A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; b) fejlesztő nevelés;

Részletesebben

Szakszolgálati ellátás megvalósulása a marcali és fonyódi kistérségben

Szakszolgálati ellátás megvalósulása a marcali és fonyódi kistérségben Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szakszolgálati ellátás megvalósulása a marcali és fonyódi kistérségben Dr. Gergőné Babina Jusztina Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatónője Mottó: voltak olyanok,

Részletesebben

Főbb pszichoterápiás módszerek

Főbb pszichoterápiás módszerek Főbb pszichoterápiás módszerek Dr. Kollár János Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet Egyéni pszichoterápiák 1. Lereagáltatlás

Részletesebben

PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE

PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE Pszichológus: Bujdosó Balázs Déri Barna Krekó Kata Művészetterapeuta: Giczi Andrea Horváth Judit Takács Marianna

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

XII./2.1.2. Krízisszupporció

XII./2.1.2. Krízisszupporció XIII./2. fejezet: A lélektani segítségnyújtás a pszichoterápiás beavatkozás lehetőségei Bevezetés Sorolja fel az akut segítő beavatkozás elemeit! A mindennapi gyakorlatban az akut szomatikus ellátást végző

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina

Aphasia Centrum. Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Aphasia Centrum Kommunikációs zavarok komplex logopédiai ellátása Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Dr. Szabó Edina Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Élversenyzők pszichológiai felkészítése

Élversenyzők pszichológiai felkészítése "Felszínre hozni mind,mi benne van, Egy parancs kötvén le, szeretet (Madách) Élversenyzők pszichológiai felkészítése Szilárdi Katalin Élversenyzők pszichológiai felkészítése 1. Kapcsolatfelvétel 2. Első

Részletesebben

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN Csibi Enikő VÁZLAT Beszédhibákról általában Nyelv és beszédfejlesztő pedagógus kompetenciái a beszédfejlesztésben Nevelési tanácsadói tapasztalatok BESZÉDHIBA-MEGKÉSETT

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25.

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25. Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei Reményi Tamás 2010. november 25. A kapcsolat és forrás 2002-ben 8 hallgataó az ELTE-GYFK-ról Bergenben, Uelzenben és Berlinben Rega Schaefgennél Zentrum

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Óvoda iskola átmenet A gyermekek nem búzaszemek egy vékában Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Az iskolából életkorilag nem lehet elkésni. Jobb később menni, mint korábban.

Részletesebben

www.authelp.ro authelp@gmail.com, authelp_ti@yahoo.com

www.authelp.ro authelp@gmail.com, authelp_ti@yahoo.com AutHelp Egyesület József Attila Általános Iskola Hargita Megye Tanfelügyelősége 2009 szeptember 15.-én kezdte meg működését a PUZZLE Oktatási Központ a József Attila Általános Iskola Tudor negyedi épületének

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

JAVASOLT SZEMPONTRENDSZER A DIAGNOSZTIKUS PROTOKOLLHOZ

JAVASOLT SZEMPONTRENDSZER A DIAGNOSZTIKUS PROTOKOLLHOZ JAVASOLT SZEMPONTRENDSZER A DIAGNOSZTIKUS PROTOKOLLHOZ A Nevelési Tanácsadók Országos Egyesületéhez eljutott szakmai anyagok alapján a BTM és a nem BTM diagnosztikus folyamathoz az alábbi protokollt javasoljuk

Részletesebben

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna Korai fejlesztés és gondozás Siktárné Aczél Zsuzsanna A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók OECD kezdeményezésére: A kategória: fogyatékos, B kategória: tanulási, magatartási nehézségeket mutató

Részletesebben

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés A MAGATARTÁSTUDOMÁNYOK ALAPJAI Tisljár Roland, Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Tanulás Viszonylag állandó, a tapasztalatok következtében kialakuló

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Dr. Molnár Judit DE Magatartástudományi Intézet 2014. december

Dr. Molnár Judit DE Magatartástudományi Intézet 2014. december Dr. Molnár Judit DE Magatartástudományi Intézet 2014. december Forrás: Unoka, Purebl, Túry, Bitter: A pszichoterápia alapjai. Semmelweis, 2012. Szőnyi, Füredi: A pszichoterápia tankönyve. Medicina, 2000.

Részletesebben

A Csodavár Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai programja

A Csodavár Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai programja A Csodavár Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai programja 2012 Csodavár Korai Fejlesztő Centrum 4400 Nyíregyháza Szent István út 21. Minden gyermek ajándékkal jön a világra, csak néhányuknak segíteni kell

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

D O C E T E. Tájékoztató füzet. Fejlesztés Terápiák

D O C E T E. Tájékoztató füzet. Fejlesztés Terápiák D O C E T E Tájékoztató füzet Oktatás Fejlesztés Terápiák Kedves Szülők! A DOCETE ALAPÍTVÁNY vezetőjeként, szeretném tájékoztatni Önöket azokról a lehetőségekről, melyekkel úgy gondoljuk, segítségükre

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon

Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon Kreatív Napok 2015 Test és testtudat a mese- és művészetterápiákon Mosoly tevékenység Ingyenes mese- és művészetterápiákkal segítünk a testi betegséggel együtt járó lelki problémák feldolgozásában kiegészítjük

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Dr. Harrach Andor Pszichiáter, pszichoszomatika és pszichoterápia szakorvos D SE Magatartástudomámyi Intézet,

Részletesebben

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok Hidasi Zoltán Szorongás Meghatározás Fiziológiás szorongás Tünetek Szorongásos zavarok Terápia Fogászati vonatkozások Félelem v. szorongás Szorongás:

Részletesebben

Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után

Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után Látos Melinda pszichológus Szegedi Tudományegyetem ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged XVIII. Debreceni Nephrologiai Napok 2013. május

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ

NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE A képzés 2015. szeptember 11.-én indul és 2016. április 8.-án zárul. A képzési folyamat elemei: 4x2 nap (72 óra), elsősorban

Részletesebben

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT A hely, ahol nemcsak szeretik a gyermeket -bár az sem árt nekihanem a szükségleteihez igazodó viszonyulásban részesítik: ez az igazi otthon (

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Terápia és szemlélet

Terápia és szemlélet Terápia és szemlélet A krónikus deréktáji fájdalom testi, lelki tüneteinek kezelése Simoncsics Eszter Rehabilitációs Centrum Egyesített Szent István és Szent László Kórház 2015.06.05. Bemutatkozás Reumatológus

Részletesebben

Pedagógiai rehabilitáció

Pedagógiai rehabilitáció Pedagógiai rehabilitáció Vekerdy-Nagy Zsuzsanna Bodnár Istvánné 1. A fogyatékosság és hátrányos helyzet magyarországi statisztikák Az első népszámlálásokat összefoglaló táblázat Fogyatékosság Típusa Magyar

Részletesebben

dr. Simon Lajos MORAVCSIK Alapítvány SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2011. december 6., Szemtgotthárd

dr. Simon Lajos MORAVCSIK Alapítvány SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2011. december 6., Szemtgotthárd A kognitív szemlélet alkalmazása pszichotikus betegek rehabilitációja és gondozása során dr. Simon Lajos MORAVCSIK Alapítvány SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2011. december 6., Szemtgotthárd

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU

A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU A DIAGNOSZTIKA SZERVEZÉSE A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU 1 JOGSZABÁLYOK Szűrés Vizsgálat jogszabályi kötelezettség g jogszabályi kötelezettség További

Részletesebben

Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról

Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról Alapfeladat, mely szerint a szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását a pedagógiai

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18104635-1-41 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 11 PK 60781 /2001/2 Nyilvántartási szám: 01/01/8374 Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért 1046 Budapest, Megyeri

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben