tán fotóalbumról van szó. A sok száz kép folyamát Közhely, hogy minden vidék, régió, ország csak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tán fotóalbumról van szó. A sok száz kép folyamát Közhely, hogy minden vidék, régió, ország csak"

Átírás

1 Nagy könyv 1

2

3 ajánló ban címmel nagyszabású kötetben kívánják megjelentetni. gét mindenekelôtt a nagy méretben és akkurátusan kiválasztott legjobb minôségû nyomdatechnikával Ez a könyv a jól ismert európai tájakról készu lt bemutatott képanyag határozza meg. Mégsem pusz- nagyvonalú albumok mûfaját követve a szerzôk ambí- tán fotóalbumról van szó. A sok száz kép folyamát Közhely, hogy minden vidék, régió, ország csak cióját tekintve amolyan könyvek könyve kívánna ugyanis helytörténeti szövegelemek, valamint s ez a sajátos értékein keresztu l tudja meghatározni magát. lenni. Mind jelentôs méretét, mind bôséges terjedelmét, könyv legfontosabb dramaturgiai összetevôje a vidék Számos nemzetközi kutatás szolgál információval arról, mind pedig a kötetben publikálandó képanyag grafikai híres lakói környezetének és életformájának klasszikus hogy egy ország turisztikai vagy gazdasági vonzerejét dizájnját, adjusztálását illetôen. Az Élet a Káli-régió- riportokon keresztu li bemutatása szakszolja. Somogyi mindenekelôtt helyi értékekbôl táplálkozó életstílusa ban az alkotók elképzelése szerint 30x30-es méretben, Gyôzôtôl Makk Károlyon át a kortárs magyar festészet határozza meg. Számos objektív mutató, a GDP, a gaz- mintegy 500 oldalon mutatja be Magyarország egyik több kiemelkedô alkotójáig, ismert színészekig és u zlet- dasági élet volumene, a befektetések száma stb. fontos legérintetlenebb vidékét: felvonultatja népi építésze- emberekig a szerzôknek sok otthonba, rendbe hozott információin túl sok befektetésrôl szóló döntés megha- tének legszebb példáit, történelmi emlékeit, bemutatja hajdani portára volt módjuk bejutniuk. A riportokba tározó rejtett eleme, hogy mit gondolnak a döntéshozók a táj karakterét meghatározó agrárkultúráját, vadvilá- beépu lô beszélgetésekbôl megtudható: ki miért és a fókuszba keru lô helyrôl, városról, országról, régió- gát, állattartását, mindenekelôtt pedig a kultúrtájat két- hogyan vetôdött erre a tájra, hogyan lépett életre szóló ról. Magyarország ma még erôs versenyben van nem ezer éve e helyu tt meghatározó emberi tevékenység, kapcsolatra a Balaton-felvidékkel, és hogyan alakította csak szomszédaival, de az EU jó néhány nagyhírû és értékelt vidékek, mint Toscana, Provance, Maiorca, a a szôlômûvelés és borkészítés hagyományát. Szerke- ki itt alkotó, kreatív életformáját. Romantikusan beren- népszerû régiójával. Ezek között vannak nagy gazdasági Loire-völgye stb. zetét tekintve a könyv több rétegbôl építkezik. Jelle- dezett lakások, értékôrzô igyekezettel rendbe hozott erejû, és elsôsorban tradicionális kulturális, gasztronó- Magyarország tele van rejtett értékekkel. Kihasz- házak, mesés kertek, kedvenc tárgyak sorakoznak az miai és táji értékeik alapján hagyományosan magasra nálatlan és feltáratlan értékekkel. Ezek közé tartozik oldalakon, egy XXI. századi vidéki életforma környeze- a Balaton-felvidék, amelyrôl mindazok, akik alapos tének példaértékû bemutatásai. ismerôi a tájnak, meggyôzôdéssel állítják: minden fel- Az Élet a Káli-régióban címû nagyszabású album tétele adott ahhoz, hogy a fent említett nagyhírû euró- mint önmagában való elegáns tárgy is megállja a helyét, pai kultúrrégiók közé emelkedjék. Ehhez azonban ugyanakkor van egy másik, fontos tulajdonsága. Számos mindenekelôtt olyan értékleltárra van szu kség, amely a tekintetben túlmutat önmagán. Egy olyan eddig rejtett késôbbi tudatos és komplex régiófejlesztés, azaz a vidék életforma világát mutatja be, amely a mostanáig ku l- helybranding munkájának alapját képezi. földön kialakult Magyarország-képet is számos ponton Darabos György fotós és Bojár Iván András árnyalja, gazdagítja. Aki ezt az albumot kézbe veszi, egy mûvészettörténész, építészeti szakíró, localbranding- olyan gazdag és értékes, nagy múltú, életerôt mutató szakember öt éve járja a Balaton-felvidék tájait. Ez társadalom rajzát kapja, amely a felfedezés újszerûségét idô alatt mintegy fotográfiát készítettek, szá- és örömét kínálja. Ezért a kötet alkalmas lesz a diplomá- mos riportot készítettek, helytörténeti kutatást végeztek cia, vagy a hungarikumok nemzetközi értékesítésének el. Ez a munka, talán nem túlzás, a Balaton-felvidék teru letén is arra, hogy Magyarországot a legmagasabb minden idôk legátfogóbb metszetét alkotja. Hosszas színvonalon képviselje, lejellemzôbb értékeit felsorakoz- elôkészu letu k kép- és szöveganyagát Élet a Káli-régió- tatva mutassa be. 6 7

4 8 9

5 10 11

6 12 13

7 14 15

8 Technikai adatok: Méret: 300x300 mm Terjedelem: 464 oldal + elôzék + borító + védôborító + doboz Szín: Elôzék: nyomatlan Belív: 4+4 Borító: oldalon matt fólia Védôborító: oldalon matt fólia 110 mm-es füllel Papír: Belív: 150 g mûnyomó Elôzék: 150 g ofszet Borító: 135 g mûnyomó Védôborító: 170 g mûnyomó Könyvkötô lemez: 3 mm-es Kivitelezés: kézi könyvkötés, cérnafûzve, fehér oromszegô 16 17

9 18

Műemlék Jelentőségű Terület

Műemlék Jelentőségű Terület Budapest belváros Műemlék Jelentőségű Terület - MJT - Védési javaslat 2010. Tartalomjegyzék: Kezdeményező fél: Fiatal Műemlékvédők Egyesülete Budapest rövid leírása Budapest épített örökség Budapest épületállománya

Részletesebben

rffy- V illám A ndrás

rffy- V illám A ndrás A m agyar solym ászat a művészetben ( P ályázat a R ohony M ester D íjra ) írta G yőrffy y rffy- V illám A ndrás A magyar művészet a nemzet kulturális életének évezredek óta szerves, örökké változó része.

Részletesebben

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE EKE HÍRLEVÉL 1 KE E1994 1092 Budapest, Ráday utca 28. XII. évfolyam A kik utaztak már repülőgépen, ismerik az élményt: a kifutópályán egyre gyorsulva gurul a gép, egyre jobban ráznak a kerekek a betonon,

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - Az egyes tématerületeken belüli tevékenységtípusok mélyelemezése -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - Az egyes tématerületeken belüli tevékenységtípusok mélyelemezése - Rubeus Egyesület Szedervessző 1082 Budapest, Nap u. 3. Tel.: 06-20/669-5629 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Az egyes tématerületeken belüli

Részletesebben

Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél

Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél Irodalmi hivatkozások, ábrák, képek, térképek elhelyezése, tartalomjegyzék készítése Irodalmi hivatkozások gyűjtése: Ha van egy kiválasztott terület, legyen

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

Részletesebben

Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem, Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem, Radnóti Miklós Gyakorlóiskola MAGYAR PEDAGÓGIA 98. évf. 4. szám 273 317. (1998) MITŐL HATÉKONY MÉG A JAPÁN OKTATÁS? A hivatalos oktatási rendszer tanítási óráin kívüli képzés és oktatás japánban Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

Utópiától Ecotópián át a hajnal városáig... (Aurowille City of Dawn)

Utópiától Ecotópián át a hajnal városáig... (Aurowille City of Dawn) Utópiától Ecotópián át a hajnal városáig... (Aurowille City of Dawn) A város a világ értékrendjének megnyilatkozása, ezért építésének át nem hágható törvénye van. Aki a várost ezeknek a törvényeknek ismerete

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Gulyás Emese. Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel

Gulyás Emese. Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel Gulyás Emese Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Témavezető: Dr. Wessely Anna tanszékvezető egyetemi docens Eötvös

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. július Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

NAGY DÁNIEL NAGYNÉ RÁSKI ORSOLYA

NAGY DÁNIEL NAGYNÉ RÁSKI ORSOLYA NAGY DÁNIEL NAGYNÉ RÁSKI ORSOLYA Megismerkedésünk első percében éreztem, hogy a házaspár akikkel most beszélgetni fogok hivatástudata és alázata a mesterségéhez példaértékű. A riport végére már tudtam,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG

AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG 1. Az emberi jogok XX. századi fejlődése A II. világháború és az önkényuralmi rendszerek kegyetlenkedéseinek hatására vált korunk egyik globális jellemzőjévé az emberi

Részletesebben

Az Offline Xtr Mag (a magyar extrémsport és életmód magazin) bemutatása

Az Offline Xtr Mag (a magyar extrémsport és életmód magazin) bemutatása Médiatudományi Szakközépiskola Sajtótechnikus szak Az Offline Xtr Mag (a magyar extrémsport és életmód magazin) bemutatása Készítette: Oravecz Gergely Konzulens: Bányai György 2008 Nyilatkozat Alulírott

Részletesebben

IV. évfolyam, 2. szám

IV. évfolyam, 2. szám IV. évfolyam, 2. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Magyar Vidéki Mozaik Tartalom AKTUÁLIS 3 FŐIGAZGATÓI köszöntő PARTNERSÉG az európai mezőgazdaságért a tudomány és a gazdálkodók közt ZALAI SIKER az

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

FEHÉR KATALIN. Elsõ magyar nyelvû illusztrált tankönyveink*

FEHÉR KATALIN. Elsõ magyar nyelvû illusztrált tankönyveink* FEHÉR KATALIN Elsõ magyar nyelvû illusztrált tankönyveink* In.: Orbis Pictus. A szemléltetés évszázadai Szerk. Jáki László. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Budapest 2000. 72-81. A magyar tankönyvtörténet

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. július augusztus (719 726. o.) Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Akadémiai Kiadó, Budapest,

Részletesebben

Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ

Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ KELJ FEL ÉS JÁRJ Idôskorúak mobilitási lehetôségei Írta: Széman Zsuzsa Harsányi László Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ Idôskorúak mobilitási

Részletesebben

Mármint a MUSTRÁ-ról. Ez a kiállítás a Hivatal, de még inkább az örökségvédelem

Mármint a MUSTRÁ-ról. Ez a kiállítás a Hivatal, de még inkább az örökségvédelem [ Jegyzet Amirõl még beszélni kell E számunk szerzõi: BALÁZSIK TAMÁS mûvészettörténész, KÖH BUGÁR MÉSZÁROS KÁROLY építész, Magyar Építészeti Múzeum BUZINKAY PÉTER dr., mûvészettörténész, KÖH DUKRÉT GÉZA

Részletesebben

A szerző jelentősége és művével való kapcsolata. Hova tovább szerzői jog? 1

A szerző jelentősége és művével való kapcsolata. Hova tovább szerzői jog? 1 Iustum Aequum Salutare X. 2014. 1. 149 162. A szerző jelentősége és művével való kapcsolata Hova tovább szerzői jog? 1 egyetemi adjunktus (PPKE JÁK) [ ] a szerző jogának törvényes védelme abból a megfontolásból

Részletesebben

Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben

Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Engler Ág nes A ta nul mány tár sa dal mi ne mi meg kö ze lí tés ben tár gyal ja a fel sô fo kú in téz mé

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben